Bekkestua sentrum. 2 Bærum næringsråd årsrapport 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bekkestua sentrum. 2 Bærum næringsråd årsrapport 2013"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2013

2 2 Bærum næringsråd årsrapport 2013 Bekkestua sentrum

3 BÆRUM NÆRINGSRÅD MOT 2014 Bærum næringsråd har vært i gjennom en offensiv 2-årsperiode en helt nødvendig utvikling. Vi måtte lykkes i å utvikle Bærum næringsråd til en proaktiv og synlig organisasjon om vi skulle ha livets rett for flere aktører enn våre trofaste, men relativt sett for få, medlemmer. Terje Tandberg, styreleder Vi opplever å ha lykkes med snu opera sjonen. Vi har kom met inn i en god sirkel med flere og mer relevante aktivi teter og fokusområder som gir flere medlemmer og igjen grunnlag for et enda bedre aktivitets nivå. Dette har kommet gjennom knallhardt arbeid. Styret vil rette en stor takk til Bærum næringsråds direktør Ane Maria Haug Mjaaseth for den jobben som er gjort. Økonomien var også avhengig av at vi lykkes. Egen kapitalen ved års slutt 2011 var ca kroner. Et utilstrekkelig beløp for handlings frihet og -kraft. I vedtektene slås det fast at Bærum næringsråd skal ha en egenkapital på en halv million. Ved års slutt 2013 hadde vi greid å bygge opp igjen denne summen. Det gir oss større handlingsrom fremover. Det skal brukes i arbeidet for rammebetingelser og ut viklingsmuligheter for næringslivet i Bærum. MOT 2014 Vi vil i 2014 fortsette arbeidet med å utvikle relevante aktiviteter for våre medlemmer. Målet er at våre aktiviteter skal gi faglig utbytte og bidra til nettverks bygging. Medlemmene skal få mer igjen ved å delta i nettverket enn bedrifter som står utenfor. Vi introduserer i 2014 en ny logo og ønsker med den å signalisere et offensivt og tydelig Bærum næringsråd. Og vi ser frem til at vi i første halvår 2014 lanserer en ny og forbedret hjemmeside (bn.no). Den vil gi vesentlig bedre muligheter til blant annet å kunne kommunisere med medlemsbedriftene begge veier. Vi vil i 2014 for tredje gang arrangere vår store næringslivskonferanse. Her ønsker vi en gang i året å sette sentrale utfordringer for næringslivet i Bærum på agendaen. Målet er at Bærum næringsråds årlige næringslivskonferanse skal være så relevant og favne så bredt at vi samler sentrale deler av region ens nærings liv og lokale kommune administrasjon og politikere til et felles rådslag. Mot 2014 vil to sentrale temaer være: arbeidet for ny Fornebu-bane og utviklingen av Sandvika som by. Tema for vår næringslivskonferanse er nettopp utviklingen på Fornebu. Det ser vi frem til å sette på agendaen. Sandvikas utvikling som by og kraftsenter i kommunen er viktig for alle i Bærum. Det foreligger nå spennende planer med potensial for å kunne gjennomføres. Vi vil arbeide aktivt for å bidra til at disse realiseres gjennom samarbeid med alle involverte parter. Vi vil også arbeide videre med temaer som best mulige rammebetingelser og utviklingsmuligheter for næringslivet i Bærum, boligutbygging og fortetting, utvikling av infrastruktur som skoler og barnehager, og samferdsel og kollektivtransport blir et aktivt år for medlemmer og ansatte i Bærum næringsråd. Bærum næringsråd årsrapport

4 BÆRUM NÆRINGSRÅD Vår visjon Bærum næringsråd skal være den foretrukne nettverks aktøren for næringslivet i regionen og samarbeid s partner for Bærum kommune i næringspolitiske saker. Bærum næringsråd er en frittstående og næringspolitisk uavhengig organisasjon, finansiert av medlemsbedriftene. Vi har som formål å ivareta medlemsbedriftenes næringsinteresser og næringslivsmiljø i regionen. Dette gjør vi ved å være idéfremmende og koordinerende, men også kontakt organ for næringslivet overfor andre nettverks foreninger, offentlige myndig heter og leverandører av offentlige tjenester. Direktør Ane Maria Haug Mjaaseth Vårt nettverk består av et stort antall bedrifter i regionen, og vi har en stadig økende medlemsmasse. Vi er samlokalisert med og offisiell sam arbeidspartner med SmartCity Bærum. Vi samarbeider med Oslo Handelskammer, Ungt entre prenørskap, Subsea Valley og Oslo Offshore Forum. I tillegg har vi god dialog med andre næringsråd og nærings foreninger i regionen. Fotballskole på Nadderud i regi av Stabæk Fotball 4 Bærum næringsråd årsrapport 2013

5 Som medlem tar du del i et unikt faglig og sosialt næringsnettverk hvor potensielle samarbeidspartnere og forretningsforbindelser også er medlemmer. Samhandling innenfor medlemsmassen skaper vekst og gir muligheter for langvarige relasjoner. Et medlemskap hos oss sikrer også at dine næringsinteresser får en tydelig stemme inn i det politiske miljø og offentlig administrasjon. Statoilbygget på Fornebu Næringslivsdagen 2013 på Scandic Fornebu Vi i Bærum næringsråd er overbevist om at den beste måten å påvirke næringsog markedsmulighetene i kommunen er å møte andre næringsdrivende, lære av deres erfaringer og sammen jobbe for gode løsninger for næringslivet gjennom Bærum næringsråd. E-18 mot Sandvika «FAGLIG OG SOSIALT NÆRINGSNETTVERK HVOR POTENSIELLE SAMARBEIDSPARTNERE OG FORRETNINGS FORBINDELSER OGSÅ ER MEDLEMMER» Bærum næringsråd årsrapport

