BRYN NÆRING/BOLIG/KONTOR. Advokat Erik Furre KONTAKTPERSON: Eiendomsmeglerfullmektig MNEF Sissel Styrmoe Dølplads. Tlf: VÅR REF:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BRYN NÆRING/BOLIG/KONTOR. Advokat Erik Furre KONTAKTPERSON: Eiendomsmeglerfullmektig MNEF Sissel Styrmoe Dølplads. Tlf: 4000 2204 VÅR REF:"

Transkript

1 BRYN NÆRING/BOLIG/KONTOR ADRESSE: Østensjøveien 64, 0667 Oslo BETEGNELSE: Gnr. 144, Bnr. 642 BTA: 458 m 2 BRA(PRIMÆR-ROM): 374 m 2 TAKSTVERDIER: VT: Kr ,- /LT: Kr ,- PRISANTYDNING: Gi bud! MEGLER: Advokat Erik Furre KONTAKTPERSON: Eiendomsmeglerfullmektig MNEF Sissel Styrmoe Dølplads. Tlf: VÅR REF: E E

2 HJEMMELSHAVER: BELIGGENHET: BYGGEÅR: BYGNING: Roger Willy Olsen Sentralt beliggende innenfor bomringen på Bryn. Adkomst fra Østensjøveien. Kort vei til Bryn Senter med variert og godt sørvistilbud. Gode offentlige kommunikasjonsmuligheter med buss, T-bane og tog. Industriområde med mindre og større næringsbygg iflg. Norges Eiendommer. Utvendig fasade og tak har noe behov for vedlikehold. Se vedlagte verditakst. FERDIGATTEST: Ferdigattest Bruksendring: TOMTEN: Tomtetype: Eiet Tomtens areal: 235 m 2 UTLEIE: OFFENTLIGE AVG.: HEFTELSER: SERVITUTTER: LIGNINGS- OPPLYSNINGER: FORSIKRING: PARKERING: ODELSRETT: Eiendommen egner seg helt eller delvis for utleie. Ca kr ,- pr. år. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser. Grunnboksutskrift forefinnes på meglers kontor /04/1928 Bestemmelse om veg /08/1928 Best. om vann/kloakkledn /08/1934 Erklæring/avtale /06/1958 Best. om vannledn /06/1958 Erklæring/avtale /03/1977 Skjønn Ligningsverdi pr kr ,-. For 2009 er beløpet rekvirert men ikke mottatt. Forsikringsbevis ikke fremvist. Biloppstillingsplass på egen tomt. Nei. KONSESJONSPLIKT: Nei. ENERGIATTEST: Energimerkeforskriften 5 Bestemmelsen gjelder kun ved frivillig salg.

3 INNHOLD: 1.etg: Næringslokalet; BTA 130m 2 Serveringslokalet har god standard med blant annet parkett gulv og har kombinert panelt/malte vegger. Himlingsplater. Innredet bar. Kjøkkenet har belegg på gulvet, fliser på veggene og himlingsplater. Kjøkkeninnredning: Fastmonterte hyller og benker i rustfritt stål. Opplegg for oppvaskmaskin. 2.etg : Bolig; BTA 130m 2 Boligen har god standard. Gang: Belegg på gulv, malte vegger og himling. Bad: Fliser på gulv og vegger, malt himling. Varmekabler i gulv. Badet har dusjkabinett, veggtoalett og hvit innredning. Soverom 1: Gulvbelegg, malte vegger og himling. Soverom 2: Teppe på gulvet, malte vegger og himling. Soverom 3: Teppe på gulvet, malte vegger og himling. Stue: Gulvbelegg, malte vegger og himling. Lysdimmer. Kjøkken: Gulvbelegg, malte vegger og himling. Nyere hvit innredning, laminat benkeplate, ventilator og integrerte hvitevarer: stekeovn, koketopp og mikrobølgeovn. 3.etg: Kontor; BTA 68m 2. Rommene har noe behov for vedlikehold. Gang: Laminat på gulvet, malt tapet på veggene og malt himling. Kjøkken: Laminat på gulvet, malt tapet på veggene og malt himling. Hvit innredning, bereder i benk, laminat benkeplate og ventilator. 3 innredede rom med laminat på gulv, malt tapet på vegger og malt himling. Kjeller; BTA 130m 2 Lager 1: Gulvbelegg, malte vegger og himling. Lager 2: Malt gulv, vegger og himling.

4 WC herrer: Fliser på gulv og vegger. WC damer: Fliser på gulv og vegger. Panelt himling. Gang: Gulvbelegg, malte vegger og himling. Innredet rom: Parkett på gulvet, malte vegger og takess. Vaskerom/kjølerom: Malte gulv, vegger og himling. OPPVARMING: DIVERSE: Elektrisk basert oppvarming. Murt pipeløp med tilkoble peis i kjeller. Alarmanlegg tilknyttet vaktselskap. Kabel-TV med mulighet for tilknytning til bredbånd. Røykvarsler, brannslukker utstyr og overrislingsanlegg i serveringslokalet. Restaurantlokalene er i dag utleid, se vedlagte kopi av leiekontrakt. Leiekontrakten har dårligere tinglyst prioritet i tvangssalget enn saksøkerens krav. Leiekontrakten vil således etter tvbfl ledd kunne bli å sette til side (bortfaller) ved rettskraftig stadfestelse/ fordelingskjennelse, i det denne åpenbart etter sitt innhold, blant annet ut fra leien pr. måned, begrenser eiendommens verdi vesentlig. Leiekontrakten er også sagt opp den fra saksøktes side v/vergen. Medhjelper plikter å innhente alternative bud i situasjoner hvor ikke-pengeheftelser kan begrense eiendommens verdi på en slik måte at foranstående heftleser kan tenkes og ikke oppnå full dekning jfr. tvbfl 11-21, 2. ledd. Det må derfor i denne saken innhentes alternative bud. Ett uten at leiekontrakten overtas i tvangssalget, og ett bud, eventuelt, der man kjøper eiendommen for en pris men da slik at den tinglyste leiekontrakten fortsetter å hvile på eiendommen. (Se budskjema.) TVANGSSALG: OMKOSTNINGER: Salget av gnr. 144, bnr. 642, er et tvangssalg ved hjelp av medhjelper. Det vises til "Orientering om tvangssalg ved medhjelper". Eventuelle spørsmål vedrørende dette kan fremsettes til Advokatfirmaet Furre DA. Det vises forøvrig til tvangsfullbyrdelseslovens kap. 11. Dokumentavgift til staten utgjør 2,5 % av kjøpesummen. Rettsgebyr for tinglysing av skjøte er kr.1.548,- og for tinglysing pr. pantobligasjon kr ,-. Grunnboksutskrift kr. 270,-.

