Curriculum Vitae Sist endret:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Curriculum Vitae Sist endret: 24.01.2011"

Transkript

1 Curriculum Vitae Sist endret: Personalia Tova Kristin Karlsdotter Kjæmpenes Sildretunet Førde, Norge Nasjonalitet: Norge Sivilstand: Gift Antall barn: 0 Fødselsdag: E-postadresse: Direkte jobbtelefon: Privattelefon: Mobiltelefon: Gyldig arbeidstillatelse: Ja Innledning Som leder er det viktig for meg å bidra til at organisasjonen jeg jobber for skal kunne levere tjenestene raskere, kostnadseffektivt og med best mulig kvalitet. For å oppnå dette har jeg fokus på optimalisering av arbeidsprosessene med utgangspunkt i verdistrømkartlegging og analyse, der jeg er ute etter å finne årsaken til problemet, og ikke fordeling av skyld. Videre er systematisk oppfølging av iverksatte tiltak og fokus på endrings- og resultatledelse og forbedringsprosesser, samt strategisk planlegging sentrale temaer i mitt lederskap, ikke minst med tanke på kvalitetskontroll av måloppnåelse. For å nå mitt mål om å bli en autentisk, effektiv, motiverende og relasjonsbyggende leder har jeg i min yrkesaktive karriere lagt vekt på å skaffe meg grunnleggende kompetanse og erfaring fra bunnen av. Valg av utdanning er på mange måter karakteristisk for meg som person; jeg er fleksibel, allsidig og søker varierte utfordringer, men har likevel en nøyaktig og strukturert arbeidsform. Jeg er særs lærevillig og mottakelig for ny kunnskap, selvstendig, vant til å jobbe under press og tar ansvar. Kontinuerlig faglig oppdatering i form av kurs og videreutdanning er for meg en selvfølge. Jeg ønsker å bidra til en positiv arbeidsplass med rom for medarbeiderskap, og det er viktig for meg å være bevisst på mellommenneskelige relasjoner. Utdanning > Kommunikasjonsarbeid, Høgskolen i Bergen (Journalistikk / Kommunikasjon - Høyskole / Universitet, årsstudie / grunnfag) Kommunikasjonsarbeid er blitt en helt nødvendig aktivitet ved bedrifter, organisasjoner og i det offentlige. Effektiv kommunikasjon, både internt og eksternt, er en forutsetning for å kunne lykkes. Der man tidligere kunne klare seg med enkle informasjonskanaler og "sunt bondevett", kreves i dag både spesialkompetanse og kunnskap. Studiet legger i stor grad vekt på den kreative og praktiske siden ved kommunikasjon og informasjon, som et strategisk verktøy for å nå bedriftens/organisasjonens mål. Målet med studiet er å gjøre studentene i stand til selv å vurdere behovet for ulike kommunikasjonsaktiviteter og tenke strategisk. De skal lære å planlegge og vurdere ulike informasjonstiltak, få trening i skriftlig fremstilling og journalistisk metode samt bli kjent med visuell kommunikasjon og ulike publiseringsmåter > Lean Manager TI, Teknologisk Institutt, Oslo (Administrasjon og Ledelse - Videreutdanning / Tilleggsutdanning etter annen oppnådd grad) Lean er en fi losofi der man fokuserer på optimalisering i arbeidsprosessene. Ved å fokusere på elementer som gir økt kundeverdi og minimere sløsing, reduserer man feilmarginene og øker lønnsomheten. Redusert ressursbruk, både direkte og in direkte som et resultat av blant annet redusert gjennomløpstid, fører også til at bedriftene kan få en mer miljøvennlig profi l > Servicestudiet, Høgskolen i Hedmark (Administrasjon og Ledelse - Høyskole / Universitet, Diplom- / Bachelorgrad) Sentrale tema: - Brukerorientering Serviceutvikling Servicekvalitet - Juss og etikk for kundebehandlere - Kommunikasjon ansikt til ansikt, på telefon og på nett - Å håndtere vanskelige kunder og vanskelige situasjoner - Veiledning - Brukerdialog - Teambygging Arbeidsmiljø Studiet går over fire semestre (2 år) Eksamenskarakter 1. semester, høst 2009: A Serviceledelse, Høgskolen i Hedmark (Administrasjon og Ledelse - Høyskole / Universitet, Diplom- / Bachelorgrad) Studiet skal primært kvalifisere til utviklings- og lederoppgaver innfor tjenestevirksomheter i offentlig sektor. Kombinasjonen av basisfag innenfor det genuint servicefaglige området, grunnleggende administrasjons- og ledelsesfag med spissing mot serviceledelse, skal gi kandidatene spesiell kompetanse når det gjelder å utvikle og lede de deler av en virksomhet som retter seg direkte mot brukerne. Gjennom studiet skal studentene tilegne seg innsikt og forståelse innen fagområdet organisasjon og ledelse, samt kunnskap og forståelse innen organisasjonskommunikasjon, personalledelse og kompetanseutvikling. Studentene skal tilegne seg grunnleggende kunnskaper i serviceutvikling og kundebehandling, samt organisering og ledelse av ulike servicevirksomheter, særlig med henblikk på ledelse av servicetorg og liknende virksomheter. (Snittkarakter: A) Enkeltemne helse- og sosialadministrasjon, Høgskolen i Bodø (Administrasjon og Ledelse - Høyskole / Universitet, årsstudie / grunnfag) Delfag: Arbeitdsrett, Karakter C Delfag: Organisasjonsteori I, Karakter B Tysk grunnfag, litteraturvitenskap/kulturstud.(ty-103), Universitetet i Tromsø (Språk - Høyskole / Universitet, årsstudie / grunnfag) (Snittkarakter: 2,5) Tysk grunnfag, praktisk språkferdighet (TY-101), Universitetet i Tromsø (Språk - Høyskole / Universitet, årsstudie / grunnfag) (Snittkarakter: 2,2) Ex.Phil og Ex.Fac, Universitetet i Tromsø (Annet (kommenter i tekstfelt) - Høyskole / Universitet, årsstudie / grunnfag) Forberedende består av: 1. Examen philosophicum distriktsvarianten (selvstudium) 2. Examen facultatum, fellesdelen (selvstudium) 3. Examen facultatum, forprøvene i fonetikk og språkvitenskap (selvstudium) (Snittkarakter: 3,1) Helsesekretær, Hamburg, Tyskland (Helsesekretær - Fagskole / Fagbrev) Ikke autorisert i Norge

