Markedsrapport Q1-2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Markedsrapport Q1-2006"

Transkript

1 UNION Gruppen Markedsrapport Q1-26 Q1 UNION Gruppen: Glitnir (Tidligere ÍSLANDSBANKI) KJØPER 5,1% AV UNION GRUPPEN AS Side 4 Wiersholm Mellbye & Bech: VALG AV SELSKAPSSTRUKTUR VED INVESTERING I FAST EIENDOM Side 6 ABG Sunndal Collier, Ivar Strompdal: Verdensøkonomien på høygir Side 18 UNION Corporate ASA UNION Norsk Næringsmegling AS UNION Eiendomskapital AS

2 UNION Gruppen Svært høy aktivitet i 25 Aktiviteten vil fortsette i 26 UNION Gruppens markedsrapport gjenspeiler våre tre forretningsområder; Næringsmegling, Corporate Finance og Syndikering/ Fond. Partnere i UNION Gruppen: Øystein A. Landvik, Lars P. Fasting, Knut M. Stokke, Per Erik Engebretsen Næringsmegling 25 var et meget aktivt år, hvor det ble omsatt et historisk høyt volum av næringseiendom. Det er anslått at omsetningen i det norske markedet var 4-45 mrd. kroner. Yielden er fortsatt på et lavt nivå og etterspørselen etter næringseiendom er høy. Vi forventer høy totalomsetning også i 26, og vi ser nå at det er mer attraktivt med investeringer med høyere forventet avkastning (og risiko). Dette gir seg utslag i økt etterspørsel etter eiendommer med kortere leiekontrakter, kombinasjonseiendommer og utviklingspotensiale. Corporate Finance Transaksjonsaktiviteten i det norske markedet er fortsatt høy, med 35 offentligjorte transaksjoner siden utgangen av november 25. Markedet er sterkt preget av høy aktivitet innen shipping og offshore, samt den pågående konsolideringen av oppdrettsbransjen. Syndikering/Fond Eiendom har vært en god investering de siste årene. Med et historisk lav rentenivå fortsetter syndikeringer og fond å være meget attraktive løsninger for de som ønsker en bedre plassering enn bank og en tryggere plassering enn aksjer. Les mer om markedssituasjonen og følgende hovedsaker: UNION Gruppen blir en del av et Glitnir (tidl. Islandsbanki) Styr unna trippelbeskatning ved eiendomstransaksjoner Høy etterspørsel etter næringseiendom og stigende utleiepriser UNION Corporate ASA UNION Norsk Næringsmegling AS UNION Eiendomskapital AS

3 UNION Gruppen Innhold 2 Svært høy aktivitet i 25 4 Glitnir kjøper 5,1% av UNION Gruppen AS 6 Valg av selskapsstruktur ved investering i fast eiendom aksjeselskaper vs. kommandittselskaper 8 Markedet for salg av næringseiendom 1 Eiendomsselskapene 12 Status leiemarkedet i Oslo 14 Den reelle ledigheten 15 Et utvalg av løste utleieoppdrag i UNION Norsk Næringsmegling AS utleieportefølje 16 Fusjoner og oppkjøp 18 Verdensøkonomien går på høygir og markedene følger med 2 Handel og handelssteder 21 Byggeaktivitet 22 Inflasjon 23 Konjunkturer 24 Renter 25 Markeder 26 Arbeidsledighet og sysselsetting 27 Boligmarkedet 28 Hotellmarkedet 29 Eksempler på solgte eiendommer i 25 3 Ansatte i UNION Gruppen

4 Glitnir kjøper 5,1% av UNION Gruppen AS Styrker fotfestet i Norge innen næringsmegling, corporate finance, syndikering og eiendomsfond Bjarni Ármannsson Konsernsjef, Glitnir Frank O. Reite Ansvarlig for Glitnir i Norge Íslandsbanki, som nylig skiftet navn til Glitnir, har inngått en avtale om å kjøpe 5,1 prosent av UNION Gruppen. Glitnir styrker med dette sin posisjon i Norge innen næringsmegling, syndikering og eiendomsfond samt corporate finance. Siden vi kjøpte KredittBanken i 24 og BNbank i 25 har vi ønsket å styrke vår posisjon innen næringsmegling, corporate finance-rådgivning, syndikering og eiendomsfond. Oppkjøpet av Norse Securities og Norse Kapitalforvaltning var første skritt på veien. Gjennom å kjøpe 5,1 prosent i UNION Gruppen sikrer vi oss majoritet i et selskap med fokus på å skape gode resultater. UNION Gruppen har en imponerende kundebase, sterk ledelse, dyktige ansatte og en solid posisjon i det norske markedet. Gjennom at selskapet nå blir en del av Glitnir-konsernet vil vi med BNbank, KredittBanken, Norse og FactoNor bli en sentral spiller innenfor områdene strukturerte eiendomstransaksjoner, M&A og corporate finance rådgivning, sier Bjarni Ármannsson, konsernsjef i Íslandsbanki. Å bli en del av en solid og offensiv finansgruppe som Íslandsbanki vil gi UNION Gruppen mulighet til å tilby sine kunder flere og mer interessante produkter basert på kombinasjoner av forskjellige aktiva og finansieringsprodukter, samt et aktivt samarbeid mellom vår corporate finance virksomhet og Islandsbankis aksjemeglings-virksomhet. Vi ser betydelige muligheter for oss, våre ansatte og våre kunder, sier Knut Stokke som er partner i UNION Gruppen. UNION Gruppen vil fortsette som en selvstendig enhet, for å sikre selskapets fokus på å skape verdi for sine kunder og aksjonærer. Vi vil samtidig stimulere UNION Gruppen til å dra nytte av alle muligheter for vekst som ligger i å bli en del av Glitnir-konsernet, sier Frank O. Reite. Han er adm. direktør og ansvarlig for Glitnirs virksomhet i Norge. Glitnir KONSERNET Glitnir er en ledende finansgruppe i Island, og tilbyr et bredt spekter av bank- og forsikringstjenester. Bankgruppen har avdelinger i London, Luxemburg, Norge og Danmark, og er notert på Islands Børs (Kauphöll Íslands). Glitnir har en markedsverdi på ca. EUR 3,3 mrd og totale eiendeler var EUR 19,7 mrd. Glitnir hadde sitt beste resultat noensinne i 25, med et overskudd på EUR 244 mill. I Norge eier Glitnir fra før BNBank, KredittBanken (skifter navn til Glitnir Bank), Norse Securities og Norse Kapitalforvaltning (skifter navn til Glitnir Securities og Glitnir Kapitalforvaltning) og FactoNor (skifter navn til Glitnir Factoring). Glitnir sin virksomhet i Norge ledes av ISB Norway AS. Frank Ove Reite er adm. direktør og ansvarlig for virksomheten i Norge. Totalt jobber det 1.2 personer i Glitnir gruppen. Glitnir definerer Norge og Island som sine hjemmemarkeder, og tilbyr et bredt spekter av tjenester i disse to markedene. Utenfor hjemmemarkedet har banken valgt å fokusere på noen utvalgte bransjer: Mat og sjømat Offshore supply Fornybar energi Foruten tradisjonelle banktjenester omfatter bankens tjenester bl.a. Private Banking, formuesforvaltning, prosjektfinansiering, oppkjøpsfinansiering og corporate finance. resultat, Glitnir resultat (MNOK) UNION GRUPPEN - MARKEDSRAPPORT Q SIDE 4

5 Glitnir har en lang historikk med lønnsom vekst, og oppnådde i 25 en egenkapitalavkastning (ROE) på 3,3 prosent. Banken har en A1 rating fra Moody s og A fra Fitch. Mer fakta: BNBANK BNbank er Norges fjerde største forretningsbank, med en forvaltningskapital på 46 milliarder kroner. Banken har ca. 47. innskuddskunder og ca. 12. boliglånskunder. Bankens datterselskap BNkreditt, som er Norges største kredittforetak innen finansiering av næringseiendom, har ca 3. kunder og forvalter utlån på ca 27,3 milliarder kroner. Gjennom lav risiko på utlånssiden og kostnadseffektiv drift, har banken i alle år drevet med solid overskudd. BNbank er et 1 prosent eid datterselskap av Íslandsbanki hf. Íslandsbanki sin strategi med kjøpet er å videreutvikle kjernevirksomheten i BNbank, innen bedrifts- og personmarkedet. BNbank har hovedkontor i Trondheim og kontor i Oslo, og har i alt 9 ansatte. Mer fakta: GLITNIR BANK Glitnir Bank (tidl. Kredittbanken) søker å gi sine kunder gode finansielle løsninger og dermed bedre lønnsomhet. KredittBanken har en forvaltningskapital på 4,4 milliarder kroner, er kjent for for effektiv drift, høy kompetanse, vennlighet og profesjonell relasjonsbygging. Banken fikk et resultat på 41,8 millioner kroner i 25. For bransjene fiskeri, skipsbygging, offshore /supply skip og tradisjonell skipsfart, er satsningsområdet internasjonalt. Banken har hovedkontor i Ålesund, med avdelingskontorer i Fosnavåg, og Oslo. KredittBankens kontor i Oslo har ansvar for konsernets satsning innen internasjonal shipping, samt prosjektfinansiering av eiendom. KredittBanken har 35 ansatte. Glitnir SECURITIES OG Glitnir KAPITALFORVALTNING Glitnir Securities og Glitnir Kapitalforvaltning (tidl. Norse) har 47 ansatte og omsatte for 147 millioner NOK i 25. Selskapets hovedmål er å yte porteføljerådgivning, tradingråd og megling for at kundene skal kunne tjene mer penger enn de ellers ville ha gjort i aksjemarkedet. Norse Securities har eksistert som verdipapirforetak siden Hovedfokus er på mellomstore og store privatkunder og utvalgte institusjoner. Norse Securities baserer sin rådgivning på en kombinasjon av makro og finansmarkedsanalyse, fundamental og teknisk analyse. Norse Securities har ukentlige anbefalte porteføljer i Norge, Sverige og USA, samt daglige tradinganbefalinger for alle tre markeder. Norse Securities er anerkjent som et meglerhus med dyktige, kundeorienterte medarbeidere med kompetanse innen analyse, corporate finance og megling. GLITNIR FACTORING Glitnir Factoring (tidl. FactoNor AS) er som Glitnir Bank lokalisert i Ålesund. Glitnir Factorings forretningsidé er å dekke næringslivets behov for lønnsom håndtering av administrasjon, finansiering og kredittsikring av penge- og varestrømmen i den enkelte bedrift. Selskapets målgruppe er små og mellomstore bedrifter på nordvestlandet, samt møbelbransjen i hele landet. Selskapet hadde 22 ansatte ved utgangen av 25. Glitnir Factoring hadde en total fakturastrøm til en verdi av 3,4 milliarder kroner i 25. Omsetningen i selskapet var 26,8 millioner kroner. Selskapet fikk i fjor et resultat på 4,7 millioner kroner, det beste i selskapets historie. OM ISLAND Styreform: Republikk. Hovedstad: Reykjavík. Folketall: 3. Valuta: Króna. BNP pr. innb.: $3.2. Eksportartikler: Fisk og fiskeprodukter samt aluminium. Island er Europas nest største øy, et vulkansk oppbygd høyplatå med store isbreer og varme kilder (geysirer). Vatnajökull er Europas største isbre. Island har meget stor vulkansk aktivitet. I 1963 oppstod øya Surtsey og i 1973 ble store deler av fiskeribyen Vestmannaeyjar på Heimaey ødelagt av vulkanske utbrudd. Fisket er dominerende næringsvei, og tradisjonelt har fiske stått for 8 prosent av eksportinntektene. Grunnet rikelig tilgang på rimelig energi fra landets varme kilder og store elver har produksjonen og eksporten av aluminium økt sterkt de senere år, og innen 27 vil landet stå for ca. 3 prosent av verdens totalproduksjon av aluminium. Om lag 72 prosent av landets energiforbruk kommer fra fornybare ressurser. Industrien sysselsetter flest, men også den er sterkt knyttet til fiskeriene. Jordbruket er basert på husdyrhold, sau og storfe. De varme kildene brukes bl.a. til veksthus for grønnsakdyrking. Den islandske økonomien er sterk, med full inndekning av fremtidige pensjonsforpliktelser. 4 prosent av befolkningen er yngre enn 25 år, og kun 1 prosent er over pensjonsalder på 67 år. Island har ikke eget militært forsvar, men er medlem av NATO. Kilder er blant annet: UNION GRUPPEN - MARKEDSRAPPORT Q SIDE 5

