Curriculum Vitae Sist endret:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Curriculum Vitae Sist endret: 24.01.2011"

Transkript

1 Curriculum Vitae Sist endret: Personalia Tova Kristin Karlsdotter Kjæmpenes Sildretunet Førde, Norge Nasjonalitet: Norge Sivilstand: Gift Antall barn: 0 Fødselsdag: E-postadresse: Direkte jobbtelefon: Privattelefon: Mobiltelefon: Gyldig arbeidstillatelse: Ja Innledning Som leder er det viktig for meg å bidra til at organisasjonen jeg jobber for skal kunne levere tjenestene raskere, kostnadseffektivt og med best mulig kvalitet. For å oppnå dette har jeg fokus på optimalisering av arbeidsprosessene med utgangspunkt i verdistrømkartlegging og analyse, der jeg er ute etter å finne årsaken til problemet, og ikke fordeling av skyld. Videre er systematisk oppfølging av iverksatte tiltak og fokus på endrings- og resultatledelse og forbedringsprosesser, samt strategisk planlegging sentrale temaer i mitt lederskap, ikke minst med tanke på kvalitetskontroll av måloppnåelse. For å nå mitt mål om å bli en autentisk, effektiv, motiverende og relasjonsbyggende leder har jeg i min yrkesaktive karriere lagt vekt på å skaffe meg grunnleggende kompetanse og erfaring fra bunnen av. Valg av utdanning er på mange måter karakteristisk for meg som person; jeg er fleksibel, allsidig og søker varierte utfordringer, men har likevel en nøyaktig og strukturert arbeidsform. Jeg er særs lærevillig og mottakelig for ny kunnskap, selvstendig, vant til å jobbe under press og tar ansvar. Kontinuerlig faglig oppdatering i form av kurs og videreutdanning er for meg en selvfølge. Jeg ønsker å bidra til en positiv arbeidsplass med rom for medarbeiderskap, og det er viktig for meg å være bevisst på mellommenneskelige relasjoner. Utdanning > Kommunikasjonsarbeid, Høgskolen i Bergen (Journalistikk / Kommunikasjon - Høyskole / Universitet, årsstudie / grunnfag) Kommunikasjonsarbeid er blitt en helt nødvendig aktivitet ved bedrifter, organisasjoner og i det offentlige. Effektiv kommunikasjon, både internt og eksternt, er en forutsetning for å kunne lykkes. Der man tidligere kunne klare seg med enkle informasjonskanaler og "sunt bondevett", kreves i dag både spesialkompetanse og kunnskap. Studiet legger i stor grad vekt på den kreative og praktiske siden ved kommunikasjon og informasjon, som et strategisk verktøy for å nå bedriftens/organisasjonens mål. Målet med studiet er å gjøre studentene i stand til selv å vurdere behovet for ulike kommunikasjonsaktiviteter og tenke strategisk. De skal lære å planlegge og vurdere ulike informasjonstiltak, få trening i skriftlig fremstilling og journalistisk metode samt bli kjent med visuell kommunikasjon og ulike publiseringsmåter > Lean Manager TI, Teknologisk Institutt, Oslo (Administrasjon og Ledelse - Videreutdanning / Tilleggsutdanning etter annen oppnådd grad) Lean er en fi losofi der man fokuserer på optimalisering i arbeidsprosessene. Ved å fokusere på elementer som gir økt kundeverdi og minimere sløsing, reduserer man feilmarginene og øker lønnsomheten. Redusert ressursbruk, både direkte og in direkte som et resultat av blant annet redusert gjennomløpstid, fører også til at bedriftene kan få en mer miljøvennlig profi l > Servicestudiet, Høgskolen i Hedmark (Administrasjon og Ledelse - Høyskole / Universitet, Diplom- / Bachelorgrad) Sentrale tema: - Brukerorientering Serviceutvikling Servicekvalitet - Juss og etikk for kundebehandlere - Kommunikasjon ansikt til ansikt, på telefon og på nett - Å håndtere vanskelige kunder og vanskelige situasjoner - Veiledning - Brukerdialog - Teambygging Arbeidsmiljø Studiet går over fire semestre (2 år) Eksamenskarakter 1. semester, høst 2009: A Serviceledelse, Høgskolen i Hedmark (Administrasjon og Ledelse - Høyskole / Universitet, Diplom- / Bachelorgrad) Studiet skal primært kvalifisere til utviklings- og lederoppgaver innfor tjenestevirksomheter i offentlig sektor. Kombinasjonen av basisfag innenfor det genuint servicefaglige området, grunnleggende administrasjons- og ledelsesfag med spissing mot serviceledelse, skal gi kandidatene spesiell kompetanse når det gjelder å utvikle og lede de deler av en virksomhet som retter seg direkte mot brukerne. Gjennom studiet skal studentene tilegne seg innsikt og forståelse innen fagområdet organisasjon og ledelse, samt kunnskap og forståelse innen organisasjonskommunikasjon, personalledelse og kompetanseutvikling. Studentene skal tilegne seg grunnleggende kunnskaper i serviceutvikling og kundebehandling, samt organisering og ledelse av ulike servicevirksomheter, særlig med henblikk på ledelse av servicetorg og liknende virksomheter. (Snittkarakter: A) Enkeltemne helse- og sosialadministrasjon, Høgskolen i Bodø (Administrasjon og Ledelse - Høyskole / Universitet, årsstudie / grunnfag) Delfag: Arbeitdsrett, Karakter C Delfag: Organisasjonsteori I, Karakter B Tysk grunnfag, litteraturvitenskap/kulturstud.(ty-103), Universitetet i Tromsø (Språk - Høyskole / Universitet, årsstudie / grunnfag) (Snittkarakter: 2,5) Tysk grunnfag, praktisk språkferdighet (TY-101), Universitetet i Tromsø (Språk - Høyskole / Universitet, årsstudie / grunnfag) (Snittkarakter: 2,2) Ex.Phil og Ex.Fac, Universitetet i Tromsø (Annet (kommenter i tekstfelt) - Høyskole / Universitet, årsstudie / grunnfag) Forberedende består av: 1. Examen philosophicum distriktsvarianten (selvstudium) 2. Examen facultatum, fellesdelen (selvstudium) 3. Examen facultatum, forprøvene i fonetikk og språkvitenskap (selvstudium) (Snittkarakter: 3,1) Helsesekretær, Hamburg, Tyskland (Helsesekretær - Fagskole / Fagbrev) Ikke autorisert i Norge

2 (Snittkarakter: 4,5) Diplom Kosmetolog, Den Franske Kosmetolog Skole i Oslo (Helsefag, andre - Videreutdanning / Tilleggsutdanning etter annen oppnådd grad) (Snittkarakter: 5) Grunnkurs Helse- og Sosialfag, Firda V. G. Skule, Sandane, Sogn og Fjordane (Helsefag, andre - Videregående skole) (Snittkarakter: 6) Videregående Skole, Firda V. G. Skule, Sandane, Sogn og Fjordane (Allmen- / Natur- / Realfag - Videregående skole) (Snittkarakter: 4,5) Stillinger > Prosjektleder harmoniseringsprosjektet felles EPJ Førde, Helse Førde HF (Bransje:Helse / Sosial, Fagfelt:IKT, Rolle:Annet (kommenter i tekstfelt)) Prosjektleder for harmoniseringsprosjektet i Helse Førde HF i forbindelse med innføring av felles EPJ i Helse Vest RHF > Avdelingssjef / Serviceleder, Helse Førde HF, Førde sentralsjukehus (Bransje:Helse / Sosial, Fagfelt:Service / Support, Rolle:Leder) Overordnet administrativt, økonomisk og faglig ansvar for servicesenteret, samt mål- og resultatansvar for avdelingen sine tjenester, kvalitetsutvikling og tjenesteutvikling Seksjonsleder Servicesenteret med. kontorteneste, Helse Førde HF, Førde Sentralsjukehus (Bransje:Helse / Sosial, Fagfelt:Service / Support, Rolle:Mellom- / Linjeleder) Administrativt, økonomisk og faglig ansvar for medisinsk kontortjeneste i servicesenteret Virtual Assistant/Project Manager/medisinsk oversetter, PMT Project Management and Translation (Bransje:Rådgivende / Konsulent virksomhet, Fagfelt:Helse og sosial (annet), Rolle:Selvstendig næringsdrivende) Selvstendig næringsdrivende, eier av enkeltpersonforetaket. Ledemotiv: Virtual Assistance and Personal Secretary. Prosjekt ledelse; Ansvar for personalrekrutt- ering, - administrasjon og -innarbeidingrutiner. Tilsynsperson for arbeidsmiljø- og sikkerhet på arbeidsplassen Kvalitetsmanagement og logistikk Prosjektleder (klinisk og lingvistisk) Ansvar for IT rutiner intern og extern (remote connections). Oversettelse, korrekturlesing, lingvistisk validering Vikartjenester innen adminstrasjon og sekretariat Hovedkunde: Radiologie Hoheluft, Hamburg Avdelingsleder for administrasjon og personalvesen, Radiologie Hoheluft, Hamburg, Tyskland (Bransje:Helse / Sosial, Fagfelt:Radiologi, Rolle:Leder) Omstrukturering av sekretariat og resepsjon. Utarbeidelse av ferie- og vaktplan i Excel Utarbeidelse av en organisasjonshåndbok. Bokføring. Utarbeiding av et avregningssystem for privatpasienter og arkiveringssystem, deriblant utarbeiding av systemer for statistikk, budsjett og purring. Ansvar for personalrekruttering, - administrasjon og -innarbeiding. Tilsynsperson for arbeidsmiljø- og sikkerhet på arbeidsplassen Organisasjon av hele sekretariatet samt public relations. Kvalitetsmanagement og logistikk Prosjektmanager (klinisk og lingvistisk), oversettelse av medisinsk dokumentasjon fra tysk til engelsk og fra tysk til norsk. Ansvar for IT rutiner og system-update Sekretær, Hålogalandsykehuset Stokmarknes (Bransje:Helse / Sosial, Fagfelt:Psykiatri, Rolle:Annet (kommenter i tekstfelt)) Helsesekretær, 50 % voksenpsykiatrisk poliklinikk, 50 % allmennpsyk. avdeling. Betjening av sentralbord/resepsjon Fakturering av tjenester (pasientoppgjør). Skriving av pasientdokumentasjon etter diktat. Arkivering og vedlikehold av pasientjournaler. (DIPS) Postsortering og registrering. Bestilling av rekvisita/materiale til kontorene. Behandling av søknader om innleggelse på psykiatrisk døgnavdeling (oppsetting av søknadsliste) før opptaksmøte hos overlegene, skriving av møteprotokoll, møtereferater, og til tider fungerende møteleder. Organisering av eksterne kontorlokaler ved besøk i distriktene Vikariat som salgskonsulent/butikkansvarlig, Helseservice AS (Bransje:Annen handel, Fagfelt:Helse og sosial (annet), Rolle:Medarbeider) Salgskonsulent, kontormedarbeider og butikkansvarlig. Drift av butikken (salg av hjelpemidler, ortoser, inkontinens- og stomiprodukter samt helsekost og diverse medisinske pleieprodukter), bestilling av varer til butikken samt fakturering. Ekspedering av kunder i butikk og per telefon. Allment kontorarbeide. Alt av blåresept oppgjør mot trygdekontorene. Daglig ajourføring av kassabok Helsesekretær, Dr. med. G. Nielson (Bransje:Helse / Sosial, Fagfelt:Medisin, Rolle:Medarbeider) Kontorsøster/helsesekretær. Resepsjon/sentralbord. Røntgenassistent; forberedelse av pasient før røntgenundersøkelsen, utføring av røntgenundersøkelsen samt fremkalling av bildene. Rutinemessig kvalitetskontroll. Operasjonsassistanse. Gipsing og bandasjering. Tilpassing av proteser og ortoser. Legging av intravenøse infusjoner og setting av i. m. sprøyter. Pasientoppgjør Helsesekretær, Dr. med. P. Reich/Dr.med. E. Spitzenpfeil (Bransje:Helse / Sosial, Fagfelt:Medisin, Rolle:Medarbeider) Helsesekretær. Kontororganisasjon. Resepsjon/sentralbord.

3 Pasientdokumentasjon. Røntgenassistent; forberedelse av pasient før røntgenundersøkelsen, utføring av røntgenundersøkelsen samt fremkalling av bildene. Rutinemessig kvalitetskontroll. Operasjonsassistanse. Bokføring. Selvstendig arbeide med pasientveiledning, motivasjon og smertebehandling med TENS-apparater for muskelstimulering og smertebehandling, inkl. omsorg og overvåking av pasienter og timeavtaler. Blodprøvetaking, setting av i. m. sprøyter og legging av infusjoner. Laboratorium; mykologiske og cytologiske undersøkelser av urinprøver, samt dyrking av bakterie- og soppkulturer for diagnostisk utredning Helsesekretær, Dr. med. R-D. Jänz/Dr. med. Th. Bruns (Bransje:Helse / Sosial, Fagfelt:Medisin, Rolle:Medarbeider) Fast ansettelse som helsesekretær. Resepsjon. Kontororganisasjon. Arkivering. Pasientoppgjør. Laboratorium: urindiagnostikk, andrologi, mykologi, bakteriologi osv. Ansvar for oppfølging av lærlinger. Operasjonsassistanse. Forberedelse og assistanse ved endoskopiske undersøkelser. Røntgenassistent; forberedelse av pasient før røntgenundersøkelsen, utføring av røntgenundersøkelsen samt fremkalling av bildene. Rutinemessig kvalitetskontroll. Prosjekter > Felles EPJ Førde - delprosjekt opplæring, Helse Førde HF Et underprosjekt av harmoniseringsprosjektet felles EPJ Førde med fokus på tilrettelegging for brukerinformasjon, undervisning, opplæring og klasseromsundervisning i forbindelse med innføring av nytt system: Erstatnings-/nødjournal > Felles EPJ Førde harmoniseringsprosjekt, Helse Vest RHF / Helse Førde HF Foruten elektronisk pasientjournal skal det også innføres et nytt såkalt pasientadministrativt system. Dette systemet vil håndtere flyten av pasientinformasjon internt i sykehusene og mellom sykehusene på en bedre måte. Dei nye systemëne vil legge grunnlaget for den videre IKT-utviklingen i helseregionen, og målet er at pasienter og helsepersonell skal oppleve at kommunikasjonen mellom de ulike aktørene og systemene blir bedre. Standarden er en grunnleggende standard som har som mål å danne en felles plattform for alle elektroniske pasientjournaler (EPJ) i helsevesenet, i tråd med gjeldene lovgivning, og da spesielt helsepersonelloven pasientrettighetsloven, helseregisterloven, personopplysningslovenog arkivloven. Standarden har spesiell fokus på følgende hovedpunkter: Spesifikasjon av et format for avlevering av elektroniske pasientjournaler til arkivdepot. Dette formatet er ment å legge grunnlaget for at kravet om bevaring av pasientjournaler på papir eller mikrofilm, skal kunne frafalles for alle typer virksomheter som benytter EPJ-system som følger denne standarden. Spesifikasjon av nødvendige mekanismer for å styre informasjonstilgang for å sikre autorisert personell enkel tilgang til den informasjon de har behov for i sitt arbeid, samtidig som uautorisert tilgang effektivt hindres. Spesifikasjon av en grunnleggende, generell journalarkitektur som gir mulighet for en mer fleksibel bruk av pasientjournalen. Merk at dette kun innebærer å spesifisere generelle mekanismer, attributter mv. som er nødvendige for å dekke behovet for strukturering av innholdet i journalen, og ikke alle konkrete dokumentgrupper etc som det er behov for. Spesifikasjon av hvordan standardiserte kodeverk og klassifikasjonssystemer skal integreres i den elektroniske pasientjournalen. Som det framgår av punktene ovenfor, dekker denne standarden kun deler av de områdene som hører inn under begrepet elektronisk pasientjournal. Av sentrale områder som det gjenstår å utarbeide standarder for, kan nevnes: Journalens innhold. I foreliggende standard er de kravene som stilles til innhold begrenset til et minimum. Det finnes et meget stort antall forskjellige sakstyper og dokumenttyper som benyttes av forskjellige typer virksomheter i helsevesenet, og det bør utarbeides standarder for mange av disse. EPJ-systemets funksjonalitet. Et visst minimum er tatt med i denne standarden, men det er behov for standardisering av en rekke andre funksjoner, f.eks. i forbindelse med bruk av elektroniske signaturer, arbeidsflyt, utskrifter mv. Grensesnitt mellom EPJ-systemet og annen programvare. Melding for utveksling av informasjon fra EPJ. Krav til informasjonssikkerhet, driftsrutiner, lagringsmedia mv Prosjekt Nærvær Servicesenteret, Helse Førde HF Dette prosjektet er et underprosjekt til det overordna Prosjekt Nærvær i regi av HR-direktør Mai-Liss Larsen. Servicesenteret skal være en pilot ved Førde sentralsjukehus i samarbeid med HR. Jeg er prosjektansvarlig for denne piloten. Det vil bli gitt støtte fra NAV til gjennomføring av dette prosjektet. Prosjektet har følgende forbedringsmål: Færre ansatte blir sykemeldt og flere ansatte blir helt eller delvis friskmeldt Prosjekt Arbeidsmiljøanalyse, Helse Førde HF Dette er et prosjekt som gikk lokalt på Nordfjord lokalsjukehus, parallelt med Prosjekt Nærvær ved Førde sentralsjukehus, der jeg har vært prosjektleder. Vi har hatt spesialrådgjevar fra Helse Bergen HF, Sverre Fauske, som foredragsholder og initiator for prosjektet. Vi har fulgt hans opplegg for Temperaturmåleren, og jobbet videre med strategiske punkt som kom fram under analysen. Avslutning og evaluering av prosjektet fant sted Felles EPJ prosjekt / Talegjenkjenning i Helse Vest, Helse Vest RHF Jeg er med i den regionale prosjektgruppen for innføring av talegjenkjenning i Helse Vest, der Helse Førde HF har vært pilot fra høsten 2009 frem til mars Den regionale prosjektgruppen skal bestå som overordnet organ for den videre implementeringen av talegjenkjenning i Helse Vest RHF Prosjekt rom nye ekspedisjoner FSS, Helse Førde HF Dette var et større ombyggingsprosjekt i forbindelse med sammanslåing av flere ekspedisjoner ved FSS, og omfattet alt fra flytting av sentralarkiv, renovering av lokale, organisering av interiør, IT, nettverkspunkt/strøm m. m.. Dette felles kontorlandskapet ble fullført og tatt i bruk etter plan. Her jobber det per d.d. i alt 20 sekretærar som er ansatt i Servicesenteret Kvalitetsstyring - ISO 9001 i helsesektoren, spes.radiologi, Radiologie Hoheluft Ansvarlig for kvalitetsstyring og ledelse i forbindelse med sertifisering etter ISO og QEP (tysk standard for legepraksiser), samt ansvarlig for opprettelse og vedlikehold av EK-håndboken Radiologie Hoheluft, Hamburg. Sertifisering bestått Kurs/sertifiseringer Bedre arbeidsledelse modul A - C, Nike Konsult AS Oslo Lederstil/adferd med fokus på: Menneske - resultat og systemsiden, teori, praksis og ledermåling. 1)Helhetsforståelse: viktige resultatkrav for bedriften, lederrollen, informasjon til egen bedrift, bedriftens behov og utfordringer, helhetsfokus, kvalitet på ledelse, lederplattform

4 2)Lederrollen med fokus på - menneskeorientering - resultat- og systemorientering - forandringsorientering 3) Veiledning med fokus påpersonlige forbedringsområder med forslag til tiltak og oppfølging av disse Leiaroppgåver-HMS, Førde sentralsjukehus, auditoriet Innføring i nye HMS oppgåver for leiarar, mellom anna oppfølging av sjukmelde i hht IA-avtalen (2 timer) Leiarkurs: Medarbeidarutvikling, Førde sentralsjukehus, auditoriet Innføring i rutinar og system for læring og kompetanseutvikling. (Kompetanseportalen og læringsportalen) Kort om medarbeidarsamtale (2 timar) Brannvernkurs 2010, Læringsportalen Helse Førde HF Obligatorisk for alle tilsette i Helse Førde HF Prosjektledelse, Folkeuniversitetet Sogn og Fjordane Kurset inneholder blant annet: * Strategisk forankring av prosjekter * Endringsledelse * Styringssløyfe for prosjekter * Ansvarsfordeling og aktiviter i prosjekter * Gruppe- og teamprosesser under omstillingsarbeid * Individuell motstand mot forandring Informasjonssikkerhet, Læringsportalen Helse Førde HF Obligatorisk for alle tilsette i Helse Førde HF LØFT modul I, Scandic KNA, Oslo Kurset legger grunnlaget for effektivt samarbeid, konfliktløsning og god ledelse. Det inneholder temaer som ledelse, konfliktløsning, organisasjonsutvikling og medarbeiderutvikling Offentleglova, Førde sentralsjukehus, auditoriet Gjennomgang av offentleglova - hovudprinsipp og unntak v Åsmund Norheim, Jurist Helse Vest (1,5 t) Gravideprosjektet, Auditoriet FSS Målbeskrivelse: Tilrettelegging for å beholde friske gravide i jobb lengst mulig Ytre miljø 2009, Læringsportalen Helse Førde HF e-læringskurs- teori Akuttmeidisn-HLR, Læringsportalen Helse Førde HF e-lærings kurs Smittevern Helsepersonell, Læringsportalen Helse Førde HF e-læringskurs- teori Brannvernkurs 2009, Læringsportalen Helse Førde HF Obligatorisk e-læringskurs - teori Turnusplanlegging, Bergen 2-dagers kurs i turnusplanegging. Det ble undervist i: - Hvorfor turnusplanlegging? - Hva er turnusplanlegging? - Lover og avtaler - Døgnrytmeplaner - Bemanningsplan - Turnusplan - Helge- og høytidsturnus - Ferie og ferieturnus Praktiske øvingsoppgaver Tale, debatt og møteteknikk, Oslo 3-dagers kurs som omfatter emnene: - holde innledninger - delta i diskusjoner - rolle som møteleder Abeidsrett, NKS Korrespondansekurs (internett) Oppfriskning av kunnskaper NLP Leadership coaching, Oslo 3-dagers kurs med fokus på: - Selvledelse og personlig utvikling - Coaching og forankring av målsettinger - Effektive språkmønstre og hvordan coache for å bygge ressursfulle tilstander hos andre - Kommunikasjonsmodellen: Forståelse for hvordan mennesker behandler inforamsjon og hvorfor vi gjør som vi gjør - De logiske nivåer: ulike prestasjonsnivåer Kompetanseportalen, Læringsportalen Helse Førde HF Bruk av verktøyet i daglig virke: - registrering av kompetanse og kompetanseplaner - registrering av mål - Medarbeidersamtaler m. m Pasientrettighetsloven kap. 4 A, Læringsportalen Opplæring av helsepersonell og andre som må kjenne til reglene om helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen Praktisk personaljuss, Kompetansefabrikken - Oslo 2-dagers kurs for den som har personalansvar i offentlig sektor. Oppdatering på arbeidsrettslige problemstillinger. Kurset hadde fokus på: * Forvaltningslovens anvendelse i personalsaker * Slik sikrer du riktig ansettelse i off. sektor * Regler om midlertidig ansettelse og prøvetid * Arbeidsgivers styringsrett - arbeidstakers stillingsvern * Oppsigelse, suspensjon og avskjed * Gjeldende regler om attføring og sykefravær GAT 4.10, Helse Førde HF, Førde sentralsjukehus (klasserom) Gjennomgang av nye funksjonar i versjon Kompetanseportalen - gjennomgang, Helse Førde HF, Førde sentralsjukehus

5 Gjennomgang av nytt system til informasjon før oppstart GAT - introduksjon, E-Læringsportalen Helse Førde HF E-læringskurs for leiarar Økonomiopplæring for ledere - test, E-Læringsportalen Helse Førde HF Obligatorisk test i etterkant av 2-dagers økonomiopplæringsprogram for ledere i Helse Førde HF Brannvern - praktisk del, Helse Førde HF Praktisk brannvernøving/brannslokking, gjennomgang og bruk av pulver-/skumapparat, slokking av brennene senger, uthenting av pasientar som er innelåst i røykbelagt rom/røykdykking m. m Økonomiopplæring for ledere, Helse Førde HF, Førde sentralsjukehus (klasserom) Synergi oppfriskningskurs for sakshandsamarar, Helse Førde HF, Førde sentralsjukehus (klasserom) Kvalitetskonferanse i regi av Helse Førde HF, Rica Sunnfjord Hotell, Førde Forbedringsarbeid i Helse Førde, erfaring så langt Etablering av dagkirurgisk senter og anestesipoliklinikk Forbedringsprogrammet Kontinuerleg forbedringsarbeid gjennom bruk av prosessmetodikk Kliniske mikrosystem, erfaring fra forbedringsarbeid ved Lungeavdelingen, HUS Hva kan vi lære av innleggene og hvordan kan vi arbeide videre med dette i våre organisasjoner? Samtale i grupper Veien videre Obligatorisk HMS kurs for ledere/ 40 timers kurs, del 2, Helse Førde HF, Førde sentralsjukehus (klasserom) Dag 3 Tirsdag 1. april Auditoriet FSS Gjennomgang av oppgaver i mellomperioden Medarbeidersamtale Avvikssystemet - Synergi Elektromedisinsk utstyr, kartlegging og risikovurdering, opplæring. Melderutiner til Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap Smittevern Dag 4 Onsdag 2. april Auditoriet FSS Forflyttingskunnskap AKAN-retningslinjer Eksempel på vernerunde -case Gode råd ved FHVO HMS-seksjonen sin planer for 2008, Oppsummering av kurset + evaluering Synergi - Avviksmelding, E-læringsportalen Helse Førde HF E-læringskurs Min GAT - E-læringskurs for alle ansatte, Helse Førde HF, Førde sentralsjukehus E-læringskurs Brannvern - teoretisk del, E-Læringsportalen Helse Førde HF Obligatorisk test Obligatorisk HMS kurs for ledere/ 40 timars kurs, Helse Førde HF, Førde sentralsjukehus (klasserom) Dag 1 Mandag 3. mars Auditoriet FSS HMS i Helse Førde Mål, visjon og virkemidler Praktiske opplysninger, målsetting m/kurset Erfaringer fra God vakt Omstillingsrutiner Konflikthåndtering Brannvern - leder sitt ansvar Nytt e-læringsprogram Organisering av Vernetjenesten og verneombudet sin rolle og oppgaver i forhold til leder Dag 2 Tirsdag 4. mars Auditoriet FSS HMS-håndboken Opplegg for vernerunde og kartlegging av arbeidsmiljøet inkl. risikovurdering AML og HMS forskriften Oppfølging av sykmeldte Kvalitetsstyring i helsesektoren, Hamburg, Tyskland Denne sertifiseringen er en kompetansegivende del for betegnelsen QMB - QualitätsManagementBeauftragte (ansvarlig for kvalitetsstyring og ledelse). Det ikke snakk om sammenhengende undervisning, men ett 2-dagers startseminar i 2005 og div. informasjonsmøter på frivillig basis (uten deltakerbevis) i løpet av 2006 og 4 enkeltstående dagsseminarer på hhv. 6 timer i Formålet med denne er å gi en helhetlig forståelse for hensikten med et kvalitetssystem og hvilke prinsipper og krav som følger av standarden og hvilken betydning kravene har for helserelaterte virksomheten. Det gis en innføring i følgende elementer: * Bakgrunn og målsettinger for standarden * Prinsippene for kvalitetsstyring * Hovedkravene i standarden og tolkningen av disse * Kundefokus, lederskap, personellets engasjement * Prosessorientering, faktabasert beslutning, systemtankegang * Gjensidig fordelaktig leverandørsamarbeid * Kontinuerlig forbedring Verdibasert lederskap og ledelse, Stokmarknes, Vesterålen 1-dags seminar i regi av Verdensdagen for psykisk helse. Ansvarlig for tilrettelegging og avvikling av seminaret i samarbeid med kunst- og uttrykksterapeut Sølvi-Maria Engvik, seminar leder Kåre Dreyer, Dreyer Kompetanse AS. Innhold: 1. Utfordringene - hva kjennetegner situasjonen på mange arbeidsplasser i dag? 2. Hva er verdibasert lederskap og ledelse? 3. Human og kulturell kapital - hvordan tilrettelegge og forvalte? 4. Verdiene våre - hva er det og hva de gjør. 5. Kjennetegn på vellykkede virksomheter 6. Arbeidsmiljøet - den mest avgjørende suksessfaktoren?

6 7. Den menneskelige energien og arbeidsplassen som energifelt: * Energiforvaltning * Energilekkasje * Arbeidet med å tette lekkasjene 8. Den nye lederrollen - hva trenger lederen for å møte utfordringene? * Kompasset - indre referanse for å holde riktig kurs * Kartet - ytre referanse for å vite hvor en skal * Emosjonell kompetanse - for å navigere og påvirke i menneskemøtene 9. Hvordan bygge den nye rollen - noen viktige prinsipper DIPS-Brukerforum, Svolvær, Lofoten Fagseksjon: 1. Sykepleiedokumentasjon 2. Psykiatri/Capsy 3. Poliklinikk/Økonomi 4. Papirløs EPJ Kunsten å klatre til topps i seg selv, Hålogalandsykehuset Stokmarknes Del 1: "Med utbrenthet som veiviser" Del 2: "Livsglede og egenomsorg" Verv o.l. Ansvarlig for tilrettelegging, undervisning innen meditasjons- og avslapningsteknikker, og avvikling av kurset i samarbeid med kunst- og uttrykksterapeut Sølvi-Maria Engvik > Styremedlem i fagforeningen Lederne - Norges ledelsesorganisasjon > Medlem av offentlig bransjeutvalg i Lederne - Norges ledelsesorganisasjon > AMU Stab og Støtte Helse Førde HF, arbeidsgiverrepresentant > Medlem av Forum for Medisinske System Helse Førde HF BL Nordlys, kasserer Språk Tysk Engelsk Muntlig: Meget godt. Skriftlig: Meget godt Muntlig: Meget godt. Skriftlig: Meget godt Søkeord / tilleggsopplysninger IT KOMPETANSE Operativsystem: MS Windows 2003 og 2007/ XP Home Office og XP Professional, Linux (noe) Solid erfaring med følgende programmer: - DIPS - Kompetanseportalen - Læringsportalen - Rubicon Pro - VISMA - GAT - SharePoint 2007 (Administrator) - WebCruiter - Ardis - MS Office pakken - Open office - Transit 3.0 Satellite PE / SDL - Adobe acrobat - Olympus Transcription Module (skriving av digitale diktat via internett) - Webhosting (eget webhotell på Bluehost.com) Meget god erfaring med følgende programmer: - DICOM - Adobe Pagemaker DocExpert (tysk) - Medistar (tysk) - Quincy (tysk) - DavidX (tysk) - TurboMed (tysk) Påbegynt opplæring i: SharePoint Designer 2007 (selvstudium/onlinekurs) Visio professional 2007 (selvstudium/onlinekurs) Serif PhotoPlus SE PRO (dagleg bruk) Kjennskap til: - Merida Aktiv bruk av følgende sosiale media: Facebook LinkedIn Twitter NØKKELKVALIFIKASJONER Mangeårig erfaring innen administrasjons- og sekretariatsarbeide med solid kunnskap innen organisatoriske og administrative prosesser, personalledelse i tillegg til studier innen organisasjonsteori, grunnleggende organisasjonsfag, arbeids- og organisasjonspsykologi, ledelse av off. servicevirksomheter, personalledelse og juss. Avsluttet årsstudium i Serviceledelse ved Høgskolen i Hedmark. Ledererfaring som avdelingssjef og serviceleder Helse Førde HF med totalt budsjett-, personal- og fagansvar for over 129 ansatte Ledererfaring som seksjonsleder ved Servicesenteret FSS med ansvar for medisinsk kontorpersonale ved Førde

7 sentralsjukehus og avd. Florø. Ledererfaring som avdelingsleder i en radiologisk privatpraksis med ansvar for administrasjon av hele praksisen/klinikken, samt ansvarlig for ansettelse og innarbeiding av nytt personal til alle avdelingene i arbeidsrutiner samt i firmarelatert software (Sekretariat, MRT, NUK, CT), samt oppfølging av lærlinger i utdannelsesprosessen. Ansvarlig for kvalitetsstyring og ledelse i forbindelse med sertifisering etter ISO og QEP (tysk standard for legepraksiser), samt ansvarlig for opprettelse og vedlikehold av EK-håndboken hos overfor nevnte radiologiske privatpraksis i Tyskland. Erfaring fra prosjektledelse innen IT og omorganisering Solide kunnskaper innen økonomistyring, bokføring, budsjettovervåking samt pasientoppgjør (direkte overfor pasient og overfor ansvarlig offentlig instans) i tillegg til erfaring som selvstendig næringsdrivende i servicebransjen med firmaet Project Management and Translation. HMS-ansvarlig. Flerårig erfaring innen oversettelse av medisinsk og teknisk dokumentasjon fra tysk og engelsk til norsk (freelance oversetter siden 1998), tysk delfagstudier ved universitetet i Tromsø. Gode kunnskaper innen prosjektledelse, statistikk, arkiv og logistikk. Gode IT-Kunnskaper. Referanser Arild Fålun Terje Marthinussen Direktør for Intern service, Helse Førde F. Kontaktinfo: , Programleder felles EPJ Helse Vest, Helse Vest IKT. Kontaktinfo: ,

Opplæringsplan i DIPS for ansatte ved Sykehuset i Vestfold

Opplæringsplan i DIPS for ansatte ved Sykehuset i Vestfold Opplæringsplan i DIPS for ansatte ved Sykehuset i Vestfold FASE 1 - NYANSATT Aktivitet DIPS E-LÆRING Basis Henvisning Opr planlegging Timebok Poliklinikk Behandlingsplan NYANSATT IKT ansvarlig for kursvedlegg

Detaljer

GILA-videre. Lederutvikling for teknologer. September 2006 juni 2007. Teknisk-naturvitenskapelig forening

GILA-videre. Lederutvikling for teknologer. September 2006 juni 2007. Teknisk-naturvitenskapelig forening GILA-videre Lederutvikling for teknologer September 2006 juni 2007 Teknisk-naturvitenskapelig forening Målsetning GILA-videre programmet Utvikle teknologer til gode ledere av menneskelige ressurser gjennom

Detaljer

KOMMUNAL KOMPETANSE REGION NORD KURSPROGRAM VÅREN 2010

KOMMUNAL KOMPETANSE REGION NORD KURSPROGRAM VÅREN 2010 KOMMUNAL KOMPETANSE REGION NORD KURSPROGRAM VÅREN 2010 Oversikten viser hvilke kurs Kommunal Kompetanse planlegger å gjennomføre i Nordland, Troms og Finnmark i høst: STUDIUM I VEILEDNING OG COACHING,

Detaljer

Studieplan for Videreutdanning i ledelse for mellomledere 60 studiepoeng

Studieplan for Videreutdanning i ledelse for mellomledere 60 studiepoeng 0 Studieplan for Videreutdanning i ledelse for mellomledere 60 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim Studieplanen er godkjent og gitt etableringstillatelse av avdelingsstyret 14/05-2009 1 1.

Detaljer

Vardeveien Lederutvikling 2015 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål:

Vardeveien Lederutvikling 2015 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål: Vardeveien Lederutvikling 2015 er et program for ledere som tør og vil utvikle seg i samspill med andre ledere. Hvert kull består av maksimum 14 ledere med ulik bakgrunn, som i seg selv skaper unik dynamikk

Detaljer

Utkast Handlingsplan HR-strategi 2016

Utkast Handlingsplan HR-strategi 2016 Utkast Handlingsplan HR-strategi 2016 Kvalitet i møte mellom pasient og ansatt Mål Enhetlig arbeidsgiverpolitikk Helhetlig lederskap Aktivt medarbeiderskap Målrettet ressursstyring Fokusområder Kvalitet,

Detaljer

MEDISINSK SEKRETÆR med Diplom

MEDISINSK SEKRETÆR med Diplom Godkjent i lånekassen MEDISINSK SEKRETÆR med Diplom (Videregående studium) INNHOLD Fagene...................................................................... 3 Mål for utdanningen.......................................................

Detaljer

Reiselivsledelse - bachelorstudium

Reiselivsledelse - bachelorstudium Reiselivsledelse - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i reiselivsledelse Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk: Norsk Introduksjon Norsk hotellhøgskole

Detaljer

OG HANDLINGSPLAN, - ET FORNYINGSPROGRAM FOR STANDARDISERING OG TEKNOLOGISKE LØSNINGER

OG HANDLINGSPLAN, - ET FORNYINGSPROGRAM FOR STANDARDISERING OG TEKNOLOGISKE LØSNINGER Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Helse Sør-Øst IKT-STRATEGI OG HANDLINGSPLAN,

Detaljer

Forbedring av funksjonalitet og arbeidsrutiner for elektronisk pasientjournal

Forbedring av funksjonalitet og arbeidsrutiner for elektronisk pasientjournal Saksfremlegg Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 20.06.11 Harald Noddeland 974 02 0 40 Forbedring av funksjonalitet og arbeidsrutiner for elektronisk pasientjournal Saksnr. Møtedato

Detaljer

Risikonivå Akseptabel. Akseptabel Trenger justering Kritisk

Risikonivå Akseptabel. Akseptabel Trenger justering Kritisk Handlingsplan for lukking av avvik og forbedringsområder etter en intern revisjon av intern styring og kontroll av det arbeidet i Sykehuset Østfold HF 1 gjennomført av konsernrevisjonen HSØ i perioden

Detaljer

Studieplan for årsstudium i samisk som fremmedspråk

Studieplan for årsstudium i samisk som fremmedspråk Studieplan for årsstudium i samisk som fremmedspråk Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Gjelder fra og med 01.01.11. Revidert

Detaljer

Organisering av helsesekretærer i MOBA Helse Stavanger HF. Marit E. Qvam Avdelingssjef MOBA

Organisering av helsesekretærer i MOBA Helse Stavanger HF. Marit E. Qvam Avdelingssjef MOBA Organisering av helsesekretærer i MOBA Helse Stavanger HF Marit E. Qvam Avdelingssjef MOBA 1 Bakgrunn for prosjektet MOBA består av følgende enheter Akuttmottak Skade poliklinikk Kortidspost (OBA)med 24

Detaljer

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Godkjent: Styrevedtak Dato: 01.09.2011 Innhold 1. Våre kvalitetsutfordringer 2. Skape bedre kvalitet 3. Mål, strategi og virkemidler

Detaljer

Handlingsplan for HMS Sandnessjøen videregående skole

Handlingsplan for HMS Sandnessjøen videregående skole Handlingsplan for HMS Sandnessjøen videregående skole ID UTS.SVS.HMS.4.1.1 Versjon 2.04 Gyldig fra 14.10.2014 Forfatter Linda Karlsen Verifisert AMU Godkjent Knut Pettersen Side 1 av5 VISJON: KOMPIS Kunnskap

Detaljer

Kunnskapsbasert praksis

Kunnskapsbasert praksis Kunnskapsbasert praksis Strategiske grep ved implementering Noen erfaringer fra Bærum kommune Berit Skjerve leder UHT Kristin Skutle spesialrådgiver Utviklingssenter for hjemmetjenester (UHT) i Akershus,

Detaljer

Digital fornying i en nasjonal kontekst

Digital fornying i en nasjonal kontekst Digital fornying i en nasjonal kontekst Digital fornying - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet Cathrine M. Lofthus administrerende direktør Helse Sør-Øst RHF Innhold Helse Sør-Østs strategiske mål Digital

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Bachelor i

Detaljer

Rapport 2015 Overordnet handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet (HMS) 2015 2016 Sykehuset Telemark HF

Rapport 2015 Overordnet handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet (HMS) 2015 2016 Sykehuset Telemark HF Rapport 2015 Overordnet handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet (HMS) 2015 2016 Sykehuset Telemark HF Dette dokumentet inneholder kun rapportering. Utfyllende tekst finnes i dokumentet Overordnet handlingsplan

Detaljer

Bachelor of Management

Bachelor of Management Bachelor of Management Grunnutdanning i ledelse Prosjektledelse l Endringsledelse Bachelor of Management Offentlig godkjent grad på 180 studiepoeng. Inntil 90 fi frie studiepoeng i graden som kan innpasses

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning (studiet kan inngå som del av master i førskolepedagogikk) Deltid 30 sp 2014-2015 Navn Nynorsk navn Engelsk

Detaljer

Nærværsarbeid i Skatteetaten

Nærværsarbeid i Skatteetaten Nærværsarbeid i Skatteetaten IA-konferansen, Oslo 13.januar 2015 Klaas Smith Skattedirektoratet HR-stab 1 Skatteetatens samfunnsoppdrag I Skatteetaten jobber 6500 ansatte mot samme mål; å sikre finansieringen

Detaljer

Neptunveien,11, 3942, PORSGRUNN, Norge. 061393@student.hit.no

Neptunveien,11, 3942, PORSGRUNN, Norge. 061393@student.hit.no E UROPEISK CURRICULUM VITAE FORMAT PERSONLIGE OPPLYSNINGER Navn LASSEN,KJETIL Adresse Telefon 92094167 Faks E-post Neptunveien,11, 3942, PORSGRUNN, Norge 061393@student.hit.no Nasjonalitet Norsk Fødselsdato

Detaljer

Hvilke krav s+ller sykehuslegen +l si1 IKT- verktøy? Paul Fuglesang, overlege, Ortopedisk avd. Nord- Trøndelag HF

Hvilke krav s+ller sykehuslegen +l si1 IKT- verktøy? Paul Fuglesang, overlege, Ortopedisk avd. Nord- Trøndelag HF Hvilke krav s+ller sykehuslegen +l si1 IKT- verktøy? Paul Fuglesang, overlege, Ortopedisk avd. Nord- Trøndelag HF Fra «IKT fri1» +l «IKT rikt» Paul Fuglesang - overlege HNT 2 Bakgrunn Arbeidet i HMN siden

Detaljer

Bakgrunn: Varsel om pålegg, Arbeidstilsynets God Vaktkampanje har avdekket avvik knyttet til ubalanse mellom oppgaver og ressurser.

Bakgrunn: Varsel om pålegg, Arbeidstilsynets God Vaktkampanje har avdekket avvik knyttet til ubalanse mellom oppgaver og ressurser. Samsvar mellom oppgaver og ressurser førstelinjelederes arbeidssituasjon Bakgrunn: Varsel om pålegg, Arbeidstilsynets God Vaktkampanje har avdekket avvik knyttet til ubalanse mellom oppgaver og ressurser.

Detaljer

KARTLEGGING AV KONTAKTSYKEPLEIERRESSURS. Hjemmebasert omsorg - Larvik kommune.

KARTLEGGING AV KONTAKTSYKEPLEIERRESSURS. Hjemmebasert omsorg - Larvik kommune. KARTLEGGING AV KONTAKTSYKEPLEIERRESSURS. Hjemmebasert omsorg - Larvik kommune. Hvem svarer? Alle operative sykepleiere i dag/aften turnus, evt. dagtid, og som har fast ansettelse eller engasjement / vikariat

Detaljer

TALEGJENKJENNING Prosjekt ved Sørlandet sykehus Arendal

TALEGJENKJENNING Prosjekt ved Sørlandet sykehus Arendal Norsk sykehus- og helsetjenesteforening Medisinsk kontorfaglig helsepersonell 8.- 10. MAI 2006 DATAVERKTØY OG FREMTIDEN TALEGJENKJENNING Inger Wenche Nilsen, avdelingsleder Sørlandet sykehus HF? SSA SSF

Detaljer

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger IKT-forum 2015 for medisinsk nødmeldetjeneste GISLE FAUSKANGER

Detaljer

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget

Detaljer

Brosjyren inneholder hovedpunkter fra dokumentet Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge. Du kan laste ned hele dokumentet fra www.helse-midt.

Brosjyren inneholder hovedpunkter fra dokumentet Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge. Du kan laste ned hele dokumentet fra www.helse-midt. K V A L I T E T S S T R A T E G I F O R H E L S E M I D T - N O R G E 2 0 0 4 2 0 0 7 Brosjyren inneholder hovedpunkter fra dokumentet Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge. Du kan laste ned hele dokumentet

Detaljer

Stillingsvurderingssystem for Fylkesmannen i Oppland

Stillingsvurderingssystem for Fylkesmannen i Oppland Stillingsvurderingssystem for Fylkesmannen i Oppland 17.06. 2013. Stillingsvurderingssystemet er en del av embetets lokale lønnspolitikk og er et verktøy for å kunne: drive systematisk og målrettet personalplanlegging

Detaljer

Fra vegring til mestring

Fra vegring til mestring Fra vegring til mestring Pedagogisk tilrettelegging for voksne med lese- og skrivevansker i utdanning og arbeid - et videreutdanningstilbud for alle som jobber med voksnes læring 15 studiepoeng Fra vegring

Detaljer

Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning. Personalledelse. 6 studiepoeng

Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning. Personalledelse. 6 studiepoeng Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning Personalledelse 6 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag 2005 Godkjent avdelingsstyret AHS 20.03.02 Revidert utgave godkjent

Detaljer

Handlingsplan HR-strategi 2015

Handlingsplan HR-strategi 2015 Handlingsplan HR-strategi 2015 Kvalitet i møte mellom pasient og ansatt Mål Enhetlig arbeidsgiverpolitikk Helhetlig lederskap Aktivt medarbeiderskap Målrettet ressursstyring Fokusområder Kvalitet, Trygghet,

Detaljer

Bedre helse og sikkerhet med EPJ

Bedre helse og sikkerhet med EPJ Bedre helse og sikkerhet med EPJ Helsit, 27. september 2007 Tor Arne Viksjø Adm. dir. DIPS ASA Mine tema Noen ord om hvem vi er Datasikkerheten med og uten EPJ Tilgangskontrollen i DIPS En kronikk i Aftenposten

Detaljer

Samarbeid om IKT- løsninger og elektronisk samhandling

Samarbeid om IKT- løsninger og elektronisk samhandling Tjenesteavtale 9 Samarbeid om IKT- løsninger og elektronisk samhandling Samarbeid om IKT-løsninger og bruk av felles plattform lokalt er av stor betydning for å få til god samhandling. Enkel, rask og pålitelig

Detaljer

Hotelledelse - bachelorstudium

Hotelledelse - bachelorstudium Hotelledelse - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Norsk hotellhøgskole Fører til grad: Bachelor i hotelledelse Heltid/deltid:

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

Kompetanse 2015-18. Rådmannens innstilling 26. februar 2015

Kompetanse 2015-18. Rådmannens innstilling 26. februar 2015 Kompetanse 2015-18 Rådmannens innstilling 26. februar 2015 Du kan ikke lære et menneske noe, du kan bare hjelpe det l å oppdage det i seg selv. Galileo Galilei (1564 1642) 1. Innledning... 2 2. Kompetanse...

Detaljer

Særavtale mellom Bergen Kommune, Helse Bergen HF og Haraldsplass Diakonale Sykehus vedrørende kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold

Særavtale mellom Bergen Kommune, Helse Bergen HF og Haraldsplass Diakonale Sykehus vedrørende kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold Særavtale mellom Bergen Kommune, Helse Bergen HF og Haraldsplass Diakonale Sykehus vedrørende kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold 1 1. PARTER Bergen Kommune (BK) - organisasjonsnummer 974773880

Detaljer

Stillingene lyses ut med forbehold om behandling av organisasjonsplanen i Klinikk for intern service i arbeidsmiljøutvalget.

Stillingene lyses ut med forbehold om behandling av organisasjonsplanen i Klinikk for intern service i arbeidsmiljøutvalget. INTERN UTLYSNING Stillingene lyses ut med forbehold om behandling av organisasjonsplanen i Klinikk for intern service i arbeidsmiljøutvalget. Ansatte med mulig rettskrav* til stillingene må melde sitt

Detaljer

Informasjonsstrategi med overordnet handlingsplan. for Normen. i perioden 2015 til 2017

Informasjonsstrategi med overordnet handlingsplan. for Normen. i perioden 2015 til 2017 Informasjonsstrategi med overordnet handlingsplan for Normen i perioden 2015 til 2017 Utarbeidet med støtte av: Versjon 2.0 www.normen.no 1 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 BAKGRUNN... 3 2.1 FORMÅL... 3 2.2

Detaljer

Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning. Arbeidsmiljø og organisasjonspsykologi. 6 studiepoeng

Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning. Arbeidsmiljø og organisasjonspsykologi. 6 studiepoeng Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning Arbeidsmiljø og organisasjonspsykologi 6 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag 2005 Godkjent avdelingsstyret AHS 09.04.03

Detaljer

BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011

BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011 BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011 Innledning BIBSYS Kommunikasjonsstrategi gir de overordnede føringene for hvordan forvaltningsorganet skal utøve sin kommunikasjonsvirksomhet. Målgruppen for BIBSYS

Detaljer

Studieplan i Vernepleierfaglige områder. Videreutdanning i juss. 15 studiepoeng

Studieplan i Vernepleierfaglige områder. Videreutdanning i juss. 15 studiepoeng Studieplan i Vernepleierfaglige områder Videreutdanning i juss 15 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag 2008 Godkjent avdelingsstyret AHS Etableringstillatelse godkjent

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Flyt i hverdagens beslutningsprosesser. Nasjonalt topplederprogram

Utviklingsprosjekt: Flyt i hverdagens beslutningsprosesser. Nasjonalt topplederprogram Utviklingsprosjekt: Flyt i hverdagens beslutningsprosesser Nasjonalt topplederprogram Elina Maria Ryymin Oslo, 9. april 2012 1. Bakgrunn Avdeling Legevakt og spesialistpoliklinikker Ski er en satellitt

Detaljer

Evalueringsrapport for. Prosjekt. Program Gevinst

Evalueringsrapport for. Prosjekt. Program Gevinst Evalueringsrapport for Prosjekt Program Gevinst 03.05.2011 INNHOLD 1 Innledning og bakgrunn for prosjektet...3 1.1 Arbeid med gevinstrealisering i SunHF 2009...3 2 Suksesskriterier...5 3 Styring og organisering...5

Detaljer

LEDER- OG PERSONALUTVIKLING

LEDER- OG PERSONALUTVIKLING LEDER- OG PERSONALUTVIKLING TEAMUTVIKLING, LEDELSE OG KOMMUNIKASJON BAKGRUNN, OPPLEGG OG GJENNOMFØRING INNLEDNING Lederrollen er en av de mest krevende og komplekse oppgaver i bedriften. Etter hvert som

Detaljer

REKRUTTERING OG OPPFØLGING AV ANSATTE

REKRUTTERING OG OPPFØLGING AV ANSATTE REKRUTTERING OG OPPFØLGING AV ANSATTE Annecke Brantsæter Jenssen 18. Juni Innhold Rekruttering - ansettelse Før ansettelse Selve ansettelsen Prøvetid Fravær Korreksjon og opphør av arbeidsforhold Navn

Detaljer

Congruent AS & Cani Gruppen AS

Congruent AS & Cani Gruppen AS Congruent AS & Cani Gruppen AS From inspired thinking comes inspired execution Felles tjenester for individer From inspired thinking comes inspired execution Congruent & Cani Gruppen AS inngår samarbeid

Detaljer

Studieplan for Videreutdanning i Evaluering som metode 60 studiepoeng

Studieplan for Videreutdanning i Evaluering som metode 60 studiepoeng 0 Studieplan for Videreutdanning i Evaluering som metode 60 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag Trondheim, 05.05.09 Studieplanen er godkjent og gitt etableringstillatelse

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Studieprogram B-ØKAD, BOKMÅL, 2011 HØST, versjon 08.aug.2013 11:15:36 Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid:

Detaljer

Hotelledelse - bachelorstudium

Hotelledelse - bachelorstudium Hotelledelse - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i hotelledelse Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Norsk hotellhøgskole er en av de eldste hotellskolene i verden. Hotell,

Detaljer

Kurstilbud for IA virksomheter. NAV Arbeidslivssenter Nordland. Våren 2011

Kurstilbud for IA virksomheter. NAV Arbeidslivssenter Nordland. Våren 2011 Kurstilbud for IA virksomheter NAV Arbeidslivssenter Nordland Våren 2011 1 Kurs for inkluderende arbeidsliv Nav arbeidslivssenter Nordland tilbyr opplæring innen flere emner knyttet til inkluderende arbeidsliv

Detaljer

Ledelse av prosesser. Lederskap as. Invitasjon til integrert lederutviklingsprogram og studium. Et samarbeidsprosjekt mellom:

Ledelse av prosesser. Lederskap as. Invitasjon til integrert lederutviklingsprogram og studium. Et samarbeidsprosjekt mellom: Ledelse av prosesser Invitasjon til integrert lederutviklingsprogram og studium Et samarbeidsprosjekt mellom: Lederskap as Institutt for dynamisk ledelse og organisasjonsutvikling UTVIKLING TRENING - STUDIUM

Detaljer

D E S I G N S K O L E N

D E S I G N S K O L E N D E S I G N S K O L E N Studieplan for Grafiskdesign med prosjektledelse. (et studie utviklet av IGM og Høyskolen i Gjøvik) 30 studiepoeng 3.1 versjon 18. mai 2004 Navn på studieplan Studiet som beskrives

Detaljer

SAKSTIHEL: Omorganisering av HMS og etablering av BHT-funksjon ved UiO

SAKSTIHEL: Omorganisering av HMS og etablering av BHT-funksjon ved UiO UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETSDIREKTØREN Til Universitetsstyret Fra Universitetsdirektøren Sakstype: Vedtakssak Møtesaksnr.: V-sak 5 Møtenr. 2/2011 Møtedato: 01.03.11 Notatdato: 22.02.11 Arkivsaksnr.:

Detaljer

Fagansvarlige: Øyvind L. Martinsen, PhD Cathrine Filstad, PhD Institutt for Ledelse og Organisasjon

Fagansvarlige: Øyvind L. Martinsen, PhD Cathrine Filstad, PhD Institutt for Ledelse og Organisasjon HRM Fagansvarlige: Øyvind L. Martinsen, PhD Cathrine Filstad, PhD Institutt for Ledelse og Organisasjon Hva er HRM? Human Resource Management Forvaltning av menneskelige ressurser. Dreier seg om: Menneskelig

Detaljer

Reiselivsledelse - bachelorstudium

Reiselivsledelse - bachelorstudium Reiselivsledelse - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Norsk hotellhøgskole Fører til grad: Bachelor i reiselivsledelse

Detaljer

D alog alo v g erktø erktø 2009

D alog alo v g erktø erktø 2009 Hva er Dialog? Et bedriftsutviklingsprogram for renholdsbedrifter som er godkjent av Ren Utvikling i perioden 2006-2009 Hovedmålet er å fremme utvikling av renholdsbransjen. Dette skjer gjennom å sette

Detaljer

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget ved TKD 23.

Detaljer

Livsløpshjulet for ledere Erfaringer fra utvikling og implementering av et helhetlig system

Livsløpshjulet for ledere Erfaringer fra utvikling og implementering av et helhetlig system HVA KJENNETEGNER ET HELHETLIG OG GODT SYSTEM FOR STYRKET LEDELSE? Livsløpshjulet for ledere Erfaringer fra utvikling og implementering av et helhetlig system Nasjonal erfaringskonferanse om ledelse 2013

Detaljer

Sunnaas sykehus HFs mål for 2015

Sunnaas sykehus HFs mål for 2015 Sunnaas sykehus HF Mål 2015 Sunnaas sykehus HFs mål for 2015 Målene for 2015 bygger på foretakets langtidsplan for perioden 2015-2018, samt oppdragsdokument fra Helse Sør-Øst 2015. Til grunn for langtidsplan

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk: Norsk Introduksjon

Detaljer

Skandinavias ledende bedriftsrådgivningsselskap innen Lean

Skandinavias ledende bedriftsrådgivningsselskap innen Lean Skandinavias ledende bedriftsrådgivningsselskap innen Lean Fokus på kundeverdi 2 TPM Team Scandinavia AS er ledende i Norge innen Lean. Vi har lang erfaring fra resultatorienterte forbedringsprosesser

Detaljer

Kommunal- og regionaldepartementet

Kommunal- og regionaldepartementet Nærvær og sykefravær Hva virker? Kristen Dalby, ressursgruppa Løten 23.04.13 Kort status på hva vi vet noe om Den foreliggende kunnskapsstatusen k t viser at man vet; Mye om risikofaktorer, altså hvilke

Detaljer

Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Oddvar Larsen Bodø, 17.4.2015

Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Oddvar Larsen Bodø, 17.4.2015 Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Oddvar Larsen Bodø, 17.4.2015 Styresak 46-2015/3 Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2013. Dokument

Detaljer

Handlingsplan HR-strategi 2013

Handlingsplan HR-strategi 2013 Handlingsplan HR-strategi 2013 Mål Kvalitet i møte mellom pasient og ansatt Enhetlig arbeidsgiverpolitikk Helhetlig lederskap Aktivt medarbeiderskap Målrettet ressursstyring Kvalitet, Trygghet, Respekt

Detaljer

Kvalitetsstrategi Overordnet handlingsplan

Kvalitetsstrategi Overordnet handlingsplan Kvalitet i møte mellom pasient og ansatt Kultur og ledelse Kvalitetssystem Kompetanse Kapasitet og organisering KVALITET, TRYGGHET, RESPEKT Sykehuset Innlandet har vektlagt å fokusere på kvalitet og virksomhetsstyring

Detaljer

Trygge digitale tjenester Vestlandspasienten våre erfaringer. Normkonferansen 15. oktober 2015

Trygge digitale tjenester Vestlandspasienten våre erfaringer. Normkonferansen 15. oktober 2015 Trygge digitale tjenester Vestlandspasienten våre erfaringer Normkonferansen 15. oktober 2015 2 Ressurslekkasje 85 000 ikke møtt 147 000 endrer time (økning på 11%) En mulig teoretisk mer kapasitet på

Detaljer

Endringsoppgave. Kartlegging og optimalisering av ressursplanlegging for leger. Nasjonalt topplederprogram. Gro Jensen

Endringsoppgave. Kartlegging og optimalisering av ressursplanlegging for leger. Nasjonalt topplederprogram. Gro Jensen Endringsoppgave Kartlegging og optimalisering av ressursplanlegging for leger Nasjonalt topplederprogram Gro Jensen Tromsø, 2.11.2015 1 1. Bakgrunn og organisatorisk forankring for oppgaven I styrevedtak

Detaljer

Handlingsplan HR-strategi 2014

Handlingsplan HR-strategi 2014 Handlingsplan HR-strategi 2014 Mål Kvalitet i møte mellom pasient og ansatt Enhetlig arbeidsgiverpolitikk Helhetlig lederskap Aktivt medarbeiderskap Målrettet ressursstyring Kvalitet, Trygghet, Respekt

Detaljer

Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning. Jus og avtaleverk i arbeidslivet. 6 studiepoeng

Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning. Jus og avtaleverk i arbeidslivet. 6 studiepoeng Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning Jus og avtaleverk i arbeidslivet 6 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag 2005 Godkjent avdelingsstyret AHS 20.03.02 Revidert

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus HiOA Fakultet for helsefag Institutt for helse, ernæring og ledelse

Høgskolen i Oslo og Akershus HiOA Fakultet for helsefag Institutt for helse, ernæring og ledelse Høgskolen i Oslo og Akershus HiOA Fakultet for helsefag Institutt for helse, ernæring og ledelse Bachelor-utdanning Endring fra 2-årig kandidatutdanning (120 studiepoeng) til ba-utdanning (180 studiepoeng)

Detaljer

God Vakt! Resultater og tiltak

God Vakt! Resultater og tiltak God Vakt! Resultater og tiltak Helse Midt-Norge 13. juni v/ prosjektleder Målene i God Vakt God Vakt skal føre til reduksjon i de belastninger som bidrar mest til arbeidsrelaterte skader og sykdommer i

Detaljer

Handlingsplan Klinikk for psykisk helsevern, Helse Fonna. Styremøte 15.12.2010

Handlingsplan Klinikk for psykisk helsevern, Helse Fonna. Styremøte 15.12.2010 Handlingsplan Klinikk for psykisk helsevern, Helse Fonna Styremøte 15.12.2010 Tiltak som er merket med * er enten påbegynt eller innført i deler av virksomheten. Tiltaket vil da dreie seg om å sikre enhetlig

Detaljer

Haukeland og Haraldsplass

Haukeland og Haraldsplass Haukeland og Haraldsplass En historie fra virkeligheten Lars Birger Nesje Avdelingssjef dr. med. Medisinsk avdeling Haukeland Universitetssykehus HelsIT, Trondheim 27.09.2006 Agenda: Haukeland og Haraldsplass

Detaljer

2.5 BACHELORGRADSPROGRAM I INFORMATIKK

2.5 BACHELORGRADSPROGRAM I INFORMATIKK SIDE 87 2.5 BACHELORGRADSPROGRAM I INFORMATIKK Informatikk er læren om innhenting, tilrettelegging og bearbeiding av data, informasjon og kunnskap ved hjelp av datateknologi, og om hvilken betydning bruk

Detaljer

Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi

Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi Navn: Master of Business Administration Erfaringsbasert Master i strategisk

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Resultatene av medarbeiderundersøkelsen 2015 tas til orientering.

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Resultatene av medarbeiderundersøkelsen 2015 tas til orientering. Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO RIH-14/18948-7 58590/15 08.06.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Administrasjonsutvalget / 16.06.2015 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN

Detaljer

På vei mot digitale helsetjenester til befolkningen. Robert Nystuen Healthworld 2013-31. oktober

På vei mot digitale helsetjenester til befolkningen. Robert Nystuen Healthworld 2013-31. oktober På vei mot digitale helsetjenester til befolkningen Robert Nystuen Healthworld 2013-31. oktober Vestre Viken ble etablert 1. juli 2009 da Ringerike sykehus, Sykehuset Buskerud, Sykehuset Asker og Bærum,

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

Kompetente, endringsdyktige og motiverte medarbeidere vår viktigste ressurs og innsatsfaktor. HR-strategi 2008-2011

Kompetente, endringsdyktige og motiverte medarbeidere vår viktigste ressurs og innsatsfaktor. HR-strategi 2008-2011 Kompetente, endringsdyktige og motiverte medarbeidere vår viktigste ressurs og innsatsfaktor HR-strategi 2008-2011 Uansett hva som vedtas av gode mål, faglig omstilling, er vi avhengig av engasjerte medarbeidere,

Detaljer

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi. v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi. v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger Kort om Nasjonal IKT HF etablert 2014 STRATEGISK ENHET Nasjonal

Detaljer

Juss - Forvaltningsrett og Arbeidsrett

Juss - Forvaltningsrett og Arbeidsrett Kommunal Kompetanse inviterer til studiet Juss - Forvaltningsrett og Arbeidsrett Dette er modul 2 i studiet Offentlig saksbehandling. Offentlig saksbehandling består av 3 moduler med til sammen 30 studiepoeng.

Detaljer

Hva kjennetegner et helhetlig og godt system for styrket ledelse?

Hva kjennetegner et helhetlig og godt system for styrket ledelse? Hva kjennetegner et helhetlig og godt system for styrket ledelse? Ledelsesutvikling i Gjensidige Nasjonal ledelsesutvikling for spesialisthelsetjenesten 9.desember 2013. Mårten Skjøstad Direktør kompetanse-

Detaljer

Interne revisjoner et sentralt ledelsesverktøy i forbedringsarbeid. Erfaringer etter utføring av mere enn 200 HMS revisjoner

Interne revisjoner et sentralt ledelsesverktøy i forbedringsarbeid. Erfaringer etter utføring av mere enn 200 HMS revisjoner Interne revisjoner et sentralt ledelsesverktøy i forbedringsarbeid Erfaringer etter utføring av mere enn 200 HMS revisjoner v/marit Norberg og Siv Wergeland Kort om oss Bergensbasert konsulentselskap stiftet

Detaljer

Ny lov nye muligheter for deling av pasientopplysninger

Ny lov nye muligheter for deling av pasientopplysninger Ny lov nye muligheter for deling av pasientopplysninger - regelverksendringene - felles journal i Helse Nord 17.09.15 - STYRK Årskonferanse 2015 Juridisk rådgiver Heidi Talsethagen, FIKS Fra én journal

Detaljer

PROSJEKTPLAN: Klinisk fagutviklingsprosjekt. Utarbeiding av standardisert forløp for rettspsykiatrisk døgnundersøkelse etter strpl.

PROSJEKTPLAN: Klinisk fagutviklingsprosjekt. Utarbeiding av standardisert forløp for rettspsykiatrisk døgnundersøkelse etter strpl. PROSJEKTPLAN: Klinisk fagutviklingsprosjekt Utarbeiding av standardisert forløp for rettspsykiatrisk døgnundersøkelse etter strpl. 167 St. Olavs Hospital, Psykisk Helsevern Regional sikkerhetsavdeling

Detaljer

SKOLEVANDRING I ET HUMAN RESOURCE (HR)- PERSPEKTIV

SKOLEVANDRING I ET HUMAN RESOURCE (HR)- PERSPEKTIV SKOLEVANDRING I ET HUMAN RESOURCE (HR)- PERSPEKTIV Presentasjon på ledersamling, Fagavdeling barnehage og skole, Bergen 11. og 18. januar 2012 Skoleledelsen må etterspørre og stimulere til læring i det

Detaljer

Strategisk plan for kompetanseutvikling for perioden 2015 2018

Strategisk plan for kompetanseutvikling for perioden 2015 2018 Strategisk plan for kompetanseutvikling for perioden 2018 Omfatter generelle behov på tvers av avdelinger og sentraladministrasjonen spesielt i Hattfjelldal Avdelingens formål: Sentraladministrasjonen

Detaljer

Samhandlingsmøter i virksomheten Godt samarbeid i form av jevnlige møter med vernetjenesten og tillitsvalgt er i seg selv forebyggende.

Samhandlingsmøter i virksomheten Godt samarbeid i form av jevnlige møter med vernetjenesten og tillitsvalgt er i seg selv forebyggende. VEILEDER FOR HÅNDTERING AV PERSONALSAKER 1. Innledning God ledelse, en sunn og åpen organisasjonskultur basert på en ryddig organisering og fornuftig fordeling av arbeidsoppgaver, vil normalt kunne forebygge

Detaljer

IKT-ABC. Vibeke L. Guttormsgaard, ITU, UiO Torill Wøhni, Making Waves. 08/05/2008 NKUL, Trondheim www.itu.no

IKT-ABC. Vibeke L. Guttormsgaard, ITU, UiO Torill Wøhni, Making Waves. 08/05/2008 NKUL, Trondheim www.itu.no IKT-ABC Vibeke L. Guttormsgaard, ITU, UiO Torill Wøhni, Making Waves Agenda Bakgrunn for IKT-ABC Hva forskning viser Helhetlig skoleutvikling Hva er IKT-ABC? Betydningen av IKT-strategi Praktisk oppgave:

Detaljer

Kompetanseregistreringsverktøy

Kompetanseregistreringsverktøy Saksfremstilling Råd/utvalg Ledergruppen Møtedato 27.01.2013 Saksnummer Saksbehandler Anne Grethe Vhile Sakstittel Kompetanseregistreringsverktøy Forslag til vedtak Kompetansemodulen i Gat starter i en

Detaljer

Nasjonal ledelsesutvikling fokus på ledelse i helseforetakene nasjonale, regionale og lokale tiltak for å sikre god ledelse

Nasjonal ledelsesutvikling fokus på ledelse i helseforetakene nasjonale, regionale og lokale tiltak for å sikre god ledelse Nasjonal ledelsesutvikling fokus på ledelse i helseforetakene nasjonale, regionale og lokale tiltak for å sikre god ledelse Trond Rangnes Leder Nasjonal Ledelsesutvikling for helseforetakene Programleder

Detaljer

Bedre effekt av IKT jobb systematisk!

Bedre effekt av IKT jobb systematisk! NSF ehelsekonferanse Bedre effekt av IKT jobb systematisk! ehelse et nødvendig virkemiddel for samhandling 13. 14. mai 2009 Deloitte AS Tønsberg 13.mai 2009 Bedre effekt av IKT er mulig! Effekter fra IKT

Detaljer

Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd er Oppdal kommune sin visjon.

Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd er Oppdal kommune sin visjon. Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd er Oppdal kommune sin visjon. En attraktiv kommune som arbeidsgiver betyr at Oppdal kommune tar i bruk mulighetene, møter utfordringene og utnytter potensialet. Oppdal

Detaljer

- Vi tar forbehold om feil i eksamensplanen

- Vi tar forbehold om feil i eksamensplanen Oppdatert 04/09-14 Oppmeldingsfrist for fagemner fra Universitet i Tromsø er 01. September 2014 Oppmeldingsfrist for fagemner fra NKI Nettstudier er 01. oktober 2014 Oppmeldingsfrist for fagemner fra Høgskolen

Detaljer