PROTOKOLL NORGES VOLLEYBALLFORBUNDS 39. ORDINÆRE TING Rica Park Hotell Drammen juni 2002

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL NORGES VOLLEYBALLFORBUNDS 39. ORDINÆRE TING Rica Park Hotell Drammen 1.-2. juni 2002"

Transkript

1 PROTOKOLL NORGES VOLLEYBALLFORBUNDS 39. ORDINÆRE TING Rica Park Hotell Drammen juni 2002 ÅPNING SAKLISTE 1. Godkjenning av de fremmøtte representanter 2. Godkjenning av forretningsorden 3. Godkjenning av saklisten 4. Valg av dirigenter, sekretærer, tellekorps, redaksjonskomite og representanter til å undertegne protokollen 5. Beretninger 6. Regnskap 2000 og Tilsetting av revisor, samt fastsette revisors honorar 8. Handlingsplan og framtidig organisasjon for norsk volleyball 9. Innkomne forslag: A Ikke lovsaker 1. Fra Forbundsstyret: NVBFs struktur for spillere, talent- og toppvolleyballutviklilng 2. Mosjøen VBK og Nyborg VBK: TOPPIDRETTSPLAN, Innendørs volleyball, Norges Volleyballforbund, Hordaland Volleyballkrets: Endring av tekst i seriereglement Hordaland Volleyballkrets: Endring av tekst i seriereglement B Lovsaker Lovkomitéen: 1. Endringer i NVBFs lov: 4 Kontingenter/avgifter 8 Forbundstinget 9 Representasjon på Forbundstinget 2. Konsekvenser av vedtatte lovendringer 10. Valg 11. Bestemmelse av sted for neste Forbundsting AVSLUTNING 1

2 BEHANDLING AV SAKENE ÅPNING Tinget 2002 ble åpnet av forbundets president Roar Sundbø. Kristin Berthelsen, Norges Idrettsforbund, hilste fra Norges Idrettsforbund og ønsket lykke til med tingforhandlingene. SAK 1: GODKJENNING AV DE FREMMØTTE REPRESENTANTER Lørdag var det i alt 45 stemmeberettigede til stede Søndag var det i alt 43 stemmeberettigede til stede. Forbundsstyret: President Visepresident Styremedlemmer Ansattes representant Roar Sundbø Torill Gundersen Faleide Kjell Gunnar Dahle Elisabeth Endrestad Mona Oppedal Eva Lio Krets- og klubbrepresentanter: Østfold Jan-Vidar Andersen Kretsrepresentant Gjermund Antonsen Kolberg VBK Oppland Stein Dulsrud Kretsrepresentant (lørdag) Akershus Geir Åge Michelsen Kretsrepresentant Thorleif Bjerke Nesodden VBK Oslo Trond Amundsen Kretsretsrepresentant Buskerud Frode Arild Ekroll Kretsrepresentant Lars-Erik Olsen Eiker VBK Vestfold Jørn Nicolaysen Kretsrepresentant Katalin Simon Sandefjord T&IF Telemark Per Kristian Andersen Kretsrepresentant Børge Hestdahl TDHI Bø Bergit Verpe IL Skarphedin Aust-Agder Jørgen Songedal Kretsrepresentant Vidar Kyrdalen Dristug IL Vest-Agder Tor Sverre Bentsen Mandal VBK Rogaland Runar Tornes Kretsrepresentant Solgunn Welle Klepp VBL Tor Ragnar Gilje Randaberg IL Hordaland Gunnar Nyhammer Kretsrepresentant Ivar Bakken Nyborg VBK Elin Bekvik BSI Inger Thorshaug BSI Sogn og Fjordane Alf Jonas Pettersen Førde VBK Møre og Romsdal Kari Eskeland Wolsdal Kretsrepresentant 2

3 Rune Myklebust KFUM/Volda Hanne Holen Juvkam Blindheim IL Sør-Trøndelag Noralf Rønningen Kretsrepresentant Birgit Nestvold Åsheim VBK Sigrid Simensen NTNUI-Gløshaugen (lørdag) Nord-Trøndelag Lise Marie Mortensen Kretsrepresentant Anders Sønstebø Steinkjer VBK Nordland Knut Reidar Haaheim Kretsrepresentant Ole Anders Johnsplass Innstranden IL Svein Robert Vestå Sortland VBK Troms Marte Lagesen Kretsrepresentant Edgar Broks Brøstadbotn IL Finnmark Gunnar Røe Kretsrepresentant Cathrine Hansen Hammerfest VBK Representanter uten stemmerett, men med tale- og forslagsrett innenfor utvalgets/komitéens område: Lovutvalget Harald Bjørgen (søndag) Valgkomitéen Jim Nerdal Kontrollkomitéen Trond Skarbøvik Domsutvalget Runar Hansen Revisor Jacob Berger (lørdag) Representanter uten stemmerett, men med generell tale- og forslagsrett: Generalsekretær Arne-Morten Knutsen Øvrige deltakere, uten rettigheter: Gjest: Norges Idrettsforbund Dirigent: NVBFs sentraladministrasjon: Økonomikonsulent Utviklingskonsulent Administrasjonskonsulent Kristin Berthelsen Terje Vedeler Olle Karlsson Beate Kristensen Vigdis Rake Helgesen Regionskontorene: Region Sør-Vest Stavanger Geir Vestbø Regions Sør-Vest Bergen Otto Hatlebakk Region Midt Trondheim Terje Stegavik Region Nord Bodø Knut Perander SAK 2: GODKJENNING AV FORRETNINGSORDEN 3

4 Forslag til endringer fra Ivar Bakken, Nyborg VBK: Pkt. 10, 1. setning endres til:: Når det., må alle for å anses valgt.. Pkt. 11, 2. avsnitt endres til: Dersom flere forslag utelukker.. (et eller strykes) Den foreslåtte forretningsorden m/endringer ble enstemmig godkjent. Følgende hadde ordet: Ivar Bakken. SAK 3: GODKJENNING AV SAKLISTEN Forslaget til sakliste ble enstemmig godkjent. SAK 4: VALG AV DIRIGENTER, SEKRETÆRER, TELLEKORPS, REDAKSJONSKOMITE OG REPRESENTANTER TIL Å UNDERTEGNE PROTOKOLLEN Følgende funksjonærer ble enstemmig valgt: 2 dirigenter: Runar Hansen Terje Vedeler 2 sekretærer: Vigdis Rake Helgesen Beate Kristensen Tellekorps: Otto Hatlebakk Terje Stegavik Knut Perander Redaksjonskomité på 3 medlemmer 2 representanter til å undertegne protokollen: Solgunn Welle. Edgar Broks Geir Åge Michelsen Cathrine Hansen Thorleif Bjerke SAK 5: BERETNINGER 4

5 a) Forbundsstyret b) Komiteene Dirigenten innledet. Endring: Tabellen for eliteserien, side 62, kvinner og menn feil. Korrigert ark utdelt på tinget og legges inn i arkiveksemplarene i forbundsadministrasjonen. Forbundsstyrets beretning ble tatt til etterretning. SAK 6: REGNSKAP 2000 OG 2001 a) REGNSKAP FOR NORGES VOLLEYBALLFORBUND Roar Sundbø innledet. Dirigenten leste opp revisors konklusjonen for revisjonsberetningen for regnskapet for Revisors beretning ble tatt til etterretning. Regnskap for 2000 ble enstemmig godkjent. Dirigenten leste opp revisors beretning. Trond Skarbøvik leste opp Kontrollkomitéens beretning for 2000 og Følgende hadde ordet: Ivar Bakken. b) REGNSKAP FOR NORGES VOLLEYBALLFORBUND Roar Sundbø innledet.. Dirigenten leste opp revisors konklusjonfor revisjonsberetningen for regnskapet for Revisors beretning ble tatt til etterretning. c) OPPLESING AV KONTROLLKOMITÉENS RAPPORT Trond Skarbøvik, Kontrollkomitéen, leste opp kontrollkomitéens rapport for Regnskap 2000 og

6 Kontrollkomitéens rapport for Regnskap 2000 og Regnskap 2001 ble tatt til etterretning. Regnskapet for 2001 ble enstemmig godkjent. Følgende hadde ordet: Ivar Bakken SAK 7: TILSETTING AV REVISOR Forbundsstyret foreslår at statsautorisert revisor Jacob Berger tilsettes som Norges Volleyballforbunds revisor for en ny periode. Forbundsstyret gis fullmakt til å fastsette revisors honorar. Forslaget ble enstemmig vedtatt. SAK 8: HANDLINGSPLAN og framtidig organisasjon for norsk volleyball Forbundsstyrets forslag til vedtak: 6

7 Handlingsplanen for og framtidig organisasjon for norsk volleyball er forbundsstyrets styringsverktøy i tingperioden. Kjell Gunnar Dahle innledet på vegne av Forbundsstyret. Det ble vedtatt at HP skulle voteres over etter at Sak 9A1 og 9A2 var behandlet. Det ble søndag til orientering lagt fram Rammebudsjett fra Forbundsstyret. Vedr. Pkt. 5 Innsatsområder, Forbedret aktivitets- og konkurransestruktur. pkt. 2, vises det til vedtak i Sak 9A1, forslag fra Førde VBK v/alf Jonas Pettersen. Forslaget ble fremmet ved behandling av Handlingsplan, men votert over under SAK 9A1. Forslaget til endring ble enstemmig vedtatt. Følgelig trakk forbundsstyret sitt forslag til tekst under dette punktet i HP. Forslaget til tekst fra Førde VBK skal inn istedenfor: Ansvaret for norsk toppvolleyball (landslag) tilligger forbundsstyret med bistand av eliteklubbene. Forslag fra Nyborg VBK v/ivar Bakken: S. 10, Pkt. 5 - Innsatsområder: Økt arbeid med barn og unge Økt satsing på toppvolleyball innendørs Økt satsing på utdanning Forbedret aktivitets- og konkurransetilbud Satsing på sandvolleyball Forbundsstyrets opprinnelige forslag godkjent med 27 stemmer. 16 stemte for forslaget fra Nyborg VBK. Forslag fra Nesodden VBK v/thorleif Bjerke: S. 12, pkt. 7 Økonomi - Prinsipper: Nytt pkt. 1: Inngangsterskelen til medlemskap må være så lav som mulig. Forslaget vedtatt med 26 stemmer. 15 stemte mot. Forslag fra Hordaland VBK v/gunnar Nyhammer: S. 12, Pkt. 7 Økonomi - Prinsipper: Fjerne pkt 1: det foreslås å fjerne kretskontingent Forslaget ble senere trukket. Forbundsstyrets forslag til Handlingsplan for og framtidig organisasjon for norsk volleyball, ble med vedtatte endringer enstemmig vedtatt som forbundsstyrets styringsverktøy i tingperioden 7

8 Følgende hadde ordet til saken: Gunnar Nyhammer, Ivar Bakken, Alf Jonas Pettersen, Edgar Broks, Rune Myklebust, Kjell Gunnar Dahle, Kari Eskeland Wolsdal, Gunnar Røe, Geir Åge Michelsen, Arne-Morten Knutsen, Frode Ekroll, Anders Sønstebø, Sigrid Simensen, Lars-Erik Olsen, Noralf Rønningen, Roar Sundbø. SAK 9A: INNKOMNE FORSLAG - IKKE LOVSAKER SAK 9A1: Forbundsstyret: NVBFs struktur for spillere, talent- og toppvolleyballutvikling Forbundsstyrets forslag til vedtak: Det fremlagte forslag vedtas som NVBFs struktur for spillere, talent- og toppvolleyballutvikling. Elisabeth Endrestad innledet på vegne av Forbundsstyret. Forslag fra Hordaland VBK v/gunnar Nyhammer: S. 15, Konkurransestruktur: Føye til krets på, Norgesmesterskap for: 17 år klubb, krets- og regionslag 19 år klubb, krets- og regionslag Forslaget ble enstemmig vedtatt. Forslag fra Nesodden VBK v/thorleif Bjerke: s. 14 Økt arbeid med barn og unge Nytt pkt. 6: Gjennomføre lederutdanning i alle regioner og soner Forslaget vedtatt med 28 stemmer. 15 stemte mot. Forslag fra KFUM/Volda v/rune Myklebust: s. 15 Sentralt volleyballgymnas (videregående skule) juniorlandslag Utredes av forbundsstyret i Forslaget ble vedtatt med 21 stemmer. 20 stemte mot. 1 avholdende. 8

9 Forslaget nedenfor fra Førde VBK ble fremmet under sak 8 Handlingsplan. Teksten er likelydende forslag fra forbundsstyret i Handlingsplanen, pkt 5 Innsatsområder Forbedret aktivitets- og konkurransestruktur, pkt. 2 og Sak 9A1, side 14 Forbedret aktivitets- og konkurransestruktur, pkt. 2. Forslaget fra Førde VBK ble votert over under behandling av Sak 9A1. Forslag fra Førde VBK v/alf Jonas Pettersen: Til handlingsplan, Pkt. 5 innsatsområder, Forbedret aktivitets- og konkurransestruktur, Pkt. 2, Nytt Ansvaret for norsk toppvolleyball (landslag) tilligger forbundsstyret med bistand av eliteklubbene. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Forslag fra Nyborg VBK v/ivar Bakken: S. 16, Styringsgruppe og arbeidsgruppe Forbundsstyremedlem skal ikke være leder av gruppen. Forslaget falt. 18 stemte for forslaget til Nyborg VBK. 20 stemte for forbundsstyrets forslag. Forslag fra Nyborg VBK v/ivar Bakken: S. 15, Administrativ organisering forbundsnivå, pkt. 2 Fagressurs som sportssjef. Minimum 50% stilling fra Forslaget falt. 31 stemte mot. 12 stemte for. Forslag fra Nyborg VBK v/ivar Bakken: S. 14, Forbedret aktivitetstilbud, pkt. 1: Inkl. mix strykes. Ny tekst: 1. Videreutvikle arbeidet med det nye serie- og konkurransesystemet. Forslaget falt. 37 stemte mot. 6 stemte for. Det var 43 stemmeberettigede til stede ved votering av sak 9A1: Det ble først stemt over hele 9A1. Forbundsstyrets forslag til vedtak m/vedtatte endringer ble enstemmig vedtatt. 9

10 Følgende hadde ordet: Geir Åge Michelsen, Gunnar Nyhammer, Thorleif Bjerke, Cathrine Hansen, Ivar Bakken, Arne-Morten Knutsen, Rune Myklebust, Kari Eskeland Wolsdal, Elisabeth Endrestad, Katalin Simon, Gunnar Røe. SAK 9A2: Mosjøen VBK og Nyborg VBK: TOPPIDRETTSPLAN Innendørs volleyball, Norges Volleyballforbund, Forslag: Det fremlagte forslag vedtas som NVBFs struktur for spillere, talent- og toppvolleyballutvikling. Jim Nerdal innledet på vegne av forslagsstillerne. Forslag fra Nyborg VBK v/ Ivar Bakken: Toppidrettsplan innendørs volleyball, Norges Volleyballforbund, , oversendes forbundsstyret som grunnlagsdokument for det videre arbeide med NVBFs struktur for spillere, talent- og toppvolleyballutvikling. Oversendelsesforslaget ble godkjent enstemmig. Følgende hadde ordet: Kjell Gunnar Dahle, Elisabeth Endrestad Ivar Bakken, Edgar Broks, Rune Myklebust, Torill Gundersen Faleide, Geir Åge Michelsen, Kari Eskeland Wolsdal, Alf Jonas Pettersen, Ivar Bakken, Jan Vidar Andersen. Jim Nerdal svarte på konkrete spørsmål. Hordaland Volleyballkrets SAK 9A3: Endring av tekst i seriereglement Forslag: Når en spiller har representert en norsk klubb, så vil denne spilleren bare være berettiget til å spille for en annen norsk klubb etter at vedkommende har meldt overgang, samt gjennomført den obligatoriske karantenen (unntak 2.4.2, 2.4.2) Melding om overgang skal kun meldes for spillere som skal endre sin spilleberettigelse til en klubb som spiller i eliteserien eller 1. divisjon. 10

11 Forbundsstyrets forslag til vedtak: Forslaget oversendes det nye forbundsstyret til realitetsbehandling. Gunnar Nyhammer innledet. Oversendes forbundsstyret. Enstemmig vedtatt. Følgende hadde ordet: Arne-Morten Knutsen, Harald Bjørgen, Gunnar Nyhammer Hordaland Volleyballkrets SAK 9A4: Endring av tekst i seriereglement Forslag: Ved overgang fra én klubb til en annen er der ingen karantenetid etter at alle formaliteter er ordnet, dvs. de nødvendige underskrifter er innhentet og overgangsgebyret betalt. Skjemaet sendes umiddelbart til Forbundet. For sesongen er overgangsgebyret 250,-. Forbundsstyrets forslag til vedtak: Forslaget oversendes det nye forbundsstyret til realitetsbehandling. Gunnar Nyhammer innledet: Oversendes forbundsstyret. Enstemmig vedtatt. SAK 9B: LOVSAKER Det var 43 stemmeberettigede til stede ved behandling av lovsakenene.. SAK 9B1: Forbundsstyret Endringer i NVBFs lov Forslag til endring: 4: Kontingenter/avgifter. 11

12 Endring i tekst: Styret kan frata klubb som skylder kontingent/avgifter for mer ett ett år, medlemskap i forbundet. Styret kan anbefale overfor NIF at klubben fratas medlemskap i NIF. Jamfør NIF/NOKs lov 1-5, 10.2 samt Forbundstinget Forslaget omfatter avsnitt 2, med følgende endringsforslag: Fullstendig saksliste med forbundsstyrets innstilling til vedtak, handlingsplan og organisasjonsplan skal sendes til volleyballkretsene 2 måneder før Tinget. 9 Representasjon på forbundstinget 9.1. På forbundstinget møter med stemmerett: a) Forbundsstyrets medlemmer Ansattes representant i Forbundsstyret har ikke stemmerett ved valg b) Lederne i de enkelte volleyballkretser eller varamedlemmer for disse. c) Representanter for klubbene. Klubber med medlemmer fra 0-99 har en representant Klubber med medlemmer 100 og flere har to representanter For å ha representasjonsrett må en klubb ha vært medlem av NVBF i minst 1 år og oppfylt pålagte forpliktelser. Representantene må være medlemmer av den klubb de representerer. For representantene anvendes reiseutgiftsfordeling etter retningslinjer fastsatt av Forbundsstyret. Ved valg/oppnevning av representanter til ting skal det være kandidater fra begge kjønn. Kjønnsfordelingen i medlemsmassen skal være retningsgivende for sammensettingen, dog at begge kjønn er representert Dette punktet fjernes fra lov for Norges Volleyballforbund, med henvisning til punkt 9.1.c 4: Harald Bjørgen innledet. 8.2 Harald Bjørgen innledet. 9.1 og 9.4: Torill Gundersen Faleide innledet. 9.1 og 9.4 behandlet samlet. 4: Forbundsstyrets forslag enstemmig vedtatt. 8.2: Forbundsstyrets forslag enstemmig vedtatt. 9.1 og 9.4: Forbundsstyrets forslag vedtatt med 33 stemmer. 10 stemte mot. Følgende hadde ordet: Gunnar Nyhammer, Edgar Broks, Alf Jonas Pettersen, Birgit Nestvold, Anders Sønstebø, Lars Erik Olsen, Kari Eskeland Wolsdal, Elisabeth Endrestad og Kjell-Gunnar Dahle. SAK 9B2: NVBFs lovkomité: Konsekvenser av vedtatte lovendringer Forbundsstyrets forslag til vedtak: Forbundsstyret gis, i samarbeid med lovkomitéen, fullmakt til å justere NVBFs lov og annet regelverk i samsvar med forbundstingets vedtak Forbundsstyrets forslag enstemmig vedtatt. 12

13 SAK 10: VALG Jim Nerdal presenterte valgkomitéens innstilling. Det var 43 stemmeberettigede til stede ved valget. 10 a) FORBUNDSSTYRET Valgkomiteens forslag: President Edgar Brox Brøstadbotn IL Troms (Ny) Visepresident Arild Nikolaisen BK Tromsø Troms (Ny) Styremedlem Unni Bruvold Oslo Volley Oslo (Ny) Styremedlem Elisabeth Endrestad Sandefjord - Vestfold (gj.valg) Styremedlem Kjell-Gunnar Dahle Rjukan - Telemark (gj.valg) Styremedlem Elisabeth Key Kristiansen Askim VBK Østfold (ny) Styremedlem Odd Langhelle Austrått Rogaland (gj.valg) Den foreslåtte president og visepresident presenterte seg. President Edgar Broks Valgt ved akklamasjon Visepresident Arild Nikolaisen Valgt ved akklamasjon De forslåtte styremedlemmene ble valgt samlet ved akklamasjon. Valgkomiteens forslag: 1. Varamedlem Eli Wenche Nilsen Bergkameratene Buskerud (ny) 2. Varamedlem Wenche Bjørnsund Sortland VBK -Nordland(tidl.styremedl) 3. Varamedlem Kjetil Hoff NTNUI Dragvoll Sør Trøndelag (ny) De foreslåtte varamedlemmer ved valgt ved akklamasjon. 10b) KONTROLLKOMITÈ Valgkomiteens forslag: Medlem 1: Vivian Tangerås Rå VBK - Hordaland Medlem 2 Curt Kubon Nyborg - Hordaland Varamedlem 1: Nina Tenden Hordaland Varamedlem 2: Ivar Bakken Nyborg - Hordaland Kontrollkomitéen, foreslått av Valgkomitéen, ble valgt ved akklamasjon. 10c) DOMSUTVALG 13

14 Valgkomiteens forslag: Leder Runar Hansen OSI Oslo Medlem John Olav Forbord Stjrødalsblink IL Nord Trøndelag Medlem Geir Dahle Ulset-Kameratene BK- Hordaland 1. varamedlem Marit Erlandsen Koll - Oslo 2. varamedlem Cecilie Eikrem NTNUI Gløshaugen Sør- Trøndelag Domsutvalget, foreslått av Valgkomitéen, ble valgt ved akklamasjon. 10d) APPELLUTVALG Forslag fra Valgkomiteen: Leder Johan Eggen Sparbu IL Nord Trøndelag Nestleder Jonas Nerdal Oslo Volley - Oslo Medlem Heidi Iversen Aukra Møre og Romsdal Medlem Geir Rosvold Mosjøen VBK - Nordland Medlem Jostein Nærbø Aukra Møre og Romsdal Appellutvalget, foreslått av Valgkomitéen, ble valgt ved akklamasjon. 10e) LOVKOMITÈ Forslag fra Valgkomiteen: Leder Harald Bjørgen Haugesund Rogaland Medlem Beate Sødal VBK G.U.T.S. Oslo Medlem Sturla Johnsen Koll - Oslo Lovkomitéen, foreslått av Valgkomitéen, ble valgt ved akklamasjon. 10f) VALGKOMITÉ Forslag fra Forbundsstyret: Leder : Medlemmer: Medlemmer: Roar Sundbø Torill Gundersen Faleide Jorid Hovden Valgkomitéen, foreslått av Forbundsstyret, ble valgt ved akklamasjon. Følgende hadde ordet: Rune Myklebust, Edgar Broks, Kjell Gunnar Dahle, Anders Sønstebø, Alf Jonas Pettersen. 10g) REPRESENTANTER TIL TING OG MØTER I DE ORGANISASJONER FORBUNDET ER TILSLUTTET 14

15 Det nye styret får i fullmakt å oppnevne representanter til ting og møter i de organisasjoner forbundet er tilsluttet. Enstemmig vedtatt. SAK 11: BESTEMME TID OG STED FOR NESTE FORBUNDSTING Forbundsstyrets forslag til vedtak: Det nye forbundsstyret får fullmakt til å bestemme tid og sted for forbundstinget Forbundsstyrets forslag ble enstemmig vedtatt. Følgende hadde ordet: Noralf Rønningen, Ivar Bakken, Alf Jonas Pettersen. AVSLUTNING Roar Sundbø takket det avtroppende styret for godt samarbeid og overrakte vin og blomster til det avtroppende styret. Dirigentene ble takket og fikk overrakt blomster og vin for godt gjennomført ting. Ivar Bakken og Jim Nerdal ble takket og fikk overrakt blomster for god innsats gjennom mange år. Visepresident Toril Gundersen Faleide takket for seg. Visepresident Torill Gundersen Faleide president Roar Sundbø takket innsatsen og overrakte vin og blomster. Tinget ble hevet kl Thorleif Bjerke (sign.) Cathrine Hansen (sign.) 15

PROTOKOLL NORGES VOLLEYBALLFORBUNDS 40. ORDINÆRE TING RICA HELL HOTELL, STJØRDAL 5.-6. juni 2004

PROTOKOLL NORGES VOLLEYBALLFORBUNDS 40. ORDINÆRE TING RICA HELL HOTELL, STJØRDAL 5.-6. juni 2004 PROTOKOLL NORGES VOLLEYBALLFORBUNDS 40. ORDINÆRE TING RICA HELL HOTELL, STJØRDAL 5.-6. juni 2004 ÅPNING SAKLISTE 1. Godkjenning av de fremmøtte representanter 2. Godkjenning av forretningsorden 3. Godkjenning

Detaljer

PROTOKOLL NORGES VOLLEYBALLFORBUNDS 38. ORDINÆRE TING SUNDVOLDEN HOTEL 27.-28 MAI 2000

PROTOKOLL NORGES VOLLEYBALLFORBUNDS 38. ORDINÆRE TING SUNDVOLDEN HOTEL 27.-28 MAI 2000 PROTOKOLL NORGES VOLLEYBALLFORBUNDS 38. ORDINÆRE TING SUNDVOLDEN HOTEL 27.-28 MAI 2000 ÅPNING SAKLISTE 1. Godkjenning av de fremmøtte representanter 2. Godkjenning av forretningsorden 3. Godkjenning av

Detaljer

PROTOKOLL NORGES VOLLEYBALLFORBUNDS 41. ORDINÆRE TING RICA HAVNA HOTEL, TJØME 9.-10. JUNI 2007

PROTOKOLL NORGES VOLLEYBALLFORBUNDS 41. ORDINÆRE TING RICA HAVNA HOTEL, TJØME 9.-10. JUNI 2007 PROTOKOLL NORGES VOLLEYBALLFORBUNDS 41. ORDINÆRE TING RICA HAVNA HOTEL, TJØME 9.-10. JUNI 2007 ÅPNING SAKLISTE 1. Godkjenning av de fremmøtte representanter 2. Godkjenning av forretningsorden 3. Godkjenning

Detaljer

Norges Volleyballforbund. Region Rogaland. Protokoll. Regionsting. 3. mai Sandvigå 7, Stavanger

Norges Volleyballforbund. Region Rogaland. Protokoll. Regionsting. 3. mai Sandvigå 7, Stavanger Norges Volleyballforbund Region Rogaland Protokoll Regionsting 3. mai 2017 Sandvigå 7, Stavanger NVBF Region Rogaland Regionsting 2017 Stavanger tirsdag 3. mai 2017 SAKSLISTE Åpning 1) Godkjenne de fremmøtte

Detaljer

Norges Volleyballforbund. Region Agder. Protokoll. Regionsting. 9. mai Henrik Wergelandsgt. 4, Kristiansand

Norges Volleyballforbund. Region Agder. Protokoll. Regionsting. 9. mai Henrik Wergelandsgt. 4, Kristiansand Norges Volleyballforbund Region Agder Protokoll Regionsting 9. mai 2017 Henrik Wergelandsgt. 4, Kristiansand Tilstede på tinget 2017: Fra klubbene: Dag Roalkvam, Farsund IL Jens Olav Rydningen, Froland

Detaljer

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 55. ordinære forbundsting SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 55. ordinære forbundsting SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN NORGES SKYTTERFORBUNDS 55. ordinære forbundsting 2010 SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN Oslo, 24.-25. april 2010 Innhold Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Godkjenning av fremmøtte representanter Godkjenning av innkallingen,

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆRT TING 2012 LØRDAG 10. MARS PÅ THON AIRPORT HOTELL

PROTOKOLL FRA ORDINÆRT TING 2012 LØRDAG 10. MARS PÅ THON AIRPORT HOTELL PROTOKOLL FRA ORDINÆRT TING 2012 LØRDAG 10. MARS PÅ THON AIRPORT HOTELL President Ida F. Sønju åpnet årets Ting, og ønsket de fremmøtte representantene velkommen. Sak 1 GODKJENNING AV FREMMØTTE REPRESENTANTER

Detaljer

Regionsting Sakliste. Søndag 3. april 2016, kl Clarion Hotel The Edge, Tromsø. Åpning

Regionsting Sakliste. Søndag 3. april 2016, kl Clarion Hotel The Edge, Tromsø. Åpning Regionsting 2016 Søndag 3. april 2016, kl. 1000-1300 Clarion Hotel The Edge, Tromsø Sakliste Åpning Sak 1 - Godkjenne de fremmøtte representantene. Sak 2 - Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden.

Detaljer

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 56. ordinære forbundsting SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 56. ordinære forbundsting SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN NORGES SKYTTERFORBUNDS 56. ordinære forbundsting 2013 SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN Trondheim, 6.-7. april 2013 Innhold Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Godkjenning av fremmøtte representanter Godkjenning av innkallingen,

Detaljer

Norges Volleyballforbund Region Trøndelag

Norges Volleyballforbund Region Trøndelag Norges Volleyballforbund Region Trøndelag Regionsting 24. april 2015 IL Frams klubbhus, Skatval 1 Regionsting NVBF region Trøndelag 24. april 2015, kl. 18.00 Skatval Dagsorden 1. Åpning av tinget v/ leder

Detaljer

VESTFOLD IDRETTSKRETSTING

VESTFOLD IDRETTSKRETSTING Sakliste VESTFOLD IDRETTSKRETSTING Jarlsberg Konferansesenter, Tønsberg LØRDAG 26. april 2014 KL 10.00 1 1. ÅPNING - HILSNINGSTALER SAKLISTE 2. GODKJENNE DE FREMMØTTE REPRESENTANTERS FULLMAKTER 3. a) Godkjenning

Detaljer

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION)

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION) NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION) LOV FOR NORGES RUGBYFORBUND Stiftet 15. februar 1982 Side 1 av 6 Versjon ajourført etter årsmøtet 27. februar 2011 1 Overordnet mål Norges Rugbyforbunds

Detaljer

Innkalling til Dykketinget 2014 Rica Hotel Gardermoen 29.-30 mars.

Innkalling til Dykketinget 2014 Rica Hotel Gardermoen 29.-30 mars. Innkalling til Dykketinget 2014 Rica Hotel Gardermoen 29.-30 mars. Norges Dykkeforbund har den glede å invitere til Dykketinget 2014 29.- 30. mars på Rica Hotel Gardermoen. Det går shuttlebuss fra flyplassen

Detaljer

Lov for Norges Minigolfforbund.

Lov for Norges Minigolfforbund. Lov for Norges Minigolfforbund. Stiftet i Oslo, den 14.08.1985. Endret og vedtatt på ekstraordinært forbundsting 21.11.98, og på ordinært forbundsting 09.05.2001 og 20.04.2002 1 Formål Norges Minigolfforbunds

Detaljer

Sakliste. Oslo Idrettskrets 39. ordinære ting

Sakliste. Oslo Idrettskrets 39. ordinære ting Sakliste Oslo Idrettskrets 39. ordinære ting Lørdag 11. juni 2016 Oslo Idrettskrets 39. ordinære ting Lørdag 11. juni 2016 Sakliste Åpning av OIKs ting Sak nr. 1 Sak nr. 2 Sak nr. 3 Sak nr. 4 Sak nr. 5

Detaljer

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION)

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION) NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION) Medlem av International Rugby Board FIRA-AER Association Européenne de Rugby - Skandinavisk Rugby Union Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité LOV FOR NORGES

Detaljer

REGIONSTING 11. mai 2014

REGIONSTING 11. mai 2014 REGION MØRE OG ROMSDAL REGIONSTING 11. mai 2014 IDRETTSSENTERET, MOLDE KL 13:00 Regionstyret Medlemsklubber NVBF Region Møre og Romsdal Valgkomité NVBF Region Møre og Romsdals administrativ ansatt NVBFs

Detaljer

NORGES SQUASH FORBUND

NORGES SQUASH FORBUND ORDINÆRT TING 2008 NORGES SQUASHFORBUND PROTOKOLL FRA MØTET LØRDAG 1. MARS 2008 President Mike Off åpnet årets Ting, og ønsket de fremmøtte representantene velkommen. Sak 1 GODKJENNING AV FREMMØTTE REPRESENTANTER

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT TING TORSDAG 5.NOVEMBER 2015 PÅ THON HOTELS ARENA - LILLESTRØM

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT TING TORSDAG 5.NOVEMBER 2015 PÅ THON HOTELS ARENA - LILLESTRØM Til Forbundsstyret Medlemsklubbene og gruppene NKFs kontrollkomite NKFs valgkomite NKFs administrative leder NIFs representant Oslo. 22. oktober 2015 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT TING TORSDAG 5.NOVEMBER

Detaljer

Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting

Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting TING 2012 Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting Fredag 20. og lørdag 21. april 2012 Skifer Hotell Oppdal Innhold Side 1.0 Tidsramme 3 2.0 Sakliste Idrettens Studieforbund i Sør-Trøndelag 4 2.1 Åpning

Detaljer

Regionsting Søndag 19. mars 2017, kl Idrettssenteret, Molde

Regionsting Søndag 19. mars 2017, kl Idrettssenteret, Molde Regionsting 2017 Søndag 19. mars 2017, kl. 1530 Idrettssenteret, Molde Sakliste Åpning Sak 1 - Godkjenne de fremmøtte representantene. Sak 2 - Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden. Sak 3

Detaljer

SAK 1 REGISTRERING AV DELTAKERE Alle tingets deltakere bes personlig melde seg for registrering.

SAK 1 REGISTRERING AV DELTAKERE Alle tingets deltakere bes personlig melde seg for registrering. SAKSLISTE FREDAG 1600-1730 Forbundsstyremøte 1800-2000 Kretsledermøte 2000 Middag LØRDAG 0900-1000 Forbundsstyremøte møte m/dirigentene. SAK 1 REGISTRERING AV DELTAKERE 0900-0945 Alle tingets deltakere

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I SIGGERUD KLATREKLUBB

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I SIGGERUD KLATREKLUBB PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I SIGGERUD KLATREKLUBB Siggerud skole 12.april kl.18.00 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Det var 9 stemmeberettigede til stede ved starten av årsmøtet. De 9 stemmeberettigede

Detaljer

Troms Gymnastikk- og Turnkrets

Troms Gymnastikk- og Turnkrets Troms Gymnastikk- og Turnkrets Stiftet 1921 TILSLUTTET: NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUND PROTOKOLL FRA TROMS GYMNASTIKK- OG TURNKRETS' TING 2014/2015 LØRDAG 5. MARS 2016 Radisson Blue Hotel Tromsø ÅPNING

Detaljer

REGIONSTING 14. juni 2011

REGIONSTING 14. juni 2011 REGION ROGALAND REGIONSTING 14. juni 2011 Idrettens Hus Viking Stadion Regionsstyret Medlemsklubber NVBF Region Rogaland Valgkomite NVBFs representant Regionstinget Tirsdag 14. juni 2011, kl 19.00 Idrettens

Detaljer

Alta Idrettsforening

Alta Idrettsforening Alta Idrettsforening Årsmøte tirsdag 11.mars 2014 Kl. 19.00 (møtet hevet kl 21:25) Thon Hotel Vica Protokoll Sak 1 Konstituering a) Godkjenning møtedeltakere (stemmeberettigede fastsettelse av antall stemmeberettigede.

Detaljer

Protokoll Årsmøte, Midt-Norge Bandyregion 2012

Protokoll Årsmøte, Midt-Norge Bandyregion 2012 Protokoll Årsmøte, Midt-Norge Bandyregion 2012 1. Åpningsinnlegg Åsmund Sjøberg, Daglig leder MNBR Gunnar Olsen, Kretskonsulent Norges Bandyforbund 2. Godkjenning av fremmøtte representanter Godkjent uten

Detaljer

LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76.

LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76. LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76. Vedtatt den 20.03.76 med senere endringer av 31.04.93, 12.05.97, 12.05.97 og 29.04.09. Godkjent av Forbundsstyret/NVBF den.. 1 Formål Sogn og

Detaljer

Disse ble valgt enstemmig: Kaja Graff Huster Johanne Volden Roar Johnsen Senere ble Atle Rasmussen valgt som stedfortreder for Kaja Graff Huster.

Disse ble valgt enstemmig: Kaja Graff Huster Johanne Volden Roar Johnsen Senere ble Atle Rasmussen valgt som stedfortreder for Kaja Graff Huster. Landsmøte i Norsk Lektorlag Holmen Fjordhotell, Asker, 11. - 12. november 2011 PROTOKOLL 1. Åpning ved leder Gro Elisabeth Paulsen 2. Godkjenning av møteinnkallingen Godkjent enstemmig. 3. Valg av møteledelse

Detaljer

TING Nord-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets. Lørdag 1.april 2017 Levanger

TING Nord-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets. Lørdag 1.april 2017 Levanger TING 2017 Nord-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets Lørdag 1.april 2017 Levanger 1 1 Velkommen til Kretsting Nord-Trøndelag Gymnastikk og Turnkrets(NTGTK) har gleden av å invitere lag tilknyttet NTGTK samt

Detaljer

Regionsting 2015. Søndag 19. april 2015, kl. 1500-1800 Miljørommet (Blindheimshallen), Ålesund

Regionsting 2015. Søndag 19. april 2015, kl. 1500-1800 Miljørommet (Blindheimshallen), Ålesund Regionsting 2015 Søndag 19. april 2015, kl. 1500-1800 Miljørommet (Blindheimshallen), Ålesund Sakliste Åpning Sak 1 - Godkjenne de fremmøtte representantene. Sak 2 - Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden.

Detaljer

Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd. Skjetten, juni P r o t o k o l l

Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd. Skjetten, juni P r o t o k o l l Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd Skjetten, 1.-2. juni 2012 P r o t o k o l l SAK 1 ÅPNING Ved styreleder Svein J. Svensson i Norsk teaterråd. SAK 2 KONSTITUERING Styret foreslår Hans Konrad

Detaljer

Protokoll NVBF. Regienseng 2M7. Region Mw.re og Romsdal. Søndag 19.mars 2017, kl. 15:30- Idrettssenteret, Molde

Protokoll NVBF. Regienseng 2M7. Region Mw.re og Romsdal. Søndag 19.mars 2017, kl. 15:30- Idrettssenteret, Molde Protokoll NVBF Mw.re og Romsdal Regienseng 2M7 Søndag 19.mars 2017, kl. 15:30- Idrettssenteret, Molde sting 2017 Søndag 19. mars 2017, kl. 1530 Idrettssenteret, Molde Mere og Romsdal Sa l

Detaljer

Regionsting Sakliste. Søndag 5. mars 2017, kl Clarion Hotel The Edge, Tromsø. Åpning

Regionsting Sakliste. Søndag 5. mars 2017, kl Clarion Hotel The Edge, Tromsø. Åpning Regionsting 2017 Søndag 5. mars 2017, kl. 1000-1300 Clarion Hotel The Edge, Tromsø Sakliste Åpning Sak 1 - Godkjenne de fremmøtte representantene. Sak 2 - Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden.

Detaljer

Protokoll Regionting 2015 NCF Region Midt Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal

Protokoll Regionting 2015 NCF Region Midt Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal Protokoll Regionting 2015 NCF Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal Protokoll Regionting 2015 NCF Tid: Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 Sted: Halsen ungdomsskole, Stjørdal

Detaljer

Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd. Oslo, 10. 11. mai 2014. Protokoll * * * * * *

Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd. Oslo, 10. 11. mai 2014. Protokoll * * * * * * Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd Oslo, 10. 11. mai 2014 Protokoll SAK 1/14 GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN Ved ordfører i Representantskapet i Norsk teaterråd, Lise Sveine. Innkalling

Detaljer

Protokoll fra årsmøte Årsmøtet ble avholdt på Scandic Elgstua Hotel, 31.januar 2016.

Protokoll fra årsmøte Årsmøtet ble avholdt på Scandic Elgstua Hotel, 31.januar 2016. Protokoll fra årsmøte 31.01.2016 Årsmøtet ble avholdt på Scandic Elgstua Hotel, 31.januar 2016. Sak 1: Godkjenning av de stemmeberettigede 12 medlemmer fra tidligere JH-sykkel og 12 medlemmer fra tidligere

Detaljer

Lov for Norges Curlingforbund

Lov for Norges Curlingforbund Lov for Norges Curlingforbund Lov for Norges Curlingforbund, stiftet 21. februar 1956 Vedtatt den 25. mai 2002 med senere endringer senest av 25. mai 2008. Godkjent av Idrettsstyret den 26.juni 2008-1)

Detaljer

Protokoll årsmøtet 2011

Protokoll årsmøtet 2011 Protokoll årsmøtet 2011 Protokoll årsmøtet 2011 Byneset Golfklubb 1. Godkjenne de stemmeberettigede Alle idrettslagets medlemmer har adgang til årsmøtet. For å ha stemmerett må man være fylt 15 år, hatt

Detaljer

UTSENDT: Sakliste og sakspapirer for årsmøtet

UTSENDT: Sakliste og sakspapirer for årsmøtet UTSENDT: Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 21. februar 2017. Årsmøtet avholdes i idrettsrådets lokaler, Hansons Minde, Henrik Ibsensgt 58, Stavanger - mandag

Detaljer

Nord-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Kretsting 7. mars 2010 på Ørland Kysthotell, Brekstad. Protokoll.

Nord-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Kretsting 7. mars 2010 på Ørland Kysthotell, Brekstad. Protokoll. Nord-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Kretsting 7. mars 2010 på Ørland Kysthotell, Brekstad. Protokoll. 1. Åpning Ruth Floan Knutsen ønsket alle velkommen til Kretsting 2010. 2. Godkjenning av de fremmøtte

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆRT TING 2014 LØRDAG 15. MARS PÅ IDRETTENS HUS, STAVANGER

PROTOKOLL FRA ORDINÆRT TING 2014 LØRDAG 15. MARS PÅ IDRETTENS HUS, STAVANGER PROTOKOLL FRA ORDINÆRT TING 2014 LØRDAG 15. MARS PÅ IDRETTENS HUS, STAVANGER President Ida F. Sønju åpnet årets Ting, og ønsket de fremmøtte representantene velkommen. Dessverre var det flere påmeldte

Detaljer

Basis-lovnorm for særforbund

Basis-lovnorm for særforbund Generelt om basis-lovnormen: Særforbund skal ha lover som er i samsvar med NIFs lov og lovnorm vedtatt av Idrettsstyret, jfr. NIFs lov 6-5. Det enkelte særforbunds lov skal være godkjent av Idrettsstyret

Detaljer

Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd. Oslo, 1.-2. juni 2013. P r o t o k o l l

Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd. Oslo, 1.-2. juni 2013. P r o t o k o l l Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd Oslo, 1.-2. juni 2013 P r o t o k o l l SAK 1 ÅPNING Ved ordfører i Representantskapet i Norsk teaterråd, Lise Sveine. SAK 2 KONSTITUERING Ordfører Lise Sveine

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT TING, NORGES SKIFORBUND

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT TING, NORGES SKIFORBUND Norges Skiforbund Norwegian Ski Federation NO-0840 Oslo Besøksadresse: Sognsveien 75 J Ullevål Stadion T: (+47) 21 02 90 00 F: (+47) 21 02 94 01 Org.nr. 821 596 572 Skistyret Skikretsene Skiforeningen

Detaljer

Styreperioden 2007-2010. Protokoll. Forbundsstyrets møte nr. 10-2007-2010 12.-13.september 2008 Oslo Nydalen Alle 21

Styreperioden 2007-2010. Protokoll. Forbundsstyrets møte nr. 10-2007-2010 12.-13.september 2008 Oslo Nydalen Alle 21 Styreperioden 2007-2010 Protokoll Forbundsstyrets møte nr. 10-2007-2010 12.-13.september 2008 Oslo Nydalen Alle 21 Tilstede: Forbundsstyret: Forfall: Permisjon: Edgar Broks, Torill Faleide, Elisabeth K.

Detaljer

TING Sør-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets. Lørdag 18.mars 2017 Trondheim

TING Sør-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets. Lørdag 18.mars 2017 Trondheim TING 2017 Sør-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets Lørdag 18.mars 2017 Trondheim 1 1 Velkommen til Kretsting Sør-Trøndelag Gymnastikk og Turnkrets(STGTK) har gleden av å invitere lag tilknyttet STGTK samt

Detaljer

Protokoll Forbundsstyrets møte nr. 14/ april 2016 Videokonferanse

Protokoll Forbundsstyrets møte nr. 14/ april 2016 Videokonferanse Styreperioden 2014-2016 Protokoll Forbundsstyrets møte nr. 14/2016 16.-17. april 2016 Videokonferanse Tilstede: Forbundsstyret: Stein-Gunnar Bondevik, Kristine Fossen Olsen, Petter Bjørbæk, May-Brith Ohman

Detaljer

SAKSDOKUMENTER TIL DET 10. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 14. JUNI 2014 SCANDIC HOTELL ASKER

SAKSDOKUMENTER TIL DET 10. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 14. JUNI 2014 SCANDIC HOTELL ASKER SAKSDOKUMENTER TIL DET 10. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 14. JUNI 2014 SCANDIC HOTELL ASKER 2 KRETSTINGETS PROGRAM Kl 08.15 Kl 09.00 Registrering Kulturelt innslag / underholdning

Detaljer

INNKALLING TIL NORGES VOLLEYBALLFORBUND REGION TRØNDELAGS TING 24. APRIL 2015, KL. 18.00-20.00 STED: IL Frams Klubbhus, Skatval

INNKALLING TIL NORGES VOLLEYBALLFORBUND REGION TRØNDELAGS TING 24. APRIL 2015, KL. 18.00-20.00 STED: IL Frams Klubbhus, Skatval Til NVBF Region Trøndelags medlemsklubber Valgkomitéen Kontrollkomité Dommeransvarlig Frister INNKALLING TIL NORGES VOLLEYBALLFORBUND REGION TRØNDELAGS TING 24. APRIL 2015, KL. 18.00-20.00 STED: IL Frams

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR FEBRUAR 2014

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR FEBRUAR 2014 LARVIK GOLFKLUBB PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR 2013 11. FEBRUAR 2014 Tirsdag 11. februar 2014 kl. 18.00 ble det avholdt årsmøte for 2013 i Larvik Golfklubb. Tilstede var 62 medlemmer, hvorav 62 stemmeberettigede.

Detaljer

ISF-TINGET 2015 TRONDHEIM juni. Sakliste

ISF-TINGET 2015 TRONDHEIM juni. Sakliste ISF-TINGET 2015 TRONDHEIM 5. 7. juni Sakliste SAKLISTE SAK 1 GODKJENNING AV FREMMØTTE REPRESENTANTER... 1 SAK 2 GODKJENNING AV SAKLISTEN... 1 SAK 3 GODKJENNING AV FORRETNINGSORDEN... 1 SAK 4 VALG AV DIRIGENTER,

Detaljer

PROTOKOLL REGIONSTING 29. april 2017 NVB F NORGES VOLEYBALLFORBUND REGION ØST

PROTOKOLL REGIONSTING 29. april 2017 NVB F NORGES VOLEYBALLFORBUND REGION ØST NVB F NORGES VOLEYBALLFORBUND REGION ØST AKERSHUS, BUSKERUD, HEDMARK, OPPLAND, OSLO, TELEMARK, VESTFOLD OG ØSTFOLD PROTOKOLL REGIONSTING 29. april 2017 E-post: region.ostcavolleyball.no - Internett: www.volleyball.no

Detaljer

Norges Golfforbunds formål er å fremme golfidretten i Norge, og representere idretten internasjonalt.

Norges Golfforbunds formål er å fremme golfidretten i Norge, og representere idretten internasjonalt. LOV FOR NORGES GOLFFORBUND stiftet 1948 Vedtatt på Golftinget 18.11.2007 Godkjent av Idrettsstyret 23.3.2009 1 Formål Norges Golfforbunds formål er å fremme golfidretten i Norge, og representere idretten

Detaljer

Ekstraordinært. Saksliste. Landsmøtesak 1.2013 Konstituering. Landsmøtesak 2.2013 Valg

Ekstraordinært. Saksliste. Landsmøtesak 1.2013 Konstituering. Landsmøtesak 2.2013 Valg 1 Ekstraordinært Saksliste Landsmøtesak 1.2013 Konstituering Landsmøtesak 2.2013 Valg 2 Ekstraordinært Sak 1.2013: Konstituering A: Åpning Velkommen til ekstraordinært Landsmøte ved visepresident Suzette

Detaljer

Referat fra Dachshundtinget. Norske Dachshundklubbers Forbund. Garder Kurs- og Konferansesenter

Referat fra Dachshundtinget. Norske Dachshundklubbers Forbund. Garder Kurs- og Konferansesenter Referat fra Dachshundtinget Norske Dachshundklubbers Forbund Garder Kurs- og Konferansesenter 27.4.2014 Tilstede: Fra NDF-styret: Leder: Bjørn G. Pettersen Kasserer: Helge Wahlstrøm Nestleder: Cecilie

Detaljer

Lov for Snowboardforbundet. Norges Snowboardforbunds Lov

Lov for Snowboardforbundet. Norges Snowboardforbunds Lov Norges Snowboardforbunds Lov Vedtatt på årsmøte 17. Juni 2011 1 Lov for Norges Snowboardforbund (Snowboardforbundet), stiftet 1987. Vedtatt av årsmøtet 16-03-1996 med senere endringer, på årsmøtene 08.06.2007

Detaljer

KAPITTEL 1 LOVER FOR NORGES DARTSFORBUND.

KAPITTEL 1 LOVER FOR NORGES DARTSFORBUND. KAPITTEL 1 LOVER FOR NORGES DARTSFORBUND. 1 NAVN Forbundets navn skal være NORGES DARTSFORBUND (NDF). 2 FORMÅL Norges Dartsforbunds formål er å fremme dartssporten i Norge, være et koordinerende organ

Detaljer

I'JA gs F NORGES AKE., BOB- OG SKELETONEORBUND

I'JA gs F NORGES AKE., BOB- OG SKELETONEORBUND I'JA gs F NORGES AKE., BOB- OG SKELETONEORBUND 33 Referat/ protokoll FORBUNDSTING 2017 z Sak 1: Åpning v/harald Rolfsen I følge NABSF lov 14 skal Tinget innkalles av styret med 2 måneders varsel. Forslag

Detaljer

FORBUNDSTINGET 2010. Fornebu 12.-13. juni 2010 PROTOKOLL

FORBUNDSTINGET 2010. Fornebu 12.-13. juni 2010 PROTOKOLL FORBUNDSTINGET 2010 Fornebu 12.-13. juni 2010 PROTOKOLL Åpning: President Bent Ånund Ramsfjell ønsket velkommen til forbundstinget, med en spesiell hilsen til Jorodd Asphjell, medlem av Idrettsstyret i

Detaljer

1 Organisasjon Norges Studentidrettsforbund (NSI) er en sammenslutning av studentidrettslag. Lagene kan organiseres i særkretser.

1 Organisasjon Norges Studentidrettsforbund (NSI) er en sammenslutning av studentidrettslag. Lagene kan organiseres i særkretser. LOVER FOR NORGES STUDENTIDRETTSFORBUND (NSI) Vedtatt på konstituerende Forbundsting 5. desember 1913 Godkjent av Idrettsstyret 21. mars 1996 Sist revidert av Forbundstinget 4. mars 2006 Endring godkjent

Detaljer

Protokoll. Regionstinget Norges Håndballforbund Region Øst mai Quality Airport Hotell Gardermoen

Protokoll. Regionstinget Norges Håndballforbund Region Øst mai Quality Airport Hotell Gardermoen Protokoll Regionstinget 2014 Norges Håndballforbund Region Øst 23. - 24. mai 2014 Quality Airport Hotell Gardermoen Åpning/velkommen Regionsleder Odd Granerud åpnet tinget med å ønske alle delegater velkommen

Detaljer

INNBYDELSE SVØMMETINGET 2013. Thon Hotel Lofoten Svolvær 19.-21. april

INNBYDELSE SVØMMETINGET 2013. Thon Hotel Lofoten Svolvær 19.-21. april INNBYDELSE SVØMMETINGET 2013 Thon Hotel Lofoten Svolvær 19.-21. april Generelt Norges Svømmeforbund har den glede å invitere til Svømmetinget 19.-21. april 2013 på Thon Hotel Lofoten i Svolvær. Det blir

Detaljer

PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF

PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF Lørdag 21. april 2007, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen Sentralstyret er representert ved: Forbundsleder Mona Boysen Nestleder Eva Steen Johansen Styremedlem

Detaljer

Protokoll fra Troms Gymnastikk- og Turnkrets ting 2016 Lørdag 4. mars 2017

Protokoll fra Troms Gymnastikk- og Turnkrets ting 2016 Lørdag 4. mars 2017 TGTKs Kretsting 2017 04. mars 2017 Protokoll fra Troms Gymnastikk- og Turnkrets ting 2016 Lørdag 4. mars 2017 Troms Gymnastikkog Turnkrets ÅPNING Tinget ble åpnet kl 09:40 av Trond Evertsen, som ønsket

Detaljer

SAKSDOKUMENTER TIL DET 11. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 16. APRIL 2016 SCANDIC OSLO AIRPORT GARDERMOEN

SAKSDOKUMENTER TIL DET 11. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 16. APRIL 2016 SCANDIC OSLO AIRPORT GARDERMOEN SAKSDOKUMENTER TIL DET 11. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 16. APRIL 2016 SCANDIC OSLO AIRPORT GARDERMOEN 2 KRETSTINGETS PROGRAM Kl 08.45 Kl 09.30 Registrering Kulturelt innslag / underholdning

Detaljer

Protokoll fra Generalforsamling i Norsk Gordonsetter Klub

Protokoll fra Generalforsamling i Norsk Gordonsetter Klub Protokoll fra Generalforsamling i Norsk Gordonsetter Klub Sted: Scandic Hotel, Tromsø Tid: Fredag 28. februar 2014 kl. 18.00. Leder i Norsk Gordonsetter Klub, Bjørnar Boneng, ønsket velkommen til Tromsø

Detaljer

REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2015

REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2015 1 REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2015 Tid: Onsdag 27. januar 2016. Sted: Steinkjersannan Hotell Fra Styret møtte: Pål Kristiansen Erik Stai Nils Håvard Dahl Steinar Ulvik Kjell Åke Andresen Forfall: Knut

Detaljer

REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2013

REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2013 1 REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2013 Tid: Onsdag 29. januar 2014. Sted: Steinkjersannan Hotell. Fra Styret møtte: Pål Kristiansen Erik Stai Edmund Nicolaisen Finn Jarle Sørli Kjell Åke Andresen Forfall:

Detaljer

PROTOKOLL MED BUDSJETT 2014-2015 HANDLINGSPLAN 2014-2015 KRETSTING

PROTOKOLL MED BUDSJETT 2014-2015 HANDLINGSPLAN 2014-2015 KRETSTING PROTOKOLL MED BUDSJETT 2014-2015 HANDLINGSPLAN 2014-2015 KRETSTING 4. mai 2013, Lakselv Finnmark Skikrets 17. ordinære kretsting avholdt på Lakselv Hotell lørdag 4. mai 2013 med møtestart kl. 12.00. Åpning

Detaljer

P R O T O K O L L. Seksjonsleder Fredrik Bjertnæs åpnet seksjonstinget og ønsket alle fremmøtte representanter velkommen.

P R O T O K O L L. Seksjonsleder Fredrik Bjertnæs åpnet seksjonstinget og ønsket alle fremmøtte representanter velkommen. Postadresse: Serviceboks 1 Ullevål Stadion, 0804 Oslo Besøksadresse: Sognsveien 75, 0840 Oslo Telefon: 21 02 96 00 Telefax: 21 02 96 01 Bankgiro: 5134.06.06136 Organisasjonsnr: NO 0097 1484047 E-mail:

Detaljer

Styreperioden 2010-2012. Protokoll. Forbundsstyrets møte nr. 6-2010-2012 27.- 28. November 2010 Ullevål

Styreperioden 2010-2012. Protokoll. Forbundsstyrets møte nr. 6-2010-2012 27.- 28. November 2010 Ullevål Styreperioden 2010-2012 Forbundsstyrets møte nr. 6-2010-2012 27.- 28. November 2010 Ullevål Tilstede: Forbundsstyret: Forfall: Ståle Johansen, Svein J. Myhr (lørdag), Johanna Drivenes Kløvfjell, Eva Roald

Detaljer

Konstituering. Energi til forandring. Forbundsstyrets innstilling

Konstituering. Energi til forandring. Forbundsstyrets innstilling Energi til forandring Konstituering s innstilling EL & IT Forbundets 3. ordinære landsmøte - 10. - 14. mars 2011 - Oslo Kongressenter, Folkets Hus Egne notater Konstituering Forslagshefte 2 Forslagshefte

Detaljer

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen Sentralstyret er representert ved: Forbundsleder Mona Boysen Fungerende forb.leder Tone F. Zakariassen

Detaljer

Innkalling til. Årsmøte 2015. Rogaland Rideklubb. Mandag 20. april, 2015 kl. 19:00 i Rytterstua

Innkalling til. Årsmøte 2015. Rogaland Rideklubb. Mandag 20. april, 2015 kl. 19:00 i Rytterstua Innkalling til Årsmøte 2015 Rogaland Rideklubb Mandag 20. april, 2015 kl. 19:00 i Rytterstua Saksliste Årsmøte Rogaland Rideklubb 2015 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Sak 2. Godkjenne innkallingen

Detaljer

SAKSDOKUMENTER. NVBF REGION SYDVESTs KONSTITUERENDE REGIONSTING GIMLEHALLEN, Kristiansand 9. desember 2017 INNHOLD:

SAKSDOKUMENTER. NVBF REGION SYDVESTs KONSTITUERENDE REGIONSTING GIMLEHALLEN, Kristiansand 9. desember 2017 INNHOLD: SAKSDOKUMENTER NVBF REGION SYDVESTs KONSTITUERENDE REGIONSTING GIMLEHALLEN, Kristiansand 9. desember 2017 INNHOLD: ÅPNING AV KONSTITUERENDE TING... SAKLISTE... BEHANDLING AV SAKENE... SAK 1: KONSTITUERING...

Detaljer

PROTOKOLL - KRETSTING 2013

PROTOKOLL - KRETSTING 2013 PROTOKOLL - KRETSTING 2013 NORD-NORSK SKØYTEKRETS Tid og sted: Møtet ble avhold på Rica hotell i Harstad, lørdag 4. mai. Kl 11.00 Til stede: Fra styret - Janniken Høybakk, Gunnar Lødding og Geir Hestad

Detaljer

Lov for Agder Bandykrets

Lov for Agder Bandykrets Lov for Agder Bandykrets Lov for Agder Bandykrets, stiftet 1. september 1998. (Tidligere Aust Agder Bandykrets, endret 22. september 2002.) Vedtatt den 23. april 2009. Godkjent av Idrettsstyret den X.

Detaljer

Protokoll fra årsmøte i Raseklubb for dansk/svensk Gårdshund Søndag 22. Mars 2015

Protokoll fra årsmøte i Raseklubb for dansk/svensk Gårdshund Søndag 22. Mars 2015 Protokoll fra årsmøte i Raseklubb for dansk/svensk Gårdshund Søndag 22. Mars 2015 Sted: Pettvet, Uelandsgate 85, Oslo Tid: kl. 12.15 Tilstede: 10 stemmeberettigede medlemmer Dagsorden: Sak 1: Konstituering

Detaljer

Referat årsmøtet 2010

Referat årsmøtet 2010 Referat årsmøtet 2010 Referat årsmøtet 2010 Byneset Golfklubb 1. Godkjenne de stemmeberettigede Alle idrettslagets medlemmer har adgang til årsmøtet. For å ha stemmerett må man være fylt 15 år, hatt gyldig

Detaljer

BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS

BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS LOV FOR BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS Vedtatt på av kretsstyret etter fullmakt fra kretstinget 21. November 2012 1 Basis-lovnorm for særkretser Lov for Buskerud, Telemark og Vestfold Ishockeykrets

Detaljer

Representantskapsmøte. NVK, Malungen

Representantskapsmøte. NVK, Malungen Representantskapsmøte NVK, Malungen 13.02.11 Saksliste: 1. Godkjenne innkalling: Godkjent 2. Valg av ordstyrer: Valgt: Tor Frigård 3: Valg av referent og protokollunderskrivere. Valgt referent: Ellen Marie

Detaljer

PROTOKOLL METEOROLOGISKE TJENESTEMENNS LANDSFORENING ÅRSMØTE 6. MARS 2015 HOTELL HORDARHEIMEN, BERGEN

PROTOKOLL METEOROLOGISKE TJENESTEMENNS LANDSFORENING ÅRSMØTE 6. MARS 2015 HOTELL HORDARHEIMEN, BERGEN PROTOKOLL METEOROLOGISKE TJENESTEMENNS LANDSFORENING ÅRSMØTE 6. MARS 2015 HOTELL HORDARHEIMEN, BERGEN SAKSLISTE 1. Opprop av delegater 2. Åpning av møtet 3. Konstituering, valg av a) Dirigenter b) Referenter

Detaljer

Versjon NORGES STYRKELØFTFORBUND. Lover for NSF. Stiftet 1974 Sist godkjent av NIF:

Versjon NORGES STYRKELØFTFORBUND. Lover for NSF. Stiftet 1974 Sist godkjent av NIF: Versjon 7 NORGES STYRKELØFTFORBUND Lover for NSF Stiftet 1974 Sist godkjent av NIF: 02.04.2008 2 1 FORMÅL... 3 2 ORGANISASJON... 3 3 OPPGAVER OG KOMPETANSE... 3 4 MEDLEMSKAP... 3 5 KONTINGENT/AVGIFTER...

Detaljer

B. Valg av dirigent, referent, tellekorps og to medlemmer til å undertegne protokoll

B. Valg av dirigent, referent, tellekorps og to medlemmer til å undertegne protokoll Protokoll fra årsmøtet 26. oktober 2014 Møtet startet kl. 13.00. Ved møtets start var det fremmøtt 92 stemmeberettigede. I tillegg ble det fremlagt 11 fullmakter, til sammen 103 stemmer. Antall tilstedeværende

Detaljer

Protokoll Landsmøte i Bibliotekarforbundet, fredag 14. november 2014, Gardermoen

Protokoll Landsmøte i Bibliotekarforbundet, fredag 14. november 2014, Gardermoen Protokoll Landsmøte i Bibliotekarforbundet, fredag 14. november 2014, Gardermoen Jorunn Berland hilste Landsmøtet velkommen. Møtet ble satt kl. 10.40 Til stede: 58 delegater, samt inviterte gjester, styremedlemmer

Detaljer

REFERAT FRA FORBUNDSTINGET

REFERAT FRA FORBUNDSTINGET REFERAT FRA FORBUNDSTINGET Scandic hotell Helsfyr, OSLO 11/04-2015 REPRESENTANTER NCFs styre Ronny Stavsholt Christine Josephsen Tor E. Gjersøe Karoline Olsen Anne-Renèe Mauuarin Bærum JFF Drammens Sportsfiskere

Detaljer

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset INNKALLING Årsmøte i Sola Golfklubb Torsdag 26 Februar kl. 19:00 I Klubbhuset Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 12.februar 2015. Saker kan sendes til post@solagk.no

Detaljer

Møteprotokoll. LS-møte 4/ Mai 2016

Møteprotokoll. LS-møte 4/ Mai 2016 FELLESORGANISASJONEN MEDLEM AV LANDSORGANISASJONEN I NORGE Møteprotokoll LS-møte 4/2016 3. Mai 2016 Mariboesgate 13, Oslo 1 Mimmi Kvisvik innledet og informerte om hovedtariffoppgjøret 2016 LS-sak 26/16

Detaljer

Styrets forslag til vedtak: Det er. stemmeberettigede til stede og det ordinære årsmøtet er vedtaksført.

Styrets forslag til vedtak: Det er. stemmeberettigede til stede og det ordinære årsmøtet er vedtaksført. 1 av 8 Årsmøtet skal iht. klubbens lover 15 behandle 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent samt to medlemmer til å underskrive

Detaljer

Protokoll. generalforsamling i Buskerud Travforbund. tirsdag 25. februar 2014, kl 18.30 på. Drammen Travbane.

Protokoll. generalforsamling i Buskerud Travforbund. tirsdag 25. februar 2014, kl 18.30 på. Drammen Travbane. Protokoll generalforsamling i Buskerud Travforbund tirsdag 25. februar 2014, kl 18.30 på Drammen Travbane. Ordinær generalforsamling i Buskerud Travforbund ble avholdt tirsdag 25. februar 2014 kl 18.30-20.30

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

SEILTINGET 2013. TROMSØ 15. -17. mars. Vedlegg 1 Endringer i Norges Seilforbunds Lov

SEILTINGET 2013. TROMSØ 15. -17. mars. Vedlegg 1 Endringer i Norges Seilforbunds Lov SEILTINGET 2013 TROMSØ 15. -17. mars Vedlegg 1 Endringer i Norges Seilforbunds Lov 2 Endringer i Norges Seilforbunds lov Endringer i Norges Seilforbunds lov 3 Innledning Alle lovendringer i Norges Seilforbund

Detaljer

Referat fra Dachshundtinget. Norske Dachshundklubbers Forbund. Garder Kurs- og Konferansesenter 26.04.2015

Referat fra Dachshundtinget. Norske Dachshundklubbers Forbund. Garder Kurs- og Konferansesenter 26.04.2015 Referat fra Dachshundtinget Norske Dachshundklubbers Forbund Garder Kurs- og Konferansesenter 26.04.2015 Tilstede: Fra NDF-styret: Leder: Johan Malm Kasserer: Helge Wahlstrøm Nestleder: Cecilie A. Vardvik

Detaljer

Kulturhuset Fraktgodsen, Voss april 2005

Kulturhuset Fraktgodsen, Voss april 2005 PROTOKOLL LANDSMØTE Kulturhuset Fraktgodsen, Voss 23. - 24. april 2005 Åpning av landsmøtet kunstnerisk innslag ved Berit Opheim og Bjørn Kjellemyr. Åpning ved styreleder Jan Ole Otnæs. Vedlegg: Handlingsplan,

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Norsk Bobil og Caravan Club avd. Sunnmøre Org.nr.: 912669564 ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Onsdag 4. februar 2015, kl 19:00 i Mattilsynets lokaler, Color Line Stadion, Sjømannsveien 14, Ålesund Til stede:

Detaljer

Sak 02/2015 Godkjenning av innkalling, sakliste og forretningsorden

Sak 02/2015 Godkjenning av innkalling, sakliste og forretningsorden 01/2015 Godkjenning av de stemmeberettigede Det er opptalt 47 medlemmer, herav 43 stemmeberettigede Årsmøtet godkjenner 43 stemmeberettigede. Sak 02/2015 Godkjenning av innkalling, sakliste og forretningsorden

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUB avd. Telemarks Årsmøteprotokoll fra det 29. ordinære årsmøte 26.februar 2014. Sportellet Moflatvegen 59 Skien

NORSK SPANIEL KLUB avd. Telemarks Årsmøteprotokoll fra det 29. ordinære årsmøte 26.februar 2014. Sportellet Moflatvegen 59 Skien NORSK SPANIEL KLUB avd. Telemarks Årsmøteprotokoll fra det 29. ordinære årsmøte 26.februar 2014 Sportellet Moflatvegen 59 Skien Telemark, den 28.02.2014 1 KONSTITUERING 1 Valg av møteleder Kari Knutsen

Detaljer

Forbundsting, Norges Soft- Baseballforbund Ullevål Stadion, 26. mars Saksdokumenter

Forbundsting, Norges Soft- Baseballforbund Ullevål Stadion, 26. mars Saksdokumenter Forbundsting, Norges Soft- Baseballforbund Ullevål Stadion, 26. mars 2017 Saksdokumenter Forbundstinget 2017 Norges Soft- og Baseballforbund Ullevål Stadion, søndag 26. mars 2016 kl. 13:00 AGENDA 1. Åpning

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer