A B C D E F G H I J K L POSTJOURNAL 2011 Innkommen post

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "A B C D E F G H I J K L POSTJOURNAL 2011 Innkommen post"

Transkript

1 A B C D E F G H I J K L POSTJOURNAL 2011 Innkommen post Arkivnr. Dok.dato Mottatt dato Gradering Fra: Sak: Dokument: Saksansv. Saksbeh Helse Sør-Øst RHF VS: HASTER Invitasjon til å delta i revisjon av prosedyrekodeverket fo m/ vedlegg Elisabeth Arntzen Anne-Kristin B. Bjåen Unntatt offentlighet Anne Iren Haddeland VS: Oversikt over medisin kjøpt på hvit resept. Anne Iren Haddeland Hans-Petter H. Johannessen Ullevål Hageby Legesenter VS: Frastjålet legestempler! Krister Moström Hans-Petter H. Johannessen Administrasjons- og kirkedepartem Veileder til statlige virksomheters likestillingsredegjørelser etter aktivitets og rappor Brev m/ vedlegg Siri Røine Siv Halvorsen Helse Sør-Øst RHF Høring - Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av pe Brev m/ vedlegg Elisabeth Arntzen Hans-Petter H. Johannessen Norsk sykehus- og helsetjenestefo VS: Nytt fra NSH! - Kveldsmøte om oppgavefordeling 2. februar og over 200 påme May Britt Buhaug Hans-Petter H. Johannessen Byråservice Ordrebekreftelse omslagsmapper m/ vedlegg Toril Kjelstad Kari Kristiansen Unntatt offentlighet NAV Refusjoner Brev Sykehuspartner Helse Sør-Øst RHF Norske sykehus som har alkoholintervensjoner Brev m/ vedlegg Elisabeth Arntzen Hans-Petter H. Johannessen Helse Sør-Øst RHF Nye avtalehjemler i Helse Sør-Øst 2010/ beslutning Brev Stig Grydeland Hans-Petter H. Johannessen Helse Sør-Øst RHF VS: Utkast til nasjonal tiltaksplan for behovsdrevet innovasjon og næringsutvikling m/ vedlegg Heidi Austad Stavdal Per Lund Helse Sør-Øst RHF VS: Nyhetsbrev Helse Sør-Øst RHF, uke Niels Hagen Ledergruppen Helse Sør-Øst RHF VS: Midlertidig versjon av oppdrag og bestilling 2011 til helseforetak og sykehus - S m/ vedlegg Tore Robertsen Per Lund Helse Sør-Øst RHF VS: Nytt om hovedstadsprosessen - 7. januar Niels Hagen Ledergruppen Ullevål Hageby Legesenter VS: Frastjålet legestempler! m/ vedlegg Krister Moström Hans-Petter H. Johannessen Apotekforeningen Alternative lagerløsninger for steril lagerproduksjon Brev m/ vedlegg Oddbjørn Tysnes Bjørg Heltberg Helse Sør-Øst RHF Organisering av Oslo universitetssykehus HF og ivaretakelse av spesialistutdannin Brev Bente Mikkelsen Per Lund Helse Sør-Øst RHF Informasjonsinnhentelse Mail Liv Todnem Siri Sinding Helse Vest RHF VS: Miljø- og klimakonferansen for spesialisthelsetjenesten m/ vedlegg Ragnhild Johannessen Hans-Petter H. Johannessen Helse Sør-Øst RHF Pasientsikkerhet og modell for legemiddelhåndtering Brev Kristin W. Wieland Per Lund Norsk Medisinaldepot AS Salgsstopp Brev Therese Kvenseth Anne Helen Ognøy Statens legemiddelverk Sykehusapoteket Lillehammer (1174) - Bemanningssituasjon Brev Hilde Ringstad Per Olav Kormeset, Anne-Kristin B. Bjåen Helse Vest RHF Miljø- og klimakonferansen for spesialisthelsetjenesten Brev m/ vedlegg Ivar Eriksen Per Lund Norsk sykehus- og helsetjenestefo VS: NSH-Nytt! - Møte 2. februar med Erik Fosse, Bjørn Engum m.fl. - over 350 alle May Britt Buhaug Hans-Petter H. Johannessen Helsedirektoratet Endring av en-månedsregelen Brev Erik Hviding Hans-Petter H. Johannessen Statens legemiddelverk Sykehusapoteket Arendal (1562) - Melding om avvik Brev Hilde Ringstad Bente Hayes, Anne-Kristin B. Bjåen Sykehuset Innlandet HF VS: NASJONALKONFERANSE KLINIKT 2011, 6. og 7. april på Lillehammer m/ vedlegg Elisabeth Johnsgaard Hans-Petter H. Johannessen Clean Modules Anbud Cytostatikamodul Drammen Bente Hayes Per Holsteen Helse Sør-Øst RHF VS: 08/ Akuttmottak - krav m/ vedlegg Kari Olsen Hans-Petter H. Johannessen Oslo kommune Utdanningsetaten Informasjon om søkere til læreplass 2011 Brev m/ vedlegg Kari Wennemo Siv Halvorsen Fagforbundet Nasjonalt sykehusko VS: Helse Sør-Øst - Påmelding Fagforbundets sykehuskonferanse februar 20 m/ vedlegg Lisbeth Frich Per Lund Helse Sør-Øst RHF VS: Angående vurdering og behandling av pasienter over 60 år med sy m/ vedlegg Elisabeth Arntzen Hans-Petter H. Johannessen Norsk arkivråd VS: Påminnelse - Invitasjon til Norsk Arkivråds Helseseminar Hans-Petter H. Johannessen, Anne-Kristin B. Bjåen Helse Sør-Øst RHF VS: 08/ Nasjonalt handlingsprogram for testikkelkreft m/ vedlegg Elisabeth Arntzen Hans-Petter H. Johannessen Unndratt offentligheteriksrevisjonen Riksrevisjonen: Påminnelse om spørreundersøkelse om ekstern revisor m/ vedlegg Kaia Grahm-Haga Siri Sinding Helse Sør-Øst RHF Stoltenbergutvalget: Rapport om narkotika - Høringsuttalelse fra Helse Sør-Øst Brev Folke Sundelin Hans-Petter H. Johannessen Helse Sør-Øst RHF Høring - Utkast til nasjonal retningslinje for gravide i LAR (legemiddelassistert reha Brev Folke Sundelin Hans-Petter H. Johannessen HINAS VS: Nye priser på Kiovig og Prothromplex Evy Pleym Hans-Petter H. Johannessen Helse Sør-Øst RHF Miljø- og klimaoppdraget til helseforetakene - sluttrapport Brev m/ vedlegg Kristin W. Wieland Per Lund Statens legemiddelverk Endring i pålagt vakttid - Sykehusapoteket Skien (1326) Brev m/ vedlegg Hilde Ringstad Anne-Kristin B. Bjåen, Bente Hayes Statens legemiddelverk Sykehusapoteket ved Rikshospitalet (1253) - melding om kvalitetssvikt på en TPN- Brev Hilde Ringstad Anne-Kristin B. Bjåen, Tove Kreppen Jørgensen Statistisk sentralbyrå Vedtak om opplysningsplikt - Kvartalsvis undersøkelse om ledige stillinger, RA-067 Brev Helge Næsheim Siv Halvorsen Helse Sør-Øst RHF VS: Flyterente 1. halvår Investeringslån og driftskreditt m/ vedlegg Line Alfarrustad Siri Sinding Alltrade Pharma VS: Business development Agata Iwanow-Kolakowska Hans-Petter H. Johannessen Helse Sør-Øst RHF VS: Nyhetsbrev Helse Sør-Øst RHF, uke Niels Hagen Ledergruppen Norsk Revmatikerforbund LIS-anbud for TNF/BIO Brev Svein Dåvøy Torfinn Aanes Statens legemiddelverk Svar på søknad om dispensasjon fra krav til sluttkontroll ved tilvirkning av legemidl Brev Hilde Ringstad Anne-Kristin B. Bjåen Norsk Forum for Kvalitet i Helsetjen Kvalitetskonferansen 2011 den 8. og 9. mars Anne-Grete Skjellanger Hans-Petter H. Johannessen, Anne-Kristin B. Bjåen Pfizer Innsyn i kommunikasjon rundt 2011 LIS/BIO-TNF anbud Kjell Hauger Torfinn Aanes, Anne-Helen Ognøy Helse Sør-Øst RHF VS: Rapportering av avvik etter eksterne tilsyn etter 2.tertial m/ vedlegg Kari Olsen Anne-Kristin B. Bjåen Statens legemiddelverk Sykehusapoteket Tønsberg (1392), Tønsberg - varsel om tilsyn Brev Hilde Ringstad Bente Hayes, Anne-Kristin B. Bjåen Helse Sør-Øst RHF VS: Sjefskurs nr 7/ ved Forsvarets høgskole m/ vedlegg Hanne Bergdølmo Siv Halvorsen PricewaterhouseCoopers AS Rapport om faktiske funn - fraktrefusjoner 2010 Brev m/ vedlegg Ola Tronsrud Astrid Nedregotten Apotekforeningen Kontingent og bidrag til fellestjenester til Apotekforeningen for 2011 Brev m/ vedlegg Ellen Finstad Hans-Petter H. Johannessen, Siri Sinding

2 A B C D E F G H I J K L Helse Sør-Øst RHF Invitasjon til program for lederutviklere/prosessveiledere i Helse Sør-Øst Brev Bente Mikkelsen Siv Halvorsen Helse Sør-Øst RHF Lederutvikling for ledere med psykologbakgrunn innen Psykisk helsevern og tverrfa Brev Bente Mikkelsen Siv Halvorsen Norsk Medisinaldepot AS Distribusjon av H-reseptprodukter Brev Hanne Merete Andresen Hans-Petter H. Johannessen Norsk sykehus- og helsetjenestefo VS: NSH-Nytt! - Over 450 på Lederkonferansen, studietur til Danmark og Arbeidsn May Britt Buhaug Hans-Petter H. Johannessen Helse Sør-Øst RHF VS: Sykehusapotekene HF - Innkalling til foretaksmøte 4. februar m/ vedlegg Jostein F. Jensen Per Lund Statens legemiddelverk Innspill til endringer i utvalg og plassering av legemidler som omsettes under ordni Brev m/ vedlegg Dag Rasmussen Jordbru Hans-Petter H. Johannessen Statens legemiddelverk Driftskonsesjon - Sykehusapoteket Lillehammer (1174) - Harald Stener Brev m/ vedlegg Hilde Ringstad Bente Hayes, Anne-Kristin B. Bjåen Statens legemiddelverk Driftskonsesjon - Sykehusapoteket Elverum (1072) - Catherine Granum Saug Brev m/ vedlegg Hilde Ringstad Bente Hayes, Anne-Kristin B. Bjåen Helse Sør-Øst RHF Rapportering januar 2011 Mail Gudlaug Øien Siri Sinding Helse Sør-Øst RHF Invitasjon til felles seminar for styresekretærene i foretaksgruppen Tore Robertsen Per Lund, Siri Sinding Helse Sør-Øst RHF VS: Nyhetsbrev Helse Sør-Øst RHF, uke Niels Hagen Ledergruppen Oslo kemnerkontor Varsel av Brev m/ vedlegg Øystein Kristiansen Siri Sinding HINAS VS: Nye priser på Kiovig og Prothromplex m/ vedlegg Evy Pleym Hans-Petter H. Johannessen Helse Sør-Øst RHF VS: Samarbeidsprosjektet riktigere prioritering i spesialisthelsetjenest m/ vedlegg Kari Olsen Per Lund Statens legemiddelverk Sykehusapoteket Kristiansand (1153) - melding om bruk av feil råvare i produksjon Brev Hilde Ringstad Bente Hayes, Anne-Kristin B. Bjåen Norsk Medisinaldepot AS Salgsstopp Brev Therese Kvenseth Anne Helen Ognøy MSD Norge AS Simponi ferdigfylt sprøyte 50 mg Brev Thor-Even Skotgård Hans-Petter H. Johannessen Helse Sør-Øst RHF VS: forespørsel om innspill fra RHFene i forbindelse med dok 8 forslag om opprett Ingrid Risland Per Lund Nordea VS: Ny leder av Offentlig Sektor i Nordea Corporate Merchant Banking m/ vedlegg Lars Vambheim Siri Sinding PricewaterhouseCoopers AS Rapport om faktiske funn - legemiddelavgift for importerende apotek 2010 Brev m/ vedlegg Ola Tronsrud Astrid Nedregotten Helse Sør-Øst RHF VS: 08/ Regionalt anbud endoskopisk forbruksmateriell - etablering av p m/ vedlegg Line Yvonne Tønder Per Lund Helsedirektoratet Rundskriv: Nasjonale mål og prioriterte områder for 2011 Brev m/ vedlegg Bjørn-Inge Larsen Per Lund MSD Norge AS Nyhet: Single - Dose IVEMEND 150 mg (fosaprepitant dimeglumine, MSD) Brev m/ vedlegg Gøril Hagen Moe Hans-Petter H. Johannessen Helse Sør-Øst RHF VS: 11/ Samhandlingsmidler HSØ-brev til foretakene m/ vedlegg Eli Hansen Per Lund Nasjonalbiblioteket VS: Avlevering til Nasjonalbiblioteket, Kari Kristiansen Helse Sør-Øst RHF VS: VIKTIG: Inntektsrammer og resultatkrav Line Alfarrustad Siri Sinding Kunnskapssenteret VS: Prosedyreprosjektet m/ vedlegg Gro Jamtvedt Hans-Petter H. Johannessen SIMONSEN Advokatfirma DA Advokatbrev i forbindelse med årlig revisjon Henrik Holmboe Astrid Nedregotten Unntatt offentlighet NAV Refusjoner Brev Sykehuspartner Statens legemiddelverk VS: Tilvirkning av legemidler til kliniske studier, ref /AKBB Bjørn Egil Olsen Anne-Kristin B. Bjåen Helse Sør-Øst RHF Sykehusapotekene HF - Protokoll fra foretaksmøte 4. februar m/ vedlegg Jostein F. Jensen Per Lund Helse Sør-Øst RHF VS: Oversending av oppdrag og bestilling 2011 Sykehusapotekene HF m/ vedlegg Jostein F. Jensen Per Lund Helse Sør-Øst RHF VS: Nyhetsbrev Helse Sør-Øst RHF, uke Niels Hagen Ledergruppen Helse Sør-Øst RHF VS: Oversending av oppdrag og bestilling 2011 Sykehusapotekene HF m/ vedlegg Jostein F. Jensen Per Lund Helse Sør-Øst RHF Oppnevning av leder for regionalt beredskapsutvalg for Helse Sør-Øst Brev Bente Mikkelsen Per Lund Helse Sør-Øst RHF Informasjon om virksomheter underlagt storulykkeforskriften Brev m/ vedlegg Tore Robertsen Per Lund Helse Sør-Øst RHF Implementering av traumesystem i Helse Sør-Øst Brev m/ vedlegg Folke Sundelin Hans-Petter H. Johannessen Helse Sør-Øst RHF Behandling av erstatningskrav reist gjennom Norsk pasientskadeerstatning (NPE) Brev m/ vedlegg Terje Vigen Per Lund Helse Sør-Øst RHF Samarbeidsprosjektet riktigere prioritering i spesialisthelsetjenesten - opplæring i b Brev Folke Sundelin Per Lund Vital Eiendom Egenerklæring om merverdiavgift/melding om byggetiltak Brev m/ vedlegg Torhild Frøysland Jan Rune Amundsen Statens legemiddelverk Oppfølging av brev fra Apotek! Galleriet vedrørende leveranser av H-varer fra grosbrev Hilde Ringstad Hans-Petter H. Johannessen Helse Sør-Øst RHF Midler til samhandlingstiltak i Helse Sør-Øst 2011 Brev Ingrid Risland Per Lund Helse Sør-Øst RHF Mål om shkehusinfeksjoner. Forberedelse av første prevalensundersøkelse 16. feb Brev Steinar Marthinsen Per Lund Spekter Helse Sør-Øst RHF Helse Sør-Øst RHF Sykehuspartner Beregningsgrunnlag medlemskontingent VS: 11/ Kraftsituasjonen Rapportering av miljødata - oppnevning av kontaktperson Avtaledekning på kjøp av tjtnester for sertifisering etter ISO standarder Brev m/ vedlegg Brev Siv Halvorsen Steinar Frydenlund Kristin W. Wieland Cathrine M. Fure Siv Halvorsen Per Lund Per Lund Per Holsteen Helse Sør-Øst RHF VS: Nasjonal undersøkelse om voksne pasienters erfaringer med døgnopphold på Martha Østbye Anne-Kristin B. Bjåen Apotekforeningen Helse Sør-Øst RHF VS: Bruk av reservasjonskode "S" - Valsartan og Varsartan og hydroklortiazid VS: Nyhetsbrev Helse Sør-Øst RHF, uke Jostein Hamberg Niels Hagen Hans-Petter H. Johannessen Ledergruppen Helse- og omsorgsdepartementet VS: Høring - presisering av reglene om trinnpris - beslutning om fravikelse av utred m/ vedlegg Per Lund Eli Lilly Norge Norsk Medisinaldepot AS VS: Informasjon om prisreduksjon ZypAdhera Depotinjeksjon Salgsstopp m/ vedlegg Brev Karen Duenger Hans-Petter H. Johannessen Anne Helen Ognøy Norsk sykehus- og helsetjenestefo VS: Invitasjon til Fagdag, Norske Sykehusfarmasøyters Forening m/ vedlegg Tone Westergren Hans-Petter H. Johannessen Helse Sør-Øst RHF Helse Sør-Øst RHF Baxter Helse Sør-Øst RHF DnBNOR Helse Sør-Øst RHF Opsjon på forlengelse av rammeavtale med Helse Sør-Øst RHF Nytt kodeverk radiologi Økt holdbarhet på produkter koblet med Vial-Mate fra Thetrod VS: Vinterferie - LG Helse Sør-Øst RHF Ramson AS - Factoringavtale med DnB NOR Bank ASA BUPdata - innspillsrunde for valg av fremtidig løsning Brev Brev m/ vedlegg Brev m/ vedlegg Brev Brev Kristin W. Wieland Kristin W. Wieland Øystein Ulvang Brit Helen Nygård Kristin W. Wieland Per Lund Per Lund Hans-Petter H. Johannessen Per Lund Hallvard Kristiansen Per Lund

3 Helse Sør-Øst RHF Forespørsel om møte mellom helseforetak og regional IKT Brev Kristin W. Wieland Hans-Petter H. Johannessen Helse Sør-Øst RHF VS: Asperger-konferanse m/ vedlegg Maria Olsen Hans-Petter H. Johannessen Norsk sykehus- og helsetjenestefo VS: NSH-Nytt! - Studietur til København om Pasientsikkerhet - Nyhetsbrev fra kvel m/ vedlegg May Britt Buhaug Hans-Petter H. Johannessen Statens legemiddelverk Høring - Endring i grossistforskriften Brev Gro Ramsten Wesenberg Per Lund, Hans-Petter H. Johannessen Helse Sør-Øst RHF Undersøkelse om avrusningsenheter Brev m/ vedlegg Terje Vigen Hans-Petter H. Johannessen Statens legemiddelverk Sykehusapoteket Hamar (1114) - Varsel om tilsyn Brev m/ vedlegg Hilde Ringstad Bente Hayes, Anne-Kristin B. Bjåen Statens legemiddelverk Sykehusapoteket Elverum (1072) - Varsel om tilsyn Brev m/ vedlegg Hilde Ringstad Bente Hayes, Anne-Kristin B. Bjåen Helse Sør-Øst RHF VS: Foreløpig protokoll fra styremøtet 17. februar m/ vedlegg Christin Nyland Per Lund Helse Sør-Øst RHF VS: Foreløpig invitasjon til informasjonsmøte vedrørende nye rammeavtaler med p Cecilie Rollefsen Per Lund Statistisk sentralbyrå Vedtak om opplysningsplikt - Bruk av IKT i næringslivet, RA Brev Leiv Solheim Hans-Petter H. Johannessen Roche Norway VS: Lariam (meflokin) og dosering til barn Gro Bergsaker Anne Helen Ognøy Helse Sør-Øst RHF VS: Nyhetsbrev Helse Sør-Øst RHF, uke Niels Hagen Ledergruppen Helse Sør-Øst RHF VS: Innspillsrunde til oppdragsdokument HSØ - SP m/ vedlegg Kristin W. Wieland Per Lund Helse Sør-Øst RHF VS: Nasjonalt anbud - anskaffelse av hjerteventiler - bistand fra fagpersoner i ansk m/ vedlegg Heidi Nergård Hans-Petter H. Johannessen Helse Sør-Øst RHF VS: Nasjonalt anbud - anskaffelser av dialysemaskiner - bistand fra fagpersoner i a m/ vedlegg Heidi Nergård Hans-Petter H. Johannessen Norsk Medisinaldepot AS Salgsstopp Brev Karen Duenger Anne Helen Ognøy Helse Sør-Øst RHF Miljø- og klimakonferansen for spesialisthelsetjenesten 2011 Brev m/ vedlegg Kristin W. Wieland Per Lund Oppegård kommune, pleie- og omsfarmasøytisk tilsynsordning Brev m/ vedlegg Kristine Lund Hans-Petter H. Johannessen NoPSA Tromsø Søknad om støtte til EPSA Annual Congress april 2011 Brev m/ vedlegg Stina Mortensen Per Lund Helse Sør-Øst RHF VS: Brev insentiv midler tl økt inntak og kvalitet på praksis for studieåret 2011/2012 m/ vedlegg Kari Olsen Hans-Petter H. Johannessen Eli Lilly Norge Informasjon om prisreduksjon ZypAdhera Depotinjeksjon Brev m/ vedlegg Barbara Suter Hans-Petter H. Johannessen Helse Sør-Øst RHF Invitasjon til deltakelse "Frist meg inn i ledelse" Brev Bente Mikkelsen Per Lund, Siv Halvorsen Sykehuset Innlandet HF Indeksregulering leie og tjenesteavtale - Sykehusapoteket Kongsvinger Brev m/ vedlegg Solvår Nor Øien Bente Hayes Sykehuset Innlandet HF Indeksregulering leie og tjenesteavtale - Sykehusapoteket Lillehammer Brev m/ vedlegg Solvår Nor Øien Bente Hayes Sykehuset Innlandet HF Indeksregulering leie og tjenesteavtale - Sykehusapoteket Hamar Brev m/ vedlegg Solvår Nor Øien Bente Hayes Sykehuset Innlandet HF Indeksregulering leie og tjenesteavtale - Sykehusapoteket Gjøvik Brev m/ vedlegg Solvår Nor Øien Bente Hayes Sykehuset Innlandet HF Indeksregulering leie og tjenesteavtale - Sykehusapoteket Elverum Brev m/ vedlegg Solvår Nor Øien Bente Hayes Akershus universitetssykehus HF VS: Akershus universitetssykehus ønsker velkommen til spennende foredrag om fo m/ vedlegg Hilde Lurås Per Lund, Tove Kreppen Jørgensen Helse Sør-Øst RHF VS: Implementering av avtalene med Leverandører for helse-norge og Legemidde m/ vedlegg Heidi Nergård Per Lund Helse Sør-Øst RHF Nasjonalt strategiarbeid innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandl Brev m/ vedlegg Stein-Are Agledal Hans-Petter H. Johannessen Unntatt offentlighet Brønnøysundregistrene Bestilling fra konkursregisteret - konkurskarantene Brev m/ vedlegg Siv Halvorsen Unntatt offentlighet Helseforetakenes Innkjøpsservice ARammeavtale for kjøp av vikartjenester helsepersonell - Endring av arbeidsgiverav Brev Bergljot Mikkelsen Jan Rune Amundsen Helse Sør-Øst RHF VS: Invitasjon til å søke legestillinger av regional kvote for m/ vedlegg Gunvor Ånestad Siv Halvorsen Medic Edge VS: Produktpresentation Aspivenin från Medic Edge m/ vedlegg Martin Ekdahl Hans-Petter H. Johannessen Helse Sør-Øst RHF Økte krav til praksisplasser for høgskolestudenter i spesialisthelsetjenesten - insen Brev Bente Mikkelsen Siv Halvorsen Helse Sør-Øst RHF Regional legekvote for invitasjon til å søke tildeling Brev Bente Mikkelsen Siv Halvorsen Helse Sør-Øst RHF VS: Fra AD HSØ - RHF - Etterlevelse av lov og avtaler - arbeidstid Atle Brynestad Per Lund Helsedirektoratet Invitasjon til Helsekonferansen Anne-Grete Strøm-Erichsen Hans-Petter H. Johannessen, Per Lund Helse Sør-Øst RHF VS: Vedr. biologiske legemeidler og forskrivningsrett Kari Lines Hans-Petter H. Johannessen Helse Sør-Øst RHF VS: Sakframlegg og protokoll - sak m/ vedlegg Bjørn Østeng Per Lund, Jan Rune Amundsen ColorLine Bed.avtale Helse Sør-Øst og Color Line, rabatt kurs/konferanse og gruppereiser m/ vedlegg Fahreta Sivic Per Holsteen Helse Sør-Øst RHF VS: Nyhetsbrev Helse Sør-Øst RHF, uke Niels Hagen Ledergruppen Helse Sør-Øst RHF VS: Bestilling fra HOD - innsats mot sosial dumping m/ vedlegg Erik Thorshaug Siv Halvorsen Statens legemiddelverk Godkjenning av nytt kjennetegn/apoteknavn Brev m/ vedlegg Martin Bjerke Per Lund, Tove Kreppen Jørgensen Helse Sør-Øst RHF VS: Klimakonferansen m/ vedlegg Brit Helen Nygård Per Lund Helse Sør-Øst RHF Protokoll fra foretaksmøte i Sykehusapotekene HF 4. februar 2011 Brev m/ vedlegg Heidi Nergård Per Lund Helse Sør-Øst RHF VS: Utdanningsdirektoratets høring- regler for politiattest Dag Vatne Siv Halvorsen PricewaterhouseCoopers AS Revisorbekreftelse av "regnskapsblankett til statistikk for apotek" 2010 Brev Ola Tronsrud Astrid Nedregotten Programkontoret Nasjonal IKT VS: FEST som grunnlag for elektronisk forskrivning i sykehus: Forslag til felles fina m/ vedlegg Anne Line Grepne Per Lund Helse Sør-Øst RHF VS: Opprettelse av arbeidsgruppe for oppfølging av Handlingsplan for spesialisthe m/ vedlegg Tove H. Otterstad Hans-Petter H. Johannessen Nasjonalt folkehelseinstitutt VS: Midt-evaluering av Nasjonal strategi for forebygging av infeksjoner i helsetjene m/ vedlegg Nina Kristine Sorknes Per Lund Statens legemiddelverk Sykehusapoteket ved Rikshospitalet (1253) - Melding om feiletikettering Brev Hilde Ringstad Tove Kreppen Jørgensen, Anne-Kristin B. Bjåen Mjøs Kirurgene AS Deres ref /POK Brev Cathrin Gamme Stein Bente Hayes Dutch Hospital Pharmacists Associ TNF alfa blockers Bart Benraad Torfinn Aanes Sykehuset Østfold HF Samarbeidsavtale mellom Sykehuset Østfold og Sykehusapotekene HF Brev m/ vedlegg Glenn Løvli Fredriksen Tove Kreppen Jørgensen SpareBank 1 Gruppen Finans AS Factoringavtale Dinamo AS Brev Hallvard Kristiansen Helse- og omsorgsdepartementet Kom til årets helsekonferanse og lag deg inspirere! Brev Anne-Grete Strøm-Erichsen Per Lund M Norge AS Faktureringsinformasjon Brev m/ vedlegg Lars Petter Plaaterud Hallvard Kristiansen Helse Sør-Øst RHF Spesialisthelsetjenesten for eldre - opprettelse av arbeidsgruppe for oppfølging av Brev m/ vedlegg Steinar Marthinsen Per Lund Helse Sør-Øst RHF VS: Nyhetsbrev Helse Sør-Øst RHF, uke Niels Hagen Ledergruppen

