8. Tidsbruk på ulike steder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "8. Tidsbruk på ulike steder"

Transkript

1 Tidene skifter. Tidsbruk Tidsbruk på ulike steder 8. Tidsbruk på ulike steder 49 minutter mindre hjemme I tidsbruksundersøkelsene blir det registrert hvor man utfører de ulike aktivitetene man gjør i løpet av døgnet. Figur 8.1 og tabell 8.1 gir en oversikt over hvor mye tid som er tilbrakt på ulike steder per døgn. Det mest dominerende oppholdsstedet i hele trettiårsperioden fra1980 til 2010 er egen bolig, selv om det har vært en nedgang fra 1980 til Deretter har det vært en liten økning mellom 1990 og I 1980 ble 16 timer og 5 minutter av døgnets 24 timer tilbrakt i eller ved egen bolig. Dette har sunket til 15 timer og 21 minutter i 2010, det vil si at vi i gjennomsnitt er 44 minutter mindre hjemme per døgn i 2010 enn 20 år tidligere. Tre minutter mindre på arbeidsplass/skole enn for 30 år siden Tiden vi er på arbeidsplass eller skole, har forandret seg lite de siste 30 åra. I gjennomsnitt var vi 3 timer og 23 minutter på arbeidsplass eller skole i Dette er 3 minutter mindre enn i Dette er gjennomsnitt for hele befolkningen i alderen år. Blant de 48 prosentene av befolkningen som var på slike oppholdssteder i løpet av døgnet, var oppholdstiden i gjennomsnitt 7 timer og 24 minutter, en økning på 19 minutter siden Like mye hjemme hos andre i 2010 som i 1980 I 2010 var befolkningen som helhet i gjennomsnitt 1 time og 15 minutter hjemme hos andre i løpet av en dag. Dette er det samme som i 1980, men litt mer enn i Andelen som var hjemme hos andre en gjennomsnittsdag, inkludert hverdager og lørdager/søndager, sank fra 37 prosent i 1990 til 29 prosent i De som var hjemme hos andre i 2010, var i gjennomsnitt 4 timer og 21 minutter på besøk. Flere er på hytta I gjennomsnitt var 3 prosent av befolkningen på hytte eller landssted en gjennomsnittsdag i Dette har økt til 5 prosent i De som var på hytte eller landsted, var der i gjennomsnitt i 12 timer og 44 minutter per døgn. Her er det bare regnet med den tiden man er i eller ved hytta, ikke når man er ute på for eksempel turer i skog og mark eller på besøk hos andre mens man er på hyttetur. Økt andel på offentlige steder og på reise I 2010 var vi i gjennomsnitt 1 time og 58 minutter andre steder, det vil si restauranter, kafeer, butikker, i skog og mark og andre offentlige steder. Her var det en betydelig økning mellom 1980 og Deretter har det vært en liten nedgang igjen. Andelen som er på slike steder per dag, økte fra 70 prosent i 1980 til 78 prosent i 2010, det vi si at en større del av befolkningen er ute i det offentlige rom. Det har også vært en økning i reisevirksomheten. Mens vi i 1980 i gjennomsnitt var på reise i 1 time og 6 minutter, var tiden 1 time og 23 minutter i Dette er en økning på 17 minutter per dag. Andelen i befolkningen som reiser per dag, har økt fra 80 prosent i 1980 til 88 prosent i De som er på reise, reiser i gjennomsnitt 1 time og 34 minutter per dag. Figur 8.1. Tid tilbrakt på ulike oppholdssteder en gjennomsnittsdag, alder år Minutter I eller ved bolig På arbeidsplass/skole Hjemme hos andre På hytte/landsted Andre steder På reise 197

2 Tidsbruk på ulike steder Tidene skifter. Tidsbruk Tiden hjemme har særlig sunket blant kvinner Det er i hovedsak blant kvinner at oppholdstiden hjemme per døgn har sunket. I 1980 var kvinner i gjennomsnitt 17 timer og 27 minutter i eller ved boligen. I 2010 var tiden sunket til 15 timer og 49 minutter, det vil si en nedgang på 1 time og 38 minutter. Fremdeles er det likevel slik at kvinner i gjennomsnitt er omtrent 1 time mer hjemme i løpet av døgnet enn menn. Kvinner er en halv time mer på arbeidsplass/ skole i 2010 Når kvinner bruker mindre tid hjemme enn før, blir det naturlig nok mer tid til å oppholde seg på steder utenfor hjemmet. De var i overkant av en halv time mer på arbeidsplass/skole og en halv time mer på offentlige steder i 2010 enn i I tillegg reiste de 20 minutter mer per dag. Når kvinner i 2010 var mer hjemme enn menn en gjennomsnittsdag, var de i stedet godt over 1 time mindre på arbeidsplass/skole og 8 minutter mindre på reise enn menn. Derimot var de et kvarter mer hjemme hos andre enn menn var. De var omtrent like mye som menn på offentlige steder per dag. Eldre er hjemme over 18 timer per døgn Tabell 8.2 viser fordelingen av oppholdssted i ulike aldersgrupper. Tiden man bruker hjemme per døgn, øker med alderen. Mens gjennomsnittstid i eller ved boligen per døgn for aldersgruppen år er 14 timer og 32 minutter, er tiden 18 timer og 22 minutter for aldersgruppen år. For alle aldersgruppene unntatt gruppen år har tiden de tilbringer hjemme, sunket betydelig fra 1980 til Økt tid på arbeidsplass/skole blant de unge Naturlig nok er det de eldste som i minst grad er på arbeidsplass eller skole. For dem har dessuten gjennomsnittstiden på denne typen oppholdssteder sunket betydelig de siste 30 åra. For aldersgruppen år har derimot gjennomsnittstiden på arbeidsplass/skole økt. De unge er mest hjemme hos andre Mens 27 prosent i aldersgruppen år var hjemme hos andre en gjennomsnittsdag i 2010, var andelen 37 prosent i aldersgruppen år. Det er bare i denne gruppen at tiden som blir tilbrakt hjemme hos andre per dag, har økt de siste 30 åra. Når de er hjemme hos andre, er de der i gjennomsnitt omtrent 6 timer. Eldre er mest på hytta Mens 2 prosent i aldersgruppen år oppholder seg på hytte/landssted en gjennomsnittsdag, er andelen 6 prosent i aldersgruppen år. Gjennomsnittstiden denne aldersgruppen oppholder seg på hytte/landsted har økt fra 22 minutter i 1990 til 58 minutter i 2010, det vil si mer enn en dobling. Det er også blant de eldre at det har vært størst økning fra 1980 til 2010 når det gjelder andelen som er på offentlige steder og på reise. I 1980 var 57 prosent i aldersgruppen år på reise en gjennomsnittsdag. I 2010 var andelen økt til 75 prosent. Figur 8.2. Prosentandel på reise ved ulike tidspunkter av døgnet. Mandag til torsdag, alder år Figur 8.3. Prosentandel som tilbrakte tid på ulike steder ved forskjellige tidspunkter av døgnet. Mandag til torsdag, alder år I eller ved bolig På arbeidsplass/skole På reise Andre steder Hjemme hos andre På hytte/landssted

3 Tidene skifter. Tidsbruk Tidsbruk på ulike steder Barn er mindre hjemme enn voksne Fra og med undersøkelsen i 2000 har vi også fått med data om oppholdssted for barn i alderen 9-15 år, slik tabell 8.3 viser. I 2010 var de i gjennomsnitt i eller ved boligen 14 timer og 33 minutter per døgn. Det var bare aldersgruppen år som var like lite hjemme per døgn som dem. Jenter var 21 minutter mer hjemme enn gutter. Når personer i denne aldersgruppen var på skole, var de der i gjennomsnitt 5 timer og 27 minutter. 39 prosent av dem var hjemme hos andre en gjennomsnittsdag. Det var omtrent det samme som aldersgruppen år. Jenter var noe lengre tid hjemme hos andre i løpet av dagen enn gutter. I gjennomsnitt var barn på reise i 1 time og 16 minutter per dag. Vi er mest hjemme på søndager Ifølge tabell 8.4, som viser oppholdssted ulike dager i uka, er vi mest hjemme på søndager. Mens vi i 2010 var i eller ved boligen 14 timer og 15 minutter på fredagene, var vi der 17 timer og 20 minutter på søndagene. Naturlig nok var vi mest på arbeidsplass/skole mandag til torsdag. På den annen side er vi mest hjemme hos andre, på offentlige steder og på hytte/landssted i helga. Søndag er den dagen i uka da vi bruker minst tid til å reise. Tabellene viser hvordan andelen som er på ulike oppholdssteder, er fordelt på forskjellige tidspunkter i løpet av døgnet og over ukedagene. Mandag til torsdag var færre av oss hjemme mesteparten av døgnet i 2010 enn i 1980, unntatt mellom kl og og mellom og Fra kl til var flere på arbeid/skole i 2010 enn i Figur 8.2 viser at i så godt som hele perioden fra til har andelen som er på reise, økt i denne perioden. Toppunktene for reising har holdt seg stabilt på samme tidspunkt i hele tjueårsperioden. Figur 8.3 gir et inntrykk av hvordan de ulike oppholdsstedene fordeler seg over døgnet på mandag til torsdag. Et flertall av befolkningen er hjemme mesteparten av døgnet. Mellom kl og er det flere som er på arbeidsplass/skole enn hjemme. Reisene topper seg kl og kl Andelen som er hjemme hos Figur 8.4. Prosentandel som reiste med ulike transportmidler en gjennomsnittsdag, alder år Offentlig transport 1980 Privatbil 1990 Sykkel Til fots andre, er i noen grad fordelt over hele døgnet, men er høyest mellom kl og kl Vi er på offentlige steder i særlig grad mellom kl og kl Andelen som er hjemme, varierer betydelig mellom hverdager og helg. Mens 26 prosent i 2010 var i eller ved bolig kl mandag til torsdag og 26 prosent på fredag, var det 48 prosent på lørdag. Søndagen er den mest typiske hjemmedagen, med en gjennomsnittlig andel på 59 prosent kl I tidsbruksundersøkelsene blir viktigste transportmiddel registrert når man er på reise til eller fra et sted innenfor hver tidsperiode som blir registrert. Figur 8.4 viser andelen som brukte ulike transportmidler når de var på reise fra 1980 til I tabell 8.10 er tallene presentert. Privatbil er viktigste transportmiddel Det dominerende transportmiddelet på reise i hele trettiårsperioden er privatbilen. Mens 49 prosent benyttet dette transportmiddelet i 1980, har andelen økt til 70 prosent i Det er særlig mellom 1980 og 1990 at denne andelen økte. De som brukte bil som transportmiddel, brukte i gjennomsnitt 1 time og 17 minutter per dag i En av tre bruker føttene på reise Etter privatbilen er egne føtter det transportmiddelet som blir mest brukt. 35 prosent brukte føttene som transportmiddel per dag i 2010 når de var på reise til eller fra et sted. Dette er omtrent samme andelen som i Fotgjengerne brukte i gjennomsnitt 38 minutter per dag til fots til og fra sine bestemmelsessteder i 2010, mens tiden var 41 minutter i prosent reiser med offentlig transport 16 prosent brukte i 2010 offentlige transportmidler når de reiste. I 1980 var andelen også 16 prosent, så det er ikke snakk om noen forskjell på disse 30 åra. De som benyttet offentlige transportmidler i 2010, brukte i gjennomsnitt 1 time og 19 minutter per dag til dette. I 1980 var tiden 1 time og 8 minutter. Endringen har altså vært nokså liten. Også andelen som benytter sykkel som transportmiddel, har forandret seg lite på de siste 30 åra. Mens 5 prosent brukte sykkel per dag i 1980, var andelen 4 prosent i De som bruker sykkel som transportmiddel, brukte 41 minutter på sykkelen i 1980, mot 42 minutter i Tilnærming i bilbruken mellom kjønnene Utviklingen i bruk av transportmidler har vært omtrent den samme for menn og kvinner fra 1980 til Når det gjelder bruk av privatbil, har det likevel vært en tilnærming mellom kjønnene. I 1980 brukte 56 prosent av mennene og 42 prosent av kvinnene privatbil som transportmiddel per dag, det vil si en forskjell på

4 Tidsbruk på ulike steder Tidene skifter. Tidsbruk prosentpoeng. I 2010 var andelene henholdsvis 72 og 68 prosent, en forskjell på 4 prosentpoeng. Ellers er andelen som bruker egne ben, noe større blant kvinner enn menn. Størst økning i bilbruken blant de eldste For alle aldersgrupper har det vært en betydelig økning i bruken av privatbil som transportmiddel fra 1980 til I aldersgruppen år har økningen vært størst. Her har andelen privatbilbrukere økt fra 19 prosent per dag i 1980 til 58 prosent i 2010, for øvrig det samme som i Det er likevel personer i alderen år som bruker privatbilen mest. Blant disse var det 75 prosent som brukte privatbil som transportmiddel per dag i I aldersgruppen år var andelen 73 prosent, og i aldersgruppen år var andelen 57 prosent. Blant den siste gruppen har det vært en liten nedgang mellom 2000 og Ser vi bort fra den økte bilbruken, er det bare blant de yngste og de eldste at det har skjedd betydelige endringer i bruken av transportmidler. I aldersgruppen år har det mellom 2000 og 2010 vært en økning i andelen som bruker offentlig transport og egne ben. Kortere bilkjøring på søndager, lengre på lørdager Når det er færre som reiser i helgene enn på hverdager, fører dette også med seg at det er mindre bruk av de ulike transportmidlene i helgene. Bruken av privatbil har økt både på hverdager og i helgene. Privatbilbruken er minst på søndager, og de som bruker dette transportmiddelet denne dagen, bruker mindre tid til bilkjøring i 2010 enn i På lørdagene er det derimot slik at man har brukt like mye tid i bilen når man var ute og kjørte, i 2010 som i Tabell 8.1. Tid tilbrakt på ulike oppholdssteder blant personer år, alle og etter kjønn. Tid tilbrakt på ulike steder blant alle, andel som har tilbrakt tid på ulike steder, og tid tilbrakt blant dem som har vært på ulike steder en gjennomsnittsdag Tid tilbrakt på ulike steder blant alle Alle Menn Kvinner I alt I/ved bolig På arbeidsplass/skole Hjemme hos andre På hytte/landssted Andre steder På reise Annet/uoppgitt Tallet på observasjoner Andel som har tilbrakt tid på ulike steder Alle Menn Kvinner I alt I/ved bolig På arbeidsplass/skole Hjemme hos andre På hytte/landssted Andre steder På reise Annet/uoppgitt Tallet på observasjoner Tid tilbrakt blant dem som har vært på ulike steder Alle Menn Kvinner I/ved bolig På arbeidsplass/skole Hjemme hos andre På hytte/landssted Andre steder På reise Annet/uoppgitt

5 Tidene skifter. Tidsbruk Tidsbruk på ulike steder Tabell 8.2. Tid tilbrakt på ulike oppholdssteder blant personer år, etter alder. Tid tilbrakt på ulike steder blant alle, andel som har tilbrakt tid på ulike steder, og tid tilbrakt blant dem som har vært på ulike steder en gjennomsnittsdag Tid tilbrakt på ulike steder blant alle år år år år I alt I/ved bolig På arbeidsplass/ skole Hjemme hos andre På hytte/ landssted Andre steder På reise Annet/uoppgitt Tallet på observasjoner Andel som har tilbrakt tid på ulike steder år år år år I alt I/ved bolig På arbeidsplass/ skole Hjemme hos andre På hytte/ landssted Andre steder På reise Annet/uoppgitt Tallet på observasjoner Tid tilbrakt blant dem som har vært på ulike steder år år år år I/ved bolig På arbeidsplass/ skole Hjemme hos andre På hytte/ landssted : Andre steder På reise Annet/uoppgitt : : : : : 201

6 Tidsbruk på ulike steder Tidene skifter. Tidsbruk Tabell 8.3. Tid tilbrakt på ulike oppholdssteder blant personer 9-15 år, alle og etter kjønn. Tid tilbrakt på ulike steder blant alle, andel som har tilbrakt tid på ulike steder, og tid tilbrakt blant dem som har vært på ulike steder en gjennomsnittsdag Tid tilbrakt på ulike steder blant alle Andel som har tilbrakt tid på ulike steder Tid tilbrakt blant dem som har vært på ulike steder Alle Gutter Jenter Alle Gutter Jenter Alle Gutter Jenter I alt I/ved bolig På arbeidsplass/skole Hjemme hos andre På hytte/landssted Andre steder På reise Annet/uoppgitt : : : Tallet på observasjoner Kilde: Tidsbruksundersøkelsen 2010, Statistisk sentralbyrå. 202

7 Tidene skifter. Tidsbruk Tidsbruk på ulike steder Tabell 8.4. Tid tilbrakt på ulike oppholdssteder blant personer år, etter ukedager. Tid tilbrakt på ulike steder blant alle, andel som har tilbrakt tid på ulike steder, og tid tilbrakt blant dem som har vært på ulike steder en gjennomsnittsdag Tid tilbrakt på ulike steder blant alle Mandag-torsdag Fredag Lørdag Søndag I alt I/ved bolig På arbeidsplass/ skole Hjemme hos andre På hytte/ landssted Andre steder På reise Annet/uoppgitt Tallet på observasjoner Andel som har tilbrakt tid på ulike steder Mandag-torsdag Fredag Lørdag Søndag I alt I/ved bolig På arbeidsplass/ skole Hjemme hos andre På hytte/ landssted Andre steder På reise Annet/uoppgitt Tallet på observasjoner Tid tilbrakt blant dem som har vært på ulike steder Mandag-torsdag Fredag Lørdag Søndag I/ved bolig På arbeidsplass/ skole Hjemme hos andre På hytte/ landssted Andre steder På reise Annet/uoppgitt : 1.02 : : 1.03 : : 1.46 : 203

8 Tidsbruk på ulike steder Tidene skifter. Tidsbruk Tabell 8.5. Andel som har tilbrakt tid på ulike steder til forskjellige tider av døgnet blant personer år. Gjennomsnitt for alle dager I/ved bolig På arbeidsplass/skole Hjemme hos andre Alle dager

9 Tidene skifter. Tidsbruk Tidsbruk på ulike steder Tabell 8.5 (forts.) Andel som har tilbrakt tid på ulike steder til forskjellige tider av døgnet blant personer år. Gjennomsnitt for alle dager På hytte/-landsted 1 Andre steder På reise Alle dager Separate tall for tid tilbrakt på hytte/landssted ble ikke innhentet i

10 Tidsbruk på ulike steder Tidene skifter. Tidsbruk Tabell 8.6. Andel som har tilbrakt tid på ulike steder til forskjellige tider av døgnet blant personer år. Gjennomsnitt for mandager-torsdager I/ved bolig På arbeidsplass/skole Hjemme hos andre Mandag-torsdag

11 Tidene skifter. Tidsbruk Tidsbruk på ulike steder Tabell 8.6 (forts.) Andel som har tilbrakt tid på ulike steder til forskjellige tider av døgnet blant personer år. Gjennomsnitt for mandager-torsdager På hytte/-landsted 1 Andre steder På reise Mandag-torsdag Separate tall for tid tilbrakt på hytte/landssted ble ikke innhentet i

12 Tidsbruk på ulike steder Tidene skifter. Tidsbruk Tabell 8.7. Andel som har tilbrakt tid på ulike steder til forskjellige tider av døgnet, blant personer år. Gjennomsnitt for fredager I/ved bolig På arbeidsplass/skole Hjemme hos andre Fredag

13 Tidene skifter. Tidsbruk Tidsbruk på ulike steder Tabell 8.7 (forts.) Andel som har tilbrakt tid på ulike steder til forskjellige tider av døgnet, blant personer år. Gjennomsnitt for fredager På hytte/-landsted 1 Andre steder På reise Fredag Separate tall for tid tilbrakt på hytte/landssted ble ikke innhentet i

14 Tidsbruk på ulike steder Tidene skifter. Tidsbruk Tabell 8.8. Andel som har tilbrakt tid på ulike steder til forskjellige tider av døgnet, blant personer år. Gjennomsnitt for lørdager I/ved bolig På arbeidsplass/skole Hjemme hos andre Lørdag

15 Tidene skifter. Tidsbruk Tidsbruk på ulike steder Tabell 8.8 (forts.) Andel som har tilbrakt tid på ulike steder til forskjellige tider av døgnet, blant personer år. Gjennomsnitt for lørdager På hytte/-landsted 1 Andre steder På reise Lørdag Separate tall for tid tilbrakt på hytte/landssted ble ikke innhentet i

16 Tidsbruk på ulike steder Tidene skifter. Tidsbruk Tabell 8.9. Andel som har tilbrakt tid på ulike steder til forskjellige tider av døgnet, blant personer år. Gjennomsnitt for søndager I/ved bolig På arbeidsplass/skole Hjemme hos andre Søndag

17 Tidene skifter. Tidsbruk Tidsbruk på ulike steder Tabell 8.9 (forts.) Andel som har tilbrakt tid på ulike steder til forskjellige tider av døgnet, blant personer år. Gjennomsnitt for søndager På hytte/-landsted 1 Andre steder På reise Søndag Separate tall for tid tilbrakt på hytte/landssted ble ikke innhentet i

18 Tidsbruk på ulike steder Tidene skifter. Tidsbruk Tabell Tid brukt til reiser med ulike transportmidler blant personer år, alle og etter kjønn. Tid brukt til ulike transportmidler blant alle, andel som har reist med ulike transportmidler, og tid brukt blant brukere av ulike transportmidler en gjennomsnittsdag Tid brukt til ulike transportmidler blant alle Alle Menn Kvinner I alt Offentlig transport Privatbil Sykkel Til fots Annet Tallet på observasjoner Andel som har reist med ulike transportmidler Alle Menn Kvinner I alt Offentlig transport Privatbil Sykkel Til fots Annet Tallet på observasjoner Tid brukt blant brukere av ulike transportmidler Alle Menn Kvinner I alt : : :31 Offentlig transport : : :13 Privatbil : : :12 Sykkel : : :42 Til fots : : :39 Annet : : :53 214

19 Tidene skifter. Tidsbruk Tidsbruk på ulike steder Tabell Tid brukt til reiser med ulike transportmidler blant personer år, etter alder. Tid brukt til ulike transportmidler blant alle, andel som har reist med ulike transportmidler, og tid brukt blant brukere av ulike transportmidler en gjennomsnittsdag Tid brukt til ulike transportmidler blant alle år år år år I alt Offentlig transport Privatbil Sykkel Til fots Annet Tallet på observasjoner Andel som har reist med ulike transportmidler år år år år I alt Offentlig transport Privatbil Sykkel Til fots Annet Tallet på observasjoner Tid brukt blant brukere av ulike transportmidler år år år år I alt Offentlig transport Privatbil Sykkel : : Til fots Annet : : : 215

20 Tidsbruk på ulike steder Tidene skifter. Tidsbruk Tabell Tid brukt til reiser med ulike transportmidler blant personer år, etter ukedager. Tid brukt til ulike transportmidler blant alle, andel som har reist med ulike transportmidler, og tid brukt blant brukere av ulike transportmidler en gjennomsnittsdag Tid brukt til ulike transportmidler blant alle Mandag-torsdag Fredag Lørdag Søndag I alt Offentlig transport Privatbil Sykkel Til fots Annet Tallet på observasjoner Andel som har reist med ulike transportmidler Mandag-torsdag Fredag Lørdag Søndag I alt Offentlig transport Privatbil Sykkel Til fots Annet Tallet på observasjoner Tid brukt blant brukere av ulike transportmidler Mandag-torsdag Fredag Lørdag Søndag I alt Offentlig transport Privatbil Sykkel : : : 0.40 : Til fots Annet : : : : : : 216

8. Tidsbruk på ulike steder

8. Tidsbruk på ulike steder Til alle døgnets tider Tidsbruk på ulike steder 8. Tidsbruk på ulike steder 49 minutter mindre hjemme I tidsbruksundersøkelsene blir det registrert hvor man utfører de ulike aktivitetene man gjør i løpet

Detaljer

9. Tidsbruk og samvær

9. Tidsbruk og samvær Tidene skifter. Tidsbruk 1971-2010 Tidsbruk og samvær 9. Tidsbruk og samvær I de fire tidsbruksundersøkelsene som ble gjennomført fra 1980 til 2010, ble det registrert hvem man var sammen med n ulike aktiviteter

Detaljer

9. Tidsbruk og samvær

9. Tidsbruk og samvær 9. I tidsbruksundersøkelsene som ble gjennomført i 1980, 1990 og 2000 ble det registrert hvem man var sammen med når ulike aktiviteter ble utført i løpet av døgnet. Bare i 1990 og 2000 er denne registreringen

Detaljer

Jentene er mest hjemme

Jentene er mest hjemme Barn og unges tidsbruk: Jentene er mest hjemme Barn er hjemme timer per dag og jentene er mer hjemme enn guttene. De eldre tenåringene legger seg naturlig nok betydelig seinere enn 9-12-åringene. Til gjengjeld

Detaljer

2. Inntektsgivende arbeid

2. Inntektsgivende arbeid Tidene skifter. Tidsbruk 1971-2010 arbeid 2. arbeid På arbeidet en halvtime mer Den tiden befolkningen generelt har brukt til inntektsgivende arbeid, inkludert arbeidsreiser, har endret seg lite fra 1980

Detaljer

2. Inntektsgivende arbeid

2. Inntektsgivende arbeid Til alle døgnets tider 2. Like mange i arbeid per dag Til tross for en økning i andelen sysselsatte i befolkningen, har tiden vi bruker til inntektsgivende arbeid endret seg lite fra 1980 til 2000. Dette

Detaljer

Til alle døgnets tider Tidsbruk 1971-2000. Odd Frank Vaage

Til alle døgnets tider Tidsbruk 1971-2000. Odd Frank Vaage 52 Statistiske analyser Statistical Analyses Til alle døgnets tider Tidsbruk 1971-2000 Odd Frank Vaage Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Statistiske analyser Statistical Analyses

Detaljer

5. Personlige behov. Tidene skifter. Tidsbruk 1971-2010. Personlige behov

5. Personlige behov. Tidene skifter. Tidsbruk 1971-2010. Personlige behov Tidene skifter. Tidsbruk 1971-2010 Personlige behov 5. Personlige behov Økt tid til personlige behov blant de unge Det har bare vært en økning i den totale tiden menn og kvinner i aldersgruppen 16-24 bruker

Detaljer

3. Husholdsarbeid. mennene. Alt i alt bruker vi derfor mindre tid til husholdarbeid i 2000 enn i 1971.

3. Husholdsarbeid. mennene. Alt i alt bruker vi derfor mindre tid til husholdarbeid i 2000 enn i 1971. 3. Tiden menn og kvinner bruker til husholdsarbeid har utviklet seg i forskjellig retning fra 1971 til 2000. Dette går frem av figur 3.1. Mens menns gjennomsnittlige tid til husholdsarbeid har økt per

Detaljer

4. Utdanning. blant kvinner i aldersgruppen år enn blant menn i samme aldersgruppe.

4. Utdanning. blant kvinner i aldersgruppen år enn blant menn i samme aldersgruppe. 4. Siden andelen som er i utdanning per dag er relativt liten, vil tiden som brukes per dag i ulike grupper ikke variere så mye mellom de ulike tidsbruksundersøkelser. Figur 4.1 viser at det likevel kan

Detaljer

3. Husholdsarbeid. Tidene skifter. Tidsbruk 1971-2010. Husholdsarbeid

3. Husholdsarbeid. Tidene skifter. Tidsbruk 1971-2010. Husholdsarbeid Tidene skifter. Tidsbruk 1971-2010 Husholdsarbeid 3. Husholdsarbeid Tiden menn og kvinner bruker til husholdsarbeid har utviklet seg i forskjellig retning fra 1971 til 2010. Dette g fram av figur 3.1.

Detaljer

Tidsbruk til ulike aktiviteter blant personer år, etter kjønn. Tidsbruk i timer og minutter blant alle,

Tidsbruk til ulike aktiviteter blant personer år, etter kjønn. Tidsbruk i timer og minutter blant alle, Tidene skifter. Tidsbruk 1971-2010 1. Tidsbruk generelt 1.1. Tidsbruk til ulike aktiviteter blant personer 16-74 år. Tidsbruk i timer og minutter blant alle, prosentandel som har utført aktivitetene, og

Detaljer

Mer fritid, mindre husholdsarbeid

Mer fritid, mindre husholdsarbeid Utviklingen i tidsbruk de siste 30-årene: Mer fritid, mindre husholdsarbeid Vi har fått mer fritid gjennom de siste tiårene, mye fordi vi har kuttet ned på husholdsarbeidet. Et kutt som særlig kvinnene

Detaljer

6. Fritid. når vi badet og solte oss, og når vi var med på konkurranseidrett/trening.

6. Fritid. når vi badet og solte oss, og når vi var med på konkurranseidrett/trening. Tidene skifter. 1971-2010 Fritid 6. Fritid Økt fritid for alle, minst for unge voksne menn Figur 6.1 viser at det blant både menn og kvinner i alle aldersgrupper har vært en økning i den gjennomsnittlige

Detaljer

Tidsbruk ulike dager i uka, med fokus på søndager.

Tidsbruk ulike dager i uka, med fokus på søndager. Odd Frank Vaage: Tidsbruk ulike dager i uka, med fokus på søndager. En kort rapport om tidsbruk på ulike dager i uka, på oppdrag av Kulturdepartementet. Tallene er hentet fra SSBs Tidsbruksundersøkelse

Detaljer

Unge har mer fritid men savner samvær

Unge har mer fritid men savner samvær Unge har mer fritid men savner samvær Dagens 16-19-åringer bruker noe mer tid på utdanning og mye mindre på inntektsarbeid enn hva de unge gjorde for 40 år siden. De har fått mer fritid. Mange bruker den

Detaljer

Myten om spreke nordmenn står for fall

Myten om spreke nordmenn står for fall Tidsbruk i Europa Myten om spreke nordmenn st for fall Hvis vi nordmenn tror at vi er et særlig aktivt folkeferd, så stemmer ikke det med virkeligheten. Tidsbruksundersøkelsene som er gjennomført i Europa

Detaljer

7. Tidsbruk til ulike tider

7. Tidsbruk til ulike tider Tidene skifter. Tidsbruk 1971-2010 Tidsbruk til ulike tider 7. Tidsbruk til ulike tider Tidsbruksundersøkelsene gir mulighet til å se hvor stor andel av befolkningen som utfører ulike aktiviteter til forskjellige

Detaljer

10. Tidsbruk blant aleneboende

10. Tidsbruk blant aleneboende Aleneboendes levekår Tidsbruk blant aleneboende Odd Frank Vaage 10. Tidsbruk blant aleneboende Mindre tid går til arbeid og måltider, mer til fritid og søvn Aleneboende bruker mindre tid på arbeid enn

Detaljer

God helse og utdanning holder unge eldre i arbeidslivet

God helse og utdanning holder unge eldre i arbeidslivet God helse og utdanning holder unge eldre i arbeidslivet Under halvparten av befolkningen i alderen 62-66 år er i arbeid. De siste 30 åra har den tiden unge eldre bruker til inntektsarbeid gått ned med

Detaljer

Mediebruk til ulike tider

Mediebruk til ulike tider Mest bruk av radio og avis på morgen og formiddag. Fjernsynsseingen dominerer om ettermiddagen og kvelden. Fjernsynsseingen er dominerende i helgen. Radiolytting helst på hverdager. Avislesing nokså jevnt

Detaljer

Noen hovedresultater. Norsk mediebarometer 2008

Noen hovedresultater. Norsk mediebarometer 2008 Noen hovedresultater Sju av ti på Internett i løpet av en dag 71 prosent av befolkningen i alderen 9-79 år brukte Internett en gjennomsnittsdag i 2008. Dette var en økning fra 66 prosent i 2007. Tiden

Detaljer

Mediebruk til ulike tider

Mediebruk til ulike tider Mest bruk av radio og avis på morgen og formiddag. Fjernsynsseingen dominerer om ettermiddagen og kvelden. Fjernsynsseingen er dominerende alle dager i uka. Radiolytting helst på hverdager. Avislesing

Detaljer

Gammel og ung alle er mer fysisk aktive

Gammel og ung alle er mer fysisk aktive Mosjon etter alder, kjønn og utdanning Gammel og ung alle er mer fysisk aktive Alder er ingen hindring for å trene. Alle mosjonerer mer enn før, og særlig gjelder det for ungdom mellom 16 og 19 år. I denne

Detaljer

Odd Frank Vaage. Tid til arbeid Arbeidstid blant ulike grupper og i ulike tidsperioder, belyst gjennom tidsbruksundersøkelsene 1971-2000

Odd Frank Vaage. Tid til arbeid Arbeidstid blant ulike grupper og i ulike tidsperioder, belyst gjennom tidsbruksundersøkelsene 1971-2000 2005/15 Rapporter Reports Odd Frank Vaage Arbeidstid blant ulike grupper og i ulike tidsperioder, belyst gjennom tidsbruksundersøkelsene 1971-2000 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger

Detaljer

7. Tidsbruk til ulike tider

7. Tidsbruk til ulike tider Til alle døgnets tider Tidsbruk til ulike tider 7. Tidsbruk til ulike tider Figur 7.1. Prosentandel som har brukt tid til nattesøvn ved ulike tidspunkter mellom kl. 20.00 og 12.00 på mandag til torsdag,

Detaljer

Ulykker, drap og selvmord i 150 år

Ulykker, drap og selvmord i 150 år Voldsomme dødsfall 185 24 Historisk helsestatistikk Anne Gro Pedersen Ulykker, drap og selvmord i 15 år Fram til den annen verdenskrig var det drukningsulykker som dominerte blant de voldsomme dødsfallene.

Detaljer

Statistikk Dette er Norge

Statistikk Dette er Norge Statistikk Dette er Norge Å kunne tolke statistiske data er en viktig den av den digitale kompetansen. Man skal både klare å tolke det man ser av tabeller, grafer og diagrammer - og man skal være kildekritisk

Detaljer

Norske reisevaner. Guro Berge Sosiolog, Seniorrådgiver. Transportplanseksjonen Vegdirektoratet

Norske reisevaner. Guro Berge Sosiolog, Seniorrådgiver. Transportplanseksjonen Vegdirektoratet Norske reisevaner i forbindelse med jobb Guro Berge Sosiolog, Seniorrådgiver Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Transportplanseksjonen Vegdirektoratet Norske reisevaner i jobbsammenheng Reiser

Detaljer

Nordmenn har mest fritid men ser lite på TV

Nordmenn har mest fritid men ser lite på TV Tidsbruk i europeiske land Nordmenn har mest fritid men ser lite på TV Norske menn og kvinner har mest fritid sammenlignet med folk i ni andre land i Europa. Stort sett ligger vi likevel nokså midt på

Detaljer

Årsrapport for radiolytting i Norge 2014 Offisielle lyttertall fra Radioundersøkelsen

Årsrapport for radiolytting i Norge 2014 Offisielle lyttertall fra Radioundersøkelsen Årsrapport for radiolytting i Norge 2014 Offisielle lyttertall fra Radioundersøkelsen Sammendrag Radiolytting er stabilt i Norge. 70 prosent av befolkningen lyttet til radio en gjennomsnittsdag i 2014,

Detaljer

9. Sosial kontakt og fritidsaktiviteter

9. Sosial kontakt og fritidsaktiviteter 9. Menn bruker litt mer tid på fritidsaktiviteter enn kvinner I løpet av de siste 20 til 30 år har vi fått mer fritid. Mange unge utsetter familieetablering, vi har kortere arbeidstid og nedsatt pensjonsalder.

Detaljer

Jenter og gutter bruker tiden forskjellig

Jenter og gutter bruker tiden forskjellig Barn og unges tidsbruk: Jenter og gutter bruker tiden forskjellig Hovedaktiviteten til både barn og unge er skolegang. Svært få barn har inntektsgivende arbeid i vanlig betydning, men en stor del utfører

Detaljer

Tidsbruk blant uførepensjonister med barn

Tidsbruk blant uførepensjonister med barn 2003/3 Notater 2003 ro o z +3 Berit Otnes IA Tidsbruk blant uførepensjonister med barn ofl? 1 ro s_ u c w; 33 ro *-> Avdeling for personstatistikk/seksjon for levekårsstatistikk Emnegruppe: 00.02.20 Forord

Detaljer

Mer Internett-bruk og boklesing

Mer Internett-bruk og boklesing Mediebarometeret 2005 Mer Internett-bruk og boklesing Hele 55 prosent av befolkningen brukte Internett en gjennomsnittsdag i 2005. Dette er 11 prosentpoeng mer enn i 2004. Stadig flere har blitt tilknyttet

Detaljer

Nordmenns fritidsreiser

Nordmenns fritidsreiser Reisevaneundersøkelsen 2009 Nordmenns fritidsreiser Presentasjon av hovedfunn, 30.08.2012 Marianne Elvsaas Nordtømme og Kristin Ystmark Bjerkan SINTEF Teknologi og samfunn, avd. for Transportforskning

Detaljer

Til alle døgnets tider Tidsbruk Odd Frank Vaage

Til alle døgnets tider Tidsbruk Odd Frank Vaage 52 Statistiske analyser Statistical Analyses Til alle døgnets tider Tidsbruk 1971-2000 Odd Frank Vaage Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Statistiske analyser Statistical Analyses

Detaljer

Noen hovedresultater. Norsk mediebarometer 2009

Noen hovedresultater. Norsk mediebarometer 2009 Noen hovedresultater Tre av fire på Internett i løpet av en dag I 2009 var det 73 prosent av befolkningen i alderen 9-79 år som hadde brukt Internett en gjennomsnittsdag, en økning fra 71 prosent i 2008.

Detaljer

Museum. Akershus flest besøker et museum i løpet av året.

Museum. Akershus flest besøker et museum i løpet av året. Norsk kulturbarometer 2008 43 prosent går på i løpet av et år. Menn og kvinner går i nesten like stor grad på museer. Størst besøksandel blant de yngste. Høy utdanning og sbesøk henger sammen. Bare 3 prosent

Detaljer

REISEVANER I TRONDHEIMSREGIONEN

REISEVANER I TRONDHEIMSREGIONEN REISEVANER I TRONDHEIMSREGIONEN 2009-2010 BASERT PÅ UNDERSØKELSE I TIDSROMMET 13.01.2009 06.10.2010 FORORD Nasjonale reisevaneundersøkelser gjennomføres hvert 4. år i Norge. Siste nasjonale reisevaneundersøkelse

Detaljer

Utdanning. Elisabeth Falnes-Dalheim

Utdanning. Elisabeth Falnes-Dalheim Utdanning Barnehagedekningen øker, og dermed går stadig større andel av barna mellom 1 og 5 år i barnehage. Størst er økningen av barn i private barnehager. Bruken av heldagsplass i barnehagen øker også.

Detaljer

områdene av landet enn i spredtbygde områder. Vi finner også at det er i Oslo/ Akershus flest besøker et museum i løpet av året.

områdene av landet enn i spredtbygde områder. Vi finner også at det er i Oslo/ Akershus flest besøker et museum i løpet av året. Norsk kulturbarometer 2004 Museum 42 prosent går på museum i løpet av et år. Menn og kvinner går i nesten like stor grad på museer. Størst besøksandel blant de yngste. Høy utdanning og museumsbesøk henger

Detaljer

SOSIALE MEDIER TRACKER

SOSIALE MEDIER TRACKER SOSIALE MEDIER TRACKER APRIL JUNI 2017 FACFACEBOOK E B O O K I I NORGE 3 448 000 HAR PROFIL (83,5 %) 3 443 000 ER BRUKERE (83,4 %) 45 % 55 % Drøyt 3,4 millioner nordmenn har Facebook-profil. 81% 84% 83%

Detaljer

*KORRIGERT VERSJON SOSIALE MEDIER TRACKER

*KORRIGERT VERSJON SOSIALE MEDIER TRACKER *KORRIGERT VERSJON 24.11.17 SOSIALE MEDIER TRACKER APRIL JUNI 2017 FACFACEBOOK E B O O K I I NORGE 3 416 000 HAR PROFIL (82,8 %) 3 393 000 ER BRUKERE (82,2 %) 46 % 54 % Drøyt 3,4 millioner nordmenn har

Detaljer

Reisevaneundersøkelse for Buskerudbyen 2009

Reisevaneundersøkelse for Buskerudbyen 2009 Sammendrag: Reisevaneundersøkelse for Buskerudbyen 09 TØI rapport 1/ Forfatter(e): Inge Brechan, Liva Vågane Oslo, 29 sider Den nasjonale reisevaneundersøkelsen ble gjennomført for sjette gang i 09/. Som

Detaljer

SOSIALE MEDIER TRACKER

SOSIALE MEDIER TRACKER SOSIALE MEDIER TRACKER APRIL JUNI 2017 FACFACEBOOK E B O O K I I NORGE 3 415 000 HAR PROFIL (82,8 %) 3 393 000 ER BRUKERE (82,2 %) 45 % 55 % Drøyt 3,4 millioner nordmenn har Facebook-profil. 81% 84% 83%

Detaljer

Avtalt arbeidstid og arbeidstidsordninger. 1. Arbeidstidsordninger - definisjoner

Avtalt arbeidstid og arbeidstidsordninger. 1. Arbeidstidsordninger - definisjoner ton, 23. oktober 2007 Notat Avtalt arbeidstid og arbeidstidsordninger Formålet med denne analysen er å se på hvordan de ansatte fordeler seg på ukentlig arbeidstid etter ulike arbeidstidsordninger. Det

Detaljer

9. Friluftsaktiviteter

9. Friluftsaktiviteter Kultur- og fritidsaktiviteter Friluftsaktiviteter 9. Friluftsaktiviteter Det er en høyt verdsatt norsk aktivitet å bevege seg i frisk og uberørt luft og natur, gjerne på en måte som gir transpirasjon.

Detaljer

Vedlegg: Statistikk om Drammen

Vedlegg: Statistikk om Drammen Vedlegg: Statistikk om Drammen 1 Demografisk utvikling Befolkningsstruktur Figur 1.1 Folkemengde 2001 20011, Drammen kommune Som det fremgår av figur 1.1 har folketallet i Drammen kommune økt markant i

Detaljer

Radio. Norsk mediebarometer 2008

Radio. Norsk mediebarometer 2008 Norsk mediebarometer 2008 54 prosent lytter til radio i løpet av en dag. De godt voksne lytter mest til radio. De med høy utdanning bruker mindre tid på radio enn andre. NRK P1 har flest lyttere, P4 følger

Detaljer

5. Lesevaner i endring

5. Lesevaner i endring 5. Lesing er en tradisjonell del av fritida. Nesten hvor vi snur og vender oss er det en tekst som retter seg mot oss og får oss til å lese. Også fjernsynsseing er i stor grad lesing, på samme måte som

Detaljer

Noen hovedresultater. Norsk mediebarometer 2004

Noen hovedresultater. Norsk mediebarometer 2004 Noen hovedresultater Økt bruk av Internett Andelen av befolkningen i alderen 9-79 år som bruker PC hjemme en gjennomsnittsdag var i 2004 på 36 prosent, det samme som i 2003. Andelen Internettbrukere per

Detaljer

Reisevaneundersøkelse Trondheim kommune Februar 2014

Reisevaneundersøkelse Trondheim kommune Februar 2014 Reisevaneundersøkelse Trondheim kommune Februar 2014 Sentio Research Norge AS Rapport Arve Østgaard og Fredrik Solvi Hoen 24.02.2014 Oppsummering av resultater Til sammen er 1000 personer i Trondheim kommune

Detaljer

Daglige reiser på 90-tallet. Analyser av de norske reisevaneundersøkelsene fra 1991/92 og 1997/98

Daglige reiser på 90-tallet. Analyser av de norske reisevaneundersøkelsene fra 1991/92 og 1997/98 Sammendrag: TØI rapport 436/1999 Forfatter: Randi Johanne Hjorthol Oslo 1999, 88 sider Daglige reiser på 90-tallet. Analyser av de norske reisevaneundersøkelsene fra 1991/92 og 1997/98 Tre nasjonale reisevaneundersøkelser

Detaljer

Radio. Norsk mediebarometer 2010

Radio. Norsk mediebarometer 2010 Norsk mediebarometer 2010 56 prosent lytter til radio i løpet av en dag. De godt voksne lytter mest til radio. De med høy utdanning bruker mindre tid på radio enn andre. NRK P1 har flest lyttere, P4 følger

Detaljer

Årsrapport for radiolytting i Norge 2015 Offisielle lyttertall fra Radioundersøkelsen

Årsrapport for radiolytting i Norge 2015 Offisielle lyttertall fra Radioundersøkelsen Årsrapport for radiolytting i Norge 2015 Offisielle lyttertall fra Radioundersøkelsen Sammendrag Radiolytting er stabilt i Norge. 69 prosent av befolkningen lyttet til radio en gjennomsnittsdag i 2015,

Detaljer

SNAPCHAT. SAMMENDRAG En undersøkelse angående hvem og hva Snapchat brukes til.

SNAPCHAT. SAMMENDRAG En undersøkelse angående hvem og hva Snapchat brukes til. SAMMENDRAG En undersøkelse angående hvem og hva Snapchat brukes til. Ane Birgitte Berg, Alida Tobiassen, Karoline Nilsen, Iselin Meisler og Charlotte Omreit. SNAPCHAT Snapchat et verktøy for alle? Bakgrunnen

Detaljer

Handel- og reisevaneundersøkelse i Bodø kommune August/september 2016

Handel- og reisevaneundersøkelse i Bodø kommune August/september 2016 Handel- og reisevaneundersøkelse i Bodø kommune August/september 216 Sentio Research Norge AS Rapport Fredrik Solvi Hoen 9.9.216 Innhold Oppsummering...2 Metode og datainnsamling...3 Feilmarginer...4 Demografiske

Detaljer

Daglige fritidsaktiviteter, hytte- og båtliv og svenskehandel

Daglige fritidsaktiviteter, hytte- og båtliv og svenskehandel TØI rapport 861/2006 Daglige fritidsaktiviteter, hytte- og båtliv og svenskehandel Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2005 Liva Vågane ISSN 0808-0808-1190 ISBN 82-480-0692-1 Papirversjon ISBN 82-480-0694-8

Detaljer

Utdanning har liten sammenheng med besøk på idrettsarrangement. prosent har aldri vært på noe slikt arrangement.

Utdanning har liten sammenheng med besøk på idrettsarrangement. prosent har aldri vært på noe slikt arrangement. Norsk kulturbarometer 2004 Idrettsarrangement 55 prosent er tilskuere på idrettsarrangement i løpet av et år. Menn går mer på idrettsarrangement enn kvinner. 16-19-åringene har høyest andel besøk på slike

Detaljer

Reisevaner i et 25-års perspektiv trender og drivkrefter

Reisevaner i et 25-års perspektiv trender og drivkrefter Reisevaner i et 25-s perspektiv trender og drivkrefter Seminar Samferdselsdepartementet 30.august 2012 Randi Hjorthol, Transportøkonomisk institutt rh@toi.no Hvorfor reiser vi? Fordi vi må tidsmessig og

Detaljer

Innhold. Samfunnsspeilet 4-5/2002 16. årgang

Innhold. Samfunnsspeilet 4-5/2002 16. årgang Innhold Utviklingen i tidsbruk de siste 30-årene: Mer fritid, mindre husholdsarbeid Odd Frank Vaage... 2 Tidsbruksundersøkelser som samfunnsvitenskapelig datakilde Elisabeth Rønning... 9 Store endringer

Detaljer

Norsk mediebarometer 1998. Odd Frank Vaage

Norsk mediebarometer 1998. Odd Frank Vaage 31 Statistiske analyser Statistical Analyses Norsk mediebarometer 1998 Odd Frank Vaage Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Statistiske analyser Statistical Analyses I denne serien

Detaljer

Avislesing ikke lenger for alle

Avislesing ikke lenger for alle Avislesing ikke lenger for alle Vi kjøper og leser aviser i mindre grad nå enn før. Samlet opplag går ned, og færre leser aviser regelmessig. Siden slutten av 199-tallet har nedgangen vært størst blant

Detaljer

Reisevaneundersøkelse for Agderbyen 2009

Reisevaneundersøkelse for Agderbyen 2009 Sammendrag: Reisevaneundersøkelse for Agderbyen 0 TØI rapport 1/ Forfatter(e): Inge Brechan, Liva Vågane Oslo, 1 sider Den nasjonale reisevaneundersøkelsen ble gjennomført for sjette gang i 0/. Som i 0

Detaljer

KAPITTEL V. En oppfølging av en årgang ugifte mødre over en 10-års periode

KAPITTEL V. En oppfølging av en årgang ugifte mødre over en 10-års periode KAPITTEL V En oppfølging av en årgang ugifte mødre over en 10-års periode ANALYSE OG BESKRIVELSE Vi har tidligere sett at det I de senere år i Norge hvert år er blitt født omkring et par tusen barn utenfor

Detaljer

Årsrapport for radiolytting i Norge Offisielle lyttertall fra radioundersøkelsen

Årsrapport for radiolytting i Norge Offisielle lyttertall fra radioundersøkelsen Årsrapport for radiolytting i Norge 2016 Offisielle lyttertall fra radioundersøkelsen Sammendrag Radiolyttingen i Norge holder seg fortsatt på et relativt stabilt nivå. 68 prosent lyttet i gjennomsnitt

Detaljer

Noen hovedresultater. kassetter, plater og MP3-spillere, har sunket litt. I 2004 var andelen brukere per dag på 47 prosent. Dette sank til 45 prosent

Noen hovedresultater. kassetter, plater og MP3-spillere, har sunket litt. I 2004 var andelen brukere per dag på 47 prosent. Dette sank til 45 prosent Noen hovedresultater Internett-bruken øker 55 prosent av befolkningen i alderen 9-79 år brukte Internett en gjennomsnittsdag i 2005. Dette var en økning fra 44 prosent i 2004. Tiden vi bruker på Internett

Detaljer

Noen hovedresultater. Norsk mediebarometer 2010

Noen hovedresultater. Norsk mediebarometer 2010 Noen hovedresultater Økende bruk av Internett I 2010 var det 77 prosent av befolkningen i alderen 9-79 år som hadde brukt Internett en gjennomsnittsdag, en økning fra 73 prosent i 2009. Tiden vi bruker

Detaljer

Radio. Norsk mediebarometer 2009

Radio. Norsk mediebarometer 2009 Norsk mediebarometer 2009 53 prosent lytter til radio i løpet av en dag. De godt voksne lytter mest til radio. De med høy utdanning bruker mindre tid på radio enn andre. NRK P1 har flest lyttere, P4 følger

Detaljer

Idrettsarrangement. prosent har aldri vært på noe slikt arrangement. Mer enn tre av fem ser på fotballkamp når de er på idrettsarrangement.

Idrettsarrangement. prosent har aldri vært på noe slikt arrangement. Mer enn tre av fem ser på fotballkamp når de er på idrettsarrangement. 57 prosent er tilskuere på idrettsarrangement i løpet av et år. Menn går mer på idrettsarrangement enn kvinner. Aldersgruppen 16-19 år går mest på slike arrangement. Utdanning har liten sammenheng med

Detaljer

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2012/13

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2012/13 Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2012/13 Innholdsfortegnelse Sammendrag 2 Innledning 2 Elevtall, grunnskoler og lærertetthet 2 Årsverk til undervisningspersonale og elevtimer 2 Spesialundervisning

Detaljer

Risiko i veitrafikken 2013/14

Risiko i veitrafikken 2013/14 Sammendrag: Risiko i veitrafikken 213/14 TØI rapport 1448/215 Forfatter: Torkel Bjørnskau Oslo 215 81 sider Transportøkonomisk institutt oppdaterer jevnlig beregninger av risiko for ulykker og skader i

Detaljer

Noen hovedresultater. Norsk mediebarometer 2007

Noen hovedresultater. Norsk mediebarometer 2007 Noen hovedresultater En time per dag på Internett 66 prosent av befolkningen i alderen 9-79 år brukte Internett en gjennomsnittsdag i 2007. Dette var en økning fra 60 prosent i 2006. Tiden vi bruker på

Detaljer

Fjernsyn. Seere en gjennomsnittsdag: 84 pst.

Fjernsyn. Seere en gjennomsnittsdag: 84 pst. Seere en gjennomsnittsdag: 84 pst. Fem av seks ser på fjernsyn i løpet av dagen. Andel seere er høyest blant 13-15-åringer. Minst TV-seing blant personer med høy utdanning og høy inntekt. TV2 har en seeroppslutning

Detaljer

Vi ferierer oftest i Norden

Vi ferierer oftest i Norden Nordmenns ferier om sommeren Vi ferierer oftest i Norden Om lag halvparten av oss er på ferie i løpet av sommermånedene juli og august, og turen går nesten like ofte til Sverige og Danmark som til mål

Detaljer

Barns aktiviteter og daglige reiser i 2013/14

Barns aktiviteter og daglige reiser i 2013/14 Sammendrag: Barns aktiviteter og daglige reiser i 213/14 TØI rapport 1413/21 Forfatter(e): Randi Hjorthol, Susanne Nordbakke Oslo 21, 88 sider Hvert fjerde barn i alderen 6-12 år kjøres til skolen av foreldre/foresatte,

Detaljer

Omfang av gåing til holdeplass

Omfang av gåing til holdeplass Omfang av gåing til holdeplass Ved Ingunn Opheim Ellis, Urbanet Analyse Fagseminar om gåing 22. september 2017 Den norske reisevaneundersøkelsen RVU 2013/14 Formål: Omfanget av befolkningens reiser Hensikten

Detaljer

Fjernsyn Seere en gjennomsnittsdag: 83 pst.

Fjernsyn Seere en gjennomsnittsdag: 83 pst. Seere en gjennomsnittsdag: 83 pst. Fire av fem ser på fjernsyn i løpet av dagen. Høyest seerandel blant 55-66-åringer, de eldre bruker mest tid. Minst TV-seing blant personer med høy utdanning. Seeroppslutning

Detaljer

Fjernsyn. Seere en gjennomsnittsdag: 82 pst.

Fjernsyn. Seere en gjennomsnittsdag: 82 pst. Seere en gjennomsnittsdag: 82 pst. Fire av fem ser på fjernsyn i løpet av dagen. Andel seere er høyest blant 9-12 åringer. Minst TV-seing blant personer mer høy utdanning og inntekt. TV2 har en seeroppslutning

Detaljer

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2011-12

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2011-12 Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2011-12 Innhold Sammendrag... 2 Tabeller, figurer og kommentarer... 4 Elevtall... 4 Utvikling i elevtall... 4 Antall skoler og skolestørrelse... 5 Gruppestørrelse...

Detaljer

Springbrett for integrering

Springbrett for integrering Springbrett for integrering Introduksjonsordningen skal gjøre nyankomne innvandrere i stand til å forsørge seg selv og sin familie, samtidig som de blir kjent med det norske samfunnet. Tre av fem er i

Detaljer

Museum. pensjonister er de som i minst grad går på museum.

Museum. pensjonister er de som i minst grad går på museum. 45 prosent går på museum i løpet av et år. Menn og kvinner går i nesten like stor grad på museer. Størst besøksandel blant de yngste. Høy utdanning og museumsbesøk henger sammen. Bare 2 prosent har aldri

Detaljer

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2013/14

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2013/14 Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2013/14 Innhold Sammendrag... 2 Innledning... 2 Elevtall, grunnskoler og lærertetthet... 2 Årsverk til undervisningspersonale og elevtimer... 2 Spesialundervisning...

Detaljer

Endring i befolkningens reisevaner i en 25-årsperiode trender og drivkrefter

Endring i befolkningens reisevaner i en 25-årsperiode trender og drivkrefter Sammendrag: Endring i befolkningens reisevaner i en 25-årsperiode trender og drivkrefter TØI rapport 1190/2012 Forfatter(e): Randi Hjorthol Oslo 2012, 43 sider Mellom 1985 og 2009 har befolkningen i Norge

Detaljer

Risiko i veitrafikken 2009-2010

Risiko i veitrafikken 2009-2010 Sammendrag: Risiko i veitrafikken 29-21 TØI rapport 1164/211 Forfatter: Torkel Bjørnskau Oslo 211 73 sider Transportøkonomisk institutt oppdaterer jevnlig beregninger av risiko for ulykker og skader i

Detaljer

Radio. Norsk mediebarometer 2011

Radio. Norsk mediebarometer 2011 Norsk mediebarometer 2011 55 prosent lytter til radio i løpet av en dag. Noe mer tid til radiolytting De godt voksne lytter mest til radio. NRK P1 har flest lyttere, P4 følger deretter. Vi hører helst

Detaljer

3. Egenaktivitet på kulturområdet

3. Egenaktivitet på kulturområdet Kultur- og mediebruk i forandring Egenaktivitet på kulturområdet 3. Egenaktivitet på kulturområdet 3.1. Kunstaktiviteter En av tre kan spille instrument Tabell 3.1 viser at 36 prosent av befolkningen kunne

Detaljer

Notater. Berit Otnes. Tidsbruk blant uførepensjonister med barn. 2003/3 Notater 2003

Notater. Berit Otnes. Tidsbruk blant uførepensjonister med barn. 2003/3 Notater 2003 2003/3 Notater 2003 Berit Otnes Notater Tidsbruk blant uførepensjonister med barn Avdeling for personstatistikk/seksjon for levekårsstatistikk Emnegruppe: 00.02.20 Forord Dette notatet gir en oversikt

Detaljer

Gå eller sykle? Fakta om omfang, sikkerhet og miljø

Gå eller sykle? Fakta om omfang, sikkerhet og miljø Sammendrag: Gå eller sykle? Fakta om omfang, sikkerhet og miljø TØI rapport 432/1999 Forfattere: Rune Elvik, Marika Kolbenstvedt, Ingunn Stangeby Oslo 1999, 54 sider Miljøverndepartementet ønsket faktakunnskap

Detaljer

Toril Sandnes. Sosial og politisk deltaking De fleste har en fortrolig venn

Toril Sandnes. Sosial og politisk deltaking De fleste har en fortrolig venn De fleste har en fortrolig venn Flere bor alene, og økningen er størst blant de yngre. Det er omtrent like mange kvinner som menn som bor alene. Blant de yngre er det flest menn, blant de eldre er det

Detaljer

Til læreren. Tekst til diktater: Norsk på 1-2-3, Cappelen Damm

Til læreren. Tekst til diktater: Norsk på 1-2-3, Cappelen Damm Til læreren Disse diktatene kan du bruke i undervisningen. Lydfiler til diktatene er også lagt på samme nettside: www.norsk123.cappelendamm.no Kapittel 1. Diktat. Marek er fra Polen. Nå går han på norskkurs.

Detaljer

6. Lønnet arbeid. Hvis vi ser nærmere på hva det samlede arbeidet i 1990 besto av (tabell 6.1), ser vi at for kvinner er det husarbeid som er

6. Lønnet arbeid. Hvis vi ser nærmere på hva det samlede arbeidet i 1990 besto av (tabell 6.1), ser vi at for kvinner er det husarbeid som er Kvinner og menn i Norge 2000 6. De siste tiårene har det vært en tilnærming mellom kvinner og menn både når det gjelder inntektsgivende arbeid og ulønnet husholdningsarbeid. Likevel er det fortsatt store

Detaljer

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Gjennomføring (etter fem år) Andelen som fullfører og består innen fem år har ligget stabilt mellom 67 og 71 prosent siden 1994-. For 2010- har andelen

Detaljer

Fjernsyn Seere en gjennomsnittsdag: 83 pst.

Fjernsyn Seere en gjennomsnittsdag: 83 pst. Seere en gjennomsnittsdag: 83 pst. Fire av fem ser på fjernsyn i løpet av dagen. Høyest seerandel blant 9-12-åringer, de eldre bruker mest tid. Minst TV-seing blant personer med høy utdanning. Noe synkende

Detaljer

Boområder og bilkjøring områdetyper for miljøvennlige arbeidsreiser

Boområder og bilkjøring områdetyper for miljøvennlige arbeidsreiser Sammendrag: Boområder og bilkjøring områdetyper for miljøvennlige arbeidsreiser TØI rapport 1458/15 Forfatter(e): Frants Gundersen og Randi Hjorthol Oslo 15 sider Reduksjon i bilbruk på arbeidsreisen i

Detaljer

Fjernsyn. Norsk mediebarometer 2008

Fjernsyn. Norsk mediebarometer 2008 Fjernsyn Norsk mediebarometer 2008 Åtte av ti ser på fjernsyn i løpet av dagen. Høyest seerandel har unge og eldre, de eldre bruker mest tid. Minst TV-seing blant personer med høy utdanning. Noe synkende

Detaljer

Matematisk julekalender for 5.-7. trinn, 2012

Matematisk julekalender for 5.-7. trinn, 2012 Matematisk julekalender for 5.-7. trinn, 2012 Årets julekalender for 5.-7. trinn består av 9 enkeltstående oppgaver som kan løses uavhengig av hverandre. Oppgavene 2, 4, 5, 6, 7 og 8 er delt i to nivåer

Detaljer

Fedre tar ut hele fedrekvoten også etter at den ble utvidet til ti uker

Fedre tar ut hele fedrekvoten også etter at den ble utvidet til ti uker Fedre tar ut hele fedrekvoten også etter at den ble utvidet til ti uker Av Elisabeth Fougner SAMMENDRAG Fra 1.7.2009 ble fedrekvoten utvidet med fire uker, fra seks uker til ti uker. Foreldrepengeperioden

Detaljer

Alle tabeller fylkesting- og kommunestyrevalget 2011

Alle tabeller fylkesting- og kommunestyrevalget 2011 Alle tabeller fylkesting- og kommunestyrevalget 2011 Kilder til alle tabeller er Kommunal- og regionaldepartementet og Statistisk sentralbyrå. Tabellene er laget av sekretariatet til Statens seniorråd.

Detaljer