6 Valg av selskapsstruktur ved investering i fast eiendom aksjeselskaper vs. kommandittselskaper Artikkelen er skrevet av Tom Rune Lian og Nicolay Vold Advokat og partner Tom Rune Lian leder Wiersholms team på næringseiendom. Han har arbeidet i Wiersholm siden 1994, med fokus på bank og finansiering, og de senere årene med næringseiendom som hovedarbeidsområde. Advokat og partner Nicolay Vold er nestleder i Wiersholms skatteavdeling. Han har arbeidet i Wiersholm siden 1995 med fokus på skatt og transaksjoner. Som en konsekvens av at eiendomstransaksjoner mer og mer struktureres som rene selskapsinvesteringer, er det viktig å være klar over de totale skattemessige konsekvenser av investeringen. Skattereformen har medført vesentlige endringer av betydning også for eiendomsinvestorer. Denne artikkelen tar for seg noen av de mest sentrale effekter og forskjeller. Markedet for kollektive investeringer i fast eiendom (syndikering) har skutt fart de siste årene. Vanligvis struktureres investeringene gjennom selskaper, og da gjerne som aksjeselskaper eller kommandittselskaper. Investor erverver således aksjer eller selskapsandeler (eller begge deler), og ikke eiendom direkte. Inngangsbilletten til kollektive investeringsformer som dette er gjerne relativt sett lavt priset, og gir derigjennom økte muligheter for spredning av risiko på ulike prosjekter og i ulike aktivaklasser. Enten man går inn i eiendomsprosjekter som privatperson, eller man investerer gjennom selskaper med begrenset eller ubegrenset ansvar, bør de skattemessige forhold rundt investeringen underkastes særskilt vurdering. Som denne gjennomgangen viser, vil det også etter gjennomføringen av skattereformen kunne ha betydning for investors skatteposisjon hvorledes man selv og investeringsobjektet er strukturert. Disse vurderingene vil også avspeile valg av transaksjonsstruktur hos tilretteleggere, megler og andre som gir råd eller setter opp eiendomsprosjekter som nevnt. Vi konsentrerer oss i det følgende om investeringer i aksjeselskaper og kommandittselskaper. Gjennomgangen er ikke ment å være en uttømmende fremstilling over temaet. Den enkelte investor bør selv foreta en uavhengig og selvstendig vurdering av de skattemessige konsekvenser investeringen vil medføre. INNLEDNING Foruten å fokusere på det selvfølgelige, nemlig ønsket om å investere i noe som gir god avkastning til lavest mulig risiko, er det naturlig at investor søker å optimalisere sin egen skattemessige situasjon. Normalt vil dette innebære at i investeringens løpende avkastning søkes skattlagt lavest mulig, ii en exit (ut av investeringen) søkes skattlagt lavest mulig og dessuten, dersom investor er en privatperson, iii at investeringen søkes gitt en gunstigst mulig formuesbeskatning. Skattereformen Skattereformen innledet med div. endringer allerede i 24 (bl.a. ved introduksjon av fritaksmetoden 26. mars 24). De seneste implementerte endringer med dobbeltbeskatning av utbytte og ekstrabeskatning av utdeling av overskudd til selskapsdeltakere, trådte i kraft 1. januar 26. Skattereformen har vesentlig skjerpet beskatningen for privat kapital som investeres. Mens man tidligere hadde maksimalt 28 prosent skattebelastning på avkastning av investeringene vil marginalsatsen nå komme opp i 48,16 prosent. Dette skyldes at det er innført økonomisk dobbeltbeskatning, som kommer til uttrykk ved at beskattet overskudd på selskapsnivå blir gjenstand for ytterligere 28 prosent beskatning ved utdeling til aksjonær eller andelshaver i form av utbytte eller overskuddsdisponering. Det samme vil være tilfelle ved exit i form av gevinstbeskatning ved salg av aksje eller andel i kommandittselskap. På selskapsnivå har beskatningen isolert sett blitt enklere og mer fleksibel ved at det er innført en fritaksmetode som fritar selskapsaksjonærer for skatt på utbytte og aksjegevinster samt på utdeling av overskudd og gevinst ved salg av andel i kommandittselskaper. Regelendringene har medført at mange private investorer velger å organisere sin investeringsvirksomhet via et aksjeselskap fremfor å delta som privatperson. Dette har sine klare fordeler, men medfører også enkelte ulemper. UNION GRUPPEN - MARKEDSRAPPORT Q SIDE 6

7 SELSKAPSLIGNING ELLER DELTAKERLIGNING Ligningsmåten innebærer imidlertid, som før, vesentlige forskjeller. Et aksjeselskap er et eget skattesubjekt og blir således selskapslignet. Et kommandittselskap er deltakerlignet, dvs. det er ikke et eget skattesubjekt, skatten betales av deltakerne direkte. I et kommandittselskap vil altså selskapets skattemessige overskudd eller underskudd bli tilordnet deltageren direkte. Dette vil kunne innebære skattemessige fordeler, særlig i et prosjekts første år hvor de skattemessige kostnadene (typisk avskrivninger) gjerne er høye (gjennom inntekts- og formuesreduksjon). For en privat investor vil imidlertid kommandittselskapets skattemessige fordeler stort sett kun oppnås dersom investeringen foretas som privatperson, og da slik at de skattemessige konsekvenser av kommandittselskapsinvesteringen konsolideres med investorens øvrige private skattemessige situasjon. På den annen side vil en investor ved å delta direkte som privatperson ikke oppnå den skatteutsettende effekt som dem som deltar gjennom aksjeselskaper nyter godt av. For en investor som deltar gjennom et aksjeselskap vil utdeling av overskudd og gevinst ved salg av andel etter den någjeldende ordning være skattefritt på aksjeselskapets hånd, dobbeltbeskatningen inntrer først ved en senere utdeling. INNTEKTS- OG FORMUESSKATTEREDUKSJON ELLER UTSATT BESKATNING OG GEARING Kort oppsummert kan det altså sies at kommandittselskapsformen er gunstig for en privatperson i oppstartsårene, slik at vedkommende kan få glede av sin forholdsmessige andel av kommandittselskapets skattemessige underskudd, samt at formuen blir redusert med den forholdsmessige andel av kommandittselskapets nettoformue. På den annen side, når kommandittselskapet begynner å generere overskudd og foreta utdelinger, eller når andelen selges med gevinst, vil vedkommende umiddelbart oppleve dobbeltbeskatning. En investor som deltar via et aksjeselskap vil derimot ikke få direkte glede av reduserte inntekter og formue i oppstartsperioden, men vil kunne komme ut av investeringen uten ytterligere beskatning, og kan således reinvestere også det ekstra skattebeløpet som den personlige deltaker må betale inn i skatt, fremfor å dele det ut som utbytte som blir dobbeltbeskattet. Fordelen kommer altså i form av en slags gearingeffekt, sammen med det forhold at man kan utsette innslagstidspunktet for dobbeltbeskatningen (periodiseringseffekten). Fordelene som oppnås skal ikke overdrives, men det kan være verdt å være oppmerksom på de skattemessige konsekvenser av å investere på den ene eller den andre måten. TRIPPELBESKATNING Det færre er klar over, er at man faktisk kan bli gjenstand for trippelbeskatning dersom man investerer i et kommandittselskap som privatperson, og dette kommandittselskapet på sin side investerer i et aksjeselskap. Dette er en effekt av de nye reglene, og oppstår på grunn av et hull i regelverket, men denne gangen altså i negativ forstand sett fra skattyters ståsted. Problemstillingen oppstår fordi en aksjegevinst går inn i det alminnelige overskuddet hos et kommandittselskap og fordeles således på deltakerne gjennom nettoligningen. Et overskudd i et underliggende AS vil først bli beskattet på Utdeling Gevinst Driftsinntekter KS Invest AS Eiendom selskapets hånd. Dersom (aksjene i) selskapet senere selges, vil den samme skattlagte verdiøkningen bli gjenstand for ytterlige ett ledd med direktebeskatning hos deltakerne i kommandittselskapet. Problemet oppstår imidlertid ved den nylig innførte ekstraskatten ved utdelinger fra kommandittselskaper og andre deltakerlignede selskap. Ved senere utdeling av gevinsten til andelshaverne blir disse, i den grad de er privatpersoner, ytterligere beskattet med 28 prosent av det som er igjen til utdeling. Nedenstående eksempel illustrerer beskatningen. KS-deltakere (privatperson) Gevinst ved salg av AS Eiendom 7 2 Skattandelshaver (28%) 2 16 Utdeling fra KS andel skatt nettoligning skjermingsfradrag Skattegrunnlag Skatt ved utdeling (28%) Rest etter skatt Total skatt (54,83%) NB! AS Eiendom Driftsresultat 1 Skatt 2 8 Resultat 7 2 UNION GRUPPEN - MARKEDSRAPPORT Q SIDE 7

8 Markedet for salg av næringseiendom Nytt år og nye muligheter Fjoråret ble avsluttet med høy aktivitet i salgsmarkedet, og den høye aktiviteten har fortsatt inn i 26. Volumet av omsatt eiendom i Norge er anslått til 4-45 mrd mot ca. 2 mrd i 24. Vi erfarer at det er mye eiendom for salg, samtidig som etterspørselen etter gode investeringer er nærmest umettelig. Px Last 5 4,8 4,6 4,4 4,2 4 1-år-swap-rente Eiendomsportefølje i Sverige og Finland Salg av 11 selskaper med en eiendom hver, hvorav én i Finland, utleiet til Plantasjen. Hvordan blir 26? Vi er fortsatt i et marked preget av lave yielder og mange transaksjoner. Spørsmålet alle stiller seg nå er hvor lenge dette markedet vil holde seg, og kommer det en korreksjon? 3,8 3,6 1-år swap-rente En ting som er sikkert er at markedet beveger seg i sykluser, og at oppgang etterfølges av nedgang. Men, er vi på toppen nå? Når vil en eventuell korreksjon komme, og blir den vesentlig? Vi tror ikke på noen korreksjon i 26. De tre viktigste forholdene som påvirker eiendomsverdiene er; etterspørselen etter eiendommer, leieutviklingen og realrenten (konsumprisindeksen og nivået på lange renter). Etterspørselen er høy, og vi ser ingen tegn på at den skal avta. 1-års swap-rente har gått litt opp og ned, men har vært relativt stabil i overkant av 4 prosent det siste året. Konsumprisindeksen har holdt seg seg relativt lav. Selv om det ikke er tegn som tyder på en snarlig renteoppgang nå, kan rentemarkedet endre seg raskt. % nov 24 okt 24 sep 24 aug 24 jul 24 yield okt 25 sep 25 aug 25 jul 25 jun 25 apr 25 mar 25 feb 25 jan 25 des 24 feb 26 jan 26 des 25 nov 25 1 års stat Anslag netto yield Spread yield mot ti års stat Rica Hotel, Lillehammer og Drammen Salg av eiendommene, ca. 17. m 2. Langsiktig leiekontrakt med Rica Hotels ASA. Isolert sett vil et økt rentenivå medføre høyere avkastningskrav og lavere priser, men så lenge det er underskudd på gode investeringsobjekter og høy Anslag netto yield for sentralt beliggende eiendom i meget god teknisk stand med 7-1 års leiekontrakter med solide leietakere UNION GRUPPEN - MARKEDSRAPPORT Q SIDE 8

