Navi Brukermøte Referat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Navi Brukermøte 2011 - Referat"

Transkript

1 Navi Brukermøte Referat Dato/tid: Torsdag : :00 Sted: Deltakere: Beskrivelse: Comfort Hotel Gardermoen Ansatte ved folkehøgskolene i Norge Brukermøtet ble avholdt på Gardermoen i veldig trivelige omgivelser og med en god atmosfære Agenda Nybegynnerkurs I tilknytning til brukermøtet ble det onsdag ettermiddag og torsdag formiddag arrangert nybegynnerkurs med 13 deltakere. Ole Sødal fra WIS var kursholder. Torsdag, økt : Velkommen (Leon) 13.10: Presentasjon av deltakere (Dag) 13.30: Studiebevis v/jacob Strømfeldt fra Kilroy 13.50: Informasjon om WIS og Navi (Svein) 14.30: Pause 14.45: Brukerdager (Leon) 15.00: Demo (Ole): SMS, Søknadsimport, Arkiv og logg Torsdag, økt 2, : Paralelle sesjoner Søknadsbehandling/arkiv: 22 deltakere v/ole Sødal Fravær: 13 deltakere v/svein Waade HMS: 12 deltakere v/dag Waade Fredag, økt 3 Felles 08: : Ord for dagen Felles: Tips og triks v/ole og Svein Fredag, økt 4, : Paralelle sesjoner Søknadsbehandling/arkiv: 8 deltakere v/svein Waade Kortkurs: 11 deltakere v/dag Waade Vitnemål: 26 deltakere v/ole Sødal Fredag, økt 5, : Felles Kort gjennomgang v/ole 13: : Navi Sentralbasen : Spørsmål/svar : Presentasjon av styringsgruppe 13.50: Neste brukermøte Deltakere Det var 50 deltakere på brukemøtet + 3 deltakere fra WIS. Se vedlagt deltakerliste. Sted Møtet ble holdt på Comfort Hotel, Gardermoen. Deltakerne på brukermøtet var inndelt i grupper for søknadsbehandling, fravær, HMS. Det ble servert deilig mat både til frokost, lunch og middag. Det var ikke arrangert sosiale tiltak under møtet. Referat Velkommen ved Leon Møtet ble åpnet med velkomsthilsen fra Leon Haugsbø, leder av styringsgruppa i Navi. Deretter var det praktisk info og informasjon om valg.

2 Leon gjorde også oppmerksom på, i et senere innlegg at man på distriktmøtene kunne sette Navi kurs på som et punkt på dagsorden (ca. 2-3 timer). Det har bare vært avholdt ett distrikstmøte i 2010 (Øytun fhs). WIS kunne være online til stede på kurset med hjelp og forslag. Kilroy Jacob Strømfeldt, Kilroy fikk deretter ordet for å fortelle om studiebevis fra Kilroy. Det ble kritisert at man ikke fikk studierabatt hos NSB, dette skyldes for lang studieperiode på Kilroys kort. Dette vil, ifølge Jacob, bli tilrettet. Informasjon om WIS og Navi (Svein) Så var det informasjon om WIS og Navi, ved Svein Waade, daglig leder i WIS. Her fikk deltakerne se status med hensyn til økonomi og framtidssutsikter. Deltakerne fikk også mulighet for å komme med innspill i forhold til evt. finansiering. WIS vil arbeide med forskjellige modeller og sende forespørsel til skolene. WIS fikk også lov til å logge bruken av Navi slik at man får en statistikk over antall pålogginger, modulbruk etc. Demo av Navi Ole Sødal fra WIS avsluttet den innledende seanse med en gjennomgang av de mest sentrale funksjoner i Navi. Grupper Deltakerne var inndelt i tre utvalgte grupper, hvor temaet var: Søknadsimport, fravær og HMS. Se innspill fra gruppesamlingene under. Etter gruppesamlingen fikk alle en velfortjent middag. Fredag den Dagen ble innledet med ord for dagen v/svein Waade. Tips og triks i Navi Ole og Svein holdt denne gjennomgangen med fokus på smarte arbeidsmåter og muligheter i Navi Grupper Deltakerne valgte deres respektive grupper for de parallelle sesjoner og temaene var: Søknadsbehandling/arkiv, kortkurs og vitnemål: Felles samling Som siste punkt på dagen ble det holdt en felles økt hvor alle spørsmål fra gruppene ble tatt opp og forklart. Alle ting som kom opp i gruppene og på fellessamlinger er lagt i referatet nedenfor. Navi Sentralbase Svein holdt et innlegg om Navi Sentralbasen og viste forskjellig statistikk. Styringgruppe, presentasjon og valg Det ble valgt en valgnemd som fant kandidater: Olav Arntsen fra Fredly FHS var ikke på valg, da han bare har sittet ett år. Det var skriftlig avstemming og valgnemda telte opp under kursets andre dag. Kandidater: Bodil Muren Voldsund, Sunnmøre FHS Stein Storvig, Namdals FHS Leon Haugsbø, FHSR Brith H. Bø, Seljord Kjetil Rydland, Hurdal Henrik Solhaug, Viken Resultatet ble offentliggjort og den nye styringsgruppa i Navi ble: Leon Haugsbø, Folkehøgskolerådet Bodil Muren Voldsund, Sunnmøre folkehøgskule Olav Arntsen, Fredly folkehøgskole Brith H. Bøe, Seljord folkehøgskule Kjetil Rydand, Hurdal Verk folkehøgskole Neste brukermøte Neste brukermøte ble bestemt til høsten 2013 i slutten av september. Evaluering

3 Deltakeren på brukermøtet var enige i at det var funnet en god form for avholdelse av møtet, med en kombinasjon av kurstema og fellessamlinger. Stedet var sentralt, maten var god, atmosfæren var god og det ble lært nye ting på møtet. Alt i alt kan man konkludere med at brukermøte 2011 var en suksess. Nedenfor ligger detaljer om problemstillinger/utfordringer fra de forskjellige kurs. Fravær - gruppesamling torsdag. 1. Utfordring med obligatoriske/frivillige lørdagssamlinger 2. Markere bedre raden for valgt elev 3. Initialer kommer ikke fram alle steder 4. De færreste bruker typen "Ugyldig" fravær 5. Noen revisorer krever orignale fraværsføringer på papir. Andre skriver ut rapport 4 ganger pr. år og får elevene til å skrive under 6. Mye arbeid å finne ut hvilke timer som ikke er bekreftet (mangler Initialer). Vurder en måte å vise fram dette. 7. Har opplevd at retting/sletting av fravær ikke kommer med i rapport 8. Sende ut e-post med fraværsoversikt pr. elev 9. Mulig å velge en enkelt elev i rapport Rapport 44 tar ikke hensyn til utvalg på fag Søknadsbehandling gruppesamling torsdag og fredag. 1. Sjekk om spesialteng gjør at import sammenligning feiler (Fana har et kurs "Brasil!" der import feiler) 2. Dersom en søker leverer søknad nr. 2 til samme skoleår, må systemet varsle om det. 3. Dersom søkeren har søkt tidligere år, bør systemet varsle om det 4. Søknad Dersom samme person søker for andre gang, bør systemet varsle om det. Gjelder både innevære 5. Hvordan takler systemet import av søknader som er gitt på engelsk skjema 6. Diagram (på skjerm/rapport) som viser søkere og opptatte pr. linje (Fana har eksempel) 7. Vurder om det skal være mulig å skjule statuskoder som skolen ikke bruker 8. "Opptatt, ikke informert" tolkes ulikt. Avklar betydning. Ser ut til at opprinnelig tanke var "Tilbud ikke informert", men rapport til Sentralbasen tolker det som opptatte elever. 9. "Tilbud frafalt" tolkes ulikt (skolens eller elevens frafall) 10. Ta med antall på venteliste i søknadsrapport 11. Ta med kjønn i søknadsrapport 12. Folkehøgskoleportalen, TIBE: -styrte felt for fødselsdato, land... -ta med hvilket skoleår søkeren har søkt på 13. hvis søker har valgt samme linje på 1. og 2.valg så blir eleven telt dobbelt i utskrifter. 14. Elever i lister og skjerm: skjul avbrutte elever som standard. 15. Vurder opplegg for manglende vedlegg/info, f.eks. statusnotat. Benyttes når skolen mottar mangelfulle søknader som venter på mer info før eventuell videre behandling. 16. Utvalg på linjevalg, prioritet: forvirrende at man må velge prioritet. Forslag: sett 1.pri som standard. Gjelder også linjetilbud linje-skoler: ekstra utvalg for 2.valg på utskrifter. Bedre utskrifter for disse skolene. 18. Autorutine for å rydde i søknadsnummerering. Rydding bør ikke skje automatisk som standard fordi mange skole benytter søknadsnummer til id imot andre systemer, f.eks. økonomi. Bør eventuelt innføres som ny funksjon som rydder bort eventuelle hull i nummereringen. 19. Studiebevis: fjern irriterende meldingsbokser ved utskrift... Lag mulighet til å velge enkeltelev. 20. Rydding i gamle søknader. Utred hva og hvordan. Eksempel: fjern all ømfintlig info på søknader eldre enn 3 år. 21. Hvis søker flyttes til annet skoleår så bør tilknyttede vedlegg også flyttes til ny vedleggsmappe som gjelder riktig skoleår. 22. Flere tegn på adresse til foresatte. Eget felt for mobil på foresatte. Nytt felt for epost foresatte

4 23. Import søknader: kutt ekstra mellomrom bak navn HMS - gruppesamling torsdag Det ble tatt en gjennomgang av wisweb kvalitet, som er et kvalitetssikrigssystem, som er tilpasset folkehøgskolene med innhold. Det er ca. 20 folkehøgskoler som bruker systemet. Vitnemål - gruppesamling torsdag. 1. Elever-flipp på fag: feil ved ny elev. Har noe med låsing å gjøre. 2. Endring av standard vitnemålmal: tre konkurransepoeng må endres til 2. Finn riktig årstall for dette. 3. Tull med innrykk ved visning av fag på vitnemål. Mange skoler sliter med dette, og vi opplevde også dette under demonstrasjon på kurset. 4. Opplegg for å skjule seksjoner i vitnemålet, basert på tomme verdier i flettefelt. Hvis f.eks. en elev ikke har hatt verv så skal også tittelen skjules. 5. Automatisert rutine som lagrer vitnemålet som pdf i loggen på eleven Kortkurs gruppesamling fredag. 1. Tilpassede frifelt til hvert enkelt kortkurs Diverse Navi-spørsmål 1. Utskrift av studiekort på kortmaskin (Fredly) skriver bare første kort. Sjekk hvordan det fungerer når en kan velge en elev 2. Vurder oppslag fra folkeregisteret 3. Vurder å støtte løsning for ventelister (prioritet) 4. Definere antall personer pr. rom. Forkorte liste over rom på hovedkurselev etter hvert som tildeling foretas 5. Aktiver piltaster og musehjul i rapport - forhåndsvisning 6. Lag Kontakt - Oversikt 7. Fag - Elever - Ny: Flytt mellom feltene og programmet fryser 8. Kopiere fra tabell tar med Id i stedet for tekst. Løses ved å lagre som Excel. 9. Kopi fra tabell og lim inn i Word bruker Tab i stedet for tabell. Løses ved å gå veien om Excel. 10. Lagre rapporter som Excel / Word 11. Hake i menyen når filter er på i Valg for tabell 12. Sorter på romnummer i alle romlister (valgbokser på skjema) 13. Lage noen bokser med nyttig info på startsiden 14. Lage flere muligheter ved markering av flere elever (f.eks. kopiere til utklippstavle) 15. Rapport nr 13: felt for underskrift av kursleder eller lærer 16. Mulighet til å låse opplysninger når året er ferdig 17. Bilag til flere: lag ingen-valg Diverse 1. Lenke til PDF-skriver Det ble på møtet nevnt muligheten for å installere et program på maskinen som gjør at det dukker opp en ny skriver. Når en skriver ut til denne skriveren vil det lages et pdf-dokument. Det vil virke i alle programmer. Det finnes mange på markedet både gratis og for betaling. Vi anbefaler pdffactory til under kr. 300,-. Vedlegg 1. Deltakerliste 2. Referat fra Kilroy 3. Presentasjon v/ Svein Waade Dag, Ole og Svein

5 Referenter Henvisninger: Områder Felles

6 Kontakter pr. gruppe Gruppe: Navi Brukermøte 2011 Med forsendelsestypeog aktuell tlf, fax og e-post. (* betyr sentral info) Kontakt Person Telefon Fax E-post Agder Folkehøgskole John AageDrøsdal * Bakketun folkehøgskole ElinorHermann * * Bømlo folkehøgskule Bjørg Larsen Hope * * Elverum folkehøgskule Åsmund Mjelva * Fana folkehøgskule Kari H. Birkeland * Folkehøgskolen 69 grader Nord Gunnhild Mosli * * Folkehøgskolerådet Leon Haugsbø * Follofolkehøgskole Britt K. Soot * * Follofolkehøgskole Inger GretheHestevik * Hedmarktoppen folkehøgskole Geir Sønes * Hurdal Verk folkehøgskole Kjetil Rydland * Hurdal Verk folkehøgskole LillyUlseth * * * IdrettsskolenNumedal Folkehøgskol Åse Dammen Otterholt * Jeløyfolkehøgskole MetteKarin Kallevik * * Jeløyfolkehøgskole Morten Bjartveit * * Karmøyfolkehøgskule Ellen Nickelsen * * * Lofoten folkehøgskole Hilde Lied Thom * * Lundheim folkehøgskole Armin Stock * Lundheim folkehøgskole Åse Modal * * Molde Folkehøgskole Synnøve Naas * Namdals Folkehøgskole Stein Storvig * Nordfjord folkehøgskule JorunnEikenes * * Nordfjord folkehøgskule KnutTorvanger * * Nordhordland Folkehøgskule Anita Gjerstad * * * NordmøreFolkehøgskule Hjørdis Telstad * * Pasvik folkehøgskole Evy Zakariassen * * Peder Morsetfolkehøgskole ArneSandvik * * Peder Morsetfolkehøgskole Einar Hermansen * * Ringerike Folkehøgskole Kirsten Bjørhus * Ringerike Folkehøgskole Kristin Smith * * RomerikeFolkehøgskole Ingjerd de Graaff * * Rønningen folkehøgskole AmaliaDianaProdan * * Rønningen folkehøgskole RandiHøgh * * Sagavoll Folkehøgskole Elisabeth Solberg * * * Sagavoll Folkehøgskole Kjersti Versto Roheim * Seljord Folkehøgskule Brith H. Bø * Setesdal folkehøgskule Sigrid Hagen * * Skjeberg folkehøyskole LailaDalene * * Skjeberg folkehøyskole Sveinung Finden * * Skogn folkehøgskole Inger SandvikJarstein * * Soltun Folkehøgskole Marit Hetmann * Soltun Folkehøgskole Torill Elisabeth Forsaa * * Sunnfjord Folkehøgskule LailaNorevik * Sunnmørefolkehøgskule Bodil Muren Voldsund * * Toten folkehøgskole Live Hokstad * * Trondarnes Frilynte Folkehøgskole Chris Buunk * * Vestoppland folkehøgskole HallgeirHolden * * * WIS Internsystem (1) Side 1av 2

