Studiekatalog FOTO: JAN JAKOBSEN. Bygdefolkets Studieforbund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Studiekatalog FOTO: JAN JAKOBSEN. Bygdefolkets Studieforbund"

Transkript

1 Studiekatalog 2011 FOTO: JAN JAKOBSEN Bygdefolkets Studieforbund

2 INNHOLD BSF - voksenopplæring i bygda s. 3 Organisasjon - Politikk - Samfunn - Bygdeliv s. 6 Næringsutvikling - Økonomi - Jus s. 9 Pedagogikk - Studieveiledning s. 5 HMS s. 12 Jordbruk s. 13 Husdyrnæring s. 14 Kultur - Tradisjon - Håndverk s. 21 Skogbruk - Utmark s. 22 Jakt - Viltforvaltning s. 24 Hage - Miljø - Livsstil s. 26 Mat - Drikke s. 28 Litteraturkurs s. 29 Hvordan komme i gang? side 31 Kursoversikt side Bygdefolkets Studieforbund Boks 9388 Grønland, 0135 Oslo Tlf Faks e-post:

3 BSF og voksenopplæring i bygda FOTO: BSF Læringsmuligheter og læringstilbud BSF representerer kompetanseheving spesielt rettet til bygdefolket. Den livslange læringen er avgjørende i et samfunn som stadig er i utvikling, og for mange er ikke all form for kompetanse tilgjengelig. BSF kan tilby kompetanse utover store deler av landet og i grisgrendte strøk, fordi vi har medlemsorganisasjoner og lokale BSF- utvalg som har ulike læringstilbud innenfor mange emner. Kursene skal treffe de aller fleste, uten å måtte gå alt for langt over dørstokken. Spesielt skal de være tilgjengelig for de minst folksomme stedene rundt om kring i landet. Å tilby kurs til de mindre stedene, er vel så viktig som å gi læring til massen. Små steder har ofte en unikhet over seg, som gjør det viktig at lokalbefolkningen der, kan videreutvikle seg og stedet de lever på. Fraflytting er blitt et problem, og man kan undre seg på hva som skal til for å holde på de yngre. Dette er sannsynligvis mangel på ulike og attraktive tilbud, og arbeidsplasser. Det er viktig å ta vare på eget steds infrastruktur og jobbe for å vedlikeholde og opprette nye arbeidsplasser. Alt dette er faktorer som blir avgjørende for om stedets egenart blir godt bevart. Spørsmål er bra, men det aller beste er å finne svaret. Lykke til med læringsarbeidet! Bygdefolkets Studieforbund Sonja Jacobsen Denne studiekatalogen er et hjelpemiddel i planlegging av ulike voksenopplæringstiltak. Den gir en oversikt over aktuelle tiltak for sesongen 2011 og viser hvilke områder organisasjonene prioriterer. Voksenopp læringstiltakene som er presentert i katalogen, har studieplan som allerede er godkjent. Skulle du ikke finne det tiltaket som er ønskelig å sette i gang, er det fritt frem å lage et studieopplegg på eget tema. Husk bare å få godkjent studieplanen før oppstart. For deg som er kursarrangør har vi også utviklet BSFs veiledning studiearbeid fra A til Å. Heftet er gratis og kan lastes ned på eller bestilles hos BSF. Ulike typer voksenopplæringstiltak I katalogen presenteres voksenopplæringstiltakene som: Studiering/kurs uten lærer: Her er studieplanene tilrettelagt for at diskusjons - og gruppeoppgaver kan løses uten at faglærer er tilstede. Studiering/kurs med lærer: Her samles deltakerne for undervising med faglærer (hovedlærer) og/eller foreleser. Kombinert undervisning: Her arbeider deltakerne på egenhånd, men kombinerer dette med samlinger med faglærer og/eller foreleser. Brevkurs/nettkurs: Her studerer man på egen hånd, men sender inn oppgaveløsningene til rettelærer. Lærer kommenterer og setter karakter på oppgavene. Man kan også kontakte rettelærer for faglig veiledning underveis i studiet. Brevring: Her tas brevkurset sammen med andre. Arbeidet foregår både individuelt og i samlinger. Deltakerne i brevringen sender inn felles oppgavebesvarelser til rettelærer. Nettkurs: Enten kurs der lærestoffet ligger på internett og læringen foregår i kommunikasjon mellom elev, program og eventuelt en veileder (såkalt e-læring) eller kurs der kommunikasjonen med rettelærer går via nett. Katalogens brevkurs er merket med Katalogens nettkurs er merket med 3

4 Hvem gjør hva Studielederen i lokallaget er krumtappen i studiearbeidet. Sammen med lokale BSF utvalg tar disse seg av det praktiske. BSF har 11 regionkontakter som fungerer som et bindeledd mellom Fylkeskommunen, Fylkesmannen, VOFO og BSF. Kursarrangør kan enkelt søke godkjenning av kurs/studieplan (innmelding) og bestille materiell fra For mer informasjon les BSFs veiledning fra A til Å. Hvordan lage egen studieplan Lov om voksenopplæring setter krav om at opplæring som får statstilskudd skal ha godkjent studieplan. Alle voksenopplæringstiltakene du finner i katalogen har en slik studieplan. Det går fint an å lage sin egen studieplan dersom du ønsker å lage et eget studieopplegg. Med utgangspunkt i ideen for opplegget og faglitteratur/læremateriell kan studieleder eller lærer, gjerne i samarbeid, gjøre denne jobben. En god studieplan kan man se som et sammendrag av de mål, innhold og arbeidsformer som arrangør og lærer har fastlagt for kurset. Å utarbeide en studieplan er en kvalitetssikring av tiltaket og danner et godt utgangspunkt for markedsføringen. Studieplanen vil også være et hjelpemiddel for den som tar imot påmeldinger og spørsmål om voksenopplæringstiltaket. Veiledning og skjema for skriving av egen studieplan kan bestilles hos BSF eller lastes ned fra Priser og læremateriell Prisene i katalogen er oppdatert april 2011, det tas forbehold om endringer Læremateriell utarbeidet av BSF, medlemsorganisasjoner eller Tun Forlag Porto og ekspedisjonsavgift kommer i tillegg til oppgitte priser Dersom ikke annet er oppgitt, er studieplanene gratis og kan bestilles hos BSF på eller Prisene på brevkursene fra BSF/Natur og Næring Fjernundervisning inkluderer ikke lærebøker og filmer Ønsker du at BSF bestiller lærebøker, DVD og lignende læremateriell for deg, oppgis dette på din søknad om godkjenning av voksenopplæringstiltaket som du finner på vår nettside Kursrekvisita Et kurs kan lett bringe med seg en del papirer, både for kursdeltageren og kursarrangøren. Bestill kursmateriell fra BSF, del ut BSF mapper til hver enkelt deltager. Vi har BSF mapper i ulike pakkestørrelser, BSF trykkblyanter med viskelær, BSF kulepenner, og BSF beskjedkort Last ned bestillingsbrosjyren fra vår nettside: Priser du finner i brosjyren er inkludert porto/frakt. For rask bestilling, kontakt oss via; telefon: , faks: Finner du ikke kurset du leter etter i katalogen? Da kontakter du BSF på eller ringer oss på Vi har et utvalg forhåndsgodkjente studieplaner på ulike tema. Du kan også lage egen studieplan på ønsket tema. BSFs veiledning studiearbeid fra A til Å Veiledningen er utviklet som et oppslagverk for kursarrangører og studieansvarlige i lag og organisasjoner. Heftet inneholder en enkel veiledning som hjelper deg å søke om godkjenning av voksenopplæringstiltak og sluttrapportering av disse. Heftet er gratis og kan lastes ned på eller bestilles hos BSF. Denne veiledningen anbefales sterkt til alle arrangører. Lykke til med studiesesongen! Med vennlig hilsen Bygdefolkets Studieforbund 4

5 PEDAGOGIKK - STUDIEVEILEDNING Gode kurs trenger gode lærere og kursledere. I disse heftene kan du høste inn råd og nyttig lærdom. Integrering av særlige målgrupper med landbruket som ressurs Heftet viser hvordan studiearbeidet kan tilrettelegges for å få med deltakere som av ulike årsaker faller utenom ordinære aktiviteter. Heftet er gratis og kan lastes ned fra eller bestilles hos BSF. Instruksjonsmetodikk for lærere på praktiske kurs Tar for seg metodikken på kurs der undervisningen blir lagt opp med øvelser og praktisk instruksjon. Heftet koster kr 50 og bestilles hos BSF. Å undervise voksne Gir nyttig bakgrunnsstoff om hvordan du planlegger og tilrettelegger voksenundervisning. Heftet koster kr 50 og bestilles hos BSF. Dokumentasjon av realkompetanse i landbruket Bondens allsidige yrke forutsetter mye og allsidig kompetanse, en kompetanse som ofte verken er registrert eller dokumentert. Å dokumentere egen realkompetanse er nyttig for å bli bevisst sin kompetanse innenfor produksjoner en har, til ny produksjon eller tilleggsnæring, til kvalitetssikring av produksjon og drift, samt til omstilling og nytt arbeid utenfor landbruket. Også for vurdering i forhold til avkorting av utdanning på videregående nivå eller for opptak eller avkorting av høgere utdanning. Erfaringene fra studieringer som har jobbet med dokumentasjon av realkompetanse er positive, deltakerne blir i fellesskap mer bevisst på egen kompetanse. Det er utviklet studiemateriell til bruk i studiering på timer, fordelt på 4 møter. Mer infonasjon finner du på Studiemateriell bestilles hos BSF. Lokalt kurssamarbeid Med bakgrunn i erfaringer fra fire prøvekommuner om lokalt kurssamarbeid er det laget et idéhefte som også kan benyttes som studiehefte. Målsettingen med heftet er å bli motivert til å samarbeide, bli bevisst potensialet for kurstilbud i lokal - samfunnet og gjøre kurstilbudene mer synlige. Materiell med forslag til studieplan på 12 timer uten lærer, fås ved å kontakte BSF eller hentes ned fra bsfstudie.no Kursbevis Myndighetene vil ha dokumentert at arrangør gir kursbevis til godkjente deltakere (deltatt minimum 75% av studietiden). Vi har derfor satt inn en egen kolonne på frammøtelista slik at det kan krysses av for de som har fått kursbevis. 5

6 ORGANISASJON - POLITIKK SAMFUNN - BYGDELIV ORGANISASJON Lær mer om din organisasjon! Flere av organisasjonene har organisasjonshåndbok som det er utarbeidet studieplan til. Håndbøkene gir et godt grunnlag for skolering av tillitsvalgte og medlemmer. Studiering uten lærer. Studiemateriell bestilles hos BSF. Organisasjonshåndbok for Norges Bondelag timer. NB forskutterer materiellet til studieringer. Studiemateriell bestilles hos BSF Organisasjonshåndbok for NBU 16 timer, pris kr 50. Studiemateriell bestilles hos BSF. Organisasjonshåndbok og Strategidokument for NBK 16 timer. NBK forskutterer materiellet til studieringer. Studiemateriell bestilles hos BSF. Aktiv organisasjon, Kurspakke Består av kursene Aktivt lagsarbeid, Godt informasjonsarbeid, Kurs og møte og Valgkomitéarbeid. Kursene utføres enkeltvis eller som en kursserie. Kursene er laget for nye tillitsvalgte og egner seg godt for samarbeid mellom flere ulike organisasjoner lokalt. Hvert av heftene har egen studieplan og kan gjennomføres i studiering uten lærer, 12 timer. Til enkelte emner er det nyttig å bruke lærer/foredrags - holder. Hvert av heftene har egen studieplan og kan gjennomføres i studiering uten lærer, 12 timer. Pris pr. hefte kr 129. Studiemateriell bestilles hos BSF. Aktivt lagsarbeid Tar for seg organisasjonene sin rolle, aktivitetsplan - legging, arbeid og oppgaver i styret Hvordan gjøre en god jobb som tillitsvalgt i et lokallag? Hvordan skapes et aktivt lokallag med gode medlemsaktiviteter? Godt informasjonsarbeid Nyttig om informasjonsverktøy, planlegging og strategier for tillitsvalgte i organisasjoner Hvordan bruke pressen som informasjonskanal? Hvordan vurderer journalistene stoff og hvordan oppnår vi positiv medieomtale? Kurs og møte Hvordan få til et mest mulig vellykket arrangement? Om medlemsmøte, debattmøte, informasjonsmøte, årsmøte og kurs av ulike slag. Praktiske råd for kurs- og møtearrangører med tema som forberedelse og planlegging, gjennomføring og møteledelse, valg og votering. Valgkomitéarbeid Hvilke oppgaver har en valgkomité og hvordan kan de løses? Hvilken rolle har valgkomiteen i organisasjonen? Denne er særlig laget for nye tillitsvalgte og egner seg godt for samarbeid mellom flere ulike organisasjoner lokalt. Kompetanseutvikling - Programtilbud fra Norsk Landbrukssamvirke NL tilbyr enkeltkurs, programmer og seminarer for tillitsvalgte og ansatte i landbrukets organisasjoner, bl.a. i følgende emner: Bli med - Et todagers motivasjon- og innføringskurs i organisasjon og ledelse på regionalt nivå, Ta Grep Mentor- og fagprogram for kvinner og menn som har eller ønsker seg styreverv. Styrearbeid, Valgkomitéarbeid, Kontrollkomitéarbeid, Trygg og god som ordfører/årsmøteleder, Budskapstrening - presentasjonsteknikk og medietrening, Landbrukspolitikk, Internasjonal politikk og kulturell forståelse,. Ta kontakt med Avdeling for kompetanseutvikling via tlf.: , eller Kommunikasjon Kommunikasjon handler om å gi oppmerksomhet og å lytte. Artikkelheftet tar for seg kommunikasjon på ulike nivå enten det er på arbeidsplassen, i familien eller organisasjonslivet. Målet er selvutvikling og å få mennesker til å kommunisere med hverandre. Studiering uten lærer, 16 timer. Ta kontakt med Norges Bygdekvinnelag på tlf , for mer informasjon. Heftepris kr 100. Norges Bygdekvinnelag forskutterer materiellet til studieringer. Studiemateriell bestilles hos BSF. FOTO: GUDMUND KÅRVATN 6

