1. Månedens meny: Utgivelsesdato 18. desember 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. Månedens meny: Utgivelsesdato 18. desember 2015"

Transkript

1 Utgivelsesdato 18. desember Månedens meny: Ukens julestjerne Juleaksjonen 2015 Gave fra Gjensidigestiftelsen Svømmeopplæring for barn i Narvik Fakta om flyktninger og asylsøkere Fagsamling april Global Dignity Day i Bodø Stor honnør til Røde Kors i Nordland Kursholderkurs 2016 Fond for lokal aktivitet Fauske Røde Kors inviterer til julefeiring på julaften Røde Kors-benk tatt i bruk på Dønna Fauske Røde Kors starter opp ny migrasjonsaktivitet 10 frivillighetspolitiske bud Julekampanjen 2015 Ny rekord i antall givermedlemmer Røde Kors sitt arbeid med flyktninger i Europa Behov for lokalt tilpasset rekrutteringsmateriell? Nedgang i antall asylsøkere til Norge Vet du hva asylsøkere får i økonomisk støtte mens de venter på å få søknaden sin behandlet? Nye flyktningguider i Bodø Grøtfest på Fauske Hovedkrav til medlemmer Frivillighetens bidrag i nasjonalregnskapet Oppvekstsatning læringsreiser Datahjelp vil ha redusert åpningstid i jula Bosetting av flyktninger Opplæringstiltak Nordland Røde Kors Tlf e-post:

2 Ukens julestjerne Nestleder i Bodø Røde Kors besøkstjeneste Inger Kari Johnsen fikk overrakt ukens julestjerne av Nordland Røde Kors for sin innsats på akuttmottak for asylsøkere i Saltstraumen og Bodøsjøen camping i Bodø. Juelaksjonen 2015 Årets juleaksjon iverksettes for å hjelpe mindreårige asylsøkere og barn ved asyl - og akuttmottak i Nordland. Det oppfordres til å gi penger til aktiviteter i og utenfor asylmottak/akuttmottak som kan bidra til å gjøre levevilkårene for disse gruppene bedre. På asylmottakene og akuttinnkvarteringene i Nordland bor det mange barn og mindreårige asylsøkere. De får tilbud om mat, seng og får gjerne de klærne de trenger. Men ofte blir dagene lange inne på mottaket og de mangler aktiviteter. Du inviteres til å være med på Nordland Røde Kors julekampanje! Nordland Røde Kors vil i årets juleaksjon oppfordre folk i Nordland til å gi penger slik at Røde Kors kan iverksette aktiviteter for barn og mindreårige asylsøkere før og etter jul. Aktivitetene kan være alt mulig: kinobesøk, bowling, juleverksted, baking, juletrefest, 2

3 museumsbesøk eller likende. Du kan være med å bidra til at disse mindreårige asylsøkerne og barna får en hverdag på asylmottaket som er litt mindre tung og ensformig. Du kan gi penger som gjør at Røde Kors kan gjøre hverdagen litt lettere for asylbarna. Gave fra Gjensidigestiftelsen Nordland Røde Kors har fått innvilget sin søknad om støtte til prosjektet «Varm velkomst» fra Gjensidigestiftelsen. Jon Øverås er tillitsvalgt i Gjensidigestiftelsen i Nordland, og han overrakte sjekken til distriktsleder Ann-Rigmor Lauritsen. F.v.: Ole-Martin Mjelva (Nordland Røde Kors), Hilde Gunn Kristiansen (Nordland Røde Kors), Steve Samuelsen (Gjensidige), Jon Øverås (Gjensidigestiftelsen), Jorulf Haugen (nestleder Nordland Røde Kors) og Ann-Rigmor Lauritsen (distriktsleder Nordland Røde Kors). -Nordland Røde Kors har levert en god og velbegrunnet søknad, sa Øverland ved overleveringen. Prosjektet skal gå over tre år, og de to hovedmålene er: - Å legge til rette for integrering og inkludering av bosatte og nye flyktninger i kommunene i Nordland - Å bidra til økt kunnskap om hvordan det norske samfunn kan skape et godt miljø for integrering av flyktninger i kommunene. Ann-Rigmor Lauritsen var takknemlig for overrekkelsen, og sa at gaven fra Gjensidigestiftelsen vil bidra til at lokalforeningene i Nordland Røde Kors kan fortsette å gjøre en god innsats for integrering og inkludering i Nordland. 3

4 Svømmeopplæring for barn i Narvik Tre fornøyde barn som har deltatt på svømmeoppløring i høst i regi av Narvik Røde Kors. I høst og vinter har Narvik Røde Kors arrangert svømmeopplæring for barn. Lokalforeningen har en sertifisert svømmelærer blant sine frivillige som har stått for opplæringen. Deltakerne har vært en blanding av etnisk norske barn og barn fra Romania, Ghana og Filippinene. Faren til et av barna uttrykte stor glede over at hans sønn som slet med vannskrekk før kurset nå dykker uten å nøle sammen med de andre. Målet for tiltaket var å tilby svømmeopplæring til barn med flerkulturell bakgrunn som kanskje ikke ville benyttet seg av bassenget uten dette tilbudet. I tillegg var det et mål å arbeide for økt integrering blant barna og at deltakerne skulle få trygghet i vann. Tiltaket har vært en stor suksess med et snitt på 15 deltakere hver uke, alle fra 2. skoletrinn. Lokalforeningen har gjennomført svømmeopplæringen med midler de har fått innvilget gjennom søknad til Nordland Fylkeskommune (NOBUR). Fakta om flyktninger og asylsøkere Kjenner du til disse ulike begrepene? Migrasjon: Betegner forflyttingen av enkeltmennesker eller grupper. Brukes for forflyttinger både over landegrensene og innenfor et land. Innen jussen skilles det ofte mellom (frivillig) migrasjon og migranter på den ene siden og (tvungen) fordrivelse og fordrevne på den andre. Innvandrer: En innvandrer er en person som er født i utlandet og bosatt i Norge. Noen ganger brukes begrepet også om norskfødte personers om har innvandrerforeldre, dvs. foreldre født i utlandet. 4

5 Asylsøker: Person som på egen hånd ankommer et annet land og som normalt søker om asyl ved ankomst eller kort tid etter ankomst. Retten til å søke asyl er nedfelt i Verdenserklæringen om menneskerettighetene, som sier at «Enhver har rett til i andre land å søke og ta imot beskyttelse mot forfølgelse». Personen omtales som «asylsøker» fram til søknad om asyl er avgjort. Enslig mindreårig: Asylsøker, flyktning eller person med opphold på humanitært grunnlag som er under 18 år, og som er uten foreldre eller andre med foreldreansvar i landet. Flyktning: En flyktning er en person som «har flyktet fra sitt land og har en velbegrunnet frykt for forfølgelse på grunn av rase, religion, nasjonalitet, politisk overbevisning eller medlemskap i en bestemt sosial gruppe, og som ikke er i stand til eller på grunn av slik frykt ikke villig til å påberope seg sitt lands beskyttelse». I den nye utlendingsloven som trådte i kraft 1. januar 2010 gis det flyktningstatus til de som defineres som flyktninger etter Flyktningkonvensjonen og de som står i fare for å bli utsatt for dødsstraff, tortur eller annen umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff ved tilbakevending. Opphold på humanitært grunnlag: Tillatelse som gis asylsøker som ikke anses som flyktning, men likevel anses å ha behov for beskyttelse for eksempel på grunn av humanitære forhold ved retur. En oppholdstillatelse på humanitært grunnlag er normalt gyldig for ett år av gangen og fornyes årlig. Etter tre år innvilges normalt en permanent oppholdstillatelse. Kvoteflyktning: Person som kommer til Norge etter avtale med FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR). Stortinget fastsetter en kvote for hvor mange kvoteflyktninger Norge skal ta imot, og dette bestemmes for perioder på tre år av gangen. Ved vurderingen av hvem som bør utvelges, legges det vekt på flyktningens bakgrunn, forutsetninger for integrering og om hun/han har nære slektninger i Norge. 5

6 Asylmottak: Tilbud fra staten om bosted for asylsøkere mens de venter på behandling av asylsøknaden. Etter vedtak er det vanlig at søkeren blir boende enda en periode i statlige mottak før bosetting i en kommune eller utreise. Beboere i statlige mottak får hjelp til det mest nødvendige av mat og klær, og de har ulike plikter og tilbud. Mottakene holder nøktern standard og er fortrinnsvis basert på selvhushold. I de siste årene har man også opprettet såkalte «ventemottak», som er et tilbud til de som har fått endelig avslag på søknad om asyl, men som av ulike grunner ikke kan reise tilbake til sine hjemland. Transittmottak: Midlertidig bosted for asylsøkere inntil de er intervjuet av myndighetene og har gjennomgått helsesjekk. Kilde: Flyktningehjelpen Fagsamling april 2016 Nordland Røde Kors arrangerer denne helgen fagsamling for medlemmer innen omsorg og hjelpekorps i Bodø. Målsettingen er å gi inspirasjon og faglig oppdatering til medlemmene. Sett av datoen allerede nå! Invitasjon sendes ut i januar. Global Dignity Day i Bodø 7. desember gjennomførte Kronprins Haakon Global Dignity Day på Bodin videregående skole og maritime fagskole i Bodø. Kronprinsen holdt presentasjon for skoleelevene i plenum og ledet samtalen i en av klassene. Global Dignity Day ble markert i Nordland i oktober på sju videregående skoler. Nordland Røde Kors er fylkeskoordinator for Global Dignity Day. Distriktet bidro også til arrangementet av Global Dignity Day på Bodin videregående skole i Bodø denne dagen. 6

