Studiekatalog. Oslo Spania nett

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Studiekatalog. Oslo Spania nett"

Transkript

1 2015 Studiekatalog Oslo Spania nett

2 Design og trykk: Allkopi AS - Foto: Kyrre Lien, Kaja Bruskeland og Thomas Winje Øijord

3 VELKOMMEN TIL 0SS! Velkommen til Atlantis Medisinske Høgskole, en veletablert høgskole med en 27 år lang historie. Vårt mål er å være landets beste, private høgskole innen helsefag, og dette jobber vi hardt for hver eneste dag. Ved Atlantis Medisinske Høgskole setter vi studentene i fokus. Vår målsetning kan beskrives gjennom fem setninger: Vi er tilgjengelige Vi ser deg som student Vi er faglig fremragende Vi er engasjerte formidlere Vi er nyskapende Kunnskap innen helsefag blir stadig viktigere. Som en konsekvens av inaktivitet og feilernæring øker forekomsten av fedme og livsstilssykdommer. Verdens helseorganisasjon anser fedme som et av de største helseproblemene i verden, og også i Norge er denne utviklingen en utfordring for samfunnet. Utdanningen ved høgskolen er forskningsbasert og bygger på visjonen Helsekunnskap for fremtiden. Vår klare målsetning er å tilby fremtidsrettet utdanning med vekt på de største helsemessige utfordringer samfunnet til enhver tid står overfor. Studiene ved høgskolen skal fremme interessen for og kunnskapen om helsefremmende tiltak for den friske delen av befolkningen slik at livsstilsykdommer kan forebygges. Høgskolen skal utdanne kandidater som kan ta del i forebyggende arbeid, med fokus på kosthold, fysisk aktivitet og helse. En utdanning fra Atlantis Medisinske Høgskole gir en solid kunnskapsplattform som kan anvendes i arbeidslivet eller som grunnlag for videre studier, nasjonalt og internasjonalt. Tomm-Espen Strøm Høgskoledirektør 3

4 4

5 8 Matvarekunnskap er et av fagene som inngår i bachelor i ernæring INNHOLD Velkommen til oss! 3 Studietilbud 7 Bachelor i ernæring 8 21 I skolens treningslab kan du få testet formen Årsstudium i grunnleggende ernæring 12 Studentklinikk 13 Bachelor i medisin 14 Årsstudium i grunnleggende medisin 18 Anatomi og fysiologi 20 Treningslab og testing 21 Legestudier i utlandet 22 Kiropraktorstudier i Storbritannia 24 Tilleggskurs i kjemi 25 Atlantis Oslo 27 Atlantis Spania 28 Atlantis Nettskole Opptakskrav 32 Studieavgifter 34 Studentaktiviteter Sprek start på studiene i fadderuken 5

6 Visste du at hvis man setter sammen DNA fra alle cellene hos mennesket, tilsvarer det 70 ganger tur-retur sola? 6

7 STUDIETILBUD Samtlige studier er akkrediterte av NOKUT. Det betyr at våre studenter kan søke om fullt lån og stipend i Lånekassen. Opptakskrav er generell studie kompetanse eller realkompetanse. Ta kontakt med studieveileder ved Atlantis Medisinske Høgskole for mer informasjon: BACHELOR I ERNÆRING BACHELOR I MEDISIN 180 STUDIEPOENG 180 STUDIEPOENG Ernæring påbygning inkl. bacheloroppgave Grunnleggende medisin 3 inkl. bacheloroppgave Grunnleggende ernæring 2 ÅRSSTUDIUM I GRUNN LEGGENDE MEDISIN 60 STUDIEPOENG Grunnleggende ernæring 2 Sykdomslære Anatomi og fysiologi (KUN NETT) 60 STUDIEPOENG ANATOMI OG FYSIOLOGI STUDIEPOENG ÅRSSTUDIUM I GRUNN LEGGENDE ERNÆRING* Anatomi og fysiologi Helsekommunikasjon, biomedisinsk statistikk og metode Helsekommunikasjon, biomedisinsk statistikk og metode Grunnleggende ernæring 1 inkl. biokjemi Grunnleggende medisin 1 inkl. biokjemi Sykdomslære Sykdomslære Grunnleggende ernæring 1 inkl. biokjemi Grunnleggende medisin 2 Anatomi og fysiologi Anatomi og fysiologi * Spesielle opptakskrav gjelder for dette studiet. 7

8 BACHELOR I ERNÆRING 180 STUDIEPOENG Studiet passer for deg som ønsker detaljert kunnskap om ernæring og som er interessert i sammenhenger mellom næringsstoffer, kosthold og helse både på individ- og gruppenivå. Dersom du vil arbeide kunnskapsbasert med helsefremmende og sykdomsforebyggende ernæring, er dette studiet for deg! Her er noen av de fagansatte i ernæringsavdelingen ved Atlantis Medisinske Høgskole 8

9 STUDIESTED VARIGHET STUDIESTART Oslo 3 år fulltid august Spania 3 år fulltid* august Nett 3 år fulltid / 6 år deltid august eller januar * Inntil to år av bachelorstudium kan tas i Spania, det siste året må tas i Oslo eller på nett. Hva lærer du? Bachelor i ernæring er et 3-årig studium hvor du lærer om sammenhenger mellom kosthold, næringsstoffer og helse på celle-, individ- og samfunnsnivå. Fagområdet inkluderer kunnskap om tilknyttede fag som kjemi, biokjemi, anatomi, fysiologi, sykdomslære, kommunikasjon og vitenskapelig metode. Innsikt i metoder innen medisinsk og ernærings vitenskapelig forskning er grunnleggende i fag området, og knytter det nært opp mot andre medisinske fag. Kandidater med bachelorgrad i ernæring vil etter endt studium ha solid vitenskapelig basert kompetanse om helsefremmende og sykdoms forebyggende ernæring. Det første studieåret omhandler kroppens anatomi, fysiologi og patologi, dvs. oppbygning, funksjoner og sykdomsprosesser. Dette danner et viktig grunnlag for de videre årene. I andre studieår lærer du om fordøyelse og opptak av mat og næringsstoffer, samt næringsstoffenes om setning (metabolisme) i kroppen. Studentene får også en grundig innføring i vitenskapelige metoder og helsekommunikasjon. Det tredje studieåret lærer du om matvarekunnskap, vitaminer og mineraler, kosthold og helse, og aktuelle kostråd til friske personer i ulike livsfaser, samt ved livsstilssykdommer (diabetes, hjerte- og karsykdom, overvekt/fedme og feil-/underernæring). Studentene lærer også å vurdere aktuelle trenddietter. Siste semester har vi fokus på kostveiledning, og studentene får ferdighetstrening ved høgskolens studentklinikk. Det er en stor fordel hvis du har realfags kompetanse eller interesse for realfag. Pensumlitteraturen inkluderer norsk og engelsk fag litteratur (bøker og vitenskapelige artikler). 9

10 Visste du at blodet i menneske kroppen beveger seg nesten km gjennom kroppens blodårer i løpet av et døgn? HVEM PASSER BACHELORSTUDIUM I ERNÆRING FOR? Målgruppe Studiet retter seg mot personer som ønsker å: Praktisere helsefremmende og sykdoms forebyggende ernæringsarbeid offentlig eller privat, på individ-, gruppe- eller samfunnsnivå. Arbeide med helsefremmende og sykdoms forebyggende kostholdsveiledning. Arbeide som rådgivere innen næringsmiddel bransjen og opplysnings kontorer. Studere ernæring eller helsefag på masternivå*. *Vi gjør oppmerksom på at bachelorgrad i ernæring ikke kvalifiserer til opptak på master i klinisk ernæring i Norge. Videre studier Bachelorgraden gjør deg kvalifisert til å søke videre på masterprogram innen blant annet ernæring, folkehelse eller matvitenskap i Norge og utlandet. Se våre nettsider eller kontakt studieveileder for mer informasjon om de ulike mulighetene. 10 Hvorfor velge Bachelor i ernæring ved Atlantis Medisinske Høgskole? Ernæringsavdelingen ved Atlantis Medisinske Høgskole er en engasjert gruppe med høy faglig kompe tanse. Flere ansatte har doktorgrad innen ernærings forskning og driver aktiv forskning ved siden av undervisningen ved høgskolen. Noen av prosjektene involverer studentene. Som student tilknyttet bachelor i ernæring vil du derfor være en del av et aktivt og spennende miljø. Opptakskrav Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Du kan lese mer om opptakskrav på side 32 og Studenter som ikke har Kjemi 1 fra videregående utdanning, eller tilsvarende faglig grunnlag fra annen utdanning (i løpet av de 5 siste årene), anbefales å ta et forkurs i kjemi før oppstart av studiene. Forkurset kan tas ved Atlantis Medisinske Høgskole i Oslo, eller på nettskolen vår. Du kan lese mer om forkurset på side 25 og

11 STUDIEMODELL BACHELOR I ERNÆRING Ernæring påbygning Ernæring gjennom livet Ernæring for ulike grupper Kostveiledning og forebyggende ernæringsarbeid tilknyttet studentklinikk 3. år Bacheloroppgave Grunnleggende ernæring 2 Vitaminer og mineraler Ernæring i Norge og kostholdsundersøkelser Matvarekunnskap Livsstilssykdommer Helsekommunikasjon, biomedisinsk statistikk og metode 2. år Vitenskapelig metode Statistikk Kommunikasjon Kampanjer og intervensjoner Grunnleggende ernæring 1 Energi og energigivende næringsstoffer Kjemi Biokjemi Sykdomslære 1. år Årsak, utbredelse og behandling av de viktigste sykdommene Anatomi og fysiologi Anatomi Fysiologi 11

12 ÅRSSTUDIUM I GRUNNLEGGENDE ERNÆRING 60 STUDIEPOENG Det er et økt behov for ernærings kompetanse i samfunnet og kunnskap om ernæring er vesentlig innen helse fremmende og sykdoms forebyggende arbeid. STUDIESTED VARIGHET STUDIESTART Oslo Spania Nett 1 år fulltid / 2 år deltid august eller januar Hva lærer du? Årsstudium i grunnleggende ernæring gir en innføring i fagområdet ernæring, og omfatter sammenhenger mellom kosthold, næringsstoffer og helse. Sentralt i faget står offisielle anbefalinger for ernæring og kosthold som er gitt for å fremme helse blant enkeltindivider og befolkningen generelt. Studiet er evidensbasert og ernæringsvitenskapelig forskning danner grunnlaget i fagområdet. Årsstudium i grunnleggende ernæring har emnesammensetning og felles undervisning med bachelor i ernæring. Studiet kan inngå som en del av denne bachelorgraden eller ses på som et supplement til annen utdanning innen helsefag, for eksempel innen ulike profesjonsstudier. Grunnleggende ernæring består av to emner. Grunnleggende ernæring 1, som inkluderer energi og energigivende næringsstoffer, kjemi og biokjemi, og Grunnleggende ernæring 2 som tar for seg vitaminer og mineraler, matvarekunnskap, ernæring i Norge og kostholds undersøkelser og livsstilssykdommer. 12 Målgruppe Studiet i grunnleggende ernæring ved Atlantis Medisinske Høgskole er relevant for personer med utdanning innen helsefag fra universitet eller høgskole som ønsker ernæringskompetanse, eksempelvis sykepleiere, leger, fysioterapeuter, kiropraktorer, farma søyter el. Opptakskrav Opptakskrav er fullført og bestått 3-årig helsefaglig høgskole- eller universitetsutdanning Det er ingen formelle krav til forkunnskaper i kjemi, men det er fordel med forkunnskaper i faget tilsvarende Kjemi 1 fra videre gående skole. Studenter som ikke har forkunnskaper i kjemi, kan ta et forkurs i kjemi ved AMH i forkant av studieoppstart.

13 STUDENTKLINIKK Atlantis Medisinske Høgskole ser på ferdighets trening som en viktig del av utdanningen. Særlig innen helsefag er kontakt og kommunikasjon med klienter viktige erfaringsområder. Vi har derfor opprettet en egen student klinikk på skolen. Gjennom dette til budet vil høgskolens studenter tilknyttet bachelorgrad i ernæring få gjennomføre kostveiledning under kyndig veiledning av autoriserte, kliniske ernæringsfysiologer ansatt ved skolen. På studentklinikken vil våre studenter gi kost veiledning til klienter som ønsker å gjøre livsstils endringer og hjelpe dem med å sette konkrete mål. Våre studenter har særlig kompetanse på forebygging av livsstilssykdommer som overvekt, høyt kolesterol, høyt blodtrykk, diabetes type II med mer. Vi kart legger spisemønster og hjelper til med å sette sammen et sunt og balansert kosthold i forhold til klientens livssituasjon. Studentklinikken har vist seg å være et særlig godt tilbud som vi får mange positive tilbakemeldinger på, både fra studentene og ikke minst fra klientene. 13

14 BACHELOR I MEDISIN 180 STUDIEPOENG Helsevesenet i Norge vil i løpet av de neste årene få et økende behov for arbeidskraft med medisinsk kompetanse. Bachelorstudium i medisin er nytt i Norge, men mer vanlig i andre land, som USA, Canada og Australia. Bachelor i medisin gir deg en solid bakgrunn for videre studier innen helse fag. Det kan være et masterprogram eller legestudier i utlandet. Målet med bachelorstudiet i medisin er at studentene skal tilegne seg kunnskaper innen medisinske basalfag. Her er noen av de fagansatte ved Atlantis Medisinske Høgskole 14

15 STUDIESTED VARIGHET STUDIESTART Oslo 3 år fulltid august Spania 3 år fulltid* august Nett 3 år fulltid / 6 år deltid august eller januar * Inntil to år av bachelorstudium kan tas i Spania, det siste året må tas i Oslo eller på nett. Hva lærer du? Bachelorstudium i medisin ved Atlantis Medisinske Høgskole er et selvstendig 3-årig teoretisk studium innen grunnleggende medisin. Utdanningen inneholder en bred kombinasjon av basalmedisinske og natur vitenskapelige fag som kjemi, biokjemi, genetikk, histologi, cellebiologi, fysiologi, anatomi, biomekanikk, patologi/sykdomslære, mikrobiologi, immunologi og farmakologi. Det legges også vekt på komplementære fag som samfunns- og sosialmedisin, etikk, kommunikasjon, medisinsk forskning og vitenskapelig metode. Studiet er utviklet for å gi grunnkompetanse innen medisin og forebyggende folkehelsearbeid. Bachelorstudium i medisin er ikke et klinisk studium, men det gis en innføring i helt basal diagnostisk tankegang og elementære behandlingsprinsipper. Målgruppe Studiet retter seg mot personer som ønsker å: Arbeide med helsefremmende og sykdomsforebyggende tiltak, offentlig eller privat, på gruppe- eller samfunnsnivå. Jobbe med opplysningsarbeid knyttet til folkehelse. Undervise; utdanningen kan kombineres med praktisk-pedagogisk utdanning i yrkesdidaktikk for helse- og sosialfag. Arbeide innen helseadministrasjon, gjerne i kombinasjon med tilleggsutdanning i for eksempel økonomi, ledelse eller jus. Ta videre studier på masternivå, et eksempel kan være innen helsevitenskap (kontakt studieveileder for mer informasjon om de ulike mulighetene). Ta en grunnutdanning i medisinske basalfag for videre fireårig profesjonsstudium til lege ved universitetet i Lódz, Polen, ett av Atlantis samarbeidsuniversiteter i utlandet. Videre studier Bachelorgraden gjør deg kvalifisert til å søke videre på masterprogram innen folkehelse. Med mastergrad åpner det seg mange yrkesveier, for eksempel innen forskning, undervisning og næringsmiddelindustrien. Dersom du velger å utdanne deg videre til lege, har du meget gode jobbmuligheter. På legestudiet lærer du hvordan kroppen fungerer, hvordan sykdommer påvirker kroppen, og om behandling av de ulike sykdommene. Du kan være sikker på at du har en spennende og utfordrende hverdag. Ingen dager er like. Du kan velge om du vil arbeide i allmennpraksis, på sykehus, eller på universitet og høgskole. Se våre nettsider eller kontakt studieveileder for mer informasjon om de ulike mulig hetene. Legestudier i utlandet Ønsker du å bruke bachelor i medisin som søke grunnlag for opptak til legestudiet, finnes muligheter via høgskolens samarbeidspartner i Polen. Atlantis Medisinske Høgskole har et antall plasser øremerket for våre bachelorstudenter i medisin, på medisin studiet ved University of Lodz. Opptakskrav Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Du kan lese mer om opptakskrav på side 32 og Studenter som ikke har Kjemi 1 fra videre gående utdanning, eller tilsvarende faglig grunnlag fra annen utdanning (i løpet av de 5 siste årene), anbefales å ta et forkurs i kjemi før oppstart av studiene. Forkurset kan tas ved Atlantis Medisinske Høgskole i Oslo, eller på nettskolen vår. Du kan lese mer om forkurset på side 25 og 15

16 Visste du at vi har 1-3 kilo bakterier i kroppen? STUDIEMODELL BACHELOR I MEDISIN Grunnleggende medisin 3 3. år Arbeidsfysiologi og biomekanikk0 Nevrofysiologi Avansert anatomi Bacheloroppgave Grunnleggende medisin 2 Immunologi Mikrobiologi Genetikk Livsstilssykdommer Helsekommunikasjon, biomedisinsk statistikk og metode 2. år Vitenskapelig metode Statistikk Kampanjer og i ntervensjoner Kommunikasjon Grunnleggende medisin 1 Cellebiologi Kjemi Biokjemi Sykdomslære 1. år Årsak, utbredelse og behandling av de viktigste sykdommene Anatomi og fysiologi Anatomi 16 Fysiologi

17 Kari Jaquesson nettstudent Kari Jaquesson er snart ferdig med å studere enæring på nett ved Atlantis Medisinske Høgskole. Jeg begynte tidlig å lage mat på eget initiativ. Som tenåring fikk jeg øynene opp for det som kan kalles helsekost: brød som var tunge nok til å synke et skip og rødbetbiffer som smakte jord. Etter en del prøving og feiling fant jeg min egen vei i kokkeleringen. Interessen for matens betydning for helse og velvære bestod. Jeg har hatt en eventyrlig karriere innen trim og mosjon med mange tv- og radioprogram og spennende reiser. Da jeg startet i bransjen i 1983 reiste jeg til England og USA for å ta kurs og sertifiseringer. Jeg fikk to barn og hadde det veldig travelt. Så fikk jeg høre at man kunne ta grunnfag medisin på Atlantis Medisinske Høgskole på deltid. Det passet meg midt i blinken og studiet gav mersmak. Jeg bestemte meg for å fortsette på ernæring for jeg ønsket å utvide og formalisere kompetansen min. Det å studere på nett gir stor grad av fleksibilitet. Det er flott å kunne se videforelesningene flere ganger, og ikke minst kunne se dem når det passer for meg. Jeg har perioder med mye reisevirksomhet og har vært på forelesninger både i Egypt og Frankrike! Nå er jeg snart ferdig med bachelor i ernæring og er glad for den ernæringskompetansen jeg har tilegnet meg underveis i studiet. Det er gøy og givende å arbeide med livsstil spesielt når du har faglig ballast. Jeg kan anbefale Atlantis Medisinske Høgskole og det å kombinere studier på nett med jobb er en flott kombinasjon! 17

18 ÅRSSTUDIUM I GRUNNLEGGENDE MEDISIN 60 STUDIEPOENG Gjennom et årsstudium i grunnleggende medisin på Atlantis Medisinske Høgkole lærer du det grunnleggende innen human anatomi, fysiologi og sykdomslære. Dette gir et godt utgangspunkt for forståelse og videre fordypning i de andre fagene som undervises ved høgskolen. Alle former for medisin- og ernæringskunnskap har sitt utspring i disse fagområdene. Hva lærer du? Årsstudium i grunnleggende medisin består av to emner: Anatomi og fysiologi ( sp) Sykdomslære ( sp) Anatomi og fysiologi er kunnskap om hvordan kroppen fungerer når den er frisk. Anatomi beskriver kroppens oppbygning, mens fysiologi er læren om hvordan menneske kroppens organer og celler fungerer. Tenk deg at du spiser et godt måltid. Maten tygges, svelges og fordøyes i tarmen. Dette er fysiologiske prosesser. Hva er vel mer spennende enn å finne ut hvordan du selv er bygget opp og fungerer? 18

19 STUDIESTED VARIGHET STUDIESTART Oslo 1 år fulltid august Spania 1 år fulltid august Nett 1 år fulltid / 2 år deltid august eller januar Patologi kan oversettes til sykdomslære, dvs. læren om hvordan sykdommer oppstår og utvikler seg, og hvilke vevsforandringer man finner ved sykdom. Sykdomslære er et spennende fag! Vi ser på årsak, forekomst, symptomer, diagnostikk og behandling av en rekke sykdommer. Personer som arbeider med medisinske spørsmål, for eksempel journalister, jurister, og ansatte innen helseadministrasjonen. Studenter som trenger medisinske fag i forbindelse med sin naturmedisinske utdanning. Alle våre forelesere i sykdomslære er leger og bruker mange kliniske eksempler i sin undervisning. Dette er med på å gjøre faget spennende og lærerikt for våre studenter. Videre studier Målgruppe Studiet retter seg mot: Studenter med generell studiekompetanse, som ønsker en medisinsk grunnutdanning. Studenter som ønsker en grunnutdanning i medisin for videre studier ved et av våre samarbeidsuniversiteter. Studenter som ønsker en bachelorgrad. Årsstudium i grunnleggende medisin kan inngå som førsteåret av en bachelorgrad. Lærere som ønsker kunnskaper innen medisinske fag som en del av sin fagkrets. Eksempelvis gir Årsstudium i grunnleggende medisin undervisningskompetanse i helse- og sosialfag i den videregående skole. Atlantis samarbeider med Jessenius Faculty of Medicine Comenius University i Slovakia. Dette universitetet tilbyr et 6-årig profesjonsstudium i medisin. Vi har flere studenter som begynner her hvert år, etter å ha tatt Årsstudium i grunnleggende medisin hos oss. Du kan lese mer om legestudier i utlandet på side 22. Opptakskrav Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Du kan lese mer om opptakskrav på side 32 og Studenter som ikke har Kjemi 1 fra videregående utdanning, eller tilsvarende faglig grunnlag fra annen utdanning (i løpet av de 5 siste årene), anbefales å ta et forkurs i kjemi før oppstart av studiene. Forkurset kan tas ved Atlantis Medisinske Høgskole i Oslo, eller på nettskolen vår. Du kan lese mer om forkurset på side 25 og 19

20 ANATOMI OG FYSIOLOGI STUDIEPOENG Studiet i anatomi og fysiologi gir studentene en detaljert oversikt over sammenhengen mellom kroppens struktur og funksjon. Vi legger vekt på at studentene skal forstå de grunnleggende fysiologiske prinsippene i kroppen. STUDIESTED VARIGHET STUDIESTART Oslo 1/2 år fulltid august Spania 1/2 år fulltid august Nett 1/2 år fulltid / 1 år deltid august eller januar Hva lærer du? Studiet deles inn i hovedtemaene Grunnleggende kjemi og biokjemi Cellebiologi Anatomi og fysiologi Studiet i anatomi og fysiologi danner grunnlaget for all videre utdanning ved ved høgskolen. Den utgjør første semesteret i alle studieprogrammene og gradene som tilbys ved Atlantis Medisinske Høgskole. For mer informasjon om de ulike emnene, se Målgruppe Studiet retter seg mot personer som: Ønsker en bachelorgrad. Halvårsenheten kan inngå som en del av oppbyggingen til en bachelorgrad ved norske eller utenlandske høyskoler og universiteter, gitt det enkelte studiesteds godkjenning av studiet som en del av en slik grad. Studiet inngår i grads studiene som tilbys ved Atlantis Medisinske Høgskole (ved fullført studium kan du søke deg videre på andre semester av bachelorstudium). Ønsker tilleggspoeng til blant annet profesjonsstudiet i medisin, farmasistudiet, fysioterapi- og sykepleier utdanningen. Trenger anatomi/fysiologi i sammenheng med din naturmedisinske utdanning. Opptakskrav Opptakskrav er generell studiekompetanse eller real kompetanse. Du kan lese mer om opptakskrav på side 32 og Studenter som ikke har Kjemi 1 fra videregående utdanning, eller tilsvarende faglig grunnlag fra annen utdanning (i løpet av de 5 siste årene), anbefales å ta et forkurs i kjemi før oppstart av studiene. Forkurset kan tas ved Atlantis Medisinske Høgskole i Oslo, eller på nettskolen vår. Du kan lese mer om forkurset på side 25 og 20

21 TRENINGSLAB OG TESTING I høgskolens lokaler i Oslo har vi innredet et helt nytt og moderne fysiologisk testlaboratorium, hvor vi kan gjennom føre en rekke tester. Fysisk aktivitet er en viktig del av en sunn livsstil, og dette tilbudet er dermed et godt supplement til våre studier og de verdiene vi ønsker å ivareta. Ved testlaben tilbyr vi blant annet testing av maksimalt oksygenopptak og laktatprofil. Disse testene gir et godt bilde på hvor god form du er i, og er viktige verktøy for å nå nye treningsmål. Det maksimale oksygenopptaket vil også kunne si noe om hvor god helse du har siden disse er nært knyttet til hverandre. Testingen gir således verdifull informasjon og er motiverende for videre treningsinnsats. I samarbeid med studentklinikken gir vi også råd om kosthold til passet fysisk aktivitet og treningsmål. Du kan lese mer om vårt treningslaboratorium på hjemmesiden vår 21

22 LEGESTUDIER I UTLANDET Med en bachelor i medisin fra Atlantis Medisinske Høgskole kan du søke deg videre på legestudiet i Polen. Ved å ta årsstudium i grunnleggende medisin har du også mulighet til å søke deg videre på legestudiet i Slovakia. Atlantis Medisinske Høgskole har samarbeidsavtaler om videre studieløp, og vi hjelper deg med søkeprosessen dersom du ønsker å fortsette dine studier og søke opptak til profesjonsstudiet i medisin. JESSENIUS FACULTY OF MEDICINE, COMENIUS UNIVERSITY, MARTIN, SLOVAKIA Atlantis Medisinske Høgskole samarbeider med Jessenius Faculty of Medicine in Martin, som hører til Comenius University. Etter å ha gjennomført Årsstudium i grunnleggende medisin ved Atlantis Medisinske Høgskole, kan du fortsette på et seksårig profesjonsstudium ved Jessenius Faculty of Medicine. Undervisningen foregår på engelsk. Universitetet er anerkjent og har utdannet leger siden 1962, det engelskspråklige programmet startet opp i Rundt 0 nordmenn studerer medisin i Martin. Martin er en liten by nord i Slovakia, med kort avstand til byer som Wien, Krakow og Budapest. Byen er omgitt av et vakkert fjellområde, og er et eldorado for deg som liker å drive med vinteridrett. Terrenget er også fint for fjellturer om sommeren. 22 Godkjenning Studiet er i henhold til krav for utdanning i EU/ EØS land og gir godkjenning i Norge. Se statens autorisasjonskontor for helsepersonell for mer informasjon. Opptakskrav og søknadsfrist For å søke på dette studiet må du bestå en opptaksprøve i kjemi og biologi. Det er en forutsetning at du har gode forkunnskaper i realfag. Opptaksprøven avholdes på Atlantis Medisinske Høgskole i Oslo i begynnelsen av juni i opptaksåret, og vi gir deg god informasjon om søknadsprosessen og forberedelsene til opptaksprøven. Søknadsfrist er 15. april, og du er automatisk oppmeldt til opptaksprøven når vi har mottatt en komplett søknad fra deg. Finansiering Lånekassen gir støtte til utdanningen. Ønsker du mer informasjon eller en prat med studie veileder om videre legestudier i Martin, kan du ta kontakt med;

23 Mari Warp Studerer nå medisin i Polen MEDICAL UNIVERSITY OF LODZ, POLEN Atlantis Medisinske Høgskole samarbeider med Medical University of Lodz. Medical University of Lodz er et av de største medisinske universiteter i Polen og er et anerkjent universitet. Studenter som har fullført bachelorstudium i medisin ved Atlantis Medisinske Høgskole kan søke om opptak til det fireårige legestudiet i Lodz. Studieløpet er likt den amerikanske/ kanadiske modellen, der fireårige legestudier bygger på en bachelorgrad, i dette tilfellet Bachelor i medisin fra Atlantis Medisinske Høgskole. Lodz er den tredje største byen i Polen og ligger i sentrum av landet, og regnes som et viktig akademisk og kulturelt senter. Byen er hjemsted for over studenter fordelt på 23 høgskoler og universitet. I Lodz finnes over parker og byen har et rikt kulturliv innen musikk, teater, litteratur, kunst og film. Godkjenning Studiet er i henhold til krav for utdanning i EU/EØS land og gir godkjenning i Norge. Se statens autorisasjons kontor for helsepersonell for mer informasjon. Opptakskrav Studenten må: Ha fullført bachelorgrad i medisin ved Atlantis Medisinske Høgskole, med C eller bedre i alle fag. Ha gode nok engelskkunnskaper til å kunne følge engelskspråklig undervisning. Fullføre et kurs i fysikk med arbeidsomfang på 120 timer, som inkluderer forelesninger, kollokvier og selvstudium. Bestå opptaksprøve i form av et intervju på Skype. Intervjuet vil måle kunnskaper i kjemi, biologi, fysikk og engelsk. Jeg hadde tre utrolig lærerike år på Atlantis Medisinske Høgskole, både i Oslo og i Spania. Begge steder hadde vi dyktige forelesere og mange interessante og lærerike undervisningstimer. Studentene som ønsket fikk mulighet til å prøve seg på å skrive artikler for nett, noe som var veldig lærerikt. Det siste året mitt på AMH var jeg studentrepresentant i styret ved høgskolen, og fikk innblikk i hvor krevende det er å drive en høyskole, og ikke minst, hvilken innsats alle de ansatte på Atlantis gjør for studentene sine, hver dag! Overgangen fra Atlantis til Medical University of Lodz i Polen var veldig stor, men heldigvis er vi fra Atlantis like godt forberedt for studiene her som de som har gått premed. Vi er en liten klasse på rundt 25 studenter som holder sammen og hjelper hverandre, og vi lærer utrolig mye på kort tid! Tips til studenter som skal søke seg videre til Polen er å jobbe godt i tiden på AMH, da blir overgangen litt lettere. Vær forberedt på at studiene tar nesten all tid, og ikke bli overrasket over den store arbeidsmengden! Det at studiene foregår på engelsk er ingenting å bekymre seg over, det går kjempefint. Gled deg til å studere - og bo sammen med medisinstudenter fra hele verden! I klassen min og på «doormen» hvor jeg bor er både USA, Canada, Polen, Puerto Rico, Libanon, England, Italia, Saudi Arabia, Spania, Frankrike, Sverige og Norge representert! Finansiering Lånekassen gir støtte til utdanningen. Ønsker du mer informasjon eller en prat med studie veileder om videre legestudier i Lodz, kan du ta kontakt med; 23

24 KIROPRAKTORSTUDIER I STORBRITANNIA UNIVERSITY OF SOUTH WALES, CARDIFF, STORBRITANNIA Atlantis Medisinske Høgskole samarbeider med University of South Wales. Etter å ha gjennomført Årsstudium i grunnleggende medisin ved Atlantis Medisinske Høgskole kan du studere videre til kiropraktor ved dette universitet. Vi har studieplasser per år ved University of South Wales. Etter endt utdanning må du gjennomføre 12 måneders turnustjeneste i Norge. Godkjenning Utdanningen er ECCE-akkreditert (European Council on Chiropractic Education), dvs godkjent som kiropraktor utdanning. For å praktisere som kiro praktor i Norge med utdanning fra utlandet, må du ha autori sasjon fra Statens autorisasjonskontor for 24 elsepersonell (SAK). Autorisasjon gis til søkere som h har bestått utdanning som kiropraktor ved University of South Wales, og som har fullført nødvendig turnus tjeneste. Finansiering Lånekassen gir støtte til kiropraktorutdanningen. Opptakskrav og søknadsfrist Opptakskravet er generell studiekompetanse eller realkompetanse og minimum C på eksamener i Årsstudium i grunnleggende medisin ved Atlantis Medisinske Høgskole. Dersom det er flere søkere enn antall plasser, vil søkere med best karakter bli prioritert. Søknadsfrist for opptak er 15. april. Ønsker du mer informasjon? Kontakt

25 TILLEGGSKURS I KJEMI Forkurs kjemi Studenter som ikke har Kjemi 1 fra videregående utdanning, eller tilsvarende faglig grunnlag fra annen utdanning (i løpet av de 5 siste årene), anbefales å ta et forkurs i kjemi før oppstart av studiene. Forkurset kan tas ved Atlantis Medisinske Høgskole i Oslo, eller på nettskolen vår. Forkurset i kjemi holdes på Atlantis Medisinske Høgskole i Oslo i august, 1-2 uker før ordinær studie start. Kurset er på totalt 20 timer fordelt på fire dager. Det arrange reres ikke forkurs på skolen i Oslo i forkant av studie start i januar. Det er også mulig å ta forkurset på nett (januar og august). For ytterligere informasjon om nettkurset, se Kurset er delt inn i følgende emner: Atomer og stoffer Elektronfordeling Periodesystemet Kjemiske bindinger Stoffmengde og konsentrasjon Kjemiske reaksjoner Syrer og baser Reaksjonsfart og likevekt Organisk kjemi Test deg selv! 1. Et grunnstoff i periode 2 har... a) 2 valenselektroner b) 2 protoner i kjernen c) 2 nøytroner d) 2 elektronskall 2. Hvilke partikler består et atom av? a) Protoner b) Nøyroner c) Kationer d) Anioner e) Elektroner f ) Ioner 3. Hvilke av følgende stoffer er syrer? a) NH3 b) HCl c) H2CO3 d) CH3COOH e) NaOH f) CaO 4. En karboksylsyre og en alkohol kan reagere med hverandre og danne... a) eter b) ester c) aldehyd d) keton 5. Hva slags bindinger brytes når vann fordamper? a) ionebindinger b) kovalente bindinger c) dipolbindinger d) hydrogenbindinger Hele testen med fasit finner du på vår hjemmeside. Kurs i Kjemi 1 og Kjemi 2 Dette er en mer omfattende gjennomgang av den grunnleggende kjemien. Vi tilbyr Kjemi 1 og 2 ved Atlantis Medisinske Høgskole i Spania og på nettskolen vår. Hvis du planlegger å ta en master grad i ernæring, eller ønsker å gå videre på profesjonsstudiet i medisin, anbefaler vi at du tar kjemi 1 og 2 dersom du ikke har hatt undervisning i dette faget på videregående skole. Vi planlegger å starte opp med kjemi 1 og 2 i Oslo, hold deg oppdatert om dette via våre hjemmesider. Det er ingen eksamen på dette kurset. Vil du avlegge offentlig eksamen, må du melde deg opp som privatist. Oppmelding skjer ved privatist kontoret eller ved den enkelte videregående skole i den kommunen du er folkeregistrert. Har du spørsmål om forkurset eller Kjemi 1 og 2, ta kontakt med kursansvarlig Tomm-Espen Strøm: 25

Studiekatalog. Oslo Spania nett

Studiekatalog. Oslo Spania nett 2014 Studiekatalog Oslo Spania nett Design og trykk: Allkopi AS - Foto: Kyrre Lien, Kaja Bruskeland og Thomas Winje Øijord VELKOMMEN TIL 0ss! Atlantis Medisinske Høgskole har gjennom 26 år høstet mye verdifull

Detaljer

Sandakerveien 116, 0484 Oslo Tlf: 23 00 73 50 Faks: 23 00 73 51 Epost: atlantismed@amh.no www.amh.no

Sandakerveien 116, 0484 Oslo Tlf: 23 00 73 50 Faks: 23 00 73 51 Epost: atlantismed@amh.no www.amh.no ATLANTIS Spania Avda. Carmen Saenz de Tejada. Parque Comercial Miramar, Edificio S208. 29650 Mijas (Málaga) Tlf: (+34) 952 19 74 40 E-post: postspania@amh.no www.amh.no atlantis Oslo Sandakerveien 116,

Detaljer

ATLANTIS MEDISINSKE HØGSKOLE. - helsekunnskap for fremtiden

ATLANTIS MEDISINSKE HØGSKOLE. - helsekunnskap for fremtiden 1987-2012 ATLANTIS MEDISINSKE HØGSKOLE - helsekunnskap for fremtiden ATLANTIS JUBILERER! I 2012 fyller Atlantis Medisinske Høgskole 25 år! Vi har høstet mye, viktig erfaring med å undervise i helsefag

Detaljer

- 2 012 ATLANTIS MEDISINSKE HØGSKOLE

- 2 012 ATLANTIS MEDISINSKE HØGSKOLE 1987-2 012 ATLANTIS MEDISINSKE HØGSKOLE - helsekunnskap for fremtiden ATLANTIS JUBILERER! I 2012 fyller Atlantis Medisinske Høgskole 25 år! Vi har høstet mye, viktig erfaring med å undervise i helsefag

Detaljer

Studieplan Årsenhet i ernæring og helse (60 studiepoeng) Nettbasert gjennomføring

Studieplan Årsenhet i ernæring og helse (60 studiepoeng) Nettbasert gjennomføring Studieplan Årsenhet i ernæring og helse (60 studiepoeng) Nettbasert gjennomføring Godkjent i Undervisningsutvalget 05.11.12 (UUV-sak 21/12) Vedtatt i Høyskolekollegiet 11.01.2013 (HK-sak 04/13) Oppdatert

Detaljer

Økonomistudier med gode jobbmuligheter Økonomi 2013/2014

Økonomistudier med gode jobbmuligheter Økonomi 2013/2014 Økonomistudier med gode jobbmuligheter Se film om studiet Høgskolen i Molde har et omfattende studieprogram innen økonomiske og administrative fag. Er du på jakt etter et årsstudium i bedriftsøkonomi?

Detaljer

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Studieprogram B-BIOKJE, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av:

Detaljer

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) PPU gir undervisningskompetanse. Avhengig av faglig utdanning gjelder undervisningskompetansen for mellom- og ungdomstrinnet i grunnskolen og/eller videregående opplæring

Detaljer

1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD...

1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD... Innhold 1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD... 3 7 ARBEIDSFORMER... 3 8 VURDERING... 4 8.1 Arbeidskrav/Obligatorisk

Detaljer

Akademiet Privatistskole

Akademiet Privatistskole Akademiet Privatistskole bedre karakterer eller pengene tilbake! Ønsker du å forbedre karakterene fra videregående skole? Vi i Akademiet har så stor tro på vårt pedagogiske opplegg at vi garanterer deg

Detaljer

Institutt for datavitenskap og informasjonsvitenskap Institutt for matematiske fag

Institutt for datavitenskap og informasjonsvitenskap Institutt for matematiske fag 2.9 ÅRSSTUDIER 2.9 ÅRSSTUDIER SIDE 137 Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektronikk Institutt for datavitenskap og informasjonsvitenskap Institutt for matematiske fag Fakultet for naturvitenskap

Detaljer

consilio.no Høgskolen i Telemark Kjølnes ring 56 3901 Porsgrunn Telefon 35 02 62 00 www.hit.no 12sider A5 2013.indd 2 28.01.

consilio.no Høgskolen i Telemark Kjølnes ring 56 3901 Porsgrunn Telefon 35 02 62 00 www.hit.no 12sider A5 2013.indd 2 28.01. consilio.no Høgskolen i Telemark Kjølnes ring 56 3901 Porsgrunn Telefon 35 02 62 00 www.hit.no 12sider A5 2013.indd 2 28.01.13 14:50 consilio.no Studier i utlandet Nytt perspektiv på verden! 12sider A5

Detaljer

Nr. Vår ref Dato F-01-13 12/2199-31.01.2013. Endringer i forskrift 31. januar 2007 om opptak til høyere utdanning

Nr. Vår ref Dato F-01-13 12/2199-31.01.2013. Endringer i forskrift 31. januar 2007 om opptak til høyere utdanning Rundskriv I henhold til liste Nr. Vår ref Dato F-01-13 12/2199-31.01.2013 Endringer i forskrift 31. januar 2007 om opptak til høyere utdanning Kunnskapsdepartementet fastsatte med hjemmel i lov 1. april

Detaljer

5. UNIVERSITETSSENTERET PÅ SVALBARD (UNIS)

5. UNIVERSITETSSENTERET PÅ SVALBARD (UNIS) 5. UNIVERSITETSSENTERET PÅ SVALBARD (UNIS) SIDE 249 5. UNIVERSITETSSENTERET PÅ SVALBARD (UNIS) 5.1 GENERELT Studiehåndbok, søknadsskjema, opptaksreglement og informasjon om UNIS finnes på følgende URL-adresse:

Detaljer

Studieplan bachelor i biologi, klima og miljø - gjelder f.o.m kull 2013

Studieplan bachelor i biologi, klima og miljø - gjelder f.o.m kull 2013 Studieplan bachelor i biologi, klima og miljø - gjelder f.o.m kull 2013 Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Institutt for arktisk og marin biologi Navn Bokmål: Biologi, klima og miljø - bachelor

Detaljer

Institutt for datavitenskap og informasjonsvitenskap Institutt for matematiske fag

Institutt for datavitenskap og informasjonsvitenskap Institutt for matematiske fag 2.9 ÅRSSTUDIER 2.9 ÅRSSTUDIER SIDE 143 Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektronikk Institutt for datavitenskap og informasjonsvitenskap Institutt for matematiske fag Fakultet for naturvitenskap

Detaljer

Akademiet Privatistskole

Akademiet Privatistskole Akademiet Privatistskole bedre karakterer eller pengene tilbake! Ønsker du å forbedre karakterene fra videregående skole? Vi i Akademiet har så stor tro på vårt pedagogiske opplegg at vi garanterer deg

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Ernæring og kostholdsveileder Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering «Ernæring og kostholdsveiledning» er et heltidsstudium på grunnutdanningsnivå. Det er på 30 studiepoeng

Detaljer

Informasjonsmøte fritak og valgfag. onsdag 14. august 2013 kl. 10.00 11.00

Informasjonsmøte fritak og valgfag. onsdag 14. august 2013 kl. 10.00 11.00 Informasjonsmøte fritak og valgfag onsdag 14. august 2013 kl. 10.00 11.00 Dagens program Kriterier for fritak Hvordan søke fritak? Kan jeg korte ned studietiden? Noen gode råd Valgfag: hva er mulighetene

Detaljer

Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag

Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Treårig bachelor i ingeniørfag har som overordnet

Detaljer

Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka

Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka Høgskolen i Molde April 2012 Studiesjefens kontor 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Prosess for godkjenning av studieplaner/fagplaner...

Detaljer

VEDLEGG TIL SØKNAD OM OPPTAK TIL BACHELORSTUDIUM FAGLÆRERUTDANNING FOR TOSPRÅKLIGE LÆRERE.

VEDLEGG TIL SØKNAD OM OPPTAK TIL BACHELORSTUDIUM FAGLÆRERUTDANNING FOR TOSPRÅKLIGE LÆRERE. www.hioa.no VEDLEGG TIL SØKNAD OM OPPTAK TIL BACHELORSTUDIUM FAGLÆRERUTDANNING FOR TOSPRÅKLIGE LÆRERE. SØKNAD OM OPPTAK 2013 Søknadsfrist: 1. mars 2013 Vennligst fyll ut søknadsskjemaet på datamaskin.

Detaljer

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Undergraduate Course in Supervision of Health Care Students Deltidsstudium 20 studiepoeng Kull høst 2014 Institutt for fysioterapi Fakultet for

Detaljer

Studieplan for KJEMI 1

Studieplan for KJEMI 1 Profesjons- og yrkesmål NTNU KOMPiS Studieplan for KJEMI 1 Studieåret 2015/2016 Årsstudiet i kjemi ved NTNU skal gi studentene tilstrekkelig kompetanse til å undervise i kjemi i videregående opplæring.

Detaljer

Studieplan Studieår 2014-2015

Studieplan Studieår 2014-2015 Side 1/6 Studieplan Studieår 2014-2015 Kosmetisk 15 studiepoeng, deltid Kull 2015 vår HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, campus Drammen Postboks 7053, 3007 Drammen Tlf. 3100

Detaljer

Farmasistudiene er en kombinasjon av kjemi, biologi, samfunnsfag og helsefag der pasienten er i sentrum.

Farmasistudiene er en kombinasjon av kjemi, biologi, samfunnsfag og helsefag der pasienten er i sentrum. FARMASI LÆREN OM LEGEMIDLER Farmasi er læren om legemidler og hvordan de forebygger, påviser, helbreder eller lindrer plager og sykdommer hos mennesker og dyr. Farmasistudiene er en kombinasjon av kjemi,

Detaljer

Sykepleie nettbasert - bachelorstudium

Sykepleie nettbasert - bachelorstudium Sykepleie nettbasert - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Fører til grad: Bachelor i sykepleie

Detaljer

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Gjelder fra studieåret 2012-2013. Med forbehold om godkjenning i Høgskolens studienemnd. Studiet er initiert av Kunnskapdepartementet innenfor

Detaljer

Studieplan Folkehelse

Studieplan Folkehelse Studieplan Ernæring, livsstil og fysisk aktivitet 15 + 15 studiepoeng Høgskolen i Finnmark Innledning Det er et økende behov for kunnskap og kompetanse om helsefremmende og forebyggende arbeid. Store grupper

Detaljer

SØKNADSSKJEMA. Erstatningsopptak til veterinærstudiet

SØKNADSSKJEMA. Erstatningsopptak til veterinærstudiet SØKNADSSKJEMA Erstatningsopptak til veterinærstudiet Etternavn: Fornavn: Nasjonalitet: Personnummer: Hjemstedsadresse: Adresse søkeren kan nås på: E-post: Telefon: Nåværende studiested/universitet: Land:

Detaljer

Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige

Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige 1 Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Regler for opptak og rangering til enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet fastsatt av dekan 09.10.2015

Detaljer

Læringsplan for BIS14. Emne 2:

Læringsplan for BIS14. Emne 2: Læringsplan for BIS1 Emne 2: Medisinske og naturvitenskapelige emner del A 15 Studiepoeng Høsten 201 Fagplan BIS 1 Bachelor i sykepleie Lovisenberg diakonale høgskole as 1 Innholdsfortegnelse Medisinske

Detaljer

Senter for etter- og videreutdanning. Kroppsøving deltid 2012-2013

Senter for etter- og videreutdanning. Kroppsøving deltid 2012-2013 Senter for etter- og videreutdanning Kroppsøving deltid 2012-2013 Kroppsøving og Friluftsliv 2012-13 Felles informasjon og praktiske opplysninger for deltidsstudiene VARIGHET n Kroppsøving deltid, del

Detaljer

Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning ablu

Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning ablu Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning ablu Arbeidsplassbasertutdanning en ny studiemodell? Kompetansegivende kurs for assistenter Abf-utdanning, HiOA Plan for rekruttering av førskolelærere,kd 2007-2011

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Målet med bachelorprogrammet

Detaljer

Realkompetanse. Opptak til grunnutdanninger på grunnlag av realkompetanse. NOKUT - Fagkonferanse om utenlandsk utdanning. Anita Klinbajl rådgiver

Realkompetanse. Opptak til grunnutdanninger på grunnlag av realkompetanse. NOKUT - Fagkonferanse om utenlandsk utdanning. Anita Klinbajl rådgiver Realkompetanse Opptak til grunnutdanninger på grunnlag av realkompetanse NOKUT - Fagkonferanse om utenlandsk utdanning Anita Klinbajl rådgiver 31.01.2013 Innhold Bakgrunn Krav til realkompetanse ved HiOA

Detaljer

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Programmets navn Bokmål: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Engelsk: Bachelor's Degree

Detaljer

Vedlegg 5 - Spørreskjema

Vedlegg 5 - Spørreskjema Vedlegg 5 - Spørreskjema Introside: Din mening er viktig! HiST har som mål å skape en god faglig og sosial studiestart for alle våre studenter. Arbeidet med å sikre kvalitet i utdanningen ved HiST er forankret

Detaljer

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i idrett/kroppsøving Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk: Norsk Introduksjon Bachelor i kroppsøving/idrett

Detaljer

3. Hvilke kurs/emner tok du (før opp emnekoder)? Jeg hadde medisinsk og psykiatrisk praksis i England.

3. Hvilke kurs/emner tok du (før opp emnekoder)? Jeg hadde medisinsk og psykiatrisk praksis i England. STUDENTRAPPORT NAVN PÅ VERTSINSTITUSJON: University og Nottingham BY: Nottingham LAND: England UTVEKSLINGSPERIODE: 09.09.13 08.12.13 EVENTUELL FERIEPERIODE I LØPET AV UTVEKSLINGEN: Dro ned 1 uke før praksisstart

Detaljer

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget ved TKD 23.

Detaljer

3. Undervisningsspråk: Norsk (engelsk og spansk, avhengig av emne)

3. Undervisningsspråk: Norsk (engelsk og spansk, avhengig av emne) 1. Studiets navn: Bachelor i språk og litteratur 2. Studiets grad/nivå, varighet og omfang Grad: Bachelor. Varighet: 3 år. Omfang: 180 stp. 3. Undervisningsspråk: Norsk (engelsk og spansk, avhengig av

Detaljer

Senter for etter- og videreutdanning. Kroppsøving deltid 2013-2014

Senter for etter- og videreutdanning. Kroppsøving deltid 2013-2014 Senter for etter- og videreutdanning Kroppsøving deltid 2013-2014 Kroppsøving og Friluftsliv 2013-14 Felles informasjon og praktiske opplysninger for deltidsstudiene VARIGHET n Kroppsøving deltid, del

Detaljer

Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå

Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå Further Education in Supervision - an interprofessional approach at the individual and group level VEITV 20 studiepoeng

Detaljer

Senter for etter- og videreutdanning. Kroppsøving deltid 2015-2016 Friluftsliv deltid 2015-2016

Senter for etter- og videreutdanning. Kroppsøving deltid 2015-2016 Friluftsliv deltid 2015-2016 Senter for etter- og videreutdanning Kroppsøving deltid 2015-2016 Friluftsliv deltid 2015-2016 Kroppsøving og Friluftsliv 2015-16 Felles informasjon og praktiske opplysninger for deltidsstudiene VARIGHET

Detaljer

Merknader til forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning

Merknader til forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning Merknader til forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning Merknad til 1. Virkeområde og formål Bestemmelsens første ledd angir forskriftens virkeområde, som er alle universiteter og høyskoler som gir

Detaljer

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Studieprogram B-IDRETT, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:51 Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det humanistiske fakultet,

Detaljer

FagAkademi Tidl. NæringsAkademiet Fredrikstad

FagAkademi Tidl. NæringsAkademiet Fredrikstad FagAkademi Tidl. NæringsAkademiet Fredrikstad Ett år på FFA ga meg drømmejobben! F redrikstad agakademi Tidl. NæringsAkademiet Fredrikstad Ann-Charlotte, Regnskap og økonomi Utdanningen fra FFA har gitt

Detaljer

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Bachelor i kroppsøving/idrett er en treårig utdanning som tilsvarer 180 studiepoeng. Opptakskravet er generell

Detaljer

Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Studieplan. Gjelder fra og med høsten 2009 Oppdatert 22. september 2014

Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Studieplan. Gjelder fra og med høsten 2009 Oppdatert 22. september 2014 Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Studieplan Gjelder fra og med høsten 2009 Oppdatert 22. september 2014 Tittel: Bokmål: Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Nynorsk: Bachelorgradsprogram i russlandsstudier

Detaljer

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget

Detaljer

UTDANNING: Type utdanning: Skolens navn: Varighet: Eksamensår:

UTDANNING: Type utdanning: Skolens navn: Varighet: Eksamensår: UTDANNING: Type utdanning: Skolens navn: Varighet: Eksamensår: PRAKSIS ETTER FULLFØRT HØGSKOLEUTDANNING: Type praksis: Bedrift: Tidsrom: ANDRE OPPLYSNINGER: VEDLEGG TIL SØKNADSSKJEMAET: Attesterte kopier

Detaljer

Kosthold og helse 1. 7,5 studiepoeng

Kosthold og helse 1. 7,5 studiepoeng Kosthold og helse 1 7,5 studiepoeng Kosthold og helse 1 1.0 INNLEDNING Bakgrunn for studiet Studiet i kosthold og helse er kommet i gang med bakgrunn i initiativ fra God Helse partnerskapet i Møre og Romsdal.

Detaljer

SPANSK ÅRSSTUDIUM I SPANSK

SPANSK ÅRSSTUDIUM I SPANSK Spansk 285 SPANSK Spansk er et verdensspråk i fremmarsj. I dag er spansk morsmålet til rundt 500 millioner mennesker som er bosatt fortrinnsvis i Latin-Amerika, Spania og store deler av USA. Det fungerer

Detaljer

Her er en samling av ofte stilte spørsmål.

Her er en samling av ofte stilte spørsmål. Her er en samling av ofte stilte spørsmål. Hvordan kan jeg meg melde meg på kurs/studier hos NKS? Du kan bestille kurs og studier på www.nks.no. Legg kurset du ønsker i handlekurven og følg veiledningen.

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Studieprogram B-ØKAD, BOKMÅL, 2011 HØST, versjon 08.aug.2013 11:15:36 Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid:

Detaljer

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing.

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Studieprogram M-TRISSTY, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:43 Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Studieprogram B-IDRETT, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:43:56 Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det humanistiske fakultet,

Detaljer

Studieplan 2014-2015. Hudpleie for sykepleiere 15 studiepoeng, deltid. Kull 2015 vår

Studieplan 2014-2015. Hudpleie for sykepleiere 15 studiepoeng, deltid. Kull 2015 vår Side 1/8 Studieplan 2014-2015 Hudpleie for 15 studiepoeng, deltid Kull 2015 vår HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, campus Drammen Postboks 7053, 3007 Drammen Tlf. 3100 8060

Detaljer

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012 Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Handelshøgskolen i Tromsø Studieplan Master i ledelse, innovasjon og marked Gjelder fra og med høsten 2012 Programmets navn Bokmål: Master i ledelse, innovasjon

Detaljer

5. UNIVERSITETSSENTERET PÅ SVALBARD (UNIS)

5. UNIVERSITETSSENTERET PÅ SVALBARD (UNIS) 5. UNIVERSITETSSENTERET PÅ SVALBARD (UNIS) SIDE 275 5. UNIVERSITETSSENTERET PÅ SVALBARD (UNIS) 5.1 GENERELT Studiehåndbok, søknadsskjema, opptaksreglement og inmasjon om UNIS finnes på følgende URL-adresse:

Detaljer

Hotelledelse - bachelorstudium

Hotelledelse - bachelorstudium Hotelledelse - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i hotelledelse Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Norsk hotellhøgskole er en av de eldste hotellskolene i verden. Hotell,

Detaljer

STEINERHØYSKOLEN OSLO VIDEREUTDANNINGER STUDIEÅRET 2012-2013. Søknadsfrist 15.april 2012

STEINERHØYSKOLEN OSLO VIDEREUTDANNINGER STUDIEÅRET 2012-2013. Søknadsfrist 15.april 2012 VIDEREUTDANNINGER STUDIEÅRET 2012-2013 Søknadsfrist 15.april 2012 Steinerhøyskolen tilbyr spennende videreutdanninger som tildeler 30-60 studiepoeng og er utviklet for å styrke den steinerpedagogiske kompetansen

Detaljer

Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag -1

Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag -1 Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag -1 Emnekode: BSY142_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart

Detaljer

Studieplan. Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap. Engelsk tittel:

Studieplan. Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap. Engelsk tittel: Studieplan Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap Engelsk tittel: Bachelor of Business Administration - with concentration on Ethics and Entrepreneurship Omfang:

Detaljer

Studieplan bachelor i miljøledelse og forurensningsbiologi

Studieplan bachelor i miljøledelse og forurensningsbiologi Studieplan bachelor i miljøledelse og forurensningsbiologi Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Institutt for arktisk og marin biologi 29.06.2015 Navn Bokmål: Miljøledelse og forurensningsbiologi

Detaljer

H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK

H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK REG. NR: Å R: H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK S ø knaden sendes Hø gskolen i Gjø vik PERSONALIA: Personnummer: Mann: Kvinne: Nasjonalitet: Etternavn: Fornavn/mellomnavn: Adresse: Telefon: Postnummer:

Detaljer

Historie - bachelorstudium

Historie - bachelorstudium Studieprogram B-HISTORIE, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:18 Historie - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt

Detaljer

ØKONOMI OG ADMINISTRASJON REVISJON

ØKONOMI OG ADMINISTRASJON REVISJON Bachelor i ØKONOMI OG ADMINISTRASJON REVISJON www.hiof.no Høgskolen i Østfold HALDEN Bachelor i økonomi og administrasjon Et tradisjonelt treårig studium, anerkjent og velkjent Utdannelsen gir et utmerket

Detaljer

fagprøve, universitet, høyskole og studiefinansiering

fagprøve, universitet, høyskole og studiefinansiering fagprøve, universitet, høyskole og studiefinansiering forvirra? IKONER: Det er du ikke alene om. Med alle mulighetene som finnes er dette en helt naturlig reaksjon som mange opplever når de skal velge

Detaljer

Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag

Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Treårig bachelor i ingeniørfag har som overordnet mål å utdanne

Detaljer

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng Programmets navn Bokmål: Bachelor i ledelse, innovasjon og marked Nynorsk: Bachelor leiing, innovasjon og marked Engelsk: Bachelor in Management, Innovation and Marketing Oppnådd grad Bachelor i ledelse,

Detaljer

Studieplan for årsstudium i samisk som fremmedspråk

Studieplan for årsstudium i samisk som fremmedspråk Studieplan for årsstudium i samisk som fremmedspråk Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Gjelder fra og med 01.01.11. Revidert

Detaljer

Kort om Samordna opptak. Kristin Haugsøen Opptaksleder Høgskolen i Bergen

Kort om Samordna opptak. Kristin Haugsøen Opptaksleder Høgskolen i Bergen Kort om Samordna opptak Kristin Haugsøen Opptaksleder Høgskolen i Bergen Søknader til HiB 2012 4965 førsteprioritetssøknader 28 980 søknadsalternativer 42 studietilbud utlyst i Samordna opptak ELEKTRONISK

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Bachelor i

Detaljer

Seniorstudent i Trondheim?

Seniorstudent i Trondheim? Seniorstudent i Trondheim? Foredrag og praktisk orientering om tilbud og muligheter, spesielt på NTNU Senioruniversitetet Rådhussalen 21. mai 2013 seniorrådgiver emeritus Studieavdelingen NTNU Eirik Lien

Detaljer

2015 Studieplan for bachelorprogram i fiskeri- og havbruksvitenskap

2015 Studieplan for bachelorprogram i fiskeri- og havbruksvitenskap 05 Studieplan for bachelorprogram i fiskeri- og havbruksvitenskap Navn: Bokmål: Bachelorprogram i fiskeri- og havbruksvitenskap Nynorsk: Bachelorprogram i fiskeri- og havbruksvitskap Engelsk: Bachelor

Detaljer

Endringsledelse - masterstudium

Endringsledelse - masterstudium Endringsledelse - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i endringsledelse Heltid/deltid: Heltid Undervisningsspråk: Norsk Introduksjon Gjennomsiktige markeder, mobil arbeidskraft,

Detaljer

Hva er en veterinær og en dyrepleier? Seminar 18.11.2010 Om profesjonsstudienes oppbygging ved NVH

Hva er en veterinær og en dyrepleier? Seminar 18.11.2010 Om profesjonsstudienes oppbygging ved NVH Hva er en veterinær og en dyrepleier? Seminar 18.11.2010 Om profesjonsstudienes oppbygging ved NVH Hva kjennetegner en profesjonsutdanning? Profesjon = yrke Profesjonsutdanning er yrkesrettet og forholder

Detaljer

SPANSK ÅRSSTUDIUM FORDYPNINGSEMNER STØTTEFAG

SPANSK ÅRSSTUDIUM FORDYPNINGSEMNER STØTTEFAG SPANSK 307 SPANSK ÅRSSTUDIUM FORDYPNINGSEMNER STØTTEFAG Kort om tilbudet i spansk Spansk er et verdensspråk i fremmarsj. I dag er spansk morsmålet til mer enn 400 millioner mennesker som er bosatt fortrinnsvis

Detaljer

Velkommen til studieretning italiensk!

Velkommen til studieretning italiensk! Velkommen til studieretning italiensk! Oppbygging av Bachelorgraden 80-gruppe i italiensk 40-gruppe Støttegruppe 40 SP Frie emner 20 SP Ex.phil & Ex.fac OPPBYGGING OG STUDIELØP Italienskstudiet består

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk: Norsk Introduksjon

Detaljer

Institutt for datavitenskap og informasjonsvitenskap Institutt for matematiske fag

Institutt for datavitenskap og informasjonsvitenskap Institutt for matematiske fag 2.8 ÅRSSTUDIER Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektronikk Institutt for datavitenskap og informasjonsvitenskap Institutt for matematiske fag Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Detaljer

Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag -1

Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag -1 Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag -1 Emnekode: BSN142_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart

Detaljer

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst Studieplan for toårig masterstudium i billedkunst 120 Studiepoeng Godkjent av styret for Kunsthøgskolen i Oslo 09.12.03. Innholdsfortegnelse: 1. STUDIETS

Detaljer

Kapittel 4. Spesielle opptakskrav

Kapittel 4. Spesielle opptakskrav Kapittel 4. Spesielle opptakskrav 4-1.Spesielle opptakskrav i tillegg til generell studiekompetanse (1) I tillegg til kravet om generell studiekompetanse har departementet fastsatt spesielle opptakskrav

Detaljer

Bachelor i sykepleie;

Bachelor i sykepleie; Informasjonshefte Bachelor i sykepleie; grunnutdanning i sykepleie organisert som desentralisert deltidsstudium over fire år med oppstart 18. august 2010 1 Bachelorutdanning i sykepleie organisert som

Detaljer

Samordna opptak, poengberegning og poenggrenser. Unni B. Rogvin Opptakskontoret, HiB

Samordna opptak, poengberegning og poenggrenser. Unni B. Rogvin Opptakskontoret, HiB Samordna opptak, poengberegning og poenggrenser Unni B. Rogvin Opptakskontoret, HiB Generell studiekompetanse (GSK) Opptak uten GSK Særskilt vurdering + Dispensasjon Nytt fra årets opptak Spesielle opptakskrav

Detaljer

Dataingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag

Dataingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag Dataingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Treårig bachelor i ingeniørfag har som overordnet mål å utdanne

Detaljer

Studieplan for KJEMI

Studieplan for KJEMI Pr juni 2014 Profesjons- og yrkesmål NTNU KOMPiS Studieplan for KJEMI Emnebeskrivelser for Kjemi 2 Studieåret 2014/2015 Årsstudiet i kjemi ved NTNU skal gi studentene tilstrekkelig kompetanse til å undervise

Detaljer

Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv. 60 studiepoeng. Kull 2014

Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv. 60 studiepoeng. Kull 2014 Side 1/5 Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv 60 studiepoeng Kull 2014 Høgskolen i Buskerud og Vestfold Oppdatert 14.8.14 LGL Godkjent av dekan 26.08.14 Innholdsfortegnelse Innledning...

Detaljer

Sykepleie - bachelorstudium

Sykepleie - bachelorstudium Studieprogram B-SYKEPL, BOKMÅL, 12 HØST, versjon 08.aug.13 11:16:51 Sykepleie - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt

Detaljer

Institutt for miljøvitenskap. Eksempelplaner for. Ettårig grunnstudium

Institutt for miljøvitenskap. Eksempelplaner for. Ettårig grunnstudium Institutt for miljøvitenskap Eksempelplaner for Ettårig grunnstudium Opptak 214 Ettårig grunnstudium Studiet er på 6 studiepoeng (sp) og går over to semestre. 3 sp må være realfag og 3 sp samfunnsfag/økonomifag.

Detaljer

Studieplan for. Årsstudium. Barneveileder i skolefritidsordningen

Studieplan for. Årsstudium. Barneveileder i skolefritidsordningen Studieplan for Årsstudium Barneveileder i skolefritidsordningen 60 studiepoeng Studieplanen er godkjent/revidert: 19.2.2010 Studiet er etablert av Høgskolestyret: 1.3.2010 Innholdsfortegnelse A. Overordnet

Detaljer

Avansert geriatrisk sykepleie (erfaringsbasert master)

Avansert geriatrisk sykepleie (erfaringsbasert master) Samlet programbeskrivelse Avansert geriatrisk sykepleie (erfaringsbasert master) Varighet: 3 år Studiepoeng: 120 Organisering: Deltidsstudium Ansvarlig fakultet: Det medisinske fakultet Programnavn: Avansert

Detaljer

STUDIEPLAN. Deltid anbefalt over 3 år

STUDIEPLAN. Deltid anbefalt over 3 år STUDIEPLAN egis Nettbasert års-studium i geografiske informasjons-systemer (07/08) (Netbased Further Course in Geographical Information Systems, GIS) 60 studiepoeng (ECTS) Deltid anbefalt over 3 år Studiet

Detaljer

universitet og høgskole, poengberegning og søknadsprosess

universitet og høgskole, poengberegning og søknadsprosess universitet og høgskole, poengberegning og søknadsprosess FORVIRRA? IKONER: Det er du ikke alene om. Med alle mulighetene som finnes er dette en helt naturlig reaksjon. Mange er usikre på hva slags utdanning

Detaljer