Resultater Kartlegging av havbrukslokaliteters automasjonssystemer og grensesnitt akvarena Automasjon"

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Resultater Kartlegging av havbrukslokaliteters automasjonssystemer og grensesnitt akvarena Automasjon""

Transkript

1 Resultater Kartlegging av havbrukslokaliteters automasjonssystemer og grensesnitt akvarena Automasjon" Martin Føre (SINTEF Fiskeri og havbruk ) og Jarle Skjæveland (ITK NTNU) 1

2 Oversikt 1. Introduksjon 2. Lokalitetene Lille Torsøy, Bjørøya, Forsnes og Ørnøya Beskrivelse av lokalitet Beskrivelse av instrumenterings- og automasjonssystem på lokalitetene 3. Utstyrsleverandører Resultater fra intervju 4. Oppsummering og konklusjon Oppsummering av grensesnitt som brukes i dag samt er planlagt brukt i framtiden Forslag til framtidig struktur 2

3 Del 1: Introduksjon 3

4 Prosjektstruktur Prosjektansvarlig: Telenor/TelCage v/frode Flægstad Prosjektdeltakere: Nidaros Elektro v/ Rune Haugen Aqualine v/noralf Rønningen Marine Harvest v/arnt Mjøen Salmar v/thomas Bekken Bjørøya fiskeoppdrett v/per Anton Løfsnes SINTEF Fiskeri og Havbruk og NTNU ble leid inn for prosjektledelse og utførelse: SINTEF F&H v/martin Føre NTNU v/jo Arve Alfredsen og Jarle Skjæveland 4

5 Finansiering Prosjektstøtte ble mottatt fra: akvarena: VRI Trøndelag: Total egeninnsats fra deltakerbedrifter må være lik total prosjektstøtte: TelCage/Telenor: Nidaros Elektro: Aqualine: Marine Harvest: Salmar: Bjørøya fiskeoppdrett: av prosjektmidlene tilfaller NTNU mens resten ( ) skal benyttes av SINTEF 5

6 Informasjonskilder Informasjonen benyttet i dette prosjektet har blitt samlet fra: Prosjektdeltakere Marine Harvest: Arnt Mjøen og mannskapet på Lille Torsøy v/robert Skarpnes Salmar: Thomas Bekken og Alf John Hammervik Bjørøya: Per Anton Løfsnes TelCage: Frode Flægstad Leverandører til havbruksnæringen Storvik v/ståle Husby og Geir Arne Romstad Aanderaa v/trond Gulbrandsøy GMT v/frode Haugen OCEA v/ulrik Ulriksen Bennex v/tom Eriksen og Chris Hyde 6

7 Prosjektmål Kartlegge bruk av sensorikk og automasjonssystemer ved oppdrettslokaliteter Undersøke hvilke grensesnitt som støttes av utstyr fra forskjellige leverandører Foreslå mulige felles grensesnitt (om mulig) 7

8 Metodikk 1. Besøke fire forskjellige anlegg Kartlegge utstyr som finnes ved lokalitetene Snakke med røktere om bruk av utstyret Fikk bare besøkt to anlegg Årsaker: fiskesykdom, tidsklemma og vanskeligheter med å finne tilstrekkelig forskjellige lokaliteter De to andre ble dekket av telefonmøter og et dokument fra Frode Flægstad 2. Snakke med utstyrsleverandører Utstyrsportefølje mot havbruk Grensesnitt brukt i dagens utstyr Fremtidige planer for utvikling av utstyr Hovedfokus på kommunikasjon 3. Avslutning Oppsummering av informasjon Foreslå (om mulig) felles grensesnitt/løsninger for framtiden Planlagt sluttdato: Faktisk sluttdato: desember

9 Del 2: Lokalitetene 9

10 Lokalitetsvalg Lokaliteter i Trøndelagsregionen Grunnet prosjektets begrensede midler Hovedkriterium: Diversitet: forsøke å dekke: Så mange utstyrsleverandører som mulig Forskjellige oppdrettsselskaper 10

11 Lokalitet 1: Lille Torsøy Deltakere: Arnt Mjøen (Marine Harvest) Rune Haugen (Nidaros Elektro) Frode Flægstad (Telenor/TelCage) Jarle Skjæveland (NTNU) Martin Føre (SINTEF) 11

12 Beskrivelse Lokalitet: Årlig produksjon på over tonn 12x157m-merder Betongflåte levert av Aqua Technology AS Kapasitet ca. 300 tonn fôr Fôringssystem fra GMT Annet utstyr: Biomasseramme, Storvik Temperaturmåler (del av GMTsystemet) Miljøstasjon, Storvik 12

13 Flytskjema for Lille Torsøy: operatørnivå FLÅTE (GMT) PC Operatør energioverføring fôr/luftrør signal digital/analog/ukjent trådløs kommunikasjon (A)nalog / (D)igital 13

14 Flytskjema for Lille Torsøy: styringsnivå 14

15 Flytskjema for Lille Torsøy: Komponentnivå 15

16 Flytskjema for Lille Torsøy: lokalitetsnivå FLÅTE (GMT) PLS PC Operatør energioverføring fôr/luftrør signal digital/analog/ukjent trådløs kommunikasjon (A)nalog / (D)igital Internetdatabase Miljø-loggesystem D GPRS/GSM Fôrtank TT TT O 2 Motor Frekvensomformer Fôrskrue LT PT MERD Frekvensomformer Motor Frekvensomformer Motor Blåser Luftkjøler Sluse Fôrveksler Flere parallelle fôringslinjer, og flere merder per linje 16

17 Lokalitet 2: Bjørøya, Kråkholmen Deltakere: Per Anton Løfsnes (Bjørøya oppdrett) Jarle Skjæveland (NTNU) Jo Arve Alfredsen (NTNU) Martin Føre (SINTEF) 17

18 Beskrivelse Lokalitet: For øyeblikket ikke drift 12x157m-merder Betongflåte fra Marine Construction AS Kapasitet ca. 330 tonn fôr Fôringssystem fra AKVAgroup (AkvaMarina CSS Feed System) Annet utstyr: Oksygenmålere, Aanderaa (del av AKVAsystemet) Temperaturmålere, Aanderaa (del av AKVA-systemet) Strømmålere, Aanderaa (del av AKVAsystemet) Kamera (del av AKVA-systemet) 18

19 Flytskjema for Bjørøya FLÅTE (AkvaMarina CSS Feed System, AKVAgroup) PC Operatør CAM PC energioverføring fôr/luftrør signal digital/analog/ukjent trådløs kommunikasjon (A)nalog / (D)igital 19

20 Flytskjema for Bjørøya xx -Sensor for måling av trykk(pt), nivå(lt), temperatur(tt), oksygen (O 2 ) og strøm. -Trådløs sender og/eller mottaker PLS FLÅTE (AkvaMarina CSS Feed System, AKVAgroup) PC Operatør CAM PC -Programmerbar, Logisk Styringsenhet. PLS Denne styrer alle utganger til prosessen på grunnlag av inngangsverdiene fra sensorer og brytere. C -Kamera energioverføring fôr/luftrør signal digital/analog/ukjent trådløs kommunikasjon (A)nalog / (D)igital LT PT Frekvensomformer Frekvensomformer Doser Fôrveksler 20

21 Flytskjema for Bjørøya xx -Sensor for måling av trykk(pt), nivå(lt), temperatur(tt), oksygen (O 2 ) og strøm. -Trådløs sender og/eller mottaker PLS FLÅTE (AkvaMarina CSS Feed System, AKVAgroup) PC Operatør CAM PC -Programmerbar, Logisk Styringsenhet. PLS Denne styrer alle utganger til prosessen på grunnlag av inngangsverdiene fra sensorer og brytere. C -Kamera energioverføring fôr/luftrør signal digital/analog/ukjent trådløs kommunikasjon (A)nalog / (D)igital Fôrtank Motor LT PT Frekvensomformer Frekvensomformer Motor Blåser Luftkjøler Doser Fôrveksler 21

22 Flytskjema for Bjørøya xx -Sensor for måling av trykk(pt), nivå(lt), temperatur(tt), oksygen (O 2 ) og strøm. -Trådløs sender og/eller mottaker -Programmerbar, Logisk Styringsenhet. PLS Denne styrer alle utganger til prosessen på grunnlag av inngangsverdiene fra sensorer og brytere. C -Kamera 22

23 Lokalitet 3: Forsnes (telefonmøte) og Deltakere: Thomas Bekken (Salmar) Alf John Hammervik (Salmar) Frode Flægstad (Telenor/TelCage) Jarle Skjæveland (NTNU) Martin Føre (SINTEF) 23

24 Beskrivelse Lokalitet: For øyeblikket ikke drift Opplegg for 12x157m-merder Betongflåte av merket Sjøsterk, Backer Entreprenør AS Kapasitet på tonn fôr Fôringssystem fra OCEA Annet utstyr: Oksygenmålere, Storvik Temperaturmålere, Storvik Kamera (AKVAGroup) 24

25 Flytskjema for Forsnes FLÅTE (OCEA) PC Operatør CAM PC energioverføring fôr/luftrør signal digital/analog/ukjent trådløs kommunikasjon (A)nalog / (D)igital 25

26 Flytskjema for Forsnes xx -Sensor for måling av trykk(pt), nivå(lt), temperatur(tt), oksygen (O 2 ) og strøm. -Trådløs sender og/eller mottaker -Programmerbar, Logisk Styringsenhet. PLS Denne styrer alle utganger til prosessen på grunnlag av inngangsverdiene fra sensorer og brytere. C -Kamera FLÅTE (OCEA) PLS PC Operatør CAM PC energioverføring fôr/luftrør signal digital/analog/ukjent trådløs kommunikasjon (A)nalog / (D)igital Frekvensomformer LT Motor Luftsluse Fôrveksler 26

27 Flytskjema for Forsnes xx -Sensor for måling av trykk(pt), nivå(lt), temperatur(tt), oksygen (O 2 ) og strøm. -Trådløs sender og/eller mottaker -Programmerbar, Logisk Styringsenhet. PLS Denne styrer alle utganger til prosessen på grunnlag av inngangsverdiene fra sensorer og brytere. C -Kamera FLÅTE (OCEA) PLS PC Operatør CAM PC energioverføring fôr/luftrør signal digital/analog/ukjent trådløs kommunikasjon (A)nalog / (D)igital Fôrtank Motor Frekvensomformer Fôrskrue LT Motor Blåser Luftkjøler Luftsluse Fôrveksler 27

28 Flytskjema for Forsnes xx -Sensor for måling av trykk(pt), nivå(lt), temperatur(tt), oksygen (O 2 ) og strøm. -Trådløs sender og/eller mottaker -Programmerbar, Logisk Styringsenhet. PLS Denne styrer alle utganger til prosessen på grunnlag av inngangsverdiene fra sensorer og brytere. C -Kamera FLÅTE (OCEA) PLS PC Operatør CAM PC energioverføring fôr/luftrør signal digital/analog/ukjent trådløs kommunikasjon (A)nalog / (D)igital Internetdatabase Miljø-loggesystem D GPRS/GSM Fôrtank TT O 2 Motor Frekvensomformer Fôrskrue LT A MERD C Motor Blåser Luftkjøler Luftsluse Fôrveksler Flere parallelle fôringslinjer, og flere merder per linje 28

29 Lokalitet 4: Ørnøya (dok. fra Frode) Mottatt: Forfattet av Frode Flægstad (Telenor/TelCage) 29

30 Beskrivelse Lokalitet: 9-12x157m-merder Betongflåte Kapasitet på 400 tonn fôr Fôringssystem fra AKVAgroup Annet utstyr: Oksygenmålere, Aanderaa Strømmålere, Aanderaa Salinitetsmålere, Aanderaa Temperaturmålere, Aanderaa Undervannskamera, AkvaGROUP Undervannskamera, Bennex m/oxyguard (dybde, temperatur, oksygen) Overflatekamera, Bennex og Axis Merdskap, TelCage Trådløst datanett, TelCage Oversiktskamera, TelCage Biomasseramme, VAKI 30

31 Flytskjema, Ørnøya: Operatørnivå FLÅTE (AkvaMarina CSS Feed System, AKVAgroup/ TelCage SCG) PC Operatør SCG PC energioverføring fôr/luftrør signal digital/analog/ukjent trådløs kommunikasjon (A)nalog / (D)igital 31

32 Flytskjema, Ørnøya: Styringsnivå FLÅTE (AkvaMarina CSS Feed System, AKVAgroup/ TelCage SCG) xx -Sensor for måling av trykk(pt), nivå(lt), temperatur(tt), oksygen (O 2 ) og strøm. -Trådløs sender og/eller mottaker -Programmerbar, Logisk Styringsenhet. PLS Denne styrer alle utganger til prosessen på grunnlag av inngangsverdiene fra sensorer og brytere. C -Kamera PC Operatør SCG PC PLS energioverføring fôr/luftrør signal digital/analog/ukjent trådløs kommunikasjon (A)nalog / (D)igital LT PT Frekvensomformer Frekvensomformer Doser Fôrveksler 32

33 Flytskjema, Ørnøya: Komponentnivå FLÅTE (AkvaMarina CSS Feed System, AKVAgroup/ TelCage SCG) PC Operatør SCG PC Logger C O 2 TT Salinitet strøm måler xx -Sensor for måling av trykk(pt), nivå(lt), temperatur(tt), oksygen (O 2 ) og strøm. -Trådløs sender og/eller mottaker -Programmerbar, Logisk Styringsenhet. PLS Denne styrer alle utganger til prosessen på grunnlag av inngangsverdiene fra sensorer og brytere. C -Kamera PLS S C G energioverføring fôr/luftrør signal digital/analog/ukjent trådløs kommunikasjon (A)nalog / (D)igital Frekvensomformer Fôrtank Motor LT PT Frekvensomformer Motor Blåser Luftkjøler Doser Fôrveksler 33

34 Flytskjema, Ørnøya: Lokalitetsnivå xx -Sensor for måling av trykk(pt), nivå(lt), temperatur(tt), oksygen (O 2 ) og strøm. -Trådløs sender og/eller mottaker -Programmerbar, Logisk Styringsenhet. PLS Denne styrer alle utganger til prosessen på grunnlag av inngangsverdiene fra sensorer og brytere. C -Kamera 34

35 Oppsummering av utstyr Leverandør Utstyr Komponenter Rolle OCEA AKVA group Fôringssystem PC Styring av fôringsprosess fra bruker PLS Kontroll over fôringsprosess og innsamling av data Blåsere Generering av lufttrykk for å sende fôr Frekvensomformere Styring av fôrskruer Tom-silo -detektor Gir signal om fôrsilo er tom Fôringssystem PC Styring av fôringsprosess fra bruker PLS Kontroll over fôringsprosess og innsamling av data Blåsere Generering av lufttrykk for å sende fôr Frekvensomformere Styring av blåsere og fôrskruer Trykkmåler Måle trykk i fôrslangene Kamera Filming under vann i merdene Aanderaa Temperatursensor Punktmåling av vanntemperatur Oksygensensor Kondukitvitetssensor Strømmåler Punktmåling av oksygen i vann Punktmåling av salinitet i vann Måling av retning og styrke på vannstrøm 35

36 Oppsummering av utstyr Leverandør Utstyr Komponenter Rolle GMT Storvik Fôringssystem PC Styring av fôringsprosess fra bruker PLS Kontroll over fôringsprosess og innsamling av data Blåsere Styring av blåsere og fôrskruer Trykkmålere Måle trykk i fôrslangene Tom-silo -detektor Gir signal om fôrsilo er tom Biomassemåler Biomasseramme Estimere gjennomsnittsvekt og størrelsesfordeling av fisk PDA Laste ned data fra biomasseramme Sensorskap Temperatursensor Punktmåling av vanntemperatur Oksygensensor Punktmåling av oksygen i vann Bennex Kamera Overflatemontert Oversikt overflatestruktur Undervannskamera Filming under vann i merdene OxyCam Måling av dybde, temperatur og oksygen TelCage Merdskap Tilkobling av utstyr til SCG-nettverket Oversiktskamera Oversikt over lokalitet og i maskinrom 36

37 Del 3: Utstyrsleverandører 37

38 Framgangsmåte Sende mail til person i bedriften og avtale telefonmøte Forberede et sett spørsmål rettet mot produkter vi har sett Snakke med aktuelle personer på telefon Rekkefølge Storvik Aanderaa GMT OCEA Bennex AkvaGROUP har ikke svart på våre forespørsler om telefonmøte og vi har derfor ikke fått dekket deres utstyr like grundig som hos de andre 38

39 Storvik I: Miljøloggesystem v/ståle Husby Produktet: Merdskap med oksygen- og temperatursensorer Analoge signaler (4-20mA) Energitilførsel via kabel eller batteri Grensesnitt: Data blir sendt via GSM/GPRS til databaser Data tilgjengelig for bruker via internett Fremtidige planer: Integrasjon med foringssystem vurderes Overgang fra analoge til digitale sensorer Begrensning av energiforbruk Økt datamengde Kombinere Solcellepanel og batteri for å gjøre systemet mer vedlikeholdsfritt 39

40 Storvik II: Biomasseestimering v/geir Arne Romstad Produktene: Sonarbasert biomassemåler (lite brukt) Optisk Biomasseramme Scanner fisken når den svømmer gjennom rammen og beregner vekt (2.5% nøyaktighet) Muligheter for å importere data inn i fôringssystemer Energitilførsel fra batteri Må lades/byttes ca èn gang i uken Grensesnitt: Data lastes periodevis opp i en håndholdt enhet, så videre til PC Fremtidsplaner: Trådløs overføring mellom biomasseramme og hånholdt enhet. Utføre mer av bildeanalysen i selve rammen. 40

41 Aanderaa: Sensorikk v/trond Gulbrandsøy Produkter: Sensorer for måling av bl.a.: Konduktivitet Oksygen Temperatur Vannstrøm Værstasjoner Real-Time Collector; programvare for innsamling av data Omformer data til XML-format som er enkelt å importere i annen software Generelle egenskaper: Intern prosessering av data og minne Kan brukes som stand-alone-enheter Lavt effektforbruk Batteridrift eller strøm via kabel Grensesnitt: Alle Aanderaas nye sensorer støtter CAN-bus (AiCap) eller RS232. Signalene kan videre transformeres til Ethernet Fremtidsplaner Aanderaa satser på en løsning der Real-Time Collector-programvare på forskjellge lokaliteter kommuniserer via internett, og gjør alle data tilgjengelig på alle lokaliteter og landstasjoner forbundet med systemet 41

42 GMT: Fôringssystem og sensorikk v/frode Haugen Hovedprodukter: Miljøloggestasjon Kan måle O2, strøm og temperatur. Er for tiden ikke mulig å integrere i foringssystemet. Sentralfôringssystem Består av standard industriutstyr fra 3.parts leverandører. F.eks benyttes PLS fra Mitsubishi. PLSen styrer fôringen, mens PC tar seg av lagring av historiske data Grensesnitt: Data fra miljøloggestasjonen leses inn i PC via WLAN PLS kommuniserer med komponentene i fôringssystemet via analoge strømsløyfer (4-20mA). FôringsPC kommuniserer med PLS via Ethernet eller trådløs link. Fremtidsplaner GMT satser på å gå over fra analoge signaler til CC-link mellom PLS og prosessutstyr CC-link er Mitsubishis industribuss Mindre kabling og lavere strømforbruk Gå over til PLSer med minne for lagring av historiske data. Gjøre prosessen mer uavhengig av fôringspc Miljødata vil bli integrert i fôringssystemet 42

43 OCEA: Fôringssystem og sensorikk v/ulrik Ulriksen Hovedprodukter: Miljøloggestasjon Måler lys, vind, strøm, oksygen og bølger Data kan integreres med fôringssoftwaren (FeedStation) Sentralfôringsanlegg Unitronic PLS PLSen styrer fôringsprosessen og lagrer historiske data FôringsPC fungerer kun som brukergrensesnitt mot prosessen Grensesnitt: PLS kommuniserer med operasjonelle sensorer via analoge strømsløyfer ModBus brukes til kommunikasjon mellom PLS og motorer/frekvensomformere PLSer kommuniserer seg imellom via CAN-bus Koblingen fra PC til PLS er proprietær og basert på Ethernet og RS485 Fremtidsplaner Ocea planlegger å bytte format for datalagring fra Norsk standard til Aquaculture Data Exchange Format 43

44 Bennex: Kamera og sensorikk v/tom Eriksen og Chris Hyde Systemer som leveres til næringen Trådløst kamerasystem (vanligste produkt) 230V strømtilførsel eller 12V batteri/solcelle Bennex har utviklet en ekstra overgang for tilpasning til Sea Cage Gateway fra Telcage som blant annet benyttes på Ørnøya Kablet kamerasystem OxyCam inline oksygensensor Sensoren kobles til et undervannskamera og verdien kommer opp som et overlay på skjermbildet Grensesnitt: Videobildene (PAL) overføres analogt over radio (5.8GHz) Styringssignaler til vinsj/kamera overføres analogt over radio (868MHz) Fremtidsplaner Bennex satser på en fremtidig løsning basert på en navlestreng som inneholder strøm og bredbåndskabel fra flåten til merdene Stor datakapasitet fra merd til flåte Kabelen er også tenkt brukt for utstyr fra andre leverandører 44

45 Del 4: Oppsummering og konklusjon 45

46 Grensesnitt i dag Leverandør Analoge signaler RS232 CanBus ModBus CC-link Ethernet BlueTooth GSM/GPRS Radio Storvik X X X Aanderaa X X X 1 X GMT X X OCEA X X X X 2 Bennex X X X A AkvaGROUP X A TelCage X X X X X X D SUM X = Grensesnitt som brukes av leverandørene 1) AiCap; plug-and-play protokoll fra Aanderaa basert på xml 2) Inngår som en del i et proprietært grensesnitt som også omfatter RS485 A) Analog radio D) Digital radio (trådløsnett) 46

47 Planlagte grensesnitt Leverandør Analoge signaler RS232 CanBus ModBus CC-link Ethernet BlueTooth GSM/GPRS Radio Storvik X X X X X X Aanderaa X X X 1 X GMT X X X OCEA X X X X 2 Bennex X X X A AkvaGROUP X A TelCage X X X X X X D SUM X = Grensesnitt det skal gås bort fra X = Planlagte fremtidige grensesnitt 1) AiCap; plug-and-play protokoll fra Aanderaa basert på xml 2) Inngår som en del i et proprietært grensesnitt som også omfatter RS485 A) Analog radio D) Digital radio (trådløsnett) 47

48 Konklusjon Generell trend hos leverandører: Transisjon fra analoge grensesnitt til digitale grensesnitt Mindre kabling Lavere strømforbruk Mer avansert utstyr med intern prosessering Vilje til integrasjon med utstyr fra andre leverandører Vanskelig å se for seg ett enkelt felles grensesnitt: Forskjellige applikasjoner krever forskjellige grensesnitt Forslag: løsning der informasjonsutvekslingen foregår over to nivå: Lavnivå (nær prosessen): Standardisert industribuss/feltbuss Høynivå (nær brukeren): Ethernet/trådløs Slike teknikker er mye brukt innen annen industri Bilindustri Olje og gass Skipsindustri 48

49 Framtidig struktur: operatørnivå 49

50 Framtidig struktur: styringsnivå xx C -Inngang fra eller utgang til prosessen. F.eks analoge sensorer, frekvensomformere, relèer, alarmer etc. -Kamera 50

51 Framtidig struktur: tilpasningsnivå xx C -Inngang fra eller utgang til prosessen. F.eks analoge sensorer, frekvensomformere, relèer, alarmer etc. -Kamera 51

52 Framtidig struktur: komponentnivå C C xx -Inngang fra eller utgang til prosessen. F.eks analoge sensorer, frekvensomformere, relèer, alarmer etc. C -Kamera I motsetning til dagens situatsjon bare to forskjellige grensesnitt å forholde seg til 52

53 Forslag til framtidig struktur En slik løsning innbefatter: Tilgang til hele systemet gjennom to kjente grensesnitt Enklere integrasjon av utstyr fra forskjellige leverandører Få endringer på dagens system Kommersielt tilgjengelige signalomformere er billige De fleste PLSer støtter Ethernet og industribuss-grensesnitt Anbefalinger for fremtiden: Mer utstrakt bruk av digitale instrumenter/busser til fordel til dagens analoge systemer Kabling av busser i forkant av installasjon av utstyr F.eks. legge opp en sløyfe med ModBus inne i flåten før fôringssystem installeres 53

2 25.02.14 Fôringsautomat inkludert EBL JS 1 19.11.13 Første revisjon EBL JS Rev Date Issued Issued by Approved

2 25.02.14 Fôringsautomat inkludert EBL JS 1 19.11.13 Første revisjon EBL JS Rev Date Issued Issued by Approved INSTALLASJONS- OG BRUKERMANUAL AKVAconnect Feeding 2 25.02.14 Fôringsautomat inkludert EBL JS 1 19.11.13 Første revisjon EBL JS Rev Date Issued Issued by Approved Document no.: DC10000644 Project no.:

Detaljer

Offentlig ISBN nr. 978-82-93150-01-5. AMS Tilleggstjenester. Tredjepartsadgang. Utarbeidet for NVE

Offentlig ISBN nr. 978-82-93150-01-5. AMS Tilleggstjenester. Tredjepartsadgang. Utarbeidet for NVE Offentlig ISBN nr. 978-82-93150-01-5 AMS Tilleggstjenester. Tredjepartsadgang Utarbeidet for NVE Prosjektnr NVE-2010-4 Januar 2011 2 av 42 FORORD Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Norges vassdrags-

Detaljer

Miniprosjekt. Gruppe 3 2EA 20.03.2015

Miniprosjekt. Gruppe 3 2EA 20.03.2015 2015 Miniprosjekt Gruppe 3 2EA 20.03.2015 1 Innhold 2 Forord [HBR]... 1 3 Sammendrag [HBR]... 2 4 Prosjektoppgave [HBR]... 3 4.1 Kommunikasjonsoversikt [GMS]... 3 5 Forklaringer [NY]... 4 6 Informasjon

Detaljer

Pro-face med ny 3,8 TFT fargeskjerm AGP-3200T - med alle muligheter! Se side 4

Pro-face med ny 3,8 TFT fargeskjerm AGP-3200T - med alle muligheter! Se side 4 Juni 2007 25. årgang, nr. 70. 2 2007 Kalibrering, Automatisering, Prosess-, Elektro-, Elektronikk instrumenter Pro-face med ny 3,8 TFT fargeskjerm AGP-3200T - med alle muligheter! Se side 4 Nyhet! Les

Detaljer

Hvor mye laks er det egentlig i merden?

Hvor mye laks er det egentlig i merden? Følgende tekst er å finne på trykk i Norsk Fiskeoppdrett nummer 2, 2013 som oppsummering etter arbeidet i Exactus. Hvor mye laks er det egentlig i merden? Redaktører: Erik Høy, Leif Magne Sunde og Hans

Detaljer

Innendørs dekning for profesjonelle radiotjenester

Innendørs dekning for profesjonelle radiotjenester Innendørs dekning for profesjonelle radiotjenester Sammendrag Denne artikkelen omhandler bruk av trådløse tjenester i næringslivet. Ulike kunder erfarer det å ta i bruk radio på forskjellige måter, men

Detaljer

Smart Hub. Den trådløse bygningen. Vedlikeholdsfritt. Enkelt å installere

Smart Hub. Den trådløse bygningen. Vedlikeholdsfritt. Enkelt å installere Med briljante, innovative og brukervennlige løsninger, introduserer vi smarthus for alle! Smart Hub Liten, anonym og lett å installere. Dette er kjernen i Future Home. Den sørger for at all husets elektronikk

Detaljer

1. Innledning... 1. 2. Historikk... 2. 3. Vurdering... 3. 4. WisWeb som plattform... 4. 5. Navi på Web... 5. 6. Kostnader og finansiering...

1. Innledning... 1. 2. Historikk... 2. 3. Vurdering... 3. 4. WisWeb som plattform... 4. 5. Navi på Web... 5. 6. Kostnader og finansiering... Innhold 1. Innledning... 1 2. Historikk... 2 3. Vurdering... 3 4. WisWeb som plattform... 4 5. Navi på Web... 5 6. Kostnader og finansiering... 9 7. Prosjektplan... 11 1. Innledning Dette dokumentet beskriver

Detaljer

Nyhet! Enkel monitorering av vannkvalitet! Kalibrering, Automatisering, Prosess-, Elektro-, Elektronikk instrumenter

Nyhet! Enkel monitorering av vannkvalitet! Kalibrering, Automatisering, Prosess-, Elektro-, Elektronikk instrumenter Mars 2007 25. årgang, nr. 69. 1 2007 Kalibrering, Automatisering, Prosess-, Elektro-, Elektronikk instrumenter Til sirkulasjon Navn Dato Sign. Nyhet! Se side 3 Enkel monitorering av vannkvalitet! Moody

Detaljer

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET. Smart Garasje. TET4850 Eksperter i team Smarte Nett

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET. Smart Garasje. TET4850 Eksperter i team Smarte Nett NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Smart Garasje TET4850 Eksperter i team Smarte Nett Gruppe 6: Rune Haugland, Mats Lieungh, Leif Arne Müller og Knut-Harald Bakke Våren 2011 Eksperter i Team

Detaljer

Vision 130. Liten, men kraftig PLS. Se side 3 ISO 9001 CERTIFIED ISO 9001 SERTIFISERT ENGELSK NORSK. Moody Int. Certification AS

Vision 130. Liten, men kraftig PLS. Se side 3 ISO 9001 CERTIFIED ISO 9001 SERTIFISERT ENGELSK NORSK. Moody Int. Certification AS Desember 2007 25. årgang, nr. 72. 4 2007 Kalibrering, Automatisering, Prosess-, Elektro-, Elektronikk instrumenter Vision 130 Liten, men kraftig PLS Vision 130 Se side 3 NYHET Til sirkulasjon Navn Dato

Detaljer

Innholdsoversikt. Muligheter som bare trådløst kan gi

Innholdsoversikt. Muligheter som bare trådløst kan gi xcomfort RF-abc Innholdsoversikt Muligheter som bare trådløst kan gi Med enkle midler kan det gamle huset bli som nytt. Energieffektivt, stilig og med moderne funksjonalitet. Kort sagt, smarte funksjoner

Detaljer

Systembeskrivelse Bravida Integra

Systembeskrivelse Bravida Integra The Home of Bravida Integra Systembeskrivelse Bravida Integra 1 Generelt om Bravida Integra... 2 2 Systemets komponenter... 2 3 Adgangskort... 6 4 Kommunikasjon mellom PC/server og C-node... 7 5 Programvare,

Detaljer

Sensio xsetup Brukermanual Versjon 3.55

Sensio xsetup Brukermanual Versjon 3.55 Sensio xsetup Brukermanual Versjon 3.55 Sensio xsetup brukermanual Versjon 3.55 Side 1 1 Innholdsfortegnelse 2 INTRODUKSJON... 5 3 KOBLING... 6 4 RS 232 KABEL MELLOM SENSIO KONTROLLER OG KOMMUNIKASJONSGRENSESNITT...

Detaljer

Videokonferanse Om infrastruktur og organisering

Videokonferanse Om infrastruktur og organisering Videokonferanse Om infrastruktur og organisering Tittel: Videokonferanse Om infrastruktur og organisering NST-dokument: 01-2014 Forfattere: Stig Karoliussen ISBN: 978-82-8242-039-6 Dato: 2014-02-19 Antall

Detaljer

HVORDAN VELGE ØKONOMI- Mamut Enterprise OG INFORMASJONSSYSTEM? Komplette økonomi- og informasjonssystemer for virksomheter med 1 50 ansatte

HVORDAN VELGE ØKONOMI- Mamut Enterprise OG INFORMASJONSSYSTEM? Komplette økonomi- og informasjonssystemer for virksomheter med 1 50 ansatte Mamut Kunnskapsserie, nr. 6-2004 Mamut Business Software HVORDAN VELGE ØKONOMI- OG INFORMASJONSSYSTEM? EN GUIDE FOR SMÅ OG MELLOMSTORE VIRKSOMHETER Mamut Enterprise Komplette økonomi- og informasjonssystemer

Detaljer

epocket Handyman Mobile Version 7-03

epocket Handyman Mobile Version 7-03 epocket Handyman Mobile Version 7-03 epocket Handyman Mobile Innhold 1 Hva er Handyman 4 2 Informasjonsflyt med Handyman 5 3 Før du begynner å bruke Handyman 6 4 Oversikt over menyene 7 4.1 Mine oppgaver

Detaljer

Forprosjektrapport Linjemodell distribusjonsnett med REF615. B15E03 Tommy Sargel Solberg Stian Sargel Solberg

Forprosjektrapport Linjemodell distribusjonsnett med REF615. B15E03 Tommy Sargel Solberg Stian Sargel Solberg Forprosjektrapport Linjemodell distribusjonsnett med REF615 B15E03 Tommy Sargel Solberg Stian Sargel Solberg Forord Denne rapporten er en del av bacheloroppgaven, og et arbeidskrav i emnet IRE37515 Bacheloroppgave

Detaljer

Rapport. TEKMAR 2012 Innovasjon i havbruk. Automatisert lakseoppdrett løsninger for økt effektivitet og redusert dødelighet?

Rapport. TEKMAR 2012 Innovasjon i havbruk. Automatisert lakseoppdrett løsninger for økt effektivitet og redusert dødelighet? - Åpen Rapport TEKMAR 202 Innovasjon i havbruk Automatisert lakseoppdrett løsninger for økt effektivitet og redusert dødelighet? Forfatter Leif Magne Sunde SINTEF Fiskeri og havbruk AS Drift og operasjon

Detaljer

KOMMUNIKASJONSPROTOKOLLER MELLOM AMS OG EKSTERN ENHET

KOMMUNIKASJONSPROTOKOLLER MELLOM AMS OG EKSTERN ENHET KOMMUNIKASJONSPROTOKOLLER MELLOM AMS OG EKSTERN ENHET Gruppe 1 Kristian Fauskanger Stian Standahl Runar Dahl-Hansen Christian Overvåg Hjorth TET4850 EKSPERTER I TEAM 2. Mai 2012 Sammendrag Innen 1. januar

Detaljer

mai 2008 9. årgang Automatos www.siemens.no/ad

mai 2008 9. årgang Automatos www.siemens.no/ad mai 2008 9. årgang Automatos www.siemens.no/ad Leder Ingen vårtegn er så sikre i vår bransje som Hannovermessen og Eliaden. Hannover-messen var i år, som alle år, imponerende. Vi i Siemens soler oss som

Detaljer

Enkelt, intuitivt og begripelig IKT-STRATEGI. Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE IKT-STRATEGI 2010-2012 APRIL 2010

Enkelt, intuitivt og begripelig IKT-STRATEGI. Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE IKT-STRATEGI 2010-2012 APRIL 2010 RANDABERG KOMMUNE IKT-STRATEGI 2010-2012 APRIL 2010 IKT-STRATEGI Enkelt, intuitivt og begripelig Randaberg kommune Fra Randaberg sentrum (Foto: Ove Tennfjord) IKT-strategi 2010 2012 V: 1.0 Vedtatt i Kommunestyret

Detaljer

ROS analyse IKT nettverk

ROS analyse IKT nettverk Referanse: RFK Versjon: 1.0 Dato: 25.10.2013 Ansvarlig: Øystein Hermansen ROS analyse nettverk Internett tilgang for VGS Ledelsessammendrag Rogaland Fylkeskommune tilbyr Internett til alle videregående

Detaljer

AOS. Internettbasert miljølogging - direkte til PC!

AOS. Internettbasert miljølogging - direkte til PC! AOS Internettbasert miljølogging - direkte til PC! Bruksanvisning Jan 2015 Innholdsfortegnelse 1 Introduksjon... 3 2 Tekniske spesifikasjoner... 4 3 Funksjonsbeskrivelse... 5 3.1 Oksygenmåler:... 5 3.2

Detaljer

Instrumentering av autonomt ubemannet fly: CyberSwan

Instrumentering av autonomt ubemannet fly: CyberSwan Instrumentering av autonomt ubemannet fly: CyberSwan Edgar Bjørntvedt Master i teknisk kybernetikk Oppgaven levert: Juni 2007 Hovedveileder: Amund Skavhaug, ITK Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Detaljer

Forprosjekt ELECTRONIC TROLLEY FENCE

Forprosjekt ELECTRONIC TROLLEY FENCE Forprosjekt ELECTRONIC TROLLEY FENCE 1 Gruppe HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro-og datateknikk 7004 TRONDHEIM Forprosjekt Oppgavens tittel: Dato: 20.01.07 Electronic

Detaljer

SYSTEMUTVIKLINGSPROSJEKT FOR ASIFIORI DELIVERY AS. DEL 1: Forprosjekt: mulighetsstudium og prosjektplanlegging.

SYSTEMUTVIKLINGSPROSJEKT FOR ASIFIORI DELIVERY AS. DEL 1: Forprosjekt: mulighetsstudium og prosjektplanlegging. SYSTEMUTVIKLINGSPROSJEKT FOR ASIFIORI DELIVERY AS DEL 1: Forprosjekt: mulighetsstudium og prosjektplanlegging. Jesper Holte Brørby Øyvind B. Kvinge Jarle Tjøstheim jbr079@student.uib.no okv066@student.uib.no

Detaljer

TET4850 SMARTE NETT Smarte Hus. Gustav Martinsen Håkon Tranøy Krister Haugen Ole Johan Andersen Sindre Heimly Brun

TET4850 SMARTE NETT Smarte Hus. Gustav Martinsen Håkon Tranøy Krister Haugen Ole Johan Andersen Sindre Heimly Brun TET4850 SMARTE NETT Smarte Hus Gustav Martinsen Håkon Tranøy Krister Haugen Ole Johan Andersen Sindre Heimly Brun 25. april 2011 Sammendrag Den fremtidige utviklingen av smarte nett vil åpne store muligheter

Detaljer

Publikasjonsserie. fra. Norsk EDIPRO. Hefte 1. Versjon 3.0

Publikasjonsserie. fra. Norsk EDIPRO. Hefte 1. Versjon 3.0 Veiledning i bruk av EDIFACT i ELEKTRONISK SAMHANDLING Publikasjonsserie fra Norsk EDIPRO Hefte 1 En innføring i grunnleggende begreper og teknologier Versjon 3.0 Juni 1999 Forord Norsk veiledning i bruk

Detaljer

Bruker- dokumentasjon. for. Norsk Kompetanseregister

Bruker- dokumentasjon. for. Norsk Kompetanseregister Bruker- dokumentasjon for Norsk Kompetanseregister Kortinnehaver Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse Innledning...3 Kortinnehaver..4 Innlogging... 4 Innlogging med kompetansebevis... 4 Innlogging fra Internett...

Detaljer