A B C D E F G H I J K L POSTJOURNAL 2011 Innkommen post

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "A B C D E F G H I J K L POSTJOURNAL 2011 Innkommen post"

Transkript

1 A B C D E F G H I J K L POSTJOURNAL 2011 Innkommen post Arkivnr. Dok.dato Mottatt dato Gradering Fra: Sak: Dokument: Saksansv. Saksbeh Helse Sør-Øst RHF VS: HASTER Invitasjon til å delta i revisjon av prosedyrekodeverket fo m/ vedlegg Elisabeth Arntzen Anne-Kristin B. Bjåen Unntatt offentlighet Anne Iren Haddeland VS: Oversikt over medisin kjøpt på hvit resept. Anne Iren Haddeland Hans-Petter H. Johannessen Ullevål Hageby Legesenter VS: Frastjålet legestempler! Krister Moström Hans-Petter H. Johannessen Administrasjons- og kirkedepartem Veileder til statlige virksomheters likestillingsredegjørelser etter aktivitets og rappor Brev m/ vedlegg Siri Røine Siv Halvorsen Helse Sør-Øst RHF Høring - Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av pe Brev m/ vedlegg Elisabeth Arntzen Hans-Petter H. Johannessen Norsk sykehus- og helsetjenestefo VS: Nytt fra NSH! - Kveldsmøte om oppgavefordeling 2. februar og over 200 påme May Britt Buhaug Hans-Petter H. Johannessen Byråservice Ordrebekreftelse omslagsmapper m/ vedlegg Toril Kjelstad Kari Kristiansen Unntatt offentlighet NAV Refusjoner Brev Sykehuspartner Helse Sør-Øst RHF Norske sykehus som har alkoholintervensjoner Brev m/ vedlegg Elisabeth Arntzen Hans-Petter H. Johannessen Helse Sør-Øst RHF Nye avtalehjemler i Helse Sør-Øst 2010/ beslutning Brev Stig Grydeland Hans-Petter H. Johannessen Helse Sør-Øst RHF VS: Utkast til nasjonal tiltaksplan for behovsdrevet innovasjon og næringsutvikling m/ vedlegg Heidi Austad Stavdal Per Lund Helse Sør-Øst RHF VS: Nyhetsbrev Helse Sør-Øst RHF, uke Niels Hagen Ledergruppen Helse Sør-Øst RHF VS: Midlertidig versjon av oppdrag og bestilling 2011 til helseforetak og sykehus - S m/ vedlegg Tore Robertsen Per Lund Helse Sør-Øst RHF VS: Nytt om hovedstadsprosessen - 7. januar Niels Hagen Ledergruppen Ullevål Hageby Legesenter VS: Frastjålet legestempler! m/ vedlegg Krister Moström Hans-Petter H. Johannessen Apotekforeningen Alternative lagerløsninger for steril lagerproduksjon Brev m/ vedlegg Oddbjørn Tysnes Bjørg Heltberg Helse Sør-Øst RHF Organisering av Oslo universitetssykehus HF og ivaretakelse av spesialistutdannin Brev Bente Mikkelsen Per Lund Helse Sør-Øst RHF Informasjonsinnhentelse Mail Liv Todnem Siri Sinding Helse Vest RHF VS: Miljø- og klimakonferansen for spesialisthelsetjenesten m/ vedlegg Ragnhild Johannessen Hans-Petter H. Johannessen Helse Sør-Øst RHF Pasientsikkerhet og modell for legemiddelhåndtering Brev Kristin W. Wieland Per Lund Norsk Medisinaldepot AS Salgsstopp Brev Therese Kvenseth Anne Helen Ognøy Statens legemiddelverk Sykehusapoteket Lillehammer (1174) - Bemanningssituasjon Brev Hilde Ringstad Per Olav Kormeset, Anne-Kristin B. Bjåen Helse Vest RHF Miljø- og klimakonferansen for spesialisthelsetjenesten Brev m/ vedlegg Ivar Eriksen Per Lund Norsk sykehus- og helsetjenestefo VS: NSH-Nytt! - Møte 2. februar med Erik Fosse, Bjørn Engum m.fl. - over 350 alle May Britt Buhaug Hans-Petter H. Johannessen Helsedirektoratet Endring av en-månedsregelen Brev Erik Hviding Hans-Petter H. Johannessen Statens legemiddelverk Sykehusapoteket Arendal (1562) - Melding om avvik Brev Hilde Ringstad Bente Hayes, Anne-Kristin B. Bjåen Sykehuset Innlandet HF VS: NASJONALKONFERANSE KLINIKT 2011, 6. og 7. april på Lillehammer m/ vedlegg Elisabeth Johnsgaard Hans-Petter H. Johannessen Clean Modules Anbud Cytostatikamodul Drammen Bente Hayes Per Holsteen Helse Sør-Øst RHF VS: 08/ Akuttmottak - krav m/ vedlegg Kari Olsen Hans-Petter H. Johannessen Oslo kommune Utdanningsetaten Informasjon om søkere til læreplass 2011 Brev m/ vedlegg Kari Wennemo Siv Halvorsen Fagforbundet Nasjonalt sykehusko VS: Helse Sør-Øst - Påmelding Fagforbundets sykehuskonferanse februar 20 m/ vedlegg Lisbeth Frich Per Lund Helse Sør-Øst RHF VS: Angående vurdering og behandling av pasienter over 60 år med sy m/ vedlegg Elisabeth Arntzen Hans-Petter H. Johannessen Norsk arkivråd VS: Påminnelse - Invitasjon til Norsk Arkivråds Helseseminar Hans-Petter H. Johannessen, Anne-Kristin B. Bjåen Helse Sør-Øst RHF VS: 08/ Nasjonalt handlingsprogram for testikkelkreft m/ vedlegg Elisabeth Arntzen Hans-Petter H. Johannessen Unndratt offentligheteriksrevisjonen Riksrevisjonen: Påminnelse om spørreundersøkelse om ekstern revisor m/ vedlegg Kaia Grahm-Haga Siri Sinding Helse Sør-Øst RHF Stoltenbergutvalget: Rapport om narkotika - Høringsuttalelse fra Helse Sør-Øst Brev Folke Sundelin Hans-Petter H. Johannessen Helse Sør-Øst RHF Høring - Utkast til nasjonal retningslinje for gravide i LAR (legemiddelassistert reha Brev Folke Sundelin Hans-Petter H. Johannessen HINAS VS: Nye priser på Kiovig og Prothromplex Evy Pleym Hans-Petter H. Johannessen Helse Sør-Øst RHF Miljø- og klimaoppdraget til helseforetakene - sluttrapport Brev m/ vedlegg Kristin W. Wieland Per Lund Statens legemiddelverk Endring i pålagt vakttid - Sykehusapoteket Skien (1326) Brev m/ vedlegg Hilde Ringstad Anne-Kristin B. Bjåen, Bente Hayes Statens legemiddelverk Sykehusapoteket ved Rikshospitalet (1253) - melding om kvalitetssvikt på en TPN- Brev Hilde Ringstad Anne-Kristin B. Bjåen, Tove Kreppen Jørgensen Statistisk sentralbyrå Vedtak om opplysningsplikt - Kvartalsvis undersøkelse om ledige stillinger, RA-067 Brev Helge Næsheim Siv Halvorsen Helse Sør-Øst RHF VS: Flyterente 1. halvår Investeringslån og driftskreditt m/ vedlegg Line Alfarrustad Siri Sinding Alltrade Pharma VS: Business development Agata Iwanow-Kolakowska Hans-Petter H. Johannessen Helse Sør-Øst RHF VS: Nyhetsbrev Helse Sør-Øst RHF, uke Niels Hagen Ledergruppen Norsk Revmatikerforbund LIS-anbud for TNF/BIO Brev Svein Dåvøy Torfinn Aanes Statens legemiddelverk Svar på søknad om dispensasjon fra krav til sluttkontroll ved tilvirkning av legemidl Brev Hilde Ringstad Anne-Kristin B. Bjåen Norsk Forum for Kvalitet i Helsetjen Kvalitetskonferansen 2011 den 8. og 9. mars Anne-Grete Skjellanger Hans-Petter H. Johannessen, Anne-Kristin B. Bjåen Pfizer Innsyn i kommunikasjon rundt 2011 LIS/BIO-TNF anbud Kjell Hauger Torfinn Aanes, Anne-Helen Ognøy Helse Sør-Øst RHF VS: Rapportering av avvik etter eksterne tilsyn etter 2.tertial m/ vedlegg Kari Olsen Anne-Kristin B. Bjåen Statens legemiddelverk Sykehusapoteket Tønsberg (1392), Tønsberg - varsel om tilsyn Brev Hilde Ringstad Bente Hayes, Anne-Kristin B. Bjåen Helse Sør-Øst RHF VS: Sjefskurs nr 7/ ved Forsvarets høgskole m/ vedlegg Hanne Bergdølmo Siv Halvorsen PricewaterhouseCoopers AS Rapport om faktiske funn - fraktrefusjoner 2010 Brev m/ vedlegg Ola Tronsrud Astrid Nedregotten Apotekforeningen Kontingent og bidrag til fellestjenester til Apotekforeningen for 2011 Brev m/ vedlegg Ellen Finstad Hans-Petter H. Johannessen, Siri Sinding