5 Eksempel: Kjøpesum kr ,-; Dokumentavgift: Kr ,- Tinglysning av skjøte: Kr ,- Tinglysning pantedokument Kr ,- Panteattest Kr. 270,- Kr ,- Dette betales utenom kjøpesummen. GODTGJØRELSE TIL MEDHJELPER: MANGELS- BEFØYELSER: VASK AV EIENDOMMEN, NØKLER ETC.: TILTREDELSES- KOSTNADER: FINANSIERING: Medhjelper godtgjøres i h t forskrift av om tvangssalg ved medhjelpere. I hht forskriften 3-3 har medhjelper ved gjennomført salg krav på godtgjørelse etter følgende satser: 3% av kjøpesum til og med kr ,- 2% av det overskytende til og med kr ,- 1% av det overskytende til og med kr ,-. Ekstragodtgjørelse kan innvilges jfr. forskriften 3-6. Kjøper har begrensede muligheter til å fremsette eventuelle mangelsbeføyelser. Da salget er et tvangssalg kan kjøpet ikke heves. Er opplysninger imidlertid holdt tilbake, eller boligens tilstand er vesentlig redusert i forhold til på visningstidspunktet, kan den ansvarlige holdes erstatningsansvarlig, eller prisavslag kreves, jfr Da salget er et tvangssalg, kan det forekomme at eiendommen overleveres uten at normal rydding og rengjøring har funnet sted. Det kan også forekomme at nøkkelsett ikke er komplette eller at det mangler nøkler, og at låser må byttes. Dette er forhold som ligger utenfor medhjelperoppdraget. Omkostninger i slike tilfeller må dekkes av kjøper. Kjøper er ansvarlig for mulige tiltredelseskostnader ved overtagelse. Begjæring om fravikelse mot personer/firma som ikke flytter ved oppgjørsdag er unntatt gebyr ved bistand fra namsfogden. Det tas forbehold om at finansieringsplan med lånetilsagn presenteres, og at det eventuelt stilles sikkerhet for budet med 10% av kjøpesummens størrelse.

6 BUDFRIST: Bud bes fremsatt til: Advokatfirmaet Furre DA, Stranden 3A, 0250 Oslo, gjerne pr. telefaks Budet må være bindende for budgiver i minst 6 - seks - uker. Dette fordi et bud må antas og stadfestes før et salg kommer i gang. Vennligst benytt vedlagte budskjema. SALGSOPPGAVEN ANTAS KORREKT, MEN MEGLER ER UTEN ANSVAR FOR MULIGE FEIL.

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19 Aker Taksering AS Postboks Oslo Verdi- og lånetakst over Østensjøveien OSLO Gårdsnr. 144 Bruksnr. 642 OSLO KOMMUNE Utført av: Tore Lund Takstmann MNTF Oppdrag Befaringsdato:

20 Aker Taksering AS Verdi- og lånetakst over Østensjøveien OSLO Gårdsnr. 144 Bruksnr. 642 OSLO KOMMUNE Oppdrag og forutsetninger - Rekvirenten har bedt om å få vurdert eiendommens markedsverdi. Denne rapporten er utarbeidet av en frittstående og uavhengig takstmann som ikke har noen bindinger til andre aktører i eiendomsbransjen. Verditaksten er utført iht. NTFs regler, NS 3451 og Takstbransjens retningslinjer for arealmåling som har NS 3940 som utgangspunkt. Taksten er kun basert på visuell befaring uten inngrep i byggverket, evt. supplert med enkle målinger. Merk at en verditakst ikke er en tilstandsrapport, som beskriver byggverkets tekniske tilstand. Kunden/rekvirenten skal lese gjennom dokumentet før bruk og gi tilbakemelding til takstmannen hvis det finnes feil/mangler som bør rettes opp. Låneverdi er en forsiktig ansatt markedsverdi som grunnlag for langsiktig belåning. Hvis rapporten er eldre enn 6 måneder, bør takstmannen kontaktes for ny befaring og oppdatering. Denne typen takst gjelder ikke for rene forretnings- og næringsbygg. Egne forutsetninger Det er i verdivurderingen forutsatt at bygningen er ledig til bruk for en eventuell kjøper uten at det foreligger boretter, leieavtaler eller andre avtaler om beboelse, bruk og utleie som er begrensende og hemmende i forbindelse med salg. Heftelsesanmerkninger er ikke vurdert, med mindre det er angitt. Eiendommen er verdivurdert slik den fremsto på befaringstidspunktet. Vedlikeholdet er vurdert ut i fra bygningens alder. Besiktigelsen er foretatt med de begrensninger som følger av at bygningen er møblert. Møbler, innredninger, løsøre o.l er ikke flyttet på. Takstobjektet/bygningen vil kunne ha mangler og skader som takstrapporten ikke omtaler pga. presisjonsnivået i en ordinær takstrapport, men dette er likevel hensyntatt i selve vurderingen. Takstrapporten er avholdt på oppdrag for Advokatfirmaet Furre DA. Eier er følgelig ikke takstmannens oppdragsgiver. Hvis taksten brukes av eier eller andre i forbindelse med salg og/eller belåning, kan dette ikke gjøres med ansvar for takstmannen. Takstmannens ansvar i forbindelse med vurderinger og opplysninger i denne takstrapporten er begrenset til hans forhold til oppdragsgiver. Verdivurderingen baserer seg på opplysninger gitt i takstrapporten. Skulle det være forhold som ikke er nevnt, men som normalt ville være spesifisert hvis disse opplysningene var fremlagt for eller registrert av takstmannen, vil dette kunne få betydning for verdivurderingen. Det er avholdt forenklet befaring. Takstmannen har videre hatt begrenset tid til rådighet for gjennomføring av befaringen. Med bakgrunn i dette oppfordres intresenter i forbindelse med salg av eiendommen til å undersøke objektet spesielt grundig sammen med en bygningskyndig person eller foretak. Leie inntektene er hentet fra Trygve Sveens takst av Regnskapet er ikke fremlagt for Takstmann. Med bakgrunn i dette oppfordres intresenter i forbindelse med salg av eiendommen å undersøke regnskapet spesielt grundig sammen med revisor eller regnskapsforetak. Programmet kan kun brukes av NTFs medlemmer. Ettertrykk forbudt. Oppdr.nr: Bef.dato: Side: av 9

