Nr Ledige lokaler

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr. 4-2014. Ledige lokaler"

Transkript

1 Nr Ledige lokaler

2 Innhold FORNEBU / WIDERØEVEIEN 1E 03 WIDERØEVEIEN 1E 04 LEDER 05 SOLGANGSBRISEN 5 ANKERVEIEN GRINI NÆRINGSPARK SLEPENDVEIEN 48 HENRIK IBSENS GATE RÅDHUSGATEN KARENSLYST ALLÉ 9A 10 KARENSLYST ALLÉ 9C 11 ENSJØVEIEN SMALVOLLVEIEN NORDAHL BRUNS GATE INDUSTRIVEIEN ULLENSAKER NÆRINGSPARK m 2 kontor Moderne, tidsriktige og lyse kontorlokaler på m 2 på Telenor Arena. God parkeringsdekning for ansatte og besøkende. Offentlig kommunikasjon i umiddelbar nærhet. Tilgang til garderober med dusj, sykkelparkering. Kantine. 2 Michael Færden / / 3

3 Høy aktivitet FORNEBU / SOLGANGSBRISEN 5 Vi er inne i de mest intensive månedene i løpet av året, og som erfaringsmessig gir flest kontraktsinngåelser i markedet. Det er stor aktivitet i alle segmenter og vi forventer at aktiviteten vil fortsette frem mot årets slutt. Det har vært en positiv utvikling i kapitalmarkedet gjennom hele Vedvarende lave renter, fallende utlånsmarginer og økt konkurranse hos bankene gir gode rammevilkår som stimulerer transaksjonsmarkedet. Gode rammevilkår har også resultert i økt villighet til å investere i og rehabilitere næringseiendom, som igjen påvirker leiemarkedet med et bredere tilbud. Transaksjon Vi registrerer både internt og i bransjen stor aktivitet i transaksjonsmarkedet. Flere besittere ser muligheten til å realisere verdier på et attraktivt nivå. Rentene er historisk lave, det er egenkapital tilgjengelig, bankene strekker seg lengre og marginene presses ned. Det er grunn til å forvente ytterligere reduserte marginer fra bankenes side i tiden fremover. Med god tilgang på kapital og tiltagende aktivitet i transaksjonsmarkedet forventes «prime yield» å bli presset ytterligere ned. Vi estimerer «prime yield» i Q4 til å være i nivå rett under 5 %. De eiendommene med best beliggenhet er fortsatt de klart mest ettertraktede objektene for både kjøpere og for bankene. Kontoreiendom i Oslo er det segmentet med best verdiutvikling i fjor i følge IPD-indeksen hvor veksten primært skyldes økte markedsleienivåer. Solid interesse fra utenlandske aktører bidrar også i positiv retning. Befolkningsvekst, økt kjøpekraft og urbanisering har tiltrukket utenlandske investorer til handelsrelaterte eiendommer. Det ser vi eksemplifisert ved et av Europas største eiendomsfond Deka sitt kjøp av Bekkestua Senter og Madison sitt kjøp av 50% av Steen & Strøm Magasin. Utlendingenes økte interesse vil bidra til økt dynamikk og likviditet i transaksjonsmarkedet fremover, både i form av at de handler mer næringseiendom, men også fordi de kan selge utfra andre motiver som for eksempel valutagevinst. Børsnoteringen av Entra vil også tiltrekke seg internasjonale investorer og drive opp transaksjonsvolumet. i sammenheng med at det i år og året som kommer er færre store leietakere som er på søk etter nye lokaler enn det som har vært tilfellet i de foregående år. Gjennomsnittsarealet i nye leiekontrakter i Oslo for kontor har økt, og vi nærmer oss kvm pr. leietaker. Vi tror allikevel at bedrifter i økende grad har tatt innover seg at den høye veksttakten i norsk økonomi ikke vil fortsette, og kanskje derav blir noe mer forsiktig hva gjelder flytting til nye, større og dyrere kontorlokaler. Vi mener også at ytterligere fokus på effektivisering og arbeidsorganisering i åpne og fleksible løsninger også vil bidra til at arealbehovet kan bli mindre i tiden fremover. Det å kunne tilby leietakerne et produkt som har det lille ekstra blir stadig viktigere. Leietakerne må føle at flyttingen gir en gevinst for organisasjonen utover det økonomiske. Kontorledigheten i Oslo området har over lang tid ligget stabilt på +/- 7 %. Vi kan nå registrere en økning i ledigheten til ca. 7,5 %. Økningen kan virke overraskende tatt i betrakting av at det er lave volumer av arealtilførsel i år på ca kvm kontorareal. Vi mener at dette skyldes i hovedsak en historisk høy nybyggaktivitet og arealtilførsel i 2012 og 2013 (hhv. ca kvm og ca kvm), og at det i realiteten derfor er hull i markedet (fraflyttede eiendommer) som foreløpig ikke er tettet. Da arealtilførsel av kontorarealer forventes å være for lav i forhold til etterspørsel i perioden, mener vi at ledighetsoppgangen ansees å være av kortvarig art og vi forventer at ledigheten kan synke og stabilisere seg i Kort oppsummert Veksten i kontorleiepriser i Oslo har vært betydelig de seneste tre årene og vi forventer ytterligere oppgang i Med et lavt rentenivå, svak avkastning på obligasjoner og dagens høye gap mellom lånerenten og direkteavkastningen underbygger det de positive forventningene om at investering i næringseiendom vil gi bra avkastning. 295 m 2 butikk / serveringslokaler Flotte butikk/serveringslokaler i nybygg som ferdigstilles Q parkeringsplasser. Lokalene er på gateplan med god eksponering i et etablert bolig- og forretningsområde. Lokalene egner seg både til butikk, servering og ev. til helserelatert virksomhet. Arealet kan innredes og tilpasses leietagers ønsker og behov. Michael Færden / / FOSSUM / ANKERVEIEN m² kontor Frittliggende attraktivt kontorbygg i teglstein over to etasjer med heis. Eiendommen er meget fl eksibel. Gode parkeringsmuligheter rett utenfor bygget. Beliggende nær grensen til Oslo i et attraktivt område bestående av hovedsaklig kontorlokaler, lagerlokaler og boligområde. Utleie I første halvår er det signert ca. 30% lavere volum i leiekontrakter enn på samme periode i fjor. Vi oppfatter imidlertid ikke at det underforliggende markedet er vesentlig svekket, for aktiviteten er høy til tross for at det er lavere volumer Michael Færden / / Marianne Ellila 4 både i antall kontrakter og kvadrat som signeres. Dette ser vi Daglig leder i NAI FirstPartners 5

4 GRINI NÆRINGSPARK SLEPENDEN / SLEPENDVEIEN m 2 kontor / showroom Moderne, lyse og nyoppussede kontorer. Godt vedlikeholdt bygg. Rikelig med parkering. Offentlig kommunikasjon i umiddelbar nærhet. Gode eksponeringsmuligheter ut mot Slependveien. Michael Færden / / HENRIK IBSENS GATE m 2 Kombinasjonslokaler / forretningslokale for storhandel / kontor / showroom / bilverksted / produksjon / lager Kombinasjonslokaler og mulighet for utvikling av nytt tilbygg på ca m 2. Lokalene skreddersys ny leietaker, og kan deles. Mulighet for kjøreramper og kjøreporter. Etablert næringsområde, med attraktiv beliggenhet, med butikker, kontorer og lager. Meget god parkeringsdekning utendørs samt egen parkeringskjeller i underetasjen. 266 m² kontor Lyse og moderne kontorlokaler med høy standard, både utseende og teknisk. Åpent kontorlandskap med møteromsfasiliteter. Attraktiv beliggenhet på Solli Plass, litt tilbaketrukket fra sentrum og Aker Brygge/Vika, men likevel sentralt i forhold til kollektivtilbud, caféer, restauranter, gallerier osv. 6 Michael Færden / / 7

5 RÅDHUSGATEN 26 KARENSLYST ALLÉ 9A 550 m² kontor Rådhusgaten 26 er i 2013/2014 fullstendig totalrehabilitert og fremstår i dag som et fremtidsrettet og arealeffektivt kontorbygg med topp moderne innredning. Ledig kontorareal i 5. etasje på ca. 550 m 2. Leietaker kan i stor grad påvirke endelig utforming av arealene. Sykkelparkering i eiendommen. P-Hus like ved. Kort vei til offentlig kommunikasjon m 2 kontor Sentralt beliggende midt i Karenslyst Allé på Skøyen. Lokalene er beliggende i byggets 7. og 8. etasje og utgjør til sammen m 2 BTA. Etasjene er forbundet via interntrapp kan leies samlet eller hver for seg. Loklane er moderne, representative og holder en god kontorstandard. 3-5 minutters gange til Flytoget, trikk og knutepunkt for buss. God parkeringsdekning. 8 Michael Færden / / 9

6 K A R E N S LY S T A L L É 9 C ENSJØVEIEN m2 kontor m2 kontor / showroom / undervisningslokaler 10 Moderne og kreative kontorlokaler midt i Karenslyst Allé. Gjennomgående lokaler med mye vindusflater som gir et godt lys i lokaleme. Lokalene egner seg godt for organisering i åpent / team landskap, såvel som cellekontorer. Samlet areal er m2 fordelt over 3. etasje: 640 m2 og 4. etasje: 993 m2. Sykkelparkering. Skøyen er Norges nest største trafikknutepunkt for offentlig kommunikasjon. Parkering kan tilbys. Ensjø har sentral beliggenhet i Oslo med god adkomst til og fra E 6. Ensjøveien er fire eiendommer som ligger rett over for nye Ensjø T-banestasjon. Det tar ca. 5-6 minutter med T-banen til Oslo S. Vi har ledige arealer fra m2 kontor, showroom, undervisningslokaler og noe lager. Lokalene holder en god kontorstandard. Parkering rett utenfor eiendommene og /eller i parkeringskjeller. Michael Færden / / 11

7 SMALVOLLVEIEN 65 LILLESTRØM / NORDAHL BRUNS GATE m² kontor m 2 lager Sentral og god beliggenhet på Alnabru. God eksponering og enkel adkomst til og fra E6. Alnabru har blitt et populært knutepunkt for handel, næring og servicetilbud. En rekke kjente bedrifter har etablert seg i nær området. Det er gangavstand til offentlig kom munikasjon. Parkering rett utenfor eiendommen m 2 kontor / showroom Lyse moderne kontorer som kan deles opp 600 m 2 i 2. etg. og 600 m 2 i 3. etg. til sammen m 2. Sentral beliggenhet i Lillestrøm. Enkel adkomst fra hovedvei samme innkjøring som til Norges Varemesse. Kort vei til offentlig kommunikasjon. Rikelig med parkering. Jon W. Bergenhus / / Michael Færden / / 12 13

8 INDUSTRIVEIEN 15 ULLENSAKER NÆRINGSPARK m 2 kombinasjonsbygg Industriveien 15 er en utviklingstomt beliggende i Jessheims Næringspark kun få minutter unna Jessheim sentrum, knappe 10 minutter til E6 og Gardermoen eller sørover ca. 30 minutter til Oslo. Eiendommen tilrettelegges for kontor, servicevirksomheter og lett industrivirksomhet med tilhørende utsalg, lager og verksted. Bygget vil bli utformet så fleksibelt som mulig etter leietakers ønsker. Gesimshøyde på inntil 9 meter. Godt med uteareal for parkering m² kombinasjonslokaler Prosjektert nybygg. Ullensaker Næringspark ligger strategisk midt mellom Oslo og Oslo Lufthavn. Lett tilgjengelig eiendom og enkel adkomst fra E6 i begge retninger. Bygg kan tilpasses leietakers behov. Det kan bygges både kontorlokaler, produksjons-, lager- og logistikkbygg, handelsrettet bygg og kombinasjoner. Eiliv Christensen / / Eiliv Christensen / / 14 Jon W. Bergenhus / / Jon W. Bergenhus / / 15

9 Dronning Mauds gate 10, Postboks 1540 Vika, 0117 Oslo Tlf: E-post:

Nr. 3. Ledige lokaler

Nr. 3. Ledige lokaler Nr. 3 Ledige lokaler Innhold GRINI NÆRINGSPARK 10-12 03 GRINI NÆRINGSPARK 10-12 04 LEDER 05 KARENSLYST ALLÉ 9 06 HENRIK IBSENS GATE 100 INKOGNITOGATA 33A 07 SKØYEN 08 RÅDHUSGATEN 26 09 DRAMMENSVEIEN 130

Detaljer

Februar 2014. Ledige lokaler

Februar 2014. Ledige lokaler Februar 2014 Ledige lokaler Innhold SMALVOLLVEIEN 65 550 4.000 m 2 kontor 03 SMALVOLLVEIEN 65 04 LEDER 05 KARENLYST ALLÉ 11 06 ROALD AMUNDSENS GATE 6 INKOGNITOGATA 33A 07 RÅDHUSGATEN 26 08 DRONNINGENS

Detaljer

Entras Konsensusrapport Juni 2014

Entras Konsensusrapport Juni 2014 Entras Konsensusrapport Juni 2014 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Vedlegg Spørsmålene Deltakerne 1 Sammendrag: Stabile

Detaljer

SALG, UTLEIE OG FREMLEIE AV NÆRINGSEIENDOM Q1 2015

SALG, UTLEIE OG FREMLEIE AV NÆRINGSEIENDOM Q1 2015 SALG, UT OG FREM AV NÆRINGSEIENDOM Q1 2015 VURDERER DU Å UT ELLER SELGE DIN NÆRINGSEIENDOM? SØKER DIN BEDRIFT NYE LOKALER ELLER HJELP TIL FREM? Vi i Realist Næringsmegling har som målsetting å være den

Detaljer

NORGES LEDENDE NÆRINGSMEGLER

NORGES LEDENDE NÆRINGSMEGLER NORGES LEDENDE NÆRINGSMEGLER KJØPEKRAFT OG EKSKLUSIVITET TILBAKE I HANDELEN I OSLO SENTRUM ANDRE BOLLER PÅ SKØYEN PRISVEKST FLYTTER ØSTOVER MILEPÆL PÅ HASLE LINJE OPPTUR FOR GATEBUTIKKER HVOR GÅR DE STORE

Detaljer

Markedsrapport Vår 2015

Markedsrapport Vår 2015 Markedsrapport Vår 2015 LEDER Stor aktivitet og god avkastning også i 2015 2014 var et sterkt år i eiendomsmarkedet. Transaksjonsvolumet var rekordhøyt, renter og yieldnivå falt videre og avkastningen

Detaljer

LOKALER TIL SALGS LOKALER TIL LEIE

LOKALER TIL SALGS LOKALER TIL LEIE 1 LOKALER TIL SALGS LOKALER TIL LEIE Nr. 1 Februar 2013 Luramyveien 75-79 Løkkeveien 10 Østervåg 6 Vigdelsvegen 700 KONTOR LAGER VERKSTED FORRETNING TENDENSER I MARKEDET 2 Innhold: Stavanger sentrum: Østervåg

Detaljer

A realist believes that what is done or left undone in the short run determines the long run.

A realist believes that what is done or left undone in the short run determines the long run. Q3 2015 A realist believes that what is done or left undone in the short run determines the long run. Sidney J. Harris SALG, UT OG FREM AV NÆRINGSEIENDOM VURDERER DU Å UT ELLER SELGE DIN NÆRINGSEIENDOM?

Detaljer

NORGES LEDENDE NÆRINGSMEGLER

NORGES LEDENDE NÆRINGSMEGLER NORGES LEDENDE NÆRINGSMEGLER SOSIALE MEDIER OG THE WALL OF MONEY BYGGER RØKKES DRØMMEKONTOR SVERDSLAG VED OSLO S LAVT BYGGEVOLUM DEMPER EFFEKTEN AV OLJEBREMSEN I OSLO Fornebuporten 2 3 ARTIKLER s. 03 SOSIALE

Detaljer

Markedsrapport Vinter 2012

Markedsrapport Vinter 2012 sk profil 2010 Markedsrapport Vinter 2012 Eiendomsselskapene har økt kjøpstakten UNION Gruppen AS UNION Gruppen er en uavhengig og ledende aktør i det norske markedet for næringseiendom. UNION Gruppen

Detaljer

NORGE MARKEDSRAPPORT Q4 2011. Accelerating success.

NORGE MARKEDSRAPPORT Q4 2011. Accelerating success. NORGE MARKEDSRAPPORT Q4 2011 Accelerating success. Q4 2011 MARKEDSRAPPORT NORGE INNHOLD Oppsummering 3 Makro 4 Transaksjonsmarkedet 5 Logistikkmarkedet 6 Kontormarkedet 7 Retailmarkedet 8 Bygårder 9 Colliers

Detaljer

UTLEIEMAGASINET Norges ledende næringsmegler

UTLEIEMAGASINET Norges ledende næringsmegler UTLEIEMAGASINET Norges ledende næringsmegler AQUA TOWER ET MULTIPLEKST MESTERSTYKKE FREMTIDENS BYDELSSENTRE RED BULL RÅ OG RENDYRKET FASITEN FOR LEIEUTVIKLING I 2013 OG FORVENTNINGENE TIL 2014 n 1 2 Akershus

Detaljer

Aksjonærbrev høsten 2008 Global Eiendom Vekst 2007 AS

Aksjonærbrev høsten 2008 Global Eiendom Vekst 2007 AS Aksjonærbrev høsten 2008 Global Eiendom Vekst 2007 AS > 1 200 aksjonærer i Norge > 1 050 aksjonærer i Sverige Global Eiendom Vekst 2007 AS («GEV») Global Fastighet Tillväxt 2007 AB («GFT») 71,5 % 28,5

Detaljer

U M. UNION For deg som søker lokaler. UNION Norsk Næringsmegling Vi skaper verdier av eiendom

U M. UNION For deg som søker lokaler. UNION Norsk Næringsmegling Vi skaper verdier av eiendom U M UNION For deg som søker lokaler UNION Norsk Næringsmegling Vi skaper verdier av eiendom Månedens eiendom Grev Wedels plass 7 Glass og betong i trendy Kvadraturen UTLEIEMAGASINET N 01 Innhold Lysaker

Detaljer

LOKALER TIL SALGS LOKALER TIL LEIE

LOKALER TIL SALGS LOKALER TIL LEIE LOKALER TIL SALGS LOKALER TIL LEIE Nr. 2. Juni 2012 Engelsminnesgate 16 C4 Luramyrveien 79 KONTOR LAGER VERKSTED FORRETNING TENDENSER I MARKEDET Pollestad 2 Saltnesfeltet 1. Heiamyrå 1 2. 3. 4. Gamle Forusvei

Detaljer

Realnytt. Nr. 04. 2015. Eiendommer for salg og lokaler for utleie på Romerike og i Oslo Nord.

Realnytt. Nr. 04. 2015. Eiendommer for salg og lokaler for utleie på Romerike og i Oslo Nord. Realnytt Nr. 04. 2015 Eiendommer for salg og lokaler for utleie på Romerike og i Oslo Nord. ArcusGruppen på Gjelleråsen, Norges største produsent av brennevin og importør av vin. Innhold Skedsmo kommune

Detaljer

MARKEDSRAPPORT 2. HALVÅR 2014

MARKEDSRAPPORT 2. HALVÅR 2014 MARKEDSRAPPORT 2. HALVÅR 2014 www.malling.no SIDE 2 MARKEDSRAPPORT 2. HALVÅR 2014 / LEDER «ALLE» VIL HA NÆRINGSEIENDOM 2014 har for oss i Malling & Co vært et flott jubileumsår. Til tross for et sterkt

Detaljer

Markedsrapport Høst 2013. Fra nøling til handling

Markedsrapport Høst 2013. Fra nøling til handling Markedsrapport Høst 2013 Fra nøling til handling LEDER Fra nøling til handling Vi kan nok en gang presentere et godt salgsvolum for Norge med ca. 100 omsetninger så langt i år. Inkluderer vi transaksjoner

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 1. kvartal 2015 2 Kvartalsrapport Q1 2015 - Storebrand Eiendomsfond AS Innhold Sammendrag Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/eiendomsfond 2 Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Jonathan Andreas Barfod Ansvarlig

Detaljer

MARKEDSRAPPORT 2. HALVÅR 2013

MARKEDSRAPPORT 2. HALVÅR 2013 MARKEDSRAPPORT 2. HALVÅR 2013 www.malling.no SIDE 2 MARKEDSRAPPORT 2. HALVÅR 2013 LEDER NÆRINGSEIENDOM HOLDER STAND Året går mot slutten og det kan være på sin plass å oppsummere hvordan eiendomsbransjen

Detaljer

Kapitalforvaltningsrapport. k profil 2010. UNION Eiendomskapital 2014. Prognoser for eiendomsmarkedet. Beste skandinaviske eiendomsfond

Kapitalforvaltningsrapport. k profil 2010. UNION Eiendomskapital 2014. Prognoser for eiendomsmarkedet. Beste skandinaviske eiendomsfond 4 Prognoser for eiendomsmarkedet 8 Beste skandinaviske eiendomsfond 10 Forvalter NOK 9 mrd i eiendomsverdier k profil 2010 Kapitalforvaltningsrapport UNION Eiendomskapital 2014 3 INNHOLD Vi skaper verdier

Detaljer

side 3.1.Nøkkeltall for eiendomsselskapene.. 12

side 3.1.Nøkkeltall for eiendomsselskapene.. 12 side 1.Økonomiske rammebetingelser. 2 1.1.Rentesituasjon... 2 1.2.Forbrukervekst - inflasjon.... 3 1.3.Arbeidsledighet... 3 1.4.Aksjemarkedet - Olje - Handel.. 4 1.5. De børsnoterte eiendomsselskapene

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 Lenke: http://www.paretosec.com/ppim-reports.php Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Jonathan Andreas Barfod Hans Gunnar Martinsen Ansvarlig

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/eiendomsfond 2 Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Richard Jansen Ansvarlig Forvalter

Detaljer

NORGE MARKEDSRAPPORT H2 2013. Accelerating success.

NORGE MARKEDSRAPPORT H2 2013. Accelerating success. NORGE MARKEDSRAPPORT H2 213 Accelerating success. MARKEDSRAPPORT H2 213 NORGE MARKEDSRAPPORT H2 213 NORGE Colliers International bistår med salget av Bygdøynesveien 15. Colliers International har de siste

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS 1. kvartal 26 2 Kvartalsrapport Q1 26 - Storebrand Eiendomsfond AS Avkastning og aksjekurs Fondets avkastning i 1. kvartal ble 7,9%, nesten tre ganger forventet

Detaljer

Markedsrapport Høst 2012

Markedsrapport Høst 2012 sk profil 2010 Markedsrapport Høst 2012 Leieprisene vil stige videre Leder Lave renter lenge De siste årene har bankenes prognoser vist forventninger om økte rentenivåer, mens den faktiske utviklingen

Detaljer

LOKALER TIL LEIE LOKALER TIL SALGS

LOKALER TIL LEIE LOKALER TIL SALGS Nr. 1 April 2014 LOKALER TIL LEIE LOKALER TIL SALGS Nytt og flott kvalitetsbygg på Forus vest med en gjennomført høy standard Kanalsletta 3 Langflåtveien 37 Haakon VII s gate 9 KONTOR LAGER VERKSTED FORRETNING

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 4. kvartal 2013 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/eiendomsfond 2 Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Richard Jansen Ansvarlig Forvalter

Detaljer