Styremøte nr. 5/2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styremøte nr. 5/2008"

Transkript

1 Styremøte nr. 5/2008 Tid: 25./ Sted: Høgsklen i Gjøvik Innhld Beslutningssaker: Sak STY 51/08 Innkalling... 2 Sak STY 52/08 Saksliste... 3 Sak STY 53/08 Prtkll fra styremøtet nr. 4/ Sak STY 54/08 Tertialrapprt 2, Sak STY 55/08 Årsplan fr styrets arbeid Sak STY 56/08 Bidrags- g ppdragsfinansiert aktivitet Sak STY 57/08 Avdeling fr ingeniørfag (ING) - navneendring Diskusjnssaker: Sak STY 58/08 Planprsess - Strategisk plan Sak STY 59/08 Studieprtefølje Sak STY 60/08 HiGs lønnsplitikk Orienteringssaker: Sak STY 61/08 PIU-prsessen Sak STY 62/08 Tall fr frammøte ved studiestart Sak STY 63/08 Campusutvikling Sak STY 64/08 Nye akkrediterte studieprgram ved HiG Sak STY 65/08 Aktuelle tema i UH-sektren høsten Sak STY 66/08 Fkus på interne enheter Sak STY 67/08 Brev fra KD av 18. juli m lederlønn Sak STY 68/08 Eventuelt Gjøvik 15. september 2008 Inge Øystein Men, høgskledirektør Styremøte nr. 5/2008 Høgsklen i Gjøvik Side 1/114

2 Sak STY 51/08 Innkalling Møtedat: 25./ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Høgskledirektør Saksdkumenter: Innkalling Høgskledirektørens frslag til vedtak Styret gdkjenner innkalling til styremøte nr. 5/2008, sakene 51 68/08 Styremøte nr. 5/2008 Høgsklen i Gjøvik Side 2/114

3 Sak STY 52/08 Saksliste Møtedat: 25./ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Høgskledirektør Saksdkumenter: Saksliste Høgskledirektørens frslag til vedtak Styret gdkjenner saksliste til styremøte nr. 5/2008 Styremøte nr. 5/2008 Høgsklen i Gjøvik Side 3/114

4 Sak STY 53/08 Prtkll fra styremøtet nr. 4/2008 Møtedat: 25./ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Høgskledirektør Saksdkumenter: Frslag til prtkll fra styremøtet 13. juni 2008 Frslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 4, 13. JUNI 2008 Tid: Fredag 13. juni 2008 kl Sted: Høgsklen i Gjøvik, 3. etasje i G-bygget Tilstede: Fra styret: Jørn Wrldsen, rektr, styrets leder Gr Iren Kvanli Dæhlin, prrektr, styrets nestleder Wenche Aamdt Furuseth, ekstern representant Jhn Retzius, ekstern representant, vara (fra kl , sak STY42/08) Lars Erik Flatø, ekstern representant Jan Erik Svenssn, ekstern representant Ina Rll Spinnangr, studentrepresentant Anders Tørklep, studentrepresentant Are Strandlie, ansatt, faglig representant Sigrid Wangensteen, ansatt, faglig representant Rigmr Øvstetun, ansatt, teknisk/administrativt persnale Fra administrasjnen: Inge Øystein Men, høgskledirektør Kai Rbert Jakbsen, øknmidirektør Jan Kåre Testad, persnaldirektør Nils Rui, senirknsulent Anne Aandalen, knsulent, styresekretær Ikke tilstede: Ingegerd Palmèr, ekstern representant BESLUTNINGSSAKER: Sak STY 36/08 Gdkjenning av innkalling Høgskledirektørens frslag til vedtak: Styret gdkjenner innkalling til styremøte nr 4/2008 med sakene 36-47/08 Enstemmig vedtatt Styremøte nr. 5/2008 Høgsklen i Gjøvik Side 4/114

5 Sak STY 37/08 Gdkjenning av saksliste Rektr fresl følgende saker i tillegg: Sak STY 48/08 Sak STY 49/08 Sak STY 50/08 Oriententering m Prsjekt Innlandsuniversitetet Tilbakemelding fra etatstyringsmøte Regnskapet fr 2007 Avsluttende revisjnsbrev fra Riksrevisjnen Høgskledirektørens frslag til vedtak med rektrs tillegg ble enstemmig vedtatt Sak STY 38/08 Gdkjenning av prtkll fra styremøte nr 2/2008 Høgskledirektørens frslag til vedtak: Styret vedtar prtkll fra styremøte nr 2/2008 Enstemmig vedtatt Sak STY 39/08 Gdkjenning av prtkll fra ekstrardinært styremøte nr 3/2008 Høgskledirektørens frslag til vedtak: Styret vedtar prtkll fra ekstrardinært styremøte nr 3/2008 Sak STY 40/08 Lønnsvurdering fr rektr g høgskledirektør Høgskledirektørens frslag til vedtak: 1. Sm frhandlingsdelegasjn fr fastsettelse av høgskledirektørens lønn g rektrs gdtgjøring ved frhandlinger 2008, vedtar styret å ppnevne følgende representanter: a) b) 2. Høgsklestyret gir delegasjnen de nødvendige fullmakter til å gjennmføre frhandlingene på vegne av arbeidsgiver. Midler til eventuelt lønnstillegg til rektr g høgskledirektør dekkes innenfr høgsklens budsjett, men legges utenfr den sentralt avsatte øknmiske rammen fr frhandlingene etter Hvedtariffavtalens pkt Følgende mdell fr lønnsfrhandling skal brukes: Styremøte nr. 5/2008 Høgsklen i Gjøvik Side 5/114

6 Høgskledirektøren frsl å lukke møtet. Møtet ble deretter lukket. Tilhørerne samt rektr g høgskledirektør frlt møtet. Prrektr fresl følgende vedtak: 1 Sm frhandlingsdelegasjn fr fastsettelse av høgskledirektørens lønn g rektrs gdtgjøring ved frhandlinger 2008, vedtar styret å ppnevne følgende representanter: a) Jan Erik Svenssn b) Wenche Aamdt Furuseth 2 Høgsklestyret gir delegasjnen de nødvendige fullmakter til å gjennmføre frhandlingene på vegne av arbeidsgiver. Midler til eventuelt lønnstillegg til rektr g høgskledirektør dekkes innenfr høgsklens budsjett, men legges utenfr den sentralt avsatte øknmiske rammen fr frhandlingene etter Hvedtariffavtalens pkt Mdell fr lønnsfrhandling: Det gjennmføres resultatvurderingssamtale med utgangspunkt i kriterier fr vurdering av lønn. Lønnen fastsettes i tråd med lønnsplitiske retningslinjer. 4 Styret ønsker å uttale seg m lønnsplitiske retningslinjer 5 Styret ber m at høgsklen henvender seg til departementet g ber m at det tas initiativ til at avlønning av rektr g høgskledirektør tas ut av hvedtariffavtalen. Enstemmig vedtatt Styret vedtk deretter å åpne møtet. Sak STY 41/08 Hnrar til styremedlemmer 1. Styret vedtar følgende styregdtgjørelse per år: Rektr (styreleder): Kr Prrektr (nestleder): Kr Andre styremedlemmer: Kr kr fr hver møte- /seminardag Styremedlemmer sm av styret eller styrets leder gis tilleggsppgaver (intervjuer, utvalgsarbeid eller frhandlinger på vegne av styret), tilkmmer hnrar etter statens satser fr utvalgsarbeid. 2. Varamedlemmer får gdtgjrt kr pr møte-/seminardag. 3. Utvalgsgdtgjørelsen inngår ikke i feriepengegrunnlaget. Styremøte nr. 5/2008 Høgsklen i Gjøvik Side 6/114

7 4. Hnrar utbetales 2 ganger årlig (juni g desember). 5. Det gis ikke kmpensasjn fr tapt arbeidsfrtjeneste. 6. Satsene vurderes årlig av styret frut fr inngangen av et nytt kalenderår. 7. De nye gdtgjørelsene iverksettes fra g med annet halvår 2008, med tilsvarende avkrting av de faste satsene. Enstemmig vedtatt Sak STY 42/08 Tertialrapprt 1, 2008 Høgskledirektørens frslag til vedtak: Styret tar øknmirapprt pr 1. tertial 2008 til etterretning Høgskledirektøren trakk sitt pprinnelige frslag, g fremmet nytt frslag til vedtak: Styret tar øknmirapprt pr 1. tertial 2008 til etterretning g ber høgskledirektøren justere rapprten i tråd med innspill gitt i møtet. Enstemmig vedtatt Sak STY 43/08 Møtedater fr styret 2009 vår DISKUSJONSSAKER: Høgskledirektørens frslag til vedtak: Styret vedtar følgende møteplan fr våren 2009: 5. g 6. mars 30. april 11. juni Enstemmig vedtatt Tillegg: Rektr rienterte styret m at neste Innlandsuniversitetsknferanse blir 24. mars 2009, med påfølgende møte i Arena Innlandet. Sak STY 44/08 Opplegg fr virksmhets- g regnskapsrapprter til styret Saken ble drøftet under sak STY 44/08 Tertialrapprt 1, 2008 Sak STY 45/08 Prinsipper fr verføring av ver- /underskudd Styremøte nr. 5/2008 Høgsklen i Gjøvik Side 7/114