7 POLITIKK Jordbruksoppgjøret 2012 Studiehefte med fokus på årets jordbruksforhandlinger. Målet med studiearbeidet er å bygge kompetanse om landbrukspolitikk, gi kunnskap som gir grunnlag for å avgi høringsuttalelse før jordbruksforhandlingene og gjøre deltakerne tryggere på å delta i politisk påvirkingsarbeid og organisasjonsmessige tiltak. Studiering uten lærer, 8-16 timer. Norges Bondelag forskutterer studiemateriellet. Materiellet er klart 1. november. Landbrukspolitikk Dette studiemateriellet gir kunnskap om sentrale elementer i norsk landbrukspolitikk og utformingen av disse. Gjennom arbeidet får deltakerne grunnlag for å delta i diskusjoner og debatter om landbrukspolitikk. Studiering uten lærer, timer. Norges Bondelag forskutterer studiemateriellet. TINE sin plass i ei ny tid TINE har laget et lite hefte som utgangspunkt for aktiviteter og diskusjoner melkeprodusentene i mellom om de rammevilkårene de som TINEeiere må forholde seg til. Det er opp til meieriselskapene, produsentlaga og/eller den enkelte bonde hvordan heftet skal brukes, bakerst i heftet er det praktiske opplysninger om etablering av studieringer. Studiering uten lærer, timer. Heftet er gratis og bestilles hos TINE Kvinneroller i Nord Sør perspektivet Studieopplegg om internasjonalt kvinneperspektiv. Med støtte fra NORAD har Norges Bygdekvinnelag utarbeidet artikkel-/studieheftet Kvinneroller i Nord-/Sør-perspektivet. Forfatterne belyser kvinneroller og kvinners situasjon blant annet i forhold til integrering, i krig og konflikt, menneske - handel, mikrokreditt, feminisme, kultur og FN. Temaene belyser også den viktige innsatsen kvinner har gjort, gjør og må gjøre for å bidra til å endre utviklingen i verden generelt og bedre situasjonen for jenter og kvinner spesielt. Det er også fokus på de mulighetene og det ansvaret hver enkelt har og kan ta for å bidra til ønsket utvikling, holdningsendringer og styrking av kunnskapene om temaet. Det er utarbeidet punkter til diskusjon etter hver artikkel. Studiering uten lærer, 12 timer. Norges Bygdekvinnelag forskutterer materiellet til studieringer. Studiemateriell bestilles hos BSF. Kvinner og EU Nyhet! Spørsmålet omkring Norges tilknytning til EU er en aktuell problemstilling. Heftet tar for seg områder som har stor betydning for distriktene og kvinner spesielt. Norges Bygdekvinnelag har utarbeidet et studieopplegg på følgende tema: 1. Velferd- og likestillingspolitikk 2. Distrikts- og regionalpolitikk 3. Naturressurser og primærnæringer Studiering uten lærer. Norges Bygdekvinnelag forskutterer materiellet til studieringer. Del 1: 16 timer, del 2: 16 timer, del 3: 12 timer. Nord - Sør og handel med mat Dette webbaserte temaheftet er laget som tilleggsmateriell til undervisning i samfunnsfag og geografi i videregående skole, men kan også brukes av andre med interesse for de to hovedtemaene: Verdenssamfunnet og de forestillinger vi har om det Handel med mat i et globalt perspektiv Heftet er utarbeidet av Landbrukets Utredningskontor på oppdrag fra Norsk Landbrukssamvirke og Norges Bondelag med støtte fra NORAD. Materiellet er gratis og godkjent til arbeid i studiering på timer. Materiellet finner du på bondelaget.no/skole. SAMFUNN Offentlig folkeskikk om roller og regler i bygdekommunen. Studieringen tar for seg regler som gjelder i enkelte av de mange kontaktpunkt mellom innbyggerne og den lokale, offentlige forvaltningen. Studiering uten lærer, 12 timer. Bok og studieplan kr 150 (BSF). Brevkurs, 4 innsendinger. Priser: Bok og studieplan kr 150. Brevkurs kr 900 for enkeltelever, kr 600 for deltakere i brevring. Kurs og studiemateriell bestilles hos BSF. Sivilt beredskap Kvinners Frivillige Beredskap (KFB) står bak denne opplæringen i sivilt beredskap. Det blir gitt et generelt innblikk i den sivile delen av totalforsvaret. Hva ligger i begrepet totalforsvar? Hvilke oppgaver har Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap? Hvilke oppgaver har Fylkesmannen og kommunenes beredskapsansvar? Hvordan kan du forberede deg på å møte en krisesituasjon i ditt nærmiljø? Studiering uten lærer, 12 timer. Studieplan koster kr 100 og bestilles hos BSF. Emosjonell førstehjelp Hvordan er man best mulig forberedt på vanskelige situasjoner? Dette studieopplegget skal skolere deltakerne slik at de føler seg trygge på å gå inn i sorg- og krisesituasjoner som gode medmennesker. Gjennom kurset vil deltakerne få kjennskap til hvilke typer traumer og ulykker det er naturlig å bruke denne typen førstehjelp. Studiet er delt i tre deler: stress og kroppslige reaksjoner, bearbeiding av reaksjoner og krisehåndtering, samt sorg og sorgreaksjoner. Studiering med og uten lærer, 16 timer. Studieplan koster kr 100 og bestilles hos BSF Foreldrerollen Å være foreldre er en utfordrende, spennende og tidkrevende oppgave uten fasit. De fleste klarer det meste, men litt usikkerhet følger med. "Foreldreringen" er et kursopplegg, tilrettelagt for studiering, der felleskap og samtalen står i fokus. Foreldre treffes til uformell prat om hverdagsutfordringene de møter. Kontrakt BSF for mer info. 7

8 BYGDELIV Bygdekvinnelaget åpner bygda Nyhet! Rausere åpnere mer inkluderende bygder Studieopplegget setter fokus på hvordan alle i bygda kan gå sammen om å skape en velkommen-hit-holdning som gjør at tilflyttere fra inn- og utland blir tatt godt i mot slik at de vil trives i og bli boende i bygda. Deltakerne i studieopplegget vil få kunnskaper om prosjektet Bygdekvinnelaget åpner bygda. Gjennom samtaler kan en dele tanker og erfaringer om å flytte fra og til ei bygd. Målet er å inspirerer deltakerne til å legge planer for hvordan en sammen kan arrangere inkluderende aktiviteter der gamle og nye i bygda kan treffes og bli kjent med hverandre. Studieopplegget passer for alle i bygda og vil ta utgangspunkt i studieopplegg om TrivselsBygda, Bygdekvinnelagets arbeidsplan for m/ Idémyldring og heftet Bygdekvinnelaget åpner bygda/ Sareptas krukke. Bygdekvinnelaget forskutterer materiell til studieringene. Materiell bestilles fra Bygdekvinnelaget. Trygghet og trivsel til gards bygdemiljø Studieheftet tar for seg aktuelle utfordringer både i boligfelt og på gårdstunet, og kan være utgangspunkt for temamøte om TrivselsBygda-kampanjen. Kurset er utviklet gjennom et samarbeid mellom Norges Bygdekvinnelag (NBK) og LHMS Kontakt NBK for mer informasjon. TrivselsBygda - Ut for å finne "perler" Mål med studieringen; TrivselsBygda er at deltakerne skal se bygda gjennom nye øyne. De skal finne perlene som kan benyttes som muligheter til videreutvikling og nyskaping. Målgruppen interesserer seg for bygdas utstråling utad, men også innad som et bosted - på tvers av alder, kjønn, tilhørighet og etnisitet. Ulik bakgrunn hos deltakerne er en ressurs som åpner nye perspektiver og fører til kreative løsninger. Det er bare fantasien som setter grenser! Bygda skal utforskes i løpet av fem kurskvelder. Emner som tas opp er bl.a.: hvordan bygda ser ut, hvilke møteplasser som finnes og hvilke aktiviteter og tjenestetilbud man har, hvordan det er å komme ny til bygda, hva slags miljø og kultur er det i bygda, hvordan kan bygda utvikles til å bli enda bedre for alle som bor der. Kurskveldene er lagt opp med rom for samtale, gruppearbeid, foredrag, oppdagelsesferd/befaring/tur og innspill fra deltakerne. Det er satt opp forslag til temaer som en håper kan inspirere til samtaler både på kurskveldene og rundt i bygda. Studieringen er godkjent for 16 timer u/lærer. Studiemateriell bestilles hos BSF. Kvinner og verdiskaping Dette artikkelheftet tar for seg den rollen kvinner til alle tider har hatt og vil ha som verdiskapere og ressurspersoner. Målet med heftet er å inspirere og øke kunnskapen om kvinners rolle som ressurspersoner og verdiskapere samt å bidra til refleksjon og bevisstgjøring omkring temaet. Studiering uten lærer, 12 timer. Norges Bygdekvinnelag forskutterer materiellet til studieringer. Studiemateriell bestilles hos BSF. Landbrukshelga Landbrukshelga er et flerkurskonsept, der det kjøres flere kurs parallelt i løpet av en helg. Dette er en arena for kompetanseheving og sosialt samvær på tvers av organisasjoner og produksjoner innen landbruks- og bygde næringene. For kvalitetssikring og ivaretakelse av konseptet er det laget egne maler, logoer og retningslinjer for hvordan Landbrukshelga skal gjennomføres. For mer informasjon kontakt BSF på eller tlf: Landbruksspillet - Bonde for en dag Landbruksspillet er et pedagogisk opplegg for avgangsklassene i grunnskolen, der elevene får saklig informasjon om norsk landbruk på en lystbetont og morsom måte. For mer informasjon kontakt BSF Midt Norge tlf: , e-post: Vi får Norge til å gro! Denne håndboka handler om Norges Bondelags verdi- og kommunikasjonsplattform Vi får Norge til å gro. Kommunikasjonsplattformen skal hjelpe organisasjonen til å ta vare på og forsterke et ønsket omdømme for norsk landbruk ved å bidra til å gi et bilde av hva landbruket betyr for samfunnet. Håndboka er en varedeklarasjon som viser hva organisasjonen legger i løfter og verdier i Vi får Norge til å gro og hva som er viktig å formidle til verden rundt oss. Håndboka har studieplan der målet er at deltakerne skal bli godt kjent med verdiog kommunikasjonsplattformen og finne måter å ta den i bruk i lokalt informasjonsarbeid. Kan også brukes sammen med studieheftet Godt informasjonsarbeid. Norges Bondelag forskutterer materiell til studieringer. Håndboka er godkjent til arbeid i studiering på time og bestilles hos BSF. 8

9 NÆRINGSUTVIKLING - ØKONOMI JUSS NÆRINGSUTVIKLING Bygdebasert reiselivsutvikling Skogbrukets kursinstitutt(ski) arrangerer timers kurs for deg som vil starte eller videreutvikle din reiselivssatsing. Kurset skal gi inspirasjon og ettertanke rundt egen virksomhet og egne ideer. Kurset omhandler følgende temaer: Ideer og produktskisser Innføring i markedsføring og nettverksbygging Vertskapsrollen Drift og økonomi i reiselivssammenheng. Kurset er en kombinasjon av en fysisk samling med kursleder fra SKI og innsending av en sluttoppgave som vurderes av en faglig veileder. For nærmere informasjon eller samarbeid om kurs, kontakt Mirjam Engelsjord, Vei i vellinga Nyhet! Nyhet! Skogbrukets kursinstitutt(ski) arrangerer kurs for nærings - utviklere, ansatte og ledere på landbrukskontor, prosjektledere og ansatte i organisasjoner som jobber i førstelinjetjenesten. Kursets formål er å gi deltakerne bedre innsikt i kommunikasjon og veilederrollen i praksis. Kurset har i tillegg som mål å forenkle din hverdag som veileder ved at du får tilgang til praktiske hjelpemidler og verktøy. Kurset er praktisk rettet og fokuserer på rollen til veilederen/saksbehandleren i møte med etablerere og ledere og ansatte i næringslivet. Det fokuseres på: Kunnskap og praktiske råd om kommunikasjon og mennesketyper Roller Forventninger og formelle rammer Trening og tilgang på aktuelle verktøy Kartlegging etablerernes ressurser og personlige egenskaper. Kurset har et omfang på timer og gjennomføres som lunsj til lunsj kurs med faglig veileder. For nærmere informasjon eller samarbeid om kurs, kontakt Mirjam Engelsjord, Kurs i fisketurisme Nyhet! Skogbrukets kursinstitutt, SKI, arrangerer et 12 timers lunsj til lunsj kurs i fisketurisme. Kurset arrangeres i samarbeid med Norges Skogeierforbund og lokal kursarrangør.. Kurset fokuserer på hvordan man som fisketurismevert skal behandle fiskegjester for at de skal sitte igjen med et positivt inntrykk av produktet de har kjøpt. Sentrale emner for kurset er: Ressurskartlegging og produktutvikling Tilrettelegging av fasiliteter Vertskapsrollen Markedet for fisketurisme Markedsføring og salg gjennom turoperatører Samarbeid og nettverksbygging Utstyrsbruk, krav til båter etc. Fiskeforvaltning og organisering av fiske Erfaring med fisketurisme For nærmere informasjon eller samarbeid om kurs, kontakt Mirjam Engelsjord, 9

