Styremøte nr. 5/2008

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styremøte nr. 5/2008"

Transkript

1 Styremøte nr. 5/2008 Tid: 25./ Sted: Høgsklen i Gjøvik Innhld Beslutningssaker: Sak STY 51/08 Innkalling... 2 Sak STY 52/08 Saksliste... 3 Sak STY 53/08 Prtkll fra styremøtet nr. 4/ Sak STY 54/08 Tertialrapprt 2, Sak STY 55/08 Årsplan fr styrets arbeid Sak STY 56/08 Bidrags- g ppdragsfinansiert aktivitet Sak STY 57/08 Avdeling fr ingeniørfag (ING) - navneendring Diskusjnssaker: Sak STY 58/08 Planprsess - Strategisk plan Sak STY 59/08 Studieprtefølje Sak STY 60/08 HiGs lønnsplitikk Orienteringssaker: Sak STY 61/08 PIU-prsessen Sak STY 62/08 Tall fr frammøte ved studiestart Sak STY 63/08 Campusutvikling Sak STY 64/08 Nye akkrediterte studieprgram ved HiG Sak STY 65/08 Aktuelle tema i UH-sektren høsten Sak STY 66/08 Fkus på interne enheter Sak STY 67/08 Brev fra KD av 18. juli m lederlønn Sak STY 68/08 Eventuelt Gjøvik 15. september 2008 Inge Øystein Men, høgskledirektør Styremøte nr. 5/2008 Høgsklen i Gjøvik Side 1/114

2 Sak STY 51/08 Innkalling Møtedat: 25./ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Høgskledirektør Saksdkumenter: Innkalling Høgskledirektørens frslag til vedtak Styret gdkjenner innkalling til styremøte nr. 5/2008, sakene 51 68/08 Styremøte nr. 5/2008 Høgsklen i Gjøvik Side 2/114

3 Sak STY 52/08 Saksliste Møtedat: 25./ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Høgskledirektør Saksdkumenter: Saksliste Høgskledirektørens frslag til vedtak Styret gdkjenner saksliste til styremøte nr. 5/2008 Styremøte nr. 5/2008 Høgsklen i Gjøvik Side 3/114

4 Sak STY 53/08 Prtkll fra styremøtet nr. 4/2008 Møtedat: 25./ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Høgskledirektør Saksdkumenter: Frslag til prtkll fra styremøtet 13. juni 2008 Frslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 4, 13. JUNI 2008 Tid: Fredag 13. juni 2008 kl Sted: Høgsklen i Gjøvik, 3. etasje i G-bygget Tilstede: Fra styret: Jørn Wrldsen, rektr, styrets leder Gr Iren Kvanli Dæhlin, prrektr, styrets nestleder Wenche Aamdt Furuseth, ekstern representant Jhn Retzius, ekstern representant, vara (fra kl , sak STY42/08) Lars Erik Flatø, ekstern representant Jan Erik Svenssn, ekstern representant Ina Rll Spinnangr, studentrepresentant Anders Tørklep, studentrepresentant Are Strandlie, ansatt, faglig representant Sigrid Wangensteen, ansatt, faglig representant Rigmr Øvstetun, ansatt, teknisk/administrativt persnale Fra administrasjnen: Inge Øystein Men, høgskledirektør Kai Rbert Jakbsen, øknmidirektør Jan Kåre Testad, persnaldirektør Nils Rui, senirknsulent Anne Aandalen, knsulent, styresekretær Ikke tilstede: Ingegerd Palmèr, ekstern representant BESLUTNINGSSAKER: Sak STY 36/08 Gdkjenning av innkalling Høgskledirektørens frslag til vedtak: Styret gdkjenner innkalling til styremøte nr 4/2008 med sakene 36-47/08 Enstemmig vedtatt Styremøte nr. 5/2008 Høgsklen i Gjøvik Side 4/114

5 Sak STY 37/08 Gdkjenning av saksliste Rektr fresl følgende saker i tillegg: Sak STY 48/08 Sak STY 49/08 Sak STY 50/08 Oriententering m Prsjekt Innlandsuniversitetet Tilbakemelding fra etatstyringsmøte Regnskapet fr 2007 Avsluttende revisjnsbrev fra Riksrevisjnen Høgskledirektørens frslag til vedtak med rektrs tillegg ble enstemmig vedtatt Sak STY 38/08 Gdkjenning av prtkll fra styremøte nr 2/2008 Høgskledirektørens frslag til vedtak: Styret vedtar prtkll fra styremøte nr 2/2008 Enstemmig vedtatt Sak STY 39/08 Gdkjenning av prtkll fra ekstrardinært styremøte nr 3/2008 Høgskledirektørens frslag til vedtak: Styret vedtar prtkll fra ekstrardinært styremøte nr 3/2008 Sak STY 40/08 Lønnsvurdering fr rektr g høgskledirektør Høgskledirektørens frslag til vedtak: 1. Sm frhandlingsdelegasjn fr fastsettelse av høgskledirektørens lønn g rektrs gdtgjøring ved frhandlinger 2008, vedtar styret å ppnevne følgende representanter: a) b) 2. Høgsklestyret gir delegasjnen de nødvendige fullmakter til å gjennmføre frhandlingene på vegne av arbeidsgiver. Midler til eventuelt lønnstillegg til rektr g høgskledirektør dekkes innenfr høgsklens budsjett, men legges utenfr den sentralt avsatte øknmiske rammen fr frhandlingene etter Hvedtariffavtalens pkt Følgende mdell fr lønnsfrhandling skal brukes: Styremøte nr. 5/2008 Høgsklen i Gjøvik Side 5/114

6 Høgskledirektøren frsl å lukke møtet. Møtet ble deretter lukket. Tilhørerne samt rektr g høgskledirektør frlt møtet. Prrektr fresl følgende vedtak: 1 Sm frhandlingsdelegasjn fr fastsettelse av høgskledirektørens lønn g rektrs gdtgjøring ved frhandlinger 2008, vedtar styret å ppnevne følgende representanter: a) Jan Erik Svenssn b) Wenche Aamdt Furuseth 2 Høgsklestyret gir delegasjnen de nødvendige fullmakter til å gjennmføre frhandlingene på vegne av arbeidsgiver. Midler til eventuelt lønnstillegg til rektr g høgskledirektør dekkes innenfr høgsklens budsjett, men legges utenfr den sentralt avsatte øknmiske rammen fr frhandlingene etter Hvedtariffavtalens pkt Mdell fr lønnsfrhandling: Det gjennmføres resultatvurderingssamtale med utgangspunkt i kriterier fr vurdering av lønn. Lønnen fastsettes i tråd med lønnsplitiske retningslinjer. 4 Styret ønsker å uttale seg m lønnsplitiske retningslinjer 5 Styret ber m at høgsklen henvender seg til departementet g ber m at det tas initiativ til at avlønning av rektr g høgskledirektør tas ut av hvedtariffavtalen. Enstemmig vedtatt Styret vedtk deretter å åpne møtet. Sak STY 41/08 Hnrar til styremedlemmer 1. Styret vedtar følgende styregdtgjørelse per år: Rektr (styreleder): Kr Prrektr (nestleder): Kr Andre styremedlemmer: Kr kr fr hver møte- /seminardag Styremedlemmer sm av styret eller styrets leder gis tilleggsppgaver (intervjuer, utvalgsarbeid eller frhandlinger på vegne av styret), tilkmmer hnrar etter statens satser fr utvalgsarbeid. 2. Varamedlemmer får gdtgjrt kr pr møte-/seminardag. 3. Utvalgsgdtgjørelsen inngår ikke i feriepengegrunnlaget. Styremøte nr. 5/2008 Høgsklen i Gjøvik Side 6/114

7 4. Hnrar utbetales 2 ganger årlig (juni g desember). 5. Det gis ikke kmpensasjn fr tapt arbeidsfrtjeneste. 6. Satsene vurderes årlig av styret frut fr inngangen av et nytt kalenderår. 7. De nye gdtgjørelsene iverksettes fra g med annet halvår 2008, med tilsvarende avkrting av de faste satsene. Enstemmig vedtatt Sak STY 42/08 Tertialrapprt 1, 2008 Høgskledirektørens frslag til vedtak: Styret tar øknmirapprt pr 1. tertial 2008 til etterretning Høgskledirektøren trakk sitt pprinnelige frslag, g fremmet nytt frslag til vedtak: Styret tar øknmirapprt pr 1. tertial 2008 til etterretning g ber høgskledirektøren justere rapprten i tråd med innspill gitt i møtet. Enstemmig vedtatt Sak STY 43/08 Møtedater fr styret 2009 vår DISKUSJONSSAKER: Høgskledirektørens frslag til vedtak: Styret vedtar følgende møteplan fr våren 2009: 5. g 6. mars 30. april 11. juni Enstemmig vedtatt Tillegg: Rektr rienterte styret m at neste Innlandsuniversitetsknferanse blir 24. mars 2009, med påfølgende møte i Arena Innlandet. Sak STY 44/08 Opplegg fr virksmhets- g regnskapsrapprter til styret Saken ble drøftet under sak STY 44/08 Tertialrapprt 1, 2008 Sak STY 45/08 Prinsipper fr verføring av ver- /underskudd Styremøte nr. 5/2008 Høgsklen i Gjøvik Side 7/114

8 Saken ble drøftet. Sak STY 46/08 Evaluering av styrets arbeid Saken ble drøftet, rektr g høgskledirektør fikk innspill til ppfølging. Sak STY 47/08 Eventuelt v/ina Rll Spinnangr Gav tilbakemelding m det hun pplevde sm kvalitetssvikt vedrørende siste halvår/avslutningen av Bachelr i teknlgidesign g ledelse Tilleggssaker: Sak STY 48/08 Orientering m Prsjekt Innlandsuniversitetet Rektr rienterte m status, g saken ble drøftet Sak STY 49/08 Tilbakemelding fra etatsstyringsmøte Kpi av brevet fra KD av ble utdelt, g kmmentert Sak STY 50/08 Regnskapet fr 2007 avsluttende revisjnsbrev fra Riksrevisjnen Høgskledirektørens frslag til vedtak Kpi av brevet fra Riksrevisjnen av ble utdelt, g kmmentert Styret vedtar prtkll fr styremøte nr 4/2008, sakene 36 50/08 Styremøte nr. 5/2008 Høgsklen i Gjøvik Side 8/114

9 Sak STY 54/08 Tertialrapprt 2, 2008 Møtedat: 25./ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øknmidirektør Saksdkumenter: Saksframlegg Vedlegg: Tertialrapprt 2/2008 Sakspplysninger Generelle kmmentarer: Tertialrapprten viser målppnåelse i frhld til høgsklens plan fr Rapprten har samme målstruktur med sektrmål g virksmhetsmål med tilhørende styringsparametere sm Kunnskapsdepartementet (KD) har etablert. De fleste styringsparametere vil bare bli rapprtert på årsbasis, fr eksempel studiepengsprduksjn g publiseringspeng fr frskning. Rapprten er akkumulativ, slik at tertialrapprt 3 i hvedsak sammenfaller med rapprtdelen i Rapprt g planer ( ) sm skal sendes KD 1. mars Øknmirapprteringen består av høgsklens internregnskap, versikt ver bruk av strategiske tildelinger g en risikvurdering i frhld til målppnåelse. Internregnskapet mfatter høgsklen ttalt g hver enkelt budsjettenhet. Fr hver enhet framgår resultatet fr rdinær virksmhet g ppdragsvirksmhet hver fr seg. Finansregnskapet er etter styrets ønske lagt ved i eget vedlegg. Dette retter seg mt KD g er satt pp g kmmentert i henhld til eksplisitte krav fra departementet. Vurdering Sammendrag av øknmisk status med vurdering av utviklingen videre framver Status fr høgsklens samlede øknmi er gd pr. 2. tertial. Regnskapet viste et psitivt budsjettavvik på 1,0 mill. kr. Oppdragsvirksmheten viste et psitivt resultat på kr De samlede inntekter fr denne aktiviteten viste likevel et avvik i frhld til budsjett på - 3,5 mill. kr. I tabellen nedenfr er det gitt en versikt ver budsjettavvikene pr. 2. tertial g prgnse fr hver enkelt budsjettenhet. Virkningen av lønnsppgjøret er frutsatt dekket inn av avsetning til lønnsppgjør. På basis av vurderinger gitt av dekanene fr avdelingene g stabsledere fr FA/HiG felles, har høgskledirektøren en samlet prgnse etter 2. tertial på kr i 2008, sm framkmmer slik: (Tall i hele krner) Budsjettenhet Avvik 2.tertial 2008 Prgnse 2008 Avvik 2. tertial 2007 HOS IMT ING HiG felles FA HiG samlet HOS hadde et negativt budsjettavvik på 1,5 mill. kr. Krrigert fr virkningen av det generelle lønnsppgjøret i mai er det reelle avviket på 1,0 mill. kr. Dette er en frverring på 0,4 mill. kr siden 1. tertial. Prgnsen fr året er - 1,5 mill. kr etter at virkningen av lønnsppgjørene i 2008 er frutsatt Styremøte nr. 5/2008 Høgsklen i Gjøvik Side 9/114

