Tilbake på vannet. generasjoner skal kunne erfare litt av de røttene vi har og som er av betydning for vår identitet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tilbake på vannet. generasjoner skal kunne erfare litt av de røttene vi har og som er av betydning for vår identitet."

Transkript

1 God jul og godt nytt år til alle venner av D/S «Hvaler» Stiftelsen D/S Hvaler Nr 2 Informasjonsblad for stiftelsen DS Hvaler og Hvalers Venner Desember 2013 Endelig flyter hun En gledens dag, men også en dag fylt av forventning og vemod satte punktum for «M/S Hvalers» lange historie på land. På kvelden torsdag den 28. november var hun atter i det våte element. Ivar Harstad bak spakene i Kynningsruds enorme kran løftet «M/S Hvaler» på land i Sannelig var han på plass igjen 18 år senere. Og alt gikk bra. Les alle detaljer inne i bladet om sjøsettingen, forberedelsene og dugnaden som resulterte i den vellykkede gjennomføringen. Fra side 3 Fartøyvernere på årsmøte Side 27 «Turisten» seiler i Haldenvassdraget «Hvaler-fergen III» svarte til forventningene Side 24 Side 31

2 Tilbake på vannet Knut S. Alnæs, leder av Stiftelsen DS Hvaler En utrolig deilig følelse! Vi kan slippe gleden løs og juble over det vi har fått til! «Hvaler» er sjøsatt og ligger ved kai på Seut!Enenstormilepælivårtarbeid med å få denne vakre og ærværdige skuta tilbake i drift er nådd. Det ble satt i gang et møysommelig arbeid da Stiftelsen DS Hvaler overtok båten i Etter 20 år, hvorav snart 18 år i hallen på Seut, er alle pålegg fra Sjøfartsdirektoratet gjennomført og skroget fullstendig restaurert. Ballast er tatt om bord i form av betong blandet med jernbiter. Det tok to år å hamre ut den gamle ballasten, - tre timer å få inn den nye. Det var kranfirmaet Kynningsrud som løftet båten på land i juni 1996, og det var Nordic Crane Kynningsrud som løftet skuta tilbake på sjøen. Vi har fått tilbake stabilitet i dobbelt forstand. Som våre trofaste lesere av dette informasjonsbladet kjenner til, har det vært gjort en enorm innsats gjennom disse årene. Det aller meste på dugnad! Vi har ikke nøyaktig timeregnskap, men våre registreringer tilsier at omtrent dugnadstimer er den frivillige innsatsen så langt i prosjektet. Da «Hvaler» ble satt i hallen på Seut var det de færreste som forutså at det ville gå 18 år før båten skulle være tilbake på vannet. For allerede etter få år ble sjøsetting diskutert. Men prosjektet har vist seg å være levedyktig, og våre støttespillere har fulgt oss i alle disse årene. Det gir et tydelig signal om at vi alle ønsker å ta vare på vår flotte kystkultur slik at også kommende generasjoner skal kunne erfare litt av de røttene vi har og som er av betydning for vår identitet. Venneforeningens leder Per Arild Andersen tok over som konstituert leder av stiftelsen DS Hvaler da stiftelsens mangeårige leder Ottar Hval Blekken ble rammet av sykdom sommeren I en vanskelig tid, og samtidig svært aktiv fase i våre arbeider, gjorde Per-Arild en stor innsats med organsering og sørget for god fremdrift i prosjektet. Det er med stor ærbødighet for det arbeidet de begge har gjort, at jeg har påtatt meg å videreføre denne oppgaven for en periode fremover. Og det skal sies, at denne sommeren og høsten har vært spennende, lærerik, arbeidskrevende og samtidig svært meningsfull! Mange gode krefter trekker i samme retningforåfå«hvaler»tilbakeidrift, og intensiteten i prosjektet har nok steget etter hvert som vi har sett sjøsettingen komme nærmere. Selv for en så kompetent dugnadsgjeng som hamler opp med de fleste utfordringer, det være seg av konstruksjonsmessig, maskinteknisk, skrogmessig eller annen art, så er selve sjøsettingen av en så vidt stor båt et prosjekt i seg selv. Vårt budsjett for sjøsettingen alene beløper seg til ca. kr Dette klarer vi med god støtte fra vår egen venneforening, Riksantikvaren, private stiftelser og ikke minst i form av gratis leveranser og reduserte priser på arbeider og tjenester fra profesjonelle leverandører. Jeg ønsker på denne plassenåuttrykkeenstortakktilalle som har bidratt med hjelp og annen støtte for å få «Hvaler» på vannet! Vi ville så gjerne ha invitert alle til å overvære begivenheten med sjøsettingen. Menforåfåenpristilålevemedvalgte vi å gå inn for en løsning som gjorde at krantjenestene kunne leveres på kort varsel. I stedet vil vi invitere til en «Åpen dag» på «Hvaler» ved kai så snart dette lar seg gjøre. Vi håper det vil bli en god opplevelse. På ny-året starter en ny fase i arbeidene: Hvalers interør skal gjenskapes og restaureres slik det var i Vi vet at dette blir krevende så vel teknisk som økonomisk. I løpet av våren må motoren om bord. Må, fordi lokalene på Seut skal rives neste høst for å gjøre plass til ny 4- felts vei. Så vil båten bli slept til Isegran der vi har fått fast kaiplass. Ny brygge skal bygges i løpet av vinteren der, og vi får en flott posisjon mot Vesterelva og Tollboden på bysiden, der «Hvaler» en gang plukket opp reisende som kom med toget til Fredrikstad. Vi har søkt både Sparebankstiftelsen og Norsk kulturminnefond om midler nok en gang. Får vi tilslag her, kan vi starte arbeidene med å restaurere aktersalongen i løpet av høsten Vi går en meget spennende tid i møte. Vi er optimister, for vi vet hva vi allerede har fått til, og vi ser nå virkelig fram mot en tid der «Hvaler» igjen skal komme i drift. Men aller først skal vi ha en velfortjent juleferie, og jeg ønsker alle våre lesere en fredelig jul og et godt nytt år! Gunnar Steen Iversen Gratulerer Maken til utholdenhet skal en lete lenge etter! Dugnadsgjengen som har holdt på i 18 år med restaureringsarbeidet på Seut, har gitt oss en oppvisning i viljestyrke. Her er det synliggjort maritim kunnskap og erfaring som få i Fredrikstaddistriktet kunne drømme 2 om. Jeg bøyer meg i støvet av beundring. Nå når «MS Hvaler» igjen flyter, og vi skal ta fatt på neste etappe, kreves ny innsats fra lokalsamfunnet. Med det mener jeg bidrag fra alle gode venner og sponsorer. Det hadde aldri blitt noen restaurering hvis vi bare hadde «facet» og «tvittret» til hverandre på nettet. Skal man få til en bragd som dette, må man tåle å bli møkkete på hendene. Det gjelder både å skru, banke og male litt for å få det til. Dugnadsgjengen har imponert meg. Godt gjort dette!

3 Notater fra bryggekanten på Seut En stolthet i krana. Medlemsbladets fotograf, Thor Willy Eriksen, har tatt dette bildet som forteller at skroget har stø kurs for det våte element. Redaktøren av dette blad har fulgt sjøsettingen av «M/S Hvaler», og har latt seg glede over tilfredsheten og gleden i ansiktene til dugnadsgjengen. Målet ble nådd. For 4-5 år siden hadde jeg vært en del av mediekorpset som skulle finne nye vinklinger knyttet til presentasjonen i avisen. Derfor var det ekstra hyggelig å se hovedoppslaget i Fredriksstad Blad. Fotograf Geir A. Carlsson tok et praktfullt bilde av den gamle stolthet idet hun ble satt på vannet igjen. Innslagene i NRK Østfold, hvor Anders Winlund fulgte innspurten i dugnadsarbeidet med sitt videokamera, ble godt stoff, og Arne Børresen i Demokraten har endog snakket med Eine Wiklund om skipperjobben på «M/S Hvaler». Det er stoff som varmer. På sidene som følger vil våre lesere få en mer detaljert beskrivelse av hva som har foregått på Seut. Det handler både om kranløftene, om propellakslingen og malerarbeid. Vår reporter Thor Willy Eriksen har beskrevet alt. Fantastisk! 3

4 Ute av hallen 4

5 56 tonn til værs på Seut Alle som en kikket de til værs. Det gjorde ikke kranfører Ivar Harstad.(bildet over). Først løftet han, og deretter senket han forsiktig «M/S Hvaler» ut i det våte element. Men historien stopper ikke der. Harstad var også mannen som sørget for at fartøyet ble satt på land i Når vi tar slike oppdrag, så er det greit å ha nok løftekapasitet, sier Harstad som forteller at skroget veide 56 tonn. Det var med andre ord god nok margin, for kranen som ble benyttet, hadde en løfteevne på 350 tonn. Harstad har vært kranfører på denne type kran hos Kynningsrud siden Nå er Harstad blitt pensjonist, men han tar fortsatt noen oppdrag for Kynningsrud både her til lands, men også i Sverige og Finland. Dette opdraget var artig, sier Harstad 1 Hvalerordfører Eivind Norman Borge kikker til værs sammen med medarbeider Thor Willy Eriksen i «D/S Hvaler» 3 Fylkesordfører Ole Haabeth i prat med museumsdirektør Tove Thøgersen, styremedlem i Stiftelsen DS Hvaler, og Tom Chr. Alnæs. Dugnadsgjengen. Vi ser blant annet Gunnar Johansen, Tor Christiansen, Jan I. Johannessen, Bjarne Sildnes og Olav Sommerin. 5 2 Ordfører Jon-Ivar Nygård, Camilla Eidsvold, leder av kulturutvalget og Jan Arntzen, styremedlem i Stiftelsen, var på plass. 4 6 Filmfotograf og reporter Anders Winlund i NRK Østfold intervjuer Torgil Johnsen under forberedelsene til det første løftet. Når tunge løft skal gjøres, trenger man skikkelige sjakler til stroppene som ble lagt rundt fartøyet

6 Av Thor W. Eriksen Den gamle damen «M/S Hvaler» er tilbake i sitt rette element. Etter en hektisk innspurt gikk alt bra, nå er vi lettet og litt stolte. Etter en liten inspeksjon dagen etter, flyter båten fortsatt. Da går vi ut fra at den vil fortsette med det. Onsdag ble båten trukket ut av sveisehallen på tidligere Seutelvens mek. Verksted, og på torsdag ble den løftet med kran ut på sjøen. Vi kan si at alt som har vært gjort siden 1996 har vært forberedelser til sjøsetting, men arbeidene i alle disse årene har vært preget av jamt arbeid uten spesielt tidspress. Nøyaktige fremdriftsplaner I høst har presset blitt større. Mer nøyaktige fremdriftsplaner er blitt laget, og bare arbeider som var nødvendig for sjøsettingen, er blitt prioritert. Knut Alnæs, som ny formann, har laget mange og detaljerte planer for det hele, mens Ole Torp og Torgil Johnsen har tatt seg spesielt av selve sjøsettingen. Ole Torp har laget tegninger av den forlengede kranbanen ut av hallen og vist hvordan båten skal løftes, og svinges rundt til mellomlagring før det endelige løftet på sjøen. Vi har en gammel skinnegående vogn, som en gang ble brukt til å transportere seksjoner ut av sveisehallen på FMV. Hvaler har stått på denne vogna og vært støttet av store treklosser under. I tillegg har det vært støtter fra skutesidenepåhversideognedidet støpte gulvet i sveisehallen. Når vogna og båten skulle trekkes ut, måtte de permanente støttene fjernes. Nye støtter Vi har da laget nye støtter som er sveiset fast til vogna. Det er en støtte i hvert hjørne, disse er kraftige stålkonstruksjoner. Nye trekonstruksjoner har også blitt bygget opp under bunnen. Vi skulle da være sikret med både "belte og bukseseler" på en gang. 6 «HVALER» SJØSATT Klart for det store løftet. Slik så det ut på Seut torsdag den 28. november, dagen da «M/S Hvaler» kom tilbake til det våre element. Vogna har "boggier" under med hjul som ikke har vært i bevegelse på 17 år. Disse er blitt smurt med olje og forsøkt beveget så godt som mulig. Fra sveisehallen og ut på plassen foran er det bygget opp nye kranbaner i samme høyde som gulvet inne i hallen. Her har vi fått hjelp av Maritime Center, Isegran. Plassen ble først planert med veiskrape før det ble lagt ut jernbanesviller på tvers. Oppe på disse ble det lagt store firkantede trebjelker på langs. Skinnene ble gjort fast på toppen av det hele. Lekkasje oppdaget Ca. 14 dager før sjøsetting ble det oppdaget lekkasje i den ytre pakkboksen på propellakselen. Nå ble det hektisk da propellakselen måtte ut og sendes til verksted for dreiing av kontaktflaten. Nå var kranbanen bygget opp, og skuta måtte trekkes fram i døråpningen for at en bil med kran kunne komme til og trekke ut propellen og akslingen. Roret måtte også tas ned ble båten trukket fram, en stor veiskrape fra kommunen sto for trekkingen. Det hele gikk glatt og fint. Akslingen ble trukket ut med det samme. Den ble transportert til Halden dagen etter og var tilbake på fredag, lørdag kom akslingen på plass igjen. Nå var det bare avbalansering av propellen som sto igjen. Det ble sveiset på ca. 1,7 kg stål på propellhodet. Tirsdag 26. hadde vi møte i brakka med full gjennomgang av alt som skulle gjøres ved sjøsettingen. Mannskapet ble delt inn i et Sb. lag og et Bb. Lag som skulle ta seg av oppgaver med håndtering av underlag for løftestropper, tau i alle "hjørner", fortøyning osv. Trukket ut i dagslys Onsdag 27. ble båten trukket helt ut av hallen på ettermiddagen. Vi kan si at det hele gikk bokstavelig talt "på skinner". Vogna rullet pent ut, og båten lå stødig og fint i "vogga" si. Stoppere var sveiset på skinnegangen helt ute, det var også et kraftig tau for bremsing, rundt en "puller" inne i hallen. Nordic Crane Kynningsrud skulle komme tidlig på torsdag morgen, men de kom med kraner og utstyr allerede på onsdag kveld. Vi var på plass på Seut fra kl. 08 på

7 H VA L E R morgenen. Det ble rigget opp partytelt, og en stor grill ble tent. Det ble salg av pølser, vafler og kaffe. Vi solgte også kalendere og noe annet rekvisita. Per A. Andersen og Roger Hansen sto for dette arrangementet. Programmet på Seut Første løft var planlagt til kl.10, her var det noe som ikke gikk helt etter planen. Det ble bytting av løftestropper, og det måtte flere forsøk til før balansepunktet ble riktig. Løftet fant ikke sted før ca. kl. 13. Båten ble løftet opp og svinget rundt mot vannet, her ble den satt forsiktig ned på bakken i første omgang. En mindre kran løftet skinnevogna og kjørte den til mellomlagringsplassen. Her var et spesielt fundament laget for vogna. Nå ble Hvaler løftet opp igjen og plassert i "vogga" på vogna. Den store krana måtte nå skifte posisjon. En del trær og kratt var ryddet slik at krana kunne kjøre rundt på sørsiden og finne riktig posisjon mellom båten og vannet. Det tar tid å flytte slike store maskiner, det skal settes på motvekter og støttebeina må ut. Det ble mørkt før siste løft kunne gjøres, klokken ble ca I ventetiden kom slepebåten "Tiger" og fikk vekk isen langs kaia. Vi hadde forberedt oss med strøm og lys på kaia, krana var også utstyrt med kraftige arbeidslys. Det siste løftet gikk uten problemer og MS Hvaler ble satt på vannet til applaus og jubel fra et blåfrosset mannskap og publikum. Båten ble fortøyd, en landgang kom på plass og de første mannskapene kunne komme om bord. Det første vi gjorde var å sjekke båten for lekkasjer ikke en dråpe kom inn. Mye skjedde før løftet. Avbalansering av propellen måtte gjøres før sjøsetting. Det ble sveiset på ca. 1,7 kg stål på propellhodet. fra Fylkesmuseèt Østfold og Erik Småland fra Riksantikvaren, sponsorer og mange andre var også tilstede. Vi kan videre nevne Knut Sørensen fra Maritime Center Isegran, Anton Gjelsvik fra MultiMaritime Consultens, Svein Jensen fra Tøffe og Fredrikstad Fartøyvernsenter, pluss mange andre. NRK Østfold filmet det hele og en film ble vist forsinket på nyhetene kl De har også laget en produksjon for Norge Rundt, denne blir vist seinere. Fredrikstad Blad hadde sjøsettingen som førstesideoppslag, de hadde også Mange ville se på løftet en video på nettavisen. Det var ganske mange tilskuere som Linker til NRK Østfold og Fredriksstad hadde funnet veien. Det var fint vær, men en kald vind gjorde det litt utrive- Blad i ventetiden. Til stede var fylkesordfører Ole Haa- stolthet-tilbake-pa-sjoen beth, ordfører Jan Ivar Nygård fra Fredrikstad og Eivind Normann Borge FAF fra Hvaler, sistnevnte hadde også med vakre blomster til oss. Tove Thøgersen 7

8 Forberedelser som ble gjort før sjøsettingen i november Slik flyttes «MS Hvaler» fra hallen til brygge- kanten på Seut 2 1 Fartøyet inne i hallen 2 Flytting utendørs 3 Kranløft 21 meter er sideveis 4 Nytt løft 21 meter til bryggekant Tegning: Ole Torp Av Torgil Johnsen Året 1996 ble «MS Hvaler» slept opp Seutelven hvor den ble løftet på land ved hjelp av en kran fra Kynnigsrud. Der ble båten plassert på en vogn på en skiddebane og trukket inn i hallen som tidligere var byggehall for Seut mek. Verksted. Vognen var tidligere brukt til å frakte seksjoner på FMV, og skiddebanen var bygd opp av jernbanesviller og slisker som ble benyttet ved sjøsetting fra bedding på FMV. 8 Der har båten ligget frem til nå mens restaureringsarbeidet har pågått. En lang tid vil nok mange hevde, men det har vært mye og arbeidskrevende arbeid som er blitt utført, og mesteparten er blitt utført på dugnad. Før restaureringsarbeidet i det hele tatt kunne starte ble det nedlagt et betydelig arbeid med å klargjøre hallen. Det ble støpt et helt dekke der båten ble plasser, og det ble bygget opp stillase rundt hele skroget. Mangfoldige plater er blitt skiftet ut. En stor og arbeidskrevende prosses. Først må den gamle platen fjernes, deretter må en ny plate produseres og hull for klinking bores. Så skal platen heises på plass og festes med bolter, og til sist skal platen klinkes. Ny dekksbjelker er blitt montert. Et helt nytt dekkshus er produsert og montert. Nye fundamenter for maskinkomponenter er produsert og montert. Nye fenderlister og slingrekjøl er produsert og montert, og nye lysventiler er anskaffet og montert. På for og akterdekk er det støpt og montert nye pullere. 2 septiktanker er produsert og montert under dekk i aktersalongen, 2 ferskvannstanker er produsert og montert under dekk i forsalongen, og 2 nye drivstofftanker er produsert og montert i maskinrommet. Det er lagt nytt dekk på forskipet, i midtsalongen, på akterdekket og på brodekket. Propell, propellaksel, reverseringskasse og ror er demontert, overhalt og remontert. Skroget er vasket ned innvendig og utvendig, og deretter påført mange strøk maling. I tillegg er det utført mange andre mindre jobber som det vil

9 Solid underlag. Gudmundur Sjurdarson Norbud og Tim Morris sjekker de utlagte sliskene. kreve for mye plass å ramse opp. Alt i alt har dugnadsgjengen nedlagt mange tusen arbeidstimer for å bringe båten i sjødyktig stand. Nå er endelig tiden kommet til at MS Hvaler skal komme tilbake til sitt rette element. Sjøsettingen er en stor og komplisert prosess, og ansvarlig for å utarbeide planer og opplegg for sjøsettingen ble Ole H. Torp og Torgil Johnsen. Kynningsrud ble igjen kontaktet med henblikk på løftet, og Maritime Center Isegran, ved Knut Sørensen, for å montere skiddebanen da dette var arbeide vi verken hadde utstyr eller mannskap til å utføre selv. Det viste seg at sliskene som ble benyttet da båten ble tatt på land ikke lenger var brukbare, men heldigvis hadde Kynningsrud slisker som vi kunne leie. Etter flere møter og besiktigelser ble det utarbeidet et opplegg for skiddebanen og mellomlandings plass, se skisse. Mellomlanding var nødvendig fordi avstanden fra skiddebanen til Seutelven er for lang til at båten kan forflyttes i et løft. Tirsdag 24. september startet folk fra Isegran jobben med å bygge opp skiddebanen. Dette er arbeid som krever stor nøyaktighet, men de to karene fra Isegran hadde den nødvendige kompetansen og gjorde en utmerket jobb. Først trinn bestod i å nivelere underlaget og deretter legge ut jernbanesvillene som underlag for sliskene. Det viste seg at området der skiddebanen skulle anlegges hadde store høydeforskjeller, men det løste Knut Sørensen fra Isegran meget elegant ved hjelp av traktor med skuffe som han sjaktet og planerte området med. Etter tre dagers jobb var alle jernbanesvillene på plass. Mandag den 21. oktober ankom sliskene, og mandag den 28. startet arbeidet med å plassere og nivelere sliskene og jernbaneskinner slik at vogna, med Hvalerbåten, skulle kunne trekkes ut av hallen. Denne jobben ble fullført, og alt var klart til å trekke båten ut av hallen. Det ville skje dagen før selve løftet. For å kunne løfte båten stiller Kynningsrud med en kran med 350 tonns løftekapasitet. Mange vil nok lure på hvorfor vi trenger en kran med så stor kapasitet, ettersom «MS Hvaler» er anslått å veie ca. 70 tonn. (Vekten ble 14 tonn mindre) Gunnen til det er at kranens løftekapasitet avtar etter som kranarmen legges ut, og ved løftet av «MS Hvaler» er det nødvendig med relativt langt utlegg for å få båten løftet fra skiddebanen til mellomlagringsplassen og ut til kaiplassen i Seutelven. Om selve sjøsettingen se egen artikkel. Må tåle vekten. Knut Sørensen og Tim Morris forbereder underlaget for sliskene 9

10 Dugnad høsten 2013 Titter frem av åpningen. Fra venstre gjør Rolf Christiansen, Ole Jelstad og Knut Alnæs den siste finpuss på propellen. Av Thor W. Eriksen Denne høsten har vært aktiv, og i motsetning til tidligere, er det gjort mye arbeid som synes. Det har vært viktig å prioritere det arbeidet som er nødvendig før sjøsetting. Skroget er ferdig malt, ballasten er inne, vannlinja er satt og stillaset er revet. Det er blitt mange dugnadstimer utenom de faste kveldene. Frammøte og innsatsen på dugnadskveldene har vært god. Tiden for sjøsetting nærmer seg. Skrog Skroget på «Hvaler» skulle nå være ferdig. Det har vært noen mindre sveisearbeider som har ødelagt malingen, men det har vi regnet med. Stillaset er revet, og skroget er "kommet til syne" igjen. Vi har lenge ventet på en oppmåling av 10

11 Kom med betongen. Lars Erik Karlsen og Ragnar Ullerud kom med betongen som ble fylt opp i kjølsvinet. 11

12 Til vedlikehold. Spennende timer da propellakslingen ble trukket ut. skroget slik at det kunne lages linjetegninger og spanteriss. Nå kunne denne oppmålingen gjøres. Anton Gjelsvik, med sitt firma "Multi Ship Consultans" kom med sine vinkler 04.oktober, og målingene ble utført på en dag. Vi hjalp til med avlesninger og assisterte med lys, stiger og trapper. Linjetegninger og spanteriss ble ferdig levert i oktober. Disse tegningene er nødvendig for seinere stabilitetsberegninger, og de er meget nyttige for oss som lager tegninger til båten. Maling Skroget er nå ferdig malt både innvendig og utvendig. De siste strøkene ble påført som sprøytemaling. Malingen er utført av Kjell Andersen som er tidligere sprøytemaler. Han har lånt utstyret og malt båten gratis. Malearbeidet ble utført i ferien, i sommer, hvor Knut Alnæs og Lars Kristiansen var til stede og assisterte. Jotun har bidratt med malingen. Vi mener at alt sveisearbeide under vannlinja er utført, men det kan fortsatt bli noen mindre fundamenter eller braketter som må sveises. Vi har vært forberedt på dette og regnet med noe "reparasjon" av skader på malingen. Det foregår fortsatt maling av overbygget. Vi slåss nå med temperaturen som kan sette en stopper for alt malerarbeide, men dette hindrer ikke sjøsettingen. Vannlinjen er satt og ferdig malt. Topprekka på rekkverket er av tre og blir satt inn med en blanding av benarolje og whitesprite. Knut Alnæs og Per A. Andersen styrer malingsarbeidet i samråd med Lars Kristiansen. Roret ble løsnet. Før akslingen kunne trekkes ut, måtte roret løsnes fra rorakslingen og deretter senkes ned. Fortøyning Her har det ikke skjedd så mye siden sist. Pullerne, både på fordekket og akterdekket, er på plass, men halegatt akter er ikke montert. 12

13 Oppdaget lekkasje. Under inspeksjon av aksling og propellakselflens ble en lekkasje oppdaget. "Broene" over rennesten er ferdig laget, men ikke montert. Etter sjøsetting kan vi likevel fortøye båten uten at disse er på plass. Båten skal i første omgang ligge i Seutelva, hvor den er godt beskyttet mot vær og vind. Problemet kan bli isen. Vi skal kjøpe inn en nedsenkbar propell som skal holde, i hvert fall, akterskipet fritt for is. Dette for å beskytte roret og propellen. Ror og propellaksel Roret og tilbehøret under vannlinjen er ferdig. Roret skal låses i midtstilling, dette for at ikke noe skal skje i isen i vinter. Det er montert pakkbokser ute og inne på propellakselen og olje er brukt for kontroll av lekkasjer. Det er montert beskyttelsesdeksel over hylsa utvendig. Nå viser det seg at systemet ikke er tett, det er den ytre flensen som ikke er helt plan. Det er derfor nødvendig å trekke ut propellen med aksel igjen. Akslingen må sendes til et verksted for reparasjon. For å få til dette ble det besluttet å trekke hele båten utover på skinnegangen slik at vogna kommer jamt med døråpningen. Da kunne en bil fra kommunen, med kran, komme til og trekke akslingen ut. Roret måtte også demonteres for å få propellen ut. Mandag 18. november ble uttrekkingen utført. Vogna har ikke vært i bevegelse på 17 år, men det hele gikk glatt og fint. NRK Østfold var også til stede og filmet begivenheten. Akslingen ble på tirsdag kjørt med bil til "Maskin Sevice" i Halden. Her ble den ytre tetningsflensen rettet. På torsdag var den tilbake igjen og på lørdag ble propellaksling satt på plass. Nå er det avbalansering av propellen og montasje av roret som gjenstår. Det hele blir klart til sjøsettingen. Fendere males. Gunnar Johansen gir dekkene farge. 13

14 Solide støtter. Torgil Johnsen har hatt ansvaret for støttene (i bakgrunnen). Salonger Reverseringskassa er plassert i aktersalongen, men den vil ikke bli satt fast før båten er sjøsatt. Arbeidet med oppretting av propellakselen er vanskelig og krever stor nøyaktighet, dette må gjøres av fagfolk. Deretter kan reverseringskassa festes endelig. Koplingsdelen som skal kople sammen akselen og reverseringskassa er satt på akselen, men noe tilpasning må gjøres. Septiktankene og andre tanker er fortsatt ikke festet til fundamentene, de må holdes løse inntil videre. Fundamenter for hydraulikkolje til reverseringskassa er på plass. Arbeidet med dørken er i gang, det er laget fester og støtter til bærebjelkene. Etter at ballasten (betongen) kom på plass, er vanntankene i forsalongen montert. 14 Tanker/rør/maskin I maskinrommet har fundamentet for hovedmotoren blitt klargjort. Det er gjort så mye at det nå skulle være klart til å ta imot motoren. Begge dieseltankene er nå ferdig montert. Overbordventilene for kjølevann, lensevann og brannpumper er montert. Startlufttankene er som tidligere nevnt, blitt underkjent, men det blir laget nye. Luft og fyllerør fra dekk er montert. Fyllestusser til ferskvannstanker og avlufting på hoveddekket er ferdig. Luftkompressorer og brannpumper er om bord, men ikke montert. Vi har fått ny diesel dagtank fra Jotne, denne er plassert på nytt fundament i maskinrommet. Noen fundamenter mangler fortsatt. Det er satt på blindflenser på alle overbordstusser og ventiler. Lensekassen er overhalt, men ikke montert. Ole Torp tegner maskinromsarrangement og fundamenter, mens Ole Jelstad styrer det praktiske arbeidet. Støtter Skroget har hele tiden stått på en skinnegående vogn. Fire støtter er satt på vogna for å støtte skroget, i tillegg hviler skroget på store treklosser i bunnen. Båten hviler i en "vugge" og kan løftes opp med kran. Vi skulle gjerne ha satt bort jobben til JERNBANESVILLER SELGES Har du bruk for jernbanesviller kan du henvende deg til Torgil Johnsen, tlf Svillene er i 1.klasses stand og er uten jern. Pris: kr /stk. Vi gjør oppmerksom på at det er visse begrensninger for bruk av jernbanesviller. Hentes på tidligere Seut Mekaniske Verksted, Mosseveien 63-65, Fredrikstad.

15 Betong pumpes. Torgil Johnsen sover nok ikke, men er høykonsentert sammen Roger Hansen som hjelper til med pumpingen av betong til ballasten. andre, men dårlig økonomi gjør at vi "gamle gubbene" må trå til selv. Torgil Johnsen utfører det praktiske arbeidet, mens undertegnede har laget tegninger av konstruksjonene. Støttene er nå ferdig. Ballast Ballasten kom på plass 25. oktober. Nye Østfold Betongpumping og Karlsrud Betongpumping i Skiptvedt sponset oss med betong og bil. Vi takker så mye for bidraget. Med betong og "lokkebuss" regner vi med at ballasten veier ca. 7 tonn. Det er lagt inn betong i forskipet, forsalongen og i maskinrommet. Se egen artikkel om ballasten. Vannlinje Det å sette vannlinje på en båt er ikke lett. Det har vært mye diskusjon om hvordan vi skulle gjøre det. Vi har sett på gamle fotografier og funnet ut hvor vi starter i baugen og hvor vi ender akter. Det er linjen i mellom som er problemet. Vi fikk etter hvert hjelp av Gerhard Wiklund (bror av Eine Wiklund) som stilte med moderne niveleringsutstyr og kikkert. Vannlinjen ble først markert med tusjpenn før den ble "tapet" og seinere malt. Skinnegang og sjøsetting Båten står på en skinnegående vogn av stål. Før sjøsetting må vogna klargjøres, og det må lages ny skinnegang ut av hallen. Etter å ha stått stille i 17 år må hjulene (boggier) smøres og beveges. Det er en høydeforskjell på ca cm mellom bakken utenfor og gulvet i hallen. Maritime Center Isegran hjelper oss med å legge skinnene. Først ble plassen planert, deretter ble det plassert jernbanesviller på tvers. Så kom det kraftige boks i tre på langs, før skinnene ble plassert på toppen. Etter sjøsettingen er svillene og vogna båten har stått på, til salgs. Vogna er 8 x 4,2 m og veier 10 tonn. Det er også laget en mellomlagringsplass, da løftingen må foregå i to operasjoner. Onsdag 27. november ble Hvaler trukket helt ut av hallen. Torsdsag 28. november fant sjøsettingen sted. Dette er en stor begivenhet for oss. Se egen artikkel om sjøsettingen. Festivaler Vi har i høst deltatt med "stand" på Eplefestivalen på Rove, Kirkøy og deltatt ved en Filaterlistmesse i Kongstenhallen. Under Eplefestivalen var været dårlig med regn og vind til å begynne med. Frammøte var likevel bra og salget av rekvisita var ok. Det var litt tidlig for epler, men det var en masse hjemmebakte eplekaker. Filaterlistmessen varte i tre dager. Vi stilte vi med mannskap for oppsetting og demontering av vegger. Vi hadde også "stand" med salg av rekvisita. Vi fikk presentert en ny folder som inneholdt 2 frimerker med Hvalerbåten som motiv. Denne var laget av Per A. Andersen og Kjell Stenmarch. Vi fikk også presentert vår nye kalender for Et restopplag av boka "Hvalerpostens historie" som Kjell Bothne har hatt, ble solgt. Det er fortsatt noen få eksemplarer igjen. Administrasjon Utenom det praktiske arbeidet foregår det en del annen virksomhet. Det har vært avholdt ett styremøte i Stiftelsen med Knut Alnæs som ny formann. Roger Hansen er blitt forretningsfører, og Ole Jelstad er teknisk konsulent. Det har vært ett møte i redaksjonskomiteèn. Det viktigste er produksjonsmøtene. Her har det vært flere møter i brakka på Seut med full gjennomgang av alt arbeid som må gjøres før sjøsetting. Det er veldig mye som det er viktig å ha god styring på. 15

16 Vi har jevnlig kontakt med Riksantikvaren og Sjøfartsdirektoratet. Økonomi Vi sliter med økonomien, selv om vi får noen penger inn, er utgiftene store. Den planlagte sjøsettingen vil koste oss nesten alt vi har av penger. Det er mange som sponser oss med penger, andre hjelper oss med varer eller gir rabatt på det vi kjøper. De som gir mest er Jotun som gir oss all maling gratis. Riksantikvaren og kommunene har gitt oss penger tidligere i år, og Oslo Maritime Stiftelse har gitt oss kr ,- Se for øvrig egen liste i avisa med sponsorer og bidragsytere. Vi får inntekter ved salg av andelsbrev, rekvisita, kalendere og en ny folder med frimerker. Det bør nevnes at fotograf Kjell Stenmarch har hjulpet oss i flere år med scanning, foto, lage bilder, seil, foldere osv. Medlemskontingenten fra Venneforeningen kommer godt med. Det er søkt om penger fra Kulturminnefondet og fra Sparebankstiftelsen DNB, men her venter vi på svar. Vi krysser fingrene og håper på tilskudd fra noen av disse. Når båten er sjøsatt. skal vi bl.a. ha inn motoren. Det vil koste store beløp som vi foreløpig ikke har. Skulle noen av våre medlemmer ha bilder av Hvalerbåten, eller andre gamle båter fra distriktet, så ta gjerne kontakt med meg - tlf eller e-post Andre historiske bilder, eller historier fra gamle dager er også av interesse. Ballast i skuta nødvendig Av Thor W. Eriksen Tiden for sjøsetting av gamle «M/S Hvaler» nærmer seg. En liten milepæl i arbeidet var å få inn ballast i båten. Dette skjedde fredag 25.oktober. «Hvaler» skal sjøsettes uten motor og innredning. Da vil skroget, uten ballast, være så lett og ustabilt at vi ville risikere kantring, dvs. at båten kunne legge seg over på siden. Med ballast i er vi trygge på at båten vil flyte rett. Sikrer stabilitet. Betongen er pumpet inn i kjølsvinet, og Leif, Ole, Knut og Ragner bearbeider massen. Vi er blitt sponset av Nye Østfold Betongpumping og Karlsrud Betongpumping AS. Vi takker så mye for bidraget. Ragnar Ullerud, som 16

17 er eier av NØB har vært på befaring og vært meget hjelpsom med informasjon og gode råd. Vi har selv laget en tegning som viser hvor betongen skal være. Det er spanterom som må holdes åpne for å få plass til rør og for å virke som lensebrønner. For å øke vekten har vi samlet en masse lokkebuss for å blande i betongen. Dugnadsgjengen har jobbet hardt med å bære kasser og spann med skruer, muttere, nagler og annet stål inn i båten på forhånd. Betongen ble pumpet i slanger fra bilen, over dekk og ned i bunnen. Betongen ble pumpet i til et nivå jamt med toppen av bunnstokkene. Betongen måtte komme i klæddær slik at vi kunne ha i betong og lokkebuss lagvis. Det hele ble blandet sammen med river. Samtidig måtte to mann være på dekk og holde slangen på plass. Dette var meget tungt arbeide, og det var mange svette kællær etterpå. Når betongen pumpes om bord blir det alltid en del søl. Per Arild og Knut tok fram bøtter og skurefiller for å vaske vekk sølet etterpå og før betongen stivnet. Det ble gjort en kjempeinnsats fra hele gjengen. Tilstede var Knut Alnæs, Per A. Andersen, Leif Vegelbo, Torgil Johnsen, Roger Hansen, Ole Jelstad og undertegnede. Betongen er av beste kvalitet, det er B35 med betegnelsen MF40, fylt med stålfiber. Fibrene virker som armering, det hindrer sprekkdannelser og gjør betongen meget sterk. Den skal motstå vibrasjoner og tåle olje, diesel og saltvann. Betongen herder sakte, det går an å gå på den etter ett døgn, men den fortsetter å herde i flere uker etterpå og blir til slutt meget hard. Det ble pumpet om bord ca. 2,5 m 3 betong og fylt i ca. 1 tonn med lokkebuss. Betongen har en egenvekt på 2,4 kg/dm 3, da skulle den totale vekten bli ca. 7 tonn. Sju tonn pumpet inn. Betong av beste kvalitet, nemlig B35 med betegnelsen MF 40, ble pumpet inn. 17

18 Til salgs D/S Hvalers venner jobber for å skaffe penger til restaureringsarbeidet. For tiden tilbyr vi følgende produkter for salg: Fargetrykk av kustnerern Arne Wærstad Bildet viser «Hvaler» på vei inn til Bølingshavn. Det er i fine sommerfarger og egner seg godt hjemme på stueveggen eller på hytta. Arne Wærstad er en populær kunstner som er mest kjent for sine mange bilder fra Hvalers miljø og flora. Størrelse ferdig innrammet ca. 74 x 61 cm Pris ferdig innrammet kr ,- Trykk etter akvarell av Edgar Berg Dette er vårt nyeste bilde som har flotte farger og er meget dekorativt. Motivet er «Hvaler» anno 1948 på elven utenfor Gamlebyen og er malt av Edgar Berg. Trykket er av beste kvalitet og garantert lysekte. Bildet kommer ferdig innrammet, som vist på bildet over. Størrelse ferdig innrammet: ca. 46 x 36 cm. Pris ferdig innrammet: kr. 950,- Trykk etter oljemaleri av Mogens Skovborg Bildet er av den kjente skipsportrettmaleren Mogens Skovborg, og viser «Hvaler» slik den så ut i Homlungen fyr kan skimtes i bakgrunnen. Skipsportrettmalere gjengir skipet i profil «fotografisk» og hadde derfor sin glanstid før fotografiet ble oppfunnet. Nå er det ikke mange igjen som driver med denne krevende kunstformen. Størrelse ferdig innrammet: ca. 63 x 42 cm. Pris ferdig innrammet: kr. 800,- 18

19 Caps D/S Hvalers venner Marineblå caps med D/S Hvalers venner logo. Størrelse kan justeres Pris kr. 150,- T-skjorte med «Hvaler»-motiv T-skjorte i god kvalitet med motiv av «Hvaler» og teksten «Et unikt stykke kystkultur» Motiv er laget av Christian Mohn. Fåes i størrelser S til XXL Farge marineblå Eksklusivt andelsbrev i D/S Hvaler Andelsbrevet er spesialkalligrafert av Lasse Michalsen og viser «Hvaler» i 1892-utgave. Andelseieren får sitt navn på andelsbrevet som ellers inneholder en spesialkomponert tekst rettet mot mottaker. Størrelse ferdig innrammet: ca. 32 x 55 cm. Pris ferdig innrammet: kr ,- Klistremerke med «Hvaler»-motiv Klistremeke til å sette på innsiden av bilrute.størrelse 14 x 16 cm. Pris kr. 60,- Medlemsskap i D/S Hvalers Venner Du får tilsendt venneforeningens medlemsblad og blir holdt orientert om fremdriften. Som medlem vil du også bli prioritert ved senere arrangementer. Ta kontakt med Leif Vegelbo Mobil : Ønsker du å kjøpe noen av disse fine produktene? Dersom noe annet ikke er spesielt angitt over, ta kontakt med Thor Willy Eriksen på eller mobil

