NORGES HELSEHØYSKOLE OSTEOPATI AKUPUNKTUR ERNÆRING LIVSSTILSENDRING OG FOLKEHELSE FYSISK AKTIVITET OG ERNÆRING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORGES HELSEHØYSKOLE OSTEOPATI AKUPUNKTUR ERNÆRING LIVSSTILSENDRING OG FOLKEHELSE FYSISK AKTIVITET OG ERNÆRING"

Transkript

1 OSTEOPATI LIVSSTILSENDRING OG FOLKEHELSE AKUPUNKTUR ERNÆRING NORGES HELSEHØYSKOLE Årsenhet i grunnmedisin Livsstilsendring og folkehelse Fysisk aktivitet og ernæring Ernæring Osteopati Akupunktur 1 FYSISK AKTIVITET OG ERNÆRING

2 3 Rektor Trond Blindheim 4 Helse anno Forskning og utvikling 8 Hvorfor helse? Hvorfor NHCK? 9 Årsenhet i grunnmedisin 10 Bachelor i livsstilsendring og folkehelse 14 Bachelor i fysisk aktivitet 18 Bachelor i ernæring 22 Bachelor i osteopati 26 Bachelor i akupunktur 30 Utveksling og mastermuligheter 31 Nettstudier 32 Studentklinikken 33 Anatomisk læringssenter 34 Studentportretter 35 Studentunionen ved Campus Kristiania 36 Søknads-og opptaksinformasjon 38 Høyskolen Campus Kristiania Nærhet til studentene og lang tradisjon innen utdanning Norges Helsehøyskoles pedagogiske idé er tuftet på utstrakt bruk av studentaktiviserende læringsformer, fremragende formidlere og nærhet til studentene. Vi er en del av Høyskolen Campus Kristiania som har lang tradisjon innen utdanning. Foto - Thomas Ekström / Anorak Art Direction - Anorak nhck.no UNDERVISNINGEN FOREGÅR IKKE bare i auditorier, men også i små klasserom hvor studentene er den aktive part og må ta ansvar for egen læring. Vi er overbevist om at god kontakt mellom student, forelesere og studieavdeling gir bedre trivsel og faglige prestasjoner. Norges Helsehøyskole er et framtidsrettet fakultet innen helse, og vi er særlig opptatt av samfunnets behov for forebyggende helsearbeidere. Norges Helsehøyskole er et fakultet i Høyskolen Campus Kristiania. Denne er organisert som en stiftelse og tilbyr høyskole- og fagskolestudier, i tillegg til studier og kurs på ulike utdanningsnivåer. Stiftelsen ble etablert av forleggeren Ernst G. Mortensen i Han hadde som visjon å tilby utdanning til mennesker på tvers av økonomiske, sosiale, kulturelle og geografiske barrierer som ellers stengte veien for mange mennesker. Siden starten har mer enn tre millioner mennesker tatt utdanning gjennom stiftelsen. I dag består Høyskolen Campus Kristiania av fakultetene Norges Helsehøyskole, Markedshøyskolen og Norges Kreative Høyskole, samt avdelingene NKS Nettstudier og Aktiv Læring. Å være en del av Høyskolen Campus Kristiania betyr blant annet at du gjennom Studentunionens aktiviteter har muligheten til å skaffe deg et kontaktnett med studenter fra ulike typer studier og fagmiljøer. Dette er et kontaktnett du kan dra nytte av senere i livet. Å være en nisjehøyskole innenfor en større høyskolevirksomhet, betyr også at vi kan trekke inn kvalifiserte gjesteforelesere fra andre deler av virksomheten. Velkommen til Norges Helsehøyskole og Høyskolen Campus Kristiania. Trond Blindheim Rektor 2 3

3 OSTEOPATI LIVSSTILSENDRING OG FOLKEHELSE HELSE ANNO 2014 Begrepet helse defineres på mange måter av hvordan vi lever. Helse anno 2014 kan like gjerne handle om hva du spiser, hvordan du twerker på dansegulvet eller scroller på facebook. Vi tenker helse i nye baner. For oss handler det nemlig om å forstå menneskers kompleksitet og se sammenhenger innen vi går til handling! For oss handler helse om å kunne kommunisere. Det handler om å utvikle den mellommenneskelige forståelsen og formidlingsevnen som motiverer mennesker til å gjøre endringer i sitt eget liv. Våre studenter får teorien og den praktiske erfaringen til å kunne bidra med løsninger som forbedrer menneskers helse på kort sikt og forebygger helseplager på lang sikt. Vi skal være en pådriver for bedre helse for flest mulig. ERNÆRING FYSISK AKTIVITET OG ERNÆRING AKUPUNKTUR 4 5

4 Forskning og utvikling Undervisningen på Norges Helsehøyskole foregår ikke bare i auditorier, men også i små klasserom hvor studentene er den aktive part og må ta ansvar for egen læring. Vi er overbevist om at god kontakt mellom student, forelesere og studieavdeling gir bedre trivsel og faglige prestasjoner. Norges Helsehøyskole har som mål å være en ledende høyskole når det gjelder utvikling av et optimalt læringsmiljø. Vårt fokus på utvikling av moderne læringsressurser og pedagogiske læringsformer skal skape en arena for optimal læring både når det gjelder teori og praksis. MODERNE LÆRINGSFORMER Vi har fokus på å sikre et optimalt læringsutbytte for våre studenter. Dagens teknologi gjør at studenter har vokst opp med en helt annen tilnærming til hvordan informasjon tilegnes og distribueres. Dette er en utvikling vi tilpasser oss, slik at vi skaper et moderne og godt læringsmiljø for dagens studenter. For å aktivisere og engasjere studenter i større grad, spesielt i auditoriene, benyttes blant annet Learning Catalytics, et studentresponssystem som muliggjør 100 prosent studentdeltakelse i timene. Norges Helsehøyskoles pedagogiske idé er tuftet på utstrakt bruk av studentaktiviserende læringsformer, fremragende formidlere og nærhet til studentene. FYSIOLOGISK TESTLABORATORIUM Norges Helsehøyskole har også et moderne og topp utstyrt fysiologisk laboratorium. Dette laboratoriet brukes aktivt i undervisning, blant annet i temaene treningsfysiologi, respirasjonsfysiologi og sirkulasjonsfysiologi. I tillegg til auditorier, klasserom og lesesaler, har Norges Helsehøyskole etablert et betydelig arkiv av videoforelesninger innen alle fag som du fritt kan benytte i tillegg til ordinær tavleundervisning. FORSKNING Norges Helsehøyskoles primæroppgaver er forskning, undervisning og formidling. Det grunnleggende kjennetegnet ved en høyskole er at det vitenskapelige personalet både har rett og plikt til å forske. Forskning er slik sett den mest grunnleggende virksomheten og avgjørende for kvaliteten på både undervisning og formidling. Forskningen som utføres ved Norges Helsehøyskole er tett integrert i undervisning ved alle studieretningene. Vi har som mål å levere forskningsresultater på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå innen høyskolens satsingsområder; fysisk aktivitet og ernæring, livsstilsendring og folkehelse, akupunktur og osteopati. Vi er en framtidsrettet høyskole innen helse, og vi er særlig opptatt av samfunnets behov for forebyggende helsearbeidere. Vår ambisjon er å utvide det tradisjonelle helsebegrepet ved hjelp av nytenkning og forskning, og tilby høyskoleutdanninger innenfor helsefag, samt være en viktig bidragsyter til norsk helsevesen. Ved siden av forskning, utdanning og formidling, er en vesentlig del av høyskolens arbeid også knyttet opp til kontakt med arbeidslivet. I våre laboratorier, på egen studentklinikk og i ekstern praksis tar våre studenter i mot pasienter og tilegner seg svært yrkesrelevant kompetanse. ANATOMISKE LÆRINGSSENTER Læringssenteret på Norges Helsehøyskole består av en stor samling av humane anatomiske preparater. Det anatomiske læringssenteret brukes direkte i undervisning, men er også tilgjengelig for egenstudier. Alle våre bachelorstudier inneholder faget anatomi. Gjennom å se og ta på tredimensjonale strukturer får våre studenter en dypere forståelse av hvordan menneskekroppen er bygget opp. 6 7

5 Hvorfor helse? Hvorfor NHCK? Årsenhet i grunnmedisin HVORFOR VELGE HELSE? Hvis du vil jobbe med mennesker, gå en sikker jobbframtid i møte, og i tillegg er opptatt av å arbeide med noe som er meningsfylt og samfunnsnyttig, så er helseutdanning det rette for deg. Våre studenter har valgt en fremtid innenfor helse fordi de er opptatt av friheten og de daglige utfordringene faget gir. Møtet med mennesker med ulike problemstillinger knyttet til helse og livsstil gir en interessant, utfordrende og variert arbeidsdag. Økende forekomst av overvekt og inaktivitet i kombinasjon med høyere levealder i befolkningen gjør at stadig flere lever med kroniske sykdommer. Skal vi snu denne utviklingen og kunne dekke behovet for helsefagarbeidere frem mot 2050, må hver tredje ungdom som søker studieplass i dag velge helsefag. Et større fokus på forebygging av sykdom fremfor behandling vil gi befolkningen flere leveår med god helse. Denne endringen i fokus vil gi et markant økende behov for kunnskap og kompetanse innenfor forebyggende helsearbeid i årene som kommer. Det er et stort behov for helsekompetanse i samfunnet vårt. Årsenheten i grunnmedisin er spesielt for deg som ønsker å bygge på eksisterende utdanning, for å få kompetanse innenfor helsefag, eller for deg som ikke er helt sikker på hva du vil studere og ønsker å starte med generelle helsefag før du spesialiserer deg. Årsenhet i grunnmedisin gir deg kunnskap om menneskekroppens oppbygning og funksjon, og om de forskjellige sykdomsprosessene og sykdommene som rammer den. Dette studiet er nyttig for alle som ønsker å forstå hvorfor sykdom oppstår og hvordan vi kan forebygge og behandle sykdom. I årene framover vil det være et stort samfunnsbehov for denne kompetansen. Studiet gir også en innføring Merk: En forutsetning for opptak på andre året av våre bachelorstudier er at det er ledige plasser på det studiet du søker opptak til. Opptak til andre året av bachelorstudiene i henholdsvis akupunktur og osteopati krever i tillegg et forkurs. Se under det aktuelle studiet for mer informasjon. i sammenhengen mellom samfunn, individ og helse. Kunnskapen du erverver deg i løpet av årseneheten i grunnmedisin danner grunnlaget for all helsefaglig yrkesutøvelse, og for videre studier innen helsefag. HVA KAN DU BRUKE DENNE ÅRSENHETEN TIL? Studiet kan brukes som inngangsport til en rekke profesjonsstudier, blant annet innenfor medisin, odontologi (tannlege) og kiropraktikk. Denne årsenheten gir også fritak fra medisinske fag på førsteåret ved alle våre bachelorstudier. Ole Petter Hjelle Førstelektor og lege Institutt for fysisk aktivitet,ernæring og folkehelse Dette studiet er nyttig for alle som ønsker å forstå hvorfor sykdom oppstår og hvordan vi kan forebygge og behandle sykdom. I årene framover vil det være et stort samfunnsbehov for denne kompetansen. HVORFOR VELGE NHCK? Norges Helsehøyskole er opptatt av å gi studentene en relevant og solid utdanning med faglig tyngde. Undervisningen vår er forsknings- og kunnskapsbasert, det vil si at den bygger på siste nytt fra forsknings og utviklingsfronten. Vi legger stor vekt på bruk av pedagogiske læringsformer der studenten i stor grad er den aktive part. En stor del av undervisningen vår foregår dessuten i mindre, tverrfaglige grupper der de ulike profesjonene samarbeider om å løse oppgaver; såkalt problembasert læring. At alle våre bachelorgrader har et felles første år, stimulerer til samarbeid og forståelse på tvers av faggruppene. Alle våre utdanninger er praktisk vinklet. Ferdighetstrening, praktiske øvelser, undervisning og veiledning på studentklinikken og ved vårt anatomiske læringssenter, samt ekstern praksis i bedrifter/institusjoner skal gjøre at studentene våre er best mulig forberedt for arbeidslivet etter endt studie. Mange av skolens undervisere har tett tilknytning til den kliniske hverdagen gjennom egen praksis. Det sikrer at undervisningen og fagkunnskapen er oppdatert og praksisnær. Ved Norges Helsehøyskole er vi like opptatt av at våre forelesere har høy faglig kompetanse som at de er gode formidlere. Vi benytter varierte vurderingsformer som hjemmeeksamen, mappevurdering, praktisk metodisk eksamen, muntlig eksamen og multiple choice i tillegg til skriftlig/teoretisk eksamen. Vi tror at mindre eksamener underveis i semesteret og varierte vurderingsformer sikrer bedre læring. Vi er opptatt av nærhet til studentene. Vi skal aldri bli så store at vi ikke mister kontakten med deg som student. Vi har svært fornøyde studenter (97% av studentene våre på første år vil anbefale oss videre, ref. Studentundersøkelsen 2013) Vi er kjent for å ha svært gode forelesere og et praktisk og pedagogisk undervisningsopplegg Vi har unike studietilbud som osteopati og akupunktur Vi har praktisk rettet undervisning som gir våre studenter en «verktøykasse» når de er ferdig utdannet og skal ut i arbeidslivet Våre studenter får mange gode tverrfaglige kontakter innen ulike helsefag i studietiden her hos oss, noe som kommer godt med når de skal ut i arbeidslivet Vi er en liten skole som har et godt omdømme, med kort avstand til forelesere og nærhet til arbeidslivet Vi er opptatt av at studentene våre skal få seg jobb. Etableringsseminar og karrieredager for siste årsstudenter er en naturlig del av skolens tilbud Vi er opptatt av at våre studenter skal bli gode på kommunikasjon og motiverende dialog for å kunne bidra til varig livsstilsendring hos sine pasienter/kunder Vi har et unikt læringsmiljø med blant annet anatomisk læringssenter som gir deg mulighet til å studere «ekte» kroppsdeler og organer NHCK har svært sentral beliggenhet, med lokaler midt i sentrum av Oslo 2. SEMESTER 1. SEMESTER Opptakskrav: Generell studiekompetanse (GSK) eller realkompetanse Studiepoeng: 60 Pris: Kr ,- pr. semester Søknadsfrist: Rullerende opptak med søknadsfrist 15. april 2014 Dersom det fortsatt er ledige plasser, kan du søke opptak helt fram til studiestart mer informasjon på side Studiemodell for grunnmedisin (60 studiepoeng) Sykdomslære 1 Sykdomslære 2 Samfunn, individ og helse Anatomi og fysiologi 1 Anatomi og fysiologi 2 Anatomi og fysiologi 3 Hvert emne er på 10 studiepoeng

6 Bachelor i livsstilsendring og folkehelse «Vår tids største helseutfordring er sykdommer relatert til livsstil. Et større fokus på forebygging av sykdom vil gi befolkningen flere leveår med god helse. Bachelorgraden i livsstilsendring og folkehelse svarer på samfunnets behov for økt kompetanse innen helsefremmende fag.» Bachelor i livsstilsendring og folkehelse er en unik utdanning for deg som ønsker å motivere, veilede og bidra til å fremme folks helse. Helsefremmende arbeid handler om å gjøre det enklere å ta de gode livsstilsvalgene. Ved å fokusere på individets levevaner, slik som kosthold, fysisk aktivitet og bruk av rusmidler, har du med en bachelor i livsstilsendring og folkehelse en unik mulighet til å motivere og inspirere mennesker til bedre helse og et bedre liv. Norge har flere år på rad blitt kåret til verdens beste land å bo i. Til tross for dette står nordmenn utenfor arbeidslivet, og sosiale helseforskjeller og relativ fattigdom øker, noe som gir risiko for helseplager. Vi ser også at forekomsten av angst og depresjon, fedme, diabetes og kroniske og sammensatte sykdommer også stiger. Det er derfor stor faglig og politisk enighet om behovet for et økt fokus på folkehelsearbeid i Norge, hvor vi forebygger mer og reparerer mindre. Helsefremmende arbeid handler om to ting; å motivere og veilede mennesker til å ta gode helsevalg, og om å påvirke oppbygningen av samfunnet vårt, slik at vi gjør det enklere for menneskene å ta gode helsevalg. Helseutfordringene i Norge med økning i livsstilssykdommer som diabetes og overvekt kan ikke løses ved at vi kun fokuserer på individenes ansvar for egen helse. En viktig del av folkehelsearbeidet fokuserer på de lokale, samfunnsmessige forhold som påvirker helsen vår, slik som for eksempel bo- og oppvekstsvilkår, skole og barnehage, arbeidsplass, familie og fritid, trafikk og støy. Det overordnede målet for studiet er å utdanne deg til en reflektert yrkesutøver, som gjennom tverrfaglig og kunnskapsbasert arbeid skal bidra til å bedre folkehelsen. Studiet har fokus på å bedre helseatferd og minske risikoen for livsstilssykdommer gjennom målrettede tiltak utenfor sykehus og legekontor, og gir deg både grunnleggende kunnskap om individuell livsstilsveiledning og om hvordan man gjennom kommunal og statlig forankring kan bidra til en mer helsefremmende livsstil for hele befolkningen

7 LÆRINGS- OG UNDERVISNINGSFORMER På bachelor i livsstilsendring og folkehelse benyttes varierte læringsformer. Mange av læringsformene er studentaktiviserende, det vil si at du som student er den aktive part og ikke bare en passiv mottaker av informasjon. Problembasert læring (PBL) hvor du jobber i små grupper med en yrkesrelevant problemstilling, er et eksempel på en studentaktiviserende læringsform. Når du er den aktive part i læringsprosessen, øker ikke bare læringsutbyttet, det blir også morsommere å lære. Ferdighetstrening, praktiske øvelser og tverrfaglig prosjektarbeid, sammen med ekstern praksis i bedrifter/institusjoner, skal gjøre at studentene våre er best mulig forberedt for arbeidslivet etter endt studium. Vi benytter varierte vurderingsformer som hjemmeeksamen, mappevurdering, muntlig eksamen og multiple choice i tillegg til skriftlig/ teoretisk eksamen. Vi tror at mindre eksamener underveis i semesteret og varierte vurderingsformer sikrer bedre læring. Studiemodell for livsstilsendring og folkehelse 6. SEMESTER Motiverende kommunikasjon Frisklivsarbeid Bacheloroppgave 5. SEMESTER Prosjektledelse og formidling Kosthold og samfunn Vitenskapsteori, metode og statistikk 4. SEMESTER Grunnleggende ernæring Fysisk aktivitet og helse Ernæring og helse JOBBMULIGHETER Samhandlingsreformen, Folkehelseloven og Folkehelsemeldingen gir norske kommuner og lokalmiljøet langt større ansvar for å ivareta befolkningens helse, og Helsedirektoratet anbefaler opprettelse av frisklivssentraler i alle landets kommuner. Som et resultat av denne satsingen, vil det fremover bli et økende behov for kompetanse innenfor livsstilsveiledning og folkehelsearbeid. Hvorfor velge livsstilsendring og folkehelse? 3. SEMESTER Folkehelsearbeid Helsepolitikk og samfunnsplanlegging Rus, tobakk og psykisk helse 2. SEMESTER Sykdomslære 1 Sykdomslære 2 Samfunn, individ og helse Etter endt bachelor i livsstilsendring og folkehelse skal du kunne jobbe både selvstendig og i team med annet helsepersonell, for eksempel som folkehelsekoordinator i kommuner og bedrifter, eller som frisklivskoordinator/frisklivskonsulent ved frisklivsentraler eller i private bedrifter. Rollen som folkehelsekoordinator innebefatter oversikten over lokalmiljøets styrker og svakheter, befolkningens helsetilstand og kjennskap til tiltak fra både den offentlige, private og frivillige sektor. Kjennskap til forvaltningsnivåer og innsikt i politiske prosesser som kan fremme folkehelsen blir særlig relevant. Studiet vektlegger også kommunikasjon både til brukere, men også å formidle et folkehelsebudskap til beslutningstakere og media. Du skal etter endt studium både kunne administrere driften og ha den faglige tyngden som er nødvendig for å kunne jobbe i kommunale frisklivssentraler. Utdanningen åpner for tilsetting i det private og offentlige helsevesen, bedriftshelsetjenesten, treningssentre, frivillige organisasjoner og offentlig forvaltning. Man kan også bli faglærer i mat og helse dersom utdanningen utvides med praktisk pedagogisk utdanning. Hege Ulveland Førstelektor Instituttleder ved institutt for fysisk aktivitet, ernæring og folkehelse Hege har en master i klinisk ernæring fra Universitetet i Oslo (2007), samt kurs i pedagogisk basiskompetanse fra Høyskolen i Oslo og Akershus (2012). Hun har publisert i tre internasjonale fagfellevurderte tidsskrifter innenfor temaene vurdering av kroppssammensetning og livskvalitet/ underernæring ved kreftsykdom. Det er et økende behov for ansatte med høy kompetanse innenfor folkehelsearbeid Fordi du vil være med å motivere andre til å ta gode livsstilvalg Du vil jobbe med et av samfunnets største oppgaver framover nemlig å opprettholde, bedre og fremme folks helse Du vil være med å påvirke myndighetene til å tilrettelegge for at de sunne valgene gjøres attraktive og enklere 1. SEMESTER Anatomi og fysiologi 1 Anatomi og fysiologi 2 Anatomi og fysiologi 3 Fellesemner Fordypningsemner Hvert emne er på 10 studiepoeng Studiepoeng: 180 Opptakskrav til 1. år: Generell studiekompetanse (GSK) eller realkompetanse Opptakskrav til 2. år: GSK + 60 sp i medisinske fag Studieavgift: Kr ,- pr. semester Fulltidsstudier: 3 år med undervisning i ukedagene Søknadsfrist: Rullerende opptak med søknadsfrist 15. april 2014 Dersom det fortsatt er ledige plasser, kan du søke opptak helt fram til studiestart mer informasjon på side

8 Bachelor i fysisk aktivitet og ernæring Er du opptatt av din og andres helse og ønsker å bidra til at folk får en sunnere livsstil og kommer i bedre form? Da er bachelor i fysisk aktivitet og ernæring studiet for deg! Bachelor i fysisk aktivitet og ernæring er utdanningen for deg som har lyst til å jobbe med mennesker, og gjennom målrettet og systematisk arbeid med fysisk aktivitet og kosthold kan bidra til å bedre deres helse, fysiske form og prestasjonsevne. Dårlig fysisk form og usunt kosthold er noen av de viktigste årsakene til livsstilssykdommer i Norge. Samtidig er det mange som allerede er fysisk aktive, men trenger veiledning og motivasjon for å opprettholde eller forbedre sin egen helse. Felles for alle disse gruppene er behovet for veiledning fra personer med kompetanse innen både fysisk aktivitet og kosthold. «Mennesker er skapt for bevegelse, men vi sitter mer enn noensinne. Kunnskapen om hva som skjer med et stillesittende samfunn vil forhåpentlig bidra til at flere ser viktigheten av å bevege seg.» Med bachelor i fysisk aktivitet og ernæring fra Norges Helsehøyskole vil du kunne bidra til å dekke etterspørselen etter denne kompetansen og bli en reflektert og kompetent yrkesutøver. En bachelor i fysisk aktivitet og ernæring vil kvalifisere deg til jobber som krever teoretisk, administrativ og praktisk kompetanse knyttet til oppgaver som helsekartlegging, tilrettelegging av fysisk aktivitet for forskjellige grupper, samt veiledning innenfor fysisk aktivitet, trening og kosthold

9 Hvorfor velge fysisk aktivitet og ernæring? Hvis du er opptatt av betydningen av en aktiv hverdag og et sunt kosthold Du ser en klar trend med stadig økende helseproblemer knyttet til livsstil Du ønsker å bidra til at hvert enkelt individ får en sunnere livsstil Studiemodell for fysisk aktivitet og ernæring Du har lyst til å jobbe med mennesker, fysisk aktivitet og kosthold 6. SEMESTER Motiverende kommunikasjon Metoder innen helsekartlegging Bacheloroppgave LÆRINGS- OG UNDERVISNINGSFORMER Bachelor i fysisk aktivitet og ernæring benytter varierte læringsformer. Mange av læringsformene er studentaktiviserende, det vil si at du som student er den aktive part og ikke bare en passiv mottaker av informasjon. Problembasert læring (PBL) hvor du jobber i små grupper med en yrkesrelevant problemstilling, er et eksempel på en studentaktiviserende læringsform. Når du er den aktive part i læringsprosessen øker ikke bare læringsutbyttet, det blir også morsommere å lære. Bachelor i fysisk aktivitet og ernæring er en praktisk rettet utdanning, slik at du skal kunne gå rett ut i jobb etter endt studium. I løpet av studiet har du både intern og ekstern praksis. Ekstern praksis gjennomføres på en bedrift eller frisklivssentral, slik at du blir eksponert for situasjoner med stor overføringsverdi til det virkelige yrkesliv. JOBBMULIGHETER Med en bachelor i fysisk aktivitet og ernæring får du en solid utdannelse i forebyggende helsearbeid. Utdannelsen gir varierte jobbmuligheter, og er også et godt utgangspunkt for videre studier. Det er et stort udekket behov for kompetanse innenfor fysisk aktivitet og ernæring i Norge. Med bachelor i fysisk aktivitet og ernæring fra Norges Helsehøyskole vil du kvalifisere deg til jobber som krever teoretisk, administrativ og praktisk kompetanse knyttet til oppgaver som helsekartlegging, tilrettelegging av fysisk aktivitet for forskjellige grupper, samt veiledning innenfor fysisk aktivitet, trening og kosthold. Jostein Steene- Johannessen Førsteamanuensis Faglig studieleder i fysisk aktivitet og ernæring Jostein har hovedfag og doktorgrad i fysisk aktivitet og helse fra Norges idrettshøgskole. Som en av Norges ledende forskere på fysisk aktivitet hos barn og unge vil kompetansen Jostein har, både som forsker og underviser, bidra til å sette Norges Helsehøyskole på kartet innenfor dette viktige fagområdet. 5. SEMESTER Tilpasset fysisk aktivitet for ulike befolkningsgrupper Ernæring og prestasjon Vitenskapsteori, metode og statistikk 4. SEMESTER Grunnleggende ernæring Fysisk aktivitet og helse Ernæring og helse 3. SEMESTER Folkehelsearbeid Aktivitetslære Treningslære 2. SEMESTER Sykdomslære 1 Sykdomslære 2 Samfunn, individ og helse 1. SEMESTER Anatomi og fysiologi 1 Anatomi og fysiologi 2 Anatomi og fysiologi 3 Fellesemner Fordypningsemner Hvert emne er på 10 studiepoeng Studiepoeng: 180 Opptakskrav til 1.år: Generell studiekompetanse (GSK) eller realkompetanse Opptakskrav til 2.år: GSK + 60 sp i medisinske fag Studieavgift: Kr ,- pr semester Fulltidsstudier: 3 år med undervisning i ukedagene Søknadsfrist: Rullerende opptak med søknadsfrist 15. april 2014 Dersom det fortsatt er ledige plasser, kan du søke opptak helt fram til studiestart mer informasjon på side

10 Bachelor i ernæring Ønsker du å lære mer om hvordan maten vi spiser påvirker helsen vår? Vil du gjennom kostrådgivning og ernæringsopplysning bidra til å bedre folkehelsen? Da er bachelor i ernæring studiet for deg! «Et helsefremmende kosthold er viktig i forebygging av de viktigste helseutfordringene som samfunnet vårt står ovenfor.» Ernæring er avgjørende for vekst og utvikling i fosterliv, spedbarnsalder og i barne- og ungdomsårene. Kostholdet er også av stor betydning ved forebygging og behandling av de vanligste livsstilssykdommene, diabetes type 2, hjerte- og karsykdommer og osteoporose. Verdens helseorganisasjon (WHO) har estimert at 80 prosent av alle hjerteinfarkt, 90 prosent av alle tilfeller av diabetes type 2 og over 30 prosent av krefttilfeller kunne vært unngått gjennom endringer i kosthold, fysisk aktivitet og røykevaner. Et helsefremmende kosthold er viktig i forebygging av de viktigste helseutfordringene som samfunnet vårt står ovenfor. Tilgangen på fagfolk med solid kompetanse innen ernæring og kostveiledning er derimot betydelig lavere i Norge enn i land det er naturlig å sammenligne oss med. En forutsetning for å gjøre det enklere for befolkningen å ta de gode helsevalgene, er kompetente fagpersoner i offentlig, privat og frivillig sektor. Ernæringsfysiologi er læren om sammenhengen mellom helse og kosthold på celle-, individ- og gruppenivå. Fagområdet inkluderer kunnskap om biokjemi, anatomi, fysiologi, sykdomslære, psykologi, kommunikasjon, kosthold og vitenskapelige arbeidsmetoder. Sentralt i vår bachelor i ernæring er beskrivelse og analyse av forekomst, årsaker, konsekvenser, forebygging og behandling av ernæringsrelaterte tilstander. Vi tilbyr et bachelorstudium i ernæring som er tydelig profesjonsrettet. Studiet har både et biologisk og et samfunnsrettet perspektiv og vektlegger kunnskap innen forebygging, kartlegging og behandling av ernæringsrelaterte tilstander i ulike befolkningsgrupper. I tillegg til solide ernæringskunnskaper, vil du i løpet av studiet få kompetanse innenfor kommunikasjon, motivasjon og veiledning, av så vel individer som grupper. Denne kompetansen er svært yrkesrelevant og gjør at du kan gå rett ut i jobb etter endt utdanning

11 Hvorfor velge ernæring? Du får solid fagkunnskap om hvordan maten vi spiser påvirker kroppen og helsen vår Du ønsker å hjelpe mennesker til en sunnere livsstil gjennom kostveiledning Studiemodell for ernæring Du får en ettertraktet fagkompetanse som gjør deg interessant på arbeidsmarkedet Du kan bidra til å bedre folkehelsen i Norge ved blant annet opplysningsarbeid og endringsfokusert veiledning 6. SEMESTER Motiverende kommunikasjon Ernæringsfysiolog i arbeid (inkl. arbeidspraksis) Bacheloroppgave LÆRINGS- OG UNDERVISNINGSFORMER På bachelor i ernæring benytter vi varierte læringsformer som er relevante for din framtidige yrkesutøvelse. Mange av læringsformene er derfor studentaktiviserende, det vil si at du som student er den aktive part og ikke bare en passiv mottaker av informasjon. Praksis, både intern og ekstern, er en sentral del av bachelorstudiet i ernæring. Intern praksis gjennomføres på vår egen studentklinikk hvor du blant annet øver deg på kostveiledning av pasienter under kyndig veiledning av våre kliniske ernæringsfysiologer. Ekstern praksis gjennomføres ved private bedrifter eller ved kommunale institusjoner, som for eksempel frisklivsentraler. Den eksterne praksisen gir deg en unik erfaring i hvordan det er å jobbe som ernæringsfysiolog. JOBBMULIGHETER En bachelor i ernæring kvalifiserer deg til spennende jobber innen forebyggende og rehabiliterende ernæringsarbeid, i offentlig og privat sektor. Med bachelor i ernæring fra Norges Helsehøyskole vil du kunne jobbe som ernæringsfysiolog ved lege- og helsesentre eller i bedriftshelsetjenesten. Som ernæringsfysiolog kan du også jobbe med planlegging og tilrettelegging av kosthold på sykehjem eller andre institusjoner. Utdanningssektoren, barnehager, matvarebransjen og media ser et økende behov for personer med kompetanse innen ernæring. Du kan jobbe som kursholder eller kostveileder ved treningssentre og ved frisklivssentraler. Du vil i tillegg kunne ta på deg konsulentoppdrag for enkeltpersoner og bedrifter. Tine Mejlbo Sundfør Høyskolelektor Institutt for fysisk aktivitet, ernæring og folkehelse Tine Mejlbo Sundfør er utdannet klinisk ernæringsfysiolog fra Universitetet i Oslo. Hun er kjent fra God Morgen Norge på TV2, som ernæringsveileder fra tv-serien «Tjukkholmen» på TV Norge, som spaltist i IFORM og fra web-tv for Aftenposten.no. 5. SEMESTER Ernæring gjennom livet Ernæring og prestasjon Vitenskapsteori, metode og statistikk 4. SEMESTER Mikronæringsstoffer Innføring i klinisk ernæring Kostveiledning ved livsstilssykdom 3. SEMESTER Mat, fysisk aktivitet og helse Energiomsetning Energigivende næringsstoffer 2. SEMESTER Sykdomslære 1 Sykdomslære 2 Samfunn, individ og helse 1. SEMESTER Anatomi og fysiologi 1 Anatomi og fysiologi 2 Anatomi og fysiologi 3 Fellesemner Fordypningsemner Hvert emne er på 10 studiepoeng Studiepoeng: 180 Opptakskrav til 1.år: Generell studiekompetanse (GSK) eller realkompetanse Opptakskrav til 2.år: GSK + 60 sp i medisinske fag. Matematikk R1/S1+S2 og Kjemi 1 eller 2MX/2MY/3MZ og 2KJ. Studieavgift: Kr ,- pr semester Fulltidsstudier 3 år med undervisning i ukedagene Søknadsfrist: Rullerende opptak med søknadsfrist 15. april 2014 Dersom det fortsatt er ledige plasser, kan du søke opptak helt fram til studiestart mer informasjon på side 36. Har du lyst til å bli klinisk ernæringsfysiolog? Studenter på Norges Helsehøyskole med en fullført bachelorgrad i ernæring har muligheter til å ta en master i klinisk ernæring i England. Les mer om utveksling og mastermuligheter på side

12 Bachelor i osteopati Osteopati er en manuell undersøkelses- og behandlingsform for en rekke tilstander og problemer som bygger på prinsippet om kroppens evne til selvregulering gjennom behandling og veiledning. Vi er stolte av å ha Norges eneste godkjente høyskoleutdannelse i osteopati. En osteopat forsøker å se pasientens plager fra så mange synsvinkler som mulig for å komme frem til de nødvendige tiltak for pasienten. Årsakene til smerter og lidelser kan være mangfoldige og varierte. En osteopat vil først kartlegge plagene for deretter å legge opp en behandlingsplan, ofte i samarbeid med andre helseprofesjoner- for bidra til å redusere pasientenes symptomer, øke funksjon og bedre livskvalitet. Ofte oppsøkes en osteopat ved smerter og lidelser i rygg, nakke, skulder, albue, håndledd, fot, kne, hofte og bekken. I tillegg kommer pasienter med forskjellige former for hodepine, idrettsskader, svimmelhet, svangerskapsrelaterte plager, puste- og fordøyelsesbesvær og holdningsproblemer. Osteopater behandler pasienter i alle aldre. Et kjerneprinsipp i osteopatien er at pasienten har ansvaret for egen helse, og osteopaten skal hjelpe pasienten i å realisere dette gjennom undersøkelse, behandling, veiledning og andre forebyggende tiltak. Dette gjøres gjennom en klinisk medisinsk, osteopatisk, psykologisk og sosial forståelse av pasienten. Osteopaten samarbeider ofte med annet helsepersonell for å tilby pasienten tilstrekkelig med hjelp og veiledning. Osteopati blir stadig mer etablert som behandlingstilbud i Norge. I Storbritannia, Australia og New Zealand er osteopater en del av den ordinære primærhelsetjenesten og autoriserte utøvere har lov til å stille diagnoser og anbefale behandling uavhengig av leger og andre helseprofesjoner. Norges Helsehøyskole har Norges eneste godkjente bachelor i osteopati, og hvert år utdanner vi dyktige og entusiastiske kandidater, som bidrar til å sette osteopati på kartet. «En osteopat kan tilby behandling og forebygging av sykdom og samtidig veilede i forhold til helsefremmende atferd.» Bachelor i osteopati har en varighet på tre år og gir 180 studiepoeng. Det er nødvendig å ta fjerdeåret for å kunne bli medlem i Norsk osteopatforbund og praktisere som osteopat i Norge. Dette er et fordypningsår med emnespesialisering, teoretisk, praktisk og klinisk undervisning

13 Hvorfor velge osteopati? En osteopat fokuserer på å se sammenhenger i hele kroppen for å finne årsaken til pasientens plager Gjennom hele osteopatistudiet går teori og praksis hånd i hånd slik at du i løpet av studietiden blir best mulig forberedt på en klinisk hverdag som osteopat Studiemodell for osteopati Som osteopat blir du en attraktiv helsearbeider. Yrket er spennende, utfordrende og viktig for fremtiden Når du jobber som osteopat har du en praktisk kunnskap som du kan ta med deg overalt, for kunnskapen har du i hodet og hendene 6. SEMESTER Klinisk osteopati i praksis 2 Veiledet praksis 2 Bacheloroppgave Fordypningsåret kvalifiserer til profesjonsgraden Diplomert Osteopat (D.O.), som fungerer som en internasjonal bransjegodkjenning for osteopati. Det fjerde året gir deg nødvendig kunnskap og erfaring innen klinisk behandling, som er viktig for å kunne jobbe som praktiserende osteopat. Som Diplomert Osteopat har du rett til medlemskap i Norsk Osteopat Forbund som praktiserende osteopat. Her får du ansvars- og skadeforsikring, og du registreres slik at du ikke må betale moms på tjenestene og behandlingen som du leverer. Dette vil du ikke kunne oppnå med kun en treårig bachelorutdannelse i osteopati. Det fjerde året er ikke en del av bachelor i osteopati, og kvalifiserer ikke for studiepoeng eller støtte fra Statens Lånekasse. LÆRINGS- OG UNDERVISNINGSFORMER Med bachelor i osteopati får du en solid teoretisk og praktisk utdanning slik at du i løpet av studiet blir best mulig forberedt på en klinisk hverdag som osteopat. I ditt første studieår på bachelor i osteopati får du innføring i anatomi, fysiologi, biomekanikk og sykdomslære, gjennom «Årsenhet i grunnmedisin». I tillegg får du en introduksjon i osteopatiske undersøkelsesprosedyrer og behandlingsteknikker. Undervisningen gjennomføres i velutstyrte og moderne undervisningslokaler, og en rekke varierte og pedagogiske læringsformer benyttes. Norges Helsehøyskole har egne øvingsrom med behandlingsbenker, der du som student kan gjøre praktisk trening sammen med dine medstudenter, ved siden av den formelle undervisningen. I løpet av studietiden vil du også behandle pasienter på studentklinikken under kyndig veiledning av høyskolens fagstab. Dette bidrar til at du får god faglig veiledning og oppfølging, og at du utvikler gode kliniske og terapeutiske evner. Studentklinikken drives som en ordinær klinikk, slik at den erfaringen du får med deg her er svært yrkesrelevant. JOBBMULIGHETER Med en bachelor i osteopati fra Norges Helsehøyskole får du praktisk kunnskap du kan ta med deg hvor som helst. Som osteopat kan du jobbe i en rekke land kunnskapen har du i hodet og hendene. De fleste som utdanner seg som osteopater i Norge jobber ved egne klinikker. Det er stadig flere idrettslag og idrettsutøvere som ønsker å knytte til seg osteopater, og markedet for osteopater er voksende. Som osteopat blir du en attraktiv helsearbeider. Yrket er spennende, utfordrende og viktig for fremtiden. Christian Fossum Førstelektor Faglig studieleder i osteopati Christian Fossum er utdannet osteopat og har en D.O. fra Nordisk akademi for osteopati (i dag Institutt for osteopati, NHCK). Han har jobbet som rektor ved Nordisk akademi for osteopati og har vært viserektor for European School of osteopathy i Maidstone (England). I tillegg til å undervise ved skolen så er Christian en ettertraktet foredragsholder på internasjonale konferanser, og han har en rekke internasjonale publikasjoner bak seg. 5. SEMESTER Klinisk osteopati i praksis 1 Veiledet praksis 1 Vitenskapsteori, metode og statistikk 4. SEMESTER Tegn og symptomer i klinisk medisin 3. SEMESTER Underekstremitet, bekkenring og lumbalcolumna 2. SEMESTER Sykdomslære 1 Sykdomslære 2 Samfunn, individ og helse 1. SEMESTER Anatomi og fysiologi 1 Anatomi og fysiologi 2 Anatomi og fysiologi Thorax, overekstremiteten og cervikalcolumna Thorax, overekstremitet og cervicalcolumna Klinisk resonnering og integrasjon Underekstrimtet, bekkenring og lumbalcolumna Fellesemner Fordypningsemner Hvert emne er på 10 studiepoeng Studiepoeng: 180 Opptakskrav til 1. år: Generell studiekompetanse (GSK) eller realkompetanse Opptakskrav til 2. år: GSK + 60 sp i medisinske fag + forkurs ORM som arrangeres før studiestart Studieavgift: Kr ,- pr. semester Søknadsfrist: 15. april 2014 Dersom det fortsatt er ledige plasser, kan du søke opptak helt fram til studiestart mer informasjon på side 36.

14 Bachelor i akupunktur Norges Helsehøyskole er Nordens eneste godkjente høyskole med bachelorstudium i akupunktur. Bachelorstudiet i akupunktur er en spennende utdannelse som gir deg verdifull kompetanse i fremtidens helsevesen. NHCK har knyttet til seg nasjonalt og internasjonalt kjente og høyt kvalifiserte forskere og fagpersoner. Bachelorgraden kombinerer den tradisjonelle kinesisk-medisinske akupunkturen med den mer moderne vestlig medisinske akupunkturen som hovedsakelig benyttes på smertebehandling. Bachelorgradens første studieår består av Årsenhet i grunnmedisin som gir deg kunnskap om anatomi, fysiologi og sykdomslære. Her lærer du først om den friske menneskekroppen, og deretter om forskjellige sykdomsprosesser og sykdommer som rammer mennesker. Les mer på nettsidene våre om muligheten for fritak for medisinske emner for deg med helsefaglig bakgrunn. «Stadig flere oppdager fordelene med akupunktur som behandlingsform. Nyere forskning viser blant annet god effekt på muskel- og skjelettlidelser, spenningshodepine og migrene.» I andre- og tredje studieår inneholder studiet hovedsakelig akupunkturfaglige emner. Studentene tilegner seg kunnskap i medisinsk- og tradisjonell kinesisk akupunktur. Den medisinske akupunkturen benyttes hovedsakelig på muskel- og skjelettlidelser. Her stilles diagnosen gjennom en utspørring hvor pasienten forteller om sine symptomer og deretter gjøres en fysisk undersøkelse av pasienten. Den tradisjonelle kinesisk medisinske akupunkturen gjør bruk av utspørring, diagnostiske metoder og fysiske undersøkelser som gir akupunktøren mulighet til å få inntrykk av hvilken sykdom pasienten presenterer og hva som kan være årsak til denne. Behandlingen tar utgangspunkt i pasientenes individuelle symptombilde. Mange pasienter erfarer at når de benytter akupunktur for en lidelse eller sykdom får de 26 27

15 Hvorfor velge akupunktur? Akupunktur er akseptert og anerkjent innen store deler av det private og offentlige helsevesen. Over 40 sykehus i Norge tilbyr akupunkturbehandling Studiemodell for akupunktur Akupunktur er en godt etablert behandlingsform i Europa Som student ved Norges Helsehøyskole kommer du i et fagmiljø med fokus på helse innen ulike felt. Dette gir deg et godt kontaktnett innen fagfeltet helse og forbyggende helsearbeid allerede i studietiden din 6. SEMESTER Sykdomslære TKM 3 Klinisk praksis 2 Bacheloroppgave I Vesten er akupunktur mest kjent for sin smertelindrende effekt, men det er et langt bredere behandlingsfelt enn dette 5. SEMESTER Sykdomslære TKM 2 Klinisk praksis 1 Vitenskap, etikk, kommunikasjon samfunnsfag også ofte andre helsegevinster, f.eks. bedre fordøyelse, bedre søvn, overskudd og humør. 4. SEMESTER Årsak til sykdom og syndromdifferansiering Triggerpunkter og smertefysiologi Sykdomslære TKM 1 I løpet av siste studieår får du et fire ukers obligatorisk studieopphold ved Nanjing University of Chinese Medicine i Kina. Studieoppholdet er fyllt med mye undervisning og klinisk praksis på sykehus, men inneholder også sosiale innslag som turer til Beijing, Shanghai og Suzhou. Bachelorstudiet i akupunktur er praktisk vinklet og svært yrkesrelevant. I løpet av studiet lærer du hvordan du setter dine teoretiske kunnskaper ut i praksis, slik at du etter endt utdannelse kan behandle pasienter. LÆRINGS- OG UNDERVISNINGSFORMER i små grupper. I tillegg legger vi stor vekt på studentaktiviserende læringsformer som praktisk undervisning med og uten pasienter og ferdighetstrening. Det overordnede målet for studiet er å utdanne deg til en reflektert og kompetent akupunktør, som gjennom målrettet arbeid skal bidra til å bedre folkehelsen i Norge. 3. SEMESTER Punktlære og praktiske ferdigheter Tradisjonell kinesisk medisin (TKM) - fysiologi Diagnose og praktiske ferdigheter 2. SEMESTER Sykdomslære 1 Sykdomslære 2 Samfunn individ og helse 1. SEMESTER Anatomi og fysiologi 1 Anatomi og fysiologi 2 Anatomi og fysiologi 3 Fellesemner Fordypningsemner Hvert emne er på 10 studiepoeng Den praktiske og kliniske delen av vår undervisning foregår i små grupper. I tillegg får du viktig og verdifull praksis ved vår studentklinikk i andre og tredje år av studiet. Studentklinikken ved Norges Helsehøyskole tar imot pasienter med mange ulike lidelser, slik at du som student får et variert klinisk erfaringsgrunnlag i løpet av studiet. Til ferdighetstrening blir vårt anatomiske læringssenter benyttet. Under pasientkonsultasjonene er det alltid en klinikkveileder i akupunktur til stede. Dette bidrar til at du får god faglig veiledning og oppfølging, og at du utvikler gode kliniske og terapeutiske evner. Bachelorstudiet omfatter i tillegg til akupunkturfaglige emner, medisinske fag og samfunnsfaglige emner. Undervisningen legges opp med varierte pedagogiske læringsformer som forelesninger og undervisning JOBBMULIGHETER De fleste akupunktører i Norge etablerer egne klinikker, jobber ved allerede etablerte klinikker, leier plass ved en klinikk eller kombinerer det med annen helsefaglig utdanning. Akupunktur blir ofte benyttet av idrettsutøvere og derfor har mange idrettslag knyttet til seg akupunktører. En rekke andre helseprofesjoner, som leger, fysioterapeuter, jordmødre og sykepleiere, benytter også akupunktur i kombinasjon med annen behandling. Over 40 norske sykehus tilbyr i dag akupunktur, blant annet på smerteklinikker og i fødeavdelinger. Som akupunktør kan du jobbe i en rekke land med bachelor i akupunktur fra Norges Helsehøyskole har du kunnskapen i hodet og hendene, og den kan du ta med deg overalt. Hilde Skjerve Høyskolelektor Instituttleder ved institutt for akupunktur Hilde Skjerve har bachelor i pedagogikk og akupunktur, samt master i pedagogikk med fordypning i læreplanutvikling. Hun har drevet egen tverrfaglig klinikk i 17 år og har tidligere vært rektor ved Akupunkturhøyskolen Studiepoeng: 180 Opptakskrav til 1. år: GSK/REAL kompetanse Opptakskrav til 2. år: GSK + 60 sp i medisinske fag + forkurs AKU1 som arrangeres før studiestart Studieavgift: Kr ,- pr semester for fulltid Kr ,- pr semester for deltid Fulltidsstudier 3 år med undervisning i ukedagene Deltidsstudier 4 år samlingsbasert Søknadsfrist: Rullerende opptak med søknadsfrist 15. april Dersom det fortsatt er ledige plasser, kan du søke opptak helt fram til studiestart mer informasjon på side 36.