10 kmpensert fullt ut. Avdelingen ser på mulighetene til økt inntjening g reduksjn i persnal- g driftskstnader fr å redusere avviket. Høgskledirektøren g FA vil følge pp dette. IMT hadde ved utgangen av periden et psitivt resultat på 2,1 mill. kr. Hvedårsaken til dette er stre innsparinger på driftskstnader g interne inntekter på ppdrag (lønnskstnader sm dekkes av eksterne prsjekter). Prgnsen fr året er 1,3 mill. kr. En generell trend sm har påvirket regnskapet ver lengre tid, er veksten i persnalkstnadene ttalt sett ved HiG. Fra 2. tertial 2007 til 2. tertial 2008 er veksten på 13,1 %. Sm tabellen nedenfr viser, har denne veksten vært spesielt str på HOS (23,5 %) g IMT (14,5 %). Dette medfører større avhengighet av eksterne inntekter i driften da den rdinære KD- tildelingen ikke vkser i samme takt. Veksten i persnalkstnader frdeler seg på budsjettenhetene sm vist i tabellen nedenfr: Budsjettenhet Endring 1. tertial 2007/2008 i prsent HOS 23,4 IMT 14,5 ING 7,5 FA/HiG felles 4,9 HiG 13,1 Lønnsppgjør 2008 Virkningen av lønnsppgjøret 2008 er beregnet til 5,4 mill. kr inklusive sentrale justeringer g lkalt lønnsppgjør. Dette tilsvarer høgsklens ttale avsetninger til lønnsppgjør. Avdelingsbudsjettene vil på slutten av året få tildelt sin andel av denne avsetningen sm kmpensasjn fr det generelle lønnsppgjøret, justeringsppgjøret g det lkale lønnsppgjøret. Strategiske midler Samlet sett er det dispnert 35,4 % av dispnible strategiske midler fr 2008 (kr av kr ). Av tildelte strategiske midler er 45,0 % dispnert (kr av kr ). Dette viser at gjennmføringsgraden er betydelig bedret i frhld til 1.tertial g at prsjektene grvt sett er i rute. Høgskledirektørens frslag til vedtak: Styret tar øknmirapprt pr. 2 tertial 2008 til etterretning. Styremøte nr. 5/2008 Høgsklen i Gjøvik Side 10/114

11 Tertialrapprt 2/2008 HiG Vedlegg Sak STY 54/08 1 Innledning Tertialrapprt 2/2008 følger Strategisk plan fr HiG g gir status fr planens sektrmål, virksmhetsmål g styringsparametre. 2 Hvedutfrdringer 2008 Følge pp prsessen med Prsjekt Innlandsuniversitetet 2012 Status: I rute, men kmplisert prsess sm særlig følges pp av rektr g høgskledirektør. Fellesadministrasjnen: Frbedre samspillet med fagavdelingene mkring øknmistyring (både bevilgningsfinansiert g eksternfinansiert virksmhet) Status: I rute. Øknmiseksjnen deltar i avdelingenes ledermøter g har utarbeidet nye rapprter etter avdelingenes ønsker. Følge pp framdriften i styrets vedtak m strategiske satsinger Status: Prsjektgjennmføringen er bedret i frhld til 1. tertial. Tiltak: Frtsatt tett ppfølging ved høgskledirektør/fa. Bistå ved mttak g ppfølging av utenlandske ansatte g studenter Status: I rute. Fr øvrig viste gjennmføring av Cern Schl f Cmputing g ppstart av ny CIMET master at FA har et mttaksapparat sm fungerer gdt. Avdeling fr ingeniørfag: Videreutvikle igangsatte mstillings- g utviklingstiltak Status: Generelt i rute, men ne etterslep på strategiske satsinger. Ny dekan fra Bygge pp et satsingsmråde i samspill med NCE Raufss (lettvektsmaterialer g autmatisert prduksjn), inkludert masterutdanning ref. PIU Status: I gang, ne frsinket. Rammeavtale m faglig samarbeid er signert. Videreutvikle nettbaserte studietilbud g EVU I rute. Meget gd respns på fleksibel ingeniørutdanning. Sikre ppbyggingen av fagmrådet øknmi g ledelse Status: Delvis i rute. Undervisningen høst 2008 er sikret, men etterslep på tilsettinger. Avdeling fr infrmatikk g medieteknikk: Styremøte nr. 5/2008 Høgsklen i Gjøvik Side 11/114

12 Iverksette mstillingsprsess fr å sikre reell budsjettbalanse 2008 g langsiktig faglig/øknmisk bærekraft (jfr synkende studiepengprduksjn g tilhørende inntekter g høye master- g PhD-kstnader) Status: Prsessen er i gang mht innsparing på driftsmidler g stillinger på rdinær drift g økt aktivitet g inntekt innen EVU. Videreutvikle nettbaserte studietilbud g EVU Status: Delvis i rute. De engelskspråklige masterutdanningene tilbys sm nettbaserte, fleksible studier fra høsten Videreutvikle samspillet med næringsliv reginalt g nasjnalt, inklusive prsjektet Security Valley ved Gjøvik Kunnskapspark Status: Pågår knkretisering i frhld til Security Valley. Tre ansatte fra infrmasjnssikkerhet tilbyr tre selvstendige kurs høsten 2008 gjennm GKP Security Academy. Avdeling fr helse, msrg g sykepleie: Videreføre den gde studiepengprduksjnen Status: I rute Videreutvikle det interne tverrfaglige samarbeidet Status: I rute. Ny dekan har dette sm viktig ppgave. Videreutvikle nettbaserte studietilbud g EVU Status: Oppfølging er frsinket, men i gang. Følge pp FU-arbeidet (særlig ved simuleringssenteret g msrgssenteret) Status: I rute Styremøte nr. 5/2008 Høgsklen i Gjøvik Side 12/114

13 3 Målppnåelse 3.1 HiG skal tilby utdanning av høy internasjnal kvalitet sm er basert på det fremste innenfr frskning, i faglig g kunstnerisk utviklingsarbeid g erfaringskunnskap. KD frventer mtale av følgende punkter i Rapprt g planer ( ). Rapprten gir en vurdering av status per 2. tertial: Vise videreutviklingen av kvalitetssikringssystemene (KS), herunder hvrdan systemene blir frankret i fagmiljøene. Status: I rute. Evalueringsmøter med fagpersnale g ledelse er gjennmført g KS ppdatert. Vise hvrdan kvalitetssikringssystemene blir brukt strategisk i arbeidet med å øke kvaliteten i utdanningen. Status: Syklisk evaluering av et master- g et bachelrprgram er gjennmført, rapprt freligger prim 3. tertial. Planer fr Kvalitetsseminar i 3. tertial er lagt et viktig tiltak fr å bygge felles kvalitetskultur ved HiG. Omtale strategi fr utvikling av fagprteføljen g faglig prfil, herunder vise avveiingene sm gjøres når det gjelder bredde versus dybde, hensynet til små g utsatte fag, relevans etc. Status: I rute. Prsess i frhld til fagprtefølje er igangsatt g gjennmføres i 3. tertial. Omtale strategi fr arbeidet med internasjnalisering, g vise hvrdan dette bidrar til utviklingen av den faglige virksmheten. Status: I rute. Redegjøre fr utviklingen av bindende samarbeid med institusjner i spesialist- g primærhelsetjenesten der studentene har praksis, gså innbefattet kvalitetssikringen av studentenes praksis. Status: I rute HiG skal utdanne kandidater med høy kmpetanse med relevans fr samfunnets behv. Styringsparametre: Øke antall primærsøkere per studieplass. Status: Frbedret markedsføring har medvirket til økt antall primærsøkere mer enn snitt. HiGs økning i primærsøkere i Samrdna pptak: 3,4 % pr Økning i ttalt (inkludert lkalt pptak): 23,9 %. Nasjnalt ingen endring fra Øke antall uteksaminerte kandidater frdelt på utvalgte mråder (ingeniør / sykepleie). Status: Bachelr ingeniør: Lavere enn frventet, 21 (mål 2008: 40) har fullført, lav sannsynlighet fr at målet nås i 3. tertial. Bachelr sykepleie lavere enn frventet, 105 (mål 2008: 120). Målet kan nås i løpet av 3. tertial. Øke innsatsen vedrørende etter- g videreutdanning (EVU). Styremøte nr. 5/2008 Høgsklen i Gjøvik Side 13/114

14 Status: Ne lavere enn frventet. ING i rute, IMT g HOS ligger etter. Utvikle en kmplett studieprtefølje med bachelr-, master- g PhD-utdanninger. Status: I rute. PhD Infrmatin Security, Master i klinisk sykepleie tildelt eksamensrett av KD. Søknad m pprettelse av nettverksbasert Frskerskle innen infrmasjnssikkerhet ble sendt NFR i juni (avslag mttatt 10. september). Sikre relevans ved ekstern evaluering av alle bachelr- g masterutdanninger hvert 5. år. Status: I rute. Våre kandidater får lett jbb. Eksterne representanter invlvert i syklisk evaluering av et master- g et bachelrprgram. Ekspandere til 2100 studenter i planperiden. Status: I rute. Flere prgram under ppbygging gjør det sannsynlig at målet nås. Utvikle attraktive bachelrstudier i tråd med samfunnets behv. Status: I rute. Lett fr våre studenter å få jbb. Utvikle masterutdanninger sm bidrar til å realisere universitetsambisjnen. Status: I rute. Styringsparameter Resultat Resultatmål Antall primærsøkere per studieplass Antall uteksaminerte kandidater frdelt på Departementet henter tall fra DBH 1,2 T2: 1,2 40 / 120 T2: 21 / 105 utvalgte mråder Ingeniør / Sykepleier Kandidater ttalt 23m T2: 12 m 314b T2: 206b (HOS: 127, ING:32, IMT:47) Søkere ttalt 5237 T2: 3374 Ikke tall per avd. Opptak 810 T2: 798 HOS: 262, IMT: 117 ING: 289 Styremøte nr. 5/2008 Høgsklen i Gjøvik Side 14/114

15 3.1.2 HiG skal tilby et gdt læringsmiljø med undervisnings- g vurderingsfrmer sm sikrer faglig innhld, læringsutbytte g gd gjennmstrømning. Styringsparametre: Øke antall nye studiepeng per egenfinansiert student per år. Status: I rute. 772 av mål 1200 prdusert per 2. tertial prgnse fr året: 1286 Årlige undersøkelser m studieprgramkvalitet skal vise høy grad av studenttilfredshet. Status: Undersøkelse er gjennmført, resultat frventes i 3. tertial. Øke gjennmføringsgraden med 10 prsentpeng i løpet av planperiden. Status: Tall usikre per 2. tertial, men virker lavere enn frventet. Utvikle et studentdemkrati med høy deltakelse. Status: Tillitsvalgte viser gdt engasjement g er representert på alle nivå i HiGs rganisasjn. Studentrådet vurderer at de har gd målppnåelse fr det de er pptatt av. HiG har lav studentdeltakelse ved valg, ne sm gså er en nasjnal trend. Ha etablert en alumnirdning i løpet av planperiden. Status: Ikke i rute. Utredning laget, må bearbeides videre. Utvikle et innbydende læringsmiljø preget av mderne teknlgi, gd studentvelferd g service. Status: I rute. Gjennmføre ppgradering av eksisterende høgsklecampus i planperiden g ha realisert første trinn i planen m ppgradering av Kallerudmrådet innen Status: I rute. Ombyggingen av K-bygget sm planlagt. Oppgradering av A-bygget anses per 2. tertial sm mer realistisk enn samlkalisering med Fagsklen i Gjøvik. Styringsparameter Resultat Resultatmål Nye studiepeng per egenfinansiert student per år Studenter per undervisnings-, frsknings-, g frmidlingsstilling Studenter (egenfinansiert) Departementet henter tall fra DBH 44,0 T2: Ikke tall 15,0 T2: Ikke tall 1680 T2: Ikke kvalitetssikrede tall, frdi rutine fr semesteravgift ikke Styremøte nr. 5/2008 Høgsklen i Gjøvik Side 15/114

