KORRIGERT UTGAVE / CORRECTED VERSION

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KORRIGERT UTGAVE / CORRECTED VERSION"

Transkript

1 (12) PATENT (19) NO (11) (13) B1 NORGE (1) Int Cl. G06F 3/048 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag (8) Videreføringsdag (24) Løpedag () Prioritet (41) Alm.tilgj (4) Meddelt (73) Innehaver Harald Amundsen, Dalsvingen 1, 760 VIKHAMMER, Norge (72) Oppfinner Harald Amundsen, Dalsvingen 1, 760 VIKHAMMER, Norge (74) Fullmektig Curo AS, Industriveien 3, 7080 HEIMDAL, Norge (4) Benevnelse Fremgangsmåte, navigasjons- og presentasjonssystem for widgeter på internettaktiverte anordninger (6) Anførte publikasjoner WO 09/ A2, US 08/0147 A1, CA A1 (7) Sammendrag System for å fremvise widgeter (22) på et display (21) til en digital TV-enhet (11), hvilken TV-enhet (11) er forsynt med en intern eller ekstern Internettaktivert enhet (12) hvilken gir internett til den digitale TV-enheten (11), og hvilket system omfatter en intern eller ekstern kontrollenhet (13) for å kontrollere den digitale TV-enheten (11). Den Internettaktiverte enheten (12) er innrettet for å fremvise widgeter (22) på displayet (21) til den digitale TV-enhet (11) sammen med en vanlig TV-sending eller andre programmer, videoer eller lignende som en TV-seer (14) ønsker å se på. Oppfinnelsen omfatter også en fremgangsmåte for det samme.

2 Fremgangsmåte, navigasjons- og presentasjonssystem for widgeter på internettaktiverte anordninger 1 Oppfinnelsen gjelder et navigasjons- og presentasjonssystem som muliggjør at TV-seere kan se og benytte widgeter som presenteres over TV-bildet, ifølge innledningen av patentkrav 1. Oppfinnelsen gjelder også en fremgangsmåte for å benytte widgeter på TV-bildet, ifølge innledningen av patentkrav Bakgrunn Widgeter er interaktive verktøy som typisk benyttes til ett-formålstjenester som for eksempel å vise de siste nyhetene, været, en klokke, en kalender, en ordbok, et kartprogram, en kalkulator, skrivebordsnotater, bilder, språkoversetter, sosiale nettverksoppdateringer, spill, med mer. Kompleksiteten av widgeter varierer fra visning av informasjon til mer avanserte interaktive tjenester. Andre begreper som benyttes for å beskrive widgeter inkluderer: applikasjoner ( gadget ), kjennetegn ( badges ), moduler, WebKit, kapsler, snippet, mini og flakes. Widgeter er typisk i bruk på PC (skrivebordswidgeter) og på mobiltelefoner. De fleste TV-widgetene er som de vanlige widgetene, men for en TV-enhet. TV-widgetene vises da typisk på sidene eller direkte over TV-bildet/ signalet. Fra WO er det kjent et system og en fremgangsmåte for styring av widgeter. Publikasjonen EP beskriver et system og en fremgangsmåte for styring og bruk av elektroniske widgeter. Fra US er det kjent et system og en fremgangsmåte for dynamiske oppdateringer av applikasjoner i et TV-skjerm miljø. Publikasjonen WO beskriver et mobilt widget dashbord. Fra CA er det kjent et selvforsynt system for mini-applikasjoner og fremgangsmåter for digital televisjon. Fra US er det kjent et apparat og en fremgangsmåte for å administrere utseende på et grafisk brukergrensesnitt, da spesielt for widgeter. Fra WO er det kjent et system og en fremgangsmåte for å administrere widgeter. Formål Hovedformålet med oppfinnelsen er å tilveiebringe et system hvor en TV-seer er i stand til å velge widgeter fra ulike widgetprofiler. Det er videre et formål med oppfinnelsen å tilveiebringe et 3 system som gjør det mulig for TV-seeren å gjøre widgeter klebrige, samt muligheten til å gjøre

3 widgeter klebrige eller innhold som er endret synlig for et tidsrom når innholdet i widgeten oppdateres eller endres. 2 Oppfinnelsen Et system i henhold til oppfinnelsen er angitt i patentkrav 1. Detaljer og fordelaktige trekk ved systemet er angitt i patentkravene 2-6. En fremgangsmåte i henhold til oppfinnelsen er angitt i patentkrav 7. Detaljer og fordelaktige trekk er beskrevet i patentkravene Et system i henhold til oppfinnelsen omfatter en digital TV-enhet, forsynt med en intern eller ekstern Internettaktivert enhet som leverer Internett til TV-enheten. TV-enheten kan styres av en kontrollenhet som muliggjør at TV-seeren er i stand til å navigere og samhandle med den digitale TV-enheten. Den Internett-aktiverte enheten er forsynt med programvare og/eller midler for visning og navigering av systemet i henhold til oppfinnelsen, samt et grensesnitt for kommunikasjon med den digitale TV-enheten. En digital TV-enhet kan også omfatte kontrollenheten og/eller den Internettaktiverte enheten. Systemet ifølge oppfinnelsen er forsynt med midler for å tilveiebringe en eller flere widgeter på den digitale TV-enheten. Systemet er tilrettelagt slik at TV-seeren kan sette opp profiler som er en samling av widgeter. Profilene kan enten være personlige eller kategoriske. Systemet er tilrettelagt slik at TV-seeren kan velge blant tilgjengelige widgeter og få dem fremvist på displayet til den digitale TV-enheten sammen med vanlige TV-sendinger eller andre programmer, videoer eller lignende som TV-seeren ønsker å se på. TV-seerne kan opprette passende widgetprofiler ved å legge til og slette widgeter. En ny widget kan lett bli flyttet til en foretrukket plass i profilen. Profilen kan senere bli endret eller slettet. Widgetene kan forsynes med forskjellige temaer, med ulike bakgrunner og farger. Widgetene kan også stilles inn til å bare vises på displayet til den digitale TV-enheten for en viss tid når widgeten er blitt oppdatert. Systemet er selvsagt innrettet slik at TV-seeren kan velge mellom vanlig TV og TV med klebrige widgeter. Systemet er fortrinnsvis innrettet slik at widgetprofiler kan lagres, at TV-seeren kan ha flere widgetprofiler og at widgetprofilene kan være tilgangsbeskyttet med passord. Ytterligere fordelaktige detaljer og funksjoner av oppfinnelsen vil fremgå av den følgende eksempelbeskrivelsen.

4 3 Eksempel Oppfinnelsen vil nedenfor bli beskrevet i detalj med henvisninger til de vedlagte tegningene, hvor: Figur 1 viser en prinsippskisse av et system i henhold til oppfinnelsen, Figur 2 viser et tilstandsdiagram for systemet, Figur 3 viser et interaksjonsdiagram for systemet, Figur 4 viser et interaksjonsdiagram for klebrige widgeter, Figur viser en vanlig TV, Figur 6 viser en presentert standardprofil, Figur 7 viser et presentert Oppgi PIN-kode -vindu, Figur 8 viser den valgte profilen presentert, Figur 9 viser valg av klebrige widgeter presentert, og Figur viser valgt klebrig widget presentert. 1 2 Henvisning er nå gjort til Figur 1 som er en prinsippskisse av et system i henhold til oppfinnelsen. Et system i henhold til oppfinnelsen omfatter en digital TV-enhet 11, forsynt med en intern eller ekstern Internett-aktivert enhet 12 som gir internett til den digitale TV-enheten 11. Eksempler på Internettaktiverte enheter 12 er Blu-Ray-spillere, set-top-bokser og spillkonsoller som er i stand til å koble seg til Internett. Den digitale TV-enheten 11 kan kontrolleres av en kontrollenhet 13, via hvilken kontrollenhet 13 en TV-seer 14 er i stand til å navigere og samhandle med den digitale TV-enheten 11. Eksempler på kontrollenheter 13 er fjernkontroller forsynt med knapper og smarte enheter forsynt med en valgfri interaktiv skjerm. Den Internettaktivert enheten 12 er videre forsynt med programvare og/eller midler for visning og navigering i systemet, og et grensesnitt for kommunikasjon med den digitale TV-enheten 11. Funksjonaliteten til kontrollenheten 13 er avhengig av kontrollenheten 13 i bruk, og knappene på kontrollenheten 13 er vanligvis fysiske knapper, tastaturknapper eller touch- og Multi-Touchaktiverte knapper og interaksjoner. Bruken av de forskjellige knappene på kontrollenheten 13 varierer med moduset av systemet på det bestemte tidspunkt. Den digitale TV-enheten 11 kan også omfatte kontrollenheten 13 i tillegg til den Internettaktiverte enheten 12. Eksempler på denne kombinasjonen er PDA-er, mobiltelefoner, og iphone. En widgetprofil er en samling av widgeter. Profilene kan enten være personlige (som Johns profil, med Johns favoritt widgeter) eller kategoriske (som nyheter eller sport, med mange

5 widgeter av samme generelle type). Hvordan TV-seeren 14 velger å organisere profilene er helt opp til han/henne. Standardprofilen er en widgetprofil som lastes inn i den Internettaktiverte enheten 12 når Internett på TV -løsningen tas i bruk for første gang. Typisk så vil førstegangsprofilen innholde widgeter av bred generell interesse med for eksempel lokale nyheter og vær. Widgetprofiler kan være passordbeskyttet, av personvernårsaker. Dette er praktisk når profilen inneholder sensitive widgeter, for eksempel en Facebook-widget. Passordet er vanligvis en 4-sifret PIN-kode som tastes inn ved hjelp av de numeriske knappene. TV-seerne 14 kan opprette nye widgetprofiler på en webportal tilgjengeliggjort for TV-seerne 14. Her kan de velge navnet på profilen og hvilke widgeter som skal inkluderes. Når det legges til en ny widget kan denne flyttes til foretrukket plass i profilen. Her kan TV-seerne 14 også redigere eksisterende profiler så vel som slette dem, sette en profil som standardprofil, legge til eller fjerne PIN-kode på profilene, eller endre deres brukerkontopassord. På webportalen, som er tilgjengelig gjennom den Internett-aktiverte enheten 12, kan TV-seeren 14 velge mellom flere temaer, med ulike bakgrunner og farger. Det er også mulig å opprette nye temaer, widgeter og widgetprofiler, samt dele dem med andre TV-seere 14 på et web-basert samfunn. Widget-innstillingene vil vanligvis administreres fra web-portalen Widgeterog widgetprofiler kan publiseres i det webbaserte samfunnet og dermed gjøres disse tilgjengelige for andre TV-seere. Skaperen av profilen eller widgeten velger innstillingene og parameterne som skal være tilgjengelig for tilpassing gjennom det webbaserte samfunnet. Publiserte widgeter og widgetprofiler kan tilpasses av TV-seerne etter at de er valgt fra det webbaserte samfunnet, noe som betydelig redusere tiden det tar å produsere personlige TV-innhold. Eksempel på tilpasninger inkluderer muligheten til å endre skrifttype, farger, bilder, tags og så videre. Ettersom flere av de klebrige widgetene kan ha samme plassering i de forskjellige profilene som de ble valgt fra, kan de plasseres i henhold til TV-seerens 14 preferanser definert i web-portalen. De klebrige widgetene vil typisk plasseres fra starten av et hjørne og fortsetter i en retning. Øvre venstre hjørne og ned kan være en god standard. TV-seer 14 kan hente glemt PIN-kode og passord på e-post eller SMS uten å logge seg på webportalen. Referanse er nå gjort til Figur 2 som viser et tilstandsdiagram som dekker handlinger utført fra kontrollenheten 13, tilstander og moduser. Her vises de ulike tilstandene og endringene som følge av knapper som trykkes ned med stiplede linjer. Handlinger og automatiske tilstandsendringer og andre endringer på grunn av disse handlingene er markert med stiplede linjer i kombinasjon med

6 prikker. Forgreninger er markert med heltrukne linjer. Knappene som benyttes i tilstandsdiagrammet er for illustrative formål. Når en TV-seer 14 slår på den digitale TV-enheten 11 så er moduset som presenteres for TVseeren 14 vanlig TV-modus, og den digitale TV-enheten 11 fungerer som en vanlig TV. Figur 2 viser også at det er to hovedmoduser og tre sub-modus hvor knappene kan ha ulik betydning. De viktigste modi er TV-modus og widget-modus. Widget-modus er igjen delt opp i klebrig-widget modus og profil-modus. PIN-modus er enda et sub-modus for profil-modus. TV-seeren 14 kan endre profil både i profil-modus og i kreblig-widget modus. Som tilstandsdiagrammet (Figur 2) viser så er fremgangsmåten den samme. Forskjellen er hvor TVseeren 14 bringes etterpå. Hvis systemet startes i profil-modus så vil systemet forbli i profil-modus, men da bare fremvise den nye profilen med sine widgeter. Hvis systemet var i klebrig-widget modus, vil imidlertid systemet forbli i denne modusen og fremvise den nye profilens widgeter med klebrig markering. Referanse er nå gjort til Figur 3 som viser hvordan TV-seeren 14 bruker et system i henhold til oppfinnelsen. Figuren viser hvordan TV-seeren 14 navigerer og samhandler med den digitale TVenheten 11 gjennom en kontrollenhet 13 og den Internett-aktiverte enheten 12, samt også de begrensninger som er gitt av et system i henhold til oppfinnelsen. Det følgende scenarioet forklarer hvordan TV-seeren 14 kan slå av og på det widget-baserte systemet i henhold til oppfinnelsen. Når en TV-seer 14 ser på TV kan han/hun enkelt aktivere Internett på TV -knappen fra kontrollenheten 13 og widgeter i standardprofilen presenteres på displayet til den digitale TVenheten 11. Widgetene er blandet in på TV-bildet. Dette betyr at TV-seeren 14 kan fortsette å se på TV mens han/hun sjekker været, nyheter og andre ting. For å slå av widgeter så trenger TV-seeren 14 bare å aktivere Internett på TV -knappen en gang til, og alle widgeter forsvinne fra displayet til TV enheten. Dette er det eneste den enkelte TV-seer 14 trenger å vite. Følgende scenario forklarer hvordan TV-seeren 14 kan navigere gjennom de forskjellige widgeter profilene på TV enheten 11. Forutsetningene er at TV-seeren 14 har minst en widget-profil i tillegg til en standardprofil, samt at widget-systemet er slått på. Når en TV-seer 14 aktiverer den widget-baserte Internett på TV -løsningen, så kan han/hun endre profiler profilene og vise profilene med sine tilhørende widgeter på displayet til den digitale TV-enheten 11, som angitt med trinn 1. De ulike profilene kan navigeres gjennom aktivering av bytt-profil-knapper på kontrollenheten 13, som angitt av trinn 2. TV-seeren 14 velger en profil som angitt gjennom trinn2, ved aktivering av en velg-profil-knapp, eller den er automatisk aktivert dersom TV-seeren 14 har