7 Kontakter pr. gruppe Gruppe: Navi Brukermøte 2011 Med forsendelsestypeog aktuell tlf, fax og e-post. (* betyr sentral info) Kontakt Person Telefon Fax E-post Viken Folkehøgskole Reidun Borøy * Voss folkehøgskule Gunn Mari Gjerme * * Ål folkehøgskoleog kurssenter for d Karin KNielsen * * Antall i gruppa: 50 WIS Internsystem (1) Side 2av 2

8 Co-branding local student cards with ISIC and KILROY ISIC The International Student Identity Card

9 KILROY International A/S Jacob Strømfeldt Business Area Manager September 2011 ISIC The International Student Identity Card

10 Agenda: About ISIC Why ISIC Co-branding with ISIC Questions

11 ISIC in the World The International Student Identity Card (ISIC) is for full-time students. ISIC is the only internationally recognised and accepted proof of full-time student status ISIC is the only provider that has a global online student status verification tool in place Each year more than 4.5 million students buy an ISIC card in more than 120 countries worldwide The ISIC card gives access to more than 40,000 benefits worldwide The ISIC card is endorsed by UNESCO, national governments, ministries of education and student organisations worldwide ISIC The International Student Identity Card

12 The ISIC Card What started as a student travel document today is established as a -purpose International Student The ISIC card gives access to over 40,000 exclusive student products, services, benefits, and discounts worldwide ISIC The International Student Identity Card

13 Why ISIC ISIC The International Student Identity Card

14 Co-branding with ISIC Your local student card + = Your logo Co-brand your local student card with the ISIC card and create the most attractive student ID life style card for your students ISIC The International Student Identity Card

15 How to setup a co-brand with ISIC 1. Each folkehøgskole signs an online issuing and distribution agreement with ISIC Norway / KILROY cards 2. Each folkehøgskole will get their own unique access to the online issuing application 3. KILROY cards will issue the personalized ISIC card with color photo and the logo of the specific folkehøgskole 4. KILROY distribute all issued cards via post 5. Included in the price: 1. card production 2. card printing 3. card distribution 4. ISIC global license fee 5. KILROY card system license fee

16 What will your students get? Your students will get access to the entire national and international network of ISIC benefits. All full-time students can get the ISIC card. Among others: - Microsoft Office Professional software, with up to 90% discount - Discounts on transportation - Discount on flight tickets with KILROY i.e. the new SAS student fare concept Pressemeddelse SAS ISIC.pdf - Offers on magazines, café, restaurants, bars across the world What will your school get? - Become part of an international student environment with a network across the world - A membership / student ID card with an international profile to promote your organization - Less or no cost / administration regarding issuing cards - Positive revenue from card sales - A strong membership ID card with major local and international benefits Our benefit development team continues to expand the benefit program in Norway securing more benefits for student! ISIC The International Student Identity Card

17 Partnerships Academic partners adapt the ISIC card as their official University student identity card: 460+ Academic co-brand cards worldwide Financial partners adapt the ISIC card as their student banking product partnering with entities such as Visa or MasterCard: 100+ Financial co-brand cards worldwide Global Benefit Providers recognise the added value of working with ISIC the following Partners are already offering unique benefits and discounts to card holders: ISIC The International Student Identity Card

18 Questions? Please contact: Jacob Strømfeldt Mobil: KILROY International A/S Knabrostræde 8 DK-1210 København K ISIC The International Student Identity Card

19 Hvem vi er Svein Waade LITT OM WIS y 14 ansatte, to firma y Høy utdanning y Allsidig bakgrunn y Stabil arb.stokk y Kreativt miljø y Fleksibel arb.tid y Fleksibelt arb.sted Hvor vi er y Kyrksæterøra y Hemne kommune y Sør-Trøndelag y Mellom Tr.heim og Kr.sund y Ei trivelig bygd mellom fjell og fjord y Flyttet inn i Hemne Næringshage i 2011 y Åpnet avdeling i Trondheim 2011 (to ansatte) Prosjekter y Wis Skole: Adm.system for 700 gr.skoler y GSI: Nasjonals statistikk fra grunnskolen y WisWeb: Publiseringsløsning, kvalitet ++ y Udir innsamlinger: Nasjonale data fra Vg y Wis Tiltak: Adm.system for attføringsbedrifter y Saksbehandling og tilskudd til privatskoler y Nasjonalt skoleregister y Navi -infosystem for folkehøgskolen y Nettsider, foto, film, animasjon Historikk Folkehøgskolens Informasjonssystem NAVI, INNLEDNING y FIS i DataEase (Ivar Flaten) y FIS i Access & Store problemer & Testet på 10 skoler vår 2000 & Lagt ned sommeren 2000 y Ny start høsten 2000 & Ny plattform: Delphi & Ny versjon i gang våren 2001 & Nytt navn: Navi & Konvertering av data fra FIS & Arrangerte mange kurs for skolene y 77 av 77 skoler bruker Navi i

20 Eierskap y Navit var eget AS som eide Navi & WIS: 60%, IFD-systemer :40% y WIS kjøpte i 2007 ut IFD-systemer & Ingen andre aktuelle kjøpere & Navit ble dermed heleid datter under WIS y 2009: Navit fusjonert inn i WIS y Navi eies nå helt av WIS y Ingen praktiske konsekvenser for brukere Folkehøgskolens Informasjonssystem NAVI, UTVIKLING Arkivmodul y Innhold & Logg/journaler på kontakt & Arkivsystem med fri arkivplan & Saksregister med journal & Oppgaver til brukere y Økonomi & Gratis test fram til & Pris kr ,- pr skole (eks mva) & Balanserer på 44 skoler y September 2011: 22 skoler har kjøpt Navi Sentralbase y Generelt & Navi Sentralbase eies av Udir og driftes av WIS y Navi & Foretar kontroller av data & Leverer datafil til Navi Sentralbase & Utvikling dekkes av ordinær bruksavgift y Planer for sentralbasen & Sentralbasen skal legges om til sikker løsning & Vil kreve noen endringer i Navi Forbedret hjelp y Hjelp lagt om til webbasert løsning y Ny hjelp er mest oppdatert y y Gammel og ny hjelp tilgjengelig y Må bestemme om gammel skal kuttes ut SMS-støtte y Løsning & Kan sende til alle slags utvalg av kontakter & Kan flette meldinger med kontaktdata y Bruk & 30 skoler benytter & meldinger er sendt y Økonomi & Utvikling tatt over ordinær drift & Skolene betaler kr. 0,39 pr. melding 2

21 Søknadsimport y Løsning & Henter inn søknader fra folkehogskole.no & Validerer data & Legger vedlegg inn i loggen & Sparer skolene for registreringsarbeid y Økonomi & Utvikling tatt over ordinær drift & Kostnader fr a Tibe delt på skolene (1.600,- pr. skole) HMS og kvalitetsarbeid y Over 20 skoler bruker WisWeb Kvalitet y Prosedyrer, styrende dokument y Personalhåndbok y Ulikt aktivitetsnivå Tidsforbruk (timer) Folkehøgskolens Informasjonssystem NAVI, ØKONOMI Lisens pr. mnd (eks. mva) Økonomi (i tusen kr.) Overskudd skal dekke utvikling av systemet samt andel av driftskostnader 3

22 Lisensmodell y Fast pris uavhengig av.. & Elever (20-180) & Brukere (1-20) & Moduler & Brukerstøtte y Unntak & Arkivmoduler (2.500,-) & Søknadsimport, eksterne kostnader (1.600,-) y Ønsker innspill fra brukermøte/styringsgruppe Folkehøgskolens Informasjonssystem NAVI, PLANER Videre utvikling y Generelt & Bedre videokurs & Bedre rapportgenerator & Rapporter til Excel y E-post ut, e-post inn y Kalender (skole, grupper, individuell) y Gaver y Vedlikehold Plattformen eldes y Dagens løsning & Windowsprogram utviklet i Delphi & Access database y Utfordringer & Større database & Flere samtidige brukere & For treg respons & Korrupt database & Behov for integrasjoner & Støtter ikke Linux/Apple Alternativer y Stabilitet & Skifte til SQL database & Krever omlegging av alle datakoblinger y Andre ønsker & Støtte ulike systemer (OS) & Tilgjengelig for adm, lærere, elever & Tilgjengelig fra alle maskiner, nettbrett, mobil & Integrasjon med andre systemer y Drømmen er en Webløsning? Hente ut bruksstatistikk y Ønsker å hente ut info om bruk & Tidspunkt & Skole & Bruker & Modul & Handling (vise/slette/ny) y Ønsker info om innhold & Antall poster pr. modul y Leveres på fil til WIS som samler fra alle skoler y Danne grunnlag for videre valg 4

