Tilbake på vannet. generasjoner skal kunne erfare litt av de røttene vi har og som er av betydning for vår identitet.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tilbake på vannet. generasjoner skal kunne erfare litt av de røttene vi har og som er av betydning for vår identitet."

Transkript

1 God jul og godt nytt år til alle venner av D/S «Hvaler» Stiftelsen D/S Hvaler Nr 2 Informasjonsblad for stiftelsen DS Hvaler og Hvalers Venner Desember 2013 Endelig flyter hun En gledens dag, men også en dag fylt av forventning og vemod satte punktum for «M/S Hvalers» lange historie på land. På kvelden torsdag den 28. november var hun atter i det våte element. Ivar Harstad bak spakene i Kynningsruds enorme kran løftet «M/S Hvaler» på land i Sannelig var han på plass igjen 18 år senere. Og alt gikk bra. Les alle detaljer inne i bladet om sjøsettingen, forberedelsene og dugnaden som resulterte i den vellykkede gjennomføringen. Fra side 3 Fartøyvernere på årsmøte Side 27 «Turisten» seiler i Haldenvassdraget «Hvaler-fergen III» svarte til forventningene Side 24 Side 31

2 Tilbake på vannet Knut S. Alnæs, leder av Stiftelsen DS Hvaler En utrolig deilig følelse! Vi kan slippe gleden løs og juble over det vi har fått til! «Hvaler» er sjøsatt og ligger ved kai på Seut!Enenstormilepælivårtarbeid med å få denne vakre og ærværdige skuta tilbake i drift er nådd. Det ble satt i gang et møysommelig arbeid da Stiftelsen DS Hvaler overtok båten i Etter 20 år, hvorav snart 18 år i hallen på Seut, er alle pålegg fra Sjøfartsdirektoratet gjennomført og skroget fullstendig restaurert. Ballast er tatt om bord i form av betong blandet med jernbiter. Det tok to år å hamre ut den gamle ballasten, - tre timer å få inn den nye. Det var kranfirmaet Kynningsrud som løftet båten på land i juni 1996, og det var Nordic Crane Kynningsrud som løftet skuta tilbake på sjøen. Vi har fått tilbake stabilitet i dobbelt forstand. Som våre trofaste lesere av dette informasjonsbladet kjenner til, har det vært gjort en enorm innsats gjennom disse årene. Det aller meste på dugnad! Vi har ikke nøyaktig timeregnskap, men våre registreringer tilsier at omtrent dugnadstimer er den frivillige innsatsen så langt i prosjektet. Da «Hvaler» ble satt i hallen på Seut var det de færreste som forutså at det ville gå 18 år før båten skulle være tilbake på vannet. For allerede etter få år ble sjøsetting diskutert. Men prosjektet har vist seg å være levedyktig, og våre støttespillere har fulgt oss i alle disse årene. Det gir et tydelig signal om at vi alle ønsker å ta vare på vår flotte kystkultur slik at også kommende generasjoner skal kunne erfare litt av de røttene vi har og som er av betydning for vår identitet. Venneforeningens leder Per Arild Andersen tok over som konstituert leder av stiftelsen DS Hvaler da stiftelsens mangeårige leder Ottar Hval Blekken ble rammet av sykdom sommeren I en vanskelig tid, og samtidig svært aktiv fase i våre arbeider, gjorde Per-Arild en stor innsats med organsering og sørget for god fremdrift i prosjektet. Det er med stor ærbødighet for det arbeidet de begge har gjort, at jeg har påtatt meg å videreføre denne oppgaven for en periode fremover. Og det skal sies, at denne sommeren og høsten har vært spennende, lærerik, arbeidskrevende og samtidig svært meningsfull! Mange gode krefter trekker i samme retningforåfå«hvaler»tilbakeidrift, og intensiteten i prosjektet har nok steget etter hvert som vi har sett sjøsettingen komme nærmere. Selv for en så kompetent dugnadsgjeng som hamler opp med de fleste utfordringer, det være seg av konstruksjonsmessig, maskinteknisk, skrogmessig eller annen art, så er selve sjøsettingen av en så vidt stor båt et prosjekt i seg selv. Vårt budsjett for sjøsettingen alene beløper seg til ca. kr Dette klarer vi med god støtte fra vår egen venneforening, Riksantikvaren, private stiftelser og ikke minst i form av gratis leveranser og reduserte priser på arbeider og tjenester fra profesjonelle leverandører. Jeg ønsker på denne plassenåuttrykkeenstortakktilalle som har bidratt med hjelp og annen støtte for å få «Hvaler» på vannet! Vi ville så gjerne ha invitert alle til å overvære begivenheten med sjøsettingen. Menforåfåenpristilålevemedvalgte vi å gå inn for en løsning som gjorde at krantjenestene kunne leveres på kort varsel. I stedet vil vi invitere til en «Åpen dag» på «Hvaler» ved kai så snart dette lar seg gjøre. Vi håper det vil bli en god opplevelse. På ny-året starter en ny fase i arbeidene: Hvalers interør skal gjenskapes og restaureres slik det var i Vi vet at dette blir krevende så vel teknisk som økonomisk. I løpet av våren må motoren om bord. Må, fordi lokalene på Seut skal rives neste høst for å gjøre plass til ny 4- felts vei. Så vil båten bli slept til Isegran der vi har fått fast kaiplass. Ny brygge skal bygges i løpet av vinteren der, og vi får en flott posisjon mot Vesterelva og Tollboden på bysiden, der «Hvaler» en gang plukket opp reisende som kom med toget til Fredrikstad. Vi har søkt både Sparebankstiftelsen og Norsk kulturminnefond om midler nok en gang. Får vi tilslag her, kan vi starte arbeidene med å restaurere aktersalongen i løpet av høsten Vi går en meget spennende tid i møte. Vi er optimister, for vi vet hva vi allerede har fått til, og vi ser nå virkelig fram mot en tid der «Hvaler» igjen skal komme i drift. Men aller først skal vi ha en velfortjent juleferie, og jeg ønsker alle våre lesere en fredelig jul og et godt nytt år! Gunnar Steen Iversen Gratulerer Maken til utholdenhet skal en lete lenge etter! Dugnadsgjengen som har holdt på i 18 år med restaureringsarbeidet på Seut, har gitt oss en oppvisning i viljestyrke. Her er det synliggjort maritim kunnskap og erfaring som få i Fredrikstaddistriktet kunne drømme 2 om. Jeg bøyer meg i støvet av beundring. Nå når «MS Hvaler» igjen flyter, og vi skal ta fatt på neste etappe, kreves ny innsats fra lokalsamfunnet. Med det mener jeg bidrag fra alle gode venner og sponsorer. Det hadde aldri blitt noen restaurering hvis vi bare hadde «facet» og «tvittret» til hverandre på nettet. Skal man få til en bragd som dette, må man tåle å bli møkkete på hendene. Det gjelder både å skru, banke og male litt for å få det til. Dugnadsgjengen har imponert meg. Godt gjort dette!

3 Notater fra bryggekanten på Seut En stolthet i krana. Medlemsbladets fotograf, Thor Willy Eriksen, har tatt dette bildet som forteller at skroget har stø kurs for det våte element. Redaktøren av dette blad har fulgt sjøsettingen av «M/S Hvaler», og har latt seg glede over tilfredsheten og gleden i ansiktene til dugnadsgjengen. Målet ble nådd. For 4-5 år siden hadde jeg vært en del av mediekorpset som skulle finne nye vinklinger knyttet til presentasjonen i avisen. Derfor var det ekstra hyggelig å se hovedoppslaget i Fredriksstad Blad. Fotograf Geir A. Carlsson tok et praktfullt bilde av den gamle stolthet idet hun ble satt på vannet igjen. Innslagene i NRK Østfold, hvor Anders Winlund fulgte innspurten i dugnadsarbeidet med sitt videokamera, ble godt stoff, og Arne Børresen i Demokraten har endog snakket med Eine Wiklund om skipperjobben på «M/S Hvaler». Det er stoff som varmer. På sidene som følger vil våre lesere få en mer detaljert beskrivelse av hva som har foregått på Seut. Det handler både om kranløftene, om propellakslingen og malerarbeid. Vår reporter Thor Willy Eriksen har beskrevet alt. Fantastisk! 3

4 Ute av hallen 4

5 56 tonn til værs på Seut Alle som en kikket de til værs. Det gjorde ikke kranfører Ivar Harstad.(bildet over). Først løftet han, og deretter senket han forsiktig «M/S Hvaler» ut i det våte element. Men historien stopper ikke der. Harstad var også mannen som sørget for at fartøyet ble satt på land i Når vi tar slike oppdrag, så er det greit å ha nok løftekapasitet, sier Harstad som forteller at skroget veide 56 tonn. Det var med andre ord god nok margin, for kranen som ble benyttet, hadde en løfteevne på 350 tonn. Harstad har vært kranfører på denne type kran hos Kynningsrud siden Nå er Harstad blitt pensjonist, men han tar fortsatt noen oppdrag for Kynningsrud både her til lands, men også i Sverige og Finland. Dette opdraget var artig, sier Harstad 1 Hvalerordfører Eivind Norman Borge kikker til værs sammen med medarbeider Thor Willy Eriksen i «D/S Hvaler» 3 Fylkesordfører Ole Haabeth i prat med museumsdirektør Tove Thøgersen, styremedlem i Stiftelsen DS Hvaler, og Tom Chr. Alnæs. Dugnadsgjengen. Vi ser blant annet Gunnar Johansen, Tor Christiansen, Jan I. Johannessen, Bjarne Sildnes og Olav Sommerin. 5 2 Ordfører Jon-Ivar Nygård, Camilla Eidsvold, leder av kulturutvalget og Jan Arntzen, styremedlem i Stiftelsen, var på plass. 4 6 Filmfotograf og reporter Anders Winlund i NRK Østfold intervjuer Torgil Johnsen under forberedelsene til det første løftet. Når tunge løft skal gjøres, trenger man skikkelige sjakler til stroppene som ble lagt rundt fartøyet

6 Av Thor W. Eriksen Den gamle damen «M/S Hvaler» er tilbake i sitt rette element. Etter en hektisk innspurt gikk alt bra, nå er vi lettet og litt stolte. Etter en liten inspeksjon dagen etter, flyter båten fortsatt. Da går vi ut fra at den vil fortsette med det. Onsdag ble båten trukket ut av sveisehallen på tidligere Seutelvens mek. Verksted, og på torsdag ble den løftet med kran ut på sjøen. Vi kan si at alt som har vært gjort siden 1996 har vært forberedelser til sjøsetting, men arbeidene i alle disse årene har vært preget av jamt arbeid uten spesielt tidspress. Nøyaktige fremdriftsplaner I høst har presset blitt større. Mer nøyaktige fremdriftsplaner er blitt laget, og bare arbeider som var nødvendig for sjøsettingen, er blitt prioritert. Knut Alnæs, som ny formann, har laget mange og detaljerte planer for det hele, mens Ole Torp og Torgil Johnsen har tatt seg spesielt av selve sjøsettingen. Ole Torp har laget tegninger av den forlengede kranbanen ut av hallen og vist hvordan båten skal løftes, og svinges rundt til mellomlagring før det endelige løftet på sjøen. Vi har en gammel skinnegående vogn, som en gang ble brukt til å transportere seksjoner ut av sveisehallen på FMV. Hvaler har stått på denne vogna og vært støttet av store treklosser under. I tillegg har det vært støtter fra skutesidenepåhversideognedidet støpte gulvet i sveisehallen. Når vogna og båten skulle trekkes ut, måtte de permanente støttene fjernes. Nye støtter Vi har da laget nye støtter som er sveiset fast til vogna. Det er en støtte i hvert hjørne, disse er kraftige stålkonstruksjoner. Nye trekonstruksjoner har også blitt bygget opp under bunnen. Vi skulle da være sikret med både "belte og bukseseler" på en gang. 6 «HVALER» SJØSATT Klart for det store løftet. Slik så det ut på Seut torsdag den 28. november, dagen da «M/S Hvaler» kom tilbake til det våre element. Vogna har "boggier" under med hjul som ikke har vært i bevegelse på 17 år. Disse er blitt smurt med olje og forsøkt beveget så godt som mulig. Fra sveisehallen og ut på plassen foran er det bygget opp nye kranbaner i samme høyde som gulvet inne i hallen. Her har vi fått hjelp av Maritime Center, Isegran. Plassen ble først planert med veiskrape før det ble lagt ut jernbanesviller på tvers. Oppe på disse ble det lagt store firkantede trebjelker på langs. Skinnene ble gjort fast på toppen av det hele. Lekkasje oppdaget Ca. 14 dager før sjøsetting ble det oppdaget lekkasje i den ytre pakkboksen på propellakselen. Nå ble det hektisk da propellakselen måtte ut og sendes til verksted for dreiing av kontaktflaten. Nå var kranbanen bygget opp, og skuta måtte trekkes fram i døråpningen for at en bil med kran kunne komme til og trekke ut propellen og akslingen. Roret måtte også tas ned ble båten trukket fram, en stor veiskrape fra kommunen sto for trekkingen. Det hele gikk glatt og fint. Akslingen ble trukket ut med det samme. Den ble transportert til Halden dagen etter og var tilbake på fredag, lørdag kom akslingen på plass igjen. Nå var det bare avbalansering av propellen som sto igjen. Det ble sveiset på ca. 1,7 kg stål på propellhodet. Tirsdag 26. hadde vi møte i brakka med full gjennomgang av alt som skulle gjøres ved sjøsettingen. Mannskapet ble delt inn i et Sb. lag og et Bb. Lag som skulle ta seg av oppgaver med håndtering av underlag for løftestropper, tau i alle "hjørner", fortøyning osv. Trukket ut i dagslys Onsdag 27. ble båten trukket helt ut av hallen på ettermiddagen. Vi kan si at det hele gikk bokstavelig talt "på skinner". Vogna rullet pent ut, og båten lå stødig og fint i "vogga" si. Stoppere var sveiset på skinnegangen helt ute, det var også et kraftig tau for bremsing, rundt en "puller" inne i hallen. Nordic Crane Kynningsrud skulle komme tidlig på torsdag morgen, men de kom med kraner og utstyr allerede på onsdag kveld. Vi var på plass på Seut fra kl. 08 på

7 H VA L E R morgenen. Det ble rigget opp partytelt, og en stor grill ble tent. Det ble salg av pølser, vafler og kaffe. Vi solgte også kalendere og noe annet rekvisita. Per A. Andersen og Roger Hansen sto for dette arrangementet. Programmet på Seut Første løft var planlagt til kl.10, her var det noe som ikke gikk helt etter planen. Det ble bytting av løftestropper, og det måtte flere forsøk til før balansepunktet ble riktig. Løftet fant ikke sted før ca. kl. 13. Båten ble løftet opp og svinget rundt mot vannet, her ble den satt forsiktig ned på bakken i første omgang. En mindre kran løftet skinnevogna og kjørte den til mellomlagringsplassen. Her var et spesielt fundament laget for vogna. Nå ble Hvaler løftet opp igjen og plassert i "vogga" på vogna. Den store krana måtte nå skifte posisjon. En del trær og kratt var ryddet slik at krana kunne kjøre rundt på sørsiden og finne riktig posisjon mellom båten og vannet. Det tar tid å flytte slike store maskiner, det skal settes på motvekter og støttebeina må ut. Det ble mørkt før siste løft kunne gjøres, klokken ble ca I ventetiden kom slepebåten "Tiger" og fikk vekk isen langs kaia. Vi hadde forberedt oss med strøm og lys på kaia, krana var også utstyrt med kraftige arbeidslys. Det siste løftet gikk uten problemer og MS Hvaler ble satt på vannet til applaus og jubel fra et blåfrosset mannskap og publikum. Båten ble fortøyd, en landgang kom på plass og de første mannskapene kunne komme om bord. Det første vi gjorde var å sjekke båten for lekkasjer ikke en dråpe kom inn. Mye skjedde før løftet. Avbalansering av propellen måtte gjøres før sjøsetting. Det ble sveiset på ca. 1,7 kg stål på propellhodet. fra Fylkesmuseèt Østfold og Erik Småland fra Riksantikvaren, sponsorer og mange andre var også tilstede. Vi kan videre nevne Knut Sørensen fra Maritime Center Isegran, Anton Gjelsvik fra MultiMaritime Consultens, Svein Jensen fra Tøffe og Fredrikstad Fartøyvernsenter, pluss mange andre. NRK Østfold filmet det hele og en film ble vist forsinket på nyhetene kl De har også laget en produksjon for Norge Rundt, denne blir vist seinere. Fredrikstad Blad hadde sjøsettingen som førstesideoppslag, de hadde også Mange ville se på løftet en video på nettavisen. Det var ganske mange tilskuere som Linker til NRK Østfold og Fredriksstad hadde funnet veien. Det var fint vær, men en kald vind gjorde det litt utrive- Blad i ventetiden. Til stede var fylkesordfører Ole Haa- stolthet-tilbake-pa-sjoen beth, ordfører Jan Ivar Nygård fra Fredrikstad og Eivind Normann Borge FAF fra Hvaler, sistnevnte hadde også med vakre blomster til oss. Tove Thøgersen 7

8 Forberedelser som ble gjort før sjøsettingen i november Slik flyttes «MS Hvaler» fra hallen til brygge- kanten på Seut 2 1 Fartøyet inne i hallen 2 Flytting utendørs 3 Kranløft 21 meter er sideveis 4 Nytt løft 21 meter til bryggekant Tegning: Ole Torp Av Torgil Johnsen Året 1996 ble «MS Hvaler» slept opp Seutelven hvor den ble løftet på land ved hjelp av en kran fra Kynnigsrud. Der ble båten plassert på en vogn på en skiddebane og trukket inn i hallen som tidligere var byggehall for Seut mek. Verksted. Vognen var tidligere brukt til å frakte seksjoner på FMV, og skiddebanen var bygd opp av jernbanesviller og slisker som ble benyttet ved sjøsetting fra bedding på FMV. 8 Der har båten ligget frem til nå mens restaureringsarbeidet har pågått. En lang tid vil nok mange hevde, men det har vært mye og arbeidskrevende arbeid som er blitt utført, og mesteparten er blitt utført på dugnad. Før restaureringsarbeidet i det hele tatt kunne starte ble det nedlagt et betydelig arbeid med å klargjøre hallen. Det ble støpt et helt dekke der båten ble plasser, og det ble bygget opp stillase rundt hele skroget. Mangfoldige plater er blitt skiftet ut. En stor og arbeidskrevende prosses. Først må den gamle platen fjernes, deretter må en ny plate produseres og hull for klinking bores. Så skal platen heises på plass og festes med bolter, og til sist skal platen klinkes. Ny dekksbjelker er blitt montert. Et helt nytt dekkshus er produsert og montert. Nye fundamenter for maskinkomponenter er produsert og montert. Nye fenderlister og slingrekjøl er produsert og montert, og nye lysventiler er anskaffet og montert. På for og akterdekk er det støpt og montert nye pullere. 2 septiktanker er produsert og montert under dekk i aktersalongen, 2 ferskvannstanker er produsert og montert under dekk i forsalongen, og 2 nye drivstofftanker er produsert og montert i maskinrommet. Det er lagt nytt dekk på forskipet, i midtsalongen, på akterdekket og på brodekket. Propell, propellaksel, reverseringskasse og ror er demontert, overhalt og remontert. Skroget er vasket ned innvendig og utvendig, og deretter påført mange strøk maling. I tillegg er det utført mange andre mindre jobber som det vil

9 Solid underlag. Gudmundur Sjurdarson Norbud og Tim Morris sjekker de utlagte sliskene. kreve for mye plass å ramse opp. Alt i alt har dugnadsgjengen nedlagt mange tusen arbeidstimer for å bringe båten i sjødyktig stand. Nå er endelig tiden kommet til at MS Hvaler skal komme tilbake til sitt rette element. Sjøsettingen er en stor og komplisert prosess, og ansvarlig for å utarbeide planer og opplegg for sjøsettingen ble Ole H. Torp og Torgil Johnsen. Kynningsrud ble igjen kontaktet med henblikk på løftet, og Maritime Center Isegran, ved Knut Sørensen, for å montere skiddebanen da dette var arbeide vi verken hadde utstyr eller mannskap til å utføre selv. Det viste seg at sliskene som ble benyttet da båten ble tatt på land ikke lenger var brukbare, men heldigvis hadde Kynningsrud slisker som vi kunne leie. Etter flere møter og besiktigelser ble det utarbeidet et opplegg for skiddebanen og mellomlandings plass, se skisse. Mellomlanding var nødvendig fordi avstanden fra skiddebanen til Seutelven er for lang til at båten kan forflyttes i et løft. Tirsdag 24. september startet folk fra Isegran jobben med å bygge opp skiddebanen. Dette er arbeid som krever stor nøyaktighet, men de to karene fra Isegran hadde den nødvendige kompetansen og gjorde en utmerket jobb. Først trinn bestod i å nivelere underlaget og deretter legge ut jernbanesvillene som underlag for sliskene. Det viste seg at området der skiddebanen skulle anlegges hadde store høydeforskjeller, men det løste Knut Sørensen fra Isegran meget elegant ved hjelp av traktor med skuffe som han sjaktet og planerte området med. Etter tre dagers jobb var alle jernbanesvillene på plass. Mandag den 21. oktober ankom sliskene, og mandag den 28. startet arbeidet med å plassere og nivelere sliskene og jernbaneskinner slik at vogna, med Hvalerbåten, skulle kunne trekkes ut av hallen. Denne jobben ble fullført, og alt var klart til å trekke båten ut av hallen. Det ville skje dagen før selve løftet. For å kunne løfte båten stiller Kynningsrud med en kran med 350 tonns løftekapasitet. Mange vil nok lure på hvorfor vi trenger en kran med så stor kapasitet, ettersom «MS Hvaler» er anslått å veie ca. 70 tonn. (Vekten ble 14 tonn mindre) Gunnen til det er at kranens løftekapasitet avtar etter som kranarmen legges ut, og ved løftet av «MS Hvaler» er det nødvendig med relativt langt utlegg for å få båten løftet fra skiddebanen til mellomlagringsplassen og ut til kaiplassen i Seutelven. Om selve sjøsettingen se egen artikkel. Må tåle vekten. Knut Sørensen og Tim Morris forbereder underlaget for sliskene 9

10 Dugnad høsten 2013 Titter frem av åpningen. Fra venstre gjør Rolf Christiansen, Ole Jelstad og Knut Alnæs den siste finpuss på propellen. Av Thor W. Eriksen Denne høsten har vært aktiv, og i motsetning til tidligere, er det gjort mye arbeid som synes. Det har vært viktig å prioritere det arbeidet som er nødvendig før sjøsetting. Skroget er ferdig malt, ballasten er inne, vannlinja er satt og stillaset er revet. Det er blitt mange dugnadstimer utenom de faste kveldene. Frammøte og innsatsen på dugnadskveldene har vært god. Tiden for sjøsetting nærmer seg. Skrog Skroget på «Hvaler» skulle nå være ferdig. Det har vært noen mindre sveisearbeider som har ødelagt malingen, men det har vi regnet med. Stillaset er revet, og skroget er "kommet til syne" igjen. Vi har lenge ventet på en oppmåling av 10

11 Kom med betongen. Lars Erik Karlsen og Ragnar Ullerud kom med betongen som ble fylt opp i kjølsvinet. 11

12 Til vedlikehold. Spennende timer da propellakslingen ble trukket ut. skroget slik at det kunne lages linjetegninger og spanteriss. Nå kunne denne oppmålingen gjøres. Anton Gjelsvik, med sitt firma "Multi Ship Consultans" kom med sine vinkler 04.oktober, og målingene ble utført på en dag. Vi hjalp til med avlesninger og assisterte med lys, stiger og trapper. Linjetegninger og spanteriss ble ferdig levert i oktober. Disse tegningene er nødvendig for seinere stabilitetsberegninger, og de er meget nyttige for oss som lager tegninger til båten. Maling Skroget er nå ferdig malt både innvendig og utvendig. De siste strøkene ble påført som sprøytemaling. Malingen er utført av Kjell Andersen som er tidligere sprøytemaler. Han har lånt utstyret og malt båten gratis. Malearbeidet ble utført i ferien, i sommer, hvor Knut Alnæs og Lars Kristiansen var til stede og assisterte. Jotun har bidratt med malingen. Vi mener at alt sveisearbeide under vannlinja er utført, men det kan fortsatt bli noen mindre fundamenter eller braketter som må sveises. Vi har vært forberedt på dette og regnet med noe "reparasjon" av skader på malingen. Det foregår fortsatt maling av overbygget. Vi slåss nå med temperaturen som kan sette en stopper for alt malerarbeide, men dette hindrer ikke sjøsettingen. Vannlinjen er satt og ferdig malt. Topprekka på rekkverket er av tre og blir satt inn med en blanding av benarolje og whitesprite. Knut Alnæs og Per A. Andersen styrer malingsarbeidet i samråd med Lars Kristiansen. Roret ble løsnet. Før akslingen kunne trekkes ut, måtte roret løsnes fra rorakslingen og deretter senkes ned. Fortøyning Her har det ikke skjedd så mye siden sist. Pullerne, både på fordekket og akterdekket, er på plass, men halegatt akter er ikke montert. 12

13 Oppdaget lekkasje. Under inspeksjon av aksling og propellakselflens ble en lekkasje oppdaget. "Broene" over rennesten er ferdig laget, men ikke montert. Etter sjøsetting kan vi likevel fortøye båten uten at disse er på plass. Båten skal i første omgang ligge i Seutelva, hvor den er godt beskyttet mot vær og vind. Problemet kan bli isen. Vi skal kjøpe inn en nedsenkbar propell som skal holde, i hvert fall, akterskipet fritt for is. Dette for å beskytte roret og propellen. Ror og propellaksel Roret og tilbehøret under vannlinjen er ferdig. Roret skal låses i midtstilling, dette for at ikke noe skal skje i isen i vinter. Det er montert pakkbokser ute og inne på propellakselen og olje er brukt for kontroll av lekkasjer. Det er montert beskyttelsesdeksel over hylsa utvendig. Nå viser det seg at systemet ikke er tett, det er den ytre flensen som ikke er helt plan. Det er derfor nødvendig å trekke ut propellen med aksel igjen. Akslingen må sendes til et verksted for reparasjon. For å få til dette ble det besluttet å trekke hele båten utover på skinnegangen slik at vogna kommer jamt med døråpningen. Da kunne en bil fra kommunen, med kran, komme til og trekke akslingen ut. Roret måtte også demonteres for å få propellen ut. Mandag 18. november ble uttrekkingen utført. Vogna har ikke vært i bevegelse på 17 år, men det hele gikk glatt og fint. NRK Østfold var også til stede og filmet begivenheten. Akslingen ble på tirsdag kjørt med bil til "Maskin Sevice" i Halden. Her ble den ytre tetningsflensen rettet. På torsdag var den tilbake igjen og på lørdag ble propellaksling satt på plass. Nå er det avbalansering av propellen og montasje av roret som gjenstår. Det hele blir klart til sjøsettingen. Fendere males. Gunnar Johansen gir dekkene farge. 13

14 Solide støtter. Torgil Johnsen har hatt ansvaret for støttene (i bakgrunnen). Salonger Reverseringskassa er plassert i aktersalongen, men den vil ikke bli satt fast før båten er sjøsatt. Arbeidet med oppretting av propellakselen er vanskelig og krever stor nøyaktighet, dette må gjøres av fagfolk. Deretter kan reverseringskassa festes endelig. Koplingsdelen som skal kople sammen akselen og reverseringskassa er satt på akselen, men noe tilpasning må gjøres. Septiktankene og andre tanker er fortsatt ikke festet til fundamentene, de må holdes løse inntil videre. Fundamenter for hydraulikkolje til reverseringskassa er på plass. Arbeidet med dørken er i gang, det er laget fester og støtter til bærebjelkene. Etter at ballasten (betongen) kom på plass, er vanntankene i forsalongen montert. 14 Tanker/rør/maskin I maskinrommet har fundamentet for hovedmotoren blitt klargjort. Det er gjort så mye at det nå skulle være klart til å ta imot motoren. Begge dieseltankene er nå ferdig montert. Overbordventilene for kjølevann, lensevann og brannpumper er montert. Startlufttankene er som tidligere nevnt, blitt underkjent, men det blir laget nye. Luft og fyllerør fra dekk er montert. Fyllestusser til ferskvannstanker og avlufting på hoveddekket er ferdig. Luftkompressorer og brannpumper er om bord, men ikke montert. Vi har fått ny diesel dagtank fra Jotne, denne er plassert på nytt fundament i maskinrommet. Noen fundamenter mangler fortsatt. Det er satt på blindflenser på alle overbordstusser og ventiler. Lensekassen er overhalt, men ikke montert. Ole Torp tegner maskinromsarrangement og fundamenter, mens Ole Jelstad styrer det praktiske arbeidet. Støtter Skroget har hele tiden stått på en skinnegående vogn. Fire støtter er satt på vogna for å støtte skroget, i tillegg hviler skroget på store treklosser i bunnen. Båten hviler i en "vugge" og kan løftes opp med kran. Vi skulle gjerne ha satt bort jobben til JERNBANESVILLER SELGES Har du bruk for jernbanesviller kan du henvende deg til Torgil Johnsen, tlf Svillene er i 1.klasses stand og er uten jern. Pris: kr /stk. Vi gjør oppmerksom på at det er visse begrensninger for bruk av jernbanesviller. Hentes på tidligere Seut Mekaniske Verksted, Mosseveien 63-65, Fredrikstad.

15 Betong pumpes. Torgil Johnsen sover nok ikke, men er høykonsentert sammen Roger Hansen som hjelper til med pumpingen av betong til ballasten. andre, men dårlig økonomi gjør at vi "gamle gubbene" må trå til selv. Torgil Johnsen utfører det praktiske arbeidet, mens undertegnede har laget tegninger av konstruksjonene. Støttene er nå ferdig. Ballast Ballasten kom på plass 25. oktober. Nye Østfold Betongpumping og Karlsrud Betongpumping i Skiptvedt sponset oss med betong og bil. Vi takker så mye for bidraget. Med betong og "lokkebuss" regner vi med at ballasten veier ca. 7 tonn. Det er lagt inn betong i forskipet, forsalongen og i maskinrommet. Se egen artikkel om ballasten. Vannlinje Det å sette vannlinje på en båt er ikke lett. Det har vært mye diskusjon om hvordan vi skulle gjøre det. Vi har sett på gamle fotografier og funnet ut hvor vi starter i baugen og hvor vi ender akter. Det er linjen i mellom som er problemet. Vi fikk etter hvert hjelp av Gerhard Wiklund (bror av Eine Wiklund) som stilte med moderne niveleringsutstyr og kikkert. Vannlinjen ble først markert med tusjpenn før den ble "tapet" og seinere malt. Skinnegang og sjøsetting Båten står på en skinnegående vogn av stål. Før sjøsetting må vogna klargjøres, og det må lages ny skinnegang ut av hallen. Etter å ha stått stille i 17 år må hjulene (boggier) smøres og beveges. Det er en høydeforskjell på ca cm mellom bakken utenfor og gulvet i hallen. Maritime Center Isegran hjelper oss med å legge skinnene. Først ble plassen planert, deretter ble det plassert jernbanesviller på tvers. Så kom det kraftige boks i tre på langs, før skinnene ble plassert på toppen. Etter sjøsettingen er svillene og vogna båten har stått på, til salgs. Vogna er 8 x 4,2 m og veier 10 tonn. Det er også laget en mellomlagringsplass, da løftingen må foregå i to operasjoner. Onsdag 27. november ble Hvaler trukket helt ut av hallen. Torsdsag 28. november fant sjøsettingen sted. Dette er en stor begivenhet for oss. Se egen artikkel om sjøsettingen. Festivaler Vi har i høst deltatt med "stand" på Eplefestivalen på Rove, Kirkøy og deltatt ved en Filaterlistmesse i Kongstenhallen. Under Eplefestivalen var været dårlig med regn og vind til å begynne med. Frammøte var likevel bra og salget av rekvisita var ok. Det var litt tidlig for epler, men det var en masse hjemmebakte eplekaker. Filaterlistmessen varte i tre dager. Vi stilte vi med mannskap for oppsetting og demontering av vegger. Vi hadde også "stand" med salg av rekvisita. Vi fikk presentert en ny folder som inneholdt 2 frimerker med Hvalerbåten som motiv. Denne var laget av Per A. Andersen og Kjell Stenmarch. Vi fikk også presentert vår nye kalender for Et restopplag av boka "Hvalerpostens historie" som Kjell Bothne har hatt, ble solgt. Det er fortsatt noen få eksemplarer igjen. Administrasjon Utenom det praktiske arbeidet foregår det en del annen virksomhet. Det har vært avholdt ett styremøte i Stiftelsen med Knut Alnæs som ny formann. Roger Hansen er blitt forretningsfører, og Ole Jelstad er teknisk konsulent. Det har vært ett møte i redaksjonskomiteèn. Det viktigste er produksjonsmøtene. Her har det vært flere møter i brakka på Seut med full gjennomgang av alt arbeid som må gjøres før sjøsetting. Det er veldig mye som det er viktig å ha god styring på. 15

16 Vi har jevnlig kontakt med Riksantikvaren og Sjøfartsdirektoratet. Økonomi Vi sliter med økonomien, selv om vi får noen penger inn, er utgiftene store. Den planlagte sjøsettingen vil koste oss nesten alt vi har av penger. Det er mange som sponser oss med penger, andre hjelper oss med varer eller gir rabatt på det vi kjøper. De som gir mest er Jotun som gir oss all maling gratis. Riksantikvaren og kommunene har gitt oss penger tidligere i år, og Oslo Maritime Stiftelse har gitt oss kr ,- Se for øvrig egen liste i avisa med sponsorer og bidragsytere. Vi får inntekter ved salg av andelsbrev, rekvisita, kalendere og en ny folder med frimerker. Det bør nevnes at fotograf Kjell Stenmarch har hjulpet oss i flere år med scanning, foto, lage bilder, seil, foldere osv. Medlemskontingenten fra Venneforeningen kommer godt med. Det er søkt om penger fra Kulturminnefondet og fra Sparebankstiftelsen DNB, men her venter vi på svar. Vi krysser fingrene og håper på tilskudd fra noen av disse. Når båten er sjøsatt. skal vi bl.a. ha inn motoren. Det vil koste store beløp som vi foreløpig ikke har. Skulle noen av våre medlemmer ha bilder av Hvalerbåten, eller andre gamle båter fra distriktet, så ta gjerne kontakt med meg - tlf eller e-post Andre historiske bilder, eller historier fra gamle dager er også av interesse. Ballast i skuta nødvendig Av Thor W. Eriksen Tiden for sjøsetting av gamle «M/S Hvaler» nærmer seg. En liten milepæl i arbeidet var å få inn ballast i båten. Dette skjedde fredag 25.oktober. «Hvaler» skal sjøsettes uten motor og innredning. Da vil skroget, uten ballast, være så lett og ustabilt at vi ville risikere kantring, dvs. at båten kunne legge seg over på siden. Med ballast i er vi trygge på at båten vil flyte rett. Sikrer stabilitet. Betongen er pumpet inn i kjølsvinet, og Leif, Ole, Knut og Ragner bearbeider massen. Vi er blitt sponset av Nye Østfold Betongpumping og Karlsrud Betongpumping AS. Vi takker så mye for bidraget. Ragnar Ullerud, som 16

17 er eier av NØB har vært på befaring og vært meget hjelpsom med informasjon og gode råd. Vi har selv laget en tegning som viser hvor betongen skal være. Det er spanterom som må holdes åpne for å få plass til rør og for å virke som lensebrønner. For å øke vekten har vi samlet en masse lokkebuss for å blande i betongen. Dugnadsgjengen har jobbet hardt med å bære kasser og spann med skruer, muttere, nagler og annet stål inn i båten på forhånd. Betongen ble pumpet i slanger fra bilen, over dekk og ned i bunnen. Betongen ble pumpet i til et nivå jamt med toppen av bunnstokkene. Betongen måtte komme i klæddær slik at vi kunne ha i betong og lokkebuss lagvis. Det hele ble blandet sammen med river. Samtidig måtte to mann være på dekk og holde slangen på plass. Dette var meget tungt arbeide, og det var mange svette kællær etterpå. Når betongen pumpes om bord blir det alltid en del søl. Per Arild og Knut tok fram bøtter og skurefiller for å vaske vekk sølet etterpå og før betongen stivnet. Det ble gjort en kjempeinnsats fra hele gjengen. Tilstede var Knut Alnæs, Per A. Andersen, Leif Vegelbo, Torgil Johnsen, Roger Hansen, Ole Jelstad og undertegnede. Betongen er av beste kvalitet, det er B35 med betegnelsen MF40, fylt med stålfiber. Fibrene virker som armering, det hindrer sprekkdannelser og gjør betongen meget sterk. Den skal motstå vibrasjoner og tåle olje, diesel og saltvann. Betongen herder sakte, det går an å gå på den etter ett døgn, men den fortsetter å herde i flere uker etterpå og blir til slutt meget hard. Det ble pumpet om bord ca. 2,5 m 3 betong og fylt i ca. 1 tonn med lokkebuss. Betongen har en egenvekt på 2,4 kg/dm 3, da skulle den totale vekten bli ca. 7 tonn. Sju tonn pumpet inn. Betong av beste kvalitet, nemlig B35 med betegnelsen MF 40, ble pumpet inn. 17

18 Til salgs D/S Hvalers venner jobber for å skaffe penger til restaureringsarbeidet. For tiden tilbyr vi følgende produkter for salg: Fargetrykk av kustnerern Arne Wærstad Bildet viser «Hvaler» på vei inn til Bølingshavn. Det er i fine sommerfarger og egner seg godt hjemme på stueveggen eller på hytta. Arne Wærstad er en populær kunstner som er mest kjent for sine mange bilder fra Hvalers miljø og flora. Størrelse ferdig innrammet ca. 74 x 61 cm Pris ferdig innrammet kr ,- Trykk etter akvarell av Edgar Berg Dette er vårt nyeste bilde som har flotte farger og er meget dekorativt. Motivet er «Hvaler» anno 1948 på elven utenfor Gamlebyen og er malt av Edgar Berg. Trykket er av beste kvalitet og garantert lysekte. Bildet kommer ferdig innrammet, som vist på bildet over. Størrelse ferdig innrammet: ca. 46 x 36 cm. Pris ferdig innrammet: kr. 950,- Trykk etter oljemaleri av Mogens Skovborg Bildet er av den kjente skipsportrettmaleren Mogens Skovborg, og viser «Hvaler» slik den så ut i Homlungen fyr kan skimtes i bakgrunnen. Skipsportrettmalere gjengir skipet i profil «fotografisk» og hadde derfor sin glanstid før fotografiet ble oppfunnet. Nå er det ikke mange igjen som driver med denne krevende kunstformen. Størrelse ferdig innrammet: ca. 63 x 42 cm. Pris ferdig innrammet: kr. 800,- 18

19 Caps D/S Hvalers venner Marineblå caps med D/S Hvalers venner logo. Størrelse kan justeres Pris kr. 150,- T-skjorte med «Hvaler»-motiv T-skjorte i god kvalitet med motiv av «Hvaler» og teksten «Et unikt stykke kystkultur» Motiv er laget av Christian Mohn. Fåes i størrelser S til XXL Farge marineblå Eksklusivt andelsbrev i D/S Hvaler Andelsbrevet er spesialkalligrafert av Lasse Michalsen og viser «Hvaler» i 1892-utgave. Andelseieren får sitt navn på andelsbrevet som ellers inneholder en spesialkomponert tekst rettet mot mottaker. Størrelse ferdig innrammet: ca. 32 x 55 cm. Pris ferdig innrammet: kr ,- Klistremerke med «Hvaler»-motiv Klistremeke til å sette på innsiden av bilrute.størrelse 14 x 16 cm. Pris kr. 60,- Medlemsskap i D/S Hvalers Venner Du får tilsendt venneforeningens medlemsblad og blir holdt orientert om fremdriften. Som medlem vil du også bli prioritert ved senere arrangementer. Ta kontakt med Leif Vegelbo Mobil : Ønsker du å kjøpe noen av disse fine produktene? Dersom noe annet ikke er spesielt angitt over, ta kontakt med Thor Willy Eriksen på eller mobil

20 Fra dagboka til Schrader: Under krigen Isvintre, krigsår og fravær fra båten i over tre år Det er ikke ført en fullstendig loggbok for disse årene. Dette er derfor noen glimt fra denne vanskelige tiden for rutebåtene på Hvaler. (Manuskripet er i overenstemmelse med den originale loggboken) 1940: Aprilogjuni D/S Hvaler blir lagt opp i Ed 12 april. «D/S Skjærhalden» begynte «D/S Hvalers» rute lørdag 13. april og hadde denne ruten fram til 22. juni s.å. Da hendte det rareste som har hendt i D/S A/S Hvalerselskapets historie siden rutene begynte: «D/S Skjærhalden» ble sendt til «M/B Vesterøs» rute og «Vesterø» ble satt inn i «Skjærhaldens» rute. Det ble mye 20 Elisabeth Schrader Kristiansen skriver fra loggboka til sin far, Rolf Schrader. surr for pasasjerene og lasten. September I hele sommer har vi gått ruta her vest. M/S Vesterø har fraktet ved til oss i hele sommer. Vi har brukt 30 _ favn skauved og 4 favner bakhon ved. Vi har hatt ganske god trafikk til å være på Vesteøyene Januar D/S Hvaler ligger i opplag på Ed. Skjærhalden blir satt inn ruta, båten klarer ikke å holde ruta pga is. En dag går det «høl» i Skjærhalden. Detmådaleiesinnbåter,toisbrytere, for å få Hvaler ut fra Ed. D/S Hvaler måtte først på verksted for å få aksel og propell på igjen på Greåker mek. I mellomtiden hadde isen lagt på seg slik at det var umuligågåruta. Båten lå stille p.g.a isforholdene. Da begynte jeg med en bilrute som jeg holdt på med i 14 dager. Det gikk ganske bra, men vi var meget uheldige med været. Det ble mye sne på isen og vi hadde mye besvær med å holde veien på isen oppe. Så Mye is i skjærgården. «D/S Hvaler» lå i opplag på Ed. «Skjærhalden» i forgrunnen ble satt inn på ruta, men båten klarte ikke å holde ruta på grunn av tykk is. kom Hvaler igang igjen så vi sluttet med bilruten. Vi fraktet 22000kg matvarer og 150 personer med bil over isen i de 14 dagene det varte. Til Halden var også båtrutene innstilt. 1942: 22 juni Jeg reiser til Fredrikstad og skal overta Skjærhalden etter Nilsen. Stymann er Karl Gillerstedt, maskinist Larsen og fyrbøter Bjarne Lønne. Juli 1 juli Vi har god trafikk. Det er flere passajerer enn vi kan ta med på lørdagene. 11 juli gikk D/S Hvaler på Bølingshavn og Skjærhalden. Den hadde over 100 passasjerer. Vi har gjort over 1200 kr fra lørdag

Slepet fullført og motoren monteres i Engelsviken

Slepet fullført og motoren monteres i Engelsviken God jul og godt nytt år til alle venner av «M/S Hvaler» Stiftelsen D/S Hvaler www.dshvaler.no Nr 2 Informasjonsblad for stiftelsen DS Hvaler og Hvalers Venner Desember 2014 Slepet fullført og motoren monteres

Detaljer

Nr 1 Informasjonsblad for stiftelsen Hvaler juni 2010. Ole Jelstad og Terje Haraldsen ser på ventilen til sjøkassa. (Foto: Thor Willy Eriksen)

Nr 1 Informasjonsblad for stiftelsen Hvaler juni 2010. Ole Jelstad og Terje Haraldsen ser på ventilen til sjøkassa. (Foto: Thor Willy Eriksen) www.dshvaler.no Nr 1 Informasjonsblad for stiftelsen Hvaler juni 2010 Ole Jelstad og Terje Haraldsen ser på ventilen til sjøkassa. (Foto: Thor Willy Eriksen) Rapport fra dugnadsgjengen 2009 / 2010. Kald

Detaljer

Endelig! Det er servert... Les redaktørens kommentar på side 6

Endelig! Det er servert... Les redaktørens kommentar på side 6 http://home.no/dshvaler/ Nr. 2 Informasjonsblad fra Stiftelsen D/S Hvaler og D/S Hvalers venner Desember 2005 Endelig! FORSIKTIG NÅ... Maskinist Jan Andersen «betræder» forsiktig det nye dekket - som man

Detaljer

Jeg vil ønske alle medlemmer med nyttige tlf. og opplysninger er med. Vaktbrev til de som

Jeg vil ønske alle medlemmer med nyttige tlf. og opplysninger er med. Vaktbrev til de som www.betongen.no Besøk oss på nettet! Moss Motorbåtforening lenge leve. Ja her kommer endelig SNEKKA. Det har tatt litt lengre tid enn først antatt å lage denne jubileumsutgaven. Den inneholder veldig mye

Detaljer

Innhold. Kjære leser... 2. Oppstarten og årene på «andresida»... 4. Gjenoppbygging og utvikling... 7. Styre og eiere... 11

Innhold. Kjære leser... 2. Oppstarten og årene på «andresida»... 4. Gjenoppbygging og utvikling... 7. Styre og eiere... 11 Innhold Kjære leser................................... 2 Oppstarten og årene på «andresida».......... 4 Gjenoppbygging og utvikling................. 7 Styre og eiere................................. 11

Detaljer

FRITHJOFS VENNER Høstens medlemsnummer nr. 2/2013

FRITHJOFS VENNER Høstens medlemsnummer nr. 2/2013 FRITHJOFS VENNER Høstens medlemsnummer nr. 2/2013 MEDLEMSBLAD FOR FRITHJOFS VENNER Redaksjonen: Fredrik Lange- Nielsen Vigdis Mette Amlie Brit Lehne Bladets adresse Frithjofs Venner Postboks 134 Sentrum

Detaljer

VÆRØYPOSTEN Våren 2015

VÆRØYPOSTEN Våren 2015 VÆRØYPOSTEN Våren 2015 Utgiver Værøy kommune www.varoy.kommune.no Redaktør Erling Skarv Johansen Mail:erling.skarv.johansen@varoy.kommune.no Tlf. 48199927/75420608 Kto.nr for abonnement(150/året): 4662.70.40849

Detaljer

FRITHJOFS VENNER Høstens medlemsnummer nr. 2/2010

FRITHJOFS VENNER Høstens medlemsnummer nr. 2/2010 FRITHJOFS VENNER Høstens medlemsnummer nr. 2/2010 MEDLEMSBLAD FOR FRITHJOFS VENNER Redaksjonen: Fredrik Lange- Nielsen Vigdis Mette Amlie Brit Lehne Bladets adresse Frithjofs Venner Postboks 134 Sentrum

Detaljer

FRITHJOFS VENNER Høstens medlemsnummer nr. 2/09

FRITHJOFS VENNER Høstens medlemsnummer nr. 2/09 FRITHJOFS VENNER Høstens medlemsnummer nr. 2/09 MEDLEMSBLAD FOR FRITHJOFS VENNER Redaksjonen: Fredrik Lange-Nielsen Vigdis Mette Amlie Brit Lehne Bladets adresse Frithjofs Venner Postboks 134 Sentrum 3251

Detaljer

Nr.1 2007 / 23. årgang. Tilslutta LMK - Landsforbundet av Motorhistoriske Kjøretøyklubber

Nr.1 2007 / 23. årgang. Tilslutta LMK - Landsforbundet av Motorhistoriske Kjøretøyklubber Nr.1 2007 / 23. årgang Tilslutta LMK - Landsforbundet av Motorhistoriske Kjøretøyklubber Tillitsvalgte i SAK 2007 Styret Telefon Mob Tlf Mail adresse Formann Terje Vadset 91693908 tvadset@online.no Nestleder

Detaljer

Klubbavisen. Seilforening

Klubbavisen. Seilforening Mai 2012 24. årgang Klubbavisen Moss Seilforening VERDENSMESTER Foto: Espen Herud Først Ole-Petter - så Mathias - og nå Celine. Utvikling for fremtiden 2 Det var fremsynte folk som planla og bygde Søly

Detaljer

Medlemsblad for Risør IIs Venner Nr. 1-2011

Medlemsblad for Risør IIs Venner Nr. 1-2011 RISØR II - nytt Medlemsblad for Risør IIs Venner Nr. 1-2011 Innhold nr. 1-2011 Lederen har ordet... s 3 Kurs i prambygging vinteren 2011-12... s 4 Arbeid med motoren... s 10 Sommerseilas... s 13 Trebåtfestivalen

Detaljer

KUNSTNERCaMP SLUSEFESTiVaL VaSSENDGUTaNE SKaL SKaPE LiV all OVER again i ØRJE KUNST i STRØMSFOSS MØLLE arrangementsoversikt

KUNSTNERCaMP SLUSEFESTiVaL VaSSENDGUTaNE SKaL SKaPE LiV all OVER again i ØRJE KUNST i STRØMSFOSS MØLLE arrangementsoversikt Grenseland ET MØTESTED FOR aremark MaRKER RØMSKOG KUNSTNERCaMP SLUSEFESTiVaL VaSSENDGUTaNE SKaL SKaPE LiV all OVER again i ØRJE KUNST i STRØMSFOSS MØLLE arrangementsoversikt... og mye, mye mer... Nr. 4

Detaljer

FRITHJOFS VENNER Høstens medlemsnummer nr. 2/2007

FRITHJOFS VENNER Høstens medlemsnummer nr. 2/2007 FRITHJOFS VENNER Høstens medlemsnummer nr. 2/2007 MEDLEMSBLAD FOR FRITHJOFS VENNER Redaksjonen: Fredrik Lange- Nielsen Vigdis Mette Amlie Brit Lehne Bladets adresse Frithjofs Venner Postboks 134 Sentrum

Detaljer

25 år. Høsten 2013. Høybråten Stasjon med Vel-Huset. Høybråten Skole. Nr. 2 Oktober 2013 Årg. 25. HøySt AKTUELT SE SIDE 3

25 år. Høsten 2013. Høybråten Stasjon med Vel-Huset. Høybråten Skole. Nr. 2 Oktober 2013 Årg. 25. HøySt AKTUELT SE SIDE 3 Høsten 2013 25 år Høybråten Skole Høybråten Stasjon med Vel-Huset Nr. 2 Oktober 2013 Årg. 25 HøySt AKTUELT SE SIDE 3 LIONS KUNSTUTSTILLING 2. 3. NOVEMBER 2012 Utstillingen åpner som vanlig klokken 10:00

Detaljer

Klubbavisen. Seilforening

Klubbavisen. Seilforening Moss Seilforening Februar 2005 17. årgang Klubbavisen Moss Seilforening 4. JULI 1960 GODT NYTT ÅR! Et nytt år har startet, omtrent på samme måte som fjoråret ble avsluttet, nemlig med svært sterk vind.

Detaljer

M O T O R I S T E N. Organ for Motorhistorisk klubb Ringerike og omegn. Nr 2 november2013

M O T O R I S T E N. Organ for Motorhistorisk klubb Ringerike og omegn. Nr 2 november2013 Nr 2 november2013 M O T O R I S T E N Organ for Motorhistorisk klubb Ringerike og omegn I dette nummer: Prestegårdsløpet Ford I profil Mitsubishi På smale veier Høka-bussen Flåklypa grand prix Årsmøte

Detaljer

Årsmøte 2014 Norheimsund 10. 12. oktober

Årsmøte 2014 Norheimsund 10. 12. oktober Årsmøte 2014 Norheimsund 10. 12. oktober Innholdsfortegnelse 4 5 6 7 14 21 21 22 28 30 31 32 33 Velkommen Årsmøteprogram Konstituering av årsmøtet Årsmelding Regnskap Fastsettelse av kontingent Eksklusjon

Detaljer

Grenseland AVISA FESTLIG HJEMKOMST BRANNTÅRNET I RØMSKOG SVILLER FRA ØRJE FOLK OG BILER I FOSSEN. Neste avis kommer 18. september. Nr.

Grenseland AVISA FESTLIG HJEMKOMST BRANNTÅRNET I RØMSKOG SVILLER FRA ØRJE FOLK OG BILER I FOSSEN. Neste avis kommer 18. september. Nr. Nr. 7 August 2009 FESTLIG HJEMKOMST Det var stor stas da D/S «Turisten» kom hjem til Aremark og Ørje. Side 6 og 7 Grenseland AVISA ET MØTESTED FOR AREMARK MARKER RØMSKOG Hyggelig på «Kanallekene» Lokale

Detaljer

Offisielt organ for Norsk A Modell Klubb

Offisielt organ for Norsk A Modell Klubb Nr. 3 2009 42. årgang ISSN 0805-7192 Offisielt organ for Norsk A Modell Klubb Model A Restorers Club Norway Region Kun kr 69,-- Frid A Moen, datterdatter av Anne Moen FOR(D)mannens side Kroppen vår er

Detaljer

Organ for Hugulia velforening ÅRGANG 38 - VINTER 2015

Organ for Hugulia velforening ÅRGANG 38 - VINTER 2015 Organ for Hugulia velforening ÅRGANG 38 - VINTER 2015 Bonderomantikk, sånn var det før i tida. I bakgrunnen badstue og smia langs bilveien vår til Hugulia. Møt familien Berg på Røste gård. REDAKTØRENS

Detaljer

God jul og godt nytt år!

God jul og godt nytt år! Organ for Hugulia velforening ÅRGANG 30 - NR. 4 2007 God jul og godt nytt år! s.8 s.10-11 Ordføreren Vertshuset Ny løypelegger s.20 Lederen Vi må ta vare på dugnadsånden i Hugulia Vi kan se tilbake på

Detaljer

LEDER FORUM. Første ordinære landsting. www.kfuk-kfum-speiderne.no. nr. 2 2005-3. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne

LEDER FORUM. Første ordinære landsting. www.kfuk-kfum-speiderne.no. nr. 2 2005-3. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne LEDER FORUM nr. 2 2005-3. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne Første ordinære landsting www.kfuk-kfum-speiderne.no Svein Olav (26) er redaktør for Lederforum. 2 LEDER LEDERFORUM Nr. 2. 2005 3. Årgang

Detaljer

LINDA. Komprimatorbil. Åpning av treningspark Taklekkasje i 57. Generalforsamling. Avis for Lindebergskogen borettslag Nr 2/2011

LINDA. Komprimatorbil. Åpning av treningspark Taklekkasje i 57. Generalforsamling. Avis for Lindebergskogen borettslag Nr 2/2011 LINDA Avis for Lindebergskogen borettslag Nr /0 Komprimatorbil Generalforsamling Åpning av treningspark Taklekkasje i Innhold Leder... Spurvehauk i borettslaget igjen... Nytt fra styreleder... Dugnad...

Detaljer

posten Mars 1/2010 En bitende kald vinter

posten Mars 1/2010 En bitende kald vinter posten Mars 1/2010 En bitende kald vinter Grunnundersøkelser ved Sørengautstikkeren i Oslo, vinteren 2010. Innhold Leder: Steinar Myhre, adm.dir. s. 3 Sørengautstikkeren En tøff og kald arbeidsplass s.

Detaljer

posten Desember 3/2009 Stolte vinnere av Golden Hard Hat 2009 Gratulerer!

posten Desember 3/2009 Stolte vinnere av Golden Hard Hat 2009 Gratulerer! posten Desember 3/2009 Stolte vinnere av Golden Hard Hat 2009 Gratulerer! Egil Dahl og Audun Stensrud etter prisutdelingen i Stockholm. Innhold Leder: Steinar Myhre, adm.dir. s. 3 Golden Hard Hats til

Detaljer

Det skjer ting i bygda. Faktisk har vi sett ei lita næringsutvikling,

Det skjer ting i bygda. Faktisk har vi sett ei lita næringsutvikling, God jul - 2006 Austavinden 27. Årgang Redaksjon 2005: Martin Indregard tlf. 76959621 eller 90772497 epost: martini@online.no Arna Flønes tlf. 76959620 epost: arna54@hotmail.com Torgunn Olsen Tlf. 76959640

Detaljer

ØHRV-nytt Nr 3/2008 årgang 9 Redaksjonen avsluttet søndag 30. november 2008. Ansvarlige redaktører:

ØHRV-nytt Nr 3/2008 årgang 9 Redaksjonen avsluttet søndag 30. november 2008. Ansvarlige redaktører: ØHRV-nytt Nr 3/2008 årgang 9 Redaksjonen avsluttet søndag 30. november 2008 Ansvarlige redaktører: Trond I. Østgaard Per Lillehagen Tlf: 9825 1625 Tlf: 415 48 086 E-post: trond.ostgaard@bi.no E-post: p-lill@online.no

Detaljer

posten Mars 1/2014 Store prosjekter god ordrereserve

posten Mars 1/2014 Store prosjekter god ordrereserve posten Mars 1/2014 Store prosjekter god ordrereserve Innhold Leder: Hallvard Sindre, adm. dir. s. 3 Resultatmessig svak start på året, men oppstart av store prosjekter og god ordrereserve betyr stor aktivitet

Detaljer

Overskrift. Sagbladet. Med blikk for tidsbruk. www.sag.no. www.sag.no. Forum for Norske Bygdesager. Vekst for trearkitektur

Overskrift. Sagbladet. Med blikk for tidsbruk. www.sag.no. www.sag.no. Forum for Norske Bygdesager. Vekst for trearkitektur Sagbladet Overskrift Sagbladet Forum for Norske Bygdesager Organisasjonsnytt s4 Vekst for trearkitektur s5 Medlemsbedriften Kolbjørnrud sag s 6-8 Nytt om PEFC for bygdesager s 10-11 Bli en bedre trebedrift

Detaljer