2 A B C D E F G H I J K L Helse Sør-Øst RHF Invitasjon til program for lederutviklere/prosessveiledere i Helse Sør-Øst Brev Bente Mikkelsen Siv Halvorsen Helse Sør-Øst RHF Lederutvikling for ledere med psykologbakgrunn innen Psykisk helsevern og tverrfa Brev Bente Mikkelsen Siv Halvorsen Norsk Medisinaldepot AS Distribusjon av H-reseptprodukter Brev Hanne Merete Andresen Hans-Petter H. Johannessen Norsk sykehus- og helsetjenestefo VS: NSH-Nytt! - Over 450 på Lederkonferansen, studietur til Danmark og Arbeidsn May Britt Buhaug Hans-Petter H. Johannessen Helse Sør-Øst RHF VS: Sykehusapotekene HF - Innkalling til foretaksmøte 4. februar m/ vedlegg Jostein F. Jensen Per Lund Statens legemiddelverk Innspill til endringer i utvalg og plassering av legemidler som omsettes under ordni Brev m/ vedlegg Dag Rasmussen Jordbru Hans-Petter H. Johannessen Statens legemiddelverk Driftskonsesjon - Sykehusapoteket Lillehammer (1174) - Harald Stener Brev m/ vedlegg Hilde Ringstad Bente Hayes, Anne-Kristin B. Bjåen Statens legemiddelverk Driftskonsesjon - Sykehusapoteket Elverum (1072) - Catherine Granum Saug Brev m/ vedlegg Hilde Ringstad Bente Hayes, Anne-Kristin B. Bjåen Helse Sør-Øst RHF Rapportering januar 2011 Mail Gudlaug Øien Siri Sinding Helse Sør-Øst RHF Invitasjon til felles seminar for styresekretærene i foretaksgruppen Tore Robertsen Per Lund, Siri Sinding Helse Sør-Øst RHF VS: Nyhetsbrev Helse Sør-Øst RHF, uke Niels Hagen Ledergruppen Oslo kemnerkontor Varsel av Brev m/ vedlegg Øystein Kristiansen Siri Sinding HINAS VS: Nye priser på Kiovig og Prothromplex m/ vedlegg Evy Pleym Hans-Petter H. Johannessen Helse Sør-Øst RHF VS: Samarbeidsprosjektet riktigere prioritering i spesialisthelsetjenest m/ vedlegg Kari Olsen Per Lund Statens legemiddelverk Sykehusapoteket Kristiansand (1153) - melding om bruk av feil råvare i produksjon Brev Hilde Ringstad Bente Hayes, Anne-Kristin B. Bjåen Norsk Medisinaldepot AS Salgsstopp Brev Therese Kvenseth Anne Helen Ognøy MSD Norge AS Simponi ferdigfylt sprøyte 50 mg Brev Thor-Even Skotgård Hans-Petter H. Johannessen Helse Sør-Øst RHF VS: forespørsel om innspill fra RHFene i forbindelse med dok 8 forslag om opprett Ingrid Risland Per Lund Nordea VS: Ny leder av Offentlig Sektor i Nordea Corporate Merchant Banking m/ vedlegg Lars Vambheim Siri Sinding PricewaterhouseCoopers AS Rapport om faktiske funn - legemiddelavgift for importerende apotek 2010 Brev m/ vedlegg Ola Tronsrud Astrid Nedregotten Helse Sør-Øst RHF VS: 08/ Regionalt anbud endoskopisk forbruksmateriell - etablering av p m/ vedlegg Line Yvonne Tønder Per Lund Helsedirektoratet Rundskriv: Nasjonale mål og prioriterte områder for 2011 Brev m/ vedlegg Bjørn-Inge Larsen Per Lund MSD Norge AS Nyhet: Single - Dose IVEMEND 150 mg (fosaprepitant dimeglumine, MSD) Brev m/ vedlegg Gøril Hagen Moe Hans-Petter H. Johannessen Helse Sør-Øst RHF VS: 11/ Samhandlingsmidler HSØ-brev til foretakene m/ vedlegg Eli Hansen Per Lund Nasjonalbiblioteket VS: Avlevering til Nasjonalbiblioteket, Kari Kristiansen Helse Sør-Øst RHF VS: VIKTIG: Inntektsrammer og resultatkrav Line Alfarrustad Siri Sinding Kunnskapssenteret VS: Prosedyreprosjektet m/ vedlegg Gro Jamtvedt Hans-Petter H. Johannessen SIMONSEN Advokatfirma DA Advokatbrev i forbindelse med årlig revisjon Henrik Holmboe Astrid Nedregotten Unntatt offentlighet NAV Refusjoner Brev Sykehuspartner Statens legemiddelverk VS: Tilvirkning av legemidler til kliniske studier, ref /AKBB Bjørn Egil Olsen Anne-Kristin B. Bjåen Helse Sør-Øst RHF Sykehusapotekene HF - Protokoll fra foretaksmøte 4. februar m/ vedlegg Jostein F. Jensen Per Lund Helse Sør-Øst RHF VS: Oversending av oppdrag og bestilling 2011 Sykehusapotekene HF m/ vedlegg Jostein F. Jensen Per Lund Helse Sør-Øst RHF VS: Nyhetsbrev Helse Sør-Øst RHF, uke Niels Hagen Ledergruppen Helse Sør-Øst RHF VS: Oversending av oppdrag og bestilling 2011 Sykehusapotekene HF m/ vedlegg Jostein F. Jensen Per Lund Helse Sør-Øst RHF Oppnevning av leder for regionalt beredskapsutvalg for Helse Sør-Øst Brev Bente Mikkelsen Per Lund Helse Sør-Øst RHF Informasjon om virksomheter underlagt storulykkeforskriften Brev m/ vedlegg Tore Robertsen Per Lund Helse Sør-Øst RHF Implementering av traumesystem i Helse Sør-Øst Brev m/ vedlegg Folke Sundelin Hans-Petter H. Johannessen Helse Sør-Øst RHF Behandling av erstatningskrav reist gjennom Norsk pasientskadeerstatning (NPE) Brev m/ vedlegg Terje Vigen Per Lund Helse Sør-Øst RHF Samarbeidsprosjektet riktigere prioritering i spesialisthelsetjenesten - opplæring i b Brev Folke Sundelin Per Lund Vital Eiendom Egenerklæring om merverdiavgift/melding om byggetiltak Brev m/ vedlegg Torhild Frøysland Jan Rune Amundsen Statens legemiddelverk Oppfølging av brev fra Apotek! Galleriet vedrørende leveranser av H-varer fra grosbrev Hilde Ringstad Hans-Petter H. Johannessen Helse Sør-Øst RHF Midler til samhandlingstiltak i Helse Sør-Øst 2011 Brev Ingrid Risland Per Lund Helse Sør-Øst RHF Mål om shkehusinfeksjoner. Forberedelse av første prevalensundersøkelse 16. feb Brev Steinar Marthinsen Per Lund Spekter Helse Sør-Øst RHF Helse Sør-Øst RHF Sykehuspartner Beregningsgrunnlag medlemskontingent VS: 11/ Kraftsituasjonen Rapportering av miljødata - oppnevning av kontaktperson Avtaledekning på kjøp av tjtnester for sertifisering etter ISO standarder Brev m/ vedlegg Brev Siv Halvorsen Steinar Frydenlund Kristin W. Wieland Cathrine M. Fure Siv Halvorsen Per Lund Per Lund Per Holsteen Helse Sør-Øst RHF VS: Nasjonal undersøkelse om voksne pasienters erfaringer med døgnopphold på Martha Østbye Anne-Kristin B. Bjåen Apotekforeningen Helse Sør-Øst RHF VS: Bruk av reservasjonskode "S" - Valsartan og Varsartan og hydroklortiazid VS: Nyhetsbrev Helse Sør-Øst RHF, uke Jostein Hamberg Niels Hagen Hans-Petter H. Johannessen Ledergruppen Helse- og omsorgsdepartementet VS: Høring - presisering av reglene om trinnpris - beslutning om fravikelse av utred m/ vedlegg Per Lund Eli Lilly Norge Norsk Medisinaldepot AS VS: Informasjon om prisreduksjon ZypAdhera Depotinjeksjon Salgsstopp m/ vedlegg Brev Karen Duenger Hans-Petter H. Johannessen Anne Helen Ognøy Norsk sykehus- og helsetjenestefo VS: Invitasjon til Fagdag, Norske Sykehusfarmasøyters Forening m/ vedlegg Tone Westergren Hans-Petter H. Johannessen Helse Sør-Øst RHF Helse Sør-Øst RHF Baxter Helse Sør-Øst RHF DnBNOR Helse Sør-Øst RHF Opsjon på forlengelse av rammeavtale med Helse Sør-Øst RHF Nytt kodeverk radiologi Økt holdbarhet på produkter koblet med Vial-Mate fra Thetrod VS: Vinterferie - LG Helse Sør-Øst RHF Ramson AS - Factoringavtale med DnB NOR Bank ASA BUPdata - innspillsrunde for valg av fremtidig løsning Brev Brev m/ vedlegg Brev m/ vedlegg Brev Brev Kristin W. Wieland Kristin W. Wieland Øystein Ulvang Brit Helen Nygård Kristin W. Wieland Per Lund Per Lund Hans-Petter H. Johannessen Per Lund Hallvard Kristiansen Per Lund

