heftet Telemark med i HEFtet Etikkseminar i Sandefjord se leder side 4-6 Vestfold, Telemark og Buskerud nr 2/09 Medlemsblad for Human-Etisk Forbund

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "heftet Telemark med i HEFtet Etikkseminar i Sandefjord se leder side 4-6 Vestfold, Telemark og Buskerud nr 2/09 Medlemsblad for Human-Etisk Forbund"

Transkript

1 heftet Medlemsblad for Human-Etisk Forbund Vestfold, Telemark og Buskerud nr 2/09 Telemark med i HEFtet se leder Etikkseminar i Sandefjord side 4-6

2 MEDLEMSBLAD FOR HUMAN-ETISK FORBUND VESTFOLD, TELEMARK OG BUSKERUD Velkommen Av Erik Hofsten, fylkesleder Telemark Velkommen til en ny utgave av HEFtet. Ny ikke bare fordi det er nye saker, men også fordi Telemark nå er med i samarbeidet. Undertegnede har akkurat vært på fylkesledersamling i Oslo, og der nikkes det anerkjennende til vårt regionale samkvem, som Erik Hofsten, fylkesleder Telemark åpner for bedre kontakt ikke bare for de fylkesstyrende, men også for medlemmene som får anledning til å møte meningsfeller på kurs og talersamlinger. Når dette leses har vi arrangert etikkseminar i Sandefjord, med deltagertall som overgikk forventningene. Og all erfaring tilsier at innholdet og gjennomføringen vil ha gitt deltagerne nye spennende tanker å ta med seg. «Bunad og burka» representerer yttergrensene i både det velkjente og det fremmede i dagens Norge. På fylkesledersamlingen gjennomgikk vi hva forbundet har oppnådd i den siste tiden. De store sakene har vært stat/kirke, formålsparagraf i skole og barnehage, og KRL/RLE-faget. Dessverre har vi ikke nådd helt frem verken i stat/kirke eller formålsparagraf, selv om forbedringer er skjedd. Et viktig tema i saken om formålsparagraf, og dermed også de to andre sakene, er verdiene vi (altså Norge) skal bygge på. Vi ønsker en solid forankring i Menneskerettighetene, og i vår kulturarv. Der begynner uenigheten. Norsk kulturarv? Humanistisk kulturarv? Nasjonal? Kristen? Kristenhumanistisk? Det er ladede begreper. Og det legges forskjellige betydninger i samme uttrykk. (En kollega av meg som arbeider på universitet, fortalte at folk ringer til Humanistisk fakultet for å høre når neste humanistiske konfirmasjon avholdes...) Vi våger påstanden om at norsk kulturarv bygger mer på nysgjerrighet, vitebegjær og selvstendighet grensende til stahet; verdier som ikke kan betegnes som spesielt kristne. Videre har vi en politisk tradisjon for likeverd mellom kjønn, og mellom samfunnsklasser, som heller ikke Kirken har vært pådriver for. Enten vi liker det eller ikke er hardingfela vårt nasjonalinstrument, og noen mener visst at Fanden bor i fela... Leder Og så møter vi det andre monsteret, hvis vi prøver oss på uttrykket Nasjonal kulturarv. Øyeblikkelig vil noen tenke Samling. I et flerkulturelt samfunn blir vi oppfordret til å tone ned det nasjonale samtidig som det oppfordres til å inkludere alle. Uttrykket smeltedigel er brukt der kulturer møtes; jeg har mer sans for salatbolle, der innholdet ikke blir legert, men der smaker utfyller hverandre. Man kan være mer eller mindre begeistret for selleri, men den har rett til å bli respektert som det den er. Forhåpentligvis slutter vi aldri å diskutere disse sakene. Forhåpentligvis kan vi møte andre trosretninger og andre kulturer med vår egen trygghet som grunnlag. Og kanskje det er vår egen kulturarv som bør diskuteres før vi uttaler oss med skråsikkerhet om andres. Skaut har lange tradisjoner både i Sauherad og Syria. Vi takker Vestfold og Buskerud for invitasjonen til samarbeid, og ønsker våre medlemmer i tre fylker velkommen til å delta i våre felles prosjekter. Det er godt å bli inkludert. Telemark med i HEFtet Telemark er for første gang med som fylkeslag i medlemsbladet HEFtet. Samarbeidet mellom de tre fylkeslagene våre har pågått lenge, og det blir mer og mer konkretisert er det året da samarbeidet virkelig starter for fullt, med felles fylkesstyremøter, inspirasjonshelger med mer. HEFtet informasjon til Human-Etisk Forbunds medlemmer i Vestfold, Telemark og Buskerud. Ansvarlig redaktør: Tom Hedalen, Fylkesleder Buskerud I redaksjonen: Main S. Holte, organisasjonssekretær Telemark Stine Bjørndal Osnes, journalist Reidar Thorsen, organisasjonssekretær, Vestfold Tom Hedalen, fylkesleder Buskerud Adresse: Human-Etisk Forbund, Postboks 482, 3101 Tønsberg Opplag: eks Trykk: Print Konsult Forsidefoto: Fylkeslederne samlet; Erik Hofsten, Telemark, Inger Helene Borge, Vestfold, Tom Hedalen, Buskerud. Foto: Reidar Thorsen.

3 MEDLEMSBLAD FOR HUMAN-ETISK FORBUND VESTFOLD, TELEMARK OG BUSKERUD Heftig debatt om mangfold og norske verdier Jeg kjenner meg som en EU-motstander på et Høyrekvinnemøte, utbrøt til slutt Per Olaf Lundteigen, Senterpartiet, med et langt blikk ut i møtesalen. Ordstyrer og informasjonssjef i Human-Etisk Forbund, Jens Brun-Pedersen, hadde da allerede lenge utfordret og pirket borti alle de fremmøtte stortingspolitikernes verdisyn knyttet til mangfold i Norge. Buskerud fylkeslag var arrangør for debatten, som hadde tema: «Mangfold en trussel eller berikelse?», i Drammen 23. august. Tekst og foto: Stine Bjørndal Osnes Verdidebatt som vekket Det var til tider ganske livlig både oppe hos debattantene, og blant de rundt 40 oppmøtte i salen. Det var spesielt interessant, og en liten a-ha-opplevelse, å høre og føle på kroppen de ulike debattantenes begrunnelser for fortsatt statskirke og fortsatt hovedvekt på kristne verdier i både skole, barnehage og samfunn generelt, og omvendt. Det var nesten litt ubehagelig å høre de ulike representantenes syn og begrunnelser så nært og inderlig. Verdispørsmål kan ofte være så høytsvevende at man ikke tar diskusjonen helt inn over seg. Under denne debatten ble man i hvert fall klar over hvor mye som fortsatt «rettferdiggjøres» i norske verdiers navn. Statskirken idealisert Martin Kolberg fra Ap mente statskirken var villet av folket, og i Stortinget, siden den har så mange medlemmer. Venstres Ulla Nordgarden mente den reelle oppslutningen var diskutabel, da vi som regel blir født inn i statskirken, og at begrepet folkekirke var sterkt idealisert. Fortsatt er det prestene som har mest å si for utøvelsen av kristendommen, og ikke staten, mente hun. Fra SV var Lena Reitan ivrig på å fortelle at det skulle være rom for forskjellige levemåter, og fokuserte på at det religionsmangfoldet vi har bør gjenspeile seg i lovverket. Vi har ingen ting å skjems over Eva Høili fra Krf syntes det var flott at statskirken var grunnlovsfestet, for det ga oss en identitet. Det var også etter hennes syn ekstra viktig nå med det flerkulturelle samfunnet, å ha kristne verdier i skole og barnehage, for å beholde vår egenart. Anders Werp fra Høyre mente det var historieløst av oss å ikke bringe de kristne verdier Politikerne møtte opp på Buskerud fylkeslags debatt om mangfold før årets stortingsvalg. Fra venstre:anders B. Werp, H, Ulf Erik Knudsen, Frp, Per Olaf Lundteigen, Sp, Ulla Nordgarden, V, Martin Kolberg, Ap, Lena Reitan, SV, Eva Høili, KrF. med i byggingen av morgendagens samfunn, og ønsket en særstilling for kristendom i Norge. Frp, ved Ulf Erik Knudsen, var opptatt av at det mangfoldet innvandrerne representerte truet våre vestlige verdier. Hans samfunn baserte seg på individuell frihet, men da kombinert med kristne verdier. Per Olaf Lundteigen, Sp, var klar på at statskirken var det eneste rette, da han fikk direkte spørsmål fra Brun-Pedersen på hvorfor staten, som jo er for alle, har valgt seg ut en statsreligion: -Mangfold må bunne i gjensidig respekt, og man må være trygg på sitt eget verdigrunnlag. Sp står for en åpen, inkluderende statskirke, så vi har ingen ting å skjems over, var svaret fra Lundteigen. Roar Johnsen, tidligere styreleder i Human-Etisk Forbund, var meget engasjert spørsmålstiller. Jens Brun-Pedersen til høyre.

4 MEDLEMSBLAD FOR HUMAN-ETISK FOBUND VESTFOLD, TELEMARK OG BUSKERUD Bunad og burka Etikkseminar i Sandefjord Det viste seg at temaet for årets etikkseminar, «Bunad og Burka, -Ola Dunk på vei ut?», var virkelig populært. Mange av de rundt 60 fremmøtte i Sandefjord i helgen 30.oktober til 1. november fikk seg en kraftig vekker, både på hvordan norsk integreringspolitikk kanskje ikke fungerte slik vi trodde den gjorde, hvordan ofte ulike kvinnesyn hindret integrering og at vi ikke klarer å skape et flerkulturelt samfunn. Det er i ettertid dannet en Facebook-gruppe med bakgrunn i erfaringer fra seminaret. Tekst: Stine Bjørndal Osnes Det var kald og klar høst utenfor hotellet. Inne i en nydelig liten sal med friske roser på bordene åpnet organisasjonssekretær i Vestfold, Reidar Thorsen, seminaret. Med egne betraktninger rundt ulike båtuttrykk og ordspill, illustrerte han den gamle Vestfoldånd. Duoen Krohn & Lohne fikk tankene til å vandre både ut av landet og tilbake til den nakne hverdag i gamle dagers Norge. Bånsull om bestemor med barter, sanger fra hvalfangertiden, springdans og Woodstock. De spilte på potetskrellere, kalimba (afrikansk frukt med ståltangenter), kantele(finsk nasjonalinstrument), fløyter, lekepiano, panne og munnharpe. Vakkert, vemodig, Vestfold og Woodstock, vi var klare for helgas første middag. Vivi-Ann Vindal hjelper til, mens Anya Haukedal observerer prøving av burka lørdagen. Foto: Stine Bjørndal Osnes.

5 MEDLEMSBLAD FOR HUMAN-ETISK FOBUND VESTFOLD, TELEMARK OG BUSKERUD Tettpakket program lørdag Nestleder i Telemark, som har jobbet med integrering av flyktninger og asylsøkere i over 10 år, Per Atle Einan, steppet inn for Sylo Taraku, NOAS, som hadde forfall. Temaet var integrering i et liberalt perspektiv. Han mente vi trodde vi tenkte integrering i Norge, men at vi egentlig tenkte assmiliering: -Sorry, om du ikke er som oss, er du ikke velkommen! illustrerte Einan, og dro paralleller tilbake til hvordan vi hadde behandlet samene. Han var opptatt av at humanisme er et godt utganspunkt for integrering, fordi det er et livssyn der det inngår forpliktelse overfor menneskerettighetene. Vi kan ikke la andre systemer tråkke på våre grunnverdier, som for eksempel demokrati og likestilling, påpekte Einan. Mulig å prøve en burka Bak i salen var det mulig å prøve en lyseblå burka i pausen. En av disse var fylkesleder i Telemark, Erik Hofsten. Han hadde følt seg veldig beskyttet inne i drakten:-selv uten sidesyn, hadde jeg full oversikt. Var anonym, men tror ikke dette er noe jeg vil begynne med, konkluderte han. Andre, mest damer, kommenterte hvor fint stoffet var, at den var trang rundt hodet og at man faktisk kunne se bra innenifra. En kommenterte at hun hadde kjent seg undertrykt da hun hadde den på. Dere er glade i å piske dere selv! Så kom Walid al-kubaisi, forfatter og sivilingeniør, opprinnelig fra Irak. Han er for mange kjent som en uredd og kritisk debattant, med god innsikt i ulike kulturer. Han hadde fått i oppdrag å prøve å illustrere hvordan nordmenn ble sett på utenfra. -Selvopptatte. Jeg har aldri opplevd maken, startet han med. Og dere er glade i å piske dere selv. Han henviste da til tittelen på seminaret, at det gikk an å vise til seg selv som Ola Dunk, for han hadde aldri møtt en slik nordmann. Hardt ut mot 80-tallets SV Han serverte mange påstander om integrering, og gikk særlig hardt ut mot SV. Han fortalte om sine første møter Tre på seminar Dette var første gang jeg var med. Jeg var veldig nysgjerrig, og ble overrasket. Det var fint lagt opp for oss. Eva Irene Ingebrigtsen, Drammen Det er positivt både å treffe mennesker og å reflektere over begreper. Anne Martine Kaasen, Ulefoss. Dette var absolutt positivt. Godt opplegg. Kunne kanskje tenkt at foredragene kunne vært disponert på en annen måte, så det var enklere å følge dem. Asbjørn Kaasen, Ulefoss Kulturtur. Kone som solgte fisk for å brødfø barna sine i gamle dagers Sandefjord. Foto: Reidar Thorsen. med Norge på 80-tallet, og SV-damene som valfartet til asylmottaket. De skiftet språk til barnestemmer når de snakket med oss. Vi moret oss veldig med dette, og pleide å rope til hverandre: -Kom, kom, vi må samle oss! Barnehagetantene har kommet, forteller al-kubaisi. Om de hadde sett på oss om likeverdige mennesker, ville de ha stilt krav til oss, sier han. Han fortalte videre om hvordan SV-damene snakket om at kristendommen hadde ødelagt deres ungdom. -Hvorfor var det ikke sånn når det gjaldt islam? Hæ! Religion er ondskap, når den blir tolket på feil måte, fastslo han. Han mente at særlig venstresiden i dag faktisk støttet islam, mye gjennom statlig finansiering av trossamfunn. Imamene får for mye frihet, og ingen ønsker å stille krav til dem, fordi politikerne generelt, ikke bare SV, er avhengige av muslimenes støtte for å hevde seg. Dette er min mening. Vet at ingen av dere er enige med meg. Dra til helvete, sa al-kubaisi helhjertet. Vi mangler sausen Han gikk deretter over til å påstå at vi ikke hadde et flerkulturelt samfunn, men flere samfunn som bor side ved side. Han beskrev et flerkulturelt samfunn som ett samfunn der kulturene fungerer sammen for å tjene hverandre, og sammenlignet det hele med en fruktsalat der den felles sausen binder alt sammen. Hver bit har sin smak, og sausen gjør det til salat. Vi har ikke sausen, mente han. Sausen er selve integreringen, og han mente vi manglet definisjonen på hva vi mener med integrering. -Norge har hatt 1000 års erfaring med assimilering, og mangler integreringserfaring, forklarte han. Vi må akseptere forskjellene. Vi må snakke om likhetene. Det som skjer nå, er at 2. og 3. generasjons innvandrere blir mer religiøse, og søker trygghet i de religiøse fellesskapene. Imamene har blitt representanter for miljøene, og idealer for innvandrerne, avslutter han. Filosofikafé Så delte vi oss i to grupper, og dro på filosofikafé med to filosofer, Katinka Dahle Piene og Are Seljevold. På ka- Forts. neste side

6 6 MEDLEMSBLAD FOR HUMAN-ETISK FORBUND VESTFOLD, TELEMARK OG BUSKERUD féen skulle vi diskutere spørsmål som ikke hadde noen endelige svar. Ytringsfrihet og toleranse ble valgt som diskusjonstemaer. Skumringsrunde med guide Vi gikk en skumringsrunde før middag rundt i byen med guide, og fikk innblikk i litt av Sandefjords historie, smakebiter fra hvalfangst, sjøfart, skipsreder Anders Jahre, kurbad og vikingtid. Vi hutret oss frem gjennom velplanlagte parkanlegg og kaikanter, og fikk blant annet se hvalbåt, bryggekapell, byens torg og det gamle, ærverdige kurbadet. Tilbake på Park hotell ble vi vist malerier, malte tapeter med mursteinsmønster, tapisserier (gobeliner) fra 1700-tallet, venetianske lysekroner og gamle luker i gulvet der det var fikentrær tidligere. Vi satte pris på en benstrekk etter mange timer med åndelig føde. Noen tok sågar et bad i hotellets badeavdeling etterpå. HumLa summet inn Før festmiddagen summet koret HumLa inn, ledet av sin nye dirigent, Torstein Ruud. De åpnet med en sang på swahili, og fortsatte med Sommerfugl i vinterland av Halvdan Sivetsen. Den traff rett i hjertet. Det var en del som tørket tårene da, særlig til slutt, da vi tok den som allsang. Vel verdt å merke seg var Takk for maten-taler Christina Nesjenger fra Tønsberg, som holdt en god tale. Hun innrømmet blant annet å være en SV-dame, som til og med studerte sosiologi, og at hun ikke ville bli en av de som tidligere var blitt beskrevet. Magne Jan Johansen, Vestfold, utbrøt etter at talen hennes var over: -Ungdommen kommer. Var for farlig, plassert på hybel Søndag var det den norsk-somaliske forfatteren Amal Adens tur. -Jeg har ikke skole, men livets skole, og den er lang, sier Aden. Hun fortalte om opplevelsene sine da hun kom til Norge som 13 åring. Hun var barnesoldat i Somalia, og hadde aldri sett foreldrene. Familien i Norge hentet henne som hushjelp, men det funket ikke. Ble gitt til barnevernet, som plasserte henne på hybel alene som 13åring. Hun var for farlig for institusjon. Hun fikset ikke å gå på skole, og ble mobbet. Alle var redd henne, hun hadde jo en voldelig bakgrunn. Eneste grunnen til at hun lærte seg norsk, var hennes egen stahet, kombinert med hyppige besøk på Rimi, folk hun stoppet på gata og barne-tv. Aden forstår ikke selv hvordan barnevernet kunne behandle henne slik: -Hvorfor har ikke barnevernstjenesten gjort noe annet? Jeg var bare 13 år! De eneste som virkelig så henne, var politiet, som stadig måtte kalles inn for å hente henne hos barnevernet. De kjøpte is til henne, og så henne som et menneske. Hun følte seg også sett på Grønland, der hun fikk både khat, tabletter og penger. Til slutt ble hun kjent med en norsk familie, som tok henne til seg. Det eneste jeg ville, var å bli sett på som menneske, bli respektert, forteller Aden. En norsk familie klarte det offentlige Norge ikke klarte, å se meg som det mennesket jeg var. Før jeg traff dem, var jeg redd for at ingen skulle merke det om jeg døde. Fra venstre; Walid A. Kubaisi, Amal Aden, Per Atle Einan. Paneldebatt om etiske dilemmaer rundt integrering. Foto: Reidar Thorsen. Kvinnesyn hindrer integrering Aden mener det islamske kvinnesynet hindrer integrering: -Kvinnene blir ikke sett eller hørt. Kvinner ønsker at barna sine skal ha venner, men moskeen sier nei, fordi vennene ikke er muslimer. Barn får trusler fordi de ikke dekker seg til. Mange i innvandrerorganisasjonene er menn, og vil ikke endre kvinnesyn. Hvorfor får de penger for å terrorisere meg? Aden går selv i bukser og har kort hår, noe som imamene ikke liker. -Hvorfor får imamen statsstøtte når han er imot meg fordi jeg går i bukser, spør Aden. Hun opplever å bli truet daglig, for eksempel ved å bli spyttet på av sjåføren når hun skal ta bussen, fordi hun ses på som religionsfiendtlig av de mest religiøse i det somaliske miljøet. Hun ønsker at flere skal stå opp og si ifra at vi ikke ønsker slik ukultur. Det er slitsomt å stå alene. -Når man ikke kan bevege seg fritt eller si det en mener, da er ikke Norge så fritt, avslutter hun. Seminaret ble avrundet med paneldebatt om etiske dilemmaer rundt integrering. Amal Aden dro igjen fram historien om bussjåføren som spyttet på henne, og ba henne gå av. Han er offentlig sett godt integrert, med jobb, kan norsk, men han er egentlig ikke integrert, bemerket hun. Det kom spørsmål fra Bjarte Runderheim, Buskerud, om vi var i ferd med å bli et feigt samfunn: -Hvordan kan en bussjåfør spytte på noen, og ingen på bussen sier noe? Walid al-kubasai mente nordmenn var redde for å si sin mening, fordi de er redde for å bli stemplet som rasister. -Dere venter at debatten skal komme fra meg og Amal, sa han. Vi må tørre å mene noe Mirjam Karlstrøm, Vestfold kjente igjen paralleller til kvinnekampen, og spurte om vi kunne være stille når barn ikke kan leke på grunn av klærne. Hun henviste til små jentebarn som må bære niqab, heldekkende drakt. Vi medsøstre må agere, mante hun til. Hun fikk tilslutning fra Lise Kløw, Vestfold: -Vi må tørre å mene noe.

7 MEDLEMSBLAD FOR HUMAN-ETISK FORBUND VESTFOLD, TELEMARK OG BUSKERUD Anders Med sekk på rygg, Humanitistk Ungdom (HU)-buttons og HU-t-skjorte, går en alltid blid, imøtekommende Anders Garbom Backe uredd rundt i gangene på Greveskogen videregående skole i Tønsberg. Han er evig parat til å samle medlemmer til Human-Etisk Forbund, og gjerne til HU i samme slengen. I sekken har han både utmeldingsskjema fra statskirken, og innmeldingsskjema til HEF. Målet er å komme opp i over 700 HU-medlemmer sentralt, så HU blir stor nok som ungdomsorganisasjon til å få statsstøtte. Tekst: Stine Bjørndal Osnes Erobreren Skummelt, jeg er leder for Vestfold! Anders Garbom Backe er 19 år, og var med og stiftet Vestfold Lokallag i HU 11. februar. Han går siste året på VGS og har valgt språklinje kombinert med breddeidrett. Musikk er han også glad i, og spiller bassgitar i bandet The Big Whim. Japansk er noe han har tutlet litt med på egen hånd, fordi han er så facinert av østasiatiske språk. Spansk, fransk og engelsk er allerede skolefag, taekwondo holder han i form etter at en skade satte stopp for håndballen. Vennene hans sier han er full av energi, sosial, imøtekommende, har litt for mange interesser og er inkluderende. Selv merker jeg godt entusiasmen hans gjennom telefonrøret. Alt er enten -gøy, -skummelt, -hvorfor? eller -yes! Sommerleirene viste vei Det var ingen som fortalte Anders hvilket livssyn han skulle velge når han ble stor, selv om oppveksten med en ateistisk mor, som var medlem i HEF, muligens kan ha satt ham på sporet. Det måtte et par sommerleire til med Humanistisk Ungdom, før han absolutt overbevist meldte Slik melder du deg inn i Humanistisk Ungdom På er det bare å se på høyre side, så er det en egen knapp med tre enkle måter å melde seg inn på; nettside, SMS eller brosjyre. Det er greit å bite seg merke i at HU er for ungdom opp til 26 år, og koster 50,-. Man er ikke automatisk medlem av HU selv om man er medlem i HEF. Medlemskap i HEF er gratis for ungdom mellom 15 og 26 år. Anders Garbom Backe og Julia Skoglund på stand for HU i Tønsberg. seg inn. Den aller første leiren han var med på, viste seg til og med å være selveste stiftelsesleiren til HU. Ooops, dette var stiftelsesleiren, forteller Anders fra hans første sommerleir: Skummelt! Yes, vi har vært med å stifte en organisasjon! Entusiasmen og samhørigheten med de andre steg fra leir til leir: Alle tenkte liksom likt, vi kom overens. Dette var jo kjempegøy, kjempehyggelig. I dag er han leder i Vestfold HU og forsøker å få i gang flere lag, det neste i Drammen/Buskerud. Meningen med livet Anders kan fortelle at det er en del aktiviteter for medlemmene i HU. Det er filmkveld, aksjoner, diskusjonssirkler, sommerleire, pizzakveld og diverse møter. De har møtt for eksempel det kristne skolelaget i spisefri, og diskutert blant annet meningen med livet. Skolelaget mente vi HU-ere ikke hadde noen mening med livet, for vi bare døde, gjenforteller Anders i en oppgitt tone. -Er himmel og helvete noen bedre motivasjon for å leve et godt liv? Andre tema som HU jevnlig diskuterer er eksestensielle spørsmål som; Tror vi? Hvorfor har vi religioner? Hvorfor blir man ikke muslim om man vokser opp i en kristen familie? Må over 700 medlemmer Det er ekstremt viktig at HU får over 700 medlemmer før Anders opplever ofte at folk ikke er interesserte i å melde seg inn i HU, selv om det bare koster 50,-, fordi de tror de må være aktive. Det må de ikke. Mange synes også det er stress å melde seg ut av statskirken, selv om det er superenkelt. Anders hang til å erobre både medlemmer og slagkraft kommer enda en gang til syne: -En ting er at vi må være over 700 medlemmer for å få statsstøtte, men vi får jo mer kraft bak meningene våre når vi er mange!

8 MEDLEMSBLAD FOR HUMAN-ETISK FORBUND VESTFOLD, TELEMARK OG BUSKERUD Julas egentlige innhold Den beste jul er alltid gammeldags, og alt var bedre før, da jula var julere og grøten var grøtere. Vi gjør alt vi kan for å gjenskape vår barndoms jul. Og jeg har tatt mål av meg til å gi et svar på hva som er julas egentlige innhold. Tekst: Reidar Thorsen Først av alt bør jeg nok si at det er få ting det blir sagt og skrevet så mye tøv, feil, uetterettelig, eller i det minste unøyaktig om, som jula. Skal dere ha tak i stoff om dette, sjekk kildene nøye. Jeg har for det meste holdt meg til «Julen» av Berg, Tessem og Wiedsvang og «Nisser» av Ane Ohrvik. Ordet jul er så gammelt at vi ikke sikkert kjenner den opprinnelige betydninga. Etymologene klør seg i huet og kjenner ikke opphavet, men vi veit jo hva vi snakker om! Jula er den yngste av kristendommens store fester! Den ble skapt i ei religiøs og politisk brytningstid i Roma tidlig på 300-tallet, i de første tiår etter at kristendommen ble godtatt som religion i Romerriket. I et forsøk på å samle riket hadde keiser Aurelian noe tidligere innført en ny riksgud, som alle kunne dyrke: sola og «Den ubeseirede sols fødselsdag» skulle feires på 25. desember. En gang på 300-tallet ble så den 25. desember fastsatt som Jesu fødselsdag, og seinere som grunnlaget for vår tidsregning. Hadde det vært logikk i det burde hans fødselsdag da ha vært 1. januar. Og vi har flere problemer med tidsregninga. Vi har blant annet ikke noe år 0, vi har år -1, og deretter kommer år +1. Kong Herodes døde i -4 og Kvirinius ble ikke stattholder i Syria før i år +6. Men det er helt korrekt at Augustus regjerte som den første romerske keiser på denne tida. Vi har altså et gap på ca 10 år der det er mest sannsynlig at Jesus fra Nasaret ble født. Men, han ble helt sikkert ikke født i desember, alle beretninger taler mot det. Andre steder har de også lange tradisjoner med feiring, bl.a. av Mithras, frelseren i orientalsk mysteriereligion født av en jomfru (eller kanskje et fjell) og solas følgs- venn. Sporene i våre juletradisjoner og feiringer kan spores til mange eksotiske, fremmede kulturer. Fordi folk på den nordlige halvkule i uminnelige tider har feiret lyset midtvinters, har jula blitt den eneste av de store årsfestene som etter hvert feires over hele verden. Folk har gjennom historien plukka med seg nye skikker og skikkelser og plassert dem inn blant de gamle, og hele sammensuriet er blitt til det vi nå kaller jul. Vi møter den uovervinnelige sol, jesusbarnet, fjøsnissen, de hellige tre konger, Santa Lucia og Sant Nikolaus og mange flere. Det er en kafeteriahøytid der folk plukker det som passer for dem, og for hver enkelt blir dette til julas egentlige innhold. Men - som sagt: Den beste jul er alltid gammeldags, og alt var bedre før. Vi gjør alt vi kan for å gjenskape vår barndoms jul. Så flytter vi hjemmefra og stifter eget hjem, må dele drømmen om barndommens jul med en annen som har sin jul å ta vare på. Og så kommer barna hjem fra barnehagen og skolen med sin jul i form av lussekatter, engler, nisser, julekurver og mye, mye annet. Den nostalgiske juletradisjonen, den som alltid ser bakover for å finne julas egentlige innhold, kan vi spore langt tilbake, og 1851 er en god milepel. Det var året da den første samla utgaven av Asbjørnsen og Moes folkeeventyr blei utgitt. Der er det flere juleskildringer blant annet «En gammeldags julaften», smak på den tittelen fra midten på 1800-tallet: «En gammeldags julaften». Mange ønsker å refse oss for å ha glemt. Som de sier: julens egentlige budskap, og påstår at jula nå bare er en eneste stor kjøpefest som bare blir verre år for år, og at vi ikke må glemme at det sentrale er det kristne juleevangeliet. De tar feil. For dem er det rett, men det er ikke den eneste sannheten om jul og den eneste rette måten å feire på. Som vi har sett er det opp til deg og meg å definere hva som er julas egentlige innhold. Den jula som er riktig for deg rommer julas egentlige innhold. God jul! Gi en julegave som betyr noe! HAMU, Humanistisk aksjon for menneskerettigheter i u-land, er Human-Etisk Forbunds hjelpeorganisasjon. HAMU er avhengig av økonomisk støtte for å fortsette sitt gode arbeid.

9 MEDLEMSBLAD FOR HUMAN-ETISK FORBUND VESTFOLD, TELEMARK OG BUSKERUD Rektors huskeliste ved skolegudstjeneste Det er skolen i samarbeid med foreldrene, og ikke Den norske kirke, som avgjør hva elevene skal gjøre i skoletiden. Nå nærmer julen seg, og dt er tid for å ta stilling til skolegudstjenestene i forbindelse med juleavslutning. Her er en prinsipiell sjekkliste som rektor kan klippe ut og henge opp på kontoret sitt. Husk at det er trossamfunn - og ikke skolen - som arrangerer gudstjenester og andre former for religionsutøvelse. En skolegudstjeneste kan derfor ikke skje i skolens regi, men elevene kan eventuelt inviteres. Skal alle livssyn behandles likt, bør det - hvis elevene inviteres til kristen gudstjeneste - også kunne inviteres til kultiske handlinger i regi av andre livssynssamfunn. Læreplanen sier uttrykkelig at det ikke skal forekomme forkynnelse eller religionsutøvelse i KRL (RLE). En gudstjeneste kan derfor ikke arrangeres i regi av KRL (RLE). En kan heller ikke øve til gudstjenesten i regi av dette faget. Siden religionsutøvelse ikke er en del av skolens virksomhet, kan en heller ikke søke fritak fra slikt. Likevel må de som ikke takker ja til kirkens invitasjon sikres et kvalitativt godt alternativ. Hvis så ikke skjer, vil det kunne oppleves som en form for diskriminering. Skal en lage en god avslutning på et semester eller skoleår, bør alle elevene være med på markeringen. Et arrangement som ikke samler alle bør derfor ikke være det eneste. Fakta Listen er utarbeidet av Steinar Moe og Geir Winje ved Høgskolen i Vestfold. Den stod opprinnelig som et leserinnlegg i Tønsbergs Blad, 22. desember Vintersolverv Vintersolverv inntreffer i år 21. desember kl Vintersolverv er det tidspunktet i løpet av året da sola befinner seg lavest under himmelens ekvator. Under ser dere noen måter å markere dette på. Hvorfor ikke sette seg ned og ta en pause til ettertanke akkurat på dette tidspunktet? Her kan du være med og markere Vintersolverv 21. desember: Hemsedal, Fausko skysstasjon fra kl Vi feirer med kanefart, bålvarme og gløgg. Underholdning i form av fortelling, sang og musikk i lavo. For mer informasjon og påmelding, send e-post til: Arrangør er Hallingdal lokallag. I Drammen kan du møte på Spiraltoppen kafé fra , underholdning og enkel bevertning. Salg av mat og drikke. Arrangør Drammen og Lier lokallag.

