Et nytt perkutant fiksasjonssystem for Columna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Et nytt perkutant fiksasjonssystem for Columna"

Transkript

1 informasjon fra ortomedic as September nr årgang Et nytt perkutant fiksasjonssystem for Columna innhold NSFLOS 2-3 LCS Praktiske kneprotesekurs 4 Synvisc 10 år 5 LCS Brukermøte 6-7 Høstmøter Club Corail Doktorgrad til Wender Figved 9 DVR Anatomic Plate 10 Totalprotese i kjeveledd 11 Hofte-og knesymposium for operasjonssykepleiere Professor SUK 14 Viper 2 15

2 NSFLOS 2010 Skien september 2010 Landsgruppen av Operasjonssykepleiere arrangerte seminardager september 2010 i Ibsenhuset i Skien. Temaet for seminaret var; Samhandling og organisering i spesialisthelsetjenesten, med fokus på operasjonssykepleie, utdanning, ledelse, fagutvikling, og forskning. Operasjonssykepleiekvalitet i pasientens perioperative prosess. Det var ca.150 deltagere fra hele landet og ca. 30 firmaer representert. arrangementskomiteen, ved fem operasjonssykepleiere fra Telemark, gjorde en fremragende jobb. alle følte seg velkomne og ivaretatt på seminardagene. Styret i LOS gjennomførte dagene effektivt. Programmet var interessant og innholdsrikt. arne OrviK, Førstelektor, institutt for helsefag, Høgskolen i ålesund, forsker ved Senter for helsefremmende arbeid akershus Universitetssykehus, startet med foredraget om Organisering og samhandling - to sider av samme sak. Foredraget engasjerte og ga oss mange tanker om samhandling i sykepleie og helsetjenesten. - Fagutøvelse forutsetter organisering. - Fagutøvelse foregår i organisasjonen. - Fagutøvelse forplikter overfor samfunnet. Ove MeLLingen, sjefsredaktør i Telemarksavisen, foreleste om Handling eller samhandling? Samhandling er et virkemiddel og ikke et mål i seg selv sa han. Under definisjon av samhandling er det ingen som har totalansvaret. Det er et stort økonomisk press i helsesektoren, samtidig er helsebudsjettet i norge doblet siden Han stilte spørsmål om hva som skal prioriteres og hvem som skal ta de vanskelige beslutningene. "Henrik Ibsen", Inger Marie Johannessen, Sykehuset Østfold, Moss og Anne-Mari Lund, OrtoMedic. Pasientmedvirkning i operasjonsavdelingen ved Liv HeLene HeggLanD, Fagutviklingssykepleier, Stavanger Universitetssykehus. Hun redegjorde for: Lovverket, Pasientrettighetsloven, om pasientens krav på innflytelse, info, råd og veiledning Begrepet brukermedvirkning/ pasientmedvirkning. Brukermedvirkning i fire modeller. Brukermedvirkning ved kirurgisk behandling. Det er yngre, høgt utdannede, og flere kvinner enn menn som ønsker å delta i beslutningsprosessen. 2

3 Kvalitetsforbedring finnes på helsebiblioteket.no. Frie foredrag Den tause tiden ved Aase R. Fosse, Operasjonssykepleier, Haukeland universitetssykehus. Utvikling, implementering og utprøving av elektronisk veiledende behandlingsplan til dokumentasjon av operasjonssykepleie i DIPS ved Anne-Kate Esbjug, Oversykepleier, Oslo Universitetssykehus og Elisabeth Rosenborg, Operasjonssykepleier, Oslo Universitetssykehus. Artikkelforfatterne May-Wenche M. Høistad og Astrid S. Graven sammen med Anne- Mari Lund, OrtoMedic. Første dagen ble avsluttet med en fantastisk tur på Telemarkskanalen, med bespisning. Det var underholdning av mannskor og hjemmesykepleien ved slusene. Instrumentflyt, samhandling mellom sterilsentral og operasjonsavdelingene ved Margrete Drønen, Avdelingsjef, Sterilsentralen Haukeland Universitetsykehus. Samhandling er gode tjenester for pasienten mellom ulike aktører og nivåer. Et virkemiddel for å nå felles mål. Lovforankringen er: Nasjonal strategi for forebygging av infeksjoner i helsetjenesten og antibiotikaresistens ( ). Fakta; Medisinsk utstyr som benyttes til pleie og behandling av pasienter utgjør en potensiell kilde til kontaminering og overføring av smitte. Hun gjennomgikk sterilforsyningskjeden, og ingen kjede er sterkere enn det svakeste ledd og dette krever samhandling. Kompetanse, service og logistikk krever samhandling. Foredraget skapte stort engasjement i salen, og det ble stilt mange spørsmål til foredragsholder. Grethe Dåvøy foreleste om fenomenet skam, i møte mellom pasient og sykepleier. Grethe Dåvøy tok utfordringen det var å være stand in ved den planlagte forelesers fravær, noe hun klarte bra. Skam er et grunnvilkår ved livet. Det å eie skam i livet er positivt, mens det å ikke eie skam i livet er negativt. Skyld er knyttet til handlinger, mens skam er rasjonell til autonomi/selvstendighet. Operasjonssykepleiere og sykepleiere ved en Gynekologisk avdeling hadde deltatt i en studie om SKAM. Denne studien var ikke ferdig ennå. Hvordan forske i avdelingen ved Monica Nordtvedt, Professor og leder på Senter for kunnskapsbasert praksis og Prodekan på avdeling helse og sosialfag, Høgskolen i Bergen, var neste post på programmet. Det er sykepleiere i Norge, hvorav 5 % bør holde på med PhD. Det er målet. En sykepleier skal kunne lese forskningsrapporter og nyttiggjøre seg forskningsresultater i yrkesutøvelsen. Hun kom inn på hva forskning er og hva utviklingsarbeide er. Vilje til forskning, Stortingsmelding 20 (2004/05). Alle kan drive utviklingsarbeide. Helsearbeidere ønsker å gi det beste for pasientene % får ikke behandling i henhold til vitenskapelig dokumentasjon. Nasjonale retningslinjer skal være kunnskapsbasert. Hepatitt, en økende trussel for operasjonssykepleiere ved Inger Elisabeth Gisvoll, Operasjonssykepleier, St. Olavs Hospital. Å være forberedt på det uventede, en studie om videreutvikling av operasjonssykepleiernes handlingskompetanse ved Guri Rasmussen, Høgskolelektor, HIST avd. for sykepleieutdanning, videreutdanning i operasjonssykepleie. Fagutvikling og forskning i praksis ved Grethe Dåvøy og Asbjørg Giskemo. Disse foredragene viser en enorm bredde av engasjerte og kunnskapsrike operasjonssykepleiere som vil dele sin kunnskap. De ca. 30 firmaene som representerte industrien ble flittig besøkt av seminardeltagerne. Industrien ønsker å dele sin kunnskap med operasjonssykepleiere som brukere i pleie og behandling av pasientene. God og relevant kunnskap ble med seminardeltagere hjem til de ulike arbeidsplasser. Hilsen May-Wenche M. Høistad og Astrid S. Graven. Operasjonssykepleiere Sykehuset Innlandet, Tynset 3

4 LCS Praktiske kneprotesekurs Sandefjord mai 2010 LCS praktiske kneprotesekurs mai 2010 Rica Park hotell SANDEFJORD Artikelforfatter dr. Yngve Sporstøl (nr. 3 fra høyre) sammen med seminardeltagere. grunnkurs er et kurs som LCS har vært holdt årlig av OrtoMedic de siste årene. i år som tidligere år var det lagt til rica Park Hotell i Sandefjord. vi var tjuefem deltagere som fikk plass på kurset i år, deltagere fra Hammerfest i nord til Flekkefjord i sør. Torsdagen begynte forelesninger utover ettermiddagen og kvelden. Bio-mekanikk, alignment, preoperasjonsplanlegging var interessante tema som ble gjennomgått av kursleder Odd Warholm fra Sykehuset østfold, Moss. Deretter fulgte Bengt østmann fra ringerike Sykehus opp med temaet infeksjonprofylakse. varus og valgus kne, og strategi for ligamentbalansering var en svært nyttig gjennomgang av Kjetil nerhus fra Martina Hansens Hospital. når man er i en begynnerfase innen kneprotesekirurgien er nettopp poengtering av slike strategier veldig nyttig. Stig Heir, også fra Martina, foreleste om det kontrakte kne og hva som kan gå galt etter TKa. Likte godt slidene hans, særlig videosnuttene fra youtube angående overmot. Kursmiddagen var fortreffelig, og siden dette ikke er et obligatorisk kurs, var det mange som ikke kjente hverandre fra før. Hyggelig å treffe deltagere som er kommet litt forskjellig i løypa frem til spesialiteten. Ser ut som om kvinneandelen tar seg opp blant de yngre ortopedene, det synes jeg er hyggelig. andre dag begynte med fast track mobilisering. asbjørn Hjall fra vestre viken, asker og Bærum sykehus gikk gjennom det smertefulle protesekneet og cas. Her er det ulike oppfatninger. noen er overbevist om at computer assistert kirurgi er god kvalitetssikring, andre mener at det er store fallgruber og er mer skeptiske. ellers fikk vi med oss forskjeller når det gjelder sementert vs. usementert LcS protese, ulike momenter vedrørende sementeringen, og ikke minst ligamentbalansering. når det gjelder unikondylær protese hadde noen av foreleserne egne meninger om at dette er en dårlig protese uansett alder og indikasjon, mens andre mente at det kan være et godt alternativ ved god seleksjon av pasientene. Ulike oppfatninger vedrørende osteotomier som alternativ til protese rådet også blant fakultetet. Instruktør dr. Kjetil Nerhus, Martine Hansens Hospital sammen med deltagere. Kurset ble avsluttet med en workshop og gjennomgang av det nyeste instrumentariet til LcS. Personlig sitter jeg igjen med mye nyttig kunnskap, uten tvil et kurs som er bra å få med seg, som LcS når man har kommet i gang med å opererere kneproteser. Det som var overraskende på meg, er hvor ulik praksis det er for seleksjon av pasienter til kneproteser, og at indikasjonen er veldig varierende fra hvilket sykehus pasienten kommer til ved den første polikliniske vurderingen. vi lærte på kurset at forholdet i norge vedrørende THr: TKr i 2008 var 1,7:1, i 1990 var den nærmere 5:1, og det ble hevdet at denne kommer til å nærme seg 1:1 i årene fremover. Det blir spennende å se, jeg har nå mine tvil til det. i så tilfelle blir vi kommende ortopeder mye å se på de elektive protesestuene for å produsere nok Drg. er vel kanskje mer attraktivt det, enn å stå våken halve natta med en eller annen komplisert fraktur. Dr. Yngve Sporstøl Martina Hansens Hospital 4

5 Vi feirer 10 år med Synvisc år er det 10 år siden OrtoMedic introduserte produktet i Synvisc på det norske markedet. Synvisc ble fra første stund markedsført som et supplerende behandlingstilbud for pasienter med slitasjeforandringer i kneleddene. Denne behandlingsformen hadde da vært kjent en årrekke i utlandet og benyttet i relativ stor utstrekning. i norge ble produktet primært lansert for ortopedkirurgene; og det ble også gjennomført en introduksjonsstudie der 15 klinikker deltok. Synvisc inneholder hyaluronsyre som er en av hovedinngrediensene i frisk leddvæske, og det spesielle er at det har evnen til å opprettholde elastisiteten og viskositeten i leddet ved hjelp av et kunstig middel. Dette virker som en støtdemper og smøremiddel i kneet. Denne efffekten gir meget god smertelindring, men kurerer naturligvis ikke degenerative forandringer. For 1 injeksjon á 6 ml. i perioden som har gått siden introduksjonen har produktet fått en plass som et interessant supplerende behandlingstilbud for pasienter med milde til middels artroseforandringer. en rekke pasienter har kommet med positive tilbakemeldinger og blant annet rapportet om utsettende protesekirurgi. Behandlingen bestod opprinnelig av 3 injeksjoner av 2 ml intraarticulært over en periode på 14 dager. nyere oppdatert forskning har vist at 1 injeksjon av 6 ml. gir tilsvarende tilfredsstillende resultater. Det forskes i dag intenst på å reversere leddslitasjeforandringer og å gjenskape slitt leddbrusk, men dette er meget komplisert, samt resurs - og tidkrevende. For 3 injeksjoner á 2 ml. Synvisc bruker :34 Side 1 Per i dag ser det ut til at også i årene fremover vil hyaluronsyreinjeksjoner kunne være et aktuelt og nyttig supplement, eller en del av et omfattende behandlingsregime for artrosepasienter. Særtrykk om Synvisc MINDRE SMERTE OG STØRRE BEVEGELIGHET MED OrtoMedic har utgitt en brukerinformasjon beregnet for pasienter og et særtrykk av artikler i OrtoMedia. Disse er tilgjengelig ved henvendelse til OrtoMedic. Distribueres av: 1 5

6 LCS Brukermøte Kristiansand september 2010 LCS Brukermøte 2010 Klokken torsdag 9. september var offisielt starttidspunkt for det 12. LcS brukermøte. Deltagere kom fra fjern og nær for å få med seg siste oppdateringer, praktiske råd, sosialt samvær og god mat. Torsdagssesjonen startet med en myk, men alvorlig tilnærming til temaet infeksjonsproblematikk. vi fikk en presentasjon av Sørlandet Sykehus, Kristiansand ved kollega. S. gregusson, og ikke minst høre den dramatiske historien om et halvt års stopp av protesekirurgi ved sykehuset i 2001 i forbindelse med en kraftig økning av infeksjonsfrekvensen. vi fikk høre hvordan man ved den påfølgende gjennomgang av rutiner og byggtekniske forhold fant svikt i flere ledd, og at man etter korrigering av disse normaliserte infeksjonsfrekvensen. indremedisiner a. gjellestad ga oss samme kveld et historisk tilbakeblikk på hvordan Odderøya ble brukt som karantenested for infeksjoner som pest og kolera for over 150 år siden. Dette var en detaljert historie som ga godt innsyn i hvordan samfunnet var preget av disse problemstillingene, men også hvordan enkeltskjebner kunne fortone seg. Begge disse innlegg illustrerte viktigheten av å ha rutiner for infeksjonsmonitorering og ikke minst regelmessig gjennomgang av rutiner for forebygging av infeksjoner. Fredag fikk vi før lunch tips om utredning og behandling for den infiserte kneprotese, samt tallene fra leddregisteret. vi fikk høre at resultatene for kneprotese generelt er blitt bedre med årene, at pasientrapportert infeksjonsfrekvens er svært usikkert og at crp sammen med Sr gir bedre prediksjonsverdi for infeksjon enn bare crp alene. videre ble viktigheten av god prøvetagning med både multiple (6-8) biopsier og aspirat poengtert og ikke minst nødvendigheten av aggressiv kirurgisk behandling. er man ikke i land med infeksjonskontroll 6 uker etter oppstartet behandling, gjøres ny Hotel Radisson Blu Calledonien Kristiansand September kirurgisk intervensjon fremfor ren forlengelse av antibiotikabehandling. etter lunch var temaet brennhet, nemlig: gir bruk av cas tidligere proteseløsninger????? registeret har påvist en redusert overlevelse på 5 % for LcS etter 2 år i cas gruppen og at det særlig var tibialøsning og økt infeksjonsforekomst som stod for denne økte revisjons-frekvensen. Momenter som lang lærekurve, introduksjon av nye sementer samtidig med oppstart av cas, og at man i cas gruppen kanskje har noen flere kompliserte case kan være mulige forklaringer. Det ble også gått gjennom mulige pitfalls ved bruk av cas. Det ble poengtert viktigheten av å ikke uten videre legge skylden på cas for denne økte revisjonsfrekvensen før man vet noe mer om årsaken(e). Artikkelforfatter Dr. Jan-Erik Borge, Sykehuset Vestfold, Larvik, Dr. Bjørn Bragnes, Sykehuset Vestre Viken, Buskerud, sammen med Erik Johansen, OrtoMedic. Dr. Ole Koppang, Sykehuset Vestre Viken, Asker og Bærum sykehus sammen med Arvid Lunde, OrtoMedic. 6

7 Professor Ove Furnes, Helse Bergen, Haukeland sykehus. Ettermiddagssesjonen hadde også et spennende innlegg om udokumenterte bensementer. Her ble det presentert en pasientkohort fra , og en fra Man fant ingen sikker forskjell med hensyn på løsning i disse, og mistanken enkelte har hatt om at det har skjedd noe med sementen kunne ikke bekreftes. Lørdag var det noe tynnere i rekkene, men de som var igjen fikk presentert diverse case, både med hensyn på Fakultetsansvarlig Dr. Odd Warholm, Sykehuset Østfold, Moss og Fakultetsmedlem Dr. Marianne Westberg, Oslo Universitetssykehus, Ullevål. infeksjon og problemer av mer mekanisk art. Det er bra både å få bekreftet at det som er gjort er i tråd med hva andre ville ha valgt og ikke minst få tips om hvordan reelle og kommende problemer kan løses. Man må i et slikt forum også akseptere råd om hvordan ting burde ha vært gjort. Det 12. LCS Brukermøte var svært nyttig og i tillegg til det rent faglige er det intet å utsette på verken det sosiale eller det gastronomiske. Høstmøter Fakultetsmedlem Dr. Bengt Østmann, Sykehuset Vestre Viken, Ringerike og Dr. Sverre Gregusson, Sørlandet sykehus, Kristiansand. Det er å håpe at soga held fram og at vi også i kommende år kan utveksle erfaringer på denne måten og dermed fortsette å forbedre resultatene fremover. Seksjonsoverlege Jan-Erik Borge Sykehuset i Vestfold, Larvik Vi minner om ØNH Høstmøte oktober på Grand Hotel, Oslo. Vi er tilstede med bl.a. Leica 320 LED diagnostisk- og operasjonsmikroskop for ØNH Ortopedisk Høstmøte oktober 2010 Radisson SAS Plaza i Oslo Nevrokirurgisk Høstmøte oktober 2010 Radisson SAS Plaza i Oslo 33. etasje 7

8 Club Corail 2010 Holmen Fjordhotell, Asker juni 2010 det var med glede vi sa ja takk til invitasjon til club corail møtet på Holmen Fjordhotell i asker. Som vanlig, har OrtoMedic fått mange dyktige foredragsholdere til å stille. Club Corail Norway June 2010 Holmen Fjordhotell ASKER vi møttes på ettermiddagen onsdag, 16. juni. etter at vi hadde hilst på hverandre, fikk vi se hvordan man kan løse problemer med primære hofte-proteser der pasientene har en litt avvikende anatomi. Torsdagen gikk med til et tettpakket program med høy faglig kvalitet. vi Dr. Tore Heier, Diakonhjemmets sykehus, Dr. Knut Grønneberg, Sykehuset Vestfold, Larvik, Dr. John Slåstad, Rikshospitalet og Dr. Wender Figved, Sykehuset Vestre Viken, Bærum sykehus. Faglig anvarlig, overlege Helge Wangen, Sykehuset Innlandet, Elverum. fikk blant annet høre om utviklingen av protesen, om Minimal invasive Hip Surgery, om aktuelle alternative artikulasjoner, om crooslinked Polyethylene og om reversed Hybrid. Det blir blir interessant å se i framtiden om minimal invasive teknikk blir å anbefale. Foreløpig er det nok ikke alle som skal drive med dette. interessant er det også å høre at det er flere teknikker som gir godt resultat. etter lunch, var det revisjons-proteser som var tema. vi fikk blant annet høre Faglig anvarlig, overlege Tore Heier, Diakonhjemmets sykehus. hvilke proteser som er brukt ved revisjoner i norge. Mot slutten av dagen fikk vi presentert en del kasuistikker. Middagen på torsdag ble servert utendørs på Holmen Fjordhotell. Det var barbeque, eller grillmat, som det heter på norsk. igjen var vi heldig med været. Maten smakte også fortreffelig. Fredagen var viet til protese-infeksjoner og hemiproteser ved collum-frakturer. Protese-infeksjon er et viktig tema. alle som opererer hofte-proteser, har jo opplevd infeksjoner. Jean-Pierre Vidalain, Artro-gruppen. når det gjelder hemiproteser ved frakturer, er det greit å vite at det spiller liten rolle om man sementerer eller ikke. vi takker for et fint møte med faglig høy kvalitet. Det er også alltid hyggelig å møte kollegaer som man ikke har truffet på lenge. OrtoMedic har en fin tradisjon med club corail møtene. Overlege Per C. Backer Kongsvinger Sjukehus 8

9 Doktorgradsdisputas for overlege Paul Wender Figved ved Vestre Viken, Asker og Bærum sykehus Avdelingsoverlege Asbjørn Hjall fra Vestre Viken, Asker og Bærum sykehus sammen med Doktoranden Overlege Wender Figved Hemiarthroplasty and femoral neck fracture var emnet på overlege Paul Wender Figved sitt doktorarbeide som ble forsvart i Kreftsenteret Auditoruim ved Oslo Universitetssykehus, Ullevål. Bedømmelseskomiteen bestod av overlege dr.med. Cecilia Rognmark, Skånes Universitetssykehus, Professor Arild Aamodt fra NTNU i Trondheim og Professor Ansgar Aasen fra Universitetet i Oslo. Disputasen var ledet av Professor Johan Ræder fra Universitetet i Oslo. Som prøveforelesning hadde doktoranden fått oppgitt emnet: Fragility fractures consquences for the individueal and the society Dette ble presentert til såvel bedømmelseskomiteens som det øvrige publikums store tilfredshet. Når det gjelder overlege Figves doktorarbeide gir vi her et sammendrag av dette. Vi gratulerer overlege Figved med hans arbeide og ikke minst med en flott disputas. Medlemmer av bedømmelseskomiteen, Professor Ansgar O. Aasen Universitetet i Oslo, 2. opponent Professor Arild Aamodt NTNU Trondheim, Doktoranden Overlege Wender Figved, 1. opponent Overlege dr.med. Cecilia Rognmark, Skåne Universitet. Disputasleder Professor Johan Ræder, Universitetet i Oslo Sammendrag: Nye fremskritt i norsk forskning om protesekirurgi ved lårhalsbrudd Overlege og forsker Paul Wender Figved og medarbeidere viser i en ny doktoravhandling gode resultater ved bruk av to forskjellige typer hofteprotese ved behandling av lårhalsbrudd. Forskere fra den samme gruppen har tidligere fått internasjonal anerkjennelse for å vise at de fleste lårhalsbrudd bør behandles med protese og ikke med skruer. Hvilken type hofteprotese som egner seg best til behandling av lårhalsbrudd er gjenstand for videre forskning. Gjennomsnittsalderen for pasienter med lårhalsbrudd i Norge er rundt 82 år og ca 80% er kvinner. Rundt pasienter med brudd i hoften opereres ved norske sykehus hvert år, og rundt halvparten av disse er rene lårhalsbrudd. Diagnosen er forbundet med høy komplikasjonsrate og dødelighet. Bruk av sement ved innsetting av protese er forbundet med sjeldne men svært alvorlige komplikasjoner. Avhandlingen Hemiarthroplasty and femoral neck fractures består av fire vitenskaplige artikler. En klinisk studie med 220 pasienter som ble behandlet med enten en protese festet med sement eller en protese festet uten sement, viste like gode resultater med hensyn til smerter etter operasjonen, grad av fornøydhet og komplikasjoner. Tidligere forskning har vist at det finnes en rekke usementerte proteser som fungerer dårlig ved behandling av lårhalsbrudd, men protesen som ble brukt i denne studien synes å være bedre og er nå i økende bruk i Norge. Pasientene som fikk protese uten sement hadde kortere operasjonstid og mindre blodtap, men dette ga ikke utslag på resultatet av behandlingen. En klinisk studie med en nyutviklet målemetode viste at slitasjen en protese påfører brusken i hofteskålen er så liten at den ikke lar seg måle det første året etter operasjonen. To studier viste at behandlingen av komplikasjoner etter operasjon med protese er vanskelig, at utfallet etter ytterligere kirurgi er særdeles usikkert og forbundet med en rekke ytterligere komplikasjoner. 9

10 DVR Anatomic Plate F.A.S.T GUIDES (Fixed Angle Screw Targeting) DVR Brukermøte 2010 Distale radius frakturer november 2010 Rica Park hotell SANDEFJORD DVR Brukermøte 2010: Distale radius frakturer Rica Park Hotell, Sandefjord Påmelding til Kjell Thygesen, OrtoMedic. anatomic Plate ble dvr lansert første gang i 2000, og var da første plate som var designet for å fiksere både dorsale og volare feilstillinger for distale radius. etter hvert har flere plateprodusenter kommet etter, men fortsatt er Dvr anatomic Plate markedsledende med sin design og brukervennlighet. Dvr anatomic Plate var først produsert av Hand innovations og Orbey, som i 2006 ble kjøpt opp av DePuy. DePuy har ikke endret noe på designet av platen, men har utviklet F.a.S.T guides (Fixed angle Screw Targeting) som står på Dvr platene. OrtoMedic as lanserte Dvr anatomic Plate første gang i norge i i 2009 gjennomførte to store helseforetak i norge traumeanbud. Dvr anatomic Plate vant som løsning for distale radiusfrakturer. Dette medførte at OrtoMedic as nå er markedsledende leverandør for distale radiusfrakturer i norge, da Dvr anatomic Plate brukes på over 50% av det norske markedet. OrtoMedic as har hatt mye fokus på brukeropplæring på sine produkter. charnley praktiske hoftekurs er et eksempel på dette. vi kommer nå også til å etablere brukermøter for Dvr brukere. vi i OrtoMedic ser med forventning på fremtiden til Dvr anatomic Plate i norge. For spørsmål vedrørende Dvr, ta kontakt med Produktsjef ingar grytnes. 10

11 Totalprotese i kjeveleddet. TMJ Ankylosis and Reconstruction Wien april 2010 The european Society of Temporomandibular joint Surgeons (estmjs) arrangerte et symposium i Wien april Sponsorer var BiOMeT Microfixation, TMj concepts og KLS Martin group. chairman var professor gerhard Undt, Universitetet i Wien. De fleste forelesere og deltagere var fra europa og USa. Temaene for symposiet var posttraumatisk deformitet, faktorer som influerer på utviklingen av ankylose, biologisk kjeveledds rekonstruksjon og alloplastisk kjeveledds rekonstruksjon. Artikkelforfatteren; Dr. Oddvar Moen. Kjeve- ansiktskirurgisk avdeling, Oslo Universitetssykehus. Standard Lorenz TMJ totalprotese. Det sentrale temaet i symposiet var rekonstruksjon av kjeveleddet med totalproteser. Bruk av hemiprotese som har vært benyttet i mange år er i liten grad aktuelt pga. overbevisende bedre resultater med totalprotese. ved større defekter er det i en del tilfelle behov for å kombinere implantasjon av totalprotese med autogene mikrovaskulære transplantater (slik som vaskularisert fibula eller crista iliaca lapp). Standard stock made Walter Lorenz Biomet totalprotese som kommer i tre ulike størrelser kan brukes i de fleste tilfeller. ved Kjeve-/ansiktskirurgisk avdeling Ullevål benyttes fra 2001 denne protesen og våre resultater er gode. custom made (individuelt tilpasset ut fra ct basert modell) proteser brukes nå etter hvert i større utstrekning av enkelte klinikker nærmest rutinemes- sig, og er tilgjengelig fra Walter Lorenz Biomet. TMj concepts protesen er kun custom made. Denne protesen har vært i bruk i mange år og med overbevisende gode resultater. etter hvert kommer det nå også lengre tids resultater med Walter Lorenz Biomet stock og custom made proteser og så langt med gode resultater. Symposiet ble profesjonelt gjennomført med en gjennomgående solid faglig standard og med forelesere med god akademisk bakgrunn. Med hilsen Oddvar Moen Overlege, dr med. Kjeve- ansiktskirurgisk avdeling Oslo Universitetssykehus 11

12 Hofte- og knesymposium for operasjonssykepleiere Storefjell september 2010 Hofte- og knesymposium for operasjonssykepleiere Storefjell Høyfjellshotell september 2010 et særs vellykket hofte- og knesymposium for operasjonssykepleiere. Hele 85 deltakere fra 35 sykehus fra Hammerfest i nord til Kristiansand i sør deltok på årets hofte- og knesymposium på Storefjell september. La det være sagt med en gang: Symposiet ble særs vellykket så vel faglig som sosialt. Hele lørdagen var avsatt til hofteproteser. Professor Lars nordsletten, Oslo Universitetssykehus, Ullevål og overlege Helge Wangen, Sykehuset innlandet, elverum loste oss gjennom dagen med utrolig inspirerende og matnyttige foredrag. i et nærmest vmaktig stafett-tempo tok de oss igjennom hele prosessen fra hvem får totalprotese og hvorfor, via diskusjonen om usementerte kontra sementerte proteser, ulike operasjonsteknikker og tilganger til problematikken rundt revisjoner. De hadde også funnet plass til å snakke om leiring av pasienten, infeksjoner og postoperativ behandling. Fakultetet: Overlege Helge Wangen, Sykehuset Innlandet, Elverum. Overlege Odd Warholm, Sykehuset Østfold, Moss. Professor Lars Nordsletten, Oslo Universitetssykehus, Ullevål. og hører på foredrag etter foredrag uten et sekund å tenke på at det skulle vært godt med en pause. nordsletten og Wangen holdt forsamlingen i ånde fra første til siste foredrag på en utrolig måte. På tross av et stramt program lørdag var det avsatt 2½ time til lunch og tur i det flotte høstværet for de som ønsket det. Lunchen ble for øvrig servert i hotellets lavvo. Lørdagens middag ble en riktig høydare. Menyen var utmerket og smakte fortreffelig. Fortreffelig var også underholdningen. OrtoMedics husband underholdt med sang og musikk til forsamlingens store fornøyelse. Stående ovasjoner sier vel sitt om hva vi synes om deres prestasjoner. Under påskudd av at desserten ble litt forsinket klarte jon erik Strømberg å få husbandet tilbake på podiet og da de dro i gang med fishing i valdres skjønte salen at her var ett eller annet på gang. og riktig nok inn kom viggo Sandvik, tidligere vokalist i vazzelina Bilopphøggers. Sammen med husbandet ga han oss en uforglemmelig aften. For de fleste ble lørdag avsluttet til mer sang og musikk i pianobaren. Man skulle tro at en slik lørdag kunne ta knekken på de fleste, men nei, søndag morgen kl satt samtlige 85 deltakere benket i salen klar for å ta i mot mer kunnskap. Overlege Odd Warholm, Sykehuset østfold, Moss, hadde søndagen avsatt til forlesning av kneproteser. Særlig var hans fordrag om kneleddets biomekanikk og indikasjoner for totalprotese interessant. Han tok også for seg operasjonsteknikk ved total kneprotese, Uni protese et godt alternativ?, samt revisjon av totalprotese og postoperativ oppfølging av pasienten. vanligvis er det vanskelig å Det er sjelden man sitter en hel dag 12

13 hoppe etter Wirkola (Nordsletten og Wangen), men det klarte Warholm på en utmerket måte. En stor takk til OrtoMedic som annet hvert år tar seg bryet med å arrangere et slikt symposium. Det er utrolig flott å kunne være med på to dagers knallgod undervisning spesielt tilrettelagt for operasjonssykepleiere. At symposiet i tillegg er lagt til Storefjell setter kronen på verket. Hotellet har et utmerket kjøkken. At hotellet ligger høyt til fjells gjør også at alle kursdeltakerne deltar i de sosiale aktivitetene. Nyansatt i avdeling Ortopedi Svein Qvigstad er ansatt i OrtoMedic AS som produktsjef for hofteproteser. Svein har sin utdannelse innenfor fysioterapi, men har vært i denne bransjen i 11 år. Har jobbet hovedsaklig med proteser, men vært innom artroskopi og traumeprodukter Symposiet ble avsluttet med lunch søndag før avreise. Per-Inge Vintervold, Operasjonssykepleier Sykehuset Innlandet, Lillehammer Veslemøy Nordset, Sykehuset Innlandet, Kongsvinger. Karianne Nygaard, Sørlandet sykehus, Kristiansand. Kristian Salø, Sørlandet sykehus, Kristiansand. Inger Nilsen Irwin, Lovisenberg Diakonale sykehus Berit Oppedal Tokheim, Vestre Viken, Buskerud sykehus. Ellen H. B. Jerre, Lovisenberg Diakonale sykehus. Linda Lund, Drammen Private sykehus. 13

14 SUK s contribution to deformity surgery - where are we now? SUK S CONTRIBUTION TO DEFORMITY SURGERY - WHERE ARE WE NOW? International Meeting, Sep 2 nd - 3 rd, Malmö, Sweden Prof. Suk og artikkelforfatteren D. Per Torgeir Nilsen, Helse Bergen, Haukeland sykehus. Professor Ache Ohlin, Skåne University Hospital Prof. Suk i samtale med Dr. Per Wessberg fra Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Gøteborg. Professor ache Ohlin, Skåne University Hospital og OrtoMedic inviterte til overnevnte møte. et knippe skandinaviske ortopeder, 2 tyske og 1 engelsk, med deformitetskirurgi som hovedområde, fikk møte den legendariske kirurgen fra Korea: Professor Se-il Suk. Professor Suk sjokkerte verdens skoliosemiljø i 1994 ved å legge fram en serie opererte med thoracale pedikkelskruer som reponeringspunkter. Senere er dette videreutviklet og er nå akseptert som kanskje den beste metoden, også av amerikanske kolleger. Metoder for bedre reponering også i sagitalplantet ved Dvr rotasjonssystemet ble grundig gjennomgått, videre forbedring av teknikken ved innsettelse av pedikkelskruer, billedmessig evaluering av korreksjonsgraden og hvordan angripe de forskjellige kurvetypene. Professorene Ohlin, Henry Halm (neustadt), Ulf Lindquist (Munster), nevrofysiolog gert andersson (Malmø) og radiolog abil-kasim (Malmø) gav verdifulle bidrag, ved siden av SUK selv. gode diskusjoner fulgte. Konklusjon: All screw construction er nok kommet for å bli. SUK får også opphevet den thoracale lordosen, hemmeligheten er stivt stag og overbøyning før reponering. Teknikken blir stadig tryggere med bedre imaging. Lavdose ct er nyttig, og gir mindre stråling enn et enkelt røntgen bilde! Men det er fremdeles plass for fremre tilgang og instrumentering på enkelte indikasjoner. Totalt var vi 18 personer som deltok på møtet. roger Sørensen og undertegnede deltok fra norge. about Se il Suk, md doctor Se il Suk is an emeritus Professor at inje University Sanggye Paik Hospital, and Director of the Seoul Spine institute. in Korea, Dr. Suk earned both a Medical Degree and a PhD from Seoul national University. For his Orthopaedic residency, Dr. Suk traveled to new york to study at the University of rochester. Dr. Suk is a member of the Scoliosis research Society, international college of Surgeons, Korean Medical association, Korean Orthopedic association, Western Pacific Orthopedic association, and SicOT and SirOT. He has held the position of President in several of the Korean associations, and is currently serving as vice-president of SirOT Dr. Suk has published a total of 53 peerreviewed articles in scientific journals both in Korea and in north americanjournals. Dr. Se il Suk is a member of the Spine Universe international editorial Board. en stor takk til arrangørene for et lærerikt seminar og en opplevelse av Professor Se-il Suk. Overlege Per Torgeir Nilsen Helse Bergen, Haukeland sykehus. 14

15 Et nytt perkutant fiksasjonssystem for Columna DePuy Spine og OrtoMedic har nå utstyr til Minimal Invasiv Ryggkirurgi (MIS). Viper 2 er et bakre fiksasjonssystem med pedikkelskruer som skal settes perkutant. Viper 2 er utviklet på Expedium sin kjente teknologi, med Top Notch instrumentfeste, firkantede gjenger til topp-skruen, unike reduksjonsinstrumenter og kannulerte dobbeltgjengede skruer. Expedium Viper 2. DePuy Spine's perkutane fiksasjonssystem for degenerativ, fraktur, tumor og deformitets kirurgi. Viper 2 bygger på Expedium plattformen og prinsippene: sikkerhet, enkelhet og hurtighet. kirurgi, samtidig som de har klare fordeler; mindre postoperative smerter, tidligere rehabilitering, kortere sykehus opphold, mindre blodtap og et kosmetisk akseptabelt resultat. (Harris et al. 2008, Peng et al. 2009; Park & Won, 2007) OrtoMedic har nå Viper2, en kombinasjon av Pipeline og Spotlight retractor system, og micro- discectomi instrumenter som utlånssett. Viper2 er et perkutant posteriort fiksasjonssytem som har til hensikt å stabilisere og immobilisere spinale segment for å oppnå fusjon for å behandle akutte eller kroniske instabilitets og deformitets problemer i thorakal-, lumbal- eller sakral columna. Viper 2 er indikert for Degenerativ-, Traume-, Deformitet- og Tumorkirurgi. Viper2 har et særdeles godt utvalg av instrumenter og implantater som gir en strømlinjeformet og skreddersydd brukeropplevelse. Litteraturen har vist at MIS fiksasjoner gir like gode resultater som tradisjonell åpen MIS lumbal kirurgi kan bidra signifikant med reduksjon av muskeltraume og systemisk inflammatorisk respons i den akutte postoperative perioden. (Kim et al. 2006) Sammen med Concorde TLIF bur, (også med instrumentarium designet for MIS) kan en nå utføre en 360 graders fiksasjon minimalinvasivt. OrtoMedic leverer også Pipeline og Spotlight som er et ekspanderende retraktorsystem designet spesielt for MIS. De gjør mulig en sikker og god tilgang til eksempelvis skiverommet uten ekstensiv vevsskade. Referanser: -- Harris et al, Percutaneous techniques for minimally invasive posterior -- lumbar fusion, Neurosurg Focus 25 (2):E12, Peng et al, Clinical and Radiological Outcomes of Minimally Invasive Versus Open Transforaminal Lumbar Interbody Fusion, Spine, vol. 34, no. 13, pp , Park&Won, Comaprison of One- Level Posterior Lumbar Interbody Fusion Performed With a Minimally Invasive Approach or a Traditional Open Approach, Spine, vol. 32, no. 5, pp , Kim et al, The Quantative Analysis of Tissue Injury Markers after Mini- Open Lumbar Fusion, Spine, vol. 31, no. 6, pp ,

16 Utgiver: OrtoMedic AS Tlf: Faks: Vollsveien 13E, 1366 Lysaker Postboks 317, 1326 Lysaker. E-post: - Redaktør: Kjell Thygesen. Trykk: Nordberg Trykk AS Grafisk design/pre-press: Ole Christian Rotvold.

Velkommen til NSFLOS seminardager

Velkommen til NSFLOS seminardager Velkommen til NSFLOS seminardager Ibsenhuset Skien sentrum, 2. 4. september 2010 Temaet for seminaret er: Samhandling og organisering i spesialisthelsetjenesten med fokus på operasjonssykepleie, utdanning,

Detaljer

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21 STUP Magasin i New York 2014 1. Samlet utbytte av hele turen: 6 5 5 4 Antall 3 2 2 1 0 0 0 1 Antall 1 = Uakseptabelt dårlig 0 2 = Ganske dårlig 0 3 = Middels 1 4 = Bra 2 5 = Meget bra 5 2. Hvorfor ga du

Detaljer

Det mest suksessrike inngrep i ortopedisk kirurgi med ca. 85 % pasientfornøydhet

Det mest suksessrike inngrep i ortopedisk kirurgi med ca. 85 % pasientfornøydhet Innsetting av hofteprotese ved coxartrose Christian Pollmann, overlege Ortopedisk Klinikk, AHUS Elektiv totalprotese hofte Det mest suksessrike inngrep i ortopedisk kirurgi med ca. 85 % pasientfornøydhet

Detaljer

Ortogeriatriske problemstillinger

Ortogeriatriske problemstillinger Ortogeriatriske problemstillinger Erik Gerhardsen Formanek, LIS, Ortopedisk avdeling Stavanger Universitetssykehus 1: Vanlige frakturer: Femur Bekken Humerus Distal radius Columna 2: Protese: Infeksjon

Detaljer

Høstmøtet 2011. 27. og 28. oktober Radisson Blu Scandinavia hotell, Oslo. www.legeforeningen.no/indremedisin

Høstmøtet 2011. 27. og 28. oktober Radisson Blu Scandinavia hotell, Oslo. www.legeforeningen.no/indremedisin 27. og 28. oktober Radisson Blu Scandinavia hotell, Oslo www.legeforeningen.no/indremedisin Velkommen til! Høstmøtet er Norsk indremedisinsk forenings viktigste møteplass! Her møtes erfarne indremedisinere

Detaljer

Velkommen til det 2. Fast track seminaret i Trondheim!

Velkommen til det 2. Fast track seminaret i Trondheim! Velkommen til det 2. Fast track seminaret i Trondheim! Fast track seminar 15. 16. september 2011 140 deltakere fra 20 norske sykehus! AHUS Arendal Diakonhjemmet Hammerfest Haugesund Kongsberg Kristiansand

Detaljer

Operasjon med en hofte- eller kneprotese er en enestående suksesshistorie i kirurgien!

Operasjon med en hofte- eller kneprotese er en enestående suksesshistorie i kirurgien! Ortoped kirurg Operasjon med en hofte- eller kneprotese er en enestående suksesshistorie i kirurgien! it is one of the most dramatic life changing surgical procedures performed in medicine today. Etter

Detaljer

Velkommen til Nordaf s 20. vintermøte

Velkommen til Nordaf s 20. vintermøte Program vintermøte Velkommen til Nordaf s 20. vintermøte Velkommen til Nordaf s 20. vintermøte Fredag 13. januar 09.00-10.00: Registrering. Besøk våre utstillere. Kaffe og rundstykker 10.00-10.05: Åpning

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

Akershus universitetssykehus (Ahus) Helse Sør-Øst RHF (Ahus) (tomt felt) Avdeling for akuttmedisin

Akershus universitetssykehus (Ahus) Helse Sør-Øst RHF (Ahus) (tomt felt) Avdeling for akuttmedisin https://helseregister.no/index_main.html NIR-medlem "Region" "Organisasjon" "Klinikk" "Avdeling" Helse Sør-Øst Divisjon for Sykehuset Østfold HF Fredrikstad Helse Sør-Øst RHF Sykehuset Østfold HF akuttmedisin

Detaljer

Vårmøtet 2012. Torsdag 31/5 Lørdag 2/6 Hotell Scandic, Bergen

Vårmøtet 2012. Torsdag 31/5 Lørdag 2/6 Hotell Scandic, Bergen Norsk Urologisk Forening ønsker velkommen til Vårmøtet 2012 Torsdag 31/5 Lørdag 2/6 Hotell Scandic, Bergen I 2012 fyller Norsk Urologisk Forening 50 år. Vårmøtekomiteen ønsker derfor å ønske velkommen

Detaljer

Sluttrapport: Ut i det blå

Sluttrapport: Ut i det blå Prosjektidentifikasjon Virksomhetsområde: Forebygging Prosjektnummer: 2010/1/0287 Prosjektnavn: Søkerorganisasjon: Prosjektleder: Ut i det blå MS-Forbundet Kjell Karlsen, Fredrikstad MS-forening Sluttrapport:

Detaljer

Benytter du deg vanligvis av elektronisk pasientjournal i ditt daglige kliniske arbeid?

Benytter du deg vanligvis av elektronisk pasientjournal i ditt daglige kliniske arbeid? Benytter du deg vanligvis av elektronisk pasientjournal i ditt daglige kliniske arbeid? Benytter du deg vanligvis av elektronisk pasientjournal i ditt daglige kliniske arbeid? Frequency Valid Valid Ja

Detaljer

Nasjonalt register for leddproteser Bruk av data i klinisk forbedringsarbeid

Nasjonalt register for leddproteser Bruk av data i klinisk forbedringsarbeid Nasjonalt register for leddproteser Bruk av data i klinisk forbedringsarbeid Klinikkoverlege/professor Ove Furnes Leder Nasjonalt register for leddproteser Ortopedisk klinikk, Haukeland Universitetssykehus,

Detaljer

HOFTE ASEPTISKE ÅRSAKER TIL REVISJON

HOFTE ASEPTISKE ÅRSAKER TIL REVISJON HOFTE ASEPTISKE ÅRSAKER TIL REVISJON Geir Hallan Trondheim, 3. april 2014 Sementert vs usementert NARA og NRL Andre registre Tidlige revisjoner 6 mnd NRL Noen nye analyser NARA;

Detaljer

Sluttrapport Forebygging, prosjektnr Skriv det! Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Forebygging, prosjektnr Skriv det! Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Forebygging, prosjektnr. 2008-0085 Skriv det! 1 Forord Vi ble inspirert til prosjektet Skriv det! etter at Landsforeningen uventet barnedød (LUB) hadde sitt skriveprosjekt Gi erfaringen et

Detaljer

Grunnlagsdata aktivitet og kostnader. Somatisk sektor

Grunnlagsdata aktivitet og kostnader. Somatisk sektor SG3 Grunnlagsdata aktivitet og kostnader. Somatisk sektor Tabell 1 DRG-poeng, samlet antall, antall døgn og antall samlet antall og for døgn. Inklusiv friske nyfødte. 2006. Alle sykehus. DRG- Samlet Herav

Detaljer

Ulike forbruksmønstre og behandlingsstrategier i ortopedi i Helse Nord

Ulike forbruksmønstre og behandlingsstrategier i ortopedi i Helse Nord Ulike forbruksmønstre og behandlingsstrategier i ortopedi i Helse Nord Seminar for ortopeder november 2010 Klinikksjef Jens Munch Ellingsen Bård Uleberg og Lise Balteskard, SKDE Er det forskjeller...i

Detaljer

Rapport Rehabilitering etter innsetting av kneprotese 2014

Rapport Rehabilitering etter innsetting av kneprotese 2014 Rapport Rehabilitering etter innsetting av kneprotese 2014 Bakke, Senter for Mestring og Rehabilitering AS 2 Rapport etter innsetting av kneprotese Rapport bygger på resultater fra 57 pasientopphold. Den

Detaljer

Sluttrapport 2008/1/0212 Unge Inspiratorer MS-forbundet i Norge. Unge inspiratorer. Prosjektnummer: 2008/1/0212

Sluttrapport 2008/1/0212 Unge Inspiratorer MS-forbundet i Norge. Unge inspiratorer. Prosjektnummer: 2008/1/0212 Unge inspiratorer Prosjektnummer: 2008/1/0212 Prosjektleder: Lise Johnsen, sentralt Virksomhetsområde: Forebygging Søkerorganisasjon: Multippel Sklerose forbundet i Norge 1 Forord I denne rapporten vil

Detaljer

Kortkoder andre helseforetak - Sykehuset i Vestfold Kortkode HF Langnavn HF Langnavn (sykehus/klinikk)

Kortkoder andre helseforetak - Sykehuset i Vestfold Kortkode HF Langnavn HF Langnavn (sykehus/klinikk) Kortkoder andre helseforetak - Sykehuset i Vestfold Kortkode HF Langnavn HF Langnavn (sykehus/klinikk) SykehusapotekNord Finnmarkssykehuset HF Universitetssykehuset Nord-Norge HF Nordlandssykehuset HF

Detaljer

Rapport Rehabilitering etter hofteoperasjon 2014.

Rapport Rehabilitering etter hofteoperasjon 2014. Rapport Rehabilitering etter hofteoperasjon 2014. Bakke, Senter for Mestring og Rehabilitering AS 1 Rehabilitering etter hofteoperasjoner. Rapporten omhandler 73 pasienter som har vært til rehabilitering

Detaljer

Turnusrådet. Nasjonal evaluering av turnustjenesten for leger i sykehus 2007

Turnusrådet. Nasjonal evaluering av turnustjenesten for leger i sykehus 2007 Nasjonal evaluering av turnustjenesten for leger i sykehus 2007 Turnusrådet Legeforeningen har hittil gjennomført tre spørreskjemaundersøkelser blant alle turnuslegene som avsluttet tjenesten ved sykehus

Detaljer

Nytt behandlingsalternativ for type 2-diabetes: Fra barken av epletreet til moderne SGLT-2 hemming i klinisk praksis

Nytt behandlingsalternativ for type 2-diabetes: Fra barken av epletreet til moderne SGLT-2 hemming i klinisk praksis SCANDINAVIAN SOCIETY FOR THE STUDY OF DIABETES SSSD Presymposium Boehringer Ingelheim Nytt behandlingsalternativ for type 2-diabetes: Fra barken av epletreet til moderne SGLT-2 hemming i klinisk praksis

Detaljer

Rapportering fra Nasjonalt register for leddproteser. Leif Ivar Havelin

Rapportering fra Nasjonalt register for leddproteser. Leif Ivar Havelin Rapportering fra Nasjonalt register for leddproteser Leif Ivar Havelin Nasjonalt register for leddproteser (1987) Hofteregisteret Coxarthrose, utslitt hofte Første vellykkede hofteprotese: Charnley, 1962

Detaljer

Andel (%) fristbrudd for pasienter på venteliste innen somatisk helsetjeneste

Andel (%) fristbrudd for pasienter på venteliste innen somatisk helsetjeneste Andel (%) fristbrudd for pasienter på venteliste innen somatisk helsetjeneste Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på Behandlingssted venteliste innen somatisk helse Hele landet 6,7 - _UP_Helse

Detaljer

- Forslag til retningslinjer for helsetjenesten når helsepersonell er smittet med blodbårent virus

- Forslag til retningslinjer for helsetjenesten når helsepersonell er smittet med blodbårent virus Se mottakertabell Deres ref.: Vår ref.: 12/10119-3 Saksbehandler: Sverre Harbo Dato: 17.12.2012 Høring - Helsepersonell smittet med blodbårent virus - Forslag til retningslinjer for helsetjenesten når

Detaljer

Oppgavedeling som en løsning på utfordringer i driften ved en kirurgisk klinikk NSH

Oppgavedeling som en løsning på utfordringer i driften ved en kirurgisk klinikk NSH Oppgavedeling som en løsning på utfordringer i driften ved en kirurgisk klinikk NSH 10/9-2013 Lars R. Vasli Klinikksjef Kirurgisk Klinikk Lovisenberg Diakonale Sykehus Klinikk for kirurgi - LDS Særlige

Detaljer

http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=114&newsitemid=267

http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=114&newsitemid=267 News Detail http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=114&newsitemid=267 Side 1 av 1 09.06.2015 Program og påmelding for RYLA 2014 DISTRIKTSNYTT 04.09.2013 Rotary Youth Leadership Award (RYLA) arrangeres

Detaljer

Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi (NKR)

Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi (NKR) Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser Dekningsgradsanalyse Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi - ryggoperasjoner 1 Oversikt Tabell 1. Sentrale opplysninger om dekningsgradsanalysen

Detaljer

Landos og OrtoMedic. -nye samarbeidspartnere i Norge. Fra 1. juni overtok OrtoMedic som eksklusiv distributør i Norge for Landos-produktene.

Landos og OrtoMedic. -nye samarbeidspartnere i Norge. Fra 1. juni overtok OrtoMedic som eksklusiv distributør i Norge for Landos-produktene. Informasjon fra OrtoMedic AS Juni 1998 - Nr. 37-10. årgang Landos og OrtoMedic -nye samarbeidspartnere i Norge Fra 1. juni overtok OrtoMedic som eksklusiv distributør i Norge for Landos-produktene. 1ste

Detaljer

30 dagers overlevelse etter innleggelse på sykehus

30 dagers overlevelse etter innleggelse på sykehus 30 dagers overlevelse etter innleggelse på sykehus Generelt Resultatene som presenteres her viser overlevelse 30 dager etter innleggelse for hjerteinfarkt, hjerneslag og lårhalsbrudd. I tillegg presenteres

Detaljer

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK KYSTHOSPITALET I HAGEVIK Åpen behandling av femoracetabulær impingement gjennom kirurgisk luksasjon av hofteleddet Se i tillegg folder med generell informasjon om innleggelse på sykehuset. Side 1 Totalprotese

Detaljer

Vedlegg til kapittel 4: Private spesialisthelsetjenester:

Vedlegg til kapittel 4: Private spesialisthelsetjenester: VEDLEGG Vedlegg til kapittel 4: Private spesialisthelsetjenester: Utvikling og geografiske forskjeller Tabell v4.1 Oversikt over godkjente private kommersielle sykehus som leverte data til NPR i 26. Private

Detaljer

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK KYSTHOSPITALET I HAGEVIK Oppretting av skjevstilling i kneet Kneosteotomier Denne folderen inneholder informasjon for pasienter som skal få utført osteotomi i kne. Se i tillegg folder med generell informasjon

Detaljer

Kasuistikker - prioritering. Rehabiliteringskonferansen 2010 Thomas Glott, Sunnaas sykehus HF

Kasuistikker - prioritering. Rehabiliteringskonferansen 2010 Thomas Glott, Sunnaas sykehus HF Kasuistikker - prioritering Rehabiliteringskonferansen 2010 Thomas Glott, Sunnaas sykehus HF Representerer (n=239) 0 = Ikke angitt 1 = Kommunehelsetjeneste 2 = Sykehus 3 = Privat rehabilitering 4 = Brukerorganisasjon

Detaljer

Regional Pasientsikkerhetskonferanse

Regional Pasientsikkerhetskonferanse Regional Pasientsikkerhetskonferanse Scandic Bodø 27. - 28. november 2014 Pasientsikkerhetsarbeid i Helse Nord -sett med pasientens øyne Velkommen til kunnskapsdeling om praktisk pasientsikkerhet! I november

Detaljer

Pasientstrømmer for innleggelser som øyeblikkelig hjelp for lokale sykehusområder i 2014

Pasientstrømmer for innleggelser som øyeblikkelig hjelp for lokale sykehusområder i 2014 Til: Kopi: Helse og Omsorgsdepartementet, ved Kristin Lossius Olav Valen Slåttebrekk, Lars Rønningen Dato: 0.0.0 Saksnr: [Saksnr.] Fra: Avdeling Økonomi og analyse Saksbehandler: Birgitte Kalseth Ansvarlig:

Detaljer

Nidelvkurset 3. februar - 5. februar 2016

Nidelvkurset 3. februar - 5. februar 2016 Nidelvkurset 3. februar - 5. februar 2016 Allmennlegeforeningen og Norsk Forening for Allmennmedisins kurs i fysikalsk medisin for allmennleger Scandic Nidelven Hotel, Trondheim Generell orientering AF

Detaljer

Midtsommer Dansefestival på Geilo 23-25 juni-2005

Midtsommer Dansefestival på Geilo 23-25 juni-2005 Midtsommer Dansefestival på Geilo 23-25 juni-2005 Torsdagen 23.6 Første kvelden var det Ole Ivars som var det store trekksplasteret på Geilo. Dansefestivalen ble lagt på Park in highland Geilo, og arrangementet

Detaljer

Utredningsprotokoll for vond kneprotese. Overlege Tarjei Egeberg Ortopedisk avdeling St OlavsHospital

Utredningsprotokoll for vond kneprotese. Overlege Tarjei Egeberg Ortopedisk avdeling St OlavsHospital Utredningsprotokoll for vond kneprotese Overlege Tarjei Egeberg Ortopedisk avdeling St OlavsHospital Agenda Historikk/bakgrunn Hvorfor ha protokoll? Hvordan? Historikk/bakgrunn Hva har historien lært oss

Detaljer

Telefonoppfølging av den kne og hofteprotese opererte pasienten.

Telefonoppfølging av den kne og hofteprotese opererte pasienten. Telefonoppfølging av den kne og hofteprotese opererte pasienten. Samhandlingsprosjekt Tildelt samhandlingspenger 200 000,- Styringsgruppe Prosjektgruppe Utarbeidelse av prosjektdirektiv Kommunerepresentant

Detaljer

Varsel mottatt.. aktivitetstall fra varselordningen

Varsel mottatt.. aktivitetstall fra varselordningen ARTIKKEL 13 Varsel mottatt.. aktivitetstall fra varselordningen Artikkelen presenterer statistikk for perioden 2010 2013 over alle varsler til Statens helsetilsyn om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten,

Detaljer

Det du bør kunne om bekkenleddsmerter på en dag. Dagsseminar 28. januar 2016

Det du bør kunne om bekkenleddsmerter på en dag. Dagsseminar 28. januar 2016 Det du bør kunne om bekkenleddsmerter på en dag Dagsseminar 28. januar 2016 Ullevål sykehus Dette er dagen du trenger for å få kunnskapen du trenger om bekkenleddsmerter, så du kan hjelpe pasientene best

Detaljer

Underernæring og helseøkonomi

Underernæring og helseøkonomi Invitasjon til symposium om Underernæring og helseøkonomi 16. januar 2013 Radisson Blu Plaza Hotel Oslo Velkommen til helseøkonomisk symposium om underernæring på helseinstitusjoner Minst 30 % av pasientene

Detaljer

LCC Forum seminar og årsmøte 2013

LCC Forum seminar og årsmøte 2013 LCC Forum seminar og årsmøte Skreddersydd rapport Totalt antall besvarelser: Er din organisasjon medlem i LCC Forum? Ja Nei Vet ikke Totalt antall svar: Generert 7.5. : av Del (seminar) onsdag 5. kl. -

Detaljer

Pasienters erfaringer med døgnenheter ved somatiske sykehus Institusjonsresultater for nasjonal undersøkelse i 2006

Pasienters erfaringer med døgnenheter ved somatiske sykehus Institusjonsresultater for nasjonal undersøkelse i 2006 Pasienters erfaringer med døgnenheter ved somatiske sykehus Institusjonsresultater for nasjonal undersøkelse i 2006 Rapport fra Kunnskapssenteret Nr 3-2007 (PasOpp-rapport) Tittel Institusjon Anlig Forfattere

Detaljer

Trude Strand prosjektleder

Trude Strand prosjektleder Trude Strand prosjektleder Trondheim 17. januar 2013 Vi må gjøre en del drastiske endringer for å sikre et godt framtidig helsetilbud. Noe annet ville være ren feighet! Styreleder HMN Kolbjørn Almlid Tema

Detaljer

Likeverdig tilgjengelighet til spesialisthelsetjenester hvordan står det til? Felles styreseminar Helse Nord Tromsø 1.

Likeverdig tilgjengelighet til spesialisthelsetjenester hvordan står det til? Felles styreseminar Helse Nord Tromsø 1. Likeverdig tilgjengelighet til spesialisthelsetjenester hvordan står det til? Felles styreseminar Helse Nord Tromsø 1. november 2012 Trine Magnus, SKDE Innhold? Noen innledende betraktninger Eksempler

Detaljer

Tall og fakta fra varselordningen

Tall og fakta fra varselordningen Tall og fakta fra varselordningen I artikkelen presenterer vi en oversikt over antall varsler til Statens helsetilsyn om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten, jf. 3-3a i spesialisthelsetjenesteloven,

Detaljer

STRATEGI 2015-2018. Fremragende behandling

STRATEGI 2015-2018. Fremragende behandling STRATEGI 2015-2018 Fremragende behandling Vår visjon er å tilby fremragende behandling til befolkningen i Midt-Norge. Det betyr at pasientene får den beste anbefalte behandlingen, utført av høyt kompe-

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden: 25. årgang Mars 2014 Medlemsmøte Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Nytt fra valgkomiteen 4. Aktuelle saker 5. Eventuelt 6. Lions internasjonale aktiviteter Klubbavis

Detaljer

Nidelvkurset 4. februar - 6. februar 2015

Nidelvkurset 4. februar - 6. februar 2015 Nidelvkurset 4. februar - 6. februar 2015 Allmennlegeforeningen og Norsk Forening for Allmennmedisins kurs i fysikalsk medisin for allmennleger Scandic Nidelven Hotel, Trondheim Generell orientering AF

Detaljer

Smerte og katastrofetenkning ved kneprotesekirurgi

Smerte og katastrofetenkning ved kneprotesekirurgi Smerte og katastrofetenkning ved kneprotesekirurgi Lise Husby Høvik Fagutviklingssykepleier, MSc Anestesiavdelingen, St. Olavs Hospital 11.Februar 2015 1 Hypotese Kneproteseopererte med høy grad av preoperativ

Detaljer

Mor Nordlandssykehuset HF201T

Mor Nordlandssykehuset HF201T Mor Nordlandssykehuset HF201T 21 22. november 2013 Pasientsikkerhetsarbeid i Helse Nord - hva gjør vi, og hva kan vi lære av hverandre? Velkommen Velkommen til kunnskapsdeling om praktisk pasientsikkerhet

Detaljer

MEDLEMS INFO. Foto : Roy Allan Larsen. Vi flytter inn i nye lokaler. Ny historisk faktaguide Side 2. Fusjon med Hadeland Ringerike. side 2.

MEDLEMS INFO. Foto : Roy Allan Larsen. Vi flytter inn i nye lokaler. Ny historisk faktaguide Side 2. Fusjon med Hadeland Ringerike. side 2. MEDLEMS INFO Årgang 14, nummer 6 Gjøvik, desember 2013 Fusjon med Hadeland Ringerike Vi flytter inn i nye lokaler Ny historisk faktaguide Side 2 side 2 side 4 Foto : Roy Allan Larsen G J Ø V I K R E G

Detaljer

PFF-kongressen 2013: Diagnostikk og behandling Lumbalcolumna

PFF-kongressen 2013: Diagnostikk og behandling Lumbalcolumna PFF-kongressen 2013: Diagnostikk og behandling Lumbalcolumna Har du ennå ikke meldt deg på årets PFF-kongress, er det på tide nå. Hold av helgen 8-10. mars 2013. Kongressen holdes på Thon Hotell Oslo Airport,

Detaljer

Utviklingen i reinnleggelser fra 2011 til 2016 Somatiske sykehus

Utviklingen i reinnleggelser fra 2011 til 2016 Somatiske sykehus Nr. 14/2017 Utviklingen i reinnleggelser fra 2011 til 2016 Somatiske sykehus Analysenotat 14/17 SAMDATA Spesialisthelsetjenesten Publikasjonens tittel: Utviklingen i reinnleggelser fra 2011 til 2016. Somatiske

Detaljer

Selvbestemt abort. Hele landet 77, _UP_Helse Sør-Øst RHF 80, _UP_Akershus universitetssykehus HF 82,1

Selvbestemt abort. Hele landet 77, _UP_Helse Sør-Øst RHF 80, _UP_Akershus universitetssykehus HF 82,1 Selvbestemt abort Andel selvbestemte aborter gjennomført inntil Behandlingssted utgangen av 8. uke (7 + 6 dager) Hele landet 77,4 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 80,2 2 - _UP_Akershus universitetssykehus HF

Detaljer

Sluttrapport! Frisk Opp kurs! et repetisjonskurs av VIVAT førstehjelp ved selvmordsfare! Prosjektnummer 2012/1/0482! Forebygging!

Sluttrapport! Frisk Opp kurs! et repetisjonskurs av VIVAT førstehjelp ved selvmordsfare! Prosjektnummer 2012/1/0482! Forebygging! Sluttrapport Frisk Opp kurs et repetisjonskurs av VIVAT førstehjelp ved selvmordsfare Prosjektnummer 2012/1/0482 Forebygging Norsk Krisesenterforbund Forord Norsk Krisesenterforbund arrangerte grunnkurs

Detaljer

Prioriteringsveileder - Ortopedisk kirurgi

Prioriteringsveileder - Ortopedisk kirurgi Prioriteringsveileder - Ortopedisk kirurgi Publisert Feb 27, 2015, oppdatert Apr 12, 2015 Fagspesifikk innledning - ortopedisk kirurgi Fagspesifikk innledning - ortopedisk kirurgi Tilstander i prioriteringsveilederen

Detaljer

Aseptiske årsaker til revisjoner av kneproteser. Ove Furnes www.haukeland.no/nrl

Aseptiske årsaker til revisjoner av kneproteser. Ove Furnes www.haukeland.no/nrl Aseptiske årsaker til revisjoner av kneproteser Ove Furnes www.haukeland.no/nrl Reasons for revision in knee replacement in Norway 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% pain deep infection loose distal instability

Detaljer

Reisebrev fra turen til St. Petersburg

Reisebrev fra turen til St. Petersburg Reisebrev fra turen til St. Petersburg 1.- 9.september 2011 Avreise torsdag 1. september kl 17 30 fra Trondheim S med 22 opplagte og spente deltagere. Har første overnatting i Østersund. Drar tidlig fredag

Detaljer

Norsk akademi for habiliteringsforskning inviterer til 6. Nasjonale forskningskonferanse i habilitering Bodø 29. oktober 2015

Norsk akademi for habiliteringsforskning inviterer til 6. Nasjonale forskningskonferanse i habilitering Bodø 29. oktober 2015 Norsk akademi for habiliteringsforskning inviterer til 6. Nasjonale forskningskonferanse i habilitering Bodø 29. oktober 2015 Velkommen til årets konferanse! 6. Nasjonale forskningskonferanse i habilitering

Detaljer

Rapport Rehabilitering etter innsetting av kneprotese 2012

Rapport Rehabilitering etter innsetting av kneprotese 2012 Rapport Rehabilitering etter innsetting av kneprotese 2012 Bakke, Senter for Mestring og Rehabilitering AS 2 Rapport etter innsetting av kneprotese Rapport bygger på resultater fra 59 pasientopphold. Den

Detaljer

Program for Helsedagen 8.november 2017

Program for Helsedagen 8.november 2017 Program for Helsedagen 8.november 2017 For første gang arrangerer Lean Forum Norge sin egen Leandag for helsesektoren. Dette skjer 8. november på Radisson Blu Park Hotel på Fornebu, og vil inngå som en

Detaljer

Etter utvekslingsopphold. Mimmi Heireth. Wien 2016.

Etter utvekslingsopphold. Mimmi Heireth. Wien 2016. Etter utvekslingsopphold. Mimmi Heireth. Wien 2016. Jeg studerer sykepleie tredje året og jeg var på utveksling i Østerrike i 3 måneder. Der hadde jeg hjemmesykepleiepraksis og fikk i tillegg være på ortopedisk

Detaljer

Antall varsler. Antall varsler fordelt på måned (7 md)

Antall varsler. Antall varsler fordelt på måned (7 md) Statistikk for Undersøkelsesenheten varsler om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten Statens helsetilsyn Statistikken her gjelder varsling av alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten til

Detaljer

Geilokurset 9. 13. mars 2015

Geilokurset 9. 13. mars 2015 Geilokurset 9. 13. mars 2015 Allmennlegeforeningen og Norsk forening for allmennmedisin inviterer til faglig ukeskurs på Dr. Holms Hotel. Kursuken kombineres med rekreasjon, kollegialt samvær, inspirasjon,

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Trygge sykehus og bedre helsetjenester, uansett hvor du bor

Helse- og omsorgsdepartementet. Trygge sykehus og bedre helsetjenester, uansett hvor du bor Helgelandssykehuset 2025 med et skråblikk på Nasjonal Helse og Sykehusplan Per Martin Knutsen Administrerende direktør Helse- og omsorgsdepartementet Nasjonal helse- og sykehusplan Trygge sykehus og bedre

Detaljer

Røroskurset 27. februar - 2. mars 2012

Røroskurset 27. februar - 2. mars 2012 Røroskurset 27. februar - 2. mars 2012 Allmennlegeforeningen og Norsk Forening for Allmennmedisins kurs i fysikalsk medisin for allmennpraktiserende leger: Lidelser i nakke og overekstremiteter Røros Hotel

Detaljer

Infeksjoner etter hofte(protese)kirurgi

Infeksjoner etter hofte(protese)kirurgi Infeksjoner etter hofte(protese)kirurgi Håvard Dale Ortopedisk kirurg Nasjonalt register for leddproteser (NRL) Ortopedisk klinikk Haukeland universitetssykehus Infeksjoner etter hofteproteseoperasjoner

Detaljer

Ny traumeorganisering i Norge Betydningen av trening. Olav Røise Ortopedisk senter Bevegelsesdivisjonen Ullevål universitetssykehus

Ny traumeorganisering i Norge Betydningen av trening. Olav Røise Ortopedisk senter Bevegelsesdivisjonen Ullevål universitetssykehus Ny traumeorganisering i Norge Betydningen av trening Olav Røise Ortopedisk senter Bevegelsesdivisjonen Ullevål universitetssykehus Disposisjon Hva er utfordringene for traumebehandlingen i Norge? Betydningen

Detaljer

Rapport fra «Evaluering av FS Kontaktforum april 2016» Leverte svar: 19

Rapport fra «Evaluering av FS Kontaktforum april 2016» Leverte svar: 19 Rapport fra «Evaluering av FS Kontaktforum april 2016» Leverte svar: 19 1. Evaluering av FS Kontaktforum Hva er din helhetsvurdering av FS Kontaktforum? Veldig bra 14 73.7 % Bra 5 26.3 % Middels 0 0.0

Detaljer

16. Congress of the International Federation of Infection Control 16-19 mars Wien, Østerrike

16. Congress of the International Federation of Infection Control 16-19 mars Wien, Østerrike IFIC 2016 16. Congress of the International Federation of Infection Control 16-19 mars Wien, Østerrike Kongressrapport Denne gangen var Wien vertsby for IFIC. Wien blir kalt Musikkens by og et kulturelt

Detaljer

Vi starer hver dag med morgensamling med sang og bønn. Siste dagen besøker vi et veldig fint katolsk sykehus med bla. Tb, lepra og HIV pasienter.

Vi starer hver dag med morgensamling med sang og bønn. Siste dagen besøker vi et veldig fint katolsk sykehus med bla. Tb, lepra og HIV pasienter. Rapport fra helseteam til India oktober 2012 Av Elisabeth Aukrust Dette er ikke bare informasjon, men en invitasjon for leger og sykepleiere til å delta på helseteam i oktober 2015. Jeg er fastlege i Bærum,

Detaljer

Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K. Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015

Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K. Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015 Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015 Arrangør: Lions Club Rena VELKOMMEN TIL DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104K Hilsen fra President

Detaljer

Tverrfaglig ryggpoliklinikk

Tverrfaglig ryggpoliklinikk Tverrfaglig ryggpoliklinikk Overlege My Torkildsen Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering Lassa Oslo, 8. og 9. mars 2012 Tverrfaglig ryggpoliklinikk - knyttet opp til prosjektet raskere tilbake

Detaljer

Hoftesmerter-hofteproteser

Hoftesmerter-hofteproteser Hoftesmerter-hofteproteser Informasjon og samhandlingsmøte Sykehuset Namsos Primærhelsetjenesten 6.november 2014 Viktig informasjon fra fastlegen Konservativ behandling med fysioterapi kan ved moderate

Detaljer

MUNNSTELL Gjemt og Glemt?

MUNNSTELL Gjemt og Glemt? FOREDRAGSHOLDER: Anne Lene Einbu Oversykepleier med.avd Diakonhjemmet sykehus og Elisabeth Ruud Rønning Høgskolelektor Diakonhjemmet Høgskole MUNNSTELL Gjemt og Glemt? Samarbeidsprosjekt mellom Diakonhjemmet

Detaljer

DRG og utvikling innen dagkirurgi. Leena Kiviluoto Avd. Finansiering og DRG

DRG og utvikling innen dagkirurgi. Leena Kiviluoto Avd. Finansiering og DRG DRG og utvikling innen dagkirurgi Leena Kiviluoto Avd. Finansiering og DRG Agenda Kort historikk Utvikling i perioden 1999-2009 Vektreduksjon for dagkirurgi i 2010 DRG i fremtiden 2 Kort historikk om aktivitetsbasert

Detaljer

Fremragende behandling

Fremragende behandling St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim Fremragende behandling Strategi 2015-2018 Fremragende behandling Vår visjon er å tilby fremragende behandling til befolkningen i Midt-Norge. Det betyr

Detaljer

MÅNEDSBREV AUGUST 2015

MÅNEDSBREV AUGUST 2015 ÅSANE ROTARYKLUBB DISTRIKT 2250 MÅNEDSBREV AUGUST 2015 NUMMER 237 asane.rotary.no asane@rotary.no www.facebook.com/pages/åsane-rotaryklubb/776738755731826 Fremmøte siste måned har vært: 48% Følgende har

Detaljer

«Shoulder arthroplasty - past and future» Paris 24. - 25. januar 2000

«Shoulder arthroplasty - past and future» Paris 24. - 25. januar 2000 Informasjon fra OrtoMedic AS April 2000 - Nr. 42-12. årgang «Shoulder arthroplasty - past and future» Paris 24. - 25. januar 2000 Symposiet ble arrangert av skulderenheten fra Institut de la Main i samarbeid

Detaljer

INVITASJON med Program

INVITASJON med Program INVITASJON med Program Alcatel-Lucent og Thales Brukerforum 2007 6 8 juni Rica Seilet Hotel i Molde Kjære kunde Vi forsetter tradisjonen og håper du gjør det samme! Tiden er igjen inne for «Alcatel-Lucent

Detaljer

Fremragende behandling

Fremragende behandling St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim Fremragende behandling Strategi 2015-2018 Revidert 16.12.16 Fremragende behandling Vår visjon er å tilby fremragende behandling til befolkningen i Midt-Norge.

Detaljer

Velkommen til Diabetesforum For helsepersonell og tillitsvalgte i Diabetesforbundet Kirkenes 05-06. september 2012 Rica hotell

Velkommen til Diabetesforum For helsepersonell og tillitsvalgte i Diabetesforbundet Kirkenes 05-06. september 2012 Rica hotell Velkommen til Diabetesforum For helsepersonell og tillitsvalgte i Diabetesforbundet Kirkenes 05-06. september 2012 Rica hotell Hvordan samhandle best for å behandle flest godt! Kjære diabeteskollegaer

Detaljer

Norsk akademi for habiliteringsforskning inviterer til 6. Nasjonale forskningskonferanse i habilitering Bodø 29. oktober 2015

Norsk akademi for habiliteringsforskning inviterer til 6. Nasjonale forskningskonferanse i habilitering Bodø 29. oktober 2015 Norsk akademi for habiliteringsforskning inviterer til 6. Nasjonale forskningskonferanse i habilitering Bodø 29. oktober 2015 Velkommen til årets konferanse! 6. Nasjonale forskningskonferanse i habilitering

Detaljer

Hva skjer med meg nå? Rehabilitering 2010/3/0161 Søkerorganisasjon Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte LNT

Hva skjer med meg nå? Rehabilitering 2010/3/0161 Søkerorganisasjon Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte LNT Prosjektrapport Hva skjer med meg nå? Rehabilitering 2010/3/0161 Søkerorganisasjon Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte LNT Forord Hensikten med rapporten er å gi en kortfattet oversikt

Detaljer

Fylkesmannens tilsynsvirksomhet Fylkeslege Anne-Sofie Syvertsen 1

Fylkesmannens tilsynsvirksomhet Fylkeslege Anne-Sofie Syvertsen 1 Fylkesmannens tilsynsvirksomhet 18.05.2017 Fylkeslege Anne-Sofie Syvertsen 1 Kort oppsummert Tilsyn med hvem: Virksomhet Individ (helsepersonell) Tilsyn med hva: Faglig forsvarlighet gjennom - Styring

Detaljer

Fru Persen, 67 år, innlegges i ortopedisk avdeling fordi en kontroll av hennes håndleddsbrudd har vist re-dislokasjon av frakturen.

Fru Persen, 67 år, innlegges i ortopedisk avdeling fordi en kontroll av hennes håndleddsbrudd har vist re-dislokasjon av frakturen. PBL-oppgave # 12006: Adolfine Julie Persen Utarbeidet av Vilh. Finsen jan 98 Revidert feb.2002 Fagmiljø: Ortopedisk avdeling Fru Persen, 67 år, innlegges i ortopedisk avdeling fordi en kontroll av hennes

Detaljer

Antall varsler. Antall varsler fordelt på måned (7 md)

Antall varsler. Antall varsler fordelt på måned (7 md) Statistikk for Undersøkelsesenheten varsler om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten Statens helsetilsyn Statistikken her gjelder varsling av alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten til

Detaljer

3. Hvilke kurs/emner tok du (før opp emnekoder)? Jeg hadde medisinsk og psykiatrisk praksis i England.

3. Hvilke kurs/emner tok du (før opp emnekoder)? Jeg hadde medisinsk og psykiatrisk praksis i England. STUDENTRAPPORT NAVN PÅ VERTSINSTITUSJON: University og Nottingham BY: Nottingham LAND: England UTVEKSLINGSPERIODE: 09.09.13 08.12.13 EVENTUELL FERIEPERIODE I LØPET AV UTVEKSLINGEN: Dro ned 1 uke før praksisstart

Detaljer

Reiserapport fra ASBrS i Las vegas

Reiserapport fra ASBrS i Las vegas Reiserapport fra ASBrS i Las vegas 26.4-30.4.17 Med et reisestipend fra NFBE fikk jeg muligheten til å delta på det 18. årlige møtet til American society of breast surgeons (ASBrs). Kongressen ble avholdt

Detaljer

SLUTTRAPPORT «AKTIV MED MS I NORD»

SLUTTRAPPORT «AKTIV MED MS I NORD» Prosjektidentifikasjon Virksomhetsområde: Prosjektnummer: Prosjektnavn: Søkerorganisasjon: Prosjektleder: Forebygging 2015/FB4772 «Aktiv med MS i nord» MS-Forbundet Lise Johnsen, MS-forbundet region nord

Detaljer

STORSAMLING. Velkommen til en frihelg med faglig påfyll, nyttig erfaringsutveksling og hyggelig samvær. Fredag 20. september til

STORSAMLING. Velkommen til en frihelg med faglig påfyll, nyttig erfaringsutveksling og hyggelig samvær. Fredag 20. september til STORSAMLING Fredag 20. september til 2013 søndag 22. september blir det Storsamling på Thon Hotel Arena på Lillestrøm. De to siste årene har vi opplevd et stort og trivelig fellesskap på CP-foreningens

Detaljer

Lederens ansvar for kvalitet er sertifisering/akkreditering veien å gå? Elisabeth Arntzen 29.oktober 2009

Lederens ansvar for kvalitet er sertifisering/akkreditering veien å gå? Elisabeth Arntzen 29.oktober 2009 Lederens ansvar for kvalitet er sertifisering/akkreditering veien å gå? Elisabeth Arntzen 29.oktober 2009 HVORFOR? - Poenget er ikke sertifiseringen som sådan, men å få på plass et dynamisk kvalitetssystem

Detaljer

Anettes KJØREPLAN for markeringen av forskningsenhetens 5års-jubileum 26.09.07

Anettes KJØREPLAN for markeringen av forskningsenhetens 5års-jubileum 26.09.07 Anettes KJØREPLAN for markeringen av forskningsenhetens 5års-jubileum 26.09.07 Kl 12.15 Programmet ledes av Anette Strømsbo Gjørv og forskningsleder Sissel er vertinne i timen 11. 30 12.15 og tar ansvar

Detaljer

Styresak 84-2015 NOIS årsrapport 2014 - nasjonale tall og resultater for Nordlandssykehuset HF

Styresak 84-2015 NOIS årsrapport 2014 - nasjonale tall og resultater for Nordlandssykehuset HF Direktøren Styresak 84-2015 NOIS årsrapport 2014 - nasjonale tall og resultater for Nordlandssykehuset HF Saksbehandler: Tonje Elisabeth Hansen Saksnr.: 2014/2701 Dato: 10.08.2015 Dokumenter i saken: Trykt

Detaljer

Samhandlingsreformen og arbeid med Gode pasientforløp, utfordringer videre. Anders Grimsmo, Professor, Institutt for samfunnsmedisin, NTNU

Samhandlingsreformen og arbeid med Gode pasientforløp, utfordringer videre. Anders Grimsmo, Professor, Institutt for samfunnsmedisin, NTNU Samhandlingsreformen og arbeid med Gode pasientforløp, utfordringer videre Anders Grimsmo, Professor, Institutt for samfunnsmedisin, NTNU Implementering av HPH Viktige faktorer for utfallet i vårt materiale:

Detaljer