8 Saken ble drøftet. Sak STY 46/08 Evaluering av styrets arbeid Saken ble drøftet, rektr g høgskledirektør fikk innspill til ppfølging. Sak STY 47/08 Eventuelt v/ina Rll Spinnangr Gav tilbakemelding m det hun pplevde sm kvalitetssvikt vedrørende siste halvår/avslutningen av Bachelr i teknlgidesign g ledelse Tilleggssaker: Sak STY 48/08 Orientering m Prsjekt Innlandsuniversitetet Rektr rienterte m status, g saken ble drøftet Sak STY 49/08 Tilbakemelding fra etatsstyringsmøte Kpi av brevet fra KD av ble utdelt, g kmmentert Sak STY 50/08 Regnskapet fr 2007 avsluttende revisjnsbrev fra Riksrevisjnen Høgskledirektørens frslag til vedtak Kpi av brevet fra Riksrevisjnen av ble utdelt, g kmmentert Styret vedtar prtkll fr styremøte nr 4/2008, sakene 36 50/08 Styremøte nr. 5/2008 Høgsklen i Gjøvik Side 8/114

9 Sak STY 54/08 Tertialrapprt 2, 2008 Møtedat: 25./ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øknmidirektør Saksdkumenter: Saksframlegg Vedlegg: Tertialrapprt 2/2008 Sakspplysninger Generelle kmmentarer: Tertialrapprten viser målppnåelse i frhld til høgsklens plan fr Rapprten har samme målstruktur med sektrmål g virksmhetsmål med tilhørende styringsparametere sm Kunnskapsdepartementet (KD) har etablert. De fleste styringsparametere vil bare bli rapprtert på årsbasis, fr eksempel studiepengsprduksjn g publiseringspeng fr frskning. Rapprten er akkumulativ, slik at tertialrapprt 3 i hvedsak sammenfaller med rapprtdelen i Rapprt g planer ( ) sm skal sendes KD 1. mars Øknmirapprteringen består av høgsklens internregnskap, versikt ver bruk av strategiske tildelinger g en risikvurdering i frhld til målppnåelse. Internregnskapet mfatter høgsklen ttalt g hver enkelt budsjettenhet. Fr hver enhet framgår resultatet fr rdinær virksmhet g ppdragsvirksmhet hver fr seg. Finansregnskapet er etter styrets ønske lagt ved i eget vedlegg. Dette retter seg mt KD g er satt pp g kmmentert i henhld til eksplisitte krav fra departementet. Vurdering Sammendrag av øknmisk status med vurdering av utviklingen videre framver Status fr høgsklens samlede øknmi er gd pr. 2. tertial. Regnskapet viste et psitivt budsjettavvik på 1,0 mill. kr. Oppdragsvirksmheten viste et psitivt resultat på kr De samlede inntekter fr denne aktiviteten viste likevel et avvik i frhld til budsjett på - 3,5 mill. kr. I tabellen nedenfr er det gitt en versikt ver budsjettavvikene pr. 2. tertial g prgnse fr hver enkelt budsjettenhet. Virkningen av lønnsppgjøret er frutsatt dekket inn av avsetning til lønnsppgjør. På basis av vurderinger gitt av dekanene fr avdelingene g stabsledere fr FA/HiG felles, har høgskledirektøren en samlet prgnse etter 2. tertial på kr i 2008, sm framkmmer slik: (Tall i hele krner) Budsjettenhet Avvik 2.tertial 2008 Prgnse 2008 Avvik 2. tertial 2007 HOS IMT ING HiG felles FA HiG samlet HOS hadde et negativt budsjettavvik på 1,5 mill. kr. Krrigert fr virkningen av det generelle lønnsppgjøret i mai er det reelle avviket på 1,0 mill. kr. Dette er en frverring på 0,4 mill. kr siden 1. tertial. Prgnsen fr året er - 1,5 mill. kr etter at virkningen av lønnsppgjørene i 2008 er frutsatt Styremøte nr. 5/2008 Høgsklen i Gjøvik Side 9/114

10 kmpensert fullt ut. Avdelingen ser på mulighetene til økt inntjening g reduksjn i persnal- g driftskstnader fr å redusere avviket. Høgskledirektøren g FA vil følge pp dette. IMT hadde ved utgangen av periden et psitivt resultat på 2,1 mill. kr. Hvedårsaken til dette er stre innsparinger på driftskstnader g interne inntekter på ppdrag (lønnskstnader sm dekkes av eksterne prsjekter). Prgnsen fr året er 1,3 mill. kr. En generell trend sm har påvirket regnskapet ver lengre tid, er veksten i persnalkstnadene ttalt sett ved HiG. Fra 2. tertial 2007 til 2. tertial 2008 er veksten på 13,1 %. Sm tabellen nedenfr viser, har denne veksten vært spesielt str på HOS (23,5 %) g IMT (14,5 %). Dette medfører større avhengighet av eksterne inntekter i driften da den rdinære KD- tildelingen ikke vkser i samme takt. Veksten i persnalkstnader frdeler seg på budsjettenhetene sm vist i tabellen nedenfr: Budsjettenhet Endring 1. tertial 2007/2008 i prsent HOS 23,4 IMT 14,5 ING 7,5 FA/HiG felles 4,9 HiG 13,1 Lønnsppgjør 2008 Virkningen av lønnsppgjøret 2008 er beregnet til 5,4 mill. kr inklusive sentrale justeringer g lkalt lønnsppgjør. Dette tilsvarer høgsklens ttale avsetninger til lønnsppgjør. Avdelingsbudsjettene vil på slutten av året få tildelt sin andel av denne avsetningen sm kmpensasjn fr det generelle lønnsppgjøret, justeringsppgjøret g det lkale lønnsppgjøret. Strategiske midler Samlet sett er det dispnert 35,4 % av dispnible strategiske midler fr 2008 (kr av kr ). Av tildelte strategiske midler er 45,0 % dispnert (kr av kr ). Dette viser at gjennmføringsgraden er betydelig bedret i frhld til 1.tertial g at prsjektene grvt sett er i rute. Høgskledirektørens frslag til vedtak: Styret tar øknmirapprt pr. 2 tertial 2008 til etterretning. Styremøte nr. 5/2008 Høgsklen i Gjøvik Side 10/114

11 Tertialrapprt 2/2008 HiG Vedlegg Sak STY 54/08 1 Innledning Tertialrapprt 2/2008 følger Strategisk plan fr HiG g gir status fr planens sektrmål, virksmhetsmål g styringsparametre. 2 Hvedutfrdringer 2008 Følge pp prsessen med Prsjekt Innlandsuniversitetet 2012 Status: I rute, men kmplisert prsess sm særlig følges pp av rektr g høgskledirektør. Fellesadministrasjnen: Frbedre samspillet med fagavdelingene mkring øknmistyring (både bevilgningsfinansiert g eksternfinansiert virksmhet) Status: I rute. Øknmiseksjnen deltar i avdelingenes ledermøter g har utarbeidet nye rapprter etter avdelingenes ønsker. Følge pp framdriften i styrets vedtak m strategiske satsinger Status: Prsjektgjennmføringen er bedret i frhld til 1. tertial. Tiltak: Frtsatt tett ppfølging ved høgskledirektør/fa. Bistå ved mttak g ppfølging av utenlandske ansatte g studenter Status: I rute. Fr øvrig viste gjennmføring av Cern Schl f Cmputing g ppstart av ny CIMET master at FA har et mttaksapparat sm fungerer gdt. Avdeling fr ingeniørfag: Videreutvikle igangsatte mstillings- g utviklingstiltak Status: Generelt i rute, men ne etterslep på strategiske satsinger. Ny dekan fra Bygge pp et satsingsmråde i samspill med NCE Raufss (lettvektsmaterialer g autmatisert prduksjn), inkludert masterutdanning ref. PIU Status: I gang, ne frsinket. Rammeavtale m faglig samarbeid er signert. Videreutvikle nettbaserte studietilbud g EVU I rute. Meget gd respns på fleksibel ingeniørutdanning. Sikre ppbyggingen av fagmrådet øknmi g ledelse Status: Delvis i rute. Undervisningen høst 2008 er sikret, men etterslep på tilsettinger. Avdeling fr infrmatikk g medieteknikk: Styremøte nr. 5/2008 Høgsklen i Gjøvik Side 11/114

12 Iverksette mstillingsprsess fr å sikre reell budsjettbalanse 2008 g langsiktig faglig/øknmisk bærekraft (jfr synkende studiepengprduksjn g tilhørende inntekter g høye master- g PhD-kstnader) Status: Prsessen er i gang mht innsparing på driftsmidler g stillinger på rdinær drift g økt aktivitet g inntekt innen EVU. Videreutvikle nettbaserte studietilbud g EVU Status: Delvis i rute. De engelskspråklige masterutdanningene tilbys sm nettbaserte, fleksible studier fra høsten Videreutvikle samspillet med næringsliv reginalt g nasjnalt, inklusive prsjektet Security Valley ved Gjøvik Kunnskapspark Status: Pågår knkretisering i frhld til Security Valley. Tre ansatte fra infrmasjnssikkerhet tilbyr tre selvstendige kurs høsten 2008 gjennm GKP Security Academy. Avdeling fr helse, msrg g sykepleie: Videreføre den gde studiepengprduksjnen Status: I rute Videreutvikle det interne tverrfaglige samarbeidet Status: I rute. Ny dekan har dette sm viktig ppgave. Videreutvikle nettbaserte studietilbud g EVU Status: Oppfølging er frsinket, men i gang. Følge pp FU-arbeidet (særlig ved simuleringssenteret g msrgssenteret) Status: I rute Styremøte nr. 5/2008 Høgsklen i Gjøvik Side 12/114

13 3 Målppnåelse 3.1 HiG skal tilby utdanning av høy internasjnal kvalitet sm er basert på det fremste innenfr frskning, i faglig g kunstnerisk utviklingsarbeid g erfaringskunnskap. KD frventer mtale av følgende punkter i Rapprt g planer ( ). Rapprten gir en vurdering av status per 2. tertial: Vise videreutviklingen av kvalitetssikringssystemene (KS), herunder hvrdan systemene blir frankret i fagmiljøene. Status: I rute. Evalueringsmøter med fagpersnale g ledelse er gjennmført g KS ppdatert. Vise hvrdan kvalitetssikringssystemene blir brukt strategisk i arbeidet med å øke kvaliteten i utdanningen. Status: Syklisk evaluering av et master- g et bachelrprgram er gjennmført, rapprt freligger prim 3. tertial. Planer fr Kvalitetsseminar i 3. tertial er lagt et viktig tiltak fr å bygge felles kvalitetskultur ved HiG. Omtale strategi fr utvikling av fagprteføljen g faglig prfil, herunder vise avveiingene sm gjøres når det gjelder bredde versus dybde, hensynet til små g utsatte fag, relevans etc. Status: I rute. Prsess i frhld til fagprtefølje er igangsatt g gjennmføres i 3. tertial. Omtale strategi fr arbeidet med internasjnalisering, g vise hvrdan dette bidrar til utviklingen av den faglige virksmheten. Status: I rute. Redegjøre fr utviklingen av bindende samarbeid med institusjner i spesialist- g primærhelsetjenesten der studentene har praksis, gså innbefattet kvalitetssikringen av studentenes praksis. Status: I rute HiG skal utdanne kandidater med høy kmpetanse med relevans fr samfunnets behv. Styringsparametre: Øke antall primærsøkere per studieplass. Status: Frbedret markedsføring har medvirket til økt antall primærsøkere mer enn snitt. HiGs økning i primærsøkere i Samrdna pptak: 3,4 % pr Økning i ttalt (inkludert lkalt pptak): 23,9 %. Nasjnalt ingen endring fra Øke antall uteksaminerte kandidater frdelt på utvalgte mråder (ingeniør / sykepleie). Status: Bachelr ingeniør: Lavere enn frventet, 21 (mål 2008: 40) har fullført, lav sannsynlighet fr at målet nås i 3. tertial. Bachelr sykepleie lavere enn frventet, 105 (mål 2008: 120). Målet kan nås i løpet av 3. tertial. Øke innsatsen vedrørende etter- g videreutdanning (EVU). Styremøte nr. 5/2008 Høgsklen i Gjøvik Side 13/114

14 Status: Ne lavere enn frventet. ING i rute, IMT g HOS ligger etter. Utvikle en kmplett studieprtefølje med bachelr-, master- g PhD-utdanninger. Status: I rute. PhD Infrmatin Security, Master i klinisk sykepleie tildelt eksamensrett av KD. Søknad m pprettelse av nettverksbasert Frskerskle innen infrmasjnssikkerhet ble sendt NFR i juni (avslag mttatt 10. september). Sikre relevans ved ekstern evaluering av alle bachelr- g masterutdanninger hvert 5. år. Status: I rute. Våre kandidater får lett jbb. Eksterne representanter invlvert i syklisk evaluering av et master- g et bachelrprgram. Ekspandere til 2100 studenter i planperiden. Status: I rute. Flere prgram under ppbygging gjør det sannsynlig at målet nås. Utvikle attraktive bachelrstudier i tråd med samfunnets behv. Status: I rute. Lett fr våre studenter å få jbb. Utvikle masterutdanninger sm bidrar til å realisere universitetsambisjnen. Status: I rute. Styringsparameter Resultat Resultatmål Antall primærsøkere per studieplass Antall uteksaminerte kandidater frdelt på Departementet henter tall fra DBH 1,2 T2: 1,2 40 / 120 T2: 21 / 105 utvalgte mråder Ingeniør / Sykepleier Kandidater ttalt 23m T2: 12 m 314b T2: 206b (HOS: 127, ING:32, IMT:47) Søkere ttalt 5237 T2: 3374 Ikke tall per avd. Opptak 810 T2: 798 HOS: 262, IMT: 117 ING: 289 Styremøte nr. 5/2008 Høgsklen i Gjøvik Side 14/114

15 3.1.2 HiG skal tilby et gdt læringsmiljø med undervisnings- g vurderingsfrmer sm sikrer faglig innhld, læringsutbytte g gd gjennmstrømning. Styringsparametre: Øke antall nye studiepeng per egenfinansiert student per år. Status: I rute. 772 av mål 1200 prdusert per 2. tertial prgnse fr året: 1286 Årlige undersøkelser m studieprgramkvalitet skal vise høy grad av studenttilfredshet. Status: Undersøkelse er gjennmført, resultat frventes i 3. tertial. Øke gjennmføringsgraden med 10 prsentpeng i løpet av planperiden. Status: Tall usikre per 2. tertial, men virker lavere enn frventet. Utvikle et studentdemkrati med høy deltakelse. Status: Tillitsvalgte viser gdt engasjement g er representert på alle nivå i HiGs rganisasjn. Studentrådet vurderer at de har gd målppnåelse fr det de er pptatt av. HiG har lav studentdeltakelse ved valg, ne sm gså er en nasjnal trend. Ha etablert en alumnirdning i løpet av planperiden. Status: Ikke i rute. Utredning laget, må bearbeides videre. Utvikle et innbydende læringsmiljø preget av mderne teknlgi, gd studentvelferd g service. Status: I rute. Gjennmføre ppgradering av eksisterende høgsklecampus i planperiden g ha realisert første trinn i planen m ppgradering av Kallerudmrådet innen Status: I rute. Ombyggingen av K-bygget sm planlagt. Oppgradering av A-bygget anses per 2. tertial sm mer realistisk enn samlkalisering med Fagsklen i Gjøvik. Styringsparameter Resultat Resultatmål Nye studiepeng per egenfinansiert student per år Studenter per undervisnings-, frsknings-, g frmidlingsstilling Studenter (egenfinansiert) Departementet henter tall fra DBH 44,0 T2: Ikke tall 15,0 T2: Ikke tall 1680 T2: Ikke kvalitetssikrede tall, frdi rutine fr semesteravgift ikke Styremøte nr. 5/2008 Høgsklen i Gjøvik Side 15/114

16 Styringsparameter Resultat Resultatmål er fullført 60 Studiepengsenheter 1200 T2: 772 HOS: 422, IMT: 139, ING: HiG skal ha et internasjnalt utdanningssamarbeid av høy kvalitet, sm både bidrar til økt utdanningskvalitet g sikrer kvalifiserte kandidater til samfunns- g næringsliv. Styringsparametre: Øke antall utvekslingsstudenter (ut/innreisende). Status: Delvis i rute. Færre inn enn frventet. Ut sm frventet. Øke antall fremmedspråklige utdanningstilbud. Status: Delvis i rute: IMT ver mål, i tillegg har CIMET master startet med 6 studenter, ING i rute, HOS ingen tilbud. Stimulere til at minst 10 % av studentene på bachelr- g masterutdanning skal ha et studiepphld (3-6 mnd.) i utlandet i løpet av studietiden. Status: Delvis i rute, etter 2. tertial, men prgnse fr 2008 viser at ne under ca. 5 % av 3. årsstudenter i bachelrutdanningene deltar i utveksling. Stimulere til at utvekslingsstudenter på HiG skal utgjøre minst 1 % av antall studenter på campus. Status: I rute. I 2008 frventes 1,5 % av antall studenter på campus. CERN Schl f Cmputing med 52 studenter gjennmført på en psitiv måte. Gjøre HiG til et attraktivt studiested fr utenlandske studenter. Status: I rute. HiG har vist at en har et apparat sm kan håndtere mttak av internasjnale studenter på en gd måte. Styringsparameter Resultat Resultatmål Antall utvekslingsstudenter (ut/innreisende) Departementet henter tall fra DBH 40/40 T2: 19 inn/33ut HOS: 3i/11u, IMT: 13i/6u, ING: 3i/13u Styremøte nr. 5/2008 Høgsklen i Gjøvik Side 16/114

