Tidsskrift for medlemmer av Munn og halskreftforeningen NR. 2/ ÅRGANG LANDSMØTE 2010 NLFLS LANDSKURS 2010 SAMTALEGRUPPE FOR MUNNHULEOPERERTE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tidsskrift for medlemmer av Munn og halskreftforeningen NR. 2/2010 13. ÅRGANG LANDSMØTE 2010 NLFLS LANDSKURS 2010 SAMTALEGRUPPE FOR MUNNHULEOPERERTE"

Transkript

1 Munn og æle NR. 2/ ÅRGANG NLFLS LANDSKURS 2010 SAMTALEGRUPPE FOR MUNNHULEOPERERTE EVALUERING AV LANDSKURSET TOR WOLDS CD LANDSMØTE 2010 MEDLEMMENE HAR ORDET Tidkrift for edleer av Munn og halkreftforeningen

2 STYRELEDER HAR ORDET: Til lykke ed navnet! Sauel Hætta underholder ed joik. Foto: Arild Dahle Munn og æle utgi av Munn og halkreftforeningen Huket du forreten edleunderøkelen vår? Slike underøkeler dreier eg o tall og tatitikk, og tallene tale vier at annynligheten er tørt for at du ikke huket å ende inn kjeaet vi endte deg. Du kal vite at det fortatt er til nytte o du fyller det ut og ender det til ekretariatet. Tro gjerne i bekjedenhet at din ringe ening er å liten. Men når du unnlater å vare, vekke ogå verdien av varene fra de o faktik har ønket å være ed og påvirke foreningen dagorden. Slik er det ed tatitikk... Anvarlig redaktør: Knut T. Petteren Tlf.: E-pot: Redakjonråd: Knut Petteren Tlf.: E-pot: Tor Wold Tlf.: E-pot: Arnulf Røigaard Tlf.: rikhopitalet.no Deign: Knut T. Petteren Tlf.: Trykk: Nordberg Trykk Ryenvingen OSLO Tlf.: E-pot: nordberg.no MUNN- OG HALSKREFT- FORENINGEN Potbok 4 Sentru, 0101 OSLO Tullingate 2 OSLO Telefon: E-pot: Styreleder Torbjørn Bull-Njaa, Sekretariat Organiajonervice AS Andrea Hole, E-pot: Deadline nr : 15. augut 2 Så er det nye navnet på pla og Nork landforening for laryngektoerte er hitorie. Nå er vi Munn- og halkreftforeningen. Uten forenklende og kauflerende forkorteler, rett fra og fullt ut: unn- og halkreft. Ogå på hjeeide og i e-pot. Inntil videre vil de gale adreene på nettet bli autoatik videreendt, en etter en tid fae de ut. Vi har grunn til å være fornøyd ed o elv og hverandre, både over proeen og over landøtet behandling av navnekiftet. Ganke vit var det ikke tyret priære forlag o vant fra, en det er uintereant nå. Viktig er at flertallet for det nye navnet var olid og debatten eriø. Målet var å få på pla et navn o gjør o bedre ynlig for ålgruppene, og det har vi fått. Et vit veod er det ikkert likevel noen o føler. Kankje likefre et tap. Det å de ha lov til. Navnet vi forlot har tolte tradijoner, og aholdet under det har vært terkt. Det har gitt o identitet. Akkurat i dag kal vi likevel ikke dvele ved hva o var. Nå kal vi videre og trekke nytte av det vi har telt i tand. For det er ye o å følge opp, hvi vi kal få valuta for endringen. Brojyreateriell å fornye både profil- og innholdeig, ditribujonrutinene gjennogå og tyrke, logoen kankje få en overhaling atidig ja og å nytt navn på edlebladet vårt, da. Det kunne jo ikke hete NLFLnytt lenger. Likevel er det tore utfordringer o ikke er nevnt. Faktik de tørte. Det dreier eg o ikke indre enn å tane og reverere den forgubbingproeen vi opplever i foreningen tyre og tell. På alle nivåer, lokalt og entralt, koiteer og utvalg. Vel, ikke alle er gubber elv o de er i tort flertall - en årene går ogå for våre daer. Og probleet er lett ikke engajeentet blant veteranene! en dere anglende arvtakere. Årlig koer ca 30 nye trupeopererte til, og et flertall av de blir våre edleer, en de nøyer eg ed paiv tatu. Det ae er tilfelle ed de nye o har vært behandlet for unnhulekreft. Kankje trenger de o ikke lenger på ae åte o før? Trolig kan vi gjøre er nytte for koende trupe- og unnhuleopererte hvi vi får på pla et tilbud ed foku på utfordringene ved å vende tilbake i arbeid, enn ved å hjelpe de inn i uføretrygdeottakerne rekker. La det være en nøkkeloppgave for i år! reverere den forgubbingproeen vi opplever Nå trenger vi flere nye likeenn og paientbeøkere, ærlig ed erfaring fra behandling for unnhulekreft. Det er på denne ektoren behovet er tørt i forhold til hva vi rår over pr i dag. Troverdigheten og kopetanen ligger i egen erfaring, det å ha vært igjenno det ae elv. Ta kontakt hvi du kan tenke deg å være ed! Torbjørn B-N

3 REDAKTØREN HAR ORDET: Hei alle unn- og halopererte! Det var ikke lett å finne på et uttrykk jeg kunne ertatte Hei alle NLFLere! ed. Så de av dere o hverken er unn eller halopererte får ha eg unkyldt at dere ikke er peifikt nevnt i hilenen, en det ville tatt halve iden. La eg ført underrette o at dere nå ottar Munn og Mæle nr. 1 for andre gang i oer. Åraken er at det førte nueret dere ottok inneholdt tort ett toff fra nr. 1 i Dette på grunn av et arbeiduhell ho trykkeriet og anglende kontroll av blåkopi av undertegnede. Dette bare beklager jeg en her er i alle fall det førte faktike nuer av Munn og æle. Jeg å derfor få ønke dere alle velkoen til førte faktike nuer av Munn og æle, tidkriftet for Munn- og halkreftforeningen. Flotte navn, ikke ant. La o derfor ta vare på det. Vær å nill, ikke tart ed forkorteler. Da er ye av viten ed navnet borte. NLFL a ikke noen uteno enigheten noe o helt. La o derfor bruke det fulle navn hver gang på foreningen. Munn- og halkreftforeningen. Navnet Munn og æle på tidriftet yne jeg var helt genialt, og det ble banket igjenno på tyreøtet. Ideen var det vår leder Torbjørn o ko ed og atlige gikk inn for det Vi har jo lagt bak o nok et vellykket landkur. Dette ogå på Park Hotell i Sandefjord. I følge deltakerlitene var det 107 påeldte. 20 var unnhuleoperert, 24 laryngektoerte, 4 trakeotoerte, 28 pårørende og reten fordelt på heleperonell, foredragholdere og andre. Landøtet forløp næret prikkfritt, og jeg er iponert over hvor greit elve navnevalget forløp. Mange hadde nok forventet at dette kulle ta lengere tid, og at vi ville ha proble ed å rekke iddagen. Men, den gang ei. Ektra oro var det å få et ekeplar av Tor Wold CD: aldri åpenbart. Satlige o var ed i Sandefjord fikk et ekeplar, og dere andre kan kjøpe den ved henvendele til vårt ekretariat Organiajonervice AS. Benytt gjerne e- pot- Vær å nill, adre- en: forkorteler. ikke tart ed eller telefon: Den er å abolutt verdt pengene. Jeg er nylig blitt utpekt o landtyret kontaktperon ot likeannkoiteen. Ikke for at jeg kal inn og tyre dere arbeid, en ere for å kunne inforere begge veier lik at kounikajonen går greit og ifortåeler ikke opptår. Likeannarbeid var det o fikk eg til å elde eg inn i foreningen og jeg har hatt en del beøk på Rikhopitalet, å noe erefaring har jeg da. Jeg var ogå aen ed Grete Olen i koiteen nedatt av Kreftforeningen o kulle utvikle likeanntjeneten ved Vardeenteret på Radiuhopitalet. Her var flere av paientforeningene repreentert. Paientforeningene kal betjene Vardeenteret likeannkontor. For at dette kal gå i hop treng det ange likeenn, noe vi ikke har for ange av på Øtlandet. Dette betyr at vi å få fre flere likeenn. De å kure, og de å kvalitetikre. Dette betyr at noen kan riikere å få bekjed etter kuret o at de ikke paer til å være likeann. Dette er den harde virkelighet, en lik å det være. La ikke dette forhindre noen fra å elde eg til kur. Nok en gang å jeg få koe ed et hjerteukk. Stofftilgangen er ikke tor, og jeg er redd for tofftørke. Reultatet kan bli at ideantallet å reduere. Jeg er livredd for nete nuer, o kal ut i epteber ed deadline 15. augut. Ferietiden er ikke akkurat den tiden ange tenker på å produere tekt til edlebladet, en det å jeg faktik be o nå. Forøk å holde de å grå i aktivitet elv o det kinner fra kyfri hiel. Så får vi håpe at det dukker opp et nytt nuier av Munn og æle ogå på høten. Med dette ønker jeg atlige leere en riktig god oer. Knut 3

4 NLFL Landkur 2010 Landøte 2010 Utdrag av referatet fra NLFL Landøte fredag 9. april i Rica Park Hotell i Sandefjord. NLFL ite landtyre: Fra v. Knut T. Petteren, Torbjørn Bull-Njaa, ekretariatleder Andrea Hole, May Lillian Wettre Holthe, Mary-Anne Aunden og Tor Wold Tellekorpet i akjon: Jorid Wold og Bodil Riie FOTO:ARILD DAHLE ÅPNING OG VALG AV DIRIGENT, REFERENT OG TO TIL Å UNDERTEGNE PROTOKOLLEN Styreleder Torbjørn Bull-Njaa åpnet øtet. og førte ak på agendaen var valg av de tradijonelle dirigent, referent og to til å undertegne protokollen, Her ble Andrea Holevalgt til ordtyrer, Knut Petteren til referent og Lage Skog og Liv Wiltkog til å undertegne protokollen. Bodil Riie og Jorid Wold ble valgt til tellekorp GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN Innkalling godkjent. I henhold til paragraf 7 kal det være langtidplan aen ed budjett. Eller er dagorden godkjent. ÅRSBERETNINGEN Ordtyrer Andrea Hole gikk igjenno årberetningen for 2008 punkt for punkt. Følgende retteler ble notert: Ida Eltad er ikke valgt til putehullet repreentant og ordet putehullet tryke. Foreningen har 18 og ikke 17 æreedleer. Dato 18/3 angler i beretningen Manglende ignaturer i årberetningen Inntilling til vedtak: Landøtet godtar åreldingen ed de oventående endringer. Med die endringer i tekten ble årberetningen godkjent. ÅRSREGNSKAP Sekretariatleder Andrea Hole gjennogikk årregnkapet for 2009 o vier et overkudd ed kr Deretter ble revijonuttalelen let opp. Gaver gitt av Arild Dahle avne oppført i regnkapet. Årregnkapet for 2009 datert 18/ ble godkjent. BUDSJETT Sekretariatleder Andrea Hole la fre tyret budjett for 2010 og dette ble tatt til etteretning. 4 INNKOMNE FORSLAG Ordtyrer Andrea Hole orienteret o at det var koet inn 4 forlag o nytt navn på foreningen. Det ble ført votert over o landøtet ønker å endre navn. Dette ble vedtatt ot en tee. Følgende forlag var koe inn innen friten: Øre- nee- halkreftforeningen, freet av tyret Landforeningen for Munn og halkreftopererte/behandlede Munn- og halkreftforeningen, NLFL Olo og Akerhu og NLFL Øtfold Deretter ble det åpnet opp for en preentajon av forelagtillerne etterfulgt en dikujon. Dahle trakk itt forlag og to forlag var like, derved to vi igjen ed to forlag i den videre dikujonen: Øre- nee- halkreftforeningen, freet av tyret Munn- og halkreftforeningen, NLFL Olo og Akerhu og NLFL Øtfold Ytterligere 3 forlag ble freet i løp av dikujonen: Landforeningen for hode og halbehandlede, Arnulf Røigaard Øre, nee, unn og halkreftforeningen, Stig Holthe Hode halkreftforeningen, Jorid Løvbakk 42 ot 23 teer verdtok å godta de innkone forlagene på øtet. Stig Holthe trakk itt forlag før det ble gått til kriftelig avteing over følgende 4 forlag: Øre- nee- halkreftforeningen Munn- og halkreftforeningen Landforeningen for hode og halbehandlede Hode halkreftforeningen Avteing vite følgende votering: Øre- nee- halkreftforeningen Munn- og halkreftforeningen Landforeningen for hode og halbehandlede Hode halkreftforeningen Foreningen nye navn er Munn og halkreftforeningen 7 FASTSETTELSE AV KONTINGENT Dagen kontingentat på kr 200 opprettholde. VALG Følgende ble valgt etter inntilling fra valgkoiteen: Landtyreleder Torbjørn Bull-Njaa, valgt for 1 år Landtyreedleer Knut Petteren, Olo, valgt for 2 år Johan Kåre Å, Erfjord, valgt for 2 år Varaedleer til Landtyret 1.vara: Anne Margrethe Ingvalden, valgt for 1 år 2.vara: Idar Iaken,, valgt for 1 år Landkurkoiteen Ny koite velge 2011 Likeannkoiteen Grete Olen Marit Bernten Kvinnland Jorid Løvbakk Ann Karin Merket på valg 2011 på valg 2011 på valg 2012 på valg 2012 Kåør koiteen Landtyret gi fullakt til å foreta valg. Valgkoiteen Sauel Hætta leder på valg 2011 Jan Gunnar Pederen på valg 2011 May Oline Skaali på valg 2012 Anne Heily på valg 2013 Kounikajonkoiteen Putehullet: Ida Eltad på valg 2011 Nlfl.no: Torbjørn Bull-Njaa på valg 2011 NLFL-nytt: Knut Petteren på valg 2011 ign. Lage Skog ign. Liv Wiltkog