16 Styringsparameter Resultat Resultatmål er fullført 60 Studiepengsenheter 1200 T2: 772 HOS: 422, IMT: 139, ING: HiG skal ha et internasjnalt utdanningssamarbeid av høy kvalitet, sm både bidrar til økt utdanningskvalitet g sikrer kvalifiserte kandidater til samfunns- g næringsliv. Styringsparametre: Øke antall utvekslingsstudenter (ut/innreisende). Status: Delvis i rute. Færre inn enn frventet. Ut sm frventet. Øke antall fremmedspråklige utdanningstilbud. Status: Delvis i rute: IMT ver mål, i tillegg har CIMET master startet med 6 studenter, ING i rute, HOS ingen tilbud. Stimulere til at minst 10 % av studentene på bachelr- g masterutdanning skal ha et studiepphld (3-6 mnd.) i utlandet i løpet av studietiden. Status: Delvis i rute, etter 2. tertial, men prgnse fr 2008 viser at ne under ca. 5 % av 3. årsstudenter i bachelrutdanningene deltar i utveksling. Stimulere til at utvekslingsstudenter på HiG skal utgjøre minst 1 % av antall studenter på campus. Status: I rute. I 2008 frventes 1,5 % av antall studenter på campus. CERN Schl f Cmputing med 52 studenter gjennmført på en psitiv måte. Gjøre HiG til et attraktivt studiested fr utenlandske studenter. Status: I rute. HiG har vist at en har et apparat sm kan håndtere mttak av internasjnale studenter på en gd måte. Styringsparameter Resultat Resultatmål Antall utvekslingsstudenter (ut/innreisende) Departementet henter tall fra DBH 40/40 T2: 19 inn/33ut HOS: 3i/11u, IMT: 13i/6u, ING: 3i/13u Styremøte nr. 5/2008 Høgsklen i Gjøvik Side 16/114

17 Antall fremmedspråklige utdanningstilbud 35 emner/260 studiepeng T2: 37/225 HOS: 0, IMT: 8/60(b) g 24/125(m), ING:5/40(b) 3.2 HiG skal gjennm nasjnalt g internasjnalt samarbeid tilby frskerutdanning av høy kvalitet, sm er innrettet g dimensjnert fr å ivareta behvene i sektren g i samfunnet fr øvrig. HiG skal sørge fr gd gjennmføring av frskerutdanningen. KD frventer mtale av følgende punkter i Rapprt g planer ( ). Rapprten gir en vurdering av status per 2. tertial: Omtale arbeidet med å knsentrere innsatsen g utvikle fagmiljøene gjennm samarbeid i egen institusjn eller mellm institusjner. Status: I rute. HiG ble anerkjent sm knutepunkt. (Blant annet av UiO/UNIK, UIA, UIS, UIB, UIT, FFI, NR) da høgsklen søkte m etablering sm Frskerskle i infrmasjnssikkerhet. Omtale tiltak fr å øke gjennmstrømningen i frskerutdanningen. Status: I rute. Egen frskerutdanning under ppstart (PhD Infrmatin Security). Omtale tiltak fr å øke frskningsmidlene fra NFR. Status: I rute. HiG har sendt flere søknader, men har ikke fått gjennmslag i NFR. Ingen knkrete tiltak er planlagt per 2. tertial. Omtale hvrdan institusjnen bedrer samarbeidet med internasjnal utdannings- g frskningsvirksmhet. Status: I rute. Valgt sm arrangør av CERN Schl f Cmputing Kinasamarbeid i gang g under utvikling. Innledet samarbeid med 7 internasjnale partnere m søknad på EUs Cmpetitivness and Innvatin Framewrk Prgramme (CIP) HiG skal medvirke til prfesjnsrettet frskning, utviklingsarbeid, kmpetanseutvikling g nyskapende virksmhet i reginen. Styringsparametre: Øke antall publikasjnspeng per undervisnings-, frsknings- g frmidlingsstilling. Status: Usikkert pr. 2. tertial, men økte med 3,9 % siste år g 70,6 % etter Status per 1. august viser ca 30 % av tall fr hele Øke andel NFR-tildeling per undervisnings-, frsknings- g frmidlingsstilling. Styremøte nr. 5/2008 Høgsklen i Gjøvik Side 17/114

18 Status: Ikke i rute, flere søknader er avslått. Følges pp av dekanene med støtte fra FA. Øke andel EU-tildeling per undervisnings-, frsknings- g frmidlingsstilling. Status: Bedre enn frventet Øke utveksling av ansatte via prgramavtaler. Status: Adm i rute (6 registrert 2. tertial). Faglige ikke i rute, ppfølging har ikke resultert i endring per 2. tertial. Følges pp videre. Seks prsent av ttale budsjett utgjøres av ekstern frskningsfinansiering ved utløp av planperiden. Status: I rute, med 6,8 %. Beregnet slik: (NFR + EU/ Ttale inntekter). Tjue prfessrer, 40 % andel førstestillinger g 30 stipendiater ved utløp av planperiden. Status: Delvis i rute. Per 2. tertial hadde HiG 22 prfessrer (I g II), 35,5 % minst førstekmpetanse g 13,2 årsverk i stipendiatstillinger, 2 (persner) i internt finansierte dktrgradsstudenter g 11 (persner) i internt finansierte i masterutdanningsløp. Resultat Resultatmål 2008 Styringsparameter Publikasjnspeng per undervisnings-, frsknings-, g frmidlingsstilling NFR-tildeling per undervisnings-, frsknings-, g frmidlingsstilling Utveksling av ansatte via prgramavtaler EU-tildeling per undervisnings-, frsknings-, g frmidlingsstilling Departementet henter tall fra DBH 0,28 T2: Ikke tall T2: Kr ,05 T2: 6 adm/ 3 fag Kr T2: Kr HiG skal gjennm nasjnalt g internasjnalt samarbeid tilby frskerutdanning av høy kvalitet, sm er innrettet g dimensjnert fr å ivareta behvene i sektren g i samfunnet fr øvrig. HiG skal sørge fr gd gjennmføring av frskerutdanningen. Styringsparametre: Etablere stabil drift av PhD i infrmasjnssikkerhet i planperiden. Status: I rute. Eksamensrett i PhD tildelt av KD. Styremøte nr. 5/2008 Høgsklen i Gjøvik Side 18/114

19 Starte utviklingen av PhD visuelle medier i samarbeid med HiL g HH i planperiden. Status: Negativt avvik. Mer tidkrevende enn frutsett å få reell påvirkning på innhldet i denne felles PhDen. Arbeidet med avklaring er videreført i 2. tertial. Vurdere å starte utvikling av PhD i klinisk sykepleie eller andre helsefag i samarbeid med Sykehuset Innlandet g høgsklene i reginen. Status: I rute. Drøftinger er gjennmført i strategisk samarbeidsrgan mellm Sykehus Innlandet g høgsklene. Prsess er i gang. I første mgang satses det på nærmere frskningssamarbeid med Sykehuset Innlandet. Styringsparameter Resultat Resultatmål Antall uteksaminerte Dktrgradskandidater per vitenskapelig årsverk Departementet henter tall fra DBH T2: Ikke tall 3.3 HiG skal medvirke til å spre g frmidle resultater fra frskning, faglig g kunstnerisk utviklingsarbeid g medvirke til innvasjn g verdiskapning basert på disse resultatene. HiG skal gså legge til rette fr at tilsatte g studenter kan delta i samfunnsdebatten. KD frventer mtale av følgende punkter i Rapprt g planer ( ). Rapprten gir en vurdering av status per 2. tertial: Omtale arbeidet fr å styrke bidraget til reginal utvikling g innvasjn. Status: Reginalt samspill i rute. Omtale arbeidet med å øke de eksternfinansierte inntektene. Status: I rute med økning. Omtale arbeidet med å gjøre utdanningene tilgjengelige g fleksible fr hele beflkningen, uavhengig av bsted g livssituasjn. Status: I rute. Fleksibel ingeniørutdanning gdt mttatt sm utdanningstilbud. Desentraliserte sykepleierutdanning igangsatt (Otta, Valdres, Gran) g fleksibel rganisering av masterutdanningene ved IMT under utvikling. Vise tiltak fr å styrke publisering g frmidling. Status: I rute. Frslag til Open Access plicy under utarbeidelse. Høgsklefrum Gjøvik vel etablert HiG skal gjennm frmidling g deltagelse i ffentlig debatt tilføre samfunnet resultatene fra FU-virksmheten. Styringsparametre: Styremøte nr. 5/2008 Høgsklen i Gjøvik Side 19/114

20 Øke antall publikasjner gjennm gdkjente frmidlingskanaler med 10 % årlig. Status: Mangler data pr. 2. tertial. (Frmuleringene i styringsparameteren må revideres. Frsøket på å utvikle en nasjnal definisjn av gdkjent frmidlingskanal er frlatt nasjnalt. Høgsklen skal ukentlig være psitivt synlig i nyhetsbildet. Status: I rute. Høgsklens web skal være blant de 10 beste universitets- g høgsklewebene i landet. Status: Antas i rute ut fra tilbakemeldinger fra brukere. Høgsklen skal i størst mulig grad gjøre faglige arbeider g frskningsresultater tilgjengelig via HiGs institusjnelle arkiv fr frskingspublikasjner. Status: I rute Høysklene skal medvirke til samfunns- g næringsutvikling gjennm innvasjn g verdiskapning. Styringsparametre: Øke mfang av eksternt finansiert virksmhet (EFV). Status: Samlet ne under budsjett, gjelder særlig IMT. Øke antall frretningsideer. Status: Lavere enn frventet. Øke antall nypprettede selskaper basert på mttatte fretningsideer Status: Lavere enn frventet. Styringsparameter Resultat Resultatmål Omfang av eksternt finansiert virksmhet (EFV) *) Mttatte frretningsideer Nypprettede selskaper basert på mttatte frretningsideer Eksternt finansierte studenter Departementet henter tall fra DBH 26,2 mill. kr T2: 12,8 mill. kr 3 T2: 0 1 T2: T2: 473, HOS: 93, IMT: 52, ING: 328 Styremøte nr. 5/2008 Høgsklen i Gjøvik Side 20/114

21 Styringsparameter Resultat Resultatmål Eksternt finansierte 60 stp. enheter 140 T2: 94, HOS: 11, IMT: 24 ING: 59 *) KDs definisjn av hva sm inngår i EFV ble endre HiG skal ha en persnal- g øknmifrvaltning sm sikrer effektiv utnytting av ressursene. KD frventer mtale av følgende punkter i Rapprt g planer ( ). Rapprten gir en vurdering av status per 2. tertial, g vise hvrdan styret vurderer sitt ansvar fr målppfølging herunder: Vektingen av faglige versus administrative ressursbehv. Status: Rimelig balanse, men meget nøktern administrativ bemanning (jf Rkkansenterets rapprt til PIU, mai 2008). Andel administrative stillinger ved HiG er 18 %, nasjnalt snitt er 24 %, HiL 31 %, HH 30 %. Administrativ kapasitet g kmpetanse fr å sikre gd kvalitet i øknmifrvaltningen. Status: I rute, bemanning g kmpetanse trappet pp. Hvrdan prinsippene fr gd eierstyring følges pp i randsnen. Status: Utreder rammeavtale med Gjøvik Kunnskapspark. Omfang g utvikling av utsatt virksmhet g begrunnelse fr behvet fr avsetninger til strategiske frmål. Status: Avsetninger til strategisk frmål gir mulighet fr å iverksette nye strategiske tiltak. Innsatsen i ppfølgingen er økt. Rapprt m bruk av strategiske midler viser at mye av frsinkelsene er hentet inn. Vise m institusjnen har etablert etiske retningslinjer sm dekker både den faglige den administrative siden. Status: Etiske retningslinjer vil bli revidert i løpet av studieåret. Omtale ppfølging av at institusjnen fullt ut følger det til enhver tid gjeldende regelverk fr anskaffelser g frvaltning av bidragsprsjekter g ppdragsprsjekter. Status: I rute. Riksrevisjnens brev m årsregnskap 2007 viser dette. Omtale institusjnens ppfølging av egen intern kntrll, ref. reglement fr øknmistyring i staten 14 - relatert både til systemer g kvalitetssikring. Status: Følges pp løpende, jf. merknad på frrige kulepunkt HiG skal føre en aktiv arbeidsgiverplitikk sm bidrar til å rekruttere g utvikle kmpetanse sm reflekterer institusjnenes ppgaver g ansvarsmråder Styringsparametre: Styremøte nr. 5/2008 Høgsklen i Gjøvik Side 21/114

Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG

Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG Styremøte nr. 3/2011 Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 33/11 Innkalling til styremøte

Detaljer

RAMMESAK 2014. Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014

RAMMESAK 2014. Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014 RAMMESAK 2014 Kmmuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014 Det vises til sak 34/13 til behandling i kmmunestyrets møte 10.06.13. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 INNLEDNING... 5 Hva

Detaljer

Styremøte nr. 4/2009

Styremøte nr. 4/2009 Styremøte nr. 4/2009 Tid: 11. juni 2009, Kl 10-16 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom i G-bygget Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 28/09 Innkalling... 2 Sak STY 29/09 Saksliste... 3 Sak STY 30/09 Protokoll

Detaljer

Evaluering av Arena prosjektet Teknologi akvarena

Evaluering av Arena prosjektet Teknologi akvarena Evaluering av Arena prsjektet Teknlgi akvarena Oppdragsgiver: Teknlgi akvarena Stavanger, 10.05.2012 ipax AS Tel: (+47) 51 87 40 00 Pstbks 8034 E-pst: pst@ipax.n 4068 Stavanger, Nrge Internett: www.ipax.n

Detaljer

BUSP II Kvalitetssikring av konseptutredning

BUSP II Kvalitetssikring av konseptutredning www.pwc.n BUSP II Kvalitetssikring av knseptutredning Rapprt til Helse Bergen HF 25. september 2013 Frrd Denne rapprten er et resultat av kvalitetssikring KSK av Frnyet knseptutredning fr BUSP2 i Helse

Detaljer

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk virkemiddel fr økt innvasjn g vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prsjektet Design i Innlandet av Svein Frydenlund ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk

Detaljer

Styringsdokument forprosjekt bygg - Alta nærsykehus

Styringsdokument forprosjekt bygg - Alta nærsykehus Styringsdkument frprsjekt bygg - Alta nærsykehus Styrking av spesialisthelsetjenesten i Alta/Vest-Finnmark a1703fi 2015 Dkumentkntrll Revisjn Revisjnen gjelder Gdkjent Dat 09.01.15 Første ppdatering etter

Detaljer

Eierskapsmelding. Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013

Eierskapsmelding. Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013 Eierskapsmelding Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013 Innhld 1 Innledning... 3 2 Hensikt med eierskapsmeldinga... 4 3 Mtiver fr eierskap... 4 3.1 Hvedprinsipp m mtiver fr eierskap... 5 4 Valg av rganisasjnsfrm...

Detaljer

Styremøte nr. 1/2013

Styremøte nr. 1/2013 Styremøte nr. 1/2013 Tid: Tirsdag 5. mars 2013 kl. 09:00 15:00 Sted: HiG (Ørneredet/ G-bygget 3. etasje) Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 01/13 Innkalling til styremøte nr. 1/2013... 3 Sak STY 02/13

Detaljer

Programmandat. Program: Virksomhetsstyring (VIS)

Programmandat. Program: Virksomhetsstyring (VIS) 1 / 14 Prgram: Virksmhetsstyring (VIS) Srt tekst = felles tekst fra mal pr 25.april 2013 Blå tekst = utkast prgramspesifikk tekst Versjn 0.9 GODKJENT AV: Navn / Organ Rlle Stilling Dat Frnyingsstyret Prsjekteier

Detaljer

Anskaffelsesstrategi. for perioden 2012-2015

Anskaffelsesstrategi. for perioden 2012-2015 Anskaffelsesstrategi fr periden 2012-2015 Innhld INNLEDNING... 5 1. Bakgrunn g hensikt med strategien... 6 1.1 Kmmunens anskaffelsesfunksjn... 6 1.1.1 Strategisk støttefunksjn... 6 1.1.2 Redskap fr samfunnshensyn...

Detaljer

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter Veileder Hvrdan få en gd start på risikstyring i statlige virksmheter SSØ 12/2007 5000 eks. Risikstyring Hva risikstyring er: Et verktøy fr praktiv styring. Et ressurspririteringsverktøy. Et beslutningsverktøy

Detaljer

Sluttrapport for NPP-prosjektet Recruit and Retain. Marianne Vanem, prosjektleder juli 2014

Sluttrapport for NPP-prosjektet Recruit and Retain. Marianne Vanem, prosjektleder juli 2014 Sluttrapprt fr NPP-prsjektet Recruit and Retain Marianne Vanem, prsjektleder juli 2014 1 Innledning... 4 1.1 Nrthern Periphery Prgramme (NPP)... 4 1.2 Bakgrunn... 5 1.3 Partnerlandene i Recruit and Retain

Detaljer

Høringsutkast - forslag til planprogram

Høringsutkast - forslag til planprogram Frslag til planprgram REGIONAL PLAN FOR AKERSHUS 2016-2030 IDRETT FRILUFTSLIV FYSISK AKTIVITET 1 Høringsutkast - frslag til planprgram HØRINGSFRIST 15. OKTOBER 2014 Reginal plan fr idrett, friluftsliv

Detaljer

Rapport og Planer 2008-2009 Høgskolen i Narvik

Rapport og Planer 2008-2009 Høgskolen i Narvik Rapport og Planer 2008-2009 Høgskolen i Narvik Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 1 2. Resultatrapport 2008... 2 3.1 Planer 2009... 22 3.2 Disponering av tildelt bevilgning 2009... 38 1. Innledning 2008

Detaljer

FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2

FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2 Eigersund kmmune Årsmelding fr 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2 1.1 ØKONOMISKE HOVEDTALL...2 Samlet driftsmessig

Detaljer

UMBs historiske samlinger

UMBs historiske samlinger UMBs histriske samlinger FASE II Sluttrapprt 04.06.2012 Redaktør: Jnas Løvaas Gjerstad Side1 Innhld Prsjektets frmål... 4 Innledning... 4 Prsjektets mål... 4 Finansiering... 4 Avtaleverk UMB g NLM... 5

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

Styremøte nr. 6/2010

Styremøte nr. 6/2010 Styremøte nr. 6/2010 Tid: Mandag 13 desember 2010, kl 10.00 til kl 16.00 med påfølgende middag på Gamletorvet Spiseri. Sted: Møterom Ørneredet, HiG. Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 67/10 Innkalling

Detaljer

Saksliste. Møteinnkalling. Komite for liv og lære 04.02.2015 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. 09.00

Saksliste. Møteinnkalling. Komite for liv og lære 04.02.2015 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. 09.00 Møteinnkalling Kmite fr liv g lære 04.02.2015 Frmannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. 09.00 Frfall meldes til telefn 72 85 80 00 eller servicesenteret@melhus.kmmune.n Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Håndbok for tillitsvalgte i Norges Motorsportforbund 2. utgave Januar 2009

Håndbok for tillitsvalgte i Norges Motorsportforbund 2. utgave Januar 2009 Håndbk fr tillitsvalgte i Nrges Mtrsprtfrbund 2. utgave Januar 2009 Ansvarlig redaktør: Generalsekretær Ry N. Wetterstad Hvedfrfatter: Sprtssjef Anders Minken nmf@nmfsprt.n NMF 2009 1 2 1 Innledning...

Detaljer

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen Rapprt fra frprsjekt Etablering av et reginalt infrmasjns- g kmpetansesenter fr kulturnæringene i Stavanger-reginen Oppdragsgiver: Greater Stavanger ipax AS Tel: (+47) 51 87 40 00 Pstbks 8034 E-pst: pst@ipax.n

Detaljer

STEINKJER SOM ADMINISTRASJONSSENTER DEN SAMLA KOMPETANSEN OG INNOVASJONSMULIGHETER. Steinkjer kommune og Nord-Trøndelag Fylkeskommune

STEINKJER SOM ADMINISTRASJONSSENTER DEN SAMLA KOMPETANSEN OG INNOVASJONSMULIGHETER. Steinkjer kommune og Nord-Trøndelag Fylkeskommune Oppdragsgiver Steinkjer kmmune g Nrd-Trøndelag Fylkeskmmune Rapprttype Utredning - Frstudie Sluttrapprt - Januar 2013 STEINKJER SOM ADMINISTRASJONSSENTER DEN SAMLA KOMPETANSEN OG INNOVASJONSMULIGHETER

Detaljer

Styremøte nr 6/2011. Sak STY 59/11 Innkalling til styremøte... 2. Sak STY 60/11 Saksliste... 3. Sak STY 61/11 Protokoll fra styremøte nr. 5/2011...

Styremøte nr 6/2011. Sak STY 59/11 Innkalling til styremøte... 2. Sak STY 60/11 Saksliste... 3. Sak STY 61/11 Protokoll fra styremøte nr. 5/2011... Styremøte nr 6/2011 Tid: Torsdag 29. september kl. 12:00-17:00 Fredag 30. september kl. 09:00-14:00 Sted: Torsdag: Ørneredet (3. etasje G-bygget, HiG) Fredag: Honne konferansesenter, Biri, Gjøvik Saksliste

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3)

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Infrmasjn i samsvar med kravene i kapitalkravsfrskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert per 31. desember 2013 1 Innhld 1 Innledning g frmål med dkumentet... 3 2 Knslidering... 3 2.1 Oversikt ver datterselskaper,

Detaljer

Styremøte nr. 5/2013

Styremøte nr. 5/2013 Styremøte nr. 5/2013 Tid: Mandag 11. november 2013, kl. 09:00 15:00 (møtet avbrytes i ca. 1 time fra kl. 12 styret besøker en fagavdeling) Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom Ørneredet (G-bygget/ 3. etasje)

Detaljer

1. Innledning / rammer

1. Innledning / rammer Avdeling fr infrmatikk g e-læring, Høgsklen i Sør-Trøndelag Innledning / rammer Bjørn Klefstad 16.08.2013 Lærestffet er utviklet fr faget Systemfrvaltning 1. Innledning / rammer Resymé:I denne leksjnen

Detaljer

Virksomhetsplan 2014. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av landsstyret 9. desember 2013

Virksomhetsplan 2014. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av landsstyret 9. desember 2013 Virksmhetsplan 2014 Grønn kunnskap er avgjørende fr bærekraftig utvikling Vedtatt av landsstyret 9. desember 2013 Halvårsrapprtering lagt frem fr landsstyret 26. september 2014 0 Innhld 1. Situasjnsbeskrivelse...

Detaljer

Bestemmelser for utdanning i Forsvaret

Bestemmelser for utdanning i Forsvaret Bestemmelser fr utdanning i Frsvaret fastsettes til bruk i Frsvaret Akershus festning, 10. desember 2012 Luise Kathrine Dedichen Kntreadmiral Sjef Frsvarets høgskle Bestemmelser fr utdanning i Frsvaret

Detaljer