Statusrapport HobieCat-satsning Larvik Seilforening 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Statusrapport HobieCat-satsning Larvik Seilforening 2003"

Transkript

1 Statusrapport HobieCat-satsning Larvik Seilforening 2003 Viksfjord, 30. september 2003 Tore Aarønæs

2 INNHOLD 1 OPPSUMMERING UTGANGSPUNKT BÅTANSKAFFELSER DELTAKERE AKTIVIT ETER INSTRUKSJON KAPPSEILING DELTAKELSE I NM PÅ SKJÆRHALDEN MARKEDSFØRING OG INFORMASJONSVIRKSOMHET SOMMEROPPLAG PÅ SKJÆRET OPPLAG PÅ JOLLESTRANDA ANDRE AKTIVITETER SPONSORS FORSIKRING ØKONOMI FREMTIDIGE AKTIVITET ER VINTEROPPLAG KURSING ELDRE JUNIOR SEILING EGET SEILKURS FOR HOBIECAT-INTERESSERTE SOMMEREN 2004? FREMTIDIG ORGANISERING NM FOR HOBIECAT TIL LARVIK? FORSIKRING EGEN AVGIFT FOR LÅN A V BÅT? YTTERLIGERE BÅTKJØP? VURDERING VEDLEGG LÅNEAVTALE FOR BÅTER REGATTAKART FOR VIKSFJORD...12 Viksfjord, 30. september 2003 Tore Aarønæs TAa - F:\P\LS\HC\Statusrapport okt 2003.doc :57 Side 2 (2)

3 1 Oppsummering Undertegnede presenterte på årsmøtet 2002 et forslag til satsning på HobieCat som en ny ungdoms klasse i Larvik Seilforening (LS). Basert på en generell tilslutning til det skisserte forslag, og i tett samarbeide med juniorleder i LS har vi systematisk jobbet for å gjennomføre planen. Vi har således: o fått etablert en HobieCat-klasse med i alt snart 10 båter i Viksfjord/Larviksområdet Larvik har dermed blitt det nest største flerskrogsstedet i Norge o Fra slutten av mai har to ganger i uken mellom personer aktivt deltatt med organisert seiling, og vi har en aldersmessig spredning på 6 - ~60 år i gruppen. Totalt har vi en brukergruppe på snart 70 personer med smått og stort. De fleste av disse er/vil bli nye medlemmer i LS, og flere av disse er nye/relativt uerfarne seilere. Gradvis er det flere og flere ungdommer som mestrer båtene, slik at foreldregenerasjonen etter hvert har vært mer aktive i support(er)rollen. o LS har hele sesongen disponert to innleide LS-båter, som har vært lånt ut gratis til kvalifiserte medlemmer. Båtene har så å si vært i bruk nesten daglig siden oppstart primo juni og omtrent hver dag i sommerferien. Det har dessuten kontinuerlig vært en meget velvillig innsats fra de øvrige HobieCat-eierne, både for å ta om bord interessenter og låne ut egne båter, slik at vi stort sett har unngått å måtte parkere seilinteresserte ungdommer på land. Løsningen har også vært å seile opptil 4 personer om bord i båtene noen ganger. Tilgjenglige båter, kombinert med entusiastiske foreldre, har avgjort vært en av hovedårsakene til den omfattende tilslutningen til denne satsningen. o Siden primo juni har vi arrangert instruksjon, trening og kappseiling to ganger i uken. Eget regattaopplegg er utarbeidet, inkl utlegging av Viksfjordmerkene og utforming av nye seilløp. På det meste har 9 HobieCat er vært med i kappseilingen samtidig. Totalt har det vært arrangert kappseiling for HobieCat ene ca 20 ganger i løpet av sesongen. o Det anslås at LS er blitt tilført mellom nye medlemmer gjennom årets satsning og stadig nye familier ønsker å melde seg inn. o I september deltok LS med tre båter i åpent NM for HC16 på Skjærhalden. LS-båtene fikk hhv plass av 22 deltakere. Kun tre norske båter seilte raskere enn LSbåtene, og LS ble beste norske klubb. o HobieCat-gruppen har søkt om og fått innvilget et bidrag fra Jorun Horgen-fondet. o Aktivitetene ser for 2003 ut til å gå i økonomisk balanse dvs at anslåtte brutto merinntekter for LS (ca kr ) balanserer ut med de anslåtte utgiftene (ca kr ) klubben har på satsningen i hele 2003-sesongen. På årsmøtet høsten 2002 presenterte undertegnede et aggressivt mål om å få 10 båter på vannet på tre år. Nå ser det ut til at vi nesten kan nå dette målet allerede første sesongen hvilket er langt over selv de mest optimistiske forventninger i HobieCat-gruppen. I så måte takkes deltakere og støtteapparat for delaktigheten denne sommeren. Vi ønsker også å få konstruktive innspill fra LS-styret og andre, på gjennomførte og kommende aktiviteter slik at vi kanskje kan få til både en videre vekst i HobieCat-miljøet, men også oppnå en smitteeffekt/synergi til andre klasser og miljøer i klubben? TAa - F:\P\LS\HC\Statusrapport okt 2003.doc :57 Side 3 (3)

4 2 Utgangspunkt HobieCat-satsningen i Larvik Seilforening HobieCat-satsningen startet opp med utgangspunkt i at Larvik Seilforening har hatt fallende tilslutning på ungdomssegmentet de siste årene, og at LS i praksis ikke hadde noe seilertilbud til eldre tenåringer. Saken begynte deretter med en relativt fyldig korrespondanse mellom daværende LS-formann Vidar Andersen og forslagsstiller Tore Aarønæs høsten Dialogen var basert på et skriftlig forslag til ungdomssatsning 1 datert august Av forskjellige årsaker ble saken fremmet som et formelt forslag på årsmøtet Fra årsmøtets referat sakses flg: INNKOMNE FORSLAG Forslag fra Tore Aarønæs om satsing på flerskrogsbåter for å rekruttere ungdom. Tore Aarønæs brukte ca. 15 min. på å presentere forslaget. Årsmøtet brukte så ca. 45 min. på å komme med synspunkter på forslaget. Det var tydelig enighet om nødvendigheten av å satse på et tilbud for ungdom innenfor de eksisterende rammer. Årsmøtet overlot til styret å følge opp de signaler årsmøtet ga. Basert på årsmøtets støtte fortsatte arbeidet med å planlegge HobieCat-programmet, innenfor junioravdelingens budsjett og med hyppig kontakt mellom undertegnede og juniorleder Linda Nilsen. 3 Båtanskaffelser 4 Deltakere Etter årsmøtet 2002 ble det arbeidet aktivt med å finne brukte båter som kunne innpasses i jravdelingens budsjetter. Bruktmarkedet var tynt, men vi fikk etter hvert to båter på hånden ( og for til dels velbrukte båter), men styret gav ikke jr-leder grønt lys for disse anskaffelsene. Etter hvert som vi nærmet oss kick off av programmet sto vi derfor i slutten av mai uten LSbåter. Det ble så avtalt at LS skulle leie inn båter til programmet: o En eldre HC16 ble stillet til LS disposisjon mot at LS sto for det øk ansvar ifm genl oppgradering og utstyr. Inkl i pakken ble det innkjøpt et demo -brukt sett med seil. o En nyere HC16 som opprinnelig ble innkjøpt av Tore Aarønæs ble leiet inn for ett år Dette valget ble også tatt for å minimalisere ris ikoen for at klubben skulle sitte igjen med båter som kanskje ikke ville bli benyttet i så måte ble denne risiko tatt av utlånerne. Parallelt kjøpte flere interessenter inn brukte/nye båter. I løpet av våren/sommeren 2003 er det således kommet 5 HC16 til Viksfjord og omegn. Etter forarbeidet vinteren/våren 2003 ble HobieCat-programmet igangsatt ultimo mai 2003, gjennom et eget kick-off på Seilerhytta. I alt ca 20 personer møtte opp på dette første møtet, og etter en innledende gjennomg ang og opplæring fikk alle prøve å seile. Av de fremmøtte var ca 2/3 tenåringer. Siden har interessen økt jevnt. Pr september har vi totalt registrert ca deltakere i programmet hvorav >60% er ungdom/tenåringer. Totalt er det registrert > 110 interessenter/deltakere/supportere. Dette har overgått våre mest optimistiske anslag. I 1 Notat Mulig satsning for tenåringsseiling august 2002 TAa - F:\P\LS\HC\Statusrapport okt 2003.doc :57 Side 4 (4)

