GAMLEVEIEN 80 SALGSOPPGAVE FOR 6. SALGSTRINN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GAMLEVEIEN 80 SALGSOPPGAVE FOR 6. SALGSTRINN"

Transkript

1 GAMLEVEIEN 80 SALGSOPPGAVE FOR 6. SALGSTRINN

2 INFO Ditt nye nabolag BEFOLKNINGEN Lørenskog Lørenskog Rolvsrud Sør 65 Rolvsrud Sør 714 Kommune: Lørenskog Grunnkrets: Rolvsrud Sør 34.7% 43.7% 36.8% 16.1% HYBEL/ANNET 4.3% ENEBOLIG 17.1% 11.1% 8.3% 2.9% 17.9% 13.0% 14.4% 0-12 år år år år over 65 år 8.6% REKKEHUS SØSTER MATHILDES GATE 16 C 71% BLOKK Lørenskog kommune grenser i nord til Skedsmo, i øst til Rælingen, i sør til Enebakk og i vest til Oslo. De mest tettbebygde områdene i Lørenskog er en del av tettstedet Oslo. Til Oslo sentrum er reisetiden med tog, buss eller bil ca. 15 minutter. Jordbruksarealene ligger som en "buffer" mellom marka i sør og bebyggelsen i nord. Navnet Lørenskog betyr leirete skog. Kommunens areal er på 71 km2. Store deler av kommunen (sørdelen) utgjøres av lørenskogdelen av den utbyggingsvernede Østmarka, som omkranses av Oslos andel av skogsarealene. De aller fleste innbyggerne bor derfor nord i kommunen. FAKTA OG DEMOGRAFI Lørenskog kommune ble utsktilt fra Skedsmo som en egen kommune i På den tida var Lørenskog mest kjent som hytteområde for Oslo-folket. Kommunen har de siste 30 årene gått fra å være en jordbrukskommune til å bli en urban forstad til Oslo. Tendensen skjøt fart på 1980-tallet, da kommunen fikk bygget både dagens Lørenskog Storsenter (tidligere kalt Triaden) og Metro-senteret som i dag tiltrekker seg kunder fra hele Oslo og Romerike-distriktet og gjør Lørenskog selvforsynt med butikker og arbeidsplasser. I DETTE OMRÅDET TRANSPORT VARER/TJENESTER Oslo Gardermoen 39.1 km Lørenskog Storsenter 0.3 km* Metro Senter 1 km* Oslo S 14.1 km Lørenskog Postkontor 1 km* Lørenskog 3.5 km Rimi Finstadjordet 1.3 km* Ellingsrudåsen 4.7 km Apotek 1 Triaden 0.3 km* Boots apotek Lørenskog Storsenter 0.4 km* Vallerudveien 0.2 km* Triaden Vinmonopol 0.3 km* Strømmen Vinmonopol 5.7 km Rimi Triaden 0.3 km* Meny Lørenskog 0.4 km* SPORT Rolvsrud stadion 0.6 km* Skårerhallen 1.1 km* Condis Treningssenter Triaden 0.4 km* Fresh Fitness Skårer 0.5 km* Triaden Kiosk 0.3 km* Sydhagen 0.8 km* Esso Tiger Skårer 1 km* Esso Stasjon Metro Senter 1 km* SKOLER, BARNEHAGER NIVÅ KLASSER/AVD ELEVER/BARN AVSTAND Benterud skole 1-7 kl km* Rasta skole 1-7 kl 19 klasser km* Løkenåsen ungdomsskole 8-10 kl km* 31% ER GIFT 17% HAR HØYSKOLEUTDANNING ER I GJENNOMSNITT 0% 24% HAR INNTEKT OVER % % EIER SIN EGEN BOLIG 100%AV BOLIGENE ER NYERE ENN 20 ÅR 71% BOR I TERRASSEHUS, BYGÅRD ELLER BLOKK AV EIENDOMMENE HAR PRIS OVER KR. 2,5 69% MILL AV BOLIGENE MELLOM 60 OG 120 KVM Kjenn ungdomsskole 8-10 kl 12 klasser km* Hammer skole 8-10 kl 10 klasser km Mailand videregående skole km* Lørenskog videregående skole - 39 klasser km Åsheimskog barnehage km* Takt og Tone barnehage 2-6 år 2 avdelinger km* Benterud barnehage - 4 avdelinger 0.3 km* Informasjon i Nabolagsprofilen er hentet fra ulike kilder og det kan forekomme feil eller mangler i dataene. Distanser er basert på korteste kjørbare vei (* Distanse i luftlinje). Eiendomsprofil AS eller kan ikke holdes ansvarlig for feil eller mangler i dataene. Tjenesten er levert av Eiendomsprofil AS.

3 Nøkkelinformasjon Gamleveien 80, Salgstrinn 6, Bygg F Nøkkelinformasjonen fra megler er en oppsummering av hovedpunktene i prosjektet. For fullstendig informasjon og dokumentasjon vises det til kjøpekontrakt med vedlegg for prosjektet, hvilket er det avtalemessige grunnlaget for kjøp av leilighet. Selger har godkjent informasjonen i dette notatet. GENERELL INFORMASJON Selger / Utbygger Lørenskog Utviklingsselskap AS org.nr Selger har generalfullmakt fra hjemmelshaver. Hjemmelshaver Slottskaker AS org.nr: Matrikkelnummer / adresse Eiendommen Gamleveien 80 har matrikkelnr: Gnr. 101, Bnr. 76 i Lørenskog kommune. Bygg F, salgstrinn 6 er en del av byggetrinn 3. Leilighetene vil bli tildelt eget seksjonsnummer når seksjoneringen er gjennomført. Oppdragsansvarlig In-Vest Eiendomsmegling, avd. Prosjekt org.nr Ansvarlig megler: Tomas Nordgård Gabrielsen. I tillegg vil Eiendomsmegler Helle Thorsdalen og Megler Eileen V. Dreyer, megle på prosjektet. BEBYGGELSE / LEVERANSE Omfang Bygg F utgjør totalt 25 leiligheter. Dette er tredje av tre planlagte byggetrinn (antall byggetrinn kan endres). Det leveres p-plasser i kjeller i et multipark-system, sykkelparkering og boder. Det planlegges i alt ca. 230 leiligheter i området som utgjør Gamleveien 80. Tredje byggetrinn er det planlagt 58 leiligheter fordelt på nybygg E og F på inntil 6 etasjer, og nybygg R på inntil 2 etasjer. Utbygger vil også vurdere igangsetting for bygging kun av enkeltvis salgstrinn dersom det er hensiktsmessig. Byggetrinn 1, 2 og 3 har henholdsvis prosjektnavn Gamleveien 80 I, Gamleveien 80 II og Gamleveien 80 III. Oppstartstidspunkt på byggetrinn 3 er ikke endelig besluttet. Se ellers vedlagte leveransebeskrivelse datert Byggetrinnene fremgår av vedlagte situasjonsplan Boligtype Selveierleiligheter Byggemåte Se vedlagt leveringsbeskrivelse og situasjonsplan for nærmere informasjon. Utbygger/entreprenør Et prosjekt i regi av Otium Bolig AS og Bunde Eiendom AS. Bunde Bygg er valgt entreprenør. Byggeår Antatt 2013/2015 Arealangivelser Arealene oppgitt på tegninger og i prislister er angitt i ca. bruksareal BRA (salgbart areal BRA-S) som er boligens mål innvendig, innbefattet innvendige boder, sjakter og vegger, men ikke medregnet yttervegg. I tillegg opplyses ca P-rom i prislisten. Selger tar forbehold om mindre avvik kan forekomme. Garasje / parkering Det følger med 1 stk p-plass til hver leilighet. Ekstra parkeringsplasser i parkeringskjeller kan kjøpes i tillegg, så lenge det er ledige plasser. Det er begrenset antall plasser. Pris pr. ekstra parkeringsplass utgjør kr ,-. Organisering og lokalisering av garasjeplassene avgjøres av selger. Tilvalg Det er utarbeidet en liste på alternativene som kjøperne kan velge mellom ut over standardleveransen og som ikke medfører pristillegg. Alternativene fremkommer i leveransebeskrivelsen. Mulighetene for egne valg begrenses etter produksjonsstart. Kjøper har i tillegg krav på tilvalg eller endringer begrenset til 15 % av kontraktsverdien. Avhengig av byggearbeidenes fremdrift kan man innenfor visse rammer ha muligheten for endringer av standard materialvalg i henhold til leveransebeskrivelsen. Slike tilvalg leveres mot pristillegg. Kjøpere får blant annet mulighet til å sette sammen egne løsninger på kjøkken, bad og garderobe direkte av kjøkkenleverandøren. Tilvalg må bestilles ift. oppsatt produksjon, og mulighetene begrenses etter hvert som produksjonen igangsettes. Øvrige ønsker kan forespørres, tilbys og utføres dersom de er mulige og om det avklares i god nok tid før produksjonen. Dersom selger krever tilvalgskostnadene utbetalt før overtakelse skal det stilles 47 garanti ihht Bustadoppføringslova direkte ovenfor kjøper. Kontakt megler for nærmere informasjon. Energimerking Energiattest er rekvirert av megler men ikke mottatt fra selger. Kjøper bør derfor legge til grunn at leiligheten har karakter G selv om det forventes en bedre karakter når prosjekteringen er ferdig. Energimerking er under beregning og vil foreligge ved overtakelsen. er Hver leilighet får tilgang til 1 stk. sportsbod i kjeller/fellesareal. FELLESAREAL Tomt/areal Arealbekreftelse fra Lørenskog kommune viser areal på kvm eiet tomt. Beskrivelse av fellesareal Fellesarealer leveres ferdig opparbeidet og beplantet i henhold til vedlagte utomhusplan. ØKONOMI Omkostninger Dokumentavgift til Staten 2,5 % av andel tomteverdi (se prislisten) Tinglysningsgebyr for skjøte kr 1.066,- Tinglysningsgebyr for evnt. pantedokument kr 1.066,- Attestasjonsgebyr pr. obligasjon kr 202,- Tilknytningsavgift Kabel-Tv kr 4.500,- Totale omkostninger pr. leilighet avhenger av Størrelsen/eierbrøk på leiligheten da dokumentavgift beregnes ut fra 2,5 % av andel tomteverdi. Totale kostnader utgjør derfor kr 6.834,- + dok. avgift som varier fra ca. kr 3.700,- til kr ,-. (leilighet på 33 kvm BRA = dok avgift ca. kr 3.700,-. Leil på 100 kvm BRA = dok. avgift ca. kr ,-). Dokumentavgiften må svares med 2,5 % av andel tomteverdi for eiendommen. Det tas forbehold om nødvendig godkjenning fra tinglysningsmyndighetene. Det tas forbehold om endringer av omkostningsbeløpene som følger av endringer i de offentlige gebyrene før overtagelsen. Den eventuelle merutgift som følge av forhøyet tinglysningsgebyr og/eller dokumentavgift vil bli belastet kjøper. Betalingsbetingelser 1) Det forutsettes en innbetaling av depositum på kr , ved kontrakts signering (Selger stiller garantier i sam svar med bud stadoppføringslova 12.) Innbetalingen skal være fri egenkapital, det vil si forutsetter ikke pant i den leilighet som kjøpes. 2) Resterende del av kjøpesummen inkl. omkostninger betales uoppfordret 3 dager før overtagelse. Garantier Handelen reguleres av Bustadoppføringslova og selger stiller som sikkerhet for oppfyllelse av sine forpliktelser, en garanti ved kontraktsinngåelse på 3% av kjøpesum frem til overtagelse. Beløpet økes til 5 % av kjøpesum og står i 5 år etter overtagelse. Kopi av loven ligger som vedlegg til kjøpekontrakt. Selger kan stille garanti i henhold til 47 i Bustadoppføringslova for å disponere innbetalte håndpenger. Kjøper vil i så tilfelle ikke oppbære renter av de beløp det stilles garanti for. Påkrevde endringer av garantier ved eventuelle videresalg/transporter bekostes ikke av selger/utbygger. Avbestillingsgebyr etter bustadoppføringslovens 54. Etter dette reguleres avbestillingsgebyret iht. Bustadsoppføringslova. Likningsverdi Ikke fastsatt. Likningsverdien fastsettes av Nedre Romerriket likningskontor og vil være ca 25 % av markedsverdien som primærbolig, og ca 40 % av markedsverdi som sekundærbolig. SAMEIET Forretningsfører OBOS Eiendomsforvaltning, Avd nye boligselskap. Org. nr tlf Sameiet står fritt til å velge forretningsfører etter ½ driftsår. Selger har rett til å bestemme leverandører for sameiet (bl.a. strømleverandør, vaktmestertjenester, vedlikehold av tekniske installasjoner og valg av signaloperatør for Kabel-TV og data). Eierform / Organisering Det vil bli opprettet eierseksjonssameier i samsvar med Eierseksjonsloven av 23. mai 1997 nr.31. Fremtidig eier plikter å bli medlem av sameiet. Som seksjonseier i et seksjonssameie, vil kjøper bli sameier i eiendommen med tilhørende enerett til bruk av sin leilighet. Eneretten omfatter også balkong eller privat uteareal for leiligheter på bakkeplan og evt. garasjeplass. Seksjonseierne får felles bruksrett til sameiets fellesareal. Viser til vedlagte utomhusplan. Seksjoneeierne har full råderett over sine seksjoner. Seksjonseierne kan fritt pantsette, selge og leie ut sine seksjoner. Sameiet er planlagt å bestå av Gamleveien 80, Byggetrinn 3 med 58 leiligheter samt R-leilighetene. Det vil også kunne bli opprettet flere og færre sameier tilsvarende. Leilighetene i første etasje vil få tildelt en del av tilliggende utomhusareal som tilleggsareal til sine respektive seksjoner eller i form av annen klausulering/vedtektsfesting. Hver leilighet får tilgang til en sportsbod. Det medfølger i tillegg en parkeringsplass i felles garasjeanlegg. Selger foretar fordelingen av boder og parkeringsplasser. Bruksrettene til boder og parkeringsplasser kan ikke selges separat fra Boligen. Selger forbeholder seg retten til fritt å omsette eventuelle ekstra biloppstillingsplasser samt disponere over og selge flere biloppstillingsplasser til kjøpere i 1, 2 og 3. byggetrinn. Det er ikke avgjort hvordan rettighetene til parkeringsplass og sportsbod skal sikres. Organiseringen vil enten fremgå av vedtektene og/eller annen dokumentasjon og/eller ved tinglysning av rettighetene, alternativt fremgå av seksjoneringsbegjæringen. For øvrig gjelder lov om eierseksjoner for eierseksjonssameiet og driften av dette. Det vil bli avholdt konstituerende sameiemøte der det velges et styre som vil representere sameiet. Vedtekter Det er utarbeidet utkast til vedtekter for Sameiet. Det forutsettes at dokumentene aksepteres som grunnlag for handelen. Kjøper er kjent med at utkastet kun er veiledende og aksepterer at utkastet vil kunne bli endret forut for og i forbindelse med sammenføyning/fradeling og seksjonering/overtagelse av Boligen. Eventuelle ønskede endringer kan skje i henhold til vedtektene på senere årsmøter. Overtagelse av Sameiets fellesarealer gjennomføres med Sameiets styre. Kjøper er innforstått med at fellesarealene avhengig av årstid vil kunne bli ferdigstilt og overtagelsesforretning avholdt etter Kjøpers overtagelse av boligen. Kjøper er kjent med at utkastet til vedtekter kun er veiledende og aksepterer at utkastet vil kunne bli endret forut for og i forbindelse med sammenføyning/fradeling og seksjonering og overtagelse av Boligen.

4 Fellesutgifter Det fremtidige sameiet vil fastsette størrelsen på Sameiets fellesutgifter. Fellesutgiftene skal dekke Sameiets ordinære driftsutgifter og vil avhenge av ytelsene sameiet vil rekvire. Fellesutgifter er estimert til kr 23,- pr. kvm. BRA pr. mnd. Det påløper ca. kr 150,- pr. mnd. i felleskostnader pr. garasjeplass samt kr. 252,- pr. mnd. til kabel-tv/bredbånd. Oppvarming og varmtvann via fjernvarme kommer i tillegg og estimeres til ca kr 10,- pr. kvm. BRA. Beløpet faktureres med a-konto pr. mnd. som avregnes årlig ut i fra faktisk forbruk fordelt etter eierbrøken. I fellesutgifter inngår bl.a. felles byggforsikring, drift og vedlikehold, foretningsførsel, kommunale avgifter og felles strøm. Det foreligger pt. ikke regnskap eller budsjett for sameiet / sameierne. Budsjett vil bli utarbeidet av utbygger i samarbeid med forretningsfører og tas opp til gjennomgang på første årsmøte. Endelig fastsettelse av første års driftsbudsjett og fellesutgifter gjennomgås også på sameiets årsmøte. Løpende utgifter Fellesutgifter, innboforsikring, strømutgifter og drift garasjekostnader. Forsikring Frem til overtagelse vil eiendommen være forsikret av utbygger. Etter overtagelse vil eiendommen forsikres gjennom sameiets fellesforsikring. Kjøper må selv besørge innboforsikring og forsikring av eventuelle særskilte påkostninger. OFFENTLIGE FORHOLD Vei / Vann og kloakk Offentlig. Odel / Konsesjon Det er ikke odel eller konsesjon på eiendommen. Reguleringsforhold / Offentlig godkjenning Området er regulert til bl.a. bolig-, nærings- og kontorformål. Området er under utbygging og videre utvikling jfr. informasjon fra reguleringskontoret i Lørenskog kommune. Da dette er et område i utvikling må det påregnes videre utbygging av tomter/bygg i nærområdet. Se vedlagt utsnitt av reguleringsplan fra Lørenskog kommune fra Utbyggingstjenesten datert Nabotomten er under utvikling til boliger. Servitutter / Rettigheter Seksjonseiere får full råderett over egen seksjon. Seksjonene overdras med de rettigheter og forpliktelser som grunnboken viser. De vil være fri for økonomiske heftelser med unntak av lovpålagt pantrett til sameiet som sikkerhet for oppfyllelse av den enkelte sameiers fellesforpliktelser for inntil 1G. I tillegg kan selger tinglyse bestemmelser vedrørende Sameie, naboforhold eller forhold pålagt av myndighetene. Kopi av grunnbok med servitutter tinglyst på eiendommen kan fremlegges av Megler. Da det er mange servitutter er disse kun medtatt i standard kjøpekontrakt som er vedlegg til denne nøkkelinformasjonen. Forbehold Salgsprospekt med vedlegg er ment som en orientering om byggeprosjektet og er ikke bindende for den detaljerte utformingen og fargevalg for bebyggelse og de enkelte enheter. Alle opplysningene er gitt med selgers forbehold om rett til endringer som er hensiktmessige og nødvendige uten at den generelle standard forringes. Kjøper aksepterer uten prisjustering at utbygger har rett til å foreta slike endringer. Eksempel på slike endringer kan være innkassing av teknisk anlegg, mindre endringer av boligens areal, tilpasninger av utomhusplan og liknende. Tegninger og perspektiv er kun ment som illustrasjon. Det kan således inneholde elementer som ikke inngår i Selgers leveranse, både når det gjelder utvendige forhold og innvendige. Mindre justeringer må påregnes i detaljprosjekteringen. Det gjøres oppmerksom på at dersom det er avvik mellom endelig leveransebeskrivelse og fremlagte tegninger/illustrasjoner, er det endelige leveransebeskrivelse som gjelder. I vedlagte utenomhusplan kan det forekomme små endringer, den er ikke endelig. Fellesareal ferdigstilles iht. egen plan for utomhusareal, og kjøper må påregne at de ikke er ferdigstillet samtidig med boligen. Det kan være avvik mellom de planskisser, planløsninger og tegninger som er presentert i prospektet, og den endelige leveransen. Slike avvik utgjør ingen mangel ved Selgers leveranse som gir Kjøper rett til prisavslag eller erstatning. Se ellers vedlagte detaljerte leveransebeskrivelse datert Selger står fritt til uten varsel å endre priser og betingelser på usolgte leiligheter, senere salgstrinn og garasjeplasser uten nærmere varsling. Selger står fritt til å endre seksjonsnummer i prosjekteringsprosessen, og det tas forbehold om eventuell endring av antall eierseksjoner i bygningene. Selger tar forbehold om tilstrekkelig forhåndssalg og offentlige tillatelser. DIVERSE Kjøper kan ikke uten Selgers skriftlige samtykke transportere kjøpekontrakten eller selge boligen videre før hjemmel er overført. Salg av bolig under oppføring reguleres av bustadoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43. Overtakelse Det er mellom Selger og Kjøper ikke avtalt konkret fremdriftsplan eller tidspunkt for ferdigstillelse, jf bustadoppføingsloven 10 tredje ledd. Byggetiden er beregnet til ca. 18 måneder fra byggestart sommer Estimert seneste tidspunkt for byggestart er 1. kvartal 2014, hvilket gir en antatt ferdigstillelse i slutten av 1. kvartal 2015 men er ikke et forpliktende tidspunkt for ferdigstillelse. Selger tar forbehold om at kjøpekontrakten kan bortfalle: Dersom endelige offentlige tillatelser ikke gis, eller at tillatelsene som gis medfører tyngende vilkår, eller Dersom det ikke oppnås et for Selger tilstrekkelig antall solgte boliger i prosjektet, hvilket utgjør 70 % av leilighetene i bygge trinn 3.(Salgstrinn 6) Selger tar i denne forbindelse forbehold om at byggestart kan også påbegynnes før 70 % salg av leilighetene er oppnådd, dersom prosjektselskapets styre ikke gir endelig beslutning om igangsettelse. Dersom Selger ikke gjør gjeldende forbeholdet omhandlet i denne bestemmelse innen , er selger forpliktet til å gjennomføre byggingen og kjøpekontraktene som er inngått. Dersom Selger gjør forbehold gjeldende i henhold til det ovenstående, bortfaller denne kjøpekontrakt, slik at alle forpliktelser som følger av kjøpekontrakten opphører, og slik at beløp som kjøper har innbetalt iht. denne kontrakt, med tillegg av opparbeidede klientbankkontorenter hos megler, utbetales til kjøper. Dersom overtakelsen bli senere vil ikke kjøper nødvendigvis ha rett til dagmulkt. Ferdigattest / Midlertidig brukstillatelse Som følge av at boligen etableres i et av flere byggetrinn, er kjøper gjort uttrykkelig kjent med og aksepterer at boligen vil kunne bli klar for overtakelse før det totale prosjektet, herunder hele eller deler av fellesareal utomhus, kan ferdigstilles. Dette innebærer at kjøper vil kunne overta boligen før det foreligger ferdigattest fra Lørenskog kommune, og at selger kan måtte søke om midlertidig brukstillatelse/dispensasjon om krav til ferdigattest ved overtakelse. Dersom kjøper overtar boligen på midlertidig brukstillatelse har selger krav på oppgjør i henhold til denne kontrakt, mot at det holdes tilbake et beløp som sikkerhet for at ferdigattest blir gitt. Selger plikter å fremskaffe ferdigattest senest når siste byggetrinn avsluttes. Utbygger sørger for ferdigattest. Og denne skal foreligge før overtakelse. Megler er pliktig til å fraråde kjøper og overta boligen før det foreligger ferdigattest. Dersom det foreligger midlertidig brukstillatelse ved overtagelsen og kjøper ønsker å overta bør kjøper holde tilbake en forholdsmessig del av kjøpesummen. Meglerhonorar/ Provisjon: Megler har fast provisjon på kr ,- + mva. pr solgte leilighet i prosjektet, samt et ekstra sluttvederlag ved oppnådd suksess. Sikkerhetsstillelse Alle eiendomsmeglerforetak har lovpålagt forsikring av klientmidler, begrenset opptil kr. 30 millioner. Enkeltsaker er forsikret med inntil kr. 10 millioner. Ved kjøpesum over kr. 10 millioner kan klientmidlene tilleggsforsikres. Hvis kjøper ønsker dette så vil det tilfalle et tilleggsgebyr som blir lagt til kjøpers omkostninger. Kjøper må innen kontraktsmøte gi ansvarlig megler tilbakemelding om dette er ønskelig. Hvitvaskingsloven Eiendomsmeglere ble fra underlagt bestemmelsene i Hvitvaskingsloven. Dette innebærer blant annet at eiendomsmegleren har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner. Budgiving Faste priser. Se egne dokumenter for prisliste og kjøpsbekreftelse. Selger har godkjent salgsoppgaven, dato

5 Leveringsbeskrivelse Gamleveien 80, salgstrinn 6 GENERELT Leveringsbeskrivelsen er utarbeidet for å orientere om de viktigste bestanddelene og funksjonene for salgstrinn 6 som omfatter leilighetsbygg bygg F i prosjektet Gamleveien 80. Prosjektet Gamleveien 80 er totalt planlagt delt i 3 byggetrinn på til sammen ca 230 leiligheter. Det kan forekomme avvik mellom leveringsbeskrivelsen og prospektet. I slike tilfeller gjelder leveringsbeskrivelsen. Enkelte illustrasjoner i tegningsmaterialet som møblering, fargevalg, dør- og vindusform, bygningsmessige detaljer f.eks. på fasaden, detaljer på fellesarealer, materialvalg, rekkverk, blomsterkasser, beplantning, fargesetting, tekniske føringer og lignende kan avvike fra leveransen da detaljprosjekteringen ikke er sluttført. Byggetrinn 3 i prosjektet Gamleveien 80 er prosjektert etter gjeldende bebyggelsesplan og det foreligger rammetillatelse i henholdt til teknisk forskrift TEK10, etter tilhørende plan- og bygningslov. For leveringen gjelder Bustadoppføringslovens bestemmelser. Selger tar forbehold om nødvendige endringer i prosjekteringen og leveringsbeskrivelsen som følge av uforutsette forhold, offentlige krav, vilkår og godkjenninger. Møbler og innredning som er vist med hvit farge på salgstegningene er bare for illustrasjon, og inngår ikke i leveransen. KONSTRUKSJON Bygningene blir oppført med bæresystem i betong eller i et tilsvarende system tilpasset konstruksjonene. Garasjeanlegget blir utført i betong og evt betongelementer. Takene blir flate, isolert og med fall til innvendig sluk. Det etableres gjennomføringer for teknisk anlegg, avkast inntak. Arkitekten har lagt vekt på arkitektonisk utforming og tilpassing ift nærområdet. Fasaden blir lys hvitpigmenterte betongelementer med innslag av sekundærelementer. Balkongene vil bli levert med dekker av betong, og er prosjektert med aluminiums- og glassrekkverk. Balkongene er inntrukne konstruksjoner. Flatene har fall for avrenning, men mindre ansamlinger av vann vil kunne oppstå på gulvflatene ved regnvær. Noen leiligheter leveres med inntrukne terrasser. INNVENDIG BEHANDLING GULV Gulvene leveres med parkett i lakkert eik. Baderomsgulvene leveres med keramiske 10x10 cm fliser på gulv. Materialprøver er vist på salgskontoret. VEGGER Alle gipsvegger blir sparklet og malt i lyse farger. Ventiler for ventilasjon og eventuelt inspeksjonsluker plasseres der det er egnet ift tekniske føringene. Baderomsveggene leveres med keramiske 20x20 cm fliser på vegg. Rørføringer for radiatorer blir synlige i leilighetene, men vil bli plassert så tett inntil radiatorene som mulig. HIMLINGER Entre blir nedforet og kledd med gips, sparklet og malt. Bad blir nedforet og kledd med gips eller plater. Øvrig himling blir levert med malt betong og med V-fuger mellom elementene. Tekniske føringer og eventuelle bærebjelker fores, gipses og behandles som øvrige flater. Nedforing og innkassing av ventilasjonsrør vil forekomme. Tørkesprekker i vanlig omfang i overgangen mellom veg/vegg og vegg/himling må påregnes. UTSTYR KJØKKEN Kjøkkeninnredning leveres av HTH eller av leverandør med tilsvarende kvalitet. Frontene blir levert i hvit høyglans og benkeplaten i mørk laminat. Alle dører blir levert med håndtak i børstet stål. Kjøkkenleverandøren kan på forespørsel utforme kundetilpassede løsninger mot tillegg. Det leveres kombinert kjøleskap/fryser, innbygd integrert oppvaskmaskin, og ovn og keramisk platetopp type Zanussi eller tilsvarende kvalitet. Det monteres nedfelt vask i rustfritt stål. GARDEROBE Leilighetene leveres med slagdørsgarderobe med fordeling hyller/ stang. Front og skrog i hvit matt overflate og håndtak i børstet stål. Garderobene leveres av HTH eller av leverandør med tilsvarende kvalitet. Plasseringen kan avvike ift prospekttegningene som illustrerer mulige løsninger. INNVENDIGE DØRER Innvendige dører blir levert i hvit glatt eller tilsvarende fra Easy Door, eller leverandør med tilsvarende kvalitet. Dørene er i fabrikkmalt utførelse. Dørvridere leveres i børstet stål. BAD Dusjbatteri med garnityr montert på vegg. Det leveres servantskap og laminat benkeplate med matte hvite dørfronter og nedfelt hvit servant. Speil med lys på vegg over servant.. Det leveres vegghengte toaletter i hvit utførelse og blank nedspylingsknapp. Badene har plass til vaskemaskin og tørketrommel. VINDUER / VINDUSDØRER Alle leilighetene leveres med vinduer og balkongdører med karmer i tre eller annet egnet materiale som tilfredsstiller gjeldende krav. Åpningsbare vinduer leveres med vaskestilling, samt barnesikring. Der det eventuelt er behov for brannvinduer kan luftemuligheten bli begrenset. Vinduskarmene leveres med hvit farge innvendig, utvendig farge er ikke bestemt. INNGANGSDØR TIL LEILIGHET Det blir levert mørke grå eller hvite inngangsdører med brann- og lydklassifisering ihht. forskriftene. Dørkikkert og FG-godkjent sikkerhetslås er inkludert. LISTVERK Fotlister er lakkert. Gerikter er i hvit utførelse. Alt listverk leveres med synlige spikerhull. Det leveres ikke taklister, overgangene fuges. DIVERSE UTSTYR Det leveres 1 stk brannslokningsapparat eller brannslange i hver leilighet. Det leveres 1-3 røykvarslere pr. leilighet avhengig av planløsning og leilighetsstørrelse. TEKNISKE ANLEGG VENTILASJON Det leveres balansert ventilasjon i leilighetene ELEKTRISK Elektrisk anlegg ligger generelt skjult i leilighetene, bortsett fra enkelte fremføringer til lys og stikk under overskap på kjøkken, i boder og på brann- og lydvegger. Anlegget følger NEK 400 som blant annet definerer krav til antall elektriske punkter og som er godt dimensjonert. Alle elektriske punkter er plassert på vegg, takpunkt monteres ikke. For lyspunkt i himling leveres stikkontakt i overgang mellom himling og vegg. Det leveres lysarmatur med lysrør under overskapene på kjøkken. Det etableres stikkontakter ifb med benkeplaten på kjøkken, eventuelt under overskap. Det er inkludert 2-4 downlights på bad og opplegg for vaskemaskin og tørketrommel. Stikkontakt monteres ved overkant av speilet eller på egnet sted i nærheten. SANITÆR Det monteres ett-greps blandebatteri og opplegg for oppvaskmaskin i kjøkkenbenk, og opplegg for vaskemaskin på bad. Blandebatteri på kjøkken får lett tilgjengelig stengekran for oppvaskmaskinen. Det er kun forutsatt bruk av kondenstørketrommel. Varmtvannet leveres gjennom fjernvarme- anlegget og er en del av fellesanlegget. BOLIGSPRINKLING Det er prosjektert boligsprinkling i leilighetene og i fellesområdene. Føringer vil legges skjult der det er mulig, men sprinkelhoder og enkelte føringer kan bli synlige. Synlige rør vil bli hvitmalt. OPPVARMING Leilighetene leveres med vannbåren varme fra fjernvarmeanlegget med termostatstyrte radiatorer og er en del av fellesanlegget. Badegulvene har gulvvarme. TV/RADIO/TELEFON Det leveres en standard grunnpakke fra en anerkjent leverandør av TV og datasignaler. Grunnpakken vil omfatte de mest vanlige kanalene og den enkelte beboer kan selv velge tilleggstjenester. TEGNINGER AV TEKNISKE ANLEGG Tekniske anlegg og fremføringer til disse blir ikke markert på tegninger som omfattes av kjøpekontrakten. Endelig plassering av disse bestemmes av hva som er hensiktsmessig og nødvendig. Det tas forbehold om endringer på plantegninger for fremføring av sjakter, sprinkling, ventilasjonsanlegg og elektriske føringer. FELLESAREAL Det blir levert akustiske himlingsplater i trapperom. Vegger sparkles og males. Gulv ved inngangene flislegges. Postkasser monteres i hver hovedinngang. HEIS Det leveres heis i bygningen med direkte adkomst fra garasjekjeller og bodareal. TRAPPER/TRAPPEROM Undersiden av trappene og vegger i trapperom og korridorer males. Belysning med bevegelsesdetektorer monteres. UTOMHUS Adkomst til hovedinngangene vil være fra utomhusområdet og 1 separate innganger med trapper og heis som også forbinder garasjeanlegget. Det etableres et egnet renovasjonssystem etter kommunens krav og retningslinjer og som er prosjektert i ytterkant av utomhusområdet ved gangveien mot nabosameiet.

6 Etasjeplan 1, bygg F Etasjeplan 2, bygg F Det vil bli gjort plass til sykkelparkering etter gjeldende krav. Se forøvrig vedlagt utomhusplanen. BALKONG / UTEPLASS Leilighetene vil enten få balkong eller egne hellelagte utomhusområder. BODER I tillegg til innvendig bod vil alle enheter får rett til å disponere 1 stk sportsbod på 5m 2 i fellesområdet. Hver sportsbod leveres minimum med nettingvegger og dør som kan låses med hengelås eller tilsvarende. Kjellerveggene males og tak og gulv støvbindes. Selger forbeholder seg retten til fordeling av boder. 9,0 m 2 2 Nr. 105 BRA : 36,0 m 2 4,0 m 2 Bad type N1 Gard. 5,0 m 2 9,0 m 2 2 Nr. 205 BRA : 36,0 m 2 4,0 m 2 Bad type N1 Gard. 5,0 m 2 TRENINGSROM Ifm byggetrinn 1 etableres et treningsrom på inntil 50 m 2 i kjellerarealet for bruk av sameierne. Dette blir tilgjengelig også for de øvrige trinnene. Rommet utstyres med 3 stk spinningssykler, 2 stk tredemøller, 2 stk benkpress med vekter, 2 stepkasser, 2 stk kombinasjonsstasjoner, 2 sett med håndvekter, 2 stk ribbevegger og 4 stk treningsmatter. PORTTELEFON Det monteres ringetablå ved hoved-inngangspartiene og standard porttelefon-anlegg med åpner i hver leilighet. Det leveres også ringeknapp utenfor hver leilighet. PIPE Pipe, peis eller ildsted leveres ikke. PARKERING Det bygges parkeringsplasser i kjelleren og det medfølger 1 parkeringsplass til hver leilighet. Øvrige plasser må eventuelt kjøpes mot tillegg. Parkering i kjeller løses med parkeringssystem av Multiparking. Se egen beskrivelse. Selger forbeholder seg retten til fordeling av parkeringsplasser. Parkeringsanlegget søkes seksjonert til egen næringsseksjon, men vil kunne bli organisert på annen måte. Leveransebeskrivelse BYGG F - 1.Etasje 1: ,0 m 2 14,0 m 2 Nr. 102 BRA : 47,0 m 2 Nr. 104 BRA : 85,5 m 2 17,0 m 2 10,0 m 2 Nr. 103 BRA : 43,5 m 2 20,5 m 2 Nr. 101 BRA : 105,0 m 2 37,0 m 2 5,5 m 2 6,5 m 2 Bad type N2 Kott Bad type T1 Bad type T2 WC type Y 1,5 m 2 Bad type 3C1 BYGG F - 2.Etasje 1: ,0 m 2 14,0 m 2 3,5 m 2 Arb. 6,0 m ,0 m 2 14,0 m 2 Nr. 202 BRA : 47,0 m 2 Nr. 204 BRA : 102,5 m 2 10,0 m 2 Nr. 203 BRA : 43,5 m 2 17,0 m 2 20,5 m 2 Nr. 201 BRA : 105,0 m 2 36,5 m 2 6,5 m 2 5,0 m 2 Bad type N2 WC type M Bad type T1 Bad type T2 WC type Y 1,5 m 2 Bad type 3C1 1 49,0 m 2 1 3,5 m 2 Arb. 6,0 m 2

7 Etasjeplan 3, bygg F Etasjeplan 4, bygg F Etasjeplan 5, bygg F Etasjeplan 6, bygg F 6,0 m 2 9,0 m 2 3,5 m ,5 m 2 12,0 m 2 Korr 8,5 m 2 Bad type N2 WC type M 4,0 m 2 Gard 5,5 m 2 Bad type T1 Bad type T2 WC type Y 1,5 m 2 6,5 m 2 Bad type 3C1 56,5 m 2 49,0 m 2 Nr. 603 BRA : 135,0 m 2 20,5 m 2 Nr. 601 BRA : 99,0 m 2 Nr. 602 BRA : 47,0 m 2 31,5 m 2 14,0 m 2 16,0 m 2 4,0 m 2 3,5 m 2 Arb. 6,0 m 2 14,0 m 2 49,0 m 2 BYGG F - 6.Etasje 1: Bad type N2 WC type M 5,0 m 2 Bad type T1 Bad type T2 WC type Y 1,5 m 2 6,5 m 2 Bad type 3C1 Nr. 501 BRA : 105,0 m 2 42,0 m 2 Nr. 504 BRA : 102,5 m 2 10,0 m 2 Nr. 503 BRA : 43,5 m 2 17,0 m 2 20,5 m 2 Nr. 502 BRA : 47,0 m ,0 m 2 14,0 m 2 BYGG F - 5.Etasje 1: ,0 m 2 3,5 m 2 Arb. 6,0 m 2 14,0 m 2 49,0 m 2 Bad type N2 WC type M 5,0 m 2 Bad type T1 Bad type T2 WC type Y 1,5 m 2 6,5 m 2 Bad type 3C1 Nr. 401 BRA : 105,0 m 2 42,0 m 2 Nr. 404 BRA : 102,5 m 2 10,0 m 2 Nr. 403 BRA : 43,5 m ,5 m 2 Nr. 402 BRA : 47,0 m ,0 m 2 14,0 m 2 4,0 m 2 3,5 m 2 Arb. 6,0 m 2 14,0 m 2 49,0 m 2 BYGG F - 4.Etasje 1: Bad type N2 WC type M 5,0 m 2 Bad type T1 Bad type T2 WC type Y 1,5 m 2 6,5 m 2 Bad type 3C1 Nr. 301 BRA : 105,0 m 2 42,0 m 2 Nr. 304 BRA : 102,5 m 2 10,0 m 2 Nr. 303 BRA : 43,5 m 2 17,0 m 2 20,5 m 2 Nr. 302 BRA : 47,0 m ,0 m 2 14,0 m 2

8 SITUASJONSPLAN UTOMHUSPLAN Bygg C Bygg D Bygg F 3. byggetrinn salgstrinn 6 Leilighetsbygg F inneholder 25 selveierleiligheter fordelt på 6 etasjer. Byggetrinn 3 omfatter leilighetsbyggene E og F. Leiligheter salgstrinn 6 2 stk. 1-roms leiligheter på 35 m 2 BRA 11 stk. 2-roms leiligheter fra m 2 BRA 2 stk. 3-roms leiligheter fra 85-9 BRA 9 stk. 4-roms leiligheter fra ,5 m 2 BRA 1 stk. 5-roms leilighet på 135,5 m 2 BRA

