Våre forretningsområder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Våre forretningsområder"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT2013

2 Bekkelaget Ilseng Romedal Stange Gata Tangen Espa Stange Energi AS ble etablert i 1916 og er i 2016 en stolt 100 åring. Stange Energi er en viktig aktør og betyr mye for mange. Bedriften er organisert som konsern og selger kraft, nett og entreprenørtjenester gjennom datterselskapene: Stange Energi Nett AS, Stange Energi AUS AS og Stange Energi Marked AS. Stange Energi AS har totalt 57 ansatte og er heleid av Stange kommune. Våre forretningsområder Stange Energi AS Morselskapet leverer administrative tjenester som IT, Økonomi og HR til selskapene i konsernet. Stange Energi har en eierandel på 5 % i Nedre Vinstra Kraftverk og eier bygget i Storgata 43. Selskapet har 7 ansatte. Stange Energi Nett AS Stange Energi Nett har ansvar for bygging, drift og vedlikehold av fordelingsnettet i Stange. Nettet omfatter om lag 800 km luftlinjer, 530 km jordkabel, samt 712 nettstasjoner og 3 transformatorstasjoner. Selskapet har ca nettkunder og ansvaret for DLE (Det Lokale Elstilsyn) i Stange kommune. Selskapet bygger også ut fiber, som leies ut til Eidsiva bredbånd. Selskapet har 16 ansatte. Stange Energi Marked AS Stange Energi Marked selger strøm og luft til luft varmepumper til privat- og bedriftsmarkedet i Hedmark. Selskapet selger strømprodukter hovedsakelig til kunder i Stange kommune, men opererer også som landsdekkende strømleverandør. Stange Energi Marked ivaretar kundeservice for alle selskapene i konsernet. Selskapet har 9 ansatte. Stange Energi AUS AS Stange Energi AUS er entreprenørvirksomheten i konsernet. Selskapet drifter og vedlikeholder forsyningsnett og gatelys i Stange kommune, men har også kunder utenfor kommunen. Stange Energi AUS bygger nye lav- og høyspentanlegg på oppdrag for sine kunder. Selskapet har 25 ansatte. Design og produksjon: Grafisk Partner Hamar AS Foto Jens Haugen: Side 4, 5,12, 17, 27, ansatte, styret, 2Foto Are Stange Pettersen: Energi ÅRSRAPPORT Omslag, side 2013

3 EIER/GENERALFORSAMLING STYRET INNHOLD Våre forretningsområder...2 Ledergruppen Stange Energi...4 Forord fra Administrerende direktør...6 Kraftmarkedet i Organisasjon og arbeidsmiljø Stange Energi NETT AS Stange Energi MARKED AS Stange Energi AUS AS Kommunikasjon og omdømme Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Kontantstrøm Noter Revisjonsberetning Stange Energi ÅRSRAPPORT

4 Ledergruppen Stange Energi 2013: Fra venstre Økonomisjef: Lars Jakobsen (alder 38) Lars ble ansatt i Stange Energi som controller i august 2010 og ble økonomisjef for selskapet i desember Før han startet i SE, har han åtte års erfaring innen regnskap og revisjon. Daglig leder SE Nett: Harald Husom (alder 48) Harald startet i Stange Energi Nett som planingeniør i 2007 og fikk samme år stillingen som daglig leder i nettselskapet. Før han kom til Stange Energi jobbet han som teknisk sjef på Nestle på Hamar. Ingen næringsmessige styreverv. Daglig leder SE AUS: Egil Bjørgan (alder 50) Egil er sistemann inn i ledergruppa som nyansatt daglig leder i entreprenørselskapet vårt. Der ble han ansatt 1 desember Egil kommer fra stillingen som daglig leder i Skaaret AS. Styremedlem i Skaaret AS. Daglig leder SE Marked: Stein Inge Alstad (alder 44) Stein Inge er daglig leder i Stange Energi Marked og har vært det siden mars Stein Inge kom fra Eidsiva Bredbånd hvor han var sjef for kundeservice. Markedssjef: May Britt Andersen (alder 40) May Britt er markedssjef i Stange Energi og har jobbet i Stange Energi siden mars Har 10 års erfaring som prosjektleder/konsulent. Hun kom til Stange Energi fra jobben som prosjektleder i reklamebyrået Rim i konsernet Hamar Media AS. Administrasjonssjef: Tormod Sveen (alder 44) Tormod er administrasjonssjef og har jobbet i Stange Energi siden Tormod har lang erfaring fra forsvaret. Han kom til Stange fra jobben som personalsjef i Hæren. Styremedlem i alle våre datterselskap. Administrerende direktør: Ragnhild Skarstad (alder 40) Ragnhild ble ansatt i Stange Energi i 2008 som økonomisjef. November 2011 tok hun over som administrerende direktør. Før hun kom til Stange Energi jobbet hun som økonomisjef i Actor Fordringsforvaltning AS. Styremedlem i Elsikkerhet Norge, observatør i Vinstra Kraftselskap DA, varamedlem Energi Norge og varamedlem i Energisenteret DA. 4 Stange Energi ÅRSRAPPORT 2013

5 Stange Energi Til å være stolt av! Foto: Ole Anders Kjøs Våre kjerneverdier Pålitelighet Arbeidsglede Kompetanse Stange Energi ÅRSRAPPORT

