Birralee International School Creative learning for future living

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Birralee International School Creative learning for future living"

Transkript

1 Birralee International School Creative learning for future living Årsrapport for 2014 Skolens programerklæring Birralee International School Trondheim aims to be a school of excellence, not only in terms of academic standards, but also in the whole range of the school s curricular and extracurricular work. We strive for the highest standards of work and of personal and social behaviour. We believe that the school should offer a breadth of challenge and opportunity and promote creativity in teaching and learning. We aim to be sensitive to the pupils needs and talents and to foster self-esteem and motivation through offering high-quality education. Skolestyret Skolens styre består av 6 medlemmer med to faste varamedlemmer. Styret møtes 6-10 ganger i året. Styret inviterer regnskapsfører og revisor til styremøter etter behov. Generalforsamling avholdes i februar/mars. Rektor rapporterer til styret gjennom regelmessige, skriftlige rapporter. og Harald Ratchje. Vararepresentanter er Hjørdis Bjørseth og Brit Nergård. Avtroppende styremedlemmer: Marit Norbotn, Esther Sandtrø, Sylfest Myklatun samt vararepresentant Solveig Sandsør. Følgende representanter og observatører har møtt i styrtet i 2014: Trude Farstad (rektor), Wilco van der Kaaden (Business Manager) eller Elin Hitchman (Acting Vice Principal), Kelly Borsick og Katja Bärwald (vår)/robin Flåteplass (høst) (ansatterepresentanter) og Tor Erik Forsmark (vår)/helene Lund (høst) (foreldrerepresentant). Aase Müller (vår) og Jannicke Akse (høst) har møtt for Trondheim Kommune. I tillegg har det vært flere elevrepresentanter. I løpet av 2014 har det vært utskiftinger i styret og nye medlemmer har tiltrått. Styret består per i dag av: leder Merethe Baustad Ranum, nestleder Lisbeth Vassaas, styremedlemmer Rune Nordstokke, Elin Alvestrand, Liv Akselsen Mailing Address Address Homepage Telephone Org. Number

2 2 Medlemskap Birralee er medlem av arbeidsgiverorganisasjonen Abelia og gjennom denne med i Forum for Friskoler. Skolen deltatt i regelmessig møter i denne gruppen. Birralee er medlem i ECIS. Vi deltar bl.a. på årlige konferanser. ECIS is an association of international schools founded in ECIS is a global network promoting and supporting the ideals and best practices for international education. Samarbeidspartnere Skolen samarbeider med Fylkesmannen i Sør Trøndelag og med Trondheim Kommune. Rektor og styremedlemmer deltar på samlinger for private skoler og deltar i kurs i regi av både Fylkesmannen og Trondheim Kommune. ungdomsskolene i nærområdet. Studentene skal synliggjøre hvor artig og nyttig realfag er ved å bidra som rettledere og assistenter i skoletimene. I Trondheim har 15 skoler deltatt i prosjektet. FasMed programmet HIST Birralee er en av fire skoler som har inngått en avtale med HIST om å være med i et EU prosjekt som skal start i februar Vi har hatt våre første møter før jul for å forberede medvirkningen. Birralee skal delta med 4 lærere: to i matematikk og to i naturfag. FaSMEd is a three year research project led by Newcastle University and it involves researchers in France, Ireland, Germany, Italy, Netherlands, South Africa and Norway. They will be exploring how technology can be used in formative assessment to help raise student achievement. Program for lærerutdanning NTNU (se under) Birralee tar imot lærerstudenter i ulik praksis over ulike tidsperioder. Praksis skole Birralee har gjennom mange år tatt imot studenter i praksis. Skolen samarbeider med følgende institusjoner: Barne- og Ungdomsarbeider utdanning ved Byåsen Videregående Skole Program for lærerutdanning NTNU Utenlandske universitet IB programmet ved Katedralskolen Service learning Samarbeid med NTNU og Hist Vektor programmet NTNU Vektorprogrammet er en studentorganisasjon som arbeider for å øke motivasjonen og interessen for realfag i ungdomsskolen. Dette gjør de ved å sende realfagstudenter fra universitetet ut til

3 3 I 2014 har skolen hatt elever fra Byåsen Videregående som assistenter i skolen og ASP. Vi har hatt to lærerstudenter ved skolen på barnetrinnet: en fra Münster University i Tyskland og en fra Jana Evangelis Purkyne v Usti nad Laben University i Tsjekkia. Vi har også hatt en internasjonal student fra NTNU i praksis i Year 2. Ansatte Skolen hadde per desember ansatte, 1 rektor, 1 inspektør, 1 business manager, 1 kontoransatt, 17 lærere og 7 assistenter. Antallet har vært stabilt gjennom året. Skolen har knyttet til seg noen faste vikarer som settes inn ved sykdom. Sykefraværet er 6,8% for Vi har hatt noe utskifting av ansatte av naturlige årsaker (flytting, avslutning av vikariat). Vi har gjennom skoleåret hatt flere ansatte i permisjon (svangerskapspermisjon eller annen). Elevtall Skolen har per oktober 2014 følgende elevtall: barneskolen: 147 og ungdomsskolen: 64 elever. Elevtallet er stabilt med en liten økning på ungdomsskolen. Hoved inntak til skolen skjer i April søknadsfrist er 1. april for påfølgende skoleår. Gjennom skoleåret er det vanligvis noe endring i elevmassen: vi har elever som slutter/flytter gjennom skoleåret. Skolen tar derfor inn elever gjennom hele skoleåret dersom skoleplasser blir ledige. De største endringene i elevmassen skjer ved skoleårets slutt / begynnelse. Avsluttende eksamen Ved skoleslutt i juni 2014 hadde 17 elever avlagt avgangsprøve. Elevene hadde skriftlig eksamen i engelsk og muntlig eksamen i naturfag og norsk. Skolen var svært fornøyd med elevenes personlige prestasjoner. IGCSE Birralee tilbyr en internasjonal eksamen IGCSE i tillegg til norsk avgangseksamen. 10 elever har avlagt IGCSE i engelsk, matematikk, spansk og naturfag med gode resultater. Nasjonale prøver Birralee tar del i nasjonale prøver hvert år. Skolen har gjennom flere år oppnådd gode resultater. I 2014 lå vår 9. klasse over nasjonalt gjennomsnitt i engelsk og matematikk og på gjennomsnitt i norsk. Vår 5. klasse oppnådde også generelt gode resultater med resultater i engelsk og matematikk over gjennomsnitt, men med resultater i norsk under gjennomsnitt. Skolen arbeider med å heve norskkompetansen hos elevene, spesielt hos våre internasjonale elever. Skolen bemerker ellers at det er en tilleggsutfordring for våre elever som lærer på engelsk i et engelskspråklig miljø å skulle ta prøvene på norsk. I tillegg bemerkes det angående leseferdighet at de samme elevene som gjør det mindre

4 4 godt i lesing på norsk, gjøre det meget godt i lesing på engelsk. Annen elevvurdering/utredning Skolen benytter seg av anerkjent materiale for testing og vurdering av elever. I norsk brukes Carlstenstestene regelmessig samt kartleggingsprøver i norsk og matematikk fra Utdanningsdirektoratet og andre. Språktesten Språk 6-16 bruket etter behov for enkelte elever. For elever med Grunnleggende norsk brukes «Saupstadtestene» samt annet kartleggingsmateriell. Skolen bruker engelskspråklige tester som Edinburgh Reading test, Rising star English test, Parallel spelling test samt Rising Star Maths test og AAA Math test. Elever som trenger ytterligere utredning henvises til Barne- og Familietjenesten eller andre instanser som lege, ergoterapitjenesten etc. Testing for dysleksi utføres av innleid spesialpedagog eller logoped etter behov. Aktiviteter Birralee er en aktiv skole som ønsker at elevene skal lære, oppleve og erfare på flere arenaer. Elevene tar derfor del i konserter og workshops og besøker museum, gallerier, arbeidsplasser etc. som for eksempel Vitensenteret eller skolelabben ved NTNU. Gjesteforelesere eller andre inviteres til skolen og foreldrenes kompetanse og kunnskap benyttes gjennom foreldrenes deltagelse i undervisningen bl.a. under vår internasjonale uke i oktober. Skolen har flere gode tradisjoner som holdes i hevd: regelmessige samlingsstunder (assemblies), Internasjonal Uke, Halloween feiring, Harvest Festival, flere musikal og dramaoppsetninger for alle elever, kunstfestival, sports- og skidager, skog og fjæra dag, skolefester og annet. Skolen støtter SOS barnebyer og engasjerer seg også i annet veldedig arbeid til støtte for bl.a. Redd Barna, World Wildlife Fund og Water Aid. Spesialundervisning/tilpasset undervisning Skolen har per i dag flere elever som har spesielle behov. Disse arbeider etter egen individuell plan og med varierende grad av støtte etter behov. I tillegg har vi noen elever med medisinske utfordringer som møtes gjennom litt tettere oppfølging og tilpassing der dette er nødvendig. Skoleturer, leirskole etc Birralee ønsker å gi elevene muligheter for å lære og oppleve sammen gjennom deltakelse på leirskole og andre overnattingsturer eller dagsturer. Elever i Year 11 besøkte Malaga i Spania med

5 5 besøk på en spansk skole, musébesøk, historisk vandring mm. Year 8 hadde en uke ved Drageid leirskole, Year 7 hadde en overnattingstur til Valdøyan og Year 5 og 6 hadde en overnattingstur til Vassfjellet. Alle elever deltok på forskjellig dagsturer til Bymarka og Lade. Year 4 har i tillegg dagstur til Munkholmen. Samarbeid med hjemmet Skolen samarbeider tett med foreldrene. Alle foreldre får en håndbok om skolen samt to ganger per år en mindre håndbok eller digital informasjon - med informasjon om klassens akademiske program for høsten og våren. Skolen gjennomfører to foreldremøter og to foreldresamtaler per år. Disse dokumenteres og arkiveres. I tillegg kaller skolen inn til samtaler etter behov. Alle elever mottar en skriftlig vurdering ved skoleårets slutt. På ungdomsskolen brukes karakterer. Etterskoletid tilbud Elevene i Y2-5 kan benytte seg av ASP (After school programme). Ca 45 barn benytter seg av dette tilbudet. I tillegg tilbyr skolen lekseklubb, spanskklubb, sjakklubb og skolekor. Elevråd Skolen har et aktivt elevråd som møtes en gang per måned. De arrangerer blant annet trivselsaktiviteter for elevene, skolefester og «Birralee s Got Talent». Videre engasjerer de seg i skolens Grønt Flagg satsning. Elevene møter i skolestyret og gir en orientering om sitt arbeid. En elevrepresentant har vært med i Ungdommens bystyre. Foreldrerepresentasjon Foreldrene har en observatør i skolens styre. To foreldrerepresentanter fra hver klasse danner skolens foreldrekomité. Denne møtes ca en gang per måned. Rektor eller inspektør deltar vanligvis i møtene. Foreldrekomiteen er med på å skape et godt sosialt miljø på skolen gjennom flere arrangementer som julemesse, skolefester for elevene og familie samlinger. Kursing og Kompetanseheving Skolens ansatte deltar på lokalt arrangerte kurs samt deltar på ECIS sine årlige internasjonale konferanse(r) for internasjonale skoler. Fire ansatte deltok ved ECIS International School Conference i

6 6 Nice i November. To ansatte i administrasjonen deltok i ECIS lederkonferanse i Sevilla, Spania, i april. Administrasjonen deltar i møter i Forum for Friskoler. Skolen er en Gønn Barnebyskole og deltar i kurs og samlinger. Tillitsvalgte og verneombud deltar på flere kurs gjennom året. Flere ansatte er i gang med studier fra norskkurs til kompetansegivende kurs på universitet eller høgskole. Eksempler på studier er barne og ungdomsarbeider, spesialpedagogikk, pedagogikk, skoleledelse og annet. Renovering av skole Siste del av renoveringen av skolebygget ble gjennomført sommeren/høsten 2014 da alle vinduer ble skiftet ut og fasade og tak på gymsalen ble renovert. Skolen fremstår i dag som totalrenovert. Renoveringen medførte en litt mer utfordrende skolestart da arbeidet ikke var fullført før i september/oktober. hele jordkloden! I høst har vi spesielt hatt fokus på kroppens behov for væske og næring. Elevene har bl.a. laget sunne matpakker for hverandre. Elevenes arbeidsmiljø Skolen deltar i den nasjonale elevundersøkelsen hver år. I tillegg har skolen sin egen elevundersøkelse ca. annet hver år. Denne ble gjennomført i Elevene trives generelt godt, men noen elever hadde opplevd negative hendelser. Disse har blitt fulgt opp. Skolen arbeider aktivt mot mobbing og bruker bl.a. The Birralee 3Rs aktivt: Respect, Responsibility and Ready to learn. Skolen har et godt samarbeid med skolehelsetjenesten. Enkeltelever får tilbud om samtaler med helsesøster etter behov. Grønt Flagg Sertifisering Birralee er resertifisering som Grønt Flagg Skole. Skolen har fokus på resirkulering: elevene sorterer avfall i plast, papir og restavfall. I tillegg har vi arbeidet med tema som energi og nå fysisk energi og en sunn livsstil. I vår gikk vi rundt jorda: alle ble utstyrt med skrittmålere og så talte vi skritt og målte avstander og gikk rundt HMS arbeid Skolen har en HMS gruppe som består av tillitsvalgte, verneombud, rektor og inspektør. Denne møtes regelmessig. Skolen gjennomfører medarbeidersamtaler en gang i året. Annet hvert år brukes en spørreundersøkelse blant de ansatte. Denne ble gjennomført i Resultatet av undersøkelsen følges opp gjennom en serie møter sammen med en konsulent fra Lead AS. Arbeidet skal sluttføres i Skolene verneombud og vaktmester går vernerunde en gang per år sammen med

7 7 rektor. En skriftlig rapport/skjema utarbeides etter disse rundene. Vi deltar i møter med brannvesen ca en gang per år samt i møter med Trondheim Eiendom Skolen samarbeider med bedriftshelsetjenesten Stamina Helse. Inspeksjoner Skolen hadde branninspeksjon høsten Rapporten er positiv for skolen. Økonomi Skolen benytter seg av regnskapsfører fra Økonor og revisor fra Orkla Revisjon. Månedlige eller bimånedlige økonomiske rapporter legges fram for styret. Både regnskapsfører og revisor kalles inn til møte i styret ved behov. Regnskapsfører deltar alltid ved havlårsrapportering samt årsavslutning. Revisor deltar på årssluttenes styremøte og generalforsamling. Skolen mottar statsstøtte etter gjeldende privatskolesatser. Foreldrebetalingen er NOK per år. Skolen har per i dag god økonomi.

Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013

Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013 Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013 Innhold Situasjonsbeskrivelse... 3 Tettere oppfølging og støtte til bedre praksis... 4 Forsøk med utvidet skoledag og leksehjelp... 4 Kartlegging og oppfølging...

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway.

ÅRSMELDING 2014. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway. ÅRSMELDING 2014 Innledning Valg av nye representanter til Europaparlamentet og nytt politisk lederskap i EU har preget året 2014. Ved parlamentsvalget i slutten av mai var gjennomsnittlig valgdeltakelse

Detaljer

Rullert høsten 2011 Side 1

Rullert høsten 2011 Side 1 Side 1 Rullert høsten 2011 Bakgrunn. Skolen har mange forhold å ta hensyn til i sitt virke. Lover og forskrifter gir retning for hvilke krav skolen står overfor. En kvalitetssikringsplan som denne skal

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtedato: 23.04.2015 Møtested: Harstad Rådhus Formannskapssalen Tidspunkt: 12:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer

Detaljer

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER 11. 7. 2014 LØTEN KOMMUNE ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER Revidering av strategiplan 2013-2015 Innholdsfortegnelse 1.1 Forord... 3 1.2 Innledning... 4 1.3 Skolenes kapasitet

Detaljer

ÅRSMELDING. Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret STAVANGER PTØ-Senteret SKI PTØ-Senteret TRONDHEIM

ÅRSMELDING. Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret STAVANGER PTØ-Senteret SKI PTØ-Senteret TRONDHEIM ÅRSMELDING 2014 Pedagogisk Trening og Øving Norge Hedmark Næringspark bygg 8 2312 Ottestad Tlf: 62 58 82 04 Faks: 62 58 82 06 Org. nr. 976 724 895 Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER SKOLER ÅS KOMMUNE

TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER SKOLER ÅS KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER OG SKOLER I ÅS KOMMUNE 2012 Innholdsfortegnelse 1 Tilstandsrapport 2012 for Ås kommune, kvalitet i barnehage og skole... 4 1.1 Innledning barnehage... 4 1.2 Innledning

Detaljer

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1. Antall elever og

Detaljer

Årsrapport 2014. til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Årsrapport 2014. til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Årsrapport 2014 til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Innhold. 1. Forord... 3 2. Introduksjon... 4 2.1 Overordnede mål og prioriteringer... 4 2.2 Samarbeidspartnere... 5 2.3 Informasjon...

Detaljer

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Innholdsfortegnelse Innledning Side 3 1 Rammebetingelser Side 4 1.1 Bakgrunn for opprettelsen av et elev- og lærlingombud Side 4 1.2 Mandat og stillingsbeskrivelse

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013 Torsdag 3. april, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12 Sak 12/90 Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Målsettinger... 5 3.1. Nasjonale målsettinger... 5 3.2. Kommunens visjon og hovedmål... 6 3.3.

Detaljer

Søndre Land kommune Tilstandsrapport for grunnskolen 2013

Søndre Land kommune Tilstandsrapport for grunnskolen 2013 Søndre Land kommune Tilstandsrapport for grunnskolen 2013 Innhold 0. Sammendrag av tilsynsrapporten... 3 1. Innledning... 3 1.1 Overordet utviklingsarbeid og satsingsområder... 3 2. Elever og undervisningspersonale...

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT I GRUNNSKOLEN - RESULTATER FRA HØSTEN 2011

TILSTANDSRAPPORT I GRUNNSKOLEN - RESULTATER FRA HØSTEN 2011 RINGSAKER KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT I GRUNNSKOLEN - RESULTATER FRA HØSTEN 2011 Sluttbehandles i: Kommunestyret Fordeling: * ArkivsakID.: JournalpostID.: Arkiv: Saksbehandler: 11/7969 12/2035 K2-B60 Arild

Detaljer

Kultur og oppvekstsektoren Tilstandsrapport for grunnskolen i Grimstad

Kultur og oppvekstsektoren Tilstandsrapport for grunnskolen i Grimstad Kultur og oppvekstsektoren Tilstandsrapport for grunnskolen i Grimstad 2011 Behandlet i kommunestyret 21.11.11 (K-sak 11/100) Mandag 24. oktober, 2011 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT GRØNT FLAGG 2012/2013 SANDBAKKEN BARNEHAGE

PROSJEKTRAPPORT GRØNT FLAGG 2012/2013 SANDBAKKEN BARNEHAGE PROSJEKTRAPPORT GRØNT FLAGG 2012/2013 SANDBAKKEN BARNEHAGE Vi har nå arbeidet i henhold til vår Miljøhandlingsplan, og tiden er nå inne for en evaluering i form av rapport. Vi kommer til å ta for oss alle

Detaljer

St.meld. nr. 30 (2003 2004) Kultur for læring

St.meld. nr. 30 (2003 2004) Kultur for læring St.meld. nr. 30 (2003 2004) 2 St.meld. nr.? 2002-2003 Om innenlands bruk av naturgass mv. En skole for kunnskap, mangfold og likeverd I august begynner 60 000 forventningsfulle barn på skolen. De vil sette

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014-2018. Norsk seksjon Lycée International St.Germain en Laye

VIRKSOMHETSPLAN 2014-2018. Norsk seksjon Lycée International St.Germain en Laye VIRKSOMHETSPLAN 2014-2018 Norsk seksjon Lycée International St.Germain en Laye 1 INNHOLD: 1. Presentasjon av Lycée International, Norlangue og den norske seksjonen 1.1. Lycée International historie 1.2.

Detaljer

Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler

Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler Mai, 2012 Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole

Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole Oslo kommune Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning OSLOSTANDARD FOR Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole OPPDATERT 2013 OSLO- BARNEHAGEN Forord Barnehagene er en viktig første del av utdanningsløpet.

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Årsberetning 2014

Oslo kommune Utdanningsetaten. Årsberetning 2014 Oslo kommune Årsberetning 2014 Innholdsfortegnelse FORORD... 3 1. ANSVARSOMRÅDE... 6 1.1 Organisasjon/bemanning... 6 2. MÅL, RESULTATER OG RISIKOVURDERING... 8 2.1 Situasjonsbeskrivelse... 8 2.2 Målsettinger,

Detaljer

utvalget. De har vært tilgjengelige og gjort det mulig for oss i utvalget å få gjennomført vårt arbeid på en så tydelig måte.

utvalget. De har vært tilgjengelige og gjort det mulig for oss i utvalget å få gjennomført vårt arbeid på en så tydelig måte. Del I Innledning 2010 har vært et spennende år for Foreldreutvalget for grunnopplæringen. Året startet med lansering av FUGs nye nettsider og flytting til nye lokaler. Forskning og undersøkelser er blitt

Detaljer

KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN

KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN Aud Berggraf Sæbø KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN Et forprosjekt for tiltak 25 i Skapende læring: Muligheter og sentrale utfordringer for estetiske fag og estetiske læreprosesser i grunnskolens opplæring,

Detaljer

Hva er PIRLS, PISA og nasjonale prøver?

Hva er PIRLS, PISA og nasjonale prøver? Hva er PIRLS, PISA og nasjonale prøver? Innhold PIRLS-studien PIRLS er en internasjonal studie som måler elevers leseferdigheter på fjerde trinn i de landene som deltar. PIRLS står for Progress in International

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Torsdag 16. juni, 2011 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport for videregående opplæring i Sør-Trøndelag 2012

Tilstandsrapport for videregående opplæring i Sør-Trøndelag 2012 Tilstandsrapport for videregående opplæring i Sør-Trøndelag 2012 gode ideer Innhold 1. Forord... 3 2. Styringskortet, styringsperspektiv elever... 4 3. Antall elever og lærlinger... 6 4. Læringsmiljø blant

Detaljer

To stjerner og et ønske

To stjerner og et ønske To stjerner og et ønske Hvordan bruke vurdering for læring i skolen i praksis Hilde Dalen Bacheloroppgave APA-dokument ved avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

Detaljer

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN VIDEREFØRING AV UTVIKLINGSPROSJEKT I 2005 OG 2006 1 Innholdsregister BAKGRUNN 3 Historikk 3 Offentlige dokumenter 4

Detaljer

www.namibiaforeningen.no «KUNNSKAP og vennskap»

www.namibiaforeningen.no «KUNNSKAP og vennskap» Årsmelding 2011 www.namibiaforeningen.no «KUNNSKAP og vennskap» Styrets beretning 2011 Dette året har gått langs en vei som har budt på en del ekstra svingninger. Sykefravær i administrasjonen og skiftet

Detaljer

Tilstandsrapport for barnehage, skole og SFO 2014-2015. - jf. Opplæringslova 13-10

Tilstandsrapport for barnehage, skole og SFO 2014-2015. - jf. Opplæringslova 13-10 Tilstandsrapport for barnehage, skole og SFO 2014-2015 - jf. Opplæringslova 13-10 Forord Med dette legger vi fram Tilstandsrapport for barnehage, skole og SFO for skole- og barnehageåret 2014-15. I årets

Detaljer