Innholdsliste. Programvarepolitikk - en demokratiutfordring. Del 1 om datasikkerhet Av Knut Yrvin 3. oktober 2003

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innholdsliste. Programvarepolitikk - en demokratiutfordring. Del 1 om datasikkerhet Av Knut Yrvin 3. oktober 2003"

Transkript

1 Programvarepolitikk - en demokratiutfordring Del 1 om datasikkerhet Av Knut Yrvin 3. oktober 2003 Innholdsliste Innledning...2 Sikkerhet...4 Når noe går galt...4 Hvem betaler for feilen?...4 Hvem utbedrer feil og mangler?...5 Økt kompleksitet...6 Men burde ikke programleverandøren rette feilene?...7 Sårbarhetsutvalget plasserer ansvaret...7 Hva gjør de store?...8 Sikkerhet gjennom uoversiktlighet...8 Sikkerhet er «umulig» uten fullstendig innsyn...9 Oppsummering om datasikkerhet...9 Spørsmål Programarbeide om kunnskapssamfunnet 1 av 10

2 Innledning Dette er et innspill i fire deler i forbindelse med programarbeidet med Kunnskapsrevolusjonen i Oslo Arbeiderparti. Hensikten er å belyse om det finnes demokratiske teknologier, og hvordan eiendomsforholdene forskyves, og berører folk flest på den elektroniske landevei. For å vite om man forholder seg til demokratiske teknologier må man belyse eiendoms- og maktforholdene på den elektroniske landevei. Tilgang til, og bruksrettighetene til dataprogram og digitalt innhold reguleres av avtaler, også kjent som sluttbrukerlisenser. Det er sluttbrukerlisensene som i stor grad bestemmer eiendomsforholdet og brukernes rettigheter på den elektroniske landevei. Artiklene vil belyse at de mest vanlige avtaleforholdene som følger med godseid programvare, og maktutøvelse på den elektroniske landevei. Det handler om politiske teknologier, disiplinerende makt, og politikken som utøves av store programleverandører, operatører og produsenter av innhold. Kampen om kjørereglene på den elektroniske landevei er i full gang. Det er satt sterkt press på å endre eiendomsretten med store handelspolitiske konsekvenser. Mange vil bli overrasket over hva som er vanlig praksis. Plateindustrien vil ha oss til å tro at poden bryter loven nå han kopierer en CD-plate selv om det er fullt lovlig å kopiere musikk til privat bruk. Samtidig gir ny teknologi en ny arena for utveksling av musikk, filmer og bøker. Musikkindustrien har ikke tatt denne teknologien i bruk på over 10 år, noe som har gitt en solid arena for uønsket deling av musikk, film og litteratur. Samtidig etterforskes og dømmes verdens ledende aktører i programvaremarkedet for brudd på konkurranse- og personvernlovgivningen. Microsoft er dømt for monopolvirksomhet i USA. De har inngått forlik med De føderale handelsmyndigheter grunnet brudd på personvernlovgivningen. Forlik om personvernlovgivningen har også skjedd i Europa. EU-kommisjonen på jakt etter selskapet grunnet monopol-adferd i Europa. Merkelig nok har NRK gitt den monopoldømte leverandøren verktøymonopol på distribusjon av TV- og radiosendinger på Internett. Artiklene vil vise at det pågår et omfattende politisk spill hvor ufordelaktige kjøreregler etableres ut fra ønskene til større selskaper. Dette skjer gjennom utstrakt og omfattende politisk påvirkning uten at forbrukerne og folk flest er tatt med på råd. Det handler om omfattende politisk påvirkning for å endre eiendomsforholdet på den elektroniske landevei hvor folk flest tilbys avtalevilkår i sterk ubalanse. Dette er avtalevilkår som neppe ville ha stått seg om man hadde fulgt forbruker- eller finanslovgivningen. Mange ser på fri programvare som et virkemiddel for å komme seg vekk fra de ugunstige avtalene som følger med godseid programvare. Et eksempel er IT-strategi fra Kommunens sentralforbund (KS): Enkelte leverandører har tilnærmet monopol for sine produkter innenfor kommunesektoren. Det gjelder særlig innenfor kontorstøtteprogrammer, operativsystemer for PC, databasesystemer og nettlesere. Monopoler kan bidra til å hemme utviklingen når det gjelder kvalitet og innovasjon og gi generelt høyere priser. Derfor er det i flere land tatt initiativ til bruk av åpen programvare i offentlig forvaltning. KS vil støtte utvikling og bruk av åpen programvare, fortrinnsvis i samarbeid med sentrale myndigheter. Statsråd Laila Dåvøy har nylig åpnet en ny felles nordisk hjemmeside sammen med de nordiske lands forbrukerministre. Den nye hjemmesiden anviser hvor det er gratis å hente programmer med åpen kildekode til profesjonell og privat bruk, skriver statsråden i Skolemagasinet. Dette er et interessant alternativ til dyre kjøpeprogram, som Microsofts Office-pakke og Adobe Photoshop. Hun forklarer at fri programvare betyr at kildekoden til dataprogrammet er fritt tilgjengelig. Slike Programarbeide om kunnskapssamfunnet 2 av 10

3 programmer kan fritt brukes, endres, forbedres, utvides og distribueres videre av alle som måtte ønske det, om man overholder vilkårene i lisensen for åpen kildekode. Slik kan programmer fritt oversettes og dermed støtte opp under språklig og nasjonal identitet. For Norges del finnes det allerede viktige programmer med åpen kildekode både på samisk, nynorsk og bokmål. Teknologidirektør Craig Mundie hos Microsoft er sterk motstander av fri programvare. Det er usunt og han mener systemene er antikapitalistiske og mot konkurranse. Microsoft-sjef Steve Ballmer mener Linux er som kreft og klistrer seg til opphavsretten til alt det rører. Microsoft direktør Birger Steen i Microsoft Norge har nylig ansatt tidligere AP-statsråd Grete Faremo. Han håper Faremo skal bidra til at rammebetingelsene blir slik Microsoft mener de bør være. Mange er ikke klar over at Microsoft motarbeidet Internett i mange år. Tidlig på nittitallet lanserte foretaket et eget datanett som de mente var en erstatning for Internett. Microsoft lyktes ikke med å erstatte Internett. Systemet hadde stor mangler og lite troverdighet blant fagfolk. Men de lykkes Microsoft å «utradere» konkurrenten Netscape gjennom å legge ved Internet Explorer i Windows. Dette førte til et forlik på 4,7 milliarder i mai 2003 mellom Microsoft og AOL som eier Netscape i dag. Harvardøkonomen Clayton Christensen beskriver fenomenet i boka «The Innovator's Dilemma» (1997). Forskeren demonstrerer gjennom imponerende undersøkelser hvordan teknologisk overherredømme i form av utbredelse fungerer hemmende for utvikling og nyskapning. Bevisene i monopoldommen mot Microsoft i USA underbygger forskningen. Jeg vil belyse hvordan godseide avtaler fra produsenter av programmer angriper demokratiets viktigste fortrinn som er oppdragelse fra politisk umodenhet til innsikt ved at et menneske opplæres til selvstyre -- ved å ta del i styret. Gjennom godseide avtaler og utformingen av teknologien utøves disiplinerende makt (Michel Foucault). Dette er politiske teknologier hvor bruker er fratatt retten til medbestemmelse, og innflytelse over teknologibruken. Det vil kreve solide, planmessige og gjennomgripende politiske grep for å gjenopprette balansen mellom brukere og leverandør av dataprogrammer. Sosialdemokrater i Tyskland er i full gang. Også Frankrike, India og Kina gjennomfører omfattende og gjennomgripende omlegging av politikken på den elektroniske landevei. Spørsmålet er ikke når dette vil skje, da mange nasjoner mener balanserte teknologiavtaler er bedre for landets verdiskapning. Spørsmålet er om Norge skal fortsette sin konsumentrolle hvor man favoriserer og styrker «markedslederen», som fører en politikk som også støttes av interesseorganisasjoner som IKT-Norge. Arbeiderpartiet i Norge gikk enda et skritt lengre når de ville gjeninnføre monopolavtalen med Microsoft ved alternativt statsbudsjett for Eller vil politikken legges om hvor også det offentlige tar en rolle for å fremme nyskapning og innovasjon som vi gjorde det tidlig på syttitallet i oljepolitikken. Artikkelen skrevet på norsk uten bruk av forkortelser som så ofte kjennetegner databransjen. For å gjøre teksten interessant tar jeg tak i flere dagligdagse situasjoner hvor folk flest kjenner seg igjen. Jeg ser på hva man gjør når du får virus på PC-en. Hvorfor den nye CD-plata hakker eller ikke virker bilen eller på hytta. Dette vil føre oss over en diskusjon om maktutøvelse og eiendomsforholdene på den elektroniske landevei. Den første delen av fire artikler vil omhandle datasikkerhet. Den andre artikkelen vil handle om forvaltning av eiendomsretten til film, musikk, og distribusjonsindustrien, og hvordan dette griper inn i Programarbeide om kunnskapssamfunnet 3 av 10

4 teknologien. Tredje artikkel vil handle om sosiale rettigheter, og universal tilgang til den elektroniske landevei. Den siste artikkel vil handle om grunnlaget for innovasjon og nyskapning. Sikkerhet Når noe går galt For folk flest vil man først merke betydningen av en teknologiavtale når noe går galt. Det er først når noe går galt man spør hvem man må henvende seg til, eller hvordan man får rettet opp i feil og mangler. Siste uka i august 2003 ble jeg oppringt klokka 23:11 om natta. Partilederen i lokallaget hadde fått virus på datamaskinen sin. Det var valg, og han bare måtte ha tilgang til e-post og elektroniske dokumenter. Han hadde ringt Telenor som anbefalte han en service-person som kunne hjelpe, og lurte på om det var lurt. Jeg svart at han burde betale for denne hjelpen. Et par uker senere fikk jeg høre at det hele hadde gått bra. Å rydde vekk viruset kostet 3500 kroner. Det eneste som gjensto nå var å få lest MS Office-dokumentene. Han måtte taste inn en kryptisk kode for å få startet Microsoft Office. For å få koden måtte han samle masse data fra datamaskinen, og sende faks til Sverige. Han så for seg at dette ville ta halvannen dag å å samle opplysninger, sende faks til Sverige, og legge inn aktiviseringskoden. Det endte med at han fikk tak i den «hemmelige» koden fra en annen i partilaget som også hadde Microsoft Office. Et annet eksempel jeg fikk var en inspektør på en skole som hadde installert OpenOffice på fem forskjellige utgaver av Windows og Skolelinux. OpenOffice virket bra på Windows 98, Windows 2000 og Skolelinux. Men på Windows NT var det problemer. Det gjaldt den norske utgaven, ikke den engelske. Han fortalte også at han hadde installert 5 forskjellige utgaver av OpenOffice på Windows NT-systemet sitt. Han ble anbefalt å ta kontakt med IT-staben i sin kommune for å rydde opp i alle installasjonene. Det skal ikke mye feil eller problemer til før man må kontakte fagfolk. Dette gjelder uavhengig om vi snakker om en DVD-spiller eller et dataprogram som svikter. Fagfolka får betalt på samme måte som en rørlegger som tetter en vannlekkasje, eller en elektriker som utbedrer en defekt kontakt. Dette er fagfolk som får betalt for sine tjenester uavhengig av om dette er ved leveranse av nytt utstyr, eller utbedring av feil og mangler. Man tar svært sjeldent kontakt direkte med Philips som har levert DVDspilleren, eller om mediaspilleren fra Microsoft leverer fra seg personopplysninger på ulovlig måte. Hvem betaler for feilen? Det er rimelig innlysende at man henvender seg til fagfolk ved feil. Men hvem dekker kostnadene ved feil og mangler? Rådgiverfirmaet Cybersource i Australia har gått igjennom avtaleforholdet som følger med godseid programvare fra Microsoft og fri programvare som har en GNU-lisens. En av de mest gjentatte påstander fra brukere som kjøper og kjører Microsoft-programmer med EULA er at de gjør dette for å ha noen å holde juridisk ansvarlig dersom programvaren svikter eller fører til katastrofale feil. Dette er en fullstendig feil fordi EULA eksplisitt fratar brukeren alle åpninger, og alle muligheter for hjelp som brukere av Microsoft-programmer har for erstatning av noe slag. I beste fall, kan du få igjen pengene for produktet, eller 5 dollar (USD). Videre, så langt forfatteren kan se, er det ikke en eneste person eller organisasjon som bruker programvare fra Microsoft som har nådd fram i retten grunnet applikasjonsfeil eller katastrofale kræsj i selskapets 27 årige historie. Skulle noen ha eksempler kjærkommen om noen skulle kjenner et tilfelle Programarbeide om kunnskapssamfunnet 4 av 10

5 Cybersoruce trekker også fram umuligheten for å holde noen ansvarlig ved bruk av fri programvare. Siden denne programvaren lisensieres uten kostnader gis ingen garanti for programmet, bortsett fra når garantier må gis i følge gjeldene lovverk. Utenom når det uttrykkes skriftlig av opphavsrettsinnehaver og/eller andre parter tilbys programmet «som den er» uten garantier av noe slag [...]. Hele risikoen for kvalitet og anvendbarhet bæres av bruker. Om programmet skulle vise seg å ha mangler bærer bruker alle kostnader for alle nødvendige tjenester, reparasjoner, eller rettelser. Utvikler av programvaren har fraskrevet seg alle garantier ved programvaren uavhengig om den er fri eller godseid. GNU-lisensen forklarer dette med at programvaren kan brukes uten lisenskostnader. Det er ikke forklart hvorfor brukerne er fratatt alle muligheter for å be om erstatning ved programvare som er kjøpt fra Microsoft. Skulle det være en alvorlig feil som krever innsats av fagfolk så er det uansett du som må betale. Forskjellen mellom fri programvare og godseid, er at man med godseid må betale for programvare med feil uten mulighet til å rette feilen. Med andre ord har man mindre penger til å rette feilen i det den oppstår, og har betydning for deg. Dette er viktig å merke seg da alle program har innebygde feil og mangler i det den lanseres. Hvem utbedrer feil og mangler? Det er like stor forskjell på folka som jobber innen programvare som i andre tekniske fag. Det er en gigantisk forskjell mellom å kjøre tog, og bygge lokomotiv. Det er stor forskjell mellom å selge billetter, og rette signalfeil langs togsporet. Å vedlikeholde et lokomotiv er noe helt annet enn å konstruere det. På samme måte er det stor forskjell i hva man får til å gjøre med programvare. Det er sterkt begrenset hva en service-personen kan gjøre med programvaren når det ryddes vekk virus hos vår venn, partilederen i partilaget som spurt om hjelp. Service-personen gis en operatørrolle, fjerner ulumskhetene, og gjenoppretter systemet slik at det kan brukes på samme måte som før. Partilederen fikk et solid oppgradering av virusprogrammet på sin datamaskin. Det finnes en rekke sikkerhetsorienterte datafirma som lager tilleggsprogrammer som bøter på de innebygde svakheter som følger med dataprogrammene. Dette er programmer du må kjøpe, og hele tiden oppdatere. Bill Gates hos Microsoft forteller at du ikke trenger perfekte kode for å unngå sikkerhetsproblemer. Det er ting vi gjør som bidrar til at koden nærmer seg det perfekte i form av verktøy, sikkerhetsgjennomganger og liknende ting. Men det er to andre teknikker: En er blir kalt brannmur og det andre er å holde programvaren oppdatert. Ingen av disse tingene (virus og ormer) skjer med personer som gjør begge deler hevder Gates i nettavisen ITbusiness i Canada. Universitetet i Oslo har valgt en annen strategi. De satser på hurtig lapping av sikkerhetshull og Programarbeide om kunnskapssamfunnet 5 av 10

6 kontinuerlig nettovervåkning framfor å satse på kjøp av tilleggsprogrammer og ekstraløsninger for å bøte på feil. Vinterens hackerinnbrudd på universitetene i Oslo og Trondheim viser at kontinuerlig nettovervåking og lapping av sikkerhetshull kan være vel så viktig som kraftige brannmurer. Lærdommen er at det ikke går an å stole helt og fullt på noen. Selv sikkerhetsprogrammer kan inneholde hull forteller Andreas Strøm og assisterende it-direktør Lars Oftedal i Computerworld ( ). Hullet i UiOs sikkerhetsløsning oppsto fordi de hadde fått med seg et ekstra program da de installerte programvare som i seg selv var sikker. I og med at ingen visste at programmet lå der, var det heller ikke oppdatert og sikret (patchet) på vanlig måte. [...] Det er skummelt å få en cd med programvare i hånda. Du kan ikke regne med at den norske leverandøren vet hva som følger med, sier Lars Oftedal. Disse korte historiene klippet fra nettpressen viser at det er operatøren som tar alt ansvar for at dataprogrammene virker. Microsoft-gründer Bill Gates sier at det først og fremst er brukernes ansvar å unngå sikkerhetsproblemer. På hjemmedatamaskinen er det du selv som er operatør og bruker. Derfor er datasikkerheten først og fremst ditt problem. På jobben er det som oftest en driftsavdeling som utbedrer feil og mangler. Feil og mangler er ditt ansvar uavhengig av om du hører på Bill Gatessom anbefaler kjøp av brannmur og andre tilleggsprogrammer, eller velger å lappe sikkerhetshull i selve programmet som de gjør på Universitetet i Oslo. Man kan ikke en gang stole på sikkerhetsprogrammene man kjøper slår de fast på Universitetet. Som leder av Sårbarhetsutvalget advarte Kåre Willoch kraftig mot å undervurdere betydningen av datasikkerhet. Han forklarte hvorfor i et oppsummerende foredrag i Oslo Militære Samfund 15. januar 2001 («Et sårbart samfunn» ): Jeg må understreke at datateknologien også er en særlig viktig bidragsyter til den mer omfattende nye risiko for samfunnet som det er mitt oppdrag å tale om nå. (...) Når man ser hva amatør-«hackere» kan få til, bør man bli bekymret over hva som kan skje dersom ressurssterke grupper eller stater vil lamme våre datasystemer. Økt kompleksitet Arne Laukholm fra Den Norske Dataforening forteller om den økte kompleksitet i programvareproduktene vi omgir oss med i hverdaglivet under en høring om teknologipolitikken i regi av Teknologirådet. kompleksiteten er blitt så stor at vi er i ferd med å miste kontrollen sier han. Eksemplet er at Microsoft XP har hatt 33 sikerhetsbulletiner siste år. Redhat 9 har hatt 44 sikkerhetsbulletiner. Konsekvensen av dataviruset Sobig.F på Windows ligger på ca. 1 milliard USD bare i USA (Business Week) i form av tapt arbeidstid. At det fort blir store beløp er lett å forstå når vi ser hvor mye tid og penger det tok å fjerne virus, og skaffe tilgang til egne programmer hos partilederen partilaget til undertegnede. Microsoft har selv laget et notat hvor de sammenlikner sikkerhetsvarslene mellom forskjellige utgaver av Windows og Linux. Microsoft sine salgsavdelinger har oversett antall programpakker som følger med systemene. Ved å ta hensyn til antall programpakker får vi følgende andel sikkerhetsvarsler: Programarbeide om kunnskapssamfunnet 6 av 10

7 Windows 2000 har 28% sikkerhetsvarsler (34 varsler / 120 pakker) Debian Linux har 1,4% sikkerhetsvarsler (124 varsler / 8710 pakker) Som virkemiddel mot sikkerhetsproblemene må programvaren forenkles anbefaler Laukholm. Han etterlyser enklere arbeidsplassløsninger gjennom tung standardisering, og gradvis overgang til mindre komplekse omgivelser enn Windows-familien. Samspillet mellom styringssystemene våre er stadig mer krevende. Det blir stadig mer krevende å utveksle data mellom forskjellige systemer internt. Det er unødig komplisert å utveksle data med øvrige systemer i samfunnet. Derfor anbefaler Laukholm sterk standardisering av datautvekslingen mellom nøkkelsystemer. En forutsetning er tilgang til koden til grensesnittene, slik at nødvendige tilpasninger kan gjøres kjapt og resultatene kan tilbakeføres fellesskapet (med andre ord Open Source/GPL og liknende lisensiering). Men burde ikke programleverandøren rette feilene? Arne Laukholm i Den Norske Dataforening forteller at det er for små konsekvenser for leverandører av programvare med for lav kvalitet. En bygningsingeniør som konstruerer en bru som bryter sammen vil trolig miste jobben. Han spør: Hva er konsekvensene for de som koster samfunnet milliarder gjennom svak programkvalitet? Sårbarhetsutvalget plasserer ansvaret Utvalget anbefaler at man beholder den grunnleggende retningslinje for sikkerhetsarbeidet som man har bygget på gjennom svært mange år nå, nemlig at den instans som har ansvaret for driften av en virksomhet, har også ansvaret for at sikkerheten er god nok. Men vi erkjenner at dette ikke alene kan bli godt nok, av særlig to grunner. Den ene er den normale tendens til at sikkerhetsarbeid altfor lett kan komme i bakgrunnen når tid eller økonomi er presset, hvis det ikke er noen utenfor vedkommende instans som passer på at man ikke forsømmer det. Den andre grunn til at man trenger en fornyelse av hele opplegget er det uvanlig høye tempo i de teknologiske og økonomiske forandringer. Amerikanske myndigheter har rapportert om situasjonen i USA i rapporten: «Cybersecurity Today and Tomorrow: Pay Now or Pay Later Rapporten viser til at den amerikanske regjeringen selv har gått i spissen for dårlige holdninger, og viser blant annet til det mislykkede Orange Book-programmet: Myndighetene gikk først i bresjen for krav om sikre IT-systemer. Men når bransjen produserte sikrere systemer, nektet myndighetene å kjøpe dem, fordi de hadde dårligere ytelse og funksjonalitet enn usikrede systemer på markedet. Som Willoch forklarer er det ansvarlig for driften som har ansvaret for at sikkerheten er god nok. Sårbarhetsutvalget etterlyser noen som etterprøver sikkerheten i systemene. I andre sammenheng har man uavhengige kommisjoner som gransker leverandør når uhellet er ute. Enten det gjelder opprettelse av en havarikommisjon ved flyulykke, eller bygningsinspeksjon ved ferdigstillelse av et hus, så har samfunnet bygd opp et formidabelt apparat for å sikre liv og helse. Samfunnet har institusjonalisert kravet til å lære av feil og manglende som finnes i de menneskeskapte konstruksjonene. Feil og mangler skal utbedres, og det raskt. Alternativet er at folk ikke får lov til å bruke bestemte fly, tog eller bygninger. Spørsmålet er om brukerne er gitt de mulighetene som må til for å holde systemene sikre, hvor det kan være et stort behovet for å utbedre nyoppdagede feil og Programarbeide om kunnskapssamfunnet 7 av 10

8 mangler. Hva gjør de store? For ett år siden laget MITRE en rapport om bruk av frie og åpne kildekodeprogrammer i Det amerikanske forsvaret (US Department of Defence). Jeg har tatt med oppsummeringen fra side 2 i rapporten (oversatt til norsk): Hovedkonklusjonen av analysen er at fri og åpen programvare spiller en mer kritisk rolle i Department of Defense enn hva som har vært allment kjent. Fri programvare er viktigst innen fire hovedområder: Støtte til infrastruktur, programvareutvikling, sikkerhet, og forskning. Et uventet resultat var graden av sikkerhet som avhenger av fri programvare. Å forby fri programvare vil ha som følge at man fjerner bestemte typer infrastrukturenheter (f.eks. OpenBSD) som bidrar til sikkerheten i datanettene. Man vil begrense Departementets tilgang til -- og ekspertise innen -- bruk av kraftige analyseverktøy basert på fri programvare, og oppdagelsesprogrammer som kan brukes av fiendtlige grupper til å forberede dataangrep. Til slutt vil det fjerne den demonstrerte evnen fri programvare har til stadige og hurtige oppdateringer som svar på nye typer dataangrep. Helhetlig sett impliserer disse faktorene at et forbud mot fri programvare vil få umiddelbare, brede og sterke negative følger for muligheten til å forsvare seg mot dataangrep som er et viktig anliggende for mange sikkerhets- og sensitivitetsorienterte grupper i Det amerikanske forsvaret. Kilde: "FOSS" within the U.S. Department of Defense (versjon fra 2. januar 2003): Det har skjedd en betydelig omlegging av EU sitt syn på datasikkerhet EU har vedtatt resolusjoner mot programmer som leveres som lukket kildekode. EU anbefaler åpen kildekode for å unngå spionasje, lekkasje av industrihemmeligheter og bedring av personvernet i nettsamfunnet. EU er også på vei til å vedta lover mot personovervåkning som begrenser muligheten for private foretak å spore nettbevegelser. Datatilsynet i Norge følger arbeidet i EU med stor interesse, og sier at enkelte deler av personvernlovgivningen i Norge allerede er på linje med det EU ønsker å vedta. (EU anbefalinger mot overvåkning Statstjenestemenn i Kina sier de foretrekker bruk av programvare med åpen kildekode for å hindre sikkerhetsbrudd i programvare som vokter sensitiv statlig informasjon og datanettverk. Sikkerhet gjennom uoversiktlighet I databransjen har det utviklet seg to angrepsvinkler for å ivareta sikkerheten. Microsoft anbefaler sikkerhet gjennom kjøp av tilleggsprogrammer. Man har ingen rett til å utbedre feil og mangler i systemet selv om enkelte stater og svært store bedrifter får innsyn i utvalgte deler av systemet. Dette kalles «sikkerhet gjennom uoversiktlighet» blant fagfolk i databransjen. Utviklere av fri programvare er sterke motstandere av sikkerhet gjennom uoversiktlighet. De anbefaler sikkerhet gjennom etterprøvbarhet. Brukerne er gitt en ufravikelig rett til å utbedre feil og mangler i programsystemene. Arne Laukholm i Den Norske Dataforening skriver at manglende produktkvalitet hos Microsoft gjør at Programarbeide om kunnskapssamfunnet 8 av 10

9 en kritisk designfeil i en sentral programdel som brukes av alle utgaver av Windows blir liggende uoppdaget i 7 år. Dette er designfeil som utnyttes av de som lager datavirus. Fri programvare har også uoppdagete feil som kan utnyttes av datakriminelle. Når sikkerhetshullene oppdages kan de lappes på svært kort tid. Programlapp leveres umiddelbart tilbake til de som har ansvaret for programmet slik at alle får nytten av rettelsen. Muligheten en bruker har til å sikre seg mot feil og sikkerhetshull henger ufravikelig sammen med eierforholdet til programvaren, altså programvareavtalen. Har du godseid programvare er du prisgitt leverandørens velvilje ved utbedring av feil og mangler. Du må anskaffe en rekke med tilleggsprogrammer som også kan være usikre, noe Universitetet i Oslo blant svært mange har dyrekjøpt erfaring med. Bruker du fri programvare er du prisgitt innsatsen til titusenvis av dataeksperter som stadig utbedrer feil og mangler i programvaren. Sikkerhet er «umulig» uten fullstendig innsyn Sårbarhetsutvalget beskriver en tradisjonell ansvarsmodell hvor bruker er ansvarlig for sikkerheten i elektroniske systemer. Men sikkerhetsarbeidet kommer fort i bakgrunnen om det ikke er noen utenfor som passer på advarer Kåre Willoch. Skulle uhellet være ute er det bestemt at en skal lære av eventuelle feil ved grundig og åpen gjennomgang av de menneskeskapte konstruksjonene. Dette gjelder både tekniske konstruksjoner, og samfunnsprosesser. Det er viktigere å utbedre feil og mangler - enn å sette liv og helse i fare. I et moderne samfunn vet vi at det koster for mye at hver generasjon skal finne opp alt på nytt. Derfor er konstruksjonene åpne og tilgjengelige. Dette gjelder byggekonstruksjoner, elektriske installasjoner, transport og samfunnets lover og styringssystemer. En forutsetning for sikker læring er at kunnskapen er fri, og tilgjengelig - enten det gjelder bruk av Newtons lover i naturfaget, eller Norges lover fra Innsikt gir mulighet til å bygge på hva andre har erfart - enten det gjelder fysikkens lover, eller historiske kjensgjerninger. Historiske kjensgjerninger viser at sikkerhet bygger på etterprøvbarhet til de tekniske konstruksjonene. Selv i dag brukes metoden som ble utviklet av filosofen Rene Descartes og dokumentert i Etterprøvbarheten gir også et grunnlag for å skape og dele da det inneholder et handelspolitisk prinsipp. Mulighetene for å skape er verdt mye mer penger enn å konsumere alt fra ett sted. Med andre ord er åpenhet den store garantisten for sikkerhet. Siden hver enkelt bruker selv er ansvarlig for sikkerheten i sine systemer, så må hver eneste bruker også ha fulle rettigheter til systemet. Da gjelder fullt innsyn og alle rettigheter til å rette feil og mangler. Å holde konstruksjonene hemmelige har store og vedvarende negative konsekvenser for sikkerheten. Oppsummering Det er i dag ingen garantier for den programvaren du kjøper selv om du har betalt tusener, hundretusener eller millioner av kroner for systemene. Brukerorganisasjonen og du som bruker er selv ansvarlig for å utbedre alle feil i programvaren. En del inngår avtale med service-organisasjoner for å fikse filene. Mange bruker konsulenter til å fikse datasystemene ved feil. Det er vanskelig om ikke umulig for vanlige folk å styrke datasikkerheten på egenhånd. Det er i bunn og grunn to måter å hindre sikkerhetsbrudd. Den ene er å utbedre og rette på selve dataprogrammet hvor en oppdager et sikkerhetshull. Den andre er å anskaffe tilleggsprogram som bøter Programarbeide om kunnskapssamfunnet 9 av 10

10 på svakheter i det programmet du bruker. Fri programvare har en brukervennlig avtale som gir full rett til å utbedre sikkerhetshull i selve programvaren. Har man godseid programvare er man prisgitt leverandørens velvilje da avtalen ikke gir noen garanti. Man kan også anskaffe tilleggsprogrammer som øker sikkerheten med fare for at det introduseres nye programmer som også har sikkerhetshull. Ved bruk av fri programvare er man prisgitt at noen bidrar med å utbedre sikkerhetshullene, og deler feilrettingene med alle andre. I praksis betyr dette at en ekspert i Kina fort kan tette et sikkerhetshull som vil ha stor betydning for brukere i England. Ved bruk av godseid programvare er man prisgitt om produsentene av tilleggsprogrammene reagerer raskt nok ved sikkerhetshull. Man er også prisgitt velviljen til leverandøren av den programvaren du egentlig ønsker å bruke. Operatører og brukere er fratatt å rette feil i selve programmet man bruker. Forsvaret i USA, og Europaparlamentet mener programvare basert på åpen kildekode er helt avgjørende for å sikre industrihemmeligheter og styrke forsvarsevnen. Dette er basert på praktiske erfaringer fra det virkelige liv. Noen av rapportene som er laget for å beskrive arbeidet med datasikkerhet er laget som motsvar på politisk press om og forby fri programvare i forsvaret. I alle andre tekniske fag er åpenhet om de teknologiske konstruksjonene, og uavhengig granskning, en forutsetning når man vil sikre liv og helse. Dette bygger på 400 år gamle prinsipper som bygger på arbeidet med metoden av filosofen Descartes. Spørsmål Hvordan mener du det er best å øke datasikkerheten? Hvem skal ta ansvaret for datasikkerheten i programmene? Hvem skal betale for datasikkerheten? Programarbeide om kunnskapssamfunnet 10 av 10

IT-sikkerhet: Ansvarspulverisering satt i system

IT-sikkerhet: Ansvarspulverisering satt i system Notat av Knut Yrvin i Skolelinux 3. oktober 2003 (utgave 1) 22. september 2004 (utgave 2) 24. april 2005 (utgave 3) IT-sikkerhet: Ansvarspulverisering satt i system Skolelinux rettet to grunnleggende spørsmål

Detaljer

Husmann på den digitale landevei

Husmann på den digitale landevei Husmann på den digitale landevei Bondesamfunnet 1 bønder blir leilendinger Godseid programvare Brukeruvennlige avtaler Hindere for verdiskapning og innovasjon Svekkelse av sivile rettigheter Vikingtiden:

Detaljer

EU Copyright Directive (EUCD) Hva vil vi miste? Den digitale esperanto Produktovervåkning Hvem hjelper politikerne?

EU Copyright Directive (EUCD) Hva vil vi miste? Den digitale esperanto Produktovervåkning Hvem hjelper politikerne? 1 EU Copyright Directive (EUCD) Hva vil vi miste? Den digitale esperanto Produktovervåkning Hvem hjelper politikerne? 2 1 og 0 den digitale esperanto? «Enkelt sagt betyr dette at den industrielle revolusjon,

Detaljer

my good friends uke 41 2015-10-05

my good friends uke 41 2015-10-05 uke 41 2015-10-05 nettskyen sikkerhet synkronisering Det er vanskelig for 60+ å forstå at når vi nå tenker på og snakker om data må vi tenke på nettskyen og ikke på PC'en. Er det sikkert å lagre data i

Detaljer

Virus på Mac? JA! Det finnes. Denne guiden forteller deg hva som er problemet med virus på Mac hva du kan gjøre for å unngå å bli infisert selv

Virus på Mac? JA! Det finnes. Denne guiden forteller deg hva som er problemet med virus på Mac hva du kan gjøre for å unngå å bli infisert selv Virus på Mac? JA! Det finnes. Denne guiden forteller deg hva som er problemet med virus på Mac hva du kan gjøre for å unngå å bli infisert selv «Å tro at det ikke finnes virus på Mac er dessverre litt

Detaljer

Får man det man betaler for?

Får man det man betaler for? Får man det man betaler for? Eller kan man også sette pris på ting man får kastet etter seg? Av Jon Grov, 20. mai 2005 1 av 14 Tema Fri og proprietær programvare. Hvordan kan man vurdere programvarekvalitet?

Detaljer

Du har sikkert allerede startet noen programmer ved å trykke på kontrollknappen. VINDUER = WINDOWS

Du har sikkert allerede startet noen programmer ved å trykke på kontrollknappen. VINDUER = WINDOWS Operativsystemet Kort historie Utviklingen av datamaskiner og dataprogrammer går fort. Den som har sitt første møte med dataverdenen i dette kurset, vil kanskje allikevel ha hørt om DOS (Disk Operating

Detaljer

Litt om også kjent som Debian-edu

Litt om også kjent som Debian-edu Litt om også kjent som Debian-edu Bibliofil brukermøte torsdag 3. juni 2004 Av prosjektleder Knut Yrvin 3. juni 2004 Virkeligheten For seks år siden fikk Høle barne- og ungdomsskule 40 brukte datamaskiner

Detaljer

Virus på Mac? JA! Det finnes. Denne guiden forteller deg hva som er problemet med virus på Mac hva du kan gjøre for å unngå å bli infisert selv

Virus på Mac? JA! Det finnes. Denne guiden forteller deg hva som er problemet med virus på Mac hva du kan gjøre for å unngå å bli infisert selv Virus på Mac? JA! Det finnes. Denne guiden forteller deg hva som er problemet med virus på Mac hva du kan gjøre for å unngå å bli infisert selv «Å tro at det ikke finnes virus på Mac er dessverre litt

Detaljer

Skolelinux og forslag til ÅVL

Skolelinux og forslag til ÅVL Skolelinux og forslag til ÅVL Krav til digital kompetanse Hvordan lovforslaget stopper Skolelinux Sterk vekst i mediebruk DRM Digital Restriction Management Dine Rettigheter Minker Våre forslag Digital

Detaljer

IT i skolen Den Norske Dataforening Ålesund 25. oktober 2005 Av Knut Yrvin. Lysark kun til fri kopiering

IT i skolen Den Norske Dataforening Ålesund 25. oktober 2005 Av Knut Yrvin. Lysark kun til fri kopiering Erfaringer med bruk av fri programvare Brukbarhet Driftsøkonomi IT i skolen Den Norske Dataforening Ålesund 25. oktober 2005 Av Knut Yrvin. Lysark kun til fri kopiering La oss rydde en ting unna Høsten

Detaljer

PC som hjelpemiddel i grunnskolen i Bærum kommune - informasjon til elever og foresatte

PC som hjelpemiddel i grunnskolen i Bærum kommune - informasjon til elever og foresatte Revidert 05.02.09 PC som hjelpemiddel i grunnskolen i Bærum kommune - informasjon til elever og foresatte Til foresatte og elever som har fått vedtak om pc som hjelpemiddel Når dere nå skal velge en pc

Detaljer

Erfaringer med oversetting Konvertering, fagsystemer og samvirke Hvordan delta på finansieringen

Erfaringer med oversetting Konvertering, fagsystemer og samvirke Hvordan delta på finansieringen Erfaringer med oversetting Konvertering, fagsystemer og samvirke Hvordan delta på finansieringen Av Cand.scient Knut Yrvin 11.03.2005. Prosjektleder Skolelinux/OpenOffice Lysark til fri kopiering Erfaringer

Detaljer

Programvarepolitikk for fremtiden Teknologirådets anbefalinger

Programvarepolitikk for fremtiden Teknologirådets anbefalinger Programvarepolitikk for fremtiden Teknologirådets anbefalinger Christine Hafskjold Halden IT-forum, 2. februar 2005 Teknologirådet Uavhengig, rådgivende organ i teknologispørsmål Skal stimulere til debatt

Detaljer

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0.

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware er stolte av å kunne introdusere versjon 2.0 av Trekker Breeze talende GPS. Denne oppgraderingen er gratis for alle Trekker Breeze brukere. Programmet

Detaljer

Avtale om webløsning Sparebanken Møre Aktiv Forvaltning

Avtale om webløsning Sparebanken Møre Aktiv Forvaltning Avtale om webløsning Sparebanken Møre Aktiv Forvaltning Aktiv Forvaltning skal periodisk sende oppdragsgiver oversikt over porteføljens beholdning, oversikt over de transaksjoner som er foretatt og en

Detaljer

Rammevilkårene til skolen Erfaringer fra Nittedal Hva er viktig å huske? Fri programvare framfor godseid programvare

Rammevilkårene til skolen Erfaringer fra Nittedal Hva er viktig å huske? Fri programvare framfor godseid programvare Rammevilkårene til skolen Erfaringer fra Nittedal Hva er viktig å huske? Fri programvare framfor godseid programvare Av Cand.scient Knut Yrvin 1.12.2003 Prosjektleder Skolelinux/OpenOffice Lysarkene er

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

Pass på privatlivet rydd opp!

Pass på privatlivet rydd opp! FJERN SPORENE DINE FRA PC-EN: Godt program på norsk! Pass på privatlivet rydd opp! Grundig rydding henger sammen med sikkerhet når du bruker programmet BleachBit. Du får mer plass på datamaskinen din og

Detaljer

Slik stoppes de fleste dataangrepene

Slik stoppes de fleste dataangrepene Slik stoppes de fleste dataangrepene Oktober 2014, Nasjonal sikkerhetsmåned John Bothner Avdeling for Teknologi Nasjonal sikkerhetsmyndighet 1 Agenda 1. De mest populære sikkerhetstiltakene er lite effektive

Detaljer

Status og nyheter. Av cand.scient Knut Yrvin KOMIT 27. okt 2004. Lysark kun til fri kopiering

Status og nyheter. Av cand.scient Knut Yrvin KOMIT 27. okt 2004. Lysark kun til fri kopiering Status og nyheter Av cand.scient Knut Yrvin KOMIT 27. okt 2004 Lysark kun til fri kopiering Hva forvernter brukerne? Sentralisert drift Ressurssparing for skolene med åpen kildekodeløsninger Driftskonsepter

Detaljer

VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET.

VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET. VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET. VILKÅR FOR BRUK AV NETTSTED Disse vilkårene for bruk (sammen med dokumentene som er referert til her) forteller deg betingelsene

Detaljer

Kan bedrifter (for)sikre seg mot kopiering?

Kan bedrifter (for)sikre seg mot kopiering? Kan bedrifter (for)sikre seg mot kopiering? Beskyttelse av immaterielle rettigheter kan gi din bedrift konkurransefortrinn, hevder mange, også vi i Innovasjon Norge. Men hvilket vern får oppfinnere og

Detaljer

IT i skolen Den Norske Dataforening Ålesund 26. oktober 2005 Av Knut Yrvin. Lysark kun til fri kopiering

IT i skolen Den Norske Dataforening Ålesund 26. oktober 2005 Av Knut Yrvin. Lysark kun til fri kopiering Erfaringer fra 5 norske kommuner Sentralisert drift av åpne kildekodeløsninger Teknologi og økonomi Klienttyper Reaktiv og proaktiv drift Kostnader Rapporten: http://developer.skolelinux.no/ressurssparing.html

Detaljer

Eleven skal kunne bruke nettvett og følge regler for personvern på Internett og i sosiale medier.

Eleven skal kunne bruke nettvett og følge regler for personvern på Internett og i sosiale medier. Mål KOMPETANSEMÅL Eleven skal kunne bruke nettvett og følge regler for personvern på Internett og i sosiale medier. HOVEDOMRÅDE: REDAKSJONELT ARBEID [...] Bruk av regler for opphavsrett, kildebruk og personvern

Detaljer

(For Eee PC på Linux operativsystem)

(For Eee PC på Linux operativsystem) U3000/U3100 Mini (For Eee PC på Linux operativsystem) Hurtigguide ASUS_U3000_U3100_mini.indd 1 2/2/08 4:27:37 PM NW3656 Første utgave January 2008 Opphavsrett 2008 ASUSTeK COMPUTER INC. Alle rettigheter

Detaljer

Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada.

Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada. Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada. Denne lisensavtalen for sluttbrukere ( Lisensavtalen ) er en juridisk avtale mellom deg og TomTom

Detaljer

Kompetansemål fra Kunnskapsløftet

Kompetansemål fra Kunnskapsløftet Datasikkerhet 2ISFA Kompetansemål fra Kunnskapsløftet yte service gjennom brukerstøtte og kommunikasjon med brukere yte service gjennom driftsstøtte og kommunikasjon med leverandører og fagpersonell på

Detaljer

DVD-Kopiering v. 1.1

DVD-Kopiering v. 1.1 DVD-Kopiering v. 1.1 For sikkerhetskopiering av dine DVDer Mac OS X Denne manualen vil vise deg hvordan du kan kopiere en DVD over på maskinen din, for så å brenne den på en tom DVD±R(W)-plate. Det skal

Detaljer

Hvordan styre anskaffelsen Organisering-kvalitetssikring Hvordan unngå å gå i baret

Hvordan styre anskaffelsen Organisering-kvalitetssikring Hvordan unngå å gå i baret Hvordan styre anskaffelsen Organisering-kvalitetssikring Hvordan unngå å gå i baret Advokat Kristine Vigander, KS Advokatene Innhold Makro Hvordan tilrettelegge for anskaffelsesarbeidet i organisasjonen

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Telenors satsing på fri programvare Paul Skrede - GoOpen 2009

Telenors satsing på fri programvare Paul Skrede - GoOpen 2009 Telenors satsing på fri programvare Paul Skrede - GoOpen 2009 Oppsummert Telenor går tydelig inn for fri programvare Telenor har valgt evolusjonær metode De ansatte og våre utviklingsleverandører er med

Detaljer

Ifølge Stortingsmelding nr. 17 (2006-2007) «Et informasjonssamfunn for alle» bygger begrepet IKT-sikkerhet på tre basisegenskaper:

Ifølge Stortingsmelding nr. 17 (2006-2007) «Et informasjonssamfunn for alle» bygger begrepet IKT-sikkerhet på tre basisegenskaper: Geir Martin Pilskog og Mona I.A. Engedal 8. Økende bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) medfører flere utfordringer når det gjelder sikkerhet ved bruken av IKT-system, nettverk og tilknyttede

Detaljer

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening Større enn meg selv Per Arne Dahl Større enn meg selv Om å lete etter mening Per Arne Dahl: Større enn meg selv Schibsted Forlag, Oslo 2008 Elektronisk utgave 2013 Første versjon, 2013 Elektronisk tilrettelegging:

Detaljer

Retten til å være anonym Ønsker vi anonyme alternativ, og når er det viktigst for oss?

Retten til å være anonym Ønsker vi anonyme alternativ, og når er det viktigst for oss? Retten til å være anonym Ønsker vi anonyme alternativ, og når er det viktigst for oss? Delrapport 5 fra personvernundersøkelsen 2013/2014 Mai 2014 DATATILSYNET Side 1 av 7 Innhold Innledning og hovedkonklusjon...

Detaljer

1. Kjønn. Kartlegging av informasjonssikkerhetskultur - Gran Kommune 14.03.2016 07:25. Først vil vi vite litt om hvem du er. 100% 90% 80% 74,9% 70%

1. Kjønn. Kartlegging av informasjonssikkerhetskultur - Gran Kommune 14.03.2016 07:25. Først vil vi vite litt om hvem du er. 100% 90% 80% 74,9% 70% 1. Kjønn Først vil vi vite litt om hvem du er. 100% 90% 80% 74,9% 70% 60% 50% 40% 30% 25,1% 20% 10% 0% Kvinne Mann 1. Kjønn Navn Kvinne 74,9% Mann 25,1% N 315 2. Alder 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30%

Detaljer

Skriv ordbøker og litteratur på Tegnspråk med en nett-tjener i lommeformat! For ivrige Tegnskrift (SignWriting )- brukere!

Skriv ordbøker og litteratur på Tegnspråk med en nett-tjener i lommeformat! For ivrige Tegnskrift (SignWriting )- brukere! Skriv ordbøker og litteratur på Tegnspråk med en nett-tjener i lommeformat! For ivrige Tegnskrift (SignWriting )- brukere! En SignPuddle (Tegndam) server på en USB minnepinne! Bær tegnspråks-datene dine

Detaljer

Vedlikehold av PC Av Hans Henrik Støvne

Vedlikehold av PC Av Hans Henrik Støvne Vedlikehold. Med vedlikehold menes i denne sammenheng oppdatering av programvare inklusive operativsystemet Windows 10 med tilhørende støtteprogrammer som f.eks drivere. Fysisk vedlikehold av en PC ligger

Detaljer

Kultur og kirkedepartementet Oslo, 1. september 2007 Medieavdelingen Pb. 8030 Dep 0030 Oslo

Kultur og kirkedepartementet Oslo, 1. september 2007 Medieavdelingen Pb. 8030 Dep 0030 Oslo Elektronisk Forpost Norge Pb. 2631 Solli 0203 Oslo Kultur og kirkedepartementet Oslo, 1. september 2007 Medieavdelingen Pb. 8030 Dep 0030 Oslo HØRINGSUTTALELSE FRA EFN OM ALLMENNKRINGKASTINGSPLAKAT FOR

Detaljer

Deling av læringsressurser

Deling av læringsressurser Deling av læringsressurser Så lett å forstå. Så vanskelig å få til! Av Cand.scient Knut Yrvin 13. mars 2006 Lysark kun til fri distribusjon Faglige utfordringer Digital kompetanse har blitt like viktig

Detaljer

«Rom for å vokse, tid til å lære og frihet til å leve vi skaper digitale muligheter!»

«Rom for å vokse, tid til å lære og frihet til å leve vi skaper digitale muligheter!» «Rom for å vokse, tid til å lære og frihet til å leve vi skaper digitale muligheter!» Den digitale agenda for kommune-norge er satt https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nhh-konferansedigitalisering-og-omstilling-av-norge/id2554891/

Detaljer

Landåstorget Seniornett klubb

Landåstorget Seniornett klubb Landåstorget Seniornett klubb Dokumentasjon for klubbens "sommermøte" onsdag 12 juni. Tema: Foto- / billedbehandling Når man i dag kjøper et fotoapparat får man som regel også med: - minst en CD/DVD plate

Detaljer

HER STÅR SKREVET ORD DU MÅ LÆRE, SPRÅK ER VIKTIG OM VI I VERDEN SKAL VÆRE.

HER STÅR SKREVET ORD DU MÅ LÆRE, SPRÅK ER VIKTIG OM VI I VERDEN SKAL VÆRE. Kategori: Fantasiverden Vanskelighetsgrad: 1 Tidsbruk: Varierende. Fungerer som introduksjonsscenario for fremmedspråk, så den enkelte veileder må definere sin tidsbruk selv. Det anbefales å legge litt

Detaljer

IKT-reglement for Norges musikkhøgskole

IKT-reglement for Norges musikkhøgskole IKT-reglement for Norges musikkhøgskole Norges musikkhøgskole (NMH) er forpliktet til å kontrollere risiko og håndtere informasjon og tekniske ressurser på en sikker måte. Når du får tilgang til disse

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

Installere JBuilder Foundation i Mandrake Linux 10.0

Installere JBuilder Foundation i Mandrake Linux 10.0 Installere JBuilder Foundation i Mandrake Linux 10.0 Installasjon av JBuilder Foundation på Linux (dekker her spesifikt fremgangen ved bruk av Mandrake Linux 10.0, men distribusjon vil gjøre liten eller

Detaljer

SKJØNNLITTERATUR - NOVELLE En nesten pinlig affære (Johan Harstad, 2004)

SKJØNNLITTERATUR - NOVELLE En nesten pinlig affære (Johan Harstad, 2004) SKJØNNLITTERATUR - NOVELLE En nesten pinlig affære (Johan Harstad, 2004) Kompetansemål etter Vg1 studieforberedende og Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram Muntlige tekster Mestre ulike muntlig roller i

Detaljer

Hvordan ivareta personvernet med velferdsteknologiske løsninger?

Hvordan ivareta personvernet med velferdsteknologiske løsninger? Hvordan ivareta personvernet med velferdsteknologiske løsninger? Foredrag på Boliger for fremtiden 13. februar 2014 Bjørn Erik Thon direktør Datatilsynet @bjornerikthon www.personvernbloggen.no 18.02.2014

Detaljer

Personvern og omsorgsteknologi utfordringer og muligheter

Personvern og omsorgsteknologi utfordringer og muligheter Personvern og omsorgsteknologi utfordringer og muligheter Bjørn Erik Thon direktør Datatilsynet @bjornerikthon www.personvernbloggen.no 18.06.2014 Side 1 Datatilsynet Håndhever personopplysningsloven,

Detaljer

The Battery Replacement Programme

The Battery Replacement Programme Vår visjon Gjøre batteribytte enklere for kundene våre...din fremtid Nye kunder, forbedret lønnsømhet og utvikling i takt med markedet Synergy Battery Replacement Programme The Battery Replacement Programme

Detaljer

Windows eller Linux. i MinButikk

Windows eller Linux. i MinButikk Windows eller Linux i MinButikk Windows eller Linux Scenario Jeg har startet matbutikken MinButikk og er medlem av ToppKjeden Kjeden har ingen krav til personalsystem så jeg kan fritt velge system selv.