5 5 Aktiviteter HobieCat-satsningen i Larvik Seilforening tillegg har flere båteiere vært meget velvillige med å stille sine båter til disposisjon for interessentene. Det har heller ikke vært noe problem å få foreldre til å stille med følgebåter. Gjennom hele prosjektet har vi motivert interessentene til å melde seg inn i LS. Vi anslår at LS har blitt tilført nye medlemmer der et flertall er ungdommer/ tenåringer. Denne medlemsmassen har således tilført klubben inntekter både gjennom egne innbetalinger, gjennom støtte fra Larvik kommune og gjennom NIF. Denne trippelinntekten vil vedvare så lenge vi klarer å holde på disse medlemmene. Stadig nye interessenter gir uttrykk for at vi vil melde oss inn Trolig vil medlemstilslutningen øke til neste år, da vi fra neste sesong vil praktisere strengere kontroll av medlemsskap for å få låne klubbåt. Aktivitetene har for øvrig fulgt den opptrukne plan, med instruksjon og seiling på lørdager, og kappseiling på tirsdager. Vi har valgt å holde aktivitetene i Viksfjord, hvilket har gitt satsningen bra eksponering. Fra LS ble vi tidlig gjort oppmerksom på problemene med å få engasjerte foreldre på banen som støtteapparat. For HobieCat ene har dette foreløpig ikke vært noe problem. I mange tilfeller har vi sett at far/sønn/datter -kombinasjonen har vært nøkkelen til å få ungdommene trygge i de nye og raske båtene. Med mulighetene til å være tre personer om bord (f eks far + barn) har vi fått til en effektiv opplæring/ kunnskapsoverføring. Fra medio juli har vi derfor sett en gradvis overgang til at tenåringene klarer å håndtere båtene selv også i relativt kraftig vind, mens fedre/mødre har tatt seg av starting, følgebåtfunksjon, hjelp til utsetting mm. I regattasammenheng har vi også erfart en økende ungdoms -% faktisk på over 90% på enkelte dager. I tillegg har de to LS-båtene vært i overraskende hyppig bruk. Fra St Hans og ut august har det nesten vært 1-2 båter på sjøen hver eneste dag ofte flere ganger på samme dag, og med stadig nye mannskapskombinasjoner og brukere. Aktivitetene har gått uten stans hver uke siden oppstart. Utover i juli har det til dels vært kø for å få seile klubbåt - noe som har vært løst med å kjøre tre/fire personer om bord, og ved hjelp av velvillig utlån av båt fra andre båteiere. TAa - F:\P\LS\HC\Statusrapport okt 2003.doc :57 Side 5 (5)

6 5.1 Instruksjon Det er lagt opp til en halvformell instruksjon/undervisning, under ledelse av klassekaptein Brian Hunt. Dette har både inkludert instruksjon på land, om bord i båt og fjerninstruksjon ved hjelp av innkjøpt walkie talkie. Sistnevnte har for øvrig medført at vi så å si ikke har benyttet LS-båt eller bensin. Det er inngått en egen klassekapten - avtale med Brian Hunt og det er avtalt et honorar for hans instruksjonsvirksomhet. Honoraret er i tråd med NSFs bestemmelser om Veiledende timesatser for trenere. Vi har fastsatt Brians realkompetanse til Trener I-nivå dvs kr 130,- pr time for kurs og samlinger (s 180 i NSFs 2002-håndbok). Alle båteierne har for øvrig vært meget positivt innstilt til å ta om bord interesserte seilere,- og har således bedrevet en betydelig uformell erfaringsutveksling og opplæringsvirksomhet. 5.2 Kappseiling Regattaseilingen ble startet opp i månedskiftet juni/juli. Vi erfarte en litt uheldig start, i det HobieCat-seilerne innledningsvis ble anmodet om ikke å starte på de terminfestede tirsdagsregattaene. Reaksjonen på dette blant HobieCat-seilere i foreningen var svært negativ, og saken ble etter hvert ryddet raskt opp i, og siden begynnelsen av juli har vi seilt regulær kappseiling to ganger i uken (lørdager kl 14 og tirsdager kl ~17.30). Totalt har det blitt arrangert kappseiling for HobieCat ene ca 20 ganger i 2003-sesongen. Det er blitt utarbeidet et eget regattakart 2 for Viksfjord, og alle de gamle merkene er blitt lagt ut. Etter hvert har starten blitt foretatt fra startbua. Vi har hatt med 4-6 båter på de fleste regattaene rekorden er 9 båter med flere ganger har det vært 3-4 i hver båt dvs at opptil personer har vært involvert i seilingene samtidig. Det er blitt seilt 2-3 regattaer hver gang og ofte har man byttet på mannskaper mellom de enkelte regattaene. 5.3 Deltakelse i NM på Skjærhalden Sesongen 2003 ble avsluttet med NM for HobieCat 16 på Skjærhalden september. Totalt deltok 22 båter hvorav to fra Sverige. To av dagene var det lite vind, mens på den siste dagen blåste det opp mot liten kuling. 2 Se Vedlegg. TAa - F:\P\LS\HC\Statusrapport okt 2003.doc :57 Side 6 (6)

7 Larvik seilforening deltok med tre båter, der alle båtene hadde juniorseilere om bord. Larvikseilerne, som alle ble premiert, fikk følgende plasseringer: 6. Tore og Mathias Aarønæs 7. Brian Hunt og Ragnhild Andersen 8. Pål og Pål Asbjørn Fevang De to svenske båtene tok hhv 1. og 5. plass - så i det norske sammendraget plasserte LSbåtene seg på hhv 4., 5. og 6. plass. LS ble dermed også beste klubb. 5.4 Markedsføring og informasjonsvirksomhet Fra starten av arbeidet har det vært lagt vekt på informasjonsspredning til alle registerte interessenter. I løpet av vinter/vår er det utarbeidet i alt 5 informasjonsskriv som også er blitt lagt ut på LS web-sider. Vi fikk også anledning til å informere om våre planer på Sjøen for alle hvilket har medført at vi i sommer flere ganger har fått besøk av utenbys seilere/båter som har deltatt i regattaseiling. Endelig er oppslagstavlen på Seilerhytta blitt benyttet flittig. Størst effekt har trolig tilstedeværelsen på jollestranda hatt mange nysgjerrige har benyttet sjansen til å slå av en prat og flere har fått bli med på en liten luftetur. I slutten av juli fikk vi besøk av Østlandsposten, som lagde en flott billedreportasje fra en tirsdagssamling. Denne reportasjen som nesten var på en helside - gav oss flere nye interessenter, som siden har vært med og seilt. 5.5 Sommeropplag på skjæret Vi har diskutert å etablere et sommeropplag for HobieCat ene på badeskjæret (Selbuskjær?) i det vi har vært usikre på hvor komplisert det vil være å legge til med HobieCat ene på jollestranda spesielt under mye vind. I tillegg har det i noen tilfeller vært litt kø for å få båter inn og ut fra jollestranda. TAa - F:\P\LS\HC\Statusrapport okt 2003.doc :57 Side 7 (7)

8 Vi har ikke utarbeidet skisser og prisoverslag for dette. Flere av HobieCat-seilerne er usikre på om dette er en hensiktmessig løsning. En slik løsning vil også medføre at utsikten fra startbua mot startlinjen vil bli blokkert av seilene til de båtene som er rigget, men ikke utsatt. Det vil også kunne oppstå uheldige situasjoner nå man sjøsetter båter rett på startlinjen. Problemene med trafikkork på jollestranda er pt av meget begrenset omfang og har vel snarere att en positiv (kontaktskapende og informativ) effekt. Vindforholdene på skjæret kan gjøre det vanskelig å få til vellykkede dokkinger. Det er imidlertid et problem at LS-brygga ved jollestranda kontinuerlig bli brukt av små og store motorbåter som korttidsparkering og som pålessingsbrygge 3. En slik uthavn vil heller ikke gi muligheter til å lagre seil og utstyr i Ternebua slik som nå. I tillegg vil dette kunne legge opp til en potensiell konflikt med badende på skjæret. Vi bør heller ikke undervurdere det sosiale aspektet ved å ha båtene på jollestranda. Sist men ikke minst erfarer vi en ikke ubetydelig markedsføringseffekt av å ha båtene godt synlig for de mange besøkende på Seilerhytta vi har allerede sett konkrete resultater av dette. 5.6 Opplag på jollestranda HobieCat-ene tar en del plass, og med 5-6 båter er mye av plassen på jollestranda oppbrukt. Dersom vi erfarer videre vekst i klassen bør det innføres en ordning som eliminerer vinteropplag av båter og traller på jollestranda gjennom hele sommeren, slik tilfellet har vært i år. Det ville også blitt mer plass dersom man kunne anskaffe et stativ slik at Optimister og Europajoller kunne lagres i høyden? 5.7 Andre aktiviteter I St Hans-week-enden hadde vi invitert seilere fra HobieCat-miljøet på Lysaker til Ødegaarden. Vi fikk denne gangen besøk av to båter, deriblant leder av HobieCat-klubben. Vi hadde i denne anledning reservert Holmen-hytta for gjestene som stortrivdes i Viksfjord. Dette arrangementet kom nok for øvrig noe tidlig på oss, i og med at vi arbeidet mye med å få i gang våre egne aktiviteter. Opplegget frister imidlertid til gjentakelse og vi håper og tror at gjestene kan trekke med seg flere utenbys seilere neste gang. 3 Det anses i dag også som et problem at LS ikke har tilstrekkelig med gjesteparkering for medlemmer som kommer til klubbområdet med egen båt (skjærgårdsjeep og lignende). Bedre tilrettelegging for besøkende med båt ville også redusere problemene for trafikkork på utsettingsbryggen. TAa - F:\P\LS\HC\Statusrapport okt 2003.doc :57 Side 8 (8)

