Forsvarssjefen. Jeg ønsker deg og dine lykke til i fremtiden! Haakon Bruun-Hanssen Forsvarssjef

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forsvarssjefen. Jeg ønsker deg og dine lykke til i fremtiden! Haakon Bruun-Hanssen Forsvarssjef"

Transkript

1 KOMME HJEM

2 Forsvarssjefen Takk for innsatsen! Takk for innsatsen du har lagt ned for Forsvaret og Norge. Jeg håper oppdraget ute ble interessant, meningsfullt og berikende for deg. Og, jeg håper du i fremtiden får bruk for noen av erfaringene du har gjort deg ute, enten det er i fortsatt tjeneste for Forsvaret eller i det sivile. Som veteran fra en internasjonal operasjon finnes det en rekke tilbud og ordninger, både i og utenfor Forsvaret. Husk at du når som helst kan kontakte Forsvaret for å få råd og veiledning om de ulike tilbudene som finnes for deg. Jeg ønsker deg og dine lykke til i fremtiden! Haakon Bruun-Hanssen Forsvarssjef FORSVARET KOMME HJEM 5

3 Innhold Om brosjyren Forsvarssjefen 3 Om brosjyren 5 Administrativ foresatt avdeling 8 Forsvarets åpne dør for veteraner og veteranfamilier 9 Internasjonal operasjon 10 Helsetilbud 12 Forsvarets tllbud 12 Forsvarets veteransenter 14 Økonomisk trygghet 16 Forsikringer 16 NAV 16 Medaljer 18 Kameratskap 20 Veteranorganisasjoner 20 Kameratstotte.no 20 Støttetelefoner 20 Familievernkontor 21 For deg som er hjemme 22 Tips ved hjemkomst 24 Kontakter 26 Møt oss på nett 27 Informasjonen som finnes i brosjyren er ment for alle som har tjenestegjort for det norske forsvaret i en internasjonal operasjon. Hensikten med brosjyren er å vise fram tilbudene og kontaktpunktene som finnes for deg som har tjenestegjort og nå er veteran fra internasjonale operasjoner. I tillegg kan brosjyren hjelpe å orientere pårørende om hjemkomsten. All oppdatert informasjon relatert til det som er beskrevet i brosjyren vil du finne på forsvaret.no Selv om du kanskje ikke anser alle tilbudene som er beskrevet i brosjyren som aktuelle for deg, er det viktig å være klar over at disse tilbudene finnes for deg som er veteran fra internasjonale operasjoner. Tekst: Forsvarsstaben/Veteranavdelingen Design og foto: Forsvarets mediesenter Prosjektnr: (FMS-0996) 6 FORSVARET KOMME HJEM FORSVARET KOMME HJEM 7

4 Husk at du når som helst kan kontakte Forsvaret for å få råd og veiledning om de ulike tilbudene som finnes for deg. Haakon Bruun-Hanssen Forsvarssjef

