Studiekatalog. Oslo Spania nett

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Studiekatalog. Oslo Spania nett"

Transkript

1 2015 Studiekatalog Oslo Spania nett

2 Design og trykk: Allkopi AS - Foto: Kyrre Lien, Kaja Bruskeland og Thomas Winje Øijord

3 VELKOMMEN TIL 0SS! Velkommen til Atlantis Medisinske Høgskole, en veletablert høgskole med en 27 år lang historie. Vårt mål er å være landets beste, private høgskole innen helsefag, og dette jobber vi hardt for hver eneste dag. Ved Atlantis Medisinske Høgskole setter vi studentene i fokus. Vår målsetning kan beskrives gjennom fem setninger: Vi er tilgjengelige Vi ser deg som student Vi er faglig fremragende Vi er engasjerte formidlere Vi er nyskapende Kunnskap innen helsefag blir stadig viktigere. Som en konsekvens av inaktivitet og feilernæring øker forekomsten av fedme og livsstilssykdommer. Verdens helseorganisasjon anser fedme som et av de største helseproblemene i verden, og også i Norge er denne utviklingen en utfordring for samfunnet. Utdanningen ved høgskolen er forskningsbasert og bygger på visjonen Helsekunnskap for fremtiden. Vår klare målsetning er å tilby fremtidsrettet utdanning med vekt på de største helsemessige utfordringer samfunnet til enhver tid står overfor. Studiene ved høgskolen skal fremme interessen for og kunnskapen om helsefremmende tiltak for den friske delen av befolkningen slik at livsstilsykdommer kan forebygges. Høgskolen skal utdanne kandidater som kan ta del i forebyggende arbeid, med fokus på kosthold, fysisk aktivitet og helse. En utdanning fra Atlantis Medisinske Høgskole gir en solid kunnskapsplattform som kan anvendes i arbeidslivet eller som grunnlag for videre studier, nasjonalt og internasjonalt. Tomm-Espen Strøm Høgskoledirektør 3

4 4

5 8 Matvarekunnskap er et av fagene som inngår i bachelor i ernæring INNHOLD Velkommen til oss! 3 Studietilbud 7 Bachelor i ernæring 8 21 I skolens treningslab kan du få testet formen Årsstudium i grunnleggende ernæring 12 Studentklinikk 13 Bachelor i medisin 14 Årsstudium i grunnleggende medisin 18 Anatomi og fysiologi 20 Treningslab og testing 21 Legestudier i utlandet 22 Kiropraktorstudier i Storbritannia 24 Tilleggskurs i kjemi 25 Atlantis Oslo 27 Atlantis Spania 28 Atlantis Nettskole Opptakskrav 32 Studieavgifter 34 Studentaktiviteter Sprek start på studiene i fadderuken 5

6 Visste du at hvis man setter sammen DNA fra alle cellene hos mennesket, tilsvarer det 70 ganger tur-retur sola? 6

7 STUDIETILBUD Samtlige studier er akkrediterte av NOKUT. Det betyr at våre studenter kan søke om fullt lån og stipend i Lånekassen. Opptakskrav er generell studie kompetanse eller realkompetanse. Ta kontakt med studieveileder ved Atlantis Medisinske Høgskole for mer informasjon: BACHELOR I ERNÆRING BACHELOR I MEDISIN 180 STUDIEPOENG 180 STUDIEPOENG Ernæring påbygning inkl. bacheloroppgave Grunnleggende medisin 3 inkl. bacheloroppgave Grunnleggende ernæring 2 ÅRSSTUDIUM I GRUNN LEGGENDE MEDISIN 60 STUDIEPOENG Grunnleggende ernæring 2 Sykdomslære Anatomi og fysiologi (KUN NETT) 60 STUDIEPOENG ANATOMI OG FYSIOLOGI STUDIEPOENG ÅRSSTUDIUM I GRUNN LEGGENDE ERNÆRING* Anatomi og fysiologi Helsekommunikasjon, biomedisinsk statistikk og metode Helsekommunikasjon, biomedisinsk statistikk og metode Grunnleggende ernæring 1 inkl. biokjemi Grunnleggende medisin 1 inkl. biokjemi Sykdomslære Sykdomslære Grunnleggende ernæring 1 inkl. biokjemi Grunnleggende medisin 2 Anatomi og fysiologi Anatomi og fysiologi * Spesielle opptakskrav gjelder for dette studiet. 7

8 BACHELOR I ERNÆRING 180 STUDIEPOENG Studiet passer for deg som ønsker detaljert kunnskap om ernæring og som er interessert i sammenhenger mellom næringsstoffer, kosthold og helse både på individ- og gruppenivå. Dersom du vil arbeide kunnskapsbasert med helsefremmende og sykdomsforebyggende ernæring, er dette studiet for deg! Her er noen av de fagansatte i ernæringsavdelingen ved Atlantis Medisinske Høgskole 8

9 STUDIESTED VARIGHET STUDIESTART Oslo 3 år fulltid august Spania 3 år fulltid* august Nett 3 år fulltid / 6 år deltid august eller januar * Inntil to år av bachelorstudium kan tas i Spania, det siste året må tas i Oslo eller på nett. Hva lærer du? Bachelor i ernæring er et 3-årig studium hvor du lærer om sammenhenger mellom kosthold, næringsstoffer og helse på celle-, individ- og samfunnsnivå. Fagområdet inkluderer kunnskap om tilknyttede fag som kjemi, biokjemi, anatomi, fysiologi, sykdomslære, kommunikasjon og vitenskapelig metode. Innsikt i metoder innen medisinsk og ernærings vitenskapelig forskning er grunnleggende i fag området, og knytter det nært opp mot andre medisinske fag. Kandidater med bachelorgrad i ernæring vil etter endt studium ha solid vitenskapelig basert kompetanse om helsefremmende og sykdoms forebyggende ernæring. Det første studieåret omhandler kroppens anatomi, fysiologi og patologi, dvs. oppbygning, funksjoner og sykdomsprosesser. Dette danner et viktig grunnlag for de videre årene. I andre studieår lærer du om fordøyelse og opptak av mat og næringsstoffer, samt næringsstoffenes om setning (metabolisme) i kroppen. Studentene får også en grundig innføring i vitenskapelige metoder og helsekommunikasjon. Det tredje studieåret lærer du om matvarekunnskap, vitaminer og mineraler, kosthold og helse, og aktuelle kostråd til friske personer i ulike livsfaser, samt ved livsstilssykdommer (diabetes, hjerte- og karsykdom, overvekt/fedme og feil-/underernæring). Studentene lærer også å vurdere aktuelle trenddietter. Siste semester har vi fokus på kostveiledning, og studentene får ferdighetstrening ved høgskolens studentklinikk. Det er en stor fordel hvis du har realfags kompetanse eller interesse for realfag. Pensumlitteraturen inkluderer norsk og engelsk fag litteratur (bøker og vitenskapelige artikler). 9

10 Visste du at blodet i menneske kroppen beveger seg nesten km gjennom kroppens blodårer i løpet av et døgn? HVEM PASSER BACHELORSTUDIUM I ERNÆRING FOR? Målgruppe Studiet retter seg mot personer som ønsker å: Praktisere helsefremmende og sykdoms forebyggende ernæringsarbeid offentlig eller privat, på individ-, gruppe- eller samfunnsnivå. Arbeide med helsefremmende og sykdoms forebyggende kostholdsveiledning. Arbeide som rådgivere innen næringsmiddel bransjen og opplysnings kontorer. Studere ernæring eller helsefag på masternivå*. *Vi gjør oppmerksom på at bachelorgrad i ernæring ikke kvalifiserer til opptak på master i klinisk ernæring i Norge. Videre studier Bachelorgraden gjør deg kvalifisert til å søke videre på masterprogram innen blant annet ernæring, folkehelse eller matvitenskap i Norge og utlandet. Se våre nettsider eller kontakt studieveileder for mer informasjon om de ulike mulighetene. 10 Hvorfor velge Bachelor i ernæring ved Atlantis Medisinske Høgskole? Ernæringsavdelingen ved Atlantis Medisinske Høgskole er en engasjert gruppe med høy faglig kompe tanse. Flere ansatte har doktorgrad innen ernærings forskning og driver aktiv forskning ved siden av undervisningen ved høgskolen. Noen av prosjektene involverer studentene. Som student tilknyttet bachelor i ernæring vil du derfor være en del av et aktivt og spennende miljø. Opptakskrav Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Du kan lese mer om opptakskrav på side 32 og Studenter som ikke har Kjemi 1 fra videregående utdanning, eller tilsvarende faglig grunnlag fra annen utdanning (i løpet av de 5 siste årene), anbefales å ta et forkurs i kjemi før oppstart av studiene. Forkurset kan tas ved Atlantis Medisinske Høgskole i Oslo, eller på nettskolen vår. Du kan lese mer om forkurset på side 25 og

11 STUDIEMODELL BACHELOR I ERNÆRING Ernæring påbygning Ernæring gjennom livet Ernæring for ulike grupper Kostveiledning og forebyggende ernæringsarbeid tilknyttet studentklinikk 3. år Bacheloroppgave Grunnleggende ernæring 2 Vitaminer og mineraler Ernæring i Norge og kostholdsundersøkelser Matvarekunnskap Livsstilssykdommer Helsekommunikasjon, biomedisinsk statistikk og metode 2. år Vitenskapelig metode Statistikk Kommunikasjon Kampanjer og intervensjoner Grunnleggende ernæring 1 Energi og energigivende næringsstoffer Kjemi Biokjemi Sykdomslære 1. år Årsak, utbredelse og behandling av de viktigste sykdommene Anatomi og fysiologi Anatomi Fysiologi 11

12 ÅRSSTUDIUM I GRUNNLEGGENDE ERNÆRING 60 STUDIEPOENG Det er et økt behov for ernærings kompetanse i samfunnet og kunnskap om ernæring er vesentlig innen helse fremmende og sykdoms forebyggende arbeid. STUDIESTED VARIGHET STUDIESTART Oslo Spania Nett 1 år fulltid / 2 år deltid august eller januar Hva lærer du? Årsstudium i grunnleggende ernæring gir en innføring i fagområdet ernæring, og omfatter sammenhenger mellom kosthold, næringsstoffer og helse. Sentralt i faget står offisielle anbefalinger for ernæring og kosthold som er gitt for å fremme helse blant enkeltindivider og befolkningen generelt. Studiet er evidensbasert og ernæringsvitenskapelig forskning danner grunnlaget i fagområdet. Årsstudium i grunnleggende ernæring har emnesammensetning og felles undervisning med bachelor i ernæring. Studiet kan inngå som en del av denne bachelorgraden eller ses på som et supplement til annen utdanning innen helsefag, for eksempel innen ulike profesjonsstudier. Grunnleggende ernæring består av to emner. Grunnleggende ernæring 1, som inkluderer energi og energigivende næringsstoffer, kjemi og biokjemi, og Grunnleggende ernæring 2 som tar for seg vitaminer og mineraler, matvarekunnskap, ernæring i Norge og kostholds undersøkelser og livsstilssykdommer. 12 Målgruppe Studiet i grunnleggende ernæring ved Atlantis Medisinske Høgskole er relevant for personer med utdanning innen helsefag fra universitet eller høgskole som ønsker ernæringskompetanse, eksempelvis sykepleiere, leger, fysioterapeuter, kiropraktorer, farma søyter el. Opptakskrav Opptakskrav er fullført og bestått 3-årig helsefaglig høgskole- eller universitetsutdanning Det er ingen formelle krav til forkunnskaper i kjemi, men det er fordel med forkunnskaper i faget tilsvarende Kjemi 1 fra videre gående skole. Studenter som ikke har forkunnskaper i kjemi, kan ta et forkurs i kjemi ved AMH i forkant av studieoppstart.

13 STUDENTKLINIKK Atlantis Medisinske Høgskole ser på ferdighets trening som en viktig del av utdanningen. Særlig innen helsefag er kontakt og kommunikasjon med klienter viktige erfaringsområder. Vi har derfor opprettet en egen student klinikk på skolen. Gjennom dette til budet vil høgskolens studenter tilknyttet bachelorgrad i ernæring få gjennomføre kostveiledning under kyndig veiledning av autoriserte, kliniske ernæringsfysiologer ansatt ved skolen. På studentklinikken vil våre studenter gi kost veiledning til klienter som ønsker å gjøre livsstils endringer og hjelpe dem med å sette konkrete mål. Våre studenter har særlig kompetanse på forebygging av livsstilssykdommer som overvekt, høyt kolesterol, høyt blodtrykk, diabetes type II med mer. Vi kart legger spisemønster og hjelper til med å sette sammen et sunt og balansert kosthold i forhold til klientens livssituasjon. Studentklinikken har vist seg å være et særlig godt tilbud som vi får mange positive tilbakemeldinger på, både fra studentene og ikke minst fra klientene. 13

14 BACHELOR I MEDISIN 180 STUDIEPOENG Helsevesenet i Norge vil i løpet av de neste årene få et økende behov for arbeidskraft med medisinsk kompetanse. Bachelorstudium i medisin er nytt i Norge, men mer vanlig i andre land, som USA, Canada og Australia. Bachelor i medisin gir deg en solid bakgrunn for videre studier innen helse fag. Det kan være et masterprogram eller legestudier i utlandet. Målet med bachelorstudiet i medisin er at studentene skal tilegne seg kunnskaper innen medisinske basalfag. Her er noen av de fagansatte ved Atlantis Medisinske Høgskole 14

15 STUDIESTED VARIGHET STUDIESTART Oslo 3 år fulltid august Spania 3 år fulltid* august Nett 3 år fulltid / 6 år deltid august eller januar * Inntil to år av bachelorstudium kan tas i Spania, det siste året må tas i Oslo eller på nett. Hva lærer du? Bachelorstudium i medisin ved Atlantis Medisinske Høgskole er et selvstendig 3-årig teoretisk studium innen grunnleggende medisin. Utdanningen inneholder en bred kombinasjon av basalmedisinske og natur vitenskapelige fag som kjemi, biokjemi, genetikk, histologi, cellebiologi, fysiologi, anatomi, biomekanikk, patologi/sykdomslære, mikrobiologi, immunologi og farmakologi. Det legges også vekt på komplementære fag som samfunns- og sosialmedisin, etikk, kommunikasjon, medisinsk forskning og vitenskapelig metode. Studiet er utviklet for å gi grunnkompetanse innen medisin og forebyggende folkehelsearbeid. Bachelorstudium i medisin er ikke et klinisk studium, men det gis en innføring i helt basal diagnostisk tankegang og elementære behandlingsprinsipper. Målgruppe Studiet retter seg mot personer som ønsker å: Arbeide med helsefremmende og sykdomsforebyggende tiltak, offentlig eller privat, på gruppe- eller samfunnsnivå. Jobbe med opplysningsarbeid knyttet til folkehelse. Undervise; utdanningen kan kombineres med praktisk-pedagogisk utdanning i yrkesdidaktikk for helse- og sosialfag. Arbeide innen helseadministrasjon, gjerne i kombinasjon med tilleggsutdanning i for eksempel økonomi, ledelse eller jus. Ta videre studier på masternivå, et eksempel kan være innen helsevitenskap (kontakt studieveileder for mer informasjon om de ulike mulighetene). Ta en grunnutdanning i medisinske basalfag for videre fireårig profesjonsstudium til lege ved universitetet i Lódz, Polen, ett av Atlantis samarbeidsuniversiteter i utlandet. Videre studier Bachelorgraden gjør deg kvalifisert til å søke videre på masterprogram innen folkehelse. Med mastergrad åpner det seg mange yrkesveier, for eksempel innen forskning, undervisning og næringsmiddelindustrien. Dersom du velger å utdanne deg videre til lege, har du meget gode jobbmuligheter. På legestudiet lærer du hvordan kroppen fungerer, hvordan sykdommer påvirker kroppen, og om behandling av de ulike sykdommene. Du kan være sikker på at du har en spennende og utfordrende hverdag. Ingen dager er like. Du kan velge om du vil arbeide i allmennpraksis, på sykehus, eller på universitet og høgskole. Se våre nettsider eller kontakt studieveileder for mer informasjon om de ulike mulig hetene. Legestudier i utlandet Ønsker du å bruke bachelor i medisin som søke grunnlag for opptak til legestudiet, finnes muligheter via høgskolens samarbeidspartner i Polen. Atlantis Medisinske Høgskole har et antall plasser øremerket for våre bachelorstudenter i medisin, på medisin studiet ved University of Lodz. Opptakskrav Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Du kan lese mer om opptakskrav på side 32 og Studenter som ikke har Kjemi 1 fra videre gående utdanning, eller tilsvarende faglig grunnlag fra annen utdanning (i løpet av de 5 siste årene), anbefales å ta et forkurs i kjemi før oppstart av studiene. Forkurset kan tas ved Atlantis Medisinske Høgskole i Oslo, eller på nettskolen vår. Du kan lese mer om forkurset på side 25 og 15

16 Visste du at vi har 1-3 kilo bakterier i kroppen? STUDIEMODELL BACHELOR I MEDISIN Grunnleggende medisin 3 3. år Arbeidsfysiologi og biomekanikk0 Nevrofysiologi Avansert anatomi Bacheloroppgave Grunnleggende medisin 2 Immunologi Mikrobiologi Genetikk Livsstilssykdommer Helsekommunikasjon, biomedisinsk statistikk og metode 2. år Vitenskapelig metode Statistikk Kampanjer og i ntervensjoner Kommunikasjon Grunnleggende medisin 1 Cellebiologi Kjemi Biokjemi Sykdomslære 1. år Årsak, utbredelse og behandling av de viktigste sykdommene Anatomi og fysiologi Anatomi 16 Fysiologi

17 Kari Jaquesson nettstudent Kari Jaquesson er snart ferdig med å studere enæring på nett ved Atlantis Medisinske Høgskole. Jeg begynte tidlig å lage mat på eget initiativ. Som tenåring fikk jeg øynene opp for det som kan kalles helsekost: brød som var tunge nok til å synke et skip og rødbetbiffer som smakte jord. Etter en del prøving og feiling fant jeg min egen vei i kokkeleringen. Interessen for matens betydning for helse og velvære bestod. Jeg har hatt en eventyrlig karriere innen trim og mosjon med mange tv- og radioprogram og spennende reiser. Da jeg startet i bransjen i 1983 reiste jeg til England og USA for å ta kurs og sertifiseringer. Jeg fikk to barn og hadde det veldig travelt. Så fikk jeg høre at man kunne ta grunnfag medisin på Atlantis Medisinske Høgskole på deltid. Det passet meg midt i blinken og studiet gav mersmak. Jeg bestemte meg for å fortsette på ernæring for jeg ønsket å utvide og formalisere kompetansen min. Det å studere på nett gir stor grad av fleksibilitet. Det er flott å kunne se videforelesningene flere ganger, og ikke minst kunne se dem når det passer for meg. Jeg har perioder med mye reisevirksomhet og har vært på forelesninger både i Egypt og Frankrike! Nå er jeg snart ferdig med bachelor i ernæring og er glad for den ernæringskompetansen jeg har tilegnet meg underveis i studiet. Det er gøy og givende å arbeide med livsstil spesielt når du har faglig ballast. Jeg kan anbefale Atlantis Medisinske Høgskole og det å kombinere studier på nett med jobb er en flott kombinasjon! 17

18 ÅRSSTUDIUM I GRUNNLEGGENDE MEDISIN 60 STUDIEPOENG Gjennom et årsstudium i grunnleggende medisin på Atlantis Medisinske Høgkole lærer du det grunnleggende innen human anatomi, fysiologi og sykdomslære. Dette gir et godt utgangspunkt for forståelse og videre fordypning i de andre fagene som undervises ved høgskolen. Alle former for medisin- og ernæringskunnskap har sitt utspring i disse fagområdene. Hva lærer du? Årsstudium i grunnleggende medisin består av to emner: Anatomi og fysiologi ( sp) Sykdomslære ( sp) Anatomi og fysiologi er kunnskap om hvordan kroppen fungerer når den er frisk. Anatomi beskriver kroppens oppbygning, mens fysiologi er læren om hvordan menneske kroppens organer og celler fungerer. Tenk deg at du spiser et godt måltid. Maten tygges, svelges og fordøyes i tarmen. Dette er fysiologiske prosesser. Hva er vel mer spennende enn å finne ut hvordan du selv er bygget opp og fungerer? 18

19 STUDIESTED VARIGHET STUDIESTART Oslo 1 år fulltid august Spania 1 år fulltid august Nett 1 år fulltid / 2 år deltid august eller januar Patologi kan oversettes til sykdomslære, dvs. læren om hvordan sykdommer oppstår og utvikler seg, og hvilke vevsforandringer man finner ved sykdom. Sykdomslære er et spennende fag! Vi ser på årsak, forekomst, symptomer, diagnostikk og behandling av en rekke sykdommer. Personer som arbeider med medisinske spørsmål, for eksempel journalister, jurister, og ansatte innen helseadministrasjonen. Studenter som trenger medisinske fag i forbindelse med sin naturmedisinske utdanning. Alle våre forelesere i sykdomslære er leger og bruker mange kliniske eksempler i sin undervisning. Dette er med på å gjøre faget spennende og lærerikt for våre studenter. Videre studier Målgruppe Studiet retter seg mot: Studenter med generell studiekompetanse, som ønsker en medisinsk grunnutdanning. Studenter som ønsker en grunnutdanning i medisin for videre studier ved et av våre samarbeidsuniversiteter. Studenter som ønsker en bachelorgrad. Årsstudium i grunnleggende medisin kan inngå som førsteåret av en bachelorgrad. Lærere som ønsker kunnskaper innen medisinske fag som en del av sin fagkrets. Eksempelvis gir Årsstudium i grunnleggende medisin undervisningskompetanse i helse- og sosialfag i den videregående skole. Atlantis samarbeider med Jessenius Faculty of Medicine Comenius University i Slovakia. Dette universitetet tilbyr et 6-årig profesjonsstudium i medisin. Vi har flere studenter som begynner her hvert år, etter å ha tatt Årsstudium i grunnleggende medisin hos oss. Du kan lese mer om legestudier i utlandet på side 22. Opptakskrav Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Du kan lese mer om opptakskrav på side 32 og Studenter som ikke har Kjemi 1 fra videregående utdanning, eller tilsvarende faglig grunnlag fra annen utdanning (i løpet av de 5 siste årene), anbefales å ta et forkurs i kjemi før oppstart av studiene. Forkurset kan tas ved Atlantis Medisinske Høgskole i Oslo, eller på nettskolen vår. Du kan lese mer om forkurset på side 25 og 19

20 ANATOMI OG FYSIOLOGI STUDIEPOENG Studiet i anatomi og fysiologi gir studentene en detaljert oversikt over sammenhengen mellom kroppens struktur og funksjon. Vi legger vekt på at studentene skal forstå de grunnleggende fysiologiske prinsippene i kroppen. STUDIESTED VARIGHET STUDIESTART Oslo 1/2 år fulltid august Spania 1/2 år fulltid august Nett 1/2 år fulltid / 1 år deltid august eller januar Hva lærer du? Studiet deles inn i hovedtemaene Grunnleggende kjemi og biokjemi Cellebiologi Anatomi og fysiologi Studiet i anatomi og fysiologi danner grunnlaget for all videre utdanning ved ved høgskolen. Den utgjør første semesteret i alle studieprogrammene og gradene som tilbys ved Atlantis Medisinske Høgskole. For mer informasjon om de ulike emnene, se Målgruppe Studiet retter seg mot personer som: Ønsker en bachelorgrad. Halvårsenheten kan inngå som en del av oppbyggingen til en bachelorgrad ved norske eller utenlandske høyskoler og universiteter, gitt det enkelte studiesteds godkjenning av studiet som en del av en slik grad. Studiet inngår i grads studiene som tilbys ved Atlantis Medisinske Høgskole (ved fullført studium kan du søke deg videre på andre semester av bachelorstudium). Ønsker tilleggspoeng til blant annet profesjonsstudiet i medisin, farmasistudiet, fysioterapi- og sykepleier utdanningen. Trenger anatomi/fysiologi i sammenheng med din naturmedisinske utdanning. Opptakskrav Opptakskrav er generell studiekompetanse eller real kompetanse. Du kan lese mer om opptakskrav på side 32 og Studenter som ikke har Kjemi 1 fra videregående utdanning, eller tilsvarende faglig grunnlag fra annen utdanning (i løpet av de 5 siste årene), anbefales å ta et forkurs i kjemi før oppstart av studiene. Forkurset kan tas ved Atlantis Medisinske Høgskole i Oslo, eller på nettskolen vår. Du kan lese mer om forkurset på side 25 og 20

21 TRENINGSLAB OG TESTING I høgskolens lokaler i Oslo har vi innredet et helt nytt og moderne fysiologisk testlaboratorium, hvor vi kan gjennom føre en rekke tester. Fysisk aktivitet er en viktig del av en sunn livsstil, og dette tilbudet er dermed et godt supplement til våre studier og de verdiene vi ønsker å ivareta. Ved testlaben tilbyr vi blant annet testing av maksimalt oksygenopptak og laktatprofil. Disse testene gir et godt bilde på hvor god form du er i, og er viktige verktøy for å nå nye treningsmål. Det maksimale oksygenopptaket vil også kunne si noe om hvor god helse du har siden disse er nært knyttet til hverandre. Testingen gir således verdifull informasjon og er motiverende for videre treningsinnsats. I samarbeid med studentklinikken gir vi også råd om kosthold til passet fysisk aktivitet og treningsmål. Du kan lese mer om vårt treningslaboratorium på hjemmesiden vår 21

22 LEGESTUDIER I UTLANDET Med en bachelor i medisin fra Atlantis Medisinske Høgskole kan du søke deg videre på legestudiet i Polen. Ved å ta årsstudium i grunnleggende medisin har du også mulighet til å søke deg videre på legestudiet i Slovakia. Atlantis Medisinske Høgskole har samarbeidsavtaler om videre studieløp, og vi hjelper deg med søkeprosessen dersom du ønsker å fortsette dine studier og søke opptak til profesjonsstudiet i medisin. JESSENIUS FACULTY OF MEDICINE, COMENIUS UNIVERSITY, MARTIN, SLOVAKIA Atlantis Medisinske Høgskole samarbeider med Jessenius Faculty of Medicine in Martin, som hører til Comenius University. Etter å ha gjennomført Årsstudium i grunnleggende medisin ved Atlantis Medisinske Høgskole, kan du fortsette på et seksårig profesjonsstudium ved Jessenius Faculty of Medicine. Undervisningen foregår på engelsk. Universitetet er anerkjent og har utdannet leger siden 1962, det engelskspråklige programmet startet opp i Rundt 0 nordmenn studerer medisin i Martin. Martin er en liten by nord i Slovakia, med kort avstand til byer som Wien, Krakow og Budapest. Byen er omgitt av et vakkert fjellområde, og er et eldorado for deg som liker å drive med vinteridrett. Terrenget er også fint for fjellturer om sommeren. 22 Godkjenning Studiet er i henhold til krav for utdanning i EU/ EØS land og gir godkjenning i Norge. Se statens autorisasjonskontor for helsepersonell for mer informasjon. Opptakskrav og søknadsfrist For å søke på dette studiet må du bestå en opptaksprøve i kjemi og biologi. Det er en forutsetning at du har gode forkunnskaper i realfag. Opptaksprøven avholdes på Atlantis Medisinske Høgskole i Oslo i begynnelsen av juni i opptaksåret, og vi gir deg god informasjon om søknadsprosessen og forberedelsene til opptaksprøven. Søknadsfrist er 15. april, og du er automatisk oppmeldt til opptaksprøven når vi har mottatt en komplett søknad fra deg. Finansiering Lånekassen gir støtte til utdanningen. Ønsker du mer informasjon eller en prat med studie veileder om videre legestudier i Martin, kan du ta kontakt med;

23 Mari Warp Studerer nå medisin i Polen MEDICAL UNIVERSITY OF LODZ, POLEN Atlantis Medisinske Høgskole samarbeider med Medical University of Lodz. Medical University of Lodz er et av de største medisinske universiteter i Polen og er et anerkjent universitet. Studenter som har fullført bachelorstudium i medisin ved Atlantis Medisinske Høgskole kan søke om opptak til det fireårige legestudiet i Lodz. Studieløpet er likt den amerikanske/ kanadiske modellen, der fireårige legestudier bygger på en bachelorgrad, i dette tilfellet Bachelor i medisin fra Atlantis Medisinske Høgskole. Lodz er den tredje største byen i Polen og ligger i sentrum av landet, og regnes som et viktig akademisk og kulturelt senter. Byen er hjemsted for over studenter fordelt på 23 høgskoler og universitet. I Lodz finnes over parker og byen har et rikt kulturliv innen musikk, teater, litteratur, kunst og film. Godkjenning Studiet er i henhold til krav for utdanning i EU/EØS land og gir godkjenning i Norge. Se statens autorisasjons kontor for helsepersonell for mer informasjon. Opptakskrav Studenten må: Ha fullført bachelorgrad i medisin ved Atlantis Medisinske Høgskole, med C eller bedre i alle fag. Ha gode nok engelskkunnskaper til å kunne følge engelskspråklig undervisning. Fullføre et kurs i fysikk med arbeidsomfang på 120 timer, som inkluderer forelesninger, kollokvier og selvstudium. Bestå opptaksprøve i form av et intervju på Skype. Intervjuet vil måle kunnskaper i kjemi, biologi, fysikk og engelsk. Jeg hadde tre utrolig lærerike år på Atlantis Medisinske Høgskole, både i Oslo og i Spania. Begge steder hadde vi dyktige forelesere og mange interessante og lærerike undervisningstimer. Studentene som ønsket fikk mulighet til å prøve seg på å skrive artikler for nett, noe som var veldig lærerikt. Det siste året mitt på AMH var jeg studentrepresentant i styret ved høgskolen, og fikk innblikk i hvor krevende det er å drive en høyskole, og ikke minst, hvilken innsats alle de ansatte på Atlantis gjør for studentene sine, hver dag! Overgangen fra Atlantis til Medical University of Lodz i Polen var veldig stor, men heldigvis er vi fra Atlantis like godt forberedt for studiene her som de som har gått premed. Vi er en liten klasse på rundt 25 studenter som holder sammen og hjelper hverandre, og vi lærer utrolig mye på kort tid! Tips til studenter som skal søke seg videre til Polen er å jobbe godt i tiden på AMH, da blir overgangen litt lettere. Vær forberedt på at studiene tar nesten all tid, og ikke bli overrasket over den store arbeidsmengden! Det at studiene foregår på engelsk er ingenting å bekymre seg over, det går kjempefint. Gled deg til å studere - og bo sammen med medisinstudenter fra hele verden! I klassen min og på «doormen» hvor jeg bor er både USA, Canada, Polen, Puerto Rico, Libanon, England, Italia, Saudi Arabia, Spania, Frankrike, Sverige og Norge representert! Finansiering Lånekassen gir støtte til utdanningen. Ønsker du mer informasjon eller en prat med studie veileder om videre legestudier i Lodz, kan du ta kontakt med; 23

24 KIROPRAKTORSTUDIER I STORBRITANNIA UNIVERSITY OF SOUTH WALES, CARDIFF, STORBRITANNIA Atlantis Medisinske Høgskole samarbeider med University of South Wales. Etter å ha gjennomført Årsstudium i grunnleggende medisin ved Atlantis Medisinske Høgskole kan du studere videre til kiropraktor ved dette universitet. Vi har studieplasser per år ved University of South Wales. Etter endt utdanning må du gjennomføre 12 måneders turnustjeneste i Norge. Godkjenning Utdanningen er ECCE-akkreditert (European Council on Chiropractic Education), dvs godkjent som kiropraktor utdanning. For å praktisere som kiro praktor i Norge med utdanning fra utlandet, må du ha autori sasjon fra Statens autorisasjonskontor for 24 elsepersonell (SAK). Autorisasjon gis til søkere som h har bestått utdanning som kiropraktor ved University of South Wales, og som har fullført nødvendig turnus tjeneste. Finansiering Lånekassen gir støtte til kiropraktorutdanningen. Opptakskrav og søknadsfrist Opptakskravet er generell studiekompetanse eller realkompetanse og minimum C på eksamener i Årsstudium i grunnleggende medisin ved Atlantis Medisinske Høgskole. Dersom det er flere søkere enn antall plasser, vil søkere med best karakter bli prioritert. Søknadsfrist for opptak er 15. april. Ønsker du mer informasjon? Kontakt

25 TILLEGGSKURS I KJEMI Forkurs kjemi Studenter som ikke har Kjemi 1 fra videregående utdanning, eller tilsvarende faglig grunnlag fra annen utdanning (i løpet av de 5 siste årene), anbefales å ta et forkurs i kjemi før oppstart av studiene. Forkurset kan tas ved Atlantis Medisinske Høgskole i Oslo, eller på nettskolen vår. Forkurset i kjemi holdes på Atlantis Medisinske Høgskole i Oslo i august, 1-2 uker før ordinær studie start. Kurset er på totalt 20 timer fordelt på fire dager. Det arrange reres ikke forkurs på skolen i Oslo i forkant av studie start i januar. Det er også mulig å ta forkurset på nett (januar og august). For ytterligere informasjon om nettkurset, se Kurset er delt inn i følgende emner: Atomer og stoffer Elektronfordeling Periodesystemet Kjemiske bindinger Stoffmengde og konsentrasjon Kjemiske reaksjoner Syrer og baser Reaksjonsfart og likevekt Organisk kjemi Test deg selv! 1. Et grunnstoff i periode 2 har... a) 2 valenselektroner b) 2 protoner i kjernen c) 2 nøytroner d) 2 elektronskall 2. Hvilke partikler består et atom av? a) Protoner b) Nøyroner c) Kationer d) Anioner e) Elektroner f ) Ioner 3. Hvilke av følgende stoffer er syrer? a) NH3 b) HCl c) H2CO3 d) CH3COOH e) NaOH f) CaO 4. En karboksylsyre og en alkohol kan reagere med hverandre og danne... a) eter b) ester c) aldehyd d) keton 5. Hva slags bindinger brytes når vann fordamper? a) ionebindinger b) kovalente bindinger c) dipolbindinger d) hydrogenbindinger Hele testen med fasit finner du på vår hjemmeside. Kurs i Kjemi 1 og Kjemi 2 Dette er en mer omfattende gjennomgang av den grunnleggende kjemien. Vi tilbyr Kjemi 1 og 2 ved Atlantis Medisinske Høgskole i Spania og på nettskolen vår. Hvis du planlegger å ta en master grad i ernæring, eller ønsker å gå videre på profesjonsstudiet i medisin, anbefaler vi at du tar kjemi 1 og 2 dersom du ikke har hatt undervisning i dette faget på videregående skole. Vi planlegger å starte opp med kjemi 1 og 2 i Oslo, hold deg oppdatert om dette via våre hjemmesider. Det er ingen eksamen på dette kurset. Vil du avlegge offentlig eksamen, må du melde deg opp som privatist. Oppmelding skjer ved privatist kontoret eller ved den enkelte videregående skole i den kommunen du er folkeregistrert. Har du spørsmål om forkurset eller Kjemi 1 og 2, ta kontakt med kursansvarlig Tomm-Espen Strøm: 25

Studiekatalog. Oslo Spania nett

Studiekatalog. Oslo Spania nett 2014 Studiekatalog Oslo Spania nett Design og trykk: Allkopi AS - Foto: Kyrre Lien, Kaja Bruskeland og Thomas Winje Øijord VELKOMMEN TIL 0ss! Atlantis Medisinske Høgskole har gjennom 26 år høstet mye verdifull

Detaljer

ATLANTIS MEDISINSKE HØGSKOLE. - helsekunnskap for fremtiden

ATLANTIS MEDISINSKE HØGSKOLE. - helsekunnskap for fremtiden 1987-2012 ATLANTIS MEDISINSKE HØGSKOLE - helsekunnskap for fremtiden ATLANTIS JUBILERER! I 2012 fyller Atlantis Medisinske Høgskole 25 år! Vi har høstet mye, viktig erfaring med å undervise i helsefag

Detaljer

Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert

Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert 1 Velkommen Hei, og velkommen til orienteringsmøte! (Innlederne presenterer seg kort) Dere har nå bare

Detaljer

Revidering av bachelorgradsstudium i ernæring og bachelorgradsstudium i medisin

Revidering av bachelorgradsstudium i ernæring og bachelorgradsstudium i medisin Revidering av bachelorgradsstudium i ernæring og bachelorgradsstudium i medisin Endelig vurdering av studier ved Atlantis Medisinske Høgskole Juli 2013 Institusjon: Atlantis Medisinske Høgskole Studietilbud:

Detaljer

ER UNGINFO PRESENTER

ER UNGINFO PRESENTER UNGINFO PRESENTERER Møllergata 3, 0179 Oslo Tlf: 24 14 98 20 Man-Fre 11-17 Lør 12-17 Spør oss om alt! www.ung.info www.facebook.com/unginfo mail@ung.info UngInfo drives av UngOrg Barne og Ungdomsrådet

Detaljer

STUDIEKATALOG 2015 2016

STUDIEKATALOG 2015 2016 STUDIEKATALOG 2015 2016 helse- og sosialfag lærerutdanning ingeniør- og økonomifag Kompetanse i praksis hib.no 241 MILJØMERKET Trykksak 241 699 MILJØMERKET Trykksak Redaksjon: Seksjon for kommunikasjon.

Detaljer

EFMD BACHELOR OF MANAGEMENT, DELTIDSSTUDIER, NETTSTUDIER OG KURS 2012/13

EFMD BACHELOR OF MANAGEMENT, DELTIDSSTUDIER, NETTSTUDIER OG KURS 2012/13 EFMD BACHELOR OF MANAGEMENT, DELTIDSSTUDIER, NETTSTUDIER OG KURS 2012/13 Tyngden du Trenger LivsLang Læring Det stilles store krav til omstillingsdyktighet i arbeidslivet. Utviklingen går raskere og den

Detaljer

Institutt for helhetsmedisin STUDIEKATALOG FAGSKOLEUTDANNING. Massasjeterapi Soneterapi

Institutt for helhetsmedisin STUDIEKATALOG FAGSKOLEUTDANNING. Massasjeterapi Soneterapi Institutt for helhetsmedisin STUDIEKATALOG FAGSKOLEUTDANNING Massasjeterapi Soneterapi Ta grep om fremtiden Med en utdanning innen alternativ behandling Vi har to studieretninger; Soneterapi Massasjeterapi

Detaljer

universitet og høgskole, poengberegning og søknadsprosess

universitet og høgskole, poengberegning og søknadsprosess universitet og høgskole, poengberegning og søknadsprosess IKONER: FORVIRRA? Det er du ikke alene om. Med alle mulighetene som finnes er dette en helt naturlig reaksjon. Mange er usikre på hva slags utdanning

Detaljer

Studentinord. Forbehold. Ansvarlig redaktør. Foto. Opplag. Produksjon. Design

Studentinord. Forbehold. Ansvarlig redaktør. Foto. Opplag. Produksjon. Design 1 2 Kontaktadresse Universitetet i Nordland Postboks 1490 8049 Bodø Tlf. 75 51 72 00 E-post: postmottak@uin.no www.uin.no Studenttinget v/ Universitetet i Nordland Tlf. 90 86 40 53 www.stun.no Studentinord

Detaljer

NTNU OG DU STUDENTGUIDE TRONDHEIM 2005/2006

NTNU OG DU STUDENTGUIDE TRONDHEIM 2005/2006 NTNU OG DU STUDENTGUIDE TRONDHEIM 2005/2006 DE FØRSTE DAGENE 6 Viktige formaliteter 7 Unngå villedning -søk veiledning 8 Utdanning for alle? 9 Karrieretjenesten 9 Hold deg informert 10 Planlegging er kjempelurt

Detaljer

STUDIEHÅNDBOK 2006/2007

STUDIEHÅNDBOK 2006/2007 STUDIEHÅNDBOK 2006/2007 Utgiver: Studieavdelingen, UMB Utgitt: August 2006 Trykk: LOBO Media AS 2 3 Innholdsfortegnelse Velkommen som student ved Universitetet for miljø- og biovitenskap!... 4 Del 1 Innledning...

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Avd. Trondheim Økonomisk Høgskole Jonsvannsvegen 82 7004 Trondheim. Telefon:+47 73 55 99 50 Telefax: +47 73 55 99 51

Høgskolen i Sør-Trøndelag Avd. Trondheim Økonomisk Høgskole Jonsvannsvegen 82 7004 Trondheim. Telefon:+47 73 55 99 50 Telefax: +47 73 55 99 51 Høgskolen i Sør-Trøndelag Avd. Trondheim Økonomisk Høgskole Jonsvannsvegen 82 7004 Trondheim Telefon:+47 73 55 99 50 Telefax: +47 73 55 99 51 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG (HiST)... 6 AVDELING TRONDHEIM ØKONOMISKE

Detaljer

Hva jobber NIH-ere med?

Hva jobber NIH-ere med? Studier 2014-2015 Hva jobber NIH-ere med? Espen Frøystveit, avdelingsleder, Persbråten videregående skole. UTDANNING: Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag, master i coaching og psykologi Jeg føler

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG (HiST) 4 AVDELING TRONDHEIM ØKONOMISKE HØGSKOLE (TØH)... 4 STØH - Studentforeningen Trondheim Økonomiske Høgskole...

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG (HiST) 4 AVDELING TRONDHEIM ØKONOMISKE HØGSKOLE (TØH)... 4 STØH - Studentforeningen Trondheim Økonomiske Høgskole... HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG (HiST) 4 AVDELING TRONDHEIM ØKONOMISKE HØGSKOLE (TØH)... 4 STØH - Studentforeningen Trondheim Økonomiske Høgskole... 4 STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON... 6 Lover og reglementer...

Detaljer

MED TANKE PÅ FRAMTIDA

MED TANKE PÅ FRAMTIDA STUDIER PÅ SØRLANDET 2013 2014 Universitetet i Agder er et ungt universitet med nye og moderne campuser i Grimstad og Kristiansand. UiA har 160 studier ca. 10 000 studenter og 1000 ansatte. MED TANKE PÅ

Detaljer

Veterinær og dyrepleier 25 Veterinær 27 Dyrepleier

Veterinær og dyrepleier 25 Veterinær 27 Dyrepleier Studieguide 2014 Innledning 5 Kunnskap for livet 9 Om Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU 11 Oppbygning av studiene ved NMBU 12 Opptakskrav 15 Slik søker du opptak til studier ved NMBU

Detaljer

Nautikk (Sjøoffiser) Sjukepleie. Økonomi og administrasjon. Lærer. Barnehagelærer. www.hsh.no 2013 / 2014

Nautikk (Sjøoffiser) Sjukepleie. Økonomi og administrasjon. Lærer. Barnehagelærer. www.hsh.no 2013 / 2014 Sjukepleie Nautikk (Sjøoffiser) Ingeniør Økonomi og administrasjon Barnehagelærer Lærer 2013 / 2014 www.hsh.no Utdanningstilbud og innhold Om Høgskolen...s.5...s.6...s.9 Branningeniør... s.14 Kvalitets-

Detaljer

Studiekatalog. Spennende studietilbud i Bergen, Kristiansand og Oslo: www.nla.no

Studiekatalog. Spennende studietilbud i Bergen, Kristiansand og Oslo: www.nla.no Studiekatalog 2015 Spennende studietilbud i Bergen, Kristiansand og Oslo: www.nla.no Innhold SIDE 2 Valget er ditt 3 NLA Bergen 4 NLA Gimlekollen 6 NLA Staffeldtsgate 8 Søknad, opptak og studiestøtte 10

Detaljer

Årsrapport 2012. Møt studentene våre. Utvikling for fremtiden

Årsrapport 2012. Møt studentene våre. Utvikling for fremtiden Årsrapport 2012 Møt studentene våre Utvikling for fremtiden 4 8 Forsiden: Ida Iki, tidligere musikkdesignstudent fra NKF driver eget studio. Les mer om henne på side 22. Årsrapport 2012 Vårt løfte er snart

Detaljer

Utveksling for engelskstudenter STUDERE I UTLANDET? EN GUIDE FOR DEG SOM ER ENGELSKSTUDENT

Utveksling for engelskstudenter STUDERE I UTLANDET? EN GUIDE FOR DEG SOM ER ENGELSKSTUDENT Utveksling for engelskstudenter STUDERE I UTLANDET? EN GUIDE FOR DEG SOM ER ENGELSKSTUDENT INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING s. 03 Oppbygging av engelsk bachelor.. s. 05 2. TIDLIGERE STUDENTERS ERFARINGER

Detaljer

Studier med støtte (SMS)

Studier med støtte (SMS) Studier med støtte (SMS) v/ Campus Kristiansand Universitetet i Agder Rapport for 2012 2 Innholdsfortegnelse Innledning Del I Studier med støtte 2012 Vedlegg Del II Historikk Metode 2009-2011 Vedlegg 3

Detaljer

Fra teori. til praksis

Fra teori. til praksis M o d e l l e r f o r s a m a r b e i d m e l l o m u t d a n n i n g s i n s t i t u s j o n e r o g a r b e i d s l i v Fra teori til praksis Forord Denne samlingen av modeller for ulike samarbeidsformer

Detaljer

Langpresentasjon 30 min Universitetsturné

Langpresentasjon 30 min Universitetsturné Langpresentasjon 30 min Universitetsturné Husk at manuset ikke er en fasit det er viktig at du jobber med å finne din vri på det du vil si. Bruk dine egne erfaringer og vær deg selv. Du får garantert ikke

Detaljer

Nr. Slide Tekst 1 Intro: Introduser deg. Nevn hva du studerer og hvor du er fra. Lag en overgang fra det du sa på kortpresentasjonen.

Nr. Slide Tekst 1 Intro: Introduser deg. Nevn hva du studerer og hvor du er fra. Lag en overgang fra det du sa på kortpresentasjonen. Nr. Slide Tekst 1 Intro: Introduser deg. Nevn hva du studerer og hvor du er fra. Lag en overgang fra det du sa på kortpresentasjonen. I dag har du mulighet du stille spørsmålene som kan bestemme din fremtid.

Detaljer

Forslag til styrende prinsipper. for en revisjon av studieplanen. på profesjonsstudiet i medisin. ved. Universitetet i Bergen

Forslag til styrende prinsipper. for en revisjon av studieplanen. på profesjonsstudiet i medisin. ved. Universitetet i Bergen Forslag til styrende prinsipper for en revisjon av studieplanen på profesjonsstudiet i medisin ved Universitetet i Bergen Bergen desember 2010 1 Det medisinsk odontologiske fakultet Universitetet i Bergen

Detaljer

HELSE- OG SOSIALFAG s.6. HISTORIE OG KULTUR s.8. HOTELL OG REISELIV s.10. IDRETT s.12. INGENIØR OG SIVILINGENIØR s.14. LÆRERUTDANNINGER s.

HELSE- OG SOSIALFAG s.6. HISTORIE OG KULTUR s.8. HOTELL OG REISELIV s.10. IDRETT s.12. INGENIØR OG SIVILINGENIØR s.14. LÆRERUTDANNINGER s. HELSE- OG SOSIALFAG s.6 HISTORIE OG KULTUR s.8 HOTELL OG REISELIV s.10 IDRETT s.12 INGENIØR OG SIVILINGENIØR s.14 LÆRERUTDANNINGER s.20 MEDIEFAG s.24 MUSIKK OG DANS s.26 REALFAG s.28 SAMFUNNSFAG s.30 SPRÅK

Detaljer

Bruk hodet: Følg hjertet.

Bruk hodet: Følg hjertet. Bruk hodet: Følg hjertet. Studietilbud 2004-2005 www.hive.no 1. Hvilken lidenskap eller interesse er du mest redd for å innrømme overfor deg selv og andre? Bruk hodet: Det kan være lurt å stoppe opp og

Detaljer

HiHstudenten. Nøkkelinformasjon om Høgskolen i Harstad. Studieåret 2011/2012. Havnegata 5 9480 HARSTAD

HiHstudenten. Nøkkelinformasjon om Høgskolen i Harstad. Studieåret 2011/2012. Havnegata 5 9480 HARSTAD HiHstudenten Nøkkelinformasjon om Høgskolen i Harstad Studieåret 2011/2012 Havnegata 5 9480 HARSTAD Telefon: 77 05 81 00 Telefax: 77 05 81 01 Internett: http://www.hih.no Kjære student! Velkommen til et

Detaljer

Studiekatalog. Norges profesjonshøyskole. Drammen - Kongsberg - Ringerike - Vestfold OG MUSIKK INGENØR LÆRER IT DESIGN OG LEDELSE HELSEFAG ØKONOMI FAG

Studiekatalog. Norges profesjonshøyskole. Drammen - Kongsberg - Ringerike - Vestfold OG MUSIKK INGENØR LÆRER IT DESIGN OG LEDELSE HELSEFAG ØKONOMI FAG Studiekatalog Tittel 2015 / 16 Norges profesjonshøyskole Drammen - Kongsberg - Ringerike - Vestfold SAMFUNNS- FAG INGENØR LÆRER IT DESIGN OG MUSIKK HELSEFAG ØKONOMI OG LEDELSE JUS SPRÅK MARITIME FAG Header

Detaljer