3 Helse Sør-Øst RHF Forespørsel om møte mellom helseforetak og regional IKT Brev Kristin W. Wieland Hans-Petter H. Johannessen Helse Sør-Øst RHF VS: Asperger-konferanse m/ vedlegg Maria Olsen Hans-Petter H. Johannessen Norsk sykehus- og helsetjenestefo VS: NSH-Nytt! - Studietur til København om Pasientsikkerhet - Nyhetsbrev fra kvel m/ vedlegg May Britt Buhaug Hans-Petter H. Johannessen Statens legemiddelverk Høring - Endring i grossistforskriften Brev Gro Ramsten Wesenberg Per Lund, Hans-Petter H. Johannessen Helse Sør-Øst RHF Undersøkelse om avrusningsenheter Brev m/ vedlegg Terje Vigen Hans-Petter H. Johannessen Statens legemiddelverk Sykehusapoteket Hamar (1114) - Varsel om tilsyn Brev m/ vedlegg Hilde Ringstad Bente Hayes, Anne-Kristin B. Bjåen Statens legemiddelverk Sykehusapoteket Elverum (1072) - Varsel om tilsyn Brev m/ vedlegg Hilde Ringstad Bente Hayes, Anne-Kristin B. Bjåen Helse Sør-Øst RHF VS: Foreløpig protokoll fra styremøtet 17. februar m/ vedlegg Christin Nyland Per Lund Helse Sør-Øst RHF VS: Foreløpig invitasjon til informasjonsmøte vedrørende nye rammeavtaler med p Cecilie Rollefsen Per Lund Statistisk sentralbyrå Vedtak om opplysningsplikt - Bruk av IKT i næringslivet, RA Brev Leiv Solheim Hans-Petter H. Johannessen Roche Norway VS: Lariam (meflokin) og dosering til barn Gro Bergsaker Anne Helen Ognøy Helse Sør-Øst RHF VS: Nyhetsbrev Helse Sør-Øst RHF, uke Niels Hagen Ledergruppen Helse Sør-Øst RHF VS: Innspillsrunde til oppdragsdokument HSØ - SP m/ vedlegg Kristin W. Wieland Per Lund Helse Sør-Øst RHF VS: Nasjonalt anbud - anskaffelse av hjerteventiler - bistand fra fagpersoner i ansk m/ vedlegg Heidi Nergård Hans-Petter H. Johannessen Helse Sør-Øst RHF VS: Nasjonalt anbud - anskaffelser av dialysemaskiner - bistand fra fagpersoner i a m/ vedlegg Heidi Nergård Hans-Petter H. Johannessen Norsk Medisinaldepot AS Salgsstopp Brev Karen Duenger Anne Helen Ognøy Helse Sør-Øst RHF Miljø- og klimakonferansen for spesialisthelsetjenesten 2011 Brev m/ vedlegg Kristin W. Wieland Per Lund Oppegård kommune, pleie- og omsfarmasøytisk tilsynsordning Brev m/ vedlegg Kristine Lund Hans-Petter H. Johannessen NoPSA Tromsø Søknad om støtte til EPSA Annual Congress april 2011 Brev m/ vedlegg Stina Mortensen Per Lund Helse Sør-Øst RHF VS: Brev insentiv midler tl økt inntak og kvalitet på praksis for studieåret 2011/2012 m/ vedlegg Kari Olsen Hans-Petter H. Johannessen Eli Lilly Norge Informasjon om prisreduksjon ZypAdhera Depotinjeksjon Brev m/ vedlegg Barbara Suter Hans-Petter H. Johannessen Helse Sør-Øst RHF Invitasjon til deltakelse "Frist meg inn i ledelse" Brev Bente Mikkelsen Per Lund, Siv Halvorsen Sykehuset Innlandet HF Indeksregulering leie og tjenesteavtale - Sykehusapoteket Kongsvinger Brev m/ vedlegg Solvår Nor Øien Bente Hayes Sykehuset Innlandet HF Indeksregulering leie og tjenesteavtale - Sykehusapoteket Lillehammer Brev m/ vedlegg Solvår Nor Øien Bente Hayes Sykehuset Innlandet HF Indeksregulering leie og tjenesteavtale - Sykehusapoteket Hamar Brev m/ vedlegg Solvår Nor Øien Bente Hayes Sykehuset Innlandet HF Indeksregulering leie og tjenesteavtale - Sykehusapoteket Gjøvik Brev m/ vedlegg Solvår Nor Øien Bente Hayes Sykehuset Innlandet HF Indeksregulering leie og tjenesteavtale - Sykehusapoteket Elverum Brev m/ vedlegg Solvår Nor Øien Bente Hayes Akershus universitetssykehus HF VS: Akershus universitetssykehus ønsker velkommen til spennende foredrag om fo m/ vedlegg Hilde Lurås Per Lund, Tove Kreppen Jørgensen Helse Sør-Øst RHF VS: Implementering av avtalene med Leverandører for helse-norge og Legemidde m/ vedlegg Heidi Nergård Per Lund Helse Sør-Øst RHF Nasjonalt strategiarbeid innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandl Brev m/ vedlegg Stein-Are Agledal Hans-Petter H. Johannessen Unntatt offentlighet Brønnøysundregistrene Bestilling fra konkursregisteret - konkurskarantene Brev m/ vedlegg Siv Halvorsen Unntatt offentlighet Helseforetakenes Innkjøpsservice ARammeavtale for kjøp av vikartjenester helsepersonell - Endring av arbeidsgiverav Brev Bergljot Mikkelsen Jan Rune Amundsen Helse Sør-Øst RHF VS: Invitasjon til å søke legestillinger av regional kvote for m/ vedlegg Gunvor Ånestad Siv Halvorsen Medic Edge VS: Produktpresentation Aspivenin från Medic Edge m/ vedlegg Martin Ekdahl Hans-Petter H. Johannessen Helse Sør-Øst RHF Økte krav til praksisplasser for høgskolestudenter i spesialisthelsetjenesten - insen Brev Bente Mikkelsen Siv Halvorsen Helse Sør-Øst RHF Regional legekvote for invitasjon til å søke tildeling Brev Bente Mikkelsen Siv Halvorsen Helse Sør-Øst RHF VS: Fra AD HSØ - RHF - Etterlevelse av lov og avtaler - arbeidstid Atle Brynestad Per Lund Helsedirektoratet Invitasjon til Helsekonferansen Anne-Grete Strøm-Erichsen Hans-Petter H. Johannessen, Per Lund Helse Sør-Øst RHF VS: Vedr. biologiske legemeidler og forskrivningsrett Kari Lines Hans-Petter H. Johannessen Helse Sør-Øst RHF VS: Sakframlegg og protokoll - sak m/ vedlegg Bjørn Østeng Per Lund, Jan Rune Amundsen ColorLine Bed.avtale Helse Sør-Øst og Color Line, rabatt kurs/konferanse og gruppereiser m/ vedlegg Fahreta Sivic Per Holsteen Helse Sør-Øst RHF VS: Nyhetsbrev Helse Sør-Øst RHF, uke Niels Hagen Ledergruppen Helse Sør-Øst RHF VS: Bestilling fra HOD - innsats mot sosial dumping m/ vedlegg Erik Thorshaug Siv Halvorsen Statens legemiddelverk Godkjenning av nytt kjennetegn/apoteknavn Brev m/ vedlegg Martin Bjerke Per Lund, Tove Kreppen Jørgensen Helse Sør-Øst RHF VS: Klimakonferansen m/ vedlegg Brit Helen Nygård Per Lund Helse Sør-Øst RHF Protokoll fra foretaksmøte i Sykehusapotekene HF 4. februar 2011 Brev m/ vedlegg Heidi Nergård Per Lund Helse Sør-Øst RHF VS: Utdanningsdirektoratets høring- regler for politiattest Dag Vatne Siv Halvorsen PricewaterhouseCoopers AS Revisorbekreftelse av "regnskapsblankett til statistikk for apotek" 2010 Brev Ola Tronsrud Astrid Nedregotten Programkontoret Nasjonal IKT VS: FEST som grunnlag for elektronisk forskrivning i sykehus: Forslag til felles fina m/ vedlegg Anne Line Grepne Per Lund Helse Sør-Øst RHF VS: Opprettelse av arbeidsgruppe for oppfølging av Handlingsplan for spesialisthe m/ vedlegg Tove H. Otterstad Hans-Petter H. Johannessen Nasjonalt folkehelseinstitutt VS: Midt-evaluering av Nasjonal strategi for forebygging av infeksjoner i helsetjene m/ vedlegg Nina Kristine Sorknes Per Lund Statens legemiddelverk Sykehusapoteket ved Rikshospitalet (1253) - Melding om feiletikettering Brev Hilde Ringstad Tove Kreppen Jørgensen, Anne-Kristin B. Bjåen Mjøs Kirurgene AS Deres ref /POK Brev Cathrin Gamme Stein Bente Hayes Dutch Hospital Pharmacists Associ TNF alfa blockers Bart Benraad Torfinn Aanes Sykehuset Østfold HF Samarbeidsavtale mellom Sykehuset Østfold og Sykehusapotekene HF Brev m/ vedlegg Glenn Løvli Fredriksen Tove Kreppen Jørgensen SpareBank 1 Gruppen Finans AS Factoringavtale Dinamo AS Brev Hallvard Kristiansen Helse- og omsorgsdepartementet Kom til årets helsekonferanse og lag deg inspirere! Brev Anne-Grete Strøm-Erichsen Per Lund M Norge AS Faktureringsinformasjon Brev m/ vedlegg Lars Petter Plaaterud Hallvard Kristiansen Helse Sør-Øst RHF Spesialisthelsetjenesten for eldre - opprettelse av arbeidsgruppe for oppfølging av Brev m/ vedlegg Steinar Marthinsen Per Lund Helse Sør-Øst RHF VS: Nyhetsbrev Helse Sør-Øst RHF, uke Niels Hagen Ledergruppen

4 Helse Sør-Øst RHF VS: 11/ Regionalt anbud - anskaffelse av glukosemålere- bistand fra fagp m/ vedlegg Mona Stainsby Hans-Petter H. Johannessen Helse Sør-Øst RHF VS: Forespørsel om prosjektdeltagere i forbindelse med regionalt anbud - sertifiser m/ vedlegg Mona Stainsby Anne-Kristin B. Bjåen Helse Sør-Øst RHF VS: Forespørsel om prosjektdeltagere i forbindelse med nasjonal anskaffelse - reis m/ vedlegg Mona Stainsby Per Holsteen Helse Sør-Øst RHF VS: Interpellasjon fra stortingsrepresentanten Frank Bakke-Jensen - m/ vedlegg Ingrid Risland Per Lund Min Helsebank VS: Informasjonsbrev avdelinger m/ vedlegg Wenche Alexandra Lorentzen Hans-Petter H. Johannessen Helse Sør-Øst RHF VS: Bierverv Dag Vatne Per Lund, Siv Halvorsen Programkontoret Nasjonal IKT Re: SV: FEST som grunnlag for elektronisk forskrivning i sykehus: Forslag til felles Anne Line Grepne Per Lund Farmalogg AS VS: Vareregistersentralen blir Farmalogg / Vareregisternytt m/ vedlegg Per Viksmo Hans-Petter H. Johannessen Oppegård kommune, pleie- og omsendring i kravspesifikasjon Brev Kristine Lund Hans-Petter H. Johannessen Helse Sør-Øst RHF VS: 11/ Rapportering av miljødata - kontaktperson Grete Solli Per Lund Helse Sør-Øst RHF VS: Brev vedr. pålegg om oppretting av nye turnusplasser m/ vedlegg Gunvor Ånestad Siv Halvorsen Norsk sykehus- og helsetjenestefo VS: NSH-Nytt! - Minoritetshelse, nyhetsbrev om arbeidsnærvær, IFS m/ vedlegg May Britt Buhaug Hans-Petter H. Johannessen Unntatt offentlighet NAV Refusjoner Brev Sykehuspartner Statens legemiddelverk VS: Nye produksjonslokaler Sykehusapoteket Moss - har vi kommentarer til oppsta Line Saxegård Annette Race Helse Sør-Øst RHF Funksjonsfordeling av kreftbehandling i Helse Sør-Øst - Oppfølging av enkeltpunkt Brev Bente Mikkelsen Per Lund Helse Sør-Øst RHF Anskaffelse av IKT-systemer i regionen - presisering Brev Kristin W. Wieland Hans-Petter H. Johannessen Unntatt offentlighet Skatteetaten Endring av kontonummer Brev Skatt Øst Jan Rune Amundsen PricewaterhouseCoopers AS Revisjonsberetning 2010 Brev Ola Tronsrud Astrid Nedregotten Helse Sør-Øst RHF VS: Premissgiverforum m/ vedlegg Dag Vatne Siv Halvorsen Helse Sør-Øst RHF Avtale om anskaffelse av systemløsning for interaktiv henvisning og rekvirering Brev Kristin W. Wieland Hans-Petter H. Johannessen Helse Sør-Øst RHF Behovet for arbeidskraft om kompetanse inn mo 2020 Brev m/ vedlegg Bente Mikkelsen Per Lund Statens legemiddelverk Sykehusapoteket Tønsberg (1392) - oversendelse av rapport fra tilsyn Brev m/ vedlegg Hilde Ringstad Anne-Kristin B. Bjåen, Bente Hayes Helse Sør-Øst RHF Fremtidig legeregulering - anbefaling fra RHFene Brev m/ vedlegg Bente Mikkelsen Per Lund Helse Sør-Øst RHF VS: 10/ Invitasjon til informasjonsmøte vedrørende nye rammeavtaler med m/ vedlegg Tove H. Otterstad Hans-Petter H. Johannessen Helse Sør-Øst RHF VS: Nyhetsbrev Helse Sør-Øst RHF, uke Niels Hagen Ledergruppen Helse Sør-Øst RHF VS: Dialogmøte om faglige avhengigheter og risiko ved behandling av pasienter m m/ vedlegg Thomas A. Lie Hans-Petter H. Johannessen Helse Sør-Øst RHF VS: Likestilling m/ vedlegg Dag Vatne Siv Halvorsen Helse Sør-Øst RHF Oppfølgingsmøte 2. mars - Sykehusapotekene HF m/ vedlegg Karl Erik Aas Per Lund, Jan Rune Amundsen Dagens Medicin, Danmark Fra dansk journalist om medicin-forbrug i Norge Anders Heissel Skule Ingeberg Helse Sør-Øst RHF Forespørsel om medlemmer til regional programstyre for IKT plattformprogram Brev Kristin W. Wieland Hans-Petter H. Johannessen Spekter Spekters OU-ordning 2011 Brev Siv Halvorsen Siv Halvorsen Helse Sør-Øst RHF VS: Foreløpig protokoll fra styremøtet i Helse Sør-Øst RHF 17. mars m/ vedlegg Christin Nyland Per Lund Mars Norsk Medisinaldepot AS Nå er det snart klart for MediPort Brev m/ vedlegg Bjørn Akselsen Hans-Petter H. Johannessen Helse Sør-Øst RHF Høring av forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer kapittel 1 ja Brev Bente Mikkelsen Per Lund Helse Sør-Øst RHF VS: Nyhetsbrev Helse Sør-Øst RHF, uke Niels Hagen Ledergruppen Statistisk sentralbyrå Kvartalsvis lønnsstatistikk per 31. mars Helseforetakene Brev m/ vedlegg Per Ove Smogeli Sykehuspartner Helse Sør-Øst RHF Ventelister og langtidsventende pasienter Brev Steinar Marthinsen Per Lund Helse Sør-Øst RHF Tildeling midler for regionale IKT prosjekter 2011 Brev Kristin W. Wieland Hans-Petter H. Johannessen Unntatt offentlighet Ernst & Young AS Tilbud på bistand anbud apoteksystem epost med vedlegg Willy Eidissen Ole Søberg Unntatt offentlighet Terramar Tilbud på bistand anbud apoteksystem epost med vedlegg Ole Martin Semb Ole Søberg Unntatt offentlighet Deloitte AS Tilbud på bistand anbud apoteksystem epost med vedlegg Arve Hogseth Ole Søberg Unntatt offentlighet Ernst & Young AS Tillegg til tilbud på bistand anbud apoteksystem epost med vedlegg Willy Eidissen Ole Søberg Unntatt offentlighet Terramar Tillegg til tilbud på bistand anbud apoteksystem epost med vedlegg Ole Martin Semb Ole Søberg Unntatt offentlighet Deloitte AS Tillegg til tilbud på bistand anbud apoteksystem epost med vedlegg Arve Hogseth Ole Søberg Kunnskapssenteret Pasientsikkerhetskampanjen - planer og fremdrift 2011 Brev m/ vedlegg Bjørn Guldvog Per Lund Helse Sør-Øst RHF Nytt digitalt nødnett - behov for fullmakter Brev m/ vedlegg Kristin W. Wieland Per Lund Statistisk sentralbyrå Purring - Bruk av IKT i næringslivet, RA Brev Nina Arnesen Hans-Petter H. Johannessen Helse Sør-Øst RHF VS: Møte med ledere og nestledere i brukerutvalg RHF og HF Heidi Nergård Per Lund Helse Sør-Øst RHF VS: Invitasjon - NTP kull 11 m/ vedlegg Laila Tangen Høisveen Per Lund Apotekforeningen Invitasjon til fagråd legemiddelgjennomganger sykehjem Brev Hilde Ariansen Hans-Petter H. Johannessen Helsedirektoratet Vedrørende forslag til tilbakekjøp av legemidler i beredskapslager Brev m/ vedlegg Marit Johanne Rindahl Endresen Hans-Petter H. Johannessen Helsedirektoratet Spesialisthelsetjenesten - elektroniske adresser i NHN-adresseregistert Brev Kristian Skauli Per Lund Norsk Medisinaldepot AS Salgsstopp Brev Therese Kvenseth Anne Helen Ognøy Apotekforeningen VS: Irbesartan ikke lenger på trinnpris Jostein Soldal Hans-Petter H. Johannessen Statens legemiddelverk Rapport fra tilsyn ved Sykehusapoteket Elverum (1072) mars 2011 Brev m/ vedlegg Hilde Ringstad Bente Hayes, Anne-Kristin B. Bjåen Helse Sør-Øst RHF Ferdigstilling av dokumenter og brevutsendelser i PAS/EPJ Brev m/ vedlegg Steinar Marthinsen Anne-Kristin B. Bjåen Helse Sør-Øst RHF VS: Nyhetsbrev Helse Sør-Øst RHF, uke Niels Hagen Ledergruppen Høgskolen i Nord-Trøndelag v/ studvs: E-postadresser til apotekere/dk i Norge m/ vedlegg Anniken Lillehaug Hans-Petter H. Johannessen Helse- og omsorgsdepartementet Besøk av Europarådets torturkomité (CPT) i 2011 Brev Ole Andersen Per Lund Helse Sør-Øst RHF VS: Oppnevnelse av representant til arbeidsgruppe for MTU-utredningen m/ vedlegg Heidi Nergård Hans-Petter H. Johannessen