6 Sammen om å skape Videre utvikling av Stange Energi Stange Energi har i snart 100 år vært en viktig aktør i Stange. Samfunnet har blitt mer og mer avhengig av strøm. Vår høyeste prioritet er at innbyggerne i kommunen skal ha sikker strømforsyning til enhver tid. I likhet med mye annen infrastruktur, er nettet gammelt, og det behov for store investeringer i årene fremover. Nettet er selve kjernen i vår virksomhet. Dersom det er feil i nettet er det ikke mulig å transportere strømmen fram til kundene. Energibransjen er i endring, og for videre utvikling av Stange Energi er det viktig å følge med på endringer bransjen står ovenfor. Det siste året har ledelsen deltatt i flere utvalg og samlinger. Dette for å sikre at våre synspunkter kommer fram til miljøene hvor beslutningene tas. Olje- og energidepartementet (OED) har blant annet nedsatt en ekspertgruppe som ledes av Eivind Reiten. Utvalget skal levere en rapport om framtidig nettorganisering i Norge i slutten av april i år. Bransjen er veldig spent på innholdet i rapporten. Vi håper at hovedpunktene er knyttet til hva som forventes av et nettselskap, og ikke hvor stort et nettselskap skal være. Stange Energi Nett har nesten nettkunder, og er et middels stort nettselskap. Vi mener det ikke bør være et mål i seg selv å bli størst mulig. Det viktigste er at man gjør en god jobb og leverer resultater. Det er når strømmen blir borte vi skjønner hvilken betydning den har. For å kunne rette feil så raskt som mulig, er lokalkunnskap og sterkt eierskap hos de ansatte viktig. I Lærdal gjorde det lokale energiselskapet en utmerket jobb for å få opp igjen strømforsyningen etter den tragiske brannen. Og under orkanen Hilde var det lille Bindal Kraftlag som kom best ut blant e-verkene i området. I etterkant har disse energiselskapene uttalt at kjennskap til egne anlegg og nærhet til hendelsen var avgjørende for at de kunne gjøre jobben på en effektiv og god måte. Hovedstrategien til Stange Energi er fortsatt fokus på kjernevirksomhet. Nettet er som nevnt kjernen i vår virksomhet, og det investeres mye i nettutbygging i Stange. Strøm er også et viktig satsingsområde for oss. Stange Energi Marked har konkurransedyktige strømpriser, som også nå fremkommer på Konkurransetilsynet sin prisoversikt. Det er lite å hente på å bytte strømleverandør, og det er fordeler med å velge en lokal strømleverandør. Vi sponser lag og foreninger i Stange, og ved å velge det lokale energiselskapet som strømleverandør, bidrar innbyggerne til at overskuddet blir i kommunen. I tillegg til fokus på kjernevirksomhet, er det viktig for oss å være framoverlente og følge med på samfunnsutviklingen og vurdere eventuelle nye forretningsområder som kan gi resultater for selskapet i årene fremover. I en kompetansevirksomhet som vår, Resultat 2013 Stange Energi har et resultat på 29,0 mill kroner før skatt i Det er et godt resultat som vi er veldig fornøyd med. Nettselskapet har investert i infrastruktur i Stange kommune for over 49 mill kroner. Det har aldri blitt investert så mye penger et enkelt år. Investeringene i nettet har bestått av utbygging av nytt nett, reinvestering i eksisterende nett og fiberinvesteringer. I tillegg har det vært noen store feilsituasjoner, som har blitt kostbare. Det er myndighetene som bestemmer inntektsrammene for nettselskapene i Norge, og inntekten i 2013 er for vårt nettselskap en god del bedre enn i Det gir et godt resultat, selv med et høyt aktivitetsnivå. Entreprenørselskapet har hatt høy aktivitet, knyttet til feilretting og utbygging av nettet i Stange. Kompetanseforskriften som kom i 2013, medførte at 5 energimontører måtte overføres til nettselskapet ved begynnelsen av året. Stange Energi AUS fikk færre utførende ansatte, men klarte likevel å skape et godt resultat i I tillegg er det gledelig at samarbeidet mellom nett- og entreprenørselskapet er veldig bra. Markedsselskapet selger strøm og varmepumper. Salget av varmepumper var bedre i 2013 enn i Vi har også en bedre salgsutvikling enn varmepumpemarkedet for øvrig, og det er positivt. På strømsiden er det en utfordring med offensive strømselgere, som over flere år har tatt kunder i vårt nettområde. Det er viktig for oss å være en konkurransedyktig strømleverandør, og i 2013 ble det vedtatt en ny strømstrategi, som vi har stor tro på i årene fremover. Stange Energi Marked leverte et bra resultat i handler det om mennesker. De ansatte må kjenne engasjement og lyst til å gjøre en god jobb, samt trives med jobben og arbeidsmiljøet. Jeg er stolt over kulturen vi har skapt i felleskap, sammen skal vi jobbe for å nå våre langsiktige mål. I morselskapet har vår eierandel på 5 % i Vinstra kraftverk gitt et positivt bidrag på resultatet. Det har vært lave strømpriser gjennom hele 2013, men mye nedbør i området har bidratt positivt på volum produsert, som igjen påvirker resultatet. Totalt sett ble det et bra resultat for vår eierandel. Kraftverket på Vinstra ble satt i drift på 50 tallet, og det er et vesentlig investeringsbehov i årene framover. Neste år skal det gjennomføres en større vedlikeholdsjobb, som medfører noe mer usikkerhet til resultatet enn i et normalt år. Samfunnsansvar Vi gleder oss over stor aktivitet og befolkningsvekst i Stange kommune. Utviklingen i Stange er avhengig av at vi er leveringsdyktige på infrastruktur. Strøm er et samfunnsgode, og nettet er en av de viktigste infrastrukturene i samfunnet. Den største utfordring i nettet er utbygging av infrastruktur i nye områder og sørge for at det er nok kapasitet, slik at kundene kan 6 Stange Energi ÅRSRAPPORT 2013

7 bruke den strømmen de ønsker og har behov for. I 2013 ble det et rekordhøyt investeringsnivå i viktig infrastruktur i kommunen. Med mye gammelt nett og mye aktivitet i kommunen, kommer investeringsbehovet til å være høyt også de neste årene. Det er derfor viktig at vi i fremtiden er solide og at myndighetene gir gode rammevilkår for vår bransje i årene fremover. Bedriftskultur som skaper verdier Min viktigste oppgave som administrerende direktør er å sørge for at selskapet og medarbeiderne utvikler seg. Vårt fokusområde er kjernevirksomheten, og det skal det også være fremover. Samtidig lever vi i en verden med rask teknologisk utvikling, og det er viktig å følge med for å utvikle det vi driver med, og se etter nye aktuelle områder. Pensjonistene er, og har vært viktig personer for Stange Energi i mange år, og jeg opplever at det er positivt for selskapet at vi har fått et tettere forhold til pensjonistene våre. Jeg er stolt over kulturen vi har skapt i felleskap, og tror dette vil gi det beste grunnlaget for videre verdiskaping og utvikling av selskapet. Sammen skal vi jobbe for å nå våre langsiktige mål. Stange Energi Til å være stolt av! Ragnhild Skarstad, Administrerende direktør I en kompetansevirksomhet som vår, handler det om mennesker. De ansatte må kjenne engasjement og lyst til å gjøre en god jobb, samt trives med jobben og arbeidsmiljøet. Vi jobber mye med å utvikle bedriftskulturen og fokus på verdier. Stange Energi skal ha en viktig plass i de ansattes liv. I 2013 ble det etablert pensjonistforening i Stange Energi, fordi vi ønsket å skape en møteplass også for de som ikke lenger er yrkesaktive. Det er totalt over 30 pensjonister med mye kunnskap og erfaring. Stange Energi ÅRSRAPPORT

8 8 Stange Energi ÅRSRAPPORT 2013

9 Utviklingen i strømmarkedet 2013 Kraftforbruket fremdeles konjunkturpreget Etterdønningene av finanskrisen setter fremdeles sitt preg på etterspørselen etter elektrisk kraft over hele Europa. Totalt kraftforbruk i de nordiske landene sank fra 387 TWh i 2012 til 380 TWh i 2013, godt hjulpet av uvanlig høye temperaturer mot slutten av året. Magasinbeholdningen ble reddet av mild og våt høst De første månedene av 2013 var preget av sen snøsmelting, lite nedbør og minkende vannmengder i kraftverkenes magasiner. Både i løpet av våren og høsten hadde vi perioder med et hydrologisk underskudd på TWh i forhold til normalt nivå for årstiden, noe som raskt kunne ha ledet til kraftig prisøkning i markedet, dersom ikke værforholdene hadde endret seg. Etter en tørr sommer fikk vi imidlertid en mild og våt høst og vinter, og magasinbeholdningen tok seg kraftig opp. Ved utgangen av 2013 var magasinbeholdningen høyere enn den var ved inngangen til året, men fremdeles noe lavere enn normalt for årstiden. For Norden sett under ett falt kraftproduksjonen totalt fra 402 TWh i 2012 til 380 TWh i Fornybar energi i sterk vekst Satsningen på fornybar energi begynner nå for alvor å vise resultater. Høsten 2013 ble det satt ny europeisk produksjonsrekord både for sol- og vindkraft. Begge rekordene ble notert i Tyskland, der produksjonen av solenergi nådde en topp i løpet av én enkelt driftstime på hele MW. Det samme gjorde produksjonen av vindkraft. Det er nøyaktig like mye som den høyeste vannkraftproduksjonen som noensinne er registrert i Norge i januar Overføringskapasitet en utfordring De store linjene gjennom 2013 viser en prisutvikling uten de dramatiske endringene som så ofte har preget kraftmarkedet. Takket være at vi slapp unna situasjoner med effektknapphet, var det små prisforskjeller mellom de ulike områdene innad i det nordiske markedet, unntatt tidlig på året, da Oslo-området var priset høyere enn resten av markedet. Begrenset overføringskapasitet både lokalt og regionalt er allerede et problem og forventes å bli stadig mer utfordrende etter hvert som det bygges ut mer fornybar energi. Det vil kunne gi utslag i store prisavvik mellom landene, spesielt når vi får tørrår eller våtår i det Norden. Selv om de store linjene vitner om et flatt marked, var det likevel fluktuasjoner som ble fulgt nøye og hensyntatt i den daglige forvaltningen. Stange Energi ÅRSRAPPORT

10 Sammen om et trygt og godt arbeidsmiljø Stange Energi har gjennom 2013 jobbet videre med å dyrke det gode samarbeidsklimaet mellom ledelsen og de ansatte. Det er kun sammen at vi kan skape resultater, til beste for både eier, kunder og våre ansatte. Arbeidsglede i hverdagen gjør at hver enkelt yter det lille ekstra hver dag. Bevissthet rundt verdiene våre kompetanse, arbeidsglede og pålitelighet bidrar til å skape en arbeidsplass vi er stolte av og et arbeidsmiljø der de ansatte har det godt. Arbeidet med kvalitet og fokus på helse, miljø og sikkerhet, har fortsatt også i Strøm er en livsfarlig vare om den håndteres av ukyndig personell, og det krever stor respekt for sikkerheten også for de som er skolert. Gode risikoanalyser på alle nivå, er derfor en forutsetning. Dette håndteres på en god måte både av ingeniører og montører hos oss. Det gjelder å avdekke faremomentene og forholde seg til dem før farlige situasjoner oppstår. Kulturen for å melde fra om slike faremomenter er styrket også gjennom Dette gjør at momentene kommer opp til diskusjon og skaper bevissthet, og det medvirker helt klart til at vi ikke har hatt hendelser som har gått ut over liv og helse. Til tross for at det lenge har gått bra, uten alvorlige hendelser, må vi alltid være forberedt på at det utenkelige kan skje. Vi har derfor stort fokus på kriseberedskap i hele organisasjonen. Planverket revideres i sin helhet minimum en gang årlig. I tillegg øves det hvert år på å håndtere krisesituasjoner. I september 2013 ble det gjennomført en større beredskapsøvelse, der en klasse fra Stange videregående skole bidro som markører/ skuespillere for å gjøre øvelsen mest mulig realistisk for oss. Øvelsen ble gjennomført sammen med Stange kommune, og nødetatene var involvert i øvelsen. Dette ga oss nyttig erfaring i å håndtere trykket både fra media, kundene og omverden ellers, samtidig som vi måtte ha fokus på å sikre strømforsyningen til kundene. Det er også betryggende å se at kommunen har et solid kriseapparat som både Stange Energi og resten av befolkningen kan spille på i en krisesituasjon. å ha ett samlet montørmiljø i konsernet, til at vi nå har to selskap med montører. Da har det vært en veldig god opplevelse å se at det fortsatt er slik at montørene drar lasset i samlet flokk. Når uværet herjer og kundene utsettes for feil, stiller alltid montørene opp, uavhengig av om de er ansatt i nettselskapet eller i entreprenørselskapet. På mange måter har derfor organisasjonsendringen styrket VI-følelsen, mens man kunne ha fryktet det motsatte. Dette er vi stolte av. Vi mener i sum at vi har fått en enda mer effektiv organisasjon til å sikre kundenes strømforsyning. Sykefraværet fortsetter å gå ned. I 2012 var fraværet på historisk lave 3,7 %, mens det i 2013 gikk helt ned til 2,7 %. Vi er svært glad for at de ansatte i stor grad er friske. Dette gir oss anledning til å ha mer fokus på jobbnærvær enn fravær. Vi kan da i større grad ha fokuset rettet mot arbeidsoppgaver som gagner kundene, noe vi håper kundene setter pris på. Økonomisk vil reduksjonen i sykefravær fra 2012 til 2013, utgjøre over kr , om man legger veiledende kostnadsberegninger fra SINTEF og NHO til grunn. Administrasjonsbygget vårt ble bygget i 1976, og det har vært brukt relativt lite midler på vedlikehold siden da. I 2012 ble det gjennomført en tilstandsanalyse, som viser at det behov for vesentlig oppgradering, dersom bygget skal være hensiktsmessig og godt nok for virksomheten framover. I 2013 ble det derfor gjort en grundig jobb med prosjektering, og styret har vedtatt å ruste opp lokalene. Dette er en nøktern løsning, som ble valgt framfor nybygg. Vi skal bytte ut vinduer og etterisolere vegger og tak. I tillegg oppgraderes ventilasjon og elektrisk anlegg, slik at de tilfredsstiller dagens krav til et trygt og godt arbeidsmiljø. Hoveddelen av jobben vil bli utført i Tormod Sveen, Administrasjonssjef Fra 2013 måtte alle nettselskap forholde seg til en ny forskrift, som stiller krav til hvilken kompetanse selskapene må ha i egen organisasjon. For Stange Energi innebar dette at nettselskapet rekrutterte en montøravdeling bestående av en driftsplanlegger og fem montører. Alle kom fra Stange Energi AUS. Det har vært en spennende prosess for oss å gå fra 10 Stange Energi ÅRSRAPPORT 2013

11 Omsetning 101,1 mill. Årsresultat 14,8 mill. Egenkapital 145 mill. Totalkapital 271,4 mill Et utfordrende år i en vekstkommune For Stange Energi Nett har 2013 vært et krevende år. Det skjer mye i Stange kommune, og alle vil ha strøm. Dette har medført stor aktivitet med nyinvesteringer, flytting og omgjøring av nettanlegg. Sammen med vårt fokus på opprusting av eldre anlegg har det vært et hektisk og spennende år. Året startet for vår del svært utfordrende med havari på en krafttransformator i Finstad transformatorstasjon på den kaldeste tiden i året. Dette er ethvert nettselskaps mareritt. Takket være gode beredskapsplaner og avtaler kom vi forholdsvis raskt tilbake med full kapasitet. Trafoen er på plass igjen, overhalt og god som ny. I tillegg har vi skiftet ut en av de andre trafoene slik at kapasiteten i stasjonen er økt med 10 MVA, en økning på snaut 30 %. Nå er vi bedre rustet i en eventuell feilsituasjon, i tillegg til at vi er forberedt for utvikling og vekst i Stange når det gjelder kapasitet på krafttransformatorer. Kompetanseforskriften Som følge av ny forskrift fra NVE som setter krav til hva slags kompetanse som skal være ansatt i et nettselskap, den såkalte kompetanseforskriften, ble det ansatt 5 montører og en driftsplanlegger med virkning fra Alle ble rekruttert fra entreprenørselskapet i konsernet. Disse skal i all hovedsak utføre drifts- og vedlikeholdsoppgaver. Det er bestandig spennende med endring i organiseringen, og etter 1. driftsår kan vi si oss veldig godt fornøyd med denne endringen. Stor aktivitet og rekordhøyt investeringsnivå Som nevnt har det vært stor aktivitet i Stange i Det bygges mye og det har medført et svært høyt investeringsnivå. Vi har i 2013 nyinvestert for totalt 25,5 millioner kroner. Av dette utgjør fiberinvesteringer 3,8 mill. kroner. AMS utrulling utsatt nok en gang AMS utrullingen er utsatt på ubestemt tid. Årsaken er tekniske uklarheter i forskriften. Utrullingen er satt på vent inntil viktige konklusjoner fra myndighetene er klare. I skrivende stund vites ikke når dette blir, men vi håper å starte opp i løpet av Siste frist for ferdigstillelse er Beredskap Beredskapsarbeid er viktig for oss, og på høsten 2013 gjennomførte vi en større beredskapsøvelse sammen med Stange kommune. Denne er nærmere omtalt i rapporten fra administrasjonssjef. Sykefravær I 2013 har sykefraværet falt ytterligere. Fra 5,5 % i 2012 til 2,0 % i Dette er gledelig utvikling, og vi fortsetter med fokus på godt arbeidsmiljø for å beholde det lave sykefraværet. Nyansettelser På grunn av stor arbeidsmengde og stort aktivitetsnivå i kommunen, har vi i 2013 ansatt 2 nye ingeniører. Vi er godt rustet til å ivareta den viktigste infrastrukturen i Stange kommune. Harald Husom, Daglig leder Stange Energi Nett AS Reinvesteringer, dvs. opprusting av gamle linjer og anlegg har vi utført for til sammen 23,6 millioner kroner. Det dreier seg om rehabilitering av gamle lavspent kretser, myndighetspålagt ombygging av nettstasjoner med plattform og opprusting av høyspentlinjer i henhold til lokal kraftsystemplan. E6-og jernbaneutbygging i Stange påvirker oss fortsatt i stor grad. Vi har bygget om og flyttet på en del nettanlegg som følge av dette. Det meste av dette arbeidet betales av Statens Vegvesen, men det krever ressurser. Også I 2013 har dette arbeidet beslaglagt nesten et årsverk til planlegging og prosjektledelse, i tillegg til all montørkapasiteten som går med. Vi er spente på framdriften med ny E6 videre nordover fra Kolomoen. Forsyningssikkerhet er viktig Vi ryddet mye skog i 2012, det har derfor vært noe mindre behov for skogrydding i år. Men vi ser at skogen vokser raskere enn før, så vi må til enhver tid ha fokus på linjerydding. Stange Energi ÅRSRAPPORT

12 Omsetning 72,8 mill. Årsresultat 1,46 mill. Egenkapital 21 mill. Totalkapital 27,9 mill. Stange Energi Marked AS selger strøm og luft til luft varmepumper hovedsakelig til privat- og bedriftsmarkedet. Selskapet selger strøm til kunder i Stange, men opererer også som landsdekkende strømleverandør. I tillegg er Stange Energi Marked ansvarlig for all kundeservice i konsernet har vært et bra år for Stange Energi Marked AS. Vi leverer gode resultater og har et godt arbeidsmiljø. God kundeservice Kundesenteret er SE sitt ansikt utad og kundens første møte med oss. Kundesenteret hadde i 2013 over henvendelser. Vi er opptatt av god personlig service og jobber kontinuerlig med å forbedre rutiner og interne arbeidsprosesser. Vi blir stadig mer digitale, og mange av våre kunder benytter seg av våre selvbetjeningsmuligheter på nett når faktura skal betales eller strømmen skal leses av. Men ikke alle av våre kunder er fortrolig med selvbetjeningsløsninger og setter stor pris på at de fortsatt kan komme til oss når de trenger hjelp med betaling eller avlesning. Når kundesenteret stenger er vi tilstede på facebook. Vi er tilstede for våre kunder Nære, personlige og lokale! God kundeservice er viktig for oss og våre kunders totale opplevelse av Stange Energi. Best på varmepumper i innlandet Stange Energi Marked er stolte av å ha solgt over 4500 varmepumper og utført 6000 servicer. Stange Energi Marked er en av markedslederne på salg av luft-luft varmepumper i Hedmark. Etter 10 år med befaring, montering og service på varmepumper har vi etter hvert opparbeidet oss meget god kompetanse innen fagområdet. Markedet har i flere år vært fallende, dette fortsatte i 2013 for bransjen, det er derfor veldig gledelig at vi kan vise til en økning på 10 % i salget. 20 % av salget kom gjennom kunder som også tidligere har kjøpt varmepumpe av oss. Det gir oss en god bekreftelse på at kundene våre er lojale og at satsningen på god og personlig service lønner seg i det lange løp. Vi føler oss klare til å ta del av det som kalles bølge 2 i markedet. Gjennom samarbeid med de største leverandørene av klimaanlegg i Norge sikrer vi kundene våre tilgang på de til enhver tid nyeste modellene og den nyeste teknologien. Kvalitet og service er vårt konkurransefortrinn, kundene ønsker å kjøpe av en leverandør de stoler på! Stange Energi Marked og alle våre montører er i tillegg F- gass sertifiserte. Dette er et bransjekrav. Stabile strømpriser De store linjene gjennom 2013, viser en prisutvikling uten de dramatiske endringene som så ofte har preget kraftmarkedet. De første månedene av 2013 var preget av sen snøsmelting, lite nedbør og minkende vannmengder i kraftverkenes magasiner. I vår og i høst hadde vi perioder med hydrologisk underskudd på TWh i forhold til normalt nivå for årstiden, noe som raskt kunne ha ledet til kraftig prisøkning i markedet dersom ikke værforholdene hadde endret seg. Gjennomsnittlig strømpris for husholdningene, utenom avgifter og nettleie, var 34,8 øre/kwh i Ny produkt og strømstrategi Markedet for strømsalg i Norge, kjennetegnes av stort prispress og lave marginer. De siste årene har konkurransen om kundene blitt tøffere og tøffere privatkunder byttet strømleverandør i 2013 og lojaliteten er forholdsvis lav. De store kraftomsetningsselskapene bruker store ressurser i vårt nærområde og har tatt markedsandeler. For å stå imot de «store» har SE Marked i 2013 jobbet frem ny produkt og strømstrategi. Med kundetilpassede løsninger og konkurransedyktige strømprodukter kommer kundene til å oppfatte oss som mer offensive enn tidligere. Kundene skal velge oss fordi det gir dem en verdi å velge lokalt. 12 Stange Energi ÅRSRAPPORT 2013

13 Fakta om Stange Energi Marked 72,3 % markedsandel antall strømkunder 4541 antall varmepumpekunder 166 GWh volumtall De skal i tillegg oppleve å bli tatt ekstra godt vare på fordi vi kjenner våre kunder og kan gi personlig, nær og effektiv kundeservice. SE`s samarbeidsavtaler innen idrett og kultur rettet mot barn og unge understøtter vår lokale posisjon ved at verdier føres tilbake til innbyggerne i Stange. Med nye produkter på plass og mål om økt markedsandel skal salgs og kundefokus styrkes. Det ble derfor i 2013 vedtatt å styrke fokus på salg og relasjonsbygging. Strategien iverksettes fra januar HMS Et systematisk arbeid med helse, miljø og sikkerhet er viktig. Det er hele tiden nødvendig å vurdere hvordan vi kan forholde oss til den risikoen vi omgir oss med. Alle ansatte i selskapet er kjent med helse, miljø og sikkerhetsrutinene i eget selskap. I Stange Energi er det fokus på innrapportering og læring av uønskede handlinger. Det er i 2013 ikke registrert avvik i Stange Energi Marked. SE Marked har i 2013 hatt en dame fra Eritrea på språkopplæring. Hun har vært sammen med en våre montører ut til våre kunder for å praktisere språket. Dette ser vi på som et viktig bidrag til samfunnsansvaret vi har. Stein Inge Alstad, Daglig leder Stange Energi Marked AS Stange Energi ÅRSRAPPORT

14 Omsetning 43,2 mill. Årsresultat 2,9 mill. Egenkapital 11,0 mill. Totalkapital 23,0 mill. AUS arbeid på dagsordenen Stange Energi AUS er entreprenørvirksomheten i konsernet. Selskapet bygger og vedlikeholder distribusjonsnett og gatelys i Stange kommune. I tillegg har vi høy kompetanse på avbruddsfritt vedlikehold (AUS), og selger disse tjenestene til andre energidistribusjon - og entreprenørselskaper over hele landet. Et hektisk år 2013 ble et svært godt år for selskapet, både omsetning og resultat ble betydelig bedre enn først budsjettert. Gjennom sommeren og høsten var aktiviteten særdeles høy, spesielt overfor vår største kunde, Stange Energi Nett. AUS kurs Kurs i arbeid under spenning er populært og Stange Energi AUS har også i 2013 arrangert kursene enklere service og vedlikehold (kl. 1), til og frakobling (kl. 2), opptak av mekaniske krefter (kl. 3) samt et nyutviklet kurs for prosjektledere. Dette viser at aktørene i bransjen har fokus på at færrest mulig kunder skal være uten strøm ved arbeid i nettet. Vi ser på det som viktig å øke kompetansen i alle ledd i bransjen om hva som kan gjøres uten utkobling. Opplæringen foregår blant annet i eget øvingsfelt på Stange der montørene får omgjort teori til praksis. Totalt har over 70 montører, lærlinger og prosjektledere fra nett- og entreprenørselskaper benyttet seg av kurstilbudet i 2013, det sier vi oss meget godt fornøyd med. Rengjøring med tørris HotBlast metoden i kombinasjon med vår kompetanse på elanlegg og arbeid under spenning har vært en suksess. Det er gledelig å se at kunder som har benyttet seg av denne tjenesten tidligere kommer tilbake med nye forespørsler. Det viser at konseptet er konkurransedyktig mot andre former for rengjøring av spenningssatte elektriske anlegg. Arbeidsmiljø Et historisk lavt sykefravær vitner om medarbeidere med gode holdninger som trives på jobben. Våre lærlinger gjorde det skarpt under NM for energimontørlærlinger og de som avla fagprøve fikk beste karakter. Det er noe vi alle kan være stolte av og det gjenspeiler et godt arbeids og læringsmiljø. Fokus fremover Selskapets langsiktige mål om vekst ligger fast. Rekruttering og utdanning av personell samt det å skape gode kunderelasjoner, også utenfor Stange, er viktige satsningsområder. Ved å kurse nettselskapers prosjektledere ønsker vi å sette AUS arbeid på dagsordenen. I det ønsker vi å fremheve at Stange Energi AUS AS er en entreprenør med lang erfaring i denne typen arbeid, og en naturlig samarbeidspartner. Egil Bjørgan, Daglig leder Stange Energi AUS AS 14 Stange Energi ÅRSRAPPORT 2013

15 Foto: Ole Anders Kjøs Stange Energi ÅRSRAPPORT

16 Stange skal være et godt sted å bo og vokse opp i. Lokale lag og foreninger bidrar til bredde og et godt tilbud til barn og unge. Vi spiller på lag med barn og unge i kommunen Vi er opptatt av mangfold. Derfor støtter vi et bredt spekter av tilbud innen idrett og kultur rettet mot barn og unge opp til 18 år. Bredden og tilgjengeligheten i tilbud til barn og unge er med på å gjøre Stange til et mer attraktivt sted å bo. En kommune med så mye aktivitet betyr også mange henvendelser om økonomisk støtte og sponsorhenvendelser. På bakgrunn av dette, opprettet vi Stange Energi fondet i Stange Energi fondet skal støtte aktivitetsskapende prosjekter rettet mot barn og unge opp til 18 år i vår egen kommune. Fondet er populært, det viser den jevne søkermassen vi har hatt siden fondet ble etablert. Vi er en viktig aktør i kommunen og har et samfunnsansvar ovenfor våre innbyggere. Det er derfor viktig for å bidra til at flest mulig barn og unge har et godt fritidstilbud. Fondet på kr ble fordelt på disse prosjektene i Fordelingen av midler fra Fondet i 2013 ser slik ut: Espa Kulturhus Ulven 4H Ups and Downs Romedal og Vallset Røde Kors Stange Røde Kors Ungdom i Oppdrag Stange Energi eies av Stange kommune og det er naturlig at verdier føres tilbake til lokalsamfunnet. Vi er stolte over å være en del av kommunens kultur og idrettsmiljø! SE den lokale merkevaren! Stange Energi er en solid merkevare i Stange. Vi har en høy markedsandel i eget nettområde og en sterk lokal forankring. Konkurransen om strømkundene de siste årene har blitt tøffere og tøffere. Vi har gjennom store deler av 2013 jobbet med å legge en strategi for hvordan vi skal jobbe med strømsalg og hvilke produkter vi bør ha i porteføljen. En ny salgs - og produktstrategi ble lansert januar Kundene skal velge oss fordi vi er lokalt forankret, samtidig som vi har konkurransedyktige priser på våre produkter. Å kommunisere dette til våre målgrupper blir en av de viktigste oppgavene fremover. Egne ansatte viktige ambassadører for merkevaren! Et godt omdømme er ikke noe du får, men noe du må gjøre deg fortjent til. Et godt omdømme bidrar til å skape tillit, - i dag og i fremtiden! Vi har stort fokus på kvalitet og service i alle ledd. Vi skal ha fornøyde kunder, da det er de vi lever av og for. Fornøyde kunder forutsetter at ansatte hver eneste dag leverer kvalitet. Et godt omdømme starter med egne ansatte fra montøren i stolpen til medarbeideren på kundesenteret. De er våre viktigste omdømmebyggere. Alltid tilstede Vi er til stede 365 dager i året, døgnet rundt. Med et solid og trygt nett. Etter kontortid, når du oss på sosiale medier. Vi må være der kunden er og har derfor satset mye på lett tilgjengelige kanaler som web og facebook. Gjennom vår facebook profil kan vi raskt nå kundene med viktig informasjon uansett hvor kunden er. May Britt Andersen, Markedssjef Homestart Familiekontakten Stange 16 Stange Energi ÅRSRAPPORT 2013

17 Øvrige sponsorater: Atlungstad Golf Ottestad IL Idrettsskolen Stange Ilseng IL Romedal IL Stangehallen Stange Sportsklubb Espa IL Stange Karate klubb Vallset IL Stange Energi ÅRSRAPPORT

18 Styrets beretning Virksomhetens art Foruten morselskapet Stange Energi AS, består konsernet av datterselskapene Stange Energi Nett AS, Stange Energi AUS AS og Stange Energi Marked AS. Alle datterselskapene er i sin helhet eid av Stange Energi AS. Hovedaktivitetene i morselskapet er salg av administrative tjenester og forvaltning av kraftproduksjon. I tillegg driver datterselskapene med overføringstjenester i eget strøm- og fibernett, entreprenørtjenester, kraftomsetning og salg av varmepumper. Virksomheten knyttet til strømnettet er konsesjonsbelagt, med Stange kommune som konsesjonsområde. Morselskapets kraftproduksjon foregår som deleier med 5 % av Vinstra Kraftselskap DA, som har forretningsadresse i Nord-Fron kommune. For øvrig drives all aktivitet ut fra konsernets hovedkontor på Stange. Fortsatt drift I samsvar med regnskapsloven 3-3, bekreftes det at forutsetningene om fortsatt drift er til stede, og at årsregnskapet for 2013 er satt opp under denne forutsetningen. Arbeidsmiljø og personale Morselskapet har i 2013 hatt 6,5 sysselsatte årsverk, mens det tilsvarende tallet for konsernet er 49 sysselsatte årsverk og i tillegg 3 lærlinger. Sykefraværet i konsernet var 2,7 % av total arbeidstid i konsernet, en reduksjon på 1,0 prosentpoeng fra Sykefraværet kan i liten grad sies å være relatert til arbeidsmiljøet. For morselskapet Stange Energi AS var sykefraværet 8,7 %, som er knyttet til 2 langtidssykemeldinger. Arbeidsmiljøet betraktes som godt. Det er ikke rapportert om alvorlige arbeidsulykker i løpet av året. Likestilling Selskapet har som mål å være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom kvinner og menn. Det er for tiden 43 % kvinner ansatt i morselskapet, og 13 % kvinnelige ansatte i konsernet. I ansettelsesprosesser er jevn fordeling mellom kjønnene et moment. Styret Stange Energi 2013 Fra venstre, Ole Anders Kjøs: Ansattrepresentant, styremedlem siden Stilling: Senior prosjektleder i Stange Energi AUS AS. Gaute Nøkleholm: Styremedlem siden Stilling: Adm.dir. i NORSKOG. Ragnhild Finden Barka: Styremedlem siden Leder av planutvalget i Stange kommune. Stilling: Daglig leder og eier av Kausvol Gardsbarnehage AS. Kristen Bartnes: Styreleder siden Styremedlem siden Stilling: Direktør Landbruk. Helge Robert Bjørnsen: Styremedlem: Hatt flere perioder i styret. Stilling: Spesialrådgiver kompetansesenter Rus, Region Øst. Hanne Sverdruph Dahl: Nestleder i styret. Styremedlem siden Stilling: Advokat i advokatfirmaet Dahl siden Roger Tømte: Ansattrepresentant. Styremedlem siden Stilling: Energiingeniør i Stange Energi Nett AS 18 Stange Energi ÅRSRAPPORT 2013

19 Miljørapportering Virksomheten har ingen aktiviteter som forurenser det ytre miljø utover det som er regulert i lover og forskrifter. Framtidig utvikling Nettselskapets virksomhet er konsesjonsbelagt, og fremtidig lønnsomhet vil derfor i betydelig grad bli påvirket av de rammebetingelser som fastsettes av de offentlige myndigheter. Innenfor entreprenørvirksomheten har konsernet spesialkompetanse når det gjelder reparasjon og vedlikehold av strømnettet uten å koble fra strømmen. Denne kompetansen gir muligheter for økt salg også utenfor Stange kommune, de kommende årene. Overskudd av kraft og lavere kraftpriser medfører en lavere inntjening enn hva kraftproduksjon har bidratt med historisk. Det forventes sterkere konkurranse i sluttbrukermarkedet for kraft de neste årene. Et økende antall nasjonale tilbydere, samt endringer i rammebetingelsene i markedet vil bidra til dette. Markedsselskapet jobber aktivt for å møte endringene i markedssituasjonen med produktutvikling og lokal satsning. Resultat, balanse og kontantstrømmer Omsetningen i konsernet ble på kr 200,3 mill i 2013, mot kr 163,9 mill i Konsernets driftsresultat ble kr 34,9 mill i 2013, mot kr 14,3 mill i Resultatet før skatt for konsernet i 2013 ble kr 29,0 mill. I 2012 ble resultatet før skatt kr 17,6 mill. Hovedårsaken til bedret lønnsomhet skyldes gode rammevilkår for nettvirksomheten og høyt volum innen kraftproduksjon. Totalkapitalen for konsernet var ved utgangen av året kr 354,2 mill, sammenlignet med kr 331,8 mill året før. Egenkapitalandelen pr var for konsernet på 35,1 %, dette utgjør ingen endring sammenlignet med egenkapitalandelen pr Konsernets kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter utgjorde kr 36,6 mill. Forskjellen mellom selskapets driftsresultat og kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter består hovedsakelig av periodens betalbare skatt, avskrivninger uten kontanteffekt, samt endring i andre tidsavgrensningsposter. Netto kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter var minus kr 41,5 mill. Utbetalinger i tilknytning til kjøp av varige driftsmidler utgjorde til sammen kr 48,8 mill, mens innbetalinger i forbindelse med salg av aksje- og fondsandeler var på kr 7,3 mill. Årets investeringer knyttes i hovedsak til utbygging og reinvestering i distribusjonsnettet. Selskapets finansielle stilling er god. Finansiell risiko Konsernet er eksponert for endringer i kraftprisen. Dette innebærer at inntekten for kraftproduksjonen vil variere med strømprisen og produsert volum. Årlig inntekt for nettselskapet fastsettes av Norges Vassdrags- og Energidirektorat, og det er knyttet usikkerhet til fremtidig inntektsnivå. Lånebetingelsene er i stor grad knyttet opp mot fastrenteavtaler for å sikre forutsigbarhet, samt redusere likviditetsrisiko. Soliditeten og likviditeten i konsernet vurderes som tilfredsstillende. Konsernets kredittrisiko vurderes som lav. På et generelt grunnlag dempes motpartsrisikoen ved at konsernet har et stort antall kunder og et begrenset antall store enkeltstående krav. Med bakgrunn i ovennevnte, vurderes finansiell risiko som forholdsvis beskjeden. Årsresultat og disponeringer Styret foreslår følgende disponering av årsresultatet i Stange Energi AS: Utbytte kr Overført fra annen egenkapital kr Totalt disponert kr Stange 24. april 2014 Kristen Bartnes Styreleder Hanne Sverdruph Dahl Styrets nestleder Gaute Nøkleholm Styremedlem Helge Robert Bjørnsen Styremedlem Ragnhild Finden Barka Styremedlem Ole Anders Kjøs Styremedlem, ansatt repr. Roger Tømte Styremedlem, ansatt repr. Ragnhild Skarstad Adm. direktør Stange Energi ÅRSRAPPORT

20 20 Stange Energi ÅRSRAPPORT 2013

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Organisasjonsnr. 916277091 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 19 6688 VÅGLAND Organisasjonsnr. 991075127 Årsberetning 2016 Virksomhetens art

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Markus Data AS Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Årsberetning Årsregnskap Konsernoppgjør Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noteopplysninger Revisjonsberetning ÅRSBERETNING FOR 2004

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter WarrenWicklund Multi Strategy ASA Noter til regnskapet for 2003 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD HOKKSUND INNHOLDSFORTEGNELSE Daglig leder 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisors beretning 13 Ikas Kredittsystemer AS Stasjonsgate

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD Årsregnskap for 2016 9402 HARSTAD Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler

Detaljer

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2013 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2016 Organisasjonsnummer: 971568518 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 2 12 048 880 12 427 272 Sum driftsinntekter 12 048 880 12 427 272

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak. Driftsinntekter Inntektsføring ved

Detaljer

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av overføringstjenester skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2016 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salgsinntekt 144 201 135 657 Sum driftsinntekter 144

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for IF Kilkameratene Foretaksnr. 983335802 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 698 392 807 589 Annen driftsinntekt 1 132 169

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Konsernets driftsinntekter i 2012 var 977 millioner kroner mot 1 171 millioner kroner i 2011. Montasjevirksomhetens overgang til felleskontrollert virksomhet

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning. Soon Vision SA. Org.

Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning. Soon Vision SA. Org. Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Byrået i Son AS Autorisert Regnskapsførerselskap - Org.nr: 857 596 552 Tel: +47 6598 3000

Detaljer

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HAMAR 2322 RIDABU

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HAMAR 2322 RIDABU Årsregnskap for 2013 2322 RIDABU Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Avskrivning på driftsmidler og

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

Resultatregnskap. Nordic Petroleum AS. Disponering av årsresultat

Resultatregnskap. Nordic Petroleum AS. Disponering av årsresultat Resultatregnskap Nordic Petroleum AS 2013 2014 Tekst Note 2014 2013 1 5400 640 652 Salgsinntekter 85 589 0 298 305 829 655 Andre driftsinntekter 829 655 298 305 1 838 305 1 470 307 Sum driftsinntekter

Detaljer

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET RESULTATREGNSKAP VAADAN VANN OG AVLØP SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Foretaksnr. 994331795 Utarbeidet av: DM-Consult AS Autorisert regnskapsførerselskap Kåfjorddalsveien 10 9147 BIRTAVARRE Org.nr. 981 110 943 MVA Innholdsfortegnelse

Detaljer