7 6 aktivert en eller flere av bytt-profil-knappene og så stopper ved en profil som ikke er PIN-beskyttet for mer en forhåndsdefinert tidsavbruddsgrense. Tidsavbruddsgrensen vil typisk være i ettsekundsområdet. Dersom profilen er PIN-beskyttet vil TV-seeren 14 bli bedt om å angi PIN-kode, som angitt av trinn 3, før han/hun kan se noen av widgetene i profilen. Han/hun bruker kontrollenheten 13 til å angi PIN-koden. Hvis PIN-koden er riktig vil widgeter fra den siste profilen bli byttet med widgeter fra den valgte profilen. Hvis PIN er feil vil TV-seeren 14 få en feilmelding og han/hun gis muligheten til å gjøre et nytt forsøk på å angi riktig PIN-kode. Dersom TV-seeren 14 ikke husker PIN-koden så kan han/hun velge å gå til en annen profil. I PIN-modus benyttes typisk de numeriske knappene for å angi koden sammen med OK-knapper, og ikke til å bytte widget-profil eller endre moduser og slikt. TV-seeren 14 kan også bytte profil ved hjelp av de numeriske knappene på samme måte som de er vant til å velge en TV-kanal i TV-modus, som angitt av trinn 4. Hver profil vil ha et eget nummer og TV-seeren 14 kan hoppe direkte til en gitt profil ved å taste inn dette nummeret på de nummeriske knappene. Dette er svært praktisk gitt mange profiler, men vil bare fungere utenfor PIN-modus. TV-seeren 14 kan også slå av widget-modus og gå tilbake til vanlig TV, som angitt av trinn. Henvisning er nå gjort til Figur 4 som viser hvordan en TV-seer 14 navigerer og samhandler med et system i henhold til den klebrige widget-delen av oppfinnelsen. Det følgende scenarioet forklarer hvordan en TV-seer 14 kan gjøre en eller flere widgeter klebrige. Aktivering av klebrige-widget modus kan bare gjøres i profil-modus, trinn 4, som angitt av Figur 2. Velgeknappene for klebrige widgeter har ikke noen funksjonalitet før TV-seeren 14 aktiverer klebrige-widget modus fra kontrollenheten 13. Nå kan TV-seeren 14 velge-widget-knappene, som angitt i trinn 1, for å velge en widget som kleber seg til displayet på den digitale TV-enheten 11, selv når TV-seeren 14 slår av de andre widgetene. Når den ønskede widgeten er valgt kan han/hun aktivere klebrig-widget-knappen på kontrollenheten 13 for å gjøre widgeten klebrig. For å gjøre en widget klebrig-ved-endring, som angitt av trinn 111, aktiverer TV-seeren 14 klebrig-ved-endring -knappen på kontrollenheten 13. For å gjøre widgeten ikke klebrig igjen så aktiverer TV-seeren 14 ikke-klebrig-ved-endring -knappen på kontrollenheten 13, som angitt av trinn 112. Knappen for klebrig-ved-endring vil kun være tilgjengelig for widgeter som støtter denne funksjonaliteten. Ettersom funksjonaliteten til kontrollenheten 13 er avhengig av kontrollenheten 13 som brukes, kan alle knapper for klebrig være de samme knappene, som nærmere beskrevet nedenfor.

8 Etter å ha satt en widget som klebrig eller ikke-klebrig så kan TV-seeren 14 enkelt velge flere widgeter som klebrige. Hvis TV-seeren 14 ønsker å velge en klebrig widget fra en annen profil kan han/hun aktivere velg-profil-knappene en eller flere ganger for å navigere til ønsket profil, som angitt av trinn 113 og 114, og deretter velger flere klebrige widgeter. Når TV-seeren 14 har valgt alle sine klebrige widgeter aktiverer han/hun Internett på TV - knappen på sin kontrollenhet 13. Alle widgeter som ikke er klebrige vil da forsvinne, mens klebrige widgeter vil vises på displayet til den digitale TV-enheten 11, bortsett fra klebrig-ved-endring - widgeter som kun være synlige for en begrenset stund når deres innhold oppdateres eller endres. Om en klebrig-ved-endring -widget selv, eller om bare widgetens innholdet presenteres etter at dens innholdet er oppdatert eller endret er avhengig av design og innstillingene av widgeten. Som et eksempel så kan en klebrig-ved-endring -fotballresultatwidget være satt opp til kun å vise endringene i fotballkampene i stedet for å vise hele widgeten idet den presenteres på displayet til den digitale TV-enheten 11. På enkle kontrollenheter 13 vil de klebrige widgetene plasseres på displayet til den digitale TVenheten 11 i henhold til TV-seeren 14 preferanser definert gjennom web-portalen. Mer avanserte kontrollenheter 13 kan inneholde knapper som gjør det mulig for TV-seeren 14 å selv plassere klebrige widgeter på displayet til TV enheten 11. Dersom TV-seeren 14 ønsker å endre klebrige widgeter kan han/hun slå av og på den digitale TVenheten 11, eller manuelt endre klebrigheten widgetene. En fremgangsmåte i henhold til oppfinnelsen kan oppsummeres i de følgende trekkene: - Kommunisere med en web portal for henting av widgeter og profiler ved hjelp av en Internettaktivert enhet, - Definere eller laste opp profiler omfattende widgeter, - Gjøre en widget klebrig eller ikke-klebrig, - Presentere widgeter på displayet til den digitale TV-enheten sammen med en vanlig TV-sending eller andre programmer, videoer eller lignende som TV-seeren ønsker å se på. Fremgangsmåten kan videre oppsummeres til å omfatte en eller flere av følgende trekk: - Gjøre klebrig widgeter til klebrig-ved-endring, - Aktivere vanlig TV eller TV med widgeter, - Endre og lagre profiler, og/eller passordbeskyttelse av profiler, - Sjekke om en profil er passordbeskyttet, og hvis det er tilfelle be om passord, - Kontrollere om det oppgitte passordet er riktig, og hvis det er feil å be om passordet igjen, eller sende passordet til en registrert e-postadresse eller på SMS til et registrert telefonnummer,

9 8 - At widgeter kan dras og slippes på et ønsket sted på displayet på den digitale TV-enheten ved 1 2 hjelp av en kontrollenhet, - Kommunisere med et web-basert samfunn, og - Publisere widgeter eller profiler i det Internett-baserte samfunnet for å gjøre dem tilgjengelige for andre TV-seere. Henvisning er nå gjort til Figurene - som viser et eksempel på en implementering av systemet i henhold til oppfinnelsen, hvor en vanlig TV-fjernkontroll med enkle knapper benyttes. Følgende taster er valgt for å oppfylle systemets formål: - Tallknapper (0, 1, 2, 3, 4,, 6, 7, 8, 9), - Pilknapper (,,, ), - OK-knapp - W-knappen (en spesifisert widget-knapp). Når den digitale TV-enheten 11 slås på for første gang vil det være en vanlig TV sending/program (Figur )som vises på displayet til den digitale TV-enheten 11. Ved å trykke på W, blir TV seeren 14 presentert for sin standardprofil (Figur 6). Pilene og på kontrollenheten 13 vil medføre at det navigeres til en annen profil. Når det navigeres til en sikret profil vil TVseeren 14 vil bli presenter et vindu 21 og bedt om å angi en PIN-kode (Figur 7). Etter å ha angitt riktig PIN-kode fra kontrollenheten 13 for deretter å ha trykket på OK-knappen så lastes den sikrede profilen (Figur 8), og TV-seeren 14 kan da se og ta i bruk profilens widgeter 22. Ved å trykke OK vil TV-seeren 14 vil gå inn klebrig-widget -modus, og alle unntatt en widget 22 vil bli falmet ut (Figur 9). Knappene og endrer hvilken widget 22 som er valgt. Ved å trykke OK så blir den valgte widgeten 22 klebrig. For å gjøre widgeten 22 klebrig-ved-endring så må TVseeren 14 trykke på OK-knappen en gang til. For å gjøre widgeten 22 ikke-klebrig igjen så må TVseeren 14 trykke på OK-knappen en tredje gang og han/hun er tilbake til der han/hun begynte før widgeten 22 ble gjort klebrig.. Etter å ha trykket W igjen så er TV-seeren 14 tilbake i TV-modus med den klebrige widgeten 22 fremdeles synlig (Figur ). Modifikasjoner Fremgangsmåten og systemet kan forsynes for å gi TV-seeren et lydsignal idet klebrig-vedendring widgeter oppdateres.

10 9 Patentkrav 1. System for å fremvise widgeter (22) på et display (21) til en digital TV-enhet (11), hvilken digitale TV-enhet (11) er innrettet med en intern eller ekstern Internett-aktivert enhet (12) som gir 1 internett til den digitale TV-enheten (11), hvilket system omfatter en intern eller ekstern kontrollenhet (13) for å kontrollere den digitale TV-enheten (11), karakterisert ved at den Internett-aktiverte enheten (12) er innrettet for å tilveiebringe widgeter (22) på displayet (21) til den digitale TV-enheten (11) sammen med en vanlig TV-sending eller andre programmer, videoer eller lignende som en TV-seer (14) ønsker å se på. 2. System i samsvar med patentkrav 1, karakterisert ved at den Internett-aktiverte enheten (12) er forsynt med en eller flere av: - et grensesnitt for kommunikasjon med TV enheten (11), - programvare og/eller midler for kontroll, fremvisning og navigering av widgeter (22) på displayet (21) til den digitale TV-enhet (11), og - programvare og/eller midler for sikkerhet omfattende passordbeskyttelse av widgetprofiler (22). 3. System i samsvar med et av patentkravene 1-2, karakterisert ved at den Internett-aktiverte enheten (12) er innrettet for ett eller flere av: - kommunisere med en web-portal for henting av tilgjengelige widgeter (22), - kommunikasjon med kontrollenheten (13) via den digitale TV-enheten (11), og - sette opp, endre, slette, lagre og/eller laste opp profiler omfattende widgeter (22) System i samsvar med et av patentkravene 1-3, karakterisert ved at den Internett-aktiverte enheten (12) er innrettet for å fremvise widgeter (22) på displayet (21) til den digitale TV-enheten (11) i en viss tid når widgeten (22) har blitt oppdatert.. System i samsvar med et av patentkravene 1-4, karakterisert ved at de widgetene (22) er innrettet for å bli dratt og sluppet på et ønsket sted på displayet (21) til den digitale TV-enheten (11) ved hjelp av kontrollenheten (13), eller definert gjennom web-portalen. 6. System i samsvar med et av patentkravene 1-, karakterisert ved at de widgetene (22) kan forsynes med ønsket bakgrunn, skrifttype, tags eller farger. 3

11 7. Fremgangsmåte for fremvisning av widgeter på en digital TV-enhet forsynt med en intern eller ekstern Internett-aktivert enhet, karakterisert ved at fremgangsmåten omfatter: - kommunisere med en web portal for henting av widgeter (22) og widgetprofiler ved hjelp av den Internett-aktiverte enheten, - definere og laste opp profiler omfattende widgeter (22)- gjøre en widget klebrig eller ikkeklebrig, - presentere de klebrige widgetene på displayet til den digitale TV-enheten sammen med vanlig TV-sendinger eller andre programmer, videoer eller lignende som TV-seeren ønsker å se på 8. Fremgangsmåte i samsvar med patentkrav 7, karakterisert ved at fremgangsmåten omfatter å gjøre widgeten klebrig-ved-endring. 9. Fremgangsmåte i samsvar med et av patentkravene 7-8, karakterisert ved at fremgangsmåten omfatter aktivering av vanlig TV eller TV med widgeter. 1. Fremgangsmåte i samsvar med et av patentkravene 7-9, karakterisert ved at fremgangsmåten videre omfatter endring og lagring av profiler og/eller passordbeskyttelse av profiler. 11. Fremgangsmåte i samsvar med et av patentkravene 7-, karakterisert ved at fremgangsmåten omfatter å sjekke om en profil er passordbeskyttet, og hvis tilfelle be om passordet. 12. Fremgangsmåte i samsvar med patentkrav 11, karakterisert ved at fremgangsmåten omfatter kontroll av om det oppgitte passord er riktig, og hvis feil å be om passordet igjen eller sende 2 passordet til en registrert e-postadresse eller på SMS til et registrert telefonnummer. 13. Fremgangsmåte i samsvar med et av patentkravene 7-12, karakterisert ved at den fremgangsmåten omfatter at widgeter kan dras og slippes på et ønsket sted på displayet på den digitale TV-enheten ved hjelp av en kontroll enhet, eller definert gjennom en web-portal. 14. Fremgangsmåte i samsvar med et av patentkravene 7-11, karakterisert ved at fremgangsmåten omfatter å kommunisere med et web-basert samfunn. 1. Fremgangsmåte i samsvar med patentkrav 14, karakterisert ved at fremgangsmåten omfatter 3 publisering av widgeter (22) og widgetprofiler i det web-baserte samfunnet.

12 1/

13 2/ *gjeldende* = *standard* On/OFF TV modus On/ OFF Normal TV TV med klebrige widgeter W W Widget modus Klebrig widget modus Vis alle widgets i *gjeldende* profil Utfør/Valgt *widget* markert. Marker normale widgeter, klebrige widgeter og klebrig-ved-endring widgetrt ulikt OK Gjør *widget* ikke-klebrig U D *widget*-= 1 *widget*+= 1 *widget* = 1 [*widget* er ikke-klebrig] Gjør *widget* klebrig [*widget* er klebrig-ved-endring] [*widget* er klebrig] Gjør *widget* klebrig-ved-endring Profilmodus OK [Klebrig widget modus] Vis alle widgeter i *gjeldende* profil [Profilmodus] [Riktig passord] Pinmodus L *gjeldende*-= 1 [Ellers] [Ellers] Pin autorisert R [Passordbeskyttet] *gjeldende*+= 1 Spør etter PIN [0-9] {4} [OK] [0-9][0-9] *gjeldende* = [0-9]* Figur 2.

14 3/

15 4/

16 /

Fullmektig: CURO AS, Industriveien 53, 7080 Heimdal. Fremgangsmåte, navigasjons- og presentasjonssystem for widgeter på internettaktiverte anordninger

Fullmektig: CURO AS, Industriveien 53, 7080 Heimdal. Fremgangsmåte, navigasjons- og presentasjonssystem for widgeter på internettaktiverte anordninger Søknadsnr.: PSNO 093318 Søker: Amundsen, Harald Referanse: Fullmektig: CURO AS, Industriveien 3, 7080 Heimdal Tittel: Fremgangsmåte, navigasjons- og presentasjonssystem for widgeter på internettaktiverte

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 332103 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 332103 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 3323 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. A01K 61/00 (06.01) G01B 11/04 (06.01) G01B 11/24 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 1736 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag.12.13 (8)

Detaljer

Tv-dekoder med opptaks- og pausefunksjon

Tv-dekoder med opptaks- og pausefunksjon JULI 2011 Brukerveiledning BRUKERVEILEDNING Tv-dekoder (versjon 1960) med opptaks- og pausefunksjon Tv-dekoder med opptaks- og pausefunksjon Motorola 1960 PVR, ADB 5812 PVR og Motorola 1963 PVR Tv-dekoder

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20101407 (13) A1. (51) Int Cl.

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20101407 (13) A1. (51) Int Cl. (12) SØKNAD (19) NO (21) 1407 (13) A1 NORGE (1) Int Cl. G06T 3/00 (06.01) G06T 3/40 (06.01) G06T 3/60 (06.01) G09G /14 (06.01) G09G /397 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 1407 (86) Int.inng.dag og søknadsnr

Detaljer

HRB Hadeland og Ringerike Bredbånd

HRB Hadeland og Ringerike Bredbånd Brukerveiledning Tv-dekoder (versjon 1960) med opptaks- og pausefunksjon HRB Hadeland og Ringerike Bredbånd 1. Tv-dekoder med opptak- og pausefunksjon 2. Opptak 3. Avspilling 4. Sletting av opptak 5. Oppsett

Detaljer

Tilkobling og brukermanual Kreatel/Motorola Set Top Box

Tilkobling og brukermanual Kreatel/Motorola Set Top Box Tilkobling og brukermanual Kreatel/Motorola Set Top Box 1 Kreatel/Motorola Set-Top-Box Set-Top-Box (STB) er en viktig del av Homebase systemet. Det er via STB en du kan se på TV, høre på radio, lese Sameie/Borettslags

Detaljer

Tv-dekoder med opptaks- og pausefunksjon

Tv-dekoder med opptaks- og pausefunksjon BRUKERVEILEDNING Tv-dekoder med opptaks- og pausefunksjon Motorola 1960 PVR og ADB 5812 PVR Tv-dekoder med opptaks- og pausefunksjon. Denne veiledningen gir deg en oversikt over hvordan du benytter opptaks-

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20101728 (13) A1. (51) Int Cl. G06Q 20/00 (2006.01)

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20101728 (13) A1. (51) Int Cl. G06Q 20/00 (2006.01) (12) SØKNAD (19) NO (21) 1728 (13) A1 NORGE (1) Int Cl. G06Q /00 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 1728 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag.12. (8) Videreføringsdag (24) Løpedag.12. () Prioritet.03.04,

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 330271 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 330271 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 3271 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. G06Q /00 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 08 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag.03.04 (8) Videreføringsdag (24) Løpedag.03.04 () Prioritet

Detaljer

1. Innlogging. 1.1 Beskrivelse. 1.2 Aksjoner

1. Innlogging. 1.1 Beskrivelse. 1.2 Aksjoner Innlogging 2 1. Innlogging 1.1 Beskrivelse Ved oppstart av Smartly applikasjonen så vil du komme til et innloggingsvindu. Du kan logge inn her for å få tilgang til tilgjengelige tjenester som du har til

Detaljer

ivisjon TV BRUKERVEILEDNING

ivisjon TV BRUKERVEILEDNING ivisjon TV BRUKERVEILEDNING INNHOLDSFORTEGNELSE GENERELT OM BRUK...3 Set Top Boks og fjernkontroll...3 INSTALLASJON...4 Slik går du frem:...4 STB 500-serie...6 SET TOP BOKSEN SETT BAKFRA...6 TILKOBLING...7

Detaljer

venner med tv-pakken Bli venner med tv-pakken ved hjelp av fjernkontroll og tastatur

venner med tv-pakken Bli venner med tv-pakken ved hjelp av fjernkontroll og tastatur Tv Brukerveiledning 1 Bli venner med tv-pakken 1 Bli venner med tv-pakken 2 Navigasjon 3 Tv-portalen ved hjelp av fjernkontroll og tastatur og dens tjenester Tv fra Vesterålskraft Bredbånd betyr at du

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 336114 (13) B1. (51) Int Cl. G01M 3/02 (2006.01) E21B 41/00 (2006.01) E21B 15/02 (2006.01) NORGE.

(12) PATENT (19) NO (11) 336114 (13) B1. (51) Int Cl. G01M 3/02 (2006.01) E21B 41/00 (2006.01) E21B 15/02 (2006.01) NORGE. (12) PATENT (19) NO (11) 336114 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. G01M 3/02 (2006.01) E21B 41/00 (2006.01) E21B 1/02 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 201102 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2011.02.16

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 331930 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 331930 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 331930 (13) B1 NORGE (51) Int Cl. F17C 1/02 (2006.01) F17C 13/08 (2006.01) B65D 5/489 (2006.01) B65D 90/02 (2006.01) B65D 90/52 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20100974 (86)

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 333524 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 333524 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 33324 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. G06T 3/00 (06.01) G06T 3/40 (06.01) G06T 3/60 (06.01) G09G /14 (06.01) G09G /397 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 1407 (86) Int.inng.dag og søknadsnr

Detaljer

Diskusjon:SportsAdmin Medlemsadministrasjon

Diskusjon:SportsAdmin Medlemsadministrasjon Diskusjon:SportsAdmin Medlemsadministrasjon Medlemsadministrasjonsmodulen er et register over alle personer tilknyttet en organisasjon i idretten. Her kan organisasjonsleddene administrere og endre personer

Detaljer

PBL Barnehageweb. Brukerveiledning

PBL Barnehageweb. Brukerveiledning PBL Barnehageweb Brukerveiledning 1 1. Innledning Gratulerer med valget av nye PBL Barnehageweb! Med PBL Barnehageweb skal det være enkelt å lage en brukervennlig, moderne og profesjonell nettside for

Detaljer

Introduksjon Bakgrunn

Introduksjon Bakgrunn 1 Introduksjon Den foreliggende oppfinnelsen beskriver en metode for å presentere visuell informasjon relatert til et objekt eller struktur. Mer spesifikt er oppfinnelsen beskrevet ved en metode for å

Detaljer

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA Sist oppdatert 18.02.2010 INNHOLD INNHOLD... 1 HVA ER CABINWEB... 2 HVA KAN DU BRUKE CABINWEB TIL?... 3 HVA ER NYTT I CABINWEB VERSJON 2.0...

Detaljer

Brukermanual for kommuneansvarlig og testleder

Brukermanual for kommuneansvarlig og testleder Brukermanual for kommuneansvarlig og testleder Jegerprøveeksamen www.jegerproveeksamen.no Innholdsfortegnelse Kommuneansvarlig... 3 Testleder... 3 Opprette testsenter og testledere... 3 Teknisk godkjenning

Detaljer

Slik tar du i bruk nettbanken

Slik tar du i bruk nettbanken NETTBANK Slik tar du i bruk nettbanken For nybegynnere 1 Enklere hverdag med nettbank Innledning I nettbanken kan du selv utføre en rekke banktjenester når som helst i døgnet. Fordeler med nettbank Full

Detaljer

Brukerveiledning K-Link for Windows 9.00

Brukerveiledning K-Link for Windows 9.00 K-Link for Windows 9.00 Dersom du har spørsmål, ring Brukerstøtte Bedrift på telefon 6002, valg 3 Fra utlandet:+47 915 06002. Overførsel Utland +47 22 48 64 70 INNHOLD PÅLOGGING TIL K-LINK FOR WINDOWS...

Detaljer

Lærebok. Opplæring i CuraGuard. CuraGuard Opplæringsbok, - utviklet av SeniorSaken -

Lærebok. Opplæring i CuraGuard. CuraGuard Opplæringsbok, - utviklet av SeniorSaken - Lærebok Opplæring i CuraGuard 1 Med dette heftet gis en innføring i hvordan bruke CuraGuard og andre sosiale medieplattformer med fokus på Facebook. Heftet er utviklet til fri bruk for alle som ønsker

Detaljer

Deling online. Komme i gang. Åpne Internett-tjenesten. Laste opp filer. Deling online

Deling online. Komme i gang. Åpne Internett-tjenesten. Laste opp filer. Deling online Deling online 2.0 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som

Detaljer

Brukerveiledning for kontaktpersoner i kommuner og fylkeskommuner www.styrevervregisteret.no

Brukerveiledning for kontaktpersoner i kommuner og fylkeskommuner www.styrevervregisteret.no Brukerveiledning for kontaktpersoner i kommuner og fylkeskommuner www.styrevervregisteret.no Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra det tilsvarende systemet i de kommunale selskapene.

Detaljer

Lansering av ny versjon av KF Lokal tjenestekatalog

Lansering av ny versjon av KF Lokal tjenestekatalog Lansering av ny versjon av KF Lokal tjenestekatalog Kommuneforlaget lanserer nå en ny versjon(4.4.) av KF Lokal tjenestekatalog, heretter kalt lokal tjenestekatalog. Mange av endringene kommer som resultat

Detaljer

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no Brukermanual for nettpublisering frivilligsentral.no Innholdsfortegnelse Introduksjon 3 1 - Innlogging 4 1.1 - Logge inn 4 1.1 - Logge ut 4 2 - Grensesnitt 5 2.1 - Menyfelt 5 2.2-3 - Opprette, lagre og

Detaljer

Bring FraktBestilling

Bring FraktBestilling Bring FraktBestilling Modulen er en integrasjon mot mybring, levert av Bring/Posten, og gjør at du kan bestille fraktetiketter direkte i fra Prestashop Dashboard. Løsningen krever en API nøkkel, brukernavn

Detaljer

Look what I say. Imagetalk Symbol Writer Håndbok. Norsk. Håndbok Side 1

Look what I say. Imagetalk Symbol Writer Håndbok. Norsk. Håndbok Side 1 Look what I say Imagetalk Symbol Writer Håndbok Norsk Håndbok Side 1 Håndbok for Imagetalk Symbol Writer Innhold Hva er Imagetalk Symbol Writer?... side 3 Hvordan denne håndboken skal brukes... 3 Funksjonaliteten

Detaljer

DEN NYE TV-OPPLEVELSEN

DEN NYE TV-OPPLEVELSEN DEN NYE TV-OPPLEVELSEN SE TV SOM FØR Finn tv-kanal s. 8 Pause, spole og opptak s. 9 Guide s. 10 Miniguide og programmeny s. 11 Favorittkanaler s. 20 NYHETER Start forfra s. 12 Reprise s. 13 Profiler s.

Detaljer

Communicate SymWriter: R5. Brett og knapper

Communicate SymWriter: R5. Brett og knapper Communicate SymWriter: R5. Brett og knapper Innhold R5.1 Hva er et brett - en oversikt...2 R5.2 Lage et brett....................................................2 R5.3 Endre utseendet på et brett....6

Detaljer

Digiality CX-CI 422 TS

Digiality CX-CI 422 TS Digiality CX-CI 422 TS Feilmelding på skjermen Melding 1 Hvis mottakeren har for dårlig signal inn kommer dette bilde opp, mottakeren kan veksle mellom denne meldingen og bilde (ofte med firkanter og masse

Detaljer

Digitale eller trykte utgaver av håndboken kan i sin helhet distribueres fritt til alle brukere av EPiServer CMS.

Digitale eller trykte utgaver av håndboken kan i sin helhet distribueres fritt til alle brukere av EPiServer CMS. Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold er ikke tillatt uten tillatelse fra opphavsrettsinnehaveren.. Digitale eller trykte utgaver

Detaljer

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012 LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk Per Lindholt 10/04/2012 Forklaring på detaljer Indikatorlampene: Den venstre lyser rødt når tilkoplet PC Den midtre blinker gult når trådløst LAN

Detaljer

1. I denne tekstboksen kan du søke etter venner, grupper eller sider.

1. I denne tekstboksen kan du søke etter venner, grupper eller sider. Generelt om Facebook Slik ser profilen din ut når du går ut på Facebook. Selvsagt med ditt navn og bilder. Under skal vi vise de viktigste funksjonene og bruken av Facebook. 1 2 3 4 5 6 7 8 1. I denne

Detaljer

Brukerveiledning. Lyse Smart Brukerapplikasjon

Brukerveiledning. Lyse Smart Brukerapplikasjon Brukerveiledning Lyse Smart Brukerapplikasjon 1. Innlogging 3 2. Velg Installasjon 4 3. Husoversikt 5 4. Hovedmeny 7 5. Alarm 8 6. PIN kode Alarm 9 7. Velg Rom 10 8. Hus, Lys 11 9. Hus, Varme 12 10. Hus,

Detaljer

Tema: Fravær, karakterer, anmerkninger

Tema: Fravær, karakterer, anmerkninger Tema: Fravær, karakterer, anmerkninger Fronter 92 Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Nytt i

Detaljer

Brukermanual for appen Kystfiske på Android

Brukermanual for appen Kystfiske på Android Brukermanual for appen Kystfiske på Android Sist oppdatert 2016-04-08 Innhold Introduksjon... 1 Hvordan komme igang... 1 Tilgang... 1 Første gangs innlogging... 2 Hovedsiden med oversikt for ditt fartøy...

Detaljer

Kom i gang med E-Site - Med E-Site er det enkelt og trygt å redigere dine websider

Kom i gang med E-Site - Med E-Site er det enkelt og trygt å redigere dine websider Kom i gang med E-Site - Med E-Site er det enkelt og trygt å redigere dine websider Innhold Side 1 Introduksjon...2 2 Logge inn i administrasjonsområdet...3 2.1 Fyll inn brukernavn og passord...3 2.2 Glemt

Detaljer

Vanlige spørsmål og svar ved bruk av GSM 12-24V og hyttami.no til strømstyring

Vanlige spørsmål og svar ved bruk av GSM 12-24V og hyttami.no til strømstyring Vanlige spørsmål og svar ved bruk av GSM 12-24V og hyttami.no til strømstyring 1.Vanligste styringskommandoer for SMS...2 2.Vanligste styringskommandoer for telefon (talemeny)...3 3.PIN-frie nummer...3

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2311023 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. G09F 17/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel.

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel. Velkommen som bruker av nettbaserte håndbøker fra Hovedorganisasjonen Virke. Våre nettbaserte håndbøker kan tilpasses din virksomhet. De er redigerbare, samtidig blir de automatisk oppdatert med nye lover

Detaljer

DEN NYE TV-OPPLEVELSEN

DEN NYE TV-OPPLEVELSEN DEN NYE TV-OPPLEVELSEN SE TV SOM FØR Finn tv-kanal s. 8 Pause, spole og opptak s. 9 Guide s. 10 Miniguide og programmeny s. 11 Favorittkanaler s. 20 NYHETER Start forfra s. 12 Reprise s. 13 Profiler s.

Detaljer

Veileder i bruk av GoodReader

Veileder i bruk av GoodReader RISØR KOMMUNE Veileder i bruk av GoodReader Innhold 1. Laste ned dokument fra kommunens hjemmeside til GoodReader... 2 2. Bruke GoodReader... 7 3. Redigere filnavn... 8 4. Opprette kataloger / mapper...

Detaljer

Brukerveiledning. for 3nets tjenester

Brukerveiledning. for 3nets tjenester Brukerveiledning for 3nets tjenester Tilkobling fibersentralen...side 2 Oppsett av Internett...side 4 Oppsett internett på ruter...side 4 Oppsett av epost- Outlook...side 7 Get TV App...side 8 Kanalvalg

Detaljer

Enkel veiledning for: GSM key3+

Enkel veiledning for: GSM key3+ Enkel veiledning for: GSM key3+ 1 Innhold Kort beskrivelse på oppstart:... 3 Tilkobling på GSM Key 3+... 4 1. Offline programmering vis SMS.... 6 2. Administrator: (Må legges inn)... 7 3. Enhetsinformasjon:...

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR UNIVERSITETET I OSLO. (Versjon 23.4.2012)

BRUKERHÅNDBOK FOR UNIVERSITETET I OSLO. (Versjon 23.4.2012) BRUKERHÅNDBOK FOR UNIVERSITETET I OSLO (Versjon 23.4.2012) Innholdsfortegnelse Kort om håndboken... 3 Om Ephorus... 4 1. Logge inn... 4 2. Mine dokumenter... 5 3. Laste opp... 8 4. Rapporter... 9 5. Innstillinger...

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300W

Hurtigveiledning Konftel 300W Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 300W NORSK Beskrivelse Konftel 300W er en batteridrevet trådløs konferansetelefon for tilkobling til DECT-system, mobiltelefon eller datamaskin.

Detaljer

SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer

SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer Innhold R6.1 Startinnstillinger og utseende...3 R6.2 Tekst og bilder...................................................4 R6.3 Tale og staving...5

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 3 Logg inn... 3 Feilmelding... 3 Sperret bruker / Glemt passord... 4 Bytt passord... 5 Innstillinger og oppstartsregister... 5 Søk og Svar... 6 Velg tjeneste/register...

Detaljer

Universitetet i Oslo. Oppgaver kurs i bestillingssystemet for rollen Rekvirent

Universitetet i Oslo. Oppgaver kurs i bestillingssystemet for rollen Rekvirent Universitetet i Oslo Oppgaver kurs i bestillingssystemet for rollen Rekvirent Greteohu/torinl 15/10/2015 Innholdsfortegnelse Oppgave 1 - Katalogkjøp... 3 Oppgave 2 - Fritekstbestilling... 8 Oppgave 3 Fullt

Detaljer

Komme i gang med Skoleportalen

Komme i gang med Skoleportalen Generell brukerveiledning for Elevportalen Denne elevportalen er best egnet i nettleseren Internett Explorer. Dersom du opplever kompatibilitets-problemer kan det skyldes at du bruker en annen nettleser.

Detaljer

Brukerveiledning. For administrering av nettressursen BRUKERVEILEDNING ADMINISTRATOR

Brukerveiledning. For administrering av nettressursen BRUKERVEILEDNING ADMINISTRATOR Brukerveiledning For administrering av nettressursen 1 Som administrator kan du legge til, redigere, fjerne, og gruppere brukere for din barnehage eller skole. Du finner denne funksjonen «innstillinger»

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 237066 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E06C 1/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.24 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 335499 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 335499 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 33499 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. E21B 19/09 (06.01) E21B 19/00 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 111629 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 11.11.2 (8) Videreføringsdag

Detaljer

eportal for legekontoret

eportal for legekontoret for legekontoret www.compugroupmedical.no Side 1 av 19 Hva er... 3 Fordeler... 3 Aktivering av... 3 Innmelding av pasient... 4 Innmelding av pasient via Winmed Allmenn... 4 Timebok... 5 Generere timebok

Detaljer

BRUKERVEILEDNING SNAPFLOW

BRUKERVEILEDNING SNAPFLOW Side 1 av 7 BRUKERVEILEDNING SNAPFLOW SnapFlow er et verktøy som skal sikre deg rask brukerstøtte når du trenger hjelp med datarelaterte problemer eller spørsmål. For at SnapFlow skal virke som ønsket

Detaljer

Velkommen. til. en læringsstøttesystem som vil bli brukt i undervisningen

Velkommen. til. en læringsstøttesystem som vil bli brukt i undervisningen Velkommen til en læringsstøttesystem som vil bli brukt i undervisningen En enkel veiledning for studenter slik at de kan starte opp med å bruke it's learning. Internettadressen til it's learning er: http://www.its-learning.com

Detaljer

WWW.POLARPRODUKSJON.NO

WWW.POLARPRODUKSJON.NO GUIDE RSHL.NO Av Fredrik Mediå Oppgraderingen av nettstedet RSHL.NO har ført til at det kan oppstå en del spørsmål og forvirringer rundt hvordan forskjellige elementer fungerer. Denne guiden skal fungere

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21847 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24F 7/08 (06.01) F24F 11/04 (06.01) F24F 12/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.12.02 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2274977 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A01K 83/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

hypernet Kommunikasjon Brukermanual

hypernet Kommunikasjon Brukermanual hypernet Kommunikasjon Brukermanual Innholdsfortegnelse Brukersignaturer... 3 Meldinger... 6 Meldinger... 6 Maler... 7 Opprette ny melding... 8 Side 1: Grunnleggende informasjon... 8 Side 2: Mottakere...

Detaljer

Roth Touchline + app til Android og ios

Roth Touchline + app til Android og ios til Android og ios Brukerveiledning Living full of energy 1/7 Gratulerer med din nye Roth Touchline+ app Roth Touchline + app for Android og ios gir mulighet for å regulere ditt Roth Touchline gulvvarmesystem

Detaljer

Brukermanual for statistikk på Asset on web: Statistikk salg pr dag, uke eller måned fordelt på alle avdelinger:

Brukermanual for statistikk på Asset on web: Statistikk salg pr dag, uke eller måned fordelt på alle avdelinger: Brukermanual for statistikk på Asset on web: Statistikk salg pr dag, uke eller måned fordelt på alle avdelinger: 1. Velg først "Vis avanserte funksjoner" Evt. hvis du ønsker å se på salget i går eller

Detaljer

Manusnett - brukerveiledning for forfatter

Manusnett - brukerveiledning for forfatter Manusnett - brukerveiledning for forfatter Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...1 Innledning...2 Innlogging...3 Sende inn et nytt manus...5 Behandle vurderte manus...11 Rettelser i Word...15 Endring

Detaljer

Brukermanual For app.minmemoria.no

Brukermanual For app.minmemoria.no Brukermanual For app.minmemoria.no For videomanual: søk etter MinMemoria App på www.youtube.com Velkommen! Memoria er en digital minnebok og en plattform for sosial kommunikasjon mellom familier, helsepersonell

Detaljer

Brukerveiledning Tv-dekoder (versjon 1960) med opptaks- og pausefunksjon

Brukerveiledning Tv-dekoder (versjon 1960) med opptaks- og pausefunksjon Brukerveiledning Tv-dekoder (versjon 1960) med opptaks- og pausefunksjon 1. Tv-dekoder med opptak- og pausefunksjon Denne veiledningen gir deg en rask oversikt over hvordan du benytter opptaks- og pausefunksjonen

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 242166 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06K 19/077 (06.01) G06K 19/06 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.24 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

Kort brukerveiledning- publisering på nett EpiServer CMS6... 1

Kort brukerveiledning- publisering på nett EpiServer CMS6... 1 Kort brukerveiledning- publisering på nett EpiServer CMS6 Innhold Kort brukerveiledning- publisering på nett EpiServer CMS6... 1 Innlogging... 2 Opplysninger som importeres fra FANE2... 4 Lagre og forhåndsvis

Detaljer

Kom i gang. Nå er det enklere en noensinne å redigere hjemmesiden din med Plone CMS. 17. mars 2010

Kom i gang. Nå er det enklere en noensinne å redigere hjemmesiden din med Plone CMS. 17. mars 2010 Kom i gang Nå er det enklere en noensinne å redigere hjemmesiden din med Plone CMS. 17. mars 2010 Innholdsfortegnelse Introduksjon til Bedrift Online 4 Web-basert publiseringsverktøy 4 Hva du trenger 4

Detaljer

IST Skole Vurdering - Foresatt

IST Skole Vurdering - Foresatt IST Skole Vurdering - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den

Detaljer

Brukerveiledning. AdmFak. Administrasjon Fakturabehandling. Sist oppdatert 08.04.10, Ingrid Schübeler. Versjon 1.0 2010.

Brukerveiledning. AdmFak. Administrasjon Fakturabehandling. Sist oppdatert 08.04.10, Ingrid Schübeler. Versjon 1.0 2010. Brukerveiledning AdmFak Administrasjon Fakturabehandling Sist oppdatert 08.04.10, Ingrid Schübeler Versjon 1.0 2010 Side 1 / 18 1. INNLEDNING... 3 2. KOMME I GANG... 4 2.1 INNLOGGING... 4 2.2 MENY... 5

Detaljer

Velkommen til Homebase!

Velkommen til Homebase! Velkommen til Homebase! Denne guiden hjelper deg med å komme i gang med Digital-TV fra Homebase. Vi håper vi har gjort det så enkelt som mulig for deg. Dekoderen du har mottatt er en HDTV-dekoder som også

Detaljer

Veiledning til regnearksmalen

Veiledning til regnearksmalen Veiledning til regnearksmalen 1. Nedlasting av regnearksmalen: Husk å trykk lagre (ikke åpne ) ved nedlasting av regnearksmalen fra PORTs hjemmesider. Dersom en trykker åpne og lagrer regnearksmalen på

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for informatikk og e-læring Kandidatnr: Eksamensdato: 15. desember 2003 Varighet: 0900 1200 Fagnummer: Fagnavn: Klasse(r): LV193D Web-programmering med JSP NETT Studiepoeng:

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2477830 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60K 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.12.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

Installasjonguide LAG DIN EGEN BRUKERKONTO

Installasjonguide LAG DIN EGEN BRUKERKONTO Installasjonguide LAG DIN EGEN BRUKERKONTO KONFIGURER MOT WI-FI MOTTA VIDEO-SAMTALE DEL TILGANG MED FLERE BRUKERE BEVEGELSE SENSOR CLOUD VIDEO OPPTAK KOSTNAD FOR CLOUD FEILSØKING LAG DIN EGEN BRUKERKONTO

Detaljer

Manager. Doro Experience. for Doro PhoneEasy 740. Norsk

Manager. Doro Experience. for Doro PhoneEasy 740. Norsk Doro Experience for Doro PhoneEasy 740 Norsk Manager Innledning Bruk Doro Doro Experience Manager til å installere og administrere applikasjoner på en Doro Experience -enhet hvor som helst i verden via

Detaljer

Tv-dekoder med opptaks- og pausefunksjon

Tv-dekoder med opptaks- og pausefunksjon BRUKERVEILEDNING Tv-dekoder med opptaks- og pausefunksjon Motorola 1960 PVR, ADB 5812 PVR og Motorola 1963 PVR Tv-dekoder med opptaks- og pausefunksjon. Denne veiledningen gir deg en oversikt over hvordan

Detaljer

Programinnstillinger. KAPITTEL 5 Innstillinger

Programinnstillinger. KAPITTEL 5 Innstillinger KAPITTEL 5 Innstillinger Innstillingene lar deg kontrollere hvordan ZoomText starter, avslutter og oppfører seg på skrivebordet I Windows under kjøring. Du kan også aktivere automatisk oppdatering, slik

Detaljer

WordPress startguide

WordPress startguide WordPress startguide INNLEDNING... 2 BLOGGINNLEGG... 3 HVORDAN LEGGE TIL ET BLOGGINNLEGG:... 4 UNDERSIDER... 5 HVORDAN LAGE EN NY SIDE... 6 LAST OPP BILDER/VIDEO... 7 KOMMENTARER PÅ INNLEGG... 8 UTSEENDE...

Detaljer

Vanlige spørsmål og svar ved bruk av GSM Micro og hyttami.no til strømstyring

Vanlige spørsmål og svar ved bruk av GSM Micro og hyttami.no til strømstyring Vanlige spørsmål og svar ved bruk av GSM Micro og hyttami.no til strømstyring 1. Vanligste styringskommandoer for SMS...2 2. Vanligste styringskommandoer for telefon (talemeny)...2 3. PIN-frie nummer...3

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 328715 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 328715 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 32871 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. H04B 3/4 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 0426 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 04.11.30 (8) Videreføringsdag (24) Løpedag 02.06.17

Detaljer

Hurtigveiledning Ditmer edagsorden Oktober 2013

Hurtigveiledning Ditmer edagsorden Oktober 2013 Hurtigveiledning Ditmer edagsorden Oktober 2013 Hurtigveiledning Innhold For deg som skal i gang med å bruke ditmer edagsorden i ipad eller Internett 1. Slik får du tilgang til ditmer edagsorden... 2 2.

Detaljer

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon.

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon. 1. Viktig: a) For å unngå å miste noen av de lagrede data vær vennlig å ikke press på noen av knappene mens du bytter batteri. b) Før første gangs bruk vær vennlig å resette alle kommandoer. Dette gjøres

Detaljer

GUIDE TIL STREAM BOX.

GUIDE TIL STREAM BOX. GUIDE TIL STREAM BOX. HVA KAN JEG GJØRE I IPTV BOXEN 1. Hvordan kan jeg se på TV, filmer, lytte til radiokanaler ved hjelp av YouTube 2. Lag en favorittliste 3. Endre lydspråk når du ser video og TV-kanaler

Detaljer

Fremgangsmåte for analyse av et ad hoc-nettverk, og elektronisk apparat

Fremgangsmåte for analyse av et ad hoc-nettverk, og elektronisk apparat 1 Fremgangsmåte for analyse av et ad hoc-nettverk, og elektronisk apparat Oppfinnelsen vedrører en fremgangsmåte for analyse av et ad hoc-nettverk samt et tilsvarende elektronisk apparat for et slikt ad

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 17118 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60M 1/06 (06.01) B60M 3/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.09.29 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

FC300 fjernstyrt GSM kontakt. Quick Start

FC300 fjernstyrt GSM kontakt. Quick Start 1 FC300 fjernstyrt GSM kontakt Quick Start Denne Quick Start guiden er kun et vedlegg til bruksanvisningen. Les bruksanvisningen for fullstendig veiledning i kontaktens funksjoner, spesifikasjoner tjenester

Detaljer

Norsk DS1083-039A. side 1

Norsk DS1083-039A. side 1 Norsk 1. Generelt... 2 2. Konfigurerings meny... 3 2.1. Hvordan skape en ny konfigurasjon (BT APPARAT IKKE KOBLET TIL RINGEMODULEN)... 3 2.2. HVORDAN LAGRE KONFIGURASJONEN... 5 2.3. Hvordan lese ringemodulens

Detaljer

NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring. Vera GSM Mini fjernstyrt GSM kontakt. Hurtigveiledning

NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring. Vera GSM Mini fjernstyrt GSM kontakt. Hurtigveiledning 1 NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring Vera GSM Mini fjernstyrt GSM kontakt Hurtigveiledning Det er viktig å sørge for at pin koden på SIM kortet er deaktivert før du setter det inn i

Detaljer

buildingsmart Norge Guiden

buildingsmart Norge Guiden Kom-i-gang med buildingsmart Norge Guiden Innhold 1. Om prosjektguider og maler... 1 2. Opprette bruker... 2 3. Logge inn... 3 4. Opprette prosjektguide og invitere brukere... 4 5. Åpne prosjektguide...

Detaljer

Kort intro for nye/uerfarne ipad-brukere

Kort intro for nye/uerfarne ipad-brukere Kort intro for nye/uerfarne ipad-brukere Oversikt over ipad en Merk: ipaden du får utlevert fra Gjøvik kommune er en ipad Air som ikke har Touch-ID. ipad med SIM-skuff kan velges for ekstra kostnad, se

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.0 Rakkestad, 26.03.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

Velkommen til Pressis.

Velkommen til Pressis. 1 Velkommen til Pressis. Dette er et veiledende dokument med linker i innledningen. Veiledningene vil ta deg igjennom de forskjellige tilkoblings muligheter du har med oss. Hvis du bare har behov for en

Detaljer

NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring. Hurtigveiledning

NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring. Hurtigveiledning 1 NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring Vera GSM Mini+ fjernstyrt GSM kontakt Hurtigveiledning Hyttetorget AS Kullerød Nord 13B, 3241 Sandefjord E-post: post@hyttetorget.no www.hyttetorget.no

Detaljer

EC-Styring med "Magelis" berøringsskjerm. 1. Oppstart og initialisering av maskin... 2

EC-Styring med Magelis berøringsskjerm. 1. Oppstart og initialisering av maskin... 2 Innhold 1. Oppstart og initialisering av maskin... 2 2. Drift av maskinen... 3 2.1 Beskrivelse av hovedmeny...3 2.2 Endre program...4 2.3 Opprette et program - eksempel på programmering av en profil...5

Detaljer

SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET

SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET Merknad om varemerker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoen og alle SMART-slagord er varemerker eller registrerte varemerker

Detaljer

Hurtigguide til KF Infoserie

Hurtigguide til KF Infoserie Hurtigguide til KF Infoserie Innhold Kom godt i gang. Logg inn i KF Infoserie Introduksjonsfilm til KF Infoserie Oppsettssiden Forsiden Søk i KF Infoserie Visning av søkeresultater Kom godt i gang. Velkommen

Detaljer

Brukerveiledning. Tilkobling fibersentralen...side 2. Forsterkere trådløst nett...side 4. Get Filmleie...side 7

Brukerveiledning.  Tilkobling fibersentralen...side 2. Forsterkere trådløst nett...side 4. Get Filmleie...side 7 Brukerveiledning 3net AS Bjørklysvingen 3, 9152 Sørkjosen Tlf. 77 77 0499 kunde@3net.no Tilkobling fibersentralen...side 2 Oppsett av epost...side 3 Forsterkere trådløst nett...side 4 Get TV-App...side

Detaljer