9 6 Sponsors 7 Forsikring 8 Økonomi Vinteren 2003 ble det søkt om støtte fra Jorun Horgen-fondet. Vi fikk tildelt kr for 2003-sesongen til genl drift av programmet. Ifm HobieCat-samlingen St. Hans-weekenden sponset Seilerhytta Spiseri deltakere med søndagsfrokost meget populært! Ved flere tilfeller har vi vært så heldige å få sponset bespisning for ungdommene på Seilerhytta - også et meget populært tiltak. Ansvars- og forsikringsmessige aspekter har vært diskutert med Linda N. I utgangspunktet er båtene forsikret av båteiere, mens det ansvar som vil kunne oppstå under bruk skal være den enkelte seilers, og evt LS ansvar. I låneavtalen som den enkelte seiler nå må signere er det inntatt en passus om at skipper n har ansvaret. Dette er for øvrig i tråd med anbefaling fra NSF se NSFs årbok 2002 s 120/121. Barn til og med 12 år er for øvrig forsikret under NSF-paraplyen (se NSFs årbok 2002 s 118/119). HobieCat-satsningen ligger i tråd med årsmøtevedtaket budsjettmessig under junioravdelingen som for 2003-sesongen har et utgiftsbudsjett på i overkant av (inkl innkjøp og drift av motoriserte følgebåter). I tillegg har junioravdelingen ihht LS-kasserer ikke brukte midler fra tidligere tildelinger på kr Ved sesongslutt ser den totale økonomis ke effekten av HobieCat-programmet i 2003 totalt slik ut: Totale inntekter (anslåtte tall da vi jeg ikke har oversikt over faktisk medlemstilgang) o Anslåtte medlemsinntekter ca. 50 stk x 200 = o Anslått tilleggstøtte for tenåringer (LK og NIF) 25 stk x ~400 kr (?) = o Jorun Horgen-fondet o Samlede inntekter ca Utgifter o 'leie' av Erik Thoresens båt (ca kr/år i upkeep og utgifter - inkl nytt/brukt seilsett som LS betaler over tre år) o leie av båt nr 2 fra Tore Aarønæs kr/år det ble avtalt en trappevis nedgang i leiebeløp dersom leieforholdet fortsetter (8.000 for år 2, for flg år) o instruksjonsutgifter til Brian - i tråd med prisliste i NSF-årbok - ser ut til å være 130 kr/t for 'Trener 1' - som er omtrent Brians nivå... - totalt kanskje 15 timer = o diverse innkjøp - løsøre, bøker, flip over papir mm - max o div småutstyr og forbruksmateriell ca o utsettingstralle - ca 2500 inkl mva o bespising/sosialt... usikkert - max første sesong...? o evt deltakeravgift i regattaer kr (300 kr pr båt i høstserien ihht Thor Morten Hem) o Samlede utgifter ca TAa - F:\P\LS\HC\Statusrapport okt 2003.doc :57 Side 9 (9)

10 Resultat for klubben av HobieCat-satsningen er altså ca et nullresultat 9 Fremtidige aktiviteter 9.1 Vinteropplag Det er nå 5-6 HobieCat er i Viksfjordområdet, og disse vil trenge en hensiktsmessig vinteropplagsplass. I fjor ble en HobieCat lagret på gressplenen ved hovedbrygga. Jeg antar at det der nede er fare for springflo, slik at evt lagring bør være på gresset ovenfor. Muligens finnes andre alternativer? Dette bør diskutere og besluttes ila august/september i år. 9.2 Kursing For å få til en videre seilfaglig utvikling av HobieCat-miljøet vil det være avgjørende å legge opp til økt instruksjon og trening både i bredde og for de beste seilerne - dette vil gjelde både taktikk, tuning og trimming av båter og innen seilregler. Pr i dag ser det ut til at trener- /instruktørkapasitet er en flaskehals i LS. Undertegnede planlegger å deltar på Trener II-kurs vinteren 2003/04, i det min formalkompetanse (B-trener i seiling) og erfaring er blitt godkjent som grunnlag for inntak på Trener II. 9.3 Eldre junior seiling I løpet av sommeren har ungdommene gradvis overtatt skipper og mannskapsplassene i båtene, mens foreldregenerasjonen har bistått i ulike oppgaver på land eller fått være med som passasjer/mannskap. Det er derfor stemning for til neste år å dra i gang old boys-regattaer, der ungdommen blir plassert i startbod/følgebåt - mens eldre junior -seilere får prøve seg på fjorden Dette vil kunne ha en positiv effekt også på ungdomsseilere i det de kan lære mye av å være i startboden. Et slikt opplegg vil ytterligere forsterke det positive foreldre/barn -samarbeidet som vi har fått til i sommer. 9.4 Eget seilkurs for HobieCat-interesserte sommeren 2004? Basert på den interessen som HobieCat-programmet fikk sommeren 2003, bør det vurderes om vi kan/bør videreutvikle rekrutteringen med en mer formell opplæring i flerskrogsseiling. På denne måten kan vi profesjonalisere vårt pt relativt amatørmessige (men vel fungerende) innføringsarbeide. Samtidig kan vi skaffe oss en viss inntjening, som delvis bør kunne gå til ytterligere båtanskaffelser. 9.5 Fremtidig organisering I den første sesongen har det vært mye armer og bein i HobieCat-miljøet, og vi har vel i praksis blitt tatt litt på senga av den store interessen blant stedets ungdom. Dersom interessen vedvarer/øker bør vi organisere oss bedre mht supportfunksjoner f eks gjennom å ha egne ansvarlige for f eks..: o Instruksjon (klassekaptein m fl ) o Båtvedlikehold og ettersyn (inkl delelager-funksjon, innkjøp av forbruksmateriell, utstyr til vedlikehold mm) o Rullefører dvs holde oversikt over deltakere, navnelister mm (bruk av LS medlemssystem??) o Bistand med å fordele skipper, mannskap og båter før trening og kappseiling også sørge for at gode seilere fordeles blant langsomme båter o Utlånssystem, låneavtaler mm o Regattaopplegg o Følgebåter TAa - F:\P\LS\HC\Statusrapport okt 2003.doc :57 Side 10 (10)

11 Dette vil også kunne frigjøre tid hos klassekaptein til å drive mer målrettet undervisning/trening. Dette vil bli diskutert med de registerte deltakerne ila høsten NM for HobieCat til Larvik? HobieCat-klubben har henvendt seg til LS med forespørsel om å kunne arrangere NM for HobieCat16 neste år (2004): NM FOR HOBIE Norsk Hobie Cat Klubb er meget imponert over hva Larvik seilforening har fått til i Vi håper derfor at foreningen kunne tenkt seg å arrangere NM for Hobie 16 i NM må gå over 3 dager, og vi hadde håpet på om få dette til siste fredag + helg før skolen starter. Jeg har selv vært i Larvik ved 2 anledninger i løpet av sommeren og mener området mellem Viksfjord og Stavern burde egne seg bra for å arrangere NM for Hobie 16. Utfordringen ligger muligens i å plassere båter på land, samt innkvartering for ca 50 seilere. Håper dette er noe foreningen kunne tenke seg å hjelpe oss med. Vi trenger en svar så fort som mulig da fristen for å søke hos seilforbundet går ut og vi har ikke forespurt noen andre seilforeninger. " HAVE A HOBIE DAY" Norsk Hobie Cat Klubb Per Hansen-Tangen LS har nå det nest største flerskrogsmiljø, og interessen for båttypen er stigende. Med nesten 10 båter i vårt nærområde vil et slikt arrangement kunne bidra til å øke interessen for kappseiling med HobieCat er ytterligere. Med så vidt mange båter lokalt vil det trolig heller ikke bli et problem med sperregrensen på minimum 20 båter. På Skjærhalden ble det seilt på ulike pølsebaner med total lengdeutstrekning på opptil 1 km der det ble seilt flere runder i hver regatta. I vårt område vil vi dermed lett kunne innplassere baner både i Viksfjord og i Larviksfjorden. 9.7 Forsikring Jeg opplever at vi fremdeles har en usikkerhet mht LS sitt potensielle ansvar dersom medlemmer skulle skade seg selv, andre eller andres utstyr under bruk av LS-båtene. Dette bør endelig avklares ila sommeren/høsten. 9.8 Egen avgift for lån av båt? Det er fremkommet ønsker fra LS om at vi fra kommende sesong bør bedre økonomien i programmet og f eks beregne en avgift fra de seilerne som ønsker å låne klubbåt. Dette er trolig et fornuftig forslag, men ønsket om økte inntekter må veies opp mot hovedhensikten med programmet nemlig å legge forhold til rette for økt ungdomsseiling. HobieCat-programmet vil med fortsatt medlemstilslutning også få en økt inntektsside, slik at programmet trolig kan gå med fortsatt nullresultat i årene som kommer. 9.9 Ytterligere båtkjøp? Sommerens organisering med utlån av klubbåter har vært en suksess og har i praksis dannet grunnlaget for de solide oppslutningen vi har fått. Trolig medfører sommerens seilopplevelser at flere vil kjøpe egne båter, evt inngå sameie på eksisterende båter. TAa - F:\P\LS\HC\Statusrapport okt 2003.doc :57 Side 11 (11)

