Ilseng. Bekkelaget. Romedal. Stange. Gata. Tangen. Espa

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ilseng. Bekkelaget. Romedal. Stange. Gata. Tangen. Espa"

Transkript

1 Årsrapport 2012

2 Bekkelaget Ilseng Romedal Stange Gata Tangen Espa Stange Energi AS ble etablert i 1916 og har i snart 100 år vært en viktig aktør i Stange kommune. Bedriften er organisert som konsern og selger kraft, nett og entreprenørtjenester gjennom datterselskapene; Stange Energi Nett AS, Stange Energi AUS AS, Stange Energi Marked AS og SE Rådgivning AS. Nettet Nettet omfatter om lag 900 km luftlinjer, 350 km jordkabel, ca. 712 nettstasjoner og tre transformatorstasjoner plassert på Finstad, Ilseng og Bekkelaget. Stange Energi AS har totalt 50 ansatte og er heleid av Stange Kommune. 2 Stange Energi Årsrapport 2012

3 Innhold Våre forretningsområder 4 Forord fra Administrerende direktør 6 Administrasjonssjef 8 Stange Energi MARKED AS 9 Stange Energi NETT AS 10 Stange Energi AUS AS 12 Kommunikasjon og omdømme 13 Kraftmarkedet i Styrets beretning 16 Resultatregnskap 20 Balanse 21 Kontantstrøm 23 Noter 24 Revisjonsberetning 37 Design og produksjon: Grafisk Partner Hamar AS Foto Jens Haugen: Side 4, 12, 15, 16, 27, 39, ansatte, styret, forside og bakside Foto Morten Knudsen: Side 3, 7, 25 Stange Energi Årsrapport

4 Våre forretningsområder Stange Energi AS Morselskapet leverer administrative tjenester som IT, Økonomi og HR til selskapene i konsernet. Stange Energi har en eierandel på 5 % i Nedre Vinstra Kraftverk og eier bygget i Storgata 43. Selskapet har 7 ansatte. Stange Energi Nett AS Stange Energi Nett har ansvar for bygging, drift og vedlikehold av fordelingsnettet i Stange. Nettet omfatter om lag 900 km luftlinjer, 350 km jordkabel, samt 712 nettstasjoner og 3 transformatorstasjoner. Selskapet har ca nettkunder og ansvaret for elsikkerheten i Stange kommune. Selskapet bygger også ut fiber, som leies ut til Eidsiva bredbånd. Selskapet har 15 ansatte. Stange Energi Marked AS Stange Energi Marked selger strøm og luft til luft varmepumper til privat- og bedriftsmarkedet i Hedmark. Selskapet selger strømprodukter hovedsakelig til kunder i Stange kommune, men operer også som landsdekkende strømleverandør. Stange Energi Marked ivaretar kundeservice for alle selskapene i konsernet. Selskapet har 7 ansatte. Stange Energi AUS AS Stange Energi AUS er entreprenørvirksomheten i konsernet. Selskapet drifter og vedlikeholder forsyningsnett og gatelys i Stange kommune, men har også kunder utenfor kommunen. Stange Energi AUS bygger nye lav- og høyspentanlegg på oppdrag for sine kunder. Selskapet har 20 ansatte. SE Rådgivning AS SEEN Nordic AS ble etablert 3. september Selskapets virksomhet ble solgt til Rejlers Consulting AS pr 1. juli Frem til den datoen har selskapet drevet med energimerking av boliger og energirådgivning. I etterkant av virksomhetsoverdragelsen ble navnet på selskapet endret til SE Rådgivning AS. Det har ikke vært aktivitet av betydning i selskapet etter 1. juli 2012 og det planlegges en fusjon med Stange Energi AS i Eier/generalforsamling Styret 4 Stange Energi Årsrapport 2012

5 Stange Energi Årsrapport

6 Jeg er stolt over å jobbe sammen med så mange flotte og engasjerte mennesker. Stolthet og engasjement! Jeg er stolt over fokus og innsats de ansatte viser etter flere år med endringer i Stange Energi. Den største endringen det siste året, var salg av virksomheten SEEN Nordic til Rejlers Consulting AS fra 1. juli Videre ble selskapet HotBlast AS fusjonert med morselskapet Stange Energi. Det betyr at vi fremdeles eier konsept og navn og har mulighet til å selge det videre. I tillegg ble det endringer knyttet til Kompetanseforskriften, som krever at nettselskapet må ha egne energimontører til å utføre driftsoppgaver. Dette kom på plass fra årsskiftet. Strategien for konsernet er fortsatt fokus på utvikling av kjernevirksomhet. For videre utvikling av Stange Energi, er det viktig å følge med på endringer bransjen står ovenfor. Rammebetingelsene endres og kundenes behov må ivaretas. Det jobbes blant annet med å få på plass en leverandørsentrisk modell, hvor kraftleverandøren tar over faktureringsansvaret fra nettselskapet. Dette hevdes å være sentralt for å få til en reell konkurranse i strømmarkedet. Samtlige som selger strøm i Norge, må kjøpe strømmen på den felles nordiske kraftbørsen til samme pris. Marginene på strøm er lave i Norge, og ved å velge det lokale energiselskapet som strømleverandør, bidrar innbyggerne til at overskuddet blir i kommunen. Videre er myndighetene tydelige på at de ønsker strukturendring i bransjen. Flere partier mener det er uhensiktsmessig med så mange nettselskap og hevder at sammenslåing vil medføre høyere effektivitet og lavere nettleie til kundene. Det finnes sikkert eksempler på at det er riktig, men samtidig må man også huske på at større selskap vil gi mindre nærhet til kundene og lengre avstander når feil skal rettes opp. Det bør ikke være et mål i seg selv å bli stor. Den lokale tilknytningen er en viktig faktor, og vi opplever et sterkt eierskap hos de ansatte i feilsituasjoner. I tillegg har vi fokus på å være mest mulig kostnadseffektive og har i dag ikke høyere nettleie enn større aktører i vårt fylke. Det er likevel ikke til å unngå at nettleien, både hos oss, og hos andre, kommer til å øke i årene fremover. Nettinvesteringene i hele Norge er estimert til å være på mer enn 150 milliarder kroner de neste 10 årene, og mye av dette er det kundene som må betale i form av økt nettleie. Resultat 2012 Vi er godt fornøyd med resultatet for Selskapet er tilbake der vi skal være. Dette har ikke kommet av seg selv, og de ansatte skal ha æren for en god jobb og en strålende innsats. Totalt har Stange Energi et resultat i 2012 på 17,6 mill. kroner før skatt. Nettselskapet har investert i infrastruktur i Stange kommune for 32,8 mill. kroner. Det har tidligere aldri blitt investert så mye penger et enkelt år. Investeringene i nettet det siste året har bestått av både reinvesteringer av eksisterende nett, utbygging av nytt nett og fiberinvesteringer. Det er et høyt aktivitetsnivå i forhold til størrelsen på selskapet og inntektsrammen som myndighetene bestemmer. I tillegg har det vært mye skogrydding og flere feilsituasjoner enn et normalt år. Dette har medført et svakt resultat for Stange Energi Nett. Entreprenørselskapet har hatt høy aktivitet, knyttet til både feilretting og utbygging av nettet i Stange. I tillegg har selskapet hatt flere oppdrag for andre energiselskap. Det er positivt at andelen oppdrag utenfor konsernet har økt, og at vi har bra fortjeneste på disse jobbene. Stange Energi AUS oppnådde et resultat som det er god grunn til å være fornøyd med. Markedsselskapet selger strøm og varmepumper. Det har vært en snuoperasjon i selskapet, og det er gledelig å se at både trivselen og resultatet er bra. Det er viktig for oss å være en attraktiv strømleverandør i Stange kommune og være en pålitelig og solid leverandør av luft til luft varmepumper. Satsningen på energimerking i selskapet SEEN Nordic har hatt utfordringer helt fra etablering av selskapet i Pr 1. juli 2012 ble det besluttet å selge virksomheten til Rejlers Consulting AS, som overtok de ansatte og nå har et avdelingskontor på Hamar. Årsresultatet for selskapet ble et underskudd på 1,2 mill. kroner. I morselskapet har vår eierandel i kraftproduksjon på Vinstra hatt et positivt bidrag på resultatet. Strømprisene har vært forholdsvis lave, men volum produsert kraft ble høy med all nedbøren, spesielt i sommermånedene. Kraftverket på Vinstra ble satt i drift på 50 tallet, og det er et vesentlig investeringsbehov årene framover. Samfunnsansvar Vi gleder oss over stor aktivitet og befolkningsvekst i Stange kommune. Utvikling i Stange er avhengig av at vi er leveringsdyktige på infrastruktur. Strøm er et samfunnsgode, og nettet er en av de viktigste infrastrukturene i samfunnet. Den største utviklingen i nettet er utbygging av infrastruktur i nye områder og sørge for at det er nok kapasitet, slik at kundene kan bruke den strømmen de ønsker og har behov for. I 2012 var det rekordhøyt investeringsnivå i nettselskapet, og med gammelt nett og mye aktivitet i kommunen, kommer investeringsbehovet til å være høyt også de neste årene. Det er derfor viktig at vi i fremtiden er solide og at myndighetene gir gode rammevilkår for vår bransje. Bedriftskultur som skaper verdier Min viktigste oppgave som administrerende direktør, er å sørge for at selskapet og medarbeiderne utvikler seg, og at de som er her, trives og har det bra på jobben. I kompetansevirksomhet som vår, handler det om mennesker. De må kjenne engasjement og lyst. Arbeidsglede, tilhørighet, eierskap, tro og positive holdninger er elementer som bidrar. Alt dette og mere til ser jeg hver dag på jobb, og det gir motivasjon. En annen del av jobben er å styrke merkevaren og gjøre Stange Energi mer synlig. Som administrerende direktør blir man selv en del av merkevaren, sammen med alle som jobber i organisasjonen. Det er medarbeiderne som lever ut merkevaren og som er i kontakt med kunder og andre og viser hva varemerket står for. Jeg er stolt over jobben de gjør. Fremover skal vi fortsatt ha fokus på å utvikle oss og selskapet. Sammen skal vi jobbe for å nå våre langsiktige mål. Stange Energi Til å være stolt av! Ragnhild Skarstad, Administrerende direktør 6 Stange Energi Årsrapport 2012

7 Stange Energi Årsrapport

8 Staben som skal gjøre alle de andre gode! Staben i Stange Energi er til for alle selskapene i konsernet. Vi skal spille Daglig ledere gode og bidra til at de kan skape best mulig resultater i sine selskap. Både på kort og lang sikt har ikke vært like krevende som 2011 når det gjelder tilpasning av organisasjon til ny strategisk retning. Vi har «funnet formen» og fått mer arbeidsro. Det betyr at 2012 har gitt oss mer rom for å fokusere på det langsiktige perspektivet. Likevel har det også i 2012 vært nok endringer å forholde seg til for de ansatte noe de har taklet på en imponerende måte! 1. juli ble virksomheten i SEEN Nordic solgt til Rejlers Consulting. Slutten av året var preget av myndighetenes forskrift om kompetanse i nettselskapene, som medførte at et antall montører byttet arbeidsgiver fra entreprenørselskapet til nettselskapet. Oppi dette har det også vært interesse utenfra for å kjøpe entreprenørselskapet vårt. Når alt dette nå er landet, er det imponerende å se tilbake på 2012 og konstatere at alle ansatte har holdt fokus på sine arbeidsoppgaver hele året. Og alle som hadde jobb ved inngangen til året, har fortsatt jobb. Det er vi veldig glad for. I Stange Energi legger vi stor vekt på å etterleve verdiene våre. Pålitelighet, kompetanse og arbeidsglede! Ansatte som trives med jobben sin, gjør hver dag sitt aller beste for at Stange Energi totalt sett skal lykkes. Siste måling av medarbeidertilfredshet, viser at 97 % av de ansatte gir trivselen toppkarakter eller nest beste karakter. Arbeidsgleden ser vi hver dag, og alle ansatte er med på å skape et supert arbeidsmiljø. Det er vi virkelig stolt av! Dette tror vi kunder og samarbeidspartnere også legger merke til, både direkte i møte med oss og gjennom god kvalitet på det vi leverer. Og det er fornøyde kunder vi lever av! Kvaliteten er noe av det vi har jobbet svært målrettet med i Steg for steg jobber vi med å forbedre og dokumentere arbeidsprosessene våre, og vi kan med hånden på hjertet si at de aller fleste virksomhetskritiske prosesser nå er dokumentert i kvalitetssystemet. Holdning til risiko er også noe som har med kvalitet å gjøre. Dette gjelder både risiko knyttet til økonomiske forhold, risiko rundt forsyningssikkerheten i nettet og risiko knyttet til liv og helse. I 2012 har nettselskapet gjennomført en fullstendig risiko- og sårbarhetsanalyse knyttet til forsyningssikkerheten til våre nettkunder, med påfølgende oppdatering av beredskapsplanene. På økonomisiden er vi i gang med å se på risikofaktorer knyttet til finansiell rapportering, for å sikre at vi har nøkkelkontroller som forhindrer kritiske feil. Og innenfor helse, miljø og sikkerhet vil det alltid være svært viktig med løpende risikovurderinger. Forskjellen fra tidligere, er at vi nå har satt disse tingene mer i system. Og oppmerksomheten rundt risiko skal fortsatt være høy! 2012 har også vært året der vi har hatt et historisk lavt sykefravær på kun 3,7 %, noe som helt sikkert skyldes flere faktorer. Godt arbeidsmiljø er nevnt. De ansatte i Stange Energi føler ansvar for hverandre, og de føler et felles ansvar for at konsernet skal nå sine mål. I tillegg har vi ledere som er flinke til å involvere sine ansatte i hvordan vi skal nå målene. Både gjennom medarbeidersamtaler med fokus på måloppnåelse og gjennom en god dialog i det daglige. Stange Energi er også blitt en IA-virksomhet i 2012, og det er grunn til å framheve et svært godt samarbeidsklima mellom de tillitsvalgte og ledelsen i konsernet. Vi har tillitsvalgte og øvrige ansatte som virkelig bidrar til positiv utvikling av konsernet. Mye å være stolt over! Tormod Sveen, Administrasjonssjef Foto: Ole Anders Kjøs 8 Stange Energi Årsrapport 2012

9 Omsetning 61,8 mill. Årsresultat 2,3 mill. Egenkapital 20,9 mill. Totalkapital 26,0 mill. Stange Energi Marked er ansvarlig for all kundeservice i konsernet og er bedriftens «ansikt utad». I tillegg til å utføre kundeservice tilbyr Stange Energi Marked strøm og luft til luft varmepumper til privat- og bedriftsmarkedet. Selskapet selger strøm til kunder i Stange, men opererer også som landsdekkende strømleverandør. Strømmarkedet 2012 Ressurssituasjonen har vært god i 2012, og vi har derfor hatt stabile strømpriser gjennom hele året. Nytt av året har vært innføringen av elsertifikater, et felles norsk-svensk sertifikatmarked for fornybar energi. Ordningen skal initiere ny fornybar elproduksjon og ble innført av myndighetene 1. januar Ordningen finansieres ved at strømselskapene legger elsertifikat kostnaden inn i strømprisen. Tøff konkurranse Konkurransen i strømmarkedet blir stadig tøffere. Markedet for strømsalg kjennetegnes av stort prispress og lave marginer. Vi ser en utvikling der store aktører bruker mer ressurser i vårt lokalmiljø for å ta markedsandeler. Bundling blir stadig mer brukt i markedsføring og salg av strømprodukter. Vi vil derfor i tiden fremover ha stort fokus på å synliggjøre Stange Energi som en lokal, konkurransedyktig og nær aktør. Kundene skal velge oss fordi verdier går tilbake til eget nærmiljø. Våre kunder er viktigst, derfor har vi stor fokus på god kundebehandling hver eneste dag i Stange Energi Marked. God kundeservice er viktig for oss og våre kunders totale opplevelse av Stange Energi. God kundeservice er viktig for oss og våre kunders totale opplevelse av Stange Energi. Stabil kundemasse Kundemassen er relativt stabil for De fleste nettkundene kjøper strøm av Stange Energi Marked. Vi har høy kundelojalitet og opplever at kundene er prisbevisste og fornøyde. Varmepumper Stange Energi Marked solgte varmepumpe nr i 2012 og det er vi stolte av! Omsetningen av varmepumper i bransjen generelt har gått tilbake i Vi har imidlertid gått mot trenden og opplevde en stor etterspørsel mot slutten av Kvalitet og service har blitt vårt varemerke. Kundene våre er opptatt av energisparing, samtidig som de ønsker en sikker og trygg varmekilde fra en leverandør de kan stole på. Alle vår montører er i tillegg F-gas sertifiserte som er et krav fra Vi leverer et bredt utvalg av varmepumper og er hele tiden tidlig ute med nyhetene. Vi ser også at «ettermarkedet» begynner å røre på seg. Det er gledelig å se at kundene kommer til oss igjen, når de vurderer å investere i pumpe nr. 2. HMS Et systematisk arbeid med helse, miljø og sikkerhet er viktig. Det er hele tiden nødvendig å vurdere hvordan vi kan forholde oss til den risikoen vi omgir oss med. Alle ansatte i selskapet er kjent med helse, miljø og sikkerhetsrutinene i eget selskap. I Stange Energi er det fokus på innrapportering og læring av uønskede handlinger. Det er i 2012 ikke registrert avvik i Stange Energi Marked. Hvordan ser det nye året ut 2012 har vært et bra år for Stange Energi Marked. Vi leverer gode resultater og har et godt arbeidsmiljø. Vi går et spennende år i møte. Arbeidet med innføring av datahub og leverandørsentrisk modell er i gang men mye er fortsatt uavklart. Det blir viktig å tydeliggjøre vår rolle i lokalsamfunnet. Vi vil i 2013 jobbe med å fornye oss på kraftsalg da vi i liten grad har profilert våre strømprodukter. Vi skreddersyr produkter slik at kunden får større valgmuligheter. Stein Inge Alstad, Daglig leder Stange Energi Marked AS Stange Energi Årsrapport