6 ARRANGEMENT Bærum næringsråd er nettverksaktør for ulike arrange ment og møteplasser der medlemmer og andre kan treffes. Flere bedrifter innenfor samme region deler de samme utfordringene. Nettverks bygging og samarbeid er ofte nøkkelen til bedre lønnsomhet og økt innovasjon. Bedrifter skal konkurrere, og de er avhengig av konkurranse for å være konkurransedyktig. Men på noen områder kan det være smart med samarbeid, kompetanseutveksling og erfaringsdeling. Nettverksbygging kan være en viktig forutsetning for større økonomisk vekst, bedre produktivitet og innovasjon i form av ny teknologi, nye produkter og nye tjenester. For bedriftene i vårt nettverk ligger det store muligheter i å utvikle en tettere og bedre relasjon til samarbeidspartnere, samtidig som det åpner for nye forretningsmuligheter og forbindelser. Workshop på Scandic Fornebu Eksempler på møteplasser og arrangement i regi av Bærum næringsråd er frokostmøter med faglige og aktuelle emner, nettverkssamlinger, småbedriftsforum og lederforum, sosiale aktiviteter, kulturelle events, kurs, seminar og konferanser. Vi fasiliterer også dialogmøter med kommunen og månedlige bedriftsbesøk med ordfører og næringssjef for å synliggjøre mangfoldet og diversiteten i næringslivet i Bærum. JANUAR Temamøte «Næringslivets samfunnsansvar i forhold til frivillig arbeid i lokalmiljøet i Bærum», i samarbeid med Bærum Kommune. Formannskapssalen Bærum Rådhus. Foredragsholdere: Lisbeth Hammer Krog, Sven Mollekleiv, og Kjersti Fløgstad FEBRUAR Frokostmøte «Utdanning og talentutvikling for næringslivet frem mot OL 2022» i samarbeid med Norges Topp idrettsgymnas og Norges Realfagsgymnas. Formannskapssalen Bærum Rådhus. Foredragsholdere: Lisbeth Hammer Krog, Børre Rognlien, Bjørge Stensbøl, Paul Chaffey, Pierre Bastviken og Hundsund ungdomsskole Frokostmøte «Rekruttering på en ny måte! Profesjonell arbeidsinkludering og prosjektet Ringer i vannet» i samarbeid NHO Oslo/Akershus, DI gruppen og Mølla kompetansesenter. Rådhusets festsal. Foredragsholdere: Lisbeth Hammer Krog, Lene Conradi, Nina Solli og Tage Gam Etablererkurs Kommunegården i Sandvika. Kursholder: Ane Maria Haug Mjaaseth/BN Temakurs «Om viktigheten av øko nom isk rådgiving ved oppstart av bedrift». Kommunegården i Sandvika. Kursholder: Ellen Dokk Holm/DNB 6 Bærum næringsråd årsrapport 2013

7 Næringslivsdagen 2013 på Scandic Fornebu MARS FrivilligBørs, en møteplass for samarbeid mellom det private næringsliv og frivillige organisasjoner, i samarbeid med Bærum Kommune. Quality Expo Lederseminar med vinsmaking «Den nakne sannhet og fakta om lederkultur og smaken av naken vin!»i samarbeid med HRM Group. Bærum Kulturhus Årsmøte i Bærum næringsråd. Henie Onstad Kunstsenter. Middag på Bølgen og Moi. Foredragsholder: Jan Tore Sanner APRIL Konsert «We love the 90 s» i samarbeid med Scandic Fornebu. Scandic Fornebu og Telenor Arena MAI Medlemstreff «Nettverk og teambuilding» i samarbeid med Scandic Fornebu Etablererkurs Kommunegården i Sandvika. Kursholder: Ane Maria Haug Mjaaseth/BN Temakurs «Omdømmebygging» Kommunegården i Sandvika. Kursholder: Ole Christian Apeland JUNI Sommerfest hos Det Norske Veritas i samarbeid med Oslo Handelskammer. Frokostmøte «En ny bankvirkelighet» i samarbeid med DNB. Quality Hotel Leangkollen Foredragsholder: Rune Bjerke SEPTEMBER Næringslivsdagen 2013 «Ny næringsstrategi for Bærum kommune». Scandic Fornebu. Foredragsholdere: Lisbeth Hammer Krog, Arthur Buchard, Erling Dokk Holm, Paul Chaffey, Mette Vågnes Eriksen, Tom Rune Nilsen og Petter Skotland OKTOBER Etablererkurs Kommunegården i Sandvika. Kursholder: Ane Maria Haug Mjaaseth/BN Frokostmøte «Statsbudsjettet» i sam arbeid med Nordea. Quality hotel Leangkollen. Foredrags holder: Steinar Juel NOVEMBER Nettverksdagen 2013 i samarbeid med Asker næringsråd og Kvinner i Business. Scandic Asker Etablererkurs Kommunegården i Sandvika. Kursholder: Ane Maria Haug Mjaaseth/BN DESEMBER Juleavslutning i samarbeid med og hos Thon Hotel Oslofjord. Bærum næringsråd årsrapport

8 FANESAKER Bærum næringsråds hovedmålsetting er å arbeide for best mulige rammebetingelser og utviklingsmuligheter for næringslivet i Bærum. For å lykkes med dette har vi i vår strategiske plan for de neste tre årene satt fokus på noen utvalgte fanesaker som skal ha prioritet i vårt arbeid for og med medlemmene. Fanesakene er vedtatt og forankret både i styret og rådet etter innspill, diskusjoner og dialog med medlemmene. SAMFERDSEL Bærums infrastrukturutfordringer er prioritert som et av de viktigste arbeidsområdene for næringsrådet. En god infrastrukturløsning er viktig for konkurranseevnen i næringslivet, og et vesentlig moment er å redusere transport- og reisekostnader ved bedre utbygd vei og kollektivnett. Det er viktig at fremdriften i de store prosjektene forseres, og at de viktigste prosjektene prioriteres først. Fornebu-bane, trafikksituasjonen på Lysaker, ny E-18-trasé, E-16, Sandviksvassdraget og Sandvika som kollektivknutepunkt er prosjekter vi er engasjert i, og hvor vi arbeider i samspill med offentlige myndigheter, men også som pådriver for beslutninger og fremdrift. Måten vi arbeider på overfor kommunale og andre offentlige myndigheter er aktivt å bidra til informasjon, tilrettelegging for prosjektgrupper og å være lydhøre overfor problematikken, i tillegg til å være talerør inn mot offentlige myndigheter. Vi vil engasjere oss i form av å stille på møter, bidra til diskusjon, og fremme våre synspunkter i media for å påvirke både lokale, men også regionale og sentrale myndigheter. E-18 på Lysaker 8 Bærum næringsråd årsrapport 2013

