Eli Vangen, HiST Inger Setnes, HiO Hans J. Berntsen, HiT Geir Vangen, USIT Julie Myhre Barkenæs, USIT Knut Løvold, USIT Aune Moe, USIT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eli Vangen, HiST Inger Setnes, HiO Hans J. Berntsen, HiT Geir Vangen, USIT Julie Myhre Barkenæs, USIT Knut Løvold, USIT Aune Moe, USIT"

Transkript

1 Felles studentsystem Telefon: USIT, Universitetet i Oslo Telefax: Postboks 1086, Blindern Oslo URL: FS Innkalling Møte i FS-planleggingsgruppe Til: Espen Kristensen, UiT Øystein Ørnegård, UiB Sven Erik Sivertsen, NTNU Tor Erga, UiS Dag Olav Nilsen, UiA Anette Wigaard, UiO Sven Petter Myhr Næss, NMH Ole Jørgen Torp, UMB Eli Vangen, HiST Inger Setnes, HiO Hans J. Berntsen, HiT Geir Vangen, USIT Julie Myhre Barkenæs, USIT Knut Løvold, USIT Aune Moe, USIT Tid: Mandag 7. februar 2011 kl 10:00-16:00 Tirsdag 8. februar kl 09:00-15:00 Møtested: Kalvskinnet, Styrerommet i Schnitlergården, Sverres gate 15, Høgskolen i Sør-Trøndelag, Trondheim Dette er merket med HIST-logo på kartet. Enkleste og billigste måte å komme seg fra flyplassen er med flybussen. Gå av på Torget eller Prinsen Kino (sistnevnte er kanskje nærmest. Begge er merket av på kartet under, og de grønne linjene viser fottur til møterommet. Vi snakker her om ca meter Merk at det for øyeblikket er 3 flybusser i Trondheim, men det er bare en av dem som går via Torget/Prinsens gate. Det er den gode gamle Flybussen ( Den går ganske ofte og koster kr 100 en vei eller 170 tur-retur.

2 FS Innkalling til møte i Planleggingsgruppen februar 2011

3 Saksdokumenter Sak 1 FS Møte med Lånekassen: Samlenotat Rapporteringshåndbok (ettersendes) Lånekassens forskrift: Sak 2 FS Referat fra møte Sak 3a FS Referat fra møte i Arkivgruppen Sak 3b FS Referat fra møter i Vurderingsgruppen og Sak 3c FS Referat fra møter i styret for FS og (muntlig) Sak 3d FS Referat fra møter i EpN-gruppen og Sak 3i FS Referat fra møte i Doktorgradsgruppen Sak 4a FS Risikoanalyse av FS prioriterte tiltak Sak 5 FS FS FS Kontaktforum i Bodø: Forslag til saker Utkast til invitasjon Sak 6 FS Evalueringsskjema fra Brukerforum november 2010 FS Innsendte saker: HiL skjule adresse Sak 7 FS UiO- karakterutskrift til personer uten GSK FS UiO-Varsling og logg av f.nr endringer FS FS UiA-Validering av planinfotype UiO-Saksbehandlersted i FS Brukere Sak 8 Ønskelisten FS Innkalling til møte i Planleggingsgruppen februar 2011

4 Dagsorden Dag 1: 1. Møte med Lånekassen 2. Referat fra møte i Planleggingsgruppen 2. november 2010 og oppfølgingssaker 3. Referatsaker a) Møte i Arkivgruppen 15. november 2010 b) Møter i Vurderingsgruppen 23. november 2010 og 25. januar 2011 (muntlig) c) Møter i styret for FS 25. november 2010 og 10. januar 2011 d) EpN-gruppemøter 1. desember 2010 og 26. januar 2011 (muntlig) e) Møte i EVU-gruppen 19. januar 2011 (muntlig) f) Møte i Godkjenningsgruppen 20. januar 2011 (muntlig) g) Årsmøte i Samarbeidstiltaket FS 31. januar 2011 (muntlig) h) Datavarehusprosjektet 24. januar 2011 i) Møte i Doktorgradsgruppen 25. oktober Orienteringssaker a) Risikoanalysen b) Ladok 3 c) RS3G d) Uninett arkitekturråd e) Status nye FS-institusjoner 5. Forberedelser Kontaktforum 12. og 13. april i Bodø 6. Starte planlegging av Brukerforumet oktober 2011 i Trondheim 7. Innsendte saker: a) Utelate personer med skjult ID fra rapporter v/hil b) Nytt medlem i Rapporteringsgruppen (erstatte Ole-Jørgen Torp, UMB) c) Nytt medlem i Etterutdanningsgruppen (erstatte Rigmor Øvstetun, HiG) d) Karakterutskrift til personer uten GSK v/uio e) Varsling og logging av f.nr-endringer v/uio f) Forslag til ny rolle FS_PLANSTUDENT3 v/uia g) Saksbehandlersted i FS Brukere v/uio 8. Ønskelisten 9. Eventuelt FS Innkalling til møte i Planleggingsgruppen februar 2011

5 Felles studentsystem Telefon: USIT, Universitetet i Oslo Telefax: Postboks 1086, Blindern Oslo URL: FS Til: Møte med Lånekassa Fra: Planleggingsgruppen Innsendte saker: Fagskoler 1. Rapportering fra fagskoler (USIT) Rapportering av eksamensdata på fagskolenivå, dvs. AT timer/fagskolepoeng. Campus Kristiania og Lånekassen har hatt en del samtaler omkring rapporteringen. Det er behov for en klar bestilling fra CK dersom vi skal kunne gjøre noen endringer i FS sånn at rapporteringen blir riktig. En egen kode for Fagskoler i NSD er ønskelig (lettere å rapportere på). 2. Nye læresteder som skal ta i bruk FS (Lånekassen) Lånekassen har fått informasjon om at NKS nettstudier og Norges kreative fagskole skal ta i bruk FS i løpet av høsten Vi har noen spørsmål i den forbindelse. Rapportering av eksamensdata Rapportering av eksamensresultatets verdi Vi kjenner til at Norges kreative fagskole bruker NT (normtimer) som vekting type og vekting antall (verdien av eksamensresultatet) ved rapportering av emner og eksamener til Lånekassen. Jf. filformatet (D01-Vekting-type og D01-Vekting-ant). Ved bruk av NT som vekting type må også varighet registreres på emnet, jf. filformatet D01-Vekting-varighet-ant Spørsmålet fra Lånekassen er om det er mulig å rapportere emner og Saker til Lånekassa Page 1

6 eksamener ved bruk av NT? Rapportering av emner etter avslutning av utdanning Private fagskoler skal rapportere eksamensdata (alle emner) etter at studenten har avsluttet hele utdanningen. Det betyr at lærestedet ikke kan rapportere emner fortløpende slik som høyskoler og universiteter. Er det funksjonalitet i FS til at lærestedet kan avvente rapportering av alle emner inntil studenten har avsluttet hele utdanningen? Rapportering av undervisningsopplegg Lånekassen trenger også en del opplysinger om studietilbudene på fagskolenivå og videregående nivå som i dag ikke passer inn/finnes i utrekket som Lånekassen i dag får for høgskoleutdanningene. Vi ønsker å diskutere følgende: For fagskoleutdanninger Verdi for Nokut godkjenning for fagskoleutdanninger (dato for godkjenning) Undervisingstimer per uke Organisering verdi for kombinasjon av klasseromsundervisning og nettundervisning Studienivå - Verdi for de ulike utdanningene må vise nivå på utdanningene Studiepoeng Verdi for f. eks Normtimer eller fagskolepoeng kan fylles inn i feltet for studiepoeng For videregående utdanning Verdi for lovgodkjenning Offentlig godkjent læreplan, Voksenopplæringslova, Privatskolelova Undervisingstimer per uke Organisering verdi for kombinasjon av klasseromsundervisning og nettundervisning Studienivå - Verdi for de ulike utdanningene må vise nivå på utdanningene Studiepoeng Verdi for årstimer kan fylles inn i feltet for studiepoeng Vennlig hilsen Ingjerd Indahl og Siv Frost Lånekassen Telefon Ingjerd: Telefon Siv: E-post: Saker til Lånekassa Page 2

7 Nytt system 3. Saksbehandlingssystemet, feltet for lånekassegodkjent på emner (UiO) Hvis det er mulig kunne jeg tenke meg å diskutere litt det nye saksbehandlingssystemet lånekassen jobber med. Hva er prosessen? vil vi bli involvert på noe vis? Vi har mange enkeltsaker det hadde vært interessant å diskutere med lånekassen, men mye av det blir jo på et ganske detaljert nivå, jeg vet ikke om vi er det rette forumet til slike ting. Mange av problemene syns jeg bunner i at Lånekassen har ganske store forventninger til hva vi kan levere av data, og svært ofte må vi gjøre en form for saksbehandling for lånekasse for å plukke ut de dataene de vil vi skal rapportere. F.eks ifht lærerutdanning og hvilke fag de har fordypning i. Noe annet jeg lurer på er feltet for lånekassegodkjent på emner. Hva er konsekvensen av å sette ja og nei der? Vi lurer særlig i forhold til phdemner. 4. Fornying av Lånekassen og fremtidige endringer mot lærestedene Date: Wed, 10 Nov :14: From: Nina Cecilie Norberg To: Hei! Lånekassen er i en prosess hvor vi fornyer alle IT systemene våre. Den delen som nå står for tur er det som har med læresteder å gjøre. Jeg prøver å se på ulike løsninger for å forenkle, datafange og automatisere saksbehandlingen mot lærestedene. Da teneker jeg spesielt på de merknadsfeltene som lærstedene fyller inn til Lånekassen i studieprogrambildet. Er det mulig å hente disse på individnivå på studentene i stede, som en slags utvidet studentstatus? I og med at dette kun vil være aktuelt for et fåtall/avvikende studenter er det kanskje enklest at vi gjør et oppslag mot dere på fødselsnummer vi har behov for mer informasjon på. At dere sender over filer til oss er en annen mulighet. Eksempler på interessante felter i denne sammenhengen er skolepenger studenten betaler og det vi i Lånekassen kaller for skjev uttelleing. Enten at studenten går på et studieprogram med skjev uttelling eller den faktiske skjeve uttellingen(skjev uttelling i Lånekassesammenheng er når en student for eksempel går en bachelor i sykepleie over tre år og og avlegger Saker til Lånekassa Page 3

8 alle studiepoengene siste året. Studenter som er over 60 sp forsinket får ikke støtte, men disse studentene har rett på støtte selv om de er forsinket ). Annen informasjon kan også være ønskelig, men jeg sitter ikke med det fullstendige bildet dag. Dette er kun en forespørsel for å sondere terrenget, og for å få infomrasjon om en slik løsning i det hele tatt kan være mulig. I forhold til tidsperspektiv, er dette først aktuelt for undervisningsåret 12/13 dersom det er aktuelt. Hva tenker dere om dette? Nina Norberg Studier i utlandet 5. Forhåndsgodkjenning av studier i utlandet (NTNU) Når skal forhåndsgodkjenning gis? Flere studenter har nok oppnådde studiepoeng til å ta ut grad, men ønsker et år i utlandet, der også studiene i utlandet kan inngå i stedet for noe som allerede er avlagt. Skal de gis forhåndsgodkjenning? 6. Studenter som tar ut grad når de er ute (NTNU) Vi har tilfeller av at studenter har tatt ut grad mens de har vært ute. Disse har fått forhåndsgodkjenning, men det ikke korrekt i etterkant å registrere oppnådde resultat utenlands på en slik måte at dette blir overført til lånekassen. 7. Studier i utlandet som ikke lar seg innpasse (NTNU) Det hender studenten kommer tilbake fra utenlandsopphold, men får ikke alt innpasset. Dette kan skyldes at studenten har gjort noe annet enn det som er avtalt, men det kan også skyldes at studieopplegget som var avtalt opprinnelig, ikke lot seg gjennomføre fullt og helt. Det skjer også ved innenlandsk utdanning uten at det har konsekvenser for hva som overføres til lånekassen. 8. Eksterne studiepoeng (UiS) En student reiser et semester på utveksling til et utenlandsk lærested. Her avlegges eksamen i 4 emner på 10 ECTS hver og disse erstatter 3 emner hos oss i den utdanningsplanen studenten har. De eksterne emnene godkjennes med 7,5 sp hver. Spørsmålet blir da hvor mange studiepoeng skal de eksterne emnene registreres inn i Saker til Lånekassa Page 4

9 Godkjenningmodulen med? 10 sp som de opprinnelig er på eller 7,5 sp. som de er godkjent i utdanningsplanen med? Tilsvarende problemstilling er det dersom en student består en ekstra eksamen ved utenlandsk institusjon som ikke skal brukes i den norske graden. Skal emnet da registreres i godkjenningsmodulen? 9. Innpassing av utenlandsk studium (NTNU) Viser til diskusjon på møte i godkjenningsgruppe vedr. lånekassensregelverk og hva som skal registreres for overføring til lånekassenfra FS. Det andre forholdet gjaldt hvordan vi skulle forholde oss når studenten kom tilbake med emner som ikke lot seg innpasse i studiet som studenten var registrert på. Der har vi dessverre ingen dokumentasjon og vi er usikre på hva som egentlig ble konklusjonen og om vi snakket forbi hverandre. Vi har hittil praktisert at studenten kun får registrert 'Innpassing delstudium utland' på de emner som lar seg innpasse på det konkrete studiet student er registrert på. Det hersker imidlertid også en oppfatning av at en skal registrere 'Innpassing delstudium utland' på all ekstern utdanning som lar seg innpasse til et eller annet studium som institusjonen tilbyr, uansett om studenten er registrert på dette eller ikke. 10. Studenter fra utlandet (HiO) Det vi ønsker å høre litt om hvordan vi best kan håndtere utenlandske studenter, både FS-teknisk og administrativt. Vi er også usikre på hva Lånekassen forventer av oss og av studentene. Det er vanskelig å finne informasjon om Lånekassens behandling på deres nettsider. Fellesgrader Vi har fellesgrader hvor store deler av studiet tas i ved utenlandske institusjoner. Og her kan det kanskje oppstå uklarheter når det gjelder rapportering til Lånekassen. Hvordan forholder lånekassen seg til studenter tilknyttet slike studieprogram, og hva må institusjonene ta hensyn til i FS for at studentene skal behandles korrekt av Lånekassen slik at studentene får det de skal av lån og stipend. Saker til Lånekassa Page 5

10 Permisjoner 11. Permisjoner (NTNU) Det er innført en svært enkel mekanisme for kontroll mot registrering av permisjoner før overføring av Grønt lys. Vi ser ikke hvordan dette kan brukes på et fornuftig vis. Permisjoner kan registreres fra dato til dato inne i studieår og er ikke knyttet til semester. I tillegg er det anledning til å registrere % permisjon. Permisjoner er knyttet til studieretter til program. En og samme student kan være aktiv på flere program. Vi har dessuten en ordning der for eksempel studenter kan søke om permisjon fra sitt egentlige program, men likevel ta eksamen. Vi har tidligere fått opplyst at lånekassen kun teller studiepoeng. Det har studentene forholdt seg til. Det er også slik at det ved fødselspermisjon likevel overføres Grønt lys, men det forutsetter at det foreligger en vanlig registrering på forhånd. I de fleste tilfeller med fødselspermisjon vil studenten ikke betale semesteravgift og intet Grønt lys vil gå til lånekassen. Hva er poenget med dette? 12. Bekreftelse av studieplass (UiO) Sak som har blitt diskutert på brukerforum i det siste om gravide studenter og bekreftelse av studieplass. Her er ikke kravene til dokumentasjon hos Lånekassa i samsvar med regelverket på institusjonene. 13. Utbetaling av fødselspenger/utsettelse av studiestart (HiFm+UiS) I høst har vi fått en del henvendelser fra søkere som er gravid når de søker og dermed har rett til utsatt studiestart (har ikke startet her hos oss og dermed ikke godkjent plan eller betalt avgift). De får et eget brev som sier at de har studieplass neste studieår. De har så i ettertid krevd at vi skulle si at de er studenter - noe de jo ikke er - slik at de kan få lån/stipend. Er det flere som har fått slike henvendelser? Hva gjør dere i så fall med disse? Anne Kjelsberg Jonas Førstekonsulent Høgskolen i Finnmark Svar fra Sara Mauland, Universitetet i Stavanger Jeg hadde en slik henvendelse denne uka fra en student som hadde Saker til Lånekassa Page 6

11 fått reservert studieplass til høst 2011, men hadde fått beskjed om at vi måtte bekrefte studentstatus for våren 2011 for at hun skulle få ut penger fra Lånekassen. Jeg sendte henne ny kopi av brevet som bekrefter at hun hadde fått reservert plass da det er dette sammen med bekreftelse på at hun har født som skal gjelde som dokumentasjon på at hun har krev på fødselspenger - i hvert fall slik jeg leser Lånekassens informasjon til studenter og til læresteder. Med andre ord valgte jeg å være litt streng på at vi forholder oss til det LK selv sier skal være grunnlag for utbetaling av fødselsstipend. Imidlertid er dette ikke ideelt da studentene på en måte blir straffet ved at de blir mellomleddet mellom oss og LK i en diskusjon om hva som skal være grunnlag for utbetaling av støtte. De må gjerne ta en ekstra runde for å få ut pengene sine. I tillegg er det et problem med å gi studenter som ikke har termin i august/september utsatt plass siden de ikke får fødselsstipend før etter at de har dokumentert at de har født. De må da begynne som studenter og så få permisjon, selv om vi egentlig ikke er interessert i å ha dem som studenter så lenge de ikke har planer om å ta eksamen. 14. Studenter i permisjon (NTNU) Ønsker å ta opp de seneste endringene av overføringer til lånekassen. Dette gjelder permisjoner felt for lånekassegodkjent på emner og program. Ønsker også en avklaring i forhold til lånekassen i fohold til tolkning av regelverk i forbindelse med uliketyper utveksling. Sven Erik Viser til melding under fra Geir, som vi også kan ta under samme sak: Etter en gjennomgang med lånekassa tidligere i vår ble rapporteringen av studenter i permisjon endret. Studenter i permisjon, med unntak av fødselspermisjon, skulle ikke rapporteres til lånekassa med studentstatus. Hvordan studenter i denne situasjonen skal hånderes er jeg ikke sikker på, men etter det jeg forstod var dette noe som studenten måtte ta med lånekassa. Saker til Lånekassa Page 7

12 Studieprogresjon 15. Mail fra Lånekassen vedr. studieprogresjon From: Marius Meyer Sent: Monday, January 03, :34 PM To: Subject: [fs-kontakt] FS og skjev fordeling av studiepoeng Lånekassen ønsker å invitere superbrukerne av FS til å komme med innspill til et sentralt problemområde som angår studieprogresjonen til den enkelte student. Mange studieplaner for utdanningsopplegg på høgskoler og universiteter er lagt opp slik at studentene enkelte semestre avlegger eksamen i mer eller mindre enn normen, som er 30 studiepoeng per semester. Dette kalles i Lånekassen for skjev fordeling av studiepoeng. Følgende eksempel beskriver hva som skjer hvis Lånekassen ikke har kjennskap til at et utdanningsopplegg har skjev fordeling: Hvis et lærested rapporterer eksamensresultater for en student tilsvarende 20 sp for ett semester, vil Lånekassen registrere at studenten er 10 sp faglig forsinket, selv om vedkommende ifølge studieplanen har full studieprogresjon. Dette kan få store konsekvenser hvis studenten allerede er faglig forsinket, og i verste fall føre til at han mister rettigheten til ytelser fra Lånekassen (hvis studenten til sammen er over 60 sp forsinket). Av denne grunn er det særdeles viktig at lærestedene gir Lånekassen informasjon om hvilke studieprogram som har skjev fordeling av studiepoeng. Dette har dere per i dag mulighet til i fritekstfeltet Merknad i rapporteringsfanen i FS. Her vil vi gjerne at dere oppgir antall studiepoeng per semester for hele utdanningsløpet. Vår erfaring hittil er imidlertid at rapporteringen blir noe tilfeldig, og at datakvaliteten følgelig blir lav. I forbindelse med at Lånekassen nå er i ferd med å kravspesifisere nytt saksbehandlingssystem, er det naturlig å se på nye måter å motta denne informasjonen på. Det viktigste for oss er å sikre lik og ikke minst riktig behandling av alle våre kunder, og derfor håper vi at FS sine superbrukere kan være med i en idédugnad for å se på dette problemområdet. Vi tror at det vil være fornuftig å flytte en rapportering av skjev fordeling av studiepoeng fra studieprogram til eksamensdata, slik at vi er sikret at kunden/studenten knyttes til riktig datagrunnlag. (Det er ikke alltid kunden søker på riktig utdanningsopplegg i Lånekassens søknad.) En ønskelig løsning for Lånekassen kunne altså være at vi fikk beskjed om en eventuell skjev fordeling i en filoverføring med eksamensresultater for en gitt student. Informasjonen her kunne i tillegg til vekting (antall studiepoeng til sammen for avlagte eksamener) inneholde informasjon om normert vekting for aktuelt semester. Slik kunne vi få en rapport om Saker til Lånekassa Page 8

13 eventuell faglig forsinkelse kun hvis antall studiepoeng avviker fra studieplanen til det enkelte program, slik at ikke avviket baseres på Lånekassens rigide norm på 30 studiepoeng per semester. Det er naturligvis viktig å sørge for at FS-brukerne ikke belastes med mer manuelt arbeid i denne forbindelsen. Dette forutsetter utvikling av ny funksjonalitet i FS. Her kommer Lånekassen til kort når det gjelder å se tekniske og funksjonelle muligheter, og det er derfor vi ønsker innspill fra dere. Alle forslag som kan ivareta Lånekassens behov for datafangst i forbindelse med skjev fordeling, er hjertelig velkomne. Vennligst send alle tanker og innspill til eller ring Vennlig hilsen Marius Meyer Kompetansesenter læresteder Statens lånekasse for utdanning Tlf: E-post: Saker til Lånekassa Page 9

14 Resultattransaksjon 16. Resultattransaksjoner (UiT) Student har ikke fått rapportert alle emnene sine til lånekassen. Hun startet å studere uten å ta lån. Alle emnene hun tok da ble korrekt rapportert til lånekassen. Senere tok hun samme emnene på nytt og nå med støtte fra lånekassen. De emnene hvor hun forbedret karakterene ble sendt på nytt til lånekassen og hun fikk omgjort lån til stipend for disse emene. Det emnet hvor hun ikke forbedret karakteren ble ikke sendt til lånekassen. Emnet det gjelder er: PSY Ettersom hun ikke var kunde hos lånekassen første gang hun tok emnet så har hun rett på å få omgjort lån til stipend andre gangen hun tok emnet, men da må vi rapportere det til lånekassen. Kan dere gå inn vår base å se om vi har gjort en feil da sensuren ble registrert eller om det er en feil i rapporteringen? Sender kopi av eposten til Siw Frost. Espen Kristensen Rapporten tar ikke med et resultat dersom det gyldige resultatet for emnet er rapportert tidligere. For å få gjort dette for henne må resultattransaksjonen for dette resultatet slettes fra basen. Dette gjøres i bildet Rapportering - Lånekassa - Transaksjonsoversikt - Resultattransaksjoner. Søk frem student/emne, og slett raden. Da skal denne komme med i neste overføring. Geir Denne løsningen går greit for denne studenten dersom rapporteringen tar med resultater tilbake i tid(2009). Vi bør kanskje se på hvordan vi skal løse dette problemet for framtiden. Jeg fikk inntrykk av at Siv Frost mente at alle beståtte resultater ble sendt til lånekassen. Slik FS synes å virke legges gyldige resultater i FS til grunn for rapporteringen til Lånekassen. Lånekassen har andre kriterier for hva som gir grunnlag for utbetalinge av stipend. Denne saken kan vel tas opp neste gang dere har møte med lånekassen? Espen Tror jobben hos dere tar med alt fra Saker til Lånekassa Page 10

15 Vi kan ta denne i møtet med lånekassa i februar. Må bare passe på at studenter flest ikke får et brev fra lånekassa når de har tatt eksamen på nytt, og ikke fått noen forbedring. Geir Norskkurs 17. Norskkurs (NTNU) Det har kommet et ønske fra lånekassen om at emner og program for norskkurs merkes med N for Lånekassegodkjent i de tilfeller kursene ikke skal inngå i grad. Vi må diskutere hvordan dette er å forstå og hvordan det skal gjennomføres. Svært mange vil ikke vite om det skal brukes i en grad eller ikke på det tidspunkt kurset blir avholdt. Flere institusjoner har dessuten innført begrensninger i forhold til hvor mange studiepoeng som kan inngå i grad, men vurderingen av dette kan skje i etterkant, og trenger ikke en gang gå opp med antall studiepoeng for enkeltemner. Det er mulig det vil fungere hvis vi kun merker programmet for norskkurs på denne måten, men ikke emnene. Da vil vi kunne utelukke de som kun har studierett til norskkurs. De som har andre studieretter, vil få oppnådde resultat overført forutsatt at selve emnet ikke er merket med N. Saker til Lånekassa Page 11

16 PhD 18. Rapportering av studiepoeng for ph.d.-kandidater (UiB) Vi sendte lånekassen i mars 2010 følgende epost: -----Original Message----- From: Kurt Håvard Rysjedal Sent: Monday, March 15, :06 PM To: Subject: Rapportering av eksamensdata for ph.d.-kandidater Vi har fått opplyst at enkelte ph.d.-kandidater ved Universitetet i Bergen har fått omgjort lån til stipend i Lånekassen på grunnlag av emner de har tatt som ph.d.-kandidater. Vi kontaktet Lånekassen om dette på telefon torsdag 11. mars, og fredag 12. mars bekreftet Lånekassen at enkelte ph.d.-kandidater feilaktig hadde fått omgjort lån til stipend. Vi kan ikke se hvordan vi kan registrere ting annerledes for å løse dette problemet. I FS (Felles Studentsystem) kan vi registrere om et emne er "lånekassegodkjent" eller ikke. Vi har imidlertid forstått det slik at kvotestudenter på ph.d-nivå har rett på å få omgjort lån til stipend, så vi kan ikke angi at emner på ph.d.-nivå ikke er "lånekassegodkjent" dersom eksamensdata skal rapporteres for kvotestudentene. Ph.d.-kandidater kan også ta emner som ikke er på ph.d.-nivå (for eksempel emner på masternivå), så selv om vi skulle sette alle emner på ph.d.-nivå til "ikke-lånekassegodkjent" ville det fremdeles bli rapportert eksamensdata for ph.d.-kandidater. Dersom dere anser det som problematisk at rapporteringsfilene med eksamensdata også inneholder resultater for ph.d.-kandidater anbefaler vi derfor at dere kontakter USIT (leverandøren av FS) for å få endret kriteriene for datautplukket. Vi gjør for ordens skyld oppmerksom på at vi ved UiB er i gang med å innføre strengere gjennomstrømningsrutiner for våre ph.d.- kandidater. Dette vil føre til at flere av aktivitetene som ph.d.- kandidatene utfører vil bli registrert som emner i FS. Følgelig vil mengden av eksamensdata for ph.d.-kandidatene også komme til å øke. Vi mottok følgende svar: From: Postmottak1 Sent: Saturday, March 27, :50 AM To: Kurt Håvard Rysjedal Subject: Rapportering av eksamensdata for ph.d.-kandidater Saker til Lånekassa Page 12

17 Viser til e-post mottatt om rapportering av eksamensdata for ph.d.-kandidater. Lånekassen skal undersøke med USIT (leverandør av FS) om det kan lages en løsning som gjør det mulig for lærestedene å rapportere aktuelle emner som ikke godkjent i Lånekassen (på enkeltstudenter). Vennlig hilsen Siv Frost Kompetansesenter læresteder Lånekassen Det er jo isolert sett ikke noe problem for institusjonene at ph.d.- kandidatene får feilaktig omgjort lån til stipend, men det har vært spørsmål fra ph.d.-kandidatene om dette. Det har inntil nå og vil ennå i en periode ikke være systematisk registrering av sensur for beståtte studiepoeng i kandidatenes opplæringsdel. Det blir derfor noe tilfeldig hvem som får rapportert slike studiepoeng til lånekassen og dermed tilfeldig hvem som får omgjøring og ikke. På det improviserte møtet med lånekassen under FSbrukerkonferansen i Bergen ble det diskutert en løsning hvor beståtte studiepoeng som inngår i en utdanningsplan på et studieprogram på ph.d.-nivå skulle unntas fra rapportering. Vi har ikke hørt mer om dette. Vi har også fått antydet i en telefonsamtale med lånekassen at de ikke så noe i sitt reglement som tilsa at ph.d.-kandidater ikke skulle få omgjort lån til stipend for beståtte studiepoeng oppnådd som ph.d.- kandidat. Det synes derfor som om det er på plass med en avklaring og deretter en vurdering av om FS rapporterer korrekt for ph.d.-kandidater. Saker til Lånekassa Page 13

18 Studieprogram 19. Rapportering av studieprogram (HiG) Det er veldig tungvint at vi skal måtte gå igjennom alle studieprogrammene hvert år og legge inn data for nytt høstsemester. Løsningen burde ha vært at vi registrerte eventuelle endringer og at dette ble overført. Nye FSinstitusjoner 20. Flere nye institusjoner (USIT) Vi har inngått avtale med Westerdals reklameskole (de har nå fått 4 bachelorstudier akkreditert av Nokut og har sendt søknad om 2 til) om overgang til FS. Mulig de er FS-brukere allerede fra høstsemesteret Vi inngår trolig også en avtale med Forsvarets høgskole om bruk av FS Dette til orientering til Lånekassen Saker til Lånekassa Page 14

19 Felles studentsystem Telefon: USIT, Universitetet i Oslo Telefax: Postboks 1086, Blindern Oslo URL: FS Referat Møte i Planleggingsgruppen 2. november 2010 Til stede: Espen Kristensen, UiT Øystein Ørnegård, UiB Anette Wigaard, UiO Sven Erik Sivertsen, NTNU Tor Erga, UiS Sven Petter Myhr Næss, NMH Dag Olav Nilsen, UiA Eli Vangen, HiST Hans J. Berntsen, HiT Julie Myhre Barkenæs, USIT Geir Vangen, USIT Adelheid Mortensen Huuse, USIT Aune Moe, USIT Forfall: Ole-Jørgen Torp, UMB Inger Setnes, HiO Referent: Aune Moe/Julie Myhre Barkenæs Dato: Sist endret:

20 Dagsorden 1. Referat fra møte i Planleggingsgruppen 21. og 22. september 2010 og oppfølgingssaker 2. Referatsaker 3. Orienteringssaker 4. Forum for kontaktliste-medlemmer i Brukerforum 3. og 4. november Innsendte saker 7. Erstatte UMB s representant i Rapporteringsgruppen 8. Møteplan våren Gjennomgang av ønskelisten 10. Risikoanalyse av FS 11. Forslag til kursplan våren Eventuelt FS Referat fra møte i FS- Planleggingsgruppen 2. november 2010 Side 2

21 5 saker ble satt opp under Eventuelt: - UiO: Navn i FS i samsvar med Folkeregisteret - UiO: Studieinformasjon - NTNU: Norsk-kurs og FS - NTNU: Webservice Samskipnad - HiST: Brukeradministrasjon - USIT: Brukerforum høsten Referat fra møte 21. og 22. september 2010 og oppfølgingssaker Referatet ble godkjent. Oppfølgingssaker bakerst i referatet ble gjennomgått. Oppdatert liste bakerst i dette referatet. Mer utfyllende tekst i saksfeltet ønskes, slik at en slipper å gå til referatene for å finne ut hva saken gjelder. 2. Referatsaker a. Møte i Godkjenningsgruppen 23. september 2010 Referat fra møtet var sendt til Planleggingsgruppen. Utkast til nytt skjermbilde Person Eksternstudium ble presentert. Bildet er planlagt levert i mars 2011-versjonen. Status for arbeidet med MLO og ELM ble gitt. Aktivitetsdekomponering av godkjenningssaker ble gjennomgått. Starter med funksjonalitet for import og eksport av vurderingsresultater og grader, i første omgang mellom norske institusjoner. Det er foreløpig ikke avklart hvilken metode som skal brukes for innlevering av oppgaver/resultater. Det blir enten at studenten samtykker til levering av data eller at studenten selv foretar leveringen via web, eventuelt om dette kan gjøres direkte av saksbehandler uten via samtykke. Hva sier offentlighetsloven om dette? Bør diskuteres på neste møte i Godkjenningsgruppen (20. januar 2011). Tatt til orientering. b. Møte i studentutvekslingsgruppen 25. oktober 2010 Referat fra møtet forelå ikke. Infotekster for studentmobilitet ble diskutert. Endringer i utvekslingsmodulen ble gjennomgått (nye skjermbilder) og silingsprosessen for kvotesøkere og selvfinansierende søkere ble diskutert. Tatt til orientering. c. Møte i Doktorgradsguppen 28. oktober 2010 Ble ikke referert. Referat fra møtet vil bli lagt ut når det foreligger. d. EpN-seminar 27. og 28. oktober 2010 Seminar for oppstart av prosjektet, omskriving av EpN til nytt verktøy, ble gjennomført oktober På seminaret deltok NTNU, UiT, UiS og USIT- FS. NTNU presenterte dagens løsning, UiT og UiS fortalte om erfaringer i bruk av FS Referat fra møte i FS- Planleggingsgruppen 2. november 2010 Side 3

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 2. november 2010

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 2. november 2010 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i Planleggingsgruppen

Detaljer

Referat. Møte i Arkivgruppen 15.11.2010

Referat. Møte i Arkivgruppen 15.11.2010 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i Arkivgruppen

Detaljer

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 7. og 8. februar 2011

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 7. og 8. februar 2011 Felles studentsystem Telefon: 22852738, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i Planleggingsgruppen

Detaljer

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 30. mai 2011

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 30. mai 2011 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i Planleggingsgruppen

Detaljer

Referat. Møte i Vurderingsgruppen 25. januar 2011

Referat. Møte i Vurderingsgruppen 25. januar 2011 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-11-130 Referat Møte i

Detaljer

Referat. Møte i gruppe for rapportering 08.06.2010

Referat. Møte i gruppe for rapportering 08.06.2010 Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i gruppe for

Detaljer

Innkalling. Møte i Arkivgruppen 13.04.2010. Tid: Tirsdag 13. april 2010, kl 10:00 15:00. Møterom 5. etg., USIT, Forskningsveien 3b, Oslo

Innkalling. Møte i Arkivgruppen 13.04.2010. Tid: Tirsdag 13. april 2010, kl 10:00 15:00. Møterom 5. etg., USIT, Forskningsveien 3b, Oslo Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-10-064 Innkalling Møte

Detaljer

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 12. desember 2013

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 12. desember 2013 Felles studentsystem Telefon: 22840798, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no Referat Møte i Planleggingsgruppen

Detaljer

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 17. juni 2014

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 17. juni 2014 Felles studentsystem Telefon: 22852818, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no Referat Møte i Planleggingsgruppen

Detaljer

Referat. Møte i Arkivgruppen 13.04.2010

Referat. Møte i Arkivgruppen 13.04.2010 Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i Arkivgruppen

Detaljer

Referat. Møte i gruppe for godkjenning 12. april 2012

Referat. Møte i gruppe for godkjenning 12. april 2012 Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i gruppe for

Detaljer

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 21. og 22. september 2010

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 21. og 22. september 2010 Felles studentsystem Telefon: 22852738, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i Planleggingsgruppen

Detaljer

Referat. Møte i godkjennings- og utvekslingsgruppa 10.oktober 2012

Referat. Møte i godkjennings- og utvekslingsgruppa 10.oktober 2012 Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Til stede: Forfall:

Detaljer

Referat. Møte i styret for FS 25. november 2010

Referat. Møte i styret for FS 25. november 2010 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i styret for

Detaljer

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 18. februar 2010

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 18. februar 2010 Felles studentsystem Telefon: 22852699, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i Planleggingsgruppen

Detaljer

Referat FSAT. Møte i ekspertgruppene for GAUS og Godkjenning

Referat FSAT. Møte i ekspertgruppene for GAUS og Godkjenning FSAT Felles studieadministrativt tjenestesenter Universitetet i Oslo Postboks 1086, Blindern 0316 Oslo E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no URL: www.fellesstudentsystem.no Telefon: 22852818 Telefax: 22852970

Detaljer

Referat. Møte i styret for FS 19. september 2011

Referat. Møte i styret for FS 19. september 2011 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i styret for

Detaljer

Referat. Møte i gruppe for studentutveksling 7. september 2011

Referat. Møte i gruppe for studentutveksling 7. september 2011 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i gruppe for

Detaljer

Referat. Møte i styret for FS 20. juni 2011

Referat. Møte i styret for FS 20. juni 2011 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i styret for

Detaljer

Referat. Møte i gruppe for godkjenning 20. januar 2011

Referat. Møte i gruppe for godkjenning 20. januar 2011 Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-10-025 Referat Møte i

Detaljer

Referat. Møte i styret for FS 28. mars 2011

Referat. Møte i styret for FS 28. mars 2011 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i styret for

Detaljer

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 20. april 2012

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 20. april 2012 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i Planleggingsgruppen

Detaljer

Referat. Møte i gruppe for studentutveksling 10. mai 2010

Referat. Møte i gruppe for studentutveksling 10. mai 2010 Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i gruppe for

Detaljer

Referat. Møte i gruppe for godkjenning 20. og 21. august 2012

Referat. Møte i gruppe for godkjenning 20. og 21. august 2012 Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i gruppe for

Detaljer

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 18. april 2013

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 18. april 2013 Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no Referat Møte i 18.

Detaljer

Styremedlemmer: Christen Soleim, UiB Seunn Smith-Tønnessen, UiA Gunn Rognstad, HiG Aud Magna Gabrielsen, NTNU. Kjetil Solvik, NMH

Styremedlemmer: Christen Soleim, UiB Seunn Smith-Tønnessen, UiA Gunn Rognstad, HiG Aud Magna Gabrielsen, NTNU. Kjetil Solvik, NMH Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no Referat Møte i styret

Detaljer

Referat. Møte i gruppe for StudentWeb 23. november 2011

Referat. Møte i gruppe for StudentWeb 23. november 2011 Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i gruppe for

Detaljer

Referat FSAT. Møte i Planleggingsgruppen 30. oktober 2014

Referat FSAT. Møte i Planleggingsgruppen 30. oktober 2014 FSAT Felles studieadministrativt tjenestesenter USIT, Universitetet i Oslo Postboks 1086, Blindern 0316 Oslo E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no URL: www.fellesstudentsystem.no Telefon: 22852818 Telefax:

Detaljer

Utkast Kravspesifikasjon sensurregistrering

Utkast Kravspesifikasjon sensurregistrering Utkast Kravspesifikasjon sensurregistrering versjon 2.9.15 Richard Edvin Borge, Adelheid Mortensen Huuse 1 1 Introduksjon Som et ledd i digitaliseringen av eksamensprosessen er det ønskelig å få en løsning

Detaljer

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Mandag 10. januar 2011 kl 10:00-15:00. Møterom 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Mandag 10. januar 2011 kl 10:00-15:00. Møterom 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-11-010 Innkalling Møte

Detaljer

Referat FS-12-085. Seminar StudentWeb-gruppen 24. og 25.4.2012

Referat FS-12-085. Seminar StudentWeb-gruppen 24. og 25.4.2012 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Seminar StudentWeb-gruppen

Detaljer

Referat. Møte i gruppe for SøknadsWeb/opptak 12. januar 2010

Referat. Møte i gruppe for SøknadsWeb/opptak 12. januar 2010 Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i gruppe for

Detaljer

Hans J. Berntsen, HiT Marit Vartdal Engeset, HVO Jan Johansen, KHiO Anne-Lise Lande, USIT Geir Vangen, USIT Kathy Foss Haugen, USIT Aune Moe, USIT

Hans J. Berntsen, HiT Marit Vartdal Engeset, HVO Jan Johansen, KHiO Anne-Lise Lande, USIT Geir Vangen, USIT Kathy Foss Haugen, USIT Aune Moe, USIT Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-12-121 Innkalling Møte

Detaljer

Referat. Møte i styret for FS 11. januar 2011

Referat. Møte i styret for FS 11. januar 2011 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i styret for

Detaljer

Lånekassen gjør om på sin nettsøknad for delstudier sommeren 2015. Mer informasjon om dette under punkt 5.

Lånekassen gjør om på sin nettsøknad for delstudier sommeren 2015. Mer informasjon om dette under punkt 5. Felles studentsystem Telefon: 22840798 FSAT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no Til: Planleggingsgruppen

Detaljer

Karin Stormo, HiO Dag Olav Nilsen, UiA Julie Myhre Barkenæs, USIT Geir Vangen, USIT Anne Marie Myhrvold, USIT Aune Moe, USIT

Karin Stormo, HiO Dag Olav Nilsen, UiA Julie Myhre Barkenæs, USIT Geir Vangen, USIT Anne Marie Myhrvold, USIT Aune Moe, USIT Felles studentsystem Telefon: 22852699, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i Planleggingsgruppen

Detaljer

Referat. Møte i FS-doktorgradsgruppen 16.02.2010

Referat. Møte i FS-doktorgradsgruppen 16.02.2010 Felles studentsystem Telefon: 22852527 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i FS-doktorgradsgruppen

Detaljer

Møte i SøknadsWeb/opptaksgruppe 19. januar 2012

Møte i SøknadsWeb/opptaksgruppe 19. januar 2012 Felles studentsystem Telefon: 22852527 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i SøknadsWeb/opptaksgruppe

Detaljer

Referat. Møte i styret for FS 17. oktober 2013

Referat. Møte i styret for FS 17. oktober 2013 Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no Referat Møte i styret

Detaljer

Innkalling. Møte i FS arbeidsgruppe godkjenningsmodulen 23.9.2010. Tid: Torsdag 23. september kl. 10:00 15:00

Innkalling. Møte i FS arbeidsgruppe godkjenningsmodulen 23.9.2010. Tid: Torsdag 23. september kl. 10:00 15:00 Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-10-130 Innkalling Møte

Detaljer

Referat. Møte i ekspertgruppen for sak arkiv 3. juni 2014

Referat. Møte i ekspertgruppen for sak arkiv 3. juni 2014 Postadresse: Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no FS-14-068

Detaljer

Referat. Møte i Doktorgradsgruppen 14.10.2013

Referat. Møte i Doktorgradsgruppen 14.10.2013 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentssytem.no Referat Møte i Doktorgradsgruppen

Detaljer

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 4. og 5. mars 2013

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 4. og 5. mars 2013 Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no Referat Møte i Planleggingsgruppen

Detaljer

Tertialrapport for FS Første tertial 2012. 14.06.2012 Felles studentsystem

Tertialrapport for FS Første tertial 2012. 14.06.2012 Felles studentsystem Tertialrapport for FS Første tertial 2012 14.06.2012 Felles studentsystem Tertialrapport for FS Første tertial 2012 Dette er en tertialrapport for FS for første tertial 2012. Punktene i rapporten refererer

Detaljer

Referat. Møte i arbeidsgruppen for etter- og videreutdanning 19. januar 2011

Referat. Møte i arbeidsgruppen for etter- og videreutdanning 19. januar 2011 Felles studentsystem Telefon: 22852738, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i arbeidsgruppen

Detaljer

Referat. Møte i arbeidsgruppen for etter- og videreutdanning 16. januar 2013

Referat. Møte i arbeidsgruppen for etter- og videreutdanning 16. januar 2013 Felles studentsystem Telefon: 22852738, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i arbeidsgruppen

Detaljer

Innkalling. Møte i FS-planleggingsgruppe 30.05.2011. Tid: Mandag 30. mai 2011 kl 10:00-16:00

Innkalling. Møte i FS-planleggingsgruppe 30.05.2011. Tid: Mandag 30. mai 2011 kl 10:00-16:00 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-11-080 Innkalling Møte

Detaljer

Datavarehusprosjektet Telefon: 22840788 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852470 Postboks 1086, Blindern E-mail: royne.skaarerkreutz@usit.uio.

Datavarehusprosjektet Telefon: 22840788 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852470 Postboks 1086, Blindern E-mail: royne.skaarerkreutz@usit.uio. Datavarehusprosjektet Telefon: 22840788 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852470 Postboks 1086, Blindern E-mail: royne.skaarerkreutz@usit.uio.no 0316 Oslo DV-11-010 15.03.2011, RSK Referat Møte i STAR-gruppen,

Detaljer

Innkalling. Møte i FS-planleggingsgruppe 14.04.2011. Tid: Torsdag 14. april 2011 kl 09:00-15:00

Innkalling. Møte i FS-planleggingsgruppe 14.04.2011. Tid: Torsdag 14. april 2011 kl 09:00-15:00 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-11-052 Innkalling Møte

Detaljer

Referat. Møte i styret for FS 18. juni 2012

Referat. Møte i styret for FS 18. juni 2012 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i styret for

Detaljer

NTNU S-sak 39/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 23.05.2013 RE/AMS Arkiv: 2012/11800 N O T A T

NTNU S-sak 39/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 23.05.2013 RE/AMS Arkiv: 2012/11800 N O T A T NTNU S-sak 39/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 23.05.2013 RE/AMS Arkiv: 2012/11800 N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Automatisk utstedelse av vitnemål for bachelorgraden Tilråding:

Detaljer

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 31. oktober 2012

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 31. oktober 2012 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i Planleggingsgruppen

Detaljer

Referat. Møte i EpN-gruppen 30. og 31. august 2011

Referat. Møte i EpN-gruppen 30. og 31. august 2011 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i EpN-gruppen

Detaljer

Innkalling. Møte i FS arbeidsgruppe godkjenningsmodulen 3.6.2010. Tid: Torsdag 3. juni 10 kl. 10:00 15:00

Innkalling. Møte i FS arbeidsgruppe godkjenningsmodulen 3.6.2010. Tid: Torsdag 3. juni 10 kl. 10:00 15:00 Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-10-081 Innkalling Møte

Detaljer

FSAT mottok høringssvar fra HiAls, HiOA, HiST, HiT, HiØ, UiS og UiT. Disse er vedlagt og diskutert i notatet..

FSAT mottok høringssvar fra HiAls, HiOA, HiST, HiT, HiØ, UiS og UiT. Disse er vedlagt og diskutert i notatet.. Felles studentsystem Telefon: 22840798 FSAT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no FS-15-056 OMN Til:

Detaljer

FS webapplikasjoner. Kathy Haugen Kontaktforum 2013

FS webapplikasjoner. Kathy Haugen Kontaktforum 2013 FS webapplikasjoner Kathy Haugen Hvilke webapplikasjoner har vi? StudentWeb SøknadsWeb Nomination EvuWeb FagpersonWeb EpN Webservicer 2 StudentWeb StudentWeb er en webapplikasjon for studenter. StudentWeb

Detaljer

Endring av forskrift om eksamen ved Universitetet i Stavanger

Endring av forskrift om eksamen ved Universitetet i Stavanger Styret US 35/10 Endring av forskrift om eksamen ved Universitetet i Stavanger ephortesak: 2010/799 Saksansvarlig: Kristofer Henrichsen Møtedag: 25. mars 2010 Informasjonsansvarlig: Kristofer Henrichsen

Detaljer

Innkalling. Møte i FS-planleggingsgruppe 27.10.2011. Tid: Torsdag 27. oktober 2011 kl 08:30-14:30. Møterom Torget, Rica Hotel Nidelven

Innkalling. Møte i FS-planleggingsgruppe 27.10.2011. Tid: Torsdag 27. oktober 2011 kl 08:30-14:30. Møterom Torget, Rica Hotel Nidelven Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-11-144 Innkalling Møte

Detaljer

Innkalling. Møte i Studentwebgruppen 8.10.2014. Tid: Onsdag 8. joktober 2014, kl 10:00 15:00. Forskningsveien 3b, møterom i 7. etg

Innkalling. Møte i Studentwebgruppen 8.10.2014. Tid: Onsdag 8. joktober 2014, kl 10:00 15:00. Forskningsveien 3b, møterom i 7. etg Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.uio.no FS-14-098 Innkalling

Detaljer

SEMESTERREGISTRERINGEN OG OPPDATERING AV STUDENTREGISTERET VED UNIVERSITETET I TROMSØ

SEMESTERREGISTRERINGEN OG OPPDATERING AV STUDENTREGISTERET VED UNIVERSITETET I TROMSØ Godkjent av universitetsdirektøren august 2009. Oppdatert av seniorrådgiver Espen Dybwad Kristensen, Avdeling for utdanning, 15. oktober 2012. Kapittel 8 SEMESTERREGISTRERINGEN OG OPPDATERING AV STUDENTREGISTERET

Detaljer

Gangen i godkjenningsarbeidet (norsk ekstern utdanning)

Gangen i godkjenningsarbeidet (norsk ekstern utdanning) Gangen i godkjenningsarbeidet (norsk ekstern utdanning) 1. Søknadsbehandling utenfor FS a) Mottak og registrering Søknaden vil som regel komme gjennom arkivet. Da vil den ha blitt registrert og lagt inn

Detaljer

Oppdatert 03.september 2010. Brukerveiledning StudentWeb

Oppdatert 03.september 2010. Brukerveiledning StudentWeb Oppdatert 03.september 2010 Brukerveiledning StudentWeb Pålogging til StudentWeb skjer på: studentweb.ntnu.no StudentWeb - Innlogging Det er to måter å logge inn på: -Brukernavn og passord -Fødselsnr.

Detaljer

Referat. Møte i styret for FS 3. mars 2014

Referat. Møte i styret for FS 3. mars 2014 Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no Referat Møte i styret

Detaljer

Risikoanalysen beskriver status per 30.04.13 med tiltak/kommentarer for hver enkel risikofaktor.

Risikoanalysen beskriver status per 30.04.13 med tiltak/kommentarer for hver enkel risikofaktor. Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-13-089 ALL Til: Styret

Detaljer

Innkalling. Møte i Rapporteringsgruppen 08.06.2010. Tid: Tirsdag 8. juni 2010, kl 10:00 15:00. Møterom 7. etg., USIT, Forskningsveien 3b, Oslo

Innkalling. Møte i Rapporteringsgruppen 08.06.2010. Tid: Tirsdag 8. juni 2010, kl 10:00 15:00. Møterom 7. etg., USIT, Forskningsveien 3b, Oslo Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-10-092 Innkalling Møte

Detaljer

Superbrukerkurs i godkjenning/innpassing, resultatutveksling og individuelle utdanningsplaner Adelheid Mortensen Huuse

Superbrukerkurs i godkjenning/innpassing, resultatutveksling og individuelle utdanningsplaner Adelheid Mortensen Huuse Superbrukerkurs i godkjenning/innpassing, resultatutveksling og individuelle utdanningsplaner Adelheid Mortensen Huuse Informasjon om kurset Gjennomgang av godkjenningsmodulen: Godkjenningssak samlebilde

Detaljer

RUTINEBESKRIVELSE FOR UNIVERSITETET I STAVANGER BEHANDLING AV MASTER- OG BACHELOROPPGAVER

RUTINEBESKRIVELSE FOR UNIVERSITETET I STAVANGER BEHANDLING AV MASTER- OG BACHELOROPPGAVER RUTINEBESKRIVELSE FOR UNIVERSITETET I STAVANGER BEHANDLING AV MASTER- OG BACHELOROPPGAVER Høsten 2011 Side 2 av 22 INNHOLD INNLEDNING... 4 1 Bakgrunnsinformasjon som må ligge tilgrunn... 5 1.1 Emne samlebilde...

Detaljer

Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT

Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT OMN Til styret Sak 3 Status fusjoner i 2015-2016, konsekvenser og risikovurdering Bakgrunn Dette notatet er todelt, en statusrapport og en risikovurdering.

Detaljer

Innkalling. Møte i FS-planleggingsgruppe 16-17.02.2012. Tid: Torsdag 16.2. kl 10:00-16:00 og fredag 17.2. kl 09:30-14:30

Innkalling. Møte i FS-planleggingsgruppe 16-17.02.2012. Tid: Torsdag 16.2. kl 10:00-16:00 og fredag 17.2. kl 09:30-14:30 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-12-031 Innkalling Møte

Detaljer

Ny designmanual og ny StudentWeb. Brukerforum 2012 Kathy Foss Haugen

Ny designmanual og ny StudentWeb. Brukerforum 2012 Kathy Foss Haugen Ny designmanual og ny StudentWeb Brukerforum 2012 Kathy Foss Haugen Felles uttrykk på nett FUN-prosjekt i Seksjon for utvikling av nasjonale informasjonssystemer (SUN) NetLife Research AS Prosjekt Designmanual

Detaljer

Innkalling. Møte i FS-planleggingsgruppe 21.-22.09.2010. Tid: Tirsdag 21. september 2010 kl 10:00-16:00 Onsdag 22. september 2010 kl 10:00-15:00

Innkalling. Møte i FS-planleggingsgruppe 21.-22.09.2010. Tid: Tirsdag 21. september 2010 kl 10:00-16:00 Onsdag 22. september 2010 kl 10:00-15:00 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-10-119 Innkalling Møte

Detaljer

VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON

VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON Nye studenter høsten 2014: Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon Bachelorstudiet i regnskap og revisjon Årsstudiet i økonomi og ledelse Fakultet for samfunnsfag

Detaljer

RUTINEBESKRIVELSE FOR UNIVERSITETET I STAVANGER GODKJENNINGSSAKER OG BEHANDLING AV INNPASS/GODKJENNINGER I UTDANNINGSPLANER

RUTINEBESKRIVELSE FOR UNIVERSITETET I STAVANGER GODKJENNINGSSAKER OG BEHANDLING AV INNPASS/GODKJENNINGER I UTDANNINGSPLANER RUTINEBESKRIVELSE FOR UNIVERSITETET I STAVANGER GODKJENNINGSSAKER OG BEHANDLING AV INNPASS/GODKJENNINGER I UTDANNINGSPLANER Høsten 2011 Side 2 av 30 INNHOLD INNLEDNING... 4 BILDER - GODKJENNING... 5 1.1

Detaljer

Strategi Samarbeidstiltaket og systemet FS (Felles studentsystem)

Strategi Samarbeidstiltaket og systemet FS (Felles studentsystem) Strategi Samarbeidstiltaket og systemet FS (Felles studentsystem) Versjon 10. juni 2013 1 Bakgrunn Samarbeidstiltaket FS er et samarbeid mellom norske universiteter og høgskoler med ansvar for å videreutvikle

Detaljer

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Mandag 20. juni 2011 kl 10:00-15:00. Møterom 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Mandag 20. juni 2011 kl 10:00-15:00. Møterom 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-11-086 Innkalling Møte

Detaljer

Veiledning til Studentweb ved Betanien diakonale høgskole. https://www.studweb.no/as/webobjects/studentweb2?inst=fsbbsh

Veiledning til Studentweb ved Betanien diakonale høgskole. https://www.studweb.no/as/webobjects/studentweb2?inst=fsbbsh Veiledning til Studentweb ved Betanien diakonale høgskole Pålogging / pinkode... 1 Tjenester på Studentwebben... 2 Godkjenne utdanningsplan / Semesterregistrering... 3 Trinn for trinn veiledning for godkjenning

Detaljer

Studentweb3. Kathy Haugen 15. april 2015

Studentweb3. Kathy Haugen 15. april 2015 Studentweb3 Kathy Haugen 15. april 2015 Hva er Studentweb? Studentweb er en webapplikasjon for studenter. StudentWeb lar studentene få tilgang til sine studiedata, utføre studieadministrative rutiner og

Detaljer

GAUS Godkjenning av utenlandske studier. FS-Brukerforum 14.4.2015 Agnethe Sidselrud, Martin Sagen

GAUS Godkjenning av utenlandske studier. FS-Brukerforum 14.4.2015 Agnethe Sidselrud, Martin Sagen GAUS Godkjenning av utenlandske studier FS-Brukerforum 14.4.2015 Agnethe Sidselrud, Martin Sagen «Departementet viser til at det er opprettet en database, GAUS, hvor universiteter og høyskoler skal registrere

Detaljer

Referat FSAT. Møte i Planleggingsgruppen 16. desember 2014

Referat FSAT. Møte i Planleggingsgruppen 16. desember 2014 FSAT Felles studieadministrativt tjenestesenter USIT, Universitetet i Oslo Postboks 1086, Blindern 0316 Oslo E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no URL: www.fellesstudentsystem.no Telefon: 22852818 Telefax:

Detaljer

Innkalling. Møte i Studentutvekslingsgruppen 04.04.2011. Tid: Mandag 4. april 2011, kl 10:00 15:00. Møterom 5. etg., USIT, Forskningsveien 3b, Oslo

Innkalling. Møte i Studentutvekslingsgruppen 04.04.2011. Tid: Mandag 4. april 2011, kl 10:00 15:00. Møterom 5. etg., USIT, Forskningsveien 3b, Oslo Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-11-044 Innkalling Møte

Detaljer

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Mandag 18. juni 2012 kl 10:00-15:00. Møterom 7. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Mandag 18. juni 2012 kl 10:00-15:00. Møterom 7. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-12-091 Innkalling Møte

Detaljer

Organisering og dokumentasjon av studentmapper ved HiOA

Organisering og dokumentasjon av studentmapper ved HiOA Dokumenteier: Seksjon for Dokumentasjons- Godkjent av: og informasjonsforvaltning A.Neergaard Doknr/versjonsnr: 1.0 Opprettet dato:29.08.2014 Endret dato: 29.08.2014 Organisering og dokumentasjon av studentmapper

Detaljer

Innkalling. Møte i FS-planleggingsgruppe 09.09.2009. Tid: Onsdag 9. september 2009, kl 10:00. Møterom 7. etg., USIT, Forskningsveien 3b, Oslo

Innkalling. Møte i FS-planleggingsgruppe 09.09.2009. Tid: Onsdag 9. september 2009, kl 10:00. Møterom 7. etg., USIT, Forskningsveien 3b, Oslo Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-09-134 Innkalling Møte

Detaljer

Referat. Møte i styret for FS 12. november 2012

Referat. Møte i styret for FS 12. november 2012 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i styret for

Detaljer

Tertialrapport for FS Første tertial 2013. 03.06.2013 Felles studentsystem

Tertialrapport for FS Første tertial 2013. 03.06.2013 Felles studentsystem Tertialrapport for FS Første tertial 03.06. Felles studentsystem Tertialrapport for FS Første tertial Dette er en tertialrapport for FS for første tertial. Punktene i rapporten refererer til dokument FS-13-003

Detaljer

Det innkalles til møte i Forum for fagskolestatistikk torsdag 23. april kl. 10.00-14.00 i NOKUTs lokaler i Drammensveien 288, Oslo

Det innkalles til møte i Forum for fagskolestatistikk torsdag 23. april kl. 10.00-14.00 i NOKUTs lokaler i Drammensveien 288, Oslo Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS NORWEGIAN SOCIAL SCIENCE DATA SERVICES Harald Hårfagres gate 29 N-5007 Bergen Norway Tel: +47-55 58 21 17 Fax: +47-55 58 96 50 nsd@nsd.uib.no www.nsd.uib.no

Detaljer

Nyheter FS. Geir Vangen

Nyheter FS. Geir Vangen Nyheter FS Geir Vangen Nytt fra FS Integrasjoner Webapplikasjoner Connect EU-prosjekter FS7.7 TAM TAM: Tjensteadministrasjonsmodul «Brukeradministrasjon for Web Services» Nytt verktøy under utvikling Institusjonene

Detaljer

Eli Vangen, HiST Karin Stormo, HiO Geir Vangen, USIT Julie Myhre Barkenæs, USIT Anne-Lise Lande, USIT Aune Moe, USIT

Eli Vangen, HiST Karin Stormo, HiO Geir Vangen, USIT Julie Myhre Barkenæs, USIT Anne-Lise Lande, USIT Aune Moe, USIT Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-10-071 Innkalling Møte

Detaljer

Digital eksamen. Brukerforum 28-29/10 2013 Geir Vangen

Digital eksamen. Brukerforum 28-29/10 2013 Geir Vangen Digital eksamen Brukerforum 28-29/10 2013 Geir Vangen Digital eksamen Hva skjer nasjonalt Ekspertgruppe for Digital eksamen ecampus Hva skjer rundt FS FS-brukerforum 28 og 29 oktober 2013 2 Ekspertgruppe

Detaljer

Det innkalles til møte i Forum for fagskolestatistikk tirsdag 11. november 2014 kl. 10.00-14.00 i Lånekassens lokaler i Søndre gate 14, Trondheim.

Det innkalles til møte i Forum for fagskolestatistikk tirsdag 11. november 2014 kl. 10.00-14.00 i Lånekassens lokaler i Søndre gate 14, Trondheim. Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS NORWEGIAN SOCIAL SCIENCE DATA SERVICES Harald Hårfagres gate 29 N-5007 Bergen Norway Tel: +47-55 58 21 17 Fax: +47-55 58 96 50 nsd@nsd.uib.no www.nsd.uib.no

Detaljer

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 5.-6. september 2012

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 5.-6. september 2012 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i Planleggingsgruppen

Detaljer

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Torsdag 25. november 2010 kl 10:00-15:00. Møterom. 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Torsdag 25. november 2010 kl 10:00-15:00. Møterom. 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-10-155 Innkalling Møte

Detaljer

Status fusjoner i 2015-2016, konsekvenser og risikovurdering

Status fusjoner i 2015-2016, konsekvenser og risikovurdering Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT FSAT-15-029 OMN Notat Status fusjoner i 2015-2016, konsekvenser og risikovurdering Bakgrunn Dette notatet er todelt og svarer på de problemstillingene

Detaljer

Innkalling. Møte i FS arbeidsgruppe godkjenningsmodulen 28.9.2011. Tid: Onsdag 28. september kl. 10:00 15:00

Innkalling. Møte i FS arbeidsgruppe godkjenningsmodulen 28.9.2011. Tid: Onsdag 28. september kl. 10:00 15:00 Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-11-120 Innkalling Møte

Detaljer

Referat. Årsmøte i Samarbeidstiltaket FS 1. februar 2010

Referat. Årsmøte i Samarbeidstiltaket FS 1. februar 2010 Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Årsmøte i Samarbeidstiltaket

Detaljer

Her er en samling av ofte stilte spørsmål.

Her er en samling av ofte stilte spørsmål. Her er en samling av ofte stilte spørsmål. Hvordan kan jeg meg melde meg på kurs/studier hos NKS? Du kan bestille kurs og studier på www.nks.no. Legg kurset du ønsker i handlekurven og følg veiledningen.

Detaljer

Innkalling. Møte i Arkivgruppen 15.11.2010. Tid: Mandag 15. november 2010, kl 10:00 15:00. Møterom. 5. etg., USIT, Forskningsveien 3b, Oslo

Innkalling. Møte i Arkivgruppen 15.11.2010. Tid: Mandag 15. november 2010, kl 10:00 15:00. Møterom. 5. etg., USIT, Forskningsveien 3b, Oslo Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-10-153 Innkalling Møte

Detaljer

Prosessbeskrivelse. Utveksling

Prosessbeskrivelse. Utveksling Prosessbeskrivelse Utveksling Beskrivelse Alle aktiviteter relatert til utveksling Omfang Gjelder for hele Høgskole i Buskerud. Gyldig fra 01.08.05 Godkjent/dato Direktør Fred E. Nilsson/ 27.09.06 Prosessansvarlig

Detaljer

Innkalling. Møte i FS-planleggingsgruppe 27.-28.05.2010. Tid: Torsdag 27. mai 2010 kl 10:00-16:00 Fredag 28. mai 2010 kl 09:00-13:30

Innkalling. Møte i FS-planleggingsgruppe 27.-28.05.2010. Tid: Torsdag 27. mai 2010 kl 10:00-16:00 Fredag 28. mai 2010 kl 09:00-13:30 Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no -10-083 Innkalling Møte

Detaljer

Felles mal for vitnemål og Diploma Supplement. FS-Brukerforum, Tromsø 30. oktober 2012 Tor-Erik Fossli, UiT

Felles mal for vitnemål og Diploma Supplement. FS-Brukerforum, Tromsø 30. oktober 2012 Tor-Erik Fossli, UiT Felles mal for vitnemål og Diploma Supplement FS-Brukerforum, Tromsø 30. oktober 2012 Tor-Erik Fossli, UiT Resultat Arbeidet med felles mal for vitnemål viste en rekke svært forskjellige tradisjoner ved

Detaljer