Våre forretningsområder

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Våre forretningsområder"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT2013

2 Bekkelaget Ilseng Romedal Stange Gata Tangen Espa Stange Energi AS ble etablert i 1916 og er i 2016 en stolt 100 åring. Stange Energi er en viktig aktør og betyr mye for mange. Bedriften er organisert som konsern og selger kraft, nett og entreprenørtjenester gjennom datterselskapene: Stange Energi Nett AS, Stange Energi AUS AS og Stange Energi Marked AS. Stange Energi AS har totalt 57 ansatte og er heleid av Stange kommune. Våre forretningsområder Stange Energi AS Morselskapet leverer administrative tjenester som IT, Økonomi og HR til selskapene i konsernet. Stange Energi har en eierandel på 5 % i Nedre Vinstra Kraftverk og eier bygget i Storgata 43. Selskapet har 7 ansatte. Stange Energi Nett AS Stange Energi Nett har ansvar for bygging, drift og vedlikehold av fordelingsnettet i Stange. Nettet omfatter om lag 800 km luftlinjer, 530 km jordkabel, samt 712 nettstasjoner og 3 transformatorstasjoner. Selskapet har ca nettkunder og ansvaret for DLE (Det Lokale Elstilsyn) i Stange kommune. Selskapet bygger også ut fiber, som leies ut til Eidsiva bredbånd. Selskapet har 16 ansatte. Stange Energi Marked AS Stange Energi Marked selger strøm og luft til luft varmepumper til privat- og bedriftsmarkedet i Hedmark. Selskapet selger strømprodukter hovedsakelig til kunder i Stange kommune, men opererer også som landsdekkende strømleverandør. Stange Energi Marked ivaretar kundeservice for alle selskapene i konsernet. Selskapet har 9 ansatte. Stange Energi AUS AS Stange Energi AUS er entreprenørvirksomheten i konsernet. Selskapet drifter og vedlikeholder forsyningsnett og gatelys i Stange kommune, men har også kunder utenfor kommunen. Stange Energi AUS bygger nye lav- og høyspentanlegg på oppdrag for sine kunder. Selskapet har 25 ansatte. Design og produksjon: Grafisk Partner Hamar AS Foto Jens Haugen: Side 4, 5,12, 17, 27, ansatte, styret, 2Foto Are Stange Pettersen: Energi ÅRSRAPPORT Omslag, side 2013

3 EIER/GENERALFORSAMLING STYRET INNHOLD Våre forretningsområder...2 Ledergruppen Stange Energi...4 Forord fra Administrerende direktør...6 Kraftmarkedet i Organisasjon og arbeidsmiljø Stange Energi NETT AS Stange Energi MARKED AS Stange Energi AUS AS Kommunikasjon og omdømme Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Kontantstrøm Noter Revisjonsberetning Stange Energi ÅRSRAPPORT

4 Ledergruppen Stange Energi 2013: Fra venstre Økonomisjef: Lars Jakobsen (alder 38) Lars ble ansatt i Stange Energi som controller i august 2010 og ble økonomisjef for selskapet i desember Før han startet i SE, har han åtte års erfaring innen regnskap og revisjon. Daglig leder SE Nett: Harald Husom (alder 48) Harald startet i Stange Energi Nett som planingeniør i 2007 og fikk samme år stillingen som daglig leder i nettselskapet. Før han kom til Stange Energi jobbet han som teknisk sjef på Nestle på Hamar. Ingen næringsmessige styreverv. Daglig leder SE AUS: Egil Bjørgan (alder 50) Egil er sistemann inn i ledergruppa som nyansatt daglig leder i entreprenørselskapet vårt. Der ble han ansatt 1 desember Egil kommer fra stillingen som daglig leder i Skaaret AS. Styremedlem i Skaaret AS. Daglig leder SE Marked: Stein Inge Alstad (alder 44) Stein Inge er daglig leder i Stange Energi Marked og har vært det siden mars Stein Inge kom fra Eidsiva Bredbånd hvor han var sjef for kundeservice. Markedssjef: May Britt Andersen (alder 40) May Britt er markedssjef i Stange Energi og har jobbet i Stange Energi siden mars Har 10 års erfaring som prosjektleder/konsulent. Hun kom til Stange Energi fra jobben som prosjektleder i reklamebyrået Rim i konsernet Hamar Media AS. Administrasjonssjef: Tormod Sveen (alder 44) Tormod er administrasjonssjef og har jobbet i Stange Energi siden Tormod har lang erfaring fra forsvaret. Han kom til Stange fra jobben som personalsjef i Hæren. Styremedlem i alle våre datterselskap. Administrerende direktør: Ragnhild Skarstad (alder 40) Ragnhild ble ansatt i Stange Energi i 2008 som økonomisjef. November 2011 tok hun over som administrerende direktør. Før hun kom til Stange Energi jobbet hun som økonomisjef i Actor Fordringsforvaltning AS. Styremedlem i Elsikkerhet Norge, observatør i Vinstra Kraftselskap DA, varamedlem Energi Norge og varamedlem i Energisenteret DA. 4 Stange Energi ÅRSRAPPORT 2013

5 Stange Energi Til å være stolt av! Foto: Ole Anders Kjøs Våre kjerneverdier Pålitelighet Arbeidsglede Kompetanse Stange Energi ÅRSRAPPORT

6 Sammen om å skape Videre utvikling av Stange Energi Stange Energi har i snart 100 år vært en viktig aktør i Stange. Samfunnet har blitt mer og mer avhengig av strøm. Vår høyeste prioritet er at innbyggerne i kommunen skal ha sikker strømforsyning til enhver tid. I likhet med mye annen infrastruktur, er nettet gammelt, og det behov for store investeringer i årene fremover. Nettet er selve kjernen i vår virksomhet. Dersom det er feil i nettet er det ikke mulig å transportere strømmen fram til kundene. Energibransjen er i endring, og for videre utvikling av Stange Energi er det viktig å følge med på endringer bransjen står ovenfor. Det siste året har ledelsen deltatt i flere utvalg og samlinger. Dette for å sikre at våre synspunkter kommer fram til miljøene hvor beslutningene tas. Olje- og energidepartementet (OED) har blant annet nedsatt en ekspertgruppe som ledes av Eivind Reiten. Utvalget skal levere en rapport om framtidig nettorganisering i Norge i slutten av april i år. Bransjen er veldig spent på innholdet i rapporten. Vi håper at hovedpunktene er knyttet til hva som forventes av et nettselskap, og ikke hvor stort et nettselskap skal være. Stange Energi Nett har nesten nettkunder, og er et middels stort nettselskap. Vi mener det ikke bør være et mål i seg selv å bli størst mulig. Det viktigste er at man gjør en god jobb og leverer resultater. Det er når strømmen blir borte vi skjønner hvilken betydning den har. For å kunne rette feil så raskt som mulig, er lokalkunnskap og sterkt eierskap hos de ansatte viktig. I Lærdal gjorde det lokale energiselskapet en utmerket jobb for å få opp igjen strømforsyningen etter den tragiske brannen. Og under orkanen Hilde var det lille Bindal Kraftlag som kom best ut blant e-verkene i området. I etterkant har disse energiselskapene uttalt at kjennskap til egne anlegg og nærhet til hendelsen var avgjørende for at de kunne gjøre jobben på en effektiv og god måte. Hovedstrategien til Stange Energi er fortsatt fokus på kjernevirksomhet. Nettet er som nevnt kjernen i vår virksomhet, og det investeres mye i nettutbygging i Stange. Strøm er også et viktig satsingsområde for oss. Stange Energi Marked har konkurransedyktige strømpriser, som også nå fremkommer på Konkurransetilsynet sin prisoversikt. Det er lite å hente på å bytte strømleverandør, og det er fordeler med å velge en lokal strømleverandør. Vi sponser lag og foreninger i Stange, og ved å velge det lokale energiselskapet som strømleverandør, bidrar innbyggerne til at overskuddet blir i kommunen. I tillegg til fokus på kjernevirksomhet, er det viktig for oss å være framoverlente og følge med på samfunnsutviklingen og vurdere eventuelle nye forretningsområder som kan gi resultater for selskapet i årene fremover. I en kompetansevirksomhet som vår, Resultat 2013 Stange Energi har et resultat på 29,0 mill kroner før skatt i Det er et godt resultat som vi er veldig fornøyd med. Nettselskapet har investert i infrastruktur i Stange kommune for over 49 mill kroner. Det har aldri blitt investert så mye penger et enkelt år. Investeringene i nettet har bestått av utbygging av nytt nett, reinvestering i eksisterende nett og fiberinvesteringer. I tillegg har det vært noen store feilsituasjoner, som har blitt kostbare. Det er myndighetene som bestemmer inntektsrammene for nettselskapene i Norge, og inntekten i 2013 er for vårt nettselskap en god del bedre enn i Det gir et godt resultat, selv med et høyt aktivitetsnivå. Entreprenørselskapet har hatt høy aktivitet, knyttet til feilretting og utbygging av nettet i Stange. Kompetanseforskriften som kom i 2013, medførte at 5 energimontører måtte overføres til nettselskapet ved begynnelsen av året. Stange Energi AUS fikk færre utførende ansatte, men klarte likevel å skape et godt resultat i I tillegg er det gledelig at samarbeidet mellom nett- og entreprenørselskapet er veldig bra. Markedsselskapet selger strøm og varmepumper. Salget av varmepumper var bedre i 2013 enn i Vi har også en bedre salgsutvikling enn varmepumpemarkedet for øvrig, og det er positivt. På strømsiden er det en utfordring med offensive strømselgere, som over flere år har tatt kunder i vårt nettområde. Det er viktig for oss å være en konkurransedyktig strømleverandør, og i 2013 ble det vedtatt en ny strømstrategi, som vi har stor tro på i årene fremover. Stange Energi Marked leverte et bra resultat i handler det om mennesker. De ansatte må kjenne engasjement og lyst til å gjøre en god jobb, samt trives med jobben og arbeidsmiljøet. Jeg er stolt over kulturen vi har skapt i felleskap, sammen skal vi jobbe for å nå våre langsiktige mål. I morselskapet har vår eierandel på 5 % i Vinstra kraftverk gitt et positivt bidrag på resultatet. Det har vært lave strømpriser gjennom hele 2013, men mye nedbør i området har bidratt positivt på volum produsert, som igjen påvirker resultatet. Totalt sett ble det et bra resultat for vår eierandel. Kraftverket på Vinstra ble satt i drift på 50 tallet, og det er et vesentlig investeringsbehov i årene framover. Neste år skal det gjennomføres en større vedlikeholdsjobb, som medfører noe mer usikkerhet til resultatet enn i et normalt år. Samfunnsansvar Vi gleder oss over stor aktivitet og befolkningsvekst i Stange kommune. Utviklingen i Stange er avhengig av at vi er leveringsdyktige på infrastruktur. Strøm er et samfunnsgode, og nettet er en av de viktigste infrastrukturene i samfunnet. Den største utfordring i nettet er utbygging av infrastruktur i nye områder og sørge for at det er nok kapasitet, slik at kundene kan 6 Stange Energi ÅRSRAPPORT 2013

7 bruke den strømmen de ønsker og har behov for. I 2013 ble det et rekordhøyt investeringsnivå i viktig infrastruktur i kommunen. Med mye gammelt nett og mye aktivitet i kommunen, kommer investeringsbehovet til å være høyt også de neste årene. Det er derfor viktig at vi i fremtiden er solide og at myndighetene gir gode rammevilkår for vår bransje i årene fremover. Bedriftskultur som skaper verdier Min viktigste oppgave som administrerende direktør er å sørge for at selskapet og medarbeiderne utvikler seg. Vårt fokusområde er kjernevirksomheten, og det skal det også være fremover. Samtidig lever vi i en verden med rask teknologisk utvikling, og det er viktig å følge med for å utvikle det vi driver med, og se etter nye aktuelle områder. Pensjonistene er, og har vært viktig personer for Stange Energi i mange år, og jeg opplever at det er positivt for selskapet at vi har fått et tettere forhold til pensjonistene våre. Jeg er stolt over kulturen vi har skapt i felleskap, og tror dette vil gi det beste grunnlaget for videre verdiskaping og utvikling av selskapet. Sammen skal vi jobbe for å nå våre langsiktige mål. Stange Energi Til å være stolt av! Ragnhild Skarstad, Administrerende direktør I en kompetansevirksomhet som vår, handler det om mennesker. De ansatte må kjenne engasjement og lyst til å gjøre en god jobb, samt trives med jobben og arbeidsmiljøet. Vi jobber mye med å utvikle bedriftskulturen og fokus på verdier. Stange Energi skal ha en viktig plass i de ansattes liv. I 2013 ble det etablert pensjonistforening i Stange Energi, fordi vi ønsket å skape en møteplass også for de som ikke lenger er yrkesaktive. Det er totalt over 30 pensjonister med mye kunnskap og erfaring. Stange Energi ÅRSRAPPORT

