Gøy på landsturnering!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gøy på landsturnering!"

Transkript

1 Årgang 78 Nr nr. 417 MEDLEMSBLAD FOR FANA IDRETTSLAG Gøy på landsturnering!

2 ANNONSESIDE FANAVARDEN forsikringsløsningene Forsikring kan oppleves som komplisert og uoversiktlig, men det behøver ikke å være slik. Kontakt oss på eller på for uforpliktende råd om hvilke forsikringer du trenger. Er du kunde i Sparebanken Vest eller Fana Sparebank kan du få personlig rådgivning på forsikring av din faste kunderådgiver. Forsikringsdokumentene blir da lagret elektronisk i nettbanken din. Enklere blir det ikke! TLF

3 FANAVARDEN - Medlemsblad for Fana Idrettslag - stiftet 3. mars 1920 INNHOLD NR Leder...s 4 Nytt Sykkelritt 9 Cup pokaler fotball 13 Snart ferdig Fanahytte 21 Krafttak for folkehelsen...s 5 Basistrening...s 6-7 Strandebarm samling...s 8 Sykkel...s 9 Friidrett...s 10 Orientering...s 11 Fana SuperTeam fotball...s 12 Sommercup fotball...s 13 Turn...s Håndball...s 17 Langrenn/skiskyting...s 19 Fanahytten...s 21 Informasjon...s 23 Slåtthaug Idrettspark... s 25 Minneord...s 27 FANA IDRETTSLAG - tlf Odinsvei 39, 5221 Nesttun - Hovedlaget Navn Mobil E-post Leder Bjørn Thømt Grupper Alpin - leder Nils Røynstrand Friidrett - leder Anita Bolstad Raa Håndball - leder Tore Fredriksen Langrenn/skiskyting Steinar Barmen Skiskyting Børt Helge Carlsen Orientering - leder Håkon Mogstad Skøyter - leder Sigbjørn Rabbe Sykkel - leder Georg Reidarsen Turn - leder Karen S. Karlsen Idrettsmerkeutvalg Grete Nygaard Navn Mobil E-post Adm. Fana IL Odinsv Daglig leder Hans R Dankertsen Markedssjef Cathrine Stenersen AAF prosjektet Gisle Ellingsen Fana IL Fotball - leder Tor Gjøstein Adm. Fana IL Fotball Odinsv Daglig leder Ketil Brekke Klubbsekr. Benedikte T. Ingebrigtsen Regnskap/økonomi Tore Seim Fanahytten Harald Eriksen Nesttunhallen Arild Takvam Klubbhuset NIP administrasjonen Gubbelaget Mary S. Sunde REDAKSJONSUTVALG: TLF. E-post adr.: Redaktør Audny Totland / Redaksjon Håkon Mogstad / Redaksjon Else Lerche Raadal / Redaksjon Gisle Johansson / Bankkonto Fanavarden: Trykk: Borge Grafisk AS Opplag 2500 eks. Nr. 4/2012 kommer ut i uke Deadline for innlevering av stoff er 24. november

4 LAGETS LEDER FANAVARDEN Et helhetlig aktivitetskonsept 4 Vel overstått sommer alle sammen! Fana IL har, som kjent, en visjon som sier at vi skal være et ledende idrettslag både på det sportslige og sosiale plan. Innenfor det sportslige betyr dette at vi skal gi et allsidig og kvalitativt godt tilbud innen barneidrett, ungdomsidrett samt tilrettelegge for toppidrett. Gjennom dette skal vi skape en utviklingskultur slik at vi kan utvikle utøvere, grupper og lag som presterer på topp nasjonalt nivå og gjennom dette kvalifiserer seg for internasjonale oppgaver og konkurranser. Dette har vi flere eksempler på i Fana, og disse utøverne/lagene er svært gode ambassadører og forbilder for oss. Det sentrale her er den røde tråden som er i visjonen, strategiarbeidet og i konkrete programmer og utviklingstrapper for de respektive utøvere og grupper/ idretter. Klarer vi dette, noe som er målet, så skaper vi en viktig bærebjelke En Utviklingskultur. I dette arbeidet står AAF- prosjektet(allsidig Aktivitet i Fana IL) svært sentralt. Dette er en høyt prioritert aktivitet for oss. Her har vi solid og verdifull kompetanse. Tilbudet er unikt og viser på en svært god måte hvordan et allsidig idrettslag som Fana IL kan nyttiggjøre seg kompetanse, ressurser og erfaring på tvers av våre ti idretter. All erfaring tilsier at et variert og allsidig treningstilbud med høy kvalitet og bevisstgjøring av innholdet, koblet med glede og entusiasme, gir økt motivasjon og mestring. Mesteparten av disse tilbudene gis også på tvers av alder og kjønn, og dermed legger vi forholdene til rette for et mer inkluderende og sosialt miljø. Jeg er også overbevisst at de sportslige resultater på tvers av gruppene øker. Gjennom Idrett Bergen Sør(Fana, Gneist, Bjarg, Smørås og Kalandseid) er vi i tillegg med på et pionerarbeid - et arbeid hvor vi prioriterer folkehelsen. I første omgang er formålet med denne satsningen (som ikke skal gå ut over andre aktiviteter, men gi oss en merverdi) å nå de mindre aktive i samfunnet. Målet er å gi dem et lavterskeltilbud som kan være med å skape interesse for fysisk aktivitet og dermed gi dem mulighet for å bedre sin helse og livskvalitet. Dette prosjektet vil også skape muligheter for samarbeid på tvers av profesjoner. Her vil idrett og helse sammen kunne utvikle kunnskap om hvordan de aktuelle brukerne kan nås og hvordan det kan skapes varig endring i deres helsetilstand. Idrettslagene vil også kunne styrke sin profil i samfunnet da vi her jobber for å nå flere brukergrupper og skaper et bredere og mer attraktivt tilbud. Dette kan igjen resultere i flere medlemmer for idrettslaget. I tillegg tar vi virkelig posisjonen som idrettslaget med et stort samfunnsansvar. Vi har, som jeg har forsøkt å belyse ovenfor, et helhetlig og allsidig aktivitets/idretts konsept med en tydelig rød tråd ut fra vår visjon. Slike konsepter vil både kreve anlegg, men samtidig ha som konsekvens at vi får de anlegg, turløyer, tumleplasser med mer som er nødvendige. Bjørn Thømt Leder

5 FANAVARDEN TRENING Krafttak for folkehelsen «Idrett Bergen Sør» er et samarbeid mellom de fem idrettslagene Fana IL, Smørås IL, IL Bjarg, IL Gneist og Kalandseid IL. Disse idrettslagene har dannet en egen forening som jobber for å bedre innbyggernes helse i tråd med samhandlingsreformen og folkehelseloven. Tekst og foto: Audny Totland Man hører til stadighet om hvor dårlig det står til med folks helse, og livsstilssykdommer preger samfunnsbildet. Nyere forskning viser blant annet at en 15-åring er mer stillesittende enn en pensjonist. Dette ønsker Idrett Bergen Sør å gjøre noe med. Formålet med denne satsingen Randi Marie Berntsen er å nå de mindre aktive i samfunnet, gi dem et lav-terskeltilbud som kan være med på å skape interesse for fysisk aktivitet, og dermed gi dem mulighet til å bedre sin helse og sin livskvalitet. Randi Marie Berntsen har siden januar 2012 jobbet som prosjektleder i 80% stilling og koordinerer tilbud på tvers av de fem klubbene. Randi Marie har erfaring fra folkehelseprosjektet Bredt&Godt på Kalandseid. Mye av tankeng bak Idrett Bergen Sør er basert på erfaringene gjort i dette prosjektet. Målgruppene og tiltakene er mange, så i høst fikk hun også med seg Elise Birkeland i en 50% stilling. Elise har studert folkehelse ved Høyskolen i Bergen. Dette første året er det Fana IL som leder prosjektet. Bjørn Thømt er styreleder og Hans R. Dankertsen er daglig leder. Neste år overtar IL Gneist stafettpinnen. Av tiltak som allerede er i gang kan disse nevnes: Bredt&Godt på Kalandseid allidrettskole for barn tilknyttet skoletiden med fokus på inkludering av alle barn uansett forutsetninger, og tverrfaglig samarbeid. Ungdom for Ungdom: Engasjerte ungdommer kurses og skaper idrettsarrangement for andre ungdommer med særlig fokus på inaktiv ungdom. Aktiv på Arbeid: Trening i forbindelse med arbeidstiden. Her er BIR Avfallsenergi inne som første bedrift. Utrustet: Aktivitetstilbud for rusmiddelavhengige. Et samarbeid med Hjellestadklinikken. OL for Eldre (Organisert Leik for Eldre): Dette er seniortrim på Kaland og i Ytrebygda. Det blir spennende og se hvordan dette prosjektet utvikler seg. Trening på tvers Gisle Ellingsen begynte som ny sportskoordinator i Fana IL 1. juni i år. Han er i full gang med planlegging og gjennomføring av mange tiltak for aktive idrettsutøvere i laget. Mange tiltak på tvers av gruppene og andre direkte mot spesielle idretter. En viktig brikke for å få dette til er å rekruttere trenere og ledere. Gisle er en svært engasjert og oppglødd person og det er vanskelig å klare å følge med på alle planer han har i samtalen vi har med han. Derfor vil vi følge tiltakene og komme med mer informasjon i neste Fanavarden. Gisle Ellingsen 5

6 FAGSIDE FANAVARDEN Basistrening utvikling av teknikkforutsetninger samt skadeforebygging Av Olympiatoppen, avd. motorikk- og teknikk v/lars-arne Andersen Hva ligger i begrepene generell og spesifikk basistrening? Basistrening som begrep ble lansert på 90-tallet for å sette fokus på helhetlig treningspåvirkning av idrettsutøvere. I praksis vil det omfatte trening av grunnleggende sosiale-, psykiske-, fysiske- og koordinative ferdigheter på generelt og spesifikt nivå. Hensikten er å skape optimale forutsetninger for utvikling spesifikke kvaliteter (herunder teknikker) i den enkelte idrett, samt å forebygge utvikling av (idretts)skader. Basistrening som grunnlag for prestasjonsutvikling må betraktes som både et konsept for trening og tanker for hvordan du kan utvikle deg optimalt som idrettsutøver. I basistrening setter man fokus på trening av grunnelementene i en langsiktig prestasjonsutvikling. Hva som er basistrening og idrettspesifikk trening vil i mange tilfeller avgjøres av trenerens tanker/filosofi for prestasjonsutvikling. Å diskutere dette skillet er ikke interessant i seg selv, men det som er interessant er å diskutere innholdet i en langsiktig prestasjonsutvikling, med den samme grunnleggende forståelsen for begrepene. Innholdet i basistreningene vil ofte variere fra idrett til idrett, men enkelte likhetstrekk eksisterer. Ulike idretter vil ofte ha ulike krav til ferdigheter, og da også ulike krav til basisferdigheter. Basistreningsbegrepet Generell basistrening Generell basistrening handler om tre hovedpunkter: Trening som ivaretar en helhetlig utvikling av utøveren. Trening som er med på å bygge opp et allment fysisk grunnlag hos utøvere og som setter dem i stand til å absorbere og tåle mye trening. Trening som har generell skadeforbyggende virkning. Begrepet trent for å trene er et velkjent uttrykk som presiserer punktene ovenfor på en enkel måte. Skal du trene mye på det du ønsker å bli god i, eller hvis du ønsker å få gjort den jobben som kreves i idretten din, må du holde deg skadefri. Spesifikk basistrening Spesifikk basistrening er trening som tilnærmer seg den enkelte idretts egenart, og kan beskrives som: Trening som underbygger særidrettens grunntekniske elementer i ikke konkurransespesifikke situasjoner. Denne treningen gir seg uttrykk i likhet i forhold til mentale forhold, bevegelsesmønster, kroppsposisjoner og fysisk anstrengelse. Med andre ord, du gjør trening som kan underbygge teknikk og ferdighetsutvikling i den idrett du ønsker å bli god i. Hvorfor basistrening? Basistrening har til hensikt å utvikle grunnleggende ferdigheter, kvaliteter og egenskaper som påvirker din kapasitet i den idretten du ønsker å bli god i. I tillegg kan basistrening være skadeforebyggende (kvalitativ utførelse av trening underbygger dette). Din totale kapasitet i din idrett består av summen av dine grunnleggende ferdigheter, egenskaper og kvaliteter. Hva er ferdigheter? Jo, det kan defineres som motoriske aktiviteter som har en bestemt målsetting. For å bruke dataterminologi kan vi si at du oppdaterer software når du trener inn nye ferdigheter og/eller forbedrer dem. Hva med egenskaper? Det er det man i dataverdenen ville kalle hardware. De kan defineres på følgende måte: stabile, varige trekk, som noe modifisert, er genbestemt og som underbygger dine ferdigheter. Når du trener på nye ferdigheter, bruker du de egenskapene du er født med. Noen er født med de rette egenskapene og er såkalte talenter. Disse har ofte lett for å lære nye ferdigheter. Andre bruker lengre tid på å lære det samme. Disse blir ofte omtalt som sliterne og må øve mer for å mestre nye ferdigheter. Men det behøver ikke være negativt i det lange løp. Heller tvert om - ofte viser det seg at det er sliterne, de hardt arbeidende, som står øverst på pallen til slutt. Er du født med de rette egenskapene for den idretten du driver med - og samtidig er treningsvillig da har du virkelig alle muligheter for å bli god. Noen mener at mangelen på de rette egenskaper kan til dels erstattes med innlæring av ferdigheter i en utviklingssprosess. 6

7 FANAVARDEN FAGSIDE Basiskapasitet Modellen under illustrerer hvordan basiskapasitet kan fungere som en plattform for utvikling i en særidrett. Hvilke basisferdigheter som du bør trene og vektlegge innenfor din idrett, må bestemmes utfra din idretts egenart, din alder, ditt nivå og dine egenskaper. Hvordan forholdet mellom generell- og spesifikk basistrening reguleres vil i de fleste tilfeller avgjøres av treningsperiode, alder og nivå. For deg vil nivået på dine grunntekniske k egenskaper i din idrett og utviklingsnivå på dine spesifikke ferdigheter være styrende for hva du skal ha fokus på i din basistrening Det er viktig å være bevisst på hvilke spesifikke elementer fra idretten din du ønsker å dra inn i basistreningen. I denne sammenheng er det avgjørende at du er bevisst på hvorfor du henter inn elementer og hva som er hensikten med basistreningen. 7

8 TRENINGSSAMLING FANAVARDEN Strandebarm med FANA IL I begynnelsen av sommerferien, arrangerte Ungdomsrådet i Fana IL og allsidig aktivitet i Fana IL, en treningssamling på tvers av de ulike gruppene i Fana IL. Vi var en flott gjeng med 18 ungdommer fra ulike grupper: alpint, langrenn, skiskyting, orientering, håndball og skøyter, som tok turen fra Bergen til Strandebarm mandag 2. juli. Bilene var stappfull av treningsklare ungdom og trenere/ledere. Tekst: Cecilie Schjøtt Hannevig, Leder i Ungdomsrådet i Fana IL. I begynnelsen av sommerferien, arrangerte Ungdomsrådet i Fana IL og allsidig aktivitet i Fana IL, en treningssamling på tvers av de ulike gruppene i Fana IL. Vi var en flott gjeng med 18 ungdommer fra ulike grupper: alpint, langrenn, skiskyting, orientering, håndball og skøyter, som tok turen fra Bergen til Strandebarm mandag 2. juli. Bilene var stappfull av treningsklare ungdom og trenere/ledere. Etter ca 1,5 t kjøring var vi endelig fremme på Strandebarm sportell. Gisle Ellingsen styrte oss gjennom dagens første treningsøkt, som bestod av reaksjon, akselerasjon, sprint og spenst. Etter lunsj brakte det løs med dagens andre økt, 2 timer egentrening. Her fordelte utøverne seg rundt omkring på Strandebarm. Noen utøvere hadde en flott rulleskitur, andre var ute og løp, mens noen spilte håndball. Når treningen var over, ventet det en god middag og idrettsquiz med premie. Gisle synes dessverre at spørsmålene var for lett, men jeg tror nok ikke ungdommen synes det. Tirsdag, andre dag av samlingen, startet med en god frokost kl Treningen startet med 1,5t basistrening. Her lærte vi mange gode øvelser. Etter lunsj var det klart for dagens andre økt, 2 timer egentrening, og etter en liten pause og litt mat var det klart for dagens tredje økt, stafett og ballspill. Utøverne fikk også prøve å løpe 40m med fotoceller. Onsdag startet alle utøverne treningen kl , med lett intervall og god tøying. Deretter ventet det en god og etterlengtet frokost. Det å trene før frokost var uvant for de fleste utøverne, og med en positiv gjeng, var det få klager. Dagens andre økt bestod av 2,5 t funksjonell trening. Tredje økt denne dagen bestod av 2 t egentrening, og vi avsluttet dagen med volleyballturnering, der siste finalekamp var jevn og spennende. Laget som vant bestod av Stine, Sondre og Thomas. Siste dag av treningssamlingen var utøverne igjen klar for trening før frokost. Økten bestod av lette intervaller og uttøying. Etter en god frokost og utpakking, kom økten alle hadde ventet på; Mesternes Fana Mester. Her ble det konkurrert i 40m sprint, stille lengde, stille tresteg, pushups, brutalbenk og dype spensthopp. Alle gjorde en veldig bra innsats, og de som stakk av med seieren var Martine og Fredrik. Vi i ungdomsrådet vil takke alle som deltok på denne samlingen. Det var kjempe gøy med en så flott gjeng. Vi vil også takke Gisle Ellingsen som stilte opp som trener under samlingen. Vi håper på flere samlinger fremover, og at flere trenings glade ungdommer vil være med! Et av landets fl otteste idrettsanlegg var base for treningsleiren. 4 på leir Hva mener dere om samlingen? Vil du anbefale det til andre. Sofie Barmen (langrenn/ skiskyting) Likte meg kjempegodt! Det var litt annerledes trening enn det jeg var vant til og det var inspirerende. Veldig kos å prate sammen om kvelden med folk fra andre grupper i Fana. Kan absolutt anbefales. Sander Claussen (orientering) Det var kjekt, sosialt og trivelig. Jeg liker godt å treffe nye mennesker. Jeg synes det var veldig greit å møte treningskamerater fra de andre gruppene på denne måten. Det inspirerer meg imin trening. Kan anbefales. Sarah Instanes (langrenn) Veldig kjekt. Likte godt å treffe ungdom fra de andre gruppene i laget. Det var et godt arrangement med gode opplegg. Kjekt at ungdom lager samling for ungdom. Jeg vil gjerne komme igjen på noe lignende. Mads Claussen (orientering) Veldig kjekt å møte unge som driver i Fana Il, men med andre idretter. Dermed møter vi også en noe annerledes trening. Flott å knytte vennskaps- og treningsbånd oss unge imellom. Det er viktig at ungdomsrådet fortsetter slik de har startet. 8

9 FANAVARDEN SYKKEL To sykkelritt på samme dag! Da bergenserne i BT kåret Kalandsvannet Rundt som Bergens beste sykkeltur, var det noen veteraner i sykkelgruppen som fikk ideen å arrangere et turritt for hele familien. Dette området rundt Kaland har i alle år vært Fanas faste treningsrute. Tekst: Cato Norbeck Foto: Audny Totland For å få litt tyngde i arrangementet, falt det naturlig å kontakte Sykkelsenteret AS, v/brødrene Bøe, De tente på opplegget og sa seg villig til å støtte oss. Under samtalen med Per-Ivar Bøe kom han med en meget god idé om også arrangere et turterrengritt, med start fra Tysse i Samnanger og mål på Fana Stadion. Navnet på rittet ble Sykkel Rett Vest med start fra Samnanger skule. Løypen gikk igjennom flott natur fra Samnanger, opp Brekkedalen fra Hisdal, over til Hausdalen, videre via Bontveit, over Totland, Stego ned til Sandven, Hamre, Stend, Skeie til mål på Fana Stadion. Totalt 60 km krevende løype, men ikke verre enn at enhver i god form klarer dette. Vi hadde lagt opp til drikkestasjoner på Bontveit og ved Fanahytten. Når de kom i mål, fikk de betasuppe fra Toro. Ellers var det kun tillatt med MTB/Offroadsykler med 26 hjul eller den nye 29 ER sykkelen. Sykkel Rett Vest krevde et stort forarbeid. Det ble satt ned en komite med brødrene Knut og Per-Ivar Bøe og brødrene Bjørn Dag og Cato Norbeck.Først måtte vi kontakte alle grunneiere fra Samnanger til mål, hvor løypen gikk over deres eiendom. Vi ble møtt med hyggelige ord og de ønsket lykke til med arrangementet. Søndag 19. august, var dato for disse to arrangementene. Sykkel Rett Vest hadde start kl fra Samnanger skule og Bergens Beste Sykkelritt hadde start/mål Fana stadion kl til Været ved start var opphold med lett skodde, men utover dagen ble det sol og varme. Vi var spent på oppslutningen til det første turterrengritt. Da starten gikk fra Tysse hadde vi 95 påmeldte og fra Fana stadion var det over 100 påmeldte til familierittet rundt Kalandsvannet. Stemningen i målområde på Fana stadion var stor da det ble trukket ut flotte sykler/hjelmer på startnr., som Sykkelsentret AS sponset. T-skjorter til alle som fullførte S.R.V. samt TORO betasuppe til all deltakere. Kjetil Haugland, Fana IL, trenger drikke ved Fanahytten Syklistene i skiløypene på Totland - Otto Eikeset først og nummer to er Joakim Jordan -begge Fana IL Vi satt igjen med et godt inntrykk av arrangementet, ikke minst for at vi hadde med oss samarbeidspartnere som BT, Sykkelsenteret AS og Sparebanken Vest.Tilbakemeldingen fra deltakere var meget positiv om arrangementet. I Fanaposten stod det følgende om rittet: Perfekt oppladning til Birken Utrolig bra løype, de fortjener all mulig skryt for arrangementet IIdyllisk familieritt. Vi må også ta med at det var satt opp pengepremier i aktiv klasser. Bakkespurten opp til Bontveit og først i mål på Fana stadion ble Stian Remme på En takk til løype- og vaktsjefene Roar Inge Hansen og Erik Stenseth. Sekretariatet v/ Georg Reidarsen og Sjur Hopland, samt foreldregruppen. Takk også til banemannskapet på Fana stadion. Takk til vaktene som står ute i løypen, og til slutt Fana Røde Kors Hjelpekorps og Politiet. Vi gleder oss alt til neste år. Stian Remme var suveren vinner av rittet. 9

10 FRIIDRETT FANAVARDEN Bredde og topp i friidretten 80 rekrutter har startet opp igjen treningen etter sommerferien og er å se i aksjon på Fana Stadion mandag og tirsdag 80 rekrutter har startet opp igjen treningen etter sommerferien og er å se i aksjon på Fana Stadion mandag og tirsdag Tekst: Marta Rognved Dixon Foto: Anita Bolstad Raa årsgruppen og ungdomsgruppen har trening flere kvelder i uken under ledelse av Endre Raa og Gisle Ellingsen. Disse to er solide og erfarne trenerprofiler i Norge og har nå lagt planer for videre opprustning av tilbudet til våre utøvere. Vi opplever stor pågang av nye barn som vil trene friidrett, og håper at vi klarer å tilby plass for de fleste etter høstferien. Friidrettssesongen avsluttes da og dette er tidspunktet for når vi flytter opp utøvere fra en gruppe til en annen. 10-åringene (2002) flyttes da ut fra rekrutt-partiet og over til årsgruppen og så videre, og denne prosessen frigjør plasser i de ulike gruppene. Vi jobber også for å kunne starte et ekstra rekruttparti mandager, og er på utkikk etter trenerressurser til dette. Det er viktig for styret i friidrettsgruppen å bygge kvalitet i både trening og organisasjon, og det satses på trenere og kompetansebyggende aktiviteter. Dette gjør at alt fra våre rekrutter til våre voksne ungdommer skal få et godt treningstilbud, kunne utvikle seg videre, delta i et godt miljø og oppleve mestring. Vi vil også få frem utøvere som er på toppen i Norge i sine øvelser og aldersklasser, og har allerede flere eksempler på dette. Det er viktig å ha gode forbilder i miljøet som inspirerer andre til innsats! 27 klubbrekorder er satt hittil i år, noe som viser god kvalitet. Vetle Raa Ellingsen (G12) vant høyde under Världungdomsspelen i Gøteborg i juli med det gode resultatet 1,54m. Dette var en seier over alle svenskene som smakte godt (bilde). Friidrettsgruppen har nå inngått en samarbeidsavtale med FASiA Osteopati. Avtalen innebærer at friidrettens medlemmer blir prioritert og får rask behandling. Mer om avtalen kan du lese om på vår nettside. Vi ser det som viktig at våre utøvere og foreldre opplever å ha et godt støtteapparat rundt seg, og vi vil jobbe videre med å bygge ut dette tilbudet. 10 Rekrutt 1 oppstart i høst Vetle Raa Ellingsen tok gull i Gøteborg Flott Fanainnsats i Hardanger juli gikk Hardanger Friidrettsfestival av stabelen på det som må være et av Norges vakreste friidrettsanlegg: Str andebarm. 20 utøvere fra Fana var i aksjon disse to dagene, og i tillegg til flott innsats på banen, var det mange som benyttet anledningen til å nyte sommeren ved å bade i Hardangerfjorden, plukke blåbær og hygge seg med venner og kjente i friidrettsmiljøet. Vi gratulerer våre utøvere med resultatene! For de som ikke tidligere har vært med på Hardanger Friidrettsfestival, er dette en fin mulighet til å bli bedre kjent med andre Fana-utøvere og konkurrenter fra andre klubber, samtidig som en kan konkurrere på en topp bane. Vi som reiste dit overnattet på Sportellet, som tidligere var husmorskolen i Strandebarm. Selv om det regnet deler av lørdagen, var det god temperatur og fine forhold. Søndagen var en fantastisk dag med nydelig vær i vakre omgivelser. Strandebarm IL stod for plettfri organisasjon, og klarte å stille med et antall funksjonærer det står respekt av - her gikk alt prikkfritt for seg. Tilskuerne kunne nyte grillmat på tribunene, i tillegg til idrettsprestasjonene. Foto: Gisle Ellingsen Anders Seim Berentsen på premiepallen i vakre Strandebarm. Foto: Marta Rongved Dixon

11 FANAVARDEN ORIENTERING Orientering og dykking Fredag 20. juli stod vi klar på Flesland for å dra på 5-dagers Open i Kroatia. Fire av løpene gikk nord for Rijeka, mens et av løpene var sprint på øya Krk. Undertegnede Julie og Hanne løp i klasse D 13, og var spent på hvilke utfordringer løypene hadde å by på. Hvordan var terrenget i Kroatia? Og hvordan ville det være for oss nordmenn å løpe i 30 varmegrader? Vi som bare hadde hatt sommer i pinsen! Solkrem, orienteringssko og bikini var pakket. Vi var klare. Tekst og foto: Hanne Daltveit og Julie Roll Tørnqvist Vi ankom Klenovica sør for Rijeka tre dager før løpene skulle begynne. Da fikk vi oppleve at det ikke bare var sol og sommer i Kroatia. Vindstyrken var oppe i stiv kuling, det tordnet og lynte, og Adriaterhavet bruste kraftig. Da måtte vi ta til takke med innendørs og utendørs basseng, i et hus Fana hadde leid sammen med Gular. Til sammen var vi 27 o-løpere, og store og små hadde det fint sosialt. På grunn av vinden spredte det seg en brann vi kunne se fra huset. Veier ble stengt, og en orienteringsfamilie fra Hordaland måtte evakueres fra huset sitt. Heldigvis roet vinden seg til løpene skulle begynne, og vi kunne kjøre trygt av gårde til det første løpet som gikk oppe i fjellene ved Golubinjak. Innbydelsen hadde fortalt oss at dette ville bli et utfordrende orienteringsløp. Bjørnene var drevet ut av terrenge,t så de så vi ikke noe til heldigvis! Terrenget hadde aldri før blitt utforsket av mennesker, og det var masse klipper og dype juv. Vi fikk beskjed av de voksne om å ta det veldig med ro, og konsentrere oss om det o-tekniske. For sikkerhets skyld hadde arrangørene forsikret oss om at de hadde helikopter tilgjengelig, og at alle slags operasjoner kunne bli utført på sykehuset i Rijeka! Det viste seg etter hvert at det var de voksne som fikk problemer, spesielt med å lese kartet! Alle ungdommene fullførte med stil! Andre dag møtte vi et helt annet terreng. Da løp vi i den gamle bydelen av Krk. I trange gater og smau, med turrister på alle kanter, løp vi et flott gateløp. Da vi kom i mål, kunne vi stupe ut i det herlige Adriaterhavet. Denne dagen var det flere av Fanaløperne som yppet seg i teten. Etter dette var det godt med en fridag, og vi trodde vi skulle få Hanne Daltveit og Julie Roll Tørnqvist sammen med to Gular-jenter i de Kroatiske skoger. flate ut på stranden. Men så feil går det an å ta. De voksne skulle absolutt ha ungdommen med på Hansens svømmekonkurranse. Resultatene kommer i Havgula sitt julenummer med utvalgte bilder... Neste dag reiste vi til det tredje løpet som gikk nordøst for Rijeka i terrenget rundt Crni lug. Der løp vi i et terreng med store groper og fikk et kart med negative kurver (dvs. det som ser ut som store koller på kartet, er store groper i terrenget). Løypene var lange og harde, men det er jo vi vestlendinger vant til. Varmen var opp mot 30 grader, så vi la mye svette igjen i skogen. Da var det godt å kunne kjøre tilbake til Klenovica og hoppe i det friske og salte havet. De to siste dagene gikk i flatt terreng i Sungerski lug. Ekvidistansen var kun 2,5 m. Her måtte vi ha tungen beint i munnen og bruke kompasset godt. De mange stiene viste seg å være utydelige i terrenget og ikke alltid til å stole på. Vi kunne løpe fort i det flate terrenget, men vi fikk erfare at det lønnet seg å senke farten inn mot postene. Det var også mange poster i terrenget, så det var viktig å sjekke kodene. Det ble en flott uke og vi lærte mye orientering! Noen dro videre til nye o-løp i Slovenia, mens vi dro for å bade og slappe av i Rabac. Der var vannet enda klarere. Vi dykket, snorklet og koste oss - orienteringsferie i Kroatia er topp!!... og etterpå var det tid for ferie. 11

12 FOTBALL FANAVARDEN Superhelg for Fana SuperTeam Landsturneringen for Fotball og Håndball for funksjonshemmede gikk i år av stabelen i Kristiansand helgen 31. aug-2. sept Tekst og foto: Elling Sundberg Landsturneringen i år hadde 1500 deltakere fra hele landet, inkludert et lag fra England - Fullham Badgers. Fredagen startet arrangementet med opptog fra Tresset til Torget i Kristiansand sentrum, med påfølgende offisiell åpning av ordføreren og konsert med Sound of Happiness. Fana SuperTeam startet lørdags morgen med kamp mot Hana United, tøff og jevn kamp og endte med knepent tap, men vi ga aldri opp og stod på. Neste kamp gikk mot Tertnes, som også er med i Stjerneserien. Her ble det en solid seier, mye på grunn av den store innsatsen fra alle. Spillerne jobbet utrolig bra sammen, og når SuperTeams egne Van Percy puttet 2 ganger, var det noen tårer som rant blant tilskuerne. Siste kamp mot Røa endte med tap, men igjen så viste alle en stå på vilje og man ga ikke opp. Etter siste kamp var det klart for bankett, med påfølgende dans som var høydaren for deltagerne. Fornøyde gutter og jenter Søndag var det klart for siste kamp mot Kolstad, og som kanskje var den mest spennende av alle kampene. Vi gikk opp i ledelsen før et minutt var gått, men så kollapset vi spesielt i forsvar, og målene rant inn bak egen keeper. Ved pause var stillingen 1-5, og vi ble enige om at vi måtte jobbe bedre i forsvar og spille sammen. Andre omgang ble fryktelig spennende, spillerne ga alt, og når fløyten gikk stod det 4-6. Hadde kampen vart et par minutter lengre, hadde vi nok klart uavgjort! Til info så vant Kolstad vår klasse, så dette var utrolig bra av SuperTeamet! Oppsummering av helgen, sett fra trener sine øyne: Det var med spenning jeg reiste på min første Landsturnering, sommerfuglene var på plass da jeg ankom Kristiansand denne fredagen. Det å få oppleve en slik idrettsglede, innsats og samhold på dette fantastiske laget, er helt ubeskrivelig. Om det var tap eller seier var ubetydelig, så lenge vi hadde det gøy. Det å få skryt av NFF sin visepresident, som stod å så på vår siste kamp var ikke dumt det heller. Må heller ikke glemme den fantastiske gjengen med ledsager, som stod på og heiet oss frem. Dette er en helg jeg personlig ikke vil glemme på lang tid, samholdet mellom spillere, trenere og støtteapparat blant alle lagene er noe for seg selv. Dette er noe resten av idretts Norge skulle fått oppleve! Må heller ikke glemme å takke våre flotte sponsorer, som hjalp oss til å skaffe felles jakker il alle, både spillere og ledsagere! 12 Trond fra Fana Super Team gir Monica fra Fyllingen Tigers en god klem. Scoringsjubel

13 FANAVARDEN FOTBALL Jenter 99 viste vei Jenter 99 ble første Fanalag som klarte å bringe gullet hjem fra Sognefjord Cup til NIP. Jentelaget som avsluttet vårsesongen med seier i den lokale vinterserien, har bredde, fart og tekniske ferdigheter som ga en kontrollert seier med 2-0 i finalen mot Nordhordland. Vinnerpokalen ble delt ut av Tore André Flo. Kanskje det var møtet med de fremadstormende Fanajentene som gjorde at den gamle landslagshelten bestemte seg for å slippe ungdommen til Medaljer i Norway Cup Smågutte- og guttelaget hevdet seg med bravour i årets Norway Cup. Småguttene spilte en rekke kjempekamper gjennom sensommeruken på Ekebergsletta. De slo Åsane 2-0 i kvartfinalen og kjempet seg frem til bronsemedaljer etter tap mot brasilianske Pequeninos i semifinalen. Gutter elite viste også at det er et lag i norgestoppen og kjempet seg videre fra en tøff pulje. Puljekampen mot Skeid, som senere vant hele turneringen, endte med et knepent 0-1-tap for Fanaguttene. Guttene fikk merke årets lumske sommervær i hovedstaden. Kraftig regnvær førte til at åttendedelsfinalen mot Rørvik måtte utsettes og spilles på en kunstgressbane som tålte nedbøren. Guttelaget møtte tyrkiske Seka Spor 1937 i kvartfinalen og lå lenge godt an til avansement. Tyrkerne utlignet og kampen endte med ekstraomganger. Spilleforlengelsen endte med tyrkisk jubel og en hederlig sorti for Fana. Småguttelaget tok bronsepokalen etter å ha slått brasilianere i semifinalen Bronse i Skaw Cup Fanas juniorlag dro til Skaw Cup i Danmark for å få tøff matching. Fanaguttene viste at de hang med i toppen og etter et bittert tap i semifinalen møtte juniorene Bryne i bronsefinalen. Etter en jevn kamp stod det 1-1 etter full tid. Med fire sikre straffeskyttere og en avgjørende redning fra keeper Asgrim Vetti, kunne juniorene ta med seg bronsemedaljer på fergeturen hjemover Guttene slapper av på sovesalen før en ny kamp. 13

14 TURN FANAVARDEN Reisebrev fra Paris Den 30. juli dro delegasjonen fra Norge av gårde for å delta i VM i sportsdrill. Vi ankom Paris på dagen, så da var det en fin mulighet for meg til å utforske Paris litt før konkurransen satt i gang. Tirsdag var første treningen vår, der vi fikk kjenne litt på nervene, samt bli vant til varmen. Tekst og foto: Camilla Evjen En av de travleste dagene for vår delegasjon var nok onsdagen der trening, draktsjekk, musikktest og åpningsseremoni stod for tur. Veldig travelt, men også spennende. Vi fikk sett gamle og nye drillfjes fra andre land, og konkurransen var offisielt åpnet. Torsdag var en spennende dag for meg. Da var det kortprogrammet som skulle vises, der elementer som er obligatorisk for alle er en del av programmet. Det er alltid litt nervøst å stå på gulvet første gang i en konkurranse. Jeg hadde en bra gjennomkjøring, med ett mist. Noe som jeg er fornøyd med. Fredag var det duket for selvvalgt program. Jeg stilte med et tangoinspirert program. Det var veldig gøy å være på gulvet, med stort fransk publikum som til tider kan være ganske høylytte(spesielt hvis det er franskmenn på gulvet). Jeg hadde også med meg en liten heiagjeng fra Norge, familie, så det var veldig kjekt og støttende for meg. Jeg hadde en grei gjennomkjøring med litt mist. Til slutt endte jeg på en 32 plass, som jeg er veldig fornøyd med. Linda Aas Molnes og Oda Måkestad(junior) klarte å ta seg til semifinalen, noe som var veldig kjekt for alle i den norske delegasjonen! Resten av tiden i Paris brukte vi på å se på alle de fantastiske drillerne som finnes i verden! Japan som er den beste nasjonen imponerte veldig, samt Frankrike som var på hjemmebane stilte med masse flotte programmer. På finaledagen var konkurransehallen pakket med publikum som skapte stor stemning og fin ramme for alle utøverne som skulle på gulvet. Hjemmepublikummet kunne nesten ikke stoppe å juble når Frankrike tok hjem gullet i tropp! Jeg dro fra Paris med masse motivasjon og inspirasjon for neste sesong. Takk for all støtte! 14

15 FANAVARDEN TURN Slår et slag for gutteturn 30 ivrige gutter mellom seks og åtte år fyller Turnkassen to ganger i uken. Hvis det går som Tom-Erik Fredriksen vil, så er de med på starten av et nytt kapittel i Fanas lange turnhistorie. Tekst og foto: Gisle Johanson De er ikke gamle karene, men de har allerede svingt seg i Turnkassen siden Da hadde Tom-Erik Fredriksen og Terje Nitter fått klarsignal fra Fana og treningstid i Turnkassen. - Vi fikk umiddelbart en veldig god mottakelse i Fana. Det var full støtte fra styret i turngruppen fra vi kom med vår første henvendelse. Treningstid kom raskt på plass, forteller Tom-Erik, som har lang fartstid på turnmatten i Salhus Turn. - Guttene mine gikk på fellespartier her i Turnhallen, men de tente ikke skikkelig på opplegget med mye musikk og dans. Det var da tanken om å få i stand et godt turnalternativ som appellerer til guttene, dukket opp, forklarer Tom-Erik I dag er det seks voksne med erfaring fra konkurranseturn og troppsturn som er ansvarlige for trening av de tredve guttene. - Det er jo noen år siden vi kom ned i spagaten, så vi har fått med oss noen flinke turnjenter i 16-årsalderen som demonstrerer øvelsene vi ikke mestrer selv, smiler Tom-Erik. Mange har nok allerede merket seg de stramme guttene i røde og hvite drakter på Turngruppens jule- og sommeroppvisninger i Slåtthaughallen. Og mange har meldt sin interesse. Ambisjonene er å etablere gutteturn på fast basis i Fana. - Vi opererer med venteliste, men det er jo ikke så mange av guttene som gir seg. Så det er dessverre et Tom-Erik Fredriksen og Bjørn Kubon (nærmest) ønsker seg mer hallplass for å slippe til trangt nåløye å komme gjennom. Vi er enda flere turngutter. På bildet er det Leander ganske godt dekket Høyvik Fredriksen og Kjell Kubon som øver på på trenersiden og det håndstående i Turnkassen. er mangel på halltid som stopper oss, sier Fredriksen. Guttetrenerne har lagt seg på en litt annen linje enn hva som er ofte er vanlig innen konkurransepartier i turn. Alle som ønsker å være med er velkommen når en ledig plass åpner seg. - Målet vårt er at flest mulig av guttene skal fortsette med turn i voksen alder. Vi ønsker ikke kun å plukke ut gutter som har potensial til å hevde seg i nasjonale og internasjonale konkurranser. Vi prøver å lære av andre klubber som lykkes med å skape et bredere turnmiljø. Et eksempel er Holmen Turn i Oslo som klarer å holde på både guttene og jentene opp gjennom ungdomsårene. Det må være en målsetting å komme i gang med et tilbud innen troppsturn i Fana. Det vet vi appellerer til ungdom som ønsker å fortsette med turn på hobbybasis, sier Tom-Erik Fredriksen. Guttene har allerede fått prøvd seg i uformelle turnkonkurranser. To ganger i året arrangerer turngruppen interne klubbkonkurranser som gir de minste guttene og jentene erfaring i hvordan en turnkonkurranse arter seg. - Ser vi at på tvers av klubbene Fana, Bergens Turnforening og Laksevåg Turnforening er det om lag 100 gutter som driver med konkurranseturn i Bergen. Vi samarbeider godt med de andre klubbene, og jeg er sikker på at dette er et tilbud som er kommet for å bli i Fana, avslutter Tom- Erik Fredriksen Tom-Erik Fredriksen hjelper sønnen Leander i ringene. 15

16 ANNONSER FANAVARDEN Høst moten Åpent 10-21(18) 16

17 FANAVARDEN HÅNDBALL Med landslaget til Frankrike Vi var to spente jenter fra Fana som dro med tre andre spiller fra Bergen til Frankrike. Turen gikk til Nice og videre til Apt. Vi var tatt ut på landslag LK96 for å delta i turneningen Trophee Corine Chabannes. De første dagene ble brukt til trening og sosialt samvær. Vilde Nord og Emilie Hovden Vi var to spente jenter fra fana som dro med tre andre spiller fra Bergen til Frankrike. Turen gikk til Nice og videre til Apt. Vi var tatt ut på landslag LK96 for å delta i turneningen Trophee Corine Chabannes. De første dagene ble brukt til trening og sosialt samvær. Vår første kamp var mot Nederland. Alle i gruppen var veldig spent og vi gledet oss utrolig mye. Mot Nederland spilte vi uavgjort, mot Tyskland tapte vi og vi vant mot Frankrike. Det var en utrolig opplevelse å være med til frankrike. Vi koste oss både på håndballbanen og utenfor. Vi trente to ganger for dagen både ute og inne. Alt i alt var dette en fantastisk tur der vi fikk et lite innblikk i hvordan det er å være landslagsspiller. Detter gir oss motivasjon til å trene enda hardere og bedre for å få være med på alt det gøye som venter på oss i framtiden. Flott innsats i Åpningscupen Det jobbes godt på rekrutteringssiden i håndballgruppen. Både jenter 13 og gutter 13 spilte seg til hver sin finale i Åpningscupen i august. Dette er to gode treningsmiljøer som har jobbet godt over mange år, og har benyttet AAF- prosjektet godt. Det er også spennende at gruppene er de første som er et resultat av samarbeidet med Apeltun, og vi gleder oss til å følge utviklingen videre. Her er det mange treningsvillige jenter og gutter. Flere av de andre lagene gjorde også en fin innsats og var i semifinaler og kvartfinaler. I dameklassen stilte Fana med to jevne lag i Damer A og fikk begge lagene til finalen. Det lover godt før sesongstart i 1.divisjon. Her vil det komme nærmere info på hjemmesiden, så følg med! Vilde Nord og Emilie Hoveden Jenter 13 med seier i åpningscupen 17

18 ANNONSER FANAVARDEN Vi bringer blomster i Stor-Bergen LAGUNEPARKEN TANNKLINIKK STØTT VÅRE ANNONSØRER DE STØTTER OSS Årets Julegave for den moderne norske familie. Chiron Media har interaktive E-læringskurs som gir nødvendige ferdigheter i Microsoft Office for hele familien. Datakunnskap hos skolebarn utvikler leseferdigheten og har positiv effekt på læring. Se nærmere: Vi bringer blomster i Stor-Bergen Vi tar nå imot nye pasienter og yter akutthjelp Allmenntannlege Reguleringstannlege Behandling av tannløsningssykdom Implantatbehandling TELEFON Byggmester Bernt Dyngeland A/S Byggmester Bernt Dyngeland A/S Ulsmågveien 29, 5224 Nesttun Tlf Mob E.mail: Ingen kjenner Fana som oss! størst og eldst i Fana God lokal kjennskap Rimelige priser Statsautorisert eiendomsmegler Egen advokat 18 Fana Sparebank Eiendom AS - Østre Nesttunvei 3, 5221 Nesttun - Telefon Telefax E-post: - internett:

19 FANAVARDEN LANGRENN/SKISKYTING Fremtidens langrennsløpere trener til skisesongen Ca 50 unge gutter og jenter 6 til 9 år møter hver tirsdag opp til langrennstrening. Denne tirsdagen trente de i Hordnesskogen med intervaltrening fra lys-stolpe til lys-stolpe. Først rolig, så full spurt. De minste i en gruppe med egne trenere 7 og 8 åringer klar til spurt. Klar for litt balansetrening 130 med på terrengløp i skiløypene på Totland tirsdag 18. september. Over 40 barn 6 til 10 år er klar til start. 19

20 ANNONSER FANAVARDEN 5221 Nefagården Lundhaugvegen 14, 5221 Nesttun Tlf.: , fax: , e-post: Romantisk Klassisk Kreativ Kunnskap Skreddersydd Smakfullt Bergen Bilutleie AS har rabattavtale med Fana Idrettslag og medlemmer. Hos oss kan du leie mange ulike biltyper. Kanskje kan 17 seter minibuss eller 9 seter på vanlig førerkort være aktuell ved reise til kamper eller turneringer. HOLE GLASS Østre Nesttunvei 10, 5221 Nesttun - Telefon Osveien Nesttun Tlf.: Åpningstider: Man-Lør: 07:00-23:00 S P O R T Søfteland Telefon: Telefax:

Skal man få en god fremgang for våre aktive alpinister og skape gode grunnleggende skiferdigheter hos våre nye medlemmer er vi avhengig av et godt trenerkorps. Vår hovedtrener Anders Neteland har sammen

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Det er gledelig at den gode aktiviteten i friidrettsgruppa nå gjør at vi får støtte på denne måten.

Det er gledelig at den gode aktiviteten i friidrettsgruppa nå gjør at vi får støtte på denne måten. Gamle nyheter: 2005 Sjetne tildelt 10.000 fra Gilde-fondet Vi har fått melding om at vi er en av 163 klubber som har fått tildelt kr. 10.000 fra Gilde-fondet. Gilde ønsker å bidra til at unge talent rekrutteres

Detaljer

Nyheter fra 2012. 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011

Nyheter fra 2012. 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011 Nyheter fra 2012 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011 Sesongens andre runde i det individuelle divisjonsspillet for Møre og Romsdal ble arrangert av Molde BTK i Skytterhallen i Molde i romjulen.

Detaljer

I jula spiller de nordisk mesterskap Tekst: Lage Sofienlund Konnerud Håndball sitt J14-lag har gjort sine saker svært bra i 2013/2014-sesongen. Nå er de godt i gang med ny sesong. Etter råsterke resultater

Detaljer

Bækkelagets Sportsklubs idrettsskoler i sommerferien

Bækkelagets Sportsklubs idrettsskoler i sommerferien Bækkelagets Sportsklubs idrettsskoler i sommerferien Velkommen til våre idrettsskoler i uke 26 og 33 (27.juni til 1.juli) for barn født 2003 til 2010. Vi tilbyr: Fotballskole Håndballskole Innebandyskole

Detaljer

Det ble mange fine høydepunkter på helgens Norgescup på Kongsvinger for våre spillere.

Det ble mange fine høydepunkter på helgens Norgescup på Kongsvinger for våre spillere. Nyheter fra 2008 Rekord i divisjonspillet Vi registrerer en gledelig stor deltagelse i divisjonspillet som går av stabelen i Skytterhallen lørdag. Totalt 75 spillere deltar fra 2. divisjon og nedover.

Detaljer

Velkommen til årets Landstevne på Landøya i Asker.

Velkommen til årets Landstevne på Landøya i Asker. Landsstevnet 2014 Velkommen til årets Landstevne på Landøya i Asker. Sammen med høstens glade farger, så ankommer det en gjeng glade idrettsutøvere til Landøya Bad nest siste helgen i oktober. Landstevnet

Detaljer

Egge IL - G 2004. Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset

Egge IL - G 2004. Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset Egge IL - G 2004 Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging Egge IL - G 2004. Bilde tatt sommeren 2004. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset Til stede Trenere Stig Arthur

Detaljer

4. ÅRSMELDING for 2015

4. ÅRSMELDING for 2015 org.nr. 993 601 527 Husk GRASROTANDEL når du tipper 4. ÅRSMELDING for 2015 Styret har i 2015 bestått av:; Leder; Synnøve Moe Engevik Nestleder ; Magne Hetlevik Kasserer; Torhild Mathiassen Sekretær; Ingebjørg

Detaljer

Rekruttere og beholde i o-idretten

Rekruttere og beholde i o-idretten Rekruttere og beholde i o-idretten Hvordan rekrutterer og beholder vi barn og ungdom i o-idretten. Samarbeid, planlegging, ressursutnyttelse. Erfaringer fra Østmarka OK. Terje Linløkken, Jørn Mjøster og

Detaljer

Avisen GOD JUL OG GODT NYTTÅR HUSK JULEMESSEN I HANAHALLEN AJAX FOTBALLSKOLE. til alle medlemmer, frivillige og sponsorer i Hana idrettslag.

Avisen GOD JUL OG GODT NYTTÅR HUSK JULEMESSEN I HANAHALLEN AJAX FOTBALLSKOLE. til alle medlemmer, frivillige og sponsorer i Hana idrettslag. Avisen Informasjon til sponsorer julen 2014 GOD JUL OG GODT NYTTÅR til alle medlemmer, frivillige og sponsorer i Hana idrettslag. HUSK JULEMESSEN I HANAHALLEN ONSDAG 10.12. KL 17-21 AJAX FOTBALLSKOLE SANDNES

Detaljer

VELKOMMEN TIL BERGER IDRETTSLAG. Stiftet 1895

VELKOMMEN TIL BERGER IDRETTSLAG. Stiftet 1895 VELKOMMEN TIL BERGER IDRETTSLAG Stiftet 1895 Berger idrettslags formål Berger idrettslag skal gi et godt sportslig tilbud til barn og ungdom som naturlig tilhører Berger. Tilbudet skal gis i idretter laget

Detaljer

Årsrapport for 2007/2008-laget

Årsrapport for 2007/2008-laget Årsrapport for 2007/2008-laget Sesongen 2013-2014 Trenere: Annette Nilsen Paul og Tonje Roalkvam Titlestad Foreldregruppa: Visjon: Tune skal være den beste klubben å være i uansett alder og ambisjon 1.

Detaljer

SPYDSPISS EN DEL AV SKIGRUPPA

SPYDSPISS EN DEL AV SKIGRUPPA SPYDSPISS EN DEL AV SKIGRUPPA GRUNNLAGET FOR SPYDSPISS Terje Håkonsen sportsligleder Kompetansebygging/filosofi Junior/seniorsatsing 1. Innen 2014 ta medaljer i NM for jenter og gutter i juniorklassen

Detaljer

O-gruppa mot 2020. Hvor går vi? Topp og bredde - Ung og gammel Arrangementer - Rekruttering Aktivitet for alle. FIF Orientering Torsdag 28.

O-gruppa mot 2020. Hvor går vi? Topp og bredde - Ung og gammel Arrangementer - Rekruttering Aktivitet for alle. FIF Orientering Torsdag 28. O-gruppa mot 2020 Hvor går vi? Topp og bredde - Ung og gammel Arrangementer - Rekruttering Aktivitet for alle FIF Orientering Torsdag 28.januar 2015 Strategi hva har vi gjort.. FIFs ambisjon forankring

Detaljer

NORGE DAG RAPPORTER HOCKEY TEAM. Dagrapport 11 lørdag 19. april 2014. Også her

NORGE DAG RAPPORTER HOCKEY TEAM. Dagrapport 11 lørdag 19. april 2014. Også her NORGE HOCKEY TEAM Også her DAG RAPPORTER Dagrapport 11 lørdag 19. april 2014 Siste spilledagen i Nice, etter 8 fantastiske dager i denne flotte franske byen som har bydd på masse flott vær, mange gode

Detaljer

Velkommen til foreldremøte Jenter 1997

Velkommen til foreldremøte Jenter 1997 Velkommen til foreldremøte Jenter 1997 Foreldremøte NIF J97 Kort oppsummering av sesongen 2009/2010 Bortecuper Vårens hjemmecuper Opplegg for sesongen 2010/2011 Skadeforebygging basistrening Eventuelt

Detaljer

Friidrett foreldremøte 28. og 29. november 2011

Friidrett foreldremøte 28. og 29. november 2011 Friidrett foreldremøte 28. og 29. november 2011 Visjon og verdier Fana IL fremtidens fritid Glede Felleskap Trygghet Handlekraft Agenda www.fanail.no Trening og treningstider Å være Fanamedlem Fana IL

Detaljer

Velkommen til IL Skrim

Velkommen til IL Skrim Velkommen til IL Skrim Er du aktiv eller vanlig mosjonist? Eller vil du være med i støtteapparatet vårt? Uansett aktivitets og ambisjonsnivå er du velkommen i IL Skrim. Hos oss skal alle trives og finne

Detaljer

Røa Langrenn 2004 Sesong 2014/2015

Røa Langrenn 2004 Sesong 2014/2015 Røa Langrenn 2004 Sesong 2014/2015 Oppsummering sesong 2014/2015 Plan for neste sesong Glede Mestring Raushet Gruppe 2004 11 år Oppmann: Marit Dyrli Hovedtrener: Hans-Petter Kristiansen Assistent-trenere:

Detaljer

Sommer 2011. Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner. www.stovnerungdom.no

Sommer 2011. Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner. www.stovnerungdom.no Oslo kommune Bydel Stovner Enhet for ungdom, kultur og nærmiljø Sommer 2011 Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner www.stovnerungdom.no Dagsturer Tusenfryd UKE 26 TIRSDAG 28.6 Oppmøte

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, SEPTEMBER 2012 Hei alle sammen! Da har enda en måned gått og vi på Sølje har hatt en fantasisk fin og rolig måned hvor vi har blitt enda bedre kjent med bara deres. Det er

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSMØTE KALANDSEIDET IL Håndballgruppen FOR MELDINGSÅRET 2013 SAKSLISTE 1. Åpning Valg av dirigent og referent 2 Årsmeldinger 3. Regnskap

Detaljer

Om Generation Handball

Om Generation Handball I... e v o l l l a b d n ha 4. August - 8. August 2015 4. August - 8. August 2015 4. August - 8. August 2015 Om Generation Handball Generation Handball er en håndballfestival for unge mellom U12 U23. Spill

Detaljer

Norgeshus skiskole. www.skiskole.teamnorgeshus.no

Norgeshus skiskole. www.skiskole.teamnorgeshus.no Norgeshus skiskole www.skiskole.teamnorgeshus.no Velkommen til Norgeshus Skiskole Vi i Team Norgeshus setter stor pris på å kunne få spillerom og en hjelpende hånd fra NSF til å vise at også eliteaktivitet

Detaljer

Infoguide www.hortenibk.com. Horten IBK. Stiftet 1. mars 1996. Velkommen til klubben

Infoguide www.hortenibk.com. Horten IBK. Stiftet 1. mars 1996. Velkommen til klubben Infoguide www.hortenibk.com Horten IBK Stiftet 1. mars 1996 Velkommen til klubben Velkommen til Horten Innebandyklubb På vegne av Horten Innebandyklubb ønsker jeg deg velkommen til Horten Innebandyklubb.

Detaljer

Arbeidskrav og treningsplanlegging i orientering

Arbeidskrav og treningsplanlegging i orientering Camp Norway, Oslo 301015 Arbeidskrav og treningsplanlegging i orientering Erlend Slokvik, Olympiatoppen Innlandet 3. november 2015 1 Olympiatoppen Arbeidskravsanalyse En arbeidskravsanalyse har som formål

Detaljer

Resultat og tilbakemeldinger fra vårt utsendte evalueringsskjema. Totalt 18 tilbakemeldinger Spørsmål 1:

Resultat og tilbakemeldinger fra vårt utsendte evalueringsskjema. Totalt 18 tilbakemeldinger Spørsmål 1: Evaluering Resultat og tilbakemeldinger fra vårt utsendte evalueringsskjema. Totalt 18 tilbakemeldinger Spørsmål 1: - Opplever dere at Frogner håndball har et godt tilbud til barna? Ja- 16 Nei- 1 Tja-

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, JUNI 2012 Hei alle sammen! Da har vi på Sølje hatt enda en fin måned sammen med mange gode og positive opplevelser sammen. Vi har vært veldig mye ute og kost oss i det nydelige

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST 2013. Hei alle sammen og velkommen til nytt barnehage år på Sølje! Vi håper dere alle har hatt en flott sommer og kost dere med de søte små. For oss på Sølje var det

Detaljer

Året som er gått - trening og turer

Året som er gått - trening og turer Året som er gått - trening og turer Av Marit Johnsen Trening: Oppkjøringen til 2012 sesongen startet vi allerede i november 2011, da startet vi opp tirsdagstreningene med løpetur ute fulgt av en times

Detaljer

SUKSESS HISTORIER. Neste generasjon Junior jentene 2015-11-02

SUKSESS HISTORIER. Neste generasjon Junior jentene 2015-11-02 SUKSESS HISTORIER Neste generasjon Junior jentene CLASSIFICATION: INTERNAL 2015-11-02 SUKSESSHISTORIER HVORDAN REKRUTTERE OG BEHOLDE - OPPSUMMERT Rekruttere Vi må ha noe å tilby: Ukentlig fellestrening

Detaljer

Nydalens Skiklub 125 år i idrettes tjeneste Norges ledende barne- og ungdomsklubb. Mål + mening + miljø + mestring = motivasjon

Nydalens Skiklub 125 år i idrettes tjeneste Norges ledende barne- og ungdomsklubb. Mål + mening + miljø + mestring = motivasjon Nydalens Skiklub 125 år i idrettes tjeneste Norges ledende barne- og ungdomsklubb Mål + mening + miljø + mestring = motivasjon Norges beste klubb å løpe orientering i! Et lite tilbakeblikk. 2003 Erik,

Detaljer

TERMINLISTE SKISESONGEN

TERMINLISTE SKISESONGEN TERMINLISTE SKISESONGEN 2012 www.stormfjell.no I.L. STORMFJELL LYSLØYPA I LARSOSLIA Vi ønsker alle velkommen til å benytte lysløypa. Vi har 3 forskjellige løypelengder. 400 m, 1,5 km og 2,5 km Vi har også

Detaljer

Sparebanken Hedmark FART CUP Søndag 6. september 2015 kl. 10.00

Sparebanken Hedmark FART CUP Søndag 6. september 2015 kl. 10.00 Sparebanken Hedmark FART CUP Søndag 6. september 2015 kl. 10.00 Fotballaget FART ønsker alle velkommen til GLA'FOTBALL på Fartbana for 34. gang! Velkommen til Fart! Hei alle fotballvenner! Vi er klare

Detaljer

Jente 16, junior og dame Træffhuset, Molde 30. november - 1. desember

Jente 16, junior og dame Træffhuset, Molde 30. november - 1. desember Velkommen til CUP 2013 Jente 16, junior og dame Træffhuset, Molde 30. november - 1. desember HVEM FÅR INNBYDELSE. Innbydelsen er sendt ut til alle klubber med lag i kretsserier. Cupen gjelder klubblag.

Detaljer

2016-2020. Overordnet sportsplan for Fredrikstad sykkelklubb

2016-2020. Overordnet sportsplan for Fredrikstad sykkelklubb 2016-2020 Overordnet sportsplan for Fredrikstad sykkelklubb Forord På vegne av styret i Fredrikstad sykkelklubb ble det november 2015 oppnevnt et sportsutvalg i Fredrikstad sykkelklubb. Sportsutvalget

Detaljer

Våre ryttere representerte Team SØR og var ledet av Jan-Einar Sævik fra Lyngdal og trener i Sandnes, Johanne Bergseth.

Våre ryttere representerte Team SØR og var ledet av Jan-Einar Sævik fra Lyngdal og trener i Sandnes, Johanne Bergseth. I helgen gikk årets Morgendagens helter ritt av Stabelen. Rittet arrangeres av Statoil i regi Norges Cycleforbund (Ncf) og Arctic race for å sette fokus på unge, kommende talenter. I motsetning til resten

Detaljer

TERMINLISTE SKISESONGEN

TERMINLISTE SKISESONGEN TERMINLISTE SKISESONGEN 2011 www.stormfjell.no I.L. STORMFJELL LYSLØYPA I LARSOSLIA Vi ønsker alle velkommen til å benytte lysløypa. Vi har 3 forskjellige løypelengder. 400m, 1,5 km og 2,5 km Vi har også

Detaljer

Norway Cup Rjukan IL

Norway Cup Rjukan IL Norway Cup Rjukan IL Norway Cup 2011 for Rjukan Da nærmer det seg sommer og her kommer litt info om Norway cup og trening i sommerferien. Vi trener to dager i uken i ferien for de som er hjemme ( gjelder

Detaljer

En vellykket sesong for UIL førsteårs Gutt - 99 laget

En vellykket sesong for UIL førsteårs Gutt - 99 laget En vellykket sesong for UIL førsteårs Gutt - 99 laget Fra åpningsseremonien i Mini World Cup med 3.100 tilskuere og nasjonalsanger Høydepunkter: Vellykket med årskullslag for 99 og 98 med overraskende

Detaljer

November 2013. Viktige hendelser denne måneden:

November 2013. Viktige hendelser denne måneden: November 2013 Viktige hendelser denne måneden: 21.-24. november 25. november 29. nov-1.des Høstgasshuku med gradering, Bergen Offisiell åpning av nye klubblokaler Barnegasshuku med gradering, Bergen Høstgasshuku

Detaljer

KROATIA - OPATIJA LØPING MED INGRID KRISTIANSEN PROGRAM 06.-13. juni 2015. Maratonløper, toppidrettsutøver, forfatter og foredragsholder

KROATIA - OPATIJA LØPING MED INGRID KRISTIANSEN PROGRAM 06.-13. juni 2015. Maratonløper, toppidrettsutøver, forfatter og foredragsholder KROATIA - OPATIJA LØPING MED INGRID KRISTIANSEN PROGRAM 06.-13. juni 2015 Maratonløper, toppidrettsutøver, forfatter og foredragsholder JOMFRUREISER NORGES LEDENDE ARRANGØR AV TEMAREISER FOR JENTER Jomfrureiser

Detaljer

PROGRAMBLAD BRINGSERIEN J16. 1. serierunde Randaberghallen 5. 7. september

PROGRAMBLAD BRINGSERIEN J16. 1. serierunde Randaberghallen 5. 7. september PROGRAMBLAD BRINGSERIEN J16 1. serierunde Randaberghallen 5. 7. september Hovedtrener for Randaberg J98 har ordet: Først og fremst ønsker jeg alle velkommen til fortet vårt, Randaberghallen. Håper alle

Detaljer

Foreldremøte Oktober 2013

Foreldremøte Oktober 2013 Stiftet 3. Mars 1920 Foreldremøte Oktober 2013 Vår visjon: Fana IL fremtidens fritid! Våre kjerneverdier: Glede Felleskap Trygghet - Handlekraft Treningstilbud/Gruppeinndeling Kommunikasjon Strategi Oppmann

Detaljer

Årsmelding for orienteringsåret 2015

Årsmelding for orienteringsåret 2015 Årsmelding for orienteringsåret 2015 Til Årsmøtet i Askøy Orienteringslag 25. februar 2016 TRENINGS- OG BARNEIDRETTSKOMITEEN av Andreas og Lise Balestrand Grønbech I år har vi hatt 15 treningsløp, 9 på

Detaljer

Kommende søndag 9. januar må du ta turen til TRÆFFHUSET og oppleve en spennende og prestisjetung lagkamp i bordtennis.

Kommende søndag 9. januar må du ta turen til TRÆFFHUSET og oppleve en spennende og prestisjetung lagkamp i bordtennis. Nyheter fra 2011 Årets store og spennende lokaloppgjør i bordtennis ALLE BORDTENNISVENNER! Kommende søndag 9. januar må du ta turen til TRÆFFHUSET og oppleve en spennende og prestisjetung lagkamp i bordtennis.

Detaljer

Årsmelding for år 2002. Ringerike Tae kwon do klubb

Årsmelding for år 2002. Ringerike Tae kwon do klubb Årsmelding for år 2002 Ringerike Tae kwon do klubb Styre har i perioden bestått av. Forman Kasserer Sekretær Geir Karlsen Kai-Herman Wiik Charlotte Svensen. Roger A Lippert Biljana Mandaric Per-Ivar Pedersen

Detaljer

Lånke IL Idrettsskolen

Lånke IL Idrettsskolen Lånke IL Idrettsskolen Årsmelding 2014 Styret 2014 Styret har hatt følgende sammensetning: Leder- Espen Viken Nestleder- Lene Fundaunet Kasserer- Torkil Dahl Sekretær- Julie Aasvang Pedagogisk leder Espen

Detaljer

MØTE TIRSDAG 15.DES 2016 J-16 & DAME FOTBALL 2016 SESONGEN

MØTE TIRSDAG 15.DES 2016 J-16 & DAME FOTBALL 2016 SESONGEN MØTE TIRSDAG 15.DES 2016 J-16 & DAME FOTBALL 2016 SESONGEN AGENDA - GRUNNIDÉ - DAMELAG - FLINT BASIS TILBUD - FLINT UTVIDET TILBUD - FLINT RESSURSER - FLINT SPILLERE - TRENINGSLEIR - DATO - TRENINGSTIDER

Detaljer

Ballerud Golfklubb Juniorarbeid 2010

Ballerud Golfklubb Juniorarbeid 2010 Ballerud Golfklubb Juniorarbeid 2010 Årsmøtet i 2009 gav juniorkomiteen fullmakt til å øke aktiviteten på juniorarbeidet i forhold til tidligere år. Dette innebar bla økte økonomiske rammer. I 2009 ble

Detaljer

Januar 2014. Viktige hendelser denne måned: Keiko Hajime - Første trening 13.-18. januar Kangeiko 2013. Timeplan første uker i januar:

Januar 2014. Viktige hendelser denne måned: Keiko Hajime - Første trening 13.-18. januar Kangeiko 2013. Timeplan første uker i januar: Januar 2014 Viktige hendelser denne måned: 7. januar Keiko Hajime - Første trening 13.-18. januar Kangeiko 2013 17.-18. januar Kangeiko Weekend 20. januar Oppstart Nybegynnerkurs 20. januar Ordinær timeplan

Detaljer

Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014.

Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014. Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 5 6 7 8 9 AKSJON VÅR RYDDING Tur dag DUGNAD I BARNEHAGEN Vi markerer at Aksel er 2 år! 12 13 14 15 16 Små Tur dag 19 20 21 Varm lunsj:

Detaljer

NYHETSBREV NORDSTRAND HÅNDBALL ELITE DESEMBER 2014/2015

NYHETSBREV NORDSTRAND HÅNDBALL ELITE DESEMBER 2014/2015 NYHETSBREV NORDSTRAND HÅNDBALL ELITE DESEMBER 2014/2015 Vi i er nå klare med desember-utgaven av vårt nyhetsbrev. Her ønsker vi å informere om ting som skjer rundt håndballen på Nordstrand. Nyhetsbrevet

Detaljer

ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2014/2015

ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2014/2015 ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2014/2015 Håndballen i Hegra har hatt en veldig god sesong, med mange aktive spillere, trenere, lagledere og ikke minst publikum. Det har vært mange fine dager i

Detaljer

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Saksliste hovedstyremøte tirsdag 26.05.09 Saksnummer Sak Ansvarlig 260509-00 Godkjenning av protokoll og innkalling Sverre 260509-0 Budsjett 2009 og regnskap Q Pål A 260509-02 Regnskapsrutiner/økonomistyring

Detaljer

O trening Nydalens Skiklub (NSK) for 8-12 år Våren 2014

O trening Nydalens Skiklub (NSK) for 8-12 år Våren 2014 Dato / tid Sted Aktivitet / Opplegg Mandag 7.april Frysja Sandvolleyball-banen på vestsiden av Akerselva (ved Sagadammen 26) Ansvar: 2003 - Torunn/ Maiken Veivalg for de øvede Karttilvenning for de nye

Detaljer

Årsberetning for Røros IL, skiskyting 2012

Årsberetning for Røros IL, skiskyting 2012 Årsberetning for Røros IL, skiskyting 2012 Gruppestyret har i perioden bestått av: John Birger Tronsaune Leder På valg 2013 Britt Laila Nilsgård Kasserer På valg 2014 Rune Moan Sekretær På valg 2014 Haldis

Detaljer

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015.

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Trenere, lagledere og styret var innkalt til møte. Tilstede: Sissel Romundset, Helen Romundset, Randi Stormyr, Ina Ulfsnes, Rolf Terje Ulfsnes, Ingeborg Dyrnes,

Detaljer

Jente 16 og senior dame Træffhuset, Molde 5. - 6. desember

Jente 16 og senior dame Træffhuset, Molde 5. - 6. desember Velkommen til Jente 16 og senior dame Træffhuset, Molde 5. - 6. desember HVEM FÅR INNBYDELSE. Innbydelsen er sendt ut til alle klubber med lag i kretsserier. Cupen gjelder klubblag. Innbydelsen er utsendt

Detaljer

Ullensaker/Kisa Idrettslag friidrett inviterer til løps- og mosjonskarusell for 47. året på rad.

Ullensaker/Kisa Idrettslag friidrett inviterer til løps- og mosjonskarusell for 47. året på rad. INNBYDELSE UKI-KARUSELLEN 2012 Ullensaker/Kisa Idrettslag friidrett inviterer til løps- og mosjonskarusell for 47. året på rad. UKI-karusellen er et arrangement for hele familien. Bli deltager i Norges

Detaljer

Narvik Svømmeklubbs veileder

Narvik Svømmeklubbs veileder Side 1 KNNN Narvik Svømmeklubbs veileder Slik gjør vi det i NSK Side 2 Narvik svømmeklubbs medlemmer, foreldre og trenere NSK `s veileder er for alle som har noe med NSK å gjøre - enten det er som medlem,

Detaljer

Kjære svømmer med familie

Kjære svømmer med familie Kjære svømmer med familie Atter ett år er avsluttet. Årsskifte gir mulighet for tilbakeblikk og refleksjon. For Levanger svømmeklubb har 2010 vært et innholdsrikt år. Trønderhallen er nå snart ferdig og

Detaljer

Kjelsås Alpin U10/U8 Informasjon for sesongen 2015-2016. Oppdatert per 24. februar 2016

Kjelsås Alpin U10/U8 Informasjon for sesongen 2015-2016. Oppdatert per 24. februar 2016 Kjelsås Alpin U10/U8 Informasjon for sesongen 2015-2016 Oppdatert per 24. februar 2016 Kjelsås Alpin Kjelsås IL Alpint er en mål og mestringsorientert klubb. Vi fokuserer på at utøverne skal mestre oppgaver

Detaljer

FGI Fotball DanaCup 2016 Side 1 av 9. Dana Cup. Hjørring, Danmark Søndag 24. Lørdag 30. juli 2016 (uke 30)

FGI Fotball DanaCup 2016 Side 1 av 9. Dana Cup. Hjørring, Danmark Søndag 24. Lørdag 30. juli 2016 (uke 30) Forus FGI Fotball DanaCup 2016 Side 1 av 9 Dana Cup Hjørring, Danmark Søndag 24 Lørdag 30 juli 2016 (uke 30) PROGRAM OG RETNINGSLINJER Innhold: 1 Innledning 2 Program 3 Retningslinjer for trenere/ledere

Detaljer

TURNERINGS- OVERSIKT LIMTREHALLEN 2015. Uke 1 til uke 19

TURNERINGS- OVERSIKT LIMTREHALLEN 2015. Uke 1 til uke 19 TURNERINGS- OVERSIKT LIMTREHALLEN Uke 1 til uke 19 1 Velkommen til Limtrehallen! Vinteren har vi et mer omfattende turneringsprogram enn noen gang tidligere! Denne oversikten er laget for at alle lokale

Detaljer

Mestring Selvstendighet Tilhørighet HEMINGS. lille grønne. Slik gjør vi det i Heming

Mestring Selvstendighet Tilhørighet HEMINGS. lille grønne. Slik gjør vi det i Heming Mestring Selvstendighet Tilhørighet HEMINGS lille grønne Slik gjør vi det i Heming Kjære Hemingmedlemmer, foreldre og trenere Hemings lille grønne er en veileder for alle som har noe med Heming å gjøre

Detaljer

NORD NORSK MESTERSKAP PÅ SKI

NORD NORSK MESTERSKAP PÅ SKI INNBYDELSE til NORD NORSK MESTERSKAP PÅ SKI 2010 langrenn 19. 21. mars 2010 Seida i Tana - 1 - Innhold Side Tekst 3 Innledning, arena 4 Rennprogram 5 Innkvartering 6 Bevertning og garderober 7 Rennkontor,

Detaljer

Frisk Asker Fotball En klubb å være stolt av

Frisk Asker Fotball En klubb å være stolt av Frisk Asker Fotball En klubb å være stolt av Trener- og Lagledermøte 23. Oktober 2013 Frisk Asker Fotball 2013 Agenda Informasjon fra styreformann Oppsummering 2013 Gruppearbeid Fokusområder Samarbeid

Detaljer

Fana IL Skøyter. Strategi for perioden 2008-2012 Handlingsplan for 2008-2009 2008 2012. i samarbeid med

Fana IL Skøyter. Strategi for perioden 2008-2012 Handlingsplan for 2008-2009 2008 2012. i samarbeid med Fana IL Skøyter Strategi for perioden 2008-2012 Handlingsplan for 2008-2009 2008 2012 i samarbeid med Strategi og handlingsplan for FILS for perioden 2008 2012 1. Fana IL Skøyter 1.1 1.2 Hovedmål 1.3 Organisasjonsoversikt

Detaljer

Juni 2013. Viktige hendelser denne måneden: Sommeravslutning seniorer

Juni 2013. Viktige hendelser denne måneden: Sommeravslutning seniorer 31. mai 1. juni 6. juni 6. - 9. juni 15. - 16.juni 21. juni Juni 2013 Viktige hendelser denne måneden: Gasshuku, Fusa Ingen trening Sommergasshuku, Stord Interngasshuku, Krokeide Sommeravslutning seniorer

Detaljer

Nyhetsbrev fra Norges Skøyteforbund

Nyhetsbrev fra Norges Skøyteforbund Nyhetsbrev fra Norges Skøyteforbund S E S O N G E N 2 0 0 9 / 2 0 1 0 N R 2-0 4. 1 1. 2 0 0 9 Fredag er det endelig klart for en ny, internasjonal skøytesesong. Sportforum i Berlin er i helgen åsted for

Detaljer

Årsklasse 16-17 år. Breddetilbud. Fordeling av treningsmengde og treningsformer

Årsklasse 16-17 år. Breddetilbud. Fordeling av treningsmengde og treningsformer Rammeplan for sportslige aktiviteter 16-17 år Årsklasse 16-17 år På dette alderstrinnet skal en legge vekt på å integrere tekniske ferdigheter i en spillsammenheng. Det betyr at en ønsker å utvikle spillernes

Detaljer

G&G`s Girlpower Hockeycamp juni 2013

G&G`s Girlpower Hockeycamp juni 2013 G&G`s Girlpower Hockeycamp juni 2013 Vi har igjen gleden av å invitere til G&G`s Girlpower sommerhockeycamp. Dette er tredje året campen arrangeres i Schjongshallen på Hønefoss. I år vil vi starte søndag

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Årsberetning 2015 Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Styrets sammensetning 2015 Ole Jacob Johannessen Leder Stig Arve Alveskjær Styremedlem Johnny Alveskjær Styremedlem Kjersti Trondsen Styremedlem

Detaljer

OBS-OBS-OBS-OBS- Invitasjon til årsmøte 10. Mars kl 13.00.

OBS-OBS-OBS-OBS- Invitasjon til årsmøte 10. Mars kl 13.00. Side 1 Nr.1.2012 INNHOLD: Side 1: Invitasjon til årsmøte 10 mars. Grasrotandel. Side 2: Lederen, Saksliste. Side 3 : Referat fra julebord m/bilder Side 4.: Minneord. Side 5: Reklame. Invitasjon til årsmøte

Detaljer

Foreldremøte Skeid Junior Lokal. Januar 2015

Foreldremøte Skeid Junior Lokal. Januar 2015 Foreldremøte Skeid Junior Lokal Januar 2015 Agenda Sportslig opplegg for 2015 treninger og treningshelg, treningskamper i vinter, sommerserie, cuper Administrativt opplegg for 2015 Støtteapparat, Økonomi,

Detaljer

Kjære løpere og foresatte

Kjære løpere og foresatte Vinter 2011/12 2002 Kjære løpere og foresatte Vi presenterer herved vårt treningstilbud til 2002 gruppen for vintersesongen 2011/12. Dette dokumentet har til hensikt å gi dere en best mulig oversikt over

Detaljer

AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING

AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING AK28s plan for utvikling av klubb, ledere, trenere, lag, spillere, dommere, foreldre under utdanning, konkurranse og sosialt. Helge Bjorvand

Detaljer

Årsberetning. GIL Fotball 2015

Årsberetning. GIL Fotball 2015 Årsberetning GIL Fotball 2015 Fotball styrets sammensetning Leder: Per Egil Moseng Nestleder: Ole Petter Bjerke Kasserer: Marit Skolseg Styremedlem: Solveig Nyland (kioskansvarlig) Kjell Sand (baneansvarlig)

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL 2011-2015

STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL 2011-2015 STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL Visjon: - 2015 Livslang aktivitet i Ås IL Virksomhetsidé: Tilrettelegger for topp- og breddeidrett Ås IL skal som fleridrettslag være fremste tilrettelegger for livslang idrettsaktivitet

Detaljer

Foto: Norges Svømmeforbund FRIHET I VANN FOR ALLE

Foto: Norges Svømmeforbund FRIHET I VANN FOR ALLE FRIHET I VANN FOR ALLE Foto: Paal Staven FRIHET I VANN FOR ALLE Alle har behov for å bevege seg og bruke kroppen i fysisk aktivitet. For oss handler det ikke om hva du kan gjøre på land, men hva du KAN

Detaljer

Månedsbrev fra Elgtråkket

Månedsbrev fra Elgtråkket Månedsbrev fra Elgtråkket VIKTIGE DATOER: 5.oktober: elgjakta starter 12.oktober: markere Verdensdagen for psykisk helse. Hipp hurra for: Hans Christian som blir 5 år 11/10 og Geir som blir 63 år 19/10

Detaljer

OPPSETT & INFO BOWLINGTURNERING HØSTEN 2013

OPPSETT & INFO BOWLINGTURNERING HØSTEN 2013 & INFO BOWLINGTURNERING HØSTEN 2013 www.2680.no 97 13 03 35 post@2680.no HER VIL DERE FINNE ALL RELEVANT INFORMASJON FOR ÅRETS TURNERING! DET BLIR FØRSTE GANG FOR OSS SOM ARRANGØR AV BOWLINGTURNERING I

Detaljer

Tyrkia treningsleir for FGI fotball J16, J-Jr og D-Sr

Tyrkia treningsleir for FGI fotball J16, J-Jr og D-Sr Tyrkia treningsleir for FGI fotball J16, J-Jr og D-Sr Dag 7, Fredag 21.10 Det var formiddagstrening for Jr og Sr spillerne, ungdomsskoleelevene hadde skole. Ettermiddagstreningen var konkurranser på stranden

Detaljer

FORELDREMØTE REKRUTTER

FORELDREMØTE REKRUTTER Referat fra FORELDREMØTE REKRUTTER 1-4 klasse 14. oktober 2014 TRENERE 1-2 klasse trenere: Jone, Martin, Cecilie og Elisabeth. Kontaktperson Jone: jone.staveland@getmail.no 3. klasse trenere: Linh, Elisabeth,

Detaljer

SKISKYTING, Sommer, SOL, Telemark og Sørlandet 25-30/7-2014

SKISKYTING, Sommer, SOL, Telemark og Sørlandet 25-30/7-2014 SKISKYTING, Sommer, SOL, Telemark og Sørlandet 25-30/7-2014 Samlingen blir arrangert på 2 lokasjoner Birkeland Del en på Gautefall og del to på Birkeland. Primært er samlingen for utøvere fra 13-70 år,

Detaljer

Ca. 650 medlemmer. Fotball. Håndball. Ski. Allidrett

Ca. 650 medlemmer. Fotball. Håndball. Ski. Allidrett 11.09.14 Ca. 650 medlemmer Fotball Håndball Ski Allidrett Bredde og kvalitet: Flest mulig lengst mulig Lag i alle aldersklasser Målet er å utvikle: Det sportslige tilbudet, også for spillere med ambisjoner.

Detaljer

Infoguide www.hortenibk.com. Horten IBK. Stiftet 1. mars 1996. Velkommen til klubben

Infoguide www.hortenibk.com. Horten IBK. Stiftet 1. mars 1996. Velkommen til klubben Infoguide www.hortenibk.com Horten IBK Stiftet 1. mars 1996 Velkommen til klubben Velkommen til Horten Innebandyklubb På vegne av Horten Innebandyklubb ønsker jeg deg velkommen til Horten Innebandyklubb.

Detaljer

Utfra dette har NFF utviklet følgende hovedmål for landslagsskolen og den aktiviteten vi har på aldersbestemte landslag:

Utfra dette har NFF utviklet følgende hovedmål for landslagsskolen og den aktiviteten vi har på aldersbestemte landslag: Norge vs Tyskland på aldersbestemte landslag på jentesiden: Etter å ha trent aldersbestemte aldersbestemte landslag på J15 J17 nivå sammen i fire år har vi nå lyst til å dele noen av de inntrykk og er

Detaljer

AKTIVITETSPLAN SØGNE IL APRIL DESEMBER 2016

AKTIVITETSPLAN SØGNE IL APRIL DESEMBER 2016 AKTIVITETSPLAN SØGNE IL APRIL DESEMBER 2016 Innhold 3. Treningsplan for 2016-sesongen 4. Konkurranseplan- arrangement i Søgne 2016 5. Konkurranseplan utenom Søgne 2016 3. Treningsplan for 2016-sesongen

Detaljer

- et meningsfullt samarbeid!

- et meningsfullt samarbeid! Photo: Anne Buckle, Solabladet 2014 - et meningsfullt samarbeid! Fotball = Verdier Fotballen har fått meg til å le og gråte. Den har gjort meg lykkelig og gjort meg sur. Jeg har både bommet, scoret og

Detaljer

- på lag med lokalsamfunnet - for et bedre oppvekst- og nærmiljø

- på lag med lokalsamfunnet - for et bedre oppvekst- og nærmiljø Vedlegg 1. Barnefotballens tre grunnverdier: http://www.fotball.no/barn_og_ungdom/barnefotball/ Likhetsprinsippet Gjelder innad i et lag. Bygger på filosofien om at alle barn skal gis like muligheter til

Detaljer

Oktober 2012. 3K Gasshuku 5.-7. oktober blir det arrangert 3K gasshuku i Fyllingsdalshallen. Kihon Kata - Kumite

Oktober 2012. 3K Gasshuku 5.-7. oktober blir det arrangert 3K gasshuku i Fyllingsdalshallen. Kihon Kata - Kumite Oktober 2012 Nyhet! «Tilbakeblikket» Se siste side Viktige hendelser denne måned: 5.-7. oktober 3K Gasshuku, Bergen 8.-12. oktober Høstferie, Ingen obligatorisk trening 8.-12. oktober Karateskole, Lyderhorn

Detaljer

Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30

Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30 Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30 Dagsorden: Sak 1. Åpning/konstituering Sak 2. Godkjenne a) Representantens fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av referent e) Valg

Detaljer

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær!

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Juni 2014 Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Foto: Siri R. Grønskar God sommer! Sommerferien står for døren og vi har lagt bak oss en sesong med mange flotte musikalske opplevelser. Høsten

Detaljer

INNBYDELSE/INFORMASJON

INNBYDELSE/INFORMASJON INNBYDELSE/INFORMASJON BENDIT HOVEDLANDSRENN 2016 LANGRENN HOPP - KOMBINERT 26.-28. februar 2016 Fauske og Rognan På vegne av Norges Skiforbund har Fauske IL Ski/Langrenn og Rognan IL gleden av å ønske

Detaljer

Invitasjon 2014 GANGAVSTAND VELORGANISERT GOD SERVICE GRESSBANER GOD MAT KJEMPEDISKO TIVOLI 29. - 31. AUG GRUE KOMMUNE.

Invitasjon 2014 GANGAVSTAND VELORGANISERT GOD SERVICE GRESSBANER GOD MAT KJEMPEDISKO TIVOLI 29. - 31. AUG GRUE KOMMUNE. GANGAVSTAND VELORGANISERT GOD SERVICE GRESSBANER GOD MAT KJEMPEDISKO TIVOLI Invitasjon 2014 29. - 31. AUG Grue Kommune GRUE KOMMUNE VELKOMMEN Grueturneringen har igjen gleden av å invitere deres jente-

Detaljer

INNBYDELSE TIL NORD NORSK MESTERSKAP PÅ SKI 2009 NORDISKE GRENER. 20 22. mars 2009. Skillevollen - Mo i Rana

INNBYDELSE TIL NORD NORSK MESTERSKAP PÅ SKI 2009 NORDISKE GRENER. 20 22. mars 2009. Skillevollen - Mo i Rana INNBYDELSE TIL NORD NORSK MESTERSKAP PÅ SKI 2009 NORDISKE GRENER 20 22. mars 2009 Skillevollen - Mo i Rana Arrangør: Bossmo & Ytteren IL ønsker velkommen til Nord-Norsk Mesterskap på ski 2009 nordiske

Detaljer