7 Stor honnør til Røde Kors i Nordland Nordland Røde Kors har deltatt i møter med bl.a. Fylkesmannen i Nordland, ordførerere og rådmenn i fylkets kommuner og UDI, der Røde Kors i Nordland får stor honnør og ros for den innsatsen som er lagt ned av frivillige ved akuttmottak for asylsøkere. De frivillige får skryt for den måten de har opptrådt på, og for hvordan de har løst oppgavene sine. Kursholderkurs februar og februar (kurset går over to helger) arrangeres kursholderkurs i Stjørdal. Dette er et samarbeid mellom Nordland, Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal Røde Kors. Vi har allerede fått ei lang liste med interesserte. Kurspåmelding skjer ved henvendelse til distriktskontoret ved Tonje Brunstad eller i ressurssystemet: (Foto: Røde Kors) Påmeldingsfristen er 18. januar. Fond for lokal aktivitet 2016 Lokalforeningene kan også i 2016 søke om tilskudd fra Fond lokal aktivitet, bundne midler. Dette er midler som næringslivet og andre givere har gitt til Røde Kors til følgende aktivitetsområder: a. Leksehjelp b. Oppvekstaktiviteter c. Sosial inkludering d. Ferie for alle Søknad om tilskudd for 2016 sendes distriktskontoret innen 15. januar Søknaden sendes distriktskontoret pr. epost med beskrivelse av aktivitet og et enkelt budsjett. Rapport for innvilget tilskudd i 2015 sendes distriktskontoret så snart som mulig. Denne kan også sendes pr. epost og skal inneholde informasjon om gjennomført aktivitet og hva pengene er brukt til. Fint om dere har et bilde fra aktiviteten som kan legges ved og en koselig/artig historie. 7

8 Fauske Røde Kors inviterer til julefeiring på julaften For andre gang inviterer Fauske Røde Kors til julefeiring på julaften for enslige. I fjor var det det 47 barn og voksne som fikk feire julaften sammen men noen, og oppleve en hyggelig stund. I år er det plass til 60 personer og det vil bli servert norsk julemat og internasjonal mat, det blir også pakkeutdeling, sang og underholdning. Det er mange frivillige i Fauske Røde Kors som stiller opp for å få gjennomført julefeiringen. Røde Kors-benk tatt i bruk på Dønna Røde Kors markerer 150-års jubileum med 400 røde benker som utplasseres i hele landet som et symbol på at Røde Kors er til stede lokalt, og som symbol på åpne møteplasser. Dønna Røde Kors har plassert sin benk ved Dønna omsorgssenter. Ruth Eide som snart fyller 106 år, har fått æren av å prøvesitte benken, flankert av Olav Lundestad som har stått for montering og maling av benken og Liv Austad, leder i Dønna Røde Kors. Olav Lundestad, Ruth Eide og Liv Austad prøvesitter jubileumsbenken. Bilde: Rajko Savic 8

9 Fauske Røde Kors starter opp ny migrasjonsaktivitet Fauske Røde Kors har etablert en ny gruppe under omsorg som skal ha aktivitet rettet mot mottak og spesielt mottak for enslige mindreårige asylsøkere. Gruppa skal ha aktivitet både i og utenfor asylmottakene, lesekafe på Røde Kors-huset med mer. Den nye gruppen teller i dag 19 frivillige, derav åtte menn. 10 frivillighetspolitiske bud På frivillighetskonferansen 2. desember lanserte Kommunenes sentralforbund og Frivillighet Norge sammen sine ti frivillighetspolitiske bud. "De ti frivillighetspolitiske bud" er sendt til alle kommuner og fylkeskommuner. Over 300 organisasjoner har stilt seg bak budene. 1. Kjenn frivilligheten i kommunen din! Innhent kunnskap om de frivillige organisasjonene. Hva driver de med? Hvilke mål, ressurser og utfordringer har de? Vil de samarbeide mer med kommunen, næringsliv, eller organisasjoner? 2. Vedta en tverrsektoriell kommunal frivillighetspolitikk Inviter hele bredden av frivilligheten til dialog. Tenk frivillighet i all kommunal planlegging. Frivillighetspolitikken bør revurderes ved nytt kommunestyre. 3. Anerkjenn frivillighetens egenverdi Frivillige er frie og villige til å gjøre det de vil. Det må de få lov til å være, ellers dør frivilligheten ut. 4. Forenkling gir mer frivillighet Tiden som brukes på byråkrati er tid som kan brukes på mer frivillighet. Gjennomfør tiltak som forenkler søknadsskriving, rapportering og kontakt med kommunen. 5. Tilrettelegg for frivillighetens egenutvikling Vis organisasjonene tillit og legg til rette for at de kan nå sine egne mål. Da når kommunen samtidig mange av sine mål. 6. Skap dialog med frivilligheten Skap faste møteplasser for organisasjonene. Rådfør dere med frivilligheten. Gi kommunalt ansatte opplæring i frivillighetsmangfoldet, slik at de kan invitere flere folk til å bli med. Husk at frivillige ofte jobber, så møter må være etter arbeidstid! 9

10 7. Anerkjenn og støtt opp om frivillighetens merverdi Frivilligheten er "samfunnets vaktbikkje" og skaper bl.a. lokalsamfunnsutvikling, kunnskap, sosiale møteplasser, tilhørighet, demokratiopplæring, og er helsefremmende. 8. Gi frie midler Frie midler er en forutsetning for at frivilligheten kan vokse på egne premisser. 9. Ikke konkurrer med frivilligheten Tilrettelegg for bedre rekruttering av frivillige til organisasjonene. Ikke "stjel" de frivillige fra organisasjonene for å utføre kommunale tiltak. 10. Skap forutsigbarhet for frivilligheten Forutsigbare rammer skaper bærekraftig drift og utvikling i frivilligheten. Et eksempel er å legge til rette for lokaler som frivilligheten kan bruke. Julekampanjen 2015 Den enorme matmangelen i Syria er tema for årets julekampanje, "Gi mat til Syria". FN anslår at over 13,5 millioner trenger hjelp, mange har ikke nok mat. Hver måned mottar nesten 6 millioner mennesker mat. Behovet er enormt. - Sms MAT til 2272 (120 kroner) gir to barn mat i en måned. - Sms DM til 2272 (275 kroner) gir en familie mat i en måned. - Sms MATESKE til 2272 (275 kroner) gir en familie mat i en måned. Røde Kors deler ut matesker i hele Syria. Denne inneholder blant annet erter, ris, te, hermertikk, linser, bulgur, sukker, tomatpure, tunfisk. Ny rekord i antall givermedlemmer Feltsalg har nå passert nye givermedlemmer så langt i Dette hadde vi ikke klart uten et godt samarbeid med lokalforeninger, distriktskontorer og selvfølgelig alle de dedikerte fundraiserne. Takk til dere alle sammen! 10

11 Røde Kors sitt arbeid med flyktninger i Europa Oppdater deg om Røde Kors sitt arbeid med flyktninger i Europa. Artikkelen har fokus på Hellas og situasjonen i Idomeni hvor grensen fortsatt er delvis stengt for tusenvis av flyktninger. Norges Røde Kors er en del av Den internasjonale Røde Kors/Røde Halvmånebevegelsen, verdens største humanitære nettverk med millioner av frivillige i 189 land. Det internasjonale forbundet er en paraplyorganisasjon for alle nasjonalforeningene. Det leder og koordinerer nasjonalforeningenes arbeid med å bistå kriserammede. Forbundet har koordinert støtten inn mot europeiske søsterforeninger, blant annet gjennom å gi nødhjelpsmidler, utstede en nødhjelpsappeller, nedsette et team som gjennomgår situasjonen i Hellas, bedt om støtte til identifiserte humanitære behov og jobbet for å styrke kapasiteten i nasjonalforeningene. Norges Røde Kors har respondert på de humanitære behovene som er identifisert av Gresk Røde Kors, Serbisk Røde Kors, Makedonsk Røde Kors, Ungarsk Røde Kors, Tysk Røde Kors og IFRC. Røde Kors i Europa: Røde Kors har nå nødhjelpsoperasjoner i flere land i Europa for å hjelpe hundretusenvis av sårbare flyktninger. Les mer her: Behov for lokalt tilpasset rekrutteringsmateriell? Har deres lokalforening behov for lokalt tilpasset rekrutteringsmateriell, f.eks: Annonsen til aviser (man kan be avisene om å få inn annonser gratis, såkalt puffannonse, som de kan sette inn når de har ledig plass) Plakater Brosjyrer Distrikstkontoret har utarbeidet maler som kan tilpasses deres behov, det er bare å ta kontakt så kan vi bistå. Nedgang i antall asylsøkere til Norge Vi ser at ankomsttallene har sunket de siste ukene. Dette har sammenheng med grensekontroller innført i Europa, spesielt i Sverige og Norge. Statsborgerskap Uke 47 Uke 48 Uke 49 Uke 50 Total Syria

