JAKTEN PÅ PENGER... Norges Kampsportforbunds guide til støtteordninger i idretten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "JAKTEN PÅ PENGER... Norges Kampsportforbunds guide til støtteordninger i idretten"

Transkript

1 JAKTEN PÅ PENGER... Norges Kampsportforbunds guide til støtteordninger i idretten

2 Jakten på penger... «Penger er ikke alt,» er det noe som heter - Men du verden hvor mye idrettsaktivitet vi kan skape hvis vi skaffer oss mer inntekter. Derfor har vi i NKF det som en prioritert oppgave å lete etter de forskjellige støtteordningene som finnes. Hele tiden vil vi være på jakt og lete etter støttetiltak og andre måter klubbene kan skaffe ekstra inntekter på. Ingen tvil om at det finnes penger å søke på der ute, man må bare vite hvor. Vi har erfart at dette er et område klubbene vet altfor lite om, og det som resulterer i at klubbene går glipp av mange typer støtte som de både kan søke på og faktisk har krav på. I denne «guiden» har vi listet opp støtteordninger, og vi har laget «tidshjulet», som måned for måned angir søknadsfristene for de forskjellige ordningene. La oss først slutte med å lure oss selv For idrettsledere med ansvar for å få klubbøkonomien til å gå rundt er det vel ikke helt ukjent å se på hvor det er mulig å knipe inn på kostnadene. Underrapportering av medlemstall er ofte et fristende sted å starte for å «spare» noen kroner på medlemskontingenter til forbund og krets/region. Da bør vi være klar over at det medlemstallet vi har rapportert ved idrettsregistreringen, danner grunnlaget for størrelsen på den støtten vi kan forvente å få. Husk også at «hodestøtten» som vi får tilbake per medlem, er større enn det vi betaler i kontingent, så allerede her lurer vi oss selv med underrapportering Et medlem som ikke er registrert, er heller ikke forsikret. Hvis klubben ikke har økonomi til å være selvassurandør, kan et skadetilfelle føre til at klubben har spart seg til fant. Riktige innrapporterte medlemstall gir oss riktig størrelse på støtten vi får. «Hodestøtte» Dette er støtte klubbene får for medlemmer under 25 år. Disse pengene blir tildelt klubbene på grunnlag av innrapporterte medlemstall (idrettregistreringen). Det er skremmende at mange klubber slurver med dette. Gjør man ikke den lille jobben med å registrere klubbens aktivitet/medlemstall på idrettsregistreringen, får man heller ikke disse «gratis» pengene. 2 Norges Kampsportforbunds guide til støtteordninger i idretten

3 Jakten på penger... Støtteordninger gjennom idrettskretsene Hvert fylke har sin egen idrettskrets. På idrettskretsenes hjemmesider vil du se de fylkesvise støtteordningene som eksisterer. Akershus: Aust-Agder: Buskerud: Finnmark: Hedmark: Hordaland: Møre og Romsdal: Nordland: Nord-Trøndelag: Oppland: Oslo: Rogaland: Sogn og Fjordane: Sør-Trøndelag: Telemark: Troms: Vestfold: Vest-Agder: Østfold: Kommunale tilskuddsordninger for idretten I tillegg til de støtteordningene som finnes gjennom fylkets idrettskrets, har også mange av kommunene egne tilskuddsordninger for idretten. Bergen kommune ved Idrettsetaten gir årlige tilskuddsmidler til idrettslag og utøvere som er hjemmehørende i Bergen kommune. Det kan søkes på ulike tilskuddsordninger fra Bergen kommune med faste årlige søknadsfrister. Se oversikt under. Bergen kommune gir idretten i Bergen gratis trenings- og arrangementstid innenfor vedtatte rammetider. Send søknad via Idrettsrådet i Bergen (IRB) innen følgende frister: Søknad om treningstid i gymnastikksaler og idrettshaller Søknadsfrist: 30. mars Søknad om arrangementstid i idrettshaller Søknadsfrist: 5. mai Norges Kampsportforbunds guide til støtteordninger i idretten 3

4 Jakten på penger... Utover dette kan det søkes om statlige spillemidler til idrettsanlegg. Søknadene sendes direkte til Idrettsetaten i Bergen kommune. Alle søknader fra idrettslag skal sendes via Idrettsrådet i Bergen (IRB), med unntak for søknad om spillemidler, som sendes direkte til Idrettsetaten. Oversikt over tilskuddsordninger i Bergen Spillemidler Dugnadsmidler Barne- og ungdomsmidler Husleierefusjon ved trening i egne/private lokaler Idrett for utviklingshemmede (PU) Idrettsaktivitet for innvandrere Reiseutgifter handikapidrett Bidrag til nye idrettstiltak og uorganisert aktivitet Tilskudd til drift av lysløyper Vennskapsbyarrangement Idrettsstipend Arrangementsstøtte til større mesterskap i Bergen som VM, EM, europacuper og nordiske mesterskap Oslo kommune Tilskudd til idrett Alle søknader om administrasjonsbidrag, reisetilskudd, anleggsstøtte, stipend, idrett for funksjonshemmede, storbyprosjekter og andre formål mottas og behandles av Oslo idrettskrets. Ordninger som innebærer subsidier innebygd i et kommunalt tilbud: Utlån og utleie av skolelokaler og andre kommunale lokaler til frivillige organisasjoner i Oslo. Informasjon om ordningen: Se Kultur- og idrettsetaten - utleie av lokaler. Utlån/utleie (for organisasjoner): Kontakt den enkelte skolen eller bydelen (Kultur- og idrettsetaten). Interaktivt rapporteringssystem for skoler og bydeler (for utleiere): Se Kultur- og idrettsetaten - rapporteringsskjema. Oppegård kommune Kommunen har disse typene økonomiske tilskudd til kultur-, idretts- og nærmiljøarbeid: Driftstilskudd med søknadsfrist 15. mars Oppstartingstilskudd med søknadsfrister 15. mars og 15. september Arrangementstilskudd med hovedsøknadsfrist 1. februar og suppleringstildeling 1. september Tilskudd til lokale kulturbygg med søknadsfrist 15. mars Oppegård kommune 4 Norges Kampsportforbunds guide til støtteordninger i idretten

5 Kultur- og idrettsstipender Geografisk begrensede stipender og legater Trondheim kommunes idrettsstipend Hvem kan søke: Søknadsfrist: Å stimulere unge utøvere og unge trenere/ledere til å utvikle seg og sin idrett Unge medlemmer av lag/organisasjoner i Trondheim som har vist gode prestasjoner og har gode utviklingsmuligheter 1. september Porsgrunn kommunes idrettsstipend Hvem kan søke: Søknadsfrist: Stipend til aktive idrettsutøvere Utøveren må representere et idrettslag som hører hjemme i Porsgrunn, og forplikte seg til å representere idrettslaget i minst én sesong etter tildelingen 15. mars Trøgstad kommunes legat, Ole Roberts minnefond Støtte for å kunne drive aktivitet, anskaffe utstyr, støtte til trening, reise e.l. Hvem kan søke: Barn/ungdom i alderen 9 15 år fra Trøgstad som er aktive i idrettsmiljøet Søknadsfrist: 31. desember Vaksdal kommunes kulturstipend Stipend inntil kr Hvem kan søke: Ungdom (fra 15 år) hjemmehørende i Vaksdal kommune som engasjerer seg innenfor kulturområdet Søknadsfrist: 15. desember Norges Kampsportforbunds guide til støtteordninger i idretten 5

6 Kultur- og idrettsstipender Os kommunes kulturstipend Stipend til unge, lovende idrettsfolk og andre aktive kulturarbeidere Hvem kan søke: Unge lovende idrettsutøvere, som bor i eller er fra Os Søknadsfrist: Ulikt fra år til år Kvam herads støtteordning Stipender til utdannelse og støttetiltak innenfor kulturområdene idrett og allment kulturarbeid Hvem kan søke: Søkeren må høre hjemme i Kvam Søknadsfrist: 1. mars Sandefjord kommunes kulturstipend Kulturstipend på kr Hvem kan søke: Enkeltpersoner med hjemsted i Sandefjord kommune som har forutsetning og ønske om utdanning innen kultur (idrett). Stipend tildeles personer som tar langvarig/høyere utdanning, kortere kurs, seminarer, studiereiser m.m. Søknadsfrist: 15. november Skiptvet kommunes kulturstipend Stipend til ungdom som ønsker å videreutvikle seg innen en kunstgren eller et kulturområde Hvem kan søke: Søkeren må være bosatt i Skiptvet eller ha sterk tilknytning til kommunen Søknadsfrist: 15. mars Vestby kommunes idrettsstipend Idrettsstipend til kr Hvem kan søke: Enkeltpersoner som bor eller arbeider i Vestby, eller som har hatt spesiell tilknytning til kommunen Søknadsfrist: 1. mai 6 Norges Kampsportforbunds guide til støtteordninger i idretten

7 Kultur- og idrettsstipender Sør-Fron kommune, Ringdalsfondet Kulturstipend: idrett, sang, musikk, kunst o.a. Hvem kan søke: Ungdom fra Sør-Fron under 25 år Søknadsfrist: 15. mars Jevnaker kommunes kulturstipend Stipend innenfor kulturområdene idrett, sang, musikk, dans, teater, ballett, instruktørarbeid osv. Hvem kan søke: Personer som har utmerket seg innen de aktuelle kulturområdene Søknadsfrist: 15. september Karmøy kommunes kulturstipend Hvem kan søke: Søknadsfrist: Tre stipend til idrett, musikk, sang, kunst og kultur Personer innenfor de ulike kulturfeltene. Stipendet skal brukes til videreutdanning, deltakelse på kurs/seminar, studiereiser, treningsleire, deltakelse i konkurranser osv. 1. november Stokke kommunes kulturstipend Gi mottakerens kulturinnsats mulighet til å bli videreført og videreutviklet Hvem kan søke: Personer, institusjoner eller foreninger som har særlig betydning for bygdas kulturliv (idrett, musikk, ungdomsarbeid, kulturvern o.l.) Søknadsfrist: 1. november (kan variere) Lundamo kommune, Oddmund Eggens minnefond Støtte enkeltpersoner, grupper og foreninger med tilknytning til Lundamo i Sør-Trøndelag Hvem kan søke: Personer med virkefelt innenfor idrett, sang, musikk, teater osv. som har tilknytning til Lundamo kommune Søknadsfrist: 31. mars Ta kontakt med: Rolf Hovind, tlf: Norges Kampsportforbunds guide til støtteordninger i idretten 7

8 Kultur- og idrettsstipender Grimstad idrettsråds stipend Stipend til oppmuntring og stimulering til toppidrett, vanligvis kr Hvem kan søke: Enkeltutøvere og lagidretter, men søkerne må være medlem av et grimstadlag eller en grimstadklubb Søknadsfrist: Løpende For mer info: Ta kontakt med Grimstad idrettsråd Sørfold kommunes kulturstipend Stipend på kr Hvem kan søke: Unge utøvere fra Sørfold, men de kan være midlertidig bosatt i andre kommuner. Stipendet tildeles utøvere innenfor kulturområdet: idrett, sang, musikk, teater osv. Søknadsfrist: 1. april Alta kommunes kulturstipend Kulturstipend på kr Hvem kan søke: Enkeltpersoner, lag og foreninger i Alta Søknadsfrist: 1. september Nesodden kommunes kulturstipend Stipend til enkeltperson eller organisasjon som med sin innsats er med på å gjøre Nesodden kjent Hvem kan søke: Enkeltpersoner og organisasjoner som gjør et arbeid utover det vanlige innenfor kultur- og idrettsliv på Nesodden Søknadsfrist: Primo oktober Jølster kommunes ungdomsstipend Ungdomsstipend Hvem kan søke: Ungdom/enkeltpersoner eller lag/grupper som har utmerket seg innen idrett, musikk, dans, kunst m.m. Søknadsfrist: 5. november 8 Norges Kampsportforbunds guide til støtteordninger i idretten

9 Kultur- og idrettsstipender Sørum kommunes stipend til kultur Hvem kan søke: Søknadsfrist: Positiv oppmerksomhet til unge lovende utøvere Unge mellom 18 og 25 år, bosatt i Sørum, som har valgt idrett, kunst eller musikk som utdanningsvei, og som har vist gode evner innen sitt område 1. mai Spenst-stipend Hvem kan søke: Søknadsfrist: Økonomiske midler til lag og foreninger Enkeltpersoner, lag og foreninger som ønsker å tilrettelegge for allsidig fysisk aktivitet og mosjonsidrett blant barn, unge og voksne i Alta kommune 15. oktober Kaare Romulslis legater Idrettsformål i tidligere Leinstrand kommune Hvem kan søke: Alle Søknadsfrist: Primo april Ta kontakt med Gunnar Lauglo: Sparebanken Øst, idrettsstipend Minst to stipend på inntil kr Hvem kan søke: Enkeltutøvere, idrettsforening/enkeltlag Søknadsfrist: 25. september Hans Thomas Grams stiftelse Støtte til ethvert tiltak av bl.a. idrettslig, sosial, humanitær, kulturell art som er beslektet med eller står i forbindelse med de angitte tiltak Hvem kan søke: Alle Søknadsfrist: 1. mai og 1. november Norges Kampsportforbunds guide til støtteordninger i idretten 9

10 Kultur- og idrettsstipender Fjell kommunes kulturstipend Stipend til idrettsutøvere, dansere, kunstnere, musikere o.l. Hvem kan søke: Personer som bor i eller har tilknytning til Fjell kommune Søknadsfrist: 1. februar Øygarden kommunes kulturstipend Hvem kan søke: Søknadsfrist: Å gi økt kompetanse innenfor det kulturfaglige området Personer som har utmerket seg innenfor kulturområdet: idrettsutøvere, kunstnere, musikere osv. De må være bosatt i eller ha nær tilknytning til Øygarden kommune 14. oktober Asker og Bærum, Budstikkas kultur- og idrettsstipend Idrettsstipend på kr Hvem kan søke: Innenfor aldersgruppen år. Talentfulle utøvere med bosted i Asker eller Bærum Søknadsfrist: Utlysning skjer på nyåret Hadsel kommunes kulturstipend Tre stipend à kr Hvem kan søke: Ungdom fra Hadsel kommune. Det er ingen aldersgrense, men søkere må komme fra grener innen idrett, musikk og kunst Søknadsfrist: 1. april Finnmark Idrettskrets, Ulvang-fondet til toppidrett Stipend på ca. kr Hvem kan søke: Utøvere som er medlem av et idrettslag tilsluttet FIK Søknadsfrist: 15. februar 10 Norges Kampsportforbunds guide til støtteordninger i idretten

11 Kultur- og idrettsstipender Flekkefjord kommunes kulturstøtte Kulturstipend à kr Hvem kan søke: Idrettsutøvere, kunstnere, kulturarbeidere. Man må være født og/eller bosatt i eller ha nær tilknytning til kommunen Søknadsfrist: Medio oktober Skånland kommunes kultur- og idrettsstipend Idrettsstipend, avgjøres fra år til år Hvem kan søke: Talentfulle utøvere innenfor alle kategorier av kultursektoren i kommunen Søknadsfrist: 1. oktober Sogndal Sparebanks jubileumsfond Utdanning, kultur, sosiale formål og ungdomsarbeid Hvem kan søke: Søkerne må være kunde i Sparebanken Vest og bosatt i Sogndal kommune Søknadsfrist: 1. april Tæl-stipendet Hvem kan søke: Søknadsfrist: Tæl-stipend fra SpareBank 1 Midt-Norge Talent innenfor idrett, musikk, kunst, veldedig arbeid og personer som har vist stort engasjement i lokalmiljøet. Enkeltpersoner, lag og foreninger Geografisk variasjon Nordlandsbankens idrettsstipend Stipend inntil kr Hvem kan søke: Søkerne må være mellom år og kan komme fra alle idrettsgrener. De må vise til gode resultater. Søkerne må høre hjemme i Nordland fylke og representere en klubb i Nordland Søknadsfrist: 1. april Norges Kampsportforbunds guide til støtteordninger i idretten 11

12 Kultur- og idrettsstipender Benjamins minnefond Fremme forebyggende antirasistisk arbeid Hvem kan søke: Alle ikke-kommersielle krefter i hele Norge: barn, ungdom og voksne som driver frivillig og ideelt arbeid Søknadsfrist: 1. mai Roche Norge idrettsstipend Hvem kan søke: Søknadsfrist: To idrettsstipender, det store idrettsstipendet på kr og det lille idrettsstipendet på kr Personer med diabetes type 1 som er fremgangsrike idrettsutøvere. Alle kan søke på det store idrettsstipendet, mens det lille idrettsstipendet gjelder kun for søkere som er 15 år eller yngre 30. november 12 Norges Kampsportforbunds guide til støtteordninger i idretten

13 Tilskudd og støtte Tilskudd til lokale lag og foreninger Fra og med hovedfordelingen i 2000 har Kultur- og kirkedepartementet hatt en tilskuddsordning som retter seg spesifikt mot lokale lag og foreninger som driver idrett og fysisk aktivitet for barn og ungdom. I 2007 ble det satt av 125 millioner kroner. Målene for tilskuddsordningen er å bidra til aktivitet og deltakelse i medlemsbaserte foreninger som driver idrett og fysisk aktivitet for barn og ungdom. Det er lagenes primæraktiviteter som skal støttes. Det er videre et mål at ordningen skal understøtte den frivillige innsatsen i lagene. Likestillingsaspektet og hensynet til utøvere med spesielle behov (bl.a. funksjonshemmede) skal ivaretas ved fordelingen. Kultur- og kirkedepartementet har lagt opp til at tilskuddsordningen skal utformes på en slik måte at det ikke medfører store administrative konsekvenser for mottakerne. Idrettsrådene har fått ansvaret for å fordele midlene til idrettslagene i sine respektive kommuner. Antall innbyggere i alderen 6 19 år i kommunen avgjør størrelsen på tilskuddet idrettsrådene skal fordele. Ved fordelingen skal idrettsrådene følge departementets generelle retningslinjer og ivareta lokale behov. I tillegg kan NIF komme med anbefalinger om hvordan fordelingen bør gjøres. I de statlige retningslinjene er det presisert at tilskudd fra ordningen ikke skal danne grunnlag for fortjenestebaserte eierformer eller omdannes til fortjeneste for private eiere. Det er idrettsrådene som foretar fordeling av midlene til lagene innen sine respektive kommuner. Ved fordelingen skal idrettsrådene følge departementets generelle retningslinjer og ivareta lokale behov. Norges Kampsportforbunds guide til støtteordninger i idretten 13

14 Tilskudd og støtte Spillemidler til utstyr Hvert år åpnes det for å søke om utstyrsmidler om høsten. Følg med på for å få informasjon om søknadsfristene, som varierer fra år til år. Totalt skal det fordeles 10 millioner kroner pluss overskudd fra tidligere år. Ordningen med spillemidler til utstyr er iverksatt av Kultur- og kirkedepartementet og forvaltes av Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité. Ordningen med spillemidler til utstyr har eksistert siden Totalt er det fordelt 25 millioner kroner til innkjøp av idrettsutstyr til norske idrettslag ved hjelp av disse midlene. Alle idrettslag / grupper i idrettslag som er registrert med e-postadresse i NAIS, har fått tilsendt brukernavn og passord for å logge seg inn på søknadsskjemaet. Idrettslag / grupper i idrettslag som ikke har registrert e-postadresse, kan ta kontakt med idrettens klubbsupport ( ) og få tilsendt brukernavn og passord. Søknad om spillemidler til idrettsanlegg Mange klubber drømmer om å bygge sin egen hall. Det er en lang og tidvis tung prosess for å realisere en slik drøm. Ikke minst koster det mye penger. KAMPSPORTS- ANLEGG Selvfølgelig finnes det finansieringskilder også for dette. Norges Kampsportforbund har nedsatt et eget anleggsutvalg som har jobbet med å beskrive en byggeprosess fra drøm til virkelighet, herunder også finansieringsmuligheter, hvor spillemidler vil utgjøre en viktig del. Dersom deres klubb ønsker å vite mer om de ulike finansieringsmulighetene og annet rundt det å realisere et eget anlegg, kan dere ta kontakt med Kurt-Jarle Niltveit og blant annet få tilsendt kompendiet «Kampsportsanlegg». Kurt-Jarle Niltveit: Tlf.: / E-post: Medlem av 14 Norges Kampsportforbunds guide til støtteordninger i idretten

15 Tilskudd og støtte Oppstarts- og utviklingsstøtte til idrettsskoler NIF har egen oppstartsstøtte for idrettslag som vil starte idrettsskole, og alle idrettslag tilsluttet NIF kan søke om disse midlene. Eksisterende idrettsskoler kan også få utviklingsstøtte. Ordningen har eksistert i mange år og er en stimulering til de idrettslagene/særidrettslagene som ønsker å starte idrettsskole. Eksisterende idrettsskoler kan også søke om utviklingsstøtte. Ordningen har ingen søknadsfrist, og søknadene blir behandlet fortløpende. Informasjon om ordningen, krav og kriterier for søknaden og informasjon om søknadsprosedyren finnes på: På disse sidene finner dere utfyllende informasjon om idrettsskolens mål, innhold, kjennetegn og modeller. Her ligger også søknadsskjemaet. Storbyarbeidet er idrettskretsenes oppfølging av Stortingsmelding nr. 41 ( ) om idretten, folkebevegelse og folkeforlystelse. Idrettskretsene ønsker å utnytte idrettens muligheter som miljøskaper for å snu negativ livsutvikling og som brobygger mellom ulike kulturer. De ønsker å få en større del av befolkningen til å delta i lokal idrettsaktivitet. For å få dette til tar storbyarbeidet sikte på å etablere idrettslige lavterskeltilbud som spesielt retter seg mot innvandrere og jenter. Mer informasjon finnes for eksempel på hjemmesidene til Oslo og Hordaland idrettskretser. Tilskudd til voksenopplæringskurs (VO-midler) Beskrivelse: Idrettskurs som har godkjent studieplan, og kurs som oppfyller minimumskravene slik de er beskrevet i lov om voksenopplæring, har rett på støtte i form av statlige voksenopplæringsmidler. Slike kurs skal være på minimum 12 timer og ha minimum 5 deltakere over 14 år Norges Kampsportforbunds guide til støtteordninger i idrettenb 15

16 Tilskudd og støtte som deltar i minimum 75 % av den totale kurstiden. Alle som deltar på slike kurs, skal etter godkjent frammøte og gjennomføring få dokumentasjon for eksempel i form av kursbevis som er utstedt av den ansvarlige kursarrangøren. Søknadsadressat: Nærmere opplysninger om voksenopplæring får du ved å kontakte Idrettens kurssupport på e-postadressen eller telefon , idrettskretsen eller ditt eget særforbund. Opplærings- eller kulturavdelingen i fylkeskommunen kan også gi deg nærmere opplysninger om stønadsordninger for kurs. I den enkelte kommunen vil kultur- eller opplæringsavdelingen gi opplysninger om kommunale stønadsordninger for kurs. Se internettsidene til din hjemstedskommune. I de kommunene hvor det er idrettsråd, kan de også gi slike opplysninger. I 2005 er idrettens tilskudd til voksenopplæringskurs med lærer satt til 45 kroner per time, og tilskudd til voksenopplæringskurs uten lærer er satt til 33 kroner per time. Støtteordninger innen vårt eget særforbund Kampsport Region Øst Tekniske arrangører av stevner i regi av KRØ får kr 4000 for arrangementet. KRØ dekker alle kostnader, og den tekniske arrangøren besørger det praktiske rundt stevneavviklingen. Mer informasjon kan man få ved å kontakte Kampsport Region Vest - Yter støtte til regionale stevner med en grunnstøtte på kr Nasjonale og internasjonale stevner i regi av NKF kan få grunnstøtte på kr Åpne stevner og stilartsstevner kan få grunnstøtte på kr Stipend til landslagsutøvere i IOC-godkjente grener Regionen kan dekke deler av et eventuelt underskudd ved et seminar og har også støtteordning for seniortrening, oppvisninger og andre arrangement. Mer informasjon får man ved å kontakte 16 Norges Kampsportforbunds guide til støtteordninger i idretten

17 Tilskudd og støtte NKF jujutsu-seksjonen Gir tilskudd til klubber innen seksjonen som arrangerer nasjonale stevner eller treningsleirer. Gir tilskudd til klubber innen seksjonen som arrangerer tiltak rettet mot barn, unge, jenter og kvinner. Har også en ordning med utlån av treningsmatter til klubber i oppstartsfasen. Retningslinjer og søknadsskjema finnes på NKF karate-seksjonen: Gir tilskudd til klubber innen seksjonen som arrangerer åpne stevner eller treningsleirer, har egen informasjon og egne retningslinjer om tilskuddsordninger. Klubbene må sende inn søknad. Les mer på Fond og støtteordninger hos kommersielle aktører A-fondet Aftenposten vil hvert år gi støtte til konkrete, positive formål. Derfor har vi opprettet A- fondet. Hvert år deler fondet ut kroner til gode formål. A-fondet vil støtte prosjekter innen kunnskap, kultur, idrett og ideelt arbeid. Formålet det søkes støtte til, må være i tråd med verdier som troverdighet, allsidighet og nytte. Prosjektene offentliggjøres i Aftenposten og på Fordeling av midler En jury vil hvert halvår, i juni og desember, vurdere alle innkomne søknader og fordele midlene. Midler utbetales etter dokumenterte kostnader. Aftenposten gis ved søknad om midler rett til å bruke informasjon om prosjektet i markedskommunikasjonen av A-fondet. Norges Kampsportforbunds guide til støtteordninger i idretten 17

18 Tilskudd og støtte GJENSIDIGEFONDET Støtte prosjekter som fremmer trygghet og helse. Tiltakene må være forebyggende, utviklende, engasjerende og samfunnsbyggende. Vi er åpne for ideer. Hvem kan søke: Alle kan søke, uavhengig av om de er kunde i Gjensidige eller ikke. Unntak er religiøse og politiske formål. Det kan gis bidrag i samarbeid med det offentlige, men vi skal ikke overta det offentliges ansvar. Søknadsfrist: Fortløpende Gjensidigefondet Vi gir like gjerne gaver til det lille og lokale som til det store nasjonale prosjektet. Vi støtter gjerne prosjekter som har verdi over tid, som engasjerer mange i lokalmiljøet, som skaper aktivitet og bidrar til dugnadsånden. Det gis gaver i hele landet, men ifølge vedtektene skal det ved tildelinger av gaver tas rimelig hensyn til hvor i landet midlene til fondet opprinnelig kommer fra, som er østlandsområdet. Sparebankstiftelsen legger opp til to søknadsrunder årlig, med søknadsfrist 15. februar og 15. september. Hvert halvår velger styret ut gaveformål som vil bli prioritert for gavetildelinger. Vi ønsker at midler fra oss skal ha verdi over tid, og at det skal komme mange til gode. Vi ser etter prosjekter som gir langvarig nytte, heller enn kortvarige arrangementer. Visjonen vår er: Vi vil utløse gode krefter. Vi ønsker å støtte tiltak som skaper aktivitet, tilhørighet og stolthet i nærmiljøet i by og bygd. Synliggjør derfor gjerne frivillig engasjement og dugnadsvilje i søknaden. Dette får du ikke støtte til: Vi vil ikke gi støtte til tiltak som er naturlige sponsorobjekter. Derfor engasjerer vi oss ikke i eliteidrett. Vi vil støtte nye prosjekter, men ikke gi driftstilskudd til etablerte organisasjoner. Vi gir ikke bidrag til politiske partier og til formål som lett kan utnyttes i partipolitisk sammenheng. 18 Norges Kampsportforbunds guide til støtteordninger i idretten

19 Tilskudd og støtte Søknader om støtte til organisasjoner hvor formålet er av religiøs karakter, vil bli avslått. Det samme gjelder søknader om støtte til næringsvirksomhet og normalt søknader fra en kommune, staten eller en kommunal etat. Stiftelsen gir ikke støtte til forskningsformål eller til veldedige organisasjoner. Kan det være med andre bidragsytere? Vi spleiser gjerne med andre bidragsytere, dog ikke med andre innenfor finansiell sektor (skadeforsikring unntatt). Les mer på: Telenorfondet Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF) og Telenor har en avtale som gir alle idrettslag og grupper tilsluttet NIF muligheter for å søke om penger for å forsterke sitt ungdomsarbeid ved bruk av moderne teknologi. Søknadsfrister er 1. mai og 1. november. Telenorfondet støtter tiltak som ved å ta i bruk ny teknologi motiverer til innsats og effektiviserer arbeidet til ledere og utøvere i idrettslag og klubber. Det kan søkes om støtte til aktiviteter som forenkler kommunikasjon mellom partene og gjør det lettere for foreldre, utøvere og ledere å skaffe seg nødvendig informasjon. Tiltakene skal bidra til å redusere frafall og sikre rekruttering av ungdom mellom år til utøvere, trenere og ledere. Alle idrettslag og grupper som er tilsluttet NIF, kan søke om støtte. Søknad sendes til idrettskretsen i hvert fylke. Maksimalt tilskuddsbeløp per tiltak vil være kr Gildefondet Gildefondet ønsker å bidra til at unge talenter rekrutteres og videreutvikles, og har derfor opprettet et fond Gildefondet som to ganger i året deler ut midler. Totalt 300 stipender à kr skal deles ut i Vår primære målgruppe er klubber/lag/foreninger som driver med idrett eller kultur. Les mer på Norges Kampsportforbunds guide til støtteordninger i idretten 19

20 Tilskudd og støtte De fleste klubber/lag/korps/foreninger er på jakt etter gode inntektsmuligheter for å kunne holde aktivitetene i gang. Selv om det er vanskelig å motivere medlemmer til dugnadsjobbing, så er dette allikevel en av de viktigste inntektskildene. Da gjelder det å finne de riktige dugnadsjobbene som genererer mye penger i kassen, slik at belastningen på medlemmene blir minst mulig! Salg av førstehjelpsutstyr fra Norsk Folkehjelp gir mye penger i kassen fordi vi gir 50 % av inntektene til dem som gjør jobben. De første klubbene har allerede tjent mellom og kroner i løpet av to tre uker. Mer info her: blicopenfolder;id=1117;lang=nor En viktig forutsetning for at Coop skal sponse et arrangement, en begivenhet, et idrettslag eller en enkeltutøver, er at det kan skapes aktiviteter rundt sponsoratet. Det betyr at butikkene og de ansatte helst skal knyttes opp mot sponsoravtalene, slik at det skapes engasjement i hele organisasjonen. Et sponsorat bør innfri minst tre av følgende mål: 1 Tilføre verdier til Coop som ikke kan oppnås gjennom tradisjonell reklame 2 Skape salg i butikkene gjennom aktiviteter knyttet opp mot sponsoratet 3 Skape engasjement, stolthet og motivasjon blant Coops ansatte 4 Gi positive assosiasjoner til Coop 5 Profilere og skape oppmerksomhet rundt Coop Søknaden sendes til: Coop Norge Dagligvare Ole Fredrik Hauge Postboks 21 Haugenstua 0915 Oslo Tlf: Søknadsfrist: løpende 20 Norges Kampsportforbunds guide til støtteordninger i idretten

21 Tilskudd og støtte Ringnes er opptatt av at sponsoravtalene de har, skal passe sammen med firmaets produkter og merkevarer. Her er det bare kreativiteten som kan stoppe deg! Henvendelser om sponsing kan sendes på e-post til Storebrands Du kan-konkurranse Formålet med konkurransen er å bidra til å sette i gang fremtidsrettede og samfunnsnyttige prosjekter i lokalmiljøene. Aktivitetene det vil bli gitt finansiell støtte til, må være innenfor områdene miljø, samfunn, læring, utvikling, liv og helse. Les mer på Trenger idrettslaget ditt nytt utstyr? Hver måned deler vi ut idrettsutstyr for kroner til trengende idrettslag. Hvis idrettslaget ditt trenger nytt utstyr send oss en god begrunnelse via Internett, så ordner det seg kanskje raskere enn du tror! Les mer på Norges Kampsportforbunds guide til støtteordninger i idretten 21

Pengestrømmer i idretten Daglig ledersamling 15/10

Pengestrømmer i idretten Daglig ledersamling 15/10 Pengestrømmer i idretten Daglig ledersamling 15/10 Post inndeling Post 1 Grunnstøtte NIF, sentralt og regionalt Post 2 Grunnstøtte særforbundene Post 3 Barn, ungdom og bredde Post 4 Toppidrett Søknad for

Detaljer

Oppdatert informasjon omkring økonomiske rammer knyttet til tilskudd

Oppdatert informasjon omkring økonomiske rammer knyttet til tilskudd Oppdatert informasjon omkring økonomiske rammer knyttet til tilskudd Avd.dir. Ole Fredriksen Oslo 1 Statlig idrettspolitikk Statens overordnede mål med idrettspolitikken kan sammenfattes i visjon idrett

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av kulturtilskudd

Retningslinjer for tildeling av kulturtilskudd Retningslinjer for tildeling av kulturtilskudd Administrativt delegeringsreglement, vedtatt av rådmannen 1. august 2009, omhandler videredelegering av rådmannens myndighet til underordnede virksomhetsledere/seksjonsledere.