10 Omsetning 70,7 mill. Årsresultat 1,0 mill. Egenkapital 125,7 mill. Totalkapital 235,5 mill. For Stange Energi Nett har 2012 vært et arbeidskrevende år. Det skjer mye i Stange kommune, og alle vil ha strøm. Dette har medført stor aktivitet med nyinvesteringer, flytting og omgjøring av nettanlegg. Sammen med vårt fokus på opprusting av eldre anlegg har det vært et hektisk og spennende år. Året startet med, for vår del litt uheldig vær. Det falt bløt snø først på januar, som frøs fast på trærne. Skogen ble veldig tung og la seg over både høyspent- og lavspentlinjer. Det ble av den grunn dessverre en del bortfall av strømforsyningen for noen av våre nettkunder, spesielt i området fra Tangen til Vallset og Åsbygda/Åsvang. Lav inntektsramme og høye kostnader har medført et dårlig økonomisk resultat. Mye aktivitet og rekordhøyt investeringsnivå Som nevnt har det vært stor aktivitet i Stange i Det bygges mye og det har ført til et rekordhøyt investeringsnivå. Vi har i 2012 investert 32,8 millioner kroner og 18,4 millioner kroner av dette er nyinvesteringer. Av de større prosjekter nevnes ny linje til industrifeltet på Sørli og forsyning til ny idrettshall i Ottestad. Det har vært et høyt nivå på fiberinvesteringer. I løpet av sommeren 2012 ble det solgt nok fibertilknytninger på Ilseng til at det ble lønnsomt for Eidsiva Bredbånd, og graving av fiber startet. På Ilseng var det mye gammelt luftnett, og derfor hensiktsmessig å legge lavspentkabler når det først skulle graves for fiber. Dette ble derfor et stort prosjekt. Arbeidet starter opp igjen våren Reinvesteringer, dvs. opprusting av gamle linjer og anlegg har vi utført for til sammen 14,4 millioner kroner. Det dreier seg om rehabilitering av gamle lavspent kretser, myndighetspålagt ombygging av nettstasjoner med plattform og opprusting av høyspentlinjer i henhold til lokal kraftsystemplan. E6-og jernbaneutbygging i Stange påvirker oss fortsatt i stor grad. Vi har bygget om og flyttet på en god del nettanlegg som følge av dette. Det meste av dette arbeidet betales av Statens Vegvesen, men det krever ressurser. I 2012 har dette arbeidet beslaglagt nesten et årsverk til planlegging og prosjektledelse, i tillegg til all montørkapasiteten som går med. Forsyningssikkerhet er viktig Det er mye skog i Stange, og denne vokser fort. I 2012 har vi ryddet skog langs linjer for rekordhøye 1,8 millioner kroner. Dette har vært nødvendig for å ivareta forskriftskrav til avstand, og for ivareta forsyningssikkerheten for kundene. Med stadig varmere klima, blir dette en større utfordring i årene som kommer. Vi har mye luftnett, og det er mye å se over til enhver tid. AMS utrulling utsatt NVE vedtok endelig forskrift for AMS i juli Men myndighetene ved Olje og Energidepartementet mente at noen av kravene var uklare og bad derfor NVE om en ytterligere gjennomgang av kravene, og utrulling av målere ble nok en gang utsatt. I skrivende stund vites ikke når utrulling starter i Stange, men siste frist for ferdigstillelse er Ny forskrift På slutten av 2011 vedtok myndighetene en ny forskrift; Kompetanseforskriften. Forskriften stiller krav om at alle som har anleggs- og områdekonsesjon (dvs. både kraft- og nettselskap) har egne ansatte med kompetanse til å utføre alle nødvendige oppgaver i ordinære driftssituasjoner. For å kunne dekke disse kravene til kompetanse og kapasitet innen inspeksjon, vedlikehold og feilretting startet vi jobben med å rekruttere 10 Stange Energi Årsrapport 2012

11 I 2012 har vi ryddet skog langs linjer for rekordhøye 1,8 millioner kroner. montører. Rekrutteringsprosessen ble gjennomført på slutten av året, og fra og med 1. januar 2013 har vi egne montører i nettselskapet som skal utføre drift- og vedlikeholdsoppgaver. Beredskapsarbeid er viktig for å sikre strømforsyningen til våre kunder, i høst har vi utført revisjon av vårt beredskapsplanverk. Vi mener vi er veldig godt forberedt på eventuelle uforutsette hendelser som kan oppstå. Generasjonsskifte i selskapet Gjennom de siste årene har det vært et betydelig generasjonsskifte i selskapet. Vi har hatt stort fokus på kompetanseoverføring, da lokal erfaring er viktig og nødvendig for å sikre strømforsyningen til våre kunder. Det er en positiv gjeng med bred kompetanse som er klare for nye utfordringer de kommende år. I 2012 har sykefraværet falt betydelig. Fra 11 % i 2011 til 5,5 % i Dette er gledelig utvikling, og vi fortsetter med fokus på godt arbeidsmiljø for ytterligere å redusere sykefraværet. Harald Husom, Daglig leder Stange Energi Nett AS Stange Energi Årsrapport