4 Helse Sør-Øst RHF VS: 11/ Regionalt anbud - anskaffelse av glukosemålere- bistand fra fagp m/ vedlegg Mona Stainsby Hans-Petter H. Johannessen Helse Sør-Øst RHF VS: Forespørsel om prosjektdeltagere i forbindelse med regionalt anbud - sertifiser m/ vedlegg Mona Stainsby Anne-Kristin B. Bjåen Helse Sør-Øst RHF VS: Forespørsel om prosjektdeltagere i forbindelse med nasjonal anskaffelse - reis m/ vedlegg Mona Stainsby Per Holsteen Helse Sør-Øst RHF VS: Interpellasjon fra stortingsrepresentanten Frank Bakke-Jensen - m/ vedlegg Ingrid Risland Per Lund Min Helsebank VS: Informasjonsbrev avdelinger m/ vedlegg Wenche Alexandra Lorentzen Hans-Petter H. Johannessen Helse Sør-Øst RHF VS: Bierverv Dag Vatne Per Lund, Siv Halvorsen Programkontoret Nasjonal IKT Re: SV: FEST som grunnlag for elektronisk forskrivning i sykehus: Forslag til felles Anne Line Grepne Per Lund Farmalogg AS VS: Vareregistersentralen blir Farmalogg / Vareregisternytt m/ vedlegg Per Viksmo Hans-Petter H. Johannessen Oppegård kommune, pleie- og omsendring i kravspesifikasjon Brev Kristine Lund Hans-Petter H. Johannessen Helse Sør-Øst RHF VS: 11/ Rapportering av miljødata - kontaktperson Grete Solli Per Lund Helse Sør-Øst RHF VS: Brev vedr. pålegg om oppretting av nye turnusplasser m/ vedlegg Gunvor Ånestad Siv Halvorsen Norsk sykehus- og helsetjenestefo VS: NSH-Nytt! - Minoritetshelse, nyhetsbrev om arbeidsnærvær, IFS m/ vedlegg May Britt Buhaug Hans-Petter H. Johannessen Unntatt offentlighet NAV Refusjoner Brev Sykehuspartner Statens legemiddelverk VS: Nye produksjonslokaler Sykehusapoteket Moss - har vi kommentarer til oppsta Line Saxegård Annette Race Helse Sør-Øst RHF Funksjonsfordeling av kreftbehandling i Helse Sør-Øst - Oppfølging av enkeltpunkt Brev Bente Mikkelsen Per Lund Helse Sør-Øst RHF Anskaffelse av IKT-systemer i regionen - presisering Brev Kristin W. Wieland Hans-Petter H. Johannessen Unntatt offentlighet Skatteetaten Endring av kontonummer Brev Skatt Øst Jan Rune Amundsen PricewaterhouseCoopers AS Revisjonsberetning 2010 Brev Ola Tronsrud Astrid Nedregotten Helse Sør-Øst RHF VS: Premissgiverforum m/ vedlegg Dag Vatne Siv Halvorsen Helse Sør-Øst RHF Avtale om anskaffelse av systemløsning for interaktiv henvisning og rekvirering Brev Kristin W. Wieland Hans-Petter H. Johannessen Helse Sør-Øst RHF Behovet for arbeidskraft om kompetanse inn mo 2020 Brev m/ vedlegg Bente Mikkelsen Per Lund Statens legemiddelverk Sykehusapoteket Tønsberg (1392) - oversendelse av rapport fra tilsyn Brev m/ vedlegg Hilde Ringstad Anne-Kristin B. Bjåen, Bente Hayes Helse Sør-Øst RHF Fremtidig legeregulering - anbefaling fra RHFene Brev m/ vedlegg Bente Mikkelsen Per Lund Helse Sør-Øst RHF VS: 10/ Invitasjon til informasjonsmøte vedrørende nye rammeavtaler med m/ vedlegg Tove H. Otterstad Hans-Petter H. Johannessen Helse Sør-Øst RHF VS: Nyhetsbrev Helse Sør-Øst RHF, uke Niels Hagen Ledergruppen Helse Sør-Øst RHF VS: Dialogmøte om faglige avhengigheter og risiko ved behandling av pasienter m m/ vedlegg Thomas A. Lie Hans-Petter H. Johannessen Helse Sør-Øst RHF VS: Likestilling m/ vedlegg Dag Vatne Siv Halvorsen Helse Sør-Øst RHF Oppfølgingsmøte 2. mars - Sykehusapotekene HF m/ vedlegg Karl Erik Aas Per Lund, Jan Rune Amundsen Dagens Medicin, Danmark Fra dansk journalist om medicin-forbrug i Norge Anders Heissel Skule Ingeberg Helse Sør-Øst RHF Forespørsel om medlemmer til regional programstyre for IKT plattformprogram Brev Kristin W. Wieland Hans-Petter H. Johannessen Spekter Spekters OU-ordning 2011 Brev Siv Halvorsen Siv Halvorsen Helse Sør-Øst RHF VS: Foreløpig protokoll fra styremøtet i Helse Sør-Øst RHF 17. mars m/ vedlegg Christin Nyland Per Lund Mars Norsk Medisinaldepot AS Nå er det snart klart for MediPort Brev m/ vedlegg Bjørn Akselsen Hans-Petter H. Johannessen Helse Sør-Øst RHF Høring av forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer kapittel 1 ja Brev Bente Mikkelsen Per Lund Helse Sør-Øst RHF VS: Nyhetsbrev Helse Sør-Øst RHF, uke Niels Hagen Ledergruppen Statistisk sentralbyrå Kvartalsvis lønnsstatistikk per 31. mars Helseforetakene Brev m/ vedlegg Per Ove Smogeli Sykehuspartner Helse Sør-Øst RHF Ventelister og langtidsventende pasienter Brev Steinar Marthinsen Per Lund Helse Sør-Øst RHF Tildeling midler for regionale IKT prosjekter 2011 Brev Kristin W. Wieland Hans-Petter H. Johannessen Unntatt offentlighet Ernst & Young AS Tilbud på bistand anbud apoteksystem epost med vedlegg Willy Eidissen Ole Søberg Unntatt offentlighet Terramar Tilbud på bistand anbud apoteksystem epost med vedlegg Ole Martin Semb Ole Søberg Unntatt offentlighet Deloitte AS Tilbud på bistand anbud apoteksystem epost med vedlegg Arve Hogseth Ole Søberg Unntatt offentlighet Ernst & Young AS Tillegg til tilbud på bistand anbud apoteksystem epost med vedlegg Willy Eidissen Ole Søberg Unntatt offentlighet Terramar Tillegg til tilbud på bistand anbud apoteksystem epost med vedlegg Ole Martin Semb Ole Søberg Unntatt offentlighet Deloitte AS Tillegg til tilbud på bistand anbud apoteksystem epost med vedlegg Arve Hogseth Ole Søberg Kunnskapssenteret Pasientsikkerhetskampanjen - planer og fremdrift 2011 Brev m/ vedlegg Bjørn Guldvog Per Lund Helse Sør-Øst RHF Nytt digitalt nødnett - behov for fullmakter Brev m/ vedlegg Kristin W. Wieland Per Lund Statistisk sentralbyrå Purring - Bruk av IKT i næringslivet, RA Brev Nina Arnesen Hans-Petter H. Johannessen Helse Sør-Øst RHF VS: Møte med ledere og nestledere i brukerutvalg RHF og HF Heidi Nergård Per Lund Helse Sør-Øst RHF VS: Invitasjon - NTP kull 11 m/ vedlegg Laila Tangen Høisveen Per Lund Apotekforeningen Invitasjon til fagråd legemiddelgjennomganger sykehjem Brev Hilde Ariansen Hans-Petter H. Johannessen Helsedirektoratet Vedrørende forslag til tilbakekjøp av legemidler i beredskapslager Brev m/ vedlegg Marit Johanne Rindahl Endresen Hans-Petter H. Johannessen Helsedirektoratet Spesialisthelsetjenesten - elektroniske adresser i NHN-adresseregistert Brev Kristian Skauli Per Lund Norsk Medisinaldepot AS Salgsstopp Brev Therese Kvenseth Anne Helen Ognøy Apotekforeningen VS: Irbesartan ikke lenger på trinnpris Jostein Soldal Hans-Petter H. Johannessen Statens legemiddelverk Rapport fra tilsyn ved Sykehusapoteket Elverum (1072) mars 2011 Brev m/ vedlegg Hilde Ringstad Bente Hayes, Anne-Kristin B. Bjåen Helse Sør-Øst RHF Ferdigstilling av dokumenter og brevutsendelser i PAS/EPJ Brev m/ vedlegg Steinar Marthinsen Anne-Kristin B. Bjåen Helse Sør-Øst RHF VS: Nyhetsbrev Helse Sør-Øst RHF, uke Niels Hagen Ledergruppen Høgskolen i Nord-Trøndelag v/ studvs: E-postadresser til apotekere/dk i Norge m/ vedlegg Anniken Lillehaug Hans-Petter H. Johannessen Helse- og omsorgsdepartementet Besøk av Europarådets torturkomité (CPT) i 2011 Brev Ole Andersen Per Lund Helse Sør-Øst RHF VS: Oppnevnelse av representant til arbeidsgruppe for MTU-utredningen m/ vedlegg Heidi Nergård Hans-Petter H. Johannessen

A B C D E F G H I POSTJOURNAL 2012 Innkommen post

A B C D E F G H I POSTJOURNAL 2012 Innkommen post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 A B C D E F G H I POSTJOURNAL

Detaljer

Offentlig journal Periode: 21032011 -

Offentlig journal Periode: 21032011 - 29032011 Offentlig journal Periode: 21032011 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00092-104 I Dok.dato: 24032011 Jour.dato: 24032011 Tilg. kode: U Par.: Helse Sør-Øst

Detaljer

Offentlig journal Periode: 12042010 -

Offentlig journal Periode: 12042010 - 20042010 Offentlig journal Periode: 12042010 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00028-26 I Dok.dato: 15042010 Jour.dato: 16042010 Arbeidsgiverforeningen Spekter

Detaljer

Møte nr. 55 i Nasjonal IKT 18.2.2011

Møte nr. 55 i Nasjonal IKT 18.2.2011 Møte nr. 55 i Nasjonal IKT 18.2.2011 Til: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Kristin Weidemann Wieland, Hans Nielsen Hauge, Bjørn Nilsen, Oddvar Larsen, Daniel Haga, Ingerid Grønnerud, Christine Bergland,

Detaljer

Møte nr. 64 i Nasjonal IKT 12.12.2012

Møte nr. 64 i Nasjonal IKT 12.12.2012 Møte nr. 64 i Nasjonal IKT 12.12.2012 Til: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Thomas Bagley, Hans Nielsen Hauge, Bjørn Nilsen, Oddvar Larsen, Daniel Haga, Ingerid Gunnerød, Christine Bergland, Kai Rune Furberg,

Detaljer

Møte nr. 54 i Nasjonal IKT 09.12.2010

Møte nr. 54 i Nasjonal IKT 09.12.2010 Møte nr. 54 i Nasjonal IKT 09.12.2010 Til: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Kristin Weidemann Wieland, Hans Nielsen Hauge, Bjørn Nilsen, Oddvar Larsen, Daniel Haga, Ingerid Grønnerud, Christine Bergland,

Detaljer

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars)

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Årlig melding 2011 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale

Detaljer

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2007 til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 04.03.2008 Innhold 1 Innledning...5 1.1 Om årlig melding...5 1.2 Om Helse Sør-Øst...6 1.2.1 Visjon og verdigrunnlag... 7 2 Brukermedvirkning...7

Detaljer

Møteprotokoll. Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Sykehuset Innlandet, Gjøvik Dato: Styremøte 15. april 2010 Tidspunkt: Kl 0930-1700

Møteprotokoll. Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Sykehuset Innlandet, Gjøvik Dato: Styremøte 15. april 2010 Tidspunkt: Kl 0930-1700 Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Sykehuset Innlandet, Gjøvik Dato: Styremøte 15. april 2010 Tidspunkt: Kl 0930-1700 Følgende medlemmer møtte: Hanne Harlem Styreleder Frode Alhaug Nestleder

Detaljer

Foretaksprotokoll Helse Sør-Øst RHF

Foretaksprotokoll Helse Sør-Øst RHF Foretaksprotokoll Helse Sør-Øst RHF www.helse-sorost.no Foretaksprotokoll 30. januar 2013 Foretaksprotokoll Helse Sør-Øst RHF Krav og rammer m.v. for 2013 Innholdsfortegnelse Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres...

Detaljer

Møte nr. 62 i Nasjonal IKT 08.06.2012

Møte nr. 62 i Nasjonal IKT 08.06.2012 Møte nr. 62 i Nasjonal IKT 08.06.2012 Til: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Thomas Bagley, Hans Nielsen Hauge, Bjørn Nilsen, Oddvar Larsen, Daniel Haga, Christine Bergland, Kai Rune Furberg, Steinar Lund,

Detaljer

Offentlig journal Periode: 23022015 -

Offentlig journal Periode: 23022015 - 03032015 Offentlig journal Periode: 23022015 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00059-20 U Dok.dato: 25022015 Jour.dato: 27022015 Medisinsk teknologi og e-helse

Detaljer

Innkalling til møte i styret for Helse Møre og Romsdal HF 17. juni 2013

Innkalling til møte i styret for Helse Møre og Romsdal HF 17. juni 2013 Til medlemmene i Styret for Helse Møre og Romsdal HF Vår ref.: 2013/23 GEN Dykkar ref.: Dato: 10.06.2013 Innkalling til møte i styret for Helse Møre og Romsdal HF 17. juni 2013 Vi kallar med dette inn

Detaljer

Offentlig journal Periode: 23032015 -

Offentlig journal Periode: 23032015 - 31032015 Offentlig journal Periode: 23032015 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00169-41 S Dok.dato: 04122014 Jour.dato: 27032015 Utviklingsenheten - Marit Kise

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/447-7 2954/2011 27.05.2011 13.04.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/447-7 2954/2011 27.05.2011 13.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 03.06.2011 Journaldato: 26.5.2011-3.6.2011, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Bistand fra de regionale helseforetakene- Stortingsmelding for rusfeltet - Organisering

Detaljer

Offentlig journal Periode: 27042015 -

Offentlig journal Periode: 27042015 - 05052015 Offentlig journal Periode: 27042015 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00202-72 U Dok.dato: 14042015 Jour.dato: 28042015 Tilg. kode: U Par.: HR, avdeling

Detaljer

Offentlig journal Periode: 09032015 -

Offentlig journal Periode: 09032015 - 17032015 Offentlig journal Periode: 09032015 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00127-67 U Dok.dato: 06032015 Jour.dato: 12032015 Tilg. kode: U Par.: Utviklingsenheten

Detaljer

Startskudd for pasientsikkerhetsvisitter

Startskudd for pasientsikkerhetsvisitter kur SiV nummer internavis for arbeidskollegaene ved Sykehuset i Vestfold 6, desember 2012 Startskudd for pasientsikkerhetsvisitter Onsdag 21. november var administrerende direktør Stein Kinserdal og fagdirektør

Detaljer

Årlig melding 2009. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2009. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2009 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 4. mars 2010 1 Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale helseforetaket hvert

Detaljer

Styresak 117-2011 Midlertidig oppdragsdokument 2012 Sakspapirene var ettersendt.

Styresak 117-2011 Midlertidig oppdragsdokument 2012 Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 26. oktober 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Knut Tjeldnes, 75 51 29 16 Dato: 18.10.2011 Styresak 117-2011 Midlertidig oppdragsdokument 2012 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag Midlertidig

Detaljer

FAGFORBUN DET. Nore og Uvda kommune OJ 0 CD. lnnspill til Rapport. Legevaktsamarbeid i Numedal og Kongsberg.

FAGFORBUN DET. Nore og Uvda kommune OJ 0 CD. lnnspill til Rapport. Legevaktsamarbeid i Numedal og Kongsberg. FAGFORBUN DET Nore og Uvda kommune lnnspill til Rapport. Legevaktsamarbeid i Numedal og Kongsberg. Mottatt: 03 APR, 2013 Arkivkode OJ 0 CD Saksnr.:jLhSaksbh(_H Fagforbundet Nore og Uvdal vi her komme med

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no

Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no Protokoll Møte: Brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF Dato og tid: 03.02., kl 10.15-16.15 Tilstede:

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE FØRINGER... 3 1.2 VISJON, VERDIGRUNNLAG OG MÅL FOR HELSEFORETAKSGRUPPEN... 6

Detaljer

Det bes med dette om at dokumentet gjøres kjent for ledere i hele organisasjonen.

Det bes med dette om at dokumentet gjøres kjent for ledere i hele organisasjonen. 0 HELS E øg,- o NORD Helseforetakene Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler/dir.tlf.: Sted/dato: 20101713 /021 Trude Grønlund, 75 51 29 13 Bodø, 03.02.2011 Oppdragsdokument til helseforetakene 2011 Styret

Detaljer

Til medlemmene i styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF INNKALLING TIL MØTE I STYRET FOR HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL HF 27.

Til medlemmene i styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF INNKALLING TIL MØTE I STYRET FOR HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL HF 27. Administrerende direktør Parkvn. 84 Telefon: 71120000 6407 Molde Telefax: 71120951 Til medlemmene i styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF Deres ref: Vår ref: Ark. 012 gen/- Dato 19.10.2010 INNKALLING

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE FØRINGER... 3 1.2 VISJON, VERDIGRUNNLAG OG MÅL FOR HELSEFORETAKSGRUPPEN...

Detaljer

Referat. fra. sentralstyrets møte 20.9.2004 på Soria Moria, Oslo

Referat. fra. sentralstyrets møte 20.9.2004 på Soria Moria, Oslo Den norske lægeforening Sekretariatet Fullført og godkjent den 20.9. 2004 Referat fra sentralstyrets møte 20.9.2004 på Soria Moria, Oslo Til stede fra sentralstyret: sekretariatet: President Hans Kristian

Detaljer

Nasjonalt fag- og arkitekturutvalg Møteinnkalling

Nasjonalt fag- og arkitekturutvalg Møteinnkalling Nasjonalt fag- og arkitekturutvalg Møteinnkalling Fra: Christine Bergland, Divisjonsdirektør e-helse og IT, Helsedirektoratet. Til: Nasjonalt fagutvalg og Nasjonalt arkitekturutvalg Møteinnkalling Nasjonalt

Detaljer

Møteprotokoll. Alf Magne Bårdslett

Møteprotokoll. Alf Magne Bårdslett Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Clarion Hotell Oslo Airport, Gardermoen Dato: Styremøte 5. og 6. mai 2010 Tidspunkt: 5. mai kl 1700-1900 6. mai kl 0830-1600 Følgende medlemmer møtte: Hanne

Detaljer