Dok.dato: Klassering: Dok.dato: Klassering: Dok.dato: Klassering: 333.1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dok.dato: 09.03.2009. Klassering: 321.2. Dok.dato: 26.02.2009. Klassering: 045.3. Dok.dato: 02.03.2009. Klassering: 333.1"

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Dokumenttype:,, Status: J,A Forespørsel om værsituasjon nær svenskegrensen i Rostadalen, Målselv i Troms Forespørsel - Offentlige 2009/ /2009 MDV-VA/HHF Statens havarikommisjon for transport (SHT) Maintenance support Contract Andøya, MSC til undertegning Værradar - i Andøya kommune - Trolltinden 2004/ / ODV-FJM/JST SELEX Sistemi ntergrati GmbH Goliat - naturdatainnsamling Goliat - naturdatainnsamling 2009/ / ODV-DR/KAB etroleumstilsynet Financial audit of Norwegian Meteorological nstitute (NM) Audit D: B45-27 European Commission- Financial Audit. MERSEA S3-CT , REVEW SA-CT AND GEMS S4-CT / / FO-DR/ØH 342 European Commission Side: 1 av 17

2 ECMWF Council Vote by Correspondence - Appointment of the Head of research - appointment of the deputy Director ECMWF Council Vote by Correspondence - Appointment of the Head of research - appointment of the deputy Director 2009/ / DR-STAB/LS 310 ECMWF European Centre for Medium Range Weather Forecasts Kommentar til observasjoner i februar Værstasjoner - kontroll av observasjoner 2009/ / ODV-STJ/MK Ole Totland Kommentar til observasjoner i februar Værstasjoner - kontroll av observasjoner 2009/ / ODV-STJ/MK Kjell eder Heggebakk Kommentar til observasjoner i februar Værstasjoner - kontroll av observasjoner 2009/ / ODV-STJ/MK Værobservatørene, Lindesnes Fyr Side: 2 av 17

3 Kommentar til observasjoner i februar Værstasjoner - kontroll av observasjoner 2009/ / ODV-STJ/MK Lauritz Lorentzen tskrift av nedbørsregistreringer for Ski Forespørsel - Offentlige 2009/ / MDV-VA/HHF Ski kommune Drift av Kongsvoll værstasjon Drift av Kongsvoll værstasjon 2009/ /2009 ODV-DR/KAB NTN Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim Vurdering av vindforholdene i Rakvåg i mars 2002 Forespørsel - rivatpersoner 2009/ / KLDV-SK/KA nger Eidsaune Side: 3 av 17

4 Goliat - naturdatainnsamling Goliat - naturdatainnsamling 2009/ /2009 ODV-DR/KAB etroleumstilsynet ersonalmappe / / ADV-L/TE ersonalmappe / / ADV-L/TE ersonalmappe / / ADV-L/TE Side: 4 av 17

5 ersonalmappe / / ADV-L/TE ersonalmappe / / ADV-L/TE ersonalmappe 2009/ / ADV-L/TE ersonalmappe / / ADV-L/TE Side: 5 av 17

6 New travel agent for WMO travel New travel agent for WMO travel 2009/ / DR-STAB/LS WMO World Meteorological Organization Twenty-eight meeting of the Financial Advisory Committee (FNAC-28) Twenty-eight meeting of the Financial Advisory Committee (FNAC-28) 2009/ / DR-STAB/LS WMO World Meteorological Organization Draft Minutes of Jason-3 otential articipants Meeting otential articipants Meeting on Jason Follow-on 2008/ / DR-STAB/LS 342 EMETSAT European Organisation for the Expl. of meteorolog. satellites ersonalmappe / /2009 ADV-L/TE Side: 6 av 17

7 ersonalmappe / /2009 ADV-L/TE ersonalmappe / / ADV-L/TE ersonalmappe 2009/ / ADV-L/TE ersonalmappe 2007/ / ADV-L/TE Side: 7 av 17

