Endringsledelse erfaringer og utfordringer ved innføring av SAP HR i NSB

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Endringsledelse erfaringer og utfordringer ved innføring av SAP HR i NSB"

Transkript

1 Endringsledelse erfaringer og utfordringer ved innføring av SAP HR i NSB Bengt Lyng NSB Fellestjenester, Forvaltning og utvikling Dataforeningen, 29. august 2013

2 Agenda 1. Om NSB 2. Om prosjektet 3. Forretningsmessige mål og faktiske gevinster 4. Prosjektstyring og endringsledelse 5. Utfordringer og suksesskriterier 6. Spørsmål og svar

3 Om NSB

4 Slik organiseres jernbanen i Norge Samferdselsdepartementet EIER OFFENTLIG KJØPER REGULATOR NSB Jernbaneverket Statens jernbanetilsyn Utfører person- og godstransport gjennom selskapene NSB AS, NSB Gjøvikbanen AS, Nettbuss AS og CargoNet AS Planlegging, utbygging, drift og vedlikehold av skinner og signalanlegg. Trafikkstyring. Informasjon til publikum på stasjonene Kontroll- og tilsynsmyndighet for jernbanevirksomheter, inkludert trikk og t-bane i Norge ANDRE SELSKAP MED SPORTILGANGSAVTALE CargoLink AS Flytoget AS Green Cargo AB Hector Rail AB Malmtrafikk AS Peterson Rail AB Railcare Tåg AB SJ AB Togåkeriet i Bergslagen AB Veolia Transport Bane AS

5 NSB konsernet - oversikt Forretningsområder Passasjertog Buss Gods Eiendom Vedlikehold Antall årsverk: Omsetning (2012) Mill NOK 5

6 NSB konsernet nøkkeltall (2012) Konsernstaber NSB - konsernet Støttefunksjoner NSB Fellestjenester NSB Trafikkservice AS Finse forsikring AS NSB AS Nettbuss AS CargoNet AS ROM Eiendom AS Mantena AS Persontogvirksomhet i Norge og Sverige Bussvirksomhet i Norge, Sverige og Danmark Godstransport på tog i Norge og Sverige Utvikling og drift av eiendom Vedlikehold av tog i Norge og Sverige Inntekter MNOK Årsverk Inntekter MNOK Årsverk Inntekter MNOK Årsverk 610 Inntekter MNOK Årsverk 86 Inntekter Årsverk 1081 NSB Persontog NSB Gjøvikbanen AS Svenska TågkompanietAB SAP HCM

7 Om prosjektet Innføring av SAP HCM i NSB

8 Prosjektets omfang Prosjektets scope var å levere støtte til følgende områder innenfor HR Personaladministrasjon Organisasjonsstyring Lønn Kvalifikasjonsstyring (Compentency Management) Løsningen omfattet 7 selskaper i NSB-konsernet Antall personer omfattet av løsningen ca 5500 Prosjektet skulle etter å ha levert kjerneløsning også levere selvbetjeningsløsning for ledere og medarbeidere for et begrenset antall HR-prosesser (Fase 2)) Antall brukere i systemet ved oppstart var ca 500, etter fase 2 ca 5500

9 Nøkkelinformasjon Prosjektstart februar 2010, go-live 1. januar 2011 Prosjektet var planlagt gjennomført på 12 mnd Faktisk gjennomføringstid var 11 mnd.. Levert innenfor kostnadsrammen Arbeidsomfang: 2700 dager (Accenture/SAP 820 dager (NSB) Ramme: HR prosesser basert på standard SAP Kun 10 endringsordrer Metodikk: Implementasjonspartnerens metodikk - Accenture Delivery Methods (ADM) Herunder endringsledelsesmetodikk og rammeverk

10 Forretningsmessige mål og faktiske gevinster

11 Forretningsmessige mål Hvorfor SAP HCM? Erstatte daværende lønns- og personalsystem som var ved «end of life» Sikre kostnadseffektive lønns- og personaltjenester fra NSBs shared service gjennom nye og standardiserte prosesser Bidra til reduksjon av manuelt arbeid gjennom elektronisk arbeidsflyt Sikre effektiv og korrekt rapportering til offentlige myndigheter - og riktige refusjoner Styringsdata til forretningsledere og nøkkelpersoner innen HR-organisasjonen Reduserte kostnader knyttet til feil og ufullstendige data gjennom robuste prosesser og økt datakvalitet Sikre effektiv gjennomføring av kritiske hendelser som årlig lønnsoppgjør Støtte til styring av kompetanse for kritiske operasjoner innen togtrafikk og vedlikehold for å sikre NSBs evne til å operere i henhold til myndighetskrav Etablere en skalerbar løsning innen HR som møter fremtidens krav og kan utvides med NSBs behov

12 Hva ble resultatet? Faktiske gevinster av prosjektet til nå.. Standardiserte HR-prosesser på tvers av konsernet Mer effektive og konsistente HR-prosesser Redusert antall feil og bedre datakvalitet Økt datakvalitet og bedre prosesser for styring av kompetanse Bedring av datakvalitet, spesielt innenfor organisasjonsdata og kompetansestyring Bedre grunnlag for styringsinformasjon fra HR-området Effektiv gjennomføring av endring i årslønn (lønnsoppgjør) Skalerbarhet - SAP blir nå vurdert for nye/tilgrensende prosesser

13 Prosjektstyring og endringsledelse Hva var viktige kjennetegn ved prosjektgjennomføringen?

14 Prosjektstyring Metodikk, kvalitet, kunnskap og tydelige roller Prosjektet fulgte leverandørens innføringsmetodikk ADM (Accenture Delivery Methods) og leverandørens QA metodikk Accentures endringsledelsesmetodikk er en integrert del av dette Alle prosjektmedlemmer fikk innføring i leverandørens metodikk og prosjektledelsen sørget for at alle etterlevde denne gjennom hele prosjektet Etablering av tydelige roller i prosjektet med klart definerte ansvarsområder Klart definerte faser med tydelig innhold og krav til leveranser Løpende oppfølging av leveranser ift plan God prosess for godkjenning av design/blueprint med involvering av prosesseiere Risikostyring gjennom alle prosjektets faser God forankring og støtte fra prosjekteier

15 Endringsledelse en kritisk faktor Viktige endringsledelsesoppgaver Prosjektet må forstå og forankre endringsledelse - og sikre nødvendige ressurser til dette arbeidet Kartlegge interessenter og deres roller - hvem påvirkes av SAP innføringen? Analysere prosesser identifisere gap mellom dagens prosess og ny Hvor stor blir den faktiske endringen og hva krever det av ny kunnskap? Hvilke omstillingsaktiviteter må linjen gjøre før oppstart for å unngå fall i produksjon og økt risiko for tilbakefall Forberedelse av organisasjonen gjennom løpende dialog med interessenter Involvere de som blir berørt og investere tilstrekkelig tid/ressurser til at de faktisk er i stand til å håndtere både SAP og endrede prosesser Hvis du synes kunnskap er dyrt prøv uvitenhet Etablering av egen SAP supportorganisasjon var del av endringsledelse for å sikre at organisasjonen bygger kompetanse på løsningen Gjennomføre opplæring og utarbeide tilpasset brukerdokumentasjon

16 Utfordringer, læringspunkter og suksessfaktorer

17 Noen av prosjektets utfordringer.. NSB hadde ingen SAP kompetanse i forkant av prosjektet SAP HCM var NSBs første SAP-installasjon Det var ikke etablert noe SAP Basis-team ved prosjektstart selv om NSB selv skulle ha drifts- og forvaltningsansvar for løsningen Behovet for og omfanget av endringsledelse (Organizational Change Management) var undervurdert av NSB i de tidlige fasene av prosjektet og prosjektet manglet derfor ressurser for å utføre enkelte oppgaver etter plan Endringsledelse ble en utfordring gjennom hele prosjektet Det var flere varianter av HR-prosesser mellom selskapene i konsernet HR direktør var ikke på plass da prosjektet startet Løpende HR-arbeid tidvis i konflikt med prosjektet om nøkkelressurser

18 Læringspunkter Hva kreves av virksomheten ved en ERP-innføring? Nødvendig med god forståelse av både logikk, prosesser og de muligheter som tilbys av SAP HCM for å kunne sette opp alt (mest mulig..) riktig første gang Forståelse av hva SAP standard innebærer og at valg av standard systemprosesser innebærer at du må endre eksisterende arbeidsprosesser og rutiner! Ha en organisasjon (inkludert eiere av forretningsprosesser) klar på et tidlig stadium i prosjektet for å kunne få nødvendige beslutninger i rett tid Grensesnitt få kontroll på det som ligger i ytterkanten av prosjektet Tilgrensende prosesser med tilhørende interessenter brukere og leverandører Unngå å måtte gjøre tilpasninger i ERP-løsningen for å møte (uforutsette) krav på utsiden Full-tids ressurser Riktige ressurser på alle nivå

19 Endringsledelse - læringspunkter Endringsledelse en forutsetning for å kunne forberede organisasjonen til å: Identifisere, håndtere og drive de organisatoriske endringene som følger av innføring av prosesser basert på SAP Sikre relevante ferdigheter og den opplæring som trengs for å forstå, jobbe i og kunne utnytte fordelene av SAP prosessene Modellen for gjennomføring av opplæring Train the Trainer God men krevende modell forutsetter at sentrale ressurser får tilstrekkelig kunnskap om løsningen gjennom prosjektet Kompetanse må bygges i forkant og gjennom prosjektet ikke etterpå! Svært viktig å sikre tilstrekkelig med interne ressurser til denne oppgaven vellykket implementering forutsetter at egen organisasjon i forkant og gjennom prosjektet er gjort i stand til å kunne håndtere løsningen fullt ut

20 Nøkkelen til suksess Hva var de viktigste faktorene for at dette prosjektet ble vellykket? NSBs prosjektgruppe var stabil og var med på hele reisen fra forprosjekt til go-live. Samme personer var med i å definere krav, evaluere løsning, designe, bygge og teste den. De som designet og besluttet løsningen var også eiere av de fremtidige prosessene Rett nivå på ressursene fra NSB. Nøkkelpersonene var linjeledere som hadde kunnskap, beslutningsevne, endringsvilje og mandat til å gjøre valg og endre prosesser i egen organisasjon. Prosjektets kompetanse på valgt løsning. SAP er et krevende system kritisk med rett kompetanse for å kunne gjøre gode valg. Mange veier til mål ikke gitt at den raskeste er den beste Enighet og lojalitet gjennom hele prosjektet til å løse oppgaven med SAP standard som ramme og innenfor scope Lavt antall endringsordrer 10 totalt, kun 4 funksjonelle! God lagånd mellom NSB og leverandørene Begrenset scope

21 Hva nå? Hvordan sikrer vi ytterligere gevinster fra vår ERP-implementering? Omorganisering av NSBs shared service-organisasjon i Fokus på effektiv tjenesteproduksjon og å bruke ERP-løsningene for økt effektivitet i prosessene Selvbetjening Enklere datafangst Standardisering Automatisering Vurdere våre ERP-løsninger for andre, tilgrensende områder Utnytte de muligheter vi har i det som allerede er anskaffet Redusere grensesnittskostnader mot andre fagsystemer

22 Spørsmål?

av leverandør av nytt HR system

av leverandør av nytt HR system Kvalitetsrevisjon av leverandør av nytt HR system Bergen kommune 08.02.2012 PricewaterhouseCoopers AS, Postboks 3984, NO-5835 Bergen T: +47 95 26 00 00, www.pwc.no/ Bergen kommune Att: Grete Holen Bergen

Detaljer

Veileder Gevinstrealisering

Veileder Gevinstrealisering Veileder Gevinstrealisering planlegging for å hente ut gevinster av offentlige prosjekter Forord I de fleste offentlige prosjekter vil det være forventninger om gevinster som skal realiseres etter at prosjektet

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Utdanningsetatens prosjektverktøy. Prosjekthåndbok. Versjon 1.2

Oslo kommune Utdanningsetaten. Utdanningsetatens prosjektverktøy. Prosjekthåndbok. Versjon 1.2 Utdanningsetaten Utdanningsetatens prosjektverktøy Versjon 1.2 Utdanningsetaten Side 3 Innholdsfortegnelse 1. Dokumentinformasjon... 4 1.1 Dokumenteier... 4 1.2 Endringslogg... 4 1.3 Godkjennelse... 5

Detaljer

Meld. St. 27. På rett spor. Reform av jernbanesektoren. (2014 2015) Melding til Stortinget

Meld. St. 27. På rett spor. Reform av jernbanesektoren. (2014 2015) Melding til Stortinget Meld. St. 27 (2014 2015) Melding til Stortinget Reform av jernbanesektoren Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Formålet med meldingen... 5 1.2 Avgrensning av meldingen... 6 2 Kjennetegn ved norsk jernbane i

Detaljer

Oppgjørskontroll. Forprosjektrapport

Oppgjørskontroll. Forprosjektrapport 1 / 25 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato 2 / 25 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL MED FORPROSJEKTRAPPORTEN... 5 2. OPPSUMMERING OG ANBEFALING... 5 3. BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 6 4. GJENNOMFØRING... 7

Detaljer

KURS I PROSJEKTRAMMEVERK OG PROSJEKTVEIVISEREN 2.0. Trondheim 30.10.2012 Jens Nørve og Elin Kristine Fjørtoft

KURS I PROSJEKTRAMMEVERK OG PROSJEKTVEIVISEREN 2.0. Trondheim 30.10.2012 Jens Nørve og Elin Kristine Fjørtoft KURS I PROSJEKTRAMMEVERK OG PROSJEKTVEIVISEREN 2.0 Trondheim 30.10.2012 Jens Nørve og Elin Kristine Fjørtoft Formål Skape engasjement for flere vellykkede prosjekter i offentlig sektor! Innføring i prosjektrammeverk

Detaljer

Fagrapport forstudie Ferdigstilt 20.3.13 FELLES LØNNINGSKONTOR FOR KOMMUNENE I GJØVIKREGIONEN

Fagrapport forstudie Ferdigstilt 20.3.13 FELLES LØNNINGSKONTOR FOR KOMMUNENE I GJØVIKREGIONEN Fagrapport forstudie Ferdigstilt 20.3.13 FELLES LØNNINGSKONTOR FOR KOMMUNENE I GJØVIKREGIONEN Prosjektplan er godkjent av rådmennene i regionen den 19.12.12 Prosjektansvarlig (PA): Jan Olav Grønland Prosjektleder

Detaljer

Portal for styringsinformasjon fase 1 - RADAR

Portal for styringsinformasjon fase 1 - RADAR Portal for styringsinformasjon fase 1 - RADAR SLUTTRAPPORT Prosjekteier: Prosjektleder: Øystein Næss Roy Smelien Godkjent dato: Signatur: (prosjekteier) (prosjektleder) Helseforetakenes senter for pasientreiser

Detaljer

NorgesGruppens erfaringer knyttet til "shared services" Elisabeth G. Myhre Daglig leder NorgesGruppen HR Tjenester AS

NorgesGruppens erfaringer knyttet til shared services Elisabeth G. Myhre Daglig leder NorgesGruppen HR Tjenester AS NorgesGruppens erfaringer knyttet til "shared services" Elisabeth G. Myhre Daglig leder NorgesGruppen HR Tjenester AS Agenda Kort om NorgesGruppen Bakgrunn for etableringen av HR Tjenester Driftsmodellen

Detaljer

Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI. Én kommune - ett HR-system

Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI. Én kommune - ett HR-system ID-nummer: 0899831 ID-nummer: 0889172 Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI Én kommune - ett HR-system BTH 2532 Bacheloroppgave Prosjektledelse Innleveringsdato 07.06.2012 Studiested: Handelshøyskolen

Detaljer

ISACA Temahefte. Temahefte 1

ISACA Temahefte. Temahefte 1 ISACA Temahefte Temahefte 1 PROSJEKTSTYRING OG KONTROLLHANDLINGER Hva er ISACAs temahefter? ISACAs Temahefter er en serie av hefter som inneholder praktiske tilnærminger til kontroll, styring og revisjon

Detaljer

Vedlegg. Rapport 1/2011. Revisjon av lønnsområdet ved Oslo universitetssykehus HF

Vedlegg. Rapport 1/2011. Revisjon av lønnsområdet ved Oslo universitetssykehus HF Vedlegg Rapport 1/2011 Revisjon av lønnsområdet ved Oslo universitetssykehus HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 2.2.2011 Rapport nr. 1/2011 Revisjonsperiode Juni 2010 - november 2010 Virksomhet Rapportmottaker

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? VI ER BEARINGPOINT BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

Risikohåndtering av IT-prosjekter Hvordan skal styringsgruppen og prosjektlederen holde kontroll? Rapport 1998: 7

Risikohåndtering av IT-prosjekter Hvordan skal styringsgruppen og prosjektlederen holde kontroll? Rapport 1998: 7 Risikohåndtering av IT-prosjekter Hvordan skal styringsgruppen og prosjektlederen holde kontroll? Rapport 1998: 7 Forord De fleste offentlige virksomheter har gjennomført omstillingsprosjekter med IT.

Detaljer

VEILEDER OM HUSLEIEORDNINGER.

VEILEDER OM HUSLEIEORDNINGER. VEILEDER OM HUSLEIEORDNINGER. Veileder utarbeidet av Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer FOBE for Kommunal- og regionaldepartementet Porsgrunn 2. juli 2008 Denne

Detaljer

Gevinster og kostnader ved implementering av et ERP-system

Gevinster og kostnader ved implementering av et ERP-system Gevinster og kostnader ved implementering av et ERP-system Masteravhandling våren 2013 Camilla Lothe Eltvik Studentnummer: 130875 Veileder: Ingunn Myrtveit Masteroppgave i økonomi og ledelse, spesialisering

Detaljer

Styresak 14-2015 Kategoristyring av innkjøp i Helse Nord

Styresak 14-2015 Kategoristyring av innkjøp i Helse Nord Direktøren Styresak 14-2015 Kategoristyring av innkjøp i Helse Nord Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2015/382 Dato: 11.02.2015 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Ikke trykt vedlegg: Organisasjonsplan

Detaljer

KommIT Gevinstkokebok for IKT-prosjekter i norske kommuner KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities

KommIT Gevinstkokebok for IKT-prosjekter i norske kommuner KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities KommIT Gevinstkokebok for IKT-prosjekter i norske kommuner KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Innhold Innledning Hva er gevinst? Hva er gevinstrealisering?

Detaljer

Kort om internkontroll for deg som er leder

Kort om internkontroll for deg som er leder Veileder Kort om internkontroll for deg som er leder DFØ 04/2013, 1. opplag Forord Som leder har du ansvar for virksomhetens internkontroll og for å tilpasse denne til risiko, vesentlighet og egenart.

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Betryggende kontroll av byggeprosjekt HEMNE KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON. Betryggende kontroll av byggeprosjekt HEMNE KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON Betryggende kontroll av byggeprosjekt HEMNE KOMMUNE DESEMBER 2011 - BETRYGGENDE KONTROLL AV BYGGEPROSJEKT - 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne

Detaljer

1. Introduksjon ITIL versjon 3 (Leksjon 01)

1. Introduksjon ITIL versjon 3 (Leksjon 01) Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Introduksjon ITIL versjon 3 (Leksjon 01) Knut Arne Strand og Bjørn Klefstad 18.01.2013 Lærestoffet er utviklet for faget IFUD 1046 ITIL v3

Detaljer

Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike

Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike 14. april 2009 Hoffsveien 21-23 0275 Oslo Sentralbord +47 23 25 33 00 Fax +47 23 25 33 01 E-post: leo@davinci.no

Detaljer

Prosjektrapport. Organisering og kategoristyring av innkjøpsområdet i Helse Vest. Endringslogg Versjon Dato Endring Hvem?

Prosjektrapport. Organisering og kategoristyring av innkjøpsområdet i Helse Vest. Endringslogg Versjon Dato Endring Hvem? Prosjekt Orkidè Rapport fra delprosjekt: Organisering og kategoristyring av innkjøpsområdet i Helse Vest Prosjekteier: Herlof Nilssen Prosjektleder: Per Karlsen Dato for godkjenning av rapporten:

Detaljer

Utredning av administrative fellesløsninger ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Kunsthøgskolen i Oslo og Norges musikkhøgskole.

Utredning av administrative fellesløsninger ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Kunsthøgskolen i Oslo og Norges musikkhøgskole. Utredning av administrative fellesløsninger ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Kunsthøgskolen i Oslo og Norges musikkhøgskole Sluttrapport 3. mars 2014 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 1.1

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? 1 Vi er BearingPoint BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

Opprettelse av utredningsprosjekt, kommunalt eiendomsforetak

Opprettelse av utredningsprosjekt, kommunalt eiendomsforetak HR-kontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.01.2014 4514/2014 2013/1292 610 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/3 Organisasjonsutvalget 28.01.2014 14/4 Formannskapet 29.01.2014 14/5 Bystyret 13.02.2014

Detaljer

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/3785 Stein Erik Breivikås Hammerfest, 18.6.2015

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/3785 Stein Erik Breivikås Hammerfest, 18.6.2015 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/3785 Stein Erik Breivikås Hammerfest, 18.6.2015 Saksnummer 50/2015 Saksansvarlig: Økonomisjef Stein Erik Breivikås Møtedato: 18.juni

Detaljer

Å anskaffe en CRM-løsning

Å anskaffe en CRM-løsning Evaluering av IT-systemer 2009 Å anskaffe en CRM-løsning av Kåre Sorteberg August 2009 1 Innhold Innledning... 3 Kort om CRM... 3 Hva er CRM?... 3 Både kunde og leverandør må oppnå fordeler.... 3 Utfordringene

Detaljer

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026 Kommunedelplan kommunikasjon 2026 Med handlingsdel Sist revidert februar INNHOLD INNLEDNING 3 FØRINGER OG LOVVERK 3 TEMA: OMDØMME 4 DAGENS SITUASJON 4 VIDERE UTVIKLING 5 TEMA: INFORMASJON 6 DAGENS SITUASJON

Detaljer

Visjon, ambisjon og strategi

Visjon, ambisjon og strategi Visjon, ambisjon og strategi Felles kommunal IKT-arkitektur for Plan, bygg og geodata Juni 2014 KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Innholdsfortegnelse

Detaljer