Detaljer

HASTER! Installer programmet nå!

HASTER! Installer programmet nå! HASTER! Installer programmet nå! Forsvunne filer kan finnes og gjen opprettes, men Windows klarer ikke oppgaven. Det gjør derimot super programmet Pandora Recovery. 6 WWW.KOMPUTER.NO Foto: Shutterstock/g-stockstudio

Detaljer

Transport og miljø. Erling Holden, Kristin Linnerud og Holger Schlaupitz

Transport og miljø. Erling Holden, Kristin Linnerud og Holger Schlaupitz Transport og miljø Erling Holden, Kristin Linnerud og Holger Schlaupitz Å reise har vært viktig for menneskene helt siden de forlot Afrika for vel en million år siden. De har reist fra fattigdom eller

Detaljer

Risikogrupper og personvernhensyn hvor viktig er personvern når det gjelder sikkerhet, liv og helse?

Risikogrupper og personvernhensyn hvor viktig er personvern når det gjelder sikkerhet, liv og helse? Risikogrupper og personvernhensyn hvor viktig er personvern når det gjelder sikkerhet, liv og helse? Foredrag på Brannvernkonferansen 7. mai 2012 Bjørn Erik Thon direktør Datatilsynet 15.06.2012 Side 1

Detaljer

Antivirus Pro 2010. Hurtigveiledning

Antivirus Pro 2010. Hurtigveiledning Hurtigveiledning Antivirus Pro 2010 Viktig! Les avsnittet om produktaktivering i denne bruksanvisningen nøye. Den inneholder viktig informasjon for å holde datamaskinen din beskyttet. Bruk av dette produktet

Detaljer

Vedlikehold av PC Av Hans Henrik Støvne

Vedlikehold av PC Av Hans Henrik Støvne Vedlikehold. Med vedlikehold menes i denne sammenheng oppdatering av programvare inklusive operativsystemet Windows 10 med tilhørende støtteprogrammer som f.eks drivere. Fysisk vedlikehold av en PC ligger

Detaljer

Rammeavtale for anskaffelser av AVutstyr (audiovisuelt utstyr)

Rammeavtale for anskaffelser av AVutstyr (audiovisuelt utstyr) Vedlegg B: Kravspesifikasjon Rammeavtale for anskaffelser av AVutstyr (audiovisuelt utstyr) 1. Overordnete mål med rammeavtalen a. Overordnede mål for AV-utstyr - Gode, tekniske løsninger, med god posisjon

Detaljer

Sentrale krav til IKT-anskaffelser. Gardermoen, 16. januar 2014 Kristian Bergem, Difi

Sentrale krav til IKT-anskaffelser. Gardermoen, 16. januar 2014 Kristian Bergem, Difi Sentrale krav til IKT-anskaffelser Gardermoen, 16. januar 2014 Kristian Bergem, Difi Poenget Det finnes en liste over anbefalte og obligatoriske IT-standarder i offentlig sektor. Alle kravspesifikasjoner

Detaljer

Trykkluft lekkasje kontroll

Trykkluft lekkasje kontroll Trykkluft lekkasje kontroll Tilbud/nyhetsbrev på utførelse av trykkluft lekkasje kontroll. 3 motivasjons faktorer for å utføre trykkluft lekkasje kontroll: Registrering og utbedring av lekkasjer er enøk

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORTEN. - det nye verktøyet for tryggere boligsalg

OLIGSALGSRAPPORTEN. - det nye verktøyet for tryggere boligsalg OLIGSALGSRAPPORTEN - det nye verktøyet for tryggere boligsalg Hva er en Boligsalgsrapport? Boligsalgsrapporten er i prinsippet en tilstandsrapport, men til forskjell fra en vanlig tilstandsrapport blir

Detaljer

Brukerveiledning for Lingdys 3.5

Brukerveiledning for Lingdys 3.5 Brukerveiledning for Lingdys 3.5 3.5.120.0 Lingit AS Brukerveiledning for Lingdys 3.5 Innhold Hva er LingDys?...1 Installasjon...2 Installasjon fra CD...2 Oppdatering til ny versjon eller nyinstallasjon

Detaljer

Yrkesforedrag. Yrkesforedrag

Yrkesforedrag. Yrkesforedrag Yrkesforedrag Ole Lied Yrkesforedrag Ferdig utdannet Software ingeniør i 1973 Etter militæret, Startet i Aftenposten i 1974. Jobbet med IT og IT prosjekter i forskjellige Schibsted selskaper siden. Vært

Detaljer

Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011

Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011 Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011 Innhold 1. Innledning... 1 2. Nedlasting... 2 3. Installasjon / oppgradering... 5 3.1 Installasjon av nødvendige tilleggskomponenter...

Detaljer

Installere programvare gjennom Datapennalet - Tilbud

Installere programvare gjennom Datapennalet - Tilbud NTNU Trondheim Norges Teknisk- Naturvitenskapelige Universitet Datapennalet Installere programvare gjennom Datapennalet - Tilbud Påmeldingsinfo Hvordan tjenesten fungerer Krav til utstyr Uttesting av programvareformidling

Detaljer

Kronikken i ComputerWorld, 19. nov. 2010:

Kronikken i ComputerWorld, 19. nov. 2010: Kronikken i ComputerWorld, 19. nov. 2010: Informatikkforskning grunnleggende for moderne samfunnsutvikling De fleste mennesker kan ikke tenke seg en tilværelse uten mobiltelefon, pc og tilgang til internett.

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far, Robert har gått

Detaljer

IKT- reglement for elever ved Toppidrettsgymnaset i Telemark

IKT- reglement for elever ved Toppidrettsgymnaset i Telemark IKT- reglement for elever ved Toppidrettsgymnaset i Telemark IKT- reglementet skal fremme god samhandling, god orden, gode arbeidsvaner og bidra til et stabilt og sikkert driftsmiljø slik at det legges

Detaljer

Det er forventet at du forandrer størrelsen på bilder før du laster dem opp, og ikke endrer størrelsen på dem på siden. Dette har 3 fordeler:

Det er forventet at du forandrer størrelsen på bilder før du laster dem opp, og ikke endrer størrelsen på dem på siden. Dette har 3 fordeler: BETINGELSER OG VILKÅR Lagewebside.no er underlagt disse betingelser og vilkår. Ved å bruke nettsiden og deres funksjonaliteter sier du deg enig i de følgende vilkårene, fra første gang du oppretter en

Detaljer

Evaluering av It-systemer i et forvaltningsperspektiv. Drift, vedlikehold og videreutvikling av IT-systemet

Evaluering av It-systemer i et forvaltningsperspektiv. Drift, vedlikehold og videreutvikling av IT-systemet Evaluering av It-systemer i et forvaltningsperspektiv Drift, vedlikehold og videreutvikling av IT-systemet Bakgrunnen IT-systemer har ofte lenger levetid enn forventet er ofte forretningskritiske utvikler

Detaljer

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen Kristina Ohlsson Mios blues Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen «Det gjør vondt å lese Lotus blues. Jeg mener, jeg husker jo så fordømt godt hvordan det var. Lucy eksperimenterte med solkremer

Detaljer

IDRETTSGLEDE FOR ALLE: HVA SKAL TIL?

IDRETTSGLEDE FOR ALLE: HVA SKAL TIL? IDRETTSGLEDE FOR ALLE: HVA SKAL TIL? MEDLEMSMØTE SFF 28.SEPTEMBER OLA KAUL PRESIDENT // SNOWBOARDFORBUNDET 1 Takk for muligheten til å holde innledning her dag. Av og til, men ikke alltid, klarer jeg å

Detaljer

9 tips til sikrere PC

9 tips til sikrere PC 9 tips til sikrere PC 1. Installer antivirusprogram, oppdater den og aldri installer 2 antivirusprogrammer samtidig 2. Kjør Windows Update/Microsoft Update manuelt og sørg for at alt er installert. Slå

Detaljer

Mappeoppgave 2. Medier, Kultur og Samfunn. Lise Lotte Olsen. Høgskolen i Østfold 2012

Mappeoppgave 2. Medier, Kultur og Samfunn. Lise Lotte Olsen. Høgskolen i Østfold 2012 Mappeoppgave 2 Medier, Kultur og Samfunn Lise Lotte Olsen Høgskolen i Østfold 2012 Hvordan blir vi påvirket til å kjøpe Apples produkter gjennom deres presentasjoner og media? Når det kommer et nytt produkt

Detaljer

Fellesskapskirken i Åsane sitt fokus for høsten 2015:

Fellesskapskirken i Åsane sitt fokus for høsten 2015: Fellesskapskirken i Åsane sitt fokus for høsten 2015: «Sammen er vi bedre» - En 24 dagers vandring i Guds ord, av Rick Warren. (Originaltittel: «Better Together») Menighetsrådet har oversatt de 4 første

Detaljer

FREMTIDIGE IT INVESTERINGER I NITTEDAL KOMMUNE

FREMTIDIGE IT INVESTERINGER I NITTEDAL KOMMUNE Stiftelsen SLX Debian Labs Forskningsparken Gaustadalleen 21 0349 OSLO Oslo 28. mars 2005 Formannskapet Ordfører Tom Christophersen Nittedal kommune 1482 Nittedal FREMTIDIGE IT INVESTERINGER I NITTEDAL

Detaljer

veileder en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1

veileder en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1 En veileder SmåbaRn og skjermbruk en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1 Hva er viktigst? Digitale enheter i hjemmet gir hele familien mange nye medieopplevelser og mulighet til kreativ utfoldelse og læring.

Detaljer

veileder en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1

veileder en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1 En veileder SmåbaRn og skjermbruk en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1 Digitale enheter i hjemmet gir hele familien mange nye medieopplevelser og mulighet til kreativ utfoldelse og læring. Hvordan kan

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

Innstillinger. Endre Personalia

Innstillinger. Endre Personalia Innstillinger Endre Personalia: Her kan du endre personlige innstillinger. Tilpass it's:learning: Her kan du tilpasse utseende og endre f. eks språk. Varsling: Du kan få varslinger tilsendt både på e-post

Detaljer

Informasjonssikkerhet og etikk hvordan henger dette sammen DRI

Informasjonssikkerhet og etikk hvordan henger dette sammen DRI Informasjonssikkerhet og etikk hører dette sammen? DRI 1001 15.11.2005 Hva er informasjonssikkerhet Hvorfor informasjonssikkerhet hvilke trusler har vi og hvilke verdier bør vi beskytte Hvor og hvordan

Detaljer

Velg å være ÆRLIG. Forstå at jeg ikke er Gud R I G J O R T VALG 1. Sannhetens valg. Bønn til sannhetens valg

Velg å være ÆRLIG. Forstå at jeg ikke er Gud R I G J O R T VALG 1. Sannhetens valg. Bønn til sannhetens valg VALG 1 Forstå at jeg ikke er Gud R I G J O R T Jeg innrømmer at jeg er maktesløs og ute av stand til å kontrollere min tilbøyelighet til å gjøre gale ting, og at livet mitt ikke lar seg håndtere. Velg

Detaljer

Prosjekt. Halvårs-rapport. til fordypning. Eva-Anita Thorsen 2MKA. 7.Januar, 2010

Prosjekt. Halvårs-rapport. til fordypning. Eva-Anita Thorsen 2MKA. 7.Januar, 2010 1 0 Prosjekt 7.Januar, 2010 til fordypning Eva-Anita Thorsen 2MKA Halvårs-rapport 0.1 innhold 2 INFO SIDE Innhold 2 Innledning 3 Hoveddel 4-8 Avslutning 9 Logg 10-12 Bakside 13 0.2 innledning 3 Innledning

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

PC-bok 1. Svein-Ivar Fors. Lær deg. og mye mer! Windows Tekstbehandling Regneark Mange nyttige PC-tips!

PC-bok 1. Svein-Ivar Fors. Lær deg. og mye mer! Windows Tekstbehandling Regneark Mange nyttige PC-tips! Svein-Ivar Fors s PC-bok 1 Lær deg Windows Tekstbehandling Regneark Mange nyttige PC-tips! Bruk PC en din til å skrive brev, gjøre forandringer i tekster, skrive feilfritt nesten bestandig, kopiere datafiler

Detaljer

Produktivitetskommisjon en 19.05.2015

Produktivitetskommisjon en 19.05.2015 Produktivitetskommisjon en 19.05.2015 Roger Schjerva Sjeføkonom IKT-Norge IKT løfter produktiviteten i Norge Hvor står vi? Mest omfattende måling av landenes IKT-modenhet (55 kriterier innenfor 10 hovedområder)

Detaljer

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt A. Innledende opplegg om litterær smak og kvalitet Dette opplegget kan med fordel gjennomføres som en forberedelse til arbeidet med årets txt-aksjon. Hvis

Detaljer

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING Ved å sette opp og lage en Preoday App og E-handelsløsning for ditt utsalgssted eller restaurant godtar du disse vilkårene. Hvis du ikke godtar vilkårene,

Detaljer

Anitool åpner opp for en hel verden av kreative muligheter på nett. Uten koding eller tunge programmer. Dette er enkelt, webbasert og rimelig!

Anitool åpner opp for en hel verden av kreative muligheter på nett. Uten koding eller tunge programmer. Dette er enkelt, webbasert og rimelig! 1 av 7 05.01.2016 21:50 medier24.com Gard L. Michalsen Anitool åpner opp for en hel verden av kreative muligheter på nett. Uten koding eller tunge programmer. Dette er enkelt, webbasert og rimelig! Tom

Detaljer

Håndtering av personlig informasjon

Håndtering av personlig informasjon Håndtering av personlig informasjon Håndtering av personlig informasjon Du kan alltid besøke vår hjemmeside for å få informasjon og lese om våre tilbud og kampanjer uten å oppgi noen personopplysninger.

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.0 Rakkestad, 26.03.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

BYTTE BEDRIFT, MEDBRAKT ERFARING

BYTTE BEDRIFT, MEDBRAKT ERFARING BYTTE BEDRIFT, MEDBRAKT ERFARING Kildekoder og Åndsverkloven Skrevet av Ole J. Schön, Alexander William Johansen og Christian Enghaug Andersen. Halden, 01.10.2010 Innledning Jobber man som IT-ansatt i

Detaljer

Se baksiden for hurtiginstallering. Brukerhåndbok. Vi beskytter flere mennesker mot elektroniske trusler enn noen andre i verden.

Se baksiden for hurtiginstallering. Brukerhåndbok. Vi beskytter flere mennesker mot elektroniske trusler enn noen andre i verden. Brukerhåndbok Se baksiden for hurtiginstallering. Vi beskytter flere mennesker mot elektroniske trusler enn noen andre i verden. Miljøvalget det riktige valget. Symantec har fjernet omslaget på denne veiledningen,

Detaljer

17.08.2010. Installasjonsveiledning Lenovo ThinkPad Edge. ADCom Data - Molde

17.08.2010. Installasjonsveiledning Lenovo ThinkPad Edge. ADCom Data - Molde 17.08.2010 Installasjonsveiledning Lenovo ThinkPad Edge ADCom Data - Molde Installasjonsveiledning Lenovo ThinkPad Edge Gratulerer med valget av skole pc i regi av Møre og Romsdal Fylkeskommune, i denne

Detaljer

Full kontroll? Hva er folk bekymret for, og har de opplevd å miste kontroll over egne personopplysninger?

Full kontroll? Hva er folk bekymret for, og har de opplevd å miste kontroll over egne personopplysninger? Full kontroll? Hva er folk bekymret for, og har de opplevd å miste kontroll over egne personopplysninger? Delrapport 1 fra personvernundersøkelsen 2013/2014 Februar 2014 Innhold Innledning og hovedkonklusjoner...

Detaljer

TASTAVEDEN SKOLE Bruk av PC i skolen

TASTAVEDEN SKOLE Bruk av PC i skolen Finn læringsgleden, velg Tastaveden! TASTAVEDEN SKOLE Bruk av PC i skolen 2. utkast: 2009 1 Innhold Bruk av PC i skolesammenheng...3 Struktur og orden...3 Mapper...3 Lagre arbeidet i Word...4 Oversiktlig

Detaljer

Q&A Postdirektivet januar 2010

Q&A Postdirektivet januar 2010 Q&A Postdirektivet januar 2010 Hovedbudskap: - Postdirektivet vil føre til dårligere og dyrere tjenester - Næringslivet og folk i distriktene vil bli spesielt hardt rammet - Nei til postdirektivet setter

Detaljer

Hvordan kan offentlige IKT-anskaffelser bidra til en effektiv offentlig sektor og et offensivt næringsliv?

Hvordan kan offentlige IKT-anskaffelser bidra til en effektiv offentlig sektor og et offensivt næringsliv? Hvordan kan offentlige IKT-anskaffelser bidra til en effektiv offentlig sektor og et offensivt næringsliv? Per Morten Hoff, IKT-Norge Den teknologiske utviklinga vil halde fram i raskt tempo, i minst 10

Detaljer