12 10 Vurdering 11 Vedlegg HobieCat-satsningen i Larvik Seilforening Med den pågangen vi nå har erfart på LS-båtene var vi i 2003-sesongen avhengige av at andre båteiere låner ut sine båter til nybegynnerne. (På tirsdagsregattaen hadde vi ca 18 ungdommer som ønsket å seile - og to klubbåter). Vi kan ikke påregne at slike utlån vil fortsette forbi introduksjonsfasen. Det bør kjøres en diskusjon på om LS bør anskaffe ytterligere båter til programmet. Alternative finansieringsformer, f eks med låneavgift eller forsøk på sponsorstøtte, bør vurderes for å kunne finansiere kjøp eller leie av flere båter. En av HobieCat-seilerne i Larvik har importert sin båt fra Syd-Afrika, og vi vil ila høsten 2003 vurderer om dette er en mulighet som vi kan benytte i større skala. Prisnivået i Syd-Afrika er vesentlig lavere enn i Europa. På årsmøtet høsten 2002 presenterte undertegnede et aggressivt mål om å få 10 båter på vannet på tre år. Nå ser det ut til at vi nesten kan nå dette målet allerede første sesongen hvilket er langt over selv de mest optimistiske forventninger i HobieCat-gruppen. Samtidig ser det ut til at vi har klart å få generert kanskje nye LS-medlemmer dette er vi selvsagt godt fornøyd med. HobieCat-satsningen bærer i dag preg av å være en klubb i klubben, hvilket anses som uheldig. I dag drives egen instruksjon, vi fører egne interessentlister, har egne følgebåter, driver egen sponsorjakt mm. Før neste sesong bør det arbeides for å få HobieCat-miljøet bedre integrert i klubben dette er en oppgave som også påligger styret i foreningen. Vi ønsker også å få konstruktive innspill fra LS-styret på gjennomførte og kommende aktiviteter slik at vi kanskje kan få til både en videre vekst i HobieCat-miljøet, men også oppnå en smitteeffekt/synergi til andre klasser og miljøer i klubben? 11.1 Låneavtale for båter 11.2 Regattakart for Viksfjord TAa - F:\P\LS\HC\Statusrapport okt 2003.doc :57 Side 12 (12)

Velkommen til Bundefjorden seilforening og Optimist seilekurs!

Velkommen til Bundefjorden seilforening og Optimist seilekurs! Velkommen til Bundefjorden seilforening og Optimist seilekurs! PRAKTISK INFORMASJON Hensikten med kursene er at barna lærer seiling, og hvis de har lyst kan de etter hvert deltar i regattaseiling. I dette

Detaljer

Hva ønsker seilerne?? Resultater fra spørreundersøkelse blant Hobie-Cat-seilerne i Larvik vinteren 2006

Hva ønsker seilerne?? Resultater fra spørreundersøkelse blant Hobie-Cat-seilerne i Larvik vinteren 2006 Hva ønsker seilerne?? Resultater fra spørreundersøkelse blant Hobie-Cat-seilerne i Larvik vinteren 2006 Undersøkelsen ble gjennomført av Tore Aarønæs februar - april 2006 Innhold DEL I 1 KORT OM UNDERSØKELSEN...

Detaljer

Årsrapport 2010. Arendals seilforening jollegruppe

Årsrapport 2010. Arendals seilforening jollegruppe Arendals seilforening jollegruppe Årsrapport 2010 2010 har vært et godt år for jollegruppa hvor rekruttering og oppbygging av et godt miljø har vært prioritert. Etter en aktiv 2009 sesong med både pinseleir

Detaljer

Årsplan 2015 for barn og ungdom

Årsplan 2015 for barn og ungdom Årsplan 2015 for barn og ungdom Denne årsplanen omfatter planlagt aktivitet for barne- og ungdomsgruppa i Fredrikstad Seilforening, også kalt jollegruppa. Planen for kalenderåret 2015 er basert på tidligere

Detaljer

Reisebrev fra Natcha.

Reisebrev fra Natcha. Reisebrev fra Natcha. Etter fire uker på reise, hvor livet mitt stort sett handlet om seiling, kom jeg hjem til Bergen 17. juli. Med en verdenscup og to EM på rappen, sitter jeg igjen med mange nye erfaringer

Detaljer

INFOMØTE NYE JOLLESEILERE. Nørvevika Båthavn 10.04.2013

INFOMØTE NYE JOLLESEILERE. Nørvevika Båthavn 10.04.2013 INFOMØTE NYE JOLLESEILERE Nørvevika Båthavn 10.04.2013 Hvem er vi som prater? Peter L. Larsen Leder i jollestyret Roy Sund Materialforvalter Håkan Dahl Optimistjolletrener nybegynnere Fakta om Ålesunds

Detaljer

TUR OG HAVSEILERGRUPPA MOSS SEILFORENING. Inspill til en diskusjon om strategi (fokus) og valg av akser for Tur og Havseilergruppa (T&H)

TUR OG HAVSEILERGRUPPA MOSS SEILFORENING. Inspill til en diskusjon om strategi (fokus) og valg av akser for Tur og Havseilergruppa (T&H) TUR OG HAVSEILERGRUPPA MOSS SEILFORENING Inspill til en diskusjon om strategi (fokus) og valg av akser for Tur og Havseilergruppa (T&H) Innspill fra årsmøtet T&H (nov. 2010) Skape større bredde i miljøet:

Detaljer

Styrets årsberetning. Norsk Optimistjolleklubb. Trine Merete Olsen fra Horten vant NM-gull (foto Birger Kullmann)

Styrets årsberetning. Norsk Optimistjolleklubb. Trine Merete Olsen fra Horten vant NM-gull (foto Birger Kullmann) Styrets årsberetning Norsk Optimistjolleklubb 2006 Trine Merete Olsen fra Horten vant NM-gull (foto Birger Kullmann) Administrasjon og økonomi Styret har bestått av: Thore Hammarstrøm Knut Traaseth Frode

Detaljer

Overnatting på Arendal Herregård, hotell og spa. Flere opplysninger finnes www.arendalherregaard.no.

Overnatting på Arendal Herregård, hotell og spa. Flere opplysninger finnes www.arendalherregaard.no. I tråd med NSF s ønske om at flere barn og ungdommer skal bli glade i å seile, arrangerte Arendals Seilforening sin første pinseleir i 2004. Det var en suksess med Optimist- og Europaseilere fra Oslo til

Detaljer

Presentasjon av Ran Seilforening

Presentasjon av Ran Seilforening Presentasjon av Ran Seilforening Fjell Idrettsråd - møte 30.11.2009 Svein Holmefjord, leder Seilsport kan du drive med hele livet, fra du er 6-7 år og til du flytter inn på Gamleheimen. Det er aldri for

Detaljer

Forslag Ran Seilforening 2010 fremmes på Årsmøte 26/1-10

Forslag Ran Seilforening 2010 fremmes på Årsmøte 26/1-10 Forslag Ran Seilforening 2010 fremmes på Årsmøte 26/1-10 1. Utvalg for å vurdere forvaltning av Rans oselvere Dette forslag ble fremmet for årsmøte i 2009 og vedtatt, men ble ikke gjennomført i 2009. Styret

Detaljer

Bestemmelser for Kretsmesterskap for joller i Hordaland Seilkrets.

Bestemmelser for Kretsmesterskap for joller i Hordaland Seilkrets. Bestemmelser for Kretsmesterskap for joller i. Reglene er sist revidert og godkjent av v Jolleutvalget 15/11-2010 målsetting er at det arrangeres kretsmesterskap for joller (KM) hvert år med et godt sportslig

Detaljer

Årsrapport 2004 for Hobie-Cat programmet i Larvik Seilforening

Årsrapport 2004 for Hobie-Cat programmet i Larvik Seilforening Årsrapport 2004 for Hobie-Cat programmet i Larvik Seilforening Starten har gått for NM i Hobie-Cat 16 i Viksfjord (Foto: Eli & Egil Høeg) Pål K. Fevang HC-repr i LS ungdomsgruppe mobil 932 55 554 pkar-f@online.no

Detaljer

Sikkerhetsinstruks for jolleseiling

Sikkerhetsinstruks for jolleseiling Sikkerhetsinstruks for jolleseiling Malvik og Stjørdal Seilforening Formål Formålet med instruksen er at jolleseilerne skal være trygge og at ulykker skal unngås. Instruksen er tilrettelagt for RS Feva

Detaljer

Årsrapport 2005 for Hobie-Cat programmet i Larvik Seilforening

Årsrapport 2005 for Hobie-Cat programmet i Larvik Seilforening Årsrapport 2005 for Hobie-Cat programmet i Larvik Seilforening Medaljevinnerne i NM 2005 Foto: Egil Høeg Pål K. Fevang HC-repr i LS ungdomsgruppe mobil 932 55 554 pkar-f@online.no Side 1 (11) Innhold:

Detaljer

SEILLEIR I ARENDAL, PINSEN 2008

SEILLEIR I ARENDAL, PINSEN 2008 SEILLEIR I ARENDAL, PINSEN 2008 I tråd med NSF s ønske om at flere barn og ungdommer skal bli glade i å seile, arrangerte Arendals Seilforening sin første pinseleir i 2004. Det var en suksess med Optimist-

Detaljer

KUNNGJØRING for OAS-Cup regatta i klassene Optimist klassene A, B og C ; Zoom 8 ungdom og junior; Europa ; Laser, Laser radial og 29 er.

KUNNGJØRING for OAS-Cup regatta i klassene Optimist klassene A, B og C ; Zoom 8 ungdom og junior; Europa ; Laser, Laser radial og 29 er. Oppegård OAS en 2008 Lørdag 26. og søndag 27. april Oppegård Seilforening Pb. 216, 1410 Kolbotn web-site: www.oppegardseilforening.no KUNNGJØRING for OAS-Cup regatta i klassene Optimist klassene A, B og

Detaljer

Sol, sommer og seiling!

Sol, sommer og seiling! Sol, sommer og seiling! Velkommen til sommerkurs i seiling! I løpet av noen fine sommerdager ved sjøen skal du få prøve å seile sammen med andre og helt alene. Det blir tid til å leke og bade også, men

Detaljer

Bjørn Lofterød møtte under sak 99/07

Bjørn Lofterød møtte under sak 99/07 NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 8/07 24. oktober 2007 Radisson SAS Hotel Gardermoen Til stede fra Styret: President Stig Hvide Smith, 1. visepresident Peter L. Larsen, 2. visepresident Anne

Detaljer

Informasjon. Innhold:

Informasjon. Innhold: Informasjon Innhold: 1. Beskrivelse av Seilsportsligaen 2. Organisasjon 3. Krav til arrangørklubb 1. Beskrivelse av Seilsportsligaen Med inspirasjon fra den tyske Segelbundesliga og dansk Sejlsportsliga

Detaljer

Tønsberg Seilforening

Tønsberg Seilforening Tønsberg Seilforening som organiserende myndighet: Adresse: Fjærholmveien 192, 3132 Husøysund Telefon: 33384210 E-post: tonsberg.sf@online.no i samarbeid med Norsk Europajolleklubb arrangerer Lag NM for

Detaljer

Årsrapport BB-11 Gruppen ASF 2011

Årsrapport BB-11 Gruppen ASF 2011 Årsrapport BB-11 Gruppen ASF 2011 BB-11 Gruppen i Arendals Seilforening kan se tilbake på femten sesonger med jevn vekst av seilere, aktivitet, vinteropplag, vennskap og kunnskap. Nettopp vennskap og økt

Detaljer

Jollegruppen Ran Seilforening

Jollegruppen Ran Seilforening Jollegruppen Ran Seilforening 2009 Sesongen 2009 Største og flotteste jollegruppe i Hordaland 37 påmeldt til nybegynnerkurset 17 Optimister og 6 Zoomer aktive i høst Gode trenere Fin kombinasjon av erfarne

Detaljer

ASKEROPTIMISTEN. Regatta ( del av OAS cup) og Kretsmesterskap for. Optimist, Europajolle, Laser, Zoom8, 29 er og RS Feva. Regatta (del av OAS cup) for

ASKEROPTIMISTEN. Regatta ( del av OAS cup) og Kretsmesterskap for. Optimist, Europajolle, Laser, Zoom8, 29 er og RS Feva. Regatta (del av OAS cup) for ASKEROPTIMISTEN Regatta ( del av OAS cup) og Kretsmesterskap for Optimist, Europajolle, Laser, Zoom8, 29 er og RS Feva Regatta (del av OAS cup) for BIC og RS:X Treningsregatta på indre bane for Optimist

Detaljer

NM i Formula Windsurfing

NM i Formula Windsurfing NM i Formula Windsurfing Arrangeres av Larvik Seilforening 29. 30. august 2009 1. Konkurranse Norgesmesterskap i brettseiling avholdes i tidsrommet 29. 30. august 2009. Stedet er Viksfjord og disiplinen

Detaljer

Kunngjøring for NM Soling og NC Formula/RS:X APL Race Week Arendal 29-31 juli 2011

Kunngjøring for NM Soling og NC Formula/RS:X APL Race Week Arendal 29-31 juli 2011 Kunngjøring for NM Soling og NC Formula/RS:X APL Race Week Arendal 29-31 juli 2011 ORGANISERENDE MYNDIGHET ER ARENDALS SEILFORENING 1 REGLER 1.1 Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert

Detaljer

Medlemsmøte NOK NC2 Arendal 2. mai 2008

Medlemsmøte NOK NC2 Arendal 2. mai 2008 Medlemsmøte NOK NC2 Arendal 2. mai 2008 1 Agenda 1. Velkommen 2. NOK 2008 3. Spørsmål fra medlemmene 4. Om mesterskapene 2 NOK 2008 NOK er for Optimistseilere på alle nivåer fra nybegynnere til VM-deltagere!

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

SEILLEIR I ARENDAL, PINSEN 2009

SEILLEIR I ARENDAL, PINSEN 2009 I tråd med NSF s visjon om at flere barn og ungdommer skal bli glade i å seile, arrangerte Arendals Seilforening sin første pinseleir i 2004. Det var en suksess med Optimist- og Europaseilere fra Oslo

Detaljer

Stavanger Seilforening Junior Cup 2-3 juni 2012. Seilingsbestemmelser

Stavanger Seilforening Junior Cup 2-3 juni 2012. Seilingsbestemmelser Stavanger Seilforening Junior Cup 2-3 juni 2012 Seilingsbestemmelser I SAMARBEID MED Side 1 av 6 1. REGLER 1.1 Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene for 2009-2012

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/06. 25. april 2006 Rica Gardermoen Hotell

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/06. 25. april 2006 Rica Gardermoen Hotell NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/06 25. april 2006 Rica Gardermoen Hotell Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Stig Hvide Smith og Geir Dahl Andersen,

Detaljer

2010 NORDIC YOUTH CHAMPIONSHIPS HELSINKI FINLAND

2010 NORDIC YOUTH CHAMPIONSHIPS HELSINKI FINLAND Norsk Optimistjolleklubb www.optimistjolle.no Org.nr. 977 075 726 E-post: post@optimistjolle.no 2010 NORDIC YOUTH CHAMPIONSHIPS HELSINKI FINLAND Arrangement INFORMASJON FRA NOK Norsk Optimistjolleklubb

Detaljer

Barn Ungdom Bredde Utdanning

Barn Ungdom Bredde Utdanning Barn Ungdom Bredde Utdanning Thomas Gu3ormsen Per Chris6an Bordal Overordnet målsetning (fra strategiplan vedta3 på seil6nget 2011) o Øke medlemsmassen med 20 % o NSF må 6lre3elegge gjennom sine lokale

Detaljer

Tønsberg Seilforening

Tønsberg Seilforening Tønsberg Seilforening som organiserende myndighet: Adresse: Fjærholmveien 192, 3132 Husøysund Telefon: 33384210 E-post: tonsberg.sf@online.no i samarbeid med Norsk Optimistjolleklubb arrangerer Optimist

Detaljer

HANDLEKVELD HOS PADLESPESIALISTEN TIRSDAG 14. JUNI!

HANDLEKVELD HOS PADLESPESIALISTEN TIRSDAG 14. JUNI! Handlekveld for foreningens medlemmer Padlespesialisten innbyr til spesial handlekveld for ASF sine medlemmer Tirsdag den 14Juni HANDLEKVELD HOS PADLESPESIALISTEN TIRSDAG 14. JUNI! 10 % rabatt på alle

Detaljer

ASKEROPTIMISTEN OAS Regatta for Europajolle, Laser, Optimist, Zoom8, 29 er og RS Feva

ASKEROPTIMISTEN OAS Regatta for Europajolle, Laser, Optimist, Zoom8, 29 er og RS Feva ASKEROPTIMISTEN OAS Regatta for Europajolle, Laser, Optimist, Zoom8, 29 er og RS Feva Treningsregatta på indre bane for Optimist C 23. 24. august 2014 Påmeldingsfrist 15. august Asker Seilforening Blakstad

Detaljer

ÅSGÅRDSTRAND SEILSPORTSENTER

ÅSGÅRDSTRAND SEILSPORTSENTER Havnereglement FOR ÅSGÅRDSTRAND SEILSPORTSENTER Utarbeidet i 2011 Åsgårdstrand Seilforening 2014 Åsgårdstrand Seilsportsenter utgjøres av det nordre bassenget i Åsgårdstrand Havn, med unntak av molo mot

Detaljer

Årsrapport BB-11 Gruppen ASF 2010

Årsrapport BB-11 Gruppen ASF 2010 Årsrapport BB-11 Gruppen ASF 2010 BB-11 Gruppen i Arendals Seilforening kan se tilbake på fjorten sesonger med jevn vekst av seilere, aktivitet, vinteropplag, vennskap og kunnskap. Nettopp vennskap og

Detaljer

Jolleinformasjon sesongen 2005

Jolleinformasjon sesongen 2005 Jolleinformasjon sesongen 2005 TRENER EUROPA: Asle Kreutz TRENERE OPTIMIST: Optimist nybegynnere Torstein Hopstock Børre Zeiffert Andreas Bergstad Optimist VKI Ingrid Mortensen Optimist VKII / Regatta

Detaljer

VEDTEKTER FOR MILDE BÅTLAGS ANLEGG OG DRIFT

VEDTEKTER FOR MILDE BÅTLAGS ANLEGG OG DRIFT Milde Båtlag Skipanesvegen 12 5259 Hjellestad E-post: styret@mildebatlag.org www.mildebatlag.org Kontonr: 3411.18.03007 Org.nr : 985 399 875 VEDTEKTER FOR MILDE BÅTLAGS ANLEGG OG DRIFT 1 MILDE BÅTLAGS

Detaljer

Avdeling Hammerfest ÅRSMELDING 2006 OPPSUMMERING AKTIVITETSÅRET 2006 Innledning: Aktivitetskomiteen har i 2006 bestått av: Leder: Alf Johnny Eriksen Medlemmer: Jan Erik Karlsen, Yngve Isaksen, Morten Johnsen,

Detaljer

Nesodden Seilforening Norgesmesterskap for Optimist og E-Jolle 14-16. AUGUST 2015 SIKKERHETSPLAN

Nesodden Seilforening Norgesmesterskap for Optimist og E-Jolle 14-16. AUGUST 2015 SIKKERHETSPLAN Nesodden Seilforening Norgesmesterskap for og E-Jolle 14-16. AUGUST 2015 SIKKERHETSPLAN 1 Innholdsfortegnelse NESODDEN SEILFORENING NORGESMESTERSKAP FOR OPTIMIST OG E-JOLLE 14-16. AUGUST 2015 1 SIKKERHETSPLAN...

Detaljer

REDUSERT LISENSORDNING VEDTATT STYRET VALGTE Å LYTTE TIL SEILNORGE VED UTFORMINGEN AV LISENS SOM PRØVEORDNING FRA 2010

REDUSERT LISENSORDNING VEDTATT STYRET VALGTE Å LYTTE TIL SEILNORGE VED UTFORMINGEN AV LISENS SOM PRØVEORDNING FRA 2010 PRESSEMELDING REDUSERT LISENSORDNING VEDTATT STYRET VALGTE Å LYTTE TIL SEILNORGE VED UTFORMINGEN AV LISENS SOM PRØVEORDNING FRA 2010 På sitt møte i dag behandlet forbundsstyret to saker vedrørende lisens:

Detaljer

Øystein Fredriksen, Stig Hvide Smith, Geir Dahl Andersen, Thorstein Tønnesson, Gwen Brun, Jan Henrik Nordeide, Bente Nilsson og Peter L.

Øystein Fredriksen, Stig Hvide Smith, Geir Dahl Andersen, Thorstein Tønnesson, Gwen Brun, Jan Henrik Nordeide, Bente Nilsson og Peter L. NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 6/05 7. september 2005 Rica Gardermoen Hotel Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Stig Hvide Smith, Geir Dahl Andersen,

Detaljer

Kunngjøring. Bærum Seilforening arrangerer Norgesmesterskap i Lagseilas for Laser Radial og RS Feva 20.-21. september 2014

Kunngjøring. Bærum Seilforening arrangerer Norgesmesterskap i Lagseilas for Laser Radial og RS Feva 20.-21. september 2014 Bærum Seilforening arrangerer Norgesmesterskap i Lagseilas for Laser Radial og RS Feva 20.-21. september 2014 Kunngjøring Bærum Seilforening, Postboks 589, 1328 Høvik, sport@bseil.no ORGANISERENDE MYNDIGHET:

Detaljer

Har dere hatt en positiv utvikling i antall optimistseilere de siste årene?

Har dere hatt en positiv utvikling i antall optimistseilere de siste årene? Har dere hatt en positiv utvikling i antall optimistseilere de siste årene? Antallet som har startet grunnopplæring er redusert. Det kan synes som at noen flere fortsetter etter initiell opplæring Stor

Detaljer

Junioravdelingen Kongelig Norsk Seilforening

Junioravdelingen Kongelig Norsk Seilforening Sikkerhetsinstruks KNS Joller og Brett Junioravdelingen Kongelig Norsk Seilforening Formål med sikkerhetsinstruksen Formålet med denne instruksen er at våre yngste seilere skal være trygge og at ulykker

Detaljer

Bestemmelser for Hordacup Hordaland seilkrets Sist revidert og godkjent av Hordaland Seilkrets/Jolleutvalget 15/11-2010

Bestemmelser for Hordacup Hordaland seilkrets Sist revidert og godkjent av Hordaland Seilkrets/Jolleutvalget 15/11-2010 Bestemmelser for Hordacup Hordaland seilkrets Sist revidert og godkjent av /Jolleutvalget 15/11-2010 Hordacup er en serie selvstendige regattaer for jolleseilere, arrangert av seilforeninger i Hordaland

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Årsberetning 2015 Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Styrets sammensetning 2015 Ole Jacob Johannessen Leder Stig Arve Alveskjær Styremedlem Johnny Alveskjær Styremedlem Kjersti Trondsen Styremedlem

Detaljer

Sikkerhetsinstruks jollegruppen. Foreldre RAN SEILFORENING

Sikkerhetsinstruks jollegruppen. Foreldre RAN SEILFORENING Jollegruppen i RAN har funnet det nødvendig å sikre medlemmene mot uønskede hendelser gjennom innføring av rutiner for ivaretakelsen av sikkerheten på alle nivå. I instruksen er det definert ulike roller

Detaljer

Lisens. Forsikring for utøver Inntekt for NSF

Lisens. Forsikring for utøver Inntekt for NSF Lisens Forsikring for utøver Inntekt for NSF Hvorfor innføre lisens? Sikre at seilerne er forsikret ved ulykker Forsikringen på båten dekker kun tredjemann, og ikke mannskap ombord med mindre man tegner

Detaljer

KUNNGJØRING Bærum Seilforening ønsker velkommen til Norgesmesterskap i Lagseilas for Europajolle 21.-22. september 2013,

KUNNGJØRING Bærum Seilforening ønsker velkommen til Norgesmesterskap i Lagseilas for Europajolle 21.-22. september 2013, KUNNGJØRING Bærum Seilforening ønsker velkommen til Norgesmesterskap i Lagseilas for Europajolle 21.-22. september 2013, Bærum Seilforening, Postboks 589, 1328 Høvik, sport@baerumseilforening.no 1 REGLER

Detaljer

LYS Doublehanded Singlehanded INVITASJON TIL. 12 mai 2007

LYS Doublehanded Singlehanded INVITASJON TIL. 12 mai 2007 LYS Doublehanded Singlehanded INVITASJON TIL 12 mai 2007 INVITASJON TIL REGATTA Asker Seilforening inviterer alle seilere i indre Oslofjord til regatta lørdag 12. Mai. I 2007 samlet vi mer enn 50 båter

Detaljer

2016 Kunngjøring. Denne kunngjøringen inneholder følgende:

2016 Kunngjøring. Denne kunngjøringen inneholder følgende: 2016 Kunngjøring Denne kunngjøringen inneholder følgende: Del I Generell kunngjøring for alle delstevner Del II Delstevner 1. Oslo 2. Sandefjord 3. Stavanger 4. Bergen Del I Generelle 1. Organiserende

Detaljer

Sponsor prospekt Team kappseiling.no 2012

Sponsor prospekt Team kappseiling.no 2012 Sponsor prospekt Team kappseiling.no 2012 Vi søker samarbeidspartnere! Team kappseiling består av fem unge menn som sammen besitter et veldig godt utgangspunkt for å skape et fremgangsrikt lag for match-racing.

Detaljer

Innhold. Vedtekter Rev. 7_Endelig stiftelse

Innhold. Vedtekter Rev. 7_Endelig stiftelse 1 VEDTEKTER for Båtlaget Mumm 36 Nesodden Om Vedtektene: Rev. 1: ble lagt fram for stiftelsesmøtet 25. april 2009. Rev. 2: inneholder endringer vedtatt av stiftelsesmøtet. Rev. 3: inneholder Nesodden Seilforenings

Detaljer

Foreldremøte. Åsane Seilforening

Foreldremøte. Åsane Seilforening Foreldremøte Åsane Seilforening Foreldremøte Status Feva gruppen Status Optimist gruppen Treningstider Planer for jollegruppen utover høsten Planer for nye båter og båtstrategi Gjennomgang av båttyper

Detaljer

Informasjonshefte Jollegruppen, Moss Seilforening 2015

Informasjonshefte Jollegruppen, Moss Seilforening 2015 Informasjonshefte Jollegruppen, Moss Seilforening 2015 Velkommen som jolleseiler i Moss Seilforening. Vi i Moss Seilforening håper du vil få en fin tid i klubben hvor du lærer å seile, får spennende utfordringer

Detaljer

Kontaktpersoner NOKs forslag til ansvarsfordeling

Kontaktpersoner NOKs forslag til ansvarsfordeling N O R D I C Y O U T H S A I L I N G C H A M P I O N S H I P 2 0 0 9 I A R E N D A L INFORMASJON FRA NOK Arrangement Norsk Optimistjolleklubb (NOK) sender et landslag på 40 seilere til Junior Nordisk mesterskap,

Detaljer

SEILINGSBESTEMMELSER NC2 Norgescup for Optimist A, Optimist B og E-jolle. Ålesund 6. 8. mai 2016

SEILINGSBESTEMMELSER NC2 Norgescup for Optimist A, Optimist B og E-jolle. Ålesund 6. 8. mai 2016 SEILINGSBESTEMMELSER NC2 Norgescup for Optimist A, Optimist B og E-jolle Ålesund 6. 8. mai 2016 Organiserende myndighet: Ålesunds Seilforening www.aasf.no 1 1 REGLER 1.1 Regattaen vil være underlagt reglene

Detaljer

5. TIDSPROGRAM FOR SEILASENE Lørdag 12. og søndag 13. September. 5.1.1. Lørdag første varselsignal 10:55. 5.1.2. Søndag - første varselsignal 10:55.

