PROTOKOLL NORGES VOLLEYBALLFORBUNDS 39. ORDINÆRE TING Rica Park Hotell Drammen juni 2002

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL NORGES VOLLEYBALLFORBUNDS 39. ORDINÆRE TING Rica Park Hotell Drammen 1.-2. juni 2002"

Transkript

1 PROTOKOLL NORGES VOLLEYBALLFORBUNDS 39. ORDINÆRE TING Rica Park Hotell Drammen juni 2002 ÅPNING SAKLISTE 1. Godkjenning av de fremmøtte representanter 2. Godkjenning av forretningsorden 3. Godkjenning av saklisten 4. Valg av dirigenter, sekretærer, tellekorps, redaksjonskomite og representanter til å undertegne protokollen 5. Beretninger 6. Regnskap 2000 og Tilsetting av revisor, samt fastsette revisors honorar 8. Handlingsplan og framtidig organisasjon for norsk volleyball 9. Innkomne forslag: A Ikke lovsaker 1. Fra Forbundsstyret: NVBFs struktur for spillere, talent- og toppvolleyballutviklilng 2. Mosjøen VBK og Nyborg VBK: TOPPIDRETTSPLAN, Innendørs volleyball, Norges Volleyballforbund, Hordaland Volleyballkrets: Endring av tekst i seriereglement Hordaland Volleyballkrets: Endring av tekst i seriereglement B Lovsaker Lovkomitéen: 1. Endringer i NVBFs lov: 4 Kontingenter/avgifter 8 Forbundstinget 9 Representasjon på Forbundstinget 2. Konsekvenser av vedtatte lovendringer 10. Valg 11. Bestemmelse av sted for neste Forbundsting AVSLUTNING 1

2 BEHANDLING AV SAKENE ÅPNING Tinget 2002 ble åpnet av forbundets president Roar Sundbø. Kristin Berthelsen, Norges Idrettsforbund, hilste fra Norges Idrettsforbund og ønsket lykke til med tingforhandlingene. SAK 1: GODKJENNING AV DE FREMMØTTE REPRESENTANTER Lørdag var det i alt 45 stemmeberettigede til stede Søndag var det i alt 43 stemmeberettigede til stede. Forbundsstyret: President Visepresident Styremedlemmer Ansattes representant Roar Sundbø Torill Gundersen Faleide Kjell Gunnar Dahle Elisabeth Endrestad Mona Oppedal Eva Lio Krets- og klubbrepresentanter: Østfold Jan-Vidar Andersen Kretsrepresentant Gjermund Antonsen Kolberg VBK Oppland Stein Dulsrud Kretsrepresentant (lørdag) Akershus Geir Åge Michelsen Kretsrepresentant Thorleif Bjerke Nesodden VBK Oslo Trond Amundsen Kretsretsrepresentant Buskerud Frode Arild Ekroll Kretsrepresentant Lars-Erik Olsen Eiker VBK Vestfold Jørn Nicolaysen Kretsrepresentant Katalin Simon Sandefjord T&IF Telemark Per Kristian Andersen Kretsrepresentant Børge Hestdahl TDHI Bø Bergit Verpe IL Skarphedin Aust-Agder Jørgen Songedal Kretsrepresentant Vidar Kyrdalen Dristug IL Vest-Agder Tor Sverre Bentsen Mandal VBK Rogaland Runar Tornes Kretsrepresentant Solgunn Welle Klepp VBL Tor Ragnar Gilje Randaberg IL Hordaland Gunnar Nyhammer Kretsrepresentant Ivar Bakken Nyborg VBK Elin Bekvik BSI Inger Thorshaug BSI Sogn og Fjordane Alf Jonas Pettersen Førde VBK Møre og Romsdal Kari Eskeland Wolsdal Kretsrepresentant 2

3 Rune Myklebust KFUM/Volda Hanne Holen Juvkam Blindheim IL Sør-Trøndelag Noralf Rønningen Kretsrepresentant Birgit Nestvold Åsheim VBK Sigrid Simensen NTNUI-Gløshaugen (lørdag) Nord-Trøndelag Lise Marie Mortensen Kretsrepresentant Anders Sønstebø Steinkjer VBK Nordland Knut Reidar Haaheim Kretsrepresentant Ole Anders Johnsplass Innstranden IL Svein Robert Vestå Sortland VBK Troms Marte Lagesen Kretsrepresentant Edgar Broks Brøstadbotn IL Finnmark Gunnar Røe Kretsrepresentant Cathrine Hansen Hammerfest VBK Representanter uten stemmerett, men med tale- og forslagsrett innenfor utvalgets/komitéens område: Lovutvalget Harald Bjørgen (søndag) Valgkomitéen Jim Nerdal Kontrollkomitéen Trond Skarbøvik Domsutvalget Runar Hansen Revisor Jacob Berger (lørdag) Representanter uten stemmerett, men med generell tale- og forslagsrett: Generalsekretær Arne-Morten Knutsen Øvrige deltakere, uten rettigheter: Gjest: Norges Idrettsforbund Dirigent: NVBFs sentraladministrasjon: Økonomikonsulent Utviklingskonsulent Administrasjonskonsulent Kristin Berthelsen Terje Vedeler Olle Karlsson Beate Kristensen Vigdis Rake Helgesen Regionskontorene: Region Sør-Vest Stavanger Geir Vestbø Regions Sør-Vest Bergen Otto Hatlebakk Region Midt Trondheim Terje Stegavik Region Nord Bodø Knut Perander SAK 2: GODKJENNING AV FORRETNINGSORDEN 3

4 Forslag til endringer fra Ivar Bakken, Nyborg VBK: Pkt. 10, 1. setning endres til:: Når det., må alle for å anses valgt.. Pkt. 11, 2. avsnitt endres til: Dersom flere forslag utelukker.. (et eller strykes) Den foreslåtte forretningsorden m/endringer ble enstemmig godkjent. Følgende hadde ordet: Ivar Bakken. SAK 3: GODKJENNING AV SAKLISTEN Forslaget til sakliste ble enstemmig godkjent. SAK 4: VALG AV DIRIGENTER, SEKRETÆRER, TELLEKORPS, REDAKSJONSKOMITE OG REPRESENTANTER TIL Å UNDERTEGNE PROTOKOLLEN Følgende funksjonærer ble enstemmig valgt: 2 dirigenter: Runar Hansen Terje Vedeler 2 sekretærer: Vigdis Rake Helgesen Beate Kristensen Tellekorps: Otto Hatlebakk Terje Stegavik Knut Perander Redaksjonskomité på 3 medlemmer 2 representanter til å undertegne protokollen: Solgunn Welle. Edgar Broks Geir Åge Michelsen Cathrine Hansen Thorleif Bjerke SAK 5: BERETNINGER 4

5 a) Forbundsstyret b) Komiteene Dirigenten innledet. Endring: Tabellen for eliteserien, side 62, kvinner og menn feil. Korrigert ark utdelt på tinget og legges inn i arkiveksemplarene i forbundsadministrasjonen. Forbundsstyrets beretning ble tatt til etterretning. SAK 6: REGNSKAP 2000 OG 2001 a) REGNSKAP FOR NORGES VOLLEYBALLFORBUND Roar Sundbø innledet. Dirigenten leste opp revisors konklusjonen for revisjonsberetningen for regnskapet for Revisors beretning ble tatt til etterretning. Regnskap for 2000 ble enstemmig godkjent. Dirigenten leste opp revisors beretning. Trond Skarbøvik leste opp Kontrollkomitéens beretning for 2000 og Følgende hadde ordet: Ivar Bakken. b) REGNSKAP FOR NORGES VOLLEYBALLFORBUND Roar Sundbø innledet.. Dirigenten leste opp revisors konklusjonfor revisjonsberetningen for regnskapet for Revisors beretning ble tatt til etterretning. c) OPPLESING AV KONTROLLKOMITÉENS RAPPORT Trond Skarbøvik, Kontrollkomitéen, leste opp kontrollkomitéens rapport for Regnskap 2000 og

6 Kontrollkomitéens rapport for Regnskap 2000 og Regnskap 2001 ble tatt til etterretning. Regnskapet for 2001 ble enstemmig godkjent. Følgende hadde ordet: Ivar Bakken SAK 7: TILSETTING AV REVISOR Forbundsstyret foreslår at statsautorisert revisor Jacob Berger tilsettes som Norges Volleyballforbunds revisor for en ny periode. Forbundsstyret gis fullmakt til å fastsette revisors honorar. Forslaget ble enstemmig vedtatt. SAK 8: HANDLINGSPLAN og framtidig organisasjon for norsk volleyball Forbundsstyrets forslag til vedtak: 6

7 Handlingsplanen for og framtidig organisasjon for norsk volleyball er forbundsstyrets styringsverktøy i tingperioden. Kjell Gunnar Dahle innledet på vegne av Forbundsstyret. Det ble vedtatt at HP skulle voteres over etter at Sak 9A1 og 9A2 var behandlet. Det ble søndag til orientering lagt fram Rammebudsjett fra Forbundsstyret. Vedr. Pkt. 5 Innsatsområder, Forbedret aktivitets- og konkurransestruktur. pkt. 2, vises det til vedtak i Sak 9A1, forslag fra Førde VBK v/alf Jonas Pettersen. Forslaget ble fremmet ved behandling av Handlingsplan, men votert over under SAK 9A1. Forslaget til endring ble enstemmig vedtatt. Følgelig trakk forbundsstyret sitt forslag til tekst under dette punktet i HP. Forslaget til tekst fra Førde VBK skal inn istedenfor: Ansvaret for norsk toppvolleyball (landslag) tilligger forbundsstyret med bistand av eliteklubbene. Forslag fra Nyborg VBK v/ivar Bakken: S. 10, Pkt. 5 - Innsatsområder: Økt arbeid med barn og unge Økt satsing på toppvolleyball innendørs Økt satsing på utdanning Forbedret aktivitets- og konkurransetilbud Satsing på sandvolleyball Forbundsstyrets opprinnelige forslag godkjent med 27 stemmer. 16 stemte for forslaget fra Nyborg VBK. Forslag fra Nesodden VBK v/thorleif Bjerke: S. 12, pkt. 7 Økonomi - Prinsipper: Nytt pkt. 1: Inngangsterskelen til medlemskap må være så lav som mulig. Forslaget vedtatt med 26 stemmer. 15 stemte mot. Forslag fra Hordaland VBK v/gunnar Nyhammer: S. 12, Pkt. 7 Økonomi - Prinsipper: Fjerne pkt 1: det foreslås å fjerne kretskontingent Forslaget ble senere trukket. Forbundsstyrets forslag til Handlingsplan for og framtidig organisasjon for norsk volleyball, ble med vedtatte endringer enstemmig vedtatt som forbundsstyrets styringsverktøy i tingperioden 7

8 Følgende hadde ordet til saken: Gunnar Nyhammer, Ivar Bakken, Alf Jonas Pettersen, Edgar Broks, Rune Myklebust, Kjell Gunnar Dahle, Kari Eskeland Wolsdal, Gunnar Røe, Geir Åge Michelsen, Arne-Morten Knutsen, Frode Ekroll, Anders Sønstebø, Sigrid Simensen, Lars-Erik Olsen, Noralf Rønningen, Roar Sundbø. SAK 9A: INNKOMNE FORSLAG - IKKE LOVSAKER SAK 9A1: Forbundsstyret: NVBFs struktur for spillere, talent- og toppvolleyballutvikling Forbundsstyrets forslag til vedtak: Det fremlagte forslag vedtas som NVBFs struktur for spillere, talent- og toppvolleyballutvikling. Elisabeth Endrestad innledet på vegne av Forbundsstyret. Forslag fra Hordaland VBK v/gunnar Nyhammer: S. 15, Konkurransestruktur: Føye til krets på, Norgesmesterskap for: 17 år klubb, krets- og regionslag 19 år klubb, krets- og regionslag Forslaget ble enstemmig vedtatt. Forslag fra Nesodden VBK v/thorleif Bjerke: s. 14 Økt arbeid med barn og unge Nytt pkt. 6: Gjennomføre lederutdanning i alle regioner og soner Forslaget vedtatt med 28 stemmer. 15 stemte mot. Forslag fra KFUM/Volda v/rune Myklebust: s. 15 Sentralt volleyballgymnas (videregående skule) juniorlandslag Utredes av forbundsstyret i Forslaget ble vedtatt med 21 stemmer. 20 stemte mot. 1 avholdende. 8

9 Forslaget nedenfor fra Førde VBK ble fremmet under sak 8 Handlingsplan. Teksten er likelydende forslag fra forbundsstyret i Handlingsplanen, pkt 5 Innsatsområder Forbedret aktivitets- og konkurransestruktur, pkt. 2 og Sak 9A1, side 14 Forbedret aktivitets- og konkurransestruktur, pkt. 2. Forslaget fra Førde VBK ble votert over under behandling av Sak 9A1. Forslag fra Førde VBK v/alf Jonas Pettersen: Til handlingsplan, Pkt. 5 innsatsområder, Forbedret aktivitets- og konkurransestruktur, Pkt. 2, Nytt Ansvaret for norsk toppvolleyball (landslag) tilligger forbundsstyret med bistand av eliteklubbene. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Forslag fra Nyborg VBK v/ivar Bakken: S. 16, Styringsgruppe og arbeidsgruppe Forbundsstyremedlem skal ikke være leder av gruppen. Forslaget falt. 18 stemte for forslaget til Nyborg VBK. 20 stemte for forbundsstyrets forslag. Forslag fra Nyborg VBK v/ivar Bakken: S. 15, Administrativ organisering forbundsnivå, pkt. 2 Fagressurs som sportssjef. Minimum 50% stilling fra Forslaget falt. 31 stemte mot. 12 stemte for. Forslag fra Nyborg VBK v/ivar Bakken: S. 14, Forbedret aktivitetstilbud, pkt. 1: Inkl. mix strykes. Ny tekst: 1. Videreutvikle arbeidet med det nye serie- og konkurransesystemet. Forslaget falt. 37 stemte mot. 6 stemte for. Det var 43 stemmeberettigede til stede ved votering av sak 9A1: Det ble først stemt over hele 9A1. Forbundsstyrets forslag til vedtak m/vedtatte endringer ble enstemmig vedtatt. 9

10 Følgende hadde ordet: Geir Åge Michelsen, Gunnar Nyhammer, Thorleif Bjerke, Cathrine Hansen, Ivar Bakken, Arne-Morten Knutsen, Rune Myklebust, Kari Eskeland Wolsdal, Elisabeth Endrestad, Katalin Simon, Gunnar Røe. SAK 9A2: Mosjøen VBK og Nyborg VBK: TOPPIDRETTSPLAN Innendørs volleyball, Norges Volleyballforbund, Forslag: Det fremlagte forslag vedtas som NVBFs struktur for spillere, talent- og toppvolleyballutvikling. Jim Nerdal innledet på vegne av forslagsstillerne. Forslag fra Nyborg VBK v/ Ivar Bakken: Toppidrettsplan innendørs volleyball, Norges Volleyballforbund, , oversendes forbundsstyret som grunnlagsdokument for det videre arbeide med NVBFs struktur for spillere, talent- og toppvolleyballutvikling. Oversendelsesforslaget ble godkjent enstemmig. Følgende hadde ordet: Kjell Gunnar Dahle, Elisabeth Endrestad Ivar Bakken, Edgar Broks, Rune Myklebust, Torill Gundersen Faleide, Geir Åge Michelsen, Kari Eskeland Wolsdal, Alf Jonas Pettersen, Ivar Bakken, Jan Vidar Andersen. Jim Nerdal svarte på konkrete spørsmål. Hordaland Volleyballkrets SAK 9A3: Endring av tekst i seriereglement Forslag: Når en spiller har representert en norsk klubb, så vil denne spilleren bare være berettiget til å spille for en annen norsk klubb etter at vedkommende har meldt overgang, samt gjennomført den obligatoriske karantenen (unntak 2.4.2, 2.4.2) Melding om overgang skal kun meldes for spillere som skal endre sin spilleberettigelse til en klubb som spiller i eliteserien eller 1. divisjon. 10

11 Forbundsstyrets forslag til vedtak: Forslaget oversendes det nye forbundsstyret til realitetsbehandling. Gunnar Nyhammer innledet. Oversendes forbundsstyret. Enstemmig vedtatt. Følgende hadde ordet: Arne-Morten Knutsen, Harald Bjørgen, Gunnar Nyhammer Hordaland Volleyballkrets SAK 9A4: Endring av tekst i seriereglement Forslag: Ved overgang fra én klubb til en annen er der ingen karantenetid etter at alle formaliteter er ordnet, dvs. de nødvendige underskrifter er innhentet og overgangsgebyret betalt. Skjemaet sendes umiddelbart til Forbundet. For sesongen er overgangsgebyret 250,-. Forbundsstyrets forslag til vedtak: Forslaget oversendes det nye forbundsstyret til realitetsbehandling. Gunnar Nyhammer innledet: Oversendes forbundsstyret. Enstemmig vedtatt. SAK 9B: LOVSAKER Det var 43 stemmeberettigede til stede ved behandling av lovsakenene.. SAK 9B1: Forbundsstyret Endringer i NVBFs lov Forslag til endring: 4: Kontingenter/avgifter. 11

12 Endring i tekst: Styret kan frata klubb som skylder kontingent/avgifter for mer ett ett år, medlemskap i forbundet. Styret kan anbefale overfor NIF at klubben fratas medlemskap i NIF. Jamfør NIF/NOKs lov 1-5, 10.2 samt Forbundstinget Forslaget omfatter avsnitt 2, med følgende endringsforslag: Fullstendig saksliste med forbundsstyrets innstilling til vedtak, handlingsplan og organisasjonsplan skal sendes til volleyballkretsene 2 måneder før Tinget. 9 Representasjon på forbundstinget 9.1. På forbundstinget møter med stemmerett: a) Forbundsstyrets medlemmer Ansattes representant i Forbundsstyret har ikke stemmerett ved valg b) Lederne i de enkelte volleyballkretser eller varamedlemmer for disse. c) Representanter for klubbene. Klubber med medlemmer fra 0-99 har en representant Klubber med medlemmer 100 og flere har to representanter For å ha representasjonsrett må en klubb ha vært medlem av NVBF i minst 1 år og oppfylt pålagte forpliktelser. Representantene må være medlemmer av den klubb de representerer. For representantene anvendes reiseutgiftsfordeling etter retningslinjer fastsatt av Forbundsstyret. Ved valg/oppnevning av representanter til ting skal det være kandidater fra begge kjønn. Kjønnsfordelingen i medlemsmassen skal være retningsgivende for sammensettingen, dog at begge kjønn er representert Dette punktet fjernes fra lov for Norges Volleyballforbund, med henvisning til punkt 9.1.c 4: Harald Bjørgen innledet. 8.2 Harald Bjørgen innledet. 9.1 og 9.4: Torill Gundersen Faleide innledet. 9.1 og 9.4 behandlet samlet. 4: Forbundsstyrets forslag enstemmig vedtatt. 8.2: Forbundsstyrets forslag enstemmig vedtatt. 9.1 og 9.4: Forbundsstyrets forslag vedtatt med 33 stemmer. 10 stemte mot. Følgende hadde ordet: Gunnar Nyhammer, Edgar Broks, Alf Jonas Pettersen, Birgit Nestvold, Anders Sønstebø, Lars Erik Olsen, Kari Eskeland Wolsdal, Elisabeth Endrestad og Kjell-Gunnar Dahle. SAK 9B2: NVBFs lovkomité: Konsekvenser av vedtatte lovendringer Forbundsstyrets forslag til vedtak: Forbundsstyret gis, i samarbeid med lovkomitéen, fullmakt til å justere NVBFs lov og annet regelverk i samsvar med forbundstingets vedtak Forbundsstyrets forslag enstemmig vedtatt. 12

13 SAK 10: VALG Jim Nerdal presenterte valgkomitéens innstilling. Det var 43 stemmeberettigede til stede ved valget. 10 a) FORBUNDSSTYRET Valgkomiteens forslag: President Edgar Brox Brøstadbotn IL Troms (Ny) Visepresident Arild Nikolaisen BK Tromsø Troms (Ny) Styremedlem Unni Bruvold Oslo Volley Oslo (Ny) Styremedlem Elisabeth Endrestad Sandefjord - Vestfold (gj.valg) Styremedlem Kjell-Gunnar Dahle Rjukan - Telemark (gj.valg) Styremedlem Elisabeth Key Kristiansen Askim VBK Østfold (ny) Styremedlem Odd Langhelle Austrått Rogaland (gj.valg) Den foreslåtte president og visepresident presenterte seg. President Edgar Broks Valgt ved akklamasjon Visepresident Arild Nikolaisen Valgt ved akklamasjon De forslåtte styremedlemmene ble valgt samlet ved akklamasjon. Valgkomiteens forslag: 1. Varamedlem Eli Wenche Nilsen Bergkameratene Buskerud (ny) 2. Varamedlem Wenche Bjørnsund Sortland VBK -Nordland(tidl.styremedl) 3. Varamedlem Kjetil Hoff NTNUI Dragvoll Sør Trøndelag (ny) De foreslåtte varamedlemmer ved valgt ved akklamasjon. 10b) KONTROLLKOMITÈ Valgkomiteens forslag: Medlem 1: Vivian Tangerås Rå VBK - Hordaland Medlem 2 Curt Kubon Nyborg - Hordaland Varamedlem 1: Nina Tenden Hordaland Varamedlem 2: Ivar Bakken Nyborg - Hordaland Kontrollkomitéen, foreslått av Valgkomitéen, ble valgt ved akklamasjon. 10c) DOMSUTVALG 13

14 Valgkomiteens forslag: Leder Runar Hansen OSI Oslo Medlem John Olav Forbord Stjrødalsblink IL Nord Trøndelag Medlem Geir Dahle Ulset-Kameratene BK- Hordaland 1. varamedlem Marit Erlandsen Koll - Oslo 2. varamedlem Cecilie Eikrem NTNUI Gløshaugen Sør- Trøndelag Domsutvalget, foreslått av Valgkomitéen, ble valgt ved akklamasjon. 10d) APPELLUTVALG Forslag fra Valgkomiteen: Leder Johan Eggen Sparbu IL Nord Trøndelag Nestleder Jonas Nerdal Oslo Volley - Oslo Medlem Heidi Iversen Aukra Møre og Romsdal Medlem Geir Rosvold Mosjøen VBK - Nordland Medlem Jostein Nærbø Aukra Møre og Romsdal Appellutvalget, foreslått av Valgkomitéen, ble valgt ved akklamasjon. 10e) LOVKOMITÈ Forslag fra Valgkomiteen: Leder Harald Bjørgen Haugesund Rogaland Medlem Beate Sødal VBK G.U.T.S. Oslo Medlem Sturla Johnsen Koll - Oslo Lovkomitéen, foreslått av Valgkomitéen, ble valgt ved akklamasjon. 10f) VALGKOMITÉ Forslag fra Forbundsstyret: Leder : Medlemmer: Medlemmer: Roar Sundbø Torill Gundersen Faleide Jorid Hovden Valgkomitéen, foreslått av Forbundsstyret, ble valgt ved akklamasjon. Følgende hadde ordet: Rune Myklebust, Edgar Broks, Kjell Gunnar Dahle, Anders Sønstebø, Alf Jonas Pettersen. 10g) REPRESENTANTER TIL TING OG MØTER I DE ORGANISASJONER FORBUNDET ER TILSLUTTET 14

15 Det nye styret får i fullmakt å oppnevne representanter til ting og møter i de organisasjoner forbundet er tilsluttet. Enstemmig vedtatt. SAK 11: BESTEMME TID OG STED FOR NESTE FORBUNDSTING Forbundsstyrets forslag til vedtak: Det nye forbundsstyret får fullmakt til å bestemme tid og sted for forbundstinget Forbundsstyrets forslag ble enstemmig vedtatt. Følgende hadde ordet: Noralf Rønningen, Ivar Bakken, Alf Jonas Pettersen. AVSLUTNING Roar Sundbø takket det avtroppende styret for godt samarbeid og overrakte vin og blomster til det avtroppende styret. Dirigentene ble takket og fikk overrakt blomster og vin for godt gjennomført ting. Ivar Bakken og Jim Nerdal ble takket og fikk overrakt blomster for god innsats gjennom mange år. Visepresident Toril Gundersen Faleide takket for seg. Visepresident Torill Gundersen Faleide president Roar Sundbø takket innsatsen og overrakte vin og blomster. Tinget ble hevet kl Thorleif Bjerke (sign.) Cathrine Hansen (sign.) 15

PROTOKOLL NORGES VOLLEYBALLFORBUNDS 38. ORDINÆRE TING SUNDVOLDEN HOTEL 27.-28 MAI 2000

PROTOKOLL NORGES VOLLEYBALLFORBUNDS 38. ORDINÆRE TING SUNDVOLDEN HOTEL 27.-28 MAI 2000 PROTOKOLL NORGES VOLLEYBALLFORBUNDS 38. ORDINÆRE TING SUNDVOLDEN HOTEL 27.-28 MAI 2000 ÅPNING SAKLISTE 1. Godkjenning av de fremmøtte representanter 2. Godkjenning av forretningsorden 3. Godkjenning av

Detaljer

PROTOKOLL NORGES VOLLEYBALLFORBUNDS 40. ORDINÆRE TING RICA HELL HOTELL, STJØRDAL 5.-6. juni 2004

PROTOKOLL NORGES VOLLEYBALLFORBUNDS 40. ORDINÆRE TING RICA HELL HOTELL, STJØRDAL 5.-6. juni 2004 PROTOKOLL NORGES VOLLEYBALLFORBUNDS 40. ORDINÆRE TING RICA HELL HOTELL, STJØRDAL 5.-6. juni 2004 ÅPNING SAKLISTE 1. Godkjenning av de fremmøtte representanter 2. Godkjenning av forretningsorden 3. Godkjenning

Detaljer

NORGES ISHOCKEYFORBUNDS 67. ORDINÆRE FORBUNDSTING 13. - 14. JUNI 2015 SCANDIC PARK, SANDEFJORD

NORGES ISHOCKEYFORBUNDS 67. ORDINÆRE FORBUNDSTING 13. - 14. JUNI 2015 SCANDIC PARK, SANDEFJORD NORGES ISHOCKEYFORBUNDS 67. ORDINÆRE FORBUNDSTING 13. - 14. JUNI 2015 SCANDIC PARK, SANDEFJORD NORGES ISHOCKEYFORBUND THE NORWEGIAN ICE HOCKEY ASSOCIATION Til klubber, kretser og tingdelegater. Oslo, 29.

Detaljer

Protokoll Idrettstinget 2003 1

Protokoll Idrettstinget 2003 1 Protokoll Idrettstinget 2003 1 Protokoll Idrettstinget 2003 2 INNHOLD Åpning 3 Sak 01: Godkjenning av fremmøtte representanter 3 Sak 02: Godkjenning av sakslisten 8 Sak 03: Godkjenning av forretningsorden

Detaljer

PROTOKOLL SVØMMETINGET 2001

PROTOKOLL SVØMMETINGET 2001 PROTOKOLL SVØMMETINGET 2001 Scandic hotell, Tromsø 23.-25. mars Protokoll Svømmetinget 2001 2 Protokoll Svømmetinget 2001 3 SVØMMETINGET 2001 PROGRAM FREDAG 23. mars kl. 17.00-20.00 Åpning og Tingforhandlinger

Detaljer

NORGES BORDTENNISFORBUNDS 47. ORDINÆRE TING. Gardermoen 25.- 26. mai 2013. Tingdokument

NORGES BORDTENNISFORBUNDS 47. ORDINÆRE TING. Gardermoen 25.- 26. mai 2013. Tingdokument NORGES BORDTENNISFORBUNDS 47. ORDINÆRE TING Gardermoen 25.- 26. mai 2013 Tingdokument Dokumentet er også et høringsdokument for forslag til endringer i Representasjonsreglementet og Konkurransereglementet

Detaljer

Norges Volleyballforbund Region Sør-Trøndelag

Norges Volleyballforbund Region Sør-Trøndelag Norges Volleyballforbund Region Sør-Trøndelag Regionsting 7. mai 2012 Idrettens Hus, Trondheim 1 Regionsting NVBF region Sør- Trøndelag 7. mai 2012 Idrettens Hus, Trondheim Dagsorden 1. Åpning av tinget

Detaljer

BILJARDTING. Toppidrettssenteret 12.-13. juni 2004. Referat

BILJARDTING. Toppidrettssenteret 12.-13. juni 2004. Referat BILJARDTING Toppidrettssenteret 12.-13. juni 2004 Referat Åpning - President Reidar-Rune Larsen åpnet biljardtinget 2004. - Generalsekretær Tine Bjonge ga praktisk informasjon - Tinget ble satt 12. juni

Detaljer

Protokoll fra Golftinget i Stjørdal 18. november 2007

Protokoll fra Golftinget i Stjørdal 18. november 2007 Protokoll fra Golftinget i Stjørdal 18. november 2007 1 Deltagerliste Golftinget, 17. og 18. november 2007 Med stemme- og talerett: Klubb Ant. medl. Fornavn Etternavn Delegatnr. per 30.09. Styret Christian

Detaljer

Protokoll. Landsmøte 2012. Clarion Hotel Oslo Airport 19. - 21. oktober

Protokoll. Landsmøte 2012. Clarion Hotel Oslo Airport 19. - 21. oktober Protokoll Landsmøte 2012 Clarion Hotel Oslo Airport 19. - 21. oktober INNHOLD DELTAKERLISTE DIABETESFORBUNDETS LANDSMØTE 2012... 3 SAK 1 ÅPNING, herunder godkjenning av utsendingenes fullmakter... 15 a)

Detaljer

PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING I BERGEN 6.-7. MAI 2000

PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING I BERGEN 6.-7. MAI 2000 PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING I BERGEN 6.-7. MAI 2000 SAKLISTE SAK 1 Åpning og hilsningstaler SAK 2 Godkjenning av de fremmøtte representanter SAK 3 a) Godkjenning av innkallingen

Detaljer

Innkalling til Dykketinget 2014 Rica Hotel Gardermoen 29.-30 mars.

Innkalling til Dykketinget 2014 Rica Hotel Gardermoen 29.-30 mars. Innkalling til Dykketinget 2014 Rica Hotel Gardermoen 29.-30 mars. Norges Dykkeforbund har den glede å invitere til Dykketinget 2014 29.- 30. mars på Rica Hotel Gardermoen. Det går shuttlebuss fra flyplassen

Detaljer

NORGES BORDTENNISFORBUND NORWEGIAN TABLE TENNIS ASSOCIATION Tilsluttet Norges Idrettsforbund og Olympiske Komite, ITTF, ETTU, NETU. Pr 30.06.

NORGES BORDTENNISFORBUND NORWEGIAN TABLE TENNIS ASSOCIATION Tilsluttet Norges Idrettsforbund og Olympiske Komite, ITTF, ETTU, NETU. Pr 30.06. NBTFs HÅNDBOK 2011-2012 1 NORGES BORDTENNISFORBUND NORWEGIAN TABLE TENNIS ASSOCIATION Tilsluttet Norges Idrettsforbund og Olympiske Komite, ITTF, ETTU, NETU Pr 30.06.11 2 NBTFs HÅNDBOK 2011-2012 NBTFs

Detaljer

PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012

PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012 PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012 Norges Gymnastikk- og Turnforbund SAKSLISTE FORBUNDSTING 2012 Åpning og hilsningstaler SAK 1 Godkjenning av de fremmøtte representantene SAK 2 a) Godkjenning av innkallingen

Detaljer

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 57. ordinære forbundsting

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 57. ordinære forbundsting NORGES SKYTTERFORBUNDS 57. ordinære forbundsting 2015 SAKSLISTE m/ FORRETNINGSORDEN INNKOMNE FORSLAG OG SAKER, INKLUDERT LOVSAKER Oslo, 25. 26. april 2015 Innhold Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Godkjenning

Detaljer

INNKALLING TIL NORGES VOLLEYBALLFORBUND REGION TRØNDELAGS TING 24. APRIL 2015, KL. 18.00-20.00 STED: IL Frams Klubbhus, Skatval

INNKALLING TIL NORGES VOLLEYBALLFORBUND REGION TRØNDELAGS TING 24. APRIL 2015, KL. 18.00-20.00 STED: IL Frams Klubbhus, Skatval Til NVBF Region Trøndelags medlemsklubber Valgkomitéen Kontrollkomité Dommeransvarlig Frister INNKALLING TIL NORGES VOLLEYBALLFORBUND REGION TRØNDELAGS TING 24. APRIL 2015, KL. 18.00-20.00 STED: IL Frams

Detaljer

B. Valg av dirigent, referent, tellekorps og to medlemmer til å undertegne protokoll

B. Valg av dirigent, referent, tellekorps og to medlemmer til å undertegne protokoll Protokoll fra årsmøtet 26. oktober 2014 Møtet startet kl. 13.00. Ved møtets start var det fremmøtt 92 stemmeberettigede. I tillegg ble det fremlagt 11 fullmakter, til sammen 103 stemmer. Antall tilstedeværende

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆRT TING 2014 LØRDAG 15. MARS PÅ IDRETTENS HUS, STAVANGER

PROTOKOLL FRA ORDINÆRT TING 2014 LØRDAG 15. MARS PÅ IDRETTENS HUS, STAVANGER PROTOKOLL FRA ORDINÆRT TING 2014 LØRDAG 15. MARS PÅ IDRETTENS HUS, STAVANGER President Ida F. Sønju åpnet årets Ting, og ønsket de fremmøtte representantene velkommen. Dessverre var det flere påmeldte

Detaljer

ORDINÆRT TING 2013. Saksliste

ORDINÆRT TING 2013. Saksliste ORDINÆRT TING 2013 Saksliste Rica Hotel Gardermoen 23-24. november 2013 Program Lørdag 1000-1045 Registrering 1100-1300 Tingforhandlinger 1300-1400 Lunsj 1400-1600 Tingforhandlinger 1600-1630 Kaffepause

Detaljer

NORGES SEILFORBUNDS TING

NORGES SEILFORBUNDS TING NORGES SEILFORBUNDS TING 2009 LØRDAG 21. MARS 2009 KL 12.00 SØNDAG 22. MARS 2009 KL 09.00 Hotel Clarion, Stavanger - Program - Saksliste 1 2 SEILTINGET 2009 PROGRAM STED: Hotel Clarion, Stavanger LØRDAG

Detaljer

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 56. ordinære forbundsting SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 56. ordinære forbundsting SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN NORGES SKYTTERFORBUNDS 56. ordinære forbundsting 2013 SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN Trondheim, 6.-7. april 2013 Innhold Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Godkjenning av fremmøtte representanter Godkjenning av innkallingen,

Detaljer

Vedlegg D: Ny lovnorm

Vedlegg D: Ny lovnorm Vedlegg D: Ny lovnorm LOVNORM FOR NBBF REGION MIDT-NORGE Lov for NBBF Region Midt-Norge (Heretter benevnt Regionen ), stiftet 29.06.2005, med senere endringer, senest av 18.03.2013, godkjent av Norges

Detaljer

NORGES BASKETBALLFORBUND REGION VEST

NORGES BASKETBALLFORBUND REGION VEST LOVER NORGES BASKETBALLFORBUND REGION VEST Gjelder fra 12.05.2012 Innhold I. INNLEDENDE BESTEMMELSER... 2 1 Formål... 2 2 Organisasjon... 2 3 Oppgaver... 2 4 Kontingent... 3 5 Innkreving av fordringer...

Detaljer

Norges Musikkorps Forbunds 29. ordinære landsmøte

Norges Musikkorps Forbunds 29. ordinære landsmøte Protokoll fra landsmøtet Norges Musikkorps Forbunds 29. ordinære landsmøte Sarpsborg, 26. - 28. april 2002 Innhold: Sak 1.00 - Konstituering...2 Sak 2.00 - Årsmelding og regnskap 2000...3 Sak 3.00 - Årsmelding

Detaljer

Tid: Sted: Rica Hotel Gardermoen PROTOKOLL FRA NORGES VEKTLØFTERFORBUNDS TING 2013

Tid: Sted: Rica Hotel Gardermoen PROTOKOLL FRA NORGES VEKTLØFTERFORBUNDS TING 2013 VEKTtg FTER FO R BU N N Norwegian Weightlifting Federation ]II O RG ES PROTOKOLL FRA NORGES VEKTLØFTERFORBUNDS TING 2013 Sted: Rica Hotel Gardermoen Tid: 1. 17. mars 2013kJ.10.00 Åpnine NVFs President

Detaljer

REFERAT FORBUNDSTINGET NORGES KICKBOXINGFORBUND 21. MARS 2009. Radisson SAS Hotel Nydalen. Oslo

REFERAT FORBUNDSTINGET NORGES KICKBOXINGFORBUND 21. MARS 2009. Radisson SAS Hotel Nydalen. Oslo REFERAT FORBUNDSTINGET NORGES KICKBOXINGFORBUND 21. MARS 2009 Radisson SAS Hotel Nydalen Oslo Deltakerliste Tingdeltakere, representanter og observatører Ved endringer leveres endelig deltakerliste ut

Detaljer

Protokoll Landsmøte 2012 1

Protokoll Landsmøte 2012 1 Protokoll Landsmøte 2012 1 Saksliste Landsmøtesak 1.2012 Konstituering 3 Landsmøtesak 2.2012 Årsmelding og regnskap 2010 5 Landsmøtesak 2.2012 Årsmelding og regnskap 2011 5 Landsmøtesak 2.2012 Innkomne

Detaljer

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités lov - Lovdata

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités lov - Lovdata Side 1 av 38 Dato Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités lov Ikrafttredelse 08.05.2011 Sist endret Endrer Rettet NIFLOV-2011-05-08-1 NIFLOV-2007-05-12-1 Korttittel NIF-loven 2011 Endret

Detaljer

TINGHEFTE NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7.-9. MARS 2008

TINGHEFTE NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7.-9. MARS 2008 TINGHEFTE NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7.-9. MARS 2008 TINGHEFTE NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7. 9. MARS 2008 HOTELL SCANDIC HAMAR Informasjon om Forbundstinget finnes på nettsiden www.forbundstinget.no

Detaljer

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak)

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak) Protokoll fra årsmøte i. (klubb) (sted og dato for årsmøtet) Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede XX stemmeberettigede ved starten av møtet. Her må det stå hvor mange med stemmerett som var til

Detaljer