Brukerveiledning. Columbi. Nova

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukerveiledning. Columbi. Nova"

Transkript

1 Brukerveiledning Columbi Nova BV-N-No

2 2 0 INNLEDNING... Side 3 1 BRUKSOMRÅDE... Side 4 2 LØFTE- HVILESTOLENS DELER... Side 5 3 KORTFATET KJØREVEILEDNING... Side 6 4 FEILSØKESKJEMA... Side 9 5 KONTAKTPERSONER VED ULYKKE ELLER STOPP... Side 9 6 MONTERING / INNSTILLINGER PÅ STOLEN... Side 11 7 MONTERING / TILBEHØR... Side 15 8 SIKKERHETSPUNKTER... Side 18 9 VEDLIKEHOLD... Side TEKNISKE SPESIFIKASJONER... Side PRODUKTMERKING / SYMBOLER... Side NOTATER... Side PRODUSENT / LEVERANDØR... Side 24 Produsent: AS ERGOMEKANIKK Foksrødveien SANDEFJORD NORGE tlf BRUKERVEILEDNINGEN SKAL LESES NØYE FØR PRODUKTET TAS I BRUK

3 3 INNLEDNING Gratulere med valg av ny løfte- hvilestol Kvalitet og funksjon er nøkkelbegrep for alle Columbi løfte- hvilestoler. Columbi Nova løfte- hvilestol blir produsert i Sandefjord av AS Ergomekanikk. Produksjon foregår i moderne lokaler med høyteknologisk utstyr. Vi er meget interessert i tilbakemelding fra deg om dine erfaringer med løfte- hvilestolen. Nærhet mellom kunde og produsent gir deg gode muligheter til å påvirke utviklingen av produktet. På denne måten kan vi få et enda bedre produkt. For din egen sikkerhet, og for å få best mulig utbytte av mulighetene i den nye løfte- hvilestolen, anbefaler vi at du leser denne brukerveiledningen nøye før du tar i bruk produktet. Kort om Columbi Nova Columbi Nova er utviklet I samarbeid med markedet. Resultatet er en unik løfte- hvilestol med god komfort og et stort utvalg av bruker tilpassede innstillinger og tilbehør. Columbi Nova leveres i 3 hovedmodeller: Columbi Nova, Columbi Nova Sving og Columbi Nova Tilt. Videre leveres disse modellene i 3 høyder: Lav, Standard og Høy. Denne brukerveiledning omfatter alle modeller. Ett av våre mål under utviklingen av Columbi Nova har vært, at stolen skal ha innstillinger som enkelt kan tilpasses brukeres varierende anatomi og funksjonshemminger. Og tilsvarende enkelt kunne justeres tilbake til basisstol ved gjenbruk. Justeringsmulighetene på Columbi Nova er mange og tilpassningsprosedyrene er intuitive og krever minimal bruk av verktøy eller utskifting av deler. Måleskalaer på de fleste justeringspunkter forenkler tilpassningene og gjør dem nøyaktige.

4 4 1. BRUKSOMRÅDE Columbi Nova er en løfte-/hvilestol med individuell regulering, produsert ihht. Direktiv om medisinsk utstyr. Stolen skal gi brukeren hjelp til å komme fra sittende til stående stilling med minimale anstrengelser, samt gi brukeren anledning til å finne en behagelig hvilestilling ved at stolens rygg, sete og fotbrett har trinnløse bevegelser slik at stolen kan innstilles nøyaktig og individuelt av brukeren selv. Stolen er kun beregnet for innendørs bruk. Advarsel Påse at stolen plasseres slik at dens bevegelsesmønster ved bruk ikke kan forårsake en fare som kan skade stolen, bygningsdeler, andre personer eller deg selv. Montering /sammensetting av stolen Stolen blir levert ferdig montert fra fabrikk. Bruker trenger kun og innstille stolen etter sine spesifikasjoner, eventuelt med ønsket tilbehør, sette i kontakten og bruke stolen. Transport Transport av stolen skal alltid foregå i original emballasje.

5 5 2. LØFTE- HVILESTOLENS DELER For lettere å kunne lese og forstå denne manualen er det viktig at du kjenner til de vanligste betegnelsene vi bruker på løfte- hvilestolens ulike deler. Se gjennom denne tegningen samtidig som du finner de aktuelle delene på din stol. Tilbehør på stolen kan variere fra bruker til bruker og er ikke vist på figuren nedenfor. A H B C G F D E A Nakkepute B Armlenstopp C Setepute D Fotbrett pute E Sokkel F Armlene G Håndkontroll H Rygg

6 6 3. KORTFATTET KJØREVEILEDNING Columbi Nova og Columbi Nova Sving. Nedenfor er vist håndkontrollen til Columbi Nova og Columbi Nova Sving. Stolrygg opp Ryggen kan heves trinnløst opp. Automatisk stopp i øvre stilling. Fotbrett ned, sete opp Fotbrett vil senke seg ned, stolsete, stolryggen og armlener vil deretter heve seg trinnløst opp.automatisk stopp i øvre stilling Stolrygg ned Ryggen kan legges trinnløst bakover. Automatisk stopp i nedre stilling. Sete ned, fotbrett opp Stolen vil senke seg ned, og fotbrettet vil deretter gå opp. Automatisk stopp i øvre stilling på fotbrettet.

7 7 Columbi Nova Tilt Nedenfor er vist håndkontrollen for Columbi Nova Tilt Stolrygg opp Ryggen kan heves trinnløst opp. Automatisk stopp i øvre stilling. Fotbrett ned, sete opp Fotbrett vil senke seg ned, stolsete, stolryggen og armlener vil deretter heve seg trinnløst opp.automatisk stopp i øvre stilling Tilt opp Sete, rygg og fotbrett tiltes forover. Automatisk stopp i fremre stilling Stolrygg ned Ryggen kan legges trinnløst bakover. Automatisk stopp i nedre stilling. Sete ned,fotbrett opp Stolen vil senke seg ned, og fotbrettet vil deretter gå opp. Automatisk stopp i øvre stilling på fotbrettet Tilt ned Sete, rygg og fotbrett tiltes bakover. Automatisk stopp i bakre stilling TIPS! Ved å betjene seteløft og tilt samtidig kan en tilnærmet rettløfts funksjon oppnås.

8 8 Veiledning for bruk av svingfunksjon Oppunder armlene er det plassert en hendel, denne må trekkes og holdes inne så lenge en ønsker å svinge stolen. Når stolen er plassert i ønsket posisjon slippes hendelen. Stolen låser automatisk i valgt posisjon. Selve hendelen som utløser svingen kan plasseres under på høyre eller venstre armlene, med hendelen pekende fremover. Advarsel! Når seteløft kjøres må ikke sving funksjon i stolen benyttes, påse også at ikke andre personer eller omgivelser rundt kan komme bort i hendelen for sving utløseren.