5 NLFL Landkur 2010 Evaluering av NLFL landkur 2010 TEKST: IDA ELSTAD FOTO: ARILD DAHLE Deltakere o har vart på pørålene fra kurkoiteen: 9 laryngektoerte 19 opererte og behandlede for unnhulekreft 16 pårørende 10 fagperoner/gjeter 2 peranent trakeotoert 10 av deltakerne o har vart, ier at de deltar for førte gang. 50 har levert evalueringkjea, dv. ca 50 % av deltakerne Nedenfor har jeg tatt for eg pørålene vi tilte og et aendrag av varene o ble gitt. HVA SYNES DU ER DET VIKTIGSTE VED NLFLS LANDSKURS? En typik tilbakeelding er: Koe aen, treffe gale venner og få påfyll i hverdagen Flere kriver o den inkluderende holdningen, aholdet, oorgen og vennkapet o preger landkuret. Satalene ed de andre deltakerne er viktig. Det gir trygghet å utvekle erfaringer og få vite hvordan andre takler hverdagen ier deltakerne. foredraget til Randi Skaug. Men dette er ogå enete negative koentar o kurprograet. Flere ønker er tid til atale i grupper, peielt pårørendegrupper. Dette er et ønke vi ender videre til nete kurkoité. DIN MENING OM SAMTIDIGE (PARALLELLE) FOREDRAG OG GRUPPER Kun poitive tilbakeeldinger her. ANDRE KOMMENTARER Deltakerne er fornøyd ed hotellet, aten og peialaten. Flere otaler fetiddahva I gen o eget tilig og hygkursprogrammet gelig. En av deltakerne er SYNES DU VAR BRA I ifornøyd ed at de ikke ÅR? fikk roet itt før kl 15 på tordagen. Noen ener loddflere kriver Alt var bra! trekningen tar for lang tid. Når det gjelder hvilke foredragholdere o var Randi Skaug foredrar o å Det er koet flere forlag til tea og foredragholdere for bet likt, er det nokå jevnt finne Kongefølelen fretidige kur. Forlagene vil fordelt ello Karin Fevaag Laren, Tanken akt det uulige bli overlatt til nete kurkoité o blir ulig, Tove Skagetad, De uynlige hjelper- valgt på landøtet i ne og Randi Skaug, Kunten å fine Kongefølelen. Men overlege Herut Abendtein foredrag o handlingprograet for hodehal-kreft og Medleene har ordet får ogå ange godord. Likedan Energipåfyll ed Gry Tveterå. Mange att pri på Loui Jacoby underholdning på fredagkvelden. HVA I KURSPROGRAMMET SYNES DU IKKE VAR BRA I ÅR? Ida Eltad i akjon To deltakere har krevet at de ikke likt å godt Loui Jacoby underholdt på fredagkvelden 5

6 Jeg heter Liv Fjeldtad Wilkog er 64 år, koer fra Hakadal - gift ed Leif. Jeg har to jenter fra førte ektekap - Leif hadde 3 barn ed eg - i 1988 tok vi til o et foterbarn og til aen har vi 10 barnebarn og ett oldebarn. Jeg ble operert for trua 10 ai 1976, på denne tiden bodde jeg i Bergen. Fikk da en dobbeltidig laele av teebåndene på grunn av en feil under operajonen. Nervene til teebåndene ble påført en kade, øre nee hal peialiten på Haukeland ykehu - a førte gang jeg var der - her er det kuttet Dette er veldig jeldent, 0,2-0,3 % i tore ateriale. På grunn av dette var det veldig vankelig å pute inn. Satidig o teen ble he og ye lavere. Steebåndene ble tående tett aen (åkalt idttilling) Jeg klarte f.ek. å gå 2-3 trappetrinn i rolig tepo, å var det å tå en tund for å få igjen puten. På denne tiden var jentene ine 2 1/2år og 6 år. Jeg klarte ikke lenger å lee høyt eller ynge for de. Frykten for at jeg plutelig åtte inn på ykehuet på grunn av putevanker - hadde tående avtale ed naboen at hun kulle ta vare på jentene - til in or ko fra Hakadal for å pae de. Dette var en tøff tid for o. I977 ble det foretatt en ny operajon på halen for å bringe det ene teebåndet ut til iden for å bedre luftpaajen - på bekotning av teefunkjonen - den var jo ikke den bet fra før av. Det ble en liten bedring - en den varte bare i en tre åneder tid - da var repirajonen - probleene otrent o før. Jeg ble uføretrygdet fra in jobb ved Kvinneklinikken Haukeland ykehu. Januar 1981 ble jeg peranent tracheotoert på Rikhopitalet. Det vil i at jeg å gå ed kanyle reten av livet. Kanylene in er fenetrete - det er en åpning på elve kanylen. Dette gjør at an kan nakke ved hjelp av en taleventil eller ved å holde fingeren på kanyle hullet. Det å bli tracheotoert ble i grunnen en - lettele - for eg. Fikk er urtoff kunne bevege eg uten å få åndenød. Betete eg NLFL Landkur 2010 Medleene har ordet 2010 Å leve o tracheotoert Sånn har vi det i dag der og da - dette er eg - ed hull på halen og kanyle. Den kulle ikke tildekke - en være lik den er. Jeg trodde virkelig det var bare eg o hadde kanyle. Dette ble på en åte bekreftet på Rikhopitalet da jeg ble utkrevet. Fikk ed eg en ektra kanyle ed bekjed - at nå kunne de ikke hjelpe eg ed er. Vel hje fra ykehuet - å begynte hverdagen. Jeg var blitt å fortrolig ed kanylen o an kunne bli på noen få dager - jeg kiftet kanyle elv helt fra førte tund. Hjee ble det deontrert - kanyle tell - vaking og bruk av ug. Failie og venner har aldri reagert på kanylen, teen var jo ikke forandret Ungene har ikke hatt en or o har ropt og hylt etter de. Til og begynne ed hadde jeg en fløyte o jeg brukte når jeg kulle ha kontakt ed de når de var ute. Dette åtte jeg lutte ed, det ble nelig anlagt en fotballbane ved iden av hjeet vårt Hver gang det var trening eller kap - fikk ungene det veldig travelt Etter dette begynte jeg ed en peiell plytretone, dette reagerer både barnebarn og andre på. Kanylen vaker jeg fat hver orgen og kveld, eller når det trenge, De ite årene har jeg brukt en platkanyle o natten. Dette føler jeg avlater luftrøret. O dagen bruker jeg en ølvkanyle o er forgylt. Jeg tåler ikke vanlig ølvkanyle. Etter nok to inngrep på teebåndene i 1986 fikk jeg hjelp av logoped Lorang Hanen til å lære å nakke igjen og fyioterapi av Olaug Riiber. Begge tilhørte på Bredtvet kopetaneenter. Olaug fortale eg at det var en dae fra Bruunddal o brukte kanyle. Hun heter Mary-Anne Aunden. Jeg var ikke alene lenger. Det tok enda to år før jeg var på in førte fredagkaffe. På fredagkaffe er det Bredtvet kopetaneenter o panderer kaffe - fra kl avd. OSLO og Akerhu tiller ed noen trofate edleer. Her koer det klienter fra hele landet, o kal lære å nakke ed in nye tee. Vi tiller ogå opp for logopedtudenter når dette er nødvendig ca 2-3 ganger i løpet av et år. Olaug purte o jeg kunne tenke eg å tille o varaann til tyret i Olo og Akerhu i Dette varte jeg ja til, overtok kaerervervet i ai 1990 på grunn av frafall. Dette vervet hadde jeg i 15 år. De tractoerte ble fullverdige edleer i Nork Landforening for Laryengtoerte i Dette er det bete o har hendt eg etter operajonen i Fantatike enneker - når vi treffe er vi o en tor failie - alle har vi noe felle. NLfL driver blant annet ed Likeann arbeide - dette er det o ligger itt hjerte næret - kjepeoppgaver å ta tak i - en veldig pennende. Har hatt gleden av å være ed i likeannkoiteen i noen år. Dette er nok den viktigte oppgavene vi har. Vi har ogå i ange år hatt årlige helereier til Tennerife her har det vært ed paienter ed ektefeller eller aboer. På reiene har det vært ed reieledere, leger, ykepleier, fyioterapeut og noen frivillige opererte reieledere. Har vært ed o frivillig reieleder i 13 år. På die reiene kjer det ye ed paientene det er ange o klarer å bryte barrierer og koe eg ut av iolajon. Helereien å vi få på banen igjen - raket ulig. Det jeg avner et, det er å kunne le kikkelig, gråte kikkelig, og den befrielen dette gir. Lee høyt, ynge, tå under dujen og la vannet renne over hele eg. Svøe, gjorde det før ed norkel - ye tyr. Høten 2000 traff jeg en gjeng jenter i Syden, vi ko i nakk, det vite eg at alle jobbet ved Kvinneklinikken på A-hu. Jeg fortalte o in ituajon - jeg ikke fikk lov til å jobbe pågrunn av kanylen. Det var ikke noe proble. Jeg var hjertelig velkoen til å prøve. Det var gått 25 år iden ite nattevakt til jeg igjen prøvde eg, for en opplevele. Jeg jobbet i 5 år o ektravakt, åtte da lutte pågrunn av andre åraker - det var ikke pågrunn av kanylen eller dårlig tee - teen in var perfekt. Tuen takk for at dere ville høre på eg. Pårørende Tore Haugu hadde ikke noe anukript ed eg en et lite ark ed tikkord han brukte for å gjennoføre itt innlegg o varte ca. 10 inutter og o var eget interreant. Å gjengi hva o ble agt tør jeg (Red.) ikke gi eg ut på, en en oppliting av han tikkord vil gi aoiajoner til hva det dreide eg o. 6 * Tilbakeblikk * Mindre ervice gutter * Takle ulike ituajoner * Vennkap * Viktig å ta opp alle typer probleer * Tenk poitivt * Se ulighetene, ikke lete etter begrenningene * Foreningen uåtelige viktighet peielt for de nye Tore avluttet ed å lee opp et dikt: Hver dag er en jelden gave Hver dag er en jelden gave En kinnende ulighet. Hver dag er på ny en nåde So tiger fra hielen ned. Hver dag er igjen et anvar Et tort og alvorlig krav. Hver aften tår hvite tjerner Og pør deg o hva du gav. Hver aften tår hvite tjerner I hilerik fjerne by. Hver orgen går gud og vekker Din vilje til dåd på ny

7 NLFL Landkur 2010 Medleene har ordet 2010 Å være til tede i afunnet ed den nye teen TEKST: BRYNJAR BREDESEN Sjokket var tort da jeg fikk bekjed o at jeg hadde trupekreft. 13. juni 1995 ble jeg operert ved, HUS. Med påfølgende 32 trålebehandlinger. Før operajonen fikk jeg beøk av tidligere operert Albert Jenen og logoped Ida Eltad o enere fulgte eg opp. I ettertid er jeg hvor viktig det førte øtet ed Albert og Ida var for eg. Der att det en o var operert for over 20 år iden og kunne nakke. Da tenkte jeg: Dette å ogå jeg klare elv o det vil bli tøft. Og tøft ble det, en det gikk eg til etter hvert. Da jeg etter hvert ko hje var det uulig for eg å iolere eg. Og det er jeg glad for i dag Det at jeg bodde alene gjorde at jeg var nødt til å gå ut for å kaffe det jeg hadde behov for. Jeg åtte jo ha at for å overleve. 2 pil og 3 brød, takk! var noe av det førte Ida ville lære eg å i da vi øtte på Eikelund. Senere har jeg undret eg på hva jeg kulle ed 3 brød til 2 pil. Det har jo vært nok ed 1 brød. Ser i ettertid at det er viktig at jeg ikke iolerte eg, at jeg øtte folk og brukte den nye teen in, elv o det kunne opptå vankelige epioder. Huker peielt en telefonatale hvor vedkoende jeg ringte til iforto ituajonen og trodde jeg var beruet. Ba eg ringe igjen når jeg var blitt edru. Jeg ble raende og ringte opp igjen og ba ved- Når jeg er hjee liker jeg å itte ed håndarbeid, og jeg har brodert utallige duker og løpere, blant annet den dere nart er på bildet. Den var til utlodning på landkuret i fjor. Eller er det fine gevinter på våre utlodninger ved edleøtene. Det å ite teen og ite jobben er ikke enbetydende ed et dårlig liv. Tvert iot: Livet er fullt av utfordringer og uligheter. koende o å lytte og høre hvorfor jeg hadde denne teen. Vedkoende beklagde det og ba o unnkyldning Sykdoen førte til at jeg ikke lengre kunne arbeide o hoveter. So uføretrygdet har det vært veldig viktig for eg å fylle tiden ed poitive aktiviteter. Jeg ble edle i NLFL Hordaland/Sogn og Fjordane ed det ae (1995) og har nå begynt o leder på det 11 året. Er aktivt ed i beøk/likeann arbeidet. Det å delta i underviningen for ediinertudenter og ykepleiertudenter har vært pennende og givende. Jeg trive o hobbygartner og gleder eg over alt jeg får til å pire og gro på altanen in Ikke bare kan jeg glede eg over frodighet og farge. Jeg har ogå fått trivelige leieboere. Da jeg hengte opp fuglekae flyttet leieboerne inn uiddelbart, og i løpet av oeren hadde paret produert 4 nye å. Rollen o paient kan gi uventede tilbud og overrakeler: Legen in økte en gang via Hjelpeiddelentralen o å få et ug til eg. Overrakelen var tor da det en orgen ringte på døren kl Utenfor to 2 enn fra Hjelpeiddelentralen ed en vær peialeng. Jeg å ikkert ut o et pøråltegn. - Vi kal levere en eng - Jeg har aldri betilt noen eng - Jo, her tår det på rekviijonen Legen håndkrift hadde gjort at de lete ug o eng Jeg takket nei til tilbudet og ligger fortatt i egen eng, en har hatt nytte av uget o ko på døren noen dager enere. For eg har det vært viktig å være til tede i afunnet ed den nye teen in og den nye rollen in. Det gjelder å fylle dagene ed eningfulle gjøreål og e på proble o utfordringer og e på otillinger o nye uligheter. «La o ikke be o en lett byrde, en o en terk rygg» a Abraha Lincoln. Han var en klok ann 7

8 Skal vi koke i hop ei bok? - ei kokebok for nevre truper Reindyrbiff ed tilbehør og en oppkrift på orrpøle TEKST OG FOTO: ANN KARIN MERKET Det var ed blandede føleler jeg takket ja til denne utfordringen, tenker; dette blir o å hoppe etter Wirkola. Men, her er et par oppkrifter o jeg ønker å dele ed dere. I vår failie har vi en tradijon ed reindyrkjøtt. Hver høt å er far i huet på reindyrjakt og da deler vi opp og tilbereder dyret elv. Etter at kjøttet har ørnet i 40 døgngrader, tar vi ut indre-, ytrefilet og det bete kjøtt på dyret o det lage teker av, reten blir til pekeorr. Reindyrkjøtt er veldig ørt kjøtt, fint for de o har probleer ed å pie, det forelig elter på tungen. Reindyrbiff ed opp, grønnaker og lottpoteter: Reindyrorr: (Spekepøle) Vi begynner ed grønnakene, vi bruker gulrøtter og roenkål, andelpotetene vake godt og dele i fire, alt legge i langpanne ed litt nykvernet pepper og alt over. Soppen dele og teke i en annen panne. Etter ca 30 in er det ferdig. Det er far i huet, Kåre o har anvaret for biffen, ført deler han opp biffen i erveringtykker, legger de på et papir for å trekke ut blodkraften o er til over. Brun biffene over terk vare, noen ekunder på hver ide for å tette porene. Biffene krydre ed nykvernet pepper og alt. Biffene teke etter hvordan du vil ha den, vi vil ha en roa kjerne inni og da teke den i ca 2 in på hver ide. La biffen hvile litt før ervering. Det kan bruke auer etter ak en vi bruker bearnaieau, og tyttebær å det være. Med en god rødvin til, for ekepel Paloero en pank rødvin peielt for vilt, blir dette et herreåltid. 10 kg reindyrhakk 3 kg innat av vinehjerter.(de å ligge i vann i 1 døgn i forveien, vannet bytte ut ed jevne elloro) 2 kg flek eller pekk. 18 gr allehånde 18 gr. Koreander 18 gr. Nellik 18 gr. Mukat 18 gr. Sort pepper 300 gr. Salt 500 gr. Sirup Reindyrhakk, vinehjerter og pekk ale 1 gang på kjøttkvern. Krydder og alt blande i en bolle og ha over kjøttblandingen og elte godt aen, tillutt har vi i irupen. For att alt og krydderblanding kal få trekke godt inn etter vi dette på ett kjølig ted til nete dag. Til 15 kg kjøttblanding trenger vi ca 25 ed tarer. Etter at kjøttblandingen er hatt i tarene, gjentår bare å henge opp orrpølene til peking, vi henger det på et gaelt tabbur, viktig at det er god lufting på tedet o de kal henge. Der henger de i ca 3 nd, avhengig av teperatur. Når den er ferdig er det lurt å frye den, da lipper du at orrpølene blir for hard. So regel er vår orrpøle ferdig til påke og da har vi en tradijon på at når vi koer på hytta er det pekeat reindyrpøle. Sender tafetten videre til Mary-Anne Aunden. Takk for eg og lykke til. 8

9 Reieklubben 10 år ønker det. Til hovedrett hadde vi betilt grillet okefile. Når den tilberede tar jefen tekene inn i retauranten og kjærer de opp der. Dette lager en fin atofære og dette liker vi, dette er peielt og å er det for o. Til deert fikk vi i, den å fin ut,en jeg ynte der anglet noe å jeg purte o kre og jokolade og da ko Angelo inn ed pray flaker ed kre og jokolade, å her åtte vi prøyte på det vi ville elv. Forretten, hovedretten og deerten var fortært og bare betalingen gjentod. Da ko Angelo fre ed en flake av et eller annet og 24 gla og a: providencia vootro io. (foryn dokker jøl) Men denne draen falt i å god ak at han åtte ta fre en til. Maten var fortreffelig, vi gleder o allerede til nete beøk på Maga og å treffe Angelo igjen. Vil takke NLFL o vi da het, for tilkuddet de bidro ed til denne turen. Det betyr ye for det oiale avær. Håper at?m/hkf kan bitå o videre ed tøtte å die helegivende turene kan fortette ed dette fine oiale aværet vi har greid å kape. I år var det 10. året Reieklubben hadde eg en helegivende tur til ydlige breddegrader. 466 peroner har gjenno die år vært ed å gjøre die turene inneverdig. Vi har i de flete år reit til Tenerife og Puerto de la Cruz, en vi har ogå forøkt o på Grand Canaria, ed tort hell. Her er været litt er tabilt for det er jo ol, vare og den alte jøen vi øker. ten. Etter forretten kal der kifte tallerkener, en det er ikke alltid kelneren koer og tar tallerkenen og etter ned en ny. Nei, han ber deg levere den og å å du ta iot en ny, for han går ikke rundt bordet. Der er en egen jar ed dette tedet og peielt Angelo 1. kelneren. Vi ga han en blot fordi han har vært ed o i alle år. Han har ørget for at retauranten har godt til innkjøp av uttyr å de kan oe aten til de av o o Gleder eg allerede til , ja. Da reier vi til Lo Chritiano på Tenerife og bor på hotell Tenerife Sur. Vi reier 27.feb. Her kal vi bo på ae hotell. Det er begrenet ed plaer, å vil du være ed vær nar ed å ta kontakt.: Svein-Tore / Vi kulle vært 40 deltagere i år, en på grunn av ting vi ikke er herre over o kjedde før avreie reite 24 peroner nedover. Vi reite fra 4 forkjellige flyplaer og det gjorde at vi ko til Tenerife på tre forkjellige dager, å det førte felle treffet vi hadde var ondag 3.ar. Og da øtte vi til en felle frokot på hotell Tenerife Ving. Vi ble innkvartert på to hoteller fordi byrået ikke hadde nok ro til o på et hotell, en hotellene ligger bare et par hundre eter fra hverandre. Alle tilte til en hyggelig bufe frokot, bortett fra Torbjørn o etter ryktene hadde gått eg bort i den Botanike hage (vi fant han igjen). Vi har alltid to felle aenkoter, noen ganger har vi ogå en tur ed bu til forkjellige teder på øya. I år hadde vi toaenkoter, frokot og iddag, iddagene på Returante Maga blir ikke glet. Vi att o til bord på Maga kl lørdag den12. og noen hadde ørget for at Torbjørn fant veien. Denne retauranten har vi for o elv. Vi tartet opp ed tore reker i kokende olje ed brød. Rekene hadde ikke en jane ho May for dette var en av henne favoritt rettere. På Maga å du til tider jobbe for a- 9

10 Aldri åpenbart, en likevel TEKST: ANDREAS HOLE Vår alle Tor Wold har gjenno en årrekke levert gnitrende gitar pill og ang ed ine bandkollegaer Blue Bober på tore og å alinger i foreningen. Tor har ogå ved flere anledninger underholdt i ekterne aenhenger hvor Munn og halkreftforeningen har blitt invitert. Tor hadde lekt en tund ed tanken på å pille inn en CD ed egne låter, da dette ble nappet opp av foreningen. Styret fant ut at dette ville være en flott anledning til å foridle angene i foreningen ånd og tyret bevlget derfor kr til projektet. CDen ble forhåndlanert på landkuret 2010 i Sandefjord hvor den ble delt ut til deltagerne. Tor og Blue Bober har ogå vært flinke til å arkedføre dette til radio og edia. Det har vært flere nyhetopplag og intervjuer i radio. Sangene blir pilt på forkjellige radiotajoner lokalt og najonalt. Styret er vært tolte av reultatet. Gratulerer, Tor ed en flott CD. Dettte bidrar til å kape håp og foridle glede blant våre edleer og andre intereerte. Vi itter ed den nye plata til Tor Wold Blue Bober fra Trondhei o ble gitt ut for noen uker iden. Tor har vært aktiv i det trønderke blueiljøet iden tidlig på tallet, og han var en av de aller et troverdige norke angere og unnpillere innen denne blå uikken o koer fra USA ørtater. Tor hadde en teebruk o ange iunte ha, og han ferdigheter o unnpiller kunne inne o de aller tørte, ikke int Paul Butterfield, Ki Wilon og Jae Cotton. AKTIVT MILJØ Det trondhjeke blueiljøet har betandig vært et aktivt iljø, og Trondhei Blueklubb er en av de aller bete og eriøe blueklubbene i landet. Derfor kulle veien ligge åpen for Tor og de andre i bandet. I Norge arrangere det nelig er enn 25 bluefetivaler hvert enete år, noe o gjør at norke blueartiter har er enn nok å gjøre, elv bare innenfor landet grener. Den nye plata til Tor Wold Blue Bober heter Aldri åpenbart, og etter et par gjennohøringer ender den tankene ot uikk av blant andre tidlig Stone, JJ Cale, Ry Cooder og Freddy King. Med andre ord eliteerien av aerikanke utøvere. Dette burde ed andre ord gjøre o vært iponerte over Tor og gutta pretajoner. Og det er vi. Men det er én ting o iponerer er enn noe annet. TILBAKE I 1989 fikk Tor en diagnoe. Og det var ingen hvilken o helt diagnoe for en vokalit og unnpiller. Strupekreft to det på brevet fra ykehuet. Tor var lalått. Skulle det gå lik? Ja, det kulle det. I 1990 ble tupehodet ed teebåndene fjernet gjenno et kirurgik inngrep, og Tor åtte lære eg å nakke på nytt. Dette krever en peiell teknikk o kalle pierørtee, en teknikk o gjør at an raper viljetyrt. Tor lærte rakt denne teknikken, en ville videre. Videre til hva? Jo, Tor ville fortatt ynge i Blue Bober. Men o han ier elv: - Det var aldri åpenbart at jeg kulle lykke. VOKALISTEN Det er gått 20 år iden Tor Wold fikk operert bort tupehodet og dered ogå teebåndene. Tiden har han brukt godt. Men at han noeninne kulle klare å ynge i et band og på en plate, var det ikke ange o trodde. Men Tor gjorde det. I dag er cd-plata Aldri åpenbart ute ed 10 låter på nork. Og det er Tor o har krevet tekten og att uikk til atlige. Med de ti låtene kater Kritikken er krevet av en av gigantene innen nork blue. Jan Erik Moe, alia Big Moe, har lang farttid i toppen av nork blue og er terkt repreentert på konerter og fetivaler i inn og utland. Publiku belønne ed andel i Jolly Juper og Big Moe tore kunnkap o det varte Aerika uikk, hitorie og kultur og huor har en entral rolle i konerten. Stileig repreenterer de ekte country-blue og ye av repertoaret er hentet fra de tore tilkaperne på tallet, Big Bill Broonzy, Robert Johnon, Son Houe, Miiippi John Hurt og ange flere. Jan Erik Moe er en uedvanlig talentfull trengeintruentalit o alltid gir itt bete for å tilfredtille publiku. Han freføringer av akutik blue er autentike og ed jel i. Legg til at han er en uedvanlig hyggelig og huørfylt kar. han et kjevt blikk på både in egen og afunnet ituajon i en diktfor o paer Tor åte å ynge på. Og eenen i Tor tilbakekot på den norke bluecenen kan høre i tittellåten Aldri åpenbart : Trudd itj det kuinn gå det æ prøvd æ på det kuinn ikke kje ang gang like ved inni va alt klart aldri åpenbart prøvd æ gang på gang å ko det en ang GODT BAND På plata er Tor uikalke kopi gjenno ange år, Bjørn Skjetneli, ed på gitar. Bjørn piller på en inialitik, en ærdele ikker og akfull åte o kan inne o tidlig utgave av Jiie Vaughan. Jon Gåne (ba) og Geir Tranø (troer) driver det hele fraover ed tor autoritet, og elv krydrer Tor ogå ed akutik reonatorgitar. Aldri åpenbart anbefale på det terkete. Dette er ikke bare en god blueplate, en ogå en plate o bevier at an kan kjepe og vinne. Tor vant ikke bare over trupekreften, en han vant ogå in egen kap for å koe tilbake. Under Nidaro Bluefetival i april var undertegnede året fetivalartit. Med dette fulgte det å bli gjort ektra ta på, og atidig åpne for elvete David Lindley. I tillegg fulgte både TV-, radio- og aviintervjuer. Men alt dette blir bare lite i forhold til de pretajonene Tor Wold har gjort. Å betee eg for en ting og gjennoføre den på den åten Tor har gjort, burde være et lyende ekepel til andre i ae ituajon. Selv o an blir funkjonheet etter en kreftoperajon, kan an vinne tilbake både eg elv og livet. Tor har gjort det. Og bare for å ikke glee det: Skaff dere Aldri åpenbart! Det er ei knallgod plate! Jan Erik Big Moe 10

11 Likeannarbeid i NLFL TEKST: V/LIKEMANNSUTVALGET: GRETE OLSEN, ANN KARIN MERKET, JORID LØVBAKK OG MARIT B KVINNSLAND Likeannarbeid er, og har vært en viktig oppgave i foreningen. Mange edleer har erfart et godt og nyttig øte ed en likeann i forbindele ed ykehuopphold og tiden etter. Nå arbeider vi for å bedre og tyrke denne tjeneten lik at den kan bli enda bedre, og lik at vi kan gi av våre erfaringer til andre o kal inn til operajoner og krevende behandlinger. Ikke int ønker vi ogå å ta ed tiden etterpå, og veien tilbake hverdagen. HVA ER LIKEMANNSARBEID OG HVEM KAN BLI LIKEMANN? Likeannarbeid er det o kjer ello to peroner o er i ae ituajon, eller o har vært i ae ituajon. Likeannen deler av ine erfaringer, arbeidet bygger på likeannen in innat, vilje og åpenhet til å øte enneker o kal bli operert/behandlet, laryngektoert eller trakeotoert, unnhuleoperert eller trålebehandlet. Møtet ed en likeann kjer oftet i forbindele ed ykehuoppholdet, en ogå ved hjeebeøk. Sykehu og foreningen har gode rutiner på å varle hverandre når det gjelder laryngektoier, en når det gjelder atale ed en likeann for kreft i unnhulen å vi arbeide for å få bedre rutiner. Dette er en utfordring vi å arbeide videre ed, lik at alle grupper får ae tilbud o likeanntjenete. I utgangpunktet kan alle bli likeann, en det er noen retninglinjer o kan være lurt å ta ed eg. So likeann vil du øte enneker o kankje nettopp har fått en diagnoe, og o befinner eg i en tiltand av vanntro, fortvilele og uikkerhet. For å kunne være en tøtte, og en hjelp er det viktig å ha et bearbeidet forhold til egen ykdo. So likeann vil du koe vært tett på andre og i atale ello dere er det ikke din hitorie o er foku, en dine erfaringer er viktige og verdifulle. Det er derfor viktig å tenke gjenno ine egne egenkaper, og gjerne dikutere likeannoppgaven ed en annen likeann hvi du ønker å være ed i denne tjeneten. OPPLÆRING For å kunne være en god likeann, og for være trygg både på ine egne uligheter og begrenninger er det viktig ed en opplæring i likeannarbeid. Derfor har det i flere år blitt arrangert kur både for nye og uerfarne likeenn og for de o har holdt på ed dette arbeidet i flere år. Planen for likeannutvalget er å arrangere et nytt kur i høt ed en felledel for alle, og ed en introdukjondel for nye likeenn. Det er viktig å kunne dele erfaringer ed hverandre, en det er ogå viktig å ha en grunnleggende innføring i hvilke oppgaver og probletillinger an kan øte. Satalegruppe for unnhuleopererte Fellekapet o die alingene gir er både kjekt og oialt, en ogå nyttige for å kunne dikutere likeannarbeidet og hvilke kriterier o bør ligge til grunn. Noen kriterier er opplagte og virker elvagte, en andre kriterier kan det være nyttig å dikutere for å få en felle fortåele. Kriterier og peronlig egnethet kan høre alvorlig ut, og det er det ogå. So likeann øter an enneker i en vært årbar ituajon og da å likeenn fra vår forening opptre på en god åte. Tilbudet og innholdet bør være å likt o ulig uavhengig av geografik beliggenhet, og dette oppnå ogå bet ved klare retninglinjer for tjeneten. ER LIKEMANNSARBEID NOE FOR DEG? Likeannutvalget har nylig endt ut en pørreunderøkele til alle likeenn i Nork unn og halkreftforening. Det er viktig for o å få vite hvor ange av dere o er aktive i tjeneten, og hve o ønker å være ed videre. Det er behov for likeenn, og tenker du at dette vil være noe for deg, dikuter det ed en likeann eller ta kontakt ed o i likeannutvalget Førte tirdag i åneden ale unnhuleopererte i Hordaland til en tie atalegruppe i Statped Vet lokaler i Bergen. Etter atalegruppen er det tid for kafé, og denne er åpen for alle, ogå pårørende. Man trenger ikke å være edle av Munn- og halkreftforeningen for å delta på atalegruppen og kafeen. Det er logopeder ved Statped Vet o tår for tilbudet. Satalegruppen ble tartet opp i 2003 av logoped Ida Eltad og unnhuleopererte Eli Standal. De å behovet for et foru hvor an kunne ta opp probleer og aker o er ærkilte for unnhuleopererte. Dette ville ogå bli et foru for utvekling av erfaringer og oppleveler, både gode og indre gode. Logoped Anne Rita H. Grieg hadde deretter anvar for atalegruppen i flere år, en nå er det logopedene Marit B. Kvinnland og Kritine F. Gilhu o aen har anvaret for de ånedlige øtene. Satalegruppen er for en tor del brukertyrt, og det er viktig at det ta opp teaer o deltakerne er opptatt av. Enkelte ganger forbereder logopedene teaer, og de kan ogå gjennogå øveler for put, tunge, lepper og kjeve. Andre ganger er det deltakerne o ønker å ta opp betete teaer, og det kjer ye erfaringutvekling. I tillegg har det vært beøk av oiono fra Haukeland Univeritetjukehu o har fortalt o trygderettigheter, og Statped Vet fyioterapeut har bidratt ed gode øveler for hele kroppen. Det er ulike åter unnhuleopererte får vite o tilbudet på: Gjenno Munn- og halkreftforeningen beøkere, foreningen øter, gjenno ykehuperonale eller logopeder. Det er allikevel deverre lik at en del ikke blir inforert o verken atalegruppen eller o foreningen, å vi har et forbedringpoteniale her. Statped Vet ender ut invitajoner i forkant av hver atalegruppe til de navnene enteret har regitrert. I tillegg inforere det o tilbudet på den halvårlige aktivitetplanen til Munn- og halkreftforeningen lokalavdeling i Hordaland/Sogn og Fjordane. Oppøtet varierer, fra to peroner til nærere ti peroner, og deltakerne velger elv o de vil være aktive eller o de vil innta en er lyttende rolle. Logopedene o har anvaret for atalegruppen tilbyr ogå individuell oppfølging for unnhuleopererte o ønker det. Dette tilbudet gi uavhengig av atalegruppen. Dette var noen ord o atalegruppen i Hordaland. Der finne kankje lignende tilbud andre teder i landet? Eller kankje noen ble inpirert til å tarte opp en atalegruppe? Det hadde vært hyggelig å høre o flere lignende tilbud. Kritine Frantzen Gilhu, tlf.nr.: , e-pot: tatped.no Marit Bernten Kvinnland, tlf.nr.: , e-pot: tatped.no 11

12 Varepupe ALBERT OLE JENSEN For tre år iden fikk jeg intallert varepupe. Det har vært en god invetering, både økonoik og heleeig. Jeg er trupeoperert og har plager ed li, peielt o vinteren når det er kaldt. Tidligere har jeg kun hatt elektrik oppvaring i leiligheten noe o førte til eget tørr luft. Da borettlaget generalforalingen i 2007 betete at andeleiere o ønket det, kunne ontere varepupe på altan. Betete eg da for å invitere i en varepupe, noe jeg ikke angrer på da in livkvalitet er blitt ye bedre. Dette ønker jeg å foridle videre til peroner i ae ituajon o eg. Varepupen har for eg bidratt til bedre og er tabil luftkvalitet/-fuktighet i leiligheten. Det har ikke vært noen klager fra naboer angående tøy, og den har ikke vært til jenane for noen. Jeg vil anbefale at laryngektoerte (trupeopererte) ankaffer varepupe for å bedre in livkvalitet. Nok et godt råd Til ine venner o etter pri på et gla vin... Og de o ikke gjør det. So Ben Franklin a: I vin er der vido, i øl er der frihet, i vann er der bakterier. Gjenno en rekke nøye kontrollerte teter er det vitenkapelig bevit at dero vi drikker 1 liter vann hver dag, vil vi i løpet av ett år ha fått i o er enn 1kg. Echerichia coli, (E. Coli) - bakterie o finne i avføring. Med andre ord; vi konuerer ett kilo dritt. Dette riikerer vi altå IKKE dero vi drikker øl og vin (eller tequila, ro, whiky eller annen prit) fordi alkohol gjennogår en reneleproe gjenno koking, filtrering og/eller gjæring. HUSK: Vann = Dritt Vin = Hele Det er derfor det er bedre å drikke vin og nakke dritt, enn å drikke vann og være full av dritt. 12 Øveler for unnhuleopererte Bredtvet kopetaneenter har utarbeidet et lite hefte på 8 ider o bekriver øveler an kan gjøre for å holde nakketøyet i god for. Munn og æle refererer her heftet. Etter behandling av unnhulekreft vil det ofte opptå talevanker/dyartri fordi deler av tunge, ganeegl eller andre trukturer i hal og unnhule er operert eller fjernet. Stråling fører til nedatt pyttprodukjon og derav unntørrhet. Enkelte ediiner kan ogå gi unntørrhet. Stråling og operajonarr kan gjøre er tivt. En forutetning for å kunne nakke tydelig er at taleuklene er i bruk og holde idige. Dette er peielt viktig etter operajon/tråling. Nedenfor følger øveler o kan hjelpe deg ed å holde nakketøyet i god for. NSF`S faggruppe for ØNH ykepleiere ARNULF RØISGAARD, LEDER AV NSF`S FAGGRUPPE FOR ØNH SYKEPLEIERE Ble tiftet i 1999 av ykepleiere o jobbet ed ØNH faget. Førte einar, o ble avholdt, ble en uke. Mange ble intereert i faggruppa og eldte eg inn. Medletallet har vært tabilt på ca 180 edleer. I fjor ble det vedtatt å elde faggruppa inn i Nork ykepleierforbund (NSF). NSF har 33 faggrupper totalt. Faggruppa kal være bindeledd ello landet ykehu. Faglig oppdatering av kunnkap er prioritert i handlingplan. TUNGE-LEPPE-KJEVEØVELSER * Begynn ed yke og lette bevegeler for både tunge, lepper og kjeve. Øv i korte økter. Gjrø øvelene ut fra din forutetning. Hopp over det o er for vankelig eller o kjenne ubehagelig. * Bruk begge hender og aer lett på kinn, lepper, kjeve og unnbunn. * Begynn å tygge ed rolige tyggebevegeler. * Lag trutunn og ileunn noen ganger. Forøk o du kan i:o_i, o_i, 0_i (ført langot og deretter å rakt du klarer). * Lukk leppene ykt aen, ført langot og deretter rakt. Sett på lydene:, p_p_p, b_b_b. Varier ed å ette inn vokallyd: Ek: a_a_a, i_i_i. * Beveg kjeven opp og ned, i irkel og la kjeven gli fra ide til ide. * Strekk tunga ot kinnet og lag kul på kjinnet. Hold penningen. Noen ganger til hver ide. * Strekk tunga å lang ut av unnen o du greier. Hold penningen litt. * Beveg tunga rundt ello tennene og leppene eller rundt bakiden av tennene. Noen ganger til begge ider. * Arbeid ye ed å løfte tunga opp bak overtennene, der ange kononanter lage (d,t,l,n,r,). Tren ogå på å løfte baktunga lik at du får til å lukke på lydene /k/ og /g/. Tungepien ligger da nede ved undertennene. * Løft tungepien opp ot bakiden av overtennene der du ier /l/-lyden og hold denne tillingen litt. Tren på å i /l/-lyden og hold denne tillingen litt. Tren på å i /l/-lyden plu ulike vokaler: la, le, li, lo, lu, ly, læ, lø, lå / la_la_la, le_le_le, li_li_li, ov. * Bytt tartlyden og prøv ed lydene:d, t, n, r,. Sett vokaler bak o på /l/-lyden. * Tren på å i fra et lite ri, ree eller dikt o du liker: Ellinga, vellinga, Vatlandguten, lo til kjerringa idt på truten. Den kal du ha ditt tygge troll, fordi du ikke kunne telle til tolv. En, to,tre, fire, fe, ek, ju, åtte, ni, ti, elleve, tolv! * Huk at det er kononantene o killer ut ordene, og gjør at talen blir tydelig (ek: ål - bål). På alle vokallydene kal tunga ligge nede i unnen. Senk gjerne taletepoet litt og tenk på å ha god blikkontakt lik at du kan e o atalepartner fortår deg. Den vankligte lyden er ofte /r/-lyden. Denne lyden kan ertatte ed en rak /d/-lyd. Logopeden kan hjelpe deg ed dette. RÅD MOT SVELGEVANSKER (DYSFAGI) * Vær foriktig ed tynn og flytende væke (bruk velgteknikker) * Finn fra til den aten o er lettet å velge * Mo aten og velg at ed høyt vækeinnhold * Kjøp eventuelt et fortykningiddel på apotek og tilett at/drikke * Ikke nakk en du pier * Bruker du ediiner o er vonde å velge ned, pør o det finne i flytende for TRE SVELGETEKNIKKER 1. Trekk puten litt inn Hold puten en du tar inn at og begynner å tygge Svelg betet ned Put rolig ut Hot eventuelt lett etterpå (for å ikre at du ikke får at ned i luftrøret) 2. Bøy hodet litt fraover når du velger 3. Prøv å dreie hodet til den ene eller andre iden når du velger, legg erke til hva o er bet for deg Faggruppa har einar hvert år. Det varer i 2 dager og prograet belyer øre/nee/hal faget. Deltagerne tar ed ny kunnkap og påfyll hje til in arbeidpla. Evaluering vier at dette er viktige dager for ØNH ykepleiere. I tillegg har vi dagkur. Faggruppa tilbyr tipender til ine edleer. Dette er tipend o bruke av edleene til å reie på einar, etc. I tillegg har vi 2 tipend o er gitt av fira o edleene kan øke på. I år er faggruppa hovedarrangør av Nordik einar o arrangere i Trondhei 3-4 epteber Nordik einar blir arrangert hvert 4. år og er et aarbeid ello Norge, Sverige og Danark. Vi aarbeider ed Munn- og halkreftforeningen. Vi deltar bl.a på hverandre einar. glødende interee behøve

13 13

14 Likeannkontakter/beøkere i Munn-og halkreftforeningen 2010 () = unnkreftoperert (t) =trakeotoert () = trupekreftbehandlet/laryngektoert (p) = pårørende Lokalforening Diagnoe Navn Adree Tlf. privat Mob/Tel. Arb. Nord-Norge Sauel Hætta Potbok 77, 9525 Máze p Idar Iaken Øverveien 52, 9146 Olderdalen Olav Sverre Johanneen Bø, 8484 Riøyhan Thoralf Johnen Seljeveien 12, 8445 Melbu Jan Inge Kritofferen og Grete Vollan Grayrbotn, 9303 Siland p Reidar Lund 9068 Nord-Lenangen Midt-Norge Tor-Odd Daå Skoleveien 2 B, 7600 Levanger Karen-Inger Hagfor Neptunveien 29, 7036 Trondhei p Karen Mari Haugu og Tore Nyheivegen 62, 7058 Trondhei Anne M. Ingvalden Bekkaveien 7, 7717 Steinkjer t Ann Karin Merket 7288 Soknedal t Bjørn W. Ruland og Atrid Håhje, 6260 Skodje / p Lage Skog og Marie Haerdalen 15, 7350 Buvika May Skaali Bortvegen 18, 7234 Ler p Tor Wold og Jorid Okar Skaugvei 8, 7088 Heidal Hordaland og Brynjar Bredeen Storhaeren 51, 5145 Fyllingdalen Sogn og Fjordane Rogaland og Vet- Agder Aut-Agder/ Vetfold og Teleark Olo, Akerhu og Bukerud Hedark og Oppland Øtfold p p p p p p p t t p p p p p Svein-Tore Danielen Hj. Brantingvei 127, 5143 Fyllingdalen Ove og Wenche Ingebrigten Loddefjordveien 18, 5171 Loddefjord Albert Jenen Nordre Toppe 56, 5136 Mjølkeråen Abjørn Konghavn Nipedalen 17, 5164 Lakevåg Bodil og Torgeir Riie Klauvarinden 46, 5107 Salhu Eli og Tor Standal Midthunhaugen 121, 5224 Nettun Johanne Teigland 5302 Struhan Kjell Bjørnen Kaiveien 29, leil 110, 4310 Hoeråk Kritian Dahle Gjerdeveien 12, Sandne / Ale Eliaen Lohavnvn 405, 4550 Farund Ole Kåre og Anne Lie Kvernyr Breidablikkveien 35, 4017 Stavanger Alfrid Strøberg Liarvåg, 5560 Nedtrand Johan Kåre Aa Åjøen, 4233 Erfjord Roger Gue Brunlaveien 28 B, 3290 Stavern Sverre Henriken Orreveien 2, 4846 Arendal Terje og Siel Kaaa Deichanngaten 55, 3925 Porgrunn Kai og Åe Vetgården 3840 Seljord Torbjørn og Tove Bull-Njaa Solvangen 58, 2013 Skjetten Erna Enge Kranveien 17, leil 583, 0684 Olo Gerd Konghaug Odvar Solbergvei 8, 0970 Olo Grete Olen Rachvei 21, 1178 Olo Knut Petteren Torodvei 4, 1184 Olo Tor og Anne-Karin Sennerud Micheletvei 38 G, 1053 Olo Liv Wilkog Fuglåen 8 A, 1488 Hakadal Anne-Lie Grønbrekk 2890 Etnedal Mary-Anne Aunden Indutrigata 48 C, 2380 Bruunddal Marit Stuik og Villy Skaug Grøndalbakken 140 C, 2407 Elveru Viggo Eriken og Bente Drilletad Opundveien 54 B, 1726 Sarpborg Kjell og Turid Gillingrud Glierveien 15, 1784 Halden Rune og Gro Karlen Nygårdhaugen 12, 1739 Borgenhaugen Lillian Solberg Rollvei 3 E, 1820 Spydeberg Pål Wenberg Thorneløkkveien 7, 1531 Mo

15 Styret i Munn-og halkreftforeningen 2010 Navn Adree Tlf. privat Mob/Tel. Arb. E-pot Leder Solvangen 58 Torbjørn Bull-Njaa 2013 Skjetten Netleder Torodvei 4b Knut T. Petteren 1184 Olo Styreedle Rundtjernveien 59 May Lillian Wettre Holthe 0672 Olo Styreedle Okar Skaugvei 8 Tor Wold 7088 Heidal Styreedle Åjøen Johan Kåre Å 4233 Erfjord Varaedle Bekkavn 7 Anne Margrethe Ingvalden 7717 Steinkjer Varaedle Øverveien 52 Idar Iaken 9146 Olderdalen Ledere og kaerere i Munn-og halkreftforeningen 2010 Nord-Norge Leder Sauel Hætta Potbok 77, 9525 Máze, Kaerer Idar Iaken Øverveien 52, 9146 Olderdalen Midt-Norge Leder Anne Margrethe Ingvalden Bekkavn 7, 7717 Steinkjer Kaerer Lage Skog 7350 Buvika Hordaland/Sogn og Fjordane Leder Abjørn Konghavn Nipedalen 17, 5164 Lakevåg, Kaerer Kritine Frantzen Gilhu Daniel Hanengt 14, 5008 Bergen Rogaland Leder Ole Kåre Kvernyr Breidablikkveien 35, 4017 Stavanger Kaerer Kritian Dahle Gjerdeveien 12, 4317 Sandne Sør/Øt Kontakt- Roger Gue Brunlaveien 28B, 3290 Stavern peron Olo og Akerhu Kaerer Tor Eriken Langbølgen 59, 1150 Olo Styreedl.Berit Johanneen Bølerkrenten 4, leil 714, 0691 Olo Øtfold Leder Rune Karlen Nygårdhaugen 12, 1739 Borgenhaugen Kaerer Pål Wenberg Thorneløkkveien 7, 1531 Mo Mjøregionen Kontakt- Mary-Anne Aunden Indutrigt 48 C, 2380 Bruunddal peron Kåører i Munn-og halkreftforeningen 2010 Øtfold Viggo Eriken Opundveien 54 B, 1726 Sarpborg Kjell Gillingrud Glierveien 15, 1784 Halden Rune Karlen Nygårdhaugen 54 B, 1739 Borgenhaugen Olo/- Torbjørn Bull-Njaa Solvangen 58, 2013 Skjetten Akerhu Rogaland Ole Kåre Kvernyr Breidablikkveien 35, 4017 Stavanger Hordaland Svein T. Danielen Hj. Brantingvei 127, 5143 Fyllingdalen /Sogn og Ove Ingebrigten Loddefjordveien 18, 5171 Loddefjord Fjordane Albert Jenen Nordre Toppe 56, 5136 Mjølkeråen Abjørn Konghavn Nipedalen 17, 5164 Lakevåg Svein E. Oen Loddefjordveien 36, 5171 Loddefjord Nord- Sauel Hætta Potbok 77, 9525 Maze Norge Idar Iaken Øverveien 52, 9146 Olderdalen Jan Inge Kritofferen Grayr, 9303 Siland Olav S. Johanneen Bø, 8484 Rihøyhan

16 Retur: Munn- og halkreftforeningen Potbok 4 Sentru 0101 OSLO

Munn- og halskreftforeningen

Munn- og halskreftforeningen Munn- og halskreftforeningen Munn- og halskreftforeningen 4 Munn og mæle Munn og mæle 5 6 Munn og mæle Munn og mæle 7 8 Munn og mæle Munn og mæle 9 10 Munn og mæle Munn og mæle 11 12 Munn og mæle Munn

Detaljer

MYNDIGGJORTE MEDARBEIDERE - gir bedre pleie- og omsorgstjenester

MYNDIGGJORTE MEDARBEIDERE - gir bedre pleie- og omsorgstjenester MYNDIGGJORTE MEDARBEIDERE - gir bedre pleie- og omorgtjeneter Februar 2005 FoU MYNDIGGJORTE MEDARBEIDERE - gir bedre pleie- og omorgtjeneter Denne kortverjonen gir en innføring i hva om ligger i begrepet

Detaljer

Forord. Lykke til! Ta lærevilligheten og selvtilliten på alvor, det er nå den er høyest. Terje Krogsrud Fjeld

Forord. Lykke til! Ta lærevilligheten og selvtilliten på alvor, det er nå den er høyest. Terje Krogsrud Fjeld Forord Du har ikkert merket det allerede. Iveren, lærevilligheten og nygjerrigheten til barnet ditt. «Se på meg a!» De vil ykle. De vil tegne. De vil lære boktavene. De vil regne. Og de vil gjøre det nå.

Detaljer

Årsplan spansk 10. klasse

Årsplan spansk 10. klasse Årplan pank 10. klae 2015/ 2016 Faglærer: Timetall: David Romero t. pr. uke. Læreverk: Amigo tre texto Gyldendal Forlag Amigo tre Ejercicio Gyldendal Forlag Kopier Nettiden: www.gyldendal.no/amigo Lytte-cd-er

Detaljer

Tidsskrift for medlemmer av Munn- og halskreftforeningen

Tidsskrift for medlemmer av Munn- og halskreftforeningen Munn og mæle NR. 4/2010 13. ÅRGANG Tidkrift for medlemmer av Munn- og halkreftforeningen REDAKTØREN HAR ORDET En travel høt ISSN 1891-9529 Munn og mæle utgi av Munnog halkreftforeningen Anvarlig redaktør:

Detaljer

BEDRIFTSØKONOMISK ANALYSE MAN 8898 / 8998

BEDRIFTSØKONOMISK ANALYSE MAN 8898 / 8998 BEDRIFTSØKONOMISK ANALYSE MAN 8898 / 8998 Lineær programmering og bedriftøkonomike problemer Tor Tangene BI - Sandvika V-00 Dipoijon Bruk av LP i økonomike problemer Et LP-problem Begreper og noen grunnleggende

Detaljer

Internett og pc Brukerveiledning

Internett og pc Brukerveiledning FASETT JANUAR 2008 Internett og pc Brukerveiledning Altibox fra Lye er en fiberoptik løning tilpaet morgendagen muligheter. I en og amme fiberoptike kabel får du rake internettlinjer, et variert tv- og

Detaljer

Symbolisering av logisk form: setningslogiske tegn.

Symbolisering av logisk form: setningslogiske tegn. Logike ltninger NB! Dette er for peielt intereerte: Siden det ikke tår å mye om dette i lærebøkene er omfanget av dette foreleningmanet alt for tort i forhold til hva vi kan betrakte om penm. Videre kan

Detaljer

Avspenning og forestillingsbilder

Avspenning og forestillingsbilder Avspenning og forestillingsbilder Utarbeidet av psykolog Borrik Schjødt ved Smerteklinikken, Haukeland Universitetssykehus. Avspenning er ulike teknikker som kan være en hjelp til å: - Mestre smerte -

Detaljer

Internett og pc Brukerveiledning

Internett og pc Brukerveiledning FASETT JUNI 2008 Internett og pc Brukerveiledning Altibox er en fiberløning tilpaet morgendagen muligheter. I en og amme fiberkabel får du rake internettlinjer, et variert tv- og filmtilbud plu ikker og

Detaljer

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole?

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole? Kristine og dragen. Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. Men av og til

Detaljer

Internett og PC Brukerveiledning

Internett og PC Brukerveiledning Internett og PC Brukerveiledning IP-telefoni Brukerveiledning Støtter Window XP 1 Klar for internett fra Altibox? 2 Oppett av trådlø router og brannmur i hjemmeentralen 3 Oppkobling av pc til internett

Detaljer

Internett og pc Brukerveiledning

Internett og pc Brukerveiledning FASETT JUNI 2008 Internett og pc Brukerveiledning Altibox er en fiberløning tilpaet morgendagen muligheter. I en og amme fiberkabel får du rake internettlinjer, et variert tv- og filmtilbud plu ikker og

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13 Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning... 11 Barn og sam funn... 11 Bo kas opp byg ning... 13 Ka pit tel 2 So sia li se rings pro ses sen... 15 For hol det mel lom sam funn, kul tur og so sia li se ring...

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

for internett fra Altibox?

for internett fra Altibox? 1 Klar for internett fra Altibox? 1 Klar for internett fra Altibox? 2 Oppett 3 Oppkobling 4 Koble 5 Opprette 6 Sikkerhet av trådlø router og brannmur i hjemmeentralen av pc til internett med Window Vita

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

PALE Jeg er her. Ikke vær redd. PALE Ikke vær redd. Jeg er klin edru. ANNA Jeg er litt full. Hvordan kom du deg inn?

PALE Jeg er her. Ikke vær redd. PALE Ikke vær redd. Jeg er klin edru. ANNA Jeg er litt full. Hvordan kom du deg inn? BURN THIS Anna og Pale har vært i et forhold tidligere. Hun har laget en danseforestilling basert på forholdet hun hadde med Pale. Dette er deres første møte etter premieren, som de begge har sett. INT.

Detaljer

Internett og pc Brukerveiledning

Internett og pc Brukerveiledning FASETT JUNI 2009 Internett og pc Brukerveiledning Altibox fra XXX er en fiberløning tilpaet morgendagen muligheter. I en og amme fiberkabel får du rake internettlinjer, et variert tv- og filmtilbud plu

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Internett og pc Brukerveiledning

Internett og pc Brukerveiledning Internett og pc Brukerveiledning 1 2 Oppett Klar for internett fra Altibox? av trådlø router og brannmur i hjemmeentralen 3 Oppkobling av pc til internett med Window Vita 4 Koble opp mot e-pot/oppett Window

Detaljer

Kristin Ribe Natt, regn

Kristin Ribe Natt, regn Kristin Ribe Natt, regn Elektronisk utgave Forlaget Oktober AS 2012 Første gang utgitt i 2012 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1049-8 Observer din bevissthet

Detaljer

Aktive eldre. Et styrketrening og livsgledeprosjekt Fra Løvåsen sykehjem. Tor Engevik, leder i NSF s faggruppe for geriatri og demens

Aktive eldre. Et styrketrening og livsgledeprosjekt Fra Løvåsen sykehjem. Tor Engevik, leder i NSF s faggruppe for geriatri og demens Aktive eldre Et styrketrening og livsgledeprosjekt Fra Løvåsen sykehjem. Tor Engevik, leder i NSF s faggruppe for geriatri og demens Treningsopplegg for aktive og levende sykehjem Et flerfaglig livsgledeprosjekt

Detaljer

Everything about you is so fucking beautiful

Everything about you is so fucking beautiful Everything about you is so fucking beautiful Innholdsfortegnelse Hva er psykisk helse? Dikt Hvordan skal jeg håndtere denne psykiske lidelsen? Dikt av Rikke NS Hva kan du gjøre for å hjelpe? Tekst av Karoline

Detaljer

FORHISTORIE: Libby er tenåring, og har lenge ønsket å møte sin biologiske far, Herb. Hun oppsøker han etter å ha spart penger for få råd til reisen.

FORHISTORIE: Libby er tenåring, og har lenge ønsket å møte sin biologiske far, Herb. Hun oppsøker han etter å ha spart penger for få råd til reisen. I OUGHT TO BE IN PICTURES FORHISTORIE: Libby er tenåring, og har lenge ønsket å møte sin biologiske far, Herb. Hun oppsøker han etter å ha spart penger for få råd til reisen. INT. LEILIGHET. DAG. Libby

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far, Robert har gått

Detaljer

FORBEREDELSE TIL HELSESJEKK FOR PERSONER MED UTVIKLINGSHEMNING

FORBEREDELSE TIL HELSESJEKK FOR PERSONER MED UTVIKLINGSHEMNING FORBEREDELSE TIL HELSESJEKK FOR PERSONER MED UTVIKLINGSHEMNING Forlaget Aldring og helse Foto: Jørn Grønlund Trykk: BK Grafisk, 2011 ISBN: 978-82-8061-155-0 Vi gjør oppmerksom på at bildene er arrangert

Detaljer

Kan Du Hundespråk? En Quiz

Kan Du Hundespråk? En Quiz Kan Du Hundespråk? En Quiz Hunder kommuniserer primært gjennom kroppsspråk, lukter og lyder. Det er en god idé å lære seg det grunnleggende innen dette området for å kunne forstå hunden bedre. Prøv å svare

Detaljer

Norsk Fysikklærerforening Norsk Fysisk Selskaps faggruppe for undervisning

Norsk Fysikklærerforening Norsk Fysisk Selskaps faggruppe for undervisning Nork Fikklærerforenin Nork Fik Selkap faruppe for underinin FYSIKK-OLYMPIADEN 4 5 Andre runde: 3/ 5 Skri øert: Nan, fødeldato, hjeeadree o eentuell e-potadree, kolen nan o adree. Varihet: 3 klokketier

Detaljer

PETTER PADDE OG NEDBRYTERNE

PETTER PADDE OG NEDBRYTERNE PETTER PADDE OG NEDBRYTERNE Du trenger: Saks Lim Tykt printerpapir Kontaktpapir eller lamineringsmaskin og laminat Tynn, hvit hyssing Teip Blomsterpinner En boks med tørre bønner, eller tørre erter Du

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF av David Auburn Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far,

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

En liten valp satt ved utkanten av en stor skog. Den hadde. blitt forlatt der etter at dens eiere ikke hadde klart å gi den

En liten valp satt ved utkanten av en stor skog. Den hadde. blitt forlatt der etter at dens eiere ikke hadde klart å gi den Bok 1 To fremmende møtes En liten valp satt ved utkanten av en stor skog. Den hadde blitt forlatt der etter at dens eiere ikke hadde klart å gi den bort til noen andre. Valpen som var svært ung hadde aldri

Detaljer

PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015.

PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015. PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015. Hver avdeling har valgt sitt land og laget et fabeldyr som barna har funnet navn til og laget en fabel om. «En vennskapsreise, - fra Norge til Kina og Libanon

Detaljer

Etterklangsmåling ved Kristiansund videregående skole

Etterklangsmåling ved Kristiansund videregående skole Bedriftnavn: Hjelp24 a Kritianund videregående kole v/ Marit Bjerketrand Sankthanhaugen 2 6514 KRISIANSUND N Kopi er endt: Gunhild Bergem, Johan Leite Hjelp24 a HMS Bruhagen Sentrumbygg 6530 AVERØY lf:

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Klasseromsferdigheter Ferdighet nr. 1: 1. Se på den som snakker 2. Husk å sitte rolig 3. Tenk på

Detaljer

Middagen var ved 20 tiden, og etterpå var det sosialt samvær i peisestua. Det ble IKKE

Middagen var ved 20 tiden, og etterpå var det sosialt samvær i peisestua. Det ble IKKE Av hanne bakken Endelig står årets utflukt for tur og denne gangen går turen til Glitterheim. Noen forberedelser må til før en kan legge ut på tur, men denne gangen ble de ikke så omfattende som sist (

Detaljer

Lær deg dyrespråket. Lær hvordan dyr liker å ha det

Lær deg dyrespråket. Lær hvordan dyr liker å ha det Lær deg dyrespråket Lær hvordan dyr liker å ha det Til de voksne: Hvordan bruke denne boka Denne boka kan brukes i en samlingsstund for å lære barna hva dyrene sier med lyder og kroppsspråket sitt. Bokas

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Vibeke Tandberg. Tempelhof. Roman FORLAGET OKTOBER 2014

Vibeke Tandberg. Tempelhof. Roman FORLAGET OKTOBER 2014 Vibeke Tandberg Tempelhof Roman FORLAGET OKTOBER 2014 Jeg ligger på ryggen i gresset. Det er sol. Jeg ligger under et tre. Jeg kjenner gresset mot armene og kinnene og jeg kjenner enkelte gresstrå mot

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Preken 5. april 2015 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria Magdalena

Detaljer

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål!

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål! Jesus som tolvåring i tempelet Lukas 2, 41-52 Alternativ 1: Rollespill/ dramatisering Sted: Nasaret (plakat) og Jerusalem (plakat) Roller: Forteller/ leder Jesus Josef Maria Familie Venner Lærer FORTELLER:

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Sluttrapport Extrastiftelsen

Sluttrapport Extrastiftelsen Sluttrapport Extrastiftelsen Søkerorganisasjon: Munn- og halskreftforeningen Prosjektnavn: «Munnhuleprosjektet» Prosjekt ID: 1589 Prosjektnummer: 2010/3/0222 Kapittelinndeling Forord Sammendrag Innholdsfortegnelse

Detaljer

Karin Kinge Lindboe Illustrert av Sissel Horndal. leseserie Bokmål. DøDen i Døra. Norsk for barnetrinnet

Karin Kinge Lindboe Illustrert av Sissel Horndal. leseserie Bokmål. DøDen i Døra. Norsk for barnetrinnet Karin Kinge Lindboe Illustrert av Sissel Horndal leseserie Bokmål DøDen i Døra Norsk for barnetrinnet 15978_Dodenidora_BM.indd 1 05-12-07 10:45:52 Fuglen hans er død. Kim løper over jordet og griner. Tolv

Detaljer

Invitasjon. NLFL inviterer til landskurs og landsmøte 17. - 19. april 2009 på Rica Park Hotel i Sandefjord

Invitasjon. NLFL inviterer til landskurs og landsmøte 17. - 19. april 2009 på Rica Park Hotel i Sandefjord Invitasjon NLFL inviterer til landskurs og landsmøte 17. - 19. april 2009 på Rica Park Hotel i Sandefjord Velkommen til NLFLs landskurs og landsmøte på Rica Park Hotel i Sandefjord. 17. - 19. april 2009

Detaljer

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Helsefagarbeider på nattevakt s. 2 Hverdag med turnus s. 4 En smak på yrkeslivet s. 6 God lønnsutvikling for helsefagarbeidere s. 8 IS-1896 02/2011 Helsefagarbeider på nattevakt

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Emilie 7 år og er Hjerteoperert

Emilie 7 år og er Hjerteoperert Emilie 7 år og er Hjerteoperert Emilie bor i Oslo, men hun savner sine bedsteforældre og kusine, der bor i Nordnorge. Emilie har et specielt hjerte, hun har pacemaker. Det er godt for hjertet at løbe og

Detaljer

Omslagsdesign: Trygve Skogrand Passion & Prose Layout/ebok: Dag Brekke akzidenz as

Omslagsdesign: Trygve Skogrand Passion & Prose Layout/ebok: Dag Brekke akzidenz as 2013 Kagge Forlag AS Omslagsdesign: Trygve Skogrand Passion & Prose Layout/ebok: Dag Brekke akzidenz as ISBN: 978-82-489-1470-9 Kagge Forlag AS Stortingsg. 12 0161 Oslo www.kagge.no Det er grytidlig morgen

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Det mest dyrebare vi kan gi hverandre er vår oppmerksomhet. menneskesyn. livsvirkelighet. trosfortellinger

Det mest dyrebare vi kan gi hverandre er vår oppmerksomhet. menneskesyn. livsvirkelighet. trosfortellinger Det mest dyrebare vi kan gi hverandre er vår oppmerksomhet menneskesyn livsvirkelighet trosfortellinger Det mest dyrebare vi kan gi hverandre er vår oppmerksomhet INNI EN FISK Jona er sur, han er inni

Detaljer

Eventyr og fabler Æsops fabler

Eventyr og fabler Æsops fabler Side 1 av 6 En far, en sønn og et esel Tekst: Eventyret er hentet fra samlingen «Storken og reven. 20 dyrefabler av Æsop» gjenfortalt av Søren Christensen, Aschehoug, Oslo 1985. Illustrasjoner: Clipart.com

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

FAG: FYS105 Fysikk LÆRER: Per Henrik Hogstad KANDIDATEN MÅ SELV KONTROLLERE AT OPPGAVESETTET ER FULLSTENDIG

FAG: FYS105 Fysikk LÆRER: Per Henrik Hogstad KANDIDATEN MÅ SELV KONTROLLERE AT OPPGAVESETTET ER FULLSTENDIG UNVETETET AGDE Gritad E A E N O G A V E : FAG: FY05 Fyikk ÆE: er Henrik Hogtad lae(r: Dato: 8.05.0 Ekaentid, ra-til: 09.00.00 Ekaenoppgaven betår av ølgende Antall ider: 5 (inkl. oride Antall oppgaver:

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET AUGUST 2012 Hei alle sammen Nå er et nytt barnehage - år i gang igjen, og vi ønsker alle barn og foreldre velkommen til et spennende og kjekt år! Vi gleder oss veldig til

Detaljer

Avspenning. Å leve med tungpust 5

Avspenning. Å leve med tungpust 5 Avspenning Å leve med tungpust 5 Avspenning Denne informasjonen er laget for å hjelpe deg å håndtere tung pust. Hvis pusten er i forverring eller du erfarer pustebesvær som en ny plage, er det viktig at

Detaljer

Eksamensoppgave i FY0001 Brukerkurs i fysikk (V2017)

Eksamensoppgave i FY0001 Brukerkurs i fysikk (V2017) ntitutt for fyikk Ekaenoppgave i FY000 Brukerkur i fyikk (V07) Faglig kontakt under ekaen: Mikael Lindgren Tlf.: 4 46 65 0 Ekaendato: 4. ai 07 Ekaentid (fra-til): 0900-300 Hjelpeiddelkode/Tillatte hjelpeidler:

Detaljer

FAG: FYS116 Fysikk/Kjemi LÆRER: Fysikk : Per Henrik Hogstad Kjemi : Grethe Lehrmann

FAG: FYS116 Fysikk/Kjemi LÆRER: Fysikk : Per Henrik Hogstad Kjemi : Grethe Lehrmann UNIVERSITETET I AGDER Gritad E K S A M E N S O G A V E : FAG: FYS6 Fyikk/Kjei LÆRER: Fyikk : er Henrik Hogtad Kjei : Grethe Lehrann Klae(r): Dato: 5.5. Ekaentid, fra-til: 9. 4. Ekaenoppgaven betår av følgende

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad

En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad MAIL: ole_johannes123@hotmail.com TLF: 90695609 INT. SOVEROM EVEN MORGEN Even sitter å gråter. Han har mye på tankene sine. Han har mye å tenke

Detaljer

Olav og Kari Navnet ditt:...

Olav og Kari Navnet ditt:... Folkevise Olav og Kari Navnet ditt:... Folkevise Olav Bøe og fl. Fra Norsk Folkediktning (Dei Norske Samlaget 1958) 1 Trø meg inkje for nære = kom ikke for nær meg (viser til dansesituasjonen visa ble

Detaljer

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Anders: Jeg tror Gud er en mann, kanskje bare en ånd. Jeg tror at han har stor stemme! Eli: Jeg tror Gud er en mann.

Detaljer

2015 Kagge Forlag AS. Omslagsdesign: Terese Moe Leiner Omslagsillustrasjon: Sondre Steen Holvik Sats: akzidenz as, Dag Brekke ISBN: 978-82-489-1751-9

2015 Kagge Forlag AS. Omslagsdesign: Terese Moe Leiner Omslagsillustrasjon: Sondre Steen Holvik Sats: akzidenz as, Dag Brekke ISBN: 978-82-489-1751-9 2015 Kagge Forlag AS Omslagsdesign: Terese Moe Leiner Omslagsillustrasjon: Sondre Steen Holvik Sats: akzidenz as, Dag Brekke ISBN: 978-82-489-1751-9 Kagge Forlag AS Stortingsg. 12 0161 Oslo www.kagge.no

Detaljer

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE En veiledning* fra * basert på revidert utgave: Veiledning fra Angstringen Oslo dat. juni 1993 Dette er en veiledning til

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

Kan du Løveloven...?

Kan du Løveloven...? yvind Skeie Intro # 4 Kan du Løveloven...? 7 7 sbørn rntsen œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ # Kan S du du lø ve lo en som pla œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ven? ges? Jeg et skal 7 være ik ke meg! bra! Œ Og l gi le œ œ œ œ plass

Detaljer

Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar

Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar Kan ikke kopieres Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar VÆR GODT FORBEREDT, ha en lek eller to i bakhånd Lær manus Tenk ut egne eksempler Sjekk at utstyr er på plass Ta dere en tur

Detaljer

Idealkvinnen For å bli bevisst eget syn på idealkvinnen

Idealkvinnen For å bli bevisst eget syn på idealkvinnen Arbeidsmetoder Kvinner og Identitet Idealkvinnen Nye skritt Snakke sant Prioritere riktig Jentegruppe Vi anbefaler at før dere går i gang med dette temaet, kikker igjennom det som står om Identitet og

Detaljer

Saksbeh: Bjørn Wikan TILLATELSE TIL TILTAK - GRØNLANDSLEIRET 25

Saksbeh: Bjørn Wikan TILLATELSE TIL TILTAK - GRØNLANDSLEIRET 25 Olo kommune Plan og bygningetaten Allround Entreprenør AS Adalveien 113 3157 BARKAKER _5132 Dere ref: Vår ref (aknr): 20141220611 Oppgi alltid ved henvendele Sakbeh: Bjørn Wikan Dato: 17.12.2014.Arkivkode:531

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

Sorgvers til annonse

Sorgvers til annonse Sorgvers til annonse 1 Det led mot aften, din sol gikk ned, din smerte stilnet og du fikk fred. 2 Snart vil den evige morgen løfte det tårevåte slør. Der i det fredfulle rike. Ingen blir syke eller dør.

Detaljer

Liv Mossige. Tyskland

Liv Mossige. Tyskland Liv Mossige Tyskland Ha langmodighet, o Herre, Med oss arme syndens børn! Gi oss tid og far med tål Før du tender vredens bål, Og når hele verden brenner, Rekk imot oss begge hender! (Salme 647, Landstad,

Detaljer

MANN Jeg snakker om den gangen ved elva. MANN Den første gangen. På brua. Det begynte på brua.

MANN Jeg snakker om den gangen ved elva. MANN Den første gangen. På brua. Det begynte på brua. NATT En enakter av Harold Pinter INT. KJØKKEN. NATT Jeg snakker om den gangen ved elva. Hva for en gang? Den første gangen. På brua. Det begynte på brua. Jeg husker ikke. På brua. Vi stansa og så på vannet.

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

for minoritetsspråklige elever Oppgaver

for minoritetsspråklige elever Oppgaver Astrid Brennhagen for minoritetsspråklige elever Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S Pb. 7085 Vestheiene, 4674 Kristiansand Tlf.: 38 03 30 02 Faks: 38 03 37 75 E-post: sven@arbeidmedord.no Internett:

Detaljer

JERRY Hva vil du gjøre da? EMMA Jeg vet faktisk ikke hva vi gjør lenger, det er bare det. EMMA Jeg mener, denne leiligheten her...

JERRY Hva vil du gjøre da? EMMA Jeg vet faktisk ikke hva vi gjør lenger, det er bare det. EMMA Jeg mener, denne leiligheten her... BEDRAG Av Harold Pinter Jerry og Emma er gift, men ikke med hverandre. De har i flere år hatt et forhold med hverandre, og møtes i leiligheten de har leid. Robert er Emmas mann og Jerrys beste venn. Jerry

Detaljer

Lars Joachim Grimstad STATSMINISTER FAHR & SØNN EGOLAND

Lars Joachim Grimstad STATSMINISTER FAHR & SØNN EGOLAND Lars Joachim Grimstad STATSMINISTER FAHR & SØNN EGOLAND Om boken: Mennesker skal falle om Alle har en hemmelighet. Men få, om noen i hele verden, bar på en like stor hemmelighet som den gamle mannen

Detaljer

Tusenbein mobil: E-post:

Tusenbein mobil: E-post: Tilbakeblikk: Hei Tusenbein mobil: 48 00 79 19 E-post: tusenbein@hansoggrete.com Januar er over for denne gang. Vi har hatt en kjekk måned med turer i nærområdet, eventyr, sang, musikk og bevegelse. Turene

Detaljer

Kommandoord for klikker-trening

Kommandoord for klikker-trening Kommandoord for klikker-trening Trene din hundevalp med en klikker Klikker-trening ble utviklet på 40-tallet av sjøpattedyrtrenere som fant ut at de kunne signalisere til delfiner og hvaler for gi belønning

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

EIGENGRAU av Penelope Skinner

EIGENGRAU av Penelope Skinner EIGENGRAU av Penelope Skinner Scene for en mann og en kvinne Manuset ligger ute på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet.

Detaljer

Lars Joachim Grimstad STATSMINISTER FAHR & SØNN. Solkongen

Lars Joachim Grimstad STATSMINISTER FAHR & SØNN. Solkongen Lars Joachim Grimstad STATSMINISTER FAHR & SØNN Solkongen Om forfatteren: Lars Joachim Grimstad jobber i Try reklamebyrå og er tidligere fotballspiller. Solkongen er en frittstående fortsettelse av brakdebuten

Detaljer

Januar GOD MORGEN SANG. Hvilken dag er det i dag? Hode skulder kne og tå. Hode skulder mage lår, rumpa går. Bæ bæ lille lam

Januar GOD MORGEN SANG. Hvilken dag er det i dag? Hode skulder kne og tå. Hode skulder mage lår, rumpa går. Bæ bæ lille lam Her er en samling sanger vi bruker under samlingsstund og i løpet av dagen i barnehagen. Godt og ha tekster så man kan lære dem både hjemme og i barnehagen. Januar Jeg heter Januar Og jeg er svært til

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads.

Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads. Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads. Om du føler at du trenger mer bakgrunn, gå tilbake å lytt til webinaropptaket # 3. Der forteller jeg mer om hvorfor og hva som

Detaljer

Nyhetsbrev Fylkesårsmøtet i bilder (Trønderhelsa nr. 2 2015)

Nyhetsbrev Fylkesårsmøtet i bilder (Trønderhelsa nr. 2 2015) Nyhetsbrev Fylkesårsmøtet i bilder (Trønderhelsa nr. 2 2015) Nasjonalforeningen for folkehelsen, fylkeskontoret i Trøndelag, Nordre gate 6, 7011 Trondheim. Telefon: 73 52 62 64 E-post: nosot@nasjonalforeningen.no

Detaljer

Frivillig arbeid på dagsenter for eldre Jeg har også begynt å jobbe på prosjektet mitt - Eldresenteret Fundacion Abuelitos de la Calle.

Frivillig arbeid på dagsenter for eldre Jeg har også begynt å jobbe på prosjektet mitt - Eldresenteret Fundacion Abuelitos de la Calle. Oktober 2012: Hei, Atlantis! Beklager at det har tatt meg så utrolig lang tid å svare. Jeg er opptatt nesten hele tiden, og når jeg ikke er ekstremt aktiv er jeg for trøtt til å gjøre noe! Alt i alt så

Detaljer

Terry og Sammy har satt seg ved bordet. Terry leser i menyen mens Sammy bare stråler mot ham. TERRY... Jeg beklager det der i går.

Terry og Sammy har satt seg ved bordet. Terry leser i menyen mens Sammy bare stråler mot ham. TERRY... Jeg beklager det der i går. DU KAN STOLE PÅ MEG Av Kenneth Lonergan Terry og Sammy er søsken. Terry har vært borte uten å gi lyd fra seg, og nå møtes de igjen, til Sammys glede. Men Terry har noe på hjertet angående hans fraværenhet,

Detaljer

SARAH Det er kanel i kaffen, Robert. Den rare smaken er kanel. Sukker og fløte? ROBERT Begge deler. Kan jeg få masser av begge deler?

SARAH Det er kanel i kaffen, Robert. Den rare smaken er kanel. Sukker og fløte? ROBERT Begge deler. Kan jeg få masser av begge deler? COMPANY Av George Furth Robert er på besøk hos et vennepar, Sarah og Harry. Harry prøver å slutte å drikke, og Sarah prøver å holde vekten sin. Disse hverdagslige utfordringene gir konsekvenser for deres

Detaljer

MARIETTA Melody! Å, det er deg! Å, min Gud! Det er barnet mitt! Endelig fant jeg deg! MARIETTA Lovet være Jesus! Å, mine bønner er endelig besvart!

MARIETTA Melody! Å, det er deg! Å, min Gud! Det er barnet mitt! Endelig fant jeg deg! MARIETTA Lovet være Jesus! Å, mine bønner er endelig besvart! WHATEVER WORKS Melody har flyttet uten forvarsel fra sine foreldre, og bor nå med sin mann Boris. Moren til Melody, Marietta, er blitt forlatt av sin mann, og er kommet til leiligheten deres. Det er første

Detaljer

ETTER AT OLGA REISTE TIL SY(N)DEN...

ETTER AT OLGA REISTE TIL SY(N)DEN... ETTER AT OLGA REISTE TIL SY(N)DEN... I gamle dager var det synd å reise til Syden. Kanskje ikke sånn veldig synd... Eller jo, det var visst det. Veldig synd. For man skulle ikke være så forfengelig at

Detaljer

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 DATO:LØR-9 JUNI ARRANGØR:TOR-TUR ANTALL DELTAGERE: 198 (165 HERRER-24 DAMER-9 JUNIOR) LAGMESTERSKAP 10-MANNSLAG-HERRER NR KLUBB SUM TREFF 1 TOR -TUR 5330P (NORSK REKORD) 2 OLDERDALEN

Detaljer