Markedsrapport Q1-2006

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Markedsrapport Q1-2006"

Transkript

1 UNION Gruppen Markedsrapport Q1-26 Q1 UNION Gruppen: Glitnir (Tidligere ÍSLANDSBANKI) KJØPER 5,1% AV UNION GRUPPEN AS Side 4 Wiersholm Mellbye & Bech: VALG AV SELSKAPSSTRUKTUR VED INVESTERING I FAST EIENDOM Side 6 ABG Sunndal Collier, Ivar Strompdal: Verdensøkonomien på høygir Side 18 UNION Corporate ASA UNION Norsk Næringsmegling AS UNION Eiendomskapital AS

2 UNION Gruppen Svært høy aktivitet i 25 Aktiviteten vil fortsette i 26 UNION Gruppens markedsrapport gjenspeiler våre tre forretningsområder; Næringsmegling, Corporate Finance og Syndikering/ Fond. Partnere i UNION Gruppen: Øystein A. Landvik, Lars P. Fasting, Knut M. Stokke, Per Erik Engebretsen Næringsmegling 25 var et meget aktivt år, hvor det ble omsatt et historisk høyt volum av næringseiendom. Det er anslått at omsetningen i det norske markedet var 4-45 mrd. kroner. Yielden er fortsatt på et lavt nivå og etterspørselen etter næringseiendom er høy. Vi forventer høy totalomsetning også i 26, og vi ser nå at det er mer attraktivt med investeringer med høyere forventet avkastning (og risiko). Dette gir seg utslag i økt etterspørsel etter eiendommer med kortere leiekontrakter, kombinasjonseiendommer og utviklingspotensiale. Corporate Finance Transaksjonsaktiviteten i det norske markedet er fortsatt høy, med 35 offentligjorte transaksjoner siden utgangen av november 25. Markedet er sterkt preget av høy aktivitet innen shipping og offshore, samt den pågående konsolideringen av oppdrettsbransjen. Syndikering/Fond Eiendom har vært en god investering de siste årene. Med et historisk lav rentenivå fortsetter syndikeringer og fond å være meget attraktive løsninger for de som ønsker en bedre plassering enn bank og en tryggere plassering enn aksjer. Les mer om markedssituasjonen og følgende hovedsaker: UNION Gruppen blir en del av et Glitnir (tidl. Islandsbanki) Styr unna trippelbeskatning ved eiendomstransaksjoner Høy etterspørsel etter næringseiendom og stigende utleiepriser UNION Corporate ASA UNION Norsk Næringsmegling AS UNION Eiendomskapital AS

3 UNION Gruppen Innhold 2 Svært høy aktivitet i 25 4 Glitnir kjøper 5,1% av UNION Gruppen AS 6 Valg av selskapsstruktur ved investering i fast eiendom aksjeselskaper vs. kommandittselskaper 8 Markedet for salg av næringseiendom 1 Eiendomsselskapene 12 Status leiemarkedet i Oslo 14 Den reelle ledigheten 15 Et utvalg av løste utleieoppdrag i UNION Norsk Næringsmegling AS utleieportefølje 16 Fusjoner og oppkjøp 18 Verdensøkonomien går på høygir og markedene følger med 2 Handel og handelssteder 21 Byggeaktivitet 22 Inflasjon 23 Konjunkturer 24 Renter 25 Markeder 26 Arbeidsledighet og sysselsetting 27 Boligmarkedet 28 Hotellmarkedet 29 Eksempler på solgte eiendommer i 25 3 Ansatte i UNION Gruppen

4 Glitnir kjøper 5,1% av UNION Gruppen AS Styrker fotfestet i Norge innen næringsmegling, corporate finance, syndikering og eiendomsfond Bjarni Ármannsson Konsernsjef, Glitnir Frank O. Reite Ansvarlig for Glitnir i Norge Íslandsbanki, som nylig skiftet navn til Glitnir, har inngått en avtale om å kjøpe 5,1 prosent av UNION Gruppen. Glitnir styrker med dette sin posisjon i Norge innen næringsmegling, syndikering og eiendomsfond samt corporate finance. Siden vi kjøpte KredittBanken i 24 og BNbank i 25 har vi ønsket å styrke vår posisjon innen næringsmegling, corporate finance-rådgivning, syndikering og eiendomsfond. Oppkjøpet av Norse Securities og Norse Kapitalforvaltning var første skritt på veien. Gjennom å kjøpe 5,1 prosent i UNION Gruppen sikrer vi oss majoritet i et selskap med fokus på å skape gode resultater. UNION Gruppen har en imponerende kundebase, sterk ledelse, dyktige ansatte og en solid posisjon i det norske markedet. Gjennom at selskapet nå blir en del av Glitnir-konsernet vil vi med BNbank, KredittBanken, Norse og FactoNor bli en sentral spiller innenfor områdene strukturerte eiendomstransaksjoner, M&A og corporate finance rådgivning, sier Bjarni Ármannsson, konsernsjef i Íslandsbanki. Å bli en del av en solid og offensiv finansgruppe som Íslandsbanki vil gi UNION Gruppen mulighet til å tilby sine kunder flere og mer interessante produkter basert på kombinasjoner av forskjellige aktiva og finansieringsprodukter, samt et aktivt samarbeid mellom vår corporate finance virksomhet og Islandsbankis aksjemeglings-virksomhet. Vi ser betydelige muligheter for oss, våre ansatte og våre kunder, sier Knut Stokke som er partner i UNION Gruppen. UNION Gruppen vil fortsette som en selvstendig enhet, for å sikre selskapets fokus på å skape verdi for sine kunder og aksjonærer. Vi vil samtidig stimulere UNION Gruppen til å dra nytte av alle muligheter for vekst som ligger i å bli en del av Glitnir-konsernet, sier Frank O. Reite. Han er adm. direktør og ansvarlig for Glitnirs virksomhet i Norge. Glitnir KONSERNET Glitnir er en ledende finansgruppe i Island, og tilbyr et bredt spekter av bank- og forsikringstjenester. Bankgruppen har avdelinger i London, Luxemburg, Norge og Danmark, og er notert på Islands Børs (Kauphöll Íslands). Glitnir har en markedsverdi på ca. EUR 3,3 mrd og totale eiendeler var EUR 19,7 mrd. Glitnir hadde sitt beste resultat noensinne i 25, med et overskudd på EUR 244 mill. I Norge eier Glitnir fra før BNBank, KredittBanken (skifter navn til Glitnir Bank), Norse Securities og Norse Kapitalforvaltning (skifter navn til Glitnir Securities og Glitnir Kapitalforvaltning) og FactoNor (skifter navn til Glitnir Factoring). Glitnir sin virksomhet i Norge ledes av ISB Norway AS. Frank Ove Reite er adm. direktør og ansvarlig for virksomheten i Norge. Totalt jobber det 1.2 personer i Glitnir gruppen. Glitnir definerer Norge og Island som sine hjemmemarkeder, og tilbyr et bredt spekter av tjenester i disse to markedene. Utenfor hjemmemarkedet har banken valgt å fokusere på noen utvalgte bransjer: Mat og sjømat Offshore supply Fornybar energi Foruten tradisjonelle banktjenester omfatter bankens tjenester bl.a. Private Banking, formuesforvaltning, prosjektfinansiering, oppkjøpsfinansiering og corporate finance. resultat, Glitnir resultat (MNOK) UNION GRUPPEN - MARKEDSRAPPORT Q SIDE 4

5 Glitnir har en lang historikk med lønnsom vekst, og oppnådde i 25 en egenkapitalavkastning (ROE) på 3,3 prosent. Banken har en A1 rating fra Moody s og A fra Fitch. Mer fakta: BNBANK BNbank er Norges fjerde største forretningsbank, med en forvaltningskapital på 46 milliarder kroner. Banken har ca. 47. innskuddskunder og ca. 12. boliglånskunder. Bankens datterselskap BNkreditt, som er Norges største kredittforetak innen finansiering av næringseiendom, har ca 3. kunder og forvalter utlån på ca 27,3 milliarder kroner. Gjennom lav risiko på utlånssiden og kostnadseffektiv drift, har banken i alle år drevet med solid overskudd. BNbank er et 1 prosent eid datterselskap av Íslandsbanki hf. Íslandsbanki sin strategi med kjøpet er å videreutvikle kjernevirksomheten i BNbank, innen bedrifts- og personmarkedet. BNbank har hovedkontor i Trondheim og kontor i Oslo, og har i alt 9 ansatte. Mer fakta: GLITNIR BANK Glitnir Bank (tidl. Kredittbanken) søker å gi sine kunder gode finansielle løsninger og dermed bedre lønnsomhet. KredittBanken har en forvaltningskapital på 4,4 milliarder kroner, er kjent for for effektiv drift, høy kompetanse, vennlighet og profesjonell relasjonsbygging. Banken fikk et resultat på 41,8 millioner kroner i 25. For bransjene fiskeri, skipsbygging, offshore /supply skip og tradisjonell skipsfart, er satsningsområdet internasjonalt. Banken har hovedkontor i Ålesund, med avdelingskontorer i Fosnavåg, og Oslo. KredittBankens kontor i Oslo har ansvar for konsernets satsning innen internasjonal shipping, samt prosjektfinansiering av eiendom. KredittBanken har 35 ansatte. Glitnir SECURITIES OG Glitnir KAPITALFORVALTNING Glitnir Securities og Glitnir Kapitalforvaltning (tidl. Norse) har 47 ansatte og omsatte for 147 millioner NOK i 25. Selskapets hovedmål er å yte porteføljerådgivning, tradingråd og megling for at kundene skal kunne tjene mer penger enn de ellers ville ha gjort i aksjemarkedet. Norse Securities har eksistert som verdipapirforetak siden Hovedfokus er på mellomstore og store privatkunder og utvalgte institusjoner. Norse Securities baserer sin rådgivning på en kombinasjon av makro og finansmarkedsanalyse, fundamental og teknisk analyse. Norse Securities har ukentlige anbefalte porteføljer i Norge, Sverige og USA, samt daglige tradinganbefalinger for alle tre markeder. Norse Securities er anerkjent som et meglerhus med dyktige, kundeorienterte medarbeidere med kompetanse innen analyse, corporate finance og megling. GLITNIR FACTORING Glitnir Factoring (tidl. FactoNor AS) er som Glitnir Bank lokalisert i Ålesund. Glitnir Factorings forretningsidé er å dekke næringslivets behov for lønnsom håndtering av administrasjon, finansiering og kredittsikring av penge- og varestrømmen i den enkelte bedrift. Selskapets målgruppe er små og mellomstore bedrifter på nordvestlandet, samt møbelbransjen i hele landet. Selskapet hadde 22 ansatte ved utgangen av 25. Glitnir Factoring hadde en total fakturastrøm til en verdi av 3,4 milliarder kroner i 25. Omsetningen i selskapet var 26,8 millioner kroner. Selskapet fikk i fjor et resultat på 4,7 millioner kroner, det beste i selskapets historie. OM ISLAND Styreform: Republikk. Hovedstad: Reykjavík. Folketall: 3. Valuta: Króna. BNP pr. innb.: $3.2. Eksportartikler: Fisk og fiskeprodukter samt aluminium. Island er Europas nest største øy, et vulkansk oppbygd høyplatå med store isbreer og varme kilder (geysirer). Vatnajökull er Europas største isbre. Island har meget stor vulkansk aktivitet. I 1963 oppstod øya Surtsey og i 1973 ble store deler av fiskeribyen Vestmannaeyjar på Heimaey ødelagt av vulkanske utbrudd. Fisket er dominerende næringsvei, og tradisjonelt har fiske stått for 8 prosent av eksportinntektene. Grunnet rikelig tilgang på rimelig energi fra landets varme kilder og store elver har produksjonen og eksporten av aluminium økt sterkt de senere år, og innen 27 vil landet stå for ca. 3 prosent av verdens totalproduksjon av aluminium. Om lag 72 prosent av landets energiforbruk kommer fra fornybare ressurser. Industrien sysselsetter flest, men også den er sterkt knyttet til fiskeriene. Jordbruket er basert på husdyrhold, sau og storfe. De varme kildene brukes bl.a. til veksthus for grønnsakdyrking. Den islandske økonomien er sterk, med full inndekning av fremtidige pensjonsforpliktelser. 4 prosent av befolkningen er yngre enn 25 år, og kun 1 prosent er over pensjonsalder på 67 år. Island har ikke eget militært forsvar, men er medlem av NATO. Kilder er blant annet: UNION GRUPPEN - MARKEDSRAPPORT Q SIDE 5

6 Valg av selskapsstruktur ved investering i fast eiendom aksjeselskaper vs. kommandittselskaper Artikkelen er skrevet av Tom Rune Lian og Nicolay Vold Advokat og partner Tom Rune Lian leder Wiersholms team på næringseiendom. Han har arbeidet i Wiersholm siden 1994, med fokus på bank og finansiering, og de senere årene med næringseiendom som hovedarbeidsområde. Advokat og partner Nicolay Vold er nestleder i Wiersholms skatteavdeling. Han har arbeidet i Wiersholm siden 1995 med fokus på skatt og transaksjoner. Som en konsekvens av at eiendomstransaksjoner mer og mer struktureres som rene selskapsinvesteringer, er det viktig å være klar over de totale skattemessige konsekvenser av investeringen. Skattereformen har medført vesentlige endringer av betydning også for eiendomsinvestorer. Denne artikkelen tar for seg noen av de mest sentrale effekter og forskjeller. Markedet for kollektive investeringer i fast eiendom (syndikering) har skutt fart de siste årene. Vanligvis struktureres investeringene gjennom selskaper, og da gjerne som aksjeselskaper eller kommandittselskaper. Investor erverver således aksjer eller selskapsandeler (eller begge deler), og ikke eiendom direkte. Inngangsbilletten til kollektive investeringsformer som dette er gjerne relativt sett lavt priset, og gir derigjennom økte muligheter for spredning av risiko på ulike prosjekter og i ulike aktivaklasser. Enten man går inn i eiendomsprosjekter som privatperson, eller man investerer gjennom selskaper med begrenset eller ubegrenset ansvar, bør de skattemessige forhold rundt investeringen underkastes særskilt vurdering. Som denne gjennomgangen viser, vil det også etter gjennomføringen av skattereformen kunne ha betydning for investors skatteposisjon hvorledes man selv og investeringsobjektet er strukturert. Disse vurderingene vil også avspeile valg av transaksjonsstruktur hos tilretteleggere, megler og andre som gir råd eller setter opp eiendomsprosjekter som nevnt. Vi konsentrerer oss i det følgende om investeringer i aksjeselskaper og kommandittselskaper. Gjennomgangen er ikke ment å være en uttømmende fremstilling over temaet. Den enkelte investor bør selv foreta en uavhengig og selvstendig vurdering av de skattemessige konsekvenser investeringen vil medføre. INNLEDNING Foruten å fokusere på det selvfølgelige, nemlig ønsket om å investere i noe som gir god avkastning til lavest mulig risiko, er det naturlig at investor søker å optimalisere sin egen skattemessige situasjon. Normalt vil dette innebære at i investeringens løpende avkastning søkes skattlagt lavest mulig, ii en exit (ut av investeringen) søkes skattlagt lavest mulig og dessuten, dersom investor er en privatperson, iii at investeringen søkes gitt en gunstigst mulig formuesbeskatning. Skattereformen Skattereformen innledet med div. endringer allerede i 24 (bl.a. ved introduksjon av fritaksmetoden 26. mars 24). De seneste implementerte endringer med dobbeltbeskatning av utbytte og ekstrabeskatning av utdeling av overskudd til selskapsdeltakere, trådte i kraft 1. januar 26. Skattereformen har vesentlig skjerpet beskatningen for privat kapital som investeres. Mens man tidligere hadde maksimalt 28 prosent skattebelastning på avkastning av investeringene vil marginalsatsen nå komme opp i 48,16 prosent. Dette skyldes at det er innført økonomisk dobbeltbeskatning, som kommer til uttrykk ved at beskattet overskudd på selskapsnivå blir gjenstand for ytterligere 28 prosent beskatning ved utdeling til aksjonær eller andelshaver i form av utbytte eller overskuddsdisponering. Det samme vil være tilfelle ved exit i form av gevinstbeskatning ved salg av aksje eller andel i kommandittselskap. På selskapsnivå har beskatningen isolert sett blitt enklere og mer fleksibel ved at det er innført en fritaksmetode som fritar selskapsaksjonærer for skatt på utbytte og aksjegevinster samt på utdeling av overskudd og gevinst ved salg av andel i kommandittselskaper. Regelendringene har medført at mange private investorer velger å organisere sin investeringsvirksomhet via et aksjeselskap fremfor å delta som privatperson. Dette har sine klare fordeler, men medfører også enkelte ulemper. UNION GRUPPEN - MARKEDSRAPPORT Q SIDE 6

