Heder og ære til ansatte

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Heder og ære til ansatte"

Transkript

1 Årsrapport 2012

2 Heder og ære til ansatte Markering av 25 års ansettelse Terje Mebust Jarle Renå Astrid Jensen Eva L. Rygg Anita Kjøsnes Anne Garberg Gresseth ble overrakt Norges Vels medalje for lang og tro tjeneste i 30 år. Guri Kulset ble hedret for sine 40 år som ansatt i Selbu Sparebank. May-Britt Garberg kunne smykke seg med tittelen Årets servicemedarbeider. Utdeling av gaver og prosjektmidler Totalt kr ble delt ut som gaver/prosjektmidler. Selbu Sparebank prioriterer allmennyttige formål, med spesielt barn og unge som målgruppe. Kr er bevilget følgende lokale prosjekt: Lag Stugudal Fjell Selbu Ungdomsråd Sjøvoll og Kvellohaugen Vel NAF MK Selbu UL&IL Dalrosa Neadalen Hestesportklubb Selbu Multimediaklubb Selbu Teaterforum Prosjekt Investering i løypemaskin. Utvekslingsprosjekt, finansiering av seminar til Skottland. Gang og sykkelvei/natursti på og rundt Kvellohaugen. Utbedring av lyssetting på banen Domvollenj i Vikvarvet. Bygging av overbygg veranda og danseplatt ved Vertshuset, som benyttes ved lagets arrangement og aktiviteter. Ferdigstillelse av ridebane på Vikaengene. Innkjøp av utstyr til direkteoverføring på web-tv. Skoleprosjekt og fredsseminar i forbindelse med oppsetting av Snømørkt. Grendalaget Dalrosa mottok en sjekk på En sjekk på til Sjøvoll og Kvellohaugen Vel Årets julegave: Støtteforeningen for Kreftsyke Barn

3 INNHOLD Tillitsvalgte og ansatte ÅRSRAPPORT 2012 Forstanderskapet i Selbu Sparebank Leder : Nestleder : Jon Bakken Fred Kåre Fremo Hovedtall Leder Medlemmer : Kommunevalgte Jon Bakken Fred Kåre Fremo Liv Grøtte Jon Erik Hårstad Gerd Fuglem Ole Bjarne Østby Ingrid Johanne Hårstad Ansattevalgte Astrid Jensen Tanja Fuglem Innskytervalgte Anne Berit Emstad Tormod Larsen Brit Mari Langseth Eivind Guldseth Harald Velve Mabel Sesseng Åge Kjeldstad Styrets beretning Regnskapet Noter Styret i Selbu Sparebank Leder: Nestleder: Styremedlemmer: Dina Elverum Aune Tove Moe Dyrhaug Ole Morten Balstad Berit Johannessen Tove Karin Lien Jarle Renå Kontrollkomite i Selbu Sparebank Leder: Medlem: Ansatte i Selbu Sparebank Liv Grøtte Ruth Helen Haave Harald Velve Kontantstrømanalyse Revisors beretning Kontrollkomitéens beretning Trine Alsethaug Tove Berggård Paula Brynhildsvoll Halbjørn Eidem Jon-Eirik Elvsveen Solfrid Flønes May Britt Garberg Bjørg Janne Græsli Arna Hammer Bjørn Ole Haave Olga Jermilkina Arne Marius Kirknes Anita Kjøsnes Ivar Gunnstein Lien Liv Grete Moslet Jarle Renå Mabel Sesseng Ingfrid Vollan Stokke Espen Trana Gudrun Vold Grete Hammer, Vikar Monika Aunehaugen Thomas Baldwin Bente Almli Dyrdal Ruth Heidi Eidem Veronica Solem Flack Tanja Fuglem Anne Garberg Gresseth Odd Palmer Grøtte Ole Anders Hindberg Astrid Jensen Arnhild Karlsen Åge Kjeldstad Guri Kulset Terje Mebust Karina Nordheim Eva Rygg May Grete Slind Oddbjørn Lindebø-Tennebekk Lidvar Elias Vartdal Heidi Østbyhaug

4 Hovedtall fra regnskapet Resultat: Netto renteinntekter (mill. kr.) 58,90 56,40 55,70 55,50 54,30 Netto driftsinntekter (mill. kr.) 22,70 18,70 21,90 23,60-0,60 Driftskostnader (mill. kr.) 49,60 46,30 41,00 43,90 42,30 Driftsresultat (mill. kr.) 32,00 28,80 36,60 35,20 11,40 Gevinst/-tap verdipapirer, anlegg (mill. kr.) 1,10 0-0,10-2,20-2,70 Tap og nedskrivninger (mill. kr.) 10,50 8,40 14,00 13,40 1,10 Resultat av ordinær drift før skatt (mill. kr.) 22,60 20,40 22,50 19,60 7,60 Balanse: Utlån brutto (mill. kr.) Innskudd fra kunder (mill. kr.) Egenkapital (mill. kr.) Forvaltningskapital (mill. kr.) Nøkkeltall: Rentenetto i % av GFK 2,05 2,10 2,13 2,23 2,31 Kostnader i % av GFK 1,73 1,72 1,56 1,76 1,80 Tap i % av brutto utlån 0,39 0,34 0,60 0,60 0,05 Resultat f.skatt i % av GFK 0,79 0,76 0,86 0,78 0,32 Kapitaldekning i % 16,75 16,86 17,38 16,75 14,87 Egenkapital i % av GFK 9,70 9,78 9,57 9,42 9,57 Innskudd i % av brutto utlån 83,33 77,70 79,71 73,58 74,68 Vekst: Utlånsvekst (netto) i % 9,40 6,85 3,86 2,86 6,02 Innskuddsvekst i % 17,31 4,00 12,51 1,36 10,11 Forvaltningsvekst i % 15,85 3,96 1,52 4,10 8,37 Bemanning: Antall årsverk 35,75 32,37 32,87 32,75 32,59 Innskudd fordelt etter geografi (mill.kr): Selbu Tydal Malvik Stjørdal Trondheim Andre ENDRINGER PÅ NØKKELTALL FRA 2011 TIL 2012 Netto renteinntekter økt med 2,5 mill. kroner Driftskostnader økt med 3,3 mill. kroner Driftskostnader Driftsresultatet økt med før 3,9 tap mill. økt kroner med 3,2 mill. kroner Driftsresultatet redusert med 9,4 mill. kroner Tap økt med 2,0 mill. kroner Verdipapir endret +11,5 mill. kroner ENDRINGER Resultat PÅ før NØKKETALL skatt økt med Tap 2,2 redusert mill. kroner med 0,4 mill. kroner Resultat Brutto før s utlån Endringer økt med 231 på mill. nøkkeltall kroner (9,4 %) Innskudd økt med 332 mill. kroner (17,3 %) Egenkapital økt med 15,4 mill. kroner (5,9 %) Forvaltningskapital økt med 428 mill. kroner (15,8 %) ENetto renteinntekter redusert med 5,0 mill. kroner

5 Leder 2012 er Selbu Sparebanks 153 de driftsår. Vi er fornøyd med det samlede driftsresultatet for Driftsresultatet er fremkommet som en kombinasjon av overordende mål, aktivitet, solid bank, rådgivningsaktivitet og fornøyde kunder. Selbu Sparebank har også i 2012 hatt høye kostnader på inngående kapital eller såkalt funding. Dette blant annet som følge av langsiktige fundingavtaler som ble inngått i forbindelse med finanskrisen i 2008/2009. I løpet av 2012 har restrukturering av fundingavtaler og balansen medført at den samlede kostnaden på inngående kapital er blitt noe redusert, dvs. at selve pengemarkedsrenten NIBOR 3 mnd er noe redusert. Generelt sterkt press på utlånsrentene og innskuddsrentene, har bidratt til at bankens netto rente- og kredittprovisjonsinntekter i % av gjennomsnittlig forvaltningskapital er blitt litt redusert i Det forventes ikke vesentlig svekkelse av netto rente- og kredittprovisjonsinntekter i Vi har i alle år har hatt fokus på kundetilfredshet og positiv utvikling av banken. Hovedfokus i 2012 har vært god service og tilgjengelighet i nye digitale kundekanaler. Kombinert med god kunderådgivning, gode betingelser på bankens produkter og tjenester. Dette har resultert i flere nye kunder og nye totalkundeforhold, der etablerte kunder har utvidet sitt kundeforhold i banken innenfor nye produktområder knyttet til sparing/plassering og forsikring. Kundegrunnlaget, aktivitet og vekst er av stor betydning for å utvikle banken. Svakere margin mellom utlåns- og innskuddskapital de siste år gjør at Selbu Sparebank må ha en netto vekst i kundegrunnlag og forretningsvolum for å opprettholde nødvendig inntjening. Veksten både innenfor og utenfor lokalmarkedet er helt nødvendig for at vi kan utvikle banken videre, og at også Selbu Sparebank i fremtiden kan være en selvstendig lokal forankret sparebank med god kompetanse, et bredt tjenestetilbud og gode betingelser. I 2012 har det vært stor meget stor aktivitet og netto vekst i Selbu Sparebank. Vi har jobbet aktivt med å utvikle banken videre, og dette er et godt grunnlag i forhold til å utvikle banken til en sterk og solid lokal bank i regionen. Foruten ordinær kunderettet bankvirksomhet og nye teknologiske løsninger for banktjenester, har året vært preget av interne forbedringsprosesser, arbeid med tilpasninger til nye direktiver fra myndighetene og aktivitet rettet mot lokal samfunns- og næringsutvikling. I sum er dette et målrettet og langsiktig arbeid som skal styrke banken. Selbu Sparebank er en selvstendig, solid sparebank, med sterk forankring i lokalsamfunnet. Organisert som sparebank har vi full styring på bankens kapital og alle beslutninger tas lokalt. Vi er gjennom våre beslutninger og aktivitet opptatt av å bidra til samfunns- og næringsutvikling i lokalsamfunnet og har som tidligere år også i 2012 bidratt med betydelig midler og ressurser i dette arbeidet. Med det arbeidet som er gjort og de aktiviteter som er gjennomført i 2012, har vi lagt et godt grunnlag for at banken fremover skal være den beste banken for våre kunder, opprettholde målsettingen om å være en selvstendig lokal sparebank. Jeg vil benytte anledningen til å rose bankens medarbeidere for stor innsats, entusiasme og engasjement gjennom målrettet arbeid for å utvikle banken og for å sørge for at våre kunder skal være mest mulig fornøyd med oss. Selbu 16. januar 2013 Jon-Eirik Elvsveen, Adm. banksjef

6 Styrets beretning til regnskapsåret 2012 Innledning Selbu Sparebank er etablert i 1859, og driver bankvirksomhet med forretningssteder i Selbu, Tydal, Stjørdal og Trondheim kommuner, og i tillegg har banken kunder fra øvrige Trøndelag og Norge. Selbu Sparebank er en selvstendig lokal bank, og det er tydelig at lokalbefolkningen i Selbu og Tydal setter pris på dette. Banken har i 2012 markert stor aktivitet i lokalsamfunnet og gjennomført mange lokale aktiviteter. Konkurransen i bank- og finansmarkedet er sterk både om innskuddsmidler og utlån, og derav et oppleves et generelt sterkere press på bankens rentemarginer. Selv i sterk konkurransen finner stadig nye kunder veien til banken. Viktigste konkurransefortrinn er nærhet til kundene, hurtige beslutningsprosesser, kvalitet i kunderådgivning og gode produkter og tjenester. Etter styrets oppfatning er forutsetningene for fortsatt drift til stede. Dette er lagt til grunn for avleggelse av årsregnskapet. LOKALE FORHOLD Næringsutvikling Selbu Sparebank er aktiv i lokalsamfunnet og bidrar til å skape vekst og utvikling. Selbu Sparebank bidrar gjennom å tilbakeføre midler og ressurser til gode samfunnsmessige formål og næringsutvikling. Banken deltar i lokal næringsutvikling i Selbu og Tydal, blant annet gjennom aktiv deltakelse i Selbu Næringsforum og Tydal Næringsforening. Selbu Sparebank skal framstå som et reelt alternativ for små og mellomstore bedrifter også utover lokalsamfunnet, dvs. i Stjørdal, Malvik og Trondheim. Som en lokal bank i 153 år er vi opptatt av et godt samarbeid med lokalbefolkningen og det lokale næringsliv. God næringsutvikling danner grunnlaget for et levedyktig næringsliv og god sysselsetting, som igjen trygger grunnlaget for en positiv befolkningsutvikling i lokalsamfunnet. Innenfor det lokale næringsliv i Selbu og Tydal er det stort sett god aktivitet. De lokale bedriftene har solid kompetanse, nøkternhet og derav i god stand i forhold til konkurransesituasjon, og i forhold til skaffe seg nye oppdrag i og utenfor lokalområdet. Vi har eksempler på lokale kompetansebedrifter med sterk vekst og utvikling i Selbu Sparebank har også arbeidet aktivt og bidratt til løsninger i forhold til noen næringsvirksomheter som ikke opplever samme positive utvikling som samfunnet for øvrig. Banken forsøker gjennom tett dialog med bedriftene å bidra til å sikre grunnlaget for en positiv utvikling av virksomhetene, som igjen sikrer grunnlaget for allsidig næringsvirksomhet i lokalsamfunnet. For enkelte lokale bedrifter ser det ut som det kan være utfordringer i forhold til den gjeldende markedssituasjonen. Banken har av den grunn avskrevet etter Finanstilsynets tapsforskrifter totalt 6,5 millioner kroner på lokale næringsengasjement i Boligutvikling 1. Når det gjelder lokal befolknings- og boligutvikling er det svak vekst og relativt stabilt befolkings-grunnlaget i Selbu og Tydal. I lokalsamfunnet opplever en derfor heller ikke det press på eiendoms- og boligmarkedet slik det oppleves i mer urbane strøk i regionen I Trondheim, Malvik og Stjørdal oppleves derimot prisvekst på boliger som veldig sterk, med de utfordringer dette innbeærer for de som skal anskaffe bolig. Disse kommunene opplever sterk tilflytting og for liten tilgang til riktige boliger i forhold til etterspørsel. Dette har medført at priser på nye og eksisterende boliger økte med ca 10 % i Det er veldig usikkert hvordan prisutviklingen på boliger både i lokalsamfunnet og i sentrale deler av regionen vil utvikle seg i Både finansnæringen og myndigheter er bekymret over den raske prisveksten på boliger, og derav gjeldsvekst og lånebehov i

7 befolkningen, særlig for finansiering av egen bolig. Myndighetene har derfor iverksatt forskrifter og tiltak overfor finansnæringen og lånekundene, ift å overholde en forsvarlig utlånspraksis. Primært er dette for å sikre at dagens lave rentenivå ikke i for stor grad skal skape store utfordringer for lånekundene og derav finansinstitusjonene ved en framtidig situasjon med et betydelig høyere rentenivå. Banken har i 2012 deltatt i sluttføringen av et utredningsarbeid i samarbeid med Selbu Næringsforum og Selbu kommune med det siktemål å delta i etablering av et lokalt tomteselskap i Selbu. Ved etablering av et lokalt tomteselskap, ønsker både lokalbanken og kommunen å være aktive i tilretteleggingen av befolknings- og bosettingsstruktur i Selbu kommune. Ungdom og økonomi Banken har i 2012 iverksatt og gjennomført et omfattende prosjekt knyttet til ungdom i lokalsamfunnet. Prosjektet er gjennomført i samarbeid med utdanningsinstitusjonene, og vektlegger ulike muligheter og utfordringer som er spesifikke for unge samfunnsborgere, i forhold til økonomisk trygghet, utdanning og planer for framtiden. Banken har i løpet av 2012 inngått samarbeidsavtale med FNO i Trøndelag om deltakelse i Ungt Entrepenørskap Trøndelag, og vi vil aktivt bidra gjennom denne avtalen til utvikling av entrepenørskap i skolen, i lokalsamfunnet og i regionen Stjørdal og Malvik. Lokal trivsel og utvikling Forutsetningen for å øke befolknings- og næringsutviklingen er at det er attraktivt å bo og virke i en kommune. Selbu og Tydal har et allsidig tilbud og stor aktivitet innenfor fritidsaktiviteter og tilbud til lokalsamfunnets befolkning. Selbu Sparebank deltar gjennom samarbeidsavtaler med foreninger og lag for at det skal kunne opprettholdes et godt tilbud både til fastboende og tilreisende. Som lokalbank tilfører vi ressurser og økonomiske midler til store og små arrangement, i tillegg til direkte samarbeids- og sponsoravtaler med idrettslag. Totalt bidrar banken med betydelige ressurser til at vi skal ha et levedyktig, godt og trivelig lokalsamfunn. HOVEDTREKK FRA REGNSKAPET 2012 Resultatregnskapet Bankens resultat før tap for regnskapsåret ble 32 mill. kroner, mot 28,8 mill. kroner i Resultat av ordinær drift etter tap før skatt ble på 22,6 mill. kroner mot 20,4 mill. kroner i Dette utgjør 0,79 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mot 0,77 % i Styret mener at det fremlagte regnskapet gir et rettvisende bilde av resultatet i året samt balansen pr Styret er med grunnlag i den økonomiske utvikling i 2012 fornøyd med driftsresultatet før tap. Rentenetto og rentemargin Dette punktet kommenteres fordi det er og vil være den desidert største inntektskilden til banken. I forhold til 2011, ble gjennomsnittlig marginen mellom innskudd og utlån til kunder redusert med 0,36 % poeng fra 2,63 % til 2,27 %. Noe svakere enn budsjett som var på 2,50 % poeng. Årsaken til nedgang i gjennomsnittlig rentemargin mellom utlån og innskudd er en kombinasjon av sterk konkurranse, sterk vekst og derav marginpress. Rentenettoen økte fra 56,4 MNOK i 2011 til 58,9 MNOK i Årsaken til økningen skyldes i hovedsak økt volum på kundeinnskudd og utlånsvirksomheten, samt lavere totalkostnader på ekstern funding. Rentenetto i % av gjennomsnittlig forvaltningskapital er litt svekket fra 2011 på 2,11 % til 2,05 % i Selbu Sparebank har en samlet innskudds og utlånsvekst i 2012 som er betydelig større enn den generelle kredittveksten. Provisjonsinntekter og inntekter fra andre banktjenester Netto provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester økte fra 17,6 MNOK i 2011 til 18,9 MNOK i Økningen fra 2011 skyldes at vi har fått flere kunder og økt salg av ikkebalanseprodukter som gir provisjonsinntekter. Provisjonsinntektene er tilnærmet lik budsjett for 2012, men med en litt annen innbyrdes fordeling av inntektene en planlagt. Kostnader Samlede driftskostnader for banken ble 49,6 MNOK mot 46,3 MNOK i Kostnadene utgjorde 1,73 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital i 2012, mot 1,72 % i Kostnadene er økt i kroner, som bl.a. i hovedsak har

8 sammenheng med at flere medarbeidere og derav høyere lønns- og personalkostnader i løpet av En del av kostnadsøkningen skyldes økt aktivitet, og effekt av engangskostnader i form av honorarer til eksterne ressurser for Banken har kontinuerlig fokus på bankens kostnader, med spesiell vekt på følgende: Bedre kvalitet og mer kapasitet innenfor kredittområdet og økonomisk rådgivning Reduksjon av kostnader knyttet til betalingsformidling Økning av andre inntekter Mer utadrettet og salgsorientert virksomhet Dette har medført en del endringer i stillingers arbeids- og ansvarsområde i løpet av 2012, bla. har banken sluttet seg til etablering av felles sentralt sikkerhetsdepot sammen med 6 andre lokale sparebanker i Midt Norge. Det er i 2012 tilført organisasjonen 3,0 nye årsverk. For å sikre bankens framtidige inntjening vil det være et spesielt fokus på kostnader og inntekter i 2013 og årene framover. Kostnadseffektiviteten målt i form av kostnader i forhold til inntekter (eksklusive kursgevinster og tap på utlån) var på 62,2 % i 2012 mot 59,2 % i Resultat og disponering av overskudd I 2012 er det fortsatt internasjonal økonomisk lavkonjunktur. Dette har også påvirket Selbu Sparebank. Til tross for at markeds og styringsrenten har vært lav, har risikoprising på funding og høyere rente på innskudd, samt at konkurransen om utlån med tilhørende lave utlånsrenter har medført en svakere margin. Tap utlånsvirksomheten påvirker bankens resultat negativt i 2012, mens gevinst på verdipapirer virker positivt. Den underliggende bankdrift gir tilfredsstillende inntjening. Resultatet før tap ble på 32 MNOK, en økning fra 28,8 MNOK i De største endringer i forhold til i 2011, er at verdipapirenes avkastning er økt fra -3,1 MNOK i 2011 til 1,8 MNOK i Netto provisjonsinntekter er økt med 1,2 MNOK. Samtidig viser resultat av utlånsvirksomheten en effekt med noe høyere nedskrivninger og tap på utlån fra 8,4 MNOK i 2011 til 10,5 MNOK i Skatt på alminnelig inntekt for året er beregnet til 5,5 MNOK og skatt på formue 0,8 MNOK. I tillegg kommer endring i utsatt skatt og for mye avsatt skatt tidligere år, som er beregnet til 0,4 MNOK. Total skattekostnad for året utgjør 6,7 MNOK Av årets overskudd på kr.15,9 MNOK etter skattemessige disposisjoner foreslås kr ,- avsatt til gaver og 15,4 MNOK tillegges bankens egenkapital. Ut fra dagens situasjon er styret fornøyd med resultatet av ordinær drift for 2012 på 15,9 MNOK. Resultatet tilsier at banken får en skattekostnad på 6,7 MNOK som kommer samfunnet til gode. Styret vurderer det slik at forutsetningen for fortsatt drift er tilstedet, og regnskapet er avlagt under forutsetning om dette. BALANSE Forvaltningskapital Bankens forvaltningskapital er økt med 428 MNOK og utgjør ved årsskiftet MNOK. Dette er en økning på 15,8 % fra Gjennomsnittlig forvaltningskapital pr er MNOK. Gjennomsnittlig forvaltningskapital beregnes ut i fra forvaltningskapital pr. månedslutt/12. Kapitaldekningen pr er inkl. fondsobligasjoner fra Statens Finansfond er på 16,7 % mot 16,9 % i Innskudd Innskudd fra kunder er økt med 332 MNOK, fra MNOK til MNOK. Dette tilsvarer en økning på 17,3 %. Tabell innskudd: Beløp i mill. kr. Andel i % Innskuddsform Lønns- /brukskonti Brukskonti næring , ,5 17,9 Særvilkår ,1 15,1 BSU ,4 2,1 Høyrentekonti ,6 51,2 Sparing 3mnd 157 6,9 Fastrentekonti ,6 2,6 Div.sparekonti ,4 3, Pr hadde banken ingen meglet innskudd. Innskuddene utgjør nå 72 % av bankens totale forvaltningskapital.

9 Utlån Utlån til kunder i egen balanse er økt med 231 MNOK fra MNOK til MNOK. Dette tilsvarer en økning på 9,4 %. Utlån til privatmarkedet økte med 148 MNOK fra MNOK til MNOK. Dette tilsvarer en økning på 8,0 %. Utlån til næringsliv økte med 85 MNOK fra 620 MNOK til 705 MNOK. Dette tilsvarer en økning på 13,7 %. I Terra Boligkreditt har vi i tillegg en balansevekst fra 813 MNOK til 943 MNOK. En vekst på 16 %. Dette er godt sikrede PM-lån innenfor 60 % av panteverdi. Tar man med dette, har samlet utlånsvekst for våre kunder vært 11,3 %. Netto utlån utgjør nå 85,3 % av bankens totale forvaltningskapital. Tabell utlån: Beløp i mill. Andel i % kr. Utlåns formål Lønn ,7 2,6 /brukskonti Flexilån ,7 9,6 Boliglån ,6 62,3 Nærings ,3 22,3 lån Andre ,7 3,2 lån Sum Soliditet og egenkapitalsituasjon Bankene får en rekke nye krav til soliditet og likviditet, og resultatet er at bankene må sette av mer kapital bak utlånene. Selbu Sparebank ligger godt an i forhold til de nye Basel III krav til kapitaldekning. For ytterligere å styrke bankens soliditet og kapitaldekning utover ordinær organisk vekst, vurderer bankens styrende organer å gjennomføre en emisjon gjennom opptak av nedskrivningspliktig fondsobligasjonslån i løpet av VIRKSOMHETSSTYRING, INTERNKONTROLL OG RISIKOSTYRING Risikostyring er viktig for at banken skal nå sine mål, og er et sentralt element i bankens daglige drift og i styrets fokus. Selbu Sparebank har i det overordende strategarbeid, de vedtatte policydokumenter og i bankens risikovurdering og internkontrollrutiner en god oppfølging og kontroll med de risikoer som banken utsettes for. Policy for styring og kontroll sammen med bankens risikopolicy er de overordende dokumenter som definerer alt arbeid med risiko i Selbu Sparebank. I tillegg er bankens finansielle risikoer, kredittrisiko, likviditetsrisiko, markedsrisiko og operasjonell risiko. Styret behandler hvert kvartal en periodisk risikorapport som er en totaldokumentasjon over bankens risikoeksponering, samt porteføljevurdering innenfor de ulike risikoområder. I tillegg har styret etter fastlagt plan en årlig gjennomgang av bankens overordnede strategi- og policydokumenter, blant annet relatert til bankens risikostyring og internkontroll. Uavhengig bekreftelse blir utarbeidet i forhold til bankens likviditetspolicy og rapporter, og for bankens internkontrollprosess inkl. lederrapportering. Styret vil ved den årlige gjennomgang, revisjon og behandling av overordnet risikodokument tilstrebe å fastsette bankens prinsipper for risikostyring og internkontroll. Styrets risikopolicy legger vekt på at banken skal ha en lav til moderat risiko for bankens samlede virksomhet. Kredittrisiko Er risiko for at banken påføres tap i forbindelse med kredittgivning på grunn av at en kunde ikke kan oppfylle sine forpliktelser på grunn av manglende betalingsevne eller vilje til å gjøre opp for seg, eller at de underliggende sikkerheter ikke er dekkende. Bankens totale engasjement har i årene etter 2009 vært gjenstand for en omfattende gjennomgang av utlånsporteføljen, og derav er det vurdert behov for og gjennomført større tapsavsetninger. Totalt 36,5 MNOK er tapsført i perioden , hovedsakelig på næringsengasjement, i tillegg til noen mindre tapsnedskrivninger på øvrige personkundeengasjement. Tapene for 2012 utgjør netto 10,5 MNOK. Avsetningen til å dekke fremtidige tap på utlån utgjør totalt 29,3 MNOK, dvs 1,08 % av brutto utlån. Fremtidige tapsavsetninger fordeles på spesifiserte avsetninger på 18,5 MNOK, fordelt med 4,2 MNOK på personkunder og 14,3 MNOK på næringskunder. Dette utgjør 0,68 % av brutto utlån. Nedskrivninger på grupper av utlåner på 10,8 MNOK, fordelt med 1,9 MNOK på personkunder og 8,9 MNOK på næringskunder. Dette utgjør 0,39 % av brutto utlån.

10 Tapsavsetningene er foretatt etter Finanstilsynets forskrifter og fastlagte rutiner og vurderingsprinsipper. Bankens rutiner for avdekking og oppfølging av tapsutsatte engasjement er beskrevet i kredittpolicy og kreditthåndbok. Næringskunder blir regelmessig fulgt opp i forhold til regnskap minst en gang i året, og låneengasjement til næringslivet risikoklassifiseres. I tillegg er det kontinuerlig oppfølging av restanselister og overtrekkslister. Styret har gitt adm. banksjef utlånsfullmakter. Adm. banksjef har videre delegert utlånsfullmakter til medarbeidere i kundeposisjon. Fullmaktene varierer og vurderes ut fra kompetanse og behov for den enkelte medarbeider. Større lånesaker og saker av uvanlig karakter behandles i bankens kredittkomite innenfor utlånsfullmakt til adm. banksjef. Bankens styre behandler saker som ligger utenfor de administrative fullmakter. Styret har vurdert bankens risiko for tap på utlån og garantier pr , og vurderer utsiktene for tap på utlånsvirksomheten som tilnærmet normale i 2013 og framover. Vurderingen gjøres med grunnlag i en totalvurdering av kvalitet på utlånsporteføljen og økonomiske utsikter framover. Likviditetsrisiko Dette er en risiko for at banken i en gitt situasjon ikke klarer å refinansiere seg i tilstrekkelig grad til at banken kan møte sine forpliktelser ved forfall. Som regel er likviditetsrisiko en avledet risiko, som igjen som regel bunner i betydelige tap innenfor kredittområdet med påfølgende økt pris og dårlig tilgang på innskudd og likviditet. Selbu Sparebank skal ha en lav likviditetsrisiko. Bankens utlånsportefølje har stort sett lang restløpetid, mens ca 85 % av kundeinnskuddene har ingen eller svært kort oppsigelsestid. Dette innebærer i seg selv en likviditetsrisiko. De fleste Innskuddene er fordelt på mange innskytere og normalt innenfor innskuddsgarantiens grense på under 2 MNOK. Dette innebærer en god spredning og reduserer risikoen i innskuddsmassen. Styret anser det derfor som lite sannsynlig at store mengder kundeinnskudd skal forsvinne raskt ut, og ser kundeinnskudd i henhold til gjeldende regelverk som langsiktig finansiering. Banken har i tillegg til kundeinnskudd i 2012 benyttet seg av følgende ulike virkemidler for å styrke likviditetssituasjonen: Trekkrettighet i DnB NOR på inntil 135 MNOK Trekkrettighet i Sparebank1 Midt- Norge på inntil 3 MNOK Kjøpt tilbake et obligasjonslån på 20 MNOK med utløp i 2013 Tatt opp nytt obligasjonslån på 50 MNOK med løpetid til Tatt opp nytt obligasjonslån på 100 MNOK med løpetid til Tatt opp nytt obligasjonslån på 50 MNOK med løpetid til Tatt opp nytt obligasjonslån på 50 MNOK med løpetid til Tatt opp nytt obligasjonslån på 50 MNOK med løpetid til Tatt opp nytt obligasjonslån på 50 MNOK med løpetid til Innfridd lån i KFS på til sammen 150 MNOK Innfrid F-lån i Norges Bank på 70 MNOK Ved utgangen av året var likviditetsindikator 1 (over 1 år) på 106 % og Likviditetsindikator 2 (over 1 mnd) på 112 %. Banken har god oversikt over likviditetssituasjonen, og fremtidige kortsiktige og langsiktige forfall og priser. Det er utformet en egen plan i likvidetspolicy for hvordan banken skal tilpasse seg rammer og krav i nye regler for likviditetsindikatorer knyttet til risikostyring og balanse, som sannsynligvis blir gjeldende fra Banken har kommiterte trekkrettigheter og andre likviditetsreserver som gjør at banken kan dekke alle kjente forfall minimum 3 måneder fram i tid. Banken har 68,6% av sin fremmedfinansiering som langsiktig lån med gjenstående løpetid på over 1 år. Innskudd fra kunder utgjør 83,3 % i 2012 mot 77,7 % i 2011 i forhold til brutto utlånsportefølje. Med de ordninger som nå er på plass og de disposisjoner banken selv har foretatt, finner styret det meget lite sannsynlig at banken skal

11 ha noen problem med funding og likviditet i Styret mener at likviditetsrisikoen er lav. Markedsrisiko Markedsrisiko er risiko for at banken får tap på grunn av rente- og kursutvikling i det finansielle markedet. Banken skal ha en lav - moderat markedsrisiko. Beholdningen av sertifikater, obligasjoner, aksjer og grunnfondsbevis er vel 242,2 MNOK, derav er aksjer og egenkapitalbevis på 50,4 MNOK. Forvaltningen av aksjer og aksjefond skal skje etter en konservativ vurdering og risikoeksponering. Selbu Sparebank har hatt en positiv utvikling på denne beholdningen i Bankens obligasjonsportefølje er 497,9 MNOK fordelt på kommune/kraft, kredittforetak, bank- og industriobligasjoner. Banken har engasjert Terra Forvaltning AS gjennom egen avtale for en aktiv forvaltning av obligasjoner og rentepapirer i samsvar med bankens rammer og fullmakter definert i markedspolicy. Papirene har i gjennomsnittlig gjenværende løpetid på 3,4 år. Den gjennomsnittlige avkastningen på obligasjonsporteføljen er på 3,45 % det samme som i Renterisikoen ved en renteendring på 1 % er for hele obligasjonsporteføljen beregnet til 2,3 MNOK. Styret anser risikoen for tap på bankens markedseksponering som lav. Renterisiko Styret vurderer renterisikoen som liten. Banken har i hovedsak flytende renter på innskudd og utlån til kunder. Fastrenteinnskudd fra kunder utgjør 170 MNOK hovedsakelig med restløpetid på 1-4 mnd. Fastrenteutlån utgjør 64,8 MNOK, og har en løpetid på 0 til 4 år. Valutarisiko Bankens regnskapsposter eksponert i utenlandsk valuta er utenlandske sedler og driftsavtale i danske kroner med den danske datasentralen SDC. Driftsavtalen har en rammeverdi på inntil kroner 4 millioner danske kroner. Bokført saldo utenlandske sedler pr var 0,3 MNOK. Gevinst på valuta er avkastning banken har på kjøp og salg av valuta. Styret mener at bankens valutarisiko er lav. Operasjonell risiko Operasjonell risiko er risiko for tap som følge av utilstrekkelig eller sviktende interne prosess knyttet til ansatt, rutiner, systemer, IKT-løsninger og bygg ikke fungerer som forutsatt og at banken går glipp av inntekter, eller blir påført ekstra kostnader. Tiltak knyttet til operasjonell risiko skal være basert på analyse av kostnad og nytte. Banken har de siste årene arbeidet mye med organisasjons- og kompetanseutvikling, med fokus på medarbeidernes totale kompetanse, og kontinuerlig videreutvikling av denne. Dette arbeidet er videreført i medarbeidere er sertifisert innen Forsikring skade PM. I tillegg er 8 medarbeidere sertifisert etter Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere AFR. Sertitifiserte kunderådgivere er viktig tiltak for å sikre god og stabil drift, og dermed redusere den operasjonelle risiko. Tiltak for å sertifisere flere medarbeidere er igangsatt. Bankens IKT-løsninger er i stadig utvikling og forbedring, og knyttes hovedsakelig opp mot felles avtaler gjennom Terra Alliansen AS Bankens er godt tilpasset dagens og morgendagens krav til funksjonell drift. Styret er av den oppfatning at den operasjonelle risiko er lav. Styrets og revisjonsutvalgets arbeid Styret har avholdt12 styremøter i 2012, og behandlet saker løpende i henhold til fastlagt årsplan. I tillegg er det gjennomført 1 strategimøte i styret. Hvert kvartal foretas det en periodisk analyse i forhold til vedtatte risikopolicyer, planer og budsjetter. I 2012 har styret videreført arbeidet med overordnet strategi, overordnet risikovurdering, internkontroll og risikostyring. I denne forbindelse har det vært fokus på bankens kredittarbeid og likviditetssituasjon, likviditetsplanlegging og balansestyring. Styret har gjennom 2012 revidert styringsdokumentasjon og rutiner i samsvar med tilbakemeldinger fra Finanstilsynets og etter innspill fra VIS Midt Norge AS.

ÅRSRAPPORT 2013 2013

ÅRSRAPPORT 2013 2013 ÅRSRAPPORT 2013 STYRETS BERETNING TIL REGNSKAPSÅRET 2013 Innledning Selbu Sparebank er etablert i 1859, og driver bankvirksomhet med forretningssteder i Selbu, Tydal, Stjørdal og Trondheim kommuner, og

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 2014

ÅRSRAPPORT 2014 2014 ÅRSRAPPORT 2014 Styrets beretning til regnskapsåret 2014 INNLEDNING Selbu Sparebank ble etablert i 1859, og er en selvstendig bank med hovedkontor i Selbu. Selbu og Tydal er godt etablerte kontor, og

Detaljer

Årsrapport 2012. 102. regnskapsår

Årsrapport 2012. 102. regnskapsår 102. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2012. 1 Bankens virksomhet i 2012. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid Terra-Gruppen 2 Resultatutvikling, inntekter

Detaljer

1. STYRETS ÅRSBERETNING 2012

1. STYRETS ÅRSBERETNING 2012 Årsrapport 2012 1 Innholdsfortegnelse 1. STYRETS ÅRSBERETNING 2012... 3 1.1 HALTDALEN SPAREBANK... 3 1.1.1 RAMMEBETINGELSER... 3 1.2 BANKENS DRIFT I 2012... 6 1.3 VIRKSOMHETSSTYRING, INTERN KONTROLL OG

Detaljer

Nøkkeltall (Tall i Mill kr) 2012 2011 Endring Endring i % Resultat Forvaltningskapital Utlån/Kreditter Innskudd fra Kunder

Nøkkeltall (Tall i Mill kr) 2012 2011 Endring Endring i % Resultat Forvaltningskapital Utlån/Kreditter Innskudd fra Kunder 2012 Årsberetning INNHOLD Nøkkeltall 5 Generelt om året 2012 og utsikter for året 2013 7 Eierstyring og selskapsstyring 8 Driftsresultat 10 Resultatregnskap 2012 13 Balanse 2012 14 Revisors beretning

Detaljer

Årsrapport 2012. Årsberetning og regnskap. fond lån forsikring sparing kort

Årsrapport 2012. Årsberetning og regnskap. fond lån forsikring sparing kort Årsrapport 2012 Årsberetning og regnskap sn.no fond lån forsikring sparing kort ÅRSRAPPORT 2012 Sparebanken Narvik Sparebanken Narvik ble kåret til årets bedrift under arrangementet Opptur, 7. februar

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2012 INNHOLD

ÅRSREGNSKAP 2012 INNHOLD ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 INNHOLD BANKSJEFENS FORORD...3 ÅRSBERETNING 2012 FOR TINN SPAREBANK...5 STYRETS ÅRSBERETNING...5 HOVEDTREKK VED ÅRETS VIRKSOMHET... 5 RESULTAT... 7 BALANSE... 9 VIRKSOMHETSSTYRING,

Detaljer

Årsrapport 2012. Kundeservice. i ft. Kongsvinger. Klofta. fo r

Årsrapport 2012. Kundeservice. i ft. Kongsvinger. Klofta. fo r Årsrapport 2012 her Vi er g! de fo r Kundeservice Sor -O dal Kongsvinger Nord -Odal Bedr i ft Klofta Innhold Nøkkeltall 3 Banksjefen har ordet 4 Styrets beretning 2012 5 Styret i Odal Sparebank 13 Regnskap

Detaljer

Årsberetning 2012 SKI // SKIPTVET // ASKIM // SKI // SKIPTVET // ASKIM // SKI // SK

Årsberetning 2012 SKI // SKIPTVET // ASKIM // SKI // SKIPTVET // ASKIM // SKI // SK Årsberetning 212 SKI // SKIPTVET // ASKIM // SKI // SKIPTVET // ASKIM // SKI // SK 3 Årsberetning 212 1888 for Askim Sparebank RAMMEBETINGELSER INNHOLD Innledning Virksomhet, rammebetingelser m.v 35 Redegjørelse

Detaljer

ÅRSRAPPORT. fra start til mål

ÅRSRAPPORT. fra start til mål BANKSJEFEN HAR ORDET 2011 ble et godt år for Grong Sparebank. Et rekordsterkt driftsresultat, sammen med en høy kundevekst, viser at banken også i 2011 har utviklet seg meget positivt. Vi leverer bankens

Detaljer

GRONG NAMSOS STEINKJER LIERNE INDERØY Tlf. 74 31 28 60 www.grong-sparebank.no ÅRSRAPPORT. fra start til mål

GRONG NAMSOS STEINKJER LIERNE INDERØY Tlf. 74 31 28 60 www.grong-sparebank.no ÅRSRAPPORT. fra start til mål GRONG NAMSOS STEINKJER LIERNE INDERØY Tlf. 74 31 28 60 www.grong-sparebank.no ÅRSRAPPORT 2012 Trio Media 02/13 Foto: Steinar Johansen fra start til mål INNHOLD Banksjefen har ordet... Side 3 Styrets beretning

Detaljer

Årsrapport 2011. 101. regnskapsår

Årsrapport 2011. 101. regnskapsår 101. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2011. 1 Bankens virksomhet i 2011. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid Terra-Gruppen 2 Resultatutvikling, inntekter

Detaljer

2. Samfunnsøkonomi og rammevilkår

2. Samfunnsøkonomi og rammevilkår 1. Innledning Berg Sparebanks regnskap for 2013 viser et resultat før skatt på NOK 33,3 mill. Dette er NOK 10,6 mill. bedre enn i 2012. I prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK) er resultatet

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2012. 114. forretningsår

Årsberetning og regnskap 2012. 114. forretningsår Årsberetning og regnskap 2012 114. forretningsår INNLEDNING Hjartdal og Gransherad Sparebank skal være en lokalbank for Hjartdal, Notodden og Kongsberg som tilbyr hyggelig og kompetent service. Vårt mål

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2012

ÅRSBERETNING FOR 2012 2012 ÅRSBERETNING FOR 1. Innledning Berg Sparebanks regnskap for 2012 viser et resultat før skatt på NOK 22,7 mill. Dette er NOK 3,1 mill. bedre enn i 2011. I prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

Årsrapport 2013. Årsberetning og regnskap. fond lån forsikring sparing kort

Årsrapport 2013. Årsberetning og regnskap. fond lån forsikring sparing kort Årsrapport 2013 Årsberetning og regnskap sn.no fond lån forsikring sparing kort ÅRSRAPPORT 2013 Sparebanken Narvik ForteNarvik overtar Hurtigrutens eierpost i FunnIT. Foto: Kristoffer Klem Bergersen Innhold

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2011

ÅRSBERETNING FOR 2011 2011 ÅRSBERETNING FOR Innholdsfortegnelse Banksjefen kommentar side 1 Styrets beretning side 2 Resultatregnskap side 18 Balanse side 20 Noter side 22 Beretning fra Kontrollkomiteen side 39 Revisjonsberetning

Detaljer

Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur

Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur 2013 Årsberetning 2 Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur INNHOLD Nøkkeltall 5 Generelt om året 2013 og utsikter for året 2014 6 Eierstyring og selskapsstyring 8 Driftsresultat 10

Detaljer

Nytt hovedkontor som base for offensiv satsing framover

Nytt hovedkontor som base for offensiv satsing framover Innhold Banksjefen hilser 3 Nøkkeltall 4 Styrets årsberetning 5 Årsregnskap 10 Noter til årsregnskapet 12 Note 1 - Innledning 12 1A: Generelle regnskapsprinsipper 12 1B: Periodisering - Inntektsføring/kostnadsføring

Detaljer

ÅRSBERETNING REGNSKAP 2013

ÅRSBERETNING REGNSKAP 2013 ÅRSBERETNING REGNSKAP 2013 RØROSBANKEN RØROS SPAREBANK ÅRSBERETNING 2013 1. Norsk og internasjonal økonomi Utsiktene til en gradvis forbedring og normalisering av økonomien i Europa og USA har bedret seg

Detaljer

Årsrapport 2013. 103. regnskapsår

Årsrapport 2013. 103. regnskapsår 103. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2013. 1 Sparebankenes rammebetingelser 2014... 1 Bankens virksomhet i 2013. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid

Detaljer

Styrets beretning for 2014

Styrets beretning for 2014 Innhold Styrets beretning side 3-16 Resultatregnskap og balanse side 17-20 Noter til regnskapet side 22-46 Revisors beretning side 48 Kontrollkomiteens uttalelse side 50 2 Styrets beretning for 2014 HOVEDTALL

Detaljer

Meldal Sparebank Årsrapport 2013. Meldal Sparebank. Årsrapport 2013

Meldal Sparebank Årsrapport 2013. Meldal Sparebank. Årsrapport 2013 Meldal Sparebank Årsrapport 2013 Meldal Sparebank Årsrapport 2013 1 ÅRSRAPPORT - 2013 Meldal Sparebank Forretningside Januar 2014 En bank med selvstendighet og uavhengighet. En bank med lokal forankring

Detaljer

GRONG INDERØY LIERNE NAMSOS RØRVIK STEINKJER

GRONG INDERØY LIERNE NAMSOS RØRVIK STEINKJER Årsrapport 2013 Trio Media 01/14 LENE AASBØ autorisert finansiell rådgiver Vi har respekt for din tid. Derfor er avstanden kortere enn hos andre banker. Ring direkte til din kontakt hos oss, eller til

Detaljer

Årsberetning. Strømmen SPAREBANK

Årsberetning. Strømmen SPAREBANK Årsberetning 2012 Strømmen SPAREBANK STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2012 Strømmen Sparebank driver sin bankvirksomhet fra sitt kontor i Strømsveien 65 på Strømmen. 2012 ble et meget bra år for banken. Bankens

Detaljer

Årsrapport 2010. 100. regnskapsår

Årsrapport 2010. 100. regnskapsår 100. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2010. 1 Sparebankenes rammebetingelser... 1 Bankens virksomhet i 2010. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid

Detaljer

Hønefoss Sparebank skal gjennom kompetanse og nærhet til sine kunder tilby aktuelle, markedsorienterte og kostnadseffektive produkter og tjenester.

Hønefoss Sparebank skal gjennom kompetanse og nærhet til sine kunder tilby aktuelle, markedsorienterte og kostnadseffektive produkter og tjenester. Årsrapport 2013 Strategi Hønefoss Sparebank skal gjennom kompetanse og nærhet til sine kunder tilby aktuelle, markedsorienterte og kostnadseffektive produkter og tjenester. 2 Hønefoss Sparebank årsrapport

Detaljer

Tilbakeblikk på bankåret

Tilbakeblikk på bankåret 2014 2014 Tilbakeblikk på bankåret Lokalbanken ved din side Leder Status og veien videre 2014 var et godt år for Selbu Sparebank. Mye av året har vært brukt til å få på plass en bemanning som gjør oss

Detaljer

Nøkkeltall (Tall i Mill kr) 2011 2010 Endring Endring i % Resultat Forvaltningskapital Utlån/Kreditter Innskudd fra Kunder

Nøkkeltall (Tall i Mill kr) 2011 2010 Endring Endring i % Resultat Forvaltningskapital Utlån/Kreditter Innskudd fra Kunder Årsberetning INNHOLD Nøkkeltall 5 Generelt om året 2011 og utsikter for året 2012 7 Eierstyring og selskapsstyring 8 Driftsresultat 10 Resultatregnskap 2011 13 Balanse 2011 14 Revisors beretning 18 Beretning

Detaljer

ÅRSRAPPORT. www.bank.no

ÅRSRAPPORT. www.bank.no ÅRSRAPPORT www.bank.no Årsrapport 2012 INNHOLD FORSTANDER- SKAPET: ANSATTE Tillitsvalgte og ansatte 2 Hovedtall 3 Leder 4 Styrets beretning 5 Banken og lokalsamfunnet 11 Resultatregnskap 12 Balanse 13

Detaljer