8 8 Stange Energi ÅRSRAPPORT 2013

9 Utviklingen i strømmarkedet 2013 Kraftforbruket fremdeles konjunkturpreget Etterdønningene av finanskrisen setter fremdeles sitt preg på etterspørselen etter elektrisk kraft over hele Europa. Totalt kraftforbruk i de nordiske landene sank fra 387 TWh i 2012 til 380 TWh i 2013, godt hjulpet av uvanlig høye temperaturer mot slutten av året. Magasinbeholdningen ble reddet av mild og våt høst De første månedene av 2013 var preget av sen snøsmelting, lite nedbør og minkende vannmengder i kraftverkenes magasiner. Både i løpet av våren og høsten hadde vi perioder med et hydrologisk underskudd på TWh i forhold til normalt nivå for årstiden, noe som raskt kunne ha ledet til kraftig prisøkning i markedet, dersom ikke værforholdene hadde endret seg. Etter en tørr sommer fikk vi imidlertid en mild og våt høst og vinter, og magasinbeholdningen tok seg kraftig opp. Ved utgangen av 2013 var magasinbeholdningen høyere enn den var ved inngangen til året, men fremdeles noe lavere enn normalt for årstiden. For Norden sett under ett falt kraftproduksjonen totalt fra 402 TWh i 2012 til 380 TWh i Fornybar energi i sterk vekst Satsningen på fornybar energi begynner nå for alvor å vise resultater. Høsten 2013 ble det satt ny europeisk produksjonsrekord både for sol- og vindkraft. Begge rekordene ble notert i Tyskland, der produksjonen av solenergi nådde en topp i løpet av én enkelt driftstime på hele MW. Det samme gjorde produksjonen av vindkraft. Det er nøyaktig like mye som den høyeste vannkraftproduksjonen som noensinne er registrert i Norge i januar Overføringskapasitet en utfordring De store linjene gjennom 2013 viser en prisutvikling uten de dramatiske endringene som så ofte har preget kraftmarkedet. Takket være at vi slapp unna situasjoner med effektknapphet, var det små prisforskjeller mellom de ulike områdene innad i det nordiske markedet, unntatt tidlig på året, da Oslo-området var priset høyere enn resten av markedet. Begrenset overføringskapasitet både lokalt og regionalt er allerede et problem og forventes å bli stadig mer utfordrende etter hvert som det bygges ut mer fornybar energi. Det vil kunne gi utslag i store prisavvik mellom landene, spesielt når vi får tørrår eller våtår i det Norden. Selv om de store linjene vitner om et flatt marked, var det likevel fluktuasjoner som ble fulgt nøye og hensyntatt i den daglige forvaltningen. Stange Energi ÅRSRAPPORT

10 Sammen om et trygt og godt arbeidsmiljø Stange Energi har gjennom 2013 jobbet videre med å dyrke det gode samarbeidsklimaet mellom ledelsen og de ansatte. Det er kun sammen at vi kan skape resultater, til beste for både eier, kunder og våre ansatte. Arbeidsglede i hverdagen gjør at hver enkelt yter det lille ekstra hver dag. Bevissthet rundt verdiene våre kompetanse, arbeidsglede og pålitelighet bidrar til å skape en arbeidsplass vi er stolte av og et arbeidsmiljø der de ansatte har det godt. Arbeidet med kvalitet og fokus på helse, miljø og sikkerhet, har fortsatt også i Strøm er en livsfarlig vare om den håndteres av ukyndig personell, og det krever stor respekt for sikkerheten også for de som er skolert. Gode risikoanalyser på alle nivå, er derfor en forutsetning. Dette håndteres på en god måte både av ingeniører og montører hos oss. Det gjelder å avdekke faremomentene og forholde seg til dem før farlige situasjoner oppstår. Kulturen for å melde fra om slike faremomenter er styrket også gjennom Dette gjør at momentene kommer opp til diskusjon og skaper bevissthet, og det medvirker helt klart til at vi ikke har hatt hendelser som har gått ut over liv og helse. Til tross for at det lenge har gått bra, uten alvorlige hendelser, må vi alltid være forberedt på at det utenkelige kan skje. Vi har derfor stort fokus på kriseberedskap i hele organisasjonen. Planverket revideres i sin helhet minimum en gang årlig. I tillegg øves det hvert år på å håndtere krisesituasjoner. I september 2013 ble det gjennomført en større beredskapsøvelse, der en klasse fra Stange videregående skole bidro som markører/ skuespillere for å gjøre øvelsen mest mulig realistisk for oss. Øvelsen ble gjennomført sammen med Stange kommune, og nødetatene var involvert i øvelsen. Dette ga oss nyttig erfaring i å håndtere trykket både fra media, kundene og omverden ellers, samtidig som vi måtte ha fokus på å sikre strømforsyningen til kundene. Det er også betryggende å se at kommunen har et solid kriseapparat som både Stange Energi og resten av befolkningen kan spille på i en krisesituasjon. å ha ett samlet montørmiljø i konsernet, til at vi nå har to selskap med montører. Da har det vært en veldig god opplevelse å se at det fortsatt er slik at montørene drar lasset i samlet flokk. Når uværet herjer og kundene utsettes for feil, stiller alltid montørene opp, uavhengig av om de er ansatt i nettselskapet eller i entreprenørselskapet. På mange måter har derfor organisasjonsendringen styrket VI-følelsen, mens man kunne ha fryktet det motsatte. Dette er vi stolte av. Vi mener i sum at vi har fått en enda mer effektiv organisasjon til å sikre kundenes strømforsyning. Sykefraværet fortsetter å gå ned. I 2012 var fraværet på historisk lave 3,7 %, mens det i 2013 gikk helt ned til 2,7 %. Vi er svært glad for at de ansatte i stor grad er friske. Dette gir oss anledning til å ha mer fokus på jobbnærvær enn fravær. Vi kan da i større grad ha fokuset rettet mot arbeidsoppgaver som gagner kundene, noe vi håper kundene setter pris på. Økonomisk vil reduksjonen i sykefravær fra 2012 til 2013, utgjøre over kr , om man legger veiledende kostnadsberegninger fra SINTEF og NHO til grunn. Administrasjonsbygget vårt ble bygget i 1976, og det har vært brukt relativt lite midler på vedlikehold siden da. I 2012 ble det gjennomført en tilstandsanalyse, som viser at det behov for vesentlig oppgradering, dersom bygget skal være hensiktsmessig og godt nok for virksomheten framover. I 2013 ble det derfor gjort en grundig jobb med prosjektering, og styret har vedtatt å ruste opp lokalene. Dette er en nøktern løsning, som ble valgt framfor nybygg. Vi skal bytte ut vinduer og etterisolere vegger og tak. I tillegg oppgraderes ventilasjon og elektrisk anlegg, slik at de tilfredsstiller dagens krav til et trygt og godt arbeidsmiljø. Hoveddelen av jobben vil bli utført i Tormod Sveen, Administrasjonssjef Fra 2013 måtte alle nettselskap forholde seg til en ny forskrift, som stiller krav til hvilken kompetanse selskapene må ha i egen organisasjon. For Stange Energi innebar dette at nettselskapet rekrutterte en montøravdeling bestående av en driftsplanlegger og fem montører. Alle kom fra Stange Energi AUS. Det har vært en spennende prosess for oss å gå fra 10 Stange Energi ÅRSRAPPORT 2013

11 Omsetning 101,1 mill. Årsresultat 14,8 mill. Egenkapital 145 mill. Totalkapital 271,4 mill Et utfordrende år i en vekstkommune For Stange Energi Nett har 2013 vært et krevende år. Det skjer mye i Stange kommune, og alle vil ha strøm. Dette har medført stor aktivitet med nyinvesteringer, flytting og omgjøring av nettanlegg. Sammen med vårt fokus på opprusting av eldre anlegg har det vært et hektisk og spennende år. Året startet for vår del svært utfordrende med havari på en krafttransformator i Finstad transformatorstasjon på den kaldeste tiden i året. Dette er ethvert nettselskaps mareritt. Takket være gode beredskapsplaner og avtaler kom vi forholdsvis raskt tilbake med full kapasitet. Trafoen er på plass igjen, overhalt og god som ny. I tillegg har vi skiftet ut en av de andre trafoene slik at kapasiteten i stasjonen er økt med 10 MVA, en økning på snaut 30 %. Nå er vi bedre rustet i en eventuell feilsituasjon, i tillegg til at vi er forberedt for utvikling og vekst i Stange når det gjelder kapasitet på krafttransformatorer. Kompetanseforskriften Som følge av ny forskrift fra NVE som setter krav til hva slags kompetanse som skal være ansatt i et nettselskap, den såkalte kompetanseforskriften, ble det ansatt 5 montører og en driftsplanlegger med virkning fra Alle ble rekruttert fra entreprenørselskapet i konsernet. Disse skal i all hovedsak utføre drifts- og vedlikeholdsoppgaver. Det er bestandig spennende med endring i organiseringen, og etter 1. driftsår kan vi si oss veldig godt fornøyd med denne endringen. Stor aktivitet og rekordhøyt investeringsnivå Som nevnt har det vært stor aktivitet i Stange i Det bygges mye og det har medført et svært høyt investeringsnivå. Vi har i 2013 nyinvestert for totalt 25,5 millioner kroner. Av dette utgjør fiberinvesteringer 3,8 mill. kroner. AMS utrulling utsatt nok en gang AMS utrullingen er utsatt på ubestemt tid. Årsaken er tekniske uklarheter i forskriften. Utrullingen er satt på vent inntil viktige konklusjoner fra myndighetene er klare. I skrivende stund vites ikke når dette blir, men vi håper å starte opp i løpet av Siste frist for ferdigstillelse er Beredskap Beredskapsarbeid er viktig for oss, og på høsten 2013 gjennomførte vi en større beredskapsøvelse sammen med Stange kommune. Denne er nærmere omtalt i rapporten fra administrasjonssjef. Sykefravær I 2013 har sykefraværet falt ytterligere. Fra 5,5 % i 2012 til 2,0 % i Dette er gledelig utvikling, og vi fortsetter med fokus på godt arbeidsmiljø for å beholde det lave sykefraværet. Nyansettelser På grunn av stor arbeidsmengde og stort aktivitetsnivå i kommunen, har vi i 2013 ansatt 2 nye ingeniører. Vi er godt rustet til å ivareta den viktigste infrastrukturen i Stange kommune. Harald Husom, Daglig leder Stange Energi Nett AS Reinvesteringer, dvs. opprusting av gamle linjer og anlegg har vi utført for til sammen 23,6 millioner kroner. Det dreier seg om rehabilitering av gamle lavspent kretser, myndighetspålagt ombygging av nettstasjoner med plattform og opprusting av høyspentlinjer i henhold til lokal kraftsystemplan. E6-og jernbaneutbygging i Stange påvirker oss fortsatt i stor grad. Vi har bygget om og flyttet på en del nettanlegg som følge av dette. Det meste av dette arbeidet betales av Statens Vegvesen, men det krever ressurser. Også I 2013 har dette arbeidet beslaglagt nesten et årsverk til planlegging og prosjektledelse, i tillegg til all montørkapasiteten som går med. Vi er spente på framdriften med ny E6 videre nordover fra Kolomoen. Forsyningssikkerhet er viktig Vi ryddet mye skog i 2012, det har derfor vært noe mindre behov for skogrydding i år. Men vi ser at skogen vokser raskere enn før, så vi må til enhver tid ha fokus på linjerydding. Stange Energi ÅRSRAPPORT

12 Omsetning 72,8 mill. Årsresultat 1,46 mill. Egenkapital 21 mill. Totalkapital 27,9 mill. Stange Energi Marked AS selger strøm og luft til luft varmepumper hovedsakelig til privat- og bedriftsmarkedet. Selskapet selger strøm til kunder i Stange, men opererer også som landsdekkende strømleverandør. I tillegg er Stange Energi Marked ansvarlig for all kundeservice i konsernet har vært et bra år for Stange Energi Marked AS. Vi leverer gode resultater og har et godt arbeidsmiljø. God kundeservice Kundesenteret er SE sitt ansikt utad og kundens første møte med oss. Kundesenteret hadde i 2013 over henvendelser. Vi er opptatt av god personlig service og jobber kontinuerlig med å forbedre rutiner og interne arbeidsprosesser. Vi blir stadig mer digitale, og mange av våre kunder benytter seg av våre selvbetjeningsmuligheter på nett når faktura skal betales eller strømmen skal leses av. Men ikke alle av våre kunder er fortrolig med selvbetjeningsløsninger og setter stor pris på at de fortsatt kan komme til oss når de trenger hjelp med betaling eller avlesning. Når kundesenteret stenger er vi tilstede på facebook. Vi er tilstede for våre kunder Nære, personlige og lokale! God kundeservice er viktig for oss og våre kunders totale opplevelse av Stange Energi. Best på varmepumper i innlandet Stange Energi Marked er stolte av å ha solgt over 4500 varmepumper og utført 6000 servicer. Stange Energi Marked er en av markedslederne på salg av luft-luft varmepumper i Hedmark. Etter 10 år med befaring, montering og service på varmepumper har vi etter hvert opparbeidet oss meget god kompetanse innen fagområdet. Markedet har i flere år vært fallende, dette fortsatte i 2013 for bransjen, det er derfor veldig gledelig at vi kan vise til en økning på 10 % i salget. 20 % av salget kom gjennom kunder som også tidligere har kjøpt varmepumpe av oss. Det gir oss en god bekreftelse på at kundene våre er lojale og at satsningen på god og personlig service lønner seg i det lange løp. Vi føler oss klare til å ta del av det som kalles bølge 2 i markedet. Gjennom samarbeid med de største leverandørene av klimaanlegg i Norge sikrer vi kundene våre tilgang på de til enhver tid nyeste modellene og den nyeste teknologien. Kvalitet og service er vårt konkurransefortrinn, kundene ønsker å kjøpe av en leverandør de stoler på! Stange Energi Marked og alle våre montører er i tillegg F- gass sertifiserte. Dette er et bransjekrav. Stabile strømpriser De store linjene gjennom 2013, viser en prisutvikling uten de dramatiske endringene som så ofte har preget kraftmarkedet. De første månedene av 2013 var preget av sen snøsmelting, lite nedbør og minkende vannmengder i kraftverkenes magasiner. I vår og i høst hadde vi perioder med hydrologisk underskudd på TWh i forhold til normalt nivå for årstiden, noe som raskt kunne ha ledet til kraftig prisøkning i markedet dersom ikke værforholdene hadde endret seg. Gjennomsnittlig strømpris for husholdningene, utenom avgifter og nettleie, var 34,8 øre/kwh i Ny produkt og strømstrategi Markedet for strømsalg i Norge, kjennetegnes av stort prispress og lave marginer. De siste årene har konkurransen om kundene blitt tøffere og tøffere privatkunder byttet strømleverandør i 2013 og lojaliteten er forholdsvis lav. De store kraftomsetningsselskapene bruker store ressurser i vårt nærområde og har tatt markedsandeler. For å stå imot de «store» har SE Marked i 2013 jobbet frem ny produkt og strømstrategi. Med kundetilpassede løsninger og konkurransedyktige strømprodukter kommer kundene til å oppfatte oss som mer offensive enn tidligere. Kundene skal velge oss fordi det gir dem en verdi å velge lokalt. 12 Stange Energi ÅRSRAPPORT 2013

13 Fakta om Stange Energi Marked 72,3 % markedsandel antall strømkunder 4541 antall varmepumpekunder 166 GWh volumtall De skal i tillegg oppleve å bli tatt ekstra godt vare på fordi vi kjenner våre kunder og kan gi personlig, nær og effektiv kundeservice. SE`s samarbeidsavtaler innen idrett og kultur rettet mot barn og unge understøtter vår lokale posisjon ved at verdier føres tilbake til innbyggerne i Stange. Med nye produkter på plass og mål om økt markedsandel skal salgs og kundefokus styrkes. Det ble derfor i 2013 vedtatt å styrke fokus på salg og relasjonsbygging. Strategien iverksettes fra januar HMS Et systematisk arbeid med helse, miljø og sikkerhet er viktig. Det er hele tiden nødvendig å vurdere hvordan vi kan forholde oss til den risikoen vi omgir oss med. Alle ansatte i selskapet er kjent med helse, miljø og sikkerhetsrutinene i eget selskap. I Stange Energi er det fokus på innrapportering og læring av uønskede handlinger. Det er i 2013 ikke registrert avvik i Stange Energi Marked. SE Marked har i 2013 hatt en dame fra Eritrea på språkopplæring. Hun har vært sammen med en våre montører ut til våre kunder for å praktisere språket. Dette ser vi på som et viktig bidrag til samfunnsansvaret vi har. Stein Inge Alstad, Daglig leder Stange Energi Marked AS Stange Energi ÅRSRAPPORT

14 Omsetning 43,2 mill. Årsresultat 2,9 mill. Egenkapital 11,0 mill. Totalkapital 23,0 mill. AUS arbeid på dagsordenen Stange Energi AUS er entreprenørvirksomheten i konsernet. Selskapet bygger og vedlikeholder distribusjonsnett og gatelys i Stange kommune. I tillegg har vi høy kompetanse på avbruddsfritt vedlikehold (AUS), og selger disse tjenestene til andre energidistribusjon - og entreprenørselskaper over hele landet. Et hektisk år 2013 ble et svært godt år for selskapet, både omsetning og resultat ble betydelig bedre enn først budsjettert. Gjennom sommeren og høsten var aktiviteten særdeles høy, spesielt overfor vår største kunde, Stange Energi Nett. AUS kurs Kurs i arbeid under spenning er populært og Stange Energi AUS har også i 2013 arrangert kursene enklere service og vedlikehold (kl. 1), til og frakobling (kl. 2), opptak av mekaniske krefter (kl. 3) samt et nyutviklet kurs for prosjektledere. Dette viser at aktørene i bransjen har fokus på at færrest mulig kunder skal være uten strøm ved arbeid i nettet. Vi ser på det som viktig å øke kompetansen i alle ledd i bransjen om hva som kan gjøres uten utkobling. Opplæringen foregår blant annet i eget øvingsfelt på Stange der montørene får omgjort teori til praksis. Totalt har over 70 montører, lærlinger og prosjektledere fra nett- og entreprenørselskaper benyttet seg av kurstilbudet i 2013, det sier vi oss meget godt fornøyd med. Rengjøring med tørris HotBlast metoden i kombinasjon med vår kompetanse på elanlegg og arbeid under spenning har vært en suksess. Det er gledelig å se at kunder som har benyttet seg av denne tjenesten tidligere kommer tilbake med nye forespørsler. Det viser at konseptet er konkurransedyktig mot andre former for rengjøring av spenningssatte elektriske anlegg. Arbeidsmiljø Et historisk lavt sykefravær vitner om medarbeidere med gode holdninger som trives på jobben. Våre lærlinger gjorde det skarpt under NM for energimontørlærlinger og de som avla fagprøve fikk beste karakter. Det er noe vi alle kan være stolte av og det gjenspeiler et godt arbeids og læringsmiljø. Fokus fremover Selskapets langsiktige mål om vekst ligger fast. Rekruttering og utdanning av personell samt det å skape gode kunderelasjoner, også utenfor Stange, er viktige satsningsområder. Ved å kurse nettselskapers prosjektledere ønsker vi å sette AUS arbeid på dagsordenen. I det ønsker vi å fremheve at Stange Energi AUS AS er en entreprenør med lang erfaring i denne typen arbeid, og en naturlig samarbeidspartner. Egil Bjørgan, Daglig leder Stange Energi AUS AS 14 Stange Energi ÅRSRAPPORT 2013

15 Foto: Ole Anders Kjøs Stange Energi ÅRSRAPPORT

16 Stange skal være et godt sted å bo og vokse opp i. Lokale lag og foreninger bidrar til bredde og et godt tilbud til barn og unge. Vi spiller på lag med barn og unge i kommunen Vi er opptatt av mangfold. Derfor støtter vi et bredt spekter av tilbud innen idrett og kultur rettet mot barn og unge opp til 18 år. Bredden og tilgjengeligheten i tilbud til barn og unge er med på å gjøre Stange til et mer attraktivt sted å bo. En kommune med så mye aktivitet betyr også mange henvendelser om økonomisk støtte og sponsorhenvendelser. På bakgrunn av dette, opprettet vi Stange Energi fondet i Stange Energi fondet skal støtte aktivitetsskapende prosjekter rettet mot barn og unge opp til 18 år i vår egen kommune. Fondet er populært, det viser den jevne søkermassen vi har hatt siden fondet ble etablert. Vi er en viktig aktør i kommunen og har et samfunnsansvar ovenfor våre innbyggere. Det er derfor viktig for å bidra til at flest mulig barn og unge har et godt fritidstilbud. Fondet på kr ble fordelt på disse prosjektene i Fordelingen av midler fra Fondet i 2013 ser slik ut: Espa Kulturhus Ulven 4H Ups and Downs Romedal og Vallset Røde Kors Stange Røde Kors Ungdom i Oppdrag Stange Energi eies av Stange kommune og det er naturlig at verdier føres tilbake til lokalsamfunnet. Vi er stolte over å være en del av kommunens kultur og idrettsmiljø! SE den lokale merkevaren! Stange Energi er en solid merkevare i Stange. Vi har en høy markedsandel i eget nettområde og en sterk lokal forankring. Konkurransen om strømkundene de siste årene har blitt tøffere og tøffere. Vi har gjennom store deler av 2013 jobbet med å legge en strategi for hvordan vi skal jobbe med strømsalg og hvilke produkter vi bør ha i porteføljen. En ny salgs - og produktstrategi ble lansert januar Kundene skal velge oss fordi vi er lokalt forankret, samtidig som vi har konkurransedyktige priser på våre produkter. Å kommunisere dette til våre målgrupper blir en av de viktigste oppgavene fremover. Egne ansatte viktige ambassadører for merkevaren! Et godt omdømme er ikke noe du får, men noe du må gjøre deg fortjent til. Et godt omdømme bidrar til å skape tillit, - i dag og i fremtiden! Vi har stort fokus på kvalitet og service i alle ledd. Vi skal ha fornøyde kunder, da det er de vi lever av og for. Fornøyde kunder forutsetter at ansatte hver eneste dag leverer kvalitet. Et godt omdømme starter med egne ansatte fra montøren i stolpen til medarbeideren på kundesenteret. De er våre viktigste omdømmebyggere. Alltid tilstede Vi er til stede 365 dager i året, døgnet rundt. Med et solid og trygt nett. Etter kontortid, når du oss på sosiale medier. Vi må være der kunden er og har derfor satset mye på lett tilgjengelige kanaler som web og facebook. Gjennom vår facebook profil kan vi raskt nå kundene med viktig informasjon uansett hvor kunden er. May Britt Andersen, Markedssjef Homestart Familiekontakten Stange 16 Stange Energi ÅRSRAPPORT 2013

17 Øvrige sponsorater: Atlungstad Golf Ottestad IL Idrettsskolen Stange Ilseng IL Romedal IL Stangehallen Stange Sportsklubb Espa IL Stange Karate klubb Vallset IL Stange Energi ÅRSRAPPORT

18 Styrets beretning Virksomhetens art Foruten morselskapet Stange Energi AS, består konsernet av datterselskapene Stange Energi Nett AS, Stange Energi AUS AS og Stange Energi Marked AS. Alle datterselskapene er i sin helhet eid av Stange Energi AS. Hovedaktivitetene i morselskapet er salg av administrative tjenester og forvaltning av kraftproduksjon. I tillegg driver datterselskapene med overføringstjenester i eget strøm- og fibernett, entreprenørtjenester, kraftomsetning og salg av varmepumper. Virksomheten knyttet til strømnettet er konsesjonsbelagt, med Stange kommune som konsesjonsområde. Morselskapets kraftproduksjon foregår som deleier med 5 % av Vinstra Kraftselskap DA, som har forretningsadresse i Nord-Fron kommune. For øvrig drives all aktivitet ut fra konsernets hovedkontor på Stange. Fortsatt drift I samsvar med regnskapsloven 3-3, bekreftes det at forutsetningene om fortsatt drift er til stede, og at årsregnskapet for 2013 er satt opp under denne forutsetningen. Arbeidsmiljø og personale Morselskapet har i 2013 hatt 6,5 sysselsatte årsverk, mens det tilsvarende tallet for konsernet er 49 sysselsatte årsverk og i tillegg 3 lærlinger. Sykefraværet i konsernet var 2,7 % av total arbeidstid i konsernet, en reduksjon på 1,0 prosentpoeng fra Sykefraværet kan i liten grad sies å være relatert til arbeidsmiljøet. For morselskapet Stange Energi AS var sykefraværet 8,7 %, som er knyttet til 2 langtidssykemeldinger. Arbeidsmiljøet betraktes som godt. Det er ikke rapportert om alvorlige arbeidsulykker i løpet av året. Likestilling Selskapet har som mål å være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom kvinner og menn. Det er for tiden 43 % kvinner ansatt i morselskapet, og 13 % kvinnelige ansatte i konsernet. I ansettelsesprosesser er jevn fordeling mellom kjønnene et moment. Styret Stange Energi 2013 Fra venstre, Ole Anders Kjøs: Ansattrepresentant, styremedlem siden Stilling: Senior prosjektleder i Stange Energi AUS AS. Gaute Nøkleholm: Styremedlem siden Stilling: Adm.dir. i NORSKOG. Ragnhild Finden Barka: Styremedlem siden Leder av planutvalget i Stange kommune. Stilling: Daglig leder og eier av Kausvol Gardsbarnehage AS. Kristen Bartnes: Styreleder siden Styremedlem siden Stilling: Direktør Landbruk. Helge Robert Bjørnsen: Styremedlem: Hatt flere perioder i styret. Stilling: Spesialrådgiver kompetansesenter Rus, Region Øst. Hanne Sverdruph Dahl: Nestleder i styret. Styremedlem siden Stilling: Advokat i advokatfirmaet Dahl siden Roger Tømte: Ansattrepresentant. Styremedlem siden Stilling: Energiingeniør i Stange Energi Nett AS 18 Stange Energi ÅRSRAPPORT 2013

19 Miljørapportering Virksomheten har ingen aktiviteter som forurenser det ytre miljø utover det som er regulert i lover og forskrifter. Framtidig utvikling Nettselskapets virksomhet er konsesjonsbelagt, og fremtidig lønnsomhet vil derfor i betydelig grad bli påvirket av de rammebetingelser som fastsettes av de offentlige myndigheter. Innenfor entreprenørvirksomheten har konsernet spesialkompetanse når det gjelder reparasjon og vedlikehold av strømnettet uten å koble fra strømmen. Denne kompetansen gir muligheter for økt salg også utenfor Stange kommune, de kommende årene. Overskudd av kraft og lavere kraftpriser medfører en lavere inntjening enn hva kraftproduksjon har bidratt med historisk. Det forventes sterkere konkurranse i sluttbrukermarkedet for kraft de neste årene. Et økende antall nasjonale tilbydere, samt endringer i rammebetingelsene i markedet vil bidra til dette. Markedsselskapet jobber aktivt for å møte endringene i markedssituasjonen med produktutvikling og lokal satsning. Resultat, balanse og kontantstrømmer Omsetningen i konsernet ble på kr 200,3 mill i 2013, mot kr 163,9 mill i Konsernets driftsresultat ble kr 34,9 mill i 2013, mot kr 14,3 mill i Resultatet før skatt for konsernet i 2013 ble kr 29,0 mill. I 2012 ble resultatet før skatt kr 17,6 mill. Hovedårsaken til bedret lønnsomhet skyldes gode rammevilkår for nettvirksomheten og høyt volum innen kraftproduksjon. Totalkapitalen for konsernet var ved utgangen av året kr 354,2 mill, sammenlignet med kr 331,8 mill året før. Egenkapitalandelen pr var for konsernet på 35,1 %, dette utgjør ingen endring sammenlignet med egenkapitalandelen pr Konsernets kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter utgjorde kr 36,6 mill. Forskjellen mellom selskapets driftsresultat og kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter består hovedsakelig av periodens betalbare skatt, avskrivninger uten kontanteffekt, samt endring i andre tidsavgrensningsposter. Netto kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter var minus kr 41,5 mill. Utbetalinger i tilknytning til kjøp av varige driftsmidler utgjorde til sammen kr 48,8 mill, mens innbetalinger i forbindelse med salg av aksje- og fondsandeler var på kr 7,3 mill. Årets investeringer knyttes i hovedsak til utbygging og reinvestering i distribusjonsnettet. Selskapets finansielle stilling er god. Finansiell risiko Konsernet er eksponert for endringer i kraftprisen. Dette innebærer at inntekten for kraftproduksjonen vil variere med strømprisen og produsert volum. Årlig inntekt for nettselskapet fastsettes av Norges Vassdrags- og Energidirektorat, og det er knyttet usikkerhet til fremtidig inntektsnivå. Lånebetingelsene er i stor grad knyttet opp mot fastrenteavtaler for å sikre forutsigbarhet, samt redusere likviditetsrisiko. Soliditeten og likviditeten i konsernet vurderes som tilfredsstillende. Konsernets kredittrisiko vurderes som lav. På et generelt grunnlag dempes motpartsrisikoen ved at konsernet har et stort antall kunder og et begrenset antall store enkeltstående krav. Med bakgrunn i ovennevnte, vurderes finansiell risiko som forholdsvis beskjeden. Årsresultat og disponeringer Styret foreslår følgende disponering av årsresultatet i Stange Energi AS: Utbytte kr Overført fra annen egenkapital kr Totalt disponert kr Stange 24. april 2014 Kristen Bartnes Styreleder Hanne Sverdruph Dahl Styrets nestleder Gaute Nøkleholm Styremedlem Helge Robert Bjørnsen Styremedlem Ragnhild Finden Barka Styremedlem Ole Anders Kjøs Styremedlem, ansatt repr. Roger Tømte Styremedlem, ansatt repr. Ragnhild Skarstad Adm. direktør Stange Energi ÅRSRAPPORT

20 20 Stange Energi ÅRSRAPPORT 2013

Stange Energi AS har totalt 63 ansatte og er heleid av Stange Kommune.

Stange Energi AS har totalt 63 ansatte og er heleid av Stange Kommune. Årsrapport 2011 Bekkelaget Ilseng Romedal Stange Gata Tangen Espa Stange Energi AS har i snart 100 år vært en viktig aktør i Stange Kommune. Bedriften er organisert som konsern og selger kraft, nett og

Detaljer

Om ValdresEnergi Styret Virksomheten Regnskap

Om ValdresEnergi Styret Virksomheten Regnskap Årsrapport 2014 Om ValdresEnergi Styret Virksomheten Regnskap /03/ Selskapet og organisasjonen /11/ Styret /16/ Teknisk årsrapport /26/ Resultatregnskap /06/ Adm. direktørs beretning /12/ Styrets årsberetning

Detaljer

Om ValdresEnergi Styret Virksomheten Regnskap

Om ValdresEnergi Styret Virksomheten Regnskap Årsrapport 2012 Om ValdresEnergi Styret Virksomheten Regnskap /3/ Selskapet og organisasjonen /12/ Styreleder med styre /18/ Teknisk årsrapport /28/ Resultatregnskap /6/ Adm. direktørs beretning /14/ Styrets

Detaljer

Høland og Setskog Elverk SA

Høland og Setskog Elverk SA Klatring i stolpe skolebesøk på BVS Innhold: Organisasjon og virksomhetsområder s. 3 Forord fra Daglig leder s. 5 Nett s. 6 Økonomi og administrasjon s. 8 Fiber s. 10 Varme s. 11 Kommunikasjon og omdømme

Detaljer

Årsrapport 2009 VOKKS

Årsrapport 2009 VOKKS Årsrapport 2009 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3-4 Styrets beretning... 5-6 Økonomi, Resultatregnskap...

Detaljer

Høland og Setskog Elverk SA

Høland og Setskog Elverk SA Årsrapport 2014 Innhold: Organisasjon og virksomhetsområder s. 3 Forord fra Daglig leder s. 5 Nett s. 6 Vår bedrift s. 8 Fiber s. 10 Varme s. 11 Kommunikasjon og omdømme s. 12 Samfunns og sosialt ansvar

Detaljer

Selskapsstruktur. Ramfoss Kraftlag. Sigdal Kommune. Modum Kommune. Sigdal Energi. Horga Kraftverk. Modum Kraftproduksjon KF. Hellefoss Kraft AS

Selskapsstruktur. Ramfoss Kraftlag. Sigdal Kommune. Modum Kommune. Sigdal Energi. Horga Kraftverk. Modum Kraftproduksjon KF. Hellefoss Kraft AS Årsrapport 2013 Selskapsstruktur Modum Kommune 66,6% Sigdal Kommune 33,4% Ramfoss Kraftlag Fylket 36,00% Modum 36,35% Krødsherad 18,17% Sigdal 9,48% Sigdal Energi Sigdal 100% Horga Kraftverk I tillegg

Detaljer

Årsrapport 2007 VOKKS

Årsrapport 2007 VOKKS Årsrapport 2007 Årsrapport 2007 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3-4 Styrets beretning... 5-6 Økonomi,

Detaljer

Årsrapport 2010 VOKKS

Årsrapport 2010 VOKKS Årsrapport 2010 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3 Styrets beretning... 4 Økonomi, Resultatregnskap...

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Regnskap. Virksomhetene. 1 Elverum Energi AS 2 Årsberetning 2011

Innholdsfortegnelse. Regnskap. Virksomhetene. 1 Elverum Energi AS 2 Årsberetning 2011 ÅRSRAPPORT 2011 Innholdsfortegnelse 1 Elverum Energi AS 2 Årsberetning 2011 Regnskap 5 Resultatregnskap 6 Balanse 8 Noter 19 Kontantstrømoppstilling 21 Verdiskapningsregnskap 22 Revisjonsberetning Virksomhetene

Detaljer

Foto: Espen Mortensen. Årsrapport 2013. Trygger hverdagen - investerer i framtiden

Foto: Espen Mortensen. Årsrapport 2013. Trygger hverdagen - investerer i framtiden Foto: Espen Mortensen Årsrapport 2013 Trygger hverdagen - investerer i framtiden 1 Innholdsfortegnelse Om konsernet... 3 Hovedtall... 4 Lofotkrafts visjon / Konsesjonsområde... 7 Direktørens betraktninger...

Detaljer

årsrapport 2013 Årsrapport 2013 Ymber sykler til jobben. Foto: Viktor Enoksen, journalist Framtid i Nord.

årsrapport 2013 Årsrapport 2013 Ymber sykler til jobben. Foto: Viktor Enoksen, journalist Framtid i Nord. Årsrapport 213 1 Ymber sykler til jobben. Foto: Viktor Enoksen, journalist Framtid i Nord. innhold 1 Begivenheter i året som gikk... 3 2 Orientering fra virksomheten... 5 2.1 Fiberutbygging... 8 2.2 Nettdrift...

Detaljer

1 Årsrapport 2011 4. juni 2012

1 Årsrapport 2011 4. juni 2012 Årsrapport 2011 4. juni 2012 1 innhold 1 Begivenheter i året som gikk... 3 2 orientering fra virksomheten... 6 2.1 Fiberutbygging... 8 2.2 Nettdrift... 10 2.3 Kraftproduksjon... 11 2.4 Det lokale eltilsyn...

Detaljer

ÅRSRAPPORT & REGNSKAP

ÅRSRAPPORT & REGNSKAP ÅRSRAPPORT & REGNSKAP 1 2 INNHOLD LEDER 5 NØKKELTALL 7 DETTE ER HAUGALAND KRAFT 9 ÅRSBERETNING 2011 10 RESULTATREGNSKAP 16 BALANSE 18 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 20 NOTER 22 NOTE 1 Regnskapsprinsipper 22 NOTE

Detaljer

Foto: Haakon Nordvik Foto Styret 2014: Jørgen Freim Design, illustrasjon, layout: Kjell Jakobsen, post@kjelljakobsen.no

Foto: Haakon Nordvik Foto Styret 2014: Jørgen Freim Design, illustrasjon, layout: Kjell Jakobsen, post@kjelljakobsen.no ÅRSRAPPORT 2014 Foto: Haakon Nordvik Foto Styret 2014: Jørgen Freim Design, illustrasjon, layout: Kjell Jakobsen, post@kjelljakobsen.no 2 INNHOLD LEDER 4 NØKKELTALL 6 ENGLISH SUMMARY 7 DETTE ER HAUGALAND

Detaljer

FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter

FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter Årsrapport 211 2 INNHOLD FORORD 3 HOVEDTALL / NETTDRIFT 4 STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse 5 - Miljø 6 - Økonomi 7 - Fremtidsutsikter 8 RESULTATREGNSKAP 9 BALANSE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 12 KONTANT

Detaljer

ÅRSMELDING. Vedlegg nr. Ve

ÅRSMELDING. Vedlegg nr. Ve 1 2 3 ÅRSMELDING 2012 Konsernet Notodden Energi har hatt en svak reduksjon i omsetningen i 2012 i forhold til 2011. Lave kraftpriser gjennom hele året er hovedårsaken til svikten. Markedsprising på strøm

Detaljer

Årsrapport 2008 VOKKS

Årsrapport 2008 VOKKS Årsrapport 2008 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3-4 Styrets beretning... 5-6 Økonomi, Resultatregnskap...

Detaljer

Innhold. Året som gikk side 10. Hovedtall side 11. Styrets beretning side 12

Innhold. Året som gikk side 10. Hovedtall side 11. Styrets beretning side 12 ÅRSRAPPORT 2013 Innhold Kort om NTE side 4 Vår virksomhet side 5 Konsernstyret side 6 Styrer i datterselskapene side 7 Konsernledelsen side 8 Eierskap og virksomhetsstyring side 9 Året som gikk side 10

Detaljer

Innhold. Krediteringer: Naturfoto: istockphoto Foto av ansatte: Tynset Foto Grafisk formgiving: Form til fjells

Innhold. Krediteringer: Naturfoto: istockphoto Foto av ansatte: Tynset Foto Grafisk formgiving: Form til fjells årsrapport 2013 Innhold Organisasjonskart 4 Dette er NØK 5 Organisasjonskart 6 Nord-Østerdal Kraftlag SA 7 Everksjefen har ordet 10 Årsberetning 2013 12 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Kontantstrømanalyse

Detaljer

Styret. Kjell Reiten 1. Alf Inge Remen Ansatte 2. Terje Stensland Ansatte 3. Levi B. Mikalsen Ansatte

Styret. Kjell Reiten 1. Alf Inge Remen Ansatte 2. Terje Stensland Ansatte 3. Levi B. Mikalsen Ansatte Årsrapport 2006 Styret Selskapets virksomhet ledes av styret i samsvar med aksjeloven, vedtektene og generalforsamlingens vedtak. Styret består av 5 medlemmer og 1 observatør. 1 styremedlem og observatøren

Detaljer

INNHOLD. Styret 4. Nøkkeltall 5. Noter 15. Revisors beretning 25. Adm. direktørs kommentarer 26. Dette er Istad 28. Istad Nett 31

INNHOLD. Styret 4. Nøkkeltall 5. Noter 15. Revisors beretning 25. Adm. direktørs kommentarer 26. Dette er Istad 28. Istad Nett 31 Årsrapport 2009 INNHOLD Styret 4 Nøkkeltall 5 Årsberetning 6 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Kontantstrømanalyse 13 regnskapsprinsipper 14 Noter 15 3 Revisors beretning 25 Adm. direktørs kommentarer 26

Detaljer

TrønderEnergi AS. Årsrapport 2012

TrønderEnergi AS. Årsrapport 2012 II TrønderEnergi AS Årsrapport 2012 TrønderEnergi AS Årsrapport 2012 Innhold Konsernsjefen har ordet... 2 Organisasjon... 3 Forretningsområde Energi... 4 Forretningsområde Nett... 4 Forretningsområde Marked...

Detaljer

Valdres Energiverk AS Spikarmoen 16 N 2900 Fagernes telefon: +47 61 36 60 00 e-post: veas@veas.no valdresenergi.no. 3 Selskapet og organisasjon

Valdres Energiverk AS Spikarmoen 16 N 2900 Fagernes telefon: +47 61 36 60 00 e-post: veas@veas.no valdresenergi.no. 3 Selskapet og organisasjon årsrapport 2009 Gråkampen. Foto: Anne Haalien Fra Bitihorn. Foto: Bjørn Hebæk Våre lokaler på Spikarmoen. Foto: Valdres Energiverk AS Innhold Selskapet og organisajon 3 Selskapet og organisasjon 4 Styret

Detaljer

DETTE ER HAUGALAND KRAFT

DETTE ER HAUGALAND KRAFT INNHOLD LEDER 4 NØKKELTALL 6 ENGLISH SUMMARY 7 DETTE ER HAUGALAND KRAFT 8 ÅRSBERETNING 2013 9 AKTIVITETER 2013 MARKED/ORGANISASJON 13 STYRET 2013 14 RESULTATREGNSKAP 16 BALANSE 17 KONTANTSTRØMOPPSTILLING

Detaljer

VALIDUS ÅRSRAPPORT 2011

VALIDUS ÅRSRAPPORT 2011 VALIDUS ÅRSRAPPORT 2011 Utgiver Validus AS Postadresse: Postboks 113, 3051 Mjøndalen, Norway Besøksadresse: Orkidéhøgda 3, 3050 Mjøndalen Telefon: (+47) 32 23 11 00 Faks: (+47) 32 23 11 01 E-post: firmapost@validus.no

Detaljer

Årsberetning & årsregnskap 2011

Årsberetning & årsregnskap 2011 Årsberetning & årsregnskap 2011 LEDER Det er nå det gjelder! Ukentlig beskriver oppslag i media enorme miljøproblemer som påvirker livene til mange mennesker rundt om i verden. Det er nå godt dokumentert

Detaljer

KRAFTKALENDEREN 2013: HAUGESUND BILLEDGALLERI

KRAFTKALENDEREN 2013: HAUGESUND BILLEDGALLERI ÅRSRAPPORT 2012 1 KRAFTKALENDEREN 2013: HAUGESUND BILLEDGALLERI I 2013 runder Haugesund Kunstforening 100 år, Derfor ble bilder fra Haugesund Kustforening valgt til å pryde Kraftkalenderen for 2013. Olav

Detaljer

Styrets årsberetning STYRETS

Styrets årsberetning STYRETS Årsrapport og regnskap 2005 Styrets årsberetning STYRETS A/S Eidefoss er et aksjeselskap som eies av kommunene Vågå, Lom, Sel, Dovre og Lesja med 20% hver. Selskapets hovedkontor ligger i Vågå. Vår visjon

Detaljer

HOVEDTALL INNHOLD NØKKELTALL. Fra resultatregnskapet (mill. kroner) 2014 2013 2012 2011 2010. Fra balansen. Fra kontantstrømanalysen

HOVEDTALL INNHOLD NØKKELTALL. Fra resultatregnskapet (mill. kroner) 2014 2013 2012 2011 2010. Fra balansen. Fra kontantstrømanalysen ÅRSRAPPORT INNHOLD HOVEDTALL OG NØKKELTALL 3 PERSONAL, HESE OG SIKKERHET 3 HOVEDTALL Fra resultatregnskapet (mill. kroner) 2014 2013 2012 2011 2010 Driftsinntekter 1 212 1 315 1 044 1 389 1 418 EBITDA

Detaljer