Detaljer

Spillemiddelordningen

Spillemiddelordningen 2016 Avdeling for sivilsamfunn og idrett v/fagdirektør Åsmund Berge Hovedfordelingen 2016 post 1 til 3 Post 1 Idrettsanlegg 1 275 299 000 Post 1.1 Idrettsanlegg i kommunene 1 197 299 000 Post 1.2 Anleggspolitisk

Detaljer

HAMMERFEST KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE (KULTURMIDLER) TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER

HAMMERFEST KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE (KULTURMIDLER) TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER HAMMERFEST KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE (KULTURMIDLER) TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER 1 Generelt DE FRIVILLIGE ORGANISASJONER ER EN AV HAMMERFEST KOMMUNES VIKTIGSTE RESSURS FOR Å NÅ KULTURPOLITISKE

Detaljer

Retningslinjer for tilskudd til kulturtiltak

Retningslinjer for tilskudd til kulturtiltak RANDABERG KOMMUNE VEDTATT i HNK 05.02.2013, MED ENDRINGER FRA 21.01.2014 HNK SAK 4/14 Retningslinjer for tilskudd til kulturtiltak RETNINGSLINJER Randaberg kommune Innhold: 1. Generelt... side 3 2. Driftstilskudd

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR KULTURSTØTTE I SKIPTVET KOMMUNE 2

RETNINGSLINJER FOR KULTURSTØTTE I SKIPTVET KOMMUNE 2 RETNINGSLINJER FOR KULTURSTØTTE I SKIPTVET KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR KULTURSTØTTE I SKIPTVET KOMMUNE 2 Alminnelige bestemmelser... 2 Krav til en organisasjon... 2 DE ULIKE KULTURSTØTTEORDNINGENE... 3

Detaljer

APRIL 2017

APRIL 2017 22. APRIL 2017 1 AGENDA: IDRETTSREGISTRERINGEN 2017 Oppbyggingen av norsk idrett Idrettsfamilien med medlemslinje og aktivitetslinje «Formaning» Hvem er medlem? Hvem er aktiv? Idrettsregistreringen 2017

Detaljer

Kulturdepartementets rolle i anleggsutbygging

Kulturdepartementets rolle i anleggsutbygging s rolle i Avd.dir. Ole Fredriksen 25. Februar 2016 - Bergen 1 s rolle i Statlig idrettspolitikk Statens overordnede mål med idrettspolitikken kan sammenfattes i visjon idrett og fysisk aktivitet for alle.

Detaljer

TILSKUDD TIL KULTURTILTAK I RANDABERG KOMMUNE

TILSKUDD TIL KULTURTILTAK I RANDABERG KOMMUNE UTKAST TIL NYE RETNINGSLINJER TILSKUDD TIL KULTURTILTAK I RANDABERG KOMMUNE 1. GENERELT 2. DRIFTSTILSKUDD TIL FRIVILLIGE LAG OG FORENINGER 3. DRIFTSTILSKUDD TIL PRIVATE KULTURBYGG OG IDRETTSANLEGG 4. TILSKUDD

Detaljer

Statlig idrettspolitikk. Stjørdal 13. november 2008

Statlig idrettspolitikk. Stjørdal 13. november 2008 Statlig idrettspolitikk Stjørdal 13. november 2008 1 Hovedfordelingen 2008 Post 1 IDRETTSANLEGG 1.1 Idrettsanlegg i kommunene 625 000 000 1.2 Anleggspolitisk program 54 000 000 1.3 Anlegg for friluftsliv

Detaljer

Spillemidler til friluftsformål

Spillemidler til friluftsformål Avd.dir. Ole Fredriksen Fredrikstad 1 Spillemidler til idrettsformål 2 Hovedfordeling 2012 Post 1 Idrettsanlegg 1.1 Idrettsanlegg i kommunene 697 535 000 1.2 Anleggspolitisk program 50 000 000 1.3 Anlegg

Detaljer

Søknad om midler fra NIF Flyktningefond høsten 2016

Søknad om midler fra NIF Flyktningefond høsten 2016 Søknad om midler fra NIF Flyktningefond høsten 2016 Versjon: 1 (Test) Status endret : 05.09.2016 15:01:15 Om søker Idrettslag Idrettslag Idrettskrets Akershus Idrettskrets Aust-Agder Idrettskrets Buskerud

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE TIL IDRETTSORGANISASJONER I OSLO 2015

RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE TIL IDRETTSORGANISASJONER I OSLO 2015 RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE TIL IDRETTSORGANISASJONER I OSLO 2015 Med dette informasjonsskrivet vil vi gjøre de bidragsberettigede idrettsorganisasjoner kjent med gjeldende retningslinjer for støtte

Detaljer

Generell presentasjon Steder å søke midler. Av Per-Einar Johannessen Fagkonsulent idrett for funksjonshemmede Norges idrettsforbund

Generell presentasjon Steder å søke midler. Av Per-Einar Johannessen Fagkonsulent idrett for funksjonshemmede Norges idrettsforbund Generell presentasjon Steder å søke midler Av Per-Einar Johannessen Fagkonsulent idrett for funksjonshemmede Norges idrettsforbund Oppstart- og utviklingsstøtte til idrettsskoler: Se www.idrett.no - Temasider

Detaljer

Spillemidler («Tippemidler»)

Spillemidler («Tippemidler») Bestemmelsene Spillemidler («Tippemidler») Hva betyr dette for oss? De aller fleste anleggene klubbene bruker er delvis finansiert av spillemidler Avgjørende for bygging og rehabilitering av anlegg Bestemte

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 17.03.2016 16/6950 16/32438 Saksbehandler: Gro Steigum Saksansvarlig: Anne Margrethe Lindseth Behandlingsutvalg Møtedato Politisk

Detaljer

Retningslinjer for tilskudd til kulturformål Vedtatt av kommunestyret

Retningslinjer for tilskudd til kulturformål Vedtatt av kommunestyret Retningslinjer for tilskudd til kulturformål Vedtatt av kommunestyret 16.06.2015 1 Generelle bestemmelser a) Nannestad kommune ved virksomhet kultur gir tilskudd til kulturarbeid til organisasjoner, institusjoner,

Detaljer

Retningslinjer tilskudd kulturelle formål. Revidert februar 2015

Retningslinjer tilskudd kulturelle formål. Revidert februar 2015 Retningslinjer tilskudd kulturelle formål Revidert februar 2015 Generelt om tilskuddsordningenes formål Rana kommune yter tilskudd til ulike formål i regi av lag og foreninger i kommunen. Utgangspunktet

Detaljer

Rapport. Spillemidler til idrettsanlegg

Rapport. Spillemidler til idrettsanlegg Rapport Spillemidler til idrettsanlegg 1999-2006 Forord til Spillemidler til idrettsanlegg 1999-2006 I 2005 ga Kultur- og kirkedepartementet ut publikasjonen Spillemidler til idrettsanlegg 1999-2005. Denne

Detaljer

Anleggspolitikk og spillemidler

Anleggspolitikk og spillemidler Anleggspolitikk og spillemidler Seniorrådgiver Morten Roa Tlf.: 22 24 80 68 E-post: morten.roa@kkd.dep.no http://www.regjeringen.no/kkd/ 1 Politisk ledelse Statsråd Trond Giske Statssekretær Randi Øverland

Detaljer

Utviklingsstipend idrett - endring av retningslinjene

Utviklingsstipend idrett - endring av retningslinjene Saknr. 13/12473-1 Saksbehandler: Kari Nilssen Utviklingsstipend idrett - endring av retningslinjene Innstilling til vedtak: Fylkesrådet vedtar følgende forslag til retningslinjer for tildeling f.o.m. 2014:

Detaljer

Barneidrettsbestemmelsene

Barneidrettsbestemmelsene Barneidrettsbestemmelsene NIFs bestemmelser 2. For konkurranser i barneidretten gjelder følgende: a) Barn kan delta i lokale konkurranser og idrettsarrangement fra det året de fyller 6 år og først og fremst

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER

SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER Frogn kommune Enhet for kultur og fritid Postboks 10 1441 Drøbak SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER Organisasjon Adresse Post/bankgiro Formann/ansvarlig leder Adresse Søknaden skal

Detaljer

SØKNAD OM AKTIVITETSTILSKUDD

SØKNAD OM AKTIVITETSTILSKUDD Frogn kommune Enhet for kultur og fritid Postboks 10 1441 Drøbak SØKNAD OM AKTIVITETSTILSKUDD TILSKUDD TIL RUSFRIE HELGETILTAK FOR UNGDOM Ansvarlig arrangør Adresse Post/bankgiro Formann/ansvarlig leder

Detaljer

Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet. Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter

Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet. Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter Kulturrådet Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter Driver utviklingsarbeid og er rådgiver for staten i kulturspørsmål Underlagt Kulturdepartementet

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Vedtekter for Bamble kommunes priser og stipender

Vedtekter for Bamble kommunes priser og stipender Vedtekter for Bamble kommunes priser og stipender Bamble kommunes kulturpris vedtekter... 2 Bamble kommunes frivillighetspris vedtekter... 3 Bamble kommunes byggeskikkpris vedtekter... 4 Bamble kommunes

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE TIL IDRETTSORGANISASJONER I OSLO 2017

RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE TIL IDRETTSORGANISASJONER I OSLO 2017 RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE TIL IDRETTSORGANISASJONER I OSLO 2017 Med dette informasjonsskrivet vil vi gjøre de bidragsberettigede idrettsorganisasjoner kjent med gjeldende retningslinjer for støtte

Detaljer

Søknad om oppstart og utviklingsstøtte for idrettsskoler - barn og ungdom

Søknad om oppstart og utviklingsstøtte for idrettsskoler - barn og ungdom Søknad om oppstart og utviklingsstøtte for idrettsskoler - barn og ungdom Versjon: 1 (Slettet) Status endret : 29.06.2011 09:59:24 Om søker Idrettslag Idrettslag Idrettskrets Akershus idrettskrets Aust-Agder

Detaljer

Søknad om midler fra NIF Flyktningefond høsten 2017

Søknad om midler fra NIF Flyktningefond høsten 2017 Søknad om midler fra NIF Flyktningefond høsten 2017 Versjon: 2 (Produksjon) Status endret : 19.04.2017 13:57:25 Om søker Idrettslag Idrettslag Gren Idrettskrets Akershus Idrettskrets Aust-Agder Idrettskrets

Detaljer

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 %

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 % Oppsummeringstabell 1 Omfang av Den offentlige tannhelsetjenesten for de prioriterte gruppene og den øvrige voksne Andel personer under tilsyn og andel personer undersøkt/behandlet (prosent) Landsgjennomsnitt

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

Retningslinjer for kommunal kulturstøtte

Retningslinjer for kommunal kulturstøtte Retningslinjer for kommunal kulturstøtte 1 Generelt De frivillige organisasjoner som driver aktivt kulturarbeid, er en av Fauske kommunes viktigste ressurser for å nå de kulturpolitiske mål. Historie,

Detaljer

SØKNAD OM AKTIVITETSTILSKUDD

SØKNAD OM AKTIVITETSTILSKUDD Frogn kommune Enhet for kultur og fritid Postboks 10 1441 Drøbak SØKNAD OM AKTIVITETSTILSKUDD ETABLERINGSTILSKUDD Organisasjonens navn Adresse Post/bankgiro Formann/ansvarlig leder Adresse Mål for prosjektet

Detaljer

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 0840 OSLO

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 0840 OSLO Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 0840 OSLO Deres ref Vår ref Dato 16/6749-04.01.2017 Tilskuddsbrev - Inkludering i idrettslag 2017 - Kulturdepartementet viser til søknad av 1.

Detaljer

Svøm langt 2016 Destinasjon Kreta

Svøm langt 2016 Destinasjon Kreta Svøm langt 2016 Destinasjon Kreta Sluttrapport 1.0 Innledning Svømming er en av de mest brukte aktivitetene for å mosjonere. Norges Svømmeforbund har siden 1997 hatt svøm langt kampanjen som en årlig mosjonskampanje

Detaljer

Tilskuddsordninger - Hedmark fylkeskommune. Hva gir vi tilskudd til?

Tilskuddsordninger - Hedmark fylkeskommune. Hva gir vi tilskudd til? Tilskuddsordninger - Hedmark fylkeskommune Hva gir vi tilskudd til? Hvor finner jeg tilskuddsordningene? http://www.hedmark.org/hedmark-fylkeskommune/om-fylkeskommunen/fag-stab-og-serviceenheter/kultur-bibliotek-ogkompetanse/soeke-tilskudd

Detaljer

Kulturmidlene retningslinjer Vedtatt av Levekårsutvalget 11.3.2010

Kulturmidlene retningslinjer Vedtatt av Levekårsutvalget 11.3.2010 Kulturmidlene retningslinjer Vedtatt av Levekårsutvalget 11.3.2010 Alminnelige bestemmelser: Hvem: Det kan gis tilskudd til foreninger og lag som driver organisert kulturaktivitet innenfor det utvidende

Detaljer

Ordførertilfredshet Norge 2014

Ordførertilfredshet Norge 2014 Ordførertilfredshet Norge 2014 Sentio Research Norge AS Rapport Arve Østgaard og Gunn Kari Skavhaug 23.10.2014 Om utvalget Kjønn Frekvens Prosent Mann 1502 50 % Kvinne 1499 50 % Total 3001 FORDELING (prosent)

Detaljer

TRØNDERSK ANLEGGSKONFERANSE 1.desember Fra idé til virkelighet

TRØNDERSK ANLEGGSKONFERANSE 1.desember Fra idé til virkelighet TRØNDERSK ANLEGGSKONFERANSE 1.desember 2010 Fra idé til virkelighet Felles anleggsplan I 2007 vedtok Nord- og Sør-Trøndelag Idrettskrets å utarbeide en felles Trøndersk Anleggsplan den første planen kom

Detaljer

DRIFTSTILSKUDD Søknadsskjema

DRIFTSTILSKUDD Søknadsskjema 1. KONTAKTOPPLYSNINGER OM FORENINGEN FORENINGENS NAVN: FORENINGENS LEDER: TELEFON: E-POST: FORENINGENS POSTADRESSE: NETTSTED: KONTONUMMER: FORENINGENS KASSERER: TELEFON: E-POST Foreningen må selv registrere

Detaljer

Fylkeskommunale Kultur- og idrettsstipend

Fylkeskommunale Kultur- og idrettsstipend Fylkeskommunale Kultur- og idrettsstipend Søknadsskjema Type stipend det søkes midler om (sett kryss): Kulturstipend Unge talenter med virke i Vestfold. Profesjonelle utøvere med virke i Vestfold. Idrettsstipend

Detaljer

Tilskuddsordninger til kultur-, idretts- og friluftsformål

Tilskuddsordninger til kultur-, idretts- og friluftsformål Tilskuddsordninger til kultur-, idretts- og friluftsformål Vedtatt i Hovedutvalget for kultur og oppvekst 27.1.2009 revidert 7.6.2011, 20.11.2012 og i Kommunestyret 26.2.2014 og 25.2.2015. Siste revidering

Detaljer

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 0840 OSLO. Deres ref Vår ref Dato

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 0840 OSLO. Deres ref Vår ref Dato Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 0840 OSLO Deres ref Vår ref Dato 15/4177-18.12.2015 Tilskuddsbrev Inkludering i idrettslag 2016 Kulturdepartementet viser til søknad av 3. november

Detaljer

Forslag til nye retningslinjer. Retningslinjer for tildeling av tilskudd til kulturarbeid i Sarpsborg kommune

Forslag til nye retningslinjer. Retningslinjer for tildeling av tilskudd til kulturarbeid i Sarpsborg kommune Forslag til nye retningslinjer Retningslinjer for tildeling av tilskudd til kulturarbeid i Sarpsborg kommune Fastsatt av bystyret.. med hjemmel i lov 25.09.1992 om kommuner og fylkeskommuner. Erstatter

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR TROMS IDRETTSKRETS 2014-2016

HANDLINGSPLAN FOR TROMS IDRETTSKRETS 2014-2016 HANDLINGSPLAN FOR TROMS IDRETTSKRETS 2014-2016 Hovedutfordringer for Tromsidretten 2012-2016 Flere, bedre og tidsriktige anlegg for idretten Flere og bedre idrettsarrangement Øke aktiviteten og engasjementet

Detaljer

Vedlegg 5 til grunnlagsdokument for Rakkestad og Sarpsborg. Rakkestad og Sarpsborg- Tilskuddsordninger kulturområdet

Vedlegg 5 til grunnlagsdokument for Rakkestad og Sarpsborg. Rakkestad og Sarpsborg- Tilskuddsordninger kulturområdet Vedlegg 5 til grunnlagsdokument for Rakkestad og Sarpsborg Rakkestad og Sarpsborg- Tilskuddsordninger kulturområdet Det er foretatt en gjennomgang av ulike tilskuddsordninger på kulturområdet for Sarpsborg

Detaljer

Anlegg Idrettsrådssamling 2. oktober Knut Songve

Anlegg Idrettsrådssamling 2. oktober Knut Songve Anlegg Idrettsrådssamling 2. oktober 2010 Knut Songve HOVEDFORDELINGEN 2010 Post 1 Idrettsanlegg 1.11 Idrettsanlegg i kommunene 676 600 000 1.2 Anleggspolitisk program 65 000 000 1.3 Anlegg for friluftsliv

Detaljer

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram!

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! INTRODUKSJONSORDNINGEN Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! Bosetting i kommunen, side 4 Kartlegging av kompetanse, side 6 Individuell plan, side 8 Målet med introduksjonsordningen

Detaljer

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Juni 100 100 Tidsserie: Januar - Juni 75 75 Kriminalitet 66 68 70 Sykehustilbudet Trygghetsindeksen 50 59 50 Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen Sykehustilbudet

Detaljer

Hvor trygg er du? Januar Februar Mars April Mai

Hvor trygg er du? Januar Februar Mars April Mai Hvor trygg er du? Totalt: Januar - April 100 100 Tidsserie: Januar - April 75 50 66 67 71 59 75 50 Kriminalitet Sykehustilbudet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen Sykehustilbudet

Detaljer

Stønadsordninger og retningslinjer for ulike kulturformål i Rennesøy kommune.

Stønadsordninger og retningslinjer for ulike kulturformål i Rennesøy kommune. Stønadsordninger og retningslinjer for ulike kulturformål i Rennesøy kommune. Generelle retningslinjer: Kommunal støtte til kulturarbeid blir gitt til personer, organisasjoner og institusjoner innen kommunen.

Detaljer

SPILLEMIDDELSEMINAR 2014

SPILLEMIDDELSEMINAR 2014 Enhet for idrett og friluftsliv SPILLEMIDDELSEMINAR 2014 Foto: Carl-Erik Eriksson Agenda for seminaret Oppstart Spillemidler / søknadsprosedyrer Pause Kompensasjon for merverdiavgift Erfaring fra søker

Detaljer

TALENTUTVIKLING OG TOPPIDRETT I TELEMARK 2010-2012 UTREDNING

TALENTUTVIKLING OG TOPPIDRETT I TELEMARK 2010-2012 UTREDNING TALENTUTVIKLING OG TOPPIDRETT I TELEMARK 2010-2012 UTREDNING 27.10.2010 FORORD Denne utredningen er ment som et grunnlag i arbeidet for å legge forholdene bedre til rette for økt toppidrettssatsing i Telemark.

Detaljer

Tilskuddspolitikken på kulturområdet. Bystyrekomiteen for kultur, idrett og byliv 10. november

Tilskuddspolitikken på kulturområdet. Bystyrekomiteen for kultur, idrett og byliv 10. november Tilskuddspolitikken på kulturområdet Bystyrekomiteen for kultur, idrett og byliv 10. november 10.11.2015 Tilskuddspolitikk = politiske veivalg Mål Verdier Strategier Formål Mottakere Prioritering Ressursbruk

Detaljer

Retningslinjer for tilskudd av kulturmidler. i Kristiansund kommune

Retningslinjer for tilskudd av kulturmidler. i Kristiansund kommune Retningslinjer for tilskudd av kulturmidler i Kristiansund kommune 1. Kulturmidler Kulturmidler er penger Kristiansund kommune setter av i kommunebudsjettet hvert år til utvikling av kulturfeltet. 2. Formål

Detaljer

Inkludering i idrettslag Børre Rognlien 2. visepresident. Inkluderingskonferanse Sarpsborg, 14.-16. januar 2011

Inkludering i idrettslag Børre Rognlien 2. visepresident. Inkluderingskonferanse Sarpsborg, 14.-16. januar 2011 Inkludering i idrettslag Børre Rognlien 2. visepresident Inkluderingskonferanse Sarpsborg, 14.-16. januar 2011 NIFs hovedmål for idrettspolitikken i tingperioden 2007-2011: En åpen og inkluderende idrett

Detaljer

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten svis 2002 Tannleger årsverk og antall Årsverk, tannleger, Den offentlige tannhelsetjenesten Årsverk, tannleger, privatpraktiserende Årsverk,

Detaljer

Retningslinjer for tilskudd til kulturformål

Retningslinjer for tilskudd til kulturformål Retningslinjer for tilskudd til kulturformål 1 Generelle bestemmelser a) Nannestad kommune ved virksomhet Kultur gir tilskudd til kulturarbeid til organisasjoner, institusjoner, enkeltpersoner eller eventuelt

Detaljer

Verdiene fortsetter å gå oppover. Antall aksjonærer synker, som det har gjort tidligere.

Verdiene fortsetter å gå oppover. Antall aksjonærer synker, som det har gjort tidligere. Aksjestatestikk årsskifte 2013/2014 Oversikt : 31.12.2013: 31.12.2012: Totalt antall aksjonærer: Totalt antall aksjonærer: 352,966 360,200 Total aksjeverdi: Total aksjeverdi: 74,424,212,094 62,592,765,231

Detaljer

Nordland Fylkesting. Børre Rognlien, President Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité. Mo i Rana 11. Juni 2012

Nordland Fylkesting. Børre Rognlien, President Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité. Mo i Rana 11. Juni 2012 Nordland Fylkesting Børre Rognlien, President Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Mo i Rana 11. Juni 2012 Innhold Idrettens organisering og betydning Nordlandsidretten sett utenfra

Detaljer

Forskrift om tildeling av tilskudd til kulturarbeid i Hamar kommune

Forskrift om tildeling av tilskudd til kulturarbeid i Hamar kommune Forskrift om tildeling av tilskudd til kulturarbeid i Hamar kommune Fastsatt av kommunestyret 21.12.2011 med hjemmel i lov 25.09.1992 nr 107 om kommuner og fylkeskommuner. Erstatter Retningslinjer for

Detaljer

Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post:

Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 26.01.2011 Arkiv: :FE-223, FA-C00 Arkivsaksnr.: 11/180 Journalpostløpenr.: 11/2245 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Levekårsavdelingen

Detaljer

Bestemmelser om barneidrett. NGTFs utdypninger og presiseringer av bestemmelser om barneidrett

Bestemmelser om barneidrett. NGTFs utdypninger og presiseringer av bestemmelser om barneidrett Bestemmelser om barneidrett NGTFs utdypninger og presiseringer av bestemmelser om barneidrett Bestemmelse 1 Med barneidrett menes idrettsaktiviteter for barn til og med det året de fyller 12 år. Bestemmelse

Detaljer

SØKNADSSKJEMA FOR DRIFTSTILSKUDD TIL BARNE- OG UNGDOMSARBEID

SØKNADSSKJEMA FOR DRIFTSTILSKUDD TIL BARNE- OG UNGDOMSARBEID SØKER Organisasjonens navn: Kontaktperson: Adresse: Postnummer/sted: Organisasjonens E-post adresse: Telefon: Telefaks: Kontonummer: FORMÅL Organisasjonens formål/hovedmålsetning:.. Førstegangssøkere må

Detaljer

BARNE- OG UNGDOMSARBEID (Idrettslag, skolekor og skolekorps kan IKKE søke) Organisasjonens navn: Kontaktperson: Adresse: Postnummer/sted:

BARNE- OG UNGDOMSARBEID (Idrettslag, skolekor og skolekorps kan IKKE søke) Organisasjonens navn: Kontaktperson: Adresse: Postnummer/sted: http://stavanger.kommune.no/no/tilbud-tjenester-og-skjema/skjema-ogblanketter-/barn-unge-og-familie/driftstilskudd-til-barne--ogungdomsarbeid/søknadsskjema FOR DRIFTSTILSKUDD TIL BARNE- OG UNGDOMSARBEID

Detaljer

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Oktober 100 100 Tidsserie: Januar - Oktober 75 50 66 68 70 59 75 50 Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen

Detaljer

Retningslinjer for støtteordninger, stipend og priser. Vedtatt i drifts- og miljøutvalg 28.01.15

Retningslinjer for støtteordninger, stipend og priser. Vedtatt i drifts- og miljøutvalg 28.01.15 Retningslinjer for støtteordninger, stipend og priser Vedtatt i drifts- og miljøutvalg 28.01.15 Ansatte i Gjesdal kommune kulturavdelingen: Jane Merete Jonassen, kulturleder Tlf: 51 61 42 91 / 40 45 47

Detaljer

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) viser til Norges Squashforbunds (NSqF) søknad av

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) viser til Norges Squashforbunds (NSqF) søknad av Til: Norges Squashforbund Vår ref: Deres ref: Dato: SF01-30-653224 Oslo, 24.03.2017 Vedr. særskilte regler til Bestemmelser om barneidrett Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF)

Detaljer

Tilskudd til lag og organisasjoner

Tilskudd til lag og organisasjoner NES KOMMUNE KULTUR RETNINGSLINJER FOR DRIFTSTILSKUDD TIL IDRETTSORGANISASJONER I NES KOMMUNE Tilskudd til lag og organisasjoner Vedtatt av utvalg for teknikk, næring og kultur 1.4.2014 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Anleggsutvalget. Presentasjon på NCF s ting Mai 2015

Anleggsutvalget. Presentasjon på NCF s ting Mai 2015 Anleggsutvalget Presentasjon på NCF s ting Mai 2015 Hensikt med Anleggspolitisk Plan Som del av NCF s strategiarbeid, har anlegg blitt definert som et av de viktigste satsningsområdene Hensikten med Anleggspolitisk

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL ALLMENT KULTURARBEID I SKI KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL ALLMENT KULTURARBEID I SKI KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL ALLMENT KULTURARBEID I SKI KOMMUNE Vedtatt av brukerutvalget 10. mars 2004, sak 04/00303 Revidert i henhold til Kommunestyrets økonomiplanvedtak desember 2009 Februar 2013

Detaljer

Gaver fra pengeutdelende stiftelser i går og i morgen. Frode Helgerud Sparebankstiftelsen DnB NOR 28. mars 2011

Gaver fra pengeutdelende stiftelser i går og i morgen. Frode Helgerud Sparebankstiftelsen DnB NOR 28. mars 2011 Gaver fra pengeutdelende stiftelser i går og i morgen Frode Helgerud Sparebankstiftelsen DnB NOR 28. mars 2011 Temaer 1. Stiftelser i det moderne Norge Data fra Dugstad & Lorentzen 2010 2. Sparebankstiftelser:

Detaljer

Støtteordninger for frivilligheten Møte frivillige lag/foreninger Hole kommune 6. mars 2013. Ole-Jacob Thorkildsen, daglig leder Buskerud musikkråd

Støtteordninger for frivilligheten Møte frivillige lag/foreninger Hole kommune 6. mars 2013. Ole-Jacob Thorkildsen, daglig leder Buskerud musikkråd Støtteordninger for frivilligheten Møte frivillige lag/foreninger Hole kommune 6. mars 2013 Ole-Jacob Thorkildsen, daglig leder Buskerud musikkråd Buskerud musikkråd Paraplyorganisasjon for musikklivet

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Kulturmidlene Retningslinjer

VENNESLA KOMMUNE. Kulturmidlene Retningslinjer VENNESLA KOMMUNE Kulturmidlene Retningslinjer Disse bestemmelsene må være oppfylt før en forening kan få økonomisk støtte fra Vennesla kommune: 1. Hvem kan søke tilskudd. Det kan gis tilskudd til foreninger

Detaljer

SPILLEMIDDELSEMINAR 2015

SPILLEMIDDELSEMINAR 2015 Enhet for idrett og friluftsliv SPILLEMIDDELSEMINAR 2015 Foto: Carl-Erik Eriksson SPILLEMIDLER / SØKNADSPROSEDYRER Spillemiddelprosessen Generell orientering om spillemidlene, hvem Spillemiddelsøknaden

Detaljer

Gudolf Blakstads vei 66, 1386 Asker Org.nr. 895 199 702 www.felleloypelag.no Bank: 2801 24 18606. Referat fra styremøte den 1.3.

Gudolf Blakstads vei 66, 1386 Asker Org.nr. 895 199 702 www.felleloypelag.no Bank: 2801 24 18606. Referat fra styremøte den 1.3. Sted: Hytte H14 (Kristian Bay) Referat fra styremøte den 1.3.2015 Til stede: Kristian Bay, Bjørn Gunnar Feltstykket, Ragnar Lie, Ole Søren Sparsaas, Roland Larsen, Ole Petter Løite (for Felle IL) og Aage

Detaljer

Estimert innsamlet beløp husvis pr

Estimert innsamlet beløp husvis pr Estimert innsamlet beløp husvis pr.26.4.212 Antall Estimerte Innsamlede Estimert Antall faste innsamlings- gaver totalt innsamlede Fylker medlemmer givere beløp FG så langt i år beløp 1 Østfold 18 71 19

Detaljer

Om tabellene. Juni 2016

Om tabellene. Juni 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Her er støtteordningene ditt idrettslag må få med seg i

Her er støtteordningene ditt idrettslag må få med seg i Side 1 av 6 (/) OM NIF TEMASIDER KLUBBGUIDEN SÆRFORBUND(/sarforbund/) IDRETTSKRETSER(/idrettskretser/) IDRETTSRÅD ENGLISH(/english/) BLOGG(/blogg/) MENY OM NIF TEMASIDER KLUBBGUIDEN SÆRFORBUND (/SARFORBUND/)

Detaljer

Spillemidler og søknadsmuligheter

Spillemidler og søknadsmuligheter Frode Langø Gymnastikk og Turn - Utstyr og anleggskonferanse 6.-7. november 2015 i Bergen 1 Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2015 2 Godkjent søker Søkere om tilskudd

Detaljer

Strategisk plan for Oslo Idrettskrets 2012-2016. Vi skaper idrettsglede!

Strategisk plan for Oslo Idrettskrets 2012-2016. Vi skaper idrettsglede! Strategisk plan for Oslo Idrettskrets 2012-2016 Vi skaper idrettsglede! Vedtatt på kretstinget 2. juni 2012 Oslo Idrettskrets (OIK) er en av 19 idrettskretser i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske

Detaljer

KONSERSTØTTE OSLO KOMMUNE

KONSERSTØTTE OSLO KOMMUNE KONSERSTØTTE OSLO KOMMUNE Dette er Oslo kommunes støtteordning for frivillige lag og foreningers konserter i Oslo. Hva er kriteriene for å motta støtte? Konserten arrangeres i Oslo Tiltaket må ikke være

Detaljer

SØKNAD OM AKTIVITETSTILSKUDD

SØKNAD OM AKTIVITETSTILSKUDD Frogn kommune Enhet for kultur og fritid Postboks 10 1441 Drøbak SØKNAD OM AKTIVITETSTILSKUDD TILSKUDD TIL ÅPNE KULTURARRANGEMENT Ansvarlig arrangør Adresse Post/bankgiro Formann/ansvarlig leder Adresse

Detaljer

NGF-nytt I denne utgaven 69 15 69 69 info@golfbox.no Innlogging til GolfBox kan gjøres via norskgolf.no.

NGF-nytt I denne utgaven 69 15 69 69 info@golfbox.no Innlogging til GolfBox kan gjøres via norskgolf.no. NGF-nytt Nr 2 5. februar 2010 Informasjon fra Norges Golfforbund GolfBox support Telefonnummer til GolfBox support i Norge er nå operativt. Nummeret er 69 15 69 69. Frem til ca 15.februar kan det til tider

Detaljer

Om tabellene. Desember 2015

Om tabellene. Desember 2015 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

SKIPTVET KOMMUNE Støtteordninger for lag og foreninger

SKIPTVET KOMMUNE Støtteordninger for lag og foreninger Støtteordninger for lag og foreninger Skiptvet kommune vedtok 10.02.2009 "FRIVILLIGHETSMELDING FOR SKIPTVET KOMMUNE 2008-2012" og i den forbindelse gis det forskjellige støtteordninger innen kulturarbeid.

Detaljer

Svøm langt 2015 Destinasjon Rhodos

Svøm langt 2015 Destinasjon Rhodos Svøm langt 2015 Destinasjon Rhodos Sluttrapport 1.0 Innledning Svømming er en av de mest brukte aktivitetene for å mosjonere. Norges Svømmeforbund har siden 1997 hatt svøm langt kampanjen som en årlig

Detaljer

Hva koster det å spille fotball i Norge?

Hva koster det å spille fotball i Norge? Hva koster det å spille fotball i Norge? EN RAPPORT OM KOSTNADENE VED Å DELTA PÅ ALDERSBESTEMTE FOTBALL-LAG N F F 2 0 1 1 INNLEDNING Det foreligger lite empiri på hva det koster å drive med aldersbestemt

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

Om tabellene. April 2014

Om tabellene. April 2014 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

Retningslinjer for støtteordninger, stipend og priser. Vedtatt i kommunestyre

Retningslinjer for støtteordninger, stipend og priser. Vedtatt i kommunestyre Retningslinjer for støtteordninger, stipend og priser Vedtatt i kommunestyre 22.01.14 Ansatte på Gjesdal kommune kulturavdelingen: Jane Merete Jonassen, kulturleder Tlf: 51 61 11 62 / 40 45 47 53 JaneMerete.Jonassen@gjesdal.kommune.no

Detaljer

Tilskudd. Steinkjer kommune 4.juni 2012. Nicolaas A. Kippenbroeck Innholdssjef Scan4news

Tilskudd. Steinkjer kommune 4.juni 2012. Nicolaas A. Kippenbroeck Innholdssjef Scan4news Tilskudd Steinkjer kommune 4.juni 2012 Nicolaas A. Kippenbroeck Innholdssjef Scan4news Side 2 Fakta Tilskudd. Det finnes over 13 milliarder kroner dere kan søke på Staten satser på følgende «faste» formål:

Detaljer

RETNINGSLINJER. Tilskudd frivillige organisasjoner. Kultur- og idrettsformål

RETNINGSLINJER. Tilskudd frivillige organisasjoner. Kultur- og idrettsformål Tilskudd frivillige organisasjoner Kultur- og idrettsformål RETNINGSLINJER Vedtatt i Asker kommunestyre februar 201, revidert Asker kommunestyre september 2011. Innhold DEL I Orientering. Hva må oppfylles

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013 Analyse av nasjonale prøver i regning I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i regning for. Sammendrag Guttene presterer fremdeles noe bedre enn jentene

Detaljer

YNGRE LEDERE I IDRETTEN

YNGRE LEDERE I IDRETTEN YNGRE LEDERE I IDRETTEN BLI EN UNG, DYKTIG IDRETTSLEDER! Nivå 3: Coaching og ledelse for unge ledere fra 18-29 år Starter opp i september 2008 Nivå 2: Lederutdanning for ungdommer fra 15 20 år Starter

Detaljer