Fiberarmert avrettingsmasse for baderom / gulv, lagtykkelser: 5 40 mm.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fiberarmert avrettingsmasse for baderom / gulv, lagtykkelser: 5 40 mm."

Transkript

1 Product Data Sheet 11/ Sika Level-140F N Fiberarmert avrettingsmasse for baderom / gulv, lagtykkelser: 5 40 mm. Construction Beskrivelse Anvendelsesområder Sika Level -140F N er en sementbasert, fiberarmert avrettingsmasse. Produktet benyttes til utjevning og avretting av innendørs underlag inkludert tregulv før videre belegning. Sika Level -140F N påføres manuelt for å avrette gulv i lagtykkelser mellom 5-40 mm, før belegning med keramikk- eller steinfliser, linoleum, tregulv, tepper etc. Egnet til avvretning av mindre gulv i privatboliger og baderomsgulv etc. Sika Level -140 F N kan kombineres med Sika limsystemer tilpasset aktuelle belegningstyper. Egenskaper Enkel å legge ut for hånd. Mulige lagtykkelser: 5 mm til 40 mm Lavt svinn. God vedheft og komprimering. Rask avbinding og tørk. Gangbar etter 4 timer (+20 C) Homogen overflate-kvalitet og hardhet Kasein og formaldehydfri Godkjenninger/ Standarder Alle oppgitte verdier er i hht. SINTEF Teknisk Godkjenning ( TG 20128) according to EN and EN Samsvarer med spesifikasjon i henhold til: EN CT - C30 - F7 - AR0,5 - B2,0 og Brannklasse: A1 Produktdata Utseende /farger Emballasje Pulver Standard sement grå 20 kg sekk 1 1/6

2 Lagring Oppbevaring / Holdbarhet Ved oppbevaring i uåpnet originalemballasje og ved riktig lagring (tørt), er holdbarheten 6 måneder fra produksjonsdato. Oppbevares tørt mellom +5 o C o C. Tekniske data Kjemisk base Egenvekt Lagtykkelse Polymermodifisert raskt-herdende sement kg/l ± 0.05 (pulverdensitet) 1.85 kg/l ± 0.03 (fersk mørtel) 5 mm min. / 40 mm maks. Mekaniske / Physical Egenskaper Trykkfasthet > 20 N/mm 2 (etter 24 timer / +20 C) (EN ) > 30 N/mm 2 (etter 28 dager / +20 C) (EN ) Strekkfasthet > 4 N/mm 2 (etter 24 timer / +20 C) (EN ) > 7 N/mm 2 (etter 28 dager / +20 C) (EN ) Heftfasthet > 1.5 N/mm 2 (etter 28 dager / +20 C) (EN ) Termisk motstand Egnet til bruk på varmegulv ( varmekabler) System Informasjon Systemoppbygning Priming/ Grunning: Sika -Level-01 Primer N er anbefalt for oppnå en porefri flate med god vedheft. Se eget produktdatablad for Sika -Level-01 Primer N. For tregulv: Bruk Sika -Level-01 Primer N ufortynnet. Avretting: Legg ut massen med nivårake i ønsket tykkelse (5-40 mm) Sika Level -140F N er godt egnet for videre etterbehandling ved bruk av produkter fra SikaBond elastiske limserie og SikaCeram sementbasert flislim. Påføringsdetaljer Forbruk / Dosering Underlagskvalitet ~ 1.7 ± 0.05 kg/m 2 /mm Ovennevnte forbruk er teoretisk og inkluderer ikke merforbruk p.g.a. overflateporøsitet, ruhet, søl og lignende. Overflaten skal være ren og tørr, fri for olje, fett, løse partikler og sementslam. Betongoverflater rengjøres ved hjelp av sandblåsing, maskinsliping, fresing eller blastring. Før påføring skal det sikres at betongens vedheftsstyrke ikke er mindre enn 1,5 N/mm 2 og at trykkfastheten er minst 25 N/mm 2. Flater av tre må ha et restfukt- innhold: 5-12% (volum) Ved tvilstilfeller utføres en test på et testareal. 2 2/6