12 Afghanistan Irak Iran Statsløs Andre land Vet du hva asylsøkere får i økonomisk støtte mens de venter på å få søknaden sin behandlet? Det er mange myter om hvor mye asylsøkere får i bistand. Her er fakta: Personer i ordinære mottak med fri kost: Voksne over 18 år inntil kr. 940 pr. måned Barn 0-17 år inntil kr. 910 pr. måned Enslige forsørgere (tilleggsbeløp) inntil kr. 440 pr. måned Dette regnes som lommepengedelen av basisbeløpet Personer i ordinære mottak med selvhushold: Enslige Inntil kr pr måned Ektepar/samboende inntil kr pr. måned Barn 0-5 år inntil kr pr. måned 6-10 år inntil kr pr. måned år inntil kr pr. måned Barn over 18 år i kjernefamilie inntil kr pr. måned Enslige forsørgere (tilleggsbeløp) inntil kr 860 pr. måned For beboere med endelig avslag på søknad om beskyttelse: Enslige kr pr. måned Ektepar/samboende kr pr. måned Barn 0-5 år kr pr. måned 6-10 år kr pr. måned år kr pr. måned Barn over 18 år i kjernefamilie kr pr. måned Enslige forsørgere (tilleggsbeløp) kr. 860 pr. måned Personer i transittmottak med fri kost: Voksne over 18 år inntil kr. 490 pr. måned Barn 0-17 år inntil kr. 390 pr. måned Enslige forsørgere (tilleggsbeløp) inntil kr. 260 pr. måned Personer i transittmottak med selvhushold: Enslige inntil kr pr. måned 12

13 Ektepar/samboende inntil kr pr. måned Barn 0-17 år inntil kr pr. måned Barn over 18 år i kjernefamilie inntil kr pr. måned Enslige forsørgere (tilleggsbeløp) inntil kr. 580 pr. måned Kilde: udiregelverk.no Nye flyktningguider i Bodø Bodø Røde Kors har den siste tiden fått femti nye frivillige som ønsker å jobbe med flerkulturaktiviteter. De frivillige er vakter på akuttmottakene, ungdommene er med i aksjonsgruppa for enslige mindreårige asylsøkere og noen driver med norsktrening. Nå har Bodø Røde Kors også utdannet ti nye flyktningguider som skal være til støtte og hjelp for flyktninger som bor i Bodø. De skal være en veiviser for våre nye landsmenn inn i den norske kulturen og ikke minst være til hjelp for å øve mer på norsk språk. Bodø Røde Kors har frivillige på aktuttmottaket i Bodøsjøen og i Saltstraumen der de frivillige har tid til å sette seg ned å slå av en prat med de nyankomne over en kopp kaffe. Grøtfest på Fauske Bildet: F.v. Kristin B. Thorsteinsen med barna Jonatan og Josefine, Lisbeth Lunde, Jørund Tingvand, Marit Nergaard, Jørgen Mathisen, Tone Kjellmo, Ståle Saarheim og Karin Christoffersen er noen av de som skal bli flyktningguider i Bodø. 12. desember inviterte besøkstjenesten i Fauske Røde Kors grøtfest for eldre og enslige i Røde Kors-huset på Fauske. To elever fra kulturskolen underholdt og spilte julesanger på fløyte. Etter grøten ble det server kaffe og kaker til julemusikk. Dette var en hyggelig samling som ble satt stor pris på av deltakerne. 13

14 Hovedkrav til medlemmer Den 30. desember går hovedkravsutsendelsen ut i postkassene til medlemmer. Sammen med giro og medlemskort ligger et kort signert av generalsekretær Åsne Havnelid med informasjon om hva slags aktiviteter som har vært sentralt i Røde Kors sitt arbeid gjennom Vedlagt følger også brev fra noen lokalforeninger; I år er det 165 lokalforeninger som har sendt inn brev. Nytt i år er at vi sender blankett og en svarkonvolutt for å prøve å flest mulig til å konvertere over til AvtaleGiro. Hvis alle betaler medlemskapet sitt med AvtaleGiro, vil vi redusere våre kostnader for utsendelse av giro med 2 millioner i året. Alle som registrerer seg med AvtaleGiro er med i trekningen av en ipad gitt til oss av vår samarbeidspartner Elkjøp. Frivillighetens bidrag i nasjonalregnskapet Statistisk Sentralbyrå har undersøkt frivillighetens bidrag i nasjonalregnskapet. I en rykende fersk artikkel kan du lese om funnene. Det frivillige arbeidet har økt med nesten 22 prosent siden 2006 og tilsvarte i 2013 nærmere årsverk. Det største bidraget kommer fra idrettsbevegelsen som legger ned ulønnede årsverk, mens tradisjonelle velferdstjenester sysselsetter flest lønnete årsverk. SSB konkluderer med at ideelle og frivillige organisasjoner bidrar til å oppfylle viktige mål i velferdssamfunnet gjennom sin tjenesteproduksjon og betydelige frivillige innsats. Aktørene er av ulik størrelse, fra små lag og foreninger til store internasjonale organisasjoner. Les hele artikkelen her: 14

15 Oppvekstsatsning - læringsreiser Oppvekstsatsingen vil støtte noen lokalforeninger som ønsker å lære av andre lokalforeningers aktiviteter for barn og ungdom. Det skal handle om oppstart eller videreutvikling av en aktivitet. Fristen for å søke er 15. januar. Målet med læringsreisen er å se hvordan en annen lokalforening organiserer og tilrettelegger for sin lokale aktivitet, og snakke med frivillige og deltakere i aktiviteten for å lære av deres gode eksempler og erfaringer. I etterkant av læringsreisen skal en dele av sine erfaringer gjennom tekst og bilder. Dette skal spres til andre deler av organisasjonen og vil være til inspirasjon. For å søke skriver dere en e-post hvor dere forteller kort om motivasjon, hva dere vil starte/videreutvikle, målgruppens behov for denne aktiviteten, og hvor dere ønsker å reise. Hvis dere ikke vet hvor i landet de er gode på det dere vil drive med, så vil sekretær for oppvekstsatsingen hjelpe med å finne ut av det. Arbeidsgruppen for oppvekstsatsingen velger ut tre-fem lag som får reise - ettersom hva budsjettet vårt tillater. Vi gjør en vurdering ut fra hvor vi ser det er mest behov og gjennomføringskraft. Søknad og eventuelle spørsmål sendes til sekretær for oppvekstsatsingen: tlf Datahjelp vil ha redusert åpningstider i jula Uke 51 Uke 52 Uke (kun e-post) Stengt Stengt Stengt Stengt Stengt Bosetting av flyktninger Flyktninger som har fått opphold i Norge skal bosettes i en kommune. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har ansvaret for å finne en egnet bosettingskommune. Hvert år anmoder IMDi norske kommuner om å bosette et visst antall flyktninger som får oppholdstillatelse i Norge. Anmodningen baseres på et beregnet behov som fastsettes av Nasjonalt utvalg for mottak og bosetting. Det er behov for å bosette flyktninger i 2016, om lag 30 prosent flere enn kommunene ble bedt om i august av dem vil være enslige mindreårige. Det er stor 15

16 usikkerhet knyttet til behovet for 2017, men foreløpig plantall er flyktninger, hvorav enslige mindreårige. Lurer du på hvor mange flyktninger som skal bosettes i ditt lokalsamfunn? Les mer: OPPLÆRINGSTILTAK KURS ARRANGØR STED DATO Felles kurs og samlinger Kursholderkurs Nordland RK Stjørdal febr febr. -16 Fagsamling Nordland RK Bodø apr. -16 Ungdom Nasjonal inspirasjonssamling Norges RK Oslo febr. -16 Hjelpekorps DHLR - instruktørkurs D-råd hjelpekorps Salten Januar 2016 DHLR - instruktørkurs D-råd hjelpekorps LOVE Februar 2016 Kvalifisert vannredning D-råd hjelpekorps Salten mai 2016 Krevende lende D-råd hjelpekorps? Våren 2016 Krevende lende D-råd hjelpekorps? Høsten 2016 Omsorg Temakurs flerkulturelt arbeid Fauske RK Fauske Des./januar Besøksvennkurs Andøy RK Andenes Januar 2016 Flyktningeguidkeurs Øksnes RK Øksnes Januar 2016 Flyktningeguidekurs Hadsel RK Stokmarknes Januar 2016 Besøksvenn med hund del 2 Nordland RK Bodø febr. 16

17 Oss i Nordland Distriktsstyret: Leder Ann-Rigmor Lauritsen Nestleder Jorulf Haugen Medlem Terje Dahl Medlem Rozina Bein Varamedlem Lars Ruuth Leder Hjelpekorps: Jan-Ove Edvardsen Leder Omsorg: Kim Lindstrøm Leder Ungdom: Jostein Tilrem Paulsen Administrasjon: Daglig Leder: Hilde Gunn Kristiansen Konsulent: Ole-Martin Mjelva Frivillighetskoordinator: Tonje Brunstad Frivillighetskoordinator: Line Djernæs Sandbakken Frivillighetskoordinator: Svein Inge Sjøbu Kontormedarbeider: Berit Lien

18 Lokalforeningsledere i Nordland: Lokalforening: Navn: telefon: E-post: Andøy Lars Ruuth Ankenes Kjell Ole Nordnes Ballangen Gunn Samuelsen Beiarn Rune Guldahl Bodø Øystein Nystad Brønnøysund Aud Arnesen Ansnes Dønna Liv Austad Fauske Jan Nilsen Glomfjord Tor-Anton Andersen Hadsel Ulf Ruud Larsen Hamarøy Dejan Zinajic Hattfjelldal Frode Brennbakk Herøy Bjørg Grande Kjerringøy Ewy Nilsen Leiranger Anne Kristine Johansen Leirfjord Anne Lise Kristiansen Lødingen Ronald Naustvik Moskenes Per Olav Kristiansen Narvik Bror Martin Hansen Nordfjord Karin Bakken Nordfold Ingeborg Hansen Rana Jan Vidar Grønnesby Saltdal Besøktj. Marit Winther Saltdal Hjk. Børge Karlsen Sandnessjøen Trond Walter Svendsen: Sortland Magnor Pedersen Sulitjelma Frank Krokstrand Steigen Arne-Willy Hansen Svolvær Hilde Line Olsen Vefsn Morten Stene Vega Britt Nikolaisen Vestvågøy Erik Skarstein Øksnes Astrid Olsen

PROTOKOLL. Nordland Røde Kors Distriktsstyre 4.12 2015

PROTOKOLL. Nordland Røde Kors Distriktsstyre 4.12 2015 PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyre 4.12 2015 Sted: Storgata 34, 2.etasje, Bodø, 4. desember 2015 Distriktsstyret: Ann-Rigmor Lauritsen Jorulf Haugen Jan-Ove Edvardsen Jostein Tilrem Paulsen Leder

Detaljer

PROTOKOLL. Nordland Røde Kors Distriktsstyre 23.10 2015. Distriktsråd Røde Kors Hjelpekorps

PROTOKOLL. Nordland Røde Kors Distriktsstyre 23.10 2015. Distriktsråd Røde Kors Hjelpekorps PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyre 23.10 2015 Sted: Radisson Blu hotell, Bodø, 23. oktober 2015 Distriktsstyret: Ann-Rigmor Lauritsen Jorulf Haugen Terje Dahl Rozina Bein Lars Ruuth Kim Lindstrøm

Detaljer

Utgivelsesdato 29.mai 2015. 1. Månedens meny:

Utgivelsesdato 29.mai 2015. 1. Månedens meny: Utgivelsesdato 29.mai 2015 1. Månedens meny: Røde Kors 150 år Sven og Åsne ønsker velkommen Mediesaker Nytt Røde Kors-hus i Sandnessjøen Mange har engasjert seg for Nepal Samlet inn 71.000,- kr. til Nepal

Detaljer

Utgivelsesdato 25.november 2015. 1. Månedens meny:

Utgivelsesdato 25.november 2015. 1. Månedens meny: Utgivelsesdato 25.november 2015 1. Månedens meny: Juleaksjonen 2015 Nytt fra distriktsstyret Det nye Narviksenteret Oppstart av flyktningeguide i Sortland Mentorordningen for 2016 er fullbooket Bruk refleks

Detaljer

Utgivelsesdato 29.oktober 2015. 1. Månedens meny:

Utgivelsesdato 29.oktober 2015. 1. Månedens meny: Utgivelsesdato 29.oktober 2015 1. Månedens meny: Fagsamling Bodø 23. 25. oktober Adventskalendere Ukens julestjerne Midler til flerkulturelle tiltak Tips til øvelser Norsktrening Fauske Røde Kors delte

Detaljer

Utgivelsesdato 20.juni 2014

Utgivelsesdato 20.juni 2014 Utgivelsesdato 20.juni 2014 Månedens meny: Bruk redningsvest alltid Landsmøtet 2014 Hjelpekorpskurs på Fauske Kursholderkurs i september Landsleir for Røde Kors Ungdom Steigen Røde Kors fikk gave Brønnøysund

Detaljer

Utgivelsesdato 12. juni 2015. Jubileumsmeny:

Utgivelsesdato 12. juni 2015. Jubileumsmeny: Utgivelsesdato 12. juni 2015 Jubileumsmeny: Røde Kors 150 år Brønnøysund 28. april Sandnessjøen 29. april Vefsn 30. april Rana 2. mai Bodø 5. mai Fauske 6. mai Narvik 8. mai Vestvågøy 10. mai Svolvær 11.

Detaljer

UDI IMDI. Levanger kommune innvandrertjenesten ASYLSØKER ORDINÆRMOTTAK OVERFØRINGSFLYKTNING NASJONALDUGNAD ENSLIG MINDREÅRIGE AKUTTMOTTAK ASYL

UDI IMDI. Levanger kommune innvandrertjenesten ASYLSØKER ORDINÆRMOTTAK OVERFØRINGSFLYKTNING NASJONALDUGNAD ENSLIG MINDREÅRIGE AKUTTMOTTAK ASYL ASYLSØKER ANKOMSTSENTER FLYKTNING OVERFØRINGSFLYKTNING UDI OMSORGSSENTER ASYL ORDINÆRMOTTAK AKUTTMOTTAK INNVANDRER TRANSITTMOTTAK IMDI Levanger kommune NASJONALDUGNAD ENSLIG MINDREÅRIGE KVOTEFLYKTNING

Detaljer

Utgivelsesdato 30. september 2015. 1. Månedens meny:

Utgivelsesdato 30. september 2015. 1. Månedens meny: Utgivelsesdato 30. september 2015 1. Månedens meny: 12 nye besøksvenner i Andøy All time high det strømmer på med nye frivillige Det øves på redning i krevende lende På søk fra hesteryggen Lego til alle

Detaljer

Utgivelsesdato 28.august 2015. 1. Månedens meny:

Utgivelsesdato 28.august 2015. 1. Månedens meny: Utgivelsesdato 28.august 2015 1. Månedens meny: Flyktningesituasjonen i Europa Beskytt mennesker på flukt Ny rapport: Beredskap ikke priortert i kommunene Flott sommertur til Toftenes Ferie for alle i

Detaljer

PROTOKOLL. Nordland Røde Kors Distriktsstyret 06.03.2015. Distriktsråd Røde Kors Omsorg

PROTOKOLL. Nordland Røde Kors Distriktsstyret 06.03.2015. Distriktsråd Røde Kors Omsorg PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyret 06.03.2015 Distriktsstyret: Ann-Rigmor Lauritsen Frode Schjenken Jensen Terje Dahl Martine Vollnes Aimee Larsen Forfall Inger-Lise Magnussen Nestleder distriktsråd

Detaljer

Månedens meny: Utgivelsesdato 30. august 2012. Nytt SMS-nummer for verving av nye medlemmer

Månedens meny: Utgivelsesdato 30. august 2012. Nytt SMS-nummer for verving av nye medlemmer Utgivelsesdato 30. august 2012 Månedens meny: 47 barn fikk delta på FFA-sommer i Nordland Nyhet: kursstøtte for lokale kurs Kurshelg omsorg arrangeres i Narvik Førstehjelpsdagen Fagsamling i oktober Røde

Detaljer

PROTOKOLL. Nordland Røde Kors Distriktsstyre 12. mai 2017

PROTOKOLL. Nordland Røde Kors Distriktsstyre 12. mai 2017 PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyre 12. mai 2017 Distriktsstyret: Ann-Rigmor Lauritsen Jorulf Haugen Lars Ruth Bror Martin Hanssen Kari Grønmo Kim Lindstrøm Forfall: Jan-Ove Edvardsen Leder Nestleder

Detaljer

Utgivelsesdato 19. juni 2015. 1. Månedens meny:

Utgivelsesdato 19. juni 2015. 1. Månedens meny: Utgivelsesdato 19. juni 2015 1. Månedens meny: Fylket har fått rød benk av Røde Kors To nye kursholdere godkjent Bli blodgiver Hjelpekorpskonferansen 2015 Røde Kors får TV-aksjonen 2016 Ferie for alle

Detaljer

Månedens meny: Utgivelsesdato 23.oktober 2012. Nordland Røde Kors Tlf 05003 e-post: dk.nordland@redcross.no http://www.rodekors.

Månedens meny: Utgivelsesdato 23.oktober 2012. Nordland Røde Kors Tlf 05003 e-post: dk.nordland@redcross.no http://www.rodekors. Utgivelsesdato 23.oktober 2012 Månedens meny: Fagsamlinga 26. 28. oktober Basar i Moskenes Tænk dæ om! Åpent Røde Kors hus med julegrøt? Søk støtte til kurs Atomvåpenkampanjen Global Dignity Day 17. oktober

Detaljer

1. Månedens meny: Utgivelsesdato 29. april 2016

1. Månedens meny: Utgivelsesdato 29. april 2016 Utgivelsesdato 29. april 2016 1. Månedens meny: Lån en bodøværing Narvik Røde Kors starter med norsktrening Hjelp til med å spre årets 8. mai-budskap Nye Korsveien lanseres 9. mai Trenger dere utstyr til

Detaljer

Utgivelsesdato 23.januar 2015

Utgivelsesdato 23.januar 2015 Utgivelsesdato 23.januar 2015 Månedens meny: Ukens julestjerne uke 51 Ukens julestjerne uke 52 Røde Kors 150 år i Norge Bruk Varsom.no Øksnes Røde Kors arrangerte julekafé Julemiddag på Vega Hjelpekorpsene

Detaljer

PROTOKOLL. Nordland Røde Kors Distriktsstyret 24.04.2015. Møtet ble gjennomført på Radisson Blu hotell, Bodø, 24.04.2015 fra kl.16.00 til kl.17.15.

PROTOKOLL. Nordland Røde Kors Distriktsstyret 24.04.2015. Møtet ble gjennomført på Radisson Blu hotell, Bodø, 24.04.2015 fra kl.16.00 til kl.17.15. PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyret 24.04.2015 Distriktsstyret: Ann-Rigmor Lauritsen Frode Schjenken Jensen Terje Dahl Martine Vollnes Leder Nestleder Styremedlem Distriktsråd Røde Kors Ungdom

Detaljer

Utgivelsesdato 16.november 2011 November 2011 Nordland Røde Kors Tlf 05003 e-post: dk.nordland@redcross.no http://www.rodekors.

Utgivelsesdato 16.november 2011 November 2011 Nordland Røde Kors Tlf 05003 e-post: dk.nordland@redcross.no http://www.rodekors. Utgivelsesdato 16.november 2011 November 2011 Månedens meny: Ukens julestjerne Julekampanjen 2011 Ny leder distriktsråd omsorg Takk for meg Ny medarbeider på distriktskontoret Ballangen Røde Kors i gang

Detaljer

SAMSPILL OG SAMARBEID MELLOM FRIVILLIGE LAG OG FORENINGER, OG KOMMUNEN. Frivillighetspolitikk i kommunene

SAMSPILL OG SAMARBEID MELLOM FRIVILLIGE LAG OG FORENINGER, OG KOMMUNEN. Frivillighetspolitikk i kommunene SAMSPILL OG SAMARBEID MELLOM FRIVILLIGE LAG OG FORENINGER, OG KOMMUNEN Frivillighetspolitikk i kommunene TEMA FOR PRESENTASJONEN Avtalen mellom Nes kommune og Frivillighet Norge Hva er frivillighet Norge?

Detaljer

Utgivelsesdato 25.mars 2014

Utgivelsesdato 25.mars 2014 Utgivelsesdato 25.mars 2014 Månedens meny: Lødingen Røde Kors fikk gave Temakurs for lokalforeningene Hjelpekorpsene ber alle om å være forsiktige Gjensidigestiftelsens svømmeaksjon Bodø Røde Kors Ungdom

Detaljer

Barn som kommer alene til Norge

Barn som kommer alene til Norge Barn som kommer alene til Norge Barnas rettigheter og behov, og kommunenes ansvar Barne-, ungdoms- og familieetaten 1 Kort presentasjon Øystein Stokvold avdelingsdirektør Bufetat Region øst med ansvar

Detaljer

Informasjon Formannskap Randi Venås Eriksen. Levanger kommune innvandrertjenesten

Informasjon Formannskap Randi Venås Eriksen. Levanger kommune innvandrertjenesten Levanger kommune UDI/ IMDI. Rådmann Innvandrertjenesten Politiske system Leira Asylmottak 45 ansatte (32 årsv) 132 +28 stykkpr.pl. Flyktningtjenesten 9 ansatte (7,7 årsv) 297 flyktninger Levanger voksenopplæring

Detaljer

Medlemsnytt Telemark Røde Kors Nummer 17-2015

Medlemsnytt Telemark Røde Kors Nummer 17-2015 Problemer med å lese dette nyhetsbrevet? Klikk her Del: Medlemsnytt Telemark Røde Kors Nummer 17-2015 Til stede - nær deg I 2015 markerer Røde Kors sitt 150-års jublileum i Norge. Bli med oss i kampen

Detaljer

1. Månedens meny: Utgivelsesdato 18. mars 2016

1. Månedens meny: Utgivelsesdato 18. mars 2016 Utgivelsesdato 18. mars 2016 1. Månedens meny: Nordland Røde Kors informasjonssentral Påskeforberedelser på Fauske Søk midler til gratis svømmekurs for barn Lokalforeningshåndboka et flott verktøy for

Detaljer

Hvordan håndterer Oslo kommune flyktningsituasjonen? Trygve G. Nordby Oslo. 9. mars 2016

Hvordan håndterer Oslo kommune flyktningsituasjonen? Trygve G. Nordby Oslo. 9. mars 2016 Hvordan håndterer Oslo kommune flyktningsituasjonen? Trygve G. Nordby Oslo. 9. mars 2016 En historie om migrasjon i vår tid La oss tenke oss seks brødre og søstre fra et land i krig, konflikt og fattigdom

Detaljer

Frivilligheten i fremtiden

Frivilligheten i fremtiden Frivilligheten i fremtiden HVORFOR KOMMUNAL FRIVILLIGHETSPOLITIKK? Potensialet er enormt dersom frivilligheten får større rom til selvutvikling En tverrsektoriell kommunal frivillighetspolitikk kan gi

Detaljer

PROTOKOLL. Nordland Røde Kors Distriktsstyret Møtet ble gjennomført på Radisson Blu-hotell, Bodø fra kl

PROTOKOLL. Nordland Røde Kors Distriktsstyret Møtet ble gjennomført på Radisson Blu-hotell, Bodø fra kl PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyret 22.04.2016 Distriktsstyret: Ann-Rigmor Lauritsen Jorulf Haugen Terje Dahl Lars Ruuth Kim Lindstrøm Alf Bjarne Hansen Forfall Rozina Bein Jostein Tilrem Paulsen

Detaljer

Fra distriktskontoret: Hilde Gunn Kristiansen, Daglig leder og Mona Lisa Skipnes, Rådgiver

Fra distriktskontoret: Hilde Gunn Kristiansen, Daglig leder og Mona Lisa Skipnes, Rådgiver PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyre 28. oktober 2011 Til stede: Fra Distriktsstyret: Geir Knutson, leder Frode Schjenken Jensen, nestleder Vigdis Pedersen, medlem Terje Dahl, varamedlem Elin Evensen,

Detaljer

Utgivelsesdato 31. oktober 2013

Utgivelsesdato 31. oktober 2013 Utgivelsesdato 31. oktober 2013 Nordland Røde Kors Tlf 755 00 222 e-post: dk.nordland@redcross.no http://www.rodekors.no/nordland Månedens meny: Fagsamling høsten 2013 Kr. 60 000,- til beredskapsvakt i

Detaljer

PROTOKOLL. Nordland Røde Kors Distriktsstyret Møtet ble gjennomført på Distriktskontoret, fra kl

PROTOKOLL. Nordland Røde Kors Distriktsstyret Møtet ble gjennomført på Distriktskontoret, fra kl PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyret 19.2.2016 Distriktsstyret: Ann-Rigmor Lauritsen Jorulf Haugen Terje Dahl Rozina Bein Kim Lindstrøm Alf Bjarne Hansen Forfall Lars Ruth Jostein Tilrem Paulsen

Detaljer

Representantforslag 18 S

Representantforslag 18 S Representantforslag 18 S (2014 2015) fra stortingsrepresentantene Karin Andersen og Audun Lysbakken Dokument 8:18 S (2014 2015) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen og Audun

Detaljer

PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyre 26. august 2011

PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyre 26. august 2011 PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyre 26. august 2011 Til stede: Fra Distriktsstyret: Geir Knutson, leder Frode Schjenken Jensen, nestleder. Deltok ikke under behandling av sak 57-60 Elsa Åsvang,

Detaljer

Utgivelsesdato 16.desember 2013

Utgivelsesdato 16.desember 2013 Utgivelsesdato 16.desember 2013 Månedens meny: Narvik Røde Kors markerte seg Stor stemning med Samsaya i Rana Bodø Røde Kors ungdom markerte verdens aidsdag Juleaksjonen hjelp barna i Arkhangelsk til en

Detaljer

Barn som kommer alene til Norge. Under 15 år

Barn som kommer alene til Norge. Under 15 år Barn som kommer alene til Norge Under 15 år Det viktigste arbeidet nå: Sikre omsorg for barn som kommer alene til Norge Tilstrekkelig kapasitet i kvalitetssikrede omsorgssentre Statlige og private omsorgssentre

Detaljer

Utgivelsesdato 16.desember 2014

Utgivelsesdato 16.desember 2014 Utgivelsesdato 16.desember 2014 Månedens meny: Rana Røde Kors Ungdom fokuserte på ung helse Bodø Røde Kors 100 år Kursholderkurs Ukens julestjerne uke 49 Ukens julestjerne uke 50 Nisselørdag i Lødingen

