Leiars tale til årsmøtet TBK, Vertsskap Tokke BKL på Dalen Hotell, 10. April, 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Leiars tale til årsmøtet TBK, 2010. Vertsskap Tokke BKL på Dalen Hotell, 10. April, 2010"

Transkript

1 Leiars tale til årsmøtet TBK, Vertsskap Tokke BKL på Dalen Hotell, 10. April, 2010 Først vil eg takke. Eg var ny i fjor og er mest ny i år også. Men eg kjem meg, seier Bodil og Åsne. Det kjens bra! Å få attest frå damene i TBK er eit kvalitetsstempel for ein halvgammal fersking. Eg har hatt bratt læringskurve som det heiter, i TBK. Eg har hatt mange fine oppleiingar sidan eg blei valt til leiar i TBK på siste årsmøte i Som TBK-leiar blei eg invitert til både årsmøte og medlemsmøte i fleire lokallag. Og det har eg lyst til å si; De er fantastiske vertsskap. Det er SÅ FLOTT å komme rundt til lokallaga å møte dykk på heimebane. Å bli tatt imot på ein slik måte som de gjer er bare heilt fantastisk! Flotte damer, blide fjes, fint dekka bord, nydeleg mat. Hyggeleg prat og fine temakveldar. Også så mye fin aktivitet!! Hør bare på eit lite knippe kloke og gode arrangement, det finst fleire: Medlemsmøte med ulike tema kvar månad Litteratur kveldar/lesesirkel Broderikafe ein fast kveld i veka Antikvitetar med Ellen Ørnes i Solum kirkestue: open kveld med inviterte nabolag, ber alle ta med ein venn Internasjonal kvinnekveld, 8. Mars på Dalen Kro: internasjonal gruppe arrangerer og får med mange lokale og internasjonale damer Lokallaget drar i bilar til Evju Bygdetun i Sauherad for å sjå på utstillinga Form og fargar i gammal og ny design, , 2010 eller på Forskingsdagen på Søve og tipsar nabolaget Oslotur. Lokallaget drar med timebuss frå Notodden klokka fem på åtte, til omvisning på NBK-kontoret i Schweigaardsgt, går på byvandring på Grønland med kjentmann som guide, og tar drosje til forestilling i Operaen, før dei vender heim att svarte kvelden med timebussen. Bygdekvinnelaget er ein aktiv organisasjon for aktive kvinner. Ein stad blei eg invitert fordi dei ville sjå meg. Det syntest eg var morosamt. Bygdekvinnelaget ein moderne møteplass eller bygdekvinnelaget meir enn tilslørte bondepiker! - slik vi seier her i Telemark, og på Dyrsku`n når vi deler ut tilslørte bondepiker som smaksprøver, små beger med bondepiker nå sist på Bondens Møteplass i Eller kva anna vi driver med for å få fram den gode smaken frå gode råvarer. Ein bonde på besøk på bondens møteplass etterlyste forresten retten bonde i slåbrok for eple i slåbrok. Vi kunne svare at vi hadde ikkje sett han, vi heller. Ja, eg skal halde fram med å seie noe om trivsel, om kvinnefellesskap, om bygdekvinnelaget og om verving av nye medlemmer og om milepelar. Ja, vi er opptatt av mat, rein og god mat. Kven er vel ikkje det? Ingen er uenige med oss i bygdekvinnelaget. Alle vil ha god rein mat og ta vare på kloden vår! Dette er heilt vesentlege kjerneverdiar for alle kor i verda dei måtte bu. Her eller heilt andre stader. Dette handlar om vår eksistens og om våre liv på jorda, før, i dag og i morgon. Ja, dette handlar om oss som lever våre kvinneliv her og nå! På årsmøtet her i dag kan vi kjenne på kvinnefellesskapet, og på vår felles kvinnekraft. Empowerment eller myndigjørimg av oss kvinner henta ut av vår felles kvinnekraft. Vi kan tenke på urgamle Moder Jord, Pacha Mama i Sør-Amerika og Jomfru Maria i Sør-Europa. Konkretisert tenker eg på korgklede som eg og andre damer broderer på Evju i Sauherad. Korgklede er sirleg broderte dukar som er nytta til å dekke sendingsmaten i sendingskorgene. Eg oppmuntrat alle her til å dra og sjå utstillinga der akkurat nå. Nå i helga, på søndag finn opninga stad klokka Frå april, finn vi den 1

2 årvisse vårutstillinga der. Der finst ulike uttrykk for folkekunst, strikking og sølvarbeid, og der finst korgklede i tradisjonell broderingsteknikk her ifrå Telemark. Årets utstilling er kalla Form og fargar i gamal og ny design, de finn brosjyra på bordet vårt i gangen. Ta med ein venn og sjå utstillinga på Evju Bygdetun i Sauherad! Mønstra våre på desse korgkleda er henta frå tradisjonelle 1700-talstekstilar med broderi. Men mønsterbordane med firkantar, trekantar, krossar og siksakkar er eldre og allmenne. Dette er symbolspråk frå dei tidlegaste formene i holemåleri frå Middelhavet, og frå gravkammer i Egypts pyramider/hieroglyffer frå Egypt. Eller eg finn att dei same formene på korger med korgklede på etnologisk museum i Mexico City, eller på hindutekstiler og anna på øya Bali i øyriket Indonesia. Dette er eksempel på dei vandringane vi menneska gjør. Dette er døme på worldwide knowlewdge, embrodery skills formed by women, all over the world. Damer. Vi har i årtusener brodert dei same mønsta. Vi har vevd dei same mønstra, eller mennene våre har karva dei i tre og trykt dei i voks som uttrykk for ønske om fruktbare og gode liv for oss sjølve og for familiane våre. Vi er i slekt heile gjengen kor i verda vi ferdast. Vi kvinner vil alle det beste for oss sjølve og for folka våre om vi bur i gryta på Dalen ved høgfjellsplatået Hardangervidda i Nord-Europa - eller i gryta La Paz på platået Altiplano i Andesfjella i Sør- Amerika. MEN. Livet er ikkje for amatørar. Mange slit i kvardagen og det er ikkje alltid at det er nok å tenke positive tankar. Psykiske plager, lidingar svekkar mange blant oss. I heimlandet og i utlandet. Svik og overgrep gjer til dømes svært vondt. Dette ser vi også i media nå om dagen med alle overgrepssakene mot forsvarslause mindreårige og unge, og det frå folk vi minst skulle vente slikt frå. Men vi må sjå framover, tru på at openheit knekker dei utrulege løyndommane og ta vare på håpet. Overleving lærte vi om på inspirasjonsseminaret dette året da NBK inviterte til høge løft for bygdekvinner og til fri flyt over kjølen. Ja, 300 glade damer: Vi drog med danskebåten til København. Og hadde noen fantastiske dagar med alvor, livsnyting og glade songar. Neste haust kan fleire her bli med. Men. Livet kan gje brutale og knallharde endringar på to minutt. Vi såg det i vinter på Haiti. Vi såg det i Chile litt seinare. Grufulle omveltingar for dei menneska desse naturkreftene gjekk ut over. Oftast lir kvinner og barn mest når det går gale. Dette veit vi og dette veit Verdsbanken. Dette veit vi frå TV-aksjonen CARE. At vi kvinner ønskjer oss velsigna liv med fred og frihet frå vonde hendingar er ofte uttrykk for dei negative erfaringane vi veit om og som vi helst ville vere forutan. Vi trur jo at eit rikt og godt liv er eit godt liv i nåde. Dette er gode og fromme ønske om at vi skal få leve gode kvinneliv. Å leve kvinneliv er ofte mye meir enn gode dagar, ofte er det å overleve så lenge vi kan. Å vere ein surviver, ein overlevar, uansett kva som råkar oss og dei vi er glad i. Dette kostar. Det kostar oss kvar dag. Men livet lever, som det heitte hos Knut Hamsund som vi feira i Og for at noe nytt skal spire i eit lite frø, må noe gammalt dovne bort. Etter ein lang haust og vinter spirer nytt liv kvar vår. Da kryp vi menneske ut av husa våre her nord. Inni oss blomstrer forventning om ein god sommar og ein rik haust. Året 2010 er FNs mangfaldsår da livet lever og vi skal dyrke forskjelligheit, variasjonane og ulikskapen, fordi dette i seg sjølv er verdifullt og gir oss rikare liv. Ja, eg er svært glad dei stundene eg kjenner etter og kjenner på at eg lever i takksemd. Å vere takksam gir eit fint perspektiv på det livet eg lever på mi livsreise. Slik også nå. Her på årsmøtet vårt i TBK. Det er jo så flott med alle oss bygdekvinner samla her. Vi kvinner i distrikta treng jo kvarandre! Ofte har vi lang veg til naboen og ofte har vi lang veg heim til heimplassen vår der vi vakst opp og har familien vår. Dei fleste som er samla her i kveld har tider da vi kjenner på dette. Dette har vi distriktskvinner felles kloden rundt. Dette gjeld om vi er fødde i dette landet eller om vi har bakgrunn og oppvekst i andre land rundt om på kloden. Kvinnestemmer verda rundt. Ord og meldingar. Kommunikasjon bind oss saman. Språk. Språk er veldig viktig. Eg håpar at alle hører og forstår det eg seier! Oppfattar de det eg seier? Hører alle meg? 2

3 Eg har deltatt på internasjonalt seminar i Oslo sidan TBK er tilslutta NBK. Her har eg lært om Eg veit, veit andre? kommunikasjonskurs. Eg har lært om eit stort kvinneprosjekt i Senegal der NBK deltar for å gjere kvinnene der økonomisk uavhengige slik at dei kan brødfø seg sjølv og familien, få betre liv og utdanning til barna. Oppfølginga følgjer 3. Og 4. Juni for dei som var med sist. Dit vil eg. Dette var både nyttig og flott. Og eg trefte kvinner frå heile verda! Og her kjem ei melding til de som er her i kveld! Følg med nå: Til hausten kan de bli med på seminar: Oktober med tema: Utdanning og klimaendringar kvinners håp og utfordringer i kampen mot fattigdom Meir informasjon om dette seminaret kjem i bladet Bygdekvinner nr. 2/10 som kjem i juni. Du kan ringe Ingrid Grene Henriksen på NBK-kontoret på telefonnummer eller sende e-post til og stille deg uforpliktande på liste til seminaret. Ingrid er også med oss på årsmøtet i TBK her på Dalen Hotell 9. Og 10. April. Ho tar imot påmeldingar. Elles vil det vere lokallaget ditt som betaler for reise og opphald på seminar. Kontakt lokallagsleiaren din - Men det er i gang arbeid med økonomien til seminaret så det kan gjerne bli betre økonomi for seminaret og da blir det mindre å legge ut for lokallaget ditt. Meld deg på og bli med. Vi veit at Norges Bygdekvinnelag er ein organisasjon med medlemmer og at vi alle kan gjere litt for andre kvinner. Vi deltok i TV-aksjonen CARE i oktober og fekk inn 100 millionar til hjelp til kvinner hjelper fleire, hjelp til kvinnegrupper på mindre enn 12 kvinner som går saman og sparer saman og låner til ei høne eller fem umogne avokado... Vidare har vi Senegalprosjektet i NBK sentralt og vi bygdekvinner hjelper bygdekvinner i Estland og Litauen her hos oss i TBK. Alle Åsne Søreid Fjelds strikkevarer er ein del av dette. Og bare spør Bodil Bakken om hennar inntrykk frå hjelpepakketurane. Bulyst kallar forskarane i Bo- og flyttemotivsundersøkelsen frå 2008 dette. Og det er mobilitet og bulyst som gjør at nye og unge flyttar til, eller tilbake til distrikta, og blir buande som ein del av bygda. Det er altså ikkje bare arbeidsplassar og servisetiltak som tidlegare på 1970 og 80-talet. Sosialisering er å vekse inn i ein kultur og ein identitet. Tilknyting er det som er så viktig, dette at vi knyter gode band til kvarandre og til stader vi er glad i. Å vere glad i er kjerna i det heile. Gode kjensler som løftar oss i kvardagen er berande element i det å trivast. Og Trivselsbygda kallast også samarbeidsprosjektet mellom 4H, Bygdeungdomsslaget og Bygdekvinnelaget. På 1970-talet sa vi at folk treng hus og hus treng folk. Og det gjeld jo fortsatt. Vi må skape trivsel rundt oss. Da trivst vi sjølve og da trivst folk rundt oss. Ofte er dette ganske tungt for oss. Men likevel, vi må risikere avslag, avvisning og utstøting fordi vi menneske treng kvarandre. OK, hus treng folk, men først og fremst så treng vi folk, rundt oss og kring oss. Vi menneske er sosiale individ og vi må heller aldri glømme at vi treng kvarandre. Skjønnar de kor eg vil.? Bygdene våre blir rikare med nye ansikt og nye språk, nye folk. Ta med dei nye i bygda på møta i bygda, i kaffeselskapet, i syklubben og på strikkekafeen og broderikvelden, gjerne i bygdekvinnelaget. Ja. Vi har verveaksjon i bygdekvinnelaget, Norges Bygdekvinnelag. Nei. Dette er ikkje noe press til å melde seg inn som medlem. Lytt nå, for nå kjem ei gladmelding og ein nyheit. I Telemark BKL har vi alt eit strålande resultat i årsrapporten! Vi kan melde om 33 nye medlemmer FØR verveaksjonen tar til. Vi er nå 542 medlemmer. Og vi vil bli fleire! Gå laus på Bygdekvinneverv med ringelister og ringeaksjon. Gøy; Vi er pr dato på 3. plass i NBKs landsoversikt i Bygdekvinneverv-kampanjen, etter Oppland og Vestfold. Bravo! Dette er flott! 3

4 Gjennom bygdekvinneverv blir du medlem i bygdekvinnelaget og du får - Et aktivt kvinnenettverk - Tilbod om kurs og egenutvikling - Bidra til kreativitet og nytenking - Benytte juridisk hjelpetelefon - Lære om lokale tradisjoner - Bidra til integrering - Tilgang til Bygdekvinnenes hjelpefond - Fire nummer av bladet bygdekvinner - Medlemsfordeler - Rabatt på Riksteatrets billetter - Rabatt på bladet LevLandlig Som medlem bidrar du til - Liv og aktivitet i bygder og tettsteder - Bedre forståelse mellom kulturer - Påvirkning av sentrale myndigheter - Samarbeid med andre kvinne- og bygdeorganisasjoner - Formidling av kulturarven til nye generasjoner - Likeverd mellom generasjoner Bygdekvinnelaget er aktive påverkarar i samfunnet, lokalt og internasjonalt. Internasjonalt er NBK tilknytt utviklingsprosjekt og verdas bygdekvinneorganisasjon, Assosiated Country Women of the World ACWW. I år er det 10 år sidan FN vedtok sine tusenårsmål som skulle evaluerast etter 10 år. Mange av desse måla gjeld jenter og kvinner. Og i 2010 er det framleis slik mange stader at jenter ikkje får utdanning og oppfølging i helsevesenet for sjukdommar og plager. Kvinnesjukdommar er heller ikkje prioriterte forskingsfelt i særleg grad. Kvinner med hjertesjukdom har t.d. andre symptom enn menn, veit vi nå. I Norge er det framleis slik at menn har meir makt og leiarposisjonar enn kvinner. Mannens løn er i gjennomsnitt 5500,- kroner høgare pr månad for sjukepleiarfaget i I 2010 er det 100 år sidan kvinner i Norge fekk allminneleg kommunal stemmerett og dermed mulegheit til å vere kommunestyrerepresentantar. Merk at det alt i 1925, langt ute i havgapet, på ei lita øy, ikkje i Oslo, men i distrikts-norge, blei Åsa Helgesen i Utsira kommune første kvinnelege ordførar. Og kommunestyret besto av 11 kvinner og ein mann! Det spirte i bygdene alt den gangen! Hm Kvinner, damer, kjerringer: Bli med i bygdekvinnelaget, laget for distriktskvinner frå heile verda! Bygdekvinnelaget, ein moderne møteplass. TBK, Bygdekvinnelaget, meir enn tilslørte bondepiker! Milepeler i den norske kvinnehistorien Eit avsnitt til spesiell bruk for kunnskaps-sultne damer, kjelde Likestillings- og diskrimineringsombudet/ : Eg kunne nemnt mange milepelar om kva kvinner gjennom tidene har oppnådd i likestilling og empowerment/myndiggjøring, vi har ikkje noe fullt ut dekkande norsk ord for dette engelske ordet tallet: 4

5 Adgang til å bli håndverksmester blir gitt til Svagelige Kvinder over 40 aar, som ikkje kunde ernære sig paa anden maade Ugifte kvinner over 25 år får samme myndighet som mindreårige mannspersoner Sønner og døtre får samme arverett. Før arvet brødre dobbelt så mye som søstrene sine Ugifte kvinner får samme myndighetsalder som menn, 21 år kvinner får rett til å ta artium. Cecilie Thoresen blir den første kvinnelige studenten Kvinner får rett til å studere og kan åpne praksiser som lege og tannlege, men får ikke tilgang til embeter de er utdannet for - Norsk Kvinnesaksforening stiftes Fyrstikkarbeiderskene var blant de første til å ta i bruk streikevåpenet Kvinnene får for første gang adgang til å stemme i kommunene. Temaet var brennevinnsalg Landskvinnestemmerettsforeningen stiftes med Frederikke Marie Quam som leder tallet kvinnene får adgang til fattigstyret i kommunene Adjunkt Mathilde Schødt utnevnes til første kvinnelige embetsmann Alminnelig kommunal stemmerett Anna Rogstad tar plass som første kvinne i Stortinget som vararepresentant En lov gir adgang til de fleste embeter. Unntatt er de geistlige, diplomatiske og militære embeter og statsrådsembetene - Kristine Bonnevie blir første kvinnelige professor ved Universitetet i Oslo Kvinner får alminnelig statsborgerlig stemmerett De castbergske barnelover gir alle barn samme rettslige stilling enten foreldrene er gift eller ikke Karen Platou blir første kvinnlige representant med fast plass på Stortinget Kvinner får adgang til å bli statsråder Første mødrehygienekontor opprettes i Oslo ved Katti Anker Møller Åsa Helgesen blir første kvinnelige ordfører i Utsira kommune. Kommunestyret består av 11 kvinner og en mann Eldbjørg Løwer, Venstre blir første kvinnelige statsråd i Forsvarsdepertementet, - Berit Owesen blir første kvinnlige oberst - Rubina Rana, AP, født i Pakistan blir første ikkevestlige innvandrer og muslim som leder i hovedstadens 17. Maikomite og landets største barnetog talet: Afshan Rafiq, H velges til stortingsrepresentant med ikke-vestlig bakgrunn hadde vi kvinneflertall for første gang i regjeringa, AP Dette er mange og lange steg frå 1839 da kvinner første gong fekk: Adgang til å bli håndverksmester blir gitt til Svagelige Kvinder over 40 aar, som ikkje kunde ernære sig paa anden maade Med våren kommer også lønnsforhandlingene. 8. Mai melde NRK radio, at likelønn er eit svært hett tema i lønnsforhandlingene mellom organisasjonene i offentlig sektor som sysselsetter arbeidstakerne i stat og kommuner der 80% er kvinner. Dette berører dermed i stor grad levekåra til mange kvinner i distrikta. Som bygdekvinner følger vi spent med på utfallet for oss og for våre medsøstre og bygdekvinner. Vi veit at trygge økonomiske forhold, trivsel og bulyst heng nøye saman med bygdekvinnelaget og moderne møteplassar for aktive bygdekvinner! Bygdekvinner og aktive langt meir enn tilslørte bygdekvinner! 5

Bygdekvinner. Samfunnsaktør. Tema: Jubilere, men ikkje juble s. 8 Bygdekvinnelagets årsmøte 2010 s. 10. nr 3.10 MEDLEMSBLAD FOR NORGES BYGDEKVINNELAG

Bygdekvinner. Samfunnsaktør. Tema: Jubilere, men ikkje juble s. 8 Bygdekvinnelagets årsmøte 2010 s. 10. nr 3.10 MEDLEMSBLAD FOR NORGES BYGDEKVINNELAG Bygdekvinner nr 3.10 MEDLEMSBLAD FOR NORGES BYGDEKVINNELAG Tema: Samfunnsaktør Jubilere, men ikkje juble s. 8 Bygdekvinnelagets årsmøte 2010 s. 10 Frå redaksjonen Medlemsblad for Norges Bygdekvinnelag

Detaljer

Bygdekvinner. Grepa kvinner! 1913-2013: 100-årsjubileum. 10 - Samvirkemodellen i vinden 16 - Ei bygdekvinne for stemmerett 28 - Alle gode ting er TRE

Bygdekvinner. Grepa kvinner! 1913-2013: 100-årsjubileum. 10 - Samvirkemodellen i vinden 16 - Ei bygdekvinne for stemmerett 28 - Alle gode ting er TRE Bygdekvinner Medlemsblad for Norges bygdekvinnelag utgave 1-2013 1913-2013: 100-årsjubileum Grepa kvinner! 10 - Samvirkemodellen i vinden 16 - Ei bygdekvinne for stemmerett 28 - Alle gode ting er TRE Leder

Detaljer

Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015

Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015 Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015 Dette heftet skal brukast i Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Detaljer

Bygdekvinner. Kvinneliv. Tema: Inspirasjonsseminar: Etterlysning: For hode, kropp og hjerte s. 10. Alle de 7 slaga ønskes - i live s. 16. nr 4.

Bygdekvinner. Kvinneliv. Tema: Inspirasjonsseminar: Etterlysning: For hode, kropp og hjerte s. 10. Alle de 7 slaga ønskes - i live s. 16. nr 4. Bygdekvinner nr 4.09 MEDLEMSBLAD FOR NORGES BYGDEKVINNELAG Inspirasjonsseminar: For hode, kropp og hjerte s. 10 Etterlysning: Alle de 7 slaga ønskes - i live s. 16 Tema: Kvinneliv Frå redaksjonen Medlemsblad

Detaljer

nr 4.08 ET MEDLEMSBLAD FOR NORGES BYGDEKVINNELAG Kvinnefaser Arbeidsarven Tema: Kvinneliv

nr 4.08 ET MEDLEMSBLAD FOR NORGES BYGDEKVINNELAG Kvinnefaser Arbeidsarven Tema: Kvinneliv Bygdekvinner nr 4.08 ET MEDLEMSBLAD FOR NORGES BYGDEKVINNELAG Kvinnefaser Arbeidsarven Tema: Kvinneliv NOU 2008:6 Kjønn og lønn Likestillingskampen som ikke kan ta slutt Medlemsblad for Norges Bygdekvinnelag

Detaljer

Flytting til Hardanger

Flytting til Hardanger Flytting til Hardanger unge vaksne sine preferansar og praksisar Juni 2008 Innhald: 1. Innleiing s3 2. Metode s5 3. 31-åringane frå Hardanger kven er dei? s7 4. Bustad og Arbeid s12 5. Tilknytning, trivsel

Detaljer

KOMMUNEAVISA. Folkefest på Aukradagen NR. 1 2014 INFORMASJON

KOMMUNEAVISA. Folkefest på Aukradagen NR. 1 2014 INFORMASJON KOMMUNEAVISA Folkefest på Aukradagen Ordførar Bernhard Riksfjord saman med ei nøgd Heidi Løklingholm, som blei Årets Aukraværing NR. 1 2014 INFORMASJON INNHOLD 18 10 16 22 Intervju med rådmannen Songarglede

Detaljer

ORGANISASJONSHANDBOK FOR NORGES BYGDEKVINNELAG. Mjølkerampa EIN AV MANGE MØTEPLASSAR

ORGANISASJONSHANDBOK FOR NORGES BYGDEKVINNELAG. Mjølkerampa EIN AV MANGE MØTEPLASSAR ORGANISASJONSHANDBOK F O R N O R G E S B Y G D E K V I N N E L A G ORGANISASJONSHANDBOK FOR NORGES BYGDEKVINNELAG Mjølkerampa EIN AV MANGE MØTEPLASSAR Norges Bygdekvinnelag Postboks 9358 Grønland 0135

Detaljer

mai 2009 164. årgang aktuelt om misjon og kirke Madagaskar:

mai 2009 164. årgang aktuelt om misjon og kirke Madagaskar: mai 2009 5 164. årgang aktuelt om misjon og kirke Madagaskar: Motorsykkelkræsj i bushen Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) innhold Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Misjonsmarka

Detaljer

Reisande Sein på avtrekker n?

Reisande Sein på avtrekker n? INFORMASJON FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 5 2009 Må M an hoppe over bekken etter vann? foto: scanpix Vi er med er du? Vi syns det er flott at kundene Våre er nysgjerrige og stiller krav. slikt

Detaljer

KOMMUNEAVISA. Informasjon frå Aukra Kommune nr 3 oktober 2013. Offisiell opning av «nye» Riksfjord skole Ein merkedag for Aukra kommune.

KOMMUNEAVISA. Informasjon frå Aukra Kommune nr 3 oktober 2013. Offisiell opning av «nye» Riksfjord skole Ein merkedag for Aukra kommune. KOMMUNEAVISA Informasjon frå Aukra Kommune nr 3 oktober 2013 Offisiell opning av «nye» Riksfjord skole Ein merkedag for Aukra kommune side 6 Suksess med Øyriket i Romsdal Arrangementet Øyriket i Romsdal

Detaljer

Line Grønstad Line Grønstad. Dei daglege vala

Line Grønstad Line Grønstad. Dei daglege vala Line Grønstad Line Grønstad Dei daglege vala Julehelsing 2013 Julehelsing 2013 1 Omslag og layout: Line Grønstad, NEG. Motiv: Jenter med studentluer i 1919. NFB.00157 Foto: Gustav Borgen/Norsk Folkemuseum

Detaljer

møre 2 Åleine att i Ecuador

møre 2 Åleine att i Ecuador Nytt fra Møre August/ september 2012 Nr. 4 12 årgang www.normisjon.no Vi er velsignet for å kunne velsigne andre! Kristine Anne Danielsen Knudsen 11 møre 2 8 Åleine att i Ecuador Normisjon har trappa ned

Detaljer

fokus tidende misjon nr 4-2011/166 årgang Elleve år er over Nytt studietilbud på MHS Religiøse trender i Japan

fokus tidende misjon nr 4-2011/166 årgang Elleve år er over Nytt studietilbud på MHS Religiøse trender i Japan fokus misjon s tidende nr 4-2011/166 årgang Elleve år er over Nytt studietilbud på MHS Religiøse trender i Japan 4 8 10 Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger

Detaljer

I N N H O L D NR. 1 FEBRUAR 2013 64. ÅRGANG

I N N H O L D NR. 1 FEBRUAR 2013 64. ÅRGANG Prisvinnerne av Sauherad kommunes kulturpris 2012 sammen med ordfører Hans Sundsalen og Anne Grethe Evju, leder av kommunens utvalg for oppvekst og omsorg. NR. 1 FEBRUAR 2013 64. ÅRGANG I N N H O L D Side

Detaljer

Lovsong har fått større fokus og plass i våre forsamlingar og spesielt blant den yngre generasjonen. Det er eg veldig glad og takksam for.

Lovsong har fått større fokus og plass i våre forsamlingar og spesielt blant den yngre generasjonen. Det er eg veldig glad og takksam for. Nytt fra Sogn og Fjordane / Hordaland Februar/mars 2015 Nr. 1 15. årgang www.normisjon.no Lovsong har fått større fokus og plass i våre forsamlingar og spesielt blant den yngre generasjonen. Det er eg

Detaljer

fokus tidende misjon nr 5-2011/166 årgang Med hjartet i Kamerun Moïse våger mer! Kunstlotteri

fokus tidende misjon nr 5-2011/166 årgang Med hjartet i Kamerun Moïse våger mer! Kunstlotteri fokus misjon s tidende nr 5-2011/166 årgang Med hjartet i Kamerun Moïse våger mer! Kunstlotteri 4 10 12 Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse:

Detaljer

mai/2014 PRIS KR. 100,- hvorav Kr. 50,- til selger TEMA: SOLIDARITET

mai/2014 PRIS KR. 100,- hvorav Kr. 50,- til selger TEMA: SOLIDARITET mai/2014 PRIS KR. 100,- hvorav Kr. 50,- til selger TEMA: SOLIDARITET Innhold GM KLAR mai/2014: Solidaritet 6-9 10-13 16-19 22-23 38-39 SIDE INNHOLD 6 Røde Kors 10 Ragnar Thorseth 14 Nasjonal - etelleranna

Detaljer

Korfor går skulegrensene på Radøy der dei går?

Korfor går skulegrensene på Radøy der dei går? Korfor går skulegrensene på Radøy der dei går? Innlevert av 5.trinn ved Austebygd skule (Radøy, Hordaland) Årets nysgjerrigper 2014 Eg har verdens beste jobb. Eg er nemlig kontaktlærar for ein superinspirerande

Detaljer

Lokallagsutsending våren 2015

Lokallagsutsending våren 2015 Lokallagsutsending våren 2015 Innhald: Leiar, Marna Ramsøy Informasjon frå administrasjonen Vedlegg: Ringeguide, Bygdekvinnelaget sin vervekampanje 2015 Bli - medlem - flyer Oppskriftshefte "Barnas egne

Detaljer

BARNA ER KLAR FOR VALGKAMP!

BARNA ER KLAR FOR VALGKAMP! Nr. 2 2013 BARNA ER KLAR FOR VALGKAMP! Valget og PRESS LNU: Bruk stemmeretten din Intervju med Marco Elsafadi Bildeserien: Barnekunstmuseet INNHOLD 04 06 08 10 12 14 18 20 22 24 26 28 30 PRESS siden sist

Detaljer

Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane

Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane Innleiing Overskrifta for samlinga kjem frå Jesus si utfordring i Matteus 6,33: Søk fyrst Guds rike

Detaljer

Erasmus europeiske fristelser for deg som vil studere ute

Erasmus europeiske fristelser for deg som vil studere ute Eurotrigger Erasmus europeiske fristelser for deg som vil studere ute Essensen av Tyskland Som ein lang ferie, sjølv om eg jobba hardare enn nokon gong før, seier Tove Ragna Reksten. Våren 08 hadde ho

Detaljer

Manglar midlar. Næravisa. Idol-feber. Vi er òg på nett: er der som takk for at hun gjorde en elendig opptreden Leder, side 2.

Manglar midlar. Næravisa. Idol-feber. Vi er òg på nett: er der som takk for at hun gjorde en elendig opptreden Leder, side 2. NA Næravisa Deltakeren er der som takk for at hun gjorde en elendig opptreden Leder, side 2 Idol-feber Hallgrim Nybø fra Ørsta har overlevd Idol-sirkuset så langt. Side 8 og 9 Lokalavis for Volda og Ørsta

Detaljer

LYS OVER LAND. Landsstyrebesøk i India. Med evangeliet til muslimene. Se side 4-5 LYS OVER LAND NR. 2 MAI 2015 75. ÅRGANG

LYS OVER LAND. Landsstyrebesøk i India. Med evangeliet til muslimene. Se side 4-5 LYS OVER LAND NR. 2 MAI 2015 75. ÅRGANG LYS OVER LAND LYS OVER LAND NR. 2 MAI 2015 75. ÅRGANG Landsstyrebesøk i India Se side 4-5 Med evangeliet til muslimene Intervju med Øyvind Fonn Av Hans-Henrik Brix 1. april begynte Øyvind Fonn (49) som

Detaljer

for underdøler og venene deira heime og ute 18. årgang * juni 2011 * kr 70,

for underdøler og venene deira heime og ute 18. årgang * juni 2011 * kr 70, nderdølen for underdøler og venene deira heime og ute 18. årgang * juni 2011 * kr 70, BLADET FOR BYGDA MED OVER 80 INNBYGGJARAR Gjett kva Kenneth, Tormod, Per Øystein, Atle, Sondre, Per Rune og Torbjørn

Detaljer

Bygdekvinner. Tema: Ny giv i ny tid. Kathrine Kleveland. Samfunnsaktør. Årsmøte 2008: Ny NBK-leder: nr 3.08 ET MEDLEMSBLAD FOR NORGES BYGDEKVINNELAG

Bygdekvinner. Tema: Ny giv i ny tid. Kathrine Kleveland. Samfunnsaktør. Årsmøte 2008: Ny NBK-leder: nr 3.08 ET MEDLEMSBLAD FOR NORGES BYGDEKVINNELAG Bygdekvinner nr 3.08 ET MEDLEMSBLAD FOR NORGES BYGDEKVINNELAG Årsmøte 2008: Ny giv i ny tid Ny NBK-leder: Kathrine Kleveland Tema: Samfunnsaktør En sommeroppfordring Medlemsblad for Norges Bygdekvinnelag

Detaljer

KRISTNE ARBEIDERE. Frihet i fellesskap s. 10 og 11. Mindre frihet til familiene med blåblå regjering s. 8 og 9. Kvinnesak på urfolkvis s.

KRISTNE ARBEIDERE. Frihet i fellesskap s. 10 og 11. Mindre frihet til familiene med blåblå regjering s. 8 og 9. Kvinnesak på urfolkvis s. KRISTNE ARBEIDERE Magasin for religion, samfunn og politikk Nr. 1/2 2014 10. årgang Mindre frihet til familiene med blåblå regjering s. 8 og 9 Frihet i fellesskap s. 10 og 11 Kvinnesak på urfolkvis s.

Detaljer

Merkeåret Grunnloven fyller 200 år i år, og i 1814 var Kirken en svært viktig brikke i det storpolitiske spillet om et uavhengig Norge.

Merkeåret Grunnloven fyller 200 år i år, og i 1814 var Kirken en svært viktig brikke i det storpolitiske spillet om et uavhengig Norge. + refleks Menighetsblad for Søreide kirke -1. Årgang 4 Med artikler og reportasjer fra hele Fana prosti Vel blåst, Søreide 40 år er ikke det aller rundeste jubileet, men for Søreide menighet var det vel

Detaljer