3 Underlag forbehandling / Priming Betongoverflater må forberedes mekanisk ved sandlåsing, blastring eller fresing for å fjerne sementslam og derved etablere en åpen og ru overflate. Svak-/porøs betong må fjernes fra overlaten, og porer og hulrom må være godt eksponert. Reparasjon og filsing av porer kan utføres ved bruk av aktuelle produkter fra SikaTop, Sika MonoTop, Sikafloor, SikaDur og Sikagard produktseriene. Støv og partikler må fjernes fullstendig fra alle overflater ved bruk av kost eller industristøvsuge, før påføring av avrettingsmassen kan påbegynnes, Akrylbasert primer /grunner Sika -Level-01 Primer N kan benyttes for å sikre god forsegling av underlaget, samt forhindre bobledannelse i avrettingsmassen, samt for å forbedre vedheft til underlaget. Se aktuelt datablad for produktet. Påføringsbetingelser / begrensninger Underlagstemperatur Lufttemperatur Underlagsfukt +8 C min. / +30 C maks +8 C min. / +30 C maks. Merk: Ved bruk av vannbasert limsystem på ferdig flate vil det beste resultatet oppnås med underlag-/lufttemperatur mellom 15 ºC og 25 ºC. Underlaget kan være fuktig, men uten fritt vann i overflaten. Oppadstigende fukt må ikke forekomme. Relativ luftfuktighet Doggpunkt < 75% maks. Unngå kondensering. Underlag og uherdet gulv må ha temperatur minst 3 C over doggpunktstemperatur for å redusere risiko for kondensering, skjolding eller sementslam på gulvflaten. Blandeinstruks Blanding Blandetid Blandeutstyr Ved manuell blanding, tilsett tørrmørtelen (20 kg) i et blandekar med rent vann. Vannmengden skal være 20% ± 1% maks. 3,3 liter. Blandes i minimum 3 minutter Bruk elektrisk drevet drill med visp, lav hastighet ( < 500 omdr. per minutt). Påføringsmetode / utstyr Manuelt utlegg Det ferdige massen helles utover gulvet og jevnes med bred stålsparkel. (tannsparkel eller nivårake i ønsket lagtykkelse). Massen er tregtflytende og må hjelpes på plass. Den nyutlagte massen etterrulles med piggrulle i 2 retninger for å fjerne luft og jevne belegget. Rengjøring av utstyr Rengjør verktøy og utstyr som har vært i kontakt med massen med vann umiddelbart etter bruk. Herdet materiale kan kun fjernes mekanisk. 3 3/6

4 Brukstid / Potlife Betingelser +20 C / 40% r.f. Tid 20 minutter Brukstid påvirkes av temperatur. Påføring ved temperatur høyere enn +20 C vil redusere brukstiden for massen. Temperaturer under +20ºC vil tilsvarende kunne forlenge brukstid. Ventetider / belegning Belegning av tett belegg ( fliser, linoleum, vinybelegg etc. ) eller fuktsensible dekker (tregulv) etter tørking (maks. 3% fuktinnhold) kan utføres etter ca. 24 timer - Flising kan påbegynnes etter 5-6 timer - Tregulv kan normalt legges etter 24 timer. Dette gjelder for herding ved +20ºC og 40% R.F. og påvirkes av variabelt underlag, og omgivende herdebetingelser, spesielt temperatur og relativ luftfuktighet. Ved belegning eller liming over Sika Level -140F N avrettingslag må det sikes at spesifisert fuktnivå er oppnådd for valgt belegningstype-/limtype. Merknader Høyt absorberende underlag må mettes med vann og primes /grunnes tilstrekkelig for å unngå tap av tilsiktet blandevann til underlaget, som kan gi problemer med svinn, dannelse av overflateporer, støvende overflate m.m.. Bland ikke produktet med sement eller andre sementbaserte masser. Pga. av fiberinnholdet i produktet vil overflaten bli grovere sammenlignet med andre produkter i Sika Level-serien. Avrettingslaget må ikke belastes før etter minst 4 timer (ved +20 C) Avrettingslaget må beskyttes fra fukt og kondensering i minst 24 timer. Ikke overskrid anbefalt vannmengde. Tilsett ikke mer vann når produktet er i ferd med å størkne. Ikke øk lagtykkelse utover anbefalt tykkelse, 40 mm Ikke eksponer avrettingslaget for direkte trafikk, eller hjullast Temperaturer under +20 C vil forlenge tørketid. Sika Level -140F N avrettingslag vil ikke ha optimal overflatefinish. Produktet må alltid belegges i etterkant. Bruk ikke Sika Level -140F N i fukteksponerte områder med fukteksponering, som utvendig, eller på kjellergulv uten underliggende fuktsperre / membran. Beskyttes mot direkte sollys, varme eller sterke vinder og høye temperaturer for å unngå rissdannelser og krakelering. Ved etterfølgende overflatebehandling, anbefales det å slipe overflaten før påføring av herdeplast belegg/maling. Tykkelsen på avrettingslaget må være > 5 mm når det brukes vannbasert limsystem under impermeabelt, tett belegg. Ved alle omstendigheter må korrekt forsegling av fuger mot andre konstruksjoner (vegger, sluk, renner osv.) og ekspansjonsfuger fuges med f.eks. Sikaflex Pro 3WF for å forhindre at vann trenger inn i avrettingslaget. 4 4/6

5 Herdebetingelser Ventetider Ved +20 C og 40% r.f. Gangtrafikk Lett belastning Normal belastning ~ 4 timer ~ 24 timer ~ 7 dager Oppgitte ventetider kan bli påvirket ved skiftende temperatur og luftfuktighet. Avfallshåndtering For avfallshåndtering, se tilhørende sikkerhetsdatablad (SDB) Sika Norge AS er tilsluttet Materialreturordningen, og betaler gebyr for all produkt- og forsendelsesemballasje. Vi anbefaler at all tomemballasje leveres til gjenvinning. MERK Alle opplysninger i dette produktdatabladet er basert på laboratorietester. Aktuelle målte data kan avvike på grunn av omstendigheter utenfor vår kontroll. CE-merking 1) NPD = No Performance Determined / Ingen krav fastsatt Helse, miljø og sikkerhet Se tilhørende SDB-datablad. 5 5/6

6 Produktet er produsert i en bedrift som er sertifisert i henhold til ISO 9001:2000 og ISO Ønskes ytterligere opplysninger, står våre konsulenter samt vår kundeservice til din disposisjon. Construction Produktansvar Forespørsel om HMS-datablad kan rettes til vår HMS-ansvarlig, eller gå inn på våre internettsider: Denne informasjonen og i særdeleshet anbefalingene i forbindelse med anvendelse av Sika-produkter er gitt i god tro, basert på Sikas inneværende kunnskap og erfaring med produktene når de er riktig lagret, behandlet og anvendt under normale forhold. I praksis vil forskjellene i materialer, underlag og lokale forhold være av en slik karakter at verken denne informasjonen, andre skriftlige anbefalinger eller noen annen form for råd kan innebære noen garanti med hensyn til det bearbeidede produktets omsetningspotensial eller egnethet for et bestemt formål, ei heller noen annen form for juridisk ansvar. Tredjeparts eiendomsrett må respekteres. Enhver ordre aksepteres i henhold til Sikas gjeldende salgs- og leveringsbetingelser. Brukere skal alltid forholde seg til sist oppdaterte versjon av produktdatablad og HMS-datablad for det aktuelle produktet. Kopier av sist oppdaterte versjon finnes på Sika Norges internettsider: Sika Norge AS Sanitetsvn. 1, P.b 71 N-2026 SKJETTEN Norge Phone Telefax /6

Trinnlydsdempende system for tregulv

Trinnlydsdempende system for tregulv System Produktdatablad Versjon 09/2010 Identifikasjons nr.: 02 05 02 03 004 0 000004 Sika AcouBond System Trinnlydsdempende system for tregulv Systembeskrivelse Bruksområder Sika AcouBond System består

Detaljer

1-komponent elastisk fugemasse og lim

1-komponent elastisk fugemasse og lim Construction Produktdatablad Dato: 10/2012 Identifikasjons nr.: 02 05 01 01 005 0 000001 Sikaflex -11 FC + 1-komponent elastisk fugemasse og lim Produktbeskrivelse Sikaflex -11 FC + er en 1-komponent,

Detaljer

weber.floor 130 Core Produktfordeler Produktbeskrivelse Underlag Produktspesifikasjon

weber.floor 130 Core Produktfordeler Produktbeskrivelse Underlag Produktspesifikasjon Produktfordeler Avretting av betongunderlag og flytende konstruksjoner, til bruk i tykkere sjikt, i våtrom, boliger, kontorer, næringsbygg og offentlige lokaler. Kan legges for hånd, med blandepumpe eller

Detaljer

CRISTALLIT-MULTI-flex Moderne og høytytende fleksibelt lim

CRISTALLIT-MULTI-flex Moderne og høytytende fleksibelt lim Rev. 00 Selskap med sertifisert kvalitetssikringssystem ISO 9001/2008 CRISTALLIT-MULTI-flex Moderne og høytytende fleksibelt lim Legging av naturstein Herder raskt Binder raskt vann i krystaller Fleksibelt

Detaljer

TEKNISK DATABLAD FIRETEX FX5000 1 (5) 2010 10 13

TEKNISK DATABLAD FIRETEX FX5000 1 (5) 2010 10 13 FIRETEX FX5000 1 (5) 2010 10 1 Innholdsfortegnelse Generelle tekniske data Side 12 verdier og tykkelser, HEA og HEB Side verdier og tykkelser, HEB, HEM og IPE Side verdier og tykkelser, IPE og Side 5 Enkomponent

Detaljer

To-komponent korrosjonsbeskyttende sementbasert mørtel for beskyttelse av armering

To-komponent korrosjonsbeskyttende sementbasert mørtel for beskyttelse av armering IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD EN 1504-7 REINFORCEMENT CORROSION PROTECTION Mapefer EN 1504-7 To-komponent korrosjonsbeskyttende sementbasert mørtel for beskyttelse av armering BRUKSOMRÅDE Rustbeskyttelse

Detaljer

Kerapoxy Design. KLASSIFISERING I HENHOLD TIL 13888 Kerapoxy Design er en RG-klassifisert reaktiv (R) fugemasse for fliser (G).

Kerapoxy Design. KLASSIFISERING I HENHOLD TIL 13888 Kerapoxy Design er en RG-klassifisert reaktiv (R) fugemasse for fliser (G). I SAMSVAR MED EUROPEISKE STANDARDER I SAMSVAR MED EUROPEISKE STANDARDER Kerapoxy Design EN 12004 EN 13888 REAKSJONSLIM FOR KERAMISKE FLISER POLYMER BASERT FUGEMASSE Tokomponent, dekorativ, syrebestandig

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE side 1

INNHOLDSFORTEGNELSE side 1 Prosjekt: Puss-, mebran- og flisarbeider i badeanlegg. Beskrivelsesmal 0 INNHOLD. ORIENTERING INNHOLDSFORTEGNELSE side 1 0. ORIENTERING side 2 1. FORUTSETNINGER OG KRAV side 3 1.0 Innledning. Beskrivelsesmal..............................................

Detaljer

Produktguide. For deg som skal støpe, mure, legge fl iser eller avrette gulv

Produktguide. For deg som skal støpe, mure, legge fl iser eller avrette gulv Produktguide For deg som skal støpe, mure, legge fl iser eller avrette gulv innhold 5 muring 5 Muring av Leca blokker og piper 7 Muring av tegl Muring av naturstein 9 PUSS Og OVerflAtebehAndling 10 Fargekart

Detaljer

Ultratop Stucco. Ultratop Stucco benyttes for å fylle mikroporer som dannes på overflaten på herdet Ultratop, og påføres umiddelbart etter slipingen.

Ultratop Stucco. Ultratop Stucco benyttes for å fylle mikroporer som dannes på overflaten på herdet Ultratop, og påføres umiddelbart etter slipingen. Porefyller bestående av spesielle hydrauliske bindemidler til tetting av mikroporer som oppstår etter de første slipestegene på Ultratop BRUKSOMRÅDER Ultratop brukes på gulv av Ultratop der overflaten

Detaljer

Weber.floor gulvløsninger

Weber.floor gulvløsninger GULVENTREPRENØR Weber.floor gulvløsninger Størst i Norge på gulvavretting. Weber.floor gulvløsninger 1 Weber.floor Alltid rette gulv. Uansett. Weber.floor gulvavrettinger gir et 100% plant gulv og perfekt

Detaljer

Membran- og flisarbeid for bad. En trinn-for-trinn veiledning fra Casco.

Membran- og flisarbeid for bad. En trinn-for-trinn veiledning fra Casco. Wetstop System Membran- og flisarbeid for bad. En trinn-for-trinn veiledning fra Casco. Fliser i våtrom - krav og hensyn Med begrepet våtrom menes bad, toalett, vaskerom og kjøkken, m.a.o. der vann og

Detaljer

Slik bygger du et tørt og trygt bad med Weber

Slik bygger du et tørt og trygt bad med Weber Slik bygger du et tørt og trygt bad med Weber Slik bygger du et tørt og trygt bad med Weber Planlegging Når man planlegger et våtrom, er det ofte slik at det er flisene som får all oppmerksomheten. Men

Detaljer

Slik bygger du et tørt og trygt bad med Weber

Slik bygger du et tørt og trygt bad med Weber Slik bygger du et tørt og trygt bad med Weber 2 Weber våtromssystem Slik bygger du et tørt og trygt bad med Weber Planlegging Når man planlegger et våtrom, er det ofte slik at det er flisene som får all

Detaljer

Kerapoxy. To-komponent syrefast epoxy fugemasse og lim (leveres i 26 farger) til fugebredder på minst 3 mm

Kerapoxy. To-komponent syrefast epoxy fugemasse og lim (leveres i 26 farger) til fugebredder på minst 3 mm I SAMSVAR MED EUROPEISKE STANDARDER I SAMSVAR MED EUROPEISKE STANDARDER Kerapoxy REAKSJONSLIM EN 12004 FLISER FOR KERAMISKE POLYMER EN 13888 BASERT FUGEMASSE To-komponent syrefast epoxy fugemasse og lim

Detaljer

Når gulvet er rett, går resten lett.

Når gulvet er rett, går resten lett. Når gulvet er rett, går resten lett. Weber gjør gulvavretting enda lettere. Ny, komplett serie for alle typer gulv. Alt du trenger å vite for å gjøre jobben selv Alt du trenger for enkel gulvavretting.

Detaljer

VÅTROMSGUIDE. Underlag og forarbeid Veggkonstruksjon med stenderverk Gulvkonstruksjon med bjelkelag Massiv veggkonstruksjon Massiv gulvkonstruksjon

VÅTROMSGUIDE. Underlag og forarbeid Veggkonstruksjon med stenderverk Gulvkonstruksjon med bjelkelag Massiv veggkonstruksjon Massiv gulvkonstruksjon V+G +95 VÅTROMSGUIDE Underlag og forarbeid Veggkonstruksjon med stenderverk Gulvkonstruksjon med bjelkelag Massiv veggkonstruksjon Massiv gulvkonstruksjon Utgave mars 2013 VATTENTÄTA VÅ TUTRYMMEN For deg

Detaljer

Puss og maling. Materialer,egenskaperoganvendelse BeskrivelsesteksteretterNS3420 N5, 3. utgave, juli 1999. 1 Innledning... 3. 2 Historikk...

Puss og maling. Materialer,egenskaperoganvendelse BeskrivelsesteksteretterNS3420 N5, 3. utgave, juli 1999. 1 Innledning... 3. 2 Historikk... MURKATALOGEN 2002 Anvisning M5 Puss og maling Materialer,egenskaperoganvendelse BeskrivelsesteksteretterNS3420 N5, 3. utgave, juli 1999 1 Innledning..................... 3 2 Historikk......................

Detaljer

BETONGGULV GULV PÅ GRUNN OG PÅSTØP

BETONGGULV GULV PÅ GRUNN OG PÅSTØP Publikasjon nr. 15 BETONGGULV GULV PÅ GRUNN OG PÅSTØP Høringsutkast 26.03.15 FORORD Denne utgaven av Norsk Betongforenings Publikasjon nr. 15 Betonggulv gulv på grunn og påstøp» avløser revisjon nr. 1

Detaljer

Malingshåndboken med Fargekart. Norsk Utgave

Malingshåndboken med Fargekart. Norsk Utgave Malingshåndboken med Norsk Utgave Malingshåndboken med Innhold I over hundre år har vi skapt innovative malingsystemer til beskyttelse, forskønnelse og til å forbedre alle typer båters ytelse. Det spiller

Detaljer

Sparkelveiledning 5.2 For manuell sparkling av gipsplater August 2004

Sparkelveiledning 5.2 For manuell sparkling av gipsplater August 2004 05.81 Sparkelv. A5 08/09/04 9:48 Side 1 Sparkelveiledning 5.2 For manuell sparkling av gipsplater August 2004 GIPS VEGGER & TAK SPARKLING FOR HÅND Introduksjon side 2-3 Hvor finnes det - stikkord side

Detaljer

JANUAR 2011 BYGG KATALOGDEL 3 INDUSTRI/VVS/VA KATALOGDEL 6 BRANNTETTING

JANUAR 2011 BYGG KATALOGDEL 3 INDUSTRI/VVS/VA KATALOGDEL 6 BRANNTETTING JANUAR 2011 BYGG KATALOGDEL 3 INDUSTRI/VVS/VA KATALOGDEL 6 BRANNTETTING Glava har et produktspekter som dekker de fleste behov innen brannsikring. Denne brosjyren omhandler produkter, bruksområder, ansvar,

Detaljer

v1.0 140227 Folkets hus i UMEÅ - Røkt Eik INDUSTRIPARKETTDESIGN 2.0 PRODUKTINFORMASJON

v1.0 140227 Folkets hus i UMEÅ - Røkt Eik INDUSTRIPARKETTDESIGN 2.0 PRODUKTINFORMASJON v1.0 140227 Folkets hus i UMEÅ - Røkt Eik PRODUKTINFORMASJON v1.0 140227 2 Ask Select - Grant Thornton, Visby INNHOLD 03 PROD. BESKRIVELSE PRODUKTSPESIFIKASJON 05 ASK SELECT 06 ASK RUSTIC 07 EIK SELECT

Detaljer

LEGGEANVISNINGER KÄHRS FLYTENDE TREGULV MED WOODLOC 5S OG TILBEHØR

LEGGEANVISNINGER KÄHRS FLYTENDE TREGULV MED WOODLOC 5S OG TILBEHØR LEGGEANVISNINGER FOR KÄHRS TREGULV 1 2014-05 NO LEGGEANVISNINGER KÄHRS FLYTENDE TREGULV MED WOODLOC 5S OG TILBEHØR Kährs Norge AS Seljeveien 6 0575 OSLO Telefon: 23 22 67 00 Fax: 23 22 67 01 E-post: info.norge@kahrs.com

Detaljer

Veiledning. Før legging

Veiledning. Før legging Veiledning Før legging Juni 2014 Et Dinesen gulv er et unikt stykke av naturen. Det er et levende materiale som skal behandles med omhu. Veiledningene våre forteller i detalj hvordan man får det beste

Detaljer

Til slutt. www.adda.no

Til slutt. www.adda.no Til slutt RENGJØRING OG IMPREGNERING www.adda.no TIL SLUTT Innholdsfortegnelse: Spesialmidler ute og inne: UNIRENS PLUSS s.4 MULTIFJERNER s.5 Rengjøring ute og inne: GROVRENS s.6 FETTFJERNER s.7 PLUSS

Detaljer

2015 Produktutvalg. Liming, tetting og fuging

2015 Produktutvalg. Liming, tetting og fuging 2015 Produktutvalg Liming, tetting og fuging 1 illbruck gir perfekt resultat for alle typer tettnings- og limarbeider, uansett om det gjelder vinduer, fasader, innvendig eller utvendig bruk, et større

Detaljer

Teknisk faktablad. StoColor Sil In Konserveringsmiddelfri helmatt innvendig silikatmaling, glans 2, våtslitasjeklasse 2 og dekkevne 2 iht.

Teknisk faktablad. StoColor Sil In Konserveringsmiddelfri helmatt innvendig silikatmaling, glans 2, våtslitasjeklasse 2 og dekkevne 2 iht. Konserveringsmiddelfri helmatt innvendig silikatmaling, glans 2, våtslitasjeklasse 2 og dekkevne 2 iht. EN 13300 Karakteristikk Anvendelse Egenskaper Optisk helmatt iht. EN 13300 Tekniske data Underlag

Detaljer

KRAV TIL UNDERGULV OG GULVVARME

KRAV TIL UNDERGULV OG GULVVARME KRAV TIL UNDERGULV FOR KÄHRS TREGULV 1 2008-11 NO KRAV TIL UNDERGULV OG GULVVARME Kährs Norge A/S Seljeveien 6 0575 OSLO Telefon: 23 22 67 00 Fax: 23 22 67 01 E-post: info.norge@kahrs.com www.kahrs.com

Detaljer

LIMT / KLEBET SYSTEM EXCELLENCE IN ROOFING RENOLIT WATERPROOFING

LIMT / KLEBET SYSTEM EXCELLENCE IN ROOFING RENOLIT WATERPROOFING A LIMT / KLEBET SYSTEM renolit waterproofing EXCELLENCE IN ROOFING 1 LIMT / KLEBET SYSTEM Produktinformasjon alkorplan a 35079 - er en kalandrert/laminert takfolie av fleksibel PVC kasjert med en 300 g/m

Detaljer