Bekkestua sentrum. 2 Bærum næringsråd årsrapport 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bekkestua sentrum. 2 Bærum næringsråd årsrapport 2013"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2013

2 2 Bærum næringsråd årsrapport 2013 Bekkestua sentrum

3 BÆRUM NÆRINGSRÅD MOT 2014 Bærum næringsråd har vært i gjennom en offensiv 2-årsperiode en helt nødvendig utvikling. Vi måtte lykkes i å utvikle Bærum næringsråd til en proaktiv og synlig organisasjon om vi skulle ha livets rett for flere aktører enn våre trofaste, men relativt sett for få, medlemmer. Terje Tandberg, styreleder Vi opplever å ha lykkes med snu opera sjonen. Vi har kom met inn i en god sirkel med flere og mer relevante aktivi teter og fokusområder som gir flere medlemmer og igjen grunnlag for et enda bedre aktivitets nivå. Dette har kommet gjennom knallhardt arbeid. Styret vil rette en stor takk til Bærum næringsråds direktør Ane Maria Haug Mjaaseth for den jobben som er gjort. Økonomien var også avhengig av at vi lykkes. Egen kapitalen ved års slutt 2011 var ca kroner. Et utilstrekkelig beløp for handlings frihet og -kraft. I vedtektene slås det fast at Bærum næringsråd skal ha en egenkapital på en halv million. Ved års slutt 2013 hadde vi greid å bygge opp igjen denne summen. Det gir oss større handlingsrom fremover. Det skal brukes i arbeidet for rammebetingelser og ut viklingsmuligheter for næringslivet i Bærum. MOT 2014 Vi vil i 2014 fortsette arbeidet med å utvikle relevante aktiviteter for våre medlemmer. Målet er at våre aktiviteter skal gi faglig utbytte og bidra til nettverks bygging. Medlemmene skal få mer igjen ved å delta i nettverket enn bedrifter som står utenfor. Vi introduserer i 2014 en ny logo og ønsker med den å signalisere et offensivt og tydelig Bærum næringsråd. Og vi ser frem til at vi i første halvår 2014 lanserer en ny og forbedret hjemmeside (bn.no). Den vil gi vesentlig bedre muligheter til blant annet å kunne kommunisere med medlemsbedriftene begge veier. Vi vil i 2014 for tredje gang arrangere vår store næringslivskonferanse. Her ønsker vi en gang i året å sette sentrale utfordringer for næringslivet i Bærum på agendaen. Målet er at Bærum næringsråds årlige næringslivskonferanse skal være så relevant og favne så bredt at vi samler sentrale deler av region ens nærings liv og lokale kommune administrasjon og politikere til et felles rådslag. Mot 2014 vil to sentrale temaer være: arbeidet for ny Fornebu-bane og utviklingen av Sandvika som by. Tema for vår næringslivskonferanse er nettopp utviklingen på Fornebu. Det ser vi frem til å sette på agendaen. Sandvikas utvikling som by og kraftsenter i kommunen er viktig for alle i Bærum. Det foreligger nå spennende planer med potensial for å kunne gjennomføres. Vi vil arbeide aktivt for å bidra til at disse realiseres gjennom samarbeid med alle involverte parter. Vi vil også arbeide videre med temaer som best mulige rammebetingelser og utviklingsmuligheter for næringslivet i Bærum, boligutbygging og fortetting, utvikling av infrastruktur som skoler og barnehager, og samferdsel og kollektivtransport blir et aktivt år for medlemmer og ansatte i Bærum næringsråd. Bærum næringsråd årsrapport

4 BÆRUM NÆRINGSRÅD Vår visjon Bærum næringsråd skal være den foretrukne nettverks aktøren for næringslivet i regionen og samarbeid s partner for Bærum kommune i næringspolitiske saker. Bærum næringsråd er en frittstående og næringspolitisk uavhengig organisasjon, finansiert av medlemsbedriftene. Vi har som formål å ivareta medlemsbedriftenes næringsinteresser og næringslivsmiljø i regionen. Dette gjør vi ved å være idéfremmende og koordinerende, men også kontakt organ for næringslivet overfor andre nettverks foreninger, offentlige myndig heter og leverandører av offentlige tjenester. Direktør Ane Maria Haug Mjaaseth Vårt nettverk består av et stort antall bedrifter i regionen, og vi har en stadig økende medlemsmasse. Vi er samlokalisert med og offisiell sam arbeidspartner med SmartCity Bærum. Vi samarbeider med Oslo Handelskammer, Ungt entre prenørskap, Subsea Valley og Oslo Offshore Forum. I tillegg har vi god dialog med andre næringsråd og nærings foreninger i regionen. Fotballskole på Nadderud i regi av Stabæk Fotball 4 Bærum næringsråd årsrapport 2013

5 Som medlem tar du del i et unikt faglig og sosialt næringsnettverk hvor potensielle samarbeidspartnere og forretningsforbindelser også er medlemmer. Samhandling innenfor medlemsmassen skaper vekst og gir muligheter for langvarige relasjoner. Et medlemskap hos oss sikrer også at dine næringsinteresser får en tydelig stemme inn i det politiske miljø og offentlig administrasjon. Statoilbygget på Fornebu Næringslivsdagen 2013 på Scandic Fornebu Vi i Bærum næringsråd er overbevist om at den beste måten å påvirke næringsog markedsmulighetene i kommunen er å møte andre næringsdrivende, lære av deres erfaringer og sammen jobbe for gode løsninger for næringslivet gjennom Bærum næringsråd. E-18 mot Sandvika «FAGLIG OG SOSIALT NÆRINGSNETTVERK HVOR POTENSIELLE SAMARBEIDSPARTNERE OG FORRETNINGS FORBINDELSER OGSÅ ER MEDLEMMER» Bærum næringsråd årsrapport

6 ARRANGEMENT Bærum næringsråd er nettverksaktør for ulike arrange ment og møteplasser der medlemmer og andre kan treffes. Flere bedrifter innenfor samme region deler de samme utfordringene. Nettverks bygging og samarbeid er ofte nøkkelen til bedre lønnsomhet og økt innovasjon. Bedrifter skal konkurrere, og de er avhengig av konkurranse for å være konkurransedyktig. Men på noen områder kan det være smart med samarbeid, kompetanseutveksling og erfaringsdeling. Nettverksbygging kan være en viktig forutsetning for større økonomisk vekst, bedre produktivitet og innovasjon i form av ny teknologi, nye produkter og nye tjenester. For bedriftene i vårt nettverk ligger det store muligheter i å utvikle en tettere og bedre relasjon til samarbeidspartnere, samtidig som det åpner for nye forretningsmuligheter og forbindelser. Workshop på Scandic Fornebu Eksempler på møteplasser og arrangement i regi av Bærum næringsråd er frokostmøter med faglige og aktuelle emner, nettverkssamlinger, småbedriftsforum og lederforum, sosiale aktiviteter, kulturelle events, kurs, seminar og konferanser. Vi fasiliterer også dialogmøter med kommunen og månedlige bedriftsbesøk med ordfører og næringssjef for å synliggjøre mangfoldet og diversiteten i næringslivet i Bærum. JANUAR Temamøte «Næringslivets samfunnsansvar i forhold til frivillig arbeid i lokalmiljøet i Bærum», i samarbeid med Bærum Kommune. Formannskapssalen Bærum Rådhus. Foredragsholdere: Lisbeth Hammer Krog, Sven Mollekleiv, og Kjersti Fløgstad FEBRUAR Frokostmøte «Utdanning og talentutvikling for næringslivet frem mot OL 2022» i samarbeid med Norges Topp idrettsgymnas og Norges Realfagsgymnas. Formannskapssalen Bærum Rådhus. Foredragsholdere: Lisbeth Hammer Krog, Børre Rognlien, Bjørge Stensbøl, Paul Chaffey, Pierre Bastviken og Hundsund ungdomsskole Frokostmøte «Rekruttering på en ny måte! Profesjonell arbeidsinkludering og prosjektet Ringer i vannet» i samarbeid NHO Oslo/Akershus, DI gruppen og Mølla kompetansesenter. Rådhusets festsal. Foredragsholdere: Lisbeth Hammer Krog, Lene Conradi, Nina Solli og Tage Gam Etablererkurs Kommunegården i Sandvika. Kursholder: Ane Maria Haug Mjaaseth/BN Temakurs «Om viktigheten av øko nom isk rådgiving ved oppstart av bedrift». Kommunegården i Sandvika. Kursholder: Ellen Dokk Holm/DNB 6 Bærum næringsråd årsrapport 2013

7 Næringslivsdagen 2013 på Scandic Fornebu MARS FrivilligBørs, en møteplass for samarbeid mellom det private næringsliv og frivillige organisasjoner, i samarbeid med Bærum Kommune. Quality Expo Lederseminar med vinsmaking «Den nakne sannhet og fakta om lederkultur og smaken av naken vin!»i samarbeid med HRM Group. Bærum Kulturhus Årsmøte i Bærum næringsråd. Henie Onstad Kunstsenter. Middag på Bølgen og Moi. Foredragsholder: Jan Tore Sanner APRIL Konsert «We love the 90 s» i samarbeid med Scandic Fornebu. Scandic Fornebu og Telenor Arena MAI Medlemstreff «Nettverk og teambuilding» i samarbeid med Scandic Fornebu Etablererkurs Kommunegården i Sandvika. Kursholder: Ane Maria Haug Mjaaseth/BN Temakurs «Omdømmebygging» Kommunegården i Sandvika. Kursholder: Ole Christian Apeland JUNI Sommerfest hos Det Norske Veritas i samarbeid med Oslo Handelskammer. Frokostmøte «En ny bankvirkelighet» i samarbeid med DNB. Quality Hotel Leangkollen Foredragsholder: Rune Bjerke SEPTEMBER Næringslivsdagen 2013 «Ny næringsstrategi for Bærum kommune». Scandic Fornebu. Foredragsholdere: Lisbeth Hammer Krog, Arthur Buchard, Erling Dokk Holm, Paul Chaffey, Mette Vågnes Eriksen, Tom Rune Nilsen og Petter Skotland OKTOBER Etablererkurs Kommunegården i Sandvika. Kursholder: Ane Maria Haug Mjaaseth/BN Frokostmøte «Statsbudsjettet» i sam arbeid med Nordea. Quality hotel Leangkollen. Foredrags holder: Steinar Juel NOVEMBER Nettverksdagen 2013 i samarbeid med Asker næringsråd og Kvinner i Business. Scandic Asker Etablererkurs Kommunegården i Sandvika. Kursholder: Ane Maria Haug Mjaaseth/BN DESEMBER Juleavslutning i samarbeid med og hos Thon Hotel Oslofjord. Bærum næringsråd årsrapport

8 FANESAKER Bærum næringsråds hovedmålsetting er å arbeide for best mulige rammebetingelser og utviklingsmuligheter for næringslivet i Bærum. For å lykkes med dette har vi i vår strategiske plan for de neste tre årene satt fokus på noen utvalgte fanesaker som skal ha prioritet i vårt arbeid for og med medlemmene. Fanesakene er vedtatt og forankret både i styret og rådet etter innspill, diskusjoner og dialog med medlemmene. SAMFERDSEL Bærums infrastrukturutfordringer er prioritert som et av de viktigste arbeidsområdene for næringsrådet. En god infrastrukturløsning er viktig for konkurranseevnen i næringslivet, og et vesentlig moment er å redusere transport- og reisekostnader ved bedre utbygd vei og kollektivnett. Det er viktig at fremdriften i de store prosjektene forseres, og at de viktigste prosjektene prioriteres først. Fornebu-bane, trafikksituasjonen på Lysaker, ny E-18-trasé, E-16, Sandviksvassdraget og Sandvika som kollektivknutepunkt er prosjekter vi er engasjert i, og hvor vi arbeider i samspill med offentlige myndigheter, men også som pådriver for beslutninger og fremdrift. Måten vi arbeider på overfor kommunale og andre offentlige myndigheter er aktivt å bidra til informasjon, tilrettelegging for prosjektgrupper og å være lydhøre overfor problematikken, i tillegg til å være talerør inn mot offentlige myndigheter. Vi vil engasjere oss i form av å stille på møter, bidra til diskusjon, og fremme våre synspunkter i media for å påvirke både lokale, men også regionale og sentrale myndigheter. E-18 på Lysaker 8 Bærum næringsråd årsrapport 2013

