HolbergGrafen. Navn på presentasjon. Forsidemal for HolbergGrafen og kundepresentasjoner 30. mai 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HolbergGrafen. Navn på presentasjon. Forsidemal 14-2008 for HolbergGrafen og kundepresentasjoner 30. mai 2008"

Transkript

1 HolbergGrafen Navn på presentasjon Forsidemal for HolbergGrafen og kundepresentasjoner 30. mai 2008

2 Opportunity knocks i pengemarkedet Vi har gjennom en rekke kundeseminarer i vår satt søkelyset på den spesielle situasjonen i det norske penge- og kredittmarkedet. På tross av at helsetilstanden til norske banker er svært god, har den internasjonale finanskrisen også rammet det norske rentemarkedet gjennom stigende NIBOR-renter og kredittspreader. Slike kriser smerter når de pågår, men skaper også spennende muligheter. I HolbergGrafen i dag har vi samlet grafene fra vårt siste kundeseminar i Oslo denne uken. Kunstig høye NIBOR-renter og rekordhøye kreditt-spreader bidrar til at pengemarkedsfond i dag gir en svært konkurransedyktig avkastning i forhold til risikofri rente.

3 Dagens agenda 1. Kort om Holberg Fondene 2. Det norske rentemarkedet og pengemarkedsfond 3. Hvordan forvalter vi våre pengemarkedsfond? 4. Rentemarkedet i dag - Hva skjer med NIBOR-rentene? - Hvorfor er kredittspreadene rekordhøye? - Hva gjør Norges Bank fremover?

4 Forvalterteamet i Holberg Hogne Tyssøy (45) Gunnar J. Torgersen (46) Partner i Holberg Fondene Porteføljeforvalter for Holberg Norden og Holberg Norge Har forvaltet begge fondene siden oppstart i desember 2000 Over 20 års erfaring fra aksjemarkedet Bakgrunn fra Bergen Bank, Vesta Forsikring og Skandia Fondsforvaltning Partner i Holberg Fondene Porteføljeforvalter for Holberg Likviditet og Holberg Likviditet II Har forvaltet begge fondene siden oppstart Ansvarlig for HolbergGrafen Bakgrunn fra Vesta Forsikring og Skandia Fondsforvaltning Petter Slyngstadli (36) Porteføljeforvalter for Holberg Global Har forvaltet fondet siden august 2006 Siviløkonom og cand.oecon.fra NHH Bakgrunn som stipendiat ved NHH og arbeid med taktisk aktivaallokering og forvaltning av fond-i-fond -løsninger i DnBNOR Kapitalforvaltning Jann Molnes (36) Porteføljeforvalter for Har forvaltet fondet siden februar 2006 Assisterende porteføljeforvalter Holberg Norge og Holberg Norden Siviløkonom BI Bakgrunn som megler i Fokus Markets og porteføljeforvalter i DnB Investor Leif Anders Frønningen (26) Aksjeanalyse og forvaltningsstøtte Industriøkonom fra NTNU i Trondheim Begynte i Holberg Fondene juli 2006

5 Våre fond Globale aksjefond Nordiske aksjefond Norske aksjefond Pengemarkedsfond Holberg Global Holberg Norden Holberg Norge Holberg Likviditet Holberg Likviditet II

6 Sour c e: Re u t e r s EcoWi n Holberg Fondene Pengemarkedsfond Aksjefond Forvaltningskapital milliarder kroner

7 Karakterboken vår (1-5) (1-6) (1-5) Holberg Norge Holberg Norden Holberg Global Holberg Global Index Holberg Likviditet Holberg Likviditet II Fondet har en høyere risiko enn gjennomsnittet i sin kategori

8 Sou r c e: Re ut er s EcoWin Ratinghistorikk Holberg Likviditet 5 Ratinghistorikk Morningstar for Holberg Likviditet

9 Dagens agenda 1. Kort om Holberg Fondene 2. Det norske verdipapirmarkedet og pengemarkedsfond 3. Hvordan forvalter vi våre pengemarkedsfond? 4. Rentemarkedet i dag - Hva skjer med NIBOR-rentene? - Hvorfor er kredittspreadene rekordhøye? - Hva gjør Norges Bank fremover?

10 Verdipapirmarkedet i Norge Sertifikater kr. 130 mrd. Obligasjoner kr. 788 mrd. Aksjer kr mrd. Kilde: Statistisk Sentralbyrå

11 Sertifikatmarkedet i Norge Bedrifter 10 mrd. Statsforetak 5 mrd. Kommuner 4 mrd. Kredittforetak 5 mrd. Utlandet 7 mrd. Låntakere Staten 50 mrd. kr. 130 mrd. Bedrifter 5 mrd. Utlandet 16 mrd. Øvrige 10 mrd. Staten 8 mrd. Långivere Banker 23 mrd. Banker 57 mrd. Verdipapirfond 37 mrd. Forsikrings-selskaper 29 mrd. Kilde: Statistisk Sentralbyrå og Verdipapirsentralen (VPS)

12 Hva er et pengemarkedsfond? Pengemarkedsfond investerer i rentebærende verdipapirer med renterisiko under ett år. Pengemarkedsfond kan investere i bankinnskudd, sertifikater og obligasjoner med flytende rente. Kredittrisikoen i pengemarkedsfond kan variere betydelig (fra statssertifikater til high yield -obligasjoner). Pengemarkedsfond benyttes av: 1. Privatpersoner som et alternativ til bankinnskudd 2. Bedrifter i likviditetsforvaltningen 3. Institusjonelle investorer som et lavrisikoalternativ i den langsiktige forvaltningen. Pengemarkedsfondene oppgir avkastningsresultater og effektiv rente etter at kostnader er trukket fra. Årlig forvaltingshonorar varierer mellom 0,1% og 0,7%.

13 Noen begreper i pengemarkedsfond Yield Vektet gjennomsnittlig effektiv rente på fondet portefølje. Kan sammenlignes med bankrente. En indikasjon på hvilken avkastning fondet vil gi forutsatt stabil renteutvikling og stabile kredittspreader. Oppgis alltid etter at forvaltningshonorar er trukket fra. Yield i et pengemarkedsfond vil være en funksjon av: 1. Kredittrisiko 2. Durasjon 3. Kostnader (årlig forvaltningshonorar) Yield i Holberg Likviditet i dag: 6,5%. Durasjon Et mål for renterisikoen som indikerer fondets følsomhet for endringer i pengemarkedsrentene. Durasjon er et uttrykk for gjennomsnittlig tid til forfall eller renteregulering på alle fondets investeringer. Renteoppgang gir kurstap. Gjennomsnittlig løpetid (kredittdurasjon) Et mål for kredittrisikoen som indikerer fondets følsomhet for endringer i kredittspreadene. Stigende kredittspreader gir kurstap.

14 Pengemarkedsfond i Norge mrd. kr Pengemarkedsfond kundestruktur Privatpersoner Bedrifter Private aksjeselskaper Pensjonskasser Banker Stiftelser Kommuner DnB NOR Storebrand ABN AMRO Nordea Holberg SKAGEN Danske Capital Fondsforvaltning Carnegie KLP Øvrige Pengemarkedsfond institusjonelle kunder

15 Klassifisering av pengemarkedsfond Pengemarkedsfond klassifiseres etter renterisiko og kredittrisiko: 1. Korte pengemarkedsfond-lav kredittrisiko (20% BIS-vekt) Kun stat, kommune og finans med maks. durasjon på 4 mnd. 2. Lange pengemarkedsfond lav kredittrisiko (20% BIS-vekt) Kun stat, kommune og finans. Maksimal durasjon 12 mnd. 3. Korte pengemarkedsfond - øvrige Ingen utstederbegrensninger. Maksimal durasjon 4 mnd. 4. Lange pengemarkedsfond - øvrige Ingen utstederbegrensninger. Maksimal durasjon 12 mnd. 5. Internasjonale pengemarkedsfond Notert i andre valutaer enn norske kroner

16 Sour c e: Reut er s EcoWin Det er forskjell på pengemarkedsfond selv innen samme kategori (og hovedgrunnen er ulik kredittrisiko) 102,25 102,00 101,75 101,50 101,25 101,00 100,75 100,50 100,25 100,00 Korte norske pengemarkedsfond (øvrige) avkastning i ,25 102,00 101,75 101,50 101,25 101,00 100,75 100,50 100,25 100,00 99,75 januar februar mars april mai ,75

17 Dagens agenda 1. Kort om Holberg Fondene 2. Det norske rentemarkedet og pengemarkedsfond 3. Hvordan forvalter vi våre pengemarkedsfond? 4. Rentemarkedet i dag - Hva skjer med NIBOR-rentene? - Hvorfor er kredittspreadene rekordhøye? - Hva gjør Norges Bank fremover?

18 Investeringsfilosofi våre pengemarkedsfond Basert på lang erfaring, partnerskap og kontinuitet i forvalterteamet søker vi å gi våre kunder konkurransedyktig og forutsigbar avkastning gjennom: Lav renterisiko Vi tror det er vanskelig å skape meravkastning i renteporteføljer basert på renteveddemål og bruker derfor lite tid på dette. Våre fond kan ikke bruke rentederivater. Begrenset og klart definert kredittrisiko Vi krever minimum investment grade på industripapirer i våre pengemarkedsfond og har klare begrensninger på hvor lang kredittdurasjon vi kan ha. Fleksibilitet og korte beslutningsprosesser Vi tror det i noen markedsfaser er viktig å være lett på foten, spesielt i perioder med stor markedsturbulens. Åpen og tydelig markedskommunikasjon Vi mener det viktig at våre kunder vet hva de eier, hvordan vi tenker og hva vi fokuserer på

19 Kredittkvalitet måles i A er, B er og C er Rating Sannsynlighet Rating Moodys/ for mislighold norske Standard&Poors neste 12 mnd. Kredittkvalitet selskaper Kommunalbanken Oslo Kommune NSB Statnett DnBNOR Posten Norge Sparebanken Vest Hafslund Schibsted Wilh. Wilhelmsen Seadrill Aker Aker Yards Norske Skog Sevan Marine Altinex Crew Petrolia Drilling Neptune Marine Kilde: Pareto Securities, DnBNOR Markets, Moodys og Standard&Poors

20 Vi investerer kun i selskaper med investment grade rating Våre kredittrammer baseres på kredittanalyser utført av utenlandske og norske analysehus. RATING SIKKERHET KLASSIFISERING AAA AA A BBB Eksepsjonell Svært god God Tilfredsstillende INVESTMENT GRADE BB B CCC CC C Forholdsvis svak Svak Veldig svak Ekstremt svak Misligholdt HIGH YIELD NORSKE OBLIGASJONSUTSTEDERE MED INVESTMENT GRADE AA A BBB+ BBB BBB- DnB Nor Orkla Storebrand Hafslund Storebrand Bank NSB Norsk Hydro Olav Thon Nortura Smedvig Statnett Sparebank1 Statkraft Thon Holding Kongsberg Sunnhord.Kraft Tafjord Kraft BN Bank Rieber Wilhelmsen Terra Boligkr. Entra Eiendom Elkem Color Group Telenor Prosafe Aker Kværner BKK Yara Norgesgruppen Statoil BN Kreditt Mindre- og mellomstore sparebanker

21 Vi innhenter og systematiser selskapsratinger fra norske og utenlandske kredittanalytikere

22 Fondsfakta Holberg Likviditet Holberg Likviditet II Klassifisering Kort pengemarkedsfond (øvrig) Kort pengemarkedsfond (lav kredittrisiko) UCITS-fond NEI NEI Referanseindeks ST1X ST1X BIS-vekt 100% 20% Industripapirer (min. BBB-) JA NEI Maks. durasjon 0,33 (4 mnd.) 0,33 (4 mnd.) Durasjon i dag 0,30 0,30 Maks. andel FRN s 25% Maks. gj.sn. løpetid 12 mnd. Yield 6,5% 6,5% Forvaltningskapital 3,8 mrd. 900 mill. Årlig forvaltningshonorar 0,25% 0,15% Minsteinnskudd , ,-

23 Dagens agenda 1. Kort om Holberg Fondene 2. Det norske rentemarkedet og pengemarkedsfond 3. Hvordan forvalter vi våre pengemarkedsfond? 4. Rentemarkedet i dag - Hva skjer med NIBOR-rentene? - Hvorfor er kredittspreadene rekordhøye? - Hva gjør Norges Bank fremover?

24 Sour c e: Re ut er s EcoWin NIBOR-rentene er fortsatt unormalt høye 3 mnd. NIBOR og folioinnskuddsrenten 7,0 6,0 3 mnd. NIBOR (regnet på 365/365-basis) 7,0 6,0 5,0 5,0 4,0 Foliorenten 4,0 3,0 3,0 2,0 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 Rentedifferanse 2,0 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 jan mar mai jul sep nov jan 2006 mar mai jul sep nov jan 2007 mar mai 2008

25 Sou r c e: Reut er s EcoWin NIBOR-rentene er høye fordi LIBOR-rentene er høye Rentedifferanse 12 mnd. interbank og 12 mnd. statssertifikat norske kroner og dollar 1,50 1,50 1,25 Dollar 1,25 1,00 1,00 % 0,75 0,75 % 0,50 Norske kroner 0,50 0,25 0,25 0,00 jan mar mai jul sep nov jan 2007 mar 2008 mai 0,00

26 Sour c e: Reut e r s EcoWin Pengemarkedene har ikke fungert normalt siden i fjor sommer men ting er i ferd med å roe seg i USA 2,25 Differanse mellom 3 mnd. interbank og 3 mnd. statssertifikatrente 2,25 2,00 2,00 1,75 1,75 1,50 1,50 1,25 1,25 1,00 1,00 0,75 0,75 0,50 0,50 0,25 0,25 0,00 jan mar mai jul sep nov jan 2007 mar mai jul ,00

27 Ettersom NIBOR er refreanserenten i pengemarkedet, må alle betale låntakere betale mer for sine innlån 7,25 % PLASSERINGSALTERNATIVER I PENGEMARKEDET 7,00 % 6,75 % Effektiv rente 6,50 % 6,25 % 6,00 % Industri (BBB) Småbank Storbank NIBOR 5,75 % 5,50 % Stat 5,25 % Løpetid i måneder

28 Sour c e: Reut er s EcoWin I tillegg til høye NIBOR-renter er kredittrisikopremiene rekordhøye Kredittrisikopremie DnBNor og BKK margin over NIBOR på 3 års obligasjonslån DnBNor BKK

29 Vi synes det er god verdi i bankobligasjoner nå 2,00 Obligasjoner med flytende rente (investment grade) meravkastning utover 3 mnd. NIBOR Meravkastning utover 3 mnd. NIBOR (% ) 1,75 1,50 1,25 1,00 0,75 0,50 0,25 Småbank BBB DnBNor 0, Løpetid (antall år) Kilde: DnBNor Markets

30 Kunstig høye NIBOR-renter og rekordhøye kredittspreader gjør det kjekt å være renteforvalter for tiden Sour ce: Reut er s EcoWin So ur c e: Reut er s EcoWin 1,1 6 mnd. NIBOR minus folioinnskuddsrenten (%) 1,1 0,8 Fundingkostnad DnB Nor NIBOR-margin på lån med 3 års løpetid (%) 0,8 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3! DnBNOR ble nylig oppgradert fra A+ til AA- av rating-byrået Standard&Poor s. 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,0 0,2 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0-0, ,1-0, ,1

31 Sour c e: Reut er s EcoWin DnBNor betaler nå over 7% på nye obligasjonslån 8 Innlånsrente DnBNor 3 års obligasjonslån med flytende rente des aug des apr aug des 2005 apr aug des 2006 apr aug des apr

32 men fortsatt gir bankene boliglån på 6-tallet Norges Bank Styringsrenten, pengemarkedsrente 1) og bankenes utlånsrenter på nye lån 2) Prosent. 3. mai mai ,75 Boliglånsrente 6,75 6,25 5,75 Pengemarkedsrente 6,25 5,75 5,25 Styringsrenten 5,25 4,75 4,75 4,25 4,25 3,75 mai.07 jul.07 sep.07 nov.07 jan.08 mar.08 mai.08 3,75 1) Tremåneders NIBOR (effektiv) 2) Renter på nye boliglån på 1 million kroner innenfor 60% av kjøpesum med flytende rente. Tall for de 20 største bankene, vektet etter markedsandeler Kilder: Norsk familieøkonomi AS og Norges Bank 15

33 Sou r c e: Reut er s EcoWin ITraxx-indeksen i Europa er en god ledende indikator på kredittspreadene her på berget 6,5 itraxx Crossover vs fundingkostnad DnBNOR 0,8 foriskringspremie (% av hovedstol) 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 ITraxx Crossover 5 år (50 største high yield obligasjoner i Europa) Fundingkostnad DnBNOR (margin over NIBOR på 3 års obligasjonslån) 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0 margin over NIBOR (%) 1,5 apr mai jun jul aug sep okt nov des jan 2007 feb mar apr mai ,1

34 Rentevekten vår balanserer mellom en knallsterk norsk økonomi og stadig svakere konjunkturer ute Uro i finansmarkedet Kunstig høye pengemarkedsrenter 5,5% Tiltagende inflasjon Fortsatt høy vekst i norsk økonomi Press i arbeidsmarkedet LAVERE RENTE HØYERE RENTE Svakere vekstutsikter i verdensøkonomien RENTE- VEKTEN

35 Sour c e: Reut er s EcoWin Rentedifferansen mellom Norge og andre land har økt Sentralbankrenter 6,0 6,0 5,5 5,0 Norge 5,5 5,0 4,5 4,5 4,0 EU 4,0 % 3,5 3,5 3,0 3,0 2,5 USA 2,5 2,0 2,0 jan mai sep jan 2006 mai sep jan 2007 mai sep jan 2008 mai sep 2009

36 So ur c e: Re ut er s EcoWin Sour c e: Reut er s EcoWin Sour c e: Reut er s EcoWin Dèjà vu Dyrt lønnsoppgjør 6,5 5,5 4,5 3,5 2,5 Lønnsvekst i industrien siste 12 mnd ,5 5,5 4,5 3,5 2,5 Sitat fra Svein Gjedrems årstale i februar Skulle den kraftige økningen i sysselsettingen vi har sett den siste tiden, gi en uventet sterk lønnsvekst, må renten igjen settes høyt for å holde inflasjonen nede. Vi vil på ny kunne få et særnorsk rentenivå i en lengre periode. I så fall kan omslaget i produksjonen og sysselsettingen bli markert Økende rentedifferanse mot utlandet Svakere konjunkturer ute 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 jan Rentedifferanse mellom Norge og våre handelspartnere 6 mnd. interbankrente. Handelspartnere vektet i forhold til konkurranseindeksen mar mai jul sep nov jan 2007 Ledende indikatorer i OECD endring siste 12 mnd. (%) mar mai 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 %

37 Sour ce: Reut er s EcoWin Norges Bank tror (som vanlig) inflasjonsmålet nås om to år 3,0 Kjerneinflasjon (KPI-JAE) historisk utvikling og Norges Banks anslag 3,0 2,5 Norges Banks anslag 2,5 2,0 1,5 2,0 1,5 % 1,0 1,0 % 0,5 0,0 Kjerneinflasjonen 0,5 0,0-0, ,5

38 Sou r c e: Reut er s EcoWin Norges Bank tror foliorenten vil være 5% mot slutten av 2009 men hva kan gi oss en rente på 8%? Eller 2%? Norges Banks folioinnskuddsrente 8,0 8,0 7,5 7,0 6,5 6,0 5,5 Prisveksten i Norge stiger raskt til over 3% Kronen svekker seg kraftig Internasjonale konjunkturer bedrer seg kraftig Interbankrentene normaliseres Boligprisene begynner å stige igjen Norges Banks referansebane 7,5 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 Prisveksten i Norge faller under 2% igjen Kronen styrker seg kraftig Internasjonale konjunkturer svekkes videre og renten kuttes kraftig i Europa Kraftig fall i råvareprisene Boligprisene faller 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 2,0 1,5 1,5 jan mai sep jan 2005 mai sep jan 2006 mai sep jan 2007 mai sep jan 2008 mai sep 2009

39 .. og for ordens skyld De fleste grafene i denne analysen er utarbeidet i Reuters EcoWin og baserer seg ellers på kilder som vurderes som pålitelige. Holberg Fondene garanterer ikke at informasjonen i analysen er presis eller fullstendig. Uttalelsene i analysen reflekterer Holberg Fondene oppfatning på det tidspunkt analysen ble utarbeidet, og Holberg Fondene forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Denne analyse skal ikke forstås som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. Holberg Fondene påtar seg intet ansvar for verken direkte eller indirekte tap eller utgifter som skyldes forståelsen av og/eller bruken av denne analysen. Ansatte i Holberg Fondene kan eie verdipapirer i selskaper som er omtalt i denne analysen, og kan kjøpe eller selge slike verdipapirer. Mangfoldiggjørelse av innhold i analysen skal skje med tydelig kildehenvisning til Holberg Fondene.

UKENS HOLBERgRAF. 11. april 2008

UKENS HOLBERgRAF. 11. april 2008 UKENS HOLBERgRAF There are two sides of the balance sheet the left side and the right side. On the left side, there is nothing right, and on the right side, there is nothing left. 11. april 2008 Verdipapirmarkedet

Detaljer

UKENS HOLBERgRAF. 14. mars 2008

UKENS HOLBERgRAF. 14. mars 2008 UKENS HOLBERgRAF 14. mars 2008 Norges Bank holdt renten uendret på 5,25 men løftet rentetoppen 0,25 prosentpoeng Norges Bank besluttet på rentemøtet i går å holde folioinnskuddsrenten uendret på 5,25-poeng.

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet

Månedsrapport Holberg Likviditet 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Juli 2014 Forvalterteam renter Holberg OMF Holberg Likviditet 20 Holberg Likviditet Holberg Kreditt Roar Tveit (35) Ansvarlig porteføljeforvalter Gunnar J. Torgersen

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet Juli 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet Juli 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Juli 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.07.15 : 102,45 Effektiv rente* : 1,5 % Porteføljestørrelse : kr. 3,6 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 August 2014

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 August 2014 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 August 2014 1 Forvalterteam renter Holberg OMF Holberg Likviditet 20 Holberg Likviditet Holberg Kreditt Roar Tveit (35) Ansvarlig porteføljeforvalter Gunnar J. Torgersen

Detaljer

Det nordiske high yield-markedet

Det nordiske high yield-markedet 1 Det nordiske high yield-markedet Det norske og svenske obligasjonsmarkedet 1700 mrd. NOK 2700 mrd. SEK 2 Kilde: Stamdata.no og Sveriges Riksbank Det nordiske high yield-markedet er på ca. kr. 250 mrd.

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Juni 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Juni 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Juni 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 30.06.15 : 100,68 Effektiv rente* : 1,5 % Porteføljestørrelse : kr. 0,9 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Juli 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Juli 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Juli 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.07.15 : 100,80 Effektiv rente* : 1,4 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet Juni 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet Juni 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Juni 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 30.06.15 : 102,32 Effektiv rente* : 1,5 % Porteføljestørrelse : kr. 4,2 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 August 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 August 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 August 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.08.15 : 100,90 Effektiv rente* : 1,4 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet Januar 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet Januar 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Januar 2015 Forvalterteam Holberg Likviditet Holberg OMF Holberg Likviditet 20 Holberg Likviditet Holberg Kreditt Roar Tveit (35) Porteføljeforvalter Gunnar J. Torgersen

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Desember 2014

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Desember 2014 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Desember 2014 Forvalterteam renter Holberg OMF Holberg Likviditet 20 Holberg Likviditet Holberg Kreditt Roar Tveit (35) Porteføljeforvalter Gunnar J. Torgersen (52)

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet Mai 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet Mai 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Mai 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 29.05.15 : 102,22 Effektiv rente* : 1,6 % Porteføljestørrelse : kr. 4,5 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet Oktober 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet Oktober 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Oktober 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 30.10.15 : 102,48 Effektiv rente* : 1,7 % Porteføljestørrelse : kr. 3,8 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Ukens Holberggraf 12. august 2009

Ukens Holberggraf 12. august 2009 Ukens Holberggraf 12. august 2009 Norges Bank holdt foliorenten uendret på 1,25% men antyder at renten kan bli satt opp allerede i høst Det ser ut til at produksjonen og sysselsettingen i Norge kan avta

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mai 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mai 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mai 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.05.15 : 100,55 Effektiv rente* : 1,6 % Porteføljestørrelse : kr. 0,9 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet Desember 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet Desember 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Desember 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.12.15 : 102,62 Effektiv rente* : 1,8 % Porteføljestørrelse : kr. 4,6 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet

Månedsrapport Holberg Likviditet 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Mai 2014 Forvalterteam i Holberg Likviditet Roar Tveit (35) Ansvarlig porteføljeforvalter Siviløkonom fra Høgskolen i Agder og Oregon State University Autorisert finansanalytiker

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mars 2016

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mars 2016 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mars 2016 Nøkkeltall RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.03.16 : 100,43 Effektiv rente* : 1,5 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet (modifisert durasjon)

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Mai 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Mai 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Mai 2010

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 November 2014

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 November 2014 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 November 2014 Holberg Fondene utvikler forvalterteamet videre Det har over tid vokst frem et behov for å samle hele kapitalforvaltningen, både innenfor aksjer og renter,

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 April 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 April 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 April 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 30.04.15 : 100,41 Effektiv rente* : 1,6 % Porteføljestørrelse : kr. 1,0 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Månedsrapport Holberg OMF Juli 2014

Månedsrapport Holberg OMF Juli 2014 Månedsrapport Holberg OMF Juli 2014 1 Forvalterteam renter Holberg OMF Holberg Likviditet 20 Holberg Likviditet Holberg Kreditt Roar Tveit (35) Ansvarlig porteføljeforvalter Gunnar J. Torgersen (52) Leder

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet Mars 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet Mars 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Mars 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.03.15 : 101,91 Effektiv rente* : 1,6 % Porteføljestørrelse : kr. 4,8 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Oktober 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Oktober 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Oktober 2009

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Oktober 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Oktober 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Oktober 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 30.10.15 : 101,02 Effektiv rente* : 1,6 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Månedens Holberggraf November 2008

Månedens Holberggraf November 2008 Månedens Holberggraf November 28 Sourc e: Re ut er s EcoWin Sourc e: Re ut er s EcoWin Sourc e: Re ut er s EcoWin Sourc e: Re ut e r s EcoWin Makroøkonomiske nøkkeltall Norge Arbeidsledighet antall tusen

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 November 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 November 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 November 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 30.11.15 : 101,09 Effektiv rente* : 1,7 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Desember 20 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Juni 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Juni 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Juni 2009

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Desember 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Desember 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Desember

Detaljer

Månedsrapport Holberg OMF Juli 2015

Månedsrapport Holberg OMF Juli 2015 1 Månedsrapport Holberg OMF Juli 2015 Nøkkeltall Holberg OMF RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.07.15 : 101,31 Effektiv rente* : 1,30 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet (modifisert

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon November 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Desember 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Desember 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Desember 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.12.15 : 101,09 Effektiv rente* : 1,7 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet August 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet August 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet August 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.08.15 : 102,52 Effektiv rente* : 1,5 % Porteføljestørrelse : kr. 3,7 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Obligasjoner med fortrinnsrett (OMF)

Obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) 1 Obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) Percent Penge- og kredittmarkedet i Norge siste 12 mnd. Percent Percent Percent 2 Percent Percent Prosent 3 Styringsrenten i Norge Prosent OljefondetsMegaFavorittinvestering

Detaljer

Høyrente Institusjon. Sammen for bedre renter. August 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

Høyrente Institusjon. Sammen for bedre renter. August 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon August 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. August 2008 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. August 2008 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente August 2008

Detaljer

Månedsrapport Holberg OMF August 2015

Månedsrapport Holberg OMF August 2015 1 Månedsrapport Holberg OMF August 2015 Nøkkeltall Holberg OMF RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.08.15 : 101,35 Effektiv rente* : 1,30 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet (modifisert

Detaljer

Månedsrapport Holberg Kreditt August 2014

Månedsrapport Holberg Kreditt August 2014 Månedsrapport Holberg Kreditt August 2014 1 Forvalterteam renter Holberg OMF Holberg Likviditet 20 Holberg Likviditet Holberg Kreditt Roar Tveit (35) Ansvarlig porteføljeforvalter Gunnar J. Torgersen (52)

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet November 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet November 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet November 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 30.11.15 : 102,49 Effektiv rente* : 1,8 % Porteføljestørrelse : kr. 3,9 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. August 2011 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand og Elisabeth Gausel. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. August 2011 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand og Elisabeth Gausel. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente August 2011

Detaljer

Månedsrapport Holberg OMF Mars 2015

Månedsrapport Holberg OMF Mars 2015 1 Månedsrapport Holberg OMF Mars 2015 Nøkkeltall Holberg OMF RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.03.15 : 100,82 Effektiv rente* : 1,50 % Porteføljestørrelse : kr. 1,3 mrd. Rentefølsomhet (modifisert

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente April 2008 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand April SKAGEN Høyrente Avkastning i april SKAGEN Høyrente 0,45% NIBOR 3 måneder 0,52% Referanseindeks ST2X 0,25%

Detaljer

Månedsrapport Holberg OMF November 2015

Månedsrapport Holberg OMF November 2015 1 Månedsrapport Holberg OMF November 2015 Nøkkeltall Holberg OMF RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 30.11.15 : 100,97 Effektiv rente* : 1,50 % Porteføljestørrelse : kr. 1,4 mrd. Rentefølsomhet (modifisert

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon August 2011 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand og Elisabeth Gausel Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 September 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 September 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 September 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 30.09.15 : 100,79 Effektiv rente* : 1,6 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Månedsrapport Holberg OMF Mai 2015

Månedsrapport Holberg OMF Mai 2015 1 Månedsrapport Holberg OMF Mai 2015 Nøkkeltall Holberg OMF RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 29.05.15 : 101,14 Effektiv rente* : 1,50 % Porteføljestørrelse : kr. 1,2 mrd. Rentefølsomhet (modifisert

Detaljer

Månedsrapport Holberg OMF Mai 2016

Månedsrapport Holberg OMF Mai 2016 1 Månedsrapport Holberg OMF Mai 2016 Nøkkeltall RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.05.16 : 100,68 Effektiv rente* : 1,30 % Porteføljestørrelse : kr. 1,5 mrd. Rentefølsomhet (modifisert durasjon) :

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 September 2014

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 September 2014 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 September 2014 Forvalterteam renter Holberg OMF Holberg Likviditet 20 Holberg Likviditet Holberg Kreditt Roar Tveit (35) Ansvarlig porteføljeforvalter 2 Gunnar J.

Detaljer

Månedsrapport Holberg OMF September 2014

Månedsrapport Holberg OMF September 2014 1 Månedsrapport Holberg OMF September 2014 Forvalterteam renter Holberg OMF Holberg Likviditet 20 Holberg Likviditet Holberg Kreditt Roar Tveit (35) Ansvarlig porteføljeforvalter Holberg OMF 2 Gunnar J.

Detaljer

MÅNEDENS HOLBERgRAF. Mars 2008

MÅNEDENS HOLBERgRAF. Mars 2008 MÅNEDENS HOLBERgRAF Mars 28 Sour c e: Re u t e r s EcoWi n Sour c e: Re u t e r s EcoWi n So ur c e : R e u t e r s EcoWi n Sour c e: Re u t e r s EcoWi n Makroøkonomiske nøkkeltall Norge Arbeidsledighet

Detaljer

SKAGEN Høyrente. bedre renter. Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. bedre renter. Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente September

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Juni 2011 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand og Elisabeth Gausel Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon August 2008 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon April 2008 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand April SKAGEN Høyrente Institusjon Avkastning i april SKAGEN Høyrente Institusjon 0,44% Statsobligasjonsindeks

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet November 2014

Månedsrapport Holberg Likviditet November 2014 1 Månedsrapport Holberg Likviditet November 2014 Holberg Fondene utvikler forvalterteamet videre Det har over tid vokst frem et behov for å samle hele kapitalforvaltningen, både innenfor aksjer og renter,

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Mai 2008 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Mai SKAGEN Høyrente Institusjon Avkastning i mai SKAGEN Høyrente Institusjon 0,54% Statsobligasjonsindeks

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Februar 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Desember 2008 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Juni 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av Skagenmalerne.

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Mai 2008 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Mai SKAGEN Høyrente Avkastning i mai SKAGEN Høyrente 0,53 % NIBOR 3 måneder 0,53 % Referanseindeks ST2X 0,32 % Avkastning

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport oktober 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport oktober 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport oktober 2015 Nøkkeltall pr 30. oktober Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning oktober 0,14 % 0,02 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd 1,27 % 1,12 % 1,36 % 3 mnd

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet September 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet September 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet September 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 30.09.15 : 102,31 Effektiv rente* : 1,6 % Porteføljestørrelse : kr. 4,0 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015 Nøkkeltall pr 30. november Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning november 0,00 % 0,08 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd 1,12 % 1,09 % 1,32 %

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2014

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2014 SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2014 Nøkkeltall pr 28. november Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning november 0,15 % 0,11 % 0,13 % Avkastning siste 12 mnd 2,31 % 1,52 % 1,71 %

Detaljer

Månedsrapport Holberg Kreditt Oktober 2014

Månedsrapport Holberg Kreditt Oktober 2014 1 Månedsrapport Holberg Kreditt Oktober 2014 Forvalterteam renter Holberg OMF Holberg Likviditet 20 Holberg Likviditet Holberg Kreditt Roar Tveit (36) Ansvarlig porteføljeforvalter Holberg Kreditt Gunnar

Detaljer

SKAGENs pengemarkedsfond

SKAGENs pengemarkedsfond SKAGENs pengemarkedsfond Innhold: Nøkkeltall og kommentarer Side 2 SKAGEN Høyrente Side 7 SKAGEN Høyrente Institusjon Side 12 Desember 2012 Nøkkeltall 31 desember 2012 SKAGEN Høyrente SKAGEN Høyrente Institusjon

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport april 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport april 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport april 2015 Nøkkeltall pr 30. april Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning april 0,14 % 0,05 % 0,12 % Avkastning siste 12 mnd 2,00 % 1,39 % 1,60 % 3 mnd NIBOR

Detaljer

SKAGEN Høyrente. bedre renter. Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. bedre renter. Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente August 2010

Detaljer

Månedsrapport Holberg Kreditt September 2014

Månedsrapport Holberg Kreditt September 2014 Månedsrapport Holberg Kreditt September 2014 1 Forvalterteam renter Holberg OMF Holberg Likviditet 20 Holberg Likviditet Holberg Kreditt Roar Tveit (36) Ansvarlig porteføljeforvalter Holberg Kreditt Gunnar

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Februar 2012 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand Tomas Nordbø Middelthon Elisabeth Gausel (i permisjon)

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Februar 2012 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand Tomas Nordbø Middelthon Elisabeth Gausel (i permisjon) Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Februar 2012

Detaljer

Månedsrapport Holberg Kreditt Februar 2015

Månedsrapport Holberg Kreditt Februar 2015 1 Månedsrapport Holberg Kreditt Februar 2015 Nøkkeltall Holberg Kreditt RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 27.02.15 : 104,36 Effektiv rente (yield to maturity)* : 5,5 % Porteføljestørrelse : 4,3 mrd.

Detaljer

UKENS HOLBERgRAF. 25. april 2008

UKENS HOLBERgRAF. 25. april 2008 UKENS HOLBERgRAF 25. april 28 Manipulasjonssirkelen (eller wheel of fortune) Norsk penge- og finanspolitikk styres fra Kina Kunstig lav valutakurs for å gi kinesiske varer lett tilgang på internasjonale

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015 Nøkkeltall pr 31. juli Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning juli 0,13 % 0,08 % 0,11 % Avkastning siste 12 mnd 1,79 % 1,22 % 1,50 % 3 mnd NIBOR

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport desember 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport desember 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport desember 2015 Nøkkeltall pr 31. desember Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning desember 0,09 % 0,05 % 0,10 % Avkastning siste 12 mnd. 1,06 % 0,98 % 1,29 %

Detaljer

Holberggrafene 31.10.2014

Holberggrafene 31.10.2014 Holberggrafene 31.10.2014 1 Makroøkonomi og sånn 2 Vekstutsiktene går sørover i nord 3 Varsellampene blinker 4 Litt trøblete over Kjølen 5 Ikke akkurat EUforisk 6 Fortsatt fyr i kjelen i verdens største

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2015 Mars 2015 SKAGEN Høyrente hadde en avkastning på 0,11 %. Dette var høyere enn indeks, som kun gikk opp 0,05 % i løpet av måneden. Hittil i år har avkastningen i

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2015 Nøkkeltall pr 31. august Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning august 0,09 % 0,16 % 0,10 % Avkastning siste 12 mnd 1,70 % 1,29 % 1,45 % 3 mnd

Detaljer

Månedsrapport Holberg Kreditt Juni 2014

Månedsrapport Holberg Kreditt Juni 2014 Månedsrapport Holberg Kreditt Juni 2014 1 Forvalterteam Holberg Kreditt Roar Tveit (35) Ansvarlig porteføljeforvalter Siviløkonom fra Høgskolen i Agder og Oregon State University Autorisert finansanalytiker

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2014

SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2014 SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2014 Nøkkeltall pr 30. september SKAGEN Høyrente siste måned 0,20 % Referanseindeks* siste måneden 0,11% 3 mnd NIBOR siste måneden 0,14 % SKAGEN Høyrente siste 12

Detaljer

SKAGENs pengemarkedsfond

SKAGENs pengemarkedsfond SKAGENs pengemarkedsfond Innhold: Nøkkeltall og kommentarer Side 2 SKAGEN Høyrente Side 6 SKAGEN Høyrente Institusjon Side 11 Mars 2013 Nøkkeltall pr. 27. mars SKAGEN Høyrente SKAGEN Høyrente Institusjon

Detaljer

Månedsrapport Holberg Kreditt Mai 2014

Månedsrapport Holberg Kreditt Mai 2014 Månedsrapport Holberg Kreditt Mai 2014 1 Forvalterteam Holberg Kreditt Roar Tveit (35) Ansvarlig porteføljeforvalter Siviløkonom fra Høgskolen i Agder og Oregon State University Autorisert finansanalytiker

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2015 Nøkkeltall pr 30. september Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning september -0,22 % 0,07 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd 1,27 % 1,25 % 1,41

Detaljer

SKAGENs pengemarkedsfond

SKAGENs pengemarkedsfond SKAGENs pengemarkedsfond Innhold: Nøkkeltall og kommentarer Side 2 SKAGEN Høyrente Side 7 SKAGEN Høyrente Institusjon Side 13 Januar 2013 Nøkkeltall 31. januar 2013 SKAGEN Høyrente SKAGEN Høyrente Institusjon

Detaljer

Ukens Holberggraf 30. oktober 2009

Ukens Holberggraf 30. oktober 2009 Ukens Holberggraf 30. oktober 2009 Norges Bank satte renten opp fra 1,25% til 1,50% (som ventet) og jekket opp rentebanen (litt mer enn ventet) Det er ikke lett å spå Kilde: Norges Banks pengepolitiske

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. November 2010 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand og Elisabeth Gausel. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. November 2010 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand og Elisabeth Gausel. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente November

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2016

SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2016 SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2016 Nøkkeltall pr 31. mars Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning mars 0,32 % 0,08 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd. 1,33 % 0,90 % 1,21 % 3 mnd NIBOR

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Juni 2008 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Juni SKAGEN Høyrente Institusjon Avkastning i juni SKAGEN Høyrente Institusjon 0,51% Statsobligasjonsindeks

Detaljer

SKAGENs pengemarkedsfond

SKAGENs pengemarkedsfond SKAGENs pengemarkedsfond Innhold: Nøkkeltall og kommentarer Side 2 SKAGEN Høyrente Side 7 SKAGEN Høyrente Institusjon Side 12 Februar 2013 Nøkkeltall 28. februar 2013 SKAGEN Høyrente SKAGEN Høyrente Institusjon

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport november 2015

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport november 2015 SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport november 2015 Nøkkeltall pr 30. november Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Institusjon Referanseindeks* Avkastning november 0,08 % 0,08 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd

Detaljer

Månedsrapport Holberg Kreditt Mars 2015

Månedsrapport Holberg Kreditt Mars 2015 1 Månedsrapport Holberg Kreditt Mars 2015 Nøkkeltall Holberg Kreditt RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.03.15 : 105,21 Effektiv rente (yield to maturity)* : 5,75 % Porteføljestørrelse : 4,6 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet

Detaljer

Ukens Holberggraf 8. mai 2009

Ukens Holberggraf 8. mai 2009 Ukens Holberggraf 8. mai 9 Sour ce: Re ut e r s EcoWin Norges Bank kuttet som ventet foliorenten fra til,5 og gjentok at den mest sannsynlig skal ned til i år Norges Banks folioinnskuddsrente med Norges

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport mai 2014

SKAGEN Høyrente Statusrapport mai 2014 SKAGEN Høyrente Statusrapport mai 2014 Ny hovedforvalter men liten endring Ola Sjöstrand Elisabeth A. Gausel I forbindelse med lanseringen av vårt nye obligasjonsfond SKAGEN Credit, har Elisabeth Gausel

Detaljer

FORTE Obligasjon. Oppdatert per 30.11.2011

FORTE Obligasjon. Oppdatert per 30.11.2011 FORTE Obligasjon Oppdatert per 30.11.2011 Avkastningshistorikk 102,0 101,5 101,0 2,50 % 2,00 % 100,5 100,0 1,50 % 99,5 99,0 1,00 % 98,5 98,0 0,50 % 97,5 FORTE Obl. Indeksert ST4X Indeksert 0,00 % siden

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2015

Makrokommentar. Juli 2015 Makrokommentar Juli 2015 Store svingninger i juli 2 Etter at 61 prosent av det greske folk stemte «nei» til forslaget til gjeldsavtale med EU, ECB og IMF i starten av juli, gikk statsminister Tsipras inn

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport november 2014

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport november 2014 SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport november 2014 Nøkkeltall pr 28. november Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Institusjon Referanseindeks* Avkastning november 0,17 % 0,11 % 0,13 % Avkastning siste 12 mnd

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Uro i det norske markedet SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med ett kursfall på 0,25 prosentpoeng. Indeksen økte med 0,15 prosentpoeng i samme periode.

Detaljer

Konkurransefortrinn: Bergen byr på godt arbeidsvær!

Konkurransefortrinn: Bergen byr på godt arbeidsvær! Konkurransefortrinn: Bergen byr på godt arbeidsvær! Holberg Fondene ble etablert våren 2000 i Bergen, og våren 2012 åpnet vi en filial i Stockholm. Selskapet er delvis eiet av initiativtagerne i en partnermodell

Detaljer