5. TIDSPROGRAM FOR SEILASENE Lørdag 12. og søndag 13. September. 5.1.1. Lørdag første varselsignal 10:55. 5.1.2. Søndag - første varselsignal 10:55. Seilingsbestemmelser PelleP Vestfold Cup #9 samt Kretsmesterskap for Optimist 2009, Klasser Optimist, Zoom8, Laser Radial, Europa og 29 er 12. -13. September 2009 Larvik Seilforening www.larvikseilforening.no

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 105. 31. januar 2005 Idrettens Hus, Ullevål

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 105. 31. januar 2005 Idrettens Hus, Ullevål NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 105 31. januar 2005 Idrettens Hus, Ullevål Til stede fra Styret: Ikke til stede Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Bjørn Lofterød, Stig Hvide Smith, Gwen Brun,

Detaljer

NORLYS Årsmelding 2011

NORLYS Årsmelding 2011 NORLYS Årsmelding 2011 Oversikt over LYS brev 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 A-båter 413 515 550 536 597 665 605 1056 B-båter 239 256 258 207 197 192 155 155 C-båter 467 590 759 738 845 811 743

Detaljer

Bergens Fekteklubb. Stiftet 1936. Årsmøte 2005. 3. Mars 2006. Sakspapirer for det 65. ordinære årsmøte, det 70 driftsår.

Bergens Fekteklubb. Stiftet 1936. Årsmøte 2005. 3. Mars 2006. Sakspapirer for det 65. ordinære årsmøte, det 70 driftsår. Årsmøte 2005 3. Mars 2006 Sakspapirer for det 65. ordinære årsmøte, det 70 driftsår. Vedlagt følger: Saksliste Årsmelding 2005 Regnskap 2005 Innkomne forslag Fastsettelse av kontingent Budsjettforslag

Detaljer

SEILINGSBESTEMMELSER NC 1 / HAVFONNCUP

SEILINGSBESTEMMELSER NC 1 / HAVFONNCUP SEILINGSBESTEMMELSER NC 1 / HAVFONNCUP Norgescup for Rs Feva Rødtangen 7-8 mai 2016 Organiserende myndighet: Drammens Seilforening www.dsf.no Telefon: 90842159 1 REGLER 1.1 Regattaen vil være underlagt

Detaljer

Informasjon NSFs regionale elitesatsing seniorer

Informasjon NSFs regionale elitesatsing seniorer Informasjon NSFs regionale elitesatsing seniorer Regionlag NSF Historikk NM på Høydalsmo i 2002 det ble her definert et behov for regionale lag Ulike sponsorer har siden den tid tatt hånd om uoffisielle

Detaljer

Viviana Hiis, Arild Andersen, Nina Blakkisrud og Hanne Gro Korsvold. Arild Tveiten som observatør. Agenda Sak nr: Sak Ansvarlig Frist Presse

Viviana Hiis, Arild Andersen, Nina Blakkisrud og Hanne Gro Korsvold. Arild Tveiten som observatør. Agenda Sak nr: Sak Ansvarlig Frist Presse Referat Styremøte Dato: 12.02.2013 19:00 21:00 Skype Møtetype Styremøte Møteleder Arild Andersen Referent Oliver Deltagere Forfall Hiis, Arild Andersen, Nina Blakkisrud og Hanne Gro Korsvold. Arild Tveiten

Detaljer

Trial Satsnings-team for Jenter 2014

Trial Satsnings-team for Jenter 2014 1 Trial Satsnings-team for Jenter 2014 Satsningsteam for jentene. Det ble opprettet i 2012. Trial Team Girls Dette teamet skal fremme internasjonal satsing for jenter/damer. Det er tenkt at en kan dra

Detaljer

Nytt fra NSF Noe av det vi har stelt med siste året. Kretsledermøtet Drøbak, 20.03.2010

Nytt fra NSF Noe av det vi har stelt med siste året. Kretsledermøtet Drøbak, 20.03.2010 Nytt fra NSF Noe av det vi har stelt med siste året Kretsledermøtet Drøbak, 20.03.2010 Seiltinget 2009 - Mye kan sies om det Men det skal vi ikke gjøre - Tilbakelagt stadium - Et psykologisk vendepunkt

Detaljer

Sikkerhetsinstruks for jolleseiling. Tromsø seilforening

Sikkerhetsinstruks for jolleseiling. Tromsø seilforening Sikkerhetsinstruks for jolleseiling Tromsø seilforening Formål Formålet med instruksen er at jolleseilerne skal være trygge og at ulykker skal unngås. Instruksen er tilrettelagt for Optimist- og RS Feva

Detaljer

Soon seilforening inviterer til NC 3 for Optimistjoller Og Soon SF Juniorcup 11. og 12. mai 2013 KUNNGJØRING

Soon seilforening inviterer til NC 3 for Optimistjoller Og Soon SF Juniorcup 11. og 12. mai 2013 KUNNGJØRING Soon seilforening inviterer til NC 3 for Optimistjoller Og Soon SF Juniorcup 11. og 12. mai 2013 KUNNGJØRING 1 REGLER 1.1 Regattaen vil være underlagt Kappseilingsreglene for 2012 2016, NSFs regler for

Detaljer

LK-møte 2 Nordland skikrets

LK-møte 2 Nordland skikrets Tid/sted: Deltakere: 17.9.2013 kl. 18.00 21.00 - SKYPEMØTE Elin Abelsen(Mosjøen), Marte Glad Remen (Stokmarknes), Åke Holmstrøm (Fauske) Fraværende: Lena Cecilie Pedersen Kopi til: Deltagere, fraværende

Detaljer

Årsberetning Oslo Øst Taekwon-Do klubb 2011

Årsberetning Oslo Øst Taekwon-Do klubb 2011 Årsberetning Oslo Øst Taekwon-Do klubb 2011 En fornøyd gjeng fra Oslo øst etter bestått sortbeltegradering 11. mai 2011 1 Organisering 1.1 Styrets sammensetning Klubbens styre ble valgt på årsmøte den

Detaljer

TUR & HAV AKTIVITETER 2012

TUR & HAV AKTIVITETER 2012 T&H Utvalget TUR & HAV AKTIVITETER 2012 Hovedformålet til utvalget er å bidra til økt aktivitet blant foreningens medlemmer som har tur/havseiler. Utvalget fokuserer på regattaseiling, men vil også ha

Detaljer

Kunngjøring. Åpent Norgesmesterskap i Killing. i tidsrommet fra 16. til 17. juli 2015

Kunngjøring. Åpent Norgesmesterskap i Killing. i tidsrommet fra 16. til 17. juli 2015 Kunngjøring Åpent Norgesmesterskap i Killing i tidsrommet fra 16. til 17. juli 2015 Organiserende myndighet er Kongelig Norsk Seilforening - som samarbeider med Hankø Yacht Club, Norges Seilforbund og

Detaljer

LARVIK SEILFORENING ÅRSBERETNING 2005

LARVIK SEILFORENING ÅRSBERETNING 2005 LARVIK SEILFORENING ÅRSBERETNING 2005 I styrets første møte ble verv og oppgaver fordelt som følger: KONSTITUERING AV STYRET Leder Nestleder/sekretær Kasserer Regattaansvarlig Havneansvarlig Eiendomsansvarlig

Detaljer

NORGES CUP for Brett (RS:X,BIC T293) 24. 25. mai 2014 SEILINGSBESTEMMELSER

NORGES CUP for Brett (RS:X,BIC T293) 24. 25. mai 2014 SEILINGSBESTEMMELSER NORGES CUP for Brett (RS:X,BIC T293) 24. 25. mai 2014 Bergens Seilforening Hjellestadvegen 247 5259 Hjellestad Tlf: 55 52 72 70 E-post: post@bergens-seilforening.no Hjemmeside: http://www.bergens-seilforening.no

Detaljer

SEILINGSBESTEMMELSER

SEILINGSBESTEMMELSER SEILINGSBESTEMMELSER Norgesmesterskap i Killing 16. 17. juli 2015 Organiserende myndighet er Kongelig Norsk Seilforening som samarbeider med Hankø Yacht Club, Norges Seilforbund og Killingklubben 1. Regler

Detaljer

KUNNGJØRING. Stavanger Seilforening i samarbeid med Norske Seilforbund, ønsker velkommen til. NORGESMESTERSKAP for

KUNNGJØRING. Stavanger Seilforening i samarbeid med Norske Seilforbund, ønsker velkommen til. NORGESMESTERSKAP for KUNNGJØRING Stavanger Seilforening i samarbeid med Norske Seilforbund, ønsker velkommen til NORGESMESTERSKAP for RS Feva, BIC 293, RS-X Junior (8,5 m2), 29 er Optimist jenter og gutter, Zoom 8 mix E-jolle

Detaljer

KUNNGJØRING. i samarbeid med

KUNNGJØRING. i samarbeid med KUNNGJØRING i samarbeid med og Norsk Optimistjolleklubb, Norsk Zoom8-klubb, Norsk Europajolleklubb, Norsk Laserklubb, Norsk 29er-klubb og Norsk Brettseilerklubb arrangerer NORGES CUP 3 2-3 juni 2012 Rev

Detaljer

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. Forslag til vedtak: innkallingen, sakliste og forretningsorden godkjennes

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. Forslag til vedtak: innkallingen, sakliste og forretningsorden godkjennes Tromsø Seilforening s dagsorden for årsmøte 2015 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. Forslag til vedtak: innkallingen, sakliste og forretningsorden

Detaljer

Jente- rekrutteringsteam

Jente- rekrutteringsteam 28. mars 2012 1 Jente- rekrutteringsteam for Trial Satsningsteam for jentene. Det skal opprettes rekrutteringsteam for jenter i 2012. Teamet skal fremme internasjonal satsning for jenter/damer. Det er

Detaljer

Informasjonshefte Jollegruppen, Moss Seilforening 2011

Informasjonshefte Jollegruppen, Moss Seilforening 2011 Informasjonshefte Jollegruppen, Moss Seilforening 2011 Velkommen som jolleseiler i Moss Seilforening. Vi i Moss Seilforening håper du vil få en fin tid i klubben hvor du lærer å seile, får spennende utfordringer

Detaljer

En guide til optimistjolleseilere med foreldre

En guide til optimistjolleseilere med foreldre En guide til optimistjolleseilere med foreldre November 2009 [ Innholdsfortegnelse Introduksjon... 3 Hva er Optimistjolleseiling?... 4 Stavanger Seilforening... 4 Treninger... 5 Introkurs... 5 Viderekomne

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/04. 6. 7. februar 2004 KNS, Dronningen og NSFs kontor, Idrettens Hus

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/04. 6. 7. februar 2004 KNS, Dronningen og NSFs kontor, Idrettens Hus NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/04 6. 7. februar 2004 KNS, Dronningen og NSFs kontor, Idrettens Hus Til stede fra Styret: Til stede under sak 02/04, 08/04 og 09/04 Fratredelse sak 04/04 under

Detaljer

O-gruppa mot 2020. Hvor går vi? Topp og bredde - Ung og gammel Arrangementer - Rekruttering Aktivitet for alle. FIF Orientering Torsdag 28.

O-gruppa mot 2020. Hvor går vi? Topp og bredde - Ung og gammel Arrangementer - Rekruttering Aktivitet for alle. FIF Orientering Torsdag 28. O-gruppa mot 2020 Hvor går vi? Topp og bredde - Ung og gammel Arrangementer - Rekruttering Aktivitet for alle FIF Orientering Torsdag 28.januar 2015 Strategi hva har vi gjort.. FIFs ambisjon forankring

Detaljer

Gjennom din deltakelse i blå dugnad muliggjør du denne aktiviteten.

Gjennom din deltakelse i blå dugnad muliggjør du denne aktiviteten. Kjære medlem Velkommen til blå dugnad. Vi vil med dette informasjonsbrevet få takke for at du stiller opp på blå dugnad for foreningen. Blå dugnad er absolutt nødvendig og ryggraden i foreningens aktiviteter

Detaljer

Tur & Hav - Åsgårdstrand Seilforening 2016

Tur & Hav - Åsgårdstrand Seilforening 2016 Tur & Hav - Åsgårdstrand Seilforening 2016 Informasjonsmøte 3 mai 18:00 Agenda Informasjon om Tirsdagsregattaen. Seilbestemmelse, bane, klasser, måltall mm. Vi har besluttet å fortsette å benytte Sail

Detaljer

Deltakelse i jollegruppa skal være gøy, inkluderende og trygt.

Deltakelse i jollegruppa skal være gøy, inkluderende og trygt. Om instruksen Jollegruppen i Fredrikstad Seilforening (FS) har som mål å gi seilerne et godt faglig tilbud der sikkerhet og trivsel er godt ivaretatt. Sikkerhetsinstruksen skal bidra til dette, og er en

Detaljer

Drøbak Jollecup 2012

Drøbak Jollecup 2012 Drøbak Jollecup 2012 12. 13. mai 2012 KUNNGJØRING Drøbaksund Seilforening (DSSF) har gleden av å invitere til årets Drøbak Jollecup for joller og brett, som inngår i OAS Cup 2012. For de yngste optimistseilerne

Detaljer

Seilingsbestemmelser

Seilingsbestemmelser Seilingsbestemmelser NM for Slalom 3-4 Oktober 2015 (Reserve 10-11 oktober) Organiserende myndighet: Bergens Seilforening / Åsane Seilforening / Glesnes Ungdoms- og Idrettslag http://www.oceanordic.com/events/atlantic-winds-challenge

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/02. Fredag 8. og lørdag 9. februar 2002 Rica Travel Hotel, Gardermoen

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/02. Fredag 8. og lørdag 9. februar 2002 Rica Travel Hotel, Gardermoen NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/02 Fredag 8. og lørdag 9. februar 2002 Rica Travel Hotel, Gardermoen Til stede fra : Ikke til stede fra : Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Chris Buunk,

Detaljer

Årsberetning for 2015

Årsberetning for 2015 Årsberetning for 2015 Trøndelag Hestesportsklubb Side 1 av 12 Innholdsfortegnelse 1. Styrets sammensetning 2. Styrets arbeid 3. Aktiviteter 4. Økonomi 5. Framtidsutsikter 6. Klubb, Krets og Norgesmesterskap

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/2013. Saker til behandling: Sak 13/27: Godkjenning av saksliste og innkalling

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/2013. Saker til behandling: Sak 13/27: Godkjenning av saksliste og innkalling PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/2013 Tid: 21. august kl. 17.00 Sted: Ullevål stadion, rom rom 2011 og skype Innkalt: Forbundsstyret, vararepresentanter til styret og generalsekretær Tilstede: Kjell Lillestøl,

Detaljer

VEDTAKSAKER: Godkjenning av innkalling samt protokoller Styret godkjente innkallingen. Styret tok AU-protokoll 212 og 312 til etterretning.

VEDTAKSAKER: Godkjenning av innkalling samt protokoller Styret godkjente innkallingen. Styret tok AU-protokoll 212 og 312 til etterretning. NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 7/12 Mandag 23. august 2012 Kl. 14.00 på Ullevål stadion. Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Peter L. Larsen (PLL), Odd Ørnulf Stray (OØS),

Detaljer

AVTALE VINTEROPPLAG. Nordre Jarlsberg Brygge Marina AS

AVTALE VINTEROPPLAG. Nordre Jarlsberg Brygge Marina AS AVTALE VINTEROPPLAG Utleier: Nordre Jarlsberg Brygge Marina AS Kontakter: Driftsleder Kjell-Arne Solberg-Johansen, mobil 901 69 666 e-postadresse kjellarne@nordrejarlsbergbrygge.no Leiekontrakten gjelder

Detaljer

Formål med sikkerhetsinstruksen. Om Jollegruppen i Bergens Seilforening. Generelt om sikkerhet for jollegruppen i BS

Formål med sikkerhetsinstruksen. Om Jollegruppen i Bergens Seilforening. Generelt om sikkerhet for jollegruppen i BS Formål med sikkerhetsinstruksen Formålet med denne instruksen er at våre yngste jolleseilere skal være trygge og at ulykker skal unngås. Instruksen er tilrettelagt for seiling i regi av Optimist-gruppen.

Detaljer

Prosjekt 2014 Revitalisering av norsk FS-hopping

Prosjekt 2014 Revitalisering av norsk FS-hopping Prosjekt 2014 Revitalisering av norsk FS-hopping Innhold 1. Innledning...4 1.1. Om dokumentet...4 1.2. Bakgrunn...4 2. Prosjektets målsetning...4 2.1. Overordnet prosjektmål...4 2.2. Delmål...4 3. Prosjektgjennomføring...5

Detaljer

Referat høstmøte Buskerud skiskytterkrets, Sole hotell Noresund, 191011.

Referat høstmøte Buskerud skiskytterkrets, Sole hotell Noresund, 191011. Referat ekstraordinært kretsting Buskerud skiskytterkrets, Sole hotell Noresund, 191011. Sak: Lene Sataslåtten har trukket seg fra styret. Charlotte Fjeld Andersen, Geilo, er foreslått som nytt styremedlem,

Detaljer

Seilingsbestemmelser regattaserien 2011 LYS

Seilingsbestemmelser regattaserien 2011 LYS Seilingsbestemmelser regattaserien 2011 Seilingsbestemmelser 2011 Seilingsbestemmelser Regattaserien 2011 1. Regler 1.1 Seilasene er underlagt Norges Seilforbunds til enhver tid gjeldende kappseilingsregler

Detaljer