REGN MED OSS. Undervisningsfilm om klima. Ny trafo på Bjørn. Ny tråkk i løypa. Side 4. HelgelandsKraft informerer. Nr.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REGN MED OSS. Undervisningsfilm om klima. Ny trafo på Bjørn. Ny tråkk i løypa. Side 4. HelgelandsKraft informerer. www.helgelandskraft.no Nr."

Transkript

1 HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS Nr Undervisningsfilm om klima Side 4 Ny tråkk i løypa Side 8 Ny trafo på Bjørn Side 3

2 Arild Markussen, Markedssjef Finanskrisen påvirker kraftprisen Den globale finanskrisen har bidratt til et kraftig fall i kraftprisen. Siden starten av september da finanskrisen startet har kraftkontrakt for levering til neste år falt med mellom øre/kwh. Hovedårsaken til «kollapsen» er fallende råvarepriser på olje, gass og kull noe som igjen henger sammen med nedjusterte forventninger som følge av krisen. Det er alltid vanskelig å gi en anbefaling i forhold til om og eventuelt når man skal inngå fastavtaler. Fastprisene har som nevnt falt kraftig de siste par månedene og ligger i skrivende stund på rundt 40 øre/ kwh. Hvis man ikke ønsker en fastavtale så ønsker jeg som din kraftrådgiver å gi min klare anbefaling å velge markedspris (Helgelendingen). Markedspris har over tid vist seg å gi den laveste strømprisen i forhold til variabelpris (mindre risiko for kraftleverandør). Den siste tiden er det satt i gang en rekke aktiviteter på Helgeland som blant annet har som målsetning å øke samarbeidet, forbedre omdømmet og sette regionen på kartet. Forum Helgeland (Med hjerte for Helgeland), Samspill skaper vekst, Himmelblå på Sør-Helgeland, Vivilheim.no er noen av prosjektene med denne fokus. Selv om finanskrisen har og vil redusere den akutte mangel på arbeidskraft, vil små ungdomskull og store kull som etter hvert går over i pensjonistenes rekke, gi en utfordring ved rekruttering til ledige stillinger i tiden fremover. I denne sammenheng er det viktig at vi på Helgeland får frem positive tiltak som skjer i regionen for å styrke vårt omdømme. Regn med oss. Hele verden påvirker jobben Rune Jørgensen (tv) og Kåre Sæther jobber som krafthandlere i HelgelandsKraft. (Foto: nnkom.no) Tidligere var det å telle regndråper det viktigste for kjøp og salg i kraftmarkedet. Nå må krafthandlerne i HelgelandsKraft i tillegg følge med på finansuro, oljepriser, valuta, makroøkonomi, kraftproduksjon, kullpriser, stenging av atomkraftverk, børsutvikling og sentralbanksjefer. Da har de fair sjanse til å gjøre en god jobb. Det kan bli litt i meste laget spennende når det er så mye som skjer for tida, sier Kåre Sæther. Han har jobbet som krafthandler i til sammen 9 år og kjøper og selger kraft på den nordiske kraftbørsen Nord Pool. Finanskrisen har gjort kraftmarkedet mindre forutsigbart og det er vanskeligere, men ikke umulig å forutse morgendagens strømpriser, sier han. Finansiell handel Krafthandlere driver med finansiell handel av strøm. Dette gjøres for å prissikre HK s produksjon frem i tid, samt kjøpe inn fremtidig strøm til de kundene som har tegnet fastprisavtaler. Det betyr at rettighetene til fremtidig strømproduksjon kan bli kjøpt og solgt flere ganger før den faktisk blir produsert. Det er litt som å handle på Oslo Børs. Vi forsøker å kjøpe når prisen er lav og selge igjen når prisen er høy, sier Rune Jørgensen. Et råvaremarked Rune har jobbet som krafthandler i ett år og mener han har en utrolig spennende jobb. Det er et komplekst marked og utfordringa er å treffe på det du tror kommer til å skje, sier han. Mens han snakker kommer det hele tiden inn beskjeder på et åpent telefonsystem som forteller hva som blir kjøpt og hva som blir lagt ut for salg på børsen. Akkurat nå fikk jeg beskjed om at noen har tatt en handel jeg hadde lagt ut, sier han fornøyd. Oppturer og nedturer At været ikke er like avgjørende for strømprisene, gjør ikke at jobben blir enklere. Nesten alt som skjer i verden spiller inn nå. Hvis finansuroen fører til at fabrikker må stenge og kraftkrevende industri må redusere drifta, da kommer vi til å merke det på etterspørselen etter kraft, sier Jørgensen. Men vi kan ikke miste nattesøvnen av den grunn. Det gjelder å nullstille seg hver ettermiddag og gå på jobb neste dag med blanke ark, sier han. 2

3 Fem på gata Mange mener det er for mye krangling på Helgeland. Hva mener du om samarbeidsånden på Helgeland? Svein Vogsdal, Brønnøysund Jeg tror egentlig at det er bra med samarbeid her på Helgeland. Vi må i alle fall se etter det som er bra, selv om det alltids er rom for forbedringer. Den gamle transformatorstasjonen på Dønna har gjort sin tjeneste og blir i løpet av året erstattet av en ny stasjon. (Foto: HelgelandsKraft) Ny trafostasjon på Bjørn I løpet av 2009 skal den nye transformatorstasjonen på Bjørn i Dønna stå klar til bruk. Hovedforsyningen av strøm til Dønna går gjennom denne transformatorstasjonen og er derfor en viktig brikke i energiforsyninga til øyboerne i området. Stasjonen som står der i dag, begynner å trekke på årene og er noe nedslitt. I tillegg dekker den ikke dagens behov fullt ut, så det er på tide med utskifting, sier prosjektingeniør i HelgelandsKraft, Per-Arne Fagerli. Delvis inn i fjellet Flere alternativer har vært vurdert, men den nye transformatorstasjonen skal bygges på den samme tomta som dagens stasjon. Den nye stasjonen vil delvis bli sprengt inn i og skjult bak en liten fjellknaus slik at bygget «forsvinner» litt i terrenget. Dette har vi gjort for å få det hele til å gå mer i ett med omgivelsene slik at bygget ikke blir så ruvende, sier Fagerli. Informert naboene For naboene betyr den nye transformatoren at også en del av dagens linjer blir lagt i bakken. Linjen som kommer fra Meisfjord og går rett forbi naboeiendommene, legges ned i kabel forbi husene og opp til ny stasjon, sier han. Transformatoren som i dag står utendørs skal flyttes inn i det nye bygget. Starter i vår Etter planen skal byggearbeidene starte opp i april og selve bygget skal stå ferdig i løpet av høsten. Nytt koblingsanlegg og kontrollanlegg skal monteres og transformatoren skal være i drift i løpet av desember. Når den nye stasjonen er satt i drift, vil den gamle bli demontert og revet. Alt skal være ryddet og i orden i løpet av våren Noen strømbrudd I forbindelse med arbeidene vil montørene i perioder ha behov for å stenge av strømmen. Slike utkoblinger blir varslet på normal måte på våre hjemmesider og i lokalavisene, sier Fagerli, som mest av alt gleder seg over å kunne oppgradere strømforsyningen til Dønna. Lita Øyen, Terråk Jeg synes det er mange som er opptatt av samarbeid. Rådmannen i Bindal gjør en fantastisk jobb for å få til samarbeid. Det støtter jeg. Magnus Myrvoll, Mosjøen Det kunne vært mye bedre samarbeid her i regionen. Spesielt i forhold til samferdsel og helse har vi mye å hente. Har hørt om Forum Helgeland og det er et bra prosjekt. Roger Bastesen, Sandnessjøen Det er for mange nessekonger som ikke klarer å samarbeide, spesielt mellom regionene. Her i HALD-kommunene har vi fått til mye, og det er bra. Leif Saltnes, Brønnøysund Jeg tror det er et bra samarbeid på Helgeland. Jeg vil i hvert fall samarbeide med andre steder. 3

4 FAKTA: Nettverket «KlimaHelgeland» skal bidra til å: Redusere miljø- og klimaforurensende utslipp Foreslå konkrete aktiviteter og klimatiltak bedriftene kan starte Utvikle miljøsamarbeidet mellom sentrale næringslivsaktører på Helgeland Øke bedriftenes miljøkompetanse Etablert av Nova Sea, Elkem Mosjøen, HelgelandsKraft, Statskog og Torghatten Trafikkselskap Det er ingenting å si på engasjementet når 30 elever i 2. klassen på Idrettslinja ved Mosjøen videregående skole skal lage film om klimaendringene i verden. To filmer er i full planlegging, en skal vises for elever i barneskolen mens den andre er for ungdomstrinnet. Christine og Solveig har klare tanker om hvorfor det bør lages undervisningsfilmer om dette tema. Vi har sett filmen til Al Gore som viser veldig tydelig hva som kommer til å skje dersom isen fortsetter å smelte og vi fortsetter med å slippe ut så mye klimagasser som vi gjør i dag, sier Solveig. Rollemodeller Klassen har fått kroner i støtte fra prosjektet Klima Helgeland slik at de kan leie utstyr til filmproduksjonen. For barneskolen skal vi bruke en enkel fortellerteknikk slik at de skjønner budskapet, sier Christine. Kanskje blir vi å bruke animasjon eller et annet uttrykk de kan kjenne seg igjen i, sier hun. Uansett vet vi at vi er rollemodeller for yngre elever og vi ønsker å bruke det til å fortelle noe fornuftig, sier Solveig. Miljøengasjement Klassen har tidligere vært med i et internasjonalt prosjekt som het Global Island. Spillet gikk ut på å bruke internasjonale diskusjonsfora for å komme fram til de beste løsningene på dilemmaer innen klima og energi. Vi deltok sammen med elever fra Tanzania, Uganda og Norge og det var et veldig spennende og lærerikt prosjekt, sier Christine. Nå vil vi bruke engasjementet vårt på å påvirke andre, sier hun. Artig med film Også tidligere har klassen vært med på å lage film, så de begynner ikke helt på bar bakke. Elevene i 2.klasse ved idrettslina ved Mosjøen videregående skole jubler over kroner i stipend for å lage klimafilm. (Foto: nnkom.no) Elever lager undervisningsfilm Men denne gangen blir det jo en mening med filmen, sier Solveig. Det å lage film er også en helt annerledes måte å lære på. Klassen er delt inn i ulike grupper slik at alle elevene blir engasjert i arbeidet og kan lære noe av å være med. For oss blir dette en del av undervisninga på linje med andre fag, i tillegg er det veldig artig å lage film, sier de to engasjerte jentene. Flere klimastipend Klima Helgeland har delt ut tre klimastipend til ulike prosjekt i den videregående skolen. Mosjøen videregående skole studiested Marka har fått penger til å sertifisere skolen som miljøfyrtårn for å øke elevenes kunnskaper om utslipp av klimagasser og aktuelle tiltak lokalt. Polarsirkelen videregående skole, studiested Moheia ønsker å samarbeide med en skole i Petrozavodsk i Russland for å høyne bevisstheten og å endre adferd hos elevene rundt global oppvarming. Vår visjon: HelgelandsKraft en aktiv verdiskaper for regionen Vår forretningsidé: HK skal skape verdier for kunder, eiere og samfunn ved på et forretningsmessig grunnlag drive og utvikle: virksomhet innen fornybar produksjon, overføring og omsetning av energi annen aktivitet med naturlig tilknytning 4

5 Med hjerte for Helgeland Mediehuset Helgeland: Disse selskapene står bak «Forum Helgeland»: Helgeland Sparebank, Helgelandssykehuset, HelgelandsKraft, Coop Helgeland, og Mediehuset Helgeland (Rana Blad, Helgeland Arbeiderblad og TVHelgeland). I år skal mange hjerter slå ekstra hardt for Helgeland. Fem store næringslivsaktører har gått sammen om visjonen: «Felles utvikling for regional vekst gjennom samarbeid». Ei arbeidsgruppe er nå i gang med å foreslå tiltak som skal gi økt samarbeid i regionen. Samarbeidsarenaen «Forum Helgeland» er satt i gang av Helgeland Sparebank, Helgelandssykehuset, HelgelandsKraft, Coop Helgeland, og Mediehuset Helgeland (Rana Blad, Helgeland Arbeiderblad og TVHelgeland). Formålet er å vise at det er mulig å samarbeide og på den måten skape merverdier for virksomheter, ansatte i bedriftene og dermed befolkninga på Helgeland. Tiltak vil bli presentert under profilen «Med hjerte for Helgeland». Skal vise vei Selskapene i Forum Helgeland skal selv gå foran som gode eksempler for å vise verdien av samarbeid. Gjennom å bruke oss selv skal vi vise at det går utmerket godt an å samarbeide selv om vi driver innenfor ulike bransjer, sier direktør i HelgelandsKraft Ove A. Brattbakk. HELGELAND Ved å samarbeide mer skal det inspirere andre til også å gå sammen, sier han. «Unge solister» blir til «Unge talenter» Solister fra hele Helgeland har hatt mulighet til å søke på prisen som «Unge solister på Helgeland». Denne ordningen har eksistert i 10 år og solistmønstringen har gjennom disse årene hjulpet frem en rekke talenter Ordningen skal videreføres og det vurderes om ordningen også skal omfatte unge idrettstalenter - alt sammen under logoen «Med hjerte for Helgeland». Næringsforumsamling På Helgeland er det etablert mange næringsfora rundt i de ulike kommunene. Forum Helgeland ønsker å samle disse til et felles møte for å diskutere samarbeid, omdømme- og nettverksbygging på Helgeland. Vi er sikker på at problemstillingene ikke er så ulike i de forskjellige regionene, sier Brattbakk. Han tror en slik samling kan føre til bedre samarbeid på tvers og bidra til en utvikling med et sterkere regionalt fokus. I tillegg vurderes en del andre samarbeidsprosjekt alle med det mål å styrke samarbeid og økt forståelse for regional utvikling. HelgelandsKraft eies av 14 kommuner på Helgeland, og verdiene som skapes pløyes på forskjellige måter tilbake til eierkommunene. Både direkte, i form av avkastning, og indirekte i form av innkjøp og samarbeidsprosjekter med idrett og kulturliv. Ove A. Brattbakk. HK er nest største eier i ROI Invest HelgelandsKraft har kjøpt seg opp i ROI Invest og er nå nest største eier med 13.1 prosent av aksjene. ROI Invest er et regionalt investeringsselskap som går inn med finansiell styrke og kompetanse i bedrifter med vekstpotensial. Bakgrunnen for kjøpet er både finansielt og strategisk, sier administrerende direktør Ove A. Brattbakk. Regionale investeringsselskap HelgelandsKraft har eierposisjoner i flere selskaper innenfor selskapets kjernevirksomhet. I tillegg er forretningsstrategien at ut over dette, skal HelgelandsKraft kun ha eierinteresser i regionale investeringsselskap. Fra før er HelgelandsKraft nest største eier i det andre regionale investeringsselskapet på Helgeland, Helgeland Vekst AS. HelgelandsKraft har kjøpt aksjer for ca 25 mill. kr. Dette gir HelgelandsKraft en aksjeandel på 13,1 prosent og gjør kraftselskapet til nest største aksjonær i ROI Invest AS. HelgelandsKraft betegner investeringen som et strategisk trekk. Vi har gjennom dette kjøpet endelig fått et helhetlig helgelandsperspektiv på vår indirekte satsing på utvikling av regionen gjennom regionale investeringsselskap. Investeringen er selvsagt også finansielt begrunnet, sier Brattbakk. ROI Invest ble stiftet i 1985, da under navnet Rana Invest. I løpet av de snart 24 årene siden oppstarten har selskapet investert rundt en kvart milliard kroner i til sammen rundt 110 bedrifter og selskaper. ROI Invest har selv rundt 100 aksjonærer, med Helgeland Sparebank som største eier. Rana kommune var før Helgelandskrafts inntreden nest største eier med en aksjeandel på 12,9 prosent. 5

6 Jeg jobber i HK NÆRINGSLIVET PÅ HELGELAND Seløyfisk med kraft i sporen Navn: Alf-Tore Albrigtsen Funksjon i HK: Montør i Sandnessjøen Alder: 41 år Bosted: Ura, Sandnessjøen Hva er du opptatt av nå? At det blir snø og godt skiføre slik at vi kan gå på tur med ungene. Hva er det beste med å jobbe i HK? Å få være ute og jobbe. Hva gjør du i fritida? Mye av fritida går med til kone og barn (det minste barnet er bare 4 måneder). Hvilken kjent person inviterer du på middag? Angelina Jolie. Hva serverer du? Biff. Hvilken bok vil du anbefale? Vet ikke. Hva er du villig til å demonstrere for? Toven-tunnelen. Kjell Inge Jakobsen arbeider med julekveita. (Foto: Seløyfisk) Kjell Inge Jakobsen er født og oppvokst på fiskemottaket. Ikke rart han trives i rollen som fiskehandler, forretningsmann, fiskernes venn og som samfunnsengasjert person i et tett og lite øysamfunn. Vi er snart de eneste igjen som driver fiskemottak på Helgeland, men vi ser ikke mørkt på det av den grunn, sier Jakobsen. Han er daglig leder i familiebedriften Seløyfisk, som startet som et enslig mottak på Seløy. Nå er bedriften blitt en organisasjon som har virksomheter mange steder langs kysten av Helgeland. Alt innen fisk Med mottak på Vega, Seløy og Lurøy er det nesten ikke begrensninger på alle de ulike fiskesortene de tar imot. Vi har om lag 30 ulike fiskeslag gjennom våre anlegg og i tillegg kommer taskekrabben. God gammeldags dyktighet, kombinert med at vi har et veldig godt forhold til fiskerne har ført oss dit vi er i dag, sier Jakobsen. Vi har veldig flinke fiskere som leverer prima kvalitet på råstoffet, skryter Jakobsen. Det er om lag 100 båter som leverer sine fangster til Seløyfisk og årlig omsetter bedriften fisk og skalldyr for millioner kroner. Markedet har makta 85 prosent av den fisken som blir levert til Seløyfisk går til eksport og da gjelder det å selge til de markedene som betaler mest for fisken. Frankrike, Spania, Portugal, Tyskland og England er viktige markeder. Akkurat nå er det mest lønnsomt å levere rund fisk. For at vi skal kunne betale våre fiskere er vi avhengig av å oppnå gode priser på eksporten. Dersom ett ledd i denne bransjen taper penger på dette, kommer systemet til å stoppe opp av seg selv, sier Jakobsen. Derfor er han krystallklar på at de ikke kjøper fisk til under den fastsatte minsteprisen. Da må vi heller stenge et anlegg og vente til prisene går opp igjen, sier han. Samfunnsrolle Det er ikke bare som kjøper og selger av fisk at bedriften spiller en rolle. Vi vet at det vi driver med har store ringvirkninger for lokalsamfunnet og konsekvensene blir store dersom vi ikke klarer å holde hjulene våre i gang, sier han. Samfunnsbygging er også noe som Jakobsen får mulighet til å drive med i rollen som kommunestyrerepresentant i Herøy kommune. For oss er det også viktig å se helheten når vi velger strømleverandør, sier han. Vi har prøvd å bruke andre enn HelgelandsKraft, men det gikk ikke. Vi må ha noen som skjønner våre behov og samtidig vet begge partene at vi er avhengige av hverandre, avslutter fiskekjøperen fra Seløy. 6

7 Nyheter fra eierne Kommunene er gode eiere Adm. direktør i HelgelandsKraft Ove A. Brattbakk. (Foto: nnkom.no) Grønn spalte Enkle enøk tiltak Monter sparepærer de er litt dyrere, men de holder lenger og bruker ca 1/6 så mye energi som vanlige pærer. Monter sparedusj. Skift pakninger i kraner som drypper og renner. Bruk termostatstyrte varmeovner, helst med dag- og nattsenking. HelgelandsKraft eies av 14 kommuner på Helgeland. Kommunene vet at de eier en solid bedrift som representerer stabile og forutsigbare forhold. Samtidig er det viktig for oss å ha kommunene som gode lokale eiere, sier adm. dir. i Helgelands- Kraft Ove A. Brattbakk. Det siste året har Brattbakk besøkt kommunestyrene hos eierne for å gi de folkevalgte ei god innføring om HelgelandsKraft. Formålet med kontaktmøtene er at eierne vet hva de kan forvente av oss og at vi kan signalisere hvilke forventninger vi har til våre eiere, sier Brattbakk. I alt er det gjennomført 12 møter Kundesenteret svarer HKs kundesenter hjelper deg. F.v.: Åse Kildal, Torbjørg Myhre, Tone Svingen Larsen og Anne Lise Sætermo. Hvor skal jeg plassere en varmepumpe for å utnytte effekten best mulig? Plasseres der du har mest behov for varme eller kjøling. Gjerne i største oppholdsrom slik at varmen fordeles godt uten å gi trekk. Innedelen kan med kommunestyrerepresentanter, og et viktig tema på møtene har vært å diskutere de ulike rollene som er mellom kommunene og Helgelands- Kraft. Kommunene er blant annet eiere, kunder, forvaltningsorgan og planmyndighet. Fra vår side deler vi ut et betydelig utbytte til kommunene, men samtidig representerer vi vital infrastruktur med mange kompetansearbeidsplasser, samhandler med lokalt næringsliv og kultur/idrett og har planer om nett- og kraftutbygging i flere av kommunene, sier Brattbakk. For oss er det viktig å ha gode og stabile eiere med lokal tilhørighet og identitet som kjenner selskapet godt. Derfor er det viktig med god kommunikasjon ut over den jevnlige kontakten vi har med ordførerne, avslutter Brattbakk. monteres høyt eller lavt på vegg. Gode råd angående plassering får du hos oss på Helgelandskraft eller hos våre montører. Vi tilbyr også gratis befaring hvis man er i tvil om plassering. Hvor lang tid tar det før jeg har tjent inn kostnaden med å installere en varmepumpe? Det er mange faktorer som spiller inn. For eksempel planløsning, isolasjon, forbruk, strømpris etc. har betydning for hvor stor besparelsen blir ved kjøp av varmepumpe. Ved normalt strømforbruk kan du sannsynligvis ha tjent inn varmepumpa i løpet av 3-6 år. Kontakt kundesenteret på e-post: Regn til poteten For å produsere 1 kwh med kraft (omtrent det som trengs for å koke en kjele poteter), må det renne liter vann gjennom kraftverket (hvis fallhøyden er 10 meter). Rim i fryseren Kjøleskap og frysere fulle av rim, trekker mer energi enn rene og isfrie skap. Jevnlig avriming betyr derfor lavere energiforbruk. Nytt fra nett Operaen i Oslo har verdens største glassfasader med integrerte solceller. Operaen i Bjørvika har nemlig fått glassfasader på til sammen 450 kvadratmeter på sørsiden og utenfor foajeen. I disse er det bygd inn 300 kvadratmeter med solceller, som skal levere kilowattimer (kwh) energi i året. Det tilsvarer omtrent årsbehovet til en vanlig norsk enebolig. Operaen er med i EU-prosjektet ECO-culture, som går ut på å spare energi gjennom bedre styring av lys, ventilasjon og varme og ved å gjøre detaljert energioppfølging. Kilde: Energihistorier på 7

8 SPONSOR Håmund Ivarrud og Sigvald Stormli ser fram til en ny løypemaskin. HelgelandsKraft, Statkraft, Helgeland Sparebank, Hattfjelldal kommune, Arbor og Coop Hattfjelldal har bidratt med finansiering på til sammen 1,3 millioner korner. (Foto: nnkom.no) Klar for ny løypemaskin Hattfjelldal IL har lyst til å lage nye spor i snøen i vinter. En ny løypemaskin til over 1,3 millioner kroner er bestilt og ventes fresende rundt i løypetraseene om ikke lenge. For ildsjelene i klubben handler dette om et nytt steg i fornyingen av det flotte anlegget i Hattfjelldal. Håmund Ivarrud og Sigvald Stormli har lagd løyper i Hattfjelldal i mange tiår allerede. Jeg husker da vi fikk den første snøscooteren og før den tid tråkket vi løyper med våre egne ski, sier Sigvald. Han er fast sjåfør på løypemaskinen og har ikke tall på hvor mange timer han har sittet i løypemaskinen. Det regnestykket er det ikke verdt å sette opp. Verdien for meg har vært gleden av å lage gode løyper, sier han. En annen verden Den løypemaskinen de har i dag er fra 1994 og trenger å skiftes ut. Med den nye maskinen skal det bli fastere spor og bedre løyper. Når det er kaldvær kan det være problemer med kornete snø eller isete løyper, sier Stormli. Han sier det er en annen verden med den teknologien som er i de nye maskinene. Da kan jeg sitte komfortabelt i T- skjorta og bare trykke på knapper, så blir det de sporene jeg bestiller, sier han. Fres foran og bak Innkjøpet av ny løypemaskin er et spleiselag med mange aktører. Også HelgelandsKraft har bidratt med sponsormidler. For det må penger til når det skal velges på de øverste hyllene. Den nye maskinen har en fres foran for å lage et godt fundament for løypene. Til hvert spor er det også en egen fres som kan brukes for å unngå isete løyper. Rekruttering Det er om lag aktive løpere innen ski og skiskyting i Hattfjelldal. Skiskytteranlegget holder internasjonale mål og det skal arrangeres Nordnorsk mesterskap her om to år. For rekrutteringen er det viktig at vi har et godt anlegg, sier Ivarrud. Han minner om at den kjente skitreneren Roger Gruben kommer fra Hattfjelldal. I år kan forresten alle som har tenkt å gå Hattrennet glede seg til perfekte løyper. Jeg kan nesten garantere at det blir bra i år, sier Stormli. I alt kjøres det opp 45 km turløyper i løpet av vinteren, i tillegg til traseene i lysløypa. Adresse: Industrivn Mosjøen SENTRALBORD KUNDESENTRET MÅLERTELEFON FEILMELDING Redaktør: Arild Inge Markussen Tekst, foto, Mediebyraaet og layout: Nordnorsk Kommunikasjon Trykk: Grafisk Trykk AS Opplag: stk REGN MED OSS

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim Sluttrapport Vivilheim 1 BAKGRUNN Ideen til Vivilheim tok form ut fra erkjennelsen av at Helgeland i økende grad har behov for ny arbeidskraft og kompetansemedarbeidere. Innbyggertallet i landet har økt

Detaljer

SET konferansen 2011

SET konferansen 2011 SET konferansen 2011 Hva er produksjonskostnadene og hva betaler en vanlig forbruker i skatter og avgifter Sivilingeniør Erik Fleischer 3. november 2011 04.11.2011 1 Strømprisen En faktura fra strømleverandøren:

Detaljer

STOR OG SLAPP ELLER LITEN OG KJAPP? NOEN TANKER OG REFLEKSJONER FRA BRANSJEN

STOR OG SLAPP ELLER LITEN OG KJAPP? NOEN TANKER OG REFLEKSJONER FRA BRANSJEN STOR OG SLAPP ELLER LITEN OG KJAPP? NOEN TANKER OG REFLEKSJONER FRA BRANSJEN Er dette bilde av oss? Vi er blant de 10-15 største kraftselskapene i Norge Årlig omsetning på 1,3 mrd.kr. 296 Ansatte ISO 9001/14001

Detaljer

LOS Partner bedriftens veiviser til lavest mulig kraftpris

LOS Partner bedriftens veiviser til lavest mulig kraftpris LOS Partner bedriftens veiviser til lavest mulig kraftpris Overlat strøminnkjøpet til oss og bruk heller energien på det du kan best å drive virksomheten din fremover. Mer enn 100 års erfaring I over 100

Detaljer

Energieffektivisering av bygningsmassen Bransjen har løsningen. Jon Karlsen, adm. dir. Glava

Energieffektivisering av bygningsmassen Bransjen har løsningen. Jon Karlsen, adm. dir. Glava Energieffektivisering av bygningsmassen Bransjen har løsningen. Jon Karlsen, adm. dir. Glava 1 Forretningsidé; Glava sparer energi i bygg og tar vare på miljøet. Totalleverandør av isolasjon og tetting

Detaljer

Kraftnettet er den fysiske markedsplassen. Kraften tas ut på ulike spenningsnivåer, f. eks. 230 V, 400 V og 22 kv

Kraftnettet er den fysiske markedsplassen. Kraften tas ut på ulike spenningsnivåer, f. eks. 230 V, 400 V og 22 kv Kraftmarkedet Kraftnettet er den fysiske markedsplassen Kraften tas ut på ulike spenningsnivåer, f. eks. 230 V, 400 V og 22 kv De nordiske landene utgjør et felles engrosmarkedsområde Norge Sverige Danmark

Detaljer

Mo Industripark AS. Vigner Olaisen AS (Nova Sea) Helgelandsbase. Sundsfjord Smolt AS

Mo Industripark AS. Vigner Olaisen AS (Nova Sea) Helgelandsbase. Sundsfjord Smolt AS Mo Industripark AS Vigner Olaisen AS (Nova Sea) Helgelandsbase Sundsfjord Smolt AS Org. nr. 939 150 234 www.helgelandinvest.no VIRKSOMHETENS ART Helgeland Invest AS er et regionalt investeringsselskap

Detaljer

REGN MED OSS. Barnas bysprint Side 8. Trenor investerer. Willoch på HK-seminar. HelgelandsKraft informerer. www.helgelandskraft.no Nr. 2 2009.

REGN MED OSS. Barnas bysprint Side 8. Trenor investerer. Willoch på HK-seminar. HelgelandsKraft informerer. www.helgelandskraft.no Nr. 2 2009. HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS www.helgelandskraft.no Nr. 2 2009 Barnas bysprint Side 8 Trenor investerer Side 6 Willoch på HK-seminar Side 7 Administrerende direktør Ove A. Brattbakk HK i finanskrisen

Detaljer

Årets gla melding til deg som driver med barne- og ungdomsaktiviteter!

Årets gla melding til deg som driver med barne- og ungdomsaktiviteter! Nr. 1-2010 Nytt og nyttig fra Askøy Kraft Takk for det milde klimaet og regnet? Vi hjelper deg med både kraftprisen og forbruket. Kundetilfredshetsmåling (KTI) for Askøy Energi Kraftsalg Årets gla melding

Detaljer

Nyhetsbrev November 2015 FORNYBAR ENERGI UTKONKURRERER KJERNEKRAFTEN VINN GRATIS STRØM SNART GÅR BOLIGENE I PLUSS DOKTOR PROKTOR I KILDEN. www.los.

Nyhetsbrev November 2015 FORNYBAR ENERGI UTKONKURRERER KJERNEKRAFTEN VINN GRATIS STRØM SNART GÅR BOLIGENE I PLUSS DOKTOR PROKTOR I KILDEN. www.los. Nyhetsbrev November 2015 FORNYBAR ENERGI UTKONKURRERER KJERNEKRAFTEN SNART GÅR BOLIGENE I PLUSS DOKTOR PROKTOR I KILDEN VINN GRATIS STRØM www.los.no FORNYBAR ENERGI UTKONKURRERER KJERNEKRAFTEN Høsten begynner

Detaljer

Kraftmarkedet tilbake til normaltilstand

Kraftmarkedet tilbake til normaltilstand Nr. 3 2011 Nytt og nyttig fra Askøy Kraft Kraftmarkedet tilbake til normaltilstand Energikilde så ren at du kan drikke den! Strømselgere på butikksentre Gavedryss på Askøy Kr. 100 000,- i støtte utdelt

Detaljer

Handlingsplan for sportslig satsing for langrenn og skiskyting i Bossmo & Ytteren IL 2005/2006

Handlingsplan for sportslig satsing for langrenn og skiskyting i Bossmo & Ytteren IL 2005/2006 Handlingsplan for sportslig satsing for langrenn og skiskyting i Bossmo & Ytteren IL 2005/2006 Innledning: Bossmo & Ytteren IL ski er ei undergruppe i det lokale fleridrettslaget. Klubben har ved utstrakt

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

Nore og Uvdal kommune 28.03.2011

Nore og Uvdal kommune 28.03.2011 Nore og Uvdal kommune 28.03.2011 Innledning Ustekveikja Energi AS er en ren kraftomsetter og er avhengig av et mangfold i kraftmarkedet. Ustekveikja Energi AS ønsker å bidra til dette, der vi kan. Kem

Detaljer

Vilkår for forsyning til industri i ulike regimer og land

Vilkår for forsyning til industri i ulike regimer og land Vilkår for forsyning til industri i ulike regimer og land Teknas SET-konferanse, 3. november 2011 Adm. dir. Stein Lier-Hansen, Norsk Industri Norsk Industri - Tall og fakta 2010 2 200 medlemsbedrifter

Detaljer

Næringsutvikling og verdiskaping. Adm. dir. Olav Linga

Næringsutvikling og verdiskaping. Adm. dir. Olav Linga Næringsutvikling og verdiskaping Adm. dir. Olav Linga Markedsområde - Eiere Eierkommuner: Karmøy kommune 44,84% Haugesund kommune 31,97% Tysvær kommune 9,80% Vindafjord kommune 6,85% Sveio kommune 5,05%

Detaljer

Leverandørseminar HK, Nettdivisjonen. Mosjøen 1. oktober 2013. HelgelandsKraft en aktiv verdiskaper for regionen.

Leverandørseminar HK, Nettdivisjonen. Mosjøen 1. oktober 2013. HelgelandsKraft en aktiv verdiskaper for regionen. Leverandørseminar HK, Nettdivisjonen Mosjøen 1. oktober 2013 HelgelandsKraft en aktiv verdiskaper for regionen. Divisjon Marked Divisjon Produksjon Divisjon Nett Selger strøm Produserer strøm Distribuerer

Detaljer

(Eller hva tenker vi i Fredrikstad Energi)

(Eller hva tenker vi i Fredrikstad Energi) Hva tenker strømleverandørene? (Eller hva tenker vi i Fredrikstad Energi) Hvilke produkter og tjenester leverer framtidens kraftleverandør/energiselskap? Smartnett konferansen i Trondheim 11. september

Detaljer

Oversikt over energibransjen

Oversikt over energibransjen Oversikt over energibransjen Hovedverdikjeden i energiforsyningen Kraftproduksjon Kraftnett Kraftmarked Middelårsproduksjon: 123 TWh Sentralnett: 132 420 kv Regionalnett: 50 132 kv Distribusjonsnett: 11

Detaljer

Vi møter morgendagen i ny profil

Vi møter morgendagen i ny profil Alltid til stede Vi møter morgendagen i ny profil Vi ønsker å fremstå som en nær og solid bedrift som er til stede for kunden. Godt forankret med verdiskapning og nyskapning i høysete. Valdres Energiverk

Detaljer

Agenda. Litt om TrønderEnergi Risiki for en strømleverandør Høye priser Håndtering av risiki Utfordringer

Agenda. Litt om TrønderEnergi Risiki for en strømleverandør Høye priser Håndtering av risiki Utfordringer Agenda Litt om TrønderEnergi Risiki for en strømleverandør Høye priser Håndtering av risiki Utfordringer Vår visjon Kraftfull og energisk Miljøvennlig energi og industriell utvikling for et bedre samfunn

Detaljer

Erfaringer fra markedsføring hva kan bransjen forbedre? Anne-Margrethe Jensen Produktsjef el

Erfaringer fra markedsføring hva kan bransjen forbedre? Anne-Margrethe Jensen Produktsjef el Erfaringer fra markedsføring hva kan bransjen forbedre? Anne-Margrethe Jensen Produktsjef el Avklaring av tema Hvilke erfaringer? Fra vår markedsføring Interne prosesser Kunders reaksjoner Forbedringer?

Detaljer

Hyggelige kraftpriser denne vinteren

Hyggelige kraftpriser denne vinteren Nr. 1 2012 Nytt og nyttig fra Askøy Kraft Hyggelige kraftpriser denne vinteren Hyggelige kraftpriser denne vinteren Valg av kraftavtale som passer for deg Årets gla melding til deg som driver med barne-

Detaljer

Lave strømpriser nå! GARANTIKRAFT avtalen som gir god sikkerhet ved store svingninger i kraftprisen

Lave strømpriser nå! GARANTIKRAFT avtalen som gir god sikkerhet ved store svingninger i kraftprisen Nr. 3-2009 Nytt og nyttig fra Askøy Kraft Økt transport gir økt nettleie Gavedryss til lokalt barn- og ungdomsarbeid Energieffektivisering og sparing viktig for bedre klima Lave strømpriser nå! Hva kan

Detaljer

Fremtidsutsikter for næringslivet på Helgeland og muligheter for Helgeland Sparebank. 150 år på Helgeland!

Fremtidsutsikter for næringslivet på Helgeland og muligheter for Helgeland Sparebank. 150 år på Helgeland! Fremtidsutsikter for næringslivet på Helgeland og muligheter for Helgeland Sparebank Adm. Banksjef Arnt Krane Fremtidsutsikter for næringslivet på Helgeland Kyst- og havbruksnæringen Kyst- og havbruksnæringen

Detaljer

Administrerende direktør Jan Erik Furunes. En drivkraft for vekst på Helgeland. Kapitalmarkedsdag Oslo 23.11.12 Strategi, markeder og fremtidsutsikter

Administrerende direktør Jan Erik Furunes. En drivkraft for vekst på Helgeland. Kapitalmarkedsdag Oslo 23.11.12 Strategi, markeder og fremtidsutsikter Kapitalmarkedsdag Oslo 23.11.12 Strategi, markeder og fremtidsutsikter Administrerende direktør Jan Erik Furunes 1 Strategi 2 Strategi Lønnsom og ledende Forretningsidé Helgeland Sparebank skal være en

Detaljer

Framtiden er elektrisk

Framtiden er elektrisk Framtiden er elektrisk Alt kan drives av elektrisitet. Når en bil, et tog, en vaskemaskin eller en industriprosess drives av elektrisk kraft blir det ingen utslipp av klimagasser forutsatt at strømmen

Detaljer

Hvorfor selger vi strøm til utlandet og kjøper den dyrere tilbake?

Hvorfor selger vi strøm til utlandet og kjøper den dyrere tilbake? Hvorfor selger vi strøm til utlandet og kjøper den dyrere tilbake? Innlevert av 6 ved Sanne skole (Gran, Oppland) Årets nysgjerrigper 2011 Hei! Vi er en 6. klasse på Sanne skole som har jobbet med nysgjerrigper.

Detaljer

Klimapolitikken vil gi oss merkbart dyrere energi!

Klimapolitikken vil gi oss merkbart dyrere energi! Klimapolitikken vil gi oss merkbart dyrere energi! Hvordan kan byggebransjen og energibrukerne tilpasse seg? Lars Thomas Dyrhaug, Energi & Strategi AS Klimautfordringene og Klimaforliket 23.april 2008

Detaljer

- Ett Helgeland - Helgeland Reiseliv as. - Utvikling - økonomi - Kompetanse. Helgeland Reiseliv as

- Ett Helgeland - Helgeland Reiseliv as. - Utvikling - økonomi - Kompetanse. Helgeland Reiseliv as Reaøv Brønnøy Grane Hemnes Lurøv Veaa Hattfiellaal Rana Træna Bindal Vetsn Nesna Sømna Leitiord Alstahaua Herev Dønna Vevelstad 3ehrter Tnes Polaralrimreiti Arctk Ci rclt Nese?..: - Ett Helgeland - Helgeland

Detaljer

ofre mer enn absolutt nødvendig

ofre mer enn absolutt nødvendig I den nye boken «Energi, teknologi og klima» gjør 14 av landets fremste eksperter på energi og klima et forsøk på å få debatten inn i et faktabasert spor. - Hvis man ønsker å få på plass en bedre energipolitikk

Detaljer

NETTLEIEPRISER 2016 for husholdning

NETTLEIEPRISER 2016 for husholdning NETTLEIEPRISER 2016 Vi tar forbehold om skrivefeil. Grafisk design: Eggedosis AS for husholdning Nordmøre Energiverk AS Telefon: 71 58 10 00 www.neasnett.no Nett Enova 1% Sentralnett 5% Moms 20% Forbruksavgift

Detaljer

Tilgangen til sjø som muliggjorde frakt av råvarer til og ferdigvarer fra verket. Tilgangen til store mengder vannkraft/elektrisk energi.

Tilgangen til sjø som muliggjorde frakt av råvarer til og ferdigvarer fra verket. Tilgangen til store mengder vannkraft/elektrisk energi. Caseoppgave Første spadetak for å etablere fabrikken i Sauda ble tatt i 1915. Grunnene til at det amerikanske selskapet Union Carbide valgte å etablere en fabrikk i Sauda var: Tilgangen til sjø som muliggjorde

Detaljer

VELKOMMEN TIL BERGER IDRETTSLAG. Stiftet 1895

VELKOMMEN TIL BERGER IDRETTSLAG. Stiftet 1895 VELKOMMEN TIL BERGER IDRETTSLAG Stiftet 1895 Berger idrettslags formål Berger idrettslag skal gi et godt sportslig tilbud til barn og ungdom som naturlig tilhører Berger. Tilbudet skal gis i idretter laget

Detaljer

Produksjon av mer elektrisk energi i lys av et norsk-svensk sertifikatmarked. Sverre Devold, styreleder

Produksjon av mer elektrisk energi i lys av et norsk-svensk sertifikatmarked. Sverre Devold, styreleder Produksjon av mer elektrisk energi i lys av et norsk-svensk sertifikatmarked Sverre Devold, styreleder Energi Norge Medlemsbedriftene i Energi Norge -representerer 99% av den totale kraftproduksjonen i

Detaljer

HMS. HelgelandsKraft AS

HMS. HelgelandsKraft AS HMS HelgelandsKraft AS HelgelandsKraft Våre 240 medarbeidere jobber for vår visjon: HelgelandsKraft en aktiv verdiskaper for regionen. Vi er sertifisert ihht. NS-ISO 9001 og NS ISO 14001 og har høy fokus

Detaljer

LESSONS FROM. Hvordan en klarte å tilrettelegge for. Helgeland. Erlend Bullvåg HHB-UIN

LESSONS FROM. Hvordan en klarte å tilrettelegge for. Helgeland. Erlend Bullvåg HHB-UIN LESSONS FROM THE FUTURE: Hvordan en klarte å tilrettelegge for kompetansearbeidsplasser på Helgeland Erlend Bullvåg HHB-UIN UIN Norges mest kompakte campus + Universitetscampuser: Kunnskapssenteret på

Detaljer

Hvordan slår politiske valg ut på kraftbransjen?

Hvordan slår politiske valg ut på kraftbransjen? Hvordan slår politiske valg ut på kraftbransjen? Energidagene 2013: Dilemmaenes tid! Alt henger sammen med alt.. Rune Reinertsen Administrerende direktør Lyse Produksjon AS TEMA SOM BERØRES Oppgaver og

Detaljer

Eidefossen kraftstasjon

Eidefossen kraftstasjon Eidefossen kraftstasjon BEGYNNELSEN I 1916 ble Eidefoss Kraftanlæg Aktieselskap stiftet, og alt i 1917 ble første aggregatet satt i drift. I 1920 kom det andre aggregatet, og fra da av produserte kraftstasjonen

Detaljer

Strategiske føringer Det norske hageselskap 2015-2018

Strategiske føringer Det norske hageselskap 2015-2018 Strategiske føringer Det norske hageselskap 2015-2018 0 Innhold 1. Situasjonsbeskrivelse... 2 1.1 Overordnede føringer... 2 1.2 De viktigste utfordringene... 2 2 Visjon... 2 3 Formål... 3 4 Verdier...

Detaljer

Enøk og effektreduksjon i borettslag - muligheter for effektive kutt i kostnader

Enøk og effektreduksjon i borettslag - muligheter for effektive kutt i kostnader Enøk og effektreduksjon i borettslag - muligheter for effektive kutt i kostnader Istad Kraft AS Tom Erik Sundsbø energirådgiver 1 Energitilgangen bestemmer våre liv.!! 2 Energitilgangen bestemmer våre

Detaljer

Kjøpsveileder varmestyring. Hjelp til deg som skal kjøpe varmestyringsanlegg.

Kjøpsveileder varmestyring. Hjelp til deg som skal kjøpe varmestyringsanlegg. Kjøpsveileder varmestyring Hjelp til deg som skal kjøpe varmestyringsanlegg. 1 Et styringssystem sørger for minimal energibruk når du er hjemme, og effektivt energibruk når du ikke er tilstede. Hva er

Detaljer

Industrielle muligheter innen offshore vind. Bergen 01.04.2011 Administrerende direktør, Tore Engevik

Industrielle muligheter innen offshore vind. Bergen 01.04.2011 Administrerende direktør, Tore Engevik Industrielle muligheter innen offshore vind Bergen 01.04.2011 Administrerende direktør, Tore Engevik Vestavind Offshore Etablert august 2009 15 % Kjernevirksomhet innen marin fornybar energiproduksjon

Detaljer

Om Ringeriks-Kraft Nett generelle forhold Nettvirksomheten i Ringeriks-Kraft Konklusjon

Om Ringeriks-Kraft Nett generelle forhold Nettvirksomheten i Ringeriks-Kraft Konklusjon Om Ringeriks-Kraft Nett generelle forhold Nettvirksomheten i Ringeriks-Kraft Konklusjon 2 Ringeriks-Kraft AS Administrerende direktør Ole Sunnset 13 ansatte Ringeriks-Kraft Produksjon AS Ringeriks-Kraft

Detaljer

Energiplan for Norge. Energisystemet i lys av klimautfordringene muligheter, myndighetenes rolle og nødvendig styringsverktøy.

Energiplan for Norge. Energisystemet i lys av klimautfordringene muligheter, myndighetenes rolle og nødvendig styringsverktøy. Energiplan for Norge. Energisystemet i lys av klimautfordringene muligheter, myndighetenes rolle og nødvendig styringsverktøy. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Steinar Bysveen Adm.

Detaljer

Nydalen Energi AS. Varmepumper i fjernvarme- og nærvarmeanlegg. Roy Frivoll, forvaltningsdirektør 4.11.2010

Nydalen Energi AS. Varmepumper i fjernvarme- og nærvarmeanlegg. Roy Frivoll, forvaltningsdirektør 4.11.2010 Avantor AS Nydalen Energi AS Varmepumper i fjernvarme- og nærvarmeanlegg Roy Frivoll, forvaltningsdirektør 4.11.2010 Litt om Avantor Avantor ble stiftet t i 1971 Gjelsten & Røkke kjøpte Nydalen fra Elkem

Detaljer

Analyse av risikokapitalmiljøene. Sammendrag

Analyse av risikokapitalmiljøene. Sammendrag Risikokapital ik k it i Nord-Norge N Analyse av risikokapitalmiljøene Sammendrag Sammendrag av presentasjon holdt på seminar om risikokapital i Nord-Norge den 15. desember 2011 i Tromsø. Seminaret var

Detaljer

1. kvartal 2008 KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2008

1. kvartal 2008 KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2008 1. kvartal 2008 KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2008 RAPPORT 1. KVARTAL 2008 (Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i 2007) KONSERNRESULTAT Konsernresultatet før skatt og minoritetsinteresser pr 31.03

Detaljer

Konjunkturseminar 1.oktober 2012

Konjunkturseminar 1.oktober 2012 Konjunkturseminar 1.oktober 2012 Program 10:00 Det store bildet Administrerende direktør Vibeke Madsen 10:20 Hvor går varehandelen og norsk økonomi? Sjeføkonom Lars Haartveit Det store bildet Det går bra!

Detaljer

Opprinnelsesgarantier for fornybar energi

Opprinnelsesgarantier for fornybar energi Opprinnelsesgarantier for fornybar energi Temakveld 14.12.2011 Marknad&IT Sjef Kenneth Ingvaldsen 42 Bakgrunnen for opprinnelsesgarantier Bakgrunnen for opprinnelsesgarantier EU har en klar målsetning

Detaljer

Enovas støtteprogrammer Fornybar varme. Trond Bratsberg Forrest Power, Bodø 30 november 2011

Enovas støtteprogrammer Fornybar varme. Trond Bratsberg Forrest Power, Bodø 30 november 2011 Enovas støtteprogrammer Fornybar varme Trond Bratsberg Forrest Power, Bodø 30 november 2011 Vårt ansvar Fremme miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon som skal bidra til å styrke forsyningssikkerheten

Detaljer

Bærekraftsrapport 2010. Breeze Gruppen AS

Bærekraftsrapport 2010. Breeze Gruppen AS Bærekraftsrapport 2010 Breeze Gruppen AS Det finnes endel mennesker der ute... Noen ganger kan man treffe dem på en kafe, der de nyter en god lunsj i en travel arbeidsuke. Noen ganger treffer man dem i

Detaljer

HAVENERGI ET BUSINESS CASE FOR NORGE?

HAVENERGI ET BUSINESS CASE FOR NORGE? Havenergi hva nå? Arntzen de Besche og Norwea 16. september 2011 Ved Åsmund Jenssen, partner, THEMA Consulting Group HAVENERGI ET BUSINESS CASE FOR NORGE? Business case: På sikt må havenergi være lønnsomt

Detaljer

Enova hva skal vi bidra med mot 2010 og hvordan? Administrerende direktør Eli Arnstad Enova SF

Enova hva skal vi bidra med mot 2010 og hvordan? Administrerende direktør Eli Arnstad Enova SF EnergiRike Temakonferansen 2004 Energi og verdiskaping Enova hva skal vi bidra med mot 2010 og hvordan? Administrerende direktør Eli Arnstad Enova SF Enova SF Enova SF er et statsforetak som eies av Olje-

Detaljer

Kommunekrafts virksomhet - Salg, forvaltning og anbud

Kommunekrafts virksomhet - Salg, forvaltning og anbud Kommunekrafts virksomhet - Salg, forvaltning og anbud Oslo 30. mai 2012 v/advokat ved Høyesterett Caroline Lund Tema 1. Kommunekrafts virksomhet og tjenester 2. Formidling av salg av konsesjonskraft til

Detaljer

STRØM TELLER! Aircondition og oppvarming 50% Oppvarming av vann 20% Belysning og små el. App. 10% Kjøling 8% Matlagning 4% Klestørk 3% Annet 5%

STRØM TELLER! Aircondition og oppvarming 50% Oppvarming av vann 20% Belysning og små el. App. 10% Kjøling 8% Matlagning 4% Klestørk 3% Annet 5% STRØM TELLER! Mål: Beregne strømbehovet til de forskjellige elektriske apparatene. Forstå kwh og kunne regne ut strømforbruk/produksjon. Sette i gang tiltak for å redusere sitt eget strømforbruk. Generell

Detaljer

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Presentasjon VRI-styringsgruppemøte 10. sept. 2014 - DPL Monica Paulsen

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Presentasjon VRI-styringsgruppemøte 10. sept. 2014 - DPL Monica Paulsen OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND Presentasjon VRI-styringsgruppemøte 10. sept. 2014 - DPL Monica Paulsen Mål: Utvikle og kvalifisere leverandørbedriftene gjennom samarbeid, kompetansebygging, innovasjon,

Detaljer

Sammen om jobben: Næringslivets rolle i norsk utviklingspolitikk

Sammen om jobben: Næringslivets rolle i norsk utviklingspolitikk 1 av 7 Sammen om jobben: Næringslivets rolle i norsk utviklingspolitikk Basert på Utenriksminister Børge Brendes tale ved Næringslivets konferanse for internasjonalisering og utvikling 16 februar 2016

Detaljer

Stasjonær energibruk i bygg

Stasjonær energibruk i bygg Stasjonær energibruk i bygg Status Fredrikstad kommune gjennomførte i 2008 et klimaregnskap for kommunen som bedrift. Dette viste at størsteparten av CO 2 forbruket kom i fra stasjonær energi. Ca. 84 %

Detaljer

Oppsummering fra regionmøter 4-13 Januar 2016

Oppsummering fra regionmøter 4-13 Januar 2016 Oppsummering fra regionmøter 4-13 Januar 2016 Dette er en oppsummering av regionmøtene og hvor de strategisk hovedområdene er vist. Tiltak og handlingsplaner er ikke med, slik de var i møtene. Profil og

Detaljer

Kjell Bendiksen Det norske energisystemet mot 2030

Kjell Bendiksen Det norske energisystemet mot 2030 Kjell Bendiksen Det norske energisystemet mot 2030 OREEC 25. mars 2014 Det norske energisystemet mot 2030 Bakgrunn En analyse av det norske energisystemet Scenarier for et mer bærekraftig energi-norge

Detaljer

Hva er hemmeligheten bak fornøyde kunder og et godt omdømme? Energi Norge 21. september 2011 eva.fosby.livgard@tns-gallup.no

Hva er hemmeligheten bak fornøyde kunder og et godt omdømme? Energi Norge 21. september 2011 eva.fosby.livgard@tns-gallup.no Hva er hemmeligheten bak fornøyde kunder og et godt omdømme? Energi Norge 21. september 2011 eva.fosby.livgard@tns-gallup.no Hva er kundetilfredshet? "En følelse av glede eller skuffelse over hvordan man

Detaljer

REGN MED OSS. Miljørevisorene kommer Side 5. Chatter med kundene. Ekte talent på kunstig gress. HelgelandsKraft informerer

REGN MED OSS. Miljørevisorene kommer Side 5. Chatter med kundene. Ekte talent på kunstig gress. HelgelandsKraft informerer HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS www.helgelandskraft.no Nr. 5 2008 Miljørevisorene kommer Side 5 Ekte talent på kunstig gress Side 8 Chatter med kundene Side 2 Arnt Johan Hugaas, Organisasjonssjef

Detaljer

Evaluering av Golf i Skolen -prosjektet på Gjerdrum Barneskole

Evaluering av Golf i Skolen -prosjektet på Gjerdrum Barneskole Evaluering av Golf i Skolen -prosjektet på Gjerdrum Barneskole Første møte med Gjerdrum Barneskole Torsdag 17.11.2011 3 lærere/sfo-ansatte deltok på møtet for å få opplæring hvordan man kan gjennomføre

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK - SØKNAD OM ÅRLIG TILLEGGSBEVILGNING

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK - SØKNAD OM ÅRLIG TILLEGGSBEVILGNING SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200907799 : E: 223 C21 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK

Detaljer

Kernefunktioner 1. Økt lønnsomhet i energibransjen uten at kunden betaler for det hele?

Kernefunktioner 1. Økt lønnsomhet i energibransjen uten at kunden betaler for det hele? Kernefunktioner 1 Økt lønnsomhet i energibransjen uten at kunden betaler for det hele? Publisert av QVARTZ, juni 2016 Dette dokumentet er basert på en detaljert analyse av eierskapsstrukturene og økonomien

Detaljer

Energi og vann. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter. 5 7 år Diskusjonstemaer. Aktiviteter

Energi og vann. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter. 5 7 år Diskusjonstemaer. Aktiviteter Energi og vann Varme Vi bruker mye energi for å holde det varmt inne. Ved å senke temperaturen med to grader sparer man en del energi. Redusert innetemperatur gir dessuten et bedre innemiljø. 1 3 år Aktiviteter

Detaljer

Årskonferanse og årsmøte 2010 Helgeland Driftsassistanse VA. Fru Haugans Hotel - Mosjøen 14. og 15. april 2010

Årskonferanse og årsmøte 2010 Helgeland Driftsassistanse VA. Fru Haugans Hotel - Mosjøen 14. og 15. april 2010 Årskonferanse og årsmøte 2010 Helgeland Driftsassistanse VA Fru Haugans Hotel - Mosjøen 14. og 15. april 2010 1 Deltagerliste hotell buss m.v.. Sjekk om alt stemmer mht avkryssing på deltagerlista i forhold

Detaljer

Nord-Europas største vindklynge har fått rettskraftige konsesjoner her i Dalane, hvilke ringvirkninger kan vi forvente?

Nord-Europas største vindklynge har fått rettskraftige konsesjoner her i Dalane, hvilke ringvirkninger kan vi forvente? Nord-Europas største vindklynge har fått rettskraftige konsesjoner her i Dalane, hvilke ringvirkninger kan vi forvente? Mette Kristine Kanestrøm Avdelingsleder Lyse Produksjon Frank Emil Moen Avd.leder

Detaljer

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Målrettet utvikling Et godt ordtak sier at veien blir til mens du går. I mange sammenhenger kan dette være rett. Men, ofte er det vel slik at

Detaljer

Stasjonær energibruk i bygg

Stasjonær energibruk i bygg Stasjonær energibruk i bygg Status Fredrikstad kommune gjennomførte i 2008 et klimaregnskap for kommunen som bedrift. Dette viste at størsteparten av CO 2 forbruket kom i fra stasjonær energi. Ca. 84 %

Detaljer

Kjøpsveileder pelletskamin. Hjelp til deg som skal kjøpe pelletskamin.

Kjøpsveileder pelletskamin. Hjelp til deg som skal kjøpe pelletskamin. Kjøpsveileder pelletskamin Hjelp til deg som skal kjøpe pelletskamin. 1 Pelletskamin Trepellets er en energikilde som kan brukes i automatiske kaminer. Trepellets er tørr flis som er presset sammen til

Detaljer

Trender i energimarkedet

Trender i energimarkedet SpareBank 1 SR-Bank Markets Trender i energimarkedet Februar 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom, SpareBank 1 SR-Bank - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - En lang, utadrettet og volatil historie - 5 - Energiforbruket

Detaljer

Energisystemet i Os Kommune

Energisystemet i Os Kommune Energisystemet i Os Kommune Energiforbruket på Os blir stort sett dekket av elektrisitet. I Nord-Østerdalen er nettet helt utbygd, dvs. at alle innbyggere som ønsker det har strøm. I de fleste setertrakter

Detaljer

Energi Norge Minikonferanse - nordområdene

Energi Norge Minikonferanse - nordområdene Energi Norge Minikonferanse - nordområdene Tromsø 8. september 2011 Kristian A. Johansen Handelssjef, Nordkraft Produksjon AS Nordkraft AS Kort om konsernet Aksjonærer: kommune 50,01 % Troms Kraftforsyning

Detaljer

Ikke for alle - En utdanning du kommer langt med

Ikke for alle - En utdanning du kommer langt med Ikke for alle - En utdanning du kommer langt med MUF-konferansen 2007 Color Magic - 26. november Jørn Prangerød Daglig leder, Maritimt Forum Maritim Forum representerer hele klyngen Verft Fiskeri IKT Forskning

Detaljer

Om Nordområdene, kompetanse og rekruttering

Om Nordområdene, kompetanse og rekruttering Om Nordområdene, kompetanse og rekruttering Januarmøtet 2014, 15/1-14 Jan-Frode Janson Konsernsjef En landsdelsbank basert på tilstedeværelse Hovedkontor i Tromsø Organisert i 5 regioner Del av SpareBank

Detaljer

TAFJORD. Presentasjon 13.09.11

TAFJORD. Presentasjon 13.09.11 TAFJORD Presentasjon 13.09.11 Nordvestlandets største energiselskap 275 ansatte 29 000 strømkunder / 32 000 nettkunder Ti heleide kraftstasjoner Største netteier i Møre og Romsdal Produserer og leverer

Detaljer

ENDRINGER I KRAFTMARKEDET

ENDRINGER I KRAFTMARKEDET ENDRINGER I KRAFTMARKEDET Introduksjon Status quo Nyere historikk Markedsutsiktene Kortsiktige Langsiktige 1 Introduksjon John Brottemsmo Samfunnsøkonom UiB Ti år som forsker ved CMI / SNF innen energi

Detaljer

Kraftsituasjonen i Norge og EU, Nettutvikling og Forsyningssikkerhet. Bente Hagem

Kraftsituasjonen i Norge og EU, Nettutvikling og Forsyningssikkerhet. Bente Hagem Kraftsituasjonen i Norge og EU, Nettutvikling og Forsyningssikkerhet Bente Hagem Statnett i tall 11 000 km kraftledninger 150 Transformatorstasjoner 3 Regionssentraler 1 Landssentral 1100 Ansatte 41 mrd

Detaljer

Fornybar energi: hvorfor, hvordan og hvem? EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon

Fornybar energi: hvorfor, hvordan og hvem? EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Fornybar energi: hvorfor, hvordan og hvem? EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Steinar Bysveen Adm. direktør, EBL Campusseminar Sogndal, 06. oktober 2009 Innhold Energisystemet i 2050-

Detaljer

Næringslivets forventninger til kommunene. Edel Storelvmo Regiondirektør NHO Nordland

Næringslivets forventninger til kommunene. Edel Storelvmo Regiondirektør NHO Nordland Næringslivets forventninger til kommunene Edel Storelvmo Regiondirektør NHO Nordland Dette er NHO 17 400 bedrifter innen håndverk, industri og service Medlemsbedriftene sysselsetter ca. 450 000 personer

Detaljer

HSB-Drivkraft for vekst ERLEND BULLVÅG NORD UNIVERSITET

HSB-Drivkraft for vekst ERLEND BULLVÅG NORD UNIVERSITET ERLEND BULLVÅG NORD UNIVERSITET HSB-Drivkraft for vekst 26 milliarder forvaltes 50 + % markedsandel 20 millioner i sponsorater Alliansefri Representert over hele Helgeland 1 Reiselivet på Helgeland 100

Detaljer

Nils Skogen EPC GJENNOMFØRINGSMODELL OG ERFARINGER

Nils Skogen EPC GJENNOMFØRINGSMODELL OG ERFARINGER Nils Skogen EPC GJENNOMFØRINGSMODELL OG ERFARINGER KART HVEM ER RÆLINGEN? Ca 18.000 innbyggere Om lag 20 skoler og barnehager 3 svømmehaller og 2 idrettshaller Om lag 85.000 m2 offentlige bygg Knappe 200

Detaljer

Medlemsundersøkelsen 2014 intervju med 144 medlemmer

Medlemsundersøkelsen 2014 intervju med 144 medlemmer Medlemsundersøkelsen intervju med 144 medlemmer Fakta om utvalg og metode Formål med undersøkelsen Dette er en årlig medlemsundersøkelse gjennomført blant Ranaregionen Næringsforenings medlemmer. Undersøkelsen

Detaljer

Stiftelsesdokument for Helgeland Reiseliv AS

Stiftelsesdokument for Helgeland Reiseliv AS Stiftelsesdokument for Helgeland Reiseliv AS (Oette er et utkast pr. 11. oktober 2011 til stift&sesdokument for Helgeland Reiseliv os. Endelig dokument må justeres i forhold tif kapitel 3 og 6 avbengig

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2015

Makrokommentar. Mai 2015 Makrokommentar Mai 2015 Relativt flatt i mai Verdens aksjemarkeder hadde en relativt flat utvikling på aggregert basis, til tross for at flere markeder beveget seg mye i mai. Innen fremvoksende økonomier

Detaljer

Innspill til Energiutvalget. Norsk solenergiforening ved Åse Lekang Sørensen, Generalsekretær Høringsmøte, 22.09.11

Innspill til Energiutvalget. Norsk solenergiforening ved Åse Lekang Sørensen, Generalsekretær Høringsmøte, 22.09.11 Innspill til Energiutvalget Norsk solenergiforening ved Åse Lekang Sørensen, Generalsekretær Høringsmøte, 22.09.11 Om Norsk solenergiforening - En ikke-kommersiell organisasjon som på frivillig basis arbeider

Detaljer

Invitasjon til. kjedesamarbeid. Basisfot Norge AS

Invitasjon til. kjedesamarbeid. Basisfot Norge AS Invitasjon til kjedesamarbeid Basisfot Norge AS Basisfot Norge - 2 Hvorfor samarbeide? I dag ser vi stadig sammenslåinger i alle bransjer, flere og flere går sammen og danner kjeder både nasjonalt og internasjonalt.

Detaljer

Vannforsyningsdagene 2005. Hvorfor? Andre muligheter. Alternative installasjoner

Vannforsyningsdagene 2005. Hvorfor? Andre muligheter. Alternative installasjoner Vannforsyningsdagene 2005 Strømproduksjon i vannverkene NORVAR BA Hvorfor? Kyoto: Begrense klimagassutslipp Kommunen som holdningsskaper og godt eksempel Produksjon av strøm i vannverk: lite konfliktfylt,

Detaljer

KRAFTFULL FYSIKKTIME Fra ingeniør til lærer for en dag

KRAFTFULL FYSIKKTIME Fra ingeniør til lærer for en dag KRAFTFULL FYSIKKTIME Fra ingeniør til lærer for en dag Elever ved Elvebakken videregående skole omdanner energi ved hjelp av en peltonturbin. Trenger flere med energi Når dagens elever i videregående skole

Detaljer

Å endre kultur. HelgelandsKraft AS Montasjeleder Bård Svendsen Nettsjef Frode Valla EBLs HMS-konferanse 14.-15.5. 2008

Å endre kultur. HelgelandsKraft AS Montasjeleder Bård Svendsen Nettsjef Frode Valla EBLs HMS-konferanse 14.-15.5. 2008 Å endre kultur HelgelandsKraft AS Montasjeleder Bård Svendsen Nettsjef Frode Valla EBLs HMS-konferanse 14.-15.5. 2008 Konsesjonsområde HelgelandsKraft AS Hovedkontor: Mosjøen Kontorer: Brønnøysund Sandnessjøen

Detaljer

Faktahefte. Make the most of your energy!

Faktahefte. Make the most of your energy! Faktahefte Smarte elever sparer energi Make the most of your energy! Energiforbrukets utvikling Opp igjennom historien har vår bruk av energi endret seg veldig. I steinalderen ble energi brukt til å tilberede

Detaljer

1 Hvorfor får jeg ny måler? En ny digital strømmåler gjør registrering av forbruket

1 Hvorfor får jeg ny måler? En ny digital strømmåler gjør registrering av forbruket 1 Hvorfor får jeg ny måler? En ny digital strømmåler gjør registrering av forbruket Smart strøm Teknologien i den nye måleren gir automatisk avlesning til nettselskapet, og du betaler det strømmen kostet

Detaljer

Velkommen til Norges Samferdselsforbund

Velkommen til Norges Samferdselsforbund Velkommen til Norges Samferdselsforbund Dagens samferdselspolitikk! Harry Lysvand Gründer og grunnlegger av NSF Hva er målene med å innføre en ny teknologi innen samferdsel! Hovedmålet å arbeide / fremme

Detaljer

* God påfylling til vannmagasinene som nærmer seg 90 % fylling. * Mye nedbør har gitt høy vannkraftproduksjon og lavere priser

* God påfylling til vannmagasinene som nærmer seg 90 % fylling. * Mye nedbør har gitt høy vannkraftproduksjon og lavere priser * God påfylling til vannmagasinene som nærmer seg 90 % fylling * Mye nedbør har gitt høy vannkraftproduksjon og lavere priser * Svensk og finsk kjernekraft produksjon er på 83% av installert kapasitet,

Detaljer

Årsresultat 2009 og fremtidsutsikter. Agder Energi 30. april 2010 Konserndirektør Pernille K. Gulowsen

Årsresultat 2009 og fremtidsutsikter. Agder Energi 30. april 2010 Konserndirektør Pernille K. Gulowsen Årsresultat 2009 og fremtidsutsikter Agder Energi 30. april 2010 Konserndirektør Pernille K. Gulowsen For ett år siden Utsikter for 2009: Lavere ressursbeholdning ved inngangen til 2009 enn til 2008 gjør

Detaljer

Nå kommer vi og bytter din el-måler!

Nå kommer vi og bytter din el-måler! Nå kommer vi og bytter din el-måler! 1 Hvorfor byttes el-måleren? 2 Hvordan skal det skje? 3 Hvem gjør det? 4 Vil 5 Hva du vite mer? vil skje videre? 1 Hvorfor byttes el-måleren? Vi bytter el-måleren for

Detaljer