ÅRSRapport NBBL FULLTEGNINGSFORSIKRING AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRapport NBBL FULLTEGNINGSFORSIKRING AS"

Transkript

1 ÅRSRapport NBBL FULLTEGNINGSFORSIKRING AS 2014

2 Innhold 02 Administrerende direktør har ordet 04 Klosterøya 06 Norske Boligbyggelag 07 Nøkkeltall 08 Styrets årsberetning 10 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Kontantstrømoppstilling 13 Noter til resultatregnskap og balanse 22 Kontrollkomitéens uttalelse 24 Revisjonsberetning 26 Forsikrede prosjekter 2014 Rygge Torg Ferdigstilles i januar 2016 i Rygge Illustrasjon: Contektion Arkitekter Spinderiet Ferdigstilles i juni 2015 i Fredrikstad Illustrasjon: Make Studio Et solid selskap for usikre tider 20 år i det norske boligmarkedet Etter et urolig boligmarked siste halvår i 2013, bedret boligmarkedet seg betydelig gjennom hele Ytterligere rentenedgang til rekordlave nivåer har bidratt positivt til boligmarkedet. Ingen vet hvordan boligprisene vil utvikle seg fremover, men historien om boligpriser i Norge de siste 200 årene, viser at de i perioder faller 3040 prosent. Alle slike kriser har kommet etter flere år med kraftig boligprisvekst. Dersom boligprisene faller, har utbyggere som forsikrer prosjektet med fulltegningsforsikring, en sikkerhet for inntektssiden i prosjektet, og de kan sove godt om natten. Den viktigste årsaken til at våre kunder velger å forsikre sine prosjekter, er derimot at forhåndssalgskravet er under 40 prosent, og at man kan selge boligene til markedspris. Med lavere krav til forhåndssalg kan utbygger ta mer riktig markedspris for boligene, man er ikke avhengig av å selge så mye før byggestart. I 2014 endret vi litt på prisstrukturen for fulltegningsforsikring. Forsikringspremien kan nå komme helt ned i 1 prosent mot at utbygger tar en høyere egenrisiko (egenandel). Dette har vært en populær endring, spesielt for de som har stor tro på prosjektet sitt, men som ønsker alle fordelene med lavt forhåndssalg. Siden oppstarten i 1994 har selskapet forsikret 436 prosjekter, med boliger forsikret boliger til en salgspris av 25 mrd. Byggelånsbanker har ikke tapt en eneste krone på noen av disse prosjektene. Selskapet har bygget opp kapital de siste årene og er et solid selskap. I 2015 ligger det an til en god vekst i porteføljen med ca forsikrede boliger. NBBL Fulltegningsforsikring opererer i samarbeid med boligbyggelag, utbyggere, entreprenører og boligutviklere over hele landet, og kan forsikre alle typer prosjekter, enten de er organisert som borettslag eller eierseksjonssameier. 02

3 NBBL Fulltegningsforsikring AS har siden oppstarten i 1994 forsikret 436 prosjekter boliger 25 mrd. salgspris Solstrandvegen Ferdigstilles i juni 2016 i Os Illustrasjon: MIR Dersom boligprisene faller, har utbyggere som forsikrer prosjektet med fulltegningsforsikring en sikkerhet for inntektssiden i prosjektet, og de kan sove godt om natten. ARNE VINORUM Adm. direktør Nyebilder.no NBBL FULLTEGNINGSFORSIKRING ÅRSRAPPORT

4 i Klosterøya har gangavstand til Skien sentrum og hyppige bussavganger. Bratsberg Eiendom AS, to lokale entreprenører og Skien Boligbyggelag opprettet Klosterøya Vest AS. Utbyggingen av trinn 1 er gjort med fulltegningsforsikring. Skien BBL, 360 panorama Trill rundt i Skien Vil folk bo i et tidligere biorenseanlegg, der leilighetene er runde? Og hva vil de i så fall betale? Bjørn Kvaal 04 For 500 år siden drev nonnene kjøpmannskap på Klosterøya i så sterk konkurranse med Skiens handelsmenn at kongen i 1371 forlangte at de skulle slutte med handel. I dag har lokale handelsfolk satset på boligutbygging i det samme området i et vernet renseanlegg. Motet til å satse den gang som i dag er det lite å si på. Damer i betong. Renseanlegget består blant annet av to runde bygninger på fire etasjer. Her ble vann fra Unions papirfabrikk på Klosterøya fram til 1996 renset. Da utbyggerne ville føre opp leiligheter på området, måtte de ta hensyn til de vernede fasadene på de runde byggene. Løsningen ble å bygge trill runde boliger, i tillegg til et nybygg ved siden av. Vanskelig å finne pris. Det var ikke lett å prise leilighetene. Det fantes ikke maken i Skien eller Norge, sier salgssjef Gunn Heidi Kittilsen i Skien boligbyggelag, en av eierne av selskapet som bygger ut området. Investeringene kom på 200 millioner kroner, og nye 30 millioner er lagt ned i blant annet vann og avløp til kommende byggetrinn. Utbyggerne søkte råd hos NBBL Fulltegningsforsikring. Innspill rundt beliggenhet, differensiering mellom leilighetstypene og markedserfaring bidro til å finne rett pris. Fulltegningsforsikring gjorde det også tryggere å satse så mye som de gjorde når dette var første byggetrinn og grunninvesteringene er store. Forsikringen betydde at vi kunne gå i gang med utbyggingen da cirka 30 prosent av leilighetene var solgt, sier daglig leder Knut C. Heinitz i utbyggingsselskapet Klosterøya Vest AS. Ta rutebåt til Dalen. Leilighetene ligger vestvendt i bygg oppkalt etter Henrik Ibsens skikkelser. De er omgitt av vannveien til Dalen hvor du kan reise med MS Henrik Ibsen og MS Victoria, og Hjellevannet. Det er urbant med gangavstand og utsikt til Skien sentrum og samtidig mulig å fiske laks i elva. Leilighetene har god standard. For eksempel er det tre våtrom (bad, toalett og vaskerom) i de fleste leilighetene. Oppvarming skjer med flisfyrt fjernvarme der varm luft blåses inn fra gulv og vegger, såkalt plug itventilasjonsoppvarming.

5 Betongdamer Tre meter høye betongdamer laget av Bente Norheim pynter opp bygningene. Strandsone Prosjektet har fantastisk beliggenhet med lang strandsone mot Hjellevannet. Fornøyd Utbyggingen kom raskere i gang med fulltegningsforsikring, sier daglig leder Knut C. Heinitz i Klosterøya Vest. Her sammen med salgssjef Gunn Heidi Kittilsen i Skien Boligbyggelag. 03 Bjørn Kvaal. Fulltegningsforsikring gjorde det trygt å satse såpass ambisiøst. Gunn Heidi Kittilsen, salgssjef i Skien Boligbyggelag Flyttet fra enebolig. Resultatet lot ikke vente på seg. Folk sto i kø på informasjonsmøtene. Mange hadde solgt eneboligen og ville ha noe nytt og mer praktisk. Noen av de som kjøpte de dyreste leilighetene til ni millioner kroner oppgraderte for ytterligere to millioner. Kjøperne av de største boligene er i slutten av femtiårene. I de runde, minste leilighetene er det eiere i 20årene. Nå satser utbyggerne videre. Antall arbeidsplasser på Klosterøya har passert 400 fra da Union var her. Ny videregående skole med 1200 elever, nye Teateret Ibsen og fortsatt vekst i antall bedrifter skal bidra til å gjøre Klosterøya enda mer attraktivt for framtiden. Kanskje var det ikke så dumt at det gikk trill rundt i første byggetrinn. i Klosterøya Vest SALG BYGGETRINN 1 41 leiligheter Størrelse på leiligheter 79 kvm 199 Salgspris 1,55 mill. kr 9 mill. kr kvm 270 REGULERING boliger er regulert i området. Klosterøya Vest AS har laget infrastruktur for kommende byggetrinn. NBBL FULLTEGNINGSFORSIKRING ÅRSRAPPORT

6 Møllestranden Ferdigstilles i desember 2015 i Bergen Illustrasjon: MIR Visuals Norske Boligbyggelag Norske Boligbyggelags Landsforbund ( NBBL) Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) er en partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon som har som formål å samle boligbyggelagene i Norge. NBBL skal fremme boligbyggelagenes økonomiske interesser og jobbe for at myndighetene skal føre en aktiv og bærekraftig bolig og bygningspolitikk som sikrer alle medlemmer rett til en god bolig og et godt bomiljø. Boligbyggelagene er den største gruppen profesjonelle aktører i det norske bolig markedet. Per hadde de 47 boligbyggelagene medlemmer. Samlet sett er Norske Boligbyggelag landets tredje største medlemsorganisasjon. Boligbyggelagene forvalter over boliger i mer enn boligselskap over hele landet. I 2014 bidro boligbyggelagene til å igangsette boliger. NBBL har i 20 år arbeidet målbevisst med etablering og drift av trygghetsskapende tiltak for borettslag og boligbyggelag: NBBL Fulltegningsforsikring AS NBBL Fulltegningsforsikring AS forsikrer markedsrisikoen i boligprosjekter. Forsikringen dekker: For usolgte boliger etter ferdigstillelse: Løpende driftskostnader Kapitalkostnader Prisnedsettelser Skadeforsikringsselskapet Borettslagenes Sikringsordning AS (SBS) forsikrer andelseierne i borettslag mot å bli ansvarlig for naboens felleskostnader. SBS forsikrer over borettslag med til sammen boliger. 47 Boligbyggelag NBBL boliger Medlemmer 06

7 Nøkkeltall Brutto forsikringspremie inngåtte forsikringer pr år i mill NOK 46,2 41,9 46,2 47,2 47,2 48,2 48,2 46,2 41,9 30,5 47,2 48, ,4 41, ,5 23,9 31,4 29 8,6 15,2 30,5 23,9 31,4 15,2 23,9 8,6 15, , Igangsatte 33,3 32,5 boliger på landsbasis PER ÅR I TUSEN 31,6 30,2 30,3 27,7 33,3 27,1 32,5 31,6 30,2 30,3 33,3 21,1 27,7 32,5 31,6 19,5 15,5 27,7 21,1 19,5 30,2 30,3 27,1 27,1 15,5 19,5 21,1 15, Antall igangsatte 3993 boliger i tusen med forkjøpsrett 4130 til boligbyggelagenes 4152 medlemmer NBBL FULLTEGNINGSFORSIKRING ÅRSRAPPORT

8 Styrets årsberetning 2014 Selskapet har som formål å drive direkte skadeforsikringsvirksomhet og tilbyr produktet fulltegningsforsikring. Forsikringen dekker økonomiske tap på usolgte boliger i nye byggeprosjekter. Virksomhetens art Boligbyggelag over hele landet bruker forsikringen fordi den i tillegg til tapsdekning gir en rekke fordeler som raskere igangsetting, riktig prising, lettere finansiering, samt en kvalitetssikring av prosjektene. Selskapet er lokalisert i Øvre Vollgate 11 i Oslo. Utvikling i 2014 Boligmarkedet, både nytt og brukt, bedret seg kraftig gjennom hele 2014, etter oppbremsingen høsten Salgsgraden i porteføljen er derfor noe bedret i løpet av Stavangerregionen har utviklet seg annerledes enn resten av landet mye pga fallende oljepris og forventet nedgang i oljeinvesteringer fremover. Selskapet har i dag kun ett prosjekt i Rogaland, og regner denne risikoen som akseptabel. Uroen i markedet høsten 2013 har ført til flere prosjekter til vurdering i 2014, og volumet forsikret i 2014 samt ordrereserven for 2015 er økende. Statistikkene over bruktboligprisene viser en vekst på ca. 8 prosent for hele landet, noe mer i NordNorge og Oslo, mindre i Stavangerregionen. Fallende boligrenter, sentralisering og lav boligbygging i forhold til forventet behov antas å være hovedårsaken til den kraftige boligprisveksten i Selskapet har i 2014 gjort ytterligere tilpasninger til Solvens II. Compliancefunksjonen er etablert, internrevisjon er gjennomført og Policyer og ORSA er revidert. Den største usikkerheten er hva som skjer med eventuell beskatning av sikkerhetsavsetninger når Solvens II blir innført fra 1.januar I 2014 ble det forsikret 599 boliger fordelt på 20 prosjekter til en total salgspris på kr 2,1 mrd. Ved slutten av 2014 var 375 av disse boligene solgt. Ved inngangen til 2014 var det 20 ferdigstilte usolgte boliger fordelt på 6 prosjekter. Ved utgangen av 2014 var det 33 ferdigstilte usolgte boliger fordelt på 9 prosjekter. De eldste usolgte boligene er fra 2010 årgangen, og planen er å selge disse i løpet av Brutto premieinntekter, ble kr 31,4 millioner, opp fra kr 23,9 millioner i 2013, som er en økning på 31 prosent. Det er tilbakeført sikkerhetsavsetninger på kr ,, som tilsvarer minimumskravet. Det er utbetalt kr 4,3 millioner i skadeutbetaling. Brutto erstatningsavsetninger, utgjør ved årets slutt kr 27,4 millioner. Risikostyring Selskapet opererer innen virksomhetsområdene fulltegningsforsikring og finansforvaltning. For fulltegningsforsikring følges fastlagte rutiner for å kartlegge og håndtere risiko. Alle prosjekter utredes etter faste rutiner for å avgjøre om det skal tilbys forsikring eller ikke. Forhåndssalgskravet som settes til prosjektene er et viktig element i styringen av selskapets risikoeksponering. I et svakt boligmarked vil det være vanskeligere å oppnå forhåndssalget og dermed oppfylle selskapets krav. Statusrapporter innhentes fra alle prosjekter hvert kvartal og er et viktig element i styringen av risikoen i forsikringsporteføljen. Det rapporteres om utvikling i salg, fremdrift, kostnader og endringer i prosjektet. Innen finansforvaltning følges strategier som omhandler aktivaklasse, rating av verdipapir, løpetid og risikospredning. Overordnet mål for forvaltningen er å ha relativt lav risiko og tilfredsstillende likviditet. Dette følges opp kontinuerlig ved å påse at fastsatte rammer for ulike aktivaklasser følges. I 2014 har kredittspreaden på industri og kraftobligasjoner gått noe inn. Kredittspreaden på bankobligasjoner er også litt redusert, mens den for highyield obligasjoner har økt. Obligasjonsporteføljen er delt mellom investeringer i relativt sikre papirer som stat, kommune og finans og litt mindre sikre papirer som industri. Nye investeringer i mer risikable papirer er hovedsakelig gjort gjennom high yield fond. Likviditetsrisikoen har gjennom året vært relativt lav, da en stor del av porteføljen er investert i lett omsettelige verdipapirer og bankbeholdningen har vært høy. Renterisikoen på obligasjonsporteføljen er relativt lav som følge av at den hovedsakelig består av papirer med flytende rente. Aksjefondene har utviklet seg positivt i 2014 både i Norge og utland. I 2014 har de aktivt forvaltede fondene noe bedre avkastning enn indeksfondene, både i Norge og utlandet. Aksjeporteføljen har stor diversifisering da den er delt mellom plasseringer i ulike norske og utenlandske aksjefond. Selskapets forsikringsvirksomhet i nyboligmarkedet er sensitivt for renteøkninger, og selskapet foretar derfor Selskapet tror boligmarkedet i 2015 vil utvikle seg positivt, men med langt mindre vekst enn i

9 noen rentesikringer (renteswap), for å begrense noe av denne risikoen. Gjennom 2014 falt rentene kraftig og det er bokført et tap på rentesikringen i I 2014 er det realisert kr 6,0 millioner i tap på rentesikringen, og bokført et urealisert tap på kr 15,6 millioner for perioden frem til juni Som en følge av lavere rentenivå forventer selskapet lavere skadeutbetalinger fremover. Selskapet har som mål å ha en lav korrelasjon mellom de to virksomhetsområdene fulltegningsforsikring og finansforvaltning. Arbeidsmiljø, personale og ytre miljø Selskapet har ved utgangen av 2014 åtte ansatte. Sykefraværet har vært 1,3 prosent. Tre av seks styremedlemmer er kvinner og tre av åtte ansatte er kvinner. Det er et mål for selskapet å opprettholde en balanse mellom kvinner og menn. Det har ikke vært noen skader eller ulykker verken på person eller materiell i Opplysninger om godtgjørelse til tillitsmenn, ansatte m.v. er gitt i noter til regnskapet. Det er ikke blitt drevet virksomhet som i nevneverdig grad forurenser det ytre miljø. Resultat, finansiering og likviditet Årsresultatet er på kr mot kr i Selskapets totalkapital økte i 2014 med 3,3 prosent til kr 303 millioner. Innskutt kapital utgjør kr 39,5 millioner og annen opptjent egenkapital kr 51,6 millioner. Den finansielle stilling anses som god. Det har ikke inntrådt spesielle forhold etter årets utgang som kan antas å få særlig betydning for vurderingen av selskapet. Etter styrets oppfatning gir det fremlagte resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og noter et riktig bilde av selskapets drift og stilling pr Årsresultat og disponeringer Årets overskudd på kr foreslås overført med kr til konsernbidrag etter skatt, og kr til annen egenkapital. Fortsatt drift Årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Til grunn ligger mål for virksomheten, strategi og budsjett for Markedet som fulltegningsforsikring opererer i er svært konjunkturavhengig, så det vil være en del usikkerhet knyttet til vurderingene av fremtidige forhold. Selskapet tror boligmarkedet i 2015 vil utvikle seg positivt, men med langt mindre vekst enn i Arbeidsledighet og lavere reallønnsøkning kan påvirke negativt, lave renter er positivt for boligmarkedet i NBBL FULLTEGNINGSFORSIKRING ÅRSRAPPORT

10 resultatregnskap 2014 Premieinntekter m.v Forfalt bruttopremie Avgitt gjenforsikring Endring i avsetning for ikke opptjent bruttopremie Gjenforsikringsandel Sum premieinntekter for egen regning Note Allokert investeringsavkastning fra ikketeknisk regnskap Andre forsikringsrelaterte inntekter Erstatningskostnader i skadeforsikring Betalte brutto erstatninger Gjenforsikringsandel Endring brutto erstatningsavsetning Gjenforsikringsandel Sum erstatningskostnader for egen regning 5, Premierabatter og andre gevinstavtaler Forsikringsrelaterte driftskostnader Salgskostnader Forsikringsrelaterte administrasjonskostnader Sum forsikringsrelaterte driftskostnader for egen regning 11, 15 4, 11, Resultat av teknisk regnskap før sikkerhetsavsetning Endring i sikkerhetsavsetning m.v i skadeforsikring Endring i sikkerhetsavsetning Sum endring i sikkerhetsavsetning m.v Resultat av teknisk regnskap for skadeforsikring Netto inntekt fra investeringer Renteinntekt og utbytte mv. på finansielle eiendeler Verdiendringer på investeringer Realisert gevinst og tap på investeringer Administrasjonskostnader knyttet til investeringer, herunder rentekostnader Sum netto inntekter fra investeringer 11, Allokert investeringsavkastning overført teknisk regnskap Andre inntekter Resultat av ikke tekniskregnskap Resultat av ordinær virksomhet Skattekostnad Årsresultat Overføringer og disponeringer Avsatt til konsernbidrag (etter skatt) Overført administrasjonsavsetning Overført til annen egenkapital Sum overføringer og disponeringer

11 Balanse 2014 Note Eiendeler Finansielle eiendeler som måles til virkelig verdi Aksjer og andeler Obligasjoner Obligasjonsfond Sum investeringer 1, 3, 12 1, 2, 12 1, 2, Gjenforsikringsandel av forsikringstekniske bruttoavsetninger Gjenforsikringsandel av ikke opptjent bruttopremie Gjenforsikringsandel av brutto erstatningsavsetning Sum gjenforsikringsandel av forsikringstekniske bruttoavsetninger Fordringer Forsikringstakere Fordringer i forbindelse med gjenforsikring Andre fordringer Pensjons fordring Sum fordringer Andre eiendeler Bank Utsatt Skattefordel Sum andre eiendeler Sum eiendeler Egenkapital og forpliktelser Innskutt egenkapital Aksjekapital Overkurs Sum innskutt egenkapital 7, 8, 9 7, 8, Opptjent egenkapital Annen opptjent egenkapital Administrajonsavsetning Sum opptjent egenkapital 9 6, Sum egenkapital Forsikringstekniske avsetninger Avsetning for ikke opptjent bruttopremie Brutto erstatningsavsetning Sikkerhetsavsetning Sum forsikringstekniske avsetninger 1, 5 1, 5 1, Avsetninger for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Betalbar skatt Sum avsetninger for forpliktelser Forpliktelser Forpliktelser i forbindelse med direkte forsikring Forpliktelser i forbindelse med gjenforsikring Finansielle derivater Andre forpliktelser Sum forpliktelser 16, Påløpte kostnader Påløpte kostnader Sum påløpte kostnader Sum egenkapital og forpliktelser

12 KONTAntstrømoppstilling Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skattekostnad Periodens betalte skatt Nedskrivning anleggsmidler Forsikringstekniske avsetninger Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld Endring i forskjell mellom kostnadsført pensjon og inn/utbetalinger i pensjonsordninger Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Innbetalinger ved salg av aksjer og andeler i andre foretak Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler i andre foretak Innbetalinger ved salg av andre investeringer Utbetalinger ved kjøp av andre investeringer Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Utbetalinger av konsernbidrag Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter pr Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter pr Gartneriet Ferdigstilles i november 2015 på Lillehammer Illustrasjon: Sigsoft Media 12

13 NOTER TIL RESULTATREGNSKAP OG BALANSE Note 1. Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med Forskrift om årsregnskap m.m. for forsikringsselskaper av 1998, regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk. Premieinntektene opptjenes lineært over forsikringsperioden. Prinsipper for forsikringstekniske avsetninger fremgår av note 5. Selskapet inngår i konsernregnskap som utarbeides for NBBL SA. NBBL SA har forretningskontor i Øvre Vollgate 11 i Oslo. Selskapet benytter muligheten som er gitt gjennom årsregnskapsforskriften for forsikring 33 og IAS 39 pkt 9 til å vurdere alle våre finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet i samsvar med virkelig verdi opsjonen, så lenge ikke annet særskilt bestemmes ved anskaffelsen. Dette innebærer at virkelig verdi justeringer på finansielle eiendeler skal føres over resultatet før andre resultatkomponenter. Vanlige kjøp og salg av finansielle eiendeler regnskapsføres på oppgjørstidspunktet. Finansielle eiendeler som føres til virkelig verdi over resultatet regnskapsføres ved anskaffelsen til virkelig verdi og transaksjonskostnader resultatføres. Finansielle eiendeler fjernes fra balansen når rettighetene til å motta kontantstrømmer fra investeringen opphører eller når disse rettighetene er blitt overført og selskapet i hovedsak har overført all risiko og hele gevinstpotensialet ved eierskapet. Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet vurderes til virkelig verdi etter førstegangs balanseføring. Gevinst eller tap fra endringer i virkelig verdi av eiendeler klassifisert som finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet, inkludert renteinntekt og utbytte, tas med i resultatregnskapet under Verdiendringer på investeringer og Realisert gevinst og tap på investeringer i den perioden de oppstår. Utbytte fra finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet er inkludert når selskapets rett til utbytte er fastslått. Måling av virkelig verdi av aksjefondsandeler er basert på kurser fra fondsleverandør. Måling av virkelig verdi av obligasjoner er basert på kurser beregnet av First securities som igjen er basert på markedsdata. Måling av virkelig verdi av ikke børsnoterte investeringer er basert på sondering med megler og interne skjønnsmessige vurderinger basert på dette. Virkelig verdi av fremtidige renteswap avtaler er basert på kurser innhentet fra motpart, som er DnB Bank ASA. På hver balansedag vurderer selskapet om det finnes objektive indikatorer som tyder på verdiforringelse av enkelte eiendeler eller grupper av finansielle eiendeler. Forsikringstekniske avsetninger er gjort i henhold til forskrifter om forsikringstekniske avsetninger og risikostatistikk i skadeforsikring. I henhold til forsikringsvirksomhetsloven 1212 annet ledd skal erstatningsavsetningen også omfatte indirekte skadebehandlingskostnader (prinsippendring fra 2011). Administrasjonsavsetning i annen egenkapital bortfaller fra 2011 og er overført annen egenkapital. Reassuranseavsetning inngår i annen egenkapital og utgjør kr Med unntak for sikkerhetsavsetninger, er det kun foretatt minimumsavsetninger. Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 27 % på grunnlag av de midlertidigeforskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet. Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at denne kan bli nyttegjort. Note 2. Obligasjoner Obligasjon AP MøllerMærsk AS 12/17 Bank 1 Oslo AS 10/15 Bergenhalvøens Kommunale Kraftselskap ASA 14/44 BN Bank 10/20 Ansvarlig Color Group AS 13/17 DnB Nor Bank ASA 11/17* DFDS A/S 12/16 Eika Boligkreditt AS 14/19 Eitzen Chemicals 13/16 Eitzen Chemicals 13/16 Vardar 14/19 Yara International 14/19 Fjellinjen AS 10/15 Gjensidige Forsikring ASA 14/44 Hafslund ASA 14/19 KLP Kommunekreditt AS 10/15 Kungsleden AB 10/15 Norgesgruppen ASA 11/16** Nortura SA 12/17 Pålydende Kostpris Markedsverdi pr Risikovekt 20 % 20 % 20 % 20 % NBBL FULLTEGNINGSFORSIKRING ÅRSRAPPORT

14 NOTER TIL RESULTATREGNSKAP OG BALANSE Pålydende Pålydende Kostpris Markedsverdi pr Norwegian Property ASA 13/16 OBOS BBL 13/16 Olav Thon Eiendomsselskap AS 10/15 Olav Thon Eiendomsselskap AS 13/18 Schibsted ASA 10/15 Scibsted ASA 12/17 Sektor gruppen AS 12/16 Sogn og Fjordane Energi AS 11/18 Sparebank 1 Nord Norge 10/15 Sparebank 1 SMN 10/16 Sparebanken Sogn og Fjordane 12/16 Sparebanken Vest 14/19 Storebrand ASA 11/16 Tele2 AB 12/17 Thon Reitan AS 13/16 Opptjente renter obligasjoner Sum børsnoterte obligasjoner Risikovekt 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % Sum pålydende verdi av obligasjonsporteføljen var pr kr * Pantsatt. Rettighetshaver DNB bank. ** Kr 7 millioner pantsatt. Rettighetshaver DNB Bank. Rentefond Antall Kostpris Markedsverdi andeler pr DNB High Yield Holberg Kreditt Sum rentefond Note 3. Aksjer og andeler NBBL Fulltegningsforsikring AS er generelt en langsiktig investor. I Norge investeres det hovedsakelig i aksjefond som investerer i selskaper notert på Oslo Børs. Investering i utlandet skjer gjennom fond. Omløpsmidler Aksjefond Antall andeler Kostpris Markedsverdi pr Danske Invest Norge Aksjer Inst. 1 Pluss Aksje KLP AksjeNorge Indeks Sum norske aksjefond KLP Aksjeglobal Indeks II Skagen Global Skage KonTiki Sum utenlandske aksjefond Sum aksjefond Finansielle eiendeler bokført verdi og virkelig verdi 2014 Virkelig verdi Finansielle eiendeler frivillig kategorisert til virkelig verdi over resultatet Sum finansielle eiendeler 2014 Bokført verdi Bokført verdi Virkelig verdi

15 NOTER TIL RESULTATREGNSKAP OG BALANSE Note 4. Kostnadsførte honorarer til styre, kontrollkomité, revisor og aktuar Styre: Styreleder Thor Eek Styremedlem Tove Karlsen Styremedlem Anders Hoel Styremedlem GeirOve Skogø Styremedlem Bente Johansen Varamedlem Henning Lauridsen, fast møtende Kontrollkomité: Kontrollkomitéleder Tore Fjørtoft Kontrollkomitémedlem Asle Granerud Kontrollkomitémedlem Sissel Steen Varamedlem JanErik Nielsen Revisor (lovpålagt revisjon) inklusiv mva: Revisor (bistand knyttet til skattemessige og selskapsrettslige vurderinger) inklusiv mva: Revisor (andre attestasjonstjenester) inklusiv mva: Aktuar: Styrehonorar for Thor Eek, Bente Johansen og Henning Lauridsen overføres til NBBL, der de er ansatt. Note 5. Premieinntekter og forsikringstekniske avsetninger Forfalt bruttopremie: Forfalt bruttopremie er kr og er kr større enn i Alt gjelder Norge. Premieavsetning: Opptjent premie er inntektsført lineært for forsikringsperioden. Gjenforsikringsandel av ikke opptjent premie føres som en eiendel. Ikke opptjent premie for egen regning utgjør Brutto betalte erstatninger: Det er utbetalt kr i erstatninger. Gjenforsikringsandelen utgjør kr Erstatningsavsetning: Erstatningsavsetning avsettes lineært opp til det opprinnelige erstatningsanslaget over avtaleperioden. Dette erstatningsanslaget settes i utgangspunkt til en prosentsats av premiegrunnlaget, men vurderes løpende av selskapets administrasjon. Hvis alle boliger i et prosjekt er solgt ved ferdigstillelse, bortfaller vilkåret for erstatning og erstatningsavsetningen blir deretter inntektsført. Avsetningen er gjort for å dekke erstatninger som ikke er gjort opp eller ikke rapportert. Selskapet beregner avsetningene etter forenklede regler og minstekravet til erstatningsavsetning vil derfor være selskapets eget anslag på erstatningsansvaret. Erstatningskostnader for egen regning utgjør en inntekt på kr Det beregnes indirekte skadebehandlingskostnader som endel av erstatningsavsetningen. Denne er satt til 4,5 % av brutto erstatningsavseting, og utgjorde kr pr Sikkerhetsavsetning: Avsetning for å dekke unormale skadeår. Denne skal minimum utgjøre 15 % av summen av erstatningsavsetning og uopptjent premie. For sikkerhetsavsetning utgjør minimumsavsetning kr Årgang Utbetalt erstatning 2014 UB Erstatningsavsetning eks. avsetning for indirekte skadebehandlingskostnader IB Erstatningsavsetning eks. avsetning for indirekte skadebehandlingskostnader NBBL FULLTEGNINGSFORSIKRING ÅRSRAPPORT

ÅRSRapport NBBL FULLTEGNINGSFORSIKRING AS

ÅRSRapport NBBL FULLTEGNINGSFORSIKRING AS ÅRSRapport NBBL FULLTEGNINGSFORSIKRING AS INNhOLd 02 Administrerende direktør har ordet 04 Rustabakken 06 Norske Boligbyggelag 07 Nøkkeltall 08 Styrets årsberetning 10 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Årsrapport. NBBL Fulltegningsforsikring AS

Årsrapport. NBBL Fulltegningsforsikring AS 2012 Årsrapport NBBL Fulltegningsforsikring AS Innholdsfortegnelse NBBL Fulltegningsforsikring AS 2 Sørenga 4 Norske Boligbyggelag 6 Nøkkeltall 7 Styrets årsberetning 8 Resultatregnskap 10 Balanse 11 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

ÅRSRapport Borettslagenes sikringsordning

ÅRSRapport Borettslagenes sikringsordning ÅRSRapport Borettslagenes sikringsordning 2014 Borettslagenes Sikringsordning Innhold 02 Administrerende direktør har ordet 04 God sikring på Fjell 06 Styrets årsberetning 08 Resultatregnskap 09 Balanse

Detaljer

Boligbyggelagenes Forsikring Årsrapport 2007

Boligbyggelagenes Forsikring Årsrapport 2007 Boligbyggelagenes Forsikring Årsrapport 2007 1 Innhold boligbyggelagenes forsikring as 3 fulltreff med hagle 4 Norske boligbyggelag 6 nøkkeltall 7 styrets årsberetning 8 resultatregnskap 10 balanse 11

Detaljer

Norske Boligbyggelags Landsforbund. NBBL Årsrapport 2008

Norske Boligbyggelags Landsforbund. NBBL Årsrapport 2008 Norske Boligbyggelags Landsforbund NBBL Årsrapport 2008 Innholdsfortegnelse Styreleder har ordet 3 Styrets årsberetning 4 Resultatregnskap 8 Balanse 9 Noter 10 Kontantstrømoppstilling 19 Revisjonsberetning

Detaljer

Årsrapport 2014. Jernbanepersonalets forsikring gjensidig

Årsrapport 2014. Jernbanepersonalets forsikring gjensidig Årsrapport 2014 Jernbanepersonalets forsikring gjensidig ÅRSBERETNING 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig (JFG) tilbyr privat skadeforsikring i Norge for ansatte i og pensjonister fra jernbanedefinert

Detaljer

Årsrapport 2010. Stiftelsen Borettslagenes Sikringsfond

Årsrapport 2010. Stiftelsen Borettslagenes Sikringsfond Årsrapport 2010 Stiftelsen Borettslagenes Sikringsfond Innholdsfortegnelse Nye krav til sikringsordninger 3 Norske Boligbyggelag 4 Nøkkeltall 5 Årsberetning 6 Årsregnskap 8 Balanse 9 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 6 589 4 717

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 6 589 4 717 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 Premieinntekter 2/3 Forfalt bruttopremie 483 629 497 466 Avgitte gjenforsikringspremier -162 004-144 649 Forfalt premie for egen regning 321

Detaljer

årsrapport Foto: Anders Hals

årsrapport Foto: Anders Hals årsrapport 2012 Foto: Anders Hals 1 Vi går for 100 nye år I 2012 fylte Skogbrand 100 år, og jubileumsmarkeringen pågikk gjennom hele året og på flere måter. Vår jubileumsgave til medlemmene var gratis

Detaljer

Årsberetning og årsregnskap for 2014

Årsberetning og årsregnskap for 2014 TELENOR FORSIKRING AS Årsberetning og årsregnskap for 2014 Fornebu, 12. mars 2015 Innhold Nøkkeltall Side 1 Årsberetning år 2014 Side 2 Resultatregnskap Side 5 Balanse Side 7 Egenkapital Side 9 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Sammendrag av årets virksomhet 2007 vil inngå som et merkeår i bankens historie. Banken ble etablert i 2003 og har dermed lagt bak seg sitt femte regnskapsår, det

Detaljer

ÅRSBERETNING 2010 FOR FORNEBU SPAREBANK

ÅRSBERETNING 2010 FOR FORNEBU SPAREBANK Årsrapport 2010 1 2 Innhold styrets ÅRSBERETNING... 4 resultatregnskap... 10 BALANSE... 11 KONTANTSTRØMANALYSE... 12 NOTER... 13 revisjonsberetning... 27 kontrollkomiteens BERETNING... 29 ANSATTE OG STYRENDE

Detaljer

Årsberetning for. Forside og 2 foto i beretning: Anders Hals SKOGBRAND ÅRSRAPPORT 2014 3

Årsberetning for. Forside og 2 foto i beretning: Anders Hals SKOGBRAND ÅRSRAPPORT 2014 3 ÅRSRAPPORT 2014 Årsberetning for 2014 Forside og 2 foto i beretning: Anders Hals SKOGBRAND ÅRSRAPPORT 2014 3 12000 10000 Stormforsikring 8000 Brannforsikring 6000 Produktivt skogareal 4000 2000 0 Foto:

Detaljer

ÅRSRAPPORT. Foto: Bo Göran Backström/SKOGENbild

ÅRSRAPPORT. Foto: Bo Göran Backström/SKOGENbild ÅRSRAPPORT 2013 Foto: Bo Göran Backström/SKOGENbild 2013 Nok et stormår! Siste del av 2013 ble ikke den rolige førjulstiden skogeierne og Skogbrand hadde håpet på. Det startet med Hilde 16. november og

Detaljer

LANDBRUKSFORSIKRING ÅRSBERETNING 2013

LANDBRUKSFORSIKRING ÅRSBERETNING 2013 LANDBRUKSFORSIKRING ÅRSBERETNING 2013 OM SELSKAPET Landbruksforsikring AS ble etablert i 2001 for å betjene personforsikringene til virksomhetene i Landbrukssamvirket. Selskapet har siden den gang utvidet

Detaljer

Styrets beretning 2014

Styrets beretning 2014 Årsrapport 2014 Styrets beretning 2014 Bakgrunn Troll Forsikring AS ble stiftet den 8. mars 2007 og fikk Finanstilsynets tillatelse til å drive skadeforsikringsvirksomhet den 28. oktober 2011 under forutsetning

Detaljer

Årsrapport 2014 Oslo Pensjonsforsikring

Årsrapport 2014 Oslo Pensjonsforsikring Årsrapport 2014 Oslo Pensjonsforsikring Foto: Olav Heggø (fotovisjon.no) Innhold Viktige hendelser 5 Nøkkeltall 5 Direktøren har ordet 6 Årsberetning 9 Selskapets virksomhet og resultat 9 Forsikringsforpliktelser

Detaljer

Årsrapport 2013. Eika Forsikring

Årsrapport 2013. Eika Forsikring Årsrapport 2013 Eika Forsikring Virksomhetens art og hvordan den drives Eika Forsikring AS har siden 1.januar 2000 utviklet og levert skadeforsikringer til person-, landbruks- og småbedriftsmarkedet lokalt

Detaljer

Forholdstall: Driftskostnader i % av forvaltningskapital 0,54 % 0,61 % 0,65 % 0,48 % 0,42 % 0,49 %

Forholdstall: Driftskostnader i % av forvaltningskapital 0,54 % 0,61 % 0,65 % 0,48 % 0,42 % 0,49 % Årsrapport 2013 NØKKELTALL 2013 2012 2011 2010 2009 2008 Nøkkeltall fra driftsregnskapet: Premieinntekter 105 982 138 960 106 914 96 633 69 161 93 336 Netto pensjonskostnader 52 679 48 865 57 514 38 661

Detaljer

Beløp i kroner Note 31.12.2014 31.12.2013

Beløp i kroner Note 31.12.2014 31.12.2013 Årsrapport 2014 RESULTATREGNSKAP 2014 HELP FORSIKRING AS Beløp i kroner Note 31.12.2014 31.12.2013 TEKNISK REGNSKAP FOR SKADEFORSIKRING PREMIEINNTEKTER MV. Forfalte bruttopremier 329 250 679 212 527

Detaljer

Årsrapport 2014. Eika Forsikring

Årsrapport 2014. Eika Forsikring Årsrapport 2014 Eika Forsikring Årsberetning 2014 Virksomhetens art Eika Forsikring leverer skadeforsikring i person-, landbruks- og næringslivsmarkedet samt ettårige personforsikringsprodukter i privatmarkedet.

Detaljer

årsrapport 2011 KLP Banken AS

årsrapport 2011 KLP Banken AS årsrapport 2011 Innhold Styrets beretning 3 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 11 Egenkapitaloppstilling 12 Egenkapitaloppstilling konsern 13 Noter til regnskapet 14-41 Revisjonsberetning

Detaljer

1 ÅRSSRAPPORT 2013. årsrapport 2013 KLP Banken AS

1 ÅRSSRAPPORT 2013. årsrapport 2013 KLP Banken AS 1 ÅRSSRAPPORT 2013 årsrapport 2013 2 årssrapport 2013 Forsidefoto: Anders Eidsnes Åpen og tydelig KLP inviterte i 2013 til en intern fotokonkurranse der ansatte skulle visualisere en av KLPs verdier: åpen,

Detaljer

ÅRSBERETNING 2009 FOR FORNEBU SPAREBANK

ÅRSBERETNING 2009 FOR FORNEBU SPAREBANK Årsrapport 2009 1 Innhold Styrets Årsberetning... 3 Resultatregnskap... 9 Balanse... 10 Kontantstrømanalyse... 11 Noter... 12 Kontrollkomiteens beretning... 25 Revisjonsberetning... 26 Ansatte og styrende

Detaljer

Forsikring med lokal forankring

Forsikring med lokal forankring Forsikring med lokal forankring Årsrapport 2014 Innhold Med vind i seilene... side 3 Nøkkeltall... side 3 Nøkkeltall selskapets utvikling... side 4 Tillitsvalgte i Møretrygd... side 4 Årsberetning... side

Detaljer

Styrets beretning 2014

Styrets beretning 2014 Årsregnskap 2014 Styrets beretning 2014 Vardia Insurance Group ASA (Vardia ASA) er morselskap i et norsk, uavhengig skadeforsikringskonsern etablert i 2009. Morselskapet eier fem heleide datterselskaper

Detaljer

Statnett SFs Pensjonskasse

Statnett SFs Pensjonskasse Statnett SFs Pensjonskasse Årsrapport 2013 Innhold Årsberetning 3 Resultatregnskap 12 Balanse 14 Egenkapitaloppstilling 16 Kontantstrømoppstilling 17 Noter 19 Revisjonsberetning 34 Aktuarens beretning

Detaljer

I SAMARBEID MED GJENSIDIGE FORSIKRING ASA. Foto: Shutterstock.com ÅRSMELDING 2 0 13

I SAMARBEID MED GJENSIDIGE FORSIKRING ASA. Foto: Shutterstock.com ÅRSMELDING 2 0 13 I SAMARBEID MED GJENSIDIGE FORSIKRING ASA Foto: Shutterstock.com ÅRSMELDING 2 0 13 2 INNHOLD Side Årsberetning 2013... 4 Resultatregnskap.... 7 Balanse... 8-9 Endringer i egenkapital/ Kontantstrømanalyse...

Detaljer

Kvartalsrapport -4/2014

Kvartalsrapport -4/2014 Kvartalsrapport -4/2014 Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endring i egenkapital Kontantstrømoppstilling Noter til regnskapet Solvensmargin og kapitaldekning RAPPORT ETTER FJERDE

Detaljer

årsrapport 2012 KLP Kreditt AS

årsrapport 2012 KLP Kreditt AS årsrapport 2012 KLP Kreditt AS Forsidefoto: Kari Jacobsen KLP inviterte i 2012 til en intern fotokonkurranse der ansatte skulle visualisere en av KLPs verdier: Åpen, Tydelig, Ansvarlig og Engasjert. Juryens

Detaljer