Gøy på landsturnering!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gøy på landsturnering!"

Transkript

1 Årgang 78 Nr nr. 417 MEDLEMSBLAD FOR FANA IDRETTSLAG Gøy på landsturnering!

2 ANNONSESIDE FANAVARDEN forsikringsløsningene Forsikring kan oppleves som komplisert og uoversiktlig, men det behøver ikke å være slik. Kontakt oss på eller på for uforpliktende råd om hvilke forsikringer du trenger. Er du kunde i Sparebanken Vest eller Fana Sparebank kan du få personlig rådgivning på forsikring av din faste kunderådgiver. Forsikringsdokumentene blir da lagret elektronisk i nettbanken din. Enklere blir det ikke! TLF

3 FANAVARDEN - Medlemsblad for Fana Idrettslag - stiftet 3. mars 1920 INNHOLD NR Leder...s 4 Nytt Sykkelritt 9 Cup pokaler fotball 13 Snart ferdig Fanahytte 21 Krafttak for folkehelsen...s 5 Basistrening...s 6-7 Strandebarm samling...s 8 Sykkel...s 9 Friidrett...s 10 Orientering...s 11 Fana SuperTeam fotball...s 12 Sommercup fotball...s 13 Turn...s Håndball...s 17 Langrenn/skiskyting...s 19 Fanahytten...s 21 Informasjon...s 23 Slåtthaug Idrettspark... s 25 Minneord...s 27 FANA IDRETTSLAG - tlf Odinsvei 39, 5221 Nesttun - Hovedlaget Navn Mobil E-post Leder Bjørn Thømt Grupper Alpin - leder Nils Røynstrand Friidrett - leder Anita Bolstad Raa Håndball - leder Tore Fredriksen Langrenn/skiskyting Steinar Barmen Skiskyting Børt Helge Carlsen Orientering - leder Håkon Mogstad Skøyter - leder Sigbjørn Rabbe Sykkel - leder Georg Reidarsen Turn - leder Karen S. Karlsen Idrettsmerkeutvalg Grete Nygaard Navn Mobil E-post Adm. Fana IL Odinsv Daglig leder Hans R Dankertsen Markedssjef Cathrine Stenersen AAF prosjektet Gisle Ellingsen Fana IL Fotball - leder Tor Gjøstein Adm. Fana IL Fotball Odinsv Daglig leder Ketil Brekke Klubbsekr. Benedikte T. Ingebrigtsen Regnskap/økonomi Tore Seim Fanahytten Harald Eriksen Nesttunhallen Arild Takvam Klubbhuset NIP administrasjonen Gubbelaget Mary S. Sunde REDAKSJONSUTVALG: TLF. E-post adr.: Redaktør Audny Totland / Redaksjon Håkon Mogstad / Redaksjon Else Lerche Raadal / Redaksjon Gisle Johansson / Bankkonto Fanavarden: Trykk: Borge Grafisk AS Opplag 2500 eks. Nr. 4/2012 kommer ut i uke Deadline for innlevering av stoff er 24. november

4 LAGETS LEDER FANAVARDEN Et helhetlig aktivitetskonsept 4 Vel overstått sommer alle sammen! Fana IL har, som kjent, en visjon som sier at vi skal være et ledende idrettslag både på det sportslige og sosiale plan. Innenfor det sportslige betyr dette at vi skal gi et allsidig og kvalitativt godt tilbud innen barneidrett, ungdomsidrett samt tilrettelegge for toppidrett. Gjennom dette skal vi skape en utviklingskultur slik at vi kan utvikle utøvere, grupper og lag som presterer på topp nasjonalt nivå og gjennom dette kvalifiserer seg for internasjonale oppgaver og konkurranser. Dette har vi flere eksempler på i Fana, og disse utøverne/lagene er svært gode ambassadører og forbilder for oss. Det sentrale her er den røde tråden som er i visjonen, strategiarbeidet og i konkrete programmer og utviklingstrapper for de respektive utøvere og grupper/ idretter. Klarer vi dette, noe som er målet, så skaper vi en viktig bærebjelke En Utviklingskultur. I dette arbeidet står AAF- prosjektet(allsidig Aktivitet i Fana IL) svært sentralt. Dette er en høyt prioritert aktivitet for oss. Her har vi solid og verdifull kompetanse. Tilbudet er unikt og viser på en svært god måte hvordan et allsidig idrettslag som Fana IL kan nyttiggjøre seg kompetanse, ressurser og erfaring på tvers av våre ti idretter. All erfaring tilsier at et variert og allsidig treningstilbud med høy kvalitet og bevisstgjøring av innholdet, koblet med glede og entusiasme, gir økt motivasjon og mestring. Mesteparten av disse tilbudene gis også på tvers av alder og kjønn, og dermed legger vi forholdene til rette for et mer inkluderende og sosialt miljø. Jeg er også overbevisst at de sportslige resultater på tvers av gruppene øker. Gjennom Idrett Bergen Sør(Fana, Gneist, Bjarg, Smørås og Kalandseid) er vi i tillegg med på et pionerarbeid - et arbeid hvor vi prioriterer folkehelsen. I første omgang er formålet med denne satsningen (som ikke skal gå ut over andre aktiviteter, men gi oss en merverdi) å nå de mindre aktive i samfunnet. Målet er å gi dem et lavterskeltilbud som kan være med å skape interesse for fysisk aktivitet og dermed gi dem mulighet for å bedre sin helse og livskvalitet. Dette prosjektet vil også skape muligheter for samarbeid på tvers av profesjoner. Her vil idrett og helse sammen kunne utvikle kunnskap om hvordan de aktuelle brukerne kan nås og hvordan det kan skapes varig endring i deres helsetilstand. Idrettslagene vil også kunne styrke sin profil i samfunnet da vi her jobber for å nå flere brukergrupper og skaper et bredere og mer attraktivt tilbud. Dette kan igjen resultere i flere medlemmer for idrettslaget. I tillegg tar vi virkelig posisjonen som idrettslaget med et stort samfunnsansvar. Vi har, som jeg har forsøkt å belyse ovenfor, et helhetlig og allsidig aktivitets/idretts konsept med en tydelig rød tråd ut fra vår visjon. Slike konsepter vil både kreve anlegg, men samtidig ha som konsekvens at vi får de anlegg, turløyer, tumleplasser med mer som er nødvendige. Bjørn Thømt Leder

5 FANAVARDEN TRENING Krafttak for folkehelsen «Idrett Bergen Sør» er et samarbeid mellom de fem idrettslagene Fana IL, Smørås IL, IL Bjarg, IL Gneist og Kalandseid IL. Disse idrettslagene har dannet en egen forening som jobber for å bedre innbyggernes helse i tråd med samhandlingsreformen og folkehelseloven. Tekst og foto: Audny Totland Man hører til stadighet om hvor dårlig det står til med folks helse, og livsstilssykdommer preger samfunnsbildet. Nyere forskning viser blant annet at en 15-åring er mer stillesittende enn en pensjonist. Dette ønsker Idrett Bergen Sør å gjøre noe med. Formålet med denne satsingen Randi Marie Berntsen er å nå de mindre aktive i samfunnet, gi dem et lav-terskeltilbud som kan være med på å skape interesse for fysisk aktivitet, og dermed gi dem mulighet til å bedre sin helse og sin livskvalitet. Randi Marie Berntsen har siden januar 2012 jobbet som prosjektleder i 80% stilling og koordinerer tilbud på tvers av de fem klubbene. Randi Marie har erfaring fra folkehelseprosjektet Bredt&Godt på Kalandseid. Mye av tankeng bak Idrett Bergen Sør er basert på erfaringene gjort i dette prosjektet. Målgruppene og tiltakene er mange, så i høst fikk hun også med seg Elise Birkeland i en 50% stilling. Elise har studert folkehelse ved Høyskolen i Bergen. Dette første året er det Fana IL som leder prosjektet. Bjørn Thømt er styreleder og Hans R. Dankertsen er daglig leder. Neste år overtar IL Gneist stafettpinnen. Av tiltak som allerede er i gang kan disse nevnes: Bredt&Godt på Kalandseid allidrettskole for barn tilknyttet skoletiden med fokus på inkludering av alle barn uansett forutsetninger, og tverrfaglig samarbeid. Ungdom for Ungdom: Engasjerte ungdommer kurses og skaper idrettsarrangement for andre ungdommer med særlig fokus på inaktiv ungdom. Aktiv på Arbeid: Trening i forbindelse med arbeidstiden. Her er BIR Avfallsenergi inne som første bedrift. Utrustet: Aktivitetstilbud for rusmiddelavhengige. Et samarbeid med Hjellestadklinikken. OL for Eldre (Organisert Leik for Eldre): Dette er seniortrim på Kaland og i Ytrebygda. Det blir spennende og se hvordan dette prosjektet utvikler seg. Trening på tvers Gisle Ellingsen begynte som ny sportskoordinator i Fana IL 1. juni i år. Han er i full gang med planlegging og gjennomføring av mange tiltak for aktive idrettsutøvere i laget. Mange tiltak på tvers av gruppene og andre direkte mot spesielle idretter. En viktig brikke for å få dette til er å rekruttere trenere og ledere. Gisle er en svært engasjert og oppglødd person og det er vanskelig å klare å følge med på alle planer han har i samtalen vi har med han. Derfor vil vi følge tiltakene og komme med mer informasjon i neste Fanavarden. Gisle Ellingsen 5

6 FAGSIDE FANAVARDEN Basistrening utvikling av teknikkforutsetninger samt skadeforebygging Av Olympiatoppen, avd. motorikk- og teknikk v/lars-arne Andersen Hva ligger i begrepene generell og spesifikk basistrening? Basistrening som begrep ble lansert på 90-tallet for å sette fokus på helhetlig treningspåvirkning av idrettsutøvere. I praksis vil det omfatte trening av grunnleggende sosiale-, psykiske-, fysiske- og koordinative ferdigheter på generelt og spesifikt nivå. Hensikten er å skape optimale forutsetninger for utvikling spesifikke kvaliteter (herunder teknikker) i den enkelte idrett, samt å forebygge utvikling av (idretts)skader. Basistrening som grunnlag for prestasjonsutvikling må betraktes som både et konsept for trening og tanker for hvordan du kan utvikle deg optimalt som idrettsutøver. I basistrening setter man fokus på trening av grunnelementene i en langsiktig prestasjonsutvikling. Hva som er basistrening og idrettspesifikk trening vil i mange tilfeller avgjøres av trenerens tanker/filosofi for prestasjonsutvikling. Å diskutere dette skillet er ikke interessant i seg selv, men det som er interessant er å diskutere innholdet i en langsiktig prestasjonsutvikling, med den samme grunnleggende forståelsen for begrepene. Innholdet i basistreningene vil ofte variere fra idrett til idrett, men enkelte likhetstrekk eksisterer. Ulike idretter vil ofte ha ulike krav til ferdigheter, og da også ulike krav til basisferdigheter. Basistreningsbegrepet Generell basistrening Generell basistrening handler om tre hovedpunkter: Trening som ivaretar en helhetlig utvikling av utøveren. Trening som er med på å bygge opp et allment fysisk grunnlag hos utøvere og som setter dem i stand til å absorbere og tåle mye trening. Trening som har generell skadeforbyggende virkning. Begrepet trent for å trene er et velkjent uttrykk som presiserer punktene ovenfor på en enkel måte. Skal du trene mye på det du ønsker å bli god i, eller hvis du ønsker å få gjort den jobben som kreves i idretten din, må du holde deg skadefri. Spesifikk basistrening Spesifikk basistrening er trening som tilnærmer seg den enkelte idretts egenart, og kan beskrives som: Trening som underbygger særidrettens grunntekniske elementer i ikke konkurransespesifikke situasjoner. Denne treningen gir seg uttrykk i likhet i forhold til mentale forhold, bevegelsesmønster, kroppsposisjoner og fysisk anstrengelse. Med andre ord, du gjør trening som kan underbygge teknikk og ferdighetsutvikling i den idrett du ønsker å bli god i. Hvorfor basistrening? Basistrening har til hensikt å utvikle grunnleggende ferdigheter, kvaliteter og egenskaper som påvirker din kapasitet i den idretten du ønsker å bli god i. I tillegg kan basistrening være skadeforebyggende (kvalitativ utførelse av trening underbygger dette). Din totale kapasitet i din idrett består av summen av dine grunnleggende ferdigheter, egenskaper og kvaliteter. Hva er ferdigheter? Jo, det kan defineres som motoriske aktiviteter som har en bestemt målsetting. For å bruke dataterminologi kan vi si at du oppdaterer software når du trener inn nye ferdigheter og/eller forbedrer dem. Hva med egenskaper? Det er det man i dataverdenen ville kalle hardware. De kan defineres på følgende måte: stabile, varige trekk, som noe modifisert, er genbestemt og som underbygger dine ferdigheter. Når du trener på nye ferdigheter, bruker du de egenskapene du er født med. Noen er født med de rette egenskapene og er såkalte talenter. Disse har ofte lett for å lære nye ferdigheter. Andre bruker lengre tid på å lære det samme. Disse blir ofte omtalt som sliterne og må øve mer for å mestre nye ferdigheter. Men det behøver ikke være negativt i det lange løp. Heller tvert om - ofte viser det seg at det er sliterne, de hardt arbeidende, som står øverst på pallen til slutt. Er du født med de rette egenskapene for den idretten du driver med - og samtidig er treningsvillig da har du virkelig alle muligheter for å bli god. Noen mener at mangelen på de rette egenskaper kan til dels erstattes med innlæring av ferdigheter i en utviklingssprosess. 6

7 FANAVARDEN FAGSIDE Basiskapasitet Modellen under illustrerer hvordan basiskapasitet kan fungere som en plattform for utvikling i en særidrett. Hvilke basisferdigheter som du bør trene og vektlegge innenfor din idrett, må bestemmes utfra din idretts egenart, din alder, ditt nivå og dine egenskaper. Hvordan forholdet mellom generell- og spesifikk basistrening reguleres vil i de fleste tilfeller avgjøres av treningsperiode, alder og nivå. For deg vil nivået på dine grunntekniske k egenskaper i din idrett og utviklingsnivå på dine spesifikke ferdigheter være styrende for hva du skal ha fokus på i din basistrening Det er viktig å være bevisst på hvilke spesifikke elementer fra idretten din du ønsker å dra inn i basistreningen. I denne sammenheng er det avgjørende at du er bevisst på hvorfor du henter inn elementer og hva som er hensikten med basistreningen. 7