9 etterspørsel, må det nok en vesentlig renteoppgang til før vi ser en stor korreksjon i markedet. Segmenter i markedet Markedet har vært mye fokusert rundt sentrale kontorbygg med solide leietakere på lange kontrakter. Vi ser nå en glidning mot at investeringer med kortere kontrakter og mer potensiale (og risiko), er mer attraktive enn tidligere. Dette skyldes nok til dels at tilbudet av sentrale kontorbygg med solide leietakere er begrenset, men også at forventet avkastning på disse eiendommene nå er så lav, at det frister med mer risiko for å øke avkastningen. Ovennevnte har gitt seg utslag i at avkastningskravet på f.eks. kombinasjonseiendom har gått merkbart ned, og det er omsatt mye av denne type eiendom. Utviklingsprosjekter, både innen næring og bolig, er også et marked med god aktivitet. Spesielt er etterspørselen etter gode boligprosjekter god. Vi har valgt å justere yielden i vår yieldkurve ned med 25 punkter fra siste rapport. Det har vært en glidende nedgang i yielden, og med 1-års swap-rente på rundt 4,2 prosent, oppfatter vi at 5,5 prosent yield er markedets prising av sentralt beliggende kontoreiendom med 7-1 års gjenværende leietid. Helt spesielle objekter vil kunne oppnå betydelig lavere yield, særlig hvis de er posisjonert for leieoppgang. Vi forventer at kontorbygg i Oslo sentrum vil omsettes til yielder under 5, prosent i år, og totalomsetningen av eiendom forventes å bli på nivå med 25. Et utvalg av gjennomførte transaksjoner Dato Eiendom Beliggenhet Type Leietaker Kjøpesum Kjøpsyield feb-6 Bjørvika Eiendomsinvest AS Oslo Kontor Visma 92 5,4% feb-6 Strandgt 1-2, Storgata 1-14 og 42 Molde Kontor Sparebank 1 Midt-Norge, Politimesteren i Møre og Romsdal ,% feb-6 Verven 4 Stavanger Kontor n/a n/a jan-6 Prinsensvn 5, Idustrigt. 3, Lagervn. 13 Sandnes, Lier, Stavanger Kombi Asko n/a 6,5% des-5 Kjørboanlegget Sandvika Kontor Hydro 55 n/a des-5 Strandveien 55 Oslo Kontor n/a 45 n/a des-5 Globus Storsenter Steinkjer Handel Coop 2 n/a des-5 Hageveien 2 Tønsberg Lager/kontor Brio AS ,4% des-5 Amfi Vågsbygd Kristiansand Kjøpesenter Cubus, Eurosko, Brilleoptikk AS, Kiwi, Narvesen, Nille, Notabene ++ 9 n/a des-5 Bjørvika Kontorbygg I AS Oslo Kontor PwC 57 5,3% des-5 Folketeaterbygningen Oslo Kontor n/a n/a des-5 Akersviken Eiendom AS Oslo Kontor Div 636 6,5% des-5 Alexandergården Trondheim Kontor n/a 3 n/a des-5 Søndre gate 12 Trondheim Kontor Ingen leietakere pt 8 n/a nov-5 Ågotnes Eiendom Holding AS Ågotnes Kombi FMC Kongsberg 144 7,% nov-5 Dusavika Park Holding AS Stavanger Kombi Vetco Aibel ,8% nov-5 Søren Bullsvei 2 Oslo Lager/kombi n/a 19 7,% nov-5 Kirkegaten 24 og 26 Oslo Kontor NKS 2 n/a nov-5 Sannergaten 2 Oslo Kontor Rikstrygdeverket 635 5,3% nov-5 Bergerveien 12 Asker Kontor/lager ABB 539 8,7% nov-5 Iddeveien 44 Kontor Kontor Østfold Fylkeskommune 27 n/a nov-5 Mo Senteret Nittedal Handel ICA, m.fl ,5% nov-5 Ivar Lykkesvei 3 Trondheim Handel ICA, Elkjøp, Plantasjen, Skeidar 45 6,% okt-5 Østensjøveien 9 Oslo n/a n/a 78 7,1% okt-5 Vollsveien 2A Lysaker Kontor Oracle ,7% okt-5 Tollbugata 24 Oslo Kontor Eiendomsspar AS, Oslo kommune med mer 72 6,9% okt-5 Bygdøy Alle 3 Oslo Kontor Bagatelle med mer 31 5,8% okt-5 Helsfyr Panorama Oslo Kontor NCC, Nexans, Gresvig 45 6,% okt-5 Deliveien 5 Vestby Lager/kombi Hølen AS, Rectus AS ,8% sep-5 Gaustadalleen 21 Oslo Kontor Forskningsparken AS 29 n/a sep-5 VAE-bygget Kristiansand Kontor Agder Energi AS 127 5,5% Kilde: UNION Gruppen UNION GRUPPEN - MARKEDSRAPPORT Q SIDE 9

10 E i e n d o m s s e l s k a p e n e Pr Gamleveien 8 Salg av eiendommen. Boligutviklingsprosjekt, ca 16. m 2. Selskaper Hovedliste - børsnotert Bruttoleie (MNOK) Samlet næringsareal Arealledighet Vektet gjenv. leietid, år Olav Thon Eiendomsselskap ASA n/a 2,7% 3,9 Oslo Areal ,% 4, Steen & Strøm ASA n/a 3,2% 3, Unoterte Eiendomsspar AS/Victoria Eiendom AS ,% 6,5 1 inklusiv Eiendomsspars/Victoria Eiendoms andel av leie i felleskontrollerte eiendommer Livselskaper/Forsikring/Bank Bruttoleie (MNOK) Samlet næringsareal Arealledighet Vektet gjenv. leietid, år Nordea Liv ,7% 5,2 Glitne Eiendom/ Gjensidige Forsikring ,% 7,2 KLP Eiendom AS ,% 7, SpareBank ,4% 5,7 Storebrand Livsforsikring AS ,7% 4,4 Vital Eiendom AS forvalter ,5% 5,2 1 Vital Eiendom forvalter DNB Nor sine eiendommer som utgjør 293 MNOK av bruttoleien. Resten av eiendommene de forvalter eies av Vital Forsikring ASA. Fredensborg Park Salg av eiendom, ca m 2. Flere leietakere med varierende leieutløp. Prosjekter i 25 Prosjekter i markedet nå Prosjekter siste 5 år Syndikeringselskapene Antall Verdi (MNOK) Antall Verdi (MNOK) Antall Verdi (MNOK) Acta n/a n/a BSA Capital DnBNOR DTZ Realkapital Corporate Finance AS n/a n/a Fearnley Finans First Securities Ness, Risan & Partners AS n/a n/a Nordea Markets 3 34 n/a n/a Orkla Finans Kapitalforvaltning ASA Pareto Private Equity ASA Tschudi & Malling Syndikering AS UNION Eiendomskapital AS Samlet for syndikering Tall fra Acta er fra Tidl. Alfred Berg Industrifinans Direkte Investeringer AS UNION GRUPPEN - MARKEDSRAPPORT Q SIDE 1

11 Kjøpesenter/Butikk Bruttoleie (MNOK) Samlet næringsareal Arealledighet Vektet gjenværende leietid, år AMFI Eiendom AS ,% 5, Ica Eiendom AS ,1% 6, Andre Bruttoleie (MNOK) Samlet næringsareal Arealledighet Vektet gjenværende leietid, år Aberdeen Property Investors ,% 6, Andenæs Eiendom AS ,3% 4,1 Aspelin Ramm Gruppen ,% 7,6 EAB Eiendom AS ,4% 4, Entra Eiendom AS ,% 11,5 Fabritius Eiendom AS ,9% 4,5 Ferd Eiendom ,2% 3,1 Industrifinans Næringseiendom ASA ,% 5,4 Kristiania Eiendomsforvaltning AS ,6% 5, Linstow Eiendom AS ,8% 3,7 Mustad Eiendom AS ,% 8, Norgani Hotels ASA n/a 9,1 NSB Eiendom AS (inkl. ROM Eiendomsutvikling AS) ,5% 4,5 OBOS Forretningsbygg AS ,6% 4,3 Pecunia As 83 48,3% 6,1 Reitan Eiendom ,3% n/a Sektor Gruppen AS ,9% 3,7 UNION Eiendomskapital AS ,% 12,9 Vika Eiendomsforvaltning AS ,4% 2,7 Samlet eiendomsselskapene (untatt syndikeringselskapene) Industrifinans Næringseiendom ASA inngår i Rasmussengruppen. Tallene er fra UNION GRUPPEN - MARKEDSRAPPORT Q SIDE 11

12 Et utvalg av inngåtte leiekontrakter: Areal Pris pr. Leietid Adresse m 2 m 2 /år år Type Ulvenveien Kontor Ulvenveien Kontor Drammensvn. Skøyen ,5 Kontor Drammensvn. Skøyen ,5 Kontor Drammensvn. Skøyen ,5 Kontor Wergelandsveien Kontor Hammersborg Torg Kontor Nydalsveien Kontor Campus Kontor Nydalsveien Kontor Nydalen Park Kontor Vika Kontor Stortingsgaten Forretning Karl Johans gate 18 C Kontor Karl Johans gate 18 C Kontor Tordenskioldsgate 6 B Kontor Hoffsveien 1 D Kontor Stortorget Kontor Østensjøveien Forretning Skippergaten 14, Porsgrunn Forretning Nye Vakås vei Kontor Nye Vakås vei Kontor Nye Vakås vei Kontor Karoline Kristiansens vei Kontor Status leiemarkedet i Oslo Økt optimisme lavere ledighet Selv om Oslos bebyggelse for tiden er dekket av rekordmye sne, er leiemarkedet for næringseiendom på ingen måte i vinterdvale. Det besluttes, det skapes og det bygges. Bygrensene utvides i det våte element, og de nye konturene over Bjørvika og Tjuvholmen blir stadig mer fremtredende. Byggeprosjektene skrider frem, med Oslo skyline i tydelig endring. Disse og andre større nybyggprosjekter i Oslo-området, er positive tegn på et eiendomsmarked i oppgang som er preget av økende besluttsomhet og generell optimisme for fremtiden. De fleste igangsatte byggeprosjekter har leietaker for lengst på plass. Men det som virkelig understreker en positiv mentalitet er igangsettelse av nye bygg uten en solid leiekontrakt i bunnen. Å bygge uten å kjenne ledighet (kvm) fremtidig adressat ble for kun 12 måneder siden sidestilt med dårlig økonomisk dømmekraft og mangel på god timing. Men ettersom de beste arealene i enkelte geografiske segmenter er absorbert, og de mest attraktive eiendommene er fullt utleid på lange kontrakter, samtidig som vi har en vedvarende og økende interesse fra leietakerne kan timingen nå være riktig. Lysaker i vinden Skøyen har de siste årene ligget mer enn et hestehode foran Lysaker i forhold til attraktivitet, etterspørsel og oppnådde leiepriser. Men ettersom Skøyen fylles opp, er Lysaker igjen i vinden. Det meldes om leienivåer over 1.5,- pr. m²/ år for de beste leieobjektene, og ledigheten er på vei ned. Nærhet til Flytoget, god parkeringsdekning og en moderne bygningsmasse er de mest utslagsgivende faktorene for å velge Lysaker. Helsfyr og Bryn er Lysakers østre motstykke i forhold til sentrum. Også her meldes det om økende aktivitet, men uten særlig endring i leienivåene. Vika og Aker Brygge fortsatt i særstilling Vika og Aker Brygge er fortsatt i en særstilling i forhold til attraktivitet. Området er den foretrukne beliggenhet for de fleste selskaper innen bank/ finans, offshore, advokater og nærliggende bransjer. For større bedrifter med fremtidig kontraktsutløp er også Tjuvholmen et alternativ til denne beliggenheten, som kan oppfattes som Aker Brygges forlengede arm. De første næringsbyggene på Tjuvholmen står klare for innflytting i 27 og Høyeste oppnålige leie* Tendens 9% 8% 7% 3% 4% 6% 4% 6% 7% 1% 1% 7% 13% 14% 12% 7% 7% 6% 14% 16% 15% 11% 13% 11% h h k g g k g k Vika/Rådhuset Øvrige sentrum Indre Vest Indre Nord Indre Øst Ytre Vest Ytre Nord/Øst/Syd Asker Bærum *) Leie for nye eller totalrehabiliterte lokaler Kilde:UNION Gruppen / Eiendomsspar UNION GRUPPEN - MARKEDSRAPPORT Q SIDE 12

13 NOK Leiepris segmenter LEIEPRISER I ULIKE SEGMENTER Tall for Q A. Prestisje B. Høy standard C. Høy standard Utleiegrad og markedsleie kontor Oslo 1% 98% 96% 94% 92% 9% 88% 86% 84% % Kilde: UNION Gruppen / Eiendomsspar Min. Maks. Gj.snitt Tendens Utleiegrad % kontor Oslo Markedsleie pr. kvm. kontor Oslo Reduksjon siden Q3 21 Stigning siden Q NOK Segmentene består av eiendommer med beliggenhet i sentrale strøk av Oslo. A. Prestisje: Med prestisje menes både prestisjebeliggenhet og -standard. Nivået oppnås i topplokaler i nye eller totalrehabiliterte eiendommer i meget attraktive deler av Oslo, spesielt i Vika og på Aker Brygge. B. Høy standard: Mest attraktiv beliggenhet: Nivået oppnås i nyere og rehabiliterte eiendommer i sentrale deler av byen, bl.a. i hovedgatene i Vika til Stortorget, samt Skøyen og Lysaker. C. Høy standard: Segmentet preges av eiendommer med moderne ventilasjon og kjøling. Eiendomsmassen er enten oppført eller totalrehabilitert i løpet av de siste fem år. Dersom eiendommen er rehabilitert, legges det vekt på høy arealeffektivitet. Vi finner også eiendommer som med den riktige beliggenheten kunne ha vært i B-segmentet. A. Prestisje lokaler & -16% 24% B. Høy standard, mest attraktiv beliggenhet & -14% 28% C. Høy standard, forøvrig & -16% 29% Fra toppen i Q3 21 til bunnen i Q4 23 sank leieprisene med 3%-35%. Reduksjon angir det nominelle fallet i leienivået siden toppen i Q3 21 Stigning angir den nominelle stigningen i leienivået siden bunnen i Q4 23 UNION GRUPPEN - MARKEDSRAPPORT Q SIDE 13

14 Den reelle ledigheten Vil det lønne seg å rehabilitere? Hoffsveien 1D Leiepris: 1 67 kr/m 2 Areal: 82 m 2 Type: Kontor Den egentlige arealledigheten I følge Oslostudiet er det i skrivende stund en arealledighet på 696. kvadratmeter kontor i Oslo, noe som gir en total ledighet på vel 8 prosent. Denne statistikken omfatter samtlige ledige arealer, også kontorer som per definisjon oppfattes som ukurante. Den reelle ledigheten i Oslo sentrum er derfor betraktelig lavere enn den som fremstilles i statistikkene. Årsaken til dette er at en stor del av de ledige eiendommene ikke møter de krav som stilles til et moderne kontorlokale i forhold til generell standard, effektivitet og teknisk modernitet. Selv om beliggenheten ellers oppfattes som attraktiv vil disse lokalene ikke engang bli vurdert besiktiget av leietaker. Det verserer derfor en ulik oppfatning fra utleiere med tilnærmet lik adresse, hvorvidt det er høy aktivitet i leiemarkedet eller ikke. Beliggenhet og kvalitet ja takk begge deler! Det er altså ikke bare beliggenhet, beliggenhet, beliggenhet som betyr noe for en eiendoms attraktivitet og leieprisnivå. Lokalene må også inneha noen nødvendige, moderne kvaliteter. Det er flere gårdeiere, særlig i Oslo sentrum, som har sovet i timen fordi de har vært godt vant med å inneha en eiendom med riktig adresse, og som ikke har oppgradert eller løpende vedlikeholdt eiendommen i takt med tiden. Særlig har dette vært fremtredende blant enkelte utleiere som har vært bortskjemt med lange, stabile leiekontrakter som til slutt ikke fornyes. Det er en oppfatning blant noen utleiere, at jo flere arealer som absorberes, jo større sjanse er det at deres objekter rykker fremover i køen. Dette er ikke en holdbar teori i praksis, fordi eiendomsmarkedet er i konstant bevegelse og under påvirkning av mange ulike faktorer. Et område kan anses å være fullt utleid, selv om den faktiske ledigheten er tilstede. Det er i slike situasjoner at leietakerne vurderer andre områder med bedre produkter, samtidig som eiendomsutviklere alltid vil tilby nye eiendommer i form av rehabiliteringer eller nyoppføringer. Utrangerte eiendommer må med andre ord uansett markedstilpasses. I et lite geografisk område som Oslo, er veien kort fra sentrum til for eksempel Lysaker eller Bryn/ Helsfyr, eller der neste attraktive leieobjekt og eiendomsmasse tilbys. Pris ikke alltid avgjørende Det vil selvfølgelig alltid være leietakere som utelukkende fokuserer på pris, og som er villig til å fire på kvalitet for å oppnå en rimeligst mulig leie. Men i det markedet vi har vært igjennom de siste årene, har det generelle leienivået vært svært lavt, således at prisfaktoren ikke har vært like betydningsfull. Er det regningssvarende for en gårdeier å gamble på at en leietaker til slutt dukker opp og ikke velger et annet område, eller lønner det seg å komme leietakerne i møte ved å markedstilpasse leieobjektet? Den regneøvelsen som enhver utleier med tomme lokaler bør foreta, er hvor lenge han har råd til å la en eiendom med riktig beliggenhet stå tom, i forhold til hva det koster å foreta noen helt nødvendige oppgraderinger. Rykker gårdeier faktisk fremover i leietakerkøen - eller er det egentlig like greit å legge på røret? Wergelandsveien 7 Leiepris: 1 55 kr/m 2 Areal: 5 m 2 Type: Kontor UNION GRUPPEN - MARKEDSRAPPORT Q SIDE 14

15 Et utvalg av løste utleieoppdrag i UNION Norsk Næringsmegling AS utleieportefølje Hoffsveien 1D Fr. Nansens vei 12 Hieronymus Heyerdahls gate 1 På vegne av Capgemini Norge AS har vi leid ut 5.3 m 2 kontor i Hoffsveien 1D På vegne av Søylen Holding AS har vi leid ut 4. m 2 kontor i Fr. Nansens vei 12 På vegne av Advokat Bente Bendixen AS har vi leid ut 3.5 m 2 kontor i Hieronymus Heyerdahls gate 1 Trondheimsveien 184 Vitaminveien 1A Pontoppidans gate 7 På vegne av Indre By Eiendom AS har vi leid ut 2.2 m 2 kontor i Trondheimsveien 184 På vegne av OBOS Forretningsbygg AS har vi leid ut 1.6 m 2 kontor i Vitaminveien 1A På vegne av City Finansiering AS har vi leid ut 1.9 m 2 kontor i Pontoppidans gate 7 Henrik Ibsens gate 9 Haakon VII s gate 1 Wergelandsveien 7 På vegne av Sparebank1 Gruppen har vi leid ut 1.8 m 2 kontor i Henrik Ibsens gate 9 På vegne av Haakon VII s gate 1 ANS har vi leid ut 1. m 2 kontor i Haakon VII s gate 1 På vegne av Höegh Invest Eiendom AS har vi leid ut 1.5 m 2 kontor i Wergelandsveien 7 UNION GRUPPEN - MARKEDSRAPPORT Q SIDE 15

16 Fusjoner og oppkjøp Høy aktivitet innen offshore/shipping Det er totalt registrert 35 offentliggjorte transaksjoner siden utgangen av november; åtte flere enn i perioden september til november 25. Desember var den mest aktive måneden med totalt 16 transaksjoner. Aktiviteten i perioden var preget av høyt fokus på sektorene shipping/offshore og industri som samlet stod for ca.45 prosent av alle transaksjonene. I tillegg fortsatte den høye aktiviteten innen IT/Telekom og handel med henholdsvis seks og fem offentlige transaksjoner. Seks av de 35 transaksjonene ble gjort av finansielt motiverte kjøpere. De to største var Candover Investments kjøp av UPC Norge AS for ca NOK 3,6 mrd og Arcapita Limiteds kjøp av Roxar AS for ca NOK 1,4 mrd. For de transaksjoner hvor det ble opplyst om verdi var gjennomsnittlig enterprise value 1,6 mrd., noe lavere enn tidligere perioder. De største transaksjonene i perioden var John Fredriksen-kontrollerte SeaDrills kjøp av 5 prosent av aksjene i Smedvig ASA. Kjøpet priser Smedvig til nær 2 mrd. på hundre prosent basis. SeaDrill har også lagt inn et pliktig tilbud på hele selskapet med svarfrist 31. mars. Fredriksen har også kjøpt oppdrettselskapet Marine Harvest for nær 1 mrd. Pan Fish ASA vil tre inn som kjøper i transaksjonen, og gjennomførte nylig en emisjon på 5,4 mrd for å finansiere kjøpet. Antall transaksjoner Antall offentliggjorte transaksjoner Finansiell kjøper Industriell kjøper Feb. 26 Jan. 26 Des. 25 Nov. 25 Okt. 25 Sept. 25 Aug. 25 Jul. 25 Jun. 25 Mai. 25 Apr. 25 Mar. 25 Feb. 25 Jan. 25 transaksjoner pr. bransje 3 mnd. Annet (5) Eiendom (3) Shipping/Offshore (8) 4 Handel (5) 2 Industri (8) It/telekom (6) * Kilde: / UNION UNION GRUPPEN - MARKEDSRAPPORT Q SIDE 16

17 Offentliggjorte transaksjoner siste 3 måneder Dato Bransje Selskap Kjøper Enterprise value 2 (MNOK) Eiendom Hotelleiendom AS Norgani Hotels ASA IT/Telekom Santech Micro Group (No, S and Fi) GNT Finland Oy n/a Eiendom Oslo Areal ASA (73% andel) Gjensidige NOR Holding ASA Shipping/Offshore Roxar ASA FlowInvest Acquisitions ASA Handel Fabo Interioer AS Lovenskiold Handel AS n/a Shipping/Offshore Mosvold Drilling Ltd (4% andel) SeaDrill Limited Transport DFDS Lys-Line Rederi AS (34% andel) DFDS A/S n/a Industri HAG ASA (59% andel) Rondane Holding AS IT/Telekom UPC Norge AS Candover Investments plc Tjenester TAG Systems AS EDB Business Partner ASA (EDB ASA) IT/Telekom Chipcon AS Texas Instruments Incorporated (TI) Handel Martin Nordby AS Bakers AS Shipping/Offshore Leirvik Modul Technology Soerco AS n/a Other Start Football Club (35% andel) Rasmussengruppen AS Shipping/Offshore Offshore Rig Services ASA (38% andel) Awilco Offshore ASA Shipping/Offshore InSeis AS (53% andel) Sector Investment Funds PLC Havbruk Kritsen Holding AS (67% andel) Pan Fish ASA Shipping/Offshore Smedvig ASA SeaDrill Limited Industri Nordic Paper A/S Nordic Paper A/S (MBO Vehicle) n/a Handel Voice Norge AS Gresvig ASA Industri Prior Norge AS Gilde Norsk Kjott AS n/a IT/Telekom Avenir AS EDB Business Partner ASA (EDB ASA) IT/Telekom Spring Consulting AS EDB Business Partner ASA (EDB ASA) Eiendom Quality Hotel Fagernes AS Norgani Hotels ASA Industri Forestia AS Byggma ASA n/a Industri Addcon Nordic AS (Formerly Yara Formates AS Addcon Agrar GmbH n/a Shipping/Offshore Aker Kvaerner Power and Automation Systems Waertsilae Corporation Handel Optikk Norge A/S Pearle Europe BV n/a IT/Telekom TeleComputing ASA (6% andel) Sabaro Investments Limited Industri Th Kristiansen AS PartnerTech AB Industri Sydvaranger AS Radhusplassen 1 AS/Nordberg Eiendom AS Handel Gunnar Stenberg AS Imperial Tobacco Group plc n/a Industri Den stolte Hane Cardinal Foods AS Shipping/Offshore Epcon Offshore AS M-I L.L.C Finans Norse Securities ASA Islandsbanki Hf (ISB) n/a Kilde: Mergermarket.com/UNION UNION GRUPPEN - MARKEDSRAPPORT Q SIDE 17

18 Verdensøkonomien går på høygir og markedene følger med Artikkelen er skrevet av Ivar Strompdal Ivar Strompdal Financial Strategy Graduated from Oslo School of Management in More than 2 years of experience in capital markets through different positions as broker, analyst, strategist and fund manager. In addition he also has about 1 years of experience as a board member in several companies (unlisted). STERK GLOBAL VEKST, LAV INFLASJON I 24 vokste verdensøkonomien med over 4,5 prosent, og det var den høyeste veksten siden begynnelsen av 7-tallet. Selv om 25 ble noe svakere trolig mellom 3 og 3,5 prosent så er det fortsatt en meget bra vekstrate. Det er naturligvis Kina som leder an i denne utviklingen med vekst på opp mot 1 prosent. Andre store vekstmarkeder, som India, Brasil og Russland vokser imidlertid også raskt, og de drar med seg en del av de mindre landene i dragsuget. I tillegg ser vi nå økende vekstrater i mange råvaretunge land i Midt Østen, Latin Amerika og Afrika, der veksten inntil for noen få år siden var svak eller til dels negativ. I 25 var det bare Europa øst og vest som fikk en lavere BNP-vekst enn man forventet ved inngangen til året. Den høye veksten i verden har hittil ikke ført til en sterk oppgang i den generelle prisstigningen. Det er stort sett bare prisen på en del råvarer energi og metaller som har steget kraftig på verdensmarkedet. Prisene på mange ferdigvarer og tjenester holdes nede av den intense konkurransen fra nye land som Kina og India. Kinas egen inflasjon har også holdt seg på et meget lavt nivå. Dette har delvis sammenheng med at konsumprisindeksen i Kina er sterkt påvirket av prisen på matvarer og energi, og prisen på energi har vært kontrollert og holdt kunstig nede, mens prisen på viktige matvarer som korn ikke har steget så mye. Den lave prisstigningen har også ført til at lønnsstigningen i Kina har vært moderat, og med en stigende produktivitet har dette gjort kinesiske bedrifter svært konkurransedyktige, og dermed bidratt til å holde presset på vestlige produsenter oppe. HØY SPARING OG STERKE AKSJEMARKEDER Et annet moment som har bidratt til å holde inflasjonen i verdensøkonomien i sjakk, er at det på tross av meget høy vekst i verden, har vært høy sparing i viktige regioner. Kina er igjen et sentralt land, men også andre nye økonomier i Asia og Latin-Amerika, samt Japan og Europa, har høy sparing, ikke minst som følge av urovekkende demografiske tendenser med sterk økning i antall eldre. Høy sparing betyr lav etterspørsel og det bidrar til lav inflasjon. Lav inflasjon og høy sparing har igjen medført meget lave renter i mange land, som igjen har virket positivt på veksten. Og som Jan Andreassen skrev i forrige markedsrapport, er dette en situasjon som mange forventer vil vedvare. Men høy vekst krever høy etterspørsel fra noen, og det er først og fremst amerikanske husholdninger, til dels hjulpet av husholdningene i Storbritannia og enkelte andre land, som har stått for de sterkeste etterspørselsimpulsene til verdensøkonomien de siste årene. En annen viktig etterspørselsimpuls har vært investeringene i Kina. Kombinasjonen av høy vekst, lav inflasjon, lave renter og høy sparing har gitt en meget bra utvikling for mange av verdens aksjemarkeder siden markedene bunnet ut i mars 23. Det har spesielt kommet de råvaretunge markedene som det norske til gode, men også andre aksjemarkeder i Europa, samt mange nye markeder, har hatt en meget bra utvikling siden bunnen. Det er imidlertid interessant å merke seg at noen av de landene der veksten har vært høyest, som i USA og UK, har aksjemarkedene vist en vesentlig mindre stigning enn i land med lavere vekst. Tydeligst er dette i Kina selv der aksjemarkedet er det eneste marked av betydning som har hatt fallende kurser de siste årene. Nå er dette faktisk ikke så uvanlig som det høres ut. Høy vekst i et land gir ikke nødvendigvis en sterk utvikling på børsen i det samme landet, men kan like gjerne gi gode kurser i andre markeder. I tillegg til sterke aksjemarkeder, har de fleste land, med Tyskland og Japan som hederlige unntak, sett meget sterk utvikling i prisene på eiendom; både bolig- og næringseiendom. Dette er utvilsomt et resultat av de lave rentene, men også bedre økonomisk vekst har gitt lavere ledighet og forventning om høyere leier. ENDRINGER KAN KOMME I 26 ELLER 27 Endringer i dette bildet kan skje på flere måter. Den ene er at etterspørselen blir borte, og at det fører til et kraftig fall i den økonomiske veksten. UNION GRUPPEN - MARKEDSRAPPORT Q SIDE 18

19 Den andre muligheten er at etterspørselen etter hvert blir for sterk, og at det fører til en oppgang i inflasjonen. En tredje mulighet er en merkelig form for kombinasjon av de to; det vi kaller for stagflasjon. Sammen med den fjerde varianten, som er den vi har for øyeblikket, med høy vekst og lav inflasjon, utgjør det grovt sett de mulige utfall vi kan se. Disse fire utfallene vil naturligvis gi store utslag på utviklingen i finans- og eiendomsmarkedene fremover. FORTSATT GODE TIDER FOR BÅDE EIENDOM OG AKSJER Med en fortsettelse av dagens gunstige situasjon er det rimelig å anta at både eiendom og aksjer vil kunne fortsette å være gode investeringsobjekter de nærmeste årene, både i Norge og internasjonalt, om ikke nødvendigvis like bra som de har vært de siste årene. Samtidig vil rentene da fortsette å stige sakte, så obligasjonsmarkedene blir lite spennende, særlig siden yielden fortsatt er ganske lav. Et scenario der veksten i verden klapper sammen, er likeledes trolig lite gunstig både for aksjer og eiendom, mens obligasjonsmarkedene da vil gjøre det bra. De to inflasjonsscenariene, enten stagflasjon eller for høy etterspørsel, vil gi stigende renter over hele kurven, og vil derfor være udelt negativt for obligasjonsmarkedet. Aksjer vil slite med stagflasjon, mens markedene trolig kommer bedre ut av scenariet med for høy etterspørsel fordi vekst og evne til å øke prisene i markedet vil veie opp for de økte rentene. For eiendomsinvesteringer er inflasjon ikke udelt negativt, da det som regel gir stigende leier mer eller mindre i takt med prisstigningen. Utviklingen på 7-tallet er her verdt å minne om. HVA ER DET SÅ SOM KAN GI EN ENDRING I DE ØKONOMISKE FORHOLD? Etter vår mening står Kina sentralt i alle fall. For å ta muligheten for stigende inflasjon først. En rekke råvarer, med olje i spissen, har allerede steget meget kraftig over flere år. I den senere tiden har også gullprisen, som lenge har ligget ganske rolig, begynt å stige kraftig, og det kan gjerne tolkes som om redselen for underliggende inflasjon stiger. I Kina, som i en rekke andre nye økonomier, har man som nevnt forsøkt å beskytte konsumentene fra stigende energipriser gjennom priskontroll. Dette må man nå etter hvert gå bort fra, fordi det har gitt bensinmangel gjennom at leverandørene etter hvert tapte penger på selge bensin i Kina. Så energiprisene i Kina, som i Ukraina og India, vil nå gradvis komme til å stige. Dessuten har vi også sett klare tendenser til økte priser for korn på verdensmarkedet, og Kina, som etter hvert er en stor kornimportør, vil merke dette i sine priser. Stigende priser i Kina, kan gi økte lønnskrav, og dette kan dermed gi økte priser på kinesiske varer, og gradvis svekke det prispresset som Kina har lagt på mange ferdigvarer. Kina kan forsøke å motvirke innenlandsk prisoppgang gjennom å revaluere sin valuta, noe mange vestlige land vil applaudere, men det vil likevel gi økt prisstigning utenfor Kina. Lavere etterspørsel i verden, og dermed lavere vekst, vil også kunne komme fra Kina, fremfor alt ved at investeringene faller. I Kina utgjør investeringer en like høy andel av økonomien som privat konsum. Investeringene er nært knyttet til eksporten, og oppbygging av infrastruktur som også er avhengig av fortsatt god eksport. Dersom veksten i investeringene i Kina skulle falle, vil dette fort gi lavere etterspørsel mot land som idag selger til Kina. Blant de land som har tjent mest på den kinesiske veksten er Japan, Korea, Taiwan og landene i Sør Øst Asia, men også Tyskland og Sverige har høstet store fordeler. Det samme har råvarerike land i Latin Amerika og Midt Østen, samt land som Russland og Norge. Ved et slikt scenario vil mange av de trender vi har sett de siste årene komme i retur med fallende råvarepriser som det viktigste for Norge. ER AMERIKANSK ØKONOMI I FERD MED Å BLI FORKJØLET? Eksporten av forbruksvarer fra Kina til USA gav i 25 en sterkere impuls til kinesisk økonomi enn noen gang tidligere. Men de siste tallene fra USA kan tyde på at veksten i husholdningenes forbruk er i ferd med å avta ganske markert, og det kan gi svakere vekst i Kina s eksport, noe vi allerede ser ganske klare tegn på. Fallet i forbruksveksten i USA ser ut til å henge sammen med at prisen på boliger, særlig nye boliger, stiger lite, noe som igjen trolig henger sammen med den rentestigningen vi allerede har sett. Lavere vekst i eksporten fra Kina gir lavere vekst i investeringene i Kina, som igjen gir lavere import til Kina fra andre land. Andre land i Asia, Latin Amerika og Europa kan da møte lavere etterspørsel både fra Kina og USA. Hvis amerikansk økonomi blir forkjølet, får nok Kina en influensa i tillegg til fugleinfluensaen, mens en del andre land kan risikere full dobbeltsidig lungebetennelse. UNION GRUPPEN - MARKEDSRAPPORT Q SIDE 19