21 Aker Taksering AS Eiendom: Gårdsnr. 144 Bruksnr. 642 KOMMUNE OSLO Adresse: Østensjøveien 64, 0667 OSLO Sammenfattet beskrivelse Enebolig med næringsdel på Bryn. Adkomst fra Østensjøveien. Sentralt beliggende innenfor bomringen. Kort vei til Bryn senter med et variert service tilbud, forretninger, post, tannlege, lege, apotek m.m. Gode offentlige kommunikasjons muligheter med buss, T-bane og tog. Flere større senter innen kort reisevei. Biloppstilingsplass på egen tomt. Ellers parkering etter gjeldende bestemmelser. Asfaltert adkomst. Asfalterte fellesareal. Industriområde med mindre og større næringsbygg. Boligen i andre etasje har en god standard. Næringslokalet i første etasje har en god standard. Næringslokalene i kjeler og kjellerrom har noe behov for oppussing. Rommene i 3 etasje har noe behov for vedlikehold. Utvendig fasade og tak har noe behov for vedlikehold. "Det er utført konstruksjonsmessige og næringsmessige endringer i bygningen. Takstmannen har ikke vurdert om endringene har betydning for byggets konstruksjon eller tillatelse for den daglige driften i lokalene". Takstmannen har ikke vurdert om endringene er iht. Plan og Bygningsloven eller Næringsmiddelsloven. Markeds- og låneverdi Markedsverdi (normal salgsverdi): Kr Låneverdi (forsiktig ansatt markedsverdi): Kr Tore Lund Takstmann MNTF Programmet kan kun brukes av NTFs medlemmer. Ettertrykk forbudt. Oppdr.nr: Bef.dato: Side: av 9

22 Aker Taksering AS Eiendom: Gårdsnr. 144 Bruksnr. 642 KOMMUNE OSLO Adresse: Østensjøveien 64, 0667 OSLO Rekvirent Rekvirert av: Advokatfirmaet Furre DA v/birgitte M. Formo Besiktigelse, tilstede Dato: Birgitte M. Formo Advokatfullmektig - Tore Lund Takstmann Tlf.: Dokumentkontroll Dokumenter fremvist: Reguleringsplaner Kartutsnitt fra Plan og Bygg. Bestnr Midl. reg. best S Industri. Tidligere takst Takst av Trygve Sveen. EDR Opplysninger om hjemmelshaver, Gnr., Bnr., tomtestørrelse og bygge år. Andre dok./kilder: Brukstillat./ferdigatt. Ferdigattest Bruksendring Eiendomsdata Hjemmelshaver: Roger Willy Olsen Tomt: Eiet tomt. Areal 235 m² Konsesjonsplikt: Adkomst: Vann: Avløp: Regulering: Offentl. avg. pr. år: Forsikringsforhold Nei Offentlig og privat. Premiebeløp: Kr Kommentar: Bygninger på eiendommen Bolig med mindre næringsdel Byggeår: Kommunal tilknytning. Kommunal tiknytning. Midl. reg. best S Industri. Kr Opplyst i tidligere takst. Forsikringen er ikke fremvist I følge Norges Eiendommer. Ombygd: Bruksendring Programmet kan kun brukes av NTFs medlemmer. Ettertrykk forbudt. Oppdr.nr: Bef.dato: Side: av 9

23 Aker Taksering AS Eiendom: Gårdsnr. 144 Bruksnr. 642 KOMMUNE OSLO Adresse: Østensjøveien 64, 0667 OSLO Arealer og anvendelse AREALBEREGNING Arealmålingene i denne rapporten måles etter bransjestandarden Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling av boliger. Retningslinjene har NS 3940:2007 som utgangspunkt, men inneholder presiseringer for arealbegreper og definisjoner i forbindelse med arealmåling ved omsetning og/eller verdisetting av boenheter. Ved motstrid mellom NS 3940:2007 og Takstbransjens retningslinjer for arealmåling av boliger eller annen tolkningstvil er de spesielle reglene for arealmåling av boliger i takstbransjens retningslinjer lagt til grunn. Takstbransjens retningslinjer for arealmåling av boliger utgis av Informasjonsselskapet Verdi og er også tilgjengelig på og De viktigste presiseringene er: - Areal oppgis i hele kvadratmeter i rapporten, og gjelder for det tidspunkt oppmålingen fant sted. - Bruttoareal (BTA) er ved taksering definert som arealet som begrenses av omsluttende yttervegg i gulvhøyde og /eller til midt i skilleveggen til annen bruksenhet og/eller fellesareal. - Bruksareal (BRA) er bruttoarealet (BTA) minus arealet som opptas av yttervegger. Måleverdige AREALER Større åpninger enn nødvendige åpninger i etasjeskiller for trapp, heiser, sjakter og lignende, regnes ikke med i etasjens areal. Hvis trapp inngår i åpningen, regnes trappens horisontalprojeksjon med i etasjens areal. Rom skal ha atkomst og gangbart gulv. Rommenes bruk kan være i strid med byggeforskriftene selv om de er måleverdige. MARKEDSFØRING Ved markedsføring av boliger skal BRA og P-ROM oppgis. Primærrom- og sekundærrom (P-ROM og S-ROM) Denne rapporten viser hvilke rom som inngår i hver av de to kategoriene. Fordelingen er basert på retningslinjene og takstmannens eget skjønn. En bruksendring av et rom kan ha betydning for hvilken kategori rommet tilhører. For beregning av bygningsarealer i forbindelse med tomters utnyttelse gjelder egne måleregler. Bolig med mindre næringsdel - arealer Etasje Bruttoareal Bruksareal BRA m² Anvendelse BTA m² Totalt Primær Sekundær P-rom S-rom Kjeller Lager, kjellerrom/bod, wc herrer, garderobe, innredet rom m bardisk, lager 2, gang, wc damer, vask/kjøl 1. etasje Serveringslokale m bar, og kjøkken 2. etasje Bad, stue, soverom, soverom 2, gang, soverom 3 og kjøkken. 3. etasje Innredet rom, gang, innredet rom 2, innredet rom 3, kjøkken og trapperom. Arealet er omtrentlig og er målt innvendig med Leica DISTO lasermåler. Bruttoarealet fremkommer ved en skjønnsmessig vurdering av antatt veggkonstruksjon. Sum bygning Bolig med mindre næringsdel - romfordeling Etasje Primærrom Sekundærrom Kjeller Wc herrer, innredet rom m bardisk, gang, wc damer Lager, kjellerrom/bod, garderobe, lager 2, vask/kjøl 1. etasje Serveringslokale m bar, kjøkken 2. etasje Bad, stue, soverom, soverom 2, gang, soverom 3, kjøkken 3. etasje Innredet rom, gang, innredet rom 2, innredet rom 3, kjøkken, trapperom Programmet kan kun brukes av NTFs medlemmer. Ettertrykk forbudt. Oppdr.nr: Bef.dato: Side: av 9

24 Aker Taksering AS Eiendom: Gårdsnr. 144 Bruksnr. 642 KOMMUNE OSLO Adresse: Østensjøveien 64, 0667 OSLO KONSTRUKSJONER OG INNVENDIGE FORHOLD Bolig med mindre næringsdel Lokalisering Bolig med mindre næringsdel Bygningsdel/beskrivelse 200 Bygning generelt For de forskjellige bygningsdelers vedlikeholdsbehov og antatt levetid se Byggforskseriens blad I forbindelse med takseringen er det ikke foretatt kontrollmålinger med hensyn til toleransekrav angitt i NS3420, for denne boligen kan det forekomme avvik ut over toleransekravet. 210 Grunn og fundamenter Fundamenter i betong, antatt på fast fjell. Fundamentert på grunn som ikke er dokumentert for takstmann. 230 Yttervegger Yttervegger og bærevegger i mur. Vedlikehold ol: Dreneringen bør skiftes. 233 Vinduer Vinduer med isolerglass, karm og ramme i tre. 240 Innervegger 254 Dekker - Gulv og overflate 255 Dekker - himling og overflate Rom Vegger Gulv Himling 3. etasje. Innrom malt tapet laminat malt Gang malt tapet laminat malt Innrom malt tapet laminat malt. Innrom malt tapet laminat malt. Kjøkken malt tapet laminat malt. 2. etasje Bad fliser fliser malt Stue malt belegg malt Sov malt belegg malt Sov malt teppe malt Gang malt belegg malt Sov malt teppe malt Kjøkken malt belegg malt 1. etasje Servelok malt/panel parkett plater Kjøkken fliser belegg plater Kjeller Lager malt belegg malt Wc her fliser fliser fliser Innrom malt parkett takess Programmet kan kun brukes av NTFs medlemmer. Ettertrykk forbudt. Oppdr.nr: Bef.dato: Side: av 9

25 Aker Taksering AS Eiendom: Gårdsnr. 144 Bruksnr. 642 KOMMUNE OSLO Adresse: Østensjøveien 64, 0667 OSLO Rom Vegger Gulv Himling Lager malt malt malt Gang malt belegg malt Wc dam fliser fliser panel Vask/kjøl malt malt malt 250 Dekker Støpt kjellergulv. Trebjelkelag. 260 Yttertak Saltak i trekonstruksjon tekket med stein. 271 Kjøkkeninnredning 3. etasje: Hvit kjøkkeninnredning, rustfrikum, bereder i benk, laminat benkeplate og ventilator. 2. etasje: Nyere hvit kjøkkeninnredning, laminatbenkeplate, France rustfrivask, ventilator. Integrerte hvitevarer: stekeovn, steketopp og mikrobølgeovn. 1. etasje: Fastmonterte hyller og benker i rustfritt stål og opplegg for vaskemaskin. 272 Garderobe 2. etasje: Skyvedørsgarderober i to soverom. Garderobeskap med slagdører i et soverom. 281 Trapper Tretrapp innvendig. Flislagte trapper ved innganger til lokalet. 315 Sanitærutstyr 3. etasje: Toalett og servant. 2. etasje: Hvit underskap med helservant, hvit overskap med speil og lys, veggtoalett og dusjkabinett. Kjeller: 2 toaletter, 2 servanter og 1 bereder. 360 Luftbehandling, generelt Mekanisk avtrekksanlegg. Anlegget er ikke vurdert da dette ikke er takstmannens kompetanseområde. 400 Elkraft Det elektriske anlegget er ikke vurdert da dette ikke er takstmannens kompetanseområde. Det elektriske anlegget er oppgradert. 442 Belysningsutstyr Dimmer til takpunkt i stue og 3 soverom i 2. etasje. 450 Elvarme Elektrisk oppvarming, varmekabel i bad 2 etasje. 540 Alarm- og signalanlegg Alarmanlegg tilknyttet vaktselskap. Kabel-tv med mulighet for tilknytning til bredbånd. Programmet kan kun brukes av NTFs medlemmer. Ettertrykk forbudt. Oppdr.nr: Bef.dato: Side: av 9

26 Aker Taksering AS Eiendom: Gårdsnr. 144 Bruksnr. 642 KOMMUNE OSLO Adresse: Østensjøveien 64, 0667 OSLO 660 Piper, ildsteder og fyranlegg Murt pipeløp med tilkoblet peis i kjeller. 900 Annet Røykvarsler, brannslukningsutstyr og overrislingsanlegg i serveringslokale. VERDIBEREGNING Utleievurdering Areal Totalt Faktisk Faktisk Årsleie Ansatt Bygg/etasje BTA utleibart utleid Årsleie pr m² Årsleie Anmerkning Bolig med mindre næringsdel Kjeller etasje etasje etasje Alle opplysninger om faktiske leieinntekter er hentet i fra Trygve Sveens takst av Totalt Takstmannens ansatte årsleie tilsvarer Kr pr mnd. Årlige driftskostnader Årlige driftskostnader Off. utg../ev. eiend.skatt: Forsikring: Administrasjon og div.: Ansatte vedlikeholdskostn.: Sum fradrag Kr: Driftskostnadene er antatt. Stipulerte inntekter: Netto stipulerte inntekter Kr: Kapitalisert verdi Kapitaliseringrente: Valgt kapitaliseringsrente: 14,0 % Kapitalisert verdi: Etter kapitalisering av netto årsinntekter (avrundet) Kr: Kommentar: Kapitalisert verdi er beregnet på basis av takstmannens anslag for normal leie oppnåelig i dagens utleiemarked for boliger. Teknisk verdiberegning Normale byggekostn.: Normale byggek. (utregnet for hvert bygg som for nybygg): Bolig med mindre næringsdel Fradrag (alder, utidsmessighet, vedlikeholdsmangler, tilstandssvekkelser, gjenstående arbeider): Teknisk verdi uten tomt : Tillegg for normal tomteverdi: Teknisk verdi: Teknisk verdi av takstobjektet Kr: Programmet kan kun brukes av NTFs medlemmer. Ettertrykk forbudt. Oppdr.nr: Bef.dato: Side: av 9

