BEVARINGSPLAKAT SANDEFJORD SENTRUM. Teknisk etat Vedtak i det faste utvalget for plansaker

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BEVARINGSPLAKAT SANDEFJORD SENTRUM. Teknisk etat Vedtak i det faste utvalget for plansaker 05.02.2003"

Transkript

1 0 BEVARINGSPLAKAT SANDEFJORD SENTRUM Teknisk etat Vedtak i det faste utvalget for plansaker Revidert i august 0 i forbindelse med rullering av kommuneplanen.

2 INNHOLDSFORTEGNELSE: Innholdsfortegnelse s. Innledning: s. Planens avgrensning s. Byens historiske utvikling s. Kart over byggeperioder s. 0 Vernekriterier s. Kvartal s. Kvartal Strømbadet s. Kvartal Tollboden s. Kvartal Strandpromenaden, Park Hotel s. Kvartal, Kurbadet s. Kvartal s. Kvartal s. 0 s. s. s. s. 0 s. s. s. s. Kvartal s. s. 0 0 s. s. Kvartal s. Hertnespromenaden s. Søbergsgate s. Kvartal s. s. s. s. s. 0 Kvartal 0 s. s. Kvartal s. s. Kvartal s. s. s. s. Bevaringsplakat revidert august 0

3 Kvartal s. s. 0 s. s. Torget s. Kvartal s. s. Torggangen ( ) s. A s. s. Kvartal Rådhus gata s. s. 0 s. s. s. Kvartal s. s. 0 A s. 0 s. s. s. s. 0 s. s. s. Kvartal s. s. s. s. 0 s. s. Kvartal s. 0 s. s. s. Kvartal 0 s. s. s. Kvartal s. s. s. s. 0 Bevaringsplakat vedtatt Revidert august 0

4 s. Kvartal 0 s. s. s. s. s. s. s. s. Kvartal Chr. Hvidts plass s. 00 Chr. Hvidts plasss s. 0 s. 0 s. 0 s. 0 s. 0 s. 0 Stockfledths gate s. 0 Kvartal 0 B s. 0 C s. 0 s. 0 s. s. Kvartal 0 s. s. Chr. Hvidts plass s. og s. Kvartal s. 0 A s. s. s. 0 Kvartal SANDEFJORD KIRKE s. Kvartal Landstadsgate s. Kvartal Lundenveien s. Kvartal Rosenvolds gate s. Rosenvolds gate s. Rosenvolds gate 0 s. Lunden veien s. Kvartal Rosenvolds gate,, s. Kvartal Rosenvolds gate s. Skiringsalsveien s. 0 Skiringsalsveien s. Skiringsalsveien s. Bevaringsplakat revidert august 0

5 Solvangveien s. Solvangveien s. Solvangveien s. Solvangveien s. Kvartal Solvangveien bolighus s. Solvangveien uthus s. Solvangveien s. Solvangveien s. 0 Schanches gate s. Schanshes gate s. Tidemand gate s. Tidemands gate s. Tidemands gate s. Rosenvolds gate s. Kvartal s. Landstads gate 0 s. Kvartal 0 s. s. 0 s. s. Schanches gate s. Kvartal s. s. s. Kvartal 0 Landstads gate s. s. s. s. 0 s. s. s. Kvartal Landstads gate 0 gravkapellet s. Kvartal Landstads gate s. s. s. Kvartal s. Kvartal Sandar Kirke s. Kvartal Sandar herredshus s. 0 Kvartal s. s. s. 0 s. Bevaringsplakat vedtatt Revidert august 0

6 s. s. s. s. s. s. 0 A s. Kvartal s. Kvartal 0 s. s. s. Museums gata s. b s. a s. Kvartal Peter Castbergs gate (jernbanestasjonen) s. Peter Castbergs gate (lager) s. 0 Alfabetisk innholdsfortegnelse s. Vedtak i PU møte s. Bevaringsplakat revidert august 0

7 INNLEDNING Bystyret vedtok.0., sak 0, STRATEGI FOR BYUTVIKLING I SANDEFJORD der en moderat endring legges til grunn for utviklingen i byen. Ved denne utviklingen skal en bevare de viktigste miljø- og identitetsskapende særtrekkene i byen så som: a) den grønne karakteren, kvaliteten i de store grønne rommene og tilknytningen til det store landskapet rundt b) kulturminnemiljøene i de gamle trehusområdene c) de sentrale kvartalene og rutenettet i sentrumskjernen d) viktig siktlinjer langs bygater og mot Preståsen og skogen og karakteristiske byrom med fine proporsjoner e) kvaliteten i sentrums etterkrigsarkitektur. Bystyret vedtok videre følgende vedr. kulturminnevernet:. bevare svært viktige kulturminner og bygningsmiljøer. synliggjøre og bevare viktige epoker i byens historie inkludert rutenettet. ivareta byens skala og bebyggelsesstruktur ved nybygging Strategidokumentet gir således ingen klare, grundige og entydige føringer for kulturminnevernet. Det ble derfor vedtatt å utarbeide en bevaringsplakat for verneverdige kulturminner, bygningsmiljøer og enkeltbygninger. Bygningsmiljøene i, og og bykvartaler med bebyggelse oppført etter bybrannen skulle være sentrale i bevaringsplakaten., og trevillaene i ligger imidlertid i områder som jf. strategidokumentet må få fullført sin påbegynte endring/transformasjon. En del høringsinstanser utrykte sterkt at utviklingen i disse områdene kan skje samtidig som bygningene integreres og bevares. En bevaringsplakat for verneverdige kulturminner og bygningsmiljøer vil kunne gi føringer for bevaringsverdien når bestemte områder skal reguleres. Avveiningen mellom bevaring og sanering til fordel for ny bebyggelse forutsettes foretatt ved behandlingen av reguleringsplaner for områdene. Det har foregått regulering av flere kvartaler med tanke på utvikling og høyere utnyttelse, men hvor bevaring av bygninger har vært et sentralt tema.. gnr. /, vedtatt hvor Landstadsgate (gamle handelsskolen) er regulert til bevaring.. Kvartal 0, vedtatt.0., hvor to bygninger mot og bebyggelsen langs ble regulert til bevaring. En funkis bygning,, er revet.. Kvartalet,,, vedtatt og ble ikke regulert til bevaring. Eieren av har imidlertid i prosessen valgt å bevare bygningen. er revet.. Kvartalet,,, vedtatt hvor to av hjørnebygningene ble regulert til bevaring, mens den gamle brannstasjonen som enkeltbygning er revet for å oppnå en god helhetsløsning.. Hvaltorvet vedtatt.0.00 hvor ble fredet i prosessen og regulert til bevaring. Skippergta, Torvet samt og resten av den eldre bygningsmassen i kvartalet syd for er revet., Landstads gate, og vedtatt hvor og er regulert til spesialområde bevaring. Teaterlokalet, og 0 kan rives. Planen er ikke gjennomført. Bevaringsplakat vedtatt Revidert august 0

8 0 Huvikveien Brydedammen Øvre Huvikvei Hagåsveien. Det ble startet opp reguleringsprosess for Kong Carl med tanke på riving og nybygg av sidefløy. Planen stoppet opp, men eksisterende bygningsmasse er restaurert og noe ombygd.. Det ble også gjennomført regulering for og 0. Bystyret opphevet vedtaket igjen. er revet og 0 brant og er senere revet.. I tillegg er reguleringsplan for A, B, og samt Pukkestadveien A og B, som ble vedtatt 0.0., gjennomført. bygninger er her revet og erstattet med ny bebyggelse. Gjeldende bevaringsplaner for Nybyen, og Grønnli er ikke gjennomgått. Dette kan gjøres senere med tanke på å sikre de gamle trehusmiljøene mest mulig. Planens avgrensning: Området for bevaringsplakaten avgrenses av Sandefjordsveien, Jernbanen, Preståsen og sjøen. bygninger i sentrum er beskrevet gjennom kart, tekst og bilde. Bygningene er registrert kvartalsvis. De bygningene som ikke er registrert er enten av nyere dato eller inngår i områder/kvartaler som er regulert til spesialområde bevaring. De bygningene som er regulert til bevaring eller revet siden er tatt ut i egne kapitler. Rosshavsgata Rosshavsgata Moveien Nedre Movei Pyntestuen Orelund Sverdstadveien Vestfoldbanen Lille Gokstadvei Øvre Åslyveien Gokstadvei Nedre Movei Åslyparken Sandarveien Orelund Vestfoldbanen Ragnhildbru Øvre Gokstadvei Hans Amundsens gate Hans Amundsens gate Byfogd Ottesens gate Leikvollgata Kathrineborggata Ekeberggata Wilhelm Wetlesens vei C.A. Larsens gate C.A. Larsens gate Kathrineborggata Kathrineborggata Lundenveien Bugårdsgata Kathrinestien Solvangveien Ekeberggata Bakkegata Kathrineborggata Lundenveien Rosenvolds gate Sandefjordsveien Z-0 Høsts gate Ekeberggata Bakkegata Solvangveien Rosenvolds gate Tidemands gate Tidemands gate Schrøeters gate Sandefjordsveien Rv.0 Sandefjordsveien Pukkestadveien Bakkegata Vestfoldgata Z-0 Skiringssalveien Flors gate Schanches gate Schanches gate Rv.0 Landstads gate Rv.0 Sandefjordsveien Sverres gate 0 Flors gate Langes gate Sandefjord kirke Chr.Hvidts plass Torget 0 Holmbrua Rv.0 Sandefjordsveien Vestfoldgata Z-0 Skiringssalveien Søebergs gate Z-0 Peter Castbergs gate Landstads gate Jernbane-stasjon Z-0 Havnesporet Z-0 Strandpromenaden Sandarveien Rv.0 Landstads gate Z- Dølebakken Peter Castbergs gate Sandar kirke Landstads plass Z-0 Tollbugata Sverdstadveien Rv.0 Gokstadveien Z-0 Tollbugata Prestegårdsveien Preståsveien Parkveien Nyveien Høyåsveien Parkveien Preståsveien Løkkeveien Engveien Liveien Myrveien Liveien Fjellveien Høyåsveien Brydedamveien Brydes gate Skogveien Breiliveien Brydedamveien Kamfjordgata Brydedamveien Fjellheimveien Fjellheimveien Breiliveien Kilgata Gokstadryggen Øvre Gokstadvei Lindgaards gate Rv.0 Sandefjordsveien Kathrineborggata Leikvollgata Vestfoldgata Strandpromenaden Z-0 Strandpromenaden Kamfjordlia Kamfjordlia Leikvollgata 0 0 Kathrineborggata Leikvollgata Strømbadet SANDEFJORDSFJORDEN Huvikveien Fjellvikbakken Ferjeveien Stigåsveien Bergveien Leif Weldingsvei Østerliveien Hagåsveien Ranvikveien Ferjeveien Stubbveien Leif Weldingsvei Leif Weldingsvei Oversiktskart med planens avgrensning og kvartalsnummer. Registrerte bygninger er uthevet. Lille Revåsvei Kirkeveien Østerliveien Hagåsveien Bevaringsplakat revidert august 0

9 BYENS HISTORISK UTVIKLING Tiden fram til 0 - veinett fra middelalderen - begynnende ladested. Sandefjord vokste sannsynligvis fram fordi det var gode havneforhold og greie transportveier for tømmer fra skogene til havn/strand. Det er ingen synlige bygningsrester fra middelalderen i Sandefjord bortsett fra restene fra en tidligere steinkirke (00-tallet) ved Sandar kirke. For å unngå unødig oppdeling av prestens jorder, ble tømmertransporten pålagt å følge jordkanten langs bekkene. De myke gateløpene som dette resulterte i, vises på kart fra 0 og er delvis fortsatt synlig i dagens by, /, samt (gjenværende del av den tidligere Kirkegaten). Den rettlinjede var antagelig den første planlagte gata i Sandefjord. På 00-tallet ble Sandefjord langt på vei betraktet som et ladested. Godkjenningen forelå først etter 0. I var det hus i Sandefjord. Det finnes fortsatt 0 - bygninger som kan dateres tilbake til 00-tallet. 0 - begynnende byvekst. Ladestedet ble skilt ut fra Prestegården i. I ble det tatt opp et svært nøyaktig kart som viser gater, bygninger, og avgrensninger for de åpne løkkene. Dette ble tilnærmet byens grenser helt fram til... Denne første bygrensen finner vi spor av i dagens eiendomsgrenser f.eks. mellom den vestlige enden av og Landstads gate., tidligere bare en sti, er blitt gate, og det er komme flere hus langs denne. er kommet til og er markert som grasbevokst og inngjerdet passasje fra til stranden. 0, «Melsomgården» er den best bevarte bygningen fra tidlig 00 tall. Seilskutetiden bragte aktiviteter til stedet og skutene ble bygget på områdets egne skipsverv. - stor byvekst. Sandefjord Bad, basert på tilknytning til friskt, salt sjøvann og svovelholdig gytje og brønnvann, ble opprettet i. I fikk Sandefjord kjøpestadsrettigheter. Bykartet av viser flere nye gater. I nordvest er gatene i Nybyen anlagt, stort sett med bebyggelse langs gatene som går øst - vest. I ble jernbanen åpnet. Stasjonen ble lagt utenfor byen. For å kompensere dette anla jernbaneselskapet Stasjonsveien, senere Jernbaneallèen. I ble Havnesporet anlagt. Nybyen ble utbygget som den første regulære utparsellering. Grønli ble innlemmet i byen ved den store byutvidelsen. Inntil 0-årene hadde all bebyggelse ligget øst og nord for Ruklabekken. Badet overtok gården i og ble anlagt i -. Langs denne ble bygget store villaer med utsikt til sjøen og jordene. Utenfor gårdens strandlinje var det langgrunt, noe som medførte at byen ikke vokste i denne retningen. Bevaringsplakat vedtatt Revidert august 0

10 - bybranner - byutvidelse - rutenettsplan. Byutvidelsen fra.januar og bybrannen mars 00 fikk stor betydning for Sandefjords byutvikling. Etter brannen som rammet byens sentrale forretningsstrøk, ble byen bygget opp etter en omfattende byplan med rutenettsmønster og murtvang. Bebyggelsen fra denne perioden preger sentrale bykvartaler i dag. Jernbaneallèen ble forlenget ned til. To nye gater, Landstads gate og, ble lagt vinkelrett på denne. ble omregulert slik at den ble liggende parallelt med. ble forlenget fra til. Det opprinnelige faret fra Sandar prestegård ned mot stranda ble stengt av den nye kvartalsbebyggelsen og forsvant delvis. Bare den nederste delen () ble liggende igjen som en rest mellom og den nyregulerte Byparken. En ny brann i rammet deler av. ble ført helt fram til. Dette kan leses i krysset mellom og hvor har fasade mot og branngavl mot, mens (bygd etter brannen) er en typisk hjørnegård med fasade mot begge gater. Rutenettsplanen viste justering av gateløpene i den gamle bebyggelsen og forlengelse av, og ned mot sjøen. 0 - justering av rutenettsplanen. Reguleringsplan av la storslåtte planer for byen med blant annet avenyer og kanaler. Kart á jour 0 viser planer for utvikling av en kirkeakse fra Sandefjord kirke til en planlagt plassdannelse i Badeparken. Mange markante bygninger i bybildet i dag ble bygget i denne perioden. ble forlenget ned til torvet, men krigen kom og satte en stopper for at det ble gjennomført noe vesentlig fra de storslåtte planene. Kaifronten er utviklet over tid med nytt kaianlegg i 0 og får i perioden den form den har i dag. 0 - byutvidelser og transformasjon. Byen ble utvidet nordover i 0. Det vesentligste av utbyggingen i 0 og 0 årene var knyttet til trafikk. Storslåtte veiplaner ga retningslinjer for Sandefjordsveien og for og Strandpromenaden. Planer for Badeparken og småbåthavn som var en del av helhetsbildet som ble lagt på slutten av 0-tallet. Hvalfangstmonumentet ble innviet i Tredje og siste etappe av Jernbaneallèen ble fullført. Torvet i dagens form og størrelse ble etablert. Sandefjordsveien ble ferdigstilt tidlig på 0 tallet. ble forlenget til havnen. Blokkbebyggelse gjorde sitt inntog i sentrum delvis ved nybygging på ledige tomter, dels ved riving. Fram mot sammenslåingen med Sandar i var det trangt innenfor byens grenser. I slutten av femtiårene ga sositetsbygningene på plass for Hvalfangstens hus og Park Hotell. I måtte hovedgård vike for kino, konserthus og rådhus (ferdig i ). Sanert trehusbebyggelse ga plass til forlengelse av og lange, høye forretnings/boligbygg, Trehusbebyggelsen i Søbergkvartalet ble revet i 0 og det nye kvartalet stod ferdig i. Byens målestokk endres. Bevaringsplakat revidert august 0

11 0 Bevaringsplakat vedtatt Revidert august 0

12 Vernekriterier Registreringsliste Samlede miljøer og enkeltobjekter som ikke allerede er regulert til bevaring, er vurdert. De ulike verneverdiene er vurdert for hver enkelt bygning. Vektlegging av delverdiene vil variere. Verneverdi Et kulturminne eller en gruppe kulturminner representerer en eller flere verdier. Disse verdiene oppstår og registreres både på opplevelsesplan og som håndfaste, praktiske materielle kvaliteter. Byens gamle bebyggelse bidrar til å gi forankring i fortiden, og er av grunnleggende betydning både for lokal identitet og for historisk dokumentasjon. De kan være knyttet til det historiske eller til opplevelser i nuet. Det kan være nyttig å skille mellom vernekriterier knyttet til erindringsverdi og vernekriterier knyttet til samtidsverdi. Definisjon av delverdier i registreringslisten. Identitetsverdi: Enkelte bygninger eller detaljer representerer noe som gir menneskene og byen identitet og er ofte knyttet til lokalbefolkningen, et sosialt skikt, en etnisk eller religiøs gruppe, begivenheter, hendelser og opplevelser. Det kan være en viktig del av et minne fra barndom og oppvekst som oppleves som et følbart tap dersom det forsvinner. Symbolverdi: Enkelte bygninger representerer mer enn arkitekturhistorisk dokumentasjon i lokalmiljøet, det kan være en betydningsfull hendelse, eller symboler for institusjoner eller samfunnets utvikling. Historisk kildeverdi: En gammel bygning kan fortelle en historie om tidligere bo og leveforhold, sosiale forhold, arbeidsliv, næringsstruktur, tekniske muligheter og begrensninger, byggeskikk, arkitekturhistorie, stil og smaksnormer, nye funksjonstyper, nye konstruksjonstyper, ny teknologi, ny stilart, viktig begivenhet, viktige personer. Historisk kildeverdi kan ha betydning lokalt, regionalt eller nasjonalt. Aldersverdi: En bygning eller bygningsdel kan være viktig å ta vare på rett og slett fordi den er gammel. Høy alder generelt, er verdifullt eller kan være det innenfor en bestemt type kulturminner eller et avgrenset geografisk område. Autentisitet: Bygninger har forskjellig grad av opprinnelighet eller ekthet i forhold til en definert periode. I vurdering av kulturminner leses autentisiteten i forhold til alder. Graden av opprinnelighet spiller større rolle for en bygning fra 00-tallet enn en bygning fra tidligere tider. For bygninger oppført før 0 spiller autentisiteten en mindre rolle. I følge Riksantikvarens retningslinjer er bygninger oppført i perioden 0-0 verneverdige selv om de er endret. Bevaringsplakat revidert august 0

13 sjeldenhet : Bygningen kan representere noe som har vært vanlig, men er i ferd med å bli sjelden, eller den i seg selv har vært eller er sjelden lokalt, regionalt eller nasjonal, i sin tidsperiode, som bygningstype, en arkitekts produkt eller lignende. homogenitet: Områder med bygninger kan i helhet få økt verdi dersom kulturminnetettheten er stor. Det kan også være verdifullt med stor variasjon i typer eller tid eller stor grad av ensartede typer eller tid. Kriteriet grenser tett opp til miljøverdi. Miljøverdi: Bygninger i miljøer der enkeltbygninger i seg selv er ganske unselige og anonyme, men som kan ha stor verdi som deler av større bygningsmiljøer, f.eks i en husrekke. Pedagogisk verdi: Bygninger som forteller oss noe viktig om byggeskikk, byggemetoder, samfunnsforhold og idealer og holdninger. De er kilder til ny kunnskap. Kulturminner er velegnet til å formidle historien, og gjøre den nærværende og lettfattelig. kunstnerisk verdi: Bygninger som er harmoniske, har kvalitet i overflatebehandling, detaljering og håndverkskvalitet og i samspill med sine omgivelser. De er kilde til vakre opplevelser. Skjønnhetsvurderinger bør også gjøres i forhold til bygningens egen tids stilidealer. Bruksverdi og økonomisk verdi I tillegg inneholder eldre bygninger ofte materialer og bygningsdeler av høy kvalitet og representerer en økonomisk verdi. Bruksverdien til eldre hus har også sammenheng med bevaringsverdien og knytter seg til den praktiske nytten en kan oppnå ved at bygningen tilpasses til nye bruksområder uten for store ombygginger som ødelegger historiefortellende trekk og detaljer. Den historiefortellende kraft svekkes imidlertid når bygningenes bruk endres. Økonomisk verdi og bruksverdi er ikke vurdert i registreringen, men må vurderes når det skal avgjøres om en bygning skal bevares eller rives. Bevaringsplakat vedtatt Revidert august 0

14 REGISTRERINGSLISTE REVIDERT PR. AUGUST 0 Registreringene og verdivurderingene ble utført i 00 av plan- og bygingsseksjonen ved overarkitekt Tone Refsahl i samarbeid med Sivilarkitekt MNAL Roar Tollnes. De bygningene som er revet siden er tatt ut og ligger som vedlegg. Bevaringsplakat revidert august 0

15 THOR DAHLS GATE KVARTAL: GNR./BNR: / BYGGHERRE: Thor Dahl BYGGEÅR: Tilbygg i, og Opprinnelig en treetasjes murgård med skråtak.. etasje er bygget på senere og ligger tilbaketrukket. Naturstein i. etasje. Bygget huset forretning, kontorer og lager for Thor Dahl. (Hvalfangstreder, skipshandler, utstyrsleverandør). I dag er det kontorer, forretninger, og serveringssteder i bygningen. Identitetsverdi : Stor: «Thor Dahl på brygga» Symbolverdi : Stor: Symbol på Sandefjords deltagelse i hvalfangst og sjøfart Historisk kildeverdi: Middels Nordre del fra i «funkisstil» huset politikammer under krigen og fram til Søbergkvartalet ble ferdig og ble retningsgivende for øvrig modernisering av bygningen. Aldersverdi: Middels Autentisitet : Middels Bygge er utviklet i mange faser og det er lite igjen av opprinnelig utseende bortsett fra noe detaljering. :Middels: Representerer flere stilepoker selv om opprinnelige detaljer, sjeldenhet utsmykking og utforming er noe endret over tid slik at bygget framstår som en enhet. homogenitet : Miljøverdi : Stor: En markant bygning i havnemiljøet og bybildet. Pedagogisk verdi: Middels: Viser at tilbygg kan tilpasses uten å bli kopi av det gamle. kunstnerisk verdi: Middels: Bygget er stilfullt og helhetlig utformet selv om det er stort i volum. Nytt tilbygg i er bra tilpasset den eldre delen i form og materialbruk samtidig som det framstår som et moderne bygg. Ark: Lund & Hagem. Fargesetting gir bygget en helhet. Bevaringsplakat vedtatt Revidert august 0

16 Øvre Huvikvei Leikvollgata Wilhelm Wetlesens vei Lindgaards gate Kathrineborggata Kathrineborggata Leikvollgata Vestfoldgata Kathrinestien Bakkegata Z Ekeberggata Bakkegata Kathrineborggata Kathrineborggata Pukkestadveien Bakkegata STRANDPROMENADEN Vestfoldgata sveien Holmbru Rv.0 Sandefjordsveien Vestfoldgata Søebergs gate Strandpromenaden Z-0 Strandpromenaden hor Bryns gate Z-0 Strandpromenaden To rg et 0 Z-0 Tollbugata Z-0 Tollbugata KVARTAL: Fjellveien GNR./BNR: / SEFRAK: - Kulturminner. våren m/litteraturliste Brydes gate Skogveien Breiliveien Kamfjordgata Kilgata Kam Leikvollgata Kamfjordlia 0 0 Kathrineborggata Rv.0 Sandefjordsveien BYGGHERRE: Sandefjord Bad BYGGEÅR: -0, fornyet i Leikvollgata 0 Strø mb ad et NAVN: STRØMBADET SA N D EFJO RD SFJO RD EN Enetasjes trebygning i dragestil på pilarer i vannet. En fornorsket form for bindingsverksteknikk med synlige stolper i et bærende skjelett i fasadelivet og med panel som utfyllende element sammen med dører og vinduer. Ferjeveien Huvikveien Huvikveien Fjellvikbakken Stigåsveien Ranvikveien 0 Stubbveien Leif Weldingsvei Leif Weldingsvei Leif Weldingsvei Opprinnelig omkledningsrom for badende, i dag klubbhus, boder og brygge for Ulabrand båtforening. Restaureres og vedlikeholdes på dugnad. Anlegget er avstengt for allmennheten. Ferjeveien Lille Revåsvei Kirkeveien Østerliveien Østerliveien Hagåsveien Hagåsveien Identitetsverdi : Stor: Betydning for Sandefjords identitet.og et markant bygg i indre havn. Symbolverdi : Stor: Sammen med Kurbadbygningen er den et minne om institusjonen Sandefjord Bad som igjen var med på å gi grunnlag for velstand og bystatus. Historisk kildeverdi: Stor Sandefjords historie som «badeby» Aldersverdi : Middels: Autentisitet : Stor: Relativt stor. Gamle Sandefjords bevaringspris i. sjeldenhet : Stor: Det finnes mange eksempler i dragestil på landsbasis, men ikke som badehus. homogenitet : Miljøverdi : Stor: Viktig sammen med parkanleggene og Kurbadet. Pedagogisk verdi: Stor: Eksempel på dragestilen. Viser også restaurering og lokalbefolkningens engasjement i bevaring og drift. kunstnerisk verdi: Stor: Mange detaljer. Gitterport ut til anlegget skjemmer. Skiltet som kulturhistorisk. Bevaringsplakat revidert august 0

17 0 Øvre Huvikvei Leikvollgata Wilhelm Wetlesens vei Lindgaards gate Kathrineborggata Kathrineborggata Leikvollgata Vestfoldgata Kathrinestien Bakkegata Ekeberggata Bakkegata Kathrineborggata Kathrineborggata Pukkestadveien Bakkegata TOLLBUGATA Vestfoldgata ien H Rv.0 Sandefjordsveien Vestfoldgata Søebergs gate ronningens gate Strandpromenaden Z-0 Strandpromenaden Bryns gate Z-0 Strandpromenaden To rg et 0 Z-0 Tollbugata Z-0 Tollbugata KVARTAL: Fjellveien GNR./BNR: / SEFRAK: Brydes gate Skogveien Breiliveien Kamfjordgata Kilgata Kamfjordlia Leikvollgata Kamfjordlia 0 0 Kathrineborggata Rv.0 Sandefjordsveien BYGGHERRE: Staten BYGGEÅR: NAVN: Tollboden Leikvollgata 0 Strø mb ad et SA N D EFJO RD SFJO RD EN To etasjes murbygning med tegl i fasaden. Valmet tak. Vindusbånd i.etasje. Bygget hadde tidligere en varehall i bakkant. Denne er senere ombygget, tilasset annen bruk. og har vært disponert av Biltilsynet. Ferjeveien Huvikveien Huvikveien Fjellvikbakken Stigåsveien Hagåsveien Leif Weldingsvei Ranvikveien Østerliveien Hagåsveien Ferjeveien Stubbveien Leif Weldingsvei Leif Weldingsvei Lille Revåsvei Østerliveien Kirkeveien Hagåsveien Identitetsverdi : Middels: Markant bygning i havneområdet. Symbolverdi : Historisk kildeverdi: : Den gamle tollboden lå nærmere Thor Dahl bygget. Aldersverdi : Autentisitet : Stor: Selve Tollboden i funkisstil er lite endret siden den sto ferdig i. sjeldenhet : homogenitet : Miljøverdi : Pedagogisk verdi: Middels: Stilhistorisk. kunstnerisk verdi: : Tilbygget er nå dårlig tilpasset selve Tollboden og bør ev. fjernes for å gi mer plass til fergetrafikken. Bevaringsplakat vedtatt Revidert august 0

18 A 0 0 B Øvre Huvikvei Ekeberggata Bakkegata. 0 Kathrineborggata dveien 0 Z-0 Høsts gate 0 A 0 Pukkestadveien B Bakkegata.. Vestfoldgata C 0 0 Rv.0 Sandefjordsveien 0 B A Holmbrua STRANDPROMENADEN 0 B Rv.0 Sandefjordsveien Vestfoldgata Søebergs gate Strandpromenaden B A B A B ens gate A Z-0 Strandpromenaden. ata Sk 0 Z-0 Strandpromenaden rnbanealleen A A Torget A B 0 KVARTAL: GNR./BNR: / Z-0 Tollbugata Z-0 Tollbugata Arnstein Arneberg Fjellveien BYGGHERRE: Anders Jahre, Thor Dahl-gruppen m.fl. 0 BYGGEÅR: 0 NAVN: Rica Park Hotell/ Hvalfangstens hus 0.. B A A. A C. B A Fj.v Brydes gate 0 A B 0 B B A B 0 Skogveien 0 0 Breiliveien Kamfjordgata 0 Brydedamve A Rv.0 Sandefjordsveien 0 0 Leikvollgata B 0 0 Kathrineborggata B A A A A 0 Strømbadet Massivt og verdig bygg i elleve etasjer omgitt av sjø og park. Teglsteinsfasade, inngangsparti i glass og bronse.. Etter få år kom Park Hotells svømmehall og kurbadanlegg. Kurs, konferanse, kultur, kontorer er kommet i tillegg til flere hotellsenger Identitetsverdi : Stor: Attraksjon for byen og landets mest moderne hotell da det ble bygget. Park Hotell og hvalfangstens hus har betydd mye for byens identitet. Symbolverdi : Stor: Symbol på hvalfangst, skipsfart og storhet. C A B B Stubbveien Leif Weldingsvei Leif Weldingsvei Leif Weldingsvei Historisk kildeverdi: Middels Sandefjords historie som skipsfart og hvalfangstby. Aldersverdi : Autentisitet : Stor: Hovedbygningene er lite endret. sjeldenhet : Stor: Hotellet er unikt i sin utforming homogenitet : A SANDEFJORDSFJORDEN Miljøverdi : Stor: Sammen med Badeparken. Pedagogisk verdi: Middels Representerer en nasjonal arkitekt, fine murverksdetaljer. kunstnerisk verdi: Stor: Gjennomført og storslagen arkitektur av en av Norges store arkitekter som også tegnet Oslo rådhus Hotellet er senere bygget på med en sengefløy, og det er knyttet sammen med kulturhus. Det ble vedtatt reguleringsplan for Park Hotel..0 som har noen bestemmelser knyttet til høyblokkas verneverdi. Enda en ny hotellfløyer under oppføring. BC D Ferjeveien A 0. Ferjeveien A B 0 ABCDE Huvikveien ABCDE A C 0 D B A B A 0 Huvikveien Lille Revåsvei B A 0 Fjellvikbakken. B A Stigåsveien B Kirkeveien 0 0 Bevaringsplakat revidert august 0

19 . A 0.. Strandgat THOR DAHLS GATE 0 Z-0 Tollbugata KVARTAL: GNR./BNR: / SEFRAK:, -00 Kulturminner. våren m/litteraturliste Også egen bok BYGGHERRE: Sandefjord Bad (opprettet av dr. Heinrich Arnold Thaulow) BYGGEÅR: NAVN: Kurbadet Fjellveien Z-0 Tollbugata B A A. A. C B A Trebygning i dragestil basert på nasjonale tradisjoner fra stavkirker og studier av nordisk dyreornamentikk. Bygninger tilknyttet Sandefjord Bad. Kurbadet ble drevet frem til krigsutbruddet. Deler av det er revet. Restaurering startet i. Bygningen huser nå en rekke kulturinstitusjoner og turistinformasjonen. Identitetsverdi : Stor: Betydning for Sandefjords identitet og et markant bygg i bybildet. Symbolverdi : Stor: Velstand og oppblomstring som badeby. Historisk kildeverdi: Stor Sandefjords historie som «badeby» Aldersverdi : Middels: Autentisitet : Stor: Relativt stor utvendig og deler av interiøret sjeldenhet:. Middels: Det finnes mange eksempler i dragestil i landssammenheng, men ikke med denne opprinnelige funksjonen.. homogenitet : Miljøverdi : Stor: Viktig sammen med parkanleggene. SANDEFJORDSFJORDEN Pedagogisk verdi: Stor: Godt eksempel på dragestilen. Viser også restaurering og lokalbefolkningens engasjement i bevaring og drift. kunstnerisk verdi: Stor: Mange detaljer. B Bygningen har fått et nabobygg mot Tollbugata som på en uheldig måte har prøvd å «tilpasse» seg. Bevaringsplakat vedtatt Revidert august 0 0 B Huvikveien 0

20 0 0 aden trandpromenaden n A Rådhusga SKIPPERGATA A KVARTAL: GNR./BNR: / SEFRAK: 0-00 Kulturminner. våren med bildehenvisning til Høsts tegning BYGGHERRE: Cort Nicolaysen Alsing er eldste kjente eier BYGGEÅR: ant /0, tilbygd til dagens størrelse ant. / Ark ant. 0-årene. Halvannen etasjes trehus, laft, noe bindingsverk. Profilpanel, sementstein og glassert teglstein. Ark påbygd mot syd i siste halvdel av 00-tallet. Sidehengslede vinduer. Huset er fullstendig restaurert i forbindelse med fredning og utbygging av Hvaltorvet. Huser nå Sandefjord og Oplands Turistforening. Identitetsverdi : Stor: Del av «gamle» Sandefjord. Huset ble i Kulturminneåret valgt av befolkningen til å representere Sandefjord. Over 000 underskrifter samlet for «La huset leve der det står». Symbolverdi : Middels: Handelsmannens og byborgerens hus. A B Z-0 Tollbugata Z-0 Tollbugata Historisk kildeverdi: Stor : Huset ligger tilknyttet det første tydelige, historiske gatenettet, det viser hvordan byborgerne bodde på 00 og 00-tallet. Bygningen er en av de meget få fortsatt stående som er med i den eldste branntaksasjonen fra Deler av tømmeret er datert tilbake til / Aldersverdi : Meget stor: En av Sandefjords få gjenværende hus fra før 00 B 0 0 A. B. A A. A. C B A 0 0 Autentisitet : Middels: Relativt autentisk utvendig i forhold til siste påbygging, men interiør, vinduer, panel og tak er ikke opprinnelig. sjeldenhet : Stor: Huset var nok blant byens mer prominente på den tiden det ble bygget. Dersom huset er fra / er det bygget med en planløsning som er uvanlig for den tiden. homogenitet : Miljøverdi : Middels: Knytter byen sammen med trehusmiljøet på den andre siden av Pedagogisk verdi: Stor: Forteller mye om byggemetode/byggeskikk: planløsning (påbygninger over tid) ulike lafteteknikker, gulvbjelker direkte på godt drenert byggegrunn. kunstnerisk verdi: Middels: Bygningen og eiendommen har forfalt over tid. Bygningen er fredet og regulert til spesialområde bevaring i reguleringsplan for Hvaltorvet. Strømbadet Bevaringsplakat revidert august 0

21 0 ss 0. A. 0 HJERTNESPROMENADEN 0 Z-0 Strandpromenaden KVARTAL: GNR./BNR: / SEFRAK: -00 BYGGHERRE: Identitetsverdi : Middels:. A A Storgat 0 BYGGEÅR: -00 NAVN: 0 Trebygning i ½ etasje med ark mot gaten. Stående plank, stålplater på taket. Veranda påbygd i. Vindusutskiftning i Bygningen er endret m.h.t. materialbruk og veranda, men den er relativt bra vedlikeholdt. Det var sorenskriverkontorer i huset fra -, i dag er det bolig. ( leiligheter?). useumsgata A B Z-0 Tollbugata B 0 0 A Z-0 Tollbugata. B. A A randpromenaden Symbolverdi : Middels: Sandefjords storhetstid. Historisk kildeverdi: Stor: En av få gjenværende trebygninger i. Aldersverdi : Middels: Autentisitet : Middels: Enkelte originale fasade dekorasjoner. sjeldenhet : Middels: Det er flere eksempler fra denne tidsepoken. homogenitet : Middels: Glassveranda sidestilt, ikke midtstilt. Miljøverdi : Middels: Som en rest av trevillaene i. Pedagogisk verdi: Middels: Detaljering kunstnerisk verdi: Middels: Huset er mer spesielt enn vakkert. Bygningen er regulert til spesialområde bevaring i plan vedtatt Strømbadet Bevaringsplakat vedtatt Revidert august 0

BEVARINGSPLAKAT SANDEFJORD SENTRUM

BEVARINGSPLAKAT SANDEFJORD SENTRUM BEVARINGSPLAKAT SANDEFJORD SENTRUM Teknisk etat Vedtak i det faste utvalget for plansaker 0.02.200 INNHOLDSFORTEGNELSE: Innholdsfortegnelse s. Innledning: s. 6 Planens avgrensning s. Byens historiske utvikling

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 14/1606 SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORESPØRSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSARBEID FOR DELER AV KVARTAL 40 - GNR. 173/153 OG 154- Saksbehandler: Tone Refsahl Arkiv:

Detaljer

Revisjon av verneplan i Drøbak. Utvidelse av Antikvarisk spesialområdet Drøbak. Grunnlag.

Revisjon av verneplan i Drøbak. Utvidelse av Antikvarisk spesialområdet Drøbak. Grunnlag. Revisjon av verneplan i Drøbak. Utvidelse av Antikvarisk spesialområdet Drøbak. Grunnlag. Oversikt utarbeidet av Akershus Bygningsvernsenter v/per- Willy Færgestad Daglig leder Drøbak, 17.04.2013 Drøbak

Detaljer

For diskusjon i referansegruppen og internt på enhet for samfunnsutvikling 14.03.2014 Reguleringsbestemmelser for de enkelte kulturmiljøene

For diskusjon i referansegruppen og internt på enhet for samfunnsutvikling 14.03.2014 Reguleringsbestemmelser for de enkelte kulturmiljøene For diskusjon i referansegruppen og internt på enhet for samfunnsutvikling 14.03.2014 Reguleringsbestemmelser for de enkelte kulturmiljøene 4.5 Spesielle bestemmelser for de enkelte kulturmiljøene - delområder

Detaljer

FORTIDSMINNEFORENINGEN VESTFOLD AVDELING

FORTIDSMINNEFORENINGEN VESTFOLD AVDELING Sandefjord kommune Sandefjord /Tønsberg, 6.11.06 Arealplanavdelingen Pb 2025 3247 SANDEFJORD Kommentar til det foreliggende forslag til reguleringsplan for Storgata 7 og Rådhusgata 10. A. Linaae-gården

Detaljer

KOMPLEKS 9900060 Kongsberg sykehus

KOMPLEKS 9900060 Kongsberg sykehus KOMPLEKS 9900060 Kongsberg sykehus Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Buskerud Kommune: 604/Kongsberg Opprinnelig funksjon: Sykehus Nåværende funksjon: Sykehus Foreslått vernekategori: Verneklasse 1, fredning

Detaljer

Kvartal 2 bevaringsverdig bebyggelse

Kvartal 2 bevaringsverdig bebyggelse TEKNISK By- og samfunnsenheten Kvartal 2 bevaringsverdig bebyggelse I kommunedelplanen for Kvadraturen og Vestre Havn er det vedtatt at det skal lages en utredning for kvartal 2 der det enkelte hus skal

Detaljer

Frogner meieri Vurdering av kulturminneverdi

Frogner meieri Vurdering av kulturminneverdi Frogner meieri Vurdering av kulturminneverdi Vedlegg til planforslaget: Detaljregulering av Frogner sentrum med omlegging av Duevegen Arkitektene Fosse og Aasen AS 13.10.2010 Sørum kommune Plan- og utbyggingsseksjonen

Detaljer

Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 14. Fredete eiendommer i landsverneplan for Klima- og miljødepartementet

Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 14. Fredete eiendommer i landsverneplan for Klima- og miljødepartementet Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 14 KONGSVOLD FJELDSTUE Kommune: 1634/Oppdal Gnr/bnr: 62/1 AskeladdenID: 212882 Referanse til landsverneplan: Omfang fredning Byggnavn

Detaljer

Reguleringsplan for Vestbyen II Kuturminnevurdering for kvartalene 9, 10, 12, 16 og 17 Sist revidert 2.2.2011

Reguleringsplan for Vestbyen II Kuturminnevurdering for kvartalene 9, 10, 12, 16 og 17 Sist revidert 2.2.2011 Reguleringsplan for Vestbyen II Kuturminnevurdering for kvartalene 9, 10, 12, 16 og 17 Sist revidert 2.2.2011 Innledning Reguleringsplan for Vestbyen II omfatter kvartalene 9 og 10 som har spesielt stor

Detaljer

Dølabakken Sandefjord (sak: 201312516) Registrering av kulturminneverdier i forbindelse med ny gang og sykkelvei.

Dølabakken Sandefjord (sak: 201312516) Registrering av kulturminneverdier i forbindelse med ny gang og sykkelvei. Dølabakken Sandefjord (sak: 201312516) Registrering av kulturminneverdier i forbindelse med ny gang og sykkelvei. Dølabakken et gammelt veiløp Dølabakken ble anlagt som veiløp i 1790-årene delvis bekostet

Detaljer

KOMPLEKS 13944 Villa Rød

KOMPLEKS 13944 Villa Rød KOMPLEKS 13944 Villa Rød Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Rogaland Kommune: 1103/Stavanger Opprinnelig funksjon: Bolig Nåværende funksjon: Barnevernsinstitusjon Foreslått vernekategori: Verneklasse 1,

Detaljer

KOMPLEKS 2590 ÅLESUND FENGSEL

KOMPLEKS 2590 ÅLESUND FENGSEL KOMPLEKS 2590 ÅLESUND FENGSEL Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Kommune: Opprinnelig funksjon: Nåværende funksjon: Foreslått vernekategori: Møre og Romsdal 1504/Ålesund Fengsel, rettslokale og bolig Fengsel

Detaljer

KOMPLEKS 68 JUSTISBYGGET I KRISTIANSAND

KOMPLEKS 68 JUSTISBYGGET I KRISTIANSAND KOMPLEKS 68 JUSTISBYGGET I KRISTIANSAND Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Kommune: Opprinnelig funksjon: Nåværende funksjon: Foreslått vernekategori: Vest-Agder 1001/Kristiansand Bolig og næringsvirksomhet.

Detaljer

Birkelunden kulturmiljø

Birkelunden kulturmiljø Birkelunden kulturmiljø Innholdsfortegnelse 1) Kulturhistorie 2) Bystruktur 3) Bebyggelsen http://www.miljostatus.no/tema/kulturminner/kulturmiljoer/fredete-kulturmiljoer/birkelunden-kulturmiljo/ Side

Detaljer

Høringsinnspill kommunedelplan for Stavanger sentrum Løkkeveien - Nordre kvartaler. Bakgrunn

Høringsinnspill kommunedelplan for Stavanger sentrum Løkkeveien - Nordre kvartaler. Bakgrunn Stavanger kommune Kultur og byutvikling Postboks 8001 4068 Stavanger Deres ref.: Ant sider: 8 Vår ref.: AB.8.17 høring st.k.innspill 11.082017.docx Sted, dato: Stavanger, 11.08.17 Høringsinnspill kommunedelplan

Detaljer

KOMPLEKS 9900233 Fredrikstad sykehus

KOMPLEKS 9900233 Fredrikstad sykehus KOMPLEKS 9900233 Fredrikstad sykehus Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Østfold Kommune: 106/Fredrikstad Opprinnelig funksjon: Sykehus Nåværende funksjon: Sykehus Foreslått vernekategori: Verneklasse 2,

Detaljer

Detaljreguleringsplan 2014132 Godkjent 07.03.2016

Detaljreguleringsplan 2014132 Godkjent 07.03.2016 Detaljreguleringsplan 2014132 Godkjent 07.03.2016 Detaljregulering for Hotel Sverre, gnr.111 bnr. 870, 872 m.fl. 1 FORMÅL Formålet med planen er å tilrettelegge for utvidelse av hotell. I tillegg skal

Detaljer

BYGNING 9901554 Brøsetv. 98 - Bygg 03 - sykeavdeling

BYGNING 9901554 Brøsetv. 98 - Bygg 03 - sykeavdeling BYGNING 9901554 Brøsetv. 98 - Bygg 03 - sykeavdeling GAB nr: 182253936 Gnr/bnr: 51/3 Oppført: - 1961 Staten Roar Tønseth Sykehus Sykeavdelingen består av to parallelle, hvitpussete, treetasjes huskropper

Detaljer

Vedlegg til KOMMUNEDELPLAN FOR BYGNINGSVERN OG TILHØRENDE FYSISK UTVIKLING I GJØVIK SENTRUM "VERNEPLAN" VERNELISTE

Vedlegg til KOMMUNEDELPLAN FOR BYGNINGSVERN OG TILHØRENDE FYSISK UTVIKLING I GJØVIK SENTRUM VERNEPLAN VERNELISTE 1 Vedlegg til KOMMUNEDELPLAN FOR BYGNINGSVERN OG TILHØRENDE FYSISK UTVIKLING I GJØVIK SENTRUM "VERNEPLAN" VERNELISTE Liste over bygninger som har vernestatus i planen, ordnet etter stigende kvartalsnummer

Detaljer

KOMPLEKS Kristian Augusts gate 21, Oslo

KOMPLEKS Kristian Augusts gate 21, Oslo KOMPLEKS 13683001 Kristian Augusts gate 21, Oslo Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Oslo Kommune: 301/Oslo kommune Opprinnelig funksjon: Bolig Nåværende funksjon: Undervisning Foreslått vernekategori: Totalt

Detaljer

Kapittel 6 Fredete eiendommer i Entra Eiendoms landsverneplan

Kapittel 6 Fredete eiendommer i Entra Eiendoms landsverneplan Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer STORGATA 162, PORSGRUNN Kommune: 805/Porsgrunn Gnr/bnr: 200/2563/0 AskeladdenID: 117600 Referanse til landsverneplan: Kompleks 492001 Omfang

Detaljer

Kapittel 10 Fredete eiendommer i landsverneplanen for justissektoren

Kapittel 10 Fredete eiendommer i landsverneplanen for justissektoren Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer OSLO FENGSEL Kommune: 301/Oslo kommune Gnr/bnr: 230/104, 230/100 230/2 230/104 AskeladdenID: 164085 Referanse til landsverneplan: Omfang fredning

Detaljer

Melkefabrikken i Hamar - Bevaringsvurdering BEVARINGSVURDERING KVARTAL 10

Melkefabrikken i Hamar - Bevaringsvurdering BEVARINGSVURDERING KVARTAL 10 BEVARINGSVURDERING KVARTAL 9, 10, 13, 14 Kvartalsstruktur, bebyggelse og anlegg med bevaringsverdi. Kvartal 10 påført byggenes funksjoner Bevaring etter plan- og bygningsloven Bevaringsvurderingen er en

Detaljer

KOMPLEKS 493001 Risør politistasjon

KOMPLEKS 493001 Risør politistasjon KOMPLEKS 493001 Risør politistasjon Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Aust-Agder Kommune: 901/Risør Opprinnelig funksjon: Tollbod Nåværende funksjon: Politistasjon Foreslått vernekategori: Verneklasse 2,

Detaljer

KOMPLEKS 68 JUSTISBYGGET I KRISTIANSAND

KOMPLEKS 68 JUSTISBYGGET I KRISTIANSAND KOMPLEKS 68 JUSTISBYGGET I KRISTIANSAND Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Kommune: Opprinnelig funksjon: Nåværende funksjon: Foreslått vernekategori: Vest-Agder 1001/Kristiansand Bolig og næringsvirksomhet.

Detaljer

KOMPLEKS 1026 HØGSKOLEN I HARSTAD

KOMPLEKS 1026 HØGSKOLEN I HARSTAD KOMPLEKS 1026 HØGSKOLEN I HARSTAD Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Troms Kommune: 1901/Harstad Opprinnelig funksjon: Industri/lager/handel Nåværende funksjon: Høgskole Foreslått vernekategori: Verneklasse

Detaljer

KOMPLEKS 3374 ADM. AVD LANGESGT 1-3

KOMPLEKS 3374 ADM. AVD LANGESGT 1-3 KOMPLEKS 3374 ADM. AVD LANGESGT 1-3 Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Hordaland Kommune: 1201/Bergen Opprinnelig funksjon: Bolig Nåværende funksjon: Undervisning/forskning Foreslått vernekategori: Verneklasse

Detaljer

S SOLBAKKEN Hus og kulturmiljø

S SOLBAKKEN Hus og kulturmiljø S SOLBAKKEN Hus og kulturmiljø Kortfattet uttalelse om bygningenes og miljøets verneverdi. Vurderingene er basert på utvendig befaring. 2. november 2012 2 OMRÅDET Området Solbakken omfatter 4 villaer:

Detaljer

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer Kapittel 12 Fredete eiendommer i landsverneplan for Tollvesenet

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer Kapittel 12 Fredete eiendommer i landsverneplan for Tollvesenet Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer SVINØY TIDLIGERE TOLLSTASJON Kommune: 1029/Lindesnes Gnr/bnr: 131/1-13, 44/32 131/1-13 AskeladdenID: 175314 Referanse til landsverneplan: Omfang

Detaljer

Detaljregulering gnr. 72 bnr 8, 45, 65 Gulliksbakken 11,13 og 13 b. Kulturminnefaglig vurdering. Befaringsrapport.

Detaljregulering gnr. 72 bnr 8, 45, 65 Gulliksbakken 11,13 og 13 b. Kulturminnefaglig vurdering. Befaringsrapport. Detaljregulering gnr. 72 bnr 8, 45, 65 Gulliksbakken 11,13 og 13 b. Kulturminnefaglig vurdering. Befaringsrapport. I forbindelse med forslag til detaljregulering for Gulliksbakken 11,13 og 13 b. er det

Detaljer

Kapittel 10 Fredete eiendommer i landsverneplanen for justissektoren SØNDRE VESTFOLD FENGSEL, LARVIK AVDELING

Kapittel 10 Fredete eiendommer i landsverneplanen for justissektoren SØNDRE VESTFOLD FENGSEL, LARVIK AVDELING Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer SØNDRE VESTFOLD FENGSEL, LARVIK AVDELING Kommune: 709/Larvik Gnr/bnr: 3020/771 AskeladdenID: 174932 Referanse til landsverneplan: Omfang fredning

Detaljer

N 2. Område N 2. Område N 1

N 2. Område N 2. Område N 1 Område N 1 Ridder Flemmings vei, del av Høgdaveien. - Eneboliger, tomannsboliger, firemannsboliger. - Klar bebyggelsesstruktur. Bygningene ligger til dels skråstilt i forhold til vei, til dels parallelt

Detaljer

Kapittel XX Fredete eiendommer i landsverneplan for Kulturdepartementet

Kapittel XX Fredete eiendommer i landsverneplan for Kulturdepartementet Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer BANKPLASSEN 3, OSLO Kommune: 301/Oslo kommune Gnr/bnr: 207/27 Referanse til landsverneplan: Omfang fredning Byggnavn Oppført Bygningsnr. Gnr/bnr

Detaljer

Kapittel 10 Fredete eiendommer i landsverneplanen for justissektoren BREDTVEIT FENGSEL, FORVARINGS- OG SIKRINGSANSTALT

Kapittel 10 Fredete eiendommer i landsverneplanen for justissektoren BREDTVEIT FENGSEL, FORVARINGS- OG SIKRINGSANSTALT Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer BREDTVEIT FENGSEL, FORVARINGS- OG SIKRINGSANSTALT Kommune: 301/Oslo kommune Gnr/bnr: 91/1 Referanse til landsverneplan: Omfang fredning Byggnavn

Detaljer

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer Kapittel 12 Fredete eiendommer i landsverneplan for Toll - og avgiftsetaten

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer Kapittel 12 Fredete eiendommer i landsverneplan for Toll - og avgiftsetaten Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer BREKKESTØ TIDLIGERE TOLLSTASJON Kommune: 926/Lillesand Gnr/bnr: 6/26 6/25, 6/26 AskeladdenID: 175308 Referanse til landsverneplan: Omfang fredning

Detaljer

Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets landsverneplan

Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets landsverneplan Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer FOLKEHELSEINSTITUTTET, OSLO Kommune: 301/Oslo kommune Gnr/bnr: 220/49 AskeladdenID: 148675 Referanse til : Omfang fredning Byggnavn Oppført

Detaljer

KOMPLEKS DPS Midt-Finnmark

KOMPLEKS DPS Midt-Finnmark KOMPLEKS 9900187 DPS Midt-Finnmark Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Kommune: Opprinnelig funksjon: Nåværende funksjon: Foreslått vernekategori: Totalt antall bygg: 7 Finnmark 2020/Porsanger, 2021/Karasjohka-

Detaljer

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9 NMBU, NORGES VETERINÆRHØGSKOLE Kommune: 301/Oslo kommune Gnr/bnr: 55/22 220/87 AskeladdenID: 167029 Referanse til landsverneplan:

Detaljer

REGULERINGSPLAN VEDLEGG 10 - VURDERING KULTURMINNER. Detaljreguleringsplan for fv. 509 Oalsgata plan 2009 102. Prosjekt: Elveplassen - Folkvordkrysset

REGULERINGSPLAN VEDLEGG 10 - VURDERING KULTURMINNER. Detaljreguleringsplan for fv. 509 Oalsgata plan 2009 102. Prosjekt: Elveplassen - Folkvordkrysset VEDLEGG 10 - VURDERING KULTURMINNER REGULERINGSPLAN Prosjekt: Parsell: Detaljreguleringsplan for fv. 509 Oalsgata plan 2009 102 Elveplassen - Folkvordkrysset Sandnes kommune Saksnummer: 200901731 Region

Detaljer

Kapittel 10 Fredete eiendommer i landsverneplanen for justissektoren

Kapittel 10 Fredete eiendommer i landsverneplanen for justissektoren Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer OSLO FENGSEL Kommune: 301/Oslo kommune Gnr/bnr: 230/2 230/104 Referanse til landsverneplan: Omfang fredning Byggnavn Oppført Bygningsnr. Gnr/bnr

Detaljer

Kapittel 10 Fredete eiendommer i landsverneplanen for justissektoren

Kapittel 10 Fredete eiendommer i landsverneplanen for justissektoren Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer VIK FENGSEL Kommune: 1417/Vik Gnr/bnr: 2/3 Referanse til landsverneplan: Omfang fredning Byggnavn Oppført Bygningsnr. Gnr/bnr Omfang FENGSEL

Detaljer

KOMPLEKS 9900058 BUPA Fjellbrott

KOMPLEKS 9900058 BUPA Fjellbrott KOMPLEKS 9900058 BUPA Fjellbrott Fylke: Kommune: Opprinnelig funksjon: Nåværende funksjon: Foreslått vernekategori: Totalt antall bygg: 4 Buskerud 625/Nedre Eiker Ungdomspsykiatrisk behandlingshjem Verneklasse

Detaljer

Kapittel 10 Fredete eiendommer i landsverneplanen for justissektoren

Kapittel 10 Fredete eiendommer i landsverneplanen for justissektoren Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer RYTTERKORPSETS BYGNINGER Kommune: 301/Oslo kommune Gnr/bnr: 207/161 207/447 AskeladdenID: 162953 og163713 Referanse til landsverneplan: Kompleks

Detaljer

Krokstad senterområde

Krokstad senterområde Rapport Bygningsavdelingen Krokstad senterområde Tidligere Krokstad cellulosefabrikk vurdering av kulturminneverdi Åse Dammann 20. okt. 2008 Krokstad senterområde Tidligere Krokstad cellulosefabrikk vurdering

Detaljer

Notat. Kulturminnefaglig vurdering - utvidelse Hotell Sverre

Notat. Kulturminnefaglig vurdering - utvidelse Hotell Sverre Notat Arkivkode: --- Saksnr. : 14/05150-2 Til : Siri Marian Mæland Gramstad/v Plan Fra : Gro Persson /v Fagstab kultur og byutvikling Dato : 18.08.2014 Kopi : Bjørn Totland/v Plan, Ole Tonning/v Plan,

Detaljer

KULTURMINNEDOKUMENTASJON

KULTURMINNEDOKUMENTASJON KULTURMINNEDOKUMENTASJON rev.19.05.2015 I tilknytning til detaljregulering av tomt til barnehage. Indre Arna Barnehage, Ådnavegen 42. Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag. 3 2. Bakgrunn 3 3. Mål og metoder.

Detaljer

KOMPLEKS 906550304 Forvalterboligen

KOMPLEKS 906550304 Forvalterboligen KOMPLEKS 906550304 Forvalterboligen Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Oslo Kommune: 301/Oslo kommune Opprinnelig funksjon: Gårdsanlegg/bolig Nåværende funksjon: Kontor/møterom Foreslått vernekategori: Totalt

Detaljer

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9 ALLEGATEN 70 Kommune: 1201/Bergen Gnr/bnr: 164/732 Referanse til landsverneplan: Omfang fredning Byggnavn Oppført Bygningsnr. Gnr/bnr

Detaljer

Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets landsverneplan

Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets landsverneplan Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer JONATUNET Kommune: 1227/Jondal Gnr/bnr: 31/13 AskeladdenID: 148711 Referanse til : Omfang fredning Byggnavn Oppført Bygningsnr. Gnr/bnr Omfang

Detaljer

KOMPLEKS 13853 EIKHAUGEN/NYLI, ARENDAL

KOMPLEKS 13853 EIKHAUGEN/NYLI, ARENDAL KOMPLEKS 13853 EIKHAUGEN/NYLI, ARENDAL Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Aust-Agder Kommune: 906/Arendal Opprinnelig funksjon: Gårdsbruk/landsted Nåværende funksjon: Barnevernsinstitusjon Foreslått vernekategori:

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL. Reguleringsplan for Nedre Hjellegt. 19-27

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL. Reguleringsplan for Nedre Hjellegt. 19-27 Reguleringsplanen sist datert. 23.04.09 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL Reguleringsplan for Nedre Hjellegt. 19-27 1 Generelt 1.1 Avgrensing av planområdet Planområdet er vist med reguleringsgrense på plankart

Detaljer

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9 TØYEN Kommune: 301/Oslo kommune Gnr/bnr: 999/261 229/166 229/110 AskeladdenID: 117755 Referanse til landsverneplan: Omfang fredning

Detaljer

Kapittel XX Fredete eiendommer i landsverneplan for Kulturdepartementet URANIENBORG, ROALD AMUNDSENS HJEM

Kapittel XX Fredete eiendommer i landsverneplan for Kulturdepartementet URANIENBORG, ROALD AMUNDSENS HJEM Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer URANIENBORG, ROALD AMUNDSENS HJEM Kommune: 217/Oppegård Gnr/bnr: 35/62 Referanse til landsverneplan: Omfang fredning Byggnavn Oppført Bygningsnr.

Detaljer

KOMPLEKS 2575 SEM FENGSEL

KOMPLEKS 2575 SEM FENGSEL KOMPLEKS 2575 SEM FENGSEL Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Vestfold Kommune: 704/Tønsberg Opprinnelig funksjon: Rettslokale/arresthus Nåværende funksjon: Fengsel Foreslått vernekategori: Verneklasse 1,

Detaljer

Kapittel 10 Fredete eiendommer i landsverneplanen for justissektoren BREDTVEIT FENGSEL, FORVARINGS- OG SIKRINGSANSTALT

Kapittel 10 Fredete eiendommer i landsverneplanen for justissektoren BREDTVEIT FENGSEL, FORVARINGS- OG SIKRINGSANSTALT Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer BREDTVEIT FENGSEL, FORVARINGS- OG SIKRINGSANSTALT Kommune: 301/Oslo kommune Gnr/bnr: 91/1 AskeladdenID: 166299 Referanse til landsverneplan:

Detaljer

Kapittel 6 Fredete eiendommer i Entra Eiendoms landsverneplan

Kapittel 6 Fredete eiendommer i Entra Eiendoms landsverneplan Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer KALFARVEIEN 31, BERGEN Kommune: 1201/Bergen Gnr/bnr: 166/1121 AskeladdenID: 117612 Referanse til landsverneplan: Omfang fredning Byggnavn Oppført

Detaljer

R 118av. Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart merket Selberg Arkitektkontor og datert

R 118av. Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart merket Selberg Arkitektkontor og datert Byplankontoret R 118av Arkivsak:07/42655 Munkegata 26, gnr/bnr 402/193, 402/354, Residencekvartalet Reguleringsbestemmelser Planen er datert : 20.08.2008 Dato for siste revisjon av plankartet : 24.11.2008

Detaljer

KULTURMINNEDOKUMENTASJON

KULTURMINNEDOKUMENTASJON KULTURMINNEDOKUMENTASJON Registrering av bebyggelsen på Wergeland, Gnr 13, i forbindelse med planarbeidet for Wergeland Terrasse AS. Februar 2007 INNHOLD Planområdet... 3 Reguleringsplaner i området...

Detaljer

Sivilarkitekt Lars Grimsby Alvøveien 155 5179 Godvik

Sivilarkitekt Lars Grimsby Alvøveien 155 5179 Godvik Til: TKG 46 A/S Torolv Kveldulvsonsgate 49 8800 Sanclnessjøen Dato: 15.01.2012 Vurderin av Håreks ate 7 i Sandness -øen som antikvarisk b nin På oppdrag fra TKG 46 A/S er undertegnede bedt om å vurdere

Detaljer

Vedlegg nr. 18.4. Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer Kapittel 18 - Norges Banks tidligere avdelingskontorer

Vedlegg nr. 18.4. Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer Kapittel 18 - Norges Banks tidligere avdelingskontorer Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer NORGES BANKS TIDLIGERE AVDELINGSKONTOR I KRISTIANSAND, Kommune: 1001/Kristiansand Gnr/bnr: 150/42 AskeladdenID: 131051 Referanse til landsverneplan:

Detaljer

RIKTIG RESTAURERING AKERSHUS - RRA

RIKTIG RESTAURERING AKERSHUS - RRA RIKTIG RESTAURERING AKERSHUS - RRA Drøbak, 04.08.2014 Befaring med tilstandsvurdering /registrering. Eiendommen Bråtan. Gnr. 58, Bnr. 161 i Frogn Kommune. Adresse: Fagerstrandveien 276, 1455 Nordre Frogn

Detaljer

Kapittel 6 Fredete eiendommer i Entra Eiendoms landsverneplan

Kapittel 6 Fredete eiendommer i Entra Eiendoms landsverneplan Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer KJØRBO GÅRD Kommune: 219/Bærum Gnr/bnr: 52/152 52/80 52/153 AskeladdenID: 86121 Referanse til landsverneplan: Omfang fredning Byggnavn Oppført

Detaljer

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 7. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 7. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 7 SAMFUNNSVITENSKAPELIG FAKULTET Kommune: 1201/Bergen Gnr/bnr: 164/1152 164/1150 164/1148 164/621 Referanse til landsverneplan: Omfang

Detaljer

Kulturminner og kunst TEMAPLAN BEVARING SITUASJONSBESKRIVELSE. Sentrumsplan - Kongsberg kommune 26.03.2009. Foto: Margrete Vaskinn

Kulturminner og kunst TEMAPLAN BEVARING SITUASJONSBESKRIVELSE. Sentrumsplan - Kongsberg kommune 26.03.2009. Foto: Margrete Vaskinn Foto: Margrete Vaskinn Kulturminner og kunst TEMAPLAN BEVARING SITUASJONSBESKRIVELSE Sentrumsplan - Kongsberg kommune 26.03.2009 Foto: Tarand Krogvold, Jan Erik Langnes, Svein Bjørnsen og Margrete Vaskinn

Detaljer

BYVANDRINGER S A R P S B O R G. Tegninger og tekst Svein M Jakobsen

BYVANDRINGER S A R P S B O R G. Tegninger og tekst Svein M Jakobsen BYVANDRINGER S A R P S B O R G i Tegninger og tekst Svein M Jakobsen Arnold Haukelands Fugleflukt ved Sarpsborg sykehus foran tre av de nye bygningene i sentrum som representerer noe av utviklingen i den

Detaljer

Informasjon om vernede bygninger. Kulturminnevern. Ønsker du å gjøre noe med den gamle bygningen? Da bør du lese denne brosjyren!

Informasjon om vernede bygninger. Kulturminnevern. Ønsker du å gjøre noe med den gamle bygningen? Da bør du lese denne brosjyren! Informasjon om vernede bygninger Kulturminnevern Ønsker du å gjøre noe med den gamle bygningen? Da bør du lese denne brosjyren! Grenlandstandarden kommuner sammen om enhetlig saksbehandling Generelt om

Detaljer

Kapittel 6 Fredete eiendommer i Entra Eiendoms landsverneplan

Kapittel 6 Fredete eiendommer i Entra Eiendoms landsverneplan Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer BRATTØRKAIA 13B, TRONDHEIM Kommune: 1601/Trondheim Gnr/bnr: 439/18 AskeladdenID: 117616 Referanse til landsverneplan: Kompleks 2502001 Omfang

Detaljer

Byggeskikk og estetikk i Levanger

Byggeskikk og estetikk i Levanger Byggeskikk og esteikk i Levanger Byggeskikk og estetikk i Levanger - en veileder 2 Byggeskikk og esteikk i Levanger Byggeskikk og esteikk i Levanger INNHOLD INNHOLD 1 INNLEDNING, MÅLSETTING / MÅLGRUPPER...

Detaljer

Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 14. Fredete eiendommer i landsverneplan for Klima- og miljødepartementet

Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 14. Fredete eiendommer i landsverneplan for Klima- og miljødepartementet Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 14 SOGNLI FORSØKSGÅRD Kommune: 1638/Orkdal Gnr/bnr: 248/1 266/7 AskeladdenID: 212938 Referanse til landsverneplan: Omfang fredning

Detaljer

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer Kapittel 12 Fredete eiendommer i landsverneplan for Tollvesenet

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer Kapittel 12 Fredete eiendommer i landsverneplan for Tollvesenet Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer NY HELLESUND TIDLIGERE TOLLSTASJON Kommune: 1018/Søgne Gnr/bnr: 21/55 AskeladdenID: 175303 Referanse til landsverneplan: Omfang fredning Byggnavn

Detaljer

Kapittel 10 Fredete eiendommer i landsverneplanen for justissektoren HARDANGER TINGRETT, SJOGARDEN

Kapittel 10 Fredete eiendommer i landsverneplanen for justissektoren HARDANGER TINGRETT, SJOGARDEN Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer HARDANGER TINGRETT, SJOGARDEN Kommune: 1231/Ullensvang Gnr/bnr: 73/14 AskeladdenID: 174915 Referanse til landsverneplan: Omfang fredning Byggnavn

Detaljer

KOMPLEKS 2592 VIK FENGSEL

KOMPLEKS 2592 VIK FENGSEL KOMPLEKS 2592 VIK FENGSEL Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Kommune: Opprinnelig funksjon: Nåværende funksjon: Foreslått vernekategori: Sogn og Fjordane 1417/Vik Fengsel, rettlokale og bolig Fengsel Totalt

Detaljer

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer Kapittel 12 Fredete eiendommer i landsverneplan for Tollvesenet

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer Kapittel 12 Fredete eiendommer i landsverneplan for Tollvesenet Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer BREKKESTØ TIDLIGERE TOLLSTASJON Kommune: 926/Lillesand Gnr/bnr: 6/26 6/25, 6/26 AskeladdenID: 175308 Referanse til landsverneplan: Omfang fredning

Detaljer

Kapittel 4 -Fredete eiendommer i Landbruks- og matdeptartementets landsverneplan for egne eiendommer

Kapittel 4 -Fredete eiendommer i Landbruks- og matdeptartementets landsverneplan for egne eiendommer Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer STAUR GÅRD Kommune: 417/Stange Gnr/bnr: 75/1 AskeladdenID: 161009 Referanse til landsverneplan: Omfang fredning Byggnavn Oppført Bygningsnr.

Detaljer

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9 HØGSK.NORD-TRLAG,RØSTAD Kommune: 1719/Levanger Gnr/bnr: 274/1 AskeladdenID: 175094 Referanse til landsverneplan: Kompleks 537 Omfang

Detaljer

VILLA HEFTYE. Filipstad, Oslo PRESENTASJON. REIULF RAMSTAD ARKITEKTER AS Tekst: Siv.ark. MNAL Reiulf Ramstad Foto: Kim Müller

VILLA HEFTYE. Filipstad, Oslo PRESENTASJON. REIULF RAMSTAD ARKITEKTER AS Tekst: Siv.ark. MNAL Reiulf Ramstad Foto: Kim Müller PRESENTASJON Villa Heftye. Oppført i 1864 etter tegninger av Stadskonduktør G.A. Bull VILLA HEFTYE Filipstad, Oslo REIULF RAMSTAD ARKITEKTER AS Tekst: Siv.ark. MNAL Reiulf Ramstad Foto: Kim Müller Overlysrom

Detaljer

ADMINI NOTODDEN BESKRIVELSE OG BILDER

ADMINI NOTODDEN BESKRIVELSE OG BILDER Sider unntatt offentlighet er fjernet, jf Offentleglova 24. ADMINI NOTODDEN BESKRIVELSE OG BILDER DOKUMENTASJONSVEDLEGG TIL FREDNINGSVEDTAK ETTER KULTURMINNELOVEN 15 OG 19 Av Eystein M. Andersen, Telemark

Detaljer

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9 HØGSKOLEN STORD/HAUGESUND, ROMMETVEIT Kommune: 1221/Stord Gnr/bnr: 21/1 Referanse til landsverneplan: Omfang fredning Byggnavn Oppført

Detaljer

Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets landsverneplan

Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets landsverneplan Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer AKER SYKEHUS Kommune: 301/Oslo kommune Gnr/bnr: 85/265 85/282 85/280 85/281 AskeladdenID: 148679 Referanse til : Omfang fredning Byggnavn Oppført

Detaljer

NB! Nasjonale kulturhistoriske bymiljøer. Byer med delområder. Innhold. Sandefjord. Bjerggata. Hystadveien. Parken. Sentrum

NB! Nasjonale kulturhistoriske bymiljøer. Byer med delområder. Innhold. Sandefjord. Bjerggata. Hystadveien. Parken. Sentrum NB! Nasjonale kulturhistoriske bymiljøer Rapport Byer med delområder Rapportgrunnlag Byen. Innhold Bjerggata Hystadveien Parken Sentrum Rapport Stedfesting Fylke Vestfold Kommune Beskrivelse og begrunnelse

Detaljer

Hans Sperre Eiendom AS

Hans Sperre Eiendom AS 1 Hans Sperre Eiendom AS Forespørsel om detaljregulering for Kvartal 40 25. april 2014 Prosjektnummer: 12310 2 DETALJREGULERING FOR KVARTAL 40 FORESPØRSEL OM REGULERING Vi viser til møte med administrasjonen

Detaljer

Kapittel 6 Fredete eiendommer i Entra Eiendoms landsverneplan

Kapittel 6 Fredete eiendommer i Entra Eiendoms landsverneplan Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer CORT ADELERS GATE 30, OSLO Kommune: 301/Oslo kommune Gnr/bnr: 209/21 AskeladdenID: 117575 Referanse til landsverneplan: Kompleks 95001 Omfang

Detaljer

BYGNING 8542 RØDHUS 1

BYGNING 8542 RØDHUS 1 BYGNING 8542 RØDHUS 1 Bygnings- og eiendomsdata Ansvarssted/etat: GAB nr: 171517389 Gnr/bnr: 36/1 Oppført: 1913 Byggherre: Arkitekt: Opprinnelig funksjon: Nåværende funksjon: Bygningsart: Regulering: Vernestatus:

Detaljer

Foto Beskrivelse Vurdering Reperbaneanlegg med produksjonsbygninger og mesterhus. Eldste datering 1790-årene

Foto Beskrivelse Vurdering Reperbaneanlegg med produksjonsbygninger og mesterhus. Eldste datering 1790-årene SANDVIKENS HISTORIEFORTELLENDE ELEMENTER oversikt Produksjonsanleggene. Reperbaneanlegg med produksjonsbygninger og mesterhus. Eldste datering 1790-årene Intakt. Mesterhus, Sandviksveien Intakt. Selve

Detaljer

Kulturminnedokumentasjon. Detaljregulering for: Årstad, gnr. 18 bnr. 305 mfl. Fredlundveien Arealplan-ID 64110000

Kulturminnedokumentasjon. Detaljregulering for: Årstad, gnr. 18 bnr. 305 mfl. Fredlundveien Arealplan-ID 64110000 Kulturminnedokumentasjon Detaljregulering for: Årstad, gnr. 18 bnr. 305 mfl. Fredlundveien Arealplan-ID 64110000 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Bakgrunn... 3 3. Mål, metoder... 3 3.1 Mål for dokumentasjonen...

Detaljer

Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 7

Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 7 Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 7 HELGELAND UNGDOMSSENTER Kommune: 1820/Alstahaug Gnr/bnr: 8/124 AskeladdenID: 170133 Referanse til : Omfang fredning Byggnavn Oppført

Detaljer

Byutvikling med kvalitet -

Byutvikling med kvalitet - Byutviklingsforum Drammen 6. desember 2010 Byutvikling med kvalitet - Hva er nødvendig og ønskelig kvalitet på prosjekter i sentrum? Bjørn Veirud - Byplan Hensikten med dette innlegget HAR VI FELLES OPPFATNINGER

Detaljer

Adresse-avisen 10. desember 2008

Adresse-avisen 10. desember 2008 Adresse-avisen 10. desember 2008 Riksantikvaren: Trehusmiljø i Levanger midlertidig fredet kommunalsjef Alf B. Haugnes, 8. januar 2009 1 Riksantikvaren 10. desember (ettermiddag) 2008 Riksantikvaren: Trehusmiljø

Detaljer

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9 SENTRUM Kommune: 301/Oslo kommune Gnr/bnr: 209/142 209/44 211/196 AskeladdenID: Referanse til landsverneplan: Kompleks 99335702

Detaljer

Kapittel XX Fredete eiendommer i landsverneplan for Kulturdepartementet AULESTAD, BJØRNSTJERNE BJØRNSONS EIENDOM

Kapittel XX Fredete eiendommer i landsverneplan for Kulturdepartementet AULESTAD, BJØRNSTJERNE BJØRNSONS EIENDOM Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer AULESTAD, BJØRNSTJERNE BJØRNSONS EIENDOM Kommune: 522/Gausdal Gnr/bnr: 140/9 140/9, 140/9/1 Referanse til landsverneplan: Omfang fredning Byggnavn

Detaljer

Lushaugen museum, Vardø (senklassisisme, ca. 1920) 4-mannsbolig, Schøllers gt. Trondheim (senklassisisme, 1923)

Lushaugen museum, Vardø (senklassisisme, ca. 1920) 4-mannsbolig, Schøllers gt. Trondheim (senklassisisme, 1923) Nyklassisisme ca. 1905-1935 (senklassisisme): Haugesund rådhus, Haugesund (senklassisisme, 1924-31) Telebygget Kongsberg, Kongsberg (Senklassisisme, 1928) Øvre Singsaker, Trondheim (Senklassisisme) Øvre

Detaljer

R 118au. 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart merket Asplan Viak senest datert

R 118au. 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart merket Asplan Viak senest datert Byplankontoret R 118au Arkivsak:07/20548 SØNDRE GATE 4-10 OG KONGENS GATE 4 REGULERINGSBESTEMMELSER Planforslag er datert :29.08.2007 Dato for siste revisjon av plankartet :04.04.2008 Dato for siste revisjon

Detaljer

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9 KALVSKINNET Kommune: 1601/Trondheim Gnr/bnr: 403/134 403/248 403/43 403/238 AskeladdenID: 175071 Referanse til landsverneplan: Kompleks

Detaljer

V E R N A V F L A S K E B E K K V E R N E G R U P P A F L A S K E B E K K V E L H Ø S T

V E R N A V F L A S K E B E K K V E R N E G R U P P A F L A S K E B E K K V E L H Ø S T V E R N A V F L A S K E B E K K 1 D A G E N S S I T U A S J O N - Flaskebekk trues med stadig oftere tilfeldige, ikke helhetlige bygge og reguleringssaker. V E R N E G R U P P A S M Å L S E T T I N G -

Detaljer

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG, BISPEGATA Kommune: 1601/Trondheim Gnr/bnr: 403/54 AskeladdenID: 175072 Referanse til landsverneplan:

Detaljer

KOMPLEKS 13935 Fjellveien ungdomshjem

KOMPLEKS 13935 Fjellveien ungdomshjem KOMPLEKS 13935 Fjellveien ungdomshjem Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Finnmark Kommune: 2003/Vadsø Opprinnelig funksjon: Barnehjem Nåværende funksjon: Ungdomshjem Foreslått vernekategori: Totalt antall

Detaljer

Verktøy: Skriv ut bildet Last ned bildet

Verktøy: Skriv ut bildet Last ned bildet 0066 Brakke B image Verktøy: Skriv ut bildet Last ned bildet M 1:5000 Brakke B var det første huset i kvartalet som ble fullført i 1829, vel ti år før de andre. Miljøet er her sett fra syd med 0067 bryggerhus

Detaljer

KOMPLEKS 2576 BERG FENGSEL

KOMPLEKS 2576 BERG FENGSEL KOMPLEKS 2576 BERG FENGSEL Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Vestfold Kommune: 704/Tønsberg Opprinnelig funksjon: Fangeleir Nåværende funksjon: Fengsel Foreslått vernekategori: Verneklasse 1, fredning Totalt

Detaljer

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 7. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 7. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 7 KALVSKINNET Kommune: 1601/Trondheim Gnr/bnr: 403/134 403/248 403/43 403/238 Referanse til landsverneplan: Omfang fredning Byggnavn

Detaljer