FITS Kontinuitetsstyring

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FITS Kontinuitetsstyring"

Transkript

1 FITS Kontinuitetsstyring Becta 2004 Utgitt på norsk av Senter for IKT i utdanningen i 2012

2 FITS kontinuitetsstyring Innhold KONT 1 Introduksjon... 1 KONT 2 Oversikt... 1 KONT 3 Implementeringsveiledning... 4 KONT 4 Driftsveiledning KONT 5 Roller og ansvar KONT 6 Gjennomgang av prosessen Vedlegg Tegnforklaring Begrep fra ordliste: Krysshenvisning: Begrep fra ordliste Krysshenvisning Om bruken av dette materialet Becta 2004 Dette materialet kan gjengis kostnadsfritt, i hvilket som helst format eller medium og uten spesiell tillatelse, forutsatt at det ikke gjøres for å oppnå materiell eller økonomisk gevinst. Materialet må gjengis presist, og ikke brukes i en villedende kontekst. Dersom du utgir materialet på nytt eller utsteder det til andre må du erkjenne dets kilde, opphavsrettsstatus og utgivelsesdato. Utgitt i mars 2004 Opprinnelig publisert på nett i september 2003 som en del av Bectas nettsted Becta har gjort sitt ytterste i innsamlingen av dette materialet for å sikre at informasjonen er korrekt på utgivelsestidspunktet, men kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle tap, skadevirkninger eller besvær forårsaket av feil eller unøyaktigheter i materialet. Selv om alle referanser til eksterne kilder (inkludert nettsteder lenket til Bectas nettsted) er kontrollert ved innsamling og også regelmessig etter dette, tar ikke Becta ansvar for eller på annen måte gir sin støtte til produkter eller informasjon i materialet, inkludert kildemateriale. Utgitt på norsk av Senter for IKT i utdanningen i 2012 Materialet foreligger opprinnelig på engelsk, og er tilgjengeliggjort på norsk av Senter for IKT i utdanningen. Senter for IKT i utdanningen kan ikke holdes ansvarlig for feil eller unøyaktigheter i det opprinnelige materialet eller i den norske oversettelsen, heller ikke for eventuelle konsekvenser av dette. Senter for IKT i utdanningen veileder norsk utdanningssektor om IKT på vegne av Kunnskapsdepartementet, les mer på senterets nettsted Becta 2004 Utgitt på norsk av Senter for IKT i utdanningen i 2012

3 FITS kontinuitetsstyring KONT 1 Introduksjon Vet du hvilke IKT- systemer som er de mest kritiske på din skole? Vet du hvor du skal begynne for å gjenopprette tjenesten dersom et uhell fører til at alle systemene feiler? Kontinuitetsstyring hjelper deg med å utarbeide en reserveplan som kan benyttes når uventede ting skjer. KONT 1.1 Formål Formålet med denne delen er å introdusere temaet kontinuitetsstyring og å hjelpe deg med å implementere prosessen på din skole med et minimum av forberedelser og opplæring. KONT 1.2 Mål Målene for denne delen er å gjøre deg i stand til å: forstå konseptet og fordelene med kontinuitetsstyring forstå hva som inngår i prosessen for kontinuitetsstyring forstå roller og ansvar i kontinuitetsstyring implementere en grunnleggende kontinuitetsstyringsprosess på din skole fortsette å drive kontinuitetsstyringsprosessen identifisere nyttig målinger for å få utbytte av kontinuitetsstyringsprosessen du har implementert gjennomgå implementeringen og oppsummere fremgang. KONT 2 Oversikt KONT 2.1 Hva er kontinuitetsstyring? Kontinuitetsstyring er både en reaktiv og en proaktiv prosess. Den tar for seg beredskapsplanlegging for gjenoppretting i tilfelle en uforutsett katastrofe eller større hendelse skulle påvirke eller ødelegge IKT- tjenesten. Den tar også for seg risikoanalyser og implementering av mottiltak for å minimere sannsynligheten for at slike hendelser skal skje. Som tittelen på prosessen antyder handler kontinuitetsstyring om å opprettholde kontinuiteten på tjenestene. Dette innebærer mer enn at selve utstyret oppe. Se vedlegg A for mer informasjon om forskjellen mellom tjenester og utstyr. Vi må vurdere alle deler av tjenesten, ikke bare maskinvaren og programvaren. Tilsvarende er risikoelementene ikke bare begrenset til dramatiske forhold slik som brann, flom og terrorangrep. Det finnes mange andre og mer trivielle risikoelementer, som at en kabel kuttes under en vei, et sentralvarmeanlegg som lekker, ødeleggende programvarevirus, transportproblemer som berører de ansatte, eller systempassord på avveie. KONT 2.2 Hvorfor bruke kontinuitetsstyring? Forskjellen mellom kontinuitetsstyring og katastrofegjenoppretting er at kontinuitetsstyring inneholder et proaktivt element for å redusere risiko, mens katastrofegjenoppretting vanligvis bare er reaktiv. Noen andre fordeler med kontinuitetsstyring er: Becta 2004 Utgitt på norsk av Senter for IKT i utdanningen i 2012 FITS kontinuitetsstyring 1

4 Fokus på tjenesten i stedet for på utstyret, som gjør at prosessen kan tilpasses skolens generelle strategi og dens IKT- strategi, ikke bare strategien for teknisk støtte. Å ha en beredskapsplan vil redusere den negative påvirkningen på skolens aktiviteter ved et middels langt eller langvarig avbrudd i IKT- tjenesten. God kontinuitetsstyring kan bidra til å redusere forsikringskostnadene. Den bidrar til at teknisk støtte forstår betydningen av og prioriteringene for hver enkelt av skolens IKT- tjenester. Dette er fordelaktig i det daglige arbeidet og ikke bare ved katastrofetilfeller. Ikke tro at "det vil ikke skje meg". Kontinuitetsstyring er ikke bare for dramatiske katastrofer. Uhell og ulykker skjer også i det daglige! KONT 2.3 Hvem bruker kontinuitetsstyring? Kontinuitetsstyring av IKT bør initieres og administreres av en person med en seniorrolle i forhold til IKT eller teknisk støtte. I tråd med IKT- strategien og siden IKT er til for brukerne er det imidlertid viktig at ansvaret for kontinuitetsstyring også inkluderer brukerrepresentanter og autoriteter slik som rektorer. Kontinuitetsstyring av IKT bør strengt tatt være en del av skolens helhetlige beredskapsplan, siden det å gjenopprette IKT- tjenestene ikke nødvendigvis alene er nok til å sette skolen i normal drift etter en hendelse eller en katastrofe. Husk at IKT- tjenester ofte påvirkes av tredjeparter, slik som telekomleverandører og support- og vedlikeholdsleverandører. Det kan derfor være behov for å inkludere disse i diskusjonene og planene, siden deres egen kontinuitetsstyring vil ha en direkte påvirkning på din. KONT 2.4 Hvordan fungerer kontinuitetsstyring? Kontinuitetsstyring fungerer ved at du identifiserer ressurser, risikoelementer og trusler, og at du implementerer mottiltak og utarbeider beredskapsplaner. Identifisere tjenester Identifisere ressurser Identifisere risiko Identifisere trusler Implementere mottiltak Planlegge for uforutsette hendelser Tjenester er IKT- fasiliteter som er tilgjengelige for brukerne, i motsetning til det tekniske utstyret (ressursene) som utgjør tjenestene. Eksempler på tjenester er utskriftstjenester, Internett- tilgang og e- post. Med ressurser menes i denne sammenhengen IT- komponenter. Dette kan være maskinvare, programvare, kommunikasjonskoblinger, bygninger, mennesker, prosedyrer, data, leverandørkontrakter og så videre. Vurder hva som kan skje. For eksempel utilsiktet skade, virusangrep, konkurs, sykdom, sabotasje, fratredelse, strømbrudd og så videre. Vurder hvor stor sannsynlighet det er for at ting skjer. For eksempel om tilgangen til utstyret er ukontrollert, om systempassordene er kjent blant mange, om bygningene behøver teknisk vedlikehold, om det finnes feilkilder og så videre. Reduser farene og truslene så langt det lar seg gjøre. Skjerp for eksempel sikkerheten, utfør vedlikehold, eliminer feilkilder, ta sikkerhetskopi av data og så videre. Vær uansett forberedt på at ting skjer: planlegg og test gjenoppretting av tjenesten(e). Becta 2004 Utgitt på norsk av Senter for IKT i utdanningen i 2012 FITS kontinuitetsstyring 2

5 Kontinuitetsstyring har også en tett kobling mot endringsstyring. Når endringer inntreffer vil kravene til kontinuitetsstyring av IT- tjenestene endres. Det er derfor viktig at endringene blir matet inn i planene for kontinuitetsstyring. Flytskjemaet for kontinuitetsstyring over illustrerer dette. KONT 2.5 Hva koster kontinuitetsstyring? Prisen på kontinuitetsstyring er svært variabel. Du kan bruke lite eller mye, avhengig av hva du har, hva risikoen er og hvilket risikonivå du vurderer som akseptabelt. Paradokset er at du trenger å ta høyde for noen kostnader, om så bare i form av tidsforbruk, for å kunne si noe om hva risikoen er i første omgang. Utgifter Penger kan brukes til å redusere risiko ved å kjøpe og implementere tekniske løsninger som speiling av disker, sikkerhetskopisystemer, avbruddsfri strømforsyning, og så videre. Penger kan brukes på konsulentbistand for å utføre de første risikoanalysene og/eller til å utarbeide gjenopprettingsplaner. Penger kan brukes på eksterne anlegg for hjelp ved gjenoppretting. Som ekstern lagring av sikkerhetskopier, tilgang til eksterne reservedeler og eksternt utstyr, og så videre. Becta 2004 Utgitt på norsk av Senter for IKT i utdanningen i 2012 FITS kontinuitetsstyring 3

6 Mennesker Mennesker trengs for å styre prosessen, utføre risikoanalyser, foreta tekniske endringer som anses som nødvendige, utarbeide planer, og så videre. Gjenopprettingsplaner inkluderer vanligvis en rekke personer. Dette inkluderer de som er ansvarlige for initiering og administrering av gjenopprettingsplanene, de med teknisk ansvar, de med kommunikasjonsansvar, og så videre. Disse personene må være involvert i utarbeidelsen av planene og i å teste de. Tid Tiden som medgår vil avhenge av hvor langt skolen er kommet med andre FITS- prosesser. Noe av arbeidet er nemlig utført i andre prosesser. For eksempel så identifiseres tjenester i tjenestenivåstyring, og sammenhengen mellom infrastrukturkomponentene bestemmes i konfigurasjonsstyring. Med en god utgivelsesstyring på plass vil du også kunne unngå å introdusere risikoelementer ved planlegging av nye tjenester. Kostnadene med kontinuitetsstyring må balanseres mot verdien av IKT- tjenestene og de potensielle kostnadene ved å miste dem. KONT 3 Implementeringsveiledning KONT 3.1 Definer hva som må gjøres Som beskrevet i den generelle tilnærmingen til å implementere FITS så anbefaler vi en syklisk tilnærming til implementering av nye prosesser. Start i det små og bygg videre på solide fundamenter. FITS handler om å holde ting enkelt. FITS fremmer også en syklisk tilnærming til implementeringen: start i det små og gjør kontinuerlige forbedringer. Dette materialet introduserer prosessene, sammen med enkle instruksjoner og verktøy. Når du har implementert prosessene kan du bruke verktøyene for å samle informasjon for å gjøre forbedringer, og deretter starte neste runde i syklusen. En slik forbedringsprosess gjør det mulig å implementere beste praksis i små, håndterlige trinn. Du vil derfor se fordeler allerede på et tidlig tidspunkt, og unngå å bli overveldet av mye ekstraarbeid. FITS sin tilnærming til implementering av kontinuitetsstyring er beregnet for folk med lite ledig tid til å implementere prosesser og prosedyrer, fordi de daglige aktivitetene er uforutsigbare og må prioriteres. Becta 2004 Utgitt på norsk av Senter for IKT i utdanningen i 2012 FITS kontinuitetsstyring 4

7 Prosess Implementer kontinuitetsstyrings- prosessen ved å samle nødvendig informasjon og ved å lage grunnleggende beredskaps- og gjenopprettingsplaner: identifiser tjenester og ressurser identifiser risikoelementer og trusler identifiser mottiltak lag og dokumenter planer. Verktøy Hold verktøyene enkle og slik at de kun trenger et minimum av innsats: bruk dokumentmaler for beredskaps- og gjenopprettingsplaner. Informasjon Gjennomgå beredskaps- og gjenopprettingsplanene regelmessig og få inn ny informasjon: hold planene oppdatert forbedre planene forbedre mottiltakene. KONT Omfang Ved innføring av kontinuitetsstyring har vi ikke tenkt å anbefale oppgaver som krever store utgifter eller som er tidkrevende. Vi har som mål å hjelpe deg med å bruke andre FITS- prosesser slik at du kan bli mer oppmerksom på behovene knyttet til tjenestekontinuitet, samt at du forbedrer din evne til å respondere på uforutsette situasjoner. De som jobber med kontinuitetsstyring må være klar for en hvilken som helst situasjon. Prosessen overtar der forebyggende vedlikehold stopper, og er hva du trenger når alt annet mislykkes. Hvor alvorlig dette er for deg avhenger av hvor viktig IKT er for den daglige driften av skolen. Hvis du ganske enkelt og raskt kan gå tilbake til manuelle prosedyrer eller metoder er det ikke nødvendigvis så problematisk. Hvis du er helt avhengig av IKT, er det alvorlig. Det viktigste til å begynne med er at du vet hvilke IKT- tjenester som er i bruk og hvor kritiske de er. Hvis du vet dette, så vet du hvor du skal begynne og hvor du skal avslutte. Du må fremdeles finne ut hvordan du sikrer og gjenoppretter, men du vet i det minste hva som skal sikres og gjenopprettes! FITS kontinuitetsstyring fokuserer derfor på å definere og prioritere tjenester, på å identifisere noen potensielle farer og risikoelementer, og på å se på enkle og billige måter å gjøre seg rustet til å respondere på en større driftsstans. På lang sikt kan du undersøke måter å redusere risiko på, du kan implementere risikoreduserende endringer hvis det er aktuelt, eller du kan vurdere å utarbeide en komplett beredskapsplan for IKT- systemene. På kort til middels lang sikt mener vi det er bedre bruk av tid å implementere de andre FITS- prosessene. Slik kan du forbedre IKT- infrastukturens generelle feiltoleranse og pålitelighet, og redusere noe risiko på veien. Becta 2004 Utgitt på norsk av Senter for IKT i utdanningen i 2012 FITS kontinuitetsstyring 5

8 KONT 3.2 Forbered implementering Gode forberedelser kan utgjøre forskjellen mellom en vellykket og en mislykket implementering av en prosess. Roller og ansvar Opplæring Startdato Kommunikasjon Før du implementerer kontinuitetsstyring må du tildele roller og ansvar. På dette stadiet er vi opptatt av hvilke tjenester som skal gjenopprettes og i hvilken rekkefølge dette skal foregå, snarere enn selve gjenopprettingen. Det er derfor nok å tildele rollen som kontinuitetsleder. I KONT Tildeling av roller og ansvar i kontinuitetsstyring har vi imidlertid tatt med forslag til flere roller. Det er viktig å sikre at de som deltar i implementeringen og driften av prosessen forstår hva som kreves av dem. Bruk dette dokumentet som opplæringsmateriale. Sett en startdato. En dato for driftssetting av tjenesten er viktig for enhver implementering. Sørg for at du setter av nok tid til å gjøre alle andre forberedende oppgaver før denne datoen. Implementeringsgruppen må kommunisere godt, slik at dere kan enes om planer, fastsette datoer og så videre. Det er også viktig å kommunisere eksternt og å informere brukerne av den nye prosessen. Implementeringen av en prosess kan ses på som en endring, i likhet med gradering av en server. Det må i forkant av endringen kommuniseres klart til brukerne hvordan de vil påvirkes av dette. Materiale Forutsetninger Før du kan gå videre med implementeringen vil du trenge alt materiale som er nødvendig for prosessen. Kontroller at du har lastet ned malene du trenger og at alle involverte har tilgang til dem. I noen tilfeller kan du gå i gang med å implementere en prosess uten å måtte vurdere andre avhengigheter. For kontinuitetsstyring er det noen forutsetninger (se KONT 3.2.2). KONT Tildeling av roller og ansvar i kontinuitetsstyring Rolle Foreslåtte representanter(er) Kommentar Kontinuitetsleder Person med overordnet ansvar for IKT eller teknisk støtte, for eksempel: IKT- leder IKT- koordinator nettverksansvarlig. Kontinuitetsleder må være på høyde med hvilke IKT- tjenester som er på plass og hvilke brukerprioriteringer som er gjeldende til enhver tid. Vedkommende bør være fullt involvert i den daglige ledelsen av IKT og teknisk støtte. Becta 2004 Utgitt på norsk av Senter for IKT i utdanningen i 2012 FITS kontinuitetsstyring 6

9 Gruppe for tjenestegjenoppretting Personer som inngår i gjenopprettingsplanene for tjenestekontinuitet, for eksempel: tekniker(e) lærer(e) IKT- koordinator klasseromsassistent(er) skoleledelsen IKT- brukere. Medlemmene i gruppen vil variere med hvor alvorlig en hendelse er og innholdet i planen. Medlemmene kan bli involvert i å sette opp og bruke erstatningstjenester lokalt eller eksternt. Gruppen vil inkludere teknisk personale eller leverandører som har ansvar for å gjenopprette tekniske tjenester. Andre medlemmer av gruppen vil være beskjeftiget med å omgjøre prosedyrer til tiltak, samt å kommunisere med andre ansatte ved skolen (og eventuelt elevene). Disse medlemmene kan komme fra hvor som helst på skolen, og innsatsen kan også være frivillig, på samme måte som brannvakter og førstehjelpsrepresentanter. KONT Forutsetninger Tjenestenivåstyring Tjenestenivåstyring (se TNS) krever at du identifiserer tjenestene og prioriterer dem. Dette kan bli brukt som innspill til kontinuitetsstyringsprosessen. Du bør derfor implementere tjenestenivåstyring som en hjelp til å oppnå kontinuitetsstyring. Konfigurasjonsstyring Konfigurasjonsstyring (se KONF) krever at du må identifisere ressurser (konfigurasjonsenheter) og registrere dem i konfigurasjonsstyringsdatabasen. Disse dataene kan benyttes som innspill til kontinuitetsstyringsprosessen. Du bør derfor implementere konfigurasjonsstyring som en hjelp til å oppnå kontinuitetsstyring. Endringsstyring Planene for tjenestekontinuitet må endres i tråd med endringer i skolens IKT. Uten en endringsstyringsprosess er du kanskje ikke klar over endringene, og tjenestekontinuitetsplanene kan bli utdaterte og ugyldige. Det er hensiktsmessig å implementere endringsstyring (se ES) før kontinuitetsstyring, men ikke la dette stoppe deg fra å vurdere behovet for kontinuitetsstyring på et tidlig stadium. Bare det å være klar over hva som må med i betraktningene kan utgjøre forskjellen mellom suksess og fiasko når en katastrofe inntreffer. Becta 2004 Utgitt på norsk av Senter for IKT i utdanningen i 2012 FITS kontinuitetsstyring 7

10 KONT 3.3 Implementering Kontinuitetsstyring er en prosess som kan utvikle seg over tid. Du trenger ikke nødvendigvis å implementere prosessen fullt ut for at den skal ha noen verdi. Det er bedre å ha en vag oversikt over hva du skal gjøre om en katastrofe inntreffer, enn å ikke ha noen formening i det hele tatt. Trinn 1: Identifiser tjenester og ressurser Trinn 2: Identifiser risikoelementer og trusler Trinn 3: Utarbeid beredskapsplaner Trinn 4: Dokumenter gjenopprettingsplanen Trinn 1 Identifiser tjenester og ressurser Vit hva du har av tjenester og ressurser. Ressursene er de viktigste komponentene i tjenester. Tjeneste Utskrift Tekstbehandling Internett Delt datalagring Teknisk støtte Ressurser Skriver. Datamaskin, programvare. Datamaskin, programvare, nettverk (LAN/WAN), kommunikasjonstilkoblinger, kontrakt med Internett- leverandør. Filserver, harddisk, programvare, nettverk (LAN/WAN). Prosedyrer, ansatte, tredjeparts vedlikeholdskontrakt. Mesteparten av denne informasjonen samles inn i andre FITS- prosesser. Implementer tjenestenivåstyring (se TNS) for å forstå hvilke tjenester du tilbyr og hvor kritiske de er. Implementer konfigurasjonsstyring (se KONF) for å få et bilde av hva som er dine viktigste ressurser. Tjenestekontinuitet omfatter også et menneskelig element, ved å ta hensyn til kontinuitet av kunnskap. Du må derfor legge en forståelse av IKT- personalets bidrag for gode IKT- tjenester til det som er nevnt over. Trinn 2 Identifiser risikoelementer og trusler Før du kan vite hvilke risikoelementer og trusler dine IKT- tjenester og ressurser er utsatt for, må du identifisere tjenestene og ressursene (trinn 1). Når du har gjort dette må du vurdere hva som kan skje med disse (risiko) og hva som kan forårsake at det skjer (trusler). Her følger en liste, som du gjerne kan utvide. Risikoelementer Tap av interne IKT- tjenester og/eller ressurser Tap av eksterne IKT- tjenester Tap av data Sentralt teknisk personale og brukerstøtte blir utilgjengelig Trusler Brann, flom, hærverk, tyveri, værbaserte skader, strømbrudd, spenningssvingninger, virus, utilsiktede skader, miljømessige skader. Alt som står over, overbelastning på eksterne kommunikasjonstilkoblinger, konkurs. Tekniske feilsituasjoner, virus, utilsiktet skade, menneskelige feil. Sykdom eller skader, transportproblemer, fratredelse, sperring av tilgang til lokaler. Becta 2004 Utgitt på norsk av Senter for IKT i utdanningen i 2012 FITS kontinuitetsstyring 8

11 Tjenesteleverandører som ikke innfrir Konkurs, sentrale medarbeidere blir utilgjengelige, unnlatelse av å oppfylle et kontraktsmessig avtalt tjenestenivå, tap av tjenesteleverandørenes egne systemer eller data. Trinn 3 Utarbeid beredskapsplaner Beredskapsplaner er litt som forsikringer. De kan være enkle og billige og dekke minimal risiko, eller de kan være komplekse og dyre og dekke større risiko. Som med forsikringer kommer det an på hvilket risikonivå du vil ha og hvilke trusler som eksisterer for at en risiko skal inntreffe. Du må vurdere og beslutte med utgangspunkt i kunnskapen du besitter. Hvis du tror det er nødvendig og verdt utgiftene så kan beredskapsplanen være altomfattende og veldig rask å ta i bruk. Du kan for eksempel ha en reservebeholdning av all maskinvare og programvare, samt sikkerhetskopi av data på et eksternt arbeidssted, som er satt opp og klart til bruk. Eller du kan kjøpe tilsvarende fra en ekstern leverandør. Dette er åpenbart en kostbar løsning. Hvorvidt du velger en slik løsning eller ikke avhenger av de potensielle kostnadene ved utilgjengelige tjenester på lang sikt og i hvor stor grad du mener det er verdt risikoen. På dette stadiet bør du begynne å tenke på beredskapsplaner. For å hjelpe deg har vi utarbeidet en liste med forslag til beredskapsplaner som koster lite penger. Husk at noe er bedre enn ingenting, uansett hvor lite. Forlag til beredskapsplaner Prioriter Gjensidige avtaler Nå som du vet hvilke IKT- tjenester du har og hvor kritiske de er kan du utarbeide en "hakkeorden" for hvilke tjenester som skal gjenopprettes først. Dette vil hjelpe deg i å prioritere innsatsen og få best mulig nytte av begrensede ressurser. Samarbeid med en eller flere andre skoler for å bli enige om en felles plan om å bruke hverandres utstyr og lokaliteter i tilfelle en stor feil eller katastrofe hindrer tilgang til dine egne lokaler. Du vil ikke kunne overføre alt fra din skole til en annen skole, det vil det ikke være plass til. Dere må derfor diskutere omfanget av kravene deres og bli enige om hva som kan gjøres. Bruk "hakkeorden - prioriteringene for å avgjøre hva det er viktigst å starte med. Når du har gjort dette må du dokumentere planene og sørge for at sentrale medarbeidere på begge skolene er kjente med dem. Lagre sikkerhetskopiene eksternt Gå sammen om innkjøp av reservedeler Arkiver kopier av viktig dokumentasjon eksternt Inngå en gjensidig avtale med en annen skole eller lignende om å lagre sikkerhetskopier i deres lokaler som du kan få tilgang til om dine lokale kopier blir ødelagt. Gå sammen med andre skoler i området om å kjøpe en filserver for å ha i reserve. Dette må eventuelt vurderes nøye for å sikre at serveren er egnet for alle involverte skoler. Du må også sørge for at serveren oppbevares hos en tredjepart (kanskje leverandøren). Sørg for at du kan få tilgang til prosedyrer, kopier av programvarelisenser og viktig kontaktinformasjon (til lærere, leverandører og så videre). Lag et par mapper og lagre dem hver for seg. Oppbevar en av de hjemme (hvis dette er hensiktsmessig) eller lag en gjensidig avtale med en annen skole eller en Becta 2004 Utgitt på norsk av Senter for IKT i utdanningen i 2012 FITS kontinuitetsstyring 9

12 leverandør, eller la en kollega lagre en av de eksternt. Dokumenter manuelle systemer Hvis du kan ty til de manuelle metodene du brukte før innføringen av IKT må du sørge for at instruksjonene er dokumentert slik at metodene raskt kan implementeres. Dette kan innebære bruk av faksmaskin i stedet for e- post, eller at læremateriell også er tilgjengelig i trykt form (og lagret eksternt). Trinn 4 Dokumenter gjenopprettingsplanen Vi forventer ikke at du med ett skal produsere en sofistikert beredskaps- og gjenopprettingsplan. Du kan imidlertid starte med å vurdere hvilke personer som er sentrale og hvilke tjenester du ønsker å gjenopprette først. Det kan også være aktuelt å starte en diskusjon med en annen skole vedrørende gjensidige avtaler. Ikke vent med å dokumentere tankene dine til du får tid til å utarbeide hele planen, men skriv ned ting etter hvert. I en nødssituasjon vil selv en liste over viktige kontakter og telefonnumre være bedre enn ingenting. Distribuer dine planutkast til sentrale medarbeidere og hold dem oppdatert på endringer etter hvert som de utvikler seg. Du må som et minimum inkludere rektor. En kopi bør også distribueres til alle i gjenopprettinggruppen. Og det er selvfølgelig viktig at en kopi av dokumentet lagres eksternt, slik at du kan få tilgang til det selv om du ikke kommer inn i skolebygningen. Vi har laget en enkel mal for en tjenestegjenopprettingsplan (se vedlegg B) som du kan bruke som et utgangspunkt for å registrere grunnleggende informasjon du behøver. Se også vårt eksempel på en tjenestegjenopprettingsplan (vedlegg B). KONT 3.4 Gjennomgang av implementeringen En beredskaps- og gjenopprettingsplan for tjenestekontinuitet må endres hele tiden om den skal være i tråd med teknologiske endringer og endringer i skolens prioriteringer. Når du har startet med å lage beredskaps- og gjenopprettingsplaner må du gjennomgå dem ofte, for å forbedre dem og for å sikre at de er oppdaterte. Sørg for å gjøre dette til et av trinnene i endringsstyringen. En god måte å gjennomgå hva du har gjort på er å øve på det. Dikt opp et scenario som ville ført til at gjenopprettingsplanen kom til anvendelse, og lat som at dette har skjedd. Involver hele gjenopprettingsgruppen (dersom den er klar på dette stadiet). Gå gjennom trinnene i gjenopprettingsplanen. Be etterpå om tilbakemeldinger fra gruppen for tjenestegjenoppretting. Registrer eventuelle misforståelser eller forsinkelse som oppstår, slik at du kan forbedre planen. Gjennomfør ytterligere et rollespill. Ta nå for deg fremtiden og tenk deg hvilke daglige IKT- funksjoner som raskt må være gjenopprettet etter en hendelse. Må prioriteringene i gjenopprettingsplanen endres? Er det noe som mangler? Becta 2004 Utgitt på norsk av Senter for IKT i utdanningen i 2012 FITS kontinuitetsstyring 10

13 KONT 3.5 Implementeringsressurser Mal for en tjenestegjenopprettingsplan (se vedlegg B) Eksempel og mal for en tjenestekatalog (vedlegg C) Se implementeringsveiledningen for tjenestenivåstyring (TNS 3) for mer informasjon om hvordan du bruker denne. Eksempel og mal for en konfigurasjonsstyringsdatabase (vedlegg D) Se implementeringsveiledningen for konfigurasjonsstyring (KONF 3) for mer informasjon om hvordan du bruker denne. KONT 4 Driftsveiledning KONT 4.1 Hva må gjøres? Kontinuitetsstyring er en kontinuerlig prosess, ikke noe du gjør én gang og så er ferdig med. Du må med jevne mellomrom gjennomgå gjenopprettingsplanen og foreta følgende trinn: KONT Hold planen oppdatert Sørg for at gjenopprettingsplanen er oppdatert og i tråd med endringer i tjenester og ressurser. Dette håndteres i andre FITS- prosesser: Konfigurasjonsstyring Konfigurasjonsstyringsdatabasen bør alltid inneholde oppdatert informasjon om ressursene. I kontinuitetsstyring trenger du å vite om ressursene og informasjonen om disse har endret seg. Dersom du for eksempel har bedt en leverandør om å ha en server stående i reserve eksternt som kan brukes i en nødssituasjon, så må denne holde tritt med de tekniske spesifikasjonene på utstyret som er i bruk lokalt. Tjenestenivåstyring Tjenestekataloger og tjenestenivåavtaler må ha oppdatert informasjon om tjenestene som er i bruk og tjenestenivået som kreves. I kontinuitetsstyring trenger du å vite om tjenestene eller tjenestenivået er endret. Dersom en ny tjeneste for eksempel har blitt introdusert og denne er mer kritisk for den daglige driften ved skolen enn andre tjenester, kan dette gi endringer i prioriteringene for tjenestegjenoppretting. Endringsstyring Endringsstyring er prosessen som sikrer at andre datakilder er oppdaterte. Å implementere en ny filserveroppgradering for eksempel vil utføres via en endringsforespørsel, som vil resultere i en oppdatering i konfigurasjonsstyringsdatabasen. Hvor vellykket en gjenopprettingsplan er avhenger av hvor relevant den er når den kommer til anvendelse. Suksessen vil øke hvis du implementerer FITS- prosessene nevnt over, siden disse hjelper deg med å holde planen oppdatert. Du må også ta personalendringer med i betraktningene. Nye personer i gjenopprettingsgruppen kan medføre en ny runde med opplæring og testing av planene. Becta 2004 Utgitt på norsk av Senter for IKT i utdanningen i 2012 FITS kontinuitetsstyring 11

14 KONT Forbedre planen I implementeringsveiledningen (KONT 3) har vi laget en svært enkel start på en gjenopprettingsplan. Vi anbefaler at du gjør noe heller enn ingenting, men forsøk å utvikle planen så mye som mulig. Fortsett med å gjennomgå hva du har gjort så langt og vurder hvilke forbedringer du kan gjøre. Har du identifisert alle dine tjenester, ressurser, risikoelementer og trusler? Er beredskapsplanene dine gode nok? Kan du forbedre planen? Kan du utvide planen? Har du behov for å trene på gjennomføring av planen, for første gang eller om igjen? KONT Forbedre mottiltakene Gjennomgå risiko og trusler og iverksett tiltak for å redusere muligheten for at de vil inntreffe. En god måte å gjøre dette på er selvfølgelig å implementere FITS- prosessene, siden disse er utformet for å forbedre den generelle stabiliteten og kvaliteten på IKT- leveransene. Prosess Servicesenter Hendelsesstyring Problemstyring Endringsstyring Konfigurasjonsstyring Utgivelsesstyring Tilgjengelighetsstyring Noen av fordelene for tjenestekontinuitet Et servicesenter er et godt og sentralt punkt for kontakt og koordinering. Denne sentraliseringen kan bidra til at du oppdager potensielle trusler og eliminerer dem før de oppstår. Hendelsesstyring gir data som benyttes i problemstyring for å identifisere trender og underliggende problemer. Uten dette ville ikke problemstyring være i stand til å forbedre fleksibiliteten og kvaliteten på tjenestene. Problemstyring dreier seg om å eliminere underliggende problemer og å identifisere trender. Dette kan fungere som et system for tidlig varsling og hjelpe deg med å forbedre feiltoleransen. Endringsstyring bidrar til å holde gjenopprettingsplanen oppdatert. Videre bidrar endringsstyring til å forbedre kvaliteten på de tekniske løsningene, og derfor også feiltoleransen. Konfigurasjonsstyring er det sentrale punktet for alle data om ressursene (konfigurasjonsenhetene) og relasjonene mellom disse. Dette er til hjelp i planlegging av endringer og bidrar til at du opprettholder feiltoleransen. Konfigurasjonsstyring avdekker også feilkilder som kan elimineres. Utgivelsesstyring dreier seg om planlegging og implementering av nye tjenester. Her tenker du på design av tjenester og her fjernes feilkilder, altså den ultimate proaktive støtte. Tilgjengelighetsstyring og kapasitetsstyring er nært knyttet til kontinuitetsstyring, siden konseptene ligner. Det handler om å holde tjenestene tilgjengelige kontinuerlig eller i henhold til kravene, og å sikre at det er tilstrekkelig behandlings- og lagringskapasitet. Forebyggende vedlikehold er en viktig del av risikostyringen og inkluderer kontroll av utstyrets tilstand samt etablering og testing av sikkerhetskopier, etablering av tiltak mot uforutsette hendelser slik som speiling av disker eller RAID og eliminasjon av feilkilder. Becta 2004 Utgitt på norsk av Senter for IKT i utdanningen i 2012 FITS kontinuitetsstyring 12

FITS Økonomistyring Becta 2004 Utgitt på norsk av Senter for IKT i utdanningen i 2012

FITS Økonomistyring Becta 2004 Utgitt på norsk av Senter for IKT i utdanningen i 2012 FITS Økonomistyring Becta 2004 Utgitt på norsk av Senter for IKT i utdanningen i 2012 FITS økonomistyring Innhold ØS 1 Introduksjon... 1 ØS 2 Oversikt... 1 ØS 3 Implementeringsveiledning... 4 ØS 4 Driftsveiledning...

Detaljer

Driftssikkerhet ved bruk av kritiske IT-systemer i helsevesenet

Driftssikkerhet ved bruk av kritiske IT-systemer i helsevesenet Driftssikkerhet ved bruk av kritiske IT-systemer i helsevesenet Katastrofeberedskap og datalagring Versjon 1.0 15. september 2002 KITH Rapport 21/02 ISBN 82-7846-146-5 KITH-rapport Tittel Driftssikkerhet

Detaljer

1. Introduksjon ITIL versjon 3 (Leksjon 01)

1. Introduksjon ITIL versjon 3 (Leksjon 01) Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Introduksjon ITIL versjon 3 (Leksjon 01) Knut Arne Strand og Bjørn Klefstad 18.01.2013 Lærestoffet er utviklet for faget IFUD 1046 ITIL v3

Detaljer

Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen

Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen 2 2010 V E I L E D E R Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen - Et grunnlag for godt beredskapsarbeid - Norges vassdrags-

Detaljer

IT-revisjon. Med fokus på sikkerhetsrevisjon. Versjon 1.0 15.oktober 2002. KITH Rapport 22/02 ISBN 82-7846-147-3

IT-revisjon. Med fokus på sikkerhetsrevisjon. Versjon 1.0 15.oktober 2002. KITH Rapport 22/02 ISBN 82-7846-147-3 IT-revisjon Med fokus på sikkerhetsrevisjon Versjon 1.0 15.oktober 2002 KITH Rapport 22/02 ISBN 82-7846-147-3 KITH-rapport TITTEL IT-revisjon Med fokus på sikkerhetsrevisjon Forfatter(e) Bjarte Aksnes,

Detaljer

Utredning Cybersikkerhet - trusler, trender og tiltak

Utredning Cybersikkerhet - trusler, trender og tiltak Utredning Cybersikkerhet - trusler, trender og tiltak Vedlegg til Regional plan for samfunnsikkerhet og beredskap 2014-2017 Cybersikkerhet Oppland fylke Dette dokumentet gir en innføring i trusler, trender

Detaljer

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger En veiledning Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger Utgitt av Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Politidirektoratet og Politiets sikkerhetstjeneste Sikkerhetsråd 01 Gjennomfør en risikovurdering

Detaljer

Til slutt vil jeg takke min veileder ved UiS, Frank Asche, for et fint samarbeid og gode råd. Tranby, 30. desember 2013 Henning Gunby

Til slutt vil jeg takke min veileder ved UiS, Frank Asche, for et fint samarbeid og gode råd. Tranby, 30. desember 2013 Henning Gunby Sammendrag Denne oppgaven har tatt for seg risiko ved E+H Norges prosjektgjennomføring kontra risikoprosedyrene E+H globalt har utarbeidet. Oppgaven omfatter tilbudsfase, kontraktsinngåelse, gjennomføring

Detaljer

Temahefte Altinn. Hvordan komme i gang med Altinn

Temahefte Altinn. Hvordan komme i gang med Altinn Temahefte Altinn Hvordan komme i gang med Altinn Forord Innledning Etater og andre offentlige aktører møter stadig nye forventninger fra brukerne om døgnåpen forvaltning og digitalt førstevalg for sine

Detaljer

Masteroppgave i Samfunnssikkerhet Videregående skolers beredskap for skoleskyting

Masteroppgave i Samfunnssikkerhet Videregående skolers beredskap for skoleskyting Universitetet i Stavanger Masteroppgave i Samfunnssikkerhet Videregående skolers beredskap for skoleskyting Våg å tenke det verste! Hanne Vik Voster Våren 2013 UNIVERSITETET I STAVANGER MASTERGRADSSTUDIUM

Detaljer

Sikker håndtering av personopplysninger i skolen

Sikker håndtering av personopplysninger i skolen Sikker håndtering av personopplysninger i skolen veiledning Om Senter for IKT i utdanningen Senter for IKT i utdanningen er et forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet. Senterets oppgave er å bidra

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

Prosjektplan PROSJEKT. Signal Communication Unit OPPDRAGSGIVER. Kongsberg Maritime AS UTFØRT VED. Høgskolen i Buskerud og Vestfold, avd.

Prosjektplan PROSJEKT. Signal Communication Unit OPPDRAGSGIVER. Kongsberg Maritime AS UTFØRT VED. Høgskolen i Buskerud og Vestfold, avd. Prosjektplan PROSJEKT Signal Communication Unit OPPDRAGSGIVER Kongsberg Maritime AS UTFØRT VED Høgskolen i Buskerud og Vestfold, avd. Kongsberg MEDLEMMER Marius Johanssen, Stefan Dasic, Eivind Nielsen,

Detaljer

Virkninger av skytjenester

Virkninger av skytjenester Virkninger av skytjenester Hovedprosjekt våren 2014 En undersøkelse vinklet mot virkninger av skytjenester i bedriftsmarkedet Av: 113062 Jørgen Hansen Steigen 106281 Håkon Lindheim Johansen Side 2 av 71

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 2004. Rapport om finansforetakenes bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT)

Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 2004. Rapport om finansforetakenes bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 2004 Rapport om finansforetakenes bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT), 31. desember 2004 Innhold Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 2004 1 1. Innledning

Detaljer

Veiledning for. Spesielt rettet mot små og mellomstore bedrifter

Veiledning for. Spesielt rettet mot små og mellomstore bedrifter Veiledning for outsourcing av IT Spesielt rettet mot små og mellomstore bedrifter September 2010 innhold o Sammendrag...4 1 Om denne veiledningen... 7 1.1 IT er virksomhetskritisk... 7 1.2 Outsourcing

Detaljer

Veileder Gevinstrealisering

Veileder Gevinstrealisering Veileder Gevinstrealisering planlegging for å hente ut gevinster av offentlige prosjekter Forord I de fleste offentlige prosjekter vil det være forventninger om gevinster som skal realiseres etter at prosjektet

Detaljer

BUSKERUD MEASURING MODEL beta. Manual. Petter von Krogh. Buskerud fylkesbibliotek

BUSKERUD MEASURING MODEL beta. Manual. Petter von Krogh. Buskerud fylkesbibliotek BUSKERUD MEASURING MODEL beta Manual Petter von Krogh Buskerud fylkesbibliotek BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Postboks 3563 N-3007 Drammen Telefon: 32 80 85 00 postmottak@bfk.no www.bfk.no Layout: Petter von Krogh

Detaljer

Trivsel og helse. tiltakshefte 2. Risikovurdering. Kartlegging. Handlingsplaner. Møter. Kvalitetsforbedring

Trivsel og helse. tiltakshefte 2. Risikovurdering. Kartlegging. Handlingsplaner. Møter. Kvalitetsforbedring Trivsel og helse Risikovurdering Kartlegging Handlingsplaner Møter Kvalitetsforbedring tiltakshefte 2 1991 2000 10 år med fokus på helse, miljø og sikkerhet 1991 TL forberedte implementering av Internkontrollforskriften

Detaljer

Bacheloroppgave ved Høgskolen i Oslo og Akershus. April 2014. Skrevet av: Stian Hoelgaard (Kandidatnummer: 305) Veileder: Ivar Bredesen

Bacheloroppgave ved Høgskolen i Oslo og Akershus. April 2014. Skrevet av: Stian Hoelgaard (Kandidatnummer: 305) Veileder: Ivar Bredesen Bacheloroppgave ved Høgskolen i Oslo og Akershus April 2014 Innføring av Lean i Jadarhus Skrevet av: Stian Hoelgaard (Kandidatnummer: 305) Veileder: Ivar Bredesen Bachelor i Økonomi og Administrasjon i

Detaljer

TDT4735 Systemutvikling, fordypning. Metoder for systemtest av websystemer

TDT4735 Systemutvikling, fordypning. Metoder for systemtest av websystemer TDT4735 Systemutvikling, fordypning Metoder for systemtest av websystemer Hong Trang Thi Nguyen Veileder: Tor Stålhane Høst 20-12-2005 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Forord Dette prosjektet

Detaljer

Metodegrunnlag og bakgrunnsinformasjon. Versjon 1.0 8. september 2000. KITH Rapport 13/2000 ISBN 82-7846-091-4

Metodegrunnlag og bakgrunnsinformasjon. Versjon 1.0 8. september 2000. KITH Rapport 13/2000 ISBN 82-7846-091-4 Metodegrunnlag og bakgrunnsinformasjon Versjon 1.0 8. september 2000 KITH Rapport 13/2000 ISBN 82-7846-091-4 KITH-rapport Tittel Risikoanalyse Metodegrunnlag og bakgrunnsinformasjon Forfatter(e) Bjarte

Detaljer

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management Erfarne konsulenter innen Risk Management DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.RISKMANAGEMENTNORGE.NO RISK MANAGEMENT JUNI 2014 Økonomi - Software - Olje - Utdanning

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 1 Introduksjon 3 1.1 Innhold 3 1.2 Prosjektet Elektronisk strømmarked 3 1.3 Motivasjon 4 1.4 Hvorfor Internett?

Innholdsfortegnelse. 1 Introduksjon 3 1.1 Innhold 3 1.2 Prosjektet Elektronisk strømmarked 3 1.3 Motivasjon 4 1.4 Hvorfor Internett? 1 Introduksjon 3 1.1 Innhold 3 1.2 Prosjektet Elektronisk strømmarked 3 1.3 Motivasjon 4 1.4 Hvorfor Internett? 4 2 Sensa i det elektroniske markedet 5 2.1 Sensa Elektroniske Strømsenter 6 2.2 Kommunikasjon

Detaljer

OUTSOURCING & VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE

OUTSOURCING & VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE FORBUNDET FOR LEDELSE OG TEKNIKK OUTSOURCING & VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE ~ med mulighet til å påvirke eller bare skummelt? ~ Temautredning Dato: 08.12.2004 Saksbehandler: FJ FORORD OG BAKGRUNN Temaet virksomhetsoverdragelse

Detaljer

ROS analyse IKT nettverk

ROS analyse IKT nettverk Referanse: RFK Versjon: 1.0 Dato: 25.10.2013 Ansvarlig: Øystein Hermansen ROS analyse nettverk Internett tilgang for VGS Ledelsessammendrag Rogaland Fylkeskommune tilbyr Internett til alle videregående

Detaljer

Strategi. Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet

Strategi. Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet Strategi Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet 2 Strategi Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet 4 Innhold Forord 6 1 Innledning 8 1.1 Målgruppe 10 1.2 Bakgrunn 11 2 Sikkerhetsutfordringer og

Detaljer

CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering. Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6

CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering. Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6 CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6 Forord Offentlige forvaltninger over hele Europa blir i større grad enn noensinne utfordret av samfunnet på å dokumentere og forbedre

Detaljer

God praksis for å hindre. eksterne misligheter

God praksis for å hindre. eksterne misligheter Fédération des Experts Comptables Européens God praksis for å hindre eksterne misligheter November 2005 Et notat fra FEEs Public Sector Committee (FEEs komité for offentlig sektor) Oversatt til norsk i

Detaljer

LEAN BUSINESS PLANDUGNAD III

LEAN BUSINESS PLANDUGNAD III LEAN BUSINESS PLANDUGNAD III Figur 1 Velkommen til samling 3 i plandugnaden. I dag skal vi lage nåsituasjonsbeskrivelse, risikoanalyse og målsettinger. Figur 2 Ja her er dagens temaer Figur 3 Vi jobber

Detaljer