5 Kontaktpunkt Administrativ foresatt avdeling Den tjenestegjørendes Administrativ foresatt avdeling er det viktigste kontaktpunktet for både familien og den som er ute frem til ett år etter hjemkomst. For personell i internasjonale operasjoner er det Administrativ foresatt avdeling, ofte forkortet AFA, som utøver arbeidsgiveransvaret når man er ute. AFA har også et ettårig oppfølgingsprogram for den tjenestegjørende etter hjemkomst. Dette programmet starter ved mellomlanding eller etterlanding og slutter med avslutningssamling. Hvis du skal fortsette å tjenestegjøre i Forsvaret, er det normalt hjemmeavdelingen som er ditt primære kontakt punkt for ytterligere informasjon. Vær også klar over at AFA er der for deg. AFA er i tolv måneder etter hjemkomst også det primære kontaktpunkt for deg som avslutter din tjeneste i Forsvaret. Forsvarets proaktive oppfølging går over ett år. Ettårsprogrammet begynner med mellomlanding eller etterlanding, og avsluttes med en avslutningssamling. Det finnes også en rekke andre tilbud for veteraner i Forsvaret og i det sivile samfunnet, og flere av disse er beskrevet i denne brosjyren. Vær klar over at du når som helst kan kontakte Forsvarets åpne dør for veteranhenvendelser hvis du ønsker ytterligere informasjon vedrørende ulike tilbud i Forsvaret og samfunnet. KONTAKT 1 Inntil ett år etter hjemkomst, 24 timer i døgnet: AFA Land: AFA Sjø: AFA Luft: KONTAKT 2 Etter ett år, 8 15 på hverdager: Forsvarets åpne dør for veteraner og veteranfamilier: Forsvarets åpne dør for veteraner og veteranfamilier Frem til ett år etter hjemkomst er AFA-ene veteranenes og familienes kontaktpunkt i Forsvaret. Etter dette har Forsvaret en åpen dør for veteraner og veteranfamilier. Er du veteran og har et spørsmål om dekorasjoner, internasjonale operasjoner, veteranaktiviteter eller noe familierelatert? Søker du råd og veiledning om Forsvarets og samfunnets ulike tilbud til veteraner? Forsvarets åpne dør for veteraner og deres familier er for deg. Både veteraner og veteranfamilier inviteres til å sende e-post til eller ringe uavhengig av når du tjenestegjorde. Her møter du et tverrfaglig team med både militært og sivilt ansatte. Teamet har lang erfaring med råd og veiledning av veteraner og deres familier. De fleste er også selv veteraner fra internasjonale operasjoner. Råd og veiledning SPØR OSS GJERNE OM: Veteranaktiviteter Dekorasjoner og annen anerkjennelse Fakta om Norges deltakelse i internasjonale operasjoner Offentlige velferdsordninger Samtaler og sjelesorg med veteranprest Forsvarets helsetilbud 10 FORSVARET KOMME HJEM FORSVARET KOMME HJEM 11

6 Internasjonal operasjon En internasjonal operasjon starter med seleksjon og opptrening før utreise, og fortsetter med gjennomføring av oppdraget. Deretter følger hjemkomst med medaljeseremoni og helseunder søkelse. Forsvaret har videre et spesielt oppfølgingsansvar i ett år etter hjemkomst. Seleksjon FØR UNDER ETTER Trening Tjeneste Mellomlanding Hjemkomst Helsekartlegging Avslutningssamling

7 Oppfølging Helsetilbud Etter tjenesten er den sivile helse- og omsorgstjenesten tilgjengelig for deg. I tillegg har Forsvaret et eget oppfølgings system for tjenestegjørende før, under og etter internasjonale operasjoner. Fastlegen kan være ditt primære kontaktpunkt ved helsespørsmål. Ved behov kan fastlegen henvise deg videre til spesialister eller sykehus. Fastlegen din har taushetsplikt om din helsetilstand. Dersom Forsvaret ønsker å innhente helseopplysninger om deg fra fastlegen (eller annet helsepersonell), krever dette samtykke fra deg. Alle personer i Norge har fått tildelt en fastlege. Hvis du lurer på hvem din fastlege er, kan du ringe Fastlegetelefonen Veteraner med langvarige og sammensatte behov har rett på, og kan ha god nytte av, å få utarbeidet en individuell plan. Planen skal være et verktøy og en metode for samarbeid mellom tjenestemottaker og tjenesteapparatet, og mellom de ulike tjenesteyterne. Når en person har behov for langvarige og koordinerte tjenester fra både kommunen og spesialisthelsetjenesten, er det kommunen som har hovedansvaret for at det blir utarbeidet en individuell plan. Dersom pasienter og brukere opplever at de ikke får de helseog omsorgstjenester de mener de har krav på, kan de klage på dette til Fylkesmannen. Pasient- og brukerombudene gir gratis råd og veiledning i slike saker, herunder hjelp til å utforme klage. Det finnes et pasient- og brukerombud i hvert fylke. FORSVARETS TILBUD Etter tjenesten har Forsvaret et spesielt oppfølgingsansvar i ett år etter hjemkomst fra tjeneste i internasjonale operasjoner blant annet for å sikre en god overgang til sivile helse- og omsorgstjenester når det er nødvendig. En viktig del av dette oppfølgingsansvaret er den medisinske sjekken og samtale med psykolog eller psykiater ved, eller rett før, hjemkomst til Norge. Nasjonal militærmedisinsk poliklinikk og Kontor for psykiatri og stressmestring har tilbud øremerket veteraner som et supplement til den sivile helse- og omsorgstjenesten. Nasjonal militærmedisinsk poliklinikk er kontaktpunkt for veteraner med helsespørsmål relatert til internasjonale operasjoner før, under og etter tjeneste. Dette er et lavterskeltilbud som kan kontaktes direkte. Her tilbys medisinsk hjelp til veteraner med plager relatert til internasjonale operasjoner eventuelt videre henvisning til den sivile helse- og omsorgstjenesten eller regionale stressmestringsteam. Kontor for psykiatri og stressmestring har ansvaret for Forsvarets tjenester innen psykiatri og stressmestring. Kontoret driver forebyggende virksomhet, gir begrenset behandling og påtar seg rollen som sakkyndig i seleksjons-, tjeneste-, dyktighets- og erstatningssaker. Kontoret har høy kompetanse innen traume- og kriserelaterte psykiske vansker og skader. POSTADRESSE: Nasjonal militærmedisinsk poliklinikk, Postboks 1550 Sentrum, 0015 Oslo På grunn av nettsikkerhet anbefaler vi at personlig informasjon sendes som brev. Nasjonal militærmedisinsk poliklinikk og Kontor for psykiatri og stressmestring. KONTAKT: «Gamle Logen», Grev Wedels plass 2 i Oslo. Resepsjonen er åpen for henvendelser i ukedager mellom og Telefon: , e-post: forsvaret.no/nmp forsvaret.no/kps 14 FORSVARET KOMME HJEM