27 Aker Taksering AS Eiendom: Gårdsnr. 144 Bruksnr. 642 KOMMUNE OSLO Adresse: Østensjøveien 64, 0667 OSLO Markeds- og låneverdi Markedsverdi: Markedsverdi (normal salgsverdi) Kr: Låneverdi: Låneverdi (forsiktig ansatt markedsverdi) Kr: Programmet kan kun brukes av NTFs medlemmer. Ettertrykk forbudt. Oppdr.nr: Bef.dato: Side: av 9

28 ORIENTERING OM TVANGSSALG VED MEDHJELPER Vår ref. E & ES Salg ved hjelp av medhjelper er blitt den vanligste av de to tvangssalgsformene. I motsetning til tvangsauksjon, vil salg ved hjelp av medhjelper foregå mest mulig likt frivillige salg gjennom advokat eller eiendomsmeglere. På en del viktige punkter er det imidlertid forskjell. Følgende vil således gi en orientering om kjøpsinteressertes rettigheter og plikter i henhold til tvangsfullbyrdelsesloven. Feil og mangler En eiendom kjøpt på tvangssalg selges som den er. Lov om avhending av fast eiendom kommer ikke til anvendelse. Kjøperen kan ikke heve kjøpet, men prisavslag kan kreves. Dette skjer ved søksmål mot den som har fått en del av kjøpesummen som kreves redusert, eller mot impliserte som har utvist skyld. Kjøpesummen må betales selv om det kreves prisavslag, men det kan kreves at den del av summen som rammes av krav om prisavslag ikke utbetales til de berettigede inntil saken er avgjort. Bud Bud inngis i hovedsak som ved ordinær eiendomsmegling. Budet må være bindende for budgiver i minst 6 uker. Med Oslo byfogdembetes samtykke kan det likevel tas hensyn til bud med kortere bindingstid, jfr. tvfbl Anbefaling av bud Medhjelper eller eier er ikke bemyndiget til å akseptere et innkommet bud. Dette må forelegges saksøkeren med anbefaling om stadfestelse. Saksøkeren kan unnlate å gjøre dette, og be medhjelper foreta ytterligere salgsframstøt. Det utstedes ikke kjøpekontrakt. Stadfestelseskjennelsen er bekreftelsen på at kjøp er kommet i stand. Saken kan frem til namsrettens stadfestelse av budet har skjedd trekkes tilbake, med den konsekvens at salget ikke blir gjennomført. Slik tilbaketrekking av saken kan ikke gi budgiver grunnlag for å kreve erstatning. Oppgjør og overtagelse Oppgjørsdagen er 3 måneder etter at medhjelperen forelegger budet for Oslo byfogdembete i samsvar med tvangsfullbyrdelsesloven Skjer oppgjør etter oppgjørsdagen, påløper morarenter. Er kjøpesummen betalt kan medhjelper, etter anmodning fra kjøperen, tillate at overtagelse skjer forut for oppgjørsdagen dersom leiligheten er fraveket, eller man får aksept fra hjemmelshaver. Etter at kjøperen er blitt eier overtar han risiko for eiendommen, og må selv sørge for forsikring etc. Anke Stadfestelseskjennelsen kan påankes. Ankefristen er 1 måned fra kjennelsens avsigelse. En anke vil som hovedregel ikke føre frem dersom innvendingene ikke har vært fremsatt overfor byfogdembetet før kjennelsen avsies. Saksøktes fraflytting Når kjøperen er blitt eier av eiendommen, plikter saksøkte og hans husstand å fraflytte den. Dersom dette ikke skjer, kan kjøperen uten gebyr kreve fravikelse. Skjøte Når kjøperen er blitt eier vil byfogdembetet på begjæring fra kjøperen, alternativt medhjelper, utstede tvangssalgskjøte som kan tinglyses på eiendommen. Dette medfører at samtlige heftelser som ikke skal overtas av kjøperen blir slettet. Ovenstående er kun en forenklet fremstilling, ytterligere informasjon følger av tvangsfullbyrdelseslovens kapittel 11.

29 BUDSKJEMA Vår ref.:e / ES 5-6 / Til saksbehandler: Sissel Styrmoe Dølplads Sak nr: E E Jeg/vi gir herved følgende bud på eiendommen: Østensjøveien 64, 0667 Oslo Gnr.: 144 Bnr.: 642 Snr.: Uten leiekontrakt: Pris kr.: skriver kr.: Med leiekontrakt: Pris kr.: skriver kr.: I tillegg kommer avgifter og gebyrer for denne type eiendom, herunder eventuelle eierskiftegebyr. Det offentlige kan endre satsene, og det påligger budgiver å betale de til enhver tid gjeldende beløp. Så fremt budet slik det er avgitt, eller ved senere eventuelle forhøyelser, blir stadfestet i Oslo byfogdembete, gis herved Advokatfirmaet Furre DA ugjenkallelig fullmakt til å begjære skjøtet utstedt og gjennomføre tinglysningen jfr. tvangsfullbyrdelseslovens Finansiering Sikkerhet for budet (ca 10% av kjøpesummen) Lån i Saksbehandler: kr Egenkapital Sum Budet er avgitt (dato): Budet er bindende for budgiver i minst seks uker, jfr. tvfbl til kr kr kr Navn: Sign.: Fødselsnr. (11 siffer) Navn: Sign.: Fødselsnr. (11 siffer) Adresse: Telefaks: Telefon: Mobil: Tlf. arbeid: Forhøyelser av bud skjer muntlig pr telefon. Følgende forhøyelser er gjort: Beløp: Dato: Klokkeslett: Mottatt av: Annet:

BRYN. Enebolig med næringsdel

BRYN. Enebolig med næringsdel BRYN Enebolig med næringsdel ADRESSE: Østensjøveien 64, 0667 Oslo BETEGNELSE: Gnr. 144, bnr. 642 BTA: 458 m 2 BRA(PRIMÆR-ROM): 374 m 2 TAKSTVERDIER: VT: Kr. 8.800.000,- /LT: Kr. 8.000.000,- PRISANTYDNING:

Detaljer

NORDSTRAND Stor enebolig med 2 utleiehybler. Et eldorado for storfamilien

NORDSTRAND Stor enebolig med 2 utleiehybler. Et eldorado for storfamilien NORDSTRAND Stor enebolig med 2 utleiehybler. Et eldorado for storfamilien ADRESSE: BTA/ BRA(PRIMÆR-ROM): Hyggeveien 1 B, 1178 Oslo Gnr158 bnr 813 324/268 m2 TAKSTVERDIER: VT: Kr 8.720.000,- /LT: Kr 7.530.000,-

Detaljer

Vestli. 2-roms eierseksjon m/terrasse. Ragnhild Schibbyesvei 41, 0968 Oslo Gnr 99, bnr 103, snr 107. 70/63 m2 ADRESSE: BTA/BOA:

Vestli. 2-roms eierseksjon m/terrasse. Ragnhild Schibbyesvei 41, 0968 Oslo Gnr 99, bnr 103, snr 107. 70/63 m2 ADRESSE: BTA/BOA: Vestli 2-roms eierseksjon m/terrasse ADRESSE: BTA/BOA: Ragnhild Schibbyesvei 41, 0968 Oslo Gnr 99, bnr 103, snr 107 70/63 m2 PRISANTYDNING: kr 1.400.000,- MEGLER: Advokat Erik Furre tlf. 92 04 61 00 Vår

Detaljer

GAMLEBYEN. 1-roms andelsleilighet, nyrenovert bygg- nær middelalderparken. Arupsgate 22 0192 Oslo ADRESSE: BTA/ BRA(PRIMÆRROM)):

GAMLEBYEN. 1-roms andelsleilighet, nyrenovert bygg- nær middelalderparken. Arupsgate 22 0192 Oslo ADRESSE: BTA/ BRA(PRIMÆRROM)): GAMLEBYEN 1-roms andelsleilighet, nyrenovert bygg- nær middelalderparken ADRESSE: BTA/ BRA(PRIMÆRROM)): Arupsgate 22 0192 Oslo 28/23 m2 TAKSTVERDIER: Vt: kr 200.000,-/Lt kr. 100.000,- PRISANTYDNING: Kr

Detaljer

MAJORSTUEN. OPPUSSINGSOBJEKT 3-roms gjennomgående aksjeleilighet. Neuberggata 6A, 0367 Oslo. 82/72 m2. Vt: kr 2.500.000,-/Lt kr.2.100.000,- GI BUD!

MAJORSTUEN. OPPUSSINGSOBJEKT 3-roms gjennomgående aksjeleilighet. Neuberggata 6A, 0367 Oslo. 82/72 m2. Vt: kr 2.500.000,-/Lt kr.2.100.000,- GI BUD! MAJORSTUEN OPPUSSINGSOBJEKT 3-roms gjennomgående aksjeleilighet ADRESSE: BTA/BRA (PRIMÆR ROM): TAKSTVERDIER: PRISANTYDNING: Neuberggata 6A, 0367 Oslo 82/72 m2 Vt: kr 2.500.000,-/Lt kr.2.100.000,- GI BUD!

Detaljer

MAJORSTUEN. Meget stilig påkostet selveiet liten loftsleilighet. Sorgenfrigaten 17 A 0365 Oslo Gnr. 215 bnr.332 snr. 11. 35/33 m2. Gi bud!

MAJORSTUEN. Meget stilig påkostet selveiet liten loftsleilighet. Sorgenfrigaten 17 A 0365 Oslo Gnr. 215 bnr.332 snr. 11. 35/33 m2. Gi bud! MAJORSTUEN Meget stilig påkostet selveiet liten loftsleilighet ADRESSE: BTA/ BRA(PRIMÆR-ROM): Sorgenfrigaten 17 A 0365 Oslo Gnr. 215 bnr.332 snr. 11 35/33 m2 TAKSTVERDIER: VT: Kr 1.950.000,-/LT: Kr 1.650.000,-

Detaljer

LINDEBERG. OPPUSSINGSOBJEKT 2-roms andelsleilighet med vestvendt terrasse. Lindebergveien 43 A, 1069 Oslo. 38/32 m2. Vt: kr 900.000,-/Lt kr.770.

LINDEBERG. OPPUSSINGSOBJEKT 2-roms andelsleilighet med vestvendt terrasse. Lindebergveien 43 A, 1069 Oslo. 38/32 m2. Vt: kr 900.000,-/Lt kr.770. LINDEBERG OPPUSSINGSOBJEKT 2-roms andelsleilighet med vestvendt terrasse. ADRESSE: BTA/BRA (PRIMÆR ROM): TAKSTVERDIER: PRISANTYDNING: Lindebergveien 43 A, 1069 Oslo 38/32 m2 Vt: kr 900.000,-/Lt kr.770.000,-

Detaljer

GRÜNERLØKKA. Næringsseksjon på gateplan. Oppusningsobjekt

GRÜNERLØKKA. Næringsseksjon på gateplan. Oppusningsobjekt GRÜNERLØKKA Næringsseksjon på gateplan. Oppusningsobjekt ADRESSE: Sannergata 24, 0557 Oslo Gnr.225, bnr.268, snr.1. BTA/ BRA(PRIMÆR-ROM): 140/127 m 2 TAKSTVERDIER: VT: 1.800.000,- PRISANTYDNING: Gi bud!

Detaljer

KONTAKTPERSON: Eiendomsmegler MNEF Sissel Styrmoe Dølplads, mobil 40002204

KONTAKTPERSON: Eiendomsmegler MNEF Sissel Styrmoe Dølplads, mobil 40002204 GRORUD 2 ROMS ROMSLIG ANDELSLEILIGHET PÅ BAKKEPLAN MED GARASJEPLASS ADRESSE: Gransdalen 25 B, 1054 Oslo Andel 10 i Gransletta Borettslag, org.nr. 951611670 BTA/PRIMÆR ROM: 72/66m 2 TAKSTVERDIER: Vt: kr.

Detaljer

VÅLERENGA. Liten og praktisk andelsleilighet. Vt: kr 80.000,-/Lt kr.68.000,-

VÅLERENGA. Liten og praktisk andelsleilighet. Vt: kr 80.000,-/Lt kr.68.000,- VÅLERENGA Liten og praktisk andelsleilighet ADRESSE: Strømsveien 20, 0657 Oslo BTA/BRA (PRIMÆR ROM): 17/15 m 2. TAKSTVERDIER: PRISANTYDNING: Vt: kr 80.000,-/Lt kr.68.000,- Gi bud! MEGLER: Advokat Erik

Detaljer

Ruseløkka. 1roms aksjeleilighet sentralt i Oslo sentrum

Ruseløkka. 1roms aksjeleilighet sentralt i Oslo sentrum Ruseløkka 1roms aksjeleilighet sentralt i Oslo sentrum ADRESSE: Observatoriegata 10, 0254 Oslo. BETEGNELE: Gnr. 209, bnr. 248, aksje nr. 103. BTA: 20 m 2 BRA(PRIMÆR ROM): 18 m 2 TAKSTVERDIER: Vt: Kr. 950.000,-/Lt

Detaljer

SANDAKER. Advokat Erik Furre KONTAKTPERSON: Eiendomsmegler MNEF Sissel Styrmoe Dølplads, mobil 40002204 VÅR REF: E.741.08.11.

SANDAKER. Advokat Erik Furre KONTAKTPERSON: Eiendomsmegler MNEF Sissel Styrmoe Dølplads, mobil 40002204 VÅR REF: E.741.08.11. ADRESSE: SANDAKER 2 ROMS ANDELSLEILIGHET MED FIN PLANLØSNING Nils Huus gate 4, 0482 Oslo Andel 214 i Amtmann Meinichsgt. 15 Borettslag, org. nr. 988871834 BTA/ PRIMÆR ROM: 60/51 m 2 TAKSTVERDIER: Vt: kr

Detaljer

ROMSÅS. 3 roms andelsleilighet med innglasset balkong, herlig utsikt og garasjeplass

ROMSÅS. 3 roms andelsleilighet med innglasset balkong, herlig utsikt og garasjeplass ROMSÅS 3 roms andelsleilighet med innglasset balkong, herlig utsikt og garasjeplass ADRESSE: Oddvar Solbergs vei 210, 0973 Oslo Andel 598 i Svarttjern Borettslag, leilighet 7065 BTA: 94 m 2 PRIMÆR ROM:

Detaljer

LAMBERTSETER 2 ROMS ANDELSLEILIGHET I SJETTE ETASJE STILIG OPPUSSET

LAMBERTSETER 2 ROMS ANDELSLEILIGHET I SJETTE ETASJE STILIG OPPUSSET LAMBERTSETER 2 ROMS ANDELSLEILIGHET I SJETTE ETASJE STILIG OPPUSSET ADRESSE: Mellombølgen 143, 1157 Oslo andel 55 i Pynten Borettslag, org.nr. 948 976 242 BTA/PRIMÆR ROM: 55/51m 2 TAKSTVERDIER: Vt: kr.

Detaljer

Advokat Erik Furre KONTAKTPERSON: Eiendomsmeglerfullmektig MNEF Sissel Styrmoe Dølplads, mobil 4000 2204 ADRESSE:

Advokat Erik Furre KONTAKTPERSON: Eiendomsmeglerfullmektig MNEF Sissel Styrmoe Dølplads, mobil 4000 2204 ADRESSE: ADRESSE: MORTENSRUD 3 roms andelsleilighet på bakkeplan med innglasset balkong og garasjeplass Kantarellen Terrasse 14, 1286 Oslo andel 250 i Kantarellen terrasse Borettslag org. nr. 947 138 081 BTA/PRIMÆR

Detaljer

HEGDEHAUGEN Attraktiv næringsseksjon, 205 m 2 på gateplan med god beliggenhet!

HEGDEHAUGEN Attraktiv næringsseksjon, 205 m 2 på gateplan med god beliggenhet! HEGDEHAUGEN Attraktiv næringsseksjon, 205 m 2 på gateplan med god beliggenhet! ADRESSE: BTA/ BRA(PRIMÆR-ROM): Rosenborgata 1 B, 0356 Oslo Gnr.214 Bnr. 308 Snr.1 230/205 m2 TAKSTVERDIER: Teknisk verdi:

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. andel i Lohøgda Borettslag Orgnr. 850 429 162. Erlends vei 40 0669 OSLO

Verdi- og lånetakst. over. andel i Lohøgda Borettslag Orgnr. 850 429 162. Erlends vei 40 0669 OSLO Postboks 166 1112 Oslo 95774181 Verdi- og lånetakst over andel i Lohøgda Borettslag Orgnr. 850 429 162 Erlends vei 40 0669 OSLO Gårdsnr. 140 Bruksnr. 37 Leilighet nr. 150 Andelsnr.: 99 OSLO KOMMUNE Utført

Detaljer

HAUGERUD 1 ROMS ANDELSLEILIGHET I UNDER ETASJE, MODERNISERINGSBEHOV

HAUGERUD 1 ROMS ANDELSLEILIGHET I UNDER ETASJE, MODERNISERINGSBEHOV HAUGERUD 1 ROMS ANDELSLEILIGHET I UNDER ETASJE, MODERNISERINGSBEHOV ADRESSE: Haugerudveien 46, 0674 Oslo andel 33 i Haugerud Borettslag, org.nr. 948 512 823 BTA/PRIMÆR ROM: 33/28m 2 TAKSTVERDIER: Vt: kr.

Detaljer

MAJORSTUEN. 2 roms aksjeleilighet sentralt, moderniseringsbehov

MAJORSTUEN. 2 roms aksjeleilighet sentralt, moderniseringsbehov MAJORSTUEN 2 roms aksjeleilighet sentralt, moderniseringsbehov ADRESSE: Trudvangveien 39, 0363 Oslo BETEGNELSE: Gnr. 46, bnr. 15, aksje nr. 330-332, leilighet 45 BTA: 60 m 2 PRIMÆR ROM: 49 m 2 TAKSTVERDIER:

Detaljer

RISLØKKA 3 ROMS ANDELSLEILIGHET I FØRSTE ETASJE I BARNEVENNLIGE OMGIVELSER

RISLØKKA 3 ROMS ANDELSLEILIGHET I FØRSTE ETASJE I BARNEVENNLIGE OMGIVELSER RISLØKKA 3 ROMS ANDELSLEILIGHET I FØRSTE ETASJE I BARNEVENNLIGE OMGIVELSER ADRESSE: Nordalveien 77, 0584 Oslo andel 363 i Økernbråten Borettslag, org.nr. 948056852 BTA/PRIMÆR ROM: 75/67 m 2 TAKSTVERDIER:

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Enebolig Smebyvegen 5 B 2319 Hamar. Gnr. 20 Bnr. 407 HAMAR KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Enebolig Smebyvegen 5 B 2319 Hamar. Gnr. 20 Bnr. 407 HAMAR KOMMUNE Takstmann Bygg- og Tømrermester Rune Juvet Kirkerud Medlem i NorgesTakseringsForbund NTF DNV Sertifisert Takstmann for Boligsalgsrapportering Godkjent for naturskader Naturskadepoolen Tlf: 40 41 63 50

Detaljer

KALBAKKEN 2 ROMS ANDELSLEILIGHET MED INNGLASSET BALKONG

KALBAKKEN 2 ROMS ANDELSLEILIGHET MED INNGLASSET BALKONG ADRESSE: KALBAKKEN 2 ROMS ANDELSLEILIGHET MED INNGLASSET BALKONG BTA/BOA: 59/53m 2 Gangstuveien 12, 0952 Oslo Andelsnr 253 i Øvre Grorud Borettslag PRISANTYDNING: Kr 1.400.000,- + omk. Kr 1080,- MEGLER:

Detaljer

SKUI - VØYENENGA. Ringeriksveien 200, 1340 Skui. Prisantydning kr 1 750 000,- + lave omk. Andel fellesgjeld kr. 31 087,- Totalt kr.

SKUI - VØYENENGA. Ringeriksveien 200, 1340 Skui. Prisantydning kr 1 750 000,- + lave omk. Andel fellesgjeld kr. 31 087,- Totalt kr. SKUI - VØYENENGA HYGGELIG GJENNOMGÅENDE 3 ROMS ENDELEILIGHET MED PEIS, GARASJE OG BALKONG Ringeriksveien 200, 1340 Skui Prisantydning kr 1 750 000,- + lave omk. Andel fellesgjeld kr. 31 087,- Totalt kr.

Detaljer

ASKER / GULLHELLA. Korpåsen 185 H, 1386 Asker. Fastpris kr 1 775 000,- + omk. Andel fellesgjeld kr. 0,- Totalt kr. 1 775 000,-

ASKER / GULLHELLA. Korpåsen 185 H, 1386 Asker. Fastpris kr 1 775 000,- + omk. Andel fellesgjeld kr. 0,- Totalt kr. 1 775 000,- ASKER / GULLHELLA PEN 3 ROMS EIER/ENDELEILIGHET MED BALKONG. KUN FOR ABBL MEDLEMMER UNDER 35 ÅR. Korpåsen 185 H, 1386 Asker Fastpris kr 1 775 000,- + omk. Andel fellesgjeld kr. 0,- Totalt kr. 1 775 000,-

Detaljer

Generasjonsbolig Lillehagveien 52 BLOMMENHOLM PROSPEKT PÅ MOBIL: SEND BOLIG 40309087 TIL 09999 7.850.000,- www.dnbnoreiendom.no TEL.

Generasjonsbolig Lillehagveien 52 BLOMMENHOLM PROSPEKT PÅ MOBIL: SEND BOLIG 40309087 TIL 09999 7.850.000,- www.dnbnoreiendom.no TEL. BLOMMENHOLM Generasjonsbolig Lillehagveien 52 PROSPEKT PÅ MOBIL: SEND BOLIG 40309087 TIL 09999 7.850.000,- www.dnbnoreiendom.no TEL.: 09999 Lillehagveien 52 Oppdragsansvarlig: Gro Kirchoff Mobil: 930 23

Detaljer

Forhåndstakst. over. Selveierleilighet Furnesvegen 13 (K 4) 2317 HAMAR. Gnr. 1 Bnr. 546 Seksj.nr. 4 Eierbrøk: 70/380 HAMAR KOMMUNE

Forhåndstakst. over. Selveierleilighet Furnesvegen 13 (K 4) 2317 HAMAR. Gnr. 1 Bnr. 546 Seksj.nr. 4 Eierbrøk: 70/380 HAMAR KOMMUNE Takstmann Rune Juvet Kirkerud Medlem i NorgesTakseringsForbund NTF DNV Sertifisert Takstmann for Boligsalgsrapportering Godkjent for naturskader Naturskadepoolen Tlf: 40 41 63 50 Org.nr: 991 718 796 Forhåndstakst

Detaljer

SANDVIKA. Conradis vei 6 B, 1338 Sandvika. Prisantydning kr 1 550 000,- + lave omk. Andel fellesgjeld kr. 61 085,- Totalt kr.

SANDVIKA. Conradis vei 6 B, 1338 Sandvika. Prisantydning kr 1 550 000,- + lave omk. Andel fellesgjeld kr. 61 085,- Totalt kr. SANDVIKA STOR OG PEN 1(2) ROMS ANDELSLEILIGHET MED STOR SOVEALKOVE. SKJERMET HAGE OG TERRASSE. Conradis vei 6 B, 1338 Sandvika Prisantydning kr 1 550 000,- + lave omk. Andel fellesgjeld kr. 61 085,- Totalt

Detaljer

Verdi- og lånetakst. Bankgata 17 2609 LILLEHAMMER. over LILLEHAMMER KOMMUNE. Gårdsnr. 200 Bruksnr. 446

Verdi- og lånetakst. Bankgata 17 2609 LILLEHAMMER. over LILLEHAMMER KOMMUNE. Gårdsnr. 200 Bruksnr. 446 Rabben 18 2611 Lillehammer Org.nr. 970 435 204 Telefon 61255774-91377702 Verdi- og lånetakst over Bankgata 17 2609 LILLEHAMMER Gårdsnr. 200 Bruksnr. 446 LILLEHAMMER KOMMUNE Utført av: Morten M. Haugom

Detaljer

Forhåndstakst. over. Selveierleilighet Furnesvegen 13 (K 2) 2317 HAMAR. Gnr. 1 Bnr. 546 Seksj.nr. 2 Eierbrøk: 45/380 HAMAR KOMMUNE

Forhåndstakst. over. Selveierleilighet Furnesvegen 13 (K 2) 2317 HAMAR. Gnr. 1 Bnr. 546 Seksj.nr. 2 Eierbrøk: 45/380 HAMAR KOMMUNE Takstmann Rune Juvet Kirkerud Medlem i NorgesTakseringsForbund NTF DNV Sertifisert Takstmann for Boligsalgsrapportering Godkjent for naturskader Naturskadepoolen Tlf: 40 41 63 50 Org.nr: 991 718 796 Forhåndstakst

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Gnr. 42 Bnr. 54 SUND KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Gnr. 42 Bnr. 54 SUND KOMMUNE O. J. Brochsgate 16A 5006 BERGEN Tlf.55124423 Mob 99268291 Fax 55364816 Org.nr: 986 442 006 Verdi- og lånetakst over Frittstående enebolig med carport. Pollen 5382 SKOGSVÅG Gnr. 42 Bnr. 54 SUND KOMMUNE

Detaljer