Forsvarssjefen. Jeg ønsker deg og dine lykke til i fremtiden! Haakon Bruun-Hanssen Forsvarssjef

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forsvarssjefen. Jeg ønsker deg og dine lykke til i fremtiden! Haakon Bruun-Hanssen Forsvarssjef"

Transkript

1 KOMME HJEM

2 Forsvarssjefen Takk for innsatsen! Takk for innsatsen du har lagt ned for Forsvaret og Norge. Jeg håper oppdraget ute ble interessant, meningsfullt og berikende for deg. Og, jeg håper du i fremtiden får bruk for noen av erfaringene du har gjort deg ute, enten det er i fortsatt tjeneste for Forsvaret eller i det sivile. Som veteran fra en internasjonal operasjon finnes det en rekke tilbud og ordninger, både i og utenfor Forsvaret. Husk at du når som helst kan kontakte Forsvaret for å få råd og veiledning om de ulike tilbudene som finnes for deg. Jeg ønsker deg og dine lykke til i fremtiden! Haakon Bruun-Hanssen Forsvarssjef FORSVARET KOMME HJEM 5

3 Innhold Om brosjyren Forsvarssjefen 3 Om brosjyren 5 Administrativ foresatt avdeling 8 Forsvarets åpne dør for veteraner og veteranfamilier 9 Internasjonal operasjon 10 Helsetilbud 12 Forsvarets tllbud 12 Forsvarets veteransenter 14 Økonomisk trygghet 16 Forsikringer 16 NAV 16 Medaljer 18 Kameratskap 20 Veteranorganisasjoner 20 Kameratstotte.no 20 Støttetelefoner 20 Familievernkontor 21 For deg som er hjemme 22 Tips ved hjemkomst 24 Kontakter 26 Møt oss på nett 27 Informasjonen som finnes i brosjyren er ment for alle som har tjenestegjort for det norske forsvaret i en internasjonal operasjon. Hensikten med brosjyren er å vise fram tilbudene og kontaktpunktene som finnes for deg som har tjenestegjort og nå er veteran fra internasjonale operasjoner. I tillegg kan brosjyren hjelpe å orientere pårørende om hjemkomsten. All oppdatert informasjon relatert til det som er beskrevet i brosjyren vil du finne på forsvaret.no Selv om du kanskje ikke anser alle tilbudene som er beskrevet i brosjyren som aktuelle for deg, er det viktig å være klar over at disse tilbudene finnes for deg som er veteran fra internasjonale operasjoner. Tekst: Forsvarsstaben/Veteranavdelingen Design og foto: Forsvarets mediesenter Prosjektnr: (FMS-0996) 6 FORSVARET KOMME HJEM FORSVARET KOMME HJEM 7

4 Husk at du når som helst kan kontakte Forsvaret for å få råd og veiledning om de ulike tilbudene som finnes for deg. Haakon Bruun-Hanssen Forsvarssjef

5 Kontaktpunkt Administrativ foresatt avdeling Den tjenestegjørendes Administrativ foresatt avdeling er det viktigste kontaktpunktet for både familien og den som er ute frem til ett år etter hjemkomst. For personell i internasjonale operasjoner er det Administrativ foresatt avdeling, ofte forkortet AFA, som utøver arbeidsgiveransvaret når man er ute. AFA har også et ettårig oppfølgingsprogram for den tjenestegjørende etter hjemkomst. Dette programmet starter ved mellomlanding eller etterlanding og slutter med avslutningssamling. Hvis du skal fortsette å tjenestegjøre i Forsvaret, er det normalt hjemmeavdelingen som er ditt primære kontakt punkt for ytterligere informasjon. Vær også klar over at AFA er der for deg. AFA er i tolv måneder etter hjemkomst også det primære kontaktpunkt for deg som avslutter din tjeneste i Forsvaret. Forsvarets proaktive oppfølging går over ett år. Ettårsprogrammet begynner med mellomlanding eller etterlanding, og avsluttes med en avslutningssamling. Det finnes også en rekke andre tilbud for veteraner i Forsvaret og i det sivile samfunnet, og flere av disse er beskrevet i denne brosjyren. Vær klar over at du når som helst kan kontakte Forsvarets åpne dør for veteranhenvendelser hvis du ønsker ytterligere informasjon vedrørende ulike tilbud i Forsvaret og samfunnet. KONTAKT 1 Inntil ett år etter hjemkomst, 24 timer i døgnet: AFA Land: AFA Sjø: AFA Luft: KONTAKT 2 Etter ett år, 8 15 på hverdager: Forsvarets åpne dør for veteraner og veteranfamilier: Forsvarets åpne dør for veteraner og veteranfamilier Frem til ett år etter hjemkomst er AFA-ene veteranenes og familienes kontaktpunkt i Forsvaret. Etter dette har Forsvaret en åpen dør for veteraner og veteranfamilier. Er du veteran og har et spørsmål om dekorasjoner, internasjonale operasjoner, veteranaktiviteter eller noe familierelatert? Søker du råd og veiledning om Forsvarets og samfunnets ulike tilbud til veteraner? Forsvarets åpne dør for veteraner og deres familier er for deg. Både veteraner og veteranfamilier inviteres til å sende e-post til eller ringe uavhengig av når du tjenestegjorde. Her møter du et tverrfaglig team med både militært og sivilt ansatte. Teamet har lang erfaring med råd og veiledning av veteraner og deres familier. De fleste er også selv veteraner fra internasjonale operasjoner. Råd og veiledning SPØR OSS GJERNE OM: Veteranaktiviteter Dekorasjoner og annen anerkjennelse Fakta om Norges deltakelse i internasjonale operasjoner Offentlige velferdsordninger Samtaler og sjelesorg med veteranprest Forsvarets helsetilbud 10 FORSVARET KOMME HJEM FORSVARET KOMME HJEM 11

6 Internasjonal operasjon En internasjonal operasjon starter med seleksjon og opptrening før utreise, og fortsetter med gjennomføring av oppdraget. Deretter følger hjemkomst med medaljeseremoni og helseunder søkelse. Forsvaret har videre et spesielt oppfølgingsansvar i ett år etter hjemkomst. Seleksjon FØR UNDER ETTER Trening Tjeneste Mellomlanding Hjemkomst Helsekartlegging Avslutningssamling

7 Oppfølging Helsetilbud Etter tjenesten er den sivile helse- og omsorgstjenesten tilgjengelig for deg. I tillegg har Forsvaret et eget oppfølgings system for tjenestegjørende før, under og etter internasjonale operasjoner. Fastlegen kan være ditt primære kontaktpunkt ved helsespørsmål. Ved behov kan fastlegen henvise deg videre til spesialister eller sykehus. Fastlegen din har taushetsplikt om din helsetilstand. Dersom Forsvaret ønsker å innhente helseopplysninger om deg fra fastlegen (eller annet helsepersonell), krever dette samtykke fra deg. Alle personer i Norge har fått tildelt en fastlege. Hvis du lurer på hvem din fastlege er, kan du ringe Fastlegetelefonen Veteraner med langvarige og sammensatte behov har rett på, og kan ha god nytte av, å få utarbeidet en individuell plan. Planen skal være et verktøy og en metode for samarbeid mellom tjenestemottaker og tjenesteapparatet, og mellom de ulike tjenesteyterne. Når en person har behov for langvarige og koordinerte tjenester fra både kommunen og spesialisthelsetjenesten, er det kommunen som har hovedansvaret for at det blir utarbeidet en individuell plan. Dersom pasienter og brukere opplever at de ikke får de helseog omsorgstjenester de mener de har krav på, kan de klage på dette til Fylkesmannen. Pasient- og brukerombudene gir gratis råd og veiledning i slike saker, herunder hjelp til å utforme klage. Det finnes et pasient- og brukerombud i hvert fylke. FORSVARETS TILBUD Etter tjenesten har Forsvaret et spesielt oppfølgingsansvar i ett år etter hjemkomst fra tjeneste i internasjonale operasjoner blant annet for å sikre en god overgang til sivile helse- og omsorgstjenester når det er nødvendig. En viktig del av dette oppfølgingsansvaret er den medisinske sjekken og samtale med psykolog eller psykiater ved, eller rett før, hjemkomst til Norge. Nasjonal militærmedisinsk poliklinikk og Kontor for psykiatri og stressmestring har tilbud øremerket veteraner som et supplement til den sivile helse- og omsorgstjenesten. Nasjonal militærmedisinsk poliklinikk er kontaktpunkt for veteraner med helsespørsmål relatert til internasjonale operasjoner før, under og etter tjeneste. Dette er et lavterskeltilbud som kan kontaktes direkte. Her tilbys medisinsk hjelp til veteraner med plager relatert til internasjonale operasjoner eventuelt videre henvisning til den sivile helse- og omsorgstjenesten eller regionale stressmestringsteam. Kontor for psykiatri og stressmestring har ansvaret for Forsvarets tjenester innen psykiatri og stressmestring. Kontoret driver forebyggende virksomhet, gir begrenset behandling og påtar seg rollen som sakkyndig i seleksjons-, tjeneste-, dyktighets- og erstatningssaker. Kontoret har høy kompetanse innen traume- og kriserelaterte psykiske vansker og skader. POSTADRESSE: Nasjonal militærmedisinsk poliklinikk, Postboks 1550 Sentrum, 0015 Oslo På grunn av nettsikkerhet anbefaler vi at personlig informasjon sendes som brev. Nasjonal militærmedisinsk poliklinikk og Kontor for psykiatri og stressmestring. KONTAKT: «Gamle Logen», Grev Wedels plass 2 i Oslo. Resepsjonen er åpen for henvendelser i ukedager mellom og Telefon: , e-post: forsvaret.no/nmp forsvaret.no/kps 14 FORSVARET KOMME HJEM

8 Før, under og etter Forsvarets veteransenter Forsvarets veteransenter er et tilbud for veteraner og deres familier. Tilbudet kan benyttes før, under og etter tjeneste i internasjonale operasjoner. Forsvarets veteransenter ligger i naturskjønne omgivelser ved Bæreia utenfor Kongsvinger. Veteransenteret byr på et bredt spekter av aktiviteter eksklusivt for veteraner og deres familier og kan benyttes både før, under og etter tjeneste i internasjonale operasjoner. Med beliggenhet ved det idylliske Bæreiavannet, er det gode muligheter for ulike aktiviteter både på land og vann. Gjester på veteransenteret kan låne turutstyr, kajakk og kano. Besøkende kan også benytte seg av tilbud fra flere lokale aktører som den lokale golfklubben, bowlinghallen, ridesenteret og jeger- og fiskeforeningen. Veteransenteret har aktivitetsoffiserer som setter sammen et personlig opplegg for gjestene som ønsker det. GJENSYNSTREFF FOR AVDELINGER Veteransenteret bistår med innhenting av kontaktinfo på personell fra ulike kontingenter og misjoner, utsendelse av invitasjoner, planlegging og gjennomføring av ulike aktiviteter. Ta kontakt i god tid for å bestille plass. VETERANSENTERETS TILBUD Veteransenteret arrangerer blant annet MC-treff, sommercamp for barn og ungdom, julefeiring, aktivitetsuker sommer og vinter og veterankonserter. Forsvarets veteransenter tilbyr også: Rekreasjon, god mat, jakt og fiske, golf, bowling, treningsfasiliteter, hesteridning, innendørs svømmebasseng og turer i skog og mark. Kontakt: Telefon: E-post: Postadresse: Forsvarets veteransenter Bæreiavegen 588, 2208 Kongsvinger På nett: forsvaret.no/veteransenteret facebook.com/veteransenteret Senteret kan i samarbeid med NAV arrangere karriereskiftkurs for veteraner som slutter i Forsvaret. Ta gjerne kontakt for priser og praktisk informasjon. Enkelte opphold er kostnadsfrie. 16 FORSVARET KOMME HJEM

9 Trygghet Økonomisk trygghet Som tjenestegjørende i Forsvarets internasjonale operasjoner, har du vært forsikret under en egen erstatningsordning for forsvarspersonell. I tillegg finnes flere tjenester hos NAV. FORSIKRINGER Personell som tjenestegjør i internasjonale operasjoner er omfattet av en egen erstatningsordning. Staten erstatter tap påført personell på grunn av skade eller sykdom oppstått som følge av tjeneste i en internasjonal operasjon. Både fysiske og psykiske skader er omfattet. Forsikringen gjelder 24 timer i døgnet i operasjonsområdet. Forsikringen gjelder også for skader som oppstår utenfor operasjonsområdet så lenge skaden har en klar sammenheng med tjenesten. Forsikringen gjelder imidlertid ikke når man er hjemme i Norge på leave eller permisjon. Også familien din er sikret erstatning dersom du skulle dø av skaden eller sykdommen. De som er dekket er ektefelle/ partner/samboer og barn under 20 år. For personell i utenlandstjeneste må samboerskapet ha vart i minimum ni måneder, og kunne dokumenteres med felles adresse i Folkeregisteret. Dette gjelder ikke for samboerskap med felles barn. NAV NAVs samfunnsoppdrag er å bidra til bred deltakelse i arbeid og samfunn, og til økonomisk trygghet for den enkelte. Alle mennesker vil ha behov for NAVs tjenester en gang i løpet av livet. NAV skal gi et likeverdig tilbud til alle, uavhengig av brukernes bakgrunn. Samtidig ser NAV betydningen av å ha særlig kompetanse om ulike grupper. NAV har derfor et eget kompetansemiljø for veteransaker. Dersom du har spørsmål: Ikke nøl med å kontakte ditt lokale NAV-kontor. NAV-kontoret vil ta kontakt med kompetansemiljøet for veteransaker ved behov. På nav.no ligger informasjon om de fleste tjenester NAV kan gi. Her kan man også registrere seg som arbeidssøker. Les mer om denne ordningen, og hvordan du kan søke på spk.no/forsikring 18 FORSVARET KOMME HJEM

10 Anerkjennelse Medaljer Medaljer er et synlig uttrykk for samfunnets anerkjennelse av den innsatsen den tjeneste gjørende har gjort i tjeneste for Norge. Forsvarets operasjonsmedalje tildeles personell som har tjenestegjort sammenhengende i et nærmere angitt antall dager i operasjonsområdet. Innsatsen skal skje utenriks i et operasjonsområde eller i en bestemt navngitt operasjon. Operasjonsmedaljen går under kategorien deltakermedaljer, og overrekkes normalt i forbindelse med hjemkomst fra operasjonsområdet. For personell som tjenestegjør som enkeltindivider tildeles Forsvarets medalje for internasjonale operasjoner. I tillegg finnes stridsdekorasjoner, også kalt bragdmedaljer. Disse medaljene tildeles individuelt for spesiell innsats i en enkelthendelse. To forskjellige råd saksbehandler alle forslag om dekorering. Disse prosessene tar tid, da det er grundige vurderinger som må ligge til grunn for en tildeling. Les mer om tildelings prosessen, hvordan man sender inn forslag om tildeling og hvilke typer medaljer som finnes på forsvaret.no/medaljer For norske avdelinger i utlandet fremmes søknad om bragdmedaljer gjennom den norske kontingentsjefen, eventuelt i spesielle tilfeller fra vedkommendes sjef i Norge. Både avdelingens personell og en selv kan fremme forslag. Skjema og fremgangsmåte for tildeling finnes på forsvaret.no/medaljer 20 FORSVARET KOMME HJEM

11 Veteraner Støtte Kameratskap For veteraner finnes det flere organisasjoner, og trenger du støtte finnes kameratstøttetelefonen og Forsvarets grønne linje. Familievernkontor Familievernkontorene er et tilbud til mennesker med ulike typer samlivs- og relasjonsproblemer. VETERANORGANISASJONER Det er etablert flere interesseorganisasjoner for veteraner fra internasjonale operasjoner. De fleste av disse er også åpne for pårørende. Felles for organisasjonene er at de jobber for å fremme interessene til veteranene og deres pårørende, og at de tilbyr ulike aktiviteter. Se oversikten over de ulike veteranorganisasjonene på forsvaret.no/veteraner KAMERATSTOTTE.NO Kameratstotte.no er et samarbeid mellom Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner og Mental Helse, og er bemannet av personer som selv har erfaring fra internasjonale operasjoner. På denne siden kan du anonymt sende meldinger hele døgnet og få luftet store og små problemer. Du kan også få kontakt med andre familier som er, eller har vært, i samme situasjon som dere. Alle får svar innen 24 timer. STØTTETELEFONER Kameratstøttetelefonen (24 timer). På telefon kan du eller din familie snakke anonymt med en veteran fra internasjonale operasjoner, og få svar fra et medmenneske og likemann. Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner har en landsomfattende 24 timers vaktordning med kameratstøttetelefonen. Forsvarets grønne linje (24 timer). Dette er en gratis krisetelefon Forsvaret har sammen med Kirkens SOS. Det hender man har akutt behov for å snakke med noen om noe man ikke snakker med alle om, eller at den man normalt snakker fortrolig med, er i en internasjonal operasjon. Personellet har taushetsplikt, samtidig som de har erfaring i å samtale om alt fra ensomhet til livskriser. Det finnes over 50 familievernkontor rundt om i landet. Familievernets tilbud er gratis og henvisning er ikke nødvendig. Du kan selv ta kontakt med ditt nærmeste familievernkontor. Familievernet er en tjeneste som gir tilbud om rådgivning og behandling når det er vansker, konflikter eller kriser i familien. De fleste kommer til familievernkontoret for rådgivning og samtaler om hverdagsproblemer. På kontorene arbeider blant annet psykologer og sosionomer med videreutdanning i familieterapi. De som arbeider i tjenesten har taushetsplikt. Familievernet tilbyr både parterapi, familieterapi og samtaler med enkeltpersoner. Barn og unge kan også bruke familievernet. På bufetat.no kan du se hvilket kontor som ligger nærmest der du bor. 22 FORSVARET KOMME HJEM FORSVARET KOMME HJEM 23

12 Veien hjem For deg som er hjemme Veien hjem fra en internasjonal operasjon består av mellomlanding eller etterlanding før de tjenestegjørende er helt hjemme. Når tjenesten er avsluttet i operasjonsområdet, reiser de tjenestegjørende som regel ikke rett hjem. De vil først ha et stopp i utlandet som kalles mellomlanding. Under mellomlandingen vil det bli utført debrief og samtale med psykolog. Det kan også bli gjennomført en medisinsk undersøkelse om dette ikke er gjennomført i operasjonsområdet. Personellet blir også hedret med en bedre middag. På forsvaret.no/familie kan du få flere nyttige tips i forbindelse med at et familiemedlem kommer hjem fra en internasjonal operasjon. Her finner du også mer om vanlige stressreaksjoner og gode tips til hvordan man enklest kommer tilbake til hverdagen. Overgangen fra livet i operasjonsområdet til livet hjemme er ofte stor. Derfor er det viktig for de tjenestegjørende å få disse dagene på mellomlandingen slik at de får mulighet til å senke skuldrene litt før de kommer hjem. Etter mellomlandingen vil det være en medaljeseremoni for å anerkjenne personellet. Seremonien blir de pårørende invitert til å delta på, og Forsvaret dekker reise for inntil to pårørende. Personell som har tjenestegjort i internasjonale operasjoner som enkeltpersoner, for eksempel stabsoffiserer og observatører, blir kalt tilbake til en såkalt etterlanding. Etterlandingen har tilsvarende innhold som mellomlandingen, men gjennomføres i Norge og vanligvis i en weekend slik at ledsager har anledning til å delta. Medaljeseremoni gjennomføres som del av etterlandingen og Forsvaret dekker reise og opphold for ledsageren. 24 FORSVARET KOMME HJEM

13 Forberedelse Tips ved hjemkomst Dette er en samling tips om hva den tjenestegjørende og pårørende kan forberede seg på før hjemkomsten. Disse tipsene er basert på erfaringer fra personell som tidligere har reist ut, og deres pårørende. Familie og venner utvikler seg også mens du er borte. Det å kommunisere kan være vanskelig til å begynne med. Hver og en har sin historie og opplevelser, og det vil ta tid før dere blir ordentlig «kjent» med hverandre igjen. TIL DEG MED BARN Når man har vært lenge borte kan man oppleve at yngre barn kan se på deg som en fremmed. Barn har behov for å bli sett og hørt, og trenger derfor ekstra oppmerksomhet når du kommer hjem. Det kan være lurt å være fleksibel med hensyn til de husreglene som nå gjelder. Vær forberedt på utagerende adferd. Dette kan være barnets måte å si fra at det har mislikt ditt fravær, eller uttrykk for frykt for at du igjen skal bli borte. Det kan være lurt å tenke seg om når det gjelder hvilke opplevelser man deler med barna fra perioden ute. Barn har små forutsetninger for å forstå krigshandlinger fullt ut, og kan derfor bli skremt når de får høre om det. Det er likevel viktig å la barna få stille spørsmål ut fra sine forutsetninger, og at man svarer ut fra deres alder og forståelsesevne. Det er veldig vanlig at den som kommer hjem føler seg sliten, og kan være oppfarende. Dette er helt normale stridsreaksjoner. Det er lurt å snakke med barna om dette, og forklare hvorfor man er sliten og fort kan bli sint. Da er det lettere for barna å forstå at det ikke handler om dem. TIL FORELDRE De tjenestegjørende kommer hjem med mange opplevelser og erfaringer, og er som regel veldig stolt over den jobben de har gjort. Det er derfor fint om du tar deg tid til å lytte til de erfaringer og opplevelser din sønn eller datter har hatt. Husk at også du som forelder kan kontakte Forsvaret på et av numrene du finner i brosjyren. TIL EKTEFELLE, SAMBOER ELLER PARTNER HJEMME Ofte er begge slitne etter lang tid fra hverandre med utfordringer på hver sin kant. Snakk derfor sammen på forhånd og legg en felles plan for hvor mye aktivitet dere orker den første tiden. Normale omstillingsreaksjoner som problemer med kommunikasjon, spising, søvn, og seksualitet kan gjøre noe med dere som par. Dette er vanlige reaksjoner som kan være krevende for noen. Du som har vært hjemme har fått god erfaring i det å administrere et hjem alene. Det er viktig å kommunisere de forandringer som er gjort og ikke ta for gitt at den som kom mer hjem uten videre er enig i alt. 26 FORSVARET KOMME HJEM

14 Støtte På nettet Kontakter HENVENDELSE KONTAKTNUMMER HVA NÅR Møt oss på nett AFA Land AFA Sjø AFA Luft Kan kontaktes 24 timer i døgnet. Ditt og familiens primære kontaktpunkt frem til 12 måneder etter hjemkomst. Før, under og tolv måneder etter tjeneste i internasjonale operasjoner. På forsvaret.no/veteraner finner du også mer informasjon som kan være relevant både før, under og etter tjeneste i internasjonale operasjoner. Her finner du også lenker videre til andre relevante nettsider. Se også forsvaret.no/familie som inneholder mer informasjon til familiene. Forsvarets åpne dør for veteraner Kan kontaktes om veteranrelaterte spørsmål fra veteraner og familier. Kontaktpunkt for råd og veiledning livet ut. Telefontid hverdager Fra tolv måneder etter hjemkomst, og livet ut. Forsvaret er også tilstede på Facebook, og gir generell informasjon om hele Forsvaret. facebook.com/forsvaret Kameratstøttetelefonen Forsvarets grønne linje Kan kontaktes 24 timer i døgnet. På kameratstøttetelefonen kan du snakke anonymt med en veteran fra internasjonale operasjoner, og få svar fra et medmenneske og likemann. Forsvarets grønne linje er en gratis krisetelefon Forsvaret har sammen med Kirkens SOS. Personellet har taushetsplikt, samtidig som de har erfaring i å samtale om alt fra ensomhet til livskriser. Primært for tiden etter hjemkomst. Før, under og etter tjeneste. Facebook-siden Forsvarets veteraner gir mer informasjon om operasjonene utenlands og annen informasjon som er relevant for veteraner fra internasjonale operasjoner. facebook.com/veteraner Forsvarets veteransenter Forsvarets veteransenter kan kontaktes for å bestille rom til opphold ved veteransenteret eller andre aktiviteter og tilbud som finnes på veteransenteret. Før, under og etter tjeneste. 28 FORSVARET KOMME HJEM FORSVARET KOMME HJEM 27

15

Forsvarssjefen. Lykke til med forberedelsene, og god tur ut! Haakon Bruun-Hanssen Forsvarssjef

Forsvarssjefen. Lykke til med forberedelsene, og god tur ut! Haakon Bruun-Hanssen Forsvarssjef REISE UT Forsvarssjefen Takk for at dere tar oppdraget! Et norsk militært bidrag i internasjonale operasjoner er en viktig oppgave for Forsvaret og en viktig del av norsk sikkerhetspolitikk. Jeg vil takke

Detaljer

INTERNASJONAL TJENESTE INFORMASJON TIL PERSONELL OG DERES NÆRMESTE FAMILIE ETTER ENDT INTERNASJONAL TJENESTE.

INTERNASJONAL TJENESTE INFORMASJON TIL PERSONELL OG DERES NÆRMESTE FAMILIE ETTER ENDT INTERNASJONAL TJENESTE. Å KOMME HJEM INTERNASJONAL TJENESTE INFORMASJON TIL PERSONELL OG DERES NÆRMESTE FAMILIE ETTER ENDT INTERNASJONAL TJENESTE. TAKK FOR INNSATSEN ALLE PARTER Utenlandstjeneste har uten tvil stor innvirkning

Detaljer

FORSVARETS VETERANER Brukerundersøkelse

FORSVARETS VETERANER Brukerundersøkelse FORSVARETS VETERANER Brukerundersøkelse FAKTA Innledning Hva mener veteranene? Brukerundersøkelse: For første gang har vi spurt veteranene hva de mener om Forsvarets tjenester. I arbeidet med å få på plass

Detaljer

Gjeldende forsikringsordninger ved internasjonale operasjoner.

Gjeldende forsikringsordninger ved internasjonale operasjoner. Gjeldende forsikringsordninger ved internasjonale operasjoner. Definisjoner Yrkesskade: Med yrkesskade menes personskade, sykdom eller dødsfall som er en følge av arbeidsulykke. En sykdom kan også godkjennes

Detaljer

Snakk om familieutfordringer

Snakk om familieutfordringer Snakk om familieutfordringer Vi er opptatt av at det skal være så enkelt som mulig å sy sammen veteranfamiliens liv etter et internasjonalt oppdrag. Stadig flere reiser ut, både fire og fem ganger. Det

Detaljer

Veteranplan - I tjeneste for Norge med bosted Trondheim

Veteranplan - I tjeneste for Norge med bosted Trondheim Veteranplan - I tjeneste for Norge med bosted Trondheim Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn...3 1.2 Arbeidsgruppens sammensetting...3 1.3 Begreper...3 2 Statlige føringer... 4 3 Kunnskap om veteraners

Detaljer

Visjon NVIO skal være den ledende organisasjon for alle veteraner og deres familier.

Visjon NVIO skal være den ledende organisasjon for alle veteraner og deres familier. NVIO STRATEGI 2015-2020 Visjon NVIO skal være den ledende organisasjon for alle veteraner og deres familier. 2015 2020 NVIO skal i perioden arbeide for å oppfylle følgende, overordnete mål i fokusområdene:

Detaljer

RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN

RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN for deg under 16 år IS-2131 1 Rett til å få helsehjelp Rett til vurdering innen 10 dager Hvis du ikke er akutt syk, men trenger hjelp fra det psykiske helsevernet, må noen

Detaljer

Dine rettigheter. i spesialisthelsetjenesten. _A5-brosjyre_nytekst_mars 2012.indd 1 13.03.12 12.38

Dine rettigheter. i spesialisthelsetjenesten. _A5-brosjyre_nytekst_mars 2012.indd 1 13.03.12 12.38 Dine rettigheter i spesialisthelsetjenesten _A5-brosjyre_nytekst_mars 2012.indd 1 13.03.12 12.38 I denne brosjyren finner du informasjon om dine rettigheter når du blir henvist til undersøkelse og/ eller

Detaljer

Når noen i familien er syke påvirker det hele familien. Dette gjelder både fysiske og psykiske sykdommer.

Når noen i familien er syke påvirker det hele familien. Dette gjelder både fysiske og psykiske sykdommer. Dette er sider for deg som er forelder og sliter med psykiske problemer Mange har problemer med å ta vare op barna sine når de er syke Det er viktig for barna at du forteller at det er sykdommen som skaper

Detaljer

Dine rettigheter. i spesialisthelsetjenesten

Dine rettigheter. i spesialisthelsetjenesten Dine rettigheter i spesialisthelsetjenesten I denne brosjyren finner du informasjon om dine rettigheter når du blir henvist til undersøkelse og/ eller behandling i spesialisthelsetjenesten. Rett til vurdering

Detaljer

Reidun E. Helgheim Swan Rådgiver. Møre og Romsdal

Reidun E. Helgheim Swan Rådgiver. Møre og Romsdal Reidun E. Helgheim Swan Rådgiver Møre og Romsdal Hvem er Pasient- og brukerombudet? Ett ombud i hvert fylke Ansatt i Helsedirektoratet Faglig uavhengig ingen beslutningsmyndighet Kontor i Kristiansund

Detaljer

Informasjon til veteraner

Informasjon til veteraner Informasjon til veteraner særskilt kompensasjonsordning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner Har du fått psykiske senskader på grunn av tjeneste i internasjonale

Detaljer

Hvordan kan du være med å bestemme?

Hvordan kan du være med å bestemme? Hvordan kan du være med å bestemme? Pasient- og brukermedvirkning. En rettighetsbrosjyre. 1 Bakgrunn for brosjyren Denne brosjyren er utarbeidet som et ledd i Gatejuristens myndiggjøringsarbeid. Ut fra

Detaljer

Hva er demens? I denne brosjyren kan du lese mer om:

Hva er demens? I denne brosjyren kan du lese mer om: Hva er demens? Glemmer du så mye at hverdagen din er vanskelig? Har du problemer med å huske vanlige ord eller veien til butikken? Dette kan være tegn på demens. I denne brosjyren kan du lese mer om: Hva

Detaljer

RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN

RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN for deg mellom 16 og 18 år IS-2132 1 RETT TIL Å FÅ HELSEHJELP Rett til øyeblikkelig hjelp Dersom tilstanden din er livstruende eller veldig alvorlig, har du rett til å få

Detaljer

SIOPS- Skadde i internasjonale operasjoner. Skandinavisk akuttmedisinkonferanse 19.03.14

SIOPS- Skadde i internasjonale operasjoner. Skandinavisk akuttmedisinkonferanse 19.03.14 SIOPS- Skadde i internasjonale operasjoner Skandinavisk akuttmedisinkonferanse 19.03.14 Erfaringer fra skadde veteraner Som den eneste bruker- og interesseorganisasjon for skadde veteraner og deres pårørende

Detaljer

OSLO KOMMUNES INNSATS FOR Å HEDRE VETERANER ETTER INTERNASJONALE OPERASJONER

OSLO KOMMUNES INNSATS FOR Å HEDRE VETERANER ETTER INTERNASJONALE OPERASJONER Oslo kommune Byrådet Byrådssak 68/14 OSLO KOMMUNES INNSATS FOR Å HEDRE VETERANER ETTER INTERNASJONALE OPERASJONER Sammendrag: Byrådet ønsker at Oslo kommune skal være en god kommune for veteraner og bidra

Detaljer

for ungdom Psykisk helsehjelp BOKMÅL Mental health care

for ungdom Psykisk helsehjelp BOKMÅL Mental health care for ungdom Psykisk helsehjelp i Norge Mental health care BOKMÅL Hva gjør jeg når jeg ikke har det bra? En veiviser til tjenester for ungdom med psykiske lidelser Psykiske lidelser rammer mange Hva er psykiske

Detaljer

AKTIV OG LUNGESYK....mer enn du trodde var mulig!

AKTIV OG LUNGESYK....mer enn du trodde var mulig! AKTIV OG LUNGESYK...mer enn du trodde var mulig! Glittreklinikken er et landsdekkende spesialsykehus for utredning, behandling og rehabilitering av pasienter med lungesykdom. Vi legger vekt på at du skal

Detaljer

Samhandling mot felles mål for mennesker med kroniske lidelser mange aktører og ulike roller

Samhandling mot felles mål for mennesker med kroniske lidelser mange aktører og ulike roller 1 1. m a i 2 0 1 2 Samhandling mot felles mål for mennesker med kroniske lidelser mange aktører og ulike roller Guro Birkeland, generalsekretær Norsk Pasientforening 1 1. m a i 2 0 1 2 Samhandling NPs

Detaljer

INDIVIDUELL PLAN (navn)

INDIVIDUELL PLAN (navn) Torsken kommune Koordinerende enhet 9380 Gryllefjord INDIVIDUELL PLAN (navn) Her settes det inn bilde eller annet som er personlig relatert til tjenestemottaker. Utarbeidet av: (navn) 1 Individuell plan.

Detaljer

Alvorlig og kompleks problematikk

Alvorlig og kompleks problematikk DAG Alvorlig og kompleks problematikk Dag 4 side 1 Hva er en alvorlig og kompleks problematikk? DAG Dag 4 side 2 Hvem er foreldrene og hva strever de med? Psykisk vansker og psykiske lidelser Fra foreldre

Detaljer

La din stemme høres!

La din stemme høres! Internserien 5/2015 Utgitt av Statens helsetilsyn La din stemme høres! Unge om tilsyn med tjenestene 14 oktober 2015 Kontaktperson: Bente Smedbråten 2 LA DIN STEMME HØRES! Unge om tilsyn med tjenestene

Detaljer

Forventninger til FSAN (RHP) Oberstløytnant Kåre Brændeland FST / FVT

Forventninger til FSAN (RHP) Oberstløytnant Kåre Brændeland FST / FVT Forventninger til FSAN (RHP) Oberstløytnant Kåre Brændeland FST / FVT Forsvarets veterantjeneste 100 000 nordmenn 100 utenlandsoperasjoner 40 land 4 kontinenter Forsvarets veterantjeneste Handlingsplan

Detaljer

TIL DEG. som snart utskrives fra sykehus til Larvik kommune

TIL DEG. som snart utskrives fra sykehus til Larvik kommune 12 TIL DEG som snart utskrives fra sykehus til Larvik kommune Kjære pasient Ditt opphold her på sykehuset er snart over, og det er dermed tid for utskrivning. I den forbindelse har du kanskje spørsmål

Detaljer

Individuell plan. Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan.

Individuell plan. Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan. Individuell plan Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan. Informasjon til pasienter, pårørende og helsepersonell om Individuell

Detaljer

HELSE & REHABILITERING

HELSE & REHABILITERING HELSE & REHABILITERING HØYENHALL HELSE & REHABILITERING Vi bidrar til at du får en god hverdag, enten du har behov for opptrening, intensiv rehabilitering eller avlastning. Hos oss er det godt å være til!

Detaljer

HVA NÅ? når mor eller far til dine barn er syk

HVA NÅ? når mor eller far til dine barn er syk HVA NÅ? når mor eller far til dine barn er syk HVA NÅ? Når en mor eller far blir alvorlig syk eller ruser seg, fører dette vanligvis til store utfordringer for den andre forelderen. Dette er en brosjyre

Detaljer

som psykiatrisk pasient eller pårørende?

som psykiatrisk pasient eller pårørende? Hva har du rett til som psykiatrisk pasient eller pårørende? Psykiske problemer? Du har rett til nødvendig helsehjelp fra kommunens helsetjeneste og spesialisthelsetjenesten. øyeblikkelig hjelp hvis det

Detaljer

Velkommen til Ungdomsklinikken

Velkommen til Ungdomsklinikken ! Velkommen til Ungdomsklinikken Hva er Ungdomsklinikken?! Akuttpost for ungdom ved Sørlandet sykehus HF, ABUP (Avdeling for barn og unges psykiske helse). Her innlegges ungdom som strever med psykiske

Detaljer

Familieverntjenesten, barneverntjenesten og de andre

Familieverntjenesten, barneverntjenesten og de andre Familieverntjenesten, barneverntjenesten og de andre DAG 5 Dag 5 side 1 Lov om familievernkontorer Familievernet er en spesialtjeneste som har familierelaterte problemer som sitt fagfelt Familievernkontorene

Detaljer

Mål 2010-2015 Vedtatt på landsmøtet 2010

Mål 2010-2015 Vedtatt på landsmøtet 2010 Mål 2010-2015 Vedtatt på landsmøtet 2010 2 3 Langsiktige mål 2010 2015 Forbundet skal i perioden arbeide for å oppfylle følgende, overordnete mål: 1. Veteranrettigheter Alle veteraner får anerkjennelse

Detaljer

LovLiG ung Informasjon om helserettigheter for ungdom

LovLiG ung Informasjon om helserettigheter for ungdom LovLiG ung Informasjon om helserettigheter for ungdom I Norge har vi en rekke lovbestemmelser som skal sikre alle lik tilgang til gode helsetjenester. For deg som er under 18 år og derfor regnes som mindreårig,

Detaljer

Til deg som er fratatt omsorgen for barnet ditt

Til deg som er fratatt omsorgen for barnet ditt FAMILIEVERNET Bokmål Illustrasjonsfoto: Tine Poppe Til deg som er fratatt omsorgen for barnet ditt Til deg som er fratatt omsorgen for barnet ditt Familievernet gir tilbud om rådgivning og behandling til

Detaljer

HVA ER BUP? TIL FORELDRE OG SAMARBEIDSPARTNERE HVEM ARBEIDER PÅ BUP?

HVA ER BUP? TIL FORELDRE OG SAMARBEIDSPARTNERE HVEM ARBEIDER PÅ BUP? TIL FORELDRE OG SAMARBEIDSPARTNERE Det er viktig at barn og ungdom vet litt om BUP før de kommer til oss. Brosjyrene Hva med meg da? og Kan BUP hjelpe meg? gir informasjon om BUP som er tilpasset barn

Detaljer

Tjenester til støtte for veteraner med psykiske helseplager

Tjenester til støtte for veteraner med psykiske helseplager logistikkorganisasjon Tjenester til støtte for veteraner med psykiske helseplager Jon G. Reichelt Institutt for militærpsykiatri (IMP) Tidligere kjent som KPS Forfatter Prosjektittel 29.11.12 1 Veteranbegrepet

Detaljer

Barn og ungdom som pårørende i somatisk sykehus Undervisning vedlegg til kompetansepakke, Oslo universitetssykehus

Barn og ungdom som pårørende i somatisk sykehus Undervisning vedlegg til kompetansepakke, Oslo universitetssykehus 1 Barn og ungdom som pårørende i somatisk sykehus Undervisning vedlegg til kompetansepakke, Oslo universitetssykehus Innledning Innhold i undervisningen (se notatsiden for supplerende innhold) Generelt

Detaljer

Informasjonsbrosjyre til pårørende

Informasjonsbrosjyre til pårørende Informasjonsbrosjyre til pårørende Enhet for intensiv Molde sjukehus Telefon 71 12 14 95 Sentralbordet 71 12 00 00 Til deg som pårørende Denne brosjyren er skrevet for å gi deg som pårørende en generell

Detaljer

Aktuelle nettsteder, kontakttelefoner og brukerorganisasjoner

Aktuelle nettsteder, kontakttelefoner og brukerorganisasjoner Aktuelle nettsteder, kontakttelefoner og brukerorganisasjoner Det finnes flere forskjellige hjelpetelefoner og nettsteder der du kan få noen å snakke med når du har det vanskelig. Du kan også få informasjon

Detaljer

Familieprogram ved Avdeling for Psykosebehandling og rehabilitering

Familieprogram ved Avdeling for Psykosebehandling og rehabilitering Familieprogram ved Avdeling for Psykosebehandling og rehabilitering Side 2 av 11 Innledning Inndeling og innhold vurderes og revideres fortløpende. Konstruktive innspill fra poster/enheter/samarbeidspartnere

Detaljer

INFORMASJON OM TILBUDET VED PSYKISK HELSETJENESTE I SANDE KOMMUNE

INFORMASJON OM TILBUDET VED PSYKISK HELSETJENESTE I SANDE KOMMUNE INFORMASJON OM TILBUDET VED PSYKISK HELSETJENESTE I SANDE KOMMUNE Generell informasjon til alle som retter henvendelse om tjenester til Psykisk helsetjeneste: Tjenesten yter hjelp til hjemmeboende voksne

Detaljer

MED HÅNDA PÅ RATTET? Om medbestemmelse i helse- og sosialtjenesten

MED HÅNDA PÅ RATTET? Om medbestemmelse i helse- og sosialtjenesten MED HÅNDA PÅ RATTET? Om medbestemmelse i helse- og sosialtjenesten Anna Ryymin, teamleder & Anne-Lise Kristensen, helse-, sosial- og eldreombud i Oslo Med hånda på rattet? *Om helse-, sosial- og eldreombudet

Detaljer

Helsetjeneste på tvers og sammen

Helsetjeneste på tvers og sammen Helsetjeneste på tvers og sammen Pasientsentrert team Monika Dalbakk, prosjektleder, Medisinsk klinikk UNN HF -etablere helhetlige og koordinerte helse-og omsorgstjenester -styrke forebyggingen - forbedre

Detaljer

Avtale om bruk av ledsager i forbindelse med reise til og fra spesialisthelsetjenesten og ved innleggelse i sykehus (Ledsageravtalen)

Avtale om bruk av ledsager i forbindelse med reise til og fra spesialisthelsetjenesten og ved innleggelse i sykehus (Ledsageravtalen) Mappe: tjenesteavtaler ledsagerordningen Tjenesteavtale nr. 13 /Samarbeidsavtale mellom XX kommune og NORDLANDSSYKEHUSET HF om Avtale om bruk av ledsager i forbindelse med reise til og fra spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Å KOMME HEIM OPPFØLGING AV DEG OG FAMILIEN DIN

Å KOMME HEIM OPPFØLGING AV DEG OG FAMILIEN DIN Å KOMME HEIM OPPFØLGING AV DEG OG FAMILIEN DIN VELKOMMEN HEIM Foto: Magnus Endal OPPFØLGING ETTER HEIMKOMST Her finn du informasjon til både deg som har vore på oppdrag i Sierra Leone, og til familien

Detaljer

Hysnes Helsefort Hysnes Helsefort

Hysnes Helsefort Hysnes Helsefort Hysnes Helsefort Hysnes Helsefort utstansing Hysnes Helsefort vil bidra til å øke din arbeidsevne gjøre deg i bedre stand til å samhandle med ditt nettverk Hvordan oppnå økt arbeidsevne? Fysisk og mental

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE. Tilbud for pårørende til personer med demens som bor hjemme. Avlastning. Pårørendeskolen. Samtalegrupper. www.baerum.kommune.

BÆRUM KOMMUNE. Tilbud for pårørende til personer med demens som bor hjemme. Avlastning. Pårørendeskolen. Samtalegrupper. www.baerum.kommune. Tilbud for pårørende til personer med demens som bor hjemme Avlastning Avlastningen gir pårørende fri noen timer per uke www.baerum.kommune.no Pårørendeskolen Kurs for pårørende om demenssykdommer Samtalegrupper

Detaljer

INDIVIDUELL PLAN. Håndbok om individuell plan og koordinator

INDIVIDUELL PLAN. Håndbok om individuell plan og koordinator INDIVIDUELL PLAN Håndbok om individuell plan og koordinator Skrevet av: Koordinerende enhet Publisert: Desember 2012 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Individuell plan...3 Koordinator...5 Koordinerende enhet...6

Detaljer

Hvordan lykkes med koordinatorrollen i sykehus og i kommunen

Hvordan lykkes med koordinatorrollen i sykehus og i kommunen Hvordan lykkes med koordinatorrollen i sykehus og i kommunen Tom Alkanger Regional koordinerende enhet Helse Sør-Øst RHF 1 Min referanseramme Sykepleier på Sunnaas Har jobbet mye med pasienter med svært

Detaljer

Tildeling av økonomisk støtte til veteranorganisasjoner og andre organisasjoner

Tildeling av økonomisk støtte til veteranorganisasjoner og andre organisasjoner Kriterier for Tildeling av økonomisk støtte til veteranorganisasjoner og andre organisasjoner Forsvarsstaben Veteranavdelingen 02.12.2014 Kriterier for tildeling av økonomisk støtte til veteranorganisasjoner

Detaljer

Har du barn/ungdom som pårørende? Når noen i familien blir alvorlig syk

Har du barn/ungdom som pårørende? Når noen i familien blir alvorlig syk Har du barn/ungdom som pårørende? Når noen i familien blir alvorlig syk Når en i familien blir alvorlig syk, vil det berøre hele familien. Alvorlig sykdom innebærer ofte en dramatisk endring i livssituasjonen,

Detaljer

Resultat fra brukerundersøkelsen for Stange kommune

Resultat fra brukerundersøkelsen for Stange kommune Brukerundersøkelser 2008 Stange kommune gjennomførte en brukerundersøkelse på psykisk helsefeltet høsten 2008, med en påfølgende dialogkonferanse for brukere og ansatte den 14.11.08. Bakgrunn for saken

Detaljer

Informasjon til representantene fra Mysebu ankomstransittmottak for EMA

Informasjon til representantene fra Mysebu ankomstransittmottak for EMA Informasjon til representantene fra Mysebu ankomstransittmottak for EMA Kontaktinformasjon Samtale mellom representanter og beboere Flytting Rutine ved forsvinninger Samtykkeerklæring Aldersvurderinger

Detaljer

Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom... kommune og St. Olavs Hospital HF.

Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom... kommune og St. Olavs Hospital HF. Høringsutkast 10.12.2015 Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom..... kommune og St. Olavs Hospital HF. 1: PARTER Avtalen er inngått mellom

Detaljer

Håndbok I møte med de som skal hjelpe. Recoveryverksteder Ett samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Sørøst-Norge og Asker kommune

Håndbok I møte med de som skal hjelpe. Recoveryverksteder Ett samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Sørøst-Norge og Asker kommune Håndbok I møte med de som skal hjelpe Recoveryverksteder Ett samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Sørøst-Norge og Asker kommune Hvis jeg var din beste venn. Si aldri at «sånn har vi det alle sammen»,

Detaljer

SØKNAD INDIVIDUELL PLAN

SØKNAD INDIVIDUELL PLAN SØKNAD INDIVIDUELL PLAN -en` port inn Informasjon om individuell plan Prosedyre for søknad Søknadsskjema Samtykke erklæring HVA ER EN INDIVIDUELL PLAN? er et samarbeidsdokument. Alle som har behov for

Detaljer

Til deg som er blitt skadet i trafikken. Vil du vite mer? Ring oss på Telefon 02400, eller besøk oss på www.if.no

Til deg som er blitt skadet i trafikken. Vil du vite mer? Ring oss på Telefon 02400, eller besøk oss på www.if.no Til deg som er blitt skadet i trafikken Vil du vite mer? Ring oss på Telefon 02400, eller besøk oss på www.if.no Du har sikkert mange spørsmål og er kanskje usikker på hvordan du skal forholde deg. Vi

Detaljer

HELSEDIREKTORATET V/ AVDELING MINORITETSHELSE OG REHABILITERING NORGES ASTMA- OG ALLERGIFORBUNDETS HØRINGSSVAR

HELSEDIREKTORATET V/ AVDELING MINORITETSHELSE OG REHABILITERING NORGES ASTMA- OG ALLERGIFORBUNDETS HØRINGSSVAR HELSEDIREKTORATET V/ AVDELING MINORITETSHELSE OG REHABILITERING NORGES ASTMA- OG ALLERGIFORBUNDETS HØRINGSSVAR HØRINGSSVAR TIL VEILEDER TIL FORSKRIFT OM HABILITERING OG REHABILITERING, INDIVIDUELL PLAN

Detaljer

Psykososial beredskap i kommunene

Psykososial beredskap i kommunene 1 Psykososial beredskap i kommunene Konferansen Beredskap i etterpåklokskapens tid 13.-14. mai 2013 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Knut Hermstad Dr.art, fagkoordinator RVTS Midt 2 Hva har vi lært? Psykososial

Detaljer

Om individuell plan. Festsalen, 14 mai 2007 Hanne Thommesen, tlf: 48 27 10 59. hanne.thommesen@hibo.no

Om individuell plan. Festsalen, 14 mai 2007 Hanne Thommesen, tlf: 48 27 10 59. hanne.thommesen@hibo.no Om individuell plan Festsalen, 14 mai 2007 Hanne Thommesen, tlf: 48 27 10 59 Ordningen med individuell plan er et svar på at: Personer med store bistandsbehov opplever at de på tross av et godt utbygd

Detaljer

Avtale om bruk av ledsager ved reise til og fra spesialisthelsetjenesten og ved opphold i sykehus (Ledsageravtalen)

Avtale om bruk av ledsager ved reise til og fra spesialisthelsetjenesten og ved opphold i sykehus (Ledsageravtalen) XX kommune Tjenesteavtale mellom XX kommune og UNN HF om Avtale om bruk av ledsager ved reise til og fra spesialisthelsetjenesten og ved opphold i sykehus (Ledsageravtalen) 1. Parter Denne avtalen er inngått

Detaljer

Når barn er pårørende

Når barn er pårørende Når barn er pårørende - informasjon til voksne med omsorgsansvar for barn som er pårørende Mange barn opplever å være pårørende i løpet av sin oppvekst. Når noe skjer med foreldre eller søsken, påvirkes

Detaljer

SERVICEERKLÆRINGER LEBESBY KOMMUNE HJEMMEBASERT OMSORG OG KJØLLEFJORD SYKEHJEM

SERVICEERKLÆRINGER LEBESBY KOMMUNE HJEMMEBASERT OMSORG OG KJØLLEFJORD SYKEHJEM SERVICEERKLÆRINGER LEBESBY KOMMUNE HJEMMEBASERT OMSORG OG KJØLLEFJORD SYKEHJEM Vedtatt av kommunestyret 201210 sak 46/10 SERVICEERKLÆRING - HJEMMEBASERT OMSORG Kjøllefjord og Laksefjord Hva er hjemmebasert

Detaljer

Elizabeth Reiss-Andersen Skien kommune

Elizabeth Reiss-Andersen Skien kommune Elizabeth Reiss-Andersen Skien kommune Vil si at de som berøres av en beslutning, eller er bruker av tjenester, får innflytelse på beslutningsprosesser og utformingen av tjeneste tilbudet. Stortingsmelding

Detaljer

Hvilke rettigheter har familien? Endret økonomi. Påstand. Økonomisk mestring i en krise. Sykdom - mer enn medisinsk behandling.

Hvilke rettigheter har familien? Endret økonomi. Påstand. Økonomisk mestring i en krise. Sykdom - mer enn medisinsk behandling. Sykdom - mer enn medisinsk behandling < kreftforeningen.no Alvorlig og langvarig sykdom påvirker mange sider ved våre daglige liv. Hvilke rettigheter har familien? pårørendes rettigheter og muligheter

Detaljer

Individuell plan i kreftomsorg og palliasjon

Individuell plan i kreftomsorg og palliasjon Individuell plan i kreftomsorg og palliasjon Ta med individuell plan når du skal til lege/sykehus. Gi beskjed til lege/sykepleier om at du har individuell plan og vis dem planen. Planen er ditt dokument.

Detaljer

Barn som pårørende. Spesialrådgiver/ spesialsykepleier Randi Værholm Kreftforeningen. Barnog ungdom som pårørende, 2009

Barn som pårørende. Spesialrådgiver/ spesialsykepleier Randi Værholm Kreftforeningen. Barnog ungdom som pårørende, 2009 1 Barn som pårørende Spesialrådgiver/ spesialsykepleier Randi Værholm Kreftforeningen Lovendringer vedtatt juni 2009 3 2008 4 Lovendringen gjelder helsepersonell og virksomheter Informasjon til midreårige

Detaljer

Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen Bergen Legevakt

Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen Bergen Legevakt Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen Bergen Legevakt Innholdsfortegnelse 1. Funksjonsbeskrivelse s. 3 2. Personale s. 4 3. Aktivitet s. 4 4. Kompetanseutvikling s. 7 5. Informasjon, undervisning og veiledning

Detaljer

Kommentarer tekst evt. konkret forslag til ny tekst 1.1.1

Kommentarer tekst evt. konkret forslag til ny tekst 1.1.1 HØRINGSSVAR TIL VEILEDER TIL FORSKRIFT OM HABILITERING OG REHABILITERING, INDIVIDUELL PLAN OG KOORDINATOR Kap 1 Tema: Om habilitering og rehabilitering Kommentarer tekst evt. konkret forslag til ny tekst

Detaljer

Søknad om HELSE- OG OMSORGSTJENESTER

Søknad om HELSE- OG OMSORGSTJENESTER Søknad om HELSE- OG OMSORGSTJENESTER Opplysninger til søkeren HELSE- OG OMSORGSTJENESTENE er kommunens ansvarsområde. Den yter ulike former for hjelp når behov melder seg. Med dette skjemaet kan du på

Detaljer

Senter for psykisk helse, Sør-Troms

Senter for psykisk helse, Sør-Troms Senter for psykisk helse, Sør-Troms Ansatte ved Ambulant team, Sør Troms Ervik med Grytøy og Senja i bakgrunnen Et tverrfaglig team Sykepleiere Vernepleiere Klinisk sosionom Barnevernspedagog Psykolog

Detaljer

En guide for samtaler med pårørende

En guide for samtaler med pårørende En guide for samtaler med pårørende Det anbefales at helsepersonell tar tidlig kontakt med pårørende, presenterer seg og gjør avtale om en første samtale. Dette for å avklare pårørendes roller, og eventuelle

Detaljer

Et vanskelig valg. Huntingtons sykdom. Informasjon om presymptomatisk test

Et vanskelig valg. Huntingtons sykdom. Informasjon om presymptomatisk test Et vanskelig valg Huntingtons sykdom Informasjon om presymptomatisk test Utgitt av Landsforeningen for Huntingtons sykdom i samarbeid med Senter for sjeldne diagnoser Et vanskelig valg Innhold Hva kan

Detaljer

Kommunalt psykisk helsearbeid blant unge og samhandling med spesialisthelsetjenesten

Kommunalt psykisk helsearbeid blant unge og samhandling med spesialisthelsetjenesten LØRENSKOG KOMMUNE Kommunalt psykisk helsearbeid blant unge og samhandling med spesialisthelsetjenesten Faglig leder ved Psykisk helsetjeneste for barn, unge og voksne Brita Strømme 29.04.2013 bse@lorenskog.kommune.no

Detaljer

rusmidler Mestre eget liv uten avhengighet av

rusmidler Mestre eget liv uten avhengighet av Mestre eget liv uten avhengighet av rusmidler Informasjon om tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk (TSB) i Midt-Norge og øvrige tilbud tilknyttet Rusbehandling Midt-Norge HF (RMN). www.rus-midt.no

Detaljer

Hva gjør du når det er HELT KRISE? Norsk Havneforenings fagseminar 2012 Informasjonssjef Anne Kristin Hjukse i Oslo Havn KF

Hva gjør du når det er HELT KRISE? Norsk Havneforenings fagseminar 2012 Informasjonssjef Anne Kristin Hjukse i Oslo Havn KF Hva gjør du når det er HELT KRISE? Norsk Havneforenings fagseminar 2012 Informasjonssjef Anne Kristin Hjukse i Oslo Havn KF Havnedrift er risikofylt Tre hovedelementer i god krisekommunikasjon ET VARMT

Detaljer

Tjenesteavtale nr 2. mellom. Vardø kommune. Helse Finnmark HF

Tjenesteavtale nr 2. mellom. Vardø kommune. Helse Finnmark HF Tjenesteavtale nr 2 mellom Vardø kommune og Helse Finnmark HF om Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, lærings- og mestringstilbud til pasienter med behov for habiliterings-

Detaljer

Nord-Gudbrandsdal Lokalmedisinske Senter

Nord-Gudbrandsdal Lokalmedisinske Senter Nord-Gudbrandsdal Lokalmedisinske Senter En plass mellom kommunehelsetjenesten og sykehuset Helsetjeneste på rett sted, til rett tid og med riktig innhold Nord-Gudbrandsdal Lokalmedisinske Senter (NGLMS)

Detaljer

Bergfløtt Behandlingssenter

Bergfløtt Behandlingssenter Bergfløtt Behandlingssenter Innhold 3 Bergfløtt Behandlingssenter Målgruppe Psykoselidelse/schizofreni Tjenester på ulike nivå Brukermedvirkning og samarbeid med pårørende 5 Bergfløtt døgnavdeling Behandling

Detaljer

Vi åpner nytt tjenestested på Brøholt i Røyken kommune. I den forbindelse ønsker vi å introdusere følgende tilbud:

Vi åpner nytt tjenestested på Brøholt i Røyken kommune. I den forbindelse ønsker vi å introdusere følgende tilbud: BAB Omsorg Vi åpner nytt tjenestested på Brøholt i Røyken kommune. I den forbindelse ønsker vi å introdusere følgende tilbud: Dagsenter Avlastning Sommeravlastning Treningsleilighet Hvem er vi? BAB Omsorg

Detaljer

Handlingsplan 2015-2020

Handlingsplan 2015-2020 Handlingsplan 2015-2020 A. Kommunikasjon B. Veteranrettigheter C. Organisasjon og organisasjonsutvikling D. Kamerat- og Familiestøtte A. KOMMUNIKASJON Hovedmål Forbundets informasjonsvirksomhet sikrer

Detaljer

Henvisningsrutiner for tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk Helse Nord

Henvisningsrutiner for tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk Helse Nord Henvisningsrutiner for tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk Helse Nord Hvilket ansvar for tjenester har Helse Nord? De regionale helseforetakene har ansvar for å sørge for tverrfaglig

Detaljer

10 viktige anbefalinger du bør kjenne til

10 viktige anbefalinger du bør kjenne til 10 viktige anbefalinger du bør kjenne til [Anbefalinger hentet fra Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse ROP-lidelser.]

Detaljer

Informasjon og veileder for pårørende til personer med psykiske helseproblemer i Ålesund kommune

Informasjon og veileder for pårørende til personer med psykiske helseproblemer i Ålesund kommune ålesund kommune Veilederbrosjyre Informasjon og veileder for pårørende til personer med psykiske helseproblemer i Ålesund kommune Veilederbrosjyren er utarbeidet i samarbeid med Helse Sunnmøre og LPP.

Detaljer

Samarbeidsrutine ved

Samarbeidsrutine ved Samarbeidsrutine ved henvisning til innleggelse ved psykiatriske avdelinger av pasienter hvor luftambulansetransport er aktuell transportmåte (Nord-Norge) UTARBEIDET AV PARTSSAMMENSATT ARBEIDSGRUPPE VIRKNING

Detaljer

MANDAL KOMMUNE INDIVIDUELL PLAN MAL OG RUTINER

MANDAL KOMMUNE INDIVIDUELL PLAN MAL OG RUTINER MANDAL KOMMUNE INDIVIDUELL PLAN MAL OG RUTINER REVIDERT VÅREN 2011 1 Begrepsavklaring : Individuell plan: Personer som har langvarige og sammensatte tjenester har rett på å få utarbeidet en Individuell

Detaljer

SØKNADSSKJEMA FOR HELSE- OG VELFERDSTJENESTER

SØKNADSSKJEMA FOR HELSE- OG VELFERDSTJENESTER Plass for mottatt stempel SKIEN KOMMUNE Bestillerkontoret SØKNADSSKJEMA FOR HELSE- OG VELFERDSTJENESTER Dersom du er usikker på hvordan søknaden skal fylles ut, les den vedlagte veilederen eller ring Bestillerkontoret

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Samhandling mot felles mål for mennesker med kroniske lidelser mange aktører og ulike roller

Samhandling mot felles mål for mennesker med kroniske lidelser mange aktører og ulike roller Samhandling mot felles mål for mennesker med kroniske lidelser mange aktører og ulike roller Erfaringskonferansen 2014 Kragerø Resort 4. Desember 2014 Norsk Pasientforening Stiftet i 1983 som interesseorganisasjon

Detaljer

Vedlegg punkt 8.2 Barn som pårørende. Vedlegg til Nasjonal Strategigruppe II

Vedlegg punkt 8.2 Barn som pårørende. Vedlegg til Nasjonal Strategigruppe II de som har 14.september 2011 Vedlegg punkt 8.2 Barn som pårørende. Vedlegg til Nasjonal Strategigruppe II for psykisk helsevern og TSB «Hvordan gjøre pårørende til en ressurs?» 1 Arbeidsgruppen som har

Detaljer

TESTAMENTARISKE. Gaver med omsorg. Sjømannskirken, Postboks 2007 Nordnes, 5817 Bergen www.sjomannskirken.no. Desember 2009 / Selektiv Dialog as

TESTAMENTARISKE. Gaver med omsorg. Sjømannskirken, Postboks 2007 Nordnes, 5817 Bergen www.sjomannskirken.no. Desember 2009 / Selektiv Dialog as Gaver TESTAMENTARISKE Gaver med omsorg Sjømannskirken, Postboks 2007 Nordnes, 5817 Bergen www.sjomannskirken.no Desember 2009 / Selektiv Dialog as Innhold Omsorg fo nordmenn i andet Side 2-3 Side 4-5 Side

Detaljer

INDIVIDUELL PLAN FOR

INDIVIDUELL PLAN FOR Kommunene i Telemark INDIVIDUELL PLAN FOR Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan. Versjon 4, febr 215 Informasjon om Individuell

Detaljer

SØKNAD PÅ BOLIG I AVD. FOR PSYKIATRI

SØKNAD PÅ BOLIG I AVD. FOR PSYKIATRI SØKNAD PÅ BOLIG I AVD. FOR PSYKIATRI PERSONALIA Navn: Telefon: Fødselsnummer (11 siffer): Adresse: Postnummer: Poststed: Enslig Gift Samboer Enke/enkemann Navn ektefelle/samboer: Fødselsnummer (11 siffer):

Detaljer

Nærværskompetanse møte med deg selv og andre

Nærværskompetanse møte med deg selv og andre + Nærværskompetanse møte med deg selv og andre Fagdager i Alta, 1. 2. april 2008, Stiftelsen Betania Førsteamanuensis Ingunn Størksen, Senter for atferdsforskning, Universitetet i Stavanger + Relasjoner

Detaljer

NAVs kanalstrategi Selvbetjeningsløsninger, nav.no og Ditt NAV

NAVs kanalstrategi Selvbetjeningsløsninger, nav.no og Ditt NAV Brukerutvalg 25. november 2015 NAVs kanalstrategi Selvbetjeningsløsninger, nav.no og Ditt NAV Merete Svensson, NAV Østfold Hva vi skal snakke om i dag NAVs kanalstrategi og hvorfor selvbetjeningsløsninger

Detaljer

Innhold: Helsestasjonen s. 2. Familiehuset s. 2. PPT s.3. Barnevernet s.4. BUPA s. 6

Innhold: Helsestasjonen s. 2. Familiehuset s. 2. PPT s.3. Barnevernet s.4. BUPA s. 6 Start studentbarnehage og de ulike instanser vi samarbeider med Innhold: Helsestasjonen s. 2 Familiehuset s. 2 PPT s.3 Barnevernet s.4 BUPA s. 6 1 Helsestasjonen Helsestasjonstjenesten er en lovpålagt

Detaljer

VETERAN PLAN FOR FOSEN. - til beste for veteraner og deres familier

VETERAN PLAN FOR FOSEN. - til beste for veteraner og deres familier VETERAN PLAN FOR FOSEN - til beste for veteraner og deres familier Høringsforslag 04.05. 2016 Innhold 1 Bakgrunn for veteranplan Fosen... 2 2 Om arbeidet med planen... 3 3 Kunnskapsbasis... 5 3.1 Kunnskap

Detaljer

HELSESTASJONER I BERGEN

HELSESTASJONER I BERGEN PROGRAM FOR SVANGERSKAPSOMSORGEN VED HELSESTASJONER I BERGEN 15. 09.11 3 av 10 Innhold 1. Lover, forskrifter og planer... 6 2. Mål for tjenesten... 7 3. Organisering... 8 4. Standardprogram... 8 5. Utvidet

Detaljer

Samfunnet er i stadig endring og mange flytter oftere enn før. Foreldre opplever store krav om alltid å være gode foreldre til enhver tid.

Samfunnet er i stadig endring og mange flytter oftere enn før. Foreldre opplever store krav om alltid å være gode foreldre til enhver tid. Samfunnet er i stadig endring og mange flytter oftere enn før. Foreldre opplever store krav om alltid å være gode foreldre til enhver tid. Småbarnsfamilier er utsatt når nettverk må forlates, og det kan

Detaljer