9 9 4. FEILSØKESKJEMA FEIL: MULIG ÅRSAK: UTBEDRING: Ingen elektriske funksjoner virker. (1) Ingen 220 V i stikkontakt (2) Avbrutt 220 V ledning til el. boks (3) Feil på håndkontroll, evt. ledning eller plugg til håndkontroll Skift sikring i boligens sikringsskap 220 V ledning må skiftes av godkjent servicepersonell Bytt håndkontroll komplett (4) Feil i stolens el. boks (1) Feil på håndkontrollen, evt. ledning eller plugg til håndkontrollen (2) Feil på motor (3) Feil i el. boks Bytt el. boks Bytt håndkontroll komplett. Bytt motor. Bytt el. boks. NB - Ved feilfunksjon på en av motorene kan årsaken lokaliseres ved å bytte om på pluggene til motorene på el. boksen. Dersom motoren for den defekte funksjonen går ved å trykke på en av håndkontrollens andre funksjoner, så er det feil på håndkontrollen, evt. ledning el. plugg. Dersom motoren ikke går, kan det være feil på selve motoren. 5. KONTAKTPERSONER VED ULYKKE ELLER STOPP Feil bare på en funksjon. Kontakter Navn Tlf 1 Tlf 2 Merknader Hjelpemiddelsentral Leverandør Handicare v/produktansvarlig Produsent Ergomekanikk

10 10 6. MONTERING / INNSTILLINGER PÅ STOLEN 1. Justering av setehøyde Stolens setehøyde kan enkelt justeres, da høydejusterbart understell er standard. Den høyderegulerbare foten har trinnløs regulering og er lik på Columbi Nova, Columbi Nova Sving og Columbi Nova Tilt. For regulering av setehøyde, ref. tekniske spesifikasjoner side 21. NB! Det er ikke mulig å justere setehøyden med bruker i stolen. NB! Kjør seteløft litt opp, for så å legge stolen frem på fotbrettet slik at armlene hviler mot gulvet. Bruk verktøy, umbrako NV 6 Skruene (pos 1) må løsnes til røret løper fritt i festekanelen. På høyderøret er det plassert en måleskala som indikerer setehøyden i cm. NB! På måleskalaen står det cm. Dersom en skal ned under 44 cm må seteputen byttes til kort pute. pos 1 Plasser røret i ønsket setehøyde og trekk til skruene. (pos 1) Snu stolen tilbake. NB! Juster fotbrettlengden etter at setehøyden er justert. Ref. 6.5 side 14.

11 11 2. Justering av setedybden Stolens setedybde kan enkelt justeres, da dybde justerbart understell er standard. Fremgangsmåten er lik på Columbi Nova, Columbi Nova Sving og Columbi Nova Tilt. For regulering av setedybde, ref. tekniske spesifikasjoner side 21. NB! Det er ikke mulig å justere setedybde mens bruker sitter i stolen. - Løsne 3 skruer under sete (pos 1) på begge sider (en omdreining) - Ta bort sete puten. Puten er festet med borrelås. Skyv borre låsen som står på fjæren til side, måleskalaen kommer nå frem. - Skyv seterammen i ønsket setedybde. - Skru fast skruene (pos 1) på begge sider. pos 1 NB! Påse at armlene står i ønsket breddeposisjon før de bakre skruene blir skrudd fast.

12 12 3. Justering av setebredden Stolens setebredde kan enkelt justeres, da setebredde justerbart understell er standard. Den bredde regulerbare setebredden har trinnløs regulering. For regulering av setebredde, ref. tekniske spesifikasjoner side 21. NB! Det er mulig å justere setebredden mens bruker sitter i stolen. Setebredden kan justeres utover fra 53 cm til 59 cm, ved å løsne 2 skruer, til armlens innfestingen under sete på begge sider. Skyv armlenene utover til ønsket setebredde. Skru fast og utfør samme operasjon på begge sider. Dersom setebredden ønskes endret mindre enn 53 cm, må det brukes utforingsputer. Ref. tilbehørsliste.

13 13 4. Justering av armlenshøyde Stolens armlenehøyde kan enkelt justeres, da armlene justering er standard. Armlene justeringen har trinnløs regulering. For regulering av armlenshøyde, ref. tekniske spesifikasjoner side 21. NB! Armlenshøyden kan justeres mens bruker sitter i stolen. Trekk ned glidelåsen på utsiden av armlenet. Løsne på rattet inne i armlenet. Det tykke området på måleindikatoren viser standard innstilling (midterste tykke strek er 19 cm ). Skru fast rattet.

14 Justering av fotbrettlengden Fotbrettet blir justert ut i fra setehøyden, når riktig setehøyde er justert skal fotbrettet justeres slik at det er min 1 cm klaring til trefoten. NB! Det er mulig å justere fotbrettlengde mens bruker sitter i stolen. Fotbrettinnstillingen tas etter at setehøyde er riktig innstilt. Ref. 6.1 side 10 - Bak fotbrett platen sitter det 2 skrueratt, disse skrus ut. - Skyv puten ned slik at det er ca. 1 cm klaring til svingskiven. - Skru fast Reguleringer ref. kapittel 10, side 21

15 Justering til rettløft Som standard kan Columbi Nova modellene justeres til rettløft, unntatt på Columbi Nova Tilt. Der kan en tilnærmet rettløfts funksjon oppnås ved å betjene seteløft og tilt samtidig. NB! Det er ikke mulig å justere til rettløft mens bruker sitter i stolen. Verktøy, umbrako NV6 For å oppnå en annen løftegeometri enn standard innstilling, kan dette gjøres ved å flytte staget (pos 1). 1 Fremre feste (pos 2) flyttes til nedre posisjon dersom rettløft er ønskelig MONTERING / TILBEHØR 7.1 Håndkontroll med store knapper leveres ikke til Nova Tilt. Brukere med redusert håndfunksjon, kan ha behov for trykklette og større brytere for operasjon av stolens funksjoner. Denne alternative håndkontrollen monteres ved å fjerne standard håndkontroll. Håndkontrollen har plugg inn system i stolens elektriske boks. Håndkontrollens ledning er festet til stolens øvre og nedre rammeside med skruklips. Disse skrus ut og festes på samme måte på den nye håndkontrollens ledning. Denne ledningen er i tillegg festet med et strips i stolens ramme. Klipset kappes og erstattes med et nytt ved montering av ny håndkontroll.

16 Høyderegulerbar korsryggpute Betjening: Stolryggens korsryggstøtte justeres enkelt ved hjelp av en håndpumpe som finnes på høyre siden av stolrygg/sete. Gjentatte klemninger på håndpumpen øker korsryggstøtten. Trykket slippes ut igjen ved å trykke på ventilen på håndpumpen. Normalt ønskes korsryggtrykket mindre i liggende stilling. Regulering: Trekk opp glidelåsen bak på ryggen. Dersom stolen er utstyrt med justerbar korsryggstøtte, er det plassert to skruratt i slissesporet nederst på ryggen, et på hver side. Skru disse rattene opp, og skyv korsryggstøtten i ønsket posisjon Skru fast. 7.3 Hjulsett 100mm leveres ikke til Nova Sving NB! det er ikke mulig å montere hjulsettet med bruker i stolen. - Legg stolen over på ryggen. - Skru løs høyde justerings skruer ref. 6.1 side 10 - Trekk svingskiven med fot av stolen. - NB! Skru av eventuell høydeadapter og monter det på ny fot. - Sett hjulsettet m/fot tilbake på selve stolen. - Les av på måleskalaen ønsket høyde. - Skru fast ref side Små hjul 50mm Små hjul monteres i bakkant på stolen. Hjulene monteres ved at hjulfeste skrues fast i anviste hull. Be om egen monteringsanvisning. NB! Hjulene er beregnet for å kunne vippe stolen og flytte på den ved rengjøringsbehov eller annet. Hjulsettet er ikke beregnet brukt med bruker i stolen. Det må utvises forsiktighet ved flytting av stol over dørstokker o.l.

17 Varetrekk Det kan leveres komplett varetrekk (setepute, armlene, fotbrett, nakkepute) av samme stofftype som stolens originaltrekk, i de tilfelle der stolen er spesielt utsatt for tilsøling. Trekkene kan vaskes som beskrevet i vaskeanvisningen. 7.6 Inkontinenstrekk Ved behov kan det leveres trekk i vannbestandig spesialstoff som trekkes rundt seteputen. Dette trekket dekker også nedre del av stolryggen, og denne monteres utenpå nedre del av ryggtrekket og anbefales brukt sammen med varetrekk for setepute. 7.7 Antidecubitus-pute Stolens setepute er festet til seterammen ved hjelp av borrelås, og kan enkelt erstattes med en Columbi seteputeramme. Denne er beregnet brukt i kombinasjon med en antidecubitus-pute på maks 48 x 48 cm. 7.8 Armlene for sideforflytting Stolen kan leveres med armlene som er beregnet for sideforflytting. Armlene vil flukte med seteputen og ha en øvre innstilling 20 cm. For montering skru ut 2 skruer til armlene, ta bort armlene som står på og bytt med nytt, skru fast.

18 18 8. SIKKERHETSPUNKTER Advarsel - Påse at stolen plasseres slik at dens bevegelsesmønster ved bruk ikke kan forårsake en fare som kan skade stolen, bygningsdeler, andre personer eller deg selv. - COLUMBI løfte og hvilestol er konstruert med tanke på å unngå klemfare ved normalt bruk. - Likeledes er fotbrettfunksjonen utstyrt med en fjærmekanisme slik at klemfare unngås når fotbrettet kjøres inn mot stolunderstellet. - Ingen må leke bak, rundt, eller inn under stolunderstellet når stolens funksjoner opereres! - Det må utøves varsomhet når stolens løftefunksjon betjenes, da brukeren eller andre personer kan ha fingre, hånd eller arm inn i mellom mekanikken som løfter stolen! - Stolen må ikke belastes med mer enn maks. brukervekt, totalt 150 kg! - Fotbrettet må ikke sittes på eller brukes til annet enn det er tiltenkt. NB! Fotbrettet må ikke løftes i, og påse at fotbrettet har fri bane. - Når tilbehør som hjul/svingunderstell er montert, må stolen trilles/ svinges med varsomhet for å unngå klemfarer. - Dersom man sitter i løfte- hvilestolen lenge av gangen øker faren for trykksår. Ved høy risiko for trykksår anbefaler vi å benytte antidecubituspute som kan motvirke dette. - Det anbefales å bruke kvalifisert hjelp ved sideforflytning inn og ut av stolen.

19 19 9. VEDLIKEHOLD Vedlikehold som er nevnt i dette avsnittet kan utføres av brukeren. Vedlikeholdsarbeid utover dette bør foretas av kvalifisert personale hos leverandøren i din kommune eller hos hjelpemiddelsentralen. For informasjon om reparasjon eller service, henvend deg til hjelpemiddelsentralen i ditt fylke. Ettersyn Kontroller at ledning til stikkontakt ikke blir viklet inn i stolens svingskive, eller er skadet på annen måte. Håndkontrollen kan tørkes av med en lett fuktig klut. Tilgriset stoff kan rengjøres med en fuktet klut eller vaskes slik vaskeanvisning for stoff beskriver. (se neste side.) Tilgriset hudtrekk kan rengjøres ved å dusje på med litt overfettet vaskemiddel, og suge opp med en svamp uten å gni. Reparasjoner Utover mindre reparasjoner, trekke til skruer og lignende må alle reparasjoner foretas av kvalifisert personale hos leverandøren i din kommune eller på hjelpemiddelsentralen. For informasjon om reparasjoner eller service, henvend deg til hjelpemiddelsentralen i ditt fylke.

20 20 VASKEANVISNING STOFF: Avtakbart trekk på stolen og eventuelt tilbehør, er merket med følgende vaskeanvisning: Vaskemidler: Vanlig vaskepulver for vaskemaskin. Vasking: Skånsom vask 40 til 60 C med ca 800 o/min på sentrifugen. Krymping: Angitte trekk er forberedt for 2 3 % krymping i første vask. Ved senere vask er krympingen minimal. NB! Tørketrommel må ikke brukes. Stoffet må ikke klorblekes. HUD: Vaskemidler: Rent vann med litt overfettet vaskemiddel (f.eks. grønnsåpe.) Vasking: Dusj på, og sug opp med en svamp uten å gni. Hudtrekket bevares best hvis det ikke blir utsatt for sterkt sollys, høy varme og uttørking. Hold normal luftfuktighet i rommet. Ellers normalt vedlikehold med støvsuging. NB! Kjemikalier må ikke brukes. INKONTINENSTREKK: Vaskemidler: Vanlig vaskepulver, 95 C.

21 TEKNISKE SPESIFIKASJONER Tekniske spesifikasjoner og mål Løfte- hvilestolen leveres i 3 høyder. Hvilken modell som passer brukeren avhenger av lengden på personen. Rådspør hos din forhandler eller ved hjelpemiddelsentralen nærmest deg hvis du er usikker på om du har fått riktig utgave. Mål er angitt i cm hvis ikke annet er oppgitt. Lav Standard Høy Setehøyde Justeringsområde* Fotbrettinnstilling Tilpasses høyden Midterste hull Midterste hull Type fotbrett Standard Standard Langt Justeringsområde +/- 4 +/- 4 Setedybde Type pute Lav Standard Standard Justeringsområde* Setebredde Justeringsområde* Armlenehøyde Justeringsområde* Rygglengde Type rygg Lav Standard Standard Oppreis geometri Geometrisk/ rettløft Geometrisk/ rettløft Geometrisk/ rettløft * Trinnløs regulering Total høyde Total bredde Total dybde Vekt på stolen maks brukervekt 52 kg 150 kg Advarsel! Innstillinger utenfor justeringsområdet som vist i ovennevnte tabell kan medføre skader på produktet.

22 PRODUKTMERKING / SYMBOLER Type / sted Produktskilt Beskrivelse Symboler på produktskiltet - Klasse II utstyr - For innendørs bruk - Nemko sertifisert - Dryppsikker - Mot el. sjokk

23 12. NOTATER 23

24 Ergomekanikk as forbeholder seg retten til å endre produktet uten forutgående varsel. Advarsel: Innholdet i denne brukerveiledningen er kun ment som informasjon. Denne informasjonen kan endres uten forvarsel og må derfor ikke oppfattes som forpliktelser fra Handicare ASA. Handicare ASA påtar seg intet ansvar, juridisk eller økonomisk, for eventuelle feil eller unøyaktigheter som kan finnes i denne brukerveiledningen. Alle produktene som er nevnt i denne brukerveiledningen, er registrerte varemerker og kan ikke benyttes i andre sammenhenger uten samtykke fra Handicare ASA Handicare marked Produsent: AS Ergomekanikk, Foksrødveien 31, 3241 Sandefjord, Telefon: Leverandør: Handicare ASA, Øreveien 37, Postboks 163, 1501 Moss Telefon: Avdelinger Handicare: Hovedkontor Moss Ørevegen 37 PB MOSS Tlf: Telefaks: Bergen Nordåsdalen 13, PB 273 Rådal 5858 Bergen Tlf: Telefaks: Drammen Ing. Rybergsgt. 98 Postboks 1593 Bedriftsenteret 3007 Drammen Telefon: Telefaks: Harstad Samasjøveien 28 PB Harstad Tlf: Telefaks: Lakselv Holmenveien 9711 Lakselv Tlf.: Telefaks: Moelv Storgt. 150, Mjøssenteret Nord PB Moelv Tlf: Telefaks: Oslo Besøksadresse: Stansevn Oslo Postadresse: Postboks Moss Telefon: Telefaks: Stavanger Vingveien Sola Tlf: Telefaks: Trondheim Lade Allé Trondheim Tlf: Telefaks:

NOVA. Brukermanual. MB7100NO Fra s.nr. S05000

NOVA. Brukermanual. MB7100NO Fra s.nr. S05000 NOVA Brukermanual Fra s.nr. S05000 Innledning Gratulerer med valg av ny løftestol! Kvalitet og funksjon er et nøkkelbegrep for alle løftestoler fra Handicare. Nova løftestol blir produsert i Lillehammer

Detaljer

SIGMA. Brukermanual MB8100NO

SIGMA. Brukermanual MB8100NO SIGMA Brukermanual Innledning Gratulerer med valg av ny løftestol! Kvalitet og funksjon er nøkkelbegrep for alle løftestoler fra Handicare. For din egen sikkerhet, og for å få best mulig utbytte av mulighetene

Detaljer

NB! Les bruksanvisningen nøye før stolen tas i bruk!

NB! Les bruksanvisningen nøye før stolen tas i bruk! NB! Les bruksanvisningen nøye før stolen tas i bruk! Arctic løftestoler er testet og godkjent i henhold til følgende krav og standarder: EN 12182 EN 1021-1 EN 13751 EN 1021-2 EN 1728 EN 1022 EN 60601-1

Detaljer

La verken mennesker eller hendelser ta livsmotet fra deg Madame Curie.

La verken mennesker eller hendelser ta livsmotet fra deg Madame Curie. LØFTESTOLER La verken mennesker eller hendelser ta livsmotet fra deg Madame Curie. Mestring er en viktig del av et godt liv. Å ha kraft til å gjøre det man vil, når man selv vil det. Alder og funksjonshemminger

Detaljer

BrukerManual. dusjstol McWet

BrukerManual. dusjstol McWet BrukerManual dusjstol McWet Brukermanual McWet Dusjstol McWet Vi gratulerer med valget av dette produktet og er sikker på at dette vil gjøre deg mer mobil og derfor være til stor nytte. Produktet produseres

Detaljer

Handicare Smartsit pute Smartsit putene er trykkavlastningsputer utviklet med tanke på høy komfort og fleksibilitet.

Handicare Smartsit pute Smartsit putene er trykkavlastningsputer utviklet med tanke på høy komfort og fleksibilitet. Seteputer MB3180-NO INNLEDNING HandiCare Produksjon AS Serviceboks 2626 Lillehammer NORWAY www.handicare.no Handicare Smartsit pute Smartsit putene er trykkavlastningsputer utviklet med tanke på høy komfort

Detaljer

Viktig: Kontroller at setedybden, bredden, høyden og ryggen er god nok. Den totale vekten må ikke overstige maksimal arbeidsbelastning.

Viktig: Kontroller at setedybden, bredden, høyden og ryggen er god nok. Den totale vekten må ikke overstige maksimal arbeidsbelastning. Bruksanvisning Anbefalt bruk Montert på toalettet, med eller uten ryggstøtte Over toalettet Frittstående enhet og som en dusjstol Brukerstørrelse cm Small Large Høyde 76 127 122-183 Brukerens høyde: Velg

Detaljer

OVERSKRIFT BRUK- OG MONTERINGSVEILEDNING FOR AVANTI JUSTERBART SETEKONSEPT

OVERSKRIFT BRUK- OG MONTERINGSVEILEDNING FOR AVANTI JUSTERBART SETEKONSEPT OVERSKRIFT BRUK- OG MONTERINGSVEILEDNING FOR AVANTI JUSTERBART SETEKONSEPT 1 JUSTERBART SETE TIL ELEKTRISKE RULLESTOLER FLEKSIBILITET OG KOMFORT I HØYSETET Setets oppbygning 4 TA AV PUTER FØR JUSTERING

Detaljer

BrukerManual. toalettstol hcda

BrukerManual. toalettstol hcda BrukerManual toalettstol hcda Brukermanual HCDA 1. Innholdsfortegnelse...2 2. Gratulerer med valget...2 3. Viktig om bruken...2 4. For sikkerhetens skyld...3 5. Konfigurasjon...4 6. Montering...8 7. Rengjøring

Detaljer

BrukerManual. COMBI GAMMA TILT Dusj- og toalettstol

BrukerManual. COMBI GAMMA TILT Dusj- og toalettstol BrukerManual COMBI GAMMA TILT Dusj- og toalettstol Brukermanual COMBI GAMMA TILT Vennligst les bruksanvisningen før produktet tas i bruk. Denne bruksanvisningen gjelder for Dusj og toalettstol Combi Gamma

Detaljer

Brukerveiledning. Dusj- og toalettstol M2 el. Tipp HD

Brukerveiledning. Dusj- og toalettstol M2 el. Tipp HD Dusj- og toalett stol M2 el. Tipp HD Brukerveiledning Vare nr. 671130 Dusj- og toalettstol M2 el. Tipp HD Bruker veiledning Dusj- og toalett stol M2 el. Tipp HD Dusj- og toalett stol M2 el tipp HD er beregnet

Detaljer

Monteringsanvisning, PC-stativ type 30107 14

Monteringsanvisning, PC-stativ type 30107 14 Monteringsanvisning, PC-stativ type 30107 14 Montering av PC-brett: Røret(3 bilde A) som er festet til PC-brettet tres inn på stang (4 bilde A) på stativets søyle. Røret skyves inn til det stopper mot

Detaljer

Brukerveiledning. Dusj- og toalettstol M2 mini drivhjul

Brukerveiledning. Dusj- og toalettstol M2 mini drivhjul Dusj- og toalett stol M2 mini drivhjul Brukerveiledning Vare nr. 671155 Dusj- og toalettstol M2 mini drivhjul Bruker veiledning Dusj- og toalett stol M2 mini drivhjul Dusj- og toalett stol M2 mini drivhjul

Detaljer

B R U K E R M A N U A L

B R U K E R M A N U A L N B R U K E R M A N U A L W W W. V E L A. E U INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0. INNLEDNING......................................................... 3 1.1. SIKKERHET...........................................................

Detaljer

Turny bladvender Brukerveiledning

Turny bladvender Brukerveiledning Turny bladvender Brukerveiledning Generelt om Turny elektronisk bladvender...2 Tilkobling av Turny...2 Installasjon...3 Montering av bok/tidsskrift...4 Bruk av Turny...4 Aktiviser vippefunksjonen...5 Mulige

Detaljer

Forward Thinking Mobility. Forward Thinking Mobility NORSK. www.breeze-walker.com

Forward Thinking Mobility. Forward Thinking Mobility NORSK. www.breeze-walker.com Forward Thinking Mobility Forward Thinking Mobility NORSK 1 1. INNHOLD 1. Innhold 2. Introduksjon 3. Produktbeskrivelse 4. Personlig sikkerhet 5. Justering av rullatoren 6. Transport og sammensetting 7.

Detaljer

tekniske hjelpemidler brukerveiledning DuoMotion 24 dusj- toalettstol

tekniske hjelpemidler brukerveiledning DuoMotion 24 dusj- toalettstol tekniske hjelpemidler brukerveiledning DuoMotion 24 dusj- toalettstol Forord Kjære kunde. Vi gratulerer med deres nye dusj- og toalettstol. Denne brukerveiledningen viser hvordan produktet brukes og gir

Detaljer

BRUKSANVI SNI NG REFLEX

BRUKSANVI SNI NG REFLEX BRUKSANVI SNI NG FOR REFLEX Medema-gruppen AS Tlf. 815 32 400 INNHOLD Innledning 3 Deler 4 Opplysninger om din Reflex 4 Generell sikkerhet 5 Bremser 5 Sitte/stå 6 Sammenleggbar avtakbar fotstøtte 7 Armstøtter

Detaljer

HEPRO G2 AKTIV & HEPRO G1 AKTIV HEPRO ARBEIDSSTOLER. Arbeidsstoler med manuell seteløft og flytende vipp. 2 3 Hepro G2 Aktiv INNHOLDSFORTEGNELSE

HEPRO G2 AKTIV & HEPRO G1 AKTIV HEPRO ARBEIDSSTOLER. Arbeidsstoler med manuell seteløft og flytende vipp. 2 3 Hepro G2 Aktiv INNHOLDSFORTEGNELSE HEPRO ARBEIDSSTOLER HEPRO ARBEIDSSTOLER HEPRO G2 AKTIV & HEPRO G1 AKTIV Arbeidsstoler med manuell seteløft og flytende vipp. INNHOLDSFORTEGNELSE Hepro G2 Aktiv og Hepro G1 Aktiv Side 3 Hepro G2 Tilto og

Detaljer

Bruksanvisning / monteringsanvisning

Bruksanvisning / monteringsanvisning art.nr: bruk-freewheel Rev.2012-01 2012-01-02 Bruksanvisning / monteringsanvisning 1 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE Bruksområde 2 Sikkerhetsforskrifter 2 Garanti 2 Panthera instruksjoner 3 Montering av FreeWheel

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMPORTEN

MONTERINGSANVISNING TERMPORTEN MONTERINGSANVISNING TERMPORTEN MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne porten på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten til

Detaljer

Bruksanvisning norsk. Kontorstolsete. art.nr. BRU-80-100. Rev: 201510 5 1

Bruksanvisning norsk. Kontorstolsete. art.nr. BRU-80-100. Rev: 201510 5 1 Bruksanvisning norsk Kontorstolsete Forma SitRite art.nr. BRU-80-100. Rev: 201510 5 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... 2 Kontakt... 2 Innledning... 3 Montering... 3 Klasse... 3 Sikkerhetsforskrifter...

Detaljer

Bruksanvisning Monteringsanvisning Vedlikeholdsanvisning

Bruksanvisning Monteringsanvisning Vedlikeholdsanvisning OS Rollator ADAM GÅBORD Bruksanvisning Monteringsanvisning Vedlikeholdsanvisning Rollator OS-1410/1420 Gåbord OS-1550 Gåbord OS-1560 Gåbord OS-1590 EL gåbord ADAM os-1550/1560 Takk for at du valgte Gåbord

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Les brukerveiledningen nøye før du tar produktet i bruk. Strekk alltid strømledningen helt ut før bruk. Behold denne veiledningen for fremtidig bruk og referanse.

Detaljer

swan Norsk bruksanvisning 10.2015 - rev.3

swan Norsk bruksanvisning 10.2015 - rev.3 swan TM orsk bruksanvisning 2009 R82 /S. ll rights reserved. The R82 logo and the bathing chair Swan are registered trademarks of R82 /S. 10.2015 - rev.3 Innholdsfortegnelse Sikkerhet... 4 Garanti... 4

Detaljer

BRUKSANVISNING OG MONTERING

BRUKSANVISNING OG MONTERING GARASJEPORTÅPNER 6710310200 BRUKSANVISNING OG MONTERING BRUKSANVISNING I: Forberedelse Pakk ut åpneren. Kontroller at alle delene er på plass. II: Verktøy du trenger. Se på bilde 1 Skiftenøkkel/fastnøkler

Detaljer

:skaper løsninger MONTERINGSVEILEDNING GARDEROBEINNREDNINGER. NØDVENDIG VERKTØY FOR MONTERING: Vinkel, vater, meter, skrutrekker, blyant og evt. bor.

:skaper løsninger MONTERINGSVEILEDNING GARDEROBEINNREDNINGER. NØDVENDIG VERKTØY FOR MONTERING: Vinkel, vater, meter, skrutrekker, blyant og evt. bor. MONTERINGSVEILEDNING GARDEROBEINNREDNINGER NØDVENDIG VERKTØY FOR MONTERING: Vinkel, vater, meter, skrutrekker, blyant og evt. bor. NB! Du finner også filmer på www.langlo.no som viser montering av en del

Detaljer

Tüv godkjent Produsent: Skumplast-Fabrikken AS www.gsseat.no

Tüv godkjent Produsent: Skumplast-Fabrikken AS www.gsseat.no Tüv godkjent Produsent: Skumplast-Fabrikken AS www.gsseat.no GS-Seat 255 sete for funksjonshemmede både for bil og el. rullestol Setet lages etter mål av bruker, målene kan velges uavhengig av hverandre.

Detaljer

gazelle ps Norsk bruksanvisning 2010 R82 A/S. All rights reserved. The R82 logo and the Gazelle ps are registered trademarks of R82 A/S. 06.

gazelle ps Norsk bruksanvisning 2010 R82 A/S. All rights reserved. The R82 logo and the Gazelle ps are registered trademarks of R82 A/S. 06. gazelle ps TM orsk bruksanvisning 2010 R82 /S. ll rights reserved. The R82 logo and the Gazelle ps are registered trademarks of R82 /S. 06.2011 IHOLDSFORTEGELSE Sikkerhet... 4 Garanti... 4 Verktøy... 4

Detaljer

Bruksanvisning med service manual og vedlikeholdsog rengjøringsbeskrivelse. Softseat, Solidseat

Bruksanvisning med service manual og vedlikeholdsog rengjøringsbeskrivelse. Softseat, Solidseat Bruksanvisning med service manual og vedlikeholdsog rengjøringsbeskrivelse. Softseat, Solidseat Innhold 1 Innhold s. 1-2 Softseat bruksanvisning s. 3-6 Solidseat bruksanvisning s. 7-10 Posisonering s.

Detaljer

Bruksanvisning. Keezone ECE R44 / 04. Barnestoler 15-25 kg. Sittepute 15-36 kg. Testet og godkjent i henhold til

Bruksanvisning. Keezone ECE R44 / 04. Barnestoler 15-25 kg. Sittepute 15-36 kg. Testet og godkjent i henhold til Bruksanvisning Keezone Barnestoler 15-25 kg Sittepute 15-36 kg Testet og godkjent i henhold til ECE R44 / 04 Viktig informasjon Takk for at du har valgt et barnesete fra Axon Kids. Temaet bak som utviklet

Detaljer

Bruksanvisning Jatab MM Comfort Jatab MM Pondus. (Versjon 0108 Norsk) JATAB MM Mobiliseringsstol

Bruksanvisning Jatab MM Comfort Jatab MM Pondus. (Versjon 0108 Norsk) JATAB MM Mobiliseringsstol Bruksanvisning Jatab MM Comfort Jatab MM Pondus (Versjon 0108 Norsk) JATAB MM Mobiliseringsstol Innholdsfortegnelse Bruksområde, funksjon side 3 Overflytting mellom seng og stol side 3 Sittende.. side

Detaljer

MONTERINGSANVISNING WHEELDRIVE 9010230A

MONTERINGSANVISNING WHEELDRIVE 9010230A MONTERINGSANVISNING NO WHEELDRIVE 9010230A Forberedelser før du tar I bruk WheelDrive Montering av WheelDrive skal alltid utføres av kvalifi sert personale. Gjør følgende før du tar i bruk de motoriserte

Detaljer

BRUKSANVI SNI NG FOR. ABC-sete

BRUKSANVI SNI NG FOR. ABC-sete BRUKSANVI SNI NG FOR ABC-sete Tlf: 815 32 400 www.medema.no Innledning ABC er et sittesystem utviklet for barn som er oppbygget kring et fleksibelt byggesystem med et bredt tilbehørsprogram. Sittesystemet

Detaljer

crocodiletm Norsk bruksanvisning 06.2011 2008 R82 A/S. All rights reserved. The R82 logo and the Crocodile are registered trademarks of R82 A/S.

crocodiletm Norsk bruksanvisning 06.2011 2008 R82 A/S. All rights reserved. The R82 logo and the Crocodile are registered trademarks of R82 A/S. crocodiletm orsk bruksanvisning 2008 R82 /S. ll rights reserved. The R82 logo and the rocodile are registered trademarks of R82 /S. 06.2011 IHOLDSFORTEGELSE Sikkerhet... 4 Garanti... 4 Verktøy... 4 Vedlikehold...

Detaljer

BRUKERMANUAL SITTEPUTE STANDARD CONTOUR

BRUKERMANUAL SITTEPUTE STANDARD CONTOUR BRUKERMANUAL SITTEPUTE STANDARD CONTOUR BRUKERMANUAL SITTEPUTE STANDARD CONTOUR Innhold Om denne brukermanualen 3 Sittepute Standard Contour 4 1. Sikkerhet 5 2. Bestanddeler 6 3. Bruk 8 a. Riktig mengde

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

Brukermanual / tekniske spesifikasjoner

Brukermanual / tekniske spesifikasjoner Brukermanual / tekniske spesifikasjoner Art.nr.: 180 665 gangbane m/gasstrykkfjær, 3 meter. Art.nr.: 180 666 gangbane m/gasstrykkfjær, 4 meter. Art.nr.: 180 667 gangbane m/gasstrykkfjær, 5 meter. E-post:

Detaljer

Har du andre spørsmål om dette produktet, som ikke dekkes i denne bruksanvisningen, vennligst kontakt din lokale forhandler.

Har du andre spørsmål om dette produktet, som ikke dekkes i denne bruksanvisningen, vennligst kontakt din lokale forhandler. Bruksanvisning Alpha dusjkrakk Denne bruksanvisningen gir beskrivelser i forhold til montering, bruk og vedlikehold av Alpha dusjkrakk. Vennligst ta kontakt med din terapeut før bruk av dette produktet

Detaljer

Bruksanvisning/ Brugsanvisning

Bruksanvisning/ Brugsanvisning Bakovervendt/Bagudvendt Bruksanvisning/ Brugsanvisning ECE R44 04 Gruppe Vekt Alder 0+/1 0-18 kg 6m 4å 1 Takk for at du valgte BeSafe izi Kid. BeSafe har utviklet dette setet med stor omtanke, for å beskytte

Detaljer

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

www.active-walker.com

www.active-walker.com www.active-walker.com 1 1. INNHOLD 1. Innhold 2. Introduksjon 3. Produktbeskrivelse 4. Vedlikehold 5. Justering av rullatoren 6. Transport og sammensetting 7. Personlig sikkerhet 8. Praktisk bruk 9. Tekniske

Detaljer

BrukerManual. Toalettforhøyer Dynalife Step

BrukerManual. Toalettforhøyer Dynalife Step BrukerManual Toalettforhøyer Dynalife Step Brukermanual DYNALIFE STEP OBS! Les brukermanualen nøye før produktet tas i bruk. Pass på at instruksjonene følges og at brukermanualen er tilgjengelig for brukere

Detaljer

Brukerveiledning. Solo II. Toalettløfter

Brukerveiledning. Solo II. Toalettløfter Brukerveiledning Solo II Toalettløfter 81321 2 Utpakking av SOLO II 1. Utpakking av Solo II... side 3 Installasjon av SOLO II 2. Før du starter... side 4 3. Installasjon... side 4 4. Montering av armstøtter...

Detaljer

Freestanding Monteringsanvisninger. Tips for å komme i gang

Freestanding Monteringsanvisninger. Tips for å komme i gang Monteringsanvisninger Tips for å komme i gang et er best å være to personer ved montering av en løsning på over to meter. Vær oppmerksom på at alle løsninger som skal stå ut fra veggen, skal ha føtter

Detaljer

Brukerveiledning Montering Bruk Deler

Brukerveiledning Montering Bruk Deler Brukerveiledning Montering Bruk Deler NB: Maksimumvekt på bruker er 110 kg Før du starter treningen bør du konsultere med en lege først. Dette gjelder særlig hvis det er lenge siden du har trent regelmessig.

Detaljer

Stolen er svært lett, og kan legges sammen slik at det er enkelt å frakte stolen med seg. En egen bag fåes som tilleggsutstyr.

Stolen er svært lett, og kan legges sammen slik at det er enkelt å frakte stolen med seg. En egen bag fåes som tilleggsutstyr. Krabat Jockey Plus SITTE Krabat Jockey Plus Krabat Jockey Plus tilbyr mer støtte og flere tilpasningsmuligheter enn Krabat Jockey. Krabat Jockey Plus har et høyere komfortnivå enn tradisjonell Jockey,

Detaljer

Modell 260. Brukerveiledning og vedlikeholdsbeskrivelse.

Modell 260. Brukerveiledning og vedlikeholdsbeskrivelse. Modell 260 Brukerveiledning og vedlikeholdsbeskrivelse. Vennligst les brukerveiledningen nøye. For hjelp, vennligst ring: Access Vital AS: 62 51 85 00 26.03.2007 Stannah 260 norsk - 1 - 26.03.2007 Stannah

Detaljer

BRUKERVEILEDNING for Dusj- og toalettstolen ERGOTIP EL 5/6/7/8/9 m/elektrisk seteløft og elektrisk tilt

BRUKERVEILEDNING for Dusj- og toalettstolen ERGOTIP EL 5/6/7/8/9 m/elektrisk seteløft og elektrisk tilt BRUKERVEILEDNING for Dusj- og toalettstolen ERGOTIP EL 5/6/7/8/9 m/elektrisk seteløft og elektrisk tilt Stolen kan med to elektriske motorer øke setehøyden uten å tippe setet samtidig. Omvendt kan også

Detaljer

INNHOLD. Viktige forhåndsregler... 3 Før du begynner... 4 Montering... 5 Justeringer... 9

INNHOLD. Viktige forhåndsregler... 3 Før du begynner... 4 Montering... 5 Justeringer... 9 BRUKERVEILEDNING INNHOLD Viktige forhåndsregler... 3 Før du begynner... 4 Montering... 5 Justeringer... VIKTIGE FORHÅNDSREGLER. Les alle instruksjonene i denne manualen før du benytter deg av vektbenken.

Detaljer

Bruksanvisning massasjestol

Bruksanvisning massasjestol Bruksanvisning massasjestol Takk for at du kjøpte denne massasjestolen! Les bruksanvisningen nøye før bruk, særlig delen med sikkerhetsanvisninger. På denne måten vil du bruke massasjestolen riktig, og

Detaljer

Ocean dusj- og toalettstoler

Ocean dusj- og toalettstoler Ocean dusj- og toalettstoler NYTT TILBØR Ocean, Ocean XL, Ocean Vip, Ocean Vip XL, Ocean ual-vip, Ocean -Vip Ocean/Ocean XL er en stabil og robust stol. en er enkel å regulere og har et bredt tilbehørsprogram.

Detaljer

Instruksjonsbok. Tilleggsutstyr RBK Flexifeed. Besøk oss på : http://www.serigstad.no/

Instruksjonsbok. Tilleggsutstyr RBK Flexifeed. Besøk oss på : http://www.serigstad.no/ Instruksjonsbok Besøk oss på http//www.serigstad.no/ Postboks 25, 4349 BRYNE Telefon 51772100 Fax 51772101 E-post serigsta@serigstad.no Web www.serigstad.no Tilleggsutstyr RBK Flexifeed INNHOLD SIDE Sikkerhetsinstruks

Detaljer

BrukerManual QLASSIC

BrukerManual QLASSIC BrukerManual QLASSIC Brukermanual qlassic Alle rettigheter forbeholdes. Intet i denne utgaven må mangfoldiggjøres og/eller offentliggjøres i trykk, fotokopi, mikrofilm eller på hvilken som helst annen

Detaljer

BRUKERMANUAL. Qvintett S/A/A4

BRUKERMANUAL. Qvintett S/A/A4 BRUKERMANUAL Qvintett S/A/A4 BRUKERMANUAL Qvintett S/A/A4 2 Qvintett S/A/A4 BRUKERMANUAL Instruksjon for brukere av Qvintett type S/A/A4 Qvintett har elektrisk regulerbare funksjoner som forenkler stillingsforandring

Detaljer

Vedlikehold Portene er normalt husets største og tyngste bevegelige del. Ved bruk er store krefter i bevegelse for å føre porten opp og ned og personer er ofte i nær kontakt med porten. Et uhell kan derfor

Detaljer

Dusj og-toalettstol 2018+2019 HD

Dusj og-toalettstol 2018+2019 HD Dusj og-toalettstol 2018+2019 HD Montering og brukerveiledning (Og med montering af 24 hjul som ekstra tilbehør) Produsent: Faaborg Rehab Technic Smedemestervej 9 5600 Faaborg www.faaborg-rehab.dk Swereco

Detaljer

tekniske hjelpemidler brukerveiledning TSE 150 toalettforhøyer

tekniske hjelpemidler brukerveiledning TSE 150 toalettforhøyer tekniske hjelpemidler brukerveiledning TSE 150 toalettforhøyer Forord Kjære kunde, Vi gratulerer med deres nye toalettforhøyer og takker for den tillit de har vist oss. Denne brukerveiledningen viser hvordan

Detaljer

MODELL 7345 EU. Monterings anvisning. Skinner og fjærsystem for lav overhøyde.

MODELL 7345 EU. Monterings anvisning. Skinner og fjærsystem for lav overhøyde. MODELL 7345 EU Monterings anvisning Skinner og fjærsystem for lav overhøyde. AS Twobi, Industri veien 3-5, 3164 Revetal. tlf. + 47 330 60700, fax. + 47 330 60704 mail: firmapost@twobi.no www.twobi.no [Skriv

Detaljer

13 STEG TIL EN GRUNNLEGGENDE SITTESTILLING Komfort rullestoler

13 STEG TIL EN GRUNNLEGGENDE SITTESTILLING Komfort rullestoler Introduksjon Denne sjekklisten er laget som et hjelpemiddel for å gjøre de basisinnstillinger og tilpasninger som trengs for brukeren i komfort rullestoler. Det finnes en mengde tilbehør tilgjengelig,

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

Brukermanual Dynalife

Brukermanual Dynalife Brukermanual Dynalife 2 ROLLATOR DYNALIFE GENERELT Rollator Dynalife er en moderne 4-hjuls rollator i aluminium med meget gode trilleegenskaper. Leveres som standard med trådkurv, ryggbånd, serveringsbrett

Detaljer

QLASS BRUKERMANUAL A

QLASS BRUKERMANUAL A QLASS BRUKERMANUAL 6003528A 2 Norsk 2015 Handicare Med forbehold om alle rettigheter. Denne informasjonen må ikke mangfoldiggjøres og/eller offentliggjøres på noen måte eller med noen metode (elektronisk

Detaljer

Ocean dusj- og toalettstoler

Ocean dusj- og toalettstoler Ocean dusj- og toalettstoler NYTT TILBØR Ocean Post 3 Ocean Vip og Ocean Vip XL Post 5 Ocean -Vip Post 7 Ocean-serien Ocean/Ocean XL er en stabil og robust stol. en er enkel å regulere og har et bredt

Detaljer

DNG C-2000h. Juksamaskinen for fritidsfiskere BRUKERMANUAL

DNG C-2000h. Juksamaskinen for fritidsfiskere BRUKERMANUAL DNG C-2000h Juksamaskinen for fritidsfiskere BRUKERMANUAL Egenskaper: Tar liten plass og er lett i vekt. Lavt strømforbruk tross stor trekk kraft. Brukervennlig, robust og driftsikker. Tre funksjoner i

Detaljer

Monteringsveiledning. Handy Porten

Monteringsveiledning. Handy Porten Forberedelse Forberedelses side 1) Sjekk at du har alt verktøy som du trenger. 2) Deleliste 3) Viktige mål før montering Installasjon av porten 4) Forberede bunnelementet før monteringen starter 5) Montering

Detaljer

Invacare IDC. Manøverboks Bruksanvisning

Invacare IDC. Manøverboks Bruksanvisning Invacare IDC no Manøverboks Bruksanvisning Denne veiledningen skal overleveres til sluttbrukeren. Les denne veiledningen FØR du bruker produktet, og behold den for fremtidig referanse. 2015 Invacare Corporation

Detaljer

ComfortControl 01 GYNGELÅS 02 GYNGEMOTSTAND 05 RYGGHØYDE 03 SITTEDYBDE 06 RYGGVINKEL 04 SITTEHØYDE 07 ARMLENE HØYDE 08 ARMLENE BREDDE 09 ARMLENE DYBDE

ComfortControl 01 GYNGELÅS 02 GYNGEMOTSTAND 05 RYGGHØYDE 03 SITTEDYBDE 06 RYGGVINKEL 04 SITTEHØYDE 07 ARMLENE HØYDE 08 ARMLENE BREDDE 09 ARMLENE DYBDE Trinn 1: Åpne stolen din. 01 GYNGELÅS Trinn 2: Juster stolen etter kroppen din. 02 GYNGEMOTSTAND 03 SITTEDYBDE 04 SITTEHØYDE Trinn 3: Juster stolen etter arbeidet ditt. 05 RYGGHØYDE 06 RYGGVINKEL 07 ARMLENE

Detaljer

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler

Detaljer

Sluttkontroll av montert port: Kontroller at porten presser jevn mot tettelisten når porten står lukket, juster om nødvendig løpehjulsholderne for å presse porten ut eller inn for å oppnå dette på alle

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

BRUKSANVISNING COSTA ESCAPE FLASH

BRUKSANVISNING COSTA ESCAPE FLASH BRUKSANVISNING COSTA ESCAPE FLASH INDEX 1. INTRODUKSJON... 4 1.1 COSTA, ESCAPE, FLASH BESKRIVELSE... 4 2. FØR DU TAR SYKKELEN I BRUK... 5 3. MONTERING... 5 4. BRUK... 6 5. VEDLIKEHOLD... 8 6. TEKNISK SERVICE...

Detaljer

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170 Bruksanvisning Snøfreser Prod.nr. STG1170 Innhold Beskrivelse... 3 1. Sikkerhetsanvisninger og forberedelser... 3 2. Betjening... 6 3. Vedlikehold... 8 Problemløsning... 9 Tekniske data... 10 Bilder...

Detaljer

velvære relax 3 Stoler med oppreisingsfunksjon

velvære relax 3 Stoler med oppreisingsfunksjon velvære relax 3 Stoler med oppreisingsfunksjon Kriterier for tildeling av løfte-/hvilestol 2 Bruker har: - et oppreisingsproblem og evt. et behov for hvile/stillingsforandring Det må gis en grundig begrunnelse

Detaljer

Tekniske data. Produktvarianter

Tekniske data. Produktvarianter Krabat Jockey Plus Tekniske data A B I K M J L C D E G N O F H MÅL Beskrivelse Størrelse 1 SITTE Krabat Jockey Plus Krabat Jockey Plus tilbyr mer støtte og flere tilpasningsmuligheter enn Krabat Jockey.

Detaljer

(Put in picture of NORDIC 140 cycle)

(Put in picture of NORDIC 140 cycle) (Put in picture of NORDIC 140 cycle) Art. Nr: 101213 Generell informasjon: Før du starter treningen bør du konsultere din lege først. Det er anbefalt at du gjennomgår en komplett undersøkelse. Ikke tren

Detaljer

STIGA PARK 92 M 107 M 8211-3036-06

STIGA PARK 92 M 107 M 8211-3036-06 STIGA PARK 92 M 107 M 8211-3036-06 1. Park -1993 5. 2. Park -1993 6. 3. Park -1993 7. 4. Park -1993 8. 9. 13. 10. 14. R 11. L 15. Z X A+5 A B+5 B Y W 12. 16. V L+R NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes

Detaljer

Denne informasjonen erstatter følgende avsnitt/kapittel i Brukerveiledning Balder:

Denne informasjonen erstatter følgende avsnitt/kapittel i Brukerveiledning Balder: Balder med x:panda Vedlegg til Brukerveiledning Balder Denne informasjonen erstatter følgende avsnitt/kapittel i Brukerveiledning Balder: 3.2.1 Joystick 3.2.2 Kjøreprogrammer 3.2.4 Ledsagerstyring 5.1

Detaljer

Monteringsanvisning. Innholdsfortegnelse. Smartpendler AS

Monteringsanvisning. Innholdsfortegnelse. Smartpendler AS Smartpendler AS Monteringsanvisning Innholdsfortegnelse Hva trenger du, hva har du... 1 Klargjøring av felgen... 1 Feste batteri... 3 Bremsehåndtak og gasshåndtak... 5 PAS føler... 6 Hva trenger du, hva

Detaljer

1.4.1. Hjul... 4 1.4.2. Stell... 4 1.4.3. Søyle... 5 1.4.4. Polstret... 5

1.4.1. Hjul... 4 1.4.2. Stell... 4 1.4.3. Søyle... 5 1.4.4. Polstret... 5 N b r u k e r m a n u a l 120 w w w. v e l a. E U INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0. innledning......................................................... 3 1.1. Sikkerhet...........................................................

Detaljer

Tekniske data J L. Stolen er svært lett, og kan legges sammen slik at det er enkelt å frakte stolen med seg. En egen bag fåes som tilleggsutstyr.

Tekniske data J L. Stolen er svært lett, og kan legges sammen slik at det er enkelt å frakte stolen med seg. En egen bag fåes som tilleggsutstyr. Krabat Jockey Plus Tekniske data A B I K M J L C D E G N O F H SITTE Krabat Jockey Plus Krabat Jockey Plus tilbyr mer støtte og flere tilpasningsmuligheter enn Krabat Jockey. Krabat Jockey Plus har et

Detaljer

Bruksanvisning for Wheely One 264

Bruksanvisning for Wheely One 264 Bruksanvisning for Wheely One 264 Takk for at du valgte Wheely sin elektriske selvbalanserende enhjuling. Denne manualen beskriver viktigheten av sikkerhet og bruk av produktet. Vennligst les igjennom

Detaljer

Miniflex / Flexmobil ABC. Bruksanvisning

Miniflex / Flexmobil ABC. Bruksanvisning Bruksanvisning Miniflex / Flexmobil ABC INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning 3 Kontaktinformasjon 3 Sikkerhetsforskrifter 3 Oversikt 4 Elektronikk 5 Sittehøyde 6 Sittevinkel - manuell 7 Sittevinkel - elektrisk

Detaljer

Truvox Teppebanker VCU Brukerveiledning Truvox Teppebanker www.skovly.no

Truvox Teppebanker VCU Brukerveiledning Truvox Teppebanker www.skovly.no 1 Brukerveiledning Truvox Teppebanker 2 Generell informasjon: Truvox teppebanker er utformet for effektiv renhold av tepper og matter innendørs. Den skal ikke brukes utendørs, eller i områder med svært

Detaljer

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING Vennligst sørg for å lese denne bruksanvisningen grundig før bruk, og ta godt vare på bruksanvisningen. 8 Kontrollpanel Skann Hastighet Tid Distanse Kalorier På/Av

Detaljer

Bruksanvisning. Art. nr: 106106

Bruksanvisning. Art. nr: 106106 Bruksanvisning Art. nr: 106106 Sikkerhetsinstrukser: Før du starter treningen bør du konsultere din lege. Det er anbefalt at du gjennomgår en komplett undersøkelse. Ikke tren hardere enn hva som er anbefalt

Detaljer

DUSJKABINETT / SAUNAKABINETT 2008-01

DUSJKABINETT / SAUNAKABINETT 2008-01 MONTASJEVEILEDNING BRUKERVEILEDNING DUSJKABINETT / SAUNAKABINETT 2008-01 INNHOLD SIDE MONTERING MONTERING 2 FORHOLDSREGLER 6 BRUKERVEILEDNING 7 SPESIFIKASJONER 7 Reg. No. 2006-C125-EMC EMC04056A NEMKO

Detaljer

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 2 9. 10. R L L+R X Z Y 11. 12. W V 3 NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å påminne deg om den forsiktighet

Detaljer

HYGIENEPRODUKTER. Prisforhandlede produkter - gjelder fra 1. april 2014.

HYGIENEPRODUKTER. Prisforhandlede produkter - gjelder fra 1. april 2014. HYGIENEPRODUKTER Prisforhandlede produkter - gjelder fra 1. april 2014. OM HANDICARE Handicare AS er en av Norges største leverandører av tekniske hjelpemidler til eldre og funksjonshemmede. Produktområdet

Detaljer

Ergonomi i praksis. Unik detalj gjør stor forskjell

Ergonomi i praksis. Unik detalj gjør stor forskjell RH Extend HOVEDKONTOR RH Form AB Vallgatan1, Box 294, 571 23 Nässjö Tlf. + 46 380 55 53 00, Faks + 46 380 182 85 SALG OG UTSTILLING RH Stolen AS Drammensveien 130 B3, 0277 OSLO Tlf. 24 11 73 73, Faks 24

Detaljer

Monteringsanvisning på 8004-A

Monteringsanvisning på 8004-A Monteringsanvisning på 8004-A Leveransen består av 4 pakker Pakke I inneholder bunn og topp Pakke 2 inneholder glassvegger innvendig Pakke 3 inneholder glassdører og handtak Pakke 4 inneholder aluminiumsstolpermed

Detaljer

Samme som brukers adresse. Trophy, bedre kjørekomfort, lettere betjening og innstigning. Lenger kjørelengde og ulike seteløsninger for ulike behov.

Samme som brukers adresse. Trophy, bedre kjørekomfort, lettere betjening og innstigning. Lenger kjørelengde og ulike seteløsninger for ulike behov. Trophy Målskjema Dato: Handicare avdeling: Selger: Bestillings nr.: Kunde (HMS): Bruker Navn: Bruker nr.: Adresse: Postnr.: Telefon (priv.): E-post: Poststed: Fødselsdato: Telefon (arb.): Levering/montering

Detaljer

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Tlf:: +39-575-791059 Faks: +39-575-791210 E.post: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSHÅNDBOK

Detaljer

SITTE Krabat Jockey. Utmerkelser

SITTE Krabat Jockey. Utmerkelser Krabat Jockey SITTE Krabat Jockey Utmerkelser Krabat Jockey er en aktiv barnestol fra Krabat. Barnet sitter på et sal-sete som skiller bena fra hverandre. Den bredbente sittestillingen gjør sammen med

Detaljer

Bruksanvisning IDEA Tempus

Bruksanvisning IDEA Tempus Bruksanvisning IDEA Tempus Forstørrende Videosystem Innholdsregister Montering... s. 3 Montering av skjerm... s. 3 Nettledningen... s. 4 Justering av skjermen... s. 4 Frigjør XY leseplaten... s. 4 Bruk

Detaljer

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8 INNHOLD SOLARYS GULVMODELL OG BORDMODELL Advarsler 3 ELEKTRISK TERRASSEVARMER Spesifikasjoner og utpakning 4 Installasjon av varmeelementene 5 Montering 6-8 Betjening, rengjøring og oppbevaring 9 2 Advarsler

Detaljer

Bruksanvisning KFN 4Wheler og KFN 4Wheler junior. Avsnitt Innhold Side

Bruksanvisning KFN 4Wheler og KFN 4Wheler junior. Avsnitt Innhold Side Bruksanvisning KFN 4Wheler og KFN 4Wheler junior Avsnitt Innhold Side 1. Generell informasjon 1 1.1 Innledning 1 1.2 Bruksområde 2 1.3 Samsvarserklæring 2 1.4 Garanti 2 1.5 Service og reparasjon 2 2 Sikkerhet

Detaljer

Alu kombi Dusj og-toalettstol 2024 tilt. Montering og brukerveiledning (Og med montering av 24 hjul som ekstra tilbehør) tilt funksjon

Alu kombi Dusj og-toalettstol 2024 tilt. Montering og brukerveiledning (Og med montering av 24 hjul som ekstra tilbehør) tilt funksjon Alu kombi Dusj og-toalettstol 2024 tilt Montering og brukerveiledning (Og med montering av 24 hjul som ekstra tilbehør) tilt funksjon Art. nr. 2024 Fabrikant: FAABORG REHAB TECHNIC A/S Smedemestervej 9

Detaljer

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Følgende følger med i esken ved kjøp av nytt anlegg: 1. Filter enheten m/filter patron 2. Nøkkel til lokket 3. Gjenget

Detaljer

gator Norsk bruksanvisning 06.2011 2008 R82 A/S. All rights reserved. The R82 logo and the walking aid Gator are registered trademarks of R82 A/S.

gator Norsk bruksanvisning 06.2011 2008 R82 A/S. All rights reserved. The R82 logo and the walking aid Gator are registered trademarks of R82 A/S. gator TM orsk bruksanvisning 2008 R82 /S. ll rights reserved. The R82 logo and the walking aid Gator are registered trademarks of R82 /S. 06.2011 IHOLDSOVERSIKT Sikkerhet... 4 Verktøy... 4 Vask... 4 Vedlikehold...

Detaljer