avisa BRUNOST, MUNCH OG «JAKTEN PÅ KJÆRLIGHETEN» Buskerud Drømmedager for Knut Ole s. 5 -Jeg kaller meg apekatt s. 8 Krigens regler inn i skolen s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "avisa BRUNOST, MUNCH OG «JAKTEN PÅ KJÆRLIGHETEN» Buskerud Drømmedager for Knut Ole s. 5 -Jeg kaller meg apekatt s. 8 Krigens regler inn i skolen s."

Transkript

1 2. utgave 2014 Desember Foto: Jorunn Høgeli BRUNOST, MUNCH OG «JAKTEN PÅ KJÆRLIGHETEN» Drømmedager for Knut Ole s. 5 -Jeg kaller meg apekatt s. 8 Krigens regler inn i skolen s. 12

2 leder Svein Jacobsen Distriktsleder 150 ÅR UNG Norges gjennomførte sitt landsmøte i oktober. Landsmøtet er organisasjonens høyeste organ og finner sted hvert tredje år. Der trekkes det opp overordnede strategiske linjer for den neste tre-års perioden, lovverket redigeres og oppdateres, nye sentrale tillitsverv skal bekles og ikke minst er møtet et treffpunkt hvor gode ideer utveksles og hvor man kan treffe representanter for landets mange lokalforeninger. Hver lokalforening har en stemme, i tillegg til stemmene fra tillitsvalgte i distrikter og i sentrale tillitsverv. Årets landsmøte fant sted i Trondheim og hadde en stor delegasjon. 20 stemmeberettigede og omtrent det samme antallet observatører. Forut for møtet og debattene var det gjort et solid arbeid i å forberede våre utsendte på hvilke saker som kom opp og hva som var helt sentrale problemstillinger. Og gjorde seg positivt gjeldende. Vi hadde meninger rundt Hovedprogrammet for de neste tre årene, rammebudsjettet, lovverket og hvordan våre frivillige skal tas imot og skoleres for sin innsats. Og vi fikk godt gjennomslag for våre synspunkter. Det gleder. For meg er kanskje den viktigste konklusjonen fra møtet at organisasjonen skal snus «opp/ned» i fremtiden. Mens mye av utviklingen i organisasjonen til nå har vært styrt av Landsstyret og hovedkontoret i Oslo, skal man nå lytte langt mer til hva lokalforeningene er opptatt av og vil satse på. Summen av lokalforeningenes aktivitetsområder og interessefelt skal være det styrende for foreningens sentrale organer. Det lyder nok selvsagt, men i en organisasjon med 400 lokalforeninger i 19 fylker er det et gedigent strategisk grep. Norges fyller 150 år i Og det skal merkes over hele landet i hver bygd og by. En egen rullende utstilling skal turnere landet rundt. Vi får påskebesøk i Hallingdal og etter sommerferien vil vi få utstillingsbussen til Kongsberg, Hønefoss og Drammen. Selvsagt må vi også farge bussbesøket med mange lokale innslag, for å vise bredden i aktiviteten vår. Norges er en av landets aller eldste humanitære organisasjoner. Bevegelsen ble grunnlagt av Henry Dunant i 1863 etter hans opplevelse av krigens redsler på slagmarkene rundt Solferino i Nord-Italia. Og det taler til våre forfedres ros at Norges Røde Kors ble stiftet kort tid etter. Den 4. november 1865 ble «Foreningen for Pleie av Syge og Saarede i Feldt og for Understøttelse af Saaredes og Faldnes Efterladte» dannet og med selveste statsministeren, Fredrik Stang, som første formann. I samtiden ble den bare kalt «Foreningen med det lange navnet». Med noen få ortografiske endringer beholdt den navnet i nesten 50 år. I starten var nok foreningen en eksklusiv klubb og mest for velsituerte herrer. Det er typisk at det måtte en trussel om krig til før bevegelsen skjøt fart. I tiden før 1914 ble det flere steder utover landet dannet lokale filialer frittstående foreninger med det for øye å kunne yte bistand om Norge skulle komme i en krigssituasjon. Vår eldste forening, Nesbyen, ble stiftet i Deretter ble Hurum født i 1910 og fire år etter var det etablert en forening på Modum. Her har de nylig feiret sitt 100-års jubileum med en verdig markering. Og så har det vokst og vokst og vokst. I dag har vi 20 lokalforeninger i vårt fylke, med til sammen medlemmer og frivillige. Med et aktivitetsomfang som spenner fra hjelpekorps og besøkstjeneste til flyktningguide, leksehjelp, barne- og ungdomsaktiviteter, vitnestøtte og visitortjeneste og mye, mye mer. Og vi har alltid plass til flere frivillige så ta kontakt! Med nesten tusen -gjester i byen og med flott profilering utenfor landsmøtehotellet, var det ikke vanskelig å skjønne hva som foregikk. (Foto: Jorunn Høgeli) Under den formelle landsmøtemiddagen i oktober reiste alle gjestene seg og skålte for vår trofaste, sprudlende og flotte Solveig Villand Lindheim fra Gol og Hemsedal. Hun var den eldste i -delegasjonen og den eldste på Landsmøtet. (Foto: Jorunn Høgeli) En glad og engasjert landsmøtedelegasjon fra deltok på Landsmøtet i Trondheim i oktober. (Foto: Eirik Kartbråten) info ANSVARLIG UTGIVER: POST- OG BESØKSADRESSE: Tollbugt. 52, 3044 Drammen KONTORTID: Man-fre TELEFON: TELEFAX: WEBSIDE: E-POST: «AVISA S» OPPLAG: ANSVARLIG REDAKTØR: Jorunn Høgeli TRYKKING: Nr1 Trykk AS ANNONSER OG LAYOUT: Media Direct Norge AS Gråterudveien 1, 3036 Drammen Postboks 2385, 3003 Drammen Tlf.: ANSATTE VED DISTRIKTSKONTORET : Mari Ann Morken - tlf Jorunn Høgeli - tlf Jeanette Bye - tlf Kirsten Risum Pettersen - tlf Jane Grøtting - tlf Jorunn W. A. Aandahl - tlf Marit Brekke Svendsen - tlf

3 Den flyttbare «møteplassen» skal besøke mange steder i Norge i Her blir det liv og røre, nyttig informasjon, spennende aktiviteter, barnetelt, vafler og mye mer. (Foto: Jorunn Høgeli) Vår egen store bursdagsfest I 2015 har vært til stede i Norge i 150 år. Organisasjonen ønsker å benytte jubileumet til å fokusere på lokale humanitære behov i Norge. Målet er å vise sin avgjørende humanitære rolle og tilstedeværelse i lokalmiljøet. -Det vil fokuseres spesielt på omsorgsarbeidet, sier prosjektleder Espen Rølla. ønsker med dette å skape engasjement, tiltrekke seg relevante samarbeidspartnere og rekruttere nye frivillige. Mottoet for 150-årsjubileumet er «Til stede - nær deg». Visjonen er at vi skal skape møter mellom mennesker, for et varmere og mer inkluderende samfunn. I jubileumsåret reiser på Norgesturné: En flyttbar «møteplass» skal besøke rundt 90 stoppesteder i landet, fra utgangen av mars til slutten av september. Den mobile møteplassen vil blant annet inneholde en historisk utstilling (som ender i dagens humanitære utfordringer), interaktiv informasjon, fotovegg, barneaktiviteter og vaffeltelt. Med dette som ramme, er det ønskelig å skape møter gjennom arrangementer og aktiviteter. Vi ønsker å synliggjøre sitt arbeid i de ulike lokalsamfunnene rundt om i landet. Utover møteplassens faste innhold, står lokalforeningene fritt til å vise frem sine aktiviteter, og til å lage lokale arrangementer. I tilknytning til jubileumsåret, blir det utgitt en historiebok med tittelen «Med rett til å hjelpe». Den er skrevet av historiker Eldrid Mageli, og gir en grundig historisk -benken I forbindelse med 150-årsjubileet får alle lokalforeninger en gave fra ; En rød samtalebenk. Målet er å ha synlige benker i hele landet som symbol både på åpne møteplasser og at vi er til stede. -I jubileumsåret i 2015 ønsker vi at det skjer noe i alle våre lokalforeninger, blant annet for å illustrere at vi er til stede i hele landet. Vi oppfordrer derfor alle lokalforeninger til å bestille den røde benken, for så å finne en synlig plass til den i lokalsamfunnet; på torget, i gågata, på togstasjonen eller kanskje utenfor kjøpesenteret, sier generalsekretær Åsne Havnelid. betraktning av gjennom 150 år. I 2015 vil det bli gitt ut egne frimerker i anledning jubileumet. -Vi ønsker å bruke jubileumet til å se inn i fremtiden, med fokus på de lokale humanitære behovene. Ved å reise rundt i landet, får vi vist vår landsdekkende tilstedeværelse og vår viktige rolle i lokalsamfunnene. Samtidig skal vi skape stolthet og engasjement blant våre fantastiske frivillige, sier Marian Guddal Hansen, tidligere prosjektleder for 150-års-turnèen. fakta I vil besøkene bli lagt til følgende lokaliteter, og på følgende datoer: Geilo: mars Hemsedal: 30. mars-1. april Golsfjellet: april Kongsberg: 21. august Drammen: 22.og/eller 23. august Hønefoss: 15. september Av: Jorunn Weiberg Aurdal Aandahl Lokalforeningene må søke om plass til benken, som er svært synlig på grunn av sin knallrøde farge. Den vil ha en plakett hvor det står: Sjekk inn på benken. Slå av en prat. Vis at du er til stede. Av: Nina Horn Hynne/Jorunn Høgeli Våren 2015 kan du titte deg rundt og se om du ser en en rød benk i DIN kommune. Hit inviteres alle til en liten prat om smått og stort. -benken. Det er godt å ha noen å snakke med! 3

4 sine humanitære aktiviteter i er for mange mest kjent som en internasjonal forening og i Norge er det kanskje hjelpekorpset, som har reddet mange mennesker til lands, til vanns og til fjells, som er mest synlige. har imidlertid mange forskjellige humanitære aktiviteter. har 20 lokalforeninger i. I disse lokalforeninger har vi til sammen 19 forskjellige aktiviteter. Noen er kanskje mer synlige og kjente enn andre, og vi har tilbud til frivillige og deltakere i alle aldre: Aktiviteter på mottak. Her drar de frivillige på besøk til asylmottaket og har aktiviteter for barna og sammenkomster for beboerne. De har vært på båttur, arrangert handletur for gravide og spedbarnsforeldre, bydd på flerkulturell musikk, spilt basketball, gjennomført mangfoldig ungdomsbowling, vært på turer til lekeland og gjennomført generelle kosedager. BARK (Barnas ) gir tilbud til barn i alderen 6-12 år gjennom varierte aktiviteter én til flere ganger i måneden. BARK er et gratis tilbud. Sommerleir for deltakere i BARK arrangeres i begynnelsen av sommerferien. Her tilbys mange aktiviteter, nye vennskap og artige opplevelser i teltleir. Besøkstjenesten er vår eldste omsorgsaktivitet. Våre frivillige går på én til énbesøk og har aktiviteter på sykehjem. Aktiviteten finnes i de fleste av våre kommuner. Besøksvenn med hund er en ny aktivitet i og Ringerike og Hole er allerede i gang. Vi planlegger å starte opp aktiviteten i Hurum, Røyken, Drammen og Lier i løpet av Ferie For Alle starter opp som prøveprosjekt i i juli 2015, etter å ha ligget på is noen år. I samarbeid med kommunene tilbyr et ferieopphold til familier med lav inntekt. Flyktningguide er en aktivitet, hvor man som frivillig koples sammen med en flyktning som har samme interesse som en selv. Flyktningen lærer språket, kulturen og normene på en god og effektiv måte og den frivillige lærer mye om en annen kultur og tenkemåte. Aktiviteten er relativt utbredt i vårt fylke. Hjelpekorpset er representert i alle våre kommuner, med unntak av Rollag. De frivillige er godt skolert og bistår i søk- og redningsoppdrag initiert av politiet, samt at de påtar seg sanitetsvakter og holder førstehjelpskurs for egne mannskaper, private og bedrifter. Krise/omsorgsgruppe er etablert i Hallingdal. Her deltar frivillige som er spesielt egnet til å bidra i møte med mennesker som har opplevd en akutt, uønsket hendelse. Gruppene bistår de offentlige tjenestene ved behov. Kvinnegruppen er et lavterskeltilbud hvor kvinner fra flere forskjellige kulturer møtes for sosial hygge. Målet med kvinnegruppen er å styrke kvinnenes bekjentskaper og nettverk, ha en trygg arena hvor de kan utvikle det norske språk ut ifra eget nivå samt gi de et lite avbrekk fra barnepass og hverdagslige plikter. Vi prøver å sette temaer for samtalen ut ifra kvinnenes egne ønsker. Temaer vi har hatt hittil i år har bl.a. vært jobbsøknader og kulturforskjeller. Leksehjelp er et supplement til, og en utvidelse av, det offentlige tilbudet. Leksehjelpen er først og fremst en møteplass for mestring og motivasjon, der frivillige leksehjelpere legger til rette for et godt læringsmiljø. Leksehjelpen er i tillegg en viktig sosial arena der barn og unge knytter kontakter og skaper sosiale nettverk på tvers av klassetrinn, bakgrunn og generasjoner. OBU (omsorg barn og unge) ble tidligere kalt «barnehjelpen». OBU tilbyr aktiviteter for barn som er i en vanskelig periode og barn med ulike funksjonsnedsettelser. Målgruppen nås vanligvis via det kommunale hjelpeapparatet, og barna tas med på ulike opplevelser og ferieturer. -kafé/vaffellag/hjertelag er et uforpliktende møtested hvor alle er velkomne. Her lages det kaffe og vafler og det legges vekt på den gode praten. Det er også noen som spiller spill, går en tur eller bruker møteplassen som et sted for norsktrening og flere bidrar med vaffelsteiking og servering som et første nølende skritt over dørstokken for selv å bli frivillige. Ungdom legger vekt på holdningsskapende arbeid og har mange flotte aktiviteter for og med ungdom. De har sitt hovedfokus på seksuell helse, migrasjon, mangfold og internasjonal humanitær rett. Rollespillet «På flukt» engasjerer veldig, enten man er med som deltaker, markør, instruktør eller spilleder og det gir mange nye bekjentskaper. Førstehjelp og Friluftsliv (RØFF ) er en ny satsning for ungdom i alderen år. Den er midt i blinken for unge som trives utendørs med mye frisk luft, kule opplevelser og mye aktiv læring. Og de fleste vil bli med i hjelpekorpset når de blir gamle nok. Skred-/alpin-/vann redningsgruppe er spesialgrupper som er underlagt hjelpekorpset. Her har frivillige tilegnet seg spesialkunnskap innenfor et fagområde, slik at de kan bistå i mer ekstreme situasjoner. Stopp volden/nattevandring er forebyggende aktiviteter hvor frivillige går vakt ifm. lokale arrangementer eller arrangerer spesielle tiltak for å forebygge vold. Visitor er besøkstjenesten for fengslene. Vi tilbyr besøk på humanitært grunnlag til innsatte i norske fengsler. Vi baserer besøket på den fortrolige samtalen, én til én, og vi har en unik mulighet til å besøke den innsatte på dens egen celle. Vitnestøtte er et ganske nytt tiltak hvor frivillige bistår folk som skal vitne i tingretten med medmenneskelig støtte, trygghet og praktisk informasjon i forbindelse med rettssaker. I tillegg har vi en utstrakt kursvirksomhet. Alle våre frivillige skoleres og gis nødvendig opplæring ift. den tjenesten de skal utføre, slik at de skal bli trygge i sin rolle. Vi har egne kursholdere og instruktører som påtar denne viktige formidlingsoppgaven. Vil du bli en del av denne store, flotte organisasjonen? Besøk vår nettside: Her kan du bli aktiv frivillig og/eller støttemedlem. Du kan også ta kontakt med ditt lokale. Av: Kirsten Risum Pettersen/ Jorunn Høgeli Ferie for alle 4

5 Sprek 100-åring med historisk tyngde Her mottar Gerd Anita Jokerud Solheim, Birgith Holm Plant og Gulveig Nordalen Norges Fortjenstmedalje. (Foto: privat). Lørdag 25. oktober markerte Modum sitt 100-årsjubileum. Festmiddagen på Sundhaugen Skysstasjon bød på god mat og hygge, taler, hilsener og utmerkelser. Birgith Holm Plant, Gerd Anita Jokerud Solheim og Gulveig Nordalen fikk alle Norges Fortjenstmedalje og Arne Sagløkken, Gulveig Nordalen og Birgith Holm Plant ble utnevnt til æresmedlemmer i foreningen. Geir Waaler representerte naboforeningen Krødsherad, og han kan fortelle at noe av det mest minneverdige ved kvelden var leder Audun Eriksens historiske tilbakeblikk på foreningens lange liv. -Modum sitter på et helt unikt historisk materiale med originale brev i frankerte konvolutter helt tilbake til I tillegg til sirkulærer fra hovedkontoret, deltakerlister fra Landsmøte i 1917, og mye, mye annet interessant. Et kildemateriale som det jobbes med å finne den beste løsningen for i forbindelse med videre ivaretakelse og tilgjengelighet, forteller Waaler. Audun Eriksen var nok heller ikke klar over hva som fantes da han åpnet safen på Røde Kors-huset og begynte å sette seg inn i hva som lå der. Audun og hans kone satte seg ned for å lese og systematisere, og de har gjort et formidabelt arbeid. Et sammendrag av den lange og spennende humanitære historien ble formidlet på jubileumsfesten til stor glede for tilhørerne. Geir Waaler er leder i Krødsherad Røde Kors, som ble stiftet i Waaler synes det har vært svært interessant å lese Eldrid Magelis 150-jubileumsbok og kunne sammenholde hennes tidsbilder med Modum ` utvikling fra den spede begynnelse. Modum er s tredje eldste lokalforening, etter Hurum (1910) og Nesbyen (1908). Leder i Modum Røde Kors, Audun Eriksen, hadde forberedt seg grundig, sammen med kona Solveig, før foreningens 100-årshistorie skulle presenteres. (Foto: Jorunn Høgeli) Av: Jorunn Høgeli HELT PROPELL Tidenes beste leir, jubler Knut Ole, som har funnet en myk sitteplass i kofferten sin. (Foto: Steinar Bjerkerud) Sommer er leirtid, og Barnas (BARK) har en lang og fin tradisjon. De drar på sommerleir, slik at de kan møte BARK`ere fra hele fylket, og i år var det også med deltakere fra Førstehjelp og Friluftsliv (RØFF). Knut Ole Bottolfs (7) var med for første gang. -Hadde du det gøy på leir? -Ja! -Var det mange å leike med der? -Ja, jeg leika med Sander, Marcus og Erik. -Hva var det morsomste på leieren? -Det morsomste var få besøk av helikopteret! Det var gøy å se inni helikopteret, og så var det gøy å spise sammen med pilotene etterpå! Det var også moro å handle i kiosken. Jeg kjøpte tre flasker Sprite!! -Var det mange du kjente der fra før? -Ja, men jeg kjente ikke alle jentene. -Fikk du mange myggstikk? -Noen få -Bada du i fjorden? -Ja. -Var det kaldt? -Det var fryktelig kaldt, så jeg måtte rett i teltet etterpå for å få på meg mer klær. -Var det gøy å sove i telt? -Ja, men jeg lå under myggnettet til Marcus, og det måtte jeg flytte, for jeg fikk det i ansiktet. -Det kom masse regn på søndag morgen. Blei du våt? -Det gikk bra, men jeg måtte hoppe rett over i kofferten min boing boing boing. -Kommer du på leir neste sommer? -Ja, men hør nå; jeg har lært meg å plystre Ungene på BARK-leiren ble helt propell da helikopteret landet. Av: Steinar Bjerkerud Region Øst leder- og fagledersamling Region Øst, med som teknisk arrangør, arrangerte november en samling for alle ledere på lokalt og distrikts nivå i Akershus,, Oslo, Telemark, Vestfold og Østfold, som danner Region Øst. Tidligere har denne type regionsamling omfattet de valgte lederne i organisasjonen. Som mange kjenner til er ledelsen i hjelpekorpset organisert i to nivåer, hvor vi har et medlemsvalgt råd, og et knippe utpekte fagpersoner som er rådets støttespillere innen sitt fagfelt. Dette kan f.eks. være samband/ kommunikasjon, transport, ettersøkningsledelse eller vann/elveredning. Felles for alle ledere er at de alle er frivillige. hadde i år tatt initiativet til å utvide årets samling til ikke bare å gjelde de valgte lederne, men også omfatte det utpekte faglederne. Dette gjorde denne samlingen til en av de største samlingene arrangert i. Denne samlingen ble utelukkende arrangert for og av frivillige i organisasjonen. omkring 120 var fra. For å kunne gi alle ledere godt faglig påfyll, ble det gjennom helgen arrangert sju parallelle sesjoner, slik at alle deltagere kunne få ny kunnskap innen sitt fagområde. Samlingen hadde som hensikt å utvikle ledere og skape større samarbeid på tvers av fylkes- og kommunegrensene, skape samarbeid på tvers av -foreninger og på tvers av distrikter (fylker). En komité bestående av fem stykker har jobbet kontinuerlig gjennom et år, og med stor faglig tyngde blant alle forelesere, fikk vi en fin møteplass for lederne i regionen som vil være nyttig for våre medlemmer, oppdragsgivere og samfunnet. I år var nærmere 280 ledere samlet på Norefjell Quality Hotel Spa&Resort og Takk til alle som bidro. Robert Bø, tidligere operativ leder i hjelpekorps, var i år medlem i arrangementskomitéen for leder- og fagsamlingen på Norefjell. (Foto: Jan Storfossen). Av: Robert Bø 5

6 En velutdannet, sterk og vakker kvinne og mor, som har et stort hjerte og et ønske om å bidra i det norske arbeidslivet. Foreløpig har hun ikke fått jobb. (Foto: Jorunn Høgeli) // - Jeg har funnet ut at man må stå på og være positiv for å takle de utfordringene man møter. Ressurssterk kvinne på Det er en tidlig torsdag morgen, det lukter nytrukket kaffe og det høres klikkelyder fra et tastatur inne på et av kontorene til i Tollbugata i Drammen. Der inne sitter en medarbeider og oppdaterer noen lister på intranettet, før hun skal klargjøre dokumentene til årets tillitsvalgtsamling. Etter jobb skal hun hente de to minste i barnehagen, lage middag og ha en kjøretime. Ikke noe spesielt med det, egentlig Men kvinnen det er snakk om, har en spesiell historie. Hun heter Wafaa, er 36 år, bor i en enebolig på Fjell sammen med mannen Ali og deres fire barn og har en mastergrad fra Universitetet i Oslo innen folkehelse. Nå har hun praksisplass hos Drammen, via introduksjonssenteret. Hun holder på å sluttføre norsk på høyere nivå og skal snart ha eksamen (den såkalte «Bergenstesten»). I tillegg har hun også praksisplass ved tannlegekontoret der mannen arbeider, hun søker på aktuelle stillinger, går på kjøreskolen og håper å ha sertifikatet i lommeboka på nyåret. Hobbyer er det ikke plass til foreløpig. lot skolen etter videregående for å ta seg av oss andre, og hun gjenopptok studiene etter at vi var blitt voksne. Wafaa Taha vokste opp i et hus i Khartoum i Sudan Afrikas tredje største land. Her delte hun plassen med far og ni søsken, mens moren døde etter en fallulykke på badet, bare 45 år gammel. Jeg husker mamma så vidt, men jeg var bare seks år da hun skadet seg og ble lam i bena, sier Waafa. Deretter ble hun gradvis dårligere, fordi hun hadde slått hode og nakke. Pappa fikk sendt henne til behandling i utlandet, men dessverre var det ikke mer de kunne gjøre for henne og hun døde fra oss innen kort tid. Min eldste søster for- Hadde du egen familie før du reiste hit? -Jeg giftet meg rett før jeg skulle reise, og vi fikk bare én måned sammen før jeg satte meg på flyet til Norge. Vi var begge klar over dette, men det ble et tungt farvel. Jeg reiste hit i 2006 og tok en mastergrad i «International Community Health» ved Universitetet i Oslo. Etter en stund oppdaget jeg at jeg var gravid, og Ali kom på besøk. Han var her i tre måneder på slutten av svangerskapet. Eldstegutten vår er født på Ullevål sykehus, hvor jeg utførte min forskning. 6 Hva var grunnen til at du havnet her i Norge, Wafaa? -Jeg fullførte grunnskolen og videregående skole i Sudan, og så studerte jeg i fem år. Jeg fikk universitetsgraden bachelor i «Community, health management». Deretter arbeidet jeg fire år i en helseorganisasjon som drev med forskning. De hadde et nært samarbeid med Universitetet i Oslo og LHL i Norge, og via dette fikk jeg tilbudet om å videreutdanne meg her. Ble du værende i Norge? -Da jeg var ferdig med studiene, dro jeg tilbake til Sudan for å fortsette forskningsarbeidet og sammenligne data. Så ble jeg gravid med mitt andre barn, og måtte utsette turen tilbake til Norge for å studere videre. Min mann er tannlege, men måtte, på grunn av den politiske situasjonen, søke asyl i 2009, og han søkte da i Norge. Vi reiste, sammen med våre to sønner, og måtte da bo på et asylmottak i Hedmark, før vi ble flyttet til desentralisert mottak her i Drammen. Min mann fikk ikke innvilget opphold før i Vi bodde i en leilighet vi fikk tildelt, men i år har vi fått anledning til å kjøpe oss et hus og det er fantastisk. Så endte altså ferden i Drammen. Begynte du da å lære norsk? -Ja, det gjorde vi begge. Mine studier hadde hittil kun foregått på engelsk, men nå hadde vi flyktningstatus og skulle da følge programmet på kommunens introduksjonssenter i to år. Her går man på daglige kurs for å lære seg norsk, få informasjon om det norske samfunnet, lære å skrive jobbsøknader osv. På denne tiden hadde vår tredje sønn kommet til verden, og jeg hadde et års permisjon før jeg vendte tilbake til introduksjonssenteret. Jeg leste mye og lærte fort, så min samlede tid ved senteret ble på ett år og to måneder, før jeg besto mine språktester. Da kunne jeg søke om praksisplass i arbeidslivet. Du lærte deg norsk på bare et drøyt år? -Ja. Jeg leste bøker og blader, jeg slukte reklamen som kom i posten for å lære meg så mange begreper som mulig, jeg så tv, hørte på radio og snakket med folk. Noen dialekter kan være litt kronglete å forstå, men det begynner å hjelpe nå som jeg har kontakt med så mange forskjellige mennesker. Og så fikk du praksisplass hos Drammen? -Det gjorde jeg. Jeg startet her våren De har tre ansatte tilretteleggere, som deler kontorer med de ansatte ved fylkeskontoret, og jeg har blitt tatt så godt i mot. Nordmenn er vanskelige å komme i kontakt med, og de er kanskje litt reserverte. Jeg har noen sudanske venner og venner fra Bosnia, men ingen norske. Men nå som jeg har arbeidet her i en 40 % stilling en stund, så må jeg si at mitt forhold til nordmenn endrer seg når man blir kjent. Her er det et godt miljø med

7 fakta om Sudan: Drøyt 30 millioner innbyggere. Hovedstad: Khartoum. Slettelandskap med fjell i øst og vest. Tropisk klima i sør og ørken i nord. Kystlinje mot Rødehavet i øst. Nilen renner gjennom landet. Forventet levealder (gj.snitt) pr. 2008: 62,5 år. Selv om mange sudanesere blir flyktninger tar også Sudan imot mange flyktninger fra andre land. Språk i Sudan er arabisk, nubisk, ta bedawie, ulike dialekter av nilotisk, nilo-hamitisk, sudanesisk språk og engelsk. Landet har ca. 70 % sunni-muslimer (mest i nord), 5 % kristne (mest i sør og i Khartoum) og 25 % som tilhører andre religioner. Deler av Sudan ble skilt ut som egen selvstendig republikk i 2011 (Sør-Sudan). jobbjakt Wafaa håper at timene ved Wright kjøreskole i Drammen snart kan resultere i et rosa og etterlengtet sertifikat. (Foto: Jorunn Høgeli) mye omsorg, latter og kunnskap. Jeg har lært mye om, som er en organisasjon som tiltaler meg veldig. Jeg kunne godt tenke meg en fast jobb her, innen mitt fagfelt om folkehelse. Og så lærer jeg mer språk for hver dag spesielt i den uformelle lunsjpausen, ler Wafaa. -I august i fjor kom veslejenta vår til verden, og jeg hadde svangerskapspermisjon fram til våren i år. Nå er jeg tilbake i praksisplass her to dager i uka, og så er jeg én dag i uka på samme tannlegekontor som mannen min jobber og det er hyggelig. Jeg synes det kan være lurt å forsøke seg på litt ulike felter, slik at jeg har en bredest mulig erfaring når jeg søker jobb. Min utdannelse kan passe innen både administrative oppgaver og forskning og i helsesektoren med mer praktisk arbeid men det er veldig fristende med en jobb i. Det blir allsidige dager i praksisjobb for Røde Kors, og Wafaa bidrar godt med administrative oppgaver. (Foto: Jorunn Høgeli) Kunne mannen din, Ali, arbeide som tannlege her i Norge? -Nei, han har hatt fast jobb som tannhelsesekretær siden 2012, siden papirene hans ikke ble godkjent her i landet. Han må gjennomføre ytterligere ett år på Universitetet i Bergen for å supplere utdannelsen fra Sudan, i tillegg til at han må bestå «Bergenstesten». Hva med familien i Sudan. Er det mulig å reise på besøk? -Som flyktning får man ikke norsk pass før tidligst etter sju år. Jeg håper å få det neste år, og da kan det bli en mulighet. Ali får ikke norsk pass enda, men han håper også å kunne reise tilbake på besøk når dette er i orden og det er trygt for ham. Vi møtte familien min i Kairo i sommer, og det ble et utrolig hyggelig gjensyn etter så mange år. Jeg hadde ikke sett dem siden 2009, og i ferien kom pappa (83) og en av søstrene min altså og møtte oss i Egypt. Vi var der i fire uker, og pappa fikk også tid til å bli kjent med barnebarna sine. I tillegg har vi kontakt via sosiale medier og telefon. Hvordan har du klart å oppnå så mye i løpet av så kort tid? -Jeg har funnet ut at man må stå på og være positiv for å takle de utfordringene man møter. Jeg savner følelsen av å ha et fast arbeid og kunne bidra. Det tar tid å etablere seg i et nytt land. Nå er jeg og familien min fleksible og kan godt flytte, om vi får jobb et annet sted men jeg ønsker ikke å flytte til enda et nytt land. Norge er et fint land å bo i, men jeg savner selvfølgelig hjemlandet mitt. En gang i framtida kan det kanskje dukke opp en prosjektstilling eller noe som gjør det mulig å være tilbake i Sudan for en periode. Barna går på Fjell skole, har mange venner og de har ikke noe forhold til Sudan. De er jo oppvokst her. Er du frivillig i også? -Ikke enda, men jeg har meldt min interesse for å bli flyktningguide. Jeg ser et stort behov for dette og nyankomne til Norge trenger noen å støtte seg til når de skal bli kjent i et nytt samfunn og samtidig lære et helt nytt språk. Jeg skal ta noen kurs først, og så håper jeg at jeg kan bli frivillig om ikke så lenge når jeg får litt bedre tid. Hvordan er muligheten for å få jobb, Wafaa? -Vet du, jeg søker og søker, men hører aldri noe. Jeg har aldri blitt kalt inn på et intervju, og det er nok ikke så lett for innvandrere med fremmedklingende navn å få jobb her. Jeg har en solid utdannelse, god yrkeserfaring, stor arbeidskapasitet og jeg snakker veldig bra norsk men det er nok dessverre ikke alltid nok. Nå er det bare mannen min som har fast arbeid, mens jeg får støtte fra kommunen så lenge jeg er tilknyttet introduksjonssenteret. Jeg har jo også vært i svangerskapspermisjon noen ganger og det uten lønn og da blir det ikke så enkelt å få det til å gå rundt. Men jeg trives. Jeg har travle dager, jeg leser og skriver norsk, jeg har et hjem som skal skjøttes, barna mine Osman (7), Yasin (6), Mazin (3) og Aseel (1) tar selvfølgelig mye av min tid og jeg har to praksisjobber. Jeg gir ikke opp så lett. -Lever du bare med sudanske tradisjoner og kultur, eller har du blitt litt norsk også? -Jeg spiser i hvert fall både brunost og makrell i tomat, og i tillegg ser jeg på «Jakten på kjærligheten» og er veldig glad i maleriene til Edvard Munch. Det er vel noe? Jeg er nok litt romantisk, og selv om jeg er opptatt av folkehelse, sunn mat og det å holde seg i form, så tenner jeg lys og lager god mat i helga. Spesielt er fredag ukens kosedag. Jeg lager mest vanlig norsk mat på ukedagene, siden det tar tid å tilberede sudanske retter. Men i helga da blir det gjerne anledning til å lage noe mer tidkrevende. Jeg er også ofte på biblioteket og jeg er veldig glad i musikk. Mine to favorittartister er nok Celine Dion og Sade, men hjemme er det barnesanger som spilles mest nå for tida. Nå er det snart jul. Du er jo muslim, men blir det litt ekstra kos i desember? -Selv om vi ikke feirer jul, så bruker vi veldig mye lys hjemme hos oss. Desember er en flott måned selv om jeg synes vinteren er kald her i landet og det varmer både kropp og sjel med litt ekstra lys. Av: Jorunn Høgeli 7

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg.

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg. Intervju med Thaer Presentasjon Thaer er 28 år og kommer fra Bagdad, hovedstaden i Irak. Han kom til Norge for tre år siden som overføringsflyktning. Før han kom til Norge var han bosatt ca. ett år i Ron

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Kapittel 12, oppgave 1. Diktat. Skriv setningene du hører. Jan og Åse har giftet seg. Jans mor og søster har kommet helt fra Polen, og nå er det fest i Furulia. Det

Detaljer

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO)

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) Reza er 17 (år alder årer). Han bor i Stavanger, men han (før kommer reise) fra Afghanistan. Han (besøk bor - kom) til Norge for to år (siden senere før). Reza går på Johannes

Detaljer

Tidligere utgitt: Skinndød. Krim, 2010 (Gyldendal Norsk Forlag AS) Fantomsmerte. Krim, 2011 (Gyldendal Norsk Forlag AS)

Tidligere utgitt: Skinndød. Krim, 2010 (Gyldendal Norsk Forlag AS) Fantomsmerte. Krim, 2011 (Gyldendal Norsk Forlag AS) Tidligere utgitt: Skinndød. Krim, 2010 Fantomsmerte. Krim, 2011 Blodtåke. Krim, 2013 Den onde arven. Ungdomsbok, 2013 Våpenskjold. Krim, 2014 Banesår. Krim, 2015 2017 Kagge Forlag AS Omslagsdesign: Handverk

Detaljer

Handlingsplan 2010 Skedsmo Røde Kors

Handlingsplan 2010 Skedsmo Røde Kors Handlingsplan 2010 Skedsmo Røde Kors 1 Handlingsplanen er bygget på Norges Røde Kors hovedprogram vedtatt på landsmøte 5.oktober 2008. Røde Kors i Norge skal jobbe innenfor disse kjerneområdene i landsmøteperioden

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

RØFF, tøff, omsorgsfull eller engasjert? I Telemark Røde Kors har vi spennende og givende aktiviteter for alle.

RØFF, tøff, omsorgsfull eller engasjert? I Telemark Røde Kors har vi spennende og givende aktiviteter for alle. Bli frivillig BLI FRIVILLIG RØFF, tøff, omsorgsfull eller engasjert? I Telemark Røde Kors har vi spennende og givende aktiviteter for alle. Bli med i hjelpekorset og bidra til å redde liv. Sjekk ut RØFF

Detaljer

Frivillighet og velferd roller og samspill. Regional KS-konferanse, Buskerud, 28. januar 2013 Åsne Havnelid

Frivillighet og velferd roller og samspill. Regional KS-konferanse, Buskerud, 28. januar 2013 Åsne Havnelid Frivillighet og velferd roller og samspill Regional KS-konferanse, Buskerud, 28. januar 2013 Åsne Havnelid Agenda Kort om Røde Kors Hvorfor er frivilligheten avgjørende Hva kan Buskerud Røde Kors bidra

Detaljer

Frivillig og veldig verdifull. Fylkeskonferansen kultur og idrett, 21. november 2012 Åsne Havnelid

Frivillig og veldig verdifull. Fylkeskonferansen kultur og idrett, 21. november 2012 Åsne Havnelid Frivillig og veldig verdifull Fylkeskonferansen kultur og idrett, 21. november 2012 Åsne Havnelid Agenda Kort om Røde Kors og min bakgrunn Hvorfor frivilligheten er avgjørende for å møte fremtidens helseutfordringer

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Vlada med mamma i fengsel

Vlada med mamma i fengsel Vlada med mamma i fengsel Vlada Carlig f 14.03 2000, er også en av pasientene på tuberkulose sykehuset som Maria besøker jevnlig. Etter klovn underholdningen på avdelingen julen 2012 kommer Vlada bort

Detaljer

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS?

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? Under finner du en forenklet versjon av barnekonvensjonen. Du kan lese hele på www.barneombudet.no/barnekonvensjonen eller

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen (basert på «Rettleiingshefte for bruk i klasser og grupper») Undersøkelser har vist at for å skape gode vilkår for åpenhet og gode samtaler

Detaljer

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage!

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage! VEILEDNING TIL DE VOKSNE Hvorfor Naturvakt? Allemannsretten gir oss fantastiske muligheter (rettigheter) til å oppleve og bruke naturen omkring oss. Det er også få steder som egner seg så godt til lek,

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Hva gjorde du i hjemlandet ditt? Gikk du på skole? Jeg var liten da jeg måtte forlate Bhutan. Jeg var ikke gammel nok til å begynne på skole.

Hva gjorde du i hjemlandet ditt? Gikk du på skole? Jeg var liten da jeg måtte forlate Bhutan. Jeg var ikke gammel nok til å begynne på skole. Intervju med Devi Charan Chamlagai Presentasjon Hvordan introduserer du deg? Navnet mitt er Devi Charan Chamlagai, og jeg er 24 år. Dette er mitt fullstendige navn. Jeg bruker dette navnet overalt. Jeg

Detaljer

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Helsefagarbeider på nattevakt s. 2 Hverdag med turnus s. 4 En smak på yrkeslivet s. 6 God lønnsutvikling for helsefagarbeidere s. 8 IS-1896 02/2011 Helsefagarbeider på nattevakt

Detaljer

Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger. Senter for oppvekst

Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger. Senter for oppvekst Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger Senter for oppvekst 1 VELKOMMEN TIL DRAMMEN! www.visitdrammen.no Byen vår Drammen tilhører Buskerud fylke og ligger 4 mil sydvest for Oslo. Drammen er en

Detaljer

Hjelpekorps? Spesialutgave! Norges Røde Kors Hjelpekorps. Tema: Frivillighet i endring

Hjelpekorps? Spesialutgave! Norges Røde Kors Hjelpekorps. Tema: Frivillighet i endring Mai 2001 Hjelpekorps? Norges Røde Kors Hjelpekorps Tema: Frivillighet i endring Spesialutgave! Hvilken kurs skal hjelpekorpsene velge? Foto: Stig M. Weston 2 Norges Røde Kors er nå midt oppi et stort dugnadsarbeid

Detaljer

Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme?

Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme? Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme? Om ungdommer kan ha kjæreste? Om de skal gifte seg? Når de skal gifte seg? Hvem de skal gifte seg med? Familien Sabil Maryams foreldre hører

Detaljer

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Da var det klart for nyhetsbrevet for Juni. Også denne måneden er det mange ting som har skjedd. Her blir det aldri kjedelig «A» og «R». Jeg fikk telefon fra ex

Detaljer

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 1 i Her bor vi 2

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 1 i Her bor vi 2 Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 1 i Her bor vi 2 Generelt om kapittel 1 En fin sommer Episodene i dette kapittelet utspiller seg i august. Noen av beboerne i Furulia har vært bortreist i ferien,

Detaljer

REDALEN RØDE KORS BARN OG UNGDOM. SLUTTRAPPORT Aktivitets og hinderløype. Redalen Røde Kors Barn og ungdom Bark og Røff

REDALEN RØDE KORS BARN OG UNGDOM. SLUTTRAPPORT Aktivitets og hinderløype. Redalen Røde Kors Barn og ungdom Bark og Røff 0 SLUTTRAPPORT Aktivitets og hinderløype Redalen Røde Kors Barn og ungdom Bark og Røff 1 Forord Denne sluttrapporten inneholder informasjon om vårt prosjekt som nå er ferdig. Redalen Røde Kors fikk tildelt

Detaljer

VELKOMMEN TIL RØDE KORS HELGEN SEPTEMBER PÅ STRAND HOTEL FEVIK

VELKOMMEN TIL RØDE KORS HELGEN SEPTEMBER PÅ STRAND HOTEL FEVIK VELKOMMEN TIL RØDE KORS HELGEN 23-24. SEPTEMBER PÅ STRAND HOTEL FEVIK Et hotell fylt med frivillige og trivelige Røde Korsere. En hel helg fylt med kompetansebygging, sosialt fellesskap og moro i flotte

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

Til læreren. Tekst til diktater: Norsk på 1-2-3, Cappelen Damm

Til læreren. Tekst til diktater: Norsk på 1-2-3, Cappelen Damm Til læreren Disse diktatene kan du bruke i undervisningen. Lydfiler til diktatene er også lagt på samme nettside: www.norsk123.cappelendamm.no Kapittel 1. Diktat. Marek er fra Polen. Nå går han på norskkurs.

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE 2. INNKALLING TIL LANDSMØTE OG INVITASJON TIL 10års JUBILEUM MED SKIKKELIG BURSDAGSFERING! Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN PÅ LANDSMØTE - OG NCFUs 10års BURSDAGSFEIRING!

Detaljer

Handlingsplan. Skedsmo Røde Kors. Handlingsplanen er bygget på Norges Røde Kors hovedprogram 2011 2014 vedtatt på landsmøte 9.oktober 2011.

Handlingsplan. Skedsmo Røde Kors. Handlingsplanen er bygget på Norges Røde Kors hovedprogram 2011 2014 vedtatt på landsmøte 9.oktober 2011. Handlingsplan Skedsmo Røde Kors 2013 Handlingsplanen er bygget på Norges Røde Kors hovedprogram 2011 2014 vedtatt på landsmøte 9.oktober 2011. 1 Utdrag fra Røde Kors Hovedprogram 2.1 Røde Kors forebygger

Detaljer

KJÆRE FRIVILLIG. Bergen Røde Kors Opplæring gjentar suksessen og inviterer alle frivillige i Hordaland til BRO 2018!

KJÆRE FRIVILLIG. Bergen Røde Kors Opplæring gjentar suksessen og inviterer alle frivillige i Hordaland til BRO 2018! KJÆRE FRIVILLIG Bergen Røde Kors Opplæring gjentar suksessen og inviterer alle frivillige i Hordaland til BRO 2018! BRO er en kurshelg av frivillige for frivillige, med fokus på opplæring, mangfold og

Detaljer

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne Hedringsstund På den siste samlingen med 4 mødre og 6 barn som har opplevd vold, skulle alle hedre hverandre. Her er noe av det som ble sagt. Samlingen ble noe av det sterkeste terapeutene hadde opplevd.

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål!

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål! Jesus som tolvåring i tempelet Lukas 2, 41-52 Alternativ 1: Rollespill/ dramatisering Sted: Nasaret (plakat) og Jerusalem (plakat) Roller: Forteller/ leder Jesus Josef Maria Familie Venner Lærer FORTELLER:

Detaljer

FAKTAARK BARN PÅ FLUKT SMÅSKOLEN

FAKTAARK BARN PÅ FLUKT SMÅSKOLEN FAKTAARK BARN PÅ FLUKT SMÅSKOLEN 1 FAKTA Afganistan 4 099 452 Palestina 5 473 478 Sudan 3 856 158 Syria Colombia 6 617 581 11 718 429 MANGE PÅ FLUKT Aldri har det vært så mange mennesker på flukt i verden

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, SEPTEMBER, 2016. Hei alle sammen, og tusen takk for en travel, men samtidig veldig flott måned hvor vi har blitt bedre kjent med våre nye barn, delt erfaringer og utforsket

Detaljer

Hjelpekorpset RYKKER UT

Hjelpekorpset RYKKER UT Hjelpekorpset RYKKER UT Alltid beredt Mennesker skader seg. Mennesker forsvinner. Livet er sårbart. Derfor er Oslo Røde Kors Hjelpekorps på vakt ved større kultur- og sportsarrangementer. Hjelpekorpset

Detaljer

ANITA forteller. om søndagsskolen og de sinte mennene

ANITA forteller. om søndagsskolen og de sinte mennene ANITA forteller om søndagsskolen og de sinte mennene Tekst og foto: Marianne Haugerud (Fortellingen bygger på virkelige hendelser, men er lagt i Anitas munn av Stefanusalliansen.) 1 Hei! Jeg heter Anita,

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, JUNI 2012 Hei alle sammen! Da har vi på Sølje hatt enda en fin måned sammen med mange gode og positive opplevelser sammen. Vi har vært veldig mye ute og kost oss i det nydelige

Detaljer

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen Kristina Ohlsson Mios blues Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen «Det gjør vondt å lese Lotus blues. Jeg mener, jeg husker jo så fordømt godt hvordan det var. Lucy eksperimenterte med solkremer

Detaljer

Sjømannskirkens ARBEID

Sjømannskirkens ARBEID Med hjertet på rett sted Nr.1 2013 ARBEID videre! I fjor mottok vi 2-3 henvendelser hver uke på vår Beredskapstelefon + 47 951 19 181 2 Når nordmenn rammes i utlandet Takket være din og andre giveres gode

Detaljer

Månedsbrev fra Revehiet oktober 2014

Månedsbrev fra Revehiet oktober 2014 Månedsbrev fra Revehiet oktober 2014 Viktige datoer i oktober: 1. 10: Guro fem år!! Hurra!! Uke 42: foreldresamtaler 10.10: Psykisk helsedag 24.10: FN dagen. 30.10: Emina tre år 31.10: planleggingsdag.

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Periodeevaluering 2014

Periodeevaluering 2014 Periodeevaluering 2014 Prosjekt denne perioden: Bokstaver. Periode: uke3-11. Hvordan startet det, bakgrunn for prosjektet. Vi brukte de første ukene etter jul til samtaler og observasjoner, for å finne

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt.

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 27. november 2016 Matteus 21,1-11 (Det er et fiktivt brev jeg henviser til om Aleksandra fra Romania. Historien er inspirert

Detaljer

Velkommen til Ledersamling. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november

Velkommen til Ledersamling. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november Velkommen til Ledersamling Kjære Røde Korser. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november Radisson Royal Hotel, Bryggen Hver 3 deltaker er gratis! Det er en stor glede for Distriktsråd Hjelpekorps å kunne ønske

Detaljer

HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet

HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet DITT BARN ER UNIKT! HVEM ER VI? Hvert år får rundt 150 barn i Norge diagnosen cerebral parese. Dette er 150 unike barn.

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, SEPTEMBER 2014. Hei alle sammen og tusen takk for en lærerik og spennende måned sammen med barna deres. Det er en utrolig fin barnegruppe som har gjort mye kjekt sammen,

Detaljer

MÅNEDSBREV OKTOBER Grana

MÅNEDSBREV OKTOBER Grana MÅNEDSBREV OKTOBER Grana Så står oktober for døren. Tiden flyr og vi er godt i gang med prosjekt og mye annet på Grana. Vi har delt barna i grupper på 5 når vi jobberi prosjekt, og vi ser at det fungerer

Detaljer

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1 Kultur og samfunn å leve sammen Del 1 1 1 2 Kapittel 1 Du og de andre Jenta på bildet ser seg selv i et speil. Hva tror du hun tenker når hun ser seg i speilet? Ser hun den samme personen som vennene hennes

Detaljer

MIN FAMILIE I HISTORIEN

MIN FAMILIE I HISTORIEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 UNGDOMSSKOLEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 Har du noen ganger snakket med besteforeldrene dine om barndommen

Detaljer

SKOLENYTT SUNNDAL VOKSENOPPLÆRING

SKOLENYTT SUNNDAL VOKSENOPPLÆRING SKOLENYTT SUNNDAL VOKSENOPPLÆRING ELEVINTERVJU Idrettsdag på Sande stadion Avisgruppa har intervjuet fem elever ved Sunndal voksenopplæring om sommerprogrammet og grunnskolen. Side 4,5,6 Intersport Gamle

Detaljer

Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria

Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria Lørdag den 21. februar reiste vi sammen med fire andre fra helsefagarbeider klassen til Malta. Der skulle vi være i tre uker gjennom utvekslingsprogrammet Erasmus+.

Detaljer

Nytt fra volontørene. Media og jungeltelegrafen

Nytt fra volontørene. Media og jungeltelegrafen NUMMER 3 Nytt fra volontørene Nytt fra april 2011 I dette nummeret 1 Media og jungeltelegrafen 2 Hundvåg bydelshus 3 Metropolis 4 Tasta bydelshus 5 Bekkefaret bydelshus 5 Neste måned Media og jungeltelegrafen

Detaljer

PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015.

PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015. PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015. Hver avdeling har valgt sitt land og laget et fabeldyr som barna har funnet navn til og laget en fabel om. «En vennskapsreise, - fra Norge til Kina og Libanon

Detaljer

ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014

ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014 ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014 «Man trenger noen ganger å være alene, så man slipper å gjøre seg mindre enn man er.» KJELL ASKILDSEN, notatbok, 24. februar 2007 INNHOLD

Detaljer

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater Fellesnytt Hei unge fagforeningskamerater Grunnet hendelsen i sommer kom det ikke noe nyhetsbrev i august. I forbindelse med 22.juli mistet vi en kjær kamerat i det sentrale ungdomsutvalget. Snorre Haller

Detaljer

Praktisk informasjon Gode ferieopplevelser Andre tilbud og kontaktinformasjon Kart over Røde Kors sine distriktskontor Hvilke familier kan søkes til

Praktisk informasjon Gode ferieopplevelser Andre tilbud og kontaktinformasjon Kart over Røde Kors sine distriktskontor Hvilke familier kan søkes til Praktisk informasjon Gode ferieopplevelser Andre tilbud og kontaktinformasjon Kart over Røde Kors sine distriktskontor Hvilke familier kan søkes til Ferie For Alle Humanitære utfordringer og kommunalt

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør «Det var en gang en som bygde en campingbil» Slik startet dette eventyret som i dag heter Norsk Bobilforening. Det er i år 30 år siden foreningen ble stiftet.

Detaljer

Informasjon til ungdom om tvangsekteskap Hva kan du bestemme selv?

Informasjon til ungdom om tvangsekteskap Hva kan du bestemme selv? Informasjon til ungdom om tvangsekteskap Hva kan du bestemme selv? Om du kan ha kjæreste? Om du skal gifte deg? Når du skal gifte deg? Hvem du skal gifte deg med? Sara, 18 år Sara har en kjæreste som foreldrene

Detaljer

Foreldrehefte. Når barn opplever kriser og sorg

Foreldrehefte. Når barn opplever kriser og sorg Foreldrehefte Når barn opplever kriser og sorg I løpet av livet vil alle mennesker oppleve kriser. Mange barn opplever dette allerede tidlig i barndommen. Kriser kan være dramatiske hendelser som skjer

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far, Robert har gått

Detaljer

Månedsbrev fra Rådyrstien September 2014

Månedsbrev fra Rådyrstien September 2014 Månedsbrev fra Rådyrstien September 2014 Da var august måned alt forbi, og den har kommet og gått i en fei. «Gamle» barn og voksne har sakte men sikkert kommet tilbake fra ferie, og det har vært spennende

Detaljer

Husk: Mandag 1. april er barnehagen stengt da det er 2. påskedag

Husk: Mandag 1. april er barnehagen stengt da det er 2. påskedag MÅNEDSPLAN FOR SOLBLOM Mars 2013 9 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1. 10 Mandag 4. Tirsdag 5. opplegg Onsdag 6. hele uka Torsdag 7. Fredag 8. Frist for påmelding til påskeferien 11 Mandag 11. Teaterforestilling

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

Kapittel 12 Sammenheng i tekst

Kapittel 12 Sammenheng i tekst Kapittel 12 Sammenheng i tekst 12.1 vi har har vi har vi har vi 12.2 Anna har både god utdannelse og arbeidserfaring. Anna har verken hus eller bil. Både Jim og Anna har god utdannelse. Verken Jim eller

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET FEBRUAR 2012 Hei alle sammen Vi er på vei mot våren og vi gleder oss over at sola titter mer frem og at temperaturen stiger! Denne måneden har vi hatt karnevalsfeiring og

Detaljer

RTS Posten. NR 36 Sommeren 2008 FORENINGEN FOR RUBINSTEIN TAYBI SYNDROM

RTS Posten. NR 36 Sommeren 2008 FORENINGEN FOR RUBINSTEIN TAYBI SYNDROM RTS Posten NR 36 Sommeren 2008 FORENINGEN FOR RUBINSTEIN TAYBI SYNDROM Leder http//www.rts-foreningen.no er ny adresse til hjemmesiden RTS-Posten -- trenger stoff til avisa(leserinnlegg) eller tips til

Detaljer

Neste halvår byttet vi skole fordi klassekameratene våre skulle nå ut i praksis. Derfor begynte vi på faculdad de filologia, noe som er et høyere og

Neste halvår byttet vi skole fordi klassekameratene våre skulle nå ut i praksis. Derfor begynte vi på faculdad de filologia, noe som er et høyere og Studentrapport Jeg hadde lenge ønsket meg å komme meg litt vekk fra alt her hjemme. Jeg hadde tross alt aldri bodd lenger unna enn i nabobyen og jeg følte jeg trengte litt nye inntrykk. Jeg snakket mye

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004

Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004 IO-nummer A-2 Seksjon for intervjuundersøkelser Postboks 8131 Dep., 0033 Oslo Telefon 800 83 028, Telefaks 21 09 49 89 Underlagt taushetsplikt Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004 Til den intervjuede:

Detaljer

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre)

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre) Malta uke 3 Så var vi alt på den siste uken, på tirsdagen arrangerte vi en «Beauty dag» på saura home. Vi Vasket hendene og masserte inn med fuktighets krem og lakkerte neglene deres. Det var mange som

Detaljer

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp GIVERGLEDENR. 2 2004 Informasjon for Norges Blindeforbunds givere Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp Jeg har selv opplevd at synet har sviktet meg. Og vet hvor vanskelig

Detaljer

Norsktrening BEDRE I NORSK

Norsktrening BEDRE I NORSK Norsktrening BEDRE I NORSK Vil du bidra? Å kunne norsk er en viktig nøkkel til deltakelse i det norske samfunnet. Derfor tilbyr Oslo Røde Kors praktisk norsktrening til flyktninger og andre innvandrere.

Detaljer

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole?

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole? Kristine og dragen. Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. Men av og til

Detaljer

FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE

FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE 1 Endelig skulle jeg få lov til å være med som fotograf på en fødsel, forteller denne kvinnen. Med fotoapparat og en egenopplevd traumatisk fødsel i håndbagasjen møter hun

Detaljer

Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Sluttrapport for prosjekt. Fargerikt besøk. Prosjektnummer 2014/FBM5756

Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Sluttrapport for prosjekt. Fargerikt besøk. Prosjektnummer 2014/FBM5756 Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Sluttrapport for prosjekt Fargerikt besøk Prosjektnummer 2014/FBM5756 Dette prosjektet er støttet av ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering. 1 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR

FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR Februar står foran oss, og vi ser at dagene er lysere og lengre noe som er kjærkomment for de fleste av oss. I januar har vi fått ei ny jente på avdelinga, Martine startet

Detaljer

Smørblomsten. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014

Smørblomsten. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014 Smørblomsten Refleksjoner og noen tanker videre Oktober 2014 September er vel overstått og vi har hatt en måned der vi har hatt hovedfokus på Forut aksjonen vår og på hvordan barna i Nepal lever og har

Detaljer

NMLK S sommersamling Dovre 6.-8. juni 2014

NMLK S sommersamling Dovre 6.-8. juni 2014 NMLK S sommersamling Dovre 6.-8. juni 2014 VELKOMMEN! Velkommen! På vegne av NMLK er det en stor glede å ønske alle deltakere VELKOMMEN til årets sommer-samling på Toftemo, Dovre! Sommersamlingen 2014

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst 1 -Har du kjøpt nok? -Vel, jeg vet ikke. 2 Hva synes du? Bør jeg kjøpe mer? 3 -Er det noen på øya som ikke får? -Ja, én. 4 -Én? -Ja...deg. 5 Jeg er ikke på øya. Du er min øy. 6 Unnskyld! 7 Å, skitt. Vent.

Detaljer

Livet til det lykkelige paret Howie og Becca blir snudd på hodet når deres fire år gamle sønn dør i en ulykke.

Livet til det lykkelige paret Howie og Becca blir snudd på hodet når deres fire år gamle sønn dør i en ulykke. RABBIT HOLE av David Lyndsay-Abaire Scene for mann og kvinne. Rabbit hole er skrevet både for scenen og senere for film, manuset til filmen ligger på nettsidene til NSKI. Det andre manuset kan du få kjøpt

Detaljer

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du?

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du? BLUE ROOM SCENE 3 STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. Hva gjør du? Skriver brev. Ok. Til hvem? Til en mann jeg møtte på dansen/

Detaljer

3. Hvilke kurs/emner tok du (før opp emnekoder)? Jeg hadde medisinsk og psykiatrisk praksis i England.

3. Hvilke kurs/emner tok du (før opp emnekoder)? Jeg hadde medisinsk og psykiatrisk praksis i England. STUDENTRAPPORT NAVN PÅ VERTSINSTITUSJON: University og Nottingham BY: Nottingham LAND: England UTVEKSLINGSPERIODE: 09.09.13 08.12.13 EVENTUELL FERIEPERIODE I LØPET AV UTVEKSLINGEN: Dro ned 1 uke før praksisstart

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET AUGUST 2012 Hei alle sammen Nå er et nytt barnehage - år i gang igjen, og vi ønsker alle barn og foreldre velkommen til et spennende og kjekt år! Vi gleder oss veldig til

Detaljer

Vidar Kvalshaug. Det var en gang en sommer. Historien om 22. juli og tiden etterpå fortalt for barn

Vidar Kvalshaug. Det var en gang en sommer. Historien om 22. juli og tiden etterpå fortalt for barn Vidar Kvalshaug Det var en gang en sommer Historien om 22. juli og tiden etterpå fortalt for barn Tilegnet Olav, Iver og Alma Å bygge en båt som flyter En fire år gammel gutt var lei av å være inne i

Detaljer

MÅNEDSBREV FOR JUNI Furua

MÅNEDSBREV FOR JUNI Furua MÅNEDSBREV FOR JUNI Furua Så nærmer vi oss juni, og vi er i gang med barnehageårets siste månedsbrev dette året har gått utrolig fort! Men, de sier jo at tiden går fort når man har det gøy I mai har det

Detaljer

Hva gjør du når det er HELT KRISE? Norsk Havneforenings fagseminar 2012 Informasjonssjef Anne Kristin Hjukse i Oslo Havn KF

Hva gjør du når det er HELT KRISE? Norsk Havneforenings fagseminar 2012 Informasjonssjef Anne Kristin Hjukse i Oslo Havn KF Hva gjør du når det er HELT KRISE? Norsk Havneforenings fagseminar 2012 Informasjonssjef Anne Kristin Hjukse i Oslo Havn KF Havnedrift er risikofylt Tre hovedelementer i god krisekommunikasjon ET VARMT

Detaljer

Catherine Opie Sunrise, 2009 C-print, 50 x 37 1/2 Catherine Opie, Courtesy Regen Projects, Los Angeles

Catherine Opie Sunrise, 2009 C-print, 50 x 37 1/2 Catherine Opie, Courtesy Regen Projects, Los Angeles Catherine Opie Sunrise, 2009 C-print, 50 x 37 1/2 Catherine Opie, Courtesy Regen Projects, Los Angeles Stillhet Erling Kagge Stillhet i støyens tid Gleden ved å stenge verden ute I Hvis jeg ikke kan gå,

Detaljer