23 WisWeb y Vår egen plattform for Webbaserte løsninger y Drømmen om en felles løsning y Kunde plukker ønskede moduler y Felles grenssnitt for alt y Felles tilgangsstyring WisWeb 2, status y WisWeb skrives helt fra bunnen & Fokus på sikkerhet & Moderne grensesnitt & Ny serverpark y Grunnleggende system er på plass y Jobber med design. Skal støtte alt y Plattform klar sommer 2012 y Deretter arbeid med innhold Finansiering y Kostnader & a) Kostnad med ny database: 0,5 mill. & b) Kostnad ny helt løsning i WisWeb: 1,5-2,5 mill. & Hvis b): ,- pr. skole y Sette av årlig beløp & Holde utvikling lavt og sette av årlig på fond & Kan gi 0,3 mill pr. år y Hente inn fra brukerne & Øke årlig avgift & Engangsbeløp 5

11.02.2013. Folkehøgskolens Informasjonssystem NAVI, HISTORIKK. Historikk

11.02.2013. Folkehøgskolens Informasjonssystem NAVI, HISTORIKK. Historikk Folkehøgskolens Informasjonssystem NAVI, HISTORIKK Historikk FIS i DataEase(Ivar Flaten) FIS i Access œ Store problemer œ Testet på 10 skoler vår 2000 œ Lagt ned sommeren 2000 Ny start høsten 2000 œ Ny

Detaljer

2.4. Gjennomgang av arkivmodulen, v/ole Sødal

2.4. Gjennomgang av arkivmodulen, v/ole Sødal Referat av Navi brukermøte 2007 12. - 13. september, Rica Hotell Hamar 1. Innledning Brukermøte 2007 for Navi ble arrangert 12. - 13. september 2007 på Rica Hamar Hotell. WIS vil takke deltakere og styringsgruppa.

Detaljer

1. Innledning... 1. 2. Historikk... 2. 3. Vurdering... 3. 4. WisWeb som plattform... 4. 5. Navi på Web... 5. 6. Kostnader og finansiering...

1. Innledning... 1. 2. Historikk... 2. 3. Vurdering... 3. 4. WisWeb som plattform... 4. 5. Navi på Web... 5. 6. Kostnader og finansiering... Innhold 1. Innledning... 1 2. Historikk... 2 3. Vurdering... 3 4. WisWeb som plattform... 4 5. Navi på Web... 5 6. Kostnader og finansiering... 9 7. Prosjektplan... 11 1. Innledning Dette dokumentet beskriver

Detaljer

Samarbeidsløsning for FHS, Teknisk info

Samarbeidsløsning for FHS, Teknisk info Samarbeidsløsning for FHS, Teknisk info 1. Kontorstøtte Samarbeidsløsningen som FHS-kontorene har etterspurt må forholde seg til kontorstøttesystemer, e-post, kalender og kontakter. Dette har egentlig

Detaljer

1. Generelt. FM-OA, Kompletterende undervisning. 1.1. Innledning. 1.2. Stikkord. 1.3. Prosessen. Spec 2, datert 12.12.2005

1. Generelt. FM-OA, Kompletterende undervisning. 1.1. Innledning. 1.2. Stikkord. 1.3. Prosessen. Spec 2, datert 12.12.2005 1. Generelt 1.1. Innledning Det skal utvikles en databasert løsning for å lette arbeidet rundt tilskudd til kompletterende undervisning i fagene norsk, samfunnsfag og kristendomskunnskap med religions-

Detaljer

Navi Dokumentasjon. Innføring. Hjelp. Tips. Hint. Dokumentasjon. Navi 27b, 09.07.2010. Waade Information System AS Side 1

Navi Dokumentasjon. Innføring. Hjelp. Tips. Hint. Dokumentasjon. Navi 27b, 09.07.2010. Waade Information System AS Side 1 Innføring Hjelp Tips Hint Dokumentasjon Waade Information System AS Side 1 Kurs Brukerstøtte Generelt Brukere Sikkerhet / tilgang Lagre / angre Waade Information System AS Side 2 Grensesnitt Skjermen Menylinjen

Detaljer

Viktige saker våren 2008

Viktige saker våren 2008 Til lokallagsleder Rundskriv L 06-2008 Oslo 5. mars 2008 Viktige saker våren 2008 E-postadressen for NKFs lokallagsledere Sjekk vedlagte oversikt over lokallagsledere (side 3-4 i dette skrivet). Er det

Detaljer

I 2013 deltok 6 737 personer (unike deltakere) på folkehøyskolenes langkurs. På kortkursene var det 18 455 deltakere 1.

I 2013 deltok 6 737 personer (unike deltakere) på folkehøyskolenes langkurs. På kortkursene var det 18 455 deltakere 1. VOX-SPEILET 2014 FOLKEHØYSKOLER 1 kap 6 6Folkehøyskoler I 2013 deltok 6 737 personer (unike deltakere) på folkehøyskolenes langkurs. På kortkursene var det 18 455 deltakere 1. Hovedfunn Antall deltakere

Detaljer

6Folkehøyskoler. 6.1 Om folkehøyskoler

6Folkehøyskoler. 6.1 Om folkehøyskoler VOX-SPEILET 2015 FOLKEHØYSKOLER 1 kap 6 6Folkehøyskoler Det er 78 folkehøyskoler i Norge. I 2014 deltok 6 800 personer på folkehøyskolenes langkurs, som vanligvis går over ett undervisningsår. Mange folkehøyskoler

Detaljer

Produktkalkyler i SAS Cost and Profitability Management hos Avinor

Produktkalkyler i SAS Cost and Profitability Management hos Avinor Insert Client / Partner logo Produktkalkyler i SAS Cost and Profitability Management hos Avinor Presentasjon på SAS Fans brukersamling - av Hild Eirin Strømme Litt om meg Bakgrunn Utdanning og annen erfaring

Detaljer

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF FOLKEHØGSKOLERÅDET Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF Folkehøgskolene J.nr. 188/08rundskriv Folkehøgskoleorganisasjonene Folkehøgskolebladene FHSR-rundskriv 19/08 Oslo

Detaljer

Tema: Nytt skoleår Fronter 92

Tema: Nytt skoleår Fronter 92 Tema: Nytt skoleår Fronter 92 Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Tema: Nytt skoleår... 1 Innledning...

Detaljer

FOLKEHØGSKOLERÅDET. J.nr. 108/12-rundskriv Folkehøgskoleorganisasjonene Folkehøgskolebladene FHSR-rundskriv 20/12 Oslo 19.