8 Kommentar til observasjoner i februar Værstasjoner - kontroll av observasjoner 2009/ /2009 ODV-STJ/MK Jan Olav Borstad Værrapport for Ål kommune i Buskerud fylke 5.juli 2007 Forespørsel - Forsikring 2009/ /2009 MDR-STAB/AK Gjensidige Forsikring BA Kommentar til observasjoner i februar Kommentarer til observasjoner 2009/ / ODV-DR/KAB Reidar Gulbrandsen Kommentar til observasjoner januar / februar Kommentarer til observasjoner 2009/ / ODV-DR/KAB Lars Vendelboe Tvete Side: 8 av 17

9 Kommentar til observasjoner i februar Kommentarer til observasjoner 2009/ / ODV-DR/KAB Værobservatørene Avinor/FNT Kommentarer til observasjoner i slutten av januar og begynnelsen av februar Kommentarer til observasjoner 2009/ / ODV-DR/KAB Dorthe Rustad Kommentarer til observasjoner i februar Kommentarer til observasjoner 2009/ / ODV-DR/KAB Jonn Haga Sambandshåndtering ved Bjørnøya met. stasjon Sambandshåndtering ved Bjørnøya met. stasjon 2009/ /2009 MDV-VNN/HT 334 Telenor Maritim Radio Side: 9 av 17

10 Skjenkebevilling for 2009 for de meteorologiske stasjoner Bjørnøya og Hopen Skjenkebevilling Bjørnøya Skjenkebevilling for 2009 for de meteorologiske stasjoner Bjørnøya og Hopen 2009/ /2009 MDV-VNN/HT 334 Sysselmannen på Svalbard Skjenkebevilling for 2009 for de meteorologiske stasjoner Bjørnøya og Hopen Skjenkebevilling Hopen Skjenkebevilling for 2009 for de meteorologiske stasjoner Bjørnøya og Hopen 2009/ /2009 MDV-VNN/HT 334 Sysselmannen på Svalbard Oppsigelse av levering av værtjenester på nett MS 2009/ /2009 MA-SAMA/AK Gardreform Snø og Grønt AS Tungregneløsning for operasjonelle beregninger Tungregneløsning for operasjonelle beregninger / /2009 TDV-DR/RS ninett Sigma AS Side: 10 av 17

11 Værrapport, Averøy 2. mars Forespørsel offentlige etater 2009/ /2009 MDV-VV/KHD Averøy lensmannskontor Spesialvarsler for Boknafjorden på utvalgte datoer i desember 2008 og januar Forespørsel private selskap 2009/ /2009 MDV-VV/KHD Taubåt ANS Værrapport Hanøytangen 25. september Forespørsel private personer/studenter 2009/ /2009 MDV-VV/KHD Nils J. Bårdsen 2008/ /2009 MDV-VV/KHD KL Offl. 13 Jfr. Fvl. 13 nr Wintershall Norge ASA Side: 11 av 17

12 2008/ /2009 MDV-VV/KHD KL Offl. 13 Jfr. Fvl. 13 nr Wintershall Norge ASA Siragrunnen AS - Siragrunnen vindkraftverk - Orientering om fastsatt utredningsprogram Siragrunnen AS - Siragrunnen vindkraftverk - Orientering om fastsatt utredningsprogram 2009/ /2009 ODV-FJM/TAA NVE Norges vassdrags- og energidirektorat Værforhold - Stavern båthavn Forespørsel - Forsikring 2009/ /2009 MDR-STAB/AK Gjensidige Forsikring Høring: Søknad om værstasjon på Bårdfjordfjellet - Alta kommune. Kopi av brev til Reinbeitedistrikt 24 A, Kautokeino Etablering av ny værstasjon på Bårdfjordneset/Bårdfjordfjellet - Alta kommune 2009/ /2009 ODV-STJ/RB Finnmarkseiendommen Side: 12 av 17

13 JCOMM Review -to participate in and contribute for the JCOMM ReviewWMO JCOMM Review 2009/ / DR-STAB/LS WMO World Meteorological Organization tredning av flyplassalternativ n'r Hammerfest (Grøtnes) Flyplass Hammerfest 2009/ /2009 MDR-STAB/AH AVNOR AS Termination of Ocean Weather Station Mike-NOAAs flask sampling programme Termination of Ocean Weather Station Mike-NOAAs flask sampling programme - olarfront 2009/ /2009 DR-STAB/LS 335 NOAA National Oceanic and Atmospheric Administration Termination of Ocean Weather Station Mike Termination of Ocean Weather Station Mike-NOAAs flask sampling programme - olarfront 2009/ /2009 DR-STAB/LS 335 National Oceanography Centre, Southampton K m.fl. Side: 13 av 17

14 Flyværtjenesten - varsel om revisjon Flyværtjenesten - varsel om revisjon / /2009 MDR-STAB/AH LT Luftfartstilsynet Forskrift om flyværtjeneste - Søknad om dispensasjon fra BSL G7-1 vedrørende lagring av data fra meteorologiske sensorer og krav avbruddsfri strøm på meteorologiske sensorer Forskrift om flyværtjeneste - Søknad om dispensasjon fra BSL G7-1 vedrørende lagring av data fra meteorologiske sensorer og krav avbruddsfri strøm på meteorologiske sensorer 2009/-1 499/2009 MDR-STAB/AH LT Luftfartstilsynet Avslag på søknad til prosjekt /S60 - Modelling marine boundary layer turbulence for offshore wind turbines Avslag på søknad til prosjekt /S60 - Modelling marine boundary layer turbulence for offshore wind turbines 2009/ / FO-DR/ØH 341 NFR Norges forskningsråd 27th of the olicy Advisory Committee (AC), April th of the olicy Advisory Committee (AC), April / /2009 DR-STAB/LS 310 ECMWF European Centre for Medium Range Weather Forecasts Side: 14 av 17

15 Automatisk værstasjon ved Fossmark - samarbeid med Jernbaneverket Automatisk værstasjon ved Fossmark - samarbeid med Jernbaneverket 2009/ /2009 ODV-DR/KAB Helga Bergstad og Øystein Lilleskaret Fossmerk Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS), Straume, Fjell kommune. Værdataforespørsel - rivate selskap (AS ol.) 2008/ / MDV-VV/KHD Arkitektkontoret Vaardal-Lunde AS Tungregning ved meteorologisk institutt Tungregneløsning for operasjonelle beregninger / /2009 TDV-DR/RS KD Kunnskapsdepartementet Vær-og bølgeforhold Færøyene og Skagerak nov./des.januar Værdataforespørsel - rivate selskap (AS ol.) 2008/ / MDV-VV/KHD Advokatfirmaet Holvik & Angelshaug AS Side: 15 av 17

16 Meteorologiske data, Kollsnes Værdataforespørsel - rivate selskap (AS ol.) 2008/ / MDV-VV/KHD Statoil Hydro Vindforhold i Bremanger kommune 25. oktober 2008 Forespørsel private selskap 2009/ / MDV-VV/KHD Bygg og Taksering as Evaluering av HF-radardata 2008/ /2009 MDV-VV/KHD Offl ledd 341 Nansen senter for miljø og fjernmåling Vind og bølgeforhold i Nordsjøen i perioden november 2008 Forespørsel private selskap 2009/ /2009 MDV-VV/KHD Vikomar as Side: 16 av 17

17 Søknad om byggetillatelse til oppføring av automatisk værstasjon på Storsteinheia ved Blåsjø, gnr.21 bnr.1 Blåsjø værstasjon 2009/ /2009 ODV-DR/KAB Bykle kommune Statistisk analyse for offshore posisjoner Forespørsel private selskap 2009/ / MDV-VV/KHD Aker Exploration AS Søknad om dispensasjon til å sette opp meteorologisk målestasjon på gnr.021/01 Blåsjø værstasjon 2009/ /2009 ODV-DR/KAB Bykle kommune Avtale om teknisk drift og tilsyn med automatisk radiosondestasjon Avtale - tilsyn med automatisk radiosondestasjon 2009/ /2009 ODR-STAB/KH Fa. Furunes Østre Side: 17 av 17

Dok.dato: 12.03.2009. Klassering: 314.1

Dok.dato: 12.03.2009. Klassering: 314.1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.03-20.03 2009, Dokumenttype:,, Status: J,A 26.03.2009 Varsel om revisjon av flysikrings- og flyværtjenesten ved Svalbard lufthavn, Longyear Revisjon av

Detaljer

Prosjektnr.178559/S30 - POLEWARD: A drifter experiment to quantify the poleward transport, transformation and spreading of oceanic properties

Prosjektnr.178559/S30 - POLEWARD: A drifter experiment to quantify the poleward transport, transformation and spreading of oceanic properties Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.03-19.03 2010, Dokumenttype:,, Status: J,A 26.04.2010 Vedr.prosjekt 178559/S30 oleward og Norsk olarinstitutts andel i 2010 rosjektnr.178559/s30 - OLEWARD:

Detaljer

Dok.dato: 03.08.2010. Dok.dato: 02.08.2010

Dok.dato: 03.08.2010. Dok.dato: 02.08.2010 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 09.08-13.08 2010, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.08.2010 Retur av undertegnet avtale om tilsyn av automatisk værstasjon 12320 Hamar Stavberg Tilsynsavtale

Detaljer

Offentlig journal. Control of visual observations. Visuelle observasjoner- brev til observatørene 2011/170-6 478/2011 07.03.2011 08.03.

Offentlig journal. Control of visual observations. Visuelle observasjoner- brev til observatørene 2011/170-6 478/2011 07.03.2011 08.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 07.03-11.03 2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 29.03.2011 Control of visual observations Visuelle observasjoner- brev til observatørene 2011/170-6 478/2011

Detaljer

Dok.dato: 01.10.2012. Dok.dato: 04.10.2012. Dok.dato: 25.09.2012

Dok.dato: 01.10.2012. Dok.dato: 04.10.2012. Dok.dato: 25.09.2012 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 08.10-12.10 2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 16.10.2012 Halvårsrapporter for 2012 fra Meteorologisk institutt Halvårsrapporter for 2012 2012/623-1 1505/2012

Detaljer

Innkalling til IDF-møte 12.02.2015 - inkludert notat nr 2/2015 nr 3/2015 nr 4/2015 nr 5/2015 samt internt notat nr 1/2015. Dok.dato: 06.02.

Innkalling til IDF-møte 12.02.2015 - inkludert notat nr 2/2015 nr 3/2015 nr 4/2015 nr 5/2015 samt internt notat nr 1/2015. Dok.dato: 06.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.3.2015-8.3.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.03.2015 nnkalling til DF-møte 12.02.2015 - inkludert notat nr 2/2015 nr 3/2015 nr 4/2015 nr 5/2015 samt

Detaljer

Dok.dato: 21.12.2009. Klassering: 063.10. Dok.dato: 01.12.2009. Klassering: 063.10. Dok.dato: 03.12.2009. Klassering: 314.1

Dok.dato: 21.12.2009. Klassering: 063.10. Dok.dato: 01.12.2009. Klassering: 063.10. Dok.dato: 03.12.2009. Klassering: 314.1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 07.12-11.12 2009, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.12.2009 WMO Fellowships in the Russian Federation commencing in September 2010 WMO Fellowships in the Russian

Detaljer

Offentlig journal. Engasjement som timebetalt ekstrahjelp. Personalsak - ***** ***** ***** 2015/238-1 796/2015 27.03.2015 30.03.

Offentlig journal. Engasjement som timebetalt ekstrahjelp. Personalsak - ***** ***** ***** 2015/238-1 796/2015 27.03.2015 30.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.3.2015-5.4.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.04.2015 Engasjement som timebetalt ekstrahjelp ersonalsak - 2015/238-1 796/2015 Kommentarer til påskereklamen

Detaljer

Dok.dato: 23.02.2015. Dok.dato: 23.02.2015

Dok.dato: 23.02.2015. Dok.dato: 23.02.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.2.2015-1.3.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.03.2015 Etterspør vinddata fra 10.01.2015 for Haugesund lufthavn målestasjon, Karmøy (Rogaland) Vær og

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud på værtjenester. Værmeldingstjeneste Ungdoms-OL - 2016 2014/470-3 1348/2015 15.06.2015 11.06.2015

Offentlig journal. Tilbud på værtjenester. Værmeldingstjeneste Ungdoms-OL - 2016 2014/470-3 1348/2015 15.06.2015 11.06.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.6.2015-21.6.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A 22.06.2015 Tilbud på værtjenester Værmeldingstjeneste ngdoms-ol - 2016 KL 2014/470-3 1348/2015 Offl. 13 Jfr.

Detaljer

Offentlig journal. Værobservasjoner Bodø. Værforespørsel - privat 2012 2012/31-23 1150/2012 13.07.2012 16.07.2012

Offentlig journal. Værobservasjoner Bodø. Værforespørsel - privat 2012 2012/31-23 1150/2012 13.07.2012 16.07.2012 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.07-20.07 2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 14.08.2012 Værobservasjoner Bodø Værforespørsel - privat 2012 2012/31-23 1150/2012 16.07.2012 Advokatkontoret

Detaljer

Dok.dato: 30.11.2011. Dok.dato: 16.12.2011. Dok.dato: 01.04.2009

Dok.dato: 30.11.2011. Dok.dato: 16.12.2011. Dok.dato: 01.04.2009 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 05.12-09.12 2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 16.12.2011 NRS Rapportering for 2011. JOP12.11.3 Satellittovervåkning av aerosoler og luftkvalitet - AeroKval

Detaljer

Meteorologisk institutt met.no

Meteorologisk institutt met.no Meteorologisk institutt Niels Henrik Abels vei 40, Postboks 43 Blindern, 0313 Oslo Telefon: 22 96 30 00 Telefaks: 22 96 30 50 Vervarslinga på Vestlandet Allegt. 70, 5007 Bergen Telefon: 55 23 66 00 Telefaks:

Detaljer

Rapport 2003:16. Organiseringen av Meteorologisk institutt

Rapport 2003:16. Organiseringen av Meteorologisk institutt Rapport 2003:16 Organiseringen av Meteorologisk institutt Forord Statskonsult har på oppdrag fra Utdannings- og forskningsdepartementet vurdert alternative organisatoriske løsninger for Meteorologisk institutt.

Detaljer

Journaldato: 1.11.2011-31.12.2011, Journalenhet: JNP - Journal Norsk Polarinstitutt, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 28.04.

Journaldato: 1.11.2011-31.12.2011, Journalenhet: JNP - Journal Norsk Polarinstitutt, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 28.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.11.2011-31.12.2011, Journalenhet: JN - Journal Norsk olarinstitutt, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 29.06.2012 rotokoll fra møte 6/2010 i Tilsettingsrådet

Detaljer

Offentlig journal. Arbeidsavtale - alderspsykiatrisk seksjon. Personalmappe - ***** ***** ***** ***** 2013/1170-3 15481/2013 19.12.2013 23.12.

Offentlig journal. Arbeidsavtale - alderspsykiatrisk seksjon. Personalmappe - ***** ***** ***** ***** 2013/1170-3 15481/2013 19.12.2013 23.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 06.01.2014 Arbeidsavtale - alderspsykiatrisk seksjon ersonalmappe - 2013/1170-3 15481/2013 Offl. 25 Arbeidsavtale - 01.01.-30.06.2014

Detaljer

Offentlig journal. Vedørende manglende opplysninger - varsel om avslag på søknad. AMK-sentralen i Kirkenes - utbygging 2014/1368-5 10934/2014

Offentlig journal. Vedørende manglende opplysninger - varsel om avslag på søknad. AMK-sentralen i Kirkenes - utbygging 2014/1368-5 10934/2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.04.2015 Vedørende manglende opplysninger - varsel om avslag på søknad AMK-sentralen i Kirkenes - utbygging 2014/1368-5 10934/2014

Detaljer

Meteorologisk institutt

Meteorologisk institutt Prosjekt/Sak met.no Årsrapport 2011 Ansvarlig divisjon Dirstab Dato/versjon Versjon 20120206 Filnavn Arsberetning_3 Status Godkjent av direktøren Meteorologisk institutt Årsrapport m/regnskap 2011 Godkjent

Detaljer

Offentlig journal. Periode:08022013-14022013

Offentlig journal. Periode:08022013-14022013 Offentlig journal Periode:08022013-14022013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei Saksframlegg: Nei 04/00242-30 I Fra: Longyearbyen lokalstyre

Detaljer

Offentlig journal. Periode:06072012-12072012

Offentlig journal. Periode:06072012-12072012 Offentlig journal Periode:06072012-12072012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei Saksframlegg: Nei 04/00237-84 Dok.dato: 12072012 I Fra:

Detaljer

Arktisk vær og Klima betydning for Maritim logistikk, infrastruktur og iskontroll

Arktisk vær og Klima betydning for Maritim logistikk, infrastruktur og iskontroll Arktisk vær og Klima betydning for Maritim logistikk, infrastruktur og iskontroll Helge Tangen, Regiondirektør Vervarslinga for Nord-Norge 17-18 juni 2014 Vær- og havvarsling i Arktis Hva kan vi? Hva er

Detaljer

Journaldato: 03.05.13, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 25.04.2013. Dok.dato: 26.04.2013. Dok.

Journaldato: 03.05.13, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 25.04.2013. Dok.dato: 26.04.2013. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 03.05.13, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 06.05.2013 Tilsynsrapport Nordreisa kirke, gnr 1942/14/9 Nordreisa kirke 1942/14/9

Detaljer

Offentlig journal. Periode:29062012-05072012

Offentlig journal. Periode:29062012-05072012 Offentlig journal Periode:29062012-05072012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei Saksframlegg: Nei 05/00420-47 Dok.dato: 03072012 I Fra:

Detaljer

Offentlig journal. Tjenesteattest. ST-Personalmappe - ***** ***** 2009/4680-19 9857/2014 10.03.2014 25.06.2014

Offentlig journal. Tjenesteattest. ST-Personalmappe - ***** ***** 2009/4680-19 9857/2014 10.03.2014 25.06.2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.06.14, Journalenhet: ST-J - Storfjord kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 01.07.2014 Tjenesteattest ST-Personalmappe - 2009/4680-19 9857/2014 10.03.2014

Detaljer

Dok.dato: 28.02.2013. Vekselvis sommerstenging av gynekologi/fødetilbudet i Kvinneklinikken, Helse Møre og Romsdal, avdeling Kristiansund og Molde

Dok.dato: 28.02.2013. Vekselvis sommerstenging av gynekologi/fødetilbudet i Kvinneklinikken, Helse Møre og Romsdal, avdeling Kristiansund og Molde Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.3.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 11.03.2013 Journalkopi - Retting/sletting ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2011/1296-49 2040/2013

Detaljer

Journaldato: 31.3.15, Journalenhet: jprs, sen, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok.dato: 26.03.2015.

Journaldato: 31.3.15, Journalenhet: jprs, sen, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok.dato: 26.03.2015. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 31.3.15, Journalenhet: jprs, sen, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Sametingsvalg 07.04.2015 Svar, anmodning om opplysninger - ***** *****

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 25.11.2013-01.12.2013, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 02.12.

Seleksjon: Journaldato: 25.11.2013-01.12.2013, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 02.12. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 25.11.2013-01.12.2013, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 02.12.2013 Retur av signert kontrakt Normalavlinger i

Detaljer

Kunnskap om vind, bølger, temperatur, isutbredelse, siktforhold mv. - Barentshavet SØ

Kunnskap om vind, bølger, temperatur, isutbredelse, siktforhold mv. - Barentshavet SØ no. Kunnskap om vind, bølger, temperatur, isutbredelse, siktforhold mv. - Barentshavet SØ Bistand til OEDs åpningsprosesser for petroleumsvirksomhet i nord Knut A. Iden, Magnar Reistad,

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørende ***** ***** ***** Diverse forhold. Hjelpeverge - ***** ***** 2008/490-51 16604/2010 25.11.2010 22.12.

Offentlig journal. Vedrørende ***** ***** ***** Diverse forhold. Hjelpeverge - ***** ***** 2008/490-51 16604/2010 25.11.2010 22.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 18.01.2011 nnhold: Vedrørende Diverse forhold Hjelpeverge - 2008/490-51 16604/2010 25.11.2010 OV Offl. 13 første ledd jfr fvl

Detaljer

Offentlig journal. Svar vedrørende søkn ad på ferievikariat. Jobbsøknader og generelle henvendelser 2011 2011/34-20 2242/2011 11.04.2011 12.04.

Offentlig journal. Svar vedrørende søkn ad på ferievikariat. Jobbsøknader og generelle henvendelser 2011 2011/34-20 2242/2011 11.04.2011 12.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.4.2011, Dokumenttype:,,N, Status: J,A 26.04.2011 Svar vedrørende søkn ad på ferievikariat Jobbsøknader og generelle henvendelser 2011 2011/34-20 2242/2011

Detaljer