7 SELSKAPSLIGNING ELLER DELTAKERLIGNING Ligningsmåten innebærer imidlertid, som før, vesentlige forskjeller. Et aksjeselskap er et eget skattesubjekt og blir således selskapslignet. Et kommandittselskap er deltakerlignet, dvs. det er ikke et eget skattesubjekt, skatten betales av deltakerne direkte. I et kommandittselskap vil altså selskapets skattemessige overskudd eller underskudd bli tilordnet deltageren direkte. Dette vil kunne innebære skattemessige fordeler, særlig i et prosjekts første år hvor de skattemessige kostnadene (typisk avskrivninger) gjerne er høye (gjennom inntekts- og formuesreduksjon). For en privat investor vil imidlertid kommandittselskapets skattemessige fordeler stort sett kun oppnås dersom investeringen foretas som privatperson, og da slik at de skattemessige konsekvenser av kommandittselskapsinvesteringen konsolideres med investorens øvrige private skattemessige situasjon. På den annen side vil en investor ved å delta direkte som privatperson ikke oppnå den skatteutsettende effekt som dem som deltar gjennom aksjeselskaper nyter godt av. For en investor som deltar gjennom et aksjeselskap vil utdeling av overskudd og gevinst ved salg av andel etter den någjeldende ordning være skattefritt på aksjeselskapets hånd, dobbeltbeskatningen inntrer først ved en senere utdeling. INNTEKTS- OG FORMUESSKATTEREDUKSJON ELLER UTSATT BESKATNING OG GEARING Kort oppsummert kan det altså sies at kommandittselskapsformen er gunstig for en privatperson i oppstartsårene, slik at vedkommende kan få glede av sin forholdsmessige andel av kommandittselskapets skattemessige underskudd, samt at formuen blir redusert med den forholdsmessige andel av kommandittselskapets nettoformue. På den annen side, når kommandittselskapet begynner å generere overskudd og foreta utdelinger, eller når andelen selges med gevinst, vil vedkommende umiddelbart oppleve dobbeltbeskatning. En investor som deltar via et aksjeselskap vil derimot ikke få direkte glede av reduserte inntekter og formue i oppstartsperioden, men vil kunne komme ut av investeringen uten ytterligere beskatning, og kan således reinvestere også det ekstra skattebeløpet som den personlige deltaker må betale inn i skatt, fremfor å dele det ut som utbytte som blir dobbeltbeskattet. Fordelen kommer altså i form av en slags gearingeffekt, sammen med det forhold at man kan utsette innslagstidspunktet for dobbeltbeskatningen (periodiseringseffekten). Fordelene som oppnås skal ikke overdrives, men det kan være verdt å være oppmerksom på de skattemessige konsekvenser av å investere på den ene eller den andre måten. TRIPPELBESKATNING Det færre er klar over, er at man faktisk kan bli gjenstand for trippelbeskatning dersom man investerer i et kommandittselskap som privatperson, og dette kommandittselskapet på sin side investerer i et aksjeselskap. Dette er en effekt av de nye reglene, og oppstår på grunn av et hull i regelverket, men denne gangen altså i negativ forstand sett fra skattyters ståsted. Problemstillingen oppstår fordi en aksjegevinst går inn i det alminnelige overskuddet hos et kommandittselskap og fordeles således på deltakerne gjennom nettoligningen. Et overskudd i et underliggende AS vil først bli beskattet på Utdeling Gevinst Driftsinntekter KS Invest AS Eiendom selskapets hånd. Dersom (aksjene i) selskapet senere selges, vil den samme skattlagte verdiøkningen bli gjenstand for ytterlige ett ledd med direktebeskatning hos deltakerne i kommandittselskapet. Problemet oppstår imidlertid ved den nylig innførte ekstraskatten ved utdelinger fra kommandittselskaper og andre deltakerlignede selskap. Ved senere utdeling av gevinsten til andelshaverne blir disse, i den grad de er privatpersoner, ytterligere beskattet med 28 prosent av det som er igjen til utdeling. Nedenstående eksempel illustrerer beskatningen. KS-deltakere (privatperson) Gevinst ved salg av AS Eiendom 7 2 Skattandelshaver (28%) 2 16 Utdeling fra KS andel skatt nettoligning skjermingsfradrag Skattegrunnlag Skatt ved utdeling (28%) Rest etter skatt Total skatt (54,83%) NB! AS Eiendom Driftsresultat 1 Skatt 2 8 Resultat 7 2 UNION GRUPPEN - MARKEDSRAPPORT Q SIDE 7

8 Markedet for salg av næringseiendom Nytt år og nye muligheter Fjoråret ble avsluttet med høy aktivitet i salgsmarkedet, og den høye aktiviteten har fortsatt inn i 26. Volumet av omsatt eiendom i Norge er anslått til 4-45 mrd mot ca. 2 mrd i 24. Vi erfarer at det er mye eiendom for salg, samtidig som etterspørselen etter gode investeringer er nærmest umettelig. Px Last 5 4,8 4,6 4,4 4,2 4 1-år-swap-rente Eiendomsportefølje i Sverige og Finland Salg av 11 selskaper med en eiendom hver, hvorav én i Finland, utleiet til Plantasjen. Hvordan blir 26? Vi er fortsatt i et marked preget av lave yielder og mange transaksjoner. Spørsmålet alle stiller seg nå er hvor lenge dette markedet vil holde seg, og kommer det en korreksjon? 3,8 3,6 1-år swap-rente En ting som er sikkert er at markedet beveger seg i sykluser, og at oppgang etterfølges av nedgang. Men, er vi på toppen nå? Når vil en eventuell korreksjon komme, og blir den vesentlig? Vi tror ikke på noen korreksjon i 26. De tre viktigste forholdene som påvirker eiendomsverdiene er; etterspørselen etter eiendommer, leieutviklingen og realrenten (konsumprisindeksen og nivået på lange renter). Etterspørselen er høy, og vi ser ingen tegn på at den skal avta. 1-års swap-rente har gått litt opp og ned, men har vært relativt stabil i overkant av 4 prosent det siste året. Konsumprisindeksen har holdt seg seg relativt lav. Selv om det ikke er tegn som tyder på en snarlig renteoppgang nå, kan rentemarkedet endre seg raskt. % nov 24 okt 24 sep 24 aug 24 jul 24 yield okt 25 sep 25 aug 25 jul 25 jun 25 apr 25 mar 25 feb 25 jan 25 des 24 feb 26 jan 26 des 25 nov 25 1 års stat Anslag netto yield Spread yield mot ti års stat Rica Hotel, Lillehammer og Drammen Salg av eiendommene, ca. 17. m 2. Langsiktig leiekontrakt med Rica Hotels ASA. Isolert sett vil et økt rentenivå medføre høyere avkastningskrav og lavere priser, men så lenge det er underskudd på gode investeringsobjekter og høy Anslag netto yield for sentralt beliggende eiendom i meget god teknisk stand med 7-1 års leiekontrakter med solide leietakere UNION GRUPPEN - MARKEDSRAPPORT Q SIDE 8

9 etterspørsel, må det nok en vesentlig renteoppgang til før vi ser en stor korreksjon i markedet. Segmenter i markedet Markedet har vært mye fokusert rundt sentrale kontorbygg med solide leietakere på lange kontrakter. Vi ser nå en glidning mot at investeringer med kortere kontrakter og mer potensiale (og risiko), er mer attraktive enn tidligere. Dette skyldes nok til dels at tilbudet av sentrale kontorbygg med solide leietakere er begrenset, men også at forventet avkastning på disse eiendommene nå er så lav, at det frister med mer risiko for å øke avkastningen. Ovennevnte har gitt seg utslag i at avkastningskravet på f.eks. kombinasjonseiendom har gått merkbart ned, og det er omsatt mye av denne type eiendom. Utviklingsprosjekter, både innen næring og bolig, er også et marked med god aktivitet. Spesielt er etterspørselen etter gode boligprosjekter god. Vi har valgt å justere yielden i vår yieldkurve ned med 25 punkter fra siste rapport. Det har vært en glidende nedgang i yielden, og med 1-års swap-rente på rundt 4,2 prosent, oppfatter vi at 5,5 prosent yield er markedets prising av sentralt beliggende kontoreiendom med 7-1 års gjenværende leietid. Helt spesielle objekter vil kunne oppnå betydelig lavere yield, særlig hvis de er posisjonert for leieoppgang. Vi forventer at kontorbygg i Oslo sentrum vil omsettes til yielder under 5, prosent i år, og totalomsetningen av eiendom forventes å bli på nivå med 25. Et utvalg av gjennomførte transaksjoner Dato Eiendom Beliggenhet Type Leietaker Kjøpesum Kjøpsyield feb-6 Bjørvika Eiendomsinvest AS Oslo Kontor Visma 92 5,4% feb-6 Strandgt 1-2, Storgata 1-14 og 42 Molde Kontor Sparebank 1 Midt-Norge, Politimesteren i Møre og Romsdal ,% feb-6 Verven 4 Stavanger Kontor n/a n/a jan-6 Prinsensvn 5, Idustrigt. 3, Lagervn. 13 Sandnes, Lier, Stavanger Kombi Asko n/a 6,5% des-5 Kjørboanlegget Sandvika Kontor Hydro 55 n/a des-5 Strandveien 55 Oslo Kontor n/a 45 n/a des-5 Globus Storsenter Steinkjer Handel Coop 2 n/a des-5 Hageveien 2 Tønsberg Lager/kontor Brio AS ,4% des-5 Amfi Vågsbygd Kristiansand Kjøpesenter Cubus, Eurosko, Brilleoptikk AS, Kiwi, Narvesen, Nille, Notabene ++ 9 n/a des-5 Bjørvika Kontorbygg I AS Oslo Kontor PwC 57 5,3% des-5 Folketeaterbygningen Oslo Kontor n/a n/a des-5 Akersviken Eiendom AS Oslo Kontor Div 636 6,5% des-5 Alexandergården Trondheim Kontor n/a 3 n/a des-5 Søndre gate 12 Trondheim Kontor Ingen leietakere pt 8 n/a nov-5 Ågotnes Eiendom Holding AS Ågotnes Kombi FMC Kongsberg 144 7,% nov-5 Dusavika Park Holding AS Stavanger Kombi Vetco Aibel ,8% nov-5 Søren Bullsvei 2 Oslo Lager/kombi n/a 19 7,% nov-5 Kirkegaten 24 og 26 Oslo Kontor NKS 2 n/a nov-5 Sannergaten 2 Oslo Kontor Rikstrygdeverket 635 5,3% nov-5 Bergerveien 12 Asker Kontor/lager ABB 539 8,7% nov-5 Iddeveien 44 Kontor Kontor Østfold Fylkeskommune 27 n/a nov-5 Mo Senteret Nittedal Handel ICA, m.fl ,5% nov-5 Ivar Lykkesvei 3 Trondheim Handel ICA, Elkjøp, Plantasjen, Skeidar 45 6,% okt-5 Østensjøveien 9 Oslo n/a n/a 78 7,1% okt-5 Vollsveien 2A Lysaker Kontor Oracle ,7% okt-5 Tollbugata 24 Oslo Kontor Eiendomsspar AS, Oslo kommune med mer 72 6,9% okt-5 Bygdøy Alle 3 Oslo Kontor Bagatelle med mer 31 5,8% okt-5 Helsfyr Panorama Oslo Kontor NCC, Nexans, Gresvig 45 6,% okt-5 Deliveien 5 Vestby Lager/kombi Hølen AS, Rectus AS ,8% sep-5 Gaustadalleen 21 Oslo Kontor Forskningsparken AS 29 n/a sep-5 VAE-bygget Kristiansand Kontor Agder Energi AS 127 5,5% Kilde: UNION Gruppen UNION GRUPPEN - MARKEDSRAPPORT Q SIDE 9

10 E i e n d o m s s e l s k a p e n e Pr Gamleveien 8 Salg av eiendommen. Boligutviklingsprosjekt, ca 16. m 2. Selskaper Hovedliste - børsnotert Bruttoleie (MNOK) Samlet næringsareal Arealledighet Vektet gjenv. leietid, år Olav Thon Eiendomsselskap ASA n/a 2,7% 3,9 Oslo Areal ,% 4, Steen & Strøm ASA n/a 3,2% 3, Unoterte Eiendomsspar AS/Victoria Eiendom AS ,% 6,5 1 inklusiv Eiendomsspars/Victoria Eiendoms andel av leie i felleskontrollerte eiendommer Livselskaper/Forsikring/Bank Bruttoleie (MNOK) Samlet næringsareal Arealledighet Vektet gjenv. leietid, år Nordea Liv ,7% 5,2 Glitne Eiendom/ Gjensidige Forsikring ,% 7,2 KLP Eiendom AS ,% 7, SpareBank ,4% 5,7 Storebrand Livsforsikring AS ,7% 4,4 Vital Eiendom AS forvalter ,5% 5,2 1 Vital Eiendom forvalter DNB Nor sine eiendommer som utgjør 293 MNOK av bruttoleien. Resten av eiendommene de forvalter eies av Vital Forsikring ASA. Fredensborg Park Salg av eiendom, ca m 2. Flere leietakere med varierende leieutløp. Prosjekter i 25 Prosjekter i markedet nå Prosjekter siste 5 år Syndikeringselskapene Antall Verdi (MNOK) Antall Verdi (MNOK) Antall Verdi (MNOK) Acta n/a n/a BSA Capital DnBNOR DTZ Realkapital Corporate Finance AS n/a n/a Fearnley Finans First Securities Ness, Risan & Partners AS n/a n/a Nordea Markets 3 34 n/a n/a Orkla Finans Kapitalforvaltning ASA Pareto Private Equity ASA Tschudi & Malling Syndikering AS UNION Eiendomskapital AS Samlet for syndikering Tall fra Acta er fra Tidl. Alfred Berg Industrifinans Direkte Investeringer AS UNION GRUPPEN - MARKEDSRAPPORT Q SIDE 1

11 Kjøpesenter/Butikk Bruttoleie (MNOK) Samlet næringsareal Arealledighet Vektet gjenværende leietid, år AMFI Eiendom AS ,% 5, Ica Eiendom AS ,1% 6, Andre Bruttoleie (MNOK) Samlet næringsareal Arealledighet Vektet gjenværende leietid, år Aberdeen Property Investors ,% 6, Andenæs Eiendom AS ,3% 4,1 Aspelin Ramm Gruppen ,% 7,6 EAB Eiendom AS ,4% 4, Entra Eiendom AS ,% 11,5 Fabritius Eiendom AS ,9% 4,5 Ferd Eiendom ,2% 3,1 Industrifinans Næringseiendom ASA ,% 5,4 Kristiania Eiendomsforvaltning AS ,6% 5, Linstow Eiendom AS ,8% 3,7 Mustad Eiendom AS ,% 8, Norgani Hotels ASA n/a 9,1 NSB Eiendom AS (inkl. ROM Eiendomsutvikling AS) ,5% 4,5 OBOS Forretningsbygg AS ,6% 4,3 Pecunia As 83 48,3% 6,1 Reitan Eiendom ,3% n/a Sektor Gruppen AS ,9% 3,7 UNION Eiendomskapital AS ,% 12,9 Vika Eiendomsforvaltning AS ,4% 2,7 Samlet eiendomsselskapene (untatt syndikeringselskapene) Industrifinans Næringseiendom ASA inngår i Rasmussengruppen. Tallene er fra UNION GRUPPEN - MARKEDSRAPPORT Q SIDE 11

12 Et utvalg av inngåtte leiekontrakter: Areal Pris pr. Leietid Adresse m 2 m 2 /år år Type Ulvenveien Kontor Ulvenveien Kontor Drammensvn. Skøyen ,5 Kontor Drammensvn. Skøyen ,5 Kontor Drammensvn. Skøyen ,5 Kontor Wergelandsveien Kontor Hammersborg Torg Kontor Nydalsveien Kontor Campus Kontor Nydalsveien Kontor Nydalen Park Kontor Vika Kontor Stortingsgaten Forretning Karl Johans gate 18 C Kontor Karl Johans gate 18 C Kontor Tordenskioldsgate 6 B Kontor Hoffsveien 1 D Kontor Stortorget Kontor Østensjøveien Forretning Skippergaten 14, Porsgrunn Forretning Nye Vakås vei Kontor Nye Vakås vei Kontor Nye Vakås vei Kontor Karoline Kristiansens vei Kontor Status leiemarkedet i Oslo Økt optimisme lavere ledighet Selv om Oslos bebyggelse for tiden er dekket av rekordmye sne, er leiemarkedet for næringseiendom på ingen måte i vinterdvale. Det besluttes, det skapes og det bygges. Bygrensene utvides i det våte element, og de nye konturene over Bjørvika og Tjuvholmen blir stadig mer fremtredende. Byggeprosjektene skrider frem, med Oslo skyline i tydelig endring. Disse og andre større nybyggprosjekter i Oslo-området, er positive tegn på et eiendomsmarked i oppgang som er preget av økende besluttsomhet og generell optimisme for fremtiden. De fleste igangsatte byggeprosjekter har leietaker for lengst på plass. Men det som virkelig understreker en positiv mentalitet er igangsettelse av nye bygg uten en solid leiekontrakt i bunnen. Å bygge uten å kjenne ledighet (kvm) fremtidig adressat ble for kun 12 måneder siden sidestilt med dårlig økonomisk dømmekraft og mangel på god timing. Men ettersom de beste arealene i enkelte geografiske segmenter er absorbert, og de mest attraktive eiendommene er fullt utleid på lange kontrakter, samtidig som vi har en vedvarende og økende interesse fra leietakerne kan timingen nå være riktig. Lysaker i vinden Skøyen har de siste årene ligget mer enn et hestehode foran Lysaker i forhold til attraktivitet, etterspørsel og oppnådde leiepriser. Men ettersom Skøyen fylles opp, er Lysaker igjen i vinden. Det meldes om leienivåer over 1.5,- pr. m²/ år for de beste leieobjektene, og ledigheten er på vei ned. Nærhet til Flytoget, god parkeringsdekning og en moderne bygningsmasse er de mest utslagsgivende faktorene for å velge Lysaker. Helsfyr og Bryn er Lysakers østre motstykke i forhold til sentrum. Også her meldes det om økende aktivitet, men uten særlig endring i leienivåene. Vika og Aker Brygge fortsatt i særstilling Vika og Aker Brygge er fortsatt i en særstilling i forhold til attraktivitet. Området er den foretrukne beliggenhet for de fleste selskaper innen bank/ finans, offshore, advokater og nærliggende bransjer. For større bedrifter med fremtidig kontraktsutløp er også Tjuvholmen et alternativ til denne beliggenheten, som kan oppfattes som Aker Brygges forlengede arm. De første næringsbyggene på Tjuvholmen står klare for innflytting i 27 og Høyeste oppnålige leie* Tendens 9% 8% 7% 3% 4% 6% 4% 6% 7% 1% 1% 7% 13% 14% 12% 7% 7% 6% 14% 16% 15% 11% 13% 11% h h k g g k g k Vika/Rådhuset Øvrige sentrum Indre Vest Indre Nord Indre Øst Ytre Vest Ytre Nord/Øst/Syd Asker Bærum *) Leie for nye eller totalrehabiliterte lokaler Kilde:UNION Gruppen / Eiendomsspar UNION GRUPPEN - MARKEDSRAPPORT Q SIDE 12

MARKEDSRAPPORT Q2-2006

MARKEDSRAPPORT Q2-2006 MARKEDSRAPPORT Q2-26 Q2 UNION Norsk Næringsmegling MARKEDET FOR SALG AV NÆRINGSEIENDOM Side 4 STATUS LEIEMARKEDET I OSLO Side 8 UNION Real Estate UNION SATSER PÅ INTERNASJONAL EIENDOMSMEGLING Side 11 UNION

Detaljer

Markedsrapport Q4-2006

Markedsrapport Q4-2006 Tom Rune Lian i Wiersholm, Mellbye & Bech Risikospørsmål ved kjøp og salg av næringseiendom Side 4 Markedsrapport Q4-26 Stig Rognstad i Glitnir Securities Q4 UNION Norsk Næringsmegling AS Hvor stor er

Detaljer

Markedsrapport Q3-2006

Markedsrapport Q3-2006 Markedsrapport Q3-26 Q3 UNION Marine Finance Nylig lansert et nytt shippingprosjekt Side 6 Vogt & Wiig Indre selskap et fleksibelt alternativ for investorer Side 4 UNION Norsk Næringsmegling Markedet for

Detaljer

Markedsrapport Q1 2008

Markedsrapport Q1 2008 Markedsrapport Q1 2008 Glitnir Real Estate Glitnir Real Estate Styrker satsningen på rådgivning ved grenseoverskridende transaksjoner Side 4 Gjesteartikkel av Espen A. Jorvang i Fokus Kreditt Endring i

Detaljer

MARKEDSRAPPORT NÆRINGSEIENDOM Q1-2005

MARKEDSRAPPORT NÆRINGSEIENDOM Q1-2005 UNION Gruppen MARKEDSRAPPORT NÆRINGSEIENDOM Q1-2005 Q1 UNION Norsk Næringsmegling AS UNION Corporate ASA UNION Eiendomskapital AS UNION Gruppen INNHOLD Hva blir eiendomsavkastningen de nærmeste tre årene

Detaljer

Markedsrapport Q3 2008

Markedsrapport Q3 2008 Markedsrapport Q3 28 Gjesteartikkel av Trond Bratsberg, rådgiver i Enova Verdt å se på energibruken i næringsbygg Side 5 Transaksjonsmarkedet Lånefinansiering skaper stadig utfordringer Side 1 Avkastning

Detaljer

Markedsrapport 1-2009

Markedsrapport 1-2009 Markedsrapport 1-29 Eiendomsavkastning i et langsiktig perspektiv Gjesteartikkel av Håvard Bjorå i IPD Norden AB Side 5 Transaksjonsmarkedet Fremmedfinansieringen bremser markedet - bedring på sikt! Side

Detaljer

MARKEDSRAPPORT 2. HALVÅR 2013

MARKEDSRAPPORT 2. HALVÅR 2013 MARKEDSRAPPORT 2. HALVÅR 2013 www.malling.no SIDE 2 MARKEDSRAPPORT 2. HALVÅR 2013 LEDER NÆRINGSEIENDOM HOLDER STAND Året går mot slutten og det kan være på sin plass å oppsummere hvordan eiendomsbransjen

Detaljer

3/02 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no

3/02 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no 3/02 3/02 3/02 markedsrapport næringseiendom www.nnm.no < Innhold 2 Leder... 2 Oppsummering... 3 1. Investering i næringseiendom.. 3 Innledning... 3 Konjunkturutvikling... 3 Oljeprisen... 5 Arbeidsledigheten...

Detaljer

3/03 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no

3/03 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no 3/03 markedsrapport næringseiendom www.nnm.no Innhold 2 Leder........................................... 2 Oppsummering........................... 3 1. Investering i næringseiendom.. 3 Innledning............................

Detaljer

Markedsrapport Q3 2011

Markedsrapport Q3 2011 sk profil 2010 Markedsrapport Q3 2011 Selektive investorer, men mange transaksjoner UNION Gruppen AS UNION Gruppen er en uavhengig og ledende aktør i det norske markedet for næringseiendom. UNION Gruppen

Detaljer

UNION Markedsrapport Q1 2011

UNION Markedsrapport Q1 2011 UNION Markedsrapport Q1 2011 Transaksjonsmarkedet Markedet har åpnet seg for eiendommer flest Side 9 Avkastning Unions Fondsindeks steg med 19,1 % i Q4 2010 Side 11 Status utleie i Oslo, Asker og Bærum

Detaljer

4/02 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no

4/02 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no 4/02 4/02 4/02 markedsrapport næringseiendom www.nnm.no < Innhold 2 Leder... 2 Oppsummering... 3 1. Investering i næringseiendom.. 3 Innledning... 3 Konjunkturutvikling... 3 Oljeprisen... 5 Renter... 5

Detaljer

UNION Markedsrapport Q4 2010

UNION Markedsrapport Q4 2010 UNION Markedsrapport Q4 2010 Transaksjonsmarkedet Stigende priser og hektisk avslutning på året Side 9 Avkastning Union Fondsindeks steg 1,6 % i tredje kvartal Side 11 Status utleie i Oslo, Asker og Bærum

Detaljer

MARKEDSRAPPORT 2. HALVÅR 2014

MARKEDSRAPPORT 2. HALVÅR 2014 MARKEDSRAPPORT 2. HALVÅR 2014 www.malling.no SIDE 2 MARKEDSRAPPORT 2. HALVÅR 2014 / LEDER «ALLE» VIL HA NÆRINGSEIENDOM 2014 har for oss i Malling & Co vært et flott jubileumsår. Til tross for et sterkt

Detaljer

markedsrapport næringseiendom

markedsrapport næringseiendom markedsrapport næringseiendom 1 2004 1 2004 Innhold Makroøkonomi BNP utvikling Norge... 4 Internasjonale konjunkturer... 5 Oslo Børs... 6 Inflasjon... 7 Renter... 8 Arbeidsledighet... 9 Tema: langsiktige

Detaljer

Markedsrapport Vinter 2012

Markedsrapport Vinter 2012 sk profil 2010 Markedsrapport Vinter 2012 Eiendomsselskapene har økt kjøpstakten UNION Gruppen AS UNION Gruppen er en uavhengig og ledende aktør i det norske markedet for næringseiendom. UNION Gruppen

Detaljer

Markedsrapport Høst 2013. Fra nøling til handling

Markedsrapport Høst 2013. Fra nøling til handling Markedsrapport Høst 2013 Fra nøling til handling LEDER Fra nøling til handling Vi kan nok en gang presentere et godt salgsvolum for Norge med ca. 100 omsetninger så langt i år. Inkluderer vi transaksjoner

Detaljer

4/01 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no

4/01 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no 4/01 4/01 4/01 markedsrapport næringseiendom www.nnm.no < Innhold 2 Leder... 2 Oppsummering... 3 1. Økonomiske rammebetingelser... 3 1.1 Rentesituasjon... 3 1.2 Inflasjon... 3 1.3 Arbeidsledighet... 4

Detaljer

Markedsrapport Høst 2012

Markedsrapport Høst 2012 sk profil 2010 Markedsrapport Høst 2012 Leieprisene vil stige videre Leder Lave renter lenge De siste årene har bankenes prognoser vist forventninger om økte rentenivåer, mens den faktiske utviklingen

Detaljer

side 3.1.Nøkkeltall for eiendomsselskapene.. 12

side 3.1.Nøkkeltall for eiendomsselskapene.. 12 side 1.Økonomiske rammebetingelser. 2 1.1.Rentesituasjon... 2 1.2.Forbrukervekst - inflasjon.... 3 1.3.Arbeidsledighet... 3 1.4.Aksjemarkedet - Olje - Handel.. 4 1.5. De børsnoterte eiendomsselskapene

Detaljer

1.Økonomiske rammebetingelser 2.Eiendomsmarkedet NÆRINGS- EIENDOM: 1/01 3.De største eiendomsselskapene 4.Oppsummering

1.Økonomiske rammebetingelser 2.Eiendomsmarkedet NÆRINGS- EIENDOM: 1/01 3.De største eiendomsselskapene 4.Oppsummering side 1.Økonomiske rammebetingelser.2 1.1.Rentesituasjon... 2 1.2.Forbrukervekst - inflasjon.... 3 1.3.Arbeidsledighet... 3 1.4.Aksjemarkedet - Olje - Handel.. 3 1.5.De børsnoterte eiendomsselskapene 4

Detaljer

Markedsrapport Vår 2015

Markedsrapport Vår 2015 Markedsrapport Vår 2015 LEDER Stor aktivitet og god avkastning også i 2015 2014 var et sterkt år i eiendomsmarkedet. Transaksjonsvolumet var rekordhøyt, renter og yieldnivå falt videre og avkastningen

Detaljer

3/01 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no

3/01 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no 3/01 3/01 3/01 markedsrapport næringseiendom www.nnm.no < Innhold 2 Leder... 2 Innledning... 3 1. Økonomiske rammebetingelser... 3 1.1 Rentesituasjon... 3 1.2 Inflasjon... 3 1.3 Arbeidsledighet... 4 1.4

Detaljer

NORGE MARKEDSRAPPORT H2 2013. Accelerating success.

NORGE MARKEDSRAPPORT H2 2013. Accelerating success. NORGE MARKEDSRAPPORT H2 213 Accelerating success. MARKEDSRAPPORT H2 213 NORGE MARKEDSRAPPORT H2 213 NORGE Colliers International bistår med salget av Bygdøynesveien 15. Colliers International har de siste

Detaljer

Investering i Næringseiendom

Investering i Næringseiendom Investering i Næringseiendom Rapport for Folketrygdfondet, høsten 2014 Utført av Akershus Eiendom AS 1 Innhold 1 Sammendrag... 3 2 Bakgrunn... 4 3 Næringseiendom: introduksjon... 4 3.1 Innledning... 4

Detaljer

DETTE ER PARETO GRUPPEN

DETTE ER PARETO GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004 INNHOLD Dette er Pareto Gruppen 5 Pareto Securities ASA 9 Pareto Private Equity ASA 15 Pareto Eiendom AS 19 Pareto Forvaltning ASA 23 P. F. Bassøe AS 27 Nordic Partners Inc. 31 Pareto

Detaljer

3.1.Nøkkeltall for eiendomsselskapene 13

3.1.Nøkkeltall for eiendomsselskapene 13 Innhold side 1.Økonomiske rammebetingelser. 2 1.1.Rentesituasjon... 2 1.2.Forbrukervekst - inflasjon.... 3 1.3.Arbeidsledighet... 3 1.4.Bank - Finans - Forsikring... 4 1.5.Aksjemarkedet - Olje - Handel

Detaljer

Markedsrapport Vinter 2014

Markedsrapport Vinter 2014 Markedsrapport Vinter 2014 LEDER Økt yield-gap Økt yield-gap i i transaksjonene Differansen Differansen mellom mellom yield og yield samlet og samlet lånefinansieringsrente inkludert inkludert prime kontoreiendom

Detaljer

Transaksjonsmarkedet. Status utleie i Oslo, Asker og Bærum. Andre byer. Segmenter. Økende salgsvolum, men selektive investorer Side 9

Transaksjonsmarkedet. Status utleie i Oslo, Asker og Bærum. Andre byer. Segmenter. Økende salgsvolum, men selektive investorer Side 9 Markedsrapport Q1 21 Transaksjonsmarkedet Økende salgsvolum, men selektive investorer Side 9 Avkastning Union Fondsindeks steg 7,5 % i fjerde kvartal Side 11 Status utleie i Oslo, Asker og Bærum Leieprisene

Detaljer