Årsmelding og regnskap for 2010 Stiftelsen KIM-senteret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding og regnskap for 2010 Stiftelsen KIM-senteret"

Transkript

1 Årsmelding og regnskap for 2010 Stiftelsen KIM-senteret Vår visjon: Mestring er målet

2 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering i Samme år opprettet prosjekteieren Mental Helse Sør-Trøndelag en stiftelse som nå har navnet Stiftelsen KIMsenteret. Stiftelsen fikk som oppgave å drive prosjektet og legge til rette for videre drift etter den treårige prosjektperioden som ble avsluttet 31. mars Stiftelsen, som har drevet i ordinær drift siden april 2001, ble dette året godkjent av Arbeidsdirektoratet som tiltaksarrangør for Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) og fikk i 2003 også tiltaket Arbeid med Bistand (AB). Lokalisering: KIM-senteret har sin virksomhet i Trondheim, fordelt i lokaler på fire forskjellige steder i midtbyen, Fjordgata 19, Fjordgata 40, Kjøpmannsgata 29 og Kjøpmannsgata 33. Innhold: Stiftelsens formål Daglig leder har ordet Samarbeidspartnere APS - Arbeidspraksis i skjermet virksomhet Arbeid med Bistand Reisverket et Vilje Viser Vei-tiltak Produksjon og kunder KIM-senteret blir EQUASS-godkjent Resultater og statistikk bruk av plassene Regnskap for KIM-senteret 2010 Delregnskaper for tiltakene APS, AB og Reisverket 2010 Fremtidsutsikter Revisors beretning Brygga i Kjøpmannsgata Medarbeiderundersøkelse sommer/høst 2010 Personale, kompetanse, likestilling Miljø (HMS) Økonomi Styret i 2010 Styremedlemmer oppnevnt av MHST: Ansatte i KIM-senteret: Medarbeidere i KIM-senteret: Trondheim kommune: St. Olavs Hospital Psykisk Helsevern: Dagfinn Bjørgen (leder) Stig Antonsen (nestleder) Ragnfrid Røvde Solberg Andreas Schønau Berit Okstad Eirik Roos, Åse Riaunet

3 Stiftelsens formål 3 Menneskers erfaringsbaserte kunnskap om hva som fungerer for den enkelte på veien tilbake til arbeid etter psykisk sykdom og all tilsvarende kunnskap samlet i de årene stiftelsen har eksistert, ligger til grunn for alt arbeid i KIMsenteret. KIM-senterets mål er å utvikle tiltak hvor brukerne av tiltak innen rehabilitering og attførings sine erfaringer brukes for å oppnå gode resultater slik at så mange som mulig kan nå sine mål. Brukernes erfaringer viser at det er viktig at denne prosessen gjennomføres som ett løp hvor den enkelte kommer i aktivitet så tidlig som mulig. Den ene fasen bør automatisk går over i neste etter hvert som en er klar for det. Dette innebærer også at noen kanskje må ta pauser i rehabiliteringsforløpet, for eks. på grunn av midlertidig forverring av sykdommen. Erfaringene fra likemannsarbeidet ble lagt til grunn da KIM-senteret ble utviklet for gruppen mennesker med psykiske problemer og lidelser. Erfaringsutveksling for å få bedre grunnlag for mestring i å leve et godt liv med psykiske problemer er en av de viktigste grunnsteinene i KIM-senteret. Alle som ønsker å prøve ut eller øve opp arbeidsevnen sin skal kunne benytte seg av KIM-senteret. Derfor samarbeider KIM-senteret med alle viktige instanser innen det offentlige som har ansvar for mennesker med psykiske problemer sin behandling, rehabilitering og attføring. Alle kan søke inn deltakere for arbeidspraksis. Det er også anledning for den enkelte person å søke seg inn på egen hånd. Arbeidsledighet, problemer med skolegang og sosiale problemer kan også gi psykiske problemer. Derfor er også dette en målgruppe vi tar inn som medarbeidere hvis de ønsker å prøve seg hos oss. Målet for alle som søker seg til KIMsenteret er å komme ut i jobb. Vi legger derfor opp arbeidspraksisen slik at den skal passe til det ordinære arbeidsliv når det gjelder muligheter for yrkesvalg etter endt opphold hos oss.

4 4 Daglig leder har ordet I mai 2010 var det 13 år siden vi startet vårt arbeid med å beskrive innholdet i Prosjekt KIM-senteret. Hovedparolen var: arbeidstrening for alle som ønsker slik aktivitet som redskap for tilfriskning etter en tids psykisk sykdom. Det var en umulighet for 13 år siden da måtte en bli godkjent frisk nok for å få attføring først så fikk en lov til å starte med arbeidsoppgaver i en attføringsbedrift. 1. mars 2010 innførte Norge ordingen som nå sikrer at alle som har nytte av det skal kunne få lov til å gjøre det vi beskrev i prosjektskissen vår prøve ut og opparbeide arbeidsevnen sin selv om en kan beskrive seg som frisk nok. Fra denne dagen gikk alle som hadde midlertidig uføretrygd, rehabiliteringspenger og attføringspenger over på arbeidsavklarings-penger forkortet til AAP. Dette medførte også at det plutselig ble mange flere som skulle ut i aktivitet gjennom NAV. Det merket vi spesielt godt på søknadsmengden inn til oss, fra april til mai økte ventelisten vår med 16 søkere samtidig som vi tok inn 11 nye medarbeidere. I hele 2010 tok vi inn 42 nye medarbeidere mens vi fortatt ved utgangen av året sto med en venteliste på 40 søkere. Ingen liker lange ventelister og det er aldri inspirerende å bli satt på vent for en som ønsker en ny start i livet Det året 2010 vil bli husket lengst for i KIM-senterets historie vil allikevel sannsynlig vis være vår ferd mot sertifisering gjennom Equass. For oss i KIM-senteret innebar dette en gjennomgang av alle rutiner og styrende retningslinjer. Mange av områdene hadde vi klare formeninger om at dette hadde vi klart men hadde vi rutiner for å skrifteliggjøre rutinene våre, og hadde vi rutiner som sikret at alle ble tilstrekkelig informert om rutinene våre? Og evaluerte vi rutinene våre med jevne mellomrom? I løpet av 2010 har vi vært på en form for oppdagelsesreise i egne verdier og holdninger, arbeidsformer og systematikk. Gang på gang har vi beveget oss inn i det vi trodde var fremmede områder, men så ble vi positivt overrasket hver gang ved at vi fant våre egne ideer og arbeidsmåter bare ikledd en annen språkdrakt. Derfor var et av de første dokumentene som ble produsert en liste over begreper hvor vi brukte andre ord enn Equass. Spesielt gjaldt dette ordene bruker og brukermedvirkning det kom fram i BSB-undersøkelsen vi hadde i 2008 at våre medarbeidere skjønte at disse ordene angikk dem. Medarbeider og medvirkning er våre ord det er alle i KIM-senteret fornøyde med. Det er utfordrende å bli sett i kortene på en slik måte som en godkjenningsprosess gjennom Equass er. En får følelsen av å være på eksamensbenken igjen. Og lettelsen over at en har kommet levende igjennom dagene er også gjenkjennbar. Men mange har hørt av sensor at en må lære seg til å skryte mer av det vi gjør bra! Det var det vi fikk beskjed om å gjøre for eksempel i årsmeldingene våre sa revisoren i oppsummeringssamtalen. Så derfor er det bare å glemme all Trøndersk beskjedenhet og skryte uhemmet av Sirkulus og Kafé No.19 som begge hadde sine til nå beste inntjeningsår i og av den gode maten og de fine utstillingene de produserer! Videre er det morsomt å skryte av Datadrift som har jobbet med internett og intranettsidene våre og av Kontoret og Grafisk som har sørget for kjempelekre KIM-permer og nye brosjyrer! Og så er det Bygg og Vedlikehold da som har renovert andre etg. i Kjøpmannsgata 33 se på de lekre bildene lenger bak i årsmeldinga! Og minst skryte av Reisverket som har hatt 44 medarbeidere med 1700 dagsverk i løpet av året og av de fine produktene de lager! Og til slutt alle i attføringsfaglig avdeling og i administrasjonen godt jobba alle sammen! - - VI BLE JO SERTIFISERT JO!! Takk te dåkk aill for kjæmpego innsats i 2010 de ska bli lik artig i 2011 også!! Kirsti Hokstad Rekdal

5 Samarbeidspartnere Som tiltaksarrangør for NAV blir nå alle våre medarbeidere søkt inn gjennom sine veiledere på NAV-kontorene. Av våre samarbeidsparnere er det dermed NAV som vi har mest kontakt med, men like viktig er vårt samarbeid og kontakt med - Trondheim kommune, Helse og velferdstjenesten St. Olavs Hospital, Psykisk Helsevern I 2010 ble vår driftsavtale med både Trondheim kommune og med NAV Midtbyen fornyet og vi har fått på plass faste møter med begge instanser. Vi har også hatt samarbeidsmøte med St. Olavs Hospital PH også der har vi nå en avtale om faste møter framover. 5 APS - Arbeidspraksis i skjermet virksomhet KIM-senteret har i 2010 fra NAV hatt 10 faste APS-plasser samt 5 midlertidige plasser i perioden januar juni. I tillegg har vi driftsstøtte til samme antall plasser fra Trondheim kommune og St. Olavs Hospital. Disse plassene ble det søkt inn til fra kommunen og spesialisthelsetjenesten. Etter NAVs endring til arbeidsavklaringspenger i mars 2010 har alle blitt søkt inn på samme måte gjennom NAV. Fra september ble det i samråd med NAV innført en todeling av listene slik at vi nå i praksis er tilbake igjen til vårt tidligere system med statlige og kommunale plasser. Arbeidspraksis og oppfølging er lik for begge grupper. APS gir tilrettelagt arbeidstrening som består av kartlegging, opplæring og undervisning. Andre viktige virkemidler er sosial trening, veiledning og motivering. Tiltaket skal bidra til å prøve ut den enkeltes muligheter på arbeidsmarkedet og bidra til å styrke deltakernes muligheter til å komme i arbeid eller utdanning. Også dette året har vi hatt medarbeidere på eksterne APS-plasser. En periode med ekstern hospitering kombinert med tett oppfølging kan være en hensiktsmessig overgang til AB. I 2010 kom det inn 74 nye søknader fordelt med 33 kvinner og 41 menn For deltakere i APS er gjennomføringen slik: Alle kvinner menn Antall deltakere 1/ Inntak i løpet av året Sluttet i løpet av året Deltakere per 31/ Sluttårsak: Arbeid: Utdanning Annet tiltak Helse/Flytting mv Varighet i tiltaket for de som sluttet: Opp til 1 mnd 1 til 10 mnd mnd Deltakere fordelt på alder: Under år Over 40 år Deltakere per Deltakere som sluttet

6 6 Arbeid med Bistand KIM-senteret har i 2010 hatt 1,5 tilretteleggerstilling for AB. Denne stillingsandelen har vært delt med 100/50 på våre to tilretteleggere. Totalt har 24 deltakere vært i tiltaket i løpet av året. 8 var i tiltaket ved årets begynnelse 3 sluttet av tiltaket i løpet av året 16 nye ble søkt inn 21 var i tiltak ved årsskiftet 10/11 I alt 20 av deltakerne i tiltaket har vært på APS i KIM-senteret før de ble søkt inn til AB. 4 av deltagerne ble søkt direkte inn fra NAV. Yrker/bransjer deltakerne hospiterte ved i 2010: Kantine, pub, butikk, kiosk, skoleassistent, barnehage, snekkerverksted, renholdsverket, entreprenørfirma, kontor, lager/truck. I oppfølgingen av deltakerne er kontakten på arbeidsplassen viktig. Hvor ofte vi har kontakt er individuelt for hver deltaker og arbeidsplass. Jobbklubb KIM-senteret startet med jobbklubb Målet var å øke egeninnsats i jobbsøkerprosessen og trene på det man eventuelt er usr på i forhold til jobbsøking. Tema for gjennomgang i jobbklubb har vært b.l.a. motivasjon, skrive cv og jobbsøknader, intervjuteknikk, kroppsspråk, hvordan gå frem for å finne praksisplass og generell jobbsøkertips. For deltakere i AB er gjennomføringen slik: Alle kvinner menn Antall deltakere 1/ Inntak i løpet av året Sluttet i løpet av året Deltakere per 31/ Sluttårsak: Arbeid: Annet tiltak Uten tiltak Varighet i tiltaket for de som sluttet: Opp til 2 mnd 2 til 8 mnd 8 24 mnd mnd Deltakere fordelt på alder: Under år Over 40 år

7 Reisverket et Vilje Viser Vei-tiltak Avdeling Reisverket i Kjøpmannsgata 29 gjennomførte sitt andre hele år i Dette er et Vilje Viser Vei prosjekt i NAV som KIM-senteret har fått i oppgave å starte opp og drifte. Deltakerne har faste avtalt dager men tegner hver morgen en dagkontrakt. På denne måten kan de selv bestemme oppmøtet etter dagsformen. Reisverket er det første tilsvarende tiltaket for mennesker med psykiske problemer i landet. Deltakerne søkes inn fra Tiller og Nidaros Distriktpsykiatriske sentre (DPS) og fra PART-teamet. Tiltaket har en utegruppe på 5 deltakere som tar på seg eksterne oppdrag bl.a. flytteoppdrag, rydding, vasking og oppussing. Internt i avdelingen finnes det flere arbeidsoppgaver, vi har et sy-verksted hvor det jobbes med redesign av klær, et snekkerverksted som pusser opp og reparerer møbler og et boklager som registrerer brukte bøker for salg på nettet og på Sirkulus. I 2010 ble det også satt i gang en liten butikk hvor produktene fra verkstedene ble solgt. I 2010 har avdelingen holdt åpent i 220 dager, med arbeidstid fra kl til Dagen starter med oppmøte kl. 09:30 med et møte hvor arbeidsdagen planlegges og oppgaver fordeles. Her må alle møte for at arbeid skal tilbys. Avdelingen tilbyr også felles frokost kl. 09:00 for de som ønsker det. Dette er et meget populært tiltak, sosialt og avslappende måte å starte dagen på. I alt er 66 personer registrert i prosjektet, 17 av disse kom inn i I løpet av året har 44 deltatt, 15 av disse har i snitt vært på jobb minst en dag i uka, og sammenlagt har de utført 1700 dagsverk Vi har inntrykk av at deltakere som har brukt tilbudet har funnet seg godt til rette og har trivdes med arbeidet og kollegaene i avdelingen. 7 Fra vår Redesign-butikk på Reisverket Produksjon og kunder KIM-senteret ønsker å skape arbeidstreningsplasser som ligger så nært opp til det ordinære arbeidsliv som mulig. Det er viktig at vi kan være stolte over det arbeidet vi utfører, det oppnår vi gjennom kvalitet i det vi produserer og minst ved at vi får fornøyde kunder som liker det de kjøper og kommer igjen for å kjøpe mer. Produksjon blir på denne måten et reelt arbeidsredskap for å utvikle og avklare medarbeiderne sine mål om videre yrkesaktivitet. Kafé No.19 i Fjordgata har utviklet kafeens mattilbud til restaurantstandard, catering og salg av komplette selskapspakker i kafeens lokaler gir både medarbeiderne et reelt møte med restaurantarbeid mens det gir våre eksterne kunder en ny, smakfull og hyggelig opplevelse som de gjerne ønsker å gjenta. Ved vår vintagebutikk Sirkulus har vi oppnådd høy standard både på vareutvalget og minst på hvordan butn og varene fremstår for publikum. I tillegg har vi kontinuerlig evaluering av servicetilbudet vi som kundebehandlere gir gjennom å delta i Midtbygruppens Mystery Shopper-ordning. Nok et eksempel på at arbeidsoppgaver som gir arbeidsglede også vil gi medarbeidere jobb finner vi på vår avdeling Bygg & Vedlikehold. Deres arbeidsoppgaver varierer gjerne fra uke til uke med alt fra kjøreoppdrag, flytting, rehabilitering/oppussing av rom for private kunder til rehabilitering og oppussing av KIM-senterets egne lokaler. Gjennom å opparbeide et allsidig bedriftsnettverk har også denne avdelingen skaffet hospiteringsplasser eksternt, noe som også muliggjør formidling av medarbeidere til ordinære jobber på sikt.

8 8 KIM-senteret blir EQUASS-godkjent Arbeids- og velferdsdirektoratet/nav har satt krav om kvalitetssikring/sertifisering av bedrifter som leverer attføringstiltak. Hensikten med krav om ekstern kvalitetssikring av NAV sine tjenesteleverandører er å sikre en tilfredsstillende felles standard på tiltakene som blir levert. De aller fleste bedrifter som driver med attføring har valgt å sertifisere seg gjennom EQUASS som er et europeisk system for kvalitetssikring av velferdstjenester med ekstern revisjon og sertifisering. EQUASS står for European Quality In Social Services. EQUASS er basert på 9 prinsipper for kvalitet: Lederskap Rettigheter Etikk Partnerskap Personfokus Deltakelse Helhetstanke Resultatorientering Kontinuerlig forbedring. En sertifisert bedrift skal: Et klart definert formål, visjon, verdier, etiske retningslinjer og kvalitetspolitikk som er godt kjent av medarbeidere og ansatte Et godt informasjonsstyringssystem som gir medarbeidere, ansatte og interesseparter nødvendig informasjon og oppdatering av dette Systematisk innhenting av tilbakemeldinger fra medarbeidere og ansatte Målbare samfunnsresultater System for behandling av klager Etiske retningslinjer og prosedyrer for konfidensialitet Klare rettigheter og plikter for medarbeidere En klar rekrutteringspolitikk for ansatte og system for kompetanseheving og evaluering av de ansattes kompetanse At vi jobber tverrfaglig og fokuserer på medarbeidernes livskvalitet Klart definerte roller og ansvarsområder for ansatte Måler, evaluerer og dokumentert tjenestenes effekt At vi jobber systematisk med vår Virksomhetsplan At vi har et system for kontinuerlig forbedring Julen stunder til og Andreas lærer oss å lage juleknask på Akademiet. Arne er en av flere lærevillige elever. Kvalitetssikringen skal hjelper oss å arbeide etter verdier, metodikk, retningslinjer og rammeverk som medarbeidere, NAV/myndigheter og vi som organisasjon ønsker å jobbe etter. Fra nyttår satte vi full fart på arbeidet med å istandsette oss til kunne bli sertifisert i løpet av andre halvår For å holde tråden i alle dokumentene ble det satt av en særskilt stillingsandel til dette arbeidet, dette gjorde det enklere for oss alle å både bidra med innspill til arbeidet men også å kunne sørge for at det daglige arbeidet i bedriften kunne fortsette. Vi hadde flere samlinger for alle ansatte og medarbeidere i løpet av høsten og sakte men srt følte vi at vi alle fikk et personlig forhold til dette arbeidet. Revisjonsdag ble søkt om og fastsatt til andre uke i desember. De siste ukene før revisjon ble brukt til å finpusse både dokumenter, ansatte og medarbeider samt styremedlemmer og samarbeidspartnere som alle skulle intervjues. 15. desember fikk vi den gledelige meldingen om at KIM-senteret hadde bestått revisjonen nå kan vi bare gå i gang med å videreutvikle systemet vårt til å bli enda bedre for neste revisjon som er i desember 2012.

9 9 Resultater og statistikk bruk av plassene Det kom 75 nye søknader til arbeidstrening i startet opp i ønsket avdeling 40 står fortsatt på venteliste ved årsskiftet. Sirkulus; 8 Datadrift; 4 Kafé No.19; 6 Ventelisten har denne gang en årsak: Alle avdelinger er fullt belagt Bygg og Vedlikehold; 5 Ekstern APS; 2 Kontoret; 13 Deltakerne på APS er så langt mulig fordelt på de ulike avdelingene etter søknadsønske. Kontoravdelingen har hatt langt de fleste deltakerne men også Sirkulus er en populær avdeling. Slik var fordelingen ved årsskiftet: Alder på søkere i Kvinner Menn Deltakernes kjønns- og alderssammensetting år år år år år år år år I denne sammenstillingen har vi sett på søkere fra 2010 samt de som fortsatt var i KIM-senteret ved årets start. I alt kvinner og 63 menn. Som vi ser av diagrammet er det langt flere unge men som søker inn(blå søyler) enn unge kvinner. Kvinnene (rosa søyler) er aldersmessig jevnere fordelt år år år år år år år år K 10 K 09 K 08 K 07 K 06 Tradisjonelt har flest kvinner søkt seg til KIM-senteret Kvinner har alltid vært aldersmessig godt fordelt, så også i Imidlertid ser vi en økende tendens til at det søker flere yngre kvinner enn tidligere år Slik har aldersfordelingen blant kvinner vært de siste fem årene år år år år år år år år M 10 M 09 M 08 M 07 M 06 Flere unge menn enn unge kvinner søker inn til oss. I 2010 var mer enn halvparten av de innsøkende mennene under 30 år. Generelt har menn vært i flertall innen aldersgruppen opptil 35 år mens fra 36 år og oppover har det alltid vært flest kvinner. Slik har aldersfordelingen blant menn vært i de siste fem årene:

10 10 Brygga i Kjøpmannsgata Trondheim kommune har skjerpet sine krav til brannsrhet i trehusbebyggelsen i Trondheim sentrum siden de siste store brannene i tidsrommet Det er bl.a. kommet krav om fullsprinkling av alle trebrygger langs elva og kanalen hvis eierne ønsker å bruke alle lokaler over andre etasje. Det settes også krav til brannsrheten gjennom pålegg om sikre rømningsveier, at lokalene blir delt inn i brannseller og at det gjennomføres jevnlige brannøvelser. Forrige år gjennomførte vi opprusting av butn ved at det ble lagt to lag gips i taket mot andre etasje og på vegger som vendte ut mot rømningsveier. Mer omfattende ble neste trinn da andre etasje skulle settes i stand. Det ble besluttet at størstedelen av etasjen samtidig med brannsikringen skulle moderniseres og istandsettes for utleie til KBT Midt-Norge et prosjekt i Mental Helse Sør-Trøndelag. Den indre trappa fra første til tredje etasje ble flyttet, rom avdelt, et lite kjøkken installert. Vaskerommet som tidligere lå i andre ble flyttet ned en etasje, undervisningsrommet flyttet og WC utvidet. Så å si hele etasjens elektriske anlegg ble skiftet ut og trapperommet opp fra første ble forskriftsmessig gipskledd og pusset opp. Vi brukte mye glass i veggene for å få inn mest mulig dagslys. Helt ferdige med alt ble vi dessverre, det står fortsatt igjen en del avdelinger av rom før vi kan si oss fornøyde men pengene rakk lengre dette året. Takk til avdeling Bygg & Vedlikehold som har gjort en enorm innsats ved ombygginga. Takkes må selvfølgelig avdeling Datadrift også for alt arbeid med datanettverk og nye servere og takk til avdeling Sirkulus som sto ut med byggearbeid rundt seg i nesten et helt år. Se hvor fint det ble!

11 Personale, kompetanse, likestilling Kim-senterets personale har i 2010 bestått av 13 kvinner og 9 menn. Disse er fordelt slik: 11 Kvinner Menn Årsverk Faste ansatte 7 4 9,2 Nytilsatt fast ansatte 2 2,0 Korttidsengasjement 1 2 1,5 Equass-engasjement 1 0,7 Vikarer 2 3 1, ,0 Nye ansatte: Det er tilsatt to nye i faste stillinger, en arbeidsleder på avdeling Sirkulus og en som prosjektleder for Reisverket kombinert med stilling som koordinator. Sykefravær: Vi har i 2010 hatt langtids sykefravær tilsvarende 11 mnd av en helstilling Fødselsperm: En har vært i permisjon i 7 mnd og startet opp igjen i oktober i 75 stilling Vikariater: Vi har hatt tre vikarer ved avdeling Sirkulus og to i Attføringsfaglig team Årsverk dir. involvert i tjenester for medarbeidere: 12. Vi har ingen stillinger for opplæring av medarbeidere innen grunnskole, videregående eller høyere utdanning. Ansattes kompetanse og tiltak for kompetanseheving: Vi mener våre ansatte har god kompetanse innen de arbeidsområder de har ansvar for. Vi har lagt vekt på yrkeskompetanse og evnen til arbeidsledelse hos våre arbeidsledere og kunnskap om attføring, hjelpetiltak og de offentlige tjenestene hos ansatte i attføringsfaglig team. Vi driver kontinuerlig arbeid med kompetanseøkning for alle ansatte gjennom ukentlige møter hvor kunnskap om psykisk helse, hjelpeapparatet og skole/arbeidsliv blir formidlet. I 2010 har vi i forbindelse med vårt arbeid i forkant av Equass-godkjenningen også hatt omfattende gjennomgang av våre rutiner og systemer og har derved også økt både den enkeltes kompetanse og lagt grunnlag for ens forståelse for lik gjennomføring av informasjon og rutiner. Videre har fem ansatte deltatt på yrkesfaglige kurs og seminarer. For KIM-senterets ansatte har det totalt vært i alt 79 dager opplæring som gir et snitt på 5,6 per pers. Det er utarbeidet plan for kompetanseheving for tiden august 2010 til august Likestilling i KIM-senteret: Ved nyttår 2011 er det ansatt 9 kvinner i til sammen 8 årsverk og 7 menn i til sammen 5,7 årsverk. En avdeling har lik fordeling mellom ansattes kjønn, tre avdelinger har bare mannlige ansatte en avdelinger har bare kvinner ansatt og en avdelinger har 2 kvinner og en mann ansatt. Attføringsfaglig team har 4 kvinnelige og 1 mannlig ansatte. Stiftelsens styre har i 2010 bestått av 4 menn og 3 kvinner. Gjennomsnittslønn for de kvinnelige ansatte er på årsbasis kr , mens tilsvarende for menn er kr Jorun fra Reisverket, Kristin R. fra Sirkulus, Kristin Y. fra AB, Jan Tore fra Datadrift, Elisabeth fra Attføringsfag team, Stina og Lasse fra Reisverket Tonje Equassmedarbeider, Tove fra Attføringsfaglig team, Berit fra avd. Kontoret, Aliona fra administrasjonen, Andreas fra Kafé No.19 Uten mat og dr duger heltene lunsjen på Lian kan anbefales på det varmeste Et lite knippe bilder fra evaluering og planleggingsdagen 17. november rett før den store Equass-revisjonen.

12 12 Miljø (HMS) KIM-senterets lokaler ligger fordelt på fire adresser i Trondheim, i Fjordgata 19, Fjordgata 40, Kjøpmannsgata 29 og Kjøpmannsgata 33 (Brygga). Bedriften har liten eller ingen aktivitet som forurenser eller påvirker det ytre miljøet i negativ retning. I 2010 fikk vi i forbindelse med oppgraderingen av dokumenter frem mot Equass-godkjenningen også en revidering av personalhåndbok og HMSperm. Det foregår hele tiden arbeid for å forbedre det fysiske arbeidsmiljøet på de enkelte avdelingene Siden høsten 08 har vi jobbet aktivt med brannhindene forebygging i Kjøpmannsgata 33. Det gjennomføres daglige sjekkerunder i brygga og gjennomføres også opplæringsrunder med alle nye medarbeidere. Det er også innført tilsvarende informasjonsrunder med medarbeidere i de andre lokalene vi har. I disse husene er det huseier som har ansvar for brannøvelser og sjekkerunder. Bedriften har siden september 2003 vært innmeldt som IA-bedrift. Vi har hatt godt samarbeid med NAV Arbeidslivssenter hvor vi har fått hjelp og veiledning ved behov. Sammenligning legemeldt sykefravær 2010 til ,7 16,05 14,2 12,8 Sykefraværet har i snitt for 2010 gått betydelig ned selv om vi i 4. kvartal lå noe høyere enn ønsket. Det er levert klagesaker til KIM-senteret i Økonomi 2010 har vært et meget travelt år med flere kostnadskrevende gjøremål. I Kjøpmannsgata 33 har vi bygget om og pusset opp det meste av bryggas 2. etasje. Delvis var dette av branntekniske hensyn, men vi ønsket også å oppgradere vårt undervisningsrom for å kunne benytte dette mer. Dette ble også satt i stand kontorlokaler slik at vi kunne leie ut deler av etasjen til det brukerstyrte senteret KBT Midt-Norge. Kostnadene ved dette arbeidet er delvis aktivert som økning i verdien på bygget med kr Det andre store løftet var arbeidet som ble gjort i forbindelse med vår søknad om Equass-sertifisering. I alt medførte dette arbeidet ekstra lønn, kurs, reise og møteutgifter samt honorarer på i alt kr Våre tilskudd fra NAV har i 2010 for alle tiltak samlet vært kr mens Trondheim kommune og St. Olavs Hospital PH også i høy grad bidro til å opprettholde omfanget av tiltaksplasser. Deres driftstilskudd var i 2010 samlet kr KIM-senterets eget bidrag gjennom våre salgsinntekter steg fra fjordåret med kr til kr for Avdelingen som hadde best økning i salg var også i år Kafé No.19 i Fjordata 19. De hadde en økning i sin omsetning på hele 32,8. Også alle de andre avdelingene hadde økning i sine inntekter selv om de kan vise til tilsvarende utvikling. Det viktigste er at alle jobber målrettet for å oppnå både en bedre arbeidstrening og inntjening. Årets regnskap avsluttes med et underskudd på kr som overføres til udekket tap. Årsaken til underskuddet skyldes i hovedsak som tidligere nevnt vår store satsing for å oppnå Equass-godkjenning, - en utgift vi vil ha i kommende år. KIM-senteret vil i året som kommer arbeide målrettet for å ta igjen så meget som mulig av underskuddet fra Dette har vi også klart etter tidligere års underskudd vi satser på å klare det denne gangen også.

13 Medarbeiderundersøkelse sommer/høst I slutten av juni satte vi i gang en medarbeiderundersøkelse som ble lagt ut på intranettsidene våre og som i tillegg kunne bli besvart på en papirversjon. 28 deltok i undersøkelsen av i alt 37 medarbeidere som da var tilknyttet KIM-senteret. Mange var ganske nylig startet opp hos oss, men vi fikk like vel gode svar på våre spørsmål. Hele undersøkelsen finnes tilgjengelig på vår internettside. Vi vil her presentere enkelte viktige svar på spørsmålene som legger grunnlag for vårt arbeid framover Hvordan opplevde du første møte med KIM-senteret i forhold til informasjon Hvordan opplevde du første møte med KIM-senteret i forhold til mottakelse Ble dine behov kartlagt i oppstartsamtale med koordinator Ble dine behov kartlagt i oppstartsamtale med arbeidsleder Opplever du arbeidsoppgavene som arbeidsforberedende N= meget bra ganske bra passe lite eller fornøyd vet 28 28,6 50,0 10,7 10,7 0, ,0 37,0 22,2 3,7 0,0 N= fullt ut mye passe lite eller fornøyd vet 28 14,3 46,4 25,0 14,3 0, ,7 28,6 25,0 10,7 0, ,4 26,9 26,9 26,9 3,8 Hvordan de nye medarbeiderne opplever sitt første møte med KIM-senteret kan være av stor betydning for hvordan deres opphold hos oss blir. Informasjon er viktig for nye medarbeider for at de skal kunne utnytte alle muligheter de har på beste måte. Kartlegging av de enkeltes behov, interesser, evner og ønsker er av høyeste betydning for en god og hensiktsmessig attføring. Behov er alltid ulik fra menneske til menneske. Det er ofte nødvendig å bruke tid på å komme fram til hva som er det rette for den enkelte. Mange av våre medarbeidere har liten arbeidserfaring fra før vi må bli bedre på å forberede den enkelte på hva eksternt arbeidsliv krever av sine ansatte. Opplever du at arbeidsleder har tilstrekkelig fagkompetanse Opplever du at koordinator har tilstrekkelig kompetanse til å bistå deg i din attføring Hvor fornøyd er du med medarbeidersamtalens form Har du innflytelse på hva som står i kvartalsrapportene til NAV Blir arbeidspraksisen tilstrekkelig individuelt tilrettelagt for deg N= N= fullt ut meget fornøyd mye rimelig fornøyd passe litt fornøyd lite eller fornøyd lite eller fornøyd vet 28 50,0 25,0 7,1 10,7 7, ,1 37,0 22,2 11,1 18,5 vet 26 15,4 73,1 7,7 3,8 0,0 N= fullt ut mye passe lite eller ingen vet 27 11,1 18,5 11,1 25,9 33, ,4 35,7 25,0 10,7 7,1 Kompetanseøking hos ansatte i KIMsenteret er et prioritert område. Vi har lagt vekt på yrkeserfaring hos våre arbeidsledere og attføringskompetanse hos koordinatorene vi må avdekke hva medarbeiderne synes å savne i denne sammenheng. Informasjon om hensikten med medarbeidersamtalene må forbedres, det samme gjelder informasjon om hvordan den enkelte kan ha innflytelse på hva som blir skrevet i kvartalsrapportene. Standard prosedyre i KIM-senteret er at alle skal lese igjennom sin rapport før den sendes. Det er viktig at medarbeiderne er enige i framstillingen og innholdet i rapporten. Individuell tilrettelegging er viktig for å finne den enkeltes potensial i forhold til fremtidig jobb. Men det er også nødvendig å finne begrensningene den enkelte har i forhold til ordinært arbeid igjen er informasjon viktig.

14 14 Tilrettelegging av arbeidstid er spesielt viktig i attføringsløpets første del flere vil ha mulighet for å komme i arbeid ved riktig tilrettelegging både av arbeidstid og arbeidsoppgaver. Mange av våre medarbeidere har behov for andre tiltak i tillegg til arbeid. At KIM-senteret blir oppfattet som en døråpner i denne sammenheng tydeliggjør mangel på informasjon til den enkelte. Alt i alt har våre medarbeidere som deltok i spørreundersøkelsen gitt uttrykk for at de er godt fornøyd med tilbudet de har fått i KIM-senteret. Dette er hyggelig lesning for oss som er ansatt for å legge tilrette for den enkelte. Det vil også inspirere oss til fortsatt forbedring av tilbudet i året som kommer. Er tilretteleggingen av arbeidstid viktig for deg Er tilretteleggingen av arbeidsoppgaver viktig for deg Bidrar KIM-senteret i ditt samarbeid med andre instanser Hvor fornøyd er du med tilbudet du mottar fra KIMsenteret sett under ett N= svært viktig viktig litt viktig lite eller viktig 28 57,1 21,4 17,9 3, ,3 46,4 3,6 10,7 N= svært mye rimelig mye passe lite eller intet vet 0,0 0,0 vet 27 7,4 25,9 14,8 18,5 33,3 N= meget fornøyd rimelig fornøyd litt fornøyd lite eller fornøyd vet 28 25,0 57,1 14,3 3,6 0,0 Etter gjennomgang av undersøkelsen satte vi opp en tiltaksplan for sikring av lik informasjon til alle medarbeidere. Den inneholder bl.a. skjema for når informasjon skal gis, at alle har fått utlevert de forskjellige dokumentene som inngår i informasjonspakke mv. Det vil bli iverksatt en ny undersøkelse før ferien 2011 hvor de fleste av temaene vil bli fulgt opp. Hele brukerundersøkelsen finnes på vår internettside Bilder fra fellesdagen med gjennomgang av Equassarbeidet i september

15 15 Utsikt fra kontoret i Fjordgata 40 Styremøte 26. mai 2011 Styret har i styremøte behandlet og godkjent årsmeldingen og fastsetter den som Stiftelsen KIM-senteret sin årsmelding for 2010.

16 16 Regnskap for KIM-senteret 2010 Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER Tilskudd fra NAV Arbeid - APS Tilskudd fra NAV Arbeid - AB Tilskudd fra Trondheim kommune Tilskudd fra St. Olavs Hospital Psykisk helsevern Andre tilskudd Salgsinntekter Sum driftsinntekter DRIFTSKOSTNADER Varekostnader Lønn, arbeidsgiveravgift m.m Honorarer Husleie, strøm og renhold Andre driftsutgifter Ordinære avskrivninger 1, Sum driftsutgifter Driftsresultat FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Renteinntekter /Trondosutbytte Rentekostnader og andre finanskostnader Netto finansinntekter og finansutgifter Overskudd/Underskudd Resultatdisponering Overført til udekket tap Overført til annen egenkapital Sum disponert Også KIM-senteret har tatt i bruk betalingsterminaler på butn og kafeen.

17 17 Balanse per 31. des Note EIENDELER Anleggsmidler: Bygninger Kjøpmannsgata Tomter Kjøpmannsgata Transportmidler Utstyr, inventar og EDB-utstyr Bygningsmessige forbedringer Sum anleggsmidler 1, Omløpsmidler: Fordringer: Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter: Kasse, bank og postgiro Sum omløpsmidler: Sum eiendeler: GJELD OG EGENKAPITAL Egenkapital: Egenkapital Opptjent egenkapital 0 0 Sum egenkapital Langsiktig gjeld: Lån DnB NOR bank Sum Langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld: Leverandørgjeld Skyldig mva, skattetrekk og arbeidsgiveravgift Skyldig lønn, feriepenger o.a Mottatte periodiserte tilskudd og annen gjeld Sum kortsiktig gjeld: Sum gjeld og egenkapital: Trondheim 26. mai 2011 Fremtidsutsikter: Vi mener vi er på riktig vei for å kunne øke egen inntjening samtidig som vi skaper bedre arbeidstreningsoppgaver. Med bakgrunn i dette og et fortsatt økende behov for arbeidspraksisplasser for mennesker med psykiske problemer finner styret at forutsetningen om fortsatt drift er til stede og årsregnskapet for 2010 er satt opp under denne forutsetning.

18 18 Noter til regnskapet: Note 1 Regnskapsprinsipper I årsregnskapet er alle poster verdsatt og periodisert i overensstemmelse med regnskapslovens bestemmelser og reglene som følger av god regnskapsskikk. Klassifisering Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk, samt fordringer med forfall mer enn ett år etter balansedagen er medtatt som anleggsmidler. Øvrige eiendeler klassifiseres som omløpsmidler. Gjeld som forfaller senere enn et år etter regnskapsperiodens utløp er oppført som langsiktig gjeld. Varige driftsmidler og avskrivninger Varige driftsmidler er vurdert til historisk kost etter fradrag for bedriftsøkonomiske avskrivninger som er beregnet på grunnlag av kostpris og antatt økonomisk levetid. Fordringer Fordringer er oppført i balansen med fordringens pålydende etter fradrag for konstaterte og forventede tap Driftsinntekter og kostnader Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet som normalt vil være leveringstidspunktet for varer og tjenester. Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet, dvs. at kostnader medtas i samme periode som tilhørende inntekter inntekstføres. Regnskapsmessig behandling av tilskudd Tilskudd resultatføres når de er opptjent. Det vil si at tilskuddene inntektføres samme år som kostnader som skal dekkes av tilskuddene har påløpt Note 2 Tilskudd til driften Andre tilskudd innbefatter Investeringsmidler og VTA-tilskudd fra NAV Note 3 Spesifisering av lønnskostnader, lønn til daglig leder, honorar til styret og revisor Lønn og feriepenger Arbeidsgiveravgift Pensjonspremie Yrkesskadeforsikring Andre lønnsutgifter Refusjoner og lønnstilskudd Sum Antall årsverk 14,8 13,7 Daglig leders lønn inkl. feriepenger kr kr Det utbetales honorar til styremedlemmene jfr. stiftelsens vedtekter. Revisors honorar utgjør kr Andre honorar består av kr for revisjonsdager ved Equass-sertifisering. Note 4 Langsiktig gjeld Lån opptatt i DnB NOR i 2004 på kr Lånet er et serielån som skal nedbetales i løpet av 20 år. Gjelden er sikret med pant i Kjøpmannsgata 33 og simpel garanti for lånet fra Trondheim kommune. Lånet ble i 2007 innfridd og nytt lån ble tatt opp med kr Gjelden er sikret med pant i Kjøpmannsgata 33 og simpel garanti for lånet fra Trondheim kommune. Lånet er et serielån som skal betales ned i løpet av 17 år. Etter fem års nedbetaling vil lånet i 2012 stå til rest med kr Utvidelsen av lånet ble brukt til utvidelse av kjøkkenet og investeringer i nytt kjøkkenutstyr. Note 5 Bundne midler Av innestående i bank er kr sperret for skattetrekk og som srhet for avdrag på lån

19 Note 6 Varige driftsmidler Bygg Tomt Bil Inventar Maskiner Kjøkken Innvendig oppussing Kostpris 1/ Tilgang Avgang Kostpris 31/ SUM 19 Akk. av- og nedskr. 1/ Avgang avskrivninger Avskrivninger Nedskrivninger Avskrivninger 31/ Bokført verdi 31/ Delregnskaper for tiltakene APS, AB og Reisverket 2010 Regnskap for driftstilskudd APS Utgifter beregnes til 45 av utgiftene til arbeidspraksisplassene. Totalt har 75 medarbeidere vært i tiltak i 2010, 73 av disse har vært på APS i hele eller deler av tiden. Tilskuddet består av kr for 10 faste APS-plasser i 12 måneder samt 5 midlertidige plasser i 6 måneder. Driftsinntekter: Tilskudd APS Sum inntekter Lønnskostnader: Lønninger inkl. sos. utg Andre driftskostnader: Lokaler/lys/renhold Drift og vedlikehold Revisjon og andre honorarer Ordinære avskrivninger Sum andre kostnader Sum utgifter Regnskap for driftstilskudd AB Det er gitt tilskudd til 12 måneders drift i tiltaket Arbeid med Bistand. Vi har tilskudd for 1,5 stilling. Driftsinntekter: Tilskudd fra NAV Arbeid - APS Aktivert investeringstilskudd NAV Arbeid Salgsinntekter Sum driftsinntekter: Driftskostnader: Varekostnader Lønn, arbeidsgiveravgift m.m Avskrivning Revisjon Husleie, strøm og renhold Investeringer Andre driftsutgifter Sum driftsutgifter: Driftsinntekter: Tilskudd AB Lønnskostnader: Lønninger inkl. sos. utg Andre driftskostnader: Lokaler/lys/renhold Drift og vedlikehold Revisjon og honorarer Andre kostnader Sum utgifter: Regnskap for driftstilskudd og investeringstilskudd for Avdeling Reisverket Driftstilskuddet består av kr for 10 APSplasser for 12 måneder i Investeringstilskuddet er på kr hvorav kr er aktivert i Kr står avsatt i post 2999 i hovedregnskapets balanse for uttak første halvår 2011.

20 20 Revisors beretning

Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret

Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret Vår visjon: Mestring er målet 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering

Detaljer

Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret

Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering i 1998. Samme år

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr Årsregnskap 2016 Org.nr. 970 007 849 Resultatregnskap Note 2016 2015 Medlemsinntekter 3 320 093 3 403 932 Aktivitetsinntekter 1 651 510 1 245 389 Andre inntekter 1 728 825 1 867 303 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsmelding og regnskap for 2008 Stiftelsen KIM-senteret

Årsmelding og regnskap for 2008 Stiftelsen KIM-senteret Årsmelding og regnskap for 2008 Stiftelsen KIM-senteret 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering i 1998. Samme år

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsmelding og regnskap for 2013 Stiftelsen KIM-senteret

Årsmelding og regnskap for 2013 Stiftelsen KIM-senteret Fotograf: Arne Hauge Vår nye avdeling Kjøkkenet Kafé og Bakeri som ligger i Ravnkloa Årsmelding og regnskap for 2013 Stiftelsen KIM-senteret Vår visjon: Mestring er målet 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

Årsberetning og regnskap for 2006

Årsberetning og regnskap for 2006 1 Årsberetning og regnskap for 2006 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering i 1998. Samme år opprettet prosjekteieren

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Velkommen til KSI! Daglig leder har ordet

Velkommen til KSI! Daglig leder har ordet KSI årsmelding 2016 Velkommen til KSI! KSI er en moderne arbeidsmarkedsbedrift som har som hovedoppgave å få mennesker ut i arbeid. Vår visjon er: Kompetanse - Service - Inspirasjon. Vi er heleid av Kristiansand

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Årsmelding og regnskap for 2012 Stiftelsen KIM-senteret

Årsmelding og regnskap for 2012 Stiftelsen KIM-senteret Årsmelding og regnskap for 2012 Stiftelsen KIM-senteret Vår visjon: Mestring er målet 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Årsregnskap 2016 Nordnorsk Kunstnersenter Org.nr.:970 918 256 Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Driftsinntekter og driftskostnader

Detaljer

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING.

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. STIFTELSEN STEINERSKOLEN I LILLEHAMMER Org.nr. 971 534 818

Detaljer

SFK LYN. Årsregnskap 2010

SFK LYN. Årsregnskap 2010 SFK LYN Årsregnskap 2010 Resultatregnskap Ski og Fotballklubben Lyn Driftsinntekter og -kostnader Note Medlemsinntekter 9 126 571 100 801 Salg U.S Kiosk 5 278 207 6 735 326 Overføring fra samarbeidende

Detaljer

SFK LYN. Årsregnskap 2016

SFK LYN. Årsregnskap 2016 SFK LYN Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Ski og Fotballklubben Lyn Driftsinntekter og -kostnader Note 2016 2015 Medlemsinntekter 7 565 901 500 854 Leieinntekter 4 2 576 060 2 573 958 Kioskdrift klubbhus

Detaljer

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET RESULTATREGNSKAP VAADAN VANN OG AVLØP SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

NMF Nord-Norge. Årsregnskap 2016

NMF Nord-Norge. Årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2016 2015 Salgsinntekter 2.305.200 2.461.863 2 Driftstilskudd og prosjektstøtte 550.823 716.842 Arrangementsinntekter 10.000 10.000

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2014 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 Note 2015 2014 Budsjett 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemsinntekter 9 577 700 8 251 321 9 196 000 Annonsesalg,

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

! t. Årsregnskap. Finnbergåsen. Eiendom AS

! t. Årsregnskap. Finnbergåsen. Eiendom AS ! t j t Årsregnskap I 2010 Finnbergåsen Eiendom AS \ .,.... I;:.r,ll'",,:.r!...:.:r.rr.r..ti:tlt#tt::il:\: a: l r a. rt,,:t l!11!r::::: i1:::;:1::lirilil '.:, 1 Finnbergåsen Eiendom AS Eiendeler Note 2010

Detaljer

Velkommen til KSI! av attføringsarbeidet i 2013: Daglig leder har ordet

Velkommen til KSI! av attføringsarbeidet i 2013: Daglig leder har ordet KSI årsmelding 2013 Velkommen til KSI! Økonomisk hadde bedriften en omsetning for 2013 på ca. 18 mill. og overskuddet for året ble ca. 1,1 mill. noe vi er svært fornøyd med. Flere detaljer omkring avdelinger,

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Resultatregnskap. Sameiet Fønix Terrasse. Innkrevde felleskostnader 674 710 270 643 Sum driftsinntekter 674 710 270 643

Resultatregnskap. Sameiet Fønix Terrasse. Innkrevde felleskostnader 674 710 270 643 Sum driftsinntekter 674 710 270 643 Resultatregnskap Note 2012 2011 Innkrevde felleskostnader 674 710 270 643 Sum driftsinntekter 674 710 270 643 Lønnskostnader m.m. 2 91 280 34 230 Annen driftskostnad 2 618 533 178 140 Driftsresultat -35

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland Resultatregnskap Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold Driftsinntekter og driftskostnader Bergen og Hordaland Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 4 1 500 908 1 603 483 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 403 935 1 342 682 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2012 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD Årsregnskap for 2016 9402 HARSTAD Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Skiklubb, Skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Skiklubb, Skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekter, avgiftsfri 18 906 12 277 Offentlig tilskudd 4 41 738 24 915 Annen driftsinntekt 5 317 082 459 100 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

LEGEVAKTA I DRAMMENSREGIONEN IKS

LEGEVAKTA I DRAMMENSREGIONEN IKS Årsregnskap 2004 RESULTATREGNSKAP Note 2004 2003 Driftsinntekter Salgsinntekt av varer og tjenester 6 3 078 435 0 Offentlig tils kudd 6 16 835 431 0 Sum driftsinntekt 19 913 866 0 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19

Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19 Tiltaksoversikt Innholdsfortegnelse Om Aksis s. 4 Avklaring s. 6 Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) s. 7 Arbeid med bistand s. 8 Kvalifisering s. 9 Tilrettelagt arbeid s. 10 Varig tilrettelagt

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER STORSALEN MENIGHET Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Note 214 213 Salgsinntekt 4 755 364 4 887 162 Annen driftsinntekt 2 469 38 2 658 34 Sum driftsinntekter 1, 7, 11 7 224 673 7 545 195 Varekostnad

Detaljer

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905 RESULTAT Normisjon region Agder Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekter 1 152 753 110 905 Gaver 1 3 174 540 2 942 761 Regioninntekter 1 1 651 550 1 697 253 Testamentariske gaver

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 4 914 863 4 526 333 Sum driftsinntekter 4 914 863 4 526 333 Driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap. Seniornett Norge

Årsregnskap. Seniornett Norge Årsregnskap Seniornett Norge 2016 REGNSKAP FOR SENIORNETT NORGE 2016 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Foretaksnr. 964707545 Utarbeidet av: Vekstra Nord-Øst SA Autorisert regnskapsførerselskap Landbrukets hus 2500 TYNSET Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer

Årsregnskap. Leknes Fotballklubb

Årsregnskap. Leknes Fotballklubb Årsregnskap Leknes Fotballklubb 2015 Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2015 2014 1 Driftsinntekter Sponsor- og salgsinntekter 2 1 040 615 1 159 879 Offentlige tilskudd 3 448 773

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Hitra Næringsforening Foretaksnr. 979187548 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver som interesseforening for næringslivet i Hitra Kommune. Utvikling i resultat og stilling

Detaljer

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 38908 Årsberetning

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2016 Organisasjonsnummer: 971568518 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 2 12 048 880 12 427 272 Sum driftsinntekter 12 048 880 12 427 272

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr Årsregnskap 2013 for BRB Vekst AS Foretaksnr. 911 784 505 Resultatregnskap Note 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Drifts- og prosjektinntekter 1 1 048 000 Sum driftsinntekter 1 048

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2015 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 446 896 1 403 935 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 8 1 017 924 895 015 Sum driftsinntekter 1 017 924 895 015 Varekostnad 0 15 346

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Resultatregnskap. Låter Vasslag SA

Resultatregnskap. Låter Vasslag SA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Budsjett 2013 Vannavgifter 1 094 135 1 079 280 1 100 000 Andre driftsinntekter 0 58 625 0 Sum driftsinntekter 1 094 135 1 137 905 1 100

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Årsregnskap. Fossum Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 969954990

Årsregnskap. Fossum Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 969954990 Årsregnskap 2010 Organisasjonsnummer: 969954990 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2010 2009 Salgsinntekter 2 12 613 433 13 797 801 Sum driftsinntekter 12 613 433 13 797 801 Varekostnader

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Årsmøtet avholdes onsdag 27. juli 2016 kl 16.00 på butikken. Sakslisten for møtet er: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder, referent og

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for IF Kilkameratene Foretaksnr. 983335802 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 698 392 807 589 Annen driftsinntekt 1 132 169

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer