Et nytt perkutant fiksasjonssystem for Columna

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Et nytt perkutant fiksasjonssystem for Columna"

Transkript

1 informasjon fra ortomedic as September nr årgang Et nytt perkutant fiksasjonssystem for Columna innhold NSFLOS 2-3 LCS Praktiske kneprotesekurs 4 Synvisc 10 år 5 LCS Brukermøte 6-7 Høstmøter Club Corail Doktorgrad til Wender Figved 9 DVR Anatomic Plate 10 Totalprotese i kjeveledd 11 Hofte-og knesymposium for operasjonssykepleiere Professor SUK 14 Viper 2 15

2 NSFLOS 2010 Skien september 2010 Landsgruppen av Operasjonssykepleiere arrangerte seminardager september 2010 i Ibsenhuset i Skien. Temaet for seminaret var; Samhandling og organisering i spesialisthelsetjenesten, med fokus på operasjonssykepleie, utdanning, ledelse, fagutvikling, og forskning. Operasjonssykepleiekvalitet i pasientens perioperative prosess. Det var ca.150 deltagere fra hele landet og ca. 30 firmaer representert. arrangementskomiteen, ved fem operasjonssykepleiere fra Telemark, gjorde en fremragende jobb. alle følte seg velkomne og ivaretatt på seminardagene. Styret i LOS gjennomførte dagene effektivt. Programmet var interessant og innholdsrikt. arne OrviK, Førstelektor, institutt for helsefag, Høgskolen i ålesund, forsker ved Senter for helsefremmende arbeid akershus Universitetssykehus, startet med foredraget om Organisering og samhandling - to sider av samme sak. Foredraget engasjerte og ga oss mange tanker om samhandling i sykepleie og helsetjenesten. - Fagutøvelse forutsetter organisering. - Fagutøvelse foregår i organisasjonen. - Fagutøvelse forplikter overfor samfunnet. Ove MeLLingen, sjefsredaktør i Telemarksavisen, foreleste om Handling eller samhandling? Samhandling er et virkemiddel og ikke et mål i seg selv sa han. Under definisjon av samhandling er det ingen som har totalansvaret. Det er et stort økonomisk press i helsesektoren, samtidig er helsebudsjettet i norge doblet siden Han stilte spørsmål om hva som skal prioriteres og hvem som skal ta de vanskelige beslutningene. "Henrik Ibsen", Inger Marie Johannessen, Sykehuset Østfold, Moss og Anne-Mari Lund, OrtoMedic. Pasientmedvirkning i operasjonsavdelingen ved Liv HeLene HeggLanD, Fagutviklingssykepleier, Stavanger Universitetssykehus. Hun redegjorde for: Lovverket, Pasientrettighetsloven, om pasientens krav på innflytelse, info, råd og veiledning Begrepet brukermedvirkning/ pasientmedvirkning. Brukermedvirkning i fire modeller. Brukermedvirkning ved kirurgisk behandling. Det er yngre, høgt utdannede, og flere kvinner enn menn som ønsker å delta i beslutningsprosessen. 2

3 Kvalitetsforbedring finnes på helsebiblioteket.no. Frie foredrag Den tause tiden ved Aase R. Fosse, Operasjonssykepleier, Haukeland universitetssykehus. Utvikling, implementering og utprøving av elektronisk veiledende behandlingsplan til dokumentasjon av operasjonssykepleie i DIPS ved Anne-Kate Esbjug, Oversykepleier, Oslo Universitetssykehus og Elisabeth Rosenborg, Operasjonssykepleier, Oslo Universitetssykehus. Artikkelforfatterne May-Wenche M. Høistad og Astrid S. Graven sammen med Anne- Mari Lund, OrtoMedic. Første dagen ble avsluttet med en fantastisk tur på Telemarkskanalen, med bespisning. Det var underholdning av mannskor og hjemmesykepleien ved slusene. Instrumentflyt, samhandling mellom sterilsentral og operasjonsavdelingene ved Margrete Drønen, Avdelingsjef, Sterilsentralen Haukeland Universitetsykehus. Samhandling er gode tjenester for pasienten mellom ulike aktører og nivåer. Et virkemiddel for å nå felles mål. Lovforankringen er: Nasjonal strategi for forebygging av infeksjoner i helsetjenesten og antibiotikaresistens ( ). Fakta; Medisinsk utstyr som benyttes til pleie og behandling av pasienter utgjør en potensiell kilde til kontaminering og overføring av smitte. Hun gjennomgikk sterilforsyningskjeden, og ingen kjede er sterkere enn det svakeste ledd og dette krever samhandling. Kompetanse, service og logistikk krever samhandling. Foredraget skapte stort engasjement i salen, og det ble stilt mange spørsmål til foredragsholder. Grethe Dåvøy foreleste om fenomenet skam, i møte mellom pasient og sykepleier. Grethe Dåvøy tok utfordringen det var å være stand in ved den planlagte forelesers fravær, noe hun klarte bra. Skam er et grunnvilkår ved livet. Det å eie skam i livet er positivt, mens det å ikke eie skam i livet er negativt. Skyld er knyttet til handlinger, mens skam er rasjonell til autonomi/selvstendighet. Operasjonssykepleiere og sykepleiere ved en Gynekologisk avdeling hadde deltatt i en studie om SKAM. Denne studien var ikke ferdig ennå. Hvordan forske i avdelingen ved Monica Nordtvedt, Professor og leder på Senter for kunnskapsbasert praksis og Prodekan på avdeling helse og sosialfag, Høgskolen i Bergen, var neste post på programmet. Det er sykepleiere i Norge, hvorav 5 % bør holde på med PhD. Det er målet. En sykepleier skal kunne lese forskningsrapporter og nyttiggjøre seg forskningsresultater i yrkesutøvelsen. Hun kom inn på hva forskning er og hva utviklingsarbeide er. Vilje til forskning, Stortingsmelding 20 (2004/05). Alle kan drive utviklingsarbeide. Helsearbeidere ønsker å gi det beste for pasientene % får ikke behandling i henhold til vitenskapelig dokumentasjon. Nasjonale retningslinjer skal være kunnskapsbasert. Hepatitt, en økende trussel for operasjonssykepleiere ved Inger Elisabeth Gisvoll, Operasjonssykepleier, St. Olavs Hospital. Å være forberedt på det uventede, en studie om videreutvikling av operasjonssykepleiernes handlingskompetanse ved Guri Rasmussen, Høgskolelektor, HIST avd. for sykepleieutdanning, videreutdanning i operasjonssykepleie. Fagutvikling og forskning i praksis ved Grethe Dåvøy og Asbjørg Giskemo. Disse foredragene viser en enorm bredde av engasjerte og kunnskapsrike operasjonssykepleiere som vil dele sin kunnskap. De ca. 30 firmaene som representerte industrien ble flittig besøkt av seminardeltagerne. Industrien ønsker å dele sin kunnskap med operasjonssykepleiere som brukere i pleie og behandling av pasientene. God og relevant kunnskap ble med seminardeltagere hjem til de ulike arbeidsplasser. Hilsen May-Wenche M. Høistad og Astrid S. Graven. Operasjonssykepleiere Sykehuset Innlandet, Tynset 3

4 LCS Praktiske kneprotesekurs Sandefjord mai 2010 LCS praktiske kneprotesekurs mai 2010 Rica Park hotell SANDEFJORD Artikelforfatter dr. Yngve Sporstøl (nr. 3 fra høyre) sammen med seminardeltagere. grunnkurs er et kurs som LCS har vært holdt årlig av OrtoMedic de siste årene. i år som tidligere år var det lagt til rica Park Hotell i Sandefjord. vi var tjuefem deltagere som fikk plass på kurset i år, deltagere fra Hammerfest i nord til Flekkefjord i sør. Torsdagen begynte forelesninger utover ettermiddagen og kvelden. Bio-mekanikk, alignment, preoperasjonsplanlegging var interessante tema som ble gjennomgått av kursleder Odd Warholm fra Sykehuset østfold, Moss. Deretter fulgte Bengt østmann fra ringerike Sykehus opp med temaet infeksjonprofylakse. varus og valgus kne, og strategi for ligamentbalansering var en svært nyttig gjennomgang av Kjetil nerhus fra Martina Hansens Hospital. når man er i en begynnerfase innen kneprotesekirurgien er nettopp poengtering av slike strategier veldig nyttig. Stig Heir, også fra Martina, foreleste om det kontrakte kne og hva som kan gå galt etter TKa. Likte godt slidene hans, særlig videosnuttene fra youtube angående overmot. Kursmiddagen var fortreffelig, og siden dette ikke er et obligatorisk kurs, var det mange som ikke kjente hverandre fra før. Hyggelig å treffe deltagere som er kommet litt forskjellig i løypa frem til spesialiteten. Ser ut som om kvinneandelen tar seg opp blant de yngre ortopedene, det synes jeg er hyggelig. andre dag begynte med fast track mobilisering. asbjørn Hjall fra vestre viken, asker og Bærum sykehus gikk gjennom det smertefulle protesekneet og cas. Her er det ulike oppfatninger. noen er overbevist om at computer assistert kirurgi er god kvalitetssikring, andre mener at det er store fallgruber og er mer skeptiske. ellers fikk vi med oss forskjeller når det gjelder sementert vs. usementert LcS protese, ulike momenter vedrørende sementeringen, og ikke minst ligamentbalansering. når det gjelder unikondylær protese hadde noen av foreleserne egne meninger om at dette er en dårlig protese uansett alder og indikasjon, mens andre mente at det kan være et godt alternativ ved god seleksjon av pasientene. Ulike oppfatninger vedrørende osteotomier som alternativ til protese rådet også blant fakultetet. Instruktør dr. Kjetil Nerhus, Martine Hansens Hospital sammen med deltagere. Kurset ble avsluttet med en workshop og gjennomgang av det nyeste instrumentariet til LcS. Personlig sitter jeg igjen med mye nyttig kunnskap, uten tvil et kurs som er bra å få med seg, som LcS når man har kommet i gang med å opererere kneproteser. Det som var overraskende på meg, er hvor ulik praksis det er for seleksjon av pasienter til kneproteser, og at indikasjonen er veldig varierende fra hvilket sykehus pasienten kommer til ved den første polikliniske vurderingen. vi lærte på kurset at forholdet i norge vedrørende THr: TKr i 2008 var 1,7:1, i 1990 var den nærmere 5:1, og det ble hevdet at denne kommer til å nærme seg 1:1 i årene fremover. Det blir spennende å se, jeg har nå mine tvil til det. i så tilfelle blir vi kommende ortopeder mye å se på de elektive protesestuene for å produsere nok Drg. er vel kanskje mer attraktivt det, enn å stå våken halve natta med en eller annen komplisert fraktur. Dr. Yngve Sporstøl Martina Hansens Hospital 4

5 Vi feirer 10 år med Synvisc år er det 10 år siden OrtoMedic introduserte produktet i Synvisc på det norske markedet. Synvisc ble fra første stund markedsført som et supplerende behandlingstilbud for pasienter med slitasjeforandringer i kneleddene. Denne behandlingsformen hadde da vært kjent en årrekke i utlandet og benyttet i relativ stor utstrekning. i norge ble produktet primært lansert for ortopedkirurgene; og det ble også gjennomført en introduksjonsstudie der 15 klinikker deltok. Synvisc inneholder hyaluronsyre som er en av hovedinngrediensene i frisk leddvæske, og det spesielle er at det har evnen til å opprettholde elastisiteten og viskositeten i leddet ved hjelp av et kunstig middel. Dette virker som en støtdemper og smøremiddel i kneet. Denne efffekten gir meget god smertelindring, men kurerer naturligvis ikke degenerative forandringer. For 1 injeksjon á 6 ml. i perioden som har gått siden introduksjonen har produktet fått en plass som et interessant supplerende behandlingstilbud for pasienter med milde til middels artroseforandringer. en rekke pasienter har kommet med positive tilbakemeldinger og blant annet rapportet om utsettende protesekirurgi. Behandlingen bestod opprinnelig av 3 injeksjoner av 2 ml intraarticulært over en periode på 14 dager. nyere oppdatert forskning har vist at 1 injeksjon av 6 ml. gir tilsvarende tilfredsstillende resultater. Det forskes i dag intenst på å reversere leddslitasjeforandringer og å gjenskape slitt leddbrusk, men dette er meget komplisert, samt resurs - og tidkrevende. For 3 injeksjoner á 2 ml. Synvisc bruker :34 Side 1 Per i dag ser det ut til at også i årene fremover vil hyaluronsyreinjeksjoner kunne være et aktuelt og nyttig supplement, eller en del av et omfattende behandlingsregime for artrosepasienter. Særtrykk om Synvisc MINDRE SMERTE OG STØRRE BEVEGELIGHET MED OrtoMedic har utgitt en brukerinformasjon beregnet for pasienter og et særtrykk av artikler i OrtoMedia. Disse er tilgjengelig ved henvendelse til OrtoMedic. Distribueres av: 1 5

6 LCS Brukermøte Kristiansand september 2010 LCS Brukermøte 2010 Klokken torsdag 9. september var offisielt starttidspunkt for det 12. LcS brukermøte. Deltagere kom fra fjern og nær for å få med seg siste oppdateringer, praktiske råd, sosialt samvær og god mat. Torsdagssesjonen startet med en myk, men alvorlig tilnærming til temaet infeksjonsproblematikk. vi fikk en presentasjon av Sørlandet Sykehus, Kristiansand ved kollega. S. gregusson, og ikke minst høre den dramatiske historien om et halvt års stopp av protesekirurgi ved sykehuset i 2001 i forbindelse med en kraftig økning av infeksjonsfrekvensen. vi fikk høre hvordan man ved den påfølgende gjennomgang av rutiner og byggtekniske forhold fant svikt i flere ledd, og at man etter korrigering av disse normaliserte infeksjonsfrekvensen. indremedisiner a. gjellestad ga oss samme kveld et historisk tilbakeblikk på hvordan Odderøya ble brukt som karantenested for infeksjoner som pest og kolera for over 150 år siden. Dette var en detaljert historie som ga godt innsyn i hvordan samfunnet var preget av disse problemstillingene, men også hvordan enkeltskjebner kunne fortone seg. Begge disse innlegg illustrerte viktigheten av å ha rutiner for infeksjonsmonitorering og ikke minst regelmessig gjennomgang av rutiner for forebygging av infeksjoner. Fredag fikk vi før lunch tips om utredning og behandling for den infiserte kneprotese, samt tallene fra leddregisteret. vi fikk høre at resultatene for kneprotese generelt er blitt bedre med årene, at pasientrapportert infeksjonsfrekvens er svært usikkert og at crp sammen med Sr gir bedre prediksjonsverdi for infeksjon enn bare crp alene. videre ble viktigheten av god prøvetagning med både multiple (6-8) biopsier og aspirat poengtert og ikke minst nødvendigheten av aggressiv kirurgisk behandling. er man ikke i land med infeksjonskontroll 6 uker etter oppstartet behandling, gjøres ny Hotel Radisson Blu Calledonien Kristiansand September kirurgisk intervensjon fremfor ren forlengelse av antibiotikabehandling. etter lunch var temaet brennhet, nemlig: gir bruk av cas tidligere proteseløsninger????? registeret har påvist en redusert overlevelse på 5 % for LcS etter 2 år i cas gruppen og at det særlig var tibialøsning og økt infeksjonsforekomst som stod for denne økte revisjons-frekvensen. Momenter som lang lærekurve, introduksjon av nye sementer samtidig med oppstart av cas, og at man i cas gruppen kanskje har noen flere kompliserte case kan være mulige forklaringer. Det ble også gått gjennom mulige pitfalls ved bruk av cas. Det ble poengtert viktigheten av å ikke uten videre legge skylden på cas for denne økte revisjonsfrekvensen før man vet noe mer om årsaken(e). Artikkelforfatter Dr. Jan-Erik Borge, Sykehuset Vestfold, Larvik, Dr. Bjørn Bragnes, Sykehuset Vestre Viken, Buskerud, sammen med Erik Johansen, OrtoMedic. Dr. Ole Koppang, Sykehuset Vestre Viken, Asker og Bærum sykehus sammen med Arvid Lunde, OrtoMedic. 6

7 Professor Ove Furnes, Helse Bergen, Haukeland sykehus. Ettermiddagssesjonen hadde også et spennende innlegg om udokumenterte bensementer. Her ble det presentert en pasientkohort fra , og en fra Man fant ingen sikker forskjell med hensyn på løsning i disse, og mistanken enkelte har hatt om at det har skjedd noe med sementen kunne ikke bekreftes. Lørdag var det noe tynnere i rekkene, men de som var igjen fikk presentert diverse case, både med hensyn på Fakultetsansvarlig Dr. Odd Warholm, Sykehuset Østfold, Moss og Fakultetsmedlem Dr. Marianne Westberg, Oslo Universitetssykehus, Ullevål. infeksjon og problemer av mer mekanisk art. Det er bra både å få bekreftet at det som er gjort er i tråd med hva andre ville ha valgt og ikke minst få tips om hvordan reelle og kommende problemer kan løses. Man må i et slikt forum også akseptere råd om hvordan ting burde ha vært gjort. Det 12. LCS Brukermøte var svært nyttig og i tillegg til det rent faglige er det intet å utsette på verken det sosiale eller det gastronomiske. Høstmøter Fakultetsmedlem Dr. Bengt Østmann, Sykehuset Vestre Viken, Ringerike og Dr. Sverre Gregusson, Sørlandet sykehus, Kristiansand. Det er å håpe at soga held fram og at vi også i kommende år kan utveksle erfaringer på denne måten og dermed fortsette å forbedre resultatene fremover. Seksjonsoverlege Jan-Erik Borge Sykehuset i Vestfold, Larvik Vi minner om ØNH Høstmøte oktober på Grand Hotel, Oslo. Vi er tilstede med bl.a. Leica 320 LED diagnostisk- og operasjonsmikroskop for ØNH Ortopedisk Høstmøte oktober 2010 Radisson SAS Plaza i Oslo Nevrokirurgisk Høstmøte oktober 2010 Radisson SAS Plaza i Oslo 33. etasje 7

8 Club Corail 2010 Holmen Fjordhotell, Asker juni 2010 det var med glede vi sa ja takk til invitasjon til club corail møtet på Holmen Fjordhotell i asker. Som vanlig, har OrtoMedic fått mange dyktige foredragsholdere til å stille. Club Corail Norway June 2010 Holmen Fjordhotell ASKER vi møttes på ettermiddagen onsdag, 16. juni. etter at vi hadde hilst på hverandre, fikk vi se hvordan man kan løse problemer med primære hofte-proteser der pasientene har en litt avvikende anatomi. Torsdagen gikk med til et tettpakket program med høy faglig kvalitet. vi Dr. Tore Heier, Diakonhjemmets sykehus, Dr. Knut Grønneberg, Sykehuset Vestfold, Larvik, Dr. John Slåstad, Rikshospitalet og Dr. Wender Figved, Sykehuset Vestre Viken, Bærum sykehus. Faglig anvarlig, overlege Helge Wangen, Sykehuset Innlandet, Elverum. fikk blant annet høre om utviklingen av protesen, om Minimal invasive Hip Surgery, om aktuelle alternative artikulasjoner, om crooslinked Polyethylene og om reversed Hybrid. Det blir blir interessant å se i framtiden om minimal invasive teknikk blir å anbefale. Foreløpig er det nok ikke alle som skal drive med dette. interessant er det også å høre at det er flere teknikker som gir godt resultat. etter lunch, var det revisjons-proteser som var tema. vi fikk blant annet høre Faglig anvarlig, overlege Tore Heier, Diakonhjemmets sykehus. hvilke proteser som er brukt ved revisjoner i norge. Mot slutten av dagen fikk vi presentert en del kasuistikker. Middagen på torsdag ble servert utendørs på Holmen Fjordhotell. Det var barbeque, eller grillmat, som det heter på norsk. igjen var vi heldig med været. Maten smakte også fortreffelig. Fredagen var viet til protese-infeksjoner og hemiproteser ved collum-frakturer. Protese-infeksjon er et viktig tema. alle som opererer hofte-proteser, har jo opplevd infeksjoner. Jean-Pierre Vidalain, Artro-gruppen. når det gjelder hemiproteser ved frakturer, er det greit å vite at det spiller liten rolle om man sementerer eller ikke. vi takker for et fint møte med faglig høy kvalitet. Det er også alltid hyggelig å møte kollegaer som man ikke har truffet på lenge. OrtoMedic har en fin tradisjon med club corail møtene. Overlege Per C. Backer Kongsvinger Sjukehus 8

9 Doktorgradsdisputas for overlege Paul Wender Figved ved Vestre Viken, Asker og Bærum sykehus Avdelingsoverlege Asbjørn Hjall fra Vestre Viken, Asker og Bærum sykehus sammen med Doktoranden Overlege Wender Figved Hemiarthroplasty and femoral neck fracture var emnet på overlege Paul Wender Figved sitt doktorarbeide som ble forsvart i Kreftsenteret Auditoruim ved Oslo Universitetssykehus, Ullevål. Bedømmelseskomiteen bestod av overlege dr.med. Cecilia Rognmark, Skånes Universitetssykehus, Professor Arild Aamodt fra NTNU i Trondheim og Professor Ansgar Aasen fra Universitetet i Oslo. Disputasen var ledet av Professor Johan Ræder fra Universitetet i Oslo. Som prøveforelesning hadde doktoranden fått oppgitt emnet: Fragility fractures consquences for the individueal and the society Dette ble presentert til såvel bedømmelseskomiteens som det øvrige publikums store tilfredshet. Når det gjelder overlege Figves doktorarbeide gir vi her et sammendrag av dette. Vi gratulerer overlege Figved med hans arbeide og ikke minst med en flott disputas. Medlemmer av bedømmelseskomiteen, Professor Ansgar O. Aasen Universitetet i Oslo, 2. opponent Professor Arild Aamodt NTNU Trondheim, Doktoranden Overlege Wender Figved, 1. opponent Overlege dr.med. Cecilia Rognmark, Skåne Universitet. Disputasleder Professor Johan Ræder, Universitetet i Oslo Sammendrag: Nye fremskritt i norsk forskning om protesekirurgi ved lårhalsbrudd Overlege og forsker Paul Wender Figved og medarbeidere viser i en ny doktoravhandling gode resultater ved bruk av to forskjellige typer hofteprotese ved behandling av lårhalsbrudd. Forskere fra den samme gruppen har tidligere fått internasjonal anerkjennelse for å vise at de fleste lårhalsbrudd bør behandles med protese og ikke med skruer. Hvilken type hofteprotese som egner seg best til behandling av lårhalsbrudd er gjenstand for videre forskning. Gjennomsnittsalderen for pasienter med lårhalsbrudd i Norge er rundt 82 år og ca 80% er kvinner. Rundt pasienter med brudd i hoften opereres ved norske sykehus hvert år, og rundt halvparten av disse er rene lårhalsbrudd. Diagnosen er forbundet med høy komplikasjonsrate og dødelighet. Bruk av sement ved innsetting av protese er forbundet med sjeldne men svært alvorlige komplikasjoner. Avhandlingen Hemiarthroplasty and femoral neck fractures består av fire vitenskaplige artikler. En klinisk studie med 220 pasienter som ble behandlet med enten en protese festet med sement eller en protese festet uten sement, viste like gode resultater med hensyn til smerter etter operasjonen, grad av fornøydhet og komplikasjoner. Tidligere forskning har vist at det finnes en rekke usementerte proteser som fungerer dårlig ved behandling av lårhalsbrudd, men protesen som ble brukt i denne studien synes å være bedre og er nå i økende bruk i Norge. Pasientene som fikk protese uten sement hadde kortere operasjonstid og mindre blodtap, men dette ga ikke utslag på resultatet av behandlingen. En klinisk studie med en nyutviklet målemetode viste at slitasjen en protese påfører brusken i hofteskålen er så liten at den ikke lar seg måle det første året etter operasjonen. To studier viste at behandlingen av komplikasjoner etter operasjon med protese er vanskelig, at utfallet etter ytterligere kirurgi er særdeles usikkert og forbundet med en rekke ytterligere komplikasjoner. 9

10 DVR Anatomic Plate F.A.S.T GUIDES (Fixed Angle Screw Targeting) DVR Brukermøte 2010 Distale radius frakturer november 2010 Rica Park hotell SANDEFJORD DVR Brukermøte 2010: Distale radius frakturer Rica Park Hotell, Sandefjord Påmelding til Kjell Thygesen, OrtoMedic. anatomic Plate ble dvr lansert første gang i 2000, og var da første plate som var designet for å fiksere både dorsale og volare feilstillinger for distale radius. etter hvert har flere plateprodusenter kommet etter, men fortsatt er Dvr anatomic Plate markedsledende med sin design og brukervennlighet. Dvr anatomic Plate var først produsert av Hand innovations og Orbey, som i 2006 ble kjøpt opp av DePuy. DePuy har ikke endret noe på designet av platen, men har utviklet F.a.S.T guides (Fixed angle Screw Targeting) som står på Dvr platene. OrtoMedic as lanserte Dvr anatomic Plate første gang i norge i i 2009 gjennomførte to store helseforetak i norge traumeanbud. Dvr anatomic Plate vant som løsning for distale radiusfrakturer. Dette medførte at OrtoMedic as nå er markedsledende leverandør for distale radiusfrakturer i norge, da Dvr anatomic Plate brukes på over 50% av det norske markedet. OrtoMedic as har hatt mye fokus på brukeropplæring på sine produkter. charnley praktiske hoftekurs er et eksempel på dette. vi kommer nå også til å etablere brukermøter for Dvr brukere. vi i OrtoMedic ser med forventning på fremtiden til Dvr anatomic Plate i norge. For spørsmål vedrørende Dvr, ta kontakt med Produktsjef ingar grytnes. 10

11 Totalprotese i kjeveleddet. TMJ Ankylosis and Reconstruction Wien april 2010 The european Society of Temporomandibular joint Surgeons (estmjs) arrangerte et symposium i Wien april Sponsorer var BiOMeT Microfixation, TMj concepts og KLS Martin group. chairman var professor gerhard Undt, Universitetet i Wien. De fleste forelesere og deltagere var fra europa og USa. Temaene for symposiet var posttraumatisk deformitet, faktorer som influerer på utviklingen av ankylose, biologisk kjeveledds rekonstruksjon og alloplastisk kjeveledds rekonstruksjon. Artikkelforfatteren; Dr. Oddvar Moen. Kjeve- ansiktskirurgisk avdeling, Oslo Universitetssykehus. Standard Lorenz TMJ totalprotese. Det sentrale temaet i symposiet var rekonstruksjon av kjeveleddet med totalproteser. Bruk av hemiprotese som har vært benyttet i mange år er i liten grad aktuelt pga. overbevisende bedre resultater med totalprotese. ved større defekter er det i en del tilfelle behov for å kombinere implantasjon av totalprotese med autogene mikrovaskulære transplantater (slik som vaskularisert fibula eller crista iliaca lapp). Standard stock made Walter Lorenz Biomet totalprotese som kommer i tre ulike størrelser kan brukes i de fleste tilfeller. ved Kjeve-/ansiktskirurgisk avdeling Ullevål benyttes fra 2001 denne protesen og våre resultater er gode. custom made (individuelt tilpasset ut fra ct basert modell) proteser brukes nå etter hvert i større utstrekning av enkelte klinikker nærmest rutinemes- sig, og er tilgjengelig fra Walter Lorenz Biomet. TMj concepts protesen er kun custom made. Denne protesen har vært i bruk i mange år og med overbevisende gode resultater. etter hvert kommer det nå også lengre tids resultater med Walter Lorenz Biomet stock og custom made proteser og så langt med gode resultater. Symposiet ble profesjonelt gjennomført med en gjennomgående solid faglig standard og med forelesere med god akademisk bakgrunn. Med hilsen Oddvar Moen Overlege, dr med. Kjeve- ansiktskirurgisk avdeling Oslo Universitetssykehus 11

12 Hofte- og knesymposium for operasjonssykepleiere Storefjell september 2010 Hofte- og knesymposium for operasjonssykepleiere Storefjell Høyfjellshotell september 2010 et særs vellykket hofte- og knesymposium for operasjonssykepleiere. Hele 85 deltakere fra 35 sykehus fra Hammerfest i nord til Kristiansand i sør deltok på årets hofte- og knesymposium på Storefjell september. La det være sagt med en gang: Symposiet ble særs vellykket så vel faglig som sosialt. Hele lørdagen var avsatt til hofteproteser. Professor Lars nordsletten, Oslo Universitetssykehus, Ullevål og overlege Helge Wangen, Sykehuset innlandet, elverum loste oss gjennom dagen med utrolig inspirerende og matnyttige foredrag. i et nærmest vmaktig stafett-tempo tok de oss igjennom hele prosessen fra hvem får totalprotese og hvorfor, via diskusjonen om usementerte kontra sementerte proteser, ulike operasjonsteknikker og tilganger til problematikken rundt revisjoner. De hadde også funnet plass til å snakke om leiring av pasienten, infeksjoner og postoperativ behandling. Fakultetet: Overlege Helge Wangen, Sykehuset Innlandet, Elverum. Overlege Odd Warholm, Sykehuset Østfold, Moss. Professor Lars Nordsletten, Oslo Universitetssykehus, Ullevål. og hører på foredrag etter foredrag uten et sekund å tenke på at det skulle vært godt med en pause. nordsletten og Wangen holdt forsamlingen i ånde fra første til siste foredrag på en utrolig måte. På tross av et stramt program lørdag var det avsatt 2½ time til lunch og tur i det flotte høstværet for de som ønsket det. Lunchen ble for øvrig servert i hotellets lavvo. Lørdagens middag ble en riktig høydare. Menyen var utmerket og smakte fortreffelig. Fortreffelig var også underholdningen. OrtoMedics husband underholdt med sang og musikk til forsamlingens store fornøyelse. Stående ovasjoner sier vel sitt om hva vi synes om deres prestasjoner. Under påskudd av at desserten ble litt forsinket klarte jon erik Strømberg å få husbandet tilbake på podiet og da de dro i gang med fishing i valdres skjønte salen at her var ett eller annet på gang. og riktig nok inn kom viggo Sandvik, tidligere vokalist i vazzelina Bilopphøggers. Sammen med husbandet ga han oss en uforglemmelig aften. For de fleste ble lørdag avsluttet til mer sang og musikk i pianobaren. Man skulle tro at en slik lørdag kunne ta knekken på de fleste, men nei, søndag morgen kl satt samtlige 85 deltakere benket i salen klar for å ta i mot mer kunnskap. Overlege Odd Warholm, Sykehuset østfold, Moss, hadde søndagen avsatt til forlesning av kneproteser. Særlig var hans fordrag om kneleddets biomekanikk og indikasjoner for totalprotese interessant. Han tok også for seg operasjonsteknikk ved total kneprotese, Uni protese et godt alternativ?, samt revisjon av totalprotese og postoperativ oppfølging av pasienten. vanligvis er det vanskelig å Det er sjelden man sitter en hel dag 12

13 hoppe etter Wirkola (Nordsletten og Wangen), men det klarte Warholm på en utmerket måte. En stor takk til OrtoMedic som annet hvert år tar seg bryet med å arrangere et slikt symposium. Det er utrolig flott å kunne være med på to dagers knallgod undervisning spesielt tilrettelagt for operasjonssykepleiere. At symposiet i tillegg er lagt til Storefjell setter kronen på verket. Hotellet har et utmerket kjøkken. At hotellet ligger høyt til fjells gjør også at alle kursdeltakerne deltar i de sosiale aktivitetene. Nyansatt i avdeling Ortopedi Svein Qvigstad er ansatt i OrtoMedic AS som produktsjef for hofteproteser. Svein har sin utdannelse innenfor fysioterapi, men har vært i denne bransjen i 11 år. Har jobbet hovedsaklig med proteser, men vært innom artroskopi og traumeprodukter Symposiet ble avsluttet med lunch søndag før avreise. Per-Inge Vintervold, Operasjonssykepleier Sykehuset Innlandet, Lillehammer Veslemøy Nordset, Sykehuset Innlandet, Kongsvinger. Karianne Nygaard, Sørlandet sykehus, Kristiansand. Kristian Salø, Sørlandet sykehus, Kristiansand. Inger Nilsen Irwin, Lovisenberg Diakonale sykehus Berit Oppedal Tokheim, Vestre Viken, Buskerud sykehus. Ellen H. B. Jerre, Lovisenberg Diakonale sykehus. Linda Lund, Drammen Private sykehus. 13

14 SUK s contribution to deformity surgery - where are we now? SUK S CONTRIBUTION TO DEFORMITY SURGERY - WHERE ARE WE NOW? International Meeting, Sep 2 nd - 3 rd, Malmö, Sweden Prof. Suk og artikkelforfatteren D. Per Torgeir Nilsen, Helse Bergen, Haukeland sykehus. Professor Ache Ohlin, Skåne University Hospital Prof. Suk i samtale med Dr. Per Wessberg fra Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Gøteborg. Professor ache Ohlin, Skåne University Hospital og OrtoMedic inviterte til overnevnte møte. et knippe skandinaviske ortopeder, 2 tyske og 1 engelsk, med deformitetskirurgi som hovedområde, fikk møte den legendariske kirurgen fra Korea: Professor Se-il Suk. Professor Suk sjokkerte verdens skoliosemiljø i 1994 ved å legge fram en serie opererte med thoracale pedikkelskruer som reponeringspunkter. Senere er dette videreutviklet og er nå akseptert som kanskje den beste metoden, også av amerikanske kolleger. Metoder for bedre reponering også i sagitalplantet ved Dvr rotasjonssystemet ble grundig gjennomgått, videre forbedring av teknikken ved innsettelse av pedikkelskruer, billedmessig evaluering av korreksjonsgraden og hvordan angripe de forskjellige kurvetypene. Professorene Ohlin, Henry Halm (neustadt), Ulf Lindquist (Munster), nevrofysiolog gert andersson (Malmø) og radiolog abil-kasim (Malmø) gav verdifulle bidrag, ved siden av SUK selv. gode diskusjoner fulgte. Konklusjon: All screw construction er nok kommet for å bli. SUK får også opphevet den thoracale lordosen, hemmeligheten er stivt stag og overbøyning før reponering. Teknikken blir stadig tryggere med bedre imaging. Lavdose ct er nyttig, og gir mindre stråling enn et enkelt røntgen bilde! Men det er fremdeles plass for fremre tilgang og instrumentering på enkelte indikasjoner. Totalt var vi 18 personer som deltok på møtet. roger Sørensen og undertegnede deltok fra norge. about Se il Suk, md doctor Se il Suk is an emeritus Professor at inje University Sanggye Paik Hospital, and Director of the Seoul Spine institute. in Korea, Dr. Suk earned both a Medical Degree and a PhD from Seoul national University. For his Orthopaedic residency, Dr. Suk traveled to new york to study at the University of rochester. Dr. Suk is a member of the Scoliosis research Society, international college of Surgeons, Korean Medical association, Korean Orthopedic association, Western Pacific Orthopedic association, and SicOT and SirOT. He has held the position of President in several of the Korean associations, and is currently serving as vice-president of SirOT Dr. Suk has published a total of 53 peerreviewed articles in scientific journals both in Korea and in north americanjournals. Dr. Se il Suk is a member of the Spine Universe international editorial Board. en stor takk til arrangørene for et lærerikt seminar og en opplevelse av Professor Se-il Suk. Overlege Per Torgeir Nilsen Helse Bergen, Haukeland sykehus. 14

15 Et nytt perkutant fiksasjonssystem for Columna DePuy Spine og OrtoMedic har nå utstyr til Minimal Invasiv Ryggkirurgi (MIS). Viper 2 er et bakre fiksasjonssystem med pedikkelskruer som skal settes perkutant. Viper 2 er utviklet på Expedium sin kjente teknologi, med Top Notch instrumentfeste, firkantede gjenger til topp-skruen, unike reduksjonsinstrumenter og kannulerte dobbeltgjengede skruer. Expedium Viper 2. DePuy Spine's perkutane fiksasjonssystem for degenerativ, fraktur, tumor og deformitets kirurgi. Viper 2 bygger på Expedium plattformen og prinsippene: sikkerhet, enkelhet og hurtighet. kirurgi, samtidig som de har klare fordeler; mindre postoperative smerter, tidligere rehabilitering, kortere sykehus opphold, mindre blodtap og et kosmetisk akseptabelt resultat. (Harris et al. 2008, Peng et al. 2009; Park & Won, 2007) OrtoMedic har nå Viper2, en kombinasjon av Pipeline og Spotlight retractor system, og micro- discectomi instrumenter som utlånssett. Viper2 er et perkutant posteriort fiksasjonssytem som har til hensikt å stabilisere og immobilisere spinale segment for å oppnå fusjon for å behandle akutte eller kroniske instabilitets og deformitets problemer i thorakal-, lumbal- eller sakral columna. Viper 2 er indikert for Degenerativ-, Traume-, Deformitet- og Tumorkirurgi. Viper2 har et særdeles godt utvalg av instrumenter og implantater som gir en strømlinjeformet og skreddersydd brukeropplevelse. Litteraturen har vist at MIS fiksasjoner gir like gode resultater som tradisjonell åpen MIS lumbal kirurgi kan bidra signifikant med reduksjon av muskeltraume og systemisk inflammatorisk respons i den akutte postoperative perioden. (Kim et al. 2006) Sammen med Concorde TLIF bur, (også med instrumentarium designet for MIS) kan en nå utføre en 360 graders fiksasjon minimalinvasivt. OrtoMedic leverer også Pipeline og Spotlight som er et ekspanderende retraktorsystem designet spesielt for MIS. De gjør mulig en sikker og god tilgang til eksempelvis skiverommet uten ekstensiv vevsskade. Referanser: -- Harris et al, Percutaneous techniques for minimally invasive posterior -- lumbar fusion, Neurosurg Focus 25 (2):E12, Peng et al, Clinical and Radiological Outcomes of Minimally Invasive Versus Open Transforaminal Lumbar Interbody Fusion, Spine, vol. 34, no. 13, pp , Park&Won, Comaprison of One- Level Posterior Lumbar Interbody Fusion Performed With a Minimally Invasive Approach or a Traditional Open Approach, Spine, vol. 32, no. 5, pp , Kim et al, The Quantative Analysis of Tissue Injury Markers after Mini- Open Lumbar Fusion, Spine, vol. 31, no. 6, pp ,

16 Utgiver: OrtoMedic AS Tlf: Faks: Vollsveien 13E, 1366 Lysaker Postboks 317, 1326 Lysaker. E-post: - Redaktør: Kjell Thygesen. Trykk: Nordberg Trykk AS Grafisk design/pre-press: Ole Christian Rotvold.

Navigasjon i vanskelig terreng Se egen artikkel.

Navigasjon i vanskelig terreng Se egen artikkel. informasjon fra Ortomedic As september 2011 - Nr. 75-23. årgang Navigasjon i vanskelig terreng Se egen artikkel. Innhold Høstmøter 2 Surgical Techniques in the Degenerative Lumbar Spine 3 DVR Brukermøte,

Detaljer

15 år med Nasjonalt register for leddproteser Kvalitetsregisterdager i Bergen 22. - 23. mai

15 år med Nasjonalt register for leddproteser Kvalitetsregisterdager i Bergen 22. - 23. mai Informasjon fra OrtoMedic AS Juni 2003 - Nr. 51-15. årgang 15 år med Nasjonalt register for leddproteser Kvalitetsregisterdager i Bergen 22. - 23. mai Iforbindelse med sitt 15 års jubileum inviterte Leddproteseregisteret

Detaljer

Charnley stipendiet 2004

Charnley stipendiet 2004 Informasjon fra OrtoMedic AS Desember 2004 - Nr. 55-16. årgang Charnley stipendiet 2004 Utdelingen av årets Charnley stipend ble på tradisjonelt vis foretatt på Generalforsamlingen til Norsk Ortopedisk

Detaljer

30 år med Charnley i Norge

30 år med Charnley i Norge Informasjon fra OrtoMedic AS Juni 2001 - Nr. 45-13. årgang 30 år med Charnley i Norge Iår er det 30 år siden den første Charnley protesen ble operert inn i Norge. I 1971 skjedde dette ved Fylkessjukehuset

Detaljer

24 Program Vårkurset i Kristiansand 27 Seminar om spesialistutdaningen mange nyttige innspill

24 Program Vårkurset i Kristiansand 27 Seminar om spesialistutdaningen mange nyttige innspill Medlemsblad for Norsk Revmatologisk Forening Utgivelser 2012: Ansvarlig utgiver Redaktør Produksjon Norsk Revmatologisk revmatologisk Foreningforening Norsk Rheumabulletin Annonser Design Trykk 23 mars

Detaljer

Styret i CarciNor ønsker alle en god jul og et godt nytt år. Besøk også vår hjemmeside: www.carcinor.no. Har vi god pasientsikkerhet i Norge?

Styret i CarciNor ønsker alle en god jul og et godt nytt år. Besøk også vår hjemmeside: www.carcinor.no. Har vi god pasientsikkerhet i Norge? CarciNor-medlemsblad Foreningen er en landsomfattende organisasjon for personer med nevroendokrin carcionom (hormonproduserende svulster) og alle de som er interessert i deres sak. Foreningen skal støtte

Detaljer

Bevegelse i alle ledd

Bevegelse i alle ledd rapporten Bevegelse i alle ledd Nye diagnosemetoder og ny behandling fører til at flere personer med en revmatisk leddsykdom kan være i bevegelse og leve et aktivt liv. Les også om: Tidlig behandling gir

Detaljer

Ble den dagkirurgiske verdenskongressen i Amsterdam 15-18. april like fargerik som tulipanene i full blomstring?

Ble den dagkirurgiske verdenskongressen i Amsterdam 15-18. april like fargerik som tulipanene i full blomstring? Ble den dagkirurgiske verdenskongressen i Amsterdam 15-18. april like fargerik som tulipanene i full blomstring? Nei, men så må det også sies at tulipanprakten var voldsom! Det vil være urettferdig å si

Detaljer

Bli medlem i Ryggforeningen

Bli medlem i Ryggforeningen Nr. 2 2011 17. årgang Medlemsblad for Ryggforeningen i Norge Bli medlem i Ryggforeningen Foreningen for deg med rygg-, nakke- eller bekkenlidelser BekkOpp Spondylolisthese Advokaten svarer Nakke- og ryggdagene

Detaljer

Norsk Rheumabulletin. Norsk Revmatologisk Forening Nummer 1 2014. Norsk Medlemsblad revmatologisk forening

Norsk Rheumabulletin. Norsk Revmatologisk Forening Nummer 1 2014. Norsk Medlemsblad revmatologisk forening Norsk Rheumabulletin Norsk Medlemsblad revmatologisk forening Norsk Revmatologisk Forening Nummer 1 2014 Julekurset i Fredrikstad Året som gikk for leger i spesialisering Forskning ved Revmatismesykehuset

Detaljer

NyhetsTIPS. Pasientens stemme. Under psykoseparaplyen side 15. Tidsskrift for tidlig intervensjon ved psykoser #02/2013. side 06 ERFARINGSKOMPETANSE

NyhetsTIPS. Pasientens stemme. Under psykoseparaplyen side 15. Tidsskrift for tidlig intervensjon ved psykoser #02/2013. side 06 ERFARINGSKOMPETANSE #02/2013 NyhetsTIPS Tidsskrift for tidlig intervensjon ved psykoser ERFARINGSKOMPETANSE Pasientens stemme side 06 REFLEKSJONER FRA FAGFELTET Under psykoseparaplyen side 15 NyhetsTIPS Nr. 2-2013 1 NyhetsTIPS

Detaljer

2 Når rammebetingelsene ikke strekker til 3 R2T rehabilitering to target en god ide? 4 Nasjonalt nettverksmøte for rehabilitering i Haugesund

2 Når rammebetingelsene ikke strekker til 3 R2T rehabilitering to target en god ide? 4 Nasjonalt nettverksmøte for rehabilitering i Haugesund Norsk Revmatologisk revmatologisk Foreningforening Norsk Rheumabulletin Medlemsblad for Norsk Revmatologisk Forening Innhold 4/2011 2 Når rammebetingelsene ikke strekker til 3 R2T rehabilitering to target

Detaljer

Norsk Rheumabulletin. Norsk Revmatologisk Forening Nummer 3 2011. Norsk Medlemsblad revmatologisk forening

Norsk Rheumabulletin. Norsk Revmatologisk Forening Nummer 3 2011. Norsk Medlemsblad revmatologisk forening Norsk Rheumabulletin Norsk Medlemsblad revmatologisk forening Norsk Revmatologisk Forening Nummer 3 2011 Revmatologisk avdeling ved St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim Nytt obligatorisk

Detaljer

NR 1-2009 TIPS. NYHETSTIPS Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykoser. Sør-Øst. Oslo universitetssykehus, Ullevål

NR 1-2009 TIPS. NYHETSTIPS Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykoser. Sør-Øst. Oslo universitetssykehus, Ullevål NR 1-2009 TIPS Sør-Øst NYHETSTIPS Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykoser Oslo universitetssykehus, Ullevål NyhetsTIPS utgis av TIPS Sør-Øst regionalt kompetansesenter for tidlig

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Afrodite. Et varig minne om mamma. Ring oss! Tlf: 02561. Likemann. Tøft å være ung og kreftsyk. Ønsker du å snakke med noen?

Afrodite. Et varig minne om mamma. Ring oss! Tlf: 02561. Likemann. Tøft å være ung og kreftsyk. Ønsker du å snakke med noen? Afrodite NR. 3 / 2010-9. Årgang Medlemsblad for Gynkreftforeningen side 1 Et varig minne om mamma Carita Gyldenskog har tatovert inn Gynkreftforeningens logo på armen. Slik vil hun alltid minnes sin kreftsyke

Detaljer

Norsk Rheumabulletin. Norsk Revmatologisk Forening Nummer 1 2011. Norsk Medlemsblad revmatologisk forening

Norsk Rheumabulletin. Norsk Revmatologisk Forening Nummer 1 2011. Norsk Medlemsblad revmatologisk forening Norsk Rheumabulletin Norsk Medlemsblad revmatologisk forening Norsk Revmatologisk Forening Nummer 1 2011 Strategiplanen styrets kompass Norsk Revmatologisk Forenings høstmøte Spondylartritt en vanskelig

Detaljer

Prince Philips gullmedalje til professor Roald Bahr ved Senter for idrettsskadeforskning

Prince Philips gullmedalje til professor Roald Bahr ved Senter for idrettsskadeforskning NORSK IDRETTS- MEDISINSK FORENING NFFs FAGGRUPPE FOR IDRETTSFYSIOTERAPI NUMMER 4-2008 23. ÅRGANG Prince Philips gullmedalje til professor Roald Bahr ved Senter for idrettsskadeforskning Idrett og artrose

Detaljer

Ryggstøtten. Bli medlem i Ryggforeningen. Foreningen for deg med rygg-, nakke- eller bekkenlidelser

Ryggstøtten. Bli medlem i Ryggforeningen. Foreningen for deg med rygg-, nakke- eller bekkenlidelser Nr. 4 2010 16. årgang Medlemsblad for Ryggforeningen i Norge Ryggstøtten Bli medlem i Ryggforeningen Foreningen for deg med rygg-, nakke- eller bekkenlidelser Muritunet Bekkenløsning Bekkenplager Smerteelektrode

Detaljer

Vårnummer 2013. Nr. 1 2013 Side 1. Stoff til Dagkirurgisk Forum sendes styreleder Jørgen Nordentoft Mail: nordentoft@online.no

Vårnummer 2013. Nr. 1 2013 Side 1. Stoff til Dagkirurgisk Forum sendes styreleder Jørgen Nordentoft Mail: nordentoft@online.no Vårnummer 2013 Den indiske kirurgiens far, Susruta beskriver mange kirurgiske instrumenter. Susruta levde 800 år fkr, og den eldste utgaven av hans kirurgiske lærebok er fra rundt 400 AD. Mange instrumenter

Detaljer

Oslo 5.-6. april 2013

Oslo 5.-6. april 2013 3.13 Årgang 80 www.fysioterapeuten.no Mestre egen hverdag Trente seg ut av rullestolen Hjelper krigsskadde fra Syria MT-autorisasjon en sjanseseilas Placebo mer enn kvakksalveri Oslo 5.-6. april 2013 Royal

Detaljer

NYTT 2/15. 40-års jubilanten NORILCO Nordland Vinterleir. NORILCO, Norsk forening for personer med. stomi, reservoar og mage-/tarmkreft ÅRGANG UTGAVE

NYTT 2/15. 40-års jubilanten NORILCO Nordland Vinterleir. NORILCO, Norsk forening for personer med. stomi, reservoar og mage-/tarmkreft ÅRGANG UTGAVE ÅRGANG 45 UTGAVE 248 NUMMER 2/15 NORILCO, Norsk forening for personer med stomi, reservoar og mage-/tarmkreft NYTT Jakten på kreftkuren 40-års jubilanten NORILCO Nordland Vinterleir NY Soft Convex generasjon

Detaljer

Neste vintermøte blir fredag 12. og lørdag 13. januar 2007! Hvem vinner tur til Amsterdam?

Neste vintermøte blir fredag 12. og lørdag 13. januar 2007! Hvem vinner tur til Amsterdam? Neste vintermøte blir fredag 12. og lørdag 13. januar 2007! Hvem vinner tur til Amsterdam? Nordaf fortsetter sin spektakulære loddtrekning blant medlemmene om tur til verdenskongressen i dagkirurgi i Amsterdam

Detaljer

Føler seg friskere med dagkirurgi. Til krig mot influensaen. Forbedrer pasientforløp. Utvider LMS i Harstad. Kompliserte operasjoner

Føler seg friskere med dagkirurgi. Til krig mot influensaen. Forbedrer pasientforløp. Utvider LMS i Harstad. Kompliserte operasjoner Universitetssykehuset Nord-Norge Nr 17 10. oktober 2008 Kompliserte operasjoner som tidligere krevde mellom 10 og 15 dagers sykehusinnleggelse, gjøres nå med dagkirurgi. Ikke nok med det: Pasientene føler

Detaljer

Tidsskrift for Norske Medisinfaglige Teknikere 2/2010

Tidsskrift for Norske Medisinfaglige Teknikere 2/2010 aput et orpus Tidsskrift for Norske Medisinfaglige Teknikere 2/2010 Innhold Kurs og landsmøte... 4 Nytt styre... 6 Fire på kurs... 7 Samling med høy sosial bonusfaktor... 8 Det er hardt å være på kurs...

Detaljer

FAGBLAD FOR AUDIOGRAFER NR. 4-2010 www.audiograf.no. Landsmøte 2010. Vi har fått ny logo. Audiodag på HiST. Foto: Shutterstock/Anita Berre/Arne Vik

FAGBLAD FOR AUDIOGRAFER NR. 4-2010 www.audiograf.no. Landsmøte 2010. Vi har fått ny logo. Audiodag på HiST. Foto: Shutterstock/Anita Berre/Arne Vik FAGBLAD FOR AUDIOGRAFER NR. 4-2010 www.audiograf.no Landsmøte 2010 Vi har fått ny logo Audiodag på HiST Foto: Shutterstock/Anita Berre/Arne Vik Audiografen nr. 4-2010 Leder Medlemsblad for Norsk Audiografforbund

Detaljer

NSFs Faggruppe av Sykepleiere i Urologi

NSFs Faggruppe av Sykepleiere i Urologi Nr. 2 - Juni 2014-25. årg. ISSN 1891-5116 8 Åpning av EAUN 10 Overvekt og svangerskap 14 Testikkelkreft - Hitting below the belt 24 Urinretensjon eller overaktiv blære? 28 En pasienthistorie NSFs Faggruppe

Detaljer

Årsmøtet 2004 Nytt styre i Norsk Glaukomforening

Årsmøtet 2004 Nytt styre i Norsk Glaukomforening Norsk Glaukomforenings symbol er et fotografi av synsnerven. Initiativet til foreningen ble tatt høsten 1997 av styremedlem overlege Jan Erik Jakobsen og leder Per Kaland. Årsmøtet 2004 Nytt styre i Norsk

Detaljer

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 1. dag fredag 28. mars Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay

Detaljer

Den ALLER STØRSTE gaven

Den ALLER STØRSTE gaven Universitetssykehuset Nord-Norge Nr 2 13. februar 2009 Alt klart for den store FESTIVALEN SIDE 20-21 FOTO: Siv DOLMen/StifteLSen OrganDOnaSJOn Organdonasjon: Den ALLER STØRSTE gaven 2008 ble et rekordår

Detaljer