Laksekonsum og helse - hvor mye laks skal man spise? Edel Elvevoll, Dekan/ Professor UiT - Norges Arktiske Universitet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Laksekonsum og helse - hvor mye laks skal man spise? Edel Elvevoll, Dekan/ Professor UiT - Norges Arktiske Universitet"

Transkript

1 Laksekonsum og helse - hvor mye laks skal man spise? Edel Elvevoll, Dekan/ Professor UiT - Norges Arktiske Universitet

2 Innhold Hvorfor spør vi? Helseeffekter av sjømat Hjerte og karsykdom Neurologisk utvikling hos barn Media som kostholdsrådgiver Nasjonalt råd for ernæring: ( ) FAO/WHO Expert Consultation on Benefits and Risks of Seafood Effekter av marine fettsyrer omega 3 (EPA+DHA) For høyt inntak av omega 6 i moderne kosthold Neste månelanding CCS Produksjon av mer marint fett mikroalger Hvor mye laks kan en trygt spise? Hvor mye laks skal en spise? 2

3 ivsstilssykdommer er den viktigste kilden til for tidlig død og redusert livskvalitet og karsykdom, fedme, diabetes, osteoporose ntale lidelser tgjorde i 1999: 0% av alle dødsfall 3% av alle sykdommer il være i 2020 : 3% av alle dødsfall 0% av alle sykdommer kan forhindres ved endringer (WHO) ld og sjømat er en del av dette bildet

4 etydning av et marint kosthold for hjertekarsykdom; Eskimoene - lite hjerte- og karsykdommer 1978 Dyerberg og Bang, Lancet

5 sum av sjømat er assosiert med lavere dødelighet av hjerte og karsykdom Sytten studier (15.9 år) deltagere Sammenlignet med de som ikke spiser fisk (mindre enn tre porsjoner, 105g, per måned) viste den samlede relative risikoen (RR) av dødelighet av hjerte og karsykdom en reduksjon på 16% ved lavt inntak av fisk (1 porsjon/uke) 21% for moderate inntak av fisk (2 4 porsjoner/uke) 15 g/d økning av inntak av fisk

6 jømat beskytter blant annet mot hjerte og karsykdommer oftest tilskrives effekten marint fett (EPA+DHA) arint fett (EPA+DHA) Gir et gode bidrag til omega 3 fettsyrer, spesielt fet fisk Lite mettet fett og god balanse av omega 3 og omega 6 fettsyrer Omega 3 fettsyrer fra planter er mindre effektive ptider som frigjøres ved fordøyelse av protein Blodtrykksreduserende Antioksidative Vektregulerende inosyrer (taurin) taminer (A, D, B12), mineraler og spormetaller (kalsium, magnesium, selen, jod)

7 1 servering (105 g) per dag av Sjømat erstatter ofte produkter som ikke har tilsvarende positive egenskaper Proteinkilder og risiko for hjerte og karsykdom hos kvinner Nurses Health Study (26 år) kvinner (30 55 år) Diet vurdert hvert 4 år Rødt kjøtt og fettrike melkeprodukter assosiert med økt risiko Fjærkre, fisk og nøtter assosiert med lavere risiko

8 1 Suboptimal verbal IQ, 8 y 34 Suboptimal fine motor score, 42 m 32 Mother concordant exceeds % children suboptimal Mother concordant exceeds n= 724 None n= g/w n=1593 >340 g/w n=938 None n= g/w n=1897 >340g/w Maternal seafood consumption Maternal seafood consumption uboptimal prosocial score - SDQ, 7 y Suboptimal social development score, 42 m Mother concordant exceeds children suboptimal Mother concordant exceeds

9 ttilsynet (VG ): Farligere ikke å spise laks yhetsmedier, laks og kostholdsråd tionen ( ): Laks er ikke så sunn som du trodde professor ved Oslo Universitetssykehus: ksen nærmer seg en svømmende grønnsak lv 2 middager med oppdrettslaks dekker ikke ukesbehovet for Omega-3 ( ): Ikke spis oppdrettslaks ved Universitetssykehus i Bergen slår alarm til kvinner, ungdom og barn sikkert hvor mye giftstoffer laksen inneholder og hvordan disse påvirker barn, unge gravide ( ): Et kg oppdrettslaks i uka er ingen helserisiko ingsdirektøren en ved Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES)

10 r kostholdsråd i tabloidmedier sunt? I - mediehverdagen: Intens konkurranse - 13 på dusinet, en dag til neste riøse kostholdsråd må basere seg på det totale globale kunnskapsgrunnlaget e på oppfatninger til enkeltforskere keltforskere må/skal stille kritiske spørsmål til «vedtatte» sannheter men forumet være rett mmenheng mellom kosthold og helse er kompleks og den internasjonale kning er omfattende sjonalt råd for ernæring: 2011 Kostråd (11 medlemmer + 5 i arbeidsgruppa) nt FAO/WHO Expert Consultation on the Benefits and Risks of Seafood

11 spesifikke kostråd gis i oppsummeringen Det anbefales et kosthold som hovedsakelig er plantebasert og som inneholder mye grønnsaker, frukt, bær, fullkorn og fisk, og begrensede mengder rødt kjøtt, salt, tilsatt sukker og energirike matvarer Spis fisk tilsvarende 2-3 middagsporsjoner i uka Presisering i 2013: Unge kvinner og gravide anbefales å spise 2 til 3 fiskemåltider i uka, hvorav halvparten bør være fet fisk. Det presiseres at en skal holde seg innenfor to måltider fet fisk,

12 AO/WHO oktober 2011 urdering av helsemessig risiko og gevinst ved nsum av sjømat lling fra Codex view data on nutrient and specific chemical (MeHg and DLCs) ntaminant levels in a range of fish species view recent scientific literature covering the risks and benefits of fish nsumption nsider risk-benefit assessments for specific end-points of benefits and ks

13 En ekte risiko ved å ikke spise sjømat! - bare effekter av n-3 fettsyrer godt nok dokumentert Laks oppdrettet i FAO rapport Laks vill Endring i dødelighet per million mennesker: livsvarig konsum ett måltid (100 g) per uke tapte liv ved dioxin eksponering redusert dødelighet med bakgrunn i EPA og DHA konsum

14 kte risiko ved å ikke spise sjømat! Laks Størst positiv effekt ved 250 mg EPA+DHA per dag Antall måltider à 100 gram per uke Redusert dødelighet (EPA+DHA) Tapte liv (Dioksiner) Torsk Redusert dødelighet (EPA+DHA) Tapte liv (Dioksiner) 4550

15 Suboptimal utvikling av barn Endring i IQ per million mennesker: livsvarig konsum ett måltid (100 g) tapt IQ ved MeHg eksponering økt IQ med bakgrunn i mors EPA og DHA konsum Laks oppdrettet FAO (0.07)

16 HO anbefaler sine medlemsland: phasize the benefits of fish consumption on reducing mortality from coronary heart disease (and risks of mortality from coronary heart disease associated with not eating fish) for the general lt population. phasize the net neurodevelopmental benefits to offspring of women of childbearing age who sume fish, particularly pregnant women and nursing mothers, and the neurodevelopmental risks ffspring of women of childbearing age who do not consume fish. odt utgangspunkt!

17 efett/marine oljer - mengder og assosierte effekter (CVD)

18 r laksen blitt en svømmende grønnsak? 0g Villaks Oppdretts laks 0:5, n ± ± :6, n ± ± 100 PA+DHA 780 ± ± LA+ARA 70 ± ±0 6 n 6/n 3 0,07 0,44 Internasjonale anbefalinger: 0,2 0,5 gram (EFSA 0,25 g) EPA + DHA/dag 200 gram oppdrettslaks: 2 gram EPA + DHA 8 dager Grønnsaker inneholder ikke EPA og DHA. men mye annet sunt

19 Ny livsstil og nytt kosthold ks inneholder mer omega-6 som «utkonkurrerer» effekten av omega-3 r marint omega-3 må inntas for ønsket effekt rag til å påvirke forholdet mellom omega-3 og omega-6 i positiv retning er usert t anbefales at dette forholdet omega-6 / omega-3 i kosten vår ikke overskriver til en ks produsert i 2011 inneholder om lag samme mengde omega-6 og omega-3. rsom fremtidens oppdrettslaks fremdeles skal være i stand til å påvirke holdet mellom omega-3 og omega-6 fettsyrer positivt bør ikke mengden av

20 Om en bare legger til grunn anbefalinger om minimum 250 mg (EPA + DPA + DHA) per dag så må en spise henholdsvis: 0g Reinsdyr Torsk Villaks Oppdrettslaks Kylling Kylling (Soya) (Raps/Linfrø) 0:5, n 10 ±4 40 ± ± ± ±0,2 (SEM) 21.2 ±0,6 (SEM) 2:5, n 40 ± ± ±0 20,0 ±1,0 (SEM) 2:6, n 3 ± ± ± ± ,1 ±1,0 (SEM) 640 gram kylling (soya) 500 gram rein 39,3 ±1,9 (SEM) 20,4 ±1,1 (SEM) n 3 70 ± ± ± ± ,5 ±4,7 84 ± 13,3 (SEM) 310 gram kylling (raps/linfrø) alt (SEM) 8:2, n 150 ±50 10 ±0 70 ± ± ±43 (SEM) 245 ±21 (SEM) 170 gram torsk, 0:4, n 90 ± ±2 (SEM) 43 ±1 (SEM) 30 gram vill laks n ±90 10 ±0 70 ± ± gram oppdrettslaks 6/n 3 3,71 0,06 0,07 0,44 6,48 1,56

21 rking av marine mikroalger kan være en mulighet mest produktive organismene på jorda n doble biomassen på ett døgn rdlige arter har høy produksjon ved akt lys, lav næringstilførsel og lav mperatur n inneholde % marine oljer, 20- % proteiner, karbohydrater og edisinske komponenter ært effektive CO 2 -bindere

22 arison er og DL-PCB of levels i of filet exposure av laks (Sjømatdata, to PCDD/Fs estimated S, 9 Bergen). and 2005 EUs for the grenseverdi general population = 8 ng TEQ/kg for the food categories.

23 lerabelt ukentlig inntak (TWI) av en miljøgift

24 Hvor mye laks kan en trygt spise? WI) Dioxiner + DL-PCB = 14 pg/kg kroppsvekt : 70 % av Dioxiner og DL-PCB fra sjømat pg Dioxiner + DL-PCB/kg kroppsvekt kan komme fra sjømat kg kroppsvekt: 0,7 ng Dioxiner + DL-PCB per uke fra sjømat (2012): 0,51 (0,26-0,8) ng Dioxiner + DL-PCB/kg filet kke å overskride TWI: g/0,8 ng/kg filet = 0,9 kg laksefilet/uke

25 onklusjon - Hvor mye laks skal en spise? gt å spise et kg oppdrettslaks per uke t er anbefalt å øke inntaket av n-3 PUFA og redusere n- -3 ratio pdrettslaks møter ennå disse anbefalingene glig anbefaling for EPA + DHA er minimum 250 mg g oppdrettslaks dekker dette 200 g dekker ukebehov

26 Som utdanningsinstitusjon er kompetente

27 h Consumption: Effects on Disease Outcomes Heart Coronary Death / Sudden Death convincing Nonfatal Coronary Events possible Atrial Fibrillation possible Congestive Heart Failure limited/insufficient Brain Neurodevelopment convincing Ischemic Stroke probable Mood and Depression possible/probable Cognitive Decline and Dementia possible Peripartum Depression possible Other Inflammatory Diseases possible

28

29 tion Between Omega 3 Fatty Acid Supplementation and Risk of Major Cardiovascular Disease Events Overall, omega 3 PUFA supplementation was not associated with a lower risk of allcause mortality, cardiac death, sudden death, myocardial infarction, or stroke based on relative and absolute measures of association.

30 Heavily debated in media as well as in the research community: Elected studies Primary (healthy individuals) vs. mixed or secondary prevention (patients) Development in drugs or therapy (statins, antithrombotic, antihypertensive, lipid modifying etc.) Enhanced seafood consumption Refining technology/

31 Pooled Analysis of Studies of Cardiac Death -analysis of 16 prospective cohort studies (n=326,572) and 4 randomized controlled trials (n=29,456) from the U.S., Europe, and Asia ive of iac h Total risk reduction = 36% (95% CI= 20 to 50%; p<0.001)

32 050 ing av de miljømessige utfordringene. nde etterspørsel etter laks i markedene og viktige innovasjoner innen fôr, fiskehelse, g teknologi politiske viljen er til stede. Verdi 2050 Knapphet på mat, økte ønsker og krav til å spise sunne produkter Mer kunnskap bygd inn i produktene Økt kjøpekraft i middelklassen Økt verdi knyttet til restråstoff Økt bearbeiding til filet andre halvfabrikata

33

Hovedpunktene i de nye norske kostrådene Skrevet av klinisk ernæringsfysiolog Ellen C Strøm, Lipidklinikken

Hovedpunktene i de nye norske kostrådene Skrevet av klinisk ernæringsfysiolog Ellen C Strøm, Lipidklinikken Hovedpunktene i de nye norske kostrådene Skrevet av klinisk ernæringsfysiolog Ellen C Strøm, Lipidklinikken Den 31. januar i år ble de nye norske kostrådene lansert i lokalene til Helsedirektoratet i Oslo.

Detaljer

Et helhetssyn på fisk og annen sjømat i norsk kosthold

Et helhetssyn på fisk og annen sjømat i norsk kosthold Et helhetssyn på fisk og annen sjømat i norsk kosthold Et helhetssyn på fisk og annen sjømat i norsk kosthold Hovedforfattere: Jan Alexander Livar Frøyland Gro-Ingunn Hemre Bjarne Koster Jacobsen Eiliv

Detaljer

SMÅ GREP, STOR FORSKJELL Råd for et sunnere kosthold

SMÅ GREP, STOR FORSKJELL Råd for et sunnere kosthold SMÅ GREP, STOR FORSKJELL Råd for et sunnere kosthold www.helsenorge.no www.helsedirektoratet.no Ha et variert kosthold med mye grønnsaker, frukt og bær, grove kornprodukter og fisk, og begrensede mengder

Detaljer

Vurdering av helserisiko ved konsum av grillet mat

Vurdering av helserisiko ved konsum av grillet mat Uttalelse fra Faggruppen for forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester i matkjeden og Faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk 22.5.2007 Vurdering av helserisiko ved

Detaljer

www.fedon.no/graviditet Mat under svangerskap: Når du spiser for to

www.fedon.no/graviditet Mat under svangerskap: Når du spiser for to 1 www.fedon.no/graviditet Mat under svangerskap: Når du spiser for to Alt fra tiden før unnfangelsen spiller kostholdet en enormt viktig rolle både for mor og barn. Du spiser hver eneste dag, og hvert

Detaljer

32 eksempler på at forskning lønner seg. Prosjektåret 2014

32 eksempler på at forskning lønner seg. Prosjektåret 2014 32 eksempler på at forskning lønner seg Prosjektåret 2014 gratulerer med forskningsrådets innovasjonspris Tromsø-bedriften Polybait A/S har gjennom et tett forskningssamarbeid med Nofima utviklet et kunstig

Detaljer

Kreftsykdom og bivirkninger av kreftbehandlingen

Kreftsykdom og bivirkninger av kreftbehandlingen Ernæringsbehandling Kvalme, dårlig appetitt, passasjehinder og smerter gjør at kreftpasienter står i fare for å miste vekt. Dette bør forebygges med gode kostholdsråd som følges opp jevnlig. Av Malene

Detaljer

- Restitusjon påvirkes av hva du spiser og drikker.

- Restitusjon påvirkes av hva du spiser og drikker. - Restitusjon påvirkes av hva du spiser og drikker. Smartfish Recharge En dagsdose omega-3 (EPA og DHA) Trener du mye? Har du lange skoledager eller krevende arbeidsdager som setter konsentrasjonsevnen

Detaljer

barn, kosthold og fysisk aktivitet

barn, kosthold og fysisk aktivitet VEILEDER 2013 Gode vaner for god helse barn, kosthold og fysisk aktivitet M T O T F L S Forord Kilder Små grep, stor forskjell. Råd for et sunnere kosthold, Helsedirektoratet, 2012 Retningslinjer for skolemåltidet,

Detaljer

melk er viktig Vær et Magre god start på dagen meieriprodukter hver dag frokostforbilde Oppskrifter til en

melk er viktig Vær et Magre god start på dagen meieriprodukter hver dag frokostforbilde Oppskrifter til en Nr. 1 2011 M E I E R I P R O D U K T E R E R N Æ R I N G L I V S S T I L K U N N S K A P Oppskrifter til en god start på dagen Vær et frokostforbilde Nye kostråd: Magre meieriprodukter hver dag Klinisk

Detaljer

Helserisiko ved bruk av e-sigaretter

Helserisiko ved bruk av e-sigaretter 2015 Helserisiko ved bruk av e-sigaretter 2015 Helserisiko ved bruk av e- sigaretter 2 Utgitt av Nasjonalt folkehelseinstitutt Divisjon for miljømedisin April 2015 Tittel: Helserisiko ved bruk av e-sigaretter

Detaljer

En levedyktig matframtid

En levedyktig matframtid En levedyktig matframtid En levedyktig matframtid Utgitt av Utviklingsfondet Økonomisk støtte til utgivelsen er gitt av Norad gjennom Utviklingsfondet og Norsk bonde- og småbrukarlag Dette er en forkortet,

Detaljer

Barna liker mer enn vi tror. intoleranse, Allergi eller. Lavkarbo til barn, hva er forskjellen? sunt eller skadelig? Matentusiast Andreas Viestad:

Barna liker mer enn vi tror. intoleranse, Allergi eller. Lavkarbo til barn, hva er forskjellen? sunt eller skadelig? Matentusiast Andreas Viestad: Nr. 1 2012 M E I E R I P R O D U K T E R E R N Æ R I N G L I V S S T I L K U N N S K A P Matentusiast Andreas Viestad: Barna liker mer enn vi tror Allergi eller intoleranse, hva er forskjellen? Lavkarbo

Detaljer

Helseeffekter av luftforurensning i byer og tettsteder i Norge

Helseeffekter av luftforurensning i byer og tettsteder i Norge Helseeffekter av luftforurensning i byer og tettsteder i Norge Utgitt juli 2007 TA-2251/2007 ISBN 978-82-7655-504-2 Forord Denne rapporten gir en oppdatering av kunnskapsstatus om skadelige helseeffekter

Detaljer

Retningslinjer. IS-1484 Retningslinjer for mat og måltider i barnehagen

Retningslinjer. IS-1484 Retningslinjer for mat og måltider i barnehagen Retningslinjer IS-1484 Retningslinjer for mat og måltider i barnehagen Heftets tittel: Retningslinjer for mat og måltider i barnehagen Utgitt: 08/2007 Bestillingsnummer: IS-1484 Utgitt av: Sosial- og helsedirektoratet

Detaljer

Råd mot kreft. Støtt kreftsaken gi en gave nå og hjelp oss å gjøre flere friske!

Råd mot kreft. Støtt kreftsaken gi en gave nå og hjelp oss å gjøre flere friske! ØNSKER DU MER INFORMASJON? På www.kreftforeningen.no finner du under Forebygging oversikt over aktuelt informasjonsmateriell og brosjyrer, og under Om kreft / Brosjyrer og temabrosjyrer - en felles, oppdatert

Detaljer

Sammendrag av rapporten Alkohol i Europa

Sammendrag av rapporten Alkohol i Europa Sammendrag av rapporten Alkohol i Europa En rapport fra Europakommisjonens Institutt for alkoholstudier Av Peter Anderson, International Consultant in Public Health og Ben Baumberg, Policy and Research

Detaljer

Hjelp vi blir tjukkere!

Hjelp vi blir tjukkere! Gary Taubes Hjelp vi blir tjukkere! Hvorfor og hva kan du gjøre med det? Oversatt av Tone Bøstrand Hjelp vi blir tjukkere! E-bok: ISBN 978-82-93154-55-6 Originaltittel: Why we get fat First published by

Detaljer

rapport 2006:4 Hvor dødelig er røyking? Rapport om dødsfall og tapte leveår som skyldes røyking

rapport 2006:4 Hvor dødelig er røyking? Rapport om dødsfall og tapte leveår som skyldes røyking Rapport26-4-624 24--6 11:1 Side 1 rapport 26:4 Hvor dødelig er røyking? Rapport om dødsfall og tapte leveår som skyldes røyking Stein Emil Vollset Randi Selmer Aage Tverdal Håkon K. Gjessing Rapport26-4-624

Detaljer

Handlingsplan for fysisk aktivitet 2005 2009. Sammen for fysisk aktivitet

Handlingsplan for fysisk aktivitet 2005 2009. Sammen for fysisk aktivitet Handlingsplan for fysisk aktivitet 2005 2009 Sammen for fysisk aktivitet Handlingsplan for fysisk aktivitet 2005 2009 Sammen for fysisk aktivitet Forord Fysisk aktivitet forebygger en rekke sykdommer og

Detaljer

Muskel- og skjelettlidelser topper listen over hverdagsplager. Det er også den vanligste diagnosen ved uføretrygd.

Muskel- og skjelettlidelser topper listen over hverdagsplager. Det er også den vanligste diagnosen ved uføretrygd. 1 Muskel- og skjelettlidelser topper listen over hverdagsplager. Det er også den vanligste diagnosen ved uføretrygd. Årsakene er mange, men det er alltid en form for kronisk inflammasjon bak plagene, mener

Detaljer

Hvor kommer maten fra?

Hvor kommer maten fra? Rapport 8/2009 Utgitt mars 2009 Hvor kommer maten fra? Kine Mari Karlsen, Kathryn Anne-Marie Donnelly og Bent Dreyer Nofima er et næringsrettet forskningskonsern som skal øke konkurransekraften for matvareindustrien,

Detaljer

Samandrag av posterar til Helse Midt-Norges forskingskonferanse 15. og 16. september 2008 i Ålesund

Samandrag av posterar til Helse Midt-Norges forskingskonferanse 15. og 16. september 2008 i Ålesund Samandrag av posterar til Helse Midt-Norges forskingskonferanse 15. og 16. september 2008 i Ålesund SAMANDRAG AV POSTERAR TIL HELSE MIDT-NORGES FORSKINGSKONFERANSE 15. OG 16. SEPTEMBER 2008 I ÅLESUND...

Detaljer

Lungesyk men frisk nok for arbeid

Lungesyk men frisk nok for arbeid Lungesyk men frisk nok for arbeid Gir bedre utholdenhet mer aktivitet og mindre sykefravær hos pasienter med astma og kols En prospektiv intervensjonsstudie Ulla Dagrun Pedersen Masteroppgave ved Institutt

Detaljer

PCB Hva er det, hvilken skade kan det gjøre og hvor finnes det?

PCB Hva er det, hvilken skade kan det gjøre og hvor finnes det? PCB Hva er det, hvilken skade kan det gjøre og hvor finnes det? 1 HVA ER PCB? 2 2 BRUK AV PCB 2 3 PCB I NORGE 3 4 SPREDNING OG OPPTAK AV PCB I NATUREN 4 5 PCB I MENNESKER 6 6 LOVVERK 8 7 ANALYSER AV PCB

Detaljer

Rapport 9/2015 Utgitt mars 2015

Rapport 9/2015 Utgitt mars 2015 Rapport 9/2015 Utgitt mars 2015 Kan forlenget opphold i ferskvann, før overføring til saltvann, påvirke laksens kapasitet til å omdanne 18:3 n-3 til EPA og DHA? FHF-prosjekt 900770 delrapport 3 Tone-Kari

Detaljer

Mat - ett fett? 8. - 10. trinn 60 minutter

Mat - ett fett? 8. - 10. trinn 60 minutter Lærerveiledning Passer for: Varighet: Mat - ett fett? 8. - 10. trinn 60 minutter Mat - ett fett? er et program som skal gi elevene kunnskap om sunt kosthold og gjøre det enklere å velge de beste alternativene.

Detaljer

Kjøttbransjen er under press

Kjøttbransjen er under press Kjøttbransjen er under press Kosthold hottere enn noen gang Sunnhetsbølgen er over oss To hovedfiender: sukker og mettet fett Kjøtt oppfattes som viktig kilde til mettet fett Begrepet rødt kjøtt mer og

Detaljer