TURISTMAGASIN / TOURIST MAGAZINE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TURISTMAGASIN / TOURIST MAGAZINE"

Transkript

1 Drammen TURISTMAGASIN / TOURIST MAGAZINE The River City Historie / History Kultur / Culture Shopping / Shopping Aktiviteter / Activities Spisesteder / Restaurants Hoteller / Hotels Sport / Sports Natur / Nature

2 Drammen 200 år Like a fine wine, Drammen improves with the passing years

3 HISTORIE / HISTORy 02-03

4 Velkommen til Elvebyen Drammen Welcome to Drammen the River City Drammenselva var grunnlaget for at byen vokste fram. Drammen har stolte tradisjoner som sjøfarts- og havneby. Fra å være en vannvei som delte byen i to er elva i dag et hovedelement i byutviklingen. Langs breddene på begge sider er det opparbeidet strandpromenade, turstier og elvepark i hele 13 kilometers lengde. Dette er drammensernes nye utfartsområde, med den prisbelønte gangbrua Ypsilon som det absolutte høydepunkt. Et nytt veisystem leder gjennomgangstrafikken utenom bykjernen. Mange nye boligprosjekter er reist i sentrum og viktige byrom er oppgradert. Og resultatet...et sprudlende sentrum. Her finner du bruktmarked, torgsalg, konserter og arrangementer, skøytebane om vinteren og alskens aktiviteter, en lang rekke ulike serveringssteder, kino og ikke minst Norges vakreste teater. Ved det sydlige bruhodet på gangbrua Ypsilon ligger Papirbredden Drammen kunnskapspark, med et av Norges mest moderne biblioteker. Vegg i vegg ligger kulturmagneten Union Scene, og vil du overnatte her, ligger et splitter nytt hotell et steinkast unna. I Drammen har vi nærmest alt på ett sted. Hvis du foretrekker stillheten, er det bare fem minutters gange fra Bragernes torg til de nærmeste turstiene i Drammensmarka. Og om vinteren kan vi skilte med to alpinanlegg, kilometervis med godt preparerte skiløyper og stor kunstfrossen skøytebane. Ta en tur vi vil gjerne gi deg en liten smakebit av hva Drammen har å by på! Som ordfører ønsker jeg deg hjertelig velkommen til Elvebyen Drammen. There would be no Drammen if it were not for the Drammen river. The city has a long and proud tradition as a port and maritime centre. Where once the river was a waterway dividing the town in two, it is now a key element in Drammen s urban development. Today, the people of Drammen can enjoy 13 km of promenades, footpaths and parks flanking the river on both sides, as well as the award-winning Ypsilon footbridge. A new by-pass leads through traffic away from the city centre. In recent years a lot of new housing has been built in the downtown area, while important urban spaces have been upgraded. And the result is a vibrant city centre. Here you will find market stalls selling everything from second-hand goods to fresh farm produce, concerts and events, an open-air skating rink that is also the venue for a host of different activities in summer, a wide variety of restaurants, cafes and bars, a cinema complex and, not least, Norway s most beautiful theatre. At the southern end of the Ypsilon footbridge lies Papirbredden, Drammen s knowledge park, which boasts one of Norway s most modern libraries. Right next door is Union Scene, a magnet for cultural happenings. And if you want to stay the night, a brand new hotel is just a stone s throw away. In Drammen we have practically everything all in one place. If you prefer the peace and quiet, a five-minute walk will take you from the bustling market stalls of Bragernes Torg to the nearest footpaths wending into the unspoilt forests of Drammensmarka. And in winter we can boast no less than two alpine skiing centres, kilometres of well-prepared cross-country skiing trails and a large open-air skating rink. Come pay us a visit and let us give you a taste of what Drammen has to offer! As mayor, I would like to welcome you to Drammen, the River City. Tore Opdal Hansen, ordfører

5 InnHOld / contents Drammen 200 år 4 Velkommen til Elvebyen Drammen Welcome to Drammen the River City 6 En historisk by A city with a story to be told 8 Sterke tradisjoner i generasjoner Traditions passed down through generations 10 Havnebyen The Port of Drammen 12 Drammen Kunnskapsbyen Building knowledge 16 Nord-Europas største torg The largest main square in Northern Europe 18 Midt i byen You are still in the heart of the city 20 Bruenes by The city and the bridges 22 Skulpturer & monumenter Sculptures & monuments 24 La Scala i miniatyr La Scala in miniature 26 Live 28 Kun minutter fra byen Only minutes away 30 Miljøbyen A fresh take on the urban environment 32 Naturopplevelser Back to nature 34 Lystgårdene The joys of country living 36 Kirkelig historie Church history and architecture 38 Til evig tid In celebration 40 Fiskeeldorado Drammen river one of the best fishing spots in Norway 42 Én by, fire årstider One city, four seasons 44 Den aktive byen Always something to do 46 Festivalbyen No modern city without festivals 48 Eksotiske Drammen Where cultures come together 50 Eventyret SIF og DHK High level sports 52 Knutepunkt All roads lead to Drammen 54 Innenfor 60 minutter Less than 60 minutes away 56 Go shopping 60 Overnatting Sweet dreams 62 Spisesteder Where to eat 64 Guide Utgiver: Drammen kommune Produksjon: Tibe Drammen Foto: Torbjørn Tandberg, Arild Sønstrød, Birgitte Simensen Berg, Fredrik Bekken, Jo Sællæg, Tom Atle Bordevik, Lisa Sellin, Nils Maudal, Øyvind Risvik, Rune Folkedal, Svend Wiig Langen, Marianne Hove, Devegg Ruud, Tore Sandberg, Sven-Erik Røed, Tone Sverreson Ørmen, Silje Holmsen, May Britt Sørensen, Digital Sport, Drammens Museum, Drammens Tidende.

6 En historisk by A city with a story to be told Elven, fjorden, dalen og skogen skapte Drammen. Tjærebrenning, tømmerfløting og trelasthandel la grunnlaget for byens eksistens. Det er sagt med rette: Drammenserne lærte verden å skjære trelast. Ingen havn i Norge hadde så mange utenlandske anløp for å hente trelast. Bønder, sjømenn og handelsfolk bosatte seg på hver side av elven som gikk gjennom dalen. De små bysamfunnene Bragernes og Strømsø ble slått sammen 19. juni To år etter sto den første bybroa ferdig, 303 meter lang og 6,6 meter bred. 12. juli 1866 brøt den store bybrannen ut. 388 hus brant ned og 5000 mennesker ble husløse. Bragernes kirke brant ned til grunnen, og en fortvilet sogneprest, eventyrsamleren Jørgen Moe, lå knelende i bønn ved alterringen, og måtte til slutt tvinges ut. Brannen la grunnlaget for nyregulering av byen. De tette trehusmiljøene og smale gangene mellom kvartalene ble erstattet av brede tverrgater. Bragernes torg ble bygd med ekstra stor bredde for å hindre at nye branner spredte seg. Markedene i Drammen har lang tradisjon. Bragernes torg ble et naturlig samlingspunkt, med strenge lover for sømmelig oppførsel. Banning, fyrverkeri, snøballer, lufting av sengeklær, bading i det fri, klatring i lyktestolper og høyrøstet sang var forbudt. Informasjon / Information

7 HISTORIE / HISTORy The river, the fjord, the valley and the forest created Drammen. Tar burning, log floating and the timber trade laid the foundations for the city s existence. There is a lot of truth in the old saying: Drammen taught the world to cut timber. No other port in the country saw the arrival of so many foreign ships coming to fetch Norwegian wood. Farmers, seafarers and merchants came to live on both sides of the river which ran through the valley. On 19 June 1811 the small village communities of Bragernes and Strømsø merged, and two years later the city s first bridge was completed: 303 m long and 6.6 m wide. On 12 July 1866 a fire swept the city, destroying 388 houses and leaving 5000 people homeless. As Bragernes Church burned to the ground, the minister, folk-tale collector Jørgen Moe, knelt in despair at the altar rail praying until he was finally forced to leave. The fire paved the way for new city ordinances. The tightly packed wooden buildings separated only by narrow alleyways were replaced by a grid of broad streets. The market square, Bragernes torg, was made extra wide to prevent any new fire from spreading. Drammen s markets have a long tradition. Bragernes torg was a natural meeting place, with no unseemly behaviour allowed. Swearing, fireworks, snowballs, the airing of bedclothes, outdoor bathing, climbing lampposts and raucous singing were all strictly prohibited. >>

8 Sterke tradisjoner i generasjoner Traditions passed down through generations Drammen var en by full av tobakksfabrikker, brennerier og bryggerier. Tolv tobakksfabrikker produserte pund tobakk i I 1822 hadde byen hele tjue akevittbrennerier. Over én million potter brennevin ble tappet. Én pott er 0,96 liter. 12. august 1846 kjøpte Franz Tandberg et brennevinsbrenneri med inventar, fjøs og vannskur. Syv år etter la han om til ren destillasjon, samtidig som han startet et tobakksspinneri. Han måtte søke kong Karl og fikk bevilget myndighet i I 1873 opprettet han Drammen Glassverk for produksjon av flasker til Drammens bryggerier og destillerier. I tillegg til akevitt ble det produsert både konjakk, whisky, bitter og likør. Norges eldste bryggeri ble grunnlagt i 1834, og i 1860 ble det overtatt av bondegutten Poul Lauritz Aass. Han leverte trelast og skipsproviant, drev bakeri og et lite bryggeri, og solgte korn og malt til lokale ølbryggere. Bryggeriet hadde ingen emballasje og solgte derfor pottøl til innbyggerne som hentet dette i både bøtter og spann. Franz Tandbergs akevitt er fremdeles i salg, med navnet Drammensakevitten. Aass Bryggeri har sin egen akevitt, Lauritz. Drammen was a city full of tobacco factories, distilleries and breweries. The city s 12 tobacco factories produced 250,000 lb of tobacco in In 1822 Drammen boasted 20 aquavit distilleries, and over one million pots of liquor were produced. One pot equals 0.96 litres. On 12 August 1846 Franz Tandberg purchased a distillery with all fixtures and fittings, cattle and water sheds. Seven years later he switched to clean distillation, at the same time as he started a tobacco spinning works. He had to apply to King Karl for a licence, which he received in In 1873 he founded a glassworks, Drammen Glassverk, to produce bottles for Drammen s breweries and distilleries. In addition to aquavit, brandy, whisky, bitters and liqueurs were produced. Norway s oldest brewery was founded in In 1860 it was taken over by farmer s boy Poul Lauritz Aass. He supplied timber and ship s provisions, ran a bakery and a small brewery, and sold corn and malt to the local beer makers. Since the brewery had no bottling facilities, beer was sold by the pot to the city s inhabitants, who brought their own buckets and pails to put it in. Franz Tandberg s aquavit is still on sale today, under the name Drammensakevitt. Aass Bryggeri has its own brand of aquavit, called Lauritz.

9 HISTORIE / HISTORy 08-09

10 Havnebyen The Port of Drammen Rundt 1900 var Drammen en av landets viktigste eksporthavner, spesielt for treindustrien, med fokus på cellulose og papir. I Drammensvassdraget var det 22 bedrifter som skipet ut over Drammen havn. NSB var tidlig en av de viktigste samarbeidspartnerne i utbyggingen av kaianlegget. De ønsket blant annet gods ut og kull til damplokomotivene inn. Drammen havn hadde til slutt over fire kilometer med jernbanespor. Drammen ble derfor en meget viktig eksporthavn til midten av 60-årene, med mange linjeskip ut til den store verden. De første bilene kom til Drammen Bilhavn i I løpet av femti år har det gått over to millioner biler gjennom Drammen Bilhavn, som nå heter Autolink. 70 prosent av alle nye biler til Norge kommer gjennom Drammen havn. Hele anlegget på Holmen er på kvadratmeter, og den største containerkranen har en kapasitet på 100 tonn. By around 1900 Drammen had become one of the country s most important ports, particularly for exports of cellulose and paper. Along the course of the Drammen river there were 22 companies whose products were exported from the Port of Drammen. NSB, the national railway company, quickly became one of the port s most important partners when it came to extending its dock facilities. NSB wanted freight shipped out and coal for its steam locomotives brought in. In the end the Port of Drammen had more than 4 km of railway tracks. The city was an extremely important export port until the mid 1960s, with a great many cargo ships sailing the seven seas. The first shipment of cars arrived at Drammen Bilhavn in During the 50 years since then, more than 2 million cars have arrived at Drammen s car dock, which is now called Autolink. 70 per cent of all new cars in Norway still arrive through the Port of Drammen. The entire Holmen facility covers 500,000 m 2, and the largest container crane can lift up to 100 tonnes.

11 HISTORIE / HISTORy Informasjon / Information

12

13 JUBIlEUM / celebration juni i 2011 skal Drammen feire sin store 200-årsdag, med luftakrobatikk, rock, lokale amatører, profesjonelle musikere, historiske tablåer, humor, veteranbiler, dans, rock, klassisk musikk og lokale matretter gjennom 200 år. Alt dette skal smeltes sammen til tidenes bursdagsfest. Vi ønsker alle velkommen. On 19 June 2011 Drammen will celebrate its bicentenary with aerial acrobatics, local amateurs, professional musicians, historic tableaux, humour, veteran cars, dance, rock and classical music, and local foods through 200 years. All this will come together in the biggest birthday celebrations ever. And everyone is invited to join in.

14 Kunnskapsbyen Building knowledge Drammen Kunnskapspark, Papirbredden, er en viktig og strategisk satsing på kunnskap og innovasjon i Drammensregionen. Kunnskapsparken legger til rette for et unikt samspill mellom utdanning, forskning og næringsutvikling, og er et godt eksempel på et kreativt og fruktbart samarbeid mellom myndigheter, høgskole og næringslivet. Bildet av Drammen var lenge preget av byens store trafikk- og miljøutfordringer. Konkurransen Drømmen om Drammen åpnet imidlertid byens øyne for de muligheter elva og det gamle industriområdet Grønland hadde. I dag er Drammenselva så ren at du kan både fiske og bade i den. Mesteparten av trafikken går ikke lenger gjennom sentrum, men i tunnel gjennom de to åsene. Bragernes torg har igjen blitt en attraktiv møteog markedsplass for både besøkende og byens befolkning. Det er bygget flere nye sykkelveier gjennom byen og søndagsturen kan nå nytes langs nye innbydende elvepromenader. De fysiske endringene av byen ga også rom for å tenke nytt omkring byens identitet. Det var en bevisst tanke at kunnskapsmiljøet i Drammen måtte styrkes. I 2004 gikk et enstemmig bystyre inn for å satse for fullt på utviklingen av en kunnskapspark på Grønland og i 2007 åpnet Papirbredden - Drammen kunnskapspark. Informasjon / Information

15 Papirbredden is an important strategic initiative to foster knowledge and innovation in the Drammen region. The Papirbredden knowledge park represents a unique partnership between education, research and business development, and is a good example of a creative and fruitful collaboration between local government, academia and commercial interests. Drammen s image was long dominated by the city s considerable traffic and environmental challenges. However, the Dream of Drammen competition opened the city s eyes to the opportunities which the river and the old Grønland industrial area offered. Today the Drammen river is so clean you can both fish and bathe in it. Road traffic no longer chokes the city centre. Most of it is routed via tunnels through its surrounding hills. Bragernes torg is once again an attractive meeting and marketplace for both visitors and the city s inhabitants. Several new cycle paths have been built through the city, and Sunday walks can also be enjoyed along the inviting new river promenades. These improvements to Drammen s physical environment also prompted a new way of thinking about the city s identity. It was decided that Drammen s knowledge-based environment should also be enhanced. In 2004 the city council unanimously voted to invest heavily in the development of a knowledge park in the Grønland district. And in 2007 Papirbredden was opened. KUnST & KUlTUR / ARTS & culture 14-15

16 Nord-Europas Northern Europe s largest main square Brüssel har sitt Grand Place, København har sitt Kongens Nytorv og London sitt Covent Garden. Drammen har Bragernes torg, Nord-Europas største og kanskje vakreste torg. Her samles drammenserne for å treffe gode venner; her slapper de av på en av de mange utekafeene; her lytter de til de mange torgsangerne, fra Frelsesarmeen til hip hop og fargerike fløytespillere fra Sør-Amerika. Men Bragernes torg er først og fremst et sted hvor man kan handle. Blomster, frukt og grønnsaker, spekepølser og nylagte egg skifter eiere hele dagen. Det er en fortsettelse av det gamle markedet hvor bønder og byfolk utveksler varer og tjenester. Ved Bragernes torg ligger de viktigste bygningene, og her møtes veiene. Torget er blitt kalt for Drammens smil, byens ryggrad, byens navle og hjerte. Bildet med Torgseilet, tårnbygningene, kirken og åsen som reiser seg stolt i bakgrunnen, er byens kjennetegn. Der andre byer har sitt signalbygg, har Drammen sitt signalmiljø. Dagens utgave av Bragernes torg ble til etter den store bybrannen i 1866, da det meste av Bragernes ble ødelagt. Brannen ga byen en glimrende sjanse til å etablere et stort torg. Grunnen til at torget ble så stort, var at ilden ikke skulle klare å springe over fra den ene bygningen til den andre om ulykken var ute. Av samme grunn ble torget beplantet med to rekker med trær som skulle kunne fange opp gnister. Bragernes torg ble kåret til Norges beste uterom i 2005.

17 SEVERdIGHETER / ATTRAcTIOnS største torg Brussels has its Grand Place, Copenhagen has Kongens Nytorv, while Drammen has Bragernes torg, northern Europe s largest and perhaps most beautiful main square. This is where the people of Drammen come together to meet friends, relax at one of the many pavement cafes and listen to street musicians ranging from the Salvation Army to hip hop performers and colourful South American pan-pipers. But Bragernes torg is first and foremost a place to shop. Flowers, fruit and vegetables, cured sausage and new-laid eggs change hands all day long. It is an extension of the old market where farmers and city folk exchanged goods and services. Some of the city s most beautiful buildings line the market square, and this is where the roads meet. It has been called Drammen s smile, its backbone, its heart and soul. The market canopy, the towered buildings, the church and the hill rising proudly in the background, are city landmarks. Where other towns have an iconic building, Drammen has an iconic milieu. Today s Bragernes torg was built after the great city fire of 1866, which destroyed most of the Bragernes district. The fire gave the city an excellent opportunity to create a huge market square. Its size had a purpose, to prevent fire from jumping from one building to the next. That was also why it was lined with two rows of trees, to catch any sparks or flying embers. Bragernes torg was awarded the prize for Norway s best outdoor space in 2005.

18 You are still in the heart of the city Midt i byen Informasjon / Information

19 SEVERdIGHETER / ATTRAcTIOnS Drammen har gjennom tidene hatt mange tilbud til de som ville kjøle seg ned med et forfriskende bad - både inne og ute. Elva, fjorden og de mange tjernene i Drammensmarka er blitt flittig brukt når sommeren ble for varm. Det var badehus, svømmehaller og en rekke friluftsbad. Nå har badelivet fått sin renessanse. I dag kan Drammen by på Bragernes Elvepark, en sandstrand full av latter, lek og liv. Byen har fått sitt Copacadrammen, et område som strekker seg fra Bybrua og østover til Holmenbrua. Bragernes Elverpark er grønne plener, stauder med vakker blomstring, flotte spaserstier, badebrygger og gyllenhvite små strender. Glade rop fyller sommerluften, og på benkene sitter foreldre og besteforeldre, unge og gamle og leser sine aviser eller gir hverandre sin kjærlighet, i sanden leker barnebarn med spann og spade, og på plenen spilles det både boccia, sandvolleyball og badminton. Drammen has always had much to offer those who wished to cool down with a refreshing dip both indoors and out. The river, the fjord and the many ponds in the surrounding Drammensmarka forest have been much used when the summer temperatures climbed too high. Now lovers of the wet element have something new to enjoy. Today Drammen has Bragernes Elvepark, a riverside park with a sandy beach full of laughter, fun and games. This is Copacadrammen, a park stretching from the old city bridge eastwards to Holmenbrua. Bragernes Elvepark has green lawns, perennials gorgeous flowerbeds, peaceful footpaths, bathing jetties and small golden beaches. Happy shouts fill the summer air; parents and grandparents, young and old, rest on the park benches, reading their newspapers or enjoying a romantic moment together, while the children play with their buckets and spades in the sand; and on the lawns games of boccia, beach volleyball and badminton are underway.

20

21 SEVERdIGHETER / ATTRAcTIOnS Bruenes by The city and the bridges I gamle dager var det stor trafikk på Drammenselva. Det var dampskip, slepebåter, isbrytere, prammer og lørjer som trafikkerte opp og ned. Ferjene som gikk fra den ene siden til den andre, var et dagligdags syn. Den siste ferjemannen tok sin siste tur i Han tok 15 øre for hver passasjer. Syv bruer krysser Drammenselva i dag. Drammens nye stolthet og landemerke er Ypsilon, brua som fra lufta ser ut som en kjempestor Y. I 2011 invies enda en bru, Øvre Sund bru. In the old days the Drammen river was a busy place. Steamships, tugboats, icebreakers, barges and hulks travelled up and down. Ferries shuttling from one bank to the other were an everyday sight. The last ferryman crossed the river for the last time in He charged NOK 0.15 per passenger. Today seven bridges cross the Drammen river, and a new one is scheduled for completion in Drammen s latest landmark, and the pride of the city, is the Ypsilon footbridge, which from the air resembles an enormous Y. Drammens Bybru 1813/1936 Motorveibrua 1975/2007 Holmenbrua 1963 Landfaldøbrua 1867/1967 Ypsilon 2008 Jernbanebrua 1930/1996

22 Skulpturer Sculptures & monuments & monumenter Drammen sentrum er rik på skulpturer. De er vakre, de er utfordrende og de har en interessant historie å fortelle. Ved den nye Strandpromenaden på Strømsø i Drammen har drammenseren Hans Martin Øien sin ruvende turbinskulptur, en gave fra Energiselskapet Buskerud, som skal visualisere kraftforsyningens betydning. Den speiler ikke bare kraftproduksjonen, men like mye den lokale historien. Skulpturen er lagt på en halvøy. Rundt skulpturen er det brukt samme stein som man finner i de gamle brukarene ved jernbanebrua, og selve sokkelen er lagd av Røykengranitt. Lenger opp i elven, mellom Vektergården og NRK-bygget på Union, står to stoler, to sitteskulpturer av Runi Langum. Ideen var å montere to ark i stein. For å få dem til å stå måtte de ha støtte, og dermed ble det to stoler. LNG er en helårsfontene av Carl Nesjar, fontenen beskriver bedriften Ticons isolering av tankere for gasstransport. Den blanke runde stålskulpturen Elveharpen av Po Shu Wang og Louise Bertelsen består av to store kuler, én på hver side av elven, med innebygde høyttalere. Arnold Haukelands Nordavind står plassert foran Fylkeshuset. Spor er en av fire sitteskulpturer lagd av Kjersti Wexelsen Goksøyr som er plassert i Bragernes Elvepark. The centre of Drammen is rich in sculptures. They are beautiful, they are challenging and they have a fascinating story to tell. At the new beach promenade at Strømsø stands Hans Martin Øien s massive turbine sculpture, a gift from the local power company Energiselskapet Buskerud, which is meant to symbolise the importance of the electricity supply. The sculpture is positioned on a peninsula and is surrounded by the same type of stones which were used in the railway bridge s old piers. The plinth on which the sculpture stands is made of granite from nearby Røyken. The sculptor himself comes from Drammen. Further upriver, between Vektergården and the NRK building at Union, stand two chairs sculpted by Runi Langum. The idea was to stand two sheets of polished stone on edge. To make them stand up, they needed support, which resulted in the creation of two chairs. LNG is an all-year fountain sculpted by Carl Nesjar, which describes the insulation of gas tankers by the company Ticon. The gleaming round steel sculpture Elveharpen (River Harp) by Po Shu Wang and Louise Bertelsen comprises two large spheres, one on each side of the river. Each of the spheres has an in-built loudspeaker. Arnold Haukeland s Nordavind (North Wind) stands in front of the county council offices. Spor (Tracks) is one of four seat sculptures created by Kjersti Wexelsen Goksøyr which can be found dotted about the river park, Bragernes Elvepark.

23 SEVERdIGHETER / ATTRAcTIOnS Turbinen (Turbine) To stoler (Two Chairs) Elveharpen (River Harp) Nordavind (North Wind) Spor en av fire sitteskulpturer (Tracks one of four seat sculptures) LNG

24 La Scala i miniatyr La Scala in miniature Informasjon / Information

25 SEVERdIGHETER / ATTRAcTIOnS Drammens tidlige teater, Børsteatret, gikk tapt under den store bybrannen i Det nye teatret ble tegnet av Emil Victor Langlet, som også tegnet Uppsala Domkirke, Stortingsbygningen i Oslo og Børsbygningen og Fjellheim Gård i Drammen. Teatret ble innviet 8. februar 1870 og hadde 650 sitteplasser og 350 ståplasser. Teatret ble modellert over pariserteatrene Porte St. Martin og Châtelet, og var det første moderne teaterhuset i landet. Drammens Teater ble regnet som en av Nordens vakreste teaterbygninger. To av de første forestillingene var Ludvig Holbergs Det Lykkelige Skibbrudd og Henrik Ibsens De Unges Forbund. Store kunstnere som Ole Bull holdt konserter i teatret, og scener til flere norske filmer ble spilt inn her. 10. desember 1993 brant teatret ned til grunnen, til stor fortvilelse for Drammens befolkning, men ble gjenoppført i 1997 som en tilnærmet kopi av det opprinnelige interiøret. Salongen ser ut som et La Scala i miniatyr. Med røde vegger med liljemotiv og lubne basunengler i taket, en glitrende prismekrone og søyler med ornamenter, et sceneteppe malt med gulldekor og med dusker og rød plysj i losjeradene. Det er plass til 400 personer i det nye Drammens Teater. I tillegg til Hovedscenen finnes Studioscenen, en black box-scene med plass til 200 personer, intimscenen 4. losjerad og Glassfoajeen hvor det primært spilles konserter. Forestillingene i Drammens Teater er mange og allsidige, fra klassiske forestillinger, revyer, komedier og stand-up til lokale revyer, danseforestillinger og rockekonserter. Drammens Teater fikk Europa Nostra-diplomet i Drammen s original theatre, Børsteatret, was destroyed in the great fire of The new theatre was designed by Emil Victor Langlet, who also designed the cathedral in Uppsala, Sweden, the Norwegian Parliament (Storting) in Oslo, as well as the Drammen Stock Exchange and Fjellheim House in Drammen. When the theatre was inaugurated on 8 February 1870 it could seat 650 and had standing room for 350 people. The theatre was modelled on the Paris theatres Porte St Martin and Châtelet, and was the country s first modern theatre. Drammen s Theatre was considered one of the Nordic region s most beautiful theatres. Two of the earliest plays to be performed there were Ludvig Holberg s Det Lykkelige Skibbrudd (The Fortunate Shipwreck) and Henrik Ibsen s De Unges Forbund (The League of Youth). Great artists, such as the violinist Ole Bull, performed at the theatre, and it was used as a location for several Norwegian films. Drammen s inhabitants were devastated when the theatre burned down on 10 December However, it was rebuilt in 1997 with its interior restored to almost its original design. The auditorium looks like a miniature La Scala, with red walls adorned with a lily pattern, and chubby cherubs on the ceiling, a glittering chandelier and ornamented columns, a tasselled, gold-painted curtain, and red plush seats in the circles. The new Drammen s Theatre can accommodate an audience of 400. In addition to the main stage, there is the Studio Stage, a black box stage with room for 200 people, the 4th Circle small stage and the Glass Foyer, which is normally used for concerts. Drammen s Theatre puts on a wide variety of performances, ranging from classical drama, comedies, variety performances, stand-up, dance, rock concerts and amateur dramatics. Drammen s Theatre was awarded the Europa Nostra diploma in 1998.

26 Live Drammen er stolt av sin klassiske musikktradisjon, sitt byorkester, sine musikkorps og sine sangkor. Men det er et himla musikkliv på byens rockescener og på pubenes små intimscener, også. Union Scene i bydelen Grønland er mer enn 8000 kvadratmeter kultur i et av landets mest særpregede kulturlokaler. I de gamle papirhallene utvikles et kompetansesenter for flerkulturell formidling og internasjonal kulturutveksling. Matendo Kultursenter er en frivillig kulturorganisasjon som arbeider for å ta i bruk de ressursene som finnes i de mangfoldige, flerkulturelle miljøene som er i Drammen. På Union Scene arrangerer de kurs i afrikansk dans, trommekurs, magedans og gresk dans. På de samme scener holder Union Rock til. Det dundrer i veggene når club, hard rock og world music bølger ut fra scenen og sprer seg videre ut i byen, fra store nasjonale og internasjonale til mindre profilerte lokale og nasjonale artister. Men det er kvalitetsmusikk på de små scenene, også. Buddy Scene på Bragernes er en intim klubbscene for både profesjonelle og gode amatørartister, med fokus på Drammens egne musikere. Og rundt omkring på puber og smårestauranter spiller Drammens 60-tallsrockere for nostalgikere, til akkompagnement av klirrende ølglass og høylydte samtaler.

Please see english version of this information following the norwegian pages. BLI KJENT MED BARDØLA. www.bardola.no

Please see english version of this information following the norwegian pages. BLI KJENT MED BARDØLA. www.bardola.no Please see english version of this information following the norwegian pages. BLI KJENT MED BARDØLA www.bardola.no Velkommen til Bardøla! Velkommen til oss! Mange positive tilbakemeldinger viser at medarbeidernes

Detaljer

CC GJØVIK KRYDRER OPPLEVELSEN

CC GJØVIK KRYDRER OPPLEVELSEN annonse sandbeck.no 2015 CC GJØVIK KRYDRER OPPLEVELSEN Vi har toppet senteret med krydderbutikker for at våre kunder skal oppleve et besøk hos oss som noe unikt og spesielt. Ta en tur innom, og opplev

Detaljer

Visit Narvik ARCTIC EXPERIENCE

Visit Narvik ARCTIC EXPERIENCE Visit Narvik ARCTIC EXPERIENCE WELCOME TO NARVIK AND OFOTEN Situated in the arctic land scape of Northern Norway, the lo cation of Narvik is perfect e town is surroun de d by astonishing nature, mountains

Detaljer

Butikkens uke 2012: 166 Esso-stasjoner vurdert

Butikkens uke 2012: 166 Esso-stasjoner vurdert Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Bolt begeistret Bislett Norsk expat: Knut Odd Dahlen i Angola Butikkens uke 2012: 166 Esso-stasjoner vurdert s4 Bolt begeistret Bislett ExxonMobil

Detaljer

Appendix 1: Interview Transcriptions

Appendix 1: Interview Transcriptions Appendix 1: Interview Transcriptions Appendix 1.1. Interview with Ala Kazlova, Marketing Manager, InnoVentum, 05.04.2013 Could you give a short description of how the idea of starting this company emerged?

Detaljer

Nasjonalpark magasinet

Nasjonalpark magasinet Nasjonalpark magasinet Årgang 3 Mars 2013 Frisk luft... Selected articles are summarised in Engslish inside the magazine. Min favorittur... side 9, 18, 29 og 36 På jakt etter kulturarven vår... side 26-27

Detaljer

Turistinformasjon. Tourist Information ÅPNINGSTIDER OPENING HOURS

Turistinformasjon. Tourist Information ÅPNINGSTIDER OPENING HOURS TROMSØ GUIDE 2015 TURISTINFORMASJON // TOURIST INFORMATION TURISTINFORMASJON // TOURIST INFORMATION FOTO/PHOTO: TRULS TILLER Turistinformasjon Turistinformasjonen i Tromsø hjelper deg med planleggingen

Detaljer

Skolevalgs- program CAMPS 2013-2014 HIGH SCHOOL I CANADA OG NEW ZEALAND ORIENTATION. CANADA: 4 dager i Toronto NEW ZEALAND: 4 dager i Auckland

Skolevalgs- program CAMPS 2013-2014 HIGH SCHOOL I CANADA OG NEW ZEALAND ORIENTATION. CANADA: 4 dager i Toronto NEW ZEALAND: 4 dager i Auckland Disse programmene passer perfekt for deg som går IDRETT, MEDIER og KOMMUNIKASJON, MUSIKK, DRAMA eller STUDIE- SPESIALISERENDE. Skolevalgs- program 2013-2014 ORIENTATION CAMPS CANADA: 4 dager i Toronto

Detaljer

Praying for a better future. I bønn for en bedre framtid. The Roma Outreach 2011. Arbeid blant romfolket 2011

Praying for a better future. I bønn for en bedre framtid. The Roma Outreach 2011. Arbeid blant romfolket 2011 Praying for a better future The Roma Outreach 2011 I bønn for en bedre framtid Arbeid blant romfolket 2011 MILJØMERKET 241 Trykksak 709 Frelsesarmens sosialtjeneste 2011 Fotografer: Layout: Trykk: Side

Detaljer

INFOGUIDE 2 0 0 8 DISCOVER REGION HARSTAD. Harstad Bjarkøy Evenes Kvæfjord Skånland Tjeldsund. Norsk English www.visitharstad.com

INFOGUIDE 2 0 0 8 DISCOVER REGION HARSTAD. Harstad Bjarkøy Evenes Kvæfjord Skånland Tjeldsund. Norsk English www.visitharstad.com INFOGUIDE 2 0 0 8 DISCOVER REGION HARSTAD Harstad Bjarkøy Evenes Kvæfjord Skånland Tjeldsund Norsk English www.visitharstad.com Velkommen til vår Region I hjertet av Nord-Norge! På besøk hos oss vil du

Detaljer

Tromsø. Tromsø. Restaurant Guide 2005. CityGuide 2006. Restaurant Café Pub Disco. Culture Shopping Resturant Nightlife NORSK/ENGLISH

Tromsø. Tromsø. Restaurant Guide 2005. CityGuide 2006. Restaurant Café Pub Disco. Culture Shopping Resturant Nightlife NORSK/ENGLISH Restaurant Guide 2005 Tromsø Restaurant Café Pub Disco CityGuide 2006 Tromsø Culture Shopping Resturant Nightlife NORSK/ENGLISH www.destinasjontromso.no ARRANGEMENT 2006 For oppdatert info om arrangement:

Detaljer

Spør gjerne etter vårt allsidige utvalg av turer og utflukter, vi har daglige avganger fra Tromsø både vinter og sommer.

Spør gjerne etter vårt allsidige utvalg av turer og utflukter, vi har daglige avganger fra Tromsø både vinter og sommer. Tromsø Guide 2013 turistinformasjon // tourist information Foto/PHOTO: KNUT HANSVOLD / www.nordnorge.com Turistinformasjon Turistinformasjonen i Tromsø hjelper deg med planleggingen av oppholdet i Tromsø

Detaljer

Sakhalin-1: En arktisk suksesshistorie. Nordmenn i utlandet Morten Mauritzen i Abu Dhabi. Slagen: 50-åring i stadig endring.

Sakhalin-1: En arktisk suksesshistorie. Nordmenn i utlandet Morten Mauritzen i Abu Dhabi. Slagen: 50-åring i stadig endring. Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Sakhalin-1: En arktisk suksesshistorie Nordmenn i utlandet Morten Mauritzen i Abu Dhabi Slagen: 50-åring i stadig endring s4 s28 s42 Sakhalin-1: En

Detaljer

Nærmere himmelen kommer du ikke. As close to heaven as you get

Nærmere himmelen kommer du ikke. As close to heaven as you get Nærmere himmelen kommer du ikke As close to heaven as you get Velkommen til hotellet med de gode opplevelsene Welcome to a truly memorable hotel experience 6 Hos oss kan du hoppe etter Wirkola... Jump

Detaljer

NSP nye muligheter med samarbeid over landegrensene Dusavik-basen med uoffisiell verdensrekord Anne Fougner overtar rattet i Motorist

NSP nye muligheter med samarbeid over landegrensene Dusavik-basen med uoffisiell verdensrekord Anne Fougner overtar rattet i Motorist Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Mars 2009 FORUS Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60 ESSO NORGE AS An ExxonMobil Subsidiary OSLO Drammensv. 149 Postboks 350 Skøyen

Detaljer

BANG SAREY NORDIC BANGSAREY VILLAGE. Quality Living RESORT. Activities & Attractions

BANG SAREY NORDIC BANGSAREY VILLAGE. Quality Living RESORT. Activities & Attractions BANGSAREY VILLAGE Bangsarey Village er en koselig fiskelandsby som det er lett å bli glad i. Den ligger kun 10 minutter fra resorten og selv om størrelsen er liten kan den tilby nok av opplevelser og inntrykk.

Detaljer

Kathy Pepper takker for seg etter 5 1/2 år som adm. dir. og sjef for NSP. Lubricants & Specialties stor forretning i Norden og Norge

Kathy Pepper takker for seg etter 5 1/2 år som adm. dir. og sjef for NSP. Lubricants & Specialties stor forretning i Norden og Norge Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Mars 2007 Kathy Pepper takker for seg etter 5 1/2 år som adm. dir. og sjef for NSP Lubricants & Specialties stor forretning i Norden og Norge FORUS

Detaljer

Merket for god design UTMERKELSER FRA norsk Designråd

Merket for god design UTMERKELSER FRA norsk Designråd Merket for god design UTMERKELSER FRA norsk Designråd Awards for Design Excellence Norwegian Design Council 2009 Norsk designråd norwegian design council strategisk bruk av design gir nye perspektiver

Detaljer

H & K. Havn og Kirke. i Los Angeles/ San Pedro Nr 1-2014

H & K. Havn og Kirke. i Los Angeles/ San Pedro Nr 1-2014 H & K Havn og Kirke Sjømannskirken i Los Angeles/ San Pedro Nr 1-2014 1 HAvn & Kirke kommer ut med 4 nummer i året.opplag: 3,000 Ansvarlig Redaktør: Line Kvalvaag. Redaktør: Kristian Kvalvaag. Translator:Erling

Detaljer

Statsbygg ønsket med denne konferansen å sette søkelyset på planlegging og utvikling av nye universitets- og høyskolecampus i Norge.

Statsbygg ønsket med denne konferansen å sette søkelyset på planlegging og utvikling av nye universitets- og høyskolecampus i Norge. Forord Utvikling i kravene til fremtidens universiteter og campuser er drevet frem av endringer i synet på kunnskap, hvordan forskning foregår, endret pedagogikk, ny teknologi og økt vekt på campus som

Detaljer

Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI. The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi

Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI. The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge April 2006 Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi FORUS Grensev. 6 Postboks

Detaljer

Lene har lest: norsk krim. Nytt prestepar på plass i Sjømannskirken. levende seilskip. Wallenius wilhelmsen logistics

Lene har lest: norsk krim. Nytt prestepar på plass i Sjømannskirken. levende seilskip. Wallenius wilhelmsen logistics Lene har lest: norsk krim Nytt prestepar på plass i Sjømannskirken levende seilskip Wallenius wilhelmsen logistics The history and the future NR: 03.2010 INNHOLD NR.03.2010 04 Prestens side 05 Aktuelt:

Detaljer

NORWEGIAN TREATS TEXT

NORWEGIAN TREATS TEXT NORWEGIAN TREATS TEXT PHOTOS Enchanting Northern Lights and long fjords aren t enough to draw luxury tourists to Norway. They demand private helicopters, champagne and fresh strawberries as well. Blendende

Detaljer

Merket for god design UTMERKELSER FRA norsk Designråd

Merket for god design UTMERKELSER FRA norsk Designråd Merket for god design UTMERKELSER FRA norsk Designråd Awards for Design Excellence Norwegian Design Council 2012 INNHOLD CONTENT Norsk designråd norwegian design council strategisk bruk av design gir nye

Detaljer

Rom i Tiggerstaden. Romas in Tiger City* RAPPORT OM RUMENSKE ROM I OSLO REPORT ON ROMANIAN ROMA IN OSLO FRELSESARMEENS RUSOMSORG HØST 2013

Rom i Tiggerstaden. Romas in Tiger City* RAPPORT OM RUMENSKE ROM I OSLO REPORT ON ROMANIAN ROMA IN OSLO FRELSESARMEENS RUSOMSORG HØST 2013 Rom i Tiggerstaden RAPPORT OM RUMENSKE ROM I OSLO Romas in Tiger City* REPORT ON ROMANIAN ROMA IN OSLO FRELSESARMEENS RUSOMSORG HØST 2013 SALVATION ARMY SUBSTANCE ABUSE SERVICES AUTUMN 2013 Thov Midtsund

Detaljer

Tre nye funn i 2008 og ExxonMobil deltok i 6 av 12 funn på norsk kontinentalsokkel i 2007. Esso Express seks nye ubemannede Esso-stasjoner er åpnet

Tre nye funn i 2008 og ExxonMobil deltok i 6 av 12 funn på norsk kontinentalsokkel i 2007. Esso Express seks nye ubemannede Esso-stasjoner er åpnet Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Mars 2008 Tre nye funn i 2008 og ExxonMobil deltok i 6 av 12 funn på norsk kontinentalsokkel i 2007 Esso Express seks nye ubemannede Esso-stasjoner

Detaljer

Lee Raymond visjonær veteran møter ansatte FORUS Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60

Lee Raymond visjonær veteran møter ansatte FORUS Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60 Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Kathy Pepper om høydepunkter og muligheter ESSO NORGE AS An ExxonMobil Subsidiary Lee Raymond visjonær veteran møter ansatte FORUS Grensev. 6 Postboks

Detaljer

Letesuksess i Norge oljefunn og nytt operatørskap. Slagen med godt resultat også i 2003. Ormen Lange. stor OBO-utfordring for ExxonMobil.

Letesuksess i Norge oljefunn og nytt operatørskap. Slagen med godt resultat også i 2003. Ormen Lange. stor OBO-utfordring for ExxonMobil. Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Juni 2004 Letesuksess i Norge oljefunn og nytt operatørskap Slagen med godt resultat også i 2003 ESSO NORGE AS An ExxonMobil Subsidiary Ormen Lange

Detaljer

TEKSTER. av forfattere på Kinesisk uke. Deles ut gratis i forbindelse med KINESISK UKE PÅ LITTERATURHUSET 14.-20. NOVEMBER 2011

TEKSTER. av forfattere på Kinesisk uke. Deles ut gratis i forbindelse med KINESISK UKE PÅ LITTERATURHUSET 14.-20. NOVEMBER 2011 TEKSTER av forfattere på Kinesisk uke Deles ut gratis i forbindelse med KINESISK UKE PÅ LITTERATURHUSET 14.-20. NOVEMBER 2011 ALLE TEKSTER ER GJENGITT MED TILLATELSE LITTERATURHUSET 2011 OSLO Annie Baobei

Detaljer

Ny lisens tildelt ExxonMobil i 20. konsesjonsrunde Teknologi for batteriseparasjonsfilm på EVS 24 i Stavanger ExxonMobil-ansatte på tur

Ny lisens tildelt ExxonMobil i 20. konsesjonsrunde Teknologi for batteriseparasjonsfilm på EVS 24 i Stavanger ExxonMobil-ansatte på tur Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Forus Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60 Esso Norge AS An ExxonMobil Subsidiary Oslo Drammensv. 149 Postboks 350 Skøyen 0212 Oslo

Detaljer