Legater under ,-

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Legater under 1.000.000,-"

Transkript

1 Legater under ,- Antall 397 Formål, grovinndeling -- Total kapital kr , Carl Johan Storetvedts Legat Universitetet i Bergen INGEN VEDTEKTER Kapital: kr ,00? Har ikke vedtekter 701 Enkefru Ellida Antonette Van Dam Født Ludts Fond Kapital: kr ,00? Har ikke vedtekter 899 Hoved Legatet Til Den Norske Sjømannsmisjon Den Norske Sjømannsmisj Legatet var reg. med Kapital: kr ,00? Har ikke vedtekter 54 Olav Tjomslands Legat Universitetet i Bergen Legatet er ikke registrert he Kapital: kr 0,00? Har ikke vedtekter 169 Bergens Guttehjem (Garnes) Kapital: kr 0,00? Har ikke vedtekter 127 Børre Og Nancy Giertsens Legat Til Bergen Og Hordaland Skogselskap Kapital: kr 0,00? Har ikke vedtekter 27. september 2007 Side 1 av 67

2 80 Kaptein Leif A. Og Hustru Ingvalda Hermansens Legat Universitetet i Bergen Legatet er ikke registrert he Kapital: kr 0,00? Har ikke vedtekter Formål, grovinndeling Barn, unge 379 Det Nasjonale Jubileumsfond For Barn Av 7. Juni 1914 Ørnulf Tvedt Selvsupplerende styre Kapital: kr ,00 Tilsyn Forebyggende barnehjelp "saadan barnehjælp, som tar sigte paa at forebygge, at et barns fysiske kræfter tar skade i den unge alder" 37 Thomas Andreas Friis Og Hustrus Legat Ørnulf Tvedt Kapital: kr ,00 Innstilling av legatarer "To foreldreløse barn, dreng og pike, av borgerklassen, som hjelp til deres opdragelse til de er konfirmerte" Skulle det ikke melde seg ukonfirmerte søkere til legatet, gutt eller pike, som har mistet begge sine foreldre, kan rentene utdeles som hjelp under skolegang for to barn, gutter eller piker, som har mistet sin forsørger". 221 Dorthea Sofie Charlotte Nielsen Og Søster Bergitte Drewes Legat Adv. Kåre Myklebust Kapital: kr ,00 Arbeid for ungdom med rusmiddelproblemer Formål, grovinndeling Barn, unge og trengende 912 Årstad-Legatet Årstad kirke ved sognepres Kapital: kr ,00 2/3 til hjelp for barn og ungdom i Årstad 1/3 til hjelp for trengende og eldre i Årstad Formål, grovinndeling Bergen bys forskjønnelse 27. september 2007 Side 2 av 67

3 752 Konsul Joachim Frieles Legat Til Bergen Bys Forskjønnelse Trygve Røssevold Kapital: kr ,00, godta utdeling 791 Bergen Kommunes Fond Til Kunstnerisk Utsmykning Av Byen Bergen Kommunes kultura 4 forskjellige Kapital: kr ,00 Formannskapet er overstyre og skal ta godkjen a) foreslå innkjøp av kunstverk b) utarbeide planer for utsmykning c)vurdere kunstnerisk og omkostningsmessig tilbud og plassering 118 C.Sundts Legat Til Bergens Og Omegns Forskjønnelse Det nyttige Selskab Kapital: kr 0,00 Omdanning, hvis Det Nyttige Selskab oppløses Formål, grovinndeling Bergen bys forskjønnelse, institusjon 249 Bergen Bys Nyttige Og Voksende Fond August Werner 2 forskjellige Kapital: kr ,00 Bergens bys vel i forskjellige former 2/10 til dyrebeskyttelsen i Bergen 2/10 til Bergens skog- og treplantningsselskap 1/10 til benker og deres vedlikehold i Bergen og omegn 5/10 legges til kapitalen i 5 ar (ut 2007), sa skal 4/10 ga til diverse filantropiske formal, min. 1/10 til hver Formål, grovinndeling Drift av 651 Norges Rederforbunds Fond Til Sjøfarendes Aldershjem BOB v/helge Kråkenes Kapital: kr ,00 Sjøfarendes Aldershjem 746 Chr. Petersen Og Hustru Frida Elisabeth Petersen F. Moritzs Legat Til Bergens Guttehjem, Garnes Bergen Diakonissehjem Kapital: kr ,00, godta nytt formål Bergens Guttehjem, Garnes 27. september 2007 Side 3 av 67

4 749 Skipsfører Hans Christian Holm Og Hustru Hansines Legat Ørnulf Tvedt Kapital: kr ,00 Godta utdeling, ta imot regnskap, kontroll Nykirkens menigh.p. og trengende 1/2 til drift av Nykirkens menighetspleie og 1/2 til verdige trengende menn eller kvinner innen Nykirkens menighet, fortrinnsvis syke og sengeliggende 742 Bergens Befalslags Hjelpefond Harald Høvik Bergen Befalslags årsmøte Kapital: kr ,00, godta utdeling Bergens Befalslag, trengende 1/10 skal gå til verdige trengende menn eller kvinner i Bergen, fortrinnsrett for medlemmer av laget eller deres etterlatte selv om de ikke er bosatt i Bergen Resten skal gis som driftstilskudd til Bergen Befalslag 830 Signe Enestrands Legat August Werner Bjørgvin K.F.U.K.-K.F.U.M. Kapital: kr ,00 Bjørgvin krets av Norges K.F.U.K.-K.F.U.M. Kursvirksomhet og lignende, utdannelse av ungdomsledere og andre tiltak innen det kristne ungdomsarbeide 548 Agent Diedrich H. Griegs Legat Til Sjøfarendes Aldershjem I Bergen BOB v/helge Kråkenes Inspeksjonen for S.A. Kapital: kr ,00 Aldershjemmet, trengende Drift av Sjøfarendes Aldershjem, overskytende midler skal kunne deles ut til de eldre 602 Josephine Agnethe Grindstads Legat Forstander: Bergen Sanitet Bergen Sanitetsforening Kapital: kr ,00 Årskolonien for gutter i Olaviken 736 Einar Knudsens Gave Leif Olavsen Kapital: kr ,00 Solli, kan endres til epileptikere e. l. Kan endres hvis Solli nedlegges, innstilles eller drift tas over av stat eller kommune Må konferere med kjøpmann Olaf Knudsen og hustru eller disses direkte etterkommere 27. september 2007 Side 4 av 67

5 388 Fond For Arbeidsstuen For Barn Adv. Jan R. Blich Kapital: kr ,00, godkjenne formålsendringer Arbeidsstuen for barn, Nyg.gt Skipnaden Ådnatun Johan Nepstad 3 forskjellige Kapital: kr 0,00 Tilsyn Ådnatun Formål, grovinndeling Faste legatarer og etterpå faste mottakere 611 Apoteker H. Monrad-Krohn Og Hustru Alette Monrad-Krohns Legat Adv. Jan R. Blich Kapital: kr ,00 Når alle legatarene er borte, skal pengene deles mellom Danckert Krohns stiftelse i Bergen og H.Monrad-Krohn og hustru Alette Monrad Krohns legat til fremme av vitenskapelig forskning på nervesykdommens område Formål, grovinndeling Faste legatarer og institusjon 568 Elise Sophie Michelsens Fond Tone Ruus Kapital: kr ,00 Tilsyn, ta imot regnskap 6/18 til Dyrebeskyttelsen i Bergen 8/18 til Johanna Juhl Aasland, ved hennes død går porsjonen til hennes barn. Bare Reidunn Pollestad legatarnr 4278 er i live 563 Søstrene Gregers Legat J. F. Kroepelien Kapital: kr ,00 Begge de faste legatarene er døde, legatet kan i sin helhet gå til eller slås sammen med Redningsselskapets legat Formål, grovinndeling Forskning 27. september 2007 Side 5 av 67

6 900 Roald Og Guldborg Morckens Fond Til Sjøfartshistorisk Forskning Sjøfartsmuseets styre Kapital: kr ,00? Har ikke vedtekter 491 Amtslege T.K. Lekvens Legat Til Fremme Av Arbeidet Mot Kreft Det medicinske selskap i B Det medicinske selskap i B Kapital: kr ,00 1. Bidrag til vitenskapelig kreftforskning i Bergen eller som belønning for betydningsfulle bergenske undersøkelser om kreft 2. Bidrag til behandling og pleie av ubemidlede kreftsyke i Bergen og Midhordland Formål, grovinndeling Forskning og utdannelse 793 Lege Bjarne Wilmanns Legat Til Utforskning Av Hjernesykdomme Den norske Bank ASA Kapital: kr ,00, godkjenne utdeling til utforskning av hjernesykdommer, enten som stipend til en eller flere forskere, eller til en norsk institusjon som bl.a. Har til formål å utforske slike sykdommer 663 Dr. Nils Henrichsen Og Hustru Anna Henrichsens Legat Adv. Jan R. Blich Kapital: kr ,00 1/2 til medisinerstudenter Fortrinn for studenter som er født i Bergen og studerer i Bergen Fortrinn for slekt 1/2 til fremme av legevidenskapelig arbeide ved UiB. 777 Dr. Med Johan Bechholm Og Hustru Johanne Født Lostings Legat For Leger Til Studier Av Sinnslidelser August W. Werner Kapital: kr ,00 Overstyre, ta imot regnskap Norske legers studium av sinnslideise og forskning på dette område Studiereiser eller spesielt vitenskapelig arbeid på området 455 Apoteker Johan Lothe Og Hustru Fond Til Utgivelse Av Vidensk Universitetet i Bergen Kapital: kr ,00 Publi. av vit. arbeider i biologi og kjemi 27. september 2007 Side 6 av 67

7 278 Sigurd Monssens Legat Til Legevidenskapens Fremme Haukeland Sykehus, Stift.tils.? Kapital: kr ,00 Bergens formannskap er overbetyrelse Fortrinnsvis studier av innvortes medisin og nervesykdommer 261 Bergens Medicinske Høiskoles Videnskapelige Reisefond Universitetet i Bergen, det Kapital: kr , Epidemisk Avdelings Videnskapelige Fond, Haukeland Sykehus Haukeland Sykehus epide Kapital: kr ,00 Formannskapet er overbestyrelse "Videnskabelig arbeid på de epidemiske sykdommers gebet" Studiereiser, innkjøp eller annet 658 Elise Dethloff Født Stoltz Legat Til Medisinsk Forskning Universitetet i Bergen Kapital: kr ,00 Fremme medisinsk forskning i Bergen To legatarer har forladds rett til utbetaling 1/2 av resten skal brukes til honorar og reiseutgifter for utenbys eller utenlandske foredragsholdere Det resterende skal brukes på medisinsk forskning i Bergen 641 L. Meltzers Høyskolefond Kapital: kr 0,00? Har ikke vedtekter Formål, grovinndeling Fremme av Armauer Og Klaus Hanssens Fond Det medisinske selskap Det medicinske selskap i B Kapital: kr ,00 legevitenskapelige publikasjoner og fagskrifter Formål, grovinndeling Fremme av 27. september 2007 Side 7 av 67

8 708 Bergen Katedralskoles Elevers Hytte "Katteli" Bergen Katedralskole 4 forskjellige Kapital: kr ,00 Kontroll, ta imot regnskap Feriested for studentene ved skolen 816 Åsane Landbruksfond Olav Helland 3 forskjellige Kapital: kr ,00 Styrke landbruket i Åsane Nydyrking, grøfting osv Påskjønnelse inntil til enkeltpersoner Tilskudd til lag i Åsane som har tilknytning til jord-, hage- og skogbruk 851 Andreas Iversen Dalens Legat Til Bergens Og Fyllingsdalens Vel Bjørn Bru 3 forskjellige Kapital: kr ,00 Friluftsliv og naturgoders bevaring i Fyllingsdalen Dette er å forstå som utendørs frifidsaktiviteter og forbedringer/vedlikehold av anlegg og naturområder som knytter seg til Fyllingsdalen og.. 55 Konsul August Konows Legat Til Opprettelse Av Et Asyl For Blinde I Bergen Vestlandske Blindeforbund Kapital: kr ,00 Asyl for blinde Pengene skal stå og rente seg til det er nok midler til et asyl 516 Agent Diedrich Henrich Griegs Legat Til Arbeidet For Opprettelse Av Småkirker Bergen Kirkelige Fellesråd Kapital: kr ,00 Religion Kirkelig arbeid i Bergen 879 Jacob Knudsen Lies Legat Til Innkjøp Og Utdeling Av Andaktsbøker Blant Trengende I Bergen Og Stiftet Bergen Domkirkes menigh Kapital: kr ,00 Religion Å dele ut bibler til verdige trengende 27. september 2007 Side 8 av 67

9 715 Vestlandsbanken L,Ls Legat Til Fiskerimuseet I Bergen Selskap for norske fiskerier Kapital: kr ,00 Fiskerimuseets opplysningsvirksomhet Gi fiskerne økt kunnskap om naturforholdene i havet og resultatet av fiskerigranskningen 499 Grundfond For Selskap Til Videnskapenes Fremme I Bergen Selskapet til videnskapens Selskapet til videnskapens Kapital: kr 0,00 Selskapets formål (selskapet til videnskapens fremme) 907 Haakon J. Wallems Handelshøyskolefond Adv. Jan R. Blich Kapital: kr 0,00 Studenthjem og velferd ved NHH benyttes som bidrag til drift av et studenthjem i forbindelse med NHH i Bergen eller til beste for studentene ved NHH, men ikke til dekning av utgifter som etter sin natur ligger på stat eller kommune 397 Fondet "Nasjonalgaven Til Chr. Michelsen" Chr. Michelsens Institutt Kapital: kr 0,00 Vitenskap og næringsliv 375 Arbeidsfond For Selskap For De Norske Fiskeriers Fremme I Bergen Selskap for Norske Fiskeri Selskapet Kapital: kr 0,00 fiskeri 536 Skibsreder Vilhelm Torkildsen Og Hustru Ulla Torkildsens Tilleggslegat Til Ivar Torkildsens Legat Byrettsjustitiarius August R Styret følger av L-191 Kapital: kr 0,00 Tilsyn Legatets renter overføres til hovedlegatet 27. september 2007 Side 9 av 67

10 517 Vestlandske Kunstindustrimuseum I Bergen Vestlandske Kunstindustri 5 forskjellige Kapital: kr 0,00 kunstindustri, -håndverk og design 525 Augusta Antonette Mohrs Legat Til Johanneskirkens Åpning For Andaktssøkende Om Hverdagene Arthur Persson 3 forskjellige Kapital: kr 0,00 Religion Å øke Johanneskirkens åpningstider Legatets styre skal etter vedtektene bestå av sognepresten i Johannes menighet i Bergen, et valgt medlem av menighetsrådet i Johannes menighet i Bergen og et medlem valgt av Formål, grovinndeling Graver, familie, trengende 616 Kjøbmann Gustav Adolf Wichnes Legat H.r.adv. Hans Grimelund Kapital: kr ,00 Skal ta vare på eiendommene Espeland i Fana i 30 år etter lengstlevendes død 4 forskjellige graver Støtte til slekt, men maksbeløp Resten skal gå til formål bestemt av et styre, som for eksempel: Bidrag til Bergens bys forskjønnelse, stipendier for unge fremadstrebende handelsmenn til videre utdannelse hjelp til slekt inntil 5.ledd.. 47 Kjøpmann Daniel Martens Brynildsens Familielegat Arthur Persson Kapital: kr ,00 Trengende ugifte fruentimmere eller enker av borgerlig stand og hjemmehørende i amt boende i Bergens by Formål, grovinndeling Institusjon 723 Anton, Malla Og Augusta Antoette Mohrs Legat Til Hjem For Nervøse Adv. Atle Andersen Kapital: kr ,00 Bygge hjem og drive dette Hjem for nerveiidende og rekonvalecenter etter nerveiidelse Hjemmet er bygget: Solli Sykehus 800 Solli Lærehjems Legat Ledvin Stormark 2 forskjellige Kapital: kr ,00 Vanskeligstilte barn og unge i Hordaland Støtte institusjoner som hjelper ungdom 27. september 2007 Side 10 av 67

11 481 Johan Christian Isdahls Legat Til Norges Handelshøiskole I Bergen Norges Handelshøyskole Kapital: kr ,00 Til beste for NHH i Bergen 534 Skibsreder Andreas August Olsen Og Hustru Charlotte Født Helmers Legat Siri Helmers Olsen Peders Kapital: kr ,00 Tilsyn, ta imot regnskap 1. Bergens krets av norsk selskap til skibbrudnes redning 3/10 2. Bergens krets av den norske sjømannsmisjon 2/10 3. Bergens skoleskip 1/10 4. Bergens skipperforenings aldershjem 1/10 5. Barnehjemmet i Sandviken, Bergen (nedlagt) 1/ Olaf Johan Fuhrs Legat BOB v/helge Kråkenes Kapital: kr ,00 Vedlikehold av stiftelsens bygning, L Astrid Og Olaf Johnsens Legat Bergens Handelsstands Al Kapital: kr ,00 Bergens handelsstands understøttelsesforening 469 Bankfuldmægtig Carl Martin Monsens Legat Ørnulf Tvedt Kapital: kr ,00 Bergens handelsstands understøttelsesforening Skulle opprinnelig gå til: Gamlehjemmet Klosteret Bergens Guttehjem, Garnes Barnehjemmet i Sandviken Foreningen til motarbeideise av omstreifervesenet Men i alle fall de tre første er opphørt Understøttelsesforeningen er det samme som Næringsrådet? 538 Gjertrud K. Mykings Testerte Beløp Til Et Vordende Barnehjem I Johannes Menighet Pengene står hos Overfor Kapital: kr ,00? Har ikke vedtekter Vanskeligstilte barn og unge i Hordaland Barnehjem i Johannes menighet 27. september 2007 Side 11 av 67

12 772 Maskinkonsulent Wilhelm Fr. Andersens Fond Til Nssr Norsk Selskap til Skibbrud Kapital: kr ,00 Til beste for Redningsselskapet 691 Sjømannsslekten Bøes Voksende Fond Til Skibbrudnes Redning Bergen Skipperforening Bergen Skipperforening Kapital: kr ,00 Tilsyn, ta imot regnskap Redningsselskapet 620 Frigard Gytri Amundsens Legat Ørnulf Tvedt Kapital: kr ,00 Foreningen "Bergensbarn på fjellet" 892 Sykehusets Legater - Velferdslegat For Engensenterets Beboere Samarbeidsutvalget ved E Rådmannen Kapital: kr ,00 Vurdere omdanning Velferdstiltak for Engensenterets beboere Tiltak som budsjettet ikke gir hjemmel for å dekke, som f eks mat og drikke ved spesielle anledninger, kunst og pynt på rom og ganger, aktivitetstiltak og underholdning med mer 518 Bergens Spædbarnshjems Legat Ørnulf Tvedt Kapital: kr ,00 Godta utdeling Utstyr ved Bergen k. Spædbarnshjem Kan også gå til forpleiningsbidrag til barn av borgerklassen som ikke har fått bidrag av forsorgsvesenet, men da må foreldrene være viet 583 Kjøbmann Joh. A. Mowinchels Handelshøiskolefond Adv. Jan R. Blich Kapital: kr ,00 NHH i Bergen, Men ikke til dekning av utgifter som etter sin natur er ordinære eller som påhviler stat eller kommune 27. september 2007 Side 12 av 67

13 144 Konrad Meyer Og Hustrus Legat Bergen Handelsstands Un Kapital: kr ,00 Bergens handelsstands understøttelsesforening 106 Stiftsamtmann Hagerup Og Hustrus Legat Adv. Kåre Myklebust Kapital: kr ,00 er "Det nyttige selskap i Bergen" "Bergens Kunstforening" "Nygårds Parkselskap" "Bergens teaters pensionsfond" Splitte og slå sammen eller dele ut 712 F. Chr. Anker Hansen Og Hustru Henny Anker Hansens Legat Til Bjørn Borlaug Kapital: kr ,00 Godta utdeling, ta imot regnskap Dyrebeskyttelse 314 Hans Chr.J.Aall Og Fru Benny Michelsens Legat Egil Handal Kapital: kr ,00 B.L.I. er tilsyn for legatet Vanskeligstilte barn og unge i Hordaland Disponible renter skal utbetales til Bergen Barneasyl 727 O.W. Fastings Fond Bergen Tekniske Fagskole Kapital: kr ,00 Elevsamfunnet ved BTF 395 Fabrikkeier Johan Arnt Svendsens Legat Til Beste For Bergens Diakonissehjems Pleiehjem For Eldre Bergen Diakonissehjem Kapital: kr 0,00 Rentene tilfaller diakonissehjemmet 27. september 2007 Side 13 av 67

14 784 H. Westfal Larsen Og Hustru Anna Westfal Larsens Almennyttige Fond Hans-Petter Westfal-Larse Selvsupplerende styre Kapital: kr 0,00 Bergen bys vel og kulturelle liv Skal gi til "Gamle Bergen", "Domkirkens gamlehjem" og "Bergens Sanitetsforening" Formål, grovinndeling Institusjon, trengende 839 Bergen Hørselsinstitutts Legat For Hørselsvake Roger Sleire Kapital: kr ,00 Hørselsvake og Bergen Hørselinstitutt Fortrinnsvis hørselsvake fra Bergen og S&F Støtte instituttet etter søknad, utdanne hørselsvake eller omsorgspers., skaffe passende lokaler for instituttet 46 Lars Chr. Tonnings Legat Egil Handal Kapital: kr ,00 Innstille legatarer, avgjøre porsjonsstørrelse "Trengende og verdige personer av borgerlig kondisjonert stand" "Stiftelse for ugifte fruentimmer" og "Zander Kåes stiftelse" Formål, grovinndeling Kultur 881 Leif Olai Nielsens Legat Til Bergens Musikkorps Styret i Norges Musikkorps Kapital: kr ,00 Skolemusikkorps i Bergen kommune 905 Rasmus Og Agnes Pettersons Legat Hildur Straume 3 forskjellige Kapital: kr ,00 Musikalsk opplæring av bygdeungdom For eksempel notelære, sang, piano, fiolin og orgel 380 Det Hanseatiske Museums Fond Det hanseatiske museums Kapital: kr ,00 Innkjøp, reklame og drift av museumet 27. september 2007 Side 14 av 67

15 206 Konsul Christian Børs Legat Til Bergens Billedgalleri Bergen Billedgalleri, Stift.tils.? Kapital: kr ,00 Hele legatet ligger til kommunen Bergen Billedgalleri 241 Kjøpmann Oluf Bjørneseth Og Hustrus Legat For Barneavdelingen Ved Bergens Offentlige Bibliotek Bergen offentlige bibliotek Kapital: kr ,00 Barneavdelingen ved biblioteket En del er øremerket blinde 362 Musikselskabet Harmoniens Premiefond Musikselskabet Harmonien Musikselskabet Harmonien Kapital: kr ,00 B.L.I. er overstyre, ta imot regnskap Musikere, fortrinnsvis komponister 774 Edvard Griegs Minnefond Adv. Baard Sæverud 4 forskjellige Kapital: kr ,00 Øke interesse og forståelse for musikk 453 Johan D. Behrens Stipendiatfond H.r.adv. F. E. Engzelius 5 forskjellige Kapital: kr ,00 Utdannelse av musikere Fondet skal yte stipendier til norske statsborgere som arbeider som sanginstruktører for manns kor eller blandede kor eller komponister til disse 320 Kammerherre Grans Legat Til Billedgalleriet Bergen Kunstmuseum Kapital: kr ,00 Kunst, Bergen Billedgalleri? 27. september 2007 Side 15 av 67

16 392 Bergen Kommunes Fond For Bergenske Musikere Jannicke H. Larsen Kapital: kr ,00 Fondet ligger under "3.borgermester" Utdannelse av musikere Fortrinnsvis yngre som har sin virksomhet (bopel) i Bergen 454 Det Hanseatiske Museums Fond For Videnskapelig Arbeide Det hanseatiske museums Kapital: kr ,00 Vitenskapelig arbeid ved DHM 254 Johan A. Mowinckels Fond For Bergen Offentlige Bibliotek Bergen offentlige bibliotek, Stift.tils.? Kapital: kr ,00 Bergen Bibliotek 916 St. Jørgens Hospitals Legat Sigurd Sandmo Følger av L-327 Kapital: kr ,00 Støtte St.Jørgens Hospitals formidlingsarbeid Støtte arbeidet til L-327 økonomisk 477 J.C. Isdahls Og Hustru Hildur Isdahl Født Buschs Legat Tone Ruus Kapital: kr ,00 Bergens nationale Scene 471 Konsul J.C. Isdahls Fond For Bergen Offentlige Bibliotek Bergen offentlige bibliotek Kapital: kr ,00 Midlene disponeres fritt av biblioteket (3/4) 27. september 2007 Side 16 av 67

17 521 Byggefondet Til Fullførelse Av Den Permanente Utstillingsbygning I Full Firkant Kapital: kr ,00 Bygging av utstillingsbygning 204 Konsul Christian Børs Legat Til Biblioteket Bergen offentlige bibliotek Byrådet Kapital: kr ,00 Hele legatet ligger til kommunen Bergen offentlige Bibliotek 684 Konsul Johan Thesens Fond Til Det Hanseatiske Museum Det Hanseatiske Museum Kapital: kr ,00 Støtte av museumets vitenskapelige virke Formål, grovinndeling Sykdom 820 Johan Eidsvågs Legat For Poliomyelittrammede Adv. Kåre Myklebust Kapital: kr ,00 Overbestyrelse, tilsyn, ta imot regnskap Poliomyelittrammede fortrinnsvis poliomyelittrammede unge mennesker fra Bergen og Hordaland, til deres utdannelse og hjelpemidler Beslektede sykdommer, også rheumatiske, kan komme på tale etter behov 877 Konsul August Konows Legat Til Et Asyl For Døve I Bergen Kapital: kr ,00 kontroll, ta imot regnskap Døve i Bergen 740 Steffens Legat I Adv. Kåre Myklebust Kapital: kr ,00 Tilsyn, ta imot regnskap Multippel Sklerose-Foreningen i Bergen 27. september 2007 Side 17 av 67

18 661 Marie Svendsens Legat Til Rekonvalesenter Bergen Diakonissehjem Kapital: kr 0,00 Rekonvalesenter ved Diakonissehjemmet 811 Elias Albert Bjørhovde Og Sofie Mathilde Bjørhovdes Legat Vestlandske Blindeforbund Vestlandske Blindeforbund Kapital: kr 0,00 Blinde og svaksynte Både individuelle og kollektive hjelpetiltak for bl og sv.s bosatt innenfor forbundets område Formål, grovinndeling Trengende 38 Johan Ludwig Mowinckel Og Hustru Augusta Mowinckel Født Mohrs Legat Tone Ruus Kapital: kr ,00 Tredelt utdeling: Trengende som er etterkommere, verdige trengende som nedstammer fra testators foreldre, verdige trengende enker i Bergen 921 Nykirkens Legat Bergen Domkirke menighet Kapital: kr ,00 til hjelp for barn og unge til hjelp for trengende eldre og syke i Nykirkens menighet 95 Jernhandler Johan Michelsens Legat Adv. Kåre Myklebust Kapital: kr ,00 er, approbere utdeling 2/3 til "værdige trengende menn eller kvinner av handelsklassen bosatt i Bergen" 1/3 til trengende av Johan Michelsens familie ved trang Menn eller kvinner over 50 som er eller har vært handlende er enker eller døtre efter handelsmenn 671 Fru Henny Kroepellen Weltziens Legat Adv. Jan R. Blich Kapital: kr ,00 Tilsyn, ta imot regnskap, foreta utdeling 1. Sykelige eller svakelige sypiker i Bergen 2. Ubemidlede barn av Bergens by som er vanføre eller krøplinger eller som ved ulykkestilfelle er tilskadekomne eller vansirede 3. Barnehjemmene Alfredheim 4. Av resten: inntil halvedelen utdeles til givers søstre og deres gifte eller ugifte døtre i trang Kapital over 100'000--> utbetaling til trengende damer i Bergens by over 40 av kjøpmanns-, embeds- eller offiserstanden. 27. september 2007 Side 18 av 67

19 280 Legatet Ekhaug Adv. Øystein Lillevik 3 forskjellige Kapital: kr ,00 Oppnevne forstander ta imot innstilling om utdel Anskaffelse av aldersbolig, rekreasjon, sykepleiere Kan gå inn i L-306, "vanskeligstilte barn" (Sudman) 75 Thoren Bruns Legat For Sjømannsstanden Bergen Skipperforening Kapital: kr ,00 er "Verdige trengende enker efter skipsførere" Men ogsa til "skipsførere og andre av ringere grader" 222 Jakob Christensen Legat For Værdige Trængende Sjømænd Av Alle Grader Bergen Skipperforening Kapital: kr ,00 ta imot regnskap Sjøfolk og værdige trængende enker av disse (1/2 porsjon), ikke desertører 82 Jomfruene Margrethe Og Catharine Ostens Legat Arthur Persson Kapital: kr ,00 Velge nye legatarer "Agtværdige trængende ugifte fruentimmer av borgerlig stand i Bergens by" 640 Enkefru Gertrude Amlands Legat Leif K. Nordeide Kapital: kr ,00 Godta utdeling, ta imot regnskap Enker etter skibsførere, enker med uforsørgede barn har fortrinnsrett 896 Lasse Lassen Og Hustru Emilie Lassens Legat Egil Handal 2 forskjellige Kapital: kr ,00 Tilsyn, godta utdeling Skal tilfalle personer som lider av astma og/eller allergi, hjemmehørende i Bergen som hjelp til rekreasjons- og behandlingsreiser eller opphold i inn- og utland, til dekning av store engangsutgifter til sanering i hjem og for øvrig andre hjelpetiltak 27. september 2007 Side 19 av 67

20 647 Consul Jacob Kroepelien Og Hustru Dagny Født Grans Legat Anne Christine Kroepelien Kapital: kr ,00 Tilsyn, godta utdeling, ta imot regnskap Fortrinn for slekt inntil 5.ledd til hele avkastningen, deretter skal legatet deles i to: 1/2 til Bergens handelsstands understøttelsesforening 1/2 til hjelp for åndssvake barn av Bergens by under 16 der pleies av sine foreldre 121 Gerdt Og Michaeline Meyers Legat H.r.adv. Hans Grimelund Kapital: kr ,00 Differansen mellom 1 ste og 2nen forpleining på sinnsykeasyl for pasienter av borger- embeds- eller bestillingsmennsklassen 581 Svend Svendsens Legat Til Fordel For Gamle Og Syke Arbeidere DnB v/solveig Mohn Svend Kapital: kr ,00 Godta utdeling, kontroll Gamle og syke arbeidere ved Nesttun Uldvarefabrik AS Hvis disse ikke finnes, Nesttun Gamlehjem og personene her (nå Øvstunheimen) 474 Olavus Von Ely Og Hans Søster Maren Halvorsens Legat Kapital: kr ,00 Bolig for enslige damer av god familie "som ikke nyter fattigunderstøttelse" 152 Agnete Mohrs Minde J. F. Kroepelien Kapital: kr ,00 Skaffe trengende eldre kvinner bolig "at skaffe værdige trængende kvinder (enker eller ugifte) af den dannede klasse fri bolig (...) samt 8 af de mest trængende en aarlig renteporsjon af stiftelsens midler 49 Johan F. De Langes Og Hustrus Legat Siri Helmers Olsen Peders Kapital: kr , september 2007 Side 20 av 67

21 599 Direktør G. Lie Og Hustru Marie Lies Legat For Pauvres Honteux Adv. Atle Kaurin Kapital: kr ,00 Godta utdeling "til verdige trengende i Bergen" Fortrinn for slekt 371 Chr.K.Wieses Legat Adv. Ole Friele Kapital: kr ,00 Godta utdeling, ta imot regnskap 4 trængende decendenter av testators besteforældre, fortrinn for direkte mannlig slektslinje Resten deles i 10: Norsk selskab for skibbrudnes redning, Bergens distrikt (Redningsselskapet?), Bergens handelsforenings understøttelsesfond (Næringsrådet?), Den norske nasjonalforening mot tuberkulosen, Frelsesarmeen, Bergen Skipperforening 2 porsjoner, Bergens indremisjon, Bergens sjømannsmisjon, Bergens skoleskib, Framnes 366 Severin Troyes Familielegat Adv. Jan R. Blich Kapital: kr ,00 Godta utdeling, ta imot regnskap Verdige trengende eldre damer i Bergen som tidligere har sett bedre dager 67 Jacob Og Augusta Konows Legat Adv. Kåre Myklebust Kapital: kr ,00 "Verdige trengende med bopel i Bergen" Etterkommere som er verdige trengende trenger ikke bo i Bergen 672 Bankkasserer O. Schmidt Steens Legat Arthur Persson Bergens formannskap Kapital: kr ,00 Godkjenne utdeling, ta imot regnskap Verdige trengende av begge kjønn hjemmehørende i Bergen 824 Optikus Nils Johan Pedersen Og Søskens Legat Adv. Einar Langlo Kapital: kr ,00, godta utdeling Trengende personer som er blitt lammet eller blinde som følge av slag 27. september 2007 Side 21 av 67

22 339 Christian B Tornøe Og Hustru Magdalene Tornøes Legat August Werner Kapital: kr ,00 Godta legatarer Todelte vedtekter: Chr. B. Tornøe og hustru Magdalene C. "Trengende her av byen mann eller kvinne av borgerlig stand" Hans Tornøe og hustru Karen "Trengende fruentimmer av borgerlig stand" Fortrinn for slekt i begge legat 918 Johanneskirken Menighets Legat Bergen Domkirke menighet Kapital: kr ,00 til hjelp for barn og unge til hjelp for trengende eldre og syke i Johanneskirkens menighet 917 Domkirkens Legat Bergen Domkirke menighet Kapital: kr ,00 til hjelp for barn og unge til hjelp for trengende eldre og syke i Domkirkens menighet 296 Christie - Maren Møller Og Handelsborger P.O.Olsen Og Hustru Eleonora Wiers Olsens Legater Adv. Arne V. Njøten Kapital: kr ,00 Trengende personer som er bosatt i Bergen 590 Fru Marie Michelsen Født Monssens Legat Arthur Persson Kapital: kr ,00 Styres av BLI Enker eller ugifte damer der selv har hatt handelsforetning eller selv drevet et håndverk Enker etter forulykkede styrmenn, der har faret for bergensk rederi og er født i Bergen 920 Mariakirkens Legat Bergen Domkirke menighet Kapital: kr ,00 til hjelp for barn og unge til hjelp for trengende eldre og syke i Mariakirkens menighet 27. september 2007 Side 22 av 67

23 560 Niels Andreas Vibe Selboe Og Ole Selmer Selboes Legat Laila K. Olsen Kapital: kr ,00 Godta utdeling, tilsyn, ta imot regnskap "brave trengende håndverkere i Bergens by eller sådannes efterladte" Fortrinn for de som har plass ved "Håndverkernes Aldershjem" 919 Korskirkens Legat Bergen Domkirke menighet Kapital: kr ,00 til hjelp for barn og unge til hjelp for trengende eldre og syke i Korskirkens menighet 30 Madame Anne Magrethe Helmers Legat Adv. Jan R. Blich Kapital: kr ,00 "Trængende av borgerstand i Bergen" Nær slekt har fortrinnsrett 191 Ivar Torkildsens Legat Byrettsjustitiarius August R Kapital: kr ,00 Godta utdeling trengende vanføre, hjemmehørende i Bergens by, Nordre Bergenhus amt og Søndre Bergenhus amt Fortrinnsvis til barn eller unge for å utvikle mest mulig til selvhjulpenhet og hel eller delvis ervervsdyktighet 120 Frøknerne Gjercke Og Anna Nielsens Legat Tone Ruus Kapital: kr ,00 Overbestyrelse sammen med "ældre agtværdige, ubernidlede ugifte kvinder i Bergens by af embeds- borger- eller haandverkerstand" 888 Johan Og Rikke Amelns Gave Til Understøttelse Av Sjøfolks Etterlatte Leif K. Nordeide Kapital: kr ,00 Til efterladte efter forliste a. Skibsførere b. 1.ste styrmænd og 1.ste maskinister c. Sjømænd av andre grader hjemmehørende i Bergen som vesentlig har faret med bergenske skibe, eller saadanne forliste sjøfolks barn som har mistet begge sine forældre 27. september 2007 Side 23 av 67

Nevnte firma drev også nordlandshandel

Nevnte firma drev også nordlandshandel 404 405 dagen den 26. avreiste med jernbanen til Støren og derpå til vog over Køros gjennem Østerdalen til Kristiania. Her holdt kongen og dronningen sitt høitidelige inntog og deltok i en rekke festli

Detaljer

Per Øverland. Fra Bakkestrandens Bedehus til Lademoen Bydelshus 1887-2012. Lademoen kirkes småskrifter nr. 17 ISBN 978-82-92805-04-6

Per Øverland. Fra Bakkestrandens Bedehus til Lademoen Bydelshus 1887-2012. Lademoen kirkes småskrifter nr. 17 ISBN 978-82-92805-04-6 Per Øverland Fra Bakkestrandens Bedehus til Lademoen Bydelshus 1887-2012 Lademoen kirkes småskrifter nr. 17 ISBN 978-82-92805-04-6 Trondheim 2011 2 Forord I 2012 blir det 125 år siden Bakkestrandens Bedehus

Detaljer

Thorleif Waaler. Johan Simen Waaler (1806-1880) og Hanna Dorothea Chrystie (1816-1897) Deres forfedre, liv og etterkommere

Thorleif Waaler. Johan Simen Waaler (1806-1880) og Hanna Dorothea Chrystie (1816-1897) Deres forfedre, liv og etterkommere Thorleif Waaler Johan Simen Waaler (1806-1880) og Hanna Dorothea Chrystie (1816-1897) Deres forfedre, liv og etterkommere Opphavsrett Thorleif Waaler ISBN 978-82-303-1657-3 3 Forord Denne boken har jeg

Detaljer

Kvinnene, byen og helsepolitikken Narvik før 1940 Av Torunn Hamran

Kvinnene, byen og helsepolitikken Narvik før 1940 Av Torunn Hamran 1 Kvinnene, byen og helsepolitikken Narvik før 1940 Av Torunn Hamran Narvik blir by og byen trenger en utdannet sykepleierske. Den 12. november 1901 ble Narvik Diakonisseforening stiftet. Styret besto

Detaljer

Bergens Skog- og Træplantningsselskap. Beretning om virksomheten i 2001 Selskapets 133. år

Bergens Skog- og Træplantningsselskap. Beretning om virksomheten i 2001 Selskapets 133. år Bergens Skog- og Træplantningsselskap Beretning om virksomheten i 2001 Selskapets 133. år Bergens Skog- og Træplantningsselskap 2001 Sagen Beretning om virksomheten Selskapets 133. år Sidene 3-11 Årsberetning

Detaljer

Ski slektshistorielag er 10 år. I den anledning holdt Tore H. Vigerust foredrag i Ski biblioteks lokaler.

Ski slektshistorielag er 10 år. I den anledning holdt Tore H. Vigerust foredrag i Ski biblioteks lokaler. Side 1. ISSN 0809-6082 Medlemsblad for Ski slektshistorielag. Nr 2 2010 - Årgang 9. Foto Gyrid Jørgensen Ski slektshistorielag er 10 år. I den anledning holdt Tore H. Vigerust foredrag i Ski biblioteks

Detaljer

OPGANGSTIDER Store foregangsmenn og livlig utvikling.

OPGANGSTIDER Store foregangsmenn og livlig utvikling. 72 I Nidaros' velmaktstid omkring 1300 hadde byen ca. 2500 a 3000 innbyggere, men på grunn av alle begunstigelser som Bergen blev favorisert med, og på grunn av Hanseatenes hensynsløse konkurranse gikk

Detaljer

14.02.2013 Slekt i Trøndelag - Ancestors in Trøndelag Side 1

14.02.2013 Slekt i Trøndelag - Ancestors in Trøndelag Side 1 14.02.2013 Slekt i Trøndelag - Ancestors in Trøndelag Side 1 Proband Julius Aas. Styrmann / Dampskipsfører. Født 25.03.1877 på Strømmen, Sakshaug, Inderøy (NT). Døpt 03.06.1877 i Sakshaug, Inderøy (NT).

Detaljer

Kunst og håndverksskolen 1884-1909

Kunst og håndverksskolen 1884-1909 Dag Solhjell, 21.10.13 Bidrag 10 til prosjektet 200-års jubileet for Tegneskolen i 2018 Kunst og håndverksskolen 1884-1909 Dette dokumentet er utdrag av et arbeidsnotat jeg laget i forbindelse med prosjektet

Detaljer

PÅSKESIRKULÆRET 2014

PÅSKESIRKULÆRET 2014 FORENINGEN TIL USTAOSETS VEL Glade damer ved minnesmerket på Ustetind. Foto: Jorunn Vindegg PÅSKESIRKULÆRET 2014 www.ustaosetsvel.no Facebook: Ustaosets Vel VÅRE FORFATTERE ER OGSÅ ADVOKATER Kluges advokater

Detaljer

Keramiske figurer fra Drøbak

Keramiske figurer fra Drøbak Nr. 2 Juni 2013 Årg. 33 Utgitt av pensjonister ved Frogn Eldresenter Keramiske figurer fra Drøbak Nr. 2/2013 Årgang 33 www.pensjonistnytt.org Pensjonist-nytt utgis av pensjonister ved Eldresenteret. De

Detaljer

Bergens Skog- og Træplantningsselskap. Beretning om virksomheten i 2004 Selskapets 136. år

Bergens Skog- og Træplantningsselskap. Beretning om virksomheten i 2004 Selskapets 136. år Bergens Skog- og Træplantningsselskap Beretning om virksomheten i 2004 Selskapets 136. år Bergens Skog- og Træplantningsselskap 2004 Beretning om virksomheten Selskapets 136. år Sidene 3 13 Årsberetning

Detaljer

Innhold. Menighetsblad for Lillesand og Justøy. Sommergudstjenesten 2010

Innhold. Menighetsblad for Lillesand og Justøy. Sommergudstjenesten 2010 Menighetsblad for Lillesand og Justøy KIRKEHILSEN Nr. 2. juni 2011 62. årgang Innhold Prestens hjørne 2 Fra kirkeverge og fellesråd Fleire folk trengst 3 Misjonsprosjekt i Brasil 4 Kirkevalg 2011 Lillesand

Detaljer

Hammerfest folkebibliotek 100 år 1906-2006. Fra boksamling til byens oase

Hammerfest folkebibliotek 100 år 1906-2006. Fra boksamling til byens oase 100 år 1906-2006 Fra boksamling til byens oase Fra boksamling til byens oase 1906-2006 Hammerfest 2006 Copyright 2006 Redaksjonskomité: Randi Gustavsen og Inger Lise Nilsen Forsidefoto: Formgiver: typo

Detaljer

Bergens Skog- og Træplantningsselskap. Beretning om virksomheten i 2007 Selskapets 139. år

Bergens Skog- og Træplantningsselskap. Beretning om virksomheten i 2007 Selskapets 139. år Bergens Skog- og Træplantningsselskap Beretning om virksomheten i 2007 Selskapets 139. år Bergens Skog- og Træplantningsselskap 2007 Beretning om virksomheten Selskapets 139. år Side 4 Styrets beretning

Detaljer

Tabell 1. Tabell 2 (generasjon 1) (Fra Tabell 1)

Tabell 1. Tabell 2 (generasjon 1) (Fra Tabell 1) 11/5 2002 Etterkommere etter Magdelone Side 1 Tabell 1 Magdelone Espeland. Født før 1563. Død på Espeland etter 1620 i Lindås. En rekke forhold kan tyde på at Magdelone har bodd på Seim og vært gift der.

Detaljer

EIVIND NIELSEN - KUNSTNER OG PEDAGOG

EIVIND NIELSEN - KUNSTNER OG PEDAGOG 2 Eivind Nielsen kunstner og pedagog Eivind Nielsen kunstner og pedagog 3 EIVIND NIELSEN - KUNSTNER OG PEDAGOG Geirmund Ihle Ekebergbanen var stappfull av mennesker som i den vakre maikveld steg ut ved

Detaljer

i vindusposten et magasin fra Pensjonist Partiet En utrolig eldrediskriminering Minste garantipensjonsnivå

i vindusposten et magasin fra Pensjonist Partiet En utrolig eldrediskriminering Minste garantipensjonsnivå i vindusposten et magasin fra Pensjonist Partiet Helse, velferd og omsorg En utrolig eldrediskriminering Minste garantipensjonsnivå Nr. 2/2011 - årgang 6 ne r e gj r g nå e m ed r! a T m gå du i vindusposten

Detaljer

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning Håndbok for verger Statens sivilrettsforvaltning Gjeldende fra 1. juli 2013 1 Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Lokal og sentral vergemålsmyndighet... 5 1.2 Vergemålsreformens verdiplattform... 5 1.3 Individtilpasning...

Detaljer

Sætrehøiden (Høgda) Medlemsblad nr 2/2012. Tegning av Olav Skogstad

Sætrehøiden (Høgda) Medlemsblad nr 2/2012. Tegning av Olav Skogstad Medlemsblad nr 2/2012 Tegning av Olav Skogstad Sætrehøiden (Høgda) Sætrehøiden. Gnr 44/480. Sætrehøgda. Høgda. Høgdavn. 2. Opprinnelig husmannsplass under Sætre på 50 mål innmark og 200 mål skog på Øvreskogen.

Detaljer

1850-1900. Kjøhmann Johan Berg.

1850-1900. Kjøhmann Johan Berg. 358, Hl foran nevnt ansatt som fører av d/s «Frosta», og var i Frosf selskapets tjeneste som fører i 34 år. Til fører av «Lagatun» efter O. Wold blev hans sønn Erliri Wold ansatt. i VI. I 1904 startet

Detaljer

Hvordan er det å bli gammel i Bergen?

Hvordan er det å bli gammel i Bergen? 3 www.bergen.kommune.no INFORMASJONSAVIS FRA BERGEN KOMMUNE JUNI 2006 Unge entreprenører. 11 12 Flyktninger klarer seg uten sosialstøtte. Hvordan er det å bli gammel i Bergen? 15 Har funnet roen i Bergen.

Detaljer

Foreldres ansvar overfor barn En innføring i norske regler

Foreldres ansvar overfor barn En innføring i norske regler Foreldres ansvar overfor barn En innføring i norske regler Del 1: Barneoppdragelse og barnevern Forord Denne brosjyren har blitt til ved hjelp av mange. Integrasjonsog mangfoldsdirektoratet har finansiert

Detaljer

NR. 3 - september 2002 ÅRG. 22 Utgitt av pensjonister ved Frogn Eldresenter. Kirken pusses opp. Foto: Kjell Chr. Gripstad

NR. 3 - september 2002 ÅRG. 22 Utgitt av pensjonister ved Frogn Eldresenter. Kirken pusses opp. Foto: Kjell Chr. Gripstad NR. 3 - september 2002 ÅRG. 22 Utgitt av pensjonister ved Frogn Eldresenter Kirken pusses opp Foto: Kjell Chr. Gripstad Rollen som besteforeldre De aller fleste pensjonister i vår kommune har det godt

Detaljer

Loser, sjøfolk og en Dandseværtinde

Loser, sjøfolk og en Dandseværtinde Loser, sjøfolk og en Dandseværtinde befolkningsutvikling og yrkesfordeling på Merdø Hilde L. Austarheim Denne artikkelen gir en framstilling av folketallsutviklingen og næringslivet i uthavna Merdø fra

Detaljer

Nummer 3 2011 17. årgang

Nummer 3 2011 17. årgang Sørum-Speilet Nummer 3 2011 17. årgang ASBJØRNSENS 200- ÅRSJUBILEUM FEIRES 15. JANUAR 2012 Arrangementet blir omfattende og vil kaste lys over meget av Asbjørnsens virke, ikke bare som eventyrsamler, men

Detaljer

NR. 4 DESEMBER 2012 56. ÅRG.

NR. 4 DESEMBER 2012 56. ÅRG. NR. 4 DESEMBER 2012 56. ÅRG. 2 Kirkebladet for Værøy og Røst nr. 4 2012 miste. Gjennom fellesskap og nærvær tror og håper jeg at smerten over et tap kan bli enklere å bære og at nettopp der ligger kimen

Detaljer

BAKALÁŘSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE 2008

BAKALÁŘSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE 2008 Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky Norský jazyk a literatura Alice Týnská Bergen gjennom tidenes forvandling; en kulturhistorisk studie BAKALÁŘSKÁ

Detaljer

SKOLER I STAVANGER 1150-1925

SKOLER I STAVANGER 1150-1925 SKOLER I STAVANGER 1150-1925 Stavanger har en lang historie som skoleby. Som ellers i Vest-Eurropa var det kirken som først så behov for å utdanne nye medarbeidere gjennom målrettet skolegang. Trolig foregikk

Detaljer

LARVIKS SJØMANNSFORENING OG BYENS SKIBSFART I SAMME TIDSROM. Ved. Ths. Arbo Høeg

LARVIKS SJØMANNSFORENING OG BYENS SKIBSFART I SAMME TIDSROM. Ved. Ths. Arbo Høeg LARVIKS SJØMANNSFORENING 1849 1949 OG BYENS SKIBSFART I SAMME TIDSROM Ved Ths. Arbo Høeg Ant. Andersens Trykkeri, Larvik Innhold Larviks Sjømannsforening 5 Foreningens formenn 16 Foreningens æresmedlemmer

Detaljer