12 Omsetning 44,5 mill. Årsresultat 2,2 mill. Egenkapital 11,2 mill. Totalkapital 20,5 mill. Innen rengjøring av spenningssatte anlegg med HotBlast metoden ser vi stadig økning i antall oppdrag. Stange Energi AUS er entreprenørvirksomheten i konsernet. Selskapet bygger og vedlikeholder gatelys og distribusjonsnett i kommunen. Selskapet har høy kompetanse på avbruddsfritt vedlikehold (AUS) og selger disse tjenestene til andre energidistribusjonog entreprenørselskaper over hele landet. Resultatet for 2012 ble som budsjettert til tross for liten ordretilgang tidlig på året. Gjennom sommeren og høsten var aktiviteten særdeles høy både overfor vår største kunde, Stange Energi Nett, og andre kunder. Spesielt gledelig er det for 2012 og presentere en vesentlig økning i omsetning fra kunder utenfor konsernet. HotBlast Innen rengjøring av spenningssatte anlegg med HotBlast metoden ser vi stadig økning i antall oppdrag. Det er gledelig å se at kunder som har benyttet seg av denne tjenesten tidligere kommer tilbake med nye forespørsler. Det viser at produktet i høyeste grad er konkurransedyktig mot andre former for rengjøring av spenningssatte elektriske anlegg. Kompetanseforskriften Konsernets arbeid med å tilpasse Stange Energi Nett til kompetanseforskriften pågikk store deler av For at nettselskapet skal kunne dekke kravene til kompetanse og kapasitet innen inspeksjon, vedlikehold og feilretting slutter fem montører og en prosjektleder for å begynne i Stange Energi Nett fra Endringene fører til at Stange Energi AUS fra er et mindre selskap enn i 2012, og vil i fremtiden får et spissere fokus mot effektiv prosjektgjennomføring. Samarbeid I løpet av 2012 ble vi invitert av Ringeriks-Kraft Service AS inn i et samarbeidsprosjekt om ombygning av mastearrangement med plattform for HelgelandsKraft AS. Slike samarbeid med mellomstore entreprenørvirksomheter representerer en mulighet til å konkurrere om prosjekter som ellers ville vært for omfattende for selskapene alene. I tillegg har vi i samarbeid med Valard Construction gitt 3 montører muligheten til å arbeide med å oppføre en større overføringslinje i Canada. Kursvirksomhet 2012 ble et godt år for kursvirksomheten i selskapet. Kurs i arbeid under spenning, for montører har vært populært og mange entreprenører er tilført økt kompetanse på dette feltet. Dette viser at både nettselskapene og entreprenørene i bransjen har fokus på at færrest mulig kunder skal være uten strøm ved arbeid i høyspentnettet. Framover vil et kurs for planleggere og saksbehandlere i nettselskapene være viktig for å øke kompetansen i bransjen om hva som kan gjøres uten utkobling. Vekst Selskapets langsiktige mål for 2018 er å bli totalt 35 ansatte. For å klare dette er selskapet avhengig av å rekruttere og utdanne personell samt å øke kundegrunnlaget utenfor Stange. Kvalitet og punktlighet på leveranser er viktige kriterier for å kunne skape gode kunderelasjoner i framtiden. Ole Anders Kjøs, Konstituert Daglig leder Stange Energi AUS AS 12 Stange Energi Årsrapport 2012

13 Kommunikasjon og omdømme Ditt lokale energiselskap Stange Energi, er en viktig aktør i kommunen og har et samfunnsansvar ovenfor innbyggerne i Stange. Vi ønsker blant annet å bidra til at flest mulig barn og unge har et godt fritidstilbud i bygda der de bor og støtter flere lag og foreninger gjennom våre sponsoravtaler. I tillegg til de langsiktige sponsorkontraktene fordeler vi kr årlig via Stange Energi Fondet, til gode prosjekter rettet mot barn og unge opp til 18 år. Fondet har eksistert i 5 år og har en jevn søker masse. Fordelingen av midler fra Fondet i 2012 ser slik ut: Perlesnora barnekor Åsbygda IL Tangen Rock Festival Ulven 4H Romedal Speidergruppe Espa Vel Stange Sportsklubb, Skøytegruppa Arstad Skole FAU Åsbygda IL Konkurransesituasjonen i kraftbransjen har blitt tøffere og markedsføringen fra konkurrenter mer aggressiv. Det betyr at vi som en forholdsvis liten og lokal leverandør må jobbe enda mer for å beholde vår markedsandel. Vårt mål er at kundene i Stange skal velge oss fordi vi eies av Stange kommune og verdiene går tilbake til lokalsamfunnet. Nye websider nytt utseende Sommeren 2012 lanserte vi nye nettsider, som vi veldig stolte av. Det lokale og personlige uttrykket har vært viktig i utviklingen av nye nettsider. Websiden brukes aktivt for å nå ut med informasjon om våre produkter og vår virksomhet. Vi har i gjennomsnitt 1600 unike brukere per måned. I 2013 blir websiden også tilpasset mobile plattformer. Et godt omdømme starter med oss selv Et godt omdømme er ikke noe du får, men noe du må gjøre deg fortjent til. Et godt omdømme bidrar til å skape tillit, - i dag og i fremtiden! Vi har stort fokus på kvalitet og service i alle ledd. Vi skal ha fornøyde kunder, da det er de vi lever av og for. Fornøyde kunder forutsetter at ansatte hver eneste dag leverer kvalitet. Et godt omdømme starter med egne ansatte - de er våre viktigste omdømme byggere. Vi har skapt et unikt arbeidsmiljø med høy medarbeidertilfredshet og ansatte som er stolte av arbeidsplassen sin. Denne stoltheten bidrar til styrking av merkevaren Stange Energi, noe vi må synligjøre mye mer i tiden som kommer. AMS - et omdømme prosjekt AMS - avanserte måle- og styringssystemer er uten tvil det største temaet i energibransjen for tiden. Det er en enorm satsing myndighetene (NVE) har lagt opp til for bransjen. Fristen for utrulling er nå satt til For Stange Energi er AMS et stort prosjekt. Vi skal ut til samtlige av våre nettkunder for å montere ny måler, og vi skal etablere avanserte IT- og kommunikasjonssystemer. AMS er et stort logistikkprosjekt med en rekke tekniske og omdømmemessige utfordringer. Prosjektet skal leveres med god kvalitet og innen tidsfristen, til en kostnad som er økonomisk forsvarlig både for Stange og for samfunnet. May Britt Andersen, Markedssjef Sosiale medier Stange Energi har i dag profil på facebook og Twitter. Vi har det siste året sett en økning i antall hendvendelser via facebook. Sosiale kommunikasjonskanaler krever også at vi er tilgjengelige utover ordinær arbeidstid. Dette har vi løst ved å etablere et eget team som har ansvaret for dialogen i disse kanalene, noe vi syns fungerer bra. Våre øvrige sponsoravtaler Atlungstad Golf Stangehallen Ottestad IL Stange Sportsklubb Idrettsskolen Stange Stange Karate klubb Ilseng IL Espa IL Stange Energi Årsrapport

14 våre kjerneverdier Pålitelighet - Arbeidsglede - Kompetanse Til å være stolt av! 14 Stange Energi Årsrapport 2012

15 Kraftmarkedet i 2012 Styrket nordisk kraftbalanse Økt produksjon av vannkraft, kjernekraft og vindkraft bidro til å styrke den nordiske kraftbalansen i For Norden sett under ett økte kraftproduksjonen totalt med 7 % fra 375,3 TWh i 2011 til 402,4 TWh i Økningen var størst i Norge. Også i Sverige steg produksjonen, mens den i Danmark og Finland gikk noe ned. Produksjonen av vannkraft nådde historisk høye nivåer takket være gode ressursforhold gjennom det meste av året. Etter å ha lagt bak oss en periode med sviktende tilsig og knapphet på vann i magasinene vinteren 2010/11, fikk vi i siste halvdel av 2011 store nedbørsmengder som bidro til at vi ved inngangen til 2012 hadde en bedre magasinfylling enn normalt. Fyllingsgraden fortsatte å ligge på et høyt nivå helt frem mot slutten av året, da tørt vær og kulde gjorde at den ble noe svekket. Også produksjonen av svensk kjernekraft økte i 2012 sammenlignet med foregående år. Kapasitetsutnyttelsen lå på 75 %, mot 71 % i 2011 og 67 % i Produksjonen av vindkraft økte i 2012, men står fremdeles for en relativt beskjeden andel av den totale kraftproduksjonen, vindkraft vil få en økende markedsandel i årene som kommer. Norden netto krafteksportør Som følge av den sterke kraftbalansen endte Norden opp som netto krafteksportør av 15 TWh. Til sammenlikning var Norden i 2011 netto importør av 5 TWh. I november 2011 ble Sverige inndelt i ulike prisområder på samme måte som Norge, og 2012 var således første ordinære driftsår med områdepriser både i Sverige og Norge. Fallende priser i forwardmarkedet Kombinasjonen av gode ressursforhold og internasjonal lavkonjunktur har lenge bidratt til fallende priser på forwardkontraktene som omsettes for levering frem i tid. I 2012 registrerte vi at prisene i forwardmarkedet stabiliserte seg på lave nivåer Økende grønt fokus EUs såkalte « målsetting», som innebærer et mål om 20 % økt energieffektivitet, 20 % reduksjon av CO2-utslipp og 20 % andel fornybar energi ved utgangen av 2020, bidrar til økende fokus på fornybar energi over hele Europa. Interessen for opprinnelsesgarantier viser at forbrukere i stadig større grad er opptatt av å dokumentere bærekraft og klimainnsats. Mens opprinnelsesgarantier for få år siden var et ukjent begrep i energisammenheng, har varedeklarasjon og denne type sertifikater nå blitt en del av hverdagen for markedsaktørene. I henhold til NVEs varedeklarasjon består norsk kraftforbruk av 23 % strøm fra fornybare kilder, 45 % fra fossile kilder og 32 % fra kjernekraft og har et beregnet CO2 innhold på 307 g/kwh (2011-tall). Ved å kjøpe opprinnelsesgarantier kan forbrukere enkelt og rimelig dokumentere 100 % fornybarhet. I 2012 ble det registrert en økende interesse for slike garantier. Betydningen av effektiv kraftutveksling mellom Norden og resten av Europa har stått på agendaen i de nordiske landene lenge, og også i 2012 var nettutbygging et viktig tema både i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv. Stange Energi Årsrapport

16 Styrets beretning Virksomhetens art Foruten morselskapet Stange Energi AS, består konsernet av datterselskapene Stange Energi Nett AS, Stange Energi AUS AS, Stange Energi Marked AS og SE Rådgivning AS. Alle datterselskapene er i sin helhet eid av Stange Energi AS. Hovedaktivitetene i morselskapet er salg av a dministrative tjenester og forvaltning av kraftproduksjon. I tillegg driver datterselskapene med overføringstjenester i eget strøm- og fibernett, entreprenørtjenester, kraftomsetning og salg av varmepumper. Virksomheten knyttet til strømnettet er konsesjonsbelagt, med Stange kommune som konsesjonsområde. Morselskapets kraftproduksjon foregår via deleie i Vinstra Kraftselskap DA, som har forretningsadresse Nord-Fron. For øvrig drives all aktivitet ut fra konsernets hovedkontor på Stange. Fortsatt drift I samsvar med regnskapsloven 3-3, bekreftes det at forutsetningene om fortsatt drift er til stede, og at årsregnskapet for 2012 er satt opp under denne forutsetningen. Arbeidsmiljø og personale Morselskapet har i 2012 hatt 7,5 sysselsatte årsverk, mens det tilsvarende tallet for konsernet er 56 sysselsatte årsverk og i tillegg 2 lærlinger. Sykefraværet i konsernet var 3,7 % av total arbeidstid i konsernet, en reduksjon på 2,5 prosentpoeng fra Sykefraværet kan i liten grad sies å være relatert til arbeidsmiljøet. For morselskapet Stange Energi AS var sykefraværet 0,84 %. Arbeidsmiljøet betraktes som godt. Det er rapportert om et alvorlig arbeidsuhell i løpet av året. Uhellet medførte lettere personskade. I tillegg har det vært 4 uønskede hendelser hvor 2 av hendelsene medførte lettere personskade. Likestilling Selskapet har som mål å være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom kvinner og menn. Det er for tiden 50 % kvinner ansatt i morselskapet, og 14 % kvinnelige ansatte i konsernet. I ansettelsesprosesser er jevn fordeling mellom kjønnene et moment. Miljørapportering Virksomheten har ingen aktiviteter som forurenser det ytre miljø utover det som er regulert i lover og forskrifter. Framtidig utvikling Nettselskapets virksomhet er konsesjonsbelagt, og fremtidig lønnsomhet vil derfor i betydelig grad bli påvirket av de rammebetingelser som fastsettes av de offentlige myndigheter. Innenfor entreprenørvirksomheten har konsernet spesialkompetanse når det gjelder reparasjon og vedlikehold av strømnettet uten å koble fra strømmen. Denne kompetansen gir muligheter for økt salg også utenfor Stange kommune, de kommende årene. Kraftproduksjon har bidratt til selskapets lønnsomhet i 2012, og det forventes at dette vil vedvare i årene fremover. Det forventes sterkere konkurranse i sluttbrukermarkedet for kraft de neste årene. Et økende antall nasjonale tilbydere, samt endringer i rammebetingelsene i markedet vil bidra til dette. Markedsselskapet jobber aktivt for å møte endringene i markedssituasjonen med produktutvikling og lokal satsning. Resultat, investeringer, finansiering og likviditet Omsetningen i konsernet ble på kr 163,9 mill i 2012, mot kr 202,4 mill i Resultatet før skatt for konsernet i 2012 ble kr 17,6 mill. I 2011 ble resultatet før skatt kr 4,2 mill kroner. Hovedårsaken til bedret lønnsomhet skyldes kostnadsbesparende tiltak og økt fokus på konsernets kjernevirksomhet. De samlede investeringene i konsernet i 2012 var kr 34,7 mill. Kr 29,1 mill av investeringene relaterer seg til distribusjonsnettet. Kr 3,0 mill er investert i fibernett. Selskapets finansielle stilling er god, og arbeids-kapitalen er tilfredsstillende. Totalkapitalen for konsernet var ved utgangen av året kr 331,8 mill, sammenlignet med kr 315,0 mill året før. Egenkapitalandelen pr var for konsernet på 35,1 %, sammenlignet med 69,0 % pr Reduksjonen i selskapets egenkapitalandel forklares ved at eier har konvertert kr 100 mill av egenkapitalen til ansvarlig lån. Den frie egenkapitalen i Stange Energi AS, utgjør kr 46,6 mill etter avsetning av årets utbytte. Finansiell risiko Konsernet er eksponert for endringer i kraftprisen. Dette innebærer at inntekten for kraftproduksjonen vil variere med strømprisen og produsert volum. Årlig inntekt for nettselskapet fastsettes av Norges Vassdrags- og Energidirektorat og det er knyttet usikkerhet til fremtidig inntektsnivå. Lånebetingelsene ble mot slutten av 2011 knyttet opp mot fastrenteavtaler for å sikre forutsigbarhet. Soliditeten i konsernet er god og likviditetsrisikoen liten. Konsernets kredittrisiko vurderes som lav. På et generelt grunnlag dempes motpartsrisikoen ved at konsernet har et stort antall kunder og et begrenset antall store enkeltstående krav. Der hvor man store utestående krav er kundene i hovedsak andre nettselskaper og offentlige etater som vurderes å være sikre betalere. Med bakgrunn i ovennevnte, vurderes finansiell risiko som forholdsvis beskjeden. Årsresultat og disponeringer Styret foreslår følgende disponering av årsresultatet i Stange Energi AS: Utbytte kr Overført fra annen egenkapital kr Totalt disponert kr Stange 17. april 2013 Kristen Bartnes Styreleder Hanne Sverdruph Dahl Styrets nestleder Gaute Nøkleholm Styremedlem Helge Robert Bjørnsen Styremedlem Ragnhild Finden Barka Styremedlem Ole Anders Kjøs Styrem., ansatt repr. Roger Tømte Styrem., ansatt repr. Ragnhild Skarstad Adm. direktør

17 Styret Stange Energi 2012 Ole Anders Kjøs Ansattrepresentant Styremedlem siden 2008 Stilling: Konstituert Daglig leder i Stange Energi AUS AS Gaute Nøkleholm Styremedlem siden 2010 Stilling: Næringspolitisk sjef i NORSKOG Ragnhild Finden Barka Styremedlem siden 2008 Leder av planutvalget i Stange kommune. Stilling: Daglig leder og eier av Kausvol Gardsbarnehage AS Kristen Bartnes Styreleder siste 3 år. Styremedlem siden 2003 Stilling: Direktør Landbruk Helge Robert Bjørnsen Styremedlem: Hatt flere perioder i styret Stilling: Spesialrådgiver kompetansesenter Rus, Region Øst Hanne Sverdruph Dahl Nestleder i styret Styremedlem siden 2009 Stilling: Advokat i advokatfirmaet Dahl siden 2002 Roger Tømte Ansattrepresentant Styremedlem siden 2008 Stilling: Energiingeniør ved Stange Energi Nett AS Stange Energi Årsrapport

18 18 Stange Energi Årsrapport 2012

19 Årsregnskap Stange Energi Årsrapport

20 Resultatregnskap Stange Energi AS (morselskap/konsern) Morselskap Konsern Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekter Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Varekostnader 3, Aktivert eget investeringsarbeid Overføringsavgift Lønnskostnader 3, 9, Avskr. driftsmidler og goodwill 1, 2, Nedskrivning av driftsmidler 1, Annen driftskostnad 3, Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Renteinntekt fra foretak i samme konsern Annen renteinntekt Annen finansinntekt 3, Nedskr. finans. anleggsm Annen rentekostnad Annen finanskostnad Resultat av finansposter Resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Ordinært resultat Årsresultat Minoritetens andel Majoritetens andel Overføringer Avsatt til utbytte Overført til/fra annen egenkapital Sum disponert Stange Energi Årsrapport 2012

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter WarrenWicklund Multi Strategy ASA Noter til regnskapet for 2003 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av overføringstjenester skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2013 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD HOKKSUND INNHOLDSFORTEGNELSE Daglig leder 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisors beretning 13 Ikas Kredittsystemer AS Stasjonsgate

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Resultatregnskap. Nordic Petroleum AS. Disponering av årsresultat

Resultatregnskap. Nordic Petroleum AS. Disponering av årsresultat Resultatregnskap Nordic Petroleum AS 2013 2014 Tekst Note 2014 2013 1 5400 640 652 Salgsinntekter 85 589 0 298 305 829 655 Andre driftsinntekter 829 655 298 305 1 838 305 1 470 307 Sum driftsinntekter

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak. Driftsinntekter Inntektsføring ved

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HAMAR 2322 RIDABU

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HAMAR 2322 RIDABU Årsregnskap for 2013 2322 RIDABU Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Avskrivning på driftsmidler og

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559 Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS Foretaksnr. 991834559 Årsberetning 2010 Beskrivelse av selskapets virksomhet VisuRay Holding AS investerer i andre selskaper. Virksomheten drives i Randaberg komune.

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP Agasti Holding ASA Balanse per 31.10.15 - NGAAP Beløp i tusen NOK Eiendeler Note 31.10.2015 Anleggsmidler Utsatt skattefordel 0 Maskiner, inventar og utstyr 0 Sum immaterielle eiendeler 0 Finansielle driftsmidler

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 4. TINE hadde i en omsetning på 15, 9 mrd kroner, en økning på 3,9 prosent fra. Utviklingen karrakteriseres som tilfredsstillende, men heving av resultatmarginene er nødvendig for

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3162 MNOK Totalt 1793 1 Totalt 3873 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Årsrapport 2008 Etrinell AS

Årsrapport 2008 Etrinell AS Årsrapport 2008 Etrinell AS 1 2 Styretsårsberetning2008forEtrinellAS MorselskapetEtrinellAS(Etrinell),somharhovedkontoriOslo,haddei2008etresultatførskattpå NOK 3,915mill.Totalbalansenutgjordepr.31.12.2008NOK26,861mill.,deravenegenkapitalpå

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2010. Næringsforeningen i Tromsøregionen. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS

ÅRSREGNSKAP 2010. Næringsforeningen i Tromsøregionen. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS ÅRSREGNSKAP 2010 Næringsforeningen i Tromsøregionen Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2010 Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Foretaksnr. 994331795 Utarbeidet av: DM-Consult AS Autorisert regnskapsførerselskap Kåfjorddalsveien 10 9147 BIRTAVARRE Org.nr. 981 110 943 MVA Innholdsfortegnelse

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Konsernregnskap for Nordic Petroleum AS

Konsernregnskap for Nordic Petroleum AS regnskap for Nordic Petroleum AS 2015 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Kontantstrømoppstilling Utarbeidet av Resultatregnskap - mor/konsern Nordic Petroleum AS

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2015 2014 Inntekter Leieinntekter 17 088 451 12 893 864 Andre driftsinntekter 12 411 274 634 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler

Detaljer

Scandi Standard Norway AS Noter til regnskapet for 2013 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntekter ved salg

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2009 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 262 142 4 448 780 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Jevnaker IF Fotball org.nr JEVNAKER

Jevnaker IF Fotball org.nr JEVNAKER Årsregnskap for 2015 org.nr. 971 012 951 3520 JEVNAKER Innhold Årsberetning Resultatregnskap Balanse Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Sponsor/reklameinntekter 822 504 995 716

Detaljer

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014 Årsregnskap 2014 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 1 Salgsinntekt 552 000 1 048 000 Sum driftsinntekter 552 000 1 048 000 Varekostnad 28 359 2 628 655 5 Annen driftskostnad 184

Detaljer

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN Årsregnskap 2010 for BRANN BATALJONEN BERGEN Foretaksnr. 985 813 841 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 938 795 1 219 163 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2015 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

Lavangen Idrettsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Lavangen Idrettsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 236 541 0 Annen driftsinntekt 343 018

Detaljer

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Org nr 970 540 636 RESULTATREGNSKAP Note 2015 2014 Kontingenter 3 334 175 3 072 137 Administrasjonsinntekter 1 362 710 1 372 148 Andre driftsinntekter

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562 Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb Org. nummer: 970022562 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 8 392 037 8 998 176 Annen driftsinntekt

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 403 935 1 342 682 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 974 526 441 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORDIC HALIBUT AS Forretningsadresse: Strandgaten 223

Detaljer