9 UTVIKLING AV SANDVIKA SOM LIVSKRAFTIG BY Sandvika er en by i rivende utvikling. Det legges planer for det videre arbeidet med en egen kommunedelplan. Planen er en oppfølging av visjonen om Sandvika som en by som utnytter sin flotte beliggenhet ved elva og sjøen, med balansert utvikling for både bolig og næring i retning av innovasjons- og rekreasjonsby. En god blanding av handel, kultur, utdanning, boliger og kontorer som gir en livskraftig by er et viktig utgangspunkt for den fremtidige utviklingen av Sandvika. Rolfsbukta på Fornebu BOLIGUTBYGGING OG NÆRINGSUTVIKLING En omforent boligpolitikk er også et element i nærings utviklingen. Det er sentralt for Bærums utvikling at boligutbyggingen øker betydelig. Det er et mål at flest mulig som jobber i Bærum, også har råd til å bo i kommunen. Med dagens høye priser på boliger i Bærum blir det stadig vanskeligere å komme inn på boligmarkedet. Samtidig blir jobbmulighetene innenfor utdannings- og omsorgssektorene bare bedre og bedre. Både av tids- og bekvemmelighetsgrunner, og hensyn til miljø og økonomi, foretrekker folk flest å jobbe i nærheten av der de bor. For å etterkomme dette ønsket, samt bidra til at de unge som bor i kommunen skal kunne etablere seg i egen kommune trenger vi en vesentlig kraftigere og mer variert boligutbygging. Bærum næringsråds samarbeid med Sandvika Byutvikling bidrar til å sette utviklingen av Sandvika på kartet, ved å avholde årlige byutviklingsseminar, støtte opp om arbeidet med område reguleringer og helhetlig utbygging av byen, være pådriver for at vedtak følges opp, bistå i arbeidet med å revitalisere Sandvika samt bidra med ideer og konstruktivt arbeid. Dialog og samarbeid med kommunen for utvikling av Sandvika og nært samarbeid med gårdeiere, Vårt Sandvika AS og handelsstanden er også viktige premisser for å lykkes. Sandvika Bærum næringsråd ønsker også vesentlig sterkere boligutbyggingstakt rundt kollektivknutepunktene. Fornebu bør utbygges betydelig tettere, både mer konsentrert og mer i høyden enn forutsatt i dagens reguleringsplan. Kommunen bør også tilrettelegge i større grad for studentboliger og bolig for unge i etableringsfasen for å være rustet til å tiltrekke nyutdannet ressurssterk arbeidskraft. Bærum næringsråd årsrapport

10 ASKER, VETTRE, SLEMMESTAD, LIER, DRAMMEN, KONGSBERG OG TØNSBERG OG RØYSE LOMMEDALEN BÆRUMS VERK RYKKINN SKUI HASLUM HOSLE KOLSÅS VØYENENGA RUD GJETTUM BLOMMENHOLM HØVIK SANDVIKA BILLINGSTAD SLEPENDEN 10 Bærum næringsråd årsrapport 2013 HVALSTAD NESØYA

11 OSLO, JESSHEIM, LILLESTRØM OG KOLBOTN MEDLEMSKART Bærum Næringråd har en variert medlemsmasse. Bruk bn.no for oppdatert informasjon og søk i medlemsdatabasen ØSTERÅS BEKKESTUA EIKSMARKA JAR advokater alarm og låsselskap bank og forsikring bedriftsrådgivere og rekruttering begravelsesbyrå bemanningsselskap bilforhandlere bygg og anlegg / entreprenører eiendomsmeglere eiendomsselskap og utviklere elektrisk engros eventselskap frisører geoteknisk utstyr grafisk design helseklinikker og treningssentre hotell og restaurant industri og produksjon ingeniør- og konsulentselskap investeringsselskap it og tele kantinedrift og kjøkkenleverandør kommunikasjon kontorutleie kunst og kultur lagerhold media medisinske produkter møbler næringspark og grunneier olje, gass og energi produksjonsbedrift regnskap og revisjon reisebyrå renhold taksering transport trykkeri og grafisk varehandel ventilasjon og vvs undervisning LYSAKER ANTALL BEDRIFTER 1 9 STABEKK FORNEBU SNARØYA Bærum næringsråd årsrapport

12 SAMARBEID MED BÆRUM KOMMUNE Bærum næringsråd skal med sin kompetanse, erfaring og sitt nettverk være det koordinerende bindeledd mellom lokalt næringsliv, myndigheter, media og aktører som har interesser forbundet med kommunens næringsutvikling. Vi skal aktivt søke å påvirke kommunens næringsstrategi. Vi skal være tilstede og fremme med lemmenes interesser, og arbeide aktivt for å styrke medlems bedrift enes næringsutvikling og potensial. Et nært sam arbeid med kommuneadministra sjonen og det politiske miljø skal sikre bedre forutsigbarhet, tettere dialog og åpne kommunikasjonslinjer for næringslivet. Bærum næringsråd vil arbeide for å: Videreutvikle et konstruktivt og godt samarbeid med Bærum Kommune Sikre optimal arealutnyttelse og videreutvikling av definerte bo- og næringsområder, samt ivareta næringsinteresser i områder som er regulert til næring Være en aktiv dialogpartner med kommunen i planleggingen av næringsstrategi for Bærum kommune Arbeide for rask saksbehandling og åpen dialog med kommune administrasjon, politisk miljø og aktørene Stimulere til utvikling av et variert næringsliv i kommunen Bidra til samlokalisering av småbedrifter og videreføre Etablerertjenesten i Asker og Bærum Bærum næringsråd skal også videreføre det gode sam arbeide med ordfører og næringssjef i kommunen, og har siden 2012 gjennomført bedriftsbesøk hos utvalgte bedrifter i kommunen for å få et best mulig bilde av mangfoldet og sammensetningen av næringslivet. Målsetningen med besøkene er å få til åpen og konstruktiv dialog mellom næringslivet og det politiske miljø og kommuneadministrasjonen, og å vise interesse for så vel nyetablerte som veletablerte bedrifter i alle typer bransjer. SMART CITY MILJØ OG NÆRINGSLIVET Bærum næringsråd er offisiell samarbeids partner og samlokalisert med SmartCity Bærum, som er et partnerskap mellom kommunen og næringslivet. Målet er å redusere energibruk og klimagassutslipp gjennom felles prosjekter og samarbeid. Hovedideen er å begrense klima utslipp gjennom å utvikle ny teknologi, rutiner og organisatoriske grep for å få på plass «grønne» løsninger, og samtidig fremme mer miljøvennlig næringsutvikling med god lønnsomhet. Bærum næringsråd er SmartCity Bærums forankring mot næringslivet, og vi kan engasjeres i enkeltprosjekter som har merverdi for våre medlemmer, invitere til samarbeid, samt bistå i gjennom føring av seminarer og prosjektmøter. Nytt kunnskapssenter i Sandvika under oppføring av Entra 12 Bærum næringsråd årsrapport 2013

13 NÆRINGSLIV OG SKOLE Et pågående samarbeid hvor mange av våre medlemsbedrifter er med i prosjektet «Læring i arbeidslivet» Prosjektet er i samarbeid med Bærum Kommune og Veiledningssenteret i Asker og Bærum og retter seg mot elever på ungdomstrinnet. Vi tror at det er viktig for ungdom, for samfunnet og for næringslivet at unge lykkes i sitt utdanningsvalg, og dette prosjektet gir bedriften en fin mulighet til å pro filere seg som en attraktiv fremtidig arbeidsplass og bygge et positivt omdømme. Bærum næringsråd har også et godt samarbeid med Ungt Entreprenørskap i Akershus og har gjennomført grundercamp på blant annet Næringslivsdagen 2012 med stor suksess. Våre medlemsbedrifter er også engasjert i samarbeid med flere skoler med egne partnerskapsavtaler, avtaler om bedriftsbesøk, egne prosjekt og mye mer, og næringsrådet kan også her bistå med dialog og opprette kontakt med rette personer i rette fora. Bærum næringsråd skal: Videreføre innsatsen for styrket sam arbeid mellom skole og arbeidsliv i prosjektet «Læring i arbeidslivet» Videreføre samarbeidet med Ungt Entre penør skap om mentorvirksomhet, elev- og ungdomsbedrifter og gründercamp Arbeide for å få nye forsknings- og høyere utdanningsinstitusjoner i kommunen Arbeide for realisering av realfagsgymnas i kommunen Stimulere til at næringslivet «byr» på deg selv til skolene; foredrag, temaopplegg, realfagsstøtte o.l. Workshop på Scandic Fornebu REGIONALT SAMARBEID Det regionale perspektivet er vesen tlig i nettverks sam menheng. Bedriftene i vår region er ikke opptatt av kommunegrenser og ønsker samhandling med andre interessante aktører uansett lokalisering. Det vil derfor være viktig for Bærum næringsråd å videre utvikle samarbeidet med andre nettverks aktører og bidra til å «løfte blikket» når det gjelder større regionale saker. Sam arbeid om næringspolitikk regionalt, samspill om fellesprosjekter på tvers av kommunegrenser og regioner samt synliggjøring av fordelene med samarbeid vil være viktige insitament for de ulike aktørene fremover. ETABLERERTJENESTEN Etablerertjenesten i Asker og Bærum er et samarbeid mellom kommunene Asker og Bærum, Akershus fylkeskommune og Innovasjon Norge. Tjenesten drives av Asker Næringsråd, Bærum næringsråd og Kvinner i Business. Gjennom dette samarbeidet er målsetningen å bidra til gründerskap og innovasjon, oppblomstring av små bedrifter i tilknytning til kunn skapsmiljøene og vekst i lokalt og regionalt næringsliv. Bærum næringsråd årsrapport

14 VÅRE MEDLEMMER Medlemmene er selve grunnlaget for næringsrådets eksistens og derfor også rådets viktigste ressurs og sam arbeidspartnere. Vår ambisjon er å ha god dialog med medlemmene gjennom hele året. Vi representerer et mangfold av bransjer, og medlemmene består av små-, mellomstore og store bedrifter i en balansert blanding. Medlemmene har virksomhet i hele regionen med god spredning geografisk. Årlig etablerer det seg flere hundre nye bedrifter i Bærum, og vår ambisjon er å være først ute med å ønske nyetablerte bedrifter velkommen til næringslivsarenaen. Vi skal også bidra til vekst og stimulere til nyskaping og utvikling. Bærum næringsråd skal posisjonere seg og synliggjøre sin aktivitet overfor medlemmene og styrke dialogen med disse, slik at medlemsmassen blir en ressurs for innhenting av ideer og engasjement. Vårt nettverk består av et stort antall bedrifter i regionen, og vi har en stadig økende medlemsmasse. Bli medlem bn.no NYE I 2013 Norges Realfagsgymnas NRG Annerledes Brød & Cirkus Quality Hotel Leangkollen Best- Consult Copy Cat Møbelmeglerne Sant Gruppen Naprapatgruppen Fornebu Relocation Scandic Hotel Fornebu Apartor Lundin Norway Akershus Røde kors Fjærvikklinikken Memira House of Control Møller Bil Asker og Bærum Grette Skalar Elite Helse Allianse Bedrift Stabekk Apotek Øvrevoll Galopp Mølladammen Næringspark Utleiemegleren Asker og Bærum Retorisk Institutt ID Kongsberg Oslo Budservice NTC Services Pen Tec Norge Statoil perplexmedia Birger N Haug Paragon Økonomitjenester Molvik Grafisk Prodecon Ildsjelen Siv. Ing Martin Stensaker Styre- og ledelse CBRE Atrium Guri Kogstad Accurate Equity Formuesforvaltning Jar Isforum Ab Regnskap Norengros Cockpit Kommunikasjon Bærum Kunstforening VIP Transport Østerby Kjøkkenstudio 14 Bærum næringsråd årsrapport 2013

15 KUNDEFORDEL ,- PÅ BMW 5-SERIE 518d TOURING. I MEDIA Bærum næringsråd skal etablere en tydelig mediaplan på viktige saker som kan skape god debatt og belyse muligheter som kan bedre rammebetingelsen for medlemmene og det lokale næringsliv. Med en gjennomtenkt medieplan ønsker vi å påvirke politikere, embetsverk og 8 Tirsdag 22. oktober 2013 opinionen for øvrig for å fremme medlemmenes interesse. En mer synlig profil Fikk illebefinnende i media vil også bidra til å markedsføre Flere bilførere skal ha klart å svinge unna Bærum akkurat næringsråd i tide under en som ulykke organisasjon. på Slemmestadveien ved Hampenga. En bilfører skal ha fått et illebefinnende, et slags akutt tilfelle av sykdom. Vedkommendes bil kom over i motgående retning og traff en annen bil, sier politiets operasjonsleder Jørgen Jacobsen. Ingen personer ble skadet i ulykken, som skjedde nær Bjerkås. Minst en av bilene måtte imidlertid hentes av NAF. Det oppsto mindre trafikale problemer på stedet etter ulykken i går ettermiddag. Budstikka tirsdag 22. oktober 2013 Konkrete virkemidler for å oppnå vår hensikt med planen er å ha jevnlig NYHET og direkte kontakt med journalister, utarbeide pressemeldinger, kronikker og leserinnlegg, i tillegg til innlegg på sosiale medier og blogger mv. Risikerer bot etter sykkelkrasj En eldre mannlig bilfører risikerer å bli bøtelagt etter et sammenstøt med en kvinnelig bilist i går ettermiddag. Ulykken skjedde i en rundkjøring ved Statoil-stasjonen på Hamang. Med lettere skader til tross; syklisten trillet selv sykkelen bort fra stedet etter å ha blitt sjekket av ambulanse. Hun hadde ikke hjelm da hun kolliderte med bilen. Syklisten skal ha fått noen skrubbsår og smerter i et håndledd, opplyser politiets operasjonsleder Jørgen Jacobsen. Politiet har opprettet en sak på forholdet, som dermed vil bli vurdert en politijurist. Jacobsen sier at bilføreren, en eldre mann, kan risikere å få en bot i forbindelse med ulykken. Han har erkjent at han var uaktsom i forbindelse med ulykken. Et moment i saken er at syklisten ikke hadde lys på sykkelen. Hun hadde heller ikke refleks på noen deler av kroppen. Klare krav fra bedriftslederne Bli mer synlige Klar melding. Bærum kommune må bli mer synlig i næringspolitikken, krever bedriftslederne. En mer synlig næringssjef, proffere rådgivertjeneste på skolene, tilstedeværelse på yrkesmesser og enklere anbudsprosesser. Det er fire av punktene, etter at 120 bedriftsledere i Bærum har gitt kommunen råd om hvordan den kan bli bedre i næringspolitikken. Jeg leser dette som at det er en viss misnøye der ute hva gjelder kommunens synlighet i næringspolitikken, sier direktør Ane Maria H. Mjaaseth i Bærum Næringsråd (BN). - Må ta på alvor Det var under Næringslivsdagen på Fornebu i september at de 120 bedriftslederne gjennomførte tidenes lokale workshop for å gi innspill til kommunens nye næringsstrategi. Mandag ble resultatene overlevert til ordfører Lisbeth Hammer Krog, som skal ta saken videre i formannskapet i høst. Vedtak skal tas til våren. Jeg er veldig fornøyd med oppslutningen bak disse innspillene, det er jo helt formidabelt å få med seg 120 ledere i et slikt arbeid. Det er jeg ganske stolt av faktisk, sier Mjaaseth. Hva tenker du om misnøyen som kommer frem med kommunens manglende synlighet? Vi har både tiltak og næringssjef i dag, ja eget næringsråd også, men må likevel ta på alvor at det må jobbes og at det nok trengs flere tiltak her i Bærum også. Mer til gründerne Smørbrødlisten med forslag til hva kommunen og bedriftene kan gjøre for å synliggjøre det lokale næringslivet er lang. Til tross for at Asker og Bærum kommuner har bygd opp sin egen etablerertjeneste, så fremheves markedsføring av muligheter for nyetableringer som et forbedringspunkt. «Det bør legges vekt på å bygge opp kommunale og lokale tilbud som skal bistå etablerere og bedrifter, samt satse på partnerskapsavtaler mellom skole og bedrift som gir profileringseffekt for begge partner», heter det i innspillet. I tillegg kan en synlig næringssjef arbeide med tiltak som styrker kommunenes kompetanse innen GA RÅD TIL KOMMUNEN: Helle Beer Urheim (i midten) fra Sweco Norge overrekker bedriftsledernes innspill til ordfører Lisbeth Hammer Krog (t.h.) og Bærum Næringsråds direktør Ane Maria H. Mjaaseth. FOTO: KNUT BJERKE næringsutvikling, stimulere til interkommunalt samarbeid, nettverksbygging og erfaringsutveksling i kommunen. Næringslivets innspill til politikerne fordeler seg på fire temaområder: Kunnskap og kompetanse, infrastruktur og samferdsel, sentrumsutvikling, bolig og næring. Morten Gisle Johnsen BMW Ren kjøreglede AKKURAT NÅ HOS BILIA. 1% RENTE PÅ ALLE NYE BMW. Bærum næringsråd årsrapport

16 TANKER OM FREMTIDEN Bærum næringsråd skal være Bærum kommunes fore trukne samarbeidspartner i næringsspørsmål og vil være aktiv støttespiller når kommunen starter arbeidet med næringsstrategi høsten 2013 og våren SAMARBEID Bærum næringsråd jobber for å få til gode ramme betingelser for bedriftene som allerede er etablert, og vi vil vise betydningen av kommunen som en fleksibel, effektiv og engasjert partner for næringslivet, for nyetableringer og for innovasjon. Bærum kommune kan tiltrekke seg spennende næringsliv ved å synliggjøre tilgang på kompetanse og kapital som Bærum har et godt tilfang av. Kommunen er også tydelig på muligheter for å være en del av et miljø som setter læring og innovasjon på dagsorden. Bærum næringsråd er med på å profilere det sammensatte næringslivet i kommunen med tanke på samarbeidspartnere og underleverandører. Vi ønsker tilrettelegging av næringsarealer for klyngedannelser, infrastruktur og nettverk som gir muligheter for samarbeid, kompetanseutveksling og erfaringsdeling. Næringslivet har et økende behov for spisskompetanse, og samarbeidet med utdannelses- og forskningsinstitusjoner er derfor viktigere enn noen gang. Samtidig er det viktig å skape forståelse for at ikke alle kan bli akademikere. Næringslivet i Bærum er svært sammensatt og trenger bilmekanikere, frisører, snekkere og andre yrkesfaglig utdannede. Dette er en reell utfordring i den kommunen i landet med høyest antall akademisk utdannede. BN SYNES Bærum næringsråd skal være synlige i media og offensiv og proaktiv i den offentlige debatt. Vi skal tilstrebe oss på å spisse budskap som skaper oppslag i pressen og på den måten bli mer synlig for næringslivet og offentlige myndigheter. Synliggjøring av Bærum næringsråd er også vesentlig for ytterligere medlemsrekruttering. I 2014 utvikler vi ny nettside som er både moderne, dynamisk og spennende, i tillegg til å bli bedre i bruk av sosiale medier som kommunikasjonsform. Vi skal også være tilstede Tina Rueda fra Munch design rappellerer på Scandic Fornebu som en del av aktivitetene ved Bærum næringsråds sosiale arrangementer. 16 Bærum næringsråd årsrapport 2013

17 på alle viktige arenaer, som kommune, fylke, storting, skole og andre nettverk i næringslivet. I tillegg fasiliterer vi gode arrangement både spisset mot enkeltgrupperinger og brede som favner mange og får stor oppmerksomhet. Vi har kontinuerlig kommunikasjon med medlemmer og næringslivet generelt og fokus på aktuelle symbolsaker som favner om næringslivets interesser og utfordringer. Bærum næringsråd har svært gode relasjoner til sentrale politikere og administrasjonen i kommunen, noe som er verdifullt både i posisjonerings- og bevissthetsarbeidet. DIALOG OG INNSPILL Det å representere næringslivet i Bærum er en utfordrende og særdeles spennende oppgave. Medlemsmassen i Bærum næringsråd består av bedrifter innenfor alle typer næringer og alt fra enkelt mannsforetak, små og mellomstore virksomheter til Norges største kjøpesenter, Norges største banker, og Norges største teknologi-, olje-, og gassbedrifter. I dette spennet, både målt i antall ansatte og type virksomhet, er de daglige utfordringene, motivasjonen og begrunnelsen for å være medlem svært forskjellig. Bjørn Frodahl, Ane Maria H. Mjaaseth og Nina M. Melgård For å kunne tilfredsstille de ulike behov dere som medlemmer har for oppfølging, aktiviteter og profilering, er det svært viktig med toveis dialog og «takhøyde» for mange typer innspill og forslag. Gode ideer til temaer for møter, og innspill til aktiviteter og samlinger mottas gjerne. Kom også med tilbakemelding dersom det er noe dere ønsker vi skal gjøre annerledes. Det er kun gjennom åpen dialog og kontakt Bærum næringsråd kan møte medlemmenes forventninger. Sammen utretter vi mye. Bærum næringsråd årsrapport

18 ADMINISTRASJON, STYRE, RÅD SEKRETARIAT OG ÅRSREGNSKAP Et særdeles aktivt år for Bærum næringsråd med mange ulike arrangement, gjennomføring av Næringslivsdagen 2013 og god tilvekst av medlemmer. ADMINISTRASJONEN Bærum næringsråd har i perioden hatt én fast ansatt i administrasjonen, direktør Ane Maria Haug Mjaaseth. Bjørn Frodahl og Nina M. Melgård har vært innleid som konsulenter på prosjektbasis. UTVIKLING, RESULTAT OG FORTSATT DRIFT Bærum næringsråd har i 2013 hatt en sunn utvikling som påvirker det øko nomiske resultatet for året på en positiv måte. Administrasjonen har holdt kostnads nivået nede ved å basere mye av driften på variable kostnader. Det har vært kontinuerlig kontroll av utgifter samtidig som man har vist nøkternhet, og ikke hatt noen store investeringer i løpet av året. Det har vært rekruttert et stort antall nye medlemmer som også har bidratt til et sikrere fundament for økonomisk styring over tid. Det har vært et mål å gå med overskudd for å gjenopp bygge egenkapitalen i selskapet. Årsregnskapet er utarbeidet under forutsetningen om fortsatt drift. ARBEIDSMILJØET Arbeidsmiljø, likestilling og ytre miljø er tilfredsstillende. Selskapet leier lokaler i et kontorfellesskap og har et godt arbeidsmiljø. Det har kun vært en kort sykemeldingsperiode (30 %) på høsten, ingen skader eller ulykker. Likestillingsarbeidet anses tilfreds stillende, og det er derfor ikke iverk satt tiltak. Det er heller ikke planlagt ytterligere tiltak. Selskapet anvender kun innsatsfaktorer i sin virksomhet som har ubetydelig virkning på det ytre miljø. ANDRE FORHOLD Styret kjenner ikke til noen forhold av viktighet for å bedømme selskapets stilling og resultat som ikke fremgår av regnskapet og balansen med noter. Det er heller ikke etter regnskapsårets utgang inntrådt forhold som etter styrets syn har betydning ved bedømmelse av regnskapet. STYRET Styreleder Terje Tandberg, Asker og Bærums Budstikke Nestleder Erik Christoffersen, Echas Revisjon AS Styremedlemmer Terje Lindsten, DNB (erstattet høsten 2013) av Ann- Margreth Renstrøm, DNB. Randi Askim Eriksen, Petite Frisørene. Sturla Strandly, Techma management. Varamedlemmer Morten Røisland, Grini Næringspark. Toril Flåskjer, Kvinner i Business RÅDET Ordfører Ole Christian Apeland, Apeland Varaordfører Carl Nicolai Vold, Sandvika Storsenter Medlemmer Olav Brommeland, Radisson BLU Park Hotel.Tone Strand Molle, Strand Invest Bærum. Bente Holt Håkonsen, Holt Eiendom. Halvard Markussen, Franzefoss. Carl Otto Løvenskiold, Løvenskiold Vækerø. Arild I. Pedersen, Nordea. Svein Falch, Falck Bjørn Hansen. Kjell Kalland, IT-Fornebu. Pierre Bastviken, Terramar. Kenneth Johnsen, Telenor Eiendom (erstattet våren 2013) av Richard Groven, Telenor Eiendom VALGKOMITEEN Bjørn Frodahl, Rådgiveren Bjørn Frodahl. Carl Petter Andersen, Murmester Calle Andersen. Fredrik Utheim, Rica Hotels MØTER I 2013 Det ble avholdt 6 styremøter. Det ble avholdt 4 rådsmøter. Bærum næringsråds 26. årsmøte ble avholdt onsdag 20. mars på Henie- Onstad Kunstsenter. Årsmøteforedraget ble holdt av Jan Tore Sanner, 1. nestleder i Høyre, et høyaktuelt og spennende foredrag. Det var 74 gjester til årsmøtemiddagen som ble avholdt på Bølgen og Moi. ÅRSREGNSKAPET Årsregnskapet viser et overskudd på kr Årsrapporten gir et helhetsmessig bilde av resultat og stilling for virksomheten. Bokført egenkapital er på Dette er en ønsket økning fra 2012, og en målsetning i forhold til å nå en egenkapital på kr innen utgangen av året. Regnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift, og styret bekrefter at forutsetningene om fortsatt drift er tilstede. Årsregnskapet er utarbeidet i overenstemmelse med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små foretak. Foto side 2, 4, 5, 8, 9, 10, 12 og 17 Anne Andersen Foto side 5, 6, 7, 13 og 16 Munch design/tina Rueda 18 Bærum næringsråd årsrapport 2013

Medlemmer kan delta på frokostmøter med faglige og aktuelle emner, småbedrifts- og lederforum, nettverkssamlinger, sosiale aktiviteter, kulturelle

Medlemmer kan delta på frokostmøter med faglige og aktuelle emner, småbedrifts- og lederforum, nettverkssamlinger, sosiale aktiviteter, kulturelle ÅRSRAPPORT 2014 Medlemmer kan delta på frokostmøter med faglige og aktuelle emner, småbedrifts- og lederforum, nettverkssamlinger, sosiale aktiviteter, kulturelle events, kurs, seminar og konferanser.

Detaljer

Styrets melding 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Mandag 20. april 2015 kl 1900 Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1.

Styrets melding 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Mandag 20. april 2015 kl 1900 Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1. STYRETS BERETNING OG REGNSKAP 2014 INNSTILLINGER TIL GENERALFORSAMLING 2015 Styret i Bergen Næringsråd, fra venstre Magne Stunner, administrerende direktør Marit Warncke, nestleder Ole-Eirik Lerøy, styreleder

Detaljer

Årsrapport. 84 av våre 120 tillitsvalgte!

Årsrapport. 84 av våre 120 tillitsvalgte! 2013 Årsrapport 84 av våre 120 tillitsvalgte! KORT OM DRAMMEN NÆRINGSLIVSFORENING Drammen Næringslivsforening (DNF) ble stiftet 1. mars 1847. 3 DNF er en upolitisk og uavhengig interesseorganisasjon som

Detaljer

Årsmelding 2013. Pådriver for vekst og utvikling i. Bodøregionen. på tvers av bransje og konkurranse! Nettverk. Næringspolitikk Bedriftsbesøk

Årsmelding 2013. Pådriver for vekst og utvikling i. Bodøregionen. på tvers av bransje og konkurranse! Nettverk. Næringspolitikk Bedriftsbesøk Årsmelding 2013 BNF Bodøregionen Nettverk Næringspolitikk Bedriftsbesøk crestock.com Næringslivslyst Beredskapshovedstaden i Nord S2 DA Bodø Utvikling Frokost BRUS Fagråd Næringslivets Hus Lunsj Samhandling

Detaljer

Ungt Entreprenørskap Akershus Schweigaardsgate 12 Pb. 1200 Sentrum, 0107 Oslo E-post: akershus@ue.no Web: www.akershus.ue.no Forsidefoto: Easy Egg UB

Ungt Entreprenørskap Akershus Schweigaardsgate 12 Pb. 1200 Sentrum, 0107 Oslo E-post: akershus@ue.no Web: www.akershus.ue.no Forsidefoto: Easy Egg UB Årsmelding 2012 Schweigaardsgate 12 Pb. 1200 Sentrum, 0107 Oslo E-post: akershus@ue.no Web: www.akershus.ue.no Forsidefoto: Easy Egg UB fra Ski vgs under NM for ungdomsbedrifter 2012. Foto: UE Design og

Detaljer

styrets beretning, regnskap

styrets beretning, regnskap styrets beretning, regnskap OG INNSTILLINGER 2011 Styret i Bergen Næringsråd fra venstre: Stein Olaf Onarheim, Inge Husefest, Mette Krohn-Hansen, Jan Erik Kjerpeseth, Gunnar Gran, Anne Gine Hestetun, Johannes

Detaljer

Asker Næringsråd. Næringskommunen Asker - i «tøffelavstand» til verdensmarkedet!

Asker Næringsråd. Næringskommunen Asker - i «tøffelavstand» til verdensmarkedet! Asker Næringsråd Næringskommunen Asker - i «tøffelavstand» til verdensmarkedet! 2 LEDER / ASKER NÆRINGSRÅD 3 Innhold Store muligheter i Asker! Store muligheter i Asker 3 Det handler om å fange vinden 5

Detaljer

Årsberetning 2014. Mosseregionens Næringsutvikling AS. Årsberetning 2014 Side 1

Årsberetning 2014. Mosseregionens Næringsutvikling AS. Årsberetning 2014 Side 1 h Årsberetning 2014 Mosseregionens Næringsutvikling AS Årsberetning 2014 Side 1 Layout, tekst: Yngvar Trandem Årsberetning 2014 Side 2 INNHOLD Styrets årsberetning.side 4 Regnskap 2014 med noter.side 11

Detaljer

NÆRINGSLIVSDAGEN I BÆRUM 2013

NÆRINGSLIVSDAGEN I BÆRUM 2013 NÆRINGSLIVSDAGEN I BÆRUM 2013 2 Forord Bærum Næringsråd takker alle som deltok på Næringslivsdagen 2013! Mandag 16. september på Scandic Fornebu ble en dag med aktuelle og gode foredrag, viktig nettverksbygging

Detaljer

Ungt Entreprenørskap Akershus 2011. UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier

Ungt Entreprenørskap Akershus 2011. UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier Ungt Entreprenørskap Akershus 2011 UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier Ungt Entreprenørskaps kjerneverdier: Framtid Styrke unge menneskers evne og kompetanse til å mestre framtida.

Detaljer

Tema: Humankapitalen. Ketil Kjeldsberg om Fagråd Ressurs. Ulrica Risberg om verdier. Torbjørn Akersveen om instrumenteringsklyngen

Tema: Humankapitalen. Ketil Kjeldsberg om Fagråd Ressurs. Ulrica Risberg om verdier. Torbjørn Akersveen om instrumenteringsklyngen 4 09 Tema: Humankapitalen i Ketil Kjeldsberg om Fagråd Ressurs Ulrica Risberg om verdier Torbjørn Akersveen om instrumenteringsklyngen Kontor til leie Lerkendal Stadion Unik mulighet for virksomheter som

Detaljer

Ullensaker er beredt! LES MER Side 8-11

Ullensaker er beredt! LES MER Side 8-11 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr. 1 Mai 2010 10. årgang Opplag 17.000 Til næringslivet i timesregionen rundt

Detaljer

Om Bergen Næringsråd. Næringspolitikk

Om Bergen Næringsråd. Næringspolitikk Styrets melding 2013 2013 var preget av vekst og optimisme i næringslivet på Vestlandet. Det var høy aktivitet i de fleste næringer, selv om veksten for de fleste var mindre enn i toppåret 2012. Høsten

Detaljer

EIERE. * Nordhordland Utviklingsselskap er aksjonær på vegne av kommunen.

EIERE. * Nordhordland Utviklingsselskap er aksjonær på vegne av kommunen. ÅRSRAPPORT 2013 EIERE Bergensregionen utgjør en stor del av Hordaland fylkeskommune både geografisk og befolkningsmessig. 420 000 av fylkets 505 000 innbyggere bor i Bergensregionen. Eierkommuner 2013:

Detaljer

NÆRINGSUTVIKLING. Årsberetning 2013

NÆRINGSUTVIKLING. Årsberetning 2013 M O S S E R E G I O N E N S NÆRINGSUTVIKLING Innhold Om selskapet Driften av selskapet 2013 Aktiviteter 2013 Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Revisjonsberetning Selskapets visjon, formål

Detaljer

Med tradisjon for å tenke nytt

Med tradisjon for å tenke nytt Med tradisjon for å tenke nytt ÅRSRAPPORT LØVENSKIOLD-VÆKERØ AS 2010 I Løvenskiold-Vækerøs forretningsområder handel, eiendom, skog og landbruk ser vi sjelden de radikale endringene våre bransjer utvikler

Detaljer

Innhold. Forside og sisteside: Vannpaviljong, næringslivets gave til byjubileet 2011. Foto: Torbjørn Tandberg

Innhold. Forside og sisteside: Vannpaviljong, næringslivets gave til byjubileet 2011. Foto: Torbjørn Tandberg ÅRSBERETNING 2011 Innhold Kort om DNF 3 Organisasjonsforhold 4 Styrets beretning 5 Regionale saker 6 Arrangementer 8 Presseklipp 11 Nettverkene 12 Drammen Næringslivsforening 18 Oppdrag stipendiefond priser

Detaljer

Norconsult din lokale rådgiver med hele organisasjonens kompetanse og erfaring i ryggen

Norconsult din lokale rådgiver med hele organisasjonens kompetanse og erfaring i ryggen ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013 innhold OM NORCONSULT er Norges største og en av Nordens ledende tverrfaglige rådgiverbedrifter rettet mot samfunnsplanlegging og prosjektering, og har gjennom lang erfaring

Detaljer

De går fint å speilvende også: Opasitet på 70 eller 100%

De går fint å speilvende også: Opasitet på 70 eller 100% De går fint å speilvende også: Opasitet på 70 eller 100% ÅRSRAPPORT 2011 1 OM NORCONSULT Norconsult er Norges og en av Nordens største tverrfaglige rådgivere rettet mot samfunnsplanlegging og prosjektering,

Detaljer

Innhold. *Arbeidsgiverforeningen Spekter Telefon: (+47) 47 65 70 00 / E-post: post@spekter.no / www.spekter.no

Innhold. *Arbeidsgiverforeningen Spekter Telefon: (+47) 47 65 70 00 / E-post: post@spekter.no / www.spekter.no 2012 ÅRSRAPPORT * Innhold Spekters identitet 5 Styrets strategi 6 Arbeidslivspolitikken 8 Inntektspolitikken og overenskomstrevisjonen 2012 8 Arbeidstid 9 Pensjonsreformen 10 Fra IA til MOA 11 Arbeidsmiljøloven

Detaljer

Årsmelding 2014. Årsmelding 2014

Årsmelding 2014. Årsmelding 2014 Årsmelding 2014 Design: Trykk: Årsmelding 2014 Innhold Styrets beretning 05 Visjon og roller 08 Prosjekter og aktiviteter 2014 09 Raff Designuke 2014 Your Street Kompetansehevende tiltak Nettsamfunnet

Detaljer

Nøkkeltall 2010. Høydepunkter 2010

Nøkkeltall 2010. Høydepunkter 2010 Årsrapport 2010 Nøkkeltall 2010 2010 2009 2008 Driftsinntekter 291 457 310 294 032 229 459 203 199 Driftsresultat (EBIT) 5 115 080 16 014 050 29 345 881 Årsresultat før skatt 7 381 692 16 520 186 31 699

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2007 Skien Boligbyggelag

Årsberetning og regnskap 2007 Skien Boligbyggelag Årsberetning og regnskap 2007 Skien Boligbyggelag DIREKTØREN HAR ORDET År 2007 har i sannhet vært like utfordrende som de foregående år, praktisering av ny borettslagslovgivning var ikke før godt innarbeidet

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 I desember 2011 stod Stavanger Boligbyggelags etablererboliger på Goastemmen i Randaberg klar. foto: minna suojoki Smart, enkelt og greit! Et verdifullt medlemskap I 2011 fikk

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLD BANKSJEFEN HAR ORDET 4 STYRETS BERETNING 6

INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLD BANKSJEFEN HAR ORDET 4 STYRETS BERETNING 6 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLD BANKSJEFEN HAR ORDET 4 STYRETS BERETNING 6 Makroøkonomi 6 Lokalt næringsliv 10 Vang kommune 13 Vang Sparebank 14 Styrets kommentar til årsregnskapet 16 Valdres Eiendomskontor

Detaljer

OFVs VISJON OG RESULTATER NORGE HAR ET AV VERDENS MINST EFFEKTIVE VEINETT

OFVs VISJON OG RESULTATER NORGE HAR ET AV VERDENS MINST EFFEKTIVE VEINETT ÅRSRAPPORT 2011 OFVs VISJON OG RESULTATER Opplysningsrådet for Veitrafikken skal være det ledende fellesorganet for aktører med interesse for veitransport, og en sentral premissleverandør for media og

Detaljer

ÅRSBERETNING ÆR R S ÅD. - veien til et sterkere næringsliv!

ÅRSBERETNING ÆR R S ÅD. - veien til et sterkere næringsliv! ÅRSBERETNING 2012 R ING S ÅD LIE ÆR R N - veien til et sterkere næringsliv! Innhold Kort om DNF 3 Organisasjonsforhold 4 Styrets beretning 5 Drammen 6 Lier Næringsråd 8 Nedre Eiker Næringsråd 10 Svelvik

Detaljer

Flytogets resultater på strekningen mellom Drammen og Oslo Lufthavn. Flytogets årsrapport 2014 17. årgang ÅRET SOM PASSERTE

Flytogets resultater på strekningen mellom Drammen og Oslo Lufthavn. Flytogets årsrapport 2014 17. årgang ÅRET SOM PASSERTE Flytogets resultater på strekningen mellom Drammen og Oslo Lufthavn Flytogets årsrapport 2014 17. årgang ÅRET SOM PASSERTE Velkommen til Flytogets årsrapport for 2014, og en behagelig reise gjennom tall

Detaljer

Rosenkilden. Sammen for nye muligheter. side 6-12 NÆRINGSLIVSMAGASINET

Rosenkilden. Sammen for nye muligheter. side 6-12 NÆRINGSLIVSMAGASINET SIRI KALVIG: TROR PÅ STATOIL side 24 DETTE MENER POLITIKERNE side 14 VIL HA BYBOLIGER PÅ FORUS side 20 NÆRINGSLIVSMAGASINET NR. 6 2015 ÅRGANG 21 Rosenkilden LØSSALG: 79 KR Sammen for nye muligheter side

Detaljer

SITUASJON: For få timer i døgnet ØNSKE: En bank som tilpasser seg min bedrift

SITUASJON: For få timer i døgnet ØNSKE: En bank som tilpasser seg min bedrift 5 10 Tema: Brøttøra Er du opptatt av bedriftens forsikringer? Trondheim Assuranse AS tilbyr gjennomgang og betjening av hele bedriftens forsikringsbehov. Du får fast kontaktperson som kjenner bedriften.

Detaljer