9 SAMEIERVEDTEKTER for Sameiet Gamlebeien 80 II UTKAST TIL VEDTEKTER FOR SAMEIET GAMLEVEIEN 80 II ELLER ANNET NAVN SOM VELGES SENERE. VEDTEKTENE ER UTARBEIDET I FORBINDELSE MED SEKSJONERING AV EIENDOMMEN, OG KAN BLI GJENSTAND FOR ENDRING OG REVISJON ETTERSOM EIENDOMMEN UTVIKLES 1 Innledning Eiendommen gnr. bnr. i Lørenskog kommune er i overensstemmelse med seksjoneringsbegjæring med vedheftede plantegninger delt opp i eierseksjoner. Alle bestemmelser som er inntatt i kjøpekontrakten, seksjonsbegjæring og husordensreglene er bindende for sameierne og overdragelse av eiendomsandeler må kun finne sted på de vilkår som er inntatt i disse dokumenter og disse vedtekter. Eier en organisasjon/institusjon el.l. flere boligenheter, kan den utpeke et stemmeberettiget medlem for hver boligenhet blant boligenhetens beboere. Ellers har den et antall stemmer svarende til det antall boligenheter den eier. Registrering i foretaksregisteret må finne sted senest innen seks måneder etter tinglysing av seksjoneringsbegjæringen. For så vidt ikke annet følger av disse vedtekter, gjelder reglene i lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr Seksjon En ideell eiendomsandel med eksklusiv bruksrett til én bolig benevnes seksjon. Til hver seksjones omsøkes seksjonert bod som tilleggsareal til seksjonen. Alternativt sikres seksjonseierene eksklusiv bruksrett til en nummerert bod. Dessuten har kjøper av seksjonen felles bruksrett sammen med de øvrige eierne av eiendommen til boligsameiets fellesarealer, så som trapper, ganger, samt felles bruksrett til de felles tomteanlegg m/grøntanlegg og takterrasse, veier, fellesinnretning m.v. Leiligheter på bakkeplass har enerett til bruk av en del av tilliggende utomhusareal i form av terrasse eller haveareal på bakkeplan. Dette bruksarealets utstrekning er som vist i prospektet ved oppføringen av bebyggelsen på Sameiets eiendom. Bruksretten kan ikke fratas vedkommende seksjonseier selv om den ikke måtte komme til uttrykk i form av tilleggsareal til seksjonen ved eiendommens seksjonering Sameiets fellesareal vil inntil byggetrinn 1, 2 og 3 er ferdigstilt og overlevert kunne være av midlertidig karakter. Når byggetrinn 1, 2 og 3 er ferdigstilt og overlevert vil de eventuelle tre eierseksjonssameiene være representert i et eget tingsrettslig sameie for fellesarealer til bruk for alle de tre eierseksjonssameiene. Se nærmere om dette under Sameiernes plikter Sameierne er forpliktet til å rette seg etter boligsameiets vedtekter og vedtak fattet av sameiemøte og styre. Ved alminnelig flertall fastsetter sameiemøtet vanlige ordensregler for eiendommen. Bruksretten må ikke nyttes slik at det er til unødig eller urimelig skade eller ulempe for brukerne av andre seksjoner. Fellesanleggene må ikke nyttes slik at andre brukere unødig eller urimelig hindres i den bruk av anleggene som er avtalt eller forutsatt. Bruksenheten må bare benyttes i samsvar med seksjonens formål. Sameier plikter etter gyldig styrevedtak, å gi styret eller den styret gir fullmakt, adgang til de enkelte bruksenheter for å foreta nødvendig ettersyn, installasjoner eller reparasjoner. Der det er nødvendig med bygningsmessige inngrep for å skaffe tilgang til ovennevnte installasjoner, er sameiet kun ansvarlig for etterarbeider tilsvarende utbedring av selve inngrepet med tilbakesetting til ordinær, enkel standard. Eventuelle påkostninger eller utbedringer utover det som her er er nevnt, må bekostes av sameieren, uansett hvilken standard boligen var i før inngrepet fant sted. Sameierne er også forpliktet i forhold eventuell videre utvikling av tilstøtende eiendommer/byggetrinn, se Disposisjon over seksjon Overdragelse av eiendomsandeler må kun finne sted på de vilkår som er inntatt i ovennevnte doku menter og disse vedtekter, jfr. 1. Overdragelse av seksjon kan ikke skje uten at forretningsfører har fått melding. Totalrestanse inklusive renter og omkostninger skal være innbetalt sameiet ved forretningsfører, før overdragelse kan finne sted. Den enkelte sameier har forøvrig full rettslig råderett over sin seksjon. Sameiet er basert på brøkdeler som svarer til den enkelte seksjons bruksareal (ekskl. evt. tilleggsdeler, boder, terrasser, balkonger og parkeringsplasser), slik det er fastsatt i begjæring om seksjonering med vedheftede tegninger Innehaver av den enkelte seksjon er ansvarlig for at ubetalt andel av fellesutgifter, eventuelt andre utgifter som sameiet har fastsatt, blir betalt og hefter også for tidligere sameiers forpliktelser. De enkelte bruksenhetenes hoveddeler består av klart avgrensede og sammenhengende deler av bebyggelsen på eiendommen iht seksjonsbegjæringen. Leilighetenes balkonger er inkludert i seksjonene og sportsboder og terrasser er tilleggsdeler til seksjonene/alternativt sikret på annen måte. Parkeringsplasser i garasjekjelleren vil bli søkt organisert i egen anleggseiendom, som blir eiet alle eventuelle eierseksjonssameier i prosjektet Gamleveien 80. Alternativt vil garasjen bli søkt seksjoner som egen næringsseksjon, eller kjøpte parkeringsplasser sikres på annen måte, i vedtekter eller som tilleggsdeler til seksjonene. Eventuelle boder og parkeringsplasser som er plassert i eiendommens fellesareal, vil få fastsatt enerett til bruk de enkelte seksjoner, etter nummererte lister. Disse deler av fellesarealet er ikke nødvendig til bruk eller adkomst for øvrige seksjonseiere til deler av eiendommen for øvrig. De deler av eiendommen som ikke inngår i de enkelte bruksenheters hoveddel eller tilleggsdel, er fellesareal. Den enkelte sameier har eiendomsrett til en ideell andel av eiendommens fellesareal, og har enerett til bruk av den bruksenhet vedkommende har grunnbokshjemmel til. 5 Sameiernes vedlikeholdsplikt Vedlikehold av bruksenheten påhviler den enkelte sameier. Med vedlikehold forstås all oppussing, istandsettelse og fornyelse av maling, tapet, gulv, tak, innvendige vegger, dører og vinduer, låser, nøkler, elektriske ledninger med tilbehør fra og med leilighetens apparattavle eller sikringsboks, varmtvannsbereder i bolig, vannkraner, servanter og annet sanitærutstyr, apparater med tilbehør. Dette gjelder også ledninger og innretninger som han selv har satt opp. Sameieren er ansvarlig for vedlikehold av vann, varme og sanitærledninger fra forgreningspunkt på fellesledning og inn i den enkelte bruksenhet. Sameieren er ansvarlig for innsiden av døren og vinduer som vender ut mot fellesareal. Sameierens vedlikeholdsplikt omfatter også den indre del av terrassen, det vil si den delen som ikke sees utenfra. Unnlatelse av å foreta det vedlikehold som er nødvendig for å bevare eiendommens verdi eller å avverge ulemper er å anse som mislighold av sameierens forpliktelser overfor boligsameiet. Eventuelle tilleggsarealer til en seksjon (både ut- og innvendige) har seksjonseieren vedlikeholdsansvaret for. Seksjonseieren har vedlikeholdsansvar for uteareal/haveareal som måtte være tillagt seksjonen, også om dette areal ikke er gjort til tilleggsareal ved eiendommens seksjonering. Seksjonseieren har også tilsynsansvar og sneryddingsansvar for balkonger/terrasser som ikke måtte være tilleggsareal. Alt arbeid som påligger sameieren skal utføres i samsvar med de til enhver tid gjeldende forskrifter. Sameieren er ansvarlig for at dette blir gjort. Boligsameiet skal: 6 Boligsameiets plikter a) Vedlikeholde og forvalte eiendommen med grøntarealer, beplantninger, veier, lekeplasser, og fellesinnretninger av enhver art. b) Besørge utvendig vedlikehold av sameiets bygninger på eiendommen, herunder vedlikehold av trappeoppganger, ytre inngangsdører og rom til avbenyttelse for samtlige sameiere. c) Dersom formålstjenelig, bidra og delta i en felles velforening i kvartalet.

10 7 Forandringer av seksjonen, antenne, markise m.m. Sameierne må ikke uten godkjennelse fra boligsameiets styre gjøre bygningsmessige forandringer vedrørende bygning eller boligen, eller sette opp skillevegger og lignende eller flislegge balkong/terrasse eller sette opp radio- og TV-antenne/parabol, markiser m.m. 8 Fellesutgifter og fellesinntekter Boligsameiet betaler alle kostnader til drift av boligsameiets bygninger, så som offentlige avgifter som direkte kan henføres til bygningene, forsikringer, drift og forsvarlig ytre vedlikehold av bygningene samt forretningsførsel. Dessuten betaler boligsameiet alle kostnader til opparbeidelse, drift og vedlikehold av fellesarealer med veier, lekeplasser, grøntarealer og beplantninger samt vaktmestertjeneste. Restavfall fra seksjonen blir håndtert av et felles avfallsystem for sameiene Gamleveien 80 I, II og III. Kostnaden for anlegget blir fordelt etter brøk tilsvarende sameiets samlede antall seksjoner. Den enkelte sameier skal betale et à konto beløp, fastsatt av styret, til dekning av sin andel av felleskostnadene. For mye innbetalte felleskostnader overføres til disposisjonsfond. Kostnadsbidraget fastsettes av styret med basis i følgende fordelingsnøkkel boligens nettoareal (bruksareal). Inntekter av eiendommen som ikke knytter seg til den enkelte bruksenheten, skal fordeles mellom sameierne etter samme nøkkel som brukes ved fordeling av felleskostnader. Utover ordinære fellesutgifter og fellesinntekter, betaler den enkelte sameier et akonto beløp for varmtvann. Dette blir årlig avregnet. 9 Forsikring Styret plikter å holde boligsameiets bygningsmasse forsikret på en tilfredsstillende måte. Sameieren skal betale egenandel ved forsikringsskader der boligsameiets forsikring benyttes på skader som ligger under sameierens vedlikeholdsansvar. Sameiren er i disse tilfellene også ansvarlig for tap som ikke dekkes av boligsameiets forsikring som følge av helt eller delvis avkorting eller avslag på grunn av sameierens forhold. Bestemmelsen her påvirker ikke boligsameiets rett til å kreve erstatning fra sameieren for øvrig. 10 Utleie Leietakeren forplikter seg til å følge boligsameiets vedtekter, samt vedtak fattet av sameiermøte og styre. Fremleie er ikke tillatt, d.v.s. leietakers videre bortleie. Eier skal opplyse styret og forretningsfører om leietagers navn og egen adresse i utleieperioden. 11 Mislighold Hvis en sameier vesentlig misligholder sine forpliktelser overfor de øvrige sameierne, kan vedkom-mende, med minst seks måneders skriftlig varsel, pålegges å selge seksjonen. Er ikke pålegget etterkommet innen fristens utløp, kan seksjonen kreves solgt gjennom tvangssalg, jf. lov om eierseksjoner 26. Sameieren er ansvarlig for sine husstandsmedlemmer, leietaker eller andre personer som han har gitt adgang til leiligheten, eller, uten skjellig grunn, til eiendommen forøvrig. Medfører sameierens oppførsel fare for ødeleggelse eller vesentlig forringelse av eiendommen eller er sameierens oppførsel til alvorlig plage eller sjenanse for eiendommens øvrige brukere, kan sameiets styre kreve sameieren utkastet før seksjonen er solgt. Konferer denne bestemmelses første ledd og lov om eierseksjoner 27. Denne bestemmelse gjelder også for brukere av seksjonen som ikke er sameiere. I slike tilfeller kan det være naturlig at sameier gis et salgspålegg. 12 Sameiermøtet er sameiets øverste organ Hvert år innen 30. april skal det avholdes ordnært sameiermøte. Innkallingen til ordinært sameiermøte skjer skriftlig med minst 8 dagers, høyst 20 dagers varsel. Sameiermøte ledes av styrets leder med mindre sameiermøtet velger en annen møteleder, som ikke behøver å være sameier. Saker som en sameier ønsker behandlet på ordinært sameiermøte, skal nevnes i innkallelsen når det settes frem krav om det innen den frist styret bestemmer, jf lov om eierseksjoner 33(4). Skal et forslag som etter lov og vedtekter vedtas med 2/3 flertall kunne behandles, må hovedinnholdet være nevnt i innkallingen. Ekstraordinært sameiermøte skal innkalles av styret med minst 8, høyst 20 dagers varsel. Når styret finner det nødvendig kan det innkalles med kortere varsel på minst 3 dager. Sameiermøtet skal holdes når minst to sameiere, som tilsammen har minst 10 % av stemmene, skriftlig krever det og samtidig oppgir hvilke saker de ønsker behandlet. På det ordinære sameiermøte skal disse sakene behandles: 1. Konstituering 2. Årsberetning fra styret 3. Godkjennelse av resultatregnskap og balanse, herunder anvendelse av overskudd eller dekning av tap. 4. Driftsbudsjett 5. Valg av styremedlemmer og varamedlemmer 7. Eventuell godtgjørelse til styret 8. Andre saker som er nevnt i innkallelsen 13 Sameiermøtets myndighet På sameiermøtet har sameierne stemmerett med èn stemme for hver seksjon de eier. Det er anledning til å møte ved fullmektig. Sameieren har rett til å ta med seg en rådgiver til sameiermøtet. Rådgiveren har bare rett til å uttale seg dersom sameiermøtet gir tillatelse med mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Blanke stemmer anses som ikke avgitt. Ved stemmelikhet avgjøres saken ved loddtrekning. Alle vedtak fattes som hovedregel med alminnelig flertall av gitte stemmer. Det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmer til vedtak om: 1. Ombygging, påbygging eller endringer av bebyggelsen eller tomten som etter forholdene i sameiet går ut over vanlig forvaltning og vedlikehold. 2. Omgjøring av fellesarealer til nye bruksenheter eller utvidelse av eksisterende bruksenheter. 3. Salg, kjøp, bortleie eller leie av fast eiendom, herunder seksjon i sameiet som tilhører eller skal tilhøre sameierne i fellesskap. 4. Andre rettslige disposisjoner over den faste eiendom som går utover vanlig forvaltning. 5. Samtykke til endring av formål for en eller flere bruksenheter. 6. Samtykke til reseksjonering som nevnt i eierseksjonsloven 12 annet ledd annet punktum. 7. Tiltak som har sammenheng med sameiernes bo- eller bruksinteresser og som går ut over vanlig forvaltning og vedlikehold når tiltaket fører med seg økonomisk ansvar eller utlegg for sameierne ut over 5 % av de årlige fellesutgiftene. 8. Vedtektsendringer. Det kreves tilslutning fra de sameiere det gjelder til vedtak om: 1. Begrensninger i den rettslige rådighet over seksjonen 2. Endring i fordeling av felleskostnader 3. Endring i fordeling av inntekter av fellesarealer

11 For vedtak i saker som er nevnt i lov om eierseksjoner 43 første ledd (representasjon) og vedtak om salg eller bortfeste av hele eller vesentlige deler av eiendommen etter lov om eierseksjoner 30, 3. ledd, kreves enstemmighet av samtlige sameiere. Flertallskravene ovenfor er ufravikelige og kan ikke fravikes i vedtekter eller på annen måte, jf lov om eierseksjoner 29 og 30. Flertallet i sameiermøtet kan ikke gjøre vedtak som er egnet til å gi noen sameiere en urimelig fordel på andre sameieres bekostning. Vedtak om salg eller bortfeste av hele eller vesentlige deler av eiendommen krever enstemmighet av samtlige sameiere. 14 Styret Boligsameiet ledes av et styre bestående av leder og 2 styremedlemmer med 1 varamedlemmer. Funksjonstiden for leder og de øvrige styremedlemmer er to år, dog slik at ett styremedlem etter loddtrekning trer ut etter første driftsår. Varamedlemmer velges for ett år. Styremedlemmer og varamedlemmer kan gjenvelges. Lederen velges ved særskilt valg. Styret velger innenfor sin midte nestleder og sekretær. Styret står for forvaltningen av sameiernes felles anliggender i samsvar med lov, vedtekter og vedtak av sameiermøtet. Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av medlemmene er til stede. Vedtak treffes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet utgjør møteleders stemme utslaget. I fellesanliggender representerer styret sameierne, og forplikter dem ved underskrift av styrets leder og ett styremedlem, jfr eierseksjonsloven 43. Styret ansetter selskapets forretningsfører. 15 Forretningsfører Forretningsføreren forestår den daglige drift av sameiets eiendom. Forretningsfører sørger for innkreving av fellesutgifter fra sameierne og fører regnskap for boligsameiet. Videre fremmer forretningsfører overfor styret forslag til årsoppgjør, budsjett og fellesutgifter samt utfører de tjenester som er nevnt i forretningsførerkontrakten, herunder begjære tvangssalg, jf. vedtektenes 11, første ledd. 16 Revisor Boligsameiet skal ha statsautorisert eller registrert revisor. Revisor har møte- og talsrett på sameiermøtet. Revisor velges av sameiermøtet med alminnelig flertall. Revisor tjenestegjør frem til ny revisor er valgt. Lov av 15. januar 1999, nr. 2 om revisjon og revisorer gjelder så langt den passer. 17 Legalpant Som sikkerhet for krav som springer ut av sameieforholdet har boligsameiet legal pant i den enkelte seksjon tilsvarende 1G til enver tid (folketrygdens grunnbeløp), jf eierseksjonsloven 25. Forretningsføreren har ved en sameiers mislighold av økonomisk art, fullmakt til å begjære tvangssalg av vedkommendes seksjon. Sameierne kan ikke fremsette motkrav med mindre dette er erkjent eller rettskraftig avgjort ved dom. 18 Prosjektet Gamleveien 80 plikt til å medvirke Om prosjektet Utbyggingen av Sameiet utgjør andre byggetrinn i utbyggingsprosjektet Gamleveien 80. Prosjektet er planlagt gjennomført ved utbygging i flere byggetrinn, med en planlagt bebyggelse på ca 200 boliger. Dersom prosjektet blir gjennomført med flere byggetrinn, er planen at deler av utomhusarealene som inngår i prosjektet, skal eies og/eller disponeres i fellesskap av de eierseksjonssameiene/borettslagene som etter hvert etableres og inngår i prosjektet, og at alle eventuelle byggetrinn har tilgang til garasjeanlegg under bakken. forholdsmessig andel av kostnadene til drift og vedlikehold av opparbeidede felles utomhusarealer, enten det dreier seg om arealer som er permanent elle temporært opparbeidet. Sameiets andel av disse kostnadene vil inngå i Sameiets felleskostnader, jf 3. Sameiets rettigheter i felles utomhusarealer vil sikres ved at det tinglyses bruksrett og/eller overføring av hjemmel til en ideell eierandel av Gamleveien 80s felles utomhuseiendom til Sameiet. Dersom Utbygger velger å overføre hjemmel til en ideell eierandel til Sameiet, kan dette bli gjennomført etter at hele Gamleveien 80 -prosjektet er ferdig utbygget (gjelder alle eventuelle byggetrinn). Dersom ytterligere byggetrinn ikke blir gjennomført, vil Sameiets eiendom kun utgjøre del av den eiendom som Sameiet opprettes på. Eiendommen vil bli gjenstand for fradeling på slik måte Utbygger finner det hensiktsmessig. Garasjeanlegg Det er planlagt bygget et felles garasjeanlegg under bakkenivå for hele Gamleveien 80-prosjektet. Utbygger tar sikte på å fradele garasjeanlegget som egen anleggseiendom med eget gnr/bnr, alternativt opprette et eget Garasjelag i en egen næringsseksjon som eies av Garasjelaget. Ved fradeling av eget garasjeanlegg vil eiere av garasjeanlegget i så tilfelle være eierseksjonsameiene/borettslagene som etableres etter hvert som de enkelte byggetrinn ferdigstilles, garasjeplasskjøperne eller Utbygger (og i siste tilfelle med bruksrettigheter for det enkelte bygg eller garasjeplasskjøperne). Parkeringsplasser kan også bli sikret som tilleggsareal til den enkelte seksjon, i den grad dette finnes hensiktsmessig og aksepteres av kommunen. Tekniske anlegg etc. for Sameiet er planlagt plassert i Sameiets egen eiendom. Dersom enkelte funksjoner for Sameiet likevel blir lagt i garasjeanlegget, som for eksempel sykkelparkering, tekniske rom med mer, kan Utbygger overføre en bruksrett eller evt. en eierandel i garasjeanlegget til Sameiet. Utbygger fastsetter vedtekter for garasjeanlegget. Dersom Sameiet får en bruksrett eller en eierandel i garasjeanlegget eller deler av det, vil Sameiet være forpliktet av disse vedtektene, og herunder forpliktet til å betale en andel av kostnadene til drift og vedlikehold av garasjesameiet. Sameiets andel av disse kostnadene vil i så fall inngå i Sameiets felleskostnader, jf 3. Medvirkningsplikt Inntil Gamleveien 80-prosjektet er ferdig utbygget, er Sameiet forpliktet til å yte nødvendig medvirkning til at Utbygger, evt den Utbygger utpeker, kan gjennomføre en helhetlig utbygging i samsvar med utbyggers planer og med de endringer som evt. blir gjort underveis. Sameiet er herunder forpliktet til å la Utbygger vederlagsfritt benytte deler av Sameiets utvendige fellesarealer midlertidig for adkomst, plassering av utstyr/rigg med mer. Uten hensyn til føringer i disse vedtekter, står Utbygger fritt til å gjennomføre eventuelle ytterligere byggetrinn. Denne vedtektsbestemmelsen kan ikke endres uten samtykke fra Utbygger eller Utbyggers rettsetterfølger. Denne vedtektsbestemmelse (fra og med overskriften Medvirkningsplikt ) bortfaller uten behandling i sameiermøtet når utomhusanlegg og fellesarealer er overtatt for siste byggetrinn i Gamleveien 80 -prosjektet. 19 Tvister Eventuelle tvister mellom sameiet og en sameier blir å avgjøre ved de alminnelige domstoler. Sameierne vedtar eiendommens verneting som rette verneting. 20 Vedtektsendring Endring av boligsameiets vedtekter kan bare besluttes av sameiermøtet med minst 2/3 av de avgitte stemmer, om ikke loven stiller strengere krav, jf eierseksjonsloven 28 annet ledd. Vedtektene kan bare endres med Husbankens samtykke. 21 Oppløsning Boligsameiet kan ikke oppløses uten etter samtykke av samtlige sameiere. Så lenge det hviler husbanklån på eiendommen, kan sameiet heller ikke oppløses. Felles utomhuseiendom Gamleveien 80 -prosjektets utbygger ( heretter omtalt Utbygger ) vil fastsette vedtekter og/eller andre bestemmelser for prosjektenes eventuelle felles utomhuseiendom. Sameiet vil være forpliktet av disse vedtekter/bestemmelser, og herunder forpliktet til å betale en

12 Gamleveien 80 er det man kan kalle «praktisk idyll» Navn: Navn: Personnr: Navn: Personnr: Navn: Adr: Postnr: Adr: Postnr: Personnr: Personnr: Tlf.arb. Adr: Tlf.priv. Tlf.arb. Tlf.priv. Postnr: Adr: Postnr: adr: adr: Tlf.arb. Tlf.priv. Tlf.arb. Tlf.priv. Dato: Dato: adr: adr: Sign: Sign: Dato: Dato: Sign: Sign:

13 GAMLEVEIEN 80 Generelt/forbehold: Alle illustrasjoner, tegninger og foto er kun ment å gi inntrykk av ferdig bebyggelse, og er ikke bindende for utformingen av den endelige bebyggelsen.det kan således inneholde elementer som ikke inngår i utbyggers leveranse, både når det gjelder utvendige forhold og innredning. All informasjon er derfor gitt med forbehold om rett for utbygger til å foreta mindre endringer. Dersom det er avvik mellom endelig leveransebeskrivelse og tegninger i prospektet/websiden er det den endelige leveransebeskrivelsen som gjelder. Det tas forbehold om trykkfeil og myndighetenes endringer av gjeldende regler og forskrifter.

VEDTEKTER for MALMØGATA 11-13 SAMEIE. fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet. Innledning

VEDTEKTER for MALMØGATA 11-13 SAMEIE. fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet. Innledning VEDTEKTER for MALMØGATA 11-13 SAMEIE fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet 1 Innledning Eiendommen gnr. 227 bnr. 309 i Oslo kommune er i overensstemmelse med seksjoneringsbegjæring med vedheftede

Detaljer

SØL V BYGGE N E - Unike leiligheter, moderne liv SALGSTRINN 2 BYGG B

SØL V BYGGE N E - Unike leiligheter, moderne liv SALGSTRINN 2 BYGG B SØL V BYGGE E - Unike leiligheter, moderne liv SALGSTRI 2 BYGG B - Ideer er ingens eiendom, de tilhører den som uttrykker de best. UO Arkitektur SØL V BYGGE E Drømmer du om en egen hage? Kanskje frister

Detaljer

Prospektbilag. Salgs- og eiendomsinformasjon Prisliste Beskrivelse for alle leiligheter Utkast vedtekter og kjøpekontrakt Budskjema. kvartal33.

Prospektbilag. Salgs- og eiendomsinformasjon Prisliste Beskrivelse for alle leiligheter Utkast vedtekter og kjøpekontrakt Budskjema. kvartal33. Prospektbilag Salgs- og eiendomsinformasjon Prisliste Beskrivelse for alle leiligheter Utkast vedtekter og kjøpekontrakt Budskjema kvartal33.no SALGS- OG EIENDOMSINFORMASJON for prosjektet Kvartal 33,

Detaljer

SUTALAUSE. Prospekt Situasjonskart Plantegninger Teknisk leveransebeskrivelse Utkast vedtekter Standard kontrakt STRAUMEHAGEN.

SUTALAUSE. Prospekt Situasjonskart Plantegninger Teknisk leveransebeskrivelse Utkast vedtekter Standard kontrakt STRAUMEHAGEN. STRAUMEHAGEN SUTALAUSE SUTALAUSE STRAUME HAGEN Prospekt Situasjonskart Plantegninger Teknisk leveransebeskrivelse Utkast vedtekter Standard kontrakt Salgsoppgave STRAUMEHAGEN Utbygger/selger Utbygger

Detaljer

Innhold 3 Plantegninger 14 Byggebeskrivelse 17 Nøkkelinformasjon 21 Utkast til vedtekter 31 Kjøpekontrakt 41 Kontaktinformasjon. www.m68.

Innhold 3 Plantegninger 14 Byggebeskrivelse 17 Nøkkelinformasjon 21 Utkast til vedtekter 31 Kjøpekontrakt 41 Kontaktinformasjon. www.m68. Del 2 Innhold 3 Plantegninger 14 Byggebeskrivelse 17 Nøkkelinformasjon 21 Utkast til vedtekter 31 Kjøpekontrakt 41 Kontaktinformasjon www.m68.no Leilighetstype 11 3 Leilighetstype 15 4 Leilighetstype 18

Detaljer

GREFSEN STASJON HUS 5 SITUASJONSPLAN

GREFSEN STASJON HUS 5 SITUASJONSPLAN KONTRAKTSVEDLEGG GREFSEN STASJON HUS 5 SITUASJONSPLAN NEDSENK VIS 20MM DOKUMENT GYLDIG:... GODKJENT:... KONTRAKTSDATO: SELGER:... KJØPER:... KONTRAKTSVEDLEGG HUS 5 GREFSEN STASJON tegning: ETASJEOVERSIKT

Detaljer

Haugbro Terrasse 98-124

Haugbro Terrasse 98-124 Haugbro Terrasse 98-124 1 Selger / utbygger: Foretak: Villa Utvikling AS Adresse: Mosseveien 207 Organisasjonsnummer: orgnr. 981602781 Ansvarlig megler: Joacim Johansen / Mobil: 93 49 43 26 Aveny Eiendomsmegling

Detaljer

løkenhagen Et nytt nabolag i Lørenskog Salgsoppgave Byggetrinn 1

løkenhagen Et nytt nabolag i Lørenskog Salgsoppgave Byggetrinn 1 løkenhagen Et nytt nabolag i Lørenskog Salgsoppgave Byggetrinn 1 hus A løkenhagen, lørenskog Velkommen til løkenhagen. By eller marka, urbant eller landlig? Eller hvorfor ikke: ja takk til begge deler?

Detaljer

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING EIERSEKSJON. Grønlandsleiret 73 Eiendom AS Org nr: 999 325 858 Mølleparken 6 0459 Oslo

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING EIERSEKSJON. Grønlandsleiret 73 Eiendom AS Org nr: 999 325 858 Mølleparken 6 0459 Oslo KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING EIERSEKSJON Denne Kjøpekontrakt er i dag inngått mellom: Grønlandsleiret 73 Eiendom AS Org nr: 999 325 858 Mølleparken 6 0459 Oslo som Selger og Fnr.: Tlf Mobil:, E-post:

Detaljer

SOLEBOLIG 18 MODERNE SELVEIERLEILIGHETER 51 m 2-137 m 2 BRA

SOLEBOLIG 18 MODERNE SELVEIERLEILIGHETER 51 m 2-137 m 2 BRA SOLEBOLIG 18 MODERNE SELVEIERLEILIGHETER 51 m 2-137 m 2 BRA SOLEPRISEN Såner Invest AS ønsker å belønne boligsameier eller personer på Sole, som gjør en ekstraordinær innsats for å fremme samarbeide mellom

Detaljer

Bygg 2 går over 6 plan, mens bygg 3 går over 5 plan. Begge byggene har takterrasser, som blir tilhørende toppleilighetene.

Bygg 2 går over 6 plan, mens bygg 3 går over 5 plan. Begge byggene har takterrasser, som blir tilhørende toppleilighetene. Kort om prosjektet: Prosjektet Nyhavn ved gamle Bergen er et unikt prosjekt beliggende på bryggekanten i Byfjorden. Prosjektet vil bestå av totalt 47moderne eierleiligheter fordelt på 2 bygg ( bygg 2 og

Detaljer

Bygg 2 går over 6 plan, mens bygg 3 går over 5 plan. Begge byggene har takterrasser, som blir tilhørende toppleilighetene.

Bygg 2 går over 6 plan, mens bygg 3 går over 5 plan. Begge byggene har takterrasser, som blir tilhørende toppleilighetene. Kort om prosjektet: Prosjektet Nyhavn ved gamle Bergen er et unikt prosjekt beliggende på bryggekanten i Byfjorden. Prosjektet vil bestå av totalt 47moderne eierleiligheter fordelt på 2 bygg ( bygg 2 og

Detaljer

SAGA PARK. trinn 2. 24 selveier-leiligheter www.sagapark.no

SAGA PARK. trinn 2. 24 selveier-leiligheter www.sagapark.no SAGA PARK trinn 4 selveier-leiligheter www.sagapark.no es Golfklubb Innhold 0 Om prosjektet 03 Beliggenhet 04 Områdebilder 06 Kart/Arkitektens visjon 07 abolagsprofil 08 Vær smart - kjøp nytt 10 Utenomhusplan

Detaljer

«STRØMSBUTUNET» Strømsbuveien 66

«STRØMSBUTUNET» Strømsbuveien 66 «STRØMSBUTUNET» Strømsbuveien 66 1 Adresse: Strømsbuveien 66 4836 Arendal Betegnelse: Gnr. 502 Bnr. 425 i Arendal kommune Eier: Ragi Invest AS Ansvarlig megler: Leif Chr. de Presno / Mobil: 47 20 12 74

Detaljer

Salgsopplysninger for. Nye ettertraktede selveierleiligheter i Råholt sentrum. Hus A

Salgsopplysninger for. Nye ettertraktede selveierleiligheter i Råholt sentrum. Hus A Salgsopplysninger for Nye ettertraktede selveierleiligheter i Råholt sentrum Hus A Selger/oppdragsgiver: Byggherre for prosjektet er Eidsvoll Verk Tomteselskap AS, org. nr. 994 316 494 som utbygger og

Detaljer

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING. EIERSEKSJON leil. nr. Bygg:

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING. EIERSEKSJON leil. nr. Bygg: KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING EIERSEKSJON leil. nr. Bygg: Denne Kjøpekontrakt er i dag inngått mellom: Lørenveien Utvikling AS Org nr: 897 738 732 c/o Stor-Oslo Eiendom AS Postboks 606 0106 Oslo

Detaljer

STRØMMEN KR. 3.490.000,-.

STRØMMEN KR. 3.490.000,-. STRØMMEN NY 3-ROMS LEILigHET med parkering, stor terrasse, LAVE OMKostninger vverkstedalleen 8, 2010 STRØMMEN PRISANTYDNING KR. 3.490.000,-. planløsning 1. etasje, p-rom 73,5 KVM. HYGGELIG STUE MED UTGANG

Detaljer

STRØMMEN KR. 3.290.000,-.

STRØMMEN KR. 3.290.000,-. STRØMMEN NY 3-ROMS LEILigHET med parkering, stor terrasse, LAVE OMKostninger vverkstedalleen 8, 2010 STRØMMEN PRISANTYDNING KR. 3.290.000,-. planløsning 1. etasje, p-rom 73,5 KVM. HYGGELIG STUE MED UTGANG

Detaljer

Stokkan Aktiv Nye selveierleiligheter Stokkanhaugen 177/179

Stokkan Aktiv Nye selveierleiligheter Stokkanhaugen 177/179 Utsikt mot by og fjord Meget gode solforhold Nærhet til Turterreng Stokkan Aktiv Nye selveierleiligheter Stokkanhaugen 177/179 STOKKAN AKTIV / TRONDHEIM Daglig leder Eiendomsmegler, MNEF Martin Sellgren

Detaljer

ST. HANSHAUGEN ANKERSGATE 8, 3513 HØNEFOSS Priser fra kr 1 780 000,- + omk.

ST. HANSHAUGEN ANKERSGATE 8, 3513 HØNEFOSS Priser fra kr 1 780 000,- + omk. ST. HANSHAUGEN ANKERSGATE 8, 3513 HØNEFOSS Priser fra kr 1 780 000,- + omk. flott leilighetsprosjekt på solsiden av Sankthanshaugen. 42 selveierleiligheter fordelt på to bygg. P-rom fra 45 til 136 m² BRA

Detaljer

SANDVIKEN SJØFRONT PRISLISTE

SANDVIKEN SJØFRONT PRISLISTE SANDVIKEN SJØFRONT PRISLISTE BYGG: LEILNR.: ETASJE: BRA: PRIS: OPPDRAGSNR.: 1 1301 3 m/hems 132 m 2 SOLGT! 1 1302 3 m/hems 51 m 2 SOLGT! 1 1303 3 m/hems 51 m 2 SOLGT! 1 1304 3 m/hems 88 m 2 SOLGT! 1 1305

Detaljer

Nøkkelinformasjon. Fra kr 3 100 000,- til kr 6 500 000,-. Se prisliste i prospektet. Totalt inkl. omkostninger: Kjøpesum + kr 18 722,-

Nøkkelinformasjon. Fra kr 3 100 000,- til kr 6 500 000,-. Se prisliste i prospektet. Totalt inkl. omkostninger: Kjøpesum + kr 18 722,- REISE 1 Nøkkelinformasjon Adresse: Prisantydning: Omkostninger: Reise Fra kr 3 100 000,- til kr 6 500 000,-. Se prisliste i prospektet. Kr 18 722,- pr. leilighet Totalt inkl. omkostninger: Kjøpesum + kr

Detaljer

SJØSIA TROMSØ SALGSTRINN 2

SJØSIA TROMSØ SALGSTRINN 2 SJØSIA TROMSØ SALGSTRINN 2 VELKOMMEN TIL sjøsia Hadde han Selvaag vært nordfra, ville man kanskje stava navnet hans Sælvåg, som ville betydd at han kom fra en våg hvor det en gang var mye sel. Selvaag

Detaljer

Ansvarlig meglerforetak: Boa Eiendomsmegling Moss AS: Org.nr.: 992616733 Ansvarlig megler: Joachim Kolderup, Eiendomsmegler MNEF

Ansvarlig meglerforetak: Boa Eiendomsmegling Moss AS: Org.nr.: 992616733 Ansvarlig megler: Joachim Kolderup, Eiendomsmegler MNEF Vedlagt følger salgsoppgave utarbeidet av eiendomsmegler, jfr. Lov om eiendomsmegling 6-7. Dette er viktig infomasjon og det forutsettes at kjøper har satt seg grundig inn i dette før handel inngås. Ansvarlig

Detaljer

Plantegninger, leveransebeskrivelse og salgsoppgave Salgstrinn 3, Bygg A og B

Plantegninger, leveransebeskrivelse og salgsoppgave Salgstrinn 3, Bygg A og B Plantegninger, leveransebeskrivelse og salgsoppgave Salgstrinn 3, Bygg A og B Plantegninger, salgstrinn 3, bygg A og B Bygg A Leil. nr: A101 2-roms BRA 44 m 2 P-ROM 42 m 2 Areal balkong 7 m 2 Areal terrasse

Detaljer

Nordal Panorama Salgstrinn 3

Nordal Panorama Salgstrinn 3 Nordal Panorama Salgstrinn 3 DETTE MÅ DU VITE Nøkkelinformasjon a Eiendom: Nordal panorama Matrikkel: Selger: Prisantydning: Tomt: Ansvarlig megler: Gnr 133, bnr 33 i Lier kommune. Otium Bolig AS Org.nr.:

Detaljer

VIKTIGE OPPLYSNINGER

VIKTIGE OPPLYSNINGER VIKTIGE OPPLYSNINGER SIDE 100 www.odlofabrikker.no ODLO FABRIKKER Leveransebeskrivelse LEVERANSEBESKRIVELSE Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler og funksjoner.

Detaljer

LADE ALLÈ SALGSTRINN 1

LADE ALLÈ SALGSTRINN 1 LADE ALLÈ SALGSTRINN 1 SMART START PÅ lade Romantiske spaserturer langs Ladestien, rekreasjon og harmoni i Ringve botaniske hage, avkjølende svømmeturer i Korsvika eller shopping i Haakon VIIs gate alt

Detaljer

SJØSIA TROMSØ SALGSTRINN 1

SJØSIA TROMSØ SALGSTRINN 1 SJØSIA TROMSØ SALGSTRINN 1 Illustrasjoner avvik vil forekomme. Velkommen til Sjøsia Ønsker du deg innendørs parkering med heis til leiligheten, balkong mot sør, fjell og sjø fra stuevinduet? I vårt nye

Detaljer

LILLOHØYDEN NYE SELVEIERLEILIGHETER SENTRALT I NYDALEN

LILLOHØYDEN NYE SELVEIERLEILIGHETER SENTRALT I NYDALEN LILLOHØYDEN NYE SELVEIERLEILIGHETER SENTRALT I NYDALEN BO i NYDALEN Nydalen har et historisk sus over seg. På 1800-tallet lå fabrikkene og møllene tett langs elva. Stedet var et viktig industrisenter med

Detaljer