16 Utveksling og mastermuligheter Nettstudier I en globalisert verden er internasjonale erfaringer gull verdt. Språkkunnskaper blir stadig viktigere, og arbeidsgivere er svært interessert i personer med erfaring fra utenlandsstudier. Norges Helsehøyskole vil fra høsten 2014 tilby utveksling til en rekke land. Alle studenter ved Norges Helsehøyskole, som oppfyller gjeldende krav, får mulighet til å ta et semester i utlandet. Reiser du til en av våre partnerinstitusjoner, vil utvekslingsoppholdet innpasses i din bachelorutdanning. Sjekk hjemmesidene våre, nhck.no for mer detaljert, og oppdatert informasjon om utveksling. MASTERMULIGHETER Norges Helsehøyskole har avtale om masterutdanning med en rekke internasjonale institusjoner. Nedenfor kan du lese om to av våre unike masteravtaler. 1. MASTER I KLINISK ERNÆRING Etter endt bachelor i ernæring fra Norges Helsehøyskole har du mulighet til å fortsette med masterstudier i klinisk ernæring ved Leeds Metropolitan University. Norges Helsehøyskole har en unik samarbeidsavtale med det engelske universitetet som omfatter mellom 25 og 35 masterstudieplasser per år. Disse plassene er kun for studenter med en bachelor i ernæring fra Norges Helsehøyskole. Utdannelsen gir grunnlaget for autorisasjon som klinisk ernæringsfysiolog i Norge. GJENNOMFØRING Masterstudiet i klinisk ernæring ved Leeds Metropolitan University er av to års varighet og leder frem til tittelen Master i klinisk ernæring (Msc). Første året består av fordypning i kliniske ernæringsfag samt klinisk utplassering på sykehus. Andre året består av en masteroppgave. Masteroppgaven kan skrives enten i England eller i Norge, med veiledning av våre ansatte. I praksis betyr dette at man kan velge om man vil være begge årene i England eller å være første året i England og skrive masteroppgaven i Norge. GENERELL INFORMASJON Opptakskrav er: Fullført bachelor i ernæring fra NHCK med minimum «C» i snitt Bestått IEST (engelskprøve) med minimum 7.0 i score Bestått legeundersøkelse Plettfri vandelsattest Motivasjonsbrev Masterstudiet ved Leeds Metropolitan University gir rett til støtte fra Statens Lånekasse. Etter å ha fullført mastergraden i klinisk ernæring i England vil du kunne søke om autorisasjon som klinisk ernæringsfysiolog i Norge- på lik linje med masterstudenter fra Norge. LEEDS METROPOLITAN Leeds Metropolitan er et stort, anerkjent universitet i England. Universitetet har over studenter og har utdannet kliniske ernæringsfysiologer siden 1953 og var det første universitetet som tilbød denne utdanningen i England. For mer informasjon, kontakt : 2. MASTER I AKUPUNKTUR Institutt for akupunktur har en utvekslingsavtale med Nanjing University of Chinese Medicine, Kina. De siste to årene har de kinesiske myndighetene tildelt utdanningsstipend til norske studenter for å ta mastergrad i Nanjing. I 2012 fikk to studenter stipend og i 2013 var det fire. Stipendet dekker skolepenger, reise, opphold og litt lommepenger. Institutt for akupunktur har også en samarbeidsavtale med Westminster College i London, som tilbyr mastergrad i akupunktur. Sjekk hjemmesidene våre, nhck.no for oppdatert informasjon om våre andre avtaler. Norges Helsehøyskole er stolte av å kunne presentere flere kurs og studier i samarbeid med NKS Nettstudier. NKS er en av Norges ledende tilbydere av nettstudier. Som student hos NKS Nettstudier har du en læringsplattform hvor du har mulighet til å kommunisere med din personlige veileder og andre studenter, samt få tilgang til studiemateriell. Læringsplattformen kan regnes som ditt klasserom på nett. Alle studiene har veiledere som til daglig underviser ved Norges Helsehøyskole. Selv om du kan sammenligne læringsplattformen med et klasserom, er alle kurs tilrettelagt slik at du selv velger når og hvor ofte du vil arbeide i læringsportalen. Du får 18 måneder med studierett og studerer når det passer deg. Din personlige veileder fungerer som din sparringspartner, retter innleveringsoppgavene dine og gir deg konkrete tilbakemeldinger frem til du har fullført kurset. Eksamen kan du gjennomføre to ganger i året, og du kan avlegge eksamen på et av våre faste eksamenssteder over hele Norge, eller hos egen eksamensarrangør også i utlandet. ÅRSENHET I GRUNNMEDISIN Studiepoeng: 60 Les mer om dette studiet på side 7. Studiet gir fritak for førsteåret på alle våre bachelorstudier (MED1-6). Merk! Bachelorstudiet i akupunktur og osteopati krever ett tilleggsemne. Er du sikker på hvilket bachelorstudium du ønsker å gå videre med etter å ha tatt denne årsenheten, anbefaler vi at du søker bachelorstudiet via alternativt med førsteåret hos NKS Nettstudier. PRIS KR ,- FOR ALLE SEKS EMNENE. ÅRSENHET I ERNÆRING OG HELSE Studiepoeng: 60 Årsenheten i ernæring og helse gir en innføring i ernæringsfag og har høy relevans, både for yrkeslivet og for videre studier. Årsenheten er en attraktiv tilleggsutdanning for helsepersonell som jobber med ernæringsrelaterte problemstillinger, f.eks. sykepleiere, helsesøstre, legemiddelkonsulenter og fysioterapeuter. Studiet vil være nyttig for eksempelvis personlige trenere, kokker, journalister, førskolelærere og lærere innen helsefag. PRIS KR ,- FOR ALLE SEKS EMNENE. HALVÅRSENHET I ANATOMI OG FYSIOLOGI Studiepoeng: 30 Halvårsenheten i anatomi og fysiologi passer for deg som trenger kunnskap om menneskekroppens oppbygning og funksjon. Du vil lære om hvordan alle de forskjellige organsystemene samspiller for at menneskekroppen skal kunne fungere optimalt. Studiet gir også fritak for emnene MED1-3 ved våre bachelorstudier. PRIS KR ,- FOR ALLE TRE EMNENE. Det er også mulig å kun ta enkeltemner fra de ulike studiene hos NKS Nettstudier. KONTAKTINFORMASJON NETTSTUDIER Tlf: Hjemmeside: nks.no E-post

17 Å være en god terapeut handler om kunnskap om sykdom, diagnose og behandling av den enkelte, samt hvordan du skal forholde deg til syke mennesker. På studentklinikken lærer du hvordan du skal kommunisere og forholde deg til ulike typer mennesker og hvordan du skal møte dem der de er. Vi er opptatt av at du som student får en virkelighetsnær praksis som er relevant for arbeidslivet og arbeidet på Studentklinikken gir deg nettopp dette. Studentene behandler et bredt spekter av pasienter. Alt fra studenter Studentklinikken På Norges Helsehøyskole kvalitetssikrer vi Norges nye helsepersonell ved å tilby publikum helsetjenester hvor høyere utdanning, forskning og praksis møtes på en optimal måte. og idrettsutøvere til gravide og pensjonister. Alle studentene på studentklinikken har grundig opplæring i metodene som benyttes, og har et godt medisinsk fundament i anatomi og fysiologi. For å kunne praktisere på studentklinikken må du også gjennom en streng klinisk kompetanse-eksamen, med fokus på sikker praksis. Akupunkturbehandlingen gjøres av andre- og tredjeklassestudenter, mens osteopatibehandlingen gjøres av studenter på tredje og fjerde studieår, som har over tre år med klinisk rettet utdanning bak seg. Du begynner med å ta imot pasienter, observere og utføre enkle arbeidsoppgaver. Deretter øker kravene fra å være assistent til at du selv tar imot, behandler og følger opp pasientene. Du har aldri ansvar for en pasient alene. Det er alltid en erfaren veileder til stede som gir deg tilbakemelding om hvordan du ligger an i forhold til forventet progresjon. Det gjør at du gradvis utvikler selvstendighet i pasientarbeidet ditt, og erfaringen du får er relevant i forhold til det du møter i arbeidslivet. Mange studenter sier at det er på studentklinikken de får identitet som en profesjonell helsearbeider. Anatomisk læringssenter Norges Helsehøyskoles anatomiske læringssenter, med ekte menneskelige preparater, gir studentene våre en unik anatomiopplæring. Høsten 2013 åpnet Norges Helsehøyskoles nye anatomiske læringssenter, som er det eneste av sitt slag i Skandinavia, og har en enorm verdi for studentenes læring og forståelse av menneskekroppens oppbygging. ET LÆRINGSSENTER MED HUMANE PREPARATER I helseutdanninger i dag er det meste av anatomiundervisningen teoribasert, hvis man ser bort ifra medisinstudiet. For å få en god forståelse av anatomi er det viktig å se og studere detaljene i menneskekroppen tredimensjonalt. Lærebøker og plastmodeller vil aldri kunne gjengi detaljrikdommen og variasjonene som finnes i en menneskekropp, og det er umulig å gjengi det reelle tredi- mensjonale perspektivet i et hjerte av plast. Norges Helsehøyskoles anatomiske læringssenter benytter derfor ekte humane preparater som har gjennomgått en spesiell plastineringsteknikk. I stedet for å legge ulike kroppsdeler og indre organer i formalin, suges all væske ut av preparatet og erstattes med en plastikkvæske, som gjør at formen bevares i all tid. Nøyaktige størrelser på sener, blodårer, muskler og knokler er dermed intakt. Preparatene er svært detaljerte og alt ned til minste blodåre og nerve er bevart, sammen med muskler, sener og knokler. Dette gir deg en unik mulighet til å lære anatomi. At du kan se og kjenne på strukturer slik de virkelig er i kroppen for å få en følelse av den, gir deg det aller beste utgangspunktet for å forstå menneskekroppens oppbygging. På det anatomiske læringssenteret kan du for eksempel studere utspring og feste for blodårer og nerver, eller gjøre nærstudier av et ekte kneledd, og hvordan det er bygget opp, noe som er viktig for osteopater. Norges Helsehøyskoles læringssenter brukes til all anatomiundervisning, og er åpent for studenter utenom undervisning. Fysiologisk testlab Har du god helse, kondisjon og trener du riktig? Norges Helsehøyskole har et helt nytt fysiologisk testlaboratorium som gir deg svar på dette. Norges Helsehøyskoles fysiologiske testlaboratorium er et topp moderne laboratorium som brukes til undervisning og forskning. Det å kunne teste ulike parametere knyttet til fysisk form og helse er et viktig læringsmål for mange av våre studenter, spesielt studenter som tar en bachelor i fysisk aktivitet og ernæring. Studentene har derfor både mye undervisning knyttet til laboratoriet, men også mulighet for å gjennomføre spennende bacheloroppgaver knyttet til ulike målemetoder. Testing av egen helse er både motiverende og gir verdifull informasjon for mange. Norges Helsehøyskole tilbyr derfor et utvalg av tester for eksterne kunder som ønsker å teste sin fysiske tilstand og prestasjonsevne. På testlaboratoriet finner vi ut hva status er nå, måler fremgang og personen får videre råd og tilpasning av mosjon og trening. De ulike testene vi tilbyr gir informasjon om fysisk tilstand og prestasjonsevne, enten du akkurat har kommet deg opp av sofaen og ønsker å komme i gang med trening, eller er en aktiv idrettsutøver

18 Studentportretter Studentunionen ved Campus Kristiania Studentlivet på Norges Helsehøyskole er kjent for sitt gode studentmiljø med en aktiv studentforening drevet av studentene selv. Emma Steen-Rowlands Student fysisk aktivitet og ernæring «Jeg er opptatt av at studiene er praktisk anlagt, og utifra den linjen jeg valgte var det en del av fagene som nettopp baserte seg på det at vi skulle være aktive, og undervsningen ikke bare var teorietisk lagt opp. Linjen hadde fokus på det videre arbeidsliv, samtidig visste jeg at klassene ikke var så fulle og jeg følte det passet bedre for meg og jobbe med færre elever for å få et godt klassemiljø.» NÅR DU STARTER ved Norges Helsehøyskole vil du møte studenter med stor bredde i alder og bakgrunn. Noen kommer rett fra videregående skole mens andre har en helsefaglig utdannelse. Gjennom ulike sosiale aktiviteter har du en unik mulighet til å skaffe deg venner og kontakter innen ulike faggrupper i helsesektoren. Som student kan du også være med på å forme studiehverdagen ved høyskolen gjennom deltagelse i foreninger og studentrepresentasjon i ulike råd og styrer. Dørene til administrasjonen og fagstaben er alltid åpne for deg når du måtte ha spørsmål eller ønsker råd om noe, og vi stiller både lesesal og øvingsrom til rådighet utenom høyskolens åpningstider. Studentunionen er en viktig del av studentenes hverdag, og på en liten høyskole har trivsel mye å si. Studentunionen ved Campus Kristiania (SCK) er studentenes studentforening og omfatter alle studentene ved Markedshøyskolen, Norges Kreative Høyskole og Norges Helsehøyskole. I Studentunionen finnes det rom for alle. Ønsker du å jobbe med eventer, på studentpuben Hvelvet eller være med i fagutvalget, møter du engasjerte og likesinnede studenter. Som aktivt medlem får man et bredt nettverk på tvers av studier, samt opplevelser, vennskap og erfaringer utover studiene. SOSIALE AKTIVITETER Som student er det sosiale livet ved siden av studiene viktig. Karrieredager, speed-dater med næringslivet, rafting, surfing i Marokko og Portugal, skitur til Hemsedal, det fasjonable Snøballet på Grand Hotel og ukentlige kvelder på studentpuben er bare noen av tilbudene Studentunionen arrangerer gjennom året. Egne studentidrettslag i fotball, håndball og volleyball finnes også. Ragna Hove Rikheim Student ernæring «Det er et lite og personlig miljø. Kjempegode forelesere. Læringsportalen vår heter Luvit og den er veldig informativ med forelesninger, videoer og nyttige linker for oss studenter.» Studentunionen har som misjon å: Fremme et inkluderende og sosialt studentmiljø Gjøre studentene mer attraktive for næringslivet Arbeide for å oppnå økt studentpolitisk innflytelse Være synlige og tilgjengelige for medlemmer og eksterne aktører Grip muligheten til å engasjere deg i trygge og ikke minst sosiale omgivelser! Mer informasjon: studentunionen.no Anine Brekke Student livsstilsendring og folkehelse «Jeg valgte NHCK da det er den skolen som, i mine øyne, har den optimale bachelorgraden innenfor ernæring og helse. Dessuten visste jeg at NHCK har dyktige og inspirerende forelesere, noe som også var mye av grunnen til at valget mitt ble NHCK.» Dina Bjørnæ Student osteopati «Jeg valgte å studere osteopati fordi jeg ville hjelpe mennesker og jobbe praktisk. Jeg er oppvokst med to foreldre som er osteopater, så jeg er vel kanskje påvirket hjemmefra. Jeg har også alltid vært nysgjerrig på hvordan ting fungerer i kroppen, så valget var ikke veldig vanskelig. Det har også vært inspirerende å se hvor mange pasienter som er takknemlige for mine foreldres behandlinger.» Magnus Hesthagen Ruud Student akupunktur «Denne utdanningen er veldig variert og spennende. Det er mange dyktige fagfolk, og det er en god balanse mellom praktisk og teoretisk undervisning. Jeg valgte denne utdanningen fordi jeg ønsker å drive med noe som betyr noe. Som akupunktør kan jeg hjelpe mennesker til et bedre liv hver dag. Jeg ville også gjøre noe som er litt annerledes enn det alle andre gjør.» 34 35

19 Søknads og opptaksinformasjon TRENGER DU HJELP TIL Å FINNE UT HVA SOM ER RIKTIG STUDIUM FOR DEG? Slik søker du Detaljerte opplysninger angående opptak, fritak med mer finner du på nhck.no. Søknadskjema finner du også på nettsiden vår. Er du i tvil eller har spørsmål angående søknadsprosessen eller spørsmål om de ulike studiene, ta kontakt med vårt opptakskontor på e-post eller tlf Opptaksregler studieåret 2014/15 Søknadsfrist er 15. april 2014 Studieavgifter Studieåret 2014/15 Registreringsavgift på kr 1750,- kommer i tillegg til studieavgiften (betales ved inngåelse av studiekontrakt). Bachelor i akupunktur heltid: kr ,- pr semester. Bachelor i akupunktur deltid: kr ,- pr semester. Bachelor i livsstilsendring og folkehelse: kr ,- pr semester. Bachelor i fysisk aktivitet og ernæring: kr ,- pr semester. Bachelor i ernæring: kr ,- pr semester Bachelor i osteopati: kr ,- pr semester. Årsenhet grunnmedisin stedbasert: kr ,- pr semester. Studentsamskipnaden i Oslo (SiO): kr 550,- pr semester Studentunionen ved Campus Kristiania (SCK): kr 450,- pr semester Faktura for studieavgiften blir sendt ut i begynnelsen av hvert semester. Bøker og studiemateriell er ikke inkludert i semesteravgiften. Lånekassen Alle våre studier er godkjent av Lånekassen. Mer informasjon om lån og stipend finner du på lanekassen.no. Egne regler gjelder for studier ved NKS Nettstudier. Ta en prat med en av våre studierådgivere! Du kan ringe og spørre etter en studierådgiver på tlf eller sende en e-post til Ring gjerne for å avtale tid for et møte dersom du har lyst til å komme innom oss for en prat og en omvisning på Norges Helsehøyskole. Etter dette har vi et rullerende opptak helt frem til studiestart og kan tilby plass dersom det er ledig kapasitet. Våre studier er åpne for alle som har generell studiekompetanse, herunder også delkompetanse, eller realkompetanse. For bachelor i ernæring må man innen 3. semester dokumentere bestått Matematikk R1/S1+S2 og Kjemi 1 (Kunnskapsløftet) eller 2MX/2MY/3MZ og 2KJ (Reform 94) eller tilsvarende. Muligheter for fritak Første året i bachelorstudiene våre er en årsenhet i grunnmedisin. En rekke utdanningsinstitusjoner har årsenhet i grunnmedisin som kan gi grunnlag for fritak for første året. For bachelor i akupunktur og bachelor i osteopati må man innen oppstart på andre året ha gjennomført forkurs. Skal du søke fritak første året husk å velge korrekt i søknadsskjemaet og sende inn dokumentasjon senest 1. juli. Følgende studier ved Norge Helsehøyskole kan du ta via NKS Nettstudier. Du kan starte disse studiene når du måtte ønske: Årsenhet i grunnmedisin Årsenhet i ernæring og helse Halvårsenhet i anatomi og fysiologi Studier ved NKS Nettstudier gir fritak for emner ved våre bachelorstudier. Dokumentasjon Fristen for å sende inn dokumentasjon er 1. juli. Dersom du allerede har fullført videregående skole og har generell studiekompetanse eller oppnådd realkompetanse, kan dokumentasjonen sendes som PDF eller JPEG fil til når du har registrert søknaden din på nhck.no. Alternativt kan dokumentasjonen sendes: Norges Helsehøyskole Campus Kristiania Postboks 1195 Sentrum 0107 Oslo Merk: «Opptak» Vedlegg blir ikke returnert, send derfor ikke inn originaler Spørsmål angående opptak. Har du spørsmål angående opptak, kan du ringe oss på tlf eller sende en e-post til Detaljert informasjon om fritak finner du på nhck.no

20 Høyskolen Campus Kristiania (CK) er en stiftelse og har historie tilbake til CK består av Markedshøyskolen, Norges Kreative Høyskole, Norges Helsehøyskole og etter- og videreutdanningsenheten NKS Nettstudier. CK er en akademisk og praksisrettet høyskole som blant annet tilbyr utdanning innen fagområdene markedsføring, forebyggende helse samt design, medier og kommunikasjon. CK har studiesteder i Oslo, Bergen og Trondheim. Ca studenter studerer på heltid og ca studerer på deltid. Velkommen til Høyskolen Campus Kristiania Valg av utdanning er den viktigste beslutningen du tar som ung. Hva er du god til? Hva interesserer deg? Hva er dine sterke sider? Hvilket fag, yrke og bransje vil du trives i? Du har kanskje kommet litt nærmere et svar på noen av disse spørsmålene etter å ha lest dette studiemagasinet. Her ved Høyskolen Campus Kristiania har vi studietilbud innenfor mange ulike fagområder, både som klasseromsundervisning og på nett. Enten du velger utdanning ved Markedshøyskolen, Norges Kreative Høyskole, Norges Helsehøyskole eller NKS Nettstudier, vil du være en del av en utdanningsinstitusjon med lange tradisjoner. DU BØR HA TRE TANKER I HODET NÅR DU VELGER UTDANNING Du bør velge en utdanning som du er rimelig sikker på at du vil like. Du bør velge en utdanning du har forutsetninger for å fullføre. Og du bør velge en utdanning som gjør deg relevant på arbeidsmarkedet. Følger du disse tre enkle rådene, har du de aller beste forutsetningene for å fullføre utdannelsen på en god måte. Liker du faget, trives du på studiet. Og trives du på skolen, har du alt som skal til for å bli en dyktig student. Dyktige studenter er attraktive på arbeidsmarkedet. Arbeidsmarkedet finner nemlig alltid frem til de beste kandidatene HVA KAN VI LOVE DEG? Er det én ting som kjennetegner våre fagpersoner, så er det at de er kjente og anerkjente for sine erfaringer og velartikulerte meninger om fagene de underviser i. Mange av dem er også etterspurte foredragsholdere i bransjene vi utdanner for. Vi kan love deg at hver eneste én er håndplukket og skreddersydd for fagene de underviser i. Vi har gjort det som står i vår makt for å gi deg fagpersoner som ikke legger fingrene i mellom når de snakker om trender, innovasjon og kreativitet i fagområdene de underviser i. Vi vet vi kan love deg et fyrverkeri av pedagoger som elsker å utfordre deg, og som vil berike din innsikt for at du skal bli en habil yrkesutøver. Hvis noe av dette trigger deg, ser vi frem til å få deg som student. Solfrid Lind administrerende direktør Trond Blindheim rektor Høyskolen Campus Kristiania er en av landets første CO2-nøytrale undervisningsinstitusjoner i henhold til den internasjonale standarden Greenhouse Gas Protocol Initiative (GHG-protokollen). Det vil si at den CO2-en vi årlig slipper ut, kjøper vi klimakvoter for, eller gjennomfører tilsvarende tiltak.

Studieplan Årsenhet i ernæring og helse (60 studiepoeng) Nettbasert gjennomføring

Studieplan Årsenhet i ernæring og helse (60 studiepoeng) Nettbasert gjennomføring Studieplan Årsenhet i ernæring og helse (60 studiepoeng) Nettbasert gjennomføring Godkjent i Undervisningsutvalget 05.11.12 (UUV-sak 21/12) Vedtatt i Høyskolekollegiet 11.01.2013 (HK-sak 04/13) Oppdatert

Detaljer

STUDENTKLINIKKEN AKUPUNKTUR & OSTEOPATI

STUDENTKLINIKKEN AKUPUNKTUR & OSTEOPATI STUDENTKLINIKKEN AKUPUNKTUR & OSTEOPATI OM STUDENTKLINIKKEN STUDENTKLINIKKEN VED Norges Helsehøyskole Campus Kristiania (NHCK) tilbyr akupunktur- og osteopatibehandling i moderne lokaler på Ullevål Stadion.

Detaljer

Endelig eksamensplan for kont uke 8

Endelig eksamensplan for kont uke 8 Endelig eksamensplan for kont uke 8 Dersom du oppdager feil ved din påmelding er du selv ansvarlig for å melde dette i fra til eksamen@nhck.no Stud.nr. EmnekodeEmnenavn Vurderingsform % Dato for avkl.

Detaljer

Sykepleie nettbasert - bachelorstudium

Sykepleie nettbasert - bachelorstudium Sykepleie nettbasert - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Fører til grad: Bachelor i sykepleie

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Ernæring og kostholdsveileder Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering «Ernæring og kostholdsveiledning» er et heltidsstudium på grunnutdanningsnivå. Det er på 30 studiepoeng

Detaljer

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Studieprogram B-BIOKJE, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av:

Detaljer

Studieplan Studieår 2014-2015

Studieplan Studieår 2014-2015 Side 1/6 Studieplan Studieår 2014-2015 Kosmetisk 15 studiepoeng, deltid Kull 2015 vår HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, campus Drammen Postboks 7053, 3007 Drammen Tlf. 3100

Detaljer

1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD...

1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD... Innhold 1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD... 3 7 ARBEIDSFORMER... 3 8 VURDERING... 4 8.1 Arbeidskrav/Obligatorisk

Detaljer

Studieplan for. Videreutdanning i fysisk aktivitet i psykisk helsearbeid med vekt på forebyggende, behandlende og helsefremmende tiltak

Studieplan for. Videreutdanning i fysisk aktivitet i psykisk helsearbeid med vekt på forebyggende, behandlende og helsefremmende tiltak Studieplan for Videreutdanning i fysisk aktivitet i psykisk helsearbeid med vekt på forebyggende, behandlende og helsefremmende tiltak 30 studiepoeng Studieplanen er godkjent 16.01.2013 1 Overordnet beskrivelse

Detaljer

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Studieprogram B-IDRETT, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:51 Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det humanistiske fakultet,

Detaljer

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Programmets navn Bokmål: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Engelsk: Bachelor's Degree

Detaljer

Sykepleie - bachelorstudium

Sykepleie - bachelorstudium Studieprogram B-SYKEPL, BOKMÅL, 12 HØST, versjon 08.aug.13 11:16:51 Sykepleie - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Etter gjennomført studium vil studentene beherske et bredt repertoar av lese- og

Detaljer

Studieplan. Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap. Engelsk tittel:

Studieplan. Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap. Engelsk tittel: Studieplan Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap Engelsk tittel: Bachelor of Business Administration - with concentration on Ethics and Entrepreneurship Omfang:

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Videreutdanning i diabetessykepleie Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Videreutdanning er et tilrettelagt deltidsstudium på 15 studiepoeng over to semestre. Bakgrunn for

Detaljer

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng Programmets navn Bokmål: Bachelor i ledelse, innovasjon og marked Nynorsk: Bachelor leiing, innovasjon og marked Engelsk: Bachelor in Management, Innovation and Marketing Oppnådd grad Bachelor i ledelse,

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Personlig trener 1 nett og samling Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå «Personlig Trener I Nett- og samlingsbasert» er et heltidsstudium på grunnutdanningsnivå. Studiet

Detaljer

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Studieprogram B-IDRETT, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:43:56 Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det humanistiske fakultet,

Detaljer

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget

Detaljer

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012 Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Handelshøgskolen i Tromsø Studieplan Master i ledelse, innovasjon og marked Gjelder fra og med høsten 2012 Programmets navn Bokmål: Master i ledelse, innovasjon

Detaljer

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing.

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Studieprogram M-TRISSTY, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:43 Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP

Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP Gjelder fra og med høsten 2009 Tittel Bokmål: Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Nynorsk: Bachelorgradsprogram

Detaljer

Sprekt samarbeid - invitasjon til karrieredag

Sprekt samarbeid - invitasjon til karrieredag Sprekt samarbeid - invitasjon til karrieredag 2014 INVITASJON TIL KARRIEREDAG 12. februar Norges idrettshøgskole arrangerer karrieredag for studenter og arbeidsgivere, og inviterer dere til å komme og

Detaljer

Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Studieplan. Gjelder fra og med høsten 2009 Oppdatert 22. september 2014

Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Studieplan. Gjelder fra og med høsten 2009 Oppdatert 22. september 2014 Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Studieplan Gjelder fra og med høsten 2009 Oppdatert 22. september 2014 Tittel: Bokmål: Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Nynorsk: Bachelorgradsprogram i russlandsstudier

Detaljer

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet xx.xx 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd.

Detaljer

Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag

Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Treårig bachelor i ingeniørfag har som overordnet

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Personlig trener 2 Spesialisering innen helse og rehabilitering Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Det er et heltidsstudium på grunnutdanningsnivå på 30 studiepoeng med

Detaljer

Studieplan Bachelor i livsstilsendring og folkehelse Kull 2016-2019

Studieplan Bachelor i livsstilsendring og folkehelse Kull 2016-2019 Studieplan Bachelor i livsstilsendring og folkehelse Kull 2016-2019 Godkjent i Høyskolekollegiet 22.11.2013 (HK-sak 66/13) Sist revidert 21.09.2015 (HK-sak 44/15) Sist oppdatert 16.10.2015 (UUV-sak 80/15)

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Målet med bachelorprogrammet

Detaljer

Informasjonsteknologi, kybernetikk/signalbehandling - Master i teknologi/siv.ing.

Informasjonsteknologi, kybernetikk/signalbehandling - Master i teknologi/siv.ing. Informasjonsteknologi, kybernetikk/signalbehandling - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 10 studiepoeng Fører til grad: Master i teknologi / sivilingeniør Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Med en mastergrad

Detaljer

Studieplan Studieår 2015-2016. Videreutdanning i Biomekanisk terapi: Sko, bevegelse og helse. 30 studiepoeng, deltid.

Studieplan Studieår 2015-2016. Videreutdanning i Biomekanisk terapi: Sko, bevegelse og helse. 30 studiepoeng, deltid. Studieplan Studieår 2015-2016 Videreutdanning i Biomekanisk terapi: Sko, bevegelse og helse 30 studiepoeng, deltid Kull 2016 vår HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, campus

Detaljer

Avansert geriatrisk sykepleie (erfaringsbasert master)

Avansert geriatrisk sykepleie (erfaringsbasert master) Samlet programbeskrivelse Avansert geriatrisk sykepleie (erfaringsbasert master) Varighet: 3 år Studiepoeng: 120 Organisering: Deltidsstudium Ansvarlig fakultet: Det medisinske fakultet Programnavn: Avansert

Detaljer

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Undergraduate Course in Supervision of Health Care Students Deltidsstudium 20 studiepoeng Kull høst 2014 Institutt for fysioterapi Fakultet for

Detaljer

SPANSK ÅRSSTUDIUM FORDYPNINGSEMNER STØTTEFAG

SPANSK ÅRSSTUDIUM FORDYPNINGSEMNER STØTTEFAG SPANSK 307 SPANSK ÅRSSTUDIUM FORDYPNINGSEMNER STØTTEFAG Kort om tilbudet i spansk Spansk er et verdensspråk i fremmarsj. I dag er spansk morsmålet til mer enn 400 millioner mennesker som er bosatt fortrinnsvis

Detaljer

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 4. juni 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd. 1. Virkeområde

Detaljer

Journalistikk - bachelorstudium

Journalistikk - bachelorstudium Studieprogram B-JOURNAL, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:14 Journalistikk - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Studieplan Folkehelse

Studieplan Folkehelse Studieplan Ernæring, livsstil og fysisk aktivitet 15 + 15 studiepoeng Høgskolen i Finnmark Innledning Det er et økende behov for kunnskap og kompetanse om helsefremmende og forebyggende arbeid. Store grupper

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for folkehelsearbeid for tannhelsepersonell Health Promotion and Dental Care 15 studiepoeng/ects Studiet godkjent av rektor for Høgskolen i Akershus 9. november

Detaljer

Hotelledelse - bachelorstudium

Hotelledelse - bachelorstudium Hotelledelse - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i hotelledelse Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Norsk hotellhøgskole er en av de eldste hotellskolene i verden. Hotell,

Detaljer

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer Advanced Course in Physiotherapy for Older People FYSELDRE 30 studiepoeng Deltid Kull 2015 Fakultet for helsefag Institutt for fysioterapi

Detaljer

Statsvitenskap - bachelorstudium

Statsvitenskap - bachelorstudium Studieprogram B-STATSVIT, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Statsvitenskap - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag

Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Treårig bachelor i ingeniørfag har som overordnet mål å utdanne

Detaljer

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget ved TKD 23.

Detaljer

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Bachelor i kroppsøving/idrett er en treårig utdanning som tilsvarer 180 studiepoeng. Opptakskravet er generell

Detaljer

Barnevern (barnevernspedagog) - bachelorstudium

Barnevern (barnevernspedagog) - bachelorstudium Barnevern (barnevernspedagog) - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Fører til grad: Bachelor i

Detaljer

Studieplan for KJEMI 1

Studieplan for KJEMI 1 Profesjons- og yrkesmål NTNU KOMPiS Studieplan for KJEMI 1 Studieåret 2015/2016 Årsstudiet i kjemi ved NTNU skal gi studentene tilstrekkelig kompetanse til å undervise i kjemi i videregående opplæring.

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Trener 2 Studiepoeng: 10 Studiets nivå og organisering Studiet går på deltid over 6 måneder og har et omfang på 10 studiepoeng på lavere grads nivå Bakgrunn for studiet Treneren har

Detaljer

Anestesisykepleie - videreutdanning

Anestesisykepleie - videreutdanning Anestesisykepleie - videreutdanning Vekting: 90 studiepoeng Studienivå: Videreutdanning lavere grad Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Heltid/deltid: Heltid Introduksjon

Detaljer

Politisk dokument Studiekvalitet

Politisk dokument Studiekvalitet Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument Studiekvalitet «Vedtatt av NSOs landsstyre 31. mai 2015.» 20XX0000X Politisk dokument om studiekvalitet

Detaljer

Studieplan 2014-2015. Hudpleie for sykepleiere 15 studiepoeng, deltid. Kull 2015 vår

Studieplan 2014-2015. Hudpleie for sykepleiere 15 studiepoeng, deltid. Kull 2015 vår Side 1/8 Studieplan 2014-2015 Hudpleie for 15 studiepoeng, deltid Kull 2015 vår HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, campus Drammen Postboks 7053, 3007 Drammen Tlf. 3100 8060

Detaljer

Studieplan studieår 2014 2015. Videreutdanning Psykodynamisk arbeid innen psykisk helse og rus. 15 studiepoeng. kull 2014 høst

Studieplan studieår 2014 2015. Videreutdanning Psykodynamisk arbeid innen psykisk helse og rus. 15 studiepoeng. kull 2014 høst Side 1/6 Studieplan studieår 2014 2015 Videreutdanning innen psykisk helse og 15 studiepoeng kull 2014 høst HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, campus Drammen Postboks 7053,

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i Arbeidsdeltakelse

Studieplan for videreutdanning i Arbeidsdeltakelse Studieplan for videreutdanning i Arbeidsdeltakelse Helsefremmende og forebyggende strategier med hovedfokus på organisatoriske og psykososiale forhold i arbeidsmiljøet. 15 studiepoeng Godkjent med endringer

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk: Norsk Introduksjon

Detaljer

Anestesisykepleie - videreutdanning

Anestesisykepleie - videreutdanning Anestesisykepleie - videreutdanning Vekting: 90 studiepoeng Studienivå: Videreutdanning lavere grad Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Heltid/deltid: Heltid Varighet:

Detaljer

Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag

Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for data- og elektroteknikk Fører til grad:

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for norsk som andrespråk 15 + 15 studiepoeng Godkjent av rektor ved Høgskolen i Akershus 10. september 2008 Revisjon godkjent av dekan 7. mai 2012 Fakultet for lærerutdanning

Detaljer

Studieplan for innføring i ernæring,

Studieplan for innføring i ernæring, Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for innføring i ernæring, levevaner og helse (ERNO) 10 studiepoeng, deltid Introduction to Nutrition, Lifestyle and Health Godkjent av rektor ved Høgskolen i Akershus

Detaljer

Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk

Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk Institutt for lærerutdanning og pedagogikk Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk Gyldig fra og med oppstart høst 2014 Navn Oppnådd grad omfang Læringsutbytte Masterprogram i spesialpedagogikk

Detaljer

NAFO anser at situasjonen er ute av kontroll og at det til sist er pasienten som potensielt blir skadelidende.

NAFO anser at situasjonen er ute av kontroll og at det til sist er pasienten som potensielt blir skadelidende. Vedlegg 5 Utdanning Innhold 1. Innledning 2. Akupunkturskoler i Norge 2.1 Nordisk akupunkturskole 2.2 Akupunkturhøyskolen as 2.3 Andre norske utdanningstilbud i akupunktur 2.4 Utdanning i såkalt medisinsk

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Bachelor i

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning (studiet kan inngå som del av master i førskolepedagogikk) Deltid 30 sp 2014-2015 Navn Nynorsk navn Engelsk

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Studieprogram B-REGREV, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

FYSIOTERAPI FOR ELDRE

FYSIOTERAPI FOR ELDRE FYSIOTERAPI FOR ELDRE Hva er fysioterapi? Fysioterapeuter er eksperter på muskel- og skjelettapparatet. Vi har høyskoleutdannelse på forståelse av menneskets kropp, fysiologiske funksjoner og bevegelsesutvikling,

Detaljer

Petroleum Geosciences Engineering - Master of Science Degree Programme

Petroleum Geosciences Engineering - Master of Science Degree Programme Petroleum Geosciences Engineering - Master of Science Degree Programme Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for petroleumsteknologi

Detaljer

SPANSK ÅRSSTUDIUM I SPANSK

SPANSK ÅRSSTUDIUM I SPANSK Spansk 285 SPANSK Spansk er et verdensspråk i fremmarsj. I dag er spansk morsmålet til rundt 500 millioner mennesker som er bosatt fortrinnsvis i Latin-Amerika, Spania og store deler av USA. Det fungerer

Detaljer

Studieplan, Bachelor i journalistikk

Studieplan, Bachelor i journalistikk Studieplan, Bachelor i journalistikk Innhold Navn Oppnådd grad / type studium Omfang Opptakskrav Journalistikk / Journalism Bachelorgrad 180 studiepoeng For å bli tatt opp til bachelorgradsprogrammet må

Detaljer

Endringsledelse - masterstudium

Endringsledelse - masterstudium Endringsledelse - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i endringsledelse Heltid/deltid: Heltid Undervisningsspråk: Norsk Introduksjon Gjennomsiktige markeder, mobil arbeidskraft,

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Studieprogram B-ØKAD, BOKMÅL, 2011 HØST, versjon 08.aug.2013 11:15:36 Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid:

Detaljer

Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk

Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk Studieprogram B-MASKIN, BOKMÅL, 2010 HØST, versjon 08.aug.2013 11:14:27 Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk Vekting: 180 studiepoeng Fører til

Detaljer

Revisjon av medisinutdanningen og utdanning i bevegelsesvitenskap ved NTNU

Revisjon av medisinutdanningen og utdanning i bevegelsesvitenskap ved NTNU Revisjon av medisinutdanningen og utdanning i bevegelsesvitenskap ved NTNU Midt-Norsk samarbeidsutvalg for utdanning og forskning i helse- og velferdstjenestene Stjørdal, 6. juni 2014 Prodekan utdanning

Detaljer

Mastergrad i synspedagogikk og synsrehabilitering. Deltid over 4 år. Mastergraden er en fellesgrad med Göteborgs Unviersitet

Mastergrad i synspedagogikk og synsrehabilitering. Deltid over 4 år. Mastergraden er en fellesgrad med Göteborgs Unviersitet Mastergrad i synspedagogikk og synsrehabilitering Deltid over 4 år Mastergraden er en fellesgrad med Göteborgs Unviersitet EU-prosjektledelse Mastergrad i synspedagogikk og synsrehabilitering Studiefakta

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i regnskap og revisjon Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon - Mål for studiet: Bachelorprogrammet

Detaljer

Reiselivsledelse - bachelorstudium

Reiselivsledelse - bachelorstudium Reiselivsledelse - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Norsk hotellhøgskole Fører til grad: Bachelor i reiselivsledelse

Detaljer

Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig

Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Studieprogram M-BYUTV5, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:38 Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Vekting: 300 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 4, 5 år Tilbys

Detaljer

Master i Folkehelsevitenskap natur og miljø, helse og livskvalitet (M-FOL)

Master i Folkehelsevitenskap natur og miljø, helse og livskvalitet (M-FOL) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fakultet for Samfunnsvitenskap Institutt for Landskapsplanlegging Master i Folkehelsevitenskap natur og miljø, helse og livskvalitet (M-FOL) Heltid og deltid

Detaljer

Studieplan. Studieår 2014-2015 Vår 2015. Videreutdanning. 7,5 studiepoeng

Studieplan. Studieår 2014-2015 Vår 2015. Videreutdanning. 7,5 studiepoeng av pasienter Side 1/5 Studieplan Studieår 2014-2015 Vår 2015 Videreutdanning 7,5 studiepoeng HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Campus Drammen Postboks 7053, 3007 Drammen

Detaljer

Farmasistudiene er en kombinasjon av kjemi, biologi, samfunnsfag og helsefag der pasienten er i sentrum.

Farmasistudiene er en kombinasjon av kjemi, biologi, samfunnsfag og helsefag der pasienten er i sentrum. FARMASI LÆREN OM LEGEMIDLER Farmasi er læren om legemidler og hvordan de forebygger, påviser, helbreder eller lindrer plager og sykdommer hos mennesker og dyr. Farmasistudiene er en kombinasjon av kjemi,

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 2 (8.-13. trinn) med vekt på 8.-10. trinn Norsk i mediesamfunnet Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 2 (8.-13. trinn) med vekt på 8.-10. trinn Norsk i mediesamfunnet Studieåret 2015/2016 Versjon 01/15 NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 2 (8.-13. trinn) med vekt på 8.-10. trinn Norsk i mediesamfunnet Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Mediesamfunnet stiller nye krav til norsklærerens

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Emnegruppe i markedsføring og kommunikasjon Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en grunnutdanning på 15 studiepoeng og organiseres som et deltidsstudium over

Detaljer

Forslag til Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for 1. 7. trinn

Forslag til Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for 1. 7. trinn 1 Forslag til Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for 1. 7. trinn 1 Virkeområde og formål Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir grunnskolelærerutdanning for 1. 7.trinn,

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. Videreutdanning master nivå. 30 studiepoeng Deltid. www.dmmh.

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. Videreutdanning master nivå. 30 studiepoeng Deltid. www.dmmh. www.dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage Videreutdanning master nivå Kan inngå som emne i graden master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk 30 studiepoeng

Detaljer

Studieplan for. Årsstudium. Barneveileder i skolefritidsordningen

Studieplan for. Årsstudium. Barneveileder i skolefritidsordningen Studieplan for Årsstudium Barneveileder i skolefritidsordningen 60 studiepoeng Studieplanen er godkjent/revidert: 19.2.2010 Studiet er etablert av Høgskolestyret: 1.3.2010 Innholdsfortegnelse A. Overordnet

Detaljer

bewell HELSE LIVSKVALITET VELVÆRE

bewell HELSE LIVSKVALITET VELVÆRE bewell HELSE LIVSKVALITET VELVÆRE På kvadrat kjøpesenter DIN HELSEKLINIKK Fysioterapi, Naprapati, Massasjeterapi og Coaching. 01 Fysioterapi Naprapati Stiv nakke, vond rygg eller belastningsskader? Da

Detaljer

Risør Frisklivssentral

Risør Frisklivssentral Risør Frisklivssentral Innlegg Helse- og omsorgskomiteen 08.05.2014 Christine K. Sønningdal Fysioterapeut og folkehelsekoordinator Frisklivssentral En frisklivssentral (FLS) er et kommunalt kompetansesenter

Detaljer

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i idrett/kroppsøving Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk: Norsk Introduksjon Bachelor i kroppsøving/idrett

Detaljer

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing.

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i teknologi / sivilingeniør Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Målet med studiet er å gi kunnskap om og grunnlag

Detaljer

REVISJON AV STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I PSYKOMOTORISK FYSIOTERAPI (PMF) - 60 STUDIEPOENG

REVISJON AV STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I PSYKOMOTORISK FYSIOTERAPI (PMF) - 60 STUDIEPOENG Til fakultetsstyret Dato: 13.10.2011 VEDTAKSSAK Saksnr.: FSHF11/2011 Journalnr.: 2006/1242 Saksbehandler: Hege Nedberg REVISJON AV STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I PSYKOMOTORISK FYSIOTERAPI (PMF) - 60

Detaljer

Merknader til forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning

Merknader til forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning Merknader til forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning Merknad til 1. Virkeområde og formål Bestemmelsens første ledd angir forskriftens virkeområde, som er alle universiteter og høyskoler som gir

Detaljer

SPANSK ÅRSSTUDIUM I SPANSK

SPANSK ÅRSSTUDIUM I SPANSK Spansk 295 SPANSK Spansk er et verdensspråk i fremmarsj. I dag er spansk morsmålet til rundt 500 millioner mennesker som er bosatt fortrinnsvis i Latin-Amerika, Spania og store deler av USA. Det fungerer

Detaljer

dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp

dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp 2015-2016 Navn Nynorsk Lek og læring i utemiljø Lek og læring i utemiljø Engelsk Play and learning in outdoor environment Studiepoeng 30 Heltid/Deltid

Detaljer

Helsevitenskap - Masterstudium

Helsevitenskap - Masterstudium Studieprogram M-HELVIT, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:51 Helsevitenskap - Masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Strategisk plan 2010-2020

Strategisk plan 2010-2020 Strategisk plan 2010-2020 FOTO: JAN UNNEBERG Visjon: Det odontologiske fakultet ved Universitetet i Oslo skal utdanne kandidater til selvstendig klinisk yrkesutøvelse som sikrer at tannhelsetjenester av

Detaljer

Rammebetingelser for folkehelsearbeid i kommunene. Gro Sæten

Rammebetingelser for folkehelsearbeid i kommunene. Gro Sæten Rammebetingelser for folkehelsearbeid i kommunene Gro Sæten Helse et individuelt ansvar??? Folkehelsearbeid Folkehelse er befolkningens helse og hvordan helsen fordeler seg i en befolkning Folkehelsearbeid

Detaljer

Høye ambisjoner for høyere utdanning. Universitetet i Bergen

Høye ambisjoner for høyere utdanning. Universitetet i Bergen Høye ambisjoner for høyere utdanning 2015 Universitetet i Bergen Vi går til valg på: Bysykler på campus Samarbeid med næringslivet for bedre karriereveier til studentene Fjerne alle former for kvotering

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Master

Detaljer

Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå

Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå Further Education in Supervision - an interprofessional approach at the individual and group level VEITV 20 studiepoeng

Detaljer

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Gjelder fra studieåret 2012-2013. Med forbehold om godkjenning i Høgskolens studienemnd. Studiet er initiert av Kunnskapdepartementet innenfor

Detaljer

Organisasjon og ledelse for offentlig sektor - erfaringsbasert master (Master of Public Administration MPA), 90 studiepoeng

Organisasjon og ledelse for offentlig sektor - erfaringsbasert master (Master of Public Administration MPA), 90 studiepoeng Kan ikke vise det koblede bildet. Filen kan være flyttet, ha fått nytt navn eller være slettet. Kontroller at koblingen peker til riktig fil og plassering. Organisasjon og ledelse for offentlig sektor

Detaljer