10 10 MEDLEMSBLAD FOR HUMAN-ETISK FORBUND VESTFOLD, TELEMARK OG BUSKERUD Liten støtte til navnebytte Det er tilsynelatende ikke støtte i fylkeslagene til å endre navnet på Human-Etisk Forbund. En uformell avstemning på fylkesledersamlinga i helga 24. til 25. oktober, viser at hele to av tre delegater til landsmøtet i 2010 viser en tendens til å stemme mot et navneskifte. Et eventuelt navnebyttevedtak må ha minst 2/3 flertall på landsmøtet. Tekst: Stine Bjørndal Osnes VeTeBu-samarbeidet hadde også en uhøytidelig måling av dette under sitt fellesmøte i september, som viste samme tendens. Skuffet over manglende engasjement Buskerud er sammen med Møre og Romsdal ett av to fylker hvor det forventes å være flertall for navnebytte. Ikke så rart, kanskje, når det var Buskerud i 2006 som kom med forslaget om å skifte navn til Humanistisk Forbund. Fylkesleder i Buskerud, Tom Hedalen, er selv en av dem som ønsker et navneskifte: Vi i Buskerud er åpne for å skifte navn, men må nok akseptere at det ikke blir noe av i denne omgang, sier han. Det jeg er mest skuffet over er det manglende engasjementet fra organisasjonen i en så viktig sak. Debatt om navnebytte blir det garantert på landsmøtet juni 2010, for der skal det opp om HEF skal bytte navn eller ikke. Innsendte leserinnlegg for og imot navnebytte I forrige nummer av HEFtet etterlyste vi innlegg fra dere i navnedebatten.heftet har fått inn tre innlegg i navnedebatten, som vi har valgt å trykke i sin helhet. To er mot å bytte, mens ett ønsker bytte. Wenche Svendsen, Drammen Jeg synes dagens navn er veldig tungvint å si, langt og vanskelig ord. Foreslår kort og godt HUMANISTENE. Hvorfor kan vi ikke ha et kort ord? Jeg tenker at man vil tenke at dette har noe med humanistisk forbund å gjøre. Mange ønsker å holde på navnet i den form det er i dag fordi det er noe som man har forbundet med foreningen i lang tid. Det er så det, men jeg mener at alle forandringer av en eller annen art tar tid å venne seg til... Nei, få et kort og greit ord, slik som svenskene har gjort! Heia «Humanistene»!!! Ha en herlig dag alle sammen :) Reidar Einarsen, Tønsberg I heftet 01/09 oppfordres det til debatt om navnebytte. Ikke lett å skrive kort med mindre man aksepterer følgende: «Jeg er sterkt imot!» Men det er nok også greit å få med noe begrunnelse. Først de korte argumentene. Nåværende navn er godt innarbeidet i folket, en endring vil forvirre. Det vil koste mye penger å foreta en slik navneendring, noen millioner, og det syns jeg ærlig talt kan brukes til noe mer fornuftig. Ikke alle er humanetikere Så litt mer utdypende. Ikke alle er humanetikere, eller humanister, for den del, men mange er faktisk humanister uten å være i nærheten av Human-Etisk Forbund. De er det ved sin handling og tanke i det daglige og sitt livsløp. Her synes jeg faktisk Kristian Horn har helt rett: «Enhver human-etiker er en humanist, men ikke enhver humanist er en human-etiker». At våre søsterorganisasjoner i utlandet ganske jevnt over har valgt «humanist» i sine organisasjongsnavn skyldes etter min mening, at de har et svakere forhold til etikkdelen rent språklig. Det betyr mindre på engelsk enn på norsk. De har ikke samme historiske bakgrunn for å vektlegge/definere «etikk» i sine tekster og dokumenter. Forslaget fra 2006, «Forbundets navn endres til Humanistisk Forbund», kan synes naturlig ut i fra et ønske om å bringe harmoni inn i alle seremonibegrepene. Humanistisk navnefest og så videre. Det blir for meg en konstruert motsetning. Det går utmerket å ha et egennavn på organisasjonen, Human-Etisk Forbund, mens man beskriver de forskjellige seremonier/aktiviteter som humanistisk i sine navn. Jeg forstår faktisk ikke hvor motsetningen (problemet) ligger? Her er jeg altså på klar kollisjonskurs med Tom Hedalen, fylkesleder i Buskerud. Han har som hovedargument at «humanisme i større grad enn humanetikk er en dekkende beskrivelse for mitt livssyn». For meg er det Fakta om VeTeBu Ve Te Bu Medlemmer nov Lokallag Konfirmanter Vigsler Navnefestbarn Folketall Areal (km 2 )

11 MEDLEMSBLAD FOR HUMAN-ETISK FORBUND VESTFOLD, TELEMARK OG BUSKERUD 11 omvendt, men jeg anser altså at dette ikke er relevant når det gjelder hva organisasjonene skal ha som navn. Det bør ikke endres! Ønsker ordet humanetikk inn i prinsipprogram Etter at heftet 01/09 kom i posten, har det vært landsmøte. Der kom navnedebatten opp via en debatt om tekst i dokumentene til landsmøtet (les mer på fritanke.no). Kort fortalt: «Bøe foreslo derfor på landsmøtet at redaksjonskomitéen skulle gå gjennom forslaget til prinsipprogram med sikte på å innarbeide begrepet humanetikk på mange av de stedene der det opprinnelig stod humanisme.» Bøes forslag ble vedtatt med stort flertall. (min understreking) Dette resulterte i at Levi Fragell brukte ord som «reaksjonært», «pinlig» og «bakstreversk» om vedtaket. På spørsmålet «Har du ingen forståelse for behovet for å få en likeverdig debatt om eventuelt navneskifte i 2011?:» svarer Fragell: «Prinsippvedtaket om at humanisme alene er navnet på livssynet vårt er allerede tatt. Men nå kommer altså de som tapte for en del år tilbake og skal ha omkamp. Det blir bakstreversk.» Og overser tydeligvis glatt at det er forbundets høyeste organ som har gått ham imot. Det kalles vanligvis arroganse. Verre er det at generalsekretær Kristin Mile sier: «Jeg synes det er synd at det ble vedtatt» Det tyder på at generalsekretæren ikke har forstått sin rolle og at hun desavuerer et landsmøtevedtak med en slik uttalelse. I sum så tyder det meste på at beslutningen om å endre navnet allerede er tatt, men noen har glemt å fortelle oss medlemmer at det er slik det blir. Så i navnedebatten finner jeg mye trøst i følgende vedtak 30/3/09 i Tønsberg lokallag av Human-Etisk Forbund: «Styret i Tønsberg lokallag går inn for at navnet Human- Etisk Forbund beholdes.» At spørreundersøkelsen i 2008 blant medlemmene om Human-Etisk Forbund burde bytte navn viste; ja (24,8%)/nei (37,4%)/vet ikke (37,8%), burde få noen til å sette bremsene på. En navneendring som ikke er fullgodt forankret, mer debatt trengs, vil bare være splittende og skadelig for organisasjonen. En slik debatt er viktigere enn om vi faktisk har endret navn i tide til vårt vertskap for IHEUs humanistiske verdenskongress. Li Simon, Gol Humanisme kontra human-etikk Humanisme og human-etikk er to så vidt forskjellige begreper, at de ikke kan forenes. Det er på tide at man blir oppmerksom på dette, og tar det opp til seriøs overveielse. Etikken oppstod med Sokrates i Grekenland ca år før år 0. Etikk kommer av Ethos=skikk og bruk, og riktig handlemåte i henhold til moralske verdier på absolutt alle livsområder. Ikke bare de menneskelige. Humanus er gresk og betyr menneskelig. Humanetikk må dermed bety en menneskelig innsats for det etiske. Om vi tar etikk alvorlig Humanisme ble navnet på en kulturstrømning i Italia ved middelalderens slutt, som førte bort fra den skolastisk/kristelige livsoppfatning, og gikk forut for renessansen. Nord for Alpene var det humanistene som forberedte reformasjonen. Humanismen og humanistene i dag er utelukkende opptatt av hva som angår mennesker, menneskerettigheter, forbruk og utnyttelse av alt på jorden. Dette er etter de samme kriterier som kristendom og islamisme, nemlig at mennesket er det største av alt, herre over alt og skapt i Guds bilde. Vi som har gått inn for Human-Etisk Forbund kan ikke gå med på å bli «humanister.» En human-etisk innsats omfatter nemlig både økosystemet, dyrerettigheter, plantevern, genmanipulasjoner, krigsvåpen, giftstoffer og så videre. Om vi tar etikk alvorlig. Det får være greit at HEF har «gravtalere.» Personlig har jeg vært det i en årrekke i Telemark. Det er også greit at vi tar oss av ungdommen i puberteten, feirer dem, slik alle folkeslag har gjort i uminnelige tider og kaller det «borgerlig konfirmasjon.» Personlig har jeg deltatt i dette i flere år i Hallingdal. MEN, hva skal vi med dåp og vielse som ivaretas på det beste av samfunnet. Og, hva skal vi med å oppfordre konfirmanter(noen utvalgte) til misjon i u-land. Det er bra å hjelpe, men ikke i regi av Human-Etisk Forbund. La ikke HEF bli til en slags ny religion HEF har nok å gjøre, og trenger ikke å «vokse», snarere å fordype seg i alle de økologiske/etiske påtrengende spørsmål. For alt i verden, la ikke HEF bli til en slags ny religion. Ære være de som stiftet forbundet, og la oss leve opp til navnet, å forsøke som mennesker(humane) å bevare moralen/etikken i den verden hvor vi er pattedyr som mange andre. Human-etikken og humanismen bør nok ta seg et oppgjør seg imellom. Alle de kristne kan jo kalle seg humanister. Jeg har sett det som noe enestående å være human-etiker. HEFtet har loddet stemningen HEFtet har loddet stemningen blant et utvalg av medlemmene, og tendensen er lik. Vi måtte lete for å finne noen som ønsket å bytte navn. Kjell A. Wiker, Lier Jeg begriper ikke at vi skal endre til humanist. Human- Etisk er for meg ganske klart, og jeg er hengt opp i det etiske. Det var sikkert en stor diskusjon blant lederne da de bestemte navnet. Moral(etikk) er ikke noens eiendom, og like mye min eiendom. De 10 bud er like mye HEFs eiendom som kirkens eiendom. Moral og etikk er veldig viktig for meg. Magne Jan Johansen, Tjøme Hvis vi ikke er i stand til å endre navnet vårt, ender vi opp som dogmatikere. Et navnebytte kan bety vitalitet. Jeg sier selv jeg er humanist, og medlem av Human- Etisk Forbund. Solveig Fløtten, Modum Jeg er skeptisk til et skifte av navn nå. HEF er en sterk merkevare jeg er redd for å miste.

12 12 MEDLEMSBLAD FOR HUMAN-ETISK FORBUND VESTFOLD, TELEMARK OG BUSKERUD Hvor og hva er dette? En HEFer på tur i verden fikk øye på dette bygget, og bare måtte ta et bilde og sende til oss. Er det noen som tør å gjette hvor bildet er tatt og hva slags bygg det er snakk om? Svaret kommer i neste HEFtet. Ditt svar kan sendes til Kryssord Riktig løsning sendes Human-Etisk Forbund, Postboks 482, 3101 Tønsberg eller på e-post: Vinneren trekkes, og får en bok, etter fritt valg, fra Humanist Forlag. Kryssordet er laget av Magne Jan Johansen. BILDER FISK RØYS INS- HANDEL TRU- MENT MONO- SERE- MONI PELS LAND LEG- EMS- DEL GLI POL ELV BE- LEGG SINKE AV- GIKK LIKE MERKE OVER- FALL- ER KOM- FORF- MUNE ATTER VINNE LY- RIKER KONGE EGEN EVENT. FIGUR INN- HEG- NING E.S. GANG- ART SVIND- LER PRO- NOMEN FUGL FJER- NER PREP. SPOR- TE GRI- PER Foto: Johannes Devold. OM- KRING ØK PRO- NOMEN Ny journalist i HEFtet Hei, jeg heter Stine Bjørndal Osnes, og er deres nye journalist i HEFtet. Jeg er 35 år, bor i Drammen, har tre små barn og en energisk fuglehund. Er opptatt av å reise, gå tur, brodere, lese og være ute i det fri rett og slett. Har alltid vært glad i å skrive og å formidle til folk, og min første redaktøroppgave hadde jeg i 1.klasse på barneskolen. Da ga jeg ut blad i nabolaget sammen med nabojenta. Etter det har det vært årbok, skoleblad, nettjournlist Norsk Lærerlag, informasjon i Nordisk Ministerråd i St. Petersburg, diverse annet og nå hos dere. For at bladet vårt skal bli best mulig, er jeg avhengig av innspill og tilbakemeldinger fra dere lesere. Send via organisasjonssekrtærene deres, så vil det komme til meg også til slutt. Tusen takk.

13 MEDLEMSBLAD FOR HUMAN-ETISK FORBUND VESTFOLD, TELEMARK OG BUSKERUD 13 Filosofikafé: -Er alle mennesker like mye verdt? -Er alle mennesker like mye verdt? Det var kveldens filosofiske spørsmål da 24 medlemmer i HEF møttes på filosofikafé torsdag 5. november på pizzarestaurant Jonas B. Gundersen i Drammen. Drammen og Lier lokallag stod for arrangementet. Tekst og foto: Stine Bjørndal Osnes Filosof Are Seljevold åpnet seansen med en betraktning: -Min erfaring med humanetikere er at de har mye å tenke på. Seljevold hadde nok rett i at humanetikere har mye å tenke på, for samtalen gikk livlig for seg, innimellom pizza, brus og jazzmusikk. De fleste hadde mye på hjertet, og særlig ble det diskutert kraftig rundt tematikken fornuft kontra følelser. Seljevold kunne avsløre fra filosofiens verden at man mener det er fornuften, tenkningen, som gir oss mennesker den verdi vi har. Kveldens verter, Herdis Midtbø Hvam og Johannes Devold, var storfornøyde med oppmøtet og engasjementet: - Dette var mye bedre oppmøte enn forventet, sa Devold. Vi er positivt overrasket.dette har vi ikke gjort før, men det frister til gjentakelse. Filosof Are Seljevold (t.v.) ledet den filosofiske samtalen. Hva er en filosofikafé? På en filosofikafé kommer man sammen for å snakke om filosofiske spørsmål. Det vil si spørsmål som ikke har noen faste svar. Med filosofen som livgiver gjennomføres en samtale med et tema man kommer fram til i fellesskap. Målet for samtalen er å få deltakerne til å snakke åpent sammen, bevege seg gjennom temaet og prøve sine synspunkter på hverandre. På stand med HEF under Elvefestivalen Tekst og foto: Stine Bjørndal Osnes Johannes Devold, Drammen og Lier, og Bjørnar Johansen, Eiker, var en av mange som stod på stand for HEF i Byparken under Elvefestivalen i Drammen helgen august. Det var fint vær, og mange hyggelige folk som kom innom. Devold kunne fortelle at det var mest seremonier og utmeldingsskjemaer folk spurte om. Ikke så stort trykk på vår stand, men vi viser oss frem og det er viktig nok, mente Devold. Mange av de som tar kontakt er allerede medlemmer, men også en del som har spørsmål om seremonier og lignende. Noen få vil diskutere livssyn. Det å lage til en stand er ikke så vanskelig. Ta kontakt med fylkeskontoret ditt om du ønsker mer informasjon om hvordan du kan gjøre det. De har alt fra materiell til gode råd. Johannes Devold, f.v., og Bjørnar Johansen møter glade mennesker på stand for HEF under Elvefestivalen i Drammen.

14 14 MEDLEMSBLAD FOR HUMAN-ETISK FORBUND VESTFOLD, TELEMARK OG BUSKERUD Til minne om Arne Wennerød Arne Wennerød døde 21. juli, nær 85 år gammel. Han var hele livet et aktivt menneske - aktiv på svært mange fronter. Human-Etisk Forbund i Vestfold har mye å takke Arne for. Han var med på stiftelsen av fylkeslaget i 1966, det først utenfor Oslo, og var sekretær de første årene. Han ledet deretter fylkeslaget i 13 år, fram til I 1977 kunne han ønske 22 konfirmanter velkommen til den første seremonien for Borgerlig konfirmasjon i Vestfold. Som leder var han en aktiv samfunnsdebattant, en glødende inspirator og en pliktoppfyllende organisator. Han ledet konfirmasjonsgrupper, og han holdt gravferdstaler. Denne tiden bidro han til at Vestfold ble et kraftsentrum i den humanistiske bevegelsen i Norge. Arne hadde alltid med seg sin lune humor og et oppkomme av gode historier, som han raust bød på, blant annet i vårt medlemsblad. Der hadde han sin faste spalte: Arnes hjørne. Det var alltid lett å be Arne om en tjeneste, og han stilte velvillig opp. Han var til det siste med på våre arrangementer, og hjalp til på dugnader. Mens han var leder i fylkeslaget satt han også i sentralstyret, og han var æresmedlem av Human-Etisk Forbund. Arnes innsats i vårt forbund var bare ett av et utall engasjementer. Han var alltid nøye med at det han deltok i det skulle gjennomføres ordentlig aldri noe venstrehåndsarbeid. Han var 16 år da Norge ble okkupert, og kom tidlig inn i motstandsarbeidet. Arne var sports- og friluftsmann to ganger norgesmester i roing. Helt til det siste var han med i trimgruppa på Teie to ganger i uka. Han hadde båt i Ollebukta, og var en bruker av skjærgården. I en alder av 82 år tok han sitt siste idrettmerke. Arne var en habil musiker sang og spilte fiolin - og opptrådte bl.a. med «Essogutta» i 25 år. Det gledet ham å glede andre på denne måten. Han var engasjert i politikk, og var med å stifte Sosialistisk Folkeparti i 1961, og satt i bystyret for SV. Han var aktiv i kampen mot atomvåpen og Nei til EU. Og han deltok i humanitært arbeid, først og fremst gjennom Civitan. Arne var en praktisk mann og gjorde mye på huset selv. Han snekret, murte og malte. Når alt dette var gjort, fikk han også tid til reiser til slekt i Canada og til syden, eller til storbyer, der han likte å besøke historiske steder. Og han tok seg - ikke minst - tid til familien. Arne så heller framover enn bakover og kunne glede seg over at det han hadde gjort hadde hatt betydning. Humanistisk konfirmasjon har nå blitt helt alminnelig, og SV er i regjering, bare for å nevne noe han har bidratt til å oppnå. Mange sitter igjen med gode minner om Arne. Han trodde ikke på noe liv etter dette, annet enn at han ville bli husket av oss som møtte ham og som han betydde noe for. Arne Wennerød blir savnet av mange, og minnet om ham vil leve lenge. Human-Etisk Forbund, Vestfold fylkeslag

15 MEDLEMSBLAD FOR HUMAN-ETISK FORBUND VESTFOLD, TELEMARK OG BUSKERUD 15 Navnefest, når og hvor i 2010 Ta kontakt med oss om du vil ha mer informasjon eller gå til og velg fylke. Vestfold Sandefjord Rica Park Hotell 14. februar og 26. september Nord-Jarlsberg Eidsfoss Hovedgård 6. mars og 23. oktober Tønsberg Hotell Klubben 21. mars og 7. november Larvik Herregården 17. april og 11. september Horten Sjømilitære Samfund 6. juni og 17. oktober Telemark Grenland Charlie Filmsenter i Porsgrunn 21. februar, 6. juni, 19. september, 21. november Midt-Telemark Gullbring Kulturanlegg 17. april og 16. oktober Buskerud Hallingdal Hemsedal bibliotek 3. januar Drammen og Lier, Union scene, Drammen 20. februar, 12. juni og 13. november Hurum og Røyken Steinerskolen i Røyken 17. april og 16. oktober Eiker og Modum og omegn Fossesholm, Vestfossen 17. april og 23. oktober Ringerike og Hole Ringerikes museum 5. juni Kongsberg og Numedal Bergverksmuseet 29. mai Med forbehold om endringer. Flere seremonier vil komme til i løpet av året. For tidspunkt for konfirmasjon, kontakt fylkeslaget eller gå inn på. Facebook-gruppe går Grønland 8. mars En Facebook-gruppe ble startet etter seminaret: «Bunad og Burka» i Sandefjord. Den skal være til støtte for Amal Adens kampsak om at islams syn på kvinner og barn må endres. Initiativtagerne, Vivi-Ann Vindal, Telemark, og Anne-Rita Kjeang, Vestfold, ønsker å samle så mange som mulig for å gå gjennom innvandrerbydelen Grønland i Oslo sammen med Amal Aden på selveste kvinnedagen 8.mars. Med Facebook-gruppen ønsker de å sette fokus på kvinner og barns rettigheter, som for eksempel med absolutt meldeplikt om vold. Ta kontakt med en av dem via Facebook, så kan du melde deg på du også. Fra gamle dager Fra fylkesstyreprotokollen i Vestfold, oktober 1967: «Styret drøftet muligheten for å gjøre borgerlig konfirmasjon kjent blant ungdommen, f.eks. ved oppslag på skolene, men helst også ved annen aktivitet som studiegrupper og foredrag.» Kontaktinformasjon ORGANISASJONSssekr. Vestfold, Telemark og Buskerud Anne Meklenborg Konfirmasjonstelefonen Kontorsted: Vestfold fylkeskontor, Tønsberg E-postadresse: Du finner mer info om både det enkelte fylkeslag og lokallagene på. Der ligger også kontaktinfo til det enkelte lag, navnefestansvarlige, konfirmasjonsansvarlige, og diverse annet. Gå inn på ditt fylkeslag, så får du tak i mer informasjon. Kanskje akkurat den informasjonen du var ute etter, og kanskje litt til.

16 16 MEDLEMSBLAD FOR HUMAN-ETISK FORBUND VESTFOLD, TELEMARK OG BUSKERUD Returadresse: Human-Etisk Forbund Postboks 482, 3101 Tønsberg Årsmøteinnkallinger 2010 Fylkesårsmøtene er åpne for alle medlemmer. Men, for å har stemmerett på fylkesårsmøtet, må du være valgt delegat fra årsmøtet i lokallaget. Til info, og vel møtt! Vestfold Fylkeslag 11. mars 2010, kl.19, Frimurelogens selskapslokaler, Kammegt. 4, Tønsberg Telemark Fylkeslag 20. mars 2010, kl.11, Lifjellstua. Buskerud Fylkeslag 14. mars 2010, kl.10, Holmsbu fjordhotell Årsmøter i lokallagene Lokallagene innkaller med dette sine medlemmer til årsmøter Saker som skal behandles ifølge vedtektene er: 1. Konstituering 2. Årsberetning for Regnskap for Valg av tillitsvalgte til styre, valgkomité, revisor og delegater til fylkesårsmøtet. 5. Innkomne forslag. Frist for innsending av saker til behandling er 4 uker før årsmøtet. Vestfold Nord-Jarlsberg: Tønsberg: Larvik og Sandefjord: Telemark Grenland: Midt-Telemark: Vest-Telemark: Notodden: Kragerø: Tinn: Buskerud Modum og omegn: Eiker: Kongsberg og Numedal: Hurum og Røyken: Hallingdal: Drammen og Lier: Ringerike og Hole: 16. februar 2010, kl februar 2010, kl.19, fylkeskontoret 25. februar 2010, kl februar 2010, kl. 18, Hotell Høyers 11. februar 2010, kl. 19, Pizzafjoset 12. februar 2010, kl. 19, Vinjekroa 18. februar 2010, kl. 20, Nopro Sted og tidspunkt kommer senere 23. februar 2010, kl. 19. Sted kommer senere 9. februar 2010, kl. 19, Kongsfoss pensjonat 10. februar 2010, kl. 19, Samfunnshuset i Mjøndalen 10. februar 2010, kl. 19, Formannskapssalen, Kongsberg rådhus 16. februar 2010, kl. 19, Kornmagasinet i Røyken 4. mars 2010, kl.19, Thon Hotel Ål 17. februar 2010, kl. 19, Fylkeskontoret, Torgeir Vraas pl. 6, Drammen 10. februar, kl. 19, Ringerike gjestegård

Nr 3/4 2013. Medlemsblad for fylkeslagene i Akershus og Oslo

Nr 3/4 2013. Medlemsblad for fylkeslagene i Akershus og Oslo Nr 3/4 2013 HUMANUS Medlemsblad for fylkeslagene i Akershus og Oslo 2 LEDER Strategisk blikk gir nye tiltak Som tidligere omtalt her i bladet, har det vært nedsatt et strategiutvalg i Oslo som har sett

Detaljer

Gir vi nok plass til tanken?

Gir vi nok plass til tanken? #3 23 Medlemsmagasin for Human-Etisk Forbund Gir vi nok plass til tanken? Dette nummeret er i sin helhet viet til tanker, samtaler, mening og filosofi. Pluss en fyldig presentasjon av Human-Etisk Forbunds

Detaljer

Tema: KUNST - OPPLEVELSE - MENING. Høsttanker Julefest Årsmøter 2012 NR. 2 /2011

Tema: KUNST - OPPLEVELSE - MENING. Høsttanker Julefest Årsmøter 2012 NR. 2 /2011 M e d l e m s b l a d f o r H u m a n - E t i s k F o r b u n d V E S T F O L D T E L E M A R K B U S K E R U D NR. 2 /2011 Høsttanker Julefest Årsmøter 2012 Tema: KUNST - OPPLEVELSE - MENING fforleden

Detaljer

Tema Livssynspolitikk handler om hvordan vi skal greie å leve. sammen. i det flerkulturelle samfunnet. Kan det tenkes noe mer fundamentalt?

Tema Livssynspolitikk handler om hvordan vi skal greie å leve. sammen. i det flerkulturelle samfunnet. Kan det tenkes noe mer fundamentalt? #4 23 Medlemsmagasin for Human-Etisk Forbund Tema Livssynspolitikk handler om hvordan vi skal greie å leve sammen i det flerkulturelle samfunnet. Kan det tenkes noe mer fundamentalt? Side 40 NORDIC ECOLABEL

Detaljer

Mange aktiviteter i HEF! HUMANUS

Mange aktiviteter i HEF! HUMANUS Nr 1 2012 HUMANUS Medlemsblad for fylkeslagene i Akershus og Oslo Mange aktiviteter i HEF! HUM-koret ønsket «Velkommen til byen» Side 6 Spillkveldene på Humanismens hus Side 10 Medlemsprofilen: Liv Torill

Detaljer

KPF-kontakten. Organ for Kristent Pedagogisk Forbund Nr. 3/2006 Årgang 26

KPF-kontakten. Organ for Kristent Pedagogisk Forbund Nr. 3/2006 Årgang 26 TEMA KPF-kontakten Organ for Kristent Pedagogisk Forbund Nr. 3/2006 Årgang 26 Skolens og barnehagens formål SKAL SKAL-IKKE Små barn og solidaritet K P F - k o n t a k t e n et t i d s s k r i f t f o r

Detaljer

#4 2012 Medlemsmagasin for Human-Etisk Forbund. ( Hvem bestemmer om jeg skal lese dette magasinet? )

#4 2012 Medlemsmagasin for Human-Etisk Forbund. ( Hvem bestemmer om jeg skal lese dette magasinet? ) #4 2012 Medlemsmagasin for Human-Etisk Forbund ( Hvem bestemmer om jeg skal lese dette magasinet? ) MILJØMERKET 541-004 TRYKKSAK Leder # 4 November/Desember 2012 F Corbis / NTB Scanpix Fri tanke Medlemsmagasin

Detaljer

UGANDA: Tidligere korgutt leder Guds barnehær.