17 Antall fremmedspråklige utdanningstilbud 35 emner/260 studiepeng T2: 37/225 HOS: 0, IMT: 8/60(b) g 24/125(m), ING:5/40(b) 3.2 HiG skal gjennm nasjnalt g internasjnalt samarbeid tilby frskerutdanning av høy kvalitet, sm er innrettet g dimensjnert fr å ivareta behvene i sektren g i samfunnet fr øvrig. HiG skal sørge fr gd gjennmføring av frskerutdanningen. KD frventer mtale av følgende punkter i Rapprt g planer ( ). Rapprten gir en vurdering av status per 2. tertial: Omtale arbeidet med å knsentrere innsatsen g utvikle fagmiljøene gjennm samarbeid i egen institusjn eller mellm institusjner. Status: I rute. HiG ble anerkjent sm knutepunkt. (Blant annet av UiO/UNIK, UIA, UIS, UIB, UIT, FFI, NR) da høgsklen søkte m etablering sm Frskerskle i infrmasjnssikkerhet. Omtale tiltak fr å øke gjennmstrømningen i frskerutdanningen. Status: I rute. Egen frskerutdanning under ppstart (PhD Infrmatin Security). Omtale tiltak fr å øke frskningsmidlene fra NFR. Status: I rute. HiG har sendt flere søknader, men har ikke fått gjennmslag i NFR. Ingen knkrete tiltak er planlagt per 2. tertial. Omtale hvrdan institusjnen bedrer samarbeidet med internasjnal utdannings- g frskningsvirksmhet. Status: I rute. Valgt sm arrangør av CERN Schl f Cmputing Kinasamarbeid i gang g under utvikling. Innledet samarbeid med 7 internasjnale partnere m søknad på EUs Cmpetitivness and Innvatin Framewrk Prgramme (CIP) HiG skal medvirke til prfesjnsrettet frskning, utviklingsarbeid, kmpetanseutvikling g nyskapende virksmhet i reginen. Styringsparametre: Øke antall publikasjnspeng per undervisnings-, frsknings- g frmidlingsstilling. Status: Usikkert pr. 2. tertial, men økte med 3,9 % siste år g 70,6 % etter Status per 1. august viser ca 30 % av tall fr hele Øke andel NFR-tildeling per undervisnings-, frsknings- g frmidlingsstilling. Styremøte nr. 5/2008 Høgsklen i Gjøvik Side 17/114

18 Status: Ikke i rute, flere søknader er avslått. Følges pp av dekanene med støtte fra FA. Øke andel EU-tildeling per undervisnings-, frsknings- g frmidlingsstilling. Status: Bedre enn frventet Øke utveksling av ansatte via prgramavtaler. Status: Adm i rute (6 registrert 2. tertial). Faglige ikke i rute, ppfølging har ikke resultert i endring per 2. tertial. Følges pp videre. Seks prsent av ttale budsjett utgjøres av ekstern frskningsfinansiering ved utløp av planperiden. Status: I rute, med 6,8 %. Beregnet slik: (NFR + EU/ Ttale inntekter). Tjue prfessrer, 40 % andel førstestillinger g 30 stipendiater ved utløp av planperiden. Status: Delvis i rute. Per 2. tertial hadde HiG 22 prfessrer (I g II), 35,5 % minst førstekmpetanse g 13,2 årsverk i stipendiatstillinger, 2 (persner) i internt finansierte dktrgradsstudenter g 11 (persner) i internt finansierte i masterutdanningsløp. Resultat Resultatmål 2008 Styringsparameter Publikasjnspeng per undervisnings-, frsknings-, g frmidlingsstilling NFR-tildeling per undervisnings-, frsknings-, g frmidlingsstilling Utveksling av ansatte via prgramavtaler EU-tildeling per undervisnings-, frsknings-, g frmidlingsstilling Departementet henter tall fra DBH 0,28 T2: Ikke tall T2: Kr ,05 T2: 6 adm/ 3 fag Kr T2: Kr HiG skal gjennm nasjnalt g internasjnalt samarbeid tilby frskerutdanning av høy kvalitet, sm er innrettet g dimensjnert fr å ivareta behvene i sektren g i samfunnet fr øvrig. HiG skal sørge fr gd gjennmføring av frskerutdanningen. Styringsparametre: Etablere stabil drift av PhD i infrmasjnssikkerhet i planperiden. Status: I rute. Eksamensrett i PhD tildelt av KD. Styremøte nr. 5/2008 Høgsklen i Gjøvik Side 18/114

19 Starte utviklingen av PhD visuelle medier i samarbeid med HiL g HH i planperiden. Status: Negativt avvik. Mer tidkrevende enn frutsett å få reell påvirkning på innhldet i denne felles PhDen. Arbeidet med avklaring er videreført i 2. tertial. Vurdere å starte utvikling av PhD i klinisk sykepleie eller andre helsefag i samarbeid med Sykehuset Innlandet g høgsklene i reginen. Status: I rute. Drøftinger er gjennmført i strategisk samarbeidsrgan mellm Sykehus Innlandet g høgsklene. Prsess er i gang. I første mgang satses det på nærmere frskningssamarbeid med Sykehuset Innlandet. Styringsparameter Resultat Resultatmål Antall uteksaminerte Dktrgradskandidater per vitenskapelig årsverk Departementet henter tall fra DBH T2: Ikke tall 3.3 HiG skal medvirke til å spre g frmidle resultater fra frskning, faglig g kunstnerisk utviklingsarbeid g medvirke til innvasjn g verdiskapning basert på disse resultatene. HiG skal gså legge til rette fr at tilsatte g studenter kan delta i samfunnsdebatten. KD frventer mtale av følgende punkter i Rapprt g planer ( ). Rapprten gir en vurdering av status per 2. tertial: Omtale arbeidet fr å styrke bidraget til reginal utvikling g innvasjn. Status: Reginalt samspill i rute. Omtale arbeidet med å øke de eksternfinansierte inntektene. Status: I rute med økning. Omtale arbeidet med å gjøre utdanningene tilgjengelige g fleksible fr hele beflkningen, uavhengig av bsted g livssituasjn. Status: I rute. Fleksibel ingeniørutdanning gdt mttatt sm utdanningstilbud. Desentraliserte sykepleierutdanning igangsatt (Otta, Valdres, Gran) g fleksibel rganisering av masterutdanningene ved IMT under utvikling. Vise tiltak fr å styrke publisering g frmidling. Status: I rute. Frslag til Open Access plicy under utarbeidelse. Høgsklefrum Gjøvik vel etablert HiG skal gjennm frmidling g deltagelse i ffentlig debatt tilføre samfunnet resultatene fra FU-virksmheten. Styringsparametre: Styremøte nr. 5/2008 Høgsklen i Gjøvik Side 19/114

20 Øke antall publikasjner gjennm gdkjente frmidlingskanaler med 10 % årlig. Status: Mangler data pr. 2. tertial. (Frmuleringene i styringsparameteren må revideres. Frsøket på å utvikle en nasjnal definisjn av gdkjent frmidlingskanal er frlatt nasjnalt. Høgsklen skal ukentlig være psitivt synlig i nyhetsbildet. Status: I rute. Høgsklens web skal være blant de 10 beste universitets- g høgsklewebene i landet. Status: Antas i rute ut fra tilbakemeldinger fra brukere. Høgsklen skal i størst mulig grad gjøre faglige arbeider g frskningsresultater tilgjengelig via HiGs institusjnelle arkiv fr frskingspublikasjner. Status: I rute Høysklene skal medvirke til samfunns- g næringsutvikling gjennm innvasjn g verdiskapning. Styringsparametre: Øke mfang av eksternt finansiert virksmhet (EFV). Status: Samlet ne under budsjett, gjelder særlig IMT. Øke antall frretningsideer. Status: Lavere enn frventet. Øke antall nypprettede selskaper basert på mttatte fretningsideer Status: Lavere enn frventet. Styringsparameter Resultat Resultatmål Omfang av eksternt finansiert virksmhet (EFV) *) Mttatte frretningsideer Nypprettede selskaper basert på mttatte frretningsideer Eksternt finansierte studenter Departementet henter tall fra DBH 26,2 mill. kr T2: 12,8 mill. kr 3 T2: 0 1 T2: T2: 473, HOS: 93, IMT: 52, ING: 328 Styremøte nr. 5/2008 Høgsklen i Gjøvik Side 20/114

21 Styringsparameter Resultat Resultatmål Eksternt finansierte 60 stp. enheter 140 T2: 94, HOS: 11, IMT: 24 ING: 59 *) KDs definisjn av hva sm inngår i EFV ble endre HiG skal ha en persnal- g øknmifrvaltning sm sikrer effektiv utnytting av ressursene. KD frventer mtale av følgende punkter i Rapprt g planer ( ). Rapprten gir en vurdering av status per 2. tertial, g vise hvrdan styret vurderer sitt ansvar fr målppfølging herunder: Vektingen av faglige versus administrative ressursbehv. Status: Rimelig balanse, men meget nøktern administrativ bemanning (jf Rkkansenterets rapprt til PIU, mai 2008). Andel administrative stillinger ved HiG er 18 %, nasjnalt snitt er 24 %, HiL 31 %, HH 30 %. Administrativ kapasitet g kmpetanse fr å sikre gd kvalitet i øknmifrvaltningen. Status: I rute, bemanning g kmpetanse trappet pp. Hvrdan prinsippene fr gd eierstyring følges pp i randsnen. Status: Utreder rammeavtale med Gjøvik Kunnskapspark. Omfang g utvikling av utsatt virksmhet g begrunnelse fr behvet fr avsetninger til strategiske frmål. Status: Avsetninger til strategisk frmål gir mulighet fr å iverksette nye strategiske tiltak. Innsatsen i ppfølgingen er økt. Rapprt m bruk av strategiske midler viser at mye av frsinkelsene er hentet inn. Vise m institusjnen har etablert etiske retningslinjer sm dekker både den faglige den administrative siden. Status: Etiske retningslinjer vil bli revidert i løpet av studieåret. Omtale ppfølging av at institusjnen fullt ut følger det til enhver tid gjeldende regelverk fr anskaffelser g frvaltning av bidragsprsjekter g ppdragsprsjekter. Status: I rute. Riksrevisjnens brev m årsregnskap 2007 viser dette. Omtale institusjnens ppfølging av egen intern kntrll, ref. reglement fr øknmistyring i staten 14 - relatert både til systemer g kvalitetssikring. Status: Følges pp løpende, jf. merknad på frrige kulepunkt HiG skal føre en aktiv arbeidsgiverplitikk sm bidrar til å rekruttere g utvikle kmpetanse sm reflekterer institusjnenes ppgaver g ansvarsmråder Styringsparametre: Styremøte nr. 5/2008 Høgsklen i Gjøvik Side 21/114

STRATEGIPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND 2012-2015

STRATEGIPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND 2012-2015 STRATEGIPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND 2012-2015 INNHOLD Strategiplan fr Høgsklen i Ålesund 2012 2015 Kunnskapsnav i en innvativ regin 3 Verdier 4 Utdanning 5 Frskning g frmidling 7 Interaksjn i reginen 8 Frvaltning

Detaljer

SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM

SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM Generell del Vedtatt i styret fr Samisk høgskle i sak S 09/11, 14.10.11 1 1. Innledning I henhld til lv m universiteter g høgskler 1-6 skal alle institusjner fr

Detaljer

Ingegerd Palmèr, ekstern representant

Ingegerd Palmèr, ekstern representant . HØGSKOLEN I GJØVIK Vår dato 13.06.2008 Konsulent Anne Aandalen. Email: anne.aandalen@hig.no PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 4, 13. JUNI 2008 Tid: Fredag 13. juni 2008 kl. 10.00 15.30 Sted: Høgskolen i Gjøvik,

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 1, 21. OG 22. FEBRUAR 2008

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 1, 21. OG 22. FEBRUAR 2008 . HØGSKOLEN I GJØVIK Vår dato 08.02.2008 Konsulent Anne Aandalen. Email: anne.aandalen@hig.no PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 1, 21. OG 22. FEBRUAR 2008 Tid: Sted: Torsdag 21. februar 2008 kl. 09.00 12.00 (styreseminar)

Detaljer

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Det integrerte universitetssykehuset. O-SAK Orientering om Felles støttefunksjoner for forskning, innovasjon og utdanning - FIU

Det integrerte universitetssykehuset. O-SAK Orientering om Felles støttefunksjoner for forskning, innovasjon og utdanning - FIU Det integrerte universitetssykehuset O-SAK 23-16 Orientering m Felles støttefunksjner fr frskning, innvasjn g utdanning - FIU 1 Det integrerte universitetssykehuset Overrdnet strategisk målsetting, mai

Detaljer

Styremøte nr. 4/2009 protokoll

Styremøte nr. 4/2009 protokoll Styremøte nr. 4/2009 protokoll Tid: 11.06.09. Sted: Høgskolen i Gjøvik Protokoll fra møtet ført av seniorkonsulent Nils Rui, nils.rui@hig.no Tilstede: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder Gro Iren Kvanli

Detaljer

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014 Retningslinjer fr søknad m g tildeling av klinisk krttidsstipend 2014 Søknadsfrist mandag 2. juni 2014 kl. 13.00 Innhld Om stipendet. 1 Definisjner... 2 Søknadens vedlegg.. 2 Innsending av elektrnisk søknadsskjema...

Detaljer

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge Trndheim Helseklynge Frskning g utdanning innen samhandling g innvasjn Trndheim 14. nvember 2011 Til Helse- g msrgsdepartementet Kmmunetjenesteavdelingen Pstbks 8011 Dep 0030 Osl. (pstmttak@hd.dep.n) Høring

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STJØRDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

Arbeidsprogram studieåret 2015/2016. Studentorganisasjonen StOr

Arbeidsprogram studieåret 2015/2016. Studentorganisasjonen StOr Arbeidsprgram studieåret 2015/2016 Studentrganisasjnen StOr Vedtatt av Studentparlamentet 08.05.2015 StudentOrganisasjnen ved Universitetet i Stavanger Arbeidsprgrammet er et styringsdkument sm beskriver

Detaljer

Styremøte nr. 2/ protokoll

Styremøte nr. 2/ protokoll Styremøte nr. 2/2011 - protokoll Tid: Torsdag 28. kl. 09 30 til 13 00 og fredag 29. april kl. 09 15 12 30 2011 Sted: Eidgenössische Technische Hochschule ETH, Zürich, Sveits. Tilstede: Jørn Wroldsen, rektor,

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.12.2016, sak 109/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 5/ 2008

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 5/ 2008 PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 5/ 2008 Tid: Torsdag 25. september 2008 kl. 12.00 18.00 Fredag 26. September 2008 kl. 09.00 11.30 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom Ørneredet Tilstede: Fra styret: Jørn Wroldsen,

Detaljer

Årshjul for eierstyring høsten 2017/våren-2018 og forslag til opplegg for dialogmøter

Årshjul for eierstyring høsten 2017/våren-2018 og forslag til opplegg for dialogmøter Vedlegg 2 Årshjul fr eierstyring høsten 2017/våren-2018 g frslag til pplegg fr dialgmøter 1. Bakgrunn Sm ppfølging av styrets vedtak m mål fr eierskap i aksjeselskap (styresak 152/16), må det fastsettes

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Utkast til kntrllutvalgets møte 24.11.2016, sak XX/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Realfagskommuner Gardermoen, 21. mai 2015 Sidsel Sparre, Utdanningsdirektoratet

Realfagskommuner Gardermoen, 21. mai 2015 Sidsel Sparre, Utdanningsdirektoratet Realfagskmmuner Gardermen, 21. mai 2015 Sidsel Sparre, Utdanningsdirektratet Bakgrunn plitisk frankret Kunnskapsdepartementet har satt av midler på 2015-budsjettet til etablering g gjennmføring av rdningen

Detaljer

STYREMØTE 30. juni 2010 Side 1 av 5. Plan og budsjett SØ 2010

STYREMØTE 30. juni 2010 Side 1 av 5. Plan og budsjett SØ 2010 STYREMØTE 30. juni 2010 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: Plan g budsjett SØ 2010 Sammendrag: Sykehuset Østfld HF (SØ) må i 2011 freta kstnadskutt på til sammen 19 mill. krner fr å følge

Detaljer

Oppfølging KU-saker Grue-2008 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig. Sist redigert 20.02.2009 1

Oppfølging KU-saker Grue-2008 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig. Sist redigert 20.02.2009 1 19.2.08 1/08 Referater, rienteringer g Kntrllutvalget tar referatene g rienteringen til etterretning. diskusjner. 2/08 Samtale med rdføreren. Samtalen utsettes til neste møte. 3/08 Samtale med rådmannen.

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Skaun kmmmune Vedtatt 21.5.2016 i sak 23/15 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR SLUTTRAPPORT ROR 2011-2013 Redigert 25.04.2013 Sluttrapprt Prsjekt Samhandlingsrefrm fr ROR 01.05.2011-01.05.2013 v/hege-beate Edvardsen Prsjektleder/krdinatr ROR Prsjektet skulle etter planen avsluttes

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Hemne kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.11.2016 i sak 89/16 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

Høgskolen i Gjøvik - Tertialrapport 1/2013

Høgskolen i Gjøvik - Tertialrapport 1/2013 Høgsklen i Gjøvik - Tertialrapprt 1/2013 I Tertialrapprt 1/2013 rapprteres status per 30. april fr høgsklens arbeid med å realisere virksmhetsmålene. I rapprten mtales avdelingenes status fr kvantitative

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Selbu kmmune Vedtatt i sak 10/17 i kmmunestyrets møte 24.4.2017. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Malvik kmmune Utkast til kntrllutvalget 13.2.17. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Mal for årsplan ved HiST

Mal for årsplan ved HiST Mal for årsplan ved HiST 1. Årsplan/årsbudsjett: (årstall) For: (avdeling) 2. Sammendrag: Sammendraget skal gi en profilert kortversjon av målsettinger og de viktigste tiltakene innenfor strategiområdene:

Detaljer

Rektors spørsmål om avdelingenes planer

Rektors spørsmål om avdelingenes planer Vedlegg 1 til ntat m årsrapprt 27.06.14 Rektrs spørsmål m avdelingenes planer Svarene sendes inn sammen med andre innspill sm har frist 7.ktber. Hvedutfrdring AFT: Få til daglig drift i byggeperiden nytt

Detaljer

Aksjonærbrev nr. 2/2002

Aksjonærbrev nr. 2/2002 88APP APPLIED PLAsMA PHYSICS ASA Aksjnærbrev nr 2/2002 Øknmi Det vises til vedlagte ureviderte halvårsresultat fr selskapet Sm det fremgår her, hadde selskapet msetning i 1 halvår på 5,1 MNK g et underskudd

Detaljer

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg Vedlegg Nærmere m bakgrunnen fr anmdningen Staten ved IMDi anmdet i fjr kmmunene m å bsette 10707flyktninger i 2014. Alle landets kmmuner er bedt m å bsette flyktninger. Kmmunene har hittil vedtatt å bsette