FOLKEHØGSKOLERÅDET. J.nr. 108/12-rundskriv Folkehøgskoleorganisasjonene Folkehøgskolebladene FHSR-rundskriv 20/12 Oslo 19. FOLKEHØGSKOLERÅDET Folkehøgskolene J.nr. 108/12-rundskriv Folkehøgskoleorganisasjonene Folkehøgskolebladene FHSR-rundskriv 20/12 Oslo 19. oktober 2012 HUSLEIETILSKUDD RETNINGSLINJER Vedlagt følger retningslinjer

Detaljer

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Resultater fra omfattende internasjonal undersøkelse og betraktninger om hvordan observasjonene

Detaljer

"The great Aim of Education is not Knowledge but Action"

The great Aim of Education is not Knowledge but Action "The great Aim of Education is not Knowledge but Action" - Herbert Spencer Synergy Worldwide - "Hvordan registrere seg som kunde". Innhold Velkommen - side 3 Hvordan registrere seg som kunde - side 4 Hvordan

Detaljer

6.1 Om folkehøyskoler

6.1 Om folkehøyskoler 6Folkehøyskole 6.1 Om folkehøyskoler Folkehøyskoler er eksamensfrie skoler der elevene bor på internat på skolen. Undervisningen er gratis, men elevene betaler for å bo på internatet og for mat, materiell

Detaljer

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Nordisk Adressemøte / Nordic Address Forum, Stockholm 9-10 May 2017 Elin Strandheim,

Detaljer

Datamann Informasjonssystemer

Datamann Informasjonssystemer 1 Datamann Informasjonssystemer Brukerveiledning 2013 Datamann AS 2 3 DATAMANN INFORMASJONSSYSTEMER SYSTEMKRAV PC med Pentium eller høyere. Internettilgang med 1 Mbit/s eller høyere Internett Explorer

Detaljer

NOVAPOINT BRUKERMØTE 2016 BERGEN, mai

NOVAPOINT BRUKERMØTE 2016 BERGEN, mai QuadriDCM og Easy Access Anne Fauskanger Johnny Jensen QuadriDCM Hva er det? One team working together in one shared model BIM for Infrastructure Road So, what is QuadriDCM? Railway Bridge Build your design

Detaljer

Compello Invoice Approval

Compello Invoice Approval Compello Invoice Approval Godkjenning Webmodul brukerdokumentasjon Nettbrett og desktop via nettleser Index 1 Innledning... 3 2 Funksjonalitet... 4 Nettbrett og desktop via nettleser... 4 2.1.1 Desktop

Detaljer

BRUKE ONEDRIVE OG SHAREPOINT

BRUKE ONEDRIVE OG SHAREPOINT Viste du dette om OneDrive og SharePoint: OneDrive er ditt private hjørnet av SharePoint. Hver bruker får 10TB med egen lagringsplass. Bruk den når dokumentene er mest for deg. Bruker du OneDrive for Business

Detaljer

FORSLAG TIL STATSBUDSJETT 2018

FORSLAG TIL STATSBUDSJETT 2018 Folkehøgskolene J.nr.64/17/rundskriv Folkehøgskoleorganisasjonene FHSR-rundskriv 16/17 Folkehøgskolebladene 12. oktober 2017 FORSLAG TIL STATSBUDSJETT 2018 Regjeringen Solberg har lagt fram sitt forslag

Detaljer

Hewlett Packard - mobile utskriftsløsninger

Hewlett Packard - mobile utskriftsløsninger Hewlett Packard - mobile utskriftsløsninger 1 Når, hvor og hvordan vi arbeider har forandret seg Tele (ISDN) Hjemmekontor Ikke fast kontorpult Laptop Mobile Når som helst og hvor som helst, via Wi-Fi,VPN

Detaljer

Søknadspakke for studier ved

Søknadspakke for studier ved Søknadspakke for studier ved Klikk på aktuelt nivå: - Bachelor - Master - Study abroad (utveksling eller semesterstudier) Søknad til Bond University (Bachelor, Master og Study Abroad) Du som skal søke

Detaljer

Radix en enkel innføring

Radix en enkel innføring Radix en enkel innføring Dette er en enkel oppskrift på den mest vanlige bruken av Radix. 1 Utgangspunkt: Du har laget en video som du vil dele med dine studenter i Fronter. Du kan da bruke Radix som lagrings-

Detaljer

Samarbeid i praksis 10 konkurrenter og én felles løsning! Oslo, 31. oktober 2012 Atle Bergfjord

Samarbeid i praksis 10 konkurrenter og én felles løsning! Oslo, 31. oktober 2012 Atle Bergfjord Samarbeid i praksis 10 konkurrenter og én felles løsning! Oslo, 31. oktober 2012 Atle Bergfjord Bakgrunn Dagens situasjon er at alle tilsynsetatene har utviklet lokale informasjonssystemer til eget bruk.

Detaljer

Søknadspakke for studier ved

Søknadspakke for studier ved Søknadspakke for studier ved Klikk på aktuelt nivå: - Bachelor - Master - Study abroad (utveksling eller semesterstudier) Søknad til Bond University (Bachelor, Master og Study Abroad) Du som skal søke

Detaljer

MPN Brief. Onsdag 14. november 2012. Trond Renshusløkken Sales Director Comperio Gold Search competency

MPN Brief. Onsdag 14. november 2012. Trond Renshusløkken Sales Director Comperio Gold Search competency MPN Brief Onsdag 14. november 2012 Trond Renshusløkken Sales Director Comperio Gold Search competency Agenda Windows 8 Muligheter for deg og dine kunder v/leif Christian Henstad (SMB Sales Specialist)

Detaljer

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5.

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5. WisWeb Navi, kurs Innhold Side 1. Bakgrunn 2 2. Bruke WisWeb 4 3. Innebygde moduler 11 4. Navi-moduler 13 5. WisWeb-moduler 17 6. Moduler for systemadmin 17 7. SSO-admin 21 8. Import 21 Kurs i WisWeb Navi,

Detaljer

Søknadspakke for studier ved

Søknadspakke for studier ved Søknadspakke for studier ved Klikk på aktuelt nivå: - Freshman - Sophomore Søknad til Green River College (freshman) Du som skal søke Green River College (GRC) som freshman-student, og dermed ta en grad

Detaljer

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0 Laget av Innhold: Introduksjon 2 Næringsregner på PC n 2 Næringstabell 2 Statistikk 2 Hvem passer programmet for? 2 Bruk av programmet 3 Innlogging av forskjellige brukere 3 Hovedprogramet har 3 felt 4

Detaljer

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Folkehøgskoleorganisasjonene FHSR-rundskriv 25/12 Folkehøgskolebladene Oslo 29. november 2012

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Folkehøgskoleorganisasjonene FHSR-rundskriv 25/12 Folkehøgskolebladene Oslo 29. november 2012 Folkehøgskolene J.nr. 121/12/Rundskriv Folkehøgskoleorganisasjonene FHSR-rundskriv 25/12 Folkehøgskolebladene Oslo 29. november 2012 REKTORSAMLINGEN 2013 Rektorsamlingen er i 2013 lagt til Rica Nidelven

Detaljer

V E I L E D N I N G F O R U T S E N D E L S E A V N Y H E T S B R E V

V E I L E D N I N G F O R U T S E N D E L S E A V N Y H E T S B R E V V E I L E D N I N G F O R U T S E N D E L S E A V N Y H E T S B R E V Introduksjon Denne veiledningen vil fungere som en A til Å guide for å gjennomføre utsendelser av e-post i emarketeer. Den vil ikke

Detaljer

STOCK EXCHANGE NOTIFICATION

STOCK EXCHANGE NOTIFICATION STOCK EXCHANGE NOTIFICATION SALE OF OWN SHARES TO EMPLOYEES/NOTIFIABLE TRADES In September 2005 has given the Group`s employees in Norway, Sweden and Denmark an offer whereby they can purchase shares in

Detaljer

Håndbok for Office 365

Håndbok for Office 365 ProCloud As P Håndbok for Office 365 Nyttige brukertips for å få mer ut av din løsning Geir Hogstad 2012 w w w. p r o c l o u d 3 6 5. n o Innholdsfortegnelse Forord... 2 Komme i gang med dokumentbiblioteker....

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

Agio Forvaltning AS - Portal. Enkelt, effektivt og tidsbesparende!