9 UTVIKLING AV SANDVIKA SOM LIVSKRAFTIG BY Sandvika er en by i rivende utvikling. Det legges planer for det videre arbeidet med en egen kommunedelplan. Planen er en oppfølging av visjonen om Sandvika som en by som utnytter sin flotte beliggenhet ved elva og sjøen, med balansert utvikling for både bolig og næring i retning av innovasjons- og rekreasjonsby. En god blanding av handel, kultur, utdanning, boliger og kontorer som gir en livskraftig by er et viktig utgangspunkt for den fremtidige utviklingen av Sandvika. Rolfsbukta på Fornebu BOLIGUTBYGGING OG NÆRINGSUTVIKLING En omforent boligpolitikk er også et element i nærings utviklingen. Det er sentralt for Bærums utvikling at boligutbyggingen øker betydelig. Det er et mål at flest mulig som jobber i Bærum, også har råd til å bo i kommunen. Med dagens høye priser på boliger i Bærum blir det stadig vanskeligere å komme inn på boligmarkedet. Samtidig blir jobbmulighetene innenfor utdannings- og omsorgssektorene bare bedre og bedre. Både av tids- og bekvemmelighetsgrunner, og hensyn til miljø og økonomi, foretrekker folk flest å jobbe i nærheten av der de bor. For å etterkomme dette ønsket, samt bidra til at de unge som bor i kommunen skal kunne etablere seg i egen kommune trenger vi en vesentlig kraftigere og mer variert boligutbygging. Bærum næringsråds samarbeid med Sandvika Byutvikling bidrar til å sette utviklingen av Sandvika på kartet, ved å avholde årlige byutviklingsseminar, støtte opp om arbeidet med område reguleringer og helhetlig utbygging av byen, være pådriver for at vedtak følges opp, bistå i arbeidet med å revitalisere Sandvika samt bidra med ideer og konstruktivt arbeid. Dialog og samarbeid med kommunen for utvikling av Sandvika og nært samarbeid med gårdeiere, Vårt Sandvika AS og handelsstanden er også viktige premisser for å lykkes. Sandvika Bærum næringsråd ønsker også vesentlig sterkere boligutbyggingstakt rundt kollektivknutepunktene. Fornebu bør utbygges betydelig tettere, både mer konsentrert og mer i høyden enn forutsatt i dagens reguleringsplan. Kommunen bør også tilrettelegge i større grad for studentboliger og bolig for unge i etableringsfasen for å være rustet til å tiltrekke nyutdannet ressurssterk arbeidskraft. Bærum næringsråd årsrapport

10 ASKER, VETTRE, SLEMMESTAD, LIER, DRAMMEN, KONGSBERG OG TØNSBERG OG RØYSE LOMMEDALEN BÆRUMS VERK RYKKINN SKUI HASLUM HOSLE KOLSÅS VØYENENGA RUD GJETTUM BLOMMENHOLM HØVIK SANDVIKA BILLINGSTAD SLEPENDEN 10 Bærum næringsråd årsrapport 2013 HVALSTAD NESØYA

11 OSLO, JESSHEIM, LILLESTRØM OG KOLBOTN MEDLEMSKART Bærum Næringråd har en variert medlemsmasse. Bruk bn.no for oppdatert informasjon og søk i medlemsdatabasen ØSTERÅS BEKKESTUA EIKSMARKA JAR advokater alarm og låsselskap bank og forsikring bedriftsrådgivere og rekruttering begravelsesbyrå bemanningsselskap bilforhandlere bygg og anlegg / entreprenører eiendomsmeglere eiendomsselskap og utviklere elektrisk engros eventselskap frisører geoteknisk utstyr grafisk design helseklinikker og treningssentre hotell og restaurant industri og produksjon ingeniør- og konsulentselskap investeringsselskap it og tele kantinedrift og kjøkkenleverandør kommunikasjon kontorutleie kunst og kultur lagerhold media medisinske produkter møbler næringspark og grunneier olje, gass og energi produksjonsbedrift regnskap og revisjon reisebyrå renhold taksering transport trykkeri og grafisk varehandel ventilasjon og vvs undervisning LYSAKER ANTALL BEDRIFTER 1 9 STABEKK FORNEBU SNARØYA Bærum næringsråd årsrapport

12 SAMARBEID MED BÆRUM KOMMUNE Bærum næringsråd skal med sin kompetanse, erfaring og sitt nettverk være det koordinerende bindeledd mellom lokalt næringsliv, myndigheter, media og aktører som har interesser forbundet med kommunens næringsutvikling. Vi skal aktivt søke å påvirke kommunens næringsstrategi. Vi skal være tilstede og fremme med lemmenes interesser, og arbeide aktivt for å styrke medlems bedrift enes næringsutvikling og potensial. Et nært sam arbeid med kommuneadministra sjonen og det politiske miljø skal sikre bedre forutsigbarhet, tettere dialog og åpne kommunikasjonslinjer for næringslivet. Bærum næringsråd vil arbeide for å: Videreutvikle et konstruktivt og godt samarbeid med Bærum Kommune Sikre optimal arealutnyttelse og videreutvikling av definerte bo- og næringsområder, samt ivareta næringsinteresser i områder som er regulert til næring Være en aktiv dialogpartner med kommunen i planleggingen av næringsstrategi for Bærum kommune Arbeide for rask saksbehandling og åpen dialog med kommune administrasjon, politisk miljø og aktørene Stimulere til utvikling av et variert næringsliv i kommunen Bidra til samlokalisering av småbedrifter og videreføre Etablerertjenesten i Asker og Bærum Bærum næringsråd skal også videreføre det gode sam arbeide med ordfører og næringssjef i kommunen, og har siden 2012 gjennomført bedriftsbesøk hos utvalgte bedrifter i kommunen for å få et best mulig bilde av mangfoldet og sammensetningen av næringslivet. Målsetningen med besøkene er å få til åpen og konstruktiv dialog mellom næringslivet og det politiske miljø og kommuneadministrasjonen, og å vise interesse for så vel nyetablerte som veletablerte bedrifter i alle typer bransjer. SMART CITY MILJØ OG NÆRINGSLIVET Bærum næringsråd er offisiell samarbeids partner og samlokalisert med SmartCity Bærum, som er et partnerskap mellom kommunen og næringslivet. Målet er å redusere energibruk og klimagassutslipp gjennom felles prosjekter og samarbeid. Hovedideen er å begrense klima utslipp gjennom å utvikle ny teknologi, rutiner og organisatoriske grep for å få på plass «grønne» løsninger, og samtidig fremme mer miljøvennlig næringsutvikling med god lønnsomhet. Bærum næringsråd er SmartCity Bærums forankring mot næringslivet, og vi kan engasjeres i enkeltprosjekter som har merverdi for våre medlemmer, invitere til samarbeid, samt bistå i gjennom føring av seminarer og prosjektmøter. Nytt kunnskapssenter i Sandvika under oppføring av Entra 12 Bærum næringsråd årsrapport 2013

13 NÆRINGSLIV OG SKOLE Et pågående samarbeid hvor mange av våre medlemsbedrifter er med i prosjektet «Læring i arbeidslivet» Prosjektet er i samarbeid med Bærum Kommune og Veiledningssenteret i Asker og Bærum og retter seg mot elever på ungdomstrinnet. Vi tror at det er viktig for ungdom, for samfunnet og for næringslivet at unge lykkes i sitt utdanningsvalg, og dette prosjektet gir bedriften en fin mulighet til å pro filere seg som en attraktiv fremtidig arbeidsplass og bygge et positivt omdømme. Bærum næringsråd har også et godt samarbeid med Ungt Entreprenørskap i Akershus og har gjennomført grundercamp på blant annet Næringslivsdagen 2012 med stor suksess. Våre medlemsbedrifter er også engasjert i samarbeid med flere skoler med egne partnerskapsavtaler, avtaler om bedriftsbesøk, egne prosjekt og mye mer, og næringsrådet kan også her bistå med dialog og opprette kontakt med rette personer i rette fora. Bærum næringsråd skal: Videreføre innsatsen for styrket sam arbeid mellom skole og arbeidsliv i prosjektet «Læring i arbeidslivet» Videreføre samarbeidet med Ungt Entre penør skap om mentorvirksomhet, elev- og ungdomsbedrifter og gründercamp Arbeide for å få nye forsknings- og høyere utdanningsinstitusjoner i kommunen Arbeide for realisering av realfagsgymnas i kommunen Stimulere til at næringslivet «byr» på deg selv til skolene; foredrag, temaopplegg, realfagsstøtte o.l. Workshop på Scandic Fornebu REGIONALT SAMARBEID Det regionale perspektivet er vesen tlig i nettverks sam menheng. Bedriftene i vår region er ikke opptatt av kommunegrenser og ønsker samhandling med andre interessante aktører uansett lokalisering. Det vil derfor være viktig for Bærum næringsråd å videre utvikle samarbeidet med andre nettverks aktører og bidra til å «løfte blikket» når det gjelder større regionale saker. Sam arbeid om næringspolitikk regionalt, samspill om fellesprosjekter på tvers av kommunegrenser og regioner samt synliggjøring av fordelene med samarbeid vil være viktige insitament for de ulike aktørene fremover. ETABLERERTJENESTEN Etablerertjenesten i Asker og Bærum er et samarbeid mellom kommunene Asker og Bærum, Akershus fylkeskommune og Innovasjon Norge. Tjenesten drives av Asker Næringsråd, Bærum næringsråd og Kvinner i Business. Gjennom dette samarbeidet er målsetningen å bidra til gründerskap og innovasjon, oppblomstring av små bedrifter i tilknytning til kunn skapsmiljøene og vekst i lokalt og regionalt næringsliv. Bærum næringsråd årsrapport

14 VÅRE MEDLEMMER Medlemmene er selve grunnlaget for næringsrådets eksistens og derfor også rådets viktigste ressurs og sam arbeidspartnere. Vår ambisjon er å ha god dialog med medlemmene gjennom hele året. Vi representerer et mangfold av bransjer, og medlemmene består av små-, mellomstore og store bedrifter i en balansert blanding. Medlemmene har virksomhet i hele regionen med god spredning geografisk. Årlig etablerer det seg flere hundre nye bedrifter i Bærum, og vår ambisjon er å være først ute med å ønske nyetablerte bedrifter velkommen til næringslivsarenaen. Vi skal også bidra til vekst og stimulere til nyskaping og utvikling. Bærum næringsråd skal posisjonere seg og synliggjøre sin aktivitet overfor medlemmene og styrke dialogen med disse, slik at medlemsmassen blir en ressurs for innhenting av ideer og engasjement. Vårt nettverk består av et stort antall bedrifter i regionen, og vi har en stadig økende medlemsmasse. Bli medlem bn.no NYE I 2013 Norges Realfagsgymnas NRG Annerledes Brød & Cirkus Quality Hotel Leangkollen Best- Consult Copy Cat Møbelmeglerne Sant Gruppen Naprapatgruppen Fornebu Relocation Scandic Hotel Fornebu Apartor Lundin Norway Akershus Røde kors Fjærvikklinikken Memira House of Control Møller Bil Asker og Bærum Grette Skalar Elite Helse Allianse Bedrift Stabekk Apotek Øvrevoll Galopp Mølladammen Næringspark Utleiemegleren Asker og Bærum Retorisk Institutt ID Kongsberg Oslo Budservice NTC Services Pen Tec Norge Statoil perplexmedia Birger N Haug Paragon Økonomitjenester Molvik Grafisk Prodecon Ildsjelen Siv. Ing Martin Stensaker Styre- og ledelse CBRE Atrium Guri Kogstad Accurate Equity Formuesforvaltning Jar Isforum Ab Regnskap Norengros Cockpit Kommunikasjon Bærum Kunstforening VIP Transport Østerby Kjøkkenstudio 14 Bærum næringsråd årsrapport 2013

15 KUNDEFORDEL ,- PÅ BMW 5-SERIE 518d TOURING. I MEDIA Bærum næringsråd skal etablere en tydelig mediaplan på viktige saker som kan skape god debatt og belyse muligheter som kan bedre rammebetingelsen for medlemmene og det lokale næringsliv. Med en gjennomtenkt medieplan ønsker vi å påvirke politikere, embetsverk og 8 Tirsdag 22. oktober 2013 opinionen for øvrig for å fremme medlemmenes interesse. En mer synlig profil Fikk illebefinnende i media vil også bidra til å markedsføre Flere bilførere skal ha klart å svinge unna Bærum akkurat næringsråd i tide under en som ulykke organisasjon. på Slemmestadveien ved Hampenga. En bilfører skal ha fått et illebefinnende, et slags akutt tilfelle av sykdom. Vedkommendes bil kom over i motgående retning og traff en annen bil, sier politiets operasjonsleder Jørgen Jacobsen. Ingen personer ble skadet i ulykken, som skjedde nær Bjerkås. Minst en av bilene måtte imidlertid hentes av NAF. Det oppsto mindre trafikale problemer på stedet etter ulykken i går ettermiddag. Budstikka tirsdag 22. oktober 2013 Konkrete virkemidler for å oppnå vår hensikt med planen er å ha jevnlig NYHET og direkte kontakt med journalister, utarbeide pressemeldinger, kronikker og leserinnlegg, i tillegg til innlegg på sosiale medier og blogger mv. Risikerer bot etter sykkelkrasj En eldre mannlig bilfører risikerer å bli bøtelagt etter et sammenstøt med en kvinnelig bilist i går ettermiddag. Ulykken skjedde i en rundkjøring ved Statoil-stasjonen på Hamang. Med lettere skader til tross; syklisten trillet selv sykkelen bort fra stedet etter å ha blitt sjekket av ambulanse. Hun hadde ikke hjelm da hun kolliderte med bilen. Syklisten skal ha fått noen skrubbsår og smerter i et håndledd, opplyser politiets operasjonsleder Jørgen Jacobsen. Politiet har opprettet en sak på forholdet, som dermed vil bli vurdert en politijurist. Jacobsen sier at bilføreren, en eldre mann, kan risikere å få en bot i forbindelse med ulykken. Han har erkjent at han var uaktsom i forbindelse med ulykken. Et moment i saken er at syklisten ikke hadde lys på sykkelen. Hun hadde heller ikke refleks på noen deler av kroppen. Klare krav fra bedriftslederne Bli mer synlige Klar melding. Bærum kommune må bli mer synlig i næringspolitikken, krever bedriftslederne. En mer synlig næringssjef, proffere rådgivertjeneste på skolene, tilstedeværelse på yrkesmesser og enklere anbudsprosesser. Det er fire av punktene, etter at 120 bedriftsledere i Bærum har gitt kommunen råd om hvordan den kan bli bedre i næringspolitikken. Jeg leser dette som at det er en viss misnøye der ute hva gjelder kommunens synlighet i næringspolitikken, sier direktør Ane Maria H. Mjaaseth i Bærum Næringsråd (BN). - Må ta på alvor Det var under Næringslivsdagen på Fornebu i september at de 120 bedriftslederne gjennomførte tidenes lokale workshop for å gi innspill til kommunens nye næringsstrategi. Mandag ble resultatene overlevert til ordfører Lisbeth Hammer Krog, som skal ta saken videre i formannskapet i høst. Vedtak skal tas til våren. Jeg er veldig fornøyd med oppslutningen bak disse innspillene, det er jo helt formidabelt å få med seg 120 ledere i et slikt arbeid. Det er jeg ganske stolt av faktisk, sier Mjaaseth. Hva tenker du om misnøyen som kommer frem med kommunens manglende synlighet? Vi har både tiltak og næringssjef i dag, ja eget næringsråd også, men må likevel ta på alvor at det må jobbes og at det nok trengs flere tiltak her i Bærum også. Mer til gründerne Smørbrødlisten med forslag til hva kommunen og bedriftene kan gjøre for å synliggjøre det lokale næringslivet er lang. Til tross for at Asker og Bærum kommuner har bygd opp sin egen etablerertjeneste, så fremheves markedsføring av muligheter for nyetableringer som et forbedringspunkt. «Det bør legges vekt på å bygge opp kommunale og lokale tilbud som skal bistå etablerere og bedrifter, samt satse på partnerskapsavtaler mellom skole og bedrift som gir profileringseffekt for begge partner», heter det i innspillet. I tillegg kan en synlig næringssjef arbeide med tiltak som styrker kommunenes kompetanse innen GA RÅD TIL KOMMUNEN: Helle Beer Urheim (i midten) fra Sweco Norge overrekker bedriftsledernes innspill til ordfører Lisbeth Hammer Krog (t.h.) og Bærum Næringsråds direktør Ane Maria H. Mjaaseth. FOTO: KNUT BJERKE næringsutvikling, stimulere til interkommunalt samarbeid, nettverksbygging og erfaringsutveksling i kommunen. Næringslivets innspill til politikerne fordeler seg på fire temaområder: Kunnskap og kompetanse, infrastruktur og samferdsel, sentrumsutvikling, bolig og næring. Morten Gisle Johnsen BMW Ren kjøreglede AKKURAT NÅ HOS BILIA. 1% RENTE PÅ ALLE NYE BMW. Bærum næringsråd årsrapport

16 TANKER OM FREMTIDEN Bærum næringsråd skal være Bærum kommunes fore trukne samarbeidspartner i næringsspørsmål og vil være aktiv støttespiller når kommunen starter arbeidet med næringsstrategi høsten 2013 og våren SAMARBEID Bærum næringsråd jobber for å få til gode ramme betingelser for bedriftene som allerede er etablert, og vi vil vise betydningen av kommunen som en fleksibel, effektiv og engasjert partner for næringslivet, for nyetableringer og for innovasjon. Bærum kommune kan tiltrekke seg spennende næringsliv ved å synliggjøre tilgang på kompetanse og kapital som Bærum har et godt tilfang av. Kommunen er også tydelig på muligheter for å være en del av et miljø som setter læring og innovasjon på dagsorden. Bærum næringsråd er med på å profilere det sammensatte næringslivet i kommunen med tanke på samarbeidspartnere og underleverandører. Vi ønsker tilrettelegging av næringsarealer for klyngedannelser, infrastruktur og nettverk som gir muligheter for samarbeid, kompetanseutveksling og erfaringsdeling. Næringslivet har et økende behov for spisskompetanse, og samarbeidet med utdannelses- og forskningsinstitusjoner er derfor viktigere enn noen gang. Samtidig er det viktig å skape forståelse for at ikke alle kan bli akademikere. Næringslivet i Bærum er svært sammensatt og trenger bilmekanikere, frisører, snekkere og andre yrkesfaglig utdannede. Dette er en reell utfordring i den kommunen i landet med høyest antall akademisk utdannede. BN SYNES Bærum næringsråd skal være synlige i media og offensiv og proaktiv i den offentlige debatt. Vi skal tilstrebe oss på å spisse budskap som skaper oppslag i pressen og på den måten bli mer synlig for næringslivet og offentlige myndigheter. Synliggjøring av Bærum næringsråd er også vesentlig for ytterligere medlemsrekruttering. I 2014 utvikler vi ny nettside som er både moderne, dynamisk og spennende, i tillegg til å bli bedre i bruk av sosiale medier som kommunikasjonsform. Vi skal også være tilstede Tina Rueda fra Munch design rappellerer på Scandic Fornebu som en del av aktivitetene ved Bærum næringsråds sosiale arrangementer. 16 Bærum næringsråd årsrapport 2013

17 på alle viktige arenaer, som kommune, fylke, storting, skole og andre nettverk i næringslivet. I tillegg fasiliterer vi gode arrangement både spisset mot enkeltgrupperinger og brede som favner mange og får stor oppmerksomhet. Vi har kontinuerlig kommunikasjon med medlemmer og næringslivet generelt og fokus på aktuelle symbolsaker som favner om næringslivets interesser og utfordringer. Bærum næringsråd har svært gode relasjoner til sentrale politikere og administrasjonen i kommunen, noe som er verdifullt både i posisjonerings- og bevissthetsarbeidet. DIALOG OG INNSPILL Det å representere næringslivet i Bærum er en utfordrende og særdeles spennende oppgave. Medlemsmassen i Bærum næringsråd består av bedrifter innenfor alle typer næringer og alt fra enkelt mannsforetak, små og mellomstore virksomheter til Norges største kjøpesenter, Norges største banker, og Norges største teknologi-, olje-, og gassbedrifter. I dette spennet, både målt i antall ansatte og type virksomhet, er de daglige utfordringene, motivasjonen og begrunnelsen for å være medlem svært forskjellig. Bjørn Frodahl, Ane Maria H. Mjaaseth og Nina M. Melgård For å kunne tilfredsstille de ulike behov dere som medlemmer har for oppfølging, aktiviteter og profilering, er det svært viktig med toveis dialog og «takhøyde» for mange typer innspill og forslag. Gode ideer til temaer for møter, og innspill til aktiviteter og samlinger mottas gjerne. Kom også med tilbakemelding dersom det er noe dere ønsker vi skal gjøre annerledes. Det er kun gjennom åpen dialog og kontakt Bærum næringsråd kan møte medlemmenes forventninger. Sammen utretter vi mye. Bærum næringsråd årsrapport

18 ADMINISTRASJON, STYRE, RÅD SEKRETARIAT OG ÅRSREGNSKAP Et særdeles aktivt år for Bærum næringsråd med mange ulike arrangement, gjennomføring av Næringslivsdagen 2013 og god tilvekst av medlemmer. ADMINISTRASJONEN Bærum næringsråd har i perioden hatt én fast ansatt i administrasjonen, direktør Ane Maria Haug Mjaaseth. Bjørn Frodahl og Nina M. Melgård har vært innleid som konsulenter på prosjektbasis. UTVIKLING, RESULTAT OG FORTSATT DRIFT Bærum næringsråd har i 2013 hatt en sunn utvikling som påvirker det øko nomiske resultatet for året på en positiv måte. Administrasjonen har holdt kostnads nivået nede ved å basere mye av driften på variable kostnader. Det har vært kontinuerlig kontroll av utgifter samtidig som man har vist nøkternhet, og ikke hatt noen store investeringer i løpet av året. Det har vært rekruttert et stort antall nye medlemmer som også har bidratt til et sikrere fundament for økonomisk styring over tid. Det har vært et mål å gå med overskudd for å gjenopp bygge egenkapitalen i selskapet. Årsregnskapet er utarbeidet under forutsetningen om fortsatt drift. ARBEIDSMILJØET Arbeidsmiljø, likestilling og ytre miljø er tilfredsstillende. Selskapet leier lokaler i et kontorfellesskap og har et godt arbeidsmiljø. Det har kun vært en kort sykemeldingsperiode (30 %) på høsten, ingen skader eller ulykker. Likestillingsarbeidet anses tilfreds stillende, og det er derfor ikke iverk satt tiltak. Det er heller ikke planlagt ytterligere tiltak. Selskapet anvender kun innsatsfaktorer i sin virksomhet som har ubetydelig virkning på det ytre miljø. ANDRE FORHOLD Styret kjenner ikke til noen forhold av viktighet for å bedømme selskapets stilling og resultat som ikke fremgår av regnskapet og balansen med noter. Det er heller ikke etter regnskapsårets utgang inntrådt forhold som etter styrets syn har betydning ved bedømmelse av regnskapet. STYRET Styreleder Terje Tandberg, Asker og Bærums Budstikke Nestleder Erik Christoffersen, Echas Revisjon AS Styremedlemmer Terje Lindsten, DNB (erstattet høsten 2013) av Ann- Margreth Renstrøm, DNB. Randi Askim Eriksen, Petite Frisørene. Sturla Strandly, Techma management. Varamedlemmer Morten Røisland, Grini Næringspark. Toril Flåskjer, Kvinner i Business RÅDET Ordfører Ole Christian Apeland, Apeland Varaordfører Carl Nicolai Vold, Sandvika Storsenter Medlemmer Olav Brommeland, Radisson BLU Park Hotel.Tone Strand Molle, Strand Invest Bærum. Bente Holt Håkonsen, Holt Eiendom. Halvard Markussen, Franzefoss. Carl Otto Løvenskiold, Løvenskiold Vækerø. Arild I. Pedersen, Nordea. Svein Falch, Falck Bjørn Hansen. Kjell Kalland, IT-Fornebu. Pierre Bastviken, Terramar. Kenneth Johnsen, Telenor Eiendom (erstattet våren 2013) av Richard Groven, Telenor Eiendom VALGKOMITEEN Bjørn Frodahl, Rådgiveren Bjørn Frodahl. Carl Petter Andersen, Murmester Calle Andersen. Fredrik Utheim, Rica Hotels MØTER I 2013 Det ble avholdt 6 styremøter. Det ble avholdt 4 rådsmøter. Bærum næringsråds 26. årsmøte ble avholdt onsdag 20. mars på Henie- Onstad Kunstsenter. Årsmøteforedraget ble holdt av Jan Tore Sanner, 1. nestleder i Høyre, et høyaktuelt og spennende foredrag. Det var 74 gjester til årsmøtemiddagen som ble avholdt på Bølgen og Moi. ÅRSREGNSKAPET Årsregnskapet viser et overskudd på kr Årsrapporten gir et helhetsmessig bilde av resultat og stilling for virksomheten. Bokført egenkapital er på Dette er en ønsket økning fra 2012, og en målsetning i forhold til å nå en egenkapital på kr innen utgangen av året. Regnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift, og styret bekrefter at forutsetningene om fortsatt drift er tilstede. Årsregnskapet er utarbeidet i overenstemmelse med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små foretak. Foto side 2, 4, 5, 8, 9, 10, 12 og 17 Anne Andersen Foto side 5, 6, 7, 13 og 16 Munch design/tina Rueda 18 Bærum næringsråd årsrapport 2013

19 Resultatregnskap Noter Driftsinntekter/kostnader Medelemsinntekter Sekretariat Andre inntekter Sum driftsinntekter Varekostnader Innleide tjenester Lønnskostnader m.m Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter/kostnader Annen renteinntekt Annen finansinntekt Verdiøkn. markedsbaserte omløpsmidl Verdired. markedsbaserte omløpsmidl Annen rentekostnad Resultat av finansposter Resultat før skattekostnad Ordinært resultat Årsresultat Overføringer Avsatt til annen egenkapital Overført til udekket tap Sum overføringer Balanse Eiendeler Anleggsmidler, immaterielle eiendeler, varige driftsmidler, driftsløsøre, inventar o.a. utstyr Sum varige driftsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler: fordringer Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Sum fordringer Omløpsmidler: investeringer Markedsbaserte aksjer Sum investeringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital og gjeld Egenkapital Selskapskapital Annen egenkapital Udekket tap Sum egenkapital Gjeld: kortsiktig gjeld Gjeld til kredittinstutisjoner Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Pensjonsgjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Regnskapsprinsipper: I regnskapet er alle poster verdsatt og periodisert i overensstemmelse med regnskapslovens bestemmelser og reglene som følger av god regnskapsskikk Klassifisering: Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk, samt fordringer med forfall mer enn ett år etter balansedagen er medtatt som anleggsmidler. Øvrige eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Gjeld som forfaller senere enn et år etter regnskapsperiodens utløp er oppført som langsiktig gjeld. Varige driftsmidler og avskrivning: Varige driftsmidler er vurdert til historisk kost etter fradrag for bedriftsøkonomiske avskrivninger som er beregnet på grunnlag av kostpris og antatt økonomisk levetid. Fordringer: Fordringer er oppført i balansen med fordringens pålydende verdi. Driftsinntekter og kostnader: Inntektsføring skjer ved opptjeningsprinsippet som normalt vil være leveringstidspunktet for varer og tjenester. Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet, dvs. at kostnader medtas i samme periode som tilhørende inntekter inntektsføres. Note 1: Ansatte, godtgjørelse m.v. Lønnskostnader består av følgende poster Lønninger Folketrygdavgift Pensjonskostnader Andre personalkostnader Sum lønnskostnader Antall årsverk 1 1 Ane Maria Haug Mjaaseth, direktør Det er ikke utbetalt styrehonorar i år Selskapet er ifølge lov om otp pliktig til å ha en slik ordning, og selskapet har tegnet en slik ordning som tilfredsstiller kravene i loven. Etterlønn til tidligere direktør Bjørn Frodahl er avsatt som kortsiktig gjeld med kr Kostnadsført revisjonshonorar i 2013 utgjør kr Note 2: Bundne midler I posten inngår bundne bankinnskudd med kr Note 3: Spesifikasjon av anleggsmidler Fast inventar Anskaffelseskost per tilgang 0 avgang 0 Samlede av- og nedskrivninger Bokført verdi Årets ordinære avskrivninger Lineære avskrivninger 20 % lineær Note 4: Egenkapital Selskapskapital Udekket tap Annen egenkapital Sum Årets resultat Sum Bærum, 26. februar 2013 Terje Tanberg styreleder Erik Christoffersen styremedlem Terje Lindsten styremedlem Ann-Margreth Renstrøm styremedlem Randi Askim Eriksen styremedlem Sturla Strandly styremedlem Ane Maria H. Mjaaseth direktør Morten Røisland varamedlem Toril Flåskjer varamedlem Bærum næringsråd årsrapport

20 FORNYELSE I 2014 Bærum næringsråd får stadig nye med lem mer, og vi samarbeider og har dialog med ungdom under utdannelse, nær ings livet og politiske aktører. Det gjør at vi utfordres til å møte nye og mange forvent ninger, og vi må være imøtekommende og nyskapende. Munch design er et av våre medlemmer og har formgitt vår nye visuelle identitet. Med nye farger, former og moderne utseende ønsker vi å nå enda bedre frem til både eksisterende og nye medlemmer og samarbeidspartnere. Først og fremst vil vi at medlemmene våre skal kjenne seg igjen i og føle seg godt ivaretatt og priviligerte som medlemsbedrift av Bærum næringsråd. Vi vil brukes av og være en god pilar for næringslivet i Bærum. De fargede linjene som krysser over hverandre, symboliserer vår rolle som møtepunkt og springbrett for næringslivet. Samtidig er linjene et symbol på vår vei fremover sammen med medlemmer, samarbeidspartnere og politiske aktører for å nå de målene vi setter oss. Vi gleder oss til å vise oss frem i vårt nye antrekk og treffe dere gjennom hele Utforming: munch-design.no. Trykk: Copycat

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

! t. Årsregnskap. Finnbergåsen. Eiendom AS

! t. Årsregnskap. Finnbergåsen. Eiendom AS ! t j t Årsregnskap I 2010 Finnbergåsen Eiendom AS \ .,.... I;:.r,ll'",,:.r!...:.:r.rr.r..ti:tlt#tt::il:\: a: l r a. rt,,:t l!11!r::::: i1:::;:1::lirilil '.:, 1 Finnbergåsen Eiendom AS Eiendeler Note 2010

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Resultatregnskap. Sameiet Fønix Terrasse. Innkrevde felleskostnader 674 710 270 643 Sum driftsinntekter 674 710 270 643

Resultatregnskap. Sameiet Fønix Terrasse. Innkrevde felleskostnader 674 710 270 643 Sum driftsinntekter 674 710 270 643 Resultatregnskap Note 2012 2011 Innkrevde felleskostnader 674 710 270 643 Sum driftsinntekter 674 710 270 643 Lønnskostnader m.m. 2 91 280 34 230 Annen driftskostnad 2 618 533 178 140 Driftsresultat -35

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Medlemsinntekter 354 754 351 044 Stevne-/ arr. inntekter 3 856 514 3 782 582 Salgsinntekt 2 369 156 610 Inntektsbringende tiltak 245 650 178 800 Reklame/sponsorinntekter

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Avvik 2014 mot budsjett Salgsinntekt 2 704 511 4 609 014 1 820 600 883 911 (medlemskontingent, treningsavgifter,

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 GE GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 Virksomhetens art Medlemsforeningens virke består i å bidra til bæredyktig bygd miljø ved å utvikle

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297 Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock Foretaksnr. 988689297 Årsberetning 2009 Virksomhetens art STAR-Stavanger Rock er en åpen interesseorganisasjon for det rytmiske musikkmiljøet i Stavangerregionen.STAR

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Skiklubb, Skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Skiklubb, Skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekter, avgiftsfri 18 906 12 277 Offentlig tilskudd 4 41 738 24 915 Annen driftsinntekt 5 317 082 459 100 Sum driftsinntekter

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 971568518

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 971568518 Årsregnskap 2013 Organisasjonsnummer: 971568518 RESULTATREGNSKAP HOLMEN IDRETTSFORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2013 2012 Annen driftsinntekt 2 6 979 177 6 394 999 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen Årsoppgjør 2008 for Næringsforeningen i Kristiansandsregionen Foretaksnr. 982303303 GENERALFORSAMLING 2008, side 1 GENERALFORSAMLING 2008, side 2 GENERALFORSAMLING 2008, side 3 GENERALFORSAMLING 2008,

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

NORSK ELBILFORENING 0192 OSLO

NORSK ELBILFORENING 0192 OSLO Årsregnskap for 2014 0192 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Organisasjonsnr. 999243258 Utarbeidet av: Fenstad Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Droggetoppen 2 2150 ÅRNES Resultatregnskap Note 2014 2013

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av:

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Åsvn 13 7620 Skogn Registreringsnummer i Regnskapsførerregisteret: 31077 Resultatregnskap

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

ÅRSREGNSKAP!2014!!!!! Organisasjonsnummer!880!349!392!

ÅRSREGNSKAP!2014!!!!! Organisasjonsnummer!880!349!392! ÅRSREGNSKAP2014 Organisasjonsnummer880349392 Resultatregnskap Østnorsk jazzsenter Driftsinntekter Note 2014 2013 Tilskudd 2 6 149 818 5 972 742 Annen driftsinntekt 582 766 205 666 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442 Årsregnskap 2012 Norsk helse- og avholdsforbund Org.nr.: 876 077 442 Resultatregnskap Norsk Helse- Og Avholdsforbund Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Subsidier 6 767 471 747 784 Annen

Detaljer

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905 RESULTAT Normisjon region Agder Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekter 1 152 753 110 905 Gaver 1 3 174 540 2 942 761 Regioninntekter 1 1 651 550 1 697 253 Testamentariske gaver

Detaljer

Årsregnskap. Jardin Foya Blanca BA. org nr 981 343 905

Årsregnskap. Jardin Foya Blanca BA. org nr 981 343 905 Årsregnskap 2007 Jardin Foya Blanca BA org nr 981 343 905 Resultatregnskap Note 2007 2006 Leieinntekter 3 541 984 2 669 221 Annen drifsinntekt - 246 969 Sum driftsinntekter 3 541 984 2 916 190 Lønnskostnader

Detaljer

Resultatregnskap. SKINN Samorg. for kunstformidling i Nord-Norge. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006

Resultatregnskap. SKINN Samorg. for kunstformidling i Nord-Norge. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006 Statstilskudd 809 000 779 000 Nordland, Troms og Finnmark 419 400 405 000 Prosjektilskudd 1 565 528 713 000 Sponsorstøtte/Prosjekttilskudd

Detaljer

Medlemmer kan delta på frokostmøter med faglige og aktuelle emner, småbedrifts- og lederforum, nettverkssamlinger, sosiale aktiviteter, kulturelle

Medlemmer kan delta på frokostmøter med faglige og aktuelle emner, småbedrifts- og lederforum, nettverkssamlinger, sosiale aktiviteter, kulturelle ÅRSRAPPORT 2014 Medlemmer kan delta på frokostmøter med faglige og aktuelle emner, småbedrifts- og lederforum, nettverkssamlinger, sosiale aktiviteter, kulturelle events, kurs, seminar og konferanser.

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

ÅRSOPPGJØR SØR-TRØNDELAG MUSIKKRÅD

ÅRSOPPGJØR SØR-TRØNDELAG MUSIKKRÅD ÅRSOPPGJØR 2015 SØR-TRØNDELAG MUSIKKRÅD Resultatregnskap Sør-Trøndelag musikkråd Driftsinntekter og driftskostnader Note 2015 2014 Formidling 261 635 110 480 Tilskudd Musikkens studieforbund 572 079 277

Detaljer

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Foretaksnr. 971368101 Utarbeidet av: Bedriftspartner AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 65 6501 KRISTIANSUND N Regnskapsførernummer 31241 Resultatregnskap

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR 2015 SIV GYMNASTIKKFORENING ORG.NR. 986 199 349

ÅRSRAPPORT FOR 2015 SIV GYMNASTIKKFORENING ORG.NR. 986 199 349 ÅRSRAPPORT FOR 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning ÅRSBERETNING 2015 GENERELT OM VIRKSOMHETEN Siv gymnastikkforening tilbyr turntrening for barn og unge

Detaljer

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen Årsregnskap Sameiet Nylandshagen 2013 Resultatregnskap Budsjett Regnskap Regnskap Note Innteker og kostnader 2013 2013 2012 Felleskostnader 1 162 610 1 163 522 1 216 785 Leieinntekter 60 600 58 800 60

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2014 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HAMAR 2322 RIDABU

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HAMAR 2322 RIDABU Årsregnskap for 2013 2322 RIDABU Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Avskrivning på driftsmidler og

Detaljer

Å R S R E G N S K A P

Å R S R E G N S K A P Å R S R E G N S K A P 2 0 1 2 Oslo Cyklekrets Org. 980 649 008 Innhold Forside Side 2: Resultat Side 3: Balanse Side 4: Noter Side 6: Prosjektrapport Side 7: Resultatkonti 1 Resultat 2012 Noter 2012 2011

Detaljer

Årsmøte 2015. Regnskap

Årsmøte 2015. Regnskap 3. Regnskap 3. Årsregnskap 0 Saknr ÅM 3. Saksframlegg Saktittel Årsregnskap for 0 Saksansvarlig Terje Lerberg 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 Sammendrag: Fylkeslagets resultatregnskap viser et overskudd på

Detaljer

ÅRSREGNSKAP PR. 31.12.2014 FOR FINSLAND CROSS KLUBB INNHOLD: STYRETS ÅRSMELDING DRIFTSREGNSKAP RESULTATREGNSKAP SALDOBALANSE NOTER

ÅRSREGNSKAP PR. 31.12.2014 FOR FINSLAND CROSS KLUBB INNHOLD: STYRETS ÅRSMELDING DRIFTSREGNSKAP RESULTATREGNSKAP SALDOBALANSE NOTER ÅRSREGNSKAP PR. 31.12.2014 FOR FINSLAND CROSS KLUBB INNHOLD: STYRETS ÅRSMELDING DRIFTSREGNSKAP RESULTATREGNSKAP SALDOBALANSE NOTER Regnskapsår 2014 (01.01-31.12) Driftsregnskap (NOK) Konto Kontonavn Noter

Detaljer

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2009 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 95 725 Driftskostnader Annen driftskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN Årsregnskap 2010 for BRANN BATALJONEN BERGEN Foretaksnr. 985 813 841 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 938 795 1 219 163 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267 Årsoppgjør 2013 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 988 995 1 707 703 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952 RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 3 579 640 2 855 594 Gaver 3 918 794 4 712 576 Messer, basarer og lotteri 44 360 59 423 Tilskudd 548 798

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 398 354 496 174 Annen driftsinntekt 105 152 129 372 Offentlig tilskudd 4 66 378 46 499 Sum driftsinntekter 569 884

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Årsregnskap 2012 CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 6 000 000 0 Annen driftsinntekt 5 757 274 1 728 611 Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 953 323 141 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FRØSETH AS Forretningsadresse: Ravlovegen 144 7657 VERDAL

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2012 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Låter Vasslag SA

Resultatregnskap. Låter Vasslag SA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Budsjett 2013 Vannavgifter 1 094 135 1 079 280 1 100 000 Andre driftsinntekter 0 58 625 0 Sum driftsinntekter 1 094 135 1 137 905 1 100

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS Org.nr. 986 425 489 Mva Resultatregnskap VALEN VASKERI AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2005 2004 Salgsinntekter 18 358 702 17 368 682 Annen driftsinntekt 144

Detaljer

Fargen tilpasses designet Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap Driftsinntekter 01.01 31.12 Tilskudd fra Jordbruksavtalen 52 940 000

Detaljer

Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS

Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS Foretaksnr. 952629808 Utarbeidet av: Myrvold Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap 7890 NAMSSKOGAN Regnskapsførernummer 30727 Årsberetning 2011 Virksomhetens

Detaljer

Resultatregnskap ISACA Norway Chapter

Resultatregnskap ISACA Norway Chapter Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemskontingenter 1 104 896 126 418 Julemøte/årsmøte/medlemsmøter 53 500 47 988 CISA-seminar 280 000 134 125 CISM-seminar 54 000 0 Nasjonale seminarer

Detaljer

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2010 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 158 525 95 725 Driftskostnader

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2012 GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2012 Utarbeidet av: Øvre Storgate 37, 3018 DRAMMEN Tlf: 32213570 Fax: 32213571 Org.nr. 941 527 906 www.regnskapsbyraet.no Resultatregnskap Note 2012 2011

Detaljer