20 Handel og handelssteder Kjøpesentrene var julehandelsvinnere De 13 største kjøpesentrene hadde en omsetningsvekst på hele 5,5% i desember. Kjøpesentrene tok også markedsandeler i julehandelen, og økte med 13,1 milliarder eller 23% i forhold til året før. Handelen i romjulen var også god volumet lå vel 3,5% over nivået for romjulen 24. sterke veksten i januar har sammenheng med at detaljhandelen totalt hadde en noe lavere vekst enn forventet i desember. Mens kjøpesentrene økte sterkt, hadde detaljhandelen for øvrig en lavere vekst. Totalt økte detaljhandelsbedriftene i Norge omsetningen i verdi (ikke justert for prisendringer) med 5,3% i januar 26 sammenlignet med januar 25. Butikk-boom hos Voice Sportskjeden Gresvig kjøper kleskonsernet Voice Norge AS for 85 millioner kroner. Voice Norge står bak kleskjedene VIC, Match, Voice of Europe og Boys of Europe. Minst 15 nye butikker skal etableres, og det nye konsernet får en omsetning på mellom fire og fem milliarder kroner. Tordenskioldsgate 6 B Leiepris: kr/m 2 Areal: 6 m 2 Type: Kontor Ikke amok, men mange flatskjermer til jul Ferske tall viser at nordmenn slett ikke gikk av skaftet i butikkene rett før jul. Sesongmønsteret er endret i retning av at folk nå er litt mindre opptatt av julegaver og i stedet sprer handelen noe mer utover året. Elektriske husholdningsapparater økte mest med 12,8% fra desember 24 til desember 25. Brede vareutvalg ellers hadde en omsetningsvekst på 12,% i samme periode. Det var sportsbutikkene som bidro mest til den store økningen i denne næringsgruppen. Årsveksten for detaljhandel totalt var 3,8%. Postordre/internettsalg økte med 15,4% i desember 25 sammenlignet med året før. Sterk detaljhandelsvekst i januar Detaljhandelsbedriftene i Norge økte omsetningen med 2,7% fra desember 25 til januar 26. Størst vekst har internettsalg. Den Kjøpesenter for første gang over to milliarder Lagunen Storsenter i Bergen ble mot slutten av fjoråret Norges største kjøpesenter med en omsetning på 2,122 milliarder i 25. Lagunen kommer til å miste denne plassen når InfoRama i Sandvika utenfor Oslo er ferdig utbygd sammen med Sandvika Storsenter i 27. Thon kjøper flyplass og Veidekke skal utvide kjøpesenter i Stavanger Thon Holding kjøper 4% av Rygge sivile lufthavn. Trolig er det shoppinglystne flypassasjerer som lokker. Orkla ASA har 4% av aksjene, mens 2% disponeres av Østfold Fylkeskommune. I Stavanger har Veidekkes datterselskap Block Berge Bygg AS inngått en totalentreprisekontrakt med Sektor Kilden Eiendom AS for utvidelse av Kilden Kjøpesenter i Stavanger. Kontraktssummen er på 13 millioner kroner eksklusive merverdiavgift. Skippergaten 14, Porsgrunn Leiepris: kr/m 2 Areal: 2 m 2 Type: Forretning UNION GRUPPEN - MARKEDSRAPPORT Q SIDE 2

Markedstrender og utvikling inn i 2011. Kontor

Markedstrender og utvikling inn i 2011. Kontor Markedstrender og utvikling inn i 2011. Kontor 13.10.2010 1 Agenda Kort om Vital Eiendom. Utfordringer i dagens kontormarked Utvikling av kontormarkedet inn i 2011 Miljø 13.10.2010 2 1 Vital Eiendom AS

Detaljer

EIENDOMSMARKEDET Q1-2016 MARKEDSSITUASJON HVA SKJER OG HVOR?

EIENDOMSMARKEDET Q1-2016 MARKEDSSITUASJON HVA SKJER OG HVOR? EIENDOMSMARKEDET Q1-2016 MARKEDSSITUASJON HVA SKJER OG HVOR? Prime yield 4,00% Største transaksjon: Statens Hus i Stavanger 51% av transaksjonsvolumet (2015) Ledighet 8,50%. Forventes å øke til 8,75%

Detaljer

Entras Konsensusrapport Juni 2014

Entras Konsensusrapport Juni 2014 Entras Konsensusrapport Juni 2014 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Vedlegg Spørsmålene Deltakerne 1 Sammendrag: Stabile

Detaljer

Prisstigningsrapporten

Prisstigningsrapporten Prisstigningsrapporten NR. 11/2007 www.opak.no EIENDOMSMARKEDET - LEIEPRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/12 Prisoppgangen fortsetter for leie av kontorlokaler

Detaljer

Entras Konsensusrapport Januar 2014

Entras Konsensusrapport Januar 2014 Entras Konsensusrapport Januar 2014 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo & Bærum Entra 2013: Kontrakter, prosjekter, kjøp

Detaljer

Status og prognoser for næringseiendom. Torsdag 6. mars 2014

Status og prognoser for næringseiendom. Torsdag 6. mars 2014 Status og prognoser for næringseiendom Torsdag 6. mars 2014 Norsk økonomi på trendvekst fra 2015 Årlige prosentuelle endringer 2012 2013E 2014E 2015E 2016E BNP - Fastlandet 3,4 1,8 2,1 2,5 3,1 BNP 2,9

Detaljer

Entras Konsensusrapport April 2014

Entras Konsensusrapport April 2014 Entras Konsensusrapport April 2014 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Vedlegg Spørsmålene Deltakerne 1 Sammendrag: Stabil

Detaljer

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS STATUSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2010 www.northbridge.no EIENDOMSOPPDATERING Trollåsveien, Oppegård (100 %) En ny leietaker flyttet inn i 507 m 2 kontorlokaler 1. september

Detaljer

Kontormarkedet på vei oppover - betinget optimisme

Kontormarkedet på vei oppover - betinget optimisme 1/10 NR. 6-7/2005 EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKAL-LEIER I OSLO-OMRÅDET OG "KYSTEN RUNDT" Kontormarkedet på vei oppover - betinget optimisme Dagens Næringsliv har på nytt utarbeidet en

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Kvartalsrapport Q4 25 2 Kvartalsrapport Q4 25 - Storebrand Eiendomsfond AS Vestre Rosten 79 i Trondheim, en av de første eiendommene som ble kjøpt for fondet. Eiendommen

Detaljer

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015 VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015 2015 var et meget godt år for Victoria Eiendom. Victoria Eiendoms resultat før skatt ble kr 1.141 mill., mot kr 514 mill. i 2014. Verdijustert egenkapital er

Detaljer

Prisstigningsrapporten

Prisstigningsrapporten Prisstigningsrapporten NR. 06-07/2007 www.opak.no EIENDOMSMARKEDET - LEIEPRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/13 Det har vært historisk høy prisstigning på leie

Detaljer

NÆRINGSEIENDOM 2015 TIRSDAG 21. APRIL SCANDIC HOTEL ØRNEN

NÆRINGSEIENDOM 2015 TIRSDAG 21. APRIL SCANDIC HOTEL ØRNEN NÆRINGSEIENDOM 2015 TIRSDAG 21. APRIL SCANDIC HOTEL ØRNEN 1. Byggeprosjekter 2. Leiemarkedet 3. Transaksjonsmarkedet BYGGEPROSJEKTER Byggeprosjekter Hotell Zander K Areal: 7.960 m² Type: Hotell 250 rom

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 20 Aksjemarkedet Til tross for en turbulent start på 20, hvor jordskjelvet i Japan og den politiske uroen i Nord- Afrika og midtøsten har preget nyhetsbildet, så har verdens aksjemarkeder

Detaljer

Etatbygg Holding III AS

Etatbygg Holding III AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Etatbygg Holding III AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

STOR ETTERSPØRSEL ETTER PRESTISJEEIENDOMMER GIR REKORDLAVT AVKASTNINGSKRAV PÅ TROSS AV FLAT UTVIKLING I LEIEPRISENE.

STOR ETTERSPØRSEL ETTER PRESTISJEEIENDOMMER GIR REKORDLAVT AVKASTNINGSKRAV PÅ TROSS AV FLAT UTVIKLING I LEIEPRISENE. NR. 11/2014 Side 1/8 STOR ETTERSPØRSEL ETTER PRESTISJEEIENDOMMER GIR REKORDLAVT AVKASTNINGSKRAV PÅ TROSS AV FLAT UTVIKLING I LEIEPRISENE. DN S EKSPERTPANEL FORVENTER VIDERE VEKST I SALGSPRISENE. En kombinasjon

Detaljer

Om konjunkturene, pengepolitikken og eiendomsmarkedene

Om konjunkturene, pengepolitikken og eiendomsmarkedene Om konjunkturene, pengepolitikken og eiendomsmarkedene Sentralbanksjef Svein Gjedrem Næringseiendom. april Forventet konsumprisvekst om år Prosent. Kvartalstall.. kv. -. kv. Arbeidsgiverorganisasjoner

Detaljer

Prisstigningsrapport nr. 6-07 - 2008

Prisstigningsrapport nr. 6-07 - 2008 OPAKs Prisstigningsrapport Prisstigningsrapport nr. 6-07 - 2008 EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/13 Salgspriser på kontorlokaler i Oslo

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

Aksjonærbrev høsten 2009 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS

Aksjonærbrev høsten 2009 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Aksjonærbrev høsten 2009 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS > 950 Aksjonærer i Norge > 1 450 Aksjonærer i Sverige Global Eiendom Utbetaling 2008 AS («GEU») 58 % Global Fastighet Utbetalning 2008 AB («GFU»)

Detaljer

Obligo RE Secondaries Invest IV AS status per 2. kvartal 2015

Obligo RE Secondaries Invest IV AS status per 2. kvartal 2015 Obligo RE Secondaries Invest IV AS status per 2. kvartal 2015 Beregnet verdijustert egenkapital per 30. juni 2015 er NOK 6,62, opp 3,5 % (utbyttejustert) i 2. kvartal. Det har i etterkant av 2. kvartal

Detaljer

kvartalsoppdatering næringseiendom

kvartalsoppdatering næringseiendom kvartalsoppdatering næringseiendom 2 2004 2 2004 Innhold Sammendrag... 3 Makroøkonomi BNP utvikling Norge... 4 Inflasjon og renter... 5 Investering i næringseiendom Transaksjonsoversikt... 6 Yieldutvikling...

Detaljer

Aberdeen Eiendomsfond Norge II ASA. Per 1. desember 2010

Aberdeen Eiendomsfond Norge II ASA. Per 1. desember 2010 Aberdeen Eiendomsfond Norge II ASA Per 1. desember 2010 Norge II Hendelser i 3. kvartal 2010 Eiendomsverdiene steg med 0,9 % i kvartalet - 17 av fondets 22 eiendommer hadde positiv verdiutvikling i kvartalet

Detaljer

Påvirker markedsparametrene byutviklingen? MIDT-NORSK EIENDOMSKONFERANSE 2013

Påvirker markedsparametrene byutviklingen? MIDT-NORSK EIENDOMSKONFERANSE 2013 Påvirker markedsparametrene byutviklingen? MIDT-NORSK EIENDOMSKONFERANSE 2013 TORE BERG Analytiker/Partner RUNE HUSBY Megler/Partner Tilbakeblikk Liten tilgang på nye kontorlokaler i 2013 vil føre til

Detaljer

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. April 2012

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. April 2012 Månedsrapport Selecta Ltd. og Multi Strategy Ltd. April 2012 Selecta Ltd. faktaark 2 Multi Strategy Ltd. faktaark 3 Verdijustert egenkapital per andelsklasse 4 Definisjoner 5 Selecta Ltd. April 2012 VEK

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS 1. kvartal 26 2 Kvartalsrapport Q1 26 - Storebrand Eiendomsfond AS Avkastning og aksjekurs Fondets avkastning i 1. kvartal ble 7,9%, nesten tre ganger forventet

Detaljer

Markedsutsikter 2013. Forord - forventninger 2013

Markedsutsikter 2013. Forord - forventninger 2013 Virke Mote og fritid - Konjunkturrapport mars 2013 1 2 3 Markedsutsikter 2013 Forord - forventninger 2013 I denne rapporten presenterer vi Virkes vurderinger knyttet til forbruksveksten i 2013. Våre prognoser

Detaljer

Etatbygg Holding I AS. Kvartalsrapport desember 2014

Etatbygg Holding I AS. Kvartalsrapport desember 2014 Etatbygg Holding I AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet 7 2 KVARTALSRAPPORT

Detaljer

Virke Faghandel - Konjunkturrapport mars 2013

Virke Faghandel - Konjunkturrapport mars 2013 1 Virke Faghandel - Konjunkturrapport mars 2013 2 3 Markedsutsikter 2013 Forord - forventninger 2013 I denne rapporten presenterer vi Virkes vurderinger knyttet til forbruksveksten i 2013. Våre prognoser

Detaljer

Knutepunkt Edinburgh 2014. Konserndirektør Vegard Helland

Knutepunkt Edinburgh 2014. Konserndirektør Vegard Helland Knutepunkt Edinburgh 2014 Konserndirektør Vegard Helland 1 2 3 Næringslivet i SMN / Midt-Norge / NV Eiendomsmarkedet med bankøyne Tilgang på finansiering 1 2 3 4 Vårt geografiske fokus er i Trøndelag og

Detaljer

I FØLGE DN S EKSPERTPANEL HAR SAGLSPRISENE FOR KONTORLOKALER I OSLO OG ANDRE STØRRE BYER I NORGE STÅTT STILLE SIDEN 2008.

I FØLGE DN S EKSPERTPANEL HAR SAGLSPRISENE FOR KONTORLOKALER I OSLO OG ANDRE STØRRE BYER I NORGE STÅTT STILLE SIDEN 2008. 3932.1 NR. 11/2013 Side 1/8 I FØLGE DN S EKSPERTPANEL HAR SAGLSPRISENE FOR KONTORLOKALER I OSLO OG ANDRE STØRRE BYER I NORGE STÅTT STILLE SIDEN 2008. EFFEKTEN AV DETTE ER AT LITE NYE KONTORLOKALER IGANGSETTES.

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

RETAIL PROPERTY INVESTERING OG UTVIKLING AV HANDELS- EIENDOMMER

RETAIL PROPERTY INVESTERING OG UTVIKLING AV HANDELS- EIENDOMMER RETAIL PROPERTY INVESTERING OG UTVIKLING AV HANDELS- EIENDOMMER JON H. DAHLBERG ÅRSTAD DIREKTØR, NEWSEC ADVICE 8.10.2014 REFERANSER PORTEFØLJEVURDERINGER OLAV THON GRUPPEN Kontorporteføljen og Kjøpesenterporteføljen

Detaljer

1/6 OVERORDNET VURDERING AV EIENDOMSVERDIER I OMRÅDET VED REGJERINGSKVARTALET DATO: 10.04.2013 NOTAT O- 1

1/6 OVERORDNET VURDERING AV EIENDOMSVERDIER I OMRÅDET VED REGJERINGSKVARTALET DATO: 10.04.2013 NOTAT O- 1 1/6 OVERORDNET VURDERING AV EIENDOMSVERDIER I OMRÅDET VED REGJERINGSKVARTALET DATO: 10.04.2013 NOTAT O- 1 Vi er bedt om å vurdere verdien av til sammen 46 eiendommer beliggende i området rundt regjeringskvartalet.

Detaljer

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 14.9.212 Aksjemarkedet Det siste kvartalet har det det franske og greske valget, i tillegg til den spanske banksektoren, stått i fokus. 2. kvartal har vært en turbulent periode

Detaljer

Obligo RE Secondaries Invest III AS status per 2. kvartal 2015

Obligo RE Secondaries Invest III AS status per 2. kvartal 2015 30.06.2012 30.09.2012 31.12.2012 31.03.2013 30.06.2013 30.09.2013 31.12.2013 31.03.2014 30.06.2014 30.09.2014 31.12.2014 31.03.2015 30.06.2015 Obligo RE Secondaries Invest III AS status per 2. kvartal

Detaljer

God Jul! Fredrik Sverdrup Dahl sivilingeniør NR. 11/2010

God Jul! Fredrik Sverdrup Dahl sivilingeniør NR. 11/2010 3560.1 Side 1/9 NR. 11/2010 Moderat leieprisøkning i Oslo det siste året, men fallende avkastningskrav har gitt salgsprisøkning på nye kontorbygg. I Kristiansand, Stavanger, Bergen og Trondheim har leieprisene

Detaljer

PROSPEKT. Strandveien 43 Et topp moderne signalbygg med eget parkeringsanlegg, 5 minutt fra Trondheim sentrum.

PROSPEKT. Strandveien 43 Et topp moderne signalbygg med eget parkeringsanlegg, 5 minutt fra Trondheim sentrum. PROSPEKT Strandveien Et topp moderne signalbygg med eget parkeringsanlegg, minutt fra Trondheim sentrum. Strandveien Et topp moderne signalbygg oppført av Veidekke Entreprenør AS for Obos Næringsbygg nærmer

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 236 745,14 4,92 AKSJER 3 723 298,84 77,31 EGENKAPITALBEVIS 855 907,25 17,77

Detaljer

Ukesoppdatering makro. Uke 6 11. februar 2015

Ukesoppdatering makro. Uke 6 11. februar 2015 Ukesoppdatering makro Uke 6 11. februar 2015 Makroøkonomi: Nøkkeltall og nyheter siste uken Makroøkonomi USA god jobbvekst, bra i bedriftene, men litt lavere enn ventet for industrien mens det er bedre

Detaljer

2016 et godt år i vente?

2016 et godt år i vente? 2016 et godt år i vente? Investment Strategy & Advice Det nærmer seg slutten av 2015 og den tiden av året vi ser oss tilbake og forsøker å oppsummere markedsutviklingen, og samtidig prøver å svare på hva

Detaljer

Obligo RE Secondaries Invest II AS 2. kvartal 2014

Obligo RE Secondaries Invest II AS 2. kvartal 2014 12.05.10 24.06.2010 16.09.2010 28.10.2010 31.12.2010 31.03.2011 30.06.2011 30.09.2011 31.12.2011 31.03.2012 30.06.2012 30.09.2012 31.12.2012 31.03.2013 30.06.2013 30.09.2013 31.12.2013 31.03.2014 30.06.2014

Detaljer

Prisstigningsrapport nr. 6-7 - 2009

Prisstigningsrapport nr. 6-7 - 2009 OPAKs Prisstigningsrapport Prisstigningsrapport nr. 6-7 - 2009 EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/13 Leieprisene for prestisjelokaler i

Detaljer

Etatbygg Holding I AS

Etatbygg Holding I AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Etatbygg Holding I AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Deliveien 4 Holding AS

Deliveien 4 Holding AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Deliveien 4 Holding AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Månedens Holberggraf November 2008

Månedens Holberggraf November 2008 Månedens Holberggraf November 28 Sourc e: Re ut er s EcoWin Sourc e: Re ut er s EcoWin Sourc e: Re ut er s EcoWin Sourc e: Re ut e r s EcoWin Makroøkonomiske nøkkeltall Norge Arbeidsledighet antall tusen

Detaljer

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Det månedlig BoligMeteret for september 29 gjennomført av Opinion as for EiendomsMegler 1 Norge Oslo, 23. september 29

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 155 736,27 3,42 AKSJER 3 241 755,70 71,19 EGENKAPITALBEVIS 1 156 032,20 25,39

Detaljer

NR. 06-07/2014. Oslo, 21.08.2014 for OPAK AS. Øystein Dieseth Avdelingsleder næring

NR. 06-07/2014. Oslo, 21.08.2014 for OPAK AS. Øystein Dieseth Avdelingsleder næring 3975.1 Side 1/9 NR. 06-07/2014 Stort sett mindre endringer i leieprisene for kontorbygg i Oslo siste halvår av 2014. Blant kystbyene har prisveksten i Tromsø fortsatt. Øvrige kystbyer har uendret leieprisnivå

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer

Markedskommentar. 1. kvartal 2014

Markedskommentar. 1. kvartal 2014 Markedskommentar. kvartal des. jan. jan. jan. jan. feb. feb. feb. feb. mar. mar. mar. mar. Aksjemarkedet Utviklingen i aksjemarkedene har vært relativt flat dersom man ser. tertial under ett. Oslo Børs

Detaljer

Næringsbygg Holding III AS. Kvartalsrapport desember 2014

Næringsbygg Holding III AS. Kvartalsrapport desember 2014 Næringsbygg Holding III AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om

Detaljer

Deliveien 4 Holding AS

Deliveien 4 Holding AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Deliveien 4 Holding AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt 5

Detaljer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS). I andre kvartal 2015 er

Detaljer

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Kostnader RESULTATER Reduserte tap 1. KVARTAL 2013

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Kostnader RESULTATER Reduserte tap 1. KVARTAL 2013 sparebanken SØR @ Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter RESULTATER 1. KVARTAL 2013 % Kostnader Reduserte tap Sparebanken SØR 1825 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal Sparebank ble opprettet

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport desember 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift,

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

London Opportunities AS. Kvartalsrapport juni 2014

London Opportunities AS. Kvartalsrapport juni 2014 London Opportunities AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Boligmarkedet og økonomien etter finanskrisen. Boligkonferansen Gardermoen, 5. mai 2010 Harald Magnus Andreassen

Boligmarkedet og økonomien etter finanskrisen. Boligkonferansen Gardermoen, 5. mai 2010 Harald Magnus Andreassen Boligmarkedet og økonomien etter finanskrisen Boligkonferansen Gardermoen, 5. mai 2010 Harald Magnus Andreassen The World according to First Finanskrisen bidro til en voldsom nedtur Politikksvarene ble

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 212 P. Date Aksjemarkedet Man har, etter et svakt 2, vært vitne til en oppgang i aksjemarkedene i første kvartal i 212. Sterkere tiltro til verdensøkonomien har økt risikovilligheten

Detaljer

Markedskommentar 2014 1

Markedskommentar 2014 1 Markedskommentar jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. Aksjemarkedet Aksjer har levert god avkastning i, og grunnet den kraftige kronesvekkelsen har norske investorer

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2015

Makrokommentar. Mai 2015 Makrokommentar Mai 2015 Relativt flatt i mai Verdens aksjemarkeder hadde en relativt flat utvikling på aggregert basis, til tross for at flere markeder beveget seg mye i mai. Innen fremvoksende økonomier

Detaljer

Norwegian Property. Industrifinansporteføljen. Desember 2006

Norwegian Property. Industrifinansporteføljen. Desember 2006 Norwegian Property Industrifinansporteføljen Desember 2006 Industrifinans-porteføljen 2 Kjøp av Industrifinans-porteføljen Norwegian Property kjøper 13 kontoreiendommer fra Rasmussengruppen for NOK 2.199

Detaljer

Makrokommentar. April 2014

Makrokommentar. April 2014 Makrokommentar April 2014 Blandete markeder i april Det var god stemning i aksjemarkedene i store deler av april, men mot slutten av måneden førte igjen konflikten i Ukraina til negative markedsreaksjoner.

Detaljer

Etatbygg Holding II AS

Etatbygg Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Etatbygg Holding II AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Eiendomsskatt - eiendomsselskapets perspektiv Jørn Seljelid Direktør økonomi & finans ROM Eiendom AS Presentasjon Estate Konferanse 19.

Eiendomsskatt - eiendomsselskapets perspektiv Jørn Seljelid Direktør økonomi & finans ROM Eiendom AS Presentasjon Estate Konferanse 19. Eiendomsskatt - eiendomsselskapets perspektiv Jørn Seljelid Direktør økonomi & finans ROM Eiendom AS Presentasjon Estate Konferanse 19. november 2015 Bedre byrom der mennesker møtes Agenda 1. Kort om

Detaljer

AVA - AVANTOR - RESULTAT PR 3. KVARTAL 2000 - BØRS/PRESSEMELDING

AVA - AVANTOR - RESULTAT PR 3. KVARTAL 2000 - BØRS/PRESSEMELDING AVA - AVANTOR - RESULTAT PR 3. KVARTAL 2000 - BØRS/PRESSEMELDING Etterspørselen etter nye lokaler i Nydalen er fortsatt svært god og ledigheten er minimal. Avantor tar derfor sikte på å gjennomføre en

Detaljer

NÆRINGSEIENDOM 2009 MANDAG 27 APRIL BERGEN KINO MAGNUS BARFOTSGATE

NÆRINGSEIENDOM 2009 MANDAG 27 APRIL BERGEN KINO MAGNUS BARFOTSGATE NÆRINGSEIENDOM 2009 MANDAG 27 APRIL BERGEN KINO MAGNUS BARFOTSGATE 1 Innhold 1. Byggeprosjekter 2. Bybanen 3. Salgsmarkedet 4. Leiemarkedet BYGGEPROSJEKTER Byggeprosjekter Lønningen Areal ca. 3.500 kvm

Detaljer

Prisstigningsrapporten

Prisstigningsrapporten Prisstigningsrapporten NR. 11/2006 www.opak.no EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR LEIER FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG KYSTEN RUNDT Det er god vekst i leieprisene i de største byene, med tidenes

Detaljer

Makrokommentar. April 2015

Makrokommentar. April 2015 Makrokommentar April 2015 Aksjer opp i april April var en god måned for aksjer, med positiv utvikling for de fleste store børsene. Fremvoksende økonomier har gjort det spesielt bra, og særlig kinesiske

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 317 792,87 6,14 AKSJER 4 356 926,45 84,16 EGENKAPITALBEVIS 502 153,60 9,70 TOTALT

Detaljer

Markedskommentar. 3. kvartal 2014

Markedskommentar. 3. kvartal 2014 Markedskommentar 3. kvartal Aksjemarkedet Etter en svært sterkt. kvartal, har 3. kvartal vært noe svakere. MSCI World steg var opp,5 prosent dette kvartalet målt i NOK. Oslo Børs nådde all time high i

Detaljer

London Opportunities AS

London Opportunities AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T London Opportunities AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold/ Innehåll Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Etatbygg Holding III AS. Kvartalsrapport juni 2014

Etatbygg Holding III AS. Kvartalsrapport juni 2014 Etatbygg Holding III AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Byggebørsen 2015. Utleie-og transaksjonsmarkedet for næringseiendom. Rune Husby Megler / Partner

Byggebørsen 2015. Utleie-og transaksjonsmarkedet for næringseiendom. Rune Husby Megler / Partner Byggebørsen 2015 Utleie-og transaksjonsmarkedet for næringseiendom Rune Husby Megler / Partner Agenda Leiemarkedet Kontor Handel Lager / industri Markedet for kjøp og salg Oppsummering Leiemarkedet Totalledighet

Detaljer

NR. 06-07/2015. Oslo, 07.09.2015. for OPAK AS. Øystein Dieseth Avdelingsleder Eiendomsrådgivning

NR. 06-07/2015. Oslo, 07.09.2015. for OPAK AS. Øystein Dieseth Avdelingsleder Eiendomsrådgivning Side 1/9 NR. 06-07/2015 Leieprisene er på vei nedover for de fleste segmenter. Ekspertpanelets spådommer for tiden fremover er stort sett uendret, eller med nedgang i leienivå. På tross av synkende leiepriser

Detaljer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2008

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2008 VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2008 2008 var et svakt år for Victoria Eiendom, som følge av den negative utviklingen i eiendomsmarkedet. Verdijustert egenkapital er pr. 31.12.2008 beregnet til

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 2004

Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 2004 Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 24 Hovedpunkter i 3. kvartal: Fortsatt god aktivitet i markedet Driftsinntekter MNOK 62,5 (58,1) Resultat MNOK 16,7 (16,3) Resultat pr. aksje NOK 3,34 (3,25) Aktiviteten

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport mars 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Obligo RE Secondaries Invest III AS 2. kvartal 2014

Obligo RE Secondaries Invest III AS 2. kvartal 2014 Obligo RE Secondaries Invest III AS 2. kvartal 2014 Selskapet hadde en oppgang på 1,1 % i 2. kvartal fra NOK 10,66 til 10,78. For 1. halvår samlet er oppgangen på 10,9 %. De største driverne bak oppgangen

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift,

Detaljer

Makro- og markedsoppdatering. 4. mars 2016 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom

Makro- og markedsoppdatering. 4. mars 2016 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Makro- og markedsoppdatering 4. mars 2016 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Makro og markeder - hovedtrekk Det har vært en interessant uke. Finansmarkedene har ristet av seg litt av frykten som har preget inngangen

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport mars 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Fakta om norsk byggevarehandel

Fakta om norsk byggevarehandel HSH OG TBF Fakta om norsk byggevarehandel side 1 Innhold Verdiskaping...3 Et tiår med omsetningsvekst...4 Omsetning og sysselsetting...5 Salgskanaler for byggevarer...6 Lønnsomhet i byggebransjen...7 Sentral

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Utbetaling 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Utbetaling 2007 AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet 7 2 Kvartalsrapport

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Sterk vekst gir tidenes resultat

Sterk vekst gir tidenes resultat FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS-KAPITAL PÅ OVER 2 500 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE OG ET OMFATTENDE

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport oktober 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport oktober 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport oktober 2015 Nøkkeltall pr 30. oktober Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning oktober 0,14 % 0,02 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd 1,27 % 1,12 % 1,36 % 3 mnd

Detaljer

Solid vekst og økte avsetninger

Solid vekst og økte avsetninger Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS KAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2015

Makrokommentar. Januar 2015 Makrokommentar Januar 2015 God start på aksjeåret med noen unntak Rentene falt, og aksjene startet året med en oppgang i Norge og i Europa. Unntakene var Hellas, der det greske valgresultatet bidro negativt,

Detaljer

Avantor ASA. pr Q2 2003. Oslo, 15. august 2003. Eiendom for hodet og hjertet

Avantor ASA. pr Q2 2003. Oslo, 15. august 2003. Eiendom for hodet og hjertet Avantor ASA pr Q2 2003 Oslo, 15. august 2003 Hovedtrekk pr Q2 2003 h Resultat Resultat NOK 12,7 mill før skatt, NOK 0,7 pr aksje Kontantstrøm fra drift NOK 1,22 pr aksje, før skatt h h Utvikling Inngått

Detaljer

I Oslo har endringene i leieprisene det siste halve året fra november 2011 til juni 2012, vært:

I Oslo har endringene i leieprisene det siste halve året fra november 2011 til juni 2012, vært: 3788.2 NR. 06-07/2012 Kontormarkedet er generelt sett kjøligere, i følge Dagens Næringslivs eiendomsindeks 12. juni 2012. Kontorprisene faller i Kristiansand, Bergen, Trondheim og deler av Oslo. Det er

Detaljer

Hovedstyremøte 22. september 2004

Hovedstyremøte 22. september 2004 Hovedstyremøte. september Forutsetninger for rente og valutakurs og anslag på konsumprisene justert for avgiftsendringer og uten energivarer (KPI-JAE) og produksjonsgapet i Inflasjonsrapport /. Prosent

Detaljer

ERSTATNINGSLOKALENE ETTER TERRORANGREPET PÅ REGJERINGSKVARTALET ER DOBBELT SÅ STORE SOM FORVENTET.

ERSTATNINGSLOKALENE ETTER TERRORANGREPET PÅ REGJERINGSKVARTALET ER DOBBELT SÅ STORE SOM FORVENTET. 3827.1 NR. 11/2012 ERSTATNINGSLOKALENE ETTER TERRORANGREPET PÅ REGJERINGSKVARTALET ER DOBBELT SÅ STORE SOM FORVENTET. DN S EKSPERTPANEL SIER AT ERSTATNINGSLOKALENE HAR LØFTET LEIEPRISENE I INDRE SENTRUM

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijuster egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Makrokommentar. November 2014

Makrokommentar. November 2014 Makrokommentar November 2014 Blandet utvikling i november Oslo Børs var over tre prosent ned i november på grunn av fallende oljepris, mens amerikanske børser nådde nye all time highs sist måned. Stimulans

Detaljer

Makrokommentar. August 2015

Makrokommentar. August 2015 Makrokommentar August 2015 Store bevegelser i finansmarkedene Det kinesiske aksjemarkedet falt videre i august og dro med seg resten av verdens børser. Råvaremarkedene har falt tilsvarende, og volatiliteten

Detaljer

3-4 8 9-14. FinansGruppen Eiendom AS. Rapport fra daglig leder. Regnskap. Miljø. Prosjekter. Nøkkeltall. Visjon: Gjennom samarbeid skaper vi verdier

3-4 8 9-14. FinansGruppen Eiendom AS. Rapport fra daglig leder. Regnskap. Miljø. Prosjekter. Nøkkeltall. Visjon: Gjennom samarbeid skaper vi verdier Årsrapport 2012 FinansGruppen Eiendom AS Rapport fra daglig leder Regnskap Innhold 3-4 Nøkkeltall Miljø 5 Prosjekter 6 7 8 9-14 8 2 årsrapport 2012 Visjon: Gjennom samarbeid skaper vi verdier FinansGruppen

Detaljer