JAKTEN PÅ PENGER... Norges Kampsportforbunds guide til støtteordninger i idretten

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "JAKTEN PÅ PENGER... Norges Kampsportforbunds guide til støtteordninger i idretten"

Transkript

1 JAKTEN PÅ PENGER... Norges Kampsportforbunds guide til støtteordninger i idretten

2 Jakten på penger... «Penger er ikke alt,» er det noe som heter - Men du verden hvor mye idrettsaktivitet vi kan skape hvis vi skaffer oss mer inntekter. Derfor har vi i NKF det som en prioritert oppgave å lete etter de forskjellige støtteordningene som finnes. Hele tiden vil vi være på jakt og lete etter støttetiltak og andre måter klubbene kan skaffe ekstra inntekter på. Ingen tvil om at det finnes penger å søke på der ute, man må bare vite hvor. Vi har erfart at dette er et område klubbene vet altfor lite om, og det som resulterer i at klubbene går glipp av mange typer støtte som de både kan søke på og faktisk har krav på. I denne «guiden» har vi listet opp støtteordninger, og vi har laget «tidshjulet», som måned for måned angir søknadsfristene for de forskjellige ordningene. La oss først slutte med å lure oss selv For idrettsledere med ansvar for å få klubbøkonomien til å gå rundt er det vel ikke helt ukjent å se på hvor det er mulig å knipe inn på kostnadene. Underrapportering av medlemstall er ofte et fristende sted å starte for å «spare» noen kroner på medlemskontingenter til forbund og krets/region. Da bør vi være klar over at det medlemstallet vi har rapportert ved idrettsregistreringen, danner grunnlaget for størrelsen på den støtten vi kan forvente å få. Husk også at «hodestøtten» som vi får tilbake per medlem, er større enn det vi betaler i kontingent, så allerede her lurer vi oss selv med underrapportering Et medlem som ikke er registrert, er heller ikke forsikret. Hvis klubben ikke har økonomi til å være selvassurandør, kan et skadetilfelle føre til at klubben har spart seg til fant. Riktige innrapporterte medlemstall gir oss riktig størrelse på støtten vi får. «Hodestøtte» Dette er støtte klubbene får for medlemmer under 25 år. Disse pengene blir tildelt klubbene på grunnlag av innrapporterte medlemstall (idrettregistreringen). Det er skremmende at mange klubber slurver med dette. Gjør man ikke den lille jobben med å registrere klubbens aktivitet/medlemstall på idrettsregistreringen, får man heller ikke disse «gratis» pengene. 2 Norges Kampsportforbunds guide til støtteordninger i idretten

3 Jakten på penger... Støtteordninger gjennom idrettskretsene Hvert fylke har sin egen idrettskrets. På idrettskretsenes hjemmesider vil du se de fylkesvise støtteordningene som eksisterer. Akershus: Aust-Agder: Buskerud: Finnmark: Hedmark: Hordaland: Møre og Romsdal: Nordland: Nord-Trøndelag: Oppland: Oslo: Rogaland: Sogn og Fjordane: Sør-Trøndelag: Telemark: Troms: Vestfold: Vest-Agder: Østfold: Kommunale tilskuddsordninger for idretten I tillegg til de støtteordningene som finnes gjennom fylkets idrettskrets, har også mange av kommunene egne tilskuddsordninger for idretten. Bergen kommune ved Idrettsetaten gir årlige tilskuddsmidler til idrettslag og utøvere som er hjemmehørende i Bergen kommune. Det kan søkes på ulike tilskuddsordninger fra Bergen kommune med faste årlige søknadsfrister. Se oversikt under. Bergen kommune gir idretten i Bergen gratis trenings- og arrangementstid innenfor vedtatte rammetider. Send søknad via Idrettsrådet i Bergen (IRB) innen følgende frister: Søknad om treningstid i gymnastikksaler og idrettshaller Søknadsfrist: 30. mars Søknad om arrangementstid i idrettshaller Søknadsfrist: 5. mai Norges Kampsportforbunds guide til støtteordninger i idretten 3

4 Jakten på penger... Utover dette kan det søkes om statlige spillemidler til idrettsanlegg. Søknadene sendes direkte til Idrettsetaten i Bergen kommune. Alle søknader fra idrettslag skal sendes via Idrettsrådet i Bergen (IRB), med unntak for søknad om spillemidler, som sendes direkte til Idrettsetaten. Oversikt over tilskuddsordninger i Bergen Spillemidler Dugnadsmidler Barne- og ungdomsmidler Husleierefusjon ved trening i egne/private lokaler Idrett for utviklingshemmede (PU) Idrettsaktivitet for innvandrere Reiseutgifter handikapidrett Bidrag til nye idrettstiltak og uorganisert aktivitet Tilskudd til drift av lysløyper Vennskapsbyarrangement Idrettsstipend Arrangementsstøtte til større mesterskap i Bergen som VM, EM, europacuper og nordiske mesterskap Oslo kommune Tilskudd til idrett Alle søknader om administrasjonsbidrag, reisetilskudd, anleggsstøtte, stipend, idrett for funksjonshemmede, storbyprosjekter og andre formål mottas og behandles av Oslo idrettskrets. Ordninger som innebærer subsidier innebygd i et kommunalt tilbud: Utlån og utleie av skolelokaler og andre kommunale lokaler til frivillige organisasjoner i Oslo. Informasjon om ordningen: Se Kultur- og idrettsetaten - utleie av lokaler. Utlån/utleie (for organisasjoner): Kontakt den enkelte skolen eller bydelen (Kultur- og idrettsetaten). Interaktivt rapporteringssystem for skoler og bydeler (for utleiere): Se Kultur- og idrettsetaten - rapporteringsskjema. Oppegård kommune Kommunen har disse typene økonomiske tilskudd til kultur-, idretts- og nærmiljøarbeid: Driftstilskudd med søknadsfrist 15. mars Oppstartingstilskudd med søknadsfrister 15. mars og 15. september Arrangementstilskudd med hovedsøknadsfrist 1. februar og suppleringstildeling 1. september Tilskudd til lokale kulturbygg med søknadsfrist 15. mars Oppegård kommune 4 Norges Kampsportforbunds guide til støtteordninger i idretten

5 Kultur- og idrettsstipender Geografisk begrensede stipender og legater Trondheim kommunes idrettsstipend Hvem kan søke: Søknadsfrist: Å stimulere unge utøvere og unge trenere/ledere til å utvikle seg og sin idrett Unge medlemmer av lag/organisasjoner i Trondheim som har vist gode prestasjoner og har gode utviklingsmuligheter 1. september Porsgrunn kommunes idrettsstipend Hvem kan søke: Søknadsfrist: Stipend til aktive idrettsutøvere Utøveren må representere et idrettslag som hører hjemme i Porsgrunn, og forplikte seg til å representere idrettslaget i minst én sesong etter tildelingen 15. mars Trøgstad kommunes legat, Ole Roberts minnefond Støtte for å kunne drive aktivitet, anskaffe utstyr, støtte til trening, reise e.l. Hvem kan søke: Barn/ungdom i alderen 9 15 år fra Trøgstad som er aktive i idrettsmiljøet Søknadsfrist: 31. desember Vaksdal kommunes kulturstipend Stipend inntil kr Hvem kan søke: Ungdom (fra 15 år) hjemmehørende i Vaksdal kommune som engasjerer seg innenfor kulturområdet Søknadsfrist: 15. desember Norges Kampsportforbunds guide til støtteordninger i idretten 5

6 Kultur- og idrettsstipender Os kommunes kulturstipend Stipend til unge, lovende idrettsfolk og andre aktive kulturarbeidere Hvem kan søke: Unge lovende idrettsutøvere, som bor i eller er fra Os Søknadsfrist: Ulikt fra år til år Kvam herads støtteordning Stipender til utdannelse og støttetiltak innenfor kulturområdene idrett og allment kulturarbeid Hvem kan søke: Søkeren må høre hjemme i Kvam Søknadsfrist: 1. mars Sandefjord kommunes kulturstipend Kulturstipend på kr Hvem kan søke: Enkeltpersoner med hjemsted i Sandefjord kommune som har forutsetning og ønske om utdanning innen kultur (idrett). Stipend tildeles personer som tar langvarig/høyere utdanning, kortere kurs, seminarer, studiereiser m.m. Søknadsfrist: 15. november Skiptvet kommunes kulturstipend Stipend til ungdom som ønsker å videreutvikle seg innen en kunstgren eller et kulturområde Hvem kan søke: Søkeren må være bosatt i Skiptvet eller ha sterk tilknytning til kommunen Søknadsfrist: 15. mars Vestby kommunes idrettsstipend Idrettsstipend til kr Hvem kan søke: Enkeltpersoner som bor eller arbeider i Vestby, eller som har hatt spesiell tilknytning til kommunen Søknadsfrist: 1. mai 6 Norges Kampsportforbunds guide til støtteordninger i idretten

7 Kultur- og idrettsstipender Sør-Fron kommune, Ringdalsfondet Kulturstipend: idrett, sang, musikk, kunst o.a. Hvem kan søke: Ungdom fra Sør-Fron under 25 år Søknadsfrist: 15. mars Jevnaker kommunes kulturstipend Stipend innenfor kulturområdene idrett, sang, musikk, dans, teater, ballett, instruktørarbeid osv. Hvem kan søke: Personer som har utmerket seg innen de aktuelle kulturområdene Søknadsfrist: 15. september Karmøy kommunes kulturstipend Hvem kan søke: Søknadsfrist: Tre stipend til idrett, musikk, sang, kunst og kultur Personer innenfor de ulike kulturfeltene. Stipendet skal brukes til videreutdanning, deltakelse på kurs/seminar, studiereiser, treningsleire, deltakelse i konkurranser osv. 1. november Stokke kommunes kulturstipend Gi mottakerens kulturinnsats mulighet til å bli videreført og videreutviklet Hvem kan søke: Personer, institusjoner eller foreninger som har særlig betydning for bygdas kulturliv (idrett, musikk, ungdomsarbeid, kulturvern o.l.) Søknadsfrist: 1. november (kan variere) Lundamo kommune, Oddmund Eggens minnefond Støtte enkeltpersoner, grupper og foreninger med tilknytning til Lundamo i Sør-Trøndelag Hvem kan søke: Personer med virkefelt innenfor idrett, sang, musikk, teater osv. som har tilknytning til Lundamo kommune Søknadsfrist: 31. mars Ta kontakt med: Rolf Hovind, tlf: Norges Kampsportforbunds guide til støtteordninger i idretten 7

8 Kultur- og idrettsstipender Grimstad idrettsråds stipend Stipend til oppmuntring og stimulering til toppidrett, vanligvis kr Hvem kan søke: Enkeltutøvere og lagidretter, men søkerne må være medlem av et grimstadlag eller en grimstadklubb Søknadsfrist: Løpende For mer info: Ta kontakt med Grimstad idrettsråd Sørfold kommunes kulturstipend Stipend på kr Hvem kan søke: Unge utøvere fra Sørfold, men de kan være midlertidig bosatt i andre kommuner. Stipendet tildeles utøvere innenfor kulturområdet: idrett, sang, musikk, teater osv. Søknadsfrist: 1. april Alta kommunes kulturstipend Kulturstipend på kr Hvem kan søke: Enkeltpersoner, lag og foreninger i Alta Søknadsfrist: 1. september Nesodden kommunes kulturstipend Stipend til enkeltperson eller organisasjon som med sin innsats er med på å gjøre Nesodden kjent Hvem kan søke: Enkeltpersoner og organisasjoner som gjør et arbeid utover det vanlige innenfor kultur- og idrettsliv på Nesodden Søknadsfrist: Primo oktober Jølster kommunes ungdomsstipend Ungdomsstipend Hvem kan søke: Ungdom/enkeltpersoner eller lag/grupper som har utmerket seg innen idrett, musikk, dans, kunst m.m. Søknadsfrist: 5. november 8 Norges Kampsportforbunds guide til støtteordninger i idretten

9 Kultur- og idrettsstipender Sørum kommunes stipend til kultur Hvem kan søke: Søknadsfrist: Positiv oppmerksomhet til unge lovende utøvere Unge mellom 18 og 25 år, bosatt i Sørum, som har valgt idrett, kunst eller musikk som utdanningsvei, og som har vist gode evner innen sitt område 1. mai Spenst-stipend Hvem kan søke: Søknadsfrist: Økonomiske midler til lag og foreninger Enkeltpersoner, lag og foreninger som ønsker å tilrettelegge for allsidig fysisk aktivitet og mosjonsidrett blant barn, unge og voksne i Alta kommune 15. oktober Kaare Romulslis legater Idrettsformål i tidligere Leinstrand kommune Hvem kan søke: Alle Søknadsfrist: Primo april Ta kontakt med Gunnar Lauglo: Sparebanken Øst, idrettsstipend Minst to stipend på inntil kr Hvem kan søke: Enkeltutøvere, idrettsforening/enkeltlag Søknadsfrist: 25. september Hans Thomas Grams stiftelse Støtte til ethvert tiltak av bl.a. idrettslig, sosial, humanitær, kulturell art som er beslektet med eller står i forbindelse med de angitte tiltak Hvem kan søke: Alle Søknadsfrist: 1. mai og 1. november Norges Kampsportforbunds guide til støtteordninger i idretten 9

10 Kultur- og idrettsstipender Fjell kommunes kulturstipend Stipend til idrettsutøvere, dansere, kunstnere, musikere o.l. Hvem kan søke: Personer som bor i eller har tilknytning til Fjell kommune Søknadsfrist: 1. februar Øygarden kommunes kulturstipend Hvem kan søke: Søknadsfrist: Å gi økt kompetanse innenfor det kulturfaglige området Personer som har utmerket seg innenfor kulturområdet: idrettsutøvere, kunstnere, musikere osv. De må være bosatt i eller ha nær tilknytning til Øygarden kommune 14. oktober Asker og Bærum, Budstikkas kultur- og idrettsstipend Idrettsstipend på kr Hvem kan søke: Innenfor aldersgruppen år. Talentfulle utøvere med bosted i Asker eller Bærum Søknadsfrist: Utlysning skjer på nyåret Hadsel kommunes kulturstipend Tre stipend à kr Hvem kan søke: Ungdom fra Hadsel kommune. Det er ingen aldersgrense, men søkere må komme fra grener innen idrett, musikk og kunst Søknadsfrist: 1. april Finnmark Idrettskrets, Ulvang-fondet til toppidrett Stipend på ca. kr Hvem kan søke: Utøvere som er medlem av et idrettslag tilsluttet FIK Søknadsfrist: 15. februar 10 Norges Kampsportforbunds guide til støtteordninger i idretten

11 Kultur- og idrettsstipender Flekkefjord kommunes kulturstøtte Kulturstipend à kr Hvem kan søke: Idrettsutøvere, kunstnere, kulturarbeidere. Man må være født og/eller bosatt i eller ha nær tilknytning til kommunen Søknadsfrist: Medio oktober Skånland kommunes kultur- og idrettsstipend Idrettsstipend, avgjøres fra år til år Hvem kan søke: Talentfulle utøvere innenfor alle kategorier av kultursektoren i kommunen Søknadsfrist: 1. oktober Sogndal Sparebanks jubileumsfond Utdanning, kultur, sosiale formål og ungdomsarbeid Hvem kan søke: Søkerne må være kunde i Sparebanken Vest og bosatt i Sogndal kommune Søknadsfrist: 1. april Tæl-stipendet Hvem kan søke: Søknadsfrist: Tæl-stipend fra SpareBank 1 Midt-Norge Talent innenfor idrett, musikk, kunst, veldedig arbeid og personer som har vist stort engasjement i lokalmiljøet. Enkeltpersoner, lag og foreninger Geografisk variasjon Nordlandsbankens idrettsstipend Stipend inntil kr Hvem kan søke: Søkerne må være mellom år og kan komme fra alle idrettsgrener. De må vise til gode resultater. Søkerne må høre hjemme i Nordland fylke og representere en klubb i Nordland Søknadsfrist: 1. april Norges Kampsportforbunds guide til støtteordninger i idretten 11

12 Kultur- og idrettsstipender Benjamins minnefond Fremme forebyggende antirasistisk arbeid Hvem kan søke: Alle ikke-kommersielle krefter i hele Norge: barn, ungdom og voksne som driver frivillig og ideelt arbeid Søknadsfrist: 1. mai Roche Norge idrettsstipend Hvem kan søke: Søknadsfrist: To idrettsstipender, det store idrettsstipendet på kr og det lille idrettsstipendet på kr Personer med diabetes type 1 som er fremgangsrike idrettsutøvere. Alle kan søke på det store idrettsstipendet, mens det lille idrettsstipendet gjelder kun for søkere som er 15 år eller yngre 30. november 12 Norges Kampsportforbunds guide til støtteordninger i idretten

13 Tilskudd og støtte Tilskudd til lokale lag og foreninger Fra og med hovedfordelingen i 2000 har Kultur- og kirkedepartementet hatt en tilskuddsordning som retter seg spesifikt mot lokale lag og foreninger som driver idrett og fysisk aktivitet for barn og ungdom. I 2007 ble det satt av 125 millioner kroner. Målene for tilskuddsordningen er å bidra til aktivitet og deltakelse i medlemsbaserte foreninger som driver idrett og fysisk aktivitet for barn og ungdom. Det er lagenes primæraktiviteter som skal støttes. Det er videre et mål at ordningen skal understøtte den frivillige innsatsen i lagene. Likestillingsaspektet og hensynet til utøvere med spesielle behov (bl.a. funksjonshemmede) skal ivaretas ved fordelingen. Kultur- og kirkedepartementet har lagt opp til at tilskuddsordningen skal utformes på en slik måte at det ikke medfører store administrative konsekvenser for mottakerne. Idrettsrådene har fått ansvaret for å fordele midlene til idrettslagene i sine respektive kommuner. Antall innbyggere i alderen 6 19 år i kommunen avgjør størrelsen på tilskuddet idrettsrådene skal fordele. Ved fordelingen skal idrettsrådene følge departementets generelle retningslinjer og ivareta lokale behov. I tillegg kan NIF komme med anbefalinger om hvordan fordelingen bør gjøres. I de statlige retningslinjene er det presisert at tilskudd fra ordningen ikke skal danne grunnlag for fortjenestebaserte eierformer eller omdannes til fortjeneste for private eiere. Det er idrettsrådene som foretar fordeling av midlene til lagene innen sine respektive kommuner. Ved fordelingen skal idrettsrådene følge departementets generelle retningslinjer og ivareta lokale behov. Norges Kampsportforbunds guide til støtteordninger i idretten 13

14 Tilskudd og støtte Spillemidler til utstyr Hvert år åpnes det for å søke om utstyrsmidler om høsten. Følg med på for å få informasjon om søknadsfristene, som varierer fra år til år. Totalt skal det fordeles 10 millioner kroner pluss overskudd fra tidligere år. Ordningen med spillemidler til utstyr er iverksatt av Kultur- og kirkedepartementet og forvaltes av Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité. Ordningen med spillemidler til utstyr har eksistert siden Totalt er det fordelt 25 millioner kroner til innkjøp av idrettsutstyr til norske idrettslag ved hjelp av disse midlene. Alle idrettslag / grupper i idrettslag som er registrert med e-postadresse i NAIS, har fått tilsendt brukernavn og passord for å logge seg inn på søknadsskjemaet. Idrettslag / grupper i idrettslag som ikke har registrert e-postadresse, kan ta kontakt med idrettens klubbsupport ( ) og få tilsendt brukernavn og passord. Søknad om spillemidler til idrettsanlegg Mange klubber drømmer om å bygge sin egen hall. Det er en lang og tidvis tung prosess for å realisere en slik drøm. Ikke minst koster det mye penger. KAMPSPORTS- ANLEGG Selvfølgelig finnes det finansieringskilder også for dette. Norges Kampsportforbund har nedsatt et eget anleggsutvalg som har jobbet med å beskrive en byggeprosess fra drøm til virkelighet, herunder også finansieringsmuligheter, hvor spillemidler vil utgjøre en viktig del. Dersom deres klubb ønsker å vite mer om de ulike finansieringsmulighetene og annet rundt det å realisere et eget anlegg, kan dere ta kontakt med Kurt-Jarle Niltveit og blant annet få tilsendt kompendiet «Kampsportsanlegg». Kurt-Jarle Niltveit: Tlf.: / E-post: Medlem av 14 Norges Kampsportforbunds guide til støtteordninger i idretten

15 Tilskudd og støtte Oppstarts- og utviklingsstøtte til idrettsskoler NIF har egen oppstartsstøtte for idrettslag som vil starte idrettsskole, og alle idrettslag tilsluttet NIF kan søke om disse midlene. Eksisterende idrettsskoler kan også få utviklingsstøtte. Ordningen har eksistert i mange år og er en stimulering til de idrettslagene/særidrettslagene som ønsker å starte idrettsskole. Eksisterende idrettsskoler kan også søke om utviklingsstøtte. Ordningen har ingen søknadsfrist, og søknadene blir behandlet fortløpende. Informasjon om ordningen, krav og kriterier for søknaden og informasjon om søknadsprosedyren finnes på: På disse sidene finner dere utfyllende informasjon om idrettsskolens mål, innhold, kjennetegn og modeller. Her ligger også søknadsskjemaet. Storbyarbeidet er idrettskretsenes oppfølging av Stortingsmelding nr. 41 ( ) om idretten, folkebevegelse og folkeforlystelse. Idrettskretsene ønsker å utnytte idrettens muligheter som miljøskaper for å snu negativ livsutvikling og som brobygger mellom ulike kulturer. De ønsker å få en større del av befolkningen til å delta i lokal idrettsaktivitet. For å få dette til tar storbyarbeidet sikte på å etablere idrettslige lavterskeltilbud som spesielt retter seg mot innvandrere og jenter. Mer informasjon finnes for eksempel på hjemmesidene til Oslo og Hordaland idrettskretser. Tilskudd til voksenopplæringskurs (VO-midler) Beskrivelse: Idrettskurs som har godkjent studieplan, og kurs som oppfyller minimumskravene slik de er beskrevet i lov om voksenopplæring, har rett på støtte i form av statlige voksenopplæringsmidler. Slike kurs skal være på minimum 12 timer og ha minimum 5 deltakere over 14 år Norges Kampsportforbunds guide til støtteordninger i idrettenb 15

16 Tilskudd og støtte som deltar i minimum 75 % av den totale kurstiden. Alle som deltar på slike kurs, skal etter godkjent frammøte og gjennomføring få dokumentasjon for eksempel i form av kursbevis som er utstedt av den ansvarlige kursarrangøren. Søknadsadressat: Nærmere opplysninger om voksenopplæring får du ved å kontakte Idrettens kurssupport på e-postadressen eller telefon , idrettskretsen eller ditt eget særforbund. Opplærings- eller kulturavdelingen i fylkeskommunen kan også gi deg nærmere opplysninger om stønadsordninger for kurs. I den enkelte kommunen vil kultur- eller opplæringsavdelingen gi opplysninger om kommunale stønadsordninger for kurs. Se internettsidene til din hjemstedskommune. I de kommunene hvor det er idrettsråd, kan de også gi slike opplysninger. I 2005 er idrettens tilskudd til voksenopplæringskurs med lærer satt til 45 kroner per time, og tilskudd til voksenopplæringskurs uten lærer er satt til 33 kroner per time. Støtteordninger innen vårt eget særforbund Kampsport Region Øst Tekniske arrangører av stevner i regi av KRØ får kr 4000 for arrangementet. KRØ dekker alle kostnader, og den tekniske arrangøren besørger det praktiske rundt stevneavviklingen. Mer informasjon kan man få ved å kontakte Kampsport Region Vest - Yter støtte til regionale stevner med en grunnstøtte på kr Nasjonale og internasjonale stevner i regi av NKF kan få grunnstøtte på kr Åpne stevner og stilartsstevner kan få grunnstøtte på kr Stipend til landslagsutøvere i IOC-godkjente grener Regionen kan dekke deler av et eventuelt underskudd ved et seminar og har også støtteordning for seniortrening, oppvisninger og andre arrangement. Mer informasjon får man ved å kontakte 16 Norges Kampsportforbunds guide til støtteordninger i idretten

17 Tilskudd og støtte NKF jujutsu-seksjonen Gir tilskudd til klubber innen seksjonen som arrangerer nasjonale stevner eller treningsleirer. Gir tilskudd til klubber innen seksjonen som arrangerer tiltak rettet mot barn, unge, jenter og kvinner. Har også en ordning med utlån av treningsmatter til klubber i oppstartsfasen. Retningslinjer og søknadsskjema finnes på NKF karate-seksjonen: Gir tilskudd til klubber innen seksjonen som arrangerer åpne stevner eller treningsleirer, har egen informasjon og egne retningslinjer om tilskuddsordninger. Klubbene må sende inn søknad. Les mer på Fond og støtteordninger hos kommersielle aktører A-fondet Aftenposten vil hvert år gi støtte til konkrete, positive formål. Derfor har vi opprettet A- fondet. Hvert år deler fondet ut kroner til gode formål. A-fondet vil støtte prosjekter innen kunnskap, kultur, idrett og ideelt arbeid. Formålet det søkes støtte til, må være i tråd med verdier som troverdighet, allsidighet og nytte. Prosjektene offentliggjøres i Aftenposten og på Fordeling av midler En jury vil hvert halvår, i juni og desember, vurdere alle innkomne søknader og fordele midlene. Midler utbetales etter dokumenterte kostnader. Aftenposten gis ved søknad om midler rett til å bruke informasjon om prosjektet i markedskommunikasjonen av A-fondet. Norges Kampsportforbunds guide til støtteordninger i idretten 17

18 Tilskudd og støtte GJENSIDIGEFONDET Støtte prosjekter som fremmer trygghet og helse. Tiltakene må være forebyggende, utviklende, engasjerende og samfunnsbyggende. Vi er åpne for ideer. Hvem kan søke: Alle kan søke, uavhengig av om de er kunde i Gjensidige eller ikke. Unntak er religiøse og politiske formål. Det kan gis bidrag i samarbeid med det offentlige, men vi skal ikke overta det offentliges ansvar. Søknadsfrist: Fortløpende Gjensidigefondet Vi gir like gjerne gaver til det lille og lokale som til det store nasjonale prosjektet. Vi støtter gjerne prosjekter som har verdi over tid, som engasjerer mange i lokalmiljøet, som skaper aktivitet og bidrar til dugnadsånden. Det gis gaver i hele landet, men ifølge vedtektene skal det ved tildelinger av gaver tas rimelig hensyn til hvor i landet midlene til fondet opprinnelig kommer fra, som er østlandsområdet. Sparebankstiftelsen legger opp til to søknadsrunder årlig, med søknadsfrist 15. februar og 15. september. Hvert halvår velger styret ut gaveformål som vil bli prioritert for gavetildelinger. Vi ønsker at midler fra oss skal ha verdi over tid, og at det skal komme mange til gode. Vi ser etter prosjekter som gir langvarig nytte, heller enn kortvarige arrangementer. Visjonen vår er: Vi vil utløse gode krefter. Vi ønsker å støtte tiltak som skaper aktivitet, tilhørighet og stolthet i nærmiljøet i by og bygd. Synliggjør derfor gjerne frivillig engasjement og dugnadsvilje i søknaden. Dette får du ikke støtte til: Vi vil ikke gi støtte til tiltak som er naturlige sponsorobjekter. Derfor engasjerer vi oss ikke i eliteidrett. Vi vil støtte nye prosjekter, men ikke gi driftstilskudd til etablerte organisasjoner. Vi gir ikke bidrag til politiske partier og til formål som lett kan utnyttes i partipolitisk sammenheng. 18 Norges Kampsportforbunds guide til støtteordninger i idretten

19 Tilskudd og støtte Søknader om støtte til organisasjoner hvor formålet er av religiøs karakter, vil bli avslått. Det samme gjelder søknader om støtte til næringsvirksomhet og normalt søknader fra en kommune, staten eller en kommunal etat. Stiftelsen gir ikke støtte til forskningsformål eller til veldedige organisasjoner. Kan det være med andre bidragsytere? Vi spleiser gjerne med andre bidragsytere, dog ikke med andre innenfor finansiell sektor (skadeforsikring unntatt). Les mer på: Telenorfondet Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF) og Telenor har en avtale som gir alle idrettslag og grupper tilsluttet NIF muligheter for å søke om penger for å forsterke sitt ungdomsarbeid ved bruk av moderne teknologi. Søknadsfrister er 1. mai og 1. november. Telenorfondet støtter tiltak som ved å ta i bruk ny teknologi motiverer til innsats og effektiviserer arbeidet til ledere og utøvere i idrettslag og klubber. Det kan søkes om støtte til aktiviteter som forenkler kommunikasjon mellom partene og gjør det lettere for foreldre, utøvere og ledere å skaffe seg nødvendig informasjon. Tiltakene skal bidra til å redusere frafall og sikre rekruttering av ungdom mellom år til utøvere, trenere og ledere. Alle idrettslag og grupper som er tilsluttet NIF, kan søke om støtte. Søknad sendes til idrettskretsen i hvert fylke. Maksimalt tilskuddsbeløp per tiltak vil være kr Gildefondet Gildefondet ønsker å bidra til at unge talenter rekrutteres og videreutvikles, og har derfor opprettet et fond Gildefondet som to ganger i året deler ut midler. Totalt 300 stipender à kr skal deles ut i Vår primære målgruppe er klubber/lag/foreninger som driver med idrett eller kultur. Les mer på Norges Kampsportforbunds guide til støtteordninger i idretten 19

20 Tilskudd og støtte De fleste klubber/lag/korps/foreninger er på jakt etter gode inntektsmuligheter for å kunne holde aktivitetene i gang. Selv om det er vanskelig å motivere medlemmer til dugnadsjobbing, så er dette allikevel en av de viktigste inntektskildene. Da gjelder det å finne de riktige dugnadsjobbene som genererer mye penger i kassen, slik at belastningen på medlemmene blir minst mulig! Salg av førstehjelpsutstyr fra Norsk Folkehjelp gir mye penger i kassen fordi vi gir 50 % av inntektene til dem som gjør jobben. De første klubbene har allerede tjent mellom og kroner i løpet av to tre uker. Mer info her: blicopenfolder;id=1117;lang=nor En viktig forutsetning for at Coop skal sponse et arrangement, en begivenhet, et idrettslag eller en enkeltutøver, er at det kan skapes aktiviteter rundt sponsoratet. Det betyr at butikkene og de ansatte helst skal knyttes opp mot sponsoravtalene, slik at det skapes engasjement i hele organisasjonen. Et sponsorat bør innfri minst tre av følgende mål: 1 Tilføre verdier til Coop som ikke kan oppnås gjennom tradisjonell reklame 2 Skape salg i butikkene gjennom aktiviteter knyttet opp mot sponsoratet 3 Skape engasjement, stolthet og motivasjon blant Coops ansatte 4 Gi positive assosiasjoner til Coop 5 Profilere og skape oppmerksomhet rundt Coop Søknaden sendes til: Coop Norge Dagligvare Ole Fredrik Hauge Postboks 21 Haugenstua 0915 Oslo Tlf: Søknadsfrist: løpende 20 Norges Kampsportforbunds guide til støtteordninger i idretten

21 Tilskudd og støtte Ringnes er opptatt av at sponsoravtalene de har, skal passe sammen med firmaets produkter og merkevarer. Her er det bare kreativiteten som kan stoppe deg! Henvendelser om sponsing kan sendes på e-post til Storebrands Du kan-konkurranse Formålet med konkurransen er å bidra til å sette i gang fremtidsrettede og samfunnsnyttige prosjekter i lokalmiljøene. Aktivitetene det vil bli gitt finansiell støtte til, må være innenfor områdene miljø, samfunn, læring, utvikling, liv og helse. Les mer på Trenger idrettslaget ditt nytt utstyr? Hver måned deler vi ut idrettsutstyr for kroner til trengende idrettslag. Hvis idrettslaget ditt trenger nytt utstyr send oss en god begrunnelse via Internett, så ordner det seg kanskje raskere enn du tror! Les mer på Norges Kampsportforbunds guide til støtteordninger i idretten 21

«IDRETTENS GULLGRUVE»

«IDRETTENS GULLGRUVE» «IDRETTENS GULLGRUVE» HVOR KAN NIF, SÆRFORBUND, IDRETTSKRETSER OG LAG SØKE MIDLER? NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITÉ Innhold FORORD 3 NASJONALT 4 Helse 4 Sponsingav utstyr, drakter osv. 6 Barn

Detaljer

Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen

Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen Rapport fra arbeidsgruppe Vår 2008 1 Oversikt over foreslåtte tiltak: 1. Etablere frivillighetskoordinator i kommuner 2.

Detaljer

Sykleklubben. Årsmøtet Styrearbeid Lisenser. U ga. Midler å søke på. Veiledningshefte for klubber tilhørende Norges Cykleforbund.

Sykleklubben. Årsmøtet Styrearbeid Lisenser. U ga. Midler å søke på. Veiledningshefte for klubber tilhørende Norges Cykleforbund. NY E T VID ve T U ga ut Plikter og rettigheter Midler å søke på Kalender Klubbutvikling Årsmøtet Styrearbeid Lisenser Gras r o t a n d e l Ny klubb? Ren sykkelsport Kontingenter og avgifter Foreldrevettregler

Detaljer

REVIDERTE RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURTILTAK I SANDNES KOMMUNE

REVIDERTE RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURTILTAK I SANDNES KOMMUNE Stangeland bydelsutvalg 27.04.10 sak 11/10 - vedlegg 1 REVIDERTE RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURTILTAK I SANDNES KOMMUNE HØRING INNHOLD: 1. GENERELT 2. DRIFTSTILSKUDD TIL FRIVILLIGE LAG OG FORENINGER

Detaljer

Skien kommune. FORSLAG TIL Frivillighetsmelding for Skien kommune. Handlingsplan 2014-2018

Skien kommune. FORSLAG TIL Frivillighetsmelding for Skien kommune. Handlingsplan 2014-2018 Skien kommune S FORSLAG TIL Frivillighetsmelding for Skien kommune Handlingsplan 2014-2018 INNHOLD 1 BAKGRUNN FOR FRIVILLIGHETSMELDINGEN... 1 2 STYRINGSDOKUMENTER... 1 2.1 STATLIGE STYRINGSDOKUMENTER...

Detaljer

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal Tillitsvalgtguiden Innhold Til deg som tillitsvalgt... 5 NJFFs oppbygning... 6 NJFFs historie... 6 NJFFs formålsparagraf... 9 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 9 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning

Detaljer

Kulturkontorets meldingsblad. til lag og foreninger

Kulturkontorets meldingsblad. til lag og foreninger Kulturkontorets meldingsblad til lag og foreninger ARBEIDSÅRET 2015-2016 Til ledere for lag og foreninger i Hurum På starten av et nytt arbeidsår, har vi ved kulturkontoret en del informasjon vi ønsker

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til nye retningslinjer for støtte til kulturtiltak i Randaberg kommune sendes ut på høring til lag og foreninger.

Saksframlegg. Forslag til nye retningslinjer for støtte til kulturtiltak i Randaberg kommune sendes ut på høring til lag og foreninger. Saksframlegg Arkivsak: 12/2195-1 Sakstittel: REVISJON RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL ALMENNE KULTURFORMÅL K-kode: 223 C00 Saken skal behandles av: Hovedutvalg for nærmiljø og kultur Rådmannens tilråding

Detaljer

SPILLEMIDLER 2014 RAPPORT

SPILLEMIDLER 2014 RAPPORT SPILLEMIDLER 2014 RAPPORT 20. april 2015 Innholdsfortegnelse: Innledning... 1 A. Overordnet rapport... 2 1 Opprettholde og utvikle NIF som en frivillig, medlemsbasert organisasjon... 3 2 Opprettholde og

Detaljer

Tilskudd til lag og organisasjoner

Tilskudd til lag og organisasjoner Forvaltningsrevisjon Rapport Tilskudd til lag og organisasjoner Desember 2009 Sandnes kommune www.rogaland-revisjon.no Innhold Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt

Detaljer

Innhold. 2 Forord Norges Klatreforbund

Innhold. 2 Forord Norges Klatreforbund Tingrapport Norges Klatreforbund 2012 2014 Innhold Forord... 4 Styrets rapport for tingperioden 2012 2014... 5 1. Styrets hovedansvarsområder... 5 1.1. Styret... 5 1.2. Økonomi... 6 1.3. Administrasjon...

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE TIL KULTURARBEID I LØRENSKOG KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE TIL KULTURARBEID I LØRENSKOG KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE TIL KULTURARBEID I LØRENSKOG KOMMUNE Vedtatt av Kultur- og idrettsutvalget i møte 19.12.2011, sak 64/11, og erstatter retningslinjer vedtatt av kultur- og oppvekstutvalget

Detaljer

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013 Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo Oslo, 5. september 2013 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 MÅL... 4 PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

Frivillighet og mangfold

Frivillighet og mangfold IMDi Veileder i mangfoldsarbeid for kommuner og frivillige organisasjoner Illustrasjonsfoto: Shutterstock og IMDI Design og trykk: Wittusen & Jensen ISBN 978-82-8246-149-8 (trykk) ISBN 978-82-8246-150-4

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR GJØVIK PISTOLKUBB VEDTATT PÅ ÅRSMØTE DD. MM. 2016

ORGANISASJONSPLAN FOR GJØVIK PISTOLKUBB VEDTATT PÅ ÅRSMØTE DD. MM. 2016 ORGANISASJONSPLAN FOR GJØVIK PISTOLKUBB VEDTATT PÅ ÅRSMØTE DD. MM. 2016 Organisasjonsplanen skal legges fram og behandles som egen sak på årsmøtet. Jfr. Idrettslagets lov 15. Innholdsfortegnelse Innledning...

Detaljer

Internasjonalt Samarbeid

Internasjonalt Samarbeid Internasjonalt Samarbeid Et informasjonshefte fra Unge funksjonshemmede Om Unge funksjonshemmede Unge funksjonshemmede er et samarbeidsorgan for landsdekkende ungdomsorganisasjoner, samt grupper, lag og

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE TIL IDRETTSORGANISASJONER I OSLO 2015

RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE TIL IDRETTSORGANISASJONER I OSLO 2015 RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE TIL IDRETTSORGANISASJONER I OSLO 2015 Med dette informasjonsskrivet vil vi gjøre de bidragsberettigede idrettsorganisasjoner kjent med gjeldende retningslinjer for støtte

Detaljer

Versjon. Organisasjonshåndbok Forbund region klubb

Versjon. Organisasjonshåndbok Forbund region klubb Versjon 6 Organisasjonshåndbok Forbund region klubb Organisasjonshåndbok Side 1 FORORD Organisasjonshåndboken for Norges Styrkeløftforbund er et resultat av et ønske om å utvikle et verktøy til hjelp for

Detaljer

Frivillighetsmelding del 2

Frivillighetsmelding del 2 Frivillighetsmelding del 2 Sammen om Porsgrunn Våren 2009 Forord: Frivillighet lever av lyst og dør av tvang Det skjer utrolig mye bra frivillig aktivitet i Porsgrunn! Arbeidet med denne meldingen har

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Saksdokumenter Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Høringsdokument Vitalisering Tingsak 2012 FORBUNDSTINGET 2012 TINGSAK OM VITALISERING Forbundstinget 2010

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012. AKERSHUS IDRETTSKRETS En viktig støttespiller for idrettslagene. Akershus idrettskrets - en viktig støttespiller for idrettslagene

ÅRSRAPPORT 2012. AKERSHUS IDRETTSKRETS En viktig støttespiller for idrettslagene. Akershus idrettskrets - en viktig støttespiller for idrettslagene ÅRSRAPPORT 2012 AKERSHUS IDRETTSKRETS En viktig støttespiller for idrettslagene Akershus idrettskrets. Årsrapport 2012 side 1 Akershus idrettskrets -- en viktig støttespiller for idrettslagene Innholdsfortegnelse

Detaljer

FAGERSTRAND IDRETTSFORENING - FIF - ADMINISTRASJONS HÅNDBOK

FAGERSTRAND IDRETTSFORENING - FIF - ADMINISTRASJONS HÅNDBOK FAGERSTRAND IDRETTSFORENING - FIF - ADMINISTRASJONS HÅNDBOK 1 Innledning 1.1 Forord 1.2 FIF s historie 1.3 Visjon, målsetninger og verdier 1.4 Rekruttering og medlemskap 1.5 Æresmedlemmer 1.6 FIF s lover

Detaljer

Idrett, politikk og økonomi

Idrett, politikk og økonomi Kapittel 13 Idrett, politikk og økonomi Du spiller på juniorlaget i håndballklubben. Laget får beskjed fra klubbstyret at dere må stille opp på flere dugnader fordi A-laget har fått ny trener som er langt

Detaljer

Rakkestad kommune Retningslinjer for tildeling av tilskudd og gaver innen kultur

Rakkestad kommune Retningslinjer for tildeling av tilskudd og gaver innen kultur Rakkestad kommune Retningslinjer for tildeling av tilskudd og gaver innen kultur Saksnr. 14/19 Journalnr. 1059/14 Arkiv 223 Dato: 21.01.2014 Til behandling i Kultur- og oppvekstutvalget 28. 01.2014. OVERSIKT

Detaljer

Den grenseløse regionen

Den grenseløse regionen Den grenseløse regionen Fritt kommunalt tjenestevalg INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG...3 1. BAKGRUNN...4 2. GRENSELØST TJENESTETILBUD...4 2.1. FORUTSETNINGER FOR ET GRENSELØST TJENESTETILBUD...5 3. KRITERIER

Detaljer

Meld. St. 26. (2011 2012) Melding til Stortinget. Den norske idrettsmodellen

Meld. St. 26. (2011 2012) Melding til Stortinget. Den norske idrettsmodellen Meld. St. 26 (2011 2012) Melding til Stortinget Meld. St. 26 (2011 2012) Melding til Stortinget Innhold 1 Innledning... 7 1.1 Samfunnsendringer og demografiske utviklingstrekk... 8 1.1.1 Befolkningsutvikling

Detaljer

Foto: Dag Jenssen. Tilskuddsordninger til kultur, idrett og fritidsformål

Foto: Dag Jenssen. Tilskuddsordninger til kultur, idrett og fritidsformål Foto: Dag Jenssen Tilskuddsordninger til kultur, idrett og fritidsformål i Porsgrunn Innhold Forord... 3 Driftstilskudd til lag og foreninger... 4 Etableringstilskudd foreninger... 7 Aktivitetsmidler til

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no - 2 - Forord Vi ønsker

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR Åssiden Idrettsforening

ORGANISASJONSPLAN FOR Åssiden Idrettsforening Årsmøte sak nr. 9 Ajourført pr. 271213 endret 240214, ajourført 290314 ORGANISASJONSPLAN FOR Åssiden Idrettsforening Vedtatt på årsmøtet 24.02. 2014 Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet

Detaljer