8 Før, under og etter Forsvarets veteransenter Forsvarets veteransenter er et tilbud for veteraner og deres familier. Tilbudet kan benyttes før, under og etter tjeneste i internasjonale operasjoner. Forsvarets veteransenter ligger i naturskjønne omgivelser ved Bæreia utenfor Kongsvinger. Veteransenteret byr på et bredt spekter av aktiviteter eksklusivt for veteraner og deres familier og kan benyttes både før, under og etter tjeneste i internasjonale operasjoner. Med beliggenhet ved det idylliske Bæreiavannet, er det gode muligheter for ulike aktiviteter både på land og vann. Gjester på veteransenteret kan låne turutstyr, kajakk og kano. Besøkende kan også benytte seg av tilbud fra flere lokale aktører som den lokale golfklubben, bowlinghallen, ridesenteret og jeger- og fiskeforeningen. Veteransenteret har aktivitetsoffiserer som setter sammen et personlig opplegg for gjestene som ønsker det. GJENSYNSTREFF FOR AVDELINGER Veteransenteret bistår med innhenting av kontaktinfo på personell fra ulike kontingenter og misjoner, utsendelse av invitasjoner, planlegging og gjennomføring av ulike aktiviteter. Ta kontakt i god tid for å bestille plass. VETERANSENTERETS TILBUD Veteransenteret arrangerer blant annet MC-treff, sommercamp for barn og ungdom, julefeiring, aktivitetsuker sommer og vinter og veterankonserter. Forsvarets veteransenter tilbyr også: Rekreasjon, god mat, jakt og fiske, golf, bowling, treningsfasiliteter, hesteridning, innendørs svømmebasseng og turer i skog og mark. Kontakt: Telefon: E-post: Postadresse: Forsvarets veteransenter Bæreiavegen 588, 2208 Kongsvinger På nett: forsvaret.no/veteransenteret facebook.com/veteransenteret Senteret kan i samarbeid med NAV arrangere karriereskiftkurs for veteraner som slutter i Forsvaret. Ta gjerne kontakt for priser og praktisk informasjon. Enkelte opphold er kostnadsfrie. 16 FORSVARET KOMME HJEM

9 Trygghet Økonomisk trygghet Som tjenestegjørende i Forsvarets internasjonale operasjoner, har du vært forsikret under en egen erstatningsordning for forsvarspersonell. I tillegg finnes flere tjenester hos NAV. FORSIKRINGER Personell som tjenestegjør i internasjonale operasjoner er omfattet av en egen erstatningsordning. Staten erstatter tap påført personell på grunn av skade eller sykdom oppstått som følge av tjeneste i en internasjonal operasjon. Både fysiske og psykiske skader er omfattet. Forsikringen gjelder 24 timer i døgnet i operasjonsområdet. Forsikringen gjelder også for skader som oppstår utenfor operasjonsområdet så lenge skaden har en klar sammenheng med tjenesten. Forsikringen gjelder imidlertid ikke når man er hjemme i Norge på leave eller permisjon. Også familien din er sikret erstatning dersom du skulle dø av skaden eller sykdommen. De som er dekket er ektefelle/ partner/samboer og barn under 20 år. For personell i utenlandstjeneste må samboerskapet ha vart i minimum ni måneder, og kunne dokumenteres med felles adresse i Folkeregisteret. Dette gjelder ikke for samboerskap med felles barn. NAV NAVs samfunnsoppdrag er å bidra til bred deltakelse i arbeid og samfunn, og til økonomisk trygghet for den enkelte. Alle mennesker vil ha behov for NAVs tjenester en gang i løpet av livet. NAV skal gi et likeverdig tilbud til alle, uavhengig av brukernes bakgrunn. Samtidig ser NAV betydningen av å ha særlig kompetanse om ulike grupper. NAV har derfor et eget kompetansemiljø for veteransaker. Dersom du har spørsmål: Ikke nøl med å kontakte ditt lokale NAV-kontor. NAV-kontoret vil ta kontakt med kompetansemiljøet for veteransaker ved behov. På nav.no ligger informasjon om de fleste tjenester NAV kan gi. Her kan man også registrere seg som arbeidssøker. Les mer om denne ordningen, og hvordan du kan søke på spk.no/forsikring 18 FORSVARET KOMME HJEM

10 Anerkjennelse Medaljer Medaljer er et synlig uttrykk for samfunnets anerkjennelse av den innsatsen den tjeneste gjørende har gjort i tjeneste for Norge. Forsvarets operasjonsmedalje tildeles personell som har tjenestegjort sammenhengende i et nærmere angitt antall dager i operasjonsområdet. Innsatsen skal skje utenriks i et operasjonsområde eller i en bestemt navngitt operasjon. Operasjonsmedaljen går under kategorien deltakermedaljer, og overrekkes normalt i forbindelse med hjemkomst fra operasjonsområdet. For personell som tjenestegjør som enkeltindivider tildeles Forsvarets medalje for internasjonale operasjoner. I tillegg finnes stridsdekorasjoner, også kalt bragdmedaljer. Disse medaljene tildeles individuelt for spesiell innsats i en enkelthendelse. To forskjellige råd saksbehandler alle forslag om dekorering. Disse prosessene tar tid, da det er grundige vurderinger som må ligge til grunn for en tildeling. Les mer om tildelings prosessen, hvordan man sender inn forslag om tildeling og hvilke typer medaljer som finnes på forsvaret.no/medaljer For norske avdelinger i utlandet fremmes søknad om bragdmedaljer gjennom den norske kontingentsjefen, eventuelt i spesielle tilfeller fra vedkommendes sjef i Norge. Både avdelingens personell og en selv kan fremme forslag. Skjema og fremgangsmåte for tildeling finnes på forsvaret.no/medaljer 20 FORSVARET KOMME HJEM

11 Veteraner Støtte Kameratskap For veteraner finnes det flere organisasjoner, og trenger du støtte finnes kameratstøttetelefonen og Forsvarets grønne linje. Familievernkontor Familievernkontorene er et tilbud til mennesker med ulike typer samlivs- og relasjonsproblemer. VETERANORGANISASJONER Det er etablert flere interesseorganisasjoner for veteraner fra internasjonale operasjoner. De fleste av disse er også åpne for pårørende. Felles for organisasjonene er at de jobber for å fremme interessene til veteranene og deres pårørende, og at de tilbyr ulike aktiviteter. Se oversikten over de ulike veteranorganisasjonene på forsvaret.no/veteraner KAMERATSTOTTE.NO Kameratstotte.no er et samarbeid mellom Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner og Mental Helse, og er bemannet av personer som selv har erfaring fra internasjonale operasjoner. På denne siden kan du anonymt sende meldinger hele døgnet og få luftet store og små problemer. Du kan også få kontakt med andre familier som er, eller har vært, i samme situasjon som dere. Alle får svar innen 24 timer. STØTTETELEFONER Kameratstøttetelefonen (24 timer). På telefon kan du eller din familie snakke anonymt med en veteran fra internasjonale operasjoner, og få svar fra et medmenneske og likemann. Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner har en landsomfattende 24 timers vaktordning med kameratstøttetelefonen. Forsvarets grønne linje (24 timer). Dette er en gratis krisetelefon Forsvaret har sammen med Kirkens SOS. Det hender man har akutt behov for å snakke med noen om noe man ikke snakker med alle om, eller at den man normalt snakker fortrolig med, er i en internasjonal operasjon. Personellet har taushetsplikt, samtidig som de har erfaring i å samtale om alt fra ensomhet til livskriser. Det finnes over 50 familievernkontor rundt om i landet. Familievernets tilbud er gratis og henvisning er ikke nødvendig. Du kan selv ta kontakt med ditt nærmeste familievernkontor. Familievernet er en tjeneste som gir tilbud om rådgivning og behandling når det er vansker, konflikter eller kriser i familien. De fleste kommer til familievernkontoret for rådgivning og samtaler om hverdagsproblemer. På kontorene arbeider blant annet psykologer og sosionomer med videreutdanning i familieterapi. De som arbeider i tjenesten har taushetsplikt. Familievernet tilbyr både parterapi, familieterapi og samtaler med enkeltpersoner. Barn og unge kan også bruke familievernet. På bufetat.no kan du se hvilket kontor som ligger nærmest der du bor. 22 FORSVARET KOMME HJEM FORSVARET KOMME HJEM 23

12 Veien hjem For deg som er hjemme Veien hjem fra en internasjonal operasjon består av mellomlanding eller etterlanding før de tjenestegjørende er helt hjemme. Når tjenesten er avsluttet i operasjonsområdet, reiser de tjenestegjørende som regel ikke rett hjem. De vil først ha et stopp i utlandet som kalles mellomlanding. Under mellomlandingen vil det bli utført debrief og samtale med psykolog. Det kan også bli gjennomført en medisinsk undersøkelse om dette ikke er gjennomført i operasjonsområdet. Personellet blir også hedret med en bedre middag. På forsvaret.no/familie kan du få flere nyttige tips i forbindelse med at et familiemedlem kommer hjem fra en internasjonal operasjon. Her finner du også mer om vanlige stressreaksjoner og gode tips til hvordan man enklest kommer tilbake til hverdagen. Overgangen fra livet i operasjonsområdet til livet hjemme er ofte stor. Derfor er det viktig for de tjenestegjørende å få disse dagene på mellomlandingen slik at de får mulighet til å senke skuldrene litt før de kommer hjem. Etter mellomlandingen vil det være en medaljeseremoni for å anerkjenne personellet. Seremonien blir de pårørende invitert til å delta på, og Forsvaret dekker reise for inntil to pårørende. Personell som har tjenestegjort i internasjonale operasjoner som enkeltpersoner, for eksempel stabsoffiserer og observatører, blir kalt tilbake til en såkalt etterlanding. Etterlandingen har tilsvarende innhold som mellomlandingen, men gjennomføres i Norge og vanligvis i en weekend slik at ledsager har anledning til å delta. Medaljeseremoni gjennomføres som del av etterlandingen og Forsvaret dekker reise og opphold for ledsageren. 24 FORSVARET KOMME HJEM

13 Forberedelse Tips ved hjemkomst Dette er en samling tips om hva den tjenestegjørende og pårørende kan forberede seg på før hjemkomsten. Disse tipsene er basert på erfaringer fra personell som tidligere har reist ut, og deres pårørende. Familie og venner utvikler seg også mens du er borte. Det å kommunisere kan være vanskelig til å begynne med. Hver og en har sin historie og opplevelser, og det vil ta tid før dere blir ordentlig «kjent» med hverandre igjen. TIL DEG MED BARN Når man har vært lenge borte kan man oppleve at yngre barn kan se på deg som en fremmed. Barn har behov for å bli sett og hørt, og trenger derfor ekstra oppmerksomhet når du kommer hjem. Det kan være lurt å være fleksibel med hensyn til de husreglene som nå gjelder. Vær forberedt på utagerende adferd. Dette kan være barnets måte å si fra at det har mislikt ditt fravær, eller uttrykk for frykt for at du igjen skal bli borte. Det kan være lurt å tenke seg om når det gjelder hvilke opplevelser man deler med barna fra perioden ute. Barn har små forutsetninger for å forstå krigshandlinger fullt ut, og kan derfor bli skremt når de får høre om det. Det er likevel viktig å la barna få stille spørsmål ut fra sine forutsetninger, og at man svarer ut fra deres alder og forståelsesevne. Det er veldig vanlig at den som kommer hjem føler seg sliten, og kan være oppfarende. Dette er helt normale stridsreaksjoner. Det er lurt å snakke med barna om dette, og forklare hvorfor man er sliten og fort kan bli sint. Da er det lettere for barna å forstå at det ikke handler om dem. TIL FORELDRE De tjenestegjørende kommer hjem med mange opplevelser og erfaringer, og er som regel veldig stolt over den jobben de har gjort. Det er derfor fint om du tar deg tid til å lytte til de erfaringer og opplevelser din sønn eller datter har hatt. Husk at også du som forelder kan kontakte Forsvaret på et av numrene du finner i brosjyren. TIL EKTEFELLE, SAMBOER ELLER PARTNER HJEMME Ofte er begge slitne etter lang tid fra hverandre med utfordringer på hver sin kant. Snakk derfor sammen på forhånd og legg en felles plan for hvor mye aktivitet dere orker den første tiden. Normale omstillingsreaksjoner som problemer med kommunikasjon, spising, søvn, og seksualitet kan gjøre noe med dere som par. Dette er vanlige reaksjoner som kan være krevende for noen. Du som har vært hjemme har fått god erfaring i det å administrere et hjem alene. Det er viktig å kommunisere de forandringer som er gjort og ikke ta for gitt at den som kom mer hjem uten videre er enig i alt. 26 FORSVARET KOMME HJEM

14 Støtte På nettet Kontakter HENVENDELSE KONTAKTNUMMER HVA NÅR Møt oss på nett AFA Land AFA Sjø AFA Luft Kan kontaktes 24 timer i døgnet. Ditt og familiens primære kontaktpunkt frem til 12 måneder etter hjemkomst. Før, under og tolv måneder etter tjeneste i internasjonale operasjoner. På forsvaret.no/veteraner finner du også mer informasjon som kan være relevant både før, under og etter tjeneste i internasjonale operasjoner. Her finner du også lenker videre til andre relevante nettsider. Se også forsvaret.no/familie som inneholder mer informasjon til familiene. Forsvarets åpne dør for veteraner Kan kontaktes om veteranrelaterte spørsmål fra veteraner og familier. Kontaktpunkt for råd og veiledning livet ut. Telefontid hverdager Fra tolv måneder etter hjemkomst, og livet ut. Forsvaret er også tilstede på Facebook, og gir generell informasjon om hele Forsvaret. facebook.com/forsvaret Kameratstøttetelefonen Forsvarets grønne linje Kan kontaktes 24 timer i døgnet. På kameratstøttetelefonen kan du snakke anonymt med en veteran fra internasjonale operasjoner, og få svar fra et medmenneske og likemann. Forsvarets grønne linje er en gratis krisetelefon Forsvaret har sammen med Kirkens SOS. Personellet har taushetsplikt, samtidig som de har erfaring i å samtale om alt fra ensomhet til livskriser. Primært for tiden etter hjemkomst. Før, under og etter tjeneste. Facebook-siden Forsvarets veteraner gir mer informasjon om operasjonene utenlands og annen informasjon som er relevant for veteraner fra internasjonale operasjoner. facebook.com/veteraner Forsvarets veteransenter Forsvarets veteransenter kan kontaktes for å bestille rom til opphold ved veteransenteret eller andre aktiviteter og tilbud som finnes på veteransenteret. Før, under og etter tjeneste. 28 FORSVARET KOMME HJEM FORSVARET KOMME HJEM 27

15

Forsvarssjefen. Lykke til med forberedelsene, og god tur ut! Haakon Bruun-Hanssen Forsvarssjef

Forsvarssjefen. Lykke til med forberedelsene, og god tur ut! Haakon Bruun-Hanssen Forsvarssjef REISE UT Forsvarssjefen Takk for at dere tar oppdraget! Et norsk militært bidrag i internasjonale operasjoner er en viktig oppgave for Forsvaret og en viktig del av norsk sikkerhetspolitikk. Jeg vil takke

Detaljer

Håndbok. om helse- og sosialtjenesten i kommunen

Håndbok. om helse- og sosialtjenesten i kommunen Helsedirektoratet Pb 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Tlf.: 810 20 050 Faks: 24 16 30 01 Bestillingsnummer: IS-1579 www.helsedirektoratet.no Håndbok om helse- og sosialtjenesten i kommunen 72 1 Tittel:

Detaljer

Håndbok. om helse- og omsorgstjenester i kommunen

Håndbok. om helse- og omsorgstjenester i kommunen Helsedirektoratet Pb 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Tlf.: 810 20 050 Faks: 24 16 30 01 Bestillingsnummer: IS-1579 www.helsedirektoratet.no Håndbok om helse- og omsorgstjenester i kommunen 72 1 Tittel:

Detaljer

Barnespor. for helsepersonell. Barnespor 1 Barnearket. Barnespor 2 Guide til foreldresamtaler

Barnespor. for helsepersonell. Barnespor 1 Barnearket. Barnespor 2 Guide til foreldresamtaler Barnespor for helsepersonell Barnespor 1 Barnearket Barnespor 2 Guide til foreldresamtaler 2 Barn skal sette spor etter seg i voksenbehandlingen! Innhold Hva er Barnespor?... Side 4 Del 1 Barnespor 1 Barnearket...

Detaljer

NÆRE OMSORGSPERSONER

NÆRE OMSORGSPERSONER INNHOLD Å være en nær omsorgsperson... 3 Kort om Parkinsons sykdom... 4 Godta følelser... 6 Bekymringstanker... 6 Ta vare på deg selv... 8 Opplevelse av krise og sorg... 10 Ta imot hjelp når du trenger

Detaljer

Rundskriv. Barn som pårørende IS 5/2010 ER SYK

Rundskriv. Barn som pårørende IS 5/2010 ER SYK Rundskriv IS 5/2010 Barn som pårørende ER SYK Heftets tittel: Barn som pårørende Utgitt: 05/2010 Bestillingsnummer: Utgitt av: Postadresse: Besøksadresse: IS-5/2010 Helsedirektoratet Pb. 7000 St. Olavs

Detaljer

Informasjon til pasienter og pårørende som har barn

Informasjon til pasienter og pårørende som har barn 2011 Informasjon til pasienter og pårørende som har barn Om barn og ungdoms behov når en forelder eller nærstående er syk Innholdet i permen er hentet fra: Rikshospitalets kompetansepakke for helsepersonell

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Informasjonshefte om barn som har mor eller far i fengsel. Informasjonsheftet er utarbeidet av Foreningen for Fangers Pårørende. Foto: Paal Audestad

Informasjonshefte om barn som har mor eller far i fengsel. Informasjonsheftet er utarbeidet av Foreningen for Fangers Pårørende. Foto: Paal Audestad Informasjonshefte om barn som har mor eller far i fengsel Informasjonsheftet er utarbeidet av Foreningen for Fangers Pårørende Foto: Paal Audestad I løpet av ett år opplever omtrent 4000 barn at mor eller

Detaljer

Forord. NIBR-rapport 2007:2

Forord. NIBR-rapport 2007:2 1 Forord Dette prosjektet er utført på oppdrag fra Norges forskningsråd. Prosjektet inngår i evalueringen av Opptrappingsplanen for psykisk helse. Det ble startet i overgangen mellom 2003/2004 og er sluttført

Detaljer

Veiledningshefte. Veiledningshefte. Verdighet - Omsorg - Løsninger

Veiledningshefte. Veiledningshefte. Verdighet - Omsorg - Løsninger Veiledningshefte Veiledningshefte for pårørende pårørende innen innenpsykisk psykiskhelse-feltet helsevern Verdighet - Omsorg - Løsninger 1 FØR-FORORD Dette er et nyopptrykk av veiledningsheftet. Det er

Detaljer

våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om

våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om Samlet mot vold i nære relasjoner - et nettverk i Sarpsborg kommune våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om Samlet mot vold i nære relasjoner Tiltaksplan 2009-2012 ikke stykkevis og delt Vedtatt av

Detaljer

Til deg som er pårørende

Til deg som er pårørende Til deg som er pårørende familie, venn eller kollega kreftforeningen.no > < Innledning Innhold 3 Innledning 4 Å være pårørende hva innebærer det? 8 I møte med helsepersonell 10 Samspillet mellom deg og

Detaljer

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan IS-1253 Veileder INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan Heftets tittel: IndIvIduell plan 2010 veileder til forskrift om individuell plan utgitt: 1/2010 Bestillingsnummer: IS 1253

Detaljer

BUP Lillehammer. En veiledning. for deg som skal til behandling ved Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Lillehammer. Gjelder fra 1.

BUP Lillehammer. En veiledning. for deg som skal til behandling ved Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Lillehammer. Gjelder fra 1. BUP Lillehammer Gjelder fra 1. oktober 2009 En veiledning for deg som skal til behandling ved Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Lillehammer Velkommen til BUP Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk

Detaljer

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Verdighet - Omsorg - Løsninger 1 FORORD LPP får stadig spørsmål fra pårørende om rettigheter og tiltak både for sin egen del, men oftest for den

Detaljer

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Verdighet - Omsorg - Løsninger 1 Gjennom Jeg skal gjennom en barriere Jeg skal en ny dag bære Jeg skal leve litt til Det er det jeg vil Esben B-J

Detaljer

t Når og for hvem gjelder pasientrettighetene? t Rett til nødvendig helsehjelp t Rett til fritt sykehusvalg t Rett til refusjon av reiseutgifter t

t Når og for hvem gjelder pasientrettighetene? t Rett til nødvendig helsehjelp t Rett til fritt sykehusvalg t Rett til refusjon av reiseutgifter t Pasientrettigheter t Når og for hvem gjelder pasientrettighetene? t Rett til nødvendig helsehjelp t Rett til fritt sykehusvalg t Rett til refusjon av reiseutgifter t Rett til pasientansvarlig lege t Samtykke

Detaljer

som psykiatrisk pasient eller pårørende?

som psykiatrisk pasient eller pårørende? Hva har du rett til som psykiatrisk pasient eller pårørende? Psykiske problemer? Du har rett til nødvendig helsehjelp fra kommunens helsetjeneste og spesialisthelsetjenesten. øyeblikkelig hjelp hvis det

Detaljer

Se meg lærer! Illustrasjonsfoto. en lærerveiledning om barn og ungdom i krise og sorg

Se meg lærer! Illustrasjonsfoto. en lærerveiledning om barn og ungdom i krise og sorg Se meg lærer! Illustrasjonsfoto en lærerveiledning om barn og ungdom i krise og sorg 1 Innhold Hvorfor trengs en lærerveiledning? 3 I hvilke situasjoner kan det være aktuelt å bruke lærerveiledningen?

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

Håndbok. for. lokalforeningene

Håndbok. for. lokalforeningene Håndbok for lokalforeningene Håndbok for lokalforeningene INNHOLD: FORORD 1 ORGANISASJONEN 1.1 OM AFASIFORBUNDET 1.2 AFASIFORBUNDETS VEDTEKTER 1.3 LOKALFORENINGEN 1.3.1 Lokalforeningens arbeid 1.3.2 Lokalforeningens

Detaljer

Helhet for hjertebarn

Helhet for hjertebarn Helhet for hjertebarn TVERRFAGLIG SAMARBEID OMKRING BARN OG UNGDOM MED HJERTESYKDOM Forfatterene 2006 Tekst: Kirsten Aune Walther. Barnekardiolog Finn Høivik har bidratt med ideer, gjennomlesning og faglige

Detaljer

Innhold. Blikk inn i våre virkeligheter Der vi bor Bo alene eller sammen med andre?

Innhold. Blikk inn i våre virkeligheter Der vi bor Bo alene eller sammen med andre? Innhold Blikk inn i våre virkeligheter Der vi bor Bo alene eller sammen med andre? Et godt sted å bo Best mulig overgang til å bo for seg selv Hva som er viktig for å bo bra Hva vi kan trenge hjelp til

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper Eksperthåndbok Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper 1 2 Innhold 4 Hva er eksperter? 4 4 5 Barn er eksperter på å være barn Hva heter det? Konsultasjon vs. Deltakelse 7 Ekspertmøter

Detaljer

Veileder IS-1512. Pårørende. en ressurs. Veileder om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester

Veileder IS-1512. Pårørende. en ressurs. Veileder om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester IS-1512 Veileder Pårørende en ressurs Veileder om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester Heftets tittel: Pårørende en ressurs Veileder om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester

Detaljer

Åpent arbeidsmarked. inkluderende rekruttering

Åpent arbeidsmarked. inkluderende rekruttering Åpent arbeidsmarked inkluderende rekruttering En veileder med fokus på hvordan du ansetter og tar i mot personer som har eller har hatt en psykisk sykdom eller som sliter psykisk Ønsk velkommen! Arbeidskraften

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer