Offentlig journal. Skademelding- ***** ***** ***** 2015/ / KNØ/LG KNØ/LG. Endring av stilling 2015/ /2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal. Skademelding- ***** ***** ***** 2015/173-2 3844/2015 24.04.2015 09.04.2015 KNØ/LG KNØ/LG. Endring av stilling 2015/974-25 3934/2015"

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Dokumenttype:,, Status: J,A Skademelding- Skademeldinger barn - Knøttelia barnehage 2015/ / KNØ/LG BA G51 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker KNØ/LG Endring av stilling D 24-45,84 % og 58,5% stilling som renholder ved Eidebakken skole 2015/ / RÅD/PLA 411 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Stine Hatmyr RÅD/PLA 84/90 - Midlertidig brukstillatelse - Leilighet 2- og 3 plan - JL Bygg Consult AS 84/90 - Søknad om tillatelse til tiltak - bruksendring - Strandveien 33 - JL Bygg (14/1918) 2015/ / /90 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker JL Bygg Consult AS Side: 1 av 21

2 Ny innkalling til ansvarsgruppemøte Elevmappe / / ED/ASS E Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Mottaker Mottaker ED/LF Tidsbegrenset arbeidsavtale for perioden Personalmappe - Fria Kader 2015/ / HELOM/KG P Offl. 26 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker HELOM/LJ Ferievikar foreløpig svar D 18 - Ferievikarer i helse- og omsorg / / HELOM/MOS P Offl Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Hans Roar Karlsen Øvergård Mottaker Mottaker Mottaker Mottaker Birgitte Robertsen Mats Rydningen Martin Skog Solveig Rørholt HELOM/MOS Side: 2 av 21

3 Anmodning om ferdigattest - 112/149 - redskapshus 112/149 - søknad om tillatelse til tiltak - redskapshus - ngulf Pedersen (12/4271) 2015/ / /149 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker ngulf Pedersen RÅD/AHO Arbeidsavtale Personalmappe - Hildegunn Grønvoll 2015/ /2015 LYN/HL Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Hildegunn Grønvoll LYN/SYS Svar på henvendelse D 26-73,8 % stilling som renholder ved Lenangen skole 2015/ /2015 RÅD/PLA A Offl Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker nni Eriksen Mottaker Lyngen Kommune - Htv Fagforbundet Lyngen RÅD/PLA Anmodning om ferdigattest - 84/11 - tilbygg 84/11 - søknad om tillatelse til tiltak - tilbygg - Lill Aina Strand (12/4728) 2015/ / /11 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Lill-Aina Strand RÅD/AHO Side: 3 av 21

4 Anmodning om ferdigattest - 92/60 - redskapshus 92/60 - søknad om tillatelse til tiltak - Øystein Fossmo (12/4898) 2015/ / /60 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Øystein Fossmo RÅD/AHO Anmodning om ferdigattest - 109/23 - bårehus 109/23 - søknad om tillatelse til tiltak - Nord-Lenangen menighetshus (12/5052) 2015/ / /23 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Norvegg AS RÅD/AHO Anmodning om ferdigattest - 112/322 - garasje 112/322 - søknad om tillatelse til tiltak - garasje - Janne Nilsen (13/885) 2015/ / /322 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Janne Nilsen RÅD/AHO søknadskjema kompetanse og innovasjon på statsbudsjettes kapittel 0761 post 68. Kompetanseløftet tilskudd og planer (14/176) 2015/ /2015 HELOM/MG 433 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Fylkesmannen i Troms HELOM/MG Side: 4 av 21

5 Melding til tinglysing. 108/23,35,45 - søknad om deling av grunneiendom - Forretningsformål - Lyngsalpan Eiendom as (14/3292) 2015/ /2015 PNT/EAS 108/23 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Kartverket PNT/EAS Oversendelse av tinglyst melding til tinglysing og matrikkelbrev 72/14 - Søknad om deling av grunneiendom - Knut Høgtun (13/1823) 2015/ /2015 PNT/EAS 72/14 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Knut Harry Olaf Høgtun RÅD/AHO Dekning av utgifter i forbindelse med kartforretning 93/28 - Klage på kartforretning - beskjæring av tomt - Torill Hammervoll (9/5699) 2015/ /2015 PNT/KFJ 93/28 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Torill Hammervold PNT/KFJ Svar på søknad om permisjon Personalmappe / /2015 SOLBO/MO O Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker SOLBO/MO Side: 5 av 21

6 Svar på søknad om tilkallingsvikar ved Solhov bo og aktivitetssenter Personalmappe / /2015 SOLBO/MO O Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker SOLBO/MO Svar på søknad om tilkallingsvikar ved Solhov bo og aktivitetssenter Personalmappe - Anne Guttorm 2015/ /2015 SOLBO/MO O Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker SOLBO/MO Klage på vedtak om landingstillatelse for helikopter-giæver eiendom kjosveien 14 AS Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark / /2015 PNT/ETO K01 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Giæver Eiendom Mottaker Giæver Eiendom Kjosveien 14 as RÅD/AAH Veilysarmaturer bestilling Veilysarmaturer 2015 (14/1076) 2015/ /2015 TEK/SJO 663 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Lyngen Elektriske AS v/ Gunnar Heitmann TEK/SJO Side: 6 av 21

7 Geovekst-avtale nr. 11 av 17 for. Geovekstprosjekter / /2015 PNT/EAS L20 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Kartverket PNT/EAS Møte Personalmappe 2015/ /2015 ED/ASS P Offl. 26 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Mottaker Kjell A. Nordli ED/ASS Referat fra møte Personalmappe / /2015 ED/ASS O Offl 13, jfr Fvl ledd pkt. 2 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Mottaker ED/ASS Anmodning om ferdigattest - 121/7 - tilbygg anneks 121/7 - søknad om tillatelse til tiltak - tilbygg - Odd Rybka (13/1607) 2015/ / /7 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Odd Rybka RÅD/AHO Side: 7 av 21

8 Permisjon fra undervisningen Søknad om fri - permisjon for elever Lenangen skole 2015/ /2015 LEN/LFR E B34 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker LEN/LFR Svar på søknad om SFO plass SFO skoleåret Eidebakken skole 2015/ /2015 ED/KH A22 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Annie E. Skogheim Lund ED/KH Anmodning om ferdigattest - 118/9 - garasje 118/9 - søknad om tillatelse til tiltak - Torbjørn Johansen (13/1676) 2015/ / /9 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Torbjørn Johansen RÅD/AHO Svar på søknad om leie av gymsal skoleåret tleie av lokaler - Eidebakken skole (12/1126) 2015/ /2015 ED/ASS 614 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Dametrimmen v/ Wenche Hansen ED/KH Side: 8 av 21

9 Anmodning om ferdigattest - 81/4 - uthus 81/4 - søknad om tillatelse til tiltak - frittliggende bygning - Oddbjørn Forfang (13/1827) 2015/ / /4 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Oddbjørn Forfang RÅD/AHO nnvilget skjenkebevilling for en enkeltanledning og Fjord & Hotellskip AS Søknad om ambulerende skjenkebevilling - Fjord & Hotellskip AS 2015/ /2015 RÅD/EMH 63 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Fjord & Hotellskip AS RÅD/EMH Søknad om godkjenning av vald - Sør-Lenangen - Lattervik Elgforvaltning i Lyngen (12/4605) 2015/ /2015 PNT/EK K46 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Tor Eriksen PNT/EK Søknad om tilskudd Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte behov og barn og unge med sammensatte hjelpebehov, Kap 0765 post 60 Tilskudd til psykisk helse / rus - sammensatte behov 2015/ /2015 HELOM/KG 233 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Fylkesmannen i Troms HELOM/KG Side: 9 av 21

10 Søknad om fri fra undervisning Søknad om fri - permisjoner for elever ved Eidebakken skole 2015/ / ED/KH B34 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ED/KH Elin Wikbo Svar på brev av Kommuneplanens arealdel (13/41) 2015/ /2015 PNT/BE 141 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PNT/BE B 11 Kjell-Magne Stenhaug Avlysning av dialogmøte Personalmappe / / LYNG/TO P Offl. 26 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: LYNG/TO TE Nav Lyngen Søknad om transporttjeneste Transporttjenesten for funksjonshemmede i 2015 (14/660) 2015/ /2015 HELOM/TN O F11 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: HELOM/TN Side: 10 av 21

11 Søknad om jobb Tilkallingsvikarer ved Lyngstunet helse- og omsorgssenter (9/811) 2015/ /2015 HELOM/KG 416 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: LYNG/TO Marit Berglund Forespørsel om uttalelse ifbm søknad om skjenkebevilling Søknad om skjenkebevilling - Fjord & Hotellskip as 2015/ /2015 RÅD/EMH O 63 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: RÅD/EMH ndertegnet avtale for Personalmappe / /2015 PNT/KFJ Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PNT/KFJ TO Morten B. Larsen Bruksending - varsel om befaring 72/6 - søknad om dispensasjon til omgjøring av driftsbygning til fritidsbolig - Kåre Olsen (14/2062) 2015/ / /6 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Sametinget Side: 11 av 21

12 Ferdigmelding 75/10 - søknad om tillatelse til tiltak - våtrom - Grete og Jim Are Skogheim (11/3976) 2015/ / /10 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Viro Tre as Ferdigmelding 84/67 - søknad om tillatelse til tiltak - garasje og renovering av bad - Beate Ditlefsen og Øystein Rollstad (10/2841) 2015/ / /67 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Viro Tre as Ferdigmelding 84/105 - søknad om tillatelse til tiltak - bolig - Liss Grønbakk (11/3183) 2015/ / /105 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Viro Tre as Ferdigmelding 83/63 - søknad om tillatelse til tiltak - ombygging - Oddrun Skjemstad og John var Larsen (11/1242) 2015/ / /63 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Viro Tre as Side: 12 av 21

13 Ferdigmelding 75/16 - søknad om tillatelse til tiltak - garasje - Ludvik Fjelltun (12/3228) 2015/ / /16 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Ludvik Fjelltun Tilsagn om tilskudd til forebyggings- og tilretteleggingstilskudd Personalmappe / / VOK/HOS P Offl. 26 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: VOK/HOS Nav arbeidslivssenter Troms ndertegnet avtale som renholder Personalmappe / / LOS/GØL Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: LENBA/ANE Lillian Johansen ttalelse til formålsendring på reguleringsplan for Årøybukt 98/12 - Søknad om dispensasjon/tillatelse til tiltak - industriproduksjon - Årøybukt hyttefelt 2015/ / PNT/BE 98/12 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PNT/BE TO Statens vegvesen Side: 13 av 21

14 Tilbakekalling av oppsigelse av barnehageplass Søknad / endring / oppsigelse - barnehageplass ved Solhov barnehage (9/445) 2015/ / SOL/BDL A10 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: SOL/BDL B 12 Rasa Tumele Søknad om transporttjeneste Transporttjenesten for funksjonshemmede i 2015 (14/660) 2015/ / HELOM/TN O F11 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: HELOM/TN ndertegnet avtale i 74,5% stilling som renholder Personalmappe / / HELOM/KG Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PNT/KFJ TO Stine Hatmyr Tilbaketrekking av oppsigelse Søknad / endring / oppsigelse - barnehageplass ved Solhov barnehage (9/445) 2015/ /2015 SOL/BDL A10 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Rasa Tumele SOL/BDL Side: 14 av 21

15 Oppsigelse av plass Søknad / endring / oppsigelse - barnehageplass ved Solhov barnehage (9/445) 2015/ / SOL/BDL A10 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: SOL/BDL B 14 katharina ballovarre Oppsigelse av plass Søknad / endring / oppsigelse - barnehageplass ved Solhov barnehage (9/445) 2015/ /2015 SOL/BDL A10 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker katharina ballovarre SOL/BDL ndertegnet husleieavtale Akuttleiligheten 2015/ / RÅD/KNO O 613 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: RÅD/KNO TE Bekreftelse vikarlege uke Personalmappe - Fria Kader 2015/ / HELOM/KG Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: HELOM/KG Linn as Side: 15 av 21

16 ttalelse vedr. søknad om dispensasjon fra reguleringsplan 98/12 - Søknad om dispensasjon/tillatelse til tiltak - industriproduksjon - Årøybukt hyttefelt 2015/ / PNT/BE 98/12 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PNT/BE TO AuroraSpirit as Søknad om fast stilling Personalmappe / / LYNG/LS Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: HELOM/KG Silje Ballovarre Feil på kart blir rettet 109/24 - krav om matrikkelføring - Marion Andreassen 2015/ / PNT/EAS L31 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Marion Andreassen PNT/EAS Søknad om forlengelse av permisjon Personalmappe / / ED/ASS Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: SOLBO/MO Astrid Jørgensen Side: 16 av 21

17 Kommunesammenslåing - en kamp mellom fornuft og følelser Kommunereformen - utredning kommunesammenslåing 2015/ /2015 PNT/VD 002 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PNT/VD Ordkraft forespørsel om saldo foranstående pant Spørsmål om kommunale avgifter og eiendomsskatt 2015/ /2015 RÅD/AHO O 231 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: RÅD/HAS Svea Finans as Varsel om omgjøring av Formannskapets vedtak i sak 27/15, dispensasjon for landing med helikopter i forbindelse med heliskiing. Brev av fra Fylkesmannen i Troms. Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark / /2015 PNT/ETO K01 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Elisabeth Torstad PNT/ETO TO Fylkesmannen i Troms Oppsigelse stilling som lærer. Personalmappe / / ED/ASS Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ED/ASS B 7 Audun Johnsen Side: 17 av 21

18 Permisjon Personalmappe / / ED/ASS Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ED/ASS B 2 Ross - Line van Gemert Svar på brev av Kommuneplanens arealdel (13/41) 2015/ /2015 PNT/BE 141 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PNT/BE B 13 Kjell-Magne Stenhaug Søknad om støtte nvitasjon til tegning av aksjer i Visit Lyngenfjord as 2015/ /2015 PNT/VD 255 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PNT/VD B 5 Visit Lyngenfjord as Kontonr - søknad om avløsertilskudd ved sykdom for perioden / /2015 PNT/EK O Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PNT/EK Side: 18 av 21

19 - søknad om avløsertilskudd ved sykdom for perioden søknad om avløsertilskudd ved sykdom for perioden / /2015 PNT/EK O Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PNT/EK Årsmelding for Lyngsalpan pistolklubb Kulturmidler og andre tilskudd 2015 (14/220) 2015/ /2015 OPPK/JSS 223 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: OPPK/JSS Lyngsalpan pistolklubb Stemmeseddelbestilling - fylkestingsvalget 2015 Kommunestyrevalget og fylkestingvalget 2015 (14/2060) 2015/ / RÅD/H 010 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: RÅD/H Troms fylkeskommune Rapport etter tilsyn Varsel om tilsyn med - kommunal beredskapsplikt 2015/ / RÅD/LL X20 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: RÅD/LL Fylkesmannen i Troms Side: 19 av 21

20 Rettsboksutskrift Forkynning av krav om sak for jordskifteretten - Karnes - 83/1-84/1-85/1-86/1,2,4,6,7,10,11,12 og 88/8 ( 14/3783) 2015/ /2015 PNT/EAS L34 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PNT/EAS TE Nord-Troms jordskifterett Ferdigattest 91/13 - søknad om tillatelse til tiltak - uthus/vedbod - Odd Solberg (12/3717) 2015/ / /13 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Odd Solberg Oversikt gjenstående kostnader Lyngstuva kunstgress (14/2560) 2015/ /2015 RÅD/HG D11 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: RÅD/HG TO Lyngstuva sportsklubb Ferdigattest 67/91 - søknad om tillatelse til tiltak - garasje/utelager - Geir Hamnvik (12/3799) 2015/ / /91 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Geir Hamnvik Side: 20 av 21

21 ndertegnet avtale Personalmappe / /2015 LOS/GØL Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: LOS/GØL TO Monica Wikerøy Henvisning PPT Elevmappe / / LEN/GRY E Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker LEN/GRY Side: 21 av 21

Journaldato: 13.12.2012, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A

Journaldato: 13.12.2012, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 14.12.2012 Søknad om refusjon av avløserutgifter ved sykdom mv, - søknad om avløsertilskudd ved sykdom

Detaljer

Journaldato: 17.10.2014-19.10.2014, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 06.10.2014. Klassering: LYADM/PLA

Journaldato: 17.10.2014-19.10.2014, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 06.10.2014. Klassering: LYADM/PLA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 19.10.2014, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.10.2014 Tilbud om fastlegehjemmel D 1737 - Ledig stilling som fastlege i 2014/1175-14 37844/2014

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om å få leie gamle gartneriet på Jensvoll. Søknad om å få leie gamle gartneriet på Jensvoll - Kenneth Beck Olsen

Offentlig journal. Søknad om å få leie gamle gartneriet på Jensvoll. Søknad om å få leie gamle gartneriet på Jensvoll - Kenneth Beck Olsen Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.11.2010, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.11.2010 Søknad om å få leie gamle gartneriet på Jensvoll Søknad om å få leie gamle gartneriet

Detaljer

Offentlig journal. Tjenestebevis - ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** 2010/3149-3 26787/2010 27.06.2011 LYLYNG/MOS 26.07.

Offentlig journal. Tjenestebevis - ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** 2010/3149-3 26787/2010 27.06.2011 LYLYNG/MOS 26.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.6.2011, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 27.06.2011 Tjenestebevis - ersonalmappe 2010/3149-3 26787/2010 26.07.2010 O offl. 13, fvl. 13

Detaljer

Offentlig journal. Nedbemanning. Nedbemanning i Lyngen kommune 2014/1165-2 18777/2014 01.12.2014 LYADM/HG 12.12.2014 LYADM/PLA

Offentlig journal. Nedbemanning. Nedbemanning i Lyngen kommune 2014/1165-2 18777/2014 01.12.2014 LYADM/HG 12.12.2014 LYADM/PLA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.12.2014, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 12.12.2014 Nedbemanning Nedbemanning i 2014/1165-2 18777/2014 01.12.2014 LYADM/HG 474 Avs./mottaker:

Detaljer

Journaldato: 13.10.2009, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 08.10.2009. Klassering: A10 LYADM/EMH

Journaldato: 13.10.2009, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 08.10.2009. Klassering: A10 LYADM/EMH Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 14.10.2009 Rapport kontantstøtteordningen pr. oktober 2009 Rapportering kontantstøtteordningen 2009 2009/361-10

Detaljer

Offentlig journal. Vedr lemping av låneavtale. Søknad om startlån - ***** ***** ***** ***** 2012/2887-5 15138/2013 LYADM/SR 29.04.2013 06.05.

Offentlig journal. Vedr lemping av låneavtale. Søknad om startlån - ***** ***** ***** ***** 2012/2887-5 15138/2013 LYADM/SR 29.04.2013 06.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 6.5.2013, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 13.05.2013 Vedr lemping av låneavtale Søknad om startlån - 2012/2887-5 15138/2013 29.04.2013 LYADM/SR

Detaljer

Offentlig journal ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Elevmappe Eidebakken skole - ***** ***** ***** 2012/421-76 44304/2013 02.12.

Offentlig journal ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Elevmappe Eidebakken skole - ***** ***** ***** 2012/421-76 44304/2013 02.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.12.2013, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 09.12.2013 Elevmappe Eidebakken skole - 2012/421-76 44304/2013 LYED/ASS E Offl. 13 / Fvl. 13

Detaljer

Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/402 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/8 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/399

Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/402 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/8 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/399 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.05.2015 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 28.05.2015 nnhold: Varsel om tilsyn med fyringsanlegg Tilsyn fyringsanlegg gnr 16 bnr 402 Sagveien 1

Detaljer

Offentlig journal. Konsesjonstakst for gnr/bnr 79/2,12, 1/2 av 79/1. Diverse bekreftelser i landbruket 2011/1867-11 9424/2012 06.03.

Offentlig journal. Konsesjonstakst for gnr/bnr 79/2,12, 1/2 av 79/1. Diverse bekreftelser i landbruket 2011/1867-11 9424/2012 06.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.3.2012, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.03.2012 Konsesjonstakst for gnr/bnr 79/2,12, 1/2 av 79/1 Diverse bekreftelser i landbruket

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 21.05.07 21.05.07 for felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 21.05.07 21.05.07 for felles Lyngen kommune J.nr: 07/00679-002 U Datert: 16.05.07 Arkiv: PM 522 Saksbeh.: ADM-ADM-LÅ Til: Eva Hanne Midttun Sak: SØKNAD OM FASTSETTELSE AV LØNNSANSIENNITET Dok: SØKNAD OM FASTSETTING AV LØNNSANSIENNITET Lnr.: 003728/07

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 29.09.08 29.09.08 for felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 29.09.08 29.09.08 for felles Lyngen kommune J.nr: 08/00808-004 U Datert: 26.09.08 Arkiv: [U3] Saksbeh.: ADM-ADM-BH Til: [U3] Sak: SØKNAD OM RESSURER TIL SPEIALUNDERVISNING [U3] Dok: VEDTAK OM SPESIALPEDAGOGISKE TILTAK FOR BARNEHAGEÅRET 2008/2009

Detaljer

Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO. Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO

Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO. Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 10.06.2015 Svar på oppsigelse av stilling Oppsigelse av stilling 2015/1026-2 4833/2015 26.05.2015 ADM/HLVO *****

Detaljer

Journaldato: 03.05.13, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 25.04.2013. Dok.dato: 26.04.2013. Dok.

Journaldato: 03.05.13, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 25.04.2013. Dok.dato: 26.04.2013. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 03.05.13, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 06.05.2013 Tilsynsrapport Nordreisa kirke, gnr 1942/14/9 Nordreisa kirke 1942/14/9

Detaljer

Journaldato: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 12.06.

Journaldato: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 12.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 28.07.2014 Skole: Interesse søknad som lærer Åpne søknader skolesektoren

Detaljer

Dok.dato: 17.12.2010. Klassering: 8/23 KOG/KAALF. Dok.dato: 30.06.2011. Klassering: ***** INFO OG SERV/SIMOR

Dok.dato: 17.12.2010. Klassering: 8/23 KOG/KAALF. Dok.dato: 30.06.2011. Klassering: ***** INFO OG SERV/SIMOR Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 26.07.2011 Gnr.8 Bnr.23, Brekka Spørreskjema om vann og avløp Gnr.8 Bnr.23, Brekka - Avløpsforhold ved eiendommen - Reidar

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 12.12.08 14.12.08 for felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 12.12.08 14.12.08 for felles Lyngen kommune J.nr: 08/01276-002 U Datert: 11.12.08 Arkiv: B44 Saksbeh.: ADM-ADM-SM Til: Fylkesmannen i Troms Sak: SKRIFTLIG TILSYN MED KOMMUNENES OPPFYLLELSE AV PLIKTEN TIL Å TILBY FRUKT OG GRØNT Dok: SKRIFTLIG TILSYN

Detaljer

Journaldato: 25.06.2010, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 24.06.2010. Dok.dato: 24.06.2010. Dok.

Journaldato: 25.06.2010, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 24.06.2010. Dok.dato: 24.06.2010. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype:,U, Status: J,A 28.06.2010 nnhold: Tilsetting i stilling som kommuneveterinær D 636 Utlysning av stilling

Detaljer

Journaldato: 1.1.2015-8.1.2015, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 15.12.

Journaldato: 1.1.2015-8.1.2015, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 15.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.1.2015-8.1.2015, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 12.01.2015 Forhåndsvarsel om pålegg om retting og vedtak om tvangsmulkt

Detaljer

Journaldato: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 16.11.

Journaldato: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 16.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 26.11.2012 nnhold: Svar på vedtak om forbud mot

Detaljer

Offentlig journal. Søker ***** ***** Generelle søknader Andre 2014 2014/33-41 9439/2014 09.05.2014 HR/EBJ 15.05.2014. Sykehuset i Vestfold HF SD/SIAS

Offentlig journal. Søker ***** ***** Generelle søknader Andre 2014 2014/33-41 9439/2014 09.05.2014 HR/EBJ 15.05.2014. Sykehuset i Vestfold HF SD/SIAS Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.5.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 15.05.2014 nnhold: Søker Generelle søknader Andre 2014 2014/33-41 9439/2014 211 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr.

Detaljer

Offentlig journal. Oppsigelse av rammeavtale for turnusplaner datert 23.02.2007. Rammeavtale for turnusplaner 2011/1088-3 13929/2011 12.12.

Offentlig journal. Oppsigelse av rammeavtale for turnusplaner datert 23.02.2007. Rammeavtale for turnusplaner 2011/1088-3 13929/2011 12.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.8.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 23.08.2012 Oppsigelse av rammeavtale for turnusplaner datert 23.02.2007 Rammeavtale for turnusplaner 2011/1088-3 13929/2011

Detaljer

Journaldato: 26.11.10, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 29.09.2010. Dok.dato: 12.10.2010. Dok.

Journaldato: 26.11.10, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 29.09.2010. Dok.dato: 12.10.2010. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.11.10, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 29.11.2010 Tillatelse ett trinn - byggetillatelse hytte på gbn. 1942/22/56 Byggesak

Detaljer

Offentlig journal. Gnr. 502 Bnr. 225 - Støygjerde mot Fredens vei 11

Offentlig journal. Gnr. 502 Bnr. 225 - Støygjerde mot Fredens vei 11 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,n,x, Status: J,A 25.05.2010 nnhold: Gnr. 502 Bnr. 225 - Støygjerde mot Fredens vei 11 Gnr. 502, Bnr. 225, Fredensvei 7 - bruksendring bolig

Detaljer

Periode: 11-05-2012-11-05-2012

Periode: 11-05-2012-11-05-2012 DMS2002 - Software Innovation 14.05.2012 Offentlig journal Periode: 11-05-2012-11-05-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01731-40 U Dok.dato:

Detaljer

Dok.dato: 04.04.2005. Klassering: ***** [Ufordelt]/[Ufordelt] PERS/KPE. Dok.dato: 03.03.2010. Klassering: 110/029 BS/TFA. Dok.dato: 26.02.

Dok.dato: 04.04.2005. Klassering: ***** [Ufordelt]/[Ufordelt] PERS/KPE. Dok.dato: 03.03.2010. Klassering: 110/029 BS/TFA. Dok.dato: 26.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 5.3.2010, Dokumenttype:,,N,X, Status: J, 08.03.2010 Personalmappe: Personalmappe: tilsetting 2005/741-1 3133/2005 04.04.2005 PERS/THY P off.l. 25 vs./mottaker:

Detaljer

Offentlig journal. Vedr. forespørsel om fagressurser fra SiV HF til prosjekt anskaffelse RIS/PACS funksjonell gruppe

Offentlig journal. Vedr. forespørsel om fagressurser fra SiV HF til prosjekt anskaffelse RIS/PACS funksjonell gruppe Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.12.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.12.2011 Vedr. forespørsel om fagressurser fra SiV HF til prosjekt anskaffelse RS/CS funksjonell gruppe nvitasjon

Detaljer

Offentlig journal. Målebrev over gnr 113 bnr 319 til tinglysing. Målebrev over gnr 113 bnr 319 til tinglysing 2008/1823-1 6237/2008 BS/HEO 15.09.

Offentlig journal. Målebrev over gnr 113 bnr 319 til tinglysing. Målebrev over gnr 113 bnr 319 til tinglysing 2008/1823-1 6237/2008 BS/HEO 15.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.9.2008, Dokumenttype:,,N,X, Status: J, Målebrev over gnr 113 bnr 319 til tinglysing Målebrev over gnr 113 bnr 319 til tinglysing 2008/1823-1 6237/2008

Detaljer

Dok.dato: 12.02.2010. Klassering: 2110r1 PBUL/ROVIN. Dok.dato: 19.10.2010. Klassering: 308/11 KOG/JOSPA. Dok.dato: 19.10.2010. Klassering: 308/11

Dok.dato: 12.02.2010. Klassering: 2110r1 PBUL/ROVIN. Dok.dato: 19.10.2010. Klassering: 308/11 KOG/JOSPA. Dok.dato: 19.10.2010. Klassering: 308/11 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.2.2011, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 25.02.2011 Referat fra oppstartskonferanse Reguleringsplan Gamle Sandvigvei 4 2010/1619-2 7650/2010 12.02.2010

Detaljer

Offentlig journal. Avklaring vedr. pasientmiddelregnskapet for 2006. Pasientregnskap 2007/830-4 4488/2007 13.12.2007 PLO/BMP 04.12.

Offentlig journal. Avklaring vedr. pasientmiddelregnskapet for 2006. Pasientregnskap 2007/830-4 4488/2007 13.12.2007 PLO/BMP 04.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.12.2007, Dokumenttype:,, Status: J,A 13.12.2007 Avklaring vedr. pasientmiddelregnskapet for 2006 Pasientregnskap 2007/830-4 4488/2007 PLO/BMP 5F Ofl. 5a/Forv.l

Detaljer