10 Bioenergi gardsanlegg og nye næringsmuligheter Dette er et kurs for skogeieren som er interessert i å finne ut om bioenergi kan være et aktuelt satsingsområde og til andre som ønsker en innføring i dette fagområdet. Kursets overordnete målsetting er at du som deltaker skal få en forståelse for hva bioenergi er og hvordan den kan utnyttes. Videre skal du etter kurset kunne gjøre en vurdering av om det er aktuelt å investere i et bioenergianlegg. Hovedemner: Fra biomasse til biobrensel Fra biobrensel til biovarme Ressurser, marked og økonomi Det nettbaserte læringsmiljøet gir kursdeltaker tilgang til fagstoff, videoer, interaktive tester og oppgaver. Pris kr 1250 inkl. læreboken Bioenergi miljø, teknikk og marked. Veileder: Senior Prosjektleder Tord K. Rindal; Mer info og påmelding: Bioenergi Fra å være råstoffleverandør er interessen stor blant jord- og skogeiere - å gå inn i ferdigvarmemarkedet og bli varme - leverandør, eller bygge eget gårdsvarmeanlegg. Produksjon av flis og salg av varme kan bli en ny inntektskilde for gårdbrukeren. Tilbudet henvender til jord- og skogeiere som er interessert i bioenergi som et aktuelt satsningsområde, og til andre som ønsker en innføring i dette temaet. Studiemateriell: "Bioenergi miljø, teknikk og marked", studiehefte, og DVD til hver studiering. Studiering uten lærer, 12 timer. Pris kr 395 inkl materiell. Kontaktperson: Senior Prosjektleder Tord K. Rindal - Studiemateriell bestilles hos Skogbrukets Kursinstitutt, , Gode opplevelser i kulturlandskapet Heftet har som mål å vise hvordan kulturlandskapet kan bidra til gode opplevelser. Temaer som tas opp er fysisk tilrette - legging for ferdsel, rettigheter i henhold til friluftsloven og hvordan kulturlandskapet kan danne utgangspunkt for reise - livsaktiviteter. Temaene blir illustrert med eksempler. I heftet inngår en studieplan hvor målet er at deltakerne skal drøfte hvordan kulturlandskapet kan tilrettelegges i forbindelse med friluftsliv og turisme. Heftet er godkjent til arbeid i studiering på timer, gratis materiell (Norges Bondelag). Studiemateriell bestilles hos BSF. Inn på Tunet Oppstart Inn på Tunet er en fellesbetegnelse for sosialiserings- og aktivitetstilbud hvor gårdens ressurser blir brukt som arena for helse-, opplærings- og sosialsektoren. Dette kurset er ment som en starthjelp for grunneiere som ønsker å satse på en virksomhet innen emnet. Kursets hovedmålsetting er at du som kursdeltaker skal være i stand til å vurdere ressursgrunnlaget for oppstart og gå fra idé til handling ved å etablere egen virksomhet. Hovedtemaer: Ressursvurdering Bedriftsetablering og nettverksbygging Lover og forskrifter Økonomi og prissetting Vertskapsrollen og betydningen av denne for tilbyder. Materiell: kurshefte med fagstoffet, tilgang til annet fagstoff via et omfattende linkarkiv, interaktive tester og oppgaver og bli fulgt opp av en faglig veileder. Pris kr 1050, inkl kursmateriell. Veileder: Eva Skagestad - Mer info og påmelding: Bygdebaserte Opplevelser Nettkurset er en starthjelp for deg som ønsker å utvikle reiselivsprodukter i form av bygdebaserte opplevelser. Kurset er praktisk rettet, og bygger på mange års erfaring fra Din Tur AS. Kursdeltaker lærer å vurdere egen ressurssituasjon, og dermed se potensialet i aktiviteter og opplevelser for sin virksomhet. Deltakerne lærer også å våke egen rolle med konstruktive øyne, og avgjøre om den personlige egnetheten er til stede. Hovedemner: Tilgjengelige ressurser. Kartlegging av muligheter. Vertskapsrollen. Husvære. Beskrivelse av krav til standard og tilrettelegging Aktiviteter. Krav og beskrivelse av de vanligste aktivitetene. Markedet, markedstilpasning, Arenaer for markedsføring og metoder. Økonomi. Økonomistyring, finansiering, forsikring. Kvalitetssikring og Lovverket Materiell: kurshefte med fagstoffet, tilgang til linkarkiv og oppgaver via nettbasert læringsmiljø. Pris kr 1050 inkl kursmateriell. Senior prosjektleder/veileder: Eva Skagestad - Mer info og påmelding: Inn på tunet Aktiviteter Tilrettelegging for aktiviteter i skog og utmark. Dette kurset er for deg som ønsker å ta i bruk skogen, utmarka eller kulturlandskapet i sin virksomhet. Inn på Tunet er en fellesbetegnelse for sosialiserings- og aktivitetstilbud hvor gårdens ressurser blir brukt som arena for helse-, opplærings- og sosialsektoren. Kursdeltaker lærer å vurdere hvilke muligheter som finnes på egen gård i forhold til aktiviteter og arbeidsoppgaver i skog og utmark, samt kunne planlegge og tilrettelegge konkrete arbeidstrenings- og aktivitetstilbud. Hovedtema: Inn på Tunet i skog og utmark Skog og utmark som arena for arbeidstrening Skog og utmark som arena for helse, rekreasjon og læring Kvalitetssikring og sikkerhet. Om HMS-arbeid og kvalitetssikring Lover, regler og offentlige dokumenter Eksempler på tilbud om Inn på Tunet ved bruk av skog og utmark Materiell: kurshefte med fagstoffet, tilgang til et omfattende linkarkiv, interaktive tester og oppgaver Pris kr 1050 inkl. kursmateriell. Veileder: Eva Skagestad - Mer info og påmelding: 10

11 Bygdekompasset Et bedriftsutviklingsprogram for norske gårdsbruk og småbedrifter. Hovedmålet er å skape strategiske prosesser i bedriftene og bygdene. Bygdekompasset vil ved hjelp av erfarne veiledere føre deg gjennom en prosess som først kartlegger din nåsituasjon og ressurser, som videre utfordrer deg til å vurdere alternative utviklingsmuligheter, og som fører deg fram til en individuell forretningsplan for deg selv og din bedrift. Ta kontakt med ditt fylkesbondelag eller BSF for mer informasjon. Bygdekompasset passer godt som første trinn i en utviklingsprosess. For noen vil kurstilbudet Næringsutvikling på gårdsbruk (NUG) fra Norsk Landbruksrådgivning (LR) passe godt som påbygging. Næringsutvikling på gården Kurset passer alle som går med tanker om, eller er i gang med, å etablere ny næringsvirksomhet på gården. Kurset vil gi inspirasjon og faglig veiledning til å komme i gang med etablererplanene. Gjennom kurset lærer man om forretningsplanlegging, økonomi og prissetting, forhandling, markedet og markedsføring. Det legges opp til at praktikere forteller om egne erfaringer med å skape nye næringer på gårdens ressurser. I løpet av kursperioden skal deltakerne levere prosjektoppgave som bygger på egne forretningsplaner. Kursdeltakerne gis individuell veiledning på eget prosjekt. Studiemateriell bestilles hos BSF. Næringsutvikling lokal matproduksjon Kurset er skreddersydd for alle som vil etablere et tilbud innen lokal matproduksjon. Det gis innføring i tema som lokal mat og reiseliv, økologisk og konvensjonell foredling, mattilsynets forskrifter, forretningsplanlegging, utvikling av smaksprøver, markedsføring, bedriftsutvikling og forretningsplanlegging. Det legges også opp til besøk hos Matforsk og tilbydere av lokalmat. Kurset er praktisk rettet og lar deg ta utgangspunkt i deltakernes virksomheter for å veilede i å utvikle den. I løpet av kursperioden skal deltakerne levere prosjektoppgave som bygger på egne forretningsplaner. Kursdeltakerne gis individuell veiledning på eget prosjekt. Studiering (kurs) med lærer. Studiemateriell bestilles hos BSF. Videreutvikling av egen virksomhet Kurset er spesielt tilpasset eiere/drivere av egen virksomhet, men passer også etablerere som innehar gode grunnskaper innen næringsutvikling. Det legges hovedvekt på gårds - relaterte småskalabedrifter. Formålet med kurset er å bidra til å forlenge småskala bedriftens levetid. Dette ved å styrke produsentens evne til markedsorientert utvikling av sin virksomhet. Del 1 av kurset er en studietur som er ment som en inspirasjonskilde for å gi nye tanker og ideer. Del 2 er samlinger med lærer med aktuelle tema. I tilegg skal deltakerne levere egen oppgave der de selv har valgt problemstilling fra egen virksomhet. Deltakerne som har gjennomført alle delene får kompetansebevis. Kvinner og verdiskaping Dette artikkelheftet tar for seg den rollen kvinner til alle tider har hatt og vil ha som verdiskapere og ressurspersoner. Målet med heftet er å inspirere og øke kunnskapen om kvinners rolle som ressurspersoner og verdiskapere samt å bidra til refleksjon og bevisstgjøring omkring temaet. Studiering uten lærer, 12 timer. Norges Bygdekvinnelag forskutterer materiellet til studieringer. Studiemateriell bestilles hos BSF. JUS Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Kurshefte som tar opp planprosess, organisering, medvirking og erstatning. Materiellet passer godt for studiering (12 t) for en gruppe grunneiere som blir berørt av eiendomsinngrep. Kurstilbud fra avdeling for regnskap og juridisk service i Bondelagets Servicekontor Avdelingen tilbyr kurs om regnskap, skatt, jus, eierskifte, arv og skifte m.m. for bønder, regnskapsførere og ulike landbruksrådgivere. Ta kontakt for informasjon om aktuelle kurs; tlf , eller e-post: ØKONOMI Økonomiforståing i landbruket Kurset gir en praktisk rettet innføring i økonomiske begreper og kalkulasjonsprinsipper gjennom arbeid med modeller, spørsmål og innsendingsoppgaver. Tre studie enheter: 1. Økonomiske begrep. Kostnads- og inntektsbegrep. Resultatmål. Kalkyler. Balanse. Likviditet. 2. Rammevilkår. Ressursgrunnlag. Eksterne ramme vilkår. Storsamfunnet. 3.Investeringer og faste kostnader. Investeringer. Avskrivninger. Rentekostnader. Andre momenter. Finansiering. Ulike måter å gjennomføre kurset på: E-læring som enkeltelev kr pr deltaker Nettring kr pr. deltaker E-læring kombinert med gruppeundervisning med lærer Kurs og studiemateriell bestilles hos BSF. 11

12 HMS For informasjon og studiemateriell til HMS kursene kontakt: Landbrukets HMS - tjeneste, Tlf: eller se: Husk at kun kurs på minst 8 timer gir voksenopplæringstilskudd. Kvalitet og trygghet Nyhet! Dette er et kurs for tilbydere av Inn på Tunet, som tilbyr landbruksrelatert aktivitet knyttet til gården, KSL-revisorer, veiledere, rådgivere og andre fra landbrukets organisasjoner og studenter på høyskoler og universiteter Etter å ha gjennomført kurset Inn på Tunet kvalitet og trygghet skal deltakeren ha god kjennskap til alle delene i kvalitetssystemet for Inn på tunet, og sammenhengen mellom disse. Han skal ha god forståelse for nødvendigheten av HMS og arbeid med kvalitet og kunne bygge opp og bruke kvalitetssystemet som dokumentasjons- og forbedringsverktøy i virksomheten (KSL/IPT standard). Han skal også kunne gjennomføre egenrevisjon, avdekke avvik, risikovurdere og utarbeide tiltaksplan på bakgrunn av IPT krav fra KSL. I tillegg ha god forståelse av etiske og moralske utfordringer ved eget tilbud og kunne vurdere sin egen rolle i tilbudet. Kurset er på 12 timer, fordelt på to dager á 6 timer med minimum en ukes intervall til fordypning på egen gård. Kurset gjennomføres som kurs med lærer i regi av LHMS i samarbeid med FMLA, KSL og lokale bondelag. Bonde i stress og krise 6 timers kurs med lærer som skal gi trygghet og kunnskap til å møte medmennesker i stress og krise. Dette er ikke et kurs for helsepersonell, men for bønder, ansatte og tillitsvalgte i landbrukets organisasjoner. Kurset vektlegger drøfting og erfaringsutveksling mellom deltakerne. Form din egen arbeidsplass - få overskudd 12 timers kurs med lærer i forebygging av muskel- og skjelettplager. Kursformen er en prosess der deltakerne ut fra problemstillinger på egen arbeidsplass, utfordres til å lære om og gjennomføre endringer i hverdagen. Målgruppe er yrkesutøvere i landbruket fra alle produksjonstyper. Gassalarm 4 timers kurs med lærer som skal bidra til færre gassulykker i landbruket. Målgruppe er bonden og andre som jobber med praktisk landbruk. Ingen røyk - ingen ild 16 timers kurs i brannvern og beredskapsarbeid. Kurset består av 3 deler: Del 1 i gruppe med lærer på et gårdsbruk, del 2 kartlegging på egen gård og del 3 med lærer på et gårdsbruk. Praktisk HMS - arbeid 12 timers grunnleggende kurs i helse-, miljø og sikkerhet (HMS). Kurset er skreddersydd for gårdbrukeren og andre som jobber med praktisk landbruk. Kurset kombinerer studiering med lærer og e-læring på internett. I følge arbeidsmiljøloven er alle bedriftsledere, også bonden, forpliktet til å ha HMS- kompetanse. Dette kurset tilfredsstiller kravet. Støyparty 4 timers kurs med lærer om hvordan forebygge hørselsskade og andre helseplager som følge av støy. Målgruppe er bonden og andre som jobber med praktisk landbruk. I kurset gjennomføres praktiske målinger på vanlige støykilder i landbruket. Disse målingene er utgangspunktet for den teoretiske gjennomgangen. Tillit i markedet - kvalitet hele veien 12 timers kurs med lærer fordelt på to dager á 6 timer eller tre dager á 4 timer. Målgruppe er bønder, rådgivere og andre fra landbrukets organisasjoner. Kurset er en prosess der kursdeltakeren gjennom oppgaver og bruk av ulike modeller får forståelse av hva et kvalitetssystem er, og hvordan det praktisk kan bygges opp og brukes. Tryggere gårdstun - Holdninger og tunplanlegging 12 timers studiering uten lærer. Studieheftet tar for seg fysisk tilrettelegging av tunet, plassering av lekeplass, uteplass og hage, trafikksikring, og hvordan gå fram ved større forandringer av tunet. Heftet koster kr 60 pr eks. Pakkepris; 15 eks kr 375. FOTO: LANDBRUKETS HMS-TJENESTE 12

13 JORDBRUK Sertifisert sikkerhetsopplæring Forskrift om bruk av arbeidsutstyr stiller krav om sikkerhetsopplæring for alle brukere av arbeidsutstyr som kan innebære risiko for helse og/eller sikkerhet. Bonden kan selv gi sin arbeidshjelp tilstrekkelig opplæring, jfr. KSL - Bruksforskriften. For visse typer arbeidsutstyr - som gaffeltrucker, visse typer gravemaskiner og hjullastere med større effekt enn 15 kw, samt lastebilkraner med kapasitet over 2 tonnmeter - er det imidlertid krav om sertifisert sikkerhetsopplæring. Ta kontakt med BSF for mer informasjon. Agronomutdanning for voksne Kurset går over 3 år med 10 samlinger pr. år. For mer info: BSF Buskerud v/ Lise Kihle Gravermoen. Tlf: / E-post: Autorisasjonsbevis for handtering og bruk av plantevernmidler (sprøytesertifikat) Alle som har behov for yrkesmessig kjøp og bruk av plantevernmidler må ha gyldig autorisasjonsbevis, såkalt sprøytesertifikat. Autorisasjonsbeviset er gyldig i 10 år fra avlagt prøve. Vi har studieopplegg både for førstegangskurs og fornyingskurs. Kurs som fører fram til autorisasjonsbevis (førstegangskurs) Teoretisk del: Studiering 12 timer, Praktisk, obligatorisk del: En dag (7 timer) med forelesning/demonstrasjon. Den teoretiske delen kan gjennomføres som brevkurs med 4 innendinger. Brevkurs kr for enkeltelever, kr 800 for deltaker i brevring. Fornying av autorisasjon (etter 10 år). Obligatorisk kurs. Studiering 12 timer, minst 3 timer med lærer. Eller kurs med lærer, 7 timer. Studiemateriell bestilles hos BSF. Grunnbok med CD-rom (åkersprøyte) kr 359, og arbeidsbok kr 179. I tillegg er en av disse bøkene om integrert bekjempelse obligatorisk: Plantevern i frukt og bær (eple, pære, jordbær) kr 325 Plantevern i grønnsaker (gulrot, kålvekster, løk, purre) kr 325 Plantevern i potet kr 325 Plantevern i korn kr 325 Plantevern i veksthus (tomat, agurk) kr 325 Plantevern i grøntanlegg kr 325 Plantevern i fôrvekster kr 325 Plantevern i veksthus for prydplanter kr 325 Avløser innføringskurs Kurset gir en generell innføring i avløseryrket, og egner seg for nybegynnere. Studiemateriell består av et grunnhefte og prosjekthefte etter ønsket husdyrart. Disse bestilles hos BSF. Ta også kontakt med BSF for informasjon om andre avløserkurs. Kurs for nye bønder BSF arrangerer i samarbeid med medlemsorganisasjonene spesielle kurs for de som er nyetablerte eller på veg inn i næringa. I kursa inngår temaer som eierskifte, politiske og økonomiske rammevilkår, forsikring, samvirke og organisasjon. For nye bønder under 35 år, inngår kurset i Norges Bondelags Unge bønder-pakke til nye medlemmer. Studiemateriell bestilles hos BSF. Surfôr Kurs for grovfôrprodusenter som er interessert i hvordan en lager godt surfôr på en sikker og lønnsom måte. I studie - arbeidet brukes Surfôrboka skrevet av Magne Mo, som også har tilrettelagt stoffet for diskusjon i studiering. Tema for fire samlinger: Ensileringens mikrobiologi og biokjemi. Bruk av tilsetningsmidler, engvekstenes næringsverdi og høstetid. Praktiske høstesystemer og siloløsninger. Surfôrkvalitet og surfôr som fôrmiddel. Surfôr til hest. Studiering, timer. Bokpris kr 359. Studiemateriell bestilles hos BSF. Økologisk Landbruk Norsk Landbruksrådgiving tilrettelegger kurs lokalt både for nybegynnere og viderekomne innen økologisk landbruk. For mer informasjon kontaktkontakt ditt lokale Landbruksrådgivningskontor /Forsøksring. 13

14 HUSDYRNÆRING Fjøsskoler for storfe og sau Fjøsskoler er basert på de danske "Staldskolene" som har hatt stor suksess. Hovedprinsippet for disse fjøsskolene er at en gruppe produsenter (anbefalt 4-8) møtes hos hverandre for å utveksle erfaringer og komme fram til gode og praktiske løsninger på utfordringer / forbedringsområder den enkelte deltaker er opptatt av. Gruppa har en koordinator (veterinær eller rådgiver) som er med som tilrettelegger, møteleder og faglig støttespiller. Møtene holdes hjemme hos deltakerne. Møtet starter i fjøset, hvor dyreeier viser til én positiv erfaring med helsestatus, fjøsløsning eller lignende, og to problemområder som vedkommende ønsker å få drøftet. Deretter fortsetter diskusjonen på kjøkkenet, med de problemstillinger og spørsmål som ble tatt opp i fjøset. Alle deltakere bidrar med sine erfaringer og råd. Koordinatoren har ansvar for oppsummering og referat fra møtene. Tidsbruk: En time i fjøset, to timer på kjøkkenet per samling. Totalt 4-8 samlinger, der den siste samlingen også oppsummerer og evaluerer. Fjøsskolene skal ledes av en koordinator som har gjennomført opplæring i dette, liste over de som har deltatt på koordinatorkurs finnes på og <https://mail.veths.no/owa/urlblockederror.aspx> Kontakt: Storfe: Regionansvarlige i Helsetjenesten for storfe, se Error.aspx> Sau: Helsetjenesten for sau, se UrlBlockedError.aspx> Kompetansebevis for dyrevelferd Nyhet! Bygdefolkets Studieforbund tilbyr sammen med fagorganisa - sjonene for de ulike husdyrnæringene, kurs som gir kompe - tansebevis for dyrevelferd. Dyrevelferd i husdyrholdet grunnmodul Kurset danner grunnlaget for de dyreartsspesifikke modulene om dyrevelferd og kan arrangeres i regi av BSF eller av den enkelte husdyrnæring. Samlingen tar for seg generelle forhold om dyrevelferd, atferd og etikk på tvers av dyreartene. I kombinasjon med de dyreartsspesifikke studietilbudene om dyrevelferd tar kurset sikte på å oppfylle kravet til husdyr - produsenter om dokumentasjon av kompetanse innen dyrevelferd slik det går frem av Stortingsmeldning nr 12 om dyrehold og dyrevelferd, og eksisterende eller kommende dyrevelferdsforskrifter. Grunnmodulen består av én samling på ca 3 timer. DVDen Dyrevelferd i husdyrholdet danner grunnlaget for samlingen.priser: DVD med veileder kr 200, heftet Dyrevelferd i husdyrholdet kan lastes ned gratis fra Studiemateriell bestilles hos BSF. Foreløpig er følgende dyrespesifikke moduler utviklet: Dyrevelferd Sau Kompetansebevis Dyrevelferd Geit Kompetansebevis Dyrevelferd Gris Kompetansebevis Dyrevelferd Storfe Kompetansebevis Klauvskjæring og klauvsjukdommer For klauvskjærere og dyreeiere som ønsker å skjære klauver på egne dyr. Tema: Klauvene sin oppbygging og funksjon, sjukdomstilstander som følge av avvikende klauvformer, andre klauvsjukdommer, smittehygiene, prinsipper for beskjæring og praktiske øvinger. Samarbeid med helsetjenesten for Storfe. Studiering med/uten lærer, 16 timer (8 + 8). Bok kr 159 Studiemateriell bestilles hos BSF. 14

15 BIRØKT Arbeid i slyngerommet Innhold i honningen og honningens egenskaper. Hvordan ta vare på honningkvaliteten. Krav til hygiene og rasjonelt utstyr. Behandling av honning fram til leveringsklar vare. Studiering med eller uten lærer, 15 timer. Litteratur: Arbeid i slyngerommet, Birøkteren nr 7-8/97, Gratis studiemateriell bestilles hos BSF. Kaninhold Velegnet som fagkurs i skolen, og fint for de som vil drive med kaninhold på hobbybasis. Innhold: Kaninens anatomi. Ønskelige egenskaper. Raser, arv, utvalg. Avlsmåter. Kaninens formering. Fôring og fôrmidler. Sjukdommer og helsepleie. Hus og bur. Kaninen som mat. Studiering eller brevkurs, 5 innsendinger. Læremidler: Kaninhold. Studieplan. Pris: Bok kr 339. Brevkurs kr 900 for enkeltelev, kr 600 for deltaker i brevring. Kurs og studiemateriell bestilles hos BSF. Dronningfornyelse i produksjonsbifolk Kurset er utviklet av Honningcentralen og er beregnet på alle birøktere. Det forutsetter at deltakerne har noe erfaring i stell av bier og er kjent med begreper innen utstyr og teknikk. Unge dronninger i bifolkene gir økt produksjon i bigården. Dronninginnføring krever kunnskap. Kurset behandler viktige prinsipper vi må følge og omfatter metoder vi kan bruke. Studiering med eller uten lærer, 12 timer. Lærebok i dronningavl, pris kr 220 og Video/DVD: Innføring av dronninger kr 65. Studiemateriell bestilles hos BSF. HESTEHOLD FOTO: MONICA SETTEMSDAL Birøkt som hobby og næring Kurset gir god innføring i birøkt til nybegynnere eller de som tenker å starte med bier. Gjennom kurset vil du lære om bisamfunnet og bikuben, bifolkets liv gjennom året, trekk og pollinering, stell av bier, avlsarbeid dronningavl og utvalg, sjukdommer og forgiftning, vandrebirøkt, driftsopplegg og økonomiske forhold. Kurset kan gjennomføres enten som studiering med lærer, 18 timer eller som brevkurs, 6 innsendinger. Materiell som brukes i begge kursformene: Boka Birøkt som hobby og næring, kr 299 Video/DVD Dronningen og de gode hjelperne, kr 65. Brevkurs kr for enkeltelev, kr 800 pr deltaker i brevring. Kurs og studiemateriell bestilles hos BSF. KSL - Et viktig element for å øke lønnsomheten i birøkten Kurset gir deltakerne forståelse for at KSL-arbeidet er viktig for bedre lønnsomhet i birøkten. Hvor ligger de kritiske punktene i driften. Hvordan skal en planlegge neste sesong med kvalitetssikring. Hvordan få et aktivt forhold til HMS tilpasset egen drift. Studiering med eller uten lærer, 20 timer. Håndbok i dokumentert produksjon av honning kr 100 (gratis for medlemmer i Honningcentralen). Studiehefte kr 30 (Norges Birøkterlag). Studiemateriell bestilles hos BSF. Hestens ABC Egnet som valgfag i skolen. Kurset gir en grunnleggende kunnskap om innridning og innkjøring av hest, avl og fôring, hestens anatomi, ulike hesteraser, helse og sykdommer, bruk av hest, trav, galoppog ponnisport. Studiering eller brevkurs, 5 innsendinger. Litteratur: Hesteboka og filmen Trygg med hest. Pris: Bok kr 399, DVD inkl veiledningshefte kr 299. Brevkurs kr for enkeltelev, kr 700 for deltaker i brevring. Kurs og studiemateriell bestilles hos BSF. SAU OG GEIT KANINAVL Halthet hos sau Nyhet Nyhet! Dette kurset gir grunnleggende kunnskap om klauvstell, år saker til halthet, samt vurdering og håndtering av halthet i saueflokken. 15

16 Kurset bygger på boka Halthet hos sau og er lagt opp som et kurs over 8 timer, med 4 timer teori og 4 timer praktisk arbeid. Kurset kan gjennomføres både med og uten lærer, men det anbefales å bruke lærer (veterinær). Kursmateriell: boka Halthet hos sau koster kr 379 og bestilles hos BSF. Det er også utarbeidet powerpoint-presentasjoner og plansjer til bruk i kurset. Dyrevelferd hos geit kompetansebevis Gjennomføring av dette studietilbudet fra Helsetjenesten for geit, tilfredsstiller kravet til dokumentert kompetanse for geiteholdere i henhold til forskrift for velferd for småfe. For geit gjelder kravet om dokumentert kompetanse fra 1.januar Kurset består av grunnmodulen Dyrevelferd i husdyrholdet og 4 fagmoduler om geitehold, samt gjennomgang av egen besetning. Kurset legges opp som studiering med/uten lærer over 15 timer + gjennomgang av egen besetning. Veiledning til gjennomføring av studieringen og skjema for besetningsgjennomgang er tilgjengelig på Studieheftet Dyrevelferd hos geit bestilles hos BSF og koster kr 200. Som tilleggsmateriell kan Geitboka kr 399 benyttes (Denne er ikke obligatorisk). Dyrevelferd hos sau kompetansebevis Gjennomføring av dette studietilbudet fra Helsetjenesten for sau og NSG vil tilfredsstille kravet til dokumentert kompetanse for saueholder i henhold til forskrift for velferd for småfe. Kurset består av grunnmodulen Dyrevelferd i husdyrholdet og 4 fagmoduler om sauehold, samt gjennomgang av egen besetning. Kurset legges om som studiering med/uten lærer over 15 timer + gjennomgang av egen besetning. Veiledning til gjennomføring av studieringen og skjema for besetningsgjennomgang er tilgjengelig på Studiemateriell er boka Helse og velferd hos sau kr 359 og DVD til grunnmodulen kr 200. Bestilles hos BSF To på kroken Økonomien i saueholdet avhenger av at lammene overlever og har god kvalitet på slaktekroken. Både forbruker og slakteri krever jevn og høy kvalitet på kjøttet. Dette fører til stadig strengere krav til bondens arbeid, dokumentasjon og oversikt over besetningen. Kurset tar for seg lammeproduksjonen gjennom året, viser mulige problemstillinger i besetningen og hvilke hjelpemidler som er tilgjengelige for å løse disse. Det legges opp til diskusjon og praktiske oppgaver rundt egen besetning og studiegruppa som helhet. Selv om verktøyet; Sauekontrollen, er en sentral del, er kurset egnet både for ikke-medlemmer og medlemmer av Sauekontrollen. Studiering uten lærer over 16 timer. Studieheftet er utviklet i et samarbeid mellom Norsk Sau og Geit, Nortura og Sauekontrollen. Heftet koster kr 100 og bestilles hos BSF. Saueskolen: Best på sau Kurset er for medlemmer i Nortura og gjennomføres over tre samlinger. Samling 1: Fôring, fôrdyrking, konservering og beitebruk Samling 2: Avl, økonomi og ull Samling 3: Hus og helse Kursmateriell deles ut ved oppmøte på de ulike samlingene. Forelesere vil være fagfolk fra Nortura, men også eksterne fagfolk f.eks. fra forsøksringene. Ta kontakt med Nortura Ta kontakt med Nortura, Finn Avdem, tlf for mer informasjon. Saueklipping og ullhåndtering Teoretisk og praktisk kurs i saueklipping og ullhåndtering for nybegynnere og viderekomne. Målet er at verdien av ulla blir ivaretatt på best mulig måte, med et minimum av ubehag for både sau og klipper. Deltakerne på nybegynnerkurs lærer også å klippe sauen korrekt og uten assistanse. Alle kursene har sertifisert instruktør og har varighet fra 12 til 24 timer. For mer informasjon kontakt Norsk Sau og Geit e-post: tlf: , web: SAU I, II og III Kursene passer både for erfarne og begynnere innen sauehold. Sau I: Sauen som husdyr, produkt av sauen, sauen gjennom året, grovfôret på sauegården, fôring. Sau II: Samarbeid i sauenæringen., sauen på utmarksbeite, sauekontroll, saueavl. Sau III: Hus og innredning, sjukdom hos sau, lovverk og viktige forskrifter, økonomi i saueholdet. Kursene kan tas enkeltvis eller som en kursserie. Sau I, II og III bygger alle på Saueboka. I tillegg kommer filmen Sau tilsyn i beitetida i Sau II og filmen Lamming i Sau III. Hvert kurs har egen studieplan til bruk i studiering (16 t) eller brevkurs med 3 4 innsendinger. Brevkurs kr for enkeltelev, kr 800 for deltaker i brevring. Bok kr 499 og DVD kr 250. Kurs og studiemateriell bestilles hos BSF. 16

17 STORFE & MELKEPRODUKSJON Dag 3: Dyr. miljø, smitte. Systematisk gjennomgang av fjøs og besetning sammen med HTS-veterinær. På bakgrunn av TINE - funksjonstest og gjennomgangen i fjøset prioriteres tiltak i diskusjon med HTSveterinæren. FOTO: GUDMUND KÅRVATN Dag 4: Evalueringssamling: Forelesning: "ulike jurhelseproblemer - årsaker og aktuelle tiltak". Gruppediskusjon: Hvordan har det gått? status iht egne målsettinger og evaluering av effekten av gjennomførte tiltak. Ta kontakt med din regionansvarlige i Helsetjenesten for storfe, for mer informasjon. Se Dyrevelferd hos storfe - kompetansebevis I følge krav i forskrift om hold av storfe skal utøverne i næringa ha god kunnskap om stell og håndtering av storfe. Selv om det ikke er eksplisitt krav om utdanning eller dokumentert kompetanse, vil det i de fleste tilfeller være nødvendig å ha gjennomgått en viss praktisk og teoretisk opplæring for å kunne regnes som kompetent til å holde produksjonsdyr etter dyrevelferdsloven 6. Gjennomføring av dette studietilbudet gir et godt grunnlag for å forstå dyras behov og er svært nyttig for alle som holder dyr. Kurset starter med et møte med foredragsholder, deretter 4 møter i studiering. I tillegg skal hver enkelt utføre en velferdsvurdering av egen besetning. Studieringen tilfredsstiller også kravene om kompetanse i forbindelse med egentransport av storfe. Temaer: Adferd, stellrutiner med betydning for dyras velferd, transport, etikk, håndtering av sjuke dyr. Materiell: DVD Dyrevelferd i husdyrholdet (til grunnmodul) kr. 200, Studiehefte Dyrevelferd hos storfe kr. 200, DVD Dyrevelferd hos storfe kr Studiemateriell bestilles hos BSF. Juriform Dette er et kursopplegg med målsetting om økt inntjening og bedre trivsel for produsenten. Kurset består av 2 samlinger og 2 oppfølgingsbesøk på gården og kurset går over ett år. Dag 1: Oppstarmøte: Forelesninger: "Økonomi, Jurhelse og melkekvalitet", "Mastitt: Jurets anatomi og fysiologi. smitte og immunitet", Prinsipper for målretta arbeid med jurhelse, flikken og den enkelte ku". Gruppediskusjon: Alle besetninger skal sette egne mål for jurhelse. Begrunnelse for målsetting og aktuelle tiltak diskuteres. Go kalven kurs Go kalven er et grundig, praktisk rettet kurs om kalve fra 0-6 måneder. Det gir deg gode faglige forutsetninger for å planlegge og gjennomføre kalveoppdrett ditt på de premisser du har på din gård. Du får en grunnleggende innføring i kalvens utvikling og behov, og hvordan du kan styre ulike faser av oppdrettet. Deltar du på Helsetjenestens Go`kalv kurs får du: 3 kursdager: 1. Fôring 2. Oppstalling og miljø 3. Helse Dele erfaringer og diskutere aktuelle problemstillinger med motiverte kolleger, veterinærer og TINE-rådgivere. Se kalveoppstalling og stell på flere fjøs. For mer informasjon, se Klauver og klauvskjæring 2-dagers kurs, passer for praktiserende bønder som vil lære mer om klauvhelse og klauvskjæring. I nært samarbeid med klauvskjærer og veterinær vil vi belyse ulike sider ved klauvhelsa. Ulike prinsipp for beskjæring Klauvenes oppbygging og funksjon Sjukdomstilstander som følge av avvikende klauvformer Smittehygiene og forebygging Praktiske øvinger i klauvskjæring Ta kontakt med din regionansvarlige i Helsetjenesten for storfe. Dag 2: TINE - funksjonstest. Vurdering av melkemaskin og melkingsteknikk i forbindelse med melking. v/ rådgiver melkekvalitet. 17

18 STORFESKOLEN Dette er TINE og GENO sitt felles kurstilbud. Kursene arrangeres dels lokalt/regionalt dels sentralt, i et tett samarbeid mellom organisasjonene. Ta kontakt med GENO eller TINE for mer informasjon om de ulike kursene. Storfeskolen har følgende kurstilbud: Avlsplanlegging i egen besetning 1-dags kurs som tar sikte på praktisk opplæring i avlsarbeid og bruk av dataprogrammet; Avl i buskapen. Målsettingen er å gjøre deltagerne i stand til å lage sin egen avlsplan. Bli kjent med avlsprogrammet Betydningen av arvegrad og vektlegging av egenskaper i egen besetning Lage avlsplan for egen besetning Brunst og fruktbarhet Dagskurs, særlig egnet for nye, uerfarne bønder som trenger kunnskap eller oppdatering i brunstkontroll og forhold som innvirker på kuas fruktbarhet. Anatomi og fysiologi Brunstkontroll og ulike faktorer som innvirker på fruktbarheten Fjøsbesøk / gruppearbeid med - brunstsymptomer - holdvurdering/fôring fruktbarhet - fjøsmiljø - fruktbarhet Framtidsretta bygg for storfe 2-dagers kurs for produsenter eller andre som arbeider med planlegging av nybygg eller ombygging. Det legges vekt på praktiske løsninger med gruppearbeid og mulighet til å arbeide med egne planer. Adferd og oppstalling for kalv, ungdyr og mjølkeku Bygningsfysikk og materialvalg, Ventilasjon, brannsikring og gjødsellagring, Helse og smittevern. Mjølkerom Økonomi og planlegging. Hold kontroll med fruktbarheten! 3- dagers kurs, med særlig vekt på utfordringer i større løsdrifter og ved økende ytelse. Kurset er særlig egnet for den som ønsker å ta i bruk nye verktøy og moderne teknologi, samt gammel og ny kunnskap for å lykkes med fruktbarheten. Arrangeres på Store Ree. Fysiologi og hormonlære Fruktbarhetsmål, bruk av besetningsutskrifter, økonomi Verktøy og teknologi i moderne drift Oppdrett, fôring og fôringssystemer, holdvurdering Brunstkontroll, omløpsproblemer, fjøsmiljø og avl Besetningsbesøk Go kalven Ei storsatsing på et helhetlig kurs om hvordan kalven kan nyttes til ulike formål. Her får du tilgang til et stort utvalg av fagfolk som kan mye om kalv. Passer for både nye og erfarne storfeprodusenter. Framtidsretta kufôring 2-3-dagers kurs som passer for framtidsretta bønder som er opptatt av å ta i bruk ny kunnskap om fôrvurdering og optimal fôring av dyra sine. NorFor Plan: Nytt fellesnordisk fôrvurderingssystem Valg av avdråttsnivå i buskapen ut fra ei økonomisk vurdering TINE s tilbud innen fôringsrådgivning Valgfri del: Datastyrte fôringssystemer i fjøset kombinert med TINE s fôringslister Kvigeoppdrett hvordan få til gode rekrutteringsdyr Fullfôr - hvem er det aktuelt for, erfaringer og investeringsbehov Framtidsretta ungdyrfôring og kjøttproduksjon 2-3 dagers kurs for fremtidsretta bønder som ønsker å ta i bruk ny kunnskap om optimal ungdyrfôring og kjøtt - produksjon: Ungdyrfôring basert på NorFor Plan Ungdyr, inkludert fôrplanlegging med TINE OptiFôr Ungdyr. Bevisstgjøring av deltakere for å få til optimalt kvantum og kvalitet av storfekjøtt, ved best mulig utnytting av gårdens ressurser, der fjøsplasser og grovfôrgrunnlag er avgjørende. Kurset arrangeres i samarbeid med Nortura. Jurhelse Kursets målsetting er å forbedre jurhelsen på garden. Jurhelsekontroll i en besetning handler om å kontrollere og bryte smitteveiene. Dette gjøres ved å opprette gode rutiner og jobbe forebyggende ved hjelp av styringsverktøy som medfører at jurhelsen holder seg god. Kurset er tilrettelagt m/lærer (min.12 t), og passer for melkeprodusenter med båsfjøs, løsdrift og AMS besetning. Studiemateriell Jurhelse av Anne Cathrine Whist og Liv Sølverød koster kr 200 og bestilles hos BSF. Godt jur Målretta mastittarbeid Gjennom øvelser får en innsikt i hvordan Helseutskriften kan brukes for å forebygge og unngå mastitt hos storfe. Studiemateriellet er fem små hefter fra Helsetjenesten for storfe: Jurhelse, Mastitt og forebygging, Helseutskriften enkeltdyr, Helseutskriften buskap og Helseutskriften økonomi. Studiering med/uten lærer, 16 timer. Studiemateriell fra organisasjonsavdelingene i meieri - selskapet kan bestilles hos BSF. Kalv i kua penger i pungen 2-dagers kurs for mjølkeprodusenter eller andre som ønsker grundigere kunnskap om hvordan fruktbarhet og økonomi kan forbedres i egen besetning. Det er en fordel med basiskunnskaper. Analyser og gruppearbeid inngår i kurset 18

19 FOTO: NORSVIN SVINEPRODUKSJON NYTT STUDIETILBUD FRA NORSVIN HØSTEN 2011: Grisehus for framtida Nyhet! Nybygg eller ombygging av eksisterende hus er blant de tyngste investeringene en svineprodusent kan gjøre. De valgene man tar før og underveis i byggingen skal man leve med i mange år fremover. De har stor betydning for velferd hos dyr og mennesker og vil påvirke driftsøkonomien i overskuelig framtid. Studieheftet er utviklet av Norsvin og skal bidra til at svine - produsenter tar riktige og kunnskapsbaserte valg for sin nye driftsbygning. Heftet tar for seg temaer som planlegging, lover og forskrifter, byggeledelse, konstruksjons- og materialvalg, drifts- og bingesystemer, smittebeskyttelse, ventilasjon, varme og håndtering av fôr, vann og gjødsel. Studiering uten lærer, 16 timer. Heftepris kr 250, ingen DVD. Studiemateriell bestilles hos BSF. 2010: Sjekkheftet Målet med kursheftet er at svineprodusentene skal komme sammen for å diskutere rutiner og dele erfaringer med hverandre. Dette skal føre til bedre rutiner som igjen skal sikre lønnsomhet gjennom stabile og gode resultater i grisehuset. Dette bør bidra til en bedre og tryggere hverdag for svineprodusentene. Gjennom studieheftet presenteres en bunke med sjekkpunkter/ stikkord for de ulike avdelingene i grisehuset. Med heftet følger også en DVD med filmer, tidligere studiehefter som representerer mye godt fagstoff, samt ulike skjemaer til hjelp i grisehuset. Studieheftet gir ingen fullstendig mal eller fasit for optimal svineproduksjon, men Norsvin oppfordrer til at hver enkelt deltager tar stilling til hvilke rutiner som er aktuelle i sitt grisehus og lager et system for å sikre at disse gjennomføres. Studiering uten lærer, 16 timer. Heftepris inkl DVD kr 220 Studiemateriell bestilles hos BSF Delta for fremtida! - studiehefte om avl Heftet er utviklet av Norsvin og tar sikte på å øke forståelsen av og interessen for norsk svineavl. Gjennom kurset vil svineprodusenten se nytten av Norsvin sitt avlsarbeid og ikke minst se verdien av eget arbeid i grisehuset. Den norske grisen er i dag ettertraktet på internasjonale markeder. I studieheftet vil vi også få kunnskap om hvorfor og hvordan vi bringer norsk svinegenetikk ut i verden. Det er lagt opp til oppgaver i tilknytning til hvert kapittel. Studiering uten lærer, 16 timer. Heftepris kr 220 Studiemateriell bestilles hos BSF. Dyrevelferd hos gris kompetansebevis Gjennomføring av studietilbudet fra Norsvin gir deltakerne et kompetansebevis i svineproduksjon, som oppfyller kravet til dokumentasjon av kunnskap i Forskrift om hold av svin. Kurset starter med den felles grunnmodulen Dyrevelferd i husdyrholdet deretter 4 møter i studiering hvor deltakerne på siste møte gjennomfører en gruppeoppgave i en besetning. I tillegg skal hver enkelt utføre en gjennomgang av egen besetning. Kurset legges opp som studiering med/uten lærer over 15 timer + tid for gjennomgang av egen besetning. Veiledning til gjennomføring av studieringen og skjema for besetningsgjennomgang er tilgjengelig på Priser: Studiehefte kr 200, DVD, Dyrevelferd hos gris kr 200. I tillegg betales det for deltakelse på besetnings - gjennomgang med rådgiver. Dette faktureres av slakteriet. Studiemateriell bestilles hos BSF. Hekta på vekta Heftet tar opp viktige områder for å oppnå holdbare purker med god fruktbarhet og melkeproduksjon, samt friske avvente smågriser med høye vekter. Fôring av purker, fôring av smågris i dietperioden, forebygging av avvenningsproblemer og bruk av ammepurker er sentrale temaer. Heftet er utviklet av Norsvin i samarbeid med Gilde Norsk Kjøtt. Studiering uten lærer, 16 timer. Heftet koster kr 220 og bestilles hos BSF. Sterk i troen - på fôrregistrering Tittelen på studieheftet taler godt for seg selv. Heftet er utviklet av Norsvin og har som mål å bedre økonomien hos hver enkelt produsent gjennom økt forståelse for fôrregistrering og økt kunnskap rundt fôring. Når fôrforbruket utgjør ca. 50 % av de totale variable kostnadene i slaktegrisproduksjon, rammer økte kraftfôrpriser hardt. Fôrregistrering er en nødvendighet for å kunne optimalisere fôring og fôrforbruk, og kan resultere i en bedret økonomi i produksjonen. Heftet er utviklet med bidrag fra både slakteri- og kraftfôrbransjen. Heftet beskriver driften i 3 av de beste slaktegrisbesetningene i Ingris i tillegg til disse temaene: Fôrforbruk og økonomi Registrering i praksis Registreringsverktøy og muligheter Hvordan benytte registreringene og resultatene Studiering uten lærer, 16 timer. Heftet koster kr 220 og bestilles hos BSF. Ventilasjon Kurset er utviklet av Norsvin og inneholder bl.a. anbefalte normer for ventilasjon, ulike alternativer og prinsipper for ventilasjon og styring/regulering av ventilasjonsanlegget. Kurset tar også opp kontroll og drift av anlegget, problemløsning, nødventilasjon/alarm ved ventilasjonssvikt og tilskuddsvarme. Studiering uten lærer, 16 timer. Heftet koster kr 200 og bestilles hos BSF. Smågrisproduksjon - et omsorgsyrke Norsvin har utviklet et kurs som tar for seg faktorer som virker inn på spedgristapet. Studiering uten lærer, 16 timer. Heftet koster kr 180 og bestilles hos BSF. 19

20 Ikke'no tull - flere med kull Studiering uten lærer, 16 timer, utviklet av Norsvin. Heftet koster kr 180 og bestilles hos BSF. Mer å hente på gris - fra grisekokk til direktør Studiering uten lærer, 16 timer, utviklet av Norsvin Heftet koster kr 160 og bestilles hos BSF. NORSVINSKOLEN Målsettingen med Norsvinskolen er å øke lønnsomheten i grisehuset gjennom faglig skolering. Norsvinskolen tilbyr hvert år kurs innen smågrisproduksjon, slaktegrisproduksjon og driftsledelse. Hvert av de tre hovedkursene strekker seg over 3 dager, og deltakere som har gjennomført alle 3 kursene får tittelen Cand.Pig. Kursene holdes i hovedsak på Norsvinsenteret på Hamar, men enkelte kurs gjennomføres også regionalt. Det faglige innholdet bestemmes ut fra dagsaktuelle temaer. Det deles ut en fyldig forelesningsperm som dokumentasjon til hvert kurs. Det tilbys også fordypningskurs innen utvalgte tema: juni Kurs i slaktegrisproduksjon Fosen september Kurs i Driftsledelese Hamar oktober Kurs i smågrisproduksjon Hamar 14. november Slaktegris - beste praksis Jæren 15. november Slaktegris - beste praksis Vestfold 16. november Slaktegris - beste praksis Hamar 17. november Slaktegris - beste praksis Mære Utfyllende informasjon: Norsvin tlf , e-post: eller Helse og sjukdom i grisehuset Studiering uten lærer, 12 timer, utviklet av Norsvin. Bokpris kr 150, studieplan kr 20. Studiemateriell bestilles hos BSF. 20

Studiekatalog 2008/2009. Bygdefolkets Studieforbund

Studiekatalog 2008/2009. Bygdefolkets Studieforbund Studiekatalog 2008/2009 Bygdefolkets Studieforbund INNHOLD BSF - voksenopplæring i bygda s. 3 Landbrukets HMS-skole s 12 Jakt - Viltforvaltning s. 20 Pedagogikk - Studieveiledning s. 5 Jordbruk s 13 Bygdeliv

Detaljer

Bruk og vern. Kursplan. Januar Næringsutvikling i og ved verneområder. Skogbrukets Kursinstitutt

Bruk og vern. Kursplan. Januar Næringsutvikling i og ved verneområder. Skogbrukets Kursinstitutt Kursplan bruk og vern november 2012 Bruk og vern Næringsutvikling i og ved verneområder Kursplan Januar 2013 Skogbrukets Kursinstitutt 1 Dette kurset er ment som en starthjelp for personer som ønsker å

Detaljer

Landbrukets HMS-tjeneste

Landbrukets HMS-tjeneste Landbrukets HMS-tjeneste Landbrukets egen bedriftshelsetjeneste Medlemskap PHMS kurs Inn på Tunet kurs Lunde 15.februar 2011 Per J. Obrestad Snart vår? Organisasjonsplan, Telemark Bedriftshelsetjeneste:

Detaljer

Opplæringsplan for Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Studieforbundet natur og miljø 2015

Opplæringsplan for Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Studieforbundet natur og miljø 2015 1 Opplæringsplan for Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Studieforbundet natur og miljø 2015 Opplæringsplan for Studieforbundet natur og miljø og de enkelte medlemsorganisasjoner skal være et kontaktpunkt

Detaljer

2006 Skogbrukets Kursinstitutt Kompetansehevingstiltak for tilbydere av bygdebaserte reiselivsprodukter Honne 2836 Biri

2006 Skogbrukets Kursinstitutt Kompetansehevingstiltak for tilbydere av bygdebaserte reiselivsprodukter Honne 2836 Biri KIL PROSJEKTER SLUTTFØRTE I 2009 Oversikten nedenfor viser prosjekter som har fått tildelt støtte fra Kompetanseutviklingsprogrammet i landbruket og som er sluttførte i 2009. 2005 Norges Pelsdyralslag

Detaljer

BSFs veiledning. studiearbeid fra A-Å

BSFs veiledning. studiearbeid fra A-Å BSFs veiledning studiearbeid fra A-Å BSFs veiledning studiearbeid fra A-Å Denne veiledningen hjelper deg i arbeidet med å søke om godkjenning av voksenopplæringstiltak og sluttrapportering av disse. Alle

Detaljer

RETNINGSLINJER for prioritering av. midler til utredning og tilrettelegging i landbruket i Oslo og Akershus

RETNINGSLINJER for prioritering av. midler til utredning og tilrettelegging i landbruket i Oslo og Akershus Landbruksavdelingen Mars 2017 RETNINGSLINJER for prioritering av midler til utredning og tilrettelegging i landbruket i Oslo og Akershus - 2017 Foto: Lars Martin Julseth Foto: Ellen Marie Forsberg Langsiktig,

Detaljer

«Landbruksvekst Halsa» Prosjekt for økt omsetning og verdiskaping i landbruket

«Landbruksvekst Halsa» Prosjekt for økt omsetning og verdiskaping i landbruket «Landbruksvekst Halsa» Prosjekt for økt omsetning og verdiskaping i landbruket 01.05.2017-01.05.2019 Prosjektnavn: «Landbruksvekst Halsa» Bakgrunn Fylkesmannen i Møre og Romsdal, utlysning av tilskudd

Detaljer

Frivillighetskoordinatorer i alle kommuner og på alle sykehjem NASJONALT OPPLÆRINGSPROGRAM FOR FRIVILLIGHETSKOORDINATORER ELDREOMSORG

Frivillighetskoordinatorer i alle kommuner og på alle sykehjem NASJONALT OPPLÆRINGSPROGRAM FOR FRIVILLIGHETSKOORDINATORER ELDREOMSORG DEN ER RIK, SOM TAKKER DEN SOM TAR IMOT CANETTI Frivillighetskoordinatorer i alle kommuner og på alle sykehjem NASJONALT OPPLÆRINGSPROGRAM FOR FRIVILLIGHETSKOORDINATORER ELDREOMSORG Frivillig innsats gir

Detaljer

Velkommen til Landbrukshelg! -Årets viktigste samlingssted for faglig og sosial påfyll!

Velkommen til Landbrukshelg! -Årets viktigste samlingssted for faglig og sosial påfyll! Velkommen til Landbrukshelg! -Årets viktigste samlingssted for faglig og sosial påfyll! - Hvor: Rømskog SPA og Resort - Når: 28.-29. 01.2012 - Hva: Landbrukshelg er et flerkurskonsept, der det arrangeres

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning (2017-2019) Studiepoeng: 60 Bakgrunn for studiet Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning har som mål å utdanne gode kommunikasjonsrådgivere. Det

Detaljer

3. SAMLING: TRYGGERE SAMMEN. En god beredskapsplan er viktig. Men hvordan blir den god?

3. SAMLING: TRYGGERE SAMMEN. En god beredskapsplan er viktig. Men hvordan blir den god? TRYGGERE SAMMEN Et villere, våtere og varmere vær stiller skjerpede krav til vår beredskap. Branner og ulykker minner oss om vår sårbarhet. Hvordan forbereder vi oss best mulig? «Tryggere sammen»-prosjektet

Detaljer

Tryggere sammen. fra prosjekt til drift. beredskap. Lokallagsledersamling Østfold Bondelag. 29.september 2016

Tryggere sammen. fra prosjekt til drift. beredskap. Lokallagsledersamling Østfold Bondelag. 29.september 2016 Tryggere sammen fra prosjekt til drift - om bønder, Bondelaget og landbrukets beredskap Lokallagsledersamling Østfold Bondelag 29.september 2016 Seniorrådgiver Inger Johanne Sikkeland, Norges Bondelag

Detaljer

Agronomutdanning for voksne Hvam videregående skole

Agronomutdanning for voksne Hvam videregående skole Agronomutdanning for voksne Hvam videregående skole Januar 2017 Innhold Innledning... 3 Inntakskrav... 3 Innhold... 3 Samlingsbasert opplæring kombinert med nettbasert undervisning... 4 Kompetanse... 4

Detaljer

Agronomutdanning for voksne 2013 2015

Agronomutdanning for voksne 2013 2015 Agronomutdanning for voksne 2013 2015 Om kurset Agronomutdanningen for voksne går over 2 år, med oppstart i september 2013, og avslutning i mai 2015. Fullført opplæring og bestått eksamen, vil gi grunnlag

Detaljer

Læreplan i entreprenørskap og bedriftsutvikling - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

Læreplan i entreprenørskap og bedriftsutvikling - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Læreplan i entreprenørskap og bedriftsutvikling - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 25. mai 2007 etter delegasjon i brev 26. september

Detaljer

Agronomutdanning for voksne 2012 2014

Agronomutdanning for voksne 2012 2014 Agronomutdanning for voksne 2012 2014 Om kurset Agronomutdanningen for voksne går over 2 år, med oppstart i september 2012, og avslutning i mai 2014. Fullført opplæring og bestått eksamen, vil gi grunnlag

Detaljer

Hva tilbyr HiAk? Bedriftspedagogikk og Kreativ Kommunikasjon. Innlegg på ASVLs fagkonferanse, oktober 2010, Eva Schwencke, HiAk

Hva tilbyr HiAk? Bedriftspedagogikk og Kreativ Kommunikasjon. Innlegg på ASVLs fagkonferanse, oktober 2010, Eva Schwencke, HiAk Hva tilbyr HiAk? Bedriftspedagogikk og Kreativ Kommunikasjon Innlegg på ASVLs fagkonferanse, oktober 2010,, HiAk Studium i Bedriftspedagogikk, 60 stp Ca 70 fra ASVL-bedrifter gjennomført 60 stp - Derav

Detaljer

1. Praktisk informasjon om kursopplegget

1. Praktisk informasjon om kursopplegget 1 Det grønne hjulet - et kompetanseløft for organisasjon og ledelse i Senterpartiet Veiledning til bruk av studiehefte og gjennomføring av kursopplegg. Basisopplæring for tillitsvalgte på lokalt nivå høst/vinter

Detaljer

Gården som ressurs Grunnmodul og fagspesifikke moduler

Gården som ressurs Grunnmodul og fagspesifikke moduler Gården som ressurs Grunnmodul og fagspesifikke moduler Gården som ressurs Grunnmodul (5 studiepoeng) Gården som ressurs for mennesker med demenslidelse (5 studiepoeng) Gården som ressurs for mennesker

Detaljer

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk STUDIEPLAN FOR IKT i læring, Modul 4: Lese- og skriverollen med web 2.0 15stp Behandlet i instituttrådet:

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon Avdeling for sykepleierutdanning HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon 30 studiepoeng (10+10+10) Modul 1: Innføring i veiledningspedagogikk og

Detaljer

Læring, fellesskap og demokrati

Læring, fellesskap og demokrati Det skal være mulig for alle som bor i Norge å bli kjent med og lære kulturuttrykk og folkelige tradisjoner i skapende og trygge fellesskap. Læring, fellesskap og demokrati 2 1-2-3 KURS! Så flott at du

Detaljer

Strategi for organisasjonspplæring Mental Helse

Strategi for organisasjonspplæring Mental Helse Strategi for organisasjonspplæring 2016-2019 Mental Helse INNLEDNING Strategi for organisasjonspplæring er ment å styrke Mental Helses fokus på kurs og opplæring internt i organisasjonen. Det settes mål

Detaljer

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Gjelder fra studieåret 2012-2013. Med forbehold om godkjenning i Høgskolens studienemnd. Studiet er initiert av Kunnskapdepartementet innenfor

Detaljer

Studentevaluering av undervisning. En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole

Studentevaluering av undervisning. En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole Studentevaluering av undervisning En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole 1 Studentevaluering av undervisning Hva menes med studentevaluering av undervisning? Ofte forbindes begrepet

Detaljer

Opplæringsplan for NSF og Studieforbundet natur og miljø 2015

Opplæringsplan for NSF og Studieforbundet natur og miljø 2015 1 Opplæringsplan for NSF og Studieforbundet natur og miljø 2015 Opplæringsplan for Studieforbundet natur og miljø og de enkelte medlemsorganisasjoner skal være et kontaktpunkt som ivaretar: 1. godt samarbeid

Detaljer

Vardeveien Lederutvikling 2015/16 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål:

Vardeveien Lederutvikling 2015/16 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål: Vardeveien Lederutvikling 2015/16 er et program for ledere som tør og vil utvikle seg i samspill med andre ledere. Hvert kull består av maksimum 12 ledere med ulik bakgrunn, som i seg selv skaper unik

Detaljer

KURS - HØSTEN 2014. - for gründere og bedrifter på Hadeland. innføring i HMS-arbeid. Kurset gjennomføres i tråd med Arbeidstilsynets veileding.

KURS - HØSTEN 2014. - for gründere og bedrifter på Hadeland. innføring i HMS-arbeid. Kurset gjennomføres i tråd med Arbeidstilsynets veileding. KURS - HØSTEN 2014 Etablererkurs - Kursstart 27.10 - modulbasert kursserie Innovasjon Norges etablererkurs er et must for alle som vil starte egen bedrift eller som nylig har startet! HMS-kurs for ledere

Detaljer

Strategi for organisasjonsopplæring LIKEVERD I ÅPENHET I RESPEKT I INKLUDERING

Strategi for organisasjonsopplæring LIKEVERD I ÅPENHET I RESPEKT I INKLUDERING Strategi 2016 2018 for organisasjonsopplæring LIKEVERD I ÅPENHET I RESPEKT I INKLUDERING Mental Helse er en medlemsorganisasjon for alle mennesker med psykiske helseproblemer, pårørende og andre interesserte.

Detaljer

Kunsten å lykkes. Elisabeth Gullner. Narvik. 25. Januar 2011

Kunsten å lykkes. Elisabeth Gullner. Narvik. 25. Januar 2011 Kunsten å lykkes Narvik 25. Januar 2011 Elisabeth Gullner Lykkes med egen bedrift? Ny-etablerer Har bedrift i dag Ønsker vekst Finne lykkeformelen. Hvem? Hva? Hvordan? Styrende prinsipper Motivasjon Energi

Detaljer

Viktige saker i NLR. 1. Samarbeid / sammenslåing LHMS og NLR. 2. Bunnlinjeprosjektet, organisering og innhold. 3. Arbeidsgivertilknytning for NLR:

Viktige saker i NLR. 1. Samarbeid / sammenslåing LHMS og NLR. 2. Bunnlinjeprosjektet, organisering og innhold. 3. Arbeidsgivertilknytning for NLR: Viktige saker i NLR 1. Samarbeid / sammenslåing LHMS og NLR 2. Bunnlinjeprosjektet, organisering og innhold 3. Arbeidsgivertilknytning for NLR: NHO Mat og Landbruk Spekter Utredning av samarbeid mellom

Detaljer

Inn på tunet. -En verden av muligheter. Hege Lindstrøm Daglig leder Inn på tunet Norge SA. Tlf

Inn på tunet. -En verden av muligheter. Hege Lindstrøm Daglig leder Inn på tunet Norge SA. Tlf Inn på tunet -En verden av muligheter Ny bonde Mo i Rana 22.11.16 Tlf. 979 60 744 hege.lindstrom@innpatunet.no Hege Lindstrøm Daglig leder Inn på tunet Norge SA Østre Stavrum gård Inn på tunet Norge SA

Detaljer

Frist: 24. april Sendes til: Til: KRD Fra: Norges Bygdekvinnelag Dato: Kommune:

Frist: 24. april Sendes til: Til: KRD Fra: Norges Bygdekvinnelag Dato: Kommune: Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Årlig rapport BOLYST Til: KRD Fra: Norges Bygdekvinnelag Dato: 24.04.2012 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Leder i styringsgruppen: Kontaktperson

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Buskerud - Senter for inkluderende arbeidsliv 1-2-3

NAV Arbeidslivssenter Buskerud - Senter for inkluderende arbeidsliv 1-2-3 1-2-3 Kurskatalog for inkluderende arbeidsliv 2. halvår 2014 Velkommen til en ny kurssesong Vi tilbyr opplæring i en rekke emner knyttet til inkluderende arbeidsliv for å støtte opp under IA-målene ut

Detaljer

Læreplan i entreprenørskap og bedriftsutvikling programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

Læreplan i entreprenørskap og bedriftsutvikling programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Læreplankode: XX- XXXX Læreplan i entreprenørskap og bedriftsutvikling programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Fastsatt som forskrift: Gjelder fra:.. Formål I en global kunnskapsbasert økonomi

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Sosialpedagogikk 2 Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2014/2015 Studiet er et deltidsstudium (30 studiepoeng) over to semestre (høst og vår). Samlinger og undervisning er lagt

Detaljer

Videreutdanning i sosialt entreprenørskap og innovasjon (ENTRO) - Oppdrag

Videreutdanning i sosialt entreprenørskap og innovasjon (ENTRO) - Oppdrag Studieplan Videreutdanning i sosialt entreprenørskap og innovasjon (ENTRO) - Oppdrag 15 Studiepoeng deltid Godkjenning Godkjent av rektor ved Høgskolen i Akershus 25. mars 2010 Fakultet for lærerutdanning

Detaljer

Fylkeskommunen som tilrettelegger for kommunenes arbeid. Prosjektleder Liv Snartland Wilson Hedmark Fylkeskommune

Fylkeskommunen som tilrettelegger for kommunenes arbeid. Prosjektleder Liv Snartland Wilson Hedmark Fylkeskommune Fylkeskommunen som tilrettelegger for kommunenes arbeid Prosjektleder Liv Snartland Wilson Hedmark Fylkeskommune Målsetting Forenkle etablerernes og bedriftenes møte med de offentlige myndigheter i Hedmark

Detaljer

Vardeveien Lederutvikling 2015 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål:

Vardeveien Lederutvikling 2015 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål: Vardeveien Lederutvikling 2015 er et program for ledere som tør og vil utvikle seg i samspill med andre ledere. Hvert kull består av maksimum 14 ledere med ulik bakgrunn, som i seg selv skaper unik dynamikk

Detaljer

VIDEREUTDANNING INNEN PEDAGOGISK BRUK AV IKT. Klasseledelse med IKT. Vurdering for læring med IKT 2. Grunnleggende IKT i læring

VIDEREUTDANNING INNEN PEDAGOGISK BRUK AV IKT. Klasseledelse med IKT. Vurdering for læring med IKT 2. Grunnleggende IKT i læring VIDEREUTDANNING INNEN PEDAGOGISK BRUK AV IKT Klasseledelse med IKT 1 modul á 15 studiepoeng Vurdering for læring med IKT 2 1 modul á 15 studiepoeng Grunnleggende IKT i læring 1 modul á 15 studiepoeng Foto:

Detaljer

Brukerbasert opplæring i utdanningen

Brukerbasert opplæring i utdanningen Sluttrapport Brukerbasert opplæring i utdanningen Prosjektnummer: 2009/1/0162 Virksomhetsområde: Forebygging Søkerorganisasjon: Norsk Revmatikerforbund Prosjektgruppe 2010: Sesilie Halland (leder) Mona

Detaljer

Videreutdanning RFK Høsten 2010

Videreutdanning RFK Høsten 2010 Grunnlagstall Videreutdanning RFK Høsten 2010 Nyweb.no Kunnskap Om modulene Modul 1 Modulen IKT i læring, Modul 1: Grunnleggende inngår i et studietilbud sammensatt av fire separate moduler à 15 studiepoeng

Detaljer

Kurskalender Høsten 2016

Kurskalender Høsten 2016 Kurskalender Høsten 2016 Entreprenørskolens kurstilbud Se også Kursoversikt Entreprisekontrakter kurs i entreprise- og underentreprisekontrakter. Utførelsesentrepriser NS 8405/15 og NS 8406/16 Juridiske

Detaljer

KJÆRE FRIVILLIG. Bergen Røde Kors Opplæring gjentar suksessen og inviterer alle frivillige i Hordaland til BRO 2018!

KJÆRE FRIVILLIG. Bergen Røde Kors Opplæring gjentar suksessen og inviterer alle frivillige i Hordaland til BRO 2018! KJÆRE FRIVILLIG Bergen Røde Kors Opplæring gjentar suksessen og inviterer alle frivillige i Hordaland til BRO 2018! BRO er en kurshelg av frivillige for frivillige, med fokus på opplæring, mangfold og

Detaljer

Dressur Instruktør Mars 2018

Dressur Instruktør Mars 2018 Dressur Instruktør 16.-18. Mars 2018 Kurset bygger på teoretisk og praktisk opplæring av hund og eier, med vekt på praktisk innlæring. Vi vil la teori og praksis gå hånd i hånd, med vekt på øvelseslære

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 1 / 9 Studieplan 2014/2015 Matematikk, uteskole og digital kompetanse fra barnehage til 7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er et deltidsstudium på grunnivå med normert studietid

Detaljer

Gårds- og bygdeturisme - småskala reiseliv -

Gårds- og bygdeturisme - småskala reiseliv - Prosjekt Grønt reiseliv gårds- og bygdeturisme i Troms 2012-2015 Et samarbeid mellom FM, TFK og IN Gårds- og bygdeturisme - småskala reiseliv - Grønt reiseliv - gårds- og bygdeturisme i Troms 13.5.2014

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Veileder for kurs, fagdager eller veiledning BarnsBeste har utarbeidet en powerpointpresentasjon basert på E-læringen om barn som pårørende. Denne veilederen viser

Detaljer

Entreprenørskap i Verranskolen

Entreprenørskap i Verranskolen VERRAN KOMMUNE Oppvekst Entreprenørskap i Verranskolen 1. Innledning Verran kommune har undertegnet samarbeidsavtale med Ungt Entreprenørskap Trøndelag. I Verranskolen, særlig ved Folla skole, er det lang

Detaljer

Inn på tunet. - En verden av muligheter - Hege Ericson Inn på tunet utvalget, Norges Bondelag Daglig leder, Inn på Tunet Trøndelag

Inn på tunet. - En verden av muligheter - Hege Ericson Inn på tunet utvalget, Norges Bondelag Daglig leder, Inn på Tunet Trøndelag Inn på tunet - En verden av muligheter - Tlf. 979 60 744 hege.ericson@innpatunet.no Hege Ericson Inn på tunet utvalget, Norges Bondelag Daglig leder, Inn på Tunet Trøndelag Min verden av muligheter Stavrum

Detaljer

Kvalitetssystem i landbruket

Kvalitetssystem i landbruket Kvalitetssystem i landbruket Landbrukshelga i Akershus Hurdal 22.01.11 Dagrun Aaen KSL Matmerk KSL Matmerk Etablert i 2007 En sammenslåing av KSL-sekretariatet og Stiftelsen Matmerk 17 ansatte Kontor i

Detaljer

Etablererskolen i Orkdalsregionen

Etablererskolen i Orkdalsregionen Orkladal BedriftsUtvikling as Etablererskolen i Orkdalsregionen Grunnkurs okt./nov. 2010 (På kveldstid kl 18.00 kl 21.00) påmelding til OBU, v/ Knut Wold telefon 928 444 42 eller e-post: kw@orkladal.no

Detaljer

Demensfyrtårn 2011 USH Troms

Demensfyrtårn 2011 USH Troms Demensfyrtårn 2011 USH Troms Ressursavdelinger for pasienter med endret adferd og demenssykdom. Bakgrunn Demensfyrtårn i Tromsø Prosjektperioden 2007-2010 skulle tre utviklingssentre ha et særskilt ansvar

Detaljer

Health Check. Opplæring tilpasset deg. Åpne kurs. Opplæring på din skole. Webopplæring. Veiledning fra rådgiver

Health Check. Opplæring tilpasset deg. Åpne kurs. Opplæring på din skole. Webopplæring. Veiledning fra rådgiver Kurskatalog 1 Innhold 2 Tjenester vi tilbyr 3 Administrative kurs 4 Grunnleggende pedagogisk bruk 5 Pedagogisk superbruker 6 Planlegging og vurdering 7 Vurdering i itslearning 8 Småtrinnet 9 Skoleledelse

Detaljer

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk STUDIEPLAN FOR IKT i læring, Modul 2: Den digitale skolen 15stp Behandlet i instituttrådet:

Detaljer

Gled deg til å gå på jobben

Gled deg til å gå på jobben Lederprogrammet for deg som er en kvinne i business Enten du leder et enkeltpersonforetak, lite AS eller har lederansvar i et større selskap, vil du ha nytte av å styrke din evne til selvledelse og god

Detaljer

Statens Side 1. Kompetanseutviklingsprogrammet KIL Økonomikurs Nettbasert kurs primærprodusenter Norsk Nettskole

Statens Side 1. Kompetanseutviklingsprogrammet KIL Økonomikurs Nettbasert kurs primærprodusenter Norsk Nettskole Statens Side 1 Sak: 2004/01863 Kompetanseutviklingsprogrammet KIL Økonomikurs Nettbasert kurs primærprodusenter Norsk Nettskole Saksdato: 25.02.2004 Arkivdel: MATMERK 1 25.02.2004 I Saksbeh: ALP / SVK

Detaljer

Mulighetenes Landbruk 2020. Nabotreff! Spørreskjema

Mulighetenes Landbruk 2020. Nabotreff! Spørreskjema Nabotreff! Spørreskjema Spørreskjema består av del A og del B. Del A er utgangspunkt for diskusjon i grupper. Del B er et individuelt spørreskjema hvor vi ønsker å kartlegge hva DU har behov og interesser

Detaljer

Studieplan 2008/2009

Studieplan 2008/2009 Studieplan 2008/2009 Studiepoeng: Studiets varighet, omfang og nivå Studiet går på full tid over ett semester. Studiet består av tre fagmoduler der modul 1 omfatter pedagogiske emner, modul 2 språklige

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Etter gjennomført studium vil studentene beherske et bredt repertoar av lese- og

Detaljer

INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG

INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG Utprøving av yrker i reiselivet ELEV I DAG DIN LÆRLING I MORGEN? Reiseliv Resepsjon Servitør Kokk REISELIVSNÆRINGEN 1 Rekruttering En investering i fremtiden!

Detaljer

Handlingsplan for Ness oppvekstsenter avd. skole

Handlingsplan for Ness oppvekstsenter avd. skole Handlingsplan for Ness oppvekstsenter avd. skole 2010-2011 Visjon: Hovedmål: - oppvekstarena for framtida Skolen skal arbeide etter mål og retningslinjer gitt i sentrale og kommunale planer. Skolen skal

Detaljer

Studieplan 2017/2018. Grønt entreprenørskap. Studiepoeng: 60. Studiets nivå og organisering. Bakgrunn for studiet. Læringsutbytte

Studieplan 2017/2018. Grønt entreprenørskap. Studiepoeng: 60. Studiets nivå og organisering. Bakgrunn for studiet. Læringsutbytte Grønt entreprenørskap Studiepoeng: 60 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Årsstudium på 60 studiepoeng, organisert som deltidsstudium over to år. Studiet har samlingsbasert undervisning

Detaljer

Ervika Besøksgård & 4H-Gård

Ervika Besøksgård & 4H-Gård Ervika Besøksgård & 4H-Gård Min motivasjon for å starte egen bedrift: Et ønske om å kombinere fag og livsstil Ville bo landlig og omgitt av dyr Friluftsentusiast Skaffe seg en levevei på en gård uten

Detaljer

Det grønne hjulet. - et kompetanseløft for organisasjon og ledelse i Senterpartiet. Trinn 2 videregående opplæring for tillitsvalgte på fylkesnivå

Det grønne hjulet. - et kompetanseløft for organisasjon og ledelse i Senterpartiet. Trinn 2 videregående opplæring for tillitsvalgte på fylkesnivå Det grønne hjulet - et kompetanseløft for organisasjon og ledelse i Senterpartiet Veiledning til bruk av studiehefte og gjennomføring av kursopplegg. Trinn 2 videregående opplæring for tillitsvalgte på

Detaljer

Programområde for heste- og hovslagerfag - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for heste- og hovslagerfag - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for heste- og hovslagerfag - Læreplan i felles Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 15. desember 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Nettbasert autorisasjonskurs (fornyingskurs) Marit Lilleby Kvarme Mattilsynet, Seksjon for planter Februar 2016

Nettbasert autorisasjonskurs (fornyingskurs) Marit Lilleby Kvarme Mattilsynet, Seksjon for planter Februar 2016 Nettbasert autorisasjonskurs (fornyingskurs) Marit Lilleby Kvarme Mattilsynet, Seksjon for planter Februar 2016 Bakgrunn Handlingsplan for redusert risiko ved bruk av plantevernmidler 2010-2014: Bedre

Detaljer

Sluttrapport per 31.10.2010 for prosjekt Grønt reiseliv i byen

Sluttrapport per 31.10.2010 for prosjekt Grønt reiseliv i byen Sluttrapport per 31.10.2010 for prosjekt Grønt reiseliv i byen Prosjektet har i henhold til prosjektplanen vært gjennomført som en del av Agro Utviklings virksomhet, og har vært sett i sammenheng med prosjektet

Detaljer

RAMMEPLAN FOR FORDYPNINGSENHET I SMÅBARNSPEDAGOGIKK - Pedagogisk arbeid med barn under 3 år (10 vekttall) FØRSKOLELÆRERUTDANNINGEN

RAMMEPLAN FOR FORDYPNINGSENHET I SMÅBARNSPEDAGOGIKK - Pedagogisk arbeid med barn under 3 år (10 vekttall) FØRSKOLELÆRERUTDANNINGEN RAMMEPLAN FOR FORDYPNINGSENHET I SMÅBARNSPEDAGOGIKK - Pedagogisk arbeid med barn under 3 år (10 vekttall) FØRSKOLELÆRERUTDANNINGEN Godkjent av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 2. september

Detaljer

Nyhetsbrev juni 2012: Frisklivssentralen i Levanger

Nyhetsbrev juni 2012: Frisklivssentralen i Levanger Nyhetsbrev juni 2012: Frisklivssentralen i Levanger Vi ønsker gjennom dette Nyhetsbrevet å gi informasjon om hva Frisklivssentraler er og fortelle litt om de tilbudene vi kommer til å gi. Nytt Nyhetsbrev

Detaljer

Opplæringsplan for NJFF og Studieforbundet natur og miljø 2015

Opplæringsplan for NJFF og Studieforbundet natur og miljø 2015 1 Opplæringsplan for NJFF og Studieforbundet natur og miljø 2015 Opplæringsplan for Studieforbundet natur og miljø og de enkelte medlemsorganisasjoner skal være et kontaktpunkt som ivaretar: 1. godt samarbeid

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr.

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. Modul i-3.1 OPPLÆRINGSPLAN for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Modul i-3.1 Masseforflytningsmaskiner 16 timers

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Studieplan 2014/2015 Risiko, sårbarhet og beredskap ECTS credits: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet Risiko, sårbarhet og beredskap er en grunnutdanning på 30 studiepoeng. Studiet gjennomføres

Detaljer

Hva gjør Ungt Entreprenørskap

Hva gjør Ungt Entreprenørskap Hva gjør Ungt Entreprenørskap Ungt Entreprenørskap (UE) er en ideell organisasjon som arbeider med entreprenørskap i skolen og som stimulerer til samarbeid mellom skole og næringsliv. UEs formål er i samspill

Detaljer

STUDIELEDER ET VIKTIG VERV!

STUDIELEDER ET VIKTIG VERV! 1 STUDIELEDER ET VIKTIG VERV! Ny innsikt gir mulighet for ny utsikt, heter det i et finsk ordtak. Det er dette vi ønsker med studiearbeidet, slik at vi kan utvikle oss gjennom læring og kunnskap. Derfor

Detaljer

STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING AV VEILEDERE I POLITIETS BEKYMRINGSSAMTALE

STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING AV VEILEDERE I POLITIETS BEKYMRINGSSAMTALE STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING AV VEILEDERE I POLITIETS BEKYMRINGSSAMTALE 5 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 16. oktober 2014 1. Innledning Bekymringssamtalen er et strukturert verktøy for politiets

Detaljer

Studieplan 2011/2012. Risiko, sårbarhet og beredskap. Studiepoeng: 30. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning. Læringsutbytte.

Studieplan 2011/2012. Risiko, sårbarhet og beredskap. Studiepoeng: 30. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning. Læringsutbytte. Studieplan 2011/2012 Risiko, sårbarhet og beredskap Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet Risiko, sårbarhet og beredskap er en grunnutdanning på 30 studiepoeng. Studiet gjennomføres

Detaljer

«Bygdebaserte opplevelser»

«Bygdebaserte opplevelser» «Bygdebaserte opplevelser» Reiseliv Inn på tunet Finansieringsordninger Jenter i Skogbruket 6. Februar 2010 Eva Skagestad, Skogbrukets Kursinstitutt Inn på tunet Tilrettelagte sosialiserings-, lærings-

Detaljer

Instruktør klasse S, snøscooter - spesialutdanning, Stjørdal

Instruktør klasse S, snøscooter - spesialutdanning, Stjørdal Instruktør klasse S, snøscooter - spesialutdanning, Stjørdal Snøscooterinstruktører har en viktig oppgave med å legge grunnlaget for miljøriktig og sikker ferdsel med minst mulig konflikt mellom de ulike

Detaljer

Det grønne hjulet. Kompetanseløft i Senterpartiet. Utgave for lokallag 2018

Det grønne hjulet. Kompetanseløft i Senterpartiet. Utgave for lokallag 2018 Det grønne hjulet Kompetanseløft i Senterpartiet Utgave for lokallag 2018 Om kursopplegget Det grønne hjulet er et kurs i organisasjon og ledelse i Senterpartiet, som består av: Studiehefte Veiledningshefte

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1; Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2014/2015

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1; Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2014/2015 NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1; Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2014/2015 Profesjons- og yrkesmål Etter gjennomført studium vil studentene beherske et bredt repertoar av lese-

Detaljer

FYLKESMANNEN I HEDMARK OG OPPLAND. Handlingsplan for utvikling av økologisk landbruk i Innlandet

FYLKESMANNEN I HEDMARK OG OPPLAND. Handlingsplan for utvikling av økologisk landbruk i Innlandet FYLKESMANNEN I HEDMARK OG OPPLAND Handlingsplan for utvikling av økologisk landbruk i Innlandet 2010-2015 FYLKESMANNEN I HEDMARK Landbruksavdelingen Parkgt. 36-2317 Hamar Telefon 62 55 10 00 Telefaks 62

Detaljer

STORSAMLING. Velkommen til en frihelg med faglig påfyll, nyttig erfaringsutveksling og hyggelig samvær. Fredag 20. september til

STORSAMLING. Velkommen til en frihelg med faglig påfyll, nyttig erfaringsutveksling og hyggelig samvær. Fredag 20. september til STORSAMLING Fredag 20. september til 2013 søndag 22. september blir det Storsamling på Thon Hotel Arena på Lillestrøm. De to siste årene har vi opplevd et stort og trivelig fellesskap på CP-foreningens

Detaljer

Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning. Arbeidsmiljø og organisasjonspsykologi. 6 studiepoeng

Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning. Arbeidsmiljø og organisasjonspsykologi. 6 studiepoeng Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning Arbeidsmiljø og organisasjonspsykologi 6 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag 2005 Godkjent avdelingsstyret AHS 09.04.03

Detaljer

KLEPPESTØ BARNEHAGE. Prosjekt for utvikling av Norges første Relasjonsbarnehage

KLEPPESTØ BARNEHAGE. Prosjekt for utvikling av Norges første Relasjonsbarnehage KLEPPESTØ BARNEHAGE Prosjekt for utvikling av Norges første Relasjonsbarnehage Kleppestø barnehage i samarbeid med Jan Spurkeland fra Relasjonsledelse AS Prosjektperiode: 2010 2012 2 Innledning Jan Spurkeland

Detaljer

STUDIEPLAN FOR HØGSKOLEPEDAGOGIKK 15 STUDIEPOENG. Høgskolen i Gjøvik Høgskolen i Hedmark Høgskolen i Lillehammer

STUDIEPLAN FOR HØGSKOLEPEDAGOGIKK 15 STUDIEPOENG. Høgskolen i Gjøvik Høgskolen i Hedmark Høgskolen i Lillehammer STUDIEPLAN FOR HØGSKOLEPEDAGOGIKK 15 STUDIEPOENG 2011 Høgskolen i Gjøvik Høgskolen i Hedmark Høgskolen i Lillehammer 1. Bakgrunn Høgskolepedagogikk er et studium på 15 studiepoeng. Kvalitetsreformen krever

Detaljer

Reiselivs- og lokalmatsatsingen i Oppland Samarbeidsplan for lokalmat og landbruksbasert reiseliv i Oppland

Reiselivs- og lokalmatsatsingen i Oppland Samarbeidsplan for lokalmat og landbruksbasert reiseliv i Oppland Reiselivs- og lokalmatsatsingen i Oppland 2017-2020 Samarbeidsplan for lokalmat og landbruksbasert reiseliv i Oppland Innledning: Fylkesmannen i Oppland, Oppland fylkeskommune og Innovasjon Norge i Oppland

Detaljer

Videreutdanning i kontaktlærer og klasseleder oppgaver og utfordringer (KONTO)

Videreutdanning i kontaktlærer og klasseleder oppgaver og utfordringer (KONTO) Studieplan Videreutdanning i kontaktlærer og klasseleder oppgaver og utfordringer (KONTO) Further Education in Tutor and Manager of Classes and Groups Tasks and Challenges 15 Studiepoeng deltid Godkjenning

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære i alle fag på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære i alle fag på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 Pr 15. januar 2015 NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære i alle fag på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Etter gjennomført studium vil studentene beherske

Detaljer

HØGSKOLEN I FINNMARK KURSPLAN. Lesing i videregående skole. Leseveiledning i fagundervisningen. Vår 2013 Samlingsbasert kurs

HØGSKOLEN I FINNMARK KURSPLAN. Lesing i videregående skole. Leseveiledning i fagundervisningen. Vår 2013 Samlingsbasert kurs HØGSKOLEN I FINNMARK KURSPLAN Lesing i videregående skole Leseveiledning i fagundervisningen Vår 2013 Samlingsbasert kurs 1 Lesing i videregående skole leseveiledning i fagundervisningen 1.1 Bakgrunn Lesing

Detaljer

Opplæringsplan for Det norske hageselskap og Studieforbundet natur og miljø 2015

Opplæringsplan for Det norske hageselskap og Studieforbundet natur og miljø 2015 1 Opplæringsplan for Det norske hageselskap og Studieforbundet natur og miljø 2015 Opplæringsplan for Studieforbundet natur og miljø og de enkelte medlemsorganisasjoner skal være et kontaktpunkt som ivaretar:

Detaljer

Trond Gjessing Norges Birøkterlag

Trond Gjessing Norges Birøkterlag Trond Gjessing Norges Birøkterlag Birøkt i Norge Ca 3.000 birøktere (ca. 2.500 medlemmer) Ca 50.000 bikuber 3.000.000.000 bier 1.500 tonn honning 0-60 kg honning pr. bifolk 1 Verdien av birøkt i Norge

Detaljer

KOMPETANSEMODULER VED LMS

KOMPETANSEMODULER VED LMS KOMPETANSEMODULER VED LMS Startmodul Endringsmodul Mestringsmodul Lærings- og mestringssenteret i Bergen en felles inngang til opplæring for pasienter og pårørende www.helse-bergen.no/lms Beskrivelse av

Detaljer

Praksisplan for Sørbø skole, master spesped

Praksisplan for Sørbø skole, master spesped Praksisplan for Sørbø skole, master spesped Velkommen til praksis på Sørbø skole. Vi ønsker å være med på veien din mot en av verdens mest spennende og utfordrende jobber. Du vil få prøve ut læreryrket

Detaljer

ROMERIKE ETABLERERTJENESTE

ROMERIKE ETABLERERTJENESTE ROMERIKE ETABLERERTJENESTE 1 Organisering av tjenesten i Akershus 2 Mål for Etablerertjenesten 3 Hvem som finansierer tjenestene 4 Hva vi tilbyr 5 Samordning og samarbeid i Akershus 6 Hvordan finner etablereren

Detaljer

Fjellsdalen skole. Strategisk plan 2012/ /2016. Fjellsdalen skole sin visjon: Læring

Fjellsdalen skole. Strategisk plan 2012/ /2016. Fjellsdalen skole sin visjon: Læring Fjellsdalen skole Strategisk plan 2012/2013-2015/2016 Fjellsdalen skole sin visjon: mestring trygghet Læring motivasjon samspill 1 Motivasjon: Vi ønsker å motivere hvert enkelt barn til faglig og sosial

Detaljer

Steinerskolen Videregående skole

Steinerskolen Videregående skole Steinerskolen Videregående skole Studiekompetanse og allsidig utvikling. Vi tilbyr Studiekompetanse tilsvarende studiespesialiserende program, allmenne fag i offentlig skole. Du får en variert skoledag

Detaljer