Spar miljø og penger

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Spar miljø og penger"

Transkript

1 Annonseinnstikk utgitt Av mediaplanet DITT HJEM - EL OG VARME Lavenergiboligen Den nye trenden på boligmarkedet Miljøvennlig strøm: Kjøp strøm som garantert er produsert med fornybar energi Les mer side 5 Vi sløser med oppvarming: Les mer side Spar penger med enkle grep Les mer side 14 Energimerkeordningen - Husets attest Les mer side 8 4.UTGAVE OKTOBER 2008 Unngå strøm til oppvarming: Spar miljø og penger Globalt er det å bruke strøm til oppvarming svært lite effektivt, sier seniorrådgiver Harald Lillebø på Enøk-senteret. Pelletskaminer er en langt mer miljøvennlig kilde til varme. Enova gir opptil 4000 kroner i støtte ved investering i slike kaminer. Les mer side ANNoNSe FoTo: enøk-senteret ANNoNSe Spar penger og hold huset varmt! - Lær mer om energisparing gjennom et medlemskap hos Huseiernes Landsforbund. Se side 7 for mer informasjon.

2 2 Annonseinnstikk utgitt Av mediaplanet oktober 2008 Utfordringer Jeg har sett på prisene for nettleien i de vel 100 nettselskapene vi har i Norge. Det er slåend e at det kan være så store forskjeller! Høye strømpriser fremover Før jeg startet sommerferien, hadde spotprisen på strøm ligget mellom 20 og 30 øre pr. kilowatt-time hele våren. Det virket nesten litt flaut at jeg allerede for halvannet år siden hadde bundet strømprisen min til en treårs fastpris på vel 34 øre. Men tilbake fra sommerferien kunne jeg imidlertid konstatere at spotprisen var blitt det dobbelte og vel så det. av energisertifikatet. Det er klart at eiendommer som sluker mye energi, vil bli mindre attraktive enn kostnadseffektive boliger både for kjøpere og leietagere. Ved omsetning vil en kjøper kunne påberope at det foreligger en mangel dersom det ikke foreligger energimerking av huset. Spørsmål om erstatning eller heving av kjøp vil ikke være aktuelt å vurdere annet enn i de tilfeller der energibruken er vesentlig høyere enn forventet ut fra bygningens størrelse og alder, eller der det er gitt feil opplysninger. Vi hjelper våre lesere til å lykkes Ditt hjem - El og varme 4. utgave Adm. dir: Ståle Husby Redaksjonssjef: Petter T. Stocke-Nicolaisen En så rask og stor endring kan virke underlig, men det er altså så enkelt som at etterspørselen etter kraft nå er langt større enn tilbudet. Og da går som kjent prisene opp. Når vi i Norden nå kjører med full kapasitet i produksjonen av vannkraft og tilgjengelig atomkraft, og enda ikke kan produsere nok strøm, vil produsentene også ta i bruk kullkraft. Den er dyrere enn vann- og atomkraft, fordi kullprisen for tiden er høy. Dessuten forurenser den meget, slik at også påslaget av CO2-avgift blir meget høyt. Og det snodige i kraftmarkedet er at det er den mest kostbare kraftproduksjonen som fastsetter strømprisen i markedet, inkludert CO2-avgift Slik er det bare! Ekspertene er også enige om at vi må forvente høye kraftpriser utover høsten og vinteren. Dels skyldes dette også at prisen på olje og gass har gått i været de siste månedene. Orkaner som truer Asia og Amerika, er med på å presse oljeprisen opp. Nye kraftledninger på kryss og tvers i Europa er også elementer som presser kraftprisen i været her i Norge. Da er det allikevel godt å ha en gunstig fastprisordning. Det er særlig ved salg og utleie at en ser for seg spesiell nytte av energisertifikatet. Det er klart at eiendommer som sluker mye energi, vil bli mindre attraktive enn kostnadseffektive boliger både for kjøpere og leietagere. Nettleien varierer betydelig Jeg har sett på prisene for nettleien i de vel 100 nettselskapene vi har i Norge. Det er slående at det kan være så store forskjeller! I tillegg til å betale for strømmen vi bruker, må husholdningene også betale for nettleie og offentlige avgifter. De siste kostnadene faktureres på samme regning. Nettleien betales til dem som eier og driver ledningsnettet for transport av elektrisk kraft. Denne virksomheten drives på bakgrunn av konsesjon. Den som har konsesjon, har monopol i sitt konsesjonsområde. Prisene reguleres gjennom et inntektsrammesystem som fastsettes av NVE. Statistikk over tariffer for husholdningene fra NVE viser at nettleien for en standard bolig varierer fra nesten 70 øre pr. kwh for et forbruk på kwh i året, til den rimeligste som tar godt under 30 øre pr. kwh. I dette er inkludert både merverdiavgift og el-avgift. Det er overraskende at det kan være så store forskjeller i pris på en tjeneste som et offentlig organ fastsetter prisrammene for. I motsetning til å bytte strømleverandør har vi ikke anledning til å bytte nettselskap. Mange har reagert på denne urimeligheten. Staten håver hvert år inn mange milliarder kroner på kraftproduksjon. En brøkdel av dette burde kunne pløyes tilbake for å jevne ut de største forskjellene i prisen på nettleiene. Energiattest fra januar 2009 Regjeringen har nå vedtatt at vi fra januar må sørge for å energisertifisere boligene våre. Energisertifikatet skal først og fremst vise hva huset bruker av energi. Dermed vil en også få en indikasjon på hva som bør og kan gjøres med energibruken i den enkelte bygning. Huseiernes Landsforbund er tilfreds med at departementet vil basere energimerkeordningen på et enkelt og brukervennlig system på Internett. Hver enkelt av oss kan gå inn på siden, fylle ut Peter Batta med aktuelle opplysninger og deretter få ut energiattesten av skriveren. Det er særlig 12:19 ved salg Side og utleie 1 at en ser for seg spesiell nytte Administrerende direktør i Huseiernes ModerneBygg_ landsforbund Salgssjef: Sigurd Gran Produksjonssjef: Bjarne S. Brokke Design: erlend lans Pedersen Prosjektleder for utgivelsen: Torunn Rosvold Johansen Telefon: e-post: mediaplanet.com Distribuert med Dagbladet Øst, oktober 2008 Trykk: Dagblad-Trykk Mediaplanet er Europas fremste leverandør av temaaviser i dags- og næringspresse. vi produserer både forbruker- og forretningsaviser. Telefon: Faks: e-post: Vil du vise hva du er god for? Sjekk karriéremulighetene i Norges mest innovative mediehus. Xcomfort Smart styring med fokus på energisparing Xcomfort er et trådløst system for styring av lys, varme, sikkerhet, ventilasjon, solavskjerming, kjøling... eller kort sagt det meste som angår husets infrastruktur. Samspill mellom de ulike delene er den beste garanti for å oppnå effektivitet og energisparing. Komfortabelt lys etter behov og behagelig varme i de rom du bruker. Med Xcomfort får du et smartere hus. Om du moderniserer eller bygger nytt er Xcomfort like fullt det riktige valget. Elektroinstallatøren er din samarbeidspartner for å finne løsninger som passer best for ditt behov. Vil du vite mer? Besøk nettsiden hvor du også vil finne din nærmeste Xcomfort-installatør. We keep power under control

3 oktober 2008 ANNoNSe Annonseinnstikk utgitt Av mediaplanet 3 ANNoNSe Varmepumper Økonomisk og miljøvennlig oppvarming for vannbåren varme Lønnsomhet - økonomi i prosjektet? Flere faktorer virker inn på hvilken oppvarming som egner seg best for ditt hus. For eksempel husets areal og konstruksjon, byggeår, energibehov, isolering og hvor i landet du bor. Generelt kan man si at jo mer energi du bruker, jo lettere er det å få til en lønnsom investering. Har man et årlig energiforbruk på kwh er en varmepumpe i mange tilfelle betalt på 6-8 år. Ved lavere forbruk blir tilbakebetalingstiden lengre. I et langsiktig perspektiv er installasjon av varmepumpe nesten alltid god forretning. Dersom du bor i et eldre hus kan det lønne seg å overveie andre forholdsregler, f.eks. tilleggsisolering, bytte til 3-lags vinduer o.l. Kombinerer du slike energibesparende forholdsregler med installasjon av varmepumpe, kommer det til å påvirke dine oppvarmingskostnader dramatisk. Varmepumpe for væske / vann ctc EcoHeat Dette er varmepumpen som gir desidert høyest besparelse! Varmepumpen utvinner varme fra fjell, jord eller sjø via borrehull eller slynger i bakken eller sjøen. EcoHeat kan sammenkobles mot et vannbårent varmesystem slik som gulvvarme, radiatorer eller viftekonvektorer. En stadig mer interessant oppvarmingsmetode er å la solenergi komplettere varmepumpen. ctc sine varmepumper er forberedt for å kunne tilsluttes solfangere eller en kjele for biobrensel. Energi fra solen brukes for å komplettere varmepumpen via en varmeveksler. På denne måten får man et kostnadsfritt tilskudd av den mest miljøvennlige energien man har. Varmepumpe luft - vann ctc EcoAir Denne populære luft-vann varmepumpen er markedsleder i Sverige, og har nå har kommet i en enda bedre utgave. Varmepumpen utvinner varme fra uteluft helt ned mot - 15 C, og man trenger dermed ingen borrehull eller installasjoner i jord eller sjø. EcoAir plasseres ved ytterveggen og kobles mot det vannbårne systemet. Varmepumpen kan også anvendes til oppvarming i hus som i dag varmes opp med elektrisitet. Varmepumpen må da kompletteres med et lite radiatorsystem, som via stillegående konvektorer sprer varmen i huset. Det er også mulig å koble varmepumpen mot eksisterende varmesystem ved hjelp av styringssystemet ctc EcoEl. Rett effekt - viktigere enn høy effekt Dessverre er det ikke uvanlig at varmepumpekunder får dårligere økonomi enn ventet i sin investering pga. feildimensjonering. Ofte er overdimensjonering problemet. Ikke overdriv når du velger varmepumpe. Det er viktig å skille på begrepene effekt og energi. Ditt årlige energibehov, mål i kwh, er den totale mengde energi som behøves for å varme huset ditt gjennom hele året (+ el til husholdning). Best økonomi får du om varmepumpen dimensjoneres til å dekke ca. 65% av ditt effektbehov. Da klarer varmepumpen 90-95% av ditt totale energibehov. Resten dekker du opp med en annen varmekilde. Det kan synes merkelig å ikke la varmepumpen dekke 100% av effektbehovet, men forklaringen er enkel. Ettersom prisen på varmepumper er knyttet til effekten, lønner det seg ikke å la den jobbe for fullt bare de aller kaldeste vinterdagene. Det er mer økonomisk å la en annen varmekildene ta toppene de få dagene maksimal effekt behøves. Hva passer din bolig best? Det er en stor investering å legge opp varmesystem i et hus, eller å bytte varmesystem i et hus. I markedet finnes det mange oppvarmingsmetoder og tekniske løsninger, og det kreves en del av deg for å avgjøre hvilket system som passer best akkurat for ditt hus og din familie. Gå inn på vår hjemmeside for å lese mer, og for å fylle ut kalkyleskjema for dimensjonering av hvilken varmepumpe som kan passe i ditt hus. Les mer på vår hjemmeside For pristilbud ta kontakt med din nærmeste rørlegger. ctc FerroFil AS Runnibakken Årnes tlf.: Temaavis_Ditt hjem_el_og_varme.i :25:59

4 4 Annonseinnstikk utgitt Av mediaplanet oktober 2008 Kraft i vann Mye regn trenger ikke bare være trist. Det kan også gi oss billigere strøm. Dag Refling i Huseiernes landsforbund. Ulike strømkontrakter Mette Ryen og tilsig er viktig Magasinfylling for strømprisene i Norge. Det er mye vannkraft her, og mulighetene for utveksling med utlandet er ikke ubegrenset, sier seniorrådgiver Finn Roar Aune i Gruppe for energi og miljøøkonomi ved Forskningsavdelingen i Statistisk sentralbyrå. Men endel kraftlinjer mot utlandet har vi, så prisene i utlandet virker også inn på prisene i Norge Kull, gass, vann Strømmen vi importerer fra utlandet, er for det meste produsert i kull- og gasskraftverk. Prisene derfra bestemmes av kull- og gassprisene på det europeiske markedet. Det er svært lave kostnader forbundet ved å drive vannkraft- Fastpriskontrakter sikrer strøm til avtalt pris over en avtaleperiode. Spotpriskontrakter gir en pris lik den løpende prisen i det kortsiktige markedet på kraftbørsen Nord Pool, pluss et påslag. En variabel kontrakt kan sees på som en mellomting mellom fastpris og markedspris. Kilde: verk, slik at det er alternativverdien av vannet, dvs. hvor mye du eventuelt kunne fått betalt for å produsere kraften på et annet tidspunkt, som bestemmer prisen på kraft, sier Aune. Lite vann gir en høy alternativverdi, og presser prisen opp. Med mye vann ønsker kraftprodusentene å produsere mye strøm, og prisen presses ned. Etterspørselsøkning De siste årene har strømprisen gått betydelig opp. I Norge lå vi for ti år siden ikke mye over 10 øre pr. kwh. Nå er engrosprisen i Sør-Norge rundt 50 øre/kwh. For Norge har det vært rundt en firedobling, men prisene var eksepsjonelt lave den gang, sier Aune. Aune forteller at etterspørselen for ti år siden var lavere, men at tilbudet ikke var så mye lavere enn i dag. Ettersom det har vært lite utbygging av kraftverk siden den gang, har vi fått en knappere tilgang, sier han. At etterspørselen etter strøm har økt, skyldes at det økonomiske aktivitetsnivået her i landet er blitt mye høyere, og inntekten til husholdningene likeså. Alt annet likt, vil vi derfor bruke mer penger på strøm, sier Aune. Ja til regn og snø: Magasinfylling og tilsig er viktig for strømprisene i Norge. Det er mye vannkraft Aune i Gruppe for energi og miljøøkonomi ved Forskningsavdelingen i Statistisk sentralbyrå. Tilsig Ofte er strømprisen høyere om vinteren enn om sommeren. Om sommeren kan det være mye tilsig til magasiner på kort tid, og da kan prisene presses mye ned. Om vinteren har vi ikke slike problemstillinger, sier Aune. Men det er ingen regel i dette. Strømprisene om sommeren kan være høyere enn om vinteren hvis det kommer mye tilsig om høsten. Men gjennomsnittlig er prisene noe høyere om vinteren enn om sommeren, sier Aune. Dette smitter over på prisen til husholdningene, for den er koblet ganske tett opp til hva engrosprisen er for de fleste. Hvis jeg skal spå noe om strømprisene utover vinteren, vil jeg se på hva børsprisen er på fremtidig strøm, og den ligger noe høyere Norsk Bioenergiforening (NoBio) jobber for å fremme økt produksjon, salg og bruk av biovarme i Norge. Bioenergi er en fornybar og dermed miljøvennlig energikilde. Sjekk våre nettsider på og se hvilke bedrifter som tilbyr biovarme eller ring oss på tlf

5 oktober 2008 Annonseinnstikk utgitt av mediaplanet 5 Miljøvennlig strøm Også strøm har varedeklarasjon. Dermed kan vi kjøpe strøm som garantert er produsert med fornybar energi. her, og mulighetene for utveksling med utlandet er ikke ubegrenset, sier seniorrådgiver Finn Roar enn dagens pris, sier Aune: Derfor er det grunn til å tro at prisene vil stige litt utover vinteren. Myndighetsønske Utredningssjef Dag Refling i Huseiernes Landsforbund mener myndighetene selv har lagt opp til et løp for å øke prisene. Vi blir mer og mer samkjørt med Europa, og det innebærer at vi betaler europeiske priser, sier han. foto: gordo25/istock Med flere overføringsledninger får vi større kapasitet til kjøp og salg av strøm mot utlandet. Det som er spesielt fascinerende med det, er at myndighetene har fått oss forbrukere til å finansiere investeringene gjennom økte nettleier, sier Refling. Overføringsledningene vil forsyne Norge med energi i en mangelsituasjon. Å kjøpe strøm med opprinnelsesgaranti er et personlig valg, på samme måte som å kjøpe økologisk mat eller velge klær som garantert ikke er laget av barn, sier ansvarlig for fornybar energi Ane Torvanger Brunvoll i Bellona. En opprinnelsesgaranti er et bevis på hvilke kilder en gitt mengde strøm er produsert fra. Kraftleverandørene kjøper opprinnelsesgarantier for å kunne dokumentere overfor sine kunder hva slags type kraft de leverer. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er godkjennings- og tilsynsmyndighet for ordningen. Pengestrømsgaranti Garantien betyr ikke at nøyaktig den strømmen vi får i huset, kommer fra en bestemt kilde, men det betyr at en mengde lik den vi får, kommer fra kilden. Og det betyr at pengene vi betaler, ender hos kilden. Det er ikke elektronene som følges når vi kjøper garantert fornybar, det er bare pengestrømmen det er mulig å ha kontroll over, sier Brunvoll: I prinsippet er ordningen veldig bra. Hun kjøper selv strøm med opprinnelsesgaranti, og det gjør Bellona også. Vi tror imidlertid det må andre virkemidler til for å fart på produksjonen av fornybar energi. Enkelte strømleverandører har opprinnelsesgaranti på all strøm de leverer forbrukerne. Andre sluttbrukere kan betale under en øre mer pr. kwh når den er opprinnelsesgarantert. Brunvoll synes det er fint at sluttbrukerne har mulighet til å ta ansvar selv, men mener det ikke holder å Det er ikke elektronene som følges når vi kjøper garantert fornybar, det er bare pengestrømmen det er mulig å ha kontroll over. Ane torvanger brunvoll Bellona overlate det hele til sluttbrukerne. For at ordningen med opprinnelsesgaranti skal fungere, må svært mange sluttbrukere være med på ordningen, sier hun. Grønne sertifikater Brunvoll ønsker i tillegg til opprinnelsesgaranti et system med grønne sertifikater, som går ut på at alle som produserer fornybar energi, får et pristillegg. I Sverige, som har ordningen med grønt sertifikat, ligger støtten i dag på 20 øre pr. kwh mer til produsenter av fornybar energi enn det produsenter av ikke-fornybar energi får. Dette koster den enkelte sluttbruker i Sverige i dag 3 øre ekstra per kwh, sier hun. Opprinnelsesgarantien er ingen direkte stimulering til økt produksjon av fornybar energi, selv om de som produserer fornybar energi får litt mer midler. Økt etterspørsel etter strøm med opprinnelsesgaranti kan imidlertid gi økt incentiv til å bygge ut kraftverk med fornybar energi dersom det blir knapphet på strøm med opprinnelsesgaranti. foto: jlgutierrez/istock Ane Torvanger Brunvoll i Bellona. Safir leveres i glassklar utgave eller som speil. Frontglasset kan også påføres dekor; enten et av våre elegante standardmotiver, eller et selvvalgt motiv i farge og stil som passer ditt interiør. Safir er med andre ord mer enn en varmeovn. Den er også et stykke kunst som pryder veggen din! Orion 700 kan styre Safir og andre el-ovner ved hjelp av radiosignaler. Ved å senke temperaturen automatisk når du ikke trenger full varme, kan du spare opptil 25 % strøm til oppvarming! Sjekk mer på OKTAN Trondheim - foto: SPOT Safir glassovn design som varmer Glen Dimplex produkter selges av ledende elinstallatører over hele landet.

6 6 Annonseinnstikk utgitt av mediaplanet oktober 2008 mangelvare. Dermed vil vi måtte betale dyrere for egenprodusert strøm, og prisen i fremtiden vil gå opp og holde seg høy, sier han. Flere ferdighusprodusenter tilbyr allerede lavenergihus. Men Dokka, som er tømrer og byggmester, sier at dette stort sett er standard hustyper med utbedret isolasjon i vegger og vinduer. Skal man planlegge passivhus og lavenergiboliger, bør dette gjøres fra grunnen av, der energi og klima er viktige rammebetingelser for designen av bygget. Man bør planlegge å bygge passivhus allerede i dag, sier han, og mener at de som gjør det, vil få mer igjen for boligene sine når de skal selge dem Stikkord for design av passivhus er kompakt form, enkle og rene linjer og store vindusfelter i stedet for mange små vinduer. Bildet viser et passivhus i Steinbacher Sude, Østerrike. Fremtidshuset Boligbransjen går i bilbransjens grønne fotspor. Han har en sentral stilling når det gjelder utvikling av lavenergiboliger i Norge, i samarbeid med Hus- Samfunnet vil kreve å ha hus som bruker mindre energi, både av økonomiske og miljømessige årsakerbanken og Enova. Annicken Dedekam Råge Etter mange års motstand og argumentasjon mot lavere forbruk og omlegging til andre drivstoffalternativer, tok bilbransjen et standpunkt. Ledende bilprodusenter snudde tvert, inntok en grønn holdning, utviklet ny teknologi og markedsførte den massivt. De hadde klekket ut en plan om å ta betydelige markedsandeler om de foto: la seg et hestehode foran markedet. Man kan si at det var et vellykket grep. I dag krangler bilimportørene om hvem som har bilen med lavest utslipp. Hvitevareprodusentene gjorde det samme. Produktene er blitt både rimeligere og mer miljøeffektive. Dette kommer vi til å få se i boligbransjen også. Markedet vil i fremtiden premiere dem som har valgt å bygge lavenergi- og passivhus i dag, sier Tor Helge Dokka, seniorforsker hos SINTEF Byggforsk. foto: Huset skal stå i minst 50 år Når det gjelder boligbygging, er det mye som skjer på området forskning og innovasjon. Selv om det foreløpig er et stykke herfra til boligkjøperen, er det sådd en sterk miljøbevissthet i markedet som snart vil utfolde seg. En må tenke over at huset vi bygger i dag, skal stå fra 50 til 100 år inn i fremtiden. Vi har ingen oversikt over hvordan energiprisene kommer til å utvikle seg, men mye tyder på at den rene strømmen vi produserer i Norge, kommer til å bli en viktig eksportvare til Europa, hvor rene, fornybare energikilder er foto: Før og etter: Bildene viser før- og etterbilde av en enebolig i Pettenbach i Østerrike som ble ombygd til et miljøvennlig passivhus. Passivhus og lavenergiboliger er noe som kommer for fullt i Norge også: Markedet vil i fremtiden premiere dem som har valgt å bygge lavenergi- og passivhus i dag, sier Tor Helge Dokka, seniorforsker hos SINTEF Byggforsk. Form vil følge funksjon Stikkord for design av passivhus er kompakt form, enkle og rene former og store vindusfelter istedenfor mange små vinduer. Dette er ofte designelementer som er forbundet med funkishus. Enkel, funkislignende husdesign har dermed ingenting med arkitekt-mote å gjøre; forskning har vist at enkel design bidrar til å redusere varmetapet både i teorien og i praksis. Med store vindusflater får man for eksempel mer dagslys og mindre varmetap i randsonen ved vindusrammen, som er det området som lekker mest energi i en fasade. Små og mange vinduer gir dermed et større varmetap. Det vil fortsatt være rom for husromantikere som ønsker seg karnapper og smårutete vinduer, men dette er former som må kompenseres med fordyrende energisparetiltak på andre områder I dette arbeidet har selvsagt arkitekten en veldig viktig rolle, dette ser vi særlig i foregangslandet Østerrike der ca. 25 % av alle nye boliger er passivhus hvor de fleste passivhusprosjekter er drevet og designet av progressive arkitekter. Kostnadseffektive økobyer Ifølge organisasjonen Shelter i England vil de høye energikostnadene ramme rundt 11 millioner husstander i Akutt mangel på boliger og høye energiutgifter i landet har ført til utvikling av såkalte økobyer, hvor det tas bærekraftige hensyn. Her skal det bygges miljøvennlige, lavenergi- og karbonnøytrale hus av resirkulerte materialer i 15 nye økobyer prosent av boligene her skal tilbys i prisklassen for grupper med lavest inntekt. De første økobyene i England skal stå ferdige innen Tendensen i Europa viser at det i Sveits og Østerrike fokuseres på økologisk design og miljøvennlige byggematerialer, mens det i Tyskland og Sverige fokuseres mest på teknologi. Utbyggerne skal også ha i bakhodet at fremtiden vil kreve nøyaktige klimagassregnskap i boligprosjekter, slik man nå ser bilprodusentene bli avkrevet for ved nye bilmodeller.

7 oktober 2008 Annonseinnstikk utgitt Av mediaplanet 7 Det er mye man skal kunne når man eier bolig, blant annet innen energisparing. Ikke alle kan være håndverker, jurist og økonom på én gang. Som medlem i Huseiernes Landsforbund får du gode medlemstilbud på energisparende tiltak fra disse samarbeidspartnerne: Elektrikerkjeden Sikringen Strømleverandøren Hallingkraft Daikin varmepumper Sjekk for informasjon om alle våre medlemsfordeler, som du kan spare tusener av kroner på å benytte deg av. Meld deg inn på eller på tlf Melder du deg inn nå, får du medlemskap ut året og hele 2009 for 430,-

8 8 Annonseinnstikk utgitt av mediaplanet oktober 2008 Energimerkeordningen, husets attest Den nye energimerkeordningen for bygg, også kalt bygningsenergidirektivet, er et EU-initiativ som den norske byggebransjen skal innrettes etter fra Annicken Dedekam Råge Energimerkeordningen er en attest som vil inneholde informasjon om bygningen, og det vil være fokus på to viktige punkter, nemlig energimerket og tiltakslisten. Merket vil gi informasjon om energibærere og oppvarmingssystem. Energimerket vil rett og slett være en grafisk fremstilling av byggets energieffektivitet. Tiltakslisten som følger merket, vil være et verktøy for eiere av bygg som skal gi informasjon om energibesparelser. For næringsbygg kan listen inneholde informasjon og vurderinger knyttet opp mot energiledelse. Målsetningen med ordningen er å bidra til større energieffektivitet i bygninger. I Norge utgjør energibruk i bygg 40 prosent av landets totale energiforbruk. EU og norske myndig- Målsetningen med energimerkeordningen er å bidra til større energieffektivitet i bygninger. Studier som er gjort, viser at byggebransjen har lite fokus på energieffektivitet, og at nybygg som oppføres, selges med fokus på beliggenhet, utseende, utsikt og pris. heter, mener gjennom direktivet at det eksisterer et enormt forbedringspotensial i forbindelse med å redusere energiforbruket, og at det dermed ligger en egeninteresse i at økt energieffektivitet vil føre til lavere utslipp av klimagasser. Lite fokus i byggebransjen Studier som er gjort, viser at byggebransjen har lite fokus på energieffektivitet, og at nybygg som oppføres, selges med fokus på beliggenhet, utseende, utsikt og pris. Ordningen skal tre i kraft i 2010 med en frivillig prøveordning og gradvis tilpasning fra Forslaget som er sendt til høring, sier at det vil stilles krav til at alle nye boliger skal energimerkes. Det samme foreslås å gjelde for boliger som skal bygges om, som skal selges eller leies ut. På offentlige bygg skal energimerket være synlig. Forskriften skal også gjelde fritidsboliger over 150 kvadratmeter med tilknytning til strømnett, og hytter og landsteder som skal bygges eller selges, skal være energimerket. foto: jhorrocks/istock

9 oktober 2008 Annonseinnstikk utgitt av mediaplanet 9 Velg lavenergi-hvitevarer Vi kan spare strøm ved å ta hensyn til energimerkene når vi handler hvitevarer. Energimerking Birger Bergesen i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Mette Ryen Strømforbruket reduseres med 63 prosent hvis vi bytter ut et eldre C-merket kombiskap med et A++. Et A++-kombiskap med 180 liter kjøledel og 149 liter frysedel bruker 231 kwh. Et eldre C-merket bruker 623 kwh. Dersom vi regner 1 kr pr. kwh, tilsvarer dette en innsparing på 392 kr pr. år i rene strømutgifter, sier seksjonssjef ved seksjon for energibruk Birger Bergesen i Norges vass- Energiklasseinndelingen for hvitevarer er generelt A til G. Kjøl-/frysapparatene har i tillegg A+ og A++, men til gjengjeld er det bare tillatt å selge A-C (kjøleskap), A-D (kombiskap og fryseskap) og A-E (frysebokser). Kilde: drags- og energidirektorat (NVE). Mange kan ha kombiskap i D- klassen, og da kan innsparingen bli enda større. Bevisstgjøring Frysere, kjøleskap, kombinasjonsskap, lyskilder, oppvaskmaskiner, vaskemaskiner, tørketromler, stekeovner og klimaanlegg for husholdninger skal alle være energimerket i butikkene. Dette gjøres for at vi som forbrukere skal kunne se hvor mye elektrisitet hvert enkelt produkt bruker. Vi får lavere strømregning ved å velge det mest energieffektive produktet. Målet med energimerkeordningen er å stimulere oss til å velge hvitevarer i de beste energiklassene, og samtidig stimulere produsentene til kontinuerlig å forbedre hvitevarenes energieffektivitet. Energisparing Av hvitevarene er det mest energi å spare ved å skifte ut et gammelt kjøl-frysprodukt med et nytt, sier Bergesen. Når vi kjøper nytt energieffektivt utstyr, er det viktig at vi kvitter oss med det gamle. Setter vi den gamle fryseren i kjelleren, øker vi energibruken istedenfor å spare, fordi vi da har to frysere istedenfor en. Generelt bør vi velge hvitevarer tilpasset husholdningens størrelse og behov. Det betyr at vaskemaski- foto: enova Vit hva du kjøper: Frysere, kjøleskap, kombinasjonsskap, lyskilder, oppvaskmaskiner, vaskemaskiner, tørketromler, stekeovner og klimaanlegg for husholdninger skal alle være energimerket i butikkene. ner, kjøleskap, frysere, frysebokser eller kombiskap ikke må være for store. I tillegg bør vi velge kjøleprodukter med NoFrost (automatisk avriming). Nedisete A++-kombiskap eller -fryseskap er ikke A++-energieffektive lenger dersom vi ikke gjør jobben med manuell avriming, sier Bergesen. Energirådhuset. / Ett kjøpesenter for energisparing. Strømsparing blir grensehandel. På Magnor i Eidskog kommune bygges det i disse dager det første av sitt slag i Norge. Ett Energirådhus med en rekke energirådgivere som gir hver kunde profesjonell veiledning i de mest energiøkonomiserende løsninger for bolig og næringsbygg. En investering som er riktig for det enkelte bygg kan variere alt fra varmepumpe med solfanger til å investere i energisbesparende vindu. I Energirådhuset vil man bli mottatt og veiledet til å gjøre den riktige investeringen for nettopp sin bolig, sier administrerende direktør i Varmeteknikk Norge, Robert Ljøner. Varmeteknikk Norge som er offisiell distributør for Sanyo varmepumper vil med sin bedrift bli en av flere leietagere i Energirådhuset. Ideen er å samle ledende bedrifter og varemerker innen konseptet energisparing sammen med nyutvikling, alt under ett og samme tak. Energirådgiverne kan også tilby meget stort spekter av varer, noe som kan forenkle prosessen ved en slik investering. Dette kan være at man for eksempel får skreddersydde leveranser. I Energirådhuset finner man aktører innen varmepumper, solenergi, vindkraft, boligventilasjon, rørlegging, strekktak, el-installasjon, ferdighus og ildsteder. Andre aktører innen samme konsept ønskes også velkommen! Energirådhuset ligger strategisk plassert ``midt i øyet`` på vei til Sverige, rett ved grenseovergangen ved Magnor Eda. Den offisielle åpningen av Energirådhuset finner sted, Varmepumper aircondition Vestmarkavegen 51, 2230 Skotterud. Telefon: SAP-KRV 94/124EHDXN Fremtidens oppvarming Sanyo CO 2ECO luft/vann - Klarer 700C uten el.tilskudd 0 - Effekt ned til - 26 C 0 - Uforandret effekt ned til - 15 C

10 10 Annonseinnstikk utgitt av mediaplanet oktober 2008 Veien mot en lavenergibolig Med nøye undersøkelser av priser på ferdighus, materialer og hensiktsmessige energi- og teknologiløsninger går veien mot en lavenergibolig. Man ser jo at folk gjerne vil gjøre positive endringer mot et lavere energiforbruk i boligene sine. Det er vanskelig for dem med eldre boliger å gå løs på større investeringer. dag refling utredningssjef i huseiernes landsforbund Annicken Dedekam Råge Ifølge det statlige foretaket Enova er lavenergiboliger og passivhus den aller nyeste trenden på boligmarkedet. Tilbudene på ferdigproduserte lavenergiboliger er økende, selv om markedet ikke har tatt helt av ennå. På flere ferdighusprodusenters nettsteder finner man mye informasjon om lavenergiteknologi og design. Her kan man finne enkelte ferdighusmodeller som i tillegg er svanemerket. Investering gir besparelser Foreløpig kan det virke som om nordmenn synes at en investering på mellom og kroner ekstra for en lavenergibolig er for mye, til tross for at investeringen vil spare dem for energiutgifter i fremtiden. Et regnestykke SINTEF Byggforsk har utarbeidet, viser at man kan spare 8000 kroner i året med en lavenergibolig på 200 kvadratmeter. Det kan virke som et paradoks at nordmenn synes lavenergiboliger er dyre når Prognosesenterets ferske tall viser at nordmenn pusset opp boliger for til sammen 45 milliarder kroner i Lavenergiboliger er definisjonen på hus som er lufttette og godt isolerte, som bruker under 100 kilowatt-timer pr. kvadratmeter i året, eller som trenger bare 50 prosent av det totale energibehovet til en normal bolig. Et passivhus er en bolig med et oppvarmingsbehov som er lavere, bare 25 prosent av det totale energibehovet. Lavenergiboliger og passivhus er et viktig forskningsområde hos SINTEF Arkitektur og byggteknikk, og satser sammen med Enova og Husbanken på markedsintroduksjon av slike hus for norske forhold. Flere forbildeprosjekter er utviklet i Trøndelags-regionen, tuftet på positive erfaringer fra Sverige, Tyskland og Østerrike. I disse prosjektene er målsetningen å redusere boligens totale energiforbruk på ca. 50 prosent. Definisjonen på passivhus i for eksempel Tyskland er et oppvarmingsbehov på under 15 kilowatt-timer pr. kvadratmeter i året. Fra 1. august 2009 blir det innført ny forskrift om krav til byggverk og produkter til byggverk (TEK). Den Lavenergiboliger er definisjonen på hus som er lufttette og godt isolerte, som bruker under 100 ki vet til en normal bolig. Bildet viser et kundetilpasset lavenergi-hus fra Mesterhus. sier blant annet at byggverk skal utføres slik at det fremmer lavt energibehov, og at bygning skal prosjekteres og utføres slik at en vesentlig del av varmebehovet kan dekkes med annen engergiforsyning enn elektrisitet og fossilt brensel. Enova er ansvarlig for å avvikle køen av søknader til Tilskuddsordningen for husholdninger. Ordningen åpner for å søke om økonomisk støtte til pelletskamin, pelletskjele, sentralt styringssystem for elektriske og/eller vannbårne varmeløsninger, varmepumpe drevet på vann eller luft. I potten, som regjeringen har vedtatt videreført fra tidligere år, er det nå 100 millioner kroner til rådighet for slike tiltak. Siden ordningen startet i 2006, har over husstander gjort nytte av midlene og investert 430 millioner kroner i nye oppvarmingsløs- Ring hytta varm Et godt tak Takstein produsert i Norge for norske forhold Fjernstyr varmen via internett, SMS eller telefon Kom fram til varm og lun hytte samtidig som du sparer strøm. Få varsel fra hytta om det skulle bli: Frost, vannlekkasje, innbrudd eller brann.

11 oktober 2008 Annonseinnstikk utgitt av mediaplanet 11 Lavenergibolig: Betyr det noe i dagens eiendomsmarked? Skal du kjøpe deg ny bolig? Betyr det noe for deg at du kan spare energi, eller at huset er bygget i miljøvennlige materialer? Det viser seg at valg av ny bolig fortsatt er tuftet på egendefinerte behov for livskvalitet. foto: mesterhus lowatt-timer pr. kvadratmeter i året, eller som trenger bare 50 prosent av det totale energibeho- ninger. Skeptisk til statens bidrag Dag Refling, utredningssjef i Huseiernes Landsforbund, er ikke umiddelbart begeistret for det han karakteriserer som statens magre støtte til utviklingen av lavenergihus. Han opplever ikke at staten gjør det den kan for å bedre energiforsyningen, som å tilby fjernvarme eller å føre gassledninger frem til boliger. Man ser jo at folk gjerne vil gjøre positive endringer mot et lavere energiforbruk i boligene sine. Det er vanskelig for dem med eldre boliger å gå løs på større investeringer, sier han. Det Refling reagerer mest på, er at han ikke synes staten gjør nok for å bistå folk med god og objektiv rådgivning om hvilke endringer de kan gjøre i sine eksisterende boliger. Markedet har ennå ikke definert en lavenergibolig som en del av en viktig livskvalitet. Øverst på listen står økonomien og stedet man ønsker å slå seg ned. Når det gjelder bolig, ønsker de færreste boligkjøpere å gamble med investeringen sin, det vil si å ta et utradisjonelt boligvalg. De aller færreste har miljøhensyn som et kriterium når de skal velge bolig. Kommer en kjøper over et objekt hvor det er gjort tiltak for å redusere energiforbruket, går dette inn som et pluss i den totale vurderingen, men er i seg selv ikke et avgjørende kriterium. Dette er kunnskap som Christian Dreyer, leder i Norges Eiendomsmeglerforbund, sitter med. Han har fått mange spørsmål fra pressen om kjøp av lavenergiboliger de siste seks månedene. Han tror at lavenergiboliger vil bli et konkurranseelement på sikt. Større bevissthet Nye krav fra Statens bygningstekniske etat peker på at markedet er i ferd med å bli tvunget inn i en større bevissthet og handling rundt energisparing i boliger. Et nytt energikrav trådte i kraft i februar 2007 og har en overgangsperiode frem til 1. august Fra denne datoen må alle hus som skal bygges, være bedre isolert i yttervegg, tak og gulv og isoleres med langt bedre vinduer enn i dag. De nye reglene sier at 70 % av varmen kan ta utgangspunkt i ventilasjonsluften, som kan gjenvinnes og benyttes til oppvarming. Dette betyr også at det ikke bare skal installeres teknologi i en bolig som skal bygges, men at det må legges betydelig vekt på boligers nøyaktige utforming i forhold Miljø vil bli en standard i fremtiden. Og boligmarkedet vil bli berørt gjennom lovverk når endringer blir standard og dersom strømprisene går opp og forblir høye. christian Dreyer leder i norges eiendomsmeglerforbund til de nye kravene. En viktig del av forskriften er krav om at alle bygninger skal lages slik at cirka halvparten, og minimum 40 prosent, av varmebehovet kan dekkes av annen energiforsyning enn elektrisitet og fossile brensler. Dette gjelder både varme til luft og til varmtvann. Typiske løsninger for å oppfylle kravet kan være varmepumper, nær- og fjernvarme, solfangere, biokjel, pelletskaminer og vedovner. Det gis unntak for bygninger med særlig lavt varmebehov eller i tilfeller der kravet gir merkostnader for forbruker over hele byggets levetid, kan vi lese på etatens hjemmeside. Det er ikke lenge til kravet settes i verk og vil skape konsekvenser i boligmarkedet. Miljø vil bli en standard i fremtiden. Og boligmarkedet vil bli berørt gjennom lovverk når endringer blir standard og dersom strømprisene går opp og forblir høye, sier Dreyer. foto: lordrunar/istock Christian Dreyer, leder i Norges Eiendomsmeglerforbund. Vinduer produsert i gammel stil Vår produksjon omfatter dører og vinduer til så vel nybygg som til rehabilitering, og vi leverer skreddersydde løsninger til de fleste behov. Vårt varemerke er ekte sprosser og innkittet glass. Vi benytter førsteklasses råmaterialer til våre produkter. Østlandske Vindu vinduet med ekte sprosser 2219 Brandval, Tlf: , Faks: ,

12 12 Annonseinnstikk utgitt av mediaplanet oktober 2008 Spar miljø og penger Det er mulig å holde varmen selv om vi er opptatt av klimaet. Mekonnen Germiso i Fremtiden i våre hender. Aktuelle varmekilder Mette Ryen Det er to aktuelle varmekilder for folk flest når vi snakker om alternativ varme. Det er bioenergi og omgivelsesvarme. Bioenergi er det vi får ved å fyre med ved og pellets. Omgivelsesvarme er å utnytte luft, jord, berg, sjø eller sol. Kilde: Enøk-senteret me spart hos oss kunne eksporteres og redusere en forurenset kilowattime i utlandet Isolasjonsklær Hvis alle i Norge tok på seg raggsokker og en tjukk genser om vinteren, ville vi spare et gasskraftverk, sier forskningsleder Mekonnen Germiso i Framtiden i våre hender. Klær er den nærmeste formen for isolasjon og den billigste. I tillegg vil en ekstra genser ofte gi bedre inneklima. Vi kan ønske å bruke alternativ varme for å spare miljøet og for å spare penger på strøm. Da er isolasjon for å holde på varmen både i form av klær og i form av isolering av huset mest effektivt. Det er det første en bør gjøre når en vil redusere energiforbruket, sier Germiso: Én grad sparer 5 prosent på fyringsbudsjettet. Germiso anbefaler alle med oljefyr å bytte den ut. I tillegg bør vi unngå gassfyring og direkte elektrisitet som panelovner og varmeovner. Bruk isteden varmepumper, vedfyring, pelletsfyr og solfanger, sier han. Mye av dette finnes det støttemu- Søk om støtte til å bli mer miljøvennlig: Globalt er det å bruke strøm til oppvarming svært lite eff vennlig kilde til oppvarming. Enova gir opptil 4000 kroner i støtte ved investering i slike. I Norge har vi lang tradisjon for å varme opp husene våre ved hjelp av elektrisitet, kanskje fordi strømmen har vært veldig billig. Globalt er det å bruke strøm til oppvarming svært lite effektivt, sier seniorrådgiver Harald Lillebø på Enøk-senteret. Det meste av den globale strømmen blir laget ved gasskraftverk, kjernekraftverk eller kullkraftverk. I slike kraftverk er det enorme tap, sier Lillebø: I et kullkraftverk er det kansje bare 30 prosent av energien i kullet som kommer frem til brukeren som elektrisitet. Over 60 prosent blir ikke utnyttet. Selv om vi for det meste bruker ren vannkraft i Norge, vil en kilowattiligheter for : Ring Enova først, slik at du kan søke om støtte før du investerer i noe sånt. Luft-til-luft-varmepumpe er generelt raskt nedbetalt. De andre investeringene, som luft til vann, pellets og solfanger er litt tyngre investeringer, og tar derfor noe lengre tid å tilbakebetale i form av reduserte strømregninger. Mange gamle vedovner har dårlig effekt og gir lokal luftforurensning. Dette gjør ikke så mye for dem som bor på landet og holder seg selv med billig eller gratis ved. For dem som holder seg med ved selv eller bor i by, kan en investering i nyere ovn lønne seg. Alle nye vedovner er rentbrennende og tilfredsstiller kravet om at veden skal brennes opp på en energieffektiv måte. For nybyggere kan det lønne seg Priser fra* ,- ferdig montert * Oppgitte priser er kun en indikasjon på hva du må betale hos våre forhandlere SPAR PENGER - Installer Panasonic varmepumpe - NÅ! Forhandlere over hele landet

13 oktober 2008 Annonseinnstikk utgitt Av mediaplanet 13 Støtte til varme Vi trenger ikke ta hele kostnaden selv hvis vi vil ha en mer miljøvennlig oppvarming. å se i huskatalogen etter en lavenergibolig eller et passivhus en bolig med lavt energiforbruk. Med de høye energiprisene vi må regne med fremover, kan dette være bra for lommeboken, sier Germiso. FoTo: enøk-senteret Sparingspotensial Økningen i energiforbruket har stoppet opp i boligene våre. Kanskje er energiforbruket på vei ned. Germiso mener det er fullt mulig å spare inn like mye strøm som det som produseres i alle de danske kullkarftverkene. Det vil koste en del penger, men det er fullt mulig å gjøre det i løpet av et par år, sier han: Det er også fullt mulig å gjøre alle biler elektriske bare ved det vi kan spare i norske hus, uten at vi trenger å bygge ut fl ere kraftverk. tiltakene reduserer energiforbruket, og Alle de er viktige bidrag i klimaarbeidet, sier senior kommunikasjonsrådgiver Arne Morten Lundhaug Johnsen i Enova. Enova gir støtte til 20 prosent av dokumentert investeringsbeløp, inntil gitte maksimumssatser, hvis vi går over til alternativ oppvarming. En forutsetning er at investeringen ikke mottar annen offentlig støtte. Søknad må sendes før det påløper kostnader til investeringen. Målet med tilskuddsordningen er å stimulere markeder for alternative energiteknologier. Tilskuddsordningen skal få folk til å investere i moderne teknologier som er lite utbredt. Pelletskaminer og solfangere Hva slags støtte vi konkret kan få, avhenger av hva slags type oppvarming vi investerer i kroner er maksimumssatsen i støtte ved investering i pelletskaminer eller et sentralt styringssystem for varmeløsninger. For eksempel hvis vi skaffer et system som knytter panelovnene våre sammen slik at vi kan styre temperaturen sentralt gjennom døgnet. Sannsynligvis er det det mest lønnsomme du kan gjøre. Det koster nødvendigvis ikke så mye, derfor er ikke støtten høyere, sier Johnsen. Ønsker vi i stedet å investere i pelletskjel, væske-til-vann-varmepumpe, luft-til-vann-varmepumpe eller solfanger for tappevannsoppvarming, kan vi få inntil kroner i støtte. ektivt, sier seniorrådgiver Harald lillebø på enøk-senteret. Pelletskaminer er en langt mer miljø- FoTo: STiGeSPeN/SXu enova gir støtte til 20 prosent av dokumentert investeringsbeløp, inntil gitte maksimumssatser, hvis vi går over til alternativ oppvarming. Målet med tilskuddsordningen er å stimulere markeder for alternative energiteknologier. Støtten til solfanger er ny. Solfangeren fanger opp solstrålene og benytter disse til tappevannsoppvarming og eventuelt romoppvarming. Et solfangeranlegg vil kunne dekke prosent av energibehovet til tappevannsoppvarming. Luft-til-luft-varmepumper støttes ikke lenger. Vi støttet det tidligere, men anser at markedet for disse varmepumpene nå er såpass modent at det ikke er nødvendig med støtte lenger, sier Johnsen. Produktene er blitt billigere, og markedet klarer seg godt på egen hånd. Investeringsiver Hittil har norske husholdninger søkt av dem har fått utbetalt støtten allerede. Disse har installert totalt for over 400 millioner kroner siden høsten 2006 og frem til i dag. Alle som søker og oppfyller kriteriene, får støtte, sier Johnsen. Vi har i år 100 millioner kroner til disposisjon og kan pr. i dag fortsatt ta unna køen uten å si nei på grunn av manglende budsjettmidler. Arne Morten lundhaug Johnsen i enova.

14 14 Annonseinnstikk utgitt Av mediaplanet oktober 2008 av gårdsplasser og utebelysning kan være viktige tiltak. I næringslivet må det selvfølgelig være fokus på at kontorbygg slukkes etter at alle har gått hjem fredag kveld. På dette området har mange virksomheter syndet. FoTo: et varmestyringssystem kan hjelpe til med å få ned energiregningen. De fleste hjem oppvarmes av panelovner og elektrisitet, og ifølge enova kan et varmestyringssystem redusere strømforbruket og regningen med rundt 20 %, samtidig som komforten i hjemmet forblir den samme. Nordmenn sløser med oppvarming En bastant påstand i bransjer som jobber med energisparing. Nordmenn sløser med oppvarming og kan med enkle grep oppnå lavere utgifter. Annicken Dedekam Råge Forskningsinstanser i byggog energisektoren som jobber med den målsetning å redusere energiforbruket i henhold til myndighetenes pålagte EU-direktiv, forsøker gjennom å utvikle nye bygge- og energilover å lede befolkningen inn i en bevissthet om at et lavere forbruk er positivt for lommeboken og sparer miljøet for utslippsgasser. Før alle slike lover er vedtatt, gjøres det mange tiltak for FoTo: MicRo MATic å oppmuntre folk til å spare energi i hverdagen. For eksempel har nordmenn dårligere energiforbruksvaner enn andre europeere på grunn av lave energiutgifter. I europeiske land er det helt naturlig å slå av varmen i rom man ikke bruker, og det samme med lyset. Det er ingen god grunn til at vi for eksempel skal varme opp husene våre hele døgnet. Å lære av europeerne å spare energi ved å slukke lys i rom som står tomme og begrense oppvarmingen Enkelt å styre energibruken Et varmestyringssystem kan hjelpe til med å få ned energiregningen. Et slikt system virker bedre i en enebolig enn i en leilighet, det er mer energi å spare i et trehus enn i et murhus. Bor du i et dårlig isolert hus, bør du naturligvis vurdere tiltak som å skifte vinduer, men et varmestyringssystem kan også være til hjelp. De fleste hjem oppvarmes av panelovner og elektrisitet, og ifølge Enova kan et varmestyringssystem redusere strømforbruket og regningen med rundt 20 %, samtidig som komforten i hjemmet forblir den samme. Av flere mulige sparingsmetoder kan vi for eksempel benytte termostat med nattsenkning eller tidsstyring som ikke regulerer temperaturen, men som slår ovner på og av til bestemte tider. Har husstanden mer enn fem panelovner, anbefales det å skaffe seg en enkel sentralstyring. Sentralstyring er absolutt smart, sier Espen Thorsrud i Akershus Enøk og Inneklima as. Han befarer boliger og bistår folk i bl.a. vurdering av tilbud på varmepumpe. Han synes det er trist at folk i størst grad er opptatt av energisparende løsninger hver gang mediene skriver at strømprisene øker. Det er riktig at man kan spare prosent av engergiutgiftene. Da betyr det at ett av tiltakene er å sette inn varmepumpe. Bare det å sette temperaturen på varmtvannsberederen på 65 grader i stedet for 80 sparer miljøet, sier Thorsrud. Det er mye opplysning å finne om temaet på Enøks hjemmesider. Enøkguiden der gir så mange som tusen tips om hvordan man kan redusere energiforbruket.

15 oktober 2008 Annonseinnstikk utgitt av mediaplanet 15 MICROTEMP GULVVARMETERMOSTAT MED IR-FØLER TERMOSTATEN SOM "SER" TEMPERATUREN Nøyaktig, digital innstilling, gir lavt strømforbruk. L e v e r e s i m a n g e f a r g e r o g m a t e r i a l e r som f.eks. glass, aluminium og stål. SE FOR FLERE GODE LØSNINGSFORSLAG Jersey med innsats N-23G antrasitt med innsyn fra begge sider og front i børstet stål Tokyo smal med innsats N-23G antrasitt med innsyn fra begge sider Kos deg med ren samvittighet Vedfyring gir en behagelig varme, er CO2 nøytral, og samtidig en verdifull investering. Men når avgjørelsen skal tas er det ofte designet som avgjør. Våre peiser tilfredstiller de strengeste miljøkrav samtidig som den er en effektiv varmekilde. Dette gjelder alle våre idsteder fra de mest moderne til de klassiske modellene. Så derfor kan du trygt handle på utseende og design - vi har tenkt på resten!

16 16 Annonseinnstikk utgitt av mediaplanet oktober 2008 Digital-TV: En ny tid er kommet Skal du bare se på tv som du alltid har gjort? Vel, det analoge bakkenettet slukker og det digitale oppstår. Men hva har det med HDTV å gjøre? Annicken Dedekam Råge Knut Persson i Medietilsynet. Forvirret? Antagelig. Målinger RiksTV har gjort, viser at 40 prosent av folk med vanlig antenne på taket ikke har andre tvbehov enn de kostnadsfrie kanalene som er tre NRK-kanaler og TV2 ut Folk med vanlig antenne tar med seg tv-vanene fra analoge tv-sendinger inn i den digitale tidsalder. Nå skal aktørene i mobil- og tv- bransjene knive om overskuddskapasiteten som vil oppstå i eteren som et resultat av digitaliseringen av bakkenettet. Informasjon fra kommersielle aktører i markedet syns best, sier Knut Persson i Medietilsynet. og sikter til fargerik reklame om tv-digitale pakker. De henvendelsene vi får, er i stor grad fra vanlige folk som ikke er interessert i slike tilbud, som klarer seg lenge med de kanalene som er gratis, sier han, og er opptatt av at alle, også eldre mennesker, får god hjelp til å definere sine behov i overgangen til digital-tv. Antenne, kabel, parabol eller bredbånd? Det digitale bakkenettet vil dekke 98 prosent av de norske husstandene, men svært mange av disse har allerede andre tv-løsninger. Digitale signaler fra bakkenettet sendes fra mas- foto: track5/istock Digital tv-moro i HD: HDTV står for High-definition television og er en digital TV teknologi med høyere oppløsning, som gir bedre lyd- og langt bedre bildekvalitet enn både det tradisjonelle analoge og det vanlige digitale tv-systemet. ter rundt i Norge og mottas i en utendørs antenne. Antenne: Får du inn TV2 via antennen i dag, får du høyst sannsynlig digital-tv via den samme antennen. Du trenger en dekoder som oversetter det digitale signalet slik at programmene kan vises på tv-apparatet du har. Kabel-TV: Tv-signalene kommer via kabler som er lagt inn i husstanden, og du kan få digital-tv dersom leverandøren tilbyr det. Fritt valg av kabeltv-leverandør begrenses fordi det som regel ikke er flere operatører i samme område. Parabolantenne: Tar imot tv-signaler sendt via satellitt. Alle sendinger via satellitt til parabol er i dag digitale. IP-TV: Du mottar tv-signaler via bredbåndsforbindelsen, og signalene sendes på samme måte som på internett. IP-tv må derfor ha bredbåndsforbindelse med høy kvalitet og en dekoder fra leverandøren. High-definition television eller HDTV De som har størst innsikt i teknologi og tilbud, har nok allerede skaffet seg aktuelle tv-pakker fra leverandører og kjøpt seg nye flatskjermer. Det finnes én og en halv million solgte HD-flatskjermer ute i hjemmene. HDTV står for High-definition television og er en digital TV teknologi med høyere oppløsning, som gir bedre lyd- og langt bedre bildekvalitet enn både det tradisjonelle analoge og det vanlige digitale tv-systemet. HDTV er også den tv-skjermen som vil bli solgt i fremtiden. Det betyr at en tidsepoke for et kringkastingssystem er slutt. På spørsmål om ikke programleverandørene må ta store investeringer for å få sendt HD-sendinger, sier Persson at det ikke er lenge før alle kommer til å produsere i HD-kvalitet. HD tv-en skal produsere og sende i HD-kvalitet som standard på programmer, som for eksempel 71 grader Nord, allerede fra tidlig neste år. Parabolleverandørene sender allerede mange programmer i HD. Utstyret er blitt så bra og så rimelig at selv privatmarkedet er preget av det. Når du skal ut og kjøpe deg et nytt videokamera i dag, kjøper du et HDkamera, sier han. Skap god stemning med lys! H Ø S T D A G E R Før Før Før Før GABRIELLA TAKLAMPE KRYSTALL Sort ALISON TAKLAMPE 1 LYS Børstet stål og frostet hvitt glass ANASTASIA BORDLAMPE Pris uten skjerm Sort krom eller krom DIANA TAKLAMPE 6 LYS Finnes også med 1 lys og 4 lys Krystall

17 oktober 2008 Annonseinnstikk utgitt Av mediaplanet 17 Velg blant over 3000 produkter i vår nettbutikk Få en bedre tv-opplevelse med Get box HD PVR Mulighet til å se ekte HDTV Blood Diamond på CANAL+ Ta opp, pause og spole i tv-sendinger Unik med serieopptak og sjangersøk Klargjort for Get filmleie Kun 99,- per mnd* Get box HD PVR Best i test, Teknofil.no (april 08) *(Forutsetter abonnement på Start) Totalpris første år: Etablering 299,- + 12x 99,- = 1487,-

18 18 Annonseinnstikk utgitt Av mediaplanet oktober 2008 Gode råd for å spare strøm Ikke alle bor i moderne og godt isolerte hus. Vi kan senke innetemperaturen, stoppetrekken langs dører og vinduer, lufte raskt og effektivt, montere termostat og sentral styringsenhet for nattsenking av innetemperaturen og lukke døren mellom kalde og varme rom. For å spare strøm til varmtvannet kan vi også bytte til sparedusj og skifte pakninger som drypper. Dersom alle husstandene i Norge bruker sparedusj istedenfor vanlig dusj, sparer vi strøm tilsvarende forbruket til husstander i ett år. Kilde: Strømforbruket faller Til tross for at boligene blir større, går strømforbruket ned i husholdningene. Energiforbruk til stasjonære formål var i 2006 cirka kwh. I perioden var forbruket til sammenligning rundt , deretter har det vært en nedadgående trend. Økte energipriser, mer fokus på energisparing, bedre isolasjon og mer energieffektivitet på elektrisk utstyr kan være forklaringer på den fallende trenden i husholdningers strømforbruk. Husholdninger i våningshus og eneboliger bruker mest energi. Kilde: Oppvarmingsalternativer Hvilke alternativer kan du velge mellom når det gjelder oppvarming? Her følger en oversikt. Oljekamin og oljekjel Bruk av olje som parafin og fyringsolje er direkte brenning av fossilt brennstoff. Oljekjeler fins i kjellere i blokker og brukes til oppvarming av vann til vannbåren varme. Mange oljekaminer kan gjøres om til pelletskaminer. kilder: enøk-senteret, enova, NoBio, SSB Solfanger Solfangere tar vare på solvarmen ved at vannet pumpes opp og varmes opp direkte. Vannet kan brukes i varmtvannstanken slik at det ikke trengs så mye strøm til å varme opp den. Vannet kan også brukes til vannbåren varme. Pellets Pellets er sammenpressede trebiter. En vanlig pelletskjel er en kamin med en tank der vi fyller opp dagsbehovet. Pelletsovnen kan stå og brenne en dag uten å gå tom, og har termostat. Mette Ryen Fjernvarme En stor del av fjernvarmen er fornybar energi. Ofte kommer fjernvarmen fra brenning av avfall. Bygninger kobler seg til fjernvarmen gjennom rør i bakken og bruker den i sitt vannbårne system. Luft-til-luftvarmepumpe Kan monteres i alle typer eneboliger, tomannsboliger og rekkehus, og er mest effektiv i boliger med åpen romløsning. Jo lengre fyringssesong du har, desto mer gunstig er en lufttil-luft-varmepumpe. Effekten av en luft-til-luft-varmepumpe synker med hvor kaldt det er ute. På ekstra kalde dager trenger vi en oppvarmingskilde i tillegg, for eksempel en vedovn eller elektrisk ovn. Berg-, jord- og sjøvarmepumper kalles med en fellesbetegnelse vann-til-vann-varmepumper. Ved Ved er den nest viktigste energikilden i norske husholdninger. Nyere vedovner er rentbrennende og gir ikke lokal forurensning, som de eldre gjorde. De er også mer effektive, det vil si at de varmer mer for mindre ved. Vannbåren varme Strøm Strøm er den vanligste form for oppvarming i Norge. Strøm er ikke en fornybar energikilde fordi vi er en del av et kontinentalt marked for elektrisitet. Vann-til-vannvarmepumpe Luft-til-vannvarmepumpe Energien hentes fra uteluften eller avtrekksluften, og leverer varme til vannbåren varme og tappevann. Den egner seg i boliger med et moderat varmebehov, det vil si mindre boliger eller nye boliger med høy isolasjonsstandard. Mange velger vannbåren varme i gulvene. Når føttene er varme, er det ikke nødvendig med så høy temperatur i rommet for at det skal føles komfortabelt. Vannbåren varme brukes også i radiatorsystemer. Som oppvarmingskilde kan man bruke strøm (varmepumpe), olje, pellets, gass, sol og ved eller kombinasjoner av disse. De nye peisene fra HEAT NORGE AS er en enkel og billig måte å få litt ekstra varme inn i huset på, her er du ikke avhengig av pipe eller avtrekk. Sett peisen eller innsatsen der det måtte passe deg, enten det er ute eller inne. Se vårt utvalg av produkter på vår nettside eller ring. Vil du være forhandler av våre peiser og Solol bioetanol, ta kontakt på telefon eller mail. Tlf: /

19 oktober 2008 Annonseinnstikk utgitt av mediaplanet 19 T T

20 20 Annonseinnstikk utgitt Av mediaplanet oktober 2008 TIBE T:ORNADO foto: Lasse Berre

Rapport / 2008. En kwh spart er bedre enn en kwh produsert

Rapport / 2008. En kwh spart er bedre enn en kwh produsert Rapport / 2008 En kwh spart er bedre enn en kwh produsert ISBN: 978-82-7478-269-3 ISSN: 0807-0946 Forsidefoto: Norges Naturvernforbund Oslo, 23.05.2008 Norges Naturvernforbund v/torhildur Fjola Kristjansdottir

Detaljer

Prøv vår nye hjemmeside! Slik er ipad 2. Premiekryss! Råd om brannsikring 13. Hvor kommer prisene fra? Strømshopping. Strømmens vei til huset ditt

Prøv vår nye hjemmeside! Slik er ipad 2. Premiekryss! Råd om brannsikring 13. Hvor kommer prisene fra? Strømshopping. Strømmens vei til huset ditt Råd om brannsikring 13 Premiekryss! 15 NR 1. april 2011 l 29. årgang Slik er ipad 2 16 Prøv vår nye hjemmeside! Narvik Energinett har fått ny hjemmeside. Nå blir det lettere for deg å holde oversikt over

Detaljer

Teknologirådets lekfolkskonferanse om fremtidens oppvarming i boliger. Folkets Hus Oslo, 14.-17. februar 2003

Teknologirådets lekfolkskonferanse om fremtidens oppvarming i boliger. Folkets Hus Oslo, 14.-17. februar 2003 Teknologirådets lekfolkskonferanse om fremtidens oppvarming i boliger Folkets Hus Oslo, 14.-17. februar 2003 1 Sluttrapport Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 2 Hva er en lekfolkskonferanse? 4 Om

Detaljer

En miljøbevisst. Fremtidens oppvarming. familie. 500 000 nordmenn har allerede innstallert varmepumpe. Varmepumpen. Gir bedre Bergensluft

En miljøbevisst. Fremtidens oppvarming. familie. 500 000 nordmenn har allerede innstallert varmepumpe. Varmepumpen. Gir bedre Bergensluft Fremtidens oppvarming Hele dette bilaget er en annonse for Novap 500 000 nordmenn har allerede innstallert varmepumpe Hvilken varmepumpe passer for deg? Vi gir deg tipsene Side 12 En miljøbevisst familie

Detaljer

Va r m e G u i d e n

Va r m e G u i d e n VarmeGuiden FREMTIDEN I NORSKE HJEM Hvordan du varmer opp boligen og hytta, er viktig - både i forhold til inneklima, miljø og økonomi. Har du i dag vannbåren varme eller punktoppvarming med parafinkamin

Detaljer

6TIPS TIL REDUSERT ENERGIFORBRUK

6TIPS TIL REDUSERT ENERGIFORBRUK DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Vinduer Tett varmelekkasjene, slutt å fyre for kråka Varmeanlegg Unngå høyere strømregning i tørt vær ENERGI- Nr. 3 / Nov. 09 EFFEKTIVISERING 6TIPS TIL REDUSERT

Detaljer

ENERGI- EFFEKTIVISERING 7TIPS TIL ENERGIEFFEKTIVE LØSNINGER

ENERGI- EFFEKTIVISERING 7TIPS TIL ENERGIEFFEKTIVE LØSNINGER Oppvarming Vannbåren varme er godt for barna DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Teknologi Smarte hus som styrer det meste selv Lyse ideér Sparer millioner med nye lysarmaturer ENERGI- Nr. 2

Detaljer

Varme & Energi 2012 / 2013

Varme & Energi 2012 / 2013 Varme & Energi 2012 / 2013 Varmeekspertens beste tips! Les mer om rørleggerens tips for vellykket og miljøvennlig valg for oppvarming av boligen din på side 12 4 11 til Derfor bør du velge miljøvennlig

Detaljer

8TIPS OPPUSSING OG VERDIØKNING DU TJENER PÅ Å TA

8TIPS OPPUSSING OG VERDIØKNING DU TJENER PÅ Å TA Trender Dette skjer på boligmarkedet akkurat nå Miljø Spar penger og energi med varmepumpe ANNONSEINNSTIKK UTGITT AV MEDIAPLANET Inspirasjon Finn balansen med naturfarger på veggen OPPUSSING Nr. 1 / Februar

Detaljer

Dine rettigheter som forbruker. Hvitevarer skal merkes

Dine rettigheter som forbruker. Hvitevarer skal merkes ENERGI på dagsorden Strømprisene svinger med været Regn og snø over Norge fyller opp kraftanleggenes magasiner og gir oss vanligvis 99 prosent av all elektrisitet som husholdninger og industrien trenger.

Detaljer

Kun fornybar energi KUNDEKONTAKTEN

Kun fornybar energi KUNDEKONTAKTEN Derfor svinger prisene Felles front med IKEA Bynett i drift Økonomisk med varmepumpe Ny web 50/50 i pose og sekk Slik sparer du strøm Fordel utgiftene over hele året KUNDEKONTAKTEN Kun fornybar energi

Detaljer

Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8

Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Forord Bygninger står for nær 40% av energibruken i Norge. Erfaringer og statistikk viser at norske

Detaljer

Vil ha bedre nettside

Vil ha bedre nettside N R 2. N O V E M B E R 2 0 1 0 2 8. å r g a n g Intelligent belysning Side 14 Vil ha bedre nettside 13 Nettkostnadene Sjekk pumpa Nettkostnadene må ikke bli for høye må ikke bli i for kulda høye Side Side

Detaljer

SMART FORBRUKER. Penger spart! Her er pengene dine trygge. Velg riktig forsikring. Billig mat med høy kvalitet. Mer strøm for pengene

SMART FORBRUKER. Penger spart! Her er pengene dine trygge. Velg riktig forsikring. Billig mat med høy kvalitet. Mer strøm for pengene denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet SMART FORBRUKER 1.UTGAVE NOVEMBER 2008 Penger spart! Bygg ditt eget kjøkken Hele Norges rikssnekker Otto Robsahm gir deg tipsene: Nå er det utrolig mange

Detaljer

Vi er HELT NØDVENDIGE for deg

Vi er HELT NØDVENDIGE for deg N R 2. N O V E M B E R 2 0 0 9 2 7. å r g a n g Vi er HELT NØDVENDIGE for deg Side 8 9 Vinn elektronisk kjøkkenvekt X-ord, side 15 Mer fornybart må fram Side 2 3 Hvorfor må jeg leie nettet? Side 4 5 FOTO:

Detaljer

Ta CO 2 kvoten hjemme - i ditt eget hus

Ta CO 2 kvoten hjemme - i ditt eget hus Ta CO 2 kvoten hjemme - i ditt eget hus Lars Haltbrekken: Energifrigjøring i bygg gir Norges største kraftverk - For å redusere utslippene av CO 2 er tiltakene du selv gjør de viktigste, sier leder Lars

Detaljer

t Lavenergihus Investerer du litt mer når du bygger, sparer du energi i all fremtid. www.mesterhus.no

t Lavenergihus Investerer du litt mer når du bygger, sparer du energi i all fremtid. www.mesterhus.no t Lavenergihus Investerer du litt mer når du bygger, sparer du energi i all fremtid. www.mesterhus.no Du som huskjøper bør være like opptatt av energiforbruk som en bilkjøper er opptatt av drivstoff-forbruk

Detaljer

Kort sagt: 2007 Argumenter og fakta om energi

Kort sagt: 2007 Argumenter og fakta om energi Kort sagt: 2007 Argumenter og fakta om energi Innhold Innledning 1 Bransjens hovedbudskap 2 Marked 6 Produksjon 24 Nett 30 Forbruk og sluttkunder 38 Verdiskaping og bransje 48 Ti medieråd 52 Energibedriftenes

Detaljer

Gjør boligen din smart. Her er Apple Watch 16. Premiekryss 15. Konkurranse 14. Unngå brann 12. Fornybar landskamp 6. Strømmen blir borte 2

Gjør boligen din smart. Her er Apple Watch 16. Premiekryss 15. Konkurranse 14. Unngå brann 12. Fornybar landskamp 6. Strømmen blir borte 2 Konkurranse 14 Vinn en dab-radio! Premiekryss 15 NR 1. VÅRUTGAVE 2015 33. årgang LIVSSTILSMAGASIN FRA DITT NETTSELSKAP Her er Apple Watch 16 Gjør boligen din smart ILLUSTRASJON: RYTIS DAUKANTAS Styr lys,

Detaljer

Sikker strømforsyning til kundene

Sikker strømforsyning til kundene Råd om brannsikring 13 Premiekryss! 15 NR 1. april 2011 l 29. årgang Slik er ipad 2 16 Sikker strømforsyning til kundene Det aller viktigste for lærling Adrian Johansen og NSK er å sørge for en sikker

Detaljer

Konkurranse 14 Premiekryss 15. Lanserer «magisk» boks 16. Lokalsamfunnets. Puss opp i sommer spar penger i vinter 11. velge? 06.

Konkurranse 14 Premiekryss 15. Lanserer «magisk» boks 16. Lokalsamfunnets. Puss opp i sommer spar penger i vinter 11. velge? 06. Konkurranse 14 Premiekryss 15 Vinn en ipad Mini! Lanserer «magisk» boks 16 NR 1. VÅRUTGAVE 2013 31. årgang LIVSSTILSMAGASIN FRA DITT NETTSELSKAP Narvik Energinett 100 år For 100 år siden var det en heftig

Detaljer

Et bærekraftig og godt lokalsamfunn er vel så viktig for energiselskapene som penger.

Et bærekraftig og godt lokalsamfunn er vel så viktig for energiselskapene som penger. Konkurranse 14 Premiekryss 15 Vinn en ipad! NR 1. VÅRUTGAVE 2014 32. årgang LIVSSTILSMAGASIN FRA DITT NETTSELSKAP Det nye er biometri 16 Framtida er elektrisk FOTO: BRIAN CLIFF OLGUIN/DN Elbilen er på

Detaljer

Spar opp til 30% strøm

Spar opp til 30% strøm Skift bryter og se forskjellen! 84 sider med tips og idéer til hjemmet ditt! Et magasin fra Norgeseliten 2010-2011 Spar opp til 30% strøm Les om det nye multirommet Lyd og bilde Når varmekablene ikke virker

Detaljer

Lærlinger er viktig i RLK. IMAX i stua 16. Konkurranse 14 Premiekryss 15. Velg fornybart 6. Strømpris og nettleie 4. AMS gir ny hverdag 12

Lærlinger er viktig i RLK. IMAX i stua 16. Konkurranse 14 Premiekryss 15. Velg fornybart 6. Strømpris og nettleie 4. AMS gir ny hverdag 12 Konkurranse 14 Premiekryss 15 Vinn en ipad! NR 2. HØSTUTGAVE 2013 31. årgang LIVSSTILSMAGASIN FRA DITT NETTSELSKAP IMAX i stua 16 Lærlinger er viktig i RLK Lærlinger er en viktig ressurs og sikrer rekruttering

Detaljer

Hjelp til deg som skal kjøpe eller bygge passivhus

Hjelp til deg som skal kjøpe eller bygge passivhus REDUSER OPPVARMINGSBEHOVET Hjelp til deg som skal kjøpe eller bygge passivhus Fremtidens energiløsninger gode å 1leve med Ny bolig bygd etter 1987 Gammel bolig bygd før 1987 Fremtidens bolig for deg som

Detaljer

Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger

Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger 1 Støtteordninger Generelt Det finnes ulike støtteordninger med mål om energiomlegging, mer bruk av fornybar energi, mer

Detaljer

Komfyrvakt sikrer. Konkurranse 14 Premiekryss 15. Iphone 6 mot Sony Xperia Z3 16. M e re ff e k t i v t strømnett 3. Finner nye it-løsninger 2

Komfyrvakt sikrer. Konkurranse 14 Premiekryss 15. Iphone 6 mot Sony Xperia Z3 16. M e re ff e k t i v t strømnett 3. Finner nye it-løsninger 2 Konkurranse 14 Premiekryss 15 Vinn en dab-radio! NR 2. HØSTUTGAVE 2014 32. årgang LIVSSTILSMAGASIN FRA DITT NETTSELSKAP Iphone 6 mot Sony Xperia Z3 16 FOTO: THOMAS HAUGERSVEEN/DN Komfyrvakt sikrer boliger

Detaljer

Analyse av konsekvenser ved oppvarming av bygninger i Norge ved vannbåren varme

Analyse av konsekvenser ved oppvarming av bygninger i Norge ved vannbåren varme Analyse av konsekvenser ved oppvarming av bygninger i Norge ved vannbåren varme Erik Hegseth Sesseng Master i energi og miljø Oppgaven levert: Januar 2009 Hovedveileder: Rolf Ulseth, EPT Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger

Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger 1 Støtteordninger Generelt Det finnes ulike støtteordninger med mål om energiomlegging, mer bruk av fornybar energi, mer

Detaljer

TET4850 EiT-Smartgrid

TET4850 EiT-Smartgrid TET4850 EiT-Smartgrid Teknisk rapport 2014 Ungbo Av gruppe 1, landsby 7 Deltakere: Mai-Linn Sanden, Marius J. Bakkehaug, Torunn H. Helland, Magnus Jerre, Ida Bakke og Simon A. Saxegård Dato: 30.04.14 ~

Detaljer