Agio Forvaltning AS - Portal. Enkelt, effektivt og tidsbesparende! Agio Forvaltning AS - Portal Enkelt, effektivt og tidsbesparende! Innhold Innlogging... 3 Første gangs innlogging... 4 Åpningsside beboere... 6 Dokumenter... 7 Mitt borettslag/sameie... 10 E-post... 12

Detaljer

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX)

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Peter J. Rosendahl Click here if your download doesn"t start automatically Han Ola of Han Per:

Detaljer

Welcome to one of the world s coolest golf courses!

Welcome to one of the world s coolest golf courses! All Photography kindly supplied by kevinmurraygolfphotography.com Velkommen til Verdens råeste golfbane! Lofoten Links er en spektakulær 18-hulls mesterskapsbane som ligger vakkert i naturen. Her kan sola

Detaljer

ISY G-prog Beskrivelse 9.4 - Endringsliste

ISY G-prog Beskrivelse 9.4 - Endringsliste ISY G-prog Beskrivelse 9.4 - Endringsliste Ny Excel Eksport Nytt valg som står default på. Eksporterer da direkte inn i excel fremfor å gå via.txt fil. Brukeren må ha Windows Excel installert på sin maskin.

Detaljer

AGENDA. En produktiv arbeidsplass Ja, derfor Office 365 Hege Line Arnstein Andreassen. Office 365 del 2. Avslutning. Marie Johansen, Microsoft

AGENDA. En produktiv arbeidsplass Ja, derfor Office 365 Hege Line Arnstein Andreassen. Office 365 del 2. Avslutning. Marie Johansen, Microsoft AGENDA En produktiv arbeidsplass Ja, derfor Office 365 Hege Line Arnstein Andreassen Office 365 del 1 Marie Johansen, Microsoft PAUSE Office 365 del 2 Marie Johansen, Microsoft Avslutning Hege Line Eiliv

Detaljer

Bjørnar Hovemoen Helge Jansen

Bjørnar Hovemoen Helge Jansen Bjørnar Hovemoen bjornarh@microsoft.com 90536763 Helge Jansen V-hejans@microsoft.com 97016760 Agenda Live@Edu og Skoleportal Office 2010 Academic Tool Kit Programmering for alle Andre skoleverktøy Sang

Detaljer

NYHETER OG FORBEDRINGER

NYHETER OG FORBEDRINGER NYHETER OG FORBEDRINGER Oslo, Januar 2011 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale i denne

Detaljer

Navn Adresse Postnr Agder folkehøgskole Høgskoleveien Arbeiderbevegelsens Folkehøgskole Stertiveien Bakketun folkehøgskole Volhaugvn.

Navn Adresse Postnr Agder folkehøgskole Høgskoleveien Arbeiderbevegelsens Folkehøgskole Stertiveien Bakketun folkehøgskole Volhaugvn. Navn Adresse Postnr Agder folkehøgskole Høgskoleveien 49 4640 Arbeiderbevegelsens Folkehøgskole Stertiveien 26 2390 Bakketun folkehøgskole Volhaugvn. 40 7650 Bjerkely folkehøyskole 2266 Borgund Folkehøgskole

Detaljer

Teknisk hjørne RiskManager

Teknisk hjørne RiskManager Teknisk hjørne RiskManager Nye muligheter med RiskManager levert i skyen Tor Myklebust Peter Hjelvik Tom Martens Meyer Solem WWW.EVRY.NO/SAKOGPORTAL Tor Myklebust (46) Utvikler på RiskManager siden 2011

Detaljer

SQL Server guide til e-lector

SQL Server guide til e-lector LES LETTERE, LES RASKERE, FÅ LESELYST! SQL Server guide til e-lector Innhold 1 Innledning... 2 2 SQL Express 2008 R2 installasjon... 2 3 Etter installasjon... 4 3.1 SQL Express... 4 3.1.1 Nettverksoppsett

Detaljer

Innhold i IST Skole versjon 1.10

Innhold i IST Skole versjon 1.10 Innhold Innhold i IST Skole versjon 1.10... 1 Karakter og karakterrapporter... 1 Halvårsvurdering... 1 Karakterrapport for sluttvurdering... 2 Vitnemål... 4 Karakterprotokoll... 7 Elev Elevopplysninger...

Detaljer

Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren?

Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren? Odd Arild Lehne, Advisor Innovation Projects, Oslo Medtech Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren? Oslo Medtech facts & figures Founded

Detaljer

Digital Transformasjon

Digital Transformasjon Digital Transformasjon HVORDAN KAN DU TA GREP OM DIGITALISERINGEN? KURT S. HELLAND EVRY Key Highlights # 1 Norway # 4 Sweden # 1 Financial Services in the Nordics NOR FIN Offices in9countries 9,100 employees

Detaljer

Gratis plass til dokumentene

Gratis plass til dokumentene VELKOMMEN TIL GOOGLE-SKOLEN. DEL I DETTE NUMMERET: Fortløpende synkronisering av en pc-mappe Lagre vedlegg fra Gmail på Google Disk Send store filer i epost Lagre dokumenter fra mobilen på Google Disk

Detaljer

Vanlige spørsmål om EndNote (april 2013)

Vanlige spørsmål om EndNote (april 2013) Vanlige spørsmål om EndNote (april 2013) Her er svar på en del vanlig spørsmål og problemer som kan dukke opp når du arbeider med EndNote. Innhold Import av referanser... 1 Hvis EndNote låser seg:... 2

Detaljer

Visma Reconciliation NYHETER OG FORBEDRINGER

Visma Reconciliation NYHETER OG FORBEDRINGER Visma Reconciliation 11.0.0.0 NYHETER OG FORBEDRINGER Oslo, mai 2016 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten.

Detaljer

Introduksjon til Vega SMB 2012

Introduksjon til Vega SMB 2012 Introduksjon til Vega SMB 2012 Side 1 av 15 Introduksjon til Vega SMB Velkommen som bruker av Vega SMB. Klikk på Vega ikonet for å starte Vega SMB første gang. Velg ditt brukernavn og skriv inn passord

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR INTERNE SAKKYNDIGE. INNHOLDSFORTEGNELSE

BRUKERVEILEDNING FOR INTERNE SAKKYNDIGE. INNHOLDSFORTEGNELSE BRUKERVEILEDNING FOR INTERNE SAKKYNDIGE. INNHOLDSFORTEGNELSE Support... 2 Logge ut av Isak, sikker sone og ditt skrivebord.... 3 Brukerveiledning for interne sakkyndige... 4 Start-sidens utseende... 4

Detaljer

Kurs for skolesekretærer og vaktmestere

Kurs for skolesekretærer og vaktmestere Til NKFs lokallagsleder Skolen v/rektor Rundskriv S 1-2007 Rundskriv L 3-2007 Oslo, 2. februar 2007 Kurs for skolesekretærer og vaktmestere NKF inviterer til kurs for skolesekretærer og vaktmestere på

Detaljer

Søknadsguide for studier ved

Søknadsguide for studier ved Søknadsguide for studier ved Klikk på aktuelt nivå: - Bachelor Søknad til Eastern Connecticut State University (Bachelor) Du som skal søke til Eastern Connecticut State University (ECSU) gjør det på et

Detaljer

Monitoring water sources.

Monitoring water sources. Monitoring water sources. Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/38336681.aspx Ekstern anbuds ID 223314-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling Prosedyre

Detaljer

Senterpartiet - Innsiden

Senterpartiet - Innsiden Veiledning til nytt medlemssystem: Senterpartiet - Innsiden For å få tilgang til Innsiden logg deg inn på https://innsiden.sp.no Oppdatert 30.11.2016 Innsiden er Senterpartiets nye medlemsportal, og er

Detaljer

Røde Kors Grunnkurs i Førstehjelp

Røde Kors Grunnkurs i Førstehjelp Røde Kors Grunnkurs i Førstehjelp Download: Røde Kors Grunnkurs i Førstehjelp PDF ebook Røde Kors Grunnkurs i Førstehjelp PDF - Are you searching for Røde Kors Grunnkurs i Førstehjelp Books? Now, you will

Detaljer

ISY G-prog Linker 9.4 - Endringsliste

ISY G-prog Linker 9.4 - Endringsliste ISY G-prog Linker 9.4 - Endringsliste Ny Excel Eksport Nytt valg som står default på. Eksporterer da direkte inn i excel fremfor å gå via.txt fil. Brukeren må ha Windows Excel installert på sin maskin.

