Leiars tale til årsmøtet TBK, Vertsskap Tokke BKL på Dalen Hotell, 10. April, 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Leiars tale til årsmøtet TBK, 2010. Vertsskap Tokke BKL på Dalen Hotell, 10. April, 2010"

Transkript

1 Leiars tale til årsmøtet TBK, Vertsskap Tokke BKL på Dalen Hotell, 10. April, 2010 Først vil eg takke. Eg var ny i fjor og er mest ny i år også. Men eg kjem meg, seier Bodil og Åsne. Det kjens bra! Å få attest frå damene i TBK er eit kvalitetsstempel for ein halvgammal fersking. Eg har hatt bratt læringskurve som det heiter, i TBK. Eg har hatt mange fine oppleiingar sidan eg blei valt til leiar i TBK på siste årsmøte i Som TBK-leiar blei eg invitert til både årsmøte og medlemsmøte i fleire lokallag. Og det har eg lyst til å si; De er fantastiske vertsskap. Det er SÅ FLOTT å komme rundt til lokallaga å møte dykk på heimebane. Å bli tatt imot på ein slik måte som de gjer er bare heilt fantastisk! Flotte damer, blide fjes, fint dekka bord, nydeleg mat. Hyggeleg prat og fine temakveldar. Også så mye fin aktivitet!! Hør bare på eit lite knippe kloke og gode arrangement, det finst fleire: Medlemsmøte med ulike tema kvar månad Litteratur kveldar/lesesirkel Broderikafe ein fast kveld i veka Antikvitetar med Ellen Ørnes i Solum kirkestue: open kveld med inviterte nabolag, ber alle ta med ein venn Internasjonal kvinnekveld, 8. Mars på Dalen Kro: internasjonal gruppe arrangerer og får med mange lokale og internasjonale damer Lokallaget drar i bilar til Evju Bygdetun i Sauherad for å sjå på utstillinga Form og fargar i gammal og ny design, , 2010 eller på Forskingsdagen på Søve og tipsar nabolaget Oslotur. Lokallaget drar med timebuss frå Notodden klokka fem på åtte, til omvisning på NBK-kontoret i Schweigaardsgt, går på byvandring på Grønland med kjentmann som guide, og tar drosje til forestilling i Operaen, før dei vender heim att svarte kvelden med timebussen. Bygdekvinnelaget er ein aktiv organisasjon for aktive kvinner. Ein stad blei eg invitert fordi dei ville sjå meg. Det syntest eg var morosamt. Bygdekvinnelaget ein moderne møteplass eller bygdekvinnelaget meir enn tilslørte bondepiker! - slik vi seier her i Telemark, og på Dyrsku`n når vi deler ut tilslørte bondepiker som smaksprøver, små beger med bondepiker nå sist på Bondens Møteplass i Eller kva anna vi driver med for å få fram den gode smaken frå gode råvarer. Ein bonde på besøk på bondens møteplass etterlyste forresten retten bonde i slåbrok for eple i slåbrok. Vi kunne svare at vi hadde ikkje sett han, vi heller. Ja, eg skal halde fram med å seie noe om trivsel, om kvinnefellesskap, om bygdekvinnelaget og om verving av nye medlemmer og om milepelar. Ja, vi er opptatt av mat, rein og god mat. Kven er vel ikkje det? Ingen er uenige med oss i bygdekvinnelaget. Alle vil ha god rein mat og ta vare på kloden vår! Dette er heilt vesentlege kjerneverdiar for alle kor i verda dei måtte bu. Her eller heilt andre stader. Dette handlar om vår eksistens og om våre liv på jorda, før, i dag og i morgon. Ja, dette handlar om oss som lever våre kvinneliv her og nå! På årsmøtet her i dag kan vi kjenne på kvinnefellesskapet, og på vår felles kvinnekraft. Empowerment eller myndigjørimg av oss kvinner henta ut av vår felles kvinnekraft. Vi kan tenke på urgamle Moder Jord, Pacha Mama i Sør-Amerika og Jomfru Maria i Sør-Europa. Konkretisert tenker eg på korgklede som eg og andre damer broderer på Evju i Sauherad. Korgklede er sirleg broderte dukar som er nytta til å dekke sendingsmaten i sendingskorgene. Eg oppmuntrat alle her til å dra og sjå utstillinga der akkurat nå. Nå i helga, på søndag finn opninga stad klokka Frå april, finn vi den 1

2 årvisse vårutstillinga der. Der finst ulike uttrykk for folkekunst, strikking og sølvarbeid, og der finst korgklede i tradisjonell broderingsteknikk her ifrå Telemark. Årets utstilling er kalla Form og fargar i gamal og ny design, de finn brosjyra på bordet vårt i gangen. Ta med ein venn og sjå utstillinga på Evju Bygdetun i Sauherad! Mønstra våre på desse korgkleda er henta frå tradisjonelle 1700-talstekstilar med broderi. Men mønsterbordane med firkantar, trekantar, krossar og siksakkar er eldre og allmenne. Dette er symbolspråk frå dei tidlegaste formene i holemåleri frå Middelhavet, og frå gravkammer i Egypts pyramider/hieroglyffer frå Egypt. Eller eg finn att dei same formene på korger med korgklede på etnologisk museum i Mexico City, eller på hindutekstiler og anna på øya Bali i øyriket Indonesia. Dette er eksempel på dei vandringane vi menneska gjør. Dette er døme på worldwide knowlewdge, embrodery skills formed by women, all over the world. Damer. Vi har i årtusener brodert dei same mønsta. Vi har vevd dei same mønstra, eller mennene våre har karva dei i tre og trykt dei i voks som uttrykk for ønske om fruktbare og gode liv for oss sjølve og for familiane våre. Vi er i slekt heile gjengen kor i verda vi ferdast. Vi kvinner vil alle det beste for oss sjølve og for folka våre om vi bur i gryta på Dalen ved høgfjellsplatået Hardangervidda i Nord-Europa - eller i gryta La Paz på platået Altiplano i Andesfjella i Sør- Amerika. MEN. Livet er ikkje for amatørar. Mange slit i kvardagen og det er ikkje alltid at det er nok å tenke positive tankar. Psykiske plager, lidingar svekkar mange blant oss. I heimlandet og i utlandet. Svik og overgrep gjer til dømes svært vondt. Dette ser vi også i media nå om dagen med alle overgrepssakene mot forsvarslause mindreårige og unge, og det frå folk vi minst skulle vente slikt frå. Men vi må sjå framover, tru på at openheit knekker dei utrulege løyndommane og ta vare på håpet. Overleving lærte vi om på inspirasjonsseminaret dette året da NBK inviterte til høge løft for bygdekvinner og til fri flyt over kjølen. Ja, 300 glade damer: Vi drog med danskebåten til København. Og hadde noen fantastiske dagar med alvor, livsnyting og glade songar. Neste haust kan fleire her bli med. Men. Livet kan gje brutale og knallharde endringar på to minutt. Vi såg det i vinter på Haiti. Vi såg det i Chile litt seinare. Grufulle omveltingar for dei menneska desse naturkreftene gjekk ut over. Oftast lir kvinner og barn mest når det går gale. Dette veit vi og dette veit Verdsbanken. Dette veit vi frå TV-aksjonen CARE. At vi kvinner ønskjer oss velsigna liv med fred og frihet frå vonde hendingar er ofte uttrykk for dei negative erfaringane vi veit om og som vi helst ville vere forutan. Vi trur jo at eit rikt og godt liv er eit godt liv i nåde. Dette er gode og fromme ønske om at vi skal få leve gode kvinneliv. Å leve kvinneliv er ofte mye meir enn gode dagar, ofte er det å overleve så lenge vi kan. Å vere ein surviver, ein overlevar, uansett kva som råkar oss og dei vi er glad i. Dette kostar. Det kostar oss kvar dag. Men livet lever, som det heitte hos Knut Hamsund som vi feira i Og for at noe nytt skal spire i eit lite frø, må noe gammalt dovne bort. Etter ein lang haust og vinter spirer nytt liv kvar vår. Da kryp vi menneske ut av husa våre her nord. Inni oss blomstrer forventning om ein god sommar og ein rik haust. Året 2010 er FNs mangfaldsår da livet lever og vi skal dyrke forskjelligheit, variasjonane og ulikskapen, fordi dette i seg sjølv er verdifullt og gir oss rikare liv. Ja, eg er svært glad dei stundene eg kjenner etter og kjenner på at eg lever i takksemd. Å vere takksam gir eit fint perspektiv på det livet eg lever på mi livsreise. Slik også nå. Her på årsmøtet vårt i TBK. Det er jo så flott med alle oss bygdekvinner samla her. Vi kvinner i distrikta treng jo kvarandre! Ofte har vi lang veg til naboen og ofte har vi lang veg heim til heimplassen vår der vi vakst opp og har familien vår. Dei fleste som er samla her i kveld har tider da vi kjenner på dette. Dette har vi distriktskvinner felles kloden rundt. Dette gjeld om vi er fødde i dette landet eller om vi har bakgrunn og oppvekst i andre land rundt om på kloden. Kvinnestemmer verda rundt. Ord og meldingar. Kommunikasjon bind oss saman. Språk. Språk er veldig viktig. Eg håpar at alle hører og forstår det eg seier! Oppfattar de det eg seier? Hører alle meg? 2

3 Eg har deltatt på internasjonalt seminar i Oslo sidan TBK er tilslutta NBK. Her har eg lært om Eg veit, veit andre? kommunikasjonskurs. Eg har lært om eit stort kvinneprosjekt i Senegal der NBK deltar for å gjere kvinnene der økonomisk uavhengige slik at dei kan brødfø seg sjølv og familien, få betre liv og utdanning til barna. Oppfølginga følgjer 3. Og 4. Juni for dei som var med sist. Dit vil eg. Dette var både nyttig og flott. Og eg trefte kvinner frå heile verda! Og her kjem ei melding til de som er her i kveld! Følg med nå: Til hausten kan de bli med på seminar: Oktober med tema: Utdanning og klimaendringar kvinners håp og utfordringer i kampen mot fattigdom Meir informasjon om dette seminaret kjem i bladet Bygdekvinner nr. 2/10 som kjem i juni. Du kan ringe Ingrid Grene Henriksen på NBK-kontoret på telefonnummer eller sende e-post til og stille deg uforpliktande på liste til seminaret. Ingrid er også med oss på årsmøtet i TBK her på Dalen Hotell 9. Og 10. April. Ho tar imot påmeldingar. Elles vil det vere lokallaget ditt som betaler for reise og opphald på seminar. Kontakt lokallagsleiaren din - Men det er i gang arbeid med økonomien til seminaret så det kan gjerne bli betre økonomi for seminaret og da blir det mindre å legge ut for lokallaget ditt. Meld deg på og bli med. Vi veit at Norges Bygdekvinnelag er ein organisasjon med medlemmer og at vi alle kan gjere litt for andre kvinner. Vi deltok i TV-aksjonen CARE i oktober og fekk inn 100 millionar til hjelp til kvinner hjelper fleire, hjelp til kvinnegrupper på mindre enn 12 kvinner som går saman og sparer saman og låner til ei høne eller fem umogne avokado... Vidare har vi Senegalprosjektet i NBK sentralt og vi bygdekvinner hjelper bygdekvinner i Estland og Litauen her hos oss i TBK. Alle Åsne Søreid Fjelds strikkevarer er ein del av dette. Og bare spør Bodil Bakken om hennar inntrykk frå hjelpepakketurane. Bulyst kallar forskarane i Bo- og flyttemotivsundersøkelsen frå 2008 dette. Og det er mobilitet og bulyst som gjør at nye og unge flyttar til, eller tilbake til distrikta, og blir buande som ein del av bygda. Det er altså ikkje bare arbeidsplassar og servisetiltak som tidlegare på 1970 og 80-talet. Sosialisering er å vekse inn i ein kultur og ein identitet. Tilknyting er det som er så viktig, dette at vi knyter gode band til kvarandre og til stader vi er glad i. Å vere glad i er kjerna i det heile. Gode kjensler som løftar oss i kvardagen er berande element i det å trivast. Og Trivselsbygda kallast også samarbeidsprosjektet mellom 4H, Bygdeungdomsslaget og Bygdekvinnelaget. På 1970-talet sa vi at folk treng hus og hus treng folk. Og det gjeld jo fortsatt. Vi må skape trivsel rundt oss. Da trivst vi sjølve og da trivst folk rundt oss. Ofte er dette ganske tungt for oss. Men likevel, vi må risikere avslag, avvisning og utstøting fordi vi menneske treng kvarandre. OK, hus treng folk, men først og fremst så treng vi folk, rundt oss og kring oss. Vi menneske er sosiale individ og vi må heller aldri glømme at vi treng kvarandre. Skjønnar de kor eg vil.? Bygdene våre blir rikare med nye ansikt og nye språk, nye folk. Ta med dei nye i bygda på møta i bygda, i kaffeselskapet, i syklubben og på strikkekafeen og broderikvelden, gjerne i bygdekvinnelaget. Ja. Vi har verveaksjon i bygdekvinnelaget, Norges Bygdekvinnelag. Nei. Dette er ikkje noe press til å melde seg inn som medlem. Lytt nå, for nå kjem ei gladmelding og ein nyheit. I Telemark BKL har vi alt eit strålande resultat i årsrapporten! Vi kan melde om 33 nye medlemmer FØR verveaksjonen tar til. Vi er nå 542 medlemmer. Og vi vil bli fleire! Gå laus på Bygdekvinneverv med ringelister og ringeaksjon. Gøy; Vi er pr dato på 3. plass i NBKs landsoversikt i Bygdekvinneverv-kampanjen, etter Oppland og Vestfold. Bravo! Dette er flott! 3

4 Gjennom bygdekvinneverv blir du medlem i bygdekvinnelaget og du får - Et aktivt kvinnenettverk - Tilbod om kurs og egenutvikling - Bidra til kreativitet og nytenking - Benytte juridisk hjelpetelefon - Lære om lokale tradisjoner - Bidra til integrering - Tilgang til Bygdekvinnenes hjelpefond - Fire nummer av bladet bygdekvinner - Medlemsfordeler - Rabatt på Riksteatrets billetter - Rabatt på bladet LevLandlig Som medlem bidrar du til - Liv og aktivitet i bygder og tettsteder - Bedre forståelse mellom kulturer - Påvirkning av sentrale myndigheter - Samarbeid med andre kvinne- og bygdeorganisasjoner - Formidling av kulturarven til nye generasjoner - Likeverd mellom generasjoner Bygdekvinnelaget er aktive påverkarar i samfunnet, lokalt og internasjonalt. Internasjonalt er NBK tilknytt utviklingsprosjekt og verdas bygdekvinneorganisasjon, Assosiated Country Women of the World ACWW. I år er det 10 år sidan FN vedtok sine tusenårsmål som skulle evaluerast etter 10 år. Mange av desse måla gjeld jenter og kvinner. Og i 2010 er det framleis slik mange stader at jenter ikkje får utdanning og oppfølging i helsevesenet for sjukdommar og plager. Kvinnesjukdommar er heller ikkje prioriterte forskingsfelt i særleg grad. Kvinner med hjertesjukdom har t.d. andre symptom enn menn, veit vi nå. I Norge er det framleis slik at menn har meir makt og leiarposisjonar enn kvinner. Mannens løn er i gjennomsnitt 5500,- kroner høgare pr månad for sjukepleiarfaget i I 2010 er det 100 år sidan kvinner i Norge fekk allminneleg kommunal stemmerett og dermed mulegheit til å vere kommunestyrerepresentantar. Merk at det alt i 1925, langt ute i havgapet, på ei lita øy, ikkje i Oslo, men i distrikts-norge, blei Åsa Helgesen i Utsira kommune første kvinnelege ordførar. Og kommunestyret besto av 11 kvinner og ein mann! Det spirte i bygdene alt den gangen! Hm Kvinner, damer, kjerringer: Bli med i bygdekvinnelaget, laget for distriktskvinner frå heile verda! Bygdekvinnelaget, ein moderne møteplass. TBK, Bygdekvinnelaget, meir enn tilslørte bondepiker! Milepeler i den norske kvinnehistorien Eit avsnitt til spesiell bruk for kunnskaps-sultne damer, kjelde Likestillings- og diskrimineringsombudet/ : Eg kunne nemnt mange milepelar om kva kvinner gjennom tidene har oppnådd i likestilling og empowerment/myndiggjøring, vi har ikkje noe fullt ut dekkande norsk ord for dette engelske ordet tallet: 4

5 Adgang til å bli håndverksmester blir gitt til Svagelige Kvinder over 40 aar, som ikkje kunde ernære sig paa anden maade Ugifte kvinner over 25 år får samme myndighet som mindreårige mannspersoner Sønner og døtre får samme arverett. Før arvet brødre dobbelt så mye som søstrene sine Ugifte kvinner får samme myndighetsalder som menn, 21 år kvinner får rett til å ta artium. Cecilie Thoresen blir den første kvinnelige studenten Kvinner får rett til å studere og kan åpne praksiser som lege og tannlege, men får ikke tilgang til embeter de er utdannet for - Norsk Kvinnesaksforening stiftes Fyrstikkarbeiderskene var blant de første til å ta i bruk streikevåpenet Kvinnene får for første gang adgang til å stemme i kommunene. Temaet var brennevinnsalg Landskvinnestemmerettsforeningen stiftes med Frederikke Marie Quam som leder tallet kvinnene får adgang til fattigstyret i kommunene Adjunkt Mathilde Schødt utnevnes til første kvinnelige embetsmann Alminnelig kommunal stemmerett Anna Rogstad tar plass som første kvinne i Stortinget som vararepresentant En lov gir adgang til de fleste embeter. Unntatt er de geistlige, diplomatiske og militære embeter og statsrådsembetene - Kristine Bonnevie blir første kvinnelige professor ved Universitetet i Oslo Kvinner får alminnelig statsborgerlig stemmerett De castbergske barnelover gir alle barn samme rettslige stilling enten foreldrene er gift eller ikke Karen Platou blir første kvinnlige representant med fast plass på Stortinget Kvinner får adgang til å bli statsråder Første mødrehygienekontor opprettes i Oslo ved Katti Anker Møller Åsa Helgesen blir første kvinnelige ordfører i Utsira kommune. Kommunestyret består av 11 kvinner og en mann Eldbjørg Løwer, Venstre blir første kvinnelige statsråd i Forsvarsdepertementet, - Berit Owesen blir første kvinnlige oberst - Rubina Rana, AP, født i Pakistan blir første ikkevestlige innvandrer og muslim som leder i hovedstadens 17. Maikomite og landets største barnetog talet: Afshan Rafiq, H velges til stortingsrepresentant med ikke-vestlig bakgrunn hadde vi kvinneflertall for første gang i regjeringa, AP Dette er mange og lange steg frå 1839 da kvinner første gong fekk: Adgang til å bli håndverksmester blir gitt til Svagelige Kvinder over 40 aar, som ikkje kunde ernære sig paa anden maade Med våren kommer også lønnsforhandlingene. 8. Mai melde NRK radio, at likelønn er eit svært hett tema i lønnsforhandlingene mellom organisasjonene i offentlig sektor som sysselsetter arbeidstakerne i stat og kommuner der 80% er kvinner. Dette berører dermed i stor grad levekåra til mange kvinner i distrikta. Som bygdekvinner følger vi spent med på utfallet for oss og for våre medsøstre og bygdekvinner. Vi veit at trygge økonomiske forhold, trivsel og bulyst heng nøye saman med bygdekvinnelaget og moderne møteplassar for aktive bygdekvinner! Bygdekvinner og aktive langt meir enn tilslørte bygdekvinner! 5

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

Jon Fosse. For seint. Libretto

Jon Fosse. For seint. Libretto Jon Fosse For seint Libretto Personar Eldre kvinne, kring seksti-sytti Middelaldrande kvinne, kring førti Mann, kring femti Fylgje Yngre kvinne, kring tretti Med takk til Du Wei 2 Ei seng fremst, godt

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid Matteus: Tid: Tidleg på 60-talet e.kr. Forfattar: Apostelen Matteus. Adressat: Jødar. Markus: Tid: En gang på 60- talet e.kr. Forfattar: Johannes Markus Adressat: Romarar

Detaljer

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1 Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 1 Gaular, ein flott kommune i vakre Sogn og Fjordane. 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 2 Gaular, med dei tre ruteområda (2.923 innbyggjarar

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

Når sjøhesten sviktar. KPI-Notat 4/2006. Av Anne-Sofie Egset, rådgjevar KPI, Helse Midt-Norge

Når sjøhesten sviktar. KPI-Notat 4/2006. Av Anne-Sofie Egset, rådgjevar KPI, Helse Midt-Norge KPI-Notat 4/2006 Når sjøhesten sviktar Av Anne-Sofie Egset, rådgjevar KPI, Helse Midt-Norge En notatserie fra Kompetansesenter for pasientinformasjon og pasientopplæring Side 1 Sjøhesten (eller hippocampus)

Detaljer

Olaug Nilssen. Få meg på, for faen. Roman

Olaug Nilssen. Få meg på, for faen. Roman Olaug Nilssen Få meg på, for faen Roman 2005 Det Norske Samlaget www.samlaget.no Tilrettelagt for ebok av BookPartnerMedia, København 2012 ISBN 978-82-521-8231-6 Om denne boka Ein humorstisk roman om trongen

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

Om å høyre meir enn dei fleste

Om å høyre meir enn dei fleste Om å høyre meir enn dei fleste Anne Martha Kalhovde Psyk spl., PhD student Leiar av Forskning og undervisningseininga ved Jæren DPS Kva slags høyrselserfaringar er det snakk om? Erfaringar med å høyre

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt Ser du det? Hvordan jobbe med trosopplæring og bibelfortellinger med hovedvekt på det visuelle. Vi lever i en mer og mer visuell tid, og dette bør få konsekvenser for hvordan kirken kommuniserer med og

Detaljer

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA NAMNET Av Jon Fosse Handlinga følger eit ungt par som dreg heim til hennar foreldre. Jenta er høggravid og dei manglar bustad. Det er eit drama om kor vanskeleg det er å forstå kvarandre og om lengselen

Detaljer

Julebrev 2015 fra familien Jansen

Julebrev 2015 fra familien Jansen Julebrev 2015 fra familien Jansen Nok et år, ja to år faktisk, er gått unna. Hei venner og familie :) Hos oss har de siste 2 årene vært så stadig i endring og travel at vi ikke rakk å skrive noe julebrev

Detaljer

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Velkomsthelsing. Leiar: Forsamlinga skal i dag ta imot dette barnet (bruk gjerne namnet). Vi gjer dette med glede og i bevissthet om det ansvaret dette legg på

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

6. trinn. Veke 24 Navn:

6. trinn. Veke 24 Navn: 6. trinn Veke 24 Navn: Takk for ei fantastisk fin førestilling i går! Det var veldig kjekt å sjå dykk, både på formiddagen og på ettermiddagen. Eg vart veldig stolt! No må vi få rydda opp og pakka litt

Detaljer

Lærlingundersøking om eit fagskuletilbod innan agrogastronomi på Hjeltnes. AUD-notat nr. 1-2015

Lærlingundersøking om eit fagskuletilbod innan agrogastronomi på Hjeltnes. AUD-notat nr. 1-2015 Lærlingundersøking om eit fagskuletilbod innan agrogastronomi på Hjeltnes AUD-notat nr. 1-2015 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå Næringsseksjonen i Hordaland fylkeskommune Bakgrunnen

Detaljer

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Mål: Elevane skal kjenne til utbreiinga av hallingmålet i nærmiljøet. Dei skal vita noko om korleis hallingmålet har utvikla seg

Detaljer

VELSIGNING AV HUS OG HEIM

VELSIGNING AV HUS OG HEIM KR 15.4/12 VELSIGNING AV HUS OG HEIM 1 Denne liturgien kan brukast når folk bed presten eller ein annan kyrkjeleg medarbeidar om å koma og velsigna den nye heimen deira. 2 Dersom presten blir beden om

Detaljer

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Kvam herad Bruka e-post lesaren til Kvam herad Alle ansatte i Kvam herad har gratis e-post via heradet sine nettsider. LOGGE INN OG UT AV E-POSTLESAREN TIL

Detaljer

TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5

TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5 TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5 1 TEIKNSETJING Punktum (.) Vi bruker punktum for å lage pausar i teksta. Mellom to punktum må det

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

Kva er økologisk matproduksjon?

Kva er økologisk matproduksjon? Nynorsk Arbeidshefte om økologisk landbruk for elevar i grunnskulen Nynorsk Arbeidsheftet er utarbeidd av og utgjeve av Norsk senter for økologisk landbruk med økonomisk støtte frå Fylkesmannens landbruksavdeling

Detaljer

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving Berre spør! Undersøking Få svar I behandling På sjukehuset Er du pasient eller pårørande? Det er viktig at du spør dersom noko er uklart. Slik kan du hjelpe til med å redusere risikoen for feil og misforståingar.

Detaljer

Brukarrettleiing. epolitiker

Brukarrettleiing. epolitiker Brukarrettleiing epolitiker 1 Kom i gang Du må laste ned appen i AppStore Opne Appstore på ipaden og skriv «epolitiker» i søkjefeltet øvst til høgre. Trykk på dette ikonet og deretter på «hent» og til

Detaljer

Teknikk og konsentrasjon viktigast

Teknikk og konsentrasjon viktigast Teknikk og konsentrasjon viktigast Karoline Helgesen frå Bodø er bare 13 år, men hevdar seg likevel godt i bowling der teknikk og konsentrasjon er viktigare enn rein styrke. Ho var ein av dei yngste finalistane

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

Informasjon til elevane

Informasjon til elevane Informasjon til elevane Skulen din er vald ut til å vere med i undersøkinga RESPEKT. Elevar ved fleire skular deltek i undersøkinga, som vert gjennomført av Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.

Detaljer

Samfunnstryggleik eit felles ansvar ei historie frå dei kommunale tenestene

Samfunnstryggleik eit felles ansvar ei historie frå dei kommunale tenestene Kva når hjelpa ikkje helper? Samfunnstryggleik eit felles ansvar ei historie frå dei kommunale tenestene Ansvar! Eit ansvar for samfunnstryggleiken Der er vi kvar dag! Vi kjenner på ansvar, vi har ansvar

Detaljer

SÅ LENGE INGEN SER OSS ANDERS TOTLAND

SÅ LENGE INGEN SER OSS ANDERS TOTLAND SÅ LENGE INGEN SER OSS ANDERS TOTLAND DEL 1 1 Så lenge ingen såg meg, fekk eg vera i fred. Mamma likte ikkje at eg forstyrra når ho hadde besøk. Ho hysja og bad meg stikka av. Av og til kom det folk eg

Detaljer

Resultat frå lokal trivselsundersøking våren 2017

Resultat frå lokal trivselsundersøking våren 2017 Resultat frå lokal trivselsundersøking våren 2017 I år nytta me Google.com for å få inn svar på nett, og fekk 34 av 48 moglege svar. Av og til = 5,9% (to elevar) som seier at dei vert dytta eller blir

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

Bli verande eller reise vidare? avgjerande faktorar når høgt utdanna vel å bu og arbeide i distrikta

Bli verande eller reise vidare? avgjerande faktorar når høgt utdanna vel å bu og arbeide i distrikta Bli verande eller reise vidare? avgjerande faktorar når høgt utdanna vel å bu og arbeide i distrikta Bygdeforskingdagen, Trondheim 5. november 2013 Finn Ove Båtevik Ein studie av bedrifter og tilsette

Detaljer

mlmtoo much medicine in Norwegian general practice

mlmtoo much medicine in Norwegian general practice mlmtoo much medicine in Norwegian general practice For mykje medisin i norsk allmennpraksis Nidaroskongressen 2015 Per Øystein Opdal, Stefán Hjörleifsson, Eivind Meland For mykje medisin i norsk allmennpraksis

Detaljer

Månadsplan for Hare November

Månadsplan for Hare November Månadsplan for Hare November tlf: 51 78 60 20 VEKE MÅNDAG TYSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 45 Barn, kropp og berøring 2. 3. 4. 5. 6. «barn, kropp og berøring» 46 Barn, kropp og berøring 9. 10. 11. 12. Åsmund

Detaljer

Kvifor vèl folk å busetje seg i kommuna vår?

Kvifor vèl folk å busetje seg i kommuna vår? Kvifor vèl folk å busetje seg i kommuna vår? Innlevert av 7B ved Bergsøy skule (Herøy, Møre og Romsdal) Årets nysgjerrigper 2015 Vi i klasse 7B har mange ulike ting vi lurer på, og synes det høyrdes spanande

Detaljer

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Oppsummering/ evaluering av mars/april Mål og innhald april I mars har me hatt fokus på språk. Me har hatt språksamlingar saman med Rosa kvar veke, der har me sett på

Detaljer

Velkommen til DUGNAD!

Velkommen til DUGNAD! Velkommen til DUGNAD! Tverrfagleg samarbeid påp rusområdet mellom Sandøy y kommmune og Rusbehandling Midt-Norge Arbeidsseminar 4 ungdomskultur og oppvekstmiljø Seminaret set lys påp samanhengen mellom

Detaljer

Tarzan 3 og 4 åringane Fredagane Neste månad nformasjonstavla Nyttar høvet til å minne om :

Tarzan 3 og 4 åringane Fredagane Neste månad nformasjonstavla Nyttar høvet til å minne om : Denne månaden har me blant anna arbeid med «Barn hjelper barn» som ei førebuing til haustfesten vår 3. november, der inntektene vil gå til SOS-barnebyer Bergen. Barna har mellom anna laga epletrykk og

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Handverk, industri og primærnæring Omgrepa handverk, industri og primærnæring. Kva betyr omgrepa? Lokalt næringsliv etter 1945 Korleis har lokalt næringsliv utvikla

Detaljer

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Rundt 1000 var samla på Gulatinget for å feire Grunnlova. Foto: Anne Hovland Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Anne Hopland http://www.firda.no/nyhende/article7453154.ece Publisert 01.07.2014

Detaljer

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking Bjørn og Rovdyr Innhold Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders rjeundersøking For eller imot bjørn i Jostedalen? Intervju med nokre ikkje-bønder i dalen Intervju med nokre bønder i dalen

Detaljer

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR ALLSONG Blott en dag Bred dina vida vingar Deg være ære Eg veit ei hamn Ein fin liten blome Han er oppstanden Han tek ikkje glansen av livet Hjemme

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor»

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss i Maurtuå Barnehage. Dette heftet med informasjon håpar me kan være til hjelp for deg når du skal være vikar.

Detaljer

Hei alle sjøstjerneforeldre

Hei alle sjøstjerneforeldre Hei alle sjøstjerneforeldre Tida flyg og me er godt i gong med oktober månad. Me har fine dagar på avdelinga og mykje fint haustvær har gjort til at me har vore mykje ute. Me har no jobba jamt og trutt

Detaljer

Tyra Teodora Tronstad og Bjørn Sortland. Det blir pinlig uansett

Tyra Teodora Tronstad og Bjørn Sortland. Det blir pinlig uansett Tyra Teodora Tronstad og Bjørn Sortland Det blir pinlig uansett Om forfatterne: Tyra Teodora Tronstad og Bjørn Sortland kjente ikke hverandre mens de skrev denne boka. De skrev uten å ha snakket sammen,

Detaljer

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR ALLSONG Blott en dag Bred dina vida vingar Deg være ære Eg veit ei hamn Ein fin liten blome Han er oppstanden Han tek ikkje glansen av livet Hjemme

Detaljer

IKT-kompetanse for øvingsskular

IKT-kompetanse for øvingsskular Notat / Svein Arnesen IKT-kompetanse for øvingsskular Spørjeundersøking ved Vartdal skule VOLDA Forfattar Ansvarleg utgjevar ISSN Sats Distribusjon Svein Arnesen Høgskulen i Volda -7 Svein Arnesen http://www.hivolda.no/fou

Detaljer

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer:

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer: Velkomen til Dette heftet tilhøyrer: 1. samling: Kva er Bibelen? Skapinga. Babels tårn Forskaroppgåve 1 På denne samlinga har vi snakka om Bibelen. Det er ei gammal bok som har betydd mykje for mange.

Detaljer

Q1c Korleis stiller du deg til at Skodje kommune skal danne ei ny kommune med andre kommuner? Er du

Q1c Korleis stiller du deg til at Skodje kommune skal danne ei ny kommune med andre kommuner? Er du INNBYGGERUNDERSØKELSE: Skodje kommune Skodje kommune har inngått to intensjonsavtalar og vurderer no å danne ei ny kommune med: a. «Ålesund kommune» = Giske, Haram, Hareid, Sandøy, Skodje, Stordal, Sula,

Detaljer

Regnbogen Natur-og kulturbarnehage

Regnbogen Natur-og kulturbarnehage Regnbogen Natur-og kulturbarnehage Om å vera på - vår forståing av vaksenrolla i uterommet Kva vil det seie å vera ein deltakande/engasjert vaksen i ungane sitt læringsmiljø? - Her tenkjer vi at ungane

Detaljer

Birger og bestefar på bytur til Stavanger

Birger og bestefar på bytur til Stavanger Birger og bestefar på bytur til Stavanger Denne dagen var heilt spesiell, for i dag skulle Birger få lov å bli med bestefar frå Hjelmeland der dei bur, til Stavanger, for å selja plommer på torget. Kvelden

Detaljer

BARNEVERNET. Til beste for barnet

BARNEVERNET. Til beste for barnet BARNEVERNET Til beste for barnet BARNEVERNET I NOREG Barnevernet skal gje barn, unge og familiar hjelp og støtte når det er vanskeleg heime, eller når barnet av andre grunnar har behov for hjelp frå barnevernet

Detaljer

FANTASTISK FORTELJING

FANTASTISK FORTELJING FANTASTISK FORTELJING Leiken går ut på at alle som er med, diktar ei fantastisk forteljing. Ein av deltakarane byrjar på ein historie, men stoppar etter ei stund og let nestemann halde fram. Slik går det

Detaljer

Nasjonale prøver. Lesing på norsk 8. trinn Eksempeloppgåve. Nynorsk

Nasjonale prøver. Lesing på norsk 8. trinn Eksempeloppgåve. Nynorsk Nasjonale prøver Lesing på norsk 8. trinn Eksempeloppgåve Nynorsk Ei gruppe elevar gjennomførte eit prosjekt om energibruk og miljøpåverknad. Som ei avslutning på prosjektet skulle dei skrive lesarbrev

Detaljer

KappAbel 2010/11 Oppgåver 2. runde - Nynorsk

KappAbel 2010/11 Oppgåver 2. runde - Nynorsk Reglar for poenggjeving på oppgåvene (sjå konkurransereglane) : Rett svar gir 5 poeng. Galt svar gir 0 poeng Blank gir 1 poeng. NB: På oppgåvene 2 og 5 får ein 5 poeng for 2 rette svar. Eitt rett svar

Detaljer

Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet Lukas 18:1-7

Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet Lukas 18:1-7 Bønn «Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet: «I ein by var det ein dommar som ikkje hadde ærefrykt for Gud og ikkje tok omsyn til noko menneske.i same byen var det

Detaljer

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet Samtaleguide om lesing Innleiing Samtaleguiden er meint som ei støtte for opne samtalar mellom lærar, elev og foreldre. Merksemda blir retta mot lesevanar, lesaridentitet

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar

Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar Fagmøte 4 og 5 mars 2015 Litt om meg sjølv; 1. Frå Finsland, om lag 30 km nordvest frå Kristiansand (Songdalen kommune, Vest Agder). 2. Utdanna

Detaljer

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 På tur med barnehagen Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 Standarane, teikn på kvalitet. Desse tre standarane er felles for alle barnehagane i Eid kommune. Dei skal vise veg til korleis vi skal få god kvalitet

Detaljer

Q1 Eg er : 1 / 21. Ungdom i Stordal sitt syn på kommunereforma m.m. Besvart: 44 Hoppet over: 0. Gut. Jente 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Q1 Eg er : 1 / 21. Ungdom i Stordal sitt syn på kommunereforma m.m. Besvart: 44 Hoppet over: 0. Gut. Jente 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Q Eg er : Besvart: Hoppet over: 0 Gut Jente valg Gut Jente,8% 8,8% 0 Totalt / Q Kor gamal er du? Besvart: Hoppet over: 0 år år år år år 7 år 8 år 9 år valg år år år år år 7 år 8 år 9 år 0,00% 0 9,09% 9,09%

Detaljer

Evaluering av offentleglova bakgrunn, ramme, tematikk, prosess, erfaringar og status. Vegen vidare?

Evaluering av offentleglova bakgrunn, ramme, tematikk, prosess, erfaringar og status. Vegen vidare? bakgrunn, ramme, tematikk, prosess, erfaringar og status. Vegen vidare? Kst. lovrådgjevar Ole Knut Løstegaard Evalueringskonferansen, Bergen 19. september 2014 Evaluering av offentleglova bakgrunn Prosessen

Detaljer

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd.

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Oppsummering/ evaluering av oktober Oktobermånad starta me med eit lite epleprosjekt. Inndelt i grupper, fekk alle barna vere med på tur for å hauste eple og plommer.

Detaljer

Nasjonale prøver. Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 2. Nynorsk

Nasjonale prøver. Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 2. Nynorsk Nasjonale prøver Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 2 Nynorsk Opp-ned musene av Roald ahl et var ein gong ein gamal mann på 87 år som heitte Laban. I heile sitt liv hadde han vore ein stille og roleg person.

Detaljer

BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS

BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS BARN OG UNGDOM SINE REAKSJONAR I denne brosjyra finn du nyttige tips for deg som er innlagt, og har barn under 18 år. Når ein i familien vert alvorleg

Detaljer

MEDLEMSINFO. august 2009

MEDLEMSINFO. august 2009 MEDLEMSINFO august 2009 No er ferien over! Sidan siste medlemsinfo har vi slett ikkje hatt ferie. Denne sommaren har vore veldig aktiv. Tusen takk til alle dokke som har stått på i sommar!! Det har vore

Detaljer

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii KoønnWEK v/sidgr.1- or 11(0I: iii &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. Opplysningar om søkjaren: Namn:Jorun Larsen Adresse: Seimsvegen 73 Postnr./stad: 5472 SEIMSFOSS Telefon: 91398512 Organisasjonsnr:

Detaljer

SERVICESKYSSEN -EIT INKLUDERANDE TILBOD

SERVICESKYSSEN -EIT INKLUDERANDE TILBOD SERVICESKYSSEN -EIT INKLUDERANDE TILBOD Magne Vivelid Gaular Frivilligsentral 24. Mai 2012 Gaular, ein kommune i vakre Sogn og Fjordane 07.06.2012 Landskonferansen på Alexandra 2 Gaular, med dei 3 ruteområda

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

for leiarar og medarbeidarar innan handel og service i Askvoll

for leiarar og medarbeidarar innan handel og service i Askvoll for leiarar og medarbeidarar innan handel og service i Askvoll Etablere felles standard innan service og kundehandsaming i Askvoll Guiden tek for seg grunnleggande og enkle reglar - enkelte vil hevde at

Detaljer

Forord Ein dag stod eg i stova til ein professor. Han drog fleire tjukke bøker ut av dei velfylte bokhyllene sine og viste meg svære avhandlingar; mange tettskrivne, innhaldsmetta, gjennomtenkte, djuptpløyande

Detaljer

Psykolog Elin Hordvik Senter for Krisepsykologi, Bergen

Psykolog Elin Hordvik Senter for Krisepsykologi, Bergen Å leve med kreft over tid. Psykososiale utfordringar og hensiktsmessige tiltak ved kreftsjukdom Psykolog Elin Hordvik Senter for Krisepsykologi, Bergen Å leve med kreft Det er mange utfordringar, f.eks:

Detaljer

Løysingsfokusert tilnærming LØFT tenking og metode

Løysingsfokusert tilnærming LØFT tenking og metode Løysingsfokusert tilnærming LØFT tenking og metode Ved Kari Vik Stuhaug Helsepedagogikk Helse Fonna 5. Mars 2015 09.03.2015 Kari Vik Stuhaug, LMS Helse Fonna 1 Kva gjer du når du får eit problem? Og kva

Detaljer

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 1 SETNINGSLEDD Verbal (V) Eit verbal fortel kva som skjer i ei setning. Verbalet er alltid laga

Detaljer

Det var spådd frå gammal tid at Øyvære skulde gå under. Uti have låg det, og have skulde ta det. Det hadde

Det var spådd frå gammal tid at Øyvære skulde gå under. Uti have låg det, og have skulde ta det. Det hadde Det norske språk- og litteraturselskap 2010. Olav Duun: Menneske og maktene. Utgave ved Bjørg Dale Spørck. ISBN: 978-82-93134-46-6 (digital, bokselskap.no), 978-82- 93134-47-3 (epub), 978-82-93134-48-0

Detaljer

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv.

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv. HANDLINGSPLAN 2014 Forord Planen byggjer på Mental Helse sine mål og visjonar, og visar kva oss som organisasjon skal jobbe med i 2014. Landstyret har vedteke at tema for heile organisasjonen i 2014 skal

Detaljer

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid)

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid) Mikkel, Anders og Tim Pressemelding I årets Kvitebjørnprosjekt valde me å samanlikna lesevanane hjå 12-13 åringar (7. og 8.klasse) i forhold til lesevanane til 17-18 åringar (TVN 2. og 3.vgs). Me tenkte

Detaljer

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Eit undervisningsopplegg om Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Aktivitetsark med oppgåveidear og tips til lærarane Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginalar DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

SFSK-INFO. Ordet fritt - ved fylkesleiar Gunn Sande SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE. Senterkvinnene. gjer fylket til ein endå betre plass å vere!

SFSK-INFO. Ordet fritt - ved fylkesleiar Gunn Sande SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE. Senterkvinnene. gjer fylket til ein endå betre plass å vere! SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE Å R G A N G 2 0 1 3 N R. 3 2 5. 1 0. 2 0 1 3 ningslaust å gjere masse arbeid for å få l noko som vi meinar er eit bra opplegg dersom dei vi lagar det for ikkje bryr seg/prioriterar

Detaljer

Undervisningsopplegg for filmen VEGAS

Undervisningsopplegg for filmen VEGAS Undervisningsopplegg for filmen VEGAS Samandrag og stikkord om filmen Det er seinsommar i Bergen. Thomas må flytte til gråsonen, ein omplasseringsheim for unge, som av ulike grunnar ikkje har nokon stad

Detaljer

Med tre spesialitetar i kofferten

Med tre spesialitetar i kofferten Med tre spesialitetar i kofferten Av Eli Gunnvor Grønsdal Doktor Dorota Malgorzata Wojcik nøgde seg ikkje med å vere spesialist i eitt fag. Ho tok like godt tre. No brukar ho kunnskapen sin, ikkje berre

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

TRESKING II. 3. Er det kjent at nokon har treskt beint frå åkeren? Var det i tilfelle serlege grunnar for dette?

TRESKING II. 3. Er det kjent at nokon har treskt beint frå åkeren? Var det i tilfelle serlege grunnar for dette? Norsk etnologisk gransking Desember 1955 Emne nr. 53 TRESKING II I 1. Kva tid på året var det dei til vanleg tok til å treskja? Var det visse ting dei i så måte tok omsyn til, t. d. om kjølden var komen?

Detaljer

Å KOMME HEIM OPPFØLGING AV DEG OG FAMILIEN DIN

Å KOMME HEIM OPPFØLGING AV DEG OG FAMILIEN DIN Å KOMME HEIM OPPFØLGING AV DEG OG FAMILIEN DIN VELKOMMEN HEIM Foto: Magnus Endal OPPFØLGING ETTER HEIMKOMST Her finn du informasjon til både deg som har vore på oppdrag i Sierra Leone, og til familien

Detaljer

Veljer vi spesialskule, eller veljer spesialskulen oss?

Veljer vi spesialskule, eller veljer spesialskulen oss? Veljer vi spesialskule, eller veljer spesialskulen oss? Tekst: Olaug Nilssen, e-post: olaugnilssen@gmail.com Artikkelen ble først trykket i Morgenbladet 24.-30. august 2015 s.24 Når D, min son med autisme

Detaljer