Møteprotokoll. Alf Magne Bårdslett Signe Ramberg

Møteprotokoll. Alf Magne Bårdslett Signe Ramberg Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Hotell Norge Høsbjør, Brumunddal Dato: Styremøte 17. mars 2011 Tidspunkt: Kl 0830-1400 Følgende medlemmer møtte: Hanne Harlem Frode Alhaug Kirsten Brubakk

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968

Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 REFERAT Møte: Regionalt legemiddelforum (RLF) Tid: 08.06.2011 Sted: Sykehusapoteket

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 29082012-29082012. Helse Sor-Øst RHF 30082012

Offentlig journal. Periode: 29082012-29082012. Helse Sor-Øst RHF 30082012 Helse Sor-Øst RHF 30082012 Offentlig journal Periode: 29082012-29082012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Helse Sør-Øst RHF 30082012 08/00565-8 Avsender:

Detaljer

2/15/2011. Offentlig j ournal. Periode: 01-27-2011-01-27-2011. Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater ()Q: Ja Notater (N): Ja

2/15/2011. Offentlig j ournal. Periode: 01-27-2011-01-27-2011. Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater ()Q: Ja Notater (N): Ja Offentlig j ournal Periode: 01-27-2011-01-27-2011 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater ()Q: Ja Notater (N): Ja 08/00053-96 1 Tilg. kode: U Avsender: Helsedirektoratet 08/00235-21

Detaljer

Møteprotokoll. I forkant av det ordinære styremøtet ble det gjennomført styreseminar med opplæring av nye styremedlemmer.

Møteprotokoll. I forkant av det ordinære styremøtet ble det gjennomført styreseminar med opplæring av nye styremedlemmer. Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Helse Sør-Øst RHF, møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo Dato: Styremøte 16. februar 2012 Tidspunkt: Kl 0900-1500 Følgende medlemmer møtte: Per Anders

Detaljer

Referanse. Styret Helse Sør-Øst RHF 21.11.07 SAK NR 054-2007 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 24. OKTOBER 2007. Hamar, 14.

Referanse. Styret Helse Sør-Øst RHF 21.11.07 SAK NR 054-2007 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 24. OKTOBER 2007. Hamar, 14. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 21.11.07 SAK NR 054-2007 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 24. OKTOBER 2007 Forslag til vedtak: Protokoll fra styremøte 24.

Detaljer

REFERAT. Regionalt legemiddelforum (RLF) Møte:

REFERAT. Regionalt legemiddelforum (RLF) Møte: Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 REFERAT Møte: Tid: 12.03.14 Til stede: Regionalt legemiddelforum (RLF) Sted:

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no

Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no Protokoll Møte: Dato og tid: Brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF 28. januar 2015, kl 10.00-16.00

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. april 2011

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. april 2011 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 14. april 2011 SAK NR 017-2011 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 17. MARS 2011 OG EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE 24. MARS 2011 Forslag til

Detaljer

2/16/2011. Offentlig j ournal. Periode: 02-10-2011-02-10-2011. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): Notater

2/16/2011. Offentlig j ournal. Periode: 02-10-2011-02-10-2011. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): Notater Offentlig j ournal Periode: 02-10-2011-02-10-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater Alle Alle Alle Ja Ja 08/00027-79 X Dok.dato: 4/28/2008 Jour.dato: 2/10/2011 Tilg. kode: U Par.:

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 18032013-18032013. Helse Sør-Øst RHF 22032013

Offentlig journal. Periode: 18032013-18032013. Helse Sør-Øst RHF 22032013 Offentlig journal Periode: 18032013-18032013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Helse Sor-Øst RHF 22032013 08/00175-320 I Bydel Bjerke Sak: Hovedstadsprosessen

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF 01102012. Offentlig journal. Periode: 26092012-26092012. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Ja Ja

Helse Sør-Øst RHF 01102012. Offentlig journal. Periode: 26092012-26092012. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Ja Ja Helse Sør-Øst RHF 01102012 Offentlig journal Periode: 26092012-26092012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja Helse Sor-øst RHF 01102012 08/00462-13 Dok.dato:

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 23072012-23072012. Helse Sør-Øst RHF 24072012

Offentlig journal. Periode: 23072012-23072012. Helse Sør-Øst RHF 24072012 Offentlig journal Periode: 23072012-23072012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Offentlig journal Periode: 23072012-23072012 08/00032-85 X Dok.dato: 18072012

Detaljer

Offentlig j ournal. Periode: 23022012-23022012. Helse Sør-Øst RHF 24022012

Offentlig j ournal. Periode: 23022012-23022012. Helse Sør-Øst RHF 24022012 Offentlig j ournal Periode: 23022012-23022012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Helse Sor-Øst RHF 24022012 08/00097-205 U Mottaker: HealthConnect International

Detaljer

Offentlig journal Periode:19062008-20062008

Offentlig journal Periode:19062008-20062008 Offentlig journal Periode:19062008-20062008 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00010-77 I Fra: Kunnskapssenteret - Nasjonal enhet for

Detaljer

Møteprotokoll. Alf Magne Bårdslett Signe Ramberg

Møteprotokoll. Alf Magne Bårdslett Signe Ramberg Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo Dato: Styremøte 17. februar 2011 Tidspunkt: Kl 0900-1300 Følgende medlemmer møtte: Hanne Harlem Styreleder Frode

Detaljer

Offentlig journal. Konkurransegrunnlag kunngjort i Doffin. Arbeidsmiljøundersøkelser AMUS - 2010 / 2011 2010/375-33 5301/2010 09.08.2010 03.02.

Offentlig journal. Konkurransegrunnlag kunngjort i Doffin. Arbeidsmiljøundersøkelser AMUS - 2010 / 2011 2010/375-33 5301/2010 09.08.2010 03.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 3.2.2011, Dokumenttype:,,N, Status: J,A 11.02.2011 Konkurransegrunnlag kunngjort i Doffin Arbeidsmiljøundersøkelser AMS - 2010 / 2011 2010/375-33 5301/2010

Detaljer

Foreløpig Protokoll. 121-2014 Godkjenning av innkalling og saksliste. Vedtak Innkalling og saksliste ble godkjent. Møte:

Foreløpig Protokoll. 121-2014 Godkjenning av innkalling og saksliste. Vedtak Innkalling og saksliste ble godkjent. Møte: Foreløpig Protokoll Møte: Brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF Dato og tid: 18.11. 2014 kl 10.15 16.15 Tilstede: 19.11.2014, kl 08.30 14.30 Sted: Helse Sør-Øst RHF Møtesenter Hamar Fra Brukerutvalget Øystein

Detaljer

A B C D E F G H I POSTJOURNAL 2012 Innkommen post

A B C D E F G H I POSTJOURNAL 2012 Innkommen post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 A B C D E F G H I POSTJOURNAL

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 30082013-30082013. Helse Sør-Øst RHF 06092013

Offentlig journal. Periode: 30082013-30082013. Helse Sør-Øst RHF 06092013 Offentlig journal Periode: 30082013-30082013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Nei Notater (N): Nei Offentlig journal Periode: 30082013-30082013 08/00218-13 Majorstuen

Detaljer

Offentlig journal. Anmodning om journalopplysninger. Pasient ***** ***** ***** ***** 2013/3669-2 26061/2013 28.10.2013 10.10.2013

Offentlig journal. Anmodning om journalopplysninger. Pasient ***** ***** ***** ***** 2013/3669-2 26061/2013 28.10.2013 10.10.2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.10.13, Dokumenttype:,, Status: J,A 31.10.2013 Anmodning om journalopplysninger 2013/3669-2 26061/2013 ***** 10.10.2013 Spørsmål om barnets helse og utvikling

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 10122013-10122013. Helse Sør-Øst RI-IF 11122013

Offentlig journal. Periode: 10122013-10122013. Helse Sør-Øst RI-IF 11122013 Helse Sør-Øst RI-IF 11122013 Offentlig journal Periode: 10122013-10122013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Nei Notater (N): Nei Helse Sor-Øst RHF 11122013 08/00153-217

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF 30042013 Offentlig journal Periode: 25042013-25042013

Helse Sør-Øst RHF 30042013 Offentlig journal Periode: 25042013-25042013 Helse Sor-øst RHF 30042013 Offentlig journal Periode: 25042013-25042013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 08/00124-139 Høgskolen i Gjøvik Sak: Høgskolesamarbeidet

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 19112013-19112013. Helse Sor-Øst RI-IF 21112013. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle

Offentlig journal. Periode: 19112013-19112013. Helse Sor-Øst RI-IF 21112013. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Helse Sor-Øst RI-IF 21112013 Offentlig journal Periode: 19112013-19112013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Nei Helse Sor-Øst RHF 21112013 08/00317-131

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 23052013-23052013. Helse Sør-Øst RHF 27052013

Offentlig journal. Periode: 23052013-23052013. Helse Sør-Øst RHF 27052013 Offentlig journal Periode: 23052013-23052013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja 08/00996-32 Dok.dato: 21052013 Jour.dato: 23052013 Spesialist Trygve Kase

Detaljer

Offentlig journal. NPE 2013/01216 - Svar vedr. sakkyndig vurdering ***** ***** ***** ***** ***** ***** Pasientsak ***** ***** ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. NPE 2013/01216 - Svar vedr. sakkyndig vurdering ***** ***** ***** ***** ***** ***** Pasientsak ***** ***** ***** ***** ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.9.2013-29.9.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 04.10.2013 NPE 2013/01216 - Svar vedr. sakkyndig vurdering ***** ***** ***** *****

Detaljer

Journaldato: 14.9.2015-20.9.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Tilsetting i midlertidige stillinger

Journaldato: 14.9.2015-20.9.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Tilsetting i midlertidige stillinger Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.9.2015-20.9.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Tilsetting i midlertidige stillinger 24.09.2015 Ny asient- og brukerombudet - Svar

Detaljer

Møteprotokoll. Irene Kronkvist Bernadette Kumar til kl 11:45 Anita Ihle Steen Dag Stenersen

Møteprotokoll. Irene Kronkvist Bernadette Kumar til kl 11:45 Anita Ihle Steen Dag Stenersen Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Hamar Dato: Styremøte 7. februar 2013 Tidspunkt: Kl 0830-1450 Følgende medlemmer møtte: Per Anders Oksum styreleder Ansgar Gabrielsen nestleder Turid Birkeland

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF 20092013. Offentlig journal. Periode: 19092013-19092013. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Helse Sør-Øst RHF 20092013. Offentlig journal. Periode: 19092013-19092013. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): Helse Sør-Øst RHF 20092013 Offentlig journal Periode: 19092013-19092013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Nei 08/00248-50 Nasjonalt kunnskapssenter for

Detaljer

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal I,, N, X Inngående eksternt produsert, 13/00025-13 Signert vaktplan Tone Anette Negård Inngående eksternt produsert, 13/00136-9 Sykehusapotekforetakene i Norge bytter grossist 010115 Avtale om levering

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 24012012-24012012. Helse Sør-Øst RHF 27012012

Offentlig journal. Periode: 24012012-24012012. Helse Sør-Øst RHF 27012012 Offentlig journal Periode: 24012012-24012012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (: Ja Notater (N): Ja 08/00097-204 U Mottaker: Oslo universitetssykehus HF Generelle henvendelser

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF 11042012 Offentlig journal Periode: 10042012-10042012

Helse Sør-Øst RHF 11042012 Offentlig journal Periode: 10042012-10042012 Offentlig journal Periode: 10042012-10042012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 08/00821-54 Tilg. kode: PAS Par.: Offl 13,Fv1 13 Avskjermet Sak: Pasientmappe

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no

Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no Protokoll Møte: Brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF Dato og tid: 19.11.2013, kl 10.15-17.15

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF 10102012. Offentlig journal. Periode: 09102012-09102012. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Alle.

Helse Sør-Øst RHF 10102012. Offentlig journal. Periode: 09102012-09102012. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Alle. Offentlig journal Periode: 09102012-09102012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja Offentlig journal Periode: 09102012-09102012 08/01633-96 Tilg. kode: U0

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 25102011-25102011. Helse Sør-Øst RHF 26102011

Offentlig journal. Periode: 25102011-25102011. Helse Sør-Øst RHF 26102011 Offentlig journal Periode: 25102011-25102011 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Helse Sor-Øst RHF 26102011 08/00192-121 U Mottaker: Se e-postmottaker(e)

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 13022012-13022012. Helse Sør-Øst RHF 14022012

Offentlig journal. Periode: 13022012-13022012. Helse Sør-Øst RHF 14022012 Offentlig journal Periode: 13022012-13022012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja 08/00310-77 1 Dok.dato: 11022012 Jour.dato: 13022012 Avsender: Oslo universitetssykehus

Detaljer

3/3/2011. Offentlig j ournal. Periode: 03-02-2011-03-02-2011. Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja

3/3/2011. Offentlig j ournal. Periode: 03-02-2011-03-02-2011. Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Offentlig j ournal Periode: 03-02-2011-03-02-2011 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja 3/3/2011 08/00045-26 Mottaker: Helse- og omsorgsdepartementet Sak:

Detaljer

Helse Sor-Øst RHF 23032011. Offentlig j ournal. Periode: 21032011-21032011. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Helse Sor-Øst RHF 23032011. Offentlig j ournal. Periode: 21032011-21032011. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): Helse Sor-Øst RHF 23032011 Offentlig j ournal Periode: 21032011-21032011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja Helse Sor-Øst RHF 23032011 08/00469-91 Avsender:

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud om utvidet bruk av legevaktlokaler. Samarbeidsavtale - Legevakt Rana og Hemnes 2009/1121-11 6559/2013 30.09.

Offentlig journal. Tilbud om utvidet bruk av legevaktlokaler. Samarbeidsavtale - Legevakt Rana og Hemnes 2009/1121-11 6559/2013 30.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.9.2013-6.10.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 11.10.2013 nnhold: Tilbud om utvidet bruk av legevaktlokaler Samarbeidsavtale - Legevakt

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 29032012-29032012. Helse Sor-Øst RHF 30032012

Offentlig journal. Periode: 29032012-29032012. Helse Sor-Øst RHF 30032012 Helse Sor-Øst RHF 30032012 Offentlig journal Periode: 29032012-29032012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja 08/00028-84 Mediehuset Drammens Tidende Sak:

Detaljer

Møteprotokoll. Turid Birkeland Kirsten Brubakk Trine Dønhaug Terje Bjørn Keyn Andreas Kjær Irene Kronkvist Bernadette Kumar

Møteprotokoll. Turid Birkeland Kirsten Brubakk Trine Dønhaug Terje Bjørn Keyn Andreas Kjær Irene Kronkvist Bernadette Kumar Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Helse Sør-Øst RHF, Hamar Dato: Styremøte 21. september 2012 Tidspunkt: Kl 0800 1350 Følgende medlemmer møtte: Per Anders Oksum Ansgar Gabrielsen Turid Birkeland

Detaljer

Møteprotokoll. Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo Dato: Styremøte 30. april 2015 Tidspunkt: Kl 0900-1500

Møteprotokoll. Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo Dato: Styremøte 30. april 2015 Tidspunkt: Kl 0900-1500 Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo Dato: Styremøte 30. april 2015 Tidspunkt: Kl 0900-1500 Følgende medlemmer møtte: Per Anders Oksum Styreleder Sigrun

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 02032012-02032012. Helse Sør-Øst RHF 05032012

Offentlig journal. Periode: 02032012-02032012. Helse Sør-Øst RHF 05032012 Offentlig journal Periode: 02032012-02032012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja No tater (A9: Ja 08/00085-272 U Tilg. kode: U Mottaker: Se e-postmottaker(e) Par.: Sak:

Detaljer

Møteprotokoll. Alf Magne Bårdslett

Møteprotokoll. Alf Magne Bårdslett Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Clarion Hotell Oslo Airport, Gardermoen Dato: Styremøte 5. og 6. mai 2010 Tidspunkt: 5. mai kl 1700-1900 6. mai kl 0830-1600 Følgende medlemmer møtte: Hanne

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF 19122012 Offentlig journal Periode: 18122012-18122012

Helse Sør-Øst RHF 19122012 Offentlig journal Periode: 18122012-18122012 Offentlig journal Periode: 18122012-18122012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 08/00101-25 X Dok.dato: 17122012 Jour.dato: 18122012 Arkivdel: Kontraktsarkiv

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 14/06912-3 2 års statusrapport - Tvunget psykisk helsevern - Oslo universitetssykehus psykiatrisk intermediæravdeling og voksenhabilitering Dok. dato: 14.11.2014 Arkivdel:

Detaljer

Offentlig journal. Stopp av sykelønn i forbindelse med ett års sykdom. Personal ***** ***** ***** 2006/3260-8 11103/2011 13.05.2011 04.05.

Offentlig journal. Stopp av sykelønn i forbindelse med ett års sykdom. Personal ***** ***** ***** 2006/3260-8 11103/2011 13.05.2011 04.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.05.11, Dokumenttype:,, Status: J,A 13.05.2011 Stopp av sykelønn i forbindelse med ett års sykdom P 2006/3260-8 11103/2011 Off.l. 13 jfr. FVL 13 nr. 1 *****

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Tid: 27. februar 2015 kl. 0900-1500 Sted: Sykehuset Innlandet, Brumunddal Fra styret: Styreleder Bente Holm Mejdell, nestleder Paul Hellandsvik, Nils Røhne,

Detaljer

STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11

STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11 Fra: Adm direktør Økonomidirektør Til: Styret Kopi: Dato: 10. februar 2011 STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11 Orienteringssak Protokoll fra foretaksmøte 4. februar 2011 Saksbeskrivelse I foretaksmøtet

Detaljer

3/10/2011. Offentlig j ournal. Periode: 03-09-2011-03-09-2011. Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja

3/10/2011. Offentlig j ournal. Periode: 03-09-2011-03-09-2011. Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Offentlig j ournal Periode: 03-09-2011-03-09-2011 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja 3/10/2011 08/00012-166 1 Dok.dato: Udatert Jour.dato: 3/9/2011 Sak:

Detaljer

Offentlig j ournal. Periode: 09022011-09022011. Helse Sør-Øst RHF 12042011

Offentlig j ournal. Periode: 09022011-09022011. Helse Sør-Øst RHF 12042011 Helse Sør-Øst RHF 12042011 Offentlig j ournal Periode: 09022011-09022011 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Helse Sør-Øst RHF 12042011 08/00127-16 Dok.dato:

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Tid: 21. mars 2014 kl. 0830-1400 Sted: Quality Strand Hotel, Gjøvik Fra styret: Styreleder Bente Holm Mejdell, nestleder Paul Hellandsvik, Siri J. Strømmevold,

Detaljer

Offentlig journal. Svar vedr. journalforespørsel ***** ***** ***** ***** Pasientsak ***** ***** ***** ***** ***** 2012/1002-2 7165/2012 05.09.

Offentlig journal. Svar vedr. journalforespørsel ***** ***** ***** ***** Pasientsak ***** ***** ***** ***** ***** 2012/1002-2 7165/2012 05.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.10.2012-14.10.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 19.10.2012 nnhold: Svar vedr. journalforespørsel ***** ***** ***** ***** Pasientsak

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 28012013-28012013. Helse Sør-Øst RHF 04022013

Offentlig journal. Periode: 28012013-28012013. Helse Sør-Øst RHF 04022013 Offentlig journal Periode: 28012013-28012013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja 08/00153-201 I Dok.dato: 24012013 Jour.dato: 28012013 Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Tid: 1. april 2011 kl. 0830-1400 Sted: Thon Hotel, Skeikampen Fra styret: Styreleder Bente Mejdell, nestleder Paul Hellandsvik, Nils Røhne, Marit Gilleberg,

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/239-27 907/2010 26.04.2010 13.04.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/239-27 907/2010 26.04.2010 13.04. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 26.4.2010-28.4.2010, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 28.04.2010 Nasjonal Pasientsikkerhetskonferanse 30. september 2010 Møter - konferanser -

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/726-8 1968/2010 14.09.2010 07.06.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/726-8 1968/2010 14.09.2010 07.06. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 13.9.2010-15.9.2010, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 15.09.2010 Oppnevning av representanter til arbeidsgrupper Strategisk kompetanseplan - Helse

Detaljer

Offentlig journal. Svar på sak 2009/03371. NPE-sak 2009/03371 ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2010/124-2 871/2010 08.02.2010 02.02.

Offentlig journal. Svar på sak 2009/03371. NPE-sak 2009/03371 ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2010/124-2 871/2010 08.02.2010 02.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.2.2010-14.2.2010, Dokumenttype:,, Status: J,A 24.02.2010 nnhold: Svar på sak 2009/03371 NPE-sak 2009/03371 ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2010/124-2

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no. Brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF

Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no. Brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no Sak Sak 109-2012 Protokoll Møte: Dato Tid: Tilstede: Brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF 20.

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 03122013-03122013. Helse Sør-ost RHF 06122013. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle

Offentlig journal. Periode: 03122013-03122013. Helse Sør-ost RHF 06122013. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Helse Sør-ost RHF 06122013 Offentlig journal Periode: 03122013-03122013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Nei Helse Sor-Øst RHF 06122013 08/00821-115 I

Detaljer

Offentlig journal 26022009-27022009

Offentlig journal 26022009-27022009 Offentlig journal 26022009-27022009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00026-136 U Til: Helse- og omsorgsdepartementet Sak: Økonomirapportering

Detaljer

Offentlig journal. Journaldato24.01.2014 HELSE SØR- ØST. Journalenhet: Alle. Avdeling: Alle. Inngående dokumenter: Alle. Utgående dokumenter: Alle

Offentlig journal. Journaldato24.01.2014 HELSE SØR- ØST. Journalenhet: Alle. Avdeling: Alle. Inngående dokumenter: Alle. Utgående dokumenter: Alle HELSE SØR- ØST Offentlig journal Journaldato24.01.2014 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Inngående dokumenter: Alle Utgående dokumenter: Alle Antall sider: 7 Helse Sor-Øst RHF Utskriftsdato 27012014 Dok.:

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 11122012-11122012. Helse Sør-Øst RHF 13122012

Offentlig journal. Periode: 11122012-11122012. Helse Sør-Øst RHF 13122012 Offentlig journal Periode: 11122012-11122012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Offentlig journal Periode: 11122012-11122012 08/00271-24 Spesialist Kari

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 20112013-20112013. Helse Sor-Øst RHF 21112013

Offentlig journal. Periode: 20112013-20112013. Helse Sor-Øst RHF 21112013 Helse Sor-Øst RHF 21112013 Offentlig journal Periode: 20112013-20112013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Nei Notater (N): Nei 08/00175-63 Dok.dato: 09042008 Jour.dato:

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer møtte: Eyolf Bakke Kirsten Brubakk Anne Cathrine Frøstrup. Varamedlem Else Lise Skjæret- Larsen

Møteprotokoll. Følgende medlemmer møtte: Eyolf Bakke Kirsten Brubakk Anne Cathrine Frøstrup. Varamedlem Else Lise Skjæret- Larsen Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Helse Sør-Øst RHF, Hamar Dato: Styremøte 6. februar 2014 Tidspunkt: Kl 0915-1545, inkl styreseminar kl 0915-1115 Følgende medlemmer møtte: Per Anders Oksum

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 13122013-13122013. Helse Sør-Øst RI-IF 16122013

Offentlig journal. Periode: 13122013-13122013. Helse Sør-Øst RI-IF 16122013 Helse Sør-Øst RI-IF 16122013 Offentlig journal Periode: 13122013-13122013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Nei Notater (N): Nei 08/00753-8 08/02552-7 Dok.dato: 10122013

Detaljer

Journaldato: 28.3.2011-30.3.2011, Ta med underordnede enheter: 0, Dokumenttype: I,U, Status: J,A

Journaldato: 28.3.2011-30.3.2011, Ta med underordnede enheter: 0, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Journal Seleksjon: Rapport generert: 30.03.2011 Personalmappe Journaldato: 28.3.2011-30.3.2011, Ta med underordnede enheter: 0, Dokumenttype: I,U, Status: J,A U 2011/59-2 1935/2011 29.03.2011 09.03.2011

Detaljer

SAK NR 076-2011 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 20. OKTOBER

SAK NR 076-2011 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 20. OKTOBER Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2011 SAK NR 076-2011 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 20. OKTOBER 2011 Forslag til vedtak: Protokoll fra styremøtet 20.

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 20112012-20112012. Helse Sør-Øst RHF 21112012

Offentlig journal. Periode: 20112012-20112012. Helse Sør-Øst RHF 21112012 Helse Sør-Øst RHF 21112012 Offentlig journal Periode: 20112012-20112012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler : Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Helse Sor-Øst RHF 21112012 08/00271-21 Dok.dato:

Detaljer

Offentlig journal. Forespørsel om opplysninger ***** ***** ***** ***** Pasientsak ***** ***** ***** ***** 2011/1667-2 9960/2011 09.09.2011 16.09.

Offentlig journal. Forespørsel om opplysninger ***** ***** ***** ***** Pasientsak ***** ***** ***** ***** 2011/1667-2 9960/2011 09.09.2011 16.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.9.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 22.09.2011 Forespørsel om opplysninger Pasientsak 2011/1667-2 9960/2011 09.09.2011 Mottaker f Skadeforsikring NF Tilbud

Detaljer

Offentlig journal Periode:17082009-18082009

Offentlig journal Periode:17082009-18082009 Offentlig journal Periode:17082009-18082009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00031-47 I Fra: Arbeidsgiverforeningen Spekter Nasjonalt

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF - Offentlig journal

Helse Sør-Øst RHF - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 08/00604-102 Behov for opplysninger om sengedøgn / døgnplasser i helseforetakene og de private sykehusene med driftsavtale - Sykehuset Østfold HF - Praksisplasser / praksisundervisning

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/242-34 1934/2010 17.06.2010 05.06.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/242-34 1934/2010 17.06.2010 05.06. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 17.6.2010-18.6.2010, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 18.06.2010 Styresak 78-2010 Orienteringssaker Helse Nord RHF - Styret - Innkallinger - Protokoller

Detaljer

Møteprotokoll. Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Helse Sør-Øst RHF, Hamar Dato: Styremøte 5. februar 2015 Tidspunkt: Kl 0915-1450

Møteprotokoll. Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Helse Sør-Øst RHF, Hamar Dato: Styremøte 5. februar 2015 Tidspunkt: Kl 0915-1450 Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Helse Sør-Øst RHF, Hamar Dato: Styremøte 5. februar 2015 Tidspunkt: Kl 0915-1450 Følgende medlemmer møtte: Per Anders Oksum Styreleder Sigrun E. Vågeng

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 30092013-30092013. Helse Sor-Øst RHF 02102013

Offentlig journal. Periode: 30092013-30092013. Helse Sor-Øst RHF 02102013 Helse Sor-Øst RHF 02102013 Offentlig journal Periode: 30092013-30092013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Nei Notater (N): Nei 08/00111-70 Dok.dato: 24092013 Jour.dato:

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 08112013-08112013. Helse Sor-Øst RI-IF 11112013

Offentlig journal. Periode: 08112013-08112013. Helse Sor-Øst RI-IF 11112013 Helse Sor-Øst RI-IF 11112013 Offentlig journal Periode: 08112013-08112013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Nei Notater (A): Nei Helse Sør-Øst RHF 11112013 08/00162-55

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 27032012-27032012. Helse Sør-Øst RHF 28032012

Offentlig journal. Periode: 27032012-27032012. Helse Sør-Øst RHF 28032012 Offentlig journal Periode: 27032012-27032012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Helse Sør-Øst RI-IF 28032012 08/00036-16 Dok.dato: 26032012 Jour.dato:

Detaljer

SAK NR 043-2011 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 12. MAI

SAK NR 043-2011 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 12. MAI Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 16. juni 2011 SAK NR 043-2011 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 12. MAI 2011 Forslag til vedtak: Protokoll fra styremøtet 12. mai 2011

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 12062013-12062013. Helse Sør-Øst RHF 13062013

Offentlig journal. Periode: 12062013-12062013. Helse Sør-Øst RHF 13062013 Offentlig journal Periode: 12062013-12062013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Offentlig journal Periode: 12062013-12062013 08/00036-29 Dok.dato: 10062013

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

Offentlig journal. Journaldato 17.02.2014 HELSE SØR-ØST. Journalenhet: Alle. Avdeling: Alle. Inngående dokumenter: Ja. Utgående dokumenter: Ja

Offentlig journal. Journaldato 17.02.2014 HELSE SØR-ØST. Journalenhet: Alle. Avdeling: Alle. Inngående dokumenter: Ja. Utgående dokumenter: Ja HELSE SØR-ØST Offentlig journal Journaldato 17.02.2014 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Inngående dokumenter: Ja Utgående dokumenter: Ja Antall sider: 8 Helse Sor-Øst RHF Utskriftsdato 18022014 - Fra:

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF 13042012. Offentlig journal. Periode: 12042012-12042012. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Helse Sør-Øst RHF 13042012. Offentlig journal. Periode: 12042012-12042012. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): Offentlig journal Periode: 12042012-12042012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja Helse Sor-øst RHF 13042012 08/00085-287 I Dok.dato: 04042012 Jour.dato:

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 31.08.07 SAK NR 028-2007 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 28. JUNI 2007 Forslag til vedtak: Protokoll fra styremøte 28. juni

Detaljer

Offentlig journal Periode:30062008-30062008

Offentlig journal Periode:30062008-30062008 Offentlig journal Periode:30062008-30062008 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00010-79 Dok.dato: 26062008 Grad: 0 Par.: I Fra: Regionalt

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 27.09.07 SAK NR 034-2007 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 31. AUGUST 2007 Forslag til vedtak: Protokoll fra styremøte 31.

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 11042013-11042013. Helse Sør-Øst RHF 12042013

Offentlig journal. Periode: 11042013-11042013. Helse Sør-Øst RHF 12042013 Offentlig journal Periode: 11042013-11042013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (IV): Ja Offentlig journal Periode: 11042013-11042013 08/00124-133 I Arkivdel:

Detaljer

SAK NR 081-2010 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 4. NOVEMBER

SAK NR 081-2010 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 4. NOVEMBER Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 16. desember 2010 SAK NR 081-2010 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 4. NOVEMBER 2010 Forslag til vedtak: Protokoll fra styremøte 4. november

Detaljer

Høring - Nasjonal tiltaksplan for behovsdrevet innovasjon og næringsutvikling i helse- og omsorgssektoren

Høring - Nasjonal tiltaksplan for behovsdrevet innovasjon og næringsutvikling i helse- og omsorgssektoren Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.2.2011, Dokumenttype:,U,N, Status: J,A 15.02.2011 nnhold: Høring - Nasjonal tiltaksplan for behovsdrevet innovasjon og næringsutvikling i helse- og omsorgssektoren

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 22112012-22112012. Helse Sør-Øst RHF 23112012

Offentlig journal. Periode: 22112012-22112012. Helse Sør-Øst RHF 23112012 Helse Sør-Øst RHF 23112012 Offentlig journal Periode: 22112012-22112012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Helse Sor-Øst RHF 23112012 08/00248-37 Dok.dato:

Detaljer

Offentlig journal. 2011-02-17 - Innkalling Kvalitetsutvalgsmøte. 2011 - Innkalling Kvalitetsutvalgsmøter 2011/34-2 769/2011 14.02.2011 04.05.

Offentlig journal. 2011-02-17 - Innkalling Kvalitetsutvalgsmøte. 2011 - Innkalling Kvalitetsutvalgsmøter 2011/34-2 769/2011 14.02.2011 04.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.5.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 03.06.2011 2011-02-17 - nnkalling Kvalitetsutvalgsmøte 2011 - nnkalling Kvalitetsutvalgsmøter 2011/34-2 769/2011 14.02.2011

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 07032013-07032013. Helse Sør-Øst RHF 08032013

Offentlig journal. Periode: 07032013-07032013. Helse Sør-Øst RHF 08032013 Offentlig journal Periode: 07032013-07032013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja 08/00020-104 U Dok.dato: 03022009 Jour.dato: 07032013 Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 11102012-11102012. Helse Sør-Øst RHF 12102012

Offentlig journal. Periode: 11102012-11102012. Helse Sør-Øst RHF 12102012 Offentlig journal Periode: 11102012-11102012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (IV): Ja Helse Sor-Øst RHF 12102012 Offentligjournal Periode: 11102012-11102012

Detaljer

Møteprotokoll. Geir Nilsen Truls Velgaard Til kl 14:00 Sigrun E. Vågeng Fra kl 11:00 Svein Øverland. Øistein Myhre Winje

Møteprotokoll. Geir Nilsen Truls Velgaard Til kl 14:00 Sigrun E. Vågeng Fra kl 11:00 Svein Øverland. Øistein Myhre Winje Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo Dato: Styremøte 10. mars 2016 Tidspunkt: Kl 0930-1530 Følgende medlemmer møtte: Ann-Kristin Olsen Styreleder Anne

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 01112012-01112012. Helse Sør-Øst RHF 05112012

Offentlig journal. Periode: 01112012-01112012. Helse Sør-Øst RHF 05112012 Offentlig journal Periode: 01112012-01112012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja 08/00097-209 Norsk sykehus- og helsetjenesteforening NSH Sak: Generelle

Detaljer

Offentlig journal Periode:12062008-13062008

Offentlig journal Periode:12062008-13062008 Offentlig journal Periode:12062008-13062008 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00001-235 I Fra: Cp-foreningen avd. Troms Sak: Brukerorganisasjoner

Detaljer

Referanse. Styret Helse Sør-Øst RHF 16.-17.04.2008 SAK NR 029-2008 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 10. MARS 2008

Referanse. Styret Helse Sør-Øst RHF 16.-17.04.2008 SAK NR 029-2008 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 10. MARS 2008 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 16.-17.04.2008 SAK NR 029-2008 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 10. MARS 2008 Forslag til vedtak: Protokoll fra styremøte

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 23012013-23012013. Helse Sør-Øst RHF 24012013

Offentlig journal. Periode: 23012013-23012013. Helse Sør-Øst RHF 24012013 Offentlig journal Periode: 23012013-23012013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja 08/00108-31 Helseforetakene i Helse Sør-Øst Regionale programmer Regionale

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Tid: 2. oktober 2014 kl. 1000-1500 Sted: Sykehuset Innlandet, Brumunddal Fra styret: Styreleder Bente Holm Mejdell, nestleder Paul Hellandsvik, Hans Seierstad,

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 27122012-27122012. Helse Sor-Øst RHF 02012013

Offentlig journal. Periode: 27122012-27122012. Helse Sor-Øst RHF 02012013 Helse Sor-Øst RHF 02012013 Offentlig journal Periode: 27122012-27122012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Helse Sor-øst RHF 02012013 08/00153-176 I Helse-og

Detaljer

Offentlig journal Periode:29042009-30042009

Offentlig journal Periode:29042009-30042009 Offentlig journal Periode:29042009-30042009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00031-35 U Til: Helsedirektoratet Nasjonalt råd for spesialistrutdanning

Detaljer