Detaljer

Årsplan for Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 2007 Vedtatt på møte i instituttstyret den 27. februar 2007

Årsplan for Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 2007 Vedtatt på møte i instituttstyret den 27. februar 2007 Årsplan fr Institutt fr ssilgi g samfunnsgegrafi 2007 Vedtatt på møte i instituttstyret den 27. februar 2007 Innledning Hensikten med årsplanen fr 2007 er å gjøre rede fr instituttets pririteringer innen

Detaljer

Ark.: Lnr.: 770/13 Arkivsaksnr.: 13/128-1 ETABLERING AV ET KOMPETANSE-, UNIVERSITETS- OG FORSKINGSFOND FOR OPPLAND

Ark.: Lnr.: 770/13 Arkivsaksnr.: 13/128-1 ETABLERING AV ET KOMPETANSE-, UNIVERSITETS- OG FORSKINGSFOND FOR OPPLAND Ark.: Lnr.: 770/13 Arkivsaksnr.: 13/128-1 Saksbehandler: Rannveig Mgren ETABLERING AV ET KOMPETANSE-, UNIVERSITETS- OG FORSKINGSFOND FOR OPPLAND Vedlegg: Ingen SAMMENDRAG: Det anbefales at det pprettes

Detaljer

Årsrapport 2013 - BOLYST

Årsrapport 2013 - BOLYST Frist: 24. april Sendes til: pstmttak@krd.dep.n Til: KMD Årsrapprt 2013 - BOLYST Fra: Vest-Finnmark reginråd Dat: 23.4.2014 Kmmune: Prsjektnavn: Prsjektleder: Leder i styringsgruppen: Kntaktpersn i fylkeskmmunen:

Detaljer

Rutiner for ansvar og kontroll ifb. bidrags og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA), IME fakultetet, 20. september 2011

Rutiner for ansvar og kontroll ifb. bidrags og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA), IME fakultetet, 20. september 2011 Rutiner fr ansvar g kntrll ifb. bidrags g ppdragsfinansiert aktivitet (BOA), IME fakultetet, 20. september 2011 (gjelder ikke prsjekter finansiert av EU prgrammer) Det vises til Instruks fr øknmifrvaltningen

Detaljer

Universitets- og høyskolesektoren Statsbudsjettet 2015. Universitets- og høyskoleavdelingen

Universitets- og høyskolesektoren Statsbudsjettet 2015. Universitets- og høyskoleavdelingen Universitets- g høysklesektren Universitets- g høyskleavdelingen Universitets- g høysklesektren Frslag til bevilgning ver 07.60: ttalt 32,3 mrd. krner Økning til 75 mill. krner fr å stimulere til samarbeid,

Detaljer

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012 RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 212 Et utvalg av ansatte i ressursgruppen i hjemmebaserte tjenester. 1 Innhld Frrd... 3 Prsjektets frhistrie... 3 Prsjektets

Detaljer

Kompetanseutviklingsplan 2009-2012. Juli -09

Kompetanseutviklingsplan 2009-2012. Juli -09 Kmpetanseutviklingsplan 2009-2012 Juli -09 Innhld 1. Innledning... 3 2. Kmpetansekrav fr undervisning i grunnsklen... 3 a) Frskrift til pplæringslven 14-2 bkstav a nr. 1, lyder sm følger:... 3 b) Frskrift

Detaljer

Styremøte nr. 6/2015 PROTOKOLL

Styremøte nr. 6/2015 PROTOKOLL Styremøte nr. 6/2015 PROTOKOLL Tid: Torsdag 10. desember 2015 kl. 14:00 18:10 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom 3. etg. (G-bygget) Tilstede: Ingegerd Palmér Wenche Aamodt Furuseth Are Strandlie Sigrid

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret i sak 115/12

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret i sak 115/12 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013 Hemne kmmune Vedtatt av kmmunestyret 30.10.2012 i sak 115/12 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Tilsyn med studiekvalitet. Øystein Lund Tilsynsdirektør NOKUT

Tilsyn med studiekvalitet. Øystein Lund Tilsynsdirektør NOKUT Tilsyn med studiekvalitet Øystein Lund Tilsynsdirektør NOKUT Kvalitetsmråder fr studieprgram Tilsyn g stimulans til kvalitetsutvikling Strtingets føringer Strukturmeldingen Knsentrasjn fr kvalitet Skjerpede

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STEINKJER KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

Ny arbeidstaker-organisasjon

Ny arbeidstaker-organisasjon Ny arbeidstaker-rganisasjn Sm tidligere nevnt har det blitt ført samtaler m en mulig ny arbeidstakerrganisasjn fr ansatte innen diakni, prestetjeneste g kirkelig undervisning. De tre freningene har nå

Detaljer

Økonomiledelse. Dekanskolen UHR 5. februar 2010 Seunn Smith-Tønnessen, UiA

Økonomiledelse. Dekanskolen UHR 5. februar 2010 Seunn Smith-Tønnessen, UiA Øknmiledelse Dekansklen UHR 5. februar 2010 Seunn Smith-Tønnessen, UiA Innhld Strategisk ledelse med mål- g resultatstyring sm styringsprinsipp Budsjettet sm styringsredskap Praktisk regnskapsfrståelse

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon Hemne kommune

Plan for forvaltningsrevisjon Hemne kommune Plan fr frvaltningsrevisjn 2014-2015 Hemne kmmune Vedtatt i kmmunstyret 25.3.2014 i sak 13/14 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

Kompetanse for framtidens barnehage i Nearegionen 2014 2020

Kompetanse for framtidens barnehage i Nearegionen 2014 2020 Kmpetanse fr framtidens barnehage i Neareginen 2014 2020 Innhld Innledning... 3 Overrdnede mål g innhld... 3 Satsingsmråder... 4 Kmpetanseutviklingstiltakene... 6 Aktørene i kmpetanseutviklingen... 8 Side

Detaljer

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning Alle fagskletilbydere v/styrene Deres ref Vår ref Dat 201006242-/AKN 05.05.2011 Innkalling til møte 1. juni 2011 - Frberedelse g prsess ved etablering av ny Database fr statistikk m fagskleutdanning Vi

Detaljer

STUDIEPLAN. Årsstudium i landmåling (07/08)

STUDIEPLAN. Årsstudium i landmåling (07/08) STUDIEPLAN Årsstudium i landmåling (07/08) (One Year Curse in Land Surveying) 60 studiepeng (ECTS) Fulltid ver 1 år Utarbeidet av: Bjørn Gdager AVDELING FOR INGENIØRFAG 1. BAKGRUNN FOR STUDIET... 3 2.

Detaljer

Styremøte 5. mars 2015

Styremøte 5. mars 2015 Styremøte 5. mars 2015 Sted: Ruter, Drnningens gate 40 Tid: Kl. 10.00 14.00 Saker.: 11 /15 23/15 Sakliste til styremøte 5. mars 2015 Saksnr.: Sak Sak 11/15 Referat fra styremøte 29. januar 2015 Sak 12/15

Detaljer

Handlingsplan 2014-2015

Handlingsplan 2014-2015 Handlingsplan 2014-2015 17.03.2014 Fjellreginsamarbeidet Visjn Levende g livskraftige bygder i fjellmråda Frmål Fjellreginsamarbeidet (FRS) er et plitisk nettverk. FRS er pådriver fr en plitikk sm sikrer

Detaljer

Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 1/ 2007

Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 1/ 2007 Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 1/ 2007 Tid: Fredag 23. februar 2007 kl. 09.00 14.30 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom 3. etg. i G-bygget Tilstede: Fra styret: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON (UTKAST) Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON (UTKAST) Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013 (UTKAST) Hemne kmmune Vedtatt av kmmunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - VERRAN KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2 3

Detaljer

Nytt fra NOKUT. Avdelingsdirektør Stig Arne Skjerven. NOKUTs utlandskonferanse, Lillestrøm, 18.11.2014

Nytt fra NOKUT. Avdelingsdirektør Stig Arne Skjerven. NOKUTs utlandskonferanse, Lillestrøm, 18.11.2014 Nytt fra NOKUT Avdelingsdirektør Stig Arne Skjerven NOKUTs utlandsknferanse, Lillestrøm, 18.11.2014 Agenda Status på dagens aktiviteter g tjenester Nye g kmmende aktiviteter g tjenester Hva kan dere frvente

Detaljer

Styremøte nr. 8/ protokoll

Styremøte nr. 8/ protokoll Styremøte nr. 8/2011 - protokoll Tid: Onsdag 14. desember kl. 10:00-16:05 Sted: Ørneredet (3. etasje G-bygget, HiG) Tilstede: Ingegerd Palmér, styreleder Wenche Aamodt Furuseth, ekstern representant gikk

Detaljer

Aktivitet Hensikt Oppgaver Resultat Ansvarlig

Aktivitet Hensikt Oppgaver Resultat Ansvarlig 1 Avklare evt pprettelse/ videreføring av reginal ambulansefunksjn 2 Frberende aktivitet fr 2015 Hensikten er å avklare m vi trenger en reginal funksjn fr å ivareta sentrale funksjner, g evt. hvilket innhld

Detaljer

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE. Fredag den 24. oktober 2014 klokken 09.30 10.00 i Spydeberg, Kommunestyresalen.

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE. Fredag den 24. oktober 2014 klokken 09.30 10.00 i Spydeberg, Kommunestyresalen. Tlf: 69 87 87 17 pst@indrestfld.n www.indrestfld.n Representantskapets medlemmer Representantskapets varamedlemmer INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE Fredag den 24. ktber 2014 klkken 09.30 10.00 i Spydeberg,

Detaljer

Innføring i NOKUTs godkjenningsordninger. Tina Rønning Lund, NOKUT

Innføring i NOKUTs godkjenningsordninger. Tina Rønning Lund, NOKUT Innføring i NOKUTs gdkjenningsrdninger Tina Rønning Lund, NOKUT NOKUT sm nasjnalt kmpetansesenter fr utenlandsk utdanning 1. Gdkjennings- g vurderingstjenester - Gdkjenningsrdninger etter søknad fra enkeltpersner

Detaljer

Virksomhetsplan 2013. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 7. desember 2012 0

Virksomhetsplan 2013. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 7. desember 2012 0 Virksmhetsplan 2013 Grønn kunnskap er avgjørende fr bærekraftig utvikling Vedtatt av styret 7. desember 2012 0 Innhld 1. Situasjnsbeskrivelse... 2 1.1 Overrdnede føringer... 2 1.2 De viktigste utfrdringene...

Detaljer

Økonomiplan

Økonomiplan Øknmiplan 2018-2021 Status i arbeidet v/trnd Julin 19.09.2017 1 Felles handlingsregler fr Drammen, Svelvik g Nedre Eiker kmmuner i 2018-2019 Fellesnemda har freslått følgende handlingsregler fr de tre

Detaljer

Styremøte nr. 1/ protokoll

Styremøte nr. 1/ protokoll Styremøte nr. 1/2010 - protokoll Tid: 11./12.03.10 Sted: University of Gloucestershire, England / Queens Hotel i Cheltenham Protokoll fra møtet ført av seniorrådgiver Torunn Linneberg Tilstede: Jørn Wroldsen,

Detaljer

Veien til arbeidslivet. IMDI Indre Østs seminar

Veien til arbeidslivet. IMDI Indre Østs seminar Veien til arbeidslivet IMDI Indre Østs seminar 30 Oktber 2013 Nasjnalt kmpetansesenteret fr utenlandsk utdanning i NOKUT Katarina G. Witek Nasjnalt kmpetansesenteret fr utenlandsk utdanning Kmpetansesenterets

Detaljer

D2-K Krav til kvalitetssystem

D2-K Krav til kvalitetssystem Filnavn: D2-K-Krav_til_kvalitetssystem-20100614 Henvisning: Kap. C3, pkt 8.1 g 8.2 Dat: 2010-06-14 Innhld Kvalitetssystem (kap. C3, pkt. 8.1) Ressurs- g rganisasjnsplan (kap. C3, pkt. 8.2) Side 1 av 5

Detaljer

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Frslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Innhld Innhld... 1 1. INNLEDNING... 2 Bakgrunn... 2 2 KUNNSKAPSPRØVEN... 3 2.1 Første kunnskapsprøve...

Detaljer

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt Olderskg Side 1 28.11.2011 Innledning 01.01.07. ble Olderskg skle/sfo g Olderskg barnehage til: Olderskg ppvekstsenter. Dette har ført til en mer helhetlig pplæring av barna fra de starter i barnehagen

Detaljer

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 side 1 Innhldsfrtegnelse Frrd Innledning Målsetting Om bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Statusbeskrivelse Rlleavklaringer stat,

Detaljer

Innledning: 15-1164 1

Innledning: 15-1164 1 Innledning: Takk skal du ha. Først g fremst vil jeg understreke at vi er glad fr at regjeringen satte i gang arbeidet med å gjøre nødvendige endringer i arbeidsmiljølven. Det er ne sm stadig må gjøres

Detaljer

Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 7/ 2007

Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 7/ 2007 Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 7/ 2007 Tid: Torsdag 13. desember 2007 kl. 10.00 15.30 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom G-bygget Tilstede: Fra styret: Forfall: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder

Detaljer

BALANSERT MÅLSTYRING I VADSØ KOMMUNE - VALG AV MÅLEOMRÅDER

BALANSERT MÅLSTYRING I VADSØ KOMMUNE - VALG AV MÅLEOMRÅDER VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Bystyret Møtested: Vårbrudd Møtedat: 16.06.2005 Klkkeslett: 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt frfall meldes på tlf. 78 94 23 13. Fr varamedlemmenes vedkmmende gjelder sakslista

Detaljer

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket Evaluering av tiltak i skjermet virksmhet AB-tiltaket Geir Møller 5. nv. 2009 telemarksfrsking.n 1 TEMA Varigheten på AB-tiltaket Hva skjer før g etter AB Utstrømming fra trygdesystemet Overgang til jbb

Detaljer

Dette er en kort gjennomgang av hva vi vil spørre om når du kommer inn i søknadsskjemaet:

Dette er en kort gjennomgang av hva vi vil spørre om når du kommer inn i søknadsskjemaet: Dette er en krt gjennmgang av hva vi vil spørre m når du kmmer inn i søknadsskjemaet: På de tre første skjemasidene ber vi m pplysninger m bedriften sm er søker. Vi trenger pplysninger m firmaet slik det

Detaljer

Samfunnsviternes fagforening (Samfunnsviterne) Strategi- og måldokument for perioden 2006-2009

Samfunnsviternes fagforening (Samfunnsviterne) Strategi- og måldokument for perioden 2006-2009 Samfunnsviternes fagfrening (Samfunnsviterne) Strategi- g måldkument fr periden 2006-2009 Samfunnsviterne er en medlemsbasert rganisasjn av g fr medlemmene. Samfunnsviterne skal være den ledende fagfreningen

Detaljer

UNIVERSITETS- og FUSJONSPROSJEKTET Delprosjekt 2 Faglig organisering

UNIVERSITETS- og FUSJONSPROSJEKTET Delprosjekt 2 Faglig organisering UNIVERSITETS- g FUSJONSPROSJEKTET Delprsjekt 2 Faglig rganisering Mandatet skal behandles av fellesstyret. Det tas frbehld m justeringer i mandatet sm følge av dette. 1 Bakgrunn Det vises til styresakene

Detaljer

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV Saksbehandler: Tr-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200300272 109 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 09-2005 PRAKTISERING

Detaljer

Handlingsplan for 2016 er utarbeidet med utgangspunkt i Strategi for AV-OG-TIL 2016-2020.

Handlingsplan for 2016 er utarbeidet med utgangspunkt i Strategi for AV-OG-TIL 2016-2020. Sak 8: Handlingsplan fr AV-OG-TIL 2016 Handlingsplan fr 2016 er utarbeidet med utgangspunkt i Strategi fr AV-OG-TIL 2016-2020. Handlingsplanen skal danne grunnlaget fr arbeidet til AV-OG-TIL i 2016. Styrets

Detaljer

Styremøte nr. 4/2015 PROTOKOLL

Styremøte nr. 4/2015 PROTOKOLL Styremøte nr. 4/2015 PROTOKOLL Tid: Torsdag 1. oktober 2015 kl. 09:00 13:45 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom 3. etasje (G-bygget) Tilstede: Ingegerd Palmér Hans Tomter Wenche Aamodt Furuseth Thor Svegården

Detaljer

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform Samfunnsviternes kmmunikasjnsplattfrm 1 Samfunnsviternes kmmunikasjnsplattfrm Innledning Alle rganisasjner, uansett størrelse, har behv fr gd kmmunikasjn fr å løse sine ppgaver. Det å ønske å benytte kmmunikasjn

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE

PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 1.1. Målsetning/hensikt 1.2. Ajurhld 1.3. Definisjner 2. ORGANISERING AV OG MANDAT

Detaljer

Spørsmål og svar til Konkurransegrunnlag

Spørsmål og svar til Konkurransegrunnlag Rammeavtale utviklingstjenester Saksnr.: NT-0080-14 Spørsmål g svar til Knkurransegrunnlag # 2, utsendt 06.06.2014 1. Intrduksjn 1.1 Frmål Frmålet med dette dkumentet er å gi svar på innkmne spørsmål til

Detaljer

Styremøte nr. 4/2013 Protokoll

Styremøte nr. 4/2013 Protokoll Styremøte nr. 4/2013 Protokoll Tid: Fredag 27. september 2013 kl. 09:00 11:30 og 14:00-16:00 Sted: Høgskolen i Gjøvik, Ørneredet (G-bygget 3. etasje) Tilstede: Ingegerd Palmér, styreleder Lars Erik Flatø,

Detaljer

Saksframlegg styret i DA

Saksframlegg styret i DA Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Ingrid Olsen Arkiv: Unntatt ffentlighet Arkivsaksnr.: 17/553-6 Orientering m g status i prsjektet Digitale dmstler Direktørens sakssammendrag: Styret ble gitt en

Detaljer

Retningslinjen er veiledende for alle kliniske legemiddelutprøvinger som gjennomføres ved Oslo universitetssykehus HF.

Retningslinjen er veiledende for alle kliniske legemiddelutprøvinger som gjennomføres ved Oslo universitetssykehus HF. Versjn nr. 1.1 1 HENSIKT Hensikten med SOP-en (Standard Operating Prcedure/retningslinje) er å beskrive den verrdnede rlle, ansvar g ppgavefrdeling i kliniske legemiddelutprøvinger. Retningslinjen skal

Detaljer

Rapport fra industripolitisk nettverk April 2011

Rapport fra industripolitisk nettverk April 2011 Rapprt fra industriplitisk nettverk April 2011 Innhld Innledning... 2 Samfunnsmessige frutsetninger... 3 Kmpetanse... 3 Energi g miljø... 4 Eierskap... 5 Innledning Teknas industriplitikk har blant annet

Detaljer

27. september HelsIT 2016 Stig A. Slørdahl

27. september HelsIT 2016 Stig A. Slørdahl 27. september 2016 HelsIT 2016 Stig A. Slørdahl DET STORE HAMSKIFTET I HELSETJENESTEN DIGITAL DISRUPTION Se det stre bildet 2016: Mer enn 25 prsent ver 67 år 21 24 prsent 18 20 prsent 15 17 prsent 8 14

Detaljer

Årsrapport Rysteg AS. Greta Haga, fagleder RYSTEG AS

Årsrapport Rysteg AS. Greta Haga, fagleder RYSTEG AS 28.02.2017 Årsrapprt 2016 Rysteg AS Greta Haga, fagleder RYSTEG AS 1 Innledning Samtlige av Rystegs ansatte har gjrt en fltt jbb med å tilstrebe at vi har fått gde resultater i 2016. Jbbveilederne på Rysteg

Detaljer

tilsagnsperioden som er angitt for hvert fag i tabellen under. Det tas forbehold om

tilsagnsperioden som er angitt for hvert fag i tabellen under. Det tas forbehold om Saksbehandler: Mrten Skaug Vår dat: 19.11.2015 Deres dat: Vår referanse: 2015/3473 62718/2015 Deres referanse: Universitetet i Bergen Pstbks 7800 5020 Bergen Organisasjnsnummer: 874 789 542 Tilsagnsbrev

Detaljer

Vedtakssaker. Godkjenning av møteinnkalling og saksliste til styremøtet 21.06.2016. Godkjenning av møtebok fra styremøtet 12.05.

Vedtakssaker. Godkjenning av møteinnkalling og saksliste til styremøtet 21.06.2016. Godkjenning av møtebok fra styremøtet 12.05. Styret ved Høgsklen i Sørøst Nrge Vår dat: 09.06.2016 Dk.nummer: Dknr MØTEINNKALLING Møtedat: 21.06.2016 kl. 10:00 Sted: Campus Prsgrunn Arkivsak: 16/00002 Mulige frfall meldes snarest til Anita Dale Anita.dale@hit.n,

Detaljer

Sak STY 67/10 Protokoll fra styremøte nr. 5/2010

Sak STY 67/10 Protokoll fra styremøte nr. 5/2010 Sak STY 67/10 Protokoll fra styremøte nr. 5/2010 Møtedato: 13.12.10 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Høgskoledirektør Saksdokumenter: Saksframlegg Vedlegg: Forslag til protokoll fra styremøtet nr

Detaljer

Styret i Reisa Elvelag avholdt styremøte styremøte/årsmøte fredag 13. april 2012 kl. 10.00 til ca. kl.16.00 på møterommet i bankbygget, 2.

Styret i Reisa Elvelag avholdt styremøte styremøte/årsmøte fredag 13. april 2012 kl. 10.00 til ca. kl.16.00 på møterommet i bankbygget, 2. Styret i Reisa Elvelag avhldt styremøte styremøte/årsmøte fredag 13. april 2012 kl. 10.00 til ca. kl.16.00 på møtermmet i bankbygget, 2.etasje Følgende møtte: Terje Nrdberg (stemmeandel 1 ½) Lars Frihetsli

Detaljer

innledning... 4 Tre pilarer i AV-OG-TIL sitt arbeid... 5 Samarbeid og lokal iverksettelse... 5 Resultatmål Tiltak 2018:...

innledning... 4 Tre pilarer i AV-OG-TIL sitt arbeid... 5 Samarbeid og lokal iverksettelse... 5 Resultatmål Tiltak 2018:... HANDLINGSPLAN 2018 INNHOLD innledning... 4 Tre pilarer i AV-OG-TIL sitt arbeid... 5 Samarbeid g lkal iverksettelse... 5 Resultatmål 2018... 5 Tiltak 2018:... 5 Kmpetanse g infrmasjn... 6 Resultatmål 2018...

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Saksbehandler: Edvard Andreassen, tlf. 75 51 29 26 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200400496-3 012 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 13-2005/4

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Agdenes kommune. Vedtatt i kommunestyre, sak xx/xx

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Agdenes kommune. Vedtatt i kommunestyre, sak xx/xx PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Agdenes kmmune Vedtatt i kmmunestyre, sak xx/xx Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET Innledning KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET FAKULTETSADMINISTRASJONEN Kmpetanseutviklingsplanen er en rammeplan fr arbeid med individuell g kllektiv kmpetanseutvikling

Detaljer

Eierskapskontroll 2013 Chrisfestivalen AS. RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS. Kontrollør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1

Eierskapskontroll 2013 Chrisfestivalen AS. RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS. Kontrollør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1 Eierskapskntrll 2013 Chrisfestivalen AS RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS 2013 Kntrllør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1 Eierskapskntrll 2013 Chrisfestivalen AS Rapprt fra eierskapskntrll

Detaljer

Handlingsplanen revisjon av kortversjon. Utkast. 1) Forord v/rektor og direktør. 2) Historikk

Handlingsplanen revisjon av kortversjon. Utkast. 1) Forord v/rektor og direktør. 2) Historikk Handlingsplanen revisjn av krtversjn Utkast 1) Frrd v/rektr g direktør 2) Histrikk I 2008 fikk UiB en handlingsplan fr frskerutdanning. Handlingsplanen var et resultat av at et utvalg i lengre tid hadde

Detaljer

Venstres innspill til politiske samtaler om asylfeltet

Venstres innspill til politiske samtaler om asylfeltet Strtinget, 11.11.15 Venstres innspill til plitiske samtaler m asylfeltet I. Bred enighet m langsiktige løsninger Venstre går inn i frhandlingene m frlik på asylfeltet, med en ambisjn m å ppnå bred enighet

Detaljer

Rammeverk for kvalitetssikring av forskerutdanningen. Gerhard Yngve Amundsen UHR, Nasjonal forskerutdanningskonferanse 2015

Rammeverk for kvalitetssikring av forskerutdanningen. Gerhard Yngve Amundsen UHR, Nasjonal forskerutdanningskonferanse 2015 Rammeverk fr kvalitetssikring av frskerutdanningen Gerhard Yngve Amundsen UHR, Nasjnal frskerutdanningsknferanse 2015 Presentasjnen innehlder: Innledning Nasjnalt rammeverk sm regulerer kvalitetssikring

Detaljer

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling:

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling: Saksprtkll i Råd fr mennesker med nedsatt funksjnsevne - 06.03.2017 Behandling: Svein Harald Halvrsen, KrF, fremmet frslag til vedtak: Rettighetsutvalget leverte sin utredning NOU 2016:17 På lik linje

Detaljer

Litt om Riksantikvarens arbeid med verdiskaping og kulturminnenes samfunnsnytte

Litt om Riksantikvarens arbeid med verdiskaping og kulturminnenes samfunnsnytte Litt m Riksantikvarens arbeid med verdiskaping g kulturminnenes samfunnsnytte Verdiskaping i km-frvaltningen Prgram 2006-2010 Tilskuddspst 2011-2015 Tjene penger Metde fr kulturminnefrvaltningen Interne

Detaljer

Prosedyre for fullmakter mellom HAMU og AMU. Ansvarlig: Svein Sivertsen Verifisert: Godkjent: Side: 1 av 7

Prosedyre for fullmakter mellom HAMU og AMU. Ansvarlig: Svein Sivertsen Verifisert: Godkjent: Side: 1 av 7 Ansvarlig: Svein Sivertsen Verifisert: Gdkjent: Side: 1 av 7 1. Hensikt Prsedyre fr HAMU g AMU dkumenterer fullmakter gitt mellm HAMU g AMU. Den beskriver videre hvrdan utvalgene skal arbeide fr å drive

Detaljer

Programmandat. Sør-Øst

Programmandat. Sør-Øst Dat: 06.05.13 1 / 15 Prgram reginal RIS/PACS Helse Sør-Øst Lkalt prsjektnr/-id: Reginalt prsjektnr/-id: Prgrammandat Prgrammandat Prgram: Ett reginalt RIS/PACS Helse Sør-Øst Srt tekst = felles tekst fra

Detaljer

Innkalling Styret. Møte 7/14-3 I.l 0.20 14. Høgskolen i Telemark

Innkalling Styret. Møte 7/14-3 I.l 0.20 14. Høgskolen i Telemark Høgsklen i Telemark Innkalling Styret Møte 7/14-3 I.l 0.20 14 Høgsklen i T elemark, Kjølne s ring 56, Pstbks 203, 390 l Prsgrunn Te lefn : 35 57 50 00 T e lefaks: 35 57 50 02 (http://www.hit.n/main/cntentlview/full/

Detaljer