8 TRENINGSSAMLING FANAVARDEN Strandebarm med FANA IL I begynnelsen av sommerferien, arrangerte Ungdomsrådet i Fana IL og allsidig aktivitet i Fana IL, en treningssamling på tvers av de ulike gruppene i Fana IL. Vi var en flott gjeng med 18 ungdommer fra ulike grupper: alpint, langrenn, skiskyting, orientering, håndball og skøyter, som tok turen fra Bergen til Strandebarm mandag 2. juli. Bilene var stappfull av treningsklare ungdom og trenere/ledere. Tekst: Cecilie Schjøtt Hannevig, Leder i Ungdomsrådet i Fana IL. I begynnelsen av sommerferien, arrangerte Ungdomsrådet i Fana IL og allsidig aktivitet i Fana IL, en treningssamling på tvers av de ulike gruppene i Fana IL. Vi var en flott gjeng med 18 ungdommer fra ulike grupper: alpint, langrenn, skiskyting, orientering, håndball og skøyter, som tok turen fra Bergen til Strandebarm mandag 2. juli. Bilene var stappfull av treningsklare ungdom og trenere/ledere. Etter ca 1,5 t kjøring var vi endelig fremme på Strandebarm sportell. Gisle Ellingsen styrte oss gjennom dagens første treningsøkt, som bestod av reaksjon, akselerasjon, sprint og spenst. Etter lunsj brakte det løs med dagens andre økt, 2 timer egentrening. Her fordelte utøverne seg rundt omkring på Strandebarm. Noen utøvere hadde en flott rulleskitur, andre var ute og løp, mens noen spilte håndball. Når treningen var over, ventet det en god middag og idrettsquiz med premie. Gisle synes dessverre at spørsmålene var for lett, men jeg tror nok ikke ungdommen synes det. Tirsdag, andre dag av samlingen, startet med en god frokost kl Treningen startet med 1,5t basistrening. Her lærte vi mange gode øvelser. Etter lunsj var det klart for dagens andre økt, 2 timer egentrening, og etter en liten pause og litt mat var det klart for dagens tredje økt, stafett og ballspill. Utøverne fikk også prøve å løpe 40m med fotoceller. Onsdag startet alle utøverne treningen kl , med lett intervall og god tøying. Deretter ventet det en god og etterlengtet frokost. Det å trene før frokost var uvant for de fleste utøverne, og med en positiv gjeng, var det få klager. Dagens andre økt bestod av 2,5 t funksjonell trening. Tredje økt denne dagen bestod av 2 t egentrening, og vi avsluttet dagen med volleyballturnering, der siste finalekamp var jevn og spennende. Laget som vant bestod av Stine, Sondre og Thomas. Siste dag av treningssamlingen var utøverne igjen klar for trening før frokost. Økten bestod av lette intervaller og uttøying. Etter en god frokost og utpakking, kom økten alle hadde ventet på; Mesternes Fana Mester. Her ble det konkurrert i 40m sprint, stille lengde, stille tresteg, pushups, brutalbenk og dype spensthopp. Alle gjorde en veldig bra innsats, og de som stakk av med seieren var Martine og Fredrik. Vi i ungdomsrådet vil takke alle som deltok på denne samlingen. Det var kjempe gøy med en så flott gjeng. Vi vil også takke Gisle Ellingsen som stilte opp som trener under samlingen. Vi håper på flere samlinger fremover, og at flere trenings glade ungdommer vil være med! Et av landets fl otteste idrettsanlegg var base for treningsleiren. 4 på leir Hva mener dere om samlingen? Vil du anbefale det til andre. Sofie Barmen (langrenn/ skiskyting) Likte meg kjempegodt! Det var litt annerledes trening enn det jeg var vant til og det var inspirerende. Veldig kos å prate sammen om kvelden med folk fra andre grupper i Fana. Kan absolutt anbefales. Sander Claussen (orientering) Det var kjekt, sosialt og trivelig. Jeg liker godt å treffe nye mennesker. Jeg synes det var veldig greit å møte treningskamerater fra de andre gruppene på denne måten. Det inspirerer meg imin trening. Kan anbefales. Sarah Instanes (langrenn) Veldig kjekt. Likte godt å treffe ungdom fra de andre gruppene i laget. Det var et godt arrangement med gode opplegg. Kjekt at ungdom lager samling for ungdom. Jeg vil gjerne komme igjen på noe lignende. Mads Claussen (orientering) Veldig kjekt å møte unge som driver i Fana Il, men med andre idretter. Dermed møter vi også en noe annerledes trening. Flott å knytte vennskaps- og treningsbånd oss unge imellom. Det er viktig at ungdomsrådet fortsetter slik de har startet. 8

9 FANAVARDEN SYKKEL To sykkelritt på samme dag! Da bergenserne i BT kåret Kalandsvannet Rundt som Bergens beste sykkeltur, var det noen veteraner i sykkelgruppen som fikk ideen å arrangere et turritt for hele familien. Dette området rundt Kaland har i alle år vært Fanas faste treningsrute. Tekst: Cato Norbeck Foto: Audny Totland For å få litt tyngde i arrangementet, falt det naturlig å kontakte Sykkelsenteret AS, v/brødrene Bøe, De tente på opplegget og sa seg villig til å støtte oss. Under samtalen med Per-Ivar Bøe kom han med en meget god idé om også arrangere et turterrengritt, med start fra Tysse i Samnanger og mål på Fana Stadion. Navnet på rittet ble Sykkel Rett Vest med start fra Samnanger skule. Løypen gikk igjennom flott natur fra Samnanger, opp Brekkedalen fra Hisdal, over til Hausdalen, videre via Bontveit, over Totland, Stego ned til Sandven, Hamre, Stend, Skeie til mål på Fana Stadion. Totalt 60 km krevende løype, men ikke verre enn at enhver i god form klarer dette. Vi hadde lagt opp til drikkestasjoner på Bontveit og ved Fanahytten. Når de kom i mål, fikk de betasuppe fra Toro. Ellers var det kun tillatt med MTB/Offroadsykler med 26 hjul eller den nye 29 ER sykkelen. Sykkel Rett Vest krevde et stort forarbeid. Det ble satt ned en komite med brødrene Knut og Per-Ivar Bøe og brødrene Bjørn Dag og Cato Norbeck.Først måtte vi kontakte alle grunneiere fra Samnanger til mål, hvor løypen gikk over deres eiendom. Vi ble møtt med hyggelige ord og de ønsket lykke til med arrangementet. Søndag 19. august, var dato for disse to arrangementene. Sykkel Rett Vest hadde start kl fra Samnanger skule og Bergens Beste Sykkelritt hadde start/mål Fana stadion kl til Været ved start var opphold med lett skodde, men utover dagen ble det sol og varme. Vi var spent på oppslutningen til det første turterrengritt. Da starten gikk fra Tysse hadde vi 95 påmeldte og fra Fana stadion var det over 100 påmeldte til familierittet rundt Kalandsvannet. Stemningen i målområde på Fana stadion var stor da det ble trukket ut flotte sykler/hjelmer på startnr., som Sykkelsentret AS sponset. T-skjorter til alle som fullførte S.R.V. samt TORO betasuppe til all deltakere. Kjetil Haugland, Fana IL, trenger drikke ved Fanahytten Syklistene i skiløypene på Totland - Otto Eikeset først og nummer to er Joakim Jordan -begge Fana IL Vi satt igjen med et godt inntrykk av arrangementet, ikke minst for at vi hadde med oss samarbeidspartnere som BT, Sykkelsenteret AS og Sparebanken Vest.Tilbakemeldingen fra deltakere var meget positiv om arrangementet. I Fanaposten stod det følgende om rittet: Perfekt oppladning til Birken Utrolig bra løype, de fortjener all mulig skryt for arrangementet IIdyllisk familieritt. Vi må også ta med at det var satt opp pengepremier i aktiv klasser. Bakkespurten opp til Bontveit og først i mål på Fana stadion ble Stian Remme på En takk til løype- og vaktsjefene Roar Inge Hansen og Erik Stenseth. Sekretariatet v/ Georg Reidarsen og Sjur Hopland, samt foreldregruppen. Takk også til banemannskapet på Fana stadion. Takk til vaktene som står ute i løypen, og til slutt Fana Røde Kors Hjelpekorps og Politiet. Vi gleder oss alt til neste år. Stian Remme var suveren vinner av rittet. 9

10 FRIIDRETT FANAVARDEN Bredde og topp i friidretten 80 rekrutter har startet opp igjen treningen etter sommerferien og er å se i aksjon på Fana Stadion mandag og tirsdag 80 rekrutter har startet opp igjen treningen etter sommerferien og er å se i aksjon på Fana Stadion mandag og tirsdag Tekst: Marta Rognved Dixon Foto: Anita Bolstad Raa årsgruppen og ungdomsgruppen har trening flere kvelder i uken under ledelse av Endre Raa og Gisle Ellingsen. Disse to er solide og erfarne trenerprofiler i Norge og har nå lagt planer for videre opprustning av tilbudet til våre utøvere. Vi opplever stor pågang av nye barn som vil trene friidrett, og håper at vi klarer å tilby plass for de fleste etter høstferien. Friidrettssesongen avsluttes da og dette er tidspunktet for når vi flytter opp utøvere fra en gruppe til en annen. 10-åringene (2002) flyttes da ut fra rekrutt-partiet og over til årsgruppen og så videre, og denne prosessen frigjør plasser i de ulike gruppene. Vi jobber også for å kunne starte et ekstra rekruttparti mandager, og er på utkikk etter trenerressurser til dette. Det er viktig for styret i friidrettsgruppen å bygge kvalitet i både trening og organisasjon, og det satses på trenere og kompetansebyggende aktiviteter. Dette gjør at alt fra våre rekrutter til våre voksne ungdommer skal få et godt treningstilbud, kunne utvikle seg videre, delta i et godt miljø og oppleve mestring. Vi vil også få frem utøvere som er på toppen i Norge i sine øvelser og aldersklasser, og har allerede flere eksempler på dette. Det er viktig å ha gode forbilder i miljøet som inspirerer andre til innsats! 27 klubbrekorder er satt hittil i år, noe som viser god kvalitet. Vetle Raa Ellingsen (G12) vant høyde under Världungdomsspelen i Gøteborg i juli med det gode resultatet 1,54m. Dette var en seier over alle svenskene som smakte godt (bilde). Friidrettsgruppen har nå inngått en samarbeidsavtale med FASiA Osteopati. Avtalen innebærer at friidrettens medlemmer blir prioritert og får rask behandling. Mer om avtalen kan du lese om på vår nettside. Vi ser det som viktig at våre utøvere og foreldre opplever å ha et godt støtteapparat rundt seg, og vi vil jobbe videre med å bygge ut dette tilbudet. 10 Rekrutt 1 oppstart i høst Vetle Raa Ellingsen tok gull i Gøteborg Flott Fanainnsats i Hardanger juli gikk Hardanger Friidrettsfestival av stabelen på det som må være et av Norges vakreste friidrettsanlegg: Str andebarm. 20 utøvere fra Fana var i aksjon disse to dagene, og i tillegg til flott innsats på banen, var det mange som benyttet anledningen til å nyte sommeren ved å bade i Hardangerfjorden, plukke blåbær og hygge seg med venner og kjente i friidrettsmiljøet. Vi gratulerer våre utøvere med resultatene! For de som ikke tidligere har vært med på Hardanger Friidrettsfestival, er dette en fin mulighet til å bli bedre kjent med andre Fana-utøvere og konkurrenter fra andre klubber, samtidig som en kan konkurrere på en topp bane. Vi som reiste dit overnattet på Sportellet, som tidligere var husmorskolen i Strandebarm. Selv om det regnet deler av lørdagen, var det god temperatur og fine forhold. Søndagen var en fantastisk dag med nydelig vær i vakre omgivelser. Strandebarm IL stod for plettfri organisasjon, og klarte å stille med et antall funksjonærer det står respekt av - her gikk alt prikkfritt for seg. Tilskuerne kunne nyte grillmat på tribunene, i tillegg til idrettsprestasjonene. Foto: Gisle Ellingsen Anders Seim Berentsen på premiepallen i vakre Strandebarm. Foto: Marta Rongved Dixon

11 FANAVARDEN ORIENTERING Orientering og dykking Fredag 20. juli stod vi klar på Flesland for å dra på 5-dagers Open i Kroatia. Fire av løpene gikk nord for Rijeka, mens et av løpene var sprint på øya Krk. Undertegnede Julie og Hanne løp i klasse D 13, og var spent på hvilke utfordringer løypene hadde å by på. Hvordan var terrenget i Kroatia? Og hvordan ville det være for oss nordmenn å løpe i 30 varmegrader? Vi som bare hadde hatt sommer i pinsen! Solkrem, orienteringssko og bikini var pakket. Vi var klare. Tekst og foto: Hanne Daltveit og Julie Roll Tørnqvist Vi ankom Klenovica sør for Rijeka tre dager før løpene skulle begynne. Da fikk vi oppleve at det ikke bare var sol og sommer i Kroatia. Vindstyrken var oppe i stiv kuling, det tordnet og lynte, og Adriaterhavet bruste kraftig. Da måtte vi ta til takke med innendørs og utendørs basseng, i et hus Fana hadde leid sammen med Gular. Til sammen var vi 27 o-løpere, og store og små hadde det fint sosialt. På grunn av vinden spredte det seg en brann vi kunne se fra huset. Veier ble stengt, og en orienteringsfamilie fra Hordaland måtte evakueres fra huset sitt. Heldigvis roet vinden seg til løpene skulle begynne, og vi kunne kjøre trygt av gårde til det første løpet som gikk oppe i fjellene ved Golubinjak. Innbydelsen hadde fortalt oss at dette ville bli et utfordrende orienteringsløp. Bjørnene var drevet ut av terrenge,t så de så vi ikke noe til heldigvis! Terrenget hadde aldri før blitt utforsket av mennesker, og det var masse klipper og dype juv. Vi fikk beskjed av de voksne om å ta det veldig med ro, og konsentrere oss om det o-tekniske. For sikkerhets skyld hadde arrangørene forsikret oss om at de hadde helikopter tilgjengelig, og at alle slags operasjoner kunne bli utført på sykehuset i Rijeka! Det viste seg etter hvert at det var de voksne som fikk problemer, spesielt med å lese kartet! Alle ungdommene fullførte med stil! Andre dag møtte vi et helt annet terreng. Da løp vi i den gamle bydelen av Krk. I trange gater og smau, med turrister på alle kanter, løp vi et flott gateløp. Da vi kom i mål, kunne vi stupe ut i det herlige Adriaterhavet. Denne dagen var det flere av Fanaløperne som yppet seg i teten. Etter dette var det godt med en fridag, og vi trodde vi skulle få Hanne Daltveit og Julie Roll Tørnqvist sammen med to Gular-jenter i de Kroatiske skoger. flate ut på stranden. Men så feil går det an å ta. De voksne skulle absolutt ha ungdommen med på Hansens svømmekonkurranse. Resultatene kommer i Havgula sitt julenummer med utvalgte bilder... Neste dag reiste vi til det tredje løpet som gikk nordøst for Rijeka i terrenget rundt Crni lug. Der løp vi i et terreng med store groper og fikk et kart med negative kurver (dvs. det som ser ut som store koller på kartet, er store groper i terrenget). Løypene var lange og harde, men det er jo vi vestlendinger vant til. Varmen var opp mot 30 grader, så vi la mye svette igjen i skogen. Da var det godt å kunne kjøre tilbake til Klenovica og hoppe i det friske og salte havet. De to siste dagene gikk i flatt terreng i Sungerski lug. Ekvidistansen var kun 2,5 m. Her måtte vi ha tungen beint i munnen og bruke kompasset godt. De mange stiene viste seg å være utydelige i terrenget og ikke alltid til å stole på. Vi kunne løpe fort i det flate terrenget, men vi fikk erfare at det lønnet seg å senke farten inn mot postene. Det var også mange poster i terrenget, så det var viktig å sjekke kodene. Det ble en flott uke og vi lærte mye orientering! Noen dro videre til nye o-løp i Slovenia, mens vi dro for å bade og slappe av i Rabac. Der var vannet enda klarere. Vi dykket, snorklet og koste oss - orienteringsferie i Kroatia er topp!!... og etterpå var det tid for ferie. 11

12 FOTBALL FANAVARDEN Superhelg for Fana SuperTeam Landsturneringen for Fotball og Håndball for funksjonshemmede gikk i år av stabelen i Kristiansand helgen 31. aug-2. sept Tekst og foto: Elling Sundberg Landsturneringen i år hadde 1500 deltakere fra hele landet, inkludert et lag fra England - Fullham Badgers. Fredagen startet arrangementet med opptog fra Tresset til Torget i Kristiansand sentrum, med påfølgende offisiell åpning av ordføreren og konsert med Sound of Happiness. Fana SuperTeam startet lørdags morgen med kamp mot Hana United, tøff og jevn kamp og endte med knepent tap, men vi ga aldri opp og stod på. Neste kamp gikk mot Tertnes, som også er med i Stjerneserien. Her ble det en solid seier, mye på grunn av den store innsatsen fra alle. Spillerne jobbet utrolig bra sammen, og når SuperTeams egne Van Percy puttet 2 ganger, var det noen tårer som rant blant tilskuerne. Siste kamp mot Røa endte med tap, men igjen så viste alle en stå på vilje og man ga ikke opp. Etter siste kamp var det klart for bankett, med påfølgende dans som var høydaren for deltagerne. Fornøyde gutter og jenter Søndag var det klart for siste kamp mot Kolstad, og som kanskje var den mest spennende av alle kampene. Vi gikk opp i ledelsen før et minutt var gått, men så kollapset vi spesielt i forsvar, og målene rant inn bak egen keeper. Ved pause var stillingen 1-5, og vi ble enige om at vi måtte jobbe bedre i forsvar og spille sammen. Andre omgang ble fryktelig spennende, spillerne ga alt, og når fløyten gikk stod det 4-6. Hadde kampen vart et par minutter lengre, hadde vi nok klart uavgjort! Til info så vant Kolstad vår klasse, så dette var utrolig bra av SuperTeamet! Oppsummering av helgen, sett fra trener sine øyne: Det var med spenning jeg reiste på min første Landsturnering, sommerfuglene var på plass da jeg ankom Kristiansand denne fredagen. Det å få oppleve en slik idrettsglede, innsats og samhold på dette fantastiske laget, er helt ubeskrivelig. Om det var tap eller seier var ubetydelig, så lenge vi hadde det gøy. Det å få skryt av NFF sin visepresident, som stod å så på vår siste kamp var ikke dumt det heller. Må heller ikke glemme den fantastiske gjengen med ledsager, som stod på og heiet oss frem. Dette er en helg jeg personlig ikke vil glemme på lang tid, samholdet mellom spillere, trenere og støtteapparat blant alle lagene er noe for seg selv. Dette er noe resten av idretts Norge skulle fått oppleve! Må heller ikke glemme å takke våre flotte sponsorer, som hjalp oss til å skaffe felles jakker il alle, både spillere og ledsagere! 12 Trond fra Fana Super Team gir Monica fra Fyllingen Tigers en god klem. Scoringsjubel

13 FANAVARDEN FOTBALL Jenter 99 viste vei Jenter 99 ble første Fanalag som klarte å bringe gullet hjem fra Sognefjord Cup til NIP. Jentelaget som avsluttet vårsesongen med seier i den lokale vinterserien, har bredde, fart og tekniske ferdigheter som ga en kontrollert seier med 2-0 i finalen mot Nordhordland. Vinnerpokalen ble delt ut av Tore André Flo. Kanskje det var møtet med de fremadstormende Fanajentene som gjorde at den gamle landslagshelten bestemte seg for å slippe ungdommen til Medaljer i Norway Cup Smågutte- og guttelaget hevdet seg med bravour i årets Norway Cup. Småguttene spilte en rekke kjempekamper gjennom sensommeruken på Ekebergsletta. De slo Åsane 2-0 i kvartfinalen og kjempet seg frem til bronsemedaljer etter tap mot brasilianske Pequeninos i semifinalen. Gutter elite viste også at det er et lag i norgestoppen og kjempet seg videre fra en tøff pulje. Puljekampen mot Skeid, som senere vant hele turneringen, endte med et knepent 0-1-tap for Fanaguttene. Guttene fikk merke årets lumske sommervær i hovedstaden. Kraftig regnvær førte til at åttendedelsfinalen mot Rørvik måtte utsettes og spilles på en kunstgressbane som tålte nedbøren. Guttelaget møtte tyrkiske Seka Spor 1937 i kvartfinalen og lå lenge godt an til avansement. Tyrkerne utlignet og kampen endte med ekstraomganger. Spilleforlengelsen endte med tyrkisk jubel og en hederlig sorti for Fana. Småguttelaget tok bronsepokalen etter å ha slått brasilianere i semifinalen Bronse i Skaw Cup Fanas juniorlag dro til Skaw Cup i Danmark for å få tøff matching. Fanaguttene viste at de hang med i toppen og etter et bittert tap i semifinalen møtte juniorene Bryne i bronsefinalen. Etter en jevn kamp stod det 1-1 etter full tid. Med fire sikre straffeskyttere og en avgjørende redning fra keeper Asgrim Vetti, kunne juniorene ta med seg bronsemedaljer på fergeturen hjemover Guttene slapper av på sovesalen før en ny kamp. 13

14 TURN FANAVARDEN Reisebrev fra Paris Den 30. juli dro delegasjonen fra Norge av gårde for å delta i VM i sportsdrill. Vi ankom Paris på dagen, så da var det en fin mulighet for meg til å utforske Paris litt før konkurransen satt i gang. Tirsdag var første treningen vår, der vi fikk kjenne litt på nervene, samt bli vant til varmen. Tekst og foto: Camilla Evjen En av de travleste dagene for vår delegasjon var nok onsdagen der trening, draktsjekk, musikktest og åpningsseremoni stod for tur. Veldig travelt, men også spennende. Vi fikk sett gamle og nye drillfjes fra andre land, og konkurransen var offisielt åpnet. Torsdag var en spennende dag for meg. Da var det kortprogrammet som skulle vises, der elementer som er obligatorisk for alle er en del av programmet. Det er alltid litt nervøst å stå på gulvet første gang i en konkurranse. Jeg hadde en bra gjennomkjøring, med ett mist. Noe som jeg er fornøyd med. Fredag var det duket for selvvalgt program. Jeg stilte med et tangoinspirert program. Det var veldig gøy å være på gulvet, med stort fransk publikum som til tider kan være ganske høylytte(spesielt hvis det er franskmenn på gulvet). Jeg hadde også med meg en liten heiagjeng fra Norge, familie, så det var veldig kjekt og støttende for meg. Jeg hadde en grei gjennomkjøring med litt mist. Til slutt endte jeg på en 32 plass, som jeg er veldig fornøyd med. Linda Aas Molnes og Oda Måkestad(junior) klarte å ta seg til semifinalen, noe som var veldig kjekt for alle i den norske delegasjonen! Resten av tiden i Paris brukte vi på å se på alle de fantastiske drillerne som finnes i verden! Japan som er den beste nasjonen imponerte veldig, samt Frankrike som var på hjemmebane stilte med masse flotte programmer. På finaledagen var konkurransehallen pakket med publikum som skapte stor stemning og fin ramme for alle utøverne som skulle på gulvet. Hjemmepublikummet kunne nesten ikke stoppe å juble når Frankrike tok hjem gullet i tropp! Jeg dro fra Paris med masse motivasjon og inspirasjon for neste sesong. Takk for all støtte! 14

15 FANAVARDEN TURN Slår et slag for gutteturn 30 ivrige gutter mellom seks og åtte år fyller Turnkassen to ganger i uken. Hvis det går som Tom-Erik Fredriksen vil, så er de med på starten av et nytt kapittel i Fanas lange turnhistorie. Tekst og foto: Gisle Johanson De er ikke gamle karene, men de har allerede svingt seg i Turnkassen siden Da hadde Tom-Erik Fredriksen og Terje Nitter fått klarsignal fra Fana og treningstid i Turnkassen. - Vi fikk umiddelbart en veldig god mottakelse i Fana. Det var full støtte fra styret i turngruppen fra vi kom med vår første henvendelse. Treningstid kom raskt på plass, forteller Tom-Erik, som har lang fartstid på turnmatten i Salhus Turn. - Guttene mine gikk på fellespartier her i Turnhallen, men de tente ikke skikkelig på opplegget med mye musikk og dans. Det var da tanken om å få i stand et godt turnalternativ som appellerer til guttene, dukket opp, forklarer Tom-Erik I dag er det seks voksne med erfaring fra konkurranseturn og troppsturn som er ansvarlige for trening av de tredve guttene. - Det er jo noen år siden vi kom ned i spagaten, så vi har fått med oss noen flinke turnjenter i 16-årsalderen som demonstrerer øvelsene vi ikke mestrer selv, smiler Tom-Erik. Mange har nok allerede merket seg de stramme guttene i røde og hvite drakter på Turngruppens jule- og sommeroppvisninger i Slåtthaughallen. Og mange har meldt sin interesse. Ambisjonene er å etablere gutteturn på fast basis i Fana. - Vi opererer med venteliste, men det er jo ikke så mange av guttene som gir seg. Så det er dessverre et Tom-Erik Fredriksen og Bjørn Kubon (nærmest) ønsker seg mer hallplass for å slippe til trangt nåløye å komme gjennom. Vi er enda flere turngutter. På bildet er det Leander ganske godt dekket Høyvik Fredriksen og Kjell Kubon som øver på på trenersiden og det håndstående i Turnkassen. er mangel på halltid som stopper oss, sier Fredriksen. Guttetrenerne har lagt seg på en litt annen linje enn hva som er ofte er vanlig innen konkurransepartier i turn. Alle som ønsker å være med er velkommen når en ledig plass åpner seg. - Målet vårt er at flest mulig av guttene skal fortsette med turn i voksen alder. Vi ønsker ikke kun å plukke ut gutter som har potensial til å hevde seg i nasjonale og internasjonale konkurranser. Vi prøver å lære av andre klubber som lykkes med å skape et bredere turnmiljø. Et eksempel er Holmen Turn i Oslo som klarer å holde på både guttene og jentene opp gjennom ungdomsårene. Det må være en målsetting å komme i gang med et tilbud innen troppsturn i Fana. Det vet vi appellerer til ungdom som ønsker å fortsette med turn på hobbybasis, sier Tom-Erik Fredriksen. Guttene har allerede fått prøvd seg i uformelle turnkonkurranser. To ganger i året arrangerer turngruppen interne klubbkonkurranser som gir de minste guttene og jentene erfaring i hvordan en turnkonkurranse arter seg. - Ser vi at på tvers av klubbene Fana, Bergens Turnforening og Laksevåg Turnforening er det om lag 100 gutter som driver med konkurranseturn i Bergen. Vi samarbeider godt med de andre klubbene, og jeg er sikker på at dette er et tilbud som er kommet for å bli i Fana, avslutter Tom- Erik Fredriksen Tom-Erik Fredriksen hjelper sønnen Leander i ringene. 15

16 ANNONSER FANAVARDEN Høst moten Åpent 10-21(18) 16

17 FANAVARDEN HÅNDBALL Med landslaget til Frankrike Vi var to spente jenter fra Fana som dro med tre andre spiller fra Bergen til Frankrike. Turen gikk til Nice og videre til Apt. Vi var tatt ut på landslag LK96 for å delta i turneningen Trophee Corine Chabannes. De første dagene ble brukt til trening og sosialt samvær. Vilde Nord og Emilie Hovden Vi var to spente jenter fra fana som dro med tre andre spiller fra Bergen til Frankrike. Turen gikk til Nice og videre til Apt. Vi var tatt ut på landslag LK96 for å delta i turneningen Trophee Corine Chabannes. De første dagene ble brukt til trening og sosialt samvær. Vår første kamp var mot Nederland. Alle i gruppen var veldig spent og vi gledet oss utrolig mye. Mot Nederland spilte vi uavgjort, mot Tyskland tapte vi og vi vant mot Frankrike. Det var en utrolig opplevelse å være med til frankrike. Vi koste oss både på håndballbanen og utenfor. Vi trente to ganger for dagen både ute og inne. Alt i alt var dette en fantastisk tur der vi fikk et lite innblikk i hvordan det er å være landslagsspiller. Detter gir oss motivasjon til å trene enda hardere og bedre for å få være med på alt det gøye som venter på oss i framtiden. Flott innsats i Åpningscupen Det jobbes godt på rekrutteringssiden i håndballgruppen. Både jenter 13 og gutter 13 spilte seg til hver sin finale i Åpningscupen i august. Dette er to gode treningsmiljøer som har jobbet godt over mange år, og har benyttet AAF- prosjektet godt. Det er også spennende at gruppene er de første som er et resultat av samarbeidet med Apeltun, og vi gleder oss til å følge utviklingen videre. Her er det mange treningsvillige jenter og gutter. Flere av de andre lagene gjorde også en fin innsats og var i semifinaler og kvartfinaler. I dameklassen stilte Fana med to jevne lag i Damer A og fikk begge lagene til finalen. Det lover godt før sesongstart i 1.divisjon. Her vil det komme nærmere info på hjemmesiden, så følg med! Vilde Nord og Emilie Hoveden Jenter 13 med seier i åpningscupen 17

18 ANNONSER FANAVARDEN Vi bringer blomster i Stor-Bergen LAGUNEPARKEN TANNKLINIKK STØTT VÅRE ANNONSØRER DE STØTTER OSS Årets Julegave for den moderne norske familie. Chiron Media har interaktive E-læringskurs som gir nødvendige ferdigheter i Microsoft Office for hele familien. Datakunnskap hos skolebarn utvikler leseferdigheten og har positiv effekt på læring. Se nærmere: Vi bringer blomster i Stor-Bergen Vi tar nå imot nye pasienter og yter akutthjelp Allmenntannlege Reguleringstannlege Behandling av tannløsningssykdom Implantatbehandling TELEFON Byggmester Bernt Dyngeland A/S Byggmester Bernt Dyngeland A/S Ulsmågveien 29, 5224 Nesttun Tlf Mob E.mail: Ingen kjenner Fana som oss! størst og eldst i Fana God lokal kjennskap Rimelige priser Statsautorisert eiendomsmegler Egen advokat 18 Fana Sparebank Eiendom AS - Østre Nesttunvei 3, 5221 Nesttun - Telefon Telefax E-post: - internett:

19 FANAVARDEN LANGRENN/SKISKYTING Fremtidens langrennsløpere trener til skisesongen Ca 50 unge gutter og jenter 6 til 9 år møter hver tirsdag opp til langrennstrening. Denne tirsdagen trente de i Hordnesskogen med intervaltrening fra lys-stolpe til lys-stolpe. Først rolig, så full spurt. De minste i en gruppe med egne trenere 7 og 8 åringer klar til spurt. Klar for litt balansetrening 130 med på terrengløp i skiløypene på Totland tirsdag 18. september. Over 40 barn 6 til 10 år er klar til start. 19

20 ANNONSER FANAVARDEN 5221 Nefagården Lundhaugvegen 14, 5221 Nesttun Tlf.: , fax: , e-post: Romantisk Klassisk Kreativ Kunnskap Skreddersydd Smakfullt Bergen Bilutleie AS har rabattavtale med Fana Idrettslag og medlemmer. Hos oss kan du leie mange ulike biltyper. Kanskje kan 17 seter minibuss eller 9 seter på vanlig førerkort være aktuell ved reise til kamper eller turneringer. HOLE GLASS Østre Nesttunvei 10, 5221 Nesttun - Telefon Osveien Nesttun Tlf.: Åpningstider: Man-Lør: 07:00-23:00 S P O R T Søfteland Telefon: Telefax:

Årgang 76 Nr.3-2010 nr. 409. Klar - ferdig - gå! www.fanail.no

Årgang 76 Nr.3-2010 nr. 409. Klar - ferdig - gå! www.fanail.no Årgang 76 Nr.3-2010 nr. 409 MEDLEMSBLAD FOR FANA IDRETTSLAG Klar - ferdig - gå! www.fanail.no Annonseside FAnAvArden Annonseside FAnAvArden støtter Fana Idrettslag sitt flotte arbeid for å gi et allsidig

Detaljer

Årgang 85 Nr. 3-2014 nr. 424. Sykkel-Vm. til Bergen 2017. Stian remme. legger opp! www.fanail.no

Årgang 85 Nr. 3-2014 nr. 424. Sykkel-Vm. til Bergen 2017. Stian remme. legger opp! www.fanail.no Årgang 85 Nr. 3-2014 nr. 424 MEDLEMSBLAD FOR FAN A IDRETTSLAG Sykkel-Vm til Bergen 2017 Stian remme legger opp! www.fanail.no 2 3 FANAVARDEN - Medlemsblad for Fana Idrettslag - stiftet 3. mars 1920 INNHOLD

Detaljer

Årgang 86 Nr. 2-2015 nr. 427. Foto: Fanaposten EN STOR TAKK FOR 45 MILL. KR. Jublende jenter for FRA TROND MOHN!

Årgang 86 Nr. 2-2015 nr. 427. Foto: Fanaposten EN STOR TAKK FOR 45 MILL. KR. Jublende jenter for FRA TROND MOHN! Årgang 86 Nr. 2-2015 nr. 427 MEDLEMSBLAD FOR F ANA IDRET T SLA G Foto: Fanaposten Jublende jenter for EN STOR TAKK FOR 45 MILL. KR. FRA TROND MOHN! 2 2 FANAVARDEN «Frende sine kunder opplever et godt samsvar

Detaljer

Nytt klubbhus/garderober på Nesttun Idrettsplass!

Nytt klubbhus/garderober på Nesttun Idrettsplass! Årgang 85 Nr. 2-2014 nr. 423 MEDLEMSBLAD FOR FAN A IDRETTSLAG Nytt klubbhus/garderober på Nesttun Idrettsplass! Nytt klubbhus - 10 Jan Fjærestad, trener - 13 Damefotball 10 år - 15 Fana sykkel- og løpsfestival

Detaljer

OL i Sochi 2014. Fra v: Håvard H. Lorentsen, Jarle Pedersen, landslagstrener, Camilla H. Farestveit/Bergen Skøyteklubb og Sverre Lunde Pedersen.

OL i Sochi 2014. Fra v: Håvard H. Lorentsen, Jarle Pedersen, landslagstrener, Camilla H. Farestveit/Bergen Skøyteklubb og Sverre Lunde Pedersen. Årgang 80 Nr. 1-2014 nr. 422 medlemsblad for fana idrettslag OL i Sochi 2014 Foto: Fanaposten Fra v: Håvard H. Lorentsen, Jarle Pedersen, landslagstrener, Camilla H. Farestveit/Bergen Skøyteklubb og Sverre

Detaljer

JUTULEN. Klubbavis for IL JUTUL NR. 1 2013. Endelig er snøen her. Stina Meinicke og Cecilia Kristiansen klar for vinteren

JUTULEN. Klubbavis for IL JUTUL NR. 1 2013. Endelig er snøen her. Stina Meinicke og Cecilia Kristiansen klar for vinteren JUTULEN Klubbavis for IL JUTUL NR. 1 2013 Endelig er snøen her. Stina Meinicke og Cecilia Kristiansen klar for vinteren Tilde Bolstad Roswall 7 år som scorte sitt første mål i fotballkarrieren på Jutultreffen

Detaljer

JUTULEN. Klubbavis for IL JUTUL NR. 1 2012. Skuidalens beste fotballag ever. Generasjonsskifte i Jutul Hockey. Skigruppa på overnattingstur til Løvlia

JUTULEN. Klubbavis for IL JUTUL NR. 1 2012. Skuidalens beste fotballag ever. Generasjonsskifte i Jutul Hockey. Skigruppa på overnattingstur til Løvlia JUTULEN Klubbavis for IL JUTUL NR. 1 2012 Skuidalens beste fotballag ever Generasjonsskifte i Jutul Hockey Skigruppa på overnattingstur til Løvlia Jutulen ønsker alle sine lesere en riktig God Jul og et

Detaljer

Håndballgruppa har noe stort på gang!

Håndballgruppa har noe stort på gang! INFORMASJONSORGAN for bærums verk IDRETTSFORENING 38. årgang nr. 1 2013 BV-Stikka BV-Stikka utkommer 2 ganger i året. Opplaget er 6800 eks. Utdeles gratis til alle husstander på Rykkinn, Bærums Verk, Gullhaug,

Detaljer

OI-AVISEN NR. 4-2008 VINTERBLADET

OI-AVISEN NR. 4-2008 VINTERBLADET OI-AVISEN NR. 4-2008 VINTERBLADET INFORMASJONSORGAN FOR OPPEGÅRD IDRETTSLAG INFORMASJONSORGAN FOR OPPEGÅRD IDRETTSLAG Foto: Marianne Kjær Østre Greverud Idrettspark har vært flittig i bruk denne høsten.

Detaljer

Første kamp for BVH Gators. Fra 850 grønne, til 1200 kongeblå fotballspillere! NM-sølv til jenter-15! Amerikansk fotball er det nyeste B V H

Første kamp for BVH Gators. Fra 850 grønne, til 1200 kongeblå fotballspillere! NM-sølv til jenter-15! Amerikansk fotball er det nyeste B V H INFORMASJONSORGAN for bærums verk OG HAUGER IDRETTSFORENING 39. årgang nr. 1 2014 B V H BV-Stikka BV-Stikka utkommer 2 ganger i året. Opplaget er 7400 eks. Utdeles gratis til alle husstander på Rykkinn,

Detaljer

BV-Stikka. Europamesterne! GRATISAVIS INNHOLD: 37. årgang nr. 2-2012 INNEBANDY 32 CHEERLEADING 8 HEDERSTEGN 35 LANGRENN 12 LEDER 3 HÅNDBALL 21

BV-Stikka. Europamesterne! GRATISAVIS INNHOLD: 37. årgang nr. 2-2012 INNEBANDY 32 CHEERLEADING 8 HEDERSTEGN 35 LANGRENN 12 LEDER 3 HÅNDBALL 21 GRATISAVIS BV-Stikka K l u b b a v i s f o r b æ r u m s v e r k i F 37. årgang nr. 2-2012 Europamesterne! INNHOLD: LEDER 3 BORDTENNIS 6 CHEERLEADING 8 LANGRENN 12 HÅNDBALL 21 INNEBANDY 32 HEDERSTEGN 35

Detaljer

DragonsAvisa Med hele byen som støttespillere stuper vi ut i en ny sesong!

DragonsAvisa Med hele byen som støttespillere stuper vi ut i en ny sesong! 2014/15 DragonsAvisa Med hele byen som støttespillere stuper vi ut i en ny sesong! 2 3 Velkommen! SASJA: VI MÅ VIDREUTVIKLE OSS Av: Geir Byberg, Styreleder Elite. Foto: Tore Tomter Det er vanskelig å beskrive

Detaljer

Noen smarte valg er veldig enkle

Noen smarte valg er veldig enkle 4 3 13 Noen smarte valg er veldig enkle I sommer har mange sendt oss en sms for å få hjelp til å plassere pensjonen sin smartere. Det får du også hvis du sender oss en sms nå! Vi kommer ikke til å be deg

Detaljer

Stor aktivitet og glede!

Stor aktivitet og glede! KLUBBAVIS 2012 FOTBALL - SKI LANGRENN - SKI HOPP - HÅNDBALL - FRIIDRETT - INNEBANDY - IDRETTSKOLE www.kolbukameratene.no Stor aktivitet og glede! Kolbukameratene har utviklet seg og gir i dag et sportslig

Detaljer

30% handledag 16. desember 10.00-20.00. på alle varer* Heming

30% handledag 16. desember 10.00-20.00. på alle varer* Heming 1 orientering 5 3 2 3 orientering leder Heming handledag 16. desember 10.00-20.00 30% på alle varer* * 25% på Fischer ski * 10% på Garmin GPS klokker, Oakley briller og Lupine hodelykter Vi har Heming

Detaljer

FIF-POSTEN. FIF G90 på treningsleir til Newcastle. www.fagerstrand.no. Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet

FIF-POSTEN. FIF G90 på treningsleir til Newcastle. www.fagerstrand.no. Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet FIF-POSTEN www.fagerstrand.no NR 1 2005 INFORMASJON FRA FAGERSTRAND IDRETTSFORENING FIF G90 på treningsleir til Newcastle Av Åge Wedøe Skal det være

Detaljer

Sandvolleyball Gull. Portrettet Martin Berger Oterholm - Svømmetalent med planene klare Side 6

Sandvolleyball Gull. Portrettet Martin Berger Oterholm - Svømmetalent med planene klare Side 6 001607_1_28:001607_1_28 15.09.09 09.12 Side 1 KIL Utgave nr 3-2009 POSTEN w w w. k o l b o t n i l. n o Portrettet Martin Berger Oterholm - Svømmetalent med planene klare Side 6 Sigmund får orden på kroppen

Detaljer

Byåsenavisa!! 4. Utgave - Juni 2013. Byåsen IL i borgertoget - side 15. Friidrett - side 9. Orientering - Side 20-21. Håndball - Side 2-6

Byåsenavisa!! 4. Utgave - Juni 2013. Byåsen IL i borgertoget - side 15. Friidrett - side 9. Orientering - Side 20-21. Håndball - Side 2-6 !!! Byåsenavisa!! 4. Utgave - Juni 2013 Byåsen IL i borgertoget - side 15 Håndball - Side 2-6 Friidrett - side 9 Orientering - Side 20-21 Informasjon fra Byåsen IL Hovedlaget Byåsen idrettslag er et allianseidrettslag

Detaljer

RÅ SUSHI MAJORSTUEN. Hemings 100-årsjubileum skal ikke gå stille for seg! 3 leder. Essendrops gate Skippergata 6 (ved Colosseum 16 Kino)

RÅ SUSHI MAJORSTUEN. Hemings 100-årsjubileum skal ikke gå stille for seg! 3 leder. Essendrops gate Skippergata 6 (ved Colosseum 16 Kino) 1 orientering 1 4 3 leder RÅ SUSHI MAJORSTUEN 25. januar begynte Heming på sitt nittiniende år. I 2016 skal vi feire et durabelig jubileum, og planleggingen er godt i gang allerede. Vi planlegger en feiring

Detaljer

Byåsenavisa!! 5. Utgave - August 2013. 63 Grader Nord - side 22. Orientering - Side 10-12. Fotball - Side 6-8. Trondheimsløpet - Side 20

Byåsenavisa!! 5. Utgave - August 2013. 63 Grader Nord - side 22. Orientering - Side 10-12. Fotball - Side 6-8. Trondheimsløpet - Side 20 !!! Byåsenavisa!! 5. Utgave - August 2013 63 Grader Nord - side 22 Fotball - Side 6-8 Trondheimsløpet - Side 20 Orientering - Side 10-12 Informasjon fra Byåsen IL Hovedlaget Byåsen idrettslag er et allianseidrettslag

Detaljer

Røros Idrettslag. Dyrisk turnjente i hundre Se side 8. Ung med rett til å påvirke Se side 22. Skihopping er kjempegøy Se side 30

Røros Idrettslag. Dyrisk turnjente i hundre Se side 8. Ung med rett til å påvirke Se side 22. Skihopping er kjempegøy Se side 30 Røros Idrettslag Nr.2 Desember 2006 37. årgang Dyrisk turnjente i hundre Se side 8 Ung med rett til å påvirke Se side 22 Skihopping er kjempegøy Se side 30 HOVEDSAMARBEIDSPARTNERE Røros Idrettslag Organ

Detaljer

HALDEN Skiklubb. Hurra, vi vant! 2009 www.haldensk.no. Høiås-dagen

HALDEN Skiklubb. Hurra, vi vant! 2009 www.haldensk.no. Høiås-dagen HALDEN Skiklubb 2009 www.haldensk.no FREDRIKSTEN UTVIKLING Hurra, vi vant! VOLVO RENAULT ROVER MITSUBISHI www.jensen-scheele.no VESTGÅRDVEIEN 1 1789 BERG I ØSTFOLD TLF. 69 21 35 00 Høiås-dagen Fredag 1.

Detaljer

Nordbygda/Løten ski 2012. www.nlski.no

Nordbygda/Løten ski 2012. www.nlski.no Sesongen 2012 2 Nordbygda/Løten ski 2012 Nordbygda/Løten ski 2012 3 Utvalg og komiteer Utvalg/komite Navn Telefon E-post Leder Ivar Stuan 922 54 599 ivar@sponsor-link.no Nestleder/arrangement Martin Skramstad

Detaljer

Utgave nr 4-2009. Landslagsstjerner i sikte. Gode krefter jobber med håndballen i klubben Side 4. Nytt svømmegull. mesterskapet Side 16

Utgave nr 4-2009. Landslagsstjerner i sikte. Gode krefter jobber med håndballen i klubben Side 4. Nytt svømmegull. mesterskapet Side 16 Utgave nr 4-2009 w w w. k o l b o t n i l. n o Landslagsstjerner i sikte Gode krefter jobber med håndballen i klubben Side 4 Nytt svømmegull Fremragende KILinnsats i Ungdoms - mesterskapet Side 16 KIL

Detaljer

Byåsenavisa 14. utgave April 2015

Byåsenavisa 14. utgave April 2015 Byåsenavisa 14. utgave April 2015 Premiedryss i langrenn O-sesongen i gang Olavstafetten Håndballhelg Marken Informasjon fra Byåsen IL Hovedlaget Byåsen idrettslag er et allianseidrettslag stiftet 30.

Detaljer

Året 2014 går mot slutten Sportslig ledelse i alle grupper Året 2014 har vært et aktivt og positivt år for IL Heming, Vi ser nå inn i krystallkulen

Året 2014 går mot slutten Sportslig ledelse i alle grupper Året 2014 har vært et aktivt og positivt år for IL Heming, Vi ser nå inn i krystallkulen 5 4 1 leder Året 2014 går mot slutten og IL Heming lever i beste velgående med full aktivitet i alle avdelinger. Vi nærmer oss 5.500 medlemmer og har også denne høsten dessverre vært nødt til å sette

Detaljer

LANGRENNSGRUPPA. www.vangski.no

LANGRENNSGRUPPA. www.vangski.no S F LANGRENNSGRUPPA www.vangski.no Presentasjon av Vang Skiløperforening og våre samarbeidspartnere sesongen 2009/2010 Styret i langrennsgruppa Styret i Vang Skiløperforenings langrensgruppe for sesongen

Detaljer

Skigruppa på tur til Torsby. Fv: Kristin Benum Vestre (BVH), Julie Sofie Aas, Marthine Lindgren, Julie Meinecke, Anne Torgersen.

Skigruppa på tur til Torsby. Fv: Kristin Benum Vestre (BVH), Julie Sofie Aas, Marthine Lindgren, Julie Meinecke, Anne Torgersen. JUTULEN Klubbavis for IL JUTUL NR. 1 2014 U14: Bv: Andre Otterstad, Sebastian Hestsveen, Anders Schumacher, Aram Yazdanparast, Bastian Jeppsson. Fv: Alexander Olofsson, Eskil Kvam, Ulrik Øverby Angel.

Detaljer