Resultater Kartlegging av havbrukslokaliteters automasjonssystemer og grensesnitt akvarena Automasjon"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Resultater Kartlegging av havbrukslokaliteters automasjonssystemer og grensesnitt akvarena Automasjon""

Transkript

1 Resultater Kartlegging av havbrukslokaliteters automasjonssystemer og grensesnitt akvarena Automasjon" Martin Føre (SINTEF Fiskeri og havbruk ) og Jarle Skjæveland (ITK NTNU) 1

2 Oversikt 1. Introduksjon 2. Lokalitetene Lille Torsøy, Bjørøya, Forsnes og Ørnøya Beskrivelse av lokalitet Beskrivelse av instrumenterings- og automasjonssystem på lokalitetene 3. Utstyrsleverandører Resultater fra intervju 4. Oppsummering og konklusjon Oppsummering av grensesnitt som brukes i dag samt er planlagt brukt i framtiden Forslag til framtidig struktur 2

3 Del 1: Introduksjon 3

4 Prosjektstruktur Prosjektansvarlig: Telenor/TelCage v/frode Flægstad Prosjektdeltakere: Nidaros Elektro v/ Rune Haugen Aqualine v/noralf Rønningen Marine Harvest v/arnt Mjøen Salmar v/thomas Bekken Bjørøya fiskeoppdrett v/per Anton Løfsnes SINTEF Fiskeri og Havbruk og NTNU ble leid inn for prosjektledelse og utførelse: SINTEF F&H v/martin Føre NTNU v/jo Arve Alfredsen og Jarle Skjæveland 4

5 Finansiering Prosjektstøtte ble mottatt fra: akvarena: VRI Trøndelag: Total egeninnsats fra deltakerbedrifter må være lik total prosjektstøtte: TelCage/Telenor: Nidaros Elektro: Aqualine: Marine Harvest: Salmar: Bjørøya fiskeoppdrett: av prosjektmidlene tilfaller NTNU mens resten ( ) skal benyttes av SINTEF 5

6 Informasjonskilder Informasjonen benyttet i dette prosjektet har blitt samlet fra: Prosjektdeltakere Marine Harvest: Arnt Mjøen og mannskapet på Lille Torsøy v/robert Skarpnes Salmar: Thomas Bekken og Alf John Hammervik Bjørøya: Per Anton Løfsnes TelCage: Frode Flægstad Leverandører til havbruksnæringen Storvik v/ståle Husby og Geir Arne Romstad Aanderaa v/trond Gulbrandsøy GMT v/frode Haugen OCEA v/ulrik Ulriksen Bennex v/tom Eriksen og Chris Hyde 6

7 Prosjektmål Kartlegge bruk av sensorikk og automasjonssystemer ved oppdrettslokaliteter Undersøke hvilke grensesnitt som støttes av utstyr fra forskjellige leverandører Foreslå mulige felles grensesnitt (om mulig) 7

8 Metodikk 1. Besøke fire forskjellige anlegg Kartlegge utstyr som finnes ved lokalitetene Snakke med røktere om bruk av utstyret Fikk bare besøkt to anlegg Årsaker: fiskesykdom, tidsklemma og vanskeligheter med å finne tilstrekkelig forskjellige lokaliteter De to andre ble dekket av telefonmøter og et dokument fra Frode Flægstad 2. Snakke med utstyrsleverandører Utstyrsportefølje mot havbruk Grensesnitt brukt i dagens utstyr Fremtidige planer for utvikling av utstyr Hovedfokus på kommunikasjon 3. Avslutning Oppsummering av informasjon Foreslå (om mulig) felles grensesnitt/løsninger for framtiden Planlagt sluttdato: Faktisk sluttdato: desember

9 Del 2: Lokalitetene 9

10 Lokalitetsvalg Lokaliteter i Trøndelagsregionen Grunnet prosjektets begrensede midler Hovedkriterium: Diversitet: forsøke å dekke: Så mange utstyrsleverandører som mulig Forskjellige oppdrettsselskaper 10

11 Lokalitet 1: Lille Torsøy Deltakere: Arnt Mjøen (Marine Harvest) Rune Haugen (Nidaros Elektro) Frode Flægstad (Telenor/TelCage) Jarle Skjæveland (NTNU) Martin Føre (SINTEF) 11

12 Beskrivelse Lokalitet: Årlig produksjon på over tonn 12x157m-merder Betongflåte levert av Aqua Technology AS Kapasitet ca. 300 tonn fôr Fôringssystem fra GMT Annet utstyr: Biomasseramme, Storvik Temperaturmåler (del av GMTsystemet) Miljøstasjon, Storvik 12

13 Flytskjema for Lille Torsøy: operatørnivå FLÅTE (GMT) PC Operatør energioverføring fôr/luftrør signal digital/analog/ukjent trådløs kommunikasjon (A)nalog / (D)igital 13

14 Flytskjema for Lille Torsøy: styringsnivå 14

15 Flytskjema for Lille Torsøy: Komponentnivå 15

16 Flytskjema for Lille Torsøy: lokalitetsnivå FLÅTE (GMT) PLS PC Operatør energioverføring fôr/luftrør signal digital/analog/ukjent trådløs kommunikasjon (A)nalog / (D)igital Internetdatabase Miljø-loggesystem D GPRS/GSM Fôrtank TT TT O 2 Motor Frekvensomformer Fôrskrue LT PT MERD Frekvensomformer Motor Frekvensomformer Motor Blåser Luftkjøler Sluse Fôrveksler Flere parallelle fôringslinjer, og flere merder per linje 16

17 Lokalitet 2: Bjørøya, Kråkholmen Deltakere: Per Anton Løfsnes (Bjørøya oppdrett) Jarle Skjæveland (NTNU) Jo Arve Alfredsen (NTNU) Martin Føre (SINTEF) 17

18 Beskrivelse Lokalitet: For øyeblikket ikke drift 12x157m-merder Betongflåte fra Marine Construction AS Kapasitet ca. 330 tonn fôr Fôringssystem fra AKVAgroup (AkvaMarina CSS Feed System) Annet utstyr: Oksygenmålere, Aanderaa (del av AKVAsystemet) Temperaturmålere, Aanderaa (del av AKVA-systemet) Strømmålere, Aanderaa (del av AKVAsystemet) Kamera (del av AKVA-systemet) 18

19 Flytskjema for Bjørøya FLÅTE (AkvaMarina CSS Feed System, AKVAgroup) PC Operatør CAM PC energioverføring fôr/luftrør signal digital/analog/ukjent trådløs kommunikasjon (A)nalog / (D)igital 19

20 Flytskjema for Bjørøya xx -Sensor for måling av trykk(pt), nivå(lt), temperatur(tt), oksygen (O 2 ) og strøm. -Trådløs sender og/eller mottaker PLS FLÅTE (AkvaMarina CSS Feed System, AKVAgroup) PC Operatør CAM PC -Programmerbar, Logisk Styringsenhet. PLS Denne styrer alle utganger til prosessen på grunnlag av inngangsverdiene fra sensorer og brytere. C -Kamera energioverføring fôr/luftrør signal digital/analog/ukjent trådløs kommunikasjon (A)nalog / (D)igital LT PT Frekvensomformer Frekvensomformer Doser Fôrveksler 20

21 Flytskjema for Bjørøya xx -Sensor for måling av trykk(pt), nivå(lt), temperatur(tt), oksygen (O 2 ) og strøm. -Trådløs sender og/eller mottaker PLS FLÅTE (AkvaMarina CSS Feed System, AKVAgroup) PC Operatør CAM PC -Programmerbar, Logisk Styringsenhet. PLS Denne styrer alle utganger til prosessen på grunnlag av inngangsverdiene fra sensorer og brytere. C -Kamera energioverføring fôr/luftrør signal digital/analog/ukjent trådløs kommunikasjon (A)nalog / (D)igital Fôrtank Motor LT PT Frekvensomformer Frekvensomformer Motor Blåser Luftkjøler Doser Fôrveksler 21

22 Flytskjema for Bjørøya xx -Sensor for måling av trykk(pt), nivå(lt), temperatur(tt), oksygen (O 2 ) og strøm. -Trådløs sender og/eller mottaker -Programmerbar, Logisk Styringsenhet. PLS Denne styrer alle utganger til prosessen på grunnlag av inngangsverdiene fra sensorer og brytere. C -Kamera 22

23 Lokalitet 3: Forsnes (telefonmøte) og Deltakere: Thomas Bekken (Salmar) Alf John Hammervik (Salmar) Frode Flægstad (Telenor/TelCage) Jarle Skjæveland (NTNU) Martin Føre (SINTEF) 23

24 Beskrivelse Lokalitet: For øyeblikket ikke drift Opplegg for 12x157m-merder Betongflåte av merket Sjøsterk, Backer Entreprenør AS Kapasitet på tonn fôr Fôringssystem fra OCEA Annet utstyr: Oksygenmålere, Storvik Temperaturmålere, Storvik Kamera (AKVAGroup) 24

25 Flytskjema for Forsnes FLÅTE (OCEA) PC Operatør CAM PC energioverføring fôr/luftrør signal digital/analog/ukjent trådløs kommunikasjon (A)nalog / (D)igital 25

26 Flytskjema for Forsnes xx -Sensor for måling av trykk(pt), nivå(lt), temperatur(tt), oksygen (O 2 ) og strøm. -Trådløs sender og/eller mottaker -Programmerbar, Logisk Styringsenhet. PLS Denne styrer alle utganger til prosessen på grunnlag av inngangsverdiene fra sensorer og brytere. C -Kamera FLÅTE (OCEA) PLS PC Operatør CAM PC energioverføring fôr/luftrør signal digital/analog/ukjent trådløs kommunikasjon (A)nalog / (D)igital Frekvensomformer LT Motor Luftsluse Fôrveksler 26

27 Flytskjema for Forsnes xx -Sensor for måling av trykk(pt), nivå(lt), temperatur(tt), oksygen (O 2 ) og strøm. -Trådløs sender og/eller mottaker -Programmerbar, Logisk Styringsenhet. PLS Denne styrer alle utganger til prosessen på grunnlag av inngangsverdiene fra sensorer og brytere. C -Kamera FLÅTE (OCEA) PLS PC Operatør CAM PC energioverføring fôr/luftrør signal digital/analog/ukjent trådløs kommunikasjon (A)nalog / (D)igital Fôrtank Motor Frekvensomformer Fôrskrue LT Motor Blåser Luftkjøler Luftsluse Fôrveksler 27

28 Flytskjema for Forsnes xx -Sensor for måling av trykk(pt), nivå(lt), temperatur(tt), oksygen (O 2 ) og strøm. -Trådløs sender og/eller mottaker -Programmerbar, Logisk Styringsenhet. PLS Denne styrer alle utganger til prosessen på grunnlag av inngangsverdiene fra sensorer og brytere. C -Kamera FLÅTE (OCEA) PLS PC Operatør CAM PC energioverføring fôr/luftrør signal digital/analog/ukjent trådløs kommunikasjon (A)nalog / (D)igital Internetdatabase Miljø-loggesystem D GPRS/GSM Fôrtank TT O 2 Motor Frekvensomformer Fôrskrue LT A MERD C Motor Blåser Luftkjøler Luftsluse Fôrveksler Flere parallelle fôringslinjer, og flere merder per linje 28

29 Lokalitet 4: Ørnøya (dok. fra Frode) Mottatt: Forfattet av Frode Flægstad (Telenor/TelCage) 29

30 Beskrivelse Lokalitet: 9-12x157m-merder Betongflåte Kapasitet på 400 tonn fôr Fôringssystem fra AKVAgroup Annet utstyr: Oksygenmålere, Aanderaa Strømmålere, Aanderaa Salinitetsmålere, Aanderaa Temperaturmålere, Aanderaa Undervannskamera, AkvaGROUP Undervannskamera, Bennex m/oxyguard (dybde, temperatur, oksygen) Overflatekamera, Bennex og Axis Merdskap, TelCage Trådløst datanett, TelCage Oversiktskamera, TelCage Biomasseramme, VAKI 30

31 Flytskjema, Ørnøya: Operatørnivå FLÅTE (AkvaMarina CSS Feed System, AKVAgroup/ TelCage SCG) PC Operatør SCG PC energioverføring fôr/luftrør signal digital/analog/ukjent trådløs kommunikasjon (A)nalog / (D)igital 31

32 Flytskjema, Ørnøya: Styringsnivå FLÅTE (AkvaMarina CSS Feed System, AKVAgroup/ TelCage SCG) xx -Sensor for måling av trykk(pt), nivå(lt), temperatur(tt), oksygen (O 2 ) og strøm. -Trådløs sender og/eller mottaker -Programmerbar, Logisk Styringsenhet. PLS Denne styrer alle utganger til prosessen på grunnlag av inngangsverdiene fra sensorer og brytere. C -Kamera PC Operatør SCG PC PLS energioverføring fôr/luftrør signal digital/analog/ukjent trådløs kommunikasjon (A)nalog / (D)igital LT PT Frekvensomformer Frekvensomformer Doser Fôrveksler 32

33 Flytskjema, Ørnøya: Komponentnivå FLÅTE (AkvaMarina CSS Feed System, AKVAgroup/ TelCage SCG) PC Operatør SCG PC Logger C O 2 TT Salinitet strøm måler xx -Sensor for måling av trykk(pt), nivå(lt), temperatur(tt), oksygen (O 2 ) og strøm. -Trådløs sender og/eller mottaker -Programmerbar, Logisk Styringsenhet. PLS Denne styrer alle utganger til prosessen på grunnlag av inngangsverdiene fra sensorer og brytere. C -Kamera PLS S C G energioverføring fôr/luftrør signal digital/analog/ukjent trådløs kommunikasjon (A)nalog / (D)igital Frekvensomformer Fôrtank Motor LT PT Frekvensomformer Motor Blåser Luftkjøler Doser Fôrveksler 33

34 Flytskjema, Ørnøya: Lokalitetsnivå xx -Sensor for måling av trykk(pt), nivå(lt), temperatur(tt), oksygen (O 2 ) og strøm. -Trådløs sender og/eller mottaker -Programmerbar, Logisk Styringsenhet. PLS Denne styrer alle utganger til prosessen på grunnlag av inngangsverdiene fra sensorer og brytere. C -Kamera 34

35 Oppsummering av utstyr Leverandør Utstyr Komponenter Rolle OCEA AKVA group Fôringssystem PC Styring av fôringsprosess fra bruker PLS Kontroll over fôringsprosess og innsamling av data Blåsere Generering av lufttrykk for å sende fôr Frekvensomformere Styring av fôrskruer Tom-silo -detektor Gir signal om fôrsilo er tom Fôringssystem PC Styring av fôringsprosess fra bruker PLS Kontroll over fôringsprosess og innsamling av data Blåsere Generering av lufttrykk for å sende fôr Frekvensomformere Styring av blåsere og fôrskruer Trykkmåler Måle trykk i fôrslangene Kamera Filming under vann i merdene Aanderaa Temperatursensor Punktmåling av vanntemperatur Oksygensensor Kondukitvitetssensor Strømmåler Punktmåling av oksygen i vann Punktmåling av salinitet i vann Måling av retning og styrke på vannstrøm 35

36 Oppsummering av utstyr Leverandør Utstyr Komponenter Rolle GMT Storvik Fôringssystem PC Styring av fôringsprosess fra bruker PLS Kontroll over fôringsprosess og innsamling av data Blåsere Styring av blåsere og fôrskruer Trykkmålere Måle trykk i fôrslangene Tom-silo -detektor Gir signal om fôrsilo er tom Biomassemåler Biomasseramme Estimere gjennomsnittsvekt og størrelsesfordeling av fisk PDA Laste ned data fra biomasseramme Sensorskap Temperatursensor Punktmåling av vanntemperatur Oksygensensor Punktmåling av oksygen i vann Bennex Kamera Overflatemontert Oversikt overflatestruktur Undervannskamera Filming under vann i merdene OxyCam Måling av dybde, temperatur og oksygen TelCage Merdskap Tilkobling av utstyr til SCG-nettverket Oversiktskamera Oversikt over lokalitet og i maskinrom 36

37 Del 3: Utstyrsleverandører 37

38 Framgangsmåte Sende mail til person i bedriften og avtale telefonmøte Forberede et sett spørsmål rettet mot produkter vi har sett Snakke med aktuelle personer på telefon Rekkefølge Storvik Aanderaa GMT OCEA Bennex AkvaGROUP har ikke svart på våre forespørsler om telefonmøte og vi har derfor ikke fått dekket deres utstyr like grundig som hos de andre 38

39 Storvik I: Miljøloggesystem v/ståle Husby Produktet: Merdskap med oksygen- og temperatursensorer Analoge signaler (4-20mA) Energitilførsel via kabel eller batteri Grensesnitt: Data blir sendt via GSM/GPRS til databaser Data tilgjengelig for bruker via internett Fremtidige planer: Integrasjon med foringssystem vurderes Overgang fra analoge til digitale sensorer Begrensning av energiforbruk Økt datamengde Kombinere Solcellepanel og batteri for å gjøre systemet mer vedlikeholdsfritt 39

40 Storvik II: Biomasseestimering v/geir Arne Romstad Produktene: Sonarbasert biomassemåler (lite brukt) Optisk Biomasseramme Scanner fisken når den svømmer gjennom rammen og beregner vekt (2.5% nøyaktighet) Muligheter for å importere data inn i fôringssystemer Energitilførsel fra batteri Må lades/byttes ca èn gang i uken Grensesnitt: Data lastes periodevis opp i en håndholdt enhet, så videre til PC Fremtidsplaner: Trådløs overføring mellom biomasseramme og hånholdt enhet. Utføre mer av bildeanalysen i selve rammen. 40

41 Aanderaa: Sensorikk v/trond Gulbrandsøy Produkter: Sensorer for måling av bl.a.: Konduktivitet Oksygen Temperatur Vannstrøm Værstasjoner Real-Time Collector; programvare for innsamling av data Omformer data til XML-format som er enkelt å importere i annen software Generelle egenskaper: Intern prosessering av data og minne Kan brukes som stand-alone-enheter Lavt effektforbruk Batteridrift eller strøm via kabel Grensesnitt: Alle Aanderaas nye sensorer støtter CAN-bus (AiCap) eller RS232. Signalene kan videre transformeres til Ethernet Fremtidsplaner Aanderaa satser på en løsning der Real-Time Collector-programvare på forskjellge lokaliteter kommuniserer via internett, og gjør alle data tilgjengelig på alle lokaliteter og landstasjoner forbundet med systemet 41

42 GMT: Fôringssystem og sensorikk v/frode Haugen Hovedprodukter: Miljøloggestasjon Kan måle O2, strøm og temperatur. Er for tiden ikke mulig å integrere i foringssystemet. Sentralfôringssystem Består av standard industriutstyr fra 3.parts leverandører. F.eks benyttes PLS fra Mitsubishi. PLSen styrer fôringen, mens PC tar seg av lagring av historiske data Grensesnitt: Data fra miljøloggestasjonen leses inn i PC via WLAN PLS kommuniserer med komponentene i fôringssystemet via analoge strømsløyfer (4-20mA). FôringsPC kommuniserer med PLS via Ethernet eller trådløs link. Fremtidsplaner GMT satser på å gå over fra analoge signaler til CC-link mellom PLS og prosessutstyr CC-link er Mitsubishis industribuss Mindre kabling og lavere strømforbruk Gå over til PLSer med minne for lagring av historiske data. Gjøre prosessen mer uavhengig av fôringspc Miljødata vil bli integrert i fôringssystemet 42

43 OCEA: Fôringssystem og sensorikk v/ulrik Ulriksen Hovedprodukter: Miljøloggestasjon Måler lys, vind, strøm, oksygen og bølger Data kan integreres med fôringssoftwaren (FeedStation) Sentralfôringsanlegg Unitronic PLS PLSen styrer fôringsprosessen og lagrer historiske data FôringsPC fungerer kun som brukergrensesnitt mot prosessen Grensesnitt: PLS kommuniserer med operasjonelle sensorer via analoge strømsløyfer ModBus brukes til kommunikasjon mellom PLS og motorer/frekvensomformere PLSer kommuniserer seg imellom via CAN-bus Koblingen fra PC til PLS er proprietær og basert på Ethernet og RS485 Fremtidsplaner Ocea planlegger å bytte format for datalagring fra Norsk standard til Aquaculture Data Exchange Format 43

44 Bennex: Kamera og sensorikk v/tom Eriksen og Chris Hyde Systemer som leveres til næringen Trådløst kamerasystem (vanligste produkt) 230V strømtilførsel eller 12V batteri/solcelle Bennex har utviklet en ekstra overgang for tilpasning til Sea Cage Gateway fra Telcage som blant annet benyttes på Ørnøya Kablet kamerasystem OxyCam inline oksygensensor Sensoren kobles til et undervannskamera og verdien kommer opp som et overlay på skjermbildet Grensesnitt: Videobildene (PAL) overføres analogt over radio (5.8GHz) Styringssignaler til vinsj/kamera overføres analogt over radio (868MHz) Fremtidsplaner Bennex satser på en fremtidig løsning basert på en navlestreng som inneholder strøm og bredbåndskabel fra flåten til merdene Stor datakapasitet fra merd til flåte Kabelen er også tenkt brukt for utstyr fra andre leverandører 44

45 Del 4: Oppsummering og konklusjon 45

46 Grensesnitt i dag Leverandør Analoge signaler RS232 CanBus ModBus CC-link Ethernet BlueTooth GSM/GPRS Radio Storvik X X X Aanderaa X X X 1 X GMT X X OCEA X X X X 2 Bennex X X X A AkvaGROUP X A TelCage X X X X X X D SUM X = Grensesnitt som brukes av leverandørene 1) AiCap; plug-and-play protokoll fra Aanderaa basert på xml 2) Inngår som en del i et proprietært grensesnitt som også omfatter RS485 A) Analog radio D) Digital radio (trådløsnett) 46

47 Planlagte grensesnitt Leverandør Analoge signaler RS232 CanBus ModBus CC-link Ethernet BlueTooth GSM/GPRS Radio Storvik X X X X X X Aanderaa X X X 1 X GMT X X X OCEA X X X X 2 Bennex X X X A AkvaGROUP X A TelCage X X X X X X D SUM X = Grensesnitt det skal gås bort fra X = Planlagte fremtidige grensesnitt 1) AiCap; plug-and-play protokoll fra Aanderaa basert på xml 2) Inngår som en del i et proprietært grensesnitt som også omfatter RS485 A) Analog radio D) Digital radio (trådløsnett) 47

48 Konklusjon Generell trend hos leverandører: Transisjon fra analoge grensesnitt til digitale grensesnitt Mindre kabling Lavere strømforbruk Mer avansert utstyr med intern prosessering Vilje til integrasjon med utstyr fra andre leverandører Vanskelig å se for seg ett enkelt felles grensesnitt: Forskjellige applikasjoner krever forskjellige grensesnitt Forslag: løsning der informasjonsutvekslingen foregår over to nivå: Lavnivå (nær prosessen): Standardisert industribuss/feltbuss Høynivå (nær brukeren): Ethernet/trådløs Slike teknikker er mye brukt innen annen industri Bilindustri Olje og gass Skipsindustri 48

49 Framtidig struktur: operatørnivå 49

50 Framtidig struktur: styringsnivå xx C -Inngang fra eller utgang til prosessen. F.eks analoge sensorer, frekvensomformere, relèer, alarmer etc. -Kamera 50

51 Framtidig struktur: tilpasningsnivå xx C -Inngang fra eller utgang til prosessen. F.eks analoge sensorer, frekvensomformere, relèer, alarmer etc. -Kamera 51

52 Framtidig struktur: komponentnivå C C xx -Inngang fra eller utgang til prosessen. F.eks analoge sensorer, frekvensomformere, relèer, alarmer etc. C -Kamera I motsetning til dagens situatsjon bare to forskjellige grensesnitt å forholde seg til 52

53 Forslag til framtidig struktur En slik løsning innbefatter: Tilgang til hele systemet gjennom to kjente grensesnitt Enklere integrasjon av utstyr fra forskjellige leverandører Få endringer på dagens system Kommersielt tilgjengelige signalomformere er billige De fleste PLSer støtter Ethernet og industribuss-grensesnitt Anbefalinger for fremtiden: Mer utstrakt bruk av digitale instrumenter/busser til fordel til dagens analoge systemer Kabling av busser i forkant av installasjon av utstyr F.eks. legge opp en sløyfe med ModBus inne i flåten før fôringssystem installeres 53

SACON - Full oversikt over biomasse og miljødata. SACON AkvaVision BM Panelramme AquaLog

SACON - Full oversikt over biomasse og miljødata. SACON AkvaVision BM Panelramme AquaLog SACON - Full oversikt over biomasse og miljødata SACON AkvaVision BM Panelramme AquaLog - TIL LANDS OG TIL VANNS OM STORVIK OM STORVIK I 30 år har vi i Storvik Aqua jobbet for at lønnsomheten til kundene

Detaljer

VIDEREGÅENDE KURS EA6

VIDEREGÅENDE KURS EA6 VIDEREGÅENDE KURS KOMMUNIKASJON / IO-EKSPANSJON Utvidelse av io med EtherCat bus 1 Konsept EA PLS SIGNALER Utvidelse av io (inn- og utganger) EA PLS SIGNALER E-bus: Intern bus mellom modulene 2 Distribuert

Detaljer

Biomassemåling. Benedikt Hálfdanarson, Markedssjef Vaki. Unni Austefjord, Salgsleder Havbruksinstituttet. Januar 2009

Biomassemåling. Benedikt Hálfdanarson, Markedssjef Vaki. Unni Austefjord, Salgsleder Havbruksinstituttet. Januar 2009 Biomassemåling Benedikt Hálfdanarson, Markedssjef Vaki Unni Austefjord, Salgsleder Havbruksinstituttet Januar 2009 Agenda Innføring om Vaki og Havbruksinstituttet Vaki Biomassemåler Service kontrakter

Detaljer

Erfaringer med klyngeutvikling- Teknologi akvarena TEKMAR 2009

Erfaringer med klyngeutvikling- Teknologi akvarena TEKMAR 2009 Erfaringer med klyngeutvikling- Teknologi akvarena TEKMAR 2009 Trude Olafsen Prosjektleder Innhold Klynger i oppdrettsnæringen Kort om akvarena Erfaringer så langt Veien videre Teknologi AkvARENA et initiativ

Detaljer

Bransjens mest driftssikre trådløse innsamlingssystem - som til og med er enkelt å installere, konfigurere og bruke!

Bransjens mest driftssikre trådløse innsamlingssystem - som til og med er enkelt å installere, konfigurere og bruke! Bransjens mest driftssikre trådløse innsamlingssystem - som til og med er enkelt å installere, konfigurere og bruke! Cebyc AS er Spinwave Systems distributør av trådløst nettverk som er utviklet spesielt

Detaljer

Honeywell OneWireless

Honeywell OneWireless Honeywell OneWireless Honeywell OneWireless er et komplett ISA100 system bestående av nettverk og inn og utgangsenheter Et nettverk kan bestå av fra en transmitter og en gateway, til opp til flere tusen

Detaljer

Smart Hub. Den trådløse bygningen. Vedlikeholdsfritt. Enkelt å installere

Smart Hub. Den trådløse bygningen. Vedlikeholdsfritt. Enkelt å installere Med briljante, innovative og brukervennlige løsninger, introduserer vi smarthus for alle! Smart Hub Liten, anonym og lett å installere. Dette er kjernen i Future Home. Den sørger for at all husets elektronikk

Detaljer

kg fiskefôr ble alle pelletene til laksekjøtt?

kg fiskefôr ble alle pelletene til laksekjøtt? Kystens perle i havgapet utenfor Frøya 1 663 894 000 kg fiskefôr ble alle pelletene til laksekjøtt? Berit Johansen Driftsleder Ørnøya SalMar Farming AS Medforfatter: Pål Gjerde CBAS TEKMAR 3/12-13 AGENDA

Detaljer

Ny teknologi for TV-overvåkning og sikring av VA-installasjoner

Ny teknologi for TV-overvåkning og sikring av VA-installasjoner Ny teknologi for TV-overvåkning og sikring av VA-installasjoner Presentasjon av løsningen som er valgt for overvåkning av havner Triangel AS Finn Humborstad www.triangel.no ISPS - koden International Ship

Detaljer

TelCage AS. CEO Sigbjørn Dahle 08.05.12

TelCage AS. CEO Sigbjørn Dahle 08.05.12 TelCage AS CEO Sigbjørn Dahle 08.05.12 1 TelCage AS TelCage AS leverer tjenester for fjerndrift og fjernovervåking av oppdrettsanlegg etablering og drift av kommunikasjonsstrukturer Utvikling og drift

Detaljer

Fra målesystem i olje og gass til målesystem i havbruksnæringen

Fra målesystem i olje og gass til målesystem i havbruksnæringen Aanderaa Fra målesystem i olje og gass til målesystem i havbruksnæringen INGER M. GRAVES Aanderaa Hvem er vi? Ca 80 medarbeidere lokalisert på Midttun Teknisk miljø med overvekt av ingeniører og sivilingeniører

Detaljer

NCVIB/INFRA System for overvåkning av vibrasjoner etc. fra anleggsvirksomhet.

NCVIB/INFRA System for overvåkning av vibrasjoner etc. fra anleggsvirksomhet. NCVIB/INFRA System for overvåkning av vibrasjoner etc. fra anleggsvirksomhet. Hensikt: - Forstå NCVIB/INFRA system - Kjenne til mulighetene i NCVIB/INFRA system Agenda: -INFRA loggere (Mini/Master) -INFRA

Detaljer

Industrielle IT- løsninger.

Industrielle IT- løsninger. Industrielle IT- løsninger. Introduksjon Nordkontakt AS er en ingeniørbedrift med automasjon og informasjonsteknologi som spesialområde. Vi leverer produkter og tjenester på alle nivå i foredlingsprosessen,

Detaljer

Biomix mekanismer for selvsmitting i merdanlegg

Biomix mekanismer for selvsmitting i merdanlegg Biomix mekanismer for selvsmitting i merdanlegg Pascal Klebert (SINTEF Fiskeri og havbruk) TEKMAR 2014 Innovasjon i havbruk 02.12.2014 (Vannstrømmen, Oksygen, mikro-turbulens ) SINTEF Fiskeri og havbruk

Detaljer

DIESELVAKT. Teknikerveiledning DIESELVAKT med/uten GSM VARSLING TRÅDLØS VARSLING V: 3,1

DIESELVAKT. Teknikerveiledning DIESELVAKT med/uten GSM VARSLING TRÅDLØS VARSLING V: 3,1 Teknikerveiledning DIESELVAKT med/uten GSM VARSLING TRÅDLØS VARSLING V: 3,1 Trådløsoverføring av ALARM Mottaker kan monteres 50 m fra sender. 1 reléutgang for styring Kan forhåndsprogrammeres Enkel montering.

Detaljer

DIGITAL VIDEO DØRTELEFON SYSTEMER 2 LEDERE OVERALT! FORDELER UANSETT HVORDAN DU SNUR OG VENDER PÅ DET.

DIGITAL VIDEO DØRTELEFON SYSTEMER 2 LEDERE OVERALT! FORDELER UANSETT HVORDAN DU SNUR OG VENDER PÅ DET. DIGITAL VIDEO DØRTELEFON SYSTEMER 2 LEDERE OVERALT! FORDELER UANSETT HVORDAN DU SNUR OG VENDER PÅ DET. 2 ledere overalt. 128 brukere pr. stiger. 2 dørtablå pr. stiger. 32 stigere. 4.096 brukere. 4 felles

Detaljer

Kampen om de beste folkene og verktøyene for morgendagens produksjonskonsepter

Kampen om de beste folkene og verktøyene for morgendagens produksjonskonsepter Kampen om de beste folkene og verktøyene for morgendagens produksjonskonsepter SHM Solutions AS, Org.no. 812 193 082 MVA. Address: Eikremsvingen 4, 6422 Molde, Norway. Phone: +47 93 47 89 89 Kampen om

Detaljer

RS485 Gateway Trådløs

RS485 Gateway Trådløs Trådløs Dokument oversatt fra engelsk -no 2014-04-22 A001 Innhold 1 Produktbeskrivelse... 1 2 Retningslinjer for installasjon... 1 3 Beskrivelse av grensesnitt... 3 3.1 Tilkoblinger... 3 3.2 Oppstart...

Detaljer

Informasjon og priser på digital trygghetsalarm i utgave CareIP og CareIP-M

Informasjon og priser på digital trygghetsalarm i utgave CareIP og CareIP-M Til Fra : Båtsfjord kommune v/ Elin Karlsen : Tryggitel AS v/ Arne Sporild Dato : 18.02.2013 Informasjon og priser på digital trygghetsalarm i utgave CareIP og CareIP-M Vi viser til henvendelse mottatt

Detaljer

Jens Gunnar Olsen. Ing. firma Paul Jørgensen as

Jens Gunnar Olsen. Ing. firma Paul Jørgensen as Jens Gunnar Olsen Ing. firma Paul Jørgensen as ING.FIRMA PAUL JØRGENSEN AS (IPJ) Ingeniørfirma Paul Jørgensen as er et av Norges ledende firma innen driftskontroll og overvåking av vann og avløpsanlegg.

Detaljer

1 Modellbasert pelletplassering i stormerd - neste skritt? CREATE

1 Modellbasert pelletplassering i stormerd - neste skritt? CREATE 1 Modellbasert pelletplassering i stormerd - neste skritt? CREATE Kristoffer Rist Skøien (NTNU) Morten Omholt Alver (SINTEF) Martin Føre (SINTEF) Torfinn Solvang-Garten (SINTEF) Turid Synnøve Aas (Nofima)

Detaljer

En ny og revolusjonerende måte for størrelsesmåling

En ny og revolusjonerende måte for størrelsesmåling Biomass Daily En ny og revolusjonerende måte for størrelsesmåling Egenskaper Måleramme installeres i hver mærd Trådløs overføring av data til PC på anlegget Automatisk beregning av størrelse og k-faktor

Detaljer

Sjømatnæringens betydning for andre næringer og for den norske økonomien

Sjømatnæringens betydning for andre næringer og for den norske økonomien Sjømatnæringens betydning for andre næringer og for den norske økonomien om verdiskaping og ringvirkninger Trude Olafsen, SINTEF Fiskeri og havbruk Foto: KASAVI for Profilgruppa 1 Påstander Påstand nr

Detaljer

Avanserte, men likevel enkle og energieffektive lysløsninger

Avanserte, men likevel enkle og energieffektive lysløsninger Lighting Avanserte, men likevel enkle og energieffektive lysløsninger I et moderne prosjekt kan mange systemer fra tredjeparter ha forskjellige funksjoner. Hvert enkelt system kan bruke forskjellige kommunikasjonsprotokoller.

Detaljer

Micrologic E. Den smarte veien til energieffektivitet. Vern med integrert energimåling for CompactNS630b NS3200 Og Masterpact NT/NW

Micrologic E. Den smarte veien til energieffektivitet. Vern med integrert energimåling for CompactNS630b NS3200 Og Masterpact NT/NW Micrologic E Den smarte veien til energieffektivitet Vern med integrert energimåling for CompactNS630b NS3200 Og Masterpact NT/NW Innhold Behov for nøyaktig energi-informasjon Micrologic E: Energieffektivitet

Detaljer

Vibrasjonsvern. Proaktivt tilstandsbasert vedlikehold for vannkraftverk

Vibrasjonsvern. Proaktivt tilstandsbasert vedlikehold for vannkraftverk Vibrasjonsvern Proaktivt tilstandsbasert vedlikehold for vannkraftverk IKM Instrutek AS IKM Instrutek er en samarbeidspartner med fokus på kvalitet, bredde og kompetanse som leverer produkter og tjenester

Detaljer

Kapittel 6: Lenkelaget og det fysiske laget

Kapittel 6: Lenkelaget og det fysiske laget Kapittel 6: Lenkelaget og det fysiske laget I dette kapitlet ser vi nærmere på: Lenkelaget Oppgaver på lenkelaget Konstruksjon av nettverk Aksessmekanismer Det fysiske laget Oppgaver på det fysiske laget

Detaljer

Markedets mest intelligente sikring av nødstrøm

Markedets mest intelligente sikring av nødstrøm BMS Battery Management Systems Markedets mest intelligente sikring av nødstrøm BMS overvåker: Cellespenninger Temperaturer Mellomforbindelser BMS analyserer: Batteriets tilstand Cellens gjenværende levetid

Detaljer

COMBI-36 36-kanalers kombinasjonsmodul

COMBI-36 36-kanalers kombinasjonsmodul COMBI-36 36-kanalers kombinasjonsmodul Generelt 12 digitale innganger, 8 digitale utganger, 8 analoga innganger, 8 analoge utganger Optimal på størrelse og funksjon Pluggbare tilkoblingsterminaler RS-485

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Håndholdte GNSS GIS enheter for registrering til NVDB og FKB

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Håndholdte GNSS GIS enheter for registrering til NVDB og FKB Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon Håndholdte GNSS GIS enheter for registrering til NVDB og FKB Dokumentets dato: 13. mai 2011 Saksnummer: 2011065872 B.1. Kravspesifikasjon B.1.1. Beskrivelse

Detaljer

Introduksjon. Verdiskaping for oss og våre kunder.

Introduksjon. Verdiskaping for oss og våre kunder. FoU Forskning og utviklingsarbeid (FoU) er kreativ virksomhet for å få økt kunnskap og bruke denne på nye måter. Forskning og utvikling er grunnlag for innovasjon, det vil si introduksjon av nye produkter

Detaljer

Trådløse Systemer. Arild Trobe Engineering Manager. Trådløse Systemer for å løse.. dette?

Trådløse Systemer. Arild Trobe Engineering Manager. Trådløse Systemer for å løse.. dette? Trådløse Systemer Arild Trobe Engineering Manager 1 Trådløse Systemer for å løse.. dette? 2 Trådløse systemer Hvorfor? 3 3. DELT TOPOLOGI 4 6 LAN WLAN (802.11X) ZigBee Bluetooth PAN WMAN (802.16) (802.20)

Detaljer

DBC604 ADRESSEENHET ESMIKKO 2000

DBC604 ADRESSEENHET ESMIKKO 2000 DBC604 ADRESSEENHET ESMIKKO 2000 Funksjoner for innbruddsalarm kan integreres i ESMIKKO 200 systemet med DBC604 adresseenheter. Disse benytter samme buss som de øvrige enhetene. DBC604 adresseenhet kobles

Detaljer

Produktblad PB 10.B.2

Produktblad PB 10.B.2 Produktblad Funksjon Energimåleren G21 er beregnet for sentrale oppvarmingssystemer hvor varmeerngi avgis individuelt til ulike forbrukere, som f.eks. i leilighets- og kontorbygg. G21 er en kombinert måler

Detaljer

DATATILGANG OG -BRUK BEDRE BESTANDSESTIMERING?

DATATILGANG OG -BRUK BEDRE BESTANDSESTIMERING? DATATILGANG OG -BRUK BEDRE BESTANDSESTIMERING? Hanne Digre, Forskningssjef SINTEF Fiskeri og havbruk Pelagisk Arena, 31. August 2016 Name Place Month 2016 Innhold Innledning Utfordringer Muligheter Relevant

Detaljer

Agder Industri- Automasjon A/S

Agder Industri- Automasjon A/S Agder Industri- Automasjon A/S * Hva bør man tenke på når man anskaffer automatikk til kommunale anlegg * Hva bør man tenke på når man anskaffer SD-anlegg til kommunale anlegg * Sikkerhet/Datasikkerhet

Detaljer

Elektroniske kommunikasjonssystem

Elektroniske kommunikasjonssystem Elektroniske kommunikasjonssystem Navn: Klasse: Oppdrag snakketøy Snakketøyet AS utvikler smarte plagg som integrerer tekstil og teknologi. Dette feltet utvikler seg raskt, og det åpner seg stadig nye

Detaljer

Risiko og sårbarhet innen vannforsyningen

Risiko og sårbarhet innen vannforsyningen Svartediket 22.06.2010 Risiko og sårbarhet innen vannforsyningen Driftskontrollanlegg Thomas Frydenberg Hva omfatter begrepet driftskontroll I ROS sammenheng er det prosesskontroll funksjonen i driftskontrollanlegget

Detaljer

Series 14. De fleste buss aktuatorene kan benyttes av begge løsningene

Series 14. De fleste buss aktuatorene kan benyttes av begge løsningene Eltako Series 14 Series 14 Series 14 bus system fra Eltako kan bygges opp som En kablet løsning En trådløs løsning Eller en hvilken som helst kombinasjon av en kablet og en trådløs løsning De fleste buss

Detaljer

R A P P O R T. Kongsberg Seatex AS Pirsenteret 7462 Trondheim Tlf: 73 54 55 00 Telefax: 73 51 50 20 E-post: km.seatex@kongsberg.com Tittel 12.10.

R A P P O R T. Kongsberg Seatex AS Pirsenteret 7462 Trondheim Tlf: 73 54 55 00 Telefax: 73 51 50 20 E-post: km.seatex@kongsberg.com Tittel 12.10. R A P P O R T Kongsberg Seatex AS Pirsenteret 7462 Trondheim Tlf: 73 54 55 Telefax: 73 51 5 2 E-post: km.seatex@kongsberg.com Tittel Rapport nr Antall sider Dato 12.1.21 Gradering Rapport fra demotur til

Detaljer

Akvakultur - muligheter og trusler i vann Onsdag 13. mai 2009, Pirsenteret

Akvakultur - muligheter og trusler i vann Onsdag 13. mai 2009, Pirsenteret Akvakultur - muligheter og trusler i vann Onsdag 13. mai 2009, Pirsenteret Havbruk og intelligente transportsystemer (som et element i integrert kystsoneutvikling) -muligheter og trusler i vann sett i

Detaljer

Online Scale. Vektsystem for krevende bransjer

Online Scale. Vektsystem for krevende bransjer Online Scale Vektsystem for krevende bransjer Avfall og gjenvinning Avfall og gjenvinning Annen industri Sand, pukk og grus Komplett system for registrering, rapportering og administrasjon Uavhengig av

Detaljer

AADI - Aanderaa Data Instruments Vegvær

AADI - Aanderaa Data Instruments Vegvær AADI - Aanderaa Data Instruments Vegvær 1(25) AADI Aanderaa Data Instruments 2(25) AADI Hav / Vær Strømmer, sikt, oksygen,... Vind, temperatur, nedbør,... Anlegg Veiesystem for hjullastere Veg og trafikk

Detaljer

Nadine Pedersen GRIT Datamaskinen- kjenn din Mac

Nadine Pedersen GRIT Datamaskinen- kjenn din Mac Kjenn din Mac MacBook Pro 13,3 Retina MF840 Oppgave 1. Beskriv hvilke enheter som er koblet til datamaskinen, og det du kan finne ut om egenskapene deres. Bluetooth: Dette er en trådløs protokoll for å

Detaljer

Større og smartere - havbruksteknologi på eksponerte lokaliteter. Verftskonferansen 2015, Ålesund 04.11.2015 Senterleder EXPOSED, Hans Bjelland

Større og smartere - havbruksteknologi på eksponerte lokaliteter. Verftskonferansen 2015, Ålesund 04.11.2015 Senterleder EXPOSED, Hans Bjelland Større og smartere - havbruksteknologi på eksponerte lokaliteter Verftskonferansen 2015, Ålesund 04.11.2015 Senterleder EXPOSED, Hans Bjelland DN, 12. oktober 2015 Norges lange kyst gir store muligheter

Detaljer

Espen Seljemo, Torry Eriksen, Vidar Wensel og Magnus Bendiksen

Espen Seljemo, Torry Eriksen, Vidar Wensel og Magnus Bendiksen Espen Seljemo, Torry Eriksen, Vidar Wensel og Magnus Bendiksen 1.0 Problemstilling... 3 1.1 Utstyr... 3 2.0 Valg av metoder... 3 3.0 Resultat...4 3.1 PL-7 Pro... 4 3.2 InTouch... 4 4.0 Problem... 5 4.1

Detaljer

SLIK FUNGERER DEN NYE AUTOMATISKE STRØMMÅLEREN:

SLIK FUNGERER DEN NYE AUTOMATISKE STRØMMÅLEREN: SLIK FUNGERER DEN NYE AUTOMATISKE STRØMMÅLEREN: SKJERMEN viser målerstand (kwh). HAN-UTTAK: for smarthjem-løsninger og eksterne skjermer. Vi ber deg ta kontakt med nettselskapet før du eventuelt anskaffer

Detaljer

Havromsteknologi. Frode Iglebæk. Impello Management AS. 10. juni 2015 I M P E L L O. Impello Management AS

Havromsteknologi. Frode Iglebæk. Impello Management AS. 10. juni 2015 I M P E L L O. Impello Management AS Havromsteknologi Frode Iglebæk Impello Management AS 10. juni 2015 1 Havrommet består av: Havets overflate Havdypene Geologiske formasjoner på havbunnen 2 Havrommet Havene dekker 2/3 av jordoverflaten 80

Detaljer

Bransjens konklusjon og anbefaling rundt AMS-kanalen og lokale grensesnitt på målernoden

Bransjens konklusjon og anbefaling rundt AMS-kanalen og lokale grensesnitt på målernoden Bransjens konklusjon og anbefaling rundt AMS-kanalen og lokale grensesnitt på målernoden Dato: 21. november 2012 Dette notatet beskriver endelige konklusjoner fra Energi Norge og Energi Norges AMS-prosjekt

Detaljer

Driftskontroll Monserud Renseanlegg. Server Hjemmevaktløsning. og fiberkabel Westermo Fibermodem sikrer. mot driftskontroll

Driftskontroll Monserud Renseanlegg. Server Hjemmevaktløsning. og fiberkabel Westermo Fibermodem sikrer. mot driftskontroll Ringerike kommune Driftskontroll Monserud Renseanlegg Nøkkelinformasjon Installert 2002. Utvidelse av eksisterende renseanlegg Driftssentral FactoryLink og Windows NT- Server Hjemmevaktløsning Alarmvarsling

Detaljer

Bluetooth/RS-232 utvidet datakommunikasjon

Bluetooth/RS-232 utvidet datakommunikasjon Bluetooth/RS-232 utvidet datakommunikasjon 9650-0307-20 Rev. C Utgivelsesdatoen eller revisjonsnivået for denne bruksveiledningen er angitt på forsiden. ZOLL og M Series er registrerte varemerker, og ZOLL

Detaljer

Teknologi akvarena: Hva kan andre industrier bidra med inn mot oppdrettsnæringen av kunnskap og nye løsninger?

Teknologi akvarena: Hva kan andre industrier bidra med inn mot oppdrettsnæringen av kunnskap og nye løsninger? Teknologi akvarena: Hva kan andre industrier bidra med inn mot oppdrettsnæringen av kunnskap og nye løsninger? 13.mars 2008 Dagens samling Innblikk i andre industrier og kompetansemiljø i Trøndelag som

Detaljer

Prøveprosjekt vannmålere. Karina Hagerup Vann- og avløpsetaten

Prøveprosjekt vannmålere. Karina Hagerup Vann- og avløpsetaten Prøveprosjekt vannmålere Karina Hagerup Vann- og avløpsetaten Prosjektets formål og mål Ø Prosjektet skal gi beslutningsgrunnlag for å vurdere om Oslo kommune skal innføre vannmåler hos privatabonnenter

Detaljer

Litt mer om Arduino. Roger Antonsen Sten Solli INF1510 31. januar 2011

Litt mer om Arduino. Roger Antonsen Sten Solli INF1510 31. januar 2011 Litt mer om Arduino Roger Antonsen Sten Solli INF1510 31. januar 2011 ARDUINO Input (Data) Prosessering Output Arduino Man kan bruke de 3 elementene i varierende grad, og også kutte noen helt ut. Det finnes

Detaljer

Hoved fokus for denne App n:

Hoved fokus for denne App n: Novapoint GO Navigering og oppfølging på anlegg Geir Andersen. Jarle Dawes og Heidi Berg Brukermøte 2011 Hoved fokus for denne App n: Byggeledere, kontrollingeniører, prosjektingeniører, anleggsledere

Detaljer

Beslutningsstøtte for drift av fartøy

Beslutningsstøtte for drift av fartøy Beslutningsstøtte for drift av fartøy Karl-Johan Reite, SINTEF Fiskeri og havbruk Overordnede mål Økonomiske mål Energieffektivitet [kg olje per innsats] Fangsteffektivitet [innsats per kg fisk] HMS Inntektsevne

Detaljer

SINTEF mot lakselus forstå, forutse, forebygge og behandle

SINTEF mot lakselus forstå, forutse, forebygge og behandle SINTEF mot lakselus forstå, forutse, forebygge og behandle Frisk Fisk 2013 Hans Vanhauwaert Bjelland, Kevin Frank, Erik Høy, Andreas Myskja Lien SINTEF Fiskeri og havbruk Teknologi for et bedre samfunn

Detaljer

Presentasjon av smarthus bus system. 011011

Presentasjon av smarthus bus system. 011011 Presentasjon av smarthus bus system. 011011 Smarthus gir deg kontroll Nå kan du bo sikrere og mer komfortabelt med styringssystemet Smarthus. Med enkelhet kan du kontrollere lys, varme, strømforbruk, persienner,

Detaljer

SOLICARD ARX. Adgangssystemet som gir deg ubegrenset frihet. An ASSA ABLOY Group company

SOLICARD ARX. Adgangssystemet som gir deg ubegrenset frihet. An ASSA ABLOY Group company SOLICARD ARX Adgangssystemet som gir deg ubegrenset frihet An ASSA ABLOY Group company SOLICARD ARX arkitektur SOLICARD ARX LCU oppkoblet via Internet Eksisterende nettverk SOLICARD ARX AC SOLICARD ARX

Detaljer

Automatisk temperatur overvåkingssystem for kjøkken HACCP

Automatisk temperatur overvåkingssystem for kjøkken HACCP Automatisk temperatur overvåkingssystem for kjøkken HACCP www.metos.com Metos TempNet Behovet for overvåking av temperaturer i kjøkkenet har økt år etter år. Moderne informasjonsteknologi tillater sanntidsovervåking

Detaljer

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Trådløs romføler Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

Ny generasjon fôrflåte

Ny generasjon fôrflåte DEFINERE FOKUS Om Ocea Ocea er en ledende leverandør av løsninger og produkter til havbruksnæringen. Vi utvikler og leverer et bredt spekter av utstyr og programvare for alle områder av havbruksnæringen.

Detaljer

ecocirc XL og XLplus sirkulasjonspumper

ecocirc XL og XLplus sirkulasjonspumper ENERGIEFFEKTIVE SIRKULASJONSPUMPER I ENKEL OG TVILLINGUTFØRELSE, I STØPEJERN ELLER BRONSE FOR VARME- OG KJØLEANLEGG I STØRRE BYGNINGER ecocirc XL og XLplus sirkulasjonspumper Nøyaktig den sirkulasjonspumpen

Detaljer

SPC modulært alarmsystem Sikkerhet for de minste til de største virksomhetene. SPC Modulært alarmsystem Sept 2014

SPC modulært alarmsystem Sikkerhet for de minste til de største virksomhetene. SPC Modulært alarmsystem Sept 2014 SPC modulært alarmsystem Sikkerhet for de minste til de største virksomhetene. SPC Modulært alarmsystem Sept 2014 1 Introduksjon av SPC modulært alarmsystem Utviklet av Siemens Security Products i Europa

Detaljer

Prosessgrensesnitt. Generell informasjon

Prosessgrensesnitt. Generell informasjon Generell informasjon Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 1.0 Innledning... 3 1.1 Ordliste... 3 1.2 Kontaktpunkt... 3 2.0 Grensesnitt for anlegg... 3 2.1 OPC... 3 2.2 OPC Server... 3 2.3 Leid samband

Detaljer

Bruksanvisning Unitronics Vision

Bruksanvisning Unitronics Vision Bruksanvisning Unitronics Vision Ole Einar Moe Innhold 1 Oppsett... 1 1.1 PLS... 1 1.2 Datamaskin... 2 1.3 Kommunikasjon... 2 2 Planlegging... 6 2.1 Digitale Inn/Ut ganger... 6 2.2 Analoge Inn/Ut ganger...

Detaljer

Frittstående høyteknologi eller systemløsninger, hvordan kan leverandørene bidra til å redusere produksjonskostnadene.

Frittstående høyteknologi eller systemløsninger, hvordan kan leverandørene bidra til å redusere produksjonskostnadene. Frittstående høyteknologi eller systemløsninger, hvordan kan leverandørene bidra til å redusere produksjonskostnadene. Morten Malm, Strategic Projects Dept. 17.10.2012 1 AKVA group uniquely positioned

Detaljer

Hvordan benytte instrumentering og overvåking i forbedringsprosesser

Hvordan benytte instrumentering og overvåking i forbedringsprosesser Hvordan benytte instrumentering og overvåking i forbedringsprosesser Statistisk grunnlag for målrettet forbedring Anleggsutnyttelse (OEE) Læring fra andre bransjer MainTech AS Foretningsområde Drift og

Detaljer

JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING

JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING 1 1 1 KOBLE TIL HJEMMESENTRAL S 3 2 OPPSETT AV TRÅDLØS RUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN S 4 3 OPPKOBLING AV PC TIL INTERNETT MED WINDOWS 8 S 8 4 OPPKOBLING

Detaljer

CentraLineAX. Grafisk fremstilling av DALI lysstyring

CentraLineAX. Grafisk fremstilling av DALI lysstyring CentraLineAX Grafisk fremstilling av DALI lysstyring CentraLine AX Nettbasert integrasjon Erfaring viser at CentraLine AX kan spare opptil 54% i prosjektering, installasjon, drift og vedlikeholdskostnader.

Detaljer

500-IDx Systemdetektor med SIRENE

500-IDx Systemdetektor med SIRENE 500-IDx Systemdetektor med ENE Beskrivelse ICAS Model 500-Idx (x: O=optisk, I=ionisk, T=termisk) er en eksternt strømforsynt systemdetektor med digital signalbehandling. en har en uavhengig intern sirene

Detaljer

Få kontroll på dine energikostnader Energiovervåkning rett-ut-av esken

Få kontroll på dine energikostnader Energiovervåkning rett-ut-av esken Få kontroll på dine energikostnader Energiovervåkning rett-ut-av esken Elmålere med bustilkobling, ferdig konfigurerte operatørpaneler med logging og trend- funksjon Kan enkelt installeres av en elektriker

Detaljer

Kjenn din PC (Windows 7)

Kjenn din PC (Windows 7) Kjenn din PC (Windows 7) Datamskinen jeg bruker er en HP pavilion dv3-2080eo. Espen Rosenberg Hansen 1. Prosessor: Intel P7450. Dette er en prosessor med to kjerner og har en klokkehastighet på 2,13 GHz

Detaljer

HMS i havbruk risikoanalyse og tiltaksvurdering med fokus på personell og teknologi i fiskeoppdrettsanlegg

HMS i havbruk risikoanalyse og tiltaksvurdering med fokus på personell og teknologi i fiskeoppdrettsanlegg HMS i havbruk risikoanalyse og tiltaksvurdering med fokus på personell og teknologi i fiskeoppdrettsanlegg Prosjekt støttet av FHF, administrert av NFR NFR prosjektnummer: 155917/120 Ved Mats A Heide og

Detaljer

Last Mile Communication AS GPRS og radio kommunikasjon for GRID

Last Mile Communication AS GPRS og radio kommunikasjon for GRID Last Mile Communication AS GPRS og radio kommunikasjon for GRID 1 GPRS EGDE 3G 4G LTE 2 dominerende aktører med eget nett Telenor Netcom Hastigheter Hente data 9,6kbps til 7 Mbps LTE 50 Mbps Sende data

Detaljer

Bruk av data fra fiskeflåten til ressursforvaltning

Bruk av data fra fiskeflåten til ressursforvaltning Bruk av data fra fiskeflåten til ressursforvaltning Karl-Johan Reite, SINTEF Fiskeri og havbruk Innhold Utfordringer med dagens metoder Mulighetene Veien videre Utfordringene med dagens metoder: Få fartøy

Detaljer

VARIODYN D1 Comprio. Profesjonell talevarsling for alle typer bygg

VARIODYN D1 Comprio. Profesjonell talevarsling for alle typer bygg VARIODYN D1 Comprio Profesjonell talevarsling for alle typer bygg Lett å bruke med enestående kvalitet og enkelt vedlikehold. Høyt og tydelig: Talevarslingssystem Talevarsling redder liv. Fordi panikk

Detaljer

Hurtigguide for oppsett av Foscam FI98xx HD kamera

Hurtigguide for oppsett av Foscam FI98xx HD kamera Hurtigguide for oppsett av Foscam FI98xx HD kamera Montering Utendørs kameraene har en fastmontert kabel med kontakter for strøm og nettverk på enden. Disse kontaktene må beskyttes mot fukt og nedbør.

Detaljer

IA5-3-10. Loggekoffert

IA5-3-10. Loggekoffert Loggekoffert Prosjektgruppa Espen Løkseth Kristian Torsvik André Skare Berg Prosjektet Brunvoll AS Spesifikasjoner Måle og lagre ulike signaler Brukergrensesnitt Kommunikasjon Batterikapasitet IP-grad

Detaljer

Online Scale. Vektsystem for krevende bransjer

Online Scale. Vektsystem for krevende bransjer Online Scale Vektsystem for krevende bransjer Avfall og gjenvinning Avfall og gjenvinning Annen industri Sand, pukk og grus Komplett vektsystem for registrering, rapportering og administrasjon Uavhengig

Detaljer

Filtrer-etter-Gjør-Det-Selv-Ring-Hytta-Varm-Lynrask-respons

Filtrer-etter-Gjør-Det-Selv-Ring-Hytta-Varm-Lynrask-respons Filtrer-etter-Gjør-Det-Selv-Ring-Hytta-Varm-Lynrask-respons Filtrer-etter-Gjør-Det-Selv-Ring-Hytta-Varm-Lynrask-respons InstallationTypes: DIYInstallation, Areas_of_use: area_of_use_second_home, otherproperty:

Detaljer

Hva er styring og regulering

Hva er styring og regulering Hva er styring og regulering Fagstoff ODD STÅLE VIKENE Listen [1] Hva er forskjellen på styring og regulering? Her får du en gjennomgang av prinsipper og begreper knyttet til styring og regulering av prosesser.

Detaljer

Driftskontroll for VA

Driftskontroll for VA Driftskontroll for VA Terje Skattenborg Agenda Åpne eller lukkede systemer Redundans Kommunikasjon Sabotasje / hacking Strømbortfall Prinsippskisser for ulike driftskontrollanlegg Tag-systemet til Norsk

Detaljer

Sikom GSM Alarm Controller III for bruk med DEFA Premium abonnement

Sikom GSM Alarm Controller III for bruk med DEFA Premium abonnement Sikom GSM Alarm Controller III for bruk med DEFA Premium abonnement Gratulerer med anskaffelsen av Sikom GSM Alarm Controller III - din nye strømstyringsenhet. Sentralen er en kraftig GSM-basert enhet

Detaljer

HiST AFT Rapport nr 01-2009. Ombygging av lagerrobot

HiST AFT Rapport nr 01-2009. Ombygging av lagerrobot HiST AFT Rapport nr 01-2009 Ombygging av lagerrobot HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi RAPPORT Tittel: Ombygging av lagerrobot Forfattere: Thomas Johansen (HiST), Per Olav Slenes (HiST),

Detaljer

GSM Alarm Controller III

GSM Alarm Controller III GSM Alarm Controller III Innhold Sikom AS og Android:... 2 Oversikt:... 2 Kompatibilitet:... 2 Installasjon:... 2 Kostnader:... 2 Muligheter:... 3 Konfigurasjon og bruk:... 4 Innstillinger:... 4 Oversikt

Detaljer

UBIT Systemarkitektur. Dagens situasjon. Referansegruppa Forfatter(e) Sven K Strøm Sist oppdatert

UBIT Systemarkitektur. Dagens situasjon. Referansegruppa Forfatter(e) Sven K Strøm Sist oppdatert UBIT 2010 Systemarkitektur Dagens situasjon Til Referansegruppa Forfatter(e) Sven K Strøm Sist oppdatert 2008-05-15 UBiTs brukere har mange forskjellige typer utstyr og programvare. UBiT ønsker å være

Detaljer

Vnett Multi gir deg enkel tilgang til dagens og morgendagens informasjonsteknologi i din nye bolig

Vnett Multi gir deg enkel tilgang til dagens og morgendagens informasjonsteknologi i din nye bolig Vnett Multi gir deg enkel tilgang til dagens og morgendagens informasjonsteknologi i din nye bolig Fortsatt bygges det boliger i Norge som ikke er tilrettelagt for informasjonsteknologi Uten Vnett Multi:

Detaljer

Nytt kraftsenter for havbruksoperasjoner Tekmar Hans V. Bjelland,

Nytt kraftsenter for havbruksoperasjoner Tekmar Hans V. Bjelland, Nytt kraftsenter for havbruksoperasjoner Tekmar 3.12.2014 - Hans V. Bjelland, hans.bjelland@sintef.no Photo: ACE Norges lange kyst gir store muligheter Deler av kysten er skjermet og har korte transportstrekninger,

Detaljer

Sum kapittel 1 overføres tilbudssammendrag

Sum kapittel 1 overføres tilbudssammendrag . Generelle kostnader. Prosjektmøter hos byggherre utenom montasjeperiode. Inklusive reisekostnader. Kostnader per deltaker..2 Byggemøter 2 stk.3 Rigg og drift.4 6.4 Radio dekningstest og befaring.5 Prosjekteringsarbeider.6

Detaljer

Merdmiljø - prosjektoversikt. CREATE Merdmiljøkonferanse, 4 november 2010, Clarion hotel, Flesland, Bergen

Merdmiljø - prosjektoversikt. CREATE Merdmiljøkonferanse, 4 november 2010, Clarion hotel, Flesland, Bergen Merdmiljø - prosjektoversikt CREATE Merdmiljøkonferanse, 4 november 21, Clarion hotel, Flesland, Bergen Bakgrunn Oksygen er drivstoff i lakseproduksjon Vekst, fôrutnyttelse, stress, helse og velferd Høy

Detaljer

Vedlegg 6. MOM-B resultat på matfisklokaliteter i Sør- og Nord - Trøndelag for vår - og høstgenerasjon 2012

Vedlegg 6. MOM-B resultat på matfisklokaliteter i Sør- og Nord - Trøndelag for vår - og høstgenerasjon 2012 Vedlegg 6 MOM-B resultat på matfisklokaliteter i Sør- og Nord - Trøndelag for vår - og høstgenerasjon 2012 Havbrukstjenesten AS 7260 Sistranda Telefon: 72 44 93 77 Internett: www.havbrukstjenesten.no E-post:

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling Altibox Fiberbredbånd

Brukerveiledning Tilkobling Altibox Fiberbredbånd Juli 2014 Graving og kabling 4 Plassering av hjemmesentral Brukerveiledning Tilkobling Altibox Fiberbredbånd Alt du trenger å vite om bruken av Altibox Fiberbredbånd 1 Altibox Fiberbredbånd 1 Kobling til

Detaljer

Vekst i oppdrettsnæringa muligheter også for andre næringer? Haramkonferansen Alf Jostein Skjærvik

Vekst i oppdrettsnæringa muligheter også for andre næringer? Haramkonferansen Alf Jostein Skjærvik Vekst i oppdrettsnæringa muligheter også for andre næringer? 10.02.2016 Haramkonferansen Alf Jostein Skjærvik Agenda Dette er SalMar Muligheter også for andre næringer SalMar har blitt bygget stein for

Detaljer

Elektronikk. Elektromagnetiske effekter (3) Elektronikk Knut Harald Nygaard 1

Elektronikk. Elektromagnetiske effekter (3) Elektronikk Knut Harald Nygaard 1 Elektronikk Elektromagnetiske effekter (3) Elektronikk Knut Harald Nygaard 1 Design der EMI er prioritert Inndeling: analoge systemer digitale systemer Elektronikk Knut Harald Nygaard 2 EMI kan reduseres

Detaljer

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax:

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax: Produkt: Gassdetektor Type: Ferrari GS920 Leverandør: Tolcon AS Revidert: 07.01.2010 av Merethe Haugland Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no

Detaljer

Equimeter. Patentsøkt. Produktblad PB 9.A.1. IVAR Equimter. PB 9.A Mai /8. variantvvs.no

Equimeter. Patentsøkt. Produktblad PB 9.A.1. IVAR Equimter. PB 9.A Mai /8. variantvvs.no Produktblad IVAR Equimter Equimeter Patentsøkt firmapost@ 1/8 Produktblad IVAR Equimeter Nytt system for energi- og mengdemåling Modulene for måling av termisk energi sikrer automatisk drift og korrekt

Detaljer

Instrumentering for vannverk. Prosess Styring As. Rune Heggelund.

Instrumentering for vannverk. Prosess Styring As. Rune Heggelund. Instrumentering for vannverk. Prosess Styring As Rune Heggelund. Litt om oss: Prosess-styring As ble startet i 1982 Har kontorer i Drammen Er 6 ansatte Leverer måleutstyr for vann, avløp og prosess/næringsmiddel

Detaljer

Kurt Vatnvåg. Tema: Kameraovervåking fra sofakroken nåtid og framtid. Instanes Monstad Paradis Prosjektering Svenkerud Thunes Partners

Kurt Vatnvåg. Tema: Kameraovervåking fra sofakroken nåtid og framtid. Instanes Monstad Paradis Prosjektering Svenkerud Thunes Partners Kurt Vatnvåg Tema: Kameraovervåking fra sofakroken nåtid og framtid 1 Vår basis 2 Opticonsult omfatter 145 ansatte Hovedkontor med over 120 ansatte i Bergen Lokalkontorer i Stavanger, Stord, Odda, Førde,

Detaljer

Finn Victor Willumsen. TEKMAR 6.desember 2006

Finn Victor Willumsen. TEKMAR 6.desember 2006 Finn Victor Willumsen TEKMAR 6.desember 2006 Engineering er: Anvendelse av vitenskaplig og teknisk kunnskap i kombinasjon med praktisk erfaring for å løse menneskelige problemer. Resultatet er design,

Detaljer