Innholdsliste. Programvarepolitikk - en demokratiutfordring. Del 1 om datasikkerhet Av Knut Yrvin 3. oktober 2003

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innholdsliste. Programvarepolitikk - en demokratiutfordring. Del 1 om datasikkerhet Av Knut Yrvin 3. oktober 2003"

Transkript

1 Programvarepolitikk - en demokratiutfordring Del 1 om datasikkerhet Av Knut Yrvin 3. oktober 2003 Innholdsliste Innledning...2 Sikkerhet...4 Når noe går galt...4 Hvem betaler for feilen?...4 Hvem utbedrer feil og mangler?...5 Økt kompleksitet...6 Men burde ikke programleverandøren rette feilene?...7 Sårbarhetsutvalget plasserer ansvaret...7 Hva gjør de store?...8 Sikkerhet gjennom uoversiktlighet...8 Sikkerhet er «umulig» uten fullstendig innsyn...9 Oppsummering om datasikkerhet...9 Spørsmål Programarbeide om kunnskapssamfunnet 1 av 10

2 Innledning Dette er et innspill i fire deler i forbindelse med programarbeidet med Kunnskapsrevolusjonen i Oslo Arbeiderparti. Hensikten er å belyse om det finnes demokratiske teknologier, og hvordan eiendomsforholdene forskyves, og berører folk flest på den elektroniske landevei. For å vite om man forholder seg til demokratiske teknologier må man belyse eiendoms- og maktforholdene på den elektroniske landevei. Tilgang til, og bruksrettighetene til dataprogram og digitalt innhold reguleres av avtaler, også kjent som sluttbrukerlisenser. Det er sluttbrukerlisensene som i stor grad bestemmer eiendomsforholdet og brukernes rettigheter på den elektroniske landevei. Artiklene vil belyse at de mest vanlige avtaleforholdene som følger med godseid programvare, og maktutøvelse på den elektroniske landevei. Det handler om politiske teknologier, disiplinerende makt, og politikken som utøves av store programleverandører, operatører og produsenter av innhold. Kampen om kjørereglene på den elektroniske landevei er i full gang. Det er satt sterkt press på å endre eiendomsretten med store handelspolitiske konsekvenser. Mange vil bli overrasket over hva som er vanlig praksis. Plateindustrien vil ha oss til å tro at poden bryter loven nå han kopierer en CD-plate selv om det er fullt lovlig å kopiere musikk til privat bruk. Samtidig gir ny teknologi en ny arena for utveksling av musikk, filmer og bøker. Musikkindustrien har ikke tatt denne teknologien i bruk på over 10 år, noe som har gitt en solid arena for uønsket deling av musikk, film og litteratur. Samtidig etterforskes og dømmes verdens ledende aktører i programvaremarkedet for brudd på konkurranse- og personvernlovgivningen. Microsoft er dømt for monopolvirksomhet i USA. De har inngått forlik med De føderale handelsmyndigheter grunnet brudd på personvernlovgivningen. Forlik om personvernlovgivningen har også skjedd i Europa. EU-kommisjonen på jakt etter selskapet grunnet monopol-adferd i Europa. Merkelig nok har NRK gitt den monopoldømte leverandøren verktøymonopol på distribusjon av TV- og radiosendinger på Internett. Artiklene vil vise at det pågår et omfattende politisk spill hvor ufordelaktige kjøreregler etableres ut fra ønskene til større selskaper. Dette skjer gjennom utstrakt og omfattende politisk påvirkning uten at forbrukerne og folk flest er tatt med på råd. Det handler om omfattende politisk påvirkning for å endre eiendomsforholdet på den elektroniske landevei hvor folk flest tilbys avtalevilkår i sterk ubalanse. Dette er avtalevilkår som neppe ville ha stått seg om man hadde fulgt forbruker- eller finanslovgivningen. Mange ser på fri programvare som et virkemiddel for å komme seg vekk fra de ugunstige avtalene som følger med godseid programvare. Et eksempel er IT-strategi fra Kommunens sentralforbund (KS): Enkelte leverandører har tilnærmet monopol for sine produkter innenfor kommunesektoren. Det gjelder særlig innenfor kontorstøtteprogrammer, operativsystemer for PC, databasesystemer og nettlesere. Monopoler kan bidra til å hemme utviklingen når det gjelder kvalitet og innovasjon og gi generelt høyere priser. Derfor er det i flere land tatt initiativ til bruk av åpen programvare i offentlig forvaltning. KS vil støtte utvikling og bruk av åpen programvare, fortrinnsvis i samarbeid med sentrale myndigheter. Statsråd Laila Dåvøy har nylig åpnet en ny felles nordisk hjemmeside sammen med de nordiske lands forbrukerministre. Den nye hjemmesiden anviser hvor det er gratis å hente programmer med åpen kildekode til profesjonell og privat bruk, skriver statsråden i Skolemagasinet. Dette er et interessant alternativ til dyre kjøpeprogram, som Microsofts Office-pakke og Adobe Photoshop. Hun forklarer at fri programvare betyr at kildekoden til dataprogrammet er fritt tilgjengelig. Slike Programarbeide om kunnskapssamfunnet 2 av 10

3 programmer kan fritt brukes, endres, forbedres, utvides og distribueres videre av alle som måtte ønske det, om man overholder vilkårene i lisensen for åpen kildekode. Slik kan programmer fritt oversettes og dermed støtte opp under språklig og nasjonal identitet. For Norges del finnes det allerede viktige programmer med åpen kildekode både på samisk, nynorsk og bokmål. Teknologidirektør Craig Mundie hos Microsoft er sterk motstander av fri programvare. Det er usunt og han mener systemene er antikapitalistiske og mot konkurranse. Microsoft-sjef Steve Ballmer mener Linux er som kreft og klistrer seg til opphavsretten til alt det rører. Microsoft direktør Birger Steen i Microsoft Norge har nylig ansatt tidligere AP-statsråd Grete Faremo. Han håper Faremo skal bidra til at rammebetingelsene blir slik Microsoft mener de bør være. Mange er ikke klar over at Microsoft motarbeidet Internett i mange år. Tidlig på nittitallet lanserte foretaket et eget datanett som de mente var en erstatning for Internett. Microsoft lyktes ikke med å erstatte Internett. Systemet hadde stor mangler og lite troverdighet blant fagfolk. Men de lykkes Microsoft å «utradere» konkurrenten Netscape gjennom å legge ved Internet Explorer i Windows. Dette førte til et forlik på 4,7 milliarder i mai 2003 mellom Microsoft og AOL som eier Netscape i dag. Harvardøkonomen Clayton Christensen beskriver fenomenet i boka «The Innovator's Dilemma» (1997). Forskeren demonstrerer gjennom imponerende undersøkelser hvordan teknologisk overherredømme i form av utbredelse fungerer hemmende for utvikling og nyskapning. Bevisene i monopoldommen mot Microsoft i USA underbygger forskningen. Jeg vil belyse hvordan godseide avtaler fra produsenter av programmer angriper demokratiets viktigste fortrinn som er oppdragelse fra politisk umodenhet til innsikt ved at et menneske opplæres til selvstyre -- ved å ta del i styret. Gjennom godseide avtaler og utformingen av teknologien utøves disiplinerende makt (Michel Foucault). Dette er politiske teknologier hvor bruker er fratatt retten til medbestemmelse, og innflytelse over teknologibruken. Det vil kreve solide, planmessige og gjennomgripende politiske grep for å gjenopprette balansen mellom brukere og leverandør av dataprogrammer. Sosialdemokrater i Tyskland er i full gang. Også Frankrike, India og Kina gjennomfører omfattende og gjennomgripende omlegging av politikken på den elektroniske landevei. Spørsmålet er ikke når dette vil skje, da mange nasjoner mener balanserte teknologiavtaler er bedre for landets verdiskapning. Spørsmålet er om Norge skal fortsette sin konsumentrolle hvor man favoriserer og styrker «markedslederen», som fører en politikk som også støttes av interesseorganisasjoner som IKT-Norge. Arbeiderpartiet i Norge gikk enda et skritt lengre når de ville gjeninnføre monopolavtalen med Microsoft ved alternativt statsbudsjett for Eller vil politikken legges om hvor også det offentlige tar en rolle for å fremme nyskapning og innovasjon som vi gjorde det tidlig på syttitallet i oljepolitikken. Artikkelen skrevet på norsk uten bruk av forkortelser som så ofte kjennetegner databransjen. For å gjøre teksten interessant tar jeg tak i flere dagligdagse situasjoner hvor folk flest kjenner seg igjen. Jeg ser på hva man gjør når du får virus på PC-en. Hvorfor den nye CD-plata hakker eller ikke virker bilen eller på hytta. Dette vil føre oss over en diskusjon om maktutøvelse og eiendomsforholdene på den elektroniske landevei. Den første delen av fire artikler vil omhandle datasikkerhet. Den andre artikkelen vil handle om forvaltning av eiendomsretten til film, musikk, og distribusjonsindustrien, og hvordan dette griper inn i Programarbeide om kunnskapssamfunnet 3 av 10

4 teknologien. Tredje artikkel vil handle om sosiale rettigheter, og universal tilgang til den elektroniske landevei. Den siste artikkel vil handle om grunnlaget for innovasjon og nyskapning. Sikkerhet Når noe går galt For folk flest vil man først merke betydningen av en teknologiavtale når noe går galt. Det er først når noe går galt man spør hvem man må henvende seg til, eller hvordan man får rettet opp i feil og mangler. Siste uka i august 2003 ble jeg oppringt klokka 23:11 om natta. Partilederen i lokallaget hadde fått virus på datamaskinen sin. Det var valg, og han bare måtte ha tilgang til e-post og elektroniske dokumenter. Han hadde ringt Telenor som anbefalte han en service-person som kunne hjelpe, og lurte på om det var lurt. Jeg svart at han burde betale for denne hjelpen. Et par uker senere fikk jeg høre at det hele hadde gått bra. Å rydde vekk viruset kostet 3500 kroner. Det eneste som gjensto nå var å få lest MS Office-dokumentene. Han måtte taste inn en kryptisk kode for å få startet Microsoft Office. For å få koden måtte han samle masse data fra datamaskinen, og sende faks til Sverige. Han så for seg at dette ville ta halvannen dag å å samle opplysninger, sende faks til Sverige, og legge inn aktiviseringskoden. Det endte med at han fikk tak i den «hemmelige» koden fra en annen i partilaget som også hadde Microsoft Office. Et annet eksempel jeg fikk var en inspektør på en skole som hadde installert OpenOffice på fem forskjellige utgaver av Windows og Skolelinux. OpenOffice virket bra på Windows 98, Windows 2000 og Skolelinux. Men på Windows NT var det problemer. Det gjaldt den norske utgaven, ikke den engelske. Han fortalte også at han hadde installert 5 forskjellige utgaver av OpenOffice på Windows NT-systemet sitt. Han ble anbefalt å ta kontakt med IT-staben i sin kommune for å rydde opp i alle installasjonene. Det skal ikke mye feil eller problemer til før man må kontakte fagfolk. Dette gjelder uavhengig om vi snakker om en DVD-spiller eller et dataprogram som svikter. Fagfolka får betalt på samme måte som en rørlegger som tetter en vannlekkasje, eller en elektriker som utbedrer en defekt kontakt. Dette er fagfolk som får betalt for sine tjenester uavhengig av om dette er ved leveranse av nytt utstyr, eller utbedring av feil og mangler. Man tar svært sjeldent kontakt direkte med Philips som har levert DVDspilleren, eller om mediaspilleren fra Microsoft leverer fra seg personopplysninger på ulovlig måte. Hvem betaler for feilen? Det er rimelig innlysende at man henvender seg til fagfolk ved feil. Men hvem dekker kostnadene ved feil og mangler? Rådgiverfirmaet Cybersource i Australia har gått igjennom avtaleforholdet som følger med godseid programvare fra Microsoft og fri programvare som har en GNU-lisens. En av de mest gjentatte påstander fra brukere som kjøper og kjører Microsoft-programmer med EULA er at de gjør dette for å ha noen å holde juridisk ansvarlig dersom programvaren svikter eller fører til katastrofale feil. Dette er en fullstendig feil fordi EULA eksplisitt fratar brukeren alle åpninger, og alle muligheter for hjelp som brukere av Microsoft-programmer har for erstatning av noe slag. I beste fall, kan du få igjen pengene for produktet, eller 5 dollar (USD). Videre, så langt forfatteren kan se, er det ikke en eneste person eller organisasjon som bruker programvare fra Microsoft som har nådd fram i retten grunnet applikasjonsfeil eller katastrofale kræsj i selskapets 27 årige historie. Skulle noen ha eksempler kjærkommen om noen skulle kjenner et tilfelle Programarbeide om kunnskapssamfunnet 4 av 10

5 Cybersoruce trekker også fram umuligheten for å holde noen ansvarlig ved bruk av fri programvare. Siden denne programvaren lisensieres uten kostnader gis ingen garanti for programmet, bortsett fra når garantier må gis i følge gjeldene lovverk. Utenom når det uttrykkes skriftlig av opphavsrettsinnehaver og/eller andre parter tilbys programmet «som den er» uten garantier av noe slag [...]. Hele risikoen for kvalitet og anvendbarhet bæres av bruker. Om programmet skulle vise seg å ha mangler bærer bruker alle kostnader for alle nødvendige tjenester, reparasjoner, eller rettelser. Utvikler av programvaren har fraskrevet seg alle garantier ved programvaren uavhengig om den er fri eller godseid. GNU-lisensen forklarer dette med at programvaren kan brukes uten lisenskostnader. Det er ikke forklart hvorfor brukerne er fratatt alle muligheter for å be om erstatning ved programvare som er kjøpt fra Microsoft. Skulle det være en alvorlig feil som krever innsats av fagfolk så er det uansett du som må betale. Forskjellen mellom fri programvare og godseid, er at man med godseid må betale for programvare med feil uten mulighet til å rette feilen. Med andre ord har man mindre penger til å rette feilen i det den oppstår, og har betydning for deg. Dette er viktig å merke seg da alle program har innebygde feil og mangler i det den lanseres. Hvem utbedrer feil og mangler? Det er like stor forskjell på folka som jobber innen programvare som i andre tekniske fag. Det er en gigantisk forskjell mellom å kjøre tog, og bygge lokomotiv. Det er stor forskjell mellom å selge billetter, og rette signalfeil langs togsporet. Å vedlikeholde et lokomotiv er noe helt annet enn å konstruere det. På samme måte er det stor forskjell i hva man får til å gjøre med programvare. Det er sterkt begrenset hva en service-personen kan gjøre med programvaren når det ryddes vekk virus hos vår venn, partilederen i partilaget som spurt om hjelp. Service-personen gis en operatørrolle, fjerner ulumskhetene, og gjenoppretter systemet slik at det kan brukes på samme måte som før. Partilederen fikk et solid oppgradering av virusprogrammet på sin datamaskin. Det finnes en rekke sikkerhetsorienterte datafirma som lager tilleggsprogrammer som bøter på de innebygde svakheter som følger med dataprogrammene. Dette er programmer du må kjøpe, og hele tiden oppdatere. Bill Gates hos Microsoft forteller at du ikke trenger perfekte kode for å unngå sikkerhetsproblemer. Det er ting vi gjør som bidrar til at koden nærmer seg det perfekte i form av verktøy, sikkerhetsgjennomganger og liknende ting. Men det er to andre teknikker: En er blir kalt brannmur og det andre er å holde programvaren oppdatert. Ingen av disse tingene (virus og ormer) skjer med personer som gjør begge deler hevder Gates i nettavisen ITbusiness i Canada. Universitetet i Oslo har valgt en annen strategi. De satser på hurtig lapping av sikkerhetshull og Programarbeide om kunnskapssamfunnet 5 av 10

6 kontinuerlig nettovervåkning framfor å satse på kjøp av tilleggsprogrammer og ekstraløsninger for å bøte på feil. Vinterens hackerinnbrudd på universitetene i Oslo og Trondheim viser at kontinuerlig nettovervåking og lapping av sikkerhetshull kan være vel så viktig som kraftige brannmurer. Lærdommen er at det ikke går an å stole helt og fullt på noen. Selv sikkerhetsprogrammer kan inneholde hull forteller Andreas Strøm og assisterende it-direktør Lars Oftedal i Computerworld ( ). Hullet i UiOs sikkerhetsløsning oppsto fordi de hadde fått med seg et ekstra program da de installerte programvare som i seg selv var sikker. I og med at ingen visste at programmet lå der, var det heller ikke oppdatert og sikret (patchet) på vanlig måte. [...] Det er skummelt å få en cd med programvare i hånda. Du kan ikke regne med at den norske leverandøren vet hva som følger med, sier Lars Oftedal. Disse korte historiene klippet fra nettpressen viser at det er operatøren som tar alt ansvar for at dataprogrammene virker. Microsoft-gründer Bill Gates sier at det først og fremst er brukernes ansvar å unngå sikkerhetsproblemer. På hjemmedatamaskinen er det du selv som er operatør og bruker. Derfor er datasikkerheten først og fremst ditt problem. På jobben er det som oftest en driftsavdeling som utbedrer feil og mangler. Feil og mangler er ditt ansvar uavhengig av om du hører på Bill Gatessom anbefaler kjøp av brannmur og andre tilleggsprogrammer, eller velger å lappe sikkerhetshull i selve programmet som de gjør på Universitetet i Oslo. Man kan ikke en gang stole på sikkerhetsprogrammene man kjøper slår de fast på Universitetet. Som leder av Sårbarhetsutvalget advarte Kåre Willoch kraftig mot å undervurdere betydningen av datasikkerhet. Han forklarte hvorfor i et oppsummerende foredrag i Oslo Militære Samfund 15. januar 2001 («Et sårbart samfunn» ): Jeg må understreke at datateknologien også er en særlig viktig bidragsyter til den mer omfattende nye risiko for samfunnet som det er mitt oppdrag å tale om nå. (...) Når man ser hva amatør-«hackere» kan få til, bør man bli bekymret over hva som kan skje dersom ressurssterke grupper eller stater vil lamme våre datasystemer. Økt kompleksitet Arne Laukholm fra Den Norske Dataforening forteller om den økte kompleksitet i programvareproduktene vi omgir oss med i hverdaglivet under en høring om teknologipolitikken i regi av Teknologirådet. kompleksiteten er blitt så stor at vi er i ferd med å miste kontrollen sier han. Eksemplet er at Microsoft XP har hatt 33 sikerhetsbulletiner siste år. Redhat 9 har hatt 44 sikkerhetsbulletiner. Konsekvensen av dataviruset Sobig.F på Windows ligger på ca. 1 milliard USD bare i USA (Business Week) i form av tapt arbeidstid. At det fort blir store beløp er lett å forstå når vi ser hvor mye tid og penger det tok å fjerne virus, og skaffe tilgang til egne programmer hos partilederen partilaget til undertegnede. Microsoft har selv laget et notat hvor de sammenlikner sikkerhetsvarslene mellom forskjellige utgaver av Windows og Linux. Microsoft sine salgsavdelinger har oversett antall programpakker som følger med systemene. Ved å ta hensyn til antall programpakker får vi følgende andel sikkerhetsvarsler: Programarbeide om kunnskapssamfunnet 6 av 10

7 Windows 2000 har 28% sikkerhetsvarsler (34 varsler / 120 pakker) Debian Linux har 1,4% sikkerhetsvarsler (124 varsler / 8710 pakker) Som virkemiddel mot sikkerhetsproblemene må programvaren forenkles anbefaler Laukholm. Han etterlyser enklere arbeidsplassløsninger gjennom tung standardisering, og gradvis overgang til mindre komplekse omgivelser enn Windows-familien. Samspillet mellom styringssystemene våre er stadig mer krevende. Det blir stadig mer krevende å utveksle data mellom forskjellige systemer internt. Det er unødig komplisert å utveksle data med øvrige systemer i samfunnet. Derfor anbefaler Laukholm sterk standardisering av datautvekslingen mellom nøkkelsystemer. En forutsetning er tilgang til koden til grensesnittene, slik at nødvendige tilpasninger kan gjøres kjapt og resultatene kan tilbakeføres fellesskapet (med andre ord Open Source/GPL og liknende lisensiering). Men burde ikke programleverandøren rette feilene? Arne Laukholm i Den Norske Dataforening forteller at det er for små konsekvenser for leverandører av programvare med for lav kvalitet. En bygningsingeniør som konstruerer en bru som bryter sammen vil trolig miste jobben. Han spør: Hva er konsekvensene for de som koster samfunnet milliarder gjennom svak programkvalitet? Sårbarhetsutvalget plasserer ansvaret Utvalget anbefaler at man beholder den grunnleggende retningslinje for sikkerhetsarbeidet som man har bygget på gjennom svært mange år nå, nemlig at den instans som har ansvaret for driften av en virksomhet, har også ansvaret for at sikkerheten er god nok. Men vi erkjenner at dette ikke alene kan bli godt nok, av særlig to grunner. Den ene er den normale tendens til at sikkerhetsarbeid altfor lett kan komme i bakgrunnen når tid eller økonomi er presset, hvis det ikke er noen utenfor vedkommende instans som passer på at man ikke forsømmer det. Den andre grunn til at man trenger en fornyelse av hele opplegget er det uvanlig høye tempo i de teknologiske og økonomiske forandringer. Amerikanske myndigheter har rapportert om situasjonen i USA i rapporten: «Cybersecurity Today and Tomorrow: Pay Now or Pay Later Rapporten viser til at den amerikanske regjeringen selv har gått i spissen for dårlige holdninger, og viser blant annet til det mislykkede Orange Book-programmet: Myndighetene gikk først i bresjen for krav om sikre IT-systemer. Men når bransjen produserte sikrere systemer, nektet myndighetene å kjøpe dem, fordi de hadde dårligere ytelse og funksjonalitet enn usikrede systemer på markedet. Som Willoch forklarer er det ansvarlig for driften som har ansvaret for at sikkerheten er god nok. Sårbarhetsutvalget etterlyser noen som etterprøver sikkerheten i systemene. I andre sammenheng har man uavhengige kommisjoner som gransker leverandør når uhellet er ute. Enten det gjelder opprettelse av en havarikommisjon ved flyulykke, eller bygningsinspeksjon ved ferdigstillelse av et hus, så har samfunnet bygd opp et formidabelt apparat for å sikre liv og helse. Samfunnet har institusjonalisert kravet til å lære av feil og manglende som finnes i de menneskeskapte konstruksjonene. Feil og mangler skal utbedres, og det raskt. Alternativet er at folk ikke får lov til å bruke bestemte fly, tog eller bygninger. Spørsmålet er om brukerne er gitt de mulighetene som må til for å holde systemene sikre, hvor det kan være et stort behovet for å utbedre nyoppdagede feil og Programarbeide om kunnskapssamfunnet 7 av 10

8 mangler. Hva gjør de store? For ett år siden laget MITRE en rapport om bruk av frie og åpne kildekodeprogrammer i Det amerikanske forsvaret (US Department of Defence). Jeg har tatt med oppsummeringen fra side 2 i rapporten (oversatt til norsk): Hovedkonklusjonen av analysen er at fri og åpen programvare spiller en mer kritisk rolle i Department of Defense enn hva som har vært allment kjent. Fri programvare er viktigst innen fire hovedområder: Støtte til infrastruktur, programvareutvikling, sikkerhet, og forskning. Et uventet resultat var graden av sikkerhet som avhenger av fri programvare. Å forby fri programvare vil ha som følge at man fjerner bestemte typer infrastrukturenheter (f.eks. OpenBSD) som bidrar til sikkerheten i datanettene. Man vil begrense Departementets tilgang til -- og ekspertise innen -- bruk av kraftige analyseverktøy basert på fri programvare, og oppdagelsesprogrammer som kan brukes av fiendtlige grupper til å forberede dataangrep. Til slutt vil det fjerne den demonstrerte evnen fri programvare har til stadige og hurtige oppdateringer som svar på nye typer dataangrep. Helhetlig sett impliserer disse faktorene at et forbud mot fri programvare vil få umiddelbare, brede og sterke negative følger for muligheten til å forsvare seg mot dataangrep som er et viktig anliggende for mange sikkerhets- og sensitivitetsorienterte grupper i Det amerikanske forsvaret. Kilde: "FOSS" within the U.S. Department of Defense (versjon fra 2. januar 2003): Det har skjedd en betydelig omlegging av EU sitt syn på datasikkerhet EU har vedtatt resolusjoner mot programmer som leveres som lukket kildekode. EU anbefaler åpen kildekode for å unngå spionasje, lekkasje av industrihemmeligheter og bedring av personvernet i nettsamfunnet. EU er også på vei til å vedta lover mot personovervåkning som begrenser muligheten for private foretak å spore nettbevegelser. Datatilsynet i Norge følger arbeidet i EU med stor interesse, og sier at enkelte deler av personvernlovgivningen i Norge allerede er på linje med det EU ønsker å vedta. (EU anbefalinger mot overvåkning Statstjenestemenn i Kina sier de foretrekker bruk av programvare med åpen kildekode for å hindre sikkerhetsbrudd i programvare som vokter sensitiv statlig informasjon og datanettverk. Sikkerhet gjennom uoversiktlighet I databransjen har det utviklet seg to angrepsvinkler for å ivareta sikkerheten. Microsoft anbefaler sikkerhet gjennom kjøp av tilleggsprogrammer. Man har ingen rett til å utbedre feil og mangler i systemet selv om enkelte stater og svært store bedrifter får innsyn i utvalgte deler av systemet. Dette kalles «sikkerhet gjennom uoversiktlighet» blant fagfolk i databransjen. Utviklere av fri programvare er sterke motstandere av sikkerhet gjennom uoversiktlighet. De anbefaler sikkerhet gjennom etterprøvbarhet. Brukerne er gitt en ufravikelig rett til å utbedre feil og mangler i programsystemene. Arne Laukholm i Den Norske Dataforening skriver at manglende produktkvalitet hos Microsoft gjør at Programarbeide om kunnskapssamfunnet 8 av 10

9 en kritisk designfeil i en sentral programdel som brukes av alle utgaver av Windows blir liggende uoppdaget i 7 år. Dette er designfeil som utnyttes av de som lager datavirus. Fri programvare har også uoppdagete feil som kan utnyttes av datakriminelle. Når sikkerhetshullene oppdages kan de lappes på svært kort tid. Programlapp leveres umiddelbart tilbake til de som har ansvaret for programmet slik at alle får nytten av rettelsen. Muligheten en bruker har til å sikre seg mot feil og sikkerhetshull henger ufravikelig sammen med eierforholdet til programvaren, altså programvareavtalen. Har du godseid programvare er du prisgitt leverandørens velvilje ved utbedring av feil og mangler. Du må anskaffe en rekke med tilleggsprogrammer som også kan være usikre, noe Universitetet i Oslo blant svært mange har dyrekjøpt erfaring med. Bruker du fri programvare er du prisgitt innsatsen til titusenvis av dataeksperter som stadig utbedrer feil og mangler i programvaren. Sikkerhet er «umulig» uten fullstendig innsyn Sårbarhetsutvalget beskriver en tradisjonell ansvarsmodell hvor bruker er ansvarlig for sikkerheten i elektroniske systemer. Men sikkerhetsarbeidet kommer fort i bakgrunnen om det ikke er noen utenfor som passer på advarer Kåre Willoch. Skulle uhellet være ute er det bestemt at en skal lære av eventuelle feil ved grundig og åpen gjennomgang av de menneskeskapte konstruksjonene. Dette gjelder både tekniske konstruksjoner, og samfunnsprosesser. Det er viktigere å utbedre feil og mangler - enn å sette liv og helse i fare. I et moderne samfunn vet vi at det koster for mye at hver generasjon skal finne opp alt på nytt. Derfor er konstruksjonene åpne og tilgjengelige. Dette gjelder byggekonstruksjoner, elektriske installasjoner, transport og samfunnets lover og styringssystemer. En forutsetning for sikker læring er at kunnskapen er fri, og tilgjengelig - enten det gjelder bruk av Newtons lover i naturfaget, eller Norges lover fra Innsikt gir mulighet til å bygge på hva andre har erfart - enten det gjelder fysikkens lover, eller historiske kjensgjerninger. Historiske kjensgjerninger viser at sikkerhet bygger på etterprøvbarhet til de tekniske konstruksjonene. Selv i dag brukes metoden som ble utviklet av filosofen Rene Descartes og dokumentert i Etterprøvbarheten gir også et grunnlag for å skape og dele da det inneholder et handelspolitisk prinsipp. Mulighetene for å skape er verdt mye mer penger enn å konsumere alt fra ett sted. Med andre ord er åpenhet den store garantisten for sikkerhet. Siden hver enkelt bruker selv er ansvarlig for sikkerheten i sine systemer, så må hver eneste bruker også ha fulle rettigheter til systemet. Da gjelder fullt innsyn og alle rettigheter til å rette feil og mangler. Å holde konstruksjonene hemmelige har store og vedvarende negative konsekvenser for sikkerheten. Oppsummering Det er i dag ingen garantier for den programvaren du kjøper selv om du har betalt tusener, hundretusener eller millioner av kroner for systemene. Brukerorganisasjonen og du som bruker er selv ansvarlig for å utbedre alle feil i programvaren. En del inngår avtale med service-organisasjoner for å fikse filene. Mange bruker konsulenter til å fikse datasystemene ved feil. Det er vanskelig om ikke umulig for vanlige folk å styrke datasikkerheten på egenhånd. Det er i bunn og grunn to måter å hindre sikkerhetsbrudd. Den ene er å utbedre og rette på selve dataprogrammet hvor en oppdager et sikkerhetshull. Den andre er å anskaffe tilleggsprogram som bøter Programarbeide om kunnskapssamfunnet 9 av 10

10 på svakheter i det programmet du bruker. Fri programvare har en brukervennlig avtale som gir full rett til å utbedre sikkerhetshull i selve programvaren. Har man godseid programvare er man prisgitt leverandørens velvilje da avtalen ikke gir noen garanti. Man kan også anskaffe tilleggsprogrammer som øker sikkerheten med fare for at det introduseres nye programmer som også har sikkerhetshull. Ved bruk av fri programvare er man prisgitt at noen bidrar med å utbedre sikkerhetshullene, og deler feilrettingene med alle andre. I praksis betyr dette at en ekspert i Kina fort kan tette et sikkerhetshull som vil ha stor betydning for brukere i England. Ved bruk av godseid programvare er man prisgitt om produsentene av tilleggsprogrammene reagerer raskt nok ved sikkerhetshull. Man er også prisgitt velviljen til leverandøren av den programvaren du egentlig ønsker å bruke. Operatører og brukere er fratatt å rette feil i selve programmet man bruker. Forsvaret i USA, og Europaparlamentet mener programvare basert på åpen kildekode er helt avgjørende for å sikre industrihemmeligheter og styrke forsvarsevnen. Dette er basert på praktiske erfaringer fra det virkelige liv. Noen av rapportene som er laget for å beskrive arbeidet med datasikkerhet er laget som motsvar på politisk press om og forby fri programvare i forsvaret. I alle andre tekniske fag er åpenhet om de teknologiske konstruksjonene, og uavhengig granskning, en forutsetning når man vil sikre liv og helse. Dette bygger på 400 år gamle prinsipper som bygger på arbeidet med metoden av filosofen Descartes. Spørsmål Hvordan mener du det er best å øke datasikkerheten? Hvem skal ta ansvaret for datasikkerheten i programmene? Hvem skal betale for datasikkerheten? Programarbeide om kunnskapssamfunnet 10 av 10

IT-sikkerhet: Ansvarspulverisering satt i system

IT-sikkerhet: Ansvarspulverisering satt i system Notat av Knut Yrvin i Skolelinux 3. oktober 2003 (utgave 1) 22. september 2004 (utgave 2) 24. april 2005 (utgave 3) IT-sikkerhet: Ansvarspulverisering satt i system Skolelinux rettet to grunnleggende spørsmål

Detaljer

Erfaringer med sentralisert drift i fem norske

Erfaringer med sentralisert drift i fem norske Åpne kildekodeløsninger i skolen: Erfaringer med sentralisert drift i fem norske kommuner SLX Debian Labs oktober 2005 1 av 65 Leseveiledning I denne rapporten er det gjort mye for å unngå dataord som

Detaljer

Om Skolelinux. Hovedpoengene med Skolelinux er:

Om Skolelinux. Hovedpoengene med Skolelinux er: Om Skolelinux Skolelinux er en tilpasset Debian GNU/Linux-distribusjon for skoler, bibliotek og høyere utdanningsinstitusjoner. Systemet har en installasjonsrutine med 3 spørsmål som gir 15 nett-tjenester

Detaljer

Programvarepolitikk for fremtiden Teknologiske strategier for et åpnere samfunn

Programvarepolitikk for fremtiden Teknologiske strategier for et åpnere samfunn Programvarepolitikk for fremtiden Teknologiske strategier for et åpnere samfunn Rapport 2, november 2004 Programvarepolitikk for fremtiden Teknologiske strategier for et åpnere samfunn ISBN 82-92447-01-6

Detaljer

Av Skolelinux-prosjektet med NUUG Foundation v/knut Yrvin (Skolelinux) og Vidar Bakke (Skolelinux)

Av Skolelinux-prosjektet med NUUG Foundation v/knut Yrvin (Skolelinux) og Vidar Bakke (Skolelinux) Forslag til rabattavtale med Kommunens sentralforbund som dekker felleskostnader til dataprogram som oversettes til nynorsk, bokmål og nordsamisk, og en fritt tilgjengelig IKT-arkitektur i norsk utdanning

Detaljer

1 Skolelinux. 1.1 Friheten til å tjene penger

1 Skolelinux. 1.1 Friheten til å tjene penger 1 Skolelinux Dette kapittelet tips gir praktiske råd om hvordan man enklest mulig kommer igang med Skolelinux. Først litt om prosjektet, og mulighetene med Skolelinux. Skolelinux er Debian skreddersydd

Detaljer

Masteroppgave i Dokumentar og journalistikk

Masteroppgave i Dokumentar og journalistikk Masteroppgave i Dokumentar og journalistikk Journalister og dataangrep Studiepoeng 45 Morten Åsland 05/2014. Sammendrag Denne oppgavens formål er å undersøke om norske journalister står ovenfor nye utfordringer

Detaljer

Forbrukerens påvirkningskraft på fremtidens TV

Forbrukerens påvirkningskraft på fremtidens TV Studentnr: 982323 982473 BCR3100 BACHELOROPPGAVE 14 VED MARKEDSHØYSKOLEN Forbrukerens påvirkningskraft på fremtidens TV Denne bacheloroppgaven er gjennomført som en del av utdannelsen ved Markedshøyskolen.

Detaljer

Forord. Rapporten har vurdert om åpen programvare kan gi forvaltningen større leverandøruavhengighet, og om den kan redusere de totale IT-kostnadene.

Forord. Rapporten har vurdert om åpen programvare kan gi forvaltningen større leverandøruavhengighet, og om den kan redusere de totale IT-kostnadene. Forord Statlig forvaltning blir i stadig større grad ensrettet i sine valg av IT-produkter. Statskonsult ønsker å påpeke hvilke ulemper en for stor ensretting kan medføre, og vurdere alternativer til de

Detaljer

Jeg skal være med! om åpne standarder i et åpent informasjonssamfunn Ola Berge

Jeg skal være med! om åpne standarder i et åpent informasjonssamfunn Ola Berge Jeg skal være med! om åpne standarder i et åpent informasjonssamfunn Ola Berge 124 Våren 2008 kunne man være vitne til en noe uvanlig demonstrasjon i Oslos gater. Noen av parolene var «Nei til ISO-godkjenning

Detaljer

digitale sporhunder trond austad og Ingvild Eiken er fremtidens etterforskere Politi Norsk

digitale sporhunder trond austad og Ingvild Eiken er fremtidens etterforskere Politi Norsk tema: 28 sider ikt morgendagens politi Norsk Politi nr.4 // desember 2012 digitale sporhunder trond austad og Ingvild Eiken er fremtidens etterforskere Elektroniske spor førte til gjennombrudd i «barnedrapssaken».

Detaljer

Erfaringer fra bruk av Skolelinux

Erfaringer fra bruk av Skolelinux Rapport 2003:24 Erfaringer fra bruk av Skolelinux Bruk av åpen programvare på fire norske skoler 1 Forord Denne undersøkelsen har hentet inn synspunkter fra skoler om deres erfaringer ved innføring og

Detaljer

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater HÅNDBOK I E-POSTMARKEDSFØRING OPPDATERT MED E-POST FOR SOSIALE MEDIER OG MOBILE ENHETER INNHOLD 1. NØKLENE TIL FREMGANG 6 2. MER ENN

Detaljer

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 07.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI2010 1. Resymé: I denne leksjonen starter vi med litt generell informasjon

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

Kurs i Skolelinux. Knut Yrvin. knuty@skolelinux.no. Harald Thingelstad. harald@skolelinux.no. Klaus Ade Johnstad. klaus.johnstad@holmlia.gs.oslo.

Kurs i Skolelinux. Knut Yrvin. knuty@skolelinux.no. Harald Thingelstad. harald@skolelinux.no. Klaus Ade Johnstad. klaus.johnstad@holmlia.gs.oslo. Knut Yrvin knuty@skolelinux.no Harald Thingelstad harald@skolelinux.no Klaus Ade Johnstad klaus.johnstad@holmlia.gs.oslo.no Revisjonshistorie v1.3, 21. juli 2007 Revisjon 1.3 2007-07-21 Revised by: Petter

Detaljer

Overvåkning, personvern og sikkerhet

Overvåkning, personvern og sikkerhet Overvåkning, personvern og sikkerhet Hva mener du? Innhold 1 Velkommen til SurPRISE 5 1.1 Hvordan lese informasjonsheftet 6 2 Oppsummering 7 3 En helt vanlig dag 9 3.1 Overvåkning, personvern og sikkerhet

Detaljer

Hvordan kan arbeidsprosesser i offentlig sektor forbedres ved hjelp av digitale verktøy?

Hvordan kan arbeidsprosesser i offentlig sektor forbedres ved hjelp av digitale verktøy? Hvordan kan arbeidsprosesser i offentlig sektor forbedres ved hjelp av digitale verktøy? Eksamensoppgave i faget SOS6510 egovernment ved NTNU Kandidatnummer 10009 og 10010 2012 Innhold Innledning... 2

Detaljer

Regjeringen satser stort på NSM. Aktører på Internett er opportunistiske. Abuse-håndtering. Kvartalsrapport for 3. kvartal 2012

Regjeringen satser stort på NSM. Aktører på Internett er opportunistiske. Abuse-håndtering. Kvartalsrapport for 3. kvartal 2012 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2012 Regjeringen satser stort på NSM I statsbudsjettet for 2013, som ble offentliggjort 8. oktober, går regjeringen inn for en historisk satsing på forebyggende sikkerhet

Detaljer

Kan den mindreårige forplikte seg til ulike avtaler på Internett?

Kan den mindreårige forplikte seg til ulike avtaler på Internett? Kan den mindreårige forplikte seg til ulike avtaler på Internett? Herunder om den mindreåriges rettslige handleevne ved inngåelse av Internettavtaler Kandidatnummer: 785 Leveringsfrist: 25. April 2014

Detaljer

LIBERALISMEN. Liberale Folkepartiets valgavis 2013. partiet for individuell frihet www.stemdlf.no DLF SIER:

LIBERALISMEN. Liberale Folkepartiets valgavis 2013. partiet for individuell frihet www.stemdlf.no DLF SIER: LIBERALISMEN Det Liberale Folkepartiets valgavis 2013 DLF SIER: Ja til sterk nedsettelse av skatter og avgifter. Nei til restriksjoner eller avgifter på kjøp og salg til og fra utlandet. Nei til EU og

Detaljer

Offentlige tjenester på Internett. Rapport 3 2006

Offentlige tjenester på Internett. Rapport 3 2006 Offentlige tjenester på Internett Rapport 3 2006 Offentlige tjenester på Internett ISBN 82-92447-10-5 Utgitt: Oslo, november 2006 Omslag: Enzo Finger Design AS Layout: Sissel Sandve Trykk: ILAS Grafisk

Detaljer

Virkninger av skytjenester

Virkninger av skytjenester Virkninger av skytjenester Hovedprosjekt våren 2014 En undersøkelse vinklet mot virkninger av skytjenester i bedriftsmarkedet Av: 113062 Jørgen Hansen Steigen 106281 Håkon Lindheim Johansen Side 2 av 71

Detaljer

Nasjonal sikkerhetsmyndighet er Norges ekspert organ for informasjons- og objektsikkerhet

Nasjonal sikkerhetsmyndighet er Norges ekspert organ for informasjons- og objektsikkerhet 2./3. kvartalsrapport 2014 Nasjonal sikkerhetsmyndighet er Norges ekspert organ for informasjons- og objektsikkerhet Risikobildet: Globale konflikter påvirker Norges sikkerhet 4 massivt dataangrep mot

Detaljer

Stein Stugu Roar Eilertsen

Stein Stugu Roar Eilertsen Stein Stugu Roar Eilertsen Kunnskapssenter for fagorganiserte Forord Rapporten Franchise i varehandelen: Makt uten ansvar ansvar uten makt er utarbeidet av Stein Stugu og Roar Eilertsen i De Facto Kunnskapssenter

Detaljer

Mørketallsundersøkelsen - Informasjonssikkerhet, personvern og datakriminalitet

Mørketallsundersøkelsen - Informasjonssikkerhet, personvern og datakriminalitet 2014 Mørketallsundersøkelsen - Informasjonssikkerhet, personvern og datakriminalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Oppsummering av hovedfunn og anbefalinger 4 3 Risikobildet 5 Trusselvurdering fra Kripos 5

Detaljer

n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet

n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet Barn og unge på nett / Post- og teletilsynet 2011 Forord Dagens barn og unge ferdes på Internett med den største selvfølgelighet, mens foreldre og lærere

Detaljer

Kompasset illustrerer behovet for gode verktøy og veiledning for å kunne navigere i et vanskelig landskap med stadig nye hindringer

Kompasset illustrerer behovet for gode verktøy og veiledning for å kunne navigere i et vanskelig landskap med stadig nye hindringer 2 Kompasset illustrerer behovet for gode verktøy og veiledning for å kunne navigere i et vanskelig landskap med stadig nye hindringer 3 Uansett hva man bruker PC-en til, har den verdi. Server En PC kan

Detaljer

Løftene kan ikke innfris

Løftene kan ikke innfris Løftene kan ikke innfris Betraktninger foran valgkampen 2003 av Fritz C. Holte Roskva Fritz C. Holte: LØFTENE KAN IKKE INNFRIS Betraktninger foran valgkampen 2003 Utgitt på forlaget Roskva, 2003 ISBN 82-996486-1-0

Detaljer

Vil vi virkelig bære rundt på disse rikingene

Vil vi virkelig bære rundt på disse rikingene Vil vi virkelig bære rundt på disse rikingene Demokratisk økonomi. Av Dr.Ing. Jan Bording 2014 1 Vil vi virkelig bære rundt på disse rikingene? Det er mulig å fjerne all arbeidsløshet og samtidig løse

Detaljer