UGANDA: Tidligere korgutt leder Guds barnehær. # 01 / 2005 TEMA: KRL fins det en oppskrift på et samlende fellesfag? UGANDA: Tidligere korgutt leder Guds barnehær. USA: Muslim og skyldig inntil det motsatte er bevist. s. 10-17 s. 20-21 s. 26-27 s.

Detaljer

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling NERVEN - Angstringen Norges deltakeravis - Forum

Detaljer

UNDER UTDANNING STUDENT UTVEKSLING. Pedagogstudentenes medlemsblad nr. 1/05. kjapt nåværende AU.

UNDER UTDANNING STUDENT UTVEKSLING. Pedagogstudentenes medlemsblad nr. 1/05. kjapt nåværende AU. Pedagogstudentene har fått nytt arbeidsutvalg. Ved Pedagogstudentenes landsmøte i mars ble det også valgt nye representanter til arbeidsutvalget (AU). Siden den tid har det allerede vært utskiftninger

Detaljer

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge FOLK / 3 / 2014 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20 Meir enn medgangssupporterar SIDE 69 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

BARNA ER KLAR FOR VALGKAMP!

BARNA ER KLAR FOR VALGKAMP! Nr. 2 2013 BARNA ER KLAR FOR VALGKAMP! Valget og PRESS LNU: Bruk stemmeretten din Intervju med Marco Elsafadi Bildeserien: Barnekunstmuseet INNHOLD 04 06 08 10 12 14 18 20 22 24 26 28 30 PRESS siden sist

Detaljer

FRI TANKE 50 HUMAN-ETISK FORBUND ÅR 01-06 TEMA: Statskirken kan bestå Side 4. Tumyr får ingen beklagelse Side 6. FRIHETSAKSJONEN Side 18-19

FRI TANKE 50 HUMAN-ETISK FORBUND ÅR 01-06 TEMA: Statskirken kan bestå Side 4. Tumyr får ingen beklagelse Side 6. FRIHETSAKSJONEN Side 18-19 FRI TANKE Humanistisk vigsel 2004 Grunnlegger Kristian Horn Medlemsavis for Human-Etisk Forbund 01-06 Statskirken kan bestå Side 4 Tumyr får ingen beklagelse Side 6 FRIHETSAKSJONEN Side 18-19 Kommer religion

Detaljer

Menighetsbladet Juni 03/2015

Menighetsbladet Juni 03/2015 Menighetsbladet Juni 03/2015 Side 11-14 Nytt alphakurs side 4 festen i kirka SIDE 6 Musikerparet Krisztina og Sigmund Eikeset side 18-19 kunstner Åse Sandvikmoen side 20-21 leder Menighetsbladet Redaksjon:

Detaljer

PORTRETTET: LIV TØRRES. Humanist-lobbyistene i Washington DC s.8 Humanismens tenkere del 1: Sokrates s.62

PORTRETTET: LIV TØRRES. Humanist-lobbyistene i Washington DC s.8 Humanismens tenkere del 1: Sokrates s.62 #2 2015 MEDLEMSMAGASIN FOR HUMAN-ETISK FORBUND Humanist-lobbyistene i Washington DC s.8 Humanismens tenkere del 1: Sokrates s.62 Nestlederen i Kirkerådet er mor til nestlederen i Humanistisk Ungdom s.

Detaljer

HOLISTEN. Medlemsblad for Holistisk Forbund, www.holisme.no. Nr 2/2013.

HOLISTEN. Medlemsblad for Holistisk Forbund, www.holisme.no. Nr 2/2013. HOLISTEN Medlemsblad for Holistisk Forbund, www.holisme.no. Nr 2/2013. Redaktørens spalte Kjære lesere Hovedstyret har vedtatt en forenklet utforming av dråpe på vei ned mot vannflate med ringer, altså

Detaljer

Menighetsbladet Februar 01/2015

Menighetsbladet Februar 01/2015 Menighetsbladet Februar 01/2015 BISPEVISITAS side 4 Soul Children Party! side 9 menighetsfest 18. april SIDE 10 NYE MEDARBEIDERE side 17 OG 18 Et omsorgsmenneske takker av side 24 Leder Menighetsbladet

Detaljer

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Apgj 22, 16. Nr. 11 desember 2009 Årgang 105

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Apgj 22, 16. Nr. 11 desember 2009 Årgang 105 De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 11 desember 2009 Årgang 105 Elin Tømmerbakk opplever misjonskall og skal til Swaziland i Afrika. LES MER SIDE 8-11 Misjonshuset i Moss var arrangør for en vellykket

Detaljer

... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen...

... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen... ... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen... Innhold: side: Selvhjelpsgruppa et mentalt treningsstudio Måtte gjøre noe... Å akseptere fortid som fortid... Det viktigste er å våge det du ikke

Detaljer

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 1. dag fredag 5.4.2013 Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay ønsket velkommen: Kjære

Detaljer

Med egen fane i 17. mai-toget side 4

Med egen fane i 17. mai-toget side 4 juni 2011 Med egen fane i 17. mai-toget side 4 Les også om blant annet Overraskelse i Os side 8 Ikke la deg lure side 12 Modige undommar i Sogn & Fjordane side 14 Vi er mange Jeg kom nylig over en oversikt

Detaljer

Reflekterende team som hedrende seremoni

Reflekterende team som hedrende seremoni Reflekterende team som hedrende seremoni Geir Lundby I denne artikkelen vil jeg presentere hvordan ideen om det reflekterende teamet har blitt plukket opp og utviklet innenfor narrativ praksis. Jeg vil

Detaljer

engasjement fra hjertet

engasjement fra hjertet for barn og unges psykiske helse Nr. 1 // 2013 92. årgang MAGASINET VOKSNE FOR BARN De er unge, de er engasjerte og de er frivillige elevmentorer i Drømmeskolen Helen Bjørnøy i Frivillighet Norge: Mitt

Detaljer

Mangfold i skole og barnehage. UnderUtdanning. Tema. Kina en nasjon i utvikling. Reisereportasje: Nordisk treff i Århus. Trygghet til mangfold

Mangfold i skole og barnehage. UnderUtdanning. Tema. Kina en nasjon i utvikling. Reisereportasje: Nordisk treff i Århus. Trygghet til mangfold P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 3 2008 Nordisk treff i Århus Reisereportasje: Trygghet til mangfold Det kulturelle mangfoldet i barnehagen Kina en nasjon i utvikling

Detaljer

Døves Tidsskrift. Nr. 2-2014 Utgiver: Norges Døveforbund Årgang 95

Døves Tidsskrift. Nr. 2-2014 Utgiver: Norges Døveforbund Årgang 95 Døves Tidsskrift Nr. 2-2014 Utgiver: Norges Døveforbund Årgang 95 Side 4 Døves Tidsskrift 2-2014 Side 6 Side 16 Side 03 Leder: Godt årsmøtet Side 04 Tegnspråkhus i Oslo? Side 05 Får vi språklov? Side 06

Detaljer

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO INNHOLD Håndbok for lokale ungdomsråd i Oslo 4 Hva er et ungdomsråd? 5 Rollene

Detaljer

Vi velger. SAMFUNNSFAG Kapittel 6. Læreplanmål

Vi velger. SAMFUNNSFAG Kapittel 6. Læreplanmål SAMFUNNSFAG Kapittel 6 Vi velger 92 SAMFUNNSFAG Kapittel 6 VI VELGER Her skal du lære: om å ta gode valg om hvorfor vi har regler om hva vi kan være med på å bestemme om hvem som bestemmer på skolen, hjemme

Detaljer

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus.

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 1 januar 2010 Årgang 106 Tor André Bergmann er ny ungdomspastor på Saron Åkrehamn. SE MER SIDE 12-13 Reidar Gamst setter i lederskolen fokus på lederskap og

Detaljer

Nr. 1-2008. KirkeNytt FOR TROMSØ

Nr. 1-2008. KirkeNytt FOR TROMSØ Nr. 1-2008 KirkeNytt FOR TROMSØ Når muslimer vil be Har du tenkt på det? Redaktør Svenn A. Nielsen En gang sendte vi misjonærer til Afrika, Asia, Kina og India. De ville hedningene skulle bli som oss.

Detaljer