20 Fra dagboka til Schrader: Under krigen Isvintre, krigsår og fravær fra båten i over tre år Det er ikke ført en fullstendig loggbok for disse årene. Dette er derfor noen glimt fra denne vanskelige tiden for rutebåtene på Hvaler. (Manuskripet er i overenstemmelse med den originale loggboken) 1940: Aprilogjuni D/S Hvaler blir lagt opp i Ed 12 april. «D/S Skjærhalden» begynte «D/S Hvalers» rute lørdag 13. april og hadde denne ruten fram til 22. juni s.å. Da hendte det rareste som har hendt i D/S A/S Hvalerselskapets historie siden rutene begynte: «D/S Skjærhalden» ble sendt til «M/B Vesterøs» rute og «Vesterø» ble satt inn i «Skjærhaldens» rute. Det ble mye 20 Elisabeth Schrader Kristiansen skriver fra loggboka til sin far, Rolf Schrader. surr for pasasjerene og lasten. September I hele sommer har vi gått ruta her vest. M/S Vesterø har fraktet ved til oss i hele sommer. Vi har brukt 30 _ favn skauved og 4 favner bakhon ved. Vi har hatt ganske god trafikk til å være på Vesteøyene Januar D/S Hvaler ligger i opplag på Ed. Skjærhalden blir satt inn ruta, båten klarer ikke å holde ruta pga is. En dag går det «høl» i Skjærhalden. Detmådaleiesinnbåter,toisbrytere, for å få Hvaler ut fra Ed. D/S Hvaler måtte først på verksted for å få aksel og propell på igjen på Greåker mek. I mellomtiden hadde isen lagt på seg slik at det var umuligågåruta. Båten lå stille p.g.a isforholdene. Da begynte jeg med en bilrute som jeg holdt på med i 14 dager. Det gikk ganske bra, men vi var meget uheldige med været. Det ble mye sne på isen og vi hadde mye besvær med å holde veien på isen oppe. Så Mye is i skjærgården. «D/S Hvaler» lå i opplag på Ed. «Skjærhalden» i forgrunnen ble satt inn på ruta, men båten klarte ikke å holde ruta på grunn av tykk is. kom Hvaler igang igjen så vi sluttet med bilruten. Vi fraktet 22000kg matvarer og 150 personer med bil over isen i de 14 dagene det varte. Til Halden var også båtrutene innstilt. 1942: 22 juni Jeg reiser til Fredrikstad og skal overta Skjærhalden etter Nilsen. Stymann er Karl Gillerstedt, maskinist Larsen og fyrbøter Bjarne Lønne. Juli 1 juli Vi har god trafikk. Det er flere passajerer enn vi kan ta med på lørdagene. 11 juli gikk D/S Hvaler på Bølingshavn og Skjærhalden. Den hadde over 100 passasjerer. Vi har gjort over 1200 kr fra lørdag

Uke 7 - mandag. Treninngslogg for Siri. Tidspunkt Motbakkeløp 4-2 intervall Kommentar

Uke 7 - mandag. Treninngslogg for Siri. Tidspunkt Motbakkeløp 4-2 intervall Kommentar Uke 7 - mandag Jeg var veldig spent. Beina mine var litt støle etter en joggetur sent søndag kveld. Været var så fint og kaldt, at jeg tenkte at denne testen kom til å bli perfekt. Pulsen var passe lav,

Detaljer

1 INNLEDNING. Åsgårdstrand Seilforening. Heising av master ombord og i land med bruk av foreningens mastekran. Versjon 1 10.

1 INNLEDNING. Åsgårdstrand Seilforening. Heising av master ombord og i land med bruk av foreningens mastekran. Versjon 1 10. Åsgårdstrand Seilforening Heising av master ombord og i land med bruk av foreningens mastekran. Versjon 1 10.feb 2010 1 INNLEDNING I forbindelse med at det fra 2010 er flere kranførere, og også at det

Detaljer

Her følger min syvende rapport i forbindelse med verkstedopphold ved Hvide Sande Skibs- & Baadebyggeri våren 2015.

Her følger min syvende rapport i forbindelse med verkstedopphold ved Hvide Sande Skibs- & Baadebyggeri våren 2015. Her følger min syvende rapport i forbindelse med verkstedopphold ved Hvide Sande Skibs- & Baadebyggeri våren 2015. Rapporten er skrevet av Stuert Rogen Monsen. Dag 27. Onsdag 4.mars 2015. Været: Regn på

Detaljer

GENERALFORSAMLING Stavanger 5. 7. juni. Invitasjon. og program

GENERALFORSAMLING Stavanger 5. 7. juni. Invitasjon. og program 2015 GENERALFORSAMLING 5. 7. juni Invitasjon og program Rørentreprenørene Norge og Rørentreprenørene Norge Rogaland inviterer til Generalforsamling og lokal 100 års markering Velkommen til Clarion Hotel

Detaljer

Rapport uke 2. Lørdag:

Rapport uke 2. Lørdag: Lørdag: Rapport uke 2 I dag var vi på en stor utdannings messe som de har vert år i mars. Målet med messen er å få unge til å ta en praktisk utdanning. Her i Tyskland må man allerede etter 4 klasse velge

Detaljer

M/S Arnafjord Månedsrapport september-november 2010

M/S Arnafjord Månedsrapport september-november 2010 M/S Arnafjord Månedsrapport september-november 2010 Hardanger Fartøyvernsenter Bjørn Lingener & Åsmund Kristiansen 1 Nå ligger Arnafjord på sjøen igjen etter omtrent ett år på land. Arnafjord skal nå ligge

Detaljer

MS Tandur. Rapport etter besiktigelse

MS Tandur. Rapport etter besiktigelse MS Tandur Rapport etter besiktigelse Bredalsholmen 2004 MS Tandur Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter (BDF) ble kontaktet av Sigurd Torsøe, eier av lastebåten MS Tandur fra 1877. Eier ønsker å bli av

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden: 25. årgang Mars 2014 Medlemsmøte Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Nytt fra valgkomiteen 4. Aktuelle saker 5. Eventuelt 6. Lions internasjonale aktiviteter Klubbavis

Detaljer

Arbeidet med «den gamle» er ikke bortkastet

Arbeidet med «den gamle» er ikke bortkastet Årsmøte i D/S Hvalers venner Hva som skjedde på årsmøtet kan du lese på Side 5 Hvalers manøversøyle stjålet Frekkheten kjenner ingen grenser Side 2 Styrehus & Røkesalon Dykk i et gammelt tegningsarkiv.

Detaljer

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Formannens hjørne: Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Postboks 1077,Lundsiden 4687 Kristiansand Org nr 983 100 368 Bankgiro 3060 21 30319 Utgave februar 2013 Innhold: Formannens hjørne Innkalling

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2011 USKEKALVEN VEL

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2011 USKEKALVEN VEL PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2011 USKEKALVEN VEL Tirsdag 20.mars 2012 kl 18-19 Allservice lokaler på Åsen. Protokoll fra årsmøte 2011 i Uskekalven Vel Side 2 av 8 Møtet ble åpnet av styrets leder, Arne Oscar

Detaljer

Årsberetning 2013/14 24. mars 2013 13. april 2014

Årsberetning 2013/14 24. mars 2013 13. april 2014 Årsberetning 2013/14 24. mars 2013 13. april 2014 Styret sammensetning Årsmøtet ble avholdt på Tosseviksetra 24. mars 2013. Asbjørn Wilhelmsen er formann i Vikerfjell Skiløyper. Even Bladt Jarlseth (styremedlem)

Detaljer

TUR TIL ENGLAND 7. - 18. AUGUST 2014. Klar til å kjøre videre. Dagen etter, tirsdag den 12,. våkner vi til strålende sol og stille vær.

TUR TIL ENGLAND 7. - 18. AUGUST 2014. Klar til å kjøre videre. Dagen etter, tirsdag den 12,. våkner vi til strålende sol og stille vær. TUR TIL ENGLAND 7. - 18. AUGUST 2014 Dagen etter, tirsdag den 12,. våkner vi til strålende sol og stille vær. Klar til å kjøre videre. Mye natur rundt her. Så er det i gang med sluser igjen. Jeg og Anni

Detaljer

Selvbygg av badestamp

Selvbygg av badestamp Selvbygg av badestamp På denne siden vil jeg gi en beskrivelse av hvordan jeg bygget meg selv en badestamp. Først startet jeg med å bygge meg en ovn. Jeg brukte 4 mm rustfritt stål. Aluminium kan og benyttes,

Detaljer

Moldova besøk september 2015

Moldova besøk september 2015 Moldova besøk september 2015 Lørdag 3. september var åpningsdatoen for vårt etterlengtede hjem for barna våre i Belt. Vi ankom Moldova sent torsdag kveld og ble kjørt fra flyplassen av Pedro fra Bethany

Detaljer

Hallangspollens Vel HALLANGSPOSTEN. ÅRG. 15 Utgis av: Hallangspollens Vel NR. 2, mars 2007 e-post: styret@hallangspollensvel.no

Hallangspollens Vel HALLANGSPOSTEN. ÅRG. 15 Utgis av: Hallangspollens Vel NR. 2, mars 2007 e-post: styret@hallangspollensvel.no HALLANGSPOSTEN ÅRG. 15 Utgis av: Hallangspollens Vel NR. 2, mars 2007 INFORMASJON Referat fra Årsmøte i Folkets Hus Vann Veier Dugnad 19 mai 2007 Sommerfest lørdag 7. juli 2007 Web siden Flytebryggene

Detaljer

Brukerhåndbok - Sikkerhetspresenning manuell med skinner

Brukerhåndbok - Sikkerhetspresenning manuell med skinner 1. Godkjent person sikring Tåler noe snøbelastning 2. Manuell opprulling med sveiv eller tau hvor utrekkstanga føres med støttehjul 3. Hele presenningen trekkes manuelt ut med tau 4. Dekker ovale, runde

Detaljer

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør «Det var en gang en som bygde en campingbil» Slik startet dette eventyret som i dag heter Norsk Bobilforening. Det er i år 30 år siden foreningen ble stiftet.

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Utarbeidet med økonomiske midler fra Utdanningsdirektoratet

Utarbeidet med økonomiske midler fra Utdanningsdirektoratet Fritt Fram 3 Temabok 4 Bliss-utgave 2007 Oversatt til Bliss av Astri Holgersen Tilrettelagt av Trøndelag kompetansesenter ved Jørn Østvik Utarbeidet med økonomiske midler fra Utdanningsdirektoratet Temabok

Detaljer

Klargjøres for slep: Hamen-kantring var kontrollert - Østfold...

Klargjøres for slep: Hamen-kantring var kontrollert - Østfold... Østfold 20.10.2012 Klargjøres for slep: Hamen-kantring var kontrollert PÅ VEI BORT? 'Kantringen' det ble varslet om tirsdag denne uka, viste seg å være kontrollert. Det jobbes med å sveise på nye plater

Detaljer

Fant fly ved flymuseum

Fant fly ved flymuseum Fant fly ved flymuseum Av Kjetil S. Grønnestad 05.06.2012 14:07 Når det tyske sjøflyet Heinkel He-115 heves opp fra Hafrsfjord, får Flyhistorisk Museum på Sola verdens eneste gjenværende fly av sitt slag.

Detaljer

Årsmøte 2015 i Sjøbadet Småbåthavn SA

Årsmøte 2015 i Sjøbadet Småbåthavn SA Årsmøte 2015 i Sjøbadet Småbåthavn SA Tid: Onsdag 18. mars 2015 kl 19 Sted: Backlund Hotell 31 medlemmer deltok. 1 Åpning og godkjenning Leder Jan Johansen åpnet møtet og ønsket alle velkommen. Han gjorde

Detaljer

INNKALLING. Det innkalles til årsmøte i Ankenes Båtforening torsdag 29. april 2010 kl 19.00 i 1. etg. Ankenes Sanitetshus.

INNKALLING. Det innkalles til årsmøte i Ankenes Båtforening torsdag 29. april 2010 kl 19.00 i 1. etg. Ankenes Sanitetshus. Ankenes Båtforening - Ankenesstrand - INNKALLING Det innkalles til årsmøte i Ankenes Båtforening torsdag 29. april 2010 kl 19.00 i 1. etg. Ankenes Sanitetshus. Til behandling foreligger følgende dagsorden:

Detaljer

Ekspedisjon Nohab Polar Se side 4. Slik beregnes svinghjulet til «Hvaler» Den upraktiske presten

Ekspedisjon Nohab Polar Se side 4. Slik beregnes svinghjulet til «Hvaler» Den upraktiske presten Slik beregnes svinghjulet til «Hvaler» Den upraktiske presten Rett før vårt julenummer går i trykken får redaksjonen en gladmelding som vi selvsagt må dele med alle venner av «Hvaler :Det er med betydelig

Detaljer

M/F Folgefonn I Rapport fra perioden juni 2010 til november 2011

M/F Folgefonn I Rapport fra perioden juni 2010 til november 2011 M/F Folgefonn I Rapport fra perioden juni 2010 til november 2011 Hardanger Fartøyvernsenter Karsten Mæhl 1 Arbeider utført ved Dåfjorden slipp Etter M/F Folgefonn I sin ankomst til Norge i juni 2010 ble

Detaljer

Rapport fra befaring av D/S Hvaler 31,10,06

Rapport fra befaring av D/S Hvaler 31,10,06 Rapport fra befaring av D/S Hvaler 31,10,06 "Hvaler" slik de fleste husker båten. Her på vei ut Østerelven i Fredrikstad i 1972. (Hentet fra Stiftelsen Hvaler hjemmeside) D/S Hvaler er plassert i en verkstedhall

Detaljer

Bevilget i fjor: 13 000

Bevilget i fjor: 13 000 Søknad om kulturmidler Songdalen Kommune Kulturkontoret Gjelder år: 2012 Postboks 53, 4685 Nodeland Tlf: 38 18 33 33, Fax: 38 18 33 43 Søkernavn Navn på lag/forening: Finsland Cross Klubb postmottak@songdalen.kommune.no

Detaljer

Stillasguide for TG og Lignende

Stillasguide for TG og Lignende Stillasguide for TG og Lignende Guide: Stillas Innhold 1: Forord... 2 2: Skaff og beregn materialer... 3 3: Materialer... 4 4: Konstruksjon... 4 4.1: Steg 1... 5 4.2: Steg 2... 5 4.3: Steg 3... 6 4.4:

Detaljer

Fartøyvernets ABC. Hvordan skaffe midler

Fartøyvernets ABC. Hvordan skaffe midler Fartøyvernets ABC Hvordan skaffe midler Hva bør en søknad inneholde? Avsender/adresse/kontonummer osv Overskrift : Søknad om midler til. Kort presentasjon av fartøyet Organisasjonen bak fartøyet Beskrivelse

Detaljer

Frivillighets registeret Heller ikke i 2010 klarte vi å registrere FCK i registeret, det betyr at vi ikke får inntekt fra grasrot andelen.

Frivillighets registeret Heller ikke i 2010 klarte vi å registrere FCK i registeret, det betyr at vi ikke får inntekt fra grasrot andelen. Søknad om kulturmidler Songdalen Kommune Frist 1. mai Kulturkontoret Postboks 53, 4685 Nodeland For året 2011 Tlf: 38 18 33 33, Fax: 38 18 33 43 postmottak@songdalen.kommune.no Søkernavn (lag/forening):

Detaljer

Oppstarten og den første tiden

Oppstarten og den første tiden Oppstarten og den første tiden Sverre L. Sivertsen Siden Lukeenga Aerodrom fyller 20 år i år kan det være interessant å se tilbake på hva som forgikk i oppstarten og i den første tiden. Med støtte i hukommelse,

Detaljer

Månedsbrev for Sirkelen juni 2016

Månedsbrev for Sirkelen juni 2016 Månedsbrev for Sirkelen juni 2016 MANGFOLDSPROSJEKTET MÅL: Utvikle samarbeidet barnehage hjem for å styrke identitet og tilhørighet hos barn og familier med flerkulturell bakgrunn. MÅL FOR «GLEDING»: Forebygge

Detaljer

MS Jøsenfjord REDALSHOLMEN DOKK OG FARTØYVERNSENTER. Rapport fra befaring den Jon Helge Aas

MS Jøsenfjord REDALSHOLMEN DOKK OG FARTØYVERNSENTER. Rapport fra befaring den Jon Helge Aas G:\bdf-bre\Arkiv\Avd.Teknisk\22700 Jøsenfjord\03- Dokumentasjon\Rapporter\Befaringsrapporter. Tilstandskontroll\131105 Befaringsrapport MS Jøsenfjord.docx REDALSHOLMEN DOKK OG FARTØYVERNSENTER MS Jøsenfjord

Detaljer

Legg denne på egnet sted inne i båten Bolter og sjakler oppbevares i for eksempel en boks

Legg denne på egnet sted inne i båten Bolter og sjakler oppbevares i for eksempel en boks Ned rigging av masten Forberedelser Spray Hood og eventuell kalesje fjernes Rullerev. tre ut tauet og kveil det opp og fest det på rullerevet Ta av seilet og fest revelinjer til storseilbommen Nedhaler

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

OBS-OBS-OBS-OBS- Invitasjon til årsmøte 10. Mars kl 13.00.

OBS-OBS-OBS-OBS- Invitasjon til årsmøte 10. Mars kl 13.00. Side 1 Nr.1.2012 INNHOLD: Side 1: Invitasjon til årsmøte 10 mars. Grasrotandel. Side 2: Lederen, Saksliste. Side 3 : Referat fra julebord m/bilder Side 4.: Minneord. Side 5: Reklame. Invitasjon til årsmøte

Detaljer

ARENDALITTEN SOM BLE BOBBY REIS TIL ROMERTIDEN. Jobben var beregnet til å koste 1,6. millioner. Den utviklet seg til å bli

ARENDALITTEN SOM BLE BOBBY REIS TIL ROMERTIDEN. Jobben var beregnet til å koste 1,6. millioner. Den utviklet seg til å bli 21 REISE REPORTASJE UNDERHOLDNING redaksjonen@agderposten.no 37 00 37 00 Jobben var beregnet til å koste 1,6 millioner. Den utviklet seg til å bli en av de største restaureringsjobbene på en treskute her

Detaljer

Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4.

Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4. Leirsund: 15.02.2015 Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4. Tid : Mandag 23. Mars 2014 Klokken 18.00 Sted: Leirsund Velhus Det blir enkel servering med kaffe og noe å bite

Detaljer

Drømmen er å bli spurt om å delta igjen

Drømmen er å bli spurt om å delta igjen Kjøp bilde Drømmen er å bli spurt om å delta igjen Tall Ships Races har spurt Skudeneshavn spesifikt om de vil være en CIC-havn. Derfor regner Ståle Landaas med minst femten skuter i havnebassenget i juli.

Detaljer

Prosjekt Skarven Årsrapport for 2011

Prosjekt Skarven Årsrapport for 2011 Prosjekt Skarven Årsrapport for 2011 Prosjekt Skarven startet opp høsten 2008, da Cai Jerner, bosatt på Skåtøy, tilbød Kragerø Kystlag å låne Åfjordbåten Skarven, mot å vedlikeholde denne. Kystlaget fikk

Detaljer

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTE

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTE Stathelle 22.02.2015 Side 1 av 12 Til Medlemmene i Bamble Modell Fly Klubb Stathelle, 16/2-15 Saksliste og sakspapirer(7 vedlegg) for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 31/1-2015 Torsdag

Detaljer

18 stemmeberettigede medlemmer av Meløy Historielag var møtt fram da lederen ønsket velkommen og åpnet møtet.

18 stemmeberettigede medlemmer av Meløy Historielag var møtt fram da lederen ønsket velkommen og åpnet møtet. MØTEREFERAT Årsmøte i Meløy Historielag på Ørnes Hotell onsdag, den 13. mai 2015 kl 18.00 Til stede: 18 stemmeberettigede medlemmer av Meløy Historielag var møtt fram da lederen ønsket velkommen og åpnet

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET FEBRUAR 2012 Hei alle sammen Vi er på vei mot våren og vi gleder oss over at sola titter mer frem og at temperaturen stiger! Denne måneden har vi hatt karnevalsfeiring og

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Rutebilhistorisk Forening avdeling Telemark

Innkalling til årsmøte i Rutebilhistorisk Forening avdeling Telemark Innkalling til årsmøte i Rutebilhistorisk Forening avdeling Telemark Avd. Telemark Årsmøtet avholdes på loftet i Brekke Kafe (Brekkeparken i Øvregate 41, Skien), tirsdag 12. mars kl 19:00. Saksliste til

Detaljer

KRoP Nytt 19.mai 2009

KRoP Nytt 19.mai 2009 KRoP Nytt 19.mai 2009 Sjøsetting på eskimovis Hei alle sammen, håper dere er klare for en ny aktiv padlesesong. Loggboka i konteineren viser at 2008 var en god sesong, og allerede nå er det loggført mange

Detaljer

KLUBBTUR 19.10.2013 EGERSUND. Deltagere: Henryk (Henry) Mackowski, Jan Harald Risa, Thomas Skarstein, Torstein Fjermestad.

KLUBBTUR 19.10.2013 EGERSUND. Deltagere: Henryk (Henry) Mackowski, Jan Harald Risa, Thomas Skarstein, Torstein Fjermestad. KLUBBTUR 19.10.2013 EGERSUND Deltagere: Henryk (Henry) Mackowski, Jan Harald Risa, Thomas Skarstein, Torstein Fjermestad. Velger å begynne med oppladningen til turen, som ikke gikk helt smertefritt fra

Detaljer

Det er sommerferie, og Frida og Sofus skal på båttur med bestefar.

Det er sommerferie, og Frida og Sofus skal på båttur med bestefar. Det er sommerferie, og Frida og Sofus skal på båttur med bestefar. Bestefar har hørt på værmeldingen at det skal være fint vær hele dagen. Frida og Sofus lurer på hva de skal ha med seg på båtturen. "Dere

Detaljer

Referat fra årsmøte Steinbrygga båthavn for sesongen 2013

Referat fra årsmøte Steinbrygga båthavn for sesongen 2013 Referat fra årsmøte Steinbrygga båthavn for sesongen 2013 Åpning: Styrets leder ønsket velkommen til årsmøte og presenterte styret for sesongen 2013 Dagsorden for årsmøtet:. 1. ÅPNING. 2. KONSTITUERING:

Detaljer

Bilfergen Månedsrapport - november 2007

Bilfergen Månedsrapport - november 2007 Bilfergen Månedsrapport - november 2007 Hardanger Fartøyvernsenter v/ Axel Bjelke Bildet over viser status på dekk pr. 3/11-2007. Før dekksleggingen kan begynne for alvor må de siste bjelkene på plass.

Detaljer

Falt for Azimut 50. De siste ti årene har den båtglade innlandsfamilien. BÅTEN MIN: Azimut 50

Falt for Azimut 50. De siste ti årene har den båtglade innlandsfamilien. BÅTEN MIN: Azimut 50 BÅTEN MIN: Azimut 50 HØYT HEVET: Fra flybr igden har Borger, Anita og Maren Ulven kongeutsikt i alle retninger. Familien Ulven fra Moelv reiser hver helg til Vollen, hvor deres Azimut 50 har fast hjemmehavn.

Detaljer

VELKOMMEN OM BORD! THE TALL SHIPS RACES

VELKOMMEN OM BORD! THE TALL SHIPS RACES VELKOMMEN OM BORD! THE TALL SHIPS RACES Fredrikstad 2019 organised by Sail Training International Tusenvis av unge sjøfarere mellom 15 og 25 år utfordrer seg selv i The Tall Ships Races. De møter ungdom

Detaljer

Mårøy på slipp i Hammerfest tidlig på 60 tallet. Kilde: Goggen.net. 3 mars 2015; Skipet kommer hjem igjen tidlig i mai 2015

Mårøy på slipp i Hammerfest tidlig på 60 tallet. Kilde: Goggen.net. 3 mars 2015; Skipet kommer hjem igjen tidlig i mai 2015 Mårøy på slipp i Hammerfest tidlig på 60 tallet. Kilde: Goggen.net 3 mars 2015; Skipet kommer hjem igjen tidlig i mai 2015 De grå skipene og de gule bussene; Mårøy, bygd som dagrutebåt for FFR: Byggeår:

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

M/S Hamen er en verkebyll for hele fartøyvernmiljøet i Norge

M/S Hamen er en verkebyll for hele fartøyvernmiljøet i Norge Østfold 02.08.2011 M/S Hamen er en verkebyll for hele fartøyvernmiljøet i Norge Den gamle lastebåten har ligget i grensefjorden mellom Sverige og Norge på svensk side siden 2005, og betegnes som et stort

Detaljer

Månedsbrev fra Rådyrstien September 2014

Månedsbrev fra Rådyrstien September 2014 Månedsbrev fra Rådyrstien September 2014 Da var august måned alt forbi, og den har kommet og gått i en fei. «Gamle» barn og voksne har sakte men sikkert kommet tilbake fra ferie, og det har vært spennende

Detaljer

Hålogatun vil være det framtidige samlingssted for foreningen TANDBERGERNE.

Hålogatun vil være det framtidige samlingssted for foreningen TANDBERGERNE. Hålogatun vil være det framtidige samlingssted for foreningen TANDBERGERNE. Årsmelding 2010 TANDBERGERNE s første styre valgt på årsmøtet/stiftelsesmøtet 1. juni 2010 på Nordlandsmuseet. Bak fra venstre:

Detaljer

Protokoll Årsmøte Sarpsborg Havfiskeklubb 14. januar 2016

Protokoll Årsmøte Sarpsborg Havfiskeklubb 14. januar 2016 Protokoll Årsmøte Sarpsborg Havfiskeklubb 14. januar 2016 Dagsorden: 1. Konstituering 2. Beretning 3. Regnskap 4. Innkomne forslag 5. Valg 1. Konstituering Antall Stemmeberettigede : 18 medlemmer Valg

Detaljer

Kvitholmens venner. Medlemsbrev desember 2006

Kvitholmens venner. Medlemsbrev desember 2006 Kvitholmens venner Medlemsbrev desember 2006 Jula nærmer seg med stormskritt, alt blir ikke ferdig til i jul i år heller men jul blir det og godt skal det bli med noen rolige høytidsdager. I år som i fjor

Detaljer

Med sin strategiske beliggenhet og lune havn har Kristiansund en rik maritim historie med klippfisk, skipsbygging og oljevirksomhet.

Med sin strategiske beliggenhet og lune havn har Kristiansund en rik maritim historie med klippfisk, skipsbygging og oljevirksomhet. Med sin strategiske beliggenhet og lune havn har Kristiansund en rik maritim historie med klippfisk, skipsbygging og oljevirksomhet. Skonnert IDEAL som bygges etter gamle tegninger blir et viktig historisk

Detaljer

Sommer 2015. Vassøynytt

Sommer 2015. Vassøynytt Vassøynytt Nyhetsbrev fra Vassøy Beboerforening Styret i Vassøy Beboerforening har fast møtetid første mandag hver måned. Møtene er åpne for alle betalende medlemmer. Saker som ønskes behandlet må være

Detaljer

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 DAGSORDEN ÅRSMØTET 2010 VELDRE FRIIDRETT 1. VELKOMMEN 2. GODKJENNING AV INNKALLING 3. GODKJENNING

Detaljer

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING ONSDAG 8. OKTOBER 2003, KL. 19:30-21:00 PÅ LESTERUD SKOLE, I PAVILJONG GALLIA Følgende saker er på dagsorden: 1. Valg av ordstyrer og referent 2. Godkjenning av dagsorden

Detaljer

M/S Arnafjord Rapport november - desember 2015

M/S Arnafjord Rapport november - desember 2015 M/S Arnafjord Rapport november - desember 2015 Ivar Hoflandsdal og Åsmund Kristiansen Hardanger Fartøyvernsenter M/S Arnafjord mannskapslugaren så godt som ferdig til årsskiftet. M/S Arnafjord Månedsrapport

Detaljer

Junkers 88 D-1. Werk no: 088 1203. Flyet som nødlandet på Kinnarodden, Finnmark 17. Februar 1943

Junkers 88 D-1. Werk no: 088 1203. Flyet som nødlandet på Kinnarodden, Finnmark 17. Februar 1943 Junkers 88 D-1 Werk no: 088 1203 Flyet som nødlandet på Kinnarodden, Finnmark 17. Februar 1943 17. Februar 1943 tar rekognoserings og bombeflyet Junkers 88 D-1 av fra Høybuktmoen ved Kirkenes med: Gerhard

Detaljer

:skaper løsninger MONTERINGSVEILEDNING GARDEROBEINNREDNINGER. NØDVENDIG VERKTØY FOR MONTERING: Vinkel, vater, meter, skrutrekker, blyant og evt. bor.

:skaper løsninger MONTERINGSVEILEDNING GARDEROBEINNREDNINGER. NØDVENDIG VERKTØY FOR MONTERING: Vinkel, vater, meter, skrutrekker, blyant og evt. bor. MONTERINGSVEILEDNING GARDEROBEINNREDNINGER NØDVENDIG VERKTØY FOR MONTERING: Vinkel, vater, meter, skrutrekker, blyant og evt. bor. NB! Du finner også filmer på www.langlo.no som viser montering av en del

Detaljer

Min dag SPOR 1 og 2 A1. Min dag 9. Min dag Gyldendal Norsk Forlag. 1 Hva ser du på bildene? Snakk sammen! 2 Hva tenker du? Skriv ord.

Min dag SPOR 1 og 2 A1. Min dag 9. Min dag Gyldendal Norsk Forlag. 1 Hva ser du på bildene? Snakk sammen! 2 Hva tenker du? Skriv ord. Min dag SPOR 1 og 2 A1 Min dag 8 Min dag Min dag 9 1 Hva ser du på bildene? Snakk sammen! 2 Hva tenker du? Skriv ord. Min dag spiser Min dag Gyldendal Norsk Forlag SIDE 1 Min dag SPOR 1 og 2 A1 3 Se på

Detaljer

periodeplan for oktober og november - 2013 på loftet

periodeplan for oktober og november - 2013 på loftet periodeplan for oktober og november - 2013 på loftet bilde er fra E. sin hage Hva har vi gjort i september Vi har hatt en fantastisk høst med mye varmt og solrikt vær.. I mat-uken var vi i hagen og hentet

Detaljer

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. April 2015.

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. April 2015. Fiolen Refleksjoner og noen tanker videre. April 2015. Mars har vært en måned med mange aktiviteter og turer i nærmiljøet. Vi har markert Barnehagedagen, vært på Påskevandring og arrangert «Vårspretten»

Detaljer

Vi er klare til start torsdag 12.juli bil og buss er rigget for Sverige.

Vi er klare til start torsdag 12.juli bil og buss er rigget for Sverige. Reisebrev fra Norrlansveckan 2012. Vi er klare til start torsdag 12.juli bil og buss er rigget for Sverige. Det er noe hustrig og kaldt hjemme skal bli fint og komme til litt varme, vi har fikset litt

Detaljer

Årsrapport BB-11 Gruppen ASF 2011

Årsrapport BB-11 Gruppen ASF 2011 Årsrapport BB-11 Gruppen ASF 2011 BB-11 Gruppen i Arendals Seilforening kan se tilbake på femten sesonger med jevn vekst av seilere, aktivitet, vinteropplag, vennskap og kunnskap. Nettopp vennskap og økt

Detaljer

Høsttur 2011 med Hordaland Foreldrelag

Høsttur 2011 med Hordaland Foreldrelag Høsttur 2011 med Hordaland Foreldrelag Hadde tenkt å skrive enda en vellykket tur men nå er det blitt en selvfølge at HFH arrangerer vellykkede turer, og hva er bedre enn det. Helgen 27-29 august bar det

Detaljer

Kapittel 12 Sammenheng i tekst

Kapittel 12 Sammenheng i tekst Kapittel 12 Sammenheng i tekst 12.1 vi har har vi har vi har vi 12.2 Anna har både god utdannelse og arbeidserfaring. Anna har verken hus eller bil. Både Jim og Anna har god utdannelse. Verken Jim eller

Detaljer

vanskelig å forstå for kelneren klokken 11:00 på en formiddag. Men egentlig ganske smart skulle det vise seg.

vanskelig å forstå for kelneren klokken 11:00 på en formiddag. Men egentlig ganske smart skulle det vise seg. Bremen nok en gang Da var årets Brementur gjennomført. Igjen sitter man med mange gode minner og ennå rikere på motorhistoriske opplevelser opplevd sammen med motorhistoriske venner. Jeg har ved flere

Detaljer

Anan Singh og Natalie Normann LOFTET

Anan Singh og Natalie Normann LOFTET Anan Singh og Natalie Normann LOFTET Om forfatterne: Natalie Normann og Anan Singh har skrevet flere krimbøker sammen. En faktahest om å skrive historier (2007) var deres første bok for barn og unge og

Detaljer

Årsmøte Bø Dykkerklubb

Årsmøte Bø Dykkerklubb Årsmøte Bø Dykkerklubb TID: Lørdag 12/3-2011. Kl. 1900 STED: Toms Bar, Vinjesjøen Saksliste: Åpning Valg av dirigent, sekretær og 2 representanter underskrive protokoll. Godkjenne representanter Godkjenne

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Løvestikka Fremad i alle retninger

Løvestikka Fremad i alle retninger Løvestikka Fremad i alle retninger Informasjons- og medlemsblad for LC Ringsaker Nord Uansvarlige redaktører: H J Svendsen og O M Heldal Nr 20 11. februar Lionsåret 2014/2015 Barnet (Andre Bjerke) Å møte

Detaljer

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. Mars 2015.

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. Mars 2015. Fiolen Refleksjoner og noen tanker videre. Mars 2015. Februar har gitt oss mange opplevelser både ute og inne. Været har variert fra kaldt og glatt til mildt og vått. Inne har vi feiret både karneval,

Detaljer

ÅRSMØTET LOFOTEN UNDERVANNSKLUBB 24.02.2012. Fredag 24.februar 2012 Kantina, O.Marhaug Mek Verksted klokken 18:00. Side 1 av 7

ÅRSMØTET LOFOTEN UNDERVANNSKLUBB 24.02.2012. Fredag 24.februar 2012 Kantina, O.Marhaug Mek Verksted klokken 18:00. Side 1 av 7 Fredag 24.februar 2012 Kantina, O.Marhaug Mek Verksted klokken 18:00 Side 1 av 7 SAKLISTE: 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsordenen. 3. Valg av

Detaljer

Nyhetsbrev fra Norges Skøyteforbund

Nyhetsbrev fra Norges Skøyteforbund Nyhetsbrev fra Norges Skøyteforbund S E S O N G E N 2 0 0 9 / 2 0 1 0 N R 1-2 2. 1 0. 2 0 0 9 Ny sesong nye muligheter Velkommen til en ny og spennende sesong med Norges Skøyteforbund! Forbundsgruppene

Detaljer

Årsberetning 2013. Forord

Årsberetning 2013. Forord Forretningsadresse: Gisund Kystlag v/børge Henriksen, Heggeveien 26, 9303 Silsand Hjemmeside: www.kystlaget.com Bankkontor: 9741 11 91811. Organisasjonsnummer: 995 114 429 Årsberetning 2013 Formålsparagrafen

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PERLÅ FEBRUAR2012 Hei Da var snøen og isen som preget mye av de siste ukene borte, og en liten følelse av vår er i luften. Februar måned er jo en kort måned, og det har vi også

Detaljer

INNKALLING. Det innkalles til årsmøte i Ankenes Båtforening 23. april 2009 kl 19.00 i 1. etg. Ankenes Sanitetshus.

INNKALLING. Det innkalles til årsmøte i Ankenes Båtforening 23. april 2009 kl 19.00 i 1. etg. Ankenes Sanitetshus. Ankenes Båtforening - Ankenesstrand - 1 INNKALLING Det innkalles til årsmøte i Ankenes Båtforening 23. april 2009 kl 19.00 i 1. etg. Ankenes Sanitetshus. Til behandling foreligger følgende dagsorden: 1.

Detaljer

SeaWalk og Cruiseskip fortøyningssystem

SeaWalk og Cruiseskip fortøyningssystem Vedlegg 4: Generell informasjon: SeaWalk og Cruiseskip Fortøyingssystem Side 1 av 6 Generell informasjon: SeaWalk og Cruiseskip fortøyningssystem Dispensasjonssøknad Almerket, Odda Prosjekt : Lokalisering

Detaljer

Vi kan ikke motså å ta bilder av den flotte blomstringen midt på vinteren.

Vi kan ikke motså å ta bilder av den flotte blomstringen midt på vinteren. 13. november I dag morges var det kaldt, ikke mer enn 17 grader. Det er vinteren nå. Temperaturen steg jo raskt da, opp mot 20 grader da sola kom opp. I dag skal vi ikke gjøre mye, bare rusle en liten

Detaljer

Muruvikposten. Huff, dette hørtes da veldig pessimistisk ut. Vi har mange ting å glede oss over:

Muruvikposten. Huff, dette hørtes da veldig pessimistisk ut. Vi har mange ting å glede oss over: Muruvikposten oktober 2013 DUGNAD Huskomiteen la opp til en dugnad i høst for å få malt grendahuset og garasjen utvendig. Det ble åpnet for mange kvelder/dager hvor man kunne ta del i dugnaden. Dessverre

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, MAI, 2015. Hei alle sammen! Vi har hatt en kjempe fin mai måned. Vi har gått mange flotte turer i skog og mark. Sunget mange fine vår- og sommersanger. Og ikke minst gått

Detaljer

Senior Reiser «Allsang på grensen»

Senior Reiser «Allsang på grensen» Senior Reiser «Allsang på grensen» m/ Fredrikstad & Hvaler 10.08 14.08.2015 Dag 1 Mandag 10.08.2015 Stavanger Halden Avreise fra Skipper Worse Ledaal kl.08.00 og turen går via Kristiansand og Arendal inn

Detaljer

DISiTromsø 1/2015. Barnetog i Tromsø. Bildet tilhører Perspektivet Museum

DISiTromsø 1/2015. Barnetog i Tromsø. Bildet tilhører Perspektivet Museum DISiTromsø 1/2015 Barnetog i Tromsø. Bildet tilhører Perspektivet Museum Hansjordnes (Bildet tilhører Perspektivet museum) Medlemsmøter Kalender Neste styremøte: 16.04 Lørdagsåpent på Statsarkivet Statsarkivet

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BRUNLANES JORDVANNING SA

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BRUNLANES JORDVANNING SA INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BRUNLANES JORDVANNING SA På Wassilioff Hotell Mandag 4. mars 2013 klokken 18.00 Innkallingen blir i år sendt ut i post. Styres årsberetning og regnskap, vil være å finne på www.brunlanesjordvanning.no.

Detaljer

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30. Lek i barnehagen ute/inne. Samarbeid med Gullhår. Sommerferie. Sommerferie. Samarbeid med Gullhår

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30. Lek i barnehagen ute/inne. Samarbeid med Gullhår. Sommerferie. Sommerferie. Samarbeid med Gullhår Arbeidsplan for Tyrihans juli 2014. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30 1 2 3 4 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 29 30 31 1 Solstad barnehage Side 1 02.07.2014 Informasjon fra Tyrihans

Detaljer

2016 Bremnes Grendehus

2016 Bremnes Grendehus 2016 Årsmelding EMA Årsmøte Elde Moloanlegg 2016 Bremnes Grendehus Søndag 12.03.17 Kl.18.00 Elde Moloanlegg Saksliste 1. Valg av møteleder 2. Valg av møtesekretær 3. Godkjenning av innkalling 4. Godkjenning

Detaljer

Fagområder: Natur, miljø og teknikk, Kunst, kultur og kreativitet.

Fagområder: Natur, miljø og teknikk, Kunst, kultur og kreativitet. Hei alle sammen Barnehageåret nærmer seg slutten, prosjektet er over, og sommerferie venter rundt hjørnet. Andre uken i mai ble det omtrent hetebølge, og barna fikk gå ute i shorts og t-skjorte og bade

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD Til: Bedriftskunstforeningene (medlemmer av RBR) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD RBR inviterer alle sine medlemmer til årsmøte for år 2008,

Detaljer

Årsmøte i Sjøbadet Småbåthavn SA

Årsmøte i Sjøbadet Småbåthavn SA Årsmøte i Sjøbadet Småbåthavn SA Tid: Onsdag 26. mars 2014 kl 19 Sted: Backlund Hotell 27 medlemmer deltok. Åpning og godkjenning Leder Jan Johansen åpnet møtet og ønsket alle velkommen. Han foreslo for

Detaljer

RYGGSTRANDEN BÅTFORENING INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2012

RYGGSTRANDEN BÅTFORENING INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2012 RYGGSTRANDEN BÅTFORENING INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2012 Randaberg Arena, Torsdag, 21 Februar, 2013. KL. 19:00. SAKSLISTE:. 1. Godkjenning av innkalling. 2. Godkjenning av dagsorden. 3. Valg av møteleder.

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Preken 5. april 2015 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria Magdalena

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer