Møte driftskomiteen 22. januar Aktualiteter fra NAV. Jan Arve Strand, Tjenesteområdeleder

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møte driftskomiteen 22. januar 2014. Aktualiteter fra NAV. Jan Arve Strand, Tjenesteområdeleder"

Transkript

1 Møte driftskomiteen 22. januar 2014 Aktualiteter fra NAV Jan Arve Strand, Tjenesteområdeleder

2 Tema Statistikk Partnerskapet Viktige områder i 2014 Litt om fremtidens brukere NAV, Side 2

3 Arbeidsledighet i utvalgte land, mars 2012 NAV, Side 3

4 Arbeidstakere i Levanger tredje kvartal 2013 Det er 8171 arbeidstakere med arbeidssted i Levanger kommune. På samme tid er det 8489 arbeidstakere med bosted i Levanger. Det betyr at det er en «netto utpendling» fra Levanger på 318 arbeidstakere. NAV, Side 4

5 Arbeidstakere med arbeidssted i Levanger fordeles slik: Helse- og sosialtjenester Varehandel og rep. motorvogner Industri 823 Undervisning 818 Bygge- og anleggsvirksomhet 478 Off. adm., forsvar 377 Eiendomsdrift, teknisk og faglig tj.yting 342 Transport og lagring 297 Personlig tjenesteyting ellers 177 Hotell- og restaurant 157 Jordbruk, skogbruk og fiske 98 Informasjon og kommunikasjon 80 Finansiering og forsikring 70 Elektrisitet, vann og renovasjon 52 Utvinning og bergverksdrift 5 Uoppgitt 1 I alt NAV, Side 5

6 Steinkjer 325 Innpendling til Levanger, fra noen kommuner Stjørdal 180 Levanger NAV, Side 6

7 Steinkjer 375 Utpendling fra Levanger, til noen kommuner Stjørdal 335 Levanger NAV, Side 7

8 Arbeidsledige i prosent av arbeidsstyrken i desember 2013 NAV, Side 8

9 Legemeldt sykefravær i noen yrkesgrupper 3. kvartal 2013 (tapte dagsv. I prosent av avtalte dagsv.) NAV, Side 9

10 Legemeldt sykefravær etter diagnose, (andel i prosent av tapte dagsverk) NAV, Side 10

11 Hvordan NAV ser ut Brukernes kanaler Intern organisering Internett 3 mill. besøk hver måned Kontaktsenter NAV-kontor Spesialenhet forvaltning Brukere 2,8 mill. Telefon 10 mill. samtaler årlig Personlig oppmøte flere mill. besøk årlig Post 15 mill. dokumenter årlig Informasjon og veiledning Postmottak og skanningsenhet Mottak og distribusjon av post Mottak, informasjon og oppfølging Saksbehandling innkomne saker per mnd. Spesialenhet utbetaling 290 milliarder i året Utbetaling av ytelser NAV, Side 11

12 NAV Levanger TO leder Jan Arve Strand Stab Erling Mathisen Karstein Rye Turid Bertheussen Markedsavdelingen Oppfølgingsavdelingen Jill Heidi Pallin Inger Johanne Aune Ungdomsteam Ungdomsteam Kjell Joar Stavrum Ann Maj Rundhaug Anita Halland Silje Skreden Hilde Johansen Anne Lise Romsøy Arbeids- og info team Grete Holden Inger Meland Terje Tansem Vigdis Strand Oppfølgingsteam Jannike Kvernland Christianne Wergeland Anita Lønvik Liv Jorid Aune Randi thingstad Per Tore Johansen/Samra Kåre Knudsen Alf Birger Rostad Robert Ressem Tone Sneve Eva Hammer Line bergdal Mali Gjemble Avklaringsteam Syfo team Aina Steen Anne Grete Dahlen Anette Wadseth Gunn Flatås NAV, Magnhild Sandstad Side 12

13 Partnerskapet Kommune og stat er felles eier av NAV kontoret Hovedoppgaven for det kommunale tjenesteområdet i arbeids- og velferdsforvaltningen i 2014 er å bidra til at: flere kommer i arbeid videreutvikle arbeidet på fattigdomsområdet sikre god forvaltning av lov om sosiale tjenester i NAV Handlingsplan mot fattigdom videreføres med følgende delmål: Å gi alle mulighet til å komme i arbeid Å gi alle barn og unge mulighet til å delta og utvikle seg Å beder levekårene for de vanskeligst stilte NAV, Side 13

14 Partnerskapet Arbeids- og velferdsdirektoratet har egne nettsider for kommunene på nav.no Informasjonen på «For kommunen» er først og fremst rettet mot den administrative og politiske ledelsen i kommunen og mot KS Nettsidene skal støtte opp under det felles ansvaret stat og kommune har for NAV-kontorets tjenester og resultater «For kommune» finnes her: NAV, Side 14

15 NAV kontoret skal medvirke inn i kommunens generelle oppgaver på følgende områder Informasjon og generell forebyggende virksomhet Samarbeid med andre deler av den kommunale forvaltningen Samarbeid med frivillige organisasjoner Boliger til vanskeligstilte Beredskapsplan NAV, Side 15

16 De obligatoriske kommunale tjenestene i NAV kontoret Opplysning, råd og veiledning, herunder økonomisk rådgivning Økonomisk stønad Midlertidig botilbud Individuell plan Kvalifiseringsprogrammet NAV, Side 16

17 Viktige områder i 2014 Brukerne skal møte et NAV-kontor der statlig og kommunal tjenesteyting fremstår som helhetlig og integrert Volds- og trusselsituasjoner i NAV- kontorene Arbeidsgruppe kommer med rapport God sikkerhet ved NAV Levanger EØS «Menn i helse» Flyktningetjenesten, overgang fra introduksjonsordningen til NAV Levanger som vertskommune NAV, Side 17

18 Ny reform uførepensjon Des KS Uføre etableres Feb NAV 2013 Midlertidig uføreenhet etableres Des Spesialisering av Forvaltning Uføre ferdigstilles Mai 2014 Informasjonsbrev om ny uføretrygd sendes ut Mai 2014 Ekstern landingsside lanseres 2014 Okt Omregningsbrev / nytt vedtak sendes ut Sept Okt Leveranse Selvbetjeningsløsning uføre UFR3 Ny funksjonalitet lanseres i Pesys lanseres Reformtidspunkt Første utbetaling ny uføretrygd Mars 2015 Leveranse UFR4 Tilleggsfunksjonalitet i Pesys og i selvbetjeningsløsningen lanseres 2015 NAV, Side 18

19 Framtidens brukere økende polarisering Generelt et høyere utdanningsnivå i befolkningen Høy etterspørsel etter arbeidskraft gir stor fleksibilitet og mange valgmuligheter for de som har en varig arbeidslivstilknytning Flere brukere benytter og forventer selvbetjeningsløsninger i kontakt med NAV Mange oppgaver kan automatiseres men en økende andel unge menn med kun fullført grunnskole men andelen marginaliserte øker, hvor en større andel av disse har sammensatte og diffuse utfordringer, livsstilsproblematikk, flere uførepensjonister osv men flere brukere har behov for langvarig og tett personlig oppfølging fra NAV men også en økende andel komplekse saker som krever samordning og utstrakt bruk av skjønn (krav til individuell tilpasning og krav til internasjonal samordning) Økende forventninger til høy levestandard, større kunnskap og forventninger til egne rettigheter, sterkere krav til individualiserte/skreddersydde tjenester, større krav til brukermedvirkning og brukerstyring. NAV, Side 19

20 Hvordan løser vi dette? Organisering Tjenesteutvikling langs flere dimensjoner IKT Kompetanse Kvalitet Produktivitet Organisasjonsutvikling = NAV Arbeidsprosesser Regler/lovgivning NAV, Side 20

21 Resultater Hovedmåleparametere våren % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % Tilfreds med helhetlig service Tillit til NAV Møtt med respekt Veileder la vekt på det jeg hadde å si Får den informasjon jeg trenger Vår ,4% 67,4% 75,5% 79,8% 60,9% Vår ,3% 54,7% 70,3% 75,7% 54,6% Vår ,2% 54,6% 71,5% 77,1% 55,7% Vår ,2% 54,2% 70,2% 77,9% 54,3% Vår ,1% 63,2% 74,1% 83,3% 62,3% Søylene viser andelen som har svart 4 til 6 på en skala fra 1 til 6, hvor 1 er negativ og 6 er positiv. NAV, Side 21

Nasjonale mål, hovedprioriteringer og tilskudd innenfor de sosiale tjenestene i arbeids- og velferdsforvaltningen 2013

Nasjonale mål, hovedprioriteringer og tilskudd innenfor de sosiale tjenestene i arbeids- og velferdsforvaltningen 2013 Landets kommuner Deres ref: Vår ref: 08/18250 Vår dato: 21.01.2013 Nasjonale mål, hovedprioriteringer og tilskudd innenfor de sosiale tjenestene i arbeids- og velferdsforvaltningen 2013 Innledning Arbeids-

Detaljer

Drangedal Kommune Kommunalplanstrategi Høringsutkast. Kommunal planstrategi for Drangedal 2012-2016

Drangedal Kommune Kommunalplanstrategi Høringsutkast. Kommunal planstrategi for Drangedal 2012-2016 Drangedal Kommune Kommunalplanstrategi Høringsutkast Kommunal planstrategi for Drangedal 2012-2016 Planstrategi Drangedal Høringsutkast 2012 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 1.1 10-1 Kommunal planstrategi:...

Detaljer

Kommunereformen; - NAV sin rolle?

Kommunereformen; - NAV sin rolle? Kommunereformen; - NAV sin rolle? Hva er og hva gjør NAV? Et likeverdig partnerskap mellom kommune og stat, - styringssignaler fra rådmannen og fylkesdirektør NAV NAV Porsgrunn har 65 ansatte (50 : 50

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. Del 1 generell del

ÅRSMELDING 2013. Del 1 generell del ÅRSMELDING 2013 Del 1 generell del Bilde fra den høytidelige undertegningen av intensjonsavtale om kommunesamarbeid mellom Herøy kommune og vennskapskommunen i Kroatia, Murter Kornati. Herøy kommune www.

Detaljer

En helhetlig og effektiv arbeidsog velferdsforvaltning. God service tilpasset. forutsetninger og behov

En helhetlig og effektiv arbeidsog velferdsforvaltning. God service tilpasset. forutsetninger og behov 2010 - POSITIV UTVIKLING LEDER // Det er godt å kunne konstatere at det på mange områder var en positiv utvikling i NAVs arbeid i 2010. Flere brukere har fått nødvendig oppfølging for å komme i arbeid.

Detaljer

Sosialtjenesten. Forvaltningsrevisjon - Notodden kommune 2014 :: 707 017

Sosialtjenesten. Forvaltningsrevisjon - Notodden kommune 2014 :: 707 017 Sosialtjenesten Forvaltningsrevisjon - Notodden kommune 2014 :: 707 017 Innhold Sammendrag... iii 1 Innledning... 1 1.1 Kontrollutvalgets bestilling...1 1.2 Problemstillinger og revisjonskriterier...1

Detaljer

Uførepensjon og AFP - en refleksjon. Knut Dyre Haug

Uførepensjon og AFP - en refleksjon. Knut Dyre Haug Uførepensjon og AFP - en refleksjon Knut Dyre Haug AFP og UP -? Litt rar problemstilling? AFP er ikke alene i ledelsens makt, slik en beslutning om UP er Allikevel: bedriftene har en begrenset mengde penger

Detaljer

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Januar 2013. NAV Oppegård Styring og samarbeid

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Januar 2013. NAV Oppegård Styring og samarbeid Forvaltningsrevisjonsrapport Januar 2013 NAV Oppegård Styring og samarbeid Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Oppegård kommune etter Kommuneloven av 25. september 1992 med endringer

Detaljer

Overordnet analyse 2012. Nannestad kommune

Overordnet analyse 2012. Nannestad kommune Overordnet analyse 2012 Nannestad kommune Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 5 1.1 Metode 5 1.2 Analyse av folketall, næringsutvikling og sysselsetning 6 1.2.1 Folketallsutviklingen 6 1.2.2 Næringsstruktur

Detaljer

Prop. 1 S (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 1 S (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 1 S (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2014 Utgiftskapitler: 600 667, 2470, 2541 2542, 2620 2690 Inntektskapitler: 3600 3642, 5470, 5571, 5607,

Detaljer

NAV samarbeid og måloppnåelse Rygge kommune

NAV samarbeid og måloppnåelse Rygge kommune NAV samarbeid og måloppnåelse Rygge kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Høringsutkast Rolvsøy 23. mai 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn...

Detaljer

Arbeid først og introduksjonsprogrammethvorfor,

Arbeid først og introduksjonsprogrammethvorfor, NAV og introduksjonsprogrammet- et NAV-lebeskuende foredrag Ved John Helland leder NAV Alta 7.11.2013 Arbeid først og introduksjonsprogrammethvorfor, hvem og hvordan? Blir det flere i arbeid av at NAV

Detaljer

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Sjumilssteget Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Innledning på workshops for tverrfaglig samarbeid Finnsnes, Harstad, Tromsø, Sørkjosen Innledning Fylkesmannen startet i fjor en satsing

Detaljer

Nettverkssamling Stiklestad. Tommy Grav 12. desember 2012

Nettverkssamling Stiklestad. Tommy Grav 12. desember 2012 Nettverkssamling Stiklestad Tommy Grav 12. desember 2012 Hva er NAV? Etablert 1. juli 2006 Partnerskap i alle kommuner 457 NAV-kontorer ble etablert i alle kommuner og mange bydeler, nå 456 Mer enn 100

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

RAPPORTERING OM KVALIFISERINGSPROGRAMMET. Arbeids- og velferdsdirektoratet 12.02.2015

RAPPORTERING OM KVALIFISERINGSPROGRAMMET. Arbeids- og velferdsdirektoratet 12.02.2015 RAPPORTERING OM KVALIFISERINGSPROGRAMMET 2014 Arbeids- og velferdsdirektoratet 12.02.2015 Årsrapportering 2014 - Kvalifiseringsprogrammet Rapporten om Kvalifiseringsprogrammet (KVP) består av fylkesmennenes

Detaljer

Karrieresenter Østfold. Årsrapport 2014

Karrieresenter Østfold. Årsrapport 2014 Karrieresenter Østfold Årsrapport 2014 Innledning Karrieresenter Østfold åpnet dørene i oktober 2009. Etter en treårig prosjektperiode ble senteret fast etablert i juni 2012. Senteret er et resultat av

Detaljer

Nyhetsbrev fra NAV Nordland

Nyhetsbrev fra NAV Nordland Nyhetsbrev fra NAV Nordland Nr. 2 Juni 2014 02 05 08 Nytt fra fylkesdirektøren - Fornøyde brukere og styrket markedsarbeid Rådmannen i Øksnes - Store utfordringer lokalt Alveland - Drømmen ble REN virkelighet

Detaljer

Rapport. Nye elementer til innvandringsregnskapet med vekt på arbeid, utdanning og nyskaping. NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier

Rapport. Nye elementer til innvandringsregnskapet med vekt på arbeid, utdanning og nyskaping. NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Rapport Nye elementer til innvandringsregnskapet med vekt på arbeid, utdanning og nyskaping Oppdrag for Utrop Mars 2013 NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Forord Avisen UTROP har bedt NyAnalyse om

Detaljer

Bekjempelse av fattigdom Handlingsplan med vekt på barn og unge

Bekjempelse av fattigdom Handlingsplan med vekt på barn og unge Bekjempelse av fattigdom Handlingsplan med vekt på barn og unge 2013-2016 Vedtatt av kommunestyret 30. oktober 2012 Innholdsfortegnelse 1. Handlingsplanens forankring i kommunale dokumenter side 3 2. Nasjonale

Detaljer

Overgang fra videregående skole til arbeid

Overgang fra videregående skole til arbeid Skole for alle 20/3 2014 Overgang fra videregående skole til arbeid v/may-liz Flatholm NAV Sør-Trøndelag Gode resultater «Norge, verdens beste land å bo i» Et likhetssamfunn Høy arbeidsdeltakelse/lav ledighet

Detaljer

På nett med innbyggerne Regjeringens digitaliseringsprogram

På nett med innbyggerne Regjeringens digitaliseringsprogram På nett med innbyggerne Regjeringens digitaliseringsprogram Innholdsfortegnelse Forord 3 Sammendrag 4 1 Digitalisering for bedre tjenester og mer effektiv ressursbruk 6 2 Strategiske valg for fremtidens

Detaljer

26. November 2014, Bjørn Gudbjørgsrud. Forventninger IA-arbeidet og Arbeidslivssentrene

26. November 2014, Bjørn Gudbjørgsrud. Forventninger IA-arbeidet og Arbeidslivssentrene 26. November 2014, Bjørn Gudbjørgsrud Forventninger IA-arbeidet og Arbeidslivssentrene Utfordringene 2 600 000 innmeldte (sysselsatte) 420 000 utmeldte (uføre, aap etc.) 220 000 påmeldte (kombinerer arbeid

Detaljer

Nyhetsbrev fra NAV Nordland

Nyhetsbrev fra NAV Nordland Nyhetsbrev fra NAV Nordland Nr. 5 Desember 2013 02 08 15 Nytt fra fylkesdirektøren - Brukerundersøkelse i NAV NAV Alstahaug - Vi antar vekst i befolkningsgrunnlaget lokalt Private barnehagers landsforb.

Detaljer

Rekrutteringsplan. Bardu kommune

Rekrutteringsplan. Bardu kommune Rekrutteringsplan for Bardu kommune 2010-2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OPPSUMMERING 4 2. INNLEDNING 4 2.1 BAKGRUNN FOR ARBEIDET 4 2.2 AVGRENSNING 4 2.3 FORHOLD TIL ANDRE PLANER OG TILTAK 5 2.4 UTARBEIDELSE

Detaljer

Nordisk sosialforsikringsmøte Tammerfors 13-15. juni 2012 Tema C: Arbeidsløshetsforsikring C1: Ungdomsarbeidsløshet

Nordisk sosialforsikringsmøte Tammerfors 13-15. juni 2012 Tema C: Arbeidsløshetsforsikring C1: Ungdomsarbeidsløshet Diler Parghi og Ingunn Hagen, Arbeids- og velferdsdirektoratet, Norge Nordisk sosialforsikringsmøte Tammerfors 13-15. juni 2012 Tema C: Arbeidsløshetsforsikring C1: Ungdomsarbeidsløshet Temaer Arbeidsledighet

Detaljer

Skjervøy kommune 2014-2018

Skjervøy kommune 2014-2018 Foto: Inger Bolstad Skjervøy kommune 2014-2018 Til tross for at Norge er kåret til verdens beste land å bo i er det ikke lett å være fattig i Norge. Sult, tørst, frost og ekstremt slit kjennetegner fattigdommen

Detaljer

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020)

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Forsidefoto: Johnny Syversen Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) INNHOLD FORORD

Detaljer

- en effektevaluering av NAV- reformen

- en effektevaluering av NAV- reformen Flere i arbeid og færre på trygd? - en effektevaluering av NAV- reformen av Nicolai Løvvik Masteroppgave Masteroppgaven er levert for å fullføre graden Master i samfunnsøkonomi Universitetet i Bergen,

Detaljer

NAV-reformen fra bakkebyråkratenes ståsted

NAV-reformen fra bakkebyråkratenes ståsted NAV-reformen fra bakkebyråkratenes ståsted En sosiologisk casestudie av ansatte ved et lokalt NAV-kontor og deres erfaringer med NAV-reformen Camilla Grung Masteroppgave i sosiologi Høst 2008 UNIVERSITETET

Detaljer