Detaljer

Praktiske opplysninger

Praktiske opplysninger 1 Praktiske opplysninger Kursets tittel: Begynneropplæring i suggestopedi (Lozanovmetoden) Målgruppe: Mål: Info om begynnerkurset Lærere som jobber med alle typer språkopplæring i barnehage, grunnskole,

Detaljer

BRUKE ONEDRIVE OG SHAREPOINT

BRUKE ONEDRIVE OG SHAREPOINT Viste du dette om OneDrive og SharePoint: BRUKE ONEDRIVE OG SHAREPOINT Office 365 for bedrifter gir deg 2 muligheter for å lagre og dele dokumenter, OneDrive for Business og SharePoint Nettsteder. Her

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR STYREMEDLEMMER

BRUKSANVISNING FOR STYREMEDLEMMER Innhold BRUKSANVISNING FOR STYREMEDLEMMER... 2 PÅLOGGING OG ORGANISAJONSSTRUKTUR... 2 REDIGERE EKSISTERENDE DOKUMENTER... 5 NYE DOKUMENTER... 6 IMPORTERE FILER... 12 NYHETER... 14 KAMPANJER... 17 KONTAKTER

Detaljer

Information search for the research protocol in IIC/IID

Information search for the research protocol in IIC/IID Information search for the research protocol in IIC/IID 1 Medical Library, 2013 Library services for students working with the research protocol and thesis (hovedoppgaven) Open library courses: http://www.ntnu.no/ub/fagside/medisin/medbiblkurs

Detaljer

Hjemmeweb - Veiledning for foresatte. Startsiden for Hjemmeweb

Hjemmeweb - Veiledning for foresatte. Startsiden for Hjemmeweb Hjemmeweb - Veiledning for foresatte Startside, hvordan se eleven og foresattes informasjon, faner med ulik elevinformasjon. Visma Flyt Skole har en egen foresattpålogging vi kaller Hjemmeweb. Foresatte

Detaljer

Før du starter, del 2

Før du starter, del 2 1 Før du starter I Windows må du sørge for at tekst og andre elementer er satt til å vises normalt 100%. Visma Global støtter ikke zooming, da vil noen elementer forsvinne fra programmet og ikke fungere.

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2016 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

Lotus Traveler - Manual for installasjon

Lotus Traveler - Manual for installasjon Lotus Traveler - Manual for installasjon Innholdsliste Nedlasting...2 Installasjon...3 Konfigurering...4 Problemer...5 Nedlasting 1) Åpne nettleseren på mobilen din. På de fleste Nokia-telefoner har denne

Detaljer

Komme i gang med.» Grunnlaget for suksess

Komme i gang med.» Grunnlaget for suksess Komme i gang med» Grunnlaget for suksess 1. Innlogging...3 2. Nyttige hurtigtaster...4 3. Navigering i XS Office...5 4. Lag din egen forside...6 5. Registrere firma...7 6. Registrere firmakontakt...8 7.

Detaljer

EndNote referansehåndteringsprogram. HiVe biblioteket

EndNote referansehåndteringsprogram. HiVe biblioteket EndNote referansehåndteringsprogram HiVe biblioteket Mappestruktur Mine dokumenter EndNote Bibliotek.enl Bibliotek.Data Styles APA 6th HiVe.ens 2 Om EndNote EndNote brukes til å holde orden på litteraturreferanser.

Detaljer

EndNote online. Den er nettbasert, og man trenger derfor ikke installere et eget program for å bruke den.

EndNote online. Den er nettbasert, og man trenger derfor ikke installere et eget program for å bruke den. EndNote online EndNote online er en enklere versjon av EndNote desktop. Den er nettbasert, og man trenger derfor ikke installere et eget program for å bruke den. Alle studenter og ansatte ved UIS kan bruke

Detaljer

Web funksjoner generelt

Web funksjoner generelt Innhold Web funksjoner generelt... 1 Web Menyen... 1 Pålogging og valg av språk... 1 Publiseringsmenyen... 2 Personlig brukeroppsett... 2 Generelt om Personec Lønn Web... 3 Generelle funksjoner... 3 Personopplysninger...

Detaljer

VÅGAN KOMMUNE Innvandrer- og opplæringssenter VIO

VÅGAN KOMMUNE Innvandrer- og opplæringssenter VIO VÅGAN KOMMUNE Innvandrer- og opplæringssenter VIO 1 Praktiske opplysninger Kursets tittel: Begynneropplæring i suggestopedi (Lozanovmetoden) Målgruppe: Mål: Info om begynnerkurset Lærere som jobber med

Detaljer

9 Online Backup. Priser KR 100 / PC lisens KR 300 / Server lisens (inkluderer bl.a. SQL/Exchange) KR 0,50 / GB

9 Online Backup. Priser KR 100 / PC lisens KR 300 / Server lisens (inkluderer bl.a. SQL/Exchange) KR 0,50 / GB 9 Online Backup Det finnes mange tilbydere av Online Backup. Vi skiller oss ut med å være norske, gode på pris, men først og fremst med å la deg bygge din egen Backup tjeneste. Fordel for partner Bygg

Detaljer

Veiledning for kursarrangører om Søknad ved kopiering av tidligere kurs

Veiledning for kursarrangører om Søknad ved kopiering av tidligere kurs Versjon 26.11.13 1 Veiledning for kursarrangører om Søknad ved kopiering av tidligere kurs 1. Innlogging a. Logg deg inn i Kursadmin, velg «Kurs» og klikk: 2. Klikk Kopier kurs og lage en kopi av et kurs

Detaljer

FOLKEHØGSKOLERÅDET. J.nr. 7/17-rundskriv Folkehøgskoleorganisasjonene FHSR-rundskriv 7/17 Folkehøgskolebladene Oslo 15. mars 2017

FOLKEHØGSKOLERÅDET. J.nr. 7/17-rundskriv Folkehøgskoleorganisasjonene FHSR-rundskriv 7/17 Folkehøgskolebladene Oslo 15. mars 2017 FOLKEHØGSKOLERÅDET Folkehøgskolene J.nr. 7/17-rundskriv Folkehøgskoleorganisasjonene FHSR-rundskriv 7/17 Folkehøgskolebladene Oslo 15. mars 2017 HUSLEIETILSKUDD RETNINGSLINJER Vedlagt følger retningslinjer

Detaljer

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning EN-435 1 Skriving for kommunikasjon og tenkning Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 EN-435 16/12-15 Introduction Flervalg Automatisk poengsum 2 EN-435 16/12-15 Task 1 Skriveoppgave Manuell poengsum 3 EN-435

Detaljer

UiS-IKT Kompetanse 2010. Word 2007. Adresselister og fletting

UiS-IKT Kompetanse 2010. Word 2007. Adresselister og fletting UiS-IKT Kompetanse 2010 Adresselister og fletting Forord Om dette heftet Dette heftet inneholder nyttige tips og triks i Microsoft når du vil flette sammen standard dokumenter med en adresseliste. Forklaringene

Detaljer

Enkel og effektiv brukertesting. Ida Aalen LOAD september 2017

Enkel og effektiv brukertesting. Ida Aalen LOAD september 2017 Enkel og effektiv brukertesting Ida Aalen LOAD.17 21. september 2017 Verktøyene finner du her: bit.ly/tools-for-testing Har dere gjort brukertesting? Vet du hva dette ikonet betyr? Mobil: 53% sa nei Desktop:

Detaljer

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition)

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Click here if your download doesn"t start automatically Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Endelig ikke-røyker

Detaljer

Velkommen til. Navi brukermøte 2009

Velkommen til. Navi brukermøte 2009 Velkommen til Navi brukermøte 2009 17. - 18. september 2009 Rica Hotell, Hamar Navi brukermøte 2009 17. - 18. september 2009 Rica Hotel Hamar, Kåtorpveien 1, Furnes Da har vi gleden av å invitere alle

Detaljer

Ringerike kommune. Brukerveiledning SFO løsning på portal.ringerike.no

Ringerike kommune. Brukerveiledning SFO løsning på portal.ringerike.no Ringerike kommune Brukerveiledning SFO løsning på portal.ringerike.no Innhold Pålogging... 2 Søknad om SFO plass... 4 Svar på søknad... 6 Endre SFO-plass... 7 Avslutte SFO-plass... 10 Versjon 1.0 Ringerike

Detaljer

Brukerveiledning http://www.hovikif.no/ Bruk av siden. Når du går inn på siden får du opp følgende bilde:

Brukerveiledning http://www.hovikif.no/ Bruk av siden. Når du går inn på siden får du opp følgende bilde: Brukerveiledning http://www.hovikif.no/ Bruk av siden Når du går inn på siden får du opp følgende bilde: Øverst i høyre hjørne kan du endre størrelsen på teksten og søke etter lagrede artikler. De enkelte

Detaljer

Visma Flyt skole. Lærer

Visma Flyt skole. Lærer Visma Flyt skole Lærer 1 Lærer Visma Flyt Skole sist endret: 14.08.2016 Innhold Logg på... 3 Etter innlogging... 3 Registrering av Fravær... 4 Etterregistrering av fravær... 6 Registrering av Anmerkninger...

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE Voksenopplæringa v/fagertun skole. Voksenopplæringa v/fagertun skole. inviterer til kurs i Suggestopedi (Lozanovmetoden)

RENDALEN KOMMUNE Voksenopplæringa v/fagertun skole. Voksenopplæringa v/fagertun skole. inviterer til kurs i Suggestopedi (Lozanovmetoden) RENDALEN KOMMUNE Voksenopplæringa v/fagertun skole Voksenopplæringa v/fagertun skole inviterer til kurs i Suggestopedi (Lozanovmetoden) 3. - 6. mars 2015 1 Praktiske opplysninger Kursets tittel: Begynneropplæring

Detaljer

FIRST LEGO League. Härnösand 2012

FIRST LEGO League. Härnösand 2012 FIRST LEGO League Härnösand 2012 Presentasjon av laget IES Dragons Vi kommer fra Härnosänd Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer IES i Sundsvall

Detaljer

KursAdmin. Gjennomgang av tilleggsfunksjoner

KursAdmin. Gjennomgang av tilleggsfunksjoner KursAdmin Gjennomgang av tilleggsfunksjoner September 2012 Tilleggsfunksjoner versjon 0.4.9.9 2 Innhold Innledning. side 4 1 Kopiere kurs.. side 5 2 «Kopiere deltakere... side 7 3 Knytte navn/kursdeltaker

Detaljer

Feilmelding Årsak Løsning

Feilmelding Årsak Løsning Request for the permission of type 'System.Security.Permissions.EnvironmentPermission, mscorlib, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089' failed Feil oppstod i Window.DialogWindow:

Detaljer

Dette er føreløpig en betaversjon for de som ønsker å teste programmet. På eget ansvar! Brukermanual. K-Jump. Magne Kleven

Dette er føreløpig en betaversjon for de som ønsker å teste programmet. På eget ansvar! Brukermanual. K-Jump. Magne Kleven Dette er føreløpig en betaversjon for de som ønsker å teste programmet. På eget ansvar! Brukermanual K-Jump Magne Kleven 02.03.2017 Brukerveiledning for K-Jump hoppresultat system. Innhold K-Jump hoppresultatsystem...

Detaljer

Innføring i Fronter. Grunnmanual for lærere

Innføring i Fronter. Grunnmanual for lærere Grunnmanual for lærere Dette er en innføring i den grunnleggende funksjonaliteten i Fronter. Fronter er en læringsplattform og er veldig fleksibel. På grunn av denne fleksibiliteten, og at ikke to lærerne

Detaljer

P(ersonal) C(omputer) Gunnar Misund. Høgskolen i Østfold. Avdeling for Informasjonsteknologi

P(ersonal) C(omputer) Gunnar Misund. Høgskolen i Østfold. Avdeling for Informasjonsteknologi ? Høgskolen i Østfold Avdeling for Informasjonsteknologi Mobile Applications Group (MAG), HiØ Har holdt på siden 2004 4-5 fagansatte (inkludert professor og stipendiat) Tverrfaglig: Brukergrensesnitt Sosiale

Detaljer

Quotes (forespørsler)

Quotes (forespørsler) Quotes (forespørsler) Quotes (forespørsler) Quotes uten vedlegg Quotes med vedlegg 2 Quotes (forespørsler) Quotes uten vedlegg Quotes med vedlegg 3 Quotes, forespørsler uten vedlegg Benyttes til forespørsler

Detaljer

Wikispaces Høgskolen i Vestfold v/ Terje Høiland

Wikispaces Høgskolen i Vestfold v/ Terje Høiland Wikispaces Opprette ny Wikispace... 1 Nettsted som er Protected... 2 Edit this page redigere en side... 2 Edit navigation - redigere menyen i venstre marg... 3 Manage Wiki = administrasjon av nettstedet...

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT BOKMÅL Eksamen i: ECON1210 - Forbruker, bedrift og marked Eksamensdag: 26.11.2013 Sensur kunngjøres: 18.12.2013 Tid for eksamen: kl. 14:30-17:30 Oppgavesettet er

Detaljer

Moderne og brukervennlig læringsplattform (LMS) for din bedrift

Moderne og brukervennlig læringsplattform (LMS) for din bedrift Moderne og brukervennlig læringsplattform (LMS) for din bedrift www.e-learning.no Bruksområder Vi tilbyr en komplett løsning Forfatterverktøy Brukervennlig verktøy for produksjon av kurs Integrerte kunnskapstester

Detaljer

VELKOMMEN TIL KURS I LOZANOVMETODEN (SUGGESTOPEDI)

VELKOMMEN TIL KURS I LOZANOVMETODEN (SUGGESTOPEDI) VELKOMMEN TIL KURS I LOZANOVMETODEN (SUGGESTOPEDI) 12. - 15. april 2016 1 Praktiske opplysninger Kursets tittel: Begynneropplæring i Lozanovmetoden ( suggestopedi) Målgruppe: Mål: Info om begynnerkurset

Detaljer

Behov for en Læringsplattform i folkehøgskolene

Behov for en Læringsplattform i folkehøgskolene Behov for en Læringsplattform i folkehøgskolene Sindre Findal Vinje - Rådgiver pedagogisk utvikling Kort om meg Rådgiver for pedagogisk utvikling Allmennlærer, Cand. Philol, Rektorskolen UiO Jobbet 13

Detaljer

Prisliste Supporttjenester

Prisliste Supporttjenester Prisliste Supporttjenester Type Tjeneste Pris Opplæring Online-demonstrasjon av nye funksjonaliteter i nyeste hoved-release av Evatic 1380 NOK Opplæring Basisopplæring Introduksjon i Evatic for nye brukere

Detaljer

Versjonsbrev. for Extensor05 versjon 1.16

Versjonsbrev. for Extensor05 versjon 1.16 Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.16 Bodø, 28. desember 2011 Innhold Viktig informasjon... 3 Generelt... 3 Extensor Kode Oppdatering... 4 Personalia... 4 Pårørende... 4 Serieinfo... 5 Rom... 5 EKG

Detaljer

IST Skole Vurdering - Foresatt

IST Skole Vurdering - Foresatt IST Skole Vurdering - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den

Detaljer