Heder og ære til ansatte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Heder og ære til ansatte"

Transkript

1 Årsrapport 2012

2 Heder og ære til ansatte Markering av 25 års ansettelse Terje Mebust Jarle Renå Astrid Jensen Eva L. Rygg Anita Kjøsnes Anne Garberg Gresseth ble overrakt Norges Vels medalje for lang og tro tjeneste i 30 år. Guri Kulset ble hedret for sine 40 år som ansatt i Selbu Sparebank. May-Britt Garberg kunne smykke seg med tittelen Årets servicemedarbeider. Utdeling av gaver og prosjektmidler Totalt kr ble delt ut som gaver/prosjektmidler. Selbu Sparebank prioriterer allmennyttige formål, med spesielt barn og unge som målgruppe. Kr er bevilget følgende lokale prosjekt: Lag Stugudal Fjell Selbu Ungdomsråd Sjøvoll og Kvellohaugen Vel NAF MK Selbu UL&IL Dalrosa Neadalen Hestesportklubb Selbu Multimediaklubb Selbu Teaterforum Prosjekt Investering i løypemaskin. Utvekslingsprosjekt, finansiering av seminar til Skottland. Gang og sykkelvei/natursti på og rundt Kvellohaugen. Utbedring av lyssetting på banen Domvollenj i Vikvarvet. Bygging av overbygg veranda og danseplatt ved Vertshuset, som benyttes ved lagets arrangement og aktiviteter. Ferdigstillelse av ridebane på Vikaengene. Innkjøp av utstyr til direkteoverføring på web-tv. Skoleprosjekt og fredsseminar i forbindelse med oppsetting av Snømørkt. Grendalaget Dalrosa mottok en sjekk på En sjekk på til Sjøvoll og Kvellohaugen Vel Årets julegave: Støtteforeningen for Kreftsyke Barn

3 INNHOLD Tillitsvalgte og ansatte ÅRSRAPPORT 2012 Forstanderskapet i Selbu Sparebank Leder : Nestleder : Jon Bakken Fred Kåre Fremo Hovedtall Leder Medlemmer : Kommunevalgte Jon Bakken Fred Kåre Fremo Liv Grøtte Jon Erik Hårstad Gerd Fuglem Ole Bjarne Østby Ingrid Johanne Hårstad Ansattevalgte Astrid Jensen Tanja Fuglem Innskytervalgte Anne Berit Emstad Tormod Larsen Brit Mari Langseth Eivind Guldseth Harald Velve Mabel Sesseng Åge Kjeldstad Styrets beretning Regnskapet Noter Styret i Selbu Sparebank Leder: Nestleder: Styremedlemmer: Dina Elverum Aune Tove Moe Dyrhaug Ole Morten Balstad Berit Johannessen Tove Karin Lien Jarle Renå Kontrollkomite i Selbu Sparebank Leder: Medlem: Ansatte i Selbu Sparebank Liv Grøtte Ruth Helen Haave Harald Velve Kontantstrømanalyse Revisors beretning Kontrollkomitéens beretning Trine Alsethaug Tove Berggård Paula Brynhildsvoll Halbjørn Eidem Jon-Eirik Elvsveen Solfrid Flønes May Britt Garberg Bjørg Janne Græsli Arna Hammer Bjørn Ole Haave Olga Jermilkina Arne Marius Kirknes Anita Kjøsnes Ivar Gunnstein Lien Liv Grete Moslet Jarle Renå Mabel Sesseng Ingfrid Vollan Stokke Espen Trana Gudrun Vold Grete Hammer, Vikar Monika Aunehaugen Thomas Baldwin Bente Almli Dyrdal Ruth Heidi Eidem Veronica Solem Flack Tanja Fuglem Anne Garberg Gresseth Odd Palmer Grøtte Ole Anders Hindberg Astrid Jensen Arnhild Karlsen Åge Kjeldstad Guri Kulset Terje Mebust Karina Nordheim Eva Rygg May Grete Slind Oddbjørn Lindebø-Tennebekk Lidvar Elias Vartdal Heidi Østbyhaug

4 Hovedtall fra regnskapet Resultat: Netto renteinntekter (mill. kr.) 58,90 56,40 55,70 55,50 54,30 Netto driftsinntekter (mill. kr.) 22,70 18,70 21,90 23,60-0,60 Driftskostnader (mill. kr.) 49,60 46,30 41,00 43,90 42,30 Driftsresultat (mill. kr.) 32,00 28,80 36,60 35,20 11,40 Gevinst/-tap verdipapirer, anlegg (mill. kr.) 1,10 0-0,10-2,20-2,70 Tap og nedskrivninger (mill. kr.) 10,50 8,40 14,00 13,40 1,10 Resultat av ordinær drift før skatt (mill. kr.) 22,60 20,40 22,50 19,60 7,60 Balanse: Utlån brutto (mill. kr.) Innskudd fra kunder (mill. kr.) Egenkapital (mill. kr.) Forvaltningskapital (mill. kr.) Nøkkeltall: Rentenetto i % av GFK 2,05 2,10 2,13 2,23 2,31 Kostnader i % av GFK 1,73 1,72 1,56 1,76 1,80 Tap i % av brutto utlån 0,39 0,34 0,60 0,60 0,05 Resultat f.skatt i % av GFK 0,79 0,76 0,86 0,78 0,32 Kapitaldekning i % 16,75 16,86 17,38 16,75 14,87 Egenkapital i % av GFK 9,70 9,78 9,57 9,42 9,57 Innskudd i % av brutto utlån 83,33 77,70 79,71 73,58 74,68 Vekst: Utlånsvekst (netto) i % 9,40 6,85 3,86 2,86 6,02 Innskuddsvekst i % 17,31 4,00 12,51 1,36 10,11 Forvaltningsvekst i % 15,85 3,96 1,52 4,10 8,37 Bemanning: Antall årsverk 35,75 32,37 32,87 32,75 32,59 Innskudd fordelt etter geografi (mill.kr): Selbu Tydal Malvik Stjørdal Trondheim Andre ENDRINGER PÅ NØKKELTALL FRA 2011 TIL 2012 Netto renteinntekter økt med 2,5 mill. kroner Driftskostnader økt med 3,3 mill. kroner Driftskostnader Driftsresultatet økt med før 3,9 tap mill. økt kroner med 3,2 mill. kroner Driftsresultatet redusert med 9,4 mill. kroner Tap økt med 2,0 mill. kroner Verdipapir endret +11,5 mill. kroner ENDRINGER Resultat PÅ før NØKKETALL skatt økt med Tap 2,2 redusert mill. kroner med 0,4 mill. kroner Resultat Brutto før s utlån Endringer økt med 231 på mill. nøkkeltall kroner (9,4 %) Innskudd økt med 332 mill. kroner (17,3 %) Egenkapital økt med 15,4 mill. kroner (5,9 %) Forvaltningskapital økt med 428 mill. kroner (15,8 %) ENetto renteinntekter redusert med 5,0 mill. kroner

5 Leder 2012 er Selbu Sparebanks 153 de driftsår. Vi er fornøyd med det samlede driftsresultatet for Driftsresultatet er fremkommet som en kombinasjon av overordende mål, aktivitet, solid bank, rådgivningsaktivitet og fornøyde kunder. Selbu Sparebank har også i 2012 hatt høye kostnader på inngående kapital eller såkalt funding. Dette blant annet som følge av langsiktige fundingavtaler som ble inngått i forbindelse med finanskrisen i 2008/2009. I løpet av 2012 har restrukturering av fundingavtaler og balansen medført at den samlede kostnaden på inngående kapital er blitt noe redusert, dvs. at selve pengemarkedsrenten NIBOR 3 mnd er noe redusert. Generelt sterkt press på utlånsrentene og innskuddsrentene, har bidratt til at bankens netto rente- og kredittprovisjonsinntekter i % av gjennomsnittlig forvaltningskapital er blitt litt redusert i Det forventes ikke vesentlig svekkelse av netto rente- og kredittprovisjonsinntekter i Vi har i alle år har hatt fokus på kundetilfredshet og positiv utvikling av banken. Hovedfokus i 2012 har vært god service og tilgjengelighet i nye digitale kundekanaler. Kombinert med god kunderådgivning, gode betingelser på bankens produkter og tjenester. Dette har resultert i flere nye kunder og nye totalkundeforhold, der etablerte kunder har utvidet sitt kundeforhold i banken innenfor nye produktområder knyttet til sparing/plassering og forsikring. Kundegrunnlaget, aktivitet og vekst er av stor betydning for å utvikle banken. Svakere margin mellom utlåns- og innskuddskapital de siste år gjør at Selbu Sparebank må ha en netto vekst i kundegrunnlag og forretningsvolum for å opprettholde nødvendig inntjening. Veksten både innenfor og utenfor lokalmarkedet er helt nødvendig for at vi kan utvikle banken videre, og at også Selbu Sparebank i fremtiden kan være en selvstendig lokal forankret sparebank med god kompetanse, et bredt tjenestetilbud og gode betingelser. I 2012 har det vært stor meget stor aktivitet og netto vekst i Selbu Sparebank. Vi har jobbet aktivt med å utvikle banken videre, og dette er et godt grunnlag i forhold til å utvikle banken til en sterk og solid lokal bank i regionen. Foruten ordinær kunderettet bankvirksomhet og nye teknologiske løsninger for banktjenester, har året vært preget av interne forbedringsprosesser, arbeid med tilpasninger til nye direktiver fra myndighetene og aktivitet rettet mot lokal samfunns- og næringsutvikling. I sum er dette et målrettet og langsiktig arbeid som skal styrke banken. Selbu Sparebank er en selvstendig, solid sparebank, med sterk forankring i lokalsamfunnet. Organisert som sparebank har vi full styring på bankens kapital og alle beslutninger tas lokalt. Vi er gjennom våre beslutninger og aktivitet opptatt av å bidra til samfunns- og næringsutvikling i lokalsamfunnet og har som tidligere år også i 2012 bidratt med betydelig midler og ressurser i dette arbeidet. Med det arbeidet som er gjort og de aktiviteter som er gjennomført i 2012, har vi lagt et godt grunnlag for at banken fremover skal være den beste banken for våre kunder, opprettholde målsettingen om å være en selvstendig lokal sparebank. Jeg vil benytte anledningen til å rose bankens medarbeidere for stor innsats, entusiasme og engasjement gjennom målrettet arbeid for å utvikle banken og for å sørge for at våre kunder skal være mest mulig fornøyd med oss. Selbu 16. januar 2013 Jon-Eirik Elvsveen, Adm. banksjef

6 Styrets beretning til regnskapsåret 2012 Innledning Selbu Sparebank er etablert i 1859, og driver bankvirksomhet med forretningssteder i Selbu, Tydal, Stjørdal og Trondheim kommuner, og i tillegg har banken kunder fra øvrige Trøndelag og Norge. Selbu Sparebank er en selvstendig lokal bank, og det er tydelig at lokalbefolkningen i Selbu og Tydal setter pris på dette. Banken har i 2012 markert stor aktivitet i lokalsamfunnet og gjennomført mange lokale aktiviteter. Konkurransen i bank- og finansmarkedet er sterk både om innskuddsmidler og utlån, og derav et oppleves et generelt sterkere press på bankens rentemarginer. Selv i sterk konkurransen finner stadig nye kunder veien til banken. Viktigste konkurransefortrinn er nærhet til kundene, hurtige beslutningsprosesser, kvalitet i kunderådgivning og gode produkter og tjenester. Etter styrets oppfatning er forutsetningene for fortsatt drift til stede. Dette er lagt til grunn for avleggelse av årsregnskapet. LOKALE FORHOLD Næringsutvikling Selbu Sparebank er aktiv i lokalsamfunnet og bidrar til å skape vekst og utvikling. Selbu Sparebank bidrar gjennom å tilbakeføre midler og ressurser til gode samfunnsmessige formål og næringsutvikling. Banken deltar i lokal næringsutvikling i Selbu og Tydal, blant annet gjennom aktiv deltakelse i Selbu Næringsforum og Tydal Næringsforening. Selbu Sparebank skal framstå som et reelt alternativ for små og mellomstore bedrifter også utover lokalsamfunnet, dvs. i Stjørdal, Malvik og Trondheim. Som en lokal bank i 153 år er vi opptatt av et godt samarbeid med lokalbefolkningen og det lokale næringsliv. God næringsutvikling danner grunnlaget for et levedyktig næringsliv og god sysselsetting, som igjen trygger grunnlaget for en positiv befolkningsutvikling i lokalsamfunnet. Innenfor det lokale næringsliv i Selbu og Tydal er det stort sett god aktivitet. De lokale bedriftene har solid kompetanse, nøkternhet og derav i god stand i forhold til konkurransesituasjon, og i forhold til skaffe seg nye oppdrag i og utenfor lokalområdet. Vi har eksempler på lokale kompetansebedrifter med sterk vekst og utvikling i Selbu Sparebank har også arbeidet aktivt og bidratt til løsninger i forhold til noen næringsvirksomheter som ikke opplever samme positive utvikling som samfunnet for øvrig. Banken forsøker gjennom tett dialog med bedriftene å bidra til å sikre grunnlaget for en positiv utvikling av virksomhetene, som igjen sikrer grunnlaget for allsidig næringsvirksomhet i lokalsamfunnet. For enkelte lokale bedrifter ser det ut som det kan være utfordringer i forhold til den gjeldende markedssituasjonen. Banken har av den grunn avskrevet etter Finanstilsynets tapsforskrifter totalt 6,5 millioner kroner på lokale næringsengasjement i Boligutvikling 1. Når det gjelder lokal befolknings- og boligutvikling er det svak vekst og relativt stabilt befolkings-grunnlaget i Selbu og Tydal. I lokalsamfunnet opplever en derfor heller ikke det press på eiendoms- og boligmarkedet slik det oppleves i mer urbane strøk i regionen I Trondheim, Malvik og Stjørdal oppleves derimot prisvekst på boliger som veldig sterk, med de utfordringer dette innbeærer for de som skal anskaffe bolig. Disse kommunene opplever sterk tilflytting og for liten tilgang til riktige boliger i forhold til etterspørsel. Dette har medført at priser på nye og eksisterende boliger økte med ca 10 % i Det er veldig usikkert hvordan prisutviklingen på boliger både i lokalsamfunnet og i sentrale deler av regionen vil utvikle seg i Både finansnæringen og myndigheter er bekymret over den raske prisveksten på boliger, og derav gjeldsvekst og lånebehov i

7 befolkningen, særlig for finansiering av egen bolig. Myndighetene har derfor iverksatt forskrifter og tiltak overfor finansnæringen og lånekundene, ift å overholde en forsvarlig utlånspraksis. Primært er dette for å sikre at dagens lave rentenivå ikke i for stor grad skal skape store utfordringer for lånekundene og derav finansinstitusjonene ved en framtidig situasjon med et betydelig høyere rentenivå. Banken har i 2012 deltatt i sluttføringen av et utredningsarbeid i samarbeid med Selbu Næringsforum og Selbu kommune med det siktemål å delta i etablering av et lokalt tomteselskap i Selbu. Ved etablering av et lokalt tomteselskap, ønsker både lokalbanken og kommunen å være aktive i tilretteleggingen av befolknings- og bosettingsstruktur i Selbu kommune. Ungdom og økonomi Banken har i 2012 iverksatt og gjennomført et omfattende prosjekt knyttet til ungdom i lokalsamfunnet. Prosjektet er gjennomført i samarbeid med utdanningsinstitusjonene, og vektlegger ulike muligheter og utfordringer som er spesifikke for unge samfunnsborgere, i forhold til økonomisk trygghet, utdanning og planer for framtiden. Banken har i løpet av 2012 inngått samarbeidsavtale med FNO i Trøndelag om deltakelse i Ungt Entrepenørskap Trøndelag, og vi vil aktivt bidra gjennom denne avtalen til utvikling av entrepenørskap i skolen, i lokalsamfunnet og i regionen Stjørdal og Malvik. Lokal trivsel og utvikling Forutsetningen for å øke befolknings- og næringsutviklingen er at det er attraktivt å bo og virke i en kommune. Selbu og Tydal har et allsidig tilbud og stor aktivitet innenfor fritidsaktiviteter og tilbud til lokalsamfunnets befolkning. Selbu Sparebank deltar gjennom samarbeidsavtaler med foreninger og lag for at det skal kunne opprettholdes et godt tilbud både til fastboende og tilreisende. Som lokalbank tilfører vi ressurser og økonomiske midler til store og små arrangement, i tillegg til direkte samarbeids- og sponsoravtaler med idrettslag. Totalt bidrar banken med betydelige ressurser til at vi skal ha et levedyktig, godt og trivelig lokalsamfunn. HOVEDTREKK FRA REGNSKAPET 2012 Resultatregnskapet Bankens resultat før tap for regnskapsåret ble 32 mill. kroner, mot 28,8 mill. kroner i Resultat av ordinær drift etter tap før skatt ble på 22,6 mill. kroner mot 20,4 mill. kroner i Dette utgjør 0,79 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mot 0,77 % i Styret mener at det fremlagte regnskapet gir et rettvisende bilde av resultatet i året samt balansen pr Styret er med grunnlag i den økonomiske utvikling i 2012 fornøyd med driftsresultatet før tap. Rentenetto og rentemargin Dette punktet kommenteres fordi det er og vil være den desidert største inntektskilden til banken. I forhold til 2011, ble gjennomsnittlig marginen mellom innskudd og utlån til kunder redusert med 0,36 % poeng fra 2,63 % til 2,27 %. Noe svakere enn budsjett som var på 2,50 % poeng. Årsaken til nedgang i gjennomsnittlig rentemargin mellom utlån og innskudd er en kombinasjon av sterk konkurranse, sterk vekst og derav marginpress. Rentenettoen økte fra 56,4 MNOK i 2011 til 58,9 MNOK i Årsaken til økningen skyldes i hovedsak økt volum på kundeinnskudd og utlånsvirksomheten, samt lavere totalkostnader på ekstern funding. Rentenetto i % av gjennomsnittlig forvaltningskapital er litt svekket fra 2011 på 2,11 % til 2,05 % i Selbu Sparebank har en samlet innskudds og utlånsvekst i 2012 som er betydelig større enn den generelle kredittveksten. Provisjonsinntekter og inntekter fra andre banktjenester Netto provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester økte fra 17,6 MNOK i 2011 til 18,9 MNOK i Økningen fra 2011 skyldes at vi har fått flere kunder og økt salg av ikkebalanseprodukter som gir provisjonsinntekter. Provisjonsinntektene er tilnærmet lik budsjett for 2012, men med en litt annen innbyrdes fordeling av inntektene en planlagt. Kostnader Samlede driftskostnader for banken ble 49,6 MNOK mot 46,3 MNOK i Kostnadene utgjorde 1,73 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital i 2012, mot 1,72 % i Kostnadene er økt i kroner, som bl.a. i hovedsak har

8 sammenheng med at flere medarbeidere og derav høyere lønns- og personalkostnader i løpet av En del av kostnadsøkningen skyldes økt aktivitet, og effekt av engangskostnader i form av honorarer til eksterne ressurser for Banken har kontinuerlig fokus på bankens kostnader, med spesiell vekt på følgende: Bedre kvalitet og mer kapasitet innenfor kredittområdet og økonomisk rådgivning Reduksjon av kostnader knyttet til betalingsformidling Økning av andre inntekter Mer utadrettet og salgsorientert virksomhet Dette har medført en del endringer i stillingers arbeids- og ansvarsområde i løpet av 2012, bla. har banken sluttet seg til etablering av felles sentralt sikkerhetsdepot sammen med 6 andre lokale sparebanker i Midt Norge. Det er i 2012 tilført organisasjonen 3,0 nye årsverk. For å sikre bankens framtidige inntjening vil det være et spesielt fokus på kostnader og inntekter i 2013 og årene framover. Kostnadseffektiviteten målt i form av kostnader i forhold til inntekter (eksklusive kursgevinster og tap på utlån) var på 62,2 % i 2012 mot 59,2 % i Resultat og disponering av overskudd I 2012 er det fortsatt internasjonal økonomisk lavkonjunktur. Dette har også påvirket Selbu Sparebank. Til tross for at markeds og styringsrenten har vært lav, har risikoprising på funding og høyere rente på innskudd, samt at konkurransen om utlån med tilhørende lave utlånsrenter har medført en svakere margin. Tap utlånsvirksomheten påvirker bankens resultat negativt i 2012, mens gevinst på verdipapirer virker positivt. Den underliggende bankdrift gir tilfredsstillende inntjening. Resultatet før tap ble på 32 MNOK, en økning fra 28,8 MNOK i De største endringer i forhold til i 2011, er at verdipapirenes avkastning er økt fra -3,1 MNOK i 2011 til 1,8 MNOK i Netto provisjonsinntekter er økt med 1,2 MNOK. Samtidig viser resultat av utlånsvirksomheten en effekt med noe høyere nedskrivninger og tap på utlån fra 8,4 MNOK i 2011 til 10,5 MNOK i Skatt på alminnelig inntekt for året er beregnet til 5,5 MNOK og skatt på formue 0,8 MNOK. I tillegg kommer endring i utsatt skatt og for mye avsatt skatt tidligere år, som er beregnet til 0,4 MNOK. Total skattekostnad for året utgjør 6,7 MNOK Av årets overskudd på kr.15,9 MNOK etter skattemessige disposisjoner foreslås kr ,- avsatt til gaver og 15,4 MNOK tillegges bankens egenkapital. Ut fra dagens situasjon er styret fornøyd med resultatet av ordinær drift for 2012 på 15,9 MNOK. Resultatet tilsier at banken får en skattekostnad på 6,7 MNOK som kommer samfunnet til gode. Styret vurderer det slik at forutsetningen for fortsatt drift er tilstedet, og regnskapet er avlagt under forutsetning om dette. BALANSE Forvaltningskapital Bankens forvaltningskapital er økt med 428 MNOK og utgjør ved årsskiftet MNOK. Dette er en økning på 15,8 % fra Gjennomsnittlig forvaltningskapital pr er MNOK. Gjennomsnittlig forvaltningskapital beregnes ut i fra forvaltningskapital pr. månedslutt/12. Kapitaldekningen pr er inkl. fondsobligasjoner fra Statens Finansfond er på 16,7 % mot 16,9 % i Innskudd Innskudd fra kunder er økt med 332 MNOK, fra MNOK til MNOK. Dette tilsvarer en økning på 17,3 %. Tabell innskudd: Beløp i mill. kr. Andel i % Innskuddsform Lønns- /brukskonti Brukskonti næring , ,5 17,9 Særvilkår ,1 15,1 BSU ,4 2,1 Høyrentekonti ,6 51,2 Sparing 3mnd 157 6,9 Fastrentekonti ,6 2,6 Div.sparekonti ,4 3, Pr hadde banken ingen meglet innskudd. Innskuddene utgjør nå 72 % av bankens totale forvaltningskapital.

9 Utlån Utlån til kunder i egen balanse er økt med 231 MNOK fra MNOK til MNOK. Dette tilsvarer en økning på 9,4 %. Utlån til privatmarkedet økte med 148 MNOK fra MNOK til MNOK. Dette tilsvarer en økning på 8,0 %. Utlån til næringsliv økte med 85 MNOK fra 620 MNOK til 705 MNOK. Dette tilsvarer en økning på 13,7 %. I Terra Boligkreditt har vi i tillegg en balansevekst fra 813 MNOK til 943 MNOK. En vekst på 16 %. Dette er godt sikrede PM-lån innenfor 60 % av panteverdi. Tar man med dette, har samlet utlånsvekst for våre kunder vært 11,3 %. Netto utlån utgjør nå 85,3 % av bankens totale forvaltningskapital. Tabell utlån: Beløp i mill. Andel i % kr. Utlåns formål Lønn ,7 2,6 /brukskonti Flexilån ,7 9,6 Boliglån ,6 62,3 Nærings ,3 22,3 lån Andre ,7 3,2 lån Sum Soliditet og egenkapitalsituasjon Bankene får en rekke nye krav til soliditet og likviditet, og resultatet er at bankene må sette av mer kapital bak utlånene. Selbu Sparebank ligger godt an i forhold til de nye Basel III krav til kapitaldekning. For ytterligere å styrke bankens soliditet og kapitaldekning utover ordinær organisk vekst, vurderer bankens styrende organer å gjennomføre en emisjon gjennom opptak av nedskrivningspliktig fondsobligasjonslån i løpet av VIRKSOMHETSSTYRING, INTERNKONTROLL OG RISIKOSTYRING Risikostyring er viktig for at banken skal nå sine mål, og er et sentralt element i bankens daglige drift og i styrets fokus. Selbu Sparebank har i det overordende strategarbeid, de vedtatte policydokumenter og i bankens risikovurdering og internkontrollrutiner en god oppfølging og kontroll med de risikoer som banken utsettes for. Policy for styring og kontroll sammen med bankens risikopolicy er de overordende dokumenter som definerer alt arbeid med risiko i Selbu Sparebank. I tillegg er bankens finansielle risikoer, kredittrisiko, likviditetsrisiko, markedsrisiko og operasjonell risiko. Styret behandler hvert kvartal en periodisk risikorapport som er en totaldokumentasjon over bankens risikoeksponering, samt porteføljevurdering innenfor de ulike risikoområder. I tillegg har styret etter fastlagt plan en årlig gjennomgang av bankens overordnede strategi- og policydokumenter, blant annet relatert til bankens risikostyring og internkontroll. Uavhengig bekreftelse blir utarbeidet i forhold til bankens likviditetspolicy og rapporter, og for bankens internkontrollprosess inkl. lederrapportering. Styret vil ved den årlige gjennomgang, revisjon og behandling av overordnet risikodokument tilstrebe å fastsette bankens prinsipper for risikostyring og internkontroll. Styrets risikopolicy legger vekt på at banken skal ha en lav til moderat risiko for bankens samlede virksomhet. Kredittrisiko Er risiko for at banken påføres tap i forbindelse med kredittgivning på grunn av at en kunde ikke kan oppfylle sine forpliktelser på grunn av manglende betalingsevne eller vilje til å gjøre opp for seg, eller at de underliggende sikkerheter ikke er dekkende. Bankens totale engasjement har i årene etter 2009 vært gjenstand for en omfattende gjennomgang av utlånsporteføljen, og derav er det vurdert behov for og gjennomført større tapsavsetninger. Totalt 36,5 MNOK er tapsført i perioden , hovedsakelig på næringsengasjement, i tillegg til noen mindre tapsnedskrivninger på øvrige personkundeengasjement. Tapene for 2012 utgjør netto 10,5 MNOK. Avsetningen til å dekke fremtidige tap på utlån utgjør totalt 29,3 MNOK, dvs 1,08 % av brutto utlån. Fremtidige tapsavsetninger fordeles på spesifiserte avsetninger på 18,5 MNOK, fordelt med 4,2 MNOK på personkunder og 14,3 MNOK på næringskunder. Dette utgjør 0,68 % av brutto utlån. Nedskrivninger på grupper av utlåner på 10,8 MNOK, fordelt med 1,9 MNOK på personkunder og 8,9 MNOK på næringskunder. Dette utgjør 0,39 % av brutto utlån.

10 Tapsavsetningene er foretatt etter Finanstilsynets forskrifter og fastlagte rutiner og vurderingsprinsipper. Bankens rutiner for avdekking og oppfølging av tapsutsatte engasjement er beskrevet i kredittpolicy og kreditthåndbok. Næringskunder blir regelmessig fulgt opp i forhold til regnskap minst en gang i året, og låneengasjement til næringslivet risikoklassifiseres. I tillegg er det kontinuerlig oppfølging av restanselister og overtrekkslister. Styret har gitt adm. banksjef utlånsfullmakter. Adm. banksjef har videre delegert utlånsfullmakter til medarbeidere i kundeposisjon. Fullmaktene varierer og vurderes ut fra kompetanse og behov for den enkelte medarbeider. Større lånesaker og saker av uvanlig karakter behandles i bankens kredittkomite innenfor utlånsfullmakt til adm. banksjef. Bankens styre behandler saker som ligger utenfor de administrative fullmakter. Styret har vurdert bankens risiko for tap på utlån og garantier pr , og vurderer utsiktene for tap på utlånsvirksomheten som tilnærmet normale i 2013 og framover. Vurderingen gjøres med grunnlag i en totalvurdering av kvalitet på utlånsporteføljen og økonomiske utsikter framover. Likviditetsrisiko Dette er en risiko for at banken i en gitt situasjon ikke klarer å refinansiere seg i tilstrekkelig grad til at banken kan møte sine forpliktelser ved forfall. Som regel er likviditetsrisiko en avledet risiko, som igjen som regel bunner i betydelige tap innenfor kredittområdet med påfølgende økt pris og dårlig tilgang på innskudd og likviditet. Selbu Sparebank skal ha en lav likviditetsrisiko. Bankens utlånsportefølje har stort sett lang restløpetid, mens ca 85 % av kundeinnskuddene har ingen eller svært kort oppsigelsestid. Dette innebærer i seg selv en likviditetsrisiko. De fleste Innskuddene er fordelt på mange innskytere og normalt innenfor innskuddsgarantiens grense på under 2 MNOK. Dette innebærer en god spredning og reduserer risikoen i innskuddsmassen. Styret anser det derfor som lite sannsynlig at store mengder kundeinnskudd skal forsvinne raskt ut, og ser kundeinnskudd i henhold til gjeldende regelverk som langsiktig finansiering. Banken har i tillegg til kundeinnskudd i 2012 benyttet seg av følgende ulike virkemidler for å styrke likviditetssituasjonen: Trekkrettighet i DnB NOR på inntil 135 MNOK Trekkrettighet i Sparebank1 Midt- Norge på inntil 3 MNOK Kjøpt tilbake et obligasjonslån på 20 MNOK med utløp i 2013 Tatt opp nytt obligasjonslån på 50 MNOK med løpetid til Tatt opp nytt obligasjonslån på 100 MNOK med løpetid til Tatt opp nytt obligasjonslån på 50 MNOK med løpetid til Tatt opp nytt obligasjonslån på 50 MNOK med løpetid til Tatt opp nytt obligasjonslån på 50 MNOK med løpetid til Tatt opp nytt obligasjonslån på 50 MNOK med løpetid til Innfridd lån i KFS på til sammen 150 MNOK Innfrid F-lån i Norges Bank på 70 MNOK Ved utgangen av året var likviditetsindikator 1 (over 1 år) på 106 % og Likviditetsindikator 2 (over 1 mnd) på 112 %. Banken har god oversikt over likviditetssituasjonen, og fremtidige kortsiktige og langsiktige forfall og priser. Det er utformet en egen plan i likvidetspolicy for hvordan banken skal tilpasse seg rammer og krav i nye regler for likviditetsindikatorer knyttet til risikostyring og balanse, som sannsynligvis blir gjeldende fra Banken har kommiterte trekkrettigheter og andre likviditetsreserver som gjør at banken kan dekke alle kjente forfall minimum 3 måneder fram i tid. Banken har 68,6% av sin fremmedfinansiering som langsiktig lån med gjenstående løpetid på over 1 år. Innskudd fra kunder utgjør 83,3 % i 2012 mot 77,7 % i 2011 i forhold til brutto utlånsportefølje. Med de ordninger som nå er på plass og de disposisjoner banken selv har foretatt, finner styret det meget lite sannsynlig at banken skal

11 ha noen problem med funding og likviditet i Styret mener at likviditetsrisikoen er lav. Markedsrisiko Markedsrisiko er risiko for at banken får tap på grunn av rente- og kursutvikling i det finansielle markedet. Banken skal ha en lav - moderat markedsrisiko. Beholdningen av sertifikater, obligasjoner, aksjer og grunnfondsbevis er vel 242,2 MNOK, derav er aksjer og egenkapitalbevis på 50,4 MNOK. Forvaltningen av aksjer og aksjefond skal skje etter en konservativ vurdering og risikoeksponering. Selbu Sparebank har hatt en positiv utvikling på denne beholdningen i Bankens obligasjonsportefølje er 497,9 MNOK fordelt på kommune/kraft, kredittforetak, bank- og industriobligasjoner. Banken har engasjert Terra Forvaltning AS gjennom egen avtale for en aktiv forvaltning av obligasjoner og rentepapirer i samsvar med bankens rammer og fullmakter definert i markedspolicy. Papirene har i gjennomsnittlig gjenværende løpetid på 3,4 år. Den gjennomsnittlige avkastningen på obligasjonsporteføljen er på 3,45 % det samme som i Renterisikoen ved en renteendring på 1 % er for hele obligasjonsporteføljen beregnet til 2,3 MNOK. Styret anser risikoen for tap på bankens markedseksponering som lav. Renterisiko Styret vurderer renterisikoen som liten. Banken har i hovedsak flytende renter på innskudd og utlån til kunder. Fastrenteinnskudd fra kunder utgjør 170 MNOK hovedsakelig med restløpetid på 1-4 mnd. Fastrenteutlån utgjør 64,8 MNOK, og har en løpetid på 0 til 4 år. Valutarisiko Bankens regnskapsposter eksponert i utenlandsk valuta er utenlandske sedler og driftsavtale i danske kroner med den danske datasentralen SDC. Driftsavtalen har en rammeverdi på inntil kroner 4 millioner danske kroner. Bokført saldo utenlandske sedler pr var 0,3 MNOK. Gevinst på valuta er avkastning banken har på kjøp og salg av valuta. Styret mener at bankens valutarisiko er lav. Operasjonell risiko Operasjonell risiko er risiko for tap som følge av utilstrekkelig eller sviktende interne prosess knyttet til ansatt, rutiner, systemer, IKT-løsninger og bygg ikke fungerer som forutsatt og at banken går glipp av inntekter, eller blir påført ekstra kostnader. Tiltak knyttet til operasjonell risiko skal være basert på analyse av kostnad og nytte. Banken har de siste årene arbeidet mye med organisasjons- og kompetanseutvikling, med fokus på medarbeidernes totale kompetanse, og kontinuerlig videreutvikling av denne. Dette arbeidet er videreført i medarbeidere er sertifisert innen Forsikring skade PM. I tillegg er 8 medarbeidere sertifisert etter Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere AFR. Sertitifiserte kunderådgivere er viktig tiltak for å sikre god og stabil drift, og dermed redusere den operasjonelle risiko. Tiltak for å sertifisere flere medarbeidere er igangsatt. Bankens IKT-løsninger er i stadig utvikling og forbedring, og knyttes hovedsakelig opp mot felles avtaler gjennom Terra Alliansen AS Bankens er godt tilpasset dagens og morgendagens krav til funksjonell drift. Styret er av den oppfatning at den operasjonelle risiko er lav. Styrets og revisjonsutvalgets arbeid Styret har avholdt12 styremøter i 2012, og behandlet saker løpende i henhold til fastlagt årsplan. I tillegg er det gjennomført 1 strategimøte i styret. Hvert kvartal foretas det en periodisk analyse i forhold til vedtatte risikopolicyer, planer og budsjetter. I 2012 har styret videreført arbeidet med overordnet strategi, overordnet risikovurdering, internkontroll og risikostyring. I denne forbindelse har det vært fokus på bankens kredittarbeid og likviditetssituasjon, likviditetsplanlegging og balansestyring. Styret har gjennom 2012 revidert styringsdokumentasjon og rutiner i samsvar med tilbakemeldinger fra Finanstilsynets og etter innspill fra VIS Midt Norge AS.

12 I styrets årsplan er det i 1. halvår av 2012 arbeidet med gjennomgang og revisjon av de overordnede policydokumenter. I 2. halvår 2012 er det vektlagt gjennomgang av bankens overordnede strategi, internkontroll og risikorapporter, ICAAP og økonomiske rammer og mål rettet mot Det er valgt ny styreleder i Det er Ingen endring i styrets øvrige 5 faste medlemmer i løpet av Det er valgt ny ett nytt vara medlem til styret. Bankens vedtekter 5-4 ble endret av bankens forstanderskap i februar 2012, slik at revisjonsutvalgets sammensetning ble endret fra å være hele bankens styre til 3 medlemmer valgt av og fra styret. Styret har i 2012 gjennomført felles møte med Kontrollkomiteens leder og Forstanderskapets leder, samt møte med bankens revisor KPMG AS, Trondheim. Kontrollkomite og revisor får tilsendt agenda og protokoll fra styrets arbeid. FILIALENE Tydal Banken har gjennom filialen i Tydal kommune et fullservicetilbud med både kundemottak, kassefunksjon, minibank og rådgivningstjenester. Filialen har 2 ansatte og betjener primært personmarkedskunder, men også daglige banktjenester for våre næringslivskunder. Bankens generelle ekspedisjons-/åpningstid er 3 dager pr. uke. Stjørdal Bankens kontor i Stjørdal er et salgs- og kunderådgivningskontor. I 2012 har bemanningen vært 3 faste kunderådgivere, 1 ekstraressurs og felles seksjonsleder med bankens kontor i Trondheim. Kontoret i Stjørdal har markedsoppfølging og kundegrunnlag primært i Stjørdal og Malvik. Banken ser store utviklingsmuligheter i dette markedsområdet. Trondheim Bankens kontor i Trondheim er et salgs- og kunderådgivningskontor, med til sammen 6 faste kunderådgivere knyttet til personkunder og felles seksjonsleder med bankens kontor i Stjørdal. I tillegg har bankens næringsavdeling faste kontorplasser i tilknytning til kontoret. Kontoret er sentralt lokalisert og har et stort kundegrunnlag innenfor personmarked i Trondheim og etter hvert i Malvik. Kunderådgivere fra hovedkontoret i Selbu innenfor personmarked og næringsliv benytter også kontoret til å betjene sin kundeportefølje i Trondheims og Stjørdalsregionen. Selbu Sparebank har fremleieavtale for deler av lokalene i Søndre gt. 16, Trondheim med Pacta Eiendom AS/ Aktiv Eiendomsmegling Trondheim. Dette sikrer et tettere samarbeid mellom Selbu Sparebank og Aktiv Eiendomsmegling Trondheim sentrum. PERSONAL OG ARBEIDSMILJØ Banken har ved utgangen av 2012 til sammen 41 ansatte, som utgjør 35,6 gjennomførte årsverk. Banken har 24 ansatte fast tilknyttet hovedkontor i Selbu, og øvrige 17 ansatte fordelt på øvrige kontorer i Tydal, Stjørdal og Trondheim. Strategisk skal markedsinnsatsen og forretningsvirksomheten forsterkes i markedsområde Stjørdal, Malvik og Trondheim. 2 medarbeidere har sluttet i Selbu Sparebank i Det er tilført organisasjonen totalt 5 nye medarbeidere i løpet av 2012, hvorav 2 nye kunderådgivere næringsliv og 3 kunderådgivere personmarked. Styrkning av kompetanse i tilknytning til næringsliv, er gjennomført via nyrekruttering og et omfattende sertifiseringsprogram for næringsmedarbeidere. Det er gjennomført utvikling av autoriserte kunderådgivere innenfor sparing og plassering og forsikring. 2 nye kunderådgivere er autoriserte plasseringsrådgivere AFR i løpet av Totalt 7 nye kunderådgivere er i ferd med å gjennomføre sitt kompetanseprogram mot autorisasjon AFR, med mål om autorisasjon i løpet av medarbeidere har i løpet av 2012 fullført og fått godkjent internsertifiseringsprogram for kunderådgivere i dagligbankfunksjon. Styrkning og utvikling av medarbeidernes totale kompetanse er meget viktig for å tilfredsstille nåværende og fremtidige krav.

13 Banken benytter i denne sammenheng Terra skolens tilbud, samt interne kompetansehevende aktiviteter. Det totale sykefraværet i 2012 var 504 dagsverk, som utgjør 5,23 % av mulige dagsverk. Sykefraværet har i 2012 vært litt høyere enn bankens IA-mål. Hoveddel av sykefraværet skyldes imidlertid flere langtidssykefravær som ikke kan relateres til forhold på arbeidsplassen. Banken er medlem av ordningen for Inkluderende arbeidsliv, samt har nært samarbeid med Selbu Bedriftshelsetjeneste. Banken ønsker god representasjon av begge kjønn i ledelse og styrende organer. Forstanderskapet har 8 kvinnelige medlemmer av totalt av bankens 6 styremedlemmer er kvinner. 2 av 3 medlemmer i kontrollkomiteen er kvinner. Banken er opptatt av at alle ansatte gis samme mulighet for personlig og faglig utvikling og likestilling med hensyn til ansettelse, lønn, opplæring og avansement. Av de 41 personene som banken har arbeidsgiveransvaret for ved årsskiftet utgjør 66 % kvinner og 34 % menn. Bankens ledergruppe består av 6 personer, hvorav 2 kvinner. Det foretas jevnlig gjennomgang av rutiner for brann, ran og fysisk sikkerhet. Det er heller ikke i 2012 blitt meldt om forhold som har gjort det påkrevd å sette inn spesielle tiltak på helse, arbeidsmiljø eller sikkerhetssiden utover det som følger normal drift. Det er ikke forhold ved banken som forurenser det ytre miljø. CORPORATE GOVERNANCE Selbu Sparebank har som visjon å være en ledende og fremtidsrettet lokal bank i Midt-Norge. Dette innebærer at Selbu Sparebank skal gi de beste rådene og de beste tjenestene til våre kunder. Bankens kunder skal være person og bedriftskunder i Lokalområde: Selbu og Tydal kommune Markedsområde: Stjørdal, Malvik og Trondheim kommune Bankens kjerneverdier er : Ekte Ekte som i folkelig, nær og pålitelig. Selbu Sparebank er på vei framover, men husker alltid hvor vi kommer fra. Selbu Sparebank er til å stole på. Tilgjengelig Tilgjengelig som i tilstede, nær og fleksibel. Selbu Sparebank er der kundene er, og vi er der for kundene våre alltid. Fremoverlent Fremoverlent som i engasjert, nysgjerrig og imøtekommende. Vi møter ikke bare kundene og utfordringene vi oppsøker dem. Selbu Sparebank er aktiv i lokalsamfunnet og bidrar med betydelige ressurser til vekst og utvikling. Banken bidrar gjennom ulike aktiviteter rettet mot lokalsamfunnet og til næringsutvikling. Det er fra banken en aktiv deltakelse i forhold til lokal næringsutvikling i Selbu og Tydal, samtidig som det er økt satsing på å være et reelt alternativ for små og mellomstore bedrifter i Stjørdal, Malvik og Trondheim. Bankens overskudd etter skatt, gavetildeling og overføring til evt. fond, tillegges hvert år bankens egenkapital. En forutseting for at banken skal kunne leve opp til den fastsatte visjon er at bankens drift og driftsresultat sørger for at banken kan være en selvstendig lokalbank. Selbu Sparebanks øverste organ er forstanderskapet. Dette har i løpet av 2012 blitt redusert til 16 medlemmer, ift bankens vedtekter. 6 av medlemmer valgt av kommunestyrene i Selbu og Tydal 6 av medlemmer valgt av bankens innskytere 4 av medlemmene valgt av og blant bankens ansatte Bankens styre leder sparebankens virksomhet i samsvar med lover, forskrifter, vedtekter og fastsatte rammer fra forstanderskapet. Bankens kontrollkomite fører tilsyn med sparebankens virksomhet i samsvar med Sparebanklovens 13. Offentliggjøring av finansiell informasjon Selbu Sparebank følger de krav til finansiell informasjon som kapitaldekningsforskriften i samsvar med kapitalforskriftens del XI (Såkalt pilar 3 dokument). FREMTIDEN Norsk økonomi var i 2012 preget av solid vekst, godt hjulpet av høy investerings-

14 aktivitet i våre energinæringer og i bygg og anlegg. Sysselsettingen steg og arbeidsledigheten holdt seg på langt lavere nivåer enn i våre naboland. Sentralbanken senket sin styringsrente, foliorenten, fra 1,75 pst til 1,5 pst ved sitt rentemøte i mars. Pengemarkedsrentene falt med et helt prosentpoeng gjennom året til i underkant av 2 pst. Kredittmarkedene som tidvis var turbulente, endte året med ganske normale marginer for de fleste kredittyper. Fra 1. januar til årets slutt steg Oslo Børs med sterke 16 pst. Boligprisene økte i alle deler av landet, med sterkest vekst i de mest populære byene. Årsveksten ble 7,7 pst for året sett under ett, sammenlignet med fjoråret. Kredittveksten lå gjennom store deler av fjoråret på om lag 7 pst. Husholdningene lånevekst var stabil, mens bedriftene låneetterspørsel tok seg gradvis opp gjennom fjoråret. Konsumprisveksten var relativt lave 0,8 pst i 2012, til tross for at lønnsveksten trolig havnet på i overkant av 4 pst. Til tross god vekst i kjøpekraften, nedgang i rentenivåene og stigende boligpriser holdt spareraten stil husholdningene seg høy gjennom fjoråret. Innskudd i bank økte markert. Utsiktene for 2013 er i skrivende stund gode både for Norge og for norske banker. Bankenes marginer er på mange produktområder høyere enn de var for ett år siden. Boligprisene ventes å stige, om enn svakere enn i fjor. Låneveksten antas å være ganske robust i år, uten at vi ser noen markert økning i tap. Norge er likevel sårbar for eventuelle alvorlige tilbakeslag i internasjonal økonomi. Norges Bank har varslet at de kan komme til å øke rentene både i år og neste år. DATTERSELSKAP Selbu Sparebankgården AS er lokalisert i Trondheim og er 100 % eiet av Selbu Sparebank. I hele 2012 er og 4. etg. utleid. Det er for tiden ledige lokaler i 3. etasje men det arbeides med å få på plass leietakere også i dette arealet. Bjørkhov Eiendom AS er lokalisert i Selbu og er 100 % eiet av Selbu Sparebank. Eiendommen Bjørkhov i selskapet er solgt til nye eiere pr. 1. juni Selbu Sparebankbygg ANS er lokalisert i Selbu og er eiet 97,8 % av Selbu Sparebank. Bygget er i hele 2012 fullt utleid til banken, tannlegevirksomhet, NAV Selbu. Selbu Sparebank er største leietaker, og disponerer 1. og 2. etg. i hoveddelen av bygget. STRATEGISK SAMARBEID OG LEVERANDØRSTRATEGI Terra Gruppen styrker lokalbanken Selbu Sparebank er aksjonær i Terra-Gruppen og med i Terra-alliansen sammen med 77 andre lokalbanker. Terra- Gruppens strategiske fundament er å styrke lokalbankene. Finanskonsernet Terra- Gruppen ble etablert i 1997 og er eid av 78 selvstendige og lokalt forankrede norske sparebanker samt OBOS (Oslo Bolig- og Sparelag). Aksjonærene i Terra- Gruppen utgjør til sammen en av Norges største finansgrupperinger, med en samlet forvaltningskapital på om lag 270 milliarder kroner (inkludert Terra Bolig- Kreditt). Selskapet besluttet i 2012 å skifte navn til Eika. Navneskiftet vil bli gjennomført 1. kvartal En viktig allianse med høy kundelojalitet Terra og sparebankene bidrar til et viktig mangfold i finansnæringen, med lokal verdiskaping og nærhet til kundene. Lokalbankene som er tilsluttet Terra- Gruppen har totalt ca kunder og en sterk lokal tilhørighet. Både i personmarkedet og bedriftsmarkedet har bankene landets høyeste kundetilfredshet og lojalitet blant fysisk betjente banker. Terrabankene har til sammen en betydelig distribusjonskapasitet med 190 bankkontorer i 105 kommuner. Kostnadseffektive og konkurransedyktige løsninger Terra-Gruppen styrker lokalbankene gjennom leveranser kostnadseffektive tjenester og konkurransedyktige produkter og tjenester som dekker bankenes og kundenes behov. Terra Forsikring er Norges femte største forsikringsselskap og leverer et bredt spekter skade- og personforsikringsprodukter gjennom bankene. Terra Finans og Kredittbank produserer kort- og salgspantprodukter som debet- og kredittkort og leasing og salgspantlån. Terra Forvaltning leverer fondsprodukter for personkunder og bankene. Terra Aktiv Eiendomsmegling er

15 landsdekkende med meglerkjedene Terra Eiendomsmegling og Aktiv Eiendomsmegling. I 2012 ble det besluttet å slå sammen disse kjedene under navnet Aktiv Eiendomsmegling. I 2012 ble Terra BoligKreditt AS skilt ut fra Terra- Gruppen slik at selskapet i dag er direkte eid av aksjonærene i Terra- Gruppen AS. Selskapet har en forvaltningskapital på omlag 50 milliarder og er med sin tilgang til det internasjonale markedet for Obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) en viktig fundingkilde for lokalbankenes boliglånsportefølje. Stordriftsfordeler for lokalbankene Terra-Gruppens datterselskap Terra- Alliansen sørger for at lokalbankene får tilgang til gode fellesskapsløsninger der hver enkelt bank selv er for liten. Det er i hovedsak løsninger innen IT og infrastruktur inkludert betalingsformidling, kompetanseutvikling med Terra skolen, styring og kontroll med Terra ViS og økonomi- og regnskapstjenester med Terra Økonomiservice. Med et profesjonalisert prosjekt og utviklingsmiljø i selskapet leverer Terra Alliansen også en lang rekke digitale løsninger. Det gjelder kundeløsninger på nett og mobil og integrerte løsninger som effektiviserer kunde og saksbehandlersystemene i bankene. Utover disse fellestjenestene arbeider Terra-Gruppen for lokalbankene innenfor områder som kommunikasjon, marked og merkevare og næringspolitikk for å ivareta bankenes næringspolitiske interesser gjennom dialog med relevante myndigheter. ViS Midt Norge Sammen med 25 andre lokale sparebanker, har Selbu Sparebank hatt eierskap i selskapet ViS Midt Norge AS. Aksjonærene solgte selskapet til Terra Alliansen AS, med formell overdragelse av eierskapet i 1. kvartal Næringsfondet Bankens næringsfond er opprinnelig avsatt med 1 MNOK. Banken yter via fondets avkastning samt over bankens drift et årlig tilskudd til fellesforetaket Selbu Næringsforum. TAKK Styret vil takke alle forretningsforbindelser og kunder for et godt samarbeid i Styret vil også takke tillitsvalgte for engasjement og bankens medarbeidere for stor innsats og engasjement, gjennom sitt arbeide for at Selbu Sparebank skal utvikle seg til en enda bedre bank i framtiden både for kundene, lokalsamfunnet og bankens ansatte. Selbu den / 14. februar 2013 Dina Elverum Aune Tove Moe Dyrhaug Tove Karin Lien styrets leder styrets nestleder Berit Johannessen Ole Morten Balstad Jarle Renå Ansattevalgt Jon-Eirik Elvsveen Adm. Banksjef

16 KONSERN RESULTATREGNSKAP (i hele tusen) MORBANK Note Renteinntekter og lignende inntekter Renter og lign. inntekter av utlån til og fordr.på kredittinstitusjoner Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kunder Renter og lign. inntekter av sert., obl. og andre verdipapirer Andre renteinntekter Sum renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Renter og lignende kostnader på gjeld til kredittinstitusjoner Renter og lignende kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder Renter og lignende kostnader på utstedte verdipapirer Renter og lignende kostnader på ansvarlig kapital Andre rentekostnader og lignende kostnader Sum rentekostnader og lignende kostnader I Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Utbytte og andre inntekt. av verdipap.med variabel avkastn Inntekter av aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning Inntekter/-utgifter av eierinteresser i konsernselskaper Sum utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastn Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Garantiprovisjon Andre gebyrer og provisjonsinntekter Sum provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester Andre gebyrer og provisjonskostnader Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og verdipapirer som er omløpsmidler Netto verdiendr.og tap på sert., obl., og andre verdipapirer Netto verdiendr.og tap på aksjer og andre verdip.m/ var.avkastn Netto verdiendr.og tap på valuta Sum netto verdiendr. og gev./tap på valuta og verdipapirer Andre driftsinntekter Driftsinntekter faste eiendommer Andre driftsinntekter Sum andre driftsinntekter Lønn og generelle administrasjonskostnader Lønn Pensjoner 16, Sosiale kostnader Administrasjonskostnader 19, Sum lønn og generelle administrasjonskostnader Avskrivninger mv. av varige driftsmidler og immat. eiendeler Ordinære avskrivninger Andre driftskostnader Driftskostnader fast eiendom Andre driftskostnader Sum andre driftskostnader II Driftsresultat før tap

17 RESULTATREGNSKAP (i hele tusen) KONSERN MORBANK Note II Driftsresultat før tap Tap på utlån, garantier mv Tap på utlån Nedskrivning/reversering av nedskrivning og gevinst/tap på verdipapirer som er anleggsmidler Gevinst ved salg på verdipap. som er anl.midler Skatt på ordinært resultat VI Resultat for regnskapsåret Disponeringer 17.2 Overført til sparebankens fond Overført til gavefond og/eller gaver Avgitt konsernbidrag Sum disponeringer

18 KONSERN EIENDELER MORBANK Note Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til og fordr. på kredittinst.uten avtalt løpetid og oppsigelsesfrist Utlån til og fordr. på kredittinst.med avtalt løpetid og opps Sum netto utlån og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til og fordringer på kunder Kasse- / drifts- og brukskreditter Byggelån Nedbetalingslån Sum utlån for spesifiserte og uspesifiserte tapsavsetninger 4, Individuelle nedskrivninger på utlån 4, Nedskrivninger på grupper av utlån 4, Sum netto utlån og fordringer på kunder Overtatte eiendeler 5, Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer med fast avkastning 6.2 Utstedt av andre Sertifikater og obligasjoner Sum sertifikater og obligasjoner 6, Aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning Aksjer, andeler og egenkapitalbevis 6, Eierinteresser i konsernselskaper Eierintr. i andre konsernselskaper 3, Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Andre immmaterielle eiendeler Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Maskiner, inventar og transportmidler Bygninger og andre faste eiendommer Sum varige driftsmidler Andre eiendeler Andre eiendeler Forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter Opptjenete ikke mottatte inntekter Overfinansiering av pensjonsforpliktelse Andre forskuddsbet. Ikke pål. Kostnader Sum forsk.bet. ikke påløpte kostn. og opptj. Ikke mottatte innt. 6, SUM EIENDELER

19 KONSERN GJELD OG EGENKAPITAL MORBANK Note GJELD: 14. Gjeld til kredittinstitusjoner Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner med avtalt løpetid Sum gjeld til kredittinstitusjoner 6, Innskudd fra og gjeld til kunder Innskudd fra og gjeld til kunder uten avtalt løpetid Innskudd fra og gjeld til kunder med avtalt løpetid Sum innskudd fra og gjeld til kunder 6, Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Obligasjonsgjeld 6, Annen gjeld Annen gjeld 6, Påløpte kostnader og mottatt ikke opptjente inntekter Avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser Pensjonsforpliktelse Utsatt skatt Sum avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser Ansvarlig lånekapital SUM GJELD EGENKAPITAL: 22. Opptjent egenkapital Sparebankens fond SUM EGENKAPITAL SUM GJELD OG EGENKAPITAL Selbu, den 31. desember februar 2013 POSTER UTENOM BALANSEN: 23. Garantier overfor kunder 4, Forpliktelser med avtalt løpetid 4, Dina Elverum Aune Tove Moe Dyrhaug Ole Morten Balstad Tove Karin Lien Styrets leder Berit Johannessen Jarle Renå Jon-Eirik Elvsveen Ansattevalgt Adm. banksjef

20 NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2012 NOTE 1 - GENERELL INFO RETTVISENDE BILDE Bankens årsregnskap er utarbeidet i samsvar med regnskapsloven av 1998, forskrift om årsregnskap for banker samt god regnskapsskikk, som gir et rettvisende bilde av bankens resultat og stilling. Under enkelte noter er det inntatt ytterligere forklaring og henvisning til poster i resultatregnskap og balanse. Alle beløp i resultatregnskapet, balanse og noter er i hele tusen kroner dersom ikke annet er oppgitt. Det er ikke gjort endringer i regnskapsprinsipper i NOTE 2 - REGNSKAPSPRINSIPPER UTARBEIDELSE AV KONSERNREGNSKAP Konsernregnskapet omfatter sparebanken og to heleide datterselskaper. Selbu Sparebankgården AS, Trondheim (2000) og Bjørkhov Eiendom AS (2010). Investeringene i datterselskaper er ført etter egenkapitalmetoden. Datterselskapene benytter samme prinsipper som morselskapet. I tillegg har banken 97,872% eierandel i ANS Selbu Sparebankbygg, Selbu. Dette selskapet blir ikke konsolidert jfr. 3-8 i regnskapsloven. Det foreligger vesentlige og varige begrensninger som hindrer morselskapet i å utøve bestemmende innflytelse over datterselskapet. Opplysninger om datterselskapenes resultatposter er gitt i note 3. Andre opplysninger om konsernforhold er gitt i note der de er vurdert å være vesentlige. RESULTATPOSTER Bruk av estimater Det er brukt estimater og forutsetninger som har påvirket resultatregnskapet og verdsettelse av eiendeler og gjeld, samt usikre eiendeler og forpliktelser på balansedagen under utarbeidelse av regnskapet i henhold til god regnskapsskikk. Periodisering av renter, provisjoner og gebyrer Renter, provisjoner og gebyrer føres i resultatregnskapet etter hvert som de blir opptjent eller påløper som kostnader. Foretatte beregninger viser at etableringsgebyrer ikke overstiger kostnadene som oppstår ved etablering av det enkelte utlån. De periodiseres derfor ikke over lånets løpetid. Inntektsføring/kostnadsføring Forskuddsbetalte inntekter ved slutten av året blir periodisert og ført som gjeld i balansen. Opptjente, ikke betalte inntekter ved slutten av året blir inntektsført og ført som eiendel i balansen. På engasjementer der det blir foretatt nedskrivninger for tap, blir renteinntekter resultatført ved anvendelse av effektiv rentemetode. Aksjeutbytte blir inntektsført i det året de blir utbetalt. Realisert kursgevinst/-tap resultatføres ifølge FIFU-prinsippet. Det vil si at den enkelte handel for vedkommende verdipapir reskontroføres og resultatføres separat. Kjøp og salg av verdipapirer blir bokført på oppgjørstidspunktet. Segmentrapportering Bankens inntekter kommer fra et geografisk ensartet marked og er vurdert som ett virksomhetsområde. UTLÅN BESKRIVELSER OG DEFINISJONER Vurdering av utlån Bankens utlån er vurdert til virkelig verdi på utbetalingstidspunktet. I etterfølgende perioder vurderes utlån til amortisert kost ved anvendelse av effektiv rentemetode. Amortisert kost er anskaffelseskost med fradrag for betalt avdrag på hovedstol samt eventuelle nedskrivninger for verdifall. Gebyr ved etablering av lån overstiger ikke kostnadene og inntektsføres løpende. Utlån vurdert til amortisert kost vil derfor være tilnærmet lik pålydende av lånene. Boliglån overført til og formidlet til Terra Boligkreditt AS (TBK) er ikke balanseført. Den vesentlige risiko er vurdert å være overført til TBK, også for overførte lån som tidligere har vært i bankens balanse, og er derfor fraregnet. Behandling av engasjementer som ikke er misligholdt Banken foretar kvartalsvis vurdering av utlåns- og garantiporteføljen for både nærings- og personkunder. Engasjementer over 3 mill. kr i personmarked og 10 mill i bedriftsmarked vurderes særskilt. For engasjementene er

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 31.12.2014 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2016 Kommentarene er basert på morbankens regnskap. Datterselskapets eneste aktivitet er oppføring av et bygg på Stjørdal som skal tas i bruk av banken i 4. kvartal

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2008

Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1.kvartal 2008 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2007. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET -1. KVARTAL 2013 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 ORG.NR. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2011 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.09.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 3. kvartal viser en økning på 0,4 millioner (3,4 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2013 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 1,7 mill (22,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. 1,1 mill av økningen skyldes at renteavkastningen

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 2. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2010

Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2010

Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

1. kvartalsrapport 2008

1. kvartalsrapport 2008 1. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 1. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et underskudd på 6,6

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL ORG.NR

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL ORG.NR DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2012 ORG.NR. 937900031 RAPPORT FRA STYRET -3. KVARTAL 2012 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Regnskapsprinsipper Andre driftskostnader Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i Andre driftskostnader utgjorde 16,30 mill. kroner

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank har ved

Detaljer

REGNSSKAPSPRINSIPPER RESULTATUTVIKLING BALANSEUTVIKLING

REGNSSKAPSPRINSIPPER RESULTATUTVIKLING BALANSEUTVIKLING REGNSSKAPSPRINSIPPER Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har et heleid datterselskap, Fosen Eiendom AS. Konserntallene er

Detaljer

Kvartalsrapport Q1. Orkdal Sparebank

Kvartalsrapport Q1. Orkdal Sparebank 2012 Kvartalsrapport Q1 Orkdal Sparebank 31.03.2012 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Delårsregnskapet er ikke

Detaljer

2. kvartalsrapport 2008

2. kvartalsrapport 2008 2. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 2. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et overskudd på 3,5

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2012 ORG.NR. 937900031 RAPPORT FRA STYRET -1. KVARTAL 2012 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2013... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1

Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1 Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1 Rapport for andre kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat av ordinær drift utgjør pr 2. kvartal i år kr 16,8 mill før skatt, eller 0,92 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital,

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 1. kvartal 2014 HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL Sunn bankdrift og godt resultat i kvartalet. Kostnader utgjør

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL ORG.NR

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL ORG.NR DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 2011 ORG.NR. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 2. KVARTAL 2011 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010 Kvartalsrapport 1. kvartal 2010 SSTTYYRREETTSS KKOOMMEENNTTAARR TTI IILL KKVVAARRTTAALLSSRREEGGNNSSKKAAPPEETT PPRR 3311...0033...22001100 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 2. kvartal

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2012 Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2. kvartal BALANSEN Pr. 30.6.2012 utgjør forvaltningskapitalen kr. 1.869 mill. som er en økning på kr. 20 mill. fra samme periode for ett

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 5 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL

Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatutvikling

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den nye

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL Org.nr

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL Org.nr DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2016 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 Saksnr. A2014 059 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2016

Delårsrapport 2. kvartal 2016 Delårsrapport 2. kvartal 2016 BB Finans AS Delårsrapport for 2. kvartal 2016 BB Finans AS er inne i sitt 32. driftsår. Selskapet er et finansieringsforetak og har som formål å yte forbrukerfinansiering,

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.11. GENERELT. 1. kvartal 2011 har vært et kvartal på det jevne for Rindal Sparebank. Det betyr en utvikling i henhold til budsjett. Låneetterspørselen

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2016

Delårsrapport 2. kvartal 2016 Delårsrapport 2. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2016 Forvaltningskapital (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Forvaltningskapital 2.154,7 1.884,3 1.896,7 Siste 12

Detaljer

1. K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 1 2

1. K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 1 2 1. K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 1 2 1. KVARTALSRAPPORT 2012 Resultat for første kvartal 2012 før skatt ble på 5,9 millioner kroner. Dette er 0,7 millioner kroner høyere enn samme periode i fjor. Resultatet

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 Saksnr. A2014 030 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2006

Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsrapport 3.kvartal 2006 Regnskapsprinsipp Banken har fra 01.01.2006 endret regnskapsprinsipp når det gjelder behandling av tap på utlån. Banken følger nå Forskrift om

Detaljer

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet Kvartalsrapport 2011 1. kvartal Tilstede i lokalmiljøet 1. kvartalsrapport 2011 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, dersom annet ikke er nevnt. BANKEN I FØRSTE KVARTAL 2011 Banken har i første

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010 KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010 RESULTATREGNSKAP PR. 31.03.2010 1.kvartal Hele 2010 2009 2009 kr.1000 % av GFK kr.1000 % av GFK kr.1000 % av GFK Renteinntekter og lignende inntekter 30.478 4,04 41.334 5,54

Detaljer

Kvartalsrapport Surnadal Sparebank

Kvartalsrapport Surnadal Sparebank Kvartalsrapport Surnadal Sparebank Hovedpunkter 1. kvartal Resultat før skatt pr. 1. kvartal ble på 9,2 (6,2) mill. kroner Egenkapitalavkastning på 6,6 (5,1) % Kostnader i prosent av inntekter justert

Detaljer

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013.

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2016

Delårsrapport 1. kvartal 2016 Delårsrapport 1. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2016 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

4. kvartalsrapport 2007

4. kvartalsrapport 2007 4. kvartalsrapport 2007 Foreløpig årsregnskap 2007 Banken der du treffer mennesker 4.kvartalsrapport og foreløpig årsregnskap 2007 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2012 1

Delårsrapport 1. kvartal 2012 1 Delårsrapport 1. kvartal 2012 1 Rapport for første kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat av ordinær drift utgjør pr 1. kvartal i år kr 6,6 mill. før skatt eller 0,73 % av gjsn. forvaltningskapital, mot

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport 31.03.2014 Kvartalsrapport REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.3.2014 Hovedpunkter resultat 1. kvartal 2014 - Driftsresultat før tap, 22,4 mill. kr (17,2 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5 994 mill. kr (5 549 mill.

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2012

Delårsrapport 3. kvartal 2012 Delårsrapport 3. kvartal 2012 1 Rapport for 3. kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat for perioden pr 30.09.12 utgjør kr 5,3 mill eller 0,67 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mot kr 5,4 mill og

Detaljer

Delårsrapport Pr. 30.06.2009

Delårsrapport Pr. 30.06.2009 Delårsrapport Pr. 30.06.2009 Regnskapsprinsipper. Delårsoppgjøret skjer etter de retningslinjer som er gitt i regelverket for årsoppgjørs og utlånsforskriftene. Det er benyttet samme regnskapsprinsipper

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 46,7 millioner (57,6) Rentenetto: 56,3 millioner (59,0) tilsvarende 1,44 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 68,3 millioner (73,8) Rentenetto: 87,0 millioner (88,1) tilsvarende 1,47 % av gjennomsnittlig

Detaljer

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999 PRESSEMELDING Hovedtrekk 1999 Historisk resultat fra solid bankdrift 598 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank er distriktets bank for sparing 12% vekst i private innskudd (1,1 mrd. kroner)

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 47,6 millioner (46,7) Rentenetto: 63,2 millioner (56,3) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 31.03.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 19,9 millioner (14,6) Rentenetto: 30,9 millioner (27,4) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal Kvartalsrapport 2013 3. kvartal DRIFTSRESULTAT 3. kvartal 2013 Bankens driftsresultat etter skatt i tredje kvartal 2013 ble 4,2 millioner kroner, som er en økning på 1,6 millioner kroner sammenlignet med

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.09.2014 er 13,360 mill. mot 9,410 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP Banken der du treffer mennesker 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2014 HOVEDTREKK FJERDE KVARTAL Effektiv bankdrift

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.07 er forvaltningskapitalen på 669

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2007

Delårsregnskap 3. kvartal 2007 Delårsregnskap 3. kvartal 2007 Delårsrapport 3.kvartal 2007 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2006. Regnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal Sparebank

Detaljer

Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL

Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank hadde ved

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2009

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2009 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2009 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.09. GENERELT. Den negative utviklingen i realøkonomien har fortsatt inn i 2009 på tross av nasjonale og internasjonale tiltakspakker. Overskriftene

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den nye

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2012

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2012 KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2012 RESULTATREGNSKAP PR. 31.03.2012 2012 2011 2011 kr.1000 GFK kr.1000 GFK kr.1000 GFK Renteinntekter og lignende inntekter 32.170 4,64 30.432 4,22 123.905 4,45 Rentekostnader

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2007

Delårsregnskap 2. kvartal 2007 Delårsregnskap 2. kvartal 2007 Delårsrapport 2.kvartal 2007 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2006. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 4,87 mill før skatt pr. 31.03.2015 mot kr 5,34 mill i samme periode i fjor. Etter skatt ble resultatet

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2010 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2010 et driftsresultat før skatt på NOK 14,045 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsrapport. 1 kvartal 2017

Delårsrapport. 1 kvartal 2017 Delårsrapport 1 kvartal 2017 DELÅRSRAPPORT PR. 31.3.2017 Forvaltningskapital (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Forvaltningskapital 2.320,2 1.990,8 2.244,5 Siste 12 mnd.

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 3. kvartal 2014 HOVEDTREKK TREDJE KVARTAL God bankdrift og godt resultat i kvartalet. Endringer på verdipapirer

Detaljer

Orkdal Sparebank. Kvartalsrapport

Orkdal Sparebank. Kvartalsrapport Orkdal Sparebank Kvartalsrapport 3. 2013 Rapport for 3. kvartal 2013 REGNSKAPSPRINSIPPER Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som bedriften har benyttet i årsregnskapet. DRIFTSRESULTAT

Detaljer

Delårsrapport. 2. kvartal 2017

Delårsrapport. 2. kvartal 2017 Delårsrapport 2. kvartal 2017 DELÅRSRAPPORT PR. 30.6.2017 Forvaltningskapital (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Forvaltningskapital 2.389,4 2.154,7 2.244,5 Siste 12

Detaljer

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet)

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Lavere driftsresultat enn samme periode i fjor Lavere rentenetto enn samme periode

Detaljer

1. Kvartalsrapport 2010

1. Kvartalsrapport 2010 1. Kvartalsrapport 2010 Banken der du treffer mennesker 2 1. Kvartalsrapport 2010 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør 17,1 MNOK pr 1.

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2011 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2011 et driftsresultat før skatt på NOK 19,301 mill. mot NOK

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014 Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 25.018 26.123 106.175 Rentekostnader og lignende kostnader 12.408 13.193 56.372 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.610 12.930 49.803

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

3. kvartalsrapport 2010

3. kvartalsrapport 2010 3. kvartalsrapport 2010 Banken der du treffer mennesker 2 3. kvartalsrapport 2010 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør 36,8 MNOK pr 3.

Detaljer

Delårsrapport SpareBank 1 Telemark. 1. kvartal 2012

Delårsrapport SpareBank 1 Telemark. 1. kvartal 2012 Delårsrapport SpareBank 1 Telemark 1. kvartal 2012 Kvartalsrapport pr 1. kvartal 2012 Hovedtall pr 1. kvartal Driftsresultat før tap og skatt: 34,0 mkr (34,7 mkr) Netto renteinntekter: 61,3 mkr (59,8 mkr)

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal Nøtterø Sparebank

Kvartalsrapport 3. kvartal Nøtterø Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2007 Nøtterø Sparebank 2 Hovedtrekkene i bankens utvikling pr. 3. kvartal 2007: Bankens resultat før tap og skatt var 32,43 mill. kroner mot 30,95 mill. kroner på samme tid i

Detaljer

Delårsrapport 3.kvartal 2014

Delårsrapport 3.kvartal 2014 Kvartalsrapport Strømmen Sparebank Delårsrapport 3.kvartal 2014 Strømmen Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP Morbank 3. kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2014 2013 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

kvartal 2005

kvartal 2005 31.03.2005 1. kvartal 2005 RAPPORT PR. 31.03.2005 Konsernet omfatter morbanken og de fire heleide datterselskapene EiendomsMegler 1 Nordvest as, AS Nordmørsdata, Nordmørsnett AS og Nordmøre Eiendom AS.

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR Delårsrapport pr. 30.09.2017 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2017 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 22,3 mill. mot 19,6 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT PR

REGNSKAPSRAPPORT PR 30.j uni2014 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.6.2014 Hovedpunkter resultat 2. kvartal 2014 - Driftsresultat før tap, 63,3 mill. kr (48,7 mill. kr) - Forvaltningskapital, 6 370 mill. kr (5 861 mill. kr) - Brutto

Detaljer

Regnskap 1. halvår. God å ha i ryggen

Regnskap 1. halvår. God å ha i ryggen Regnskap 1. halvår 06 God å ha i ryggen Regnskap for 1. halvår 2006 SAMMENDRAG - Driftsresultat etter tap og før skatt på kroner 20,7 millioner ca. 5,6 millioner bedre enn foregående år. -Egenkapitalavkastning

Detaljer