2 (Snittkarakter: 4,5) Diplom Kosmetolog, Den Franske Kosmetolog Skole i Oslo (Helsefag, andre - Videreutdanning / Tilleggsutdanning etter annen oppnådd grad) (Snittkarakter: 5) Grunnkurs Helse- og Sosialfag, Firda V. G. Skule, Sandane, Sogn og Fjordane (Helsefag, andre - Videregående skole) (Snittkarakter: 6) Videregående Skole, Firda V. G. Skule, Sandane, Sogn og Fjordane (Allmen- / Natur- / Realfag - Videregående skole) (Snittkarakter: 4,5) Stillinger > Prosjektleder harmoniseringsprosjektet felles EPJ Førde, Helse Førde HF (Bransje:Helse / Sosial, Fagfelt:IKT, Rolle:Annet (kommenter i tekstfelt)) Prosjektleder for harmoniseringsprosjektet i Helse Førde HF i forbindelse med innføring av felles EPJ i Helse Vest RHF > Avdelingssjef / Serviceleder, Helse Førde HF, Førde sentralsjukehus (Bransje:Helse / Sosial, Fagfelt:Service / Support, Rolle:Leder) Overordnet administrativt, økonomisk og faglig ansvar for servicesenteret, samt mål- og resultatansvar for avdelingen sine tjenester, kvalitetsutvikling og tjenesteutvikling Seksjonsleder Servicesenteret med. kontorteneste, Helse Førde HF, Førde Sentralsjukehus (Bransje:Helse / Sosial, Fagfelt:Service / Support, Rolle:Mellom- / Linjeleder) Administrativt, økonomisk og faglig ansvar for medisinsk kontortjeneste i servicesenteret Virtual Assistant/Project Manager/medisinsk oversetter, PMT Project Management and Translation (Bransje:Rådgivende / Konsulent virksomhet, Fagfelt:Helse og sosial (annet), Rolle:Selvstendig næringsdrivende) Selvstendig næringsdrivende, eier av enkeltpersonforetaket. Ledemotiv: Virtual Assistance and Personal Secretary. Prosjekt ledelse; Ansvar for personalrekrutt- ering, - administrasjon og -innarbeidingrutiner. Tilsynsperson for arbeidsmiljø- og sikkerhet på arbeidsplassen Kvalitetsmanagement og logistikk Prosjektleder (klinisk og lingvistisk) Ansvar for IT rutiner intern og extern (remote connections). Oversettelse, korrekturlesing, lingvistisk validering Vikartjenester innen adminstrasjon og sekretariat Hovedkunde: Radiologie Hoheluft, Hamburg Avdelingsleder for administrasjon og personalvesen, Radiologie Hoheluft, Hamburg, Tyskland (Bransje:Helse / Sosial, Fagfelt:Radiologi, Rolle:Leder) Omstrukturering av sekretariat og resepsjon. Utarbeidelse av ferie- og vaktplan i Excel Utarbeidelse av en organisasjonshåndbok. Bokføring. Utarbeiding av et avregningssystem for privatpasienter og arkiveringssystem, deriblant utarbeiding av systemer for statistikk, budsjett og purring. Ansvar for personalrekruttering, - administrasjon og -innarbeiding. Tilsynsperson for arbeidsmiljø- og sikkerhet på arbeidsplassen Organisasjon av hele sekretariatet samt public relations. Kvalitetsmanagement og logistikk Prosjektmanager (klinisk og lingvistisk), oversettelse av medisinsk dokumentasjon fra tysk til engelsk og fra tysk til norsk. Ansvar for IT rutiner og system-update Sekretær, Hålogalandsykehuset Stokmarknes (Bransje:Helse / Sosial, Fagfelt:Psykiatri, Rolle:Annet (kommenter i tekstfelt)) Helsesekretær, 50 % voksenpsykiatrisk poliklinikk, 50 % allmennpsyk. avdeling. Betjening av sentralbord/resepsjon Fakturering av tjenester (pasientoppgjør). Skriving av pasientdokumentasjon etter diktat. Arkivering og vedlikehold av pasientjournaler. (DIPS) Postsortering og registrering. Bestilling av rekvisita/materiale til kontorene. Behandling av søknader om innleggelse på psykiatrisk døgnavdeling (oppsetting av søknadsliste) før opptaksmøte hos overlegene, skriving av møteprotokoll, møtereferater, og til tider fungerende møteleder. Organisering av eksterne kontorlokaler ved besøk i distriktene Vikariat som salgskonsulent/butikkansvarlig, Helseservice AS (Bransje:Annen handel, Fagfelt:Helse og sosial (annet), Rolle:Medarbeider) Salgskonsulent, kontormedarbeider og butikkansvarlig. Drift av butikken (salg av hjelpemidler, ortoser, inkontinens- og stomiprodukter samt helsekost og diverse medisinske pleieprodukter), bestilling av varer til butikken samt fakturering. Ekspedering av kunder i butikk og per telefon. Allment kontorarbeide. Alt av blåresept oppgjør mot trygdekontorene. Daglig ajourføring av kassabok Helsesekretær, Dr. med. G. Nielson (Bransje:Helse / Sosial, Fagfelt:Medisin, Rolle:Medarbeider) Kontorsøster/helsesekretær. Resepsjon/sentralbord. Røntgenassistent; forberedelse av pasient før røntgenundersøkelsen, utføring av røntgenundersøkelsen samt fremkalling av bildene. Rutinemessig kvalitetskontroll. Operasjonsassistanse. Gipsing og bandasjering. Tilpassing av proteser og ortoser. Legging av intravenøse infusjoner og setting av i. m. sprøyter. Pasientoppgjør Helsesekretær, Dr. med. P. Reich/Dr.med. E. Spitzenpfeil (Bransje:Helse / Sosial, Fagfelt:Medisin, Rolle:Medarbeider) Helsesekretær. Kontororganisasjon. Resepsjon/sentralbord.

3 Pasientdokumentasjon. Røntgenassistent; forberedelse av pasient før røntgenundersøkelsen, utføring av røntgenundersøkelsen samt fremkalling av bildene. Rutinemessig kvalitetskontroll. Operasjonsassistanse. Bokføring. Selvstendig arbeide med pasientveiledning, motivasjon og smertebehandling med TENS-apparater for muskelstimulering og smertebehandling, inkl. omsorg og overvåking av pasienter og timeavtaler. Blodprøvetaking, setting av i. m. sprøyter og legging av infusjoner. Laboratorium; mykologiske og cytologiske undersøkelser av urinprøver, samt dyrking av bakterie- og soppkulturer for diagnostisk utredning Helsesekretær, Dr. med. R-D. Jänz/Dr. med. Th. Bruns (Bransje:Helse / Sosial, Fagfelt:Medisin, Rolle:Medarbeider) Fast ansettelse som helsesekretær. Resepsjon. Kontororganisasjon. Arkivering. Pasientoppgjør. Laboratorium: urindiagnostikk, andrologi, mykologi, bakteriologi osv. Ansvar for oppfølging av lærlinger. Operasjonsassistanse. Forberedelse og assistanse ved endoskopiske undersøkelser. Røntgenassistent; forberedelse av pasient før røntgenundersøkelsen, utføring av røntgenundersøkelsen samt fremkalling av bildene. Rutinemessig kvalitetskontroll. Prosjekter > Felles EPJ Førde - delprosjekt opplæring, Helse Førde HF Et underprosjekt av harmoniseringsprosjektet felles EPJ Førde med fokus på tilrettelegging for brukerinformasjon, undervisning, opplæring og klasseromsundervisning i forbindelse med innføring av nytt system: Erstatnings-/nødjournal > Felles EPJ Førde harmoniseringsprosjekt, Helse Vest RHF / Helse Førde HF Foruten elektronisk pasientjournal skal det også innføres et nytt såkalt pasientadministrativt system. Dette systemet vil håndtere flyten av pasientinformasjon internt i sykehusene og mellom sykehusene på en bedre måte. Dei nye systemëne vil legge grunnlaget for den videre IKT-utviklingen i helseregionen, og målet er at pasienter og helsepersonell skal oppleve at kommunikasjonen mellom de ulike aktørene og systemene blir bedre. Standarden er en grunnleggende standard som har som mål å danne en felles plattform for alle elektroniske pasientjournaler (EPJ) i helsevesenet, i tråd med gjeldene lovgivning, og da spesielt helsepersonelloven pasientrettighetsloven, helseregisterloven, personopplysningslovenog arkivloven. Standarden har spesiell fokus på følgende hovedpunkter: Spesifikasjon av et format for avlevering av elektroniske pasientjournaler til arkivdepot. Dette formatet er ment å legge grunnlaget for at kravet om bevaring av pasientjournaler på papir eller mikrofilm, skal kunne frafalles for alle typer virksomheter som benytter EPJ-system som følger denne standarden. Spesifikasjon av nødvendige mekanismer for å styre informasjonstilgang for å sikre autorisert personell enkel tilgang til den informasjon de har behov for i sitt arbeid, samtidig som uautorisert tilgang effektivt hindres. Spesifikasjon av en grunnleggende, generell journalarkitektur som gir mulighet for en mer fleksibel bruk av pasientjournalen. Merk at dette kun innebærer å spesifisere generelle mekanismer, attributter mv. som er nødvendige for å dekke behovet for strukturering av innholdet i journalen, og ikke alle konkrete dokumentgrupper etc som det er behov for. Spesifikasjon av hvordan standardiserte kodeverk og klassifikasjonssystemer skal integreres i den elektroniske pasientjournalen. Som det framgår av punktene ovenfor, dekker denne standarden kun deler av de områdene som hører inn under begrepet elektronisk pasientjournal. Av sentrale områder som det gjenstår å utarbeide standarder for, kan nevnes: Journalens innhold. I foreliggende standard er de kravene som stilles til innhold begrenset til et minimum. Det finnes et meget stort antall forskjellige sakstyper og dokumenttyper som benyttes av forskjellige typer virksomheter i helsevesenet, og det bør utarbeides standarder for mange av disse. EPJ-systemets funksjonalitet. Et visst minimum er tatt med i denne standarden, men det er behov for standardisering av en rekke andre funksjoner, f.eks. i forbindelse med bruk av elektroniske signaturer, arbeidsflyt, utskrifter mv. Grensesnitt mellom EPJ-systemet og annen programvare. Melding for utveksling av informasjon fra EPJ. Krav til informasjonssikkerhet, driftsrutiner, lagringsmedia mv Prosjekt Nærvær Servicesenteret, Helse Førde HF Dette prosjektet er et underprosjekt til det overordna Prosjekt Nærvær i regi av HR-direktør Mai-Liss Larsen. Servicesenteret skal være en pilot ved Førde sentralsjukehus i samarbeid med HR. Jeg er prosjektansvarlig for denne piloten. Det vil bli gitt støtte fra NAV til gjennomføring av dette prosjektet. Prosjektet har følgende forbedringsmål: Færre ansatte blir sykemeldt og flere ansatte blir helt eller delvis friskmeldt Prosjekt Arbeidsmiljøanalyse, Helse Førde HF Dette er et prosjekt som gikk lokalt på Nordfjord lokalsjukehus, parallelt med Prosjekt Nærvær ved Førde sentralsjukehus, der jeg har vært prosjektleder. Vi har hatt spesialrådgjevar fra Helse Bergen HF, Sverre Fauske, som foredragsholder og initiator for prosjektet. Vi har fulgt hans opplegg for Temperaturmåleren, og jobbet videre med strategiske punkt som kom fram under analysen. Avslutning og evaluering av prosjektet fant sted Felles EPJ prosjekt / Talegjenkjenning i Helse Vest, Helse Vest RHF Jeg er med i den regionale prosjektgruppen for innføring av talegjenkjenning i Helse Vest, der Helse Førde HF har vært pilot fra høsten 2009 frem til mars Den regionale prosjektgruppen skal bestå som overordnet organ for den videre implementeringen av talegjenkjenning i Helse Vest RHF Prosjekt rom nye ekspedisjoner FSS, Helse Førde HF Dette var et større ombyggingsprosjekt i forbindelse med sammanslåing av flere ekspedisjoner ved FSS, og omfattet alt fra flytting av sentralarkiv, renovering av lokale, organisering av interiør, IT, nettverkspunkt/strøm m. m.. Dette felles kontorlandskapet ble fullført og tatt i bruk etter plan. Her jobber det per d.d. i alt 20 sekretærar som er ansatt i Servicesenteret Kvalitetsstyring - ISO 9001 i helsesektoren, spes.radiologi, Radiologie Hoheluft Ansvarlig for kvalitetsstyring og ledelse i forbindelse med sertifisering etter ISO og QEP (tysk standard for legepraksiser), samt ansvarlig for opprettelse og vedlikehold av EK-håndboken Radiologie Hoheluft, Hamburg. Sertifisering bestått Kurs/sertifiseringer Bedre arbeidsledelse modul A - C, Nike Konsult AS Oslo Lederstil/adferd med fokus på: Menneske - resultat og systemsiden, teori, praksis og ledermåling. 1)Helhetsforståelse: viktige resultatkrav for bedriften, lederrollen, informasjon til egen bedrift, bedriftens behov og utfordringer, helhetsfokus, kvalitet på ledelse, lederplattform

4 2)Lederrollen med fokus på - menneskeorientering - resultat- og systemorientering - forandringsorientering 3) Veiledning med fokus påpersonlige forbedringsområder med forslag til tiltak og oppfølging av disse Leiaroppgåver-HMS, Førde sentralsjukehus, auditoriet Innføring i nye HMS oppgåver for leiarar, mellom anna oppfølging av sjukmelde i hht IA-avtalen (2 timer) Leiarkurs: Medarbeidarutvikling, Førde sentralsjukehus, auditoriet Innføring i rutinar og system for læring og kompetanseutvikling. (Kompetanseportalen og læringsportalen) Kort om medarbeidarsamtale (2 timar) Brannvernkurs 2010, Læringsportalen Helse Førde HF Obligatorisk for alle tilsette i Helse Førde HF Prosjektledelse, Folkeuniversitetet Sogn og Fjordane Kurset inneholder blant annet: * Strategisk forankring av prosjekter * Endringsledelse * Styringssløyfe for prosjekter * Ansvarsfordeling og aktiviter i prosjekter * Gruppe- og teamprosesser under omstillingsarbeid * Individuell motstand mot forandring Informasjonssikkerhet, Læringsportalen Helse Førde HF Obligatorisk for alle tilsette i Helse Førde HF LØFT modul I, Scandic KNA, Oslo Kurset legger grunnlaget for effektivt samarbeid, konfliktløsning og god ledelse. Det inneholder temaer som ledelse, konfliktløsning, organisasjonsutvikling og medarbeiderutvikling Offentleglova, Førde sentralsjukehus, auditoriet Gjennomgang av offentleglova - hovudprinsipp og unntak v Åsmund Norheim, Jurist Helse Vest (1,5 t) Gravideprosjektet, Auditoriet FSS Målbeskrivelse: Tilrettelegging for å beholde friske gravide i jobb lengst mulig Ytre miljø 2009, Læringsportalen Helse Førde HF e-læringskurs- teori Akuttmeidisn-HLR, Læringsportalen Helse Førde HF e-lærings kurs Smittevern Helsepersonell, Læringsportalen Helse Førde HF e-læringskurs- teori Brannvernkurs 2009, Læringsportalen Helse Førde HF Obligatorisk e-læringskurs - teori Turnusplanlegging, Bergen 2-dagers kurs i turnusplanegging. Det ble undervist i: - Hvorfor turnusplanlegging? - Hva er turnusplanlegging? - Lover og avtaler - Døgnrytmeplaner - Bemanningsplan - Turnusplan - Helge- og høytidsturnus - Ferie og ferieturnus Praktiske øvingsoppgaver Tale, debatt og møteteknikk, Oslo 3-dagers kurs som omfatter emnene: - holde innledninger - delta i diskusjoner - rolle som møteleder Abeidsrett, NKS Korrespondansekurs (internett) Oppfriskning av kunnskaper NLP Leadership coaching, Oslo 3-dagers kurs med fokus på: - Selvledelse og personlig utvikling - Coaching og forankring av målsettinger - Effektive språkmønstre og hvordan coache for å bygge ressursfulle tilstander hos andre - Kommunikasjonsmodellen: Forståelse for hvordan mennesker behandler inforamsjon og hvorfor vi gjør som vi gjør - De logiske nivåer: ulike prestasjonsnivåer Kompetanseportalen, Læringsportalen Helse Førde HF Bruk av verktøyet i daglig virke: - registrering av kompetanse og kompetanseplaner - registrering av mål - Medarbeidersamtaler m. m Pasientrettighetsloven kap. 4 A, Læringsportalen Opplæring av helsepersonell og andre som må kjenne til reglene om helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen Praktisk personaljuss, Kompetansefabrikken - Oslo 2-dagers kurs for den som har personalansvar i offentlig sektor. Oppdatering på arbeidsrettslige problemstillinger. Kurset hadde fokus på: * Forvaltningslovens anvendelse i personalsaker * Slik sikrer du riktig ansettelse i off. sektor * Regler om midlertidig ansettelse og prøvetid * Arbeidsgivers styringsrett - arbeidstakers stillingsvern * Oppsigelse, suspensjon og avskjed * Gjeldende regler om attføring og sykefravær GAT 4.10, Helse Førde HF, Førde sentralsjukehus (klasserom) Gjennomgang av nye funksjonar i versjon Kompetanseportalen - gjennomgang, Helse Førde HF, Førde sentralsjukehus

5 Gjennomgang av nytt system til informasjon før oppstart GAT - introduksjon, E-Læringsportalen Helse Førde HF E-læringskurs for leiarar Økonomiopplæring for ledere - test, E-Læringsportalen Helse Førde HF Obligatorisk test i etterkant av 2-dagers økonomiopplæringsprogram for ledere i Helse Førde HF Brannvern - praktisk del, Helse Førde HF Praktisk brannvernøving/brannslokking, gjennomgang og bruk av pulver-/skumapparat, slokking av brennene senger, uthenting av pasientar som er innelåst i røykbelagt rom/røykdykking m. m Økonomiopplæring for ledere, Helse Førde HF, Førde sentralsjukehus (klasserom) Synergi oppfriskningskurs for sakshandsamarar, Helse Førde HF, Førde sentralsjukehus (klasserom) Kvalitetskonferanse i regi av Helse Førde HF, Rica Sunnfjord Hotell, Førde Forbedringsarbeid i Helse Førde, erfaring så langt Etablering av dagkirurgisk senter og anestesipoliklinikk Forbedringsprogrammet Kontinuerleg forbedringsarbeid gjennom bruk av prosessmetodikk Kliniske mikrosystem, erfaring fra forbedringsarbeid ved Lungeavdelingen, HUS Hva kan vi lære av innleggene og hvordan kan vi arbeide videre med dette i våre organisasjoner? Samtale i grupper Veien videre Obligatorisk HMS kurs for ledere/ 40 timers kurs, del 2, Helse Førde HF, Førde sentralsjukehus (klasserom) Dag 3 Tirsdag 1. april Auditoriet FSS Gjennomgang av oppgaver i mellomperioden Medarbeidersamtale Avvikssystemet - Synergi Elektromedisinsk utstyr, kartlegging og risikovurdering, opplæring. Melderutiner til Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap Smittevern Dag 4 Onsdag 2. april Auditoriet FSS Forflyttingskunnskap AKAN-retningslinjer Eksempel på vernerunde -case Gode råd ved FHVO HMS-seksjonen sin planer for 2008, Oppsummering av kurset + evaluering Synergi - Avviksmelding, E-læringsportalen Helse Førde HF E-læringskurs Min GAT - E-læringskurs for alle ansatte, Helse Førde HF, Førde sentralsjukehus E-læringskurs Brannvern - teoretisk del, E-Læringsportalen Helse Førde HF Obligatorisk test Obligatorisk HMS kurs for ledere/ 40 timars kurs, Helse Førde HF, Førde sentralsjukehus (klasserom) Dag 1 Mandag 3. mars Auditoriet FSS HMS i Helse Førde Mål, visjon og virkemidler Praktiske opplysninger, målsetting m/kurset Erfaringer fra God vakt Omstillingsrutiner Konflikthåndtering Brannvern - leder sitt ansvar Nytt e-læringsprogram Organisering av Vernetjenesten og verneombudet sin rolle og oppgaver i forhold til leder Dag 2 Tirsdag 4. mars Auditoriet FSS HMS-håndboken Opplegg for vernerunde og kartlegging av arbeidsmiljøet inkl. risikovurdering AML og HMS forskriften Oppfølging av sykmeldte Kvalitetsstyring i helsesektoren, Hamburg, Tyskland Denne sertifiseringen er en kompetansegivende del for betegnelsen QMB - QualitätsManagementBeauftragte (ansvarlig for kvalitetsstyring og ledelse). Det ikke snakk om sammenhengende undervisning, men ett 2-dagers startseminar i 2005 og div. informasjonsmøter på frivillig basis (uten deltakerbevis) i løpet av 2006 og 4 enkeltstående dagsseminarer på hhv. 6 timer i Formålet med denne er å gi en helhetlig forståelse for hensikten med et kvalitetssystem og hvilke prinsipper og krav som følger av standarden og hvilken betydning kravene har for helserelaterte virksomheten. Det gis en innføring i følgende elementer: * Bakgrunn og målsettinger for standarden * Prinsippene for kvalitetsstyring * Hovedkravene i standarden og tolkningen av disse * Kundefokus, lederskap, personellets engasjement * Prosessorientering, faktabasert beslutning, systemtankegang * Gjensidig fordelaktig leverandørsamarbeid * Kontinuerlig forbedring Verdibasert lederskap og ledelse, Stokmarknes, Vesterålen 1-dags seminar i regi av Verdensdagen for psykisk helse. Ansvarlig for tilrettelegging og avvikling av seminaret i samarbeid med kunst- og uttrykksterapeut Sølvi-Maria Engvik, seminar leder Kåre Dreyer, Dreyer Kompetanse AS. Innhold: 1. Utfordringene - hva kjennetegner situasjonen på mange arbeidsplasser i dag? 2. Hva er verdibasert lederskap og ledelse? 3. Human og kulturell kapital - hvordan tilrettelegge og forvalte? 4. Verdiene våre - hva er det og hva de gjør. 5. Kjennetegn på vellykkede virksomheter 6. Arbeidsmiljøet - den mest avgjørende suksessfaktoren?

6 7. Den menneskelige energien og arbeidsplassen som energifelt: * Energiforvaltning * Energilekkasje * Arbeidet med å tette lekkasjene 8. Den nye lederrollen - hva trenger lederen for å møte utfordringene? * Kompasset - indre referanse for å holde riktig kurs * Kartet - ytre referanse for å vite hvor en skal * Emosjonell kompetanse - for å navigere og påvirke i menneskemøtene 9. Hvordan bygge den nye rollen - noen viktige prinsipper DIPS-Brukerforum, Svolvær, Lofoten Fagseksjon: 1. Sykepleiedokumentasjon 2. Psykiatri/Capsy 3. Poliklinikk/Økonomi 4. Papirløs EPJ Kunsten å klatre til topps i seg selv, Hålogalandsykehuset Stokmarknes Del 1: "Med utbrenthet som veiviser" Del 2: "Livsglede og egenomsorg" Verv o.l. Ansvarlig for tilrettelegging, undervisning innen meditasjons- og avslapningsteknikker, og avvikling av kurset i samarbeid med kunst- og uttrykksterapeut Sølvi-Maria Engvik > Styremedlem i fagforeningen Lederne - Norges ledelsesorganisasjon > Medlem av offentlig bransjeutvalg i Lederne - Norges ledelsesorganisasjon > AMU Stab og Støtte Helse Førde HF, arbeidsgiverrepresentant > Medlem av Forum for Medisinske System Helse Førde HF BL Nordlys, kasserer Språk Tysk Engelsk Muntlig: Meget godt. Skriftlig: Meget godt Muntlig: Meget godt. Skriftlig: Meget godt Søkeord / tilleggsopplysninger IT KOMPETANSE Operativsystem: MS Windows 2003 og 2007/ XP Home Office og XP Professional, Linux (noe) Solid erfaring med følgende programmer: - DIPS - Kompetanseportalen - Læringsportalen - Rubicon Pro - VISMA - GAT - SharePoint 2007 (Administrator) - WebCruiter - Ardis - MS Office pakken - Open office - Transit 3.0 Satellite PE / SDL - Adobe acrobat - Olympus Transcription Module (skriving av digitale diktat via internett) - Webhosting (eget webhotell på Bluehost.com) Meget god erfaring med følgende programmer: - DICOM - Adobe Pagemaker DocExpert (tysk) - Medistar (tysk) - Quincy (tysk) - DavidX (tysk) - TurboMed (tysk) Påbegynt opplæring i: SharePoint Designer 2007 (selvstudium/onlinekurs) Visio professional 2007 (selvstudium/onlinekurs) Serif PhotoPlus SE PRO (dagleg bruk) Kjennskap til: - Merida Aktiv bruk av følgende sosiale media: Facebook LinkedIn Twitter NØKKELKVALIFIKASJONER Mangeårig erfaring innen administrasjons- og sekretariatsarbeide med solid kunnskap innen organisatoriske og administrative prosesser, personalledelse i tillegg til studier innen organisasjonsteori, grunnleggende organisasjonsfag, arbeids- og organisasjonspsykologi, ledelse av off. servicevirksomheter, personalledelse og juss. Avsluttet årsstudium i Serviceledelse ved Høgskolen i Hedmark. Ledererfaring som avdelingssjef og serviceleder Helse Førde HF med totalt budsjett-, personal- og fagansvar for over 129 ansatte Ledererfaring som seksjonsleder ved Servicesenteret FSS med ansvar for medisinsk kontorpersonale ved Førde

7 sentralsjukehus og avd. Florø. Ledererfaring som avdelingsleder i en radiologisk privatpraksis med ansvar for administrasjon av hele praksisen/klinikken, samt ansvarlig for ansettelse og innarbeiding av nytt personal til alle avdelingene i arbeidsrutiner samt i firmarelatert software (Sekretariat, MRT, NUK, CT), samt oppfølging av lærlinger i utdannelsesprosessen. Ansvarlig for kvalitetsstyring og ledelse i forbindelse med sertifisering etter ISO og QEP (tysk standard for legepraksiser), samt ansvarlig for opprettelse og vedlikehold av EK-håndboken hos overfor nevnte radiologiske privatpraksis i Tyskland. Erfaring fra prosjektledelse innen IT og omorganisering Solide kunnskaper innen økonomistyring, bokføring, budsjettovervåking samt pasientoppgjør (direkte overfor pasient og overfor ansvarlig offentlig instans) i tillegg til erfaring som selvstendig næringsdrivende i servicebransjen med firmaet Project Management and Translation. HMS-ansvarlig. Flerårig erfaring innen oversettelse av medisinsk og teknisk dokumentasjon fra tysk og engelsk til norsk (freelance oversetter siden 1998), tysk delfagstudier ved universitetet i Tromsø. Gode kunnskaper innen prosjektledelse, statistikk, arkiv og logistikk. Gode IT-Kunnskaper. Referanser Arild Fålun Terje Marthinussen Direktør for Intern service, Helse Førde F. Kontaktinfo: , Programleder felles EPJ Helse Vest, Helse Vest IKT. Kontaktinfo: ,

Innholdsfortegnelse. www.virke.no/kurs

Innholdsfortegnelse. www.virke.no/kurs Kurskatalog Høst 2012 2 Innholdsfortegnelse Vår kursportefølje er bygget på et ønske om å skape inspirasjon, engasjement, gjennomslagskraft og personlig utvikling for våre deltakere. Vi fokuserer spesielt

Detaljer

Kvalitetsprosjekt Glittreklinikken Sluttrapport mars 2009

Kvalitetsprosjekt Glittreklinikken Sluttrapport mars 2009 Kvalitetsprosjekt Glittreklinikken Sluttrapport mars 2009 Demings sirkel Innholdsfortegnelse 1 Forord... 1 2 Sammendrag... 2 3 Innledning... 3 4 Bakgrunn... 3 Mandat for Kvalitetsprosjektet... 4 5 Oppstart...

Detaljer

Sammen for et godt arbeidsmiljø

Sammen for et godt arbeidsmiljø SYSTEMATISK HELSE-, MILJØEn prosess i 7 trinn om hvordan manog kan SIKKERHETSARBEID utvikle et godt samarbeid mellom leder, verneombud og tillitsvalgt 2 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Innledning... 4

Detaljer

Studieplan Bachelor i HR og personalledelse - via NKS nettstudier -

Studieplan Bachelor i HR og personalledelse - via NKS nettstudier - Godkjent i UUV-sak 4/13 Gjelder i sju år fra 2013. Studieplan Bachelor i HR og personalledelse - via NKS nettstudier - Vedtatt i Høyskolekollegiet 20.10.10 Godkjent i Undervisningsutvalget 06.02.13 Gjelder

Detaljer

Lederutdanning innen helse- og omsorgssektoren

Lederutdanning innen helse- og omsorgssektoren Lederutdanning innen helse- og omsorgssektoren Kartlegging av eksisterende utdanningstilbud og kompetansebehov blant ledere i helse og omsorgssektoren Dag Ellingsen og Vilde Hoff Bernstrøm FoU resultat

Detaljer

Kurskatalogen presenterer kursene LNU har planlagt fram til mars 2010. For påmelding og mer informasjon, se www.lnu.no/kurs

Kurskatalogen presenterer kursene LNU har planlagt fram til mars 2010. For påmelding og mer informasjon, se www.lnu.no/kurs Kurs 2009/2010 2 KURSKATALOG 2009-2010 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) er et samarbeidsorgan for over 75 frivillige organisasjoner i Norge. Medlemsorganisasjonene er demokratiske,

Detaljer

Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus. May-Britt Ellingsen og Margrethe Aanesen

Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus. May-Britt Ellingsen og Margrethe Aanesen Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus May-Britt Ellingsen og Margrethe Aanesen Prosjektnavn Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus

Detaljer

DRIFTSPLAN 2015 PERSONAL OG ORGANISASJON

DRIFTSPLAN 2015 PERSONAL OG ORGANISASJON side 1 Harstad kommune (230215) DRIFTSPLAN 2015 PERSONAL OG ORGANISASJON side 2 1. VISJON OG HOVEDMÅL... 3 1.1 Generelle kommentarer... 6 2. ENHETSPRESENTASJON, RESSURSRAMMER OG NØKKELTALL. 7 2.1 Enhetspresentasjon...

Detaljer

LÆREPLAN FOR GRAFISKE FAG

LÆREPLAN FOR GRAFISKE FAG LÆREPLAN FOR GRAFISKE FAG Bokbinder Boktrykker Litograf Reprodusør Grafiker Grafisk trykker Vedtatt av Mesterbrevnemnda i 2001 Sist oppdatert 17. juni 2015 INNHOLD GENERELL INFORMASJON... 3 Innledning...

Detaljer

Lånekassegodkjente utdanninger

Lånekassegodkjente utdanninger Lånekassegodkjente utdanninger 3 5 Treider Fagskoler, Region Øst Undervisningslokaler midt i sentrum av Oslo, like ved Stortinget. Alle kollektivtilbud i umiddelbar nærhet. Kontaktinformasjon: Nedre Vollgate

Detaljer

Lånekassegodkjente utdanninger

Lånekassegodkjente utdanninger Lånekassegodkjente utdanninger Reiseliv Kontor og administrasjon IT Økonomi og personal Markedsføring og ledelse www.treider.no Utdanningstilbud kontor og administrasjon - Advokatsekretær 6 - Juridisk

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 16.02.2010 Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 16.02.2010 Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 16.02.2010 Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00.

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Oppfølging av sykmeldte i Pleie og omsorg Rapport 2010-14 Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Oppfølging av

Detaljer

LÆREPLAN FOR VERKSTEDHÅNDVERKSFAG

LÆREPLAN FOR VERKSTEDHÅNDVERKSFAG LÆREPLAN FOR VERKSTEDHÅNDVERKSFAG Gullsmed Sølvsmed Filigransarbeider Gravør Urmaker Instrumentmaker Tanntekniker Låsesmed Smed Hjul- og karosserimaker Børsemaker Steinfaget (finsteinhogger) Gipsmaker

Detaljer

Hvordan Holde orden i eget Hus

Hvordan Holde orden i eget Hus Veileder IS-1183 Hvordan Holde orden i eget Hus internkontroll i sosialog helsetjenesten innhold 1 Innledning... 6 1.1 Bakgrunn... 7 1.2 Hva er internkontroll... 7 1.3 Internkontroll som en del av et kvalitetssystem...

Detaljer

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål?

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Masteroppgave i Endringsledelse Samfunnsvitenskapelig fakultet Universitetet i Stavanger Høsten 2014 Gunn Laila Dahlseng Hope 1 UNIVERSITETET I STAVANGER MASTERGRADSSTUDIUM

Detaljer

Rapport publisert august 2014. Dokumentasjon Helsehjelp

Rapport publisert august 2014. Dokumentasjon Helsehjelp Rapport publisert august 2014 Dokumentasjon Helsehjelp Prosjekt gjennomført I Tromsø kommune 2012-2013 «All resultat av god sykepleie kan ødelegges eller sterkt forringes av dårlige arbeidsrutiner eller

Detaljer

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 8 Styresak nr.: 70-10 Sakstype: Temasak Saksnr. arkiv: God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold Sammendrag: Saken belyser utviklingen av et helhetlig

Detaljer

KVALITETSHÅNDBOK FOR Fredrikstad FagAkademi as Org.nr 991 525 831

KVALITETSHÅNDBOK FOR Fredrikstad FagAkademi as Org.nr 991 525 831 KVALITETSHÅNDBOK FOR Org.nr 991 525 831 (tidligere JB Kompetanse / NæringsAkademiet) Gjelder Gyldig fra Godkjent Ansvarlig Sist revidert 01.03.2010 Kvalitetsgruppen, 23.02.2010 Rektor 22.02.2010 Kvalitetshåndbok

Detaljer

Master i Serviceledelse

Master i Serviceledelse Etter- og videreutdanning Master i Serviceledelse Master of Service Management Erfaringsbasert mastergrad, 90 studiepoeng - for deg som vil kombinere jobb og utdanning Jeg trodde aldri at dette studiet

Detaljer

Bedriften som lærested Tema 4

Bedriften som lærested Tema 4 Bedriften som lærested Tema 4 Arbeid og læring hånd i hånd Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program

Detaljer

Vil du vite en hemmelighet

Vil du vite en hemmelighet Vil du vite en hemmelighet... om overgangen fra studier til arbeid? Karrieresenteret ved høgskolene i Oslo og Akershus i samarbeid med Fagforbundet Oslo Redaksjon: Margot Fosen Frogner, Julie Sikin B.

Detaljer

InnoMed, Helsedirektoratet v/sintef, Olav Kyrres gt. 9, 7465 Trondheim Telefon: +47 930 59 050, Telefaks: +47 93 07 08 00, www.innomed.

InnoMed, Helsedirektoratet v/sintef, Olav Kyrres gt. 9, 7465 Trondheim Telefon: +47 930 59 050, Telefaks: +47 93 07 08 00, www.innomed. InnoMed, Helsedirektoratet v/sintef, Olav Kyrres gt. 9, 7465 Trondheim Telefon: +47 930 59 050, Telefaks: +47 93 07 08 00, www.innomed.no Eg RAPPORT - Forprosjekt Prosjekttittel: Behovskartlegging og vurdering

Detaljer

LÆREPLAN FOR ESTETISKE FAG

LÆREPLAN FOR ESTETISKE FAG LÆREPLAN FOR ESTETISKE FAG Tekstilrenholder Kjemisk renser Kjole og drakt Skredder Seilmaker Buntmaker Skomaker Damefrisør Herrefrisør Maskør og parykkmaker Blomsterdekoratør Fotograf Strikker Bunadtilvirker

Detaljer

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 2 1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 3. TA TAK I VERVET!...6 3.1. VERNEOMBUDSARBEID... 6 3.2 OPPLÆRING OG KOMPETANSEPLANLEGGING... 6 3.3 SAMARBEIDSAKTØRER... 7

Detaljer

KURS 2015 TEKNOLOGISK INSTITUTT. Skolekonsepter Skreddersydde kurs Over 100 unike kurstitler. Teknologisk Institutt I www.teknologisk.no.

KURS 2015 TEKNOLOGISK INSTITUTT. Skolekonsepter Skreddersydde kurs Over 100 unike kurstitler. Teknologisk Institutt I www.teknologisk.no. KURS 2015 TEKNOLOGISK INSTITUTT Skolekonsepter Skreddersydde kurs Over 100 unike kurstitler Bred kompetanseheving innen en rekke fagområder! Teknologisk Institutt I www.teknologisk.no Innhold Helse, miljø

Detaljer

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK Psykososialt arbeidsmiljø HELSE / MILJØ / SIKKERHET ISBN 82-91869-07-3 Vest-Ager fylkeskommune Design og trykk: Bjorvand & Skarpodde AS FORORD Vest-Agder fylkeskommunes

Detaljer

Statusrapporter. fra prosjekter som KLP har støttet i 2013. gled deg til dagene som kommer

Statusrapporter. fra prosjekter som KLP har støttet i 2013. gled deg til dagene som kommer Statusrapporter fra prosjekter som KLP har støttet i 2013 gled deg til dagene som kommer I 2013 støtter KLP 39 prosjekter. Vi har samlet 29 av prosjektene i dette heftet. Innhold For KLP er målrettet HMS-arbeid

Detaljer

Omdømmearbeid i Frogn kommune

Omdømmearbeid i Frogn kommune Omdømmearbeid i Frogn kommune Omdømme - omgivelsenes oppfatning av en organisasjon over tid En virksomhet kan ha en identitet, den kan muligvis konstruere et image, men omdømme er noe en gjør seg fortjent

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer