ÅRSBERETNING NOPA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBERETNING NOPA 2013 2014"

Transkript

1 ÅRSBERETNING NOPA

2 INNHOLD Årsberetning s 7 Desisorrapport s 39 Årsregnskap 2013 s 41

3 NOPAS styre Bent Åserud, Lars Martin Myhre, Ingrid Kindem, Kari Bremnes, og Jon-Willy Rydningen. Dagfinn Nordbø var ikke tilstede da bildet ble tatt. Fotograf Gry Monica Hellevik ÅRSBERETNING FOR 2013/2014 NOPA er en forening av personer som har opphavsrett til musikk, eller til tekster som er brukt i tilknytning til musikk. Foreningens formål er å ivareta medlemmenes kunstneriske, økonomiske og sosiale interesser. NOPA skal tale låtskrivere, tekstforfattere og komponisters sak og drive påvirkningsarbeid for å sikre best mulig vilkår for opphavere i Norge. NOPA arbeider for at foreningens satsingsområder skal bli synlige i offentligheten og blant medlemmene. NOPA har pr. 1. mai 845 medlemmer. NOPAs årsrapport beskriver aktivitetene fra årsmøtet 2013 til 1. mai Regnskapet viser aktiviteten i STYRET OG STYRETS ARBEID NOPAS STYRE HAR I PERIODEN BESTÅTT AV:, styreleder Kari Bremnes, 1. nestleder Ingrid Kindem, 2. nestleder Lars Martin Myhre Bent Åserud Dagfinn Nordbø Jon-Willy Rydningen VARAREPRESENTANTER: Lars Aass Tonje Unstad Torbjørn Ellingsen Arvid Wam Solvang Even Kruse Skatrud Kate Havnevik Frøy Aagre I tråd med NOPAs vedtekter 14 har NOPA hatt et styreutvalg bestående av styreleder, 1. og 2. nestleder. Siden forrige generalforsamling har NOPA hatt 12 styremøter, fem styreutvalgsmøter og et styreseminar der også varamedlemmene var invitert. Styret har i tillegg behandlet hastesaker på e-post fire ganger. Flere personer har blitt innkalt til styremøtene for å gi utfyllende informasjon i enkeltsaker: Sakkyndig råd, representert ved John Ingvar Bye og Ingrid Bjørnov, redaktøren for NOPA-bladet Asbjørn Myhre, by:larm representert ved Peter S. Eikeland og Øystein Ronander, NOPAs styremedlem i Phonofile Ole Henrik Anonsen og LO-sekretær Renee Rasmussen Hovedtrekk i NOPAs arbeid Revisjonen av Åndsverkloven trådte i kraft Den åpner for blokkering av ulovlige nettsider som for eksempel The Pirate Bay (TPB). Sammen med bl.a. Norsk videogramforening har NOPA engasjert advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig for å blokkere tilgangen til TPB og andre ulovlige nettsider. NOPA mener det er viktig å redusere ulovlig bruk av musikkverk. Lignende saker i bl.a. Danmark og Finland har ført til stor reduksjon i ulovlig bruk av musikk og film. Som en forlengelse av dette arbeidet har NOPA meldt seg inn i den nyetablerte Rettighetsalliansen. NOPA har gjennom flere kampanjer i 2013 jobbet for å øke medlemsantallet. I den forbindelse har vi utarbeidet flere trykksaker som skal vise hva NOPA står for og arbeider med. Siden forrige generalforsamling har foreningen fått 63 nye medlemmer, 845 personer er nå medlemmer i NOPA. Komponister og tekstforfattere som foreløpig ikke kvalifiserer til medlemskap, men som er på god vei i sitt arbeid, kan bli «NOPA-tilknyttet». Dette innebærer tilgang til foreningens nyhetsbrev, invitasjon til arrangementer og via dette mulighet til å bli en del av NOPAs nettverk. I april 2013 var NOPA vertskap for HARPA Nordic Film Composer Award. En internasjonal jury delte ut pris for beste nordiske filmmusikk under Kosmorama Trondheim Internasjonale Filmfestival. I tilknytning til prisutdelingen arrangerte NOPA seminarer, master classes, radiosendt filmmusikk-konsert og mottakelser. NOPA inngikk høsten 2013 en samarbeidsavtale med by:larm, for å være en del av den arenaen der nykommere og potensielle medlemmer promoterer sin musikk. Det var en positiv erfaring for foreningen å være til stede på denne viktige nettverksarenaen for musikkbransjen. NOPA ønsker å knytte enda bedre kontakt med landets kulturmyndigheter. På årets NOPA-seminar var kulturkomiteens medlemmer invitert og Hege Haukeland Liadal fra Arbeiderpartiet deltok. NOPA har også hatt møte med statssekretær Knut Olav Åmås for å orientere om viktige saker for foreningen. Det siste året har NOPA hatt stort fokus på vederlagene tekstforfatterfondet har mottatt fra Kopinor. Fra 2011 til 2012 gikk inntektene fra Kopinor ned med nesten 1 million. Nedgangen i vederlag skyldes at det ble gjennomført en ny fotokopieringsundersøkelse i skoleverket. Resultatene fra skolekopieringsundersøkelsen viser at andelen dikt/sangtekst og noter har gått ned når det gjelder fotokopiering. Det er omtrent samme forhold når det gjelder digital kopiering. NOPA har bedt Kopinor om en redegjørelse for hvordan de statistiske undersøkelsene blir gjennomført, spesielt med tanke på elektronisk bruk av dikt/sangtekst i skoleverket. NOPA legger frem forslag til revisjon av vedtektene for generalforsamlingen. Hensikten med revisjonen er å tilpasse NOPAs vedtekter til vedtektene i TONO. TONO reviderte sine vedtekter i forbindelse med overgang fra andelslag til samvirke. Forslaget til revisjon i NOPAs vedtekter vil utvide foreningens formål. NOPA gjør et stort arbeid for alle komponister, låtskrivere og tekstforfattere i Norge, noe som ikke fremkommer i den formålsparagrafen NOPA har i dag. Det er et mål at arbeidet NOPA gjør for hele gruppen komponister og tekstforfattere skal gjenspeiles i foreningens vedtekter og planer. Arbeidet med å synliggjøre foreningens saker og synspunkter har pågått kontinuerlig. NOPA har deltatt i debatter, skrevet kronikker og deltar jevnlig på arenaer der beslutningstakere møtes. NOPA har det siste året hatt samordningsmøter med Norsk Komponistforening. Hensikten har vært å drøfte felles oppgaver, utfordringer og planlegge felles aktiviteter. Det har vært avholdt tre møter hvor foreningens styreledere, nesteledere og administrative ledere har deltatt. Det siste året har NOPA også hatt internt fokus, bl.a. ved å samle foreningens styre og tillitsvalgte til seminarer. Rollene som tillitsvalgte har blitt belyst og debattert, det samme gjelder foreningens veivalg. Gjennom 2013 har NOPA arbeidet med en strategiplan for foreningen. Styret, varamedlemmer og administrasjonen deltok i arbeidet med strategien, bl.a. under høstens styreseminar. I 2013 var det utskifting i NOPAs administrasjon. To nye medarbeidere ble ansatt, samtidig som to medarbeidere gjennom mange år gikk av med pensjon. I en overgangsfase skal ting læres og nye rutiner skal etableres. Den nye administrasjonen har bl.a. brukt ressurser på oppgradering av medlemsregister og datasystemer. Arbeid med nye nettsider er i gang. Nettsidene trenger nytt design, ny plattform og oppgradering av innhold. 4 ÅRSBERETNING: NOPA ÅRSBERETNING: NOPA 5

4 2. TILLITSVALGTE I KOMITEER OG UTVALG I NOPA NOPA har hatt ulike utvalg og komiteer i arbeid gjennom året. Noen av disse er vedtektsfestet og oppnevnes av NOPAs generalforsamling. Andre utvalg og komiteer er knyttet til oppgaver NOPA har påtatt seg eller de opprettes av styret for kortere eller lengre tidsrom, avhengig av hvilke saker og satsinger som står på NOPAs dagsorden. 3. NOPAs REPRESENTANTER I EKSTERNE STYRER OG UTVALG NOPA har representanter i mange eksterne virksomheter innen musikkfeltet. Arbeidet gjøres på vegne av alle komponister, tekstforfattere og låtskrivere på populærmusikkfeltet Valgt på NOPAs generalforsamling SAKKYNDIG RÅD Ingrid Bjørnov John Ivar Bye Tone Hulbækmo Eigil Berg Kjetil Bjerkestrand Kine Hellebust Jon Konrad Strøm Arne Moslåtten Sakkyndig råd er jury for NOPAs musikkpris og NOPAs tekstpris. VALGKOMITEEN Stein Eide, leder (valgt av styret) Jørund Fluge Samuelsen Jeffrey Wasserman Elin Furubotn Åshild Watne Desisorer Ivar Skippervold Dag Einar Eilertsen NOPAs STIPENDKOMITE (FOR STATENS KUNSTNERSTIPEND OG GARANTIINNTEKTER) Julian Berntzen, leder Ola Bremnes Kate Havnevik Aslak Hartberg Beate Slettevoll Lech Hilde Louise Asbjørnsen Hanne Krogh Mathias Eick Elin Furubotn Jonny Sjo 2.2. Utnevnt av NOPAs styre NORDISK POPULÆRAUTORUNION Presidium: Styreleder Nestleder Kongress: Styreleder nestleder Ingrid Kindem Eyvind Skeie KARDEMOMMESTIPENDKOMITEEN Kari Bremnes Dagfinn Nordbø Kåre Chr. Vestrheim Lillebjørn Nilsen Lars Lillo-Stenberg JURYEN FOR ALF PRØYSENS HEDERSPRISER Lars Bremnes Mike McGurk Tonje Unstad (permisjon i 2013) KOMITEEN FOR NOPA-SEMINARET (HAVNA) Lars Martin Myhre (t.o.m. seminaret i 2014) Dagfinn Nordbø Jon-Willy Rydningen Tine Tangestuen Tonje Unstad (permisjon) ARBEIDSGRUPPE FOR FILM- OG AV-KOMPONISTER Bent Åserud Gaute Storaas Ingrid Kindem (til oktober 2013) John Erik Kaada (fra oktober 2013) Henrik Skram (fra oktober 2013) Eirik Myhr (fra oktober 2013) Knut Avenstroup Haugen (fra oktober 2013) FORHANDLINGSUTVALG FOR NY AVTALE MED PRODUSENT- FORENINGEN OM ORIGINAL- MUSIKK Gaute Storaas Henrik Skram Tine Tangestuen Hans Marius Graasvold har vært utvalgets advokat PROGRAMKOMITÉ FOR NOPAS STRATEGIARBEID Kari Bremnes Jon-Willy Rydningen Dagfinn Nordbø Arvid Wam Solvang Tine Tangestuen ARBEIDSGRUPPE FOR THE PIRATE BAY-SAKEN Bent Åserud Dagfinn Nordbø VEDTEKTSKOMITE Kari Bremnes Lars Martin Myhre Tine Tangestuen Svein Korshamn har vært sekretær for utvalget JURY FOR STIPEND TIL UNGE LÅTSKRIVERE UNDER BY:LARM 2013 Eigil Berg, juryleder Rebekka Bakken Knut Schreiner Lars Vaular ARBEIDSGRUPPE FADDER- ORDNING FOR STORTINGS- POLITIKERE Jon-Willy Rydningen Bent Åserud Tine Tangestuen 3.1. NOPAs representanter i TONOs organer TONOS STYRE (VALGT PÅ TONOS ÅRSMØTE) Bendik Hofseth, styreleder (fri plass) Bjørn Eidsvåg Ingrid Kindem Hanne Hukkelberg TONOS KONTROLLKOMITE (VALGT PÅ TONOS ÅRSMØTE) Stein Eide Vararepresentant: Morten Halle TONOS VALGKOMITE (VALGT PÅ TONOS ÅRSMØTE) Jon-Willy Rydningen Vararepresentant: Tonje Unstad JURYEN FOR EDVARDPRISEN (UTNEVNT AV TONOS STYRE) Ingrid Kindem (leder) JURYEN FOR EDVARDPRISEN (UTNEVNT AV TONOS STYRE ETTER INNSTILLING FRA NOPAs STYRE) Kari Bremnes Arvid Wam Solvang 3.2. Valgt av NOPAs generalforsamling TONOS STIPENDKOMITE Rita Eriksen Svein Dag Hauge Personlige vararepresentanter: Sverre Indris Joner Morten Lorentzen KOMPONISTENES VEDERLAGSFOND Gaute Storaas Hanne Hukkelberg Geir Holmsen Rune Klakegg TEKSTFORFATTERFONDET Kari Iveland (t.o.m. 2013) Ingvar Hovland Herborg Kråkevik (f.o.m. 2014) Lars Aass (t.o.m. 2013) Tonje Unstad Lise Knudsen (f.o.m. 2014) DET NORSKE KOMPONISTFOND Innstilt av NOPAs Generalforsamling, utnevnt av Kulturdepartementet Geir Bøhren (t.o.m. 2013) Karoline Krüger (t.o.m. 2013) Lars Bremnes (f.o.m. 2014) Anniken Paulsen (f.o.m. 2014) Lars Bremnes (t.o.m. 2013) Anniken Paulsen (t.o.m. 2013) Trond Bjerknæs (f.o.m. 2014) Annbjørg Lien (f.o.m. 2014) 3.3. Valgt av NOPAs styre NORSK MUSIKKFOND - AVVIKLET Norsk Musikkfond ble avviklet med fra og med vedtak fra Lotteri- og Stiftelsestilsynet Opphavsorganisasjonenes andel i fondet fordeles videre gjennom Komponistenes vederlagsfond. AVVIKLINGSSTYRET I NORSK MUSIKKFOND KOPINOR, HOVEDSTYRET Representanter for Musikkgruppen* Idar Lind 1. Christian Blom, NKF 2. Unni Boretti, NMFF *Musikkgruppen består av NOPA, Norsk Komponistforening, Norsk Musikkforleggerforening og Ny Musikks komponistgruppe. KOPINOR, REPRESENTANTSKAPET Tine Tangestuen Vararepresentant: Bendik Hofseth KUNSTNERNETTVERKET Mari Kjørstad KUNSTNERNETTVERKETS ARBEIDSGRUPPE FOR SOSIAL- OG TRYGDERETTIGHETER BIBLIOTEKSVEDERLAGET Innstilt av NOPAs styre, utpekt av opphavsrettsorganisasjonene Representant i forhandlingsutvalget: STATENS UTVALG FOR STIPEND OG GARANTIINNTEKTER Innstilt av NOPAs styre, utnevnt av Kulturdepartementet (Dansekunstner Halldis Ólafsdóttir) Vararepresentant: Kari Bremnes Fra 2014: (Forfatter og billedkunstner Ann Kavli) Vararepresentant: Filmskaper Eirin Gjørv, 1. vara Filmkomponist Bent Åserud, 2. vara FOND FOR LYD OG BILDE, STYRET 6 ÅRSBERETNING: NOPA ÅRSBERETNING: NOPA 7

5 FOND FOR LYD OG BILDE, FAGUTVALGENE Fonogramproduksjon: Håkon Iversen Musikk: Anniken Paulsen Varamedlem: Petter Wettre Tekst: Dagfinn Nordbø Varamedlem: Heidi Køhn NORWACOS STYRE, OPPHAVSMENN TIL MUSIKK Cato Strøm, TONO Varamedlem: NORWACOS ÅRSMØTE En representant etter fullmakt fra NOPA STIFTELSEN CANTUS Martin Alfsen, leder Anniken Paulsen Guro Von Germeten STYRET FOR PHONOFILE A/S Ole Henrik Antonsen Vararepresentant: Hanne Sørvaag MUSIKKFORUM Jon-Willy Rydningen Hanne Hukkelberg (2013) Eirik Myhr Knut Schreiner (fra 2014) STORE RETTIGHETER ARBEIDSGRUPPE Bent Åserud Atle Halstensen Sverre Indris Joner MUSIKERNES RETTSHJELPSFOND Mari Kjørstad RETTIGHETSALLIANSEN BALLADE.NO RÅDSMØTET BALLADE.NO (t.o.m. nov 2013) Tine Tangestuen (f.o.m. nov 2013) Vararepresentant: Dagfinn Nordbø (f.o.m. nov 2013) NOTAM Gaute Storaas Vararepresentant: Jon-Willy Rydningen ARVEN ETTER RAGNAROCK FORENINGEN SAFEMUSE Tine Tangestuen STYRINGSGRUPPE FOR KANONPRISEN Bent Åserud STYRINGSGRUPPE MOËT & CHANDON GRAND SCORES, EUROPEISK FILMMUSIKKPRIS Bent Åserud ARRANGEMENTSKOMITEEN FOR PRØYSENÅRET 2014 Lars Martin Myhre KÅRING AV «DEN NYE REVYVISA» PÅ HØYLANDET 2013 Dagfinn Nordbø, prosjektleder Idar Lind, juryleder JURYMEDLEM FOR SPAREBANK1 SMN RAMP-STIPENDET 2013 Arvid Wam Solvang JURYMEDLEMMER OG MENTORER I DE REGIONALE BANDWAGON- FINALENE 2013 Bodø : Magnus Eliassen (Sirkus Eliassen) Tromsø: Tonje Unstad Lillestrøm: William Kristoffersen (Ole Ivars) Gjøvik: Johanna Demker Haugesund: Terje Røthing Winterstø (Kaizers Orchestra/Skambankt) Skien: Bjørn Ole Rasch Bergen: Christine Sandtorv (Ephemera) Førde: Eirik Molnes Husabø Fredrikstad: Trine Rein Drammen: Knut Schreiner (Turboneger/Euroboys) Tønsberg: Kim Ljung Andresen (Seigmen/Zeromancer) JURYMEDLEM I DEN NASJONALE BANDWAGONFINALEN Unni Wilhelmsen NASJONAL JURY FOR HARPA INTERNATIONAL FILM MUSIC AWARD 2013 OG 2014 Geir Bøhren JURY GULLRUTENS FAGPRIS FOR ORIGINALMUSIKK TIL TV-PRODUKSJON Kjetil Bjerkestrand Geir Bøhren JURY FOR EGIL STORBEKKENS MUSIKKPRIS Bent Åserud Tone Hulbækmo NOPA skal fremme norsk skapende tonekunst, norske musikkverk og tekst i tilknytning til musikk, styrke faglige fellesskap, skape møteplasser og arbeide for medlemmenes kunstneriske og økonomiske interesser 8 ÅRSBERETNING: NOPA ÅRSBERETNING: NOPA 9

6 4. ADMINISTRASJONEN NOPA har hatt utskifting i administrasjonen det siste året. For tiden er det fem medarbeidere i foreningen, av disse er det én mann. ADMINISTRASJONEN HAR BESTÅTT AV: Berit Borvo, administrasjonssekretær, 60 %, gikk av med pensjon Silje Hamre Kulien, organisasjonskonsulent, 100 %, ansatt fra Kjetil Johansen, regnskapssjef, 65 % Mari Kjørstad, administrasjonsmedarbeider, 60%, til , informasjons- og organisasjonskonsulent, 80 %, fra , engasjement Sølvi Martine Rasmussen, arbeidspraksis, 100 %, fra Tine Tangestuen, administrativ leder, 100 % stilling Det har ikke oppstått personskade eller materielle skader i perioden. Arbeidsmiljøet anses som godt. Sykefraværet har vært på under 1 % (8 dager) i løpet av kalenderåret Sykefraværet er ikke jobbrelatert. NOPA har kontorfellesskap med Norsk Komponistforening og Norsk Musikkforleggerforening i Kongens gate 24. Lokalene eies av Thon Eiendom, Thongård as. TOTALT ANTALL % KVIN- NER % MENN % Medlemmene fordeler seg slik på komponister og tekstforfattere: CA C A SUM TOTALT 502 (59%) 279 (33%) 64 (8%) 845 KVINNER 104 (21%) 26 (9%) 16 (25%) MENN 398 (79%) 253 (91%) 48 (75%) CA = komponist og tekstforfatter, C = komponist, A = tekstforfatter 16 personer er dobbelmedlemmer, dvs. at de også er medlemmer av Norsk Komponistforening Alderssammensetning Aldersmessig fordeler medlemmene seg slik: UNDER 40 ÅR 40 TIL 69 ÅR OVER 70 ÅR KVINNER MENN TOTALT KVINNER % MENN % TOTALT % Nye medlemmer NOPA har fått 63 nye medlemmer siden forrige generalforsamling. Våre nye medlemmer er: Bjarne A. Brøndbo, Halvard Kausland, Pål Moddi Knutsen, Hayden Powell, Per Oddvar Eide Johansen, Ida Jenshus, Terje Tysland, Martin Romberg, Randi Tytingvåg, Kjetil Nordfjeld, Inge Engelsvold, Fredrik Wallumrød, Heidi Solheim, Kristoffer Lo, Knut Schreiner, Knut Lothe, Bjørn Vidar Solli, Stian Fjelldal, Jovan Pavlovic, Olav Dale, Bjørn Johan Ranum Muri, Anders Aarum, Kossa Diomande, Nicolai Hængsle Eilertsen, Benedicte Maurseth, Ole Sverre Olsen, Jørn Øien, Shaun Bartlett, Skjalg Mikalsen Raaen, Jon Rørmark, Ronny Wikmark, Peder Losnegård, Stein Johan Grieg Halvorsen, Javed Nadeem Kurd, Yngve Leidulv Sætre, Elvira Nikolaisen, Siri Nilsen, Eivind Bjørås Berre, Alejandro Fuentes, Eskil Brøndbo, Bengt Egil Hanssen, John Olav Nilsen, Erland Dalen, Helge Torvund, Odd Martin Skålnes, Rebekka Bakken, Dag-Filip Roaldsnes. Simon Anthony Walker, Rita Lovise Haugseggen, Helge Lien, Bjørn Tveit, Torgny Amdam, Hans Martin Austestad, Mark Rayen Candasami, Aslag Guttormsgaard, Rawdna Carita Eira, John Vergard Schow, Kristin Minde Kråkenes, Unni Boksasp, Tove Kragset, Carl Jørgen Kiønig, Ida Marie Børli Sivertsen og Ida Rønshaugen Mentorordning NOPA har en mentorfunksjon overfor søkere som ikke oppnår medlemskap. Lars Martin Myhre har hatt rollen som mentor. Aktuelle kandidater har blitt oppringt av Myhre. Det er NOPAs styre som har avgjort hvem som blir kontaktet. Formålet med mentorordningen er at den skal hjelpe potensielle medlemmer til å få forutsetningene for medlemskap på plass NOPA-tilknyttet er kvalifisert til medlemskap, søkere som ikke oppfyller de økonomiske kriteriene behandles i Sakkyndig råd som før. I 13 som omhandler valgkomiteen ble det lagt til at komitémedlemmer som velges av generalforsamlingen er på valg vekselsvis hvert annet år, og at valgkomiteens medlemmer og varamedlemmer skal være andelshavere (medlemmer) i TONO. Funksjonstiden ble endret fra ett til to år. Kopinors administrerende direktør Yngve Slettholm og statistikkog analysesjef Helge Jagland orienterte om årsakene til nedgangen i støtte til Tekstforfatterfondet. Revisor Morten Hurum (Nitchke AD) og daglig leder i Musikkfondene Therese Rørvik var tilstede for å svare på evt. spørsmål. Berit Kolstad i TONO og Knut Aafløy i Norsk Artistforbund var invitert som gjester. Berit Borvo fikk blomster, vin og takk fra styreleder for sin mangeårige innsats for foreningen. Berit Kolstad fikk blomster, vin og takk fra styreleder for sin mangeårige innsats for TONO og NCB. Generalforsamlingen tok årsberetning og regnskap for Tekstforfatterfondet, Komponistenes Vederlagsfond, Det Norske Komponistfond, Phonofile og Stiftelsen Cantus til orientering. 72 medlemmer (inkludert styret) var tilstede på generalforsamlingen. 7. ARRANGEMENTER, SEMINARER OG SAMARBEIDSPROSJEKTER Gjennom året har NOPA vært arrangør og medarrangør for ulike arrangementer, seminarer og aktiviteter rettet både mot medlemmer, ikke-medlemmer og musikkbransjen generelt. Nettverksbygging, faglig og sosialt fellesskap er en viktig oppgave for NOPA HARPA Nordic Film Composer Award 2013, Trondheim Leieavtalen er signert av Norsk Komponistforening og NOPA har en fremleiekontrakt med Norsk Komponistforening. Leieavtalen varer frem til MEDLEMMENE Side forrige årsmøte har Ove Borøchstein, Anne Helene Lorentzen, Arnstein Georg Johansen og Rolf Graf gått bort Fakta om medlemmene Pr har NOPA 845 medlemmer. ALDERSFORDELING BLANDT MEDLEMMENE I %: ÅR 74% OVER 70 8% UNDER 40 18% NOPA opprettet i 2013 en ordning for de som ennå ikke fyller kravene til medlemskap i foreningen. De NOPA-tilknyttede står på en e-postliste og får tilsendt invitasjoner til seminarer, aktiviteter og NOPAs ark som holder leseren oppdatert på søknadsfrister og annen informasjon. De som er NOPA-tilknyttet blir automatisk medlem når de oppfyller inntektskravet for medlemskap. Foreningen har nå 12 NOPA-tilknyttede spredd over hele landet, halvparten er kvinner og ca. 60% er under 40 år. 6. GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling ble avholdt 27. mai 2013 på Cafe Engebret. Årsberetning for 2012/2013 og regnskap for 2012 ble godkjent. NOPAs generalforsamling vedtok følgende endringer i NOPAs vedtekter: I 2 b) ble det lagt til at administrasjonen kan innstille søknader om medlemskap til styret fra søkere som FILM-MUSIKKSEMINAR, MASTER CLASSES OG FILMMUSIKK-KONSERT I 2013 var NOPA vertskap og arrangør for utdelingen av den nordiske filmkomponistprisen HARPA. Prisen ble delt ut under en egen priskonsert i Olavshallen i Trondheim søndag På konserten deltok Trondheim Symfoniorkester (TSO) med solister. I tillegg til konsert og prisutdeling, arrangerte NOPA filmmusikkdager med faglig symposium og mesterklasser i samarbeid med Kosmorama Trondheim internasjonale filmfestival. Fagdelen, som også involverte NTNU, foregikk over tre dager. Det hele startet med et gratis dagsseminar som var åpent for alle, ca 55 personer deltok. Mesterklassene gikk over to dager og var for profesjonelle filmkomponister, filmarbeidere og studenter, ca. 50 deltok på mesterklassene. NOPA arrangerte i tillegg en mottakelse i samarbeid med Norsk 10 ÅRSBERETNING: NOPA ÅRSBERETNING: NOPA 11

7 Filminstitutt, hvor de nominerte komponistene og filmene ble presentert, samt en offisiell middag for inviterte og samarbeidspartnere. NFCN (Nordic Film Composers Network) som står bak prisen, avholdt nettverksmøte under filmmusikkdagene. Flere av filmkomposisjonsstudentene fra Høgskolen på Lillehammer deltok under hele samlingen. NOPAs medlemmer i Trøndelag ble invitert på seminarer, mottakelse og konsert og ble oppfordret til å bruke arrangementet som en lokal møteplass. SJANGERHÆLVETE! (BLÅ, ) Om sjanger og smakshierarki og kategoriseringsverktøy. Professor Anne Danielsen og musikkjournalist Guttorm Andreasen om sjangerinndeling av musikk som fenomen og praksis. OM Å SKRIVE TEKSTER TIL MUSIKK (BLÅ, ) Fire erfarne og høyst ulike artister snakket om å skrive tekster til musikk. Med Anne Grete Preus, Bertine Zetlitz, Nils Bech og Magdi Ytreeide Abdelmaguid fra Karpe Diem, i samtale med Ida Habbestad (ballade.no) Tillitsvalgtseminar, UBC, Ullevål stadion, Oslo, Målet med seminaret var å utvikle kompetanse for arbeid i ulike tillitsverv, bli bedre kjent med foreningens tillitsvalgte og å orientere om NOPA og saker som står på agendaen fremover. NOPA fikk mange gode innspill fra deltakerne, særlig fra diskusjonen rundt rollen som tillitsvalgt i foreningen. Dette er noe NOPA ønsker å videreføre. I alt 34 av NOPAs 66 tillitsvalgte deltok på seminar og middag, og fikk med seg programposter som: Pengestrømmen i NOPA ved 7.6. Seminar på UBC, Ullevål stadion, Oslo UTFORDRINGER OG MULIGHETER VED OVERGANGEN TIL DIGITAL DISTRIBUSJON NOPA, Norsk Komponistforening, Norsk Musikkforleggerforening og TONO gikk sammen om å invitere medlemmer, rettighetshavere og andre interesserte til åpent seminar. Seminaret var gratis. 164 personer var påmeldt, ca. 120 deltok. Av de påmeldte var 65 NOPA-medlemmer, 75 stk. av de påmeldte var ikke medlem i noen av gruppeforeningene. NOPA har utarbeidet en egen prosjektrapport for HARPA 2013 som foreligger i norsk og engelsk versjon Oslo Jazzfestival, åpningskonsert Oslo Jazzfestival er Nordens største jazzfestival og mange av NOPAs medlemmer fremfører sine verk på festivalen. NOPA har i en årrekke samarbeidet med Oslo Jazzfestival, og har støttet festivalen økonomisk. I forbindelse med åpningen av festivalen tilbød NOPA medlemmene gratis billetter til Oslo Jazzfestivals ekstrakonsert NORA i Den norske opera og ballett 12. august. 19 av NOPAs medlemmer var påmeldt til konsert og mottakelse i Operaens foajé i forkant av konserten Musikkforum høst 2013 og vår 2014 Musikkforum er NOPA og Norsk komponistforenings felles faglige forum med målsetting om å skape større bevissthet og engasjement rundt komposisjon, tekst og beslektede temaer innenfor musikk. Musikkforum er gratis og åpent for alle. Torgny Amdam er engasjert som produsent, han har hatt med seg en planleggingskomité bestående av Jon-Willy Rydningen, Hanne Hukkelberg, Eirik Myhr og Knut Schreiner fra NOPA, i tillegg til Stine Sørli og Kristin Bolstad fra NKF. Høsten 2013 og våren 2014 har følgende seks forum funnet sted: SANGSTEMMENS VESEN (BLÅ, ) Et mestermøte mellom to av Europas fremste vokalkunstnere: Sidsel Endresen og Lisa Dillan. NRKs Bodil Maroni Jensen ledet samtalen om vokalistenes forhold til den menneskelige stemmen og hva dette instrumentet representerer av muligheter og utfordringer. Forumet ble arrangert i samarbeid med NRK, som sendte opptak i programmet Musikk i brennpunktet på P og STREAMING PÅ RETT KJØL ELLER FORTSATT PÅ VILLE VEIER? (BLÅ, ) Paneldebatt med Inger Elise Mey (TONO), Marte Thorsby (IFPI), Erik Brataas (Phonofile), Larry Bringsjord (FONO) og Jonas Howden Sjøvaag (Subradar). FILMMUSIKKENS TRENDER OG BEVEGELSER (BLÅ, ) Med filmjournalist Thor Joachim Haga og komponistene Gaute Storaas, Knut Avenstroup Haugen og Ginge. Om internasjonale trender og retninger i filmmusikk de siste 20 årene. SHOCKADELICA OM LÅTSKRIVEREN PRINCE OG HANS FASCINERENDE UNIVERS (KULTURHUSET, UNDER BY:LARM, ) Med Christer Falck og Petter Aagaard som har skrevet Princeboken Shockadelica. Musikkprofessor Anne Danielsen kickstartet forumet med en detaljanalyse av låten Kiss. NORWEGIAN MUSIC SEEN FROM ABROAD (BLÅ ) I anledning grunnlovsjubileet inviterte Musikkforum fire utenlandske aktører til panelsamtale om norsk musikkidentitet. Hvilke muligheter og utfordringer møter vi i det norske musikkfeltet? Med Rainer Kern fra Enjoy Jazz Festival i Tyskland, Pelle Lidell fra Universal Music Group i Sverige, Graham McKenzie fra Huddersfield Contemporary Music Festival i Storbritannia og Sigtryggur Baldursson fra Iceland Music Export. Debattleder Kristin Winsents, NRK. SHUT UP AND PLAY THE HITS (BLÅ ) Visse låter får en enorm gjennomslagskraft i befolkningen. Hva kjennetegner en hit og hva kjennetegner en tidløs megahit som lever tiår etter tiår? Med musikkviter Odd Torleiv Furnes, musikkjournalist Trine Sollie og musiker og artist Magnus Eliassen Styreseminar, Sem gård, Asker, NOPAs styremedlemmer, tre varamedlemmer og administrasjonen deltok på styreseminar. innledet om NOPAs arbeid og Cato Strøm snakket om utviklingstrekk i TONO. Odd Rune Andresen, organisasjonsdirektør i Coop og styremedlem i Norsk styreforum, holdet et engasjerende innlegg med følgende tema: Miniguide til styrearbeid. Hva preger styrer som lykkes? Styrets rolle, ansvar og oppgaver. Et av hovedtemaene på styrets samling var strategiplan for NOPA. NOPAs utfordringer, mål og oppgaver for 2014 ble diskutert over to seminar-dager. NOPA 2014, prioriterte oppgaver og handlingsplan Aktuelle saker i TONO ved Cato Strøm Tillitsvalgt hva betyr det? Foredrag om rollen som tillitsvalgt ved Odd Rune Andersen, Coop Cultural ambassador, den finske fadderordningen for stortingspolitikere og EU-parlamentarikere. Ved Tomi Korhonen, direktør for kommunikasjon og PR, Teosto (finske TONO) og Heikki Elo, kulturambassadør og styremedlem i Elvis ry, NOPAs finske søsterorganisasjon Følgende komiteer, fond og utvalg var representert, og ble presentert under møtet: Styret Sakkyndig råd Valgkomiteen Desisorer Komiteen for statens stipend TONOs styre TONOs stipendkomité TONOs fordelingsutvalg Tekstforfatterfondet Det norske komponistfond Komponistenes vederlagsfond Bibliotekvederlaget Styret i Stiftelsen Cantus Styret for Phonofile Fond for lyd og bilde, styret Fond for lyd og bilde, fagutvalg musikk Fond for lyd og bilde, fagutvalg tekst Musikkforum Kopinor Marta Breen ledet seminaret. Programmet besto av følgende bolker: Hvor er musikknæringen på vei ved Linda Portnoff, forsker og Jon Martin Sjøvold, konsulent i Rambøll, Fra streaming til avregning ved Inger Elise Mey, direktør i TONO, Fra Copyright til Cash ved Philip Kruse, styreleder i Norsk Musikkleggerforening, NMFF, Hva med meg da? Sosial kommunikasjon i musikkbransjen ved Cecilie Staude, høyskolelektor og fagansvarlig for kurs i sosiale medier, Handelshøgskolen BI og Svein Tore Martinsen, samfunnsviter og analytiker. I tillegg til foredrag var det paneldebatt ledet av Marta Breen: Åndsverkloven moden for en oppmykning. Panelet besto av Daniel Nordgård, utvalgsleder i Nordgårdutvalget, Cato Strøm, administrerende direktør i TONO, Ine Kristine Hoem, komponist, artist og styremedlem i TONO, Jan Omdahl, journalist i Dagbladet og Per Ole Hagen, journalist i NRK. Under seminaret ble Leif Dramstad tildelt TONOs formidlingspris. Programkomitéen bestod av: Ine Kristine Hoem, Helene Rognøy og Willy Martinsen fra TONO, Vemund Bergland fra NKF, Ragnar Bjerkreim, Silje Hamre Kulien og Tine Tangestuen fra NOPA. Kostnadene ble fordelt mellom NOPA, NKF og NMFF Prøysen til byen, konsert på Prøysens dødsdag NOPA, Norsk Artistforbund og Prøysenhuset arrangerte konsert i en fullsatt Jakob kirke. Av artister kan nevnes Heidi Gjermundshaug Broch, Anne Marit Jacobsen, Sinikka Langeland, Viggo Sandvik, Helge Lien, Rolf Erik Nystrøm, Inger Lise Rypdal og Jørn Simen Øverli. Konserten fikk bred omtale i NRK og flere aviser. Lars Martin Myhre representerte NOPA i arbeidet med konserten. 12 ÅRSBERETNING: NOPA ÅRSBERETNING: NOPA 13

8 7.8. Julebord, Grand Hotell, desember arrangerte NOPA julebord for kontakter og medlemmer, 220 personer deltok. Guro von Germeten, Herborg Kråkevik med pianist Tove Kragset og Øystein Sunde bidro med kunstneriske innslag. Etter maten spilte et orkester til dans: Kim Rune Hagen (vokal), Hans Marius Indahl (trommer), Kristian Wentzel (tangenter), Henrik Hilmersen (bass), Emil Haglund (gitar). NOPAs musikkpris, NOPAs tekstpris og Kardemommestipendet ble delt ut, jmf. pkt 12.3 og Nye medlemmer ble invitert til å møte styret og administrasjonen i forkant av julebordet. Ca. 20 personer deltok på dette Prøysenprisutdeling i Det Norske Teatret, Prøysenåret markerer at Alf Prøysen ville blitt 100 år i Utdeling av Prøysenprisene inngikk i en festforestilling på Det Norske Teatret. Forestillingen markerte starten på Prøysenåret, og var et samarbeid mellom NOPA, Libris, Det Norske Teatret og Prøysenåret. Prøysenrepertoar, kunstneriske bidrag fra teatrets skuespillere samt årets og tidligere års Prøysenprisvinnere, var en del av programmet. Ingjerd Egeberg og Terje Strømdahl ledet forestillingen. I forbindelse med Prøysenåret delte statssekretær Knut Olav Åmås ut et kunstnerstipend på kr NOPA-medlem Guro von Germeten fikk stipendet. Alle NOPAs medlemmer, utvalgte samarbeidspartnere og publikum generelt ble invitert til Prøysenprisutdelingen. Teatersalen tar 700 personer. Etter forestillingen ble alle invitert på et glass vin i teaterets foajé Musikkens 1000 virkninger. NOPA-seminar på Rica Havna Hotel, Tjøme, NOPAs medlemsseminar på Havna Hotell på Tjøme ble arrangert for tiende gang. Seminaret er et faglig, kunstnerisk og sosialt forum for medlemmene. Medlemmene ble i forkant oppfordret til å komme med innspill til programmet. Samlingen åpnet med medlemsmøte hvor Marte Thorsby (IFPI) og Inger Elise Mey (TONO) orienterte om musikkdistribusjon på nett, og den seneste utviklingen på området. Styrets 2. nestleder, Ingrid Kindem, orienterte om NOPAs arbeid og satsinger. Professor Fanny Duckert åpnet NOPA-seminaret med innlegget: Hva skulle vi gjort uten alkoholen? Deretter fulgte professor Ivar Frønes opp med foredraget Hva er det som skjer med landet? Lars Martin Myhre og Ingvar Hovland bød på utdrag fra Kårner Kafe, før festmiddag i restauranten i anledning seminarets 10-årsjubilum. Etter middag var det tradisjonen tro Quiz med Eigil Berg. Dag to startet med at vinneren av Kardemommestipendet og NOPAs tekstpris 2013, Don Martin eller Martin Ahzami Raknerud, ble intervjuet av Dagfinn Nordbø. Førsteamanuensis Karette Stensæth fra NMH og Jon Rosselund, NOPA-medlem og dirigent for orkesteret Maximus, snakket begge om musikkpedagogikk, som var et av dagens temaer. Maximus er Norges eneste orkester bestående av hørselshemmede musikere, orkesteret holdt en flott konsert. NOPA-medlemmene Ingunn Bjørgo og Caroline Waters rørte alle med sine historier om sin metode. Dagen ble toppet med Torgrim Eggens Til Berlin med David Bowie og Hallvard T. Bjørgum som spilte og fortalte om sitt arbeid. Kvelden ble avsluttet med Åpen mikrofon der de som ønsket det bidro kunstnerisk og musikalsk. På seminarets siste dag orienterte Jan Lothe Eriksen, prosjektleder for SafeMUSE, om arbeidet med fribyordning for forfulgte komponister, tekstforfattere og musikere. En samtale mellom Jan Erik Kongshaug fra Rainbow studio og Erling Wicklund, NOPA-medlem og NRK-journalist, avsluttet årets seminar. NOPA inviterte både medlemmer og personer og virksomheter rundt NOPA til seminaret. 93 medlemmer var påmeldt, inkludert 4 styremedlemmer. I tillegg deltok 7 personer fra andre virksomheter (bl.a. fra Familie- og kulturkomiteen på Stortinget, Musikkfondene, Rikskonsertene, Gramart, MFO). Det ble satt opp buss til/fra Oslo Bussterminal. Ca. 50 personer var med bussen by:larm 2014, Oslo, NOPA har fra 2014 inngått en treårig partneravtale med by:larm. NOPA ønsker med denne avtalen å profilere foreningen overfor musikkbransjen generelt, og å styrke rekrutteringen av unge opphavere. Avtalen med by:larm kan vurderes etter ett år, og skal evalueres i vår. NOPAs aktiviteter på by:larm 2014 ble konsentrert om å dele ut stipender til unge låtskrivere, arrangere Musikkforum, spre informasjon om NOPA via arrangementer, flyere og annonser og ved aktiv deltakelse fra NOPAs styre og administrasjon. NOPA valgte å bruke by:larm til å dele ut tre NOPA-stipender til unge komponister og tekstforfattere som juryen mener kommer til å prege norsk musikkliv fremover. Stipendene, hver på kr , og et diplom, gikk til Ellen Andrea Wang, Vilde Tuv og Aurora Aksnes. Stipendene ble delt ut i forbindelse med live-konserter på ulike scener under by:larm. Ca. 25 låter ble vurdert. Låtskriverne/artistene var valgt ut av by:larm. NOPA utpekte en jury bestående av Lars Vaular, Rebekka Bakken, Knut Schreiner og juryleder Eigil Berg fra Sakkyndig råd. Prisutdelingene startet med en kort presentasjon av NOPA og stipendene ved Ingrid Kindem og Bent Åserud fra NOPAs styre. Juryens begrunnelse og overrekkelse av diplom og sjekk ble foretatt av et av jury-medlemmene Knut Schreiner, Lars Vaular og Eigil Berg. I tillegg arrangerte NOPA Musikkforum i samarbeid med Norsk komponistforening. Temaet var: Shockadelica om låtskriveren Prince og hans fascinerende univers. Arrangementet foregikk på Kulturhuset på Youngstorget, i hjertet av by:larm. Lokalet fungerte utmerket og ca. 100 personer deltok på arrangementet. NOPA profilerte seg for øvrig gjennom tre helsides annonser i by:larm-avisen NEWS som kom ut i tre eksemplarer, før og under festivalen, en helsides annonse i seminarkatalogen og i form av to to-siders trykksaker distribuert i 2000 poser som ble delt ut til festivaldeltakerne. I tillegg ble det gjort et stort intervju med Lars Vaular som sto på trykk i NEWS, med fokus på stipendene, låtskriving og NOPA. Med partneravtalen har NOPA tilgang til mailadressene til utøverne som deltok, slik at man i etterkant av festivalen kan sende ut aktuell info om medlemskap og tilbud om NOPA-tilknytning. NOPA vil foreta en egen evaluering av retningslinjer for det videre juryarbeidet og stipendordningen Årstidene et samarbeidsprosjekt med NRK P1+ I forbindelse med etableringen av radiokanalen P1+ har NOPA bevilget midler til at det skrives sju nye låter som skal brukes i NRK P1+. Tanken er at det skal skrives nye låter til årstider og høytider. Sangene skal fremføres live i radiokanalen, og brukes i NRK-sammenheng i fremtiden. NRK P1+ velger låtskriverne, fortrinnsvis par bestående av en tekstforfatter og en komponist. Det har vært ønskelig at låtskriver og/eller tekstforfatter skal kunne fremføre sangen. De første sangene skal være klare i løpet av våren Følgende NOPA-medlemmer i gang med låtskriving: Hanne Sørvaag/Ingvar Hovland og Knut Reiersrud. Knut Reiersrud skriver sammen med Frida Ånnevik. Sørvaag og Hovlands vårsang ble fremført i P1+ første gang 17. april. NRK var svært fornøyd med låten, og har spilt den flere ganger, også på P1. 8. STØTTEORDNINGER 8.1. Musikkpolitiske bevilgninger gjort av styret Gjennom året støtter NOPA en rekke aktiviteter av musikkpolitisk karakter. Musikkaktører kan søke støtte i NOPA. Det gis for eksempel støtte til festivaler, låtskriverworkshops, seminarer, juryarbeid og lignende. FØLGENDE STØTTE ER INNVILGET AV NOPAS STYRE SIDEN FORRIGE GENERALFORSAMLING: 1. Ordentlig Radio, støtte til programserie om låtskrivere, kr Bandwagon/Rampstipend NOPA bidrar med et NOPA-medlem i RAMP juryen og i de regionale-finalene.tilsammen kr Stiftelsen Kenneth Sivertsen, kr over 3 år (tidligere bevilget kr ) 4. Oslo Jazzfestival, kr NOPA-stipend til opphold i Firenze. Benedicte Adrian kr NOPA-stipend til opphold i Firenze. Arve Furseth kr Reisestipend med mulighet for en ukes opphold i leilighetene i Vence, London eller Bømlo, Anne Hytta, kr Reisestipend med mulighet for en ukes opphold i leilighetene i Vence, London eller Bømlo, Hans Herbjørnsrud, kr Song farm, støtte til låtskrivercamp, kr SongExpo, låtskrivercamp i Trondheim, kr NUMI-konferansen, Rock City, kr NOPA-kontoret på NOTAM, elektrisk piano, kr Ordentlig radio, programserie der norske opphavere og artister spiller favorittlåter av og med norske kolleger, kr Waterfall, songwriting camp i Oslo, kr Elvis, underskuddsgaranti til mulig rettssak om finske publishingkontrakter, ca. kr (5.000 Euro) 16. SafeMUSE, underskuddsgaranti til konserten Iranian women, kr Prøysen til byen, underskuddsgaranti til konsert på Prøysens dødsdag, kr NRK P1+, støtte til prosjektet De fire årstidene. Noen av NOPAs medlemmer blir bedt om å skrive sju nye sanger til NRK P1+, kr Båretransport til Polen i forbindelse med Alex Naumiks gravferd, kr ÅRSBERETNING: NOPA ÅRSBERETNING: NOPA 15

9 20. Lars Ulseth, støtte til bok med Odd Børretzens samlede sangtekster, kr Ballade.no, støtte til nytt publiseringssystem, kr Arbeid med blokkering av The Pirate Bay, kr Engasjement i by:larm 2014 (deltakelse, stipend, jury med mer), kr Eamonn Bates, Nordisk samarbeid om lobbytjenester i Brussel, ca. kr (3.804 Euro) 25. Eldar Skjørten, Veslefrikkmetoden/-prisen, komposisjonsverksteder for barn, kr New Sound of Norway, låtksrivercamp for unge låtskrivere i Asker og Bærum, kr Rettighetsalliansen, medlemskap og kontingent, kr The House of Songs, Austin Texas, to opphold av to uker + reisestøtte til to deltakere. Totalt ca. kr Frode Thingnes minnefond, kr SafeMUSE, organisasjonsstøtte, kr SafeMUSE, medlemskontingent 2014, kr Gullruten, fagprisutdeling , kr og i honorar til jury. 33. Folk-workshop i regi av DJBFA i Danmark, 1 plass. Deltakeravgift Euro + reise t/r Danmark, totalt ca. kr Composition Camp i regi av DJBFA i Danmark, 2 plasser. Deltakeravift Euro pr plass + reise t/r Danmark. Totalt ca. kr Administrasjonsstøtte til Tekstforfatterfondet, kr Norsk Americana Forum, master class, kr Bevilgninger 2013/2014 etter innstilling fra Sakkyndig råd Har man vært medlem i NOPA i mer enn ett år, får man mulighet til å søke økonomisk støtte fra foreningen. I 2013 hadde NOPA fire søknadsfrister, fra 2014 er det endret til tre frister pr. år. NOPAs sakkyndige råd behandler søknadene og gjør en innstilling overfor NOPAs styre. NOPA dekker et bredt spekter av genre. Gjennom årene har vi sett at våre medlemmer ikke alltid tilgodesees når andre stipender deles ut, derfor mener NOPA det er viktig å dele ut egne stipend. Tekstforfatterfondet har mistet inntekter fra Kopinor på grunn av nedgang i kopiering av sangtekster. NOPAs stipender gir tekstforfatterne en ekstra mulighet til å søke støtte. Med et stort medlemstall vil det også fra tid til annen være behov for å bistå medlemmer økonomisk i forbindelse med livstruende sykdom, ulykker og død. Sakkyndig råd behandler alle søknader om støtte fra medlemmene og foretar vurderinger på et kunstfaglig grunnlag. Regler om habilitet legges til grunn både i Sakkyndig råd og i NOPAs styre. Rapport om tidligere mottatt støtte må foreligge før ny søknad kan fremmes. Maks støttebeløp i et kalenderår er kr , eller totalt kr over en 3-årsperiode. Støtte gis i hovedsak til opphavsvirksomhet som å frigjøre tid til komponering, arrangering/ bearbeiding, skriving av tekst og til klargjøring av materiale til trykking av noter og tekst. Det kan også søkes om støtte til reiser i forbindelse med opphavsvirksomhet eller juridisk bistand. Det gis normalt ikke støtte til fysisk plateproduksjon (mastring/ pressing/cover/foto, honorar til musikere, leie av lokale osv.) Det tas imidlertid hensyn til utgivelser av gammelt materiale med spesiell kulturell/historisk verdi. Samlet bevilgning i 2013/2014 etter innstilling fra Sakkyndig råd var på kr ,-. Støtten ble tildelt følgende NOPA medlemmer: MEDLEMMER TILDELT STØTTE 2013/2014 ALFSEN Martin KR CA ANDREASSEN Ole Petter KR CA BERG EIGIL KR CA BJERKESTRAND Kjetil Kr C BJØRGO Ingunn Kr C BLIX Øystein Kr C BRATBERG Hallgrim Kr C BRUSTAD Karsten Kr C EIDE Stein Kr C EILERTSEN Dag Einar Kr C EILERTSEN Mats Kr C ELIASSEN Ivar Jarle Kr C ELLINGSEN Audun Kr C FORD Trevor Kr C GIØRTZ Ole Henrik Kr CA GRANLUND Trond Kr CA GRAVDAL Øyvind Kr C GRYDELAND Ivar Kr C GRØNSETH Anders Lønne Kr C GUNDERSEN Ole Gunnar Kr CA GUNDERSEN Inge Ulrik Kr CA GUSTAVSEN Tord Kr C HARTBERG Aslak Kr CA HAUG Lars Andreas Kr C HAUGE Rune Kr CA HEGERSTRØM Geir Kr CA HOLM Askil Kr CA HOLM Freddy Kr CA HOVLAND Ingvar Kr A HUKKELBERG Hanne Kr CA IVELAND Kari Kr A JACOBSEN Odd Arne Kr C JACOBY Louis Kr CA JOHNSEN Geir-Atle Kr C KAJANDER Dag Kr CA KAPSTAD Eigil Kr C KIIL Kai F. Kr CA KLEVMARK Johanna Demker Kr KROGSETH Gisle Kr CA KAADA John Erik Kr CA LARSEN Gjermund Kr C LERCHE Sondre Kr CA LIND Idar Kr CA LUNNER Anne Grete Kr CA LØVOLD Geir Kr C MARTINSEN Per Kr C MATHISEN Hans Kr C MELBØE Knut Arild Kr CA MOE Dag Åkeson Kr CA CA MYRAN-HÅLAND Pål Kr CA MYRBERGET Lage Thune Kr CA NYHUS Sven Kr C OVERØYE Odd J. Kr C PATEY Bent Kr C PETERSON Aggie E. Kr CA PETTERSSON Tore M. Kr CA PREUS Anne Grete Kr CA RAKNERUD Marin Ahzami Kr CA RAMSKJELL Erling Kr CA REM Håvard Kr A RIBE Asbjørn Kr CA RIISNÆS Odd Kr C RIMESTAD Hege Kr CA ROALKVAM Gunnar Kr A RUDER Jon Kr CA SAMUELSEN Jørund Fluge Kr CA SKRAM Henrik Kr C SOLBERG Veslemøy Kr CA SPARBOE Sigrun Loe Kr CA STRØNEN Thomas Kr C TROØYEN Harald Kr CA VANG Vidar Kr CA VASSNES Bjørn Kr CA WA Svein Tang Kr CA WALLUMRØD Christian Kr C WATERS Caroline Kr CA WASSERMAN Jeffrey Kr CA WENDELBOE Jens Kr C WETTRE Petter Kr C WØLLO Erik Kr C ÅDLAND Kato Kr CA AADLAND Tom Roger Kr CA AARSET Eivind Kr C AASS Lars Kr CA 16 ÅRSBERETNING: NOPA ÅRSBERETNING: NOPA 17

10 Støtten fordelte seg slik Komponist og tekstforfatter - CA: 45 (53%), 16% kvinner Komponist - C: 35 (42%), 6% kvinner Tekstforfatter - A: 4 (5%), 25% kvinner Totalt har 10 kvinner (12%) og 74 (88%) menn fått støtte. TILDELINGER C 42% A 5% CA 53% 8.3. Arbeidsopphold og workshops i utlandet I samarbeid med andre organisasjoner og virksomheter, bl.a. våre søsterorganisasjoner i Danmark, tilbyr NOPA ulike typer arbeidsopphold i utlandet. NOPAs medlemmer kan søke om opphold, det er vanligvis vertsorganisasjonene som velger hvem av NOPAs søkere som får tildelt plass NOPA-stipendet, opphold i Tekstforfatterfondets leilighet i Firenze 2014 NOPA-stipendets målsetting er å styrke det kreative samarbeidet mellom komponister og tekstforfattere. Stipendet består av et fjorten dagers opphold i Tekstforfatterfondets leilighet i Firenze, og et tilskudd på kr til reise og opphold til NOPA-medlemmer. Søknadsberettiget er komponist og tekstforfatter som har en felles prosjektidé. Ved vurdering av søknadene legges det vekt på samarbeidsformer og kunstneriske ambisjoner som har et element av fornyelse. NOPA-stipendet 2013 gikk til Arve Furseth og Benedicte Adrian The House of Songs, Austin, Texas - verksted for låtskrivere Vår danske søsterorganisasjon Danske Jazz, Beat og Folkemusik Autorer forvalter denne ordningen i Skandinavia. Det er et samarbeidskonsept hvor målet er kunstnerisk utvikling og produktivitet. I to uker bor og skriver komponister og sang- skrivere sammen, og får også mulighet til å opptre for publikum på en livescene i byen. House of Songs bestreber seg på å få til de beste partnerskapene mellom skandinaviske og amerikanske låtskrivere. I 2013 var Anne Lise Frøkedal deltaker i programmet, hun er den femte deltakeren i programmet. NOPA har reservert to perioder à to uker i NOPA-medlemmer som får opphold i House of Songs mottar et stipend fra NOPA på kr som bidrag til reise og diettkostnader. Dette ble utlyst i NOPAs Ark i februar 2014 og på NOPAs nettsider. Søknadene blir videresendt til vår søsterorganisasjon i Danmark Reisestøtte og subsidieordning for hotellovernattinger i Oslo NOPA gir reisestøtte til arrangementer som generalforsamling og medlemsmøter dersom man bor mer enn 10 mil utenfor Oslo. Hvilke arrangementer som støttes avgjøres av styret. NOPA subsidierer medlemmene med kr. 200 pr. natt for inntil 10 overnattinger i Oslo pr. år, forutsatt at overnattingen er relatert til arbeid og at man er bosatt mer enn 100 km utenfor Oslo. Fra ordningen ble etablert og til nå har NOPA subsidiert 422 hotelldøgn, 42 i perioden NOPA har for tiden ingen spesielle rabattavtaler med hoteller i Oslo Arbeidsleiligheter i Vence, London, Berlin, Bømlo og arbeidsrom hos Notam Et av de mest populære tilbudene NOPA-medlemmer har er tilgang til arbeidsleiligheter. Dette er noe mange av våre søsterorganisasjoner i Norden også tilbyr, likeledes andre kunstnerorganisasjoner i Norge. Muligheten til å reise bort, hente inspirasjon, knytte kontakter, trekke seg tilbake og jobbe er høyt verdsatt. Retningslinjene forutsetter at arbeidsleilighetene benyttes som arbeidssteder for skapende virksomhet. I Berlin, på Bømlo og i Oslo tilbyr NOPA arbeidsleiligheter og arbeidsplass som kommer både medlemmer og ikkemedlemmer til gode. Alle arbeidsleilighetene har en egenandel pr. person pr. uke på kr 750 pr. person, bortsett fra Notamkontoret i Nydalen som lånes ut gratis. Leilighetene i Vence, London og Berlin har tilnærmet 100 % belegg Arbeidsleilighet i Les Jardins de Farnèse, Vence, Sør-Frankrike NOPA eier leiligheten i Vence. Den er til utleie for NOPAs medlemmer. Inntil fire personer kan bo i leiligheten. Fra mai 2013 til mai 2014 har 50 av de 52 ukene vært belagt. 1 uke ble avbestilt og 1 uke i vinterhalvåret var ubesatt. Tre til fire uker pr år settes av til ettersyn av leiligheten. Leiligheten lyses ut to ganger i året, de som ikke har vært der før prioriteres dersom flere ønsker samme uke. Følgende har fått tildelt opphold i leiligheten: Bjørn Vassnes, Bjørn Alterhaug, Bernt Mikkel Haglund, Mathias Eick, Odd & Oddrun Hyttedalen, Ole Henrik Antonsen, Henning Kvitnes, Jan Eriksen, Kjetil Bjerkestrand, Sigurd Jansen, Erlend Styve, Ivar Gafseth, Ketil Bjørnstad, Bjarne Bårdstu, Knut Anders Vestad, Sigrid Moldestad, Per Husby, Ken Ingwersen, Elisabeth Aanje, Sondre Bratland, Dag E. Eilertsen, Petter Wettre, Jeffrey Wasserman, Øystein Blix, Pete Knutsen, Arnt Birkedal, Anne Hytta, Bent Ivar Tversland, Hege Rimestad, Kim Bergseth, Lage Thune Myrberget, Martin Alfsen, Ole Henrik Giørtz, Eigil Berg, Sigvart Dagsland & Mike McGurk, Vidar Johnsen (2 ganger), Tore Magnus Pettersson, Gunnar Roalkvam, Haakon Esplo, Bertil Bertelsen, Andreas Orheim, Ottar Johansen, Anita Skorgan, Bjørn Kruse, Ole Reinert Berg-Olsen, Sindre Hotvedt, Jon Eberson Arbeidsleilighet i nr. 150 Marlborough, London NOPA leier leilighet i London til bruk for NOPAs medlemmer. Inntil to personer kan bo i leiligheten. Utleier har stilt krav om at nedre aldersgrense i leiligheten er 16 år. Denne leiligheten har NOPA leid siden 2013, men har leid flere leiligheter i samme kompleks tidligere. Det ble i mars 2014 inngått ny leiekontrakt, denne må fornyes årlig. I perioden 2. mai mai 2014 har leiligheten ikke vært utleid i 7 av 56 uker på grunn av avbestillinger, innflytting i ny leilighet og ettersyn. To til tre uker pr år settes av til ettersyn av leiligheten. Leiligheten leies ut etter første mann til mølla-prinsippet. Det er ingen fast søknadsfrist. Følgende medlemmer har fått opphold i leiligheten: Per Øystein Sørensen, Vidar Kristensen, Arve Brunvoll, Lise Knudsen (2 ganger), Mariann Thomassen, Kåre Virud, Torgeir Rebolledo Pedersen, Gunnar Roalkvam (2 ganger), Bjørn Terje Bråthen (2 ganger), Emil Skartveit, Petter Henriksen, Guro Von Germeten, Thomas Strønen, Frode Kjekstad, Ivar Skippervold, Anne-Lise Heide, Bernt Ivar Tversland, Gunnar Andreas Berg, Gisle Krogseth, Jan L. Jacobsen, Geir Hegerstrøm, Ole Jørgen Olsen, Hans Rotmo, Rune Eriksen, Henning Hoel Eriksen, Caroline Waters, Marianne Mørk, Willy Marhaug, Martin Sjølie, Frode Alnæs, Atle Halstensen, Håvard Rem, Ole Gunnar Gundersen, Åsmund Prytz, Espen Beranek Holm, Hilde Marie Kjersem, Tor Salomonsen, Bent Åserud, Per Øystein Sørensen, Tor Åge Bringsværd Arbeidsleilighet i Charlottenburg, Berlin Stiftelsen Cantus eier og står for utleie av arbeidsleilighet i Berlin til komponister og tekstforfattere innen populærmusikkfeltet. NOPAs organisasjonskonsulent er daglig leder i Stiftelsen Cantus, og tar seg av utleie av leiligheten. Leiligheten er åpen for NOPAs medlemmer og TONOs andelshavere og medlemmer, og er et svært populært sted å besøke. Se for øvrig egen årsmelding fra Stiftelsen Cantus. To til tre uker pr år settes av til ettersyn av leiligheten. Leiligheten leies ut etter første mann til mølla-prinsippet. Det er ingen fast søknadsfrist. I perioden har de følgende fått tildelt opphold i leiligheten: Karin Park, Kai Kiil, Jon-Willy Rydningen, Frøy Aagre, Kristian Hernes, Jørgen Nordeng, Johan Sara, Philip Kruse, Jørund Fluge Samuelsen, Joakim Ballesteros, Dagfinn Koch (2 ganger), Tove Bøygard, Audun Ellingsen, Kjell J. Johansen, Ole Olsen, Mari Lunnan, Amund Enger, Jon Hildrum, Jørn Simen Øverli, Ivar Skippervold, Olav Nygaard, Karl Seglem, Johan Osulden, Kaja Bremnes, Elisabeth Aanje, Ragnhild Furebotten, Morten Abel, Martin Alfsen, Aslag Haugen, Odin Staveland, Hayden Powell, Bent Ivar Tversland (2 ganger), Cecilie Ore, Stein Torleif Bjella, Ivar Jarle Eliassen, Alf Cranner, Knut Anders Vestad, Guro Von Germeten, Lage Thune Myrberget, Anders Wasserfall, Frode Alnæs Kunstnerbolig på Moster, Kenneth Sivertsen-stiftelsen Kenneth Sivertsens Stiftelse har inngått et samarbeid med NOPA om utleie av Kenneth Sivertsens bolig på Moster i Bømlo. Stiftelsen skal bl.a. bidra til å utvikle huset som et sted for kunst- og musikkaktiviteter, herunder kunstnerbolig. NOPA har 6 måneder per år til disposisjon for medlemmene i NOPA og medlemmer og andelshavere i TONO. Samarbeidet strekker seg over 3 år Arbeidsplass i Notams lokaler, Myhrens Verksted, Oslo NOPA inngikk 13. august 2012 en samarbeidsavtale med Notam om leie av et kontorlokale som skal være gratis tilgjengelig for NOPAs medlemmer og TONOs medlemmer og andelshavere. Målet er at tilbudet skal inspirere til kreativt arbeid og ikke minst skape nye samarbeidsformer i et miljø med spisskompetanse på lyd og lydbearbeiding. Kontoret lånes ut på ukebasis, og er tenkt som et friområde for komponering og tekstskriving. Jon-Willy Rydningen, har på oppdrag av NOPAs styre, stått for den tekniske utrustningen i rommet. Teknisk utstyr er: Aktive høyttalere, mikser, USB keyboard m/sustain-pedal, USB minijack-kabel for tilkobling til mikseren. Høsten 2013 ble det kjøpt inn et elektrisk piano. Notams lokaler huser også to studioer og dertil hørende kompetent personell som på prosjektbasis også kan tas i bruk av medlemmene. Kontoret har siden mai 2013 vært i bruk i 11 av 52 uker. Følgende NOPA medlemmer har brukt kontoret: Elin Nygård, Erlend Ropstad, Rune Berg, Kjetil Bjerkestrand, Knut Anders Vestad, Anne Lise Frøkedal, Hayden Powell, Abdolreza Afsari Rad, Frode Alnæs, Guro Von Germeten. 18 ÅRSBERETNING: NOPA ÅRSBERETNING: NOPA 19

11 9. KULTURPOLITISK ARBEID NOPA arbeider for at komponister, låtskrivere og tekstforfattere skal få best mulig vilkår. Hvert år uttaler NOPA seg i en rekke saker. Antallet saker avhenger bl.a. av hva statlige myndigheter sender på høring, og av hvilke saker NOPAs styre arbeider med Høringsuttalelser Endret forskrift om statens stipendog garantiinntekter for kunstnere, NOPA etterlyste en stipendkvote for forfattere av tekst til musikk, og ba om at Kulturdepartementet opprettet stipendkategorien «Tekst til musikk» som et tillegg til de øvrige stipendene. NOPA stilte seg for øvrig bak Kunstnernettverkets høringsuttalelse Høringssvar Hindre for digital verdiskaping, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet inviterte til høring. NOPA sluttet seg til Kopinors høringsuttalelse i saken. Kopinor fokuserte i sin høring på områder der de anså at utredningen var misvisende eller kunnskapsløs, og konsentrerte seg om opphavsrett. Kopinor mente i sin høring av det var distributørene og tjenesteutviklernes behov og virkelighetsbeskrivelse som ble lagt til grunn i meldingen. Kopinor understreket at «opphavsretten ikke er et hinder for digital verdiskaping, men en forutsetning for at det stadig skal gi mening å utvikle åndsverk som kan utnyttes økonomisk» Høring om NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014, NOPA pekte på at frilanskunstnere må få bedre sosiale ordninger, bl.a. med tanke på mangfold og kjønnsbalanse i kulturlivet. NOPA foreslo bl.a. en musikklov som kan sikre høyere vederlag for tekst og musikk fra strømmetjenestene, reduksjon av mva. for alt salg av musikk og avgift på utstyr som spiller av musikk og tok til orde for at fastpris på musikk bør vurderes. Vi foreslo en 2% avgift på omsetningen til Gramo som skal gå til innspilling av ny musikk og tekst. I høringsuttalelsen nevnte også NOPA behovet for flere statlige arbeidsstipend til populærkomponister i alle faser av karrieren sin, og ønsket opprettelse av et Musikalfond som kan generere ny norsk musikkdramatikk Forslag til endringer i Åndsverklovens vernetidsregler, gjennomføring av direktiv 2011/77/EU, NOPA stilte seg bak TONOs høringssvar til Kulturdepartementet. Forslaget til endringer i Åndsverkloven dreide seg mest om nærstående rettigheter som TONO ikke forvalter. Når det gjelder vernetid for musikkverk knyttet til tekst stiller TONO seg i all hovedsak positiv til departementets forslag. TONO foreslår at utrykket «opphavsmennene» erstattes med «tekstforfatteren og komponisten», siden en ikke ubetydelig andel av musikkverk med tilknyttet tekst registreres med flere enn to originalrettighetshavere. Endringene innebærer også forslag tilknyttet forlengelse av vernetiden for nærstående rettighetshavere. Dette innebærer at vernetiden for lydopptak utvides fra 50 til 70 år fra utløpet av det året det ble offentliggjort eller utgitt. TONO hadde ingen innvendinger mot dette Statens kunstnerstipend høring om kvotefordeling 2014, NOPA hadde følgende innspill til den foreslåtte kvotefordelingen: Flere arbeidsstipend for populærkomponister, flere stipend for etablerte kunstnere og seniorkunstnere i gruppen populærkomponister og nye og øremerkede arbeidsstipend til sangtekstforfattere Opprop fra NOPAs styre I forbindelse med stortingsvalget 2013 valgte NOPAs styre å gå ut med et opprop, med krav om en klar kunstnerpolitikk i en ellers markant satsing på kultur. NOPA pekte på behovet for bedre sosiale ordninger for frilanskunstnere og økte bevilgninger til kunstnerstipend, Fond for lyd og bilde og Privatkopieringsvederlaget. Det ble rykket inn annonse i Aftenposten, Dagsavisen, Klassekampen og Vårt land i tillegg til annonse på ballade.no. NOPA sendte oppropet sammen med en pressemelding til de politiske partiene og til kulturredaksjoner i aviser og kringkastingsselskap over store deler av landet. Bare partiet Rødt responderte på oppropet, med en positiv tilbakemelding Blokkering av ulovlige nettsteder Denne saken har krevd mye arbeid i året som har gått. Målet er å få blokkert tilgangen til nettsteder som ulovlig gir tilgang til musikk og film, som The Pirate Bay. Parallelt med at det arbeides med en begjæring mot ulike nettleverandører i denne saken, har NOPA vært med på å etablere Rettighetsalliansen. Bakgrunnen for dette arbeidet er revisjonen av Åndsverksloven som trådte i kraft Den åpner nå for blokkering av ulovlige nettsider. Det har vært bred allianse om dette arbeidet i kulturlivet, og NOPA ser på Rettighetsalliansen som en oppfølging av «Dele ikke stjele-aksjonen» fra Tekstforfatterfondet NOPA har det siste året jobbet mye med Tekstforfatterfondet. Kopinors statistiske undersøkelser i skolen viser en nedgang i kopiering av dikt og sangtekst. Dette har ført til at Tekstforfatterfondet har fått redusert sin inntekt betraktelig i I 2013 økte inntektene noe, men er fremdeles under nivået i 2011, se pkt NOPA har hatt flere møter med Tekstforfatterfondets styre og administrasjon, Revyforfatter-foreningen, Norsk Komponistforening, styringsgruppa for Musikkfondene og Norsk forfatterforening for å se på løsninger. For å bedre den økonomiske situasjonen, har NOPAs styre bevilget et tilskudd til drift av Tekstforfatterfondet på kr Dette er et engangstiltak i NOPA har ikke søkt fondet om organisasjonsstøtte i Med disse tiltakene blir det frigjort flere stipender til tekstforfattere. NOPA har også bedt Kopinor se på om grunnlaget for de statistiske undersøkelsene er korrekt, og har engasjert Leif Dramstad i Musikkforleggerforeningen til å se på omfanget av ulovlig kopiering av sangtekst og grunnlaget for fondets inntekter i et historisk perspektiv Møte med statssekretær Knut Olav Åmås, NOPA ba om møte med kulturminister Torhild Widvey bl.a. for å orientere om den pågående saken mot The Pirate Bay. NOPA fikk i stedet møte statssekretær Knut Olav Åmås, ekspedisjonssjef Bengt Olav Hermansen og seniorrådgiver Espen Arneberg Børset. I møtet drøftet vi gode sosiale ordninger for kunstnere, antallet kunstnerstipend og forslag om et eget stipend for tekst til musikk, norsk musikk i kringkastingsselskapene, musikk i livssynssammenheng og næringspolitikk fra kunstnernes ståsted. NOPA overleverte et dokument med de sakene vi ønsker at departementet skal se nærmere på. Ragnar Bjerkreim, Kari Bremnes, advokat Rune Ljostad og Tine Tangestuen deltok på møtet Kronikker i mediene NOPAs styreleder har gjennom året skrevet kronikker til flere av landets medier. Kronikkene bidrar til å synliggjøre NOPA som forening og våre standpunkt. Gjennom dette arbeidet har NOPA også opparbeidet seg et kontaktnett hos bl.a. kulturjournalistene, og styreleder blir av og til bedt om å uttale seg i mediene, senest i Klassekampen. Vi har hatt kronikker på trykk i følgende medier: Kjem det eit nytt kunstnaropprør? NRK ytring, «Komponistar, låtskrivarar og tekstforfattarar saman med andre kunstnargrupper, er ikkje prioriterte i kulturpolitikken. Dette inntrykket kan ein få ved å lesa Kulturutredningen 2014». Bjerkreim fremhever at kunstnerne trenger bærekraftige rammevilkår med gode ordninger for sykdom, fødsel og pensjon Endring i åndsverklova. Ballade.no, «7. mai vedtok Stortinget endringar i åndsverklova. Tiltak mot brot på opphavsretten på Internett har endeleg kome på plass i landet vårt. Korleis åndsverk kan vernast på Internett har etter mitt syn vore den viktigaste kulturpolitiske saka dei siste åra.» Dette er hovedessensen i kronikken som ble publisert på ballade.no Fleire bør motta kunstnarstipend. Aftenposten, Betre sosiale ordningar er grunnleggjande med tanke på mangfald, kvalitet og kjønnsbalanse i kulturlivet. Skal setene i konsert- og kulturhus, kyrkjer, kino og opera fyllast, må kåra for de profesjonelle kunstnarane betrast, særleg for frilansarane. Fleire kunstnarar bør motta statens kunstnarstipend. Dette sier NOPAs styreleder i Aftenposten-kronikken sist sommer Melodi for ny kunstnarpolitikk. Vårt land, Delar av kulturlivet er i klem når det offentlege vil kutta i kulturbudsjetta samstundes som distributørar vrir seg unna betaling. Skvisen vert forsterka både av stor trafikk på piratsider, og små utbetalingar frå straumetenestane, skriver styreleder i sin kronikk i Vårt Land 12. mars Statens stipend og garantiinntekter 2013 NOPAs stipendkomite har behandlet 209 søknader i Populærkomponistenes kvote økte fra 12 til 13 statlige arbeidsstipend. Stipendene kan søkes av komponister og tekstforfattere innen populærmusikk. Antall arbeidsstipend for yngre, nyetablerte kunstnere er 5, som i fjor. Arbeidsstipendet var på kr pr. år i Kvoten på diversestipend er også uendret fra i fjor, dvs. kr Stipendkomiteen har sendt sin innstilling til Sekretariatet for statens stipend. 20 ÅRSBERETNING: NOPA ÅRSBERETNING: NOPA 21

12 NOPAs medlemmer kan søke om økonomisk støtte til egne prosjekter. I 2013 delte vi ut cirka 2,3 millioner til dette formålet. 22 ÅRSBERETNING: NOPA ÅRSBERETNING: NOPA 23

13 9.8. Satser for beregning av honorar Veiledende satser for komponisthonorar og tekst til musikk Satsene er publisert på NOPAs nettsider og er beregnet på komponister, låtskrivere, prosjektansvarlige, bestillere og støtteytere. De viser en modell for beregning av honorarer for selvstendige musikkverk og kunstmusikk. I modellen angis anbefalte honorarer i form av en trinnløs skala med minimumsforslag innenfor hvert trinn. For øvrig er satsene primært basert på en kombinasjon av varighet og kompleksitet (antall selvstendige stemmer), men med en åpning for fravikelse og individuell tilpasning. Satsene justeres årlig. Systemet gjør det mulig for både oppdragsgiver, komponister og tekstforfattere å se hva et verk kan eller bør koste. Dette gjelder selvstendige musikkverk, låtskriving (musikk og tekst), teatermusikk, vignetter/jingler eller arrangement. Dette bidrar til å gi begge parter et bedre grunnlag, og rom, for reelle forhandlinger når en bestillingsavtale skal inngås. Dokumenter med satser og veiledning for beregning av honorar er tilgjengelig for nedlastning på NOPAs hjemmesider, Pr. i dag finnes det ingen fremforhandlede satser når det gjelder store rettigheter. Etterspørselen etter råd på dette området er stor, og kommer både fra komponister og bestillingsinstitusjoner. NOPA arbeider med saken Musikkforlagsavtalen Musikkforlagsavtalen er en standardavtale som NOPA, Norsk Musikkforleggerforening og Norsk Komponistforening anbefaler sine medlemmer å bruke når rettigheter til enkeltstående musikkverk og/eller sangtekst overdras til et musikkforlag. Avtalens standardtekst er godkjent av TONO når det gjelder punkter som berører TONOs/NCBs forvaltning. Avtalen kan lastes ned fra NOPAs hjemmesider sammen med en veiledningen. En engelsk oversettelse av dokumentene er også på plass. Avtalen ble inngått i 2010, og en oppdatering av avtalen vil bli gjort i Norsk salmebok 2013 og Norsk koralbok 2013 med tekst, noter og lignende Digital distribusjon av salmer og liturgisk musikk Eide Forlag har, på vegne av Kirkerådet, påtatt seg å samle alle offisielle salmer/koralbøker og liturgi/liturgisk musikk i en digital base. Materiell som blir vedtatt brukt av Kirkemøtet i årene kommer i tillegg. Avtalen inngås på individuelt grunnlag mellom Eide forlag og den enkelte rettighetshaver. Avtalen er imidlertid forelagt NOPA, Norsk Komponistforening, Den norske Forfatterforening og Norsk Musikkforleggerforening. Disse har gitt kommentarer og innspill som er hensyntatt av Eide Forlag ved den endelige utformingen av avtalen. NOPA anbefaler sine medlemmer å bruke avtalen, som ble inngått høsten Avtalen skal evalueres etter tre år Trykningsavtale I forbindelse med utgivelse av Norsk salmebok 2013 og Norsk koralbok 2013 med tekst, noter og lignende, ble det høsten 2012 utarbeidet en trykningsavtale for rettighetshaveres verk som finnes på nettstedet Avtalen omfatter også verkene for bruk i andre utgaver av ovennevnte bøker som: Besifringssalmebok Storskriftssalmebok (kun tekst) Pocketsalmebok Gavesalmebok Avtalen inngås på individuelt grunnlag mellom Eide Forlag og den enkelte rettighetshaver. Avtalen er imidlertid forelagt NOPA, Norsk Komponistforening, Den norske Forfatterforening og Norsk Musikkforleggerforening. Disse har gitt kommentarer og innspill som er hensyntatt av Eide Forlag ved den endelige utformingen av avtalen. Avtalen skal evalueres etter tre år Teateravtalen Avtalen om minstesatser for bestilling av teatermusikk ble inngått 24. oktober 2011 mellom Norsk teater- og orkesterforening (NTO) på den ene side og NOPA/NKF i samarbeid med TONO på den andre siden. Avtalen hadde utløpsdato Avtalen skal evalueres/analyseres i løpet av 2014, den gjeldende avtalen ble derfor forlenget ut 2014, med sikte på nye avtale fra Standardkontrakt om bestilling av originalmusikk til audiovisuelle produksjoner Høsten 2013 ble forhandlinger om ny standardkontrakt om bestilling av originalmusikk til film, TV og spill satt i gang. Målet er å ha ny avtale på plass våren Bakgrunnen er at Produsentforeningen sa opp den gamle avtalen fra Den gamle avtalen ble i sin tid inngått med NOPA og Norsk Komponistforening (NKF). NOPA og NKF har engasjert advokat Hans Marius Graasvold til å bidra i dette arbeidet. Et eget forhandlingsutvalg har gjennomført samtaler med Produsentforeningen, gruppen har hatt 6 møter. Avtalen inneholder ikke anbefalte satser. Avtalen er foreløpig ikke signert av Produsentforeningen Friby på musikkområde NOPA har engasjert seg i SafeMUSE, solidaritetsprosjektet som skal tilby fribyopphold på musikkfeltet etter modell fra forfatternes ordning. Musikere, opphavere og tradisjonsbærere på musikkområdet har behov for å sikre trygghet og ytringsfrihet, i tråd med FNs Menneskerettighetserklæring og UNESCOkonvensjoner om kulturelt mangfold og immateriell kulturarv. I 2013 ble SafeMUSE en egen stiftelse og NOPA ble medlem. SafeMUSE har arbeidet for å få til en ordning tilsvarende den som norske PEN har for forfulgte forfattere. I strid med forventninger og signaler har justisministeren i et brev i skrevet de ikke kan se at det er nødvendig å åpne for en særordning for musikere. De viser for øvrig til at tekstbaserte musikersaker antakelig vil kunne vurderes fremmet gjennom Norske PEN for uttak på kvoten for overføringsflyktninger. Harstad har meldt seg som den første norske fribyen på musikkområdet, men i påvente av behandlingen i Justisdepartementet har Harstad foreløpig ikke kunnet ta i mot en musiker, komponist eller tekstforfatter. Det arbeides nå for å få til en løsning på dette, samtidig som det legges planer for å arbeidet med korttidsopphold for forfulgte musikere Kunstnernettverket Kunstnernettverket er kunstnerorganisasjonenes møtested hvor aktuelle saker, prosesser og temaer av felles interesse kan diskuteres og hvor alliansepartnere i aktuelle saker kan søkes mv. Nettverket konsentrerer seg om kunstnerpolitikk, med spesielt fokus på stipendpolitikk, opphavsrett og sosiale rettigheter, trygd og pensjon for kunstnere. Høsten 2013 hadde Kunstnernettverket en aksjon da ny regjering foreslo å kutte i de statlige stipendene. Aksjonen endte med at stipendkvoten ble opprettholdt. Nå er Kunstnernettverket i ferd med å etablere et næringspolitisk utvalg. NOPA har lansert styremedlem Jon-Willy Rydningen som kandidat fra opphavspersoner til musikk Arbeidsgruppen for skatt, lønn, pensjon, fødselspenger og sykepenger for frilansere Kunstnernettverkets arbeidsgruppe som arbeider med skatt og trygd, består av: NOPA, Vigdis Lian Norsk Oversetterforening, Odd Langklopp Musikernes Fellesorganisasjon, Knut Alfsen Norsk Skuespillerforbund. Høsten 2013 møtte gruppen arbeidsminister Anniken Huitfeldt. Gruppen har hatt mange møter, og det har vært et komplisert arbeid. Det har vist seg vanskelig å oppnå resultater på dette feltet, et omfattende utredningsarbeid kreves for å dokumentere at endringer er nødvendige. 10. INFORMASJONSARBEID NOPAs viktigste informasjonskanal er foreningens nettside. Den oppdateres jevnlig og har oversikter over bl.a. viktige søknadsfrister og arbeid NOPA og andre gjør som er av interesse for foreningens medlemmer og aktuelle målgrupper. Nettsiden har det siste året blitt supplert med stadig større aktivitet på Facebook. Facebooksiden er ikke åpen for alle, men alle som har interesse for musikkfeltet kan bli medlem der. Ca. 8 ganger pr år gir NOPA ut NOPAs ARK. Et nyhetsbrev som oppsummerer viktige hendelser og søknadsfrister. I tillegg sendes det sporadisk ut e-post til medlemmene når noe haster, eller en av leilighetene har blitt ledige på kort varsel. I løpet av har NOPA utarbeidet flere trykksaker. 3 stykker med tanke på nye medlemmer og en oppsummering av 2013 som skal gi en oversikt over NOPAs arbeid. Telefonhenvendelser er fortsatt en viktig informasjonskilde i NOPA. Foreningens medlemmer tar gjerne kontakt på telefonen, det gjør også andre som har spørsmål relatert til vår virksomhet. NOPAs medlemsblad kom ut i august Bladet hadde ny redaktør, TV2s sportsjournalist Asbjørn Myhre. Han utgjorde redaksjonen sammen med tidligere redaktør Morten Lorentzen og NOPAs administrasjon. I tillegg til trykket versjon, ble det publisert en elektronisk bla-variant på NOPAs nettsider. Opplaget var eksemplarer. Det ble sendt til alle NOPAs medlemmer, samarbeidspartnere i Norge og Norden, universitet og høgskoler, alle landets kulturskoler samt til musikkpressen. Bladet fikk et designmessig løft i NORDISK OG INTERNASJONALT SAMARBEID Nordisk Populærautorunion (NPU) NPU er et samarbeidsorgan for komponistenes og tekstforfatternes medlemsorganisasjoner i Norden. NPU kan vise til et godt og konstruktivt samarbeid gjennom 64 år. Medlemmer er Danske Jazz, Beat og Folkemusik Autorer (DJBFA) og Danske Populærautorer (DPA) i Danmark, Sveriges Kompositörer og textforfattare(skap) i Sverige, Säveltäjät ja Sanoittajat (Elvis ry) i Finland, Félag Tónskálda ogtextahöfunda (FTT) på Island og Norsk forening for komponister og tekstforfattere (NOPA). Unionens presidentskap og sekretariatfunksjon roterer mellom landene. I lå det hos SKAP, som arrangerte avsluttende kongress i Stockholm august Den norske delegasjonen besto av NOPAs styre og administrative leder. 24 ÅRSBERETNING: NOPA ÅRSBERETNING: NOPA 25

14 Saker som ble drøftet var bl.a. kulturelle midler, synkroniseringsrettigheter (NCB) og GRD (Global Repertoire Database). Det ble arrangert et eget møte for de administrative lederne i foreningene. Island har nå overtatt presidentskapet og sekretariatsfunksjonen for perioden Under ECSAs generalforsamling i Brussel 13. februar 2014 ble det arrangert et NPU-møte. Ingrid Kindem, Bent Åserud, Jon-Willy Rydningen og Tine Tangestuen deltok på vegne av NOPA. Direktivet for kollektiv forvaltning ble diskutert. Direktivet krever bl.a. at rettighetsselskapene har generalforsamling med valg for sine medlemmer. TONO har allerede innført dette, de øvrige Nordiske landene arbeider med å få dette på plass European Composer and Songwriter Alliance ECSA ECSA representerer over profesjonelle komponister og låtskrivere i mer enn 20 Europeiske land. Med mer enn 40 medlemsorganisasjoner fra hele Europa representerer alliansen interessene til skapere av populærmusikk, kunstmusikk, klassisk musikk og film- og audiovisuell musikk. ECSA har tre komiteer; APCOE (populærmusikk), FFACE (film- og audiovisuell musikk) og ECF (kunstmusikk). I februar 2014 fikk ECSA ny generalsekretær, Lucie Mattera. ECSAs viktigste oppgave er å forsvare og videreutvikle komponister og låtskriveres rettigheter. Formålet er å styrke deres sosiale og økonomiske vilkår og bidra til kulturell frihet og opphavspersoners rett til å ytre seg. Følgende saker har stått høyt på ECSAs dagsorden i EUs direktiv om kollektiv forvaltning og lisensiering av rettigheter i musikk til bruk online Lisensiering for Europa Åpen konsultasjon om opphavsrettsreglene GRD (Global Repertoire Database) APCOE Alliance of Popular Composer Organisations in Europe Er en komité under ECSA for NOPA-segmentet i Europa. APCOE forbereder saker til ECSA men kan også ta egne initiativ. Ingrid Kindem, Jon-Willy Rydningen og Tine Tangestuen deltok på APCOEs møter under ECSAs generalforsamling i Zagreb i oktober 2013 og i Brussel i februar FFACE Federation of Film and Audiovisual Composers of Europe FFACE (de europeiske filmkomponistene) er nå blitt en komite, som sammen med APCOE (NOPA o.l.) og ECF (NKF o.l.) er pilarene som danner ECSA. FFACE fronter filmkomponistenes rettigheter og interesser, ikke minst innen EU, og vil også jobbe for å øke kunnskapen rundt filmusikk gjennom seminarer, debatter og konserter. FFACE har bl.a. vært til stede under filmfestivalen i Cannes. Nå deltar FFACE i arbeidet med å opprette en europeisk filmusikkpris, Grand Scores. Bent Åserud deltok på FFACE-møter under ECSAs generalforsamling i Zagreb i oktober 2013 og i Brussel i februar RUNDE ÅR OG PRISER Medlemmer som feiret runde år Medlemmer som feirer runde år får tilsendt blomsterhilsen fra NOPA. Disse medlemmene ble hedret av NOPA i 2013/ år: Bjørn Sand, Helge Stenersen, Ole Kristian Salater 75 år: Tormod Sæverud, Terje Andreas Nome, Sondre Bratland 70 år: Tor Edvin Dahl, Kåre Virud 60 år: Jon Eberson, Stein Eide, Vidar Johansen, Stein Erik Lunde, Marianne Mørk, Bjarte Ytre-Arne, Bjarne Bårdstu, Per Fr. Kjølner, Per Kolstad, Oddvar Ruud, Bjørn Tore Aasheim, Bjørn Rønningen, Odd Riisnæs, Paul Gelsomine, Lars Saabye Christensen, Alf Emil Eik, Raymond Edwards 50 år: Sigvart Dagsland, Sverre Indris Joner, Knut Koppang, Vigleik Storaas, Ronni Tekrø, Benedicte Christine Adrian, Ingrid Bjørnov, Anne Helene Lorentzen, Øyvind Gravdal, Kjartan Kristiansen, Emil Skartveit, Elin Furubotn, Inge Ulrik Gundersen, Jan Erik Olsen, Hans- Petter Thøgersen, Agne Sæther, Johan Sara Jr NOPAs hederspris I mai 2013 delte NOPA ut sin første hederspris. Prisen gikk til Jan Erik Kongshaug, som er regnet som en av verdens beste lydteknikere. Jan Erik Kongshaug har betydd mye for norske komponister. Han har vært som en «tryllekunstner» bak spakene i sitt eget lydstudio. Prisen på kr og ble delt ut på en middag til ære for Kongshaug. NOPAs styre, flere toneangivende komponister, artister, musikere og plateselskaper var tilstede under overrekkelsen. NRK Kveldsnytt dekket prisoverrekkelsen i en av sine sendinger. P2 sendte et radioprogram med Jan Erik Kongshaug i anledning hedersprisen NOPAs Musikkpris og NOPAs Tekstpris Kriteriet for at et verk skal kunne komme i betraktning er at det har blitt urfremført i løpet av det siste året. NOPAs medlemmer sender selv verk inn til vurdering. Prisene ble delt ut under NOPAs julebord på Grand Hotell den 11. desember. Musikkprisen for 2013 ble tildelt Eirik Myhr for filmmusikken til De tøffeste gutta. Don Martin (Martin Ahzami Raknerud) ble tildelt pris for teksten Nilsen. Prisene er hver på kr og et diplom. Juryen bestod av medlemmene i Sakkyndig råd: John Ivar Bye, Tone Hulbækmo, Ingrid Bjørnov og Eigil Berg. Tone Hulbækmo delte ut prisene NOPAs formidlingspris NOPAs formidlingspris er nyopprettet i 2014 og tildeles en person eller institusjon som har gjort en spesiell innsats for formidling av tekst og musikk skrevet av norske opphavere. Prisen kan deles ut etter innstilling fra NOPA-medlemmer, NOPAs styre eller andre. NOPAs styre avgjør hvem som skal få prisen. Prisen består av et trykk av Ingrid Haukelidsæter og en begrunnelse for hvorfor prisen tildeles. Liv Reidun Gramstad, innehaver og bestyrer av Skei Musikkhandel i Sandnes, fikk den første formidlingsprisen, etter forslag fra NOPA-medlemmer i Rogaland. NOPA ønsket å hedre Gramstad for den innsatsen hun har gjort som støttespiller og lokal kulturformidler. Prisen ble delt ut av under et medlemsarrangement i Rogaland 10. april Kardemommestipendet 2013 Kardemommestipendet ble tildelt Don Martin (Martin Ahzami Raknerud) og Kristin Skaare under NOPAs julebord på Grand Hotell den 11. desember. NOPAs medlemmer kan søke på stipendet. Stipendet, som er en gave fra Egner-familien, er en påskjønnelse for arbeid som er gjort, og en stimulans til fortsatt produksjon. Prismottakerne får et diplom tegnet av Thorbjørn Egner og hvert sitt stipend pålydende kr Stipendet betegnes som reise- eller arbeidsstipend. Juryen bestod av Dagfinn Nordbø, Kåre Christoffer Vestrheim og Kari Bremnes. Dagfinn Nordbø delte ut prisene Alf Prøysens hederspriser 2013 Årets Prøysenpriser ble delt ut under en festforestilling på Det Norske Teatret 19. januar Siri Nilsen fikk Prøysenprisen. Teskjekjerringprisen gikk til illustratørene Svein og Egil Nyhus. Bjørn Eidsvåg fikk Prøysens ærespris. Hver av prisene består av en sølvplakett og prisbeløp kr De finansieres av NOPA og bokhandlerkjeden Libris i fellesskap. NOPAs nestleder, Kari Bremnes, delte ut Prøysenprisen og Morten Aas, adm. direktør i Libris, delte ut Teskjekjerringprisen. Prøysens ærespris ble delt ut av Sylvia Brustad, leder av hovedkomiteen for Prøysenåret. https://www.nb.no/hva-skjer/aktuelt/nyheter/proeysen-aaret-eroffisielt-aapnet Egil Storbekkens musikkpris 2013 Prisen er opprettet til ære for musikeren, komponisten og kulturbæreren Egil Storbekken. NOPA, Norsk Lur- og bukkehornlag og familien Storbekken står bak prisen for fremme av interessen for Egil Storbekkens musikk, samt utbredelsen av de eldre folkemusikkinstrumentene i norsk folkemusikk. Prisen er på kr , samt et kunstverk av billedkunstneren Helga Drude Storbekken. I 2013 Prisen gikk til instrumentbyggergruppa i Gjøvik Spelmannslag. Prisen ble delt ut på torget i Elverum 9. august under avslutningen av Elverums festspillene. Jørn Simen Øverli delte ut prisen Ragnarocktrollet 2013 Ragnarocktrollet deles ut av Foreningen Arven etter Ragnarock. Prisen skal hedre grenseoverskriding og nyskaping med basis i norsk folkemusikk, rock og andre musikksjangre. Utgangspunktet for prisen var Ragnarockfestivalen i 1973 og musikkfilmen Ragnarock. Prisen er på kr , og en skulptur av Ragnarocktrollet, utformet av Paal Ritter Schjerven, inspirert av Hans Jørgen Tomings tegning på den opprinnelige filmplakaten fra Kandidater til prisen innstilles av foreningens medlemmer; Cinemateket ved Norsk Filminstitutt, MFO, FONO, Norsk Rockforbund, Ole Bull Akademiet på Voss og NOPA. Etter forslag fra Ole Bull Akademiet gikk Ragnarocktrollet 2013 til Geir Bøhren og Bent Åserud, to av norsk films mest sentrale musikknavn de siste 30 åra. Prisen ble delt ut på Cinemateket den 1. november under 40. års markeringen for Ragnarockfilmen. Ragnarockfilmen ble vist under prisutdelingen. Regissøren Arne Philip Fraas ble intervjuet før filmvisningen. Juryen besto av foreningens styre, som er Jan Lothe Eriksen, Ragnar Bjerkreim og Jo Asgeir Lie. Jan Lothe Eriksen delte ut prisen Tekstforfatterfondets ærespris 2013 Tekstforfatterfondet deler hvert år ut en ærespris til en norsk forfatter av tekster til musikk. På sitt felt må denne forfatteren over tid ha skapt tekster av høy kvalitet. Prisen tildeles uten søknad. I 2013 ble prisen tildelt Kari Bremnes. Prisen ble overrakt under en konsert på Parkteatret 6. november. Kari Iveland og Herborg Kråkevik delte ut prisen. Æresprisen er på kroner, et diplom og en eksklusiv Mont Blanc-fyllepenn. Jury for prisen var Tekstforfatterfondets styre: Kari Iveland, Ingvar Hovland og Knut Lystad. 26 ÅRSBERETNING: NOPA ÅRSBERETNING: NOPA 27

15 Edvardprisene 2013 Åpen klasse: Helge Sunde for «Windfall» utgitt med Ensemble Denada Tekst til musikk: Ragnar Olsen for «Querini en opera på Røst» Populærmusikk: Peder Losnegård (Lidolido) for «Pretty Girls and Grey Sweaters» Samtidsmusikk: Jan Erik Mikalsen for «Parts II for Orchestra» TONO-prisene 2013 Årets utfordrer: Ellen Andrea Wang, med bakgrunn særlig i verket «Call Me» med gruppen Pixel Markedets utvikling På flere fremføringsområder har det vært en positiv inntektsutvikling i Størst var økningen i markedet for digital musikkbruk. Fra 2012 til 2013 har TONOs omsetning på online-området økt fra kr 50,4 mill. til kr 74 mill., dvs. en økning på over 47 %. Som en følge av dette er markedet for digitalt salg av musikk nå langt større enn markedet for salg av fysiske eksemplarer. Norge er det land i verden som har opplevd den største økningen i bruk av nye strømmetjenester. Det har særlig vært avtalene med store etablerte tjenester som WiMP og Spotify som har gitt de største inntektene, men det er også en god vekst for nyere tjenester i markedet, som for eksempel video on demand tjenester, med Netflix som den største. TONO har inngått flere nye avtaler med leverandører av filmtjenester på nettet. Det forventes en god inntektsvekst på disse områdene. Av disse kan Altibox nevnes som en lokal norsk aktør, mens Netflix, Microsoft og Apple er viktige internasjonale leverandører av filmtjenester som TONO har fått avtaler med i TONOs lisensiering av TV- og filmstrømmemarkedet forventes å øke i tiden som kommer, forutsatt at rettighetsflyten forblir den samme som den vi kjenner i dag. Konsertmarkedet har i 2013 vist en kraftig økning fra kr 48 mill. i 2012 til kr 59 mill. i 2013, en økning på hele 23%. Også på andre områder av TONOs forvaltningsvirksomhet ser vi en tilfredsstillende utvikling. TONO forventer at markedet for digitalt musikksalg vil fortsette å øke gjennom 2014, men ikke en økning i samme grad som vi har opplevd de siste årene. Videre forventer vi at livemarkedet, festivaler, konserter etc., stabiliserer seg på dagens nivå. Det er ikke inntrådt forhold i 2013 som vesentlig påvirker virksomheten Forvaltningskontrakter med rettighetshavere (tidligere medlemmer) Etter overgangen fra andelsselskap til samvirkeforetak har begrepet medlem endret innhold. I dag beskriver det den gruppen som har stemmerett på TONOs generalforsamling, disse ble tidligere kalt andelshavere. De som ikke har stemmerett kalles rettighetshavere. Pr hadde TONO forvaltningskontrakter med rettighetshavere. I 2013 tilkom det nye rettighetshavere, hvorav fem var musikkforlag. Til sammenlikning var antallet rettighetshavere pr I 2012 tilkom det nye rettighetshavere, hvorav sju var musikkforlag. Årets Formidler: Leif A. Dramstad, for sin omfattende og betydningsfulle formidlervirksomhet gjennom mer enn 50 år i Norsk Musikforlag. 13. INFORMASJON OM FORVALTNINGS- SELSKAPENE OG ANDRE VIRKSOMHETER Nedenfor har vi beskrevet utvikling og aktiviteter i 2013 fra forvaltningsselskapene og andre virksomheter som er viktige for NOPA TONO TONO forvalter fremførings- og lydfestingsrettighetene til norske rettighetshavere. I tillegg har TONO inngått gjensidighetsavtaler med søsterselskap i mer enn 60 land. På denne måten forvalter TONO verdensrepertoaret av opphavsrettslig beskyttet musikk. Forvaltningen av de norske rettighetshavernes lydfestingsrettigheter er overdratt til NCB, Nordisk Copyright Bureau, i København. NCB eies av de nordiske forvaltningsselskapene KODA, Danmark, STIM, Sverige, STEF, Island, TEOSTO, Finland og TONO, Norge. TONO ble på årsmøtet i 2012 vedtatt endret fra andelsselskap til samvirkeforetak, slik at organisasjonens navn er TONO SA. For mer informasjon se Økonomiske forhold TONO kan i 2013 vise til rekordhøy omsetning med en økning i den totale omsetning på 7,48 %, til kr , mens fordeling etter fradrag for kostnader økte med 7,74 %. Kostnadsprosenten var på 15,13 %. TONOs resultat til fordeling utgjør hvert år ca. 85 % av omsetning Tilllitsvalgte i TONO TONOS STYRE : NOPA: Bjørn Eidsvåg Ingrid Kindem, 1. vara Hanne Hukkelberg, 2. vara NKF: Åse Hedstrøm, nestleder Bjørn Bolstad Skjelbred Glenn Erik Haugland, 1. vara Synne Skouen, 2 vara FRI: Bendik Hofseth (NOPA), leder Rita Engedalen Ine Kristine Hoem Bugge Wesseltoft (NOPA) Stian Westerhus Knut Schreiner (NOPA) KONTROLLKOMITEEN : NOPA: Stein Eide NKF: Asbjørn Schaathun NMFF: Odd Steenberg, leder FRI: Benedicte Maurseth ARVING: Elin Prøysen Morten Halle Magnar Åm Øyvind Broch Jenny Hval Elisabeth Sønstevold VALGKOMITEEN : NOPA: Jon-Willy Rydningen NKF: Nils Henrik Asheim NMFF: Steinar Fjeld Fri: Unni Løvlid Tonje Unstad Helge Sunde Jan Paulsen Kristoffer Lo Medlemmer (tidligere andelshavere) Pr var det registrert medlemmer (med stemmerett) i TONO Pr var det registrert medlemmer (med stemmerett) i TONO Musikkbransjens rettshjelpsfond Rettshjelpsfondet ble stiftet 2. november 2011, og Tore Hansen ble oppnevnt som NOPAs representant i stiftelsesstyret. Etter Tore Hansens bortgang i februar 2013, har Mari Kjørstad fungert som representant for NOPA. Lars Aass har vært vararepresentant for NOPA. Styret består ellers av professor Ole-Andreas Rognstad (leder), Renée Rasmussen (MFO) og Knut Aafløy (Norsk Artistforbund). Kjetil Johansen (NOPA) er regnskapsansvarlig, og Helene Rognøy (TONO) er styresekretær. Det har vært en sak til vurdering i 2013, men det har ikke vært noen saker til behandling i 2013/ Phonofile Phonofile har åtte heltidsansatte i Norge, med hovedkontor i Oslo, samt en ansatt i Phonofiles datterselskap, Phonofile AB, i Sverige. I tillegg har selskapet en medarbeider tilknyttet via Volcano Management i Danmark. Erik Brataas er daglig leder, han sitter også i styret i den internasjonale organisasjonen Merlin. Arbeidet med å inngå og vedlikeholde lisensavtaler med itunes, Spotify, Wimp, Google, YouTube, Deezer og øvrige nettbutikker over hele verden er videreført. Phonofile har distribusjonsavtaler med de fleste norske plateselskaper, og har også en sterk posisjon i Sverige og Danmark. I 2013 videreutviklet Phonofile 28 ÅRSBERETNING: NOPA ÅRSBERETNING: NOPA 29

16 sine tjenester, blant annet med utvidede analysetjenester av musikkomsetning og drev omfattende kursing og individuell oppfølging av norske plateselskaper og artister. Phonofile leverer musikk til alle relevante digitale musikktjenester. Det digitale markedet hadde en betydelig vekst også i Phonofile har økt sin omsetning fra i overkant av 50 mill. til over 70 mill. Selskapet forventer noe vekst også i Phonofiles musikk-database inneholder pr ca enkeltinnspillinger. For mer informasjon se Music Norway Music Information Norway (MIC) og Music Export Norway (MEN) er nå nedlagt. Music Norway har overtatt funksjonene til disse to virksomhetene. Music Norway ble stiftet av Kulturdepartementet høsten Fra 1. januar 2013 har Music Norway hatt tilholdssted i Nasjonalbiblioteket. Music Norway driftes av Kulturdepartementet og mottar årlig et tilskudd på 17 millioner, i tillegg forvalter Music Norway ca 10 millioner fordelt på ulike støtteordninger. 12 medarbeidere, mange med bakgrunn fra MIC og MEN, jobber i Music Norway. Målsettingen er at Music Norways aktivitet skal tilbakeføres og komme det norske musikklivet til gode. Music Norway er rådgiver for Utenriksdepartementet og en fasilitator for norsk musikkliv. Nettverk, kompetanse og relevante virkemidler er viktige faktorer for Music Norway. Music Norway har følgende formål for sin virksomhet: 1. Legge til rette for musikkeksport og internasjonal profilering av norsk musikk. 2. Arbeidet skal baseres i musikklivets behov og øke interessen for og bruken av norsk musikk innen alle sjangre 3. Stiftelsen skal bidra til økt kunnskap, forskning, kartlegging og analyse av det norske internasjonale musikkfeltet. Music Norway har et kontor i London som koordinerer eksportfremstøt i og styrker tilgangen til Storbritannia. Kontoret er et service- og kompetansesenter for norske musikkeksportører innen alle sjangre, og fungerer som et bindeledd mellom norsk og britisk musikkindustri. I Berlin har Music Norway sitt andre utenlandskontor. Kontoret er et servicekontor for norske eksportører av musikk innen alle sjangre, med målsetting om å tilrettelegge for gode og lønnsomme forretningsforhold i Sentral-Europa. For mer informasjon se Ballade.no Ballade.no er en redaksjonelt uavhengig nettavis for og om norsk musikkliv. Siden år 2000 har Ballade publisert egenproduserte artikler og lagt til rette for debatt om en lang rekke spørsmål knyttet til artister, musikkbransje og organisasjonsliv. Fra år 2013 drives ballade.no av Foreningen Ballade. Foreningen hadde i 2013 følgende medlemmer: Norsk komponistforening (NKF), Norsk forening for komponister og tekstforfattere (NOPA), Norsk Musikkforleggerforening (NMFF) og Musikernes fellesorganisasjon (MFO). Kulturdepartementet ga Ballade oppstartsstøtte på kr i I tillegg bidro alle medlemmer økonomisk, jmf. vedtektene. I 2013 betalte medlemmene NKF, NOPA og NMFF kr hver pr. år til foreningen, MFO bidro med kontorplass. Publisering startet opp 6. mars Siden da har Ballade publisert jevnlig gjennom året, i snitt to saker daglig. I gjennomsnitt hadde Ballade unike brukere i måneden og totalt sidevisninger gjennom året. Ida Habbestad har vært ansatt som redaktør. I tillegg til det redaksjonelle ansvaret fungerer redaktør også som daglig leder av Foreningen Ballade. For mer informasjon se Norwaco Norwaco er en opphavsrettsorganisasjon som inngår avtaler om sekundær utnyttelse av lyd og levende bilder. Norwaco krever inn vederlag for bruk, og fordeler dette videre til rettighetshavere. Norwaco har 34 organisasjoner som medlemmer, disse omfatter mer enn individuelle rettighetshavere, dvs. opphavsmenn, utøvende kunstnere, fotografer og produsenter. NOPA er medlem av Videresending-, Uni-, Privatkopiering- og Kulturarvsektoren Videresendingssektoren Norwaco hadde ved utgangen av 2013 avtale med TV-distributører (mot i 2012). Norwaco tilbyr to hovedavtaler for TV-distribusjon; Fellesavtalen der Norwaco i samarbeid med kringkastingsselskapene (UBON) tilbyr alle rettigheter i sendingene, og Musikkavtalen som dekker vederlag til komponister og vederlag til utøvere/produsenter for bruk av lydopptak. Fellesavtalen og Musikkavtalen omfattet i 2013 henholdsvis 112 og 154 TV-kanaler. Vederlag til komponistene for sekundærutnyttelse av musikkverk overføres til TONO på basis av musikkavtalen som omfatter 154 kanaler i 2013, har TONO i 2013 mottatt 87,0 mill. mot 57,9 mill. i Utbetalingen inkluderer forsinket vederlag for 2011 og 2012 innbetalt av distributører og utenlandske kringkastingsselskap, delvis direkte betalinger til TONO har vært preget av tvister med de store TV-distributørene. I hovedsak dreier tvistene seg om tre hovedspørsmål: Hva som skal regnes som videresending etter åndsverkloven, rettighetsinnholdet i sendingene og Norwacos godkjenning. Norwaco har i 2013 fått to saker prøvet for tingretten. Den første dreiet seg om hvorvidt RiksTVs distribusjon av øvrige kanaler enn NRK-kanalene og TV 2 (hovedkanalen) skulle regnes som videresending og klareres med Norwaco. Den andre prøvet tilsvarende problemstilling for Gets distribusjon av TV Norge, FEM, MAX og VOX. Avgjørelse i RiksTV-saken ga RiksTV medhold i deres påstand om at RiksTV ikke har et selvstendig klareringsansvar for distribusjonen bakkenettet. Norwaco fikk medhold i at det er rettigheter som ikke er klarert for bakkenett-distribusjonen, men det fastslås at det er kringkasterne som har ansvaret for denne klareringen. Norwaco har anket dommen til Borgarting lagmannsrett. Saken er berammet til juni GET-SAKEN Dommen i Get-saken er parallell til RiksTV-saken. Retten legger vekt på at det konkrete signalet som anvendes i distribusjonen er kodet, leveres til Get på en lukket linje fra kringkaster og ikke tidligere har vært tilgjengeliggjort for allmennheten. Retten vektlegger også at avtalen som er inngått mellom TV Norge og Get definerer utsendelsen som en del av TV Norges kringkasting og kommer til at Get ikke videresender kanalene. Som i RiksTVsaken konkluderes det med at det finnes innhold i sendingene som ikke er klarert for distribusjon i Gets nett. Også i denne saken anses dette som kringkasters ansvar. I dommen fremgår det tydelig at retten har vært i tvil. Norwaco vil anke avgjørelsen. Siden juli 2011 har Canal Digital og Get distribuert kanaler fra Norwacos Fellesavtale uten gyldig avtale. Det er gjennomført flere møter hvor representanter fra Kulturdepartementet har deltatt. Forhandlingene har ikke ført frem, og Canal Digital og Get er stevnet for tingretten for å unngå foreldelse av de eldste vederlagene UNI-sektoren I UNI-sektoren har Norwaco kommet til enighet med KS (Kommunesektorens organisasjon) om et nytt avtaleverk for bruk i undervisningsvirksomhet i offentlige skoler og barnehager Privatkopieringssktoren Privatkopieringssektoren får bevilgning over statsbudsjettet. I 2013 ble det bevilget kr 43,8 mill. i kompensasjon for lovlig privatkopiering (mot kr 42,4 mill. i 2012). Statistiske undersøkelser har vist at det er store endringer i kopieringsadferden. Kopiering av musikk og lydbøker har gått ned, mens kopiering av TV-programmer har økt. Dette har gitt store utslag i fordelingen for flere organisasjoner. Av den statlige kompensasjonen på kr 43,8 mill. kom kr. 3,9 mill. til utbetaling som individuelle vederlag gjennom TONO (mot kr. 6,1 mill. i 2012) Kulturarvsektoren Kulturarvsektoren har avtaler med Popsenteret i Oslo, Rockheim i Trondheim og Notodden Bluesmuseum. Etter flere års forhandlinger har Norwaco blitt enige med NRK om en avtale om utnyttelse av NRKs arkivmateriale. NRK kan gjøre NRKs egne produksjoner tilgjengelig ved strømming over internett, under forutsetning at de er kringkastet før For mer info se Kopinor NOPA er en av Kopinors 22 medlemsorganisasjoner. Kopinor inngår avtaler om fotokopiering og digital kopiering innenfor utdanningssektoren, offentlig forvaltning, kirker og trossamfunn, næringsliv og organisasjoner. Gjennom avtalene får brukerne enkel tilgang på kultur og kunnskap, samtidig som opphavsmenn og utgivere får betalt for sine verk. Tekstforfatterfondet mottok kr i kollektive vederlag fra Kopinor i 2013, sammenlignet med kr året før. Dessuten mottok Komponistenes Vederlagsfond kr, sammenlignet med kr året før. Kopinors totale inntekter i 2013 var 289,7 mill. kr (275,9 mill. kr i 2012). Norske rettighetshavere mottok i alt 203,6 mill. kr i kollektive vederlag fra Kopinor (160,1 mill. kr i 2012). I tillegg utbetales vederlag til utenlandske rettighetshavere for kopiering av utenlandske verk. Kopinor utbetaler også en del vederlag til rettighetshavere individuelt, bl.a. for bruk av verk ved eksamen og til lydbøker for funksjonshemmede. Medlemsorganisasjonene fullførte i 2013 fordelingsforhandlinger vedrørende det digitale vederlaget i skoleverket. Økningen i de kollektive vederlagene 2013 har sammenheng med at beløpet omfatter digital kopiering for to år. Den nye tjenesten for levering av innhold og rettigheter til digitale kompendier, Bolk, ble ferdigstilt i 2013 og er utprøvd på flere høgskoler. Bolk tilbys som en sentral del av den avtalen som nå forhandles fram med Universitets- og høgskolerådet. 30 ÅRSBERETNING: NOPA ÅRSBERETNING: NOPA 31

17 Avtalen med Nasjonalbiblioteket om å legge ut digitaliserte bøker på Internett (Bokhylla.no) løper videre. Avtalen gjelder bøker utgitt til og med 2000 og vil omfatte ca titler når tjenesten er komplett i Vederlagsmidlene for Bokhylla er ennå ikke fordelt. Kopinor ble startet av norske rettighetshavere i Yngve Slettholm er administrerende direktør, Ann-Magrit Austenå styreleder. For mer info Biblioteksvederlaget Med hjemmel i lov om biblioteksvederlag, vedtatt i 1987, betaler staten vederlag til bestemte opphavsrettsgrupper for tilgjengeligheten av deres verk i offentlige bibliotek, herunder forsknings- og spesialbibliotek. Avtale om kollektivt biblioteksvederlag inngås mellom Staten v/kulturdepartementet på den ene siden og kunstnerorganisasjonene på den andre siden: Den norske Forfatterforening, Norsk Oversetterforening, Norsk Faglitterær Forfatter- og Oversetterforening, Grafill, Forbundet Frie Fotografer, NKF, NOPA og Norske Barneog Ungdomsbokforfattere. Gjeldende avtale gir en årlig økning på 4%. Ut fra ønsket om stabile rammebetingelser, gikk forhandlingsutvalget inn for at avtalen ble prolongert for tre nye år fra og med Organisasjonene sluttet opp om forslaget, og avtale med Kulturdepartementet ble undertegnet. Beløpene som betales for komponistenes og tekstforfatternes verk i bibliotekene blir utbetalt til hhv. Komponistenes Vederlagsfond og Tekstforfatterfondet. er NOPAs representant i Biblioteksvederlaget, og er også med i forhandlingsutvalget som ellers består av Trond Andreassen - Norsk Faglitterær Forfatter- og Oversetterforening, Mette Møller - Den norske Forfatterforening, Martin Biehl - Grafill, og Ellen Larsen - Norsk Oversetterforening. I 2013 ble kr overført til Komponistenes Vederlagsfond (mot kr i 2012), og kr til Tekstforfatterfondet (mot kr i 2012) Fond for lyd og bilde Fond for lyd og bilde skal fremme produksjon og formidling av innspilling av lyd-og filmopptak. Midlene som er avsatt i Fond for lyd og bilde fordeles til beste for rettighetshavere innenfor musikk, scene, film. Fondet er i tillegg en kollektiv kompensasjon til rettighetshavere for den lovlige kopiering av deres verker som skjer til privat bruk. Norge er forpliktet etter EUs opphavsrettsdirektiv til å kompensere rettighetshavere for lovlig kopiering til privat bruk. Det er lagt opp med en individuell og en kollektiv kompensasjonsordning, begge finansiert over statsbudsjettet. Den individuelle ordningen går via Norwaco og tilgodeser opphavsmenn til lyd- og filmopptak, dette vederlaget utbetales NOPAs medlemmer gjennom TONO. Den kollektive ordningen går via Fond for lyd og bilde og skal også tilgodese andre rettighetshavergrupper, blant annet knyttet til tekst. Kompensasjonen betalt gjennom Fond for lyd og bilde utgjorde i 2013 kr (mot kr i 2012). I tillegg ble kr bevilget til videreføring av prøveordning for ny norsk musikk i audiovisuelle produksjoner. Denne ordningen er dessverre ikke videreført i FAGUTVALGENES FORDELING I 2013 VAR SLIK: 2013 MUSIKK KR TILDELINGER FONOGR.PROD. KR TILDELINGER TEKST KR TILDELINGER MARKEDSFØRING AV FONOGRAMMER SLIK VAR FORDELINGEN I 2012: KR TILDELINGER MUSIKK KR TILDELINGER FONOGR.PROD. KR TILDELINGER TEKST KR TILDELINGER Notam fungerer som et ressurs- og kompetansesenter for komponister, musikkutøvere og kunstnere som kommer med prosjektideer de vil ha realisert. NOTAM genererer også egne prosjekter med kryssfeltet musikk, kunst og teknologiutvikling som utgangspunkt. Aktivitetene kan deles inn i fire kjerneområder; hjelp til skapende arbeid, forskning og utvikling, utdanning og formidling. Notam er en selvstendig, privat stiftelse som finansieres av Kulturdepartementet. NOPA leier et kontor i Notams lokaler til bruk for NOPAs medlemmer. 4. ÅRSREGNSKAPET 2013 Nedenfor beskrives NOPAs inntekter og kostnader grafisk, i hele tall og prosentvis. Regnskapet viser de eksakte beløpene Inntektsfordeling NOPAS INNTEKTER KAN FOR 2013 OPPSUMMERES SLIK: NOPAS INNTEKTER 2013 TILSKUDD FRA TONO 11.2 MILL. 77% ANDRE INNTEKTER (FOND, STATENS STIPEND, M.M.) KONTINGENTER/EGENAN- DELER FRA MEDLEMMENE 1.9 MILL. 13% 1.4 MILL. 10% SUM AKTIVITETSINNTEKTER 14.5 MILL. 100% TILSKUDD FRA TONO 77% KONTIGENT- EGEN- ANDELER 10% ANDRE INNTEKTER 13% NOPAs inntekter kan summeres opp i tre hovedbolker: tilskudd fra TONO, andre inntekter, og kontigenter/egenandeler. Andre inntekter har bl.a. vært organisasjonsstøtte fra Komponistenes vederlagsfond (inntekter fra Kopinor og Bibliotekvederlaget) og Det norske komponistfond (inntekter fra TONO og NCB), statlig støtte til komiteen for statens stipend og Egnerfamiliens støtte til Prøysenprisene. I 2013 mottok ikke NOPA støtte fra Tekstforfatterfondet, pga. nedgangen i fondets inntekter. Kontingenter og egenandeler er betalt inn av NOPAs medlemmer og inneholder medlemskontingent, egenandeler for seminarer, julebord og betaling for opphold i NOPAs leiligheter Kostnadsfordeling NOPAS KOSTNADER I 2013 KAN OPPSUMMERES SLIK: MUSIKKPOLITISK ARBEID NOPAS KOSTNADER MILL. 54% PROSJEKTSTØTTE 2.9 MILL. 20% ADMINISTRASJON OG DRIFT 3.7 MILL. 26% SUM KOSTNADER 14.4 MILL. 100% MUSIKKPOLITISK ARBEID 54% PROSJEKTSTØTTE 20% ADM OG DRIFT 26% Norsk musikkfond Norsk Musikkfond ble formelt nedlagt i desember 2013, da stiftelsens kapital ikke lenger ble ansett tilstrekkelig til å tilgodese formålet på en rimelig måte. Oppretterne bak fondet kom derfor frem til at det er en bedre løsning å la opphavsorganisasjonenes andel fordeles videre gjennom Komponistenes Vederlagsfond, mens Norsk Musikkforleggerforenings andel vil komme rettighetshavere til gode gjennom priser og generelle tiltak. MARKEDSFØRING AV FONOGRAMMER KR TILDELINGER Notam Norsk senter for teknologi i musikk og kunst har etter 20 års drift blitt en veletablert ressurs i det norske kulturlivet. Senterets viktigste oppgave er å skape forståelse for teknologiens rolle og muligheter innen kunstfeltet, yte tekniske støtte til kunstnere, og tilby en møteplass for skapende og utøvende kunstnere innen musikk- og kunstteknologi. 32 ÅRSBERETNING: NOPA ÅRSBERETNING: NOPA 33

18 Musikkpolitisk arbeid inneholder alle aktiviteter som er knyttet til foreningens utadrettede arbeid. Dette arbeidet er rettet mot alle komponister og tekstforfattere, uavhengig av medlemskap. Her inngår arbeid for komponister og tekstforfatteres rettigheter, både økonomisk og juridisk, noe som bl.a. gjøres ved å representere komponister og tekstforfattere i styrer og utvalg nasjonalt og internasjonalt. Musikkpolitisk arbeid inneholder også bevilgninger gjort av styret til musikkpolitiske formål og arrangementer som arbeid for å blokkere The Pirate Bay, låtskriver camper, Musikkforum, seminarer på Ullevål og Havna, tillitsvalgseminar, julebord og generalforsamling. Prosjektstøtte inneholder stipend til medlemmer og drift av leiligheter i London og Vence, prosjektstøtten gis kun til foreningens medlemmer. I administrasjon og drift ligger personalkostnader som lønn og pensjon, leie av kontorlokaler, innkjøp og nedskriving av inventar samt drift av IKT og kontormaskiner. Lønn til administrasjonen inngår i sin helhet her, men mye av arbeidet som gjøres i administrasjonen kunne vært kategorisert som musikkpolitisk arbeid Resultat Regnskapet er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. Styret mener at informasjonen i årsberetningen gir en rettvisende oversikt over NOPAs eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Årsregnskapet 2013 viser et resultat på kr ,- (mot kr i 2012). Dette foreslås overført til disposisjonsfondet. Overskuddet for 2012 var et resultat av styrets ønskes om å øke egenkapitalen igjen, etter at denne ble redusert i 2011 i forbindelse med markeringen av NOPAs 75-årsjubileum. Kari Bremnes Ingrid Kindem Bent Åserud Lars Martin Myhre Jon-Willy Rydningen Dagfinn Nordbø Tine Tangestuen Foreningen har ikke forsknings- og utviklingsaktiviteter. Driften forurenser ikke det ytre miljøet. Oslo, 29. april 2014 STYRET 34 ÅRSBERETNING: NOPA ÅRSBERETNING: NOPA 35

19 NOPA skal fremme norsk skapende tonekunst, norske musikkverk Vi lager og tekst teksten i tilknytning til musikk, styrke faglige og musikken fellesskap, skape møteplasser og arbeide for medlemmenes kunstneriske og økonomiske interesser 36 ÅRSBERETNING: NOPA ÅRSBERETNING: NOPA 37

20 38 ÅRSBERETNING: NOPA ÅRSBERETNING: NOPA 39

NOPA 2013 2014 VI LAGER TEKSTEN OG MUSIKKEN

NOPA 2013 2014 VI LAGER TEKSTEN OG MUSIKKEN NOPA 2013 2014 VI LAGER TEKSTEN OG MUSIKKEN DETTE ER NOPA NOPA ER EN FORENING FOR PROFESJONELLE KOMPONISTER OG TEKSTFORFATTERE. DETTE ER EN KORT OVERSIKT OVER HVA VI STÅR FOR OG HVA VI HAR GJENNOMFØRT

Detaljer

Norsk forening for komponister og tekstforfattere. NOPA 2014 2015 Vi lager teksten og musikken. www.nopa.no

Norsk forening for komponister og tekstforfattere. NOPA 2014 2015 Vi lager teksten og musikken. www.nopa.no Norsk forening for komponister og tekstforfattere NOPA 2014 2015 Vi lager teksten og musikken www.nopa.no NOPA er en forening for profesjonelle komponister og tekstforfattere. Dette er en kort oversikt

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Til innkallingen Styret fikk ikke innkalling med sakspapirer elektronisk til dette møtet, det er ønskelig i fremtiden.

Til innkallingen Styret fikk ikke innkalling med sakspapirer elektronisk til dette møtet, det er ønskelig i fremtiden. REFERAT FRA STYREMØTE I NOPA 18. JANUAR 2015, KL. 17.00 21.00, HAVNA HOTEL, TJØME Tilstede: Ingrid Kindem, Dagfinn Nordbø, Jon-Willy Rydningen, Lars Martin Myhre, Bent Åserud, Arvid Wam Solvang, Karoline

Detaljer

Etter møtet ble styret fotografert. Deler av styret spiste middag på Solli plass og dro på konsert med Jazzcode på Palace Grill.

Etter møtet ble styret fotografert. Deler av styret spiste middag på Solli plass og dro på konsert med Jazzcode på Palace Grill. Til styret REFERAT FRA STYREMØTE I NOPA 10. JUNI 2015, KL. 13.30 17.00 I KONGENSGATE 24 Tilstede: Ingrid Kindem, Dagfinn Nordbø, Jon- Willy Rydningen (var ute av møtet fra 15.40-16.30), Arvid Wam Solvang,

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I NOPA 1. JUNI 2015, KL. 10.30 16.30 I KONGENSGATE 24

REFERAT FRA STYREMØTE I NOPA 1. JUNI 2015, KL. 10.30 16.30 I KONGENSGATE 24 REFERAT FRA STYREMØTE I NOPA 1. JUNI 2015, KL. 10.30 16.30 I KONGENSGATE 24 Til stede: Ingrid Kindem, Dagfinn Nordbø, Jon-Willy Rydningen, Bent Åserud, Arvid Wam Solvang, Karoline Krüger. Bendik Hofset,

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE 20. APRIL 2015, KL. 10.30-15.30, NOPA, KONGENSGT. 24, OSLO 10.30 16.25

REFERAT FRA STYREMØTE 20. APRIL 2015, KL. 10.30-15.30, NOPA, KONGENSGT. 24, OSLO 10.30 16.25 REFERAT FRA STYREMØTE 20. APRIL 2015, KL. 10.30-15.30, NOPA, KONGENSGT. 24, OSLO 10.30 16.25 Tilstede: Ingrid Kindem, Dagfinn Nordbø, Jon-Willy Rydningen, Bent Åserud, Arvid Wam Solvang, Karoline Krüger.

Detaljer

b. Referat fra styremøte på e-post 21. desember (nye medlemmer).

b. Referat fra styremøte på e-post 21. desember (nye medlemmer). REFERAT FRA STYREMØTE 17. JANUAR 2016, KL. 17.00 20.45, HAVNA HOTEL TJØME Tilstede: Ingrid Kindem, Dagfinn Nordbø, Jon-Willy Rydningen, Arvid Wam Solvang, Karoline Krüger, Eirik Myhr (vara), Kate Havnevik

Detaljer

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 NAVN SERIEKAMPER Tor Anders Hustad 267 Yngve Nordlund 266 Arild Heitmann 261 Willy Olsen 259 Håvard Vesterheim 248 Roger Boltås 229 Edin Gimsøy 221 Harald Pettersen

Detaljer

Østlandsmesterskapet 2012 - Opland skyttersamlag Lag nr: 1

Østlandsmesterskapet 2012 - Opland skyttersamlag Lag nr: 1 Østlandsmesterskapet 0 - skyttersamlag Lag nr: Fig. Nr. Samlag/lag BUSSAVGANG kl.00 kl 0.0 Tore Skryten Ingvar Dromnes Knut Sigurd Totland John Arne Stenberg Odd Sverre Håkenstad Knut Bråthen Roger Ottosen

Detaljer

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET Arbeidsoppgaver arbeidslag og renholdsavdeling: Arbeidsfordeling (liste) Alle ansatte på Horten vgs. er delt inn i 18 arbeidslag. Et arbeidslag består av

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 05.11.2014 Kommune: 1867 BØ I NORDLAND Ant. post: FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD DISP UTKODEUTMELDT ====== ============================== ===== =============== ==== ====

Detaljer

3. VALG AV REFERENT Vedtak: Administrativ leder i NOPA, Tine Tangestuen, ble valgt til referent.

3. VALG AV REFERENT Vedtak: Administrativ leder i NOPA, Tine Tangestuen, ble valgt til referent. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I NOPA 29. MAI 2017, KL. 10.40. 15.00 Tilstede: Saafa Al-Saadi, Ole Henrik Antonsen, Frode Barth, Eigil Berg, Elisabeth Grindheim Brodalen, Trond Bjerknæs, Inge Bremnes, Lars

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

En døråpner til kunstmusikken

En døråpner til kunstmusikken En døråpner til kunstmusikken INFORMASJON OM VIRKSOMHETEN 2013 2014 Norsk Komponistforening er en fagorganisasjon for yrkesaktive komponister, som har som formål å ivareta komponisters kunstneriske, faglige,

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0124 ASKIM Ant. post: 4 ====== ============================ ======== =========== ==== 230367 HANSON ROAR ASKIM ASKIM B 110447 HANSSEN BJØRN JENS ASKIM

Detaljer

Kulturministeren kommer på sommerfesten, og har fått innspill om hvilke saker som er interessante for NOPAs medlemmer.

Kulturministeren kommer på sommerfesten, og har fått innspill om hvilke saker som er interessante for NOPAs medlemmer. REFERAT FRA STYREMØTE I NOPA TIRSDAG 24. MAI KL. 10.00-14.10 Tilstede: Ingrid Kindem, Dagfinn Nordbø, Jon-Willy Rydningen, Karoline Krüger, Arvid Wam Solvang, Tove Bøygard og Bjørn Eidsvåg (fra kl. 11.00).

Detaljer

200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl.

200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Stein Engen Riflen/Skoger 49 47 47 143 108,- 2. Rolf Ivan Aker Ullensaker 46 48 46 140 0,- 3. Lars Håkon Grønhovd Hval Ringerike 44 48 48 140 0,- 200/300m Pengepremier

Detaljer

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb K11-15 1,Ellen Skrimstad,NOTEAM,32:22 2,Sofie Hodnebrog Westgård,NOTEAM,32:22 K20-24 1,Karoline Næss,Ullensaker/Kisa

Detaljer

a) Godkjenning av referat fra styremøtet Vedtak: Referatet ble godkjent med en språklig endring.

a) Godkjenning av referat fra styremøtet Vedtak: Referatet ble godkjent med en språklig endring. REFERAT FRA STYREMØTE 12. MAI 2015 kl. 10.30 16.40 Tilstede: Ingrid Kindem, Dagfinn Nordbø, Jon-Willy Rydningen, Lars Martin Myhre, Bent Åserud, Karoline Krüger, Kate Havnevik. Fra adm. Henock Bahrishum

Detaljer

Resultat ritt Eidkjosen/Hella 36km

Resultat ritt Eidkjosen/Hella 36km Resultat ritt 1 7.5.2013 Eidkjosen/Hella 36km 1 Ole Remi Hausner 59,55 024 4 2 Audun Ramsvik 59,55 007 2 3 Trond Soleng 59,55 015 1 4 Kristoffer Kristoffersen 59,55 022 4 Bengt-Frode Hansen 59,55 013 4

Detaljer

Resultatliste 08.09.2007

Resultatliste 08.09.2007 N åpen (uten tid) Even Sveheim Odal OL 0 Andreas Bjørgen Vallset/Stange, OL 0 Ingeborg Fallbakken Berge Løten OL 0 Anna Austad-Sveen Raumar OL 0 Sverre Narum Vallset/Stange, OL 0 Påmeldte: 5 Startende:

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valglistens navn: Fremskrittspartiet 1 Torkel Johnsen 1980 2 Elise Pedersen 1995 3 Birgitte Benjaminsen 1996 4 Are Benjaminsen 1955 5 Rune Kvåle 1971 6 Barbro Yvonne Johnsen 1980 7 Tor Iver Benjaminsen

Detaljer

Resultatliste Sporter A. Resultatliste Sporter B. Resultatliste Jakt A

Resultatliste Sporter A. Resultatliste Sporter B. Resultatliste Jakt A Sporter A 1 Tore Morten Blihovde Gausdal 5/5 5/4 5/5 5/5 5/5 5/5 30/29 148 2 Carl Ole Foss Gausdal 5/5 5/5 5/5 5/5 5/4 5/5 30/29 148 3 Ivar Nustad Gausdal 5/5 5/4 5/5 5/5 5/4 5/4 30/27 144 4 Jørn Bilben

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i GramArt

Innkalling til ordinær generalforsamling i GramArt Til GramArts medlemmer Oslo, 12. mai 2017 Innkalling til ordinær generalforsamling i GramArt Tid: Tirsdag 13. juni 2017 kl. 15:00-18:00 Sted: Nye Kulturhuset, Youngs gate 6 Registrering til generalforsamling

Detaljer

PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD. på Rica Hotel, Hammerfest. Torsdag 3. desember 2009 kl. 10.00

PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD. på Rica Hotel, Hammerfest. Torsdag 3. desember 2009 kl. 10.00 PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD på Rica Hotel, Hammerfest Torsdag 3. desember 2009 kl. 10.00 Følgende representanter møtte: Alta kommune: Geir Ove Bakken Bjørn Odden AP FRP Forfall fra:

Detaljer

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 DATO:LØR-9 JUNI ARRANGØR:TOR-TUR ANTALL DELTAGERE: 198 (165 HERRER-24 DAMER-9 JUNIOR) LAGMESTERSKAP 10-MANNSLAG-HERRER NR KLUBB SUM TREFF 1 TOR -TUR 5330P (NORSK REKORD) 2 OLDERDALEN

Detaljer

Høylandsrennet 2. Offisiell resultatliste Klubb Start nr. Tid Etter. 1 Hild Sissel Vannebo Il Hållingen 14

Høylandsrennet 2. Offisiell resultatliste Klubb Start nr. Tid Etter. 1 Hild Sissel Vannebo Il Hållingen 14 G15 1 Erik Tyldum Il Hållingen 13 1:25:17 00:00 2 Jørgen Moen Il Hållingen 8 1:44:47 19:30 K17 1 Synne Iversen Il Hållingen 22 1:46:46 00:00 Fullførte: 1 Påmeldte: 1 Startende: 1 K46 1 Hild Sissel Vannebo

Detaljer

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg #493 1 Ole Eriksson Sølberg #492 11 Erik Olsson Sølberg Født: 1614 11-1 #490 111 Jon Eriksson Sølberg Født: 1649, Sølberg #491 111-1 Mildrid Sivertsdt. Født: 1666 #616 1111 Guru Johnsdt Født: 1686, Sølberg

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0906 ARENDAL Ant. post: 33 ====== ============================== ============ =========== ==== 061064 ANDERSEN ANNLAUG LISE FLØISTAD ARENDAL ARENDAL B 300537 ANDERSEN GODTFRED JOHN KONGSHAVN ARENDAL

Detaljer

Startliste per Klubb

Startliste per Klubb Bjerkreim IL 1 Roar Herikstad G 8 år 1 km fri felles 3 Morten Espedal G 8 år 1 km fri felles 4 Simen Espedal G 8 år 1 km fri felles 8 Markus Gjøse G 8 år 1 km fri felles 9 Jakob Brun Rekeland G 8 år 1

Detaljer

TORSKEN GNR VIDKUN WILSGÅ9381 TORSKEN INGER-JOHANNE6893 VIK I SOGN - 17 INGRID TORESE RØSSLANDSLIA 87, 5460 HUSNES 5,5 1/6

TORSKEN GNR VIDKUN WILSGÅ9381 TORSKEN INGER-JOHANNE6893 VIK I SOGN - 17 INGRID TORESE RØSSLANDSLIA 87, 5460 HUSNES 5,5 1/6 TORSKEN GNR. 24 2015 BNR NAVN ADRESSE SKATTEGRUNNLSK.PROMILLE ANDEL UTLIGNET SKAT 3/1 OLAV GUNDERS9381 TORSKEN 208 425 9 YNGVE HANSENRamstad, 9441 Fj 306 930 9 KENNETH HANS BLÅBÆRV.22, 90-12 VIDKUN WILSGÅ9381

Detaljer

Vefsntråkket 2015. Offisiell resultatliste 10.05.2015. Klubb Start nr. Tid Etter. 1 Ingrid Grande Bodø SK 20 1:11:46,31 00:00,00

Vefsntråkket 2015. Offisiell resultatliste 10.05.2015. Klubb Start nr. Tid Etter. 1 Ingrid Grande Bodø SK 20 1:11:46,31 00:00,00 MENN 10 ÅR 10 KM 1 Odd-Erling Reppen Brønnøy SK 1 24:42,67 00:00,00 MENN 11-12 10 KM 1 Martin Solhaug Hansen MOC 5 19:01,33 00:00,00 2 Stener Johansen MOC 8 19:05,30 00:03,97 3 Daniel Sæterstad Helgå MOC

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i GramArt. Dagsorden & sakspapirer

Innkalling til ordinær generalforsamling i GramArt. Dagsorden & sakspapirer Til GramArts medlemmer Oslo, 21. april 2016 Innkalling til ordinær generalforsamling i GramArt Tid: Tirsdag 24. mai 2016 kl. 15:30-18:00 Sted: Vulkan Depot, Maridalsveien 21, 0175 Oslo (www.vulkanoslo.no/vulkan-depot/)

Detaljer

En døråpner til kunstmusikken

En døråpner til kunstmusikken En døråpner til kunstmusikken INFORMASJON OM VIRKSOMHETEN 2014 2015 Norsk Komponistforening er en fagorganisasjon for yrkesaktive komponister, med det formålet å ivareta komponisters kunstneriske, faglige,

Detaljer

Eiendom Navn Rolle Personstatus /1 LIEN GRY FALKSETH Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge

Eiendom Navn Rolle Personstatus /1 LIEN GRY FALKSETH Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge Sortland Kommune Eierliste for: Naboliste, reguleringsplan for Holmen industriområde 1870-29/1 LIEN GRY FALKSETH Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge LILANDVEIEN 82 1870-29/1 LIEN OLE BJØRN Hjemmelshaver (H)

Detaljer

RESULTATER JM BOWLING 2012

RESULTATER JM BOWLING 2012 RESULTATER JM BOWLING 2012 B1 1 Ketil Røen JPS Bergen 1291 2 Kåre Gevelt JIL Drammen 1263 3 Terje Tandberg JIL Drammen 1250 4 Stein Håkonsrud JIL Drammen 1247 5 Roar Gulbrandsen JIL Drammen 1226 6 Terje

Detaljer

Resultat ritt Skjelnan/Snarbyeidet 59km

Resultat ritt Skjelnan/Snarbyeidet 59km Resultat ritt 1 6.5.2014 Skjelnan/Snarbyeidet 59km 1 Bernhard Blom 1:38:27 203 4 2 Bengt-Frode Hansen 1:38:28 198 2 3 Andres Diaz 1:38:54 195 1 4 Trond Soleng 199 Inge Jensen 213 Trond Kristoffersen 194

Detaljer

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL 28. JULI 2012 Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Bent Ove Løvåsen Trysil 5 50 48 49 98 99 344 16* Gylt medalje 2 Jan Eivind Skjæret Jordet og Tenaasen 5 50 46 49 99

Detaljer

NAVN NUMMER ANSVARLIG NUMMER. Mats M. Bakkom Guro Haug Buvik NAVN NUMMER ANSVARLIG NUMMER

NAVN NUMMER ANSVARLIG NUMMER. Mats M. Bakkom Guro Haug Buvik NAVN NUMMER ANSVARLIG NUMMER Dugnadsliste 2017 Følgende gjelder: Om du ikke har anledning de dagene du er satt opp på dugnad, er du selv ansvarlig i å finne stedfortreder. De må også gis beskjed til aktuelle dugnadsansvarlige. Dugnadsansvarlige

Detaljer

PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012

PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012 PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012 Fredag 27.april kl.17:30 1 Bjørnar Ludvigsen JIL Drammen B1 1 Svein Arnesen Flytoget BIL B1 2 Roar Gulbrandsen JIL Drammen B1 2 Hans Erik Menkerud JIL Nord B1 3 Ole

Detaljer

EGERSUND GOLFKLUBB VAKTLISTE PROSHOP / KLUBBHUS 2016 April

EGERSUND GOLFKLUBB VAKTLISTE PROSHOP / KLUBBHUS 2016 April 2016 April Eller du kan ringe til - Kari Tendenes 45446990 (koster kr. 350,-) 01.04.2016 Ikke vakt 16.00-19.30 02.04.2016 Thor Ognedal 90063738 09.00-12.30 lørdag 02.04.2016 Jarl Aase 95831199 12.30-16.00

Detaljer

Premieliste Mesterskap Klasse 1 1 Dag Kristiansen Sem * 2 Silje Merete Steinstø Sem * 3 Kjetil Styrvold Styrvoll

Premieliste Mesterskap Klasse 1 1 Dag Kristiansen Sem * 2 Silje Merete Steinstø Sem * 3 Kjetil Styrvold Styrvoll Premieliste Mesterskap Klasse 1 1 Dag Kristiansen Sem 49 48 48 97 242 1 2 Silje Merete Steinstø Sem 46 49 48 96 239 9* 3 Kjetil Styrvold Styrvoll 47 48 49 95 239 6* 4 Jonas Berg Nøtterø 47 46 48 96 237

Detaljer

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 3. Gjesdal Skytterlag

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 3. Gjesdal Skytterlag Premiering 25-skudd kl. ASP 1. Stian Asbjørnsen Stavanger 45 49 47 96 237 0,- Gave 1. Emil Flesjå Finnøy 47 46 44 85 222 0,- Gave 1. Kim Helge Høgeli Gjesdal 47 47 46 96 236 0,- Gave 1. Endre Jonassen

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004

Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004 Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004 TD: Kjell Tore Bymann Dommer A: Harald Syverud Måled.: Odd Botten B: Terje Grimshei Rennleder: Arvid Hagen C: Rolleiv Kasland 1. dom: Terje Grimshei Resultater

Detaljer

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. 2. Pengepremier 15-skudd kl. 3. Tangen skytterlag. Vårstevnet 3-5 mai 2007

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. 2. Pengepremier 15-skudd kl. 3. Tangen skytterlag. Vårstevnet 3-5 mai 2007 Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Morten Støen Tingelstad 143 36,-kr Pengepremier 15-skudd kl. 2 1. Knut Arne Lundsbakken Stange og Romedal 145 120,-kr 2. Kim Arne Røhne Tangen 140 81,-kr 3. Jon Willy Hagen

Detaljer

Tillitsverv Navn Poststed

Tillitsverv Navn Poststed 1978 Styreleder Tor Johan Aalstad Våg Styremedlem Kristen Falch Bogøy Styremedlem Sivert Kristiansen Bogøy Styremedlem Ragnar Kildahl Våg Styremedlem Ole Winsnes Bogøy 1.vara Jan Stensland Skutvik 2.vara

Detaljer

Eiendom Navn Rolle Personstatus /1 ELLINGSEN ARNE CHR Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge

Eiendom Navn Rolle Personstatus /1 ELLINGSEN ARNE CHR Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge Sortland Kommune Eierliste for: Sammenkobling Bjørklundveien/Vesterveien 1870-15/1 ELLINGSEN ARNE CHR Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge POSTBOKS 23 1870-15/1 ELLINGSEN GEIR ABEL Hjemmelshaver (H) Bosatt

Detaljer

Norsk forening for komponister og tekstforfattere. Årsberetning 2014 2015. www.nopa.no

Norsk forening for komponister og tekstforfattere. Årsberetning 2014 2015. www.nopa.no Årsberetning 2014 2015 www.nopa.no www.nopa.no Årsrapport 2014 www.nopa.no Årsberetning 2014 2015 4 Årsberetning 2014 2015 Innhold Årsberetning 2014 2015 s 7 Desisorrapport s 53 Årsregnskapet 2014 s 54

Detaljer

Aktiv kvinner 10. Aktiv menn 11- Karlsen John Ivar Vesterålen CK. Aktiv menn 11- Tunes Håkon Johan Harstad CK. Aktiv kvinner 11-12 Aktiv kvinner 11-12

Aktiv kvinner 10. Aktiv menn 11- Karlsen John Ivar Vesterålen CK. Aktiv menn 11- Tunes Håkon Johan Harstad CK. Aktiv kvinner 11-12 Aktiv kvinner 11-12 10 Plass Tid Startnr Klasse Etternavn Fornavn Klubb 1 23:18,20 2 2 23:18,80 1 10 Sortebech Kevin Bodø CK 10 Ulset Ådne Bodø CK 10 1 23:28,10 3 10 Grande Ingrd Bodø CK 11-1 41:58,60 9 2 42:,20 6 DNF 7 DNS

Detaljer

Klasse A. 30 Skudd 17/2-2008

Klasse A. 30 Skudd 17/2-2008 Klasse A 1 Holmbro Magne 1060384 Høland JSK 150(22) 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 2 Bråthen Thomas 955411 Høland JSK 148(19) 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/4=23 5/5=25 5/5=25 2 Fosshaug Anders 1529609

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I NOPA 20. FEBRUAR 2017, KL , PÅ SENTRALEN

REFERAT FRA STYREMØTE I NOPA 20. FEBRUAR 2017, KL , PÅ SENTRALEN REFERAT FRA STYREMØTE I NOPA 20. FEBRUAR 2017, KL. 11.00 15.30, PÅ SENTRALEN Tilstede: Ingrid Kindem, Tove Bøygard, Jon-Willy Rydningen, Arvid Wam Solvang, Dagfinn Nordbø, Bjørn Eidsvåg og Anita Skorgan

Detaljer

Sak 2013-34: Diverse valg 2013-2015

Sak 2013-34: Diverse valg 2013-2015 Norsk Redaktørforening Styremøte 2013-06-11 AJ Sak 2013-34: Diverse valg 2013-2015 Ved inngangen til en ny landsmøteperiode må NR-styret gjennomføre noen personvalg til diverse styrer og utvalg. I dette

Detaljer

Samlagsstevne på 15m Holmestrand og omegn skytterlag

Samlagsstevne på 15m Holmestrand og omegn skytterlag 17.01.10 Samlagsstevne på 15m skytterlag 15m 25-skudd kl. ASP 1. Mats Bakker 1. Anders Martin Dahl 1. Håvard Engen Vetrhus 1. Gjermund Halseth X9*68 43 X9988 44 898XX 45 132 *8XX9859X8 87 219 69749 35

Detaljer

Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype

Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype Kvinner 18-19 1,Johanne Lægran,Vidar, Sportsklubben,1:32:22 2,Oda Lægran,Vidar, Sportsklubben,1:37:18 Kvinner 23-34 1,Line

Detaljer

Navn tid tid tid tid tid tid tid tid tid9 Birger Engen Knut Erik Tveten

Navn tid tid tid tid tid tid tid tid tid9 Birger Engen Knut Erik Tveten LIK-MILA 2010-2011 Mass start - unofficial timing 2.11. tid 9.11. tid2 16.11. tid3 23.11. tid4 30.11. tid5 7.12. tid6 14.12. tid7 21.12. tid8 26.12. tid9 Birger Engen 23:00 24:12.21:20 22:38 21:17 22:09

Detaljer

Resultat 1. etappe. Kl. 1 Mosjon Damer / Herre. Kl. 3 Mosjon m/sykkel. Kl. 5 Ungdom/Veteran m/sykkel

Resultat 1. etappe. Kl. 1 Mosjon Damer / Herre. Kl. 3 Mosjon m/sykkel. Kl. 5 Ungdom/Veteran m/sykkel Resultat 1. etappe Trones - Seteråsen (9,4km) 1 20 Solomon Achame Løyperekord! Namdal Løpeklubb 1 00.31.33 00.00.00 03.21 1 29 Jonas Riseth Team Sørenget 1 00.34.55 00.00.00 03.43 2 21 Tomas Sandvik Otterøy

Detaljer

15m 35-skudd kl Bodø Østre Skytterlag. Samlagstevne 2014 Miniatyr. Leon - Resultatprogram

15m 35-skudd kl Bodø Østre Skytterlag. Samlagstevne 2014 Miniatyr. Leon - Resultatprogram Bodø Østre 35-skudd kl. 3-5 1. Ole Ragnar Hareide Hansen Bodø Østre X* *XX 50 X*X* * 50 XXXXX 50 150 X9999XX* * * 96 246 * * *X9XXX* * 99 345 (13*) 2. Jan Erik Aasheim Bodø Østre XX* * * 50 999 *9 46 *9

Detaljer

Kristiansand domkirke 11. desember 2010 Natten er lang. Foto : Kristin Søvik. Mannskoret Gaasehud julekonsert 2010

Kristiansand domkirke 11. desember 2010 Natten er lang. Foto : Kristin Søvik. Mannskoret Gaasehud julekonsert 2010 Mannskoret Gaasehud Julekonsert Kristiansand domkirke 11. desember 2010 Natten er lang Foto : Kristin Søvik 11.12.2010 1 2 3 4 5 6 Konferansier Harald Arntsen Jerusalem Solist Svein Arild Andås Arans hilsen

Detaljer

Ullandhaug Opp 2. oktober 2014

Ullandhaug Opp 2. oktober 2014 J 8 år 1 2 Sara Krogedal Sandnes IL - Ski 17:30:15 Ane Byrkjedal Levang Gjesdal IL - Ski 17:30:30 G 8 år 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Nikolai Slettebø Matningsdal Idrettslag - Ski 17:31:15 Jonas Vistnes Myklebost

Detaljer

1 Ludvig Lahell Aron Skytterklubb, Drammen

1 Ludvig Lahell Aron Skytterklubb, Drammen Klasse FA Feltpistol Stevne 01015 Mysen PL 1 Ludvig Lahell Aron 9 9 9 10 10 10 11 10 10 12 100(49 2 Arne Kvam Bærum Pist.Kl. 9 9 9 10 10 9 11 10 10 12 99(48 3 Rune Johansen Askim Pk 9 9 9 9 10 9 11 10

Detaljer

Mjøscupturnering 5 Gjøvik

Mjøscupturnering 5 Gjøvik Mjøscupturnering 5 Gjøvik Nr Lisens Navn Klubb Snitt Total hcpspilt Sum j = junior Beregning Hcp. 1 21402 Camilla Berg Olsen Gjøvik 186 66 1180 1246 11 11 2 17312 Grace Torgeirson Gjøvik 181 84 1067 1151

Detaljer

Leon - Resultatprogram

Leon - Resultatprogram sammenlagt Kl. 1. Øystein Haugland Fana 4 => 8,84 2. John Olav Ågotnes Sartor 5 =>10,21 3. Ronny Langhelle Bruvik 5 =>10,77 4. Eirik S. Grimstveit Seim 5 =>10,90 5. Knut Jørgen Brodahl Fana 5 =>10,94 6.

Detaljer

Felt 2014 (Prøve-NM)

Felt 2014 (Prøve-NM) Side 1 av 5 Felt 2014 (Prøve-NM) 1405013 - Terningmoen - Hamar IL, pistolgruppa Finfelt 1 Gisle Ekeberg Elverum PK (9 9 9 9 11 11 10 9 10 10) (0 0) 97 (13*) 2 Bjørn Langseth Namnå PK (9 9 9 9 11 10 11

Detaljer

Stang Pengepremiering Stang kl. 1. Stang Pengepremiering Stang kl. 2. Stang Pengepremiering Stang kl. 3. Gann Skytterlag. Samlagsstevnet 2012

Stang Pengepremiering Stang kl. 1. Stang Pengepremiering Stang kl. 2. Stang Pengepremiering Stang kl. 3. Gann Skytterlag. Samlagsstevnet 2012 Pengepremiering kl. 1 1. Stig Andre Rødland Klepp 7 5 12 0,- beger 2. Astrid Hagelund Klepp 4 6 10 0,- 3. Annie Samuelsen Gann 5 4 9 0,- Pengepremiering kl. 2 1. Kai Petter Flesjå Finnøy 9 8 17 0,- beger

Detaljer

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 2. Tromsø skytterlag. Tromsø Open 2011

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 2. Tromsø skytterlag. Tromsø Open 2011 Premiering 25-skudd kl. ASP 1. Fredrik Blomstereng Kvænangen 38 42 41 86 207 0,- Gave 1. Runar Høgmo Tromsø 44 40 39 78 201 0,- Gave 1. Maria Jakobsen Falken 46 50 47 96 239 0,- Gave 1. Simen Solli Lind

Detaljer

Stevneoppgjør. Bergen Skytterlag. Krinsstevne bane Arna Skytterlag Nils Lidtun Peter Jebsensv YTRE ARNA

Stevneoppgjør. Bergen Skytterlag. Krinsstevne bane Arna Skytterlag Nils Lidtun Peter Jebsensv YTRE ARNA Arna Skytterlag Nils Lidtun Peter Jebsensv. 32 5265 YTRE ARNA Einar Garvik 4 0,-kr 48 37 47 => 132 92 => 224 => 224 Nils Lidtun V65 0,-kr 47 48 50 => 145 94 => 239 => 239 Frode Nævdal 4 149,-kr 48 45 48

Detaljer

NNM Fellesstart. Startliste Saltstraumen 14.09.2014. 87 NOR20041227 Martin Andreas LARSEN Sandnessjøen OCK 09:20:00 400

NNM Fellesstart. Startliste Saltstraumen 14.09.2014. 87 NOR20041227 Martin Andreas LARSEN Sandnessjøen OCK 09:20:00 400 Menn 10 87 NOR20041227 Martin Andreas LARSEN Sandnessjøen OCK 09:20:00 400 Påmeldte: 1 Startende: 1 Kvinner 11-12 3 NOR20020703 Ingrid GRANDE Bodø CK 09:15:00 3524592 Påmeldte: 1 Startende: 1 Menn 11-12

Detaljer

Ullandhaug opp Offisiell resultatliste. Ullandhaug

Ullandhaug opp Offisiell resultatliste. Ullandhaug G 8 år 1 km fri Elias Haugstad Kverneland Ski 257 07:11,0 Vetle Idland Gjesdal IL 253 05:18,0 Torbjørn Koksvik Figgjo IL 254 05:14,0 Jakob Brun Rekeland Bjerkreim IL 256 04:32,0 Adrian Ueland Gjesdal IL

Detaljer

Resultat sykkel karusell 2011 Ritt nr: 1. Plassering Navn Tid Start nr Klubb

Resultat sykkel karusell 2011 Ritt nr: 1. Plassering Navn Tid Start nr Klubb Resultat sykkel karusell 2011 Ritt nr: 1 1 Aike Selfors 1.00.24 2 Andreas Setting 1.00.24 3 Espen Amundsen 1.00.24 4 Rune Albrigtsen 4 Bengt Frode Hansen 4 Jan Lund 1122 4 Inge Jensen 4 Øystein Stakkevoll

Detaljer

2014-2015.xlsx LIK-MILA 2014-15. Mass start - unof f icial timing. Navn 25/11 tid 3/12 tid2 9/12 tid3* 16/12 tid4 23/12 tid5 30/12 tid6

2014-2015.xlsx LIK-MILA 2014-15. Mass start - unof f icial timing. Navn 25/11 tid 3/12 tid2 9/12 tid3* 16/12 tid4 23/12 tid5 30/12 tid6 LIK-MILA 2014-15 Mass start - unof f icial timing 2014-2015.xlsx Navn 25/11 tid 3/12 tid2 9/12 tid3* 16/12 tid4 23/12 tid5 30/12 tid6 Espen Riktor 10 000 19:01 10 000 19:11 10 000 20:27 10 000 18:11 10

Detaljer

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Kommune: 1859 FLAKSTAD FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD UTMELDT ====== ============================ ===== ============== ==== ========== 031255 ABELSEN JØRN ODD 8382

Detaljer

Norsk forening for komponister og tekstforfattere. Årsberetning 2014 2015. www.nopa.no

Norsk forening for komponister og tekstforfattere. Årsberetning 2014 2015. www.nopa.no Norsk forening for komponister og tekstforfattere Årsberetning 2014 2015 www.nopa.no Norsk forening for komponister og tekstforfattere www.nopa.no Norsk forening for komponister og tekstforfattere Årsrapport

Detaljer

LIK - Mila

LIK - Mila 4-nov tid 11-nov tid 18-nov tid 25-nov tid 2-des tid 9-des Odd Arild Ødegaard 10 000 21:30 10 000 20:59 10 000 21:37 10 000 21:28 10 000 21:21 10 000 Gunnar Liegaarden 10 000 19:48 10 000 19:05 10 000

Detaljer

Øvrebø- Samlags- Sørlands- Skagerak- Birkenes- VINNERRESULTAT

Øvrebø- Samlags- Sørlands- Skagerak- Birkenes- VINNERRESULTAT Greipstadstevnestevnestevnestevnestevnestevnet Skagerak- Birkenes- Øvrebø- Sørlands- 249 248 NR KL NAVN LAG Poeng Poeng Poeng Poeng Poeng TOTAL PL. SIFFER KLASSE 5 1 5 Tor Arnfinn Homme Kr. Sand og Omegn

Detaljer

15m Pengepremie 15-skudd kl. 1. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 2. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 3. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 4. Elverum skytterlag

15m Pengepremie 15-skudd kl. 1. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 2. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 3. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 4. Elverum skytterlag Pengepremie 15-skudd kl. 1 1. Ida Bentsen Nordskogbygda 50 47 50 147 84,- 2. Marit Tollersrud Owrenn Elverum 49 49 47 145 0,- Pengepremie 15-skudd kl. 2 1. Silje Larsson Bjørnen (Østerdal) 48 50 48 146

Detaljer

DBK-MIF KONKURANSEN

DBK-MIF KONKURANSEN - KONKURANSEN 23.03.09 Totaloversikt Tid Totaloversikt Tid Simen Henriksen 00:14:08 Trond Iversen 00:12:18 Håkon Kylland 00:14:15 Jonas Falk Eek 00:12:34 Svein Hakon Sveinsson 00:14:20 Endre Fossli 00:12:46

Detaljer

KONSTITUERING Kort presentasjon av nyvalgt varamedlem Anita Skorgan og av styret og administrasjonen.

KONSTITUERING Kort presentasjon av nyvalgt varamedlem Anita Skorgan og av styret og administrasjonen. REFERAT FRA STYREMØTE I NOPA TIRSDAG 14. JUNI KL. 11.00-16.00 Tilstede: Ingrid Kindem, Jon-Willy Rydningen (gikk ca. kl. 15.30), Arvid Wam Solvang, Karoline Krüger, Tove Bøygard, Kate Havnevik (vara) og

Detaljer

Mjøscupturnering 5, Gjøvik Masters

Mjøscupturnering 5, Gjøvik Masters Mjøscupturnering 5, Gjøvik Masters Nr Lisens Navn Klubb Snitt Total hcp. Spilt Sum j = junior Beregning Hcp. Hcp < >38 1 2449 Mads Ekern Gjøvik 141 228 1291 1519 44 38 38 2 17313 Sean M. Hustveit Briskebyen

Detaljer

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson Johan Fredrik Andersson Født: 27 sep 1859, Følene i Herrljunga, Dalsland Død: 11 sep 1912, Fagerholt, Idd Charlotte Amalie Nilsdotter Født: 23 mar 1859, Klagerød, Naverstad, Sverige Død: 21 apr 1920, Idd

Detaljer

Resultatliste ABIK Løpskarusellen 2013.Løp 6 av 10 Arrangert: 06.08.2013 Sted: Sessvollmoen Arrangør: Sessvollmoen Løype: 5km terreng

Resultatliste ABIK Løpskarusellen 2013.Løp 6 av 10 Arrangert: 06.08.2013 Sted: Sessvollmoen Arrangør: Sessvollmoen Løype: 5km terreng Resultatliste ABIK Løpskarusellen 2013.Løp 6 av 10 Arrangert: 06.08.2013 Sted: Sessvollmoen Arrangør: Sessvollmoen Løype: 5km terreng Kvinner 20 år og yngre 1,Karoline Næss,Ull kisa,21:50 2,Marie Næss,Ull

Detaljer

Trøndelag fotograflaug

Trøndelag fotograflaug Trøndelag fotograflaug Medlemsoversikt tilsammen Næringsdrivende Ikke næringsdrivende, Leverandører og lærere Lærlinger/ Studenter Pensjonister Æresmedlem i lauget 52 18 17 6 11 Styrets sammensetning Trøndelag

Detaljer

Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd. Skjetten, juni P r o t o k o l l

Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd. Skjetten, juni P r o t o k o l l Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd Skjetten, 1.-2. juni 2012 P r o t o k o l l SAK 1 ÅPNING Ved styreleder Svein J. Svensson i Norsk teaterråd. SAK 2 KONSTITUERING Styret foreslår Hans Konrad

Detaljer

Svarthopen rundt. Offisiell resultatliste 01.05.2013

Svarthopen rundt. Offisiell resultatliste 01.05.2013 Jenter/Gutter 6-10 år Emma Anine Helstad Amundsen Brønnøysund IL 57 13:28 Thea Rørmark Anderson Sømna IL 21 17:02 Jens Arnes Sømna IL 43 13:35 Håvard Barlien Sømna IL 77 16:18 Sofie Reinfjord Bredesen

Detaljer

Pengepremier 25-skudd kl. J

Pengepremier 25-skudd kl. J Pengepremier 25-skudd kl. R 1. Hannah Johansen Time 50 49 49 97 245 90,- 2. Line Rødland Klepp 49 49 48 96 242 60,- 3. Sigve Vidringstad Lyngdal 49 48 48 97 242 0,- Pengepremier 25-skudd kl. ER 1. Tønnes

Detaljer

Stang sammenlagt. Haugesund Skytterlag. Samlagsstevnet Leon - Resultatprogram. Stang

Stang sammenlagt. Haugesund Skytterlag. Samlagsstevnet Leon - Resultatprogram. Stang Haugesund sammenlagt Kl. Ka. 1. Thomas Mong Egersund AG3 13 15 28 2. Kjell Strand Hovland Gjesdal 5 13 11 24 3. Steve Øverland Gann 5 10 12 22 4. Trond Inge Rødland Klepp 5 11 11 22 4. Ådne Ø. Søyland

Detaljer

Navn tid xlsx tid tid tid tid tid

Navn tid xlsx tid tid tid tid tid 3.11. tid 10.11. 20092010.xlsx tid 17.11. tid 24.11. tid 1.12. tid 8.12. tid Christian Groven 10 000 21:25 10 000 21:53 10 000 21:50 10 000 20:42 10 000 21:15 10 000 20:45 Geir I. Markussen 10 000 19:32

Detaljer

Parstafett 2010 08.06.2010 Resultatliste. Kvilheim. Damer 2-etp. Etappe Plass Lag Tid. Total Etter Endring Status

Parstafett 2010 08.06.2010 Resultatliste. Kvilheim. Damer 2-etp. Etappe Plass Lag Tid. Total Etter Endring Status Plass Lag Damer -etp. Parstafett 8.6. Eidsiva/Nav lag (67) ::4 Tone Nysæter :4 : :4 Solveig Sørlien 6:6 :4 9:8 Tone Nysæter :5 : 4:58 4 Solveig Sørlien 9:6 : ::4 : : : : Norsk Tipping lag (7) :5:7 4: Bodil

Detaljer

Poengrenn Skatval. Offisiell resultatliste 03.03.2010

Poengrenn Skatval. Offisiell resultatliste 03.03.2010 G 10 år 1,3 km fri Audun Wanvik Haugen Stjørdals Blink 5 04:57 Stian Nakken Skatval Skilag 7 05:30 Henrik Nesbø Hegra IL 2 05:45 Sindre Kringen Skjelstadmark IL 3 06:01 Andreas Horten Jesbersen Lånke IL

Detaljer

200/300m Mesterskap kl. 3-5

200/300m Mesterskap kl. 3-5 Randsfjord 200/300m Mesterskap kl. 3-5 Kl. Ligg Stå Kne 15 skudd 10 skudd 25 skudd Omgang 35 skudd 1. Roger Ottosen Vestre Toten 5 *XX* * 50 9X9XX 48 XX* * * 50 148 *XXX*XX* *X 100 248 * * * *X* *XXX 100

Detaljer

Nærløp OL Vallset/Stange

Nærløp OL Vallset/Stange Brynsåsen 3.05.205 D -2N Julie Mykleset Vang OL 66 2:02 Fullførte: Påmeldte: Startende: D 3-4 Kamilla Lome 20 :4:35 Fullførte: Påmeldte: Startende: D 5-6 Anine Lome 76 3:09 2 Lotte Sølvsberg Noren 78 57:20

Detaljer

Finnvikrennet Offisiell resultatliste

Finnvikrennet Offisiell resultatliste G 13-14 1 Kristian Vatne Tromsø Skiklubb - Langrenn 125 1:04:51 00:00 2 Jakob Brones Engen Kvaløysletta Skilag - Ski 54 1:04:55 00:04 3 Vegard Arnesen Tromsø Skiklubb - Langrenn 51 1:33:58 29:07 M 15-16

Detaljer

Deltakere fra Hamar OK i Norgesmesterskapene Oversikten er ikke 100% komplett de første årene. Gjelder kun Fot-Orientering.

Deltakere fra Hamar OK i Norgesmesterskapene Oversikten er ikke 100% komplett de første årene. Gjelder kun Fot-Orientering. Deltakere fra Hamar OK i Norgesmesterskapene Oversikten er ikke 100% komplett de første årene. Gjelder kun Fot-Orientering. ÅR ØVELSE KLASSE PLASSERING NAVN 1966 NM indiv. Herrer sr. nr.? Sveinung Bleikvin

Detaljer

Høvringen Offisiell resultatliste Klubb Start nr. Tid Etter 1 Synne Aanesland Berge Oddersjaa SSK 76. Tonje Homme Vindbjart, IL 18

Høvringen Offisiell resultatliste Klubb Start nr. Tid Etter 1 Synne Aanesland Berge Oddersjaa SSK 76. Tonje Homme Vindbjart, IL 18 Høvringen 206 2.02.206 J 5-6 år Synne Aanesland Berge Oddersjaa SSK 76 2:0:35 Fullførte: Påmeldte: Startende: K 7-8 år Marie Frivold HSG/ Oddersjaa SSK 35 :34:29 Fullførte: Påmeldte: Startende: K 9-20

Detaljer

Trollrennet - søndag

Trollrennet - søndag G 8 år 1 km klassisk Einar Grindheim 4 John Dale Lie 2 DNS Øyvind Hoy 3 05:21 04:54 Påmeldte: 3 J 8 år 1 km klassisk Ingrid Marie Ekeland 11 08:06 Linnea Holbæk 6 07:38 Solfrid Emblem Holte Gjerstad IL

Detaljer

200/300m 25-skudd kl /300m 25-skudd kl. 2. Osterøy Skyttarlag. Samlagsstevnet bane Leon - Resultatprogram

200/300m 25-skudd kl /300m 25-skudd kl. 2. Osterøy Skyttarlag. Samlagsstevnet bane Leon - Resultatprogram 200/300m 25-skudd kl. 1 1. Raymond Korneliussen Bergen skytterlag *8X* * 48 *X* *9 49 XX*X* 50 147 X* * * * * * * *X 100 247 (16*) 2. Daniel Eliassen Herdla skyttarlag * * *X9 49 X9 *X* 49 *XXXX 50 148

Detaljer

15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 3. Bømlo skytterlag. Bømlominiatyren 2012

15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 3. Bømlo skytterlag. Bømlominiatyren 2012 Pengepremier 15 skudd kl. 1 1. Arne Skogseth Husnes 47 47 48 142 84,- 2. Odd Andre Reinertsen Sveio 43 50 48 141 0,- Pengepremier 15 skudd kl. 2 1. Folke Helle Finnøy 50 46 50 146 137,- 2. Gunnar Røssland

Detaljer

Pengepremier 15 skudd kl. 1. Pengepremier 15 skudd kl. 2. Pengepremier 15 skudd kl. 3. Pengepremier 15 skudd kl. 4. K ongsberg skytterlag

Pengepremier 15 skudd kl. 1. Pengepremier 15 skudd kl. 2. Pengepremier 15 skudd kl. 3. Pengepremier 15 skudd kl. 4. K ongsberg skytterlag Pengepremier 15 skudd kl. 1 1. Arild Båheim Oslo Øst re 1 L 142 66,-kr 2. Anne Grimstad Oslo Øst re 1 140 0,-kr Pengepremier 15 skudd kl. 2 1. Vidar Gjestemoen Geilo 2 138 99,-kr 2. Einar Nordengen Tyrist

Detaljer