Detaljer

Rekruttering og etablering av fosterhjem for enslige mindreårige flyktninger. Behov for en langsiktig satsning knyttet til bosetting

Rekruttering og etablering av fosterhjem for enslige mindreårige flyktninger. Behov for en langsiktig satsning knyttet til bosetting Dato: 15. desember 2015 Til alle landets kommuner ved ordfører og rådmann Rekruttering og etablering av fosterhjem for enslige mindreårige flyktninger. Behov for en langsiktig satsning knyttet til bosetting

Detaljer

Fagsamling barnevernstjenesten

Fagsamling barnevernstjenesten ( 1 ) Fagsamling barnevernstjenesten Barn på flukt Trondheim 28.10.2015 Agenda Migrasjonssituasjonen i verden Sentrale begrep Noen tall fra Norge i dag Asylintervju og asylprosess Beskyttelse innvilgelse

Detaljer

Anmodning om økt bosetting av flyktninger

Anmodning om økt bosetting av flyktninger Saksframlegg Arkivnr. Saksnr. 2013/2197-1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse og omsorg Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Astrid Bjørnli Anmodning om økt bosetting av flyktninger Dokumenter

Detaljer

KS Høstkonferansen, Sør Trøndelag

KS Høstkonferansen, Sør Trøndelag ( 1 ) KS Høstkonferansen, Sør Trøndelag Røros 4 nov. 2015 Berit Tyldum, seniorrådgiver Agenda Ankomstsituasjonen/mottakssituasjonen Innkjøp av plasser Kommunenes rolle Oppgaver og finansiering Mottakssituasjonen

Detaljer

Utgivelsesdato 29. september September 2011 Nordland Røde Kors Tlf 05003 e-post: dk.nordland@redcross.no http://www.rodekors.

Utgivelsesdato 29. september September 2011 Nordland Røde Kors Tlf 05003 e-post: dk.nordland@redcross.no http://www.rodekors. Utgivelsesdato 29. september September 2011 Månedens meny: Presidentbesøk i Vestvågøy og Sandnessjøen Landsmøtet 2011 Beredskapsvakt i Sandnessjøen Afrikas Horn Introduksjonskurset åpent for alle Kursholderkurs

Detaljer

PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyret 14.09.2012

PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyret 14.09.2012 PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyret 14.09.2012 Fra Distriktsstyret: Geir Knutson, leder Vigdis Pedersen, medlem Terje Dahl, varamedlem Tina Gullsvåg, nestleder Distriktsråd Ungdom Inge Sneberg,

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Tilleggsanmodning om bosetting av flyktninger 2015 og 2016 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rune Gjelvold rune.gjelvold@verdal.kommune.no Arkivref: 2015/44 - /F30 Saksordfører: (Ingen)

Detaljer

Vergesamling 20. november Bente Aavik Skarprud

Vergesamling 20. november Bente Aavik Skarprud Vergesamling 20. november 2012 Bente Aavik Skarprud Innhold UDI-ASA-BFE Søknadsprosessen Vurderinger og tillatelser Tidsbegrenset tillatelse: Hvem er de? Hvor er de? Kort oppsummering 2 UDI ASA - BFE UDI

Detaljer

Horten kommunes ansvar for asylsøkere, flyktninger og integrering. Åpent møte for innbyggerne i Horten kommune 5.november. 2015

Horten kommunes ansvar for asylsøkere, flyktninger og integrering. Åpent møte for innbyggerne i Horten kommune 5.november. 2015 Horten kommunes ansvar for asylsøkere, flyktninger og integrering. Åpent møte for innbyggerne i Horten kommune 5.november. 2015 INNHOLD Fakta om flyktningesituasjonen og myndighetenes håndtering Fakta

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: Tittel 89/09 09/1036 REFERATER 2 90/09 09/916 ANMODNING OM MOTTAK AV FLYKTNINGER I 2010 3

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: Tittel 89/09 09/1036 REFERATER 2 90/09 09/916 ANMODNING OM MOTTAK AV FLYKTNINGER I 2010 3 SKIPTVET KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Herredshuset : 15.12.2009 Tid: 15.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 69 80 60 00 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling. Kl 15.30

Detaljer

Flyktning i dag - Osloborger i morgen

Flyktning i dag - Osloborger i morgen Flyktning i dag - Osloborger i morgen Husbankens Oslofrokost 28. september 2016 Trygve G. Nordby Nyankommet flyktning Hvem er hun? Hvor kommer hun fra? Hva var veien til Oslo? Hvor lenge blir hun? Kommer

Detaljer

Utgivelsesdato 25.november 2014. Det er fremdeles mulig å nominere frivillige til «Ukens julestjerne» - send ditt forslag til dk.nordland@redcross.

Utgivelsesdato 25.november 2014. Det er fremdeles mulig å nominere frivillige til «Ukens julestjerne» - send ditt forslag til dk.nordland@redcross. Utgivelsesdato 25.november 2014 Månedens meny: Beredskapsmøte i Svolvær Søk om midler til barne- og ungdomsaktiviteter Historisk beredskapsavtale i Andøy Beredskapsvakt på Facebook Flott samarbeid om førstehjelpskurs

Detaljer

Høyres løsninger for mottak og integrering av flyktninger. VEDTATT 1 AV HØYRES SENTRALSTYRE 22.11.2015 [Type text] [Type text] [Type text]

Høyres løsninger for mottak og integrering av flyktninger. VEDTATT 1 AV HØYRES SENTRALSTYRE 22.11.2015 [Type text] [Type text] [Type text] Høyres løsninger for mottak og integrering av flyktninger VEDTATT 1 AV HØYRES SENTRALSTYRE 22.11.2015 [Type text] [Type text] [Type text] Innhold Innledning... 3 Innstrammingstiltak... 3 Ankomstfasen...

Detaljer

PROTOKOLL. Nordland Røde Kors Distriktsstyre

PROTOKOLL. Nordland Røde Kors Distriktsstyre PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyre 16.09.2016 Distriktsstyret: Ann-Rigmor Lauritsen Jorulf Haugen Terje Dahl Lars Ruuth Kim Lindstrøm Forfall Rozina Bein Jan-Ove Edvardsen Leder Nestleder Styremedlem

Detaljer

Bosetting av flyktninger. Marit Elin Eide og Jean Hitimana 14.10.14

Bosetting av flyktninger. Marit Elin Eide og Jean Hitimana 14.10.14 Bosetting av flyktninger Marit Elin Eide og Jean Hitimana 14.10.14 Flyktninger: hvorfor kommer de og hvorfor tar Norge imot dem? De er utsatt for forfølgelse i sine hjemland Har rett til beskyttelse i

Detaljer

Hva skjer på barnevernområdet?

Hva skjer på barnevernområdet? Hva skjer på barnevernområdet? Hva skjer på barnevernsområdet? Viktige temaer nå: Samarbeid innen barnevern - OSO Endring i barnevernloven; roller og ansvar Kommuneforsøksordningen Stortingsmelding om

Detaljer

Det ble i september samlet inn klær og annet til flyktninger som kom fra Syria.

Det ble i september samlet inn klær og annet til flyktninger som kom fra Syria. ÅRSBERETNING 2015 LOKALFORENINGEN Styret har bestått av: Jon-Harald Bråthen (leder) Anja Bergerseter (nestleder) Birgith Holter-Hovind Inger Heggen Olsen Monica Johansen Jøran Gaukelund Wenche Klyve (kasserer)

Detaljer

Asylsøkere og flyktninger utfordringer nasjonalt og lokalt

Asylsøkere og flyktninger utfordringer nasjonalt og lokalt Asylsøkere og flyktninger utfordringer nasjonalt og lokalt Fevik 10 feb 2016 - Fylkesmannen AA og VA Seniorrådgiver Nina B Lindekleiv Asylsøknader til Europa (Eurostat) 70000 60000 50000 40000 30000 20000

Detaljer

Høringsuttalelse til forslag til endringer i utlendingslovgivningen Kristiansand Venstre

Høringsuttalelse til forslag til endringer i utlendingslovgivningen Kristiansand Venstre Høringsuttalelse til forslag til endringer i utlendingslovgivningen Kristiansand Venstre Bakgrunn Det vises til høringsnotatet datert 28.12.2015 med en rekke forslag om endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften

Detaljer

Utgivelsesdato 25.februar 2014

Utgivelsesdato 25.februar 2014 Utgivelsesdato 25.februar 2014 Månedens meny: Fagsamling 28. 30. mars 2014 Rana Røde Kors etablerer vitnestøtte Det er fremdeles mørkt om kveldene Bli blodgiver Besøksvenn med hund Nordland Røde Kors i

Detaljer

BOSETTING AV FLYKTNINGER. Nina Gran, Fagleder KS

BOSETTING AV FLYKTNINGER. Nina Gran, Fagleder KS BOSETTING AV FLYKTNINGER Nina Gran, Fagleder KS Hvordan løser vi dette? 35000 Antall asylsøkere 30000 25000 20000 25000 Antall bosatte (Photo: FERENC ISZA/AFP/Getty Images) 15000 10000 5000 20000 15000?

Detaljer

Utgivelsesdato 26.mars 2015

Utgivelsesdato 26.mars 2015 Utgivelsesdato 26.mars 2015 Månedens meny: Røde Kors 150 år Vitnestøttene i Rana er i gang Den røde benken Valnesfjord rundt Salten med på varsom.no Würth-fondet Fjellvett og skred på timeplanen Gratis

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 09/865 F30 Sissel Thorsrud

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 09/865 F30 Sissel Thorsrud SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 09/865 F30 Sissel Thorsrud BOSETTING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE ARBEIDSGRUPPAS FORSLAG: Modum kommune oppretter et bofellesskap for fem enslige mindreårige

Detaljer

FLYKTNINGER/ASYLSØKERE KOMMUNENES UTFORDRINGER

FLYKTNINGER/ASYLSØKERE KOMMUNENES UTFORDRINGER FLYKTNINGER/ASYLSØKERE KOMMUNENES UTFORDRINGER AKUTTMOTTAK/TRANSITTMOTTAK/ MOTTAK I KOMMUNENE ETTER REGISTRERING REFSTAD/RÅDE OPPHOLD I EN KORTERE PERIODE (INNTIL EN UKE) OPPRETTES ETTER AT KOMMUNEN HAR

Detaljer

Opplæring av nyankomne og flerspråklige elever med fokus på barn i asylmottak og omsorgssentre. Bosettingsprosessen. 02.September 2013.

Opplæring av nyankomne og flerspråklige elever med fokus på barn i asylmottak og omsorgssentre. Bosettingsprosessen. 02.September 2013. Opplæring av nyankomne og flerspråklige elever med fokus på barn i asylmottak og omsorgssentre Bosettingsprosessen 02.September 2013 Ashna sablagi 1 IMDi Midt-Norge 2 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Detaljer

Enslige mindreårige asylsøkere - først og fremst barn

Enslige mindreårige asylsøkere - først og fremst barn Enslige mindreårige asylsøkere - først og fremst barn Redd Barna Disposisjon Barn som flykter alene Møtet med Norge Livet på mottak hva sier barna selv? Bosetting i kommune Hvordan kan vi best ta i mot

Detaljer

Barn som kommer alene til Norge. Fylkesberedskapsråd Østfold 24.11.2016 Regiondirektør Ingrid Pelin Berg, Bufetat region øst

Barn som kommer alene til Norge. Fylkesberedskapsråd Østfold 24.11.2016 Regiondirektør Ingrid Pelin Berg, Bufetat region øst Barn som kommer alene til Norge Fylkesberedskapsråd Østfold 24.11.2016 Regiondirektør Ingrid Pelin Berg, Bufetat region øst 1 Navn på seminar / 25.11.2015 BUFETATS OPPDRAG ENSLIGE MINDREÅRIGE ASYLSØKERE

Detaljer

MANGFOLD OG INTEGRERING I LIER KOMMUNE

MANGFOLD OG INTEGRERING I LIER KOMMUNE lier.kommune.no Sammen kan vi alle bidra til at nye liunger trives og integreres i bygda vår Sammen i Lier MANGFOLD OG INTEGRERING I LIER KOMMUNE Antallet asylsøkere fra krigs- og konfliktområder øker,

Detaljer

BOSETTING AV FLYKTNINGER I ASKØY KOMMUNE 2014-2016

BOSETTING AV FLYKTNINGER I ASKØY KOMMUNE 2014-2016 BOSETTING AV FLYKTNINGER I ASKØY KOMMUNE 2014-2016 Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Saksbehandler: Therese Hope Arkivsaknr.: 2013/1447-21 RÅDMANNENS INNSTILLING: Askøy

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til ekstraordinært møte onsdag 30.10.2013, kl. 15:30 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna SAKSLISTE

Formannskapet. Innkalles til ekstraordinært møte onsdag 30.10.2013, kl. 15:30 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna SAKSLISTE Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til ekstraordinært møte onsdag 30.10.2013, kl. 15:30 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. SAKSLISTE Orientering v/ ass. fylkesmann Knut

Detaljer

Ungdommens Bystyremøte 2016 Fem prioriterte saker

Ungdommens Bystyremøte 2016 Fem prioriterte saker Ungdommens Bystyremøte 2016 Fem prioriterte saker Ungdommens Bystyremøte ble avholdt 3. og 8. mars 2016 i Rådhuset, Oslo Følgende saker ble valgt prioritert og vil bli oversendt bystyret for behandling:

Detaljer

Enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger under 15 år

Enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger under 15 år Enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger under 15 år Barn som kommer alene til Norge Regional prosjektleder Gaute Ingeson Fossbakk Bufetat Region sør/ Regionkontoret 1 Bufetat Fem regioner underlagt

Detaljer

Rødøy kommune Saksdokument Side 1. Saksbehandler: Kitt Grønningsæter. Jnr. ref: Arkiv: Klageadgang: nei Off. dok: ja

Rødøy kommune Saksdokument Side 1. Saksbehandler: Kitt Grønningsæter. Jnr. ref: Arkiv: Klageadgang: nei Off. dok: ja Rødøy kommune Saksdokument Side 1 24515 K-sak 099/2015 Sakens hjemmelsgrunnlag: Saksbehandler: Kitt Grønningsæter Jnr. ref: Arkiv: Klageadgang: nei Off. dok: ja ANMODNING OM BOSETTING AV FLYKTNINGER 2016-2019

Detaljer

EMA: Asylprosessen og midlertidige tillatelser. Regional EM-Samling RKS

EMA: Asylprosessen og midlertidige tillatelser. Regional EM-Samling RKS EMA: Asylprosessen og midlertidige tillatelser Regional EM-Samling RKS 1.3.2017 Hva skal jeg snakke om? Situasjonen nå Asylsaksgang - EMA Rammeverk for vedtaket Afghanistan-praksis Statistikk 2015: 31

Detaljer

Statistikk - Innvandringsbefolkningen i Nordland

Statistikk - Innvandringsbefolkningen i Nordland Statistikk - Innvandringsbefolkningen i Nordland 1 Innholdsfortegnelse Del 1 Begreper og definisjoner... 4 Del 2 Demografiske kjennetegn ved innvandrerbefolkningen i Nordland/Norge... 4 Tabell 2.1 Tabell

Detaljer

Høringssuttalelse til forslag om endringer i utlendingsloven (Innstramminger II)

Høringssuttalelse til forslag om endringer i utlendingsloven (Innstramminger II) Justis og beredskapsdepatementet Vår dato: Deres dato: Vår referanse: Deres referanse: 09022016 Høringssuttalelse til forslag om endringer i utlendingsloven (Innstramminger II) NHO Service organiserer

Detaljer

Asylprosessen og status nå for enslige mindre asylsøkere

Asylprosessen og status nå for enslige mindre asylsøkere e 1 Asylprosessen og status nå for enslige mindre asylsøkere Line Zahl Kvakland, enhetsleder i Barnefaglig enhet i Asylavdelingen Enslige mindreårige asylsøkere Hvordan er asylprosessen? Hvordan behandler

Detaljer

PROTOKOLL. Nordland Røde Kors Distriktsstyre 27. oktober Møtet ble gjennomført på Radisson Blu Hotell, Bodø fra kl

PROTOKOLL. Nordland Røde Kors Distriktsstyre 27. oktober Møtet ble gjennomført på Radisson Blu Hotell, Bodø fra kl PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyre 27. oktober 2017 Distriktsstyret: Ann-Rigmor Lauritsen Jorulf Haugen Lars Ruth Bror Martin Hanssen Kari Grønmo Alf Bjarne Hansen Kim Lindstrøm Leder Nestleder

Detaljer

Erfaringer fra en kommune som driver mottak. - Konkurransen om drift - Organisering og finansiering

Erfaringer fra en kommune som driver mottak. - Konkurransen om drift - Organisering og finansiering Erfaringer fra en kommune som driver mottak - Konkurransen om drift - Organisering og finansiering Andel av befolkninga som er innvandrere og norsfødte med innvandrerforeldre 18,0 % 16,0 % 15,6 % 14,0

Detaljer

Åpen og inkluderende. Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn.

Åpen og inkluderende. Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn. Åpen og inkluderende Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn. I organisasjonene møter du andre som deler dine interesser.

Detaljer

PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyre 18. februar 2011

PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyre 18. februar 2011 PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyre 18. februar 2011 Til stede: Fra Distriktsstyret: Geir Knutson, leder Åshild Hauan, nestleder Øystein Mathisen, medlem Bodil Pettersen, medlem Hege Elisabeth

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato Kommunestyret

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato Kommunestyret SAKSFRAMLEGG Arkiv: F31 Dato: 23.02.2016 Saksnr Utvalg Møtedato Kommunestyret Saksbehandler: Kristin Skilleås Utredning asylmottak Rådmannen varslet en utredning av en eventuell etablering av et kommunalt

Detaljer

Bosetting av flyktninger

Bosetting av flyktninger Bosetting av flyktninger Hvor flykter syrerne? Oktober 2014: Libanon 1 133 834 Tyrkia 1 065 902 Jordan 619 376 Irak 222 468 Egypt 140 130 Sverige 2013+ tom okt 2014: 39 045 + 600 kvoteflyktninger Norge

Detaljer

PROTOKOLL. Nordland Røde Kors Distriktsstyre 13. februar Møtet ble gjennomført på distriktskontoret i Bodø fra kl kl 18.

PROTOKOLL. Nordland Røde Kors Distriktsstyre 13. februar Møtet ble gjennomført på distriktskontoret i Bodø fra kl kl 18. PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyre 13. februar 2017 Distriktsstyret: Ann-Rigmor Lauritsen Jorulf Haugen Terje Dahl Rozina Bein Lars Ruth Kim Lindstrøm Jan-Ove Edvardsen Leder Nestleder Styremedlem

Detaljer

Enslige mindreårige 2009

Enslige mindreårige 2009 1 Enslige mindreårige 2009 Informasjonsmøte 14.09.09 Rådgiver Marit Lund Larsen, IMDi Øst 2 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Ca 210 ansatte Landsdekkende: Narvik, Trondheim, Bergen, Kristiansand,

Detaljer

Bosetting og integrering av flyktninger status og behov Samling om asyl- og bosettingssituasjonen Førde 16. desember 2015

Bosetting og integrering av flyktninger status og behov Samling om asyl- og bosettingssituasjonen Førde 16. desember 2015 Bosetting og integrering av flyktninger status og behov Samling om asyl- og bosettingssituasjonen Førde 16. desember 2015 Halwan Ibrahim Assisterende regiondirektør Integrerings- og mangfoldsdirektoratet,

Detaljer

Har gleden av å invitere til

Har gleden av å invitere til Har gleden av å invitere til Vi byr på følgende kurs: TGF- og NGF instruktørkurs Idrettsskadekurs Grunnkurs omsorg og psykososial førstehjelp Beredskapskurs og psykososial førstehjelp Kursholderkurs Kurs

Detaljer

Vedlegg 1: Informasjon om tidsbegrenset returinnsats

Vedlegg 1: Informasjon om tidsbegrenset returinnsats Vedlegg 1: Informasjon om tidsbegrenset returinnsats Utlendingsdirektoratet arrangerer en returinnsats i en tidsbegrenset periode fremover. Vi ønsker å tilby 10 000 kroner ekstra til de 500 første personene

Detaljer

Veiledning og tilleggsoppgaver til Kapittel 9 i Her bor vi 1

Veiledning og tilleggsoppgaver til Kapittel 9 i Her bor vi 1 Veiledning og tilleggsoppgaver til Kapittel 9 i Her bor vi 1 Generelt om kapittel 9 Hvordan er været? Dette kapittelet handler om forskjellige typer vær og om måneder og årstider. Norge er et langstrakt

Detaljer

SAMSPILL OG SAMARBEID MELLOM FRIVILLIGE ORGANISASJONER OG KOMMUNEN. Kommunal frivillighetspolitikk et nødvendig gode

SAMSPILL OG SAMARBEID MELLOM FRIVILLIGE ORGANISASJONER OG KOMMUNEN. Kommunal frivillighetspolitikk et nødvendig gode SAMSPILL OG SAMARBEID MELLOM FRIVILLIGE ORGANISASJONER OG KOMMUNEN Kommunal frivillighetspolitikk et nødvendig gode Bosetting av flyktninger og samspillet mellom frivillige organisasjoner og kommunen Refleksjoner

Detaljer

Utgivelsesdato 28.april 2014

Utgivelsesdato 28.april 2014 Utgivelsesdato 28.april 2014 Månedens meny: Møt hverandre i virkeligheten også Fagsamlinga mars 2014 Påsken 2014 i Røde Kors Nytt lokalråd for ungdom i Narvik Øvelse i Vefsn Røde Kors Internasjonal kvinnegruppe

Detaljer

PÅ INTERNASJONALT OPPDRAG Flere frivillige fra Røde Kors i Telemark gjør for øyeblikket en viktig innsats i hjelpearbeidet i Nepal.

PÅ INTERNASJONALT OPPDRAG Flere frivillige fra Røde Kors i Telemark gjør for øyeblikket en viktig innsats i hjelpearbeidet i Nepal. Problemer med å lese dette nyhetsbrevet? Klikk her Del: Medlemsnytt Telemark Røde Kors Nummer 9-2015 Til stede - nær deg I 2015 markerer Røde Kors sitt 150-års jublileum i Norge. Bli med oss i kampen for

Detaljer

Oppdatering flyktningsituasjonen. Henriette Solheim 17.11.2015

Oppdatering flyktningsituasjonen. Henriette Solheim 17.11.2015 Oppdatering flyktningsituasjonen Henriette Solheim 17.11.2015 2500 Ankomster uke 36-44 fordelt på land (kilde: UDI) 2000 1500 1000 500 0 411 275 312 369 349 106 296 104 182 289 114 264 185 89 187 109 203

Detaljer

Barn som kommer alene

Barn som kommer alene Barn som kommer alene Ellen Ølness Nadim Regiondirektør Bufetat, Region sør Barne-, ungdoms- og familieetaten 1 Barn som kommer alene / 06.06.2016 Bufetat Fem regioner underlagt Barne,- ungdoms-, og familiedirektoratet

Detaljer

OPPHØR AV REPRESENTANTOPPDRAGET VEDTAK VED SØKNAD OM BESKYTTELSE

OPPHØR AV REPRESENTANTOPPDRAGET VEDTAK VED SØKNAD OM BESKYTTELSE OPPHØR AV REPRESENTANTOPPDRAGET VEDTAK VED SØKNAD OM BESKYTTELSE Fylkesmannen i Oslo og Akershus v/ Katina Ulven seniorrådgiver Opphør av representantoppdraget Opphør av oppdrag som representant - Utlendingsloven

Detaljer

Innhold. Innledning 3. Styre. 3 Ansatte. 4

Innhold. Innledning 3. Styre. 3 Ansatte. 4 Årsmelding Karrieresenteret Vesterålen 2012 Innhold Innledning 3 Styre. 3 Ansatte. 4 Aktiviteter og resultat 2012. 4 Individuell veiledning 5 Motivasjonsløft for helsefagarbeidere... 5 Prosjekt kompetansetillitsvalgt..

Detaljer

Saksframlegg. Formannskapet i Trondheim kommune vedtar følgende høringsuttalelse:

Saksframlegg. Formannskapet i Trondheim kommune vedtar følgende høringsuttalelse: Saksframlegg Høring - Forslag til endring i statsborgerloven. Krav om at søkere mellom 18 og 67 år skal beherske et minimum av norsk muntlig og bestå en test i samfunnskunnskap Arkivsak.: 14/52856 Forslag

Detaljer

Enslig mindreårige - Tillatelser og mulighet for familiegjenforening 14.06.12 Jonas Lea, BFE/ UDI

Enslig mindreårige - Tillatelser og mulighet for familiegjenforening 14.06.12 Jonas Lea, BFE/ UDI Enslig mindreårige - Tillatelser og mulighet for familiegjenforening 14.06.12 Jonas Lea, BFE/ UDI Innhold BFE og LEAN-metodikk, bakgrunn Etter intervju Utfall: tillatelser og avslag Reisedokument Familiegjenforening

Detaljer

«Flyktningsituasjonen»

«Flyktningsituasjonen» «Flyktningsituasjonen» Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap har, ut fra Fylkesmannen samordningsrolle og tverrsektorielle kompetanse, gitt oss følgende oppdrag: Bidra til å koordinere alle avklaringer

Detaljer

Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Kommunestyret

Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Kommunestyret Balsfjord kommune Vår saksbehandler Karin Friborg Berger, tlf 77722050 Saksframlegg Dato Referanse 23.09.2013 2013/373-10013/2013 Arkivkode: Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Kommunestyret Møtedato Bosetting

Detaljer

Prosjektrapportering 2015 Oslo Røde Kors Norsktrening

Prosjektrapportering 2015 Oslo Røde Kors Norsktrening 1 Prosjektrapportering 2015 Oslo Røde Kors Norsktrening Illustrasjonsfoto, Oslo Røde Kors «Norsktrening er min nøkkel til å integrere i det norske samfunnet» Deltaker 2 Prosjektrapportering Oslo Røde Kors

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Harry Nilssen Arkiv: 144 &73 Arkivsaksnr.: 08/1584

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Harry Nilssen Arkiv: 144 &73 Arkivsaksnr.: 08/1584 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Harry Nilssen Arkiv: 144 &73 Arkivsaksnr.: 08/1584 BOSETTING AV FLYKTNINGER Rådmannens innstilling: Herøy kommune inngår avtale med IMDi om bosetting av flyktninger.

Detaljer

Bosetting av enslige, mindreårige flyktninger

Bosetting av enslige, mindreårige flyktninger Bosetting av enslige, mindreårige flyktninger Mari Trommald Direktør Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet DIREKTORATETS ULIKE ROLLER Fagrollen Faglig rådgiver for departementet (premissleverandør) Kompetanseorgan

Detaljer