Legater under ,-

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Legater under 1.000.000,-"

Transkript

1 Legater under ,- Antall 397 Formål, grovinndeling -- Total kapital kr , Carl Johan Storetvedts Legat Universitetet i Bergen INGEN VEDTEKTER Kapital: kr ,00? Har ikke vedtekter 701 Enkefru Ellida Antonette Van Dam Født Ludts Fond Kapital: kr ,00? Har ikke vedtekter 899 Hoved Legatet Til Den Norske Sjømannsmisjon Den Norske Sjømannsmisj Legatet var reg. med Kapital: kr ,00? Har ikke vedtekter 54 Olav Tjomslands Legat Universitetet i Bergen Legatet er ikke registrert he Kapital: kr 0,00? Har ikke vedtekter 169 Bergens Guttehjem (Garnes) Kapital: kr 0,00? Har ikke vedtekter 127 Børre Og Nancy Giertsens Legat Til Bergen Og Hordaland Skogselskap Kapital: kr 0,00? Har ikke vedtekter 27. september 2007 Side 1 av 67

2 80 Kaptein Leif A. Og Hustru Ingvalda Hermansens Legat Universitetet i Bergen Legatet er ikke registrert he Kapital: kr 0,00? Har ikke vedtekter Formål, grovinndeling Barn, unge 379 Det Nasjonale Jubileumsfond For Barn Av 7. Juni 1914 Ørnulf Tvedt Selvsupplerende styre Kapital: kr ,00 Tilsyn Forebyggende barnehjelp "saadan barnehjælp, som tar sigte paa at forebygge, at et barns fysiske kræfter tar skade i den unge alder" 37 Thomas Andreas Friis Og Hustrus Legat Ørnulf Tvedt Kapital: kr ,00 Innstilling av legatarer "To foreldreløse barn, dreng og pike, av borgerklassen, som hjelp til deres opdragelse til de er konfirmerte" Skulle det ikke melde seg ukonfirmerte søkere til legatet, gutt eller pike, som har mistet begge sine foreldre, kan rentene utdeles som hjelp under skolegang for to barn, gutter eller piker, som har mistet sin forsørger". 221 Dorthea Sofie Charlotte Nielsen Og Søster Bergitte Drewes Legat Adv. Kåre Myklebust Kapital: kr ,00 Arbeid for ungdom med rusmiddelproblemer Formål, grovinndeling Barn, unge og trengende 912 Årstad-Legatet Årstad kirke ved sognepres Kapital: kr ,00 2/3 til hjelp for barn og ungdom i Årstad 1/3 til hjelp for trengende og eldre i Årstad Formål, grovinndeling Bergen bys forskjønnelse 27. september 2007 Side 2 av 67

3 752 Konsul Joachim Frieles Legat Til Bergen Bys Forskjønnelse Trygve Røssevold Kapital: kr ,00, godta utdeling 791 Bergen Kommunes Fond Til Kunstnerisk Utsmykning Av Byen Bergen Kommunes kultura 4 forskjellige Kapital: kr ,00 Formannskapet er overstyre og skal ta godkjen a) foreslå innkjøp av kunstverk b) utarbeide planer for utsmykning c)vurdere kunstnerisk og omkostningsmessig tilbud og plassering 118 C.Sundts Legat Til Bergens Og Omegns Forskjønnelse Det nyttige Selskab Kapital: kr 0,00 Omdanning, hvis Det Nyttige Selskab oppløses Formål, grovinndeling Bergen bys forskjønnelse, institusjon 249 Bergen Bys Nyttige Og Voksende Fond August Werner 2 forskjellige Kapital: kr ,00 Bergens bys vel i forskjellige former 2/10 til dyrebeskyttelsen i Bergen 2/10 til Bergens skog- og treplantningsselskap 1/10 til benker og deres vedlikehold i Bergen og omegn 5/10 legges til kapitalen i 5 ar (ut 2007), sa skal 4/10 ga til diverse filantropiske formal, min. 1/10 til hver Formål, grovinndeling Drift av 651 Norges Rederforbunds Fond Til Sjøfarendes Aldershjem BOB v/helge Kråkenes Kapital: kr ,00 Sjøfarendes Aldershjem 746 Chr. Petersen Og Hustru Frida Elisabeth Petersen F. Moritzs Legat Til Bergens Guttehjem, Garnes Bergen Diakonissehjem Kapital: kr ,00, godta nytt formål Bergens Guttehjem, Garnes 27. september 2007 Side 3 av 67

4 749 Skipsfører Hans Christian Holm Og Hustru Hansines Legat Ørnulf Tvedt Kapital: kr ,00 Godta utdeling, ta imot regnskap, kontroll Nykirkens menigh.p. og trengende 1/2 til drift av Nykirkens menighetspleie og 1/2 til verdige trengende menn eller kvinner innen Nykirkens menighet, fortrinnsvis syke og sengeliggende 742 Bergens Befalslags Hjelpefond Harald Høvik Bergen Befalslags årsmøte Kapital: kr ,00, godta utdeling Bergens Befalslag, trengende 1/10 skal gå til verdige trengende menn eller kvinner i Bergen, fortrinnsrett for medlemmer av laget eller deres etterlatte selv om de ikke er bosatt i Bergen Resten skal gis som driftstilskudd til Bergen Befalslag 830 Signe Enestrands Legat August Werner Bjørgvin K.F.U.K.-K.F.U.M. Kapital: kr ,00 Bjørgvin krets av Norges K.F.U.K.-K.F.U.M. Kursvirksomhet og lignende, utdannelse av ungdomsledere og andre tiltak innen det kristne ungdomsarbeide 548 Agent Diedrich H. Griegs Legat Til Sjøfarendes Aldershjem I Bergen BOB v/helge Kråkenes Inspeksjonen for S.A. Kapital: kr ,00 Aldershjemmet, trengende Drift av Sjøfarendes Aldershjem, overskytende midler skal kunne deles ut til de eldre 602 Josephine Agnethe Grindstads Legat Forstander: Bergen Sanitet Bergen Sanitetsforening Kapital: kr ,00 Årskolonien for gutter i Olaviken 736 Einar Knudsens Gave Leif Olavsen Kapital: kr ,00 Solli, kan endres til epileptikere e. l. Kan endres hvis Solli nedlegges, innstilles eller drift tas over av stat eller kommune Må konferere med kjøpmann Olaf Knudsen og hustru eller disses direkte etterkommere 27. september 2007 Side 4 av 67

5 388 Fond For Arbeidsstuen For Barn Adv. Jan R. Blich Kapital: kr ,00, godkjenne formålsendringer Arbeidsstuen for barn, Nyg.gt Skipnaden Ådnatun Johan Nepstad 3 forskjellige Kapital: kr 0,00 Tilsyn Ådnatun Formål, grovinndeling Faste legatarer og etterpå faste mottakere 611 Apoteker H. Monrad-Krohn Og Hustru Alette Monrad-Krohns Legat Adv. Jan R. Blich Kapital: kr ,00 Når alle legatarene er borte, skal pengene deles mellom Danckert Krohns stiftelse i Bergen og H.Monrad-Krohn og hustru Alette Monrad Krohns legat til fremme av vitenskapelig forskning på nervesykdommens område Formål, grovinndeling Faste legatarer og institusjon 568 Elise Sophie Michelsens Fond Tone Ruus Kapital: kr ,00 Tilsyn, ta imot regnskap 6/18 til Dyrebeskyttelsen i Bergen 8/18 til Johanna Juhl Aasland, ved hennes død går porsjonen til hennes barn. Bare Reidunn Pollestad legatarnr 4278 er i live 563 Søstrene Gregers Legat J. F. Kroepelien Kapital: kr ,00 Begge de faste legatarene er døde, legatet kan i sin helhet gå til eller slås sammen med Redningsselskapets legat Formål, grovinndeling Forskning 27. september 2007 Side 5 av 67

6 900 Roald Og Guldborg Morckens Fond Til Sjøfartshistorisk Forskning Sjøfartsmuseets styre Kapital: kr ,00? Har ikke vedtekter 491 Amtslege T.K. Lekvens Legat Til Fremme Av Arbeidet Mot Kreft Det medicinske selskap i B Det medicinske selskap i B Kapital: kr ,00 1. Bidrag til vitenskapelig kreftforskning i Bergen eller som belønning for betydningsfulle bergenske undersøkelser om kreft 2. Bidrag til behandling og pleie av ubemidlede kreftsyke i Bergen og Midhordland Formål, grovinndeling Forskning og utdannelse 793 Lege Bjarne Wilmanns Legat Til Utforskning Av Hjernesykdomme Den norske Bank ASA Kapital: kr ,00, godkjenne utdeling til utforskning av hjernesykdommer, enten som stipend til en eller flere forskere, eller til en norsk institusjon som bl.a. Har til formål å utforske slike sykdommer 663 Dr. Nils Henrichsen Og Hustru Anna Henrichsens Legat Adv. Jan R. Blich Kapital: kr ,00 1/2 til medisinerstudenter Fortrinn for studenter som er født i Bergen og studerer i Bergen Fortrinn for slekt 1/2 til fremme av legevidenskapelig arbeide ved UiB. 777 Dr. Med Johan Bechholm Og Hustru Johanne Født Lostings Legat For Leger Til Studier Av Sinnslidelser August W. Werner Kapital: kr ,00 Overstyre, ta imot regnskap Norske legers studium av sinnslideise og forskning på dette område Studiereiser eller spesielt vitenskapelig arbeid på området 455 Apoteker Johan Lothe Og Hustru Fond Til Utgivelse Av Vidensk Universitetet i Bergen Kapital: kr ,00 Publi. av vit. arbeider i biologi og kjemi 27. september 2007 Side 6 av 67

7 278 Sigurd Monssens Legat Til Legevidenskapens Fremme Haukeland Sykehus, Stift.tils.? Kapital: kr ,00 Bergens formannskap er overbetyrelse Fortrinnsvis studier av innvortes medisin og nervesykdommer 261 Bergens Medicinske Høiskoles Videnskapelige Reisefond Universitetet i Bergen, det Kapital: kr , Epidemisk Avdelings Videnskapelige Fond, Haukeland Sykehus Haukeland Sykehus epide Kapital: kr ,00 Formannskapet er overbestyrelse "Videnskabelig arbeid på de epidemiske sykdommers gebet" Studiereiser, innkjøp eller annet 658 Elise Dethloff Født Stoltz Legat Til Medisinsk Forskning Universitetet i Bergen Kapital: kr ,00 Fremme medisinsk forskning i Bergen To legatarer har forladds rett til utbetaling 1/2 av resten skal brukes til honorar og reiseutgifter for utenbys eller utenlandske foredragsholdere Det resterende skal brukes på medisinsk forskning i Bergen 641 L. Meltzers Høyskolefond Kapital: kr 0,00? Har ikke vedtekter Formål, grovinndeling Fremme av Armauer Og Klaus Hanssens Fond Det medisinske selskap Det medicinske selskap i B Kapital: kr ,00 legevitenskapelige publikasjoner og fagskrifter Formål, grovinndeling Fremme av 27. september 2007 Side 7 av 67

8 708 Bergen Katedralskoles Elevers Hytte "Katteli" Bergen Katedralskole 4 forskjellige Kapital: kr ,00 Kontroll, ta imot regnskap Feriested for studentene ved skolen 816 Åsane Landbruksfond Olav Helland 3 forskjellige Kapital: kr ,00 Styrke landbruket i Åsane Nydyrking, grøfting osv Påskjønnelse inntil til enkeltpersoner Tilskudd til lag i Åsane som har tilknytning til jord-, hage- og skogbruk 851 Andreas Iversen Dalens Legat Til Bergens Og Fyllingsdalens Vel Bjørn Bru 3 forskjellige Kapital: kr ,00 Friluftsliv og naturgoders bevaring i Fyllingsdalen Dette er å forstå som utendørs frifidsaktiviteter og forbedringer/vedlikehold av anlegg og naturområder som knytter seg til Fyllingsdalen og.. 55 Konsul August Konows Legat Til Opprettelse Av Et Asyl For Blinde I Bergen Vestlandske Blindeforbund Kapital: kr ,00 Asyl for blinde Pengene skal stå og rente seg til det er nok midler til et asyl 516 Agent Diedrich Henrich Griegs Legat Til Arbeidet For Opprettelse Av Småkirker Bergen Kirkelige Fellesråd Kapital: kr ,00 Religion Kirkelig arbeid i Bergen 879 Jacob Knudsen Lies Legat Til Innkjøp Og Utdeling Av Andaktsbøker Blant Trengende I Bergen Og Stiftet Bergen Domkirkes menigh Kapital: kr ,00 Religion Å dele ut bibler til verdige trengende 27. september 2007 Side 8 av 67

9 715 Vestlandsbanken L,Ls Legat Til Fiskerimuseet I Bergen Selskap for norske fiskerier Kapital: kr ,00 Fiskerimuseets opplysningsvirksomhet Gi fiskerne økt kunnskap om naturforholdene i havet og resultatet av fiskerigranskningen 499 Grundfond For Selskap Til Videnskapenes Fremme I Bergen Selskapet til videnskapens Selskapet til videnskapens Kapital: kr 0,00 Selskapets formål (selskapet til videnskapens fremme) 907 Haakon J. Wallems Handelshøyskolefond Adv. Jan R. Blich Kapital: kr 0,00 Studenthjem og velferd ved NHH benyttes som bidrag til drift av et studenthjem i forbindelse med NHH i Bergen eller til beste for studentene ved NHH, men ikke til dekning av utgifter som etter sin natur ligger på stat eller kommune 397 Fondet "Nasjonalgaven Til Chr. Michelsen" Chr. Michelsens Institutt Kapital: kr 0,00 Vitenskap og næringsliv 375 Arbeidsfond For Selskap For De Norske Fiskeriers Fremme I Bergen Selskap for Norske Fiskeri Selskapet Kapital: kr 0,00 fiskeri 536 Skibsreder Vilhelm Torkildsen Og Hustru Ulla Torkildsens Tilleggslegat Til Ivar Torkildsens Legat Byrettsjustitiarius August R Styret følger av L-191 Kapital: kr 0,00 Tilsyn Legatets renter overføres til hovedlegatet 27. september 2007 Side 9 av 67

10 517 Vestlandske Kunstindustrimuseum I Bergen Vestlandske Kunstindustri 5 forskjellige Kapital: kr 0,00 kunstindustri, -håndverk og design 525 Augusta Antonette Mohrs Legat Til Johanneskirkens Åpning For Andaktssøkende Om Hverdagene Arthur Persson 3 forskjellige Kapital: kr 0,00 Religion Å øke Johanneskirkens åpningstider Legatets styre skal etter vedtektene bestå av sognepresten i Johannes menighet i Bergen, et valgt medlem av menighetsrådet i Johannes menighet i Bergen og et medlem valgt av Formål, grovinndeling Graver, familie, trengende 616 Kjøbmann Gustav Adolf Wichnes Legat H.r.adv. Hans Grimelund Kapital: kr ,00 Skal ta vare på eiendommene Espeland i Fana i 30 år etter lengstlevendes død 4 forskjellige graver Støtte til slekt, men maksbeløp Resten skal gå til formål bestemt av et styre, som for eksempel: Bidrag til Bergens bys forskjønnelse, stipendier for unge fremadstrebende handelsmenn til videre utdannelse hjelp til slekt inntil 5.ledd.. 47 Kjøpmann Daniel Martens Brynildsens Familielegat Arthur Persson Kapital: kr ,00 Trengende ugifte fruentimmere eller enker av borgerlig stand og hjemmehørende i amt boende i Bergens by Formål, grovinndeling Institusjon 723 Anton, Malla Og Augusta Antoette Mohrs Legat Til Hjem For Nervøse Adv. Atle Andersen Kapital: kr ,00 Bygge hjem og drive dette Hjem for nerveiidende og rekonvalecenter etter nerveiidelse Hjemmet er bygget: Solli Sykehus 800 Solli Lærehjems Legat Ledvin Stormark 2 forskjellige Kapital: kr ,00 Vanskeligstilte barn og unge i Hordaland Støtte institusjoner som hjelper ungdom 27. september 2007 Side 10 av 67

11 481 Johan Christian Isdahls Legat Til Norges Handelshøiskole I Bergen Norges Handelshøyskole Kapital: kr ,00 Til beste for NHH i Bergen 534 Skibsreder Andreas August Olsen Og Hustru Charlotte Født Helmers Legat Siri Helmers Olsen Peders Kapital: kr ,00 Tilsyn, ta imot regnskap 1. Bergens krets av norsk selskap til skibbrudnes redning 3/10 2. Bergens krets av den norske sjømannsmisjon 2/10 3. Bergens skoleskip 1/10 4. Bergens skipperforenings aldershjem 1/10 5. Barnehjemmet i Sandviken, Bergen (nedlagt) 1/ Olaf Johan Fuhrs Legat BOB v/helge Kråkenes Kapital: kr ,00 Vedlikehold av stiftelsens bygning, L Astrid Og Olaf Johnsens Legat Bergens Handelsstands Al Kapital: kr ,00 Bergens handelsstands understøttelsesforening 469 Bankfuldmægtig Carl Martin Monsens Legat Ørnulf Tvedt Kapital: kr ,00 Bergens handelsstands understøttelsesforening Skulle opprinnelig gå til: Gamlehjemmet Klosteret Bergens Guttehjem, Garnes Barnehjemmet i Sandviken Foreningen til motarbeideise av omstreifervesenet Men i alle fall de tre første er opphørt Understøttelsesforeningen er det samme som Næringsrådet? 538 Gjertrud K. Mykings Testerte Beløp Til Et Vordende Barnehjem I Johannes Menighet Pengene står hos Overfor Kapital: kr ,00? Har ikke vedtekter Vanskeligstilte barn og unge i Hordaland Barnehjem i Johannes menighet 27. september 2007 Side 11 av 67

12 772 Maskinkonsulent Wilhelm Fr. Andersens Fond Til Nssr Norsk Selskap til Skibbrud Kapital: kr ,00 Til beste for Redningsselskapet 691 Sjømannsslekten Bøes Voksende Fond Til Skibbrudnes Redning Bergen Skipperforening Bergen Skipperforening Kapital: kr ,00 Tilsyn, ta imot regnskap Redningsselskapet 620 Frigard Gytri Amundsens Legat Ørnulf Tvedt Kapital: kr ,00 Foreningen "Bergensbarn på fjellet" 892 Sykehusets Legater - Velferdslegat For Engensenterets Beboere Samarbeidsutvalget ved E Rådmannen Kapital: kr ,00 Vurdere omdanning Velferdstiltak for Engensenterets beboere Tiltak som budsjettet ikke gir hjemmel for å dekke, som f eks mat og drikke ved spesielle anledninger, kunst og pynt på rom og ganger, aktivitetstiltak og underholdning med mer 518 Bergens Spædbarnshjems Legat Ørnulf Tvedt Kapital: kr ,00 Godta utdeling Utstyr ved Bergen k. Spædbarnshjem Kan også gå til forpleiningsbidrag til barn av borgerklassen som ikke har fått bidrag av forsorgsvesenet, men da må foreldrene være viet 583 Kjøbmann Joh. A. Mowinchels Handelshøiskolefond Adv. Jan R. Blich Kapital: kr ,00 NHH i Bergen, Men ikke til dekning av utgifter som etter sin natur er ordinære eller som påhviler stat eller kommune 27. september 2007 Side 12 av 67

13 144 Konrad Meyer Og Hustrus Legat Bergen Handelsstands Un Kapital: kr ,00 Bergens handelsstands understøttelsesforening 106 Stiftsamtmann Hagerup Og Hustrus Legat Adv. Kåre Myklebust Kapital: kr ,00 er "Det nyttige selskap i Bergen" "Bergens Kunstforening" "Nygårds Parkselskap" "Bergens teaters pensionsfond" Splitte og slå sammen eller dele ut 712 F. Chr. Anker Hansen Og Hustru Henny Anker Hansens Legat Til Bjørn Borlaug Kapital: kr ,00 Godta utdeling, ta imot regnskap Dyrebeskyttelse 314 Hans Chr.J.Aall Og Fru Benny Michelsens Legat Egil Handal Kapital: kr ,00 B.L.I. er tilsyn for legatet Vanskeligstilte barn og unge i Hordaland Disponible renter skal utbetales til Bergen Barneasyl 727 O.W. Fastings Fond Bergen Tekniske Fagskole Kapital: kr ,00 Elevsamfunnet ved BTF 395 Fabrikkeier Johan Arnt Svendsens Legat Til Beste For Bergens Diakonissehjems Pleiehjem For Eldre Bergen Diakonissehjem Kapital: kr 0,00 Rentene tilfaller diakonissehjemmet 27. september 2007 Side 13 av 67

14 784 H. Westfal Larsen Og Hustru Anna Westfal Larsens Almennyttige Fond Hans-Petter Westfal-Larse Selvsupplerende styre Kapital: kr 0,00 Bergen bys vel og kulturelle liv Skal gi til "Gamle Bergen", "Domkirkens gamlehjem" og "Bergens Sanitetsforening" Formål, grovinndeling Institusjon, trengende 839 Bergen Hørselsinstitutts Legat For Hørselsvake Roger Sleire Kapital: kr ,00 Hørselsvake og Bergen Hørselinstitutt Fortrinnsvis hørselsvake fra Bergen og S&F Støtte instituttet etter søknad, utdanne hørselsvake eller omsorgspers., skaffe passende lokaler for instituttet 46 Lars Chr. Tonnings Legat Egil Handal Kapital: kr ,00 Innstille legatarer, avgjøre porsjonsstørrelse "Trengende og verdige personer av borgerlig kondisjonert stand" "Stiftelse for ugifte fruentimmer" og "Zander Kåes stiftelse" Formål, grovinndeling Kultur 881 Leif Olai Nielsens Legat Til Bergens Musikkorps Styret i Norges Musikkorps Kapital: kr ,00 Skolemusikkorps i Bergen kommune 905 Rasmus Og Agnes Pettersons Legat Hildur Straume 3 forskjellige Kapital: kr ,00 Musikalsk opplæring av bygdeungdom For eksempel notelære, sang, piano, fiolin og orgel 380 Det Hanseatiske Museums Fond Det hanseatiske museums Kapital: kr ,00 Innkjøp, reklame og drift av museumet 27. september 2007 Side 14 av 67

15 206 Konsul Christian Børs Legat Til Bergens Billedgalleri Bergen Billedgalleri, Stift.tils.? Kapital: kr ,00 Hele legatet ligger til kommunen Bergen Billedgalleri 241 Kjøpmann Oluf Bjørneseth Og Hustrus Legat For Barneavdelingen Ved Bergens Offentlige Bibliotek Bergen offentlige bibliotek Kapital: kr ,00 Barneavdelingen ved biblioteket En del er øremerket blinde 362 Musikselskabet Harmoniens Premiefond Musikselskabet Harmonien Musikselskabet Harmonien Kapital: kr ,00 B.L.I. er overstyre, ta imot regnskap Musikere, fortrinnsvis komponister 774 Edvard Griegs Minnefond Adv. Baard Sæverud 4 forskjellige Kapital: kr ,00 Øke interesse og forståelse for musikk 453 Johan D. Behrens Stipendiatfond H.r.adv. F. E. Engzelius 5 forskjellige Kapital: kr ,00 Utdannelse av musikere Fondet skal yte stipendier til norske statsborgere som arbeider som sanginstruktører for manns kor eller blandede kor eller komponister til disse 320 Kammerherre Grans Legat Til Billedgalleriet Bergen Kunstmuseum Kapital: kr ,00 Kunst, Bergen Billedgalleri? 27. september 2007 Side 15 av 67

16 392 Bergen Kommunes Fond For Bergenske Musikere Jannicke H. Larsen Kapital: kr ,00 Fondet ligger under "3.borgermester" Utdannelse av musikere Fortrinnsvis yngre som har sin virksomhet (bopel) i Bergen 454 Det Hanseatiske Museums Fond For Videnskapelig Arbeide Det hanseatiske museums Kapital: kr ,00 Vitenskapelig arbeid ved DHM 254 Johan A. Mowinckels Fond For Bergen Offentlige Bibliotek Bergen offentlige bibliotek, Stift.tils.? Kapital: kr ,00 Bergen Bibliotek 916 St. Jørgens Hospitals Legat Sigurd Sandmo Følger av L-327 Kapital: kr ,00 Støtte St.Jørgens Hospitals formidlingsarbeid Støtte arbeidet til L-327 økonomisk 477 J.C. Isdahls Og Hustru Hildur Isdahl Født Buschs Legat Tone Ruus Kapital: kr ,00 Bergens nationale Scene 471 Konsul J.C. Isdahls Fond For Bergen Offentlige Bibliotek Bergen offentlige bibliotek Kapital: kr ,00 Midlene disponeres fritt av biblioteket (3/4) 27. september 2007 Side 16 av 67

17 521 Byggefondet Til Fullførelse Av Den Permanente Utstillingsbygning I Full Firkant Kapital: kr ,00 Bygging av utstillingsbygning 204 Konsul Christian Børs Legat Til Biblioteket Bergen offentlige bibliotek Byrådet Kapital: kr ,00 Hele legatet ligger til kommunen Bergen offentlige Bibliotek 684 Konsul Johan Thesens Fond Til Det Hanseatiske Museum Det Hanseatiske Museum Kapital: kr ,00 Støtte av museumets vitenskapelige virke Formål, grovinndeling Sykdom 820 Johan Eidsvågs Legat For Poliomyelittrammede Adv. Kåre Myklebust Kapital: kr ,00 Overbestyrelse, tilsyn, ta imot regnskap Poliomyelittrammede fortrinnsvis poliomyelittrammede unge mennesker fra Bergen og Hordaland, til deres utdannelse og hjelpemidler Beslektede sykdommer, også rheumatiske, kan komme på tale etter behov 877 Konsul August Konows Legat Til Et Asyl For Døve I Bergen Kapital: kr ,00 kontroll, ta imot regnskap Døve i Bergen 740 Steffens Legat I Adv. Kåre Myklebust Kapital: kr ,00 Tilsyn, ta imot regnskap Multippel Sklerose-Foreningen i Bergen 27. september 2007 Side 17 av 67

18 661 Marie Svendsens Legat Til Rekonvalesenter Bergen Diakonissehjem Kapital: kr 0,00 Rekonvalesenter ved Diakonissehjemmet 811 Elias Albert Bjørhovde Og Sofie Mathilde Bjørhovdes Legat Vestlandske Blindeforbund Vestlandske Blindeforbund Kapital: kr 0,00 Blinde og svaksynte Både individuelle og kollektive hjelpetiltak for bl og sv.s bosatt innenfor forbundets område Formål, grovinndeling Trengende 38 Johan Ludwig Mowinckel Og Hustru Augusta Mowinckel Født Mohrs Legat Tone Ruus Kapital: kr ,00 Tredelt utdeling: Trengende som er etterkommere, verdige trengende som nedstammer fra testators foreldre, verdige trengende enker i Bergen 921 Nykirkens Legat Bergen Domkirke menighet Kapital: kr ,00 til hjelp for barn og unge til hjelp for trengende eldre og syke i Nykirkens menighet 95 Jernhandler Johan Michelsens Legat Adv. Kåre Myklebust Kapital: kr ,00 er, approbere utdeling 2/3 til "værdige trengende menn eller kvinner av handelsklassen bosatt i Bergen" 1/3 til trengende av Johan Michelsens familie ved trang Menn eller kvinner over 50 som er eller har vært handlende er enker eller døtre efter handelsmenn 671 Fru Henny Kroepellen Weltziens Legat Adv. Jan R. Blich Kapital: kr ,00 Tilsyn, ta imot regnskap, foreta utdeling 1. Sykelige eller svakelige sypiker i Bergen 2. Ubemidlede barn av Bergens by som er vanføre eller krøplinger eller som ved ulykkestilfelle er tilskadekomne eller vansirede 3. Barnehjemmene Alfredheim 4. Av resten: inntil halvedelen utdeles til givers søstre og deres gifte eller ugifte døtre i trang Kapital over 100'000--> utbetaling til trengende damer i Bergens by over 40 av kjøpmanns-, embeds- eller offiserstanden. 27. september 2007 Side 18 av 67

19 280 Legatet Ekhaug Adv. Øystein Lillevik 3 forskjellige Kapital: kr ,00 Oppnevne forstander ta imot innstilling om utdel Anskaffelse av aldersbolig, rekreasjon, sykepleiere Kan gå inn i L-306, "vanskeligstilte barn" (Sudman) 75 Thoren Bruns Legat For Sjømannsstanden Bergen Skipperforening Kapital: kr ,00 er "Verdige trengende enker efter skipsførere" Men ogsa til "skipsførere og andre av ringere grader" 222 Jakob Christensen Legat For Værdige Trængende Sjømænd Av Alle Grader Bergen Skipperforening Kapital: kr ,00 ta imot regnskap Sjøfolk og værdige trængende enker av disse (1/2 porsjon), ikke desertører 82 Jomfruene Margrethe Og Catharine Ostens Legat Arthur Persson Kapital: kr ,00 Velge nye legatarer "Agtværdige trængende ugifte fruentimmer av borgerlig stand i Bergens by" 640 Enkefru Gertrude Amlands Legat Leif K. Nordeide Kapital: kr ,00 Godta utdeling, ta imot regnskap Enker etter skibsførere, enker med uforsørgede barn har fortrinnsrett 896 Lasse Lassen Og Hustru Emilie Lassens Legat Egil Handal 2 forskjellige Kapital: kr ,00 Tilsyn, godta utdeling Skal tilfalle personer som lider av astma og/eller allergi, hjemmehørende i Bergen som hjelp til rekreasjons- og behandlingsreiser eller opphold i inn- og utland, til dekning av store engangsutgifter til sanering i hjem og for øvrig andre hjelpetiltak 27. september 2007 Side 19 av 67

20 647 Consul Jacob Kroepelien Og Hustru Dagny Født Grans Legat Anne Christine Kroepelien Kapital: kr ,00 Tilsyn, godta utdeling, ta imot regnskap Fortrinn for slekt inntil 5.ledd til hele avkastningen, deretter skal legatet deles i to: 1/2 til Bergens handelsstands understøttelsesforening 1/2 til hjelp for åndssvake barn av Bergens by under 16 der pleies av sine foreldre 121 Gerdt Og Michaeline Meyers Legat H.r.adv. Hans Grimelund Kapital: kr ,00 Differansen mellom 1 ste og 2nen forpleining på sinnsykeasyl for pasienter av borger- embeds- eller bestillingsmennsklassen 581 Svend Svendsens Legat Til Fordel For Gamle Og Syke Arbeidere DnB v/solveig Mohn Svend Kapital: kr ,00 Godta utdeling, kontroll Gamle og syke arbeidere ved Nesttun Uldvarefabrik AS Hvis disse ikke finnes, Nesttun Gamlehjem og personene her (nå Øvstunheimen) 474 Olavus Von Ely Og Hans Søster Maren Halvorsens Legat Kapital: kr ,00 Bolig for enslige damer av god familie "som ikke nyter fattigunderstøttelse" 152 Agnete Mohrs Minde J. F. Kroepelien Kapital: kr ,00 Skaffe trengende eldre kvinner bolig "at skaffe værdige trængende kvinder (enker eller ugifte) af den dannede klasse fri bolig (...) samt 8 af de mest trængende en aarlig renteporsjon af stiftelsens midler 49 Johan F. De Langes Og Hustrus Legat Siri Helmers Olsen Peders Kapital: kr , september 2007 Side 20 av 67

21 599 Direktør G. Lie Og Hustru Marie Lies Legat For Pauvres Honteux Adv. Atle Kaurin Kapital: kr ,00 Godta utdeling "til verdige trengende i Bergen" Fortrinn for slekt 371 Chr.K.Wieses Legat Adv. Ole Friele Kapital: kr ,00 Godta utdeling, ta imot regnskap 4 trængende decendenter av testators besteforældre, fortrinn for direkte mannlig slektslinje Resten deles i 10: Norsk selskab for skibbrudnes redning, Bergens distrikt (Redningsselskapet?), Bergens handelsforenings understøttelsesfond (Næringsrådet?), Den norske nasjonalforening mot tuberkulosen, Frelsesarmeen, Bergen Skipperforening 2 porsjoner, Bergens indremisjon, Bergens sjømannsmisjon, Bergens skoleskib, Framnes 366 Severin Troyes Familielegat Adv. Jan R. Blich Kapital: kr ,00 Godta utdeling, ta imot regnskap Verdige trengende eldre damer i Bergen som tidligere har sett bedre dager 67 Jacob Og Augusta Konows Legat Adv. Kåre Myklebust Kapital: kr ,00 "Verdige trengende med bopel i Bergen" Etterkommere som er verdige trengende trenger ikke bo i Bergen 672 Bankkasserer O. Schmidt Steens Legat Arthur Persson Bergens formannskap Kapital: kr ,00 Godkjenne utdeling, ta imot regnskap Verdige trengende av begge kjønn hjemmehørende i Bergen 824 Optikus Nils Johan Pedersen Og Søskens Legat Adv. Einar Langlo Kapital: kr ,00, godta utdeling Trengende personer som er blitt lammet eller blinde som følge av slag 27. september 2007 Side 21 av 67

22 339 Christian B Tornøe Og Hustru Magdalene Tornøes Legat August Werner Kapital: kr ,00 Godta legatarer Todelte vedtekter: Chr. B. Tornøe og hustru Magdalene C. "Trengende her av byen mann eller kvinne av borgerlig stand" Hans Tornøe og hustru Karen "Trengende fruentimmer av borgerlig stand" Fortrinn for slekt i begge legat 918 Johanneskirken Menighets Legat Bergen Domkirke menighet Kapital: kr ,00 til hjelp for barn og unge til hjelp for trengende eldre og syke i Johanneskirkens menighet 917 Domkirkens Legat Bergen Domkirke menighet Kapital: kr ,00 til hjelp for barn og unge til hjelp for trengende eldre og syke i Domkirkens menighet 296 Christie - Maren Møller Og Handelsborger P.O.Olsen Og Hustru Eleonora Wiers Olsens Legater Adv. Arne V. Njøten Kapital: kr ,00 Trengende personer som er bosatt i Bergen 590 Fru Marie Michelsen Født Monssens Legat Arthur Persson Kapital: kr ,00 Styres av BLI Enker eller ugifte damer der selv har hatt handelsforetning eller selv drevet et håndverk Enker etter forulykkede styrmenn, der har faret for bergensk rederi og er født i Bergen 920 Mariakirkens Legat Bergen Domkirke menighet Kapital: kr ,00 til hjelp for barn og unge til hjelp for trengende eldre og syke i Mariakirkens menighet 27. september 2007 Side 22 av 67

23 560 Niels Andreas Vibe Selboe Og Ole Selmer Selboes Legat Laila K. Olsen Kapital: kr ,00 Godta utdeling, tilsyn, ta imot regnskap "brave trengende håndverkere i Bergens by eller sådannes efterladte" Fortrinn for de som har plass ved "Håndverkernes Aldershjem" 919 Korskirkens Legat Bergen Domkirke menighet Kapital: kr ,00 til hjelp for barn og unge til hjelp for trengende eldre og syke i Korskirkens menighet 30 Madame Anne Magrethe Helmers Legat Adv. Jan R. Blich Kapital: kr ,00 "Trængende av borgerstand i Bergen" Nær slekt har fortrinnsrett 191 Ivar Torkildsens Legat Byrettsjustitiarius August R Kapital: kr ,00 Godta utdeling trengende vanføre, hjemmehørende i Bergens by, Nordre Bergenhus amt og Søndre Bergenhus amt Fortrinnsvis til barn eller unge for å utvikle mest mulig til selvhjulpenhet og hel eller delvis ervervsdyktighet 120 Frøknerne Gjercke Og Anna Nielsens Legat Tone Ruus Kapital: kr ,00 Overbestyrelse sammen med "ældre agtværdige, ubernidlede ugifte kvinder i Bergens by af embeds- borger- eller haandverkerstand" 888 Johan Og Rikke Amelns Gave Til Understøttelse Av Sjøfolks Etterlatte Leif K. Nordeide Kapital: kr ,00 Til efterladte efter forliste a. Skibsførere b. 1.ste styrmænd og 1.ste maskinister c. Sjømænd av andre grader hjemmehørende i Bergen som vesentlig har faret med bergenske skibe, eller saadanne forliste sjøfolks barn som har mistet begge sine forældre 27. september 2007 Side 23 av 67

Legatliste, alfabetisk

Legatliste, alfabetisk Legatliste, alfabetisk Legatets navn Formål Abraham Wessels Legat Trengende Bjørn Sverre Lundhaug 292 Adjunkt Johan Nielsens Legat Utdannelse Bergen Katedralskole 227 Adolph Og Bianca Halvorsens Hjem For

Detaljer

Legater over 1.000.000,-

Legater over 1.000.000,- Legater over 1.000.000,- Antall 98 -- Total kapital kr 404 075 908,00 885 Skogforskningsfondet For Vestlandet Norsk institutt for skogforsk Tror dette legatet er tatt ut Kapital: kr 1 474 085,00 Har ingen

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Bergen bys Stiftelse til okonomisk vanskeligstilte

Bergen bys Stiftelse til okonomisk vanskeligstilte Vedtekter for nncwi Bergen bys Stiftelse til okonomisk vanskeligstilte i) 3 MAR 7.011 1 - Stiftelsens navn Stiftelsens navn er "Bergen bys Stiftelse til ukonomisk vanskeligstille". Stiftelsen ble opprettet

Detaljer

GENERALKONSUL ADOLF ØIENS DONATIONSFOND (org. nr. 941 090 354)

GENERALKONSUL ADOLF ØIENS DONATIONSFOND (org. nr. 941 090 354) GENERALKONSUL ADOLF ØIENS DONATIONSFOND (org. nr. 941 090 354) VEDTEKTER Vedtatt av styret 18. mars 2014 1 Hvert år legges minst 25 % av fondets årsresultat til bunden kapital. Restbeløpet avsettes til

Detaljer

St.Olafs Vold Barselfeber Tune. Sannesund. Tarris under. 7 mхneder Sarp Skjeberg. Sarp under. Sandtangen. Hullberget i

St.Olafs Vold Barselfeber Tune. Sannesund. Tarris under. 7 mхneder Sarp Skjeberg. Sarp under. Sandtangen. Hullberget i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Nr Dјdsdag Begravelsesdag Navn og tittel Alder Bosted DјdsхrsakBegravelsesstedFјdselsdato Foreldre Merknader 1 01.01.1846 11.01.1846 Johannes Olsen

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

GENERALKONSUL ADOLF ØIENS DONATIONSFOND (org. nr. 941 090 354) VEDTEKTER

GENERALKONSUL ADOLF ØIENS DONATIONSFOND (org. nr. 941 090 354) VEDTEKTER GENERALKONSUL ADOLF ØIENS DONATIONSFOND (org. nr. 941 090 354) VEDTEKTER 1 Hvert år legges minst 15 % av fondets bruttoinntekter til kapitalen. Etter at også fondets administrasjonskostnader er dekket,

Detaljer

Arkivkode: Fakultetsstyresak: 79 Saksnr.: 2015/13220 Møte: 10. desember 2015

Arkivkode: Fakultetsstyresak: 79 Saksnr.: 2015/13220 Møte: 10. desember 2015 UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Fakultetsstyresak: 79 Saksnr.: 2015/13220 Møte: 10. desember 2015 DET MATEMATISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTETS FOND OG LEGATER

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 05.11.2014 Kommune: 1867 BØ I NORDLAND Ant. post: FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD DISP UTKODEUTMELDT ====== ============================== ===== =============== ==== ====

Detaljer

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy nn Berthelsen dtr 1917 Sommarøy nn nn dtrdtr 1943 Sommarøy

Detaljer

Arkivkode: Fakultetsstyresak: 65 Saksnr.: 2013/10744 Møte: 3. oktober 2013

Arkivkode: Fakultetsstyresak: 65 Saksnr.: 2013/10744 Møte: 3. oktober 2013 UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Fakultetsstyresak: 65 Saksnr.: 2013/10744 Møte: 3. oktober 2013 DET MATEMATISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTETS FOND OG LEGATER

Detaljer

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Oskar Johannessen 1892 Barkestad Petra Johannessen 1899 Barkestad Karoline Johannessen 1932 Barkestad Frithjof

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Oskar Johannessen 1892 Barkestad Petra Johannessen 1899 Barkestad Karoline Johannessen 1932 Barkestad Frithjof FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Oskar Johannessen 1892 Barkestad Petra Johannessen 1899 Barkestad Karoline Johannessen 1932 Barkestad Frithjof Nilsen 1894 Barkestad Agnes Nilsen 1912 Barkestad Frida

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014)

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Kvinnenavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (kvinnenavn, klipp

Detaljer

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Hagbart Hansen Bergsfjord 1886 Smines Anna Hansen Bergsfjord 1884 Smines Harald Nyheim Bergsfjord 1913 Smines

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Hagbart Hansen Bergsfjord 1886 Smines Anna Hansen Bergsfjord 1884 Smines Harald Nyheim Bergsfjord 1913 Smines FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Hagbart Hansen Bergsfjord 1886 Smines Anna Hansen Bergsfjord 1884 Smines Harald Nyheim Bergsfjord 1913 Smines Hildur Nyheim Bergsfjord 1912 Smines Terje Nyheim Bergsfjord

Detaljer

Kilde E1a Fra Fjære fattigvesens møtebok, 1899. KA0923_1971, Fjære kommune, Fattigvesen/sosialstyret, 5.1.4 Møtebok 1898-1910

Kilde E1a Fra Fjære fattigvesens møtebok, 1899. KA0923_1971, Fjære kommune, Fattigvesen/sosialstyret, 5.1.4 Møtebok 1898-1910 Kilde E1a Fra Fjære fattigvesens møtebok, 1899 KA0923_1971, Fjære kommune, Fattigvesen/sosialstyret, 5.1.4 Møtebok 1898-1910 Kilde E1a Oversatt utdrag År 1899 den 25.januar var fattigkommisjonens medlemmer

Detaljer

Etterkommere av Paul Paulsen Brooten

Etterkommere av Paul Paulsen Brooten Etterkommere av Paul Paulsen Brooten Henry Vestreng Tittutveien 4 E 006 Oslo Mail: henry@vestreng.no Innholdsfortegnelse. Etterkommere.............. av.. Paul..... Paulsen........ Brooten........................................................

Detaljer

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson Johan Fredrik Andersson Født: 27 sep 1859, Følene i Herrljunga, Dalsland Død: 11 sep 1912, Fagerholt, Idd Charlotte Amalie Nilsdotter Født: 23 mar 1859, Klagerød, Naverstad, Sverige Død: 21 apr 1920, Idd

Detaljer

Eidsvollkarusellen 2015 09.09.2015. Løpnr. 4 - Finstad. Barn 0-6 år

Eidsvollkarusellen 2015 09.09.2015. Løpnr. 4 - Finstad. Barn 0-6 år Eidsvollkarusellen 2015 09.09.2015 Løpnr. 4 - Finstad Barn 0-6 år Startnr. Navn Klubb Fullført 43 Gry Anine Svevermoen Hansen x 32 Peder Olay Strand Wenger Nordre Eidsvoll IL x 7 Tuva Wiik Stigersand Feiring

Detaljer

Privatarkiv nr.11, Knoff-familien. Knoff-familien

Privatarkiv nr.11, Knoff-familien. Knoff-familien Privatarkiv nr.11, Knoff-familien Knoff-familien Genealogi og biografi. Annet materiale vedr. familien Knoff: offisielle dokumenter, biographica, fotografier og avisutklipp. Dagbøker. Nidrosiana. Brev.

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

Døde og dødfødte. Dødsdag: mandag. Født 1805.? den 18 Anders Olsen og Marie Miane i Skjeberg Skjeberg

Døde og dødfødte. Dødsdag: mandag. Født 1805.? den 18 Anders Olsen og Marie Miane i Skjeberg Skjeberg Nr Dødsdag Begravelse sdag Navn og tittel Alder Bosted Dødsårsak Begravelse ssted Fødselsdato Foreldre Merknader Ole Svendsen - Dødsdag: fredag. Den 1 09.02.1872 bruksarbeider 52 Sarp Kreft i maven 06.10.1820

Detaljer

BBA A-1821 Bergen hotell- og restaurantarbeiderforening BBA A-2622 Bergen Husflidslag BBA A-2004 Bergen håndverkssvenners forening BBA A-2417 Bergen

BBA A-1821 Bergen hotell- og restaurantarbeiderforening BBA A-2622 Bergen Husflidslag BBA A-2004 Bergen håndverkssvenners forening BBA A-2417 Bergen Dep Org_id Navn BBA A-2003 Baker- og konditorsvennenes forening, Bergen BBA A-2880-as09 Bakke, Jan BBA A-1902 Bakke, Karl, skolesjef BBA A-1872 Bang, Henrik R., rådmann/borgermester BBA A-0807-as2 Bardufangenes

Detaljer

KIRKEGÅRDSPROSJEKTET, GRENLAND ÆTTEHISTORIELAG. VALEBØ CEMETERY, SKIEN

KIRKEGÅRDSPROSJEKTET, GRENLAND ÆTTEHISTORIELAG. VALEBØ CEMETERY, SKIEN KIRKEGÅRDSPROSJEKTET, GRENLAND ÆTTEHISTORIELAG. VALEBØ CEMETERY, SKIEN Avskrift gjort av/transcribed by Torbjørn Rogstad October 1998. Registrert av/registered by Jan Christensen 1997, Grenland Ættehistorielag.

Detaljer

FylkesFOTOarkivet Sponlandarkivet Aalesunds Museum

FylkesFOTOarkivet Sponlandarkivet Aalesunds Museum Zeits Frk ÅM-95003.017744 1912 En ung kvinne 159 8x12 Zeits Frk ÅM-95003.017745 1912 Tre unge kvinner 570 8x12 Zeits Frk ÅM-95003.019821 1912 Kvinnelig turner 159 8x12 Ævenes-guttene ÅM-95003.000004 1904

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Bjørn Roald Helmersen MEDL NAAP Randi Dille Venke Marie Heimdal MEDL MEDL

Forfall: Navn Funksjon Representerer Bjørn Roald Helmersen MEDL NAAP Randi Dille Venke Marie Heimdal MEDL MEDL Møteprotokoll Utvalg: Namsos valgkomite Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: 19.11.2015 Tidspunkt: Fra 12:00 til 14:55 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Hilmar Klingen

Detaljer

Etterkommere av Jon Mikalsen Lo

Etterkommere av Jon Mikalsen Lo Etterkommere av Jon Mikalsen Lo Tom Helle Åsveien 17 B 1369 Stabekk Innholdsfortegnelse Etterkommere av Jon Mikalsen Lo Navneregister 1 6 Utskrift fra Legacy Etterkommere av Jon Mikalsen Lo Jon Mikalsen

Detaljer

Deep Ocean Arena Haugesund 06.1.2013. GUTTER 10 60 METER Bendik Bjørndal Åkra 10,77. HØYDE Andreas Ekrene Sveio 1,10

Deep Ocean Arena Haugesund 06.1.2013. GUTTER 10 60 METER Bendik Bjørndal Åkra 10,77. HØYDE Andreas Ekrene Sveio 1,10 GUTTER 10 Bendik Bjørndal Åkra 10,77 Andreas Ekrene Sveio 1,10 KULE 2 KG Andreas Ekrene Sveio 5,96 GUTTER 11 Erik Nygaard Madsen Haugesund 9,69 Erling Kjellesvik Husveg Haugesund 9,74 Markus Alvseike Åkra

Detaljer

Nicolai Dreyer Pedersen Tranaas & Sophie Jacobsdatter Toddum

Nicolai Dreyer Pedersen Tranaas & Sophie Jacobsdatter Toddum Nicolai Dreyer Pedersen Tranaas & Sophie Jacobsdatter Toddum Nicolai Dreyer ble født den 3. februar 1820 i Fosnes 1. Foreldrene var Peder Pedersen Tranaas (slektsledd 136) og Olava Eriksdatter (137) fra

Detaljer

Fiskermanntallet 2017

Fiskermanntallet 2017 Fiskermanntallet 2017 Kommune: 1859 FLAKSTAD FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD ====== ============================ ===== ============== ==== 031255 ABELSEN JØRN ODD 8382 NAPP B 210892 AKSBERG JIM ROGER 8387

Detaljer

FT 1845 og FT 1855 Gammelgaard og Verteminde Godser, Ketting sogn renskrevet, oversat og påført fødselsdag eller dåbsdag og år af Ditlev Duus, Guderup

FT 1845 og FT 1855 Gammelgaard og Verteminde Godser, Ketting sogn renskrevet, oversat og påført fødselsdag eller dåbsdag og år af Ditlev Duus, Guderup FT 1845 Gammelgaard Gammel 1 Christian Jacobsen G 26.11 1815 30 Gammelgaard husfader godsforpagter gaard 2 Engel Ida Luise Balle G 16.02 1824 21 Nordborg husmoder hans kone gods 3 Elsabe Margarethe Jacobsen

Detaljer

Svarthopen rundt. Offisiell resultatliste 01.05.2013

Svarthopen rundt. Offisiell resultatliste 01.05.2013 Jenter/Gutter 6-10 år Emma Anine Helstad Amundsen Brønnøysund IL 57 13:28 Thea Rørmark Anderson Sømna IL 21 17:02 Jens Arnes Sømna IL 43 13:35 Håvard Barlien Sømna IL 77 16:18 Sofie Reinfjord Bredesen

Detaljer

»Den ukjente sønnen til leprabasillens oppdager Gerhard Henrik Armauer Hansen»

»Den ukjente sønnen til leprabasillens oppdager Gerhard Henrik Armauer Hansen» Johan Ludvig Kvamme:»Den ukjente sønnen til leprabasillens oppdager Gerhard Henrik Armauer Hansen» Leprabasillens oppdager Gerhard Henrik Armauer Hansen ble født i Bergen 29. juli 1841 som det åttende

Detaljer

Alle klasser Regionsmesterskapet 2015. Deltakerliste. Gutter 11 2015.04.25 09:00 (12 påmeldte) Herrer C 2015.04.25 09:00 (15 påmeldte)

Alle klasser Regionsmesterskapet 2015. Deltakerliste. Gutter 11 2015.04.25 09:00 (12 påmeldte) Herrer C 2015.04.25 09:00 (15 påmeldte) Gutter 11 2015.04.25 09:00 (12 påmeldte) Heisholt Oliver, B-72 Dahl Martin Brattvåg, Fokus BTK Gutter 15A/B 2015.04.25 09:00 (41 påmeldte) Kalvatn Markus, B-72 Brenna Samuel Joon Hove, Fokus BTK Fransson

Detaljer

Etterkommere av Ingvald Gerhard Eilertsen Ytterstad

Etterkommere av Ingvald Gerhard Eilertsen Ytterstad Ingvald Gerhard Eilertsen Ytterstad Født: 05 02 1866, Ytterstad Berthe Johanne (Jensen) Andreassen Født: 23 07 1869, Tiltvik, Hamarøy Død: 03 05 1938 Alma Ytterstad Født: 22 07 1894 Død: 07 11 1967 Bjarne

Detaljer

Etterkommere av Knut Kristiansen Lilleberg

Etterkommere av Knut Kristiansen Lilleberg Etterkommere av Knut Kristiansen Lilleberg Henry Vestreng Tittutveien 4 E 006 Oslo Mail: henry@vestreng.no Innholdsfortegnelse. Etterkommere.............. av.. Knut..... Kristiansen............ Lilleberg....................................................

Detaljer

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Kommune: 1859 FLAKSTAD FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD UTMELDT ====== ============================ ===== ============== ==== ========== 031255 ABELSEN JØRN ODD 8382

Detaljer

Dissenter - d de A B C D E F G H I J

Dissenter - d de A B C D E F G H I J 17 18 19 1Postliste Źrstall Begravd Jordfestet nr Navn Foreldre / ektefelle forstander for Bopel / f dested Posteringer Hvilket samfunn Sigurd Nordal Johnsen, Bernhard Glengsgaten, f dt i Hjernebetennelse.

Detaljer

Resultat ritt Eidkjosen/Hella 36km

Resultat ritt Eidkjosen/Hella 36km Resultat ritt 1 7.5.2013 Eidkjosen/Hella 36km 1 Ole Remi Hausner 59,55 024 4 2 Audun Ramsvik 59,55 007 2 3 Trond Soleng 59,55 015 1 4 Kristoffer Kristoffersen 59,55 022 4 Bengt-Frode Hansen 59,55 013 4

Detaljer

Litt om slekta til Ole Paulsen Avkjærn

Litt om slekta til Ole Paulsen Avkjærn Litt om slekta til Ole Paulsen Avkjærn Samlet og nedskrevet av Ole Arild Vesthagen Oslo, februar 1997 Ole Paulsen Avkjærn (1) Ole Paulsen Avkjærn ble født 13.1.1848 på Sørumseie i Gran. Ole ble gift første

Detaljer

Eikerkarusellen 050208 - Hokksund IL, Ormåsen

Eikerkarusellen 050208 - Hokksund IL, Ormåsen Eikerkarusellen 050208 - Hokksund IL, Ormåsen Plass Start.nr Gutter 8 år og yngre - 1,6 km Klubb Anv. tid 2 Bjørnar Buhaug Holth Hokksund IL 0:15:52 8 Rasmus Bergland SSK 0:22:57 22 Anders Holte IBK 0:14:30

Detaljer

GRODD MOSE PÅ DERES TALENT"

GRODD MOSE PÅ DERES TALENT HARALD HERRESTHAL "IKKE FØRENN DER ER GRODD MOSE PÅ DERES TALENT" MUSIKKPOLITIKKEN 1859-1905 Innhold FORORD 5 INNLEDNING 7 DET NORSKE SELSKAB AV 1859 8 IBSENS DRØM - ET TEATER, UAVHENGIG AV PUBLIKUMS SMAK

Detaljer

Startliste per Starttid

Startliste per Starttid Startsted0 19:00:30 151 Startnr Ledig Gutter 8 år f. 1999 1 19:00.30 152 Startnr Ledig Gutter 8 år f. 1999 1 19:00.30 19:01:00 153 Startnr Ledig Gutter 8 år f. 1999 1 19:01.00 154 Startnr Ledig Gutter

Detaljer

Torsten Adriansen & Elen Johanna Jacobsdatter

Torsten Adriansen & Elen Johanna Jacobsdatter Torsten Adriansen & Elen Johanna Jacobsdatter Torsten ble født den 11. mai 1824 på Vikna 1. Foreldrene var Adrian Jensen (slektsledd 140) og Marit Mikkelsdatter (141) på Ofstad. Elen Johanna ble født den

Detaljer

Anetavle for Anders Hauknes født død

Anetavle for Anders Hauknes født død Anetavle for Anders Hauknes født 10.6.1918 død 28.7.2002 Forfedre på morsiden: Mor: Olga Katinka Juul Martinsen Hauknes Født: 7.5.1890 Død: 25.12.1924 på Hauknes Anders - med hår Olga er født på Herset

Detaljer

GjerdrumsMila Offisiell resultatliste. Ask Klubb Start nr. Tid Etter. 1 Hilde Vatndal Gjerdrum kommune 537

GjerdrumsMila Offisiell resultatliste. Ask Klubb Start nr. Tid Etter. 1 Hilde Vatndal Gjerdrum kommune 537 Menn 17-18, 5 km 1 Emrik Vatndal 536 21:45 00:00 Kvinner 45-49 År, 5 km 1 Hilde Vatndal Gjerdrum kommune 537 28:04 00:00 GUTTER 10 ÅR, 5 KM 1 Ivar M Larsen 527 33:05 00:00 K 14-15 1 Marit Sveen Gjerdrum

Detaljer

Stevneoppgjør. Bergen Skytterlag. Krinsstevne bane Arna Skytterlag Nils Lidtun Peter Jebsensv YTRE ARNA

Stevneoppgjør. Bergen Skytterlag. Krinsstevne bane Arna Skytterlag Nils Lidtun Peter Jebsensv YTRE ARNA Arna Skytterlag Nils Lidtun Peter Jebsensv. 32 5265 YTRE ARNA Einar Garvik 4 0,-kr 48 37 47 => 132 92 => 224 => 224 Nils Lidtun V65 0,-kr 47 48 50 => 145 94 => 239 => 239 Frode Nævdal 4 149,-kr 48 45 48

Detaljer

Saksbehandler: Vegard Hetty Andersen Arkivsaksnr.: 15/ Dato: VALG AV STYREMEDLEMMER TIL STIFTELSER OG LEGATER

Saksbehandler: Vegard Hetty Andersen Arkivsaksnr.: 15/ Dato: VALG AV STYREMEDLEMMER TIL STIFTELSER OG LEGATER DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Vegard Hetty Andersen Arkiv: Arkivsaksnr.: 15/1153-10 Dato: 08.06.15 VALG AV STYREMEDLEMMER TIL STIFTELSER OG LEGATER â INNSTILLING TIL: BYSTYRET Ordførers innstilling:

Detaljer

Foreldre. Besteforeldre

Foreldre. Besteforeldre 1. Elisabeth Eliasdtr, f. 7.7.1870 i Valnes, Stryn, 1 d. 10.9.1956 i Skåre, Oppstryn. Gift med Ole Pedersen Skåre, 22.4.1895 i Not. Publ. Nordfjordeid (borgerlig gift), 2 f. 22.7.1865 i Skåre, Stryn, 1

Detaljer

Etterkommere av Ole Halvorsen Stokkebæk

Etterkommere av Ole Halvorsen Stokkebæk Etterkommere av Ole Halvorsen Stokkebæk Henry Vestreng Tittutveien 4 E 006 Oslo Mail: henry@vestreng.no Innholdsfortegnelse. Etterkommere.............. av.. Ole.... Halvorsen.......... Stokkebæk.......................................................

Detaljer

Etterkommere av Alfred Moen

Etterkommere av Alfred Moen Alfred Moen Født: 24 03 1879 Død: 1964 Martha Oline Ødegård Født: 03 05 1890, Fosnes Død: 28 12 1982, Overhalla Rakel Moen Født: 12 02 1911, Salsnes Død: 08 02 1975, Salsnes Johan Arthur Kongsmo Født:

Detaljer

Telenor Lekene 1. treningsomgang Super G Menn

Telenor Lekene 1. treningsomgang Super G Menn Agder & Rogaland 4 1 Bakka Sven Agder & Rogaland 18 2 Jørgensen Simon Friis Agder & Rogaland 28 2 Wee Østensjø Ivar Johannes Agder & Rogaland 39 3 Høgseth Vermund Skogland Agder & Rogaland 55 3 Dolmen

Detaljer

Familierapport for Ole Johnsen Johnsgårdsvangen Side 1 Ektemann Ole Johnsen Johnsgårdsvangen 1

Familierapport for Ole Johnsen Johnsgårdsvangen Side 1 Ektemann Ole Johnsen Johnsgårdsvangen 1 Familierapport for Ole Johnsen Johnsgårdsvangen Side 1 Ektemann Ole Johnsen Johnsgårdsvangen 1 Født 10 Jul 1826 Johnsgaard, Tretten, Øyer, Oppland 1 Døpt 16 Jul 1826 Tretten kirke, Øyer, Oppland 1 Død

Detaljer

Bestemorrennet. Offisiell resultatliste. Bestemorenga Skistadion 05.01.2013. Klubb Start nr. Tid Etter Kaski, Marte Fagnastøl Innstrandens IL 1

Bestemorrennet. Offisiell resultatliste. Bestemorenga Skistadion 05.01.2013. Klubb Start nr. Tid Etter Kaski, Marte Fagnastøl Innstrandens IL 1 Jenter 4 år - 600 m Klassisk Kaski, Marte Fagnastøl Innstrandens IL 1 Jenter 6 år - 600 m Klassisk Holmstrøm, Leah Fauske IL 2 Gutter 5 år - 600 m Klassisk Bjørnstad, Iver Fauske IL 5 Nystadbakk, Tobias

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0124 ASKIM Ant. post: 4 ====== ============================ ======== =========== ==== 230367 HANSON ROAR ASKIM ASKIM B 110447 HANSSEN BJØRN JENS ASKIM

Detaljer

SOMMERLØPET 2009 Resultater Herrer

SOMMERLØPET 2009 Resultater Herrer Herrer 1 Sitotaw Alemayehu 1962 Varegg 10:17 2 Gulbrandsen Robert 1970 Skodje 10:33 3 Hofman Roberto 1963 KLM RRC 11:05 4 Verchuren Erik 1962 KLM RRC 11:16 5 Varden Øystein 1966 Ankeret b.i.l. 11:43 6

Detaljer

Leon - Resultatprogram

Leon - Resultatprogram sammenlagt Kl. 1. Øystein Haugland Fana 4 => 8,84 2. John Olav Ågotnes Sartor 5 =>10,21 3. Ronny Langhelle Bruvik 5 =>10,77 4. Eirik S. Grimstveit Seim 5 =>10,90 5. Knut Jørgen Brodahl Fana 5 =>10,94 6.

Detaljer

Velkommen til slektsstevne lørdag 11. august 2007 for Alvina og Alfred Bragstads etterkommere!

Velkommen til slektsstevne lørdag 11. august 2007 for Alvina og Alfred Bragstads etterkommere! Velkommen til slektsstevne lørdag 11. august 2007 for Alvina og Alfred Bragstads etterkommere! Program : Kort familiepresentasjon. Litt slektshistorie. Bevertning med koldtbord og tid for samtale rundt

Detaljer

Oppdalsrittet 2013. Offisiell resultatliste 09.06.2013. Klubb Start nr. Tid Etter. Almlid, Fredrik Thun Oppdal SK 42

Oppdalsrittet 2013. Offisiell resultatliste 09.06.2013. Klubb Start nr. Tid Etter. Almlid, Fredrik Thun Oppdal SK 42 Rekrutt 0-5 Almlid, Frida Thun 2 Eriksen, Kari Hestad Stiftstaden SK Trondheim 1 Hinseth, Elias 43 Randen, Simon 12 Randen, Solveig 3 e: 5 Påmeldte: 5 Startende: 5 Rekrutt kvinner 6-9 Gimse, Sandra Gauldal

Detaljer

Nordjysk stafet Resultatliste

Nordjysk stafet Resultatliste Plass Lag D17-49 Aalborg OK lag 2 1:51:04 154 1 Marie Beukel Bak 42:25 42:25 42:25 42:25 2 Marie-Louise Møller 36:50 36:50 1:19:15 1:19:15 0 3 Anne Beukel Bak 31:49 31:49 1:51:04 1:51:04 0 Aalborg OK lag

Detaljer

Heat 1-10.14.00 1 2 Charlotte Louise Lund 04 Delfana 3 Guro Arnetvedt Tvedt 04 Arna SLK 4 Sunniva Lohne Aasheim 04 Arna SLK 5 6

Heat 1-10.14.00 1 2 Charlotte Louise Lund 04 Delfana 3 Guro Arnetvedt Tvedt 04 Arna SLK 4 Sunniva Lohne Aasheim 04 Arna SLK 5 6 Øvelse 25. 800m fri, herrer Heat - 0.00.00 Tord Pagani Vavik 02 Delfana 2 Leander Larsen Nedreaas 02 Vestkantsvømmerne 3.0,07 3 Bendik Pleym Olsen 02 Delfana.37,53 4 Kasper Krohn-Dale 02 Vestkantsvømmerne.5,85

Detaljer

15m 25-skudd kl m 25-skudd kl m 25-skudd kl m 25-skudd kl. 4. Rissa skytterlag. Åpent stevne 8-9 feb. Leon - Resultatprogram

15m 25-skudd kl m 25-skudd kl m 25-skudd kl m 25-skudd kl. 4. Rissa skytterlag. Åpent stevne 8-9 feb. Leon - Resultatprogram 25-skudd kl. 1 1. Julian Lysvand Leksvik *X*X* 50 X* *XX 50 XX*XX 50 => 150 X9 *9 * * *X9 * 97 => 247 2. Ludmila Sokolova Leksvik X* *X9 49 X9 *XX 49 * *9 *X 49 => 147 XX*X*X9 * *9 98 => 245 25-skudd kl.

Detaljer

Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype

Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype Kvinner 18-19 1,Johanne Lægran,Vidar, Sportsklubben,1:32:22 2,Oda Lægran,Vidar, Sportsklubben,1:37:18 Kvinner 23-34 1,Line

Detaljer

Nr. Navn/Klasse Klubb Starttid MTid Tid Pl.

Nr. Navn/Klasse Klubb Starttid MTid Tid Pl. K M-Elite 8 runder, 72 km 09:00 358 Thomas Solheim Bergen CK 0:00:00 359 Nils Einar Grutle Fana IL Sykkel 0:00:00 360 Kjartan Pedersen Gurholt Fana IL Sykkel 0:00:00 361 Terje Hordnes Fana IL Sykkel 0:00:00

Detaljer

RESULTAT-LISTE FOR Cuprenn 23.02.2011

RESULTAT-LISTE FOR Cuprenn 23.02.2011 3 år gutter 200 meter Håvard Elias Olsen Tverlandet IL Deltatt Petter Sommerset Edvaedsen Tverlandet IL Deltatt Selmer Aunan Tverlandet IL Deltatt Tobias Klippenberg Tverlandet IL Deltatt 3 år jenter 200

Detaljer

Arrangør : Skjelstadmark IL Dato: OFFISIELL RESULTATLISTE sortert på startnr. Plass Stnr Navn Klubb Slutt-tid Diff

Arrangør : Skjelstadmark IL Dato: OFFISIELL RESULTATLISTE sortert på startnr. Plass Stnr Navn Klubb Slutt-tid Diff / Tlf: 41852020 - Side 1-01.03.17 21:13 OFFISIELL RESULTATLISTE sortert på startnr. Plass Stnr Navn Klubb Slutt-tid Diff Jenter 8 år 2 Amanda Reitan Vemundstad STJØRDALS BLINK SKI 3 Sofie Folvik LÅNKE

Detaljer

Vårmønstringa 2010. Feltskyting Rek/Jun klasse AR. Feltskyting Rek/Jun klasse ER. Feltskyting Rek/Jun klasse J. Feltskyting Rek/Jun klasse R

Vårmønstringa 2010. Feltskyting Rek/Jun klasse AR. Feltskyting Rek/Jun klasse ER. Feltskyting Rek/Jun klasse J. Feltskyting Rek/Jun klasse R Vårmønstringa 2010 Feltskyting Rek/Jun klasse AR Nr Skytter Skytterlag Klasse H1 H2 H3 H4 H5 Total 1 Niljas Aslak Eira Karasjok AR 3/0 2/1 4/0 4/0 4/2 17/3 2 Jon Cesar Johnsen Karasjok AR 0/0 2/0 1/0 0/0

Detaljer

Stevneoppgjør. Bergen skytterlag. Løvstakk Felt Askøy Skytterlag Postboks KLEPPESTØ. Premieoppgjør Bergen skytterlag Løvstakk Felt 2013

Stevneoppgjør. Bergen skytterlag. Løvstakk Felt Askøy Skytterlag Postboks KLEPPESTØ. Premieoppgjør Bergen skytterlag Løvstakk Felt 2013 Askøy Skytterlag Postboks 221 5322 KLEPPESTØ Bendik Bjørsvik ASP 0,-kr 4/2 4/0 6/0 5/1 4/1 23/04 Premiering 30-skudd kl. ASP 23/04 0,-kr Gave Esben Bjørsvik 2 0,-kr 2/1 3/0 2/0 3/1 4/0 14/02 Eyvind Bjørsvik

Detaljer

Pillarguri Badmintonklubb, 2670 Otta

Pillarguri Badmintonklubb, 2670 Otta Herresingle U11N 1. (P.1) 2793 Håkon Rørstad (Rissa) 2. (P.1) Oskar Kjørstad (Fron) 3. (P.2) Eivind Teigen (Pillarguri) 3. (P.2) Hans Hagen Svastuen (Pillarguri) 5. (P.3) Tobias Enkerud Lien (Pillarguri)

Detaljer

Rekrutt Toyota Cup Toyota Nordfjord AS. Hornindal og Markane. Hornindal og Markane. Nordbygda og Rand. Sunnylven. Eidsbygda Stryn.

Rekrutt Toyota Cup Toyota Nordfjord AS. Hornindal og Markane. Hornindal og Markane. Nordbygda og Rand. Sunnylven. Eidsbygda Stryn. Rekrutt Toyota Cup 2017 1 Ada Borgund 27 0 0 15 12 2 Jonas Espe 25 15 10 6 6 2 Marte Skeistrand 25 0 0 10 15 4 Sivert Vindfjell Frøholm Utvik og Innvik 24 12 12 12 10 5 Sondre Rotihaug Dalseth 16 0 0 8

Detaljer

UMBs FORSKNINGSFOND OPPNEVNING AV STYREMEDLEMMER

UMBs FORSKNINGSFOND OPPNEVNING AV STYREMEDLEMMER UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 US-SAK NR: 84/2012 SAKSANSVARLIG: JAN OLAV AASBØ SAKSBEHANDLER: KAREN EG TARALDRUD ARKIVSAK NR: 10/1233, 03/650, 10/1908, 05/998,10/1909,

Detaljer

Startnr Etternavn Fornavn Klasse Kjønn Løype Slutttid T.o.m. 8 år - Gutt

Startnr Etternavn Fornavn Klasse Kjønn Løype Slutttid T.o.m. 8 år - Gutt Startnr Etternavn Fornavn Klasse Kjønn Løype Slutttid T.o.m. 8 år - Gutt 45 Halvorsen Axel -8 år (f. 2004 eller senere) Gutt 1 km 05:07 46 Jesper Barkholt-Rinnan -8 år (f. 2004 eller senere) Gutt 1 km

Detaljer

Terrengløp Stadsbygd Idrettslag 8/5 2011

Terrengløp Stadsbygd Idrettslag 8/5 2011 Terrengløp Stadsbygd Idrettslag 8/5 2011 Nr Navn Plassering Klubb Tid Jenter 5 år og yngre 302 Kristin Hårberg Skauga IL 311 Ellen Brødreskift Stadsbygd IL 337 Selma Brovold Stadsbygd IL 356 Ingrid Oldren

Detaljer

RESULTATLISTE 12.05.2015

RESULTATLISTE 12.05.2015 Barn 0-6 år (Påmeldt: 34 - Startet: 31 - Fullført: 31 - Premier: 0) Sigurd Maurset Hammer 1 Mathilde Hermansen 2 Ella Nordby Skogen 3 Kasper Hoelsæter Teksum 4 Vilde Nordby Skogen 5 Martine Årdal Eidsvold

Detaljer

Slektsforskning er «in»

Slektsforskning er «in» Slektsforskning er «in» - kildene finnes i arkivene Viggo Eide, f. 1955 ansatt i fylkeskommunen, 1984- lokalhistoriker & slektsgransker Aktiv blogger: Tid & rom Årboka SF er populært i media Folk engasjerer

Detaljer

Karusellrenn. Resultatliste. Birkebeineren skistadion Astri Olea Ellefsen Vingrom IL 2 09:01 Ida Kiara Krüger Vingrom IL 6 15:06

Karusellrenn. Resultatliste. Birkebeineren skistadion Astri Olea Ellefsen Vingrom IL 2 09:01 Ida Kiara Krüger Vingrom IL 6 15:06 Birkebeineren skistadion.03.205 Jenter 0 år & yngre ny Astri Olea Ellefsen Vingrom IL 2 09:0 (0-) Ida Kiara Krüger Vingrom IL 6 5:06 Mari N. Mørk Vingrom IL 5 :39 3 (-2) Synnøve N. Mørk Vingrom IL :34

Detaljer

Klasse resultater LM Leirduesti 7.juni Skjeberg OJFF Pl. S.nr Fornavn Etternavn Kl Sum Forening Kenneth Aspestrand A

Klasse resultater LM Leirduesti 7.juni Skjeberg OJFF Pl. S.nr Fornavn Etternavn Kl Sum Forening Kenneth Aspestrand A 1. 65 Kenneth Aspestrand A 8 10 10 8 10 46 Aremark JFF 2. 88 Henning Solem A 10 10 7 8 9 44 Hedrum JFL 3. 9 Georg Lundeby A 9 9 8 7 6 39 Moss OJFF 4. 6 arvid agnor A 8 7 8 6 8 37 Moss OJFF 5. 90 Tom Roar

Detaljer

Etterkommere av Kristian Klykken

Etterkommere av Kristian Klykken Kristian Klykken Født: 13 03 1881 Død: 08 08 1964 Olga Ottesdatter Solum Født: 09 05 1892 Død: 20 02 1973, Namdal sykehjem, Namsos Hanna Wilhelmine Klykken Født: 1912 Død: 1912 Gjerta Otelie Klykken Født:

Detaljer

1 ALFHEIM Fabians BERGEN,24. 2 Geitung Thomas BERGEN,16. 3 ANDERSEN William NJĆRD, 12. 3 DAHLBO Benjamin NJĆRD,12. 5 STORMARK Jűrgen BERGEN,8

1 ALFHEIM Fabians BERGEN,24. 2 Geitung Thomas BERGEN,16. 3 ANDERSEN William NJĆRD, 12. 3 DAHLBO Benjamin NJĆRD,12. 5 STORMARK Jűrgen BERGEN,8 Kadett gutter 1 ALFHEIM Fabians BERGEN,24 2 Geitung Thomas BERGEN,16 3 ANDERSEN William NJĆRD, 12 3 DAHLBO Benjamin NJĆRD,12 5 STORMARK Jűrgen BERGEN,8 6 TELLNES Jesper BERGEN,8 7 BENDIKSEN Casper M BYGDŰ,8

Detaljer

Resultat ritt Skjelnan/Snarbyeidet 59km

Resultat ritt Skjelnan/Snarbyeidet 59km Resultat ritt 1 5.5.2015 Skjelnan/Snarbyeidet 59km 1 Odin Eikeland 1:28:09 115 4 2 Trond Kristoffersen 182 2 3 Hans-Are Ovanger 245 1 4 Snorre Sollid 241 Helljar Juliussen 342 Morten Jensen 124 Pål R.

Detaljer

Klubbmesterskap Langrenn

Klubbmesterskap Langrenn Klubbmesterskap 23.03.207 Gutter 3 år 300 m Haakon Bachke-Solem 20 05: Fullførte: Påmeldte: Startende: Jenter 4 år 300 m DNS Kari Fjelldal By 202 Fullførte: 0 Påmeldte: Startende: 0 Gutter 4 år 300 m Ludvik

Detaljer

Klubbrenn Resultatliste

Klubbrenn Resultatliste Klubbrenn 206 02.04.206 Jenter 6 år og yngre Selma Bergendahl Sørkedalen Idrettsforening 04 08:58 Olivia Igharo Sørkedalen Idrettsforening 02 07:3 Thea Lønaas Rustadbakken Sørkedalen Idrettsforening 07

Detaljer

Deltakerliste Amta Onsdagsrenn 2014 (11 år og eldre, født 2003 og tidligere)

Deltakerliste Amta Onsdagsrenn 2014 (11 år og eldre, født 2003 og tidligere) Deltakerliste Amta Onsdagsrenn 2014 (11 år og eldre, født 2003 og tidligere) Nr. Fornavn Etternavn Klasse Jenter 11 år, født 2003 22/1 29/1 5/2 12/2 26/2 5/3 Tot. Ant. Gang 1 Maja Ellefsrud J11 Jenter

Detaljer

Terrengløp Startliste

Terrengløp Startliste J 6 år 4 5 6 7 Elise Fasmer Fana IL 18:30:00 Ida Hopsnes Fana IL 18:30:00 Kristin Meyer-Lampe Fana IL 18:30:00 Maja tol Fana IL 18:30:00 G 6 år 11 12 13 Magnus Ferning Fana IL 18:30:00 Magnus Hennø Haugen

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0906 ARENDAL Ant. post: 33 ====== ============================== ============ =========== ==== 061064 ANDERSEN ANNLAUG LISE FLØISTAD ARENDAL ARENDAL B 300537 ANDERSEN GODTFRED JOHN KONGSHAVN ARENDAL

Detaljer

Anders Leth Mёller 10,88 sek. 1989. Carl Emil Falbe Hansen 11,00 Ў 1982. Hans Dall 10,80 Ў 1930. Reiner Kahle 10,90 Ў 1967

Anders Leth Mёller 10,88 sek. 1989. Carl Emil Falbe Hansen 11,00 Ў 1982. Hans Dall 10,80 Ў 1930. Reiner Kahle 10,90 Ў 1967 Alle tiders bedste/mїnd: 100 m: Anders Leth Mёller 10,88 sek. 1989 Carl Emil Falbe Hansen 11,00 Ў 1982 Hans Dall 10,80 Ў 1930 Reiner Kahle 10,90 Ў 1967 Johannes Nielsen 11,00 Ў 1926 Christian Jёrgensen

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 : Arbeidarpartiet 1 Torill Torsvik Størkersen 1968 5986 Hosteland 2 Arthur Reidar Sjursen 1952 5984 Matredal 3 Ragnvald Tangedal 1960 5986 Hosteland 4 Hildegunn Bjånes 1968 5984 Matredal 5 Bjørn Egil Nordland

Detaljer

Lyscup. Offisiell resultatliste 12.02.2014

Lyscup. Offisiell resultatliste 12.02.2014 Trim kvinner 1 Tone Bergene Aabrekk NOTEAM 164 13:56 00:00 2 Hilde Myrvang Olsen NOTEAM 174 14:44 00:48 3 Anne Cecile Gleditsch NOTEAM 165 16:03 02:07 Trim Menn 1 Haakon Arvesen NOTEAM 161 12:09 00:00

Detaljer

Resultatliste Vestlandsmesterskap

Resultatliste Vestlandsmesterskap Resultatliste Vestlandsmesterskap 24.09.2016 Kadetter, født 2004 Klubb Poeng Spark - Grønt 1 Mathilde Trengereid Bergen 3 2 Daniel Sundal Askøy 2 3 Laura Storvik Bergen 1 3 Johanne Blikkberg Voss 1 Spark

Detaljer

Premieliste Mesterskap Klasse 1 1 Dag Kristiansen Sem * 2 Silje Merete Steinstø Sem * 3 Kjetil Styrvold Styrvoll

Premieliste Mesterskap Klasse 1 1 Dag Kristiansen Sem * 2 Silje Merete Steinstø Sem * 3 Kjetil Styrvold Styrvoll Premieliste Mesterskap Klasse 1 1 Dag Kristiansen Sem 49 48 48 97 242 1 2 Silje Merete Steinstø Sem 46 49 48 96 239 9* 3 Kjetil Styrvold Styrvoll 47 48 49 95 239 6* 4 Jonas Berg Nøtterø 47 46 48 96 237

Detaljer

Påmeldt Startnr Navn Klasse Brikke Starttid Resultat Plass Lisensb Brikkeleie Kontigent Ordinært påmeldt

Påmeldt Startnr Navn Klasse Brikke Starttid Resultat Plass Lisensb Brikkeleie Kontigent Ordinært påmeldt Alta IF Dato 1.1.21 Nummer 1 Kundeid: 64554 Kontigentliste Kretsrenn Nordreisa dato: 2.1.1 FI 77 Henriksen Magne M 17 år 7,5 km 398241 11:38:3 15 Sum 15 Antall Løpere 1 Vennligst betal skyldig beløp til

Detaljer

Startliste per Klubb

Startliste per Klubb Birkenes IL 162 Tellef Dønnestad Menn senior 15 km klassisk 14:21.00 etiming versjon 2.5 19.01.2012 21:17:22 Side:1 Bjelland IL 49 Simen Haraldstad G 11 år 2 km klassisk 13:24.30 123 Vegard Haraldstad

Detaljer

Resultatliste klasse. Svinndal jff/ ØHK Svinndal JFF. Klasse. -nr.

Resultatliste klasse. Svinndal jff/ ØHK Svinndal JFF. Klasse. -nr. 1.5.217-1.5.217 17FJ35 1.5.217 14:9 A Navn Kl. Start Forening 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Straff 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 Hoved 1 Knut Harald Stabbetorp A 91 Skjeberg OJFF 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 8 1

Detaljer

Formannskapet 8. desember Ny skole på Ranheim / Charlottenlund - fastsetting av opptaksområde samt status for arbeid med midlertidige tiltak

Formannskapet 8. desember Ny skole på Ranheim / Charlottenlund - fastsetting av opptaksområde samt status for arbeid med midlertidige tiltak Oppdatert 8.12. kl 0750 Sakene PS 269/15 Formannskapet 8. desember 2015 Ny skole på Ranheim / Charlottenlund - fastsetting av opptaksområde samt status for arbeid med midlertidige tiltak PS 285/15 Høring

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Namnet på vallista: Framstegspartiet 1 Sigurd Andre Maraas 1975 2 Svein-Malvin Marås 1982 3 Åge Nesbø 1970 4 Anne Merete Rødland Opshaug 1978 5 Finn Are Maraas 1984 6 Odd-Jarl Larsen 1966 7 Ingfrid Karin

Detaljer

FOLKETÆLLING 1840 KULLERUP SOGN WINDINGE HERRED SVENDBORG AMT STILLING

FOLKETÆLLING 1840 KULLERUP SOGN WINDINGE HERRED SVENDBORG AMT STILLING l FOLKETÆLLING KULLERUP SOGN WINDINGE HERRED SVENDBORG AMT NAVN Juulskov Hovedgaard. Hans Peter Langkilde Bodil Egelökke Marie Kristine Lollesgaard Cornelie Nielsine Engelsted Christopher Langkilde Jørgen

Detaljer

Valg av medlemmer og varamedlemmer til styrer, råd og utvalg der bystyret er valgmyndighet. Valgperioden

Valg av medlemmer og varamedlemmer til styrer, råd og utvalg der bystyret er valgmyndighet. Valgperioden Dato: 1 oktober 2011 BEBY /11 Bergen bystyre Valg av medlemmer og varamedlemmer til styrer, råd og utvalg der bystyret er valgmyndighet. Valgperioden 2011-201 TSHE BYST-0220-201123042-2 HVA SAKEN GJELDER:

Detaljer

1820-38/48 FAGERLI ANN KRISTIN Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed. 1820-38/66 IVERSEN GEIR MWINZI Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed

1820-38/48 FAGERLI ANN KRISTIN Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed. 1820-38/66 IVERSEN GEIR MWINZI Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed Alstahaug Kommune Naboliste for bygge- og delesaker Hjemmelhaver(e) Naboer: 1820-38/48 FAGERLI ANN KRISTIN FINNMYRVEGEN 11 C 7540 KLÆBU 1820-38/66 IVERSEN GEIR MWINZI BOTNVEIEN 11 B 1820-38/71 MÜLLER CONRAD

Detaljer

Hordaland FIK: Alle tiders beste utendørs. Gutter år

Hordaland FIK: Alle tiders beste utendørs. Gutter år Hordaland FIK: Alle tiders beste utendørs Gutter 13-19 år pr. 31.12.2016 (oppdatert 10.01.2017) 1500m hinder 91.4 cm gutter 19 år (4:40.00/4:40.0) 4:19.5 (2) Odd Johan Litsheim, IL Korlevoll (50) Kalundborg,

Detaljer

FORFALTE FESTER 2011 (ukjent pårørende)

FORFALTE FESTER 2011 (ukjent pårørende) FORFLTE FESTER 2011 (ukjent pårørende) festenr festeutløp feltnr alle gravlagte Tromsø gravlund 01-00113 2011 M 01.M.11.003-2/1891: Johanne Helene Fogth 